Sunteți pe pagina 1din 4

SF.

GRIGORIE DE NAZIANZ
c. 329-330 - c. 389-390
Viaa. Se nate la Arianz, aproape de Nazianz, pe la 329-330, ca fiu al episcopului Grigorie - numit cel !tr"n# - fost mai
$nainte adept al sectei %&psistarienilor. 'ama sa, Nona, o cretin! pioas! i de o rar! energie, contriuie la con(ertirea
so)ului *32+, i-- cap!t! pe fiul Grigorie $n urma unor calde rug!ciuni c!tre .umnezeu. /a are o mare influen)! asupra
form!rii sufleteti a fiului ei, aa cum au /milia i 'acrina cea 0"n!r!, asupra lui 1asile. Grigorie are un frate, 2ezar,
medic $n(!)at, i o sor! Gorgonia. Sf. Grigorie primete preg!tirea elementar! $n casa p!rin)ilor s!i. 3ace apoi studii la
2ezareea 2apadociei, unde-- cunoate pe (iitorul s!u prieten Sf. 1asile, apoi la 2ezareea 4alestinei, ogat! prin ilioteca
i amintirile lui 5rigen, la Ale6andria i $n fine la Atena cea de aur#. 7a Atena are ca profesori pe 8imeriu i 4ro%eresiu.
1ia)a sa de student, prietenia trainic! ce $nc%eag! aici pentru totdeauna cu Sf. 1asile, succesele la studii, renumele lui i al
prietenului sunt po(estite am!nun)it $n operele sale autoiografice9 .espre (ia)a sa i Necrolog la moartea Sf. 1asile. St!
la Atena apro6imati( :-9 ani *p"n! $n 3+:-3+9;,. Se $ntoarce $n patrie unde e otezat. .up! <otez proail, e c%emat de
Sf. 1asile la m!n!stirea $nfiin)at! de acesta pe malul =risului $n 4ont. Aici lucreaz! cu prietenul s!u la alc!tuirea primei
Filocalii. Grigorie e plin de dorul de a se face mona%. .ar tat!l s!u i credincioii din Nazianz $l c%eam! pentru a colaora
cu !tr"nul episcop. / %irotonit preot, $mpotri(a (oin)ei sale, proail la 2r!ciunul anului 3>-. ?n urma acestui act
tiranic#. Sf. Grigorie fuge $n 4ont, la Sf. 1asile, de unde re(ine dup! st!ruin)ele tat!lui s!u, la 4astele anului urm!tor, cu
care prile@ rostete o celer! cu("ntare, intitulat! Despre fuga sa, $n care @ustific! plecarea sa prin nepreg!tirea pentru o
0ain! aa de mare ca 4reo)ia. Acum primete s!-- a@ute pe tat!l s!u $n pastora)ie. ?n 3A-, este f!cut de Sf. 1asile episcop
de Sasima, pentru a rezista lui Antim de 0iana. Sf. Grigorie nu s-a dus la Sasima, proail niciodat!, at"t pentru, c! o
asemenea misiune --ar fi sting%erit $n dorurile sale dup! (ia)a contemplati(!, c"t i pentru c! localitatea Sasima i se p!rea
insuportail!. /l (orete de a doua (iolen)! ce i s-a f!cut de Sf. 1asile i pe tat!l s!u, !tr"nul Grigorie. ?n anul 3AB, dup!
moartea tat!lui s!u i a mamei sale, Sf. Grigorie se retrage $n m!n!stirea Sf. 0ecla, la Seleucia, $n =sauria. 7a st!ruin)a
unei delega)ii de ortodoci (enite de la 2onstantinopol, $n 3A:, dup! moartea $mp!ratului 1alens, i la $ndemnul Sf. 1asile,
Sf. Grigorie pleac! $n 3A9 la 2onstantinopol spre a regrupa i reface <iserica 5rtodo6! de acolo. /l a desc%is o capel! $n
casa unei rude, unde oficia i rostea predicile sale aa de gustate. 1ia)a sa e6emplar! i talentul s!u oratoric deoseit
grupar! $n @urul lui elita intelectual! a 2apitalei. ?n capela aceasta, numit! $n mod simolic, $n(ierea, Sf. Grigorie a rostit
cele cinci 2u("nt!ri teologice, care i-au adus, mai t"rziu, numele de 0eologul. =z"nda sa misionar! contra arienilor-
anomei cretea. .ar un!tatea sa i-a adus i nepl!ceri, ca aceea pro(ocat! de $ncercarea nereuit! a lui 'a6im 2inicul de
a uzurpa, prin (iclenie i complot, scaunul episcopal al 2apitalei. 'unca lui, (irtu)ile lui de mona% cu (ia)! se(er!,
succesele lui misionare contra ereticilor au dus la instalarea lui oficial! ca episcop al cet!)ii de c!tre $nsui $mp!ratul
0eodosie, la 2A noiemrie 3:0. Sinodul == ecumenic, care se desc%ide $n mai 3:- la 2onstantinopol, confirm! alegerea Sf.
Grigorie ca episcop de 2onstantinopol i el fu instalat de 'eletie al Antio%iei. .up! moartea acestuia, care sur(eni $ntre
timp, Sf. Grigorie fu c%emat la preedin)ia sinodului, proail gra)ie prestigiului s!u cresc"nd sau gra)ie 2anonului 3 al
acestui sinod, care pre(edea primatul de onoare al episcopului de 2onstantinopol. Sosirea episcopilor egipteni i
macedoneni $nt"rzia)i a pus prolema canonicit!)ii alegerii Sf. Grigorie. = s-a reproat c! el era de@a episcop de Sasima. Sf.
Grigorie i-a dat demisia i, dup! o cu("ntare de r!mas un c!tre <iserica din 2onstantinopol, a plecat, $n iunie 3:-, $n
2apadocia. A (enit la Nazianz, unde a condus c"t(a timp treurile episcopiei, $nc! (acant!. .up! ce, $n 3:3, a %irotonit
aici ca episcop pe o rud! a sa, /ulalius, Sf. Grigorie se retrase la locul s!u natal, Arianz, unde i-a petrecut ultimii ani ai
(ie)ii $n rug!ciune, studiu i creare de poezii. A murit proail la 3:9 sau 390, $n ("rst! de apro6imati( >0 de ani.
Sf. Grigorie e una din cele mai mari podoae ale literaturii i g"ndirii patristice. .ac!, spre deoseire de Sf. 1asile, Sf.
Grigorie nu era $nzestrat cu calit!)ile omului de ac)iune, ci a(ea un temperament ne%ot!r"t i o sensiilitate e6cesi(!, el
poseda un deoseit sim) al prolemelor teologice, o mare $nclinare pentru (ia)a ascetic!, o $nalt! nole)e sufleteasc! i un
e6cep)ional talent oratoric i literar.
Opera Sf. Grigorie de Nazianz sau 0eologul e $ntins!, ogat! i (ariat!. 2uprinde B (olume din 4.G. 3+-3:. / scris! $n
proz! i (ersuri. Aceast! oper! se $mparte $n 2u("nt!ri, 4oeme i Scrisori.
Cuv!"ri#e $au %i$cur$uri#e *4.G. 3+-3>,, $n num!r de B+, se $ntind, cronologic, de la 3>2 la 3:3. .intre aceste
cu("nt!ri, una singur! poate fi socotit! e6egetic!, a 3A-a la 'atei -9, ---2, Despre cstorie i feciorie, dei autorul
nostru era un e6eget de autoritate, i o singur! cu("ntare moral!, a -B-a, Despre dragostea fa de sraci. 'a@oritatea
cu("nt!rilor au caracter dogmatic, liturgic i ocazional. 7e putem, adic!, $mp!r)i $n9 -, 2u("nt!ri dogmaticeC 2, 2u("nt!ri
la s!r!tori mariC 3, NecrologuriC B, 4anegirice $n cinstea sfin)ilorC +, 2u("nt!ri ocazionale.
l. Cuv!"ri %&'(a!ice9 Cinci cuvntri teologice *2A-3-, 4.G. 3>,, desemnate de autor $nsui cu numele de 2u(inte
teologice, rostite $n 3:0, la 2onstantinopol, $n 2apela $n(ierii, contra arienilor. 2u("ntarea = trateaz! despre condi)iile
necesare studiului teologiei. 1orirea despre .umnezeu nu poate fi f!cut! de oricine, $n fa)a oricui i trat"nd despre orice.
0eologia cere o $nalt! puritate moral! i du%o(niceasc!. ?n(!)!tura despre .umnezeu, Sf. 0reime, $ntrupare, m"ntuire, Sf.
0aine, e socotit! dogm! i asupra ei nu se poate filosofa. .ar $n(!)!tura despre lume sau lumi, despre materie, despre
suflet, despre firile intelectuale superioare i inferioare, despre $n(iere, despre @udecat!, despre r!splat!, despre patimile
lui 8ristos, se poate filozofa. A reui $n discu)ia unor asemenea proleme e lucru folositor, a nu reui nu e o prime@die.
2u("ntarea == (orete despre .umnezeu $n Sine9 e6isten)a, firea i atriutele 7ui. .umnezeu nu poate fi cunoscut pe cale
ra)ional! *contra lui /unomiu,. .espre .umnezeu se poate ti sigur numai c! e6ist!, dar ce este /l $n Sine nu se poate
cunoate. /6isten)a lui .umnezeu se do(edete cel mai ine prin f!pturile lumii (!zute sau, cum zice Sf. Grigorie, prin
partea de dinapoi a lui .umnezeu. 2u("nt!rile === i =1 trateaz! despre 3iul, despre deofiin)imea 7ui cu 0at!l i comat
oiec)iile i te6tele ilice opuse de arieni. 2u("ntarea 1 (orete despre Sf. .u%, 2are e a treia 4ersoan! a .umnezeirii,
e6ist"nd nu prin natere, ci prin purcedereC dou! cu("nt!ri, 20 i 32, care trateaz! despre calit!)ile teologului, se ridic!
$mpotri(a maniei de a teolog%isi a orientalilor. 2u("ntarea 32 e intitulat! .espre modera)ia $n discu)ii i c! despre
.umnezeu nu poate discuta oricine i $n orice moment *4.G. 3>,. Cuvntri la srbtori mariC a 3:-a la Naterea
.omnului *2+ .ec. 3A9,, a 39-a i a B0-a la <otezul .omnuluiC l i a B+-a la ?n(ierea .omnuluiC a B--a la DusaliiC aceste
cu("nt!ri, pline de idei teologice sunt de o rar! $n!l)ime religioas! i literar!.
2. 2u("nt!ri-)ae'irice $n cinstea sfin)ilor9 a -+-a $n cinstea 'acaeilor, a 2B-a ?n cinstea lui 2iprian de Antio%ia, $n care
Sf. Grigorie confund! pe Sf. 2iprian de 2artagina cu magicianul i apoi martirul 2iprian de la Antio%iaC a 2--a $n cinstea
Sf. AtanasieC
3. 2u("nt!ri-Necr&#&'uri, $n num!r de patru9 a A-a la moartea fratelui s!u 2ezar, a :-a la moartea surorei sale Gorgonia,
a -:-a la moartea tat!lui s!u, a B3-a la moartea Sf. 1asile. Sf. Grigorie e creatorul acestui gen literar $n literatura patristic!C
modelele sale au fost laudele-encomia din literatura p!g"n!.
B. .ou! in(ecti(e - 2u(inte de $nfierare - B,
+. contra lui =ulian Apostatul, scrise $n 3>3, dup! moartea lui =ulian, dar nerostite. Aceste cu("nt!ri, unice $n genul lor,
ap!r! superioritatea cretinismului fa)! de p!g"nism i critic! se(er unele m!suri odioase luate de $mp!ratul apostat.
+. Cuv!"ri * &ca+ii per$&a#e. .intre acestea merit! s! fie men)ionate9 a 2-a, numit! Cuvnt de aprare pentru fuga
sa n Pont, sau mai pe scurt Despre fug *4.G. 3+,, cu("ntare rostit! cu prile@ul $ntoarcerii sale din 4ont, dup! ce fusese
%irotonit preot i fugise de aceast! cinste. 4roail rostirea ei a a(ut loc la 4atele anului 3>2. 2u("ntarea e un ade(!rat
tratat despre preo)ie, $n care arat! r!spunderea, maiestatea, dar i caracterul $nfrico!tor al acestei zguduitoare 0aine i
misiuni. 2u("nt!rile 9, -0 i -- sunt $n leg!tur! cu alegerea sa ca episcop, $n 3A-C 2u("ntarea 3> e rostit! la
2onstantinopol pu)in dup! $ncercarea neizutit! a lui 'a6im 2inicul i dup! instalarea lui de c!tre $mp!ratul 0eodosie.
2u("ntarea B2 este predica de desp!r)ire de credincioii s!i dup! demisia din postul de ar%iepiscop al 2onstantinopolului.
/ rostit! $n fa)a celor -+0 de episcopi ai Sinodului == ecumenic i $n fa)a $ntregii sale turme ortodo6e.
Opera p&e!ic" a Sf. Grigorie e $ntins! i (ariat!. /a a fost elaorat! $n singur!tatea de la Arianz $ntre 3:3 i 3:9-390.
Scopul poeziei gregoriene e multiplu9 s! scoat! $nt!rire i $n(!)!tur! pentru sine i pentru al)ii din (ia)a tr!it!, s! desfete
pe tinerii cretini, ser(indu-le dogmele prin dulcea)a artei, s! comat! pe eretici, $ndeosei pe apolinariti, care se
foloseau de poezie $n propaganda lor, s! demonstreze p!g"nismului c! i cretinii m"nuiesc arta poetic!, $n fine ca autorul
s! se m"ng"ie ca le!da !tr"n!, po(estindu-i siei zorul aripilor sale *4entru (ersurile sale --+A, 4.G. 3A, -329--333,.
Sf. Grigorie a scris +0A poezii cu un total de apro6imati( -:.000 (ersuri $mp!r)ite de maurini $n dou! c!r)i9 =. 4oeme
teologice $n dou! sec)ii9 a, dogmatice *3:,, , morale *B0,C ==9 4oeme istorice $n dou! sec)ii9 a, despre sine *20>,C ,
despre al)ii, cele mai multe scurte epigrame *9B, i epitafe *-29,. 4oemele teologice c"nt! cel mai adesea puterea, sla(a i
un!tatea di(in!, dar mai ales Sf. 0reime. 2ele mai reuite, su raportul formei, sunt poemele istorice, din care cele
autoiografice au un (eritail parfum liric, cel mai adesea cu o not! profund elegiac!. /lementele autoiografice au o
deoseit! importan)! pentru reconstituirea (ie)ii poetului i a fizionomiei unora din capitolele de seam! ale culturii i
moralei timpului. 4oemul .espre (ia)a sa, $n -9B9 iami, e conceput aproape ca o dram!. S-a atriuit Sf. Grigorie i o
tragedie9 8ristos suferind, dar aceasta e o oper! izantin! din sec. E= sau E==.
Scri$&ri#e Sf. Grigorie *4.G. 3A,, foarte importante prin forma i arta lorC $n num!r de 2B+, sunt aproape din aceeai epoc!
cu poeziile *3:3-3:9-390,, cu e6cep)ia scrisorilor +--+B, scrise $n @urul anului 3>+, i $n care e (ora de o colec)ie
epistolar! a lui 1asile i a lui Grigorie preg!tit! de acesta din urm!. Fnele dintre ele au caracter dogmatic9 -0-, -02
adresate preotului 2ledoniu i 202 adresat! lui Nectarie, sunt toate $ndreptate contra apolinarismului. Scrisoarea +-
adresat! lui Nicoul prezint! teoria artei epistolare, pe aza acestor trei principii9 -. concizie. 2. claritate, 3. gra)ie *Scris.
+- 4.G. 3A, -0+, -0:,.
,e$!a(e!u# Sf. Grigorie *4.G. 3A, f!cut $n 3:-, la 2onstantinopol, las! toat! a(erea autorului pe seama <isericii din
Nazianz, spre a fi $ntreuin)at! $n folosul s!racilor.
D&c!ria Sf. Grigorie are o importan)! deoseit! at"t prin precizia i claritatea formulelor, c"t i prin progresul ei fa)! de
aceea a contemporanilor.
Sf. Grigorie are o interesant! !e&rie a cu&a-!erii #ui Du(e+eu care, $n liniile ei mari, nu se deoseete de a celorlal)i
2apadocieni. 7egea natural! i pri(irea noastr! asupra lumii ne arat! c! e6ist! .umnezeu, 2auz! creatoare i sus)in!toare
a lucrurilor. /6isten)a i ordinea lumii nu pot fi produsul $nt"mpl!rii, ci opera lui .umnezeu. Da)iunea cea de la
.umnezeu $nn!scut! nou! tuturor, prima lege $n noi, ne duce de la cele (!zute la .umnezeu. .ar nimeni nu tie ce e
.umnezeu $n firea i $n fiin)a Sa. 1om ti aceasta atunci c"nd elementul di(in din noi, mintea i ra)iunea noastr!, se (a uni
elementului $nrudit, c"nd c%ipul se (a ridica la ar%etip *Cuv. 2 teol. -A.,.
Grigorie e clasic i normati( cu pri(ire la ade(!rurile despre S.. ,rei(e i despre $ntruparea .omnului. Sf. Grigorie e
0eologul prin e6celen)! al Sf. 0reimi. /l stailete cel dint"i, definiti(, raporturile dintre 4ersoanele Sf. 0reimi i
specificul fiec!reia din /le. 0at!l, 3iul i Sf. .u% au comune9 fiin)a, necrearea i dumnezeireaC 3iul i Sf. .u% au comun
faptul c! sunt din 0at!lC 0at!l are specific nenaterea *a*gennivsia,, 3iul are ca specific naterea *gennhsi",, iar Sf.
.u% are ca specific purcederea *e*kpovreusi",.
?n /ri$!&#&'ie, Sf. Grigorie sus)ine unitatea 4ersoanei $n 8ristos. Acesta S-a golit de ceea ce era i a luat ceea ce nu eraC
dar /l n-a de(enit doi, ci a )inut s! fie Fnul din doi. 2ele dou! firi9 di(in! i uman! ale '"ntuitorului sunt unite nu dup!
%ar, aa cum sus)ineau cei ce interpretau greit ade(!rul $ntrup!rii .omnului, ci dup! esen)!, Gat ousian. 2a o consecin)! a
acestui fapt, Sf. 3ecioar! 'aria e N!sc!toare de .umnezeu.
?n $&!eri&#&'ie, Sf. Grigorie de Nazianz $mr!)ieaz! teoria satisfac)iei, potri(it c!reia 8ristos S-a f!cut pentru noi p!catul
$nsui i lestemul $nsui, $ntru at"t S-a smerit *Cuv. 3A, l, 4.G. 3>, col. 2:B A,. .eoseirile sociale (in din p!cat. 4!catul a
f!cut i face c! unii oameni sunt lieri, al)ii roi, unii oga)i, al)ii s!raci. 7a $nceput to)i oamenii au fost lieri i egali.
.ragostea de aproapele restailete starea natural!9 4ri(ete la egalitatea de la $nceput, nu la $mp!r)irea de mai de pe
urm!, ia seama nu la legea celui mai puternic, ci la aceea a 2reatoruluiH. .! a@utor firii, dup! putere, cinstete (ec%ea
liertate, ruineaz!-te de tine $nsu)i, acoper! cu neamul t!u necinstea... *Cuv. -B, 2>, 4.G. 3+, col. :92 <, *8. /il,
Augustin und die Patristi, -923, p. 2A:-2A9,. Sf. Grigorie de Nazianz care enumera ase feluri de <otez9 -, al lui 'oise
sau cel din ap!C 2, al lui =oan sau al poc!in)eiC 3, al lui =isus sau al .u%uluiC B, al martiriului sau al s"ngeluiC +, al
lacrimilor i >, al focului $n (ia)a cealalt! *Cuv. 39, -A, -9, 4.G. 3>, col. 3+3 2, 3+> A, 3+A 2,, compar! 4oc!in)a cu
<otezul lacrimilor. /l e adeptul realismului eu%aristie.
Sf. Grigorie e un mare sus)in!tor al culturii clasice i al culturii $n general, aa cum o arat! $n toate lucr!rile sale,
$ndeosei $n 2u("nt!rile =1 i 1 contra lui =ulian Apostatul, $n piesele autoiografice i $n multe din scrisorile sale.
Carac!eri+are. Sf. Grigorie de Nazianz este un scriitor de m"na $nt"i al perioadei == patristice i al sec. =1. Fneori el
afecteaz! stilul colilor retorice ale timpului, dar adesea el p!streaz! o originalitate aleas! $n procesul de compozi)ie
literar! i $n stil. /l afirm! c! o idee ine6presi(! e ca un paralitic.
Sf. Grigorie a scris $n toate genurile literare ale timpului, $n proz! i $n (ersuri. /l a creat genurile literare ale
autoiografiei i necrologului. 4entru necrolog s-a inspirat, par)ial, din genul literar p!g"n al encomionului. /l e creatorul
propriu-zis al poeziei cretine $n amploarea i m!re)ia ei clasic!.
Sf. Grigorie este unul din cei mai mari teologi ai sec. =1, $ntr-un anumit sens cel mai mare teolog al acestui secol. .esigur
el n-a atins $n $ntregime i n-a epuizat tematica teologiei tratate. ?n cosmologie, antropologie, %ristologie, Sf. 0aine,
es%atologie, el nu e complet, dar prin cele cinci 2u("nt!ri teologice i prin altele, el a elaorat i a formulat $n(!)!tura
ortodo6! clasic! despre .umnezeu i despre Sf. 0reime. /l este teologul consacrat al Sf. 0reimi $n D!s!rit. .e aceea
Sinoadele === i =1 ecumenice --au proclamat cel 'are i 0eologul, $n cugetarea sa teologic!, Sf. Grigorie se ser(ete de
metoda supl! a $min!rii elementelor De(ela)iei i 0radi)iei cu idei i demonstra)ii filosofice, $n spe)! platonice i
neoplatonice, dei autorul nostru, $n principiu, detest! sistemele filosofice. 2ugetarea sa nu este o filozofie astract!, ci o
fr!m"ntare profund! care se folosete de toate mi@loacele accesiile credin)ei i ra)iunii umane.
Sf. Grigorie a influen)at mult teologia contemporan! i ulterioar!.
Autorul nostru e unul din cei mai mari predicalori i oratori ai sec. =1. 2u("nt!rile sale preg!tite sau impro(izate do(edesc
nu numai o aleas! forma)ie retoric! la colile profane ale timpului, ci i un remarcail talent personal. Specificul retoricei
lui Grigorie este asianismul moderat. =eronim zice c! el pre)uia arta oratoric! a lui 4olemon. Sf. Grigorie a a@uns de(reme
clasic $n domeniul elocin)ei. /l e comentat $ncep"nd din sec. 1 */d. Norden, Die antie !unstprosa" zIeiter <and, -923,
p. +>2-+>9,.
Sf. Grigorie de Nazianz este un mare poet al <isericii i al cretinismului. /l s-a folosit de (ers nu numai spre a e6prima
sentimente i atitudini personale, ci i pentru a $mr!ca $n ele idei teologice sau filosofice care, su forma aceasta, puteau
circula mai uor.
Sf. Grigorie de Nazianz a fost un mare i fr!m"ntat p!stor sufletesc, cu o contiin)! deoseit de e6igent!. Sulimul
4reo)iei --a $nfricoat $ntr-at"t, $nc"t a fugit dup! %irotonirea lui $n preot. =dealul 4reo)iei i oliga)iile care decurg din
$n@ugarea cu acest ideal sunt ar!tate m!iestrit $n tratatul s!u Despre Preoie *intitulat Despre fuga sa n Pont,. Acest tratat,
model i iz(or de inspira)ie pentru tratatul Despre Preoie al Sf. =oan Gur! de Aur i pentru 2arte de pastora)ie al Sf.
Grigorie cel 'are, definete 4reo)ia ca arta artelor i tiin)a tiin)elor#. 2eea ce caracterizeaz!, $n primul r"nd, misiunea
preo)easc! este o c%emare de sus i o preg!tire moral! i du%o(niceasc! deasupra oric!rei critici, str!lucind ca model
pentru to)i cei ce pri(esc la preot. 4reotului i se cere, $n al doilea r"nd, o aleas! preg!tire teologic! i tiin)ific!, fiindc! el -
spre deoseire de to)i oamenii de pe p!m"nt - conduc"nd suflete de diferite ("rste, de diferite forma)ii, de diferite grade de
cultur!, de diferite temperamente, treuie s! fac! fa)! ne(oilor fiec!ruia dintre credincioii s!i iar, pe deasupra, s! )in!
piept atacului coalizat al dumanilor numeroi, perfizi i ne$ndupleca)i ai <isericii, $ncep"nd cu p!g"nii i sf"rind cu
ereticii i cu unii din proprii s!i credincioi ortodoci.
Autorul nostru a fost un temperament delicat, sensiil, fr!m"ntat, uneori prins $n contradic)iile de ne$n(ins ale dorin)ei
sale de a lucra $n <iseric! i r"(na de a se des!("ri $n locuri retrase. 5 not! pre)ioas! a caracterului Sf. Grigorie este
sentimentul s!u de prietenie. Niciodat! $n lumea (ec%e, cu e6cep)ia lui 8omer, 4laton i 2icero, nu s-au scris lucruri mai
$naripate i mai pline de elug du%o(nicesc asupra prieteniei, ca acelea scrise de Sf. Grigorie de Nazianz. 'odelul
prietenului ideal din copil!rie i p"n! la moarte i-a fost Sf. 1asile. A fost o prietenie ogat!, mereu sporit!, mereu
credincioas!, ne$ntrerupt! dec"t rareori, dar i atunci pentru a fi reluat! cu i mai mult! fer(oare.
<iserica 5rtodo6! pr!znuiete pe Sf. Grigorie 0eologul de dou! ori pe an9 odat! singur la 2+ ianuarie i a doua oar! la 30
ianuarie, $mpreun! cu Sfin)ii 1asile cel 'are i =oan Gur! de Aur.
0i1#i&'ra.ie9 #diii9 'igne, 4.2. 3+-3:C 2u(. teol. ed. A. J. 'ason. -:99. 2amridgeC $ecrologurile lui Ce%ar i &f.
'asile, Kd. 3. <oulenger, 0e6tes et doc. -90:. (storii lit. trad." studii i manuale9 =eronim, De viris ill. --AC Cuvntrile
teologice au fost traduse $n fr"nt., $n sec. -A, f!r! nume de autor9 &ermons de &aint )r*goire de $a%ian%e" surnomm* le
+,*ologien, traduits du grec a(ec des notes, 4aris, ->93C 4aul Galla&, )r*goire de $a%ian%e - .es discours t,*ologi/ues,
4aris, -9B3C 4r. G%. 0ilea i Nicolae =. <aru, &f. )rigorie de $a%ian%" Cele cinci Cuvntri despre Dumne%eu, 2urtea de
Arge, -9BAC 4r. =oan G. 2oman, &f. )rigorie +eologul" Cuvntri teologice *manuscris,C uc!)i alese din cu("nt!rile Sf.
Grigorie se afl! $n Auger, $n 1illemain9 +ableau de l0*lo/uence c,r*tienne au ('-e si1cle, nou(. Kd., 4aris, -:9-C trad.
germ., de J. Do%m -:AB, -:AA, *2+ cu("nt!ri,, 4%. 8Luser, $n <ibliot,e der !irc,env2ter, Mempten -92:, 2 (olume.
0e6te alese din poezii i scrisori9 =. 2oman, )eniul &f. )rigorie de $a%ian%, <ucureti, -93AC =dem, +risteea poe%iei lirice
a &f. )rigorie de $a%ian%, <ucureti, -93AC 4aul Galla&, )r*goire de $a%ian%e3 Po1mes et .ettres, 4aris, -9B-C 2.
Fllmann, )regorius von $a%ian% der +,eologe, Got%a, -:>AC A. <enoit, &aint )r*goire de $a%ian%e, 'arseille, -:A>C /.
3leur&, &aint )r*goire de $a%ian%e et son temps, 4aris, -930C 'ic%ele 4ellegrino, .a poesia di &. )regaria $a%ian%eno,
'ilano, -932C =oan G. 2oman, &f. )rigorie de $a%ian% despre mpratul (ulian" (ol. =, <ucureti, -93:C =oan =. 4ulpea, &f.
)rigorie de $a%ian% despre mpratul (ulian, <ucureti, -9B2C 4. Galla&, .a vie de &aint )r*goire de $a%ian%e, 4aris,
-9B3C 5. <anden%eIer, op. cit., ===, p. ->2--::C 3. 2a&rK, op. cit., =, p. B0B-B--,B20-B3+C <. Altaner, op. cit., p. -:+--:9C
F. 'annucci, (nstitu%ioni di Patrologia, 4arte ==, epoca post-nicena, Doma, -93A, p, >:-AA.