Sunteți pe pagina 1din 3

Biografie

Camil Petrescu (n. 22 aprilie 1894 d. 4 mai 1957) a fost un romancier, dramaturg,
doctor n filo!ofie, nu"elist #i poet. $l pune cap%t romanului tradi&ional #i r%m'ne n
literatura rom'n%, n special, ca ini&iator al romanului modern. (icolae )anolescu scria
c% *+ntreaga poetic% a romanului camil,petrescian e-prim% renun&area cura.oas% la ilu!ia
cunoa#terii a/solute a omului0
1,a n%scut la 2ucure#ti, n 22 aprilie 1894. $ste fiul lui Camil Petrescu (mort, se pare,
nainte de na#terea scriitorului) #i al 3nei C4eler. 3 fost crescut de o doic% din familia
su/comisarului de poli&ie 5udor Popescu, din ma4alaua )o#ilor. 6up% gimna!iu,
continu% studiile la Colegiul *1f'ntul 1a"a7 #i la 8iceul *94eorg4e 8a!%r7 din 2ucure#ti.
:e!ultatele /une la n"%&%tur% l transform% n /ursier intern, iar din 191; urmea!%
cursurile <acult%&ii de <ilo!ofie #i 8itere de la =ni"ersitatea 2ucure#ti. +#i ia cu /rio
licen&a, cu calificati"ul *magna cum laude7, n fa&a unei comisii pre!idat% de profesorul de
filosofie P.P. (egulescu. 6e"ine mai apoi profesor de liceu la 5imi#oara. +#i ia doctoratul
n filosofie cu o te!% despre teatru, intitulat% *)odalitatea estetic% a teatrului7. 3 pu/licat
un studiu n lucrarea *>storia filosofiei7, coordonat% de (. 2agdasar, legat de un c'mp
nou, fenomenologia n opera lui ?usserl.
6e/utea!% n re"ista <acla (1914), cu articolul <emeile #i fetele de a!i, su/ pseudonimul
:aul 6.
+ntre 191@ , 1918 particip% ca ofi&er la Primul :%!/oi )ondial, iar e-perien&a tr%it% acum
se reg%se#te n romanul =ltima noapte de dragoste, nt'ia noapte de r%!/oi (19;A). +n
191@, e mo/ili!at #i pleac% pe front, unde e r%nit. 6up% un stagiu ntr,un spital militar,
a.unge iar%#i n prima linie, dar cade pri!onier la unguri. +n timpul unui /om/ardament
german #i pierde au!ul la o urec4e, iar infirmitatea l "a marca ntreaga "ia&%, dup% cum
#i notea!% n BurnalC *1ur!enia m,a epui!at, m,a into-icat, m,a neurasteni!at. 5re/uie
s% fac eforturi ucig%toare pentru lucruri pe care cei normali le fac firesc(D) 1unt e-clus
de la toate posi/ilit%&ile "ie&ii. Ca s% merg pe strad% tre/uie s% c4eltuiesc un capital de
energie #i de aten&ie cu care al&ii pot ceti un "olum. 3ici unde totul se aran.ea!% En
#oapt%F eu r%mn "ecinic a/sent7. 3m/ian&a r%!/oiului "a intra, de asemenea, n roman.
+n 1918 "a fi eli/erat din lag%rul german, re"enind la 2ucure#ti.
+nc% din anul 192A particip% la #edin&ele cenaclului 1/ur%torul condus de $ugen
8o"inescu, iar n re"ista omonim% pu/lic% primele poe!ii. <urtunosul ga!etar de st'nga,
(. 6. Cocea e modelul s%u spiritual. 3cesta "a fi prototipul "iitorului s%u erou 9elu
:uscanu din drama Bocul ielelor #i a eroului s%u, 8adima, din romanul Patul lui Procust.
6e/utul editorial se petrece cu un "olum de Gersuri. >dee. Ciclul mor&ii n 192;. +n 19;;
pu/lic% cel mai "aloros roman al s%u #i unul dintre romanele importante ale
)odernismului european, Patul lui Procust.
+n 19;9 este numit directorul 5eatrului (a&ional din 2ucure#ti, unde "a re!ista doar 1A
luni, iar din 1947 este ales mem/ru al 3cademiei :om'ne.
)oare la 14 mai 1957, la 2ucure#ti. 3stfel, masi"ul roman social nc4inat lui (icolae
2%lcescu =n om ntre oameni r%m'ne neterminat. >on (egoi&escu i "a caracteri!a sec
romanul, drept *o ntreprindere .alnic%0 pe moti" c% autorul m/r%&i#ase principiile
realismului socialist #i de"enise unul dintre sus&in%torii noului regim comunist.
Opera literar
1tudiiHmodificare I modificare surs%J
5e!e #i antite!e (19;@), eseuri
)odalitatea estetic% a teatrului (19;7), te!a de doctorat
?usserl K cu o introducere n filo!ofia fenomenologic%, un capitol din >storia filosofiei
moderne (19;8)
6octrina su/stan&ei 194A, editat% integral postum n (1988), eseu filosofic
:omaneHmodificare I modificare surs%J
=ltima noapte de dragoste, nt'ia noapte de r%!/oi (19;A)
Patul lui Procust (19;;)
=n om ntre oameni (195; , 1957, r%mas neterminat)
(u"eleHmodificare I modificare surs%J
5urnul de filde# (195A)
)oartea pesc%ru#ului (195A)
)%nu#ile (195A)
Cei care pl%tesc cu "ia&a (1949)
=n episod...(1957)
Poe!ieHmodificare I modificare surs%J
Gersuri. >deea. Ciclul mor&ii (192;)
=n lumini# pentru LicsiMem (1925)
5ranscendentalia (19;1)
6in "ersurile lui 8adima (19;2)
6ramaturgieHmodificare I modificare surs%J
Bocul ielelor 1918
3ct "ene&ian, 1918,194@
1uflete tari, 1921
6anton, 1924,1925
)ioara, 192@
)itic% Popescu,1925,192@
6ona 6iana, comedie n gustul :ena#terii n !ece ta/louri dup% )oreto, 19;8
>at% femeia pe care o iu/esc, 194;
Prof. dr. Nmu "indec% de dragoste, 194@
2%lcescu, 1948
Caragiale n "remea lui, 1955
+nsemn%riHmodificare I modificare surs%J
:apid Constantinopole K 2ioram (19;;), reporta.e de c%l%torie
(ote !ilnice (1975), postum, .urnal intim, editat de )ircea Oaciu.