Sunteți pe pagina 1din 4

ORIGEN

c. 185 - 254-255
Viaa. Origen se nate, probabil, la Alexandria, n jurul anului 185, dintr-o veche failie cretin!. "uele s!u care
nsean! #n!scut din $orus% atest! c! failia sa era de nea egiptean. &l era cel ai are din ' fra(i. )at!l s!u, *eonida,
un cretin nv!(at i foarte evlavios, i-a dat educa(ia coplet! a tipului, adic! instruc(ia profan! eleentar! i pe cea
religioas! cretin!. Atosfera religioas! din failie i geniul s!u personal au f!cut din Origen un t+n!r fanatic pentru
credin(! i pentru interpretarea coplex! a ,f. ,cripturi. *eonida, fericit, i s!ruta pieptul noaptea, c+nd Origen dorea. -n
tipul persecu(iei lui ,eptiiu ,ever, c+nd *eonida a urit artir, Origen a dorit profund s! ia i el cununa artiric!,
lucru care s-ar fi nt+plat, dac! aa sa nu i-ar fi ascuns toate hainele, ca s! nu poat! iei din cas!. .ar scrie tat!lui s!u
o scrisoare n care-1 ndean! s! nu cede/e din cau/a failiei. .up! oartea lui *eonida i confiscarea averii lui de c!tre
autorit!(i, failia ajunge la grea str+torare aterial!. Origen, care avea acu 1' ani, a putut s!-i ntre(in! failia, prin
lec(iile pe care le d!dea. &l a ad+ncit studiile profane, n 012-013, n v+rst! de 18 ani, e nuit de episcopul .eetru,
conduc!torul 4colii catehetice din Alexandria, n locul l!sat vacant de 5leent, al c!rui ucenic fusese. Aprofundea/!
filosofia profan! sub Aonios ,a66as, a c!rui etod! de lucru i a c!rui filo/ofie 1-au ajutat ult la elaborarea propriei
sale teologii. *a coala lui Aonios l are coleg pe viitorul filosof 7orfiriu, duan nep!cat al cretinilor, care ne
relatea/! c! Origen citea n aceast! vree pe 7laton, pe "uenios, pe 5ronios, pe Apolofan, pe *ongin, pe 8oderatus, pe
"icoah, pe pitagoreici, pe 5haireon stoicul i pe 5ornutus. .e la Aonios a nv!(at Origen interpretarea alegoric!.
)ot acu el nva(! liba ebraic!.
Origen f!cea aceste studii n paralel cu unca sa istovitoare la coala cretin!, unde nu!rul i calitatea auditorilor
creteau pe !sura celebrit!(ii nuelui s!u. 7entru a putea face fa(! obliga(iilor didactice i tiin(ifice, el ncredin(ea/! lui
$eracles nv!(!+ntul profan 9ciclul celor ' aterii:, iar el i re/erv! filosofia, teologia propriu-/is! i t!l!cirea ,f.
,cripturi. -n(eleg+nd greit textul din 8atei 1;, 10, i pentru a nu da loc la b!nuieli cu privire la leg!turile sale cu
nueroii s!i auditori, printre care se aflau i tinere fete, Origen se castrea/!, lucru pe care l va regreta i care-i va
produce nepl!ceri ai t+r/iu. .ucea via(a ntr-o extre! s!r!cie i asce/!, ubl+nd deseori f!r! nc!l(!inte i nevoind s!
prieasc! confort de la nieni. 5unoscu(ii spuneau< #cu vorbete, aa tr!iete i cu tr!iete, aa vorbete%. A fost n
priejdie de a se boln!vi de piept. =ace diferite c!l!torii. *a 010, erge la >oa #pentru a vedea vechea ?iseric! a
>oanilor@, unde-1 cunoate i-1 aude pe ,f. Apolit predic+nd. -n 015-01B, sub persecu(ia lui 5aracala, Origen pleac! n
7alestina i se stabilete la 5e/areea. Aici e nconjurat de dragostea i adira(ia celor doi episcopiC )eoctist al 5e/areei i
Alexandru al Aerusaliului, care 1-au invitat s! predice n ?isericile lor. &piscopul .eetru a condanat ns! predica
unui laic n ?iseric! i 1-a recheat pe Origen la ndatoririle sale. -n 018-01;, Aulia 8aea, aa p!ratului ,ever,
care se afla la Antiohia, che! pe Origen spre a fi instruit! n cele ale cretinisului i spre a vedea dac! celebritatea lui
corespunde realit!(ii. Origen a dat curs invita(iei. -n 021, autorul nostru se duce n Drecia, spre a liniti ?isericile de acolo,
tulburate de ere/ie. -n dru, trec+nd prin 7alestina, e hirotonit preot de cei doi episcopi, )eoctist i Alexandru prieteni ai
s!i f!r! tirea episcopului s!u .eetru i cu toate c! era castrat. *a ntoarcere, .eetru, prin dou! ,inoade n 021 i 021,
l des!rcinea/! de func(ia sa de conduc!tor al 4colii catehetice i-1 i/gonete din Alexandria, iar n anul ur!tor e depus
i din treapta de preot. .eetru aduce la cunotin(! situa(ia lui Origen tuturor ?isericilor. Origen fusese scos din
nv!(!+nt i din preo(ie, pentru idei eretice i pentru procedeul anticanonic al hirotonirii sale, dei &usebiu i Aeroni
observ! c! faptul se datora invidiei i urii lui .eetru. Origen se retrage n 7alestina, la 5e/areea, la prietenul s!u
)eoctist. Aici, el nfiin(a o nou! coal!, dup! odelul celei din Alexandria i se consacr! cu i ai ult! c!ldur! uncii
didactice i studiului. Aici continu! s! prieasc! studen(i din toate p!r(ile, printre care pe nii cei doi episcopi poeni(iC
)eoctist i Alexandru, apoi pe =irilian al 5e/areei 5apadociei, pe Drigorie )auaturgul i fratele lui, Atenodor. -n
tipul persecu(iei lui 8axiin )racul 9025-02'-8:, Origen s-a retras la 5e/areea 5apadociei. 7e la 031, el e din nou la
Atena. -n 033, erge n Arabia, la ?erii de ?ostra, pentru a-1 readuce pe acest episcop la Ortodoxie din erorile sale
onarhiene. Origen e nchis i chinuit ult sub persecu(ia lui .eciu i oare dup! aceea, probabil n 053 sau 055, n al
apte/ecilea an al vie(ii sale. 8or+ntul s!u era ar!tat la )ir, n =enicia, unde poate a avut loc chinuirea lui.
Opera lui Origen a fost considerabil!. &l avea o putere de unc! excep(ional!. ?iograful s!u &usebiu l nuete
Adamantios, adic! oul de o(el, iar Aeroni copar+ndu-1 cu cei ai ari poligrafi ai antichit!(ii greco-latine, latinul 8.
)erentius Earro i grecul .idi, gr!!tic, poreclit $al6enteros, #omul cu mruntaiele de aram %, constat! c! Origen i
dep!ete pe a+ndoi 9,cris. 22:. "u s-a p!strat catalogul lucr!rilor sale, f!cut de &usebiu i 7afil n Apologia pentru
Origen. ,e pare c! acest catalog cuprindea aproxiativ 0111 titluri de lucr!ri. Aeroni d! n ,crisoarea 22 c!tre 7aula
aproape 811 titluri. 5ele B111 de c!r(i de care vorbete &pifaniu, erau probabil suluri nu titluri de c!r(i deosebite. 7este
aceste cifre controversate, r!+ne c! Origen a dat cretinisului o iens! produc(ie teologic!. 7rietenul s!u Abro/ie i-a
pus la dispo/i(ie ai ult de ' tahigrafi, tot at+(ia copiti i un nu!r de caligrafi. )ahigrafii se schibau unii pe al(ii, la
anuite ore. 8unca sa didactic!, tiin(ific!, isionar!, nu-i d!dea r!ga/ s! scrie personal. 7relungitele sale discu(ii cu
filosofii p!g+ni ai tipului, cu ereticii i cu al(i oaeni de cultur!, care-1 frecventau pentru a se instrui sau pentru a-i
l!uri nedueririle, necesitau tahigrafi n !sur! s! prind! cuv+ntul aestrului. *a fel pentru predici sau alte oca/ii n
care Origen, cel ai adesea, iprovi/a. Alegorisul s!u exagerat i unele erori profunde de credin(! i de concep(ie au
provocat cunoscuta ceart! origenist! ini(iat! de &pifaniu i )eofil al Alexandriei, dus! de Aeroni i >uf i ul(i al(ii i
ncheiat! prin condanarea lui Origen la ,inodul E ecuenic 9552: sub p!ratul Fustinian A.
7u(ine din scrierile lui Origen au ajuns p+n! la noi, iar dintre acestea cele ai ulte s-au p!strat n traduceri latineti
datorate lui Aeroni, >ufin, Alarie de 7ictaviu etc.
Filologie biblic i exegez. ,tiulat de lucr!rile arilor editori alexandrini ai autorilor clasici greci i de nevoia
presant! a specula(iilor filo/ofice cretine de a avea un text sigur al ,f. ,cripturi, Origen ntreprinde lucrarea gigantic! a
revi/uirii textului ,eptuagintei, cu ajutorul textului original ebraic i al traducerilor de circula(ie de atunciC a lui AGuila, a
lui ,iah i a lui )eodo(ion. Ae/+nd pe ase coloane originalul ebraic, traducerile poenite i ,eptuaginta, el controla
textul acesteia din ur!, cuv+nt cu cuv+nt, confrunt+ndu-1 cu originalul i f!c+nd senul obeliscului -- pentru toate
cuvintele sau fragente care lipseau n originalul ebraic i senul asteriscului ! pentru lacunele din traduceri, ndeosebi
din traducerea lui )eodo(ion. Aceast! edi(ie revi/uit! a ?ibliei s-a nuit Exapla 9H pe ase coloane:. A f!cut apoi o
)etrapl! din cele patru traduceri en(ionate. Exapla n-a fost copiat! niciodat!, ci nuai ,eptuaginta revi/uit!. Exapla a
fost consultat! de oaeni ca 7afil, &usebiu, Aeroni.
Opera exege"ic a lui Origen se ntinde aproape pe ntreaga ,f. ,criptur!. &a const! din Scolii, ici explica(ii la cuvinte
sau pasaje grele, din Omilii i Comentarii. Oiliile s-au p!strat unele n original 901 la Ieremia, 1 la Samuil 28, 3-25:,
altele n traducerea latin! a lui Aeroni 90 la Cntarea Cntrilor, 8 la Isaia, 13 la Ieremia, 13 la Ieec!iel, 2; la "uca:,
altele n traducerea latin! a lui >uffin 91B la #acere, 12 la Exod, 1B la "e$itic, 08 la %umeri, 0B la &osua, ; la &udectori,
; la 'salmi:, fragente din 00 Omilii la Io$ n traducerea lui Alarie de 7ictaviu, plus c+teva fragente la alte c!r(i
biblice. Comentarii, adic! tratate savante la ,f. ,criptur!, a scris Origen ulte, dar s-au p!strat pu(ine. ,-au p!strat 3 c!r(i
din Comentariul la Cntarea Cntrilor, 8 c!r(i din 5oentariul, n 05 c!r(i, la 8atei, abele n liba latin!, 8 c!r(i din
5oentariul, n 20 c!r(i, la Ioan, n originalul grec, 11 c!r(i dintr-o prelucrare de 15 c!r(i ale Comentariului la (omani. ,-
au p!strat ulte fragente transise prin #ilocalie i prin 5atrene.
#pologe"ica e repre/entat!, ntre operele lui Origen prin lucrarea sa, Contra lui Cels, n 8 c!r(i. & cea ai ntins! i
iportant! apologie din pria perioad! patristic!. &a a fost scris! la st!ruin(a lui Abro/ie de a se r!spunde nveninatei
scrieri a lui 5els, Cu$nt ade$rat, un atac sisteatic i priejdios contra cretinisului. Origen r!spunde cal la toate
acu/a(iile i observa(iile lui 5els, deonstr+nd dune/eirea cretinisului prin reali/area profe(iilor Eechiul )estaent n
$ristos, prin inunile Acestuia, prin lucrarea cretin! asupra sufletelor, prin sfin(enia credincioilor.
$og%a"ica e repre/entat! prin opera sa, )espre principii 9Periv arcw~n, )e principiis: n 3 c!r(i, p!strate n
traducerea, nu totdeauna fidel!, a lui >uffin. &ste priul anual de dogatic! n literatura patristic!. 7ria carte se ocup!
cu .une/eu, ,f. )reie, ngerii i c!derea acestora< a doua tratea/! despre apari(ia oului prin cobor+rea progresiv! a
spiritului n aterie, n care acest spirit s-a ntrupat devenind o, apoi despre +ntuirea lui i eshatologie< cartea a treia se
ocup! cu probleele oraleC liberul arbitru, p!cat i restabilirea general! a lucrurilor sau apocatastas!< cartea a patra
de/bate iportan(a ,f. ,cripturi i cele trei feluri de interpretare ale ei. ,crierea aceasta cuprinde cele ai ulte din
greelile doctrinare ale lui Origen i a fost piesa principal! n jurul c!reia s-a concentrat disputa origenist!.
5a opere a&ce"ico-prac"ice pot fi en(ionateC )espre ru*ciune, care la nceput vorbete despre rug!ciune n general,
apoi coentea/! pe larg >ug!ciunea doneasc!. +ndemn la martiriu scris probabil pe la 025, n tipul persecu(iei, spre a-
i ncuraja pe artiri care, prin oartea lor, sl!vesc pe .une/eu i se sl!vesc i pe ei. Origen a scris i )espre pace,
)espre post, )espre mono*amie, opere pierdute. .in cele peste 111 de Scrisori adunate n nou! c!r(i, dup! relatarea lui
&usebiu, s-au p!strat dou!, una ctre Iuliu A,ricanul, n care ap!r! autenticitatea Astoriei ,usanei i alta ctre S,- .ri*orie
/aumatur*ul, pe care-1 ndean! s! st!ruiasc! n studiile sacre. &usebiu i Aeroni poenesc de nueroase alte scrieri
ale lui Origen< dar acestea nu ni s-au p!strat. Origen, ns!, nu e un scriitor cu nsuiri literare deosebite. .ict+nd altora
lucr!rile sale, specificul s!u s-a atenuat, cantitatea a fr+nat calitatea, stilul s!u e, n general, prolix, obositor. Origen nu e
un artist, dar erudi(ia sa e nentrecut!, g+ndirea sa e, deseori, genial!.
$oc"ri'a. Origen e unul dintre cei ai ari g+nditori ai luii. &leentele cuget!rii sale suntC filosofia elenic!, ,f.
,criptur! i )radi(ia bisericeasc!. &l ncearc! ai ult, ai ad+nc i ai sisteatic dec+t 5leent, s! pun! filosofia
p!g+n! n serviciul credin(ei. 8etoda sa e nou! i periculoas!, e etoda ipote/ei, a p!rerii personale, aa cu se expri!
el, nc! din prefa(a tratatului )espre principii. &l re/erv! ?isericii dreptul de a accepta sau nu punctul s!u de vedere, iar
siei pe acela de a reveni i de a edifica ipote/ele f!cute. 7rin urare, nu trebuie luate drept forule definitive ulte din
afira(iile sale, ai ales cele din lucr!rile de tinere(e, cu sunt, printre altele, acelea din )espre principii. Afira(iile sale
dogatice trebuie socotite, ceea ce socotete el nsuiC #exerci(ii n care s! se vad! roadele talentului s!u% 9)espre
principii, 7refa(! 2:. Aseenea lui Arineu i )ertulian, Origen acord! are iportan(! )radi(iei bisericeti. ,ub influen(a
trihotoiei platonice, Origen adite i practic! trei sensuri n interpretarea ,f. ,cripturiC sensul soatic sau literal, sensul
psihic sau oral i sensul pnevatic sau alegoric-istic. -n generalitatea ca/urilor, ns!, el lucrea/! cu alegorisul, una
din cau/ele principale ale erorilor sale dogatice. Ealoarea tiin(ific! a operei lui Origen e sc!/ut! cu 51I prin abu/ul de
alegoris.
$(%'eze( e unul n )reie< &l e natura sipl! i-* cunoate din lucr!rile ,ale, e netrupesc, atotbun, atotputernic,
nesf+rit, creea/! continuu, din veci. Atotputernicia lui .une/eu trebuie s! se exercite i aceasta se face printr-o crea(ie
continu!. Atributele acestea convin i celorlalte dou! 7ersoane ale ,f. )reii.
Fi(l vine din )at!l, iar ,f. .uh din =iul. =iul este unul din spiritele sau inteligen(ele pure care au precedat luea vi/ibil!.
&l f!cea parte din luea sufletelor sau inteligen(elor uane, preexist+nd ntrup!rii n aterie i a r!as singurul neispitit
s! coboare. "aterea =iului din )at!l este din venicieC #nu era un tip c+nd el nu era% /ice Origen, opun+ndu-se cu
anticipa(ie celebrei forule a lui Arie. Autorul nostru anticipea/! forula ,inodului A ecuenic c+nd afir! c! =iul a fost
n!scut deofiin(! cu )at!l 9omoouvsio":. >aporturile intertrinitare sunt subordina(ianiste. )at!l e .une/eu n sine, pe
c+nd *ogosul este al doilea .une/eu. ,f. .uh e inferior =iului.
)(%ea noastr! e una din ultele lui care au fost i care vor fi. &a e f!cut! dintr-o aterie venic!, dar creat!.
Oa%e'ii au ap!rut prin r!cirea i c!derea n aterie a sufletelor preexistente. 7rin urare, nu .une/eu 1-a creat pe o,
ci oaenii au ieit ei singuri gra(ie unei evolu(ii proprii firii lor. $ristos este identic cu *ogosul. *ogosul unindu-se cu
oul, a dat pe .une/eu-Oul 9Qeavnqropo":, expresie pe care Origen o folosete pria dat!. =irea divin! i firea
uan! sunt str+ns unite ntre ele i perit counicarea nsuirilor. =ecioara 8aria e "!sc!toare de .une/eu. 7!catul
originar e o realitate, de aceea copiii trebuie bote/a(i. 8+ntuirea se cap!t! nuai n ?iseric!. "ieni nu se +ntuiete n
afar! de ?iseric!. .ac! cineva a ieit din ea, el singur e vinovat de oartea sa. Origen vorbete de ?ote/, 8irungere,
7oc!in(! i &uharistie. *ucrarea *ogosului i invocarea *ui din partea preotului prefac eleentele naturale ale p+inii i
vinului n trup i s+nge euharistic. Jneori, Origen d! o interpretare alegoric! trupului i s+ngelui euharistic. 7re/en(a real!
revine credin(ei celor sipli, pe c+nd cei avansa(i adit o pre/en(! sibolic!. *a sf+rit, p!c!toii de toate categoriile,
inclusiv diavolul, trec dup! oarte printr-un foc cura(ilor care-i purific!, iar ei, purifica(i, vor nvia cu trupuri eterice i
vor fi restabili(i n starea lor de la nceput, stare de nevinov!(ie i fericire. Aceast! restabilire general!,
a*pokatavstasi", nu nsean! dec+t un popas trec!tor, pentru c! ncepe o alt! lue.
Ia*(l nu e, deci, venic i pedepsele lui nu sunt ateriale.

+arac"erizare. Origen a fost unul din cei ai fecun/i scriitori bisericeti i unul dintre genialii cuget!tori pe care-i
cunoate istoria cretinisului. &l e adev!ratul creator al teologiei tiin(ifice n >!s!rit. &l unete ntr-o grandioas! sinte/!
toate cuceririle spiritului uan de p+n! la el, concentr+ndu-le cu ajutorul ,f. ,cripturi n jurul lui $ristos. &l a exercitat o
influen(! considerabil! asupra tipului lui i asupra secolelor ur!toare. )o(i arii teologi greci i chiar unii latini din
sec. AE i E i sunt debitori. 5ondanarea lui la ,inodul E ecuenic stigati/ea/! nu at+t eoria lui, c+t erorile sale
reale, dar pe care el le-ar fi corectat, dac! ar fi fost pus n situa(ia s-o fac!. &l nu a fost eretic propriu-/is, pentru c! n
vreea lui el era are arbitru i are capion al Ortodoxiei, cu ti din ca/ul lui ?eril de ?ostra i al discu(iei cu
at+(ia eretici. &l a voit s! fie i s! lucre/e nuai n ?iseric!. 5ondanarea lui n sec. EA este ai ales opera origenisului,
adic! a unei doctrine care se pre/enta drept a lui, f!r! s! fie n ntregie. Origen a deschis druuri noi n cugetarea
teologic! prin etode ndr!/ne(e, nefolosite sau folosite pu(in p+n! la el. &l a f!cut ipote/e nueroase exercit+ndu-i, cu
/ice el, talentul. A fost i este o greeal! s! se ia aceste ipote/e drept adev!ruri dogatice. &l n-a pretins niciodat! c!
afira(iile sale au toate valoare de dog!. "u trebuie apoi uitat c! el este uneori ortodox la anuite capitole dogaticeC
hristologie, eclesiologie, )radi(ie. Origen a fost un profesor i un pedagog foarte iubit de ucenicii lui, cu ti din
cuv+ntul de ul(uire al ,f. Drigorie )auaturgul. &l a fost istuit de r+vna dup! des!v+rire i a l!sat pagini nentrecute
de #ilocalie. 7ria edi(ie a #ilocaliei patristice a fost alc!tuit! cu aterial din operele lui Origen.
,ibliogra-ieC Edi0ii< 8igne, 7.D. 11-1'< n D.5.,. 11 volue 18;;-1;2'. "ueroase edi(ii par(iale. #ilocalia editat! de
D. A. >obinson, 18;2. Istorii literare, studii i manualeC &usebiu, Istoria 1is. EA 9aproape ntreag!:< Aeroni, )e $iris ill-
53< ,crisoarea 2< ,tudii ai vechi de &. >. >edepenning, =reppel, F. .enis, D. 5apitaine, $uet 9Ori*eniana, n 8igne 7.
D. KEAA: .ie6apf, $arnac6< &ugene de =aLe, Ori*ene, sa $ie, son oeu$re, sa pens2e, 2 volue, 7aris, 1;02-1;08< =.
7rat, Ori*ene, le t!2olo*ien et l3exe*ete 4"a pens2e c!r2tienne5, ed. 0, 7aris, 1;1'< D. ?ardL, Ori*ene 46oralistes
c!r2tiens5 7aris, 1;21< Ade. "a $ie spirituelle--- p. 015-0'1< >. 5adiou, Introduction au s7st8me d3Ori*ene, 7aris, 1;20<
Ade, "a 9eunesse d3Ori*ene- :istoire de l3Ecole d3Alexandrie au d21ut du I;-e si8cle, 7aris, 1;2B< $. J. von ?althasar,
Ori*enes, .eist und #euer- Ein Au,1au--- ,al/burg, 1;28< A. *ies6e, )ie /!eolo*ie der "o*osm7sti< 1ei Ori*enes,
8Mnster i Nestf. 1;28< .. 5ipriano Eagaggini, 6aria nelle opere di Ori*eno, n Orientalia C!ristiana. Analecta 121,
>oa, 1;30. AndrO 8Ohat, Introduction a l3Ori*ene, :om2lies sur les %om1res, ,ources chrOtiennes "r. 0;< $. de *ubac,
Introduction a l3Ori*ene, :om2lies sur l3Exode, ,ources chrOtiennes "r. 1B. N. EPl6er, )ar ;ol<ommen!eitsideal des
Ori*enes- Eine =ntersuc!un* ur .esxc!ic!te der #r>mmi*<eit und u den An,?n*en c!ristlic!er 67sti<, )Mbingen 1;21<
Ad. von $arnac6, op- cit., A, p. 220-315< AA, p. 0B-53< O. ?ardenheQer, op- cit-, AA, p. ;B-1;3< A. 7uech. :ist- de la litt,
*rec@ue AA, p. 25'-32;< =. 5aLrO, op- cit- p. 182-011< J. 8annucci, op- cit- p. 1B5-18'< ?. Altaner, op- cit. p. 11;-105.