Sunteți pe pagina 1din 5

Tema3: Componentele sistemului de transport

3.1 Notiuni despre Cai de transport


3.2 Caracteristica Cilor de transport
3.3.Notiuni despre Terminal
3.4 Notiuni depser Port
3.1 Notiuni despre Cai de transport
Fiecare tip detransport este compus din urmatoarele componenente de baza: 1) Caile de
transport 2) Terminalele(porturile) 3) Mijloacele de transport.
Caile de transport reprezinta mediul prin care se petrece miscarea mijloacelor de
transport in timpul indeplinirii functiilor sale.!ista urmatoarele cai de transport:
(1) Caile detransport Naturale. "rincipalele cai naturale sunt: aerul#marile(ocean)#
riurile#lacurile$ istoric sau mai folosit pustiurile#stepele# pentru efectuarae le%aturilor
comerciale. &in aceste considerente orasele principalele se instalau pe malurile apelor.
Cresterea economica a acestor cai de ci'ilizatie a creat necesitatea crearii unor cai
de transport artificiale. (nsa in 'eacurile trecute costurile de creare a cailor artificiale erau
atir de mari incit profiturile capatate nu acopereau c)eltuielile. &eaceea deseori se creau
mijloace de transport care puteau calatori pe cai neamenajate #cum ar fi#motosanii# autosanii
etc. o data cu cresterea economica a aparut necesitatea transportului efecti'.
&upa parerea clientilor asta inseamna *c)eltuielo mici+# 'iteze mari# securitate. ,
aparut necesitatea de a imbunatati # a moderniza caile naturale e!istente# sau de a crea cai
artificiale.
(2) Caile Naturale Modificate.
(3) Caile de transport Artificiale. "entru transporturile moderne se construiesc urmatoarele
cai de transport#canale maritime si flu'iale#cai ferate#autostarzi etc. ,'ind in 'edere ca
pentru construirea si amenajarea acestor cai de transport s-au c)eltuit mijloace banesti
considerabile# ele trebuiesc compensate de catre or%anizatiile de transport."lata pentru
canale de apa si pentru caile ferate se i-au direct in timpul efectuarii transportarii# iar
pentru autostarzi se recupereaza prin impozitele de transport si prin accize pentru
carburanti.
"entru o e!ploatare efecti'a caile de transport sunt controlate si sunt conduse prin
mijloace efecti'e. .unt create sisteme specializate decontrol si conducere specifice:
- ,utomatizate pantru caile ferate
- &ispecerizate si amenajate su sisteme de radiolaocatie pentru transportul aerian si
maritim.
&aca dintro cauza oarecare controlul se intrerupe#aceeasta poate crea a'arii si
derutari in transport.
3.2 Caracteristica Cailor de transport
1) Caile Rutiere. "rincipalele caracteristici a cailor rutiere sunt:
a) ,ccesul liber a tuturor automobilistilor fara plata#desi pentru unele
autostrazi#poduri#tuneluri se incaseaza plata.
b) /ni'ersalitatea drumurilor#care permite le%atura dintre alte tipuri de transport si
terminale permitind transportarea marfurilor si pasa%erilor *din poarta in poarta+.
c) Mane'rabile #adica fiecare automobil se misca independent de celelalte#iar oprirea
unui automobil nu influenteaza alte automobile#care pot sa-l ocoleasca si sa continue
miscarea.
d) .i%uranta anumita si cer o reparatie moderata unele sunt din beton#alte cai sunt din
pietris acoperite cu bitum.e!ista cai rutiere cu incalzire.
e) *ni'elul de umplere+. (n conditiile aparitiei pe un drum a multor automobile#unde
fiecare are ruta#directia sa de miscare pot aparea blocari si sta%nari care-s %reu de
re%lat. 0e%larea o efectueaza politia rutiera#mijloacele electronicesi
semnelerutiere#care folosesc re%ulele de circulatie rutiere si Codul rutier.
2) Caile Ferate .unt alcatuite din 2 linii metalice paralele care-s netede.(n prezent sunt din
otel dar la inceput au fost din lemn apoi din fonta. 1iniile ferate creaza o suprafata de
transport cu o rezistenta mica de miscare ceea ce permite transportarea unor incarcaturi
mari folosind forte de tractiune moderata.
(n procesul de constructie a cailor ferate a necesar de a rezol'a multe probleme
in%ineresti din cauza necesitatii de a minimaliza de'ierile. "entru demararea obstacolelor
topo%rafice se folosesc poduri#'iaducuri#tuneluri si alte constructii costisitoare. Caile mai
scurte de 332 3m se socot neeconomice si pot rezol'a doar probleme sociale.
3) Caile Fluviale prezinta cai de transport imbunatatite sau artificiale.,'antajele lor este
folosirea unor forte #utilaje de tractiuni mici si costurile de transport mici. &eza'antajele
sunt 'iteza mica de transport.
,pa nu cere reparatii curente#dar pentru o e!ploatare efecti'a se cere construirea de
debarcadere#baraje# canale s.a.# care cer o deser'ire permanenta."rin retelel flu'iale pot
pluri mijloace de transport de pina la 3222 t# iar caile flu'iale din uropa permit
transportarea marfurilor din marile Mediterana si 4ea%ra in marile 5altica si a 4ordului.
4) Caile Maritime marile #oceanele sunt cel e mai bune cai de transport."entru a efectua
le%aturi intre continente se e!ploreaza o multime de ruta maritima pentru transportarea
marfurilor si pasa%erilir.4a'ele maritime pot fi foarte enorme (pete 122222t) si foarte
efecti'e pentru transportul in masa a marfurilor pentru pasa%eri 'iteza lor e cam mica#dar
se folosesc pt cruisuri# odi)na.
5) Caile Aeriene- sunt uni'ersale si nu depind de relief."ermit 'iteze mari si descoperirea
unor noi piete de desfacere. (n ultimul timp se folosesc pentru transportarea postei si a
marfurilor conucetle.
3.3. Notiuni despre Terminal
Transporturile de marfuri si pasa%eri#care folosesc caile de transport #au ne'oie de locul unde
sa conecteze cu aceeasta cale#si unde poa6e sa sc)imbe mijlocul detransport. ,ceste locuri se
numesc terminale .Functiile lor: 1. &e asi%ura accesul la mijloacele de transport ce se deplaseaza pe
o anumita cale de transport. 2. &e a asi%ura inlocuirea mijlocului de transport de pe calea de
transport cu alte mijloace.3. de a facilita unificarea torentelor.
Marfurile sau pasa%erii se acumuleaza la terminal.&upa marime terminalele sunt diferite: de la
o simpla oprire de autobuze pina la porturi#terminale rutiere sau fero'iare(aeroporturi).
Caracteristicile terminalelor depind de tipul incarcaturilor."asa%erii se aduna la opriri
aeroporturi sine statatoare si la fel ei se urca in mijlocul de transport#dar pentru a se acumula# sau
pentru locurile de transbordere in alte mijloace de transport sunt necesar eincaperi cu anumite
conditii de confort #de alimentare s.a. Marfurile nu se acumuleaza sin%ure deaceea sunt necesare
rampe si utilaje de incarcare- descarcare # depozite si mijloace detransport local. (n cazurile cind
marfurile sosesc in sortiment diferit ele trebuiesc sortate. &in aceste considerente constatam ca
terminalele trebuie sa posede suprafete considerabile#sa aiba utilajele necesare si sa aiba o
te)nolo%ie eficienta de functionare.
Amplasarea terminalelor &ar oricit de de bine n-ar fi proiectat terminalul#cu depozite si
utilaj7 moderne el nu 'a functiona eficient daca nu 'a fi amplasat la locuri cu'enite.Terminalel
trebuie amplasate in locurile de concentrare a incarcaturilor si a populatiei..-ar parea ca aceste locuri
ar fi centrele oraselor#insa centrele de obicei sunt ocupate# sau suprafatele necesare sunt atit de
scumpe incit e!ploatarea lor e neefecti'a. (n afara de aceeasta transporturile spre8 sau de la terminal
inrautatesc #sau c)iar bloc)eaza caile de transport centrale.
&eaceea terminalele sunt amplasate la periferia sau c)air in afara oraselor cu conditia
e!istentei unei retele dez'oltate de transport.
/neori statiile de cale ferate ser'esc ca centre de dez'oltare a unor
orase(9cnita#&onduseni#(ar%ara). "entru ca industriasii isi isi amplaseaza intreprinderile industriale
in locurile unde au acces mai liber la cail ede transport un loc aparte il detin aeroporturile car
etrebuie sa fie paroape de orase pentru comoditatea pasa%erilor si eficacitatea pasa%erilor si
eeficacitatea transportarii marfurilor $ trebuie sa aiba suprafete considerabile atit pentru e!ploattare
cit si pentru perspecti'e. de dorit sa nu aiba intreprinderi industriale pe aproape si o intrebare
serioasa o are ecolo%ia.,ceste cerinte deseori de'in contradictorii si %reu de indeplinit.
Exploatarea si utilajele terminalelor ,tit dimensiunile cit si tipurile terminalelor sunt
diferite. ,ceeasta aduce la o di'ersitate mare a utilajelor si a ser'iicilor acordate la terminal#o piedica
importanta o constituie in%ramadirile de marfuri#automobile#'a%oane. &eaceea trebuie amenajate
suprafete mari pentru mane'rare. "entru terminalele rutiere sunt necesare macarale de reincarcare#
care din automobil emici in cele mari# din sisteme+Tir+ si suprafet de sortare.
"entru terminalele fero'iare sunt necesare si rampe de incarcare-descarcare auto ca ei statiile
de plecare incep cu reincarcarea in 'a%oane si statia de sosire se termina cu reincarcarea in'ersa. 9
metoda moderna si efecti'a de transportare a marfurilor sunt incarcate in containere speciale de tip
:.9# si permit o transportare rapida a incarcaturilor fara a fi necesara sortarea
marfurilor.Terminalele de acest tip trebuie sa aiba macaralele puternice pentru incarcarea
platformelir fero'iare cu containere din automobile si in'ers# uneori dintr-un tren in altul. Tot aici
trebuie de planificat suprafete pentru depozitarea temporara a containelor.&ar oricit de rapida n-ar fi
reincarcarea# transportarea (ncarcaturilor#lucrul terminalelor nu 'a fi efecti' fara or%anizarea
efecti'a a formarii actelor de transport#care poate duce l ao stationare nejustificata a
transportului./neori catre terminale se or%anizeaza statii de alimentare cu carburanti.
3.3. Notiuni despre Port
"orturile- reprezinta cele mai 'ec)i tipuri de terminal./nele porturi au aparut demult si
continua sa functioneze desi%ur modernizate#altele au disparut."ortul reprezinta ce'a mai mult decit
o simpla parcare de corabii."ortul este locul unde pasa%erii si marfurile trec din transportul terestru
in cel maritim si in'ers. !ista porturi flu'iale #dar in ade'aratul sens al cu'intului portul se
subintele%e la mare.
actorii care determina locul si posibilitatile de dez'oltare a porturilor sunt urmatoarele:
1. !arajul" (n timpul furunilir corabiile sufera mai mult decit in lar%ul marii./n 'int brusc
poate rasturna sau lo'i de tarm na'a ce se afla ancorataintr-un port neaparat.&in aceasta
cauza si din necesitatea de a facilita debarcarea pasa%erilor si descarcarea marfurilor este
necesar ca portul sa apere na'ele de fortele naturii.,ceeasta aparare poate fi naturala in
porturi inc)ise # unde protectia constituie teritoriul inconjurator#sau in %urile riurilor unde
securitatea e creata de malurile riului #uneori un loc ideal pentru port nu e aparat de
calamitati.(n acest caz se contruiesc baraje artificiale si spar%atoare de 'aluri#care insa
costa scump.(&u'r# 9dessa)
2. Adincimea apei" 4a'ele mici au de obicei funduri trainice ceea ce le permite sa se
*aseze+ pe %rund(fundul marii)#dar na'ele moderne cu o masa de 12 sau 122 mii tone nu
sunt pre'azute pentru asa ce'a #ele se distru% asezindu-se pe %rund.
&eaceea aceste corabii trebuie sa pluteasca permanent#iar porturile moderne trebuie
sa aiba o adincime corespunzatoare.,ceeasta adincime se asi%ura prin adincirea fundului
marii# prin folosirea %urilor riurilor#care au o adincime mare#sau prin construirea unor bazine
inc)ise.
3. Caile de acces" 4a'a trebuie sa ajun%a in port usor si su%ur .&eseori intrarile in port sunt
protejate de stinci subac'atice#care impiedica sau in%reuneaza mane'rele na'elor.(n %urile
riurilor unde sunt amenajate porturile deseori se acumuleaza sediment a tuturor
substantelor ce se 'arsa in aceste riuri."entru a da posibilitate de mane'rare a na'elor si de
a crea o securitate pentru na'i%atie stincele se arunca in aer#bancurile de nisip si sediment
se inlatura cu mecanisme speciale.&ar aceste lucrari sunt foarte costisitoare si reuc
considerabil rentabilitatea porturilor. "e lin%a caile de acces maritime porturile au ne'oie
de cai de acces terestre: autostarzi#cai ferate#transporturi flu'iale s.a. # care trebuiesc
amenajate cu depozite#mecanisme de rampe de incarcare-decarcare#statii de alimentare
s.a.
"orturile sunt asi%urate cu diferite ser'icii pentru or%anizarea lucrarilor portale.
- .er'iciul de faruri# care indica locurile periculoase si directiile necesare de na'i%atie
- .er'iciul de lotmani(calauze) care conduc corabiile prin trecatoare in%uste#in locurile
de curenti de apa#in locurile cu ecluze s.a. 1otmanii sunt foarte calificati si sunt
obli%atoriu licentiati.
- .er'iciul de remorcare(bu!ir) care conduce na'ele mari in locuri in%uste sau cu
piedici.
Mai e!ista ser'iciul de na'i%atie portala#-'ama#-ser'iciul de carantina#- ser'iciul
de incarcare-descarcare# -ser'iciul de alimentare cu carburanti# -administratia
portala.
(n porturi e!ista 1)c)eiuri#debarcadere# - pentru incarcaturi %nerale (cutii# cosuri#
buoaie)# aceste incaracturi aduc cele mai mari 'enituri.
2) c)eiuri pentru incarcaturi %rele(pina la cite'a sute de tone)..e cere macarale mari.
3)c)eiurile pentru containere care trebuie sa iaba macarale de 32 t si depozite pentru
2222-3222 containere de 12 m.
;)c)eiuri pentru incaracre-descarcarea lemnului
<)c)eiuri pentru %raunte care au elerotoare
=)c)eiuri si terminale pentru produse petroliere(c)eiurile sunt lun%i si au rezer'e mari)
>)c)eiuri pentru fructe si carne care au fri%idere si rampe pentru incarcarea-descarcarea
concomitenta a citor'a automobile.
?)c)eiuri pentru 'inuri #cu pompe si cisterne.
4u fiecare port are toate aceste ser'icii.&epinde de tara#locul unde se %aseste
portul si specializarea sa.
3.;. Notiuni despre Mijloce de transport
Fiecare tip detransport trebuie sa aiba mijloace de transport#in care se transporta pasa%erii
si incarcaturile.Constructia acestor mijloace trebuie sa satisfac tipul concret de transport. &e e!:
constructia unui a'ionsupersonic se deosebeste esential de constructia unui 'a%on sau a unei na'e
maritime.&esi mijloacele de transport au multe puncte comune #ele au o multime de deosebiri
cauzate de specificul cailor de transport# caracterul deplasarii #a mijloacelor de tractiune# a
treminalelor s.a.
"rincipiile de proiectare a mijloacelor de transport sunt urmatoarele:
a) Cerintele pietii" Mijloacele de transport cost ascump si recuperarea acestuia e posibila
doar prin deser'irea unui cerc lar% de clienti.
b) Cerintele caii concrete de transport Caile au o insemnatet primordiala. ,erul ,'ionul
se misca intr-un mediu unde nu-( ser'este ca sprijin daca el se opreste #iar a'iatorul nu
poate iesi din a'ion pentru o reparatie.Constructorii au de ales intre 'iteza si masa
a'ionului. ,ceste si alte cerinte trebuiesc luate in consideratie. Marea "rezinta cerinte
de rezistaenta la 'iteza# stabilitate la plutire#posibilitati de mane'rare#masa incarcaturii.
&rumurile au o latime limitata#automobilele se misca cu 'iteza iferita# si trebuie sa
mane'reze printre case#depozite.,utomoilele trec pe si sub poduri a'ind limite de
inaltime si %reutate#ele trebuie sa frineze brusc s.a. Caile ferate Mijloacele de transport
sunt limitate de masa admisa pe poduri#de latimea drumului#de curbele sinelor#de
un%)iul de inaltime.
c) Cerintele transporturilor concrete o deosebire esentiala intre transporturile de
pasa%eri si de marfuri# iar la transportarea marfurilor la fel cerintele sunt diferite# de e!.
Transportarea containerelor#a petrolului#a animalelor.
d) Cerintele er#onomice$de exploatare% r%onomica este cercetarea lucrarilor de
e!ploatare si caile de indeplinire a acestor lucrari.Cerintele pre'ad posibilitatile de
reparatie #ecolo%ia si comoditatea e!ploatarii auto'e)icolului.
e) Cerintele economice un transport eficient cere un consum mare de carburanti#pretul
caruia creste.&eaceea se cer motoare cu un coeficient de e!ploatare mare# se folosesc
motoare electrice cu turbine # se optimizeaza rutele #se limiteaza transportul#cu desertul
se folosesc transporturi specializate.