Sunteți pe pagina 1din 19

CIG AN III EVALUAREA INTREPRINDERII SEM.

II
TRUE/FALSE
1. Evaluarea intreprinderii nu reprezinta doar stabilirea valorii unor proprietatii sau bunuri din
patrimoniul acesteia, ci si determinarea capacitati firmei de a genera fluxuri (profit, cash-flow etc.) la
dispozitia proprietarului sau.
A!" #
$. %aloarea reprezinta o calitate a unui bun, a unei proprietati sau afaceri, care ii este atribuita
conventional in urma unei &udecati si reprezinta o opinie, nu un fapt.
A!" #
'. (retul este rezultatul negocierii dintre vanzator si cumparator, respectiv suma platita (incasata) pentru
incheierea tranzactiei, are caracter subiectiv, este un fapt intangibil si neverificabil.
A!" )
*. +na din motivatiile pentru care un cumparator doreste sa achizitioneze o afacere este si aceea de a
obtine o rentabilitate obisnuita (prezenta sau asteptata) cu aceasta.
A!" )
,. -upa obiectul supus evaluarii distingem" evaluari bazate pe active (patrimoniale). evaluari bazate pe
venit (randamentul afacerii). evaluari bazate pe comparatia de piata.
A!" )
/. (rocedura de evaluare reprezinta tehnica de evaluare specifica in cadrul fiecarei metode destinate unui
asemenea scop.
A!" #
0. 1etoda activului net de lichidare (A2) reprezinta o varianta a activului net corectat, aplicabila in
cazul incertitudinii continuitatii exploatarii intreprinderii evaluate.
A!" )
3. Evaluarile pe baza activului net corectat (A4), valorii substantiale (%!) sau capitolului permanent
necesar exploatarii (4(E) reprezinta evaluarii combinate.
A!" )
5. 1etodele de evaluare a activelor intangibile sunt din categoriile celor inscrise in abordarea pe baza de
venit, pe baza de costuri si prin comparatia de piata.
A!" #
16. 1etoda comparatiei directe in evaluarea terenurilor este cea mai utilizata si preferata metoda cand sunt
disponibile informatii privind tranzactii compatibile.
A!" #
11. 7n evaluarea cladirilor, procedura costului de inlocuire net (47) reprezinta o varianta folosita in
stabilirea valorii pentru proprietati specializate, care se vand rar si este mai degraba un surogat, un
substitut al valorii de piata.
A!" #
1$. 1etoda actualizarii fluxurilor de lichiditati (-4)) este una din cele mai complexe metode de evaluare
si de o corectitudine medie din punct de vedere teoretic.
A!" )
1'. Abordarea prin comparatia de piata se bazeaza fundamental pe principiul substitutiei care arata ca in
cazul existentei unor alternative, investitorul va prefera cel mai mic pret la riscuri egale.
A!" #
1*. %aloarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata, la data evaluarii,
intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat subiectiv, dupa o
activitate de mar8eting adecvata, in care ambele parti au actionat in cunostinta de cauza, prudent si cu
constrangere.
A!" )
1,. %aloarea afacerii, potrivit definitiei 7%!4, este 9valoarea globala a unei intreprinderi care va
continua sa functioneze si in care repartizarea acestei valori globale a afacerii, pe partile ei
componente, se face functie de contributia lor la afacerea totala, si nu functie de valoarea de
piata insumata a componentelor ei.:
A!" #
1/. !tandardele nationale, desi se refera la problemele specifice ale unei tari, urmaresc corelarea
cu standardele europene si internationale. 7n tara noastra standardele sunt elaborate de 4amera
Auditorilor )inanciari din ;omania (4A);).
A!" )
10. Asociatia ationala a Evaluatorilor din ;omania (AE%A;), este o 9organizatie profesional-
stiintifica, guvernamentala, independenta, patrimoniala, non-profit, avand drept scop
promovarea prin mi&loacele specifice profesiei a metodelor si tehnicilor de diagnostic si de
evaluare a intreprinderilor, partilor de intreprinderi si a altor bunuri, in deplin acord cu
realitatile etapelor dezvoltarii ;omaniei:.
A!" )
13. !tandardele 7nternationale de Evaluare prezinta urmatoarele avanta&e ma&ore"
reflecta cea mai buna practica internationala.
unifica termenii economici utilizati de evaluatori.
asigura coerenta cu !tandardele 7nternationale de 4ontabilitate si de ;aportare
)inanciara si cu cele din !ectorul (ublic.
A!" #
15. (rincipiul contributiei in evaluarea patrimoniala consta in aceea ca valoarea unei parti
componente a unei proprietati<afaceri depinde de cat de mult contribuie aceasta la valoarea
intregului sau de cat de mult reduce valoarea intregului absenta sa.
A!" #
$6. +nul din principiile evaluarii unei intreprinderi consta in aceea ca valoarea este estimata la un
anumit moment de timp si ca ea este, in functie de informatiile cunoscute si previziunile
facute, numai la acel moment de timp.
A!" #
$1. -iagnosticul administrarii sau managementului si cel al resurselor umane in cadrul activitatii
de evaluare a unei firme are drept scop stabilirea modalitatii organizarii si conducerii
intreprinderii, a analizei structurii umane si a capacitatii sale de a participa la realizarea
activitatilor intreprinderii.
A!" #
$$. !inteza diagnosticelor in cadrul procesului de evaluare a unei firme are ca scop prezentarea
concluziilor modalitatii de manifestare a functiilor caracteristice activitatilor intreprinderii
evaluate, rezultate din diagnosticele acestora.
A!" #
$'. Evaluarile de intreprinderi sunt solicitate si efectuate, in mod uzual, pentru stabilirea valorii de
piata ca baza de evaluare, conform prevederilor din !tandardul 7nternational de Evaluare 1
(7%! 1). Atunci cand sunt folosite alte baze de evaluare, sunt aplicabile prevederile din acelasi
standard (7%! 1), cu explicatiile si clarificarile adecvate.
A!" )
$*. Evaluarea unei intreprinderi vizeaza stabilirea valorii afacerii la un moment dat, masurarea
avutiei (bogatiei) reale si a potentialului acestei intreprinderi de a-si mari bogatia in perioada
urmatoare.
A!" #
$,. (otrivit !tandardelor 7nternationale de Evaluare, evaluarile de intreprinderi pot fi necesare
pentru mai multe utilizari posibile care includ achizitionari si vanzari de intreprinderi
individuale, fuziuni, evaluarea participatiilor detinute de actionari si altele asemanatoare.
A!" #
$/. 7n evaluarea unei intreprinderi premisa continuitatii activitatii reprezinta o alternativa la
premisa lichidarii. Adoptarea premisei continuitatii activitatii permite ca intreprinderea sa fie
evaluata la o valoare mai mare sau mai mica decat valoarea ei de lichidare si este neesentiala
pentru estimarea valorii de piata a intreprinderii.
A!" )
$0. Evaluarea activelor necorporale este de competenta evaluatorului de intreprindere datorita
faptului ca in marea ma&oritate a cazurilor, valoarea acestora este legata de o intreprindere care
utilizeaza aceste active.
A!" #
$3. 7n -irectivele +niunii Europene /3<1,1<EE4 si 03<//6<EE4, din clasa activelor necorporale
fac parte"
1.4ostul cercetarii si dezvoltarii.
$.4oncesiuni, patente (brevete de inventie), licente, marci comerciale.
'.)ondul comercial (goodwill-ul) in sensul de orice intangibil achizitionat pentru
a da valoare societatii comerciale.
A!" #
$5. (entru evaluarea terenului se utilizeaza numai urmatoarele proceduri" 1) metoda comparatiei
directe. $) metoda repartizarii (alocarii). ') metoda extractiei. *) metoda parcelarii.
A!" )
'6. %aloarea reziduala (%;) a unei firme este deci valoarea acesteia in perioada de previziune ne-
explicita(care este caracterizata fie de date si informatii esentiale care sunt indisponibile, fie
sunt putin credibile,iar durata sa este de la ultimul an al perioadei explicite la infinit).
A!" #
'1. (erioada de analiza a multiplicatorilor in cadrul abordarii prin piata pentru evaluarea
intreprinderii trebuie sa fie, desigur, o perioada apropiata de data evaluarii, optiunile putand
avea in vedere" media ultimilor 1$ luni, ultimul an fiscal, media ponderata a ultimilor '-, ani
(&ustificat pentru ramurile cu o evolutie ciclica), estimarea pentru anul in curs etc.
A!" #
'$. Evaluatorul de intreprindere este o persoana care, in afara de o buna reputatie, trebuie sa
indeplineasca o serie de conditii necesare intrarii sale libere in cadrul profesiei de evaluator.
Astfel, este necesar sa demonstreze urmatoarele" 1.calificare corespunzatoare, obtinuta printr-
o forma de invatamant recunoscuta si indeplinirea oricaror cerinte legate de lucrarile pe care le
executa (de natura etica, legala, contractuala etc). $.competenta si experienta corespunzatoare
in domeniul in care este specializat si in zona sa geografica de actiune. '. asigurare
profesionala adecvata responsabilitatilor anga&ate.
A!" #
''. %aloarea, in principiu, reflecta rezultatul unei &udecati de valoare, care se bazeaza pe o apreciere, pe
analize, calcule sau expertize.
A!" #
'*. Elementele economice bazate pe raritate reprezinta, un criteriu obiectiv in evaluarea intreprinderii.
A!" )
',. Elementele economice bazate pe sinergie reprezinta un criteriu subiectiv in evaluarea intreprinderii.
A!" #
'/. Evaluarile bazate pe active (patrimoniale) fac parte din categoria evaluarilor clasificate dupa pozitia
evaluatorului.
A!" )
'0. Evaluarile pentru proprietarii afacerii fac parte din categoria evaluarilor clasificate dupa scopul
(obiectivul) evaluarii.
A!" )
'3. Abordarea pe baza de active presupune evaluarea individuala a tuturor activelor si datoriilor firmei
pentru a obtine activul brut.
A!" )
'5. %aloarea unei intreprinderi vizeaza stabilirea valorii afacerii la un moment dat, masurarea avutiei
(bogatiei) reale si a potentialului acesteia de a-si mari bogatia in perioada urmatoare.
A!" #
*6. 7n cadrul metodei -4) actualizarea presupune o perioada explicita de previziune si o valoare reziduala
(perioada nonexplicita).
A!" #
*1. 2ogica abordarii pe baza de active se intemeiaza pe faptul ca un cumparator nu va plati pentru o
proprietate (afacere) mai mult decat l-ar costa sa creeze o entitate cu o utilitate echivalenta.
A!" #
*$. 1odelul de crestere =ordon se foloseste in evaluarea intreprinderii cand este previzionata o dinamica
stabila (constanta) a profitului net.
A!" #
*'. Abordarea prin comparatie se bazeaza pe un proces logic in care valoarea de piata se obtine prin
analiza tranzactiilor cu diferite intreprinderi.
A!" )
**. 7n evaluarea cladirilor, procedura costului de inlocuire net (47) reprezinta o varianta folosita in
stabilirea valorii pentru proprietati specializate, care se vand rar si este mai degraba un surogat, un
substitut al valorii de piata.
A!" #
*,. Evaluatorul de intreprindere este o persoana care, in afara de o buna reputatie, trebuie sa
indeplineasca o serie de conditii necesare intrarii sale libere in cadrul profesiei de evaluator.
Astfel, este necesar sa demonstreze urmatoarele" 1.calificare corespunzatoare, obtinuta printr-
o forma de invatamant recunoscuta si indeplinirea oricaror cerinte legate de lucrarile pe care le
executa (de natura etica, legala, contractuala etc). $.competenta si experienta corespunzatoare
in domeniul in care este specializat si in zona sa geografica de actiune. '. asigurare
profesionala adecvata responsabilitatilor anga&ate.
A!" #
*/. Evaluarile pentru proprietarii afacerii fac parte din categoria evaluarilor clasificate dupa scopul
(obiectivul) evaluarii.
A!" )
MULTIPLE CHOICE
1. -in organismele enumerate in continuare, unul nu are atributii in sfera evaluarii patrimoniale"
a. Asociatia ationala a Evaluatorilor din ;omania (AE%A;).
b. 4orpul Expertilor 4ontabili si 4ontabililor Autorizati din ;omania (4E44A;).
c. 4amera Auditorilor )inanciari din ;omania.
d. Agentia de %alorificare a Activelor >ancare (A%A>).
A!" -
$. !e cunosc urmatoarele date"
- Activ cori&at ? 16.666 lei.
- -atorii totale din bilantul economic ? *.666 lei.
- -atorii pe termen lung ? $.666 lei.
4at reprezinta activul net cori&at@
a. /.666 lei.
b. *.666 lei.
c. 3.666 lei.
d. $.666 lei.
e. 1$.666 lei.
A!" A
'. +na din metodele enumerate in continuare nu se utilizeaza in evaluarea activelor intangibile"
a. metoda costului de cumparare.
b. metoda economiei de redeventa.
c. metoda economiei de costuri.
d. metoda avanta&ului de profit.
e. metoda aproximarii.
A!" E
*. !tabilirea diagnosticului unei intreprinderi vizeaza mai multe scopuri. +nul din cele enumerate nu
corespunde realitatii"
a. a&uta la intelegerea factorilor economici care influenteaza situatia sectorului de activitate si
a intreprinderii.
b. a&uta la cunoasterea regulilor concurentiale ale sectorului din care face parte intreprinderea.
c. a&uta la determinarea oportunitatilor, riscurilor, punctelor forte si slabe, in prezent si in
viitor.
d. a&uta la integrarea rezultatelor in reprezentarea sintetica (sau modelul) cautata de
investitori.
e. a&uta la formarea unei imagini de ansamblu asupra intreprinderii, fara ca informatiile
respective sa fie utilizate in metodele de evaluare folosite.
A!" E
,. %aloarea este creata prin interactiunea a * factori economici interdependenti. +nul din factorii
enumerati nu se incadreaza in aceasta categorie"
a. puterea de cumparare a celor ce doresc sa achizitioneze bunuri.
b. utilizatorul unui bun.
c. raritatea bunului.
d. dorinta cumparatorilor.
e. utilitatea unui bun.
A!" >
/. u reprezinta principiu fundamental de evaluare"
a. principiul anticiparii.
b. principiul substitutiei.
c. principiul schimbarii.
d. principiul izolarii.
e. principiul cererii si ofertei.
A!" -
0. -iagnosticul financiar-contabil are ca obiectiv"
a. aprecierea credibilitatii relatiilor financiar-contabile ale firmei cu alti furnizori sau clienti.
b. estimarea starii de sanatate tehnico-economica a firmei.
c. examinarea structurii tehnico-economice si financiare a firmei.
d. aprecierea fiabilitatii datelor cuprinse in situatiile financiare ale firmei.
e. investigarea relatiilor financiare ale firmei cu autoritatile publice.
A!" -
3. >ilantul economic al unei intreprinderi supuse evaluarii se prezinta astfel"
- activ cori&at ? $3.666 lei.
- pasiv cori&at ? $3.666 lei.
- datorii totale ? 3.666 lei.
4at va fi valoarea patrimoniala (activul net corectat) pentru aceasta intreprindere @
a. $6.666 lei.
b. $,.666 lei.
c. '.,66 lei.
d. $$.*66 lei.
e. '/.666 lei.
A!" A
5. -istingem" a) evaluari administrative. b) evaluari economice. c) evaluari contabile dupa urmatorul
criteriu"
a. beneficiarul evaluarii.
b. pozitia evaluatorului.
c. scopul evaluarii.
d. metodele de evaluare utilizate.
e. obiectul supus evaluarii.
A!" 4
16. Aptiunea unui vanzator de a vinde o intreprindere nu este determinata de"
a. scaderea nivelului afacerii (a cotei de piata detinute).
b. nevoia urgenta de lichiditati.
c. consideratii politice si sociale.
d. degradarea con&uncturii economice.
e. modificarea tipului de proprietate.
A!" 4
11. -iferenta dintre valoarea adaugata, pe de o parte si cheltuielile cu personalul si cele legate de impozite
si taxe, pe de alta parte reprezinta"
a. rezultatul exploatarii.
b. rezultatul net al exercitiului.
c. excedentul sau deficitul brut al exploatarii.
d. capacitatea de autofinantare.
e. fondul de rulment.
A!" 4
1$. !a se determine valoarea unei intreprinderi prin metoda capitalizarii profitului cunoscand urmatoarele
date"
- profitul net ? *6.666 lei.
- rata de capitalizare ? $,B.
a. 1./66.666 lei.
b. 1.666.666 lei.
c. /$,.666 lei.
d. 166.666 lei.
e. 1/6.666 lei.
A!" E
1'. !a se determine trezoreria cunoscand"
- fondul de rulment ();) ? 1$.566 lei.
- necesarul de fond de rulment ();) ? *.566 lei"
a. 3.666 lei.
b. *.666 lei.
c. 1$.666 lei.
d. 1*.666 lei.
A!" A
1*. Abordarea prin comparatie se bazeaza pe un proces logic in care valoarea de piata a unei intreprinderi
se obtine prin analiza tranzactiilor cu intreprinderi similare si relevante. 4are din aspectele enumerate
nu se refera la atributul de relevant"
a. dorintele cumparatorului potential.
b. asteptarile cumparatorului potential.
c. gradul de risc preluat prin investitia in firma respectiva.
d. lichiditatea investitiei.
e. elemente cantitative si calitative ce se refera la proprietarul intreprinderii.
A!" E
1,. 1etoda actualizarii fluxului de lichiditati (-iscounted 4ash )low C -4)) reprezinta"
a. o metoda pe baza de comparatie de piata.
b. o metoda pe baza de venit.
c. o metoda pe baza de active.
d. o metoda din categoriile a) si b) enumerate anterior.
e. o metoda din categoriile b) si c) enumerate anterior.
A!" >
1/. (entru dobandirea carei calitati profesionale in domeniul economico-financiar, s-a decis prin D=-
1131<155/ si D=-,/$<$666, sustinerea unei probe de examen la disciplina 9Evaluare economica si
financiara a intreprinderii: @
a. de expert contabil si contabil autorizat cu studii superioare.
b. numai de contabil autorizat cu studii superioare.
c. numai de expert contabil.
d. de contabil autorizat cu studii medii.
e. de consultant fiscal.
A!" A
10. 4are va fi valoarea de actualizare a unei unitati monetare in conditiile unei rate de actualizare de 1$B,
cand peste ' ani respectiva unitate monetara valoreaza 1,*6*5$3 @
a. 1 unitate monetara.
b. 1,1 unitati monetare.
c. 1,1$ unitati monetare.
d. 1,11$ unitati monetare.
e. 1,161$ unitati monetare.
A!" A
13. 7n evaluarea terenurilor nu se utilizeaza una din metodele enumerate in continuare"
a. metoda proportiei.
b. metoda valorii reziduale.
c. metoda insumarii costurilor reziduale.
d. metoda comparatiei directe.
e. metoda capitalizarii rentei (chiriei).
A!" 4
15. -repturile personale de posesiune asupra unor terenuri, constructii, obiecte fizice, alte bunuri
reprezinta conceptul de"
a. costul unui bun.
b. pret al unui bun.
c. proprietatea asupra unui bun.
d. piata unui bun.
e. valoarea unui bun.
A!" 4
$6. !e cunosc urmatoarele date"
- cifra de afaceri (4A) ? ,.666 lei.
- profit brut ? /66 lei.
- profit net ? *,6 lei.
- excedentul brut din exploatare (E>E) ? 066 lei.
- capital propriu ? 1./66 lei.
4at reprezinta rata rentabilitatii financiare@
a. 5B
b. $3,1$,B
c. *',0,B
d. 1$B
e. '0,,B
A!" >
$1. ;atele, coeficientii, indicii sau diferite norme sau baremuri utilizate in evaluarea patrimoniala
reprezinta"
a. instrumentar tehnico-economic.
b. programe economico-financiare.
c. atribute profesionale.
d. norme profesionale.
e. principii de conduita profesionala.
A!" A
$$. !tarea de sanatate financiara a unei intreprinderi nu se apreciaza prin indicatori privind"
a. oportunitati financiare.
b. echilibrul financiar.
c. cresterea activitatii.
d. rentabilitatea.
e. riscuri financiare.
A!" A
$'. 1otivatia unui cumparator de a cumpara o intreprindere nu poate fi determinata de"
a. dorinta de a-si consolida pozitia pe piata.
b. dorinta de a se orienta catre acest tip de investitie, foarte nesigura si foarte putin
profitabila.
c. intensificarea procesului de integrare pe verticala.
d. diversificarea activitatii pentru diminuarea riscului.
e. initierea unei afaceri noi.
A!" >
$*. !tarea de spirit care-i ofera unui expert evaluator exprimarea unei opinii neafectate de influente care
pot compromite rationamentul profesional tine de o anumita norma de comportament profesional a
acestui specialist. 4are este aceasta@
a. dobandirea competentei profesionale a expertului evaluator.
b. mentinerea competentei profesionale a expertului evaluator.
c. secretul profesional al expertului evaluator.
d. independenta expertului evaluator.
e. toate normele enumerate anterior.
A!" -
$,. 7n ce an s-a constituit Asociatia ationala a Evaluatorilor din ;omania (AE%A;) @
a. in 1556.
b. in 155$.
c. in 155,.
d. in 1531.
e. in $666.
A!" >
$/. u reprezinta moment (situatie) care necesita evaluarea unei intreprinderi"
a. achizitii de intreprinderi.
b. ma&orari de capital social.
c. fuziuni de intreprinderi.
d. divizarea unei intreprinderi in unitati mai mici.
e. cand trece de la un anumit prag al cifrei de afaceri la unul superior.
A!" E
$0. u face obiectul diagnosticelor urmatoarea functie a intreprinderii"
a. functia administrarii sau a managementului.
b. functia &uridica.
c. functia comerciala.
d. functia tehnica de exploatare.
e. functia privitoare la servicii si activitati conexe.
A!" E
$3. ;aportul dintre excedentul brut din exploatare si cifra de afaceri reprezinta"
a. rata mar&ei nete.
b. rata mar&ei exploatarii.
c. rata randamentului activelor (prin prisma rezultatului net).
d. rata randamentului activului (prin prisma cash-flow-ului global).
e. rata rentabilitatii capitalului propriu.
A!" >
$5. 2ichiditatea generala reprezinta"
a. o rata de rotatie.
b. o rata de structura a pasivului.
c. un raport intre datorii curente si active circulante.
d. o rata de sinteza.
e. o rata de structura a activului.
A!" -
'6. u reprezinta metoda de evaluare a activelor necorporale"
a. metode inscrise in abordarea pe baza de venit.
b. metode inscrise in abordarea bazata pe costuri.
c. metode patrimoniale.
d. metode inscrise in abordarea prin comparatii de piata.
e. metodele enumerate la punctele a) si b).
A!" 4
'1. 4at reprezinta lichiditatea generala a unei intreprinderi cunoscand urmatoarele informatii"
- active imobilizate ? *6.666 lei.
- active circulante ? $6.666 lei.
- datorii sub un an ? 1,.666 lei.
a. 1,''.
b. $,//.
c. *.
d. 6,,.
e. $.
A!" A
'$. !oldul clientilor la '1 decembrie $665 era de 1,.'0, lei, iar rula&ul creditor anual al acestora este de
13/.1,6 lei. 4are a fost durata in zile a incasarii clientilor @
a. 16 zile.
b. *6 zile.
c. ,6 zile.
d. 166 zile.
e. '6 zile.
A!" E
''. ;elatia
( )
n
i + 1
1
reprezinta
a. rata de capitalizare.
b. factor de actualizare
c. rata de actualizare.
d. nici una din ratele si factorul enumerate la punctele a),b) si c).
A!" >
'*. (rintre cei neinteresati de specificul activitatii de evaluare pot fi avuti in vedere"
a. orice investitor detinator de capital.
b. bancile.
c. actionarii sau asociatii.
d. entitati de binefacere.
A!" -
',. 4e tip de valoare diferita de valoarea de piata nu se utilizeaza in evaluare"
a. valoare de utilizare(value in use).
b. valoare de investitie sau subiectiva (investment value).
c. valoarea de exploatare continua(going concern value ).
d. valoare de referinta obiectiva.
A!" -
'/. 4are din factorii enumerati reprezinta factori interni ce influenteaza valoarea firmei@
a. politica de dividend.
b. cresterea economica la nivel national.
c. evolutia la nivel de ramura.
d. rata dobanzii.
A!" A
'0. 4are din standardele enumerate reprezinta standarde de aplicatie in evaluare@
a. = 1 Evaluarea proprietatilor imobiliare.
b. = $ Evaluarea pentru inchiriere<leasing.
c. = ' Evaluarea instalatiilor, masinilor si echipamentelor.
d. 7%A 1 Evaluarea pentru raportarea financiara.
A!" -
'3.
4e aspecte de profil nu se urmaresc in cadrul diagnosticului &uridic@
a. cele de Drept fiscal;
b. cele de organizare a muncii .
c. cele de Drept civil;
d. cele de Drept comercial;
A!" >
'5.
4are din ratele enumerate sunt rate de rotatie@
a. %iteza de rotatie a creantelor comerciale.
b. )inantarea stabila a imobilizarilor.
c. )inantarea proprie a imobilizarilor.
d. 2ichiditatea restransa.
A!" A
*6. -upa criteriul ce se refera la beneficiarul evaluarii nu distingem:
a. evaluari pentru proprietarii afacerii sau proprietatii in vederea stabilirii baze de
negociere pentru vanzare.
b. evaluari pentru institutii sau organisme publice.
c. evaluari pentru institutii financiar-bancare si fiscale.
d. evaluari administrative.
A!" -
*1. 4alea generala de &udecare a valorii definite reprezinta"
a. metoda.
b. abordare.
c. procedura.
d. indicator.
A!" >
*$.
(roprietatea intelectuala reprezentand cunostinte articulate ce dau nastere la drepturi de
proprietate, iar din aceasta categorie nu fac parte"
a. brevetele de inventii.
b. drepturi de autor.
c. secretele institutionale.
d. marcile.
A!" 4
*'. 4are din elementele enumerate nu reprezinta tipuri de venituri utilizate in cadrul acestei
abordari@
a. profitul.
b. valoarea adaugata.
c. dividendul.
d. cash-flow-ul.
A!" >
**. u reprezinta criteriu in functie de care se selecteaza intreprinderile pentru a asigura cerintele
9similaritate: si 9relevanta: precizate in standardele de evaluare in vederea folosirii
comparatiei de piata "
a. domeniul de activitate .
b. caracteristici calitative .
c. caracteristici nationale.
d. caracteristici cantitative.
A!" 4
*,. !pecificatiile misiunii de evaluare nu includ urmatoarele elemente"
a. destinatia vizata a evaluarii si orice limitare legata de aceasta, identificarea oricarui
colaborator si a contributiei acestuia.
b. o identificare a drepturilor de proprietate (proprietar unic, societati comerciale,
participatii) care vor fi evaluate.
c. o definitie a bazei sau tipului de valoare cerut sau necerut.
d. identificarea proprietatii imobiliare, a bunurilor mobile (masini, instalatii,
echipamente), a intreprinderii sau a altei proprietati.
A!" 4
*/. 4are din standardele enumerate reprezinta !tandard de (ractica in Evaluare@
a. = $ Evaluarea pentru inchiriere<leasing.
b. 7%! ' ;aportarea evaluarii.
c. 7%! $ >aze de evaluare diferite de valoarea de piata.
d. 7%! 1 %aloarea de piata C baza de evaluare.
A!" A
*0. u reprezinta membrii AE%A;@
a. membri fondatori, persoane fizice si persoane &uridice.
b. membri titulari, experti evaluatori persoane fizice.
c. membri externi, persoane fizice si &uridice.
d. membri experti evaluatori interni, persoane fizice.
A!" 4
*3. (rincipalele standarde de evaluare nu vizeaza"
a. valoarea de piata.
b. evaluarea pentru garantarea creditelor, ipoteci si ga&uri.
c. categorii de valori in afara valorii de piata.
d. valori optionale,obligatorii sau combinate
A!" -
*5. u reprezinta principiu fundamental in evaluare"
a. (rincipiul anticiparii.
b. (rincipiul schimbarii.
c. (rincipiul substitutiei.
d. (rincipiul regularitatii.
A!" -
,6.
u reprezinta elemente componente ale functiei tehnice de exploatare "
a. analiza impactului tehnologiei utilizate asupra mediului ambiant.
b. starea si performanta mi&loacelor din sectorul public.
c. capacitatea de productie si gradul ei de determinare.
d. activitatea de cercetare si dezvoltare.
A!" >
,1. Aptiunea de a vinde o intreprindere privata poate fi determinata de"
a. nevoia urgenta de lichiditati.
b. accentuarea procesului de privatizare a intreprinderilor proprietate publica din economie.
c. imbunatatirea con&uncturii economice.
d. consideratii tactice.
A!" A
,$. 1otivatia de a cumpara o firma este determinata de"
a. dorinta de a-si consolida pozitia pe piata.
b. restrangerea unei afaceri.
c. obtinerea unei rentabilitati acceptabile.
d. divizarea unei firme mari.
A!" A
,'. Absorbirea unei firme care are o retea comerciala importanta reprezinta"
a. elemente economice bazate pe raritate.
b. elemente economice bazate pe sinergie.
c. elemente psihologice.
d. elemente sociale.
A!" >
,*. u reprezinta criteriu de clasificare a evaluarilor intreprinderii"
a. obiectul supus evaluarii.
b. scopul (obiectivul) evaluarii.
c. beneficiarul evaluarii.
d. pozitia evaluatului.
A!" -
,,. u reprezinta metode de evaluare potrivit clasificatiei utilizate de 4E44A;"
a. 1etode de evaluare in situatii comune.
b. 1etode de evaluare prin rentabilitate.
c. 1etode de evaluare patrimoniale.
d. 1etode de evaluare in situatii particulare.
A!" A
,/. 1etode in evaluarea firmei presupune"
a. cale generala de &udecata.
b. tehnica de evaluare specifica.
c. formula de calcul intr-o anumita situatie a evaluarii.
d. set metodologic principial utilizat intr-o anumita abordare.
A!" -
,0. ;eprezinta metoda de evaluare a activelor intangibile"
a. 1etoda parcelarii.
b. 1etoda extractiei.
c. 1etoda costului de inlocuire net (47).
d. 1etoda economiei de redeventa.
A!" -
,3. 4onstituie metoda de evaluare a terenurilor"
a. 1etoda capitalizarii rentei (chiriei) de baza.
b. 1etoda costului de reconstructie net.
c. 1etoda avanta&ului de profit.
d. 1etoda contributiei la variatia profitului.
A!" A
,5. (rocedura costului de inlocuire net (47) pentru cladiri"
a. reprezinta o abordare prin comparatie.
b. o metoda ce corespunde celei mai bune utilizari (41>+) a cladirii.
c. un substitut (un surogat) al valorii de piata.
d. o procedura bazata pe venit.
A!" 4
/6. u se foloseste drept element de referinta in abordarea pe baza de venit in evaluarea firmei"
a. valoarea adaugata.
b. profitul net.
c. cash-flow-ul.
d. dividendele.
A!" A
/1. ;aportul dintre cursul bursier al unei actiuni, pe de o parte si suma dintre dividendul platit si profitul
nerepartizat, pe de alta parte, reprezinta"
a. rata de actualizare.
b. rata de capitalizare.
c. multiplicatorul (E;.
d. rata neutra de plasament.
A!" 4
/$. u reprezinta etapa in aplicarea metodei -4)"
a. stabilirea ipotezelor de previziune.
b. stabilirea parametrilor-cheie.
c. reanalizarea concluzilor diagnosticuluiintreprinderii.
d. ignorarea duratei de previziune.
A!" -
/'. -intre datele generale necesare a fi obtinute despre intreprinderile comparabile cu cea evaluata, una nu
este adevarata"
a. ramura si subramura de activitate.
b. structura actionariatului.
c. dimensiunea firmei.
d. anul infiintarii firmei.
A!" -
/*. 1etodologia de evaluare prin comparatia cu tranzactii de pachete minoritare (actiuni de firme cotate)
nu cuprinde urmatorul punct"
a. conceptul de multiplicatori (rate de valoare).
b. perioada de analiza a multiplicatorilor.
c. selectarea multiplicatorilor.
d. eliminarea nivelului multiplicatorului considerat.
A!" -
/,. 7n viziunea 4E44A; utilizarea metodei comparatiei cu vanzari de firme necotate nu necesita"
a. stabilirea previziunii beneficiilor si actualizarea lor cu rata obligatiunilor de stat pe termen
lung.
b. stabilirea duratei de acoperire medie a intreprinderilor de marimi comparabile.
c. calcularea valorii intreprinderii.
d. calculul valorii reziduale a intreprinderii.
A!" -
//. 4are este formula corecta de calculare a valorii (inclusiv pentru o intreprindere) in viziunea lui Alfred
1arshall@
a. %aloarea ? ;ata dobanzii<%enit.
b. %aloarea ? ;ata de capitalizare<%enit.
c. %aloarea ? 1ultiplicator<%enit.
d. %aloarea ? %enit<;ata de capitalizare.
A!" -
/0. )ormula corecta de calcul a valorii intreprinderii prin metoda capitalizarii profitului (%cp) este (unde d
- rata actuala a dobnazii, 4 - rata de capitalizare, ( - profit net.)"
a. %cp ? d<(.
b. %cp ? (<d.
c. %cp ? 4<(.
d. %cp ? (<4.
A!" -
/3. )ormula corecta de calcul a valorii intreprinderii (%cp) dupa modelul de crestere =ordon este"
a. %cp ? (<g.
b. %cp ? (<(g-c).
c. %cp ? (g-c)<(.
d. %cp ? (<(c-g). (unde g ? rata de crestere constanta. ( ? profit net. c ? rata de
capitalizare)
A!" -
/5. )ormula corecta de calcul a indicatorului bursier (E; ((rice Earnings ;atio) pentru intreprinderi
cotate la bursa este"
a. (E; ? capital propriu<numar de actiuni.
b. (E; ? dividend platit< cursul bursier al unei actiuni.
c. (E; ? profit nerepartizat<cursul bursier al unei actiuni.
d. (E; ? cursul bursier al unei actiuni<(dividend platit E profit nerepartizat).
A!" -
06. )ormula corecta de calcul a valorii intreprinderii dupa metoda actualizarii fluxului de lichiditati (-4))
luand in calcul investitia de reinnoire (mentineri) (7r) si valoarea reziduala (%r) este"
a.
.
) t 1 (
%
) t 1 (
7 4)
%
n
r
n
1 i
n
r
) -4) (
+
+
+
+
=

=
b.
.
) t 1 (
%
) t 1 (
7 4)
%
n
r
n
1 i
n
r
) -4) (
+
+
+

=
c.
.
) t 1 (
%
) t 1 (
7 4)
%
n
r
n
1 i
n
r
) -4) (
+

=
d.
.
) t 1 (
%
) t 1 (
7 4)
%
n
r
n
1 i
n
r
) -4) (
+

+
+
=

=
A!" >
01. u reprezinta exemplu de rata financiara utilizata in abordarea bazata pe comparatia de piata folosita
in evaluarea intreprinderii"
a. coeficientul (E;.
b. cost actiuni<pret actiuni.
c. pret actiuni<activ net pe actiune.
d. pret actiuni<cifra de afaceri pe actiune.
A!" >
0$. !e cunosc urmatoarele date" profitul ne (() al unei intreprinderi ? $66.666 lei. rata de capitalizare ?
1,B. %aloarea intreprinderii dupa metoda capitalizarii profitului este"
a. '.666.666 lei.
b. 1.'''.''' lei.
c. 0,6.666 lei.
d. '66.666 lei.
A!" >
0'. 7n cazul unei firme pentru care se previzioneaza o dinamica stabila (constatnta) a profitului net se
cunosc urmatoarele date" profitul net ? 166.666 lei. rata de capitalizare (c) ? $6B. rata de crestere
constanta (g) ? 16B. %aloarea intreprinderii prin capitalizarea profitului (%cp) dupa modelul de
crestere =ordon este"
a. $.666.666 lei.
b. 1.,66.666 lei.
c. 1.666.666 lei.
d. '''.''' lei.
A!" 4
0*. !e cunosc urmatoarele informatii despre o societate comerciala cotata la bursa" cursul bursier al unei
actiuni ? 166 lei. dividendt platit pentru o actiune ? 1, lei. profit nerepartizat aferent unei actiuni ? 16
lei. 4oeficientul (E; este de"
a. *.
b. 16.
c. /,//.
d. $6.
A!" A
0,. !e cunosc urmatoarele date"
- Activ cori&at ? 16.666 lei.
- -atorii totale din bilantul economic ? *.666 lei.
- -atorii pe termen lung ? $.666 lei.
4at reprezinta activul net cori&at@
a. /.666 lei. c. 3.666 lei.
b. *.666 lei. d. $.666 lei.
A!" A