Sunteți pe pagina 1din 295

Profilul Monografic al judeului Bacu

Radiografie a situaiei economico-socialeProfilul Monografic al Judeului Bacu

2Profilul Monografic al judeului Bacu


Radiografie a situaiei
economico-sociale

Profilul Monografic al Judeului Bacu

3


CUPRINS
1. ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE ..............................................................................................8
1.1. CADRUL NATURAL ..........................................................................................................8
1.1.1. Relieful ..............................................................................................................................8
1.1.2. Reeaua hidrografic .........................................................................................................9
1.1.3. Clima ............................................................................................................................... 10
1.2. ACTIVITILE ECONOMICE ............................................................................................. 11
1.2.1. Prezentare general ........................................................................................................ 11
1.2.2. Structura activitii economice .......................................................................................... 12
1.2.3.Evoluia sectoarelor economice, 2007-2008 ...................................................................... 19
1.2.4.Sectorul IMM .................................................................................................................... 26
1.2.5.Comer internaional ......................................................................................................... 35
1.2.6.Investiii strine directe ..................................................................................................... 36
1.2.7.Concentrarea industrial ................................................................................................... 37
1.2.8.Infrastructura de afaceri i parcurile industriale ................................................................. 39
1.2.9. Sectorul C-D-I n Economia judeului Bacu ..................................................................... 40
1.2.10. Turismul ........................................................................................................................ 41
1.3. AGRICULTURA I DEZVOLTAREA RURAL ......................................................................... 46
1.3.1. Agricultura ....................................................................................................................... 46
1.3.2.Industria alimentar i a produselor forestiere ................................................................... 56
1.3.3.Investiii n agricultur i industrie alimentar/forestier realizate din fondurile SAPARD i
FEADR ...................................................................................................................................... 58
1.3.4. Dezvoltare rural ............................................................................................................. 65
1.4. POPULAIA I REEAUA DE LOCALITI ........................................................................... 71
1.4.1. Structura socio-demografic ............................................................................................ 71
1.5. INFRASTRUCTURA DE BAZ ............................................................................................ 73
1.6. SISTEMUL DE EDUCAIE I NVMNT .......................................................................... 77
1.7. SNTATEA I ASISTENA SOCIAL ................................................................................. 86
1.8. PROTECIA I CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL I CONSTRUIT ........................................ 91
1.9. COOPERARE TERITORIAL, PARTENERIATE I RELAII INTERNAIONALE .............................. 93
2. PROBLEME I DISPARITI DE DEZVOLTARE ........................................................................ 96
2.1. FUNCIONALITATE ECONOMIC ............................................................................................ 96
2.1.1. Sinteza situaiei economice i dezvoltarea antreprenorial ............................................... 96
2.1.2. Agricultur i dezvoltare rural ......................................................................................... 99
2.1.4. Probleme i dispariti privind parteneriatele i capacitatea administrativ ...................... 103
2.2. FUNCTIONALITATE SOCIALA ................................................................................................ 112
2.2.1. Incluziune social, demografie i migraie ...................................................................... 112
2.2.2. Educaie i cultur ......................................................................................................... 114
2.3. FUNCIONALITATEA SPAIAL ............................................................................................ 116
2.4. CALITATEA VIEII .............................................................................................................. 124
2.4.1. Infrastructura i utilitile ................................................................................................ 124
2.4.2 Protecia mediului ........................................................................................................... 125
3. TENDINE DE DEZVOLTARE ................................................................................................... 126
3.1. TENDINE ECONOMICE ...................................................................................................... 126
3.1.1. Ctre economia cunoaterii ........................................................................................... 126
3.1.2. Ctre o agroindustrie competitiv ................................................................................... 130
3.1.3. Tendine privind capacitatea administrativ .................................................................... 131
3.2. TENDINE SOCIALE ........................................................................................................... 134
3.3. TENDINE DEZVOLTARE SPAIAL ....................................................................................... 135
3.4. TENDINE DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII .................................................................... 137
4. ANALIZA SWOT ........................................................................................................................ 138
4.1. FUNCIONALITATE ECONOMIC .......................................................................................... 138
4.2. FUNCIONALITATE SOCIAL ................................................................................................ 148
Profilul Monografic al Judeului Bacu

4

4.3. FUNCIONALITATEA SPAIAL ............................................................................................ 152
4.4. CALITATEA VIEII .............................................................................................................. 155
ANEX ........................................................................................................................................... 158


Lista tabelelor

Tabel 1 Organizarea administrativ teritorial a judeului .......................................................................8
Tabel 2 Situaia principalilor indicatori economico-sociali n regiunea Nord-Est n 2008 ..................... 11
Tabel 3 Creterea produsului intern brut (%) ..................................................................................... 11
Tabel 4 Ctigul salarial mediu net (lunar, lei/salariat) ....................................................................... 12
Tabel 5 Situaia general a agenilor economici, 2008 ....................................................................... 12
Tabel 6 Situaia comparativ, 2007 / 2008 ......................................................................................... 13
Tabel 7 Principalele domenii economice din judeul Bacu ................................................................ 14
Tabel 8 Productivitatea muncii la nivel naional, regional i judeean, 2007 ........................................ 17
Tabel 9 Investiii brute i nete, judeul Bacu, 2007 ........................................................................... 18
Tabel 10 Investiii brute, nivel naional, regional, judeean, 2007 ........................................................ 18
Tabel 11 Performanta general a sectoarelor n economia jud. Bacu ............................................... 22
Tabel 12 Performana sectorului IMM, 2008 ...................................................................................... 26
Tabel 13 Evoluia sectorului IMM, 2007-2008 .................................................................................... 27
Tabel 14 Evoluia sectorului IMM, 2007-2008, pe categorii de ntreprinderi ........................................ 27
Tabel 15 Ponderea IMM pe domenii de activitate .............................................................................. 31
Tabel 16 Repartiia teritorial a IMM-urilor ......................................................................................... 32
Tabel 17 Comerul extern la nivel naional, regional i judeean, 2009 ............................................... 35
Tabel 18 Evoluia nmatriculrilor de societi cu participare strin, 2007-2008 ................................ 36
Tabel 19 Evoluia valorii capitalului social subscris de ctre societi cu participare strin, 2007-2008
......................................................................................................................................................... 36
Tabel 20 Situaia sectorului C-D la nivel naional, regional i judeean, 2000/2007 ............................. 40
Tabel 21 Capacitatea i activitatea de cazare turistic, n Bacu i regiunea NE, anul 2007 .............. 41
Tabel 22 Situaia sectorului turismului, 2008 ...................................................................................... 41
Tabel 23 Situaia comparativ a sectorului turistic, 2007/2008 ........................................................... 42
Tabel 24 Total suprafaa agricol utilizat ......................................................................................... 46
Tabel 25 Evoluia suprafeelor agricole rmase nelucrate n judeul Bacu n perioada 2006-2009 .... 46
Tabel 26 Efectivele de animale 2000-2009 ........................................................................................ 51
Tabel 27 Producia animal realizat,2002/2009 ............................................................................... 52
Tabel 28 Produsele tradiionale nregistrate n jude .......................................................................... 52
Tabel 29 Principalele zone de producie viticol ................................................................................ 53
Tabel 30 Principalele soiuri de vin produse n judeul Bacu .............................................................. 53
Tabel 31 Forme asociative n agricultur ........................................................................................... 55
Tabel 32 Trguri agricole locale ........................................................................................................ 55
Tabel 33 Ponderea sectorului industriei alimentare n economia judeean ....................................... 56
Tabel 34 Ponderea sectorului industriei lemnului n economia judeean ........................................... 57
Tabel 35 ntlniri cu FEADR organizate de ctre APDRP .................................................................. 57
Tabel 36 Situaia accesrii fondurilor SAPARD n judeul Bacu ........................................................ 58
Tabel 37 Situaia implementrii PNDR 2007-2013 n jud. Bacu, pn n prezent .............................. 62
Tabel 38 Finanarea SAPARD pentru dezvoltarea rural(comune) n jud. Bacu ............................... 68
Tabel 39 Situaia accesrii fondurilor SAPARD/FEADR pentru comune, dispunere teritorial ............ 68
Tabel 40 Populaia judeului Bacu, urban i rural, comparativ cu Regiunea NE i Romnia,2008 ..... 71
Tabel 41 Populaia judeului Bacu n raport cu celelalte judee ale regiunii NE,2008 ........................ 71
Tabel 42 Populaia judeului, pe sexe i grupe de vrste, 2008 .......................................................... 71
Tabel 43 Micarea migratorie, judeul Bacu, 2008 ........................................................................... 72
Tabel 44 Populaia localitilor urbane din jude, 2008 ....................................................................... 72
Tabel 45 Populaia colar a judeului Bacu,anul colar 2008/2009 ................................................. 77
Tabel 46 Situaia resurselor umane din educaie la nivelul anului colar 2008/2009 ........................... 78
Tabel 47 Numrul de uniti de educaie pentru anul colar 2008/2009 ............................................. 78
Profilul Monografic al Judeului Bacu

5

Tabel 48 Populaia colar din nvmntul de toate gradele, privit comparativ la nivel regional, n
anul colar 2008/2009 ....................................................................................................................... 78
Tabel 49 Numrul absolvenilor, pe niveluri de educaie,2006/2007 i 2007/2008 .............................. 79
Tabel 50 Numrul studentilor nscrii anual pentru perioada 2005-2009 ............................................ 80
Tabel 51 Proiecte de cercetare ale UVA n parteneriat cu mediul de afaceri ...................................... 82
Tabel 52 Planul de formare profesional pentru anul 2008 ................................................................ 84
Tabel 53 Situaie cu privire la cursurile de formare profesional, organizate de A.J.O.F.M. Bacu, n
2008 ................................................................................................................................................. 85
Tabel 54 Situaie cu privire la alte categorii de persoane care beneficiaz de gratuitate la cursuri de
formare, nscrise n 2008 ................................................................................................................... 85
Tabel 55 Paturile n spitale i personalul medico-sanitar .................................................................... 86
Tabel 56 Numrul unitilor sanitare n proprietate majoritar de stat n anul 2006 ............................. 86
Tabel 57 Principalele uniti sanitare din judeul Bacu, regiunea NE, nivel naional, anul 2008 ......... 87
Tabel 58 Numrul mediu al pensionarilor i pensia medie lunar,2008 .............................................. 87
Tabel 59 Numrul cantinelor de ajutor social n intervalul 2001-2008 ................................................. 88
Tabel 60 Situaia cheltuielilor cu protecia social a omerilor, n anii 2006 i 2008 ............................ 88
Tabel 61 Evoluia omajului 2006-2008 ............................................................................................. 89
Tabel 62 Situaie cu privire la numrul de omeri nregistrai n evidenele AJOFM la data de
31.12.2008 ........................................................................................................................................ 89
Tabel 63 Situaia ariilor naturale protejate declarare oficial pn la data de 12.01.2005 ..................... 91

Profilul Monografic al Judeului Bacu

6


Lista figurilor
Fig. 1 Ponderea sectoarelor n economia judeean, nr. societi comerciale, 2008 ........................... 14
Fig. 2 Ponderea sectoarelor n economia judeean, cifra de afaceri, 2008 ........................................ 14
Fig. 3 Ponderea sectoarelor n economia judeean, profitul brut ....................................................... 15
Fig. 4 Evoluia ritmului de ocupare a forei de munc, n diferitele sectoare, la nivel naional, regional i
judeean, 2000-2007 ......................................................................................................................... 16
Fig. 5 Evoluia domeniilor de activitate, 2007-2008, puncte procentuale ............................................ 21
Fig. 6 Evoluia pierderilor, 2007-2008, puncte procentuale ................................................................. 22
Fig. 7 Imagine de ansamblu a sectoarelor economice ....................................................................... 24
Fig. 8 Numrul de uniti active, pe clase de mrime i sector, 2007 ................................................. 25
Fig. 9 Ponderea IMM-urilor n economia judeului Bacu, in comparaie cu ntreprinderile mari .......... 26
Fig. 10 Ponderea categoriilor de IMM n total, 2008 ........................................................................... 28
Fig. 11 Evoluia sectorului IMM 2007-2008 ........................................................................................ 30
Fig. 12 Pondere sector de activitate n total sector IMM ..................................................................... 31
Fig. 13 Numrul de IMM-uri n principalele localiti urbane ............................................................... 34
Fig. 14 Cifr de afaceri realizat de IMM-uri n principalele localiti urbane ....................................... 34
Fig. 15 Sofisticarea tehnologic n exporturi, judeul Bacu, 2009, % ................................................. 35
Fig. 16 Ponderea destinaiilor ISD, pe regiuni, 2007 .......................................................................... 36
Fig. 17 Concentrarea teritorial a produciei industriale ..................................................................... 37
Fig. 21 Ponderea principalelor culturi in producia vegetal ............................................................... 49
Fig. 22 Evoluia produciei vegetale n perioada 2000-2009 ............................................................... 50
Fig. 23 Evoluia efectivelor de animale, 2000-2007 ............................................................................ 51
Fig. 24 Absorbia de fonduri SAPARD n industria alimentar/forestiera (procesare): mii EUR ........... 58
Fig. 25 Absorbia de fonduri SAPARD n industria alimentar/forestiera (msura 1.1.
procesare):procente .......................................................................................................................... 59
Fig. 26 Dispunerea n teritoriu a fondurilor SAPARD n industria alimentar/forestiera (procesare): mii
EUR .................................................................................................................................................. 59
Fig. 27 Absorbia de fonduri SAPARD n agricultur (ferme): mii EUR ............................................... 60
Fig. 28 Dispunerea n teritoriu a fondurilor SAPARD n agricultur ..................................................... 60
Fig. 29 Absorbia de fonduri SAPARD pentru diversificarea economiei rurale: mii EUR ...................... 61
Fig. 30 Dispunerea n teritoriu a fondurilor SAPARD pentru diversificarea economiei rurale: mii EUR 61
Fig. 31 Dispunerea n teritoriu a fondurilor SAPARD - total: mii EUR ................................................. 61
Fig. 32 Absorbia de fonduri prin PNDR n industria alimentar/ forestiera (procesare): mii RON ....... 62
Fig. 33 Absorbia de fonduri FEADR/FEP n industria alimentar/forestiera (msurile 123/xs13/xs28):
procente ........................................................................................................................................... 62
Fig. 34 Dispunerea n teritoriu a fondurilor prin PNDR n industria alimentar/ forestiera (procesare):
mii RON ............................................................................................................................................ 63
Fig. 35 Dispunerea n teritoriu a fondurilor prin PNDR n agricultur (ferme): mii RON ....................... 63
Fig. 36 Absorbia de fonduri prin PNDR pentru diversificarea economiei rurale: mii RON ................... 64
Fig. 37 Dispunerea n teritoriu a fondurilor prin PNDR pentru diversificarea economiei rurale: mii RON
......................................................................................................................................................... 64
Fig. 38 Dispunerea n teritoriu a fondurilor prin PNDR, total, mii RON ................................................ 64
Fig. 39 Dispunerea n teritoriu a fondurilor europene SAPARD i PNDR, total: mii EUR ..................... 64
Fig. 40 Accesul la internet n mediul rural .......................................................................................... 66
Fig. 41 Ponderea populaiei cu nivel sczut de educaie, 59 comune din jud. Bacu .......................... 67
Fig. 42 Dispunerea n teritoriu a fondurilor prin PNDR pentru diversificarea economiei rurale: mii RON
......................................................................................................................................................... 69
Fig. 43 Dispunerea n teritoriu a fondurilor SAPARD pentru diversificarea economiei rurale ............... 70
Fig. 44 Fonduri SAPARD pentru diversificarea economiei rurale, procente ........................................ 70
Fig. 45 Consolidarea i dezvoltarea legturilor inter-regionale ca suport al dezvoltrii regionale. Axe
majore de transport propuse prin PATN ............................................................................................ 74
Fig. 46 Raportul populaie colar/ uniti de nvmnt, pentru fiecare grad, comparativ la nivel
regional/ naional, 2008/2009 ............................................................................................................ 79
Profilul Monografic al Judeului Bacu

7

Fig. 47 Proiecte de cercetare UVA-mediul de afaceri, pe domenii de cercetare ................................. 83
Fig. 48 Distribuia omajului pe grupe de vrst ................................................................................ 90
Fig. 49 Ritmul de regenerare a pdurilor, 1992-2003 ......................................................................... 92
Profilul Monografic al Judeului Bacu

8


1. ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

1.1. CADRUL NATURAL

Judeul Bacu se regsete n regiunea istoric Moldova i se nvecineaz la nord cu jud. Neam, n
sud cu jud. Vrancea, la est cu jud. Vaslui i la vest cu jud. Harghita i jud. Covasna. Totodat, judeul
Bacu face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord Est, mpreun cu judeele Botoani, lai, Neam,
Suceava i Vaslui.
Tabel 1 Organizarea admini strativ teritori al a judeului
Suprafaa judeului Bacu 6621 kmp
Nr. de locuitori (la 01.07.2007) 719.844
Nr. total uniti administrative 93
din care : nr. municipii 3
nr. orae 5
nr. comune 85
Sursa: INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
Situat n estul Romniei i traversat de bazinele Siretului,Trotuului i Bistriei, cuprinde n teritoriul
su: versantul estic al Carpailor Orientali (n vest) i Colinele Tutovei (n est). Coordonatele principale
ale judeului sunt: meridianele de 26 i 27 grade longitudine estic i paralela 46 30 latitudine nordic.
Conform ultimelor date cadastrale, suprafaa sa este de 6.621 kmp (cca. 2,8% din suprafaa teritoriului
naional) situndu-se printre judeele mari ale rii.
Prin poziia sa geografic teritoriul judeean prezint o mare varietate de forme de relief, incluznd att
suprafeele joase (95 m n lunca Siretului) ct i muni, cu nlimi de peste 1660 m. Relieful se
dezvolt sub form de trepte, ncepnd cu luncile i terasele Siretului i Bistriei (120 - 210 m alt.),
continund cu dealurile structural erozive din Podiul Central Moldovenesc i Colinele Tutovei (213 -
564) i cu dealurile piemontane din platformele Zbrui i Rcciuni (350 -611 m).

1.1.1. RELIEFUL
Principalele trepte de relief - i ponderile pe care le dein din totalul suprafeei judeului se prezint
astfel:
34 % - regiune montan
28 % - Subcarpaii Orientali
11 % - Podiul Moldovei
27 % - Lunca Siretului
O treime din suprafaa teritoriului judeului o reprezint zona montan, caracterizat prin ntinse pduri
i pajiti naturale, bogate resurse balneo-terapeutice, cile de comunicaie i aezrile umane cu
caracter permanent fiind foarte rare.
O alt treime din teritoriul judeului este format din suprafee joase, terasele joase din luncile rurilor,
prezentnd ca principal caracteristic ca pe mari ntinderi nivelul apei freatice s fie relativ ridicat,
dnd natere la zone cu exces de umiditate.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

9

Treapta intermediar format din zonele subcarpatice i terasele nalte ale rurilor, constituie teritoriile
pe care s-au dezvoltat majoritatea localitilor, acestea oferind condiii favorabile (condiii geotehnice,
fr inundaii sau exces de umiditate).
1.1.2. REEAUA HIDROGRAFIC
Apele de suprafa
Rul Siret - care strbate judeul Bacu de la nord (n dreptul localitii Lereti) la sud (n dreptul
localitii Costiea), constituie colectorul principal al reelei hidrografice ce se desfoar pe o lungime
de 125 km. Rul Siret are ca principali aflueni rurile Trotu i Bistria.
Rul Trotu - care izvorte n Cl. Pltini, (jud. Harghita) are o lungime total de 158 km, din care
125 km, n judeul Bacu, ntre localitile Fgetu de Sus i Slobozia, avnd un bazin cu o suprafa
de 4.440 kmp, ( 90 % n judeul Bacu). Principalii si aflueni sunt:
pe stnga: Asul i Tazlul, ambele cu izvoarele n m-ii Gomanu - jud. Neam;
pe dreapta: Sulta (izv. Vf. Ghempar), Ciobnus, (izv. Vf. Viscol), Uzul (izv. Vf. Alb jud. Harghita),
Dofteana (izv. Vf. Nemira Mare i Vf. andru Mare), Slnicul (izv. Vf. Ghempar, cu 16 izvoare
minerale pe cursul superior unde s-a dezvolta staiunea Slnic Moldova), Oituz (izv. Vf. Muat
jud. Vrancea), Cainul (izv. Vf. Clbuc i Zboina Neagr), Bogdana, Ciui i Blca (care
datorit debitului mic i a rocilor permeabile seac destul de frecvent).
Rul Bistria - care strbate judeul Bacu de la Nord (n aval de Buhui) la sud pe o lungime de cca.
42 km, intrnd pe o veche albie a Siretului (n aval de Bacu).
Rurile: Tutova (cca. 15 km), Pereschivul (cca.25 km), Zeletinul (cca. 68 km), Berheciul (cca.66
km), Rctul (cca. 29 km), Soci, Mora, sunt principali aflueni ai Siretului n partea de nord - est.
Regimurile de alimentare al rurilor se modific treptat n funcie de relief.
Debitul mediu multianual specific variaz pe teritoriul judeului Bacu ntre 10 l/s.kmp n regiunea
montan i 2l/s.kmp n zona colinar.
Debitul mediu multianual pe perioada ultimilor 30 de ani, este:
rul Siret: 70,0 mc/ s la intrarea n jude, iar la ieire este de 137,0 cm/s;
rul Trotu: la ieire este de 33,0 mc/s;
rul Bistria: se poate aprecia c fiind pe tot parcursul de 66,0 mc/s;
rul Uz: 5,2 mc/s; pentru rul Oituz: 3,4 mc/s;
rul Tazlu: 6,0 mc/s;
rul Asu: 2,0 mc/s.
Volumul maxim scurs pe sezoane se nregistreaz n general primvara (45 - 50 % din volumul mediu
anual), iar cel minim iarna (11 - 12 % din volumul mediu anual).
Lacurile - cele mai multe, din judeul Bacu au luat natere ca urmare a amenajrilor fcute pe
rurile:
Bistria: Bacu I (Vol=9,3 mil.mc), Bacu II (Vol=5 mil.mc), Racova (Vol=10 mil.mc), Grleni
(Vol=90 mil.mc);
Tazlu: Belci (Vol =12 mil. mc), actualmente avariat;
Uz: Poiana Uzului (Vol=9,3 mil.mc);
Singurul lac natural este Lacul Bltu (Vol=150.000 mil.mc), situat pe Izvorul Negru, afluent al
Uzului, care a luat natere printr-o barare natural n 1883.


Profilul Monografic al Judeului Bacu

10


1.1.3. CLIMA

Teritoriul judeului aparine n cea mai mare parte a sa climatului de dealuri i podiuri, respectiv
districtul climatic al subcarpailor estici i ntr-o msur restrnsa (n extremitatea s vestic),
sectorului cu clima montan. Regimul climatic constituie un exemplu de tranziie gradat de la clima
pronunat continental din est, la cea moderat din vest. Relieful prin nlime, fragmentare i
expunere introduce numeroase nuane locale i face c n cuprinsul judeului Bacu clima s prezinte
deosebiri de la o regiune la alta,astfel se pot deosebi mai multe domenii climatice: climatul munilor,
climatul zonei subcarpatice, climatul colinelor Tutovei i climatul Vii Siretului.
Temperatura aerului nregistreaz valori medii anuale cuprinse ntre 9C (n jumtatea de est a
judeului) i 2 - 3 C (extremitatea vestic). Caracteristic pentru judeul Bacu este distribuia
insular a temperaturilor, condiionat de specificul treptelor de relief. Mediile lunii celei mai calde
(iulie) au valori cuprinse ntre 12C n vest i 20C n est. Mediile lunii celei mai reci (ianuarie) au valori
cuprinse ntre - 4C n estul i centrul judeului ajungnd n dreptul ariilor montane la - 7C.
Regimul precipitaiilor atmosferice se situeaz ntre 550 mm (la limita de est a judeului) i 1.000 mm
pe culmile montane.
Cantitile medii anuale ale lunii iulie sunt cuprinse ntre 60 - 100 mm (n vest) ajungnd n partea de
est la 20 - 30 mm. Cantitile medii anuale ale lunii ianuarie sunt cuprinse ntre 30 - 60 mm.
Partea de vest (zona montan i subcarpatic) are o clim temperat continental, cu caracter mai
rcoros din cauza reliefului predominant muntos, influeneaz regimul temperaturii aerului, pe cel al
precipitaiilor i pe cel al circulaiei generale a aerului.
Valorile medii ale temperaturii aerului variaz ntre 0C pe culmile nalte, 2C n munii mijlocii, 5C n
zonele depresionare i 6 - 8C n Subcarpai. Cantitatea medie anual a precipitaiilor variaz ntre
1400 mm pe culmile cele mai nalte,1200 mm n zona munilor mici i mijlocii i n jur de 800 - 1000
mm n zonele depresionare i subcarpatice.
Direcia predominant a vnturilor nregistreaz o frecven mai mare spre vest i nord - vest, unde
vitezele medii depesc 10 m/s.
Partea de est (zona de podi) are un pronunat caracter continental, marcat prin amplitudini termice
mari, lunare i anuale. Regimul climatic se caracterizeaz prin veri clduroase i secetoase i ierni
friguroase bntuite frecvent de viscole puternice.
Regimul termic nregistreaz valori medii anuale ce variaz ntre 8C, n zonele mai nalte de podi,
9C n cmpie. Precipitaiile au o rspndire uor inegal i cantiti mici, de 600 mm anual n
sectoarele deluroase de podi i, aproximativ 400-500 mm anual n zonele de cmpie i
depresionare..n zona subcarpatic dinamica atmosferei este mai moderat dect n muni i podi,
vnturile dominante rmnnd cele de vest i nord - vest urmate de cele din est i sud - est. n zona
montan, ndeosebi iarna, viteza anticiclonului Siberian atinge valori mari: 24 - 27 m/s.
n extremitatea regiunii subcarpatice, particularitatea climatic o formeaz frecvena efectelor de fohn,
determinate de scurgerea aerului dinspre est, sud - est, provenit din masele de aer din vest i nord -
vest care ridic temperatura, dau cer senin i favorizeaz producerea secetei.
n zona colinelor Tutovei, vnturile au intensitate mare, ptrund cu uurin iarna ca i vara, din
direcia est, sud - est, nord, nord vest n timp ce n valea mijlocie a Siretului (treapta cea mai de jos
de relief din judeul Bacu) dinamica atmosferei se caracterizeaz printr-o intens circulate n lungul
vii i cureni descendeni de pe versani.


Profilul Monografic al Judeului Bacu

11

1.2. ACTIVITILE ECONOMICE
1.2.1. PREZENTARE GENERAL

La o prim privire asupra datelor existente la nivelul anului 2008 se poate observa situaia relativ bun
a judeului Bacu n cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Est: cu o cretere a PIB-ului de 7.6%, un
PIB/locuitor de 5.030 euro i un salariu mediu net lunar de 1.094 RON, judeul ocupa locul 1 n cadrul
regiunii. Primul indicator situa judeul peste media naional, iar cel de-al doilea, PIB/locuitor, dei sub
media de aproximativ 5.400 euro, are o valoare apropiat de aceasta. Cifra de afaceri a societilor
comerciale de pe teritoriul judeului era de 4,5 mld euro, iar profitul brut de peste 340 mil. Euro, cu o
rat a profitului general de 7,6%.
Sub impactul crizei economico-financiare, indicatorii economici nu au cunoscut aceeai evoluie n
2009 i 2010, potrivit datelor nregistrate de ctre Camera de Comer i Industrie. Cel mai mare regres
a fost resimit n sectoare dinamice ale economiei bcuane, precum construciile i comerul; n anul
2009, 132 de societi comerciale au intrat n faliment, iar 5.200 din totalul de 27.000 de operatori
economici i-au suspendat activitatea. Pe baza estimrii Camerei de Comer, cifra de afaceri a
judeului Bacu a sczut cu 28-30% n 2009, startul anului 2010 aducnd acutizarea acestei tendine.
Rata omajului atingea 8,93% n decembrie 2009, dublu fa de valoarea nregistrat n aceeai lun
a anului 2007.
Ponderea sectoarelor economice n cifra de afaceri a judeului nu face not discordant cu situaia de
la nivel naional: comerul are ponderea cea mai mare (33,7%), urmat de servicii (18%) i construcii
(17,6%), n timp ce ponderea cea mai mic este deinut de agricultur (1%) i industria uoar
(1,86%). n ceea ce privete productivitatea muncii, se constat c serviciile i comerul ocupa primele
locuri, dar turismul se afl la baza clasamentului (20 mii euro/salariat).

Tabel 2 Situaia pri nci palil or indi cat ori economi co-sociali n regi unea Nord-Est n 2008
2008
Total
regiune
Bacu Botoani Iai Neam Suceava Vaslui
Creterea real a PIB (%) 6,7 7,6 5,5 6,9 7,0 6,4 5,5
PIB / Locuitor - euro 4.119 5.030 3.112 4.772 3.994 4.010 2.813
Rata omajului - % 5,0 4,3 3,9 5,6 3,6 3,7 9,2
Ctigul salarial mediu net
lunar - lei/salariat
1.030 1.094 992 1.075 960 997 970
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Produsul intern brut al judeului Bacu a nregistrat evoluii pozitive n anii receni. Dac n anii 2006 i
2007 creterea era considerabil, dar sub media regionala, anul 2008 plasa Bacul pe primul loc n
regiune.
Tabel 3 Creterea produsului intern brut (%)
Unitatea teritorial 2006 2007 2008
Regiunea Nord Est 5,8 4,6 6,7
Bacu 5,2 4,2 7,6
Botoani 5,0 4,9 5,5
Iai 5,8 5,0 6,9
Neam 6,6 3,6 7,0
Suceava 6,3 5,2 6,4
Profilul Monografic al Judeului Bacu

12

Vaslui 5,8 4,9 5,5
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Aceste evoluii pozitive au fost profund afectate de schimbarea contextului economico-financiar
naional, marcat de cretere economic negativ de -7,7% n anul 2009; n aceste condiii,
construciile, un sector dinamic pentru economia judeean, cunoscnd o scdere de trei ori mai
accelerat dect media.
Ctigul salarial mediu lunar a fost, n ultimii ani, mai ridicat n Bacu dect n restul judeelor regiunii
Nord-Est, situaie determinat att de evoluia macroeconomic pozitiv la nivel naional, de
dinamismul pieei locale, ct i de specificul activitilor economice bcuane.
Tabel 4 Ctigul salarial mediu net (lunar, l ei/sal ari at)
Unitatea teritorial 2006 2007 2008
Regiunea Nord - Est 765 903 1.030
Bacu 845 962 1.094
Botoani 715 844 992
Iai 792 945 1.075
Neam 710 808 960
Suceava 726 864 997
Vaslui 717 796 970
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008

1.2.2. STRUCTURA ACTIVITATII ECONOMICE

Caracteristici de ansamblu
Din punct de vedere al rezultatelor economico-financiare nregistrate, situaia general a agenilor
economici din judeul Bacu, care au desfurat activitate, se prezenta astfel la finalul anului 2008:
Tabel 5 Situaia general a agenilor economici, 2008
Numr societi comerciale cu activitate 11.523
Cifr de afaceri (mil. Euro) 4.490,30
Profitul brut (mil. Euro) 340,62
Rata profitului (%) 7,59
Pierderi (mil. Euro) 100,03
Numr salariai 87.471
Productivitatea (mii Euro /salariat) 51,33
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Privit comparativ, principalii indicatori economico-financiari au cunoscut urmtoarele evoluii n anii
2007 i 2008:

Profilul Monografic al Judeului Bacu

13

Tabel 6 Situaia comparativ, 2007 / 2008
Indicatori economico-financiari Anul de referin Evoluia indicatorilor
n 2008 fa de 2007
(+/- %)
2007 2008
Numr societi comerciale cu activitate 10.880 11.523 5,91
Cifr de afaceri (mil Euro) 3.383,86 4.490,30 32,58
Profitul brut (mil. Euro) 217,27 340,62 56,77
Rata profitului (%) 6,42 7,59 18,16
Pierderi (mil. Euro) 142,82 100,03 -29,96
Numr salariai 88.714 87.471 -1,40
Productivitatea (mii Euro/salariat) 38,14 51,33 34,46
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Din tabelul prezentat mai sus, se pot extrage urmtoarele constatri:
numrul societilor comerciale cu activitate a crescut n anul 2008 fa de anul 2007 cu 5,91%,
de la 10.880 n anul 2007, la 11.523 n anul 2008;
cifra de afaceri a crescut n anul 2008 cu 32,58% fa de anul 2007, de la 3.386,86 mil. Euro n
2007, la 4.490,30 mil. Euro n 2008;
profitul brut a crescut n anul 2008 cu 56,77% fata de anul 2007, de la 217,27 mil. Euro n anul
2007 la 340,62 mil. Euro n 2008;
rata profitului a crescut cu 18,16 %, de la 6,42% n anul 2007 la 7,59% n anul 2008;
pierderile nregistrate n anul 2008 sunt cu 29,96% mai mici dect n anul 2007;
numrul de salariai a sczut n 2008 fa de 2007 cu 1,40%, de la 88.714 salariai n 2007 la
87.471 n anul 2008;
productivitatea a crescut cu 34,46% n anul 2008 fa de anul 2007, de la 38,14 mii Euro/salariat
la 51,33 mii Euro/salariat.
nsumnd aceste constatri se pot trage urmtoarele concluzii :
creterea numrului de societi n activitate reprezint un aspect pozitiv, demonstrnd prezena
spiritului antreprenorial, necesar dezvoltrii socio-economice a judeului;
aceast cretere de 5,91% a numrului de societi cu activitate a fost nsoit i de o cretere a
cifrei de afaceri cu 32,58%;
pe ansamblu, n 2008 economia judeului, a nregistrat o cretere fa de anul 2007.

Domeniile de activitate i ponderea lor n economia judeului Bacu
Distribuia domeniilor de activitate i contribuia acestora la realizarea indicatorilor economico-sociali
n anul 2008 reflect situaia general de la nivel naional, dar i anumite particulariti ale regiunii NE
i ale judeului Bacu.


Profilul Monografic al Judeului Bacu

14

Tabel 7 Principalele domenii economice din judeul Bacu
Domenii majore de activitate/ 2008 Numr de societi
comerciale
Pondere din totalul
judeean
Agricultura 208 1,81 %
Industria 2.793 24,24 %
Serviciile 8.522 73,95 %
Total 11.523 100%
Sursa: Calcule proprii, pe paza datelor CCI Bacu
n continuare, prezentm distribuia pe subdomenii i ponderea acestora n economia judeean, n
funcie de 7 indicatori principali (cifr de afaceri, numr de uniti active, profit brut, rata profitului,
pierderile, numrul de salariai i productivitatea muncii).
Numrul cel mai mare de societi comerciale activeaz n domeniul comer, respectiv 4.951
societi, reprezentnd 42,97% din totalul numrului de societi active, urmat de sectorul servicii cu
2.197 societi i o pondere de 19,07%, construcii, cu 1.576 societi ce dein o pondere de 13,68%;
cele mai puine societi comerciale activeaz n domeniile agricultura, 208 societi cu o pondere
de 1,81% i industrie alimentar, 225 cu o pondere de 1,95%.
Fig. 1 Ponderea sectoarelor n economia judeean, nr. societi comerciale, 2008

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu

Fig. 2 Ponderea sectoarelor n economia judeean, cifra de afaceri, 2008

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu

Cifr de afaceri realizat la nivelul economiei judeene n 2008 se dezagreg n: o pondere de
33,74% realizat de societile din comer (o valoare de 1.515,01 mil. Euro), 18,50% n servicii
Profilul Monografic al Judeului Bacu

15

(830,75 mil. Euro), 17,57% n construcii (788,74 mil. Euro), de societile din industria extractiv i
prelucrtoare (567,96 mil. Euro) i ntr-o proporie mai mic din industria uoar (1,86%), agricultur
(1,08%) i turism (1,06%);

Fig. 3 Ponderea sectoarelor n economia judeean, profitul brut

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu
Cea mai mare parte a profitului brut a fost nregistrat n construcii, 139,90 mil. Euro, (reprezentnd
41,07% din totalul profitului brut), urmat de servicii 69,50 mil. Euro (reprezentnd 20,40% din total) i
comer 65,88 mil. Euro (reprezentnd 19,34% din total), iar cele mai mici ponderi ale profitului au
fost realizate de sectoarele turism cu 3,47 mil. Euro (reprezentnd 1,02% din total) i agricultur cu
2,15 mil. Euro (reprezentnd 0,63% din total);
Valori mari ale ratei profitului sunt nregistrate de sectoarele: construcii (o rat a profitului de
17,74%), servicii (o rat a profitului de 8,36%) i turism (o rat a profitului de 7,27%), iar valori foarte
mici sunt nregistrate n industria alimentar (o rat a profitului de 1,63%);
Pierderi majore s-au nregistrat n anul 2008 n sectoarele: industria extractiv i prelucrtoare
28,40 mil. Euro (reprezentnd 28,39% din total), servicii 26,95 mil. Euro (reprezentnd 26,94% din
total) i n comer 14,04 mil. Euro (reprezentnd 14,04% din total);
Cei mai muli salariai sunt angajai n: comer - 19.949 persoane (reprezentnd 22,81% din total),
construcii - 15.191 persoane (reprezentnd 17,37% din total), servicii - 12.002 persoane
(reprezentnd 13,72% din total), industria extractiv i prelucrtoare - 11.776 salariai (reprezentnd
13,46% din total), industria uoar - 7.925 salariai (reprezentnd 10,56% din total) iar cei mai puini n
turism - 2.464 angajai (reprezentnd 2,82% din total) i n agricultur 1.106 salariai (reprezentnd
doar 1,26%).

Activitile economice i populaia ocupat
Pentru a avea o imagine mai clar a situaiei economiei judeului Bacu trebuie s avem n vedere i
modul n care dinamica activitii economice a avut impact asupra gradului de ocupare al populaiei.
Capacitatea unor sectoare de a absorbi fora de munc este n declin, n timp ce ritmul de ocupare
este n cretere n alte domenii.
Din datele existente pentru perioada 2001-2006 se poate remarca o diminuare continu a numrului
de persoane active: dac n anul 2001 populaia activ civil era de 275.600 persoane, numrul
persoanelor ocupate sczuse la 238.000 n 2006 (o diminuare de 14%), aceasta scdere fiind mai
pronunat n cazul populaiei de sex feminin (de la 130.800 la 105.200) dect a celei de sex masculin
(de la 144.800 la 132.800). Ritmul de scdere al populaiei active a fost mult mai alert n comparaie
cu media naional (scdere de 5% n aceeai perioad), dar se ncadreaz n tendina la nivel
regional (n regiunea Nord-Est, scderea a fost de 15%).
Profilul Monografic al Judeului Bacu

16

Fig. 4 Evoluia ritmului de ocupare a forei de munc, n diferitele sectoare, la nivel naional, regional i judeean, 2000-
2007

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor INS, Statistic teritorial, Repere economice i sociale regionale, 2009
Pentru aceeai perioad se nregistreaz modificri importante ale distribuiei populaiei active
ocupate, n funcie de activitile economiei judeene, devenind evident o deplasare a populaiei
active ocupate dinspre domeniile agriculturii i industriei ctre construcii, comer i tranzacii
imobiliare, nvmnt sau sntate i asistenta social.
n domeniul agriculturii, vntorii i silviculturii, n care lucreaz cel mai mare numr de
persoane din judeul Bacu, populaia ocupat a sczut de la 95.100 persoane n anul 2001 la
68.600 de persoane n anul 2006 (scdere cu 28%), evoluie ce reflect tendina la nivel
naional;
n domeniul industriei (extractiv, prelucrtoare, energie), al doilea ca numr de persoane
ocupate, populaia ocupat a sczut de la 70.900 la 55.500 persoane (scdere cu 22%),
evoluie mult accelerat fata de media naional, de doar 2,33%;
n domeniul construciilor, populaia ocupat a crescut de la 13.400 la 16.500 persoane
(+23%), o cretere important dar inferioar mediei naionale pentru aceeai perioad, de
50,5%;
Sectorul comerului angaja n 2006 28.500 de persoane, cu 12% mai mult dect n anul 2001,
cnd numrul angajailor era de 25.400, o cretere de asemenea semnificativ, dar aflat sub
ritmul de cretere la nivel naional, de 39%;
Populaia ocupat n sectorul tranzaciilor imobiliare i alte servicii a crescut cu 53% n
aceast perioad, evoluie ce reflect i tendina la nivel naional;
nvmntul a angajat cu 3.75% mai multe persoane n judeul Bacu n aceeai perioad,
cretere superioar mediei naionale, de 1.18%;
Populaia ocupat n domeniul sntii i asistenei sociale a crescut cu 18% n judeul Bacu
i cu doar 12% la nivel naional.
Analiza pieei muncii locale realizat de ctre AJOFM Bacu n anul 2008 a evideniat urmtoarele
probleme ale diferitelor sectoare:
ponderea ridicat a populaiei ocupate n agricultur i sczut n servicii;
imposibilitatea satisfacerea cererii de for de munc calificat n anumite sectoare (industria
uoar, construcii);
Profilul Monografic al Judeului Bacu

17

din punct de vedere al deficitului de for de munc calificat, angajatorii din industria
confeciilor din textile, blnuri/ pielrie i construcii ntmpina greutile cele mai mari
Productivitatea muncii n industrii i servicii
Productivitatea muncii n sectoarele secundar i teriar n judeul Bacu se plaseaz sub media
naional (128,2 mii RON/salariat fa de 174 mii RON/salariat), dar deasupra mediei regiunii N-E
(120,5 mii RON/salariat). Procentul de cretere a productivitii muncii n perioada 2005-2007 a fost de
13% n judeul Bacu, inferior mediilor regionale i naionale, unde productivitatea a crescut cu 29%,
respectiv 41%.
Tabel 8 Productivitatea muncii la nivel naional, regional i judeean, 2007
Activitate economic Productivitatea la nivel
naional, 2007, mii
RON/salariat
Productivitatea la nivel
regional, 2007, mii
RON/salariat
Productivitatea la nivelul
judeului Bacu, 2007,
mii RON/salariat
Total 174 120,5 128,2
Industrie extractiv 130 75 72,5
Industrie prelucrtoare 135,5 85 91
Energie electric i termic,
gaze i ap
335 190 213
Construcii 129 100,5 114
Comer cu ridicat i
amnuntul, repararea
vehiculelor i a bunurilor
casnice
312,6 218 233
Hoteluri i restaurante 65,5 55 54
Transport, depozitare i
comunicaii
137 76 91
Tranzacii imobiliare,
nchirieri i activiti de
servicii prestate
ntreprinderilor
97 65 55
nvmnt 46 36 53,5
Sntate i asistenta social 55,6 56 58
Alte activiti de servicii 93,5 62,3 62,5
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS, Statistic teritorial, Repere economice i sociale regionale, 2009
Cele mai productive sectoare din economia judeului Bacu, dar i a regiunii NE, erau, n anul 2007:
comerul, energia i construciile. Cele mai productive sectoare la nivel naional erau energia, comerul
i transporturile. Cele mai puin productive sectoare n judeul Bacu i n regiunea NE erau:
nvmntul, hoteluri-restaurante i tranzaciile imobiliare, iar la nivel naional: nvmnt, sntate i
hoteluri-restaurante.
Exist puine sectoare n care judeul Bacu poate raporta o productivitate a muncii mai mare la
nivelul judeului Bacu dect la nivel naional. nvmntul i sntatea fac parte din aceast
categorie. Pe de alt parte, productivitatea muncii n majoritatea sectoarelor de activitate este mai
crescut n judeul Bacu comparativ cu indicatorii similari la nivelul regiunii Nord-Est. Doar n
industria extractiv, hoteluri i tranzacii imobiliare Bacul se plaseaz sub media regional.
Productivitatea muncii a crescut n anul 2008 cu 34,36% fa de 2007, de la 38,14 mii euro/salariat n
2007 la 51,33 mii euro/salariat n 2008, iar creteri ale productivitii muncii s-au nregistrat n toate
domeniile de activitate, nregistrndu-se procente mai mari n: servicii (291,52%), construcii (47,73%),
industria uoar (25,34%), agricultur (23,09%), transporturi (17,25%) i turism (11,64%).

Profilul Monografic al Judeului Bacu

18

Investiii
Comerul i repararea vehiculelor i a bunurilor reprezint sectorul ce concentreaz cea mai mare
parte a investiiilor brute n anul 2007, urmat de industria prelucrtoare, de transport/ depozitare/
comunicaii, sectorul energetic i construcii, n timp ce domeniile ce nregistreaz cele mai reduse
investiii sunt nvmntul, sntatea/asistena social i turismul.
Tabel 9 Investiii brute i nete, judeul Bacu, 2007
Activitate economic
Investiii brute
(mi li oane l ei)
Investiii nete (milioane lei)
Total 2.269 1.446
Industrie extractiv 144 117
Industrie prelucrtoare 464 272
Energie electric i termic, gaze i ap 268 113
Construcii 251 196
Comer cu ridicat i amnuntul, repararea
vehiculelor i a bunurilor casnice
610 404
Hoteluri i restaurante 61 46
Transport, depozitare i comunicaii 287 221
Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de
servicii prestate ntreprinderilor
152 47
nvmnt 4 4
Sntate i asistenta social 12 12
Alte activiti de servicii 16 14
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS, Statistic teritorial, Repere economice i sociale regionale, 2009
Tabel 10 Investiii brute, nivel naional, regional, judeean, 2007
Activitate economic
Investiii brute, media la
nivel naional, 2007,
milioane RON
Investiii brute, media la
nivel regional, 2007,
milioane RON
Investiii brute la nivelul
judeului Bacu, 2007,
milioane RON
Total 3.366 1.851 2.269
Industrie extractiv 98 33,8 144
Industrie prelucrtoare 779 470 464
Energie electric i termic,
gaze i ap
220 290 268
Construcii 360 153 251
Comer cu ridicat i
amnuntul, repararea
vehiculelor i a bunurilor
casnice
625 477,5 610
Hoteluri i restaurante 81 41,5 61
Transport, depozitare i
comunicaii
426 182 287
Tranzacii imobiliare,
nchirieri i activiti de
servicii prestate
ntreprinderilor
947 179 152
nvmnt 3,6 2,3 4
Profilul Monografic al Judeului Bacu

19

Sntate i asisten
social
13 9 12
Alte activiti de servicii 48 12 16
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS,Statistic teritorial, 2009
Nivelul investiiilor brute n anul 2007 din judeul Bacu, s-a situat sub media naional, n majoritatea
domeniilor din industrie i servicii, excepie fcnd domeniul industriei extractive i al nvmntului,
unde s-a investit mai mult dect media naional. Pe de alt parte, nivelul de investiii din judeul
Bacu depete n general media regional, singurele excepii fiind domeniul energetic, industria
prelucrtoare i tranzaciile imobiliare-servicii companii.
1.2.3.EVOLUIA SECTOARELOR ECONOMICE, 2007-2008

Contribuia domeniilor de activitate la realizarea indicatorilor economici din judeul Bacu n anii 2007-
2008, structurate dup seciunile stabilite de ctre Camera de Comer i Industrie Bacu, este
urmtoarea:
Numrul societilor comerciale
numrul societilor comerciale a crescut n anul 2008 n aproape toate domeniile, excepie
fcnd industria uoar, unde numrul acestora a sczut cu 10,79% n 2008 fa de 2007, i
industria lemnului, unde numrul societilor comerciale cu o scdere de 0,94% fa de 2007;
creterea cea mai mare a numrului societilor comerciale s-a nregistrat n anul 2008 n
construcii, o cretere de 18,23% fa de anul 2007;
creteri semnificative ale numrului de societi n 2008 fa de 2007 s-au nregistrat i n
sectorul servicii (11,98%), n turism (8,06%), n transporturi (5,53%) i n industria extractiv i
prelucrtoare (4,72%);
cea mai mic cretere nregistrat a fost n industria alimentar, de numai 0,45%.

Cifr de afaceri
per total, cifra de afaceri a crescut n anul 2008 cu 32,58% fa de anul 2007;
o cretere semnificativ a cifrei de afaceri a fost nregistrat n sectorul servicii, de la 167,01
mil. Euro n 2007, la 830,75 mil. Euro (397,43%) n 2008;
creteri ale cifrei de afaceri n anul 2008 s-au mai nregistrat n domeniile: construcii (59,03%),
agricultur (37,10%), transporturi (22,53%), turism (14,91%), comer (8,86%), industria
extractiv i prelucrtoare (3,72%);
cele mai mari scderi ale cifrei de afaceri s-au nregistrat n domeniile: industria lemnului (-
17,66%) i industria uoar (- 5,52%).
Profitul brut
valoarea total a profitului brut a nregistrat o cretere cu 56,77% n anul 2008 fa de 2007, de
la 217,27 la 340,62 mil. Euro;
creteri ale profitului s-au nregistrat n anul 2008, comparativ cu 2007, n domeniile: servicii
(201,65%), construcii (123,38%) i industria extractiv i prelucrtoare (99,68%);
scderi ale profitului brut s-au nregistrat n domeniile: agricultur (-32,81%), industria
alimentar (-32,51%), turism (-26,79%), industria lemnului (-23,02%), transporturi (- 18,04%) i
industria uoar (-13,04%).


Profilul Monografic al Judeului Bacu

20

Rata profitului
n total, rata profitului a nregistrat o evoluie ascendent n 2008 fa de 2007, de la 6,42% la
7,59% n 2008, deci o cretere cu 18,16%;
se observ creteri ale ratei profitului, comparativ cu 2007, numai n domeniile: industria
extractiv i prelucrtoare (92,51%) i construcii (40,46%);
scderi ale ratei profitului n 2008, comparativ cu 2007, s-au nregistrat n domeniile: agricultur
(-50,99%), servicii (-39,38%), turism (-36,29%), transporturi (-33,11%), industria alimentar (-
32,51%), i comer (-12,82%).
Numrul de salariai
n ansamblu, numrul salariailor a sczut n 2008 fa de 2007 cu 1,40%, de la 88.714 la
87.471;
creteri ale numrului de salariai s-au nregistrat n domeniile: servicii (27,03%), agricultur
(11,38%), construcii (7,65%), transporturi (4,51%), comer (2,95%) i turism (2,92%);
scderi importante ale numrului de salariai s-au nregistrat n industrie: industria lemnului (-
25,40%), industria uoar (-24,62%), industria alimentar (-7,76%) i industria extractiv i
prelucrtoare (-6,95%).
Profilul Monografic al Judeului Bacu

21


Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu


Pierderile nregistrate
n total, pierderile nregistrate n 2008 sunt mai mici cu 29,96% fa de pierderile nregistrate n
2007, de la 142,82 mil. Euro, la 100,03 mil. Euro;
scderi ale volumului pierderilor s-au nregistrat n domeniile: industria lemnului (-82,80%),
industria extractiv i prelucrtoare (-57,141%), industria uoar (-49,76%), agricultur (-
9,26%), i comer (-1,28%).
Fig. 5 Evoluia domeniilor de activit ate, 2007-2008, puncte procentuale

Profilul Monografic al Judeului Bacu

22Fig. 6 Evoluia pierderilor, 2007-2008, punct e procent ual e

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu

Concluzii privind domeniile de activitate
Tabel 11 Performanta general a sectoarelor n economia jud. Bacu
Sector Poziia n funcie de
CA
Poziia n funcie de
Profitul brut
Poziia n funcie de
Productivitatea muncii
Performana per total
Comer 1 3 1 1
Servicii 2 2 2 2
Construcii 3 1 3 3
Industrie
prelucrtoare i
extractiva
4 4 4 4
Industrie
alimentar
5 8 7 6
Transporturi 6 5 5 5
Industria lemnului 7 6 8 7
Industria uoar 8 7 10 8
Agricultur 9 10 6 9
Turism 10 9 9 10
Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu
Sectorul construciilor este de departe sectorul cu evoluia cea mai spectaculoas n anii receni,
ajungnd s cumuleze aprox. 17,5% din cifra de afaceri i aproape jumtate din tot profitul brut
realizat n anul 2008 n jude. De altfel, construciile i-au dublat practic profitul brut realizat n perioada
Profilul Monografic al Judeului Bacu

23

2007-2008, cea mai important evoluie a acestui indicator la nivelul tuturor sectoarelor. Dac
estimrile brute ale Camerei de Comer evaluau contracia economic n urma crizei la aprox. 30% din
cifra de afaceri, este aproape cert c unul dintre cele mai afectate sectoare, att din punct de vedere
al cifrei de afaceri, ct i al profitului, este cel al construciilor.
Industria extractiv i prelucrtoare reprezint un alt reper economic cu care judeul Bacu poate fi
uor identificat, fie c este vorba de subdomeniile minier, al extraciei i prelucrrii petrolului, de
industria petrochimic sau constructoare de aeronave i maini. Sectorul poate fi caracterizat de o
concentrare puternic a activitii n jurul unui numr mic de societi, n special ntreprinderi mari.
Aproximativ 3% din totalul societilor din jude activeaz n domeniu, realiznd ns aprox. 13% din
cifra de afaceri, 11% din profit i absorbind 13,5% din salariai. Dei investiiile realizate n sectorul
extractiv depesc media naional, productivitatea muncii rmne la jumtatea acesteia. Pe de alt
parte, la nivel regional situaia este total diferit: investiiile realizate n industria prelucrtoare se
poziioneaz sub media regional, n timp ce productivitatea muncii n acest sector plaseaz Bacul
peste nivelul regiunii NE. Industria lemnului reprezint un sector tradiional al economiei bcuane i
asigur al doilea produs de export la nivel judeean, n condiiile n care judeul dispune de al doilea
fond forestier din regiune. n perioada 2007-2008, sectorul acesta a nregistrat tendine negative
importante, marcate de scderea numrului de salariai, a profitului brut i a cifrei de afaceri; totui, se
poate constata creterea uoar a productivitii muncii. n continuare, acest domeniu asigur locuri
de munc pentru un procent important din salariaii judeului (6,18%).
Industria uoar este un alt sector ce s-a bucurat de o dezvoltare considerabil n trecut, i care
asigura nc principalul produs de export n judeul Bacu, n ciuda unui declin pronunat n anii
receni. Productivitatea muncii a fost n cretere n acest sector n perioada 2007-2008, dei cu mult
sub media sectoarelor economiei judeene, iar pierderile s-au diminuat i ele considerabil. Totui,
numrul firmelor, numrul salariailor, profitul i cifra de afaceri continu s scad. Industria uoar se
situeaz pe locul patru din punct de vedere al numrului de salariai, n urma construciilor, comerului
i serviciilor.
Odat cu declinul industriei uoare, cu realizarea necesitii schimbrii orientrii industriei lemnului
ctre prelucrare calitativ i cu diminuarea resurselor primare pentru extracie minier sau petrolier,
piaa muncii din judeul Bacu va fi marcat probabil de o deplasare a resurselor umane dinspre
aceste domenii ctre sectorul teriar. n acelai timp, capacitatea productiv a judeului i majoritatea
exporturilor vor trebui bazate pe industria prelucrtoare, preferabil intensiv n tehnologie nalt.

Profilul Monografic al Judeului Bacu

24

Fig. 7 Imagi ne de ansamblu a sectoarelor economi ce
Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacau
Profilul Monografic al Judeului Bacu

25

Unitile active pe clase de mrime
n funcie de mrimea ntreprinderilor, distribuia unitilor active din sectoarele secundar i teriar este
urmtoarea:
Fig. 8 Numrul de uniti active, pe clase de mrime i sector, 2007

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu
Se poate observa faptul c 50% din totalul unitilor active din industrie i servicii sunt concentrate n
sectorul comerului, urmat de domeniul tranzaciilor imobiliare/ nchirieri/ servicii-ntreprinderi i de
ctre industria prelucrtoare. Majoritatea ntreprinderilor mari ce activeaz n judeul Bacu aparin
industriei prelucrtoare.Cele 52 de societi comerciale mari (250 i peste 250 angajai) realizeaz
40,4% din totalul cifrei de afaceri a economiei judeului Bacu, 40% din profitul brut, angajnd 26,5%
din salariai.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

261.2.4.SECTORUL IMM
Tabel 12 Performana sectorului IMM, 2008
Indicatori /
economico - financiari
Firme cu CA
Pondere sector IMM
%
Total IMM
Numr firme 11.523 11.488 99,7
Cifr de afaceri (mil. euro) 4.490,30 2.720,88 60,6
Profit brut (mil. euro) 340,62 210,71 61,9
Rata profitului (%) 7,59 7,8 -
Numr salariai 87.471 64.239 73,5
Productivitate (mii euro/sal) 51,33 42,35 -
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Conform datelor prezentate n tabelul anterior se poate observa reprezentativitatea ridicat a
sectorului IMM n numrul de firme cu cifra de afaceri din judeul Bacu, dar i contribuia major pe
care o au acestea n economia judeului, n condiiile n care:
IMM-urile reprezint 99,7% din firmele active n anul 2008;cu toate acestea, IMM-urile au obinut
numai 61,9% din profitul total la nivel de jude i asigur numai aproximativ 73,5% din locurile de
munc din jude;
IMM-urile au nregistrat o rat medie a profitului superioar de 7,8% celei medii nregistrate la
nivelul sectorului economic activ din judeul Bacu de 7,59%.
Conform mrimii firmei, sectorul IMM-urilor bcuane este format din:
Microntreprinderi (10.260) - 89,31%;
ntreprinderi mici (993) - 8,64;
ntreprinderi mijlocii (235) - 2,05%.
Fig. 9 Ponderea IMM-urilor n economia judeului Bacu, i n comparaie cu ntrepri nderil e mari

Profilul Monografic al Judeului Bacu

27

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu

Evoluia sectorului IMM n perioada 2007-2008
Pentru a analiza principalii indicatori economici nregistrai de sectorul IMM-urilor din judeul Bacu n
anul 2008 s-au utilizat urmtoarele date:
Tabel 13 Evoluia sectorului IMM, 2007-2008
Indicatori
economi co - fi nanci ari
Fi rme acti ve
Evoluia indicatorilor
n anul 2008 (+/-) %
2007 2008
Numr IMM-uri 10.840 11.488 5,98
Cifr de afaceri (mil. euro) 2.244,75 2.720,88 21,21
Profit brut (mil. euro) 163,57 210,71 28,90
Rata profitului (%) 7,29 7,8 7
Numr salariai 62.081 64.239 3,5
Productivitate (mii euro/sal) 36,16 42,35 17,11
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
n 2008, sectorul IMM a nregistrat o evoluie pozitiv, marcat de:
o cretere a numrul de IMM-uri de 5,98%, ajungnd la 11.488 firme;
o cretere a cifrei de afaceri cu 21,21%;
o cretere a productivitii medii nregistrate pentru fiecare salariat de 17,11% ajungnd la
suma de 42,35 mii euro, n condiiile n care numrul de salariai a crescut cu 3,5%;
profitul i totodat rata profitului au crescut n anul 2008 cu 28,90%, respectiv 7% fa de anul
2007.
Tabel 14 Evoluia sectorului IMM, 2007-2008, pe categorii de ntreprinderi
Mi crontrepri nderi (1-9 salariai) numrul de firme cu unul pn la nou salariai a crescut
cu 6,5%;
cifra de afaceri a crescut cu 8,33%;
numrul total de persoane angajate pe parcursul anului n
microntreprinderi, n comparaie cu anul anterior a
crescut cu 6,8%;
rata medie a profitului a sczut cu 24,2% fa de cea
nregistrata la nivelul anului 2007, iar productivitatea
aferenta fiecrui angajat pentru anul 2008 a crescut cu
1,43%.
Indicatori
economico -
financiari
Firme cu CA Evoluia
indicatorilor
n anul 2008
(+/-) %
2007 2008
Numr IMM-uri 9.633 10.260 6,5
Cifr de
afaceri (mil.
euro)
709,45 768,55 8,33
Profit brut (mil.
euro)
67,57 55,42 -17,9
Rata profitului
(%)
9,52 7,21 -24,2
Numr salariai 18.308 19.554 6,8
Productivitate
(mii euro/sal)
38,75 39,30 1,43
ntrepri nderi mi ci (10-49 salariai) numrul de firme din aceast categorie a crescut cu
2,58%;
profitul brut nregistrat de ntreprinderile mici, aferent
Numr IMM-uri 968 993 2,58
Profilul Monografic al Judeului Bacu

28

Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Observaii i concluzii sectorul IMM
sectorul microntreprinderilor a avut, cu unele excepii, o evoluie pozitiv n anul 2008,
astfel c numrul de firme, cifra de afaceri, numrul de salariai i productivitatea/salariat
au nregistrat diferene pozitive n comparaie cu anul anterior, excepia fiind constituit de
profit i rata profitului.
sectorul ntreprinderilor mici a nregistrat un nivel o cretere la nivelul anului 2008,
pentru toi indicatorii supui analizei, astfel numrul de firme, cifra de afaceri, profit, rata
profitului, numrul de salariai i productivitatea pe salariat au crescut fa de valorile
nregistrate n anul precedent.
sectorul ntreprinderilor mijlocii a nregistrat n anul 2008 evoluii pozitive ale
indicatorilor analizai, dar i evoluii negative. Astfel, dei a sczut numrul de firme cu
activitate (cu 1,67%), cifra de afaceri, profitul i rata profitului au avut creteri
spectaculoase fa de anul 2007 (profitul a crescut cu 77,03% fa de anul 2007)
Fig. 10 Ponderea cat egoriilor de IMM n total, 2008
Cifr de
afaceri (mil.
euro)
737,46 972,84 31,9 anului 2008, a nregistrat o cretere cu 48,6%;
rata profitului a nregistrat o evoluie pozitiv n
comparaie cu anul precedent, cu 13,1%;
numrul de salariai a nregistrat o cretere fa de anul
precedent, de la 19.413 persoane la 20.232 persoane,
reprezentnd o cretere de 4,3%;
productivitatea muncii a nregistrat o cretere de 26,57%
de la 37,99 mii euro/sal n anul 2007 la 48,08 mii euro/sal
n anul 2008.
Profit brut (mil.
euro)
51,58 76,65 48,6
Rata profitului
(%)
6,99 7,9 13,1
Numr salariai 19.413 20.232 4,3
Productivitate
(mii euro/sal)
37,99 48,08 26,57
ntrepri nderi mij l ocii (50-249 salariai) numrul de firme din acest sector a sczut cu 1,67% de
la 239 firme n anul 2007 la 235 firme n anul 2008;
cifra de afaceri a nregistrat o valoare cu 22,8% mai mare
dect cea nregistrata n anul anterior;
numrul de salariai i productivitatea medie pe fiecare
salariat au nregistrat evoluii pozitive de 0,4%, respectiv
22,3%;
profitul brut a nregistrat o cretere de 77,03%, iar rata
profitului de 45,4%;
Numr IMM-uri 239 235 -1,67
Cifr de
afaceri (mil.
euro)
797,85 979,49 22,8
Profit brut (mil.
euro)
44,42 78,64 77,03
Rata profitului
(%)
5,57 8,1 45,4
Numr salariai 24.363 24.453 0,4
Productivitate
(mii euro/sal)
32,75 40,05 22,3
Profilul Monografic al Judeului Bacu

29

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu
Profilul Monografic al Judeului Bacu

30


Fig. 11 Evol uia sect orul ui IMM 2007-2008

Sursa: Camera de Comer i Industrie, Starea economiei judeului, Raport 2008
Profilul Monografic al Judeului Bacu

31


Concluzii generale IMM:
Industria extractiv i prelucrtoare i serviciile sunt singurele domenii care au nregistrat
evoluii pozitive la toi indicatorii n anul 2008;
cele mai slabe sectoare de activitate n anul 2008, cu evoluii negative ale tuturor
indicatorilor sunt industria lemnului i industria uoar, acesta din urm fiind cel mai
afectat i ca numr de firme, i din punct de vedere al cifrei de afaceri, dar cel mai mult la
profit;
de remarcat este industria extractiv care n anul 2008 a nregistrat o cretere a cifrei de
afaceri cu 66,20%, a profitului cu 71,75% dar i a productivitii muncii cu 63,37%.
Prezentarea sectorului IMM-urilor pe domenii de activitate
Situaia centralizat privind ponderea fiecrui sector de activitate la indicatorii economico-financiari
nregistrai n 2008 de ntregul sector al IMM-urilor active din judeul Bacu este urmtoarea:
Tabel 15 Ponderea IMM pe domeni i de act ivitat e
Pondere sector de acti vi tate n total
sector IMM /
Sector de acti vi tate IMM
Nr. fi rme
%
Cifr de afaceri
%
Profi t brut
%
Nr. salariai
%
Agricultur 1,81% 1,79% 1,02% 1,72%
Industrie alimentar 1,94% 4,57% 1,55% 6,18%
Industrie extractiv i prelucrtoare 3,00% 8,28% 10,74% 6,91%
Industria lemnului 3,65% 3,81% 2,43% 6,63%
Industria uoar 1,82% 1,93% 1,67% 7,96%
Construcii 13,68% 20,69% 32,76% 20,39%
Servicii 19,08% 8,55% 24,63% 12,39%
Transporturi 7,63% 7,51% 3,69% 7,39%
Turism 4,32% 1,75% 1,65% 3,84%
Comer 43,07% 41,12% 19,88% 26,59%
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Fig. 12 Pondere sector de activit ate n tot al sector IMM
Profilul Monografic al Judeului Bacu

32


Din datele prezentate anterior se poate concluziona c:
cea mai mare pondere din IMM-urile active din judeul Bacu au ca domeniu de activitate
comerul, urmtoarele domenii fiind serviciile, construciile i transporturile, la cellalt
capt situndu-se agricultura, industria uoar, industria alimentar, industria extractiv i
prelucrtoare i exploatarea i prelucrarea lemnului;
din punct de vedere al aportului sectoarelor de activitate la cifra de afaceri se poate
observa c cea mai mare contribuie o au IMM-urile care activeaz n domeniul
comerului, urmnd IMM-urile din domeniul construciilor i transportului, pe ultimele poziii
ale clasamentului situndu-se turismul i agricultur;
n funcie de contribuia sectoarelor de activitate la profitul brut, pe primele trei locuri se
situeaz construciile, comerul i serviciile, iar pe ultimele trei turismul, industria
alimentar i agricultura;
din punct de vedere al numrului de persoane angajate, se evideniaz detaat domeniul
comerului, urmat fiind de domeniul construciilor i de domeniul serviciilor. Cel mai mic
procent de persoane sunt angajate n domeniile agricultur i turism;
datele prezentate i analizate pentru anul 2008 menin tendina nregistrat n 2007.

Prezentarea sectorului IMM-urilor din punct de vedere al repartiiei teritoriale
Tabel 16 Repartiia teritorial a IMM-urilor
Indicatori
Nr. S.C. cu
activitate
Cifr de afaceri
(mi l. Euro)
Profi t brut (mil .
Euro)
Rata profitul ui
(%)
Numr salariai Producti vi tate
(mi i
euro/sal ari at)
Locali tate 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Bacu 5.472 6.076 1193,66 1502,56 122,17 116,3 10,24 7,74 34.274 35.075 39,55 42,84
Oneti 1.426 1.572 235,41 324,11 18,42 16,43 7,83 5,07 8.928 9.029 33,19 35,90
Moineti 337 437 43,47 75,75 2,8 5,01 6,45 6,61 2.649 2.736 24,05 27,69
Buhui 209 227 24,03 49,34 1,82 2,01 7,58 4,07 1.677 1.687 21,75 29,25
Comneti 452 485 71,33 114,16 4,43 4,41 6,21 3,86 3.594 3.345 30,7 34,13
Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu

Profilul Monografic al Judeului Bacu

33

Drmneti 123 146 16,81 103,43 0,82 3,8 4,88 3,67 737 852 25,69 121,4
0
Slnic
Moldova
80 82 4,37 5,71 0,24 0,18 5,50 3,15 313 276 21,95 20,69
Trgu Ocna 175 202 41,55 47,87 1,94 7,58 4,67 15,83 1.123 1.354 47,25 35,35
Total IMM-
uri
din mediul
urban
8.274 9.227 1630,63 2222,93 152,64 155,7 9,36 7,00 53.295 54.354 36,42 40,90
Total IMM-
uri
din mediul
rural
1.861 2.261 272,83 497,95 31,74 95,01 11,64 19,08 8.786 9.885 34,55 50,37
TOTAL
IMM-uri
10.135 11.488 2105,02 2720,88 184,38 250,7 9,69 9,21 62.081 64.239 36,16 42,36
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Profilul Monografic al Judeului Bacu

34


Din datele prezentate se poate constata c:
80,4% din numrul total de IMM-uri din judeul Bacu sunt concentrate n cele 8 localiti
din mediul urban;
81,6% din cifra de afaceri realizat de totalitatea IMM-urilor active este nregistrat de
firmele din mediul urban, procentul fiind n cretere n comparaie cu anul anterior;
Fig. 13 Numrul de IMM-uri n principalele localiti urbane

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu
Fig. 14 Cifr de afaceri realizat de IMM-uri n principalele localiti urbane

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacu
62,1% din profitul nregistrat la nivelul ntregului jude este realizat n mediul urban, cel
mai mic nivel al profitului din acest mediu fiind nregistrat de IMM-urile din oraul Slnic
Moldova;
84,7% din numrul de salariai din judeul Bacu sunt angajai n cadrul ntreprinderilor
mici i mijlocii din mediul urban.Profilul Monografic al Judeului Bacu

35


1.2.5.COMERT INTERNATIONAL
La nivelul judeului Bacu, exportul a nregistrat n anul 2009 un volum de 247,7 mil. Euro FOB, cu
27,6 % mai mic dect n anul 2008, reprezentnd 19,9 % din total Regiunii Nord-Est. Astfel, judeul se
situeaz pe locul 2 din regiune, ca volum de export, dup judeul Neam ce deine 23,4 %.
Importurile au nregistrat un volum de 288,7 mil. Euro FOB, fiind cu 22 % mai mic fa de anul 2008.
Acesta reprezint 21,6 % din total regiune, sitund judeul pe locul 2 dup judeul Iai (26,4 %).
Soldul export import este de -41 mil. Euro FOB FOB, comerul internaional avnd un grad de
acoperire de 85,7 %.

Tabel 17 Comerul extern la nivel naional, regional i judeean, 2009
Unitatea
teritorial


2009
Export FOB
mil. Euro
Ponderea
judeului n
Regiune i a
regiunii n ar
(%)
Import
FOB
mil. Euro
Ponderea
judeului n
Regiune i a
regiunii n ar
(%)
oldul
Export
import (mil.
Euro FOB
FOB)
Gradul de
acoperire al
importurilor cu
exporturi
(FOB/FOB) %
Total
Romnia
29.116,3 38.896,8 -9.780,5 74,8
Regiunea
NE
1.241,2 4,26 1.331,3 3,42 -90,1 93,2
Bacu 247,7 19,95 288,7 21,6 -41 85,7
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Raportului de schimburi comerciale, Centrul roman pentru promovarea comerului i
investiiilor strine, 2010
Competitivitatea i sustenabilitatea pe termen lung a economiei bcuane pot fi evaluate i prin
determinarea gradului de sofisticare tehnologic a produselor exportate de jude. Grupnd categoriile
de exporturi n patru mari seciuni, n funcie de tipul de tehnologie folosit n producie (nalt, medie
spre nalt, medie spre joas i joas, unde textilele reprezint un produs de joas tehnologie,
produsele chimice fiind de tehnologie medie spre nalt i aeronavele sau navele spaiale fiind de cea
mai nalt tehnologie), obinem urmtoarea imagine a comerului extern:
Fig. 15 Sofisticarea tehnologic n exporturi, judeul Bacu, 2009, %

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Raportului de schimburi comerciale, Centrul roman pentru promovarea comerului i
investiiilor strine, 2010
Profilul Monografic al Judeului Bacu

36

1.2.6.INVESTITII STRAINE DIRECTE
n mod tradiional, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, din care judeul Bacu face parte, se situeaz pe
ultimul loc n ar n ceea ce privete investiiile strine directe. Spre exemplu, n anul 2007 regiunea
deinea doar 1,6 % din total, pe primul loc situndu-se regiunea Bucureti Ilfov cu 64,3 %. La nivel
naional, structura ISD atrase n anul 2008 a fost urmtoarea: 30,7% participaii la capital, 19,4% profit
reinvestit, 49,9% credit primit de la investitorii strini.
Fig. 16 Ponderea destinaiilor ISD, pe regiuni, 2007

Sursa: Banca Naional a Romniei

Tabel 18 Evoluia nmatriculrilor de societi cu participare strin, 2007-2008
Regiunea
NE
nmatriculri de societi cu participare strin la capital
2007 2008 Evoluia n 2008 fa de 2007
%
Bacu 42 85 +102,38%
Botoani 43 45 +4,65%
Iai 243 220 -9,47%
Neam 133 117 -12,03%
Suceava 109 106 -2,76%
Vaslui 23 22 -4,35%
TOTAL 593 595 +0,34%
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Judeul Bacu se afl pe primul loc n Regiunea Nord-Est n ceea ce privete ritmul de nmatriculare a
societilor comerciale cu participare strin la capital,n perioada analizat (2007-2008) numrul
acestora dublndu-se.
Tabel 19 Evoluia valorii capitalului social subscris de ctre societi cu participare strin, 2007-2008
Regiunea NE
Valoarea capitalului social subscris, mii Euro
2007 2008 Evoluia n 2008 fa de 2007, %
Bacu 118.150,40 527.061,70 +346,09%
Botoani 52.688,90 2.545,70 -95,17%
Iai 1.894.381,70 52.529 -97,23%
Neam 560.476,30 33.143,60 -94,09%
Profilul Monografic al Judeului Bacu

37

Suceava 30.979,60 111.500,30 +259,91%
Vaslui 10.984,70 3.239,80 -70,51%
TOTAL
2.667.661,60 730.020,10 -72,64%
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
n anul 2008, Bacul se situa pe primul loc n regiunea de Nord-Est n ceea ce privete valoarea
capitalului social subscris, cu o pondere de 72% din total, fa de anul 2007 cnd se situa pe locul 3,
cu doar 4,42% din total.

1.2.7.CONCENTRAREA INDUSTRIAL
Evoluiile din trecut i din perioada curent de restructurri definesc profilul industrial al judeului
Bacu. Anumite zone sunt uor de identificat cu o anumit industrie sau cu un anumit lan valoric
bazat pe relaiile ntre ntreprinderile complementare.
Fig. 17 Concentrarea t eritori al a produciei industriale

Sursa: GEA S&C
Profilul Monografic al Judeului Bacu

38


Zona Valea Trotuului-Oneti concentreaz majoritatea ntreprinderilor din extracia de crbune i iei,
dar i rafinriile de prelucrare a petrolului, iar deasupra lor, pe scara tehnologic, regsim industria
petrochimic. n Municipiul Oneti, dintr-o populaie activ ocupat de 21.500 persoane, nregistrat n
anul 2005, 8.500 (40%) persoane lucrau n sectorul industriei prelucrtoare petrochimice, n cadrul
celor mai importante uniti economice din acest sector, la nivel judeean (RAFO Oneti,
Chimcomplex Borzeti, UTON, CAROM).
Municipiul Bacu concentreaz toat industria nalt bcuan (aeronautic, militar i de
componente sofisticate), o mare parte din produsul industriei alimentare i forestier, majoritatea
unitilor din industria constructoare de maini, dar i un segment al industriei uoare. Aerostar Bacu
reprezint cea mai important companie din industria aeronautic romneasc, activnd n domeniul
fabricrii si mentenanei aeronavelor, civile i militare.
Dei producia sa era preponderent orientat spre aviaia militar, acum eforturile companiei se
ndreapt spre aviaia civil, pe linia fabricaiei de componente, subansamble i aerostructuri, dar i pe
linia mentenanei. Vnzrile n acest sector au crescut, producia destinat aviaiei civile depind 15
la sut din totalul veniturilor. n prezent, compania beneficiaz de finanare comunitar pentru
creterea competitivitii produselor sale, n ceea ce privete fabricaia pieselor i a structurilor
aeronautice, precum i n domeniul realizrii de avioane cargo. De altfel, n domeniul mentenanei
exist o veche colaborare cu mai multe companii romneti, ca de exemplu Carpatair, n timp ce n
domeniul produciei structurilor de aviaie civil, societatea Bcuan opereaz pentru mai multe
companii, cum este Fockker, pentru care furnizeaz piese i subansamble. Tot Aerostar produce i
circa 160 de piese pentru rachetele ARIANNE, iar de curnd a demarat i programul de colaborare cu
EADS Germania, pentru componente de aviaie civil i piese pentru aeronavele Airbus. Preocuprile
n domeniul aviaiei civile, care au avut la baz o decizie strategic, s-au concretizat n identificarea
pieelor civile pentru IAK-52, oferirea de variante configurate special pentru acest grup de utilizatori,
dezvoltarea de avioane ultrauoare cum este WT-01, dezvoltarea avionului de firm ultrauor Festival.
Printre partenerii si se numra Elbit Systems, Thomson CSF Communications, DaimlerChrysler
Aerospace.
n jurul industriei aeronautice din Bacu se dezvolt o serie de sectoare conexe sau complementare.
n primul rnd, n completarea sectorului de activitate al Aerostar activeaz ali exportatori importani
din jude. Spre exemplu, Elmet Internaional reprezint unul dintre cei mai mari exportatori Bcuani, o
companie specializat n fabricarea de componente high-tech, pentru aviaie, tehnic militar,
telecomunicaii i electronic.
n al doilea rnd, Aerostar beneficiaz de o poziie strategic, n centrul unei infrastructuri militare
constituit din aeroportul Bacu i alte baze militare, ceea ce a permis dezvoltarea industriei de
aprare n aceast zon, fie ea aviatic sau terestr. Aerostar a fost principalul operator n cadrul
programelor de modernizare a avioanelor de lupt MIG-21 Lancer i MIG-29 Sniper. De asemenea,
compania american Textron i-a anunat dorina de a produce autovehicule blindate la Aerostar
Bacu. Textron Marine & Land Systems produce o gam de vehicule blindate utilizate de armatele
mai multor state aliate NATO, iar principalul beneficiar al produselor dezvoltate prin acest parteneriat
urmeaz s fie Forele Armate Romane. Este cert faptul c transferul de cunoatere generat de
parteneriat va spori capacitatea tehnologic a companiei Aerostar i va contribui la lansarea unei
tendine pozitive pentru industria de aprare din regiune.
O alt companie Bcuana, World Machinery Works (WMW) i desfoar activitatea n proiectarea,
execuia i comercializarea de maini-unelte, reprezentnd un furnizor important pentru industria
aerospaial european, implicat n fabricarea unor piese ale rachetei Arianne 5 pentru EADS,
liderul european n programe spaiale. Parteneriatul cu EADS reprezint practic o ramp de lansare
pentru industria de vrf romneasc, ce poate asigura o dezvoltare pe termen lung.
Industria constructoare de maini i aparatur electric este prezent n judeul Bacu prin
companiile WMW i UTON SA, productoare de maini-unelte, utilaj tehnologic i echipament
enegetic.
Oraul Buhui grupeaz o parte important din industria textil, component a unei concetrri
industriale regionale mai mare, ntins i pe teritoriul judeelor vecine, Neam i Iai.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

39


1.2.8.INFRASTRUCTURA DE AFACERI SI PARCURILE INDUSTRIALE
Zonele industriale tradiionale dezvoltate n sectoarele de extracie, de prelucrare, petrochimie,
construcia de maini i aeronave, textile, au fost dotate, de-a lungul timpului, cu structuri de sprijin
precum parcuri si platforme industriale, centre de depozitare si reele auxiliare de transport, unele
reabilitate, aflate nc n funciune, altele in proces de restructurare. Acestei categorii de structuri i se
adaug uniti mai moderne de sprijinire a afacerilor i de promovare a industriilor de vrf.
Centrul de Afaceri i Expoziional Bacu
Centrul de afaceri i expoziional este finanat prin programul PHARE CES 2006 i a fost recent
deschis circuitului economic. Lucrrile au presupus realizarea unui centru de afaceri i expoziii cu o
suprafa total de 64.700 metri ptrai i o arie construit de 5.800 metri ptrai. n cadrul centrului,
au mai fost realizate investiii ntr-o parcare de 12.000 metri ptrai, spaii verzi 39.400 metri ptrai,
dar i lucrri pentru reelele de ap/canal, gaze, curent electric i iluminat. Lucrrile civile cuprind un
incubator de afaceri cu cinci nivele incluznd subsolul i o sal de conferine cu trei nivele i un alt
spaiu de conferine cu 620 locuri.
Infrastructura de transfer tehnologic i inovare - Parcul Industrial HIT Hemeiu
Bacu
n localizarea acestui parc s-a inut cont de amplasarea geografic, de infrastructur judeelor, de
dinamismul mediului de afaceri i de posibilitile de calificare i specializare a personalului.
Amplasamentul parcului este favorizat de apropierea de numeroase ci de comunicaie: 1 km pn la
DN 15 Bacu Piatra Neam, 13 km pn la aeroportul Bacu, 5,5 km pn la calea ferat. Parcul are
o suprafa total de 10,85 ha, fiind situat n comuna Hemeiu, la 9 km de municipiul Bacu.
Parcul HIT Hemeiu a fost finalizat n vara anului 2005; prin construirea acestui campus TIC s-a
urmrit stimularea pe plan local i regional a afacerilor n domeniu, a unor activiti industriale conexe,
susinerea i ncurajarea spiritului antreprenorial n rndul specialitilor, atragerea investitorilor
strategici ce pot dezvolta proiecte specifice, dezvoltarea nvmntului de specialitate la toate
nivelurile. Investiia dispune de lucrri de amenajare pentru serviciile utilitare: alimentare cu ap,
canalizare menajer i pluvial, alimentare cu gaze naturale i cu energie electric, drumuri de acces
i reele de comunicare.
1
Zona Industrial Buhui

Z.I.B. este administrat de ctre SC STOFE BUHUI SRL i furnizeaz societilor comerciale din
industria uoar i alte profile de activitate servicii de baz i suport i locaii pentru companii din
industria uoar, textile, mecanic, IT. Suprafaa total este 24 ha din care suprafaa dezvoltat 15 ha
i suprafaa nedezvoltat 9 ha.

1
Prezentarea Parcului HIT, http://www.hitpark.ro/ro/prezentare/index.html
Profilul Monografic al Judeului Bacu

401.2.9. SECTORUL C-D-I N ECONOMIA JUDEULUI BACU

Cercetare - Dezvoltare
Tabel 20 Situaia sectorului C-D la nivel naional, regional i judeean, 2000/2007

Anul

Indicatorii i
regiunea
Salariaii din activitatea
de cercetare-
dezvoltare (numr
persoane) la sfritul
anului
Salariaii din activitatea de
cercetare-dezvoltare la
10.000 de persoane
ocupate civile
Cheltuieli totale din
activitatea de cercetare-
dezvoltare (mii lei preuri
curente)
2000 Romni a 37.241 43,2 296.205
Regi unea NE 3.510 24,9 16.346
Jud. Bacu 652 26,1 3.439
2007 Romni a 42.484 48,7 2.177.335
Regi unea NE 4.156 32,9 163.561
Jud. Bacu 352 15,6 5.925
Sursa: INS,Statistic teritorial, 2009
Putem observa faptul c procentul salariailor din C-D n judeul Bacu se plaseaz cu mult sub media
naional, acest indicator cunoscnd o scdere continu n perioada 2000-2007, pe fondul diminurii
numrului de salariai din domeniu (care aproape se njumtete). Un aspect pozitiv l constituie
creterea valorii fondurilor dedicate acestui sector din economia jud. Bacu n perioada 2000-2007,
cretere care, din pcate, nu a inut pasul cu ritmul de cretere de la nivel naional i regional (unde
cheltuielile n aceast activitate aproape se nzecesc). Drept consecin, primele dou clasate pe plan
regional n acest sector, deasupra Bacului, sunt judeele Iai i Suceava, cu 3.013, respectiv 512
angajai n domeniu i cu cheltuieli ce atingeau n 2007 130.298 mii lei, respectiv 14.199 mii lei.
Totui, n condiiile crizei economice, sectorul C-D cunoate evoluii negative n ultima perioad: dac
planificarea iniial avea n vedere o cretere substanial a bugetului naional de cercetare-
dezvoltare, ceea ce s-a materializat n 2007 i mai ales 2008, n 2009 i chiar 2010 a avut loc o
reducere sever a acestuia, tendin ce pune la ndoial capacitatea ndeplinirii obiectivului de 2% din
PIB, stabilit pentru 2015, i, n consecin, diminueaz din posibilitatea judeelor de a-i ntri
potenialul competitiv.


Inovare n industrie i servicii
n ceea ce privete numrul de ntreprinderi inovative din industrie i servicii i cheltuielile acestor
companii cu procesul de inovare raportate la 1.000 de locuitori, regiunea NE, din care judeul Bacu
face parte, se plaseaz sub media naional (70% din media naional cu cheltuieli de 30% din
medie). n acelai timp, ponderea companiilor inovative n totalul ntreprinderilor este mai mare n
regiunea de dezvoltare NE dect media naional.Din punct de vedere al numrului de ntreprinderi
inovative ce revin unei mii de locuitori, regiunea NE nregistreaz valori mult sub media naional la
toate categoriile de ntreprinderi din industrie i servicii. n ceea ce privete ponderea ntreprinderilor
inovative n numrul total, regiunea NE nregistreaz valori peste media naional, pentru toate
categoriile de societi, din industrie i servicii.
n general, ntreprinderile din regiunea NE investesc mai puin n inovare, dar respect alocarea pe
cheltuieli cu activitatea CDI i achiziii CDI prezent la nivel naional. O excepie notabil este
Profilul Monografic al Judeului Bacu

41

categoria ntreprinderilor mici, ale cror cheltuieli pentru activiti i achiziii CDI se plaseaz peste
media naional.

1.2.10. TURISMUL


Judeul Bacu dispune de numeroase i variate atracii turistice, de la patrimoniul su natural,
cunoscut pentru puritatea aerului i a apelor, pentru frumuseea zonelor subcarpatice, de pune sau
montane pn la patrimoniul antropic i spiritual, fie el cultural-religios sau tradiional-popular (tradiii,
obiceiuri, gastronomie, festivaluri). Potenialul natural-tradiional al turismului bcuan este nc
neexploatat, n timp ce turismul de tranzit i de afaceri cunoate, n ultimii ani, o cretere uoar.
Avnd n vedere durat medie de edere a unui turist, n judeul Bacu, ce se situeaz att sub media
regional i sub cea naional, se poate vorbi cu precdere despre un turism de tranzit n jude.


Tabel 21 Capacitatea i activitatea de cazare turistic, n Bacu i regiunea NE, anul 2007
Capacitate
existent
(locuri)
Capacitate n
funciune (mii
locuri-zile)
Sosiri (mii) nnoptri (mii) Indici de utilizare net
a capacitii n
funciune(%)
Regiunea
Nord - Est
18.414 5.583 717 1.691 30
Judeul
Bacu
2.858 933 112 331 35,5
Sursa: ADR NE, Planul de dezvoltare regional
Dei modernizarea capacitilor de cazare trecute n proprietate privat s-a realizat ntr-un procent
destul de ridicat, punerea n valoare a zonelor cu potenial turistic i a bazelor de tratament printr-o
activitate promoionala adecvat ct i serviciile oferite turitilor au fost la un nivel sczut, fapt ce a
determinat existena att a unei durate medii de edere inferioar celei regionale ct i a unui indice
de utilizare a capacitii de cazare foarte redus.
Pentru a putea evalua situaia sectorului turistic i ponderea acestuia n economia judeean este
important de analizat situaia principalilor indicatori economici n anul 2008 pentru firmele din
domeniul turism i alimentaie public, comparativ cu totalul societilor comerciale cu cifra de afaceri:
Tabel 22 Situaia sectorului turismului, 2008
Indicatori economico-financiari S.C. cu cifr de afaceri in 2008 Pondere sector de
activitate (%)
Total Turism i alimentaie
public
Numr societi comerciale 11.523 496 4,30
Cifr de afaceri (mil. euro) 4.490,30 47,71 1,06
Profit brut (mil. euro) 340,62 3,47 1,02
Rata profitului (%) 7,59 7,27 -
Pierderi (mil. euro) 100,03 3,06 3,06
Numr salariai 87.471 2.464 2,81
Productivitatea (mii euro/sal) 51,33 19,36 -
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Profilul Monografic al Judeului Bacu

42

Analiza indicatorilor prezentai evideniaz urmtoarele:
numrul societilor comerciale cu activitate din domeniul turismului i alimentaiei publice
este de 496 i are o pondere de 4,30% din total;
din totalul cifrei de afaceri de 4.490,30 mil. euro, domeniul turismului i alimentaiei
publice a realizat 47,71 mil. euro, ceea ce reprezint 1,06%;
profitul brut realizat de firmele bcuane a fost n anul 2008 de 340,62 mil. euro, iar cel
realizat de firmele din domeniul turismului de 3,47 mil. euro (1,02%);
rata profitului la firmele din domeniu este de 7,27%, uor mai sczut fa de cea realizat
la nivel de jude, care este de 7,59%;
pierderile nregistrate la nivelul firmelor din judeul Bacu au fost de 100,03 mil. euro, iar
la cele din domeniul turismului de 3,06 mil. euro;
numrul de salariai nregistrat de firmele din domeniul turismului i alimentaiei publice n
anul 2008 a fost de 2.464, reprezentnd o pondere de 2,81% din total;
productivitatea muncii n anul 2008,a fost de 19,36 mii euro/salariat, fa de media pe
jude, care a fost de 51,33 mii euro/salariat.

Tabel 23 Situaia comparativ a sectorului turistic, 2007/2008
Indicatori economico-financiari
Anul de referin Evoluia indicatorilor n
anul 2008 (+/-;%)
2007 2008
Numr societi comerciale 459 496 8,06
Cifr de afaceri (mil. euro) 41,52 47,71 14,91
Profit brut (mil. euro) 4,74 3,47 -26,79
Rata profitului (%) 11,42 7,27 -36,29
Pierderi (mil. euro) 2,37 3,06 29,11
Numr salariai 2.394 2.464 2,92
Productivitatea (mii euro/sal) 17,34 19,36 11,64
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Conform celor menionate n tabelul de mai sus, se pot concluziona urmtoarele:
numrul societilor comerciale din domeniul turismului i alimentaiei publice a nregistrat
o cretere cu 8,06% de la 459 de societi n 2007, la 496 n 2008;
cifra de afaceri a crescut cu 14,91%, de la 41,52 mil. euro n 2007 la 47,71 mil. euro n
2008;
profitul brut a sczut cu 26,79%, de la 4,74 mil. euro n 2007 la 3,47 mil. euro n 2008;
fa de anul 2007 cnd s-au nregistrat pierderi de 2,37 mil. euro, n anul 2008 acestea au
crescut cu 29,11%, ajungnd la 3,06 mil. euro;
numrul de salariai a crescut cu 2,92%,de la 2.394 n 2007 la 2.464 n 2008;
productivitatea a nregistrat o cretere cu 11,64% de la 17,34 mii euro/salariat n 2007 la
19,36 mii euro/salariat n 2008.
n ceea ce privete zonarea turistic a judeului Bacu, unde se concentrez majoritatea atraciilor,
aceasta se prezint dup cum urmeaz:
Profilul Monografic al Judeului Bacu

43

I. Subzona Tazlu - cuprinde obiectivele din Depresiunea Tazlului i din culmile limitrofe, lacul
Belci (amenajat n urm cu 2 ani pentru pescuit i agrement, actualmente deteriorat din cauza
surprilor din ultimul timp), i localitile:
Berzuni i Balcani - case din lemn i pori din lemn bogat ornamentate;
Scoreni, Bereti - Tazlu i Bratila - biserici din lemn din sec. XIX;
Tescani - casa Rosetti - Tescanu - unde a trit i creat George Enescu;
II. Zona turistic Bistria
Se desfoar n partea de nord a judeului - pe axa Bacu - Roman (DN2) cu ramificaie pe DN2
Bacu - Piatra Neam, pe culoarul Bistriei i Siretului; cel mai important reper turistic n zon este
Municipiul Bacu cu urme vechi de aezri de 4.500 de ani, atestat documentar la 1408.
Principalele obiective turistice sunt: Muzeul Judeean, Biserica Precista (1491 - ctitorie a lui Alexandru
Voievod, fiul lui tefan cel Mare), ruinele Curii Domneti sec. XV, Casa memorial George Bacovia,
Casa memorial a pictorului Nicu Enea, Casa memorial Lucreiu Ptrcanu, busturile lui Vasile
Alecsandri i Mihail Koglniceanu, statuile lui George Bacovia, N. Aronescu, cldirile Palatului
Administrativ, Bibliotecii Municipale, a Casei de Cultur i a Teatrului de Stat, Parcul Gherei.
Alte localiti de interes turistic din zon sunt:
Crligi - conac din sec. XVIII;
Hemeiu - Parcul dendrologic i Castelul Rou;
Fntnele (comun Hemeiu) - biserica sec. XVIII;
Racova - casa memorial Ion Borcea;
Gura Vii (comun Racova) - biseric din lemn sec. XVII - XVIII;
Buhui - biseric din lemn sec. XVIII;
Runcu (ora Buhui) - mnstire sec. XVIII;
Gura Orbicului - han fortificat sec. XVIII;
Srata localitate cu potential balnear; Mgura - biseric de lemn sec. XVIII;
Brad (comun Traian) monument al lui Ion lonescu de la Brad;
Prjeti (comun Traian) - grdina botanic i muzeul etnografic cu: esturi, custuri, obiecte
din lemn din satele de la poalele culmii Pietricic;
Rcciuni - busturile lui Al. I. Cuza i Spiru Haret.
Lacurile Bacu I i II, Grleni, Racova - amenajate pentru pescuit i agrement, constituie un
important punct de interes turistic.
Fondul forestier deosebit de valoros din aceast zon - rezervaii naturale de interes naional
pdurea Rune" (comun Racova) i pdurile de protecie i recreere din apropierea municipiului
Bacu, din zona localitilor Luncani i Mrgineni.
III. Zona turistic Trotu - pe axa Oneti - Miercurea Ciuc (DN 15)
Reprezint cea mai extins arie, ocupnd partea vestic i central a judeului i este format
din:
Ghime - Fget - ruinele cetii Rakoczi - sec XVII;
Brusturoasa - important centru de esturi, cojocrie i prelucrarea lemnului;
Comneti - biserica sec. XVIII;
Moineti - muzeu de istorie, biserica sec. XVIII, parc cu izvoare minerale n exploatare;
Profilul Monografic al Judeului Bacu

44

Drmneti - biseric din lemn - 1808, muzeu local etnografic;
Dofteana - pare dendrologic i muzeu etnografic;
Tg. Ocna atestat documentar n sec. XVI - izvoare minerale pe baza crora s-a dezvoltat
staiunea balneoclimateric i sanatoriul pentru tratament bronho-astmatic, amenajat n
vechea salin, biserica mnstirii Rducanu, sec. XVIII, ctitorie a logoftului Radu Racovia,
dou biserici din lemn - sec. XVIII, bustul scriitorului Costache Negri);
Slnic Moldova - staiune balneoclimateric cu peste 20 de izvoare minerale i cascada -
valoare peisagistic;
Cireoaia (ora Slnic Moldova) - prelucrarea pietrei i lemnului;
Trgu Trotu - vechi punct de vam, biserica sec. XVIII;
Oneti - muzeul de istorie, palatul culturii, edificii sportive;
Borzeti (municipiul Oneti) - ctitorie a domnitorului tefan cel Mare i a fiului su Alexandru -
sec. XV;
Mnstirea Bogdana (comun tefan cel Mare) - ctitorie a logoftului Solomon Brldeanu -
1670.
Negreti (comun tefan cel Mare) - biserica - 1628 - ctitorie a logoftului tefan Dumitracu;
Ciui - casa Rosetti - sec. XIX;
Bogdneti - aezare preistoric fortificat, biserica sec. XVIII - ctitor tefan Rue;
Oituz - important centru de olrit i mpletituri din ramuri de alun;
Poiana Srat (comun Oituz) - izvoare minerale n exploatare;
Cain - biseric din lemn sec. XVII, biserica munteneasc sec. XVII din zona Rucr
Dragoslavele;
Mnstirea Cain - ctitor voievodul Gheorghe tefan - 1665, case, pori din lemn.
Alte puncte de interes turistic sunt:
lacurile: Bltu i Poiana Uzului (amenajare pentru pescuit sportiv i agrement);
defileul Trotuului (n aval de ora), avnd pe Dealul Mgura - monumentul muzeu Mgura"
nchinat eroilor 1916 - 1918.
Partea estic a judeului (Podiul Brladului) se caracterizeaz prin prezena multor localiti
rurale care cuprind vestigii arheologice, fie cte un monument istoric cu valoare cultural zonal (de
regul o biseric), n care se evideniaz localitile:
Glvneti - pentru esturi populare;
Tisa Silvestri - pentru biserica din lemn sec. XVIII;
Izvorul Berheciului - pentru obiecte din lemn din sec. XVIII;
Mrti - pentru biserica din lemn sec XIX.
Sohodol - pentru mnstirea i biserica din lemn sec. XVII.
Chiar dac n momentul de fat n judeul Bacu se practic aproape toate formele clasice de turism,
turismul de afaceri, situat n principal n zona Municipiului Bacu, mpreun cu turismul balneo-
climateric, din zona Slnic Moldova Trgu Ocna, se evideniaz prin rezultatele lor.
n ceea ce privete activitatea turistic balneo-climateric aceasta este concentrat n zona Slnic
Moldova Trgu Ocna unde se gsesc principale izvoare minerale din judeul Bacu. Pe lng
izvoarele minerale din Slnic Moldova (ce dateaz din 1800) i Trgu Ocna gsim i unul din
principalele obiective turistice ale judeului, i anume Salina de la Trgu Ocna.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

45

Pentru a putea creiona situaia existent a sectorului turistic din judeul Bacu este necesar
inventarierea principalelor forme de turism existente.
n urma analizei acestui sector, alturi de turismul de tranzit, preponderent, n momentul de fat n
judeul Bacu se practic urmtoarele forme de turism:
Turismul de afaceri, concentrat n special n zona Municipiului Bacu, ce beneficiaz de o
accesibilitate sporit datorit prezenei aeroportului internaional, i zonele principalelor
aglomerri urbane din jude.
Turismul cultural, de cunoatere i de informare susinut de valorile istorice i de arhitectura
rspndit pe ntreg teritoriul.n cadrul acestuia se evideniaz:
Zona central a oraului Slnic Moldova, rezervaia a arhitecturii de vilegiatur
Complexele arheologice i fortificaiile dacice de Zargidava i Tamasidava
Cldirile de patrimoniu repartizate pe ntreg teritoriul judeului, cu precdere n Municipiul
Bacu i n principalele aglomerri urbane din jude
Turismul muzeistic susinut n principal de Muzeul de Istorie, Complexul Muzeal "Iulian
Antonescu", Complexul Muzeal de tiinele Naturii "Ion Borcea", i de ctre Muzeul de
Etnografie i Art Contemporan "Dimitrie N. Ghika Comneti"; case memoriale ce au
aparinut unor oameni de cultur, arta, tiin nsemnai;
Turismul etnografic legat de manifestri cu caracter popular
Turismul artistic (festivaluri, stagiuni, turnee, vernisaje etc.); Festivalul internaional de art
plastic Tescani (Bacu),
Turism religios caracterizat prin numrul mare de biserici i mnstiri existente pe teritoriul
judeului. Acestea contribuie la dezvoltarea turismului religios, oferind posibilitatea organizrii
de pelerinaje prin crearea unor trasee turistice care s pun n valoare aceste lacase de cult i
spiritualitate. Dintre acestea amintim :Biserica i Curtea Domneasc (1491) din mun. Bacu,
Mnstirea Rchitoasa, Biserica din Borzesti renumit prin sistemul de arcuri i pandantive
specifice stilului moldovenesc construit n timpul domniei lui tefan cel Mare, Biserica
Manstirii Cain, Mnstirea Tazlu Naterea Maicii Domnului, construit n timpul lui tefan
cel Mare n 1496;
Turismul balneo-terapeutic susinut de izvoarele minerale din Slnic Moldova (ce dateaz
din 1800) i Trgu Ocna mpreun cu salina de la Trgu Ocna
Turismul de agrement acest tip de turism este susinut de frumusei peisagistice, din care
menionm : valea Trotuului cu o succesiune de defilee i bazine depresionare, valea i
defileul Uzului, lacul de acumulare de la Poiana Uzului, valea Bistriei cu salba de lacuri de
acumulare.
Turismul sportiv se localizeaz n cadrul ariilor cinegetice n pdurile din vestul judeului
Bacu; turismul stimulat de ntrecerile sportive din perimetrul lacurilor, ntrecerile de orientare
turistic etc.
Turismul de sfrit de sptmn este forma cea mai des utilizat de bcuani, n principal
de locuitorii municipiului Bacu.
Agroturismul - dezvoltarea turismului rural, i ndeosebi a agroturismului, are mari posibiliti
de dezvoltare, deoarece zonele rurale ale judeului dispun, pe lng un cadru natural pitoresc
cu multiple variante de recreere i de un potenial cultural i istoric.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

46


1.3. AGRICULTURA I DEZVOLTAREA RURAL
1.3.1. AGRICULTURA

Fondul funciar agricol reprezint o importan resurs natural a judeului Bacu, a crui suprafa
este de 319.777 ha (48,3% din suprafaa total a judeului).
n funcie de categoriile de folosin suprafaa agricol se mparte n:
teren arabil 186.845 ha 58,4 %
teren puni 87.015 ha 27,2%
teren fnee 39.557 ha 12,4%
vii i pepiniere viticole 4.634 ha 1,4%
livezi i pepiniere pomicole 1.723 ha 0,5%
Condiiile fizico-geografice specifice judeului Bacu influeneaz calitatea solurilor i determin
pretabilitatea acestora pentru anumite tipuri de cultur, iar anumii factori limitativi trebuie luai n calcul
pentru a stabili potenialul agricol real al suprafeelor descrise mai sus.
Suprafaa agricol pe dimensiune exploataii
Tabel 24 Total suprafaa agricol utilizat
Tipul exploataiei Suprafaa Ponderea n total
Sub 5 hectare 185.913 70,84%
5-10 hectare 20.304 7,74%
10-20 hectare 5.106 1,95%
20-50 hectare 6.641 2,53%
50-100 hectare 7.185 2,72%
Peste 100 hectare 37.319 14,22%
Sursa: Camera Agricol Judeeana Bacu
Tabel 25 Evoluia suprafeelor agricole rmase nelucrate n judeul Bacu n perioada 2006-2009
Anul 2006 2007 2008 2009
Suprafaa agricol total 319.777 319.777 319.777 319.777
Suprafaa arabil total 186.845 186.845 186.845 186.845
Suprafaa agricol
rmas nelucrat
10.947 14,585 15.004 15,530
% din total agricol 3,4 4,6 4,7 4,8
% din total arabil 5,9 7,8 8,0 8,3
Sursa: Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Bacu
Din tabelul prezentat mai sus putem observa faptul c suprafaa nelucrat din spaiul agricol al
judeului Bacu nu s-a extins foarte mult n ultimul an (2008-2009), dar reprezint n continuare o
pondere semnificativ (8,3%) din totalul suprafeei arabile a judeului, avnd n vedere i faptul c
suprafeele nelucrate aparin n general arabilului.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

47
Clase de pretabilitate pentru folosina agricol
Prin aplicarea principiilor de clasificare i a criteriilor de grupare, pe teritoriul judeului Bacu terenurile
se pot distinge n 6 clase de pretabilitate, descrise n continuare. Aproximativ 20,43% din suprafaa
agricol este foarte pretabil pentru utilizarea ca arabil sau ridic limitri moderate acestei activiti,
timp ce 48% din terenuri impun limitri severe sau foarte severe.
Clasa I (14.357 ha 4,49%): Terenuri fr limitri pentru utilizarea ca arabil
Aceast clas de terenuri relativ plane, caracterizate de o permeabilitate bun i de situarea pe
terasele rurilor permite cultivarea fr aplicarea unor msuri de prevenire a degradrii sau
ameliorrii, cu excepia fertilizrilor curente.
Clasa a II - a (50.966 ha 15,94%): Terenuri cu limitri reduse pentru utilizarea ca arabil
Trenurile cu limitri reduse se ntlnesc pe forme de relief variate de la terase cu altitudine mic i
medie pn la versani slab moderai nclinai cu sau fr eroziune, iar panta slab a terenului,
adncimea apei freatice de 2-3 m i textura solului sunt factorii restrictivi relevani pentru acesta clas.
Clasa a III - a (102.277 ha 31,98%): Terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitri
moderate pentru culturi de cmp
Terenurile din aceast clas sunt concentrate n depresiuni pe partea estic a Subcarpailor, n
jumtatea sudic a podiului i pe lunca Siretului. Eroziunea solurilor, alunecrile de teren mai
frecvente, inundabilitatea i neuniformitatea terenului la care se adaug excesul de umiditate la
suprafaa pe terenurile situate pe terasele nalte din depresiunea Tazlu i Oituz Cain sunt factorii
care determin aceasta ncadrare.
Clasa a IV - a (123.363 ha 38,58%): Terenuri cu limitri severe pentru utilizarea ca
arabil
Sunt n principal terenuri situate n arealul montan i terenurile situate n arealul de podi cu procese
de versant de intensitate mijlocie, dar se ntlnesc i pe vi cu lunci nguste (valea Trotuului, valea
Tazlului, valea Rctului).
Clasa a V - a (28.814 ha 9,01%): Terenuri cu limitri foarte severe i extrem de severe
n absena condiiilor de amenajare pentru culturile de cmp, livezi sau vii aceste terenuri sunt
nepretabile, fiind situate pe versanii din podi, versanii puternic inclinai ai culmilor muntoase i
terenuri situate n vecintatea pdurilor.
O parte din aceste terenuri (situate pe malul stng, abrupt al Siretului i Trotuului, sau terenuri cu
alunecri active) nu pot fi folosite pentru culturi de cmp sau plantaii viticole ori pomicole iar date fiind
complexitatea i costurile lucrrilor de amenajare, valoarea terenurilor se poate fructifica mai degrab
prin mpdurire.

Amenajri de mbuntiri funciare
Amenajrile existente de mbuntiri funciare din judeul Bacu au fost executate i puse n funciune
ntre anii 1975 i 1989. Administrarea, ntreinerea i exploatarea lor intr n sarcina Administraiei
Naionale a mbuntirilor Funciare RA (ANIF, nfiinat prin Legea nr. 138 pe 2004, Legea
mbuntirilor funciare) cu sucursala teritorial Moldova de Sud, U.A. Bacu, aflat n structura
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i a O.U.A.I. (Organizaia Utilizatorilor de Ap pentru
Irigaii, organizat cf. norma metodologica din 22/12/2005, partea I nr. 109 din 06/02/2006 de aplicare
a Legii mbuntirilor funciare nr. 138/2004).
a) Irigaii
Profilul Monografic al Judeului Bacu

48

Suprafaa amenajat pentru irigaii la nivelul anului 2009 era de 22.862 ha, organizat n 16 sisteme
de irigaii, suprafaa dezafectat fiind de 566 ha (Rctu i Suceti). Suprafaa aflat n
administraia O.U.A.I. era de 11.569 ha. Suprafaa irigat n anul 2009 a fost de 1.805 ha (7,9%
realizat din total suprafaa amenajat), iar costurile pentru reabilitarea sistemelor de irigaii s-au ridicat
la 85.402 mii lei.
2

2
Sursa, si asta trebuie aplicat peste tot

Lucrrile de irigaii existente (proiecte de reabilitare) vizeaz o suprafa de 22.854 ha i presupun
costuri n valoare de 32,2 mil RON, iar lucrrile noi (proiecte necesare) cuprind o suprafa de 31.431
ha, iar costurile lor se vor ridica la 220 mil RON.
b) Combaterea eroziunii solului
Suprafaa terenurilor unde se execut lucrri pentru combaterea eroziunii solului la nivelul anului 2009
este de 105.495 ha, cuprinznd 32 de zone de aciune, lucrrile valornd n total 152,8 mil RON.
Zonele cu suprafeele afectate cele mai ntinse sunt Berheci, Zeletin, Rctu II, Dobrotfor i Rctu
I.
Lucrri noi n valoare de 62,4 mil RON sunt necesare pentru a se aciona asupra unei suprafee de
25.555 ha, n special n zonele Tazlu, Trotu i Polocin.
c) Desecare
Suprafaa total amenajata cu lucrri de desecare este de 4255 ha, iar valoare lucrrilor de 300.000
RON (pentru reabilitarea staiei de pompare-evacuare Oniscani-Secuieni). Lucrri noi n valoare de 41
mil RON sunt necesare pentru a acoperi o suprafa de 10.785 ha.
Un proiect depus de ANIF RA a fost selectat pentru finanare n cadrul msurii 2.1. din cadrul
programului SAPARD, pentru realizarea unor lucrri de consolidare a zonelor de alunecri i pentru
reabilitarea amenajrilor existente pentru regularizarea scurgerilor de ap pe versani n B.H. Bistria,
SBZ. Romani, n zona Orbic - Buhui. Valoarea finanrii nerambursabile este de 840.736 mii EUR.

Producia agricol
Contrar tendinelor la nivel naional, producia agricol a judeului Bacu a sczut n perioada 2005-
2007, iar diferena ntre nivelurile de producie ale acestor ani este mai nsemnat dect media
regiunii Nord-Est. Producia total s-a diminuat de la 1.480.344 mii lei n 2005 la 1.176.077 mii lei n
2007, schimbare datorat att scderii produciei vegetale (573.924 fa de 685.610 n 2005) ct i a
celei animale (597.889 fa de 790.692), n timp ce valoarea serviciilor agricole a crescut, de la 4.042
la 4.264 mii lei. Aceste cifre plaseaz judeul Bacu pe locul 4 n cadrul regiunii Nord-Est, de altfel cea
mai productiv la nivel naional, dup judeele Suceava, Botoani i Iai.
Teritoriul judeului Bacu dispune de resurse naturale pentru dezvoltarea unei agriculturi foarte
diverse (cereale, plante tehnice, legume i creterea animalelor).
Ca urmare a aplicrii prevederilor legii fondului funciar, 316.430 ha teren agricol (98,9% total) au
trecut n proprietate privat. Aproximativ 98% din suprafaa arabil (183.718 ha) a trecut n
proprietatea agricultorilor individuali.
Suprafaa cultivat i producia vegetal
Cea mai mare pondere din totalul suprafeei cultivate este n continuare ocupat de porumb, iar
ntinderea acesteia culturi s-a diminuat de la 97.785 ha n anul 2000 la 79.443 ha n anul 2009 (n timp
ce ponderea sa a sczut de la 53% la 42.5%, suprafaa arabil n anul 2000 fiind de 184.657),
sectorul particular deinnd n mod evident cea mai nsemnat suprafa (79.198 ha, porumb i mei
boabe, n 2009);
Suprafeele ocupate de celelalte culturi principale la nivelul anului 2009 au fost:
Profilul Monografic al Judeului Bacu

49

Grul, secara, orzul i orzoaica ocup n arabilul judeului o suprafa de 18.871 ha
(10% din total arabil; suprafaa ocupat de pioase este n cretere uoar fa de
valoarea anului 2000, 18.249 ha) din care sectorul privat deine 18.749 ha;
cultura cartofului - suprafaa cultivat este de 5.137 ha (6.357 ha fiind suprafaa din
2000, ocupnd n prezent 2,7% din suprafaa arabil), majoritatea suprafeei (5.127 ha)
aparinnd sectorului privat;
plantele uleioase dein o pondere mai nsemnat n suprafaa cultivat, respectiv 8.996
ha (4,8% din arabil i aproape tripl fa de anul 2000, 3.309 ha);
legumele ocup n arabil cca 6.519 ha (3,5%) , n scdere fa de anul 2000 (7135 ha);
plantele de nutre ocup o suprafa cultivat de 50.027 ha (26,7% din arabil);
suprafaa nensmnat a fost de 15.530 ha, reprezentnd 8,3% din totalul arabil.
Viile i livezile totalizeaz 6.355 ha n anul 2009 (2% din terenul agricol), dintre care 1.176 ha vii
altoite pe rod (fa de 7.356 ha i 2.765 ha altoite n 2000).
Punile i fneele naturale ocup o suprafa nsemnat din terenul agricol - 126.572 ha (39,6%
total agricol) din care aparin sectorului privat 85.308 ha puni (26,95% total agricol) i 39.018 ha
fnee naturale (12,33% agricol).
Fig. 18 Ponderea principalelor culturi in producia vegetal

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor DADR
Structura suprafeei cultivate cunoate n ultimii ani importante modificri de la o structur dominat de
cerinele unei agriculturi de subzisten ctre una care va rspunde cerinelor economiei de pia prin
utilizarea ct mai complet a potenialului arabil. Se remarc creterea suprafeei dedicate cerealelor
(cu excepia porumbului) i plantelor uleioase simultan cu scderea arabilului pentru cartof i legume.
Se remarc suprafaa foarte mare ocupat de puni, fnee naturale i nutreuri din totalul suprafeei
agricole, ceea ce ofer un profil productiv specific judeului Bacu.
Evoluia produciei vegetale n perioada 2000-2009
Pe parcursul celor apte ani analizai, structura produciei vegetale a cunoscut fluctuaii importante,
nivelul produciei fiind influenat de factorii climatici, redistribuirea spaiului arabil i de intensitatea
aciunilor de amenajare, protecie i tratare. Figura urmtoare descrie evoluia celor mai relevante
culturi ale judeului Bacu.

Profilul Monografic al Judeului Bacu

50


Fig. 19 Evol uia produciei vegetale n perioada 2000-2009

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS,Statistic teritorial, 2009
n anul 2009, creteri ale produciei medii la hectar, comparativ cu anul 2002, se nregistreaz la
porumb, de la 3.209 kg/ha la 3.485 kg/ha, gru i secar de la 1.898 kg/ha la 2.310 kg/ha i sfecla de zahr
de la 20.481 kg/ha la 22.296 kg/ha.
Scderi ale produciei medii se nregistreaz la cartofi, de la 17.849 kg/ha la 15.135 kg/ha i la legume, de la
14.960 kg/ha la 13.656 kg/ha.
Producia agricol vegetal se concentreaz n urmtoarele localiti, n funcie de specificul productiv
i de poziionarea geografic:
Cereale: Sascut, tefan cel Mare, Rcciuni, Horgeti, Pnceti, Dealu-Morii, Glvneti,
Podu-Turcului, Motoeni, Parincea, Nicolae-Blcescu, Letea-Veche, Secuieni, Suceti,
Bereti-Bistria, Filipeti.
Plante oleaginoase: Filipeti, Bereti-Bistria, Suceti, Buhui, Dmieneti, Sascut
Legume: Pnceti, Poduri, Suceti, Filipeti, Traian
Via de vie: Sascut, Glvneti
Puni, nutreuri, fnee: Ghime-Fget, Ag, Drmneti, Dofteana, Brsneti,
Oituz, Ungureni, Secuieni
Gradul de mecanizare a agriculturii
Dintr-o perspectiv strict cantitativ se remarc o relativ extindere a parcului mecanic agricol al
judeului Bacu n perioada 2000-2009. Numrul de tractoare este de 2.700 buci n 2009, fa de
2.509 n anul 2000; numrul de pluguri pentru tractor crete i el de la 1.986 la 2.281 n acelai
interval.
Pe ansamblul judeului revin n medie 118 ha teren agricol la un tractor i 68 ha teren arabil, ceea ce
reflect insuficiena parcului de tractoare existent, situat sub media naional de 84 ha de teren agricol
i de 54 ha teren arabil per tractor dar aproape de media regiunii NE, de 112 ha, respectiv 73 ha teren
per tractor.
Numrul de semntori mecanice este de 1.178 buci, n cretere fa de valoarea anului 2000, cnd
fermierii bcuani deineau doar 975 de astfel de maini agricole. n medie 157 ha de teren arabil
revin fiecrei semntoare.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

51

n schimb, numrul de combine pentru recoltat a sczut uor n aceast perioad, de la 371 la 315 de
uniti, revenind n medie 70 ha de suprafaa de culturi pioase pe combin i 666 ha suprafaa
cultivat cu furaje pe combin (nu toat suprafaa de furaje pretndu-se la recoltare mecanizat, fiind
amplasat pe versani).

Efectivele de animale i producia animal
Sectorul zootehnic reprezint un segment dinamic al agriculturii i economiei judeului Bacu
valorificnd n mod eficient oferta sectorului produciei vegetale.
n anul 2007, judeul Bacu deinea n sectorul mixt i privat (ferme i gospodrii) urmtoarele
efective:
Tabel 26 Ef ectivele de animal e 2000-2009
Efective de animale 2000 2005 2006 2007 2009
Bovine 108.735 101.773 104.578 98.894 ---
Porcine 162.265 144.664 149.601 134.996 ---
Ovine i caprine 194.760 170.212 172.176 239.904 ---
Psri (mii capete -
2009)
--- --- --- --- 2.208 (920
n gospodarii
individuale)
Sursa: INS,Statistic teritorial, 2009
Fig. 20 Evoluia efectivelor de animale, 2000-2007

Sursa: INS,Statistic teritorial, 2009
Un indicator important pentru caracterizarea gradului de valorificare a potenialului agricol l reprezint
densitatea animalelor, iar acesta situeaz judeul Bacu la nivele apreciabile pentru fiecare specie, pe
plan regional i naional.
n anul 2007, pe ansamblul judeului se nregistreaz urmtoarele densiti de animale la 100 ha teren
agricol:
Bovine - 31 bovine/100 ha (superioar mediei naionale de 19, apropiat de media
regional - 32);
Profilul Monografic al Judeului Bacu

52

Porcine - 42 porcine/100 ha (inferioar mediei naionale de 45, superioar mediei
regionale - 37 );
Ovine i caprine - 74 ovine i caprine/100 ha (superioar mediei naionale de 55, apropiat de media
regional - 73 ).


Producia animal total
n anul 2009 s-a obinut o producie de carne din sacrificri i vnzri pentru sacrificare de 59.363
tone. De asemenea, s-au mai obinut 1.302 mii hl lapte de vac, 90 mii hl lapte de oaie, 49 mii hl lapte
de capr i 147,2 milioane ou de consum. Judecnd comparativ, producia a crescut/sczut n ultimii
5 ani, n primul semestru al anului 2002 nregistrndu-se valori superioare doar la producia de ou.
Tabel 27 Producia animal realizat,2002/2009
Producie animal total U/M
Producia total
realizat 2002,sem
I
Producia total
realizat 2009
d.c. n Gospodriile
individuale 2009
Lapte de vac hl 477.500 1.302.330 1.261.202
Lapte de oaie hl 30.000 90.606 90.566
Lapte de capr hl 49.272 49.241
Ou consum Mii buc. 104.900 147.283 116.602
Carne tone 22.905 59.363 ---
Sursa: Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Bacu
Localitile dedicate acestui tip de producie i care nregistreaz performan la mai multe produse
animaliere sunt, n funcie de specific:
Producie de carne: Racova, Grleni, Hemeiu, Bacu.
Producie de lapte de vac: Ghime-Fget, Ag, Drmneti, Balcani,Brsneti,
Dofteana, Letea Veche, Poduri, Berzuni, Suceti, Helegiu, Filipeti, Bereti-Tazlu,
Livezi, Negri, Solon, Traian, Oneti, Stnieti, Rchitoasa.
Producia de ou: Racova, Bacu, Hemeiu, Grleni, Suceti, Ghime-Fget,
Filipeni, Drmneti
Produse tradiionale nregistrate la nivelul judeului
Conform legislaiei n vigoare ce ofer cadrul specific nregistrrii acestui tip de produse (Ord. MAPDR
nr.690/2004 pentru aprobarea Normei privind condiiile pentru atestarea produselor tradiionale) n
prezent judeul Bacu gzduiete 2 productori ce ntrunesc acest profil:
Tabel 28 Produsele tradiionale nregistrate n jude
Asociaia Valea Asului
comuna Asu, jud. Bacu
brnz proaspt de vac - atestat
nr.277.105/16.03.2007
smntna de consum
unt proaspt de vac
brnz de vac frmntat
telemea de vac
cacaval din Valea Asului atestat
nr.118.517/23.10.2008
SC RONEL COM SRL
comuna Asu , jud. Bacu
dulcea de afine atestat nr.120.994/ 02.12.2009
dulcea de mure
dulcea de zmeur
dulcea de cpuni
Profilul Monografic al Judeului Bacu

53

zacusca
Sursa: Direcia pentru Agricultur i dezvoltare rural Bacu

Viticultura
O subramur complementar a produciei agricole o reprezint viticultura. Suprafaa ocupat n 2009
de cultura viei de vie era de 4.634 ha (1,4% din suprafaa agricol). Producia de struguri variaz n
perioada 2000-2007 de la 34.294 tone n anul 2000, 16.834 tone n 2005, respectiv 26.441 tone n
2007. Suprafee mai importante ocupate cu via de vie sunt n urmtoarele uniti teritorial -
administrative:
Tabel 29 Principalele zone de producie viticol
Localitate Suprafaa de vie(ha) Producia struguri (tone)
Sascut 617 3.080
Glvneti 200 1.005
Podu Turcului 157 975
N. Blcescu 127 877
Cleja 125 868
Faraoani 122 854
Vultureni 121 960
Sursa: Direcia pentru Agricultur i dezvoltare rural Bacu

n judeul Bacu se afl podgoria Zeletin, cu viile sale din centrele: Zeletin, Dealul Morii, Paricea,
Tnsoaia i Gohor.
Tabel 30 Principalele soiuri de vin produse n judeul Bacu
Rcciuni Feteasca alb; Feteasca regal Aligote ; Mucat Ottonel; Riesling italian
Zel eti n Feteasca alb; Feteasca regal; Pinot gris;
Riesling italian; Sauvignon
Aligote; Mucat Ottonel
Deal ul
Mori i
Feteasca alb; Feteasca regal; Riesling italian Aligote; Mucat Ottonel; Pinot gris
Parincea Feteasca alb; Feteasca regal; Riesling italian Aligote ; Mucat Ottonel; Pinot gris
Sursa: http://tpb.traderom.ro/expoziii/domenii/APEV/APEV/_Romana/romnia/dealurile_moldovei.htm
Silvicultura
O alt component important a potenialului natural al judeului Bacu o reprezint fondul forestier i
cinegetic. Suprafaa fondului forestier a judeului a fost extins de la 266.589 ha n anul 2000 la
268.798 ha n 2007, dar suprafaa mpduririlor a sczut de la 352 ha la 267 ha. Volumul de lemn
recoltat a crescut de la 696.700 metri cubi n 2000 la 758.200 metri cubi n 2007. Suprafaa fondului
cinegetic n anul 2007 era de 611.341 ha, dintre care 422.306 ha administrate de ctre organizaii de
vntoare, iar 189.035 ha aflate n sarcina Regiei naionale a pdurilor.
Ageni economici i populaia ocupat n agricultur
Potrivit datelor disponibile Direciei Agricole i de Dezvoltare Rural n anul 2002 (cf. recensmntului
General Agricol), n judeul Bacu au fost nregistrate 162.753 de exploataii agricole, cu o suprafa
total de 302.814 ha, din care:
703 exploataii cu personalitate juridic, cu o suprafa total de 87.100 ha
162.050 de exploataii agricole individuale cu o suprafa total de 215.713 ha (nu au
proprietate juridic i n general desfoar activiti pe suprafee mai mici de 3ha).
Profilul Monografic al Judeului Bacu

54

O mare parte din suprafaa total a terenului agricol i arabil se afla n proprietatea privat a
persoanelor fizice. Din totalul de 316.430 ha teren agricol n proprietate privat, 273.103 ha (86,3%) i
181.366 ha ( 98,7% din totalul arabilului) se afla n proprietatea persoanelor fizice. Suprafaa agricol
exploatat de ctre societi (agricole sau comerciale), i uniti de cercetare a fost la nivelul anului
2009 de 22.621 ha.
Din totalul firmelor active n anul 2008 n economia judeului Bacu (11.523 de societi comerciale),
208
3

3
Informaii Camera de Comer si Industrie
i desfoar activitatea n sectorul agricol, reprezentnd o pondere 1,80%. Firmele din
domeniul agricol realizeaz un procent de 1,08% din cifra de afaceri la nivel judeean i 0,63% din
profitul brut realizat de firmele bcuane. Conform datelor furnizate de ctre Camera Agricol
Judeeana Bacu n perioada 2002-2009 s-au nfiinat un numr de 94 ageni economici, iar n
perioada 2006-aprilie 2010 au intrat n procedura de faliment 59 de firme din domeniul agriculturii,
silviculturii i pescuitului, potrivit datelor de care dispune Oficiul Registrului Comerului. Un numr de
25 de societi comerciale nfiinate n domeniu n perioada 2005-2009 beneficiaz de participare
strin la capital.
Cultivatorii de cereale (67 de societi comerciale) au o pondere de 32,21% n totalul celor 208 firme
cu activitate n anul 2008, iar acetia sunt urmai de prestatorii de servicii de chimizare i mecanizare
(38 de firme), care au o pondere de 18,27%. Cea mai mare contribuie la cifra de afaceri n domeniul
agricol a fost adus de productorii de nutreuri concentrate i de ctre cultivatorii de cereale,
societile cu acest profil nregistrnd de altfel i cele mai mari profituri n cadrul sectorului agricultur
(urmate fiind n privina acestui al doilea indicator de ctre prestatorii de servicii de mecanizare).
Totui, dac privim producia agregat de animale (socotind mpreun bovinele, cabalinele, porcinele,
psrile, etc.) , firmele ce activeaz n acest sector nsumeaz cea mai mare pondere din cifra de
afaceri din agricultura judeului Bacu.
Primele 5 firme din domeniul de activitate agricultur, silvicultur i pescuit, n funcie de cifra de
afaceri realizat n anul 2008 (Comfert SRL, Interagroaliment SRL, Suinprod Siret SRL, Agricultorul
SRL, Your Friend SRL) conform datelor furnizate de ctre Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Bacu i desfoar activitatea n urmtoarele sectoare: ngrminte chimice, pesticide,
tratament smn; creterea psrilor i procesare/comer; creterea porcilor; cultivarea cerealelor i
distribuia de ngrminte chimice; creterea psrilor i procesare/ comer; 3 dintre aceste societi
i au sediul/punctul de lucru n municipiul Bacu, iar celelalte sunt localizate n suprafaa
administrativ a comunelor Filipeti i Brsneti.
n clasamentul general al principalilor exportatori din judeul Bacu se remarca i AMURCO SRL
(Bacu), productor de amoniac i ngrminte chimice tip uree.
n anul 2007 sectorul agriculturii, vntorii i silviculturii nregistra un numr de 67.300 persoane
populaie ocupat (30% din totalul populaiei ocupate din economia judeului), n scdere fa de
97.300 persoane n 2000. n privina veniturilor populaiei ocupate n acest sector, ctigul salarial
nominal brut lunar n agricultur plaseaz judeul Bacu peste media naional, valoarea acestui
indicator crescnd de la 236 lei/salariat n anul 2000 la 1027 lei/salariat n 2007. Conform datelor de
care dispune AJOFM Bacu, la nivelul anului 2008, n funcie de mediul de provenien, ponderea
omerilor provenii din mediul rural este de 60,24%, iar majoritatea omerilor de lung durat provin
tot din acest spaiu.
Un alt indicator relevant pentru descrierea situaiei forei de munc din agricultur este suprafaa
agricol medie ce revine unei persoane ocupate, iar valoarea acestuia n agricultur de 4,7 ha/
persoan ocupat. Peste aceast medie se situeaz o serie de comune, dup cum urmeaz: Bereti -
Bistria, Coloneti, Dmieneti, Dealu - Morii, Glvneti, Huruieti, Secuieni, Rchitoasa, Roiori, etc.
Peste media de 4,7 ha/locuitor se situeaz comunele: Filipeni, Izvorul - Berheciului, Motoeni,
Onceti, Vultureni.
Forme asociative existente n judeul Bacu n domeniul agriculturii i dezvoltrii rurale
Profilul Monografic al Judeului Bacu

55

n cadrul sectorului agricol i al dezvoltrii rurale funcioneaz o serie de forme asociative: asociaii
familiale, cooperative, grupuri de productori, PFA i ntreprinderi familiale sau individuale, organizate
conform legislaiei aflate n vigoare (OUG nr.44/2008, O. Nr. 26/2000, Legea nr.566/2004 i O. Nr.
37/2005).

Tabel 31 Forme asociative n agricultur
Tipul de forma asociativ
Nr. n eviden
DADR
Persoane fizice autorizate cf. OUG 44/2008 18
ntreprinderi familiale cf. OUG 44/2008 8
ntreprinderi individuale cf. OUG 44/2008 9
Asociaii familiale 10
Asociaii i fundaii cf. O nr. 26/2000 23
Cooperative agricole cf Legii nr. 566/2004 3
Grupuri de productori cf. O. Nr. 37/2005 -
TOTAL 71
Sursa: Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Bacu
Cooperativele agricole au ca obiect de activitate producia agricol i comercializarea. Majoritatea
asociaiilor au ca obiect de activitate creterea animalelor (general, taurine i ovine), iar marea parte
din PFA i ntreprinderile familiale sunt implicate n cultivarea vegetal (a cerealelor, a plantelor
leguminoase i a plantelor oleaginoase, etc.). Majoritatea ntreprinderilor familiale sunt specializate n
creterea bovinelor de lapte, fabricarea produselor de morrit i cultivarea vegetalelor.
Conform datelor furnizate de CA Bacu i APRDRP nu au existat proiecte de finanare prin PNDR
depuse de ctre forme asociative (cu excepia PFA i AF).
Suprafee deinute de asocieri
Din suprafaa agricol total a judeului (319.777 hectare), suprafaa agricol deinut de asocieri
(22.621 hectare) reprezint o pondere de doar 7%, un procent extrem de redus, care se traduce de
altfel ntr-o productivitate i competitivitate reduse ale sectorului. De asemenea, merit notat faptul c
suprafaa agricol deinut de societi comerciale este de 19.515 hectare, constituind doar 6% din
total, suprafaa societilor agricole este de 923 hectare, 0,3% din total, a altor uniti cu capital
majoritar privat de 1.828 hectare, 0,58% din total i a unitilor de cercetare i producie agricol de
355 hectare, adic 0,12% din total. Reducerea numrului fermelor de (semi) subzisten i constituirea
unor ferme/asociaii mari reprezint un obiectiv imperativ pentru sectorul agricol.

Piee locale de desfacere a produselor agricole din judeul Bacu
Pe suprafaa judeului Bacu se afla un total de 12 piee agro-alimentare prezente n principalele
centre urbane (5 n Municipiul Bacu, 2 n Buhui i cte una n Oneti,Moineti,Comneti, Tg. Ocna,
Drmneti). Trguri sptmnale sunt prezente n 20 de localiti, n care productorii agricoli i
comercializeaz att produsele agricole, ct i pe cele animale:
Tabel 32 Trguri agricol e locale
Ziua sptmnii Localitatea unde se ine trgul
Luni Com. Podu Turcului / Oraul Trgu Ocna /Com. Parincea
Mari Oraul Moineti / Com. Izvoru Berheciului
Miercuri Oraul Buhui / Oraul Comneti / Com. Suceti/ Com. Plopana
J oi Oraul Bacu / Com. Stnieti/ Com. Ghime Fget /Oraul Drmneti
Profilul Monografic al Judeului Bacu

56

Vineri Com. Brusturoasa
Smbt Com. Bereti Tazlu / Oraul Oneti /Com. Ag
Duminic Com. Onceti /Com. Rcciuni /Com. Palanca
Sursa: Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Bacu

1.3.2.INDUSTRIA ALIMENTAR I A PRODUSELOR FORESTIERE
Industria alimentar din judeul Bacu reprezint un sector economic important, ce beneficiaz de
prezena unor operatori de importan naional pe nie precum panificaia, procesarea produselor din
carne i producia de lactate. Spre exemplu, cea mai mare companie din industrie, Agricola
Internaional, deine o cot de 16% din producia de carne de pasre realizat de toate unitile
specializate din Romnia, respectiv o cot de pia de 10% i o notorietate asistat de 78% n rndul
consumatorilor, compania comercializnd 100 tone de carne i produse din carne i peste 300 de mii
de ou n fiecare zi. Reeaua de magazine Agricola Bacu este format din uniti cu acoperire
regional, situate n Bucureti, Buzu, Galai, Iai, Piatra Neam, Botoani, Comneti, Moineti, Tg.
Ocna, Oneti, Slnic Moldova i Bacu. Industria alimentar bcuana s-a dezvoltat pe baza unor
factori naturali specifici i n puternic conexiune cu sectorul agricol: existena unor efective de
animale semnificative, n special de psri, caprina i porcine; poziia dominant pe care o dein
productorii de nutreuri concentrate n totalul cifrei de afaceri i al profitului din agricultur judeului i
producia agricol animal n jude (n special psri, porcine i caprine) au contribuit pozitiv la
creterea sectorului de procesare.
Tabel 33 Ponderea sectorului industriei alimentare n economia judeean
Indi cat ori economi co-
financi ari
S.C. cu cifra de afaceri n 2008 Pondere sector de
activit ate (%)
Total Sect or i ndustri e
alimentar
Numr societi
comerciale cu activitate
11.523 225 1,95
Cifr de afaceri (mil.
euro)
4.490,30 250,75 5,58
Profit brut (mil. euro) 340,62 4,09 1,20
Rata profitului (%) 7,59 1,63 -
Pierderi (mil. euro) 100,03 7,93 7,93
Numr salariai 87,471 6,645 7,60
Productivitatea (mii
euro/sal)
51,33 37,74 -
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
n clasamentul general al principalilor exportatori din judeul Bacu se remarca i AGRICOLA
Internaional SA (Bacu), companie ce-i desfoar activitatea n prelucrarea, conservarea i
comercializarea crnii i a produselor din carne.
De asemenea, printre companiile care investesc n activiti de cercetare dezvoltare inovare se
remarca, n clasamentul general bcuan, i dou companii din industria alimentar, AGRICOLA
Internaional i PAMBAC SA (morrit, panificaie, paste finoase), ambele situate n municipiul Bacu.
Industria lemnului a cunoscut, n trecut, o dezvoltare fireasc dac inem cont de potenialul forestier
deosebit al judeului. n ciuda acestui fapt, prelucrarea superioar a lemnului s-a diminuat considerabil
ca pondere n favoarea produciei primare de cherestea, care rmne al doilea produs de export
judeean. Majoritatea indicatorilor de performan semnaleaz un declin al industriei lemnului, iar
pericolul diminurii fondului forestier ar putea duce la o reorientare ctre prelucrarea cu valoare
adugat mare, ale crei produse ar putea substitui exportul de materie prim.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

57

Tabel 34 Ponderea sectorului industriei lemnului n economia judeean
Indicatori economico financiari
Anul de referin Evoluia indicatorilor n anul
2008 (+/-) %
2007 2008
Numr societii comerciale 426 422 -0,94
Cifr de afaceri (mil. euro) 160,96 132,53 -17,66
Profit brut(mil. euro) 6,82 5,25 -23,02
Rat profit % 4,24 3,96 -6,51
Pierderi( mil. euro) 30,58 5,26 -82,8
Numr salariai 7243 5403 -25,4
Productivitatea(mii euro/salariat ) 22,22 24,53 10,38
Sursa: Camera de Comer i Industrie Bacu, Starea economiei judeene, Raport 2008
Sectorul se afl n prezent ntr-un proces de restructurare. n ciuda creterii productivitii muncii pe
fondul diminurii considerabile a numrului de salariai (cu un sfert), cifra de afaceri i profitul
sectorului industriei lemnului au sczut simitor n perioada 2007-2008.

Mediul de consultan i instruire pentru creterea competitivitii sectorului agro-industrial i
dezvoltarea spaiului rural
Conform datelor nregistrate la DADR Bacu exist 26 de consultani activi n domeniul consultanei
rurale, absolveni ai cursurilor de manager proiect, deservind urmtoarele zone: 6 consultani n
Municipiul Bacu, 2 consultani n oraul Drmneti i cte un consultant pentru comunele Ag,
Balcani, Brusturoasa, Ciui, Filipeti, Ghime-Fget, Hemeiu, Letea Veche, Mrgineni, Podu
Turcului, Poduri, Rcciuni, Sascut, Stnieti, Ttrti, Tg. Trotu, Traian i Vultureni. Consultana
acestora a vizat diferite proiecte finanate din msuri active din PNDR, n special msura 141-
sprijinirea fermelor de semi-subzisten.
Exista, de asemenea, 50 de firme care i-au manifestat disponibilitatea a a oferi consultan
(consultan, expertiz contabil, arhiteci i proiectani, evaluatori) pe msurile finanate din FEADR,
nregistrate la DADR Bacu.
Camera Agricol Judeean Bacu ofer consultan tehnic i financiar pentru fermieri, forme
asociative, etc., n paralel cu activitatea de instruire pe diverse tematici (legislaie, standarde, instruire
profesional).
n perioada 2006-2009, OJCA Bacu (devenita CAJ Bacu) a oferit consultan tehnic n urm a
88.568 solicitri: o mare parte dintre beneficiari dein ferme cu suprafaa sub 10 ha (86.189 solicitani),
n timp ce consultana oferit fermelor medii (10-50 ha, 1957 solicitri) i mari (peste 50 ha, 422
solicitri) a fost mai limitat.
Ca urmare a celor 928 de sesiuni de consultan oferite fermierilor individuali i structurilor asociative
n vederea realizrii de proiecte prin PNDR au fost depuse 188 de proiecte, 166 dintre acestea fiind
selectate pentru finanare.
Camera Agricol a derulat n perioada 2006-2009 un numr de 19 programe de instruire, cu o
tematic divers: integrare i accesare de fonduri, cota de lapte i igiena laptelui, rase de animale
performante, erbicidat i tratamente, soiuri i hibrizi valoroi, programul Fermierul, etc.
Cursurile derulate n ultimii 10 ani de ctre OJCA au produs 3646 absolveni, cele mai populare fiind:
apicultura (1049 absolveni), creterea animalelor (770 absolveni) i legumicultura (437 absolveni).
n privina aciunilor de mediatizare a PNDR/ FEADR desfurate n judeul Bacu pe parcursul anului
2010 (date APRDRP), au avut loc urmtoarele ntlniri cu potenialii beneficiari:
Tabel 35 ntlniri cu FEADR organizate de ctre APDRP
Aciunea Dat Tematica evenimentului Organizatori
Numr de
Profilul Monografic al Judeului Bacu

58

participani
ntlnire cu
potenialii beneficiari
ai FEADR
04.02.2010
Prezentare PNDR i a
Msurilor 125,312,121,112
Comun Solon 12
ntlnire cu
potenialii beneficiari
ai FEADR
09.02.2010
Prezentare PNDR i a
Msurilor 125,312,121,313
Comun Motoeni 17
ntlnire cu
potenialii beneficiari
ai FEADR
17.02.2010
Prezentare PNDR i a
Msurilor 125,312,121,313
Comun Corbasca 14
ntlnire cu
potenialii beneficiari
ai FEADR
18.02.2010
Prezentare PNDR i a Msurii
431.1-3
DADR-OJPDRP Bacu 34
ntlnire cu
potenialii beneficiari
ai FEADR
25.02.2010
Prezentare PNDR i a Msurii
125
Prefectura Bacu, Consiliul
Judeean Bacu, OJPDRP
Bacu
56
TOTAL participani - 133
Sursa: Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai

1.3.3.INVESTIII N AGRICULTUR I INDUSTRIE ALIMENTAR/FORESTIER
REALIZATE DIN FONDURILE SAPARD I FEADR4
n urma implementrii programului SAPARD n Romnia, persoanele fizice, firmele i autoritile locale
din judeul Bacu au reuit s obin finanare nerambursabil n cadrul a 148 de proiecte, n valoare
total de 279.626.700 RON.

Tabel 36 Situaia accesrii fondurilor SAPARD n judeul Bacu
Msura Nr. Proiecte
contractate
Valoarea total
eligibila a
contractelor(RON)
Msura Nr. Proiecte
contractate
Valoarea total
eligibila a
contractelor
(RON)
1.1 21 111.524.955,08 3.1 50 46.610.034,51
1.2 1 7.010.436,00 3.4 45 18.483.667,17
2.1 31 95.997.608,24 3.5 0 0,00
Sursa: Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Fermele, firmele din industria agro-alimentar i societile cu profil non-agricol din mediul rural din
jud. Bacu au absorbit 183,6 mil RON n fonduri SAPARD (ncheiat - alocarea total a Romniei pe
msurile dedicate mediului privat era de aprox. 2.900 mil RON, la curs de 3.5 RON pe EUR), ceea ce
nseamn c mediul privat din Bacu a absorbit 6,3 % totalul fondurilor atrase de Romnia pe
msurile respective.
Pentru stabilirea potenialului de producie DADR Bacu a eliberat 17 adeverine cu produciile medii
realizate pe culturi i zone n vederea depunerii acestora la APDRP.
Fig. 21 Absorbia de fonduri SAPARD n industria alimentar/forestiera (procesare): mii EUR

4
Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural
Profilul Monografic al Judeului Bacu

59


Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai

Din punct de vedere al valorii individuale a proiectelor, primele 10 investiii prin fonduri SAPARD n
capaciti de procesare, cu valori cuprinse ntre 4 mil i 1,6 mil EUR, au fost derulate n sectoarele:
procesare carne pasre (2 proiecte valornd aprox. 6,9 mil EUR), procesare mixt de carne (4
proiecte valornd aprox. 8 mil EUR), prelucrare peste (1 proiect valornd aprox. 4 mil EUR),
panificaie (1 proiect valornd aprox. 2 mil EUR), producie de complemente alimentare (1 proiect
valornd 2 mil. EUR) i procesare lactate (1 proiect valornd aprox. 1,6 mil EUR).
Fig. 22 Absorbia de fonduri SAPARD n industria alimentar/forestiera (msura 1.1. procesare):procente

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Dac n cadrul programului SAPARD o mare parte din investiii au fost dirijate ctre sectorul procesrii
de carne (peste 50% din totalul fondurilor alocate la nivel judeean pe msura 1.1), procesrii de
lactate i prelucrrii petelui, sectoarele care au atras cele mai importante investiii n cadrul PNDR,
pn n prezent, au fost panificaia i prelucrarea produselor forestiere.
Fig. 23 Di spunerea n teritoriu a fondurilor SAPARD n industria alimentar/forestiera (procesare): mii EUR
Profilul Monografic al Judeului Bacu

60


Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Primele 5 destinaii ale investiiilor prin SAPARD au fost operatorii din localitile Bacu (care au atras
aprox. 45% din totalul fondurilor pentru procesare), Buhui, Prjeti, Bereti-Bistria i Rcciuni, iar
primele 5 destinaii ale investiiilor realizate n cadrul PNDR au fost localitile Oneti, Moineti, Letea
Veche, Filipeti i Ag.
Dac nsumm fondurile dedicate procesrii, absorbite n cadrul ambelor programe(SAPARD i
PNDR), primele 10 localiti beneficiare au fost: Bacu, Oneti, Moineti, Letea Veche, Filipeti,
Ag, Comneti, Brsneti, Drmneti, Buhui.
Fig. 24 Absorbia de fonduri SAPARD n agricultur (ferme): mii EUR

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
O mare parte din fondurile de pre-aderare SAPARD absorbite de fermele din judeul Bacu au fost
direcionate ctre exploataiile de vaci i porcine (peste 2/3 din total), urmate de fermele de psri.
Exploataiile fructifere au primit un procent infim din total.
Fig. 25 Dispunerea n teritoriu a fondurilor SAPARD n agricultur

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Profilul Monografic al Judeului Bacu

61

Distribuia teritorial a fondurilor SAPARD pentru exploataii a respectat n general profilul productiv al
judeului. Dat fiind c majoritatea covritoare a fondurilor au mers ctre producia animal, de o
valoare mai mare n judeul Bacu dect cea vegetal, principalele destinaii au fost zone specializate
n producia de carne de porc, de vit, ou i lapte (Sascut, Grleni, Mgireti, Moineti, Filipeti).
Fig. 26 Absorbia de fonduri SAPARD pentru diversificarea economiei rurale: mii EUR

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Aproximativ dou treimi din totalul fondurilor de pre-aderare dedicate diversificrii economiei rurale au fost
direcionate ctre sectorul agroturistic. Aproape o cincime din valoarea total a fondurilor au vizat tot dezvoltarea
de exploataii, de data aceasta cu producie de ni i cu valoare adugat mare (melci, miere).
Fig. 27 Di spunerea n terit oriu a fonduril or SAPARD pentru diversifi carea economiei rurale: mi i EUR

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
n general, prin finanarea SAPARD s-a urmrit extinderea sectorului agroturistic din zonele rurale, de
pune i montane.
Fig. 28 Di spunerea n terit oriu a fonduril or SAPARD - t otal: mii EUR

Profilul Monografic al Judeului Bacu

62

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Se remarc faptul c o proporie considerabil din fondurile SAPARD au fost absorbite de ctre
municipiul Bacu i oraul Buhui.
Tabel 37 Situaia implementrii PNDR 2007-2013 n jud. Bacu, pn n prezent
Msur de
finanare
Tip beneficiar: public/privat Nr. proiecte Valoare eligibil
M 112 Privat (P.F.A) 1 106.437 Lei
M 141 Privat (P.F.A, ntreprinderi individuale, I.F.) 177 1.327.500 Euro
M 121 Privat (PFA, IMM, i alte ntreprinderi) 19 11.444.625 Lei
M 123 Privat (IMM i alte ntreprinderi) 10 39.657.537 Lei
XS 13 Privat (IMM i alte ntreprinderi) 7 26.318.165 Lei
XS 28 Privat (IMM i alte ntreprinderi) 4 29.529.472 Lei
M 312 Privat (IMM) 4 4.019.682 Lei
M 313 Privat (IMM) 6 8.624.677 Lei
M 322 Public (Comune) 7 64.848.164 Lei
M 431.1 Public (Comune) i Privat (Societi comerciale) 4 1.042.916 Lei
TOTAL jud. Bacu 239 aprox.190.901.675 Lei
Sursa: Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Pn n prezent judeul Bacu a reuit s acceseze aproximativ 190,9 mil RON n fonduri FEADR i
FEP
5
Fig. 29 Absorbia de fonduri prin PNDR n industria alimentar/ forestiera (procesare): mii RON
, n cadrul a 239 proiecte alese pentru finanare.
Totalul fondurilor PNDR atrase de judeul Bacu n afar msurilor dedicate autoritilor publice locale
este de aproximativ 122 mil RON (n derulare - selecia pentru finanare total a Romniei pe msurile
non-public este pn n prezent de 3.560 mil RON, la curs de 4 RON pe EUR), ceea ce nseamn c
mediul privat din judeul Bacu a absorbit 3,4% din totalul fondurilor atrase, pn n prezent pe
msurile non-public, n Romnia.


Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Din punct de vedere al valorii individuale a proiectelor, primele 10 investiii prin fonduri FEADR/FEP n
capaciti de procesare, cu valori cuprinse ntre 20 mil i 2,5 mil RON, au fost derulate n sectoarele:
panificaie (2 proiecte valornd aprox. 27 mil RON), prelucrarea produselor forestiere (4 proiecte
valornd aprox. 30 mil RON), procesare lactate (1 proiect valornd aprox. 16 mil RON) i procesare
carne (3 proiecte valornd aprox. 16 mil RON).
Fig. 30 Absorbia de fonduri FEADR/FEP n industria alimentar/forestiera (msurile 123/xs13/xs28): procente

5
Fondul European de Pescuit
Profilul Monografic al Judeului Bacu

63


Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai


Fig. 31 Dispunerea n teritoriu a fondurilor prin PNDR n industria alimentar/ forestiera (procesare): mii RON

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Principalele destinaii ale finanrii PNDR pentru procesare au fost industriile alimentare ale zonelor
urbane i ale comunelor limitrofe (Moineti Comneti Drmneti, Mun. Bacu i comunele
Filipeti, Mrgineni, Letea Veche, etc.)
Fig. 32 Dispunerea n teritoriu a fondurilor prin PNDR n agricultur (ferme): mii RON

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Profilul Monografic al Judeului Bacu

64

n general, distribuia fondurilor pentru exploataii a respectat profilul productiv al zonelor de destinaie. Exploataii
din localiti precum Brsneti, Filipeti, Suceti i Sascut, zone beneficiare de finanare SAPARD, i-au
dovedit capacitatea ridicat de absorbie i n perioada post-aderare.
Fig. 33 Absorbia de fonduri prin PNDR pentru diversificarea economiei rurale: mii RON

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai

Fig. 34 Di spunerea n terit oriu a fonduril or prin PNDR pentru diversif icarea economi ei rural e: mii RON

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Ca i n cazul fondurilor SAPARD, aproximativ 2/3 din totalul absorbit n contul msurilor de
diversificare a economiei rurale au fost direcionate ctre activiti de agroturism. Principalii beneficiari
ai acestei axe prioritare sunt localizai n comune situate n preajma zonelor urbane (Hemeiu,
Filipeti, Cain).
Fig. 35 Di spunerea n terit oriu a fonduril or prin PNDR, t otal, mii RON

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Fig. 36 Dispunerea n teritoriu a fondurilor europene SAPARD i PNDR, total: mii EUR
Profilul Monografic al Judeului Bacu

65


Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Trgnd linie sub rezultatele programelor SAPARD i PNDR, pn n prezent, se poate concluziona
c pe fondul bunei absorbii din industria procesatoare, producia animal i agroturism, principalele
destinaii ale fondurilor sunt zonele urbane unde se concentreaz procesarea (Bacul detandu-se
clar), comune asociate acestor zone (Filipeti, Letea Veche) i municipii/orae i comune cu potenial
pentru turism rural.
1.3.4. DEZVOLTARE RURAL

Calitatea vieii
n judeul Bacu peste 90% dintre localiti sunt de tip rural i peste 50% din populaie (380.306
persoane, cf. recensmntului din 2002) triete n mediul rural. Conform recensmntului din anul
2002, cele mai populate localiti rurale sunt comunele: Dofteana (10.928 locuitori), Nicolae Blcescu
(10.296 locuitori), Sascut (10.167 locuitori), Oituz (9.687) i Mrgineni (8.132). Cele mai puin populate
localiti sunt: Onceti (1.702), Izvorul Berheciului (1.722), Dmieneti (1.911) i Vultureni (2.195
locuitori).
Zonele rurale din Bacu sunt afectate de lipsa semnificativ a infrastructurii i a deficienelor acesteia
care afecteaz att dezvoltarea economic, ct i calitatea vieii. Cele mai importante nevoi sunt
legate de, drumuri, utiliti i accesul la servicii de sntate. n timp ce extinderea accesului la internet,
i extinderea i modernizarea infrastructurii de educaie sunt necesare n vederea dinamizrii vieii
economice a comunelor.
Drumuri i utiliti
Drumurile adecvate reprezint o condiie esenial pentru dezvoltarea economic i pentru asigurarea
unui minim de calitate pentru traiul n mediul rural.
n mediul rural din judeul Bacu, drumurile constituie ruta de transport cea mai important, dar
calitatea, i n general, dezvoltarea acestora este nc departe de a ndeplini standardele europene.
Din totalul de 2.455 km de drumuri desfurate pe teritoriul judeului Bacu, 450 km sunt drumuri
naionale, 2.055 km fiind judeene i comunale, dintre care 220km de drumuri judeene i comunale
modernizate, distana acoperit cu mbrcmini uoare rutiere fiind de 502 km. Dei judeul se
plaseaz pe locul 2 n regiune ca lungime a drumurilor judeene i comunale i ca pondere a
drumurilor publice modernizate din total (26.4%, la nivelul anului 2007), lungimea drumurilor judeene
i comunale modernizate este extrem de mic.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

66

Alte dificulti n mediul rural sunt legate de accesarea serviciilor medicale i educaionale, accesul
populaiei rurale la educaia de baz i la serviciile de sntate este mpiedicat de serviciile de
transport deficitare, cu un impact negativ asupra fluxului urban rural al medicilor i profesorilor.
Asigurarea unei reele de ap potabil curent, de canalizare public i de gestiune a deeurilor
reprezint o alt problem major ce condiioneaz calitatea vieii i dezvoltarea activitilor
economice n spaiul rural.
Lungimea total a reelei de distribuie a apei potabile n jude este de 1.100 km, din care 50% n zona
urban. Media procentului de conectare este de 47%, cu 340.000 din cei 722.000 de locuitori fiind
conectai la sisteme de alimentare cu ap. Principalii furnizori i operatori de servicii de alimentare cu
ap ai judeului Bacu sunt S.C. APA SERV Bacu i RAGC Bacu, dar cel din urm furnizeaz
servicii de ap i canalizare numai n oraul Bacu. S.C. APA SERV BACU presteaz servicii de ap
i canalizare pentru 4 orae i doar 35 de comune.
n judeul Bacu, 94% din localitile din mediul urban i doar 15% din localitile din mediul rural
beneficiau de servicii de salubrizare n anul 2008.

Accesul la internet
Infrastructura de conexiune la internet n band larg (broadband) este o problem complementar
infrastructurii de baz din spaiul rural. n prezent, n zonele rurale din judeul Bacu accesul la internet
este bun, acoperirea fiind mai extinsa in cazulinstituiilor publice sau operatorilor economici decat al
populatiei generale.
Fig. 37 Accesul l a i nternet n mediul rural

Sursa:GEA S&C, Raport de analiza, evaluarea potenialului de dezvoltare a localitilor judeului Bacu, rural
n cadrul unei cercetri privind nivelul de dezvoltare rural din judeul Bacu
6

6
GEA S&C, Raport de analiz, evaluarea potenialului de dezvoltare a localitilor judeului Bacu, rural
, una din ntrebri
urmrea sa determine gradul de acoperire al reelei de internet la nivelul comunelor. Dintr-un total de
59 de comune respondente, doar patru au semnalat inexistena serviciilor de internet, de orice fel.

Educaie i formare n mediul rural
Capitalul uman prezint importan deosebit pentru dezvoltarea rural. Dezvoltarea rural i
diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaiei, al cunotinelor i calificrii. Dei
mbuntirea i meninerea unui nivel adecvat al infrastructurii de baz este un element important n
dezvoltarea socio-economic a mediului rural, formarea profesional reprezint o stringen pentru o
bun dezvoltare.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

67

n judeul Bacu, navetismul, fr a reprezenta o disfuncie social, exprim imposibilitatea satisfacerii
nevoilor profesionale la nivel local. Cercetarea privind nivelul de dezvoltare rural n judeul Bacu a
inclus elevii n analiza acestui fenomen, pentru a avea o imagine mai bun asupra deplasrii zilnice a
populaiei rurale. Comunele care au rspuns chestionrii
7
Fig. 38 Ponderea populaiei cu nivel sczut de educaie, 59 comune din jud. Bacu
n cadrul aceleiai cercetri au apreciat un
numr de peste 12.750 de navetiti, cei mai muli dintre ei elevi (38%). Pe lng acetia se gsesc i
1144 profesori care se deplaseaz zilnic ctre unitile de nvmnt din alte localiti.
n condiiile lipsei unei infrastructuri adecvate de transport i educaie, ct i pe fondul deteriorrii strii
economiei n unele zone, se observ trendul de cretere al abandonului colar. Localitile cu numrul
cel mai mare de elevi care au renunat la studii n 2009 sunt Coofneti (68 elevi), Parava (16 elevi),
Rcciuni (14 elevi).
Exist, de asemenea, o disparitate serioas n ceea ce privete nivelul de educaie al populaiei din
diferitele localiti rurale bcuane.

Sursa:GEA S&C, Raport de analiz, evaluarea potenialului de dezvoltare a localitilor judeului Bacu, rural


7
Idem
Profilul Monografic al Judeului Bacu

68


Finanarea european pentru dezvoltarea rural
Prin intermediul programului SAPARD au fost finanate 31 de proiecte prin msura 2.1, Dezvoltarea i
mbuntirea infrastructurii rurale, a cror beneficiari sunt Consilii Locale de comune i ANIF RA, cu o
valoare total ce reprezint aprox. 4% din totalul alocrii naionale pe aceast msura.
Tabel 38 Finanarea SAPARD pentru dezvoltarea rural(comune) n jud. Bacu
Tipuri de proiecte Numr total Valoare total
Proiecte de reabilitare/modernizare de drumuri 19 16.736.644 Euro
Proiecte de reabilitare/extindere a reelei de ap
potabil
8 6.301.055 Euro
Proiecte viznd sistemele de canalizare i staiile de
epurare
3 2.892.627 Euro
Alte proiecte 1 840.736 Euro
Sursa: Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
n cadrul msurii 322 din PNDR Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz
pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale, intit ctre
mbuntirea infrastructurii rurale i a serviciilor de baz, au fost aprobate pn n prezent 7 proiecte
n judeul Bacu, cu o valoare total de 64.848.164 lei, reprezentnd aproximativ 4,05% din alocarea
naional total pe aceast msura. Majoritatea sunt proiecte integrate bazate pe componente de
infrastructur i utiliti, 3 dintre ele avnd i o component social i cultural.
Din totalul de 35 comune din jud. Bacu care au primit fonduri SAPARD i FEADR/FEP, 12 sunt n
zona de Est a judeului (la est de E85), 10 n zona central (strpunse de E85) i 13 n Vest (zona din
vestul Siretului). Astfel, 37,5% din comunele estice, 66,6% din comunele din zona central i 34,2%
din comunele din vest au beneficiat de fonduri.
Comunele din est au absorbit 36,3 mil euro, n comparaie cu 25,8 mil euro n centru i 19,4 mil euro
n vest.
Tabel 39 Situaia accesrii fondurilor SAPARD/FEADR pentru comune, dispunere teritorial
Beneficiari de fonduri SAPARD i
FEADR/FEP Centru Est Vest
Total comune 15 32 38
Numr comune care au primit fonduri 10 12 13
Suma total (EUR) 25.863.994 36.304.266 19.456.329
Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai

Grupuri de Aciune Local bcuane n cadrul axei LEADER
Grupurile de Aciune Local reprezint actori importani pentru dezvoltarea rural bazat pe pe o
identitate comun i pe cooperarea intercomunitar. Pe baza Raportului de selecie APDRP pentru
Msura 431, Sub-msura 431.1, Faza 3 - Sprijin financiar pentru pregtirea dosarelor pentru selecia
GAL, se poate observa formarea pe teritoriul judeului Bacu a 4 GAL-uri, cu urmtoarea component:
1) Valea Bistriei, format prin asocierea Primriilor comunelor Bereti Bistria, Blgeti, Filipeti,
Hemeiu, Letea Veche, Luizi Calugra, Mgura, Mrgineni, Nicolae Blcescu, Racova, Grleni i a
oraului Buhui
Profilul Monografic al Judeului Bacu

69


2) Valea Muntelui, format prin asocierea Primriilor oraului Drmneti i comunelor Ag, Asu,
Brusturoasa, Dofteana, Palanca, Ghime Fget, Poduri
3) Valea Trotuului, format prin asocierea Primriilor comunelor Urecheti, Coofneti, Ciui, tefan
cel Mare, Trgu Trotu, Mnstirea Cain, Cain, Gura Vii, Brsneti, Helegiu, Buciumi
4) Agricultur i tradiii bcuane: noi orizonturi, format prin asocierea Primriilor comunelor
Tamai, Gioseni, Horgeti, Orbeni, Valea Seac, Parava, Rcciuni, Buhoci, Faraoani, solicitantul
sprijinului fiind : SC MAGLAN SERV SRL.
Aceste 4 entiti au primit, pn n prezent, finanare nerambursabil n valoare de aprox. 1 mil RON,
sub form de sprijin financiar pentru pregtirea dosarelor de candidatura pentru selecia GAL.

Economia rural
Agricultura, industria alimentar i silvicultura sunt de o importan primordial pentru economia
rural, prezena activitilor non-agricole, legate de sectorul primar, mai ales exploatarea resurselor
naturale i procesarea, fiind prezente, dar nesemnificative n termeni sociali. Conform datelor de care
dispune AJOFM Bacu, la nivelul anului 2008, n funcie de mediul de provenien, ponderea
omerilor provenii din mediul rural este de 60,24%, iar majoritatea omerilor de lung durat provin
tot din acest spaiu.
n general, activitile non-agricole din spaiul rural bcuan includ: mineritul, producerea de energie i
silvicultura, procesarea produselor alimentare, mici activiti comerciale, de servicii i meteugreti.
Cu excepia industriei miniere i a industriei energetice, activitile non-agricole sunt derulate cu
precdere de ctre micro-ntreprinderi i ntreprinderi mici i mijlocii (IMM-uri). Totui, economia rural
a judeului Bacu este slab diversificat i nc dependent de activitile agricole, ceea ce are drept
consecin venituri reduse pentru ntreprinztorii din mediul rural.

Fig. 39 Di spunerea n terit oriu a fonduril or prin PNDR pentru diversif icarea economi ei rural e: mii RON

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai

Profilul Monografic al Judeului Bacu

70

Fig. 40 Di spunerea n terit oriu a fonduril or SAPARD pentru diversifi carea economiei rurale

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
n cadrul programului SAPARD au fost finanate 45 de proiecte pentru diversificarea economiei rurale,
n valoare total de 18,4 mil RON. Majoritatea investiiilor au fost derulate n domeniul agroturismului
i pentru nfiinarea de ferme apicole i de melci. Principalele zone beneficiare au fost: Hemeiu,
Orbeni, Poduri, Mrgineni, Slnic Moldova, Ag, Asu i Moineti.

Fig. 41 Fonduri SAPARD pentru diversi ficarea economi ei rural e, procent e

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor Centrul regional de pli pentru dezvoltare rural i pescuit Iai
Prin PNDR au fost selectate pentru finanare, pn n prezent, 10 proiecte de investiii n cadrul
msurilor 312 i 313 (microntreprinderi i turism rural), n valoare total de aprox. 12,6 mil RON.
Absorbia pe msura 313 a fost dubl n raport cu prim msur menionat. Principalele zone
beneficiare au fost: Hemeiu, Filipeti, Urecheti, Ghime-Fget, Cain, Tamai i Cleja.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

71


1.4. POPULAIA I REEAUA DE LOCALITI

1.4.1. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFIC

La data ultimului recensmnt (18 martie 2002), populaia total a judeului Bacu nsemna 706.623
persoane, reprezentnd 3,2% din populaia Romniei i 19,2% din populaia regiunii Nord Est,
facnd din acesta unul dintre cele mai mari judee ale rii, situndu-se pe locul cinci, dup
municipiul Bucureti i judeele Prahova, lai i Dolj. n anul 2008, comparativ cu populaia total a rii
i cu cea a regiunii Nord - Est, judeul Bacu se prezint dup cum urmeaz:
Tabel 40 Populaia judeului Bacu, urban i rural, comparativ cu Regiunea NE i Romnia,2008
Judeul
Bacu
Romni a
Regiunea Nord-
Est
% jude/ar
% jude/
reg. N-E
Numr total locuitori
718.125 21.504.442 3.719.102 3,3 19,3
Numr locuitori
mediul urban
326.073 11.835.328 1.608.280 2,75 20,3
Numr locuitori
mediul rural
392.052 9.669.114 2.110.822 4 18,6
Sursa: INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
Comparativ cu judeele componente ale Regiunii Nord Est, judeul Bacu este al doilea c mrime,
dup cum urmeaz:
Tabel 41 Populaia judeului Bacu n raport cu celelalte judee ale regiunii NE,2008

Jude
Bacu
Jude
Botoani
Jude
lai
Jude
Neam
Jude
Suceava
Jude
Vasl ui
Total regi une
Nord-Est
Numr total
l ocui tori
718.125 451.199 826.552 564.291 706.407 452.528 3.719.102
Numr locuitori
mediul urban
326.073 187.834 391.654 213.616 302.848 186.255 1.608.280
Numr locuitori
mediul rural
392.052 263.365 434.898 350.675 403.559 226.689 2.110.822
Pondere
jude/reg. N-E
19,3% 12,1% 22,2% 15,2% 19% 12,2% 100%
Ierarhi zare II VI I IV III V
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
Structura populaiei judeului prezint un echilibru ntre sexe, dar i ntre populaia foarte tnr (0-14
ani) i cea de vrsta a treia (peste 60 ani).

Tabel 42 Populaia judeului, pe sexe i grupe de vrste, 2008
0-14 ani 15-39 ani 40-59 ani 60 ani i peste
Profilul Monografic al Judeului Bacu

72

123.146 277.216 187.395 130.368
Femei Brbai
355.303 362.822
INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
Migraia este unul dintre factorii care contribuie la declinul populaiei judeului Bacu. Dei judeul
reprezint o destinaie atractiv pentru migranii interni (n special provenii din alte judee ale regiunii)
i pentru imigrani (provenii n special din rile aflate n curs de dezvoltare), soldul migratoriu este
negativ, fr a pune la socoteal lipsa de acuratee a datelor privind migraia internaional.
Tabel 43 Micarea migratorie, judeul Bacu, 2008
Migraia intern Migraia internaional
Plecai Sosii Plecai Sosii
13.215 12.358 320 106
INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
Populaia urban a judeului reprezint 46,2% din numrul total al locuitorilor; rezult un grad de
urbanizare mult mai sczut dect media pe ar care este de 52,7% i dect media regiunii Nord - Est
care este de 40,5%.
Tabel 44 Populaia localitilor urbane din jude, 2008
Municipiul Bacu 176.743 locuitori
Municipiul Oneti 49.921 locuitori
Municipiul Moineti 23.715 locuitori
Oraul Comneti 23.670 locuitori
Oraul Buhui 19.720 locuitori
Oraul Drmneti 14.412 locuitori
Oraul Tg.Ocna 12.915 locuitori
Oraul Slnic Moldova 4.977 locuitori
INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
Densitatea brut a populaiei n judeul Bacu este de 107 loc/km
2
, fiind depit doar de judeele
Prahova, lasj, Galai, Dmbovia, Braov.
Densitatea rezidenial a populaiei n judeul Bacu este de 1537 loc/km
2
.
Fenomenul de distribuie a populaiei ca generator al densitii este neuniform. Densitatea brut
descrete de la centru spre marginile judeului. Cele mai mari valori se manifest n municipiile Bacu
i Oneti (900 - 5000 loc/km
2
), dup care urmeaz municipiul Moineti, oraele Comneti i Buhui
(300 - 600 loc/km
2
). n jurul oraelor i de-a lungul vii Siretului exist un numr de 14 comune, n
care densitatea este cuprins ntre 100 - 250 loc/km . Pe valea Trotuului i a Bistriei, densitatea este
cuprins ntre 80 - 90 loc/km
2
, scznd simitor spre graniele judeului, zone unde se ntlnesc valori
sub 45 loc/km
2
Densitatea rezidenial descrete din vestul spre estul judeului, lunca Siretului constituind o zon
clar de demarcare. n vestul i centrul judeului se ntlnesc densiti cuprinse ntre 1000 i 3500
loc/km
.
2
i chiar peste 3500 loc/km
2
, n partea de est valorile sunt cuprinse ntre 400 - 1000 loc/km , 14
comune avnd densitatea sub 700 loc/km .
Profilul Monografic al Judeului Bacu

73


1.5. INFRASTRUCTURA DE BAZ

Prin amplasarea geografic, judeul Bacu constituie un element central pentru dezvoltarea zonei de
Centru-Est a rii, fapt semnalat i n PATN, n cadrul axelor majore de transport.
8

8
Plan de Amenajare a Teritoriului Naional

Conform PATN, axele de dezvoltare i consolidare teritorial a coeziunii teritoriale n zona central-
estic a rii sunt pe traiectoria Suceava Botoani Iai Bacu Vaslui, judeul Bacu constituind
un punct ce asigur continuitate acestei axe.
La nivel interregional, n PATN sunt promovate conexiunile Suceava Botoani, Bacu Vaslui, Iai
Piatra Neam. mpreun, acestea definesc reelele de interconexiune i de dezvoltare ale regiunii
Nord-Est.
Un avantaj important pentru judeul Bacu, va fi conectarea sa la coridorul IX (care trece prin Focani,
Vaslui i are ieire spre Albia n Republica Moldova).
n plan teritorial, dominaia ca numr (485 localiti) i pondere a populaiei rurale fa de populaia din
zonele urbane, se reflect sub forma unei dispersii eterogene n teritoriu prin configurarea lor n
condiiile istorice, geografice i socio - economice (tradiia de ruralitate) a localitilor judeului Bacu.
Discuia despre infrastructura judeului Bacu trebuie realizat n contextul existenei unui nivel de
dezvoltare teritorial informal delimitat ntre zona de Est i de Vest a judeului (cele dou fiind
separate de rul Siret).
Drumurile judeene reprezint un punct nevralgic al infrastructurii asupra cruia Consiliul Judeean
poate interveni direct.
n perioada 2007-2009 au fost reabilitai aprox. 122,4 km de drumuri judeene prin programe de
investiii i aprox. 24 km prin lucrri de ntreinere, reprezentnd 15,11 % din totalul drumurilor
judeene. n continuare exist drumuri judeene strategice care necesit a fi reabilitate ( ex. DJ 119 +
DJ 206 B Oneti - Gura Vii Parava - Rcciuni; DJ 123; DJ 117 Moineti Zeme - Bultu; DJ
207 D- Traian Prjeti - Drmneti; DJ 241 i 241A; DJ 252; DJ 116; DJ 115; DJ 119 F).
Cu toate acestea, judeul Bacu constituie un nod de transport de impact n inima Moldovei.
Aeroportul, reeaua de drumuri judeene dens (mai ales n zona de V a judeului) constituie premise
pentru creterea competitivitii judeului.
Aeroportul Bacu a nregistrat o cretere semnificativ a numrului de pasageri odat cu iniierea
zborurilor low cost i a lucrrilor de modernizare ale pistei, ncepute n anul 2009. Drept consecin
ale acestei tendine ascendente, se estimeaz un numr de 250.000 de pasageri / an la finalul lui
2010. Ritmul de cretere de la un an la altul este deosebit, numrul de pasageri la nivelul anului 2008
fiind de aproximativ 119.000. Numrul operatorilor aerieni de pe aeroportul Bacu a crescut i el, de la
unul singur n 2002 (Carpatair) la trei astzi (Carpatair, BlueAir, Tarom). ncepnd cu 2010 se
preconizeaz c Blue Air va beneficia de serviciile unei firme de transport feroviar din grupul propriu,
Blue Line Ci Ferate, pentru preluarea de cltori de pe aeroportul Bacu.
Avantajul aeroportului n economia judeului i la nivel regional este nc insuficient exploatat.
Aeroportul poate constitui un element de conectare a judeului la nivel regional, naional i european.
Un prim element necesar pentru valorificarea potenialului aeroportului, este extinderea infrastructurii
de acces ctre acesta i legarea acestuia de cile de acces ctre alte judee (Vrancea, Braov etc.).Profilul Monografic al Judeului Bacu

74


Fig. 42 Consolidarea i dezvoltarea legturilor inter-regionale ca suport al dezvoltrii regionale. Axe majore de
transport propuse prin PATN

Sursa: Urban Proiect Bucureti
Reelele de ci de comunicaie i transport reprezint 1,49% din suprafaa judeului Bacu, nu cu mult
sub media pe ar de 1,63%. Densitatea drumurilor publice n jude este de 37,07 km/100 km
2
fa de
32,9 km/100 km
2
densitatea pe ar dar reeaua actual este deficitar pe direcia Est Vest, lipsind
trasee directe i facile de legtur cu axele principale. Acest fapt constituie un obstacol pentru
reducerea decalajelor ntre zona de est i de vest a judeului.
Densitatea cilor ferate n judeul Bacu este slab, 37,66 km/1000km
2
, fa de 46,2 km/1000 km
2
n
Romnia. Din nou, zona de est a judeului nu dispune de legturi pe cale ferat cu judeele nvecinate.
n ceea ce privete reelele de telecomunicaii, acestea se afl n continu modernizare i extindere n
judeul Bacu, att ca telefonie fix ct i mobil. n ultimii 5 ani s-au finalizat lucrrile de modernizare
prin extinderea reelei de fibr optic i automatizarea tuturor administraiilor locale din jude.
n ceea ce privete alimentarea cu energie electric, exist o problem cu infrastructura de distribuie.
Orice proiect de dezvoltare economic durabil, inclusiv proiectele de creare de capaciti de
producie a energiei regenerabile necesit o infrastructur de distribuie funcional la parametrii
optimi. Apare astfel necesitatea extinderii infrastructurii existente (care acoper mare parte din zonele
locuite, cu excepia singular a ctunului Cain), i imbuntirii capacitii de transport a acesteia. n
judeul Bacu sunt nregistrate un numr redus de proiecte de mic anvergur pentru producerea de
energie regenerabil (ex. Centrale eoliene la Adjudul Vechi).
Profilul Monografic al Judeului Bacu

75

Avnd n vedere potenialul hidroenergetic i micro-hidro, au existat iniiative sporadice de a construi
micro-hidrocentrale. Pentru moment, un exemplu nefericit este acela al microcentralelor concepute la
Oituz pentru consum local, centrale de capacitate prea mare pentru ruri cu potenial redus i pentru
consumul infim al comunitilor locale, costurile ridicate de transport provocnd ulterior nchiderea
acestor proiecte nerentabile.
Infrastructura de utiliti
Conform Masterplanului judeului Bacu
9
Uzina de tratare a apei Caraboia (Drmneti), care alimenteaz oraul Bacu i oraele
din valea Trotuului;
, al crui orizont de timp acoper o perioad de 30 ani i care
are drept obiectiv identificarea investiiilor necesare n infrastructura judeului Bacu, cu privire la
asigurarea sistemelor de alimentare cu ap i de tratare a apelor uzate, n judeul Bacu exist o serie
de probleme att pe serviciul cu alimentare cu ap ct i pe partea de canalizare i epurare ape uzate.
Alimentarea cu ap potabil
Resursele de ap ale judeului Bacu constau din surse de ap de suprafa i surse de ap
subteran, iar ca surse locale sunt disponibile izvoarele din regiunile montane. Cei mai importani
operatori de ap sunt S.C. APA SERV S.A. pentru jude, care furnizeaz servicii de ap i canalizare
pentru 4 orae i 35 comune i RAGC numai pentru oraul Bacu, fiind deinut de Consiliul Local al
Municipiului Bacu.
Oraele folosite drept puncte de referin n studiu sunt Bacu, Oneti, Comneti, Moineti, Slnic
Moldova, Trgu Ocna i Drmneti. Toate aceste opt orae i 45 din cele 85 comune beneficiaz de
servicii de alimentare cu ap potabil, dar per ansamblu sistemele oreneti i cele 8 comunale sunt
n cea mai mare parte mbtrnite nregistrnd pierderi de ap mari de circa 50% din producie, restul
sistemelor fiind realizate n ultimii ani i funcionnd n stare corespunztoare.
Exist dou uzine funcionale de tratare a apei (UTA), i anume:
Uzina de tratare a apei Ciobnu, care furnizeaz ap pentru Comneti i Asu, localiti
situate n partea de vest a judeului.
Reeaua de distribuie judeean are o lungime total de 1.100 km, din care 50% n zona urban, iar
340.000 din cei 722.000 locuitori sunt conectai la sistemele de alimentare cu ap, de aici reieind c
media ratei de conectare reprezint un procent de doar 47%.
Nivelul parametrilor de calitate n sursele publice de ap depete limitele legale n 55 din cele 85
comune, pentru majoritatea cazurilor nivelul azotatului fiind critic. Astfel, n vederea conformrii la
directivele privind alimentarea cu ap potabil, toate aceste localiti trebuie s dispun de sisteme
adecvate de furnizare a apei pn n anul 2015.
Colectarea i epurarea apelor uzate
n judeul Bacu exist n total 545 km de reea de canalizare
10

9
Asisten tehnic pentru Pregtirea Proiectului de Ap Uzat i Ap, Judeele Prahova, Buzu, Neam, Iai i
Bacu, 2009
10
Potrivit datelor cuprinse n Masterplan
. Cea mai mare parte a staiilor de
epurare a apelor uzate din judeul Bacu sunt vechi i ntr-o stare precar din punct de vedere al
reparaiilor, apele evacuate fiind insuficient tratate. Nu sunt implementate msuri corespunztoare de
eliminare a nmolurilor.
Sistemul de canalizare este ntr-o stare precar ca urmare a nivelului mare al exfiltrrilor de ap uzat
i infiltrrilor, precum i a conexiunilor greite ntre sistemul de canalizare pluvial i cel de canalizare
menajer, reelele de canalizare fiind vechi de 40 ani.
Rata de racordare la sistemul centralizat de canalizare este sczut, fapt care conduce la un risc
sanitar crescut, ndeosebi n zonele n care populaia este conectat la o reea de ap potabil.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

76

n plus la aceste probleme identificate la nivelul sistemului de canalizare i a staiilor de epurare
judeene se adaug i aspectele legate de ap uzat industrial, seciune n care studiul menioneaz
c un numr de 22 din cele 85 de uniti industriale din judeul Bacu deverseaz apa direct n rurile
Siret, Trotu, Bistria, Tazlu i Oituz, ceea ce poate determina un impact negativ ridicat asupra
proteciei mediului.
Dup cum se poate vedea, exist un grad de alimentare cu ap i de recuperare a apelor uzate
insuficient, ca urmare a avariilor pe care acestea le prezint, precum i din cauza gradului ridicat de
erodare a reelelor de distribuie i canalizare. Totodat, o problem major o constituie rat sczut
de conectare la aceste sisteme.
Masterplanul prezint i o serie de prognoze privind dezvoltarea socio-economic, cererea de ap
potabil i volumele de ap uzat generate n judeul Bacu, precum i un plan de investiii pe termen
lung i investiii prioritare n partea de infrastructur studiat. De asemenea, sunt menionate i
principalele obiective pe care Strategia judeean ar trebui s le aib n vedere, ele regsindu-se n
setul de obiective generale impuse de Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile (actual Ministerul
Mediului i Pdurilor) prin Programul Operaional Sectorial Mediu (POS Mediu):
Reducerea eficient a infiltraiilor n sistemele de colectare a apei uzate;
Operarea eficient a facilitilor de epurare existente;
Eliminarea oricrui risc probabil de contaminare din partea consumatorilor non-casnici;
Creterea ratei de conectare.
n ceea ce privete gestionarea deeurilor, strategia judeului Bacu privind Managementul integrat al
Deeurilor n judeul Bacu
11
Un grafic realizat pentru anul 2007 care prezint cantitatea total de deeuri relev faptul c 29,93%
din totalul deeurilor provin din construcii i demolri, 0,22% sunt deeuri periculoase, n timp ce
69,85% reprezint categoria deeurilor municipale.
prezint principalele caracteristici fizice i geografice ale judeului,
situaia actual a infrastructurii de transport i canalizare i trateaz aspectele socio-economice i
instituionale la nivel naional, n general i la nivelul judeului Bacu, n special.
De asemenea, studiul supune ateniei i sistemul actual de management al deeurilor din punct de
vedere al cantitilor de deeuri generate, instalaiile existente pentru colectare, transportul, tratarea,
valorificarea i eliminarea acestora, precum i programele i proiectele implementate la nivelul
judeului Bacu n acest domeniu. O parte important a lucrrii studiaz fluxurile speciale de deeuri,
respectiv deeurile periculoase din deeurile menajere, nmolurile de la staiile de epurarea apelor
uzate, deeurile din echipamentele electrice i electronice, precum i deeurile din construcii i
demolri i tarifele/taxele practicate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea sistemului existent
privind deeurile.
Cantitatea total de deeuri municipale generate n anul 2008 a fost de 232.030 tone, din care
aproximativ 68.259 tone deeuri menajere i 66.825 tone deeuri asimilabile.
Se poate constata c nivelul deeurilor generate n judeul Bacu este destul de ridicat n mediul
urban comparativ cu mediul rural, iar cantitatea cea mai mare de deeuri provine din activitile
derulate n sectorul comerului i al industriei.
12
n anul 2007, aproximativ 40% din teritoriul judeului Bacu beneficiau de servicii de salubrizare, din
care 82% n mediul urban i 4% n mediul rural.

n judeul Bacu, 94% din localitile din mediul urban i 15% din localitile din mediul rural
beneficiaz de servicii de salubrizare prestate de ctre 17 operatori n anul 2008, dintre care 5 erau
autorizai de ctre Autoritatea Naional de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitate Public
(ANRSCUP).

11
Varianta februarie 2010
12
Idem
Profilul Monografic al Judeului Bacu

77

La momentul realizrii studiului nu exista niciun depozit conform n jude, n mediul rural fiind
identificate 158 de spaii de depozitare deeuri menajere, care ocup o suprafa total de 54 ha.
n prezent, n municipiul Bacu se implementeaz un program pilot pentru colectarea separat a
deeurilor menajere i un sistem integrat de gestionare a deeurilor finanat prin programul ISPA, ce
va acoperi judeul Bacu i 22 de comune din mprejurimi. n cadrul acestui proiect vor fi realizate mai
multe instalaii de sortare, compostare a deeurilor verzi, colectare separat a deeurilor n zonele
rurale, precum i crearea a 56 de spaii de depozitare n municipiul Bacu i mediul rural.
Msura ISPA asigur de asemenea achiziia de echipamente pentru noul depozit din municipiul
Bacu, pubele de colectare, autogunoiere cu sistem de compostare, vehicule de colectare a
deeurilor periculoase, a deeurilor verzi, mturtoare stradale, staie de epurare ape uzate cu
osmoz invers, care presupune filtrarea apei nainte de evacuare.
n domeniul gestionrii deeurilor municipale, n judeul Bacu se afl n stadiu de implementare alte 4
proiecte, dintre care 3 sunt finanate prin programul PHARE CES 2004/2005 i un proiect finanat din
surse guvernamentale.
Cele mai importante probleme ntlnite n domeniul gestionrii deeurilor la nivelul judeului Bacu
sunt reprezentate de insuficiena spaiilor de depozitare a deeurilor municipale i rurale, inexistena
unui depozit conform n municipiul Bacu, precum i lipsa furnizrii serviciilor de salubrizare la nivelul
multor localiti din mediul rural.
Documentul analizat prezint o importan deosebit ntruct propune un management eficient al
deeurilor din judeul Bacu, analiznd n prealabil toi factorii implicai n acest proces. Masterplanul
realizeaz analiza socio-economic a judeului, evoluia populaiei constituind o trstur important
cu impact semnificativ asupra ntregului proces de planificare a sistemului integrat de gestionare a
deeurilor.

1.6. SISTEMUL DE EDUCAIE I NVMNT

Situaia domeniului educaie i nvmnt s-a ntocmit pe baza datelor obinute de la Direcia de
Statistic Bacu, de la Inspectoratul colar Bacu i din Anuarul Teritorial Statistic 2009, identificndu-
se urmtoarele aspecte specifice judeului: structura pe niveluri de educaie a populaiei colare n
cele dou medii, rural i urban; modul de repartiie n teritoriu a personalului didactic i infrastructura
de nvmnt pe unitatea administrativ de referin. La nivelul anului 2007 n jude, ponderea
populaiei colare din toate ciclurile de nvmnt a fost urmtoarea:
Tabel 45 Populaia colar a judeului Bacu,anul col ar 2008/2009

P
o
p
u
l
a

i
e

t
o
t
a
l


T
o
t
a
l

p
o
p
u
l
a

i
e

c
o
l
a
r


N
i
v
e
l

p
r
e

c
o
l
a
r

N
i
v
e
l

p
r
i
m
a
r

N
i
v
e
l

g
i
m
n
a
z
i
a
l

n
v

n
t

s
p
e
c
i
a
l

L
i
c
e
a
l

P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l

i

d
e

u
c
e
n
i
c
i

P
o
s
t
l
i
c
e
a
l

i

d
e

m
a
i

t
r
i

S
u
p
e
r
i
o
r

Total
jude
718.125 126.206 23.336 31.218 32.185 313 24.206 6.292 1.144 7.512
Sursa: INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
Populaia colar a judeului Bacu reprezint aprox. 18% din totalul locuitorilor si, circa jumtate
dintre colari fiind de nivel primar i gimnazial. Categoriile celor care urmeaz studii superioare sau
postliceale/ maitri/ ucenici sunt de asemenea semnificative, numrnd cte 6% din populaia colar.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

78Tabel 46 Sit uaia resurselor umane din educaie la nivelul anului colar 2008/2009
Total
Nivel
precolar
Nivel primar
i gimnazial
Liceal
Profesional
i de ucenici
Postliceal i
de maitri
Superior
Numr de elevi i
studeni
126.206 23.336 63.403 24.206 6.292 1.144 7.512
Personal didactic 8.173 1.310 4.151 1.827 575 6 304
Raport numr
studeni/ cadru
didactic
15,5 18 15 13 11 190 25
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.

Principalii indicatori luai n calcul pentru determina suficiena resurselor umane i a infrastructurii din
educaie n comparaie cu media naional au fost: numrul de elevi ce revin unei uniti de
nvmnt, numrul de elevi pe sala de clas i numrul de elevi ce revin unui cadru didactic.
Tabel 47 Numrul de uniti de educaie pentru anul colar 2008/2009
Jude/
regiune
Grdinie coli elementare Licee SAM Scoli postliceale
Primar i gimnazial
Bacu 41 175 33 29 2
Botoani 26 104 28 11 1
Iai 67 231 52 2 4
Neam 9 116 33 4 2
Suceava 29 129 41 32 4
Vaslui 21 77 19 2 1
Nord - Est 193 832 206 80 14
ROMNIA 1.718 4.695 1.444 147 79
% (N-E/Ro) 11,23 17,72 14,26 54,4 17,72
Sursa: INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
n privina numrului de uniti de educaie ce revin la 1.000 elevi, judeul Bacu se plaseaz peste
media naional la aproape toate gradele de nvmnt, cu excepia celui liceal i precolar, unde
Bacul (cu 733 elevi/unitate, respectiv 569 precolari/unitate) se situeaz sub valorile naionale (543,
respectiv 380). Situaia sa este bun n comparaie cu media regional, la majoritatea categoriilor, cu
excepia nvmntului liceal (media regional fiind de624 elevi/unitate). Este notabil faptul c judeul
Bacu concentreaz aproximativ 20% din totalul colilor de Arte i Meserii din Romnia.
Tabel 48 Populaia colar din nvmntul de toate gradele, privit comparativ la nivel regional, n anul colar
2008/2009
Unitate
teritorial
Precolar Elementar Liceal SAM Postliceal
i maitri
Superio
r
Total
Primar Gimnazial
Bacu 23.336 31.218 32.185 24.206 6.292 1.144 7.512 126.206
Botoani 15.976 22.409 22.352 14.012 4.991 357 361 80.746
Iai 28.329 39.077 38.765 27.635 8.781 3.580 60.226 207.188
Profilul Monografic al Judeului Bacu

79

Neam 15.889 22.704 23.684 18.376 5.573 1.348 845 88.716
Suceava 25.076 33.946 35.552 29.099 7.557 1.104 10.090 143.327
Vaslui 17.210 23.018 23.148 15.309 5.177 587 0 84.801
Nord-Est 125.816 172.372 175.686 128.637 38.371 8.120 79.034 730.984
ROMNIA 652.855 852.649 883.638 784.361 189.254 55.089 891.098 4.324.992
% (N-E/Ro) 19,27 20,21 19,88 16,4 20,27 14,73 8,86 16,9
Sursa: INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
Privind repartizarea cadrelor didactice la numrul de elevi i studeni observam dispariti intra-
judeene la diferitele niveluri de educaie: dac n nvmntul liceal, profesional, primar i gimnazial
profesorii i educatorii sunt bine reprezentai n raport cu media judeeana de 15,5 elevi/profesor
(media tuturor nivelurilor de educaie), nivelurile postliceal i superior sunt deficitare la acest capitol
(190, respectiv 25 studeni per profesor).

Fig. 43 Raportul populaie colar/ uniti de nvmnt, pentru fiecare grad, comparativ la nivel regional/ nai onal,
2008/2009

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
n anul colar 2008/2009, cu o populaie colar total de 126.206 persoane, judeul Bacu ocupa
locul 3 n cadrul regiunii Nord-Est, n urma judeelor Iai i Suceava. De altfel, aceste dou judee
nregistrau un numr superior de elevi/studeni pentru fiecare grad de nvmnt. Cu 7.512 studeni
nregistrai n nvmntul superior, judeul Bacu se clasa n urma celorlalte centre universitare
regionale, judeul Iai (60.226studeni) i judeul Suceava (10.090studeni).
Tabel 49 Numrul absolvenilor, pe niveluri de educaie,2006/2007 i 2007/2008
Niveluri de
educaie
nvmnt
gimnazial
nvmnt
liceal
nvmnt
profesional i de
ucenici
nvmnt
postliceal i de
maitri
nvmnt
superior
Numrul
absolvenilor n
anul 2007-2008
7.489 5.926 3.657 292 2.581
Numrul
absolvenilor n
anul 2006-2007
8.092 5.317 4.723 325 1.481
Profilul Monografic al Judeului Bacu

80

Sursa: INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.

nvmntul superior
Judeul Bacu beneficiaz de existena n spaiul su educaional a dou centre locale de studii
superioare, Universitatea Vasile Alecsandri (care funcioneaz n diferite forme ncepnd cu anul
1961) i Universitatea George Bacovia (nfiinat n 1992), la care se adaug Centrul Teritorial de
nvmnt la distan al Universitii Spiru Haret i filiala local a Universitii Petre Andrei Iai.
Universitatea din Bacu are un numr de aproape 7.500 de studeni, peste 400 cadre didactice
universitare, 130 persoane implicate n activiti administrative i 26 de laboratoare de cercetare
tiinific. Universitatea George Bacovia este o instituie ceva mai mic, cu un numr de 43 cadre
didactice.

Universitatea Vasile Alecsandri Bacu
Activitate didactic
Tabel 50 Numrul studentilor nscrii anual pentru perioada 2005-2009
Anul universitar Nr. studeni Nr. posturi didactice Nr. titulari Raportul
titulari/studeni
2004/2005 5707 474 240 0,0421
2005/2006 6437 395 228 0,0354
2006/2007 6805 420 233 0,0342
2007/2008 6608 383 270 0,0409
2008/2009 6666 361 262 0,0393
2009/2010 7457 400 252 0,0338
Sursa: Universitatea Vasile Alecsandri
Din datele prezentate se poate remarca creterea numrului de studeni n perioada 2004-2009 cu
aproape 30%, de la 5.707 la 7.457 de studeni. Pe fondul diminurii numrului de posturi didactice n
aceeai perioad i a creterii uoare a numrului de titulari, raportul numrului de profesori la
numrul de studeni a sczut de la 0,0421 la 0,0338.
Cercetare
Universitatea desfoar un numr mare de activiti didactice i de cercetare n colaborare cu
universiti i instituii de cercetare din ar i strintate, n prezent existnd peste 100 de acorduri de
colaborare cu universiti i instituii de cercetare din ar i strintate.
Cererea i oferta de nvare
Universitatea Vasile Alecsandri deine o ofert educaionala orientat ctre specializri practice, lucru
dovedit de raportul ntre specialitile ce ofer nvare teoretic/ fundamental i specialitile
vocaionale/ practice, acesta fiind de 0/32 (specializri universitare de licen).
Integrarea absolvenilor pe piaa muncii
Profilul Monografic al Judeului Bacu

81

Universitatea dedic resurse pentru promovarea propriilor studeni pe piaa forei de munc, fie sub
forma trgului educaional organizate, fie a diverselor activiti de ntmpinare a solicitrilor i a forme
de exprimare a interesului pieei muncii pentru absolveni.
Tendine
proiecte fonduri structurale
Universitatea a finalizat pn acum un proiect finanat din fonduri structurale i are n derulare alte trei
proiecte. n acest moment Universitatea are n diferite faze de evaluare un numr de 7 proiecte de tip
POS CCE i POS DRU. n acest an vor mai fi depuse cel puin dou noi proiecte. Deocamdat nu
exista iniiative de tip start-up/spin-off nregistrate la nivelul Universitii.
Noi specializri universitare (programe de studii universitare)
De licen: Ingineria securitii n industrie, Ingineria sistemelor de energii regenerabile, Controlul i
securitatea produselor alimentare, Inginerie i management n alimentaie public i agroturism,
Ingineria dezvoltrii rurale durabile, Ingineria transporturilor i a traficului, Ingineria sistemelor
electroenergetice, Inginerie medical, Sport i performan motric IFR (nvmnt frecven
redus).
De masterat: Inginerie aplicat n echipamente pentru reabilitare i tehnologie asistiv, Discurs i
comunicare, Informatic aplicat, Management, marketing i impresariat n domeniul Educaie fizic i
sport, Kinetoterapie n educare i reeducare funcional (ntr-o limb de circulaie internaional),
Activiti fizice adaptate (n cotutel cu Universitatea din Grenoble sau Universitatea din Poitiers).
Deocamdat nu exist la nivelul Universitii programe de master finanate de ctre companii private.
De doctorat n domeniile: Inginerie chimic, Inginerie energetic, Educaie fizic i sport, Marketing i
Filologie.

Universitatea George Bacovia
Universitatea George Bacovia reprezint a doua instituie de nvmnt superior din judeul Bacu.
Numrul studenilor nscrii anual n cadrul acesteia, n perioada 2005 2009, a fost n cretere,
ncadrndu-se ntre 900 i 1200 (peste 80 % dintre acetia provenind din judeul Bacu).
Activitatea de educaie-cercetare
Raportul dintre numrul de profesori i numrul de studeni care frecventeaz cursurile de zi ale
Universitii a fost cuprins intre 30-34.
Bugetul alocat cercetrii n anul 2009 comparativ cu anul 2008 a fost neschimbat i reprezint circa
25% din fondul de salarii afectat personalului didactic.
Universitatea a fost implicat n 12 programe de cercetare, prin intermediul doctoranzilor, n toate
domeniile tiinifice pentru care instituia este acreditat ( contabilitate, finane, marketing,
management, administraie public, asisten social, economia serviciilor comerului i turismului,
informatic economic ).
Cercetarea n instituie presupune colaborri cu mediul local de afaceri. Programele de cercetare
abordate de doctoranzi vizeaz studii de caz care au ca finalitate mbuntirea performanelor
economice ale partenerilor.
Rezultatele cercetrii sunt relevate prin urmtoarele date: 4 premii internaionale la saloanele
europene de inventic; 8 citri n reviste de specialitate cotate de Information Sciences Institute (ISI);
o publicaie editat de instituie cotat la categoria B+ de Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice n
nvmntul Superior (CNCSIS), nregistrat n baza de date internaional INDEXCOPERNICUS.
Cererea i oferta de nvare
Raportul ntre specialitile ce ofer nvare teoretic/fundamental i specialitile
vocaionale/practice este de 9 la 0. n instituie nu sunt autorizate sau acreditate programe
educaionale vocaionale.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

82

Integrarea absolvenilor pe piaa muncii
n fiecare an se organizeaz participarea la dou trguri educaionale mpreun cu Inspectoratul
judeean colar i cu Camera de Comer Bacu.
Anual se nregistreaz cereri ale firmelor mari din jude i din regiunea Nord-est pentru formarea sau
completarea bazelor de date n vederea recrutrii viitorilor absolveni.
Absolvenii Universitii George Bacovia au o rat bun de absorbie. Nu exista un sistem organizat
de urmrire a carierei absolvenilor dar se constat, cu ocazia nmnrii diplomelor la un an de la
absolvirea cursurilor, o rat de ocupare cuprins ntre 75 i 90 de procente.
Nu exista o structur instituional care s faciliteze integrarea absolvenilor.
Nu exista iniiative de tip start-up/spin-of la nivelul instituiei.
La nivelul Universitii nu exista programe master finanate de companii private.
Tendine
Potrivit percepiei autoritilor din cadrul instituiei, proiectele din fonduri structurale se deruleaz cu
mult dificultate i se apreciem c universitile particulare au un acces mai restans la fondurile pentru
investiii n cldiri pentru cmine, cantine sau biblioteci.
Parteneriate de cercetare ntre universiti i sectorul privat din judeul Bacu
Bugetul proiectelor de cercetare derulate n Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu a fost n
2008 de 4.366.485 lei, iar n 2009 valoarea acestuia a sczut cu 68%, la doar 1.401.934 lei.
Universitatea a derulat un numr de 9 proiecte cu finanare internaional i 26 cu finanare naional
n anul 2008, n timp ce pe perioada anului 2009 au fost demarate 5 proiecte cu finanare
internaional i 13 proiecte finanate din Bugetul Romniei. Dintre acestea, 21 de proiecte naionale
i 3 proiecte internaionale derulate n 2008, i 9 proiecte naionale i 2 internaionale derulate n 2009
au aplicabilitate economic direct.
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu particip alturi de uniti economice din Bacu (SC
Aerostar SA, Fructex SA etc.) la proiecte de cercetare derulate la nivel naional n cadrul programului
Parteneriate, din cadrul PN II. De asemenea, n fiecare an n Universitate se deruleaz proiecte de
cercetare sau de consultan finanate de ageni economici. O situaie a celor mai relevante proiecte
este descris n continuare:
Tabel 51 Proi ecte de cercetare ale UVA n part eneriat cu mediul de afaceri
Numr
proiecte
Domenii de
cercetare
Parteneri Parteneri din judeul Bacu
13 Mecanic
agricol
SC. MECANIC CEAHLU SA 0/1
1 Agricultur Staiunea de cercetare-dezvoltare pentru
legumicultur Bacu
1/1
6 Industria
constructoare
de maini i
unelte
S.C. World Machinery Works S.A.
Bacu
S.C. REM Reparaii i Echipri Maini
Bacu
CONNECTICUT MANUFACTURING
COMPANY S.A. MGURA
S.C.VASTEX S.A. Vaslui
3/4
Profilul Monografic al Judeului Bacu

83

3 Construcii SUNCONFORT SRL BACU 1/1
2 Educaie,
formare,
resurse
umane
S.C. A.L.V.Vascan SNC
Liceul Spiru Haret, Moineti
2/2
2 Industrie
aeronautic
SC Aerostar SA 1/1
1 IT&C S.C. Dedeman S.A. Bacu 1/1
1 Finane,
Bnci,
Companii
S.C. Dedeman S.A. Bacu 1/1
7 Energie CET SA Bacu
Transelectrica EA filiala Bacu
2/2
1 Industria
lemnului
S.C. PAL EKC S.R.L. 1/1
2 Biologie -
ihtiofauna
Administraia Naional Apele Romne
Direcia Apelor Arge Vedea - Piteti
0/1
39 81%
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Universitii Vasile Alecsandri
Fig. 44 Proiecte de cercet are UVA-mediul de af aceri, pe domenii de cercet are

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor Universitii Vasile Alecsandri

Parteneriatele dintre mediul universitar i agenii economici genereaz o serie de proiecte de
cercetare reprezentative cu impact asupra dezvoltrii mediului de afaceri judeean.
Numrul relativ mare de proiecte derulate cu i pentru agenii economici din zon reprezint o dovad
a impactului asupra dezvoltrii mediului de afaceri. Exemple de proiecte cu impact mare, cu finanare
naional, derulate de ctre Universitatea Vasile Alecsandri mpreun cu ageni economici locali:
Vehicul cu auto-sustentaie pentru supravegherea aerian a mediului natural
Micro-platform stabilizat pentru echipamente video de supraveghere aerian
Sistem integrat de monitorizare acustic-video a polurii mediului cu zgomot
Profilul Monografic al Judeului Bacu

84

Cercetri privind reducerea consumului de combustibil pe timpul probei de sol a motorului
turboreactor prin implementarea unui sistem de achiziie i prelucrare automat a datelor

n ceea ce privete activitatea de cercetare din cadrul Universitii George Bacovia , bugetul
alocat cercetrii n anul 2009 comparativ cu anul 2008 a fost neschimbat i reprezint circa 25% din
fondul de salarii afectat personalului didactic.
Universitatea a fost implicat n 12 programe de cercetare, prin intermediul programelor doctorale, n
toate domeniile tiinifice pentru care instituia este acreditat ( contabilitate, finane, marketing,
management, administraie public, asisten social, economia serviciilor comerului i turismului,
informatic economic ). Cercetarea n instituie presupune i n acest caz colaborri cu mediul local
de afaceri. Programele de cercetare abordate de doctoranzi vizeaz studii de caz care au ca finalitate
mbuntirea performanelor economice ale partenerilor.

Sistemul public de formare profesional

Analiza situaiei actuale a mediului de formare profesional s-a bazat n mod exclusiv pe datele ce
caracterizeaz sistemul public, formarea n mediul privat fiind nc slab dezvoltat i prea puin
nregistrat n statisticile judeene.
Programul de formare profesional pentru anul 2008 al AJOFM Bacu
n funcie de tendinele pieei muncii i solicitrile angajatorilor, Agenia realizeaz o serie de cursuri
de formare profesional pentru a veni n ntmpinarea unor grupuri int ce necesit sprijin pentru
integrarea/reintegrarea pe pia. Majoritatea meseriilor/specializrilor acoperite de ctre Programul
AJOFM se ncadreaz n sectoarele economice mai dinamice: construciile, hoteluri i restaurante,
servicii.
Formarea profesional a persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc, precum i a celor care
beneficiaz de servicii gratuite se realizeaz prin Centrul propriu de formare profesional, care calific/
recalific/ perfecioneaz n principal omeri, n 19 meserii/ specializri, dup cum urmeaz: operator
confecioner industrial; zidar pietrar - tencuitor; dulgher tmplar - parchetar; zugrav ipsosar
tapetar - vopsitor; fierar betonist; montator prefabricate; mozaicar - faianar; instalator instalaii tehnico-
sanitare i de gaze; lctu construcii metalice i utilaj tehnologic; electrician n instalaii energetice;
sudor; tmplar universal; lucrtor n comer; osptar (chelner) - vnztor n uniti de alimentaie;
buctar; preparator produse lactate; frizer coafor manichiurist - pedichiurist; operator introducere,
validare i prelucrare date; contabil; inspector resurse umane.
Tabel 52 Planul de formare profesional pentru anul 2008
Nr.
crt.
Specificaie Nr. persoane
1. Numr persoane care urmeaz a fi cuprinse la cursuri, total, din care : 1.800
- omeri 1.150
- alte categorii de persoane care beneficiaz de gratuitate, din care: 650
- absolveni (art. 84) 0
- persoane aflate n detenie (art. 66, alin. 4) 250
- persoane care au reluat activitatea ca urmare a ncetrii concediului
pentru creterea copilului (art. 66, alin. 2, lit. a)
15
- persoane care au reluat activitatea dup satisfacerea stagiului militar (art.
66, alin. 2, lit. b)
5
Profilul Monografic al Judeului Bacu

85

- persoane angajate i cuprinse la cursuri n scopul preveniri omajului
(art.48^1)
330
- persoane din mediul rural 50
Sursa: AJOFM Bacu, Raport 2008

Tabel 53 Situaie cu privire la cursurile de formare profesional, organizate de A.J.O.F.M. Bacu, n 2008
Nr
.
crt
.
Specificaie Total,
din
care
omeri Alte categorii
de persoane
care
beneficiaz
de gratuitate
Persoa
ne
pltitoar
e
1. Numr persoane nscrise la cursuri n anul 2008 1.613 1.216 55 342
2. Numr persoane nscrise n anul 2007 i care
urmau cursurile i n anul 2008
451 297 45 109
3. Numr absolveni de cursuri n anul 2008 1.515 1.112 65 338
4. Numr absolveni de cursuri ncadrai n anul 2008 596 596 0 0
5. Numr cursuri ncepute n anul 2008 76 69 5 2
6. Nr. cursuri ncepute n anul 2007 i care s-au
derulat i n anul 2008
24 20 4 0
Sursa: AJOFM Bacu, Raport 2008

Tabel 54 Situaie cu privire la alte categorii de persoane care beneficiaz de gratuitate la cursuri de formare, nscrise n
2008
Nr
.
crt
.
Specificaie Nr.
persoane
1. Total alte categorii de persoane care beneficiaz de gratuitate, nscrise la cursuri n
anul 2008, total, din care:
55
- absolveni (art.84) 0
- persoane aflate n detenie (art. 66, alin.4) 55
- persoane care au reluat activitatea ca urmare a ncetrii concediului pentru
creterea copilului (art. 66, alin.2, lit. a)
0
- persoane care au reluat activitatea dup satisfacerea stagiului militar (art. 66, alin.2,
lit. b)
0
- persoane angajate i cuprinse la cursuri n scopul preveniri omajului (art.48^1) 0
- persoane din mediul rural 0
Sursa: AJOFM Bacu, Raport 2008
Din datele nregistrate de ctre AJOFM Bacu se remarc faptul c majoritatea participanilor la
cursurile de formare profesional care beneficiaz de gratuitate sunt omerii i persoanele aflate n
detenie. n ciuda faptului c AJOFM Bacu a efectuat, n anul 2008, un numr de 110 de deplasri n
comuniti rurale n vederea nregistrrii i cuprinderii n msuri active a persoanelor aflate n cutarea
unui loc de munc (n urma acestor aciuni fiind nscrise n baza de date a Ageniei 1.183 de persoane
provenite din mediul rural) se remarc faptul c la aceste cursuri de formare nu au participat, n anul
2008, persoane din mediul rural (altele dect omerii) sau persoane angajate interesate s previn
Profilul Monografic al Judeului Bacu

86

omajul, categorii pentru care nu au fost ndeplinii indicatorii din Planul de formare profesional. De
asemenea, se poate observa faptul c Planul pe 2008 nu include persoane aparinnd categoriei
absolvenilor. Planul a cuprins cu prioritate la cursuri de formare profesional omerii provenii din
mediul rural, omerii tineri i cei cu un nivel de educaie sczut (n anul 2008 au fost cuprini la cursuri
464 de omeri provenii din mediul rural, 355 omeri tineri, dintr-un total de 1271 de cursani care au
beneficiat de servicii gratuite de formare profesional);
n anul 2008 au fost ncadrai un numr de 596 de omeri, absolveni ai cursurilor de formare
profesional, ceea ce reprezint aproximativ 50% din totalul omerilor nscrii la cursuri.

1.7. SNTATEA I ASISTENA SOCIAL

Situaia privind asistena medical i protecia social n judeul Bacu s-a ntocmit pe baza datelor
obinute de la Direcia Statistic, Direcia de Sntate Public Bacu, Direcia General de Asisten
Social i Protecia Copilului Bacu, AJOFM i INS- Anuarul Statistic al Romniei, 2009.
Tabel 55 Paturile n spitale i personalul medico-sanit ar
Paturi n
spitale
Medici Stomatologi Farmaciti
Personalul sanitar
mediu
Nivel naional n anul 2008 138.184 50.267 11.901 11.704 132.464
Nivel regional (NE) n anul
2008
21.322 6.813 1.656 1.847 21.414
Judeul Bacu n 2000 3.804 892 180 164 3.080
Judeul Bacu n 2008 3.398 1.017 294 264 3.717
Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei,2009
Indicatorii generali la nivelul anului 2008 pun n eviden o situaie nesatisfctoare privind:
numrul de locuitori ce revin la un medic 706 fa de 427 media pe ar i 545,
media regiunii NE
numrul de locuitori/personal sanitar mediu 193 fa de 162 media pe ar i 174,
media regiunii NE
La nivelul anului 2005, 30 de comune (Balcani, Brusturoasa, Coofneti, Corbasca, Dofteana, Dealu
Morii, Giceana, Grleni, Glvneti, Gura Vii, Horgeti, Livezi, Mgireti, Motoeni, Negri, Oituz,
Orbeni, Parava, Prjol, Poduri, Racova, Snduleni, Scoreni, Secuieni, Solon, Stnieti, tefan cel
Mare, Tamai, Valea Seac, Rchitoasa, figurau ca avnd o ncrcare de peste 3.000 locuitori la un
medic.
n ceea ce privete numrul de paturi la 1.000 de locuitori, indicatorul judeului Bacu este de
asemenea sub media pe ar, 4,7 fa de 6,4 i sub 5,7, media regional.
Privind comparativ situaia acelorai indicatori pentru anii 2000 i 2008, se observ o scdere a
numrului de paturi disponibile la 1.000 de locuitori, dar i creterea numrului personalului medical
de orice categorie i specializare.
Tabel 56 Numrul unitilor sanitare n proprietate majoritar de stat n anul 2006
Jude/
regiune
Spitale
Ambulatorii de
spital i de
specialitate
Policlinici
Dispensare
medicale
Centre
de
sntate
Sanatorii
TBC
Sanatorii
balneare
Cree
Bacu 12 8 2 5 - - 2 8
Profilul Monografic al Judeului Bacu

87

Botoani 10 10 - 2 - 1 1 1
Iai 20 20 1 1 - - - 13
Neam 7 6 5 3 1 - - 7
Suceava 11 10 - 6 1 - - 2
Vaslui 7 5 4 6 - - - 3
Nord-Est 67 59 12 23 2 1 3 34
Total 436 393 260 211 53 7 10 273
% 15,37 15,01 4,62 10,90 3,77 14,29 30,00 12,45
Sursa: ADR NE, Planul de dezvoltare regional
Analiznd situaia dispunerii teritoriale a principalelor tipuri de uniti sanitare, observm c judeul
Bacu exceleaz la prezena spitalelor, a dispensarelor medicale, sanatoriilor balneare, cabinetelor
stomatologice i a laboratoarelor de tehnic dentar, cu valori peste mediile naional i regional, dar
este deficitar n ceea ce privete ambulatoriile de spital i de specialitatei policlinicile, cu valori sub
media naional/media regional, fr a beneficia n vreun fel de centre de sntate, preventorii,
uniti medico-sociale sau centre de diagnostic sau de specialitate.
Tabel 57 Principalele uniti sanitare din judeul Bacu, regiunea NE, nivel naional, anul 2008

S
p
i
t
a
l
e

A
m
b
u
l
a
t
o
r
i
i

d
e

s
p
i
t
a
l

i

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e

P
o
l
i
c
l
i
n
i
c
i

D
i
s
p
e
n
s
a
r
e

m
e
d
i
c
a
l
e

C
e
n
t
r
e

d
e

s

t
a
t
e

S
a
n
a
t
o
r
i
i

T
.
B
.
C
.

S
a
n
a
t
o
r
i
i

b
a
l
n
e
a
r
e

P
r
e
v
e
n
t
o
r
i
i

Media naional 11 11 6 5 1 0,1 0,2 0,1
Media regional 11 10 2 4 0,16 0,16 0,5 0,16
Jude Bacu
12 8 2 5 - - 1 -

U
n
i
t

i

m
e
d
i
c
o
-
s
o
c
i
a
l
e

C
e
n
t
r
e

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

i

t
r
a
t
a
m
e
n
t

C
e
n
t
r
e

m
e
d
i
c
a
l
e

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e

C
a
b
i
n
e
t
e

m
e
d
i
c
a
l
e

C
a
b
i
n
e
t
e

s
t
o
m
a
t
o
l
o
g
i
c
e

F
a
r
m
a
c
i
i

L
a
b
o
r
a
t
o
a
r
e

m
e
d
i
c
a
l
e

L
a
b
o
r
a
t
o
a
r
e

d
e

t
e
h
n
i
c
a


Media naional 1,6 0,7 3,7 516 262 171 61 51
Media regional 2,8 0,3 0,8 564 284 178 59 53,5
Jude Bacu - - - 562 331 177 60 100
Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei,2009
Asistena social i protecia omerilor
Tabel 58 Numrul mediu al pensionarilor i pensia medie lunar,2008
Numrul mediu al
pensionarilor
Pensia medie lunar
(lei/persoan)
Procentul de pensionari din
populaia total
Nivel naional
2008
4.663.606 593 21,7%
Nivel regional
2008
690.424 551 18,6%
Profilul Monografic al Judeului Bacu

88

Judeul Bacu
n 2000
126.009 92 16,7%
Judeul Bacu
n 2008
140.506 586 19,5%
Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei,2009
Din statisticile existente la nivelul anului 2008 privind numrul mediu al pensionarilor, observm faptul
c procentul celor care beneficiaz de pensia asigurare social de stat pe teritoriul judeului Bacu
relativ la populaia total este inferior procentului naional (19,5% n Bacu i 21,7% pe ara) i uor
superior celui regional (19,5% fata de 18,6%), dar putem remarca n acelai timp faptul c procentul
pensionarilor din Bacu a crescut (cu 3%) n perioada 2000-2008. De altfel, pe plan regional, judeul
Bacu nregistreaz numrul cel mai mare de pensionari (140.506 persoane n anul 2008).
Tabel 59 Numrul cantinelor de ajutor social n intervalul 2001-2008
Unitat e
teritorial
Numr de cantine Capacit at e(locuri)
2002 2003 2004 2005 2006 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2008
Bacu 3 2 2 2 2 2 1,220 620 370 120 250 330
Botoani 7 5 2 2 2 2 434 654 1.200 1.200 450 550
Iai 9 1 1 1 1 1 887 250 300 300 300 300
Neam 6 3 3 3 3 3 708 530 610 510 560 590
Suceava 7 7 7 7 7 7 3.890 3.903 2.149 1.746 2.260 2.425
Vaslui 4 4 4 4 4 4 1.750 2.100 1.800 1.850 1.370 1.410
Nord-Est 36 22 19 19 19 19 8.889 8.057 6.429 5.726 5.190 5.605
Romnia 199 112 119 114 124 125 43.007 37.226 35.874 35.874 28.203 29.805
Sursa: INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.

Numrul cantinelor de ajutor social a sczut considerabil n perioada 2002-2008, n anul 2006
nregistrndu-se capacitatea n locuri cea mai mic din regiunea Nord-Est, tendin explicabil avnd
n vedere nivelul de dezvoltare al judeului comparativ cu media regional. De altfel, n anul 2006,
judeul Bacu nregistra doar 200 de beneficiari ai cantinelor de ajutor social, cea mai redus valoare
la nivel regional, dar aflat n limita locurilor existente.omajul
Tabel 60 Situaia cheltuielilor cu protecia social a omerilor, n anii 2006 i 2008
Jude/regi une Total cheltui eli cu protecia social a omeri lor (RON)
2006 2008
Bacu 42.519.069 47.985.618
Botoani 23.818.245 22.466.489
Iai 46.870.710 39.112.274
Neam 32.074.954 31.113.628
Suceava 37.661.233 39.091.225
Vaslui 33.972.629 36.198.708
Profilul Monografic al Judeului Bacu

89

Nord-Est 216.916.840 215.967.942
Romnia 1.543.664.626 1.386.224.687
Sursa: INS, Anuarul statistic al Romniei, 2009.
n ceea ce privete situaia cheltuielilor cu protecia social a omerilor, datele de la nivelul anului
2008 indic faptul c judeul Bacu se plaseaz peste media naional (47.985 mii lei fa de 33.005
mii lei) i peste cea regional (de 35.994 mii lei). Att media regional a cheltuielilor, ct i cea
naional scad n perioada 2006-2008, n timp ce judeele Bacu, Suceava i Vaslui nregistreaz o
tendin opus, mai pronunat n primul menionat.Raportul AJOFM Bacu privind activitatea
ageniei n anul 2008 sintetizeaz o serie de informaii importante privind evoluia ratei omajului,
analiza categoriilor vulnerabile i programele i iniiativele Ageniei orientate ctre ocuparea forei de
munc.
1. Evoluia ratei omajului, structura omajului la nivelul judeului Bacu
Tabel 61 Evoluia omajul ui 2006-2008
Luna

Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008
Nr.
omeri,
total
Din care:
Rata
omajul
ui(%)
Nr.
omeri,
total
Din care:
Rata
omajul
ui ( %)
Nr.
omeri,
total
Din care:
Rata
omajului
( %)
Indemn
izati
Neinde
mnizati
Indemn
izati
Neinde
mnizati
Indemn
izati
Neinde
mnizati
ianuarie 15.704 8.045 7.659 6,47 14.321 6.496 7.825 6,02 11.753 5.921 5.832 4,94
februarie 16.632 8.131 8.501 6,86 13.308 5.713 7.595 5,59 11.574 5.301 6.273 4,87
martie 17.280 7.546 9.734 7,12 12.588 5.324 7.264 5,29 11.736 4.494 7.242 4,94
aprilie 16.052 6.485 9.567 6,62 12.508 4.975 7.533 5,26 11.612 4.091 7.521 4,88
mai 14.115 5.973 8.142 5,82 11.536 4.346 7.190 4,85 11.525 3.864 7.661 4,84
iunie 13.902 5.897 8.005 5,73 10.775 3.987 6.788 4,53 11.683 4.019 7.664 4,90
iulie 13.904 5.734 8.170 5,73 10.760 3.858 6.902 4,52 12.402 4.337 8.065 5,21
august 14.089 5.474 8.615 5,81 11.612 3.644 7.968 4,88 12.208 4.023 8.185 5,13
septembrie 13.637 6.126 7.511 5,63 11.008 4.017 6.991 4,63 11.990 4.552 7.438 5,04
octombrie 14.077 6.500 7.577 5,87 10.796 4.101 6.695 4,54 12.249 5.100 7.149 5,14
noiembrie 13.896 6.388 7.508 5,79 10.679 4.199 6.480 4,49 12.182 5.181 7.001 5,11
decembrie 13.759 6.378 7.381 5,74 10.355 4.425 5.930 4,35 12.411 5.855 6.556 5,21
Nr. mediu de
omeri/ rata
medie a
omajului 14.754 6.556 8198 6,1 11.687 4.590 7.097 4,91 11.944 4.728 7.216 5,02
Sursa: AJOFM Bacu, Raport 2008
Ca efect al contraciei provocat de criz economic, rata omajului crete n judeul Bacu, de la
4,99% n ianuarie 2008 la 8,93% n decembrie 2009. Astfel, numrul total de omeri crete de la
12,411 persoane n 2008 la 21.094 persoane n 2009.
Tabel 62 Situaie cu privire la numrul de omeri nregistrai n evidenele AJOFM la data de 31.12.2008
Nr.
crt.
Indicator Numr
0 1 2
1. Numr total de omeri nregistrai 12.411
Profilul Monografic al Judeului Bacu

90

2. - din care femei 5.302
3. omeri indemnizai 5.855
4. omeri neindemnizai 6.556
5. Rata omaj (%) 5,21%
Populaia activ la nivelul judeului Bacu : 238.000. Sursa: AJOFM Bacu, Raport 2008

Dup sexe, la data de 31.12.2008, brbaii au avut o pondere mai mare n numrul total al omerilor,
57,28% la nivel de jude, urcnd la 61,33% n 2009.
n funcie de vrst, distribuia omerilor nregistrai la data de 31.12.2008 se prezint astfel:
Fig. 45 Di stribuia omajul ui pe grupe de vrst

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor AJOFM Bacu
Dup nivelul de instruire, la data de 31.12.2008, omerii cu nivel sczut de educaie au avut o
pondere mai mare n totalul numrului de omeri , n scdere totui n 2009 n comparaie cu
categoriile beneficiare de educaie medie i superioar:
76,05%- nivel sczut (nvmnt primar, gimnazial i profesional), cobornd la 71,48%
18,75% - nivel mediu (nvmnt liceal i postliceal), urcnd la 21,21%
5,20% - nivel superior (nvmnt universitar), urcnd la 7,31%
Ponderea omerilor de lung durat n totalul omerilor nregistrai, la data de 31.12.2008, a fost de
4,61%, urcnd la 6,49% n 2009, marea majoritate a acestora provenind din mediul rural i avnd un
nivel sczut de educaie.
Dup mediul de provenien, ponderea omerilor provenii din mediul rural este de 60,24%, scznd
n 2009 la 52,63%.
La nivelul judeului Bacu, ponderea cea mai mare a omerilor nregistrai, n ultima perioad, n
evidenele AJOFM provine din domeniul prelucrrilor mecanice - industria de maini i echipamente
(lctu mecanic, electrician de ntreinere i reparaii, electromecanic sudor, strungar, frezor,
tinichigiu, mecanic ntreinere i reparaii, inginer/ subinginer mecanic), transport i reparaii auto
(ofer, mecanic auto), comer (vnztor, gestionar, agent comercial), prelucrare lemn (tmplar,
sortator produse), construcii (zidar, dulgher, zugrav, fierar betonist, instalator), industria chimic
(operator chimist, laborant chimist), industria extractiv i petrochimic (sondor la intervenii de sond,
operator extracie iei).
Profilul Monografic al Judeului Bacu

91

Din analiza locurilor de munc comunicate de ctre angajatori, AJOFM constat c cele mai multe
ncadrri s-au nregistrat n urmtoarele domenii: construcii (zidar, dulgher, zugrav, fierar betonist,
instalator), comer (vnztor, gestionar), industria confeciilor din textile, blnuri i pielrie (operator
confecioner mbrcminte), hoteluri i restaurante (osptar, barman, buctar), domeniul prelucrrilor
mecanice (lctu mecanic, electrician, mecanic), transport terestru (ofer).
n urma analizrii structurii omajului au fost identificate urmtoarele probleme:
numrul relativ mare al omerilor tineri, omerilor de lung durat (n special al celor
provenii din mediul rural);
nivel sczut de instruire a persoanelor cu vrste de 15 ani i peste;
interes sczut din partea adulilor pentru a participa la educaie i formare continu;
ocupare sczut n rndul rromilor i persoanelor cu handicap;
nivel sczut de educaie a omerilor nregistrai n evidenele ageniei;


1.8. PROTECIA I CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL I
CONSTRUIT

Pe teritoriul judeului Bacu putem gsi numeroase zone protejate i rezervaii naturale ce adpostesc
specii de flor i faun de o valoare inestimabil pentru patrimoniul natural local, naional i european.
Situaia acestora, potrivit clasificrii APM Bacu, este urmtoarea:
Tabel 63 Situaia ariilor naturale protejate declarare oficial pn la data de 12.01.2005
Nr.
crt.
Denumire ANP Suprafaa
(ha)
Localizare (uniti
administrativ teritoriale)
1 Rezervaia Natural Nemira 3.491,20 Drmneti, Dofteana, Slnic Moldova
2 Rezervaia Natural Izvorul Alb 21,00 Drmneti
3 Rezervaia Natural Mgura-Trgu
Ocn
89,70 Trgu Ocn
4 Rezervaia Natural Lacul Bltu 4,83 Drmneti
5 Rezervaia Natural Bucias 471,00 Mnstirea Cain
6 Rezervaia Natural Perchiu 206,47 Oneti
7 Rezervaia Natural Arsura 35,50 Mrgineni
8 Aria de Protecie Special
Avifaunistic Lacul Lilieci
262,00 Hemeiui, Bereti-Bistria
9 Aria de Protecie Special
Avifaunistic Lacul Bacu II
202,00 Bacu
10 Aria de Protecie Special
Avifaunistic Lacul Galbeni
1132,00 Letea Veche, Nicolae Blcescu, Tamai
11 Aria de Protecie Special
Avifaunistic Lacul Rcciuni
2004,00 Rcciuni, Pnceti, Horgeti, Tamai,
Cleja
12 Aria de Protecie Special 1800,00 Orbeni, Valea Seac, Sascut, Corbasca,
Profilul Monografic al Judeului Bacu

92

Avifaunistic Lacul Bereti Ttrti
Sursa: APM Bacu
Protejarea suprafeelor mpdurite
Protejarea ariilor mpdurite necesit o atenie deosebit n judeul Bacu, unde o mare parte din
teritoriu este acoperit de pduri, formnd unul dintre cele mai mari fonduri silvice de la nivel regional i
naional. Ca efect al defririlor semnificative i al reducerii eforturilor de rempdurire, regenerarea
pdurilor a sczut dramatic n ultimul deceniu.
ncepnd cu anul 1991, mai mult de 30.000 ha din totalul de 6,3 milioane ha de pdure ale Romniei
au fost defriate, cele mai afectate judee fiind Bacu, Suceava, Vrancea, Piatra-Neam i Covasna.
13
Fig. 46 Rit mul de regenerare a pdurilor, 1992-2003

Tieri rase grupate au afectat judeul Bacu, unde s-au defriat peste 1.500 de ha, dintre care 484 de
ha lng Bacu, 205 ha la Livezi, 112 ha la Ocolul Silvic Traian de lng Roman, i 360 ha pe Valea
Muntelui, n jurul oraului Comneti, cazul cel mai amplu fiind cel al pdurilor din zona fostului ocol
silvic Ag. Defririle reprezint deopotriv un pericol la adresa integritii fondului silvic (a valorii
sale naturale i economice), ct i pentru infrastructura i aezrile umane, expuse riscurilor sporite
de alunecri de teren i inundaii.

Sursa: Direcia Silvic Bacu
Infrastructura de mediu i managementul situaiilor de urgen
Tema polurii industriale reprezint un subiect firesc n cadrul unei discuii privind judeul Bacu:
pentru combaterea acesteia sunt dezvoltate deja 3 staii automate (2 n Bacu i una n Oneti),
finanate din fonduri ale Ministerului Mediului, dar zonele Moineti - Drmneti rmn deficitare la
acest capitol. S-a observat de asemenea ca agenii economici sunt n mod direct responsabili pentru
niveluri de poluare emise i pentru asigurarea dotrilor necesare respectrii legislaiei n domeniu,
lucru reflectat n modul de atribuire al autorizaiilor de funcionare.
Exist o strategie la nivel judeean n domeniul managementului riscului la inundaii, pe baza creia
unele lucrri sunt deja n execuie, altele fiind planificate. Potrivit clasificrii Inspectoratului pentru
situaii de urgen, toate localitile judeului Bacu, cu excepia municipiului Moineti, prezint un risc
principal de inundaii.
n prezent exist un proiect aflat n derulare pentru identificarea zonelor de risc pentru alunecri de
teren, iar localitile considerate prioritare din punct de vedere al vulnerabilitii sunt: municipiul

13
Direcia General de Control al Aplicrii Regimului Silvic si Control Cinegetic i Inspectoratele Teritoriale de
Regim Silvic si de Vntoare (ITRSV) din cadrul Ministerului Agriculturii
Profilul Monografic al Judeului Bacu

93

Moineti, oraele Buhui, Tg. Ocna, i Slnic Moldova i comunele Solon, Faraoani, Zeme, Helegiu,
Luizi Calugra, Parava, Livezi, Gura Vii, Prjol, Iteti.

1.9. COOPERARE TERITORIAL, PARTENERIATE I RELAII
INTERNAIONALE

Principalele teme de cooperare in de acele probleme care depesc att limitele geografice ale
judeelor ct i posibilitile materiale ale acestora, cum sunt proiectele de gospodrie comunal,
infrastructura rutier sau edilitar, de mediu, evenimente cultural - artistice sau investiii economice
majore. Primriile se pot asocia ntre ele sau cu ageni economici n principal pentru a
realiza/moderniza un drum de acces, o staie de epurare, un depozit de deeuri, sau un parc industrial
sau tiinific (iniiative care duc la creterea nivelului de trai al comunitilor i la crearea unor locuri de
munc), precum i pentru a crea strategii de promovare a zonelor turistice de interes, strategii ce vor
atrage investiii n zon i vor ajuta la ndeplinirea obiectivelor de coeziune economic i social.
n general, n regiunea NE iniiativele de cooperare la nivel local sau regional sunt recente, i se afl
ntr-un proces de dezvoltare lent i dificil, majoritatea autoritilor locale ncercnd s rezolve
problemele comunitilor pe care le reprezint fie pe cont propriu, fie cu ajutorul autoritilor centrale.

Cooperare i parteneriate la nivelul judeului Bacu

Parcul industrial HIT Park (Hemeiu Information Technology)
Parcul Industrial HIT PARK este un proiect promovat de ctre Consiliul Judeean Bacu n Parteneriat
cu Consiliul Local Hemeiu, n cadrul programului PHARE 2000.
HIT PARK este primul parc industrial din Romnia dedicat n exclusivitate industriei IT&C. Parcul este
amplasat pe un teren de 10.85 ha, proprietate a Consiliului Local Hemeiu, la o distan de
aproximativ 12 km de municipiul Bacu, dotat cu toate utilitile: energie, gaze, acces rapid la Internet,
telefonie. Pe acest teren sunt construite spaii de depozitare, o zon comercial, un centru de servicii
financiare, de contabilitate, notariat i pot.
Parcul HIT Hemeiu a fost finalizat n vara anului 2005 i prin construirea acestui campus IT&C s-a
urmrit stimularea pe plan local i regional a afacerilor n domeniu, a unor activiti industriale conexe,
susinerea i ncurajarea spiritului antreprenorial n rndul specialitilor, atragerea investitorilor
strategici ce pot dezvolta proiecte specifice i dezvoltarea nvmntului de specialitate la toate
nivelurile.
Zona Metropolitan Bacu
Zona metropolitan Bacu va fi constituit prin asociere, pe baz de parteneriat voluntar, ntre
consiliile locale ale municipiului Bacu i comunelor aflate n zona imediat, la distane de pn la 30
de km.
Constituirea zonei metropolitane va conduce de asemenea la dezvoltarea zonei i la oportuniti
pentru rennoirea oraului i extindere urban.
Un management eficient va conduce la extinderea reelelor de transport, conservarea motenirii
urbane i aciuni compensatorii pentru a reduce impactul asupra mediului, intensificarea dezvoltrii
urbane acolo unde este posibil din punct de vedere practic, al pieei i al mediului de afaceri,
extinderea reelelor edilitare: ap, canalizare, iluminat public, gaze naturale, colectarea, selectarea i
depozitarea deeurilor cu echipamente speciale; reeaua rutier. etc.
Oferta investiional a localitilor componente i implicit a ntregii zone metropolitane reprezint un
punct crucial pentru strategia de dezvoltare local n aria zonei metropolitane. Atragerea investitorilor
presupune o evaluarea a mediului de afaceri i a infrastructurii de afaceri presupune: dezvoltarea de
Profilul Monografic al Judeului Bacu

94

nuclee de afaceri (tehnologii interne), depistarea terenurilor i dotarea lor cu utiliti, cutarea de
oportunitilor de dezvoltare a infrastructurii de afaceri, asociate cu centrele de afaceri deja existente.
Realizarea zonei metropolitane faciliteaz amenajarea integrat a teritoriului la nivel regional,
diminueaz dezechilibrele create ntre centru i zona limitrof, provocate de dispersarea n planul
structurii demografice, sociale i economice, de dezechilibrele legate de transportul n comun,
finanarea infrastructurii, rezervele de spaiu pentru locuire i servicii; conduce la creterea
competitivitii economice a localitilor din zona metropolitan cu regiunile nvecinate; asigur
dezvoltarea durabil; asigur o ameliorare a condiiilor de mediu; conduce la fluidizarea oraului, a
aglomerrii urbane; asigur satisfacerea cererii de locuine a populaiei; primirea de fonduri bugetare
mai mari pentru localiti cu venituri mici; realizarea de beneficii economice derivate din creterea
atractivitii zonei pentru investitori; asigur mbuntirea infrastructurii tehnico-edilitare i de
transport; crearea de locuri de munca prin atragerea investitorilor i implicit creterea nivelului de trai
i a populaiei; conduce la dezvoltarea regional i investiii n infrastructura; asigur extinderea
reelelor de utiliti; realizarea unei accesri facile a fondurilor structurale pentru regiuni.
Zona Metropolitan Bacu va fi un pol important de dezvoltare n Moldova, poziia geografic a
municipiului Bacu l recomand ca punct strategic fiind n acelai timp la intersecia unor importante
ci rutiere, feroviare i aeriene.
Municipiul Moineti - Sistem de colectare selectiv, centru de valorificare i optimizarea
transportului deeurilor n arealul municipiului Moineti i a comunelor nvecinate
n municipiul Moineti sunt colectate reziduuri menajere, medicale (cu risc biologic) i deeuri
industriale. Urmare a caracteristicilor activitii industriale desfurate aici, aceasta din urm categorie
de deeuri deeurile industriale - cuprind:
deeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale i tratarea pirolitic a crbunilor;
deeuri din procese chimice organice;
deeuri uleioase i deeuri de combustibili lichizi.
n vederea respectrii principiilor i directivelor europene, a legislaiei romaneti privind gestionarea
deeurilor, a Strategiei de Dezvoltare Regionale, Planului Naional de Dezvoltare, Planului Naional de
Gestionare a Deeurilor, Planului Judeean de Gestionare a Deeurilor i Planului Urbanistic General
al municipiului Moineti din 2003, a fost realizat i este n implementare proiectul Sistem de colectare
selectiv, centru de valorificare i optimizarea transportului deeurilor n arealul municipiului Moineti
i a comunelor nvecinate.
Proiectul este finanat prin Programul Phare CES 2004 i se realizeaz n parteneriat cu Consiliile
Locale ale comunelor Zeme, Mgireti, Poduri i Solon.
Obiectivele specifice ale proiectului prevd mbuntirea sistemului de colectare selectiv i
valorificarea deeurilor n municipiul Moineti i n comunele partenere. Aceste obiective vor fi atinse
prin introducerea unui sistem de colectare selectiv a deeurilor de la generatorul primar, crearea unui
centru de valorificare a deeurilor reciclabile, optimizarea transportului de deeuri biodegradabile,
extinderea i dotarea corespunztoare a reelei tehnice a sistemului de colectare i valorificare a
deeurilor.
Promovarea turismului n arealul Slnic Moldova Trgu Ocna Drmneti Doftana
Dei nc nu a luat forma unui acord de cooperare, autoritile locale au identificat ca o prioritate
ncheierea de parteneriate ntre conducerile localitilor din zonele care au un potenial turistic ridicat,
pentru a pune bazele unui brand turistic competitiv pe piaa naional i internaional, prin
promovarea patrimoniului cultural, istoric i arhitectural i includerea ofertei n circuitul de turism.


Profilul Monografic al Judeului Bacu

95

Cooperare regional
n iunie 2010 a fost lansat proiectul strategic Cooperare Regional pentru Excelen Antreprenorial
(CREA), demarat de ctre Universitatea "Petre Andrei" din Iai i implementat n parteneriat cu
Crownford Limited UK, Asociaia Oamenilor de Afaceri Iai 2003 i Camerele de Comer, Industrie i
Agricultur din Bacu, Neam, Suceava i Vaslui. Proiectul, n valoare de 2 milioane de euro, se va
desfura pe parcursul a trei ani i are ca obiectiv general promovarea unei atitudini pozitive fa de
antreprenoriat n regiunea Nord-Est prin dezvoltarea activitilor de mbuntire, sprijin i susinere a
capitalului uman, a competenelor manageriale i antreprenoriale.

Relaii internaionale
Recunoscnd rolul important pe care cooperarea teritorial o are i la nivelul Uniunii Europene, i mai
ales de importana cooperrii interregionale la nivelul Uniunii, judeul Bacu a ncheiat n 2005 o
convenie de cooperare cu Regiunea Limousin din Frana.
Domeniile de colaborare pe care se axeaz aceast convenie sunt:
formarea, schimburi de experien i de bune practici ntre cele dou colectiviti i ntre
structurile i instituiile celor dou teritorii n domenii care sunt relevante pentru cmpul lor de
intervenie;
mobilitatea internaional a tinerilor i a cadrelor didactice, n mod special a liceenilor i
studenilor, n vederea formrii lor;
cultura i promovarea imaginii celor doi parteneri prin organizarea punctual de manifestri de
anvergur;
promovarea cooperrii multilaterale n mod special n domeniul formrii continue a
funcionarilor din administraia public local;
schimburi de funcionari publici ai celor dou colectiviti pentru a contribui la pregtirea
integrrii Romniei n Uniunea European i la aceast ar n calitate de viitor membru al
Uniunii;
promovarea parteneriatelor i cooperrilor ntre actorii celor dou teritorii, n mod special ntre
colectivitile locale;
promovarea schimburilor de experien i de parteneriate economice ntre ntreprinderile celor
dou teritorii;
colaborri ntre reprezentani ai judeului Bacu n cadrul diferitelor programe europene,
asigurnd continuitatea consultrilor sau contactelor adecvate.

Pn n prezent, au fost derulate proiecte n domeniile: agricultur (proiectul Susinerea dezvoltrii
agriculturii din Republica Moldova i din judeul Bacu, Romnia i proiectul Sprijin pentru
dezvoltarea agriculturii judeului Bacu), cultur (proiectul Promovarea imaginii judeului Bacu n
Regiunea Limousin expoziie), formare (proiectul ntrirea capacitii profesionale a responsabililor
de ap i mediu din judeul Bacu i proiectul Modernizarea administraiei publice prin formarea
funcionarilor din APL - Fonduri structurale i Manager de proiect pentru fonduri europene) i tineret
(proiectul Ce viitor au tinerii n Europa? )
Profilul Monografic al Judeului Bacu

96


2. PROBLEME I DISPARITI DE DEZVOLTARE


2.1. FUNCIONALITATE ECONOMIC

2.1.1. SINTEZA SITUATIEI ECONOMICE SI DEZVOLTAREA
ANTREPRENORIALA

Competitivitate economic
Bacul se confrunt cu o problem n ceea ce privete ponderea populaiei active n totalul judeului,
care asociat cu numrul ridicat de beneficiari ai pensiilor de stat indic o presiune social deosebit
asupra economiei judeene. Din datele existente pentru perioada 2001-2006 se poate remarca o
diminuare continu a numrului de persoane active din populaia judeului Bacu: dac n anul 2001
populaia activ civil era de 275.600 persoane, numrul persoanelor ocupate sczuse la 238.000 n
2006 (o diminuare de 14%), aceasta scdere fiind mai pronunat n cazul populaiei de sex feminin
(de la 130.800 la 105.200) dect a celei de sex masculin (de la 144.800 la 132.800). Ritmul de
scdere a populaiei active a fost mult mai alert n comparaie cu media naional (scdere de 5% n
aceeai perioad), dar se ncadreaz n tendina la nivel regional (n regiunea Nord-Est, scderea a
fost de 15%). n 2006, judeul Bacu numra cel mai redus procent al populaiei active din totalul
locuitorilor i cel mai mare numr de beneficiari ai asigurrilor pensie de stat din regiunea Nord-Est.
n ceea ce privete gradul de ocupare al populaiei active, n anul 2007, n sectorul agriculturii,
vntorii i silviculturii nregistra un numr de 67.300 persoane populaie ocupat (30% din totalul
populaiei ocupate din economia judeului), n scdere fa de 97.300 persoane n 2000, dar
reprezentnd totui un procent semnificativ, n condiiile n care sectorul realizeaz puin peste 1% din
cifra de afaceri i profitul total al judeului Bacu. Declinul industrial rapid a fcut c, n perioada 2001-
2006, populaia ocupat n acest sector s scad cu 22%, evoluie mult accelerat fa de media
naional, de doar 2,33%, ceea ce a avut un impact sever asupra ratei omajului i tendinelor
migratorii n jude.
Cheltuielile cu protecia social pentru omeri, pensionari i alte categorii defavorizate sunt foarte
ridicate n judeul Bacu, comparabile cu cele ale judeelor Iai, care are o populaie mai mare, i
Vaslui, care are o rat a omajului aproape dubl.
Impactul crizei economice asupra economiei judeului Bacu a fost major, pe baza estimrii Camerei
de Comer (analiz realizat din discuiile purtate sub formula a 10 comisii sectoriale) cifra de afaceri
a judeului Bacu scznd cu 28-30% n 2009, tendin care se regsete i n 2010.
n anul 2009, cel mai mare regres a fost resimit n domeniul construciilor, unde investiiile au sczut
considerabil la nivel naional i judeean, pe fondul scderii cererii private i publice. O alt problem
semnalat n acest domeniu const n datoriile cumulate de instituiile publice la ntreprinderile ce
activeaz n sectorul construciilor, blocarea plilor pentru contractele publice provocnd probleme
serioase IMM-urilor n special i determinnd unele falimente sau ncetarea activitii. Al doilea sector
unde s-a resimit un recul major al activitii economice este comerul, domeniu n care activeaz
aproape 50% din societile comerciale din jude i care realizeaz cea mai mare parte a cifrei totale
de afaceri. Aceste evoluii sunt ngrijortoare, avnd n vedere faptul c aceste sectoare sunt cele mai
dinamice din economia judeean, angajnd cel mai mare numr de salariai (40% din numrul total
de salariai ce lucreaz n judeul Bacu) i din punct de vedere al cifrei de afaceri, al profitului i
productivitii muncii.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

97

Pierderi majore au fost nregistrate n 2008 n sectoarele: industria extractiv i prelucrtoare 28,40
mil. Euro (reprezentnd 28,39% din total), servicii 26,95 mil. Euro (reprezentnd 26,94% din total) i
n comer 14,04 mil. Euro (reprezentnd 14,04% din total). Situaia este ngrijortoare doar n cazul
industriei extractive i prelucrtoare (celelalte sectoare fiind mari generatoare de profit brut), dat fiind
c sectorul angajeaz nc un numr foarte mare de persoane (13,5% din total) i realizeaz o mare
parte din cifra de afaceri judeean (12,6%).
De asemenea, se poate observa o scdere a ratei profitului nc din anul 2008, comparativ cu 2007,
ntr-o serie de domenii importante: agricultur (-50,99%), servicii (-39,38%), turism (-36,29%),
transporturi (-33,11%), industria alimentar (-32,51%), i comer (-12,82%).
Tendine negative n perioada 2007-2008 se nregistreaz n sectoarele industriei uoare i industriei
lemnului, unde numrul societilor comerciale s-a diminuat cu 10%, respectiv 1%, cifra de afaceri a
sczut cu 5,52%, respectiv 17,66%, profitul brut s-a diminuat cu 13%, respectiv 23%, iar numrul
salariailor a sczut cu circa 25%. Industria alimentar a nregistrat o scdere a profitului brut de
32,5% i o diminuare cu 7,7% a numrului de salariai.
Productivitate muncii n industrii i servicii n judeul Bacu se situeaz, cu puine excepii, sub media
naional, iar sectoarele industriei extractive, hoteluri-restaurante i tranzacii imobiliare/servicii
ntreprinderi au o productivitate mai mic inclusiv dect media regional. Procentul de cretere a
productivitii muncii n perioada 2005-2007 a fost de doar 13% n judeul Bacu, mult inferior mediilor
regionale i naionale, unde productivitatea a crescut cu 29%, respectiv 41%.
Cuantumul investiiilor brute n anul 2007, din judeul Bacu, s-a situat sub media naional, n
majoritatea domeniilor din sectorul secundar i teriar, i sub media regionala n domeniul energetic,
industria prelucrtoare i tranzaciile imobiliare-servicii companii.
La nivelul judeului Bacu, exportul a nregistrat n anul 2008 un volum de 337,9 mil. Euro FOB, cu
26,8% mai mic dect n anul 2007. Balana comercial a judeului nregistreaz old negativ la o serie
de categorii, fie ele produse primare (animale vii, produse vegetale, alimente i buturi, metale
comune, articole din piatr, piei i blnuri) sau produse cu valoare adugat mare (maini i
dispozitive mecanice, mijloace i materiale de transport, instrumente i aparate optice i echipament
electronic).
Domeniul Investiiilor Strine Directe (ISD) este unul deficitar pentru judeul Bacu, parte a regiunii
Nord-Est, care s-a situat pe ultimul loc n ar n ceea ce privete investiiile strine directe cu doar 1,6
% din total, n timp ce pe primul loc s-a situat regiunea Bucureti Ilfov cu 64,3 %. Aceast situaie
denot o atractivitate redus pentru investitori, la care contribuie factori multipli, printre care lipsa unei
viziuni i a unei strategii pentru atragerea de capital.
n privina sistemului sanitar, situaia judeului Bacu este critic, principalii indicatori plasndu-l sub
media naional i regional. Cu a 3-a populaie colar din regiunea NE n anul 2006-2007, Bacul
deinea o foarte dezvoltat infrastructur educaional n comparaie cu celelalte judee din regiune, n
afar de Iai. Paradoxal, din punct de vedere al nivelului de nvmnt liceal, judeul se plaseaz pe
penultimul loc. Oferta educaional universitar din Bacu este diversificat i bine corelat cu
dinamica pieei forei de munc, dar nvmntul superior cu profil tehnic este slab reprezentat. Ca un
exemplu, Facultatea de tiine din cadrul Universitii Vasile Alecsandri, cea mai mare instituie de
profil din jude, care cuprinde secia de Informatic - Matematic, este cea mai puin dezvoltat n
ceea ce privete numrul de absolveni.
De asemenea, valoarea economic a infrastructurii de transport, utiliti i comunicaii are o
importan incontestabil. n 2006, Bacu ocupa doar locul 4 n cadrul regiunii Nord-Est, dup judeele
Iai, Botoani i Vaslui ca densitate a drumurilor publice. Ca pondere a drumurilor publice modernizate
din totalul drumurilor, judeul Bacu era devansat de ctre judeele Suceava i Vaslui.
Economia rural a judeului Bacu, n special cea a zonei estice, este slab diversificat i nc
dependent de activitile agricole, ceea ce are un impact negativ asupra nivelului de trai al locuitorilor
acestui spaiu, dar i asupra competitivitii economice a sectorului agricol n general.

Mediu antreprenorial, sectorul IMM
Profilul Monografic al Judeului Bacu

98

Transformri instituionale i schimbarea abordrii sectorului public sunt necesare pentru
impulsionarea spiritului antreprenorial n judeul Bacu. O problem important este comunicarea
dintre mediul de afaceri i autoritile locale, Camera de Comer ncercnd s reduc puin din
aceast distan (n privina consultanei pentru obinere de avize, autorizaii, etc.). O strategie
cuprinztoare de sprijinirea a mediului de afaceri trebuie elaborat pentru a spori atractivitatea
investiional a judeului, capitolul de investiii strine necesitnd o atenie sporit din partea
autoritilor publice.
n demersul de verificare a strii mediului de afaceri din jude, sursa principal o constituie informaia
sintetizat n urma ntrunirilor comisiilor de lucru din cadrul Camerei de Comer i Industrie Bacu, ce
cuprinde o serie de probleme i disfuncionaliti, probleme ce in de iniierea unei afaceri, probleme
de ordin fiscal, probleme n relaia cu primriile i instituiile statului, probleme ce in de desfurarea
i dezvoltarea activitii. Dintre acestea merit menionate:
Lipsa unui sistem unitar de aplicare a legislaiei privind nfiinarea i modificarea actelor
firmelor, solicitarea arbitrar a certificatelor de atestare profesional, costurile mari pe care le
implic iniierea unei afaceri, termenele i costurile mari pentru eliberarea autorizaiilor de
funcionare
Multitudinea declaraiilor fiscale necesare, plata impozitului minim, plata TVA la facturare i
nu la ncasare, sistemul de plat a obligaiilor ctre buget, sumele datorate de ctre
autoritile publice multor ageni economici
Practicarea de ctre unele primrii a unor impozite maxime permise de lege n privina
taxelor pe cldiri i proprietate, lipsa de fundamentare clar a unor taxe stabilite de ctre
Consiliile Locale
Politici ineficiente pentru concentrarea terenurilor i practicarea unei agriculturi intensive i
eficiente; inexistenta unui sistem instituional bine pus la punct pentru atragerea fondurilor
europene, inexistenta simetriei juridice privind drepturile i obligaiile contractuale n relaiile
dintre agenii economici i instituiile Statului, ambiguitatea legislaiei de achiziii publice;
n ceea ce privete starea infrastructurii de afaceri i a facilitailor puse la dispoziia mediului de
afaceri, se poate remarca inexistena unor pachete motivaionale de atragere a investiiilor sau unor
terenuri puse la dispoziia ntreprinztorilor care pot fi folosite cu acesta destinaie, aspecte ce ridica
obstacole majore n calea potenialilor investitori i diminueaz atractivitatea judeului Bacu.
Modul deficitar n care infrastructura de afaceri (parcul HIT spre exemplu) este conectat la
infrastructur de transport (drumuri europene i naionale, aeroportul) reprezint un alt aspect negativ.
Dei municipiul Bacu este deservit n prezent de o infrastructur corespunztoare pentru sprijinirea
afacerilor i a concentrrii industriale, poli de dezvoltare urban de o importan similar, precum polul
Moineti-Comneti-Drmneti sau zona municipal Oneti nu dispun de structuri pentru dezvoltarea
afacerilor, ncurajarea inovrii sau pentru facilitarea transferului tehnologic. Aceasta disparitate este
cronic dac lum n considerare tradiia economic a acestor zone i potenialul tehnic i uman
deosebit, nevalorificat nc de procesul de reconversie industrial.
Dei Parcul HIT este instrumentat pentru a deservi transferul tehnologic i inovaia n judeul Bacu,
trebuie remarcat faptul c aceast structur nu poate concura pe plan regional cu Parcul (similar)
TEHNOPOLIS din judeul Iai, jude mult mai prolific n spaiul IT, universitar i CDI. Pe plan regional,
exist o disparitate pronunat intre capacitatea judeelor Iai i Bacu de a produce, transfera i
integra cunoatere. Un proces de reconversie industrial care s plaseze pe alte coordonate
dezvoltarea industrial, creterea mediului antreprenorial i inovaia din judeul Bacu trebuie s aib
ca reper profilul specific al zonei, distinct n comparaie cu judeele vecine i uor de recunoscut pe
plan naional.
Un sector n care se observ dispariti severe ntre Bacu i alte judee din regiune este domeniul
Cercetrii-Dezvoltrii. La nivelul anului 2007, procentul salariailor din C-D n judeul Bacu se
plaseaz cu mult sub media naional, acest indicator cunoscnd o scdere continu n perioada
2000-2007, pe fondul diminurii numrului de salariai din domeniu (care aproape se njumtete).
Cretere valorii fondurilor direcionate ctre acest domeniu nu a inut pasul cu ritmul de cretere de la
nivel naional i regional n aceeai perioad (unde cheltuielile n aceast activitate aproape se
Profilul Monografic al Judeului Bacu

99

nzecesc). Drept consecin, primele dou clasate pe plan regional n acest sector, deasupra
Bacului, sunt judeele Iai i Suceava, cu 3.013, respectiv 512 angajai n domeniu, 101,2, respectiv
21,0 salariai din C-D la 10.000 persoane civile ocupate, fa de 15,6 n Bacu i cu cheltuieli ce
atingeau n 2007 130.298 mii lei, respectiv 14.199 mii lei. n privina numrului de salariai din C-D la
10.000 persoane civile ocupate, valoarea pentru judeul Bacu este sub 50% din media regiunii NE i
reprezint aproximativ 30% din media naional.
Ca o disparitate n dezvoltarea judeean putem remarca concentrarea disproporionat i diferenele
majore dintre performanele IMM-urilor din mediul urban, respectiv rural. 80,4% din numrul total de
IMM-uri din judeul Bacu sunt concentrate n cele 8 localiti din mediul urban, realiznd 81,6% din
cifra de afaceri realizat de totalitatea IMM-urilor cu activitate din jude i angajnd 84,7% din numrul
de salariai din judeul Bacu. Practic, densitatea IMM-urilor/ capia n mediul urban este de 4 ori mai
mare dect n rural.
Conform datelor Oficiului Registrul Comerului n anul 2005 se nfiinau 4.600 de ageni economici, i
n 2008, 3.481, n 2009 se nregistrau doar 2.786 de noi operatori, ceea ce reprezint totui o scdere
inferioar celei nregistrate la nivel naional.

Turism
Trebuie remarcat faptul c dei turismului i este atribuit un anumit rol n relansarea economiei
judeului Bacu, acest sector se confrunta cu o productivitate foarte sczut i cu un nivel extrem de
redus de investiii.
Principala dificultate cu care se confrunt noile afaceri deschise n sectorul turismului o reprezint
lipsa sprijinului financiar public i cerina de a plti impozite i taxe ncepnd cu momentul 0, ceea ce
genereaz probleme specifice de cash-flow pentru aceti operatori.
O alt insuficien major n domeniu este insuficiena i proasta repartizare n jude a unitilor de
cazare, situaie prezent att n cazul unitilor mai vechi, ct i a celor recent deschise.
Un alt punct slab l reprezint reeaua rutier din jude, unde, n ciuda existenei drumului E85 ce
leag judeul de capital, ct i a aeroportului Bacu, infrastructura de acces ctre Transilvania
(DN12, drumul ctre Braov, spre exemplu) se afl ntr-o stare critic, ceea ce limiteaz posibilitile
de cretere a sectorului turistic.
Zonele de potenial turistic ridicat, precum Slnic Moldova i Tg. Ocna ridic probleme serioase n
privina infrastructurii de cazare i a serviciilor conexe, fiind n prezent mai atractive pentru tratament i
mai puin pentru persoanele tinere/ turismul de weekend / turismul de afaceri.
Problemele severe evideniate ca puncte cheie de intervenie pentru stimularea creterii turismului
sunt: starea infrastructurii de transport, promovarea imaginii judeului i formarea resurselor umane n
sensul crerii unor servicii de calitate, definirea unor circuite turistice cuprinztoare, consilierea
operatorilor i a autoritilor pentru crearea unor pachete integrate de produse i servicii, asocierea AP
locale pentru promovarea brandurilor locale.
De asemenea, o alt necesitate critic a turismului din judeul Bacu este nevoia unei mai bune
orientri a serviciilor ctre categorii specifice de consumatori i nevoia unui branding al judeului
(diferitelor zone cu potenial)/activiti turistice.

2.1.2. AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL

Agricultur
Pentru a determina seria de probleme ce condiioneaz creterea competitivitii sectorului agro-
alimentar trebuie s ne raportm n primul rnd la funcionarea ansamblului instituional i la relaia
dintre autoritile publice i actorii privai din agricultur i industrie alimentar. Mediul instituional i
cadrul legal influeneaz n mod decisiv eficienta proceselor din acest sector.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

100

Printre principalele neajunsurile remarcate n sectorul agriculturii i dezvoltrii rurale se numra lipsa
unor strategii pe termen lung pentru dezvoltarea sectorului (lipsa de planificare n stabilirea prioritilor
i procesul greoi de accesare a fondurilor).
Dintre problemele cu care se confrunta fermierii i operatorii din industria alimentar, insuficiena
sprijinului financiar sau proast gestiune a fondurilor alocate agriculturii i dezvoltrii rurale sunt
obstacole majore. Procesul anevoios de accesare a fondurilor europene, termenii dificili, criteriile de
evaluare inadecvate, direcionarea netransparent a banilor pun dificulti agenilor n cutare de
finanare, inclusiv marilor exploataii.
Creterea performanei sectorului agro-alimentar este limitat de anumite probleme structurale. Un
obstacol important n calea dezvoltrii sectorului agricol l reprezint frmiarea excesiv a
terenurilor, care reduce considerabil eficiena i productivitatea. Terenurile cu o suprafa mai mic de
5 ha ocupa un procent de 71% din totalul suprafeei agricole a judeului Bacu. Absena unui sistem
unitar i complet de cadastru, efect al unei capaciti administrative reduse n acest sector, ridic
probleme severe n problema identificrii i transferului juridic al proprietii, limitnd mult posibilitatea
de asociere i alipire a exploataiilor.
Lipsa asocierii n scopuri productive sau a celei intercomunitare reprezint un alt punct slab pentru
dezvoltarea rural i o real barier pentru creterea performanelor sectorului agricol. Suprafaa
agricol deinut de asocieri reprezint doar 7% din totalul terenului agricol din judeul Bacu, iar
suprafaa de care dispun societile comerciale i agricole constituie 6,3% din total. Din totalul de
316.430 ha teren agricol n proprietate privat, 273.103 ha (86,3%) i 181.366 ha ( 98,7% din totalul
arabilului) se afl n proprietatea persoanelor fizice. Este gritor faptul c nici o asociaie sau grup de
productori nu au depus cereri de finanare nerambursabil n cadrul programelor SAPARD i PNDR,
n judeul Bacu.
ncurajarea asocierii este justificat de faptul c preponderenta exploataiilor mici i frmiarea
excesiv a terenului scad productivitatea agriculturii i expun productorii la condiiile climatice i
evoluiile pieei. De asemenea, faptul c productorii i procesatorii mici au acces redus la credite i
fonduri reprezint un aspect valabil la nivel naional, ct i judeean. i n judeul Bacu insuficiena
finanrii private i accesul redus al operatorilor din agricultur i industrie alimentar la acest tip de
finanare sunt semnalate ca fiind aspecte negative (formele cele mai vizibile ale acesteia fiind gradul
redus de penetrare a serviciilor financiar-bancare n mediul rural i inexistena unor pachete financiare
dedicate mediului rural-agricol). Trebuie observat ns c accesul redus al productorilor la
instrumente financiare dedicate sectorului agricol nu reprezint o deficien n sine, deoarece tocmai
incapacitatea productorilor de a forma grupuri i asociaii le scade atractivitatea pe piaa financiar.
n lipsa asocierii nu se pot mobiliza resursele necesare practicrii unei agriculturi pe suprafee mari,
competitive vor lipsi banii pentru utilaje i maini moderne, ct i pentru a atrage resurse umane cu
pregtire i competene superioare. Asociaiile i grupurile de productori vor fi n msur s realizeze
investiiile necesare pentru ndeplinirea standardelor de funcionare i de calitate, pentru a spori
siguran alimentar i pentru a putea concura de pe picior de egalitate cu produse similare din
import.
Sectorul de consultan i instruire pentru creterea competitivitii sectorului-agroindustrial i pentru
dezvoltarea spaiului rural se afl ntr-un stadiu incipient de dezvoltare, iar acoperirea sa tematic i
teritorial nu este uniform. O treime din consultanii rurali specializai n management de proiect i
desfoar activitatea n municipiul Bacu i oraul Drmneti, n timp ce 73 de localiti nu au
acces n mod direct de acest tip de specialiti. Exista aproximativ 50 de firme care i-au manifestat
disponibilitatea de a oferi consultan (consultan, expertiz contabil, arhiteci i proiectani,
evaluatori) pe msurile finanate din FEADR, nregistrate la DADR Bacu, dar o mare parte din
fermele, asociaiile, grupurile i societile din sectorul agro-industrial nu au acces, pe criterii
financiare, la acest tip de consultan. n perioada 2006-2009, OJCA Bacu (devenit CAJ
14

14
Camera Agricol Judeean
Bacu) a
oferit consultan tehnic n urm a 88.568 solicitri: o mare parte dintre beneficiari dein ns ferme
cu suprafaa sub 10 ha (86.189 solicitani), n timp ce consultana oferit fermelor medii (10-50 ha,
Profilul Monografic al Judeului Bacu

101

1957 solicitri) i mari (peste 50 ha, 422 solicitri) a fost mai limitat. Cu o medie de 364 absolveni pe
an (sau aprox. 0,7-0,5% din populaia ocupat n agricultur), capacitatea de instruire a
OJCA/Camerei Agricole poate fi extins n continuare.
O alt problem structural este cea legat de conectarea sectorului productiv cu sectorul de comer
agro-alimentar. Este necesar coagularea unei expertize la nivel judeean pentru o mai bun
promovare i un marketing mai eficient al produselor agro-alimentare i pentru sporirea accesului (pe)
i cotelor (de) pia ale productorilor i procesatorilor din judeul Bacu.
Un obstacol de natur tehnic l reprezint starea nesatisfctoare a amenajrilor agricole (irigaii i
alte lucrri tehnologice). Suprafaa amenajat pentru irigaii la nivelul anului 2009 era de 22.862 ha,
organizat n 16 sisteme de irigaii, suprafaa dezafectat fiind de 566 ha (Rctu i Suceti).
Suprafaa aflat n administraia O.U.A.I. era de 11.569 ha. Suprafaa irigat n anul 2009 a fost de
157 ha (0,7% realizat din total), ceea ce reprezint un procent extrem de redus, n condiiile n care
costurile pentru reabilitarea sistemelor de irigaii s-au ridicat la 85.402 mii lei. Lucrri noi pentru
combaterea eroziunii solului i pentru desecare sunt necesare pentru a se aciona asupra unor
suprafee ntinse, de 25.555 ha, respectiv 10.785 ha. Problemele derivate din procesul de transfer al
proprietii i obstacolele de natur tehnic i financiar au dus la extinderea suprafeei nelucrate la
4,8% din totalul fondului agricol, reprezentnd deopotriv 8,3% din arabil.
n privina gradului de mecanizare al agriculturii, se poate remarca faptul c, pe ansamblul judeului
revin n medie 118 ha teren agricol la un tractor i 68 ha teren arabil, ceea ce reflect insuficiena
parcului de tractoare existent, situat sub media naional de 84 ha de teren agricol i de 54 ha teren
arabil per tractor, dar aproape de media regiunii NE, de 112 ha, respectiv 73 ha teren per tractor.
Judeul Bacu dispune de unul dintre cele mai mici parcuri agricole din ntreaga regiune Nord-Est.
Gradul redus de valorificare a produselor tradiionale este indicat de existena a doar 2 productori
15
Din punctul de vedere al capacitii de absorbie a fondurilor structurale pentru agricultur i
dezvoltare rural n judeul Bacu, se remarc dispariti severe, att interjudeene, ct i
intersectoriale. O mare parte din fondurile SAPARD i PNDR dedicate fermelor i industriei alimentare
au fost absorbite de companii din municipii i orae (Bacu, ntr-o proporie covritoare, dar i
Buhui, Moineti sau Oneti) sau comune aflate n spaiul de dezvoltare ale concentrrilor urbane sau
favorizate de accesul la artera E85 (Filipeti, Bereti-Bistria, Rcciuni, Letea Veche, Suceti).

care ntrunesc acest profil la nivelul ntregului jude. Brandurile locale bcuane sunt prea puin
promovate la nivel regional, naional i european. n acelai timp, un deosebit potenial pentru produse
ecologice cu valoare adugat mare, specifice zonei subcarpatice, bogat n puni, rmne
nefructificat.
Starea educaiei pentru formarea specialitilor pentru domeniul agricultur, a nivelului cunoaterii i
inovaiei n domeniu pot fi de asemenea invocate ca fiind elemente cheie n ncercarea de a spori
competitivitatea domeniului. Formarea i specializarea insuficient a personalului i lipsa unitilor de
nvmnt specializat (cu profil pomicol, zootehnic, etc.) sunt aspecte negative ce necesit o atenie
imediat.
Un handicap n calea dezvoltrii sectorului agricol este configuraia cadrului natural: aproximativ 50%
din suprafaa judeului are o pretabilitate redus pentru cultivare, din diverse motive: eroziune,
alunecri de teren, inundaii, altitudinea teraselor. Drept consecin, judeul Bacu se claseaz pe
locul 4 n cadrul regiunii NE ca ntindere a suprafeei arabile. Aceste condiii repercuteaz n mod
direct asupra potenialului productiv al judeului. Capacitatea de producie agricol vegetal nu
reprezint un avantaj competitiv al judeului Bacu n cadrul regiunii (locurile 4 i 5 n anii 2007 i 2005
ca valoare a produciei vegetale).
Balana comercial a judeului Bacu este negativ pentru categoriile de produse agricole sau
procesate din produse agricole: animale i produse animale, produse vegetale, produse alimentare,
buturi i grsimi i uleiuri.

15
Asociaia Valea Asului (brnzeturi) si SC Ronel Com SRL (dulceuri, zacusc)
Profilul Monografic al Judeului Bacu

102

Exista o disparitate important i n ceea ce privete productivitatea agricol a diverselor zone din
cadrul judeului. Dei, n mod inevitabil, nu toate zonele pot fi performante n ceea ce privete
diversele categorii de producie agricol, exista unele comune care nregistreaz producii reduse la
mai multe capitole. Spre exemplu, lund n considerare 7 categorii de produse (3 tipuri de lapte, carne,
ou, cereale, fneuri-nutreuri i legume-cartofi) i analiznd primele i ultimele 10 comune din
clasament, observm performante sczute n cazul comunelor: Prjeti (comun din partea estic,
producie slab la 4 categorii de produse, fr a excela la celelalte 3), Cleja (3 categorii), Gioseni
(comun din partea estic, 3 categorii), Valea Seac (3 categorii) i Zeme (3 categorii).

Dezvoltare rural
n judeul Bacu peste 90% dintre localiti sunt de tip rural i peste 50% din populaie triete n
mediul rural. Agricultura, industria alimentar i silvicultura sunt de o importan primordial pentru
economia rural, prezenta activitilor non-agricole, legate de sectorul primar, mai ales exploatarea
resurselor naturale i procesarea, fiind nesemnificative n termeni economici. n anul 2007, sectorul
agriculturii, vntorii i silviculturii nregistra un numr de 67.300 persoane populaie ocupat (30% din
totalul populaiei ocupate din economia judeului, rata de ocupare n mediul rural fiind mult mai mare,
n special n zona de est). Economia rural a judeului Bacu este slab diversificata i nc
dependent de activitile agricole, ceea ce are drept consecin venituri reduse pentru ntreprinztorii
din mediul rural.
Conform datelor de care dispune AJOFM Bacu, la nivelul anului 2008, n funcie de mediul de
provenien, ponderea omerilor provenii din mediul rural este de 60,24%, iar majoritatea omerilor
de lung durat provin tot din acest spaiu.
Ca disparitate n dezvoltarea spaiului rural putem sublinia nivelul redus de acces la servicii publice n
teritoriul rural, n special n zona de est a judeului. Zonele rurale din Bacu sunt afectate de lipsa
semnificativ a infrastructurii i a deficienelor acesteia care afecteaz att dezvoltarea economic, ct
i calitatea vieii. Cele mai importante nevoi sunt legate de: drumuri, infrastructura de alimentare cu
apa, de canalizare, accesul la servicii medicale i educaionale.
Din totalul de 2.055 km de drumuri judeene i comunale, doar 220km sunt modernizate, iar distana
acoperit cu mbrcmini uoare rutiere este de 502 km. Dei judeul se plaseaz pe locul 2 n
regiune ca lungime a drumurilor judeene i comunale i ca pondere a drumurilor publice modernizate
din total (26.4%, la nivelul anului 2007), lungimea drumurilor judeene i comunale modernizate este
extrem de mic. Doar 15% din localitile din mediul rural beneficind de servicii de salubrizare n anul
2008.
Un alt aspect negativ l reprezint lips cronic a resurselor financiare n mediul rural (bugetele
locale), situaia fiind grav n special n partea de Est.
Repartiia teritorial a fondurilor SAPARD i PNDR dedicate diversificrii economiei rurale risc s
contribuie la accentuarea disparitilor de dezvoltare intrajudeteana. Printre principalele zone
beneficiare ale investiiilor SAPARD i FEADR n activiti non-agricole sunt i cteva orae (Slanic-
Modova, Moineti, Comneti, Drmneti) sau comune situate n apropierea concentrrilor
urbane/arterelor europene (Hemeiu, Filipeti, Cain, Orbeni, Mrgineni, Nicolae-Balcescu, Suceti),
comunele din zona estic a judeului pe de alt parte fiind mai slab reprezentate.
Anumite dispariti pot fi observate i n distribuia judeean a fondurilor europene destinate
autoritilor publice locale. Din totalul de 35 comune din jud. Bacu care au primit fonduri SAPARD i
FEADR/FEP pentru modernizarea spaiului rural, 12 sunt n zona de Est a judeului (la est de E85), 10
n zona central (strpunse de E85) i 13 n Vest (zona din vestul iretului). Astfel, 37,5% din
comunele estice, 66,6% din comunele din zona central i 34,2% din comunele din vest au beneficiat
de fonduri. Dei doar 1/3 din comunele estice au reuit s atrag fonduri, acestea au absorbit 36,3 mil
euro, n comparaie cu 25,8 mil euro n centru i 19,4 mil euro n vest, ceea ce dovedete faptul c
distribuia n zona central a fost cea mai extins i echilibrat.
Chiar dac pe teritoriul judeului Bacu s-au constituit deja 4 Grupuri de Aciune Locale, n cadrul axei
LEADER, implicate n dezvoltarea rural, acestea cuprind doar 40 de localiti (dintre care 2 orae) din
Profilul Monografic al Judeului Bacu

103

cele 93, comunele din zona de est a judeului fiind cele mai slab reprezentate (3 din 32 fiind membre
ale unui GAL).
De altfel, peste 50% din totalul fondurilor europene pentru agricultur i dezvoltare rural au fost
accesate de 4 municipii/orae (Bacu, Oneti, Moineti, Buhui) i 2 comune din zona acestora de
influen (Filipeti, Letea Veche), primele 6 beneficiare ale investiiilor, n ordinea enumerrii.
Dei ratele generale de absorbie ale fondurilor europene pentru agricultur i dezvoltare rural au
fost mai mari n Bacu dect media naional, se observ un declin al capacitii de absorbie n
mediul privat, de la un exerciiu la altul (de la 6,3% din total national pe SAPARD la 3,4% pe PNDR
pn n prezent pentru msurile cu beneficiari privai), n timp ce capacitatea de accesare/absorbie a
comunelor s-a meninut constant (cu 4%, respectiv 4,05% pentru msurile 2.1 SAPARD i 322
PNDR pn n prezent).

2.1.4. PROBLEME I DISPARITI PRIVIND PARTENERIATELE I
CAPACITATEA ADMINISTRATIV

Capacitate administrativ i parteneriate
Principala problem legat de dezvoltarea capacitii administrative este legat de situaia pregtirii
funcionarilor publici din cadrul administraiei publice locale. Implementarea instrumentelor
managementului modern de tipul planificrii strategice, a activitilor de monitorizare i evaluare
reprezint principalele aspecte care afecteaz performanta administraiei publice de la nivel judeean
i local.
Capacitatea instituiilor publice de a realiza parteneriate, ntre ele i cu mediul de afaceri i non-
guvernamental, este n prezent redus.
Consiliul Judeean Bacu
Context general
Consiliul Judeean Bacu este actorul cheie n gestionarea procesului de nnoire a judeului.
Capacitatea Consiliului Judeean de a elabora i implementa politici publice la nivel judeean
reprezint elemente importante ale reuitei procesului strategic pe termen mediu i lung.
Capacitatea administrativ a localitilor judeului Bacu este de asemenea o condiie a ndeplinirii cu
succes a obiectivelor propuse n documentul strategic. n cadrul demersului strategic exist mai multe
inte. n primul rnd, Primriile au rolul de a susine dezvoltarea localitilor pe care le conduc i de a
oferi servicii publice de calitate cetenilor. n al doilea rnd, Primriile trebuie s i dezvolte
capacitatea instituional de a cheltui responsabil banii publici, cu ajutorul celor mai bune resurse de
personal, cu un management al timpului eficient i pe baza unor proceduri de nou management
public.
Consiliul Judeean are rolul de coordonare al eforturilor de cretere a competitivitii economiei
judeene, a calitii vieuirii la nivel judeean. Modernizarea administraiei n sensul unei guvernri
locale care s respecte principiile doctrinei noului manangement public este de natur s asigure
condiiile favorabile modernizrii comunitilor locale.
Iniiativele Consiliului Judeean Bacu reflect interesul administraiei judeene n ntrirea capacitii
instituionale de a promova dezvoltarea judeean. n acest sens, o chestiune asumat privete faptul
c intele i indicatorii asumai n strategia de dezvoltare judeean nu pot fi atinse n absena
schimbrii percepiei autoritilor cu privire la instrumentele i metodele de guvernare local:
transparentizarea cheltuirii banilor publici i implicarea comunitii n stabilirea prioritilor locale,
identificarea unor mijloace suport pentru articularea intereselor publice locale ale cetenilor.
Autoritile judeene au avut deja iniiativa realizrii Strategiei i planului de aciune privind
meninerea i creterea integritii la nivelul Judeului Bacu, n perioada 2008-2010, un
document de politic a transparenei i integritii prin care se asum o guvernare transparent
Profilul Monografic al Judeului Bacu

104

aflat n conjuncie cu interesele cetenilor judeului Bacu. Asumarea unei politici explicite cu privire
la transparena i integritatea autoritilor publice dar i utilizarea de instrumente moderne de
guvernare (politici publice, fundamentare a impactului, reducerea barierelor administrative pentru
ceteni i mediul de afaceri, bugetarea pe programe i proiectetransparent) este n linie cu modelele
moderne de guvernare public practicate la nivel european.
Creterea capacitii instituionale a localitilor va urmri att creterea indicatorilor socio-economici
la nivel de localiti ct i o dezvoltare comun, bazat pe parteneriat i asociere, la nivel de jude.
Capacitatea de asociere i programare a localitilor va trebui s se dezvolte i s asigure accesarea
unor oportuniti comune. De asemenea, coeziunea judeean poate asigura dezvoltarea elementelor
orizontale la nivel administrativ: economia local, infrastructura, societatea civil.

Capacitatea instituional
Consiliul Judeean Bacu are o structur format din 226 de posturi din care 25 posturi de conducere
i 201 posturi de execuie. Structura de subordonare este una echilibrat, defalcnd atribuiile
importante la nivelul ntregului management al instituiei atribuii ale Preedintelui, Vicepreedinilor
i Secretarului judeului. O inovaie a administraiei publice romneti este reprezentat de instituia
administratorului public, care reprezint un sprijin important pentru managementul instituiei.
Dezvoltarea judeului se bazeaz extensiv pe activitatea Direciei Integrare European, care, cu un
personal de 21 de persoane coordoneaz activitatea de pregtirea a cererilor de finanare i
implementare a proiectelor europene. Consiliul Judeean Bacu deine o experien important m
accesarea proiectelor cu finanare nerambursabil (fonduri europene, fonduri bilaterale). Raportat la
numrul de proiecte pregtite pentru accesarea fondurilor europene structurale, eficiena Consiliului
Judeean Bacu este deosebit de bun dat fiind faptul c s-au ctigat proiecte la nivelul a mai multe
Programe Operaionale, acest element indicnd i faptul c echipa este specializat multidisciplinar.
Colaborarea pe orizontal ntre specialitii care pregtesc proiecte i celelalte departamente din cadrul
CJ este una foarte bun dat fiind timpii redui de pregtire a documentaiilor de depunere a cererilor
de finanare i contractare a proiectelor.
Capacitate Financiar
Capacitatea financiar a judeului Bacu trebuie s fie adecvat n realitate, iar, n acest sens, trebuie
urmrite atent competenele municipalitilor i Consiliului Judeean. Conform legislaiei de
specialitate, sintetic, atribuiile pe diverse domenii ale oraelor i Consiliului Judeean se reflect n
tabelul urmtor:
Profilul Monografic al Judeului Bacu

105


Conform tabelului sintetic de mai sus, se poate observa c atribuiile CJ-ului sunt mai reduse dect
cele ale localitilor din jude. Aceste atribuii pot fi pe de alt parte fructificate din plin dac Consiliul
Judeean i asum un rol de leadership judeean i regional. Consiliul Judeean Bacu s-a implicat n
acest sens la nivel judeean i a devenit un pilon pentru dezvoltarea judeean prin iniiativele sale:
asocierea pentru proiectele majore de infrastructur judeene; investiii n infrastructura de afaceri
judeean; susinerea pentru sectorul asistenei sociale, nvmntului i culturii, etc.
Pentru a putea juca acest rol de lider, Consiliul Judeean trebuie s dein resursele financiare
adecvate. Capacitatea financiar a bugetului judeean a rmas stabil n ultimii ani analizai (2007 -
2009). Astfel, se constat o cretere a veniturilor pentru anul 2008 la un nivel de 226.977.112 lei de la
180.630.040 lei n 2007. n 2008 se constat un regres, veniturile ajungnd la 221.212.800 lei. Situaia
ncasrilor este stabil fiind totui remarcat o involuie de ncasrilor din TVA, deci o reducere a
activitii comerciale la nivel judeean, de la 114.498.292 lei n 2008 la 96.011.693 lei n 2009.
Se observ o dinamic ascendent a cheltuielilor sociale n ultimii ani, capitolul Asisten Social
afectnd cel mai mult bugetul judeean. Dac n 2007 aceste cheltuieli se ridicau la 78.115.625 lei
(aprox 50% din buget), n 2008 au crescut la 93.438.154 lei pe fondul creterii bugetului general
(aprox 40% din total buget) iar 2009 a adus o cretere a acestor cheltuieli la 101.145.547 lei n
condiiile scderii bugetului (aprox 48% din total buget). Se impune practic o regndire i o reformare
a sectorului de asisten social la nivel judeean prin eficientizarea realizrii cheltuielilor i reformarea
instituiilor i reevaluarea grupurilor int pentru a scdea presiunea major exercitat pe bugetul
judeean n detrimentul investiiilor.
nc un aspect cheie legat de bugetul judeean privete evoluia cheltuielilor legate de investiiile n
infrastructura judeean de drumuri. Dac n 2007 execuia bugetului a nregistrat o cheltuial de
29.702.206 lei, n 2008 s-au cheltuit aproximativ 57.186.966 lei iar n 2009 cheltuielile s-au redus la
30.565.058 lei. Se constat aadar o reducere a cheltuielilor pentru investiii n infrastructur i o
cretere a cheltuielilor sociale, dezechilibru care trebuie corijat pentru a ca CJ Bacu s poat realiza
investiii care s genereze o cretere a competitivitii economice i de infrastructur a judeului.
De asemenea, o pondere mai mare n cheltuielile judeene au avut-o n ultimii ani banii alocai
proiectelor, de la 9.229.307 n 2007, la 8.127.391 n 2008 i 8.413.288 n 2009, fapt ce arat o
capacitate administrativ important n acest sens.
Pentru dezvoltarea proiectelor necesare autoritilor locale, Consiliul Judeean Bacu ofer asisten
APL-urilor pe baza fondurilor din capitolul de Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea
programului multianual de asisten tehnic pentru pregtirea proiectelor. n 2009 suma dedicat
Profilul Monografic al Judeului Bacu

106

acestor cheltuieli a fost de 627.314 lei, mult mai sczut dect n 2008 cnd pentru pregtirea
proiectelor autoritilor locale au fost cheltuii 1.481.532 lei. Acest sprijin financiar i tehnic pentru
autoritile locale trebuie secondat i de alte instrumente pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
c mpreun s genereze o capacitate tehnico-financiar adecvat care s permit atragerea i
absorbia de proiecte europene. Sumele alocate de Consiliul Judeean pentru echilibrarea bugetelor
locale au evoluat de la 16.714.000 lei n 2007 la 21.453.000 lei n 2009 i au sczut n 2009 pe fondul
recesiunii financiare pn la 19.884.000 lei n 2009.
n ceea ce privete capacitatea Consiliului Judeean de a a atrage surse de finanare sau a cofinana
proiectele de dezvoltare, aceasta se bazeaz pe gradul de ndatorare i bonitatea financiar a
instituiei. La nivelul anului 2010 existau 2 mprumuturi bancare pentru realizarea de investiii pentru
dezvoltare local. Cumulat, cele dou mprumuturi reprezentau un cuantum de 65.502.679 lei,
genernd un grad de ndatorare a bugetului judeean de 25%.
Surse de finanare
Unul dintre punctele majore de intervenie care pot duce la dezvoltare i cretere n economic local
este ntrirea relaiei cu sectorul privat. De aici pot rezulta nu doar colaborri public-privat ci i riscuri
comune, costuri, ncasri i dreptul asupra activelor. Autoritile publice locale dispun, cel puin n mod
teoretic, de mai multe instrumente legale care le permit angajarea n diverse forme de parteneriat
pentru finalitatea comun, de dezvoltare a comunitii locale i, dup caz, de regenerare urban.
Legea Administraiei publice (Legea 215/2001, art.125) dispune c bunurile care fac parte din
domeniul public su privat de interes local s poat fi concesionate ori s fie nchiriate. De asemenea,
conform Art. 126. consiliile locale pot da n folosin gratuit, pe termen limitat, bunuri mobile i imobile
proprietate public sau privat local, dup caz, persoanelor juridice fr scop lucrativ, care
desfoar activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciile publice.
Mai mult, Ordonana de urgen Nr. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii prevede ca
prin contractul de concesiune, o parte cedentul transmite altei pri concesionarul spre
administrare rentabil, pe un termen determinat, n schimbul unei redevene, o activitate economic,
un serviciu public, o subunitate productiv sau un teren proprietate de stat. Totodat, Ordonana de
urgen nr. 54/2006 (Art. 6) privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public
prevede calitatea de concesionar pentru orice persoan fizic su persoana juridic, romn ori
strin.
Cu toate acestea, acest cadru legislativ nu creeaz instrumente de parteneriat/contractare ci mai
degrab limiteaz colaborarea pentru diverse proiecte de dezvoltare urban, ntre autoriti publice i
alte entiti, fie c sunt Asociaii de Dezvoltare Intercomunitar, asociaii de proprietari sau mediul
privat. O form de asociere reglementat legislativ este Asociaia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI).
Componenta acestui organism este totui limitat. Legea nr. 286/2006 din 06/07/2006 privind
modificarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 definete asociaiile de dezvoltare
intercomunitara drept structurile de cooperare cu personalitate juridic, de drept privat, nfiinate, n
condiiile legii, de unitile administrative teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice, deci permite
doar stabilirea de parteneriate ntre autoritile publice locale. Rolul asociaiilor este acela de formulare
i implementare n comun de politici publice la nivel local.
Parteneriat i Asociativitate
Judeul Bacu are o experien important n realizarea de parteneriate pentru dezvoltare. De la
dezvoltarea de parteneriate cu administraii ale unor state europene, la realizarea de parteneriate
judeene pentru implementarea proiectelor strategice de dezvoltare i pn la susinerea
parteneriatelor rurale GAL-uri experiena Consiliului Judeean permite o dezvoltare facil a acestor
iniiative. La nivelul judeului Bacu exist n prezent 2 Asociaii de Dezvoltare Intercomunitar, una
care privete gestiunea apei i infrastructurii de epurare i o alt asociaie care implementeaz Planul
Judeean de Gestiune a Deeurilor. De asemenea, Consiliul Judeean s-a implicat la nivel de
parteneriat n mbuntirea capacitii de planificare strategic a autoritilor locale din judeul Bacu
prin implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabil a judeului Bacu avnd ca
Profilul Monografic al Judeului Bacu

107

obiectiv dezvoltarea capacitii de fomulare a politicilor publice, a capacitii de a realiza o mai bun
reglementare i planificare strategic n domeniul Dezvoltrii Rurale la nivelul judeului Bacu pentru
actorii cu activitate relevant n acest domeniu (Consiliul Judeean, Consilii Locale, Direcia Agricol a
Judeului Bacu), precum i a capacitii de a dezvolta parteneriate inter-instituionale.
Parteneriatele internaionale au adus judeul Bacu n atenia Comitetului Regiunilor prin candidatura
la concursul european Regiunea european cea mai deschis tinerilor 2009, organizat de
Adunarea Regiunilor Europei (ARE). Tema concursului pentru anul 2009 a fost creativitatea, inovaia
i spiritul antreprenorial al tinerilor. Judeul Bacu a obinut certificatul de Regiune deschis
tinerilor.

Capacitatea administrativ a Autoritilor Locale
Dezvoltare Local
Cheia unei dezvoltri comunitare solide o reprezint identificarea la nivel local a principalelor probleme
i nevoi, precum i a punctelor tari, a oportunitilor i strategiei care urmeaz a fi utilizate n
dezvoltare. Realizarea Strategiei de dezvoltare local reprezint primul pas ctre promovarea
coerent a intereselor locale, bazat pe un proces de planificare strategic a prioritilor de dezvoltare
locale, etap ndeplinit n procent de 93 %. Lipsa infrastructurii i a utilitilor este contientizat de
ctre administraiile locale ca factor inhibator al dezvoltrii. Acest lucru se observ i din ponderea
mare pe care o au proiectele de acest fel n agendele de lucru ale Consiliilor Locale.

n ultimii 5 ani au fost atrase mai ales proiecte de construcie/ reabilitare/ modernizare/ dotare spaii
publice (98 proiecte) i un numr aprox. egal de proiecte de construcie/ reabilitare/ modernizare de
drumuri, poduri, reele de ap i canalizare i staii de epurare (57 proiecte de reea ap, reea
canalizare, staie epurare, salubrizare, 53 proiecte de drumuri, poduri, amenajarea teritoriului). n
continuare, numrul i destinaia proiectelor necesare dezvoltrii n urmtorii 5 ani, care au deja
studiile de fezabilitate pregtite, pstreaz aceeai distribuie: cele mai multe orientate ctre categoria
spaii publice (117) i un numr aproape dublu de proiecte de drumuri, poduri, amenajarea teritoriului
(88), n comparaie cu cele de tipul reea ap, reea canalizare, staie epurare, salubrizare (47).
Diferena dintre cele dou categorii este dat de satisfacerea necesitilor de dezvoltare n sectorul
reelelor de ap, canalizare, staii epurare, salubrizare prin proiectele atrase n ultimii 5 ani i, mai
ales, de interesul ridicat fa de amenajarea teritoriului (regularizare curs ape curgtoare, mpduriri
etc.) i reabilitarea podurilor mai ales n zonele afectate de calamiti i dezastre naturale. Proiectele
atrase au fost finanate cu precdere din bugetul de stat sau local, iar numrul mic de proiecte
realizate din fonduri externe nerambursabile poate fi un indicator al lipsei de specialiti pregtii n
acest sens la nivelul administraiilor locale.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

108


Unele dintre aceste proiecte sunt derulate n cadrul unor asociaii intercomunitare (cea mai puternic
Asociaie de Dezvoltare Intercomunitar fiind ADIB). Perspectiva asupra dezvoltrii viitoare este
moderat-optimist, vzut cu progres constant n etape mici (57%)
16
Infrastructur i mediu
sau doar n anumite sectoare
(29%), opinii susinute i de posibilitatea accesrii fondurilor nerambursabile.
Situaia infrastructurii a fost surprins mai mult din perspectiva strii de fapt, dect a necesarului. n
primul rnd atrage atenia procentul mare de localiti (36%) care nu dein un management al
deeurilor. Un alt element semnificativ este acela c, pentru investiiile privind deeurile i
salubrizarea, se au n vedere n primul rnd banii de la bugetul local sau cei din fondurile
guvernamentale (18 cazuri) i mai puin cei din fonduri europene (9 cazuri) sau alte surse (1 caz).
Comunele care dispun de reea de gaze naturale sunt concentrate n partea de sud i vest a judeului,
un numr nsemnat de abonai gsindu-se n localitile Sascut (1410), Zeme (1000), Podu Turcului
(865).
n ultimii cinci ani au fost atrase proiecte n valoare de 33.986.361.529 lei, pentru prioritatea drumuri,
poduri, amenajarea teritoriului. O parte au fost folosii pentru reabilitarea prin asfaltare a 134,2 km
drumuri comunale i pietruirea altor 1311,2 km n ultimii 3 ani. Aceste cifre au semnificaie doar prin
compararea cu suma total a drumurilor deinute n administrare de ctre primriile participante la
studiu: 153,80 km drum naional, 57,96 km drum european, 538,75 km drum judeean, 765,22 km
drumuri comunale, 1056,53 km strzi i ulie.
Transportul public, iluminatul stradal, accesul la surse variate i rapide de informare (internet, cablu tv
etc.) nu pun probleme majore dect din perspectiva rspndirii i a calitii o singur comun a
declarat c nu exist transport public care s o lege de localitile nvecinate, iar 6 au considerat c nu
este suficient. Cu toate acestea, faptul c aproape 93% dintre localiti declar c exist potenial
acces la servicii de internet , reprezint un progres important n ceea ce privete dezvoltarea local pe
termen mediu i lung.

16
Conform studiului sociologic derulat la nivelul autoritilor publice locale din judeul Bacu
Profilul Monografic al Judeului Bacu

109


Localitile cele mai izolate din punctul de vedere al distanei fa de municipiile judeului sunt cele din
Sud Est-ul judeului (acestea sunt mai apropiate de oraele Adjud i Brlad). Distana mare fa de
polii urbani principali ai judeului, plasarea n zona de cmpie (deci cu pondere mare a suprafeelor
arabile n totalul terenului agricol) i locuinele construite din pmnt creeaz imaginea de baz a
srciei comunitare.
Calitatea locuirii este diferit n funcie de tipul de relief asociat localitii: comunele din zonele de deal
i munte ale judeului cu numr mare de locuine construite din lemn au o calitate a locuirii uor
crescut n comparaie cu cele din zona de cmpie unde locuinele construite din paiant i chirpici
ofer condiii de confort i igien mult mai sczute.
Dezvoltarea economic a comunitii
De o importan major pentru acest capitol este relaia dintre administraia local i IMM, ca
mecanism de convertire a activitilor economice n bunstare colectiv, precum i de stimulare a
antreprenoriatului cu rol social n comunitate. Din aceast privin rspunsurile primite sunt
satisfctoare, primriile (95%) dovedind c sunt contiente de rolul important pe care agenii
economici l joac n comunitate, cel puin prin asigurarea de locuri de munc i contribuiile la bugetul
local. O problem o reprezint ns nivelul redus al colectrii taxelor de la acetia, precum i faptul c
n unele cazuri acetia au doar punctul de lucru pe raza localitii, nu i sediul social. Din punct de
vedere al nevoilor mediului de afaceri judeean, autoritile publice locale consider c exist anumite
reglementri care, odat mbuntite, pot crea condiiile dezvoltrii competitivitii locale.

Analizat pe tipuri de activiti economice, contribuia financiar a mediului de afaceri la bugetele
locale este frunta n cazul a 19 localiti, iar aportul sectorului agricultur este esenial n cazul altor
4. De baz rmne ns contribuia transferurilor de stat ctre bugetul local, excepiile de la aceast
regul fiind puine: Coofneti 0%, Ghime Fget i Gioseni 40%, Mrgineni 35%, Strugari 5%.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

110

n ceea ce privete gradul de ndatorare al localitilor din judeul Bacu, repondenii sondajului derulat
au afirmat n proporie de 36% c nu exist ndatorare local, 9 sunt ndatorate sub 10%, 6 localiti
sunt ndatorate la n procent de 30% n timp ce 3 repondeni nu au putut rspunde.

n ceea ce privete dezvoltare pe termen mediu i lung, exist un anumit optimism moderat al
autoritilor locale din judeul Bacu.

Resurse umane/ social/ cultur/ nvmnt
Dezvoltarea fie ea comunitar sau social nregistrat din punctul de vedere al creterii bunstrii
colective, este necesar s se reflecte i la nivelul bunstrii individuale, prin asigurarea locurilor de
munc, a serviciilor sociale de baz (educaie, asisten medical specializat) la nivel local.
Navetismul, fr a reprezenta o disfuncie social, exprim imposibilitatea satisfacerii acestor trebuine
la nivel local. Comunele care au rspuns chestionrii au apreciat un numr de peste 12.750 de
navetiti, cei mai muli dintre ei elevi (38%). Pe lng acetia se gsesc i 1144 profesori care se
deplaseaz zilnic ctre unitile de nvmnt din alte localiti i cca 6580 de salariai.
Plecrile temporare din localitate (pentru a munci n strintate) sau definitive, exprim n general
aceleai cauze economice sau de dezvoltare profesional personal care se gsesc i n cazul
navetismului, dar cu o rezolvare categoric a problemei. n ultimii 3 ani se apreciaz c aproximativ
6350 de persoane au prsit localitile rurale ale judeului Bacu pentru a se stabili n strintate
(4603), n mediul urban (1264) sau n alte comune (504). Depopularea satelor prin plecarea tinerilor
ctre centrele urbane sau n strintate este una dintre ameninrile cele mai des identificate, chiar
dac migraia temporar n strintate este n scdere, n ultimii 2 ani.
omajul i distribuia sa pe teritoriul judeului sunt n strns legtur cu polii de dezvoltare ai
judeului. Astfel, numrul cel mai mare de omeri la nivel rural l putem gsi n comunele limitrofe
marilor orae. Aproape fiecare centru urban se nvecineaz cu o comun al crei omaj sare de media
judeului. Aceste comune sunt: Buhoci, Poduri, Trgu Trotu i, innd cont de vecintatea celor dou
orae Adjud i Brlad, putem s adugm Sascut i Podul Turcului. Alte localiti cu numr ridicat de
omeri mai sunt Ciui, Faraoani i Cleja.
Venitul minim garantat (VMG) grupeaz, n funcie de numrul ridicat de beneficiari, cteva comune
din Nord-Estul judeului (recunoscut ca fiind cea mai srac zon a judeului) Roiori (900 pers.),
Lipova (1553 pers.), Ungureni (1052 pers.) i din Sud Coofneti (1120), tefan cel Mare (615),
Valea Seac (584). Datorit criteriilor folosite pentru acordarea ajutoarelor, VMG poate fi folosit ca
Profilul Monografic al Judeului Bacu

111

marca pentru identificarea pungilor de srcie, cu observaia c trebuie corelat cu compoziia etnic a
localitilor. Se constat c principalul furnizor de servicii sociale sunt Primriile, piaa privat a
serviciilor sociale fiind n acest moment
Ca probleme sociale auto-identificate la nivel local srcia a fost numit de 44 de ori, slaba calificare a
forei de munc de 39 de ori, migraia de 35, problemele legate de minoriti de 7 ori, iar lipsa locurilor
de munc de 6 ori.
Capacitate administrativ
33% dintre localitile judeului Bacu nu au actualizat PUG, iar acest lucru reprezint o posibil
piedic n derularea eficient a unor programe de dezvoltare. Activitatea primarului este raportat
constant
17
n 55 de cazuri, iar cea a primriei n 26 de cazuri. n medie, primriile au organizat 4-5
dezbateri publice anuale pe teme de interes local. Excepiile notabile sunt Bereti Tazlu cu 25 i Luizi
Clugra i 16 dezbateri publice.
Una dintre explicaiile slabei finanri a proiectelor prin fonduri europene este dat de lipsa
personalului specializat pentru scrierea acestui tip de proiecte. 20 de primrii nu dein nicio persoan
specializat n scrierea sau gestiunea proiectelor, iar 34 consider c mai au nevoie de personal
specializat pentru aceast activitate. n acest caz, avem 49 de primrii care au folosit consultan
extern pentru accesarea fondurilor, cele care nu apelat nici la aceasta modalitate de optimizare a
procesului de finanare motivnd lipsa fondurilor sau nencrederea cauzat de numrul mare de
proiecte cu consultant nefinalizate.

n privina relaiei dintre administraia local i alte instituii privind sprijinul pentru dezvoltarea local,
cele mai des nominalizate instituii sunt Consiliul Judeean (45 cazuri), Autoritatile de Management din
ministere responsabile cu Fondurile Structurale (43 cazuri) i Prefectura (40 cazuri). O implicare mai
activ se ateapt i din partea ADR Nord-Est.
n ceea ce privete capitolul transparen, nivelul administrativ al autoritilor locale din judeul Bacu
se nscrie n trendurile naionale. Doar 26 localiti realizeaz anual raportul conform legii 544/2001
privind legea liberului acces la informaiile publice, n timp ce doar 55 localiti public un raport anual
de activitate.

17
Prin intermediul Raportului Anual de Activitate al Institu iei
Profilul Monografic al Judeului Bacu

112


2.2. FUNCIONALITATE SOCIALA

2.2.1. INCLUZIUNE SOCIALA, DEMOGRAFIE SI MIGRATIE


Demografie i migraie
Bacul este n continuare un jude preponderent rural. Populaia urban a judeului reprezint 46,2%
din numrul total al locuitorilor, rezultnd un grad de urbanizare mult mai sczut dect media pe ar,
care este de 52,7%.
Exist o disparitate vizibil ntre gradele de populare a zonelor vestic i estic, cauz i consecin a
performanelor economice att de contrastante ale teritoriilor separate de rul Siret. Densitatea
rezidenial descrete din vestul spre estul judeului, lunca Siretului constituind o zon clar de
demarcare. n vestul i centrul judeului se ntlnesc densiti cuprinse ntre 1000 i 3500 loc/km
2
i
chiar peste 3500 loc/km
2
n perioada 2001-2006, n domeniul industriei (extractiv, prelucrtoare, energie,etc.), al doilea
domeniu ca numr de persoane ocupate, populaia ocupat a sczut de la 70.900 la 55.500 persoane
, n partea de est valorile sunt cuprinse intre 400 - 1000 loc/km, 14 comune
avnd densitatea sub 700 loc/km .
n perioada ultimului recensmnt al populatiei Romaniei (2002), populaia judeului Bacu tinde s
descreasc, pe fondul sporului natural negativ, dar i al sporului migratoriu mare (care atinge i cote
de 16% pentru plecri fr schimbare definitiv a domiciliului). Scderea populaiei totale este un
fenomen ngrijortor deoarece este asociat cu intesificarea presiunii sociale, prin diminuarea
accentuat a populaiei active i prin mbtrnire demografic, deci creterea numrului de persoane
care pun presiune asupra sistemului asigurrilor sociale de stat. Fenomenul este mai accentuat n
zona de sud est, care a fost i rmne o zon cu descretere demografic.

Politici sociale - Incluziune social
Din statisticile existente la nivelul anului 2007 privind numrul mediu al pensionarilor, observm faptul
c procentul acelora care beneficiaz de pensia/asigurare social de stat pe teritoriul judeului Bacu
relativ la populaia total este inferior procentului naional (19% n Bacu i 21,5% pe ar) i uor
superior celui regional (19% fa de 18,3%), dar putem remarca n acelai timp faptul c procentul
pensionarilor din Bacu a crescut considerabil (cu 2,3%) n perioada 2000-2007. Pe plan regional,
judeul Bacu nregistreaz numrul cel mai mare de pensionari (138.358 persoane n anul 2006).
n ceea ce privete situaia cheltuielilor cu protecia social a omerilor, datele de la nivelul anului
2006 indic faptul c judeul Bacu se plaseaz peste media naional (42.519 mii lei fa de 36.753
mii lei) i peste cea regional (de 36.152 mii lei). Cu un cuantum de cheltuieli cu protecia social a
omerilor de 161.349 RON/ an/ 1000 persoane active civile, judeul Bacu ocupa n anul 2007 locul 2
pe plan regional, dup judeul Vaslui, care de altfel se confrunta cu cea mai ridicat rat a omajului.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

113

(scdere cu 22%), evoluie mult accelerat fa de media naional, de doar 2,33%, ceea ce reflect
un declin industrial rapid, cu impact sever asupra ratei omajului n jude, superioar mediei la nivel
naional n ultimii 3 ani.
Din datele nregistrate de ctre AJOFM Bacu privind Planul de formare profesional pentru anul
2008, se remarc faptul c majoritatea beneficiarilor cursurilor de formare profesional care
beneficiaz de gratuitate sunt omerii i persoanele aflate n detenie. Se remarc de asemenea faptul
c la aceste cursuri nu au participat, n anul 2008, persoane din mediul rural sau persoane angajate
interesate s previn omajul, categorii la care nu au fost ndeplinii indicii din Planul de formare
profesional. De asemenea, se poate observa faptul c Planul pe 2008 nu include persoane
aparinnd categoriei absolvenilor, iar inta propus pentru persoanele din mediul rural este mult prea
mic, dac o raportm la nivelul omajului din acest spaiu (dup mediul de provenien, ponderea
omerilor provenii din mediul rural este de 60,24%).
n anul 2008 au fost ncadrai un numr de 596 de omeri, absolveni ai cursurilor de formare
profesional, ceea ce reprezint aproximativ 50% din totalul omerilor nscrii la cursuri.
Insuficiena sprijinului financiar sau proasta gestiune a fondurilor alocate reprezint obstacole majore
n asigurarea unor servicii sociale de calitate. Procedura greoaie de acreditare a Serviciilor Sociale
Primare este un alt aspect negativ, ceea ce genereaz blocaje serioase, dat fiind nevoia ca aceste
servicii s funcioneze mai ales n mediul rural. O alt problem semnalat a fost lipsa de informare la
nivelul societii civile, ONG-uri, fapt care a dus la o slab colaborare ntre autoriti i societatea
civil, i la un numr sczut de parteneriate.
Numrul sczut de primrii autorizate ca furnizori de servicii sociale, i anume numai 15 din totalul de
93 la nivelul judeului Bacu (8 rurale i 7 urbane), mpiedica accesarea de fonduri nerambursabile.
Sntate
Indicatorii generali la nivelul anului 2008 pun n eviden o situaie nesatisfctoare privind:
numrul de locuitori ce revin la un medic 706 fa de 427 media pe ar i 545,
media regiunii NE
numrul de locuitori/personal sanitar mediu 193 fa de 162 media pe ar i 174,
media regiunii NE
n ceea ce privete numrul de paturi la 1.000 de locuitori, indicatorul judeului Bacu este de
asemenea sub media pe ar, 4,7 fa de 6,4 i sub 5,7, media regional.
Privind comparativ situaia acelorai indicatori pentru anii 2000 i 2007, se observ o scdere a
numrului de paturi disponibile la 1.000 de locuitori, dar creterea numrului personalului medical de
orice categorie i specializare.
Analiznd situaia dispunerii teritoriale a principalelor tipuri de uniti sanitare, observm c judeul
Bacu exceleaz la prezena spitalelor, a dispensarelor medicale, sanatoriilor balneare, cabinetelor
stomatologice i a laboratoarelor de tehnic dentar, cu valori peste mediile naional i regionala, dar
este deficitar n ceea ce privete ambulatoriile de spital i de specialitate, policlinicile i laboratoarele
medicale, cu valori sub media naional/media regional, fr a beneficia de centre de sntate,
preventorii, uniti medico-sociale sau centre de diagnostic sau de specialitate.
Una dintre cele mai mari probleme este lipsa personalului medical calificat din mediul rural, nsoit de
lipsa medicilor de specialitate, lipsa finanrilor i a fondurilor necesare pentru a plti salariile cadrelor
medicale.
De asemenea, numrul farmaciilor aflate n jude este insuficient, aceast deficien afectnd n
special mediul rural. O alt observaie este cea legat de faptul c dispariia cabinetelor medicale din
cadrul colilor a dus la o pierdere a educaiei medicale n rndul tinerilor
18

18
Focus Grup Social Aprilie 2010
.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

114

Organizaiile non-guvernamentale semnaleaz de asemenea colaborarea ineficient cu autoritile,
blocndu-se astfel foarte multe iniiative cu potenial pentru jude.

2.2.2. EDUCAIE I CULTUR
Educaie
Privind repartizarea cadrelor didactice la numrul de elevi i studeni n anul 2007-2008 observm
dispariti la diferitele niveluri de educaie: dac n nvmntul liceal, profesional, primar i gimnazial
profesorii i educatorii sunt bine reprezentai n raport cu media de 16 elevi/profesor, nivelurile
postliceal i superior sunt deficitare la acest capitol (166, respectiv 27 studeni per profesor).
Cu 33 de licee dispuse n ntreg judeul, Bacu se claseaz doar pe penultimul loc n regiunea Nord-
Est ca numr al acestui tip de unitate de educaie ce revine la 10.000 de colari, ceea ce reflect un
deficit important.
Potenialul uman al judeului Bacu este ridicat, dar sistemul su educaional nu este cel mai extins
din regiunea Nord-Est. n anul colar 2006/2007, cu o populaie colar total de 134.218 persoane,
judeul Bacu ocupa locul 3 n cadrul regiunii Nord-Est, n urma judeelor Iai i Suceava. De altfel,
aceste dou judee nregistrau un numr superior de elevi/studeni pentru fiecare grad de nvmnt.
Cu 8.235 studeni nregistrai n nvmntul superior, judeul Bacu se clasa n urma celorlalte centre
universitare regionale, judeul Iai (60.102 studeni) i judeul Suceava (10.579 studeni).
Principalele probleme cu care se confrunt sistemul educaional din judeul Bacu sunt legate de:
existena unui numr mare de profesori necalificai n sistem, creterea abandonului colar, starea
precar a dotrilor colare i a utilitilor din coli, precum i scderea atractivitii profesionale a
meseriei de dascl.
Se remarc o disparitate acut ntre nivelul de dezvoltare al sistemelor universitare din principalele
motoare economice ale regiunii, judeele Iai i Bacu. De asemenea, distana dintre judeul Bacu,
Suceava i Iai este destul de mare dac privim cifrele ce indic cheltuielile din cercetare i numrul
personalului ce activeaz n domeniul C-D. Bugetul proiectelor de cercetare derulate n Universitatea
Vasile Alecsandri, cea mai important din judeul Bacu, a fost n 2008 de 4.366.485 lei, iar n 2009
valoarea acestuia a sczut cu 68%, la doar 1.401.934 lei.
Exist o serie de deficiene ce pot fi observate la nivelul nvmntului superior, legate de capacitatea
de inserie pe piaa forei de munc, oferta educaional i capacitatea instituiei de a dezvolta
activiti non-didactice. n privina nvmntului cu profil tehnic, trebuie menionat faptul c
Facultatea de tiine din cadrul Universitii Vasile Alecsandri, care cuprinde secia de Informatic -
Matematic, este cea mai puin dezvoltat n ceea ce privete numrul de absolveni. Structurile
instituionale care s faciliteze integrarea absolvenilor pe piaa forei de munc sunt nc slab
dezvoltate.
Ritmul de inserie este mai lent n cazul Facultii de tiine Economice i al Facultii de Litere (UVA),
iar absolvenii Facultii de tiine i ai celei de tiine ale Micrii, Sportului i Sntii tind s se
integreze mai rapid pe pia. Totui, se remarca faptul c rata inseriei de succes a absolvenilor de
Inginerie i tiine Economice se afla sub media Universitii, ceea ce dovedete c o bun parte a
studenilor acestora nu reuesc s obin locuri de munc n aceste domenii, la doi ani de la absolvire.
Relativ la situaia anului 2008, gradul de inserie al absolvenilor promoiei 2009 a fost mult mai mic n
Universitatea Vasile Alecsandri, scderea numrului celor ce au reuit s gseasc un loc de munc
variind ntre 15-20%, n funcie de Facultate, ceea ce reflecta o tendin negativ pe termen scurt.
n cadrul celor dou universiti din jude nu exist nc parteneriate cu mediul de afaceri care s se
traduc n derularea de programe de burse sau programe masterale finanate de ctre companii
private. De asemenea, se remarc absena unor iniiative de tip start-up sau spin-off care s aduc
venituri suplimentare i s permit dezvoltarea capacitii CDI a instituiilor de educaie superioar.


Profilul Monografic al Judeului Bacu

115

Cultur
Fondul cultural de patrimoniu al judeului Bacu 368 de monumente, dintre care 70 de situri
arheologice se afl n procent de 70% n stare avansat de degradare datorit lipsei finanrilor, dar
i a faptului c majoritatea se afl n proprietatea unor persoane fizice/juridice care nu realizeaz
investiii n aceste obiective, lsndu-le s se degradeze. Modificarea legii regimului caselor i
cldirilor cu valoare cultural/de patrimoniu ar reprezenta un pas extrem de important,o alt necesitate
fiind formularea unui plan de achiziii a acestor cldiri i transferarea lor n patrimoniul de stat.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

1162.3. FUNCIONALITATEA SPAIAL

Analiza funcionalitii spaiale reprezint unul din principalele instrumente de identificare a
disparitilor unui teritoriu. Acest instrument are la baz metoda analizei spaiale geografice, care face
referire la mediul geografic, privit ca un sistem complex; cunoaterea acestuia implic urmrirea
fiecrei componente, a elementelor specifice, i a legturilor dintre acestea. Aceast analiza permite
nu numai cunoaterea alctuirii si structurii teritoriului, ci si nelegerea modului de funcionare a
acestuia si a componentelor sale, pe baza ansamblului de legturi existente.
De asemenea acest instrument permite identificarea dezvoltrii anterioare a teritoriului evideniind
poteniale erori sau elemente de dezvoltare neglijate.

Cadru Natural

Lund n considerare poziionarea geografic a judeului Bacu mpreun cu elementele de relief
prezente pe teritoriul acestuia, putem afirma faptul c acesta este divizat n 3 seciuni. Aceste 3
seciuni coincid cu divizarea n trepte a reliefului, de la Vest la Est, a judeului Bacu
O prim seciune, situat n vestul judeului, ce reprezint 1/3 din suprafaa acestuia, este
caracterizat de prezena zonelor montane. Aceast regiune montan cuprinde culmi i depresiuni ce
aparin grupei munilor Trotuului, pe care valea Trotuului l strbate de la NV la SE, iar n Sud apar
cteva culmi ce aparin Munilor Vrancei. Aceast zon este caracterizat prin ntinse pduri i pajiti
naturale, bogate resurse balneoclimaterice, iar cile de comunicaie i aezrile umane cu caracter
permanent fiind limitate.
O a doua seciune este caracterizat de treapta intermediar, n zona Subcarpailor Orientali formai
dintr-o zon depresionar la limita zonei montane i un aliniament de dealuri n partea de Est, pn n
lunca Siretului. n aceast zon se pot remarca de asemenea i terasele nalte ale principalelor ruri
ce strbat judeul: Siretul, Trotuul i Bistria. n aceast zon s-au dezvoltat majoritatea localitilor,
aceasta oferind condiii favorabile dezvoltrii.
Cea de a treia seciune este compus din Lunca Siretului cu o vale larg de 3-4 Km i Podiul
Moldovei, format din culoarul Siretului, Vestul colinelor Tutovei i spre Nord Colinele Blueti.
Aceast zon este format din suprafee joase, terasele joase din luncile rurilor contureaz principal
caracteristic a teritoriului formnd mari ntinderi unde nivelul apei freatice este relativ ridicat, crend
zone cu exces de umiditate.
n ceea ce privete starea de degradare a terenurilor, aceasta se datoreaz att diversitii structurale
ct i diversitii formelor de relief (podi, dealuri, munte, adnc fragmentate de vile rurilor).
Degradarea terenurilor n zona montan i a dealurilor se datoreaz n principal altitudinii (n cazul
munilor), a modul de folosin al terenurilor (lipsa suprafeelor mpdurite) i a pantelor. n aceste
zone se afl 85% din suprafaa cu eroziuni excesive din jude.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

117

Cadrul Natural
Profilul Monografic al Judeului Bacu

118


Accesibilitate Regional

Judeul Bacu poate fi caracterizat drept principala poart de acces a Moldovei pentru teritoriile din
Centrul i Sud-Estul Romniei. Teritoriul Judeului Bacu este strbtut de 8 trasee de drumuri
naionale: DN2(E85), DN2F, DN2G, DN11 (E577),DN11A, DN12A,DN12B i DN15. n aceste trasee
de clas superioar de pe teritoriul judeului Bacu se nscriu i dou drumuri naionale E85 (drumul
reper de orientare Nord-Sud) i E577.
n contextul accesibilitii regionale a judeului Bacu este important de menionat reeaua de ci
ferate ce strbate judeul pe o lungime de 226 de km. Chiar dac calea ferat dubl Adjud Bacu
Roman, face parte din magistrala 500 Bucureti Buzu Focani Bacu Pacani Viani,cotat
ca magistral trans-european, mpreun cu faptul c aproape 50% din reeaua de ci ferate ce
strbate judeul Bacu este pe 2 ci , judeul Bacu nregistreaz un deficit de accesibilitate feroviar
n zona de Est a judeului (ce reprezint 1/3 din totalul suprafeei judeului), aceasta nedispunnd de
nici un traseu de cale ferat. De asemenea densitatea reelei de cale ferat la 100kmp/jude este de
34,1km/1000kmp cu mult sub media pe ar care este situat la 46,2km/1000kmp. n prezentul context
rezult o insuficient dotare cantitativ i calitativ n echiparea judeului.
Dintr-un punct de vedere spaial, n contextul regional, judeul Bacu beneficiaz de o poziionare
favorabil, iar fr a lua n considerare calitatea infrastructurii de acces putem afirma c aceasta
acoper necesarul de comunicare.


Profilul Monografic al Judeului Bacu

119

Analiza accesibilitii judeene i aglomerrile urbane

n afara celor 8 trasee de drumuri naionale ce strbat judeul Bacu, judeul dispune de o reea de
drumuri locale (drumuri judeene i comunale) de peste 2000km. Cele 49 de drumuri judeene
reprezint aproape 40% din totalul infrastructurii de drumuri locale. Aceast reea de drumuri locale
completeaz reeaua principal de drumuri naionale i servete reeaua de localiti i traficul local.
Avnd n vedere dispoziia spaial a principalelor ci de comunicaie din jude, se poate observa
deficiena drumurilor naionale n partea de Est a teritoriului. Lipsa unor aglomerri urbane n partea
de Est a judeului nu ncurajeaz modernizarea reelei de drumuri locale pentru transformarea unora
dintre acestea n drumuri de clas superioar.
n ceea ce privete principalele aglomerri urbane din jude, acestea sunt concentrate n partea de
vest. Poziionarea geografic a oraelor din jude creeaz grupri de zone de influen urban cu
caracter att economic ct i social. Prezentele zone de influen urban identificate dispun de o bun
deservire att din punctul al infrastructurii rutiere, ct i al celei tehnico-edilitare, interacionnd ntr-un
mod natural.

Analiza zonelor de influen judeean

Gal-uri si alte forme de asociere de pe teritoriul judeului
Spre deosebire de zonele de influen urban att GAL-urile ct i alte forme de asociere ntre
comune, prezente pe teritoriul judeului, creeaz zone ce genereaz o influen local. Acestea pot
ajunge s aib un impact judeean, n funcie de mrimea lor i de domeniile de activitate pe care le
promoveaz. Avantajul pe care aceste tipuri de asocieri l pot oferii dezvoltrii judeului, este direct
legat de controlul pe care acestea l exercit asupra membrilor asocierii; cu ct asocierea se bucur
de o notorietate mai important, iar membrii acesteia coopereaz ntr-o manier coerent, cu att mai
mult asocierea poate influena dezvoltarea la nivel local.
n prezent pe teritoriul judeului Bacu exist instituite 4 GAL-uri:
- Valea Muntelui
- Valea Trotuului
- Valea Bistriei
- Agricultur i tradiii bcuane: Noi Orizonturi
Formele de asociere identificate acoper 2/3 din teritoriul judeului, acoperind n totalitate localitile
situate pe axul central Nord-Sud, acestea beneficiind de o accesibilitate facil. Este important de
remarcat faptul c acestea nu sunt repartizate uniform pe teritoriul judeului, partea de Est ne
prezentnd nici un interes major pentru constituirea oricrei forme asociative.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

120

Accesibilitate judeean i aglomerrile urbane


Profilul Monografic al Judeului Bacu

121

Zone de influen judeean (grupri de interese, GAL-uri)

Profilul Monografic al Judeului Bacu

122

Analiza Gal-uri si Productie Agricol

n ceea ce privete productivitatea agricol la nivelul judeului Bacu, pe lng diversitatea acesteia,
putem remarca i diferitele concentrri de producie agricola.
Zona de Vest a judetului, este caracterizata de prezenta pasunilor si de productia de lapte de vac, pe
cand zona de Est este dedicat sectorului cerealier.
Zona central a judeului, dezvoltat n jurul axului de comunicaie E85, este zona cu cea mai variat
producie agricol. Partea de Sud a acestei zone este caracterizat de producia de ou de consum i
prezint n principal un specific cerealier. n ceea ce privete partea de nord aceasta poate fi
caracterizat drept zona cea mai productiv a judeului, existnd o concentrare a produciilor de
carne, oleaginoase, legume i ou de consum. De asemenea n aceast zon sunt poziionaii
principalii:
- productori i procesatori din jude,
- exportatori
- investitori n CDI din sectorul agroalimentar
n concluzie putem preciza faptul c productivitatea agricol a judeului este repartizat omogen pe
ntreg teritoriul, fiind identificate anumite concentrri productive ce interacioneaz ntr-un mod
coerent.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

123

Gal-uri si Productie AgricolProfilul Monografic al Judeului Bacu

124


2.4. CALITATEA VIEII


2.4.1. INFRASTRUCTURA SI UTILITATILE

n ceea ce privete infrastructura rutier, judeele care dein cea mai mare pondere de drumuri
judeene i comunale modernizate sunt judeele Suceava i Vaslui cu 16,52%, respectiv 11,64%. La
sfritul anului 2007, raportat la indicatorul cantitatea drumurilor judeene i comune modernizate,
judeul Bacu se afla pe locul 3 ntre judeele Regiunii.
Componenta infrastructur constituie o cauz i un efect al slabei performante economice a zonei de
Est a judeului. La o simpl privire a densitii reelei rutiere n zonele de Est i Vest se poate observa
o reea mult mai dens n partea de V, cu mai multe drumuri judeene i drumuri naionale i
europene.
n partea de Est a judeului prodomin drumurile judeene i comunale cu grad de modernizare foarte
sczut, iar majoritatea localitile din aceast zon nu sunt conectate la reeaua de alimentare cu ap
i de canalizare. Totodat, indicatori precum mbtrnirea populaiei i o activitatea economic redus
determin un interes sczut pentru reabilitarea sau extinderea infrastructurii existente.
Pentru perioada 2008-2013 Consiliul Judeean are un program complex de reabilitare a drumurilor
judeene, printr-o planificare multipl, Programul Operaional Regional i buget propriu.
n urmtorii ani se preconizeaz a se moderniza aprox. 295 km, reprezentnd 30,44%. Primele
drumuri care voi fi reabilitate (dou dintre ele fiind deja n reabilitare) sunt: drumul judeean DJ 119 F,
Ciui-Pralea, km.0+000-14+300; DJ 116, Tg. Ocna-Oituz, km.15+800-26+700; DJ 252, Huruieti-
Giceana-Parincea-Bibireti-Buhoci, km.75+300-130+100.
Drumul DJ 116 va lega Tg. Ocna de drumul E 574, premis pentru asigurarea unei conectri sporite a
mediului de afaceri ntre Tg. Ocna i drumul european. Totodat, reabilitarea DJ 252 ar constitui un
avantaj major pentru reducerea decalajului de dezvoltare dintre zona de V i E.
Un aspect important ce trebuie reliefat n cadrul acestui subiect este necesitatea definirii unui scop mai
larg al aeroportului Bacu i contextualizarea acestuia n cadrul amplu al economiei judeene i
regionale (ceea ce se va dezvolta economic n jurul aeroportului business, cargo,turism etc.) .
Pentru ca acesta s deserveasc, n diferite forme, ci mai muli beneficiari, este necesar punerea
n valoarea a aeroportului prin extinderea infrastructurii de acces ctre acesta i legarea acestuia de
cile de acces ctre alte judee (Vrancea, Braov, etc).

Utiliti
La sfritul anului 2006 ponderea localitilor care erau conectate la reele de alimentare cu ap
potabil n Regiunea Nord-Est se situa pe ultimul loc, cu o pondere de numai 10,62% fa de
ponderea de 12,40% pe ar dar i fa de celelalte regiuni.
Consiliul Judeean Bacu a realizat Master Plan-ul judeului Bacu pentru alimentare cu ap,
aprobat n anul 2009, fiind evaluat drept un punct de sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de utiliti
publice la nivel judeean. Pornind de la situaia actual, situaia judeului Bacu n ceea ce privete
infrastructura de alimentare cu ap i de canalizare este satisfctoare, ocupnd locul 12 la nivel
naional (cu 47 de localiti racordate), respectiv locul 16 pe ara (cu 22 de localiti cu sisteme de
canalizare). De altfel, n prezent doar 38% din spaiul rural este acoperit de sistemul de colectare a
deeurilor, situaie ce trebuie adresat cu urgen.
Este important de menionat faptul c o zon sensibil pentru dezvoltarea judeului (Moineti-
Comneti-Drmneti) nu dispune nc de o asociere n acest domeniu, constituirea acesteia fiind
Profilul Monografic al Judeului Bacu

125

identificat ca o prioritate. Localitile Comneti, Moineti i Drmneti, considerate poteniale
centre de dezvoltare nu beneficiaz nc de staii de epurare sau de o racordare complet la reeaua
de alimentare cu ap.
Reeaua de canalizare public din Regiunea Nord-Est se afl ntr-o stare de degradare ridicat.
Judeele Bacu, Suceava i Iai prezint cele mai multe localiti racordate la reeaua de canalizare
public.
Principalele probleme identificate n aceste sectoare sunte legate de urmtoarele aspecte: starea
precar a infrastructurii i utilitilor n zona de Est a judeului, Lipsa coordonrii i a concetrrii
eforturilor de dezvoltare n acest sector (naional cu judeean, public cu privat), problema declinului
industrial are consecine asupra capacitii mediului privat de a susine dezvoltarea infrastructurii,
resurse financiare sczute la nivel judeean, lipsa unor asocieri intercomunitare pentru realizarea unor
proiecte comune de infrastructur i utiliti, gradul redus de extindere al infrastructurii de servicii
publice n spaiul rural i gradul de uzur al reelei urbane, reeaua de management al deeurilor slab
dezvoltat.

2.4.2 PROTECIA MEDIULUI

n judeul Bacu majoritatea localitilor urbane (n procent de 94%) beneficiaz de servicii de
salubrizare. Diferena fa de gestionarea deeurilor din mediul rural este semnificativ (doar 15% din
localitile din mediul rural beneficiaz de servicii de salubrizare).
n anul 2007, aproximativ 40% din localitile judeului Bacu beneficiau de servicii de salubrizare, din
care 82% n mediul urban i 4% n mediul rural.
n ceea ce privete tema polurii industriale, dei exist deja 3 staii automate (2 n Bacu i una n
Oneti), finanate din fonduri ale Ministerului Mediului, n zona Moineti - Drmneti este resimit
necesitatea unei noi staii. Existen o strategie la nivel judeean n domeniul managementului riscului
la inundaii, pe baza creia unele lucrri sunt deja n execuie, altele fiind planificate.
n prezent exista un proiect aflat n derulare pentru identificarea zonelor de risc pentru alunecri de
teren, iar localitile considerate prioritare din punct de vedere al vulnerabilitii sunt: municipiul
Moineti, oraul Buhui, comun Solon, comun Faraoani, Comun Zeme, comun Helegiu,
comun Luzi Calugara, comun Parava, comun Livezi, comun Gura Vii, oraul Tg. Ocna, comun
Prjol, comun Iteti i oraul Slnic Moldova.

Profilul Monografic al Judeului Bacu

126


3. TENDINE DE DEZVOLTARE


3.1. TENDINE ECONOMICE


3.1.1. CTRE ECONOMIA CUNOATERII

Concetrarea ntreprinderilor i integrarea n lanuri i clustere
Cu o populaie total de 719.844 locuitori i 10.880 societi comerciale nregistrate n anul 2007,
judeul Bacu avea o densitate de 15,11 firme / 1000 locuitori, plasndu-l pe locul 2 n regiune, puin
sub judeul Iai, dar sub media naional. Judeul Bacu deinea n anul 2001 o pondere de 2,59% din
totalul ntreprinderilor din Romnia, plasndu-se pe locul 10 la nivel naional i pe locul 2 n regiunea
NE, dup judeul Iai. Din punct de vedere al concentrrii IMM-urilor, cu un numr de 14 IMM-uri (i
micro) la 1000 de locuitori, judeul Bacu ocupa n anul 2005 locul 3 la nivel regional.
n condiiile n care regiunea NE nregistreaz cea mai sczut densitate a ntreprinderilor/ 1000
locuitori, putem considera un avantaj faptul c judeul Bacu se apropie de media naional, iar
consolidarea poziiei de leadership regional, alturi de judeul Iai, poate fi considerat o oportunitate.
Judeul Bacu cuprinde o serie de ntreprinderi mari nc performane, grupate teritorial i sectorial n
jurul fostelor zone industriale: Valea Trotusului, municipiile Bacu i Oneti. n anul 2008, cele 52 de
societi comerciale mari (250 i peste angajai) realizau 40,4% din totalul cifrei de afaceri a judeului
Bacu, 40% din profitul brut, angajnd 26,5% din salariai, n timp ce IMM-urile realizau 60,6% din
cifra de afaceri, 60% din profit, genernd 73,5% din totalul locurilor de munc. Majoritatea
ntreprinderilor mari ce activeaz n judeul Bacu sunt concetrate n industria prelucrtoare, fie ea
alimentar, constructoare de maini i aeronave (Bacu) sau petrochimic (Valea Trotuului i
Oneti).
Dezvoltarea tradiional a sectoarelor economiei Bcuane, dar i tendinele mai recente au favorizat
conturarea anumitor lanuri valorice. n mod tradiional, judeul Bacu a cuprins segmentele de
upstream i downstream ale industriei petroliere/petrochimice. Producia agricol, vegetal i animal
este conectat ntr-o anumit msur de industria alimentar, n special panificaia i procesarea
crnii. Industria aeronautic a fost n mod eficient conectat cu industria militar i cea constructoare
de maini i componente avansate, i de transporturi. Integrarea teritorial i sectorial este nc
limitat la nivel judeean, iar concetrarea n clustere poate constitui o soluie pentru creterea
competitivitii economice i pentru atacarea unor provocri comune diverselor industrii i servicii.

Dezvoltarea industriilor de vrf/ a tehnologiilor avansate
Potenialul de cretere cel mai mare ntr-o economie bazat pe cunoatere l au acele sectoare care
dezvolt i folosesc cea mai avansat tehnologie, industriile de vrf. Pe teritoriul judeului Bacu au
fost i sunt dezvoltate anumite sectoare inovative, cu un potenial ridicat de cretere i generatoare de
valoare adugat mare. Industriile de vrf reprezentate n judeul Bacu sunt, n esen, industria
aeronautic/aerospaial i cea a componentelor avansate pentru telecomunicaii, electronic i
electro-optic. Industrii avansate ce urmeaz celor de vrf pe scara tehnologic sunt industria chimic
i a produselor chimice, a mainilor i aparatelor electrice.
Aerostar Bacu reprezint cea mai important companie din industria aeronautic romneasc, din
punct de vedere al cifrei de afaceri i al exporturilor, asigurnd integrarea, fabricaia, modernizarea i
Profilul Monografic al Judeului Bacu

127

mentenana pentru sisteme de aviaie i sisteme defensive terestre, fiind n acelai timp un furnizor de
piese, aerostructuri, subansamble i echipamente pentru aviaia general i civil, furniznd i servicii
de mentenana i conversie pentru aviaia civil.
Relevana companiei pentru industria nalt bcuan este dat de faptul c Aerostar deine o
importan unitate de C-D, cu 150 de angajai (din 350 total pe judeul Bacu) din care 128 ingineri, iar
n cadrul Planului Naional pentru Cercetare-Dezvoltare i Inovare compania a avut 50 de contracte
derulate n perioada 2000-2008 pe subprogramele: RELANSIN, AEROSPAIAL, SECURITATE,
CEEX, PARTENERIATE, INOVARE, etc.
n jurul industriei aeronautice din Bacu se dezvolt o serie de sectoare conexe sau complementare.
n primul rnd, n completarea sectorului de activitate al Aerostar activeaz ali exportatori importani
din jude. Spre exemplu, Elmet Internaional reprezint unul dintre cei mai mari exportatori Bcuani, o
companie specializat n fabricarea de componente high-tech, pentru aviaie, tehnica militar,
telecomunicaii i electronic.
n al doilea rnd, Aerostar beneficiaz de o poziie strategic, n centrul unei infrastructuri militare
constituit din aeroportul Bacu i alte baze militare, ceea ce a permis dezvoltarea industriei de
aprare n aceast zon, fie ea aviatic sau terestr., Compania american Textron, productor al
unei game de vehicule blindate utilizate de armatele mai multor state aliate NATO, i-a anunat dorina
de a produce autovehicule blindate la Aerostar Bacu. Este cert faptul c transferul de cunoatere
generat de parteneriat va spori capacitatea tehnologic a companiei Aerostar i va contribui la
lansarea unei tendine pozitive pentru industria de aprare din regiune.
O alt companie Bcuana, World Machinery Works (WMW) i desfoar activitatea n proiectarea,
execuia i comercializarea de maini-unelte, reprezentnd un furnizor important pentru industria
aerospaial european, implicat n fabricarea unor piese ale rachetei Arianne 5 pentru EADS,
liderul european n programe spaiale. Comanda EADS reprezint practic un punct de plecare pentru
un parteneriat foarte benefic pentru industria de vrf romneasc, ce poate asigura o dezvoltare pe
termen lung.
Industria constructoare de maini i aparatur electric este prezent n judeul Bacu prin
companiile WMW i UTON SA, productoare de maini-unelte, utilaj tehnologic i echipament
enegetic.
Industria petrolier, petrochimica i chimic este reprezentat de ntreprinderi mari precum
Chimcomplex Borzesti, RAFO SA sau Amurco.
Industriile de vrf menionate, precum cea aeronautic, cea aerospaiala, militar i cea a mainilor i
componentelor avansate dein un potenial deosebit pentru cretere pe termen lung, iar extinderea
acestora ar avea un impact de spillover n multe alte sectoare, de la servicii conexe precum
transporturile sau distribuia, pn la domeniile cercetrii i educaiei. Practic, aceste sectoare,
asociate cu emergenta ITC ar putea constitui fora motric din spatele dezvoltrii sustenabile a
economiei cunoaterii n judeul Bacu, iar porcesul global de reconversie industrial trebui s se
concetreze pe aceste arii de interes. Dezvoltarea acestor zone de interes trebuie s fie abordat din
multiple perspective: prin extinderea de infrastructur de transport i de afaceri, prin ameliorarea i
specializarea educaiei i formrii, prin susinerea i particularizarea cercetarii- dezvoltrii.

Dezvoltarea Cercetrii, Dezvoltrii i Inovrii
n condiiile n care evoluia tehnologic este generat n primul rnd de sectorul cercetarii-dezvoltarii,
judeul Bacu aflndu-se n prezent n urma judeelor concurente pe plan regional din punct de vedere
al ateniei dedicate cercetrii, promovarea unor politici publice care s stimuleze investiiile n CDI,
extinderea accesului la TIC i consolidarea parteneriatelor i alianelor ntre mediul privat i cel
universitar reprezint prioriti pentru asigurarea unui creteri economice sustenabile.

La nivelul anului 2007, procentul salariailor din C-D n judeul Bacu se plaseaz cu mult sub media
naional, acest indicator cunoscnd o scdere continua n perioada 2000-2007, pe fondul diminurii
numrului de salariai din domeniu (care aproape se njumtete). Un aspect pozitiv l constituie
Profilul Monografic al Judeului Bacu

128

creterea valorii fondurilor dedicate acestui sector din economia judeului Bacu n perioada 2000-
2007, cretere care, din pcate, nu a inut pasul cu ritmul de cretere de la nivel naional i regional
(unde cheltuielile n aceast activitate aproape se nzecesc). Drept consecin, primele 2 clasate pe
plan regional n acest sector, deasupra Bacului, sunt judeele Iai i Suceava, cu 3.013, respectiv
512 angajai n domeniu, 101,2 , respectiv 21,0 salariai din C-D la 10.000 persoane civile ocupate,
fa de 15,6 n Bacu i cu cheltuieli ce atingeau, n 2007, 130.298 mii lei, respectiv 14.199 mii lei. n
privina numrului de salariai din C-D la 10.000 persoane civile ocupate, valoarea pentru judeul
Bacu este sub 50% din media regiunii NE i reprezint aproximativ 30% din media naional.

Dup cum aceste aspecte reflecta n mod evident o slbiciune pentru competitivitatea judeului Bacu
n regiune, putem considera c meninerea acestui dezechilibru i neglijarea continu a sectorului va
reduce cu mult din capacitatea judeului Bacu de a produce, aplica i disemina cunoatere cu
valoare economic i social i, n mod inevitabil, va diminua din dinamismul firmelor locale n raport
cu competitorii regionali i naionali.
Practic, cel mai important lucru pe care autoritile publice l pot face pentru a susine creterea
economic este sprijinirea cercetrii n universiti i n mediul privat i reducerea distanei, n toate
formele sale, dintre mediul de cercetare i mediul antrprenorial.
Sporirea accesului mediului universitar la infrastructur de afaceri i transfer tehnologic reprezint un
prim pas ctre ntrirea capacitii de parteneriate, capacitate ce s-ar putea traduce, odat cu trecerea
timpului, n aliane de cercetare dintre universiti i companii, care s permit transferul de tehnologii,
brevete i patente, dar i constituirea unor echipe mixte de cercettori.
Curriculele i programele universitare trebuie s implice n mod activ i s integreze exigentele
companiilor inovatoare din jude, i trebuie adpate i actualizate pentru a corespunde tendinelor de
dezvoltare n industriile de vrf.

Infrastructura de sprijinire a afacerilor/transfer tehnologic
Judeul Bacu dispune n prezent de o semnificativ infrastructura pentru sprijinirea afacerilor,
facilitarea transferului tehnologic i ncurajarea inovrii, alte proiecte de dezvoltare fiind n derulare
sau n stadiul de planificare, n funcie de cererea conturat n anumite zone pentru acest tip de
faciliti. n viitor, structurile de acest tip trebuie extinse i accesibilitatea lor logistic i tehnic trebuie
mbuntita pentru a permite accesul mediului universitar, al serviciilor conexe i al altor companii. De
asemenea, noi structuri trebuie dezvoltate pentru a deservi zonele de cretere urban neglijate pn
n prezent.
Cea mai mare structura de sprijinirea a afacerilor i transfer tehnologic este Parcul Industrial HIT
Hemeiu, dedicat serviciilor, instruirii i produciei IT, produciei industriale i serviciilor conexe,
incluznd un centru de afaceri. Construirea acestui spaiu ITC a urmrit stimularea pe plan local i
regional a afacerilor n domeniu, a unor activiti industriale conexe, susinerea i ncurajarea spiritului
antreprenorial n rndul specialitilor i atragerea investitorilor strategici ce pot dezvolta proiecte
specifice. Parcul are i o destinaie educaional, urmrind dezvoltarea nvmntului de specialitate
la toate nivelurile. Centrul de afaceri i expoziional Bacu cuprinde un incubator de afaceri de 5 nivele
i un spaiu pentru expoziii i conferine. Cele dou structuri sunt complementare i deservesc
mpreun polul de cretere al municipiului Bacu, zon care concetreaza cea mai mare parte a
ntreprinderilor din jude, spaiul unde se realizeaz cea mai mare parte a cifrei de afaceri i a profitului
brut i unde activeaz cel mai mare numr de angajai. Amplasarea celor dou structuri apare ca o
soluie i mai fireasc dac lum n calcul poziia logistic favorabil a municipiului Bacu, situat la
intersecia a dou drumuri europene i deservit de un aeroport international.
Judeul Iai gzduiete o structur similar ce poate concura pe plan regional pentru atragerea
investiiilor n domeniu, Parcul Tehnopolis, aplasat n preajma Centrului Expoziional Moldova, care
este incubatorul de afaceri asociat. Trebuie remarcat faptul c, n prezent, judeul Iai este mult mai
prolific n spaiul IT, universitar i CDI, n consecin dezvoltarea structurilor de afaceri pe teritoriul
judeului Bacu trebuie s valorifice profilul i tradiia s industrial specific, pentru a transforma
Bacul ntr-o destinaie atractiv pentru investiiile i proiectele de dezvoltare n industrie i servicii
Profilul Monografic al Judeului Bacu

129

conexe, pe plan regional, fr a concura cu judeele vecine pentru investiii externe pe nie care nu i
ofer avantaje competitive.
n prezent, singura zon de dezvoltare n afara municipiului Bacu ce cuprinde o infrastructur de
afaceri/parc industrial este Zona industrial Buhui (ZIB), ce ofer suport i spaii de activitate pentru
companii din industria uoar, mecanic i IT. ntreaga zon cuprinde 24 ha, reprezentnd practic un
spaiu de reconversie i transformare a industriei uoare desfurata cndva pe teritoriul judeelor
Neam, Bacu i Iai.
Ceilali poli urbani din judeul Bacu, precum zona Moineti-Comneti-Drmneti i zona Oneti nu
beneficiaz de structuri pentru incubare,transfer tehnologic sau inovare n afara platformelor
industriale petroliere i petrochimice aflate n proces de restructurare. Dei proiectul de dezvoltare a
unei structuri de profil n zona Vii Trotuului a fost imaginat, materializarea acestuia nu a avut loc din
lipsa finanrii i a colaborrii ntre cele 3 municipaliti. Aceast situaie trebuie remediat n viitor
pentru a valorifica potenialul unor zone cu infrastructuri industriale nc funcionale i cu puternice
tradiii productive i educaionale.

ntrirea capacitii sistemelor educaionale i de sntate de a susine creterea economic
Doi piloni majori reconoscui pentru impactul lor asupra competitivitii economice sunt educaia i
sntatea. Sectoarele educaiei i sntii sunt singurele domenii n care judeul Bacu se plaseaz
peste (sau are valori apropiate de) media naional ca productivitate a muncii, investiii brute i ritm de
cretere al numrului de persoane ocupate, practic cele mai performante sectoare dominate de
capitalul public.
n ciuda acestui fapt, indicatorii generali la nivelul anului 2008, privind numrul de locuitori ce revin la
un medic, numrul de locuitori/personal sanitar, numrul de paturi la 1.000 de locuitori, plaseaz
judeul Bacu sub mediile naional i regional. Analiznd situaia dispunerii teritoriale a principalelor
tipuri de uniti sanitare, se observa faptul c judeul Bacu este deficitar n ceea ce privete
ambulatoriile de spital i de specialitate i policlinicile, cu valori sub media naional/media regionala,
fr a beneficia n vreun fel de centre de sntate, preventorii, uniti medico-sociale sau centre de
diagnostic sau de specialitate.
Din punctul de vedere al repartizrii unitilor colare i a cadrelor didatice la mia de persoane
colarizate, judeul Bacu nregistreaz deficiene la nivelul nvmntului liceal. Un ntreg ansamblu
de instituii de nvmnt profesional, vocaional i postliceal trebuie reconsiderat i reintegrat n piaa
forei de munc.
O atenie sporit trebuie direcionat ctre modernizarea i extinderea infrastructurilor de educaie i
sntate, iar sectorul fomarii profesionale, al instruirii/ specializrii fi formrii profesionale continue
trebuie ncurajat i extins.

Modernizarea i extinderea infrastructurii de transport
Dei judeul Bacu este relativ bine conectat la infrastructur de transport naional i regional
(drumul E85 fiind unul dintre cele mai circulate drumuri naionale i traficul pe aeroportul Bacu fiind
prognozat s creasc), i deine, la rndul su, o infrastructur intrajudeean destul de extins, o
problem crucial pentru creterea economic viitoare a judeului o reprezint legarea cilor de acces
judeene la Coridoarele Paneuropene (coridorul IX) i la autostrada Moldova (Tg. Mures- Iai).
ntreaga sa situaie logistic trebui regndita n condiiile n care autostrada Moldova va evita judeul
Bacu i va strpunge direct judee cu care se afla ntr-o anumit concurenta regional (pentru
investiii, proiecte de dezvoltare, turism, etc.), precum Iai i Neam. Astfel, dezvoltarea Autostrzii
Focsani-Bacu-Sabauani, care leag Coridorul IX de Autostrada Moldova (aflat deocamdat doar la
stadiu de proiect-pilot, ce ar urma s fie finanat din fonduri de coeziune), a drumurilor naionale i
judeene conexe acesteia i a aeroportului Bacu devin prioriti fundamentale n strategia de
dezvoltare pe termen lung a judeului.

Profilul Monografic al Judeului Bacu

130


3.1.2 CTRE O AGROINDUSTRIE COMPETITIV

Creterea competitivitii industriei alimentare prin aglomerare
Sectoarele produciei animale, ale procesrii de carne i de panificaie reprezint cele mai competitive
sectoare din agricultura i industria alimentar Bcuan. Judeul Bacu deinea, n perioada 2005-
2007, poziia de lider regional al produciei agricole animale, iar n prezent posed efective
semnificative de animale, n special de psri, caprine i porcine, n timp ce productorii de nutreuri
concetrate sunt lideri judeeni d.p.d.v. al cifrei de afaceri i al profitului din acest sector al economiei
judeului. n continuarea acestui lan valoric se afl industria Bcuan de procesare alimentar, bine
dezvoltat, marcat de prezena unor operatori economici de importanta naional. Remarcabil este i
potenialul judeului pentru valorificarea fondului sau forestier, unul dintre cele mai importante la nivel
regional i naional.
Avantajele poziiei geografice i al strii bune a infrastructurii de transport i utiliti trebuiesc
valorificate pentru a crete importana judeului ca centru regional de procesare i producie agricol.
Poziia nodal i capacitatea existena de producie, procesare i depozitare ar putea fi valorificate
prin transformarea judeului Bacu ntr-un centru regional de distribuie i comer, chiar i prin
dezvoltarea unei Burse regionale a produselor agro-alimentare.
De asemenea, segmente importante ale produciei agricol i industriei alimentare au o tendin de
concetrare n zona ce cuprinde municipiul Bacu i comunele din nordul sau. Aceasta este o zon ce
cuprinde att productori de cereale, ct i productori i procesatori importani (carne, panificaie,
alte produse animale), exportatori din industria alimentar i investitori n cercetare i dezvoltare n
acest sector. Practic toate componentele necesare realizrii unui cluster agro-alimentar (produse
primare, productori de maini-unelte, procesatori alimentari, comerciani wholesale i retail, ct i
furnizori de servicii pentru sectorul agro-alimentar, mediul de cercetare) sunt prezente n zon, care de
altfel este articulata i prin constituirea unui Grup Local de Aciune n cadrul axei LEADER (GAL
Valea Bistriei). ntre aceste sectoare economice se nasc interdependene i prin conectarea lor se
constituie lanuri valorice. De asemenea, o mare parte din investiiile realizate n cadrul programelor
SAPARD i PNDR au avut ca beneficiari ageni economici din aceast zon.
Prin constituirea unui cluster agro-alimentar n zon, concetrat pe procesarea crnii i panificaie,
actorii din zona pot nfrunta mpreun anumite provocri i pot mbria oportuniti comune.
Competitivitatea sectoarelor ar crete prin facilitarea accesului ntreprinderilor din zon la
infrastructur de cercetare, dezvoltare i transfer tehnologic i la diverse servicii conexe, precum
formarea profesional sau serviciile de managament/marketing. n acelai timp, concentrarea acestor
sectoare ar crete atractivitatea lor pentru investiii, credite i granturi. Integrarea diverilor productori
ar putea duce la fuziunea exploataiilor i maximizarea eficientei sectorului primar. Relaiile dintre
autoritile publice, mediul universitar i mediul privat din agroindustrie ar putea fi consolidate ntr-o
zon avantajat de proximitatea spaial i gradul de extindere a infrastructurii de transport i afaceri.
Nu n ultimul rnd, acest gen de integrare ar contribui foarte mult la conturarea/consolidarea unor
braduri alimentare judeene pe plan regional, national i european.

Accelerarea transformrilor structurale n agricultur
ncurajarea asocierii este prioritatea zero pentru creterea performantei sectorului agricol: asocierea i
comasarea terenurilor ar crete productivitatea medie, iar exploataiile de mari dimensiuni ar fi mult
mai competitive pe plan naional i european. Asocierea i fuziunea productorilor ar putea asigura
mobilizarea resursele necesare practicrii unei agriculturi pe suprafee mari, competitive creditele
Profilul Monografic al Judeului Bacu

131

pentru utilaje i maini moderne, pentru formarea resurselor umane i garaniile agricole ar fi mult mai
accesibile. Asociaiile i grupurile de productori vor fi n msur s realizeze investiiile necesare
pentru ndeplinirea standardelor de funcionare i de calitate, pentru a spori sigurana alimentar i
pentru a putea concura de pe picior de egalitate cu produse similare din import. Investiiile n
mbuntiri funciare i n modernizarea parcurilor agricole ar fi de asemenea mai uor de realizat i ar
extinde acoperirea teritorial a serviciilor agricole.
Creterea capacitii instituionale a Camerelor agricole i extinderea sistemului de consultan,
instruire i specializare n agricultur sunt necesare pentru creterea productivitii muncii i pentru
sporirea accesului fermierilor la fonduri.
Constituirea unui sistem de instituii i instrumente pentru a determina potenialul comercial al
diverselor categorii de produse agro-alimentare i pentru sporirea accesului i cotelor de pia ale
productorilor i procesatorilor din judeul Bacu ar fi de asemenea o msur benefic, intit ctre
creterea capacitii de marketing regional. n condiiile n care judeul Bacu are un potenial logistic
semnificativ, acesta se poate plasa n centrul unei reele de distribuie i marketing regional al
produselor agro-alimentare.
O tendin economic fireasc, care trebuie susinut, o reprezint tranziia resurselor umane dinspre
sectorul primar ctre alte domenii de activitate, precum procesarea sau serviciile din mediul rural.
Acest proces este mai avansat n prezent n judeul Bacu dect n alte zone din regiunea NE i poate
fi accelerat prin msuri de diversificare a economiei rurale i de formare a resurselor umane n alte
sfere de competene i cunotine.

3.1.3. TENDINE PRIVIND CAPACITATEA ADMINISTRATIV

Tendine privind capacitatea administrativ a Consiliului Judeean
Importana modernizrii managementului public la nivelul autoritilor publice judeene i locale este
dat de faptul c noile instrumente de finanare solicit o anumit abordare a proiectelor. Dintre
elementele care ar trebui modificate la nivelul Autoritilor Publice Locale putem meniona: realizarea
unor separri clare ntre atribuiile funcionarilor publici, realizarea unor echipe de proiect care s aib
expertiza implementrii de proiecte, echiparea Primriilor cu soluii moderne de guvernare, de tip
inovativ care s permit o mai mare flexibilitate i eficien.
Toate aceste elemente sunt doar o component din schimbrile care trebui s aib loc la nivelul
administraiei. Faptul c unele localiti au dezvoltat un management modern al serviciilor publice
intensific decalajul de dezvoltare ntre comuniti i o alocare n final injust a resurselor ctre cei
care au potenialul real de a dezvolta localitile proprii.
Din cauza diferenelor de dezvoltare la nivelul localitilor judeului Bacu, o dinamic fireasc const
n dezvoltarea capacitii acelor uniti administrativ teritoriale care nu au un aparat de specialitate
pregtit s acceseze proiecte de dezvoltare. Dinamica la nivelul judeului n ceea ce privete asocierile
ntre localiti pentru accesarea proiectelor majore este una pozitiv iar nvarea bazat pe bune
practici constituite un instrument util de dezvoltare.
O alt tendin natural genereaz adncirea discrepanelor n materie de dezvoltare instituional.
Localitile cu bugete mici i cu o baz limitat de impozitare nu pot s se dezvolte n contextul actual
i n corelare cu modificarea legii finanelor publice locale care impune principiul proporionalitii ntre
performana financiar i modul de realizare al bugetelor publice. Consiliul Judeean Bacu va oferi
sprijin autoritilor locale care sunt localizate n zonele pungi de srcie, n special prin investiii n
infrastructura de baz care ofer oportunitatea generrii de investiii.
Tendine privind capacitatea financiar
Marea majoritate a bugetelor locale depind de bugetul de stat din cauza slabei dezvoltri economice
locale. ncasrile din taxe i impozite sunt deosebit de sczute n zona estic a judeului, unde nu
exist efervescen economic. Se observ o scdere a veniturilor colectate la nivelul ntregului jude
Profilul Monografic al Judeului Bacu

132

pe fondul crizei financiare i scderii veniturilor populaiei. Fondurile de echilibrare i alte transferuri
ctre autoritile publice locale reprezint sursa principal financiar pentru autoritile locale.
Capacitatea financiar a judeului Bacu reprezint suma tuturor bugetelor autoritilor locale bazate
pe o bun capacitate de colectare a taxelor i impozitelor. O bun colectare a taxelor i impozitelor
presupune o informare coerent i consistent a contribuabililor persoane fizice i mediu de afaceri cu
privire la obligaiile financiare. n contextul reducerii activitii economice a companiilor exist riscul ca
activitatea de colectare s aib de suferit. n acest sens, autoritile judeene i locale din judeul
Bacu i asum o agend deschis de reducere a barierelor administrative cu privire la facilitarea
efecturii plilor dar i o serie de msuri de mai bun reglementare care s duc la creterea
interesului contribuabililor pentru plata taxelor locale sau judeene. n acest sens, sistemele
centralizate de management al documentelor (petiii, cereri de informaii) i birouri unice pentru
centralizarea tuturor serviciilor publice, reprezint soluii pentru creterea calitii serviciilor publice.
Descentralizarea aduce temeri dar i oportuniti pentru autoritile judeului Bacu. Acestea vor trebui
s-i gestioneze banii disponibili iar, n acest sens, vor trebui s eficientizele managementul tuturor
serviciilor care urmeaz a fi deconcentrate (spitale, instituii de cultur, coli).
Tendine privind sursele de finanare
Fondurile europene reprezint un potenial major de dezvoltare dar accesarea acestora comport
costuri administrative importante pe care marea majoritate a localiilor judeului Bacu nu le pot
susine. n acest sens, Consiliul Judeean Bacu poate deveni motorul agregrii i stimulrii
iniiativelor la nivel de jude, att prin susinerea costurilor proprii ale autoritilor locale pe proiecte ct
i prin realizarea de proiecte n parteneriat cu scopul creterii capacitii administrative.
O alt oportunitate care ncepe s se dezvolte n judeul Bacu este cea a realizrii unor parteneriate
public private. Pentru a reui angrenarea acestor parteneriate, un rol important l au i ali actori n
asociere cu Consiliul Judeean. Camerele Agricole, bncile i alte servicii financiare i de consultan
sunt actorii cheie ce pot dezvolta aceste iniiative. Dezvoltarea proceselor de politici publice la nivel
judeean i local reprezint o condiie a dezvoltrii acestor iniiative prin consacrarea utilizrii
instrumentelor de tipul studiilor de impact.
Avantajele pe care parteneriatele public-private le aduc administraiei publice locale sunt multiple:
- soluii diverse de finanare privat a proiectelor publice,
- reducerea costurilor pentru administraiile centrale sau locale
- utilizarea know-how-ului i a managementul privat n cadrul proiectelor publice
- inovaie tehnic i un nivel mai ridicat al calitii serviciilor furnizate.
Riscul principal al PPP consta n faptul c fr o atent reglementare i monitorizare a procedurii de
selecie a partenerului privat i a derulrii proiectelor de tip PPP, aceste proiecte pot deveni un mijloc
periculos de "nghiire" a resurselor statului. De exemplu, n Marea Britanie, unul dintre statele cu
expertiza vast n acest domeniu, pregtirea unui contract PPP important dureaz aproximativ un an.
ncurajarea investiiilor publice i private de ctre autoritile locale i judeene din Bacu poate lu
forme diferite, incluznd:
- parteneriate publice/private sub form de contracte, concesii, societi mixte;
- stimulente fiscale, credite, mecanisme de reinvestiii;
- folosirea bunurilor publice pentru ncurajarea investiiilor
- finanarea datoriilor sau alte aranjamente investiionale care sunt luate de ctre orae cu
propria rspundere(n cadrul propriului bilan municipal) sau de ctre emisii de obligaiuni n
afara sistemului financiar public
- atragere fondurilor structurale

Profilul Monografic al Judeului Bacu

133

Tendine privind parteneriatele i asociativitatea

Un element cheie al dezvoltrii, iniiativele de parteneriat i asociere trebuie s se dezvoltae prin
creterea capacitii administrative. Capacitatea administrativ redus n cazul autoritilor publice
locale mici care au misiunea de a gestiona serviciile publice de interes local i a celor de utiliti
publice i lipsa unui management orientat ctre rezultate sunt deficienele cronice care pot fi
constatate n prezent la nivelul judeului Bacu. Diferenele dintre unitile administrativ teritoriale sunt
pronunate i n ceea ce privete gradul de echipare a infrastructurii locale i ca urmare din punctul de
vedere al accesibilitii serviciilor publice cu caracter local. Soluiile posibile pentru a adresa
provocrile datorate nivelului redus de capacitii administrative n cazul autoritilor administraiei
publice locale mici includ:
reducerea gradului de fragmentare administrativ prin comasarea unitilor administrativ
teritoriale cu capacitate administrativ sczut,
organizarea i furnizarea n comun a unor servicii publice de interes local, precum i a
serviciilor comunitare de utiliti publice,
descentralizarea difereniat a atribuiile ce revin autoritilor administraiei pubice locale n
funcie de capacitatea autoritilor publice locale de a le prelua i gestiona conform unor
standarde minimale

Tendine privind capacitatea administrativ a Autoritilor Locale
Capacitatea Primriilor de a accesa i implementa finanrile europene este sczut n prezent, lipsa
personalului specializat, a departamentelor de pregtire a proiectelor cu finanare european
constituind cauze majore ce genereaz aceast situaie. Pentru a putea susine investiiile din fonduri
europene nerambursabile, att cele proprii ct i cele ale autoritilor locale, Consiliul Judeean sprijini
Primriile prin diverse instrumente financiare disponibile. Aceste sume ofer garanii n ceea ce
privete posibilitatea continurii pregtirii i atragerii de proiecte finanate din fondurile structurale ale
Uniunii Europene.
Creterea capacitii administrative a administraiei publice din judeul Bacu este condiionat de
deschiderea autoritilor locale n a asimila cunotinte noi de management public. Modernizarea
administraiei n sensul unei guvernri locale care s respecte principiile noului manangement public
este de natur s asigure condiiile favorabile modernizrii comunitilor locale. Informatizarea
administraiilor, atragerea personalului specializat n scrierea de proiecte i crearea unei nelegeri
privind importana utilizrii politicilor publice la nivelul decidenilor din instituiilor publice reprezint
condiii pentru eficientizarea administraiei.

Abordarea administraiei publice se va schimba n ceea ce privete tratamentul acordat, care n noua
paradigm vor deveni clieni, acest tip de abordare semnificnd o asumare a reformrii serviciilor
publice cu scopul de a oferi cele mai bune produse comunitii. O dezvoltare coerent nu poate fi
atins n absena schimbrii percepiei autoritilor cu privire la instrumentele i metodele de
guvernare local: transparentizarea cheltuirii banilor publici i implicarea comunitii n stabilirea
prioritilor locale, identificarea unor mijloace suport pentru articularea intereselor publice locale ale
cetenilor. Toate acestea vin pe un trend al interesului autoritilor publice locale de a accesa
finanri nerambursabile. Acest element trebuie completat cu o cretere a capacitii acestora de a
evalua corect nevoile i impactul unor proiecte costisitoare pentru comunitate. Cheltuirea banilor
publici poate fi realizat eficient doar n condiiile obinerii unui impact direct n comunitate. Aceast
problem este resimit la nivelul autoritilor locale iar rezolvarea s const ntr-o apropierea i o
profesionalizare a mediului de consultan la nivel judeean, cu ajutorul mediului universitar
specializat.
Principiile subsidiaritii pe care se bazeaz guvernarea local la nivelul Uniunii Europene i Romniei
presupun o cunoatere a conceptelor de descentralizare fiscal i de deconcentrare. Dezvoltarea
Profilul Monografic al Judeului Bacu

134

localitilor judeului Bacu se va realiza n funcie de Strategia de Dezvoltare a judeului i strategiile
de dezvoltare ale localitilor. Strategiile de dezvoltare prezint avantajul de a fi o programare pe
termen lung ce va crea posibilitatea dezvoltrii unor desiderate ale procesului de reform: planificarea
bugetar multianual, planificare multianual n general.
Este important n acest sens continuarea procesului de nvare a politicilor publice de ctre
autoritie locale, proces ce poate fi susinut prin expertiza Consiliului Judeean Bacu. Avantajele pe
termen mediu privesc o mai mare legitimitate a actorilor politici i o guvernare local mai eficient.
Evaluarea localitilor din Bacu, cu excepia municipiilor i localitilor apropiate, relev incapacitatea
administrativ de a da curs cerinelor legale ale legilor privind transparena. Pentru a reui s
mbunteasc guvenarea local, autoritile trebuie s urmreasc o cretere a capacitii de
consultare i implicare a comunitii.
Pentru a putea formula corect problemele de politici publice, un demers obligatoriu const n
evaluarea profesionist a resurselor judeene la nivelul fiecrei autoriti i crearea unor indicatori
specifici. Principiul subsidiaritii arat c stabilirea unor msurtori corecte se poate realiza doar la
nivel comunitar, cu implicarea tuturor actorilor sociali. Deficienele statisticii naionale pot fi
compensate prin realizarea unor murtori corecte a indicatorilor la nivel local, un demers care trebuie
realizat la nivelul judeului pentru ntrirea potenialului de a accesa proiecte i investiii.

3.2. TENDINE SOCIALE

Principalele tendine ce vor marca evoluia domeniului social n judeul Bacu, n urmtorii ani, sunt
legate de posibilitatea accenturii fenomenului migraiei forei de munc ctre alte regiuni sau state,
riscul creterii ratei omajului pe fondul amplificrii efectelor crizei economice i pericolul adncirii
dezechilibrelor de dezvoltare dintre zona de est a judeului i prile vestic i centrala, ct i dintre
nivelurile de dezvoltare a zonelor urbane i a celor rurale. Orice ansamblu de politici publice intite
ctre reducerea disparitilor i ctre apropierea convergentei judeene trebuie s ia n considerare
efectul combinat al acestor trei factori.
Judeul Bacu, ca de altfel ntreaga regiune de dezvoltare NE, se confrunt cu rate migratorii ridicate,
care asociate cu declinul demografic, mbtrnirea populaiei i creterea cheltuielilor cu asigurri
sociale ridic ntrebri serioase cu privire la sustenabilitatea creterii economice. Migraia resurselor
umane produce de asemenea efecte sociale severe, majoritatea fiind asociate cu perspectivele
familiilor afectate de migraie, efecte care reverbereaz n primul rnd asupra educaiei i evoluiei
copiilor separai de unul sau ambii prini.
Pentru reducerea efectelor migraiei se poate aciona n dou direcii: una vizeaz reducerea ratei de
migraie n sine, iar cealalt temperarea costurilor sociale ale migraiei. Practic, migraia resurselor
umane ctre alte regiuni poate fi diminuat prin msuri active de ocupare, prin msuri de intire a
omajului de durat i prin conceperea unor scheme motivaionale pentru stoparea brain-drain-ului,
a plecrii resurselor cu competene nalte. Temperarea efectelor sociale ale migraiei trebuie s
inteasc grupurile vulnerabile n faa acestui fenomen familiile separate prin plecarea unor membrii,
copii colari din aceste familii, prinii unici.
Msurile ndreptate ctre creterea coeziunii sociale la nivelul judeului Bacu trebuie s aib ca
obiectiv minimal sporirea accesului la servicii, sociale, de sntate i educaionale i utiliti de baz.
Accesibilitatea locuitorilor din mediul rural i a celor din partea de est a judeului la servicii de sntate
i educaionale de calitate trebuie sporit prin extinderea i modernizarea infrastructurii acestor
sisteme. Asigurarea de anse egale pentru toate categoriile defavorizate trebuie s reprezinte un alt
obiectiv central al unor politici de cretere a coeziunii sociale.
Autoritile publice din judeul Bacu pot gsi parteneri de ncredere n implementarea msurilor de
prentmpinare a acestor tendine n cadrul mediului ONG i a celui privat implicat n campanii de
responsabilizare corporatist (CSR). Creterea importanei acestui gen de parteneriate reprezint de
asemenea o tendin benefic n ncercarea de a nfrunta aceste provocri comune.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

135

n condiiile n care se preconizeaz continuarea procesului de transfer al resurselor umane dinspre
agricultur i industrie ctre sectorul teriar i evoluia ctre o economie bazat pe cunoatere,
adaptabilitarea, flexibilitatea i mobilitatea forei de munc trebuie sporite prin ntrirea i diversificarea
competentelor, msuri active de ocupare i creterea capacitii insitutionale a serviciilor publice de
ocupare i formare, pentru a se asigura beneficii economice maxime i costuri sociale minime de pe
urma acestei tendine. Judeul Bacu deine nc o vast baz de cunoatere profesional, care
trebuie ns valorificata prin extindere i diversificare, evoluiile din domeniul resurselor umane
necesitnd o calibrare pe baza noilor indicatori ai competitivitii economice.

3.3.TENDINE DEZVOLTARE SPAIAL

Pentru a putea definitiva viziunea dezvoltrii durabile sub aspect spaial trebuie menionat faptul c
aceasta i propune, ntr-un sens larg, articularea i echilibrarea n spaiu i n timp a proteciei
mediului natural i construit, a dezvoltrii economice i a echitaii sociale.
Dezvoltarea viitoare a judeul Bacu, din punct de vedere spaial, va fi direct influenat de decizile
naionale i regionale i de investitile n infrastructura. Judeul Bacu, trebuie privit n primul rnd ca
un teritoriu cu o funcionalitate complex, parte integrat a unui teritoriu mai larg.


Profilul Monografic al Judeului Bacu

136


Perspectiva de dezvoltare a teritoriul judeul Bacu este axat pe noile relaii dintre urban i rural:
- Includerea arilor rurale n interiorul aglomerailor urbane ale municipiilor i oraelor cu o
specializare funcional generat de oraul principal
- Includerea arilor rurale n zone urbanizate
- Gruparea arii rurale izolate situate ntre culoarele urbanizate, cu sau fr centre urbane
incluse
Pe termen mediu i lung, judeul Bacu trebuie s ia n calcul acordarea unui statut concentrrilor
urbane din zona:
- Municipiului Bacu
- Moineti Comneti Drmneti
- Slnic Moldova Trgu Ocn
- Municipiului Oneti
- Oraul Buhui
De asemenea, ca politic de dezvoltare spaial general, judeul Bacu va trebui s urmreasc
continuarea procesului de urbanizare i crearea unor noi relaii urban-rural, pentru a putea permite
transformarea n orae a localitilor rurale din proximitatea oraelor i a coridoarelor de urbanizare cu
potenial de dezvoltare a IMM.
Susinerea unei asfel de politici va avea ca rezultat scontat diferenierea ruralului pe categorii de
teritorii, echiparea tehnic a localitilor din mediul rural i asigurarea unor servicii urbane n zona
noilor centre urbane din arile predominant rurale.
n ceea ce privete viitoare poziionare a judeului Bacu, n funcie de principalele axe de comunicaie
aceasta va fi direct influenat de proiectul de autostrada Trgu Mure Sbuani Iai. Totui,
judeul Bacu se va bucura n continuare de o accesibilitatea facil ctre principalii poli regionali i
naionali, rmnnd un nod intermodal la poarta de acces ctre regiunea Nord-Est


Profilul Monografic al Judeului Bacu

137


3.4. TENDINE DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII

n contextul dezvoltrii infrastructurii, schimbarea paradigmei de dezvoltare, identificarea i asumarea
unor opiuni strategice coerente, integrate, pe termen lung reprezint o necesitate pentru orice
comunitate care dorete s asigure sustenabilitate i durabilitate aciunilor sale.
Existena unui sistem de infrastructur modernizat, care s asigure funcionalitatea economic i
social a unei comuniti este un pas vital spre dezvoltarea competitiv n plan teritorial. Sistemul de
infrastructur, att de utiliti ct i de transport pot juca un rol important n mobilizarea iniiativelor
antreprenoriale ctre obiective specific definite n spaiul economiei judeene.
Msurile de intervenie ale autoritilor publice trebuie s se ndrepte asupra acelor elemente de
infrastructur care pot duce la consolidarea valorii n plan teritorial, att la nivel de dezvoltare
economic, de reducere a disparitilor sociale, de sprijinire a dezvoltrii industriei alimentare i de
modernizare a infrastructurii de distribuie.
Intervenia asupra arterelor rutiere care vor facilita formarea relaiile de business i de parteneriat n
sectorul agricultur constituie un element central pentru apropierea ntre productori i procesatori n
industria alimentar.
Dezvoltarea mediului de afaceri n judeul Bacu va avea nevoie de toat susinerea autoritilor
publice. Pe lng faciliti investiionale, este necesar a se reabilita infrastructura de afaceri existent
centre de afaceri, de depozitare, etc. ct i crearea de noi incubatoare, centre de afaceri i parcuri
industriale.
n contextul internaional actual, de promovare a energiilor verzi, judeul Bacu dispune de potenial
pentru crearea unei reele de energie alternativ, utilizabil att de populaie ct i de operatorii
economici. Unul dintre instrumente n acest sens ar fi realizarea unor parteneriate de tip public-privat
pentru a asigura complementaritatea de efort pentru modernizarea reelei i derularea investiiilor
pentru asigurarea eficientei energetice i reducerea consumului n cadrul marilor utilizatori industriali i
al sistemului de servicii i utiliti de interes public.
Dup cum s-a vzut, zona de Est a judeului necesit intervenii suplimentare pentru recuperarea n
timp a decalajelor de dezvoltare fa de restul judeului. Interveniile minimale n acest sens trebuie s
vizeze asigurarea infrastructurii de utiliti, de sntate i educaie.
O comunitate nu se poate dezvolta dect prin soluii sustenabile i care s asigure protecia mediului
i o dezvoltare durabil. Autoritile publice din judeul Bacu trebuie s se asigure c deeurile
nocive ale activitii industriale vor fi recuperate i reciclate conform cu normele de protecie a
mediului.
n contextul unei industrii agro-alimentare n continu dezvoltare o oportunitate ar fi susinerea
dezvoltrii i a sectorului agriculturii ecologice i a programelor de agro-mediu.
Pstrarea unul cadru natural sntos constituie o premis important pentru atractivitatea judeului,
att pentru locuitorii proprii ct i pentru turiti i investitori.

Profilul Monografic al Judeului Bacu

138

4. ANALIZA SWOT
4.1. FUNCIONALITATE ECONOMIC

C
O
M
P
E
T
I
T
I
V
I
T
A
T
E

E
C
O
N
O
M
I
C

I

A
N
T
R
E
P
R
E
N
O
R
I
A
T


Puncte t ari Puncte sl abe

Densitate teritorial ridicat a ntreprinderilor comparativ cu nivelul regional i
existena unor concentrri teritoriale i sectoriale
Existena unei infrastructuri de afaceri i transfer tehnologic (parcul industrial
Hemeiu, Centrul de afaceri i expoziional Bacu, Z.I. Buhui)
Prezena n economia judeului a industriilor de vrf, cu mare potenial de cretere
Existena unui sector de procesare alimentar dezvoltat
Productivitatea peste media naional n sectoarele educaie i sntate-asisten
social, i peste media regional n sectoarele industrie prelucrtoare, energie,
construcii,comer, transport-distribuie
Existena unor elemente cheie de infrastructur de transport drumul E85 ce leag
judeul i regiunea de capitala Romniei i aeroportul Bacu
Aeroportul Bacu, singurul aeroport teritorial concesionat din Romnia, cu un
potenial investiional ridicat
Cea mai extins reea de utiliti (ap potabil i de canalizare) din regiunea Nord-
Est
Infrastructura de educaie dezvoltat (2 universiti cu peste 8000 de studeni, cel
mai mare numr de uniti de nvmnt din regiune, la multiple niveluri)
Ritmul de generare a locurilor de munc n sectorul sntii i cel al educaiei,
superior mediei naionale i regionale
Cea mai mic pondere a populaiei ocupate n agricultur, cea mai mare pondere a
celei ocupate n construcii i locul 2 ca servicii, dup Iai, la nivel regional
Atractivitatea judeului Bacu pentru fora de munc din regiune, datorit celor mai
mari valori nregistrate la ctigul salarial mediu i PIB/locuitor


Cuantumul investiiilor brute aflat sub media naional, Investiiile strine directe din regiunea
NE n general ocupnd un procent infim n totalul naional
Dificulti n comunicarea mediului de afaceri cu autoritile locale (inexistena birourilor de
informare; avize, autorizaii)
Inexistena unei strategii de atragere a investiiilor, a unei imagini de ansamblu a terenurilor i
a infrastructurii necesare potenialilor investitori
Dispunerea deficitar i accesibilitatea teritorial redus a parcurilor industriale/centrelor de
afaceri
Lipsa unor asocieri intercomunitare veritabile i a unor strategii comune de cretere
economic n zonele de cretere urban (zona Bacu, zona Valea Trotusului, zona Oneti)
Indicatorii ce msoar nivelul de dezvoltare al sectorului C-D plaseaz judeul doar pe locul 3
n regiune i mult sub media naional
Existena unei infrastructuri de afaceri i C-D-I mai bine dezvoltat n judeul Iai
Ritm accelerat de scdere a populaiei active civile comparativ cu tendina naional
Ponderea semnficativ a populaiei ocupate ce activeaz nc n industrie (24,7%, mult peste
media regionala, de 18,9 %)
Ritmul de generare a locurilor de munc n sectoarele comerului i construciilor ,inferior
mediei naionale i regionale
Slaba reprezentare a unitilor de nvmnt liceal n comparaie cu media regional
Situaia nesatisfctoare a sistemului sanitar, judeul Bacu plasndu-se sub mediile
regional i naional
Pregtirea insuficient a resurselor umane n servicii (ex. Turism)
Productivitatea sczut a domeniilor hoteluri-restaurante, tranzacii imobiliare/servicii pentru
ntreprinderi i industrie extractiv, pe plan regional i national i un ritm de cretere a
productivitii muncii mai lent dect cel regional i naional
Profilul Monografic al Judeului Bacu

139

Tendine negative nregistrate n sectoarele industriei uoare i industriei lemnului
Starea precar a infrastructurii de transport n general (locul 4 n regiune ca desitate a
drumurilor i locul 3 ca pondere a drumurilor modernizate n total) , i a cilor de acces ctre
Transilvania n particular
Starea utilitilor publice n zonele de interes turistic
Prezena restrns a activitilor economice n spaiul rural i n zona de est i disparitatea
acut urban-rural n privina concentrrii ntreprinderilor

Oportuniti Ameninri

Poziionarea logistic (infrastructura de transport,distribuie,depozitare i afaceri) a
judeului Bacu n centrul regiunii NE i conectarea Autostrzii Moldova de
Coridorul European IX prin Bacu
Accelerarea procesului de reconversie industrial i dezvoltarea de clustere
industriale centrate pe zonele de cretere urban unde exist o infrastructur de
afaceri/CDI/transfer tehnologic i anumite concentrri industriale
Dezvoltarea sectorului C-D prin cesterea investiiilor i ncurajarea parteneriatelor
i alianelor dintre mediul universitar i cel de afaceri
Dezvoltarea industriilor de vrf, intensive n tehnologie avansat i capabile de
inovare i a industriilor i serviciilor conexe
Creterea productivitii i performantelor resurselor umane din principalele
sectoare de activitate prin ntrirea capacitii sistemelor educaionale
(nvmnt, formare i instruire) i de sntate de a susine creterea economic
Crearea unui lan agroalimentar care s lege industria alimentar de producia
agricol, prin aglomerarea zonal a unitilor de profil i prin crearea infrastructurii
de marketing regional
Realizarea unui Plan de atragere a investiiilor , cu componente de infrastructur
/utiliti i servicii de consultan
Promovarea brandurilor locale (Fabricat n Bacu)
Dezvoltarea serviciilor cu valoare adugat mare (servicii IT, consultan de
diferite feluri pentru firme, etc.)
Implementarea instrumentelor managementului modern planificare, evaluare,
monitorizare pentru creterea performantei administraiei publice i a capacitii
acesteia de a oferi servicii de calitate mediului de afaceri i de a realiza
parteneriate cu acesta

Riscul de meninere a caracterului monoindustrial al unor centre urbane i lipsa de reacie n
fata declinului industrial
Concurenta judeelor vecine n atragerea investiiilor
Creterea importanei logistice a a judeelor Neam i Iai, prin dezvoltarea Autostrzii
Moldova,n detrimentul Bacului
Concentrarea activitilor de C-D-I n judeele Iai i Suceava, i diminuarea importanei
judeului Bacu n acest domeniu, pe plan regional; diminuarea competitivitii companiilor
locale ca urmare a lipsei inovaiei
Creterea ponderii cheltuielilor pentru asisten social a omerilor i a asigurrilor pensie de
stat
Accentuarea crizei economice, ce ar putea continua contracia sectoarelor construcii ,
comer i servicii
Diminuarea cererii pentru exporturi, n special a celor cu valoare adugat mare , pe fondul
amplificarii crizei economice pe plan internaional
Scderea fondului forestier i cinegetic i declinul industriei lemnului ca o consecin a
defririlor masive realizate ilegal
Tendina de depopulare a zonei de Est prin migraie i mbtrnirea populaiei


Profilul Monografic al Judeului Bacu

140

Dezvoltarea design-ului vestimentar n zonele cu tradiie n industria textil (Zona
Industrial Buhui)A
G
R
I
C
U
L
T
U
R

I

D
E
Z
V
O
L
T
A
R
E

R
U
R
A
LPuncte tari Puncte sl abe

Poziia geografic i dezvoltarea reelei de infrastructur de transport,
care fac din judeul Bacu un punct nodal n economia regional i
naional
Poziia de lider regional ca producie agricol animal (existena unor
efective de animale semnificative, n special de psri, caprine i porcine)
Existena unei industrii de procesare dezvoltate, cu prezena unor
operatori de importan naional
Poziia dominant pe care o dein productorii de nutreuri concentrate n
totalul cifrei de afaceri i al profitului din agricultura judeului
Existena a 4 Grupuri Locale de Aciune constituite n cadrul axei
LEADER, implicate n dezvoltarea rural local
Existena unor resurse umane calificate, cu experien n domeniu;
Poziia a 3-a n regiune ca numr de salariai i nivel de cheltuieli din
domeniul Cercetare-Dezvoltare
Procentul sczut din populaia activ angajat n activiti agricole
Fondul forestier i cinegetic remarcabil al judeului
Calitatea deosebit a solului, majoritatea suprafeelor fiind curate, cu
nivele sczute de toxicitate

Divizarea excesiv a terenurilor / lipsa unui sistem unitar de transfer al proprietii,
de cadastru
Producia agricol vegetal i suprafaa arabil nu plaseaz judeul ntre primele 3
clasate din regiunea NE
Balana comercial a judeului Bacu, negativ pentru categoriile: animale i
produse animale, produse vegetale, produse alimentare i buturi i grsimi i
uleiuri
Gradul redus de asociere n scopuri productive i lipsa stimulentelor pentru
asociere
Lipsa finanrii private, a creditelor bancare pentru agricultori
Formarea i specializarea insuficient a personalului; lipsa unitilor de
nvmnt specializat (cu profil pomicol, zootehnic, etc.)
Lipsa de utilaje i existena unui parc de utilaje i maini - unelte nvechite;
dispune de unul dintre cele mai mici parcuri agricole la nivel regional
Slab informare asupra oportunitilor de dezvoltare i finanare, cauzat de
repartizarea insuficient i de distribuia teritorial inadecvat a consultanilor,
specialitilor agricoli
Lipsa unor strategii de dezvoltare pe termen lung
Starea nesatisfctoare a amenajrilor funciare (irigaii, etc.)
Nivelul redus de acces la servicii publice n teritoriul rural, n special n zona de est
Lipsa resurselor financiare n mediul rural (bugetele locale), n special n partea de
est
omajul ridicat din spaiul rural (peste 60% din total judeean), n special n zona
de est; majoritatea omerilor de lung durat provin din spaiul rural

Profilul Monografic al Judeului Bacu

141

Oportuniti Ameninri
Valorificarea poziiei geografice, a extinderii i strii relativ bune a
infrastructurii de transport pentru creterea importanei judeului ca
centru de procesare/ producie agricol regional
Valorificarea poziiei i a capacitii de producie i procesare pentru a
transforma judeul Bacu ntr-un centru de distribuie i comer regional,
inclusiv prin dezvoltarea unei Burse regionale (Moldova) a produselor
agricole
Dezvoltarea produselor ecologice i tradiionale, a unor branduri
alimentare locale (Brnz n coaj de brad, Dulcea de Asu), i
sprijinirea marketingului acestor produse
Dezvoltarea industriei alimentare/ de procesare a crnii i produselor de
pasre, caprine i porc
Stimularea industriei de procesare a fructelor i legumelor
Creterea industriei de procesare a lemnului / mobilier prin valorificarea
potenialului forestier
ncurajarea cercetrii i inovaiei n agricultur i procesare alimentar,
inclusiv n domeniul seminelor i a materialelor de plantat
Crearea unor parteneriate ntre universiti - mediul de afaceri, AJOFM i
Camerele de Comer pentru formarea resurselor umane
Stimularea turismului ecologic i a agroturismului
Dezvoltarea unu parc agro-industrial care s aglomereze productorii de
furaje, fermele de creterea a animalelor i procesatorii de produse
animale, i care s absoarb rezultatele parteneriatelor de cercetare cu
mediul universitar/ staiunile de cercetare
ncurajarea marketingului produselor agricole i alimentare i a
brandurilor judeeneCreterea concurenei multinaionalelor n domeniul procesrii crnii de vit/ porc/
pui i n general n privina produselor agricole/ alimentare cu valoare adugat
mare
Creterea deficitului comercial prin ptrunderea masiv pe pia a produselor
agricole i alimentare de import
Eecul n creterea gradului de asociere ntre fermieri i exploataii
Eecul n valorificarea resursei umane prin modernizarea sistemului de
nvmnt specializat i a parteneriatelor dintre mediul de afaceri i universiti
Diminuarea sau limitarea creterii cheltuielilor dedicate C-D n agricultur i
industrie alimentar i eecul n a dezvolta parteneriate de cercetare i dezvoltare
intre centrele de cercetare i mediul de afaceri
Deteriorarea strii economiei rurale prin eecul eforturilor de diversificare a
activitilor i de mbuntire/extindere a utilitilor de baz
Concurena celorlalte judee n domeniul turistic i agroturistic.ce ar putea limita
din atractivitatea judeului Bacu i ar putea ncetini procesul de diversificare
economic n spaiul rural
Eecul n ncurajarea marketingului produselor locale ar putea constitui un
handicap n competiia cu produse alimentare din judeele vecine
Activitatea de C-D-I n agricultur i industrie alimentar s-ar putea concentra n
mod covritor n judeele ce dedic resurse mai importante acestui domeniu (Iai
i Suceava)
Condiiile climatice pot afecta producia vegetal / productivitatea terenurilor
arabile, iar factorii naturali pot constitui provocri pentru utilizarea terenului arabil
Eecul n conturarea unor politici locale coerente, transversale, care s stimuleze
i dezvoltarea acestui domeniu (infrastructura de transport, infrastructura de
afaceri, etc.)
Scderea calitii vieii n zona de est a judeului, urmat de depopulare i
pierderea motenirii rurale a zonei


Profilul Monografic al Judeului Bacu

142

T
U
R
I
S
M


Puncte t ari Puncte sl abe

Potenialul turistic al zonei Slnic Moldova- Tg. Ocn (prezena celor mai vechi
izvoare atestate documentar, faciliti balneo, turism de sntate)
Potenial foarte atractiv al cadrului natural
Zona central a oraului Slnic Moldova, rezervaie a arhitecturii de vilegiatura
Obiectivele culturale din Municipiul Bacu i din principalele aglomerri urbane
Zona cultural religioas Oituz Mnstirea Cain
Infrastructura destinat turismului de afaceri din Municipiul Bacu
Posibilitatea atragerii turitilor n toate anotimpurile, datorit avantajelor climatice


Insuficienta i proasta repartizare a unitilor de cazare pe teritoriul judeului
Infrastructura turistic nvechit
Promovarea insuficient a potenialului turistic al judeului Bacu, cauzat i de lipsa unui Oficiu
judeean de promovare turistic
Calitatea slab a servicilor din sectorul turistic i a standardelor din Romnia,care face ca turitii
s se orienteze spre alte destinaii unde, la preuri comparabile, beneficiaz de servicii superioare
Lipsa unei oferte de agrement structurate
Slaba informare, motivaia insuficient i lipsa de ncredere a populaiei (n special n mediul rural)
cu privire la valorificarea potenialului turistic i la ajutoarele financiare pentru investiii n turism de
care ar putea beneficia.
Salba de lacuri neexploatat din punct de vedere turistic
Lipsa unor indicatoare rutiere i a unor semne de direcionare ctre principalele obiective tursitice
din jude
Oportuniti Ameninri

Targetarea n turism, dezvoltarea turismului de ni (business, welness,
agroturism)
Dezvoltarea turismului n zona Slnic Moldova- Tg. Ocn (inclusiv prin asocierea
autoritilor) i n zonele Valea Muntelui, Cain prin modernizarea infrastructurii
de transport i integrarea zonei ntr-un circuit turistic cu judeele vecine
Modernizarea infrastructurii de agrement, crearea unei noi oferte de agrement i
implicit creterea sezonalitii turistice n zona Slnic Moldova Trgu Ocna prin
realizarea investiiei privind prtia de Schi de la Slnic Moldova
Promovarea zonelor turistice existente i crearea de noi zone de interes turistic
pe axul Bacu Moineti Comneti Drmneti Slnic Moldova Trgu
Ocna Oneti Mnstirea Cain

Concurena turistic a judeelor vecine, Neam, Iai i Suceava, ce ar putea diminua atractivitatea
judeului Bacu
Imaginea nefavorabil a Romniei n strintate, prejudecile care nc persist
Utilizarea ineficient a unor fonduri destinate dezvoltrii turismului local
Exodul forei de munc i fluctuaia personalului din sectorul turistic
Starea precar a drumurilor din jude
Costul ridicat al investiiilor pentru o infrastructur turistic de calitate
Exploatarea n prea mic msur a potenialului turistic, implicarea redus a ageniilor de turism
n promovarea potenialului turistic,
Profilul Monografic al Judeului Bacu

143

Promovarea festivalurilor i a activitatiilor culturale din jude
Conectarea aeroportului internaional Bacu cu tot mai multe destinaii
internaionale
Valorificarea superioar a potenialului turistic al Municipiul Bacu mpreun cu
salba de lacuri, amenajarea unor zone de agrement, nfrumusearea imagii
oraului etc., reprezint oportuniti care pot fi exploatate de factorii interesai de
dezvoltarea turismului local
Colaborarea defectuas a factorilor decizionali din sectorul turistic
Incapacitatea de a demara un proces masiv de cretere a standardelor de cazare i a calitii
servicilor din sectorul turistic, necesare pentru a putea concura cu succes pe piaa internaional.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

144

Competitivitate economic i antreprenoriat

Economia judeului Bacu poate fi caracterizat printr-o serie de puncte tari, avantaje ce pot constitui
punctul de plecare pentru creterea competitivitii sale i pentru a ncuraja trecerea ctre o economie
a cunoaterii.
Densitatea teritorial ridicat a ntreprinderilor bcuane i existena unei infrastructuri pentru
sprijinirea afacerilor i pentru transfer tehnologic recomanda Bacul ca un jude dinamic pe plan
regional. Productivitatea muncii este superioar n jude fa de media regionala n majoritatea
sectoarelor de activitate. Un element ce poate genera o cretere sustenabila i rapid a economiei
judeului l reprezint prezenta industriilor de vrf, capabile de inovare, n care se vehiculeaz cele mai
recente descoperiri tehnologice. Nu n ultimul rnd, judeul Bacu se bucura de o infrastructur de
sprijinire a creterii economice foarte dezvoltat relativ la majoritatea zonelor din regiunea sa de
dezvoltare. Infrastructura de transport pun e n valoare poziia sa logistic, dezvoltarea utilitilor
asigura consitiile minimale pentru cretere, iar performanele sistemului educaional i de sntate
contribuie de asemenea pozitiv la competitivitatea s economic.
Aceste puncte tari pot fi puse n valoare pentru a ntmpina anumite oportuniti de dezvoltare pe
termen mediu i lung. Importanta logistic a judeului Bacu n cadrul reelelor de distribuie i
transport din regiunea Nord-Est, cu impact asupra multor alte sectoare economice, ar putea crete
prin conectarea prin intermediul judeului a Autostrzii Moldova, aflat n dezvoltare, cu coridorul
european IX. n ceea ce privete sectoarele economice ale judeului, procesul de reconversie
industrial ar putea fi susinut pentru a valorifica resursele fostelor industrii i pentru a canaliza
energiile judeului ctre dezvoltarea industriilor de vrf, cu potenial deosebit de cretere. Modul cum
infrastructura de afaceri ar putea deservi aceste structuri, modul cum mediul CDI poate contribui la
creterea economic, ct i maniera n care concetrarile i aglomerrile vor fi ncurajate n anumite
sectoare cheie reprezint oportuniti reale pentru Bacu.
n acelai timp, importante carente, deficiene i puncte slabe risca punerea n pericol a procesului de
valorificare a oportunitilor, iar acestea fie trebuie contracarate, fie impactul lor trebuie minimizat.
n primul rnd, ca i toat regiunea NE, Bacul are probleme privind atragerea de investiii, iar nivelul
sczut al investitorilor pentru zona este influenat de o serie de factori asupra crora se poate aciona:
comunicarea mediul de afaceri-autoritati publice, inexistenta unor strategii sau planuri de atragere de
investiii, lipsa de vizibilitate sau aceesibilitate a parcurilor industriale i a structurilor similare. Judeul
Bacu este deficitar n ceea ce privete sectorul CDI, fiind n prezent incapabil s concureze cu Iaiul
pe plan regional. Exist de asemenea probleme n ceea ce privete populaia activa din economia
judeean, ritmul n care sectoarele dominante genereaz locuri de munc i productivitatea muncii (i
pregtirea resurselor umane) n anumite domenii de activitate.
Incapacitatea de a fructifica oportunitile de dezvoltare, lipsa de iniiativ pentru reducerea impactului
anumitor puncte slabe ct i aciunea anumitor factori exogeni s-ar putea traduce ntr-o serie de
ameninri pentru creterea economic sustenabila a judeului.
Prima ameninare este legat de concuren judeelor vecine n atragerea investiiilor, a proiectelor de
dezvoltare majore, sau n privina derulrii de proiecte CDI, concurenta ce ar putea diminua
semnificaia judeului Bacu ep plan regional. Lipsa de reacie n fata declinului industrial, ct i
amnarea procesului de reconversie ar putea condamna judeul Bacu la statutul de consumator de
tehnologie i inovare. Aplificarea crizei economice ar putea continua contracia sectoarelor economice
cele mai performane, genernd costuri sociale severe.

Agricultur i Dezvoltare Rural
Judeul Bacu beneficiaz de cteva avantaje competitive n sectorul agricol i al industriei alimentare,
puncte tari ce ar putea fi puse n valoare pentru a crete relevanta judeului n acest sector al
economiei regionale i naionale.
n primul rnd, Bacul are un potenial deosebit pentru producia animal i pentru procesarea
acesteia. Judeul Bacu, posed efective semnificative de animale, n special de psri, caprine i
Profilul Monografic al Judeului Bacu

145

porcine, n timp ce productorii de nutreuri concentrate dein o poziie dominant n totalul cifrei de
afaceri i al profitului din acest sector al economiei judeului. n continuarea acestui lan valoric se afla
o industrie bcuana de procesare alimentar bine dezvoltat, marcat de prezena unor operatori
economici de importanta naional.
La fel de evident este potenialul judeului pentru valorificarea fondului sau forestier i cinegetic, unul
dintre cele mai semnificative la nivel regional i naional. Diversitatea formelor de relief, calitatea
deosebit a solului cresc atractivitatea judeului Bacu pentru dezvoltarea agro-turismului i a
produselor ecologice.
Corelnd aceste avantaje cu poziia geografic i cu dezvoltarea reelei de infrastructur de transport,
factori care fac din judeul Bacu un punct nodal n economia regional i naional, putem remarca
deschiderea unor oportuniti majore pentru extinderea acestui tip de activiti economice.
n primul rnd, avantajul poziiei geografice i al strii bune a infrastructurii de transport i utiliti ar
putea fi valorificat pentru a crete importanta judeului ca centru regional de procesare i producie
agricol animal. n acelai timp, poziia nodal i capacitatea sa de producie i procesare ar putea fi
fructificate prin transformarea judeului Bacu ntr-un centru regional de distribuie i comer, inclusiv
prin dezvoltarea unei Burse regionale (regiunea Nord-Est) a produselor agricole i agro-alimentare.
Judeul Bacu ar putea absorbi producia animal i fora de munc din judeele vecine cu o
capacitate de procesare mai redus pentru a-i crete propriul sector de industrie alimentare/ de
procesare a crnii i produselor animale (de pasre, caprine i porc).
n condiiile n care aceste dou oportuniti ar fi puse n valoare, ulterior ar deveni realizabil proiectul
unui parc agro-industrial major situat n judeul Bacu, care s concentreze i s relaioneze
productorii de furaje, fermele de cretere a animalelor, procesatorii de produse animale i cei din
panificaie, parc care ar putea s absoarb rezultatele parteneriatelor de cercetare cu mediul
universitar i staiunile de cercetare. La fel de oportun ar fi i creterea relevantei parteneriatelor de
C-D din industria alimentar i producia agricol, dar i iniierea unor parteneriate de formare i
training avansat, pentru a sporti productivitatea resurselor umane ce activeaz n sectorul agro-
alimentar.
Cu un sector agro-alimentar de relevan regional i naional, judeul Bacu ar putea nveti n
ncurajarea marketingului propriilor produse agricole i alimentare, ar putea dezvolta i promova
branduri alimentare bcuane pe piaa naional i european.
Turismul ecologic i agro-turismul s-ar putea dezvolta pentru a valorifica potenialul natural al judeului,
iar industria lemnului ar putea fi dezvoltat pe msur valorii fondului sau forestier.

Pe de alt parte, putem identifica o serie de puncte slabe ale acestui sector economic, dezavantaje,
deficiene, disfuncionaliti sau capitole la care performanta judeului Bacu este inferioar altor
judee din regiune.
Trebuie remarcat potenialul mai redus al judeului pentru producia vegetala- valoarea acesteia pentru
ultimii ani i ntinderea suprafeei sale arabile nu plaseaz judeul ntre primele 3 clasate din regiunea
Nord-Est. De asemenea, judeul se confrunt cu un deficit al utilajelor i mainilor n raport cu
suprafaa arabil, cu un parc agricol nvechit, de dimensiuni reduse n comparaie cu majoritatea
judeelor din regiune. Starea precar a amenajrilor funciare (irigaii i altele) diminueaz i ea din
capacitatea de producie vegetal a Bacului.
Divizarea excesiv a terenurilor agricole i gradul redus de asociere limiteaz din capacitatea
agriculturii judeene de a produce n mod eficient i restrnge accesul operatorilor din domeniu la
servicii financiare fie ele credite, asigurri sau garanii. Lipsa unor strategii pe termen lung pentru
creterea competitivitii acestui sector i pentru ncurajarea asocierii conduc la o slab informare
asupra posibilitilor de finanare i dezvoltare, asociat cu o repartizare insuficient i inadecvata a
consultanilor, n teritoriu.
Formarea i specializarea insuficienta a resurselor umane din domeniu, starea precar a unitilor de
nvmnt de profil (zootehnic, agronomie, pomicultura, viticultura, etc.) reprezint deficiene serioase
pentru productivitatea sectorului agro-alimentar.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

146

C problema sever n dezvoltarea spaiului rural putem sublinia nivelul redus de acces la servicii
publice n teritoriul rural, n special n zona de est a judeului. Zonele rurale din Bacu sunt afectate de
lipsa semnificativ a infrastructurii i a deficientelor acesteia care afecteaz att dezvoltarea
economic, ct i calitatea vieii. Lipsa resurselor financiare n mediul rural, diversitatea limitat a
economiei rurale i starea infrastructurii diminueaz din atractivitatea acestui spaiu, permind
instalarea unor dispariti grave n dezvoltare, ntre urban i rural, ntre zona de vest i cea estic.
Desigur, majoritatea acestor probleme pot fi contracarate, iar efectul negativ al dezavantajelor poate fi
temperat, dar exist totui unele domenii unde intervenia nu poate fi considerat prioritar, sau
dimpotriv, intervenia ar fi contraproductiva. De asemenea, prin absena aciunii de ntmpinare a
efectelor unor puncte slabe, ct i prin lipsa iniiativei de fructificare a unor oportuniti clare se pot
defini o serie de ameninri ce pot periclita dezvoltarea durabil i sustenabila a sectorului agro-
industrial i a spaiului rural.
Un eventual eec n creterea gradului de asociere ntre ferme i exploataii, corelat cu un eec n
valorificarea resurselor umane din domeniu prin modernizarea sistemului de educaie i prin
stimularea parteneriatelor cu rol formativ dintre mediul de afaceri i instituiile de nvmnt, asociate
cu o slab promovare a brandurilor alimentare, agricole sau forestiere locale n comparaie cu
campanii similare derulate de judee vecine i nsoite de o diminuare sau neglijare a cheltuielilor de C-
D dedicate agriculturii i industriei alimentare i o slab ncurajare a parteneriatelor C-D-I dintre mediul
universitar i antreprenoriat (n timp ce ponderea acestor activiti ar crete n judeele deja bine
poziionate la acest capitol, precum Iai i Suceava) ar diminua cu mult din competitivitatea sectorului
agro-industrial din judeul Bacu, i ar compromite potenial sa poziie de centru de
procesare/distribuie/comercializare.
n continuarea acestei ameninri s-ar putea contura creterea concurenei multinaionalelor din
domeniul alimentar, n detrimentul capacitii de procesare locale i majorarea deficitului comercial al
judeului prin ptrunderea masiv pe piaa local a produselor agricole i alimentare din import.
Concurenta celorlalte judee performane din regiunea Nord-Est s-ar putea concretiza drept ameninri
ntr-o serie de sectoare: activitatea de C-D-I s-ar putea concentra n mod covritor n judee ce
dedica resurse mai importante acestui domeniu, eecul n ncurajarea marketingului produselor locale
ar constitui un handicao n competiia cu produse agro-alimentare din alte judee, iar concurenta altor
judee n domeniul turistic i agroturistic ar putea limita din atractivitatea judeului Bacu i ar putea
ncetini procesul de diversificare a economiei rurale.
Eforturile dedicate dezvoltrii spaiului rural ar putea fi ameninate de eecul procesului de
diversificare a economiei rurale i al aciunilor de mbuntire i extindere a infrastructurii de transport
i utiliti publice. Deteriorarea continu a calitii vieii din zona de est a judeului s-ar putea solda cu
o depopulare a acestui spaiu.

Turism

Judeul Bacu se bucura de o notorietate turstica relativ ridicat, datorat n principal staiunilor
balneoclimaterice de la Slnic Moldova i Trgu Ocn. n afara faptului c n aceast zon se gsesc
cele mai vechi izvoare atestate documentar, zona central a oraului Slnic Moldova constituie o
rezervaie a arhitecturii de vilegiatura. n afara acestei zone, cu specific balneoclimateric, dezvoltat
din punct de vedere turistic, judeul Bacu se remarca prin potenialul turistic al cadrului natural
general i prin obiectivele culturale din Municipiul Bacu i din principalele aglomerri urbane. n afara
acestor puncte tari majore, turismul bcuan beneficiaz de o importan infrastructura destinat
turismul de afaceri n Municipiul Bacu, i de zone cu potenial cultural religios repartizate omogen pe
ntreg teritoriul judeului.
Principalele oportuniti din sectorul turistic vizeaz modernizarea infrastructurii turistice, n special
cea de agrement, care prin lrgirea gamei de oferte va contribui la creterea sezonalitii turistice, i
implicit la generarea unor venituri suplimentare. Proiectul de realizare a unei prtii de schi la Slnic
Moldova, ce constituie elementul principal de cretere a atractivitii zonei Slnic Moldova Trgu
Ocna, mpreun cu promovarea zonelor turistice existente i crearea de noi zone de interes turistic pe
Profilul Monografic al Judeului Bacu

147

axul Bacu Moineti Comneti Drmneti Slnic Moldova Trgu Ocna Oneti
Mnstirea Cain reprezint reale oportiunitati pentru o dezvoltare sustenabila a turismului pe teritotiul
judeului Bacu. Alte oportuniti ce trebuie menionate sunt legate de prezena Aeroportului
Internaional la Bacu, ce prezint un potenial de dezvoltare important pentru turismul de afaceri, i
de infrastructur de agrement n plin de dezvoltare din municipiul Bacu i din zona nvecinat salbei
de lacuri de pe raul Bistria.
Avnd n vedere analiza situaiei existente din domeniul turismului, putem remarca faptul c
principalele puncte slabe ale acestui sector sunt direct legate de infrastructur nvechit, insuficient
i proast repartizare a unitilor de cazare i de slab calitate a servicilor din sectorul turistic. Aceste
elemente mpreun cu lispa unei oferte de agrement structurate i promovarea insuficienta a
obiectivelor existente constituie principalele elemente negative din cadrul acestui sector economic.
De asemenea, pentru a putea exploata oportunitile din sectorul turistic, este foarte important de
identificat ameninrile cu care acest sector se va confrunta pe termen mediu i lung. Concurenta
turistic a judeelor din regiunea Nord-Est ar putea avea repercutiuni directe asupra dezvoltrii
turistice a judeului Bacu, diminundu-i atractivitatea. Un alt element ce poate influena dezvoltarea
acestui sector economic l reprezint situaia precar a infrastructurii rutiere ce asigur conectivitatea
ntre obiectivele turistice din teritoriu, aceasta necesitnd lucrri de reabilitare pentru reducerea
timpilor de tranzit ntre diversele obiective. Aceste elemente, coroborate cu utilizarea ineficient a
fondurilor destinate dezvoltrii turismului local i exploatarea n prea mic msur a potenialului
turistic reprezint o serie de ameninri reale ce pot ntr-adevr afecta viitoare dezvoltare judeean.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

148

4.2. FUNCIONALITATE SOCIAL

I
N
C
L
U
Z
I
U
N
E

S
O
C
I
A
L

,

D
E
M
O
G
R
A
F
I
E

I

M
I
G
R
A

I
E


Puncte tari Puncte sl abe

Mediu ONGactiv n domeniul politicilor sociale la nivelul judeului
Rata omajului aflat n limite rezonabile i n scdere
Cel mai populat i urbanizat jude al regiunii Nord-Est, dup Iai i unul dintre cele mai
mari judee ale rii, ca numr de locuitori (locul 5)
Distribuia echilibrat a populaiei urbane n multiple centre economice
Prezena mai mare a tinerilor ca segment de populaie dect media naional
Orientarea programelor de formare ale AJOFM ctre sectoare dinamice din economia
local, precum construciile, comerul i serviciileLipsa unor strategii sau programe de dezvoltare care s vizeze aceste domenii:educaie, sntate,
asistenta social
Slaba colaborare ntre autoriti i societatea civil n domeniul social
Puine primarii autorizate ca furnizori de asisten social (15 din 93)
Clarificare insuficient a competentelor instituiilor descentralizate
Slaba inserie pe piaa forei de munc a persoanelor cu handicap i a personelor de etnie rrom
Disparitate sever ntre gradele de populare ale zonelor vestic i estic
Descreterea demografic, mbtrnirea demografic i creterea raportului de dependen
Judeul cu cel mai mare numr de pensionari din regiunea Nord-Est
Cuantum al cheltuielilor cu protecia social a omerilor situat peste mediile naional i regionala
Declinul industrial accelerat, cu un impact negativ asupra ratei omajului
Planurile de formare profesional i politicile de ocupare a forei de munc produc rezultate
pariale, nu i ating publicul int sau necesit mbuntiri


Oportuniti Ameninri

Valorificarea potenialului uman prin introducerea unor programe de specialitate pentru
formare avansat n diverse sectoare, compatibil cu tendinele de pe piaa forei de
munc
Implementarea instrumentelor managementului modern planificare, evaluare,
monitorizare pentru creterea performanei administraiei publice i a capacitii acesteia

Agravarea crizei economice la nivel naional i judeean ar putea duce la deteriorarea peisajului pe
piaa forei de munc
Scderea capacitii de absorbie a tinerilor absolveni pe piaa forei de munc, n special n mediul
rural
Accentuarea migraiei naionale/ internaionale; migraia forei de munc mediu i nalt calificat,
Profilul Monografic al Judeului Bacu

149

de a oferii servicii sociale de calitate pentru ceteni
Dezvoltarea unor parteneriate ntre instituiile publice i mediul ONG pentru a compensa
dezechilibrele pieei forei de munc i pentru a complementa unele servicii de asisten
social
Creterea capacitii instituionale a Serviciului Public de Ocupare
Promovarea msurilor active de ocupare pentru reducerea omajului i a omajului de
durat
Temperarea efectelor sociale negative ale migraiei prin consiliere, mentorat i programe
socialepentru familiile afectate

ctre zone mai dezvoltate
Declinul demografic, mbtrnirea populaiei i creterea raportului de dependen
Creterea cheltuielilor cu protecia social a omerilor i a beneficiarilor de pensie
Adncirea clivajelor socialeest-vest i urban-rural
Agravarea efectelor sociale negative ale migraiei
E
D
U
C
A

I
E
,

S

T
A
T
E

I

C
E
R
C
E
T
A
R
E


Puncte tari Puncte sl abe

Medie bun a raportului cadru didactic/studeni n majoritatea gradelor de nvmnt
Reeaua bine dezvoltat de uniti de nvmnt, cu un numr aflat peste media
naional la aproape toate gradele de educaie
Nivelul ridicat de pregtire a personalului medical
Numr de absolveni de nvmnt superior n cretere
Existena centrului universitar, n municipiul Bacu
Grad ridicat de inserie pe piaa muncii a absolvenilor de facultate
Exceleaz la prezena spitalelor, a dispensarelor medicale, sanatoriilor balneare,
cabinetelor stomatologice i a laboratoarelor de tehnic dentar, cu valori peste mediile
naional i regional


Lipsa personalului medical de specialitate, a fondurilor pentru plata salariilor n sntate
Numrul sczut al farmaciilor n mediul rural
Lipsa cabinetelor medical din cadrul colilor
Numrul ridicat de profesori necalificai ce activeaz n sistemul de educaie
Lipsa autorizaiilor sanitare / starea precar a utilitilor i imobilelor n spaiul colar, n special n
mediul rural
Procentul ridicat (70%) de structuri din patrimoniul cultural aflate n stare avansat de degradare
Accesul limitat al persoanelor din mediul rural la servicii medicale i farmaceutice
Starea nesatisfctoare a sistemului sanitar bcuan, cu indicatori situai sub mediile regional i
naional
Deficit al unitilor de nvmnt liceal n raport cu populaia judeului i situaia general a regiunii
Nord-Est
Profilul Monografic al Judeului Bacu

150

Deficit al cadrelor didactice din nivelul de educaie postliceal i superior
Spaiul universitar al judeului Bacu este mai redus dect cele ale judeelor Iai i Suceava
Judeul Bacu dedic foarte puine resurse Cercetrii i Dezvoltrii n raport cu judeele Iai i
Suceava, iar fondurile dedicate cercetrii sunt n scdere n anul 2009 fa de 2008
Judeul Bacu este deficitar n ceea ce privete ambulatoriile de spital i de specialitate, policlinicile
i laboratoarele medicale, cu valori sub media naional/media regional, fr a beneficia n vreun
fel de centre de sntate, preventorii, uniti medico-sociale sau centre de diagnostic sau de
specialitate

Oportuniti Ameninri

ncurajarea concurenei pe piaa serviciilor de sntate cu scopul creterii calitii
serviciilor medicale
Valorificarea potenialului cultural prin formularea unui plan de achiziii pentru transferarea
unor obiective neglijate din patrimoniul cultural nproprietatea statului
Dezvoltarea turismului prin promovarea patrimoniului cultural i istoric
Creterea competitivitii economiei locale prin sporirea cheltuielilor dedicate cercetrii i
extinderea infrastructurii de educaie superioar
mbuntirea strii de sntate i a cunotinelor medicale de baz ale colarilor prin
reabilitarea cabinetelor medicale din coli i licee
ncurajarea tinerilor medici s profeseze n mediul rural

Acentuarea ratei de abandon colar
Scderea atractivitii carierei didactice n judeul Bacu (doar 0,1% din elevii din clasa a XII i
doresc o astfel de carier)
Deteriorarea infrastructurii de sntate i educaie n mediul rural
Concetrarea activitilor de C-D-I n judeele Iai i Suceava i scderea importanei regionale a
centrului universitar Bacu


Profilul Monografic al Judeului Bacu

151

INCLUZIUNE SOCIAL, DEMOGRAFIE I MIGRAIE
Principalele puncte tari ce caracterizeaz sistemul social i situaia demografic general din judeul
Bacu sunt calitatea serviciilor sociale (asigurri sociale) i trendurile demografice constante n raport
cu restul regiunii NE. Valoarea ridicat a pensiei medii lunare, rata omajului aflat n limite rezonabile
(i n scdere nainte de criz economic), cuantumul cheltuielilor sociale n totalul bugetului judeean
indic o atenie deosebit dedicat promovrii incluziunii sociale i asigurrii unui nivel de tri decent
pentru categoriile vulnerabile de populaie. Domeniul serviciilor sociale este i cel n care mediul ONG
este mai activ, reprezentnd un partener de ncredere pentru insitutiile publice. n acelai timp, judeul
Bacu este cel mai populat i urbanizat jude al regiunii NE, dup judeul Iai, ocupnd locul 5 la nivel
naional ca numr de locuitori; spre deosebire de judeul Iai, Bacul de bucura de o distribuie mai
echilibrat a populaiei urbane n multiple centre economice.
O serie de oportuniti pot fi identificate pentru sporirea coeziunii sociale i pentru mbuntirea
serviciilor sociale n general. Capacitatea serviciului public de ocupare de a rspunde la provocrile
pieei forei de munc poate fi ntrit prin programe de formare a personalului sau i prin introducerea
unor programe de formare avansat n diverse sectoare, bazat pe o compatibilitate mai mare cu noile
tendine economice post-criza. Potenialul mediului ONG de a contribui considerabil n extinderea
acoperirii i mbuntirea calitii serviciilor sociale poate fi fructificat prin ncheierea unor parteneriate
ntre acestea i insitutiile publice sau mediul de afaceri, inclusiv prin elaborarea unor scheme de grant
sau msuri minimale de cretere a efervescentei non-guvernamentale.
n acelai timp, sistemul social al judeului i unele transformri demografice prezint unele
deficiene/puncte slabe n dezvoltarea judeean. n primul rnd, judeul Bacu aloca foarte multe
resurse sistemului de asigurri sociale, fiind judeul cu cel mai mare numr de pensionari din regiunea
NE, i cu cheltuielile sociale cele mai nsemnate. Lipsa unor strategii de dezvoltare n domeniul social,
lipsa de autorizaii pentru CL-urile ce furnizeaz servicii sociale i clarificarea insuficienta a
competentelor instituiilor descentralizate reduc din capacitatea administraiei de a rspunde
provocrilor din domeniu. Tendine demografice importante, precum descreterea i mbtrnirea
demografic i creterea ratei de emigrare reprezint de asemenea factori negativi la nivel judeean.
Lipsa de msuri care s contracareze efectele acestor tendine, lipsa de reacie n fata oportunitilor
descrise, ct i creterea impactului deficientelor notate pot genera o serie de ameninri pentru
dimensiunea social a dezvoltrii durabile n judeul Bacu, precum: creterea ratei omajului, n
special n rndul tinerilor ca efect al agravrii crizei economice, creterea cheltuielilor cu protecia
social, adncirea clivajelor sociale este-vest i urban-rural.
EDUCAIE, SNTATE I CERCETARE
Judeul Bacu deine o productivitate a muncii situat peste media naional n sectoarele educaie i
sntate, care de altfel i genereaz locuri de munc ntr-un ritm superior. De asemenea,
infrastructura de invatamat i sntate plaseaz judeul Bacu pe o poziie relativ bun comparativ cu
celelalte judee din regiune, cu medii bune ale rapoartelor cadru didactic/elev i uniti scoale/1.000
elevi. n mod evident, capacitatea relativ ridicat a acestor sisteme de a susine creterea economic
reprezint puncte tari i chiar avantaje competitive ale judeului Bacu.
Aceste avantaje pot fi valorificate i importana lor economic i social amplificat prin identificarea
unor oportuniti de dezvoltare, printre care: ncurajarea concurenei pe piaa serviciilor de sntate
i educaionale cu scopul creterii calitii, mbuntirea strii de sntate i a contiinei medicale n
rndul populaiei colare, modernizarea i imbunatarirea infrastructurii generale a acestor servicii i
sporirea accesibilitii n mediul rural.
Printre punctele slabe ale sistemelor de sntate i educaie din judeul Bacu se numr: slab
acoperire i calitatea sczut a serviciilor medicale n mediul rural, deficitul general de cadre dicatice
i uniti de nvmnt la nivel liceal, postliceal i superior, dimensiunea redus a spaiului universitar
din Bacu n comparaie cu alte judee din NE.
Accentuarea ratei de abandon colar, scderea atractivitii carierei didactice, deteriorarea
infrastructurii de educaie i sntate (n special n mediul rural) i concentrarea activitii universitare/
de cercetare n judeele Iai sau Suceava pot constitui ameninri pentru dezvoltarea pe termen lung
a judeului Bacu.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

152

4.3. FUNCIONALITATEA SPAIAL

F
U
N
C

I
O
N
A
L
I
T
A
T
E


S
P
A

I
A
L


Puncte tari Puncte slabe

Poziionarea geografic a judeul Bacu, poart a Moldovei pentru zona Central i judeele din Sud Estul
rii.
Relieful variat, cu importana sa peisagistic i diversitatea ridicat pentru agricultur
Reeaua hidrografic bine repartizat pe ntreg teritoriul judeului
Buna comunicare cu judeele vecine asigurat de reeaua de drumuri naionale prezent pe teritoriul su
Accesibilitatea intern bine dezvoltat din partea de Vest a judeului
Accesibilitatea relativ facil de care beneficiaz oraele i municipiile din jude

Instabilitatea solurilor, ce creeaz importante suprafee cu eroziuni excesive, provocat de
formele de relief prezente n partea de Vest a judeului mpreun cu utilizarea neadecvat a
terenurilor
Formarea unor zone cu exces de umiditate ncadrul reliefului din partea de Est a judeul
Accesibilitatea intern deficitar n zona de Est a judeului, caracterizat de numrul foarte redus
de drumuri naionale i inexistenta cilor de comunicare feroviare
Defririle masive din jude
Lipsa formelor de asociere din partea de Est a judeului
Stadiul actual al infrastructurii tehnico edilitare generale
Infrastructura de acces ctre comunele din mediul rural, n special cele aflate n afara cilor de
comunicaie principale
Oportuniti Ameninri
Profilul Monografic al Judeului Bacu

153

Exploatarea reelei hidrografice, prezente pe teritoriul judeului, din punct de vedere agricol, energetic i turistic
Gruparea sub forma unor centre de dezvoltare judeean a principalelor aglomerri urbane din jude, pentru
asigurarea unei dezvoltri coerente i susinute
Accesibilitatea facil ntre principalele aglomerri urbane din jude pe axul DN 2G DN12A DN11 / DN11A
Complementaritatea economic intre principalele aglomerri urbane din jude
Modernizarea infrastructurii de acces n partea de Est a judeului, pentru a asigura o dezvoltare spaial
echilibrat
Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de acces ctre judeele Harghita i Covasna, pentru reducerea
timpilor de tranzit i favorizarea dezvoltrii activitii economice interjudeene
Conectarea judeului Bacu la viitoarele autostrzi i facilitarea accesului ctre drumurile pan-europene
Costurile investiionale necesare pentru modernizarea i extinderea infrastructurii tehnico-edilitare
din jude
Lipsa interesul de cooperare ntre autoritile publice locale, instituiile subordonate acestora i
institutiledeconcentrate
Concurena, n termeni de dezvoltare, din partea judeelor limitrofe
Dezinteresul investitorilor pentru judeul Bacu
Profilul Monografic al Judeului Bacu

154


Funcionalitatea spaial

n ceea ce privete funcionalitatea spaial a judeului Bacu, aceasta se bucur n primul rnd de o
poziionare geografic privilegiat, fiind una dintre principalele pori de acces pentru regiunea Nord-
Est. nvecinarea acestuia la Sud cu judeele Vrancea i Galai, iar la Est cu judeele Covasna i
Harghita, fac din judeul Bacu, un teritoriu de tranzit, att nspre, ct dinspre Regiunile Centru i Sud-
Est. Alte dou puncte tari de care se bucura judeul Bacu sunt reprezentate de reflieful variat al
acestui teritoriu i de ctre reeaua de drumuri naionale ce traverseaz judeul.
De asemenea, nu este de neglijat nici importanta reelei hidrografice foarte bine repartizat pe ntreg
teritoriul, ce ofer reale oportuniti de exploatare n special n domeniul agriculturii, energiei
regenerabile i a turismului. n afar oportunitilor oferite de cadrul natural al teritoriul, judeul Bacu
se remarca i prin poziionarea principalelor concentrri umane, acestea putnd constitui, n
eventualitatea unor interaciuni pozitive att la nivel economic ct i social, reale centre de dezvoltare
judeean, ce pot asigura o devzoltare coerenta i susinut a teritoriului
Analiza funcionalitii spatile a judeteului Bacu, a evideniat i anumite aspecte negative, sub forma
unor puncte slabe. Punctele slabe identificate sunt n principal legate att de formele de relief
prezente i de utilizarea neadecvat a terenurilor, ct i de situaia general n care se regsete
infrastructura tehnico-edilitara judeeana. n primul rnd este de important de punctat problematica
utilizrii terenurilor n jude, ce st la baza instabilitii solurilor, i creaz suprafee cu eroziuni
excesive,cu precdere n partea de Vest a judeului. De asemenea, situaia infrastructurii tehnico-
edilitare mpreun cu infractructura de acces ctre centrul comunelor din mediul rural, creaz un
impediment pentru dezvoltarea echilibrat a teritoriului, constituind unele din principalele puncte
negative ale judeului.
Un alt factor ce limiteaz n momentul de fata dezvoltarea echilibrat a teritoriului, l constituie lipsa
asocierilor i a oricrui interes de asociere n partea de Est a teritoriului. Actualmente, partea de Est a
judeului se regsete ntr-o situaie de inferioritate n temeni de dezvoltare fa de zona vestic, iar
dezvoltarea oricrei forme de asociere sau posibil cooperarea, n contextul actual nu poate fi dect
benefic.
Dei majoritatea problemelor identificate pot fi soluionate sau parial temperate, nu putem neglija
ameninrile ce pot influena procesul dezvoltarea durabil a judeului. Principala ameninare cu care
se confrunt judeul este direct legat de costurile ridicate ale investiilor i de sursele de finanare
disponibile i atrase. Pentru contracararea efectelor negative ce ar putea influena procesul de
dezvoltare, att autoritile publice locale, institutile deconcentrate, ct i mediul privat prezent pe
teritoriul judeului, trebuie s contientizeze :
- valoarea investiilor necesare dezvoltrii durabile,
- necesitatea unei bune colaborri i coordonri
- utilitatea atragerii de fonduri externe
De asemenea, concurenta n termeni de dezvoltare a judeelor nvecinate mpreun cu lipsa
atractivitii pentru investitorii locali i externi a judeului, constituie ameninri reale, ce trebuie
evaluate, iar n final contracarate.

Profilul Monografic al Judeului Bacu

155

4.4. CALITATEA VIEII

I
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r

i

u
t
i
l
i
t

i

Puncte tari Oportuniti

Reea rutier dens i modernizat n zona de V a judeului
Existena aeroportului
Existena drumului european
Densitatea drumurilor peste media naional (37,07 fa de 32,9 km/100 km
Reea de fibr optic n toate localitile din jude
2)

Reabilitarea infrastructurii n zona de Est i crearea unui circuit de dezvoltare Est-Vest
Extinderea cilor de acces ctre aeroport pentru a-l conecta lanivel regional
P
r
o
t
e
c

i
a

m
e
d
i
u
l
u
i


Existena unui master plan judeean pentru alimentare cu ap
Existena unui master plan judeean pentru gestionarea deeurilor
Existena dotrii tehnice pentru gestionarea polurii industriale

Crearea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor la nivelul ntregului jude Bacu
I
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r

i

u
t
i
l
i
t

i

Puncte slabe Ameninri

Infrastructur rutier judeean parial reabilitat
Densitatea sczut a drumurilor publice n zona de E
Densitatea sczut a cilor ferate
Acces nc limitat la sistemul de alimentare cu ap ( 47% din populaie)
Starea nesatisfctoare a unei poriuni din infrastructura de alimentare cu ap (aproximativ 50% din reea
necesit reabilitri tehnice)
Rata insuficient de racordare la sistemul centralizat de canalizare( aproximativ 50%)

Accentuarea strii de degradare a reelei de drumuri judeene
Accentuarea dezechilibrului de dezvoltare ntre zone de E i V a judeului
Creterea gradului de mbolnvire a populaiei datorit gradului sczut de acces la condiii igienice
de alimentare cu ap
Lipsa fondurilor pentru extinderea reelei de canalizare n perioada de implementare a strategiei.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

156

P
r
o
t
e
c

i
a

m
e
d
i
u
l
u
i

Inexistenaunui depozit conformcunormele de protecie a mediului n mediul rural
Doar aproximativ 40% din populaiajudeului Bacu beneficiaz de servicii de salubrizare, dincare 82% n
mediul urban i 18% nmediul rural
Extinderea zonelor necorespunztoare n ceea ce privete gestiunea deeurilor
Ineficien n gestionarea deeurilor reciclabile
Profilul Monografic al Judeului Bacu

157


n ceea ce privete calitatea vieii n judeul Bacu, aceasta sufer de un dezechilibru zonal, existnd
diferene structurale ntre partea de Vest i cea de Est a judeului. Pricipalele diferene ntre zona de
Vest i ceea de Est au la baz gradul de dezvoltare al infrastructurii generale i accesibilitatea ctre
principalii poli urbani din jude.
De asemenea, trebuie luat n calcul i existena documentelor strategice i a master planurilor aflate
deja n derulare, att la nivel autoritilor publice locale ct i la nivelul instituilor subordonate
Consiliului Judeean, documente ce contribuie la planificarea i prioritizarea anumitor elemente de
dezvoltare judeean. Existena acestor documente strategice de dezvoltare susin creterea calitii
vieii n jude.
Una dintre principalele ameninri cu care se confrunt judeul Bacu o constituie riscul accenturii
dezechilibrului de dezvoltare ntre partea de Est i cea de Vest a judeului. Pentru diminuarea acestui
dezechilibru, este vital implementarea coerent a documentelor strategice existente.
Profilul Monografic al Judeului Bacu

158

ANEX


Cuprinsul anexei
Tabel 1 Distributia pe subdomenii si ponderea acestora in economia judeteana, 2008 .................................... 159
Tabel 2 Evolutia sectoarelor economice, 2007-2008 ...................................................................................... 159
Tabel 3 Unitatile active pe clase de marime ................................................................................................... 160
Tabel 4 Evolutia productiei vegetale in perioada 2000-2009 ........................................................................... 163
Tabel 5 Performanta generala a sectoarelor in economia jud. Bacau ............................................................. 164
Tabel 6 Schimburi universitare in cadrul UVA Bacau prin Programul Erasmus ................................................ 164
Tabel 7 Rata inseriei de succes a tinerilor absolveni din promoia 2007 ........................................................ 165
Tabel 8 Gradul de inserie pe piaa muncii al absolvenilor Facultilor de Litere, tiine, tiine Economice din
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu, promoia 2009, dup primul an de la absolvirei ........................... 166
Tabel 9 Diferenele nregistrate ntre gradul de inserie pe piaa muncii al absolvenilor promoiei 2009, comparativ
cu absolvenii promoiei 2008 ........................................................................................................................ 166
Tabel 10 Rata inseriei de succes a tinerilor absolveni din promoia 2009, comparativ cu absolvenii promoiei
2008 ............................................................................................................................................................ 167
Tabel 11 Specializrile/ facultile ai cror absolveni au o rat bun de absorbie pe piaa muncii, UVA ......... 167
Tabel 12 Programul de ocupare a fortei de munca pentru anul 2008, AJ OFM Bacau ...................................... 168
Tabel 13 Principalii indicatori de monitorizare ai proiectului ............................................................................ 168
Tabel 14 Gestiunea Deseurilor, Prognoza de realizare a statiilor de transfer la nivelul judetului Bacau ............ 169
Tabel 15 Localitatile din judetul Bacau care vor transporta direct deseurile generate la depozitele ecologice

Error!
Bookmark not defi ned.

Profilul Monografic al Judeului Bacu

159Tabel 64 Di stributia pe subdomenii si ponderea acestora in economi a j udeteana, 2008

Sursa: Camera de Comert si Industrie Bacau, Starea economiei judetene, Raport 2008

Tabel 65 Evolut ia sect oarelor economice, 2007-2008

Indicator
Domeniul de activitate
Numr soc.
com. cu
activitate
Cifra de
afaceri (mil.
Euro)
Profitul brut
(mil. Euro)
Rata profit
(%)
Pierderi (mil.
Euro)
Numr
salariai
Producti-
vitatea (mii
euro /
salariat)
Agricultur
2007 205 35,5 3,2 9,01 1,08 993 35,75
2008 208 48,67 2,15 4,42 0,98 1.106 44,01
evoluie (%) 1,46 37,1 -32,81 -50,99 -9,26 11,38 23,09
Industria
alimentar
2007 224 250,73 6,06 2,42 1,74 7.204 34,8
2008 225 250,75 4,09 1,63 7,93 6.645 37,74
evoluie (%) 0,45 0,01 -32,51 -32,51 355,75 -7,76 8,42
Industria
extractiv i
2007 339 547,59 18,51 3,38 66,26 12.655 43,27
2008 355 567,96 36,96 6,51 28,4 11.776 48,23
Indi cat or /
Domeni ul de act ivitat e
Numr
soc.
com. cu
activit ate
Cifra de
afaceri
(mil .
Euro)
Profitul
brut
(mil .
Euro)
Rata
profit
(%)
Pi erderi
(mil .
Euro)
Numr
salariai
Producti-
vitatea (mii
euro/salariat)
Agricultur 2008 208 48,67 2,15 4,42 0,98 1.106 44,01
Pondere(%) 1,81 1,08 0,63 - 0,98 1,26 -
Industria alimentar 2008 225 250,75 4,09 1,63 7,93 6.645 37,74
Pondere(%) 1,95 5,58 1,20 - 7,93 7,60 -
Industria
extractiv i prelucrtoare
2008 355 567,96 36,96 6,51 28,40 11.776 48,23
Pondere(%) 3,08 12,65 10,85 - 28,39 13,46 -
Industria lemnului 2008 422 132,53 5,25 3,96 5,26 5.403 24,53
Pondere(%) 3,66 2,95 1,54 - 5,26 6,18 -
Industria uoar 2008 215 83,72 4,47 5,34 2,09 7.925 10,56
Pondere(%) 1,87 1,86 1,31 - 2,09 9,06 -
Construcii
2008 1.576 788,74 139,90 17,74 6,90 15.191 51,92
Pondere(%) 13,68 17,57 41,07 - 6,90 17,37 -
Servicii
2008 2.197 830,75 69,50 8,36 26.95 12.002 69,22
Pondere(%) 19,07 18,50 20,40 - 26,94 13,72 -
Transporturi
2008 878 224,46 8,95 3,99 4,42 5.010 44,80
Pondere(%) 7,62 5,00 2,63 - 4,42 5,73 -
Turism
2.008 496 47,71 3,47 7,27 3,06 2.464 19,36
Pondere(%) 4,30 1,06 1,02 - 3,06 2,82 -
Comer
2008 4.951 1.515 65,88 4,35 14,04 19.949 75,94
Pondere(%) 42,97 33,74 19,34 - 14,04 22,81 -
TOTAL/ medie 2008 11.523 4.490,30 340,62 7,59 100,03 87.471 51,33
Profilul Monografic al Judeului Bacu

160

prelucrtoare evoluie (%) 4,72 3,72 99,68 92,51 -57,14 -6,95 11,46
Industria
lemnului
2007 426 160,96 6,82 4,24 30,58 7.243 22,22
2008 422 132,53 525 396 526 5.403 2453
evoluie (%) -0,94 -17,66 -23,02 -6,51 -82,8 -25,4 10,38
Industria uoar 2007 241 88,61 5,14 5,8 4,16 10.513 8,43
2008 215 83,72 4,47 5,34 2,09 7.925 10,56
evoluie (%) -10,79 -5,52 -13,04 -7,96 -49,76 -24,62 25,34
Construcii
2007 1.333 495,96 62,63 12,63 6,82 14.111 35,15
2008 1.576 788,74 139,9 17,74 6,9 15.191 51,92
evoluie (%) 18,23 59,03 123,38 40,46 1,17 7,65 47,73
Servicii
2007 1.962 167,01 23,04 13,79 11,79 9.448 17,68
2008 2.197 830,75 69,5 8,36 26,95 12.002 69,22
evoluie(%) 11,98 397,43 201,65 -39,38 128,58 27,03 291,52
Transporturi
2007 832 183,19 10,92 5,96 3,07 4.794 38,21
2008 878 224,46 8,95 3,99 4,42 5.010 44,8
evoluie (%) 5,53 22,53 -18,04 -33,11 43,97 4,51 17,25
Turism
2007 459 41,52 4,74 11,42 2,37 2.394 17,34
2008 496 47,71 3,47 7,27 3,06 2.464 19,36
evoluie (%) 8,06 14,91 -26,79 -36,29 29,11 2,92 11,64
Comer
2007 4.859 1.380,70 68,83 4,99 14,22 19.359 71,32
2008 4.951 1.515,01 65,88 4,35 14,04 19.949 75,94
evoluie (%) 1,85 8,86 -4,47 -12,82 -1,28 2,95 6,08
TOTAL
2007 10.880 3.383,86 217,27 6,42 142,82 88.714 38,14
2008 11.523 4.490,30 340,62 7,59 100,03 87.471 51,33
evoluie (%) 5,91 32,58 56,77 18,16 -29,96 -1,4 34,46
Sursa: Camera de Comert si Industrie Bacau, Starea economiei judetene, Raport 2008

Tabel 66 Unit ati le active pe cl ase de mari me
Activitate economica Total din care: pe clase de marime, dupa numarul de salariati
0-9 10-49 50-249 250 si peste
Total 11.496 10.118 1057 269 52
Industrie extractiva 25 13 4 4 4
Industrie prelucratoare 1401 998 264 113 26
Energie electrica si termica, gaze
si apa
20 5 1 10 4
Constructii 993 806 138 44 5
Comert cu ridicata si amanuntul,
repararea vehiculelor si a bunurilor
casnice
5770 5273 440 53 4
Hoteluri si restaurante 433 376 50 7 -
Transport, depozitare si
comunicatii
819 737 61 14 7
Tranzactii imobiliare, inchirieri si
activitati de servicii prestate
intreprinderilor
1482 1396 68 16 2
Invatamant 62 55 7 - -
Sanatate si asistenta sociala 249 234 13 2 -
Alte activitati de servicii 242 225 11 6 -
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS,anuar teritorial 2009Profilul Monografic al Judeului Bacu

161
Profilul Monografic al Judeului Bacu

162


Fig. 47Repartit ita teritori al a a IMM-urilor, principali i indi cat ori
Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacau

Profilul Monografic al Judeului Bacu

163

Fig. 48 Sold export uri FOB/import uri FOB, cat egorii de produse, 2009

Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacau

Tabel 67 Evolut ia productiei vegetale in perioada 2000-2009
Cultura
Producti a
anual a(tone)
2000 2005 2006 2007

2009
Porumb 186.702 304.213 272.408 108.006
276.858
Grau, secara,
orz, orzoaica
29.625 79.211 45.208 36.545
41.057
Profilul Monografic al Judeului Bacu

164

Cartofi 82.471 60.912 115.625 24.344
77.748
Sfecla de zahar 14.784 7.689 18.432 10.261
--
Plante uleioase
2.746 (doar
floarea-soarelui)
6.921(doar floarea-
soarelui)
6.807(doar floarea-
soarelui)
3.039(doar
floarea-
soarelui)
11.559(tot
al)
Legume 119.754 96.358 103.753 58.262
89.023
Struguri 34.294 16.834 25.919 26.441
33.387
Fructe 39.800 55.508 39.393 23.026
15.077
Pasuni -- -- -- --
85.337
Fanete -- -- -- --
5.976
Nutret -- -- -- --
50.062
Sursa: INS, Anuarul statistic teritorial, 2009

Tabel 68 Perf ormant a generala a sectoarelor in economi a j ud. Bacau
Sector Pozitia pe baza
CA
Pozitia pe baza
Profit brut
Pozitia pe baza
Productivitatea muncii
Performanta per
total
Comert 1 3 1 1
Servicii 2 2 2 2
Constructii 3 1 3 3
Industrie
prelucratoare si
extractiva
4 4 4 4
Industrie alimentara 5 8 7 6
Transporturi 6 5 5 5
Industria lemnului 7 6 8 7
Industria usoara 8 7 10 8
Agricultura 9 10 6 9
Turism 10 9 9 10
Sursa: Calcule proprii, pe baza datelor CCI Bacau

Tabel 69 Schi mburi universitare i n cadrul UVA Bacau prin Programul Erasmus


Anul
universitar
Studeni Cadre didactice
Plecai Venii Plecate Venite
2004/2005 36 12 23 7
2005/2006 36 5 29 6
2006/2007 42 3 33 14
2007/2008 42 7 35 12
2008/2009 54 22 31 12
2009/2010 52 17 n derulare n derulare
Profilul Monografic al Judeului Bacu

165Tabel 70 Rata inseriei de succes a tinerilor absolveni din promoia 2007

Nr.
ctr.

Facult atea
Rata inserie de succes
Dup doi ani
de la
absolvire
(2009)
Dup primul an
de la absolvire
(2008)
DIFERENA
CRETERE SCDERE
1. tiinele Micrii, Sportului
i Sntii
94,76% 94,76% - -
2. Litere 86,45% 67,09% 19,36% -
3. tiine 86,25% 86,25% - -
4. Ingi neri e 64,78% 58,80% 5,98% -
5. tiine Economice 57,24% 49,27% 7,97% -
6. TOTAL 73,47% 66,50% 6,97% -
Sursa: Universitatea Vasile Alecsandri

Fig. 49 Gradul de inserie pe piaa muncii al promoiei 2007, UVA
89,04%
96,25%
75,36%
100%
90,36%
88,33%
10,96%
3,75%
24,64%
0%
9,64%
11,67%
100%
100%
89,86%
100%
100%
97,21%
0%
0%
10,14%
0% 0%
2,79%
75,36%
89,62%
65,38%
94,77%
65,08%
75,29%
24,64%
10,38%
34,62%
5,23%
34,92%
24,71%
86,46%
86,25%
63,71%
94,77%
64,78%
75,58%
13,54%
13,75%
36,29%
5,23%
35,22%
24,42%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gradul de inserie pe piaa muncii al absolvenilor din promoia 2007,
dup primul (2008) i al doilea an de la absolvirei (2009)
2008 2009
n
domeniu
alte
domenii
n
domeniu
alte
domenii
LITERE
TIINE
2008
2009
angajai neangajai angajai neangajai
TIINE
ECONOMICE
.M.S.S.
INGINERIE
TOTAL

Sursa: Universitatea Vasile Alecsandri

Profilul Monografic al Judeului Bacu

166


Fig. 50 Rata inserti ei de succes pe piat a muncii a absolventi lor din promotia 2007
94,76%
94,76%
86,45%
67,09%
86,25%
86,25%
64,78%
58,80%
57,24%
49,27%
73,47%
66,50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
RATA INSERIEI DE SUCCES
pe piaa muncii a tinerilor absolveni din promoia 2007,dup primul (2008) i
al doilea an de la absolvirei (2009)
DUP
PRIMUL AN
(2008)
DUP
AL DOILEA
AN (2009)
TOTA
FAC.
TIINE
ECONOMICE
FAC.
LITERE
FAC.
TIINE F..M.S.S.
FAC.
INGINERIE

Sursa: Universitatea Vasile Alecsandri

Tabel 71 Gradul de inserie pe piaa muncii al absolvenilor Facultilor de Litere, tiine, tiine Economice din
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu, promoia 2009, dup primul an de la absolvirei
Nr.
crt.

Facult atea
TOTAL
absolveni
Absolveni
care
LUCREAZ
Absolveni
care NU
lucreaz
Absolveni
care
LUCREAZ
n
domeniu

n
alte
domenii
1. Litere 94
100%
66
70,21%
28
29,79%
66
100%
38
57,58%
28
42,42%
2. tiine 90
100%
68
75,56%
22
24,44%
68
100%
46
67,64%
22
32,36%
3. tiine Economice 374
100%
242
64,71%
132
35,29%
242
100%
154
63,64%
88
36,36%
Sursa: Universitatea Vasile Alecsandri

Tabel 72 Diferenele nregistrate ntre gradul de inserie pe piaa muncii al absolvenilor promoiei 2009, comparativ cu
absolvenii promoiei 2008
Nr.
crt.

Facult atea
Absolveni
care
LUCREAZ
Comparativ cu
promoia 2008
(durat lung / scurt
de studii)
LUCREAZ
n
domeniu

Comparativ cu
promoia 2008
(durat lung / scurt de
studii)
Cretere Scdere Cretere Scdere
Profilul Monografic al Judeului Bacu

167

1. Litere
2009/2008
70,21%/
91,30%
-
21,09%
57,58%/
80,95%
-
23,37%
2. tiine
2009/2008
75,56%/
90,33%
-
14,77%
67,64%/
88,09%
-
20,45%
3. tiine
Economice
2009/2008
64,71%/
80,95%
-
16,24%
63,64%/
68,90%
-
7,46%
4. Ingi neri e
2009/2008
-
87,67%
- - -
59,76%
- -
5. .M.S.S
2009/2008
-
82,91%
- - -
82,44
- -
TOTAL
2009/2008
-
84,74%
- - -
73,53%
- -
Sursa: Universitatea Vasile Alecsandri

Tabel 73 Rata inseriei de succes a tinerilor absolveni din promoia 2009, comparativ cu absolvenii promoiei 2008

Sursa: Universitatea Vasile Alecsandri
Tabel 74 Specializrile/ facultile ai cror absolveni au o rat bun de absorbie pe piaa muncii, UVA
Nr.
crt.
TOTAL
absolveni
Absolveni
care
Lucreaz
Absolveni
care NU
lucreaz
Facultatea Absolveni
care
Lucreaz
n
domeni u
n
al te
domeni i
1. 155
100%
138
89,04%
17
10,96%
Facultatea de Litere
I (2008)
138
100%
104
75,36%
34
24,64%
155
100%
155
100%
0
0%
II (2009) 155
100%
134
86,46%
21
13,54%
- >10,96% Diferena - >11,10%
2. 80
100%
77
96,25%
3
3,75%
Facultatea de tiine
I (2008)
77
100%
69
89,62%
8
10,38%
80
100%
80
100%
0
0%
II (2009) 80
100%
69
86,25%
11
13,75%
- >3,75% Diferena - <3,37%
3. 276
100%
208
75,36%
68
24,64%
Facultatea de tiine
Economice
I (2008)
208
100%
136
65,38%
72
34,62%
276
100%
248
89,86%
28
10,14%
II (2009) 248
100%
158
63,71%
90
36,29%
- > 14,50% Diferena - < 1,67%
4. 191
100%
191
100%
0
0%
Facultatea de tiinele
Micrii, Sportului i
Sntii
I (2008)
191
100%
181
94,77%
10
5,23%
191
100%
191
100%
0
0%
II (2009) 191
100%
181
94,77%
10
5,23%
0% Diferena 0%
5. 301
100%
272
90,36%
29
9,64%
Facultatea de Inginerie
I (2008)
272
100%
177
65,08%
95
34,92%
Nr.
crt.
Facult atea Rata inserie de succes
promoia
2009
promoia
2008
DIFERENA
CRETERE SCDERE
1. Litere 40,42% 73,91% - 33,49%
2. tiine 51,11% 79,56% - 28,45%
3. tiine Economice 41,18% 55,78% - 14,60%
4. Ingi neri e - 52,39% - -
5. .M.S.S - 68,35% - -
6. TOTAL - 62,30% - -
Profilul Monografic al Judeului Bacu

168

301
100%
301
100%
0
0%
II (2009) 301
100%
195
64,78%
106
35,22%
- >9,64% Diferena - <0,30%
T
O
T
A
L
1003
100%
886
88,33%
117
11,67%
5 Faculti
I (2008)
886
100%
667
75,29%
219
24,71%
1003
100%
975
97,21%
28
2,79%
II (2009) 975
100%
737
75,58%
238
24,42%
- >8,88% Diferena - >0,29%
Sursa: Universitatea Vasile Alecsandri

Tabel 75 Programul de ocupare a fortei de munca pentru anul 2008, AJOFM Bacau
Nr.
crt.
Masura activa Planificat
2008
Realizat la
31.12.08
0 1 2 3
1. Persoane angaj ate, total : 9.695 10.147
2. Servicii de mediere 5.930 6.841
3. Servicii de consiliere profesionala 120 307
4. Cursuri de formare profesionala 540 572
5. Alocatii pentru someri care se incadreaza inainte de expirarea somajului 850 802
6. Incadrarea somerilor peste 45 de ani sau intretinatori unici de familie prin
subventionarea locurilor de munca
450 401
7. Incadrarea somerilor care mai au 3 ani pana la pensie prin subventionarea
locurilor de munca
15 1
8. Stimularea mobilitatii fortei de munca 60 38
9. Incadrarea absolventilor din institutii de invatamant prin subventionarea locurilor
de munca
350 206
10. Absolventi de invatamant care beneficiaza de prima de incadrare 300 140
11. Incadrare persoane cu handicap prin subventionarea locurilor de munca 5 3
12. Crearea de locuri de munca prin creditarea IMM 175 47
13. Servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente
sau initierea unei afaceri
5 0
14. Ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar 850 739
15. Incadrare prin ncheiere de contracte de solidaritate in baza Legii 116/ 2002 30 26
16. Incadrare prin alte masuri active 15 24
Sursa: AJ OFM Bacau, Raport 2008

Tabel 76 Princi pal ii i ndi catori de monit orizare a proiectul ui, Pl an AJOFM 2008
Nr.
crt.
Indicator Planificat Realizat Obs.
0 1 2 3 4
1. nr. persoane provenite din grupul tinta stabilit,
inscrise la cursuri de formare profesionala
60 67 Realizat
2. nr. cursanti care au abandonat cursurile, motivele
abandonului
- 5 -
3. nr. cursanti exmatriculati ca urmare a absentelor
nemotivate
- 0 -
4. nr. cursanti care finalizeaza cursurile, fara examen
de absolvire
55 60 Realizat
5. nr. persoane care promoveaza examenul de
absolvire al cursului
53 60 Realizat
6. rata generala de promovabilitate la examenul de
absolvire a cursurilor
95% 100% Realizat
7. nr. persoane angajate cu contract de munca 15 24 Realizat
8. baza materiala pentru pregatirea practica crearea unei baze materiale Realizat
Profilul Monografic al Judeului Bacu

169

pentru pregatirea practica a
cursantilor, la C.F.P. Bacau si
Onesti
Sursa: AJ OFM Bacau, Raport 2008
Tabel 77 Gestiunea Deseuri lor, zonarea si arondarea l ocalit ati lor la statiil e de transfer nivelul judetului Bacau

ZONA 1 BACU transportul deeurilor direct la
depozitul Bacu
Numr locuitori
Statie de
sortare
Statie de
compostare

Localitate

URBAN
Bacu 179.682 Bacau Bacau
Buhui 20.041 Bacau Bacau
RURAL Beresti-Bistrita 2.115 Bacau
Buhoci 5.009 Bacau
Cleja 7.115 Bacau
Faraoani 5.595 Bacau
Filipesti 4.760 Bacau
Garleni 6.743 Bacau
Gioseni 3.519 Bacau
Hemeius 4.252 Bacau
Horgesti 4.878 Bacau
Itesti 1.422 Bacau
Letea Veche 5.466 Bacau
Luizi Calugara 5.374 Bacau
Magura 4.422 Bacau
Margineni 8.946 Bacau
Nicolae Balcescu 9.371 Bacau
Prajesti 2.628 Bacau
Racaciuni 8.100 Bacau
Racova 3.446 Bacau
Sarata 2.243 Bacau
Saucesti 4.710 Bacau
Tamasi 3.289 Bacau
Traian 2.955 Bacau
Blagesti 7.328 Bacau
Colonesti 2.220 Bacau
Damienesti 1.937 Bacau
Izvoru Berheciului 1.734 Bacau
Lipova 2.930 Bacau
Negri 2.960 Bacau
Odobesti 2.448 Bacau
Plopana 3.473 Bacau
Profilul Monografic al Judeului Bacu

170

Rosiori 2.300 Bacau
Secuieni 2.083 Bacau
Parincea 3.962 Bacau
Filipeni 2.358 Bacau
Ungureni 3.844 Bacau
Sascut 10.226 Bacau
Valea Seaca 4.054 Bacau
Orbeni 4.129 Bacau
Parava 3.468 Bacau
TOTAL ZONA 1 367.515

ZONA 2 transportul deeurilor la staia de transfer Giceana Numr locuitori Statie de sortare
Localitate
RURAL Vultureni 2.121 Bacau
Corbasca 5.789 Bacau
Dealu Morii 2.983 Bacau
Gaiceana 3.039 Bacau
Glavanesti 3.631 Bacau
Huruiesti 2.781 Bacau
Motoseni 3.834 Bacau
Pancesti 4.404 Bacau
Podu Turcului 5.099 Bacau
Rachitoasa 4.975 Bacau
Stanisesti 4.802 Bacau
Tatarasti 2.598 Bacau
Oncesti 1.825 Bacau
TOTAL ZONA 2 47.881

Profilul Monografic al Judeului Bacu

171

ZONA 3 transportul deeurilor direct la Statia de Transfer Onesti Numr locuitori Statie

Statie de

Localitate
URBAN
Oneti
52.043 Onesti Onesti
Trgu Ocna
13.110 Onesti Onesti
RURAL
Barsanesti 5.265 Onesti
Urechesti 3.965 Onesti
Bogdanesti 2.730
Onesti
Buciumi 2.963
Onesti
Caiuti 5.449
Onesti
Casin 4.059
Onesti
Cotofanesti 3.241
Onesti
Gura Vaii 6.173
Onesti
Helegiu 7.291
Onesti
Manastirea Casin 5.610
Onesti
Oituz 9.661
Onesti
Pargaresti 4.922
Onesti
Stefan cel Mare 4.409
Onesti
Tg Trotus 5.549
Onesti
TOTAL ZONA 3 136.440


ZONA 4 transportul deeurilor la staia de transfer Comneti Numr locuitori
Statie
sortare
Statie de
compostare
Localitate
URBAN
Comneti 24.195 Comneti Onesti
Drmneti 14.390 Comneti Onesti
Slnic Moldova 5.096 Comneti Onesti
Profilul Monografic al Judeului Bacu

172

RURAL
Agas 6.844 Comneti
Dofteana 11.231 Comneti
Asau 7.448 Comneti
Brusturoasa 3.575 Comneti
Ghimes-Faget 5.254 Comneti
Palanca 3.675 Comneti
TOTAL ZONA 4 81.708

ZONA 5 transportul deeurilor la staia de transfer de la Floreti Numr locuitori
Statie
sortare
Statie de
compostare
Localitate
URBAN Moineti 24.312 Moineti Onesti
RURAL Strugari 2.579 Moineti
Balcani 8.279 Moineti
Pirjol 6.906 Moineti
Scorteni 3.146 Moineti
Ardeoani 2.539 Moineti
Sanduleni 4.498 Moineti
Beresti-Tazlau 5.816 Moineti
Livezi 5.337 Moineti
Berzunti 5.435 Moineti
Solont 3.902 Moineti
Zemes 5.218 Moineti
Magiresti 4.565 Moineti
Poduri 8.163 Moineti
TOTAL ZONA 5 90.695

Sursa: APM BacauStrategia de Dezvoltare Durabil a Judeului
Bacu n orizontul de timp 2010 - 2021

2

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

Cuprins
CAPITOL 0. INTRODUCERE ................................................................... 3
0.1. METODOLOGIE .................................................................................. 3
0.2. ECHIPA DE LUCRU ............................................................................. 6
1. ANALIZA POTENIALULUI DE DEZVOLTARE A JUDEULUI
BACU .................................................................................................... 7
1.1. AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL ............................................ 7
1.2. ECONOMIE SI DEZVOLTARE ANTREPRENORIAL ............................... 8
1.3. INFRASTRUCTUR, UTILITI, MEDIU ............................................... 9
1.4. POLITICI SOCIALE, SNTATE I EDUCAIE ...................................... 10
1.5. CAPACITATEA ADMINISTRATIV I PARTENERIATE ............................ 10
2. VIZIUNE I OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ............. 12
2.1. VIZIUNE ...................................................................................... 12
2.2. OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ....................................... 13
2.2.1. Obiective Strategice Verticale ............................................. 13
2.2.2. Obiective Strategice Orizontale .......................................... 14
3. POLITICI I PROGRAME DE DEZVOLTARE ................................. 17
3.1. OBIECTIVE STRATEGICE VERTICALE .............................................. 17
Obiectiv strategic vertical 1: Creterea competitivitii sectoarelor agro-
alimentar i forestier i dezvoltarea rural......................................... 17
Obiectiv strategic vertical 2: Dezvoltarea mediului de afaceri local i
accelerarea procesului de reconversie industrial ............................. 21
Obiectiv strategic vertical 3. Valorificarea resurselor energetice
regenerabile ..................................................................................... 25
Obiectiv strategic vertical 4: Promovarea convergenei n dezvoltarea
judeean i creterea incluziunii sociale .......................................... 27
3.2. OBIECTIVE STRATEGICE ORIZONTALE ............................................ 30
Obiectiv strategic orizontal 1: Creterea productivitii economiei prin
dezvoltarea resurselor umane .......................................................... 30
Obiectiv strategic orizontal 2: Extinderea capacitii infrastructurii de a
sprijini economia cu scopul mbuntirii calitii vieii n judeul Bacu
........................................................................................................ 33
Obiectiv strategic orizontal 3: Creterea capacitii administraiei
bcuane de a contribui la dezvoltarea durabil a judeului .............. 37
Obiectiv strategic orizontal 4: mbuntirea serviciilor de sntate i
educaie n sprijinul societii bazate pe cunoatere ......................... 41
Obiectiv strategic orizontal 5: Protejarea mediului i asigurarea
dezvoltrii durabile ........................................................................... 43
4. PORTOFOLIU DE PROIECTE ........................................................ 45
4.1. OBIECTIVE STRATEGICE VERTICALE .............................................. 45
4.2. OBIECTIVE STRATEGICE ORIZONTALE ............................................ 72
5. PLAN DE ACIUNE ...................................................................... 102
6. CONFORMITATEA CU POLITICILE NAIONALE I EUROPENE 117
7. EVALUARE I MONITORIZARE .................................................. 118
ANEXA 1 CRITERII DE PRIORITIZARE A PROIECTELOR ................. 119

3

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

CAPITOL 0. INTRODUCERE

0.1. METODOLOGIE

n cadrul proiectului, consoriul a utilizat metodologia care a rspuns
cel mai eficace obiectivelor de dezvoltare identificate ale judeului
Bacu pentru orizontul de timp 2009 - 2021.
Din punct de vedere al metodelor utilizate, acestea au fost orientate
ctre rezultatul final, pentru realizarea principalelor etape ale
proiectului:
Identificarea actorilor locali care au fost implicai n procesul
de elaborare a strategiei:
- Reprezentani ai administraiei publice locale i ai
instituiilor publice relevante;
- Reprezentani ai sectorului privat;
- ONG-uri, organizaii comunitare i reprezentani ai
societii civile;
- Organizaii/ lideri de la nivelul academic, religios, politic,
cultural i rural.
Pe tot parcursul proiectului, s-a urmrit ca Strategia de dezvoltare
durabil s fie rezultatul dezbaterilor dintre actorii locali, instituii i
ceteni.
Identificarea viziunilor actorilor locali, cu privire la
aspectele prioritare care trebuie abordate i a beneficiilor care
pot fi obinute ca urmare a implementrii strategiei de
dezvoltare durabil.
Echipa de implementare va ine cont de diferenele ntre stakeholderii
participani n proiectul acesta i va urmri o mediere i o participare
a tuturor celor care sunt n msur s participe la procesul de
planificare a dezvoltrii.
Constituirea grupului de lucru, format din actori locali
implicai n procesul de elaborare a strategiei.
Stabilirea calendarului de lucru, respectiv a ntlnirilor,
activitilor, responsabilitilor, resurselor necesare i a
duratei de desfurare a fiecrei activiti.
Elaborarea propriu-zis a strategiei, prin respectarea
programului stabilit i prin parteneriat ntre prestatorul
serviciului i beneficiar.
Supunerea dezbaterii publice i aprobrii Consiliului
Judeean Bacu a documentului rezultat.
Consultarea autoritilor administraiei publice locale, a
societii civile i mediului de afaceri.
Strategia de dezvoltare Durabil a judeului Bacu este un document
important nu numai pentru autoritile publice judeene dar i pentru
articularea dorinelor comunitii locale. Cooptarea actorilor locali pe
parcursul acestui demers se realizeaz n mai multe forme:
- Consultarea publicului prin instrumente sociologice
(chestionar i interviuri);
- Consultarea unitilor administrativ teritoriale componente
ale judeului Bacu
- Dezbaterea public a prioritilor identificate;
- Implicarea autoritilor locale n dezbaterile privind
capacitatea administrativ a judeului i localitilor;
- Consultarea mediului de afaceri pentru identificarea politicilor
locale de sprijin pentru dezvoltare antreprenoriatului i
atragerea investiiilor

4

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
- Consultarea autoritilor administraiilor publice locale pentru
identificarea propriilor prioriti de dezvoltare;
- Consultarea asociaiilor de tip ONG prin participarea la
consultrile privind prioritile judeului;
- Consultarea operatorilor economici prin participarea la
consultrile de tip calitativ pentru stabilirea prioritilor
economice i msurilor de stimulare a antreprenoriatului.
Parteneriat, comunicare i transparen n relaiile dintre
administraie i societate
Relaia cu societatea civil din judeul Bacu este de o maxim
importan n contextul realizrii Strategiei de Dezvoltare Durabil.
Legitimitatea acestei strategii este de asemenea generat de
participarea unui numr ct mai mare de actori cheie consultai la
nivel local. Reprezentani ai societii civile au fost: ONG-uri,
asociaii patronale, companii cheie din jude i ceteni.
Demersul de elaborare a Strategiei a pornit de la analiza grupurilor
int pentru a putea avea o imagine clar asupra prioritatilor de
dezvoltare Aceast analiz a fost realizat n perioada de nceput a
proiectului. Cunoscnd grupurile implicate, respectiv, unitile
administrativ teritoriale, mediul de afaceri, reprezentanii
instituiilor publice, ONG-uri la nivel local, consoriul mpreun
cu Consiliul Judeean Bacu, acestea si-au asumat o analiz a
actorilor i a nevoilor acestora. Astfel, analiza grupurilor int a fost
realizata n paralel i n acelasi timp cu cea de analiz diagnostic
la nivel local.
Din punct de vedere metodologic, consoriul s-a bazat extensiv pe
consultare i pe transfer de cunoatere (know-how). Astfel, au fost
derulate urmtoarelor activiti:
1. Consultarea responsabililor privind livrarea serviciilor
publice locale i a altor servicii (responsabili cu
actiunile de evaluare identificate mai jos):
Evaluarea Agriculturii/Dezvoltrii Rurale;
Evaluarea Infrastructurii/Mediului/Utilitilor;
Evaluarea Mediului Economic/Turism;
Evaluarea Resursei Umane/Social/Cultur.
2. Consultarea mediului asociativ al judeului Bacu
privind dezvoltarea social i economic prin:
Participarea mediului asociativ n edinele consultative;
Dezbaterea cu ONG-urile active n domeniile de politici
publice, social, cultural si religios .
3. Consultarea instituiilor locale:
Instituiile ce au fost cooptate n procesul de dezbatere
includ: Direciile Consiliului Judeean, AJOFM, ITM, Arhitect
ef al Judeului; Agenia pentru Protecia Mediului, Direcia
Agricol, primriile judeului Bacu - n cadrul Grupului de
Lucru);
Consultarea specific a Direciilor principale ale Consiliului
Judeean Bacu, o component critic a acestui proces i
de a crui bun desfurare a depins n mare msur
succesul proiectului. Aceast component beneficiaz i de
faptul c planificarea strategic, parte integranta din etapa
de elaborare, impreuna cu etapele de initiere, analiza si
implementare a unei strategii, (ca precizare: management
strategic) nu este un proces nou n jude.
4. Consultarea localitilor din judeul Bacu
Consultarea localitilor din judeul Bacu privind Strategia
de dezvoltare durabil prin intermediul unui chestionar pe
care il vor completa persoanele avizate din unitile
administrativ-teritoriale din jude
5. Consultarea documentelor strategice existente la nivelul
autoritilor publice locale

5

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
6. Dezvoltarea de instrumente de lucru: metodologii de
analiz, chestionar pentru solicitani, agende de lucru i
ghiduri pentru ntlniri
7. Identificare i colectare de informaii i date statistice
8. Derularea de interviuri i ntlniri
9. Analiz de birou asupra datelor si documentelor
identificate la nivel national, regional si regional

Metodele menionate de consultare au vizat obinerea unei analize
realiste a strii actuale a judeului i a modului de a colecta
recomandri din partea cetenilor i a mediului asociativ (definitie,
ai mai folosit in alte contexte concepte si sintagme precum
societatea civila, ong-uri Cred ca acestea trebuie definite si cred ca
ar trebui folosit un singur concept care sa apara pe tot parcursul
strategiei, pentru a evita confuziile).

Strategia ca politic public
Pentru a avea un proces coerent de consultare a comunitii locale
i a identifica cu claritate nevoile judeene, propunem o abordare a
procesului de consultare pe modelul procesual de dezbatere i
adoptare a politicilor publice. Privim strategia de dezvoltare durabil
ca un document programatic, care, prin continut, obiective si
activitati va dezvolta politici publice, ce vor sta la baza deciziilor de
finanare a nevoilor Judetului pe termen scurt, mediu si lung.
Strategia se bazeaz pe rezultate msurabile, indicatori i o viziune
sustenabil, ce va permite ca politicile publice i proiectele asumate
s fie aplicabile n mod realist.
Pentru a putea realiza acest lucru, strategia de comunicare la nivel
local trebuie s se axeze pe dou componente:
a. Identificarea nevoilor i viziunii comunitii n procesul de
consultare
b. Dezbaterea public a strategiei
Pentru a implica activ comunitatea n procesul de realizare a
strategiei, a fost propus o abordare bazat pe modelul procesual.
Astfel, modelul procesual propune o abordare la nivelul consultrii
tuturor actorilor relevani la nivelul comunitii.

Procesul de realizare a unei politici publice cuprinde ase etape:Formulare de
propuneri
Stabilirea agendei
Implementare
Evaluare
Identificarea
problemei
Legitimarea
propunerilor

6

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


0.2. ECHIPA DE LUCRUGEA Strategy & Consulting S.A.Coordonatorul echipei - Rzvan BUZATU

Manager de proiect Dan HAIEGANU
Asistent Manager Andrei DINU
Arhitect Ion PELEANU
Sociolog Constantin GTIN
Inginer constructor Adriana LUPU

Expert Market S.R.L.

Expert economist Gheorge EPURAN

Agora Est Consulting S.R.L.
Expert Administraie public Emanuel RU
Expert politici publice i planificare strategic Florin BONDAR


7

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

1. ANALIZA POTENIALULUI DE DEZVOLTARE A
JUDEULUI BACU

1.1. AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL

Cele mai competitive sectoare din agricultura i industria alimentar
din judeul Bacu, care prezint cel mai semnificativ potenial de
dezvoltare sunt producia animal, procesarea de carne i
panificaia.
Lanul valoric cel mai bine articulat din acest domeniu pornete de
la efectivele semnificative de animale din jude (n special psri,
caprine i porcine), continund cu producia de nutreuri
concentrate, trecnd printr-o industrie de procesare bine dezvoltat,
ntrit de prezena unor operatori economici de talie naional,
pentru a ajunge n final ntr-o reea de marketing i distribuie care
ar putea crete considerabil, avnd n vedere avantajul logistic
deosebit al judeului.
Remarcabil este i potenialul judeului pentru valorificarea fondului
forestier, unul dintre cele mai importante la nivel regional i naional.
Capacitatea actual de producie, axat n principal pe procesare
primar (ex. cherestea), destinat exportului, se poate reorienta
treptat ctre produse cu valoare adugat mare, care ar genera mai
mult profit i ar diminua simultan din intensitatea cu care pdurile
sunt exploatate.
Avantajul logistic al judeului, dat de poziia sa geografic, ce i
permite s mijloceasc contactele dintre Regiunile Nord-Est,
Centru, Sud Muntenia i Bucureti-Ilfov, dar i de starea bun a
infrastructurii de transport i utiliti, ar putea fi valorificat pentru a
transforma Bacul ntr-un centru regional de procesare i producie
agricol, capabil s-i genereze propria materie prim, dar i s
absoarb excesul productiv al judeelor riverane pentru industria sa
alimentar. De asemenea, poziia nodal i capacitatea existent
de producie, procesare i depozitare ar putea fi valorificate prin
transformarea judeului Bacu ntr-un centru regional de distribuie
i comer, prin extinderea capacitii de depozitare i chiar prin
dezvoltarea unei Burse regionale a produselor agro-alimentare. O
alt msur benefic, intit ctre dezvoltarea capacitii de
marketing regional ar fi constituirea unui sistem de instituii i
instrumente pentru a determina potenialul comercial al diverselor
categorii de produse agro-alimentare i pentru sporirea accesului i
cotelor de pia ale productorilor i procesatorilor din judeul
Bacu.
O oportunitate de dezvoltare deosebit rezult din tendina de
concentrare a unor segmente importante ale produciei agricole i
industriei alimentare n zona ce cuprinde municipiul Bacu i
comunele din jurul su, unde se regsesc productori de cereale,
ct i productori i procesatori importani (carne, panificaie, alte
produse animale), exportatori din industria alimentar i investitori
n cercetare i dezvoltare n acest sector, alturi de alte elemente
conexe, precum productori de maini-unelte, comerciani
wholesale i retail, ct i furnizori de servicii pentru sectorul agro-
alimentar, mediul de cercetare. ntre aceste sectoare economice,
care au absorbit o mare parte din investiiile realizate n cadrul
programelor SAPARD i PNDR, se nasc interdependene i prin
conectarea lor se constituie lanuri valorice, concentrarea fiind de
asemenea articulat prin constituirea unui Grup Local de Aciune n
cadrul axei LEADER (GAL Valea Bistriei).
Constituirea unui cluster agro-alimentar n zon, concentrat pe
procesarea crnii i panificaie, ar putea ajuta actorii din zon s
nfrunte mpreun anumite provocri i s mbrieze oportuniti
comune. Relaiile dintre autoritile publice, mediul universitar i
mediul privat din agroindustrie ar putea fi consolidate ntr-o zon
avantajat de proximitatea spaial i gradul de extindere a

8

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
infrastructurii de transport i afaceri. Competitivitatea sectoarelor ar
crete prin facilitarea accesului ntreprinderilor din zon la
infrastructura de cercetare, dezvoltare i transfer tehnologic i la
diverse servicii conexe, precum formarea profesional sau servicii
de management/ marketing. n acelai timp, concentrarea acestor
sectoare ar crete atractivitatea lor pentru investiii, credite i
granturi. Integrarea diverilor productori ar putea duce la fuziunea
exploataiilor i maximizarea eficienei sectorului primar. Nu n
ultimul rnd, acest gen de integrare ar contribui foarte mult la
conturarea/consolidarea unor branduri alimentare judeene pe plan
regional, naional i european.
Coordonatele principale ale dezvoltrii rurale n judeul Bacu ar
trebui s fie mbuntirea strii i acoperirii infrastructurii/ utilitilor
de baz i diversificarea economiei rurale. Spaiul rural bcuan
deine resurse suficiente ce pot fi convertite ntr-un nivel de trai mai
bun pentru populaia sa: cadrul natural deosebit, resursele umane,
chiar dimensiunea pieei locale, preconizat sa creasc odat cu
modernizarea agriculturii i sporirea numrului de afaceri rurale.
Extinderea infrastructurii rutiere i asigurarea accesului la utiliti de
baz sunt msuri care, dincolo de impactul benefic cert asupra
calitii generale a vieii, vor crete potenialul investiional n mediul
rural. Un obiectiv cheie pentru dezvoltarea rural ar trebui s fie
extinderea oportunitilor i perspectivelor educaiei n comunele
bcuane, prin asigurarea accesibilitii, a condiiilor decente de
funcionare, a calitii si stabilitii ofertei de nvamnt.
Economia rural a judeului Bacu trebuie diversificat prin
ncurajarea mediului antreprenorial din servicii, prin susinerea
meteugurilor i a meseriilor non-agricole, pentru a reduce din
dependena populaiei rurale de producia agricol la scar mic,
ineficient i generatoare de valoare adugat mic, i implicit,
pentru a eleva nivelul de tri n mediul rural. Potenialul natural al
spaiului rural poate fi valorificat prin creterea ponderii turismului n
economia rural i chiar prin dezvoltarea unor nie productive cu
valoare adugat mare (produse ecologice). Diverse activiti
tradiionale pot fi integrate n pachete agroturistice complete, care
s ofere, alturi de peisaj sau agrement, mici servicii i mostre din
gastonomia local, artizanat i meteuguri.
Treptat, procesul de reconversie a resurselor umane n afara
sectorului primar, deja mai evoluat n Bacu dect n alte judee ale
regiunii, va lsa n agricultur doar o for de munc bine pregtit,
eficient i puternic specializat, n timp ce sectoarele non-agricole
din mediul rural (de tipul agroturismului, artizanat local, mici servici
n mediul rural) vor absorbi majoritatea populaiei ocupate.

1.2. ECONOMIE SI DEZVOLTARE ANTREPRENORIAL
Potenialul de cretere cel mai mare ntr-o economie bazat pe
cunoatere l au acele sectoare care dezvolt i folosesc cea mai
avansat tehnologie, industriile de vrf. Industriile nalte prezente n
judeul Bacu, precum cea aeronautic, cea aerospaial, militar i
cea a mainilor i componentelor tehnologice avansate dein un
potenial deosebit pentru cretere pe termen lung, iar extinderea
acestora ar avea un impact de antrenare n multe alte sectoare, de
la servicii conexe precum transporturile sau distribuia, pn la
domeniile cercetrii i educaiei. Practic, aceste sectoare, asociate
cu extinderea utilizrii TIC, ar putea constitui vrful de lance al
dezvoltrii sustenabile a economiei cunoaterii n judeul Bacu, iar
procesul de transformare industrial trebuie s se concentreze pe
aceste zone de interes.
n ceea ce privete concentrarea ntreprinderilor i integrarea
lanurilor valorice i clusterelor, putem spune c judeul Bacu
deine un potenial deosebit n cadrul regiunii NE. n condiiile n
care regiunea nregistreaz cea mai sczut densitate a
ntreprinderilor, putem considera un avantaj faptul c judeul Bacu

9

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
se apropie de media naional, iar consolidarea poziiei de
leadership regional, alturi de judeul Iai, poate fi considerat o
oportunitate. Concentrarea n clustere poate constitui o soluie
pentru creterea competitivitii economice a judeului i pentru
atacarea unor provocri comune diverselor industrii i servicii,
soluie fireasc dac lum n considerare dezvoltarea tradiional a
sectoarelor economiei bcuane, n jurul unor ntreprinderi mari
nc performante, dar i tendinele mai recente, precum emergena
TIC i transformarea industriei nalte n jude, ce favorizeaz
conturarea anumitor lanuri valorice.
Bacul dispune n prezent de o important infrastructur pentru
sprijinirea afacerilor, facilitarea transferului tehnologic i ncurajarea
inovrii, iar potenialul judeului pentru atragerea de investiii poate fi
crescut prin extinderea i mbuntirea accesibilitii logistice i
tehnice a acestei infrastructuri. Trebuie s recunoatem faptul c, n
prezent, judeul Iai este mult mai prolific n spaiul IT, universitar i
CDI. Potenialul CDI al judeului Bacu este important i foarte
specializat, dar el nu trebuie exagerat.
n consecin, dezvoltarea cercetrii, a antreprenoriatului i
structurilor de afaceri pe teritoriul judeului Bacu trebuie s
valorifice profilul i tradiia s industrial specific, pentru a
transforma Bacul ntr-o destinaie atractiv pentru investiiile i
proiectele de dezvoltare n industrie i servicii conexe, pe plan
regional, fr a concura cu judeele vecine pentru investiii interne i
externe pe nie care nu i ofer avantaje competitive.
Judeul Bacu se bucur de o notorietate turistic relativ ridicat,
datorat n principal staiunilor balneoclimaterice de la Slnic
Moldova i Trgu Ocna, prezentnd n acelai timp potenialul
turistic al cadrului natural general i al obiectivelor culturale din
Municipiul Bacu i din principalele aglomerri urbane. Principalele
oportuniti din sectorul turistic vizeaz modernizarea infrastructurii
turistice, n special cea de agrement, creterea atractivitii zonei
Slnic Moldova Trgu Ocna, i crearea de noi zone de interes
turistic pe circuitul Bacu Moineti Comneti Drmneti
Slnic Moldova Trgu Ocna Oneti Mnstirea Cain.
Potenialul turistic al judeului poate fi valorificat i prin extinderea
capacitii Aeroportului Internaional Bacu, i a infrastructurii de
agrement n plin de dezvoltare din municipiul Bacu i din zona
nvecinat salbei de lacuri de pe rul Bistria.

1.3. INFRASTRUCTUR, UTILITI, MEDIU

Judeul Bacu este relativ bine conectat la infrastructura de
transport naional i regional (drumul E85 fiind unul dintre cele
mai circulate drumuri naionale i traficul pe aeroportul Bacu fiind
prognozat s creasc), i deine, la rndul su, o infrastructur
intrajudeean destul de extins, iar potenialul su logistic poate fi
consolidat prin dezvoltarea Autostrzii Focani Bacu - Sboani,
care leag Coridorul IX de Autostrada Moldova (aflat deocamdat
doar la stadiu de proiect-pilot), a drumurilor naionale i judeene
conexe acesteia i a aeroportului Bacu.
Dezvoltarea mediului de afaceri n judeul Bacu va avea nevoie de
toat susinerea autoritilor publice. Pe lng faciliti
investiionale, este necesar a se extinde i dezvolta infrastructura
de afaceri existent centre de afaceri, de depozitare, etc. ct i
crearea de noi incubatoare, centre de afaceri i parcuri industriale.
Intervenia asupra infrastructurii rutiere care va facilita formarea
relaiile de business i de parteneriat n sectorul agro-industrial
constituie un element central pentru apropierea ntre productori i
procesatori n industria alimentar.
Judeul Bacu dispune de potenial pentru crearea unei reele de
energie alternativ regenerabil, utilizabil att de populaie ct i
de marii operatorii economici. Posibil ar fi, de asemenea,
realizarea unor parteneriate de tip public-privat pentru a asigura

10

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
complementaritatea de efort pentru modernizarea reelei de
transport i distribuie a energiei i derularea investiiilor pentru
asigurarea eficienei energetice i reducerea consumului n cadrul
marilor utilizatori industriali i al sistemului de servicii i utiliti de
interes public.
Zona de est a judeului necesit intervenii suplimentare pentru
recuperarea n timp a decalajelor de dezvoltare fa de restul
judeului. Convergena dezvoltrii zonelor rurale cu urbanul, a prii
estice cu vestul judeului se poate realiza i prin mbuntirea strii
infrastructurii de transport ntre aceste zone i n interiorul lor.
Pentru locuitorii din mediul rural, n special cei din partea estic, un
sistem de transport mbuntit va permite o mai mare mobilitatea a
forei de munc, un acces sporit la servicii medicale i de educaie,
o penetrare logistic mai atractiv pentru mediul de afaceri.
Soluiile sustenabile, atente la aspecte precum protecia mediului
sunt cheie pentru dezvoltarea unei comuniti. Misiunea de
mbuntire a calitii vieii n jude va trebui s plece de la
asigurarea c deeurile derivate din activitatea industrial vor fi
preluate sau recuperate conform cu normele de protecie a
mediului, c activitatea din industria lemnului nu va pune n pericol
integritatea i funcionalitatea fondului forestier, ca soluii durabile
vor fi gsite pentru a limita frecvena i impactul alunecrilor de
teren i inundaiilor.

1.4. POLITICI SOCIALE, SNTATE I EDUCAIE
Judeul Bacu, ca de altfel ntreaga regiune de dezvoltare NE, se
confrunt cu rate migratorii ridicate, care asociate cu declinul
demografic, mbtrnirea populaiei i creterea cheltuielilor cu
asigurrile sociale ridic ntrebri serioase cu privire la
sustenabilitatea sistemului social actual. n ciuda acestui fapt,
potenialul de cretere economic a judeului i ofer premisele
necesare dezvoltrii unui model social echilibrat i echitabil.
Msurile ndreptate ctre creterea coeziunii sociale la nivelul
judeului Bacu trebuie s aib ca obiectiv minimal sporirea
accesului la servicii, sociale, de sntate i educaionale i utiliti
de baz. Accesibilitatea locuitorilor din mediul rural i a celor din
partea de est a judeului la servicii de sntate i educaionale de
calitate trebuie sporit prin extinderea i modernizarea infrastructurii
acestor sisteme. Asigurarea de anse egale pentru toate categoriile
defavorizate trebuie s reprezinte un alt obiectiv central al unor
politici de cretere a coeziunii sociale. n aceast misiune,
autoritile publice din judeul Bacu pot gsi parteneri n cadrul
mediului ONG i a celui privat implicat n campanii de
responsabilizare corporatist (CSR). Creterea importanei acestui
gen de parteneriate reprezint de asemenea un potenial real n
ncercarea de a nfrunta aceste provocri comune.
Potenialul social i uman este definit i de faptul c sectoarele
educaiei i sntii sunt singurele domenii n care judeul Bacu
se plaseaz peste (sau are valori apropiate de) media naional ca
productivitate a muncii, investiii brute i ritm de cretere al
numrului de persoane ocupate,fiind practic cele mai performante
sectoare dominate de capitalul public. O atenie sporit trebuie
dedicat modernizrii i extinderii infrastructurilor de educaie i
sntate, pentru a le spori acoperirea i ridica nivelul calitativ, iar
sectorul formrii profesionale, al instruirii/ specializrii i formrii
profesionale continue trebuie ncurajat i extins.

1.5. CAPACITATEA ADMINISTRATIV I
PARTENERIATE

11

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

Potenialul de dezvoltare durabil a judeului Bacu poate fi
amplificat i prin dezvoltarea capacitii administrative a autoritilor
publice i prin proliferarea parteneriatelor intercomunitare sau de
tipul public-privat. Importana modernizrii managementului public la
nivelul autoritilor publice judeene i locale este dat de faptul c
noile instrumente de finanare, deopotriv oportuniti i provocri,
solicit o anumit abordare a proiectelor. Dintre elementele care ar
trebui modificate la nivelul Autoritilor Publice Locale putem
meniona: realizarea unor separri clare ntre atribuiile
funcionarilor publici, realizarea unor echipe de proiect care s aib
expertiza implementrii de proiecte, echiparea Primriilor cu soluii
moderne de guvernare, de tip inovativ care s permit o mai mare
flexibilitate i eficien.
Fondurile europene reprezint un potenial major de dezvoltare dar
accesarea acestora comport costuri administrative importante pe
care marea majoritate a localitilor judeului Bacu nu le pot
susine. n acest sens, Consiliul Judeean Bacu poate deveni
motorul agregrii i stimulrii iniiativelor la nivel de jude, att prin
susinerea costurilor proprii ale autoritilor locale pe proiecte ct i
prin realizarea de proiecte n parteneriat cu scopul creterii
capacitii administrative.
Un element cheie al dezvoltrii, iniiativele de parteneriat i asociere
trebuie s se dezvolte prin creterea capacitii administrative.
Capacitatea administrativ redus n cazul autoritilor publice
locale mici care au misiunea de a gestiona serviciile publice de
interes local i a celor de utiliti publice i lipsa unui management
orientat ctre rezultate sunt deficienele cronice care pot fi
constatate n prezent la nivelul judeului Bacu. O alt oportunitate
care ncepe s se dezvolte n judeul Bacu este cea a realizrii
unor parteneriate public private. Pentru a reui angrenarea acestor
parteneriate, un rol important l au i ali actori n asociere cu
Consiliul Judeean.
12

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

2. VIZIUNE I OBIECTIVE STRATEGICE DE
DEZVOLTARE


2.1. VIZIUNE

Judeul Bacu va ajunge pn n 2021 unul dintre principalele motoare de dezvoltare
economic ale regiunii Nord-Est, un nod logistic regional i un model de cretere
sustenabil. Creterea sa economic, avndu-i avangarda n industria de nalt
tehnologie, se va baza pe tradiia s industrial, dar va cuta s repare dezechilibrele
trecutului, tinznd ctre convergen i coeziune social. Trgndu-i energia din
vastul rezervor de talent i cunoatere al resurselor sale umane, dezvoltarea sa
viitoare va fi deopotriv echitabil, armonioas i prietenoas mediului nconjurtor.

13

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

2.2. OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE

2.2.1. OBIECTIVE STRATEGICE VERTICALE

Obiectiv strategic vertical 1: Creterea competitivitii
sectoarelor agro-alimentar i forestier i dezvoltarea rural
Stabilirea unui asemenea obiectiv n planificarea strategic pentru
dezvoltarea durabil pornete de la realitatea importanei pe care
sectoarele agriculturii i industriei alimentare/forestiere o au pentru
economia judeului Bacu, anumite tipuri de producie/procesare
recomandnd Bacul ca pe un competitor serios pe plan regional.
Sectorul agro-industrial bcuan trebuie aezat pe o traiectorie a
transformrilor profunde pentru sporirea competitivitii i a ponderii
sale n economia judeean. n ceea ce privete creterea
performanei sectorului productiv, asocierea productorilor,
comasarea terenurilor i dezvoltarea resurselor umane reprezint
prioriti de baz.
Lund n seam faptul c sectorul agro-industrial ocup o mare
parte din fora de munc disponibil n mediul rural, spaiu n care
locuiete majoritatea populaiei judeului, obiectivul urmrete
amplificarea productivitii acestui sector, a standardelor de calitate
la care se raporteaz produsele bcuane, chiar a varietii i
cotelelor de pia ale acestor produse, acionnd asupra prghiilor
de sporire a performanelor resurselor umane, de la informarea i
formarea fermierilor, la creterea calitii programelor de instruire,
calificare i specializare a profesionitilor din producie i procesare.
Potenial logistic deosebit al judeului, un alt fundament al
obiectivului verical 1, reprezint un avantaj ce poate fi convertit n
oportunitatea afirmrii sale ca unul din centrele regionale de
producie, distribuie, depozitare i comercializare a produselor
primare i a celor procesate. n conjuncie cu aceast evoluie,
obiectivul descris vizeaz valorificarea concentrrii naturale a
productorilor, procesatorilor i a furnizorilor de servicii agricole sau
conexe prin construirea unui parc agro-industrial, punct de plecare
pentru articularea unui cluster agro-alimentar pe teritoriul judeului
Bacu.
Disparitatea de dezvoltare ntre urban i rural este o consecin a
dependenei populaiei rurale de o activitate agricol prea puin
productiv, dar i a strii nesatisfctoare a infrastructurii i
utilitilor de baz de pe teritoriul comunelor. Diversificarea
economiei rurale i ameliorarea calitii infrastructurii de baz
reprezint prioriti de gradul 0 pentru dezvoltarea rural n judeul
Bacu.

Obiectiv strategic vertical 2: Dezvoltarea mediului de afaceri
local i accelerarea procesului de reconversie industrial
Dei ocup n prezent o poziie bun la nivel regional, ntre Bacu i
media naional exist nc decalaje de competitivitate: din punct de
vedere al productivitii n industrii i servicii, concentrrii
ntreprinderilor, funcionalitii infrastructurii de sprijinire a afacerilor,
cuantumului investiiilor strine directe, resurselor dedicate
cercetrii i inovrii. n acelai timp, exist fundaii solide pe care se
poate construi o economie sustenabil i un model de dezvoltare la
nivelul regiunii Nord-Est. Principalele prghii de cretere a
competitivitii economice a judeului Bacu sunt dezvoltarea

14

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
mediului de afaceri local, ntrirea sectorului CDI i accelerarea
procesului de reconversie industrial.
Viziunea de dezvoltare a judeului pentru urmtorul deceniu
plaseaz transformarea industrial i dezvoltarea mediului de
afaceri n centrul creterii economice. Evoluia dinspre industriile
extractive i de prelucrare petrochimic nspre industrii intensive n
tehnologie nalt, care va angrena i o dezvoltare sincron a
sectorului CDI, a educaiei i a serviciilor conexe, reprezint reperul
central al acestui obiectiv strategic. Transformarea poate fi facilitat
prin reintroducerea n circuitul economic a siturilor industriale
nefolosite/ folosite parial (spre exemplu, platformele de la Moineti,
Drmneti, Oneti), prin dezvoltarea strucuturilor de sprijinire a
afacerilor i prin corelarea ofertei investiionale a acestei
infrastructuri cu prioritile judeene de dezvoltare i cu evoluiile
pieei, pe termen mediu i lung. Obiectivul nu poate contribui n mod
decisiv la materializarea viziunii de dezvoltare fr ca ponderea
cheltuielilor CDI, publice i private, s creasc, i fr ca
partneriatele ntre universiti i mediul de afaceri s fie ntrite.
Mediul local de afaceri poate fi dezvoltat prin reducerea unor bariere
administrative, printr-o atenie sporit fa de nevoile investitorilor,
prin sporirea accesului IMM-urilor la TIC i servicii de formare
pentru resurse umane.
Obiectiv strategic vertical 3. Valorificarea resurselor energetice
regenerabile
intele de dezvoltare durabil ale judeului Bacu precum i gradul
de poluare generat de industriile prezente pe teritoriul judeului
impun identificarea unor mijloace alternative de generare a energiei.
Valorificarea resurselor energetice regenerabile constituie o
provocare i n acelai timp o miz important pentru judeul Bacu,
att din punct de vedere al proteciei mediului i creterea calitii
vieii locuitorilor ct i din perspectiva dezvoltrii economice pe care
o pot general.
Valorificarea resurselor energetice regenerabile este un obiectiv de
dezvoltare cheie, aflat n strns legtur cu alte obiective de
dezvoltare precum: protecia mediul, socialul. De asemenea,
considerm c punerea n aplicare a acestui obiectiv se
fundamenteaz pe faptul c judeul Bacu deine resurse
regenerabile, datorit n principal potenialului hidroenergetic, care
permit o dezvoltare sectorial important, resurse care pot oferi o
alternativ de consum durabil att locuitorilor judeului Bacu ct i
agenilor economici.

Obiectiv strategic vertical 4: Promovarea convergenei
economice i creterea incluziunii sociale
Principalele cauze asociate existenei unor dezechilibre sociale est-
vest i rural-urban sunt legate pe de-o parte de regresia unor
domenii ale economiei i pe de alt parte de fenomenul migraiei
forei de munc. Acestora li se adaug lipsa oportunitilor de
ocupare n special n zona de est a judeului, ceea ce afecteaz
valoarea indicatorilor specifici la nivelul ntregului jude. Asigurarea
condiiilor pentru dezvoltarea de ansamblu a resurselor umane
presupune acordarea unei atenii speciale acelor zone care sunt cel
mai mult afectate de evoluia pieei forei de munc.


2.2.2. OBIECTIVE STRATEGICE ORIZONTALE

Obiectiv strategic orizontal 1: Creterea productivitii
economiei prin dezvoltarea resurselor umane

15

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
mbuntirea competenelor resurselor umane i creterea
mobilitii i adaptabilitii angajailor reprezint obiective specifice
cheie pentru misiunea creterii productivitii economice a judeului,
pentru nfruntarea provocrilor unei piee a muncii n permanent
schimbare i pentru asigurarea unei tranziii line a profesionitilor
din industriile n declin i agricultur. Politicile dezvoltate conform
acestui obiectiv strategic vizeaz dezvoltarea resurselor umane n
condiiile transformrii unor ramuri ale economiei (modernizarea
agriculturii de scal i reconversia industrial) i a evoluiilor sociale
determinate de migraia forei de munc.

Obiectiv strategic orizontal 2: Extinderea capacitii
infrastructurii de a sprijini economia cu scopul mbuntirii
calitii vieii n judeul Bacu
Identificarea extinderii infrastructurii drept un obiectiv orizontal
apare ca o alegere natural avnd n vedere impactul multisectorial
al activitilor proiectate s duc la ndeplinirea acestui obiectiv.
Fiecare politic din cadrul obiectivului orizontal 2 a fost orientat
ctre sprijinirea obiectivelor verticale. Prin dezvoltarea infrastructurii
de distribuie, depozitare i comer a produselor agro-alimentare i
forestiere, vizat de politica 1, se va urmri creterea competitivitii
sectorului agro-industrial, dar i ntrirea lanurilor, valorice i
teritoriale. Politicile 2 i 5, ce urmresc obiectivul direct al dezvoltrii
infrastructurii de baz, dar i politica 3, axat pe structurile de
sprijinire a afacerilor, vor avea ca obiectiv final creterea
competitivitii economice, a convergenei i a coeziunii judeene,
corespunznd obiectivelor strategice verticale 2 i 4. Politica 4, prin
care se urmrete reducerea intensitii energetice, este
complementar obiectivului vertical 3, prin care se dorete
creterea ponderii surselor regenerabile n producia energetic.

Obiectiv strategic orizontal 3: Creterea capacitii
administraiei bcuane de a contribui la dezvoltarea durabil a
judeului
Capacitatea administrativ a autoritilor administraiei publice este
factorul determinant pentru dezvoltarea economic a judeului
Bacu. O bun capacitate administrativ presupune o serie de
factori majori:
Deconcentrarea administrativ i descentralizarea fiscal
Pregtirea adecvat a resurselor umane din administraie
Utilizarea unei abordri de nou management public orientat
spre rezultat i spre inte de satisfacere a nevoilor cetenilor
Instrumente inovative de lucru, pornind de la sisteme informatice
la proceduri bazate pe programare i pn la procese de
planificare strategic
Bugetarea pe proiecte extins la nivelul mai larg al bugetelor
locale
Aceste principii moderne de lucru ale administraiei reprezint
factori importani pentru succesul implementrii Strategiei de
dezvoltare durabil a judeului Bacu. Procesul de implementare a
politicilor publice i planificrii strategice judeene se bazeaz
intensiv pe colaborarea administraiilor publice sub coordonarea
Consiliului Judeean.
Obiectivul este foarte important datorit efectelor sale asupra
obiectivelor verticale de dezvoltare. O bun performan a
autoritilor publice judeene sau locale este n msur s sprijine
att dezvoltarea economic local datorit flexibilitii n interfaarea
cu investitorii poteniali, ct i o relaie mai bun cu comunitile
locale. Dezvoltarea local bazat pe principiile noului management

16

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
publice, instrumente moderne de comunicare i management,
simplificare administrativ spre folosul mediului de afaceri i
cetenilor, mbuntirea capacitii de fundamentare i realizare
de politici publice i planificare strategic precum i promovarea
principiilor asocierii i parteneriatului reprezint mijloacele
dezvoltrii strategice ale administraiei publice din judeul Bacu.

Obiectiv strategic orizontal 4: mbuntirea serviciilor de
sntate i educaie
n ceea ce privete serviciul de sntate, problema nu este
reprezentat de pregtirea resurselor umane ci mai degrab de
infrastructura i modul de remunerare a personalului medical. Spre
deosebire de mediul urban, n mediul rural exist nc o lips acut
de centre care s ofere servicii medicale de calitate. Problema
infrastructurii a devenit cu att mai acut n condiiile derulrii
procesului de descentralizare administrativ care vizeaz inclusiv
descentralizarea serviciilor de sntate ceea ce ar putea afecta
capacitatea la nivel local de furnizare a acestor servicii populaiei.
Programele i proiectele care se subscriu acestei politici vizeaz
mbuntirea infrastructurii de furnizare a acestor servicii (investiii
n infrastructur).
Existena unui tendine de scdere a populaiei colare poate fi
asociat cu o serie de factori care se ntind de la tendinele n
evoluia demografic pn la accesibilitatea la serviciul de educaie
n special n zonele din mediul rural. Aceast problem este
preponderent tratat prin politicile i programele derulate n cadrul
acestui obiectiv.

Obiectiv strategic orizontal 5: Protejarea mediului i asigurarea
dezvoltrii durabile
n conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabil stabilite la nivel
european, Strategia judeului Bacu urmrete la nivel orizontal
respectarea principiul dezvoltrii durabile prin atenia acordat
protejrii mediului nconjurtor, cu efecte directe aspra calitii vieii
locuitorilor judeului Bacu.
Prin respectarea calitii mediului, Strategia de Dezvoltare Durabil
a judeului Bacu se ndreapt n primul rnd spre asigurarea i
ameliorarea, acolo unde situaia o impune, a strii de sntate a
locuitorilor i spre asigurarea unui mediu locuibil sntos pentru
generaiile viitoare.
Judeul Bacu deine un potenial important n domeniul energiilor
regenerabile, valorificarea acestuia constituind o resurs valoroas
de dezvoltare. Potenialul solar reprezint un element cheie de
dezvoltare, care are un dublu impact: pe de o parte asigura
sustenabilitatea resurselor energetice iar pe de alta contribuie la
creterea competitivitii economice a actorilor din domeniu.
Utilizarea resurselor regenerabile are ca impact i o reducere a
costurilor populaiei n ceea ce privete utilitile de baz.17

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

3. POLITICI I PROGRAME DE DEZVOLTARE

3.1. OBIECTIVE STRATEGICE VERTICALE

OBIECTIV STRATEGIC VERTICAL 1: CRETEREA COMPETITIVITII SECTOARELOR AGRO-ALIMENTAR I FORESTIER
I DEZVOLTAREA RURAL
Obiectiv strategic vertical 1: Creterea competitivitii sectoarelor agro-alimentar i forestier i dezvoltarea rural
Politici Programe
Politica 1. mbuntirea
competitivitii agriculturii i
industriei alimentare prin
formare profesional i
msuri de sprijinire a
fermierilor
1.1 Stimularea asocierii fermierilor i a formrii grupurilor de productori prin msuri specifice de informare cu privire
la avantajele asocierii i prin servicii de consultan
1.2 ntrirea capacitii instituionale a Camerelor Agricole i descentralizarea consultantei agricole la nivel de
localiti
1.3 Modernizarea sistemului de educaie pre-universitar de specialitate pentru a putea oferi resurs uman calificat
pentru piaa muncii n agricultur i industrie alimentar
1.4 Programe de instruire privind mbuntirea cunotinelor tehnice i a competentelor specifice/ a celor privind
standardele de calitate i mediu pentru agricultur i industria alimentar
1.5 Stimularea nfiinrii de start-up-uri productive/ de servicii agricole prin informarea tinerilor din mediul rural cu
privire la oportunitatle de finanare existente i consultanta privind sprijinirea instalrii tinerilor fermieri
1.6 Crearea unei platforme electronice comune de servicii pentru sectorul agroindustrial (mediul bancar servicii de
consultan publice i private politici agrare)

18

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Politica 2. Poziionarea
regional a judeului Bacu
ca un centru de distribuie i
procesare a produciei
agricole prin realizarea de
investiii n infrastructura
logistic agricol
2.1 nfiinarea de structuri de depozitare a produselor agricole pentru ncurajarea distribuiei produselor agro-
alimentare la nivel judeean i regional
2.2 mbuntirea facilitilor de marketing i vnzare a produselor agricole la nivel judeean i regional
2.3. Promovarea managementului modern al exploataiilor agricole i promovarea transferului tehnologic prin
realizarea de proiecte de cercetare dezvoltare i inovare n parteneriat ntre autoritile judeene mediul
universitar uniti de producie i procesare
Politica 3. Dezvoltarea
sustenabil a spaiului rural
din judeul Bacu
3.1 Diversificarea economiei rurale prin accesarea fondurilor europene destinate dezvoltrii microinteprinderilor i
iniiativelor noi /start up
3.2 Modernizarea satelor i infrastructurii utilitare adiacente prin mbuntirea accesrii fondurilor publice
3.3 mbuntirea parteneriatului ntre actorii sociali la nivelul mediului rural pentru dezvoltarea infrastructurii i
mbuntirea serviciilor din mediul rural
Politica 4. Asigurarea
integritii i dezvoltarea
sustenabil a fondului
forestier i sprijinirea
deintorilor de terenuri
forestiere n vederea
gestionarii durabile a
acestora
4.1. Extinderea suprafeei pdurilor i altor categorii de vegetaie forestier, inclusiv pe terenurile degradate, n
afara fondului forestier
4.2.Sprijinirea aciunilor de realizare a perdelelor forestiere de protecie, a aliniamentelor i a altor categorii de
plantaii forestiere, n afar fondului forestier
4.3. Corectarea torenilor pentru asigurarea dezvoltrii zonelor afectate i crearea de drumuri forestiere de acces
4.4. ncurajarea asocierii proprietarilor de pduri private precum i a agenilor economici din exploatarea, transportul
i prelucrarea lemnului, n organizaii profesionale sau patronale.
4.5. Program de instruire privind mbuntirea cunotinelor tehnice i economice generale, specifice pentru
silvicultur i managementul sustenabil al exploataiilor forestiere.
4.6. Educarea i contientizarea proprietarilor de pduri (dobndirea contiinei forestiere) n vederea asigurrii
gospodririi durabile a pdurilor coroborat cu valorificarea superioar a resurselor forestiere i creterea procentului
de pduri la nivel naional, ce reprezint obiective principale ale politicii naionale forestiere

19

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Politica 1 mbuntirea competitivitii agriculturii i industriei
alimentare prin formare profesional i msuri de sprijinire a
fermierilor
Ameliorarea pregtirii resurselor umane, creterea capacitii
acestora de a utiliza i ncorpora inovaia n procesele zilnice i de a
gestiona ntr-o manier mai eficient aceste procese reprezint
prioriti capitale pentru acest obiectiv strategic. Capacitatea
instituional a organismelor implicate n formare, instruire i
consultan trebuie sporit, iar accesul fermierilor i procesatorilor la
servicii private sau publice integrate de management, financiare,
consultan trebuie extins. Un efort susinut din partea autoritilor
publice i a partenerilor privai trebuie depus n sensul grbirii
transformrilor structurale din producia i procesarea agricol-
forestier de la ncurajarea asocierii, fuziunii exploataiilor i
constituirea societilor agricole i comerciale n locul micilor uniti
familiale sau individuale, la ncurajarea investiiilor n tehnologie i
procese, cercetare i transfer tehnologic ctre creterea produciei
i ameliorarea calitii produselor finale.
Politica 2 Poziionarea regional a judeului Bacu ca un centru
de distribuie i procesare a produciei agricole prin realizarea
de investiii n infrastructura de logistic agricol
Judeul Bacu beneficiaz n prezent de o industrie alimentar
semnificativ, dar i de o infrastructur de transport i sprijinire a
afacerilor suficient de extins. Potenialul sectorului agro-alimentar
i vizibilitatea brandurilor alimentare bcuane pot fi dezvoltate prin
crearea i extinderea infrastructurii de distribuie i marketing
judeean i regional a produselor bcuane. Capacitatea
operatorilor din domeniu de a inova i de a ncorpora tehnologia n
procesul productiv poate fi sporit prin ncurajarea parteneriatelor
de cercetare. Aglomerrile de operatori cu profiluri similare i
complementare pot fi consolidate pentru a spori performanta
anumitor segmente mai dinamice.
Politica 3 Dezvoltarea sustenabil a spaiului rural din Bacu
Dependena populaiei rurale de o producie agricol la scar mic,
ineficient i generatoare de valoare adugat mic condiioneaz
puternic nivelul de tri i posibilitatea de evoluie a locuitorilor din
satele bcuane. Economia rural a judeului Bacu trebuie
diversificat prin ncurajarea mediului antreprenorial din servicii, prin
susinerea meteugurilor i a meseriilor non-agricole. Potenialul
natural al spaiului rural poate fi valorificat prin creterea ponderii
turismului n economia rural i chiar prin dezvoltarea unor nie
productive cu valoare adugat mare (produse alimentare
sofisticate i produse ecologice). Treptat, procesul de migraie a
resurselor umane va lsa n sectorul primar doar o for de munc
bine pregtit, eficient i puternic specializat, n timp ce
sectoarele non-agricole din mediul rural vor absorbi majoritatea
populaiei ocupate.
n completarea diversificrii economice, calitatea vieii din mediul
rural bcuan va fi ameliorat i prin modernizarea infrastructurii de
baz i a celei tehnico-edilitare. Aceste procese paralele vor trebui
s produc rezultate vizibile n special n zonele vulnerabile ale
judeului, acolo unde disparitile sunt mai acute, iar msurarea
acestor rezultate se va face i prin prisma evoluiilor n plan social i
al proteciei mediului/conservarea peisajului i tradiiilor.
Politica 4 Asigurarea integritii i dezvoltarea sustenabil a
fondului forestier i sprijinirea deintorilor de terenuri
forestiere n vederea gestionrii durabile a acestora

20

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Pdurea reprezint un element fundamental n peisajul bcuan, iar
valoarea sa nu poate fi aproximat exclusiv n termeni economici.
Durabilitatea eforturilor de protecie a mediului i de conservare a
peisajului nu poate ignora imperativele extinderii suprafeei
mpdurite, constituirii perdelelor de protecie sau msurile pentru
combaterea fenomenului de degradare a solului i alunecrile de
teren, n special ntr-un jude att de vulnerabil precum Bacul. n
conjuncie cu prima component a politicii trebuie derulate
programe care s asigure un management durabil al fondului
forestier, prin ncurajarea asocierii proprietarilor de pduri i a
agenilor economici implicai n procesare primar i secundar,
nsoite de eforturi pentru sporirea cunotinelor tehnice i
economice ale resurselor umane ce activeaz n acest sector.

21

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

OBIECTIV STRATEGIC VERTICAL 2: DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL I ACCELERAREA PROCESULUI DE
RECONVERSIE INDUSTRIAL
Obiectiv strategic vertical 2: Dezvoltarea mediului de afaceri local i accelerarea procesului de reconversie industrial
Politici Programe
Politica 1. Dezvoltarea
structurilor de sprijinire a
afacerilor i sprijinirea
reconversiei industriale n
judeul Bacu
1.1. Program de identificare a nevoilor investitorilor privind oferta parcurilor tehnologico-industriale.
1.2. Crearea de noi structuri de sprijinire a afacerilor pe teritoriul judeului Bacu
1.3. Realizarea unui program de promovare a parcurilor industriale/facilitilor de susinere a afacerilor la nivel
naional, regional i ntrirea lanurilor valorice judeene.
1.4. Program de reabilitare a siturilor industriale neutilizate sau utilizate parial i reintroducerea lor n circuitul
economic n sprijinul mediului de afaceri, prin valorificarea poziiei lor i a sistemului de utiliti existent.
1.5. mbuntirea accesibilitii structurilor existente de gzduire a afacerilor.
Politica 2. ncurajarea
investiiilor prin stimulente,
mbuntirea reglementrii i
eliminarea barierelor
administrative
2.1. Realizarea unor studii la nivel judeean i local pentru cartografierea terenurilor i resurselor de interes pentru
investitori i pentru determinarea potenialului de investiii.
2.2. Creterea capacitii administrative a autoritilor locale de a crea pachete de stimulente pentru investitori i de a
realiza parteneriate cu mediul de afaceri prin identificarea resurselor economice la nivel local.
2.3. Program de facilitare a investiiilor prin reducerea timpilor pentru eliberarea documentaiilor necesare realizrii
unei investiii
Politica 3. Sprijinirea IMM-urilor
din Bacu prin consultan i
acces la TIC
3.1. Realizarea unor programe de reducere a barierelor administrative pentru ncurajarea nfiinrii start-up-urilor
3.2. Extinderea infrastructurii de internet prin broadband i facilitarea accesului IMM-urilor la tehnologia informaiei
(training pentru resurse umane, achiziii, transfer sau dezvoltare de sisteme informatice interne, etc).
3.3. Adaptarea competentelor resurselor umane cu nevoile pieei muncii la nivel judeean
Politica 4. Sprijinirea sectorului 4.1. ncurajarea parteneriatelor de cercetare ntre institute de cercetare/mediul universitar i companii pentru

22

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
CDI , facilitarea transferului de
tehnologie i a parteneriatelor
de cercetare, ncurajarea
companiilor inovative n judeul
Bacu
dezvoltarea de tehnologii cu aplicabilitate economic i pentru facilitarea transferului de tehnologie n domeniile
competitive
4.2. Facilitarea accesului spin-off-urilor i start-up-urilor inovative la structurile de sprijinire a afacerilor (parcuri
industriale, centre de afaceri) prin promovarea oportunitilor existente
Politica 5. mbuntirea
atractivitii turistice a judeul
Bacu
5.1. Elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea turismului n judeul Bacu.
5.2. Promovarea la nivel regional i naional a principalelor aglomerri turistice din jude.
5.3. Realizarea unor Centre de Informare Turistic, finanate de Uniunea European prin intermediul fondurilor
structurale
5.4. Modernizarea i reabilitarea patrimoniului istorico-cultural judeean.


23

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Politica 1. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor i
sprijinirea reconversiei industriale n judeul Bacu
Infrastructura de afaceri existent poate fi extins i dezvoltat
pentru a corespunde nevoilor investitorilor i pentru a constitui un
sprijin real pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Gradul redus de
ocupare a structurilor existente, prolificitatea sczut a
incubatoarelor de afaceri, dispersia teritorial inegal i slbiciunea
lanurilor valorice pe care aceste SSA ncearc s le articuleze sunt
simptomele unei accesibiliti i vizibiliti reduse. Siturile industriale
neutilizate sau parial utilizate trebuie valorificate i reintroduse n
circuitul economic alturi de parcurile industriale/ de transfer
tehnologic/ centrele de afaceri mai noi, iar oferta general a
judeului n acest sector trebuie branat mai eficient la cerinele
pieei. Infrastructura de sprijinire a afacerilor va atrage investiiile
necesare dezvoltrii, potrivite pe profilul economiei judeene.
Procesul de restructurare, n care este implicat industria bcuan
n ultimele decenii trebuie convertit ntr-unul de transformare
industrial, n care nu doar capitalul fizic i uman sufer o
schimbare incremental, dar n care ntreaga capacitate productiv
trebuie aezat pe noi fundamente, noile criterii de performan fiind
nivelul tehnologiei aplicate, gradul de inovare al companiilor i
valoarea exporturilor generate. Prezenta strategie recunoate faptul
c judeul Bacu este definit de un profil industrial specific, orice
intervenie trebuind fundamentat n acesta. Reconversia industrial
n judeul Bacu va valorifica avantajele competitive existente i va
dezvolta unele segmente tradiionale, anticipnd evoluia viitoare a
pieelor internaionale i apariia unor noi nie dinamice.
Politica 2. ncurajarea investiiilor prin stimulente,
mbuntirea reglementrii i eliminarea barierelor
administrative
Administraia public din jude, la toate nivelurile sale, poate spori
considerabil dezvoltarea economic prin msuri ce implic costuri
minimale i care prevd o rentabilitate ridicat pe termen lung:
evaluarea potenialului de investiii, sporirea capacitii de a crea
stimulente sau de a nltura bariere sunt aciuni ce stau la
ndemna unor autoriti implicate activ n viaa comunitilor locale.
Administraia public va deveni un partener activ al mediului de
faceri din judeul Bacu.
Politica 3. Sprijinirea IMM-urilor din Bacu prin consultan i
acces la TIC
Segmentul cel mai dinamic de ntreprinderi n cadrul majoritii
domeniilor de activitate, IMM-urile, se confrunt adesea cu o
accesibilitate redus la servicii de sprijin ce le pot crete
considerabil productivitatea, precum serviciile de consultan sau de
formare pentru propriile resurse umane. Investiii n tehnologia
broadband i n instalarea general a TIC n cadrul ntreprinderilor
nu pot fi catalogate drept intervenii de o complexitate ridicat, ns
impactul lor benefic este incontestabil. Performana ntreprinderilor
mici i mijlocii din judeul Bacu va crete printr-o atenie sporit
oferit investiiilor necorporale.24

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Politica 4. Sprijinirea sectorului CDI, facilitarea transferului de
tehnologie i a parteneriatelor de cercetare, ncurajarea
companiilor inovative n judeul Bacu
Handicapurile prezente majore n calea creterii competitivitii
economiei judeene sunt indiscutabil subfinanarea sectorului CDI i
insuficienta cooperare ntre mediul universitar i cel de afaceri.
Surclasat n prezent la capitolul cheltuieli CDI de ctre judeele Iai
i Suceava, Bacu va trebui s investeasc mai mult i mai detept
n cercetarea cu aplicabilitate economic i social, iar produsul
cercetrii va trebui convertit ntr-o calitate mai bun a vieii
locuitorilor i o performan amplificat a ntreprinderilor sale.
Capacitatea mediului universitar de a ncheia parteneriate cu
ntreprinderile din jude, dar i de a crea iniiative de tipul spin-off,
pe cont propriu, trebuie ntrit, ca premiz a intensificrii sinergiei
relaiilor de transfer tehnologic.
Politica 5. mbuntirea atractivitii turistice a judeul Bacu
Dei judeul Bacu are competitori regionali puternici n acest
sector, turismul i-a dovedit n anii receni capacitatea de cretere i
poate constitui o direcie pentru diversificarea economiei, n special
cel de tranzit, week-end i agroturismul. Lipsit n prezent de o
viziune de dezvoltare la nivel judeean, turismul bcuan va
necesita n viitor o mai bun promovare i dotare utilitar.
Designul programelor din cadrul acestui obiectiv vizeaz
complementaritatea ntre politici, numeroase msuri contribuind
simultan la realizarea unor obiective specifice. O bun coeren
ntre aciunile ce vizeaz stimularea investiiilor, sprijinirea IMM-
urilor i a sectorului CDI i sporirea capacitii actuale a
infrastructurii de sprijinirea a afacerilor este necesar.


25

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

OBIECTIV STRATEGIC VERTICAL 3. VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE
Obiectiv strategic vertical 3. Valorificarea resurselor energetice regenerabile
Politici Programe
Politica 1. Valorificarea
resurselor energetice
regenerabile judeene
1.1. Realizarea unei strategii judeene privind potenialul energetic
1.2. Dezvoltarea de programe educaionale privind protecia mediului i dezvoltarea durabil prin promovarea
energiilor verzi
1.3. Programul Dezvoltare judeean durabil
Politica 2. Stimularea
investiiilor n producia i
utilizarea de energie
regenerabil
2.1 Dezvoltarea de instrumente pentru stimularea produciei de energie din surse regenerabile.

26

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

Politica 1: Valorificarea resurselor energetice regenerabile
judeene
Valorificarea resurselor poate fi accelerat prin sprijin oferit de
autoritile publice n ceea ce privete o mai bun cunoatere a
potenialului regenerabil pentru facilitarea investiiilor. De
asemenea, politica conine msuri de planificare strategic,
informarea autoritilor locale cu privire la energiile regenerabile. Un
aspect important al acestei politici privete crearea unei culturi
privind utilizarea energiilor regenerabile, pornind de la administraia
public i ajunnd la ceteni.
Politica 2: Stimularea investiiilor n producia i utilizarea de
energie regenerabil
Reprezint o politic cheie pentru dezvoltarea domeniului i
principalul instrument de dezvoltare local pentru sectorul energetic.
i propune n principal stimularea fiscal a autoritilor locale pentru
ca acestea s pregteasc propriile proiecte privind generarea de
energii regenerabile. De asemenea, politica propune i o abordare
de tip bottom-up, prin stimularea cetenilor de a achiziiona
echipamente de producere a energiilor regenerabile i
subvenionarea energiei produse din resurse regenerabile.


27

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

OBIECTIV STRATEGIC VERTICAL 4: PROMOVAREA CONVERGENEI N DEZVOLTAREA JUDEEAN I CRETEREA
INCLUZIUNII SOCIALE
Obiectiv strategic vertical 4: Promovarea convergenei n dezvoltarea judeean i creterea incluziunii sociale
Politici Programe
Politica 1. Creterea coeziunii
sociale la nivelul jud Bacu
1.1. Creterea accesului la servicii educaionale i sntate de calitate n mediul rural (i n partea de est a
judeului Bacu).
1.2. Reducerea srciei prin msuri active de ocupare. Program pentru reconversia profesional i pentru
ocuparea forei de munc n partea de est a judeului i n zonele grav afectate de omaj i omaj cronic.
1.3. Dezvoltarea unui sistem de grant-uri pentru ONG-uri pentru dezvoltarea unor proiecte privind sprijinirea
potenialului uman din spaiul rural i a categoriilor defavorizate de pretutindeni.
Politica 2. Reducerea
efectelor negative ale
migraiei
2.1. Stoparea migraiei tinerilor prin crearea de scheme motivaionale pentru tinerii cu rezultate remarcabile
n nvtur
2.2. Stoparea dezintegrrii sociale a familiilor de migrani prin programe sociale
2.3. Facilitarea accesului copiilor abandonai, a celor din centre de plasament i membrii ai familiilor afectate
de migraie la servicii educaionale de calitate i la programe sociale
Politica 3. Asigurarea unei
anse egale pentru categorii
defavorizate
3.1. Program pentru creterea gradului de inserie pe piaa forei de munc a resurselor umane ce aparin
unor categorii defavorizate.
3.2. Program de responsabilizare a societii civile, companiilor i familiilor n domeniul proteciei copilului
prin sprijinirea companiilor i membrilor societii civile implicai n programe sociale.
3.3.Introducerea de msuri active pentru reducerea numrului de copii n sistemul de plasament la asisteni

28

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
maternali i creterea numrului de copii n sistemul de plasament familial
3.4. Program de consiliere i observare sociologic prin monitorizarea continu a familiilor copiilor
abandonai

29

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Politica 1. Creterea coeziunii sociale la nivelul judeului Bacu
Dezechilibrele sociale existente la nivelul judeului corespund
gradului difereniat de dezvoltare a diferitelor zone ale acestuia. n
ciuda existenei unui echilibru ntre populaia rural i cea urban
(aprox. 45-55%) se poate constata o serie de dezechilibre n special
n partea de est a judeului unde dezvoltarea economic redus
afecteaz prosperitatea populaiei i calitatea vieii n aceast zon.
Programele i proiectele care corespund acestei politici vizeaz
reducerea dezechilibrelor prin iniierea de msuri de mbuntire a
infrastructurii furnizrii serviciilor de educaie i sntate precum i
a serviciilor sociale n special pentru familiile afectate de migraia
forei de munc. Creterea coeziunii sociale la nivelul judeului este
determinat i de capacitatea asociativ regsit inclusiv n numrul
de ONG-uri nregistrate n jude. ncurajarea mediului
nonguvernamental, n special n ceea ce privete aciunile de sprijin
pentru potenialul uman n zonele defavorizate reprezint un tip de
intervenie puin intrusiv, dar capabil s genereze efecte sociale
benefice.
Politica 2. Reducerea efectelor negative ale migraiei
Migraia forei de munc n strintate a generat o serie de
probleme sociale adiacente. Existena unor ramuri ale economiei n
declin, veniturile insuficiente datorate lipsei de oportuniti de
angajare reprezint cteva din cauzele problemelor sociale
existente la nivelul judeului. Conform statisticilor referitoare la
evoluia pieei muncii, se poate constata o cretere constant a
omajului (n noiembrie 2009 nregistrndu-se o rat a omajului de
8,93%). Direciile de aciune propuse n vederea rezolvrii acestor
probleme vizeaz pe de-o parte efectele (e.g. asigurarea serviciilor
sociale corespunztoare pentru atenuarea efectelor negative
generate de plecarea la munc n strinte a prinilor) i, pe de
alt parte, cauzele (e.g. asigurarea condiiilor pentru reinerea forei
de munc n ar). n acest sens proiectele propuse acoper o arie
larg de aciuni care au ca obiective de la pstrarea tinerilor
absolveni talentai n diverse domenii n ar pn la atenuarea
efectelor sociale ale migraiei forei de munc.
Politica 3. Asigurarea de anse egale pentru grupurile
vulnerabile
O a treia categorie de msuri corespunztoare promovrii
convergenei n dezvoltarea judeului i creterea incluziunii sociale
este reprezentat de asigurarea de oportuniti de anse pentru
categoriile defavorizate. Numrul beneficiarilor de ajutoare
guvernamentale este la nivelul judeului de aproximativ 12.000 de
persoane, aproximativ 10.000 fiind n mediul rural. La acetia se
mai adaug alte categorii de persoane care beneficiaz de ajutoare
sociale de diferite tipuri. Aceste dat arat existena unei
preponderene a fenomenului srciei n zona rural care determin
o serie de probleme sociale corespunztoare. Programele i
proiectele care corespund acestei politici vizeaz pe de-o parte
creterea oportunitii de anse pentru categoriile defavorizate a
cror integrare pe piaa muncii este mai dificil i pe de alt parte
iniiative care vizeaz reconversia profesional a forei de munc
disponibilizate. O atenie deosebit este acordat proiectelor
derulate n mediul rural unde efectele lipsei locurilor de munc
genereaz cele mai multe din probleme sociale ale judeului. n
acest sens proiectele propuse sunt orientate i ctre facilitarea
distribuiei forei de munc n funcie de domeniile care prezint
deficit de resurse umane.


30

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


3.2. OBIECTIVE STRATEGICE ORIZONTALE

OBIECTIV STRATEGIC ORIZONTAL 1: CRETEREA PRODUCTIVITII ECONOMIEI PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE
Obiectiv strategic orizontal 1: Creterea productivitii economiei prin dezvoltarea resurselor umane
Politici Programe
Politica 1. Creterea
competentelor profesionitilor
din sectorul agro-alimentar i
forestier i a persoanelor din
mediul rural
1.1. Program de formare iniial n sectorul agro - alimentar pentru creterea mobilitii i a folosirii eficiente
a resurselor umane n judeul Bacu.
1.2. Pregtire pentru managementul eficient al unitilor din industria alimentar i forestier i pentru
administrarea durabil a fermelor.
1.3 Programe de consultan pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale n spaiu rural.
1.4. Program pentru crearea unui sistem sustenabil de ocupare a forei de munc i formare profesional n
mediul rural i pentru combaterea abandonului colar.
Politica 2. Reconversia
resurselor umane i absorbia
profesionitilor din industriile
n declin
2.1. Promovarea culturii antreprenoriale i programe de training i dobndire de competene pentru tineri
ntreprinztori.
2.2. Promovarea excelenei n cercetare i a calitii n nvmntul superior.
2.3. Facilitarea unor parteneriate ntre mediul universitar i mediul de afaceri pentru realizarea unor

31

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
programe educaionale/ de cercetare finanate de companii private i pentru fondarea unor burse private.
2.4. Formarea specialitilor n ocupare i perfecionare din serviciul public.
2.5. Sporirea accesului la formarea profesional continu i creterea adaptabilitii lucrtorilor n sectoarele
vulnerabile la tendinele pieei pentru fructificarea pregtirii acestora i a tradiiei profesionale energetice,
petroliere i petrochimice.
2.6. Creterea calitii serviciilor din domeniul turism,hoteluri, restaurante prin mbuntirea competentelor
resurselor umane.
Politica 3. mbuntirea
calitii i efectivitii
serviciilor sociale pentru
promovarea incluziunii i
diminuarea disparitilor
3.1. Sporirea competenelor resurselor umane ce ofer servicii sociale prin programe de formare i
specializare.
3.2. Sprijinirea formrii i perfecionrii personalului entitilor din societatea civil dedicate atenurii
disparitilor i sporirii incluziunii sociale.


32

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

Politica 1. Creterea competenelor profesionitilor din
sectorul agro-alimentar i forestier i a persoanelor din mediul
rural
Msurile iniiate conform acestei politici vizeaz ndeosebi
dezvoltarea de programe de pregtire pentru resursele umane din
producia i procesarea agro-alimentar i de la nivel rural. Sunt de
asemenea luate n considerare dezvoltarea resurselor umane din
domenii precum marketingul produselor ecologice i turismul.
Dezvoltarea antreprenoriatului la nivelul rural n special n
sectoarele agro-alimentar i forestier reprezint o alt prioritate a
proiectelor care pot fi derulate n acest domeniu. Formarea tinerilor
fermieri, derularea de programe de pregtire n domeniul
managementului fermelor, acordarea de premii pentru start-up-uri n
mediul rural reprezint msuri concrete de ncurajarea a dezvoltrii
resurselor umane n sectorul agro-alimentar i forestier.
Politica 2. Reconversia resurselor umane i absorbia
profesionitilor din industriile n declin
n cadrul acestei politici sunt vizate organizarea de sesiuni de
pregtire privind reconversia profesional a resurselor umane din
industriile n declin. Dinamica pieei forei de munc a generat n
ultima perioad apariia unui excedent de resurse umane n anumite
domenii, iar adaptarea competenelor la evoluiile pieei forei de
munc poate fi realizat prin dezvoltarea de programe de
reconversie sau de sprijin pentru cei care doresc o modificare a
orientrii profesionale. Programele dezvoltate n aceast direcie
pun accent pe dezvoltarea aptitudinilor pentru antreprenoriat
(managementul afacerii, management financiar, managementul
resurselor umane) i pe creterea adaptabilitii lucrtorilor. Un alt
aspect important vizat de aceast politic este legat de msurile de
sprijinire a excelenei n cercetare i de ntrirea parteneriatului
mediu de afaceri-universiti, pentru aplicarea unor soluii inovative
n formare i educaie.
Politica 3. mbuntirea calitii i efectivitii serviciilor
sociale pentru promovarea incluziunii i diminuarea
disparitilor
Principalul scop al acestei politici este mbuntirea calitii
serviciilor sociale la nivel judeean, prin perfecionarea resurselor
umane ale furnizorilor publici i dezvoltarea de parteneriate cu
ONG-urile dedicate. Pregtirea personalului calificat care i
desfoar activitatea n instituii publice de profil reprezint o
prioritate. Numrul foarte mare de asistai social precum i
problemele generate de lipsa personalului calificat n furnizarea de
astfel de servicii impun de asemenea o diversificarea a
parteneriatelor strategice.


33

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

OBIECTIV STRATEGIC ORIZONTAL 2: EXTINDEREA CAPACITII INFRASTRUCTURII DE A SPRIJ INI ECONOMIA CU
SCOPUL MBUNTIRII CALITII VIEII N JUDEUL BACU
Obiectiv strategic orizontal 2: Extinderea capacitii infrastructurii de a sprijini economia cu scopul
mbuntirii calitii vieii n judeul Bacu
Politici Programe
Politica 1. Dezvoltarea
infrastructurii de producie,
procesare, comer i
distribuie a bunurilor agro-
alimentare i forestiere
1.1. Realizarea i extinderea infrastructurii de depozitare,comercializare i distribuie a produciei regionale,
agricole, alimentare i forestiere, i conectarea acestei infrastructuri de aeroportul Bacu, de drumurile
europene i naionale de pe teritoriul judeului Bacu.
1.2. Program pentru creterea gradului de accesibilitate al exploataiilor agricole, facilitarea transportului
produciei agricole i modernizarea sistemului de mbuntiri funciare
1.3. Dezvoltarea unui parc agro-industrial care s aglomereze productorii de furaje, capacitile de
creterea a animalelor i procesatorii de produse animale, care s absoarb rezultatele parteneriatelor de
cercetare cu mediul universitar/ institutele-staiunile de cercetare.
Politica 2. Dezvoltarea
infrastructurii de transport
judeean
2.1 Realizarea investiiilor n infrastructura aeroportuar a judeului Bacu
2.2. mbuntirea accesului i a mobilitii forei de munc prin reabilitarea infrastructurii de transport n
ntreg judeul, spre zonele rurale i n interiorul acestora, pentru a asigura curse regulate ctre localiti i
instituii publice (coli, instituii de sntate public, puncte comerciale, etc.)
Politica 3. Extinderea
infrastructurii de sprijinirea a
afacerilor
3.1. Dezvoltarea infrastructurii de acces ctre centrele de afaceri i parcurile industriale existente i
asigurarea conectrii acestora la servicii de internet de mare vitez.
3.2. Realizarea unor studii privind potenialul pentru dezvoltarea unor noi structuri-suport pentru afaceri.
3.3. Crearea de noi incubatoare i centre de afaceri, parcuri industriale i alte faciliti de sprijinirea a
afacerilor.

34

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
3.4. Program pentru asigurarea capacitii structurilor-suport de a gzdui mediul universitar i de cercetare.
3.5. Extinderea infrastructurii de turistice conexe.
Politica 4. mbuntirea
eficienei energetice prin
modernizarea infrastructurii
de distribuie i transport
4.1. Modernizarea i extinderea reelelor de transport i distribuie a energiei electrice.
4.2. Modernizarea i extinderea reelelor de transport i distribuie a gazelor naturale.

Politica 5. Reducerea
dezechilibrelor n judeul
Bacu prin mbuntirea
infrastructurii, utilitilor i
serviciilor sociale n zone
critice
5.1. mbuntirea strii infrastructurii i utilitilor n zonele rurale cu o slab penetrare i creterea gradului
de acces la utiliti de baz
5.2. Modernizarea infrastructurii educaionale i de sntate n spaiul rural.
5.3. Modernizarea i extinderea infrastructurii de baz: alimentare cu ap i canalizare, sistem integrat de
gestionare a deeurilor


35

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

Politica 1. Dezvoltarea infrastructurii de producie, procesare,
comer i distribuie a bunurilor agro-alimentare i forestiere
Capacitatea productiv a judeului, profilul su agro-industrial
specific, dar i poziia sa nodal n cadrul regiunii NE l recomand
drept un potenial centru regional de distribuie, producie i
procesare. Pentru ca Bacul s absoarb producia agricol i
forestier a judeelor riverane pentru a o direciona ctre
capacitatea proprie de producie i pentru c produsele agro-
alimentare i forestiere din regiune s fie distribuite n mod eficient
ctre centrul (Braov, prin E577) i sudul rii (Bucureti, prin E85),
infrastructura de depozitare, distribuie, marketing trebuie extins i
conectat la drumurile europene i la aeroportul Bacu. Prin
creterea accesibilitii exploataiilor agricole se pot reduce
considerabil costurile transportului produselor agricole, iar
modernizarea sistemelor de mbuntiri funciare va eficientiza de
asemenea procesul productiv. n condiiile n care prezint o
concentrare natural de productori, procesatori i furnizori de
servicii agricole i conexe, va fi oportun dezvoltarea unui parc
agro-industrial care s articuleze lanurile valorice, care s
sporeasc relevana reelei regionale de distribuie i s mreasc
accesibilitatea firmelor si fermelor la tehnologie i rezultate ale
cercetrii.
Politica 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport judeean
Infrastructura general de transport a judeului Bacu va trebui
extins i modernizat, n primul rnd pentru a continua lucrrile
derulate pn n prezent i a asigura astfel accesibilitatea judeean
ca funcie economic, n al doilea rnd pentru a asigura funcia
social de coeziune. Relevana aeroportului n economia judeean
poate fi mrit prin extinderea fizic i funcional a acestuia: alturi
de transportul civil, prognozat s creasc, componenta de transport
cargo se poate dezvolta i ea, mai ales n condiiile n care judeul
i propune s-i consolideze poziia nodal n regiune. Dezvoltarea
aeroportului va contribuii de asemenea creterea industriei
aeronautice.
Politica 3. Extinderea infrastructurii de sprijinirea a afacerilor
n prezent, infrastructura de sprijinire a afacerilor din judeul Bacu
este insuficient dezvoltat, dispus inegal n teritoriu, slab legat de
cile principale de comunicaii, prezentnd lipsuri n ceea ce
privete serviciile conexe. Viitoarea extindere a acestui tip de
infrastructur va trebui s se bazeze pe complementaritatea cu
infrastructura de baz i va trebui s reflecte profilul economic al
zonei de impact. Accesibilitatea fizic a acestor structuri, vizibilitatea
lor n mediul investiional i prezena mediului de cercetare n cadrul
lor trebuie asigurate pentru a le spori impactul.
Politica 4. mbuntirea eficienei energetice prin
modernizarea infrastructurii de distribuie i transport
Principala provocare pentru judeul Bacu din domeniul energetic,
n urmtorul deceniu, nu va fi legat de producie, ci de distribuie i
consum. Scopul final al politicii va fi reducerea intensitii
energetice, n cadrul marilor utilizatori industriali, n unitile de
interes public, i n gospodrii. Distribuia energiei electrice i a
gazului natural va trebui eficientizat n acord cu principiile
sustenabilitii i durabilitii dezvoltrii.
Politica 5. Reducerea dezechilibrelor n judeul Bacu prin
mbuntirea infrastructurii, utilitilor i serviciilor sociale n
zone critice
Convergena dezvoltrii zonelor rurale cu urbanul, a prii estice cu
vestul judeului se poate realiza i prin mbuntirea strii
infrastructurii de transport ntre aceste zone i n interiorul lor.
Pentru locuitorii din mediul rural, n special cei din partea estic, un
transport adecvat va fi sinonim cu o mai mare mobilitatea a forei de
munc, cu un acces sporit la servicii medicale i de educaie, cu o

36

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
penetrare logistic mai atractiv pentru mediul de afaceri. Scopul
final al politicii va fi reducerea dezechilibrelor de dezvoltare
interjudeene.37

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


OBIECTIV STRATEGIC ORIZONTAL 3: CRETEREA CAPACITII ADMINISTRAIEI BCUANE DE A CONTRIBUI LA
DEZVOLTAREA DURABIL A JUDEULUI

Obiectiv strategic orizontal 3: Creterea capacitii administraiei bcuane de a contribui la dezvoltarea
durabil a judeului
Politici
Programe
Politica 1. Dezvoltarea
capacitii administrative prin
creterea calitii proceselor
de management precum i a
calitii serviciilor publice
furnizate
1.1 Introducerea instrumentelor moderne de management prin care s fie asigurat gestionarea eficient i
eficace a activitilor administraiei publice.
1.2 Creterea eficienei gestiunii finanelor publice prin instruirea funcionarilor publici pentru mbuntirea
gestiunii bugetelor publice i realizarea de indicatori de performan financiar
1.3 Planificarea strategic, instrument pentru modernizarea administraiei publice din judeul Bacu
1.4 mbuntirea participrii publice i activismului comunitar
1.5 Extinderea mijloacelor moderne de tipul IT&C pentru mbuntirea eficienei administraiei judeene
Politica 2. Implicarea
administraiei publice n
procesul de adaptare a
agriculturii i de renovare a
spaiului rural bcuan
2.1. Elaborarea planurilor cadastrale judeene i facilitarea accesului investitorilor n domeniul agricol
2.2. Creterea capacitii instituiilor publice de a sprijini marketingul produselor locale prin dezvoltarea unor
instrumente specifice.
2.3. Dezvoltarea capacitii autoritilor publice de a oferi servicii de calitate pentru spaiul rural.
Politica 3. Susinerea
politicilor publice dezvoltate la
nivelul administraiei publice
3.1. Modernizarea administraiei publice prin utilizarea de programe de gestiune i planificare electronice.
3.2. Extinderea mijloacelor moderne de guvernare electronic/e-guvernan la nivelul autoritilor publice din

38

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
prin ntrirea capacitii de
planificare strategic i de a
dezvolta parteneriate
judeul Bacu.
3.3. ntrirea capacitii administraiei publice de a elabora politici publice i acte normative cu impact asupra
mediului de afaceri
3.4. Crearea unor mecanisme de contact direct permanent ntre reprezentanii mediului de afaceri i cei ai
instituiilor publice.
3.5. Creterea capacitii de planificare strategic n diferite domenii de politici publice.
Politica 4. Dezvoltarea
capacitii de a guverna
verde
4.1. Utilizarea energiei regenerabile n cadrul instituiilor publice, administrative, educaionale i de sntate
4.2. Reducerea consumurilor energetice n cadrul instituiilor publice i sporirea cunoaterii resurselor umane
privind utilizarea resurselor energetice regenerabile.

39

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Politica 1. Dezvoltarea capacitaii administrative prin creterea
calitii proceselor de management precum i a calitii
serviciilor publice furnizate
Capacitatea administrativ este un cumul de factori instituionali i
umani ce conduce la ndeplinirea misiunii administraiei publice, i
anume oferirea de servicii publice de calitate la un raport cost-
eficien ridicat pentru contribuabil. Prin intermediul acestei politici
se urmrete modernizarea managementului public la nivelul
autoritilor publice cu scopul reformrii serviciilor publice cu scopul
de a oferi cele mai bune produse comunitii. inta strategiei de
dezvoltare judeean nu poate fi atins n absena schimbrii
percepiei autoritilor cu privire la instrumentele i metodele de
guvernare local: transparentizarea cheltuirii banilor publici i
implicarea comunitii n stabilirea prioritilor locale, identificarea
unor mijloace suport pentru articularea intereselor publice locale ale
cetenilor.
Politica 2. Implicarea administraiei publice n procesul de
adaptare a agriculturii i de renovare a spaiului rural bcuan
Dezvoltarea competitiv a agriculturii judeene este o condiie
important a dezvoltrii pe termen lung a judeului Bacu. Rolul
administraiei publice este acela de a oferi condiiile de baz pentru
atragerea investiiilor n jude precum i suportul administrativ
pentru derularea n condiii bune a acestor investiii. Acest rol va fi
mplinit prin capacitatea administraiilor locale i administraiei
judeene de a susine cu investiii publice aportul de capital privat. n
acest sens sunt importante: capacitatea funcionarilor de a atrage
proiecte de investiii n infrastructura de baz, facilitarea deschiderii
de companii i furnizarea serviciilor publice de specialitate,
parteneriate public-privat pentru dezvoltarea zonelor rurale.
Politica 3. Susinerea politicilor publice dezvoltate la nivelul
administraiei publice prin ntrirea capacitii de planificare
strategic i de a dezvolta parteneriate
Guvernarea public va deveni mai eficient atunci cnd
reglementrile i legiferarea se vor baza pe utilizarea abordrii de
politici publice. Semnificnd mai mult dect o simpl reglementare,
guvernarea bazat pe politici publice presupune analiza atent a
impactului economic, financiar, social i de mediu generat de
utilizarea banilor publici. Aceast component coexist apropiat cu
instrumentul planificrii strategice (parte a abordrii procesuale
bazat pe politici publice) i va conduce la o distribuie atent a
resurselor ctre acele direcii care reprezint o oportunitate de
dezvoltare, neomind ns impactul social i asupra dezvoltrii
durabile. Aceast linie de aciune se va baza pe implicarea
contribubililor prin utilizarea instrumentelor de asigurare a
transparenei.
Politica 4. Dezvoltarea capacitii de a guverna verde
Dezvoltarea durabil este firul rou al dezvoltrii judeului Bacu pe
termen lung. Va sta la baza tuturor demersurilor de dezvoltare
iniiate, pornind de la proiectele de infrastructur i pn la
prioritile de dezvoltare economic i social. Nevoia ca tinerii din
judeul Bacu s poat beneficia de rezultatele dezvoltrii prezente
este din ce n ce mai acut n lumina problemelor globale generate
de poluare i diminuarea rezervelor strategice de resurse. Strategia
Uniunii Europene privind dezvoltare resurselor alternative de

40

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
energie a ntrunit acordul tuturor celor 27 de state membre.
Romnia a asumat o strategie care va genera prin efectele sale o
alternativ la consumul de energii convenionale. Dezvoltarea de
proiecte de eficien energetic i identificare de alternative
regenerabile reprezint un demers care trebuie iniiat n primul rnd
la nivelul administraiei publice, att prin intermediul proiectelor
concrete de investiii ct i prin campanii de promovare a impactului
unor astfel de msuri. Transferul electronic al marii majoriti a
operaiunilor i activitii administraiei publice reprezint de
asemenea un pas important ctre o alternativ mai puin
costisitoare ca impact asupra mediului nconjurtor.


41

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

OBIECTIV STRATEGIC ORIZONTAL 4: MBUNTIREA SERVICIILOR DE SNTATE I EDUCAIE N SPRIJ INUL
SOCIETII BAZATE PE CUNOATERE

Obiectiv strategic orizontal 4: mbuntirea serviciilor de sntate i educaie n sprijinul societii bazate pe
cunoatere
Politici Programe
Politica 1. Creterea calitii
furnizrii serviciilor de
sntate
1.1. mbuntirea furnizrii serviciilor de sntate prin reducerea disparitilor rural-urban (program de
reabilitare a dispensarelor i unitilor medicale n special n mediul rural.
1.2. Program de standardizare a serviciilor de sntate (elaborarea protocoalelor de diagnostic i tratament
n cadrul spitalelor).
Politica 2. Creterea calitii
furnizrii serviciilor de
nvmnt
2.1. Programe pentru mbuntirea infrastructurii i calitii furnizrii serviciilor de educaie.
2.2 Programe de reducere i prevenire a abandonului colar n special n mediul rural (pentru nvmntul
primar i gimnazial).
2.3. Dezvoltarea unor programe educaionale privind eficiena energetic i folosirea sustenabil a energiei,
pentru copiii i tinerii din Bacu


42

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

Politica 1. Creterea calitii furnizrii serviciilor de sntate
n aceast categorie sunt vizate dou tipuri de proiecte: de investiii
n infrastructura furnizrii serviciilor de sntate respectiv atragerea
tinerilor medici n unitpi medicale din mediul rural. Un alt aspect
important care contribuie la furnizarea de servicii de sntate de
calitate se refer la introducerea de protocoale de diagnosticare
pentru spitalele din jude. Aceast msur mbuntete
proptitudinea i capacitatea de monitorizare a furnizrii serviciilor de
sntate la nivelul spitalelor.
Politica 2. Creterea calitii furnizrii serviciilor de nvmnt
La nivelul judeului principala problem este legat de furnizarea
servicului de nvmnt n mediul rural. Accesul dificil la unitile
colare detrrmin apariia i dezvoltarea fenomenului de abandon
colar n special n zonele rurale. n acest sens, proiectele derulate
n cadrul acestei politici vizeaz mbuntirea transportului (fxarea
unor trasee otpime pentru autobuzele colare) colarilor la unitile
de nvmnt. Msuri de atenuare a fenomenului de abandon
colar sunt propuse prin derualrea de proiecte de consiliere a
familiilor n care acest fenomen se manifest. Un alt aspect
important, care urmrete dezvoltarea unor politici specifice prin
intermediul serviciilor deeducaie este elgat de educaia ecologic.
n cadrul acestei politici este prevzut derularea unor poiecte care
urmresc acest aspect.


43

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

OBIECTIV STRATEGIC ORIZONTAL 5: PROTEJ AREA MEDIULUI I ASIGURAREA DEZVOLTRII DURABILE

Obiectiv strategic orizontal 5: Protejarea mediului i asigurarea dezvoltrii durabile
Politici Programe
Politica 1. Sprijinirea
agriculturii ecologice i a
programelor de agro-mediu
1.1. Programe de informare privind utilizarea durabil a terenurilor agricole i practicarea agriculturii
ecologice.
1.2. Facilitarea parteneriatelor ntre autoriti publice, mediul de afaceri i societatea civil pentru derularea
unor programe de mpduriri cu precdere la nivelul suprafeelor agricole scoase din uz.
1.3. Realizarea unei strategii de ncurajare i promovare a produselor ecologice din judeul Bacu.
Politica 2. Combaterea
efectelor negative derivate din
activitatea industrial i
regenerarea zonelor poluate
din judeul Bacu
2.1. Transformarea fostelor zone industriale prin reducerea impactului polurii generat de activitatea
industrial asupra atmosferei, apei i solului
2.2. Regenerarea zonelor poluate
Politica 3. Promovarea
dezvoltrii durabile prin
utilizarea energiei regenerabile
din judeul Bacu
3.1. Sprijinirea companiilor interesate n dezvoltarea energiei verzi i extinderea utilizrii energiei
regenerabile n sectorul public.
3.2. ncurajarea investiiilor pentru creterea eficienei energetice.
Politica 4. Protejarea cadrului
natural pentru un mediu de
via sntos
4.1. Stimularea dezvoltrii de proiecte de informare i consiliere n domeniul proteciei mediului prin utilizarea
finanrilor pentru ONG.

44

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Politica 1. Sprijinirea agriculturii ecologice i a programelor de
agro-mediu

n condiiile actuale ale creterii tot mai mult a preului i implicit a
aprecierii calitii produselor agricole pe pia global, tradiia i
experiena judeului Bacu n agricultur permit abordarea mai
multor tipuri de culturi, adaptarea acestora n funcie de condiiile
climatice n schimbare dar i n funcie de normele europene n
vigoare.


Politica 2. Combaterea efectelor negative derivate din
activitatea industrial i regenerarea zonelor poluate din
judeul Bacu

n urma dezvoltrii diferitelor industri n judeul Bacu, n special a
celei petrochimice, efectele negative se resimt n jurul zonelor
platformelor industriale, genernd un grad de poluare ridicat.
Combaterea acestor efecte negative i regenerarea zonelor poluate
constituie o politic necesar atingerii obiectivelor de protejare a
mediului i a principilor de dezvoltare durabil.

Politica 3. Promovarea dezvoltrii durabile prin utilizarea
energiei regenerabile din judeul Bacu

Utilizarea resurselor regenerabile la nivelul judeului Bacu sunt
bazate pe premise de accesibilitate i disponibilitate.
Diversificarea resurselor regenerabile de energie este necesar,
lund n considerare faptul c exist diferite tipuri de resurse
regenerabile disponibile pentru utilizare i faptul c producia de
energie din aceste resurse variaz n diversele perioade ale anului,
n funcie de condiiile meteorologice. n acest sens, n judeul
Bacu s-a semnalat existena unui potenial insuficient exploatat.
Beneficiile pe termen mediu i lung ale valorificrii resurselor
regenerabile de energie pot favoriza introducerea n sistemul
economic a zonelor agricole izolate mai puin dezvoltate ale
judeului, furniznd astfel o baz pentru dezvoltarea unor activiti
economice non-agricole. Investiiile n valorificarea resurselor
regenerabile de energie vor susine dezvoltarea mediului economic,
cu efecte semnificative i asupra mediului social din diferitele zone
ale judeului.

Politica 4. Protejarea cadrului natural pentru un mediu de via
sntos

Nivelul calitii vieii se reflect i n gradul de acces al populaiei la
serviciile sistemului de sntate, att din mediul urban ct i din
mediul rural. Starea de sntate poate fi mbuntit prin accesul
cetenilor la spaii verzi, un sistem de alimentaie sntoas i tot
ceea ce reprezint un mediu curat.


45

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

4. PORTOFOLIU DE PROIECTE

4.1. OBIECTIVE STRATEGICE VERTICALE

Obiectiv strategic vertical 1. Creterea competitivitii sectoarelor agro-alimentar i forestier i dezvoltarea rural
Politica 1. mbuntirea competitivitii agriculturii i industriei alimentare prin formare profesional i msuri de sprijinire a fermierilor
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 1.1 Stimularea asocierii
fermierilor i a formrii
grupurilor de productori prin
msuri specifice de informare
cu privire la avantajele
asocierii i prin servicii de
consultan
1.1.1
Desfurarea unui program de consiliere i
consultanta tehnic, legal i financiar privind
posibilitile de asociere i creare de grupuri de
productori
Camera
Agricol Bacu,
DADR
PNDR Axa 1,
Msura 1.4.3
50 2 ani
1.1.2
Crearea unei scheme de sprijin cu scopul de a
ncuraja infinarea de forme asociative i de
grupuri de productori
CJ Bacu
,Camera
Agricol
PNDR Axa 1,
Msura 1.4.2,
Programarea
fnanciar 2014
-2020
500 Multianual
1.1.3 Proiect pilot de asociere grupuri de productori
CJ Bacu
DADR Bacu,
CL-uri,
fermieri/grupuri
de productori
Bugete proprii 50 2 ani
1.1.4
Schimb de bune practici pe tema asocierii la
ADI,
PNDR, Axa
30 1 an

46

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
nivel naional i european GAL-uri Leader, Msura
421
P 1.2 ntrirea capacitii
instituionale a Camerelor
Agricole i descentralizarea
consultantei agricole la nivel
de localiti
1.2.1
Formarea resurselor umane ale Camerei
Agricole n management de proiect, atragere de
finanare, training of trainers
CJ Bacu,
Camera
Agricol
PNDR axa 1,
Msura 111
50 1 an
1.2.2
Strategie de descentralizare a consultantei
agricole la nivel de localiti i extinderea
acoperirii acesteia
CJ Bacu,
Camera
Agricol
PO DCA, Axa 2 150 3 ani
P 1.3 Modernizarea
sistemului de educaie pre-
universitar de specialitate
pentru a putea oferi resursa
uman calificat pentru piaa
muncii n agricultur i
industrie alimentar
1.3.1
Realizarea de investiii de infrastructur,
echipamente i dezvoltare de resurse umane
pentru modernizarea nvmntului de profil
agro-alimentar
CL-uri,
Instituiile de
nvmnt cu
profil agro-
alimentar
POR, axa 3,
DMI 3.4
PNDR axa 1,
Msura 111
800 3 ani
1.3.2
Crearea unei platforme de comunicare ntre
mediul de afaceri i mediul educaional, pentru
adaptarea programelor colare i pentru
facilitarea inseriei pe piaa muncii/ a
programelor de practic
CJ Bacu,
Camera de
Comer, mediul
de afaceri agro-
industrial,
Universiti
Fonduri private
POS DRU, axa
3, DMI 3.3
100 1 an
P 1.4 Programe de instruire
privind mbuntirea
cunotinelor tehnice i a
competentelor specifice/ a
celor privind standardele de
calitate i mediu pentru
agricultur i industria
alimentar
1.4.1
Instruire privind mbuntirea cunotinelor
tehnice, a competentelor specifice i a celor
privind standardele de calitate i mediu din
sectorul produciei agricole
Camera
Agricol,
furnizori privai
de formare i
specializare,
fermieri
PNDR Axa 1,
Msura 1.4.3,
Programarea
fnanciar 2014
-2020
80 Multianual
1.4.2
Instruire privind mbuntirea cunotinelor
tehnice, a competentelor specifice i a celor
privind standardele de calitate i mediu din
industria alimentar
Camera
Agricol,
furnizori privai
de formare i
specializare,
firme din
industria
alimentar
PNDR, axa 1,
Msura 123,
Programarea
fnanciar 2014
-2020
80 Multianual
1.4.3
ntrirea cunotinelor actorilor responsabili cu
crearea competenelor profesionale din sectorul
Camera
Agricol,
Bugete proprii,
25 Multianual

47

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
agricol, prin transfer reciproc de know-how Fermele i
procesatorii,
furnizori privai
de formare i
specializare
Fonduri private,
P 1.5 Stimularea nfiinrii de
start-up-uri productive /
serviciile agricole prin
informarea tinerilor din mediul
rural cu privire la
oportunitatle de finanare
existente i consultanta
privind sprijinirea instalrii
tinerilor fermieri.
1.5.1
Proiect de informare i consultanta pentru tinerii
fermieri/furnizori de servicii agricole asupra
surselor i condiiilor de finanare
CJ Bacu,
Camera
Agricol,
APDRP, Bnci
PNDR Axa 1,
Msura 1.4.3,
Buget CJ ,
Programarea
fnanciar 2014
-2020
30 Multianual
1.5.2
Sprijnirea instalrii tinerilor fermieri prin suport
tehnico-financiar
CJ Bacu, tineri
fermieri
PNDR, axa 1,
msura 112,
Buget CJ ,
Programarea
fnanciar 2014
-2020
200 Multianual
P 1.6 Crearea unei platforme
electronice comune de
servicii pentru sectorul agro-
industrial (mediul bancar
servicii de consultan
publice i private politici
agrare)
1.6.1
Crearea unei baze de date care s conin
resursele financiare, legislative, instituionale i
procedurale necesare dezvoltrii de iniiative de
afaceri n domeniul agro-alimentar (consultani,
instituii financiare, furnizori de formare, servicii
de mecanizare.)
Camera
Agricol, DADR,
Consiliul
Judeean,
Oficiul Registrul
Comerului
Bacu
Buget CJ 10
1 an, cu
actualizare
semestrial48

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 1. Creterea competitivitii sectoarelor agro-alimentar i forestier i dezvoltarea mediului rural
Politica 2. Poziionarea regional a judeului Bacu ca un centru de distribuie i procesare a produciei agricole prin realizarea de investi n infrastructura
logistic agricol
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 2.1 nfiinarea de structuri de
depozitare a produselor
agricole pentru ncurajarea
distribuiei produselor agro-
alimentare la nivel judeean i
regional
2.1.1
Dezvoltarea de structuri de depozitare i
distribuie a produselor agro-alimentare la nivel
judeean
Mediul de
afaceri local
POR, axa 4,
DMI 4.1,
PNDR, Axa 1,
Msura 123,
6.000 3 ani
2.1.2
Realizarea unui parc agro-industrial n judeul
Bacu, care s grupeze diverse sectoare din
domeniu
CJ Bacu / PPP
POR, axa 4,
DMI 4.1/ DMI
4.2, Buget CJ ,
10.000 2 ani
2.1.3
Studiu privind potenialul realizrii unui parc
agro-industrial n Bacu, care s grupeze
productori, procesatori, mediul de cercetare,
diverse servicii i care s valorifice anumite
aglomerri sectoriale
CJ Bacu,
mediul privat
POR, axa 4,
DMI 4.1/ DMI
4.2, Buget CJ ,
PNDR, axa 1,
Msura 123
100 6 luni
P 2.2 mbuntirea facilitilor
de marketing i vnzare a
produselor agricole la nivel
judeean i regional
2.2.1
Studiu privind dezvoltarea unor faciliti de
marketing regional (Bursa agricol regional,
zonarea reelei de distribuie i depozitare, birou
de marketing agricol)
CJ Bacu,
Camera de
Comer i
Industrie,
Camera
Agricol, DADR
Buget CJ ,
fonduri
nerambursabile
100 1 an
2.2.2
Studiu privind mbuntirea facilitilor de
marketing/vnzare local (piee de gros, piee
agroalimentare, reele de colectare)
CJ Bacu,
(Camera de
Comer i
Buget CJ ,
fonduri
nerambursabile
50 1 an

49

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Industrie,
Camera
Agricol,DADR)
2.2.3
Promovarea produselor alimentare judeene la
nivel regional i naional i construirea unor
branduri locale tradiionale i ecologice
CJ Bacu,
Consilii locale,
DADR,
productorii
ecologici i
tradiionali,
GAL-uri
Buget CJ ,
fonduri
nerambursabile
, POR axa 5,
DMI 5.3
200 3 ani
2.2.4
Evaluarea potenialului logistic al judeului i a
oportunitii amplasrii structurilor de distribuie
i depozitare judeene
CJ Bacu,
mediul privat
Buget CJ 100 6 luni
P 2.3 Promovarea
managementului modern al
exploataiilor agricole i
promovarea transferului
tehnologic prin realizarea de
proiecte de cercetare-
dezvoltare-inovare n
parteneriat ntre autoritile
judeene mediul universitar
uniti de producie i
procesare
2.3.1
Introducerea unor programe de cercetare n
domeniul agro-industrial n cadrul universitilor
din Bacu, inclusiv prin finanare privat
Mediul
universitar din
Bacu, mediul
privat
Fonduri private,
Bugetul
universitilor,
POS DRU, axa
1, DMI 1.5,
DMI 1.2,
Programarea
fnanciar 2014
-2020
30 Multianual
2.3.2
Dezvoltarea unor parteneriate C-D ntre unitile
de procesare alimentar/producie agricol i
mediul de cercetare pentru dezvoltarea i
aplicarea de tehnologie cu valoare economic
Mediul
universitar i de
cercetare /
procesatori i
productori
POS CCE , axa
2
4.000 4 ani


50

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 1. Creterea competitivitii sectoarelor agro-alimentar i forestier i dezvoltarea mediului rural
Politica 3. Dezvoltarea sustenabila a spaiului rural din judeul Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 3.1 Diversificarea economiei
rurale prin accesarea
fondurilor europene destinate
dezvoltrii microinteprinderilor
i iniiativelor noi /start -up
3.1.1
Dezvoltarea microintreprinderilor i ncurajarea
iniiativelor noi n domeniie de activitate non-
agricol
Microinreprinderi
rurale, PFA
PNDR AXA 3,
Msura 312,
Programarea
fnanciar
2014 -2020
3.000 Multianual
3.1.2
Crearea unui incubator de afaceri online pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale n mediul
rural
CJ Bacu,
Camera
Agricol,Camera
de Comer i
Industrie,
AJ OFM,DADR
PNDR, Axa 1,
Msura 1.4.3 /
POS DRU,
axa 3, DMI
3.1
150 2 ani
3.1.3
Dezvoltarea infrastructurii agroturistice i
promovarea turismului rural Bcuan pe plan
regional i naional
IMM-uri, PFA din
rural cu
domeniul de
activitate turism,
CJ Bacu,
ANTREC
PNDR AXA 3,
Msura 313,
POR, axa 5,
Programarea
fnanciar
2014 -2020
10.000 8ani
P 3.2 Modernizarea satelor i
infrastructurii utilitare
adiacente prin mbuntirea
accesrii fondurilor publice
3.2.1
Modernizarea i extinderea infrastructurii rurale
i creterea calitii i accesului la servicii de
baz pentru populaie
Consilii locale,
CJ Bacu,
Asociaii de
dezvoltare
PNDR Axa 3,
Msura 322,
Bugete locale,
Buget CJ ,
30.000 10 ani

51

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
intercomunitara Programarea
fnanciar
2014 -2020
P 3.3 mbuntirea
parteneriatului intre actorii
sociali la nivelul mediului rural
pentru dezvoltarea
infrastructurii i mbuntirea
serviciilor din mediul rural
3.3.1
Transfer de cunotine, prin schimb de bune
practici ntre GAL-urile din Bacu i grupuri
similare din alte ri ale Uniunii Europene
GAL-urile din
judeul Bacu i
din alte ri, CJ
Bacu
PNDR AXA 4
LEADER,
Msura 421
100 2 ani
3.3.2
Creterea capacitii de parteneriat prin
consiliere i consultan pentru aparatele
Consiliilor Locale neimplicate n ADI-uri sau
GAL-uri
CJ Bacu,
Camera
Agricol, CL-uri
care nu fac parte
din forme
asociative
PNDR axa 1,
Msura 111,
PO DCA axa
2, Buget CJ
70 2 ani52

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 1. Creterea competitivitii sectoarelor agro-alimentar i forestier i dezvoltarea mediului rural
Politica 4. Asigurarea integritii i dezvoltarea sustenabila a fondului forestier i sprijinirea deintorilor de terenuri forestiere n vederea gestionarii durabile
a acestora
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 4.1 Extinderea suprafeei
pdurilor i altor categorii de
vegetaie forestier, inclusiv
pe terenurile degradate, n
afara fondului forestier
4.1.1
Prima mpdurire a terenurilor agricole
degradate
CL-uri, Fermieri,
Romsilva
PNDR, axa 2,
msura 221
2.000 4 ani
P 4.2 Sprijinirea aciunilor de
realizare a perdelelor
forestiere de protecie, a
aliniamentelor i a altor
categorii de plantaii forestiere,
n afara fondului forestier
4.2.1
Realizarea perdelelor forestiere de protecie i a
altor categorii de plantaii n afara fondului
forestier
CL-uri, Romsilva
Fondul de
Mediu, Punctul
M, PNDR, axa
2, msura 221
2.500 3 ani
P 4.3 Corectarea torentlor
pentru asigurarea dezvoltrii
zonelor afectate i crearea de
drumuri forestiere de acces
4.3.1
Studiu privind realizarea unor lucrri pentru
combaterea eroziunii solului i a alunecrilor de
teren
CJ Bacu, ANIF
Fondul de
Mediu, punctul
N
100 1 an
4.3.2 Crearea drumurilor forestiere de acces
Romsilva, CL-
uri, proprietari
de pduri
PNDR, axa 1,
msura 125,
Programarea
fnanciar 2014
-2020
6.000 6 ani
P 4.4 ncurajarea asocierii
proprietarilor de pduri private
4.4.1
Consiliere i consultan pentru asocierea
proprietarilor de pduri private precum i a
Proprietari de
pduri, ageni
PNDR, axa 1,
Msura 111
100 1 an

53

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
precum i a agenilor
economici din exploatarea,
transportul i prelucrarea
lemnului, n organizaii
profesionale sau patronale
agenilor economici din exploatarea, transportul
i prelucrarea lemnului, n organizaii
profesionale sau patronale
economici,
Camera
Agricol
P 4.5 Program de instruire
privind mbuntirea
cunotinelor tehnice i
economice generale, specifice
pentru silvicultura i
managementul sustenabil al
expoatatiilor forestiere
4.5.1
Instruire privind mbuntirea cunotinelor
tehnice, a competentelor specifice i a pregtirii
pentru adaptarea la standarde n silvicultur i
managementul sustenabil al expoatatiilor
forestiere
Camera agricol
PNDR, axa 1,
Msura 111
200 2 ani
P 4.6 Educarea i
contientizarea proprietarilor
de pduri (dobndirea
contiinei forestiere) n
vederea asigurrii gospodririi
durabile a pdurilor coroborat
cu valorificarea superioar a
resurselor forestiere i
creterea procentului de
pduri la nivel naional, ce
reprezint obiective principale
ale politicii naionale forestiere
4.6.1
Campanie de informare i contientizare privind
gospodrirea durabil a pdurilor
Camera agricol
PNDR, axa 1,
Msura 111,
Fondul de
Mediu, Punctul
M
200 2 ani


54

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 2. Dezvoltarea mediului de afaceri local si accelerarea procesului de reconversie industrial
Politica 1. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor i sprijinirea reconversiei industriale n judeul Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 1.1 Program de identificare
a nevoilor investitorilor privind
oferta parcurilor tehnologico-
industriale.
1.1.1
Reevaluarea nevoilor privind parcurile
tehnologico-industriale prin organizarea de
conferine i mese rotunde cu mediul de afaceri
CJ Bacu,
Camera de
Comer, mediul
universitar,
mediul de
afaceri,
reprezentani ai
SSA
Buget CJ ,
POR, axa 4,
DMI 4.1
100 2 ani
P 1.2 Crearea de noi structuri
de sprijinire a afacerilor pe
teritoriul judeului Bacu.
1.2.1
Construirea unor noi structuri de sprijinire a
afacerilor n zonele de dezvoltare i n
sectoarele economice unde exist o cerere
mare pentru aceste faciliti cu prioritate -
industriile nalte (de vrf-
aeronautic/aerospatial, componente i
aparatur avansat, IT)
CJ Bacu,
Camera de
Comer i
Industrie
POR, axa 4,
DMI 4.1, Buget
CJ ,
Programarea
fnanciar 2014
-2020
20.000 10 ani
1.2.2
Evaluarea potenialului de aglomerare (cluster)
n anumite zone/sectoare
CJ Bacu
POS CCE, axa
1, Buget CJ
100 1 an
P 1.3 Realizarea unui
program de promovare a
parcurilor
industriale/facilitatilor de
1.3.1
Publicarea unui Ghid al facilitilor de sprijinire a
afaceri din judeul Bacu
CJ Bacu,
Camera de
Comer i
Industrie
Buget CJ 80 1 an

55

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
sustinere a afacerilor la nivel
naional, regional i ntrirea
lanurilor valorice judeene. 1.3.2
ncurajarea participrii reprezentanilor
SSA/parcurilor industriale la trguri, expoziii i
conferine locale, regionale i naionale
Reprezentanii
SSA, Camera
de Comer i
Industrie, CJ
Bacu
Buget CJ ,
POS CCE, axa
1
300 4 ani
1.3.3
Campanie de promovare a SSA/oportunitilor
de afaceri din Bacu n mass-media de profil
CJ Bacu,
Reprezentanii
SSA, Camera
de Comer i
Industrie
Buget CJ , 50 10 ani
1.3.4
Crearea unui forum de dialog pentru ntrirea
lanurilor valorice i sporirea coperrii ntre
ntreprinderi i sectoare economice
CJ Bacu,
Reprezentanii
SSA, Camera
de Comer i
Industrie,
reprezentanii
patronatelor
POS CCE, axa
1, Buget CJ
50 1 an
P 1.4 Program de reabilitare
a siturilor industriale
neutilizate sau utilizate parial
i reintroducerea lor n
circuitul economic n sprijinul
mediului de afaceri, prin
valorificarea poziiei lor i a
sistemului de utiliti existent.
1.4.1
Reabilitarea siturilor industriale
neutilizate/utilizate parial prin msuri de
decontaminare, detoxificare, modernizare de
utiliti i infrastructur
CL-uri, PPP
POR, axa 4,
DMI 4.2
2.000 5 ani
1.4.2
Evaluarea potenialului economic i logistic al
siturilor degradate i reintroducerea lor n
circuitul economic
CJ Bacu,
Camera de
Comer i
Industrie, mediul
universitar,
reprezentanii
SSA
Buget CJ ,
POR, axa 4,
DMI 4.2
400 2 ani
P 1.5 mbuntirea
accesibilitii structurilor
existente de gazduire a
afacerilor.
1.5.1
mbuntirea infrastructurii adiacente SSA i a
celei din interiorul acestora
CJ Bacu
POR, axa 4,
DMI 4.1, Buget
CJ
4.000 4 ani56

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 2. Dezvoltarea mediului de afaceri local i accelerarea procesului de reconversie industrial
Politica 2. ncurajarea investiiilor prin stimulente, mbuntirea reglementrii i eliminarea barierelor administrative
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 2.1 Realizarea unor studii
la nivel judeean i local
pentru evaluarea i
cartografierea terenurilor i
resurselor de interes pentru
investitori i pentru
determinarea potenialului de
investiii.
2.1.1
Studiu privind terenurile i resursele de interes
pentru investitori i pentru determinarea
potenialului general (logistic, fiscal,resurse
umane) pentru investiii
CJ Bacu,
Camera de
Comer i
Industrie
Buget CJ 150 1 an
2.1.2
Publicarea unui Ghid al oportunitilor de afaceri
din judeul Bacu i crearea unei baze de date
electronice privind potenialul de investiii
CJ Bacu,
Camera de
Comer i
Industrie
Buget CJ 20 1 an
P 2.2 Creterea capacitii
administrative a autoritilor
locale de a crea pachete de
stimulente pentru investitori i
de a realiza parteneriate cu
mediul de afaceri prin
identificarea resurselor
economice la nivel local
2.2.1
Evaluarea capacitii autoritilor locale/judeene
de a crea pachete de stimulente pentru
investitori i de a realiza parteneriate cu mediul
de afaceri
CJ , CL-uri,
Camera de
Comer i
Industrie
Buget CJ ,
Bugete Locale
30 1 an
2.2.2
Specializarea economic a resurselor umane la
nivelul autoritilor locale/judeene pentru a spori
calitatea serviciilor i interaciunilor cu mediul de
afaceri
CJ Bacu, CL-
uri
Buget CJ ,
Bugete Locale,
PO DCA, axa
2
90 2 ani
2.2.3
Evaluarea costurilor pentru iniierea i derularea
afacerilor la nivelul autoritilor jueului Bacu
CJ Bacu, CL-
uri
Buget CJ , PO
DCA, axa 2
100 1 an
2.2.4
Crearea unui plan de comunicare instituional
i a unei campanii de cretere a vizibilitii
judeului fa de investitorii strini
CJ Bacu,
Mediul privat
Buget CJ 30 1 an

57

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
P 2.3 Program de facilitare a
investiiilor prin reducerea
timpilor pentru eliberarea
documentaiilor necesare
realizrii unei investiii
2.3.1
Creare sistem informatic judeean pentru
managementul eficient al solicitrilor mediului de
afaceri la nivelul autoritilor locale
CJ Bacu, CL-
uri
POS CCE, axa
3
200 2 ani
2.3.2
Implementarea unui modul de e-guvernare
pentru eliberarea autorizatiilori
CJ Bacu
POS CCE, axa
3
120 2 ani58

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 2. Dezvoltarea mediului de afaceri local i accelerarea procesului de reconversie industrial
Politica 3. Sprijinirea IMM-urilor din Bacu prin consultan i acces la TIC
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 3.1 Realizarea unor
programe de reducere a
barierelor administrative
pentru ncurajarea nfiinrii
start-up-urilor
3.1.1
Implementarea sistemelor informatice integrate
pentru simplificarea i eficientizarea procesului
de nfiinare a unei afaceri i pentru plati online
de taxe, impozite i alte obligaii
CJ Bacu, CL-
uri
PO DCA,
Bugete locale,
Buget CJ
500 2 ani
3.1.3
Sistem electronic integrat pentru plata taxelor
pentru IMM-uri
CJ Bacu, CL-
uri
PO DCA,
Bugete locale,
Buget CJ
100 1 an
P 3.2 Extinderea
infrastructurii de internet prin
broadband i de comunicaii
i facilitarea accesului IMM-
urilor la tehnologia informaiei
(training pentru resurse
umane, achiziii, transfer sau
dezvoltare de sisteme
informatice interne, etc).
3.2.1
Facilitarea accesului IMM-urilor la TIC prin
sprijinirea achiziiilor i implementrii de sisteme
de management/resource planning,etc.
IMM-uri
POS CCE, axa
3, axa 1
7.000 2 ani
3.2.2
Extinderea infrastructurii de broadband i
comunicaii i facilitarea accesului la reea a
ntreprinderilor
CJ Bacu, IMM-
uri
POS CCE, axa
3
5.000 4 ani
3.2.3
Sprijinirea specializrii resurselor umane din
ntreprinderi pentru utilizarea TIC, prin traininguri
IMM-uri
POS CCE, axa
3, POS DRU,
axa 3, DMI 3.2
1.000 3 ani
P 3.3 Adaptarea
competentelor resurselor
umane cu nevoile pieei
muncii la nivel judeean.
3.3.1
Crearea unui birou unic de consiliere i
consultata pentru dezvoltarea resurselor umane
prin participarea formatorilor publici i privai, a
mediului universitar
AJ OFM;
Formatori de
resurse umane
publici i privai,
mediul
Buget CJ ,POS
DRU, axa 3,
DMI 3.2
450 2 ani

59

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
universitar
3.3.2
Program de training-uri pentru tineri
antreprenori,
Formatori de
resurse umane
publici i privai,
mediul
universitar
POS DRU, axa
3, DMI 3.1
300 2 ani
3.3.3
Consolidarea culturii antreprenoriale prin aciuni
de informare-diseminare, prin schimburi de
experienta-transfer de know-how, conferine,
seminarii i workshopuri sectoriale.
CJ Bacu,
Formatori de
resurse umane
publici i privai,
mediul
universitar
Buget CJ ,
POS DRU, axa
3, DMI 3.1
200 2 ani60

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 2. Dezvoltarea mediului de afaceri local i accelerarea procesului de reconversie industrial
Politica 4. Sprijinirea sectorului CDI , facilitarea transferului de tehnologie i a parteneriatelor de cercetare, ncurajarea companiilor inovative n judeul
Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 4.1 ncurajarea
parteneriatelor de cercetare
ntre institute de
cercetare/mediul universitar
i companii pentru
dezvoltarea de tehnologii cu
aplicabilitate economic i
pentru facilitarea transferului
de tehnologie n domeniile
competitive
4.1.1
ncurajarea parteneriatelor C-D pentru
dezvoltarea infrastructurii de cercetare, pentru
facilitarea constituirii echipelor mixte de
cercetare i a transferului tehnologic
CJ, Instituii
implicate n
cercetare,
companii private
POS CCE, axa
2
1.000 4 ani
4.1.2
Introducerea unor programe de cercetare
(master,doctorat) i a unor programe bursiere cu
finanare privat n cadrul universitilor din
Bacu
Companii
private, mediul
universitar
POS DRU, axa
1, DMI 1.5,
Fonduri
private, Bugete
universiti
200 2 ani
P 4.2 Facilitarea accesului
spin-off-urilor i start-up-urilor
inovative la structurile de
sprijinire a afacerilor (parcuri
industriale, centre de afaceri)
prin promovarea
oportunitilor existente
4.2.1
Modernizarea infrastructurii de CDI din cadrul
parcurilor tehnologice i industriale pentru
susinerea activitii de cercetare a companiilor
inovatice de tip start-up i spin-off
CJ Bacu,
mediul
universitar,
reprezentanii
SSA
POS CCE, axa
2
600 1 an
4.2.2
Dezvoltarea infrastructurii CD a universitilor i
institutele/staiile/centrele de cercetare i
crearea de noi infrastructuri
Mediul de
cercetare,
Universiti
POS CCE, axa
2
5.000 5 ani


61

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 2. Dezvoltarea mediului de afaceri local i accelerarea procesului de reconversie industrial
Politica 5. mbuntirea atractivitii turistice a judeul Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 5.1 Elaborarea unei
strategii pentru dezvoltarea
turismului n judeul Bacu.
5.1.1
Strategia de dezvoltare turistic a judeului
Bacu.
CJ Bacu
Buget CJ ,
Fonduri
nerambursabile
80 1 an
P 5.2 Promovarea la nivel
regional i national a
principalelor aglomerri
turistice din jude
5.2.1
Crearea unui sistem integrat, informatizat al
ofertei turistice din judeul Bacu (cazare,
obiective, hri, servicii conexe), care s
cuprind i promovarea online.
CJ Bacu
POR axa 5, DMI
5.3,Buget CJ
Bacu
200 1 an
5.2.2
Aciuni generale de publicitate i promovare a
destinaiilor turistice judeene.
CJ Bacu
POR axa 5, DMI
5.3
200 2 ani
5.2.3
Creterea capacitii instituionale a servicilor
judeene de promovare a turismului (faza 1) i
Maparea oportunitilor turistice din jude,
realizarea de baze de date, trasee turistice i
strategi pe termen scurt (faza 2)
CJ Bacu PO DCA Axa 2 120 1 an
P 5.3 Realizarea unor Centre
de Informare Turistic,
finanate de Uniunea
European prin intermediul
fondurilor structurale
5.3.1
Crearea unor centre de informare turistic n
zonele cu trafic intens/ zonele de interes turistic.
CJ Bacu, CL-
uri
POR axa 5, DMI
5.3, CJ
500 3 ani
P 5.4 Modernizarea i
reabilitarea patrimoniului
5.4.1
Modernizarea patrimoniului cultural religios de
interes major din jude
CJ Bacu, CL-
uri
POR axa 5, DMI
5.1,
4.000 6 ani

62

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
cultural-istoric judeean Programarea
fnanciar 2014 -
2020
5.4.2 Modernizarea centrelor istorice la nivel urban
CJ Bacu, CL-
uri
POR axa 1,
Programarea
fnanciar 2014 -
2020
8.000 6 ani


63

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 3. Valorificarea resurselor energetice regenerabile
Politica 1. Valorificarea resurselor energetice regenerabile judeene
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 1.1 Realizarea unei
strategii judeene privind
potenialul energetic
1.1.1
Studiu privind potenialul regenerabil al judeului
Bacu i amplasarea optim a tehnologiilor
pentru generarea de energii regenerabile
(evaluare individual per localitate)
CJ Bacu
Buget propriu /
Fonduri
nerambursabile
200 2 ani
P 1.2 Dezvoltarea de
programe educaionale
privind protecia mediului i
dezvoltarea durabil prin
promovarea energiilor verzi
1.2.1
Crearea unui concurs de soluii privind
identificarea proiectelor de dezvoltare durabil la
nivelul localitilor judeului Bacu
CJ Bacu, CL-
uri
Mediul de
afaceri local
Parteneriate cu
mediul de
afaceri local
15 Multianual
1.2.2
Campanie de promovare pentru creterea
eficienei energetice, a economiei de energie i
utilizarea energiilor neconvenionale ca surse
alternative
CJ Bacu
Buget propriu /
Fonduri
nerambursabile
8 Multianual
1.2.3
Crearea unui centru de cercetare n dezvoltarea
metodelor alternative de producere a energiei i
eficien energetic
Universiti
CJ Bacu
POSCCE, Axa 2 1.500 2 ani
1.2.4
Concurs de proiecte pe tematica Eficiena
energetic i energiile verzi ntre instituiile de
nvmnt din jude
CJ Bacu
Inspectoratul
Judeean colar
Bugete proprii 3 Multianual
P 1.3 Programul Dezvoltare
judeean durabila
1.3.1
Achiziie de echipamente pentru utilizarea
energiilor verzi la nivelul instituiilor publice
CJ Bacu /
Autoriti
Publice Locale /
Fondul de
Mediu
500 2 ani

64

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
judeene Asociaii de
Dezvoltare
Intercomunitar


65

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 3. Valorificarea resurselor energetice regenerabile
Politica 2. Stimularea investiiilor n producia i utilizarea de energie regenerabil
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 2.1 Dezvoltarea de
instrumente pentru
stimularea produciei de
energie din surse
regenerabile.
2.1.1
Asigurarea co-finantarii (2%) i a cheltuielilor
neeligibile pentru proiectele autoritilor publice
ce propun producia de energie din surse
regenerabile
CJ Bacu
Buget propriu /
Fonduri
nerambursabile
500 3 ani
2.1.2
Utilizarea de energii neconvenionale n cadrul
Spitalului Judeean din Muncipiul Bacu
Primria
Municipiului
Bacu / CJ
Bacu
Bugete proprii /
Fondul de
mediu / Fonduri
nerambursabile
300 1,5 an


66

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 4. Promovarea convergentei n dezvoltarea judeean i creterea incluziunii sociale
Politica 1. Creterea coeziunii sociale la nivelul jud Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 1.1 Creterea accesului la
servicii educaionale i
sntate de calitate n mediul
rural (i n partea de est a
judeului Bacu).
1.1.1
Realizarea de trasee optime la nivelul judeului
i asigurarea transportului n comun pentru elevii
i colarii din comunele cu acces limitat la
servicii de educaie.
CJ Bacu,
consilii locale
POSDRU axa ,
fonduri proprii
(cofinanare)
500/proiect 2 ani
1.1.2
Dezvoltarea infrastructurii de furnizare a
serviciilor de sntate.
Direcia
Judeean de
Sntate
Public Bacu,
CJ Bacu,
consilii locale
POR Axa 2,
fonduri proprii
(cofinanare)
3.000/proie
ct
2 ani
1.1.3
Comasarea unitilor de nvmnt cu numr
insuficient de elevi (mediul rural).
Inspectoratul
colar
Judeean,
consilii locale
Fonduri proprii 500 2 ani
1.1.4
Derularea de proiecte de promovare a msurilor
de prevenire a unor boli
Direcia de
sntate
Fonduri proprii 50/proiect 2 ani
P 1.2 Reducerea srciei prin
msuri active de ocupare.
Program pentru reconversia
profesional i pentru
ocuparea forei de munc n
partea de est a judeului i n
1.2.1
Dezvoltarea de programe de instruire i
reconversie profesional (n zona de est a
judeului).
AJOFM Bacu,
POSDRU, axa
4, fonduri
proprii
(cofinanare)
500/proiect 3 ani
1.2.2
Organizarea periodic a unor trguri de locurilor AJOFM Bacu, POSDRU,
300/proiect 4 ani

67

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
zonele grav afectate de
omaj i omaj cronic
de munca locale n funcie de evoluia pieei
forei de munc n jude.
Consilii locale,
CJ Bacu,
companii private
fonduri proprii
(cofinanare)
1.2.3
Dezvoltarea de programe de suport pentru
integrarea persoanelor din categorii defavorizate
pe piaa forei de munc
AJOFM Bacu,
ONG-uri,
companii private
POSDRU, axa
6
500/proiect 1 an
P 1.3 Dezvoltarea unui
sistem de grant-uri pentru
ONG-uri pentru dezvoltarea
unor proiecte privind
sprijinirea potenialului uman
din spaiul rural i a
categoriilor defavorizate de
pretutindeni
1.3.1
Dezvoltarea de parteneriate cu organizaii
neguvernamentale n ceea ce privete
susinerea i promovarea forei de munc
calificat din zonele defavorizate.
AJOFM Bacu,
Consilii locale,
CJ Bacu,
ONG-uri,
companii private
POSDRU, axa
6, fonduri
proprii
(cofinanare)
200/proiect 2 ani
1.3.2
Organizarea de concursuri de proiecte de
sprijinire a ONG-urilor din spaiul rural.
CJ Bacu,
Consiliile locale
Fonduri proprii 50 1 an68

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

Obiectiv strategic vertical 4. Promovarea convergentei n dezvoltarea judeean i creterea incluziunii sociale
Politica 2. Reducerea efectelor negative ale migraiei
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 2.1 Stoparea migraiei
tinerilor prin crearea de
scheme motivaionale pentru
tinerii cu rezultate
remarcabile n nvtur
2.1.1
Consiliere profesional pentru elevii i studenii
absolveni de nvmnt gimnazial n mediul
rural
Inspectoratul
judeean,
Consilii
judeene, CJ
Bacu
POSDRU axa
5, fonduri
proprii
500/proiect 2 ani
2.1.2
Adecvarea cunotinelor teoretice la piaa muncii
a studenilor performani prin stagii de practic
n ntreprinderi
CJ Bacu,
Universiti,
camera de
Comer, ONG-
uri
POSDRU axa
2, fonduri
proprii
(cofinanare)
500/proiect 1 an
2.1.3
Parteneriat cu mediul de afaceri pentru
integrarea absolvenilor cu rezultate remarcabile
la nvtur
Inspectoratul
judeean, CJ
Bacu,
reprezentani ai
asociaiilor din
mediul de
afaceri,
companii
private.
POSCCE axa ,
fonduri proprii
(cofinanare)
500/proiect 1 an
P 2.2 Stoparea dezintegrrii
sociale a familiilor de migrani
prin programe sociale
2.2.1
Dezvoltarea de faciliti afterschool n mediul
rural pentru elevii ai cror prini sunt plecai la
munc n afara rii (ca parte a proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii).
Inspectoratul
judeean, consilii
locale, CJ
Bacu
PNDR axa 3,
fonduri proprii
(cofinanare)
200/proiect 2 ani

69

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
2.2.2
Consiliere familial pentru familii ai cror
membrii sunt plecai la munc n afara rii.
DGASPC
Bacu, CJ
Bacu, consilii
locale, ONG-uri
POSDRU axa
5, fonduri
proprii,
(cofinanare).
50/proiect 1 an
P 2.3 Facilitarea accesului
copiilor abandonai, a celor
din centre de plasament i
membrii ai familiilor afectate
de migraie la servicii
educaionale de calitate i la
programe sociale
2.3.1
Furnizarea de consiliere la nivel colar pentru
familiile afectate de migraia pe termen lung.
Inspectoratul
judeean consilii
locale, CJ
Bacu, ONG-uri
POSDRU ,
fonduri proprii,
(cofinanare).
50/proiect 1 an
2.3.2
Crearea unei reele de ONG-uri implicate n
furnizarea de servicii sociale pentru familiile
afectate de migraia pe termen lung
DGASPC, CJ
Bacu, ONG-uri
POSDRU,
fonduri proprii
(cofinanare).
80/proiect 1 an


70

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic vertical 4. Promovarea convergentei n dezvoltarea judeean i creterea incluziunii sociale
Politica 3. Asigurarea de anse egale pentru categoriile defavorizate
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 3.1 Program pentru
creterea gradului de inserie
pe piaa forei de munc a
resurselor umane ce aparin
unor categorii defavorizate
3.1.1
Dezvoltarea de programe de pregtire pentru
persoanele defavorizate pentru integrarea pe
piaa muncii
AJOFM Bacu,
DGASPC
Bacu, companii
private
POSDRU,
fonduri proprii
(cofinanare)
1.000 1 an
3.1.2
Dezvoltarea de parteneriate cu companiile
private pentru inseria persoanelor cu handicap
pe piaa muncii.
AJOFM Bacu,
DGASPC
Bacu, companii
private
POSDRU,
fonduri proprii
(cofinanare)
100 6 luni
P 3.2 Program de
responsabilizare a societii
civile, companiilor i familiilor
n domeniul proteciei
copilului prin sprijinirea
companiilor i membrilor
societii civile implicai n
programe sociale.
3.2.1
Acordarea de faciliti companiilor implicate n
aciuni de resposabilitate corporativ
Camera de
Comer Bacu,
CJ Bacu,
companii private
Fonduri proprii Multianual
3.2.2
Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea i
echiparea infrastructurii serviciilor sociale prin
parteneriat public - privat
DGASPC
Bacu, CJ
Bacu, ONG-uri,
companii private
(PPP)
POR Axa 3 2.000 3 ani
P 3.3 Introducerea de msuri
active pentru reducerea
numrului de copii n sistemul
de plasament la asisteni
maternali i creterea
3.3.1
Crearea unei baze de date cu familii adoptive
din jude
DGASPC
Bacu, CJ
Bacu
Fonduri proprii 20 1 an
2.3.2
Dezvoltarea echipelor mobile pentru DGASPC POR Axa 3,
1.000 1 an

71

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
numrului de copii n sistemul
de plasament familial
mbuntirea calitii serviciilor sociale la nivelul
judeului
Bacu, CJ
Bacu
fonduri proprii
P 3.4 Program de consiliere
i observare sociologic prin
monitorizarea continu a
familiilor copiilor abandonai
3.4.1
Realizarea hrii sociale a judeului i a unor
indicatori de performan pentru serviciile
sociale.
DGASPC
Bacu, CJ
Bacu
PO DCA, Axa
1.
100 6 luni
3.4.2
Dezvoltarea unui sistem de indicatori de
monitorizare pentru serviciile de asisten
social sistem de monitorizare periodic
DGASPC
Bacu, CJ
Bacu
PO DCA Axa 2 100 1 an


72

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

4.2. OBIECTIVE STRATEGICE ORIZONTALE

Obiectiv strategic orizontal 1. Creterea productivitii economiei prin dezvoltarea resurselor umane
Politica 1. Creterea competentelor profesionitilor din sectorul agro-alimentar i forestier i a persoanelor din mediul rural
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata
de
realizare
P 1.1 Program de formare
iniial n sectorul agro -
alimentar pentru creterea
mobilitii i a folosirii
eficiente a resurselor umane
n judeul Bacu
1.1.1
Realizarea de trguri de locuri de munc n
special pentru persoanele neocupate din zona
rural
Consilii locale,
CJ Bacu
POSDRU,
resurse proprii
50/
proiect
4 ani
1.1.2 Formare iniial n sectorul agro-alimentar.
Consilii locale,
AJOFM Bacu,
CJ Bacu
POSDRU,
fonduri proprii
(cofinanare)
100/proiect 2 ani
1.1.3 Cursuri de pregtire pentru micii fermieri
Consiliul
Judeean,
AJOFM Bacu.
PNDR /
POSDRU,
fonduri proprii
(cofinanare)
100/proiect
2 ani
(periodic)
P 1.2 Pregtire pentru
managementul eficient al
unitilor din industria
alimentar i forestiera i
pentru administrarea durabil
a fermelor.
1.2.1
Iniierea de programe de formare n
managementul unitilor din industria alimentar
i administrarea fermelor (management
financiar, dezvoltarea afacerii, managementul
resurselor umane).
AJOFM Bacu,
companii private
POSDRU,
fonduri proprii
(cofinanare)
100/proiect 2 ani
1.2.2
Sprijinirea realizrii de parteneriate i asocieri
ntre diferite autoriti la nivel local (asocieri de
comune n vederea utilizrii eficiente a
resurselor locale).
Consilii locale,
CJ Bacu
PNDR, Axa
LEADER,
fonduri proprii
(cofinanare)
100/proiect 1 an

73

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
1.2.3
Dezvoltarea de reele de schimburi de
experien ntre unitile din industria alimentar
Camera de
Comer Bacu,
companii private
Fondurii proprii,
Fonduri
nerambursabile
80/proiect 1 an
1.2.4
Participarea la expoziii i trguri de invenii
pentru mediul de afaceri din Bacu
Camera de
Comer, CJ
Bacu
POS CCE Axa
1, fonduri
proprii
(cofinanare)
100 1 an
P 1.3 Programe de
consultan pentru
dezvoltarea culturii
antreprenoriale n spaiu
rural.
1.3.1
Dezvoltarea unui program de instruire pentru
iniierea primei afaceri n mediul rural.
Camera de
Comer, AJOFM
Bacu, companii
private
POS DRU, Axa
3
400 2 ani
1.3.2
mbuntirea antreprenoriatului prin
promovarea exemplelor de succes n spaiul
rural
Camera de
Comer
Bacu/CJ
Bacu
POS DRU, axa
3, fonduri
proprii
(cofinanare)
500 1 an
1.3.3
Promovarea culturii antreprenoriale n colile din
judeul Bacu
Inspectoratul
colar Judeean
POS DRU Axa
3
1.000 2 ani
P 1.4 Program pentru
crearea unui sistem
sustenabil de ocupare a forei
de munc i formare
profesional n mediul rural i
pentru combaterea
abandonului colar.
1.4.1
Dezvoltarea de programe de reconversie
profesional n mediul rural.
AJ OFM,
companii private
POS DRU axa
4, fonduri
proprii
(cofinanare)
1.000 3 ani
1.4.2
Realizarea planului judeean de educaie
vocaional
Inspectoratul
colar Judeean
POS DRU Axa
1
100 1 an
1.4.3
Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a
colii. Diminuarea abandonului colar
Inspectoratul
colar Judeean
POS DRU Axa
2
400 2 ani74

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 1. Creterea productivitii economiei prin dezvoltarea resurselor umane
Politica 2. Reconversia resurselor umane i absorbia profesionitilor din industriile n declin
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 2.1 Promovarea culturii
antreprenoriale i programe
de training i dobndire de
competente pentru tineri
ntreprinztori.
2.1.1
Formarea abilitilor de management al afacerii
pentru tinerii din judeul Bacu
AJOFM Bacu,
CJ Bacu,
companii private
POSDRU, axa
3, fonduri
proprii
(cofinanare)
200/proiec
t
2 ani
2.1.2 Promovarea companiilor start-up de succes.
Camera de
Comer
Fonduri proprii 10 1 an
P 2.2 Promovarea excelentei
n cercetare i a calitii n
nvmntul superior.
2.2.1
Dezvoltarea de programe educaionale
organizate n parteneriat ntre companii i
instituii de nvmnt n vederea ncurajrii
cercetrii i inovaiei.
Universiti,
companii
POSDRU, axa
1, fonduri
proprii
(cofinanare)
1000 2 ani
2.2.2
Editarea unui newsletter pentru diseminarea
excelentei n cercetare
Universiti, CJ
Bacu
Fonduri proprii 8 Multianual
P 2.3 Facilitarea unor
parteneriate ntre mediul
universitar i mediul de
afaceri pentru realizarea unor
programe educaionale/ de
cercetare finanate de
companii private i pentru
fondarea unor burse private.
2.3.1
Program de burse private de excelen pentru
cercettori
Universiti,
companii private
Fonduri
nerambursabile
fonduri proprii
80 1 an
2.3.2
Proiecte pentru finanarea burselor doctorale
acordate n universitile din judeul Bacu
Universiti din
Bacu
POSDRU axa
1, fonduri
proprii
(cofinanare)
1.000 2 ani
P 2.4 Formarea specialitilor 2.4.1
Programe de pregtire (training-uri) pentru
AJOFM Bacu,
Fonduri
500 1 an

75

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
n ocupare i perfecionare
din serviciul public.
formarea specialitilor n ocupare i
perfecionare desfurate cu funcionari publici
n domeniul formrii i perfecionrii.
nerambursabile
fonduri proprii
P2.5 Sporirea accesului la
formarea profesional
continua i creterea
adaptabilitii lucrtorilor n
sectoarele vulnerabile la
tendinele pieei pentru
fructificarea pregtirii
acestora i a tradiiei
profesionale energetice,
petroliere i petrochimice.
2.5.1
mbuntirea calitii profesionale prin
reconversie profesional i adaptare la cererile
pieei.
AJOFM Bacu,
companii private
POS DRU, Axa
2, fonduri
proprii
800 2 ani
2.5.2
Adaptarea resurselor umane la piaa muncii prin
organizarea de interneship-uri pentru studenii
universitilor din Bacu pentru perfecionarea
competenelor n domeniul energetic, petrolier i
petrochimic
Universiti/Cam
era de Comer
Bacu/
Companii
private.
POS DRU, Axa
1 fonduri proprii
500 2 ani
P 2.6 Creterea calitii
serviciilor din domeniul
turism,hoteluri, restaurante
prin mbuntirea
competentelor resurselor
umane
2.6.1
Programe de pregtire a forei de munc active
din domeniul turismului i serviciilor conexe
Companii
private, AJ OFM
POS DRU, Axa
2
200 1 an


76

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 1. Creterea productivitii economiei prin dezvoltarea resurselor umane
Politica 3. mbuntirea calitii i efectivitii serviciilor sociale pentru promovarea incluziunii i diminuarea disparitilor
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 3.1 Sporirea competentelor
resurselor umane ce ofer
servicii sociale prin programe
de formare i specializare.
3.1.1
Instrumente moderne de asisten social prin
instruirea asistenilor sociali i persoanelor
implicate n activiti de furnizare a serviciilor
sociale
DGASPC,
Universiti,
POSDRU Axa
6, fonduri
proprii
(cofinanare)
500 2 ani
3.1.2
Integrarea persoanelor defavorizate prin
formarea n cadrul familiilor. Programe de
instruire pentru familiile cu membri beneficiari de
asisten social.
DGASPC, ONG-
uri
POS DRU, Axa
6, fonduri
proprii
300 2 an
P 3.2 Sprijinirea formrii i
perfecionrii personalului
entitilor din societatea civil
dedicate atenurii
disparitilor i sporirii
incluziunii sociale.
3.2.1
Creterea capcitii ONG-urilor implicate n
furnizarea de servicii sociale.
DGASPC/ONG
POS DRU Axa
6, fonduri
proprii
300 1 an
3.2.2
Crearea reelei de organizaii implicate n
furnizarea de servicii sociale.
ONG-uri, CJ
Bacu
POS DRU, Axa
6 fonduri proprii
150 1 an


77

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 2. Extinderea capacitii infrastructurii de a sprijini economia cu scopul mbunatirii calitii vieii n judeul Bacu
Politica 1. Dezvoltarea infrastructurii de producie, procesare, comer i distribuie a bunurilor agro-alimentare i forestiere
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 1.1 Realizarea i
extinderea infrastructurii de
depozitare, comercializare i
distribuie a produciei
regionale, agricole,
alimentare i forestiere, i
conectarea acestei
infrastructuri de aeroportul
Bacu, de drumurile
europene i naionale de pe
teritoriul judeului Bacu.
1.1.1
Realizarea centurii de ocolire a municipiului
Bacu
CJ Bacu POS Transport 3.000 3 ani
1.1.2
Extinderea infrastructurii de acces ctre aeroport
drumuri judeene
CJ Bacu POR Axa 2 2.000 2 ani
P 1.2 Program pentru
creterea gradului de
accesibilitate al exploataiilor
agricole, facilitarea
transportului produciei
agricole i modernizarea
sistemului de mbuntiri
funciare
1.2.1
Reabilitare infrastructur judeean cu scopul de
a facilita conectarea zonelor de producie,
depozitare i procesare n jude la nivel de
sector agricol
CJ Bacu POR Axa 2 1.000 3 ani
1.2.2 Crearea pieelor de gros la nivel urban
CJ Bacu
Consiliile locale
Fonduri
nerambursabile
fonduri proprii
1.200 3 ani
P 1.3 Dezvoltarea unui parc
agro-industrial care s
aglomereze productorii de
furaje, capacitile de
1.3.1
Realizarea unui parc agro-industrial n judeul
Bacu, care s grupeze diverse sectoare din
domeniu
CJ Bacu / PPP
POR, axa 4,
DMI 4.1/ DMI
4.2, Buget CJ ,
10.000 2 ani

78

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
creterea a animalelor i
procesatorii de produse
animale, care s absoarb
rezultatele parteneriatelor de
cercetare cu mediul
universitar/ institutele-
statiunile de cercetare


79

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 2. Extinderea capacitaii infrastructurii de a sprijini economia cu scopul mbunatirii calitii vieii n judeul Bacu
Politica 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport judeean
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 2.1 Realizarea investiiilor
n infrastructura aeroportuar
a judeului Bacu
2.1.1
Conectarea aeroportului la nodurile de transport
regionale
CJ Bacu
Primria
municipiului
Bacu
POS Transport 5.000 2 ani
2.1.2 Modernizare aeroportului Bacu
CJ Bacu
Primria
municipiului
Bacu
POS Transport 7.000 2 ani
P 2.2 mbuntirea accesului
i a mobilitii forei de munc
prin reabilitarea infrastructurii
de transport n ntreg judeul,
spre zonele rurale i n
interiorul acestora, pentru a
asigura curse regulate ctre
localiti i instituii publice
(coli, instituii de sntate
public, puncte comerciale,
etc.)
2.2.1
Suplimentarea numrului de mijloace de
transport n comun
CJ Bacu
Consiliile locale
Investitori privai
PNDR, AXA 3 4000 2 ani80

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 2. Extinderea capacitii infrastructurii de a sprijini economia cu scopul mbunatirii calitii vieii n judeul Bacu
Politica 3. Extinderea infrastructurii de sprijinirea a afacerilor
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 3.1 Dezvoltarea
infrastructurii de acces ctre
centrele de afaceri i
parcurile industriale existente
i asigurarea conectrii
acestora la servicii de
internet de mare vitez
3.1.1
Reabilitarea drumurilor judeene care
conecteaz centrele de afaceri i parcurile
industriale existente
CJ Bacu POR Axa 2 5.000 3 ani
3.1.2
Conectarea structurilor de sprijinire a afacerilor
existente la infrastructur TIC
CJ Bacu
Operatori
economici
POS CCE Axa
3
2.000 2 ani
P 3.2 Realizarea unor studii
privind potenialul pentru
dezvoltarea unor noi
structuri-suport pentru
afaceri..
3.2.1
Studiu privind potenialul constituirii de noi
structuri suport pentru afaceri
CJ Bacu,
Fonduri
nerambursabile
fonduri proprii
30 6 luni
P 3.3 Crearea de noi
incubatoare i centre de
afaceri, parcuri industriale i
alte faciliti de sprijinirea a
afacerilor.
3.3.1
Construirea unor noi structuri de sprijinire a
afacerilor n zonele de dezvoltare i n
sectoarele economice unde exist o cerere
mare pentru aceste faciliti cu prioritate -
industriile nalte (de varf-
aeronautica/aerospaiala, componente i
aparatur avansat, IT)
CJ Bacu,
Camera de
Comerti i
Industrie
POR, axa 4,
DMI 4.1, Buget
CJ ,
Programarea
fnanciar 2014
-2020
20.000 10 ani
P 3.4 Program pentru
asigurarea capacitii
structurilor-suport de a
3.4.1
Suplimentarea capacitii structurilor-suport
pentru a gzdui mediul universitar i de
cercetare
CJ Bacu Buget propriu 110 1 an

81

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
gzdui mediul universitar i
de cercetare.
P 3.5 Extinderea
infrastructurii turistice
conexe.
3.5.1
Crearea / modernizarea infrastructurii de
agrement
Consilii locale POR 5.2 5.000 2 ani


82

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 2. Extinderea capacitii infrastructurii de a sprijini economia cu scopul mbunatirii calitii vieii n judeul Bacu
Politica 4. mbuntirea eficienei energetice prin modernizarea infrastructurii de distribuie i transport
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 4.1 Modernizarea i
extinderea reelelor de
transport i distribuie a
energiei electrice
4.1.1
Modernizarea infrastructurii de transport a
energiei electrice
Operator de
sistem
POSCCE Axa 4 - -
4.1.2
Modernizarea infrastructurii de distibuie a
energiei electrice
Operator de
sistem
POSCCE Axa 4 - -
P 4.2 Modernizarea i
extinderea reelelor de
transport i distribuie a
gazulelor naturale
4.2.1
Modernizarea infrastructurii de transport a
gazului natural
Operatori
economici
POSCCE Axa 4 - -
4.2.2
Modernizarea infrastructurii de distibuie a
gazului natural
Operatori
economici
POSCCE Axa 4 - -


83

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 2. Extinderea capacitaii infrastructurii de a sprijini economia cu scopul mbunatirii calitii vieii n judeul Bacu
Politica 5. Reducerea dezechilibrelor n judeul Bacu prin mbuntirea infrastructurii, utilitilor i serviciilor sociale n zone critice
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P5.1 mbuntirea strii
infrastructurii i utilitilor n
zonele rurale cu o slab
penetrare i creterea
gradului de acces la utiliti
de baza
5.1.1
nfiinarea, extinderea i modernizarea
sistemelor de gestiune a deeurilor
CJ Bacu
Consilii locale
Fonduri
nerambursabile
fonduri proprii
- -
5.1.2
nfiinarea i extinderea reelei de alimentare cu
ap a localitilor rurale din judeul Bacu
CJ Bacu
Consilii locale
Fonduri
nerambursabile
fonduri proprii
- -
P 5.2 Modernizarea
infrastructurii educaionale i
de sntate n spaiul rural.
5.2.1
Reabilitarea i modernizarea infrastructurii
educaionale n judeul Bacu
CJ Bacu
Consilii locale
POR 3.4 4.000 2 ani
5.2.2
Construcia de sli de sport i modernizarea
unitilor existente
CJ Bacu
Consilii locale
Guvernul
Romnie
Fonduri
nerambursabile
fonduri proprii i
6.000 6 ani
P 5.3 Modernizarea i
extinderea infrastructurii de
baz: alimentare cu ap i
canalizare, sistem integrat de
gestionare a deeurilor
5.3.1.
Modernizare sistem de alimentare cu ap i
canalizare
CJ Bacu
Consilii locale
POS Mediu Axa
1
- -
5.3.2. Sistem integrat de gestionarea deeurilor
CJ Bacu
Consilii locale
Pos Mediu Axa
2
- -84

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

85

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 3. Creterea capacitii administraiei Bcuane de a contribui la dezvoltarea durabil a judeului
Politica 1. Dezvoltarea capacitii administrative prin creterea calitii proceselor de management precum i a calitii serviciilor publice furnizate
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 1.1 Introducerea
instrumentelor moderne de
management prin care s fie
asigurat gestionarea
eficient i eficace a
activitilor administraiei
publice
1.1.1
Crearea de sisteme de performan pentru
serviciile livrate de CJ
CJ PO DCA 120 1 an
1.1.2
Creterea eficienei livrrii serviciilor publice prin
crearea de birouri unice. Crearea unui birou unic
pentru avizele necesare proiectelor europene
CJ /CL-uri PO DCA 100 1 an
1.1.3
Implementarea unui sistem modern de
management al documentelor de politici publice
(HCJ uri, memorandumuri, note de
fundamentare)
CJ PO DCA 130 1,5 ani
1.1.4
Reducerea costurilor i eficientizarea activitii
CJ prin mbuntirea performanei
organizaionale indicatori de performan
organizaional
CJ PO DCA 100 1 an
P 1.2 Creterea eficienei
gestiunii finanelor publice
prin instruirea funcionarilor
publici pentru mbuntirea
gestiunii bugetelor publice i
realizarea de indicatori de
performan financiar
1.2.1
Program de perfecionare a directorilor
economici la nivelul autoritilor publice judeene
n instrumente moderne de bugetare i gestiune
financiar
CJ /CL-uri/ADI PO DCA 80 8 luni
1.2.2
Creterea coerentei prin mbuntirea
comunicrii n administrarea finanelor publice
judeene prin realizarea de proceduri standard
de management financiar
CJ /CL-uri PO DCA 90 1 an

86

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
1.2.3
Transparena banului public prin informarea i
contientizarea societii civile cu privire la rolul
i gestiunea finanelor locale
CJ /ONG
PO DCA/ POS
DRU
70 1 an
P 1.3 Planificarea strategic,
instrument pentru
modernizarea administraiei
publice din judeul Bacu
1.3.1
Reea de specialiti n planificare strategic la
nivelul judeului Bacu
ADI PO DCA 50 1an
1.3.2
Evaluarea ex ante a strategiilor de dezvoltare la
nivelul jud Bacu
ADI PO DCA 100 1 an
1.3.3
Eficientizarea serviciilor furnizate la nivel local
prin implementarea sistemului de
management al calitii
CJ PO DCA 100 1,5 ani
P 1.4 mbuntirea
participrii publice i
activismului comunitar
1.4.1
Transparenta i participare activa n
administraia public din judeul Bacu
CJ ; Consilii
Locale; ADI
PO DCA 150 1 an
1.4.2
ntrirea reelei de facilitatori comunitari prin
instruire i schimb de experien
CJ /CL-uri POD C 60 8 luni
P 1.5 Extinderea mijloacelor
moderne de tipul IT&C pentru
mbuntirea eficienei
administraiei judeene
1.5.1
Sistem informatic integrat pentru suportul
decizional i organizaional privind dezvoltarea
capacitii administrative
CJ PO DCA 300 2 ani
1.5.2
Consolidarea capacitii administrative a
autoritilor locale judeene prin programe de
instruire IT
Asociaie de
Dezvoltare
Intercomunitara
PO DCA 120 1 an
1.5.3
Permisul european de conducere a computerului
- program de instruire i certificare a aptitudinilor
de operare pe calculator a funcionarilor publici
judeeni
Asociaie de
Dezvoltare
Intercomunitara
PO DCA 150 1,5 ani


87

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 3. Creterea capacitii administraiei Bcuane de a contribui la dezvoltarea durabil a judeului
Politica 2. Implicarea administraiei publice n procesul de adaptare a agriculturii i de renovare a spaiului rural Bcuan
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 2.1 Elaborarea planurilor
cadastrale judeene i
facilitarea accesului
investitorilor n domeniul
agricol
2.1.1 Elaborarea planului cadastral al judeului Bacu CJ Buget propriu 80 1 an
2.1.2
Strategia judeean de infrastructur de
transport logistic pentru creterea competitivitii
economice
CJ PO DCA 50 1 an
2.1.3
mbuntirea informrii publice a cetenilor i
mediului de afaceri cu privire la oportunitile
logistice judeene prin sisteme electronice de e-
guvernare
CJ
POS CCE, axa
3
200 1 an
P 2.2 Creterea capacitii
instituiilor publice de a
sprijini marketingul
produselor locale prin
dezvoltarea unor instrumente
specifice
2.2.1
Identificarea brandurilor judeene i realizarea
unei campanii de promovare
CJ /ONG POR, axa 5 100 1 an
2.2.2
Strategia de promovare a produselor tradiionale
judeene
CJ /Municipii/ON
G
PNDR 80 1 an
2.2.3
Promovarea intern i internaional a
brandurilor locale
Camera de
Comer/CJ/Birou
l Bruxelles
PPP 30 Multianual
P 2.3 Dezvoltarea capacitii
autoritilor publice de a oferi
servicii de calitate pentru
spaiul rural.
2.3.1 Modernizarea infrastructurii rurale ADI-uri/CL-uri
PNDR, msura
322
50.000 5 ani
2.3.2
Extinderea reelelor broadband la nivelul
comunitilor rurale
CJ /CL-uri
POS CCE, axa
3
3000 2 ani

88

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
2.3.3
Consultanta pentru fermieri n scopul
mbunatirii asociativitii i implementrii
managementului modern al fermelor
GAL-uri/Camera
Agricol
PNDR, axa 4 50 Multianual


89

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 3. Creterea capacitii administraiei Bcuane de a contribui la dezvoltarea durabil a judeului
Politica 3. Susinerea politicilor publice dezvoltate la nivelul administraiei publice prin ntrirea capacitii de planificare strategic i de a dezvolta
parteneriate
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 3.1 Modernizarea
administraiei publice prin
utilizarea de programe de
gestiune i planificare
electronice.
3.1.1 Sistem de management integrat al documentelor CJ PO DCA 200 1,5 ani
3.1.2 Bursa agricol electronic judeean
CJ /Camera de
Comer
POS CCE, axa
3
350 2 ani
P 3.2 Extinderea mijloacelor
moderne de guvernare
electronic/e-guvernanta la
nivelul autoritilor publice din
judeul Bacu.
3.2.1
Strategia de interconectare electronic a tuturor
UAT-urilor din jude
ADI
POS CCE, axa
3
1000 2 ani
3.2.2
Crearea unui corp modern de funcionari publici-
mbuntirea abilitailor IT
CJ /Parteneriate PO DCA 100 1 an
P 3.3 ntrirea capacitii
administraiei publice de a
elabora politici publice i acte
normative cu impact asupra
mediului de afaceri
3.3.1
mbuntirea reglementrilor la nivelul
administraiei publice judeene prin crearea de
proceduri de analiz a impactului politicilor
publice
CJ /Parteneriat PO DCA 100 1 an
3.3.2
Elaborarea unei strategii fiscale judeene i
crearea unor standarde refereniale n materie
de fiscalitate
CJ /CL-uri PO DCA 60 7 luni
3.3.3
Creterea eficienei i efectivitii politicilor
publice prin formare profesional a funcionarilor
publici de conducere
CJ /CL-uri PO DCA 50 8 luni

90

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
P 3.4 Crearea unor
mecanisme de contact direct
permanent ntre
reprezentanii mediului de
afaceri i cei ai instituiilor
publice.
3.4.1
Reducerea barierelor administrative privind plata
taxelor judeene/locale prin crearea de
birouri/ghiee unice
CJ /CL-uri
Buget
Judeean/Buge
te Locale/PO
DCA
40 1 an
3.4.2
Diversificarea cilor de acces la informaii
publice (infochiocuri, forumuri, portaluri)
CJ /CL-uri PO DCA 50 1 an
3.5 mbuntirea capacitii
parteneriale judeene).
3.5.1
Dezvoltarea unor PPP-uri pentru managementul
infrastructurii nou create
CJ Buget propriu - 3 ani
3.5.2
mbuntirea planificrii teritoriale prin
parteneriat internaional i transfer de know-how
CJ /Parteneri
internaionali
Interreg
IV/SPON
100 2 ani


91

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 3. Creterea capacitii administraiei Bcuane de a contribui la dezvoltarea durabil a judeului
Politica 4. Dezvoltarea capacitii de a guverna verde
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 4.1 Utilizarea energiei
regenerabile n cadrul
instituiilor publice,
administrative, educaionale
i de sntate
4.1.1
Asigurarea cofinanrii pentru studiile de
fezabilitate pentru proiectele de RES
CJ /CL-uri Buget judeean 50 1 an
4.1.2
Utilizarea energiei solare pentru Consiliul
Judeean i instituiile din subordine
CJ
Administraia
Fondul de
Mediu
100 1-4 ani
P 4.2 Reducerea
consumurilor energetice n
cadrul instituiilor publice i
sporirea cunoaterii
resurselor umane privind
utilizarea resurselor
energetice regenerabile
4.2.1
Implementarea programului Administraia
public guverneaz verde campanie de
informare i contientizare a administraiei
publice i cetenilor judeului Bacu
CJ /CL-uri POS Mediu 65 1,5 ani
4.2.2
Concurs judeean privind Top 5 administraii
verzi
CJ Buget Propriu 15 Multianual
4.2.3
Tinerii aleg durabilitatea - Concurs de soluii n
liceele judeene
CJ /Parteneriate
private/Inspector
atul colar
Judeean
Finanare
privat
10 Multianual


92

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 4. mbuntirea serviciilor de sntate i educaie n sprijinul societii bazate pe cunoatere
Politica 1. Creterea calitii furnizrii serviciilor de sntate
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 1.1 mbuntirea furnizrii
serviciilor de sntate prin
reducerea disparitilor rural-
urban (program de reabilitare
a dispensarelor i unitilor
medicale n special n mediul
rural.
1.1.1
mbuntirea infrastructurii unitilor medicale
(ambulatoriile) din mediul rural
Consilii locale,
CJ Bacu
POR, Axa 2 4.000 4 ani
1.1.2
Stimularea tinerilor medici de a alege locuri de
munc n localiti din mediul rural
CJ Bacu,
Direcia
Judeean de
Sntate
POSDRU, Axa
5
500 1 an
P 1.2 Program de
standardizare a serviciilor de
sntate (elaborarea
protocoalelor de diagnostic i
tratament n cadrul
spitalelor).
1.2.1
Standardizarea protocoalelor de diagnosticare n
cadrul spitalelor.
Direcia
Judeean de
Sntate
PO DCA , Axa
2
500 6 luni


93

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

Obiectiv strategic orizontal 4. mbuntirea serviciilor de sntate i educaie n sprijinul societii bazate pe cunoatere
Politica 2. Creterea calitii furnizrii serviciilor de nvmnt
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 2.1 Programe pentru
mbuntirea infrastructurii i
calitii furnizrii serviciilor de
educaie.
2.1.1
nfiinarea de noi trasee de transport colar de
pentru creterea accesului la serviciul de
educaie pentru elevii i colarii din mediul rural.
Consiliul
Judeean,
Inspectoratul
colar
Judeean,
Consilii Locale
Fonduri
nerambursabile
fonduri proprii
300 3 ani
2.1.2
Perfecionarea cadrelor didactice din
nvmntul rural
ADI,
Inspectoratul
colar
Judeean,
consilii locale
POSDRU, Axa
5, fonduri proprii
1.000 2 ani
2.1.3
Dezvoltarea educaiei antreprenoriale i a
ceteniei active in sprijinul realizarii societatii
bazate pe cunoastere
Inspectoratul
colar
J udeean, CL,
ONG, mediul
privat
POS DRU, Axa
Prioritar 1, DMI
1.1 500 Anual
2.1.4
Sprijinirea participrii populaiei, n special a
tinerilor, fermierilor,ntreprinztorilor particulari,
prestatorilor de servicii i salariailor din
autoritatile locale, la programe de instruire i
pregtire continua : complexitatea in
managementulafacerilor, complexitatea in
managementul performant al activitilor din
Consilii
Locale,
Mediul privat,
ONG-uri
POS DRU, Axa
Prioritar 1, DMI
1.1, fonduri
comunitare,
fonduri externe
Uniunii
Europene,
500 Anual

94

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
domeniul de activitate, complexitatea n scrierea
i managementul proiectelor
bugetul propriu
al autoritatilor
publice, fonduri
ale statelor
membre UE,
fonduri
provenind prin
intermediul
mediului de
afaceri
2.1.5.
Instruirea comuna a cadrelor didactice, a elevilor
si studentilor, precum si a parintilor pentru
desfasurarea activitailor la standarde europene
CJ Bacu,
AJ OFM,
universitati,
ONG-uri
POSDRU,
fonduri
comunitare,
fonduri externe
Uniunii
Europene,
bugetul propriu
al autoritatilor
publice, fonduri
ale statelor
membre UE,
fonduri
provenind prin
intermediul
mediului de
afaceri
500 Anual
2.1.6
Instruirea comuna a cadrelor didactice, a elevilor
si studentilor, precum si a parintilor pentru
educarea culturii manageriale si a initiativei
antreprenoriale in sprijinul dezvoltarii economiei
bazate pe cunoastere.
CJ Bacu,
AJ OFM,
universitati,
ONG-uri
POSDRU,
fonduri
comunitare,
fonduri externe
Uniunii
Europene,
bugetul propriu
al autoritatilor
publice, fonduri
ale statelor
membre UE,
500 Anual

95

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
fonduri
provenind prin
intermediul
mediului de
afaceri
P 2.2 Programe de reducere
i prevenire a abandonului
colar n special n mediul
rural (pentru nvmntul
primar i gimnazial).
2.2.1
Reducerea abandonului colar n mediul rural
prin consilierea famililor cu risc major social
DGASPC,
Inspectoratul
colar
Judeean,
consilii locale
POSDRU, Axa 2 500 1 an
P 2.3 Dezvoltarea unor
programe educaionale
privind eficienta energetic i
folosirea sustenabila a
energiei, pentru copii i tinerii
din Bacu
2.3.1
Promovare a utilizrii energiilor regenerabile n
rndul copiilor i tinerilor
ONG
POS Mediu Axa
4, fonduri proprii
(cofinanare)
200 2 ani
2.3.2
Stimularea voluntariatului la nivelul tinerilor
privind colectarea selectiv a deeurilor
Consiliul
Judeean/
Consilii
Locale/ ONG-
uri
POS Mediu Axa
4 fonduri proprii
200 1 an96

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 5. Protejarea mediului i asigurarea dezvoltrii durabile
Politica 1. Sprijinirea agriculturii ecologice i a programelor de agro-mediu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 1.1 Programe de informare
privind utilizarea durabil a
terenurilor agricole i
practicarea agriculturii
ecologice.
1.1.1
Realizarea unei campanii de informare asupra
beneficilor agriculturii ecologice
Consiliul
Judeean Bacu
/ Consilii Locale
din judeul
Bacu / Camera
Agricol, DARD
Bugete proprii
/ Fonduri
nerambursabil
e
120 Multianual
1.1.2
Campanie de informare i contientizare a
populaiei pentru conservarea biodiversitii i
protecia mediului
Consiliul
Judeean Bacu
/ Consilii Locale
din judeul
Bacu
Bugete proprii
/ Fonduri
nerambursabil
e
120 Multianual
1.1.3
Campanie de informare i contientizare a
populaiei asupra utilizrii durabile a terenurilor
i importana mpduririi terenurilor agricole
degradate
Consiliul
Judeean Bacu
/ Consilii Locale
din judeul
Bacu
Bugete proprii
/ Fonduri
nerambursabil
e
120 Multianual
P 1.2 Facilitarea
parteneriatelor intre autoriti
publice, mediul de afaceri i
societatea civil pentru
derularea unor programe de
mpduriri cu precdere la
nivelul suprafeeloragricole
1.2.1
Coordonarea activitii de parteneriere ntre
autoritile publice, mediul de afaceri i
societatea civil pentru susinerea activitii de
mpdurire pentru ameliorarea calitii mediului
Consiliul
Judeean Bacu
/ Mediul
Antreprenorial /
Societatea civil
Bugete proprii
/ Fonduri
nerambursabil
e
50 1 an

97

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
scoase din uz.
P 1.3 Realizarea unei
strategii de ncurajare i
promovare a produselor
ecologice din judeul Bacu.
1.3.1
Identificarea oportunitilor pieei regionale de
produse agro-alimentare ecologice
Consiliul
judeean Bacu
/ DADR /
Camera
Agricol
Bugete proprii
/ Fonduri
nerambursabil
e
25 6 luni
1.3.2
Elaborarea strategiei de promovare a produselor
ecologice bcuane
Consiliul
judeean Bacu
/ DADR /
Camera
Agricol
Bugete proprii
/ Fonduri
nerambursabil
e
80 1 an


98

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 5. Protejarea mediului i asigurarea dezvoltrii durabile
Politica 2. Combaterea efectelor negative derivate din activitatea industrial i regenerarea zonelor poluate din judeul Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 2.1 Transformarea fostelor
zone industriale prin
reducerea impactului polurii
generat de activitatea
industrial asupra atmosferei,
apei i solului
2.1.1 Lucrri pentru gospodrirea reelei hidrografice
Consiliul
Judeean Bacu
/ Consilii Locale
Fondul de
Mediu /Bugete
proprii /
Fonduri
nerambursabil
e
5.000 2 ani
2.1.2
Lucrri de ameliorare, reabilitare a solurilor
poluate cu iei i produse petroliere
Consiliul
Judeean Bacu
/ Consilii Locale
Fondul de
Mediu /Bugete
proprii /
Fonduri
nerambursabil
e
5.000 2 ani
2.1.3.
Crearea unui sistem pentru prevenirea i
controlul integrat al polurii
Consiliul
Judeean Bacu
/ Consilii Locale
Fondul de
Mediu /Bugete
proprii /
Fonduri
nerambursabil
e
5.000 2 ani
P 2.2 Regenerarea zonelor
poluate
2.2.1 Plan judeean de regenerare a siturilor poluate
Consiliul
Judeean
Bacu/ONG-
uri/Consilii
POS Mediu,
Axa 4
150 1 an

99

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Locale
2.2.2
Program de schimb de bune practici i transfer
de know-how la nivel intern i internaional
Consiliul
Judeean
Bacu/ONG-
uri/Consilii
Locale
POS Mediu,
Axa 4
50 6 luni


100

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 5. Protejarea mediului i asigurarea dezvoltrii durabile
Politica 3. Promovarea dezvoltrii durabile prin utilizarea energiei regenerabile n judeul Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 3.1 Sprijinirea companiilor
interesate n dezvoltarea
energiei verzi i extinderea
utilizrii energiei regenerabile
n sectorul public.
3.1.1
Promovarea oportunitilor de investiii n
domeniul surselor neconvenionale de
producere a energiei
Consiliul
Judeean Bacu
Buget propriu 6 Multianual
3.1.2
Producerea de energie din surse regenerabile,
pentru diminuarea intensitii energetice a
instituiilor publice i creterea durabilitii
Consiliul
Judeean Bacu
/ Consilii Locale
Bugete proprii
/ Programul
Operaional
Sectorial
Creterea
Competitivitii
Economice,
Axa 4
4.000 3 ani
P 3.2 ncurajarea investiiilor
pentru creterea eficienei
energetice.
3.2.1
Program de promovare a energiilor verzi i
ncurajarea creterii eficieniei energetice
Consiliul
Judeean
Buget propriu 12 Multianual
3.2.2
mbuntirea eficienei energetice la nivelul
instituiilor publice subordonate Consiliului
J udeean
Consiliul
Judeean Bacu
Buget propriu /
Programul
Operaional
Sectorial
Creterea
Competitivitii
Economice,
Axa 4
500 3 ani


101

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


Obiectiv strategic orizontal 5. Protejarea mediului i asigurarea dezvoltrii durabile
Politica 4. Protejarea cadrului natural pentru un mediu de viaa sntos
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect
Instituii
implicate
Sursa de
finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Durata de
realizare
P 4.1 Stimularea dezvoltrii
de proiecte de informare i
consiliere n domeniul
proteciei mediului prin
utilizarea finanrilor pentru
ONG
4.1.1
Campanie de informare i contientizare a
populaiei asupra proteciei mediului i aprarea
biodiversitii specifice judeului
Consiliul
Judeean Bacu
/ ONG-uri
POS Mediu,
4,2
100 Multianual
4.1.2
Crearea unei scheme de grant din fondurile
Consiliului Judeean pentru ONG-urile implicate
n protecia mediului
Consiliul
Judeean Bacu
Buget Propriu 20 Multianual
102

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021

5. PLAN DE ACIUNEObiectiv strategic vertical 1. Creterea competitivitii sectoarelor agro-alimentar i forestier i dezvoltarea mediului rural
Politica 1. mbuntirea competitivitii agriculturii i industriei alimentare prin formare profesional i msuri de sprijinire a fermierilor
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 1.1 Stimularea asocierii
fermierilor i a formrii grupurilor
de productori prin msuri
specifice de informare cu privire la
avantajele asocierii i prin servicii
de consultan
V.1.1.1
Crearea unei scheme de sprijin cu scopul de a ncuraja
infinarea de forme asociative i de grupuri de productori
CJ Bacu ,Camera
Agricol
PNDR Axa 1, Msura
1.4.2,
Programarea
fnanciar 2014 -2020
500 Multianual
P 1.4 Programe de instruire privind
mbuntirea cunotinelor
tehnice i a competentelor
specifice/ a celor privind
standardele de calitate i mediu
pentru agricultur i industria
alimentar
V. 1.1.2
Instruire privind mbuntirea cunotinelor tehnice, a
competentelor specifice i a celor privind standardele de
calitate i mediu din industria alimentar
Camera Agricol,
furnizori privai de
formare i specializare,
firme din industria
alimentar
PNDR, axa 1, Msura
123, Programarea
fnanciar 2014 -2020
80 Multianual
Politica 2. Poziionarea regional a judeului Bacu ca un centru de distribuie i procesare a produciei agricole prin realizarea de investi n infrastructura logistic agricol
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
Perioad realizare

103

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
mii euro.
P 2.1 nfiinarea de structuri de
depozitare a produselor agricole
pentru ncurajarea distribuiei
produselor agro-alimentare la nivel
judeean i regional
V.1.2.1
Realizarea unui parc agro-industrial n judeul Bacu, care
s grupeze diverse sectoare din domeniu
CJ Bacu / PPP
POR, axa 4, DMI 4.1/
DMI 4.2, Buget CJ,
10.000 2011 2013
P 2.3 Promovarea managementului
modern al exploataiilor agricole i
promovarea transferului
tehnologic prin realizarea de
proiecte de cercetare-dezvoltare-
inovare n parteneriat ntre
autoritile judeene mediul
universitar uniti de producie i
procesare
V. 1.2.2
Dezvoltarea unor parteneriate C-D intre unitile de
procesare alimentar/producie agricol i mediul de
cercetare pentru dezvoltarea i aplicarea de tehnologie cu
valoare economic
Mediul universitar i de
cercetare / procesatori
i productori
POS CCE, axa 2 4.000 2011 2014
Politica 3. Dezvoltarea sustenabila a spaiului rural din Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 3.1 Diversificarea economiei
rurale prin accesarea fondurilor
europene destinate dezvoltrii
microinteprinderilor i iniiativelor
noi /start -up
V.1.3.1
Dezvoltarea microintreprinderilor i ncurajarea iniiativelor
noi n domeniie de activitate non-agricola
Microinreprinderi rurale,
PFA
PNDRAXA3,
Msura 312,
Programarea
fnanciar 2014 -2020
3.000 Multianual
P 3.2 Modernizarea satelor i
infrastructurii utilitare adiacente
prin mbuntirea accesrii
fondurilor publice
V. 1.3.2
Modernizarea i extinderea infrastructurii rurale i creterea
calitii i accesului la servicii de baz pentru populaie
Consilii locale, CJ
Bacu, Asociaii de
dezvoltare
intercomunitara
PNDR Axa 3, Msura
322, Bugete locale,
Buget CJ,
Programarea
fnanciar 2014 -2020
30.000 2010 2021
Politica 4. Asigurarea integritii i dezvoltarea sustenabila a fondului forestier i sprijinirea deintorilor de terenuri forestiere n vederea gestionarii durabile a acestora

104

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 4.1 Extinderea suprafeei
pdurilor i altor categorii de
vegetaie forestier, inclusiv pe
terenurile degradate, n afara
fondului forestier
V.1.4.1 Prima mpdurire a terenurilor agricole degradate
CL-uri, Fermieri,
Romsilva
PNDR, axa 2, msura
221
2.000 2011 2014
Obiectiv strategic vertical 2. Dezvoltarea mediului de afaceri local i accelerarea procesului de reconversie industrial
Politica 1. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor i sprijinirea reconversiei industriale n judeul Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 1.2 Crearea de noi structuri de
sprijinire a afacerilor pe teritoriul
judeului Bacu. V.2.1.1
Construirea unor noi structuri de sprijinire a afacerilor n
zonele de dezvoltare i n sectoarele economice unde
exist o cerere mare pentru aceste facilitai cu prioritate -
industriile nalte (de varf- aeronautica/aerospaiala,
componente i aparatur avansat, IT)
CJ Bacu, Camera de
Comerti i Industrie
POR, axa 4, DMI 4.1,
Buget CJ,
Programarea
fnanciar 2014 -2020
20.000 2011 2021
P 1.4 Program de reabilitare a
siturilor industriale neutilizate sau
utilizate parial i reintroducerea
lor n circuitul economic n
sprijinul mediului de afaceri, prin
valorificarea poziiei lor i a
sistemului de utiliti existent.
V. 2.1.2
Reabilitarea siturilor industriale neutilizate/utilizate parial
prin msuri de decontaminare, detoxificare, modernizare de
utiliti i infrastructura
CL-uri, PPP POR, axa 4, DMI 4.2 2.000 2010 2014
Politica 2. ncurajarea investiiilor prin stimulente, mbuntirea reglementrii i eliminarea barierelor administrative
Programe Cod Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare Valoare Perioad realizare

105

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
proiect proiect
mii euro.
P 2.1 Realizarea unor studii la nivel
judeean i local pentru evaluarea
i cartografierea terenurilor i
resurselor de interes pentru
investitori i pentru determinarea
potenialului de investiii.
V.2.2.1
Publicarea unui Ghid al oportunitilor de afaceri din judeul
Bacu i crearea unei baze de date electronice privind
potenialul de investiii
CJ Bacu, Camera de
Comer i Industrie
Buget CJ 20 2010 2011
P 2.2 Creterea capacitii
administrative a autoritilor locale
de a crea pachete de stimulente
pentru investitori i de a realiza
parteneriate cu mediul de afaceri
prin identificarea resurselor
economice la nivel local
V. 2.2.2
Specializarea economic a resurselor umane la nivelul
autoritilor locale/judeene pentru a spori calitatea
serviciilor i interaciunilor cu mediul de afaceri
CJ Bacu, CL-uri
Buget CJ, Bugete
Locale, PO DCA, axa
2
90 2010 2012
Politica 3. Sprijinirea IMM-urilor din Bacu prin consultanta i acces la TIC
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 3.1 Realizarea unor programe de
reducere a barierelor
administrative pentru ncurajarea
nfiinrii start-up-urilor
V.2.3.1
Implementarea sistemelor informatice integrate pentru
simplificarea i eficientizarea procesului de nfiinare a unei
afaceri i pentru plati online de taxe, impozite i alte obligaii
CJ Bacu, CL-uri
PO DCA, Bugete
locale, Buget CJ
500 2011 2013
P 3.2 Extinderea infrastructurii de
internet prin broadband i de
comunicaii i facilitarea accesului
IMM-urilor la tehnologia informaiei
(training pentru resurse umane,
achiziii, transfer sau dezvoltare de
sisteme informatice interne, etc).
V. 2.3.2
Extinderea infrastructurii de broadband i comunicaii i
facilitarea accesului la reea a ntreprinderilor
CJ Bacu, IMM-uri POS CCE, axa 3 5.000 2010 2014
Politica 4. Sprijinirea sectorului CDI , facilitarea transferului de tehnologie i a parteneriatelor de cercetare, ncurajarea companiilor inovative n judeul Bacu

106

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 4.1 ncurajarea parteneriatelor de
cercetare intre institute de
cercetare/mediul universitar i
companii pentru dezvoltarea de
tehnologii cu aplicabilitate
economic i pentru facilitarea
transferului de tehnologie n
domeniile competitive
V.2.4.1
ncurajarea parteneriatelor C-Dpentru dezvoltarea
infrastructurii de cercetare, pentru facilitarea constituirii
echipelor mixte de cercetare i a transferului tehnologic
CJ, Instituii implicate n
cercetare, companii
private
POS CCE, axa 2 1.000 2010 2014
P 4.2 Facilitarea accesului spin-off-
urilor i start-up-urilor inovative la
structurile de sprijinire a afacerilor
(parcuri industriale, centre de
afaceri) prin promovarea
oportunitilor existente
V. 2.4.2
Modernizarea infrasctruturii de CDI din cadrul parcurilor
tehnologice i industriale pentru susinerea activitii de
cercetare a companiilor inovatice de tip start-up i spin-off
CJ Bacu, mediul
universitar,
reprezentanii SSA
POS CCE, axa 2 600 2010 2012
Politica 5. mbuntirea atractivitii turistice a judeul Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 5.1 Elaborarea unei strategii
pentru dezvoltarea turismului n
judeul Bacu.
V.2.5.1 Strategia de dezvoltare turistic a judeului Bacu. CJ Bacu
Buget CJ, Fonduri
nerambursabile
80 2011 2012
P 5.2 Promovarea la nivel regional
i national a principalelor
aglomerri turistice din jude
V. 2.5.2
Crearea unui sistemintegrat, informatizat al ofertei turistice
din judeul Bacu (cazare, obiective, hri, servicii conexe),
care s cuprind i promovarea online.
CJ Bacu
POR axa 5, DMI
5.3,Buget CJ Bacu
200 2011 2012
Obiectiv strategic vertical 3. Valorificarea resurselor energetice regenerabile

107

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Politica 1. Valorificarea resurselor energetice regenerabile judeene
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 1.1 Realizarea unei strategii
judeene privind potenialul
energetic
V.3.1.1
Studiu privind potenialul regenerabil al judeului Bacu i
amplasarea optim a tehnologiilor pentru generarea de
energii regenerabile (evaluare individual per localitate)
CJ Bacu
Buget propriu /
Fonduri
nerambursabile
200 2010 2012
P 1.3 Programul Dezvoltare
judeean durabil
V. 3.1.2
Achiziie de echipamente pentru utilizarea energiilor verzi la
nivelul instituiilor publice judeene
CJ Bacu / Autoriti
Publice Locale /
Asociaii de Dezvoltare
Intercomunitar
Fondul de Mediu 500 2010 2012
Politica 2. Stimularea investiiilor n producia i utilizarea de energie regenerabil
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 2.1 Dezvoltarea de instrumente
pentru stimularea produciei de
energie din surse regenerabile.
V.3.2.1
Asigurarea co-finantarii (2%) i a cheltuielilor neeligibile
pentru proiectele autoritilor publice ce propun producia
de energie din surse regenerabile
CJ Bacu
Buget propriu /
Fonduri
nerambursabile
500 2011 2014
Obiectiv strategic vertical 4. Promovarea convergentei n dezvoltarea judeean i creterea incluziunii sociale
Politica 1. Creterea coeziunii sociale la nivelul jud Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 1.1 Creterea accesului la V.4.1.1 Realizarea de trasee optime la nivelul judeului i CJ Bacu, consilii locale POSDRU axa , fonduri 500/proiect 2010 2012

108

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
servicii educaionale i sntate de
calitate n mediul rural (i n partea
de est a judeului Bacu).
asigurarea transportului n comun pentru elevii i colarii din
comunele cu acces limitat la servicii de educaie.
proprii (cofinanare)
V. 4.1.2
Comasarea unitilor de nvmnt cu numr insuficient de
elevi (mediul rural).
Inspectoratul colar
Judeean, consilii locale
Fonduri proprii 500 2011 2013
Politica 2. Reducerea efectelor negative ale migraiei
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 2.2 Stoparea dezintegrrii sociale
a familiilor de migrani prin
programe sociale
V.4.2.1
Dezvoltarea de faciliti afterschool n mediul rural pentru
elevii ai cror prini sunt plecai la munc n afara rii (ca
parte a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii).
Inspectoratul judeean,
consilii locale, CJ Bacu
PNDRaxa 3, fonduri
proprii (cofinanare)
200/proiect 2011 2012
P 2.3 Facilitarea accesului copiilor
abandonai, a celor din centre de
plasament i membrii ai familiilor
afectate de migraie la servicii
educaionale de calitate i la
programe sociale
V. 4.2.2
Crearea unei reele de ONG-uri implicate n furnizarea de
servicii sociale pentru familiile afectate de migraia pe
termen lung
DGASPC, CJ Bacu,
ONG-uri
POSDRU, fonduri
proprii (cofinanare).
80/proiect 2010 2011
Politica 3. Asigurarea de anse egale pentru categoriile defavorizate
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 3.3 Introducerea de msuri active
pentru reducerea numrului de
copii n sistemul de plasament la
asisteni maternali i creterea
numrului de copii n sistemul de
plasament familial
V.4.3.1
Dezvoltarea echipelor mobile pentru mbuntirea calitii
serviciilor sociale la nivelul judeului
DGASPC Bacu, CJ
Bacu
POR Axa 3, fonduri
proprii
1.000 2011 2013
P 3.4 Program de consiliere i
observare sociologic prin
V. 4.3.2
Realizarea hrii sociale a judeului i a unor indicatori de
performan pentru serviciile sociale.
DGASPC Bacu, CJ
Bacu
PO DCA, Axa 1. 100 2011

109

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
monitorizarea continu a familiilor
copiilor abandonai
Obiectiv strategic orizontal 1. Creterea productivitii economiei prin dezvoltarea resurselor umane
Politica 1. Creterea competentelor profesionitilor din sectorul agro-alimentar i forestier i a persoanelor din mediul rural
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 1.1 Program de formare iniial n
sectorul agro - alimentar pentru
creterea mobilitii i a folosirii
eficiente a resurselor umane n
judeul Bacu
O.1.1.1
Cursuri de pregtire pentru micii fermieri Consiliul Judeean,
AJOFM Bacu.
PNDR/ POSDRU,
fonduri proprii
(cofinanare)
100/proiect 2010, 2012, 2014
P 1.2 Pregtire pentru
managementul eficient al unitilor
din industria alimentar i
forestiera i pentru administrarea
durabil a fermelor.
O.1.1.2
Iniierea de programe de formare n managementul
unitilor din industria alimentar i administrarea fermelor
(management financiar, dezvoltarea afacerii,
managementul resurselor umane).
AJOFM Bacu,
companii private
POSDRU, fonduri
proprii (cofinanare)
100/proiect 2011 - 2012
Politica 2. Reconversia resurselor umane i absorbia profesionitilor din industriile n declin
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 2.3 Facilitarea unor parteneriate
ntre mediul universitar i mediul
de afaceri pentru realizarea unor
programe educaionale/ de
cercetare finanate de companii
private i pentru fondarea unor
O.1.2.1
Proiecte pentru finanarea burselor doctorale acordate n
universitile din judeul Bacu
Universiti din Bacu
POSDRU axa 1,
fonduri proprii
(cofinanare)
1.000 2011 - 2012

110

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
burse private.
P 2.4 Formarea specialitilor n
ocupare i perfecionare din
serviciul public.
O.1.2.2
Programe de pregtire (training-uri) pentru formarea
specialitilor n ocupare i perfecionare desfurate cu
funcionari publici n domeniul formrii i perfecionrii.
AJOFM Bacu,
Fonduri
nerambursabile
fonduri proprii
500 2011
Politica 3. mbuntirea calitii i efectivitii serviciilor sociale pentru promovarea incluziunii i diminuarea disparitilor
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 3.1 Sporirea competentelor
resurselor umane ce ofer servicii
sociale prin programe de formare
i specializare.
O.1.3.1
Instrumente moderne de asisten social prin instruirea
asistenilor sociali i persoanelor implicate n activiti de
furnizare a serviciilor sociale
DGASPC, Universiti,
POSDRU Axa 6,
fonduri proprii
(cofinanare)
500 2011 2012
Obiectiv strategic orizontal 2. Extinderea capacitii infrastructurii de a sprijini economia cu scopul mbunatirii calitii vieii n judeul Bacu
Politica 1. Dezvoltarea infrastructurii de producie, procesare, comer i distribuie a bunurilor agro-alimentare i forestiere
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 1.2 Program pentru creterea
gradului de accesibilitate al
exploataiilor agricole, facilitarea
transportului produciei agricole i
modernizarea sistemului de
mbuntiri funciare
O.2.1.1
Reabilitare infrastructur judeean cu scopul de a facilita
conectarea zonelor de producie, depozitare i procesare n
jude la nivel de sector agricol
CJ Bacu POR Axa 2 1.000
2010 2011
Politica 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport judeean
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
Perioad realizare

111

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
mii euro.
P 2.1 Realizarea investiiilor n
infrastructura aeroportuar a
judeului Bacu
O.2.2.1 Conectarea aeroportului la nodurile de transport regionale
CJ Bacu
Primria municipiului
Bacu
POS Transport 5.000
2010 2012
O.2.2.2 Modernizare aeroportului Bacu
CJ Bacu
Primria municipiului
Bacu
POS Transport 7.000
2010 2012
Politica 3. Extinderea infrastructurii de sprijinirea a afacerilor
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 3.3 Crearea de noi incubatoare i
centre de afaceri, parcuri
industriale i alte faciliti de
sprijinirea a afacerilor.
O.2.3.1
Construirea unor noi structuri de sprijinire a afacerilor n
zonele de dezvoltare i n sectoarele economice unde
exist o cerere mare pentru aceste facilitai cu prioritate -
industriile nalte (de varf- aeronautica/aerospaiala,
componente i aparatur avansat, IT)
CJ Bacu, Camera de
Comerti i Industrie
POR, axa 4, DMI 4.1,
Buget CJ,
Programarea
fnanciar 2014 -2020
20.000 2011 - 2021
Politica 4. mbuntirea eficienei energetice prin modernizarea infrastructurii de distribuie i transport
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
O.2.4.1
Politica 5. Reducerea dezechilibrelor n judeul Bacu prin mbuntirea infrastructurii, utilitilor i serviciilor sociale n zone critice
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
Perioad realizare

112

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
mii euro.
P5.1 mbuntirea strii
infrastructurii i utilitilor n
zonele rurale cu o slab penetrare
i creterea gradului de acces la
utiliti de baz
O.2.5.1
nfiinarea, extinderea i modernizarea sistemelor de
gestiune a deeurilor
CJ Bacu
Consilii locale
Fonduri
nerambursabile
fonduri proprii
- -
Obiectiv strategic orizontal 3. Creterea capacitii administraiei bcuane de a contribui la dezvoltarea durabil a judeului
Politica 1. Dezvoltarea capacitii administrative prin creterea calitii proceselor de management precum i a calitii serviciilor publice furnizate
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 1.1 Introducerea instrumentelor
moderne de management prin care
s fie asigurat gestionarea
eficient i eficace a activitilor
administraiei publice
O.3.1.1
Creterea eficienei livrrii serviciilor publice prin crearea de
birouri unice. Crearea unui birou unic pentru avizele
necesare proiectelor europene
CJ/CL-uri PO DCA 100 2010 2011
P 1.2 Creterea eficienei gestiunii
finanelor publice prin instruirea
funcionarilor publici pentru
mbuntirea gestiunii bugetelor
publice i realizarea de indicatori
de performan financiar
O.3.1.2
Program de perfecionare a directorilor economici la nivelul
autoritilor publice judeene n instrumente moderne de
bugetare i gestiune financiar
CJ/CL-uri/ADI PO DCA 80 2010 2011
Politica 2. Implicarea administraiei publice n procesul de adaptare a agriculturii i de renovare a spaiului rural bcuan
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare

113

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
P 2.1 Elaborarea planurilor
cadastrale judeene i facilitarea
accesului investitorilor n domeniul
agricol
O.3.2.1 Elaborarea planului cadastral al judeului Bacu CJ Buget propriu 80 2011 2012
Politica 3. Susinerea politicilor publice dezvoltate la nivelul administraiei publice prin ntrirea capacitii de planificare strategic i de a dezvolta parteneriate
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 3.1 Modernizarea administraiei
publice prin utilizarea de programe
de gestiune i planificare
electronice.
O.3.3.1 Sistemde management integrat al documentelor CJ PO DCA 200 2011 2013
P 3.3 ntrirea capacitii
administraiei publice de a elabora
politici publice i acte normative
cu impact asupra mediului de
afaceri
O.3.3.2
Elaborarea unei strategii fiscale judeene i crearea unor
standarde refereniale n materie de fiscalitate
CJ/CL-uri PO DCA 60 2010 2011
Politica 4. Dezvoltarea capacitii de a guverna verde
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 4.2 Reducerea consumurilor
energetice n cadrul instituiilor
publice i sporirea cunoaterii
resurselor umane privind utilizarea
resurselor energetice regenerabile
O.3.4.1
Implementarea programului Administraia public
guverneaz verde campanie de informare i
contientizare a administraiei publice i cetenilor judeului
Bacu
CJ/CL-uri POS Mediu 65 2010 2012
Obiectiv strategic orizontal 4. mbuntirea serviciilor de sntate i educaie n sprijinul societii bazate pe cunoatere

114

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Politica 1. Creterea calitii furnizrii serviciilor de sntate
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 1.1 mbuntirea furnizrii
serviciilor de sntate prin
reducerea disparitilor rural-urban
(program de reabilitare a
dispensarelor i unitilor medicale
n special n mediul rural.
O.4.1.1
mbuntirea infrastructurii unitilor medicale
(ambulatoriile) din mediul rural
Consilii locale, CJ
Bacu
POR, Axa 2 4.000 2010 2013
Politica 2. Creterea calitii furnizrii serviciilor de nvmnt
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 2.1 Programe pentru
mbuntirea infrastructurii i
calitii furnizrii serviciilor de
educaie.
O.4.2.1
nfiinarea de noi trasee de pentru creterea accesului la
serviciul de educaie pentru elevii i colarii din mediul rural.
Consiliul Judeean,
Inspectoratul colar
Judeean, Consilii
Locale
Fonduri
nerambursabile
fonduri proprii
300 2010 - 2014
Obiectiv strategic orizontal 5. Protejarea mediului i asigurarea dezvoltrii durabile
Politica 1. Sprijinirea agriculturii ecologice i a programelor de agro-mediu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 1.3 Realizarea unei strategii de
ncurajare i promovare a
O.5.1.1
Identificarea oportunitilor pieei regionale de produse
agro-alimentare ecologice
Consiliul judeean
Bacu / DADR /
Bugete proprii /
Fonduri
25 2011

115

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
produselor ecologice din judeul
Bacu..
Camera Agricol nerambursabile
O.5.1.2
Elaborarea strategiei de promovare a produselor ecologice
bcuane
Consiliul judeean
Bacu / DADR /
Camera Agricol
Bugete proprii /
Fonduri
nerambursabile
80 2011
Politica 2. Combaterea efectelor negative derivate din activitatea industrial i regenerarea zonelor poluate din judeul Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 2.1 Transformarea fostelor zone
industriale prin reducerea
impactului polurii generat de
activitatea industrial asupra
atmosferei, apei i solului
O.5.2.1 Lucrri pentru gospodrirea reelei hidrografice
Consiliul Judeean
Bacu / Consilii Locale
Fondul de Mediu
/Bugete proprii /
Fonduri
nerambursabile
5.000 2011 2013
P 2.2 Regenerarea zonelor poluate
O.5.2.2 Plan judeean de regenerare a siturilor poluate
Consiliul Judeean
Bacu/ONG-uri/Consilii
Locale
POS Mediu, Axa 4 150 2011
Politica 3. Promovarea dezvoltrii durabile prin utilizarea energiei regenerabile n judeul Bacu
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
mii euro.
Perioad realizare
P 3.2 ncurajarea investiiilor
pentru creterea eficienei
energetice. O.5.3.1
mbuntirea eficienei energetice la nivelul instituiilor
publice subordonate Consiliului Judeean
Consiliul Judeean
Bacu
Buget propriu /
Programul Operaional
Sectorial Creterea
Competitivitii
Economice, Axa 4
500 2011 2014
Politica 4. Protejarea cadrului natural bcuan pentru un mediu de via sntos
Programe
Cod
proiect
Titlu proiect Instituii implicate Sursa de finanare
Valoare
proiect
Perioad realizare

116

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
mii euro.
P 4.1 Stimularea dezvoltrii de
proiecte de informare i consiliere
n domeniul proteciei mediului
prin utilizarea finanrilor pentru
ONG
O.5.4.1
Crearea unei scheme de grant din fondurile Consiliului
Judeean pentru ONG-urile implicate n protecia mediului
Consiliul Judeean
Bacu
Buget Propriu 20 Multianual

117

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
6. CONFORMITATEA CU POLITICILE NAIONALE I
EUROPENE

Dezvoltarea durabil nseamn satisfacerea necesitilor generaiilor
prezente, fr a compromite capacitatea generaiilor viitoare de a-i
satisface propriile necesiti. Acesta este un obiectiv general al Uniunii
Europene stipulat n Tratat i care guverneaz toate politicile i activitile
Uniunii. El se refer la meninerea capacitii Pmntului de a susine viaa
n toat diversitatea ei i este fundamentat pe principiul democraiei,
egalitii dintre sexe, solidaritate, respectul fa de lege i fa de drepturile
fundamentale, inclusiv libertatea i egalitatea de anse pentru toi. Acesta
i propune mbuntirea continu a calitii vieii i a bunstrii pe
Pmnt, att pentru generaiile prezente, ct i pentru cele viitoare. In
acest scop trebuie promovat o economie dinamic, care s asigure locuri
de munc i un nalt nivel de educaie, ocrotirea sntii, coeziune sociala
i teritorial i protecia mediului, ntr-o lume sigur, care respect
diversitatea cultural.
Orice comunitate trebuie s promoveze o viziune strategic n ceea ce
privete dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni poate duce la
o activitate administrativ haotic, n cadrul careia se pot rata oportuniti
i se consum iraional resurse preioase. Experiena internaional a
artat c proiectele i programele operaionale funcioneaza cel mai bine
atunci cnd fac parte dintr-un cadru coerent i cnd exist o coordonare la
nivel strategic.
Scopul elaborrii Strategiei de dezvoltare a judeului Bacu este acela de
a pune la dispoziia tuturor factorilor interesai n progresul economico-
social al localitailor urbane precum i al celor rurale, o gndire unitar cu
privire la cile necesare de urmat, crend premizele apariiei unui efect
sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltri armonioase i durabile.
Principiile care au stat la baza elaborrii strategiei au fost:
- implicarea comunitii,
- transparena,
- obiectivitatea,
- coerena i continuitatea demersului.
Pentru a da rezultate, strategia trebuie nsoit de promovarea, la nivelul
administraiei publice, a unui management strategic integrat, la toate
nivelurile, capabil s identifice i s speculeze oportunitile aprute n
beneficiul comunitii.
Obiectivul general al strategiei este atingerea unei dezvoltri economice i
sociale durabile, care s duc pe termen lung la creterea nivelului de trai
al populaiei i poziionarea judeului Bacu pe un loc onorabil n ceea ce
privete nivelul de dezvoltare. Principala modalitate de atingere a acestui
obiectiv este dezvoltarea prioritar a sectorului economic n judeul Bacu
i a altor sectoare de activitate nnu concordana cu principiile dezvoltarii
durabile, pentru creterea calitii vieii i gestionarea raional a
resurselor.
Implementarea strategiei presupune cooperare ntre toi factorii
responsabili locali, respectiv administraia public local, instituii
descentralizate i deconcentrate de la nivelul judeului, ageni economici,
organizaii neguvernamentale i societatea civil, precum i o strns
colaborare cu ali parteneri din ar i din strintate.
n ceea ce privete scopul pe termen scurt al strategiei, acesta este de a
pune la dispoziia Consiliului Judeean, a Consiliilor Locale i a celorlalte
instituii din jude un instrument de lucru care s faciliteze dezvoltarea,
promovarea i implementarea unor proiecte ce vor contribui la dezvoltarea
durabil a judeului Bacu.
Scopul pe termen lung al strategiei este de a contribui la transformarea
judeului ntr-o zon cu un caracter distinct i cu o economie viabil,

118

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
capabil s ofere locuitorilor condiii de trai mai bune, ntr-un mediu curat i sntos.

7. EVALUARE I MONITORIZARE
Obiectivul componentei de evaluare i monitorizare este acela de a
determina eficiena i eficacitatea Strategiei de Dezvoltare Durabil a
judeului Bacu, acionnd drept politic public. Evaluarea realizat pe
baza unui set de indicatori msurabili va stabili n ce msur scopul i
obiectivele iniial stabilite au fost atinse. Procesul de evaluare i
monitorizare are, de asemenea, un rol esenial n ajustarea politicii publice
pe parcursul desfurrii ei. Monitorizarea realizrii prioritilor, prin planul
de aciune i portofoliul de proiecte constituie un element de baz n
desfurarea activitilor de monitorizare.
Principalele instituii care trebuie i au dreptul de a desfura activiti de
evaluare i montorizare sunt cele implicate n implementarea politicilor,
respectiv Consiliul Judeean Bacu. Totodat, este foarte important, mai
ales n cazul evalurii, ca aceast responsabilitate s fie mprit cu
organizaiile societii civile, asociaii profesionale, etc.
Pentru desfurarea activitii de monitorizare i evaluare n cadrul
implementrii Strategiei de Dezvoltare Durabil a judeului Bacu, vor fi
folosite dou tipuri de instrumente:
1. date colectate de la instituiile care au capacitatea de a furniza date
pentru un grup de indicatori stabilit iniial indicatori de impact
2. sondaj de percepie realizat asupra populaiei judeului Bacu,
realizat la nceputul fiecrui an, n perioada de implementare


119

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021


ANEXA 1 CRITERII DE PRIORITIZARE A PROIECTELOR

I. CRITERII DE ACCES
(se va completa cu DA sau NU)
1 Proiectul contribuie la cel puin unul din obiectivele Strategiei de dezvoltare a judeului Bacu
2 Proiectul corespunde uneia sau mai multor politici sau programe definite n Strategia de dezvoltare a judeului Bacu
3 Proiectul corespunde obiectivelor investiionale ale regiunii, stipulate prin intermediul Planului de Dezvoltare Regional al regiunii N-E
4 Rezultatele ateptate ale proiectului sunt clar definite i conin indicatori msurabili (cantitativi i calitativi)
5 Proiectul va genera un beneficiu adiional i sustenabil pentru dezvoltarea socio-economic a judeului.
6 Proiectul nu dubleaz interveniile existente, finanate din fonduri naionale sau internaionale
7 Proiectul nu va cauza pagube ireparabile sau nu va avea un efect negativ semnificativ asupra mediului natural i construit al zonei
8. Proiectul nu va avea efecte adverse asupra habitatelor sau speciilor de importan naional i european
9 Proiectul este n conformitate cu politicile, strategiile, planurile i programele Uniunii Europene, naionale, regionale, judeene i locale
10 Proiectul respect principiul non-discriminrii i egalitii de anse
11 Procedurile care asigur o monitorizare i un management eficient al proiectului
12 Proiectul a obinut toate autorizaiile necesare (ex. autorizaii administrative, exist dovezi cel puin cu privire la existena proprietii terenului)
13 Documentaia proiectului este n curs de elaborare / definitiv
Total evaluri pozitive:
Total evaluri negative:

II. CRITERII GENERALE CHEIE

120

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
Criteriile cheie cut s cuantifice potenialul proiectului n vederea obinerii impactului socio-economic intenionat n teritoriu. Criteriile sunt aceleai pentru toate proiectele.
[Se va completa cu ponderi diferite, de la sczut (L) - mediu (M) - ridicat (H)]
Proiectele care obin specificarea Ridicat (H), vor fi considerate proiecte prioritare.
1 Proiectul este relevant pentru potenialul economic al judeului Bacu
2 Proiectul creeaz locuri de munc prin efect direct sau multiplicator
3 Proiectul protejeaz locurile de munc existente
4 Proiectul acioneaz ca o prghie n atragerea investiiilor adiionale din sectorul privat
5 Proiectul contribuie n mod semnificativ la mbuntirea mediului fizic global al sistemului judeean
6 Proiectul contribuie n mod semnificativ la mbuntirea mediului socio-economic din judeul Bacu
7 Proiectul ncurajeaz investiiile locale
8 Proiectul contribuie la reducerea migraiei populaiei judeene, inclusiv a personalul calificat cu funcii de conducere
9 Proiectul sprijin dezvoltarea legturilor productive ntre administraia public, mediul de afaceri i institutele de cercetare
10 Proiectul sprijin dezvoltarea legturilor productive ntre angajatorii locali i furnizorii de formare profesional
11 Proiectul sprijin conservarea mediului i mbuntirea calitii vieii populaiei
12 Proiectul sprijin dezvoltarea comunitar
Total evaluri L:
Total evaluri M:
Total evaluri H:

III. CRITERII SPECIFICE
(se va completa cu DA sau NU)
COMPETITIVITATE
1 Proiectul dezvolt infrastructura de afaceri ntr-o zon afectat de declin industrial i restructurare
2 Proiectul contribuie la sporirea diversificrii venitului agricol i dezvoltrii rurale
3 Proiectul vizeaz creterea competitivitii sectoarelor cheie identificate n Strategia de Dezvoltare

121

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
4 Proiectul contribuie la sporirea atractivitii mediului rural i urban
5 Proiectul urmrete dezvoltarea unor structuri de sprijinire a afacerilor
6 Proiectul utilizeaz noi tehnologii, inovare i sisteme ecologice
7 Proiectul conine componente/activiti privind dezvoltarea antreprenoriatului
8 Proiectul respect principiul egalitii de anse
9 Proiectul respect principiul dezvoltrii durabile
RESURSE UMANE
1 Proiectul contribuie la dezvoltarea competenelor publicului int
2 Proiectul are ca rezultat crearea i pstrarea locurilor de munc
3 Proiectul contribuie la creterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
4 Proiectul intervine n cazul unor situaii de extrem srcie individual
5 Proiectul are ca rezultat investiii n infrastructura social
6 Proiectul conduce la reducerea decalajelor ntre mediul rural i mediul urban
7 Proiectul se realizeaz n parteneriat cu alte administraii, furnizori de servicii sociale, ONG-uri, etc
8 Proiectul respect principiul egalitii de anse
9 Proiectul respect principiul dezvoltrii durabile
10 Proiectul contribuie la formarea iniial a resurselor umane in domeniile de dezvoltare prioritare pentru judeul Bacu
11 Proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriale sau la dezvoltarea afacerilor in industriile creative
12 Proiectul contribuie la promovarea accesului la si a calitii serviciilor de sntate
13 Proiectul conduce la mbuntirea accesului la si a calitii serviciilor publice de protecie a copiilor
14 Proiectul faciliteaz dezvoltarea de parteneriate intre companiile din domeniile de dezvoltare prioritare si institutele de CDI din jude
15 Proiectul contribuie la formarea continu a resurselor umane in domeniile de dezvoltare prioritare ale judeului Bacu
16 Proiectul faciliteaz tranziia resurselor umane de la coal la viaa activ, in special cea a copiilor din instituiile de plasament
ACCESIBILITATE, CONECTIVITATE I INFRASTRUCTUR SOCIAL
1 Proiectul are impact asupra unei ponderi relevante a populaiei judeene

122

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
2 Proiectul contribuie la reducerea discrepanei n ceea ce privete nivelul de dezvoltare ntre mediul urban i mediul rural
3 Proiectul contribuie la creterea atractivitii teritoriului
4 Proiectul contribuie la mbuntirea calitii vieii i a speranei de via
5 Proiectul mbuntete accesul persoanelor la serviciile publice
6 Proiectul respect principiul egalitii de anse
7 Proiectul respect principiul dezvoltrii durabile
8 Proiectul asist mbuntirea mobilitii interne i externe a bunurilor i persoanelor
INFRASTRUCTUR, MEDIU I ENERGIE
1 Proiectul are impact asupra unei pri majore din populaia judeean
2 Proiectul are un impact regional semnificativ
3 Proiectul contribuie la reducerea polurii mediului nconjurtor
4 Proiectul se realizeaz n parteneriat
5 Proiectul conine i rezultate referitoare la producerea de energie regenerabil
6 Proiectul are ca int o zon potenial afectat de riscuri naturale i tehnologice
7 Proiectul are ca int o zon cu o dotare infrastructural deficitar
8 Proiectul are ca int o zon puternic afectat de poluarea apei i /sau poluarea cu deeuri
9 Proiectul contribuie la sporirea eficienei energetice i/sau la utilizarea surselor de energie regenerabil
10 Proiectul respect principiul egalitii de anse
11 Proiectul respect principiul dezvoltrii durabile
GUVERNARE
1 Proiectul promoveaz o abordare a instituiilor publice de orientare ctre client
2 Proiectul introduce instrumente de inovare i sisteme pentru managementul resurselor umane i cel organizatoric
3 Proiectul contribuie la mbuntirea relaiilor i a comunicrii ntre instituiile publice i ceteni
4 Proiectul contribuie la mbuntirea proceselor decizionale
5 Proiectul contribuie la mbuntirea numrului de proiecte prezentate / aprobate

123

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI BACU N ORIZONTUL DE TIMP 2010 - 2021
6 Proiectul se realizeaz n parteneriat cu administraii din alte state
7 Proiectul este realizat n asociere (PPP,ADI, etc)
8 Proiectul respect principiul egalitii de anse
9 Proiectul respect principiul dezvoltrii durabile
Total evaluri pozitive:
Total evaluri negative: