Sunteți pe pagina 1din 12

Nulitatea contractului de cesiune drepturi litigioase ca urmare a

ncalcarii dispozitiilor art.1309 din vechiul Cod civil, privind


incapacitatea avocatilor de a fi cesionar.
Contracte
Domeniu - contracte
(CURTEA DE APEL UCURE!T" - !ECT"A A """-A C"#"LA !" PE$TRU CAU%E CU
&"$'R" !" DE (A&"L"E - D'!AR $R.1)3*)+3+,009 - DEC"%"A C"#"LA $R.,0)
A+0*.0).,01,-
Prin .entinta civila nr.*0/+,.0).,0110 1ronuntata de Tri2unalul ucure.ti - !ectia
a "#-a Civila0 a 3o.t re.1in.a ca ne4ntemeiata e5ce1tia li1.ei de intere. 4n
1romovarea actiunii0 invocata de 16r6ta0 a 3o.t admi.a actiunea 3ormulata de
reclamanta .$.C.&.L.0 4n contradictoriu cu 16r6ta #.&.E. .i .-a con.tatat
nulitatea a2.oluta a Conventiei autenti3icate .u2 nr.1)90+,*.09.,007 de catre
notarul 1u2lic %.!.!.8 .-a luat act ca reclamanta 4.i re9erva dre1tul de a .olicita
cheltuieli de :udecata0 1e cale .e1arata.
Pentru a hotar4 4n ace.t .en.0 4n e.enta0 1rima in.tanta a retinut ca 1rin cererea
de chemare 4n :udecata 4nre;i.trata initial 1e rolul <udecatoriei .ectorului 3
ucure.ti la 0).09.,00*0 .u2 nr.109/=+301+,00*0 reclamanta .$.C.&.L. a
.olicitat ca0 4n contradictoriu cu intimata #.&.E.0 .a .e con.tate nulitatea a2.oluta
a conventiei autenti3icate .u2 nr.1)90+,*.09.,007 de catre .$.P. %.!.-!. 1entru>
1- inca1acitatea .1eciala a 16r6tei de a 3i ce.ionara de dre1turi liti;ioa.e0 1otrivit
art.1306 Cod civil0 4n calitatea .a de avocat 4n cadrul aroului ucure.ti8 ,-
ne.erio9itarea 1retului ce.iunii0 1otrivit art.1303 Cod civil0 care a 3o.t de
,0.000 euro0 3ata de valoarea de 1iata de 1/.000.000 euro8 3- cau9a ilicita0
deoarece di3erenta dintre 1retul 4nca.at .i cel de circulatie0 adica 10.000.000
euro0 ar 3i 1utut .a 3ie 4nca.at 4n echivalent de la !tatul rom6n 4n 2a9a
di.1o9itiilor art.10+,0010 iar 1rin actele :uridice 4ncheiate0 16r6ta a 4nca.at
,0.000 euro0 iar 16r6ta - .ocietate comerciala urmare.te cum1ararea de la !tatul
rom6n a inve.titiei e3ectuate.
?n dre1t0 au 3o.t invocate di.1o9itiile art.13030 13070 1309 .i art.1403 Cod
civil.
Cau9a a 3o.t declinata 4n 3avoarea <udecatoriei .ectorului 3 ucure.ti 1rin
.entinta civila nr.3,/+19.01.,009 a <udecatoriei .ectorului 3 ucure.ti0 4n
con.iderarea di.1o9itiilor art.2 lit.b din Codul de procedura civila0 ea 3iind
4nre;i.trata la 1/.0/.,009 1e rolul ace.tei din urma in.tante0 .u2
nr.1)3*)+3+,009.
E5amin6nd cu 1rioritate e5ce1tia li1.ei de intere. invocata de 16r6ta0 tri2unalul a
retinut ca o2iectul conventiei autenti3icate .u2 nr.1)90+,*.09.,007 l-a con.tituit
tran.miterea cu titlu onero. catre 16r6ta0 a tuturor dre1turilor cedentei
.$.C.&.L. decur;6nd din calitatea ace.teia de 1er.oana 4ndre1tatita 4n .en.ul
egii nr.10!20010 .i din noti3icarea nr.1*31+19.03.,0010 cu 1rivire la imo2ilul
com1u. din teren 4n .u1ra3ata de ,3.),3 m.1. .ituat 4n ucure.ti0 .tr..$. r.1110
.ector 1 .i con.tructiile e5i.tente 1e ace.ta la data nationali9arii0 3iind vor2a0
1
a.adar0 de dre1tul la de.1a;u2iri cuvenit reclamantei 1entru ace.t imo2il 4n 2a9a
art., din Deci9ia nr.///9+,*.09.,007 emi.a de !.C. %. !.A. 1rin care .-a re.1in.
cererea reclamantei de re.tituire 4n natura a aceluia.i 2un .i .-a di.1u.
tran.miterea do.arului noti3icarii !ecretariatului @eneral al Comi.iei Centrale
1entru !ta2ilirea De.1a;u2irilor 4n vederea anali9arii 1o.i2ilitatii de acordare de
de.1a;u2iri de catre in.titutia im1licata 4n 1rivati9are0 A.#.A.!.0 4n conditiile legii
nr.24"!200#.
E5ce1tia li1.ei de intere. a 3o.t invocata de catre 16r6ta 1rin ra1ortare la
conventia autenti3icata .u2 nr.1)*)+,*.09.,007 4ncheiata 4ntre reclamanta .i !.C.
%. !.A.0 1rin care reclamanta a recuno.cut dre1tul de 1ro1rietate a.u1ra
terenului revendicat 4n 3avoarea ace.tei .ocietati comerciale0 3iind de acord ca
imo2ilul .a ram6na 4n 1atrimoniul .ocietatii contra .umei de /.100.000 euro0 .i
1rin ra1ortare la declaratia reclamantei autenti3icata .u2 nr.1)*9+,*.09.,007 1rin
care a renuntat e51re. la dre1tul dedu. :udecatii 4n do.arul nr.1)=/*+3+,00)
a3lat 1e rolul Tri2unalului ucure.ti - !ectia a """-a Civila.
!-a a1reciat ca e5ce1tia li1.ei de intere. e.te ne3ondata0 dat 3iind ca nu 1oate 3i
ne;at 3olo.ul 1ractic al 1romovarii actiunii reclamantei0 3olo. care con.ta 4n
readucerea 4n 1atrimoniul .au a dre1tului la de.1a;u2iri tran.mi. cu titlu onero.
16r6tei 1rin conventia autenti3icata .u2 nr.1)90+,0070 dre1t ce decur;e din
di.1o9itiile art., din Deci9ia nr.///9+,*.09.,007 emi.a de !.C. %. !.A.
Declaratia autenti3icata .u2 nr.1)**+,*.09.,0070 1rin care reclamanta a aratat ca
acce1ta deci9ia nr.///9+,007 emi.a de !.C. %. !.A. .i ca renunta de3initiv .i
irevoca2il la dre1tul de a ataca acea.ta deci9ie0 coro2orata cu declaratia
autenti3icata .u2 nr.1)*9+,*.09.,007 are .emni3icatia renuntarii reclamantei la
.olicitarea de re.tituire 4n natura a imo2ilului ce 3ace o2iectul noti3icarii
nr.1*31+19.0,.,0010 nu .i la dre1tul de a 4nca.a de la !tatul rom6n de.1a;u2irile
1entru imo2ilul din ucure.ti0 d..$. nr.1110 .ector 10 cuantumul de.1a;u2irilor
urm6nd a 3i .ta2ilit 4n conditiile le;ii .1eciale.
?n ceea ce 1rive.te 3ondul cau9ei0 tri2unalul a con.tatat ca 3iind veri3icat 4n cau9a
cel dint6i motiv de nulitate a2.oluta invocat 4n le;atura cu conventia autenti3icata
.u2 nr.1)90+,*.09.,0070 re.1ectiv 4ncalcarea inca1acitatii .1eciale re;lementata
1rin di.1o9itiile art.130$ Cod civil 4n materia 4ncheierii contractului de v6n9are-
cum1arare0 4n 1er.oana 16r6tei care0 ca avocat 4n cadrul aroului ucure.ti0 a
cum1arat de la reclamanta dre1tul liti;io. 4m1otriva !tatului rom6n la
de.1a;u2iri 4n conditiile le;ii .1eciale0 dre1t con3erit de art., din deci9ia
nr.///9+,*.09.,0070 de.i 16r6ta nu 1utea 3i ce.ionara de dre1turi liti;ioa.e.
Acea.ta conventie re1re9inta o ce.iune de creanta0 re.1ectiv un contract de
v6n9are-cum1arare a unui dre1t de creanta detinut de v6n9atoare 4m1otriva
!tatului rom6n .i con.tituie o ce.iune a unui dre1t liti;io.0 notiunea de Adre1turi
liti;ioa.eA utili9ata de art.130$ Cod civil ne3iind re.tr6n.a doar la dre1turile 4n
1rivinta carora e5i.ta un liti;iu 1e rol0 ci vi96nd orice dre1t .u1u. unei conte.tatii
:udiciare.
Chiar daca dre1tul ce a 3acut o2iectul ce.iunii nu e.te liti;io. 4n ra1ort cu !.C. %.
!.A.0 ace.ta e.te 4n mod evident un dre1t liti;io. 4m1otriva !tatului rom6n0
2
dre1tul la de.1a;u2iri tran.mi. 16r6tei 3iind .u1u. unei eventuale conte.tatii 4n
conditiile titlului #"" al egii nr.24"!200#.
Cel de-al doilea motiv de nulitate a2.oluta - ne.erio9itatea 1retului ce.iunii - a
3o.t ;a.it dre1t ne3ondat0 retin6ndu-.e ca reclamanta a v6ndut 16r6tei 1entru
.uma de ,0.000 euro un dre1t la de.1a;u2iri cu caracter eventual .i incert0 a.t3el
ca 1retul nu 1oate 3i con.iderat deri9oriu0 di.1ro1ortionat 4ntruc6t 4n
determinarea ace.tei caracteri.tici a 2unului .e are 4n vedere nu doar valoarea
2unului v6ndut0 ci .i caracterul eventual al dre1tului tran.mi..
$ici cel de-al treilea motiv de nulitate a conventiei nu a 3o.t ;a.it 4ntemeiat -
cau9a ilicita .i 3rauda la le;e - 1retin96ndu-.e ca at6t !.C. %. !.A.0 dar .i 16r6ta
care 4i acorda con.ultanta :uridica ace.teia0 au intentionat 3raudarea intere.elor
reclamantei .i !tatului rom6n0 4n.a .-a retinut ca acea.ta intentie nu a 3o.t
1ro2ata .i nu re9ulta din cu1rin.ul conventiilor 4ncheiate 4ntre 1arti.
Cau9a ilicita a conventiei autenti3icata .u2 nr.1)90+,*.09.,007 nu 1oate 3i
dedu.a din .im1la nemultumire a reclamantei care con.idera ca a 1rimit un 1ret
1rea mic 4n ra1ort cu valoarea de circulatie a imo2ilului.
?m1otriva ace.tei .entinte0 4n termen le;al0 a declarat a1el 16r6ta0 critic6nd-o
1entru nele;alitate .i netemeinicie 1rintr-un memoriu .e1arat de1u. la do.ar la
,0.03.,01,.
?n motivarea a1elului declarat0 a1elanta 16r6ta a 3ormulat urmatoarele critici>
- te5tul le;al al art.130$ Cod civil a devenit caduc 4n ceea ce 4i 1rive.te 1e
avocati0 4ntruc6t 3inalitatea urmarita de le;iuitor la data redactarii ace.tuia0
re.1ectiv ocrotirea 1re.ti;iului :u.titiei0 nu mai e.te de actualitate.
?n de9voltarea ace.tei critici0 a1elanta 16r6ta a 1ornit de la reamintirea
conte5tului i.toric0 .ocial0 1olitic .i le;i.lativ al introducerii ace.tei norme le;ale
4n cu1rin.ul Codului civil din 1*7/0 re.1ectiv acela ca0 4n con3ormitate cu Codul
de procedura civila din 1*7)0 avocatii luau 1arte la 4n3a1tuirea actului de
:u.titie0 1ut6nd avea atri2utii 4n 1roce.ul de deli2erare. A.t3el0 con3orm art.11"
Cod de procedura civila din 1*7)0 daca la o 4n3ati.are erau mai mult de doua
o1inii0 era chemat un :udecator .au .u1leant 1entru a .e lua hotar6rea0 iar 4n
li1.a unui :udecator .au .u1leant0 .e chema un avocat0 4n ordinea ta2loului 4n
care erau 4n.cri.i.
?n inter1retarea i.torico-teleolo;ica0 1re9enta ace.tui te5t le;al .e :u.ti3ica c6ta
vreme avocatii titulari de dre1turi liti;ioa.e 1uteau 3i im1licati deli2erativ 4n
4n3a1tuirea actului de :u.titie.
Cum 4n 1re9ent0 ace.t lucru nu .e mai 4nt6m1la0 te5tul le;al a1licat de 1rima
in.tanta a devenit caduc.
A1elanta a mai .u.tinut ca a acce1ta 4n 1re9ent ca intere.ul ;eneral al ocrotirii
1re.ti;iului :u.titiei0 vi9at ca 3inalitate de norma civila la data redactarii art.130$
Cod civil .u29i.ta .i 4n 1re9ent0 ar 4n.emna .a .e admita ca le;iuitorul a
1re9umat ca avocatii 1ot in3luenta actul de :u.titie numai 1rin acte de coru1tie0
3
1o.i2il a 3i reali9ate cu concur.ul ma;i.tratilor0 ceea ce ar con.titui 4n .ine un
;rav 1re:udiciu 1entru 1re.ti;iul :u.titiei .i a celor doua cate;orii 1ro3e.ionale.
- dre1tul la de.1a;u2iri 1reva9ut de egea nr.10!2001 nu con.tituie 4n .ine un
dre1t liti;io.0 du1a cum eronat a a1reciat in.tanta de 3ond.
A.t3el0 a1elanta a .u.tinut ca 4n mod eronat 1rima in.tanta a dedu. din
incertitudinea dre1tului la de.1a;u2iri0 re9ult6nd din necunoa.terea datei
o2tinerii de.1a;u2irilor .i a 1o.i2ilitatii o2tinerii ace.tora0 caracterul liti;io. al
ace.tuia.
Ea a admi.0 de 1rinci1iu0 ca dre1tul la de.1a;u2iri 1reva9ut de egea
nr.10!2001 e.te un dre1t .u2iectiv (de creanta- care are caracter incert at6ta
vreme c6t 1oate 3i ori nu recuno.cut de entitatea 4nve.tita cu .olutionarea
noti3icarii. Ace.t caracter incert (alea- nu 1oate atra;e de 1lano .i cali3icarea
dre1tului ca 3iind Aliti;io.A .au A1otential liti;io.A 4ntruc6t nu .e 1oate 1une
.emnul e;al 4ntre un dre1t aleatoriu .i un dre1t liti;io..
Ea con.idera ca 1rima in.tanta a a1reciat ca orice dre1t de creanta0 cum e.te cel
la de.1a;u2iri0 e.te un dre1t liti;io.0 deoarece 1oate e5i.ta .ituatia ca de2itorul
.a nu achite creanta .i a.t3el0 titularul .a 3ie nevoit a .e adre.a in.tantelor 3ara a
.e identi3ica elementele de 3a1t 1e care :udecatorul 3ondului .i-a .1ri:init
rationamentul. ?n acea.ta conce1tie0 avocatilor .au :udecatorilor le e.te inter9i.
.a 4ncheie orice act :uridic deoarece e5i.ta eventualitatea ca orice dre1t de
creanta .a 3ie conte.tat 4n viitor.
?n o1inia a1elantei0 .in;ura 1erioada 4n care dre1tul la de.1a;u2iri 1oate deveni
liti;io. e.te de la data na.terii dre1tului de a ataca deci9ia emi.a de entitatea
4nve.tita cu .olutionarea noti3icarii .i 16na la .olutionarea irevoca2ila a liti;iului
av6nd ca o2iect conte.tarea deci9iei de catre in.tanta de :udecata. Ea arata ca
1ot e5i.ta .ituatii 4n care dre1tul la de.1a;u2iri .a 3ie recuno.cut .i acordat de
acea.ta entitate0 titularul ace.tuia neav6nd nici un motiv .a 4l conte.te0 ca9 4n
care dre1tul nu 3ace deloc o2iectul unei conte.tatii :udiciare0 du1a cum 1ot e5i.ta
ca9uri 4n care0 de.i dre1tul nu e.te recuno.cut0 deci9ia motivata .a 3ie acce1tata
de catre noti3icator0 care decide .a nu o conte.te.
Reali9area dre1tului la de.1a;u2iri0 con3orm egii nr.10!2001 .e 3ace
1re1onderent 1e cale admini.trativa .i nu :udiciara0 acea.ta din urma
re1re9ent6nd e5ce1tia0 a.t3el ca nu .-ar 1utea con.idera ca toate do.arele
admini.trative de ege nr.10!2001 con.tituie viitoare liti;ii cu !tatul Rom6n.
Caracterul liti;io. al dre1tului la de.1a;u2iri con3orm egii nr.10!2001 4nce1e
de la data emiterii deci9iei de re.1in;ere a noti3icarii .i .e 3inali9ea9a cu
1ronuntarea unei hotar6ri :udecatore.ti irevoca2ile. Anterior .olutionarii
noti3icarii0 dre1tul nu e.te liti;io. 4ntruc6t nu e conte.tat de nimeni0 iar ulterior el
4.i 1ierde caracterul liti;io.0 devenind recuno.cut de autoritate.
Dre1tul la de.1a;u2iri ce 3ace o2iectul conventiei conte.tate a 3o.t con.acrat
irevoca2il .i anterior 4ncheierii ace.teia0 1rin deci9ia nr.///9+,*.09.,007 emi.a
de !.C. %. !.A. 4n .olutionarea noti3icarii nr.1*31+19.03.,001 a reclamantei.
4
Ace.t dre1t nu mai 1oate 3i .u.ce1ti2il de nici o conte.tatie0 4ntruc6t 1rin
declaratia autenti3icata .u2 nr.1)*9+,*.09.,0070 reclamanta a renuntat e51re. la
dre1tul dedu. :udecatii 4n do.arul nr.1)=/*+3+,00) .i 1rin declaratia autenti3icata
.u2 nr.1)**+,*.09.,007 reclamanta a declarat ca acce1ta deci9ia
nr.///9+,*.09.,007 .i ca renunta de3initiv .i irevoca2il la dre1tul de a ataca
acea.ta deci9ie. Toate ace.te declaratii au 4nchi. 1entru reclamanta orice 1o.i2ila
cale a unei conte.tatii :udiciare viitoare .i a con.acrat irevoca2il dre1tul tran.mi..
A.adar0 la data 4ncheierii conventiei0 nu e5i.ta nici un liti;iu0 conte.tatie iminenta0
1otentiala .au eventuala av6nd ca o2iect dre1tul la de.1a;u2iri tran.mi.0 du1a
cum nu e5i.ta nici un element de 3a1t cu 1otential ;enerator de liti;ii 1e care .a
.e 4ntemeie9e ar;umentatia in.tantei de 3ond.
?n 1lu.0 tim1 de 7 ani de la 4ncheierea conventiei nu a luat na.tere nici un liti;iu
1rivind dre1tul la de.1a;u2iri 4n contradictoriu cu !tatul rom6n .au entitatile
4nve.tite cu .olutionarea noti3icarii.
- reclamanta nu :u.ti3ica 3olo.ul 1ractic al anularii conventiei0 4ntruc6t 4n ca9 de
admitere a actiunii0 4n 1atrimoniul reclamantei .-ar 4ntoarce un dre1t la care
acea.ta a renuntat anterior 4ncheierii conventiei .i 1rin acte inde1endente de
conventie0 a.t3el ca0 anul6ndu-.e conventia0 nu .e vor anula .au retracta .i
actele anterioare. Practic0 4n 1atrimoniul reclamantei nu .e va 1utea 4ntoarce
nimic.
- reclamanta nu :u.ti3ica un intere. le;itim0 actual0 1er.onal .i direct 4n
1romovarea actiunii .ale0 deoarece tinde la readucerea 4n 1atrimoniul .au a unui
dre1t liti;io. care e.te0 deci0 .i incert0 a.t3el ca intere.ul .au e.te incert0 ne3iind
dovedit a 3i nici le;itim0 nici 1er.onal .i nici actual.
?n 1lu.0 ea e tinuta de .arcina ce revine oricarui v6n9ator 4n temeiul art.1336
alin.1 pct.1 Cod civil0 re.1ectiv de a-i a.i;ura cum1aratorului lini.tita 1o.e.iune
a lucrului.
"ntimata nu a 3ormulat 4nt6m1inare0 iar 4n a1el nu au 3o.t admini.trate 1ro2e
.u1limentare.
Anali96nd actele .i lucrarile do.arului 4n ra1ort de criticile de a1el 3ormulate0
Curtea a1recia9a ca a1elul declarat e.te ne3ondat0 ace.ta urm6nd a 3i re.1in.
1entru urmatoarele con.iderente>
Curtea nu 4m1arta.e.te o1inia a1elantei 16r6te cum ca te5tul art.130$ din
Codul civil vechi ar 3i devenit caduc 4n ceea ce 4i 1rive.te 1e avocati0 4ntruc6t
3inalitatea urmarita de le;iuitor la data redactarii te5tului de le;e0 ocrotirea
1re.ti;iului :u.titiei0 nu ar mai 3i de actualitate0 avocatii nemai1artici16nd ca
or;an deli2erativ la 4n3a1tuirea :u.titiei.
?n ace.t .en.0 in.tanta nu 1oate dec6t .a con.tate ca o2iectul ocrotirii .i
a.i;urarii 1re.ti;iului :u.titiei a 3o.t dintotdeauna .i e.te .i 4n 1re9ent o tema de
intere. ;eneral0 4nmultindu-.e .i diver.i3ic6ndu-.e 3ormele .i in.trumentele
:uridice 1rin care le;iuitorul actual urmare.te atin;erea ace.tui o2iectiv0 chiar
5
daca ratiunile .unt a.ta9i altele dec6t cele e5i.tente la data redactarii Codului
civil vechi.
Dovada contrarie e.te data at6t de :uri.1rudenta recenta a in.tantelor .u2
vechiul Cod civil - 4n ace.t .en. 3iind de amintit o cau9a recenta .i de re9onanta0
re.1ectiv deci9ia comerciala nr.1=+,011 1ronuntata de Curtea de A1el Al2a-"ulia
4n do.arul nr.3,930+3+,0090 rama.a irevoca2ila 1rin deci9ia ?naltei Curti de
Ca.atie .i <u.titie din ,/.0,.,01, - c6t0 mai ale.0 de 3a1tul ca aceea.i
inca1acitate .1eciala de a cum1ara dre1turi liti;ioa.e nu numai ca a 3o.t din nou
con.acrata 4n continutul re;lementarii noului Cod civil (art.17)3-0 dar ea a 3o.t
e5tin.a .i la alte 1ro3e.ii :uridice0 cum ar 3i cea de notari 1u2lici0 con.ilieri :uridici0
1racticieni 4n in.olventa0 e5ecutorii :udecatore.ti .au chiar ;re3ieri.
$evoia ace.tei re;lementari nu a 3o.t data de o 1re9umtie de com1licitate 4n
3rauda 1rin acte de coru1tie 4ntre ma;i.trati .i celelalte 1ro3e.ii :uridice
enumerate de di.1o9itiile art.16#3 Cod civil0 ci din dorinta de a 1re4nt6m1ina
orice a.t3el de 1o.i2ile 3a1te de natura .a .la2ea.ca 1re.ti;iul :u.titiei0 3ie .i
numai 1rin 1re.iunile .1orite la care ar 3i .u1u.i ma;i.tratii 4n a.t3el de cau9e.
Prin urmare0 chiar daca determinata de alte realitati .ociale0 a.i;urarea
1re.ti;iului :u.titiei a 3o.t .i ram6ne 1e mai de1arte un o2iect 1re9ent 4n
1reocu1arile le;iuitorului actual0 a.t3el ca nu .-ar 1utea .u.tine ca te5tul
art.130$ Cod civil vechi0 ca unul din in.trumentele create 1entru atin;erea
ace.tui .co10 ar 3i devenit vreun moment caduc0 4n di.1o9itiile .ale 1rivitoare la
avocati.
Prima in.tanta a cali3icat 4n mod corect dre1tul tran.mi. 1rin conventia
conte.tata ca 3iind unul liti;io..
Ea a e51licat .u3icient de clar 4n con.iderentele hotar6rii 1ronuntate ca a dat
acea.ta cali3icare 4ntruc6t0 inde1endent de ine5i.tenta unui liti;iu 1e rol cu 1rivire
la dre1tul tran.mi.0 el 4.i 1a.trea9a caracterul liti;io. 4ntruc6t e.te un dre1t
.u1u. unei conte.tatii :udiciare0 ce nu a 3o.t de3initiv .ta2ilit0 ci e.te incert .i
eventual0 ne3iind cuno.cut c6nd .i daca vor 3i 1rimite de.1a;u2irile0 at6ta tim1
c6t 4nca nu a 3o.t .ta2ilita nici calitatea reclamantei de 1er.oana 4ndre1tatita 4n
.en.ul art.3 din egea nr.10!2001.
Curtea retine ca 1otrivit art.1403 Cod civil0 lucrul .e .ocote.te liti;io. c6nd
e5i.ta 1roce. .au conte.tatie a.u1ra 3ondului dre1tului.
Pentru 4ntele;erea e5acta a cau9ei e.te im1ortant de lamurit care anume dre1t a
3acut o2iectul conventiei conte.tate0 dat 3iind ca 1rin motivele a1elului .au0
a1elanta 16r6ta a denaturat .en.ul .i 4ntele.ul 1reci. al actelor :uridice 4ncheiate
de 1arti 4n data de ,*.09.,0070 a3irm6nd ca o2iectul contractului de ce.iune
autenti3icat .u2 nr.1)90+,*.09.,007 l-a con.tituit dre1tul la de.1a;u2iri
con.acrat 4n 3avoarea reclamantei 4n mod irevoca2il 1rin deci9ia
nr.///9+,*.09.,007 emi.a de !.C. %. !.A.0 dre1t nemai.u1u. nici unei conte.tari
ca urmare a declaratiilor autenti3icate .u2 nr.1)*9+,*.09.,007 .i .u2
nr.1)**+,*.09.,007 date de reclamanta. Aceea.i im1reci9ie .e re;a.e.te
.trecurata .i 4n con.iderentele hotar6rii de 1rima in.tanta0 alt3el corecta .i le;ala
4n .u2.tanta .a.
6
'2.erv6nd continutul tuturor actelor :uridice 4ncheiate de 1arti 4n 9iua de
,*.09.,0070 Curtea .ta2ile.te ca ceea ce a 3acut o2iectul contractului de ce.iune
a carui nulitate .-a invocat 1rin actiunea de 3ata0 a 3o.t dre1tul la de.1a;u2iri
decur;6nd din calitatea reclamantei - nu de 1er.oana 4ndre1tatita 4n .en.ul egii
nr.10!20010 du1a cum .e a3irma 4n actiune0 acea.ta calitate ne3iindu-i 4nca
recuno.cuta de autoritatea com1etenta0 1otrivit le;ii0 .a-i .olutione9e noti3icarea0
16na la momentul 3acerii actului - ci de titulara a noti3icarii nr.1*31+19.03.,001
cu 1rivire la imo2ilul com1u. din teren 4n .u1ra3ata de ,3.),3 m.1. .ituat 4n
d..$. nr.1110 .ector 10 4m1reuna cu con.tructiile e5i.tente 1e ace.ta la data
nationali9arii.
?n alte cuvinte0 reclamanta a 4ntele. .a tran.3ere cu titlu onero. 16r6tei toate
dre1turile ce i .e vor acorda ca ma.uri re1aratorii 4n temeiul egii nr.10!20010
cu 1rivire la imo2ilul mentionat anterior0 1rintr-o deci9ie emi.a de entitatea
4nve.tita cu .olutionarea noti3icarii.
De.i 4n cu1rin.ul aceleia.i conventii .e arata ca reclamanta A4ntele;e .a tran.3ere
catre d-na #.&.E. toate dre1turile decur;6nd din deci9ia nr.///9+,*.09.,007
emi.a de !.C. %. !.A. catre d-na .$.C.&.L.0 deci9ie ce re1re9inta .olutionarea
noti3icarii nr.1*31+19.03.,001A0 Curtea o2.erva ca 1ractic0 deci9ia mentionata nu
acorda reclamantei nici un dre1t0 ci doar re.1in;e cererea reclamantei de
re.tituire 4n natura a imo2ilului noti3icat0 tran.mite do.arul noti3icarii catre
!ecretariatul @eneral al Comi.iei Centrale 1entru !ta2ilirea De.1a;u2irilor 4n
vederea anali9arii 1o.i2ilitatii de acordare a de.1a;u2irii de catre in.titutia
im1licata 4n 1rivati9are0 A.#.A.!0 4n conditiile Le;ii .1eciale 1rivind re;imul de
.ta2ilire .i 1lata a de.1a;u2irilor a3erente imo2ilelor 1reluate 4n mod a2u9iv0
1entru imo2ilul noti3icat .i 4ndruma reclamanta ca 1entru cealalta 1arte a
imo2ilului noti3icat0 detinut de Primaria &unici1iului ucure.ti0 .a .e adre.e9e
ace.tei autoritati.
Prin urmare0 e.te ine5acta o2.ervatia tri2unalului care retine ca 1rin conventia
autenti3icat .u2 nr.1)90+,*.09.,0070 reclamanta a tran.mi. 16r6tei dre1tul la
de.1a;u2iri 1entru imo2ilul din ucure.ti0 d..$. nr.1110 .ector 10 dre1t
decur;6nd din art., din Deci9ia nr.///9+,*.09.,007 emi.a de !.C. %. !.A. .i e.te
3undamental ;re.ita .u.tinerea a1elantei 16r6te cum ca dre1tul la de.1a;u2iri
tran.mi. ei nu e.te unul liti;io. 4ntruc6t dre1tul era cert0 .i;ur0 ne.u.ce1ti2il de
conte.tatie .i con.acrat irevoca2il 1rin Deci9ia nr.///9+,*.09.,0070 urmare a
renuntarilor 3acute de reclamanta la dre1tul .u2iectiv dedu. :udecatii 4n do.arul
nr.1)=/*+3+,00) a3lat 1e rolul Tri2unalului ucure.ti .i la dre1tul de a ataca
deci9ia emi.a de !.C. %. !.A. .u2 nr.///9+,*.09.,007.
De alt3el0 4n acord cu re;imul :uridic al 2unului noti3icat detinut 4n 1atrimoniul
!.C. %. !.A. 4n temeiul titlului de 1ro1rietate re1re9entat de certi3icatul de
ate.tare a dre1tului de 1ro1rietate .eria &0= nr.3119+).0=.,007 emi. 4n 2a9a
%.&. nr.'34!1$$1 de &ini.terul A;riculturii0 Padurilor .i De9voltarii Rurale0
.ocietate care a 3o.t 1rivati9ata 4n ,00/0 .i cu re;lementarile continute 4n egea
nr.10!2001 a1lica2ile ca9ului0 re.1ectiv art.,= (devenit art.,9 4n urma
modi3icarilor adu.e le;ii 1rin egea nr.24"!200# .i a re1u2licarii egii
nr.10!20010 te5t ce tre2uie avut 4n vedere 4m1reuna cu Deci9ia nr.*/*+,00* a
Curtii Con.titutionale-0 Curtea retine ca at6t 4n 3orma initiala a le;ii0 c6t .i 4n
3orma ei de du1a re1u2licare .i declararea necon.titutionalitatii art.,9 alin.10
.in;ura com1etenta a !.C. %. !.A. 4n le;atura cu .olutionarea noti3icarii
7
nr.1*31+19.03.,001 trimi.a ei0 era aceea de a .e 1ronunta a.u1ra cererii
reclamantei de a i .e re.titui 4n natura imo2ilul noti3icat0 com1etenta 1e care
acea.ta .i-a re.1ectat-o cum o dovede.te continutul Deci9iei
nr.///9+,*.09.,007.
Alt3el .1u.0 !.C. %. !.A. nici nu avea0 1otrivit le;ii0 nici o com1etenta 4n a
recunoa.te reclamantei vreun dre1t la de.1a;u2iri 1entru imo2ilul noti3icat 1e
care nu l-a re.tituit ace.teia 4n natura0 1otrivit 4ntele;erii intervenite 4ntre ace.te
1arti 1rin conventia autenti3icata .u2 nr.1)*)+,*.09.,007.
A3irm6nd 1rin motivele a1elului .au ca 1rin Deci9ia nr.///9+,*.09.,007 !.C. %.
!.A. ar 3i recuno.cut reclamantei dre1tul la de.1a;u2iri0 admit6nd a.t3el
noti3icarea reclamantei0 a1elanta 16r6ta nu 3ace dec6t .a denature9e voit
continutul actelor :uridice admini.trate 4n cau9a.
Tre2uie mentionat .i ca declaratiile autenti3icate .u2 nr.1)*9+,*.09.,007 .i
nr.1)**+,*.09.,007 au 3o.t date de catre reclamanta 4n conte5tul conventiei 1e
care acea.ta a 4ncheiat-o cu !.C. %. !A.0 autenti3icata .u2 nr.1)*)+,*.09.,0070 .i
1rin care ea a 4ntele. .a renunte la a mai 1retinde ma.ura re1aratorie a re.tituirii
4n natura a imo2ilului noti3icat 3ata de acea.ta .ocietate detinatoare a terenului
.au0 acce1t6nd .a-i recunoa.ca de3initiv .i irevoca2il calitatea de 1ro1rietar
e5clu.iv al terenului .i con.tructiilor0 an;a:6ndu-.e .a nu-i conte.te niciodata 4n
:u.titie calitatea a.t3el recuno.cuta .i nici titlul de 1ro1rietate detinut de !.C. %.
!.A.0 dar .i .a renunte cu titlu onero. la 1rocedurile initiate 1rin care tindea la
redo26ndirea materiala a imo2ilului. Una dintre ace.tea0 mentionata e51re. 4n
conventia 4ncheiata (la 1unctul )- a 3o.t cea :udiciara0 4n revendicarea imo2ilului0
4n do.arul nr.1)=/*+3+,00) a3lat 1e rolul Tri2unalului ucure.ti - !ectia a """-a
Civila0 iar cealalta0 nementionata e51re. 4n aceea.i conventie0 a 3o.t cea a egii
nr.10!20010 4n 1artea .a re3eritoare la re.tituirea 4n natura0 careia 1artile i-au
dat o re9olvare 1rin Deci9ia nr.///9+,*.09.,007 emi.a de !.C. %. !.A.0 de
re.1in;ere a cererii reclamantei de re.tituire 4n natura a imo2ilului ce a 3acut
o2iectul noti3icarii nr.1*31+19.03.,0010 .i 1rin declaratia autenti3icata a
reclamantei de acce1tare a deci9iei .i renuntarea .a de3initiva .i irevoca2ila de a
o ataca 4n :u.titie.
Con.ecintele ace.tei .uite de acte :uridice urmarite .i acce1tate de 1artile
.emnatare au con.tat 4n 2locarea oricaror 1o.i2ilitati ale reclamantei de a mai
invoca .i 1retinde dre1turi a.u1ra imo2ilului noti3icat 4n materialitatea lui0
dre1turi la re.tituirea 2unului 4n natura. Contrar .u.tinerilor a1elantei 16r6te0
ace.te acte :uridice nu au 1rodu. 4n nici un 3el con.ecinta irevoca2ilitatii dre1tului
reclamantei la de.1a;u2iri0 dre1t0 de alt3el0 e5i.tent doar 4n mod 1otential0 ca
vocatie0 4n.cri. 4n le;e0 dar nerecuno.cut ori atri2uit 4n concret reclamantei 1rin
vreo deci9ie a or;anului cu com1etente 4n ace.t .en.0 1otrivit le;ii (art.2$ din
egea nr.10!20010 re1u2licata0 atri2uie com1etente 4n ace.t .en. A.#.A.!-. la
data ce.ionarii ace.tui dre1t catre a1elanta 16r6ta 1rin conventia conte.tata 4n
.1eta.
Dre1t urmare0 1entru ar;umentele aratate0 Curtea nu 1oate 4m1arta.i o1inia
a1elantei 16r6te0 4n .en.ul ca dre1tul la de.1a;u2iri (de creanta- tran.mi. ei cu
titlu onero. 1rin conventia autenti3icata .u2 nr.1)90+,*.09.,007 ar 3i un dre1t
cert0 .i;ur0 ne.u.ce1ti2il de conte.tatie .i0 deci0 neliti;io..
8
Dim1otriva0 Curtea a1recia9a ca dre1tul tran.mi. 16r6tei de catre reclamanta
1rin conventia conte.tata e.te un dre1t e.entialmente liti;io.0 4n 1rivinta lui
1ut6nd 3i con.iderat ca e5i.ta deo1otriva .i 1roce. .i0 im1licit0 conte.tatie a.u1ra
3ondului dre1tului.
Acea.ta 4ntruc6t0 cum .-a aratat de:a0 4n 1atrimoniul cedentei dre1tul tran.mi.
nu e5i.ta. Ceea ce e5i.ta 4n le;atura cu ace.t dre1t e.te doar vocatia le;ala a
cedentei de a-l do26ndi0 ca .u2iect de.tinatar al egii nr.10!2001 - decur;6nd
din calitatea .a 1retin.a de .ucce.oare 4n dre1turi a 3o.tilor 1ro1rietari ai
imo2ilului .ituat la adre.a din ucure.ti0 d..$. nr.101-1110 .ector 1 - .i ca
1er.oana noti3icatoare.
Pentru recunoa.terea ace.tui dre1t0 reclamanta cedenta a initiat 1rocedura egii
nr.10!20010 care con.ta 4n 1arcur;erea o2li;atorie a unei 3a9e admini.trative
de .olutionare a cererii .i0 4n 3unctie de re9ultatul ace.teia0 .i a uneia :udiciare.
Am2ele ace.te 3a9e 1roce.uale intra 4n continutul notiunii de A1roce.A 1e care cel
ce trimite o noti3icare 4n 2a9a egii nr.10!2001 4l initia9a 4n le;atura cu dre1tul
.olicitat 4m1otriva celui din 1artea caruia tre2uie .a vina recunoa.terea dre1tului
- !tatul rom6n0 1rin di3eritele .ale .tructuri .au or;ane.
At6t tim1 c6t dre1tul 1retin. nu a 3o.t 4nca de3initiv recuno.cut 1rintr-o deci9ie
motivata a entitatii 4nve.tite .i chemata 1rin le;e .a .e 1ronunte a.u1ra
noti3icarii ori 1rintr-o hotar6re :udecatorea.ca0 du1a ca90 dre1tul 4n cau9a 4.i
1a.trea9a .tatutul de dre1t di.1utat0 conte.ta2il0 a.adar liti;io..
?m1re:urarea ca0 din ratiuni de celeritate 4n a1licarea egii nr.10!20010 de
evitare a 2locarii rolului .i activitatii in.tantelor :udecatore.ti0 de
de.con;e.tionare a ace.tora0 le;iuitorul a in.tituit cele doua 3a9e ale 1rocedurii
de a1licare a ace.tei le;i0 3a9a admini.trativa .i cea :udiciara0 nu 4n.eamna ca0
di.1ut6ndu-.i dre1tul - 1e care tre2uie .a 4l .u.tina0 .a-l :u.ti3ice .i .a-l
dovedea.ca du1a acelea.i re;uli a1lica2ile 4n 3ata in.tantelor :udecatore.ti - 4n
3ata unitatii detinatoare ori a entitatii 4nve.tita cu .olutionarea noti3icarii0 cel ce a
3ormulat noti3icarea .e a3la cumva A4n a3ara 1roce.uluiA0 du1a cum eronat .u.tine
a1elanta 16r6ta ce identi3ica acea.ta notiune0 1rintr-o inter1retare .tricto .en.u0
doar 3a9ei :uridice de a1licare a egii nr.10!2001 care con.ta 4n .olutionarea
conte.tatiei la deci9ia+di.1o9itia emi.a de entitatea admini.trativa ce
.olutionea9a noti3icarea.
Dim1otriva0 Curtea reaminte.te a1elantei 16r6te ca atunci c6nd a recuno.cut
1lenitudinea de com1etenta in.tantelor :udecatore.ti0 com1etente .a .olutione9e
1e 3ond nu numai conte.tatia 3ormulata 4m1otriva deci9iei+di.1o9itiei de
re.1in;ere a cererilor 1rin care .-a .olicitat re.tituirea 4n natura a imo2ilelor
1reluate a2u9iv0 ci .i actiunea 1er.oanei 4ndre1tatite 4n ca9ul re3u9ului ne:u.ti3icat
al unitatii detinatoare .au al entitatii 4nve.tite0 ?nalta Curte de Ca.atie .i <u.titie0
1rin deci9ia .a BB+,00=0 a invocat ca unul dintre ar;umente .i im1erativul
.olutionarii cau9ei 4ntr-un termen re9ona2il0 con.acrat 1rin art.70 1ar.1 din
Conventia Euro1eana a Dre1turilor 'mului.
'r0 4n.a.i Curtea Euro1eana a Dre1turilor 'mului a .ta2ilit cu titlu con.tant 4n
:uri.1rudenta .a0 creata 4n a1licarea art.7 1ar.1 din acea.ta Conventie .i 4n
conturarea 1rinci1iului .olutionarii cau9ei 4ntr-un termen re9ona2il0 ca 4n notiunea
9
de A1roce.A .e include 4n mod nece.ar .i 3a9a admini.trativa de .olutionare a
cererii0 1reala2ila .e.i9arii in.tantei0 1entru determinarea Aduratei 1roceduriiA.
De.i;ur ca incertitudinea dre1tului la de.1a;u2iri re9ult6nd din necunoa.terea
datei o2tinerii de.1a;u2irilor .i0 mai ale.0 a 1o.i2ilitatii o2tinerii ace.tora0 e.te o
caracteri.tica inerenta0 .1eci3ica dre1tului liti;io. 4n di.1uta 4n .1eta0 nu ea 4n
.ine 3iind cea care a atra. cali3icarea dre1tului ca 3iind liti;io.0 ci .im1la realitate
ca dre1tul anali9at .e a3la A4n 1roce.A. Acea.ta caracteri.tica re1re9inta mai
de;ra2a e3ectul0 con.ecinta naturii liti;ioa.e a dre1tului0 dec6t cau9a ace.tei
naturi.
A1elanta 16r6ta ;re.e.te atunci c6nd0 .im1li3ic6nd rationamentul 1rimei in.tante0
a3irma ca 4n 1rivinta oricarui dre1t - la .ucce.iune .au orice alt dre1t de creanta -
.-ar 1utea conclu9iona ca 1oate re1re9enta un dre1t liti;io.. E5ercitiul
com1aratiei e.te ;re.it 1entru ca ceea ce di3era 3undamental 4ntre dre1tul 4n
cau9a .i dre1tul la .ucce.iune - luat ca e5em1lu de 16r6ta - e.te ca elementul
AaleaA 1rive.te0 4n ca9ul celui dint6i0 4n.a.i e5i.tenta dre1tului0 1e c6nd 4n ca9ul
celui de-al doilea (dre1tul la .ucce.iune- doar momentul c6nd dre1tul devine
e3ectiv0 nee5i.t6nd nici o incertitudine 4n 1rivinta e5i.tentei 4n.a.i a dre1tului de a
mo.teni al unei 1er.oane (nimeni nu traie.te ve.nic-.
Tot a.t3el0 dre1tul liti;io. de creanta din 1re9enta cau9a e.te di3erit .u2.tantial de
dre1tul de creanta din e5em1lul a1elantei 1e care0 de 1ilda0 de2itorul re3u9a .a-l
mai e5ecute (de2itorul nu mai achita creanta- .i care0 4n o1tica a1elantei0 devine
.i el a.t3el liti;io.0 4m1re:urare ce ar e5i.ta 1otential 4n ca9ul oricarui dre1t
.u2iectiv.
Di3erenta 4ntre cele doua .ituatii com1arate de a1elanta e.te ca0 daca 4n 1rivinta
dre1tului tran.mi. ei incertitudinea ori liti;iul 1oarta a.u1ra 4n.e.i e5i.tentei
dre1tului0 4n ca9ul creantei ce nu .e mai achita de catre de2itor0 dre1tul de
creanta e5i.ta0 av6nd un temei conventional0 atitudinea de2itorului ;ener6nd
doar o 1ro2lema de e5ecutare0 de reali9are a dre1tului. De.i;ur ca 4ntr-o a.t3el
de i1ote9a0 .i ace.t dre1t devine liti;io.0 dar elementul AaleaA nu 1oarta dec6t
a.u1ra reali9arii dre1tului.
A.adar0 nu .e 1oate 1une .emnul e;alitatii 4ntre doua .ituatii incom1ara2ile
1entru a demon.tra a2.urdul rationamentului tri2unalului0 care nu e5i.ta0 .i
1entru a tra;e conclu9ii eronate de ;enul ca avocatilor .i :udecatorilor le-ar 3i
inter9i.a 4ncheierea oricarui act :uridic deoarece ar e5i.ta eventualitatea ca orice
dre1t de creanta .a 3ie conte.tat 4n viitor .i deci0 .a devina Aliti;io.A.
A3irm6nd acea.ta0 a1elanta uita ca interdictia le;ala0 1e care .-a dovedit ca ea a
4ncalcat-o la 4ncheierea conventiei cu reclamanta0 nu 1rive.te AdetinereaA de
dre1turi 1otential liti;ioa.e ci0 4n mod .1eci3ic0 v6n9area-cum1ararea de dre1turi
liti;ioa.e0 caracteri.tica dre1tului de a 3i liti;io. tre2uind .a e5i.te la data
4ncheierii actului0 iar nu 4ntr-un eventual viitor.
Ri.cul ne.ati.3acerii unei creante nu tran.3orma creanta 4n.a.i 4ntr-un dre1t
liti;io. a2 initio0 ci 1oate0 eventual0 ;enera caracter liti;io. e5ecutarii ace.teia0
ca9 4n care interdictia re;lementata de art.130$ Cod civil are o a1licatie
10
re.tr6n.a .i devine 3unctionala 1e .e;mentul re9umat la acea.ta 1erioada a
e5i.tentei dre1tului.
De.i;ur ca0 3ata de con.iderentele anterior e51u.e .i 1entru care Curtea
a1recia9a ca 4n mod corect 1rima in.tanta a .ta2ilit ca re1re9inta o ce.iune de
dre1t liti;io. conventia 4ncheiata 4ntre 1artile ace.tei cau9e .i autenti3icata .u2
nr.1)90+,*.09.,0070 .u.tinerea a1elantei 16r6te ca tim1 de 7 ani de la
4ncheierea actului :uridic anali9at nu a luat na.tere nici un liti;iu 1rivind dre1tul la
de.1a;u2iri 4n .1eta 4n contradictoriu cu !tatul rom6n0 nu 1oate con.titui un
ar;ument vala2il0 de natura .a atra;a o alta conclu9ie 4n cau9a.
Pretin96nd li1.a intere.ului reclamantei 4n 1romovarea actiunii0 ar;umentata 1e
li1.a 3olo.ului 1ractic al anularii ce.iunii de creanta0 a1elanta 16r6ta nu 3ace
dec6t .a denature9e din nou continutul actelor :uridice .emnate de reclamanta la
data de ,*.09.,0070 1retin96nd 4n mod nereal .i 4m1otriva 1ro2elor evidente ale
cau9ei ca0 4n ca9ul admiterii actiunii0 4n 1atrimoniul reclamantei .-ar 4ntoarce un
dre1t la care acea.ta a renuntat anterior 4ncheierii conventiei autenti3icate .u2
nr.1)90+,*.09.,007 .i 1rin acte inde1endente de acea.ta.
Curtea reaminte.te a1elantei 16r6te0 ceea ce0 de alt3el0 .i acea.ta .tie0 anume ca
renuntarile 3acute de reclamanta 1rin actele :uridice .emnate la ,*.09.,0070
anterior 4ncheierii conventiei autenti3icate .u2 nr.1)90+,*.09.,0070 au 1rivit
e5clu.iv dre1tul .i 1o.i2ilitatile ace.teia de a 1retinde re.tituirea 4n natura a
imo2ilului ce 3ace o2iectul noti3icarii nr.1*31+19.0,.,0010 nu .i dre1tul de a
4nca.a de la !tatul rom6n de.1a;u2irile cuvenite 1entru acela.i imo2il0 nere.tituit
4n natura.
Ace.t din urma dre1t a 3o.t ce.ionat a1elantei 16r6te 1rin conventia atacata cu
actiune 4n con.tatarea nulitatii0 iar con.ecinta admiterii actiunii e.te aceea a
reintrarii dre1tului 4n 1atrimoniul intimatei reclamante0 3olo. 1ractic care e.te mai
mult dec6t evident0 dar 1e care a1elanta 16r6ta .e .traduie .a 4l ne;e.
A.adar0 intere.ul reclamantei 4n 1romovarea actiunii de 3ata e5i.ta0 iar el e.te
unul le;itim0 actual0 1er.onal .i direct0 a.t3el cum corect a retinut .i 1rima
in.tanta.
De.i;ur0 caracterul eventual al dre1tului decur;6nd din natura .a liti;ioa.a0 nu
cali3ica intere.ul reclamantei 4n 1romovarea actiunii ca 3iind tot unul eventual0
du1a cum eronat a3irma a1elanta.
C6t 1rive.te o2li;atia de ;arantie 1entru Alini.tita 1o.e.iune a lucruluiA0 1e care
a1elanta 16r6ta con.idera ca i-ar datora-o reclamanta0 Curtea arata ca
.anctiunea 1entru 4ncalcarea inca1acitatii .1eciale in.tituite de art.130$ Cod
civil e.te aceea a nulitatii a2.olute0 iar 1otrivit re;imului :uridic .1eci3ic ace.tei
.anctiuni0 nici o 1er.oana nu e.te e5ce1tata de la 1o.i2ilitatea invocarii ei0 a.adar
nici v6n9atorul ce a tran.mi. Aun lucruA 4n temeiul unei conventii de v6n9are-
cum1arare ce 4ncalca o interdictie de ordine 1u2lica0 3ie el .i tinut de ;arantia
contra evictiunii.
?n con.iderarea tuturor ace.tor ar;umente0 Curtea va re.1in;e a1elul declarat ca
ne3ondat0 iar 4n temeiul art.2"4 alin.1 Cod de procedura civila0 Curtea va
11
re.1in;e cererea a1elantei de acordare a cheltuielilor de :udecata con.t6nd 4n
onorariu de avocat 4nca.at de 1ro1ria .ocietate de avocatura 4n care are calitatea
de a.ociat0 dat 3iind ca acea.ta e.te 1artea ca9uta 4n 1retentii care tre2uie .a
.u1orte con.ecintele 1ierderii 1roce.ului.
!ur.a> 1ortal.:u.t.ro
12