Sunteți pe pagina 1din 1

TEZ la MATEMATIC

Clasa a V-a, Semestrul al II-lea


Din oficiu se acord 10 puncte.
Toate subiectele sunt obligatorii.
SUBIECTUL I. n partea dreapt sunt rezultatele acestor exerciii. Atenie, ele nu sunt puse n
ordinea exerciiilor. Alegei rezultatele corespunztoare. (40 de puncte)
4p 1. Rezultatul calculului
4 , 0 4 , 0 5 , 1 +
este egal cu ..
4p 2. Dac 6 1 < + x i 4 1 > + x , x , atunci x este egal cu .
4p !. " 2014#a zeci$al a nu$rului 1,0%65!& este egal cu ..
4p 4. 'edia arit$etic dintre (u$tatea unui nu$r i trei$ea lui este egal cu 1,25.
"cel nu$r este egal cu .
4p 5. )*tul a dou nu$ere naturale este egal cu 0,+5. ,rodusul lor este egal cu ..
4p 6. Rezultatul calculului 2- d$ . 0,!2 da$ / ..$.
4p +. ,eri$etrul unui ptrat cu latura de 2,25 c$ este egal cu ...c$.
4p -. "ria unui teren 0n for$ de dreptung1i cu 2 / 400 $ i l / 200 $ este egal cu 1a.
4p 3. )apacitatea %4olu$ul& unui 4as 0n for$ de cub cu $uc1ia de 1 $ este egal cu 1l.
4p 10. 420 $inute / ore.
SUBIECTUL al II-lea. Pe foaia de tez scriei rezolvrile coplete. (!0 de puncte)
10p 1. )alcula5i6 [ ] 1
2
!
15 & ! % 0 , 1 & ! % , 0 6 5 , 5
0

.
2. 'a$a "ndreei o tri$ite la pia5 d*ndu#i o bancnot de 50 lei s cu$pere apro7i$ati4 2 8g de roii,
apro7i$ati4 1 8g de castra4e5i $ici, apro7i$ati4 ! 8g de cartofi i de restul banilor 0ng1e5at.
2a pia5, "ndreea face ur$toarele cu$prturi confor$ tabelului de $ai (os6
,rodusul )antitatea ,re5ul 9aloarea
Roii 1,- 8g 5 lei:8g
)astra4e5i 1,25 8g 4,60 lei:8g
)artofi !,! 8g 2,50 lei:8g
10p a& )alcula5i toate c1eltuielile fcute pe legu$e.
5p b& "ndreea intr 0ntr#un $agazin de 0ng1e5at i se uit la pre5uri6 sunt 0ng1e5ate de 1,25 leu,
1,50 lei i 1,+5 lei. De care 0ng1e5at i c*te buc5i 4a cu$pra "ndreea astfel 0nc*t s
c1eltuiasc tot restul de bani r$ai de la pia5;
!. Tatl "ndreei a fcut 0n curte o $ic piscin 0n for$ de un paralelipiped dreptung1ic cu lungi$ea
de 6 $, l5i$ea de 4 $ i ad*nci$ea de 1,5 $, confor$ desenului de $ai (os.
5p a& ,iscina este plin. )*5i litri de ap sunt 0n piscin;
10p b& ,ere5ii laterali i fundul piscinei se finiseaz %adic se acoper& cu plci de faian5 0n for$ de
ptrat cu latura de 50 c$. "fla5i nu$rul necesar de plci de faian5.
10p c& Tatl "ndreei a pus borduri 0n (urul piscinei la o distan5 de 1 $etru de $arginea piscinei, pentru
ca 0ntre borduri i piscin s pun gresie. 2ungi$ea unei borduri este egal cu 25 c$.
"fla5i nu$rul necesar de borduri,