Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda istorica: metoda fol pt reconstituirea pe cale deductive a princip fapte intervenite in anumite

momente ale evolutiei in timp si spatiu a unui produs, fapte care au generat unele modif calit negative
Metoda observatiei+experimentului: aceatsa met in cazul expertizelor constituie in gen etapa cunoasterii
calitatii produselor. Observatia este stiintifica daca se poate repeta in conditii natural si poate fi
reconstituita pe cale teoretica deductive.
Metoda statisticii: este utiliz in scopul prelucrarii atat a dateor obtinute prin observatie si experiment cat si
a datelor obtinute in diferite etapte ale investigatiilor. Acesta met permite expertului sa identifice sis a
alimine erorile de masurare a unor caractere de calit, sa evalueze aclit loturilor de produse aliment
plecand de la rezulatele obtinute pe esantioane.

TERMENUL DE EXPERT este atribuit persoanei care efectueaza expertiza, desemneaza pe specialistii
de inalta calificare intrun anumit domeniu care prin preg lor au dobandit o competenta ridicata in
intelegerea si rezolvarea celor mai complexe probleme specifice domeniului lor de activitate. In rom
calitatea de expert de dobandeste pe baza de examen avand ca scop verificarea nivelului cunostintelor de
specialitate ale candidatilor.
RAPORTUL DE EXPERTIZA: trebuie sa rasp la probl criticate de obiectul litigiului. Elaborarea lui se
face resepectand reguli de ordin procedural de forma si continut. Rap de expertiza este semnat la sfarsit
iar pe fiecare pag trebuie sa poarte parafa expertului. Semnarea si parafarea se fac atat pe original cat si pe
copii, aceasta fiind necesar pt e evita substituirea unor pag.
In mod normal rap de expertiza cuprinde urm sectiuni: -preambulul; -scurt istoric al litigiului; -obiectul
expertizei; -procedura investigatiilor; -constatarile expertizei; -concluziile expertizei; -borderou de anexe;
-anexe in orig/copie.

Preambulul expertizei cuprinde: -numele+prenumele expertului; -profesia+calificarea sa; -adresa
completa; -organele care au numit expertul; -nr dosarului pt litigiul in cauza; -nr actului de imputerinicire.
Procedura investigatiilor cuprinde: -regulitatea indicarii celor aflati in litigiu pt a conlucra sau asista
expertul in efectuarea unor invetigatii; -numele si calitatea imputernicitilor; -felul docum de
imputernicire; -felul invetigatiei effectuate de experti in preyenta partilor.

Obiectivele sicorectitudinea concluziilor sunt det de urm factori: -calificarea specialistului in domeniul in
care actioneaza ca expert; -cunosterea complexa a metodelor si tehnicilor de analiza a produselor; -
probitatea profesionala si morala a expertului de a nu omite aspecte esentiale a invetigatiei si pe aceasta
baza sa emita concluzii eronate sau false; -independenta fata de partile implicate in litigiu; -nerespectarea
drepturilor partilor implicate in litigiu in legatura cu desfasurarea expertizei


Denaturarea prod consta in fabricarea si livrarea unor produse ale caror caracteristici de calitate nu
corespund valorilor prescrise si nici pretului legal. In aceasta categ se incadreza: -modif retetei de
fabricatie a prod prin diminuarea proportiilor unor component valorosi si inlocuirea acestora cu comp mai
ieftini reducandu-si astfel calit; -abaterile de la tehn de fabricatie prin diminuarea sau modificarea unor
faze tehnologice cu impicatii grave asupra calitatii sau stabilitatii produselor la pastrare.


Procedee de falsificare: -extragerea unor componente naturale ale unui produs; -inlocuirea unor
componenti valorosi din produs cu substante inactive, indiferente sau daunatoare; -fabricarea produselor
din alte materii prime decat cele normale; -inlocuirea unor produse naturale cu produse sintetice este unul
din modurile de diversificare aostimentala a produselor; -deprecierea calitativa a produselor poate
intervenni in orice etapa, dar in special la transport si depozitare.

Cele mai insemnate deprecieri ale produselor care pot genera litigiise pot datora: -utiliz unui mijloc de
transport necorespunzator, deplasari pe rute ocolitoare; -folosirea unor ambalaje de transport necoresp; -
manip brutale a produselor.

Factori favorizanti ai falsificarii prod: -dorinta si posibilitatea de catsiguri ilicite; -normative tehnice si
tehnologice, reglemenari asupra caracteristicilor si calitatii produselor lacunare care faciliteaya acoperirea
falsurilor; - dificultati tehnice in evidentierea sau consemnarea falsului; -slaba organizare, lipsa de control
in diferite compartimente de munca, organe de control interfazic/final care desfasoara o activitate
ineficienta.