Sunteți pe pagina 1din 9

Scoala Gimnaziala FEDERICO GARCA LORCA

An scolar 2014- 2015


Aria curriculara: Lima si comunicar!
Lima s"aniola
#ro$% A&!lina 'i(a!la Ga)ril*
#ro$% Ru+an&ra Dumi,ru
#LA-IFICARE CALE-DARIS.ICA
Clasa a /-a in,!nsi) 01 or!2 sa",%
S!m!s,rul I 0 13 s*",*m4ni 0 54 or!
Nr.
crt. U.I.
CONINUTURI
Tema
Funcii comunicative ale
limbii
Elemente de construcie a
comunicrii
Competene speciice
Nr
.
or
e
!pt"
m#na
Obser
vaii
1 Repaso inicial
1.1 Identificarea sensului global al unui
mesaj
clar articulat, emis cu o vitez normal
2.1 Utilizarea corect a cuvintelor, sunetelor
i
grupurilor sonore apropiate din punct de
vedere fonetic
2.2 Emiterea de mesaje orale simple despre
sine persoane activit!i din universul
imediat
2." #articiparea la interac!iuni verbale pe
$ 1% & 1$
'E#(
22 & 2)
'E#(
2$ 'E#(
& " *+(
teme familiare
2 En la clas!
*R,-.I/-RE (E0-(I+1
Co"ilul &!s"r! sin!2
na!ionalitate
5coala2 activit!i colare,
rela!ii 3ntre colegi
4U.+5II +*0U.I+-(I6E
- e7prima gusturi
E8E0E.(E 9E
+*.'(RU+5IE -
+*0U.I+1RII
-ccentuare i intona!ie
:e7clamativ, interogativ
etc.;
'ubstantivul2 formarea
femininului i a pluralului
:reluare;< pluralul
substantivelor terminate 3n &z
-djectivul posesiv :formele
pentru mai mul!i posesori;
#ronumele personal :forme
accentuate;
1.1 Identificarea sensului global al unui
mesaj clar articulat, emis cu o vitez
normal
1." Recunoaterea ordinii evenimentelor
relatate 3ntr=un te7t scurt
2.1 Utilizarea corect a cuvintelor, sunetelor
i grupurilor sonore apropiate din punct de
vedere fonetic
2.2 Emiterea de mesaje orale simple despre
sine persoane activit!i din universul
imediat
2." #articiparea la interac!iuni verbale pe
teme familiare
".1 Reperarea informa!iile esen!iale dintr=un
te7t citit 3n g>nd
".2 -socierea informa!iilor dintr=un te7t citit
cu o imagine un set de imagini
?.1 Redactarea 3n scris de scurte paragrafe
3n care s cear s ofere detalii personale
*4.4 Producerea de scurte texte pe teme
familiare
12 )= 1@
*+(
1"= 1A
*+(
2@=2?
*+(
2A= "1
*+(
" En casa
*R,-.I/-RE (E0-(I+1
Familia2 membrii familiei ,
activitati zilnice
4U.+5II +*0U.I+-(I6E
- localiza
- cere a da informa!ii
practice
- vorbi de activit!i zilnice
E8E0E.(E 9E
+*.'(RU+5IE -
+*0U.I+1RII
1.1 Identificarea sensului global al unui
mesaj clar articulat, emis cu o vitez
normal
1.2 Reperarea unor informa!ii punctuale
dintr=un scurt mesaj audiat, articulat clar i
rar
2.1 Utilizarea corect a cuvintelor, sunetelor
i grupurilor sonore apropiate din punct de
vedere fonetic
2." #articiparea la interac!iuni verbale pe
teme familiare
$
"=A
.*6
1@= 1?
.*6
1A=21
.*6
6erbe refle7ive uzuale
#repozi!ii a, en, de, desde,
Bacia, Basta
".1 Reperarea informa!iile esen!iale dintr=un
te7t citit 3n g>nd
".2 -socierea informa!iilor dintr=un te7t citit
cu o imagine un set de imagini
*4.4 Producerea de scurte texte pe teme
familiare
? En la call!
*R,-.I/-RE (E0-(I+1
Co"ilul 6i lum!a
7ncon8ur*,oar!2 oraul satul
:cldiri i servicii publice;,
mijloace de
transport:3mbog!ire;
El!m!n,! &! cul,ur* 6i
ci)iliza9i!2 nume de orae,
monumente
4U.+5II +*0U.I+-(I6E
- situa 3n spa!iu
E8E0E.(E 9E
+*.'(RU+5IE -
+*0U.I+1RII
-djectivul demonstrativ
:reluare i completare;
4olosirea verbului estar
:pentru loc;= CaD
-dverbe de loc i de cantitate
8ocu!iuni prepozi!ionale de
loc2 encima de debajo de<
detrEs dedelante de
1.1 Identificarea sensului global al unui
mesaj clar articulat, emis cu o vitez
normal
1.2 Reperarea unor informa!ii punctuale
dintr=un scurt mesaj audiat, articulat clar i
rar
2.1 Utilizarea corect a cuvintelor, sunetelor
i grupurilor sonore apropiate din punct de
vedere fonetic
2." #articiparea la interac!iuni verbale pe
teme familiare
".1 Reperarea informa!iile esen!iale dintr=un
te7t citit 3n g>nd
".2 -socierea informa!iilor dintr=un te7t citit
cu o imagine un set de imagini
*4.4 Producerea de scurte texte pe teme
familiare
12
2?=2F
.*6
2= %
9E+
F=12
9E+
1%= 1$
9E+
En !l circo
*R,-.I/-RE (E0-(I+1
:ni)!rsul "!rsonal2 activit!i
de timp liber :reluare i
3mbog!ire;
4U.+5II +*0U.I+-(I6E
1.1 Identificarea sensului global al unui
mesaj clar articulat, emis cu o vitez
normal
1.2 Reperarea unor informa!ii punctuale
dintr=un scurt mesaj audiat, articulat clar i
$ %= $
I-.
12= 1)
I-.
1$= 2"
- e7prima stri fizice i
sufleteti
- relata activit!i *la trecut
- situa 3n timp
E8E0E.(E 9E
+*.'(RU+5IE -
+*0U.I+1RII
#erfectul simplu al verbelor
neregulate2 dar, poner, poder,
Guerer, tener, venir
Imperativul afirmativ2 verbe
regulate :persoana a II=a
singular i plural;
4olosirea verbului estar :stare
fizic i sufleteasc;
rar
2.1 Utilizarea corect a cuvintelor, sunetelor
i grupurilor sonore apropiate din punct de
vedere fonetic
2." #articiparea la interac!iuni verbale pe
teme familiare
".1 Reperarea informa!iile esen!iale dintr=un
te7t citit 3n g>nd
*4.4 Producerea de scurte texte pe teme
familiare
I-.
% R!)isi;n 1 0 4
1.1 Identificarea sensului global al unui
mesaj
clar articulat, emis cu o vitez normal
2.2 Emiterea de mesaje orale simple despre
sine persoane activit!i din universul
imediat
2." #articiparea la interac!iuni verbale pe
teme familiare
"
2)= "@
I-.
S!m!s,rul al II-l!a 0 1< s*",*m4ni 0 54 or!
Nr.
crt. U.I.
CONINUTURI
Tema
Funcii comunicative ale
limbii
Elemente de construcie a
comunicrii
Competene speciice
Nr.
ore
!ptm#na Observaii
1 Repaso
1.1 Identificarea sensului global
al unui mesaj
clar articulat, emis cu o vitez
normal
2.2 Emiterea de mesaje orale
simple despre
sine persoane activit!i din
universul
imediat
2." #articiparea la interac!iuni
verbale pe teme familiare
"
$=1" 4EHR
En la ni!)!
*R,-.I/-RE (E0-(I+1
/r!m!a2 caracteristici
climatice :reluare i
3mbog!ire;
4U.+5II +*0U.I+-(I6E
- e7prima stri fizice i
sufleteti
- relata activit!i *la trecut
- situa 3n timp
E8E0E.(E 9E
1.1 Identificarea sensului global
al unui mesaj clar articulat, emis
cu o vitez normal
1.2 Reperarea unor informa!ii
punctuale dintr=un scurt mesaj
audiat, articulat clar i rar
2.1 Utilizarea corect a
cuvintelor, sunetelor i grupurilor
sonore apropiate din punct de
vedere fonetic
$
1)=2@ 4EHR
2"= 2A 4EHR
2=) 0-R(
+*.'(RU+5IE -
+*0U.I+1RII
#erfectul simplu al verbelor
neregulate2 dar, poner, poder,
Guerer, tener, venir
Imperativul afirmativ2 verbe
regulate :persoana a II=a
singular i plural;
4olosirea verbului estar :stare
fizic i sufleteasc;
2." #articiparea la interac!iuni
verbale pe teme familiare
".1 Reperarea informa!iile
esen!iale dintr=un te7t citit 3n
g>nd
*4.4 Producerea de scurte texte
pe teme familiare
2 :na =ran a)!n,ura
*R,-.I/-RE (E0-(I+1
Co"ilul 6i lum!a
7ncon8ur*,oar!2 mijloace de
transport:3mbog!ire;
4U.+5II +*0U.I+-(I6E
- e7prima gusturi
- relata activit!i la viitor
E8E0E.(E 9E
+*.'(RU+5IE -
+*0U.I+1RII
-rticolul Botr>t 3n denumiri
geografice
.umeralul cardinal :1@@ = un
milion;
6iitorul simplu al verbelor
neregulate
4olosirea prepozi!iilor2 a, en,
de, Bacia, sin
1.1 Identificarea sensului global
al unui mesaj clar articulat, emis
cu o vitez normal
1.2 Reperarea unor informa!ii
punctuale dintr=un scurt mesaj
audiat, articulat clar i rar
2.1 Utilizarea corect a
cuvintelor, sunetelor i
grupurilor sonore apropiate din
punct de vedere fonetic
2." #articiparea la interac!iuni
verbale pe teme
familiare
".1 Reperarea informa!iile
esen!iale dintr=un te7t citit 3n
g>nd
*4.4 Producerea de scurte texte
pe teme familiare
12
$=1" 0-R(
1)= 2@
0-R(
2"=2A 0-R(
"@ 0-R(= "
-#R
" >?u@ (amr! ,!n=oA
*R,-.I/-RE (E0-(I+1
Co"ilul 6i lum!a
7ncon8ur*,oar!2 4amilia2
Bran
4U.+5II +*0U.I+-(I6E
1.1 Identificarea sensului global
al unui mesaj clar articulat, emis
cu o vitez normal
1.2 Reperarea unor informa!ii
punctuale dintr=un scurt mesaj
$
2@ & 2? -#R
2A -#R & 1
0-I
?= F 0-I
- ini!ia i a 3ncBeia o
convorbire
- relata activit!i la viitor
- situa 3n timp
E8E0E.(E 9E
+*.'(RU+5IE -
+*0U.I+1RII
#ronumele interogativ
.umeral ordinal 1 & 12
6iitorul simplu al verbelor
regulate
audiat, articulat clar i rar
2.1 Utilizarea corect a
cuvintelor, sunetelor i grupurilor
sonore apropiate din punct de
vedere fonetic
2." #articiparea la interac!iuni
verbale pe teme
familiare
".1 Reperarea informa!iile
esen!iale dintr=un te7t citit 3n
g>nd
*4.4 Producerea de scurte texte
pe teme familiare
? B ,C DEu@ Eui!r!s s!r
&! maForG
*R,-.I/-RE (E0-(I+1
Co"ilul 6i lum!a
7ncon8ur*,oar!2 3nsuiri
fizice i morale, ocupa!ii
convorbiri telefonice
4U.+5II +*0U.I+-(I6E
- ini!ia i a 3ncBeia o
convorbire telefonic
- propune, a accepta, a refuza
E8E0E.(E 9E
+*.'(RU+5IE -
+*0U.I+1RII
#ronumele refle7ive
6iitorul simplu al verbelor
neregulate
Imperativul afirmativ2 verbe
neregulate :persoana a II=a
singular i plural;
1.1 Identificarea sensului global
al unui mesaj
clar articulat, emis cu o vitez
normal
1.2 Reperarea unor informa!ii
punctuale dintr=un scurt mesaj
audiat, articulat clar i rar
2.1 Utilizarea corect a
cuvintelor, sunetelor i grupurilor
sonore apropiate din punct de
vedere fonetic
2." #articiparea la interac!iuni
verbale pe teme
familiare
".1 Reperarea informa!iile
esen!iale dintr=un te7t citit 3n
g>nd
*4.4 Producerea de scurte texte
pe teme familiare
$
11=1% 0-I
1F=22 0-I
2%=2$ 0-I
% D! $i!s,a
*R,-.I/-RE (E0-(I+1
Co"ilul 6i lum!a
7ncon8ur*,oar!2 activit!i
pentru timpul liber,
coresponden!
Lum!a $an,as,ic*2
Ipersonaje de basm, desen
animat, film
4U.+5II +*0U.I+-(I6E
- e7prima obliga!ia
E8E0E.(E 9E
+*.'(RU+5IE -
+*0U.I+1RII
#ronumele relativ
#erifraza verbal2 BaD Gue J
infinitiv
-dverbe de cantitate
8ocu!iuni prepozi!ionale de
loc2 dentro defuera de<
1." Recunoaterea ordinii
evenimentelor relatate 3ntr=un te7t
scurt
2.2 Emiterea de mesaje orale
simple despre
sine persoane activit!i din
universul
imediat
2." #articiparea la interac!iuni
verbale pe teme
familiare
".2 -socierea informa!iilor dintr=
un te7t citit cu
o imagine un set de imagini
?.1 Redactarea 3n scris de scurte
paragrafe 3n
care s cear s ofere detalii
personale
?.2 4ormularea 3n scris a unor
sarcini 3n situa!ii
de necesitate imediat
?." Realizarea de scurte descrieri
despre
evenimente, persoane din mediul
familiar,
dup un plan dat
*4.4 Producerea de scurte texte
pe teme
familiare
)
1-5 IUN
F= 12 IU.
) Repaso final 1.1 Identificarea sensului global
al unui mesaj clar articulat, emis
cu o vitez normal
"
1% & 1$ IU.
2.2 Emiterea de mesaje orale
simple despre sine persoane
activit!i din universal imediat
2." #articiparea la interac!iuni
verbale pe teme familiare
*4.4 Producerea de scurte texte
pe teme familiare