Sunteți pe pagina 1din 3

Faa anterioar a trunchiului cerebral (dup Frank H.

Netter)
1 Tractul olfactiv; 5 Lobul temporal; 6 Nervul oculomotor; 7 Nervul trohlear; 8
Nervul trigemen; 9 Nervul abducens; 1 Nervul facial; 11 Nervul vestibulocohlear; 1!
Nervul glosofaringian; 15 Nervul vag; 16 Nervul hipoglos; 17 Nervul accesor; 18
"ecusa#ia piramidal$; 19 %$d$cina anterioar$ &1; '1 (liva bulbar$; '' )edunculii
cerebelo*i mi+locii; ', - )untea; '5 &orpul geniculat lateral; '6 )edunculii cerebrali; '8
Tractul optic; '9 &hiasma optic$.
/a#a anterolateral$ este divi0at$ 1n dou$ p$r#i simetrice de fisura median$ anterioar$2 care 1n
por#iunea sa mi+locie pre0int$ decusa#ia piramidala. "e-o parte *i de alta a fisurii mediane se
g$sesc piramidele bulbare desp$r#ite spre lateral de olivele bulbare prin *an#ul preolivar2 1n
care 1*i are originea aparent$ nervul cranian 344. )osterior de olivele bulbare este situat
*an#ul retroolivar *i o por#iune 1ngust$ din cordonul lateral2 iar deasupra olivelor bulbare se
g$se*te foseta supraolivar$2 de unde iese nervul cranian 544. )osterior de cordonul lateral se
1nt6lne*te *an#ul colateral posterior2 la acest nivel av6ndu-*i originea nervii cranieni 432 3 *i
34. "easupra cordonului lateral 1*i are originea nervul cranian 5444.
Faa antero lateral a trunchiului cerebral (dup Frank H. Netter)
1 - Talamus; ' &orpul geniculat lateral; , Tractul optic ; ! &orpul geniculat
medial; 5 7ra#ele coliculilor superiori *i inferiori; 6 )edunculii cerebrali; 7 -
)unte; 8 Nervul trigemen; 9 )edunculii cerebelo*i mi+locii;
1 Nervul vestibulocohlear; 11-Nervul facial ; 1' -)edunculii cerebelo*i inferiori; 1,
Nervul hipoglos; 1! Nervul accesor; 15 - /asciculul gracilis; 16 /asciculul cuneat; 17
%$d$cina posterioar$ &1; 18 Tuberculul gracilis; 19 Tuberculul cuneatus ; ' Nervul
vag; '1 Nervul glosofaringian ; ', )edunculii cerebelo*i superiori; '5 Nervul trohlear;
'6 &oliculii inferiori; '7 &orpul pineal.
)or#iunea inferioar$ sau e8traventricular$ m$soar$ sub un cm *i se aseam$n$ cu m$duva
spin$rii. 9ceasta pre0int$ *an#ul median posterior :sulcus medianus posterior; care este
m$rginit de fasciculele lui <oll2 situat medial *i 7urdach situat lateral2 terminat 1n sus la
nivelul obe8ului. =ntre fasciculele lui <oll *i 7urdach se g$se*te *an#ul intermediar.
/asciculul lui <oll va forma piramidele posterioare care se termin$ printr-o proeminen#$
numita clava.

Faa posterioar a trunchiului cerebral (dup Lazorthes)
1.&oliculi cvadrigemeni superiori; '. &oliculi cvadrigemeni inferiori;
,. 7urdach; !. >an# median posterior; 5. <oll; 6. >an# intermediar