Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECIE

DISCIPLINA: CONSILIERE I ORIENTARE COLAR


TEMA: ASUMAREA RESPONSABILITII
NIVEL DE VRST: clasa a VIII-a
DATA
SCOP: Formarea unui caracter interu
O!IECTIVE: "# -s$ %e&in$ con'tien(i %e res)onsa*ilit$(ile care le re&in +n ,iecare rol social
-'coal$. ,amilie . societate#/
0# 1s$ e2)rime mo%uri concrete %e asumare a res)onsa*ilit$(ii/
3# 1s$-'i +m*un$t$(easc$ ra%ul %e asumare a res)onsa*ilit$(ii4
STRATE5II DE A!ORDARE:- con&ersa(ia/
- lucrul +n ec6i)$/
- *rainstormin/
- )ro*lemati7area/
- e&aluarea ra%ului %e res)onsa*ilitate in%i&i%ual$
8I9LOACE : - ,li)c6art/
- marc6ere.
- ,i'e in%i&i%uale %e e&aluare a ra%ului %e res)onsa*ilitate4
SCENARIUL
I# 8O8ENT OR5ANI:ATORIC - ; 8IN4#
-sta*ilirea %isci)linei/
- in%icarea temei/
- )reci7area strateiei %e a*or%are/
- )re$tirea materialelor4
II# DESF<=RAREA ACTIVIT>II - ?@4 8IN4#
"# 1 )rin %iscu(ii cu ele&ii. se +nca%re7$ ..res)onsa*ilitateaA +n lista tr$s$turilor
)o7iti&e %e caracter/
0# 1 se cere ele&ilor s$ reali7e7e o %iaram$ a res)onsa*ilit$(ilor sociale
)ersonale %u)$ mo%elul reali7at )e ta*l$/
3# - se +m)art ele&ii )e ru)e 'i se trasea7$ ,iec$rei ru)e sarcina %e a alc$tui o
list$ cu res)onsa*ilit$(ile )e care le consi%er$ necesare. +n cBte unul %in
rolurile sociale in%icate %e ei /
?# 1)re7entarea. %e c$tre un re)re7entant al ,iec$rei ru)e . a materialului
reali7at 'i com)letarea . %u)$ ca7. a listei res)onsa*ilit$(ilor/
"
;# 1%e7*atere re,eritoare la mo%alit$(ile concrete %e +n%e)linire a
res)onsa*ilit$(ilor/
C# 1 ,ormularea )ro*lemei: care sunt a&antaDele asum$rii res)onsa*ilit$(ii/ %ar
consecin(ele li)sei %e res)onsa*ilitate/
E# 1 %istri*uirea ,i'elor %e lucru 'i com)letarea acestora )entru s$)t$mBna
trecut$. +n sco)ul sta*ilirii ra%ului %e res)onsa*ilitate )ersonal$/
F# 1 )ro)unerea )ro,4%iriinte %e +m*un$t$(ire a mo%ului %e +n%e)linire a
uneia %intre res)onsa*ilit$(ile la care sunt %e,icitari 'i %e e&aluare a
)roresului. )rin com)letarea s$)t$mBnal$ a ,i'ei %e lucru. tim) %e ?
s$)t$mBni4
III# Formularea unei concluzii - ; min4#: 8o%ul +n care +(i +n%e)line'ti acum
res)onsa*ilit$(ile &a in,luen(a )uterea %e a ,ace ,a($ res)onsa*ilit$(ilor +n &iitor4
IV# E&alurea )roresului +n%e)linirii 'i asum$rii res)onsa*ilit$(ii in%i&i%uale- la
'e%in(a cu )$rin(ii . )este o lun$. )e *a7a ,i'elor com)letate 'i a o*ser&a(iilor
)$rin(ilor4
!i*liora,ie:
"4 Lemeni .5a*riela. Porum* .8i6aela -coor%4#. Consiliere i orientare, Ghid de
educaie pentru carier. E%itura ASCR. CluD-Na)oca. 0@@?4
04 Ro*inson. D . 5res7 .5. Eu i relaiile mele, Manualul profesorului. NeG Li,e
Eastern Euro)e a Asocia(ia .. Alee &ia(aA. !ucure'ti.0@@34
34 Vernon. Ann. Dezvoltarea inteligenei emoionale. Educaie raional-emotiv i
comportamental. E%itura ASCR. CluD- Na)oca. 0@@C4
0
Numele 'i )renumele
FI DE LUCRU
8arca(i . +n ru*rica .. S$)t$mBna trecut$A. ra%ul %e %i,icultate +n +n%e)linirea
res)onsa*ilit$(ilor. utili7Bn% urm$torul co% numeric :
"- ,oarte u'or/ 0- u'or/ 3- me%iu/ ?- reu/ ; 1 ,oarte reu
Res)onsa*ilit$(i S$)t$mBna
trecut$
S$)t$mBna
aceasta
-)rima#
S$)t$mBna
a %oua
S$)t$mBna
a treia
S$)t$mBna
a )atra
Res)ectarea orelor %e somn
- 00.3@- E.oo#
Alimenta(ie s$n$toas$ 'i la
inter&ale reulate
Pre$tirea lec(iilor 'i temelor
%u)$ un )roram
A)ro,un%area unei )ro*leme care
te interesea7$
Tratarea cu res)ect a )ro,esorilor
'i coleilor
Ascultarea 'i res)ectarea
)$rin(ilor
Asumarea unor res)onsa*ilit$(i
casniceHADutarea ,ra(ilor mai mici
Com)ortament ci&ili7at oriun%e
P$strarea unui me%iu curat
Im*un$t$(irea rela(iei s)irituale cu
Dumne7eu
Dac$ a&e(i res)onsa*ilit$(i care nu sunt trecute +n ta*el sau %ori(i s$ &$ asuma(i altele noi.a%$ua(i-le
+n list$4
Du)$ com)letarea ru*ricilor %in coloana..S$)t$mBna trecut$A. alee(i o res)onsa*ilitate )e care a(i
notat-o cu ; sau ? 'i +ncerca(i s$ &-o asuma(i +n urm$toarele ? s$)t$mBni 4 Com)leta(i +n ,iecare
s$)t$mBn$ ta*elul. )entru )entru a o*ser&a in,luen(a 6ot$rBrii asu)ra +ntreului com)ortament4
Aceste ,i'e &or ,i e&aluate la urm$toarea se%in($ cu )$rin(ii4
3