Sunteți pe pagina 1din 93

Universitatea Dunrea de Jos Galai

Facultatea de Istorie-Filosofie
Catedra de Filozofie Sociologie
E I C !
suport de curs
Lect. dr Viviana Ivlampie
1
CUPRINS
I" Introducere# $%iectul eticii
I.1. Delimitri conceptuale: etic moral moralitate
I. !. "tica #i statutul ei #tiin$i%ic
I. &. De'(ateri contemporane )n domeniul eticii
II &orala# siste'ele de 'oral (n evoluia istoric
II. 1. Sistemele de moral )n *rientul antic
II. !. Doctrinele morale ale antic+it$ii ,rece#ti
II. &. -iloso%ia moral medieval
II. .. -iloso%ia moral modern
II. /. Premisele teoriilor morale contemporane
III" &orala )i su%diviziunile ei
I*" &orala )i 'oralitatea
IV. 1 Personalitatea
IV: !. Li(ertatea
IV. &. Responsa(ilitatea moral
*" *alorile 'orale funda'entale
V. 1. 0inele
V.!. Rul
V. &. Iu(irea #i iertarea ca valori morale
V. .. Dreptatea #i ec+itatea
V. .. Datoria #i o(li,a$ia moral
+i%liografie
!
I" $%iectul eticii
I.1. Delimitri conceptuale: etic moral moralitate
Cele trei concepte de#i )nrudite )ntre ele #i cu sensuri su(stitui(ile se #i distin,: etica 1
este %iloso%ia teoria ori #tiin$a moralei #i moralit$ii2 morala #i moralitatea repre'int o(iectul
de studiu al eticii. Datorit lui Socrate care a sc+im(at o(iectul %iloso%iei orient3ndu1l spre
lumea interioar a omului #i a valorilor morale avea s ia na#tere denumirea eticii pentru
%iloso%ia moral sinta,m utili'at mai t3r'iu prin )m(inarea cuv3ntului ,recesc filosofia cu
latinescul moralis. Denumirea de 4%iloso%ie a moralei5 apar$ine lui Cicero care o %olose#te )n
scrierea 4De %acto5.
No$iunea de etic deriv din ,recescul ethos care desemna la )nceput o(iceiurile )n
,eneral dar ast'i se reduce numai la )n$elesul de o(iceiuri morale. "t+os mai desemnea' #i
pro%ilul moral al comunit$ii umane morala ,rupurilor. 6ot de aici deriv #i cuv3ntul ethike
adic etica. Primul care1#i intitulea' ast%el opera sa teoretic a %ost 7ristotel: Etica
nicomahic 8Nicoma+ %iind %iul su9.
Dac Socrate #i Platon au meritul de a pune (a'ele %iloso%iei morale 7ristotel este cel
care ela(orea' etica su( %orma discursului #tiin$i%ic. :n antic+itate %iloso%ii nu operau prea
des cu no$iunile de moral #i moralitate )n sc+im( utili'au conceptele de (ine %rumos
dreptate adevr virtute %ericire etc.
"tica este de%init speci%ic: studiu al (inelui 8Socrate Platon Cicero #.a.9 studiu al
%ericirii reali'at prin intermediul (inelui #i al virtu$ilor adic studiu al scopului #i al
mi;loacelor morale 87ristotel9 studiu al plcerii 87ristip9 al plcerii ordonate valoric
8"picur9 studiu al virtu$ii 8stoici9. <area contri(u$ie a ,3ndirii antice )n etic const )n
sesi'area trecerii de la comportamentul premoral la cel speci%ic moral.
<orala #i moralitatea
1 6ermenii provin din latinescul mos-moris 8morav1moravuri9 a supravie$uit numai pentru
o(iceiurile morale.
1 prin derivatul 4moralis5 8moral9 se de'vluie o %unc$ie a con#tiin$ei: aceea de a prospecta #i
proiecta ideatic iposta'ele devenirii morale: de la ceea ce este la ceea ce este ideal s %ie.
<orala apar$ine nivelului creativ al devenirii umane. Principala sa %unc$ie este cea
prescriptiv 1 Sein-Sollen 8de la a %i la tre(uie 1 =ant9.
<oralitatea repre'int morala )n ac$iune #i mani%estare e%ectiv prin conduit atitudini
principii. <oralitatea se consum )n via$a practic a oamenilor )n timp ce morala repre'int
nivelul teoretic1co,nitiv pe c3nd "tica posed un caracter co,nitiv #i e>plicativ.
<orala ? caracter proiectiv1 pro,ramator
<oralitatea ? caracter real1practic
&
:nc din 7ntic+itate apare )n %iloso%ie distinc$ia dintre %iloso%ia teoretic #i cea practic.
7ceste )nceputuri sunt datorate lui Socrate care )nlocuie#te %iloso%ia naturii cu %iloso%ia
cunoa#terii omului. -iloso%ia devine )n principal o %iloso%ie moral o %ilo'o%ie a cunoa#terii
de sine a omului. -iloso%ia devine practic )ntruc3t cunoa#terea de ctre om a necesarului su
moral este su(ordonat reali'rii morale de sine. Dac %iloso%ia naturii are ca o(iect ceea ce
este 8Sein9 %iloso%ia practic ca %iloso%ie a moralei are ca o(iect ceea ce tre(uie s %ie
8Sollen9.
6ermenul de %iloso%ie practic apare )n Metafizica lui 7ristotel dac $inem seama de
%aptul c %olosind no$iunile de #tiin$ teoretic #i #tiin$ practic el )ncadrea' #i %iloso%ia )n
#tiin$. @Scopul #tiin$ei teoretice este adevrul iar al celei practice aplicarea5.
Corespun'tor %iecrei %iloso%ii 7ristotel preci'ea' #i instrumentul interior spiritual care le
reali'ea' %unc$iunile: intelectul speculativ care are ca o(iect ela(orarea adevrului #i are
drept scop cunoa#terea #i intelectul practic care se ocup de crearea (inelui #i are ca scop
ac$iunea practic. 7ceasta din urm se reali'ea' datorit voin$ei #i intelectului activ.
Pentru S%3ntul Ioan Damasc+in ra$iunea are dou %acult$i: teoretic asi,ur
)n$ele,erea e>isten$elor @a#a cum sunt5 #i practic ce @deli(erea' #i +otr#te msura
dreapt a lucrurilor care se sv3r#esc5.
6oma dA7Buino consider c @doctrina s%3nt este #tiin$ practic5 cuprin'3nd le,ea
vec+e #i le,ea nou ceea ce %ace din aceasta @#tiin$a moral care este o #tiin$ practic5.
8Summa theologie9. -iloso%ia practic este motivat prin calitatea de a %i #tiin$ moral.
RenC Descartes )n Discurs asupra metodei a%irm c %iloso%ia cunoa#terii n1ar tre(ui
s %ie numai teoretic ci #i practic pentru c @este posi(il s a;un,em la cuno#tin$e care s
%ie %olositoare )n via$ #i pentru c )n locul %iloso%iei speculative care se )nva$ )n #coli s1ar
putea ,si una practic5.
Immanuel =ant utili'ea' #i de'volt termenii prelua$i de la predecesori )m(o,$indu1i
)n cadrul unui impuntor sistem de %iloso%ie practic. *rientarea sa criticist condi$iona )n
teoria cunoa#terii emanciparea ela(orrii adevrului de aparen$ele lumii sensi(ile iar )n
%iloso%ia practic 8moral9 puri%icarea voin$ei de )nr3urirea lumii empirice %avori'3ndu1se
selectarea #i a%irmarea motivului moral. -aptul c Immanuel =ant a creat @%iloso%ia moral
pur care s %ie pe deplin cur$at de tot ceea ce nu poate %i dec3t empiric #i apar$ine
antropolo,iei5 se e>plic prin convin,erea sa c aceasta de'vluie rdcinile e,oismului
(ar3ndu1i calea de ;usti%icare #i a%irmare. Dar =ant nu este lipsit de oarecare e>a,erri cum
ar %i ideea eliminrii cunoa#terii cu acces la empiric sau aceea privind eliminarea @materiei
(inelui5 )n %avoarea @%ormei5 acestuia ceea ce ec+ivalea' cu respectul pentru le,e #i datorie.
De unde #i rolul voin$ei )n moralitate @cci ra$iunea recunoa#te c suprema ei menire practic
st )n )ntemeierea unei voin$e (une5. 8Critica raiunii practice9
-iloso%ia sa moral a %ost acu'at de ri,orism %ormalism de inversarea ierar+iei
valorilor morale prin acordarea suprema$iei datoriei morale 8socotit scop )n sine imperativ
cate,oric9 #i nu valorilor (inelui #i drept$ii 8)n ,eneral valorilor indicative9. La aceste critici
se adau, #i acelea re%eritoare la Critica raiunii practice #i a ntemeierii metafizice a
moravurilor. 7ceste opere concep ra$iunea practic independent de ra$iunea teoretic voin$a
.
de ra$iune. -ormalismul #i ri,orismul %avori'ea' ruptura #i autonomi'area voin$ei %a$ de
ra$iune.
De,el intervine )n de'(aterea ideilor controversate dar %r a lua o atitudine tran#ant
%a$ de =ant. @:n ceea ce prive#te le,tura voin$ei cu ,3ndirea sunt de o(servat urmtoarele:
spiritul este ,3ndirea )n ,enere #i omul se deose(e#te de animal prin ,3ndire. Dar nu tre(uie
s ne repre'entm c omul pe de o parte ,3nde#te #i pe de alt parte vrea #i c el ar avea )ntr1
un (u'unar ,3ndirea #i )n cellalt voin$a deoarece aceasta ar %i o repre'entare ,oal.
Di%eren$a )ntre ,3ndire #i voin$ este numai aceea dintre comportarea teoretic #i practic dar
nu sunt dou %acult$i deose(ite ci voin$a este particular a ,3ndirii ,3ndirea traduc3ndu1se
)n %iin$a1)n %apt ca impuls de a1#i da %iin$1)n1%apt5. 8Principiile filosofiei dreptului9
Deose(irile sesi'ate de De,el )ntre ,3ndire #i voin$ sunt:
a9 @7tunci c3nd ,3ndesc un o(iect )l trans%orm )n ,3nd #i )i iau ce este sensi(il2 )l trans%orm
)n ceva care este esen$ial #i nemi;locit al meu. :nc3t eul este )n lume la el acas c3nd el o
cunoa#te mai mult )ns c3nd a conceput1o5.
(9 Voin$a @comportarea practic )ncepe din contr cu ,3ndirea )ncepe cu eul )nsu#i #i apare
mai )nt3i ca opus %iindc ea sta(ile#te imediat o separare. :ntruc3t sunt practic activ adic
)ntruc3t ac$ione' eu m determin pe mine #i a m determina )nseamn a pune o di%eren$.
Dar aceste di%eren$e pe care le pun sunt apoi iar ale mele determinrile )mi revin mie #i
scopul ctre care sunt )mpins )mi apar$ine mie5.
Dar dac prin ,3ndire trans%ormarea apare pe plan interior prin voin$ prin
comportamentul practic trans%ormarea este e>teriori'at #i )mplinit )n lumea e>terioar. "ste
)ns o trans%ormare care @poart urma spiritului meuE5 Deoarece ,3ndirea #i voin$a se
condi$ionea' reciproc interac$ion3nd De,el relev c di%eren$ele dintre ele @suntF
insepara(ile: ele sunt una #i aceea#i #i )n %iecare activitate at3t a ,3ndirii c3t #i a voin$ei se
,sesc cele dou momente5.
Conclu'ia pe care o desprindem este urmtoarea: tre(uie s recunoa#tem rolul speci%ic
al voin$ei )n condi$ionarea actelor moralit$ii dar tre(uie s $inem seama #i de rolul ,3ndirii
)n demersurile lo,ico1co,nitive ale adevrului moral )n deli(erarea deci'iilor #i ale,erilor
morale.
I" ," Etica )i statutul ei )tiinific
Dac Socrate a %ost preocupat de ptrunderea )n esen$a #i ,eneralitatea virtu$ilor
morale 7ristotel este cel care ridic etica la nivelul demnit$ii de #tiin$ care urmre#te
propriul scop. Re%erindu1se la @Fun scop al ac$iunii pe care )l vrem pentru el )nsu#i iar
celelalte numai de dra,ul acestuiaFatunci e vdit c un atare scop tre(uie s %ie (inele #i cel
mai mare (ine5. 8Etica nicomahic9. Urmrirea acestui scop @ apar$ine #tiin$ei celei mai
stp3nitoare #i conductoare care este %r )ndoial politica5. Scopul politicii este cel mai
)nalt (ine omenesc %iind un (ine al comunit$ii al cet$ii. "tica este inclus nu ca o parte a
politicii ci ca una care a;ut politica s e>plice #i s construiasc e%icient @cel mai mare (ine
)n cetate5. Dac ar %i a#a ar )nsemna c politica $ine seama de etic. Dar din ne%ericire at3t la
/
7ristotel c3t #i la al$i ,3nditori sau sisteme %iloso%ice vom o(serva primatul politicului %a$ de
#tiin$ %iloso%ie etic art etc 8ve'i ideolo,i'area politic9.
Unul din criteriile #tiin$i%ice ale eticii este e>actitatea )n e>primarea adevrului moral
lucru su(liniat )nc de 7ristotel care era totu#i con#tient de %aptul c limitele su(iectivit$ii
in%luen$ea' #i atitudinea )n etic #i moral. "l vor(e#te ast%el de o e>actitate nestatornic
semnal3nd ast%el caracterul relativ al adevrului.
RenC Descartes credea )n posi(ilitatea unei morale certe dura(ile )ntemeiat )n viitor
pe pro,resele unei #tiin$e de'voltate. P3n atunci se decide s cultive o moral provi'orie.
Delvetius sus$inea c #i %iloso%ia moralei )#i poate asimila conceptul de le,e apreciind
c @universul moral nu este mai pu$in supus le,ilor interesului5 8Despre spirit9 condi$ion3nd
)ns interesul moral de )n$ele,erea lui corect #i de concordan$a cu interesul ,eneral sau
pu(lic.
=ant opinea' c spre deose(ire de le,ile naturii le,ile studiate de etic sunt @le,i ale
li(ert$ii52 #tiin$a acestor le,i este etica. 8ntemeierea metafizic a moravurilor9. :n timp ce
le,ile naturii sunt le,i con%orm crora se )nt3mpl totul @le,ile morale5 8ale voin$ei9 sunt le,i
con%orm crora tre(uie 8soll9 s se )nt3mple totul. Dac le,ile naturii sunt le,i ale cau'alit$ii
le,ile morale sunt le,i ale @cau'alit$ii prin li(ertate5 @li(ertarea este %r )ndoial ratio
essendi a le,ii morale dar le,ea moral este ratio cognoscendi a li(ert$ii5. 8Critica raiunii
practice9.
De asemenea o(iectivitatea #i universalitatea le,ii morale sunt caracteristici care se
)mplinesc tot pe planul vie$ii morale. =ant are meritul deose(it )n istoria %iloso%iei moderne
pentru de%inirea )n termeni speci%ici adecva$i domeniului moralei #i moralit$ii a statutului
#tiin$i%ic al eticii. 7cesta se poate re'uma la te'a c o le,e #tiin$i%ic poate ,uverna nu numai
ce este ci #i ceea ce tre(uie s %ie.
-eacia .ozitivist
:n secolul al GIG1lea s1a intensi%icat preocuparea pentru rea(ilitarea studiului moralei
#i moralit$ii. Po'itivismul concepe etica drept o sistemati'are a cunoa#terii #tiin$i%ice )n
vederea or,ani'rii sociale. *mul apare )ns )n %iloso%ia moral po'itivist desu(iectivi'at
redus la caracteristicile o(iectului #tiin$ei. Valoarea moral este e>plicat )n termenii
adevrului #tiin$i%ic. Criteriul moralit$ii este a(andonat speci%icului uman spiritual moral #i
social.
RenC Le Senne o(serva c @po'itivismul moral este %orma moderna a postulatului
intelectualist urmarea cruia virtutea este reducti(il la cunoa#tere5.
7u,uste Comte repro#ea' teolo,iei moralei c a intrat )n con%lict cu spiritul modern
cu pro,resele cunoa#terii de%avori'3nd ast%el autoritatea valorii morale reli,ioase.
<eta%i'ica )n special cea Hantian este criticat de po'itivi#ti pentru a(ordarea aprioric
deductivist a moralei #i moralit$ii. Spiritul meta%i'ic )n alte ca'uri 8nu la =ant9 di'olva
morala )n numele unor preten$ii empirice. Spiritul po'itiv spune 7. Comte nu este mai pu$in
strin de empirism dec3t de misticism deci cuno#tin$ele reale revendicate de po'itivism nu
se reduc la o simpl )nre,istrare de %apte dimpotriv ele )nseamn o asam(lare #i o
reela(orare sistemati'at a lor.
I
Reversul moralei deductive va %i descoperit de Der(ert Spencer care a inte,rat studiul
moralei )n orientarea evolu$ionist din (iolo,ie #i a recurs la calea invers inductiv a
reconstruc$iei morale.
Petre 7ndrei a criticat po'itivismul evolu$ionist sus$in3nd c @(iolo,ismul a %cut din
conservarea de sine o valoare5 dar via$a )n %unc$iunile ei inte,ral umane nu coincide cu
valoarea moral suprem. @Via$a nu este o valoare ci o condi$ie de creare de valori. Valoarea
vie$ii este un re%le> al valorilor culturale pe care le crea' d3nsa5.
Putem o(serva )ns c via$a creea' valorile pentru automodelarea ei cultural proces
prin care se constituie dimensiunile culturale inclusiv morale ale vie$ii aceasta primind #i
semni%ica$ii ale valorii morale supreme.
Demersul po'itivist nu a rmas %r e%ecte (ene%ice )n %iloso%ia moralei dar #i )n
evolu$ia #tiin$i%ic a cunoa#terii %enomenelor a comportamentelor a raporturilor #i a ideilor
morale.
7st%el putem consemna:
1. :n %iloso%ia moral se )ntresc preocuprile pentru a(ordrile speci%ice ale moralei #i
moralit$ii ale structurilor acestora ale speci%icului valorilor #i normelor morale. 7par
ramuri noi ale eticii: a>iolo,ia moral 8a valorilor morale92 etica normativ morala
teoretic etc.
!. 7par de'(ateri sus$inute cu privire la raportul dintre normativ #i #tiin$i%ic )n etic mai ales
)n cadrul #colii %rance'e.
&. Preocuparea po'itivist %undamental pentru statutul #tiin$i%ic al eticii avea s accentue'e
preocuprile pentru determinarea o(iectului de studiu al eticii. *rientarea #tiin$i%ic a
o(iectului eticii cu accent pe studiul moravurilor avea s %avori'e'e constituirea etolo,iei
ca #tiin$ a comportamentului moral )n perspectiv evolutiv de la animalele superioare la
om sau ca #tiin$ a moravurilor a o(iceiurilor morale.
.. :n secolul al GG1lea se distin, cercetrile metaetice cu re'ultate deose(ite )n $rile
an,lo1sa>one. 7cestea studia' pro(lema raportului dintre adevr #i valoare dintre
;udec$ile de e>isten$ #i cele de valoare.
I" /" Dez%ateri conte'.orane (n do'eniul eticii
7u la ori,ine distinc$iile Hantiene )ntre le,ile naturii #i le,ile morale )ntre imperativul
cate,oric #i cel ipotetic )ntre ra$iunea pur 8teoretic9 #i ra$iunea practic.
enr! Poincar" ne,a posi(ilitatea ela(orrii #tiin$i%ice a moralei preci'3nd )n spirit
po'itivist c #tiin$a utili'ea' ;udec$i la modul indicativ ceea ce )nseamn c dac )ntr1un
silo,ism premisele sunt indicative conclu'ia va %i tot la indicativ.
Etienne #o$lot a%irma c @morala 8cu sensul de etic9 sin,ur prescrie scopuri activit$ii
umane5 (a c+iar ea ar %i @sin,ura #tiin$ normativ5. 8Sisteme de %tiin9
Paul &oul'ui" relev c @indic3nd ceea ce tre(uie s %ie morala este normativ5 pe c3nd
@o(serv3nd ceea ce este psi+olo,ia este po'itiv5. 8Dicionarul lim$a(ului filosofic9. Dup ce
e>plic normativul ca %iind @ceea ce enun$ o norm ceea ce se re%er la norme
J
)ndr" *alande arat c @#tiin$ele normative sunt cele ale cror o(iect este constituit din
;udec$i de valoare ca atare adic )n calitate de critic al acestei valori este scopul #tiin$ei
ast%el denumite.
Ktiin$a normativ este criticat )n numele valorii al unui ideal #i presupune o(li,a$ia de
a ameliora de a aduce mai (inele. "ste ca'ul moralei ca #tiin$ normativ ca #tiin$ care
%olose#te ;udec$i de valoare critice.
<ulte din normele morale sus$in valori indicative 8ca scop9 prin intermediul datoriei
ori c+iar al o(li,a$iei. Po'itivismul delimitea' #tiin$a prin cunoa#tere numai a ceea ce este
iar #tiin$a normativ cum este etica prin cunoa#tere a ceea ce tre$uie s fie. 7tare delimitri
au creat controverse aprinse cre3ndu1se )n cadrul po'itivismului dou orientri. Una apar$ine
lui L. LevL10ru+l care sus$ine c deoarece con$ine #i promovea' o moral teoretic etica
nu poate %i #tiin$. Nu este posi(il o #tiin$ a ceea ce nu este. 47 pretinde c o #tiin$ este
normativ ca #tiin$ adic teoretic )nseamn a con%unda )ntr1unul sin,ur dou momente
care nu pot %i dec3t succesive5. Pentru LevL10ru+l adevrul se re'um la realitate %aptele
neinclu'3nd deci #i ceea ce tre(uie s %ie. Iar dac norma este e>clus din o(iectul cunoa#terii
etice din s%era acesteia este eliminat #i prescrierea normei: 4preocuparea eticianului nu va %i
de a prescrie adic de a +otr) ceea ce tre(uie s %ie. "l va studia ca1n orice #tiin$ realitatea
o(iectiv dat adic %aptele morale #i alte %apte sociale5. 7ceasta )nseamn c morala cu
sensul de etic tre(uie s %ie #tiin$a moravurilor cci moravurile sunt %aptele moralit$ii.
Numai c3nd va a;un,e la o mai mare de'voltare etica va putea in%luen$a metodic #i ra$ional
comportamentele umane. Deocamdat ea nu se poate su(stitui educa$iei morale care apar$ine
peda,o,iei. LevL10ru+l sus$ine c morala ca etic #i nu ca disciplin nu poate %i o #tiin$
practic.
7propiat de concep$ia lui LevL10ru+l este cea a lui )+)!er care deose(e#te %olosirea
normativ a termenilor etici de utili'area lor descriptiv. :n discursul moral ;udec$ile
8morale9 nu sunt %actuale ci e>presii pur emo$ionale traduc3nd atitudinile su(iectului de
unde #i denumirea de emotivism a filosofiei morale a lui 7Ler #i Carnap. 7Ler este de prere
c 4pre'en$a unui sim(ol etic )ntr1o propo'i$ie nu adau, nimic con$inutului ei%actual5.
8Lim(a; adevr #i lo,ic9. -actual este numai con$inutul ;udec$ilor descriptive pe c3nd
;udec$ile morale sunt numai emotive 8emo$ii9 su(iective deci. Deose(indu1se radical de
;udec$ile descriptive ;udec$ile morale nu pot avea calitatea de adevr sau %als #i deci ele nu
pot apar$ine #tiin$ei. Ktiin$ei )i sunt inerente numai ;udec$ile etice descriptive. "tica lui 7Ler
este non1co,nitivist.
Deose(irea dintre LevL10ru+l #i 7Ler const )n urmtoarele:
1. La primul ;udec$ilor de valoare li se nea, calitatea de adevr pentru c normele lor
indic nu ceea ce este ci ceea ce tre(uie s %ie. La al doilea ne,area calit$ii de adevr a
termenilor etici este datorat )ncrcturii lor e>clusiv emotive.
!. Pentru Leva10ru+l etica nu poate %i moral teoretic deoarece )n acest ca' ar %i
incompati(il cu statutul ei #tiin$i%ic iar ca #tiin$ morala poate %i numai dac studia'
moravurile %aptele morale. Pentru 7Ler etica nu operea' dec3t cu termeni emotivi
speci%ici lim(a;ului moral iar studiul #tiin$i%ic al termenilor descriptivi este trans%erat
sociolo,iei #i psi+olo,iei.
M
Po'i$ia lui 7Ler a su%erit trans%ormri datorit lui C. Stevenson #i R.<. Dare. Pentru
non1co,nitivi#ti ca 7Ler 4valorile nu pot %i ,site )n lume ca propriet$i autentice ale
lucrurilor iar rolul ;udec$ilor etice este de a mani%esta o atitudine )n le,tur cu un o(iect
sau stare de lucruri. Stevenson a adu,at emotivismului ideea c enun$urile etice sunt des
%olosite #i pentru a ,enera sentimente auditoriului uneori c+iar )n scopuri persuasive pentru
a1l determina pe auditor s %ac ceea ce dore#te vor(itorul. De'volt3nd ideea lui Stevenson c
propo'i$iile etice sunt analoa,e enun$urilor imperative R. Dare sus$ine c lim(a;ul moral are
)n comun cu imperativele o(i#nuite trstura de a %i esen$ialmente prescriptive ceea ce
)nseamn c ;udec$ile morale sunt numite )n mod spei%ic s %ie ,+id al comportamentului de
unde denumirea concep$iei drept prescriptivism. Dare rm3ne un non1co,nitivist )n etic
deoarece sus$ine c ;udec$ile sunt pur %actuale descriptive. Re,ulile care ,uvernea'
lim(a;ul prescriptiv sunt cu totul altele dec3t acelea ale lim(a;ului descriptiv. :n conclu'ie
;udec$ile morale prescriptive nu pot %i deduse din ;udec$ile %actuale cum sunt #i cele ale
#tiin$ei. :n lim(a;ul prescriptiv omul are li(ertatea s decid ceea ce nu se poate )nt3mpla )n
lim(a;ul cunoa#terii.
De'(aterile ulterioare vor dep#i po'i$iile lui LevL10ru+l #i 7Ler a;un,3ndu1se la
apropierea celor dou tipuri de ;udec$i la apropierea eticii de posi(ilitatea a(ordrii
#tiin$i%ice a moralei dar #i a #tiin$ei de )n$ele,erea menirilor ei practice.
Emile Durkheim pre'int deose(irile care le %ace )ntre ;udec$ile de realitate 8de
e>isten$ de adevr9 #i ;udec$ile apreciative de valoare. "l anali'ea' multiple ca'uri )n care
ultimile ;udec$i recep$ionea' sensuri ale realit$ii. C+iar #i mediocrul moralice#te
recunoa#te c valoarea moral este sus$inut prin ar,umente o(iective. *(iectivitatea
valorilor morale se impune ca #i cea a lucrurilor2 oamenii se conduc dup un sistem de valori
colective2 ;udecata social este o(iectiv )n raport cu ;udec$ile individuale2 )n aprecierile
morale individul este constr3ns s %ie o(iectiv de con#tiin$a pu(lic2 de#i idealurile sunt
concepute de su(iec$ii umani ele nu sunt ar(itrarii depin'3nd de criterii valorice ,enerale.
*mul concepe idealuri pentru c societatea )l )mpin,e sau )l o(li, s se )nal$e deasupra lui
)nsu#i #i ea este cea care )i %urni'ea' mi;loacele. Idealul )nsu#i este o %or$ care se poate
)ncorpora realului. Lucrurile apar$in naturii %i'ice )n timp ce idealul apar$ine ordinii li(ert$ii
)n condi$iile )n care natura %i'ic )i constituie numai suportul in%rastructural structura
idealului %iind la nivelul lumii spirituale unde speci%ic ac$ionea' mi#carea de la scop prin
mi;loace la e%ectul care )nseamn ac$iune.
Neor, Simmel #i Nicolai Dartmann aprecia' c etica poate %i o #tiin$ despre moral
numai dac cercetea' o(iectiv normele acesteia nu #i prescriindu1le. Pentru ei etica este o
#tiin$ despre normativ rostul ei %iind interpretarea normelor a ;udec$ilor de valoare. :nc3t
nu etica ci o(iectul ei morala este normativ. Studiind morala etica e>plic #i criteriile de
admitere #i %unc$ionare a valorilor moralei. Dar spre deose(ire de moral etica nu ne )nva$
direct ceea ce tre(uie s se )nt3mple aici #i acum )ntr1o situa$ie dat ci )n ,eneral ceea ce
tre(uie %cut. "tica ne d un piedestal o (a' ,eneral din care poate %i privit o(iectiv %aptul
actual. "a o%er numai criteriile teoretice ,enerale de a%lare a deci'iilor )n di%eritele situa$ii
pe care moralitatea le )nt3mpin )n mod concret #i di%eren$iat. "tica cultiv capacitatea
teoretic a omului care )l a;ut s %ie creativ #i inovator )n orientrile morale ale vie$ii ale
O
conduitei #i raporturilor sale. :n$ele,em c etica aspir la demnitatea de #tiin$ prin su(stan$a
adevrurilor ei teoretice contri(uind la sinte'a ,enerali'atoare a valorilor principiilor #i
normelor morale. "a recur,e la mi;loacele #tiin$ei )n studiul moralei #i moralit$ii dup cum
recur,e #i la instrumentele apro%undrii #i ,enerali'rilor %iloso%ice )ns supuse prelucrrilor
speci%ice #i cone>ate )n sistemul conceptelor ei.
Etica )i deontologia
Dac etica am de%init1o drept %iloso%ie a moralei #i moralit$ii ca %iloso%ie practic
deontolo,ia este de%ini(il ca studiu disciplinar particular al moralei #i moralit$ii.
6ermenul deontologie este crea$ia %iloso%ului en,le' P. 0ent+am care a utili'at cuv3ntul
,recesc deon1deontos cu sensul de ceea ce tre(uie %cut #i lo,os. Prin )m(inare sensul strict
ar %i: deontolo,ia #tiin$a sau teoria datoriei adic a 4ceea ce tre(uie %cut5. *(iectul de
studiu al deontolo,iei ar %i datoriile ori o(li,a$iile morale. "a ar %i interpreta(il ca o ramur a
eticii. Deontolo,ia s1a de'voltat mai ales ca studiu al moralelor particulare )ndeose(i al
moralelor pro%esionale. 4Le Petit Larousse5 de%ine#te deontolo,ia ca 4ansam(lu de re,uli
care re,lementea' o pro%esiune conduita celor care o e>ercit raporturile dintre ace#tia #i
clien$iilor dintre ei #i pu(lic5. :n 4Dic$ionarul universal al lim(ii rom3ne5 8La'r Seimanu
1OO/9 deontolo,ia se de%ine#te ca 4disciplin etic ce se ocup cu datoriile care tre(uie
)ndeplinite2 etic a unei pro%esiuni2 totalitatea re,ulilor #i u'an$elor care re,lementea'
rela$iile dintre medici )n ceea ce prive#te clientela lor5. 6eoria datoriilor pro%esionale
medicale semni%ic caracterul particular al disciplinei deontolo,ice )n raport cu etica cea
care include e>aminarea ,eneral %iloso%ic a datoriilor. La %el poate %i )n$eleas deontolo,ia
;uridic a,ronomic deontolo,ia in,inerului industrial (ioetica deontolo,ia activit$ii
peda,o,ice etc. Deontolo,ia nu tre(uie redus la dimensiunea datoriilor morale %ie ele
particulare numai. Ca sistem morala %ie c este a(ordat ,eneral %ie cercetat particular #i
indi%erent de domeniul ramurii de activitate pro%esional )n care %unc$ionea' ea tre(uie
)n$eleas ca sistem 8c3nd e a(ordat %iloso%ic9 sau ca su(sistem 8c3nd e a(ordat deontolo,ic
sau din alt un,+i de vedere particular9. Datoria nu poate lipsi dintr1un sistem de moral #i
prime#te )n su(sistemele sale ponderi semni%icative deose(ite. Dar indi%erent de ponderea ei
)n sistem de semni%ica$iile deose(ite )n activit$ile pro%esionale datoriile se
intercondi$ionea' cu valorile (inelui ale drept$ii demnit$ii onoarei omeniei care )i
motivea' semni%ica$iile pentru actele morale destinate s le )mplineasc. Valoric datoriile se
le,itimea' prin valorile scop indicative2 ele sunt %unc$ional su(ordonate acestora. Valorile
datoriilor )n deontolo,ii se e>plic prin ri,oarea stricte$ea normativ impuse de ordinea
activit$ilor pro%esionale. :ns )n %unc$ie de pro%esiuni dar #i de identitatea a,entului moral
ele )#i a%l nu numai strin,en$a pro%esional ci #i orientrile #i motiva$iile valorice.
Per%orman$ele comportamentului pro%esional se impun criteriilor moralit$ii pro%esionale. De
aici re'ult #i rolul FFal datoriilor %a$ de sine sau al e>i,en$elor %a$ de sine )n moralele
pro%esionale. 7semenea condi$ionri valorice #i %unc$ionale ale elementelor deontolo,ice
apropie morala pro%esional de condi$ia ;uridic a normelor deontolo,ice. Deontolo,ia
apropie mai mult morala de drept dec3t de %iloso%ia ,eneral a moralei. De unde #i
coinciden$a accentuat a o(li,a$iilor ;uridice cu datoriile moralei pro%esionale.
1Q
Deontolo,ia este morala unei pro%esiuni re%lectat cu precdere prin prisma
)ndatoririlor sau o(li,a$iilor morale impuse de e>ercitarea unei pro%esiuni )n societate.
Deontolo,ia cercetea' drepturile )n corela$ie cu )ndatoririle care le sus$in #i reali'ea'
cercetarea lor )n s%erele vie$ii social1utile #i nu numai )n s%erele speciale ale muncii
productoare de (unuri valori.
Condi$ia %iloso%ic 8teoretic9 a deontolo,iei este deontologismul prin care se )n$ele,e
doctrina moralist potrivit creia moralitatea const )n a ac$iona a#a cum tre(uie %r
considerarea utilului sau a (inelui. Dup deontolo,i un act nu este moral pentru c el este
(un ci pentru c el este drept. David <c Nau,+ton consider c pro(lema principal a
deontolo,ismului $ine de ale,erea moral dintre mai multe ac$iuni #i poate %i %ormulat )n
)ntre(area: Cum putem decide care din ele este cea moralmente corectR Critic3nd etica
utilitarist acela#i autor relev c deontolo,ismul nea, %aptul c ac$iunea care produce cele
mai (une re'ultate este )ntotdeauna corect din punct de vedere moral. Criteriul corectitudinii
morale )#i a%l sensurile )n deontolo,ism prin semni%ica$iile conceptelor %undamentale ale
doctrinei: dreptatea #i datoria. Cci a %i corect moralmente )nseamn a %i drept iar a %i drept
este o datorie %undamental pentru om.
Precedentul %iloso%ic al deontolo,ismului se a%l )n %iloso%ia moral a lui =ant centrat
pe etica datoriei )ns nemi;locit ori,inea doctrinei se asocia' cu reac$ia deontolo,i#tilor %a$
de intui$ionismul etic al lui Neor,e "dSard <oore. Pentru <oore valoarea moral
%undamental #i intrinsec este (inele valoare de la sine intui(il. Nu acela#i lucru se poate
spune dup el despre ;uste$e #i datorie deducti(ile din valorile (inelui. In%luen$at de
utilitarism <oore admite drept criteriu al corectitudinii cel mai mare (ine (unstarea sau
(inele pentru )ntrea,a umanitate. 47c$iunea este dreapt spune el numai c3nd nici o alt
ac$iune pe care persoana ar putea1o sv3r#i )n locul ei nu ar putea avea interior re'ultate mai
(une2 totodat ac$iunea este nedreapt numai atunci c3nd persoana ac$ion3nd ar putea
sv3r#i )n locul ei alte ac$iuni al cror re'ultat ar putea %i interior mai (un5. 8N. <oore
Etica9. Identi%icat ca mi;loc pentru o($inerea re'ultatului (un ;ustul coincide cu %olositorul
8utilul9 dar #i cu plcutul.
Deta#3ndu1se de te'a su(ordonrii utilitariste a drept$ii #i a datoriei (inelui
deontolo,i#tii nu a(andonea' intui$ionismul #i socot c dreptatea #i datoria care )n etica lor
devin valori %undamentale sunt de'vluite pe cale intuitiv. De aceea doctrina lor este
supranumit uneori intuiionism deontologic.
<etoda utili'at de deontolo,i este cea ini$iat de <oore anali'a lo,ic a lim(a;ului
moral. Cate,oriile morale sunt pentru ei unicale indeducti(ile #i %iind intui(ile sunt #i
inde%ini(ile. C+ ,road le caracteri'ea' ca apriorice 8T =ant9. Principal este cate,oria
datoriei ea %iind )n primul r3nd indeducti(il. Sentimentul o(li,ativit$ii de a sv3r#i o
ac$iune determinat ori convin,erea )n ;uste$ea unui anumit ,en de ac$iuni sunt a(solut
indeducti(ile #i nemi;locite. Nre#eala morali#tilor e s determine omul s1#i )ndeplineasc
datoria. -iind evident de la sine datoria nu ar avea nevoie de a#a ceva. Intui$ia moral
indic %r ,re#eal ce datorii avem de )ndeplinit. Nivelurile di%erite ale capacit$ilor
oamenilor de a avea intui$ii morale e>plic #i di%eren$ele morale dintre ei.
11
7%irma$iile intui$ioni#tilor deontolo,i sunt unilaterale )n ceea ce prive#te )n$ele,erea
,ene'ei con#tiin$ei morale a datoriei. Intui$ia nu poate %i ne,at dar nici supraestimat )n
rolul ei de constituire con#tient a datoriilor #i drept$ii.
Pentru deontolo,i moralitatea se centrea' pe condi$ia datoriei cci numai ea este
,arantul drept$ii corectitudinii. D.<c. Na,+ton caut criteriul de apreciere a valorii
comportamentului )n re'ultatul (un pe care )l o($ine su(iectul ac$iunii. Doctrinele de acest tip
sunt cele utilitariste dar mai compar #i su( denumirea de consecinionism. 7cest curent este
criticat de deotolo,i pentru c din structura criteriilor de apreciere a valorii morale a actelor
de conduit ei re$in numai unul sin,ur re'ultatul sau urmarea 8consecin$a9 ac$iunii. 7
recur,e numai la criteriul consecin$ei (une a actlui )n aprecierea moral nu este satis%ctor
)n aprecierea moral:
1. sin,ur re'ultatul nu poate acoperi ori satis%ace valoarea moral a comportamentului )n
msur s satis%ac inte,ritatea moral a personalit$ii.
!. Numai cu e%ect par$ial pentru constituirea valorii morale a su(iectului moral re'ultatul
4(un5 poate intra )n con%lict cu alte elemente ale moralit$ii persoanei: scopul sau
inten$iile ac$iunea propriu1'is.
Nu )ntotdeauna re'ultatul concord valoric cu scopul scopul cu ac$iunea #i c+iar ac$iunea cu
re'ultatul.
Consecin$ionismul etic este criticat de deontolo,i#ti pentru c desprind automat din
valoarea re'ultatului (un #i valoarea ac$iunii #i cea a scopului. Indi%erent de calitatea ei
ac$iunea e (un dac re'ultatul care o urmea' este (un. <oralice#te ac$iunea depinde de
re'ultatul ei nu invers. Deontolo,ii arat c nu )ntotdeauna re'ultatele (une se o($in prin
mi;loace (une2 uneori ele se o($in #i prin minciun )n#eltorie %urt sau c+iar crim. Dac
actele rele sunt urmate de re'ultate (une nu )nseamn c re'ultatele sunt (une #i din punct de
vedere moral. Sensul noastre sunt %oarte )mpovrtoare ei cred c individului )i rm3ne #i
mult li(ertate pentru a se dedica proiectelor personale.datoriei deontolo,iste este contrar
re'ultatelor (une #i )n msura )n care ele sunt do(3ndite prin mi;loace rele. Po'i$ia ei este
contrar eticii consecin$ioniste care sus$ine necondi$ionat (inele con%irmat prin re'ultatele
(une. Deontolo,ismul risc s se plase'e la e>trema consecin$ionismului atunci c3nd ne,3nd
valoarea moral a re'ultatului (un o($inut prin mi;loace rele consider c datoria este a(solut
intrinsec independent de orice (ine. "a nu poate %i independent de (inele moral. Datoria
accentuea' con#tienti'area moral a (inelui.
Consecin$ioni#tii repro#ea' deontolo,i#tilor )mpovrarea e>a,erat a omului cu
re,imul datoriilor cu o mul$ime de o(li,a$ii care domin numai rela$iile vie$ii politice ci #i
rela$iile interpersonale. Deontolo,i#tii de#i recunosc c datoriile
1!
II &orala# siste'ele de 'oral (n evoluia istoric
II" 0Siste'ele de 'oral (n $rientul antic
India
<orala (ra+manic
0ra+manismul
1
%iloso%ie #i reli,ie o%icial a Indiei antice doctrin comple>
ela(orat de1a lun,ul unei perioade de apro>imativ 1QQQ de ani 81!QQ1.QQ ).d.D.9 este
produsul %u'ionrii treptate a concep$iilor despre via$ om #i su%let cultivate de popula$ia
auto+ton dravidian #i acelea proprii arienilor invadatori sta(ili$i )n India cam )n secolul GV
).d.D. Se pare c auto+tonii au %urni'at ideea transmigraiei -supravie$uirea su%letului su(
%orma re)ncarnrilor succesive9. Ceilal$i a#a cum se desprinde din cuprinsul te>telor vedice
1
Preci'ri terminolo(ice:
- $rahmanii ? preo$ii e>ecutorii cultului reli,ios )ndeplineau totodat %unc$iile
%undamentale ale statului de ordin politic #i cultural
- kshatr!a ? r'(oinicii care vor %orma mai t3r'iu casta no(ililor
- vais!a ? marea mas a poporului %ormat din mem(rii li(eri ai comunit$ii tri(ale
a,ricultori pstori ne,ustori
- %udra ? cei lipsi$i de drepturi e,ale cu ceilal$i mem(ri ai tri(ului. <a;oritatea era %ormat
din sclavi de r'(oi sau urma#ii acestora2 ocupa$ii: mcelari mturtori v3n'tori de
alcool ,ropari etc.
- paria ? impurii desconsidera$i lipsi$i de orice drept cvasi1primitivi
1&
8secolul GII ).d.D.9 au adus perspectiva politeismului ,ravit3nd )n ;urul lui Varuna divinitate
suprem )ntrupare a ordinii naturale #i morale.
Ideea transmi,ra$iei este o do,m %undamental. Ciclul transmi,ra$iilor 1 na#terea
su%erin$a moartea a rena#te pentru a su%eri )n eternitate 1 a %ost o ,rea povar pe care indianul
nu a cute'at s1o arunce #i su( a crui arsur s1a av3ntat drept )nainte )ntr1un e%ort su(lim.
6ocmai pentru a evita aceast perspectiv a condamnrii la o etern su%erin$ (udismul va
propa,a sinuciderea eului )n evanescen$a nirvanei2 )naintea lui (ra+manismul #i apoi
+induismul care )l continu au propovduit aceea#i ani+ilare a eului aceea#i moral a
eli(errii prin depersonali'are pe calea identi%icrii cu a(solutul divin. Dispari$ia persoanei
umane )n totala vacuitate (udist sau prin contopirea cu a(solutul (ra+manic aceasta a %ost
perspectiva pe care men$inerea unui cre' ar+aic o impunea ,3ndirii indiene.
"li(erarea e conceput pe un plan pur meta%i'ic ca desprindere de 4roata devenirii #i a
na#terilor5. 7 %i li(er )nseamn a suprima toate acele limitri pe care le implic no$iunea de
individualitate a respin,e tot ceea ce se re%er la "u #i la a%ec$iunile acestuia. Numai acela e
li(er care se poate ridica deasupra viciului ca #i a virtu$ii dincolo de (ine #i de ru pentru a
se contopi printr1o ani+ilare total a individualit$ii cu a(solutul divin cu 0ra+ma. Li(ertatea
este acordat de misticismul (ra+manic nu aceluia care la )ntre(area 4Cine esteR5 va rspunde
4"u sunt5 ci aceluia care a;uns la 4Poarta soarelui5 va rspunde la aceea#i )ntre(are: 46u
)nsu$i5. Nu numai li(ertatea ci #i nemurirea pot %i o($inute pe aceast cale aici )n aceast
via$ ca #i 4dincolo5. Despre cel eli(erat )n aceast via$ se poate spune c este deasupra
mor$ii. 7cel care a )n$eles Sinele contemplativ %r v3rst #i %r moarte care nu cunoa#te )n
el vreo lips #i cruia nu1i lipse#te nimic acela nu se teme de moarte5. Despre un ast%el de om
se poate spune c nu se iu(e#te pe el #i nici pe al$ii2 dar el este Sinele lui #i al celorlal$i.
"li(erat de el )nsu#i #i de orice condi$ionare social de toate drepturile #i datoriile el este
7cela care se mani%est dup 4(unul su plac5 care 4mer,e acolo unde vrea5. :n posesia
adevratului )n$eles al Sinelui care se opune omului 4e>terior5 el atin,e treapta suprem a
de'interesrii umane.
Din perspectiva acestei %iloso%ii societatea apare ca o entitate a(stract ca un o(stacol
pe care )n e%ortul su de eli(erare individul tre(uie s1l dep#easc. Nu e>ist minte mai
presus de individ Upani#ade. 7%irmarea acestui individualism e>trem nu e lipsit de
)n$elesuri mai ad3nci care salvea' aceast moral de perspectiva e,olatriei a unui e,oism
%anatic #i mr,init. "ul individual nu e de%init ca entitate i'olat %r comunicare cu celelalte
euri. "l e descris ca 4sc3nteie aruncat #i din nou a(sor(it de %lacra ar'toare a spiritului
a(solut5.
Individualismul este punctul de spri;in al unei vi'iuni moniste al unui monism mistic2
idee con%orm creia su( aparen$a diversit$ii a etero,enit$ii lucrurilor e>ist un %ond identic
4su%letul a(solut5 care le apropie #i le )n%r$e#te. 4Cel ce vede un sin,ur spirit )n toate #i totul
)ntr1un sin,ur spirit nu poate trata cu dispre$ nici o %ptur.5
Dar tot ce era no(il #i uman )n aceast %iloso%ie a %ost )nlturat mai t3r'iu atunci c3nd
va %i di%u'at de (ra+mani )n r3ndurile poporului. :n noua versiune simpli%icat ortodo>ia
(ra+manic a cptat %orma ei de%initiv. ">isten$a lumii o(iective cu toat diversitatea ei
%enomenal e pus la )ndoial considerat ca o aparen$ su(iectiv ilu'orie <aLa #i
1.
%iloso%ia asupra ei este aceea a unui ilu'ionism universal: .at-tvam-asi+ 7ccentul e>isten$ei
este pus pe un a(solut care tre(uie cutat )n str%undurile con#tiin$ei2 acolo re'id 0ra+ma #i
nu altundeva )n interioritatea cea mai ascuns inaccesi(il pe cile unei cunoa#teri ra$ionale.
:n cadrul acestei doctrine idealul preconi'at nu este ac$iunea ci cunoa#terea su( %orma
contempla$iei interne. 7cesta e sensul dat )n$elepciunii. :n$eleptul tre(uie s1#i concentre'e
e%ortul spre atin,erea acelui nivel ad3nc al con#tiin$ei )n care su%letul individual 8atman9 se
con%und cu su%letul universal 80ra+ma9 )n 'ona unui su(con#tient inco,nosci(il ina(orda(il
pe cile intelectului discursiv care nu poate %i redat dec3t prin intui$ie #i comuniune mistic:
4Nu poate %i prins nici prin cuvinte nici prin ,3ndire ci prin aceast sin,ur a%irma$ie: "l
este.5
Ceea ce poate %i descoperit )n interior pe aceast cale apar$ine )ns nu numai propriului
su%let ci )ntre,ii realit$i. Printr1un act de ,enerali'are mistic deposedat de orice trstur
o(iectiv e>isten$a va %i redus la )n$elesul unei e>presii a su(con#tientului primordial #i
divin 10ra+man1 $inta suprem a vie$ii morale.
Idealul conduitei morale const )n do(3ndirea con#tiin$ei depline a identit$ii pro%unde
0ra+man1atman pentru a dep#i )n %elul acesta re'isten$ individualist ,enerat de dorin$e
(iolo,ice #i pasiuni particulari'ante. Va evolua spre +induism care )n )ncercarea de a
recupera din concuren$a (udist va a#e'a )n centru ideea iu(irii universale iar mesa;ul
m3ntuirii devine accesi(il oricui nu doar castelor superioare.
Siste'ele de 'oral (n C1ina antic
aois'ul
.ao ? drum cale a circula a conduce a comunica
? din punct de vedere %iloso%ic o anumit putere de reali'are identi%icat cu un
principiu ,enerator al lucrurilor %ie c el )nsu%le$e#te o individualitate distinct rm3ne
)ntrea, #i identic cu sine )ns#i.
? este a(solutul principiu primordial transcendent #i imanent totodat2 st la ori,inea
lucrurilor #i a devenirii cosmice2
? principiu anterior oricrei %orme #i oricrui nume de#i tot ce e>ist are o %orm #i
poart un nume provine din el.
? principiu de ordine al ordinii naturale #i morale sau politice.
? puterea ma,ico1reli,ioas a Conductorului capa(il s ,uverne'e lumea )n totalitatea
ei.
.ao %olosit )n alian$ cu 6U2 corespund unor no$iuni di%erite dar intim le,ate.
- 6ao ? e%icien$a pur universal nedeterminat
- 6U ? putere de mani%estare )n domenii particulare
Separat sau )mpreun e>prim ideile de putere autoritate soart virtute.
Virtutea 6ao?6U c3nd re'id )n individ repre'int )nsu#irea Conductorului cruia
Cerul i1a desc+is Calea. Dac pentru Con%ucius Virtutea conductorului )n$eleas ca %idelitate
%a$ de 6ao 8Cale9 re'ult din practica tuturor virtu$ilor morale particulare )n taoism Virtutea
6ao16U capt o semni%ica$ie meta%i'ic cu accente reli,ioase mai t3r'iu.
1/
.ao ? comparat cu o a> ideal care ar trece prin centrul cosmosului. 6ot ceea ce e>ist se
de%ine#te )n raport cu aceast a> 8%iin$e lucruri9. Datorit ei dualitatea lucrurilor se reduce la
unitate.
.ao ? principiu unic primordial 4con$inutul5 cosmic )n care se concilia' toate contrariile
via$a #i moartea su(iectul #i o(iectul tu #i eu prin care taoistul eli(erat de 6imp #i Spatiu se
identi%ic cu universul pentru a1l domina.
Pentru a intra )n le,tur cu acest principiu au ima,inat o serie de sim(oluri. Cel primar
este Lan, #i Lin, masculin %eminin.
- :n$elept e acela care pre%er lini#tea non1ac$iunea starea contemplativ2 su(ordon3ndu1se
le,ii care ,uvernea' cursul lucrurilor el se las purtat de marele su%lu al vie$ii. Re'ultatul
o($inut prive#te nu numai latura cunoa#terii: el msoar #i condi$ionea' )n acela#i timp %or$a
moral a omului e>primat )nt3i prin capacitatea de a domina natura.
7devrata cunoa#tere #i realitate etic e transpus ast%el pe un plan mistic de
interpretare2 este aceea )n care su(iectul coincide cu o(iectul pe calea unei inten$ii Buasi1
instantanee. Pentru a surprinde realitatea )n pro%un'ime #i imediat i se cere con#tiin$ei s %ac
a(strac$ie de realitatea e>terioar. 7ceast aptitudine de a se concentra este rodul unei asce'e
pe care taoi#tii o numesc 4postul inimii5: s nu ascul$i cu inima ci cu spiritul.
2ao-tse 8sec.VI ).d.D.9
1 modest ar+ivar #i astrolo, la curtea )mpratului pleac de'am,it de decaden$a dinastiei.
Scrie: Cartea despre .ao %i ./ sau Cartea Principelui %i a 0irtuii sale.
- La )nceput a %ost non-e1istena. ">isten$a #i non1e>isten$a sunt complementare
principiului 6ao.
.ao ? pre'en$ #i a(sen$2 plenitudinea ec+ivalent cu un vid a(solut dar totu#i capa(il s dea
na#tere tuturor lucrurilor.
- principiu primordial ,enerator al tuturor lucrurilor e>istente apoi virtutea sa le +rne#te
le %ace s creasc s a;un, la maturitate #i apoi s le ani+ile'e.
6ao este reversi(il ? ciclu evolutiv2 %r %orme #i %r limite.
Din punct de vedere moral: un conductor )n$elept este acela care nu recur,e la
violen$2 cea mai (un %orm de ,uvernare este aceea con%orm le,ii 6ao: spore#te (inele %r
a ac$iona. Non1ac$iunea #i non1violen$a %iind )n via$a poporului repre'int adevratul )n$eles
al )n$elepciunii.
C3nd tre(uie s %olose#ti mi;loace mai (rutale procedea' cu tact #i suple$e pentru a
cuceri prin insinuare asemenea apei.
- concep$ia lui Lao1tse ? ideal de 4simpli%icare5 con%orm e>i,en$elor lui 6ao so(rietate
indul,en$ universal modestie 8indivi'i si popoare9. 4Cel mare tre(uie s %ie umil5.
Concluzii# 6aoismul nu inter'ice cutarea %ericirii consider3nd1o ca o datorie #i un semn de
reu#it spiritual.
Cei care1#i con%ormea' conduita ordinii naturale sunt %erici$i. Su%erin$a )ncepe odat cu
constr3n,erea.
- vei o($ine totul dac nu ceri nimic
- puterea #i li(ertatea apar$in aceluia care nu se interesea' de ele
1I
- )pare dogma imortalitii: caracterul ilu'oriu al acestei lumi 8nestatornicie contin,en$
relativitate pentru a su(linia prin contrast perspectiva unui a(solut la care spiritul eli(erat
de trup poate accede )n via$a de dincolo9.
- 6e+nici de a prelun,i via$a: inspira$ia #i e>pira$ia )n diverse moduri.
Confucianis'ul
Confucius sec"*I-* ("d"3"
Con%ucius aristocrat srac a cutat un principe care s1i )ncredin$e'e planul de
re%ormare a societ$ii 8asemenea lui Platon )n SLracu'a9.
- impresionat de mi'eria celor de ;os
- )nv$tura sa are o %inalitate practic2 pornind de la premisa c omul este o %iin$
per%ecti(il i se impune )ndatorirea de a se per%ec$iona.
19 Per%ectul este prin sine )nsu#i per%ect2 le,ea datoriei este de asemenea per%ect
!9 Per%ectul este )nceputul #i s%3r#itul tuturor lucrurilor2 %r per%ec$iune lucrurile n1ar putea
e>ista.
&9 *mul per%ect nu se mul$ume#te cu propria per%ec$iune ci caut s1i per%ec$ione'e #i pe
al$ii. Cu c3t o persoan ocup un ran, mai )nalt )n societate cu at3t datoriile sale %a$ de
sine )nsu#i sunt mai mari. Per%ec$iunea care const )n e%ortul de a urma le,ea Cerului
)nseamn )n con%ucianism a te con%orma esen$ei umane ? le,ii omului. * moral care nu1
#i propune per%ec$iunea este una incomplet #i inoperant. *mul tre(uie mai )nt3i s
cunoasc le,ea moral pentru ca s o urme'e.
- ">ist di%erite trepte ale per%ec$iunii. Cea mai )nalt dep#e#te condi$iile naturii umane.
- Le,ile umane sunt eterne imua(ile )n care se re%lect natura omului 8moral9 )n armonie
cu cele care ,uvernea' ordinea cosmic.
- de'interesul #i dispre$uirea (o,$iei ca atitudine moral2 rolul de a cunoa#te #i rsp3ndi
aceste le,i revine unei elite 8oameni a;un#i pe treapta cea mai )nalt a societ$ii #i a culturii
morale.9
:n$eleptul caut calea de mi;loc evit3nd e>tremele. Nu caut (o,$ii #i nu se sperie de
srcie. -r a %i e>trem de activ nu se a($ine totu#i de la participarea la via$a colectivit$ii
pentru a aplica )n s%era ei le,ile virtu$ii %r a aduce o atin,ere ordinii sociale e>istente.
Idealul lui Con%ucius este de a promova principiul moralit$ii pretutindeni. 6alentul #i
virtutea sunt condi$iile care asi,ur dreptul oricui la via$a pu(lic #i via$a social:
a9 )ntemeiat pe principiul moralit$ii puterea politic nu are caracter ereditar
(9 no(le$ea nu este transmisi(il )n virtutea aceluia#i criteriu
Societatea este o %amilie conduce$i1v corect %a$ de persoanele din %amilia
dumneavoastr #i atunci ve$i putea diri;a o colectivitate de oameni.
- ">ist o le,tur indestructi(ila )ntre le,ea moral #i armonia universului. Natura este nu
numai %actor determinant ci #i model al conduitei umane. -orma de stat cea mai (un se
)ntemeia' pe ipote'a caracterului static imua(il al ordinii universale. Pornind de aici s1a
a;uns la teoria despre incapacitatea omului de a modi%ica ordinea e>istent a lucrurilor.
-ericirea idealul moral spre care tre(uie s tind nu mai depinde de circumstan$e
e>terioare ci constituie o pro(lem de conduit interioar. Dec3t s sc+im(e mai (ine
1J
omul s1ar adapta ordinii imua(ile2 implicarea ar atra,e dup sine de'ordinea #i tul(urarea
vie$ii morale.
7 %i moral )nseamn a1$i reali'a din plin %iin$a )n con%ormitate cu ordinea natural. Dac
oamenii #i1ar ne,li;a datoriile lor naturale atunci societatea #i Universul s1ar trans%orma )n
+aos.
Concluzii:
Lao1tse #i Con%ucius au avut )n vedere per%ec$iunea moral ca ideal al conduitei umane dar
au %olosit ci di%erite.
Con%ucius ? va cuta per%ec$iunea #i mi;loacele de a o reali'a )n domeniul conduitei
e>terioare a 4%enomenului52 de aici importan$a acordat etic+etei
Lao1tse ? per%ec$iunea re'id )n natura intim a lucrurilor )n %irea lor. Unul o identi%ic )n
form cellalt )n sens.
Pentru taoist moralul repre'int %aptul primar %or$a %undamental a )ntre,ii lumi. :n
esen$a lor )ns le,ile moralei #i ale naturii se inte,rea' aceluia#i sistem normativ: e>ist o
sin,ur ordine )n lume care )m(r$i#ea' )ntr1o unitate armonioas normele conduitei morale
#i acelea care ,uvernea' evolu$ia cosmosului. Recunoa#terea interdependen$ei acestor le,i ?
este condi$ia indispensa(il a vie$ii morale calea care duce spre ideal odat cu norma de
(a' a responsa(ilit$ii: atunci c3nd oamenii nu1#i mai )ndeplinesc datoriile lor morale
ordinea social cedea' locul anar+iei iar Cosmosul este amenin$at s se trans%orme )n +aos.
II" ," Doctrinele 'orale ale antic1itii grece)ti
Socrate
N'uin$a care1l mi#c pe Socrate este s salve'e comunitatea moral a poporului su
a#a de amenin$at de su(iectivismul #i relativismul etic al so%i#tilor. 7 )ncercat s
%undamente'e etica pe temeiuri #tiin$i%ice s )ntemeie'e o etic independent de tradi$ia
mitic #i de reli,ia antropomor%ic a poporului ,rec.
"ra clu'it de credin$a c e>ist o etic a(solut c e>ist un (ine a(solut #i un ru #i
c de aceea e>isten$a omeneasc se a%l aruncat )ntre dou posi(ilit$i: de a dura )n adevr
ori de a dispare )n +aosul rului. Dac omul ascult ,lasul ra$iunii 8lo,os9 el )#i
%undamentea' e>isten$a pe temeiurile (inelui iar dac i,nor acest ,las el se nruie#te su(
puterile +aosului. Socrate este )ntemeietorul unei etici autonome (a'at pe ra$iune.
Ideii so%iste 4c ce este rul dac cel care l1a %ptuit nu i se pare c a %cut ruR5
8"uripide9 Socrate )i opune credin$a c natura moral a omului este ceva ce are )n to$i
oamenii un temei #i c de aceea conceptele morale sin,urele care pot %orma temelia unei
vie$i morale se a%l )n to$i oamenii )n acela#i %el ascunse ceea ce )nseamn c e>ist un
principiu o(iectiv sau criteriu ,eneral1vala(il a ceea ce este (ine #i ceea ce este ru.
7%irma$iei lui Prota,oras dup care omul ar %i 4msura tuturor lucrurilor a celor ce sunt
s %ie #i a celor ce nu sunt s %ie5 Socrate )i opune convin,erea nestrmutat c e>ist )n
,enul uman deci #i )n %iecare om aceea#i le,e moral a(solut care dac omul a descoperit1
1M
o )i spune cu certitudine ce este (ine #i ce este ru. Socrate %ace distinc$ia )ntre dou %eluri de
4#tiin$e5:
1. cuprinde principiul ra$iunii practice con$ine convin,erile morale %undamentale #i
apriorice c e>ist un (ine #i un ru o(iectiv c omul tre(uie s %ac (inele #i nu rul )n
orice )mpre;urare. Con$inutul unor asemenea principii %undamental apriorice Socrate )l
cunoa#te cu o certitudine a(solut pe temeiul con#tiin$ei sale morale nemi;locit. Pentru el
este aprioric a(solut si,ur c %ptuitorul rului tre(uie s %ie pedepsit. Nu e>ist nici o
)ndoial cu privire la e>isten$a unui (ine #i ru a(solut un drept #i o nedreptate a(solut.
De aici decur,e recunoa#terea necondi$ionat a le,ii morale ce se a%l independent #i
deasupra indivi'ilor iar oamenii tre(uie s i se supun.
!. principiul ra$iunii teoretice cellalt %el de #tiin$ )n ce const (inele )ntr1un anumit ca'
particular poate %i c3#ti,at pe un drum dialectic #i nu numai de ctre acela care posed
)n$elepciunea ra$iunii practice.
Din con#tiin$a moral nemi;locit a lui Socrate acesta deduce #i conceptul datoriei morale. Se
re,se#te )n 7polo,ia lui Platon cu e>emplul lui 7+ile care se a%l pus )n alternativa de a tri
o via$ lun, dar lipsit de ,lorie sau de a accepta o moarte timpurie pentru aprarea onoarei
#i a datoriei. Socrate este primul %iloso% care are con#tiin$a unui 4imperativ cate,oric5.
Le,ea moral pretinde c )n toate situa$iile vie$ii omul s asculte ,lasul ra$iunii al
lo,osului. 7ceast le,e moral a ra$iunii Socrate o nume#te Daimonion. 4Cunoa#te1te pe tine
)nsu$i5 are la Socrate )n$elesul de 4cunoa#te divinul lo,osul din tine5.
Cine urmea' vocea acestui lo,os trie#te virtuos. Virtutea 8aretC9 se %undamentea' pe
o #tiin$ pe o concep$ie corect iar ori,inea rului se a%l )n 8amatia9 )n lipsa unei concep$ii
corecte de unde re'ult %alsul lucrurilor. Socrate spunea c nimeni nu ale,e rul #tiind2 nimeni
nu ale,e #tiind ceea ce )i %ace ru.
Socrate este convins c virtutea este cunoa#tere. Virtutea nu este ceva ce se poate )nv$a
ca #tiin$. S1ar prea c se contra'ice: virtutea )nseamn #tiin$ dar nu poate %i )nv$at. Ne
lmurim atunci c3nd )n$ele,em c Socrate nea, c omul poate s a;un, la adevrul a(solut.
Ceea ce poate omul s a;un, este numai ca el s n'uiasc mereu la cunoa#terea virtu$ii #i
dup aceea s urme'e calea cea mai (un. Deoarece s%3r#itul ac$iunii tre(uie s %ie (inele.
Virtutea )nseamn (ine 8a,aton9 #i %rumos 8Halon9. Socrate a de%init rul drept i,noran$.
Supremul ru este sv3r#irea nedrept$ii #i neisp#irea vinei. Rul imediat urmtor este
sv3r#irea nedrept$ilor dar isp#irea vinei. Socrate recomanda c este mai (ine s su%eri o
nedreptate dec3t s o sv3r#e#ti tu.
Conce.ia etico-.olitic a lui Socrate
Pentru Socrate atenianul statul comunitatea patria nu erau numai mrimi date de sine
stttor ci unitatea celor mai )nalte (unuri #i valori de care se sim$ea nespus de le,at #i %a$
de care se sim$ea rspun'tor.
*mul tre(uie s se supun le,ilor statului mai mult c+iar dec3t poruncilor prin$ilor.
Polisul era ,arantul le,it$ii tuturor %aptelor. "l este principiul care o(li, pe to$i indivi'ii (a
c+iar principiul care normea' #i determin valorile tuturor indivi'ilor #i al lor aret". Pentru
secolul al V1lea ).d.D. aret" )nsemna nu numai o calitate imanent ci #i o valoare etic1politic
1O
a omului ce nu este determinat de con#tiin$a individual ci numai de comunitatea pentru
care omul se poate dovedi ca %iind valoros prin capacit$ile sale morale #i cet$ene#ti. Socrate
este con#tient c (inele sau mi'eria individului depind de statul )n care acesta trie#te c
individul nu1#i poate reali'a %ericirea dec3t )n acord cu (inele comunit$ii #i de aceea cine
voie#te s recunoasc adevrata virtute tre(uie s lupte pentru (inele comunit$ii.
Nesocotirea Polisului duce la nesocotirea virtu$ii. Po'i$ia lui Socrate %a$ de
comunitatea statal este determinat de un punct de vedere superior moral %a$ de cel al
contemporanilor si 8al so%i#tilor care sus$ineau c vala(ilitatea le,ilor Polis1ului depinde de
prerile indivi'ilor sau ale unor ,rupri sau partide9. "l militea' pentru o %orm de
,uvernm3nt )n care a;un, la conducere numai cei pre,ti$i cei care posed #tiin$a necesar
conducerii statului2 a#adar cei care #i1au le,at e>isten$a de temeiurile Lo,os1ului.
Etica .latonic
:n concep$ia sa etic Platon de'volt ideile socratice: cine cunoa#te 0inele este de
asemenea (un #i %ace (inele nimeni nu %ace nedreptatea de (unvoie ci din ne#tiin$.
7semeni lui Socrate Platon )mprt#e#te #i el convin,erea c a su%eri din pricina nedrept$ii
este de o mie de ori mai (ine dec3t a %ptui o sin,ur nedreptate #i c cel mai important lucru
este ,ri;a pe care omul tre(uie s o ai( pentru m3ntuirea su%letului su.
"tica platonic este %undamentat tot pe meta%i'ica Ideilor. Virtutea adevrat este
)ntemeiat pe #tiin$ iar #tiin$a real adevrat nu este dec3t aceea despre Idei. Platon era
con#tient 8)n dialo,ul #orgias9 c pentru via$a omului nu sunt posi(ile dec3t dou idealuri:
1. dup care scopul ultim al e>isten$ei omului plcerea
!. dup care 0inele este scopul suprem al vie$ii.
:ntre ele nu e>ist cale de mi;loc. Iat de ce Platon accentuea' ideea socratic mai (ine
su%eri nedreptatea dec3t s o comi$i. Cel care sv3r#e#te nedrept$i oric3t de (o,at #i puternic
ar %i este ne%ericit #i mai ales #i mai ales c3nd scap de pedeapsa pentru %aptele sale deoarece
nu are mcar prile;ul de a se )ndrepta. -ericit nu este dec3t acela care este )n posesia Drept$ii
#i a 0inelui. Ce este 0ineleR :n ce constR
:n dialo,ul #orgias a%lm c (un este omul care se a%l )n posesia virtu$ii deoarece (un
nu poate %i dec3t su%letul )n care domne#te ordinea #i msura #i care este stp3nit de virtute
de stp3nire de sine 8sofrosine9 precum #i de alte virtu$i. 7rmonia su%letului tre(uie s %ie )n
acord cu mi#crile universului.
"sen$a virtu$i re'id )n %aptul c nu e>ist dec3t o sin,ur virtute: #tiin$a despre 0ine.
7ceasta le cuprinde pe toate iar Platon dup multe e'itri +otr#te c virtutea poate %i
)nv$at dac este propovduit de un )nv$tor verita(il cum a %ost Socrate.
Platon deose(e#te )n Menon #i Phaidon virtute adevrat de virtute cotidian
deose(ire care de'vluie #i mai pre,nant dualismul celor dou lumi )ntre care se petrece
marea dram a su%letului uman. C'ut )n aceast vale a pl3n,erii prin vina sa sau prin
destinul su su%letul necorporal nu poate %i mi#cat dec3t de n'uin$a de a se eli(era de corp
#i de le,tura acestuia cu lumea sen'orial pentru a se re)ntoarce )n patria lui nev'ut.
!Q
Caracteristic pentru aceast 4moral teolo,ic5 dup Vindel(and este c ea
dispre$uie#te virtutea cotidian revel3ndu1i contra'icerile. Platon critic morala utilitarist
al crui motor este tocmai virtutea cotidian pe care o nume#te 4tramp5 unde se sc+im(
plcere pentru plcere durere pentru durere ca #i c3nd ar %i monede. "ste vor(a despre un
%el de msurare #i c3ntreal care socote#te drept c3#ti, numai (ucuriile pm3ntului.
La mare pre$ pentru Platon este virtutea %iloso%ic care se %undamentea' pe
cunoa#terea Ideilor eterne. Su%letul omului este cel mai de pre$ #i de aceea ,ri;a omului
tre(uie s %ie )ndreptat spre su%let #i )nspre corp. Pentru %iloso%ie (unurile pm3nte#ti nu
au nici o valoare. Din aceast cau' %iloso%ul nu este capa(il s se aran;e'e )n comoditatea
acestei lumi a col(ului ci el se comport asemenea unui or( pentru c oc+ii lui sunt
)ndrepta$i spre lumea netrectoare a Ideilor. "l este mi#cat de n'uin$a de 5ucidere5 a
corpului a pm3ntului a vie$ii sen'oriale pentru a c3#ti,a independen$a su%letului su %a$
de necesit$ile corporale #i prin activitatea pur a ,3ndirii s se apropie de divin. 7 %i (un
ec+ivalea' cu a %i %iloso%2 a %i %iloso% )nseamn a reali'a prin cea mai mare stp3nire de
sine eli(erarea su%letului de corp. <oartea adevrat )nseamn despr$irea su%letului de
corp. :ntoarcerea %iloso%ului de la orice plcere poate %i privit sim(olic ca o continu
pre,tire pentru moarte. <oartea di acest punct de vedere )#i pierde ,roa'a devenind
,aran$ia %ericirii adevrate a unei vie$i virtuoase.
Datorie )i li%ertate de voin
Li(ertatea de voin$ are )nsemntate nu numai pentru e>isten$a de aici ci #i pentru
starea de pree>isten$ )n clipa )n care su%letul a tre(uit s1#i alea, destinul. Platon
accentuea' mereu rspunderea ,rea pe care omul o are %a$ de sine )nsu#i #i %a$ de
comunitatea )n care trie#te.
Li(ertatea moral este li(ertatea care creea' dependen$ #i necesitate moral:
dependen$a su%letului de le,ea moral. Platon pune etica )n le,tur cu psi+olo,ia sa prin
aceea c celor trei %acult$i psi+ice le corespund & virtu$i: ,3ndirii )i corespunde
)n$elepciunea 8sofia9 2 voin$ei vite;ia 8andreia9 2 po%tei cumptarea 8sophrosine9 ele %ac
posi(il reali'area drept$ii.
Statul ideal .latonic
Via$a virtuoas nu poate %i reali'at dec3t )ntr1un anumit stat deoarece scopul statului
nu este altul dec3t de a %i ast%el or,ani'at )nc3t s %ac posi(il reali'area virtu$ii a#adar a
drept$ii. Rolul statului este de natur etic.
Statul acesta )n care tre(uie s se reali'e'e Dreptatea #i 0inele este un ideal un
prototip care ca orice Idee este reali'a(il dar nu un c+ip a(solute ci numai treptat. Platon a
cre'ut )n posi(ilitatea reali'rii acestui stat. Un idealism etic mi#c ideile platonice )n
Repu(lica: 4o credin$ de ne'druncinat )n puterea Ideilor )n posi(ilitatea de a )nv$a virtutea
deoarece pe aceasta se )ntemeia' )ntre,ul su sistem educativ #i )n (untatea naturii umane5.
Statul platonic este condus de o aristocra$ie spiritual 8%iloso%ii #i )n$elep$ii92 este orientat etic:
el are s reali'e'e )n lume un sin,ur scop #i anume Ideea Drept$ii prin aceea c %iecare clas
reali'ea' virtutea ce1i este proprie.
!1
Etica lui 4ristotel
Con%orm lui 7ristotel cunoa#terea este de & %eluri teoretic practic sau productiv
dup cum este urmrit de dra,ul ei numai sau dup cum repre'int un mi;loc pentru a ne
conduce via$a sau pentru a reali'a ceva util sau %rumos.
Ktiin$a practic suprem aceea creia toate celelalte )i sunt su(ordonate este politica
sau #tiin$a social 8cum o numim noi a'i9.
"tica este doar o parte din aceast #tiin$ #i )n mod corespun'tor 7ristotel nu vor(e#te
niciodat de ea ca o #tiin$ separat ci doar de 4studiul caracterului5 sau de 4discu$iile
noastre despre caracter5.
:ntrea,a #tiin$ a 4politicii5 se divide )n dou pr$i care pot %i numite conven$ional etic
#i politic. "tica lui 7ristotel este una social iar politica sa este una etic2 el nu uit )n "tic
%aptul c individul uman este )n mod esen$ial un mem(ru al societ$ii nici )n Politic %aptul
c via$a prosper a statului e>ist numai prin vie$ile prospere ale indivi'ilor.
Ideea %undamental a "ticii sale este urmtoarea: 4orice art #i orice investi,a$ie ca #i
oricare ac$iune #i oricare deci'ie par s tind spre un anume (ine2 de aceea s1a a%irmat c
(inele este cel spre care aspir toate5. 6oate ac$iunile urmresc ceva di%erit de sine iar din
tendin$a de a produce acest lucru )#i deriv valoarea.
"tica lui 7ristotel este )n )ntre,ime teleolo,ic2 moralitatea const pentru el )n a
des%#ura anumite ac$iuni nu din cau' c o(servm c ele sunt drepte )n sine ci datorit
%aptului c le vedem a %i ast%el ne vor duce mai aproape de 4(inele pentru om5. 7ceast
vi'iune nu poate %i )ns cu adevrat reconciliat cu distinc$ia pe care el o trasea' )ntre
ac$iune sau )ndrumare care e vala(il )n sine #i produc$ie care #i deriv valoarea din
4lucrare51 %r3ul statuia sau orice ar %i ceea ce el produce. Dac ar %i insistat mai mult asupra
acestei distinc$ii ar %i a;uns la un tip de teorie mai Hantian. Distinc$ia nu rm3ne %r
in%luen$ asupra eticii sale dar )n principal cate,oria mi;locului #i a scopului este cea prin
care el interpretea' ac$iunea uman.
Scopul spre care tinde o ac$iune particular poate s %ie doar un mi;loc spre un scop
mai )ndeprtat dar tre(uie s e>iste o limit a acestei serii2 orice ac$iune tre(uie s ai( un
scop ultim care e valoros )n sine iar 7ristotel deduce prea repede c ultimul scop al tuturor
ac$iunilor tre(uie s %ie acela#i. Se ridic ast%el dou )ntre(ri: 4Care este acest scopR5 #i
4Care este #tiin$a care1l cercetea'R5 La a doua )ntre(are rspunsul este: #tiin$a politic.
CealaltR "ste mai di%icil #i necesit )n vederea solu$ionrii ei studiul )ntre,ii sale "tici.
7ristotel consider c scopul este eudaimonia 8la ori,ine )nseamn 4ve,+eat de un
,eniu (un59 dar )n ,reaca comun cuv3ntul desemna doar norocul #ansa deseori cu re%erire
la prosperitatea e>terioar.
6raducerea conven$ional prin 4%ericire5 este improprie )n "tic cci pe c3nd
4%ericirea5 ec+ivalea' cu o stare a%ectiv di%erit de plcere doar datorit su,estiei sale de
permanen$ pro%un'ime #i senintate 7ristotel insist asupra %aptului c eudaimonia e un ,en
de activitate2 c ea nu e nici un %el de plcere c+iar dac aceasta o )nso$e#te )n mod natural.
7 admite c (inele pentru om este eudaimonia nu ne spune prea mult. Noi vrem s #tim
ce %el de via$ este eudaimonia.
!!
">ist . moduri principale de a tri:
19 n'uind spre plcere speci%ic pentru sclavi #i animale
!9 n'uind spre onoare o(iect al vie$ii politice care apar$ine mai mult celui care o acord
dec3t celui care o prime#te
&9 unii oameni urmresc $ogia dar aceasta este doar un mi;loc #i nu un scop
.9 7ristotel arat c via$a )n contemplare este cel mai )nalt scop.
E.icuris'ul
Lumea 1 una dintre multe altele lsat la voia )nt3mplrii ne%urit de nici un 'eu
lipsit de coeren$a unei %inalit$i2 ,ol str(tut de atomi rtcitori. 7ce#tia se pot aduna )n
a,lomerri e%emere apoi s se de'a,re,e #i s intre )n noi com(ina$ii la %el de provi'orii.
Unele dintre aceste %orma$iuni mai comple>e constituind specii de sisteme or,ani'ate dau
na#tere unor individualit$i. 7cestea sunt corpurile vii. :n acest univers lipsit de ordine corpul
nostru repre'int un element de sta(ilitate. :n$elepciunea const )n pstrarea contactului
permanent cu el. Sen'a$iile pe care ni le transmite ne %urni'ea' sin,urele criterii de
cunoa#tere plcerile corpului tre(uie s %ie unice clu'e )n ac$iune tre(uie s trim s ne
men$inem c3t mai aproape de corpul nostru. "ste re%u,iul #i securitatea noastr. Ne
de'ec+ili(rm ori de c3te ori nu mai ascultm de corpul nostru #i de certitudinile sale. :n
su%let se a%l sursa relelor noastre.
"l )nsu#i este de natur corporal compus din atomi mai su(tili )mpr#tia$i )n or,anism
printr1un su%lu plin de cldur ast%el )nc3t e>cita$iile primite de corp se repercutea' )n su%let
su( %orma unor a,ita$ii mai violente #i dura(ile. Pentru corp su%letul este ca o cutie de
re'onan$. De aceea )n vreme ce corpul nostru este ancorat )n pre'ent su%letul smul,3ndu1se
din contin,ent prin mo(ilitatea ,3ndurilor sale des%#oar o temporalitate )n,ri;orat
populat cu re,rete )n privin$a trecutului cu dorin$e #i temeri proiectate )n viitor. Iat ori,inea
tuturor c+inurilor care ne asaltea' #i pe care %iloso%ul tre(uie s1#i propun s le ani+ile'e
pentru ca dup cum plcerile corpului i'vorsc )ntotdeauna din ec+ili(rul atomilor din care
acesta este alctuit tot a#a %ericirea su%leteasc presupune odi+n.
-iloso%ul ne va )nv$a c viitorul nu )nseamn nimic iar moartea #i mai pu$in din
moment ce propo'i$ia 4sunt mort5 este contradictorie. 7t3ta vreme c3t e>ist eu nu e>ist
moarte2 c3nd va e>ista ea nu voi mai %i eu. <oartea nu este moartea mea. * moarte cu care
nu sunt contemporan nu m va %ace s su%r niciodat.
7lt cau' a strii de a,ita$ie mental sunt dorin$ele ar'toare pe care ne ostenim s le
domolim. ">ist trei %eluri de dorin$e:
19 naturale #i necesare de e>. a m3nca
!9 naturale dar nu #i necesare a m3nca (ine
&9 nici naturale nici necesare 1 care tre(uie proscrise
"le sunt scornite de ima,ina$ia care ne %ace s comparm (inele nostru cu cel de care
se (ucur altul. 7tunci ne vom sim$i %rustra$i la vederea opulen$ei oricum de prisos cu care
sunt %avori'a$i unii dintre semenii no#tri )i vom invidia vom %i ,elo#i pe ei nimic nu va
putea stvili aceste po%te. 7ceste po%te nu provin din corpul nostru. "l nu simte dec3t propriile
!&
sen'a$ii nu #i pe cele ale altora. Vom alun,a aceste dorin$e %alse strine de corpul nostru #i
ne vom limita la nevoile care pot %i satis%cute cu pu$in.
"picurismul de'volt o etic a autar+iei a independen$ei totale. :n$eleptul locuind
numai )n sine )nsu#i va tri strin de lume nu se va preocupa de politic2 pentru a nu1#i %uri
sin,ur lan$uri va respin,e cstoria nu va dori s ai( copii2 nu va ,usta dec3t prietenia altor
)n$elep$i pentru c este la %el de dulce #i u#oar ca prietenia dintre 'ei.
<orala epicureic nu se va )mpovra cu pretinse datorii pe care e>isten$a comunitar
ne1ar constr3n,e s le )ndeplinim. Numai oamenii au inventat dreptul a#a c el este un
arti%iciu. Pusti$ia presupune doar conven$ii utile desi,ur )n di%erite ca'uri dar pe care nu le
venerm dec3t dintr1o sl(iciune su%leteasc. :n$eleptul nesupun3ndu1se normelor colective
nu va vedea nici un inconvenient )n comiterea unor acte pe care lim(a;ul oamenilor le
)mpodo(e#te cu numele de delict sau de crim. Dac totu#i se va stp3ni o va %ace numai
pentru teama de a %i prins pedepsit cea ce i1ar strica lini#tea su%leteasc.
6re(uie s o(servm pasiunea pentru li(ertate a acestei etici. N3nde#te complet li(er
acela care ,3nde#te totul corporal. Doctrina epicureic nu )#i propune reducerea noastr la
propriul or,anism. Potrivit ei acesta repre'int o %orm de via$ speci%ic su%letului. 6otul
)ncepe )n corp 1 acolo este (a'a 1 dar se )nc+eie se desv3r#e#te )n su%let. -a$ de corp
su%letul repre'int o scdere dac nu reu#e#te dec3t s ne eli(ere'e de )mpcarea animal dar
un c3#ti, dac ampli%ic (unstarea or,anic p3n la un nivel pe care corpul sin,ur nu l1ar
putea atin,e. Plcerea este %i'ic prin natura ei. 4Nu e>ist plcere care s %ie iscat de
altundeva dec3t din (urt5 8"picur9.
Corpul nu de$ine mi;loace de a pstra plcerea dar su%letul poate %ace datorit
capacit$ii sale de a se mi#ca )n timp mai ales asupra trecutului deoarece viitorul este neant.
Su%letului )i st )n putin$ dac )#i concentrea' ,3ndurile asupra unei satis%ac$ii corporale
anterioare s o readuc )n actualitate. :n$eleptul a;uns )n amur,ul vie$ii nu se va crampona de
e>isten$a pe care o pierde %iind )n msur s1#i alctuiasc un minunat (uc+et din toate
momentele %ericite pe care le1a trit.
7ntic+itatea era scandali'at de o moral %cut pentru porci iar modernii mai pu$in
e>a,era$i vor pune accentul pe ne,ativitatea sa. Se spune c aceast moral n1ar %i surprins
esen$a plcerii pentru c a restr3ns1o la o a(sen$ a durerii. 7dept al srciei "picur ar %i %ost
de prere c cel mai (un mi;loc de a tri %r ,ri;i este acela de a tri de pe a'i pe m3ine:
4"ste %oarte (ine s #tii s1$i %ii su%icient nu pentru c ar tre(ui s trie#ti mereu cu pu$in dar
pentru ca atunci c3nd nu ai prea mult s #tii s te mul$ume#ti cu pu$in convins %iind c cei ce
se (ucur cel mai mult de opulen$ sunt aceia care nu au nevoie de ea.5
"picur nu ne cerea s ne lipsim de tot ci s pro%itm c3t mai mult de ceea ce avem.
<ul$umirea pe care el o anali'ea' nu este nici un minim nici un ma>im ci este e>act un
optim adic o rela$ie )ntre un minim un minim de elemente alimente #i un ma>im un
ma>im de delectare ce tre(uie o($inut. S petreci cu pu$in. Nu )n aceasta const marea artR
Corpul prin nevoile sale modeste permite acest lucru iar su%letul )l #i reali'ea'. 7r %i
)n$elept s )nv$m de la "picur secretele acestei arte mai ales )ntr1o vreme ca aceasta pe care
o trim c3nd dup o %ormul a lui <a> Sc+eller oamenii din ce )n ce mai tri#ti sunt
)ncon;ura$i de lucruri din ce )n ce mai a,rea(ile.
!.
3edonis'ul 8,r. +edone plcere9
6oat varietatea comportamentului uman poate %i redus la o sin,ur surs #i anume
dorin$a de a o($ine plcerea #i de a evita su%erin$a. 7dep$ii +edonismului sus$in c plcerea
este unica stare valoroas #i de'ira(il prin ea )ns#i2 )n consecin$ toate %aptele %iecrui om
sunt sv3r#ite )n vederea o($inerii plcerii #i evitrii su%erin$ei. :nsu#i con$inutul o(iectiv al
aspira$iilor dorin$elor reali'at prin %aptele noastre 8educa$ia copilului un ta(lou pictat o
li(ertate politic na$ional sau na$ional cucerit etc.9 nu este dec3t mi;locul reali'rii
adevratului scop plcerea trit.8N.LossHi2 Condiiile $inelui a$solut+ ,azele eticii2
Dumanitas 1OOJ p,.!/.9
:nrudit cu +edonismul este curentul numit eudemonism de la ,r. eudaimonia ? %ericire.
Di%eren$a )ntre +edonism #i eudemonism const )n urmtorul aspect:
- )n concep$ia +edonist comportamentul are drept scop plcerile sin,ulare 8ceea ce sus$ine
de pild 7ristip elevul lui Socrate. "l sta(ile#te ca principiu suprem plcerea: sen'a$ia de
moment tre(uie intensi%icat pentru propria stare de (ine2 sin,ura virtute este considerat
capacitatea de a savura plcerea9.
- :n concep$ia eudemonist scopul %inal al comportamentului )l constituie %ericirea ca %orm
de via$ )n care suma plcerilor precumpne#te asupra su%erin$elor 8"picur9.
Critica eude'onis'ului
S1a constatat c oamenii care alear, dup %ericire consider3nd1o scopul %inal nu
reu#esc s1o o($in. Se )n$ele,e de ce: dac sentimentul de %ericire de plcere sau de satis%ac$ie
nu este altceva dec3t simptomul actului de reali'are a valorii sau al receptrii ce con$ine
elemente de e>isten$ valoroas atunci omul ,se#te con$inutul suprem al vie$ii sale nu )n
asemenea sentimente ori simptome su(iective ale valorii ci )n )ns#i structura valoroas a
e>isten$ei )n consumul ener,iei musculare )n ca'ul v3slitului de e>emplu )n descoperirea
adevrului )n crearea sau contemplarea %rumosului etc. De unde re'ult neputin$a
eudaimonismului de a o%eri o e>plica$ie a comportamentului uman: el nu rspunde la
)ntre(area privind e>isten$a unei pro%unde di%eren$e )ntre oameni care const )n aceea c unii
oameni triesc pe seama valorii propriului lor proces somatic 8sen'a$ii ,ustative9 al$ii pe
seama valorii vie$ii personale 8vanitatea setea de putere9 al$ii pe seama valorilor impersonale
8omenia cutarea adevrului a %rumosului9.
:n loc s aduc aceast deose(ire )n prim plan eudaimonismul su(linia' doar o
circumstan$ secundar #i anume aceea c indi%erent de natura scopurilor %inale ale omului
reali'area lor este )nre,istrat la nivelul con#tiin$ei sale prin sentimentul de satis%ac$ie.
Doctrina hedonist
- printele +edonismului ? 7ristip din CLrene
- at3t scopul c3t #i criteriul actului uman este plcerea.
7ristip promova aceast re,ul )n cuv3ntul 4carpe diem5 8sen'ualism )n cunoa#tere9. :n
via$a lor oamenii caut plcerea. :n plan moral (inele coincide cu plcerea. "ste o datorie a
noastr de a lupta )mpotriva su%erin$ei. "tica +edonist trans%er aceast rela$ie #i la (inele
moral. 0inele moral nu se identi%ic la dimensiunea natural a strilor %i'ice ale %iin$ei umane.
"udemonismul cercetea' rela$iile sociale planul rela$ional uman. Pentru (inele moral se
!/
impun alte valori. :n plan moral (inele nu se identi%ic )ntotdeauna cu plcerea nici rul cu
su%erin$a. Pe plan moral este posi(il s se inverse'e (inele moral s presupun sacri%icii
am3nri. Rul poate coincide cu plcerea satis%ac$ia e,oist.
"picur #i1a dat seama de neplcerile identi%icrii (inelui cu plcerea ru1su%erin$2
cultiv eudemonismul 8sen'ualismul este dep#it cu recunoa#terea rolului ra$iunii. Plcerea
superioar este plcerea su%leteasc a ra$iunii atara>ia care de%ine#te sensul %ericirii
ec+ili(rul interior a(sen$a '(uciumului a durerilor su%lete#ti. 7ceast %ericire se o($ine cu
a;utorul ra$iunii. Idealul epicureic este cel al )n$eleptului.
"picur descoper anumite re,uli ale (inelui moral care1l su(ordonea' eudaimoniei.
Pentru el nu toate plcerile naturale sunt #i necesare. Numai cele necesare tre(uie re$inute
pentru (inele moral.
4"vit plcerea pre'ent care te vitre,e#te de o plcere mai mare )n viitor.5
0inele moral poate concorda cu %ericirea #i numai episodic cu plcerea simpl.
Stoicii
Repre'entan$i de seam: Seneca "pictet <arc 7ureliu.
<orala lor se )ntemeia' pe distinc$ia )ntre lucrurile care depind de noi #i cele care nu
depind de noi. Nu depind de noi evenimentele tot ceea ce ni se )nt3mpl lucrurile pe care
timpul ni le aduce #i ne le ia. 7r %i o ne(unie s ne le,m de ele pentru c )n %iecare clip
suntem amenin$a$i cu pierderea lor. 6re(uie s ne purtm din capul locului ca #i cum le1am %i
pierdut. Depind de noi propriile noastre repre'entri ale acestor lucruri ;udec$ile pe care le
%acem asupra lor. Suntem li(eri )n aceste aprecieri iar ele sunt suverane.
:n$eleptul stoic va %ace ast%el )nc3t durerea sa %i'ic s nu se trans%orme )n ne%ericire
moral.
Stoicii nu au dorit niciodat a#a cum )i va acu'a Niet'sc+e s se trans%orme )n statui #i
protestau )mpotriva acu'a$iilor de insensi(ilitate %ormulat de adversarii lor. Impasi(ilitatea
lor nu se dorea inuman. "i respin,eau numai comple'en$a %a$ de propriile sentimente din
cau'a creia ele se trans%orm )n pasiuni tiranice. "pictet nu ne s%tuie#te s evitm durerea
sau veselia dar spune: nu te )ndurera de propriile dureri nu te (ucura de propriile (ucurii2 ne
s%tuie#te s pstrm o mar; un recul )ntre eul nostru #i determinrile sale trectoare #i
aleatorii.
7ceast distan$ desemnea' spa$iul li(ert$ii noastre. Sunt li(er numai )n msura )n
care nu coincid cu strile mele vitale nu m reduc la vicisitudinile e>isten$ei mele empirice.
6re(uie s pstre' aceast constan$ su%leteasc prin care se de%ine#te virtutea. Stoicii numesc
virtutea ac$iune dreapt.
7vem un su%let virtuos )ntotdeauna sau nu1l avem niciodat de aici re'ult
parado>urile acestei morale.
I. nu se admite nici o treapt )ntre viciu #i virtute2 le,ea virtu$ii este totul sau nimic
II. orice ar %ace )n$eleptul are )ntotdeauna dreptate el ac$ionea' cu )n$elepciune
!I
III. prin )nsu#i %aptul c valoarea vie$ii sale nu se msoar )n cantitatea darurilor pe care i le
o%er sau nu evenimentele )n$eleptul invulnera(il c+iar dac are ,+inion va (ene%icia de
%ericirile pe care ceilal$i oameni le las s le scape printre de,ete. C+iar #i )nctu#at el este
li(er. Dar nu se identi%ic cu eroul dispre$uitor care preocupat s1#i salve'e calit$ile
e>cep$ionale s1ar despr$i de restul omenirii.
Stoicismul nu condamn lucrurile (une: averea sntatea renumele pentru c ele sunt
pre%era(ile convena(ile dar sus$ine c acestea sunt indi%erente %a$ de sin,urul (ine dotat cu
valoarea a(solut virtutea.
:n$eleptul nu va deli(era )ntre virtute #i acele lucruri (une nu va e'ita nici o clip dac
i se pare c nu poate s duc o via$ a,rea(il %r s1#i #tir(easc virtutea. 7st%el Seneca )i
va )napoia )mpratului somptuoasele daruri #i pentru a1l scuti s1l pedepseasc )#i va tia
lini#tit venele.
:n$eleptul stoic trie#te )mpreun cu ceilal$i oameni duce aceea#i via$ ca #i ei dar are
,ri; s #i1o conduc pe a sa i1ar %i ru#ine dac s1ar rtci purtat de valul )mpre;urrilor. "l
)n$ele,e s duc o via$ despre care s poat spun: este a mea pe ea mi1am pus pecetea
unitatea eu1lui meu eu )i comand ea m repre'int.
Ideea de destin este un liant al stoicismului. :n cadrul ei ne pstrm constan$a
su%leteasc. Stoicul nu va voi nimic altceva )n a%ar de ceea ce vrea universul iar prin aceast
+otr3re at3t de strin de renun$are el nu1#i va sacri%ica voin$a personal ci o va potrivi
dup cea a )ntre,ului. :n stoicism rela$ia cu sinele trece prin lume tot a#a cum unirea cu
lumea se pecetluie#te )n interiorul su%letului. Se elucidea' ultimul parado> al acestei morale.
6ot a#a cum pre%era(ile sunt unele )n raport cu virtutea ceea ce ni se )nt3mpl aici #i acum
este total ne)nsemnat )n raport cu ordinea mrea$ )n care lumea nu se preocup dec3t de sine.
Inte,rat )n lume )n$eleptul poate s com(ine %r di%icultate ata#amentul %a$ de destin
cu deta#area %a$ de soart. Cror tipuri de oameni le serve#te ideea de destinR Ki celor de la
(a'a scrii sociale #i celor din v3r%. 6o$i sunt supu#i destinului. 4Ia seama spune <arc
7ureliu s nu te ce'ari'e'i.5 Nu )nt3mpltor cele mai mari nume ale stoicismului sunt "pictet
sclav eli(erat #i <arc 7ureliu )mpratul Romei. *mene#te stoicismul este %cut pentru a
atin,e #i apropia e>tremele.
Sce.ticis'ul
8,r.sHeptiHos? care e>aminea'9
Concep$ie )ndreptat )mpotriva do,matismului sen'ualist sau ra$ionalist #i care pune la
)ndoial atin,erea certitudinii postulea' limite a priori cunoa#terii umane sau nea,
posi(ilitatea oricrei cunoa#teri. Scepticismul a aprut )n %iloso%ia ,reac )n perioada cri'ei
societ$ii sclava,iste %iind )ntemeiat de PLrr+on #i repre'entat de Carneade 7enesidemus
Se>tus "mpiricus #.a.
Scepticii antici au sus$inut c nici cunoa#terea sen'orial #i nici cea ra$ional nu pot da
cuno#tin$e certe c oricrei preri )i poate %i opus cu tot at3ta temei o prere contrar la %el
de verosimil. De aici conclu'ia necesit$ii de a 4suspenda ;udecata5 8epoh"9 aceast
suspendare %iind con%orm scepticismului antic sin,urul mi;loc de do(3ndire a 4netul(urrii5
a senint$ii 8atara1iei9.
!J
:n domeniul eticii scepticismul nea, %aptul c ar e>ista valori o(iective #i dac ar
e>ista asemenea valori ele n1ar putea %i cunoscute niciodat iar dac ar e>ista o 4art a
vie$ii5 )n sensul unei cunoa#teri a normelor etice o asemenea art n1ar putea %i comunicat
%iindc nu e>ist nici o posi(ilitate de a o )nv$a.
* #tiin$ a moralei este pentru sceptici un nonsens. Din acest motiv telos1ul vie$ii nu
este scopul ci re'ultatul ce urmea' din renun$area la orice %el de a%irma$ii deoarece numai
prin aceasta scepticul a;un,e la cel mai )nalt (un: atara1ia.
Conclu'ii:
Pro(lema central pe care caut s1o solu$ione'e aceste doctrine este pro(lema eli(errii
de lume.
Stoicul se simte (ine )n con#tiin$a virtu$ii sale2 el se simte %ericit #i mul$umit c el nu
mai are nevoie s n'uiasc #i s doreasc (unurile acestei lumi #i )n %elul acesta el
trans%orm virtutea )ntr1o plcere.
"picureul caut dup plcerea ca starea cea desv3r#it a vie$ii stare ce e>clude orice
durere renun$area #i cumptarea. Dar cel mai mare du#man al plcerii sunt plcerile )nse#i #i
de aceea epicureul este silit s %u, de plceri #i s accepte tocmai din cau'a plcerii aceast
renun$are #i cumptare. "picureul %ace din plcere o virtute.
Scepticul )#i %ace din )ndoial o certitudine #i a;un,e ast%el )n contra'icere cu sine
)nsu#i deoarece dac )ndoiala e si,ur ea nu mai este sceptic. Iar dac ea este )ndoielnic se
suspend #i scepticismul dispare. 8 ve'i Nicolae 0alca 4Istoria %iloso%iei antice59
Concluzii asu.ra doctrinelor 'orale greco-latine
*mul se instalea' +otr3t )n centrul scenei %iloso%ice intervine nu mai are rol de
auditor. Va pune )ntre(ri. 6oate doctrinele vi'ea' modul cel mai si,ur de a1$i clu'i via$a
)ntr1o lume di%icil #i nesi,ur. *mul se )ndreapt spre %iloso%ie numai pentru a se in%orma.
Vrea s o($in un pro%it e>isten$ial. :n %a$a %iecrui sistem )#i va pune )ntre(ri: este de %olos
vie$ii mele cum l1a# %olosiR
-iloso%ii asemeni lui Socrate au adresat multe apeluri oamenilor pentru a1i %ace
con#tien$i de mediocritatea )n care le1a amor$it mintea. 7cum rolurile s1au sc+im(at. *mul
este cel care pune )ntre(ri %iloso%ului )l somea' s1#i e>plice %iloso%ia prin avanta;ele
practice pe care le are sau nu.
* %urtun s1a a(tut asupra lumii. Vec+ile cet$i de dimensiuni modeste unde lumea se
sim$ea at3t de (ine au disprut. Le1au urmat imperii )n care individul s1a sim$it ne)nsemnat
ne,li;a(il. Sper ca prin %iloso%ie s o($in con%irmarea personalit$ii.
Stoicismul #i epicurismul se vor or,ani'a )n scopul de a rspunde acestor temeri.
Stoicismul va e>tinde omul la scara universului noua #i uria#a lui patrie. "picureismul )l va
s%tui pe om s se retra, )ntre limitele sale: nu e#ti acas dec3t )n tine )nsu$i.
7ceste dou doctrine se situea' la poli opu#i.
1. <orala stoicilor corespunde unei %i'ici a plinului
!. <orala epicurismului corespunde unei %i'ici a ,olului
Prima ,lori%ic solidaritatea uman a doua proclam i'olarea.
!M
De %apt direc$iile celor dou sisteme sunt conver,ente. "le utili'ea' un lim(a;
apro>imativ identic dominat de cuvintele autarhie #i atara1ie. "sen$ial pentru am3ndou este
s suprime a,ita$ia su%letului. :ncet )ncet di%eren$ele dintre cele dou #coli se vor atenua.
:n aceast perioad avem de1a %ace cu o persoan con#tient de drepturile sale dornic
s1#i triasc propria via$. "picurismul o )nva$ s se )ntoarc )n sine stoicismul o con%runt
cu un destin anonim cu care dialo,ul este imposi(il. "picureismul )i propune o prietenie
numai )ntre %iloso%i. Stoicismul descrie comunitatea dincolo de ,rani$e )n trsturi ;uridice
a(stracte. 6oate acestea sunt lipsite de su%lu. Su%lul necesar va %i adus de cre#tinism.
II" /" Filosofia 'oral 'edieval
:n Scito te ipsum
3
84Cunoa#te1te pe tine )nsu$i59 7(elard pleac de la distinc$ia pe care
o %ace )ntre viciu #i pcat. Viciul este tendin$a s accep$i ce nu se cuvine adic s nu %aci ce
tre(uie sau s nu te %ere#ti s %aci ce nu tre(uie. :n sine viciul nu e pcat ci o aplecare spre
pcat )mpotriva cruia putem lupta #i care devine ast%el pentru noi un prile; de virtute.
C3t despre pcat pe care l1am de%init ne,ativ 8s nu %aci sau s te %ere#ti s %aci9
tre(uie s spunem c este lipsit de su(stan$: e mai de,ra( ne%iin$ dec3t %iin$. "l nu const
)ntr1o )nclina$ie propriu1'is a voin$ei deoarece de#i tendin$a noastr %ireasc poate %i
sv3r#irea rului noi sv3r#im totu#i (inele dac luptm )mpotriva ei c+iar atunci c3nd nu
domin. "l nu const nici mcar )n re'ultatul actului )nsu#i luat ca s spunem a#a )n
materialitatea lui. Pcatul const tocmai )n a nu ne %eri de lucrul ce nu tre(uie %cut adic a1l
)ncuviin$a. :ncuviin$area rului este nesocotirea lui Dumne'eu iar inten$ia de a o %ace este
c+iar esen$a pcatului.
Ceea ce este adevrat pentru ru este #i pentru (ine. S %aci ceea ce tre(uie )nseamn s
%aci cu ,3ndul de a respecta voin$a lui Dumne'eu. 6re(uie deci s %acem deose(ire )ntre
e>celen$a inten$iei #i cea a re'ultatului 8opus9 dup cum tre(uie s deose(im #i )ntre
caracterul ru al inten$iei #i caracterul ru al re'ultatului Una este tot at3t de le,at de
cealalt cum este tatl de %iul su. -iul unui om (un poate s %ie ru2 tot a#a e%ectul unei
inten$ii (une poate s %ie ru iar %aptul c inten$ia din care provine este (un nu1i sc+im( cu
nimic natura. :ntre )nclina$ia %ireasc a voin$ei #i re'ultatul 8opus9 propriu1'is al %aptei (inele
st deci ca #i rul )n inten$ia care ,uvernea' aceast %apt. De aceea %apta )n sine nu are
alt valoare moral dec3t cea a inten$iei care o dictea'. -apta 8operatio9 nu este totu#i totuna
cu lucrul care re'ult din ea. * inten$ie (un )n sine poate avea drept e%ect o lucrare rea )n
sine sau invers2 dar %apta moral dictat de o inten$ie (un este totodat o %apt (un a#a
cum cea dictat de o inten$ie rea este totodat rea. 7st%el )n ca'ul (inelui #i al rului
moralitatea %aptei se con%und cu cea a inten$iei.
Dar ce este o inten$ie (unR Nu e doar o inten$ie care pare (un. " cea care #i este )n
mod real. Ca s %aci (inele nu este deci de a;uns s cre'i c lucrul %cut e pe placul lui
Dumne'eu mai tre(uie ca acest lucru s #i %ie ceea ce vrea Dumne'eu ca omul s %ac.
7ceast corela$ie at3t de ;udicioas )l an,a;ea' pe 7(elard )n mare di%icultate. "l )#i d
seama c nu e de a;uns s $i se par c inten$ia ta e (un deoarece a#a %aptele pri,onitorilor
!
Ve'i 7(elard )n ".Nilson &ilosofia 4n Evul Mediu
!O
lui Dristos #i ai martirilor #i1ar ,si )ndrept$ire moral. De alt%el nimeni nu este drept %r
credin$. Dar atunci cum s ai( oamenii inten$ii (une )nainte de propovduirea "van,+elieiR
C+iar #i c3nd propovduia Dristos vestea adevrul c3torva ora#e ls3ndu1le pe celelalte )n
,re#eal. Dac ar cunoa#te "van,+elia c+iar #i ast'i ar %i mul$i necredincio#i dornici s se
converteasc dar nu o cunosc. Cum s %ie (une inten$iile #i %aptele lorR
7(elard sus$ine c +otr3toare este inten$ia. Nu comit de (un seam nici o ,re#eal c
nu cred )n Dristos cei care nu cunosc "van,+elia. Cum s pctuie#ti )mpotriva unei le,i pe
care nu o cuno#tiR Se poate desi,ur ca lucrrile unor asemenea oameni s %ie c+iar rele dar
at3ta vreme c3t nu1#i pot da seama cum s1i %aci rspun'toriR Un om $inte#te cu arcul
pasrea pe care o vede #i omoar un om pe care nu1l vedea: re'ultatul e ru nu #i %apta.
Pri,onitorii lui Dristos au %cut ru trimi$3ndu1l la moarte dar dac s1au cre'ut sinceri datori
s1o %ac ar %i pctuit mai tare dac l1ar %i cru$at. 6otul ar mer,e destul de (ine dac 7(elard
nu s1ar %i lovit de o di%icultate teolo,ic suplimentar: oricum le1am cali%ica %aptele din punct
de vedere moral cei care mor %r s %i cunoscut "van,+elia sunt os3ndi$i. Cum s e>plici
acest lucruR Nu1i vina lor c nu cunosc "van,+elia #i1i )ncalc le,ileE
Rspunsul lui 7(elard:
4Spunem totu#i c necredin$a )n care au murit e de a;uns ca ace#ti oameni s %ie os3ndi$i de#i
nu )n$ele,em motivul or(irii creia i1a lsat prad Dumne'eu5.
:n .heologia christiana 7(elard ne )ncredin$ea' c aceia dintre ei 8necredincio#i9 care
dus o via$ mai cumptat au primit de la Dumne'eu oarecare lumin de adevr.
II" 5" Filosofia 'oral 'odern
-" Descartes
:#i e>pune morala )n cea de1a treia parte a Discursului asupra metodei. Ca %iloso% #i1a
suspendat ;udecata ca om tre(uie totu#i s continue s triasc s )ntre$in rela$ii cu semenii
s re'olve pro(lemele practice. 7c$iunea este )ntotdeauna ur,ent. Dumne'eu nu poate
a#tepta dep#irea )ndoielii pentru a1#i re'olva pro(lemele sale de om. *r tot ceea ce
)ntreprindem necesit certitudini. 6re(uie s avem principii pe care s ne )ntemeiem solid
scopurile dar unde s le ,sim acum c3nd capacitatea redus de )n$ele,ere nu e de nici un
a;utorR
7ceast moral se compune din trei ma>ime:
1. 4Cea dint3i era de a m supune le,ilor #i o(iceiurilor $rii mele pstr3ndu1mi reli,ia )n
care Dumne'eu a (inevoit s m creasc )nc din copilrie #i conduc3ndu1m )n toate
privin$ele dup opiniile cele mai cumptate #i )n$elepte aplicate de oamenii cei mai cu
;udecat cu care a# %i avut de1a %ace.5
7ceast declara$ie nu e marcat de un con%ormism. Dac e>ist totu#i un con%ormism
nu numai c nu trimite la o docilitate pasiv dar se deta#ea' c+iar pe %ondul unei totale lipse
de respect. De vreme ce )n diversitatea lor credin$ele #i moravurile sunt ec+ivalente
)nseamn c cel mai (ine ar %i ca s scpm de neplceri s ni le )nsu#im pe cele ale
persoanelor alturi de care tre(uie s trim. La Descartes de la domeniul ,3ndirii la cel al
ac$iunii valorile se inversea'. Pentru c nu ,3ndim dec3t prin noi )n#ine solitar #i nu
&Q
ac$ionm dec3t )n contact cu ceilal$i a ,3ndi )nseamn a avea timp a1$i lua r,a'ul necesar
iar a ac$iona )nseamn a ne insera )ntr1o temporalitate comun creia nimeni nu1i este stp3n2
tot a#a cum )n ordinea teoretic momentul premer,tor )ndoielii este necesar #i nu va %i
niciodat prea lun, )n ordinea practic el ar %i de'astruos pentru c )n acest ca' simpl
cau' a )nt3r'ierii )ndoiala s1ar numi ne+otr3re iar aceasta tre(uie cunoscut ca 4cel mai ru
dintre toate relele.5
Pe c3t de e>i,en$i tre(uie s ne artm )n materie de adevr speculativ respin,3nd
aparen$ele #i netem3ndu1ne de e>a,erarea )ndoielii +iper(olice pe at3t relativitatea lucrurilor
vie$ii ale societ$ii acreditea' )n$elepciunea medie mul$umit cu o precaut cale de mi;loc #i
cu recur,erea la compromisul pro(a(ilit$ilor. Dar cum ar putea acestea s o($in %orma #i
%or$a certitudinilor #i s sus$in un comportament cu %ermitatea doritR Ce1a de1a doua
ma>im re'olv aceast di%icultate.
!. "a 4era de a %i c3t mai %erm #i mai +otr3t cu putin$ )n ac$iunile mele #i de a urma
constant c+iar opinii mai )ndoielnice o dat ce m1am +otr3t s le accept ca #i c3nd ar %i
opinii si,ure.5
-ermitatea pe care Descartes nu poate spera s1o )nt3lneasc )n opinii toate #u(rede o
va e>tra,e )n e>clusivitate din +otr3rea cu care a optat pentru una din ele. Pe de o parte c+iar
dac nici una din +otr3ri nu ar %i pre%era(il celeilalte #i c+iar dac ale,erea nu s1ar %ace
dec3t la )nt3mplare %r un motiv )n %avoarea acestei ale,eri vom %i totu#i )ndrept$i$i s
%acem o ale,ere pentru c ne scute#te de neplcerea am3nrii2 pe de alt parte de )ndat ce
ale,erea a %ost %cut voin$a )ntre(uin$at )n acest scop #i care de acum )nainte o sus$ine este
su%icient pentru a o %ace 4%oarte adevrat #i %oarte si,ur.5 :n privin$a ale,erii )ntrea,a
ini$iativ revine voin$ei. Nu este o(li,at s se determine %a$ de motivele care ar putea1o
;usti%ica. Nu tre(uie ca ea s %ie precedat de motive ei )i revine e%ectuarea primului pas. Nu
vreau at3ta vreme c3t m )ntre( ce anume vreau nu a# vrea niciodat dac pentru a vrea a#
a#tepta s #tiu ce anume vreau. Din %aptul c vreau din %aptul de a consim$i s vreau decur,e
o certitudine pe care nici o opera$ie de )n$ele,ere adic nici o deli(erare nu ar %i putut1o
pre,ti.
7c$iunea va %i sin,urul rspuns pentru pro(lemele ce se vor ivi. Nu este indicat
dinainte. Dac prudent )mi voi )ntemeia valorile ale,erii pe anumite ra$iuni anterioare #i
e>terioare voin$ei mele ce se va )nt3mplaR
Ra$iunile acelea ni se pruser (une dar ce puteam s #tiuR Ce #tiu eu despre viitorR
Voi %i %ericit alturi de persoana respectiv voi reu#i )n meserieR Numai viitorul o poate
spune.
Ls3nd pe seama viitorului adevrul ale,erii mele primele neplceri m vor lsa
cur3nd perple> plin de re,rete asemeni 4spiritelor #ovitoare capa(ile s considere )n
nestatornicia lor ca (une %apte ce ulterior sunt recunoscute ca rele.5 Dimpotriv cine #i1a dat
seama c valoarea ale,erii sale nu const )n ceea ce a ales )n sine indi%erent ci )n actul
ale,erii sale pentru c i'vor#te dintr1o voin$ care con%er valoare tuturor +otr3rilor2 acela
va tre(ui numai s se a,a$e (ine de acea voin$ s persevere'e )n urmrirea ei pentru a se
p'i de de'ilu'ii #i pentru a1#i salva p3n la capt ale,erea.
&1
Nu se va con%unda aceast constan$ care este o virtute cu o %idelitate care nu ar %i
dec3t pasiune. -idelitatea m lea, de trecut de un moment vec+i al li(ert$ii mele care le1a
deposedat pe urmtoarele )n constan$a carte'ian o voin$ )#i rea%irm pe traiectoria ei
temporal puterea intact %apt pentru care nu se )ndeprtea' din ce )n ce mai e>tenuat: de
vioiciunea unei ori,ini ci se pre'int ca o nes%3r#it re)nnoire.
Cea de1a treia ma>im repre'int o retractare )n raport cu celelalte:
* dat ce a %ost investit cu puteri voin$a se de(arasea' de ele sau )n orice ca' nu le
%olose#te dec3t ne,ativ.
&. 4"ste si,ur c socotind toate (unurile din a%ara noastr ca tot at3t de deprtate de puterea
noastr )n ca'ul c ne lipsesc acele (unuri care ni se prea c ni se cuvin de la na#tere nu
vom re,reta dac vom %i lipsi$i de ele %r vina noastr mai mult dec3t am re,reta c nu
stp3nim )mpr$ia C+inei sau <e>icului. -c3nd din necesitate virtute (olnavi %iind nu
vom dori s %im snto#i sau )n )nc+isoare %iind nu vom dori s %im li(eri tot a#a cum nu
ne dorim acum s avem corpul dintr1o materie la %el de re'istent sau aripi pentru a '(ura
ca psrile.5
"nun$ul ,eneral al acestei ma>ime este c3t se poate de e>plicit: 47 )ncerca )ntotdeauna
s m )nvin, pe mine )nsumi mai cur3nd dec3t soarta #i s sc+im( mai cur3nd dorin$ele mele
dec3t ordinea lumii.5
Descartes ne su,erea' c pentru a avea ceea ce vrem tre(uie s nu vrem nimic
8in%luen$a stoic9. Dar spre s%3r#itul lucrrii numai stoic nu va %i anun$ul %cut oamenilor c
pro,resul #tiin$ei lor )i )ndrept$e#te s nutreasc am(i$ia de a deveni stp3nii #i posesorii
naturii.
4Dup ce ne1am dat toat osteneala )n privin$a lucrurilor e>terioare ceea ce nu poate
ec+ivala cu a nu %ace nimicE 1 tot ce nu ne reu#e#te ni se pare a(solut imposi(il.5 Scp3nd de
(e$ia )n care ar risca s1l cu%unde descoperirea caracterului in%init al voin$ei sale omul
carte'ian tre(uie s1#i impun pentru a nu se lovi de imposi(il s nu doreasc nimic din ceea
ce nu este )n stare s %ac s respecte metoda a crei punere )n aplicare este aceast moral.
6re(uie s )n$ele,em c dac totul ne este posi(il nu ne este posi(il dintr1o dat.
7ccept3nd nu s ne )n(u#im dorin$ele ci s le adaptm posi(ilit$ilor noastre )ntr1o ac$iune
de renun$are comod dar provi'orie vom aduce )n s%era posi(ilului din ce )n ce mai multe
lucruri p3n c3nd domina$ia determinismului universal +imeric la )nceput va deveni )ntr1o
'i realitate.
Cele trei ma>ime ale acestei morale )mprt#esc o )n$eleapt %olosire a li(ert$ii de care
dispunem. Dup cum nu e de a;uns s ai un spirit (un important %iind s te %olose#ti (ine de
el li(ertatea noastr nu va avea pre$ dec3t prin %elul )n care vom #ti s1o )ntre(uin$m.
Ideea (unei )ntre(uin$ri a li(ert$ii noastre este capital la Descartes. :ntr1un anumit
sens li(ertatea noastr nu este cu totul a noastr %ie #i numai pentru %aptul c este un dar de
la Dumne'eu. Ne revine misiunea de a ne1o )nsu#i.
-aptul c putem s vrem decur,e din natura noastr dar %aptul de a vrea ne apar$ine )n
e>clusivitate.
Dac li(ertatea este condi$ia posi(ilit$ii voin$ei voin$a este condi$ia reali'rii li(ert$ii.
Deci nu de li(ertatea noastr suntem )ndrept$i$i a %i m3ndri ci de %elul )n care ne vom arta
&!
demni de ea. Descartes a numit ,enero'itate aceast +otr3re de a nu ne lipsi niciodat de
li(ertate de a ne %ace )ntotdeauna datoria %a$ de li(ertatea noastr.
Descartes a mi'at pe o )n$elepciune a li(ert$ii.
<orala sa provi'orie va %i #i morala de%init. Ceea ce morala provi'orie suspendat de
)ndoial putea numai s a%irme va %i con%irmat )ntemeiat pe adevrul unei %iloso%ii )n s%3r#it
constituite de morala de%initiv. Dup ce a admis 8asemenea clasicilor9 c pentru om (inele
suprem se identi%ic cu posedarea adevrului ceea ce presupune )nclina$ia voin$ei spre
luminarea )n$ele,erii va o(serva c tot ceea ce a%l despre #i nu o voin$ con#tient de
in%initul li(ert$ii sale e,al cu cea a lui Dumne'eu este suveranitatea sa a(solut. 6otul
este li(er )n cadrul unei li(ert$i iar ea nu se poate )ntemeia dec3t pe sine. Cine vrea ceea ce
vrea are ne,re#it dreptate. 7cestei morale %urite )n a%ara sa ra$iunea cunosctoare )i va da
dreptate.
Dac Descartes se apropia de stoicism prin puterea nelimitat a voin$ei Spino'a se
apropie de epicureism prin %aptul c tre(uie s ne mul$umim cu ceea ce suntem s nu
invidiem s nu ur3m pe al$ii 8raport3ndu1ne la ei9 i'olare autar+ie nu pe altul tre(uie s1l
salve' ci pe mine.
+aruc1 S.inoza
7devrata %ericire const )n a )n$ele,e. -iecare adevr surprins de capacitatea noastr
de )n$ele,ere )i spore#te %or$a nativ #i ne aduce ast%el numai (ucurie.
7 )n$ele,e )nseamn a )n$ele,e o necesitate adic a aduna lucruri a le le,a a discerne
c nu sunt independente #i c necesitatea care )nln$uie toate aceste momente nu apar$ine ea
)ns#i nici unui moment. Cine )n$ele,e ptrunde )n domeniul eternit$ii. Nu este de a;uns s
acceptm aceast necesitate universal drept unic +ran a ,3ndurilor noastre tre(uie s1o
dorim s1o iu(im2 este de natur divin semni%ic raportul direct al tuturor lucrurilor cu
Dumne'eu unitatea lor )n "l.
Ne )nc+ipuim c printre lucrurile e>istente unele ar %i (une altele rele unele utile
altele duntoare iar lumea ni se pare )n consecin$ o alctuire care nu este desv3r#it dar
care ar putea %i mai (un. Nu e>ist nimic mai ,unos #i mai %unest dec3t aceste %alse no$iuni
de (ine #i de ru cu at3t mai mult cu c3t )mpin,em impertinen$a p3n )ntr1acolo )nc3t ne
)nc+ipuim c Dumne'eu este supus ;urisdic$iei lor. Ki c )n %unc$ie de ele #i1ar %i conceput
crea$ia ca #i cum puterea lui nes%3r#it ar tre(ui s asculte de ceea ce este permis sau inter'is.
Dac natura este via$a lui Dumne'eu iar di%eritele %iin$e des%#urarea li(erei sale
necesit$i nu e>ist dec3t ceea ce nu putea s nu %ie dec3t ceea ce tre(uie s %ie.
Idealul este cuprins )n )ntre,ime )n real.
">ist )n %unc$ie de %iin$e di%erite nivele ale %iin$rii e>ist mai mult %iin$ mai mult
(o,$ie de %iin$are )ntr1un cal dec3t )ntr1o insect )ntr1un om mai mult dec3t )ntr1un cal dar
%iecruia dintre aceste nivele ale e>isten$ei )i corespunde un ,rad de per%ec$iune care )i a;un,e
cu prisosin$.
&&
Ce ar %i o %iin$ imper%ectR 7r %i o %iin$ incomplet creia i1ar lipsi ceva pentru a %i
ceea ce este. * ast%el de %iin$ nu ar putea avea nici un %el de e>isten$. Nimic nu poate e>ista
pe ;umtate.
-iecare %iin$ dispune prin )ns#i esen$a ei de tot ce are nevoie pentru a e>ista #i iat
de ce aceast %iin$ nu )n %iin$are )n ,eneral ci )n %iin$area ei dore#te s persevere'e.
De ce )n ciuda aparen$ei 8e,oism amor propriu9 aceast dra,oste de sine este at3t de
pu$in activ la oameniR De ce )n loc s %im mul$umi$i de ceea ce suntem ne risipim )ntrea,a
via$ pentru a ne pl3n,e c suntem altceva dec3t ceea ce suntemR Pentru c )n loc s ne
)ncredem )n capacitatea noastr de )n$ele,ere apt s perceap %iecare lucru )n parte a#a cum
este )n virtutea naturii sale ne lsm purta$i de o ima,ina$ie care nu poate niciodat s
aprecie'e un lucru dec3t )n raport cu altul.
*r(ul Domer prea )ndrept$it s se pl3n, de %aptul c a %ost %rustrat de vedere un (un
speci%ic omului. Dar ce %el de om este acela pentru care vederea s1ar numra printre
determinrile sale constitutiveR 7cesta este omul )n ,eneral pe care ima,ina$ia #i1l repre'int
con%u' ;u>tapun3nd e>perien$e r'le$e. *mul )n ,eneral nu e>ist #i nu va e>ista niciodat.
7st%el numai prin re%erin$ la %ic$iune la un neant evalum ceea ce suntem noi %acem din
ceea ce nu constituie un etalon norm pentru ceea ce este. Cum ar %i ca un triun,+i s
proteste'e )n %a$a lui Dumne'eu c nu este ptratR
7tunci c3nd nu dorim s %im ceea ce nu suntem s avem ceea ce nu avem nesocotim
printr1o ,re#eal ce ne irose#te via$a c nu putem %i di%eri$i %r a %i al$ii adic %r ca %iin$a
noastr s %ie distrus.
Dac ne ptrundem de acest adevr nemaidorind s de$inem calit$ile altora vom
)nceta s1i mai invidiem s1i mai ur3m vom deveni mai (uni (a mai mult c+iar suntem de;a
(uni %r s %i %cut e%ortul de a deveni ast%el.
Revela$ia puterii noastre ne aduce (ucurie iar din moment ce (ucuria este o trecere
dinamic de la mai pu$in %iin$are la mai mult (ucuria de a descoperi per%ec$iunea %iin$ei
noastre )i o%eri acesteia un plus de %iin$are. 7 %i de acord cu propria %iin$ )nseamn a o spori.
7%irm3nd1o m )ntresc.
4Po%ta produs de pasiuni este aceea#i cu cea derivat din ra$iune.5 Pasiunile um%late
de re,rete 'adarnice #i de dorin$e )n#eltoare #i ra$iunea datorit creia ,3ndindu1ne natura
ne inserm puternic )n ea au aceea#i surs: dorin$a de a ne men$ine )n cadrul %iin$ei noastre.
:n acest plan pasiunile sunt un e#ec o ratare o crispare. Planul )n%lore#te )n cadrul ra$iunii.
Nu este adevrat c ra$iunea ne ordon s ne mutilm %iin$a nici c )n$elepciunea )nseamn o
mo+or3t cumin$enie cine ,3nde#te mai (ine trie#te mai mult.
Nu vom %ace deose(ire )ntre ,3ndire #i ac$iune ca #i cum nu am %i %undamental unitari
ca #i cum am evolua simultan )n dou universuri. :n$ele,erea )nseamn ac$iune. Ki dac
)n$ele, c )n univers totul este po'itiv per%ect ideea acestei puteri care dispun o spore#te
%orti%icarea acesteia se %ace atunci )n mod necesar #i aproape mecanic. Ceea ce )nseamn c
pro,resele noastre nu se datorea' cine #tie crei interven$ii misterioase a unui li(er ar(itru
dup model carte'ian. Nimeni nu va reu#i s se trans%orme dup plac #i )n c+ip miraculos.
Ceea ce dorim s %im este )ntotdeauna re%lectarea strict a ceea ce suntem.
&.
Din acest punct de vedere cel mai pu$in e%icace de a scpa de pasiuni este de a ne
r'(oi cu ele. 7semenea (tlii sunt pierdute din capul locului.
Dar #i mai duntor este s punem accentul pe o sl(iciune care ne e )nc #i mai pu$in
proprie a#a cum %ac preval3ndu1se de autoritatea reli,iei morali#tii. "duc3ndu1ne )n spiritul
ru#inii %a$ de noi )n#ine ne cu%und )n propria neputin$. Umilin$a peniten$a remu#carea pe
care le slvesc sunt tot at3tea virtu$i ne,ative. "le sunt ptrunse de triste$e #i orice %orm de
triste$e sl(e#te ener,ia. Vor(indu1ne mereu numai de rul care ar %i )ncrustat )n noi
morali#tii nu vd c tot rul re'id )n ideea de ru tot a#a cum nemuritoare )n noi este numai
ideea c noi am %i muritori. *amenii aceia ne )ndeamn s ne lepdm de noi )n#ine s ne
salvm de noi )n#ine dar nu1#i dau seama c a%irma$iile lor se reduc la: suprim1te pe tine
pentru ca un altul s1$i ia locul. Dar eu nu pe acest altul tre(uie s1l salve' ci pe mine #i
tre(uie s m salve' )n )ntre,ime.
* alt ,re#eal a morali#tilor este aceea c ne %i>ea' scopuri. Domnia necesit$ii
e>clude orice %inalitate orice intru'iune a ceea ce )nc nu este )n ceea ce este. 7st%el via$a nu
e un scop pe care ar tre(ui s ni1l propunem. Noi prin esen$a noastr suntem acea dorin$ de
)ndeplinire automat a actelor care asi,ur men$inerea vie$ii. Nu %aptul c vism s ne
m3ntuim ne o%er si,uran$a c vom reu#i. 6o$i oamenii ar vrea s %ie mult mai %erici$i dec3t
sunt dar continu s triasc )n ne%ericire. Nimeni nu poate mai mult dec3t este.
Wintui$i )n condi$ia noastr necesitatea nu ne )n,duie s ne1o ameliormR Spino'a
rspunde: )ncerca$i mai de,ra( s %i$i ceea ce sunte$i s %ace$i ceea ce natura voastr v
predispune s %ace$i. Nu dispune$i de puterea de a v sc+im(a dup cum v place dar o ave$i
)nnscut pe cea de a ,3ndi de a v de'volta ,3ndirea de a su(stitui idei )nc neadecvate cu
idei adecvate.
<3ntuirea voastr va %i %ost cons%in$irea %ireasc a unei necesit$i ea nu poate %i
)n%ptuirea ma,ic a unei +otr3ri.
:n cadrul acestei %iloso%ii ela(orarea ca doctrin a salvrii )n cartea Etica pro(lema
moralei nu se pune niciodat desc+is. <orala cert3nd #i discredit3nd umilind ceea ce este )n
numele a ceea ce ar tre(ui s %ie #i deci nu este nu atra,e dup sine dec3t ne,ativitate. *rice
moral este pre%iloso%ic orice %iloso%ie de )ndat ce simte nevoia unui supliment apendicele
unei morale con%irm %aptul c nu era dec3t o %iloso%ie ratat. De vreme ce )n %iin$a noastr se
a%irm #i se e>prim in%initatea lui Dumne'eu aplicat la una din %ormele sale %inite ce1am
mai avea de eliminat sau de adu,atR " de a;uns s cucerim con#tiin$a per%ec$iunii noastre.
Nu ne mai lipse#te dec3t s a%lm c nu ne lipse#te nimic. <3ntuirea morali#tilor este o
m3ntuire ce tre(uie do(3ndit proiectat mereu )n viitor iar m3ntuirea %iloso%ic e una de;a
)mplinit )ncununat de eternitate. Suntem m3ntui$i dac )n$ele,em c nu avem motive s %im
m3ntui$i.
Jean-Jac6ues -ousseau
&/
Potrivit concep$iei lui Rousseau coe>ist dou morale: morala omului natural #i morala
omului civil dar acestea nu se )ntretaie #i nu %u'ionea'. *mul natural care nu se con%und
cu omul ipotetic al strii naturale din cel de1al doilea discurs (ruta )n care mo$ie
per%ecti(ilitatea este un om %erit de %alsi%icarea societ$ii. :n acest sens este %iresc ca
nealien3ndu1#i %iin$a s locuiasc )n sine )nsu#i s urme'e )ntotdeauna impulsurile propriilor
sentimente s ac$ione'e #i s ,3ndeasc numai at3ta vreme c3t este emo$ionat s1#i triasc
via$a a#a cum i1a %ost dat2 este deplin satis%cut pentru c n1o compar cu a altora.
*mului natural )i place e>isten$a independent retras nu are mult voin$ )n sc+im(
nu suport s i se %or$e'e li(ertatea s se %ac presiuni asupra ei. 7cest sin,uratic va %i )n mod
spontan prietenul oamenilor. *mul arti%icial produs al %alsei societ$i iese mereu din sine nu
respir dec3t )n a%ara sa simte nevoia s %ac parad )n %a$a celorlal$i oameni se a#a' )n %a$
niciodat alturi #i )i detest pe ace#ti oameni de care nu se poate lipsi omul natural se
)ntoarce )n sine dar nu d )napoi din contra ,se#te un punct de spri;in pentru un nou elan.
Dra,ostea de sine pentru c nu s1a contaminat pentru c nu s1a trans%ormat )n amor propriu
se dilat )ntr1o dra,oste %a$ de semeni. 7cest om e prea simplu pentru a nu %i cordial. 7re un
su%let tandru e>pansiv.
<orala natural este o moral a (unt$ii cea de1a doua morala omului civil va %i o
moral a virtu$ii. 7ceast virtute nu are o ori,ine sensi(il ci ra$ional. "ste %iica ra$iunii ea
)ns#i %iic a cet$ii adevrate a celei care )#i merit numele.
7cesta este e%ectul cel mai spectaculos #i mai lo,ic al pactului #i anume de a )nlocui )n
resorturile comportamentului noului cet$ean instinctele cu ;usti$ia #i de a con%eri ac$iunilor
sale 4moralitatea care le lipsea )nainte5.
0untatea oric3t de cuprin'toare ar %i %ost nu dep#ea cadrul particularului2 virtutea
)n sc+im( se spri;in pe universal. 7 %i cu adevrat cet$ean presupune nu at3t s1$i )n(u#i
propriile interese c3t s le identi%ici #i s le su(ordone'i interesului tuturor interes a crui
urmrire este sin,ura suscepti(il de a %i pro%ita(il pentru %iecare. 7cest act mental datorit
cruia voin$a ,eneral se trans%orm )n noi )ntr1un principiu e%ectiv nu ar putea %i e%icace %r
vi,ilen$a cea mai ascu$it )ntr1at3t de )n'estrat este e,oismul nostru care ca prin minune
contractul nu l1a asimilat cu #tiin$a de,+i'rii. Nu e>ist cinism %r e%ort nici cet$ean care
s nu %ie #i un om al datoriei. "%ort lupt iat via$a ,rea a virtu$ii2 dar am ,re#i cre'3nd c ea
nu este dec3t re'ultatul constr3n,erii2 virtutea are sau capt ,ustul unei asemenea vie$i.
Iu(e#te ceea ce nu este plcut )n mod natural. Iat )ndr'neala ei. <orala omului natural )i
este la )ndem3n nu cunoa#te re'isten$ele interne nu este deci nimic mre$ )n ea. Numai
virtutea este capa(il de admira$ie de entu'iasm.
Rousseau putea %i mul$umit c nu amestecase niciodat cele dou morale c evitase
con%u'ia )n care se )mpotmoleau intelectualii timpului su. Unii prescriau X e,oism #i Y
altruism al$ii invers. Rousseau condamn amestecurile. Cele dou tipuri de moral pe care le
anali'ea' se adresea' celor dou cate,orii de oameni diametral opuse.
*mul natural se a#a' pe sine )n centru omul civil a#a' cetatea )n centru. ">isten$a
primului este a(solut #i independent e>isten$a celui de1al doilea este relativ eul su s1a
trans%ormat )n unitate comun 4ast%el )nc3t %iecare individ s nu se mai cread unul ci parte a
)ntre,ului #i s nu mai %ie sensi(il dec3t )n cadrul )ntre,ului5. Pe de o parte un )ntre, per%ect
&I
#i i'olat pe de alt parte dintr1un )ntre, mai mare care nu mai are %or$e proprii #i care nu mai
poate s se %oloseasc dec3t de cele strine %or$e pe care 4nu le poate %olosi %r a;utorul
altcuiva5. Cet$eanul nu va mai %i prote;at de resursele sale %i'ice #i intelectuale el va %i
prote;at doar de le,ile cet$ii iar dac acestea )l vor apra mai (ine dec3t ar %i %cut1o el )nsu#i
de unde #i superioritatea li(ert$ii civile %a$ de independen$a naturii este pentru c cine
atac cet$eanul atac de %apt le,ile. <orala civil morala ra$ional este morala unei %iin$e
care se #tie #i se vrea par$ial care nu mai trie#te pentru ea #i prin ea )ns#i ci pentru #i prin
)ntrea,a colectivitate cu condi$ia s se preci'e'e c )ntre,ul este necesar cet$eanului )n
aceea#i msur )n care el )nsu#i este necesar )ntre,ului. 8alt%el Rousseau ar %i acu'at de
totalitarism9. Nu voi mai %i nimic )n a%ara acestui )ntre, iar %r mine nici el nu ar %i ceea ce
este. 6o$i %r mine nu mai )nseamn to$i.
Dintre ace#ti doi oameni pe care s1l desemne'i ca %iind mai (unR " a(surd o ast%el
)ntre(are a#a )nc3t ar %i complet stupid s c3ntrim avanta;ele sau inconvenientele. Dac am %i
#tiut sau am %i putut s rm3nem oameni naturali nu ar %i %ost necesar s devenim oameni
civili. Ceea ce este natural are valoare )n sine este de a;uns s %ie pentru a valora ceva nu se
discut2 nu are nevoie de nici o pledoarie )n vreme ce arti%icialul tre(uie s se ;usti%ice dar
asta nu )nseamn neaprat c arti%icialul ar %i in%erior Naturalului.
Rousseau nici nu dispre$uie#te nici nu condamn arti%icialul ci recur,e la arti%icii: unul
este le,islatorul divin din Contractul social omul )n'estrat cu calit$i de 'eu altul preceptorul
din "mile.
Pe de o parte arti%icialul la care tre(uie s %acem apel numai dac suntem constr3n#i
este desemnat ca unic ie#ire pentru situa$ia )n care naturalul su( presiunea istoriei s1a risipit
sau nu mai e>ist dec3t par$ial numr mic de oameni naturali )i dunea' starea actual a
omenirii )i pricinuie#te numai c+inuri. Pe de alt parte arti%icialul poate s se presc+im(e el
)nsu#i )n natural cetatea nscut dintr1o conven$ie )i va )n'estra pe oameni cu o nou natur
la %el de sta(il ca #i prima. 6re(uie s deose(im arti%iciile (une de cele rele.
7rti%iciile proaste sunt cele care se ,re%ea' pe ceea ce este natural pe care le %a(ricm
doar pentru a remedia unele stricciuni. :n ast%el de ca'uri neput3nd %i suscepti(ile de a se
altura armonios situa$iei vec+i pe care ar tre(ui s1o consolide'e )n loc s vindece rul )l
,r(esc.
7rti%icii (une sunt toate acelea care )nlocuind inte,ral naturalul lipsit de %or$
)nlocuiesc domnia lui cu o alt domnie. Rousseau nu ne1a temperat )n ceea ce prive#te
arti%iciile ci dimpotriv ne1a )ndemnat: nu v mai uita$i )napoi nu mai suspina$i dup omul
vec+i crea$i )n voi un om nou cet$eanul acest om pe care nu natura s1a strduit s1l
pre,teasc crea$i1l (ucat cu (ucat #i ve$i primi ast%el ceva analo, naturii noastre pierdute
dac pentru a v renaturali'a a$i acceptat s v denaturali'a$i din cap p3n1n picioare.
Rul nu const nici )n ceea ce este natural nici )n ceea ce este arti%icial ci )n amestecul
lor. -acticele este un amestec.
Despre omul pre'ent care a devenit ceea ce nu era #i care nici mcar nu este ceea ce a
devenit Rousseau scrie )n "mile: 4mereu )n contradic$ie cu el )nsu#i oscil3nd mereu )ntre
)nclina$iile #i )ndatoririle sale nu va %i niciodat nici om nici cet$ean nu va %i (un nici
pentru el )nsu#i nici pentru al$ii.5
&J
*amenii su%er c s1au oprit la ;umtatea devenirii lor. 7st%el triesc de acum )n
societate dar aceast societate nu $ese )n ;urul lor un mediu su(stan$ial este insu%icient.
Pentru omul natural repre'int prea mult pentru omul cu adevrat civil nu repre'int
)ndea;uns ast%el c o suportm ca pe o %atalitate. Suntem )n societate dar nu am %ormat o
societate.
:n cadrul socialului sta$ionm mai departe ca indivi'i care nu au renun$at la nimic din
individualitatea lor din ce )n ce mai crispat #i mai dureroas. Nu a#teptm de la aceast
societate dec3t pro%ituri ne servim de ea %r a consim$i a o servi. Via$a social ne
de'am,e#te at3t de mult )nc3t ni se pare c nu se $ine de cuv3nt.
Le,ile crora ne supunem #i care ni se pare c )n,rdesc li(ertatea nu sunt
de'a,rea(ile pentru c nu repre'int pentru noi dec3t lucruri e>terioare ne las impresia unei
ostilit$i ri,ide #i di%u'e. Parc e>ist ceva pretutindeni #i nicieri care ne1ar vrea rul. 7m
vrea s %im sociali dar pe ;umtate. Cu socialul nu po$i %ace compromisuri. 6otul sau nimic.
Nu )nseamn nimic pentru omul natural va tre(ui s )nsemne totul pentru cet$ean.
7menin$are pentru primul este %,duin$a pentru cel de1al doilea. *mul natural s1a pervertit
)n contact cu societatea )n care s1a rtcit aceasta I1a rpit inocen$a l1a )nv$at s se pre%ac
s mint s ;oace roluri de )mprumut s poarte m#ti s sacri%ice esen$a pentru aparen$.
6rans%orm3ndu1#i e>teriorul )ntr1un lucru esen$ial nu a reu#it totu#i s ias din sine2 dac m
situe' )n a%ara mea )n aceast aparen$ pe care o pre%er oricrui alt lucru rm3n eu un eu
prins )n acest monstruos )nuntru1)n a%ar. Dac omul vrea s dep#easc aceast situa$ie s
devin cu adevrat cet$ean nu va tre(ui s1#i distru, eul atunci n1ar mai %i om ar %i lucru
ci s1#i sc+im(e eul s considere )ntrea,a societate ca pe adevratul su eu s1#i trans%orme
)ntrea,a interioritate )ntr1o e>terioritate comunitar.
Rousseau pre%er s %ie mai cur3nd un om al parado>urilor dec3t al pre;udec$ilor.
Pentru noi morala omului natural nu mai poate avea valoarea unui ideal. Nu mai e>ist
oameni naturali Rousseau %iind ultimul vlstar al acestei specii. "l )nsu#i se pl3n,ea c 4era
%iin$a cea mai ciudat #i mai (i'ar din lume5.
<orala virtu$ii cea a omului civil care ar tre(ui s urme'e moralei omului natural nici
aceasta nu este pentru noi. Cu e>cep$ia polone'ilor corsicanilor popoarele "uropei sunt
moarte pentru ideea de li(ertate. Pentru un popor le,ea este o #ans care nu i se o%er de dou
ori.
Dac nu a pro%itat de ea nici nu va mai avea alt oca'ie. Se complace )n servitutea cu
care s1a o(i#nuit nici mcar nu1#i d seama nemaicunosc3nd ideea de le,e de %aptul c se
a%l )n sclavie. Deci nu vom reu#i niciodat s edi%icm adevrata cetate cetatea contractului
social. Instaurarea cet$ii contractului presupune circumstan$e istorice speciale %oarte
apropiate )n timp. Poporul care se va constitui nu tre(uie s %ie prea vulnera(il e>pus invidiei
vecinilor s nu ocupe o supra%a$ prea )ntins s nu %ie victim srciei dar nici a opulen$ei.
*amenii care compun aceast mul$ime a#a cum nu ar tre(ui s se supun unor supersti$ii
prea )nrdcinate s nu %i )ndurat nici ;u,ul le,ilor 8impuse9.
Nruparea aceasta de oameni tre(uie s %ie )nc t3nr de pu$in vreme ie#it din starea
natural. Datorit tinere$ii va %i su%icient de m3ndr pentru a re%u'a stp3nii #i )ndea;uns de
&M
docil pentru a se supune (unelor institu$ii care o vor apra de ei. Numai imediat dup ce au
ie#it din starea social oamenii sunt capa(ili s construiasc adevrata stare social.
Ceea ce %ace ca i'(3nda s %ie rar este imposi(ilitatea de a ,si simplitatea naturii
)m(inat cu nevoile societ$ii. De aceast )m(inare at3t cea su(til dintre natur #i istorie din
momentul c3nd una a )ncetat iar cealalt nu s1a nscut )nc depinde #ansa istoric.
Istoria dup Rousseau nu poate %i dec3t ceva ratat #i rul este irepara(il )n momentul
)n care apare )n lumina cea mai crud iar teoreticianul adevrului )ncepe s scrie )n
momentul )n care via$a politic este condamnat la %alsitate de%initiv #i c3nd nimic nu mai
poate %i prev'ut )n a%ara unor cascade de convulsii: Rousseau e>pune ce tre(uie %cut unor
oameni care nu mai pot %ace nimic. Nu au nici mi;loacele necesare nici dorin$a de a %ace
ceva.
6eoria lui Rousseau considerat drept utopie se arat ca %iind )n mod deli(erat
imposi(il de aplicat. Nu e teoria nici unei practici. Se mul$ume#te cu puritatea ei cu
demnitatea ei de teorie. "ste Lo,os. Nu urmre#te s %ie pra>is. Cu adevrat tra,ic ar %i dac
cel mai (un re,im politic nu ar putea %i teoreti'at )n nici un %el dac lo,osul )nsu#i ar %i lovit
de contradic$ie.
Nici morala omului natural nici cea a omului civil nu ne1ar conveni. Dar alta nu e>ist.
Rousseau s1a complcut s ne a(andone'e. Dar nu1i adevrat. Ceea ce salvea' opera lui din
de'nde;dea a(solut este %aptul c a scris Emile prin care o%er oamenilor de (un credin$
o solu$ie. Le propune un sistem educa$ional care s le permit s se (ucure de cele dou
avanta;e pe care le1am cre'ut incompati(ile de via$a natural #i de via$a civil. Pentru c nu
se poate reali'a imposi(ilul pentru c nu po$i %i )n acela#i timp om #i cet$ean om al naturii
#i om al omului Emile )#i va putea pstra cali%at natural %r s su%ere prea mult tot a#a cum
#i Rousseau poate s triasc printre oameni %al#i.
Nimeni nu a pus at3t de mult accentul pe necesitatea civismului. Cetatea tre(uie s %ie
alctuit din cet$eni cu spirit civic. La ce (un le,i drepte dac noi )n#ine nu suntem drep$i
dac dreptatea ne rm3ne e>terioarR
:n Contractul social Rousseau su(linia' importan$a @moravurilor a o(iceiurilor #i )n
special a opiniei un %el de le,e care nu se ,ravea' nici )n marmur nici )n (ron' ci )n
inimile cet$enilor5 opinie care de%ine#te de %apt @adevrata constitu$ie a statului5.
S %ie deci politica )n mod esen$ial o pro(lem a moralit$iiR 7r prevala oare cali%at
moravurilor asupra calit$ii institu$iilorR :ntrea,a pro(lem const )n a #ti dac politica
tre(uie unit cu morala de care se presupune c depinde sau invers. Prima solu$ie ar %i cea a
lui =ant. "l spune c se poate concepe %oarte (ine @o politic moralist adic un om de stat
care s nu admit alte principii politice )n a%ara celor recunoscute de moral5 dar nu #i @un
moralist politic care s1#i %ureasc o moral dup interesele omului de stat5.
Rousseau nu crede )n primatul moralei asupra politicii. :n Confesiuni spune: @am
o(servat c totul depinde radical de politic5 )ntr1o cetate @o(iceiurile constituie morala unui
popor5 viciile @nu sunt speci%ice at3t omului c3t omului ru ,uvernat5 pentru c @de#i le,ea
nu re,lea' moravurile le,isla$ia este cea care le d na#tere2 c3nd le,isla$ia sl(e#te
moravurile de,enerea'5. Nu numai c morala nu se desparte de politic dar este a(sor(it
de ea ast%el )nc3t cea mai (un constitu$ie va %i cea care )i va %ace pe oameni morali %r ca
&O
mcar ei s %ie o(li,a$i s #tie ce este moralitatea. Rousseau desparte morala omului civil de
morala pur #i simplu cea care se na#te din interior.
:n ultimul capitol din Contractul social Rousseau aprecia' c nu este nimic mai
p,u(itor mai de'astruos pentru cinism dec3t idealul cre#tin )n care strluce#te )n toat
puritatea )ns#i morala etern cea care a#a' umanitatea deasupra oricrei societ$i.
Rousseau pune insu%larea moralei pe seama unei puteri superioare2 natura de care
ascultm spontan sau institu$ia politic care modelea' su%letele. 7ceasta se nume#te
+eteronomie. La Rousseau nici )n cadrul moralei naturale nici )n cadrul moralei civile
sin,ura )n stare s oriente'e %iin$ele desprinse de natura lor nu e>ist loc de moralitate
autentic pe care nu mi1o va putea prescrie dec3t li(ertatea mea.
I''anuel 7ant
Despre moral a spus c nu se ,se#te nici )n cer nici pe pm3nt. De1a lun,ul
deprimantei istorii a oamenilor se pare c ea nu strluce#te dec3t prin a(sen$a #i )n orice
ca'pentru c un act nu este moral dec3t prin inten$ie. 6otu#i teoreticianul moralei )#i va
sta(ili un punct de plecare: 4nimic nu poate %i considerat (un %r restric$ie )n a%ar poate de
o (un voin$.5 :n aceast ;udecat universal se a%l depo'itat moralitatea. Dac cercetm
ce ,3ndesc oamenii vom constata c nu inteli,en$a sau di%eritele talente sunt cele mai pre$uite
la om ci acel tip de voin$ (un care este voin$a de a urma datoria. 7 ac$iona din datorie
)nseamn a ac$iona din principiu independent de ideea re'ultatului.
">: dac +otrsc s ac$ione'e )ntr1un anume %el pentru c socotesc c ac$iunea mea va
procura %ericire cuiva sau pentru c voi %i mul$umit de tria mea de caracter care mi1a )nlesnit
e>ecutarea ei atunci nu ac$ione' din datorie. Nici un sentiment oric3t de no(il ar prea nu
determin ac$iunea moral. *rice sentiment este impur. ",oismul ne in%estea' sensi(ilitatea.
Dac prin minune ar e>ista sentimente de'interesate din ele tot nu ar putea decur,e inten$ia
moral. *rice sentiment se limitea' la o stare de %apt. 6re(uie s1mi %ac datoria indi%erent de
sentimentele mele. Spre deose(ire de sentimente con#tiin$a datoriei nu este supus nici unei
%luctua$ii. ">ist di%erite ,rade ale sim$irii. -aptul c datoria nu se simte #i nu tre(uie s mai
acceptm ,luma c ar e>ista un sim$ moral arat c con#tiin$a noastr moral nu este o
con#tiin$ psi+olo,ic. De aici re'ult ,re#elile %iloso%ilor )n le,tur cu moralitatea.
Voin$a moral este a%ectat de mo(ilurile sensi(ile numai cu condi$ia de a %i o voin$
prin care ra$iunea s nu ai( alt scop dec3t ea )ns#i. 7st%el ma>ima moral do(3nde#te
valoare de principiu #i se recunoa#te %r di%icultate con%u'ia %iind imposi(il )n le,tur cu
o datorie cu trsturile distinctive ale ra$ionalit$ii pe care aceasta o con$ine:
19 universalitatea tre(uie s %ac ceea ce consider c ar %ace orice om )n locul meu
!9 non1contradic$ia se poate concepe per%ect o lume uman )n care to$i ar spune )ntotdeauna
numai adevrul )n vreme ce dac s1ar institui re,ula ca to$i s mint nimeni nu ar %i
pclit iar re,ula s1ar autodistru,e
&9 o(iectivitatea )n sensul )n care voin$a moral nu este in%luen$at de particularitatea unui
su(iect av3nd propriile sale interese re'ult c le,ea pe care #i1o impune voin$a moral este
.Q
,oal de con$inut. Nu tre(uie s doresc una sau alta tre(uie s vreau s am un comportament
moral tre(uie s vreau pur #i simplu )n a%ar de orice considera$ie
-ormali'area )nseamn puri%icare. <ateria unei voin$e o aserve#te unor )nclina$ii ele
sunt stp3nele. Pentru c voin$a nu imprim ma>imei sale dec3t %orma unei le,isla$ii se
desemnea' )n ,eneral ca o voin$ autonom. Dup =ant una )nseamn poruncile date
voin$ei alta )nseamn poruncile voin$ei de unde re'ult parado>urile moralit$ii care
de'vluie c dorin$a este capa(il s se e>tra, din empiric unde se supune unei repre'entri
a o(iectului c impersonalul este cel care cle#te adevrata personalitate %ormula @sunt dator
s5 ne%iind dec3t o corupere a lui @tre(uie s5 c eul nostru repre'int mai mult dec3t sinele
nostru.
Con#tiin$a noastr nu se identi%ic nici cu s%era sa a%ectiv nici cu cea intelectual.
Claritatea sui generis a datoriei este dat de %aptul c #i spiritul cel mai pu$in elevat o
percepe la %el de limpede ca #i inteli,en$a cea mai ascu$it.
Pentru a %i moral con#tiin$a tre(uie s %ie li(er. Li(ertatea strluce#te peste tot )n etica
lui =ant. * des%i,urm )ns )mpovr3nd cu le,i tiranice o le,e moral ai crei a,en$i nevoia#i
prem a %i. Le,ea pe care o teoreti'ea' =ant nu ne scute#te de ini$iativele noastre nu ne
spune de %iecare dat ce tre(uie s %acem ea nu sta(ile#te dec3t criteriile dup care vom
discerne dac intui$ia noastr este moral sau nu. <ie )mi revine )ns s ;udec care este
datoria mea. Dac o(li,a$ia pe care ne1o prescriem este li(ertatea le,ea moral nu tre(uie s
dispun de nici un mi;loc de a1mi %or$a voin$a. Putem oric3nd s nu ne supunem #i de aceea
le,ea moral este s%3nt2 %aptul c nu este autoritar o %ace suveran.
Dac le,ea moral este vala(il pentru orice %iin$ 8uman9 ra$ional datoria nu este
dec3t %orma pe care ea o )m(rac pentru noi muritorii de r3nd. Dac am %i ra$iune pur
atunci am practica %r nici un e%ort le,ea moral. *(li,a$ia moral plmdit din li(ertate nu
se trans%orm )n constr3n,ere iar le,ea nu d prile; mani%estrii unei datorii dec3t prin %aptul
c )n noi alturi de ra$iune e>ist #i o sensi(ilitate re%ractar la universal care tre(uie redus
la tcere. :n lumea aceasta niciodat nu vom %i uni$i niciodat sensi(ilitatea nu se va altura
ra$iunii dar st )n puterea noastr s1o su(;u,m %c3nd1o s1#i simt ;osnicia. Se va ac+ita de
acest lucru respectul sentimentul @nepatolo,ic5 )ntors spre ra$iune.
Din cau'a dualit$ii noastre e>isten$iale etica lui =ant este a>at pe datorie. =ant
nume#te s%in$enie acea stare )n care moralitatea se identi%ic cu natura. Cum nu putem avea
parte de a#a ceva pe lumea asta putem nd;dui )ntr1o alt lume. De unde #i nevoia de cele
trei postulate ale ra$iunii practice: li%ertatea ne'urirea sufletului e8istena lui Du'nezeu
Le,itim3nd dorin$a de %ericire #i sta(ilind c virtutea dac nu ne rsplte#te direct cu
aceast %ericire cel pu$in ne %ace demni de ea =ant nu satis%ace in e1tremis po%tele
sensi(ilit$ii nu se )nre,imentea' )n ta(ra utilitarismului. Pentru a (ene%icia de %ericirea pe
care este )ndrept$it s1o nd;duiasc omul moral nu mi'ea' pe un paradis al des%trilor ca
pe o recompens2 ca pe o desp,u(ire dup at3tea sacri%icii %cute pe lumea asta. :n via$a de
dincolo acest om nu va %i %ericit dup ce a %ost moral aici ci va %i %ericit c va putea )n s%3r#it
s %ie moral )n deplintatea persoanei sale u#urat de recalcitranta sensi(ilitate.
*mul Hantian nu este moral pentru c el crede Dumne'eu #i )ncearc s intre )n ,ra$iile
sale ci tocmai pentru c este moral nu poate s nu cread )n Dumne'eu. Dac acest
.1
Dumne'eu n1ar e>ista dac su%letul nostru nu ar %i nemuritor per%ec$iunea moral nu ar %i
pentru noi dec3t un univers inaccesi(il. * asemenea situa$ie ar %i scandaloas o a(surditate
pe care ra$iunea n1o poate tolera. Credin$a )n ra$iune credin$ i'vor3nd din ra$iunea )ns#i
aceasta este adevrata credin$ moral.
=ant %ace loc )n %ilo'o%ie unui nou tip de certitudine )ns nu o certitudine o(iectiv
%urni'at de cunoa#tere ci o certitudine pe care un su(iect o pstrea' )n sine prin calitatea sa
unic de su(iect.
7%irma$ia c moralmente este si,ur c Dumne'eu e>ist ar %i lipsit de validitate )n
sc+im( sunt )ndrept$it s spun: sunt moralmente si,ur c Dumne'eu e>ist. :n timp ce %a$
de un adevr #tiin$i%ic m situe' )ntr1o rela$ie strict e>terioar pm3ntul se )nv3rte cu sau
%r #tirea mea un adevr care m pune )n le,tur cu ra$iunea practic )mi este interior nu
poate %i desprins de mine #i valorea' tot at3t c3t valore' #i eu. Nu e vor(a de adevrul unui
lucru ci de adevrul unui sens. Sensul nu )nseamn nimic )n s%era ra$iunii teoretice )n sc+im(
)nseamn totul )n domeniul ra$iunii practice.
*mul moral nu #tie )nc dac Dumne'eu e>ist crede )n el dar #tie c dac nu crede )n
Dumne'eu atunci )n univers va e>ista cel pu$in un teritoriu )n care Dumne'eu nu va %i
pre'ent: )n %iin$a lui. *mul moral dore#te )n mod a(solut ca Dumne'eu s e>iste. 7(solutul nu
poate %ace o(iectul unei repre'entri ci numai al unei voin$e. "l nu e>ist dec3t pentru
o(iectul care )l solicit pentru su(iectul li(er. <eta%i'ic vor(ind a(solutul nu este real dec3t
prin #i pentru li(ertate.
:n %ilo'o%ie prin tradi$ie teoriile morale se spri;ineau pe teoriile meta%i'ice servindu1le
de )ncununare practic. * dat cu revolu$ia Hantian )n %ilo'o%ie meta%i'ica se a,a$ de
moral2 )n moral se concentrea' )ntrea,a meta%i'ic. :n aceast situa$ie %iin$a )#i pierde
imensul presti,iu care )i %ascinase pe %iloso%ii do,matici intr )n declin trece pe versantul
inco,nosci(ilului. *ntolo,ia lui @a %i5 este )nlocuit cu meta%i'ica lui @a tre(uit s %ii5 mai
mult dec3t ce este valorea' ceea ce merit s %ie.
">isten$a lui Dumne'eu capt sens pentru noi numai pentru c vrem acest lucru )n
msura )n care ea sta(ile#te sensul e>isten$ei noastre. Divinul se arat numai ra$iunii practice
iar natura lui Dumne'eu const )n %unc$ia ei moral. ">isten$a lui Dumne'eu se mani%est
prin aceea c asi,ur ceea ce tre(uie s e>iste 0inele suprem.
"ric Veil spunea c Dumne'eul lui =ant valorea' mai pu$in prin ceea ce a %cut
8cosmosul9 dec3t prin ceea ce are de %cut 8domnia moralit$ii9.Valorile ac$iunii devin mai
importante dec3t cele ale cunoa#terii. Pentru =ant adevrata %ilo'o%ie nu este cea a %iloso%ilor
8adevr preluat de la Roussseau9.
Critica raiunii practice demonstrea' %aptul c morala const )n ;udecata %iecruia
dintre noi #i nu )n controversele )nv$a$ilor.
Lui Niet'sc+e nu i1a %ost ,reu s o(serve populismul lui =ant. "l scrie )n @5tiina
voioas5: @ =ant voia s demonstre'e c @toat lumea5 are dreptate )ntr1un mod care ar nuci
pe @toat lumea5. :n aceasta const secreta viclenie a acestui su%let. 7 scris )mpotriva
savan$ilor )n spri;inul pre;udec$ilor populare dar nu pentru popor a scris ci pentru savan$i
.!
4lte doctrinele 'orale ale secolului al 9*III-lea
:n secolul al GVIII1lea )n vreme ce autoritatea teolo,ic pierde teren #i se ivesc
aspira$ii noi )n cadrul %iloso%iei doctrina moral devine mai pu$in e>i,ent.
Se dore#te mai pu$in sever mai dornic s a;ute. Caracterul mai suplu al moralei a
atras #i o modi%icare pro%und a ima,inii pe care omul o o%erise despre sine. "l nu se mai
percepe ca o %ptur plin de m3ndrie al crui or,oliu tre(uie diminuat #i ale crei vicii
tre(uie sti,mati'ate. 7cum se vede mai de,ra( (l3nd a%ectuos plin de mil %cut pentru o
e>isten$ ti+nit pe care o poate do(3ndi cu a;utorul moralit$ii. Prea mult timp omul a %ost
)nvinov$it c se a%und )n pcat. Vec+ii morali#ti )l somau s se apropie de Dumne'eu cei
noi pre%er s1l )ntoarc asupra lui )nsu#i pentru c destinul su este acela de a tri c3t mai
aproape de sine ca #i de ceilal$i. <orala nu tre(uie suportat2 ea $3#ne#te din inim.
"mpiri#tii en,le'i S+a%tes(urL Dutc+eson vor de'vlui predispo'i$iile spre
(unvoin$ )nclina$iile altruiste pe care le sde#te )n noi o natur ale crei (ine%aceri
)nlocuiesc Providen$a divin )n sistemul secolului al GVIII1lea.
Cei care anali'ea' omul )l )n'estrea' cu un sim$ moral care se e>ercit ca un %ler #i
care nu di%er )n mani%estrile sale de sim$ul estetic de ,ust.
La %el cum %rumuse$ea lucrurilor ne )nc3nt ur3$enia lor ne repu,n2 la %el #i %aptele.
7%initatea pe care o are cu %rumuse$ea sensi(il con%er (inelui moral laturi
atr,toare inedite. 7cest secol nu se '(3rle#te )n %a$a virtu$ii dimpotriv e pasionat de ea
dar cu condi$ia ca aceasta s %ie a,rea(il #i super%icial. 6otul se reduce la latura a,rea(il a
lucrurilor iar moralitatea nu poate %i pre$uit dec3t dac este seductoare.
">ist numai o sin,ur re,ul plcerea un sin,ur scop educarea plcerii #i
sc+im(area unor plceri ini$ial ,rosolane cu unele din ce )n ce mai ra%inate. Cultul idealurilor
transcendente a(stracte #i arti%iciale nu %cea dec3t s1i %anati'e'e pe oameni s1i de'(ine2
cutarea plcerii %avori'ea' cola(orarea lor. Pentru (unstare lu> toat lumea accept
munca sntoas. :n condi$iile unei economii ;udicioase (o,$ia unora va spori )n timp ce
srcia altora se va atenua. *ptimismul care plute#te )n aer )i convin,e pe teoreticieni c nu
ra$iunea a(stract ci interesul cel mai concret )i %ace pe oameni )n$elep$i. Lumea se omoar )n
numele idealurilor dar di%erite interese vor #ti s ,seasc o cale de )n$ele,ere. :ntre
,enero'itatea instinctiv atri(uit naturii omene#ti #i cutarea e,oist a avanta;elor personale
+edonismul secolului al GVIII1lea alctuit dintr1un amestec de candoare #i mali$io'itate nici
nu (nuie#te c ar putea %i vreo incompati(ilitate. Nu va mer,e <andville p3n )ntr1acolo
)nc3t va cele(ra unirea viciului cu virtuteaR
Reducerea la plcere ca numitor comun al tuturor elementelor umanului e%ectuat de
4nivelarea sen'ualist5 8Cassirer9 va avea importante e%ecte pe plan #tiin$i%ic. Va permite o
cunoa#tere po'itiv a omului cu nimic mai pre;os dec3t cea a #tiin$ei naturii #i se va %olosi de
materie. <aupertuis pune (a'ele unui calcul al plcerii 8criticat de =ant9.
7pari$ia concomitent a unei etici a plcerii pure #i a unei antropolo,ii #tiin$i%ice merit
s %ie semnalat.
.&
<oralele plcerii nu pot msura dimensiunea umanului dec3t mic#or3nd1o dup
prerea lui =ant c+iar anul3nd1o.
4Dac am evalua via$a omeneasc numai )n termenii plcerii aceast valoare ar
scdea su( 'ero.5 8=ant9
4Dac nu e totul (ine totul este suporta(il5 8Voltaire9
Rousseau se va ridica )mpotriva mediocrit$ii )n care se complceau contemporanii si.
Cr$ile sale au %ost citite pe nersu%late pentru c )nlturau din portretul omului so%isticrile
iar virtu$ii )i restituiau demnitatea. Rousseau a eli(erat umanul de psi+olo,i'area e>trem. "l
nu mai a(ordea' omul ca pe un %apt nu )l re'um la determinrile sale empirice nu
con%und omul de%init de esen$a sa cu omul de%init de devenirea sa istoric ceea ce este omul
cu ceea ce a %cut din el. Pentru Rousseau e>ist o idee despre om aceasta )l precede )l
instaurea' )i con%er o valoare a(solut iar la nevoie el va apra aceast idee despre om
c+iar )mpotriva oamenilor #i mai )nt3i )mpotriva pro#tilor %iloso%i.
J"G" Fic1te :0;<, = 0>05?
Repre'entan$ii romantismului ,erman -ic+te Sc+ellin, De,el Sc+open+auer
Niet'sc+e vor duce p3n la capt ceea ce li s1a prut a %i %ost e>primat )n Hantianism cu
timiditate: caracterul nelimitat #i a(solut creator al activit$ii su(iectului. :n domeniul artei #i
literaturii noua orientare se va a%irma prin e%ortul de eli(erare de re,ulile ri,ide ale
clasicismului #i corelativ prin accentuarea puterii creatoare a sentimentului #i intui$iei. :n
%iloso%ie prin cutarea unui principiu unitar creator care s )nlture contradic$iile ,enerate de
specula$ia anterioar )n esen$ toate acele 4rtciri5 ce #i1ar %i avut i'vorul )n 4pre;udecata5
e>perien$ei.
7st%el c )n vreme ce =ant admisese e>isten$a unui material de impresii provenit din
a%ar asupra cruia se aplic %ormele intui$iei sensi(ile #i cate,oriile intelectului -ic+te va
preconi'a o metod de construc$ie %iloso%ic )n dispre$ul oricrei e>perien$e. :n cursul acestei
construc$ii orice tentativ de a recur,e la e>perien$ va %i o tentativ de a altera deduc$ia. Cei
care v s%tuiesc s ave$i totdeauna )n %iloso%ia unui oc+i desc+is asupra e>perien$ei v
s%tuiesc s modi%ica$i c3t de pu$in %actorii #i s clasi%ica$i c3t de pu$in multiplicarea pentru a
o($ine numere concordante procedeu nu mai onest dec3t super%icial5.
*dat cu %iloso%ia )ns#i ima,inea %iloso%iei se proiectea' )ntr1o lumin ori,inal
acesta %iind investit cu puteri la care nu am(i$ionase )n trecut.
Credin$a c e>prim ultimul supremul cuv3nt al %iloso%iei aceast o(sesie a 4ultimului
filosof5 de care va %i stp3nit con#tiin$a lui De,el ca #i ,3ndirea %rm3ntat a lui Niet'sc+e
aceast credin$ este pre'ent #i )n opera lui -ic+te meta%i'ician #i 4apostol5 al autonomiei
ra$ionale al "ului a(solut.
..
* puternic #i neclintit inspira$ie moral %avori'at #i de lectura operei lui =ant
str(ate ca un lait1motiv )ntrea,a oper %iloso%ic a lui -ic+te )n spiritul )ns #i )n tiparele
acelui romantism din care s1a alimentat o (un parte a ,3ndirii ,ermane din prima ;umtate a
veacului trecut.
Punctul de plecare al acestei ,3ndiri )l constituie medita$ia asupra %iloso%iei Hantiene.
De la =ant preia ideea despre rolul idealului moral2 dar primatul 4ra$iunii practice5 al voin$ei
morale va deveni punctul de spri;in al unui idealism radical care nu admite e>isten$a vreunei
realit$i )n a%ara con#tiin$ei nici c+iar su( %orma acelui eni,matic 4lucru )n sine5.
">isten$a unei realit$i )n a%ara eului #i independent de acesta ,3nde#te -ic+te ar
constitui o #tir(ire a demnit$ii acestuia demnitate )ntemeiat pe cerin$a unei autonomii
totale a(solute. Ki a%irmarea acestei autonomii )n care -ic+te a v'ut )ns#i ra$iunea #i titlul
de no(le$e al vie$ii spirituale va constitui %undamentul concep$iei sale despre lume. :n aceast
pro(lem nu sunt posi(ile dec3t dou ci de %iloso%are net opuse: idealismul #i do,matismul.
Do,matismul 8care admite e>isten$a lucrurilor din a%ar9 se de%ine#te printr1o
modalitate speci%ic de e>plicare a e>perien$ei const3nd )n )ncercarea de a deduce
repre'entrile noastre din lucruri.
Idealismul procedea' invers: el reu#e#te s reduc )n$elesurile lumii din a%ar la
dinamismul creator al unui principiu su(iectiv. 7le,erea unui sistem sau altul nu are un
caracter accidental. "a depinde de dispo'i$iile interne morale de caracterul #i de idealurile
omului2 )n cele din urm de %aptul dac sentimentul de su(ordonare de dependen$ sau
nevoia de independen$ are cuv3ntul +otr3tor. -irile pasive cei care accept u#or servitutea
ale, do,matismul. Cele stp3nite de un sentiment puternic de independen$ pre%er calea
idealismului. 7ceasta este calea pe care o va urma -ic+te: aceea care va proclama primatul
ontolo,ic al eului al con#tiin$ei morale. ">ist o sin,ur realitate un principiu atotputernic
din care deriv orice e>isten$ un "u supraempiric a crui esen$ e li(ertatea. Li(ertatea este
o valoare a(solut. :n a%ara ei nu poate %i a%lat nimic care s poarte atri(utele unui principiu
,enerator. 6otul eman din li(ertate nimic nu este dat deoarece ea d na#tere la tot ceea ce e
necesar reali'rii sale ea este realitatea sau reali'area prin de%ini$ie. Ceea ce numim univers
nu este altceva dec3t opera acestui "u suveran care d na#tere lumii Non1"ului pentru a1#i
asi,ura condi$iile necesare )n%ptuirii %inalit$ii lui esen$iale: moralitatea. Dac putem vor(i
despre e>isten$a lumii din a%ar tre(uie s admitem c acest lucru nu poate e>ista
independent de activitatea su(iectiv a "ului. 4Suprima$i "ul #i ve$i suprima lumea5.
Dualitatea su(iect1o(iect nu e dec3t o ilu'ie a cunoa#terii teoretice. "ul creea' lumea
e>terioar printr1o necesitate intern )ntruc3t el nu poate ,3ndi %r a ,3ndi un o(iect. :n
spri;inul acestei te'e -ic+te va mai invoca un ar,ument: )n evaluarea etic a unei ac$iuni se
$ine seama de di%icult$ile cu care ea e con%runtat de %elul #i ,ravitatea o(stacolelor ce pot
interveni )n reali'area unei intui$ii. -ic+te va acorda un rol important acestor su,estii ale
e>perien$elor d3ndu1le )ns o aplica$ie con%orm cu orientarea meta%i'ic a ,3ndirii sale: mai
presus de orice e>isten$a lumii e>terioare se le,itimea' ca un o(stacol pe care "ul #i1l
creea' sin,ur pentru ca )n lupt cu acesta pro,resul moralit$ii s poat cpta o
semni%ica$ie real. Pe plan empiric nici ra$iunea nici voin$a care repre'int esen$a
./
con#tiin$ei nu pot (irui re'isten$ei materiei determinismul %aptelor #i evenimentelor
e>terioare care ne su(;u, ca o %atalitate.
Reali'area autonomiei a(solute este un ideal pe care "ul )l urmre#te %r )ns a1l
putea atin,e vreodat. Dar aceast aspira$ie spre ideal este )n %ond sursa pro,resului resortul
principal al )ntre,ii istorii. Re'ult )n acest ca' cvor(ind de li(ertate ca esen$ a "ului
suprem a )ntre,ii realit$i -ic+te nu con%er acestui principiu un caracter static )n sensul
unei per%ec$iuni a(solute al unei li(ert$i e>istente de;a ca un %apt dat empiric ci ca ceva
care devine %orma #i condi$ia proprie acestei deveniri %iind timpul. Nu e vor(a de timpul
istoric ci de un timp conceput ca #i spa$iul )n manier Hantian ca 4intui$ie apriori5 a ,3ndirii
teoretice.
7(solutul )nseamn devenire. Pentru -ic+te timpul repre'int o intui$ie apriori
%undamental #i )ntruc3t el constituie instrumentul necesar pentru )n%ptuirea li(ert$ii a
idealului moral -ic+te va duce p3n la capt ceea ce la =ant era doar sc+i$at: su(ordonarea
cunoa#terii %a$ de idealul moral a%irmarea cate,oric a primatului 4ra$iunii practice5 )n
raport cu ra$iunea teoretic. :n %elul acesta ,3ndirea teoretic este redus la semni%ica$ia unui
moment )n de'voltarea li(ert$ii2 a cunoa#te a #ti sunt lucruri secundare2 ac$iunea orientat
spre un ideal moral constituie principiul #i o(iectivul %inal al e>isten$ei.
Vom su(linia activismul acestei morale activism ce se ascunde ca o tendin$
determinant )n centrul unei 4mitolo,ii5 romantice. "ul a(solut nu este su(stan$ ci activitate
pur dinamism creator ce desc+ide perspectiva unei ne)ntrerupte deveniri . 4Rul radical5
de care vor(ise =ant va )nsemna a(aterea de la aceast le,e suprem a activit$ii iner$ia care
)n via$a practic const )n teama de e%ort )n dorin$a #i setea de lini#te #i comoditate dispo'i$ie
)ntre$inut de sl(iciunile sensi(ilit$ii de ac$iunea corpului )n cele din urm asupra vie$ii
morale.
Datoria moral va prescrie oamenilor s re'iste acestor sl(iciuni s se strduiasc
%r odi+n #i %r r,a' pentru )ndeplinirea idealului moral )n sensul apropierii care )ntr1un
%el va tre(ui s )nsemne o re)ntoarcere la unitatea primordial la via$a "ului a(solut.
Nu poate e>ista o alt %iloso%ie vala(il dup -ic+te dec3t cea a idealismului a(solut
din perspectiva creia totul are loc #i se de%ine#te )n imanen$a "ului moral. Din momentul )n
care am )n$eles c lumea o(iectiv este o 4proiec$ie5 a acestuia c 4ra$iunea practic5 )#i
creea' acest 4o(iect5 pentru a1#i asi,ura nevoia de activitate )n sensul idealului moral va
tre(ui s renun$m la orice alt %el de specula$ii pentru a recunoa#te la ori,inea #i )n
s3m(urele e>isten$ei pre'en$a unui act de con#tiin$ ,ra$ie cruia datoria moral se poate
mani%esta )n lume produc3nd lumea ca un o(stacol necesar. Se poate vor(i ast%el despre
e>isten$a unei dualit$i %undamentale const3nd )n rela$ia "u1Lume.
Lumea e>terioar e>ist investit )ns cu semni%ica$ia unui o(stacol a unui adversar pe
care #i1l creea' "ul a(solut limit3ndu1se ast%el pe sine dar pentru a dep#i aceast dualitate2
mereu rensc3n pe calea per%ec$ionrii morale. "ste o mi#care ce se produce )n ritm
dialectic #i pro,resiv ca o palpita$ie a a(solutului su( %orma luptei dintre contrarii. Propriu1
'is mi#carea are loc )n & timpi su( %orma trecerii de la te' la antite' #i apoi la sinte'.
Necesitatea acestei des%#urri dialectice a principiului a(solut era anun$at cu claritate )n
Doctrina asupra %tiinei.
.I
:n aceast lucrare se constituie sistemul celor & principii cu totul opuse )n succesiunea
lor unei ontolo,ii realiste: 19 primul principiu a$solut necondiionat: punerea "ului prin sine
)nsu#i cu titlul de su(iect a(solut2 !9 al doilea principiu condiionat )n ce prive#te con$inutul:
punerea unui Non1"u care se opune )n mod a(solut "ului2 &9 al treilea principiu condiionat
)n ce prive#te %orma sa: opo'i$ia )n "u a unui Non1"u divi'i(il.
Dar mi#carea a(solutului mai sus sc+i$at nu are o semni%ica$ie pur ontolo,ic. "a
repre'int )n primul r3nd condi$ia #i modalitatea de a %i proprie actului li(er proiec$ia pe plan
meta%i'ic a voin$ei morale care pentru a1#i a%irma li(ertatea )#i creea' ea sin,ur o(stacolul
lumii e>terioare. :n$elesul ultim al Doctrinei asupra %tiinei este acela al unui panmoralism
doctrin con%orm creia a(solutul )nsu#i )n esen$a #i devenirea lui proprie se de%ine#te prin
aspira$ie la li(ertate #i capacitate nelimitat a pro,resului moral. 6ot ceea ce e>ist prin )nsu#i
%aptul c e>ist se de%ine#te prin participarea la universalitatea elanului moral. Universul
natural #i ordinea ;uridic lumea lucrurilor #i ordinea uman nu au )n realitate dec3t
semni%ica$iile unor condi$ii necesare moralit$ii. Ktiin$a nu e dec3t una din %ormele de
mani%estare ale datoriei.
Dreptul corespunde situa$iei unei multiplicit$i de indivi'i )n care s1a %ra,mentat "ul
a(solut pentru a1#i o%eri posi(ilitatea de a sta(ili rela$ii morale )ntre oameni )n direc$ia acelei
repu(lici a scopurilor la care visase mai )nainte =ant.
Di%icult$ile acestui panmoralism apar )ns cu eviden$2 ele )#i au rdcina tocmai )n
inspira$ia idealist ce1i st la (a' )n %aptul de a %i t,duit caracterul o(iectiv al realit$ii
e>terioare anul3nd prin )nsu#i acest punct de vedere condi$ia %undamental de care depinde
posi(ilitatea actului moral ca #i aceea a adevrului #tiin$i%ic. :n am(ele direc$ii certitudinea se
le,itimea' numai prin autoritatea con#tiin$ei morale a#adar a unui %or su(iectiv. -ic+te va
preamri )n aceast ordine de idei rolul practicii dar )n sensul propriu unui idealism de
inspira$ie etic pentru a consacra primatul ra$iunii practice 8morale9 asupra cunoa#terii
teoretice. 4Certitudinea nu este posi(il pentru mine dec3t pentru c sunt o %iin$ moral5.
Prime;dia do,matismului va putea %i con;urat dup -ic+te numai dac vom
recunoa#te c ra$iunea teoretic nu e dec3t o a(strac$ie a con#tiin$ei morale.
Principiu al moralit$ii aceasta este investit cu autoritatea unei norme in%aili(ile )n
materie de cunoa#tere criteriu unic suprem al adevrului #i virtu$ii.
7#adar nu numai c ra$iunea teoretic este su(ordonat con#tiin$ei morale ra$iunii
practice dar aceasta din urm nu poate rm3ne %idel ei )ns#i dec3t %i>3ndu1#i punctul de
spri;in )n propria ei interioritate. De unde conclu'ia: 4Con#tiin$a moral nu se )n#eal
niciodat #i nu se poate )n#ela2 deoarece ea este con#tiin$a imediat a "ului nostru pur a
esen$ei noastre ori,inale pe care nici o alt %orm a con#tiin$ei nu o poate dep#i controla sau
cori;a2 ;udector al oricrei convin,eri ea nu admite un ;udector mai presus de ea. 7 voi s o
dep#e#ti )nseamn a voi s ie#i din tine a te separa de tine )nsu$i5.
7devrul #i (inele se concilia' #i se de%inesc ast%el )n cadrul unei reciprocit$i #i
imanen$e totale. *rdinea naturii #i ordinea uman se proiectea' pe %ondul comun al "ului
ori,inar traduc3nd )n %orma di%erite re'ultatele aceleia#i spontaneit$i ordonatoare. "ste
)nlturat ipso1%acto perspectiva unui anta,onism dintre cultur #i moralitate )n %elul aceluia
sus$inut de Rousseau. Cultura #i moralitatea apar ca doi termeni complementari ce1#i de%inesc
.J
sensul #i rela$ia dintre ei numai prin raportarea la e>i,en$ele "ului a(solut principiu unic de
li(ertate #i surs a tuturor valorilor. 6ot ceea ce e>ist valoarea spiritului #i lumea natural se
le,itimea' numai prin participarea la a(solut a crui pre'en$ #i e%icien$ universal capt
)n cele din urm o anumit re'onan$ mistic. 7propierile cele mai surprin'toare devin
posi(ile din acest moment2 deoarece ata#at )n punctul ei de plecare mi#crii eli(eratoare a
iluminismului ,erman %iloso%ia "ului a(solut ne evoc struitor anumite concep$ii reli,ioase
ale antic+it$ii.
F"@" Sc1elling
Lucrarea 6deen zu einer philosophie der natur s1a vrut a %i o completare la Doctrina
asupra %tiinei a lui -ic+te. Ulterior convin,erile sale se vor a%irma )ntr1o direc$ie opus
sistemului %ic+tian dar tot )n cadrul idealismului ceea ce a declan#at un puternic con%lict
)ntre cei doi %iloso%i mai )nainte prieteni. Natura Non1"ul spusese -ic+te este produsul
incon#tient al "ului sau ceea ce e acela#i lucru al unui "u incon#tient. Dar va spune
Sc+ellin, un "u incon#tient nu e propriu1'is "u. 7poi "ul nu poate e>ista %r Non1"u
deoarece nu se poate spune c Non1"ul e un produs al "ului dec3t dac admitem #i reciproca.
"ul #i Non1"ul N3ndirea #i ">isten$a va sus$ine Sc+ellin, deriv dintr1un principiu superior
care e deasupra lor o su(stan$ spiritual neutral pe care o nume#te 6dentitate a$solut.
<ateria #i spiritul sunt dou %orme e>treme doi poli diametral opu#i ai aceleia#i le,i
%undamentale cum ar %i de e>emplu le,ea dualit$ii2 )n via$a su%leteasc aceasta se mani%est
su( %orma dualit$ii su(iect1o(iect. :n lumea material orice lucru e produsul a dou %or$e
contrare #i complementare: o %or$ de e>pansiune #i una de concentrare.
Lumea multiplicit$ii spa$io1temporale o(iect al #tiin$ei #i cadru necesar al vie$ii
morale )ncetea' de a %i ceea ce )nsemnase pentru -ic+te: opera "ului a(solut. Natura #i
spiritul %ormea' acum un cuplu suprem ca dou %e$e complementare ale unui a(solut unic #i
neutral. 6otul purcede din acest a(solut #i totul se re)ntoarce )n el2 el este ori,inea #i $inta
tuturor lucrurilor #i ac$iunilor. 6ot ceea ce e>ist materia #i spiritul (inele #i rul su%erin$a #i
(ucuria totul se de%ine#te prin solidaritatea )n cadrul 6otalit$ii a(solute. Partea nu poate %i
)n$eleas dec3t prin raportare la )ntre, #i )n 'adar )#i poate ima,ina c e>ist prin ea )ns#i #i
pentru ea )ns#i. :n realitatea lucrurilor partea nu e dec3t un e%ect #i totodat o component a
totului suveran.
Pro(lema moral a li(ert$ii era an,a;at )n cadrul acestor re%le>ii. Dar solu$ia e
ne,ativ: ca parte a totului a acelui 7(solut neutral individul nu mai poate a%la )n el )nsu#i
ra$iunea ;usti%icativ a li(ert$ii. Li(ertatea re%lect #i msoar mai cur3nd ,radul #i %orma de
participare la 7(solutul suveran. De aici condamnarea #tiin$ei #i a lo,icii %ormale
preeminen$a acordat cunoa#terii intuitive 4sintetice5 sin,ura capa(il de a ptrunde dincolo
de supra%a$a lucrurilor pentru a surprinde vasta sim%onie a ">isten$ei 4*diseea Spiritului )n
rtcire #i devenire5. 7ccesul la aceast treapt a )n$ele,erii este un privile,iu al %iloso%ului
artist prin renun$area la metodele unei lo,ici 4sclero'ante5 )n %avoarea intui$iei2 aceasta
repre'int condi$ia #i %orma autonomiei la care poate r3vni spiritul ,3nditorului artist2 cel a
crui con#tiin$ moral e modelat de vi'iunea unui ine%a(il a(solut. 7utonomiei morale a
.M
individului i se su(stituie acum suprema$ia 7(solutului #i a )ntre,ului sistem de valori
reclamat de aceast vi'iune totalitarist.
Pro(lema datoriei va %i re'olvat )n acela#i spirit al unei ontolo,ii romantice marcat
)ns de istorism #i teolo,ie. Nu este vor(a de o datorie conceput )n %elul imperativului
cate,oric Hantian care se de%ine#te ca e>presie proprie a autonomiei ra$ionale ci de datoria
de1a %i asimilat cu o porunc a divinit$ii. 7 unei divinit$i di%erit totu#i de repre'entrile
teolo,ilor una care se revelea' pro,resiv de1a lun,ul istoriei imanent acesteia. *mul
constituie prin istoria sa o pro( )n %avoarea e>isten$ei lui Dumne'eu dar nu a unui
Dumne'eu care ar ,uverna istoria din a%ar ci al unuia care 4devine5 care 4se %ace5 odat cu
istoria. Per%ec$iunii imua(ile cu care %usese investit divinitatea teolo,iei tradi$ionale
Sc+ellin, )i su(stituie ast%el vi'iunea unui panteism mistic tema contopirii lui Dumne'eu cu
lumea tem ce nu are nimic )n comun cu panteismul spino'ist cunoa#terea li(ertatea #i
%ericirea moral %iind condi$ionate de data aceasta de posi(ilitatea unei intui$ii mistice
ira$ionale de cu%undarea )n intimitatea Spiritului creator de istorie )n e>perien$a acelei
4mu'icalit$i pro%unde #i tene(roase5 care dincolo de ceea ce e super%icial #i contin,ent )n
e>isten$a vie$ii noastre cotidiene ar constitui semnul cel mai autentic al 7(solutului al Vie$ii
universale #i divine.
G"@"F" 3EGE2 :0;;A-0>/0?
-iloso%ilor care l1au precedat De,el le repro#ea' %aptul c nu au )n$eles realitatea
con%lictului ce se des%#oar pe arena istoriei )n toat amploarea lui tra,ic cu semni%ica$iile
lui morale. Nici -ic+te nici Sc+ellin, cu %iloso%ia sa a Identit$ii a(solute nu ne o%er o
ima,ine %idel asupra %rm3ntatei 4istorii5 a principiului a(solut. Prin admiterea unui Nou1"u
pe care )nsu#i "ul a(solut l1ar produce -ic+te a dovedit c )n$ele,e ncesitatea o(stacolului )n
a%irmarea li(ert$ii morale2 dar vi'iunea lui asupra e>isten$ei rm3ne %ad ine>presiv lipsit
de acel patetism neistovit pe care1l de'vluie adevrata istorie. -enomenolo,ia Spiritului va
constitui o prim descriere a avatarurilor pe care le cunoa#te spiritul a(solut )n ascensiunea
sa a,itat spre cucerirea de sine.
Principiul central determinant al &enomenologiei este acela al de'voltrii Su(stan$ei ce
st la temelia lumii a )ntre,ii ">isten$e. "l )#i a%l e>presia proprie )n de'voltarea Spiritului
a(solut despre care De,el spune c repre'int 4conceptul suprem5 4cel mai su(lim5. 7cesta
constituie )ns#i esen$a realului deoarece 4numai spiritualul este ceea ce este real5.
6otodat De,el a determinat #i nota %undamental a conceptului a(solut: dinamismul
mi#carea sa luntric imanent con%orm le,ilor dialecticii. Spiritul nu se a%l niciodat )n
odi+n ci este prins )ntr1o mi#care pro,resiv necurmat. Caracterul necesar #i le,ic este
propriu mi#crii spiritului ca atare istoriei universale ce are la (a' mi#carea principiului
a(solut p3n )n momentul )n care reali'3nd per%ecta con#tiin$ de sine a(solutul )#i atin,e
propria esen$ pe planul cunoa#terii %iloso%ice.
.O
&enomenologia Spiritului )#i propune s )n%$i#e'e nu numai itinerarul unui proces de
cunoa#tere ci totodat iposta'ele unei %rm3ntri dramatice care a marcat pro,resele
con#tiin$ei intelectuale #i morale ale omenirii. De,el respin,e te'a lui Sc+ellin, dup care
a(solutul ar putea %i prins dintr1o dat intuitiv printr1un %el de ilumina$ie mistic.
Universalitatea cunoa#terea culmea #i $elul ei %inal nu se o($in printr1o iluminare
instantanee nici prin Z(unul sim$ comunZ nici pe calea revela$iei divine ci printr1un proces
)ndelun,at comple> #i contradictoriu al cunoa#terii %iloso%ice care reclam )n$ele,erea
pro%und #i sistematic a o(iectului. Cunoa#terea intelectual este insepara(il de o reac$ie
moral a spiritului care punctea' ne)ntrerupta dar %rm3ntata ascensiune a a(solutului spre
adevr. Di%icult$ile cu care se con%runt ra$iunea )n lupta ei pentru adevr nu pot ;usti%ica
)ns adoptarea unei atitudini sceptice.
:n &enomenologia Spiritului De,el vrea s ne )n%$i#e'e ima,inea ascensiunii
%rm3ntate ,ra$ie creia spiritul poate a;un,e la cunoa#terea de sine2 asemenea unui principiu
divin care lupt care su%er care se caut pe sine pentru a se cuceri. :ntre,ul curs al istoriei e
animat de aceast nelini#te %undamental: de1a lun,ul di%eritelor %orme ale vie$ii sociale )n
voin$a disperat a r'(oinicului )n atitudinea %iloso%ic a )n$eleptului stoic #i a primului
cre#tin )n trecerea de la stoicism la scepticism care dup De,el nu sunt dec3t dou iposta'e
di%erite )n a%irmarea li(ert$ii con#tiin$ei de sine a spiritului a(solut.
47ceast li(ertate a con#tiin$ei de sine )ntruc3t ea a aprut )n istoria spiritului ca
mani%estare con#tient a ei s1a numit stoicism. Principiul su este c con#tiin$a este esen$a
care ,3nde#te #i c ceva nu are pentru ea esen$ialitate adic nu este adevrat #i (un pentru ea
dec3t atunci c3nd con#tiinta se comport )n aceasta ca esen$ ,3nditoare.5
:n ceea ce prive#te scepticismul acesta este 4reali'area a ceea ce stoicismul este numai
conceptul2 #i este e>perien$a real a ceea ce e li(ertatea ,3ndului2 aceast li(ertate este )n sine
ne,ativul #i tre(uie s se pre'inte ast%el. *dat cu re%le>ia con#tiin$ei1de1sine )n ,3ndul
simplu al ei )ns#i )n contrast cu aceast re%le>ie %iin$a1 )n %apt independent sau
determina$ia sta(il au c'ut de %apt )n a%ara in%init$ii. :n scepticism apare acum pentru
con#tiin$ )ntrea,a neesen$ialitate #i neindependen$ a acestui 7ltul2 ,3ndul devine ,3ndire
care distru,e )n )ntre,ime %iin$a lumii multiplu determinat #i ne,ativitatea con#tiin$ei de sine
li(ere )#i devine )n ce prive#te multipla con%i,urare a vie$ii ne,ativitatea real5.
Dedu(larea care se mani%estase mai )nainte prin dualitatea persoanelor stp3n #i sclav
se interiori'ea' acum concentr3ndu1se )n unitatea aceleia#i con#tiin$e. Privit numai su(
aspectul ei contradictoriu aceast dedu(lare a esen$ei de%ine#te con#tiin$a ne%ericit. 7ceasta
scindat )n sine tre(uie s ai( mereu )n una din con#tiin$e #i pe cealalt #i s %ie ast%el din
nou nemi;locit aruncat a%ar din %iecare atunci c3nd ea crede c a a;uns la victorie #i la
lini#tea unit$ii. 7devrata ei re)ntoarcere )n sine adic )mpcarea ei cu sine va )n%$i#a
conceptul spiritului devenit viu #i care a intrat )n e>isten$2 deoarece )n el este de;a aceea c
ea ca o sin,ur con#tiin$ nedivi'at este o con#tiin$ du(lat2 ea )ns#i este privirea unei
con#tiin$e de sine )n alta #i ea )ns#i este am3ndou #i unitatea am(elor )i este esen$a2 dar ea
pentru sine nu1#i este )nc aceast esen$ nu este )nc unitatea am(elor.
-rm3ntat de scrupule care o )ntunec #i parali'ea' con#tiin$a ne%ericit evoluea'
p3n la acel curent inovator dar #i di'olvant al iluminismului din secolul GVIII care va
/Q
declan#a prin reac$ie sentimentalismul 4su%letelor no(ile5 #i ironia romantic. Din acel
moment se con%i,urea' o mi#care de revenire spre coe'iunea #tiin$ei sistematice #i spre
societatea constituit su( %orm de State #i 0iserici. :n aceast etap are loc un con%lict acut
)ntre individ #i ordinea social )ntre individualism #i autoritatea de stat. Con%lictul insolu(il
)n %a$a cruia omul nu poate a%la o alt consolare dec3t ima,in3ndu1#i o Cetate a lui
Dumne'eu )n care anta,onismul va )nceta. La captul acestor %rm3ntri ,enerate de o
speran$ mereu de'am,it se desc+ide )ns o perspectiv luminoas marcat de a%irmarea
Spiritului care1#i redo(3nde#te posesia deplin de sine )nsu#i. <oment suprem )n ascensiunea
a(solutului condi$ionat de succesul adevratei %iloso%ii deoarece tot acel itinerar parcurs
p3n acum cu )ndoielile #i de'am,irile )ncercate cu speran$a #i certitudinea mereu
rensc3nd nu a )nsemnat dec3t o suit de momente necesare )n a%irmarea con#tiin$ei de sine
)n revela$ia pro,resiv a Spiritului a(solut. " un drum al cunoa#terii dar semni%ica$ia acestui
pro,res nu se reduce la at3t: el are totodat #i un sens moral %iind vor(a de a%irmarea unor
valori care se pre'int nu numai ca momente a(stracte ci ca determinante totodat ale unui
proces etic.
Su( diversele ei %orme de mani%estare %amilie popor stat comunitatea social
repre'int ast%el nu numai o etap )n direc$ia cunoa#terii a(solutului de ctre sine )nsu#i ci
totodat )ntruparea unei 4su(stan$e etice5 de care pare a %i str(tut devenirea 7(solutului.
-amilia este o comunitate moral natural: 4ea st ca un concept )nc interior incon#tient )n
opo'i$ie cu realitatea ei con#tient de sine2 ca element al realit$ii poporului ea st opus
poporului )nsu#i ca nemi;locit %iin$ etic ea st opus ordinii etice ce se %ormea' #i se
pstrea' prin munca pentru ce e universal pe na$ii ca opu#i spiritului universal5.
-iloso%ia istoriei lui De,el ocup un loc central )n marea sa sinte'. "a se dore#te cu
adevrat o %iloso%ie a istoriei #i nu o %iloso%ie care re%lectea' asupra istoriei (a'at pe un
punct de vedere sau altul inevita(il e>terior contin,ent ar(itrar ci o %iloso%ie )n care istoria
)ns#i s se re%lecte )n )ntre,ime.
Un asemenea pro,ram presupune a(andonarea perspectivei morale cea mai
de%ormant dintre toate cea mai pu$in capa(il de )n$ele,ere. -iloso%ul moralist a;un,e ridicol
pentru c pune la punct istoria condamn cea mai mare parte a evenimentelor ei se declar
indi,nat de #irul ,re#elilor al crimelor pe care acestea ni le )n%$i#ea'. Prea multe r'(oaie
mereu victoria violen$ei asupra ra$iunii peste tot de'ln$uirea pasiunilor despotismul
intereselor. 7ce#ti ,3nditori care se +rnesc cu +imere a(sor(i$i de ela(orarea micilor
proiecte personale de pace ve#nic nesocotesc %aptul c e>isten$a con%lictelor )n care
popoarele risc mai de,ra( s moar dec3t s renun$e la ideile lor dovede#te cu prisosin$ c
ideile a(solutul conduc lumea2 nesocotesc %aptul c pun3ndu1se )n slu;(a propriilor am(i$ii
a propriei ,lorii personalit$ii un Ce'ar sau Napoleon reali'ea' universalul #i c )ntr1o
asemenea misiune nu1l pot )mpiedica dec3t vie$ile particulare practicate )n (ordeie.
4<esc+ina moralitate dore#te ca eroul s )mprt#easc punctul de vedere al valetului
su. <omentul istoric nu se prive#te prin ,aura c+eii.5 8Du(ert Nrenier 4<arile doctrine
morale5 "d.Dumanitas.9
-iloso%ul moralist comite ,re#eala de a pune idealul deasupra realului. 7r dori ca realul
s se con%orme'e docil idealului nu vede c 4palidul ideal5 este lipsit de %or$ #i c pu$in
/1
realitate are valoare in%init mai mare dec3t mult ideal. Dar nu este oare idealistul cel mai
per%id du#man al idealuluiR 7st%el omul care se pl3n,e i,nor3nd aspectele po'itive de
de%ectele unui stat care este al su #i )i opune un stat per%ect nu este el )n %ond o %iin$ lipsit
de civism pe care orice %orm de stat ar mul$umi1oR Identi%icarea +e,elian a idealului cu
realul )nseamn c politica ac$iune e%ectiv concret este cu mult mai serioas dec3t visele
moralit$ii rtcit )ntr1o datorie de a e>ista condamnat prin de%ini$ie s nu e>iste niciodat.
Cum ar putea %i alt%elR <orala are voca$ia e#ecului. Nimic nu ar alarma1o mai mult dec3t
reu#ita. *mul moral )#i spune: tot ce ,3ndesc e (ine tot ce %ac este ru. Se strecoar o do'
de e,oism )n moralitate. De,el )i repro#ea' omului Hantian c nu se ocup dec3t de
pre$ioasa lui puritate interioar. Nu (inele pe care ar putea s1l %ac este important pentru el
acesta nu repre'int dec3t un con$inut neesen$ial important este %orma dispo'i$ia
su%leteasc )n care ne a%lm. :n %ond notea' De,el aceast culme a moralit$ii se de'vluie
ca o culme a imoralit$ii. Con#tiin$a moral nu este dec3t con#tiin$a unui sin,uratic )n,3m%at.
:ndr'ne#te s vor(easc )n numele universalului se laud c este creatoare de universal de#i
nu1#i proclam dec3t propria particularitate eul ei secesionar critic3nd ceea ce %ac al$ii )n
numele unei ra$iuni al crui apana; #i1l aro, cu neru#inare. S nu se amestece )n mersul
nesntos al lumii s spun mereu nu s %ie ,ata de martiriu aceasta este vanitatea
4su%letului %rumos5.
Dar oamenii numai )mpreun lucrea' construiesc )#i re'olv pro(lemele iar ceea ce
)mpline#te morala nu este moralitatea su(iectiv ci o(iceiurile moravurile reale institu$iile
codurile un drept care dep#e#te ne)ncetat %i,urile )nc a(stracte #i contrariate ale istoriei. :n
societatea sa %iecare tre(uie s1#i recunoasc propria su(stan$ iar oamenii au demnitate
numai ca mem(ri ai unui stat. "i sunt #i valorea' ceea ce este #i ceea ce valorea' acel stat
care su( %orma sa istoric ultim a#a cum dup prerea lui De,el se #i pro%ilea' de;a nu va
mai comprima individualit$ile asemeni cet$ii ,rece#ti ci va administra coe>isten$a
individualit$ilor noastre.
Nu e>ist nici urm de cinism sau imoralism la De,el. "l nu sacri%ic e>i,en$ele
moralei ci elimin o moralitate %ictiv promovat ca ideal numai pentru c este ireali'a(il
)n %avoarea adevratei vie$i etice a vie$ii dreptului via$a statului #i )n stat )n cadrul cruia
omul se dep#e#te trans%orm3ndu1se )n cet$ean. 7cel lucru pe care morala nu %cea dec3t s
#i1 doreasc domnia raiunii1 va %i )n%ptuit de stat. Va %i 4acel eu care este un noi acel noi
care este un eu.5
De,ea(a preamrise =ant aspra datorie )#i dduse va, seama c dac morala
presupune e%ort lupt are nevoie s )n%runte re'isten$ele din noi tot at3tea dove'i c nu
suntem morali nu putem dec3t s )ncercm s %im morala nu poate s se reali'e'e dec3t
suprim3ndu1se. Iat ce se )nt3mpl nu )ntr1o lume mai (un ci )n edi%icarea )n cadrul
acesteia a statului )ncarnarea terestr a divinit$ii.
&ilosofia spiritului prive#te spiritul din trei puncte de vedere: 17 spiritul su$iectiv sau
via$a spiritual a individului2 !7 spiritul o$iectiv sau via$a spiritual social1istoric2 &9 spiritul
a$solut sau unirea spiritului su(iectiv cu cel o(iectiv ceea ce )nseamn via$a spiritual a
e>isten$ei )n )ntre,imea sa.
/!
Spiritul su(iectiv e studiat de trei discipline: antropolo,ia %enomenolo,ia spiritual #i
psi+olo,ia.
Spiritul o(iectiv este studiat de drept etic politic #i %iloso%ia istoriei #tiin$e care se
ocup toate cu studiul %enomenelor vie$ii sociale.
Dreptul cercetea' )n special %enomenul propriet$ii contractului #i al pedepsei.
Proprietatea este dup De,el semnul e>isten$ei personalit$ii deoarece numai acolo unde nu
e>ist con#tiin$a eului nu este tendin$a de e>pansiune #i de e>teriori'are a acestui eu.
Do(3ndirea #i transmiterea propriet$ii presupune contractul.
Dreptul este un %enomen social deoarece ideea de ;usti$ie #i de re,ul impus pentru
via$ se na#te odat cu societatea. Dup De,el nu e>ist dec3t dreptul social2 dreptul natural
)l consider el %iind e,al cu violen$a sau %or$a.
Dreptul e>prim o voin$ universal colectiv care se impune celei individuale
d3ndu1i anumite re,uli de conduit. "l ,arantea' ast%el li(ertatea e>terioar a tuturor contra
%iecruia )n parte. Protec$iunea sau ,arantarea dreptului contra nedrept$ii sau a clcrii
normelor sale se %ace prin pedeaps.
Dup De,el pedeapsa este coerci$iunea e>ercitat de societate asupra unui individ #i
are ca scop r'(unarea social.
*rice )nclcare a le,ii e o ne,a$ie a dreptului. Pedeapsa este ne,a$ia acestei ne,a$ii
;uridice. Dreptul )ns determin )n mod e>terior (inele #i rul pentru societate2 nu implic
)ns #i convin,erea intern a individului de ceea ce este moral sau imoral.
Etica. * persoan cu o voin$ ra$ional este cu adevrat li(er atunci c3nd e )n armonie
cu voin$a ,eneral c3nd (inele #i rul nu este ceva impus din a%ar ci1i determinat de
con#tiin$a sa proprie av3nd )n vedere interesele ,enerale.
Morala este de %apt ne,a$ia caracterului e>terior al dreptului ea este totalitatea
scopurilor #i a normelor care determin voin$a #i conduc ac$iunea.
Pe c3t vreme dreptul nu are )n vedere deloc principiile #i scopurile voin$ei morala se
ocup )n primul r3nd de acestea. :n determinarea unei ac$iuni morale tre(uie s avem )n
vedere spune De,el:
1. principiul care a determinat +otr3rea intern su(iectiv de ac$iune2
!. scopul cruia a servit aceast ac$iune #i re'ultatele pe care le1a avut2
&. ,radul de conciliere )ntre voin$a su(iectiv #i )ntre voin$a ,eneral o(iectiv.
:ntotdeauna rul se na#te numai din )nlocuirea (inelui ,eneral prin cel personal din
pre%erin$a ce dau unii propriilor interese %a$ de colectivitate. :nclina$iile su(iective psi+ice nu
sunt )n ele nici (une nici rele ele )nc devin ast%el dup cum se su(ordonea' sau nu ra$iunii.
0inele se reali'ea' atunci c3nd individul )#i apropie complet normele sociale consider3ndu1
le ca mani%estrile propriei sale voin$e.
Spiritul moral se mani%est )n mod nemi;locit )n %amilie #i )n societate. 7cestui spirit
moral cu %orm %amilial )i d De,el %oarte mare importan$ deoarece dup spusele sale nu
e>ist %amilie %r caracter moral #i din caracterul moral al %amiliei deduce De,el principiul
pentru cstorie pentru dreptul de mo#tenire #i pentru educa$ia copiilor. Dup el cstoria
presupune trei momente:
/&
a9 )n primul r3nd o di%eren$ de se>e #i un raport )ntre se>e deoarece cstoria nu este iu(ire
platonic2
(9 un contract civil2
c9 iu(irea.
De,el pune mai mult pre$ pe momentul civil1contractul1 deoarece dup el cstoria e o
datorie e o condi$ie de mani%estare a spiritului moral.
Cstoria nu este o institu$ie nici romantic nici c+iar a#a de mult ;uridic c3t mai ales
moral.
* pluritate de %amilii la un loc alctuiesc societatea civil. Caracteristic pentru
societatea civil este %aptul c %iecare %amilie rm3ne o unitate individual care lucrea'
pentru (inele ei2 )n acela#i timp %iecare lucrea' #i pentru (inele tuturor deoarece au o
constitu$ie ;uridic #i norme pentru si,uran$a persoanei #i a propriet$ii. Cea mai )nalt %orm
de reali'are a ideii morale se %ace prin stat.
De,el deose(e#te societatea civil de stat. :n primul r3nd societatea civil este o unire
de %amilii (a'at pe divi'area muncii. Raporturile de drept #i de %apt care re'ult din
aceast divi'iune constituie societatea civil. :n aceast societate %iecare e scop pentru sine
)nsu#i %iecare este independent consider3nd )ntrea,a unire de %amilii #i tot procesul de
divi'are a muncii ca un mi;loc pentru satis%acerea sa.
Din contr statul care este unirea %amiliei #i a societ$ii civile )ntr1o unitate superioar
consider pe indivi'i ca ceva su(ordonat ca mi;loace numai care servesc totul acesta %iind
scopul ultim.
Valoarea individului se msoar dup modul )n care serve#te totului dup %aptele sale
pentru de'voltarea #i pro,resul totului.
:n societatea omeneasc sunt mai multe clase deose(ite dup %elul muncii lor. De
societatea civil lea, De,el ideea de constituire pe corpora$ii. :n aceast societate deose(e#te
el & corpora$ii care se impun: 19 ranii care sunt productori2 !9 meseria%ii care trans%orm
produsele imediate druindu1le %orma necesar pentru consuma$ie2 &9 intelectualii
cugettorii care au menirea s conduc societatea civil.
*cup3ndu1se de le,isla$ia #i administra$ia societ$ii civile De,el sta(ile#te unele
principii li(erale ca de e>emplu:
19 Le,ile pe care se (a'ea' asemenea societ$i tre(uie s %ie %cute #i cunoscute cu
consim$m3ntul tuturor indivi'ilor. Le,ea tre(uie s %ie e>presia ra$iunii #i voin$ei
universale.
!9 -or$ele pu(lice s nu mai %ie e>ecutive ci s caute s #i previn rul s ai( deci o
activitate educatoare preventiv.
Societatea civil reali'ea' ast%el moralitatea )ntr1o msur mai mare dec3t %amilia.
<oralul are rdcini )n su%letul uman este )ns )n el ceva care dep#e#te pe individ #i care nu
depinde de el2 acest ceva dictea' de %apt le,ile morale. Prin urmare esen$a societ$ii este
moral deoarece societatea este mi;locul prin care se reali'ea' li(ertatea individului prin
care se satis%ac interesele #i dorin$ele lui )n armonie cu voin$a colectiv.
/.
Cea mai )nalt %orm de mani%estare a spiritului moral este statul. Statul este un scop )n
sine a(solut e adevrul a(solut li(ertatea #i %rumuse$ea suprem sau 4statul este divinul
a(solut real e>istent.5
Statul este totul deoarece )n el se reali'ea' spiritul a(solut individul %iind numai o
%orm in%erioar de mani%estare a acestui spirit.
De,el adopt ideea antic despre stat deoarece el su(ordonea' )n mod a(solut tot ceea
ce este individual #i particular %a$ de voin$a statului. "sen$a statului este voin$a ra$ional #i
con#tiin$a de sine iar scopul su reali'area dreptului #i a li(ert$ii.
Consecvent concep$iei lui antice despre stat )n politica sa De,el arat oarecare repulsii
%a$ de li(eralismul timpului su de#i admite unele principii li(erale.
*r,anele prin care se e>ercit autoritatea statului sunt puterile #i anume: 19 puterea
legislativ care sta(ile#te dreptul ,eneral #i li(ertatea o(iectiv2 !9 puterea administrativ
care su(ordonea' tot ceea ce e colectiv2 &9 puterea moralului care const )ntr1o unitate a
celor ! puteri 8primelor9.
-orma per%ect de constitu$ie de stat este monar+ia ereditar.
Statul este o %orm superioar de mani%estare a spiritului moral pentru c el este
e>presia acelui VolH,eist a acelui spirit popular care e o parte din su(stan$a universal din
ideea a(solut.
">punerea de'voltrii statelor #i a spiritelor popoarelor constituie istoria. Luptele
)n%r3n,erile #i victoriile statelor na#terea #i dispari$ia lor sunt privite de ctre De,el numai ca
ni#te aspecte ale evolu$iei ideii etice.
4" Sc1o.en1auer
Concep$ia lui etic este un derivat din meta%i'ic care are o caracteristic pesimist
deci #i etica va %i tot pesimist.
Re'ultatul procesului de individuare a voin$ei este %aptul c %iecare individ dore#te totul
pentru sine. Dar cum e>ist mai multe individualit$i care au toate aceea#i $int re'ult c
)ntre ele se na#te o lupt.
Sc+open+auer sus$ine c voin$a de via$ care d na#tere luptei este limitat prin dreptul
%iecrui individ de a tri.
Ideea de dreptate caut s pun capt acestei lupte dintre indivi'i determin3nd pentru
%iecare personalitate ,rani$ele sale.
Dreptatea constr3n,e oarecum pe individ s respecte ceea ce se cuvine altuia.
Dreptatea este primul %undament al moralei. "a se reali'ea' )n primul r3nd )n stat
av3nd ca mi;loc de a se impune violen$a sau constr3n,erea dreptului.
Deasupra acestei drept$i empirice Sc+open+auer a%irm e>isten$a unei drept$i eterne
care e>ist )n c+iar esen$a lumii. Dreptatea este )ns numai un element ne,ativ moral
deoarece ea nu %ace altceva dec3t limitea' #i re$ine impulsul voin$ei individului. "lementul
po'itiv pe care se poate )ntemeia morala este mila. Prin mil su(iectul se poate ridica
//
deasupra individualit$ii prin ea individul se transpune )n su%letul altuia sim$indu1se identic
cu el. <ila de'individuali'ea' distru,3nd ,rani$ele e,oismului.
Pentru a aprecia o ac$iune dac este moral sau imoral e nevoie s cunoa#tem )nt3i
scopurile #i motivele ac$iunii. 7c$iunea determinat de scopuri #i motive personale
individuale )n dauna drept$ii #i a intereselor celorlalte sunt cali%icate e,oiste.
Valoare moral adevrat au numai acele ac$iuni care se )ndreapt ctre (inele altuia
ori pentru a avea asemenea motive de ac$iune pentru a ne putea )nsu#i scopurile #i motivele
altuia noi tre(uie s ne putem identi%ica cu altul s ne dep#im pe noi )n#ine. 7ceasta este
posi(il prin mil. <orala e (a'at pe mil #i ca atare ea este ceva natural #i e>istent )n mod
nemi;locit )n om deoarece su%erin$a este universal to$i o sim$im )n mod direct sau prin
simpatie pentru al$ii. Individul ale crui ac$iuni sunt determinate de motive e,oiste nu se va
putea eli(era niciodat de durere pentru c e,oismul alimentea' voin$a de via$. Distru,erea
voin$ei de via$ se %ace )ns prin mil prin sacri%iciu propriu #i mai ales prin resemnarea
cre#tin prin ascetism. Sc+open+auer consider ascetismul ca virtute a#a cum l1a predicat
cre#tinismul ori,inar a#a cum l1au )n%$i#at stoicii %iloso%ii cer#etori. 7scetismul prin srcia
sa prin modestie (l3nde$e r(dare duce ctre s%in$enie. 7scetismul d individului tria de a
ne,a )n mod a(solut voin$a de via$.
=ant pusese morala pe treapta cea mai )nalt deoarece valoarea voin$ei era determinat
de o norm suprem deasupra voin$ei empirice. 7. Sc+open+auer nu mai recunoa#te deasupra
voin$ei nimic. Voin$a nu poate %i valori%icat prin nimic dec3t prin ea )ns#i.
Puterea instinctelor voin$ei e distrus atunci c3nd #tim c3nd ne dm seama nu pe cale
intelectual ci cu toat %iin$a noastr. 4Voin$a nu poate %i mul$umit c sensul ei e lipsa de
sens5. 7ceast cuno#tin$ )mpiedic orice e>ercitare a voin$ei.
-enomenele naturale care de o(icei sunt impulsiuni e>citante motive ale voin$ei devin
)n urma acestei cuno#tin$e BuietiveR Deoarece ele distru, im(oldul voin$ei de via$ voin$a
moare.
Distru,erea voin$ei de via$ )ns nu este totuna cu sinuciderea deoarece sinuciderea nu
dovede#te ne,area voin$ei de via$ ci tocmai a%irmarea acestei voin$e. Cine se sinucide arat
c vrea s triasc )n alte )mpre;urri dec3t acelea )n care trie#te. Prin sinucidere nu moare
voin$a ci se a%irm. Voin$a tre(uie s se omoare pe sine )ns#i )n esen$a sa nu )n %orma sa
individual de e>isten$ deoarece dac s1a distrus o via$ n1a pierit #i voin$a ci ea a rmas
)mpreun cu su%erin$a.
Distru,erea acestei voin$e nu se %ace din ura contra vie$ii ci din contra din iu(irea de
via$ pentru a se curma su%erin$a c+inuitoare. Calea cea mai (un pentru distru,erea voin$ei
de via$ )n esen$a ei este ascetismul. 7scetismul nu e o distru,ere violent a vie$ii ci o
)ncetare a celor mai naturale instincte o suspendare a(solut a lor.
Sc+open+auer recomand ascetismul %iind su( in%luen$a (udismului #i a cre#tinismului
ori,inar2 dar pentru cre#tinism ascetismul era un motiv de ac$iune pe c3nd pentru
Sc+open+auer el este numai un Buietiv. 7st%el ascetul )nvin,3ndu1#i voin$a a )nvins
individualitatea a dep#it lumea care nu e dec3t un produs un re%le> al voin$ei o reac$ie a ei.
4Voin$a care se a%irm posed lumea cea care se nea, nu o mai posed deoarece nici nu mai
are nevoie de ea. Cel salvat prin ascetism 'ice Sc+open+auer prive#te acum lini#tit #i
/I
r3'3nd apoi ctre ima,inile )n#eltoare ale acestui lumi care odinioar putea s mi#te #i s
c+inuie su%letul su care )ns acum stau )n %a$a lui ca %i,urile de #a+ dup un ;oc isprvit sau
ca +ainele de (al mascat aruncate diminea$a ale cror %orme ne tac+inau #i ne nelini#teau )n
noaptea carnavalului.
Via$a #i %ormele sale plutesc )n %a$a lui ca un %enomen %luctuant ca un u#or vis de
diminea$ )n semitre'ire prin care str(ate realitatea dar care nu ne mai poate )n#ela5.
Concluzii# 0inele #i rul sunt concepte relative. 0inele e determinat )n special prin
mil #i dreptate iar Rul prin a%irmarea e>a,erat a individualit$ii a e,oismului.
:nlturarea su%erin$ei se poate %ace pe cale estetic #i prin moral am(ele distru,3nd
voin$a de via$. Sistemul etic al pesimistului Sc+open+auer nu e lipsit de unele nea;unsuri.
7st%el Sc+open+auer a%irm c distru,erea voin$ei de via$ se %ace prin ascetism. 7scetismul
)ns este el )nsu#i re'ultatul unei puternice voin$e: constr3n,erea voit a or,anismului #i a
su%letului nostru.
Dac distru,erea voin$ei de via$ se %ace prin ascetism atunci urmea' c voin$a de
via$ se distru,e tot prin voin$. :n ca'ul acesta re'ult c voin$a se distru,e tot prin voin$
prin sine )ns#i sau c e>ist o alt voin$ superioar celei empirice ceea ce Sc+open+auer
t,duie#te.
Distru,erea voin$ei nu este tot una cu sl(irea voin$ei. Sl(irea voin$ei nu presupune
lipsa de voin$ ci numai lipsa puterii de concentrare asupra unui scop.
Voin$a ascetului posed cea mai mare concentrare #i e urmat de e%ecte. Voin$a lui nu
are )ns un o(iect e>terior eului din contra unul interior atunci voin$a ascetului nu moare ci
are o putere e>traordinar de a%irmare #i concentrare.
:n al doilea r3nd Sc+open+auer (a'ea' etica pe mil consider3nd mila drept produs al
cuno#tin$ei identit$ii de esen$ a oamenilor. Dar )n realitate cuno#tin$a aceasta este ceva ce nu
poate comunica ea este intuitiv nemi;locit #i ca atare ea nu poate determina tendin$a de
distru,ere a voin$ei individuale.
"tica lui Sc+open+auer e mai mult descriptiv dec3t normativ. 7ceasta este concep$ia
pesimismului etic care desv3r#e#te meta%i'ica lui Sc+open+auer.
II" B" Cre'isele teoriilor 'orale conte'.orane
<oral #i ni+ilism la -r. Niet'sc+e 81M..11OQQ9
Niet'sc+e critic cultura %iloso%iei clasice #i a teolo,iei am(ele sunt a(strac$ie
teoreti'ant strin de via$ c+iar opus ei. Culturi care construiesc un sistem al valorilor
morale cldite pe o dimensiune unilateral a )n$ele,erii omului dimensiunea ra$iunii.
7ceast cultur 8cre#tin9 porne#te de la te'a aristotelic potrivit creia omul se
caracteri'ea' prin ra$iune #i c prin ea se deose(e#te de vie$uitoare.
0inele moral este determinat de pro,resul moral de apartenen$a oamenilor la polis. "ul
moral este produsul ra$iunii. *rice moral clasic e una ce %ace din ra$iune un opresor al
%iin$ei natural incon#tient. * asemenea cultur i,nor continuitatea dintre lumea preuman #i
/J
uman orice le,tur posi(il )ntre natur #i moral #i orice le,tur dintre con#tient #i
incon#tient )n %enomenul moral.
* asemenea moral ca #i cultura )n cadrul creia se a%irm este )mpotriva vie$ii omului
#i a pro,resului. Niet'sc+e a%irm necesitatea reevalurii tuturor valorilor culturii sau
de'voltarea )n sensul determinrii lor de la acea valoare primar ori,inar supraesen$ial
care este via$a ca voin$ de putere. Voin$a de putere se o(iectivea' su( dou %orme: una pur
autentic re%lect )n cultura superioar2 cealalt este o %orm de,radat maculat care se
produce )n elementele culturii in%erioare. Cultura superioar este produs de con#tiin$a mitic
este o %orm a voin$ei de putere autentic.
Con#tiin$a mitic dep#e#te unilateralitatea ra$ionalist )n sensul c ea reune#te )ntr1un
tot ,3ndirea ima,inativ. %actor coordonator al acestei con#tiin$e #i a%ectivitatea. No$iunea
de con#tiin$ mitic traduce o ima,ine comple> asupra con#tiin$ei iar ,3ndirea nu mai este
doar acea %acultate su%leteasc care reali'ea' a(stract ,eneral 1 ea este ima,inativ.
- ea nu repre'int un %or i'olat ci este desc+is spre incon#tient.
Con#tiin$a mitic )#i des%#oar activitatea )n condi$iile )n care consum #i elementul
incon#tient.
Valorile culturii produse de aceast con#tiin$ mitic re%lect e>prim %unc$iunea
omului complet total care este #i con#tient #i incon#tient.
Valorile culturii superioare nu intr )n opo'i$ie unele cu altele deoarece ele totali'ea'
)n calitate de mituri autentice. <itul este valoarea central a culturii superioare. "l concilia'
puteri contrare ale e>isten$ei umane. Cultura care promovea' valoarea mitului construie#te
individul ca o totalitate armonioas a sensi(ilit$ii ,3ndirii pe de o parte iar pe de alt parte o
atitudine spirituale opuse. Idealul de om la Niet'sc+e este omul care reali'ea' cea mai
desv3r#it armoni'are a contrariilor re'ult3nd ,eniul.
Pentru Niet'sc+e e>ist dou perioade:
1. Perioada mitic )n care se a%irm cultura superioar care d cel mai )nalt produs al omului
total.
!. Perioada istoric este o perioad de con%licte lupte ale cror sens este o nou persoan
mitic.
Se mani%est acum cultura in%erioar care se de%ine#te prin valori suprasensi(ile a(stracte
%ic$iuni mituri de,radate. 7ceast cultur este )n contradic$ie cu valorile sensi(ile
%ra,ment3nd e>isten$a uman prin impunerea ra$iunii. *mul devine ro(ul ra$iunii. 7ceast
con#tiin$ a(stracti'ant este e,oist individualist )nsu#iri pe care le imprim valorilor pe
care le produce. Produsele acestei culturi traduc sl(iciunea uman #i nu puterea omului.
Pentru Niet'sc+e pro,resul )nseamn succesiunea acestor perioade mitice #i istorice. "l vede
)n perioada istoric un provi'orat )n a%irmarea culturii in%erioare care pre,te#te noi a%irmri
ale culturii superioare.
Care sunt caracteristicile valorii morale idealul moral criteriul de apreciere moralR
Cultura superioar pe care o propune o ,sim )n 47#a ,rita [arat+ustra52 4Nenealo,ia
moralei5 aduce elemente opuse considera$iilor sale din [arat+ustra.
/M
<orala superioar nu )nseamn de %apt o de'ln$uire a instinctelor ci )m(l3n'irea lor.
7ceast moral se constituie ca un ansam(lu de norme de conduit care e>prim cele mai
intime e>i,en$e ale %irii omene#ti #i nu imperativele %i>ate de o %iin$ supranatural.
Idealul )nseamn construirea totalit$ii individuale con%orm ideilor de (untate
li(ertate ale ,3ndirii mitice. *mul (un este acela care lupt pentru men$inerea structurilor
perioadelor mitice prin contri(u$ia creativit$ii marc3ndu1le cu si,iliul eternit$ii.
- Criteriul %aptelor (une sau rele )l repre'int utilitatea sau nonutilitatea.
- Criteriul principal al moralit$ii este ca %aptele umane s a;ute vie$ii s se pstre'e #i s se
desv3r#easc pentru a%irmarea unor produse superioare ale culturii. 7ceast moral
%ormea' omul (un #i li(er. 7 %i li(er )nseamn a suprima anar+ia instinctelor dar a le
inte,ra )ntr1o structur de care omul a devenit con#tient din momentul )n care a )n$eles c
sarcina sa este de a se a%irma ca o %iin$ complet.
Critica teoriilor lui Niet'sc+e:
- e>a,erarea %actorului spiritual )n caracteri'area societ$ii omene#ti #i )n istorie
- ne,li;area esen$ei sociale a omului deoarece )n reali'area vie$ii sociale omul este
determinat de voin$a de putere necesit$i le,it$i idealuri
:n #enealogia moralei Niet'sc+e enun$ idealul supraomului dar #i distinc$ia dintre morala
de stp3ni #i morala de sclavi.
:nc din a%orismul ./ din 8menesc2 prea omenesc
&
el are prima intui$ie a acestei du(le
preistorii. 7st%el )n primul r3nd no$iunile de (ine #i de ru se nasc )n su%letul neamurilor #i al
castelor dominante: @Cel ce are puterea de a rsplti (inele cu (ine rul cu ru #i c+iar
practic de1adevrat rspltirea deci este recunosctor #i r'(untor acela este numit (un2 cel
ce este sla( #i nu poate rsplti trece drept ru. Ca om (un apar$ii celor \(uni] unei
comunit$i care are sentimentul colectivit$ii %iindc to$i indivi'ii sunt )ntre$esu$i unii cu al$ii
prin spiritul rspltirii. Ca om ru apar$ii celor \ri] unei ,loate de supu#i de neputincio#i
care n1au sentimentul colectivit$ii. Cei (uni %ormea' o cast cei ri o mas ca pra%ul. 0un #i
ru este pentru o (un (ucat de vreme totuna cu no(il #i srac stp3n #i sclav. Dimpotriv
du#manul nu este privit ca om ru: el poate rsplti.5 :n al doilea r3nd (inele #i rul se nasc
)n su%letul celor oprima$i al celor lipsi$i de putere: @7ici orice alt om trece drept ostil (rutal
e>ploatator crud viclean %ie el no(il sau srac2 ru este cuv3ntul care caracteri'ea' omul ^
F^. Semnele de (untate de a;utorare de mil sunt receptate cu team ca per%idie ca
preludiu al unui de'nodm3nt cumplit ca amenin$are #i )n#elciune pe scurt ca rutate
ra%inat. Cu un asemenea mod de ,3ndire a individului ,reu poate lua na#tere o comunitate
cel mult %orma cea mai primitiv a acesteia: a#a )nc3t peste tot unde domne#te aceast
concep$ie despre (ine #i ru declinul indivi'ilor al neamurilor #i al raselor lor este aproape.5
:n Dincolo de $ine %i de ru #i #enealogia moralei Niet'sc+e de'volt aceast prim intui$ie
a;un,3nd la disocierea moralei )n dou tipuri %undamentale: de stp3ni sau aristocra$i #i de
sclavi sau moral de turm.
:n istoria omeneasc e>ist urme numeroase ale celor dou %orme de moral. Pot %i
descoperi$i oamenii de ac$iune aristocra$ia roman cea ara( ,ermanic ;apone' eroii lui
Domer viHin,ii scandinavi oamenii %aptelor ne)n,rdite #i care )#i a%l %ericirea )n ac$iunea
&
-riedric+ Niet'sc+e @*menesc prea omenesc5 )n 8pere Vol. &. "ditura Destia 6imi#oara !QQQ.
/O
lor spontan. 7precierea de @(un5 eman de la cei distin#i puternici superiori prin po'i$ie #i
spirit %a$ de propriile lor ac$iuni de prim ran, #i nicidecum nu eman de la cei spre care s1a
revrsat (untatea. 7ristocra$ii simt c ei sunt cei ce determin valorile c pentru aceasta nu
au nevoie s o($in )ncuviin$area cuiva apreciind c @ceea ce dunea' lor este duntor )n
sine5. Pre$uirea de sine aduce )n prim1plan @sentimentul (el#u,ului al puterii care d s se
reverse %ericirea unei )nalte tensiuni con#tiin$a unei avu$ii dornice de a se drui #i c+eltui:
#i aristocratul vine )ntr1a;utorul ne%erici$ilor dar aproape niciodat nu o %ace din mil ci mai
de,ra( m3nat de im(oldul a(unden$ei de putere.5
.
La nivelul moralei de stp3ni
%unc$ionea' anta,onismul dintre (un #i stricat2 no(il #i detesta(il. Pentru aristocrat la#ul
%ricosul mesc+inul suspiciosul cu privirea str3m( cel care se umile#te lin,ul milo, dar
mai ales mincinosul sunt demni de dispre$ repre'int ceea ce poate %i mai stricat mai
detesta(il pe lume ceea ce )n ultim instan$ dunea' ac$iunii. *(servm a#adar c su(
semnul @rului5 stau valori ce ar duna demnit$ii #i %ericirii omului care ridic ac$iunea la cel
mai )nalt pre$.
Cu totul alta este ori,inea (inelui #i a rului )n ca'ul moralei de sclavi. Punctul de
plecare )n constituirea acestor no$iuni se a%l )n recunoa#terea mai )nt3i a @celui ru5 de la
care pornind sclavul identi%ic acum ca antite' pe @cel (un5 pe sine )nsu#i. Cine este
@cel ru5 )n aceast moral R Cel puternic #i prime;dios cel care inspir team #i nu las loc
dispre$ului adic: @tocmai \cel (un] al celeilalte morale tocmai cel no(il puternicul
stp3nitorul dar pone,rit ,re#it )n$eles #i privit str3m( cu oc+iul otrvit al resentimentului.5
/
Rul )n morala aristocra$ilor este o crea$ie secundar o culoare complementar este aproape
inutil su( aspect e>isten$ial pe c3nd @rul din ca'anul urii ne)mpcate5 este principiul )nsu#i
)nceputul moralei resentimentului: @sclavul prive#te cu invidie virtu$ile celor puternici: el este
sceptic #i suspicios posed3nd c+iar un ra%inament al (nuielii %a$ de tot acel \(un] pre$uit de
cei puternici el )ncearc s se convin, c nici mcar %ericirea acestora nu este autentic.5
I
-ericirea stp3nilor nu este cldit arti%icial prin autoconvin,ere sau prin compara$ie cu
%ericirea du#manilor ea se na#te )n c+ip spontan din voin$a lor de ac$iune. Dimpotriv cei
oprima$i #i neputincio#i )#i proiectea' %ericirea )n ima,inar )ntr1o stare de odi+n de pace
de ame$ire )n destindere su%leteasc #i trupeasc su( %orma pasiv a nonac$iunii.
Cele dou morale dau su(stan$ unor rase umane diametral opuse. Ceea ce depl3n,e
Niet'sc+e e %aptul c )n istorie opo'i$ia s1a mani%estat permanent )n de%avoarea castei
aristocra$ilor at3t su( aspectul pur al supravie$uirii lor %i'ice c3t mai ales su( aspectul
victoriei valorilor superioare promovate de ace#tia. Unde se %ace vi'i(il superioritatea
moralei de stp3niR :n %aptul oprimrii al ;a%ului al e>ploatrii semenilor R 7 rspunde
acestei )ntre(ri este totuna cu a descoperi necesitatea survenirii Supraomului. Niet'sc+e vrea
s ne convin, de superioritatea valorilor aristocra$iei )n a#a %el )nc3t )ntrea,a lui pledoarie s
devin cre'ul m3ntuirii noastre )n c+ipul Supraomului.
:ntr1adevr dac privim sc+ema de mai ;os #i dac )ncercm s o anali'm putem %i
convin#i de superioritatea valorilor aristocratice:
.
-riedric+ Niet'sc+e Dincolo de $ine %i de ru "ditura Dumanitas 0ucure#ti 1OO1 p. 1OO.
/
-riedric+ Niet'sc+e #enealogia moralei2 "ditura Dumanitas 0ucure#ti p. &1J.
I
-riedric+ Niet'sc+e 8p+ Cit+ p.!Q1.
IQ
Derrenmoral
7c$iuni spontane #i po'itive ale a%irmrii de sine:
1 Cura;ul
1 Vite;ia
1 Spiritul r'(oinic
1 Druirea
1 Nenero'itatea
1 Stp3nirea de sine
1 Severitatea #i duritatea %a$ de sine
1 -,duin$a
1 Dispre$ul
7c$iuni ne,ative ce dunea' (inelui voin$ei de putere %ericirii oamenilor ima,inii
lor no(ile:
1 La#itatea
1 -rica
1 Umilirea
1 Suspiciunea
1 <esc+inria
1 Invidia
1 <ila
1 0nuiala
1 Rutatea
La acest nivel al privirii li(ere suverane se instituie un anta,onism )ntre om #i ceea ce
dunea' ac$iunilor sale )n %or$. Suveranul pre$uindu1se pe sine ca om )#i arunc dispre$ul
pentru tot ceea ce ar sta )n calea ac$iunilor sale parali'3ndu1le sau diminu3ndu1le valoarea.
7cest no(il dispre$ nu tre'e#te nici un sentiment de ur sau du#mnie %a$ de alte priviri %ie
ele suverane sau str3m(e a#adar %a$ de al$i oameni. Nu descoperim nici o urm de
anta,onism de clas de lupt mani+eic )ntre valori )n care totdeauna promisiunea victoriei
s %ie de partea luminii. Dispre$ul aristocratului )n ,enero'itatea caracteristic )i este %atal
deoarece el vine cu senintatea adevrului ceea ce prin re%rac$ie )n apa tul(ure a celeilalte
morale se arat a %i i,noran$ prostie: @cel (un potrivit %elului de a ,3ndi al sclavilor este )n
orice ca' un om inofensiv: el este (la;in u#or de pclit poate cam prostu$ )ntr1un cuv3nt un
$onhomme5
J
7ici putem descoperi punctul sla( al moralei aristocratice o 'oral a
dezinteresului #i ne putem e>plica de ce acest %el de a %i al omului este pretutindeni )nvins )n
istorie #i se a%l oriunde pe cale de dispari$ie. 6rdea' oare acest de'interes o
iresponsa$ilitate a no(ililorR Dac istoria a de%avori'at casta aristocra$ilor atunci lipsa de
responsa(ilitate %a$ de propriul destin %a$ de destinul rasei apar$ine celor ce pier. Dar spre
a reitera )ntre(area privind superioritatea moralei de stp3ni sunt ei oare responsa(ili pentru
su%erin$a #i oprimarea )n care triesc cei de ;os R Dac rspunsul e a%irmativ atunci re'ult c
J
-riedric+ Niet'sc+e i$id+
I1
vinov$ia le apar$ine )n ceea ce prive#te srcia mi'eria su%erin$a de care e cople#it
dintotdeauna cea mai mare parte o omenirii. Din acest rspuns re'ult a doua
iresponsa$ilitate a aristocra$ilor #i deci du%la lor dezinteresare" Dar )nainte de a accepta
conclu'ia de %a$ s urmrim ta(loul valorilor moralei de turm:
Derdenmoral
Valori po'itive care u#urea' povara e>isten$ei pentru cei ce se concep ca %iind (uni
deoarece doar ei su%er:
1 Comptimirea
1 <3na servia(il #i sritoare
1 Inima cald
1 R(darea
1 Drnicia
1 <odestia
1 7ma(ilitatea
Valori ne,ative care )mpovrea' e>isten$a supu#ilor:
1 Cru'imea
1 Rutatea
1 Lcomia
1 6r3ndvia
1 Vanitatea
1 *r,oliul
Din acest ta(lou sumar de valori o(servm o delimitare strict )ntre calit$ile care
de%inesc omul (un #i cele care )l de%inesc pe cel ru criteriul ne%iind de data aceasta ac$iunea
uman ci privirea (oltit reactiv cople#it de povara vie$ii. Lui Niet'sc+e )i este neplcut
aceast arcuire a vederii pentru c aici descoper otrava din care turma )#i construie#te
morala: faptul de a identifica2 %i de a proiecta apoi2 povara e1istenei 9 :ul 9 4n semenul
nostru.
"ste iresponsa(il este vinovat este ,re#it 1 omene#te vor(ind 1 aceast proiectare R
8:n ;oc e un proces psi+ic vinovat^nevinovatR de e>pul'are a rului din lumea intern spre
e>terior.9
Rspunsul la aceast )ntre(are este di%icil e ca #i cum ai )ncerca s de'le,i misterul
pcatului ori,inar. Dar e limpede c a identi%ica Rul cu oamenii %aptelor #i 0inele cu to$i
neputincio#ii cu to$i cei ce caut )n odi+n )n narcotice )n pace )n lini#te %orma pasiv a
vie$ii
M
)nseamn a aduce pe lume cel mai teri(il anta,onism: dintre oameni dintre clase de
oameni. Vederea de%ormat a sclavilor aduce lupta la supra%a$a lucrurilor la ceea ce
corespunde interesului propriu utilit$ii imediate. "a arunc de pe acum )n iad pe to$i no(ilii
M
-reud a o(servat c la ori,ine anta,onismul %undamental al vie$ii se mani%est ca un con%lict dintre "ros #i 6+anatos dintre a voi
s po$i purul a dori #i a voi odi+na starea de nemi#care ca un re,res al or,anicului spre stadiul anor,anic.
I!
despo$ii pe cei ri cru'i lacomi nestui: ei vor %i ve#nic ne%erici$i (lestema$i os3ndi$i.
:mpotriva lor tre(uie ridicat (arda tre(uie %luturat stea,ul drept$ii.
:n morala sclavilor oamenii sunt asmu$i$i unii )mpotriva altora pe c3nd )n cealalt
moral lupta se ddea doar pentru eli(erarea ac$iunii de %ric de la#itate umilire invidie
compasiune etc.. 6responsa$ilitatea ce se de,a; din morala sclavilor prive#te du(lul re%u'
du(la re$inere de la ac$iune: pe de o parte de la ac$iunea proprie potrivit voin$ei de putere cu
care ar tre(ui s presupunem c este )n'estrat %iecare om pe de alt parte prin con;ura$ia pe
care o instituie cei neputincio#i )mpotriva ac$iunii celor puternici: @7 cere %or$ei s nu se
mani%este ca %or$ s nu %ie voin$1de1a1'dro(i voin$1de1a1supune voin$1de1a1stp3ni nici
sete de vr;ma#i de piedici #i (iruin$e este la %el de ira$ional ca a1i cere sl(iciunii s se
mani%este ca %or$. * cantitate de putere repre'int aceea#i cantitate de instinct voin$ de
ac$iune mai mult nu este ni'ic altceva decDt toc'ai acest instinctE voin aciune (n
sine ce poate apare )ntr1alt%el numai datorit seduc$iei lim(a;ului 8#i erorilor %undamentale
ale ra$iunii )ncremenite )n el9 care ,re#e#te )n$ele,3nd orice ac$iune ca %iind condi$ionat de
e>isten$a unei cau'e a unui \su(iect]. :ntr1adevr la %el cum poporul desparte %ul,erul de
lumina sa consider3nd1o pe aceasta din urm drept aciune drept e%ect al unui su(iect care se
nume#te %ul,er tot a#a morala popular separ puterea de e>presiile puterii ca #i cum )n
spatele celui puternic s1ar a%la un su(strat indi%erent care ar avea li$ertatea de a e>prima sau
nu puterea. Dar un asemenea su(strat nu e>ist2 dup cum nu e>ist nimic )n spatele actului
e%ectului devenirii2 \%pta#ul] este doar ima,inat alturi de ac$iune ac$iunea este totul.5
O
:eevaluarea tuturor valorilor; "ste e>i,en$a pe care Niet'sc+e a pretins1o societ$ii
care l1a ucis pe Dumne'eu. Prin rea#e'area valorilor el a cre'ut c omenirea se va )ndrepta pe
%,a#ul cel drept )n care primordial este ima,inea Supraomului. Putem (nui doar c din
ta(lele noii le,i va %i #ters anta,onismul de clas c oamenii superiori se vor a%irma plenar
prin actele lor creatoare c din lume %a$ de orice ac$iune uman va %i i',onit atitudinea
resentimentar c va )nvin,e spiritul aristocratic din om. "ste o ima,ine la %el ca multe
altele m3ntuitoare pentru om. Ca vi'ionar Niet'sc+e se lsa )n%lcrat de aceast ilu'ie pe
c3nd )n "uropa era pe cale de a se stin,e multiseculara aristocra$ie %eudal. "ste curios c el
comptime#te dispari$ia politic a acestei aristocra$ii descoperind pr(u#irea ei su( loviturile
moralei resentimentului o moral vec+e cultivat de preo$i enun$at de ideolo,ia (ur,+e'
#i %oarte nou de cea proletar. Dac privim valorile cu care este )n'estrat aristocratul vedem
c ele sunt e>presii ale calit$ilor omului politic a#a cum <ac+iavelli dorea s %ie Principele
su #i cruia )i recomanda s lupte )mpotriva atitudinilor mesc+ine #i trdtoare. 7ristocra$ia
este purttoarea valorilor politice pe care Niet'sc+e o vede mai )nt3i ca o cast o ras de
cuceritori pentru ca mai apoi s su()n$elea, prin ea o dinastie politic. Nloata este popula$ia
de pretutindeni adus la ascultare de cuceritori2 )n mi;locul ei ia na#tere morala
resentimentar care )i solidari'ea' pe oameni )n sin,urul lor ,est posi(il de revolt: )n planul
vie$ii interioare la modul ima,inar ca r'(unare )n e%i,ie de%orm3nd c3t mai odios posi(il
)n%$i#area adversarului sau ca proiectare a unei vie$i mai (une dincolo de su%erin$a acestei
lumi. Valorile promovate de cei ce su%er se a%la la temelia moralei propriu1'ise a umanit$ii.
"le sunt ac+i'i$ii istorice care %ormea' #tiin$a eticii. Con%lictul niet'sc+ean dintre morala de
O
-riedric+ Niet'sc+e 8p+ Cit+ p. &!1
I&
stp3ni #i morala de sclavi este de %apt con%lictul dintre politic #i moral dintre ac$iune #i
norm.
Sig'und Freud :0>B<- 0F/F? )i .si1analiza
6e'ele de (a' a%irmate de -reud cu privire la moral sunt:
- ,ene'a moralei nu este un %enomen (rusc sau a(rupt ci c ea are loc printr1un proces
treptat de la natural la social2
- tre(uie s pornim de la ipote'a omului 8a(andon3nd te'a omului (un sau ru de la natur9
a%lat )n devenire. Psi+anali'a sondea' %iin$a uman pentru a de'vlui mecanismele #i
procesele care %ac posi(ile alctuirile unei suprastructuri spirituale pe 'estrea instinctual
pe care omul o are )n comun cu lumea animal.
Pentru a e>empli%ica cum se a;un,e la comportamentul moral instinctul se>ual #i cel
a,resiv cer drepturi )n primii ani de via$. "ul se constituie ca e>presie a a%irmrii acestor
instincte. Din primii ani intervin pro+i(i$iile impuse de prin$i copiilor. Pentru a reu#i s le
apropie de copil recur, la dra,ostea printeasc la plcerea copiilor #i la sentimentul de %ric.
Copiii )nsu#esc a#a cerin$ele civili'a$iei interiori'3ndu1#i normele treptat su( %orma unei
sume de reac$ii automati'ate.
Comple>ul oedipian consist )ntr1un %iltra; social al unor tendin$e (iolo,ice #i )n
re%ularea unora dintre ele prin interdic$iile sociale. Re%ularea instinctelor se>uale este
compensat prin apari$ia supra eului care reali'ea' o du(l victorie a socialului asupra
se>ualit$ii incestuoase c3t #i a,resivit$ii. :n acest %el s1ar %i produs o trans%i,urare a
instinctului natural )n %enomen social.
* asemenea plasticitate a instinctului se>ual ar permite o mai mare modelare a lui.
Instinctele conservrii sunt mai ri,ide cel se>ual este elastic %c3nd posi(ile am3nri mult
mai )ntinse ca durat. Se poate a;un,e c+iar p3n la )ndeprtarea din .con#tiin$ prin re%ulare a
li(idoului p3n la su(stituirea unor pulsiuni se>uale cu altele. Satis%ac$ia se>ual poate avea
loc nu numai )n raporturile naturale ci ea poate %i o($inut #i prin mi;loace supranaturale.
7ceast satis%acere poate %i su(limat prin di%erite activit$i umane c+iar #i culturale.
Su(limarea permite a;ustarea social a comportamentului.
-reud e>a,erea' c3nd e>plic cultura prin su(limarea instinctelor se>uale. V.Dem1
[am%irescu arat c psi+anali'a desc+ide o cale pentru a putea )n$ele,e de ce pe instinctul
comun om1animal se de'volt (o,$ia edi%icrii spirituale2 nu ar %i o prpastie )ntre procesul
natural #i via$a uman.
La moralitate se trece treptat #i nu prin ruptura cu (a'a natural. Studiul instinctelor #i
al ira$ionalului are loc )n vederea stp3nirii lor #i nu a de'ln$uirii. [estrea natural a omului e
polivalent cu numeroase posi(ilit$i de convertire de adaptare. Datul natural poate deveni
o(iectul controlului moral #i c este posi(il a#a devenirea uman care dispune de instincte
ri,ide. 7pari$ia moralei este un %enomen social determinarea social este %undamental )n
e>plicarea ,ene'ei moralei.
I.
Via$a moral e>prim cerin$ele esen$iale ale vie$ii omului pentru c via$a omului este )n
esen$ social. Pentru om a tri )nseamn a tri )n sensul %iin$ei sociale. Via$a social are la
(a' in%rastructura vie$ii (iolo,ice care nu se identi%ic cu via$a natural.
E'ile DurG1ei'
-enomenul moral nu este static imua(il2 se ridic )mpotriva doctrinelor do,matice care
nu privesc %enomenul moral )n devenire istoric. Constat3nd impre,narea reli,iei )n
societ$ile primitive DurH+eim condi$ionea' )nceputurile moralei de reli,ie. La prima
apreciere moral a aprut prin reli,ie. Dar teolo,ii sus$in c morala este de ori,ine
supranatural c normele morale e>prim voin$a divin. *dat cu crearea omului Dumne'eu
a creat #i morala )n sensul )n care I1a )mprumutat norma )n conduita acestuia. Dumne'eu a
spus omului ce s nu %ac s %ie (ine pentru via$.
DurH+eim e>plic morala prin cau'e sociale e un produs omenesc al con#tiin$elor
colective.
Prima etap )n e>isten$a moral a umanit$ii este mani%estarea reli,ioas dar aceasta
este o ipote'. <orala societ$ii in%erioare nu era o moral ca a noastr laic. Ceea ce o
caracteri'ea' e %aptul c ea constituie esen$a reli,iei. :n stadiul ei primar morala e>ist
em(rionar #i numai prin reli,ie. 6oat via$a colectiv ,erminea' )n reli,ie. Neav3nd
individualitatea speci%ic %aptului moral poate %i sesi'at numai prin %unc$ia sa social care e
relevat de practicile rituale care includ )n re,lementrilor lor sanc$iuni ne,ative
8totemismul9. 7ceasta nu )nseamn c nu e>ist #i norme a%irmative. Re,ulile moralei #i de
drept erau indistincte de prescrip$iile rituale. Desprinderea %enomenului moral de reli,ie are
loc mult mai t3r'iu )ncep3nd cu cri'a societ$ilor se,mentare #i cu )nlocuirea solidarit$ii
mecanice cu cea or,anic. Societ$ile primitive erau caracteri'ate prin sincretism. -ormarea #i
distru,erea %ormelor de con#tiin$ este un proces care se e>plic ,enetic prin apari$ia
divi'iunii muncii )n %i'ic #i intelectual 8te' asemntoare cu mar>ismul9.
Nu e>ist o deta#are complet a moralei de reli,ie nici p3n a'i. Crede c morala nu ar
mai %i moral dac n1ar avea nimic reli,ios. Interdic$ia impus de sacrul reli,ios se re,se#te
#i )n restric$ia moral. 7ceste avanta;e nu ;usti%ic identi%icarea moralei cu reli,ia #i nici
posi(ilitatea ei de emancipare. <orala a %ost #i reli,ie dar este #i e>presia puterii omului )l
a;ut s %ie li(er.
Reli,ia a adoptat #i ea norme laice dup cum morala a )mprumutat %orme reli,ioase.
Critica e>a,erarea condi$iei moralei prin reli,ie pro,resul moral )n istorie tre(uie
urmrit #i )n sensul trecerii de la morala reli,ioas la morala laic de la eteromania moralei la
autonomia moralei.
I/
III" &orala )i su%diviziunile ei
Sistemul moralei cunoa#te )n %iloso%ie #i structuri su(sistemice %ormate )n istoria
cunoa#terii. Numim aceste su(sisteme divi'iuni ale ei.
I.1. Morala fundamental sau general supranumit #i teoretic. Se re%er la principiile #i
normele esen$iale teoretic %undamentate ale moralei #i moralit$ii deci partea teoreti'at a
moralei
&. Morala aplicat cea care aplic principiile ,enerale ale moralei %undamentale ceea ce
)nseamn #i o inte,rare teoretic a moralei practice. 7ceast su(divi'iune este
controversat: morala %undamental teoretic este apreciat de critica ei ca un non1sens
deoarece numai teoretic morala este de neconceput. La r3ndul ei morala practic
cuprinde un determinativ de prisos1practic1 )ntruc3t morala nu poate %i dec3t practic:
4morala teoretic este o contradic$ie )n termeni2 morala practic este un pleonasm5. L.
0runsc+vie,
II.1. Morala social cuprinde ansam(lul idealurilor principiilor #i normelor morale
cristali'ate la nivelul con#tiin$ei sociale promovate de opinia pu(lic de institu$iile
educative de %actorii %ormativi morali de ,enera$iile de adul$i.
&. Morala individual %ormat su( in%luen$a e>i,en$elor moralei sociale prin adaptarea
creatoare a principiilor #i valorilor ,enerale ale moralei sociale la cerin$ele concrete ale
vie$ii #i activit$ii omului. <orala individual include #i re'ultatele crea$iei morale a
personalit$ii ceea ce )nseamn %ie readaptarea valorilor morale la noile condi$ii ale
de'voltrii #i a%irmrii personalit$ii %ie identi%icarea de sensuri noi pentru su(iectul
moral. <orala individual condi$ionea' de'voltarea moralei sociale.
III.1. Morala general-uman alctuit din valorile #i normele perene ale moralei
elementare #i necesare pentru orice convie$uire uman. De#i perene valorile #i normele
,enerale sunt supuse de'voltrii #i )m(o,$irii cu noi sensuri #i semni%ica$ii )n acord cu
datele pro,resului moral. Perenitatea #i ,eneralitatea lor nu le scute#te de strduin$a
cate,oriilor sociale a ,rupurilor a di%eritelor ramuri de activitate de a le adapta interesele lor
ceea ce poate duce la alienri de %ond.
!. Morala specific se re%er la valori principii norme re,uli de conduit determinate de
cerin$ele activit$ii #i ale vie$ii ,rupurilor ramurilor de activitate comunit$ilor etc. Nu
rareori sunt )n contradic$ie cu valorile perene ale moralei dar tind s se inte,re'e lor. <orala
speci%ic include #i deontolo,iile pro%esionale.
IV.1. Morala religioas con$ine valori #i norme inte,rate cu principiile #i valorile sacrului
a>ate pe %undamentele teolo,iei. <orala reli,ioas include at3t valori #i norme din multiple
II
sisteme de moral c3t #i valorile morale strict reli,ioase. 6eolo,ia pre'int morala reli,ioas
ca o crea$ie divin #i ca o oper divin )n via$a oamenilor. ">ist teolo,i care sus$in c nu
e>ist moral independent de reli,ie. Dar alte personalit$i ale (isericii recunosc #i e>isten$a
unei moralit$i laice.
!. Morala laic e>prim direct e>i,en$ele convie$uirii #i activit$ii umane. <orala laic
comport con%runtarea nu numai cu anumite concep$ii reli,ioase despre moral sau numai cu
morala reli,ioas ci #i cu di%eritele orientri ideolo,ice care )i recunosc sau nu o
determina$ie #i un sens social1istoric adecvat.
Dou 'orale
">presia apare )n literatura etic rom3neasc la "minescu C. Dimitrescu1Ia#i C.
Leonardescu dar ca idee o )nt3lnim #i la 0er,son. "minescu o identi%ic #i cu sensul
duplicit$ii:
4Duplicitatea. *m cu dou %e$e. Du(l moral. Du(l cumpn. Du(l dreptate5 art3nd c
4dasclul acestei #coli este <ac+iavelli em(lema vulturului cu dou capete #i omul cu dou
%e$e5. 8&ragmentarium9. 7ceast identi%icare ar traduce un ca' al duplicit$ii )n care urmarea
a%i#at a unei morale ascunde )n intimitate o alt moral cea autentic pentru su(iect.
Duplicitatea are #i sensul c3nd solicitat de dou morale su(iectul moral este
determinat social s se con%orme'e unei morale o%iciale pu(lice )n intimitatea lui cre3ndu1#i
convin,eri morale proprii altele dec3t cele cerute de ordinea pu(lic. :n acest ca' este vor(a
de o duplicitate care nu ascunde o inten$ie rea.
D. 0er,son are alt )n$eles pentru dou morale: o moral static speci%ic societ$ii
)nc+ise conservatoare #i o moral dinamic apar$in3nd societ$ii desc+ise democratice.
I*" &orala )i 'oralitatea
:n$ele,erea moralei presupune #i cunoa#terea ei prin moralitate. Pentru reali'area ei ca
moralitate morala reclam #i anumite caracteristici ale su(iectului moral: personalitatea
li(ertatea #i responsa(ilitatea moral.
I*" 0Cersonalitatea
Pentru ca omul s a;un, la calitatea unei %iin$e morale el tre(uie s poat s se
deta#e'e #i s se )nal$e mai presus de sine. "ste vor(a de )nl$area omului la condi$ia
personalit$ii morale. Respectul moralei presupune calitatea omului de su(iect de
personalitate. Petre 7ndrei aprecia' c etica lui =ant 4este o etic a personalit$ii5 #i c el 4a
v'ut c nu se poate vor(i de valori morale %r a vor(i de personalitate5 pentru c cel care1#i
impune sie#i o le,e este o personalitate5. 8"tica ,eneral *pere sociolo,ice vol.IV9
Ideea de personalitate atra,e aten$ia c morala nu poate %i dec3t e>presia
autodeterminrii omului ca su(iect. RenC Le Senne scria c 4morala nu este produsul necesar
al condi$iilor (iolo,ice #i sociale ale vie$ii umane2 aceasta este ansam(lul re,ulilor #i
IJ
scopurilor ce diri;ea' reac$ia spiritului nostru asupra acestor condi$ii pentru ca ele s
ac$ione'e pentru mai (ine5. 8.ratat de moral general9
<ai (inele este proiec$ia personalit$ii de#i nu pot %i i,norate determinrile prin
cunoa#tere #i prin in%luen$ele e>teriorului. <orala nu e dec3t mani%estare de con#tiin$. *ri
con#tiin$a moral )nal$ omul la nivel de personalitate moral. *per3nd deta#area de sine #i
dominarea de sine con#tiin$a moral %ace posi(il #i reali'ea' importante atri(u$iuni ale
autodeterminrii morale a personalit$ii: convertirea constr3n,erii e>terioare )n constr3n,erea
de sine re'olvarea pe plan intern a con%lictului motivelor )n %avoarea acelora cu valoare
moral. <orala %inali'ea' strate,ia %ormrii omului ca personalitate moral a omului de
caracter.
I*" ," 2i%ertatea 'oral a .ersonalitii
*pus constr3n,erii e>terioare constr3n,erea de sine este condi$ia li(ert$ii morale a
personalit$ii. Constr3n,erii e>terioare 7ristotel )i opunea li(ertatea de voin$ care1#i a%l
principiul )n interiorul omului. 7ctul comis prin constr3n,ere este cel al crui principiu se a%l
)n e>terior %iind de a#a natur )nc3t cel ce e>ecut sau cel ce suport ac$iunea nu contri(uie
cu nimic la aceasta5. 8"tica nicoma+ic9 Virtutea moral este condi$ionat de li(ertate ori
pentru ca ea s se )mplineasc prin ac$iunea li(er se cere condi$ia omului de con#tiin$ de
personalitate.
Relu3nd ideea corelrii li(ert$ii #i moralit$ii Immanuel =ant ini$ia' totodat #i
le,tura condi$ionat dintre li(ertate #i personalitate. 7rat semni%ica$ia constr3n,erii de sine
pe care o operea' voin$a prin aceasta ea do(3ndindu1#i autonomia necesar a actelor
moralit$ii. =ant sus$ine c )n moralitate este necesar s $inem seama c actul porne#te de la
su(iect el )l concepe deli(erea' #i )l reali'ea' inten$ionat. 4-r aceast li(ertate pe care
o )n$ele,e ca li(ertate transcedental 1 ca independen$ de orice este empiric #i deci de natur
)n ,enere nu este posi(il nici o le,e moral nici o imputa$ie con%orm le,ii morale5.
8ntemeierea metafizicii moravurilor9
:n lucrarea Principiile filosofiei dreptului prima parte De,el scrie c 4punctul de
vedere moral este punctul de vedere al voin$ei )ntruc3t ea nu este numai )n sine ci este pentru
sine in%init5 iar )n %inalul capitolului despre moralitate o(serv c la acest nivel li(ertatea
este su(iectiv a(stract. Numai la nivelul eticului unde se )mpline#te 4unitatea (inelui
su(iectiv #i a celui o(iectiv5 ideea li(ert$ii se )mpline#te 4ca %iind (inele viu care )#i are )n
con#tiin$a1de1sine #tiin$a voin$a #i prin ac$iunea acesteia realitatea sa5. Con%orm triadei
+e,eliene dac )n condi$iile dreptului a(stract omul este tratat ca persoan a%lat )n rela$ii de
drepturi #i o(li,a$ii cu celelalte persoane li(ertatea persoanei %iind condi$ionat din e>terior
)n condi$iile moralit$ii li(ertatea este su(iectiv iar omul se distin,e ca su$iect pentru ca )n
condi$iile eticului )n care li(ertatea )ntrune#te condi$ionrile su(iectivit$ii #i ale
o(iectivit$ii reali'rile omului s do(3ndeasc ipostaza personalitii. De,el admite pentru
s%era dreptului li(ertatea e>t )n timp ce li(ertatea moral este interioar2 s%erei dreptului )i
este speci%ic o$ligativitatea pe c3nd aciunii morale )i este proprie datoria.
-r li(ertate nu e>ist moralitate.
IM
6e'a 4li(ert$ii ca necesitate )n$eleas5 serve#te re,imurile totalitare ca instrument de
disciplinare politic 4moral5 de supunere a oamenilor %a$ de cuv3ntul de ordine al
autorit$ii politice )n numele unui re,im pre'entat ca e>presie a 4necesit$ii de'voltrii
sociale5. :n acest %el ve+icularea ideii de necesitate este improprie nespeci%icat #i cu
semni%ica$ii a(u'ive )n via$a moral a societ$ii )n teoria #i practica li(ert$ii morale.
Li(ertatea moral nu accept pervertiri #i nici su(stituiri de%ormate. Nu )nseamn )ns c
via$a moral se poate )mpca cu o li(ertate a(solut a insului cu ar(itrariul sau cu ideea c
%iecare poate %ace ce vrea indi%erent #i independent de cerin$ele morale ale societ$ii.
Li(ertatea moral nu poate %i )n nici un ca' li(ertatea cuiva care s )ncalce li(ertatea altora.
Li(ertatea moral este li(ertatea nelimitat pentru reali'area (inelui #i )n acela#i timp ea este
non1li(ertate interdic$ie pentru sv3r#irea rului. "a este delimitat de cerin$ele moralei dar
este totodat puterea sau capacitatea omului de a se supune le,ii morale. Li(ertatea este
e>presia triei de voin$ a omului dovada %aptului c st )n puterea lui de a %ace (inele #i de a
evita rul de a se conduce pe (a' de re,lementri morale din convin,ere.
:n li(ertatea etic se distin, dou sensuri principale ale li(ert$ii: 19 sens negativ2 !9
sens pozitiv. Primul este ilustrat de te'a autonomiei voin$ei la =ant atunci c3nd li(ertatea de
voin$ se mani%est )n coercitarea mo(ilurilor sensi(ile tocmai pentru ca voina s %ie li(er
8independent de empiric9 pentru a putea urma le,ea datoriei. Li(ertatea ne,ativ )n
moralitate se mani%est prin condi$ionarea stp3nirii de sine cu )n%ptuirea voit a (inelui sau
a respin,erii rului. Li(ertatea po'itiv )n moralitate o )n$ele,em ca mani%estare spontan sau
con#tient de a %ace (inele %r a %i nevoit s )n%run$i o(stacolele interioare sau e>terioare.
Un alt sens al li(ert$ii morale coincide cu independen interioar ceea ce dup
stoici )nseamn independen$ %a$ de (unurile e>terioare 8materiale9 dar #i %a$ de onoruri
ran,uri sociale putere etc. La Immanuel =ant independen$a interioar semni%ic
independen$a ra$iunii practice a voin$ei %a$ de mo(ilurile sensi(ile.
Li(ertatea moral poat %i pus )n rela$ie #i cu li(erul ar(itru. S%. Ioan Damasc+in spune
c necesitatea apar$ine sc+im(rii )ns )n timp ce lucrurile 4ne)nsu%le$ite #i ira$ionale se
sc+im( prin modi%icri corporale5 4cele ra$ionale se modi%ic prin ale,ere solicit3nd
deli(errile ra$iunii practice5. Iar 4cel care deli(erea' deli(erea' pentru c are )n stp3nirea
sa ale,erea celor care tre(uie %cute5. Important este c deli(erarea la nivelul ra$iunii practice
produce lucruri care tre(uie %cute adic lucruri necesare pentru c sunt cerute de practic.
De aceea 4li(erul ar(itru su('ist cu necesitatea ra$iunii5. 8Do,matica9. :n'estrat cu li(er
ar(itru omul va %i stp3nul %aptelor sale.
:n le,tur cu li(erul ar(itru se discut #i ca'ul acestuia de li$ertate de indiferen #i
care se e>plic prin puterea pe care o are omul de a ale,e #i a decide indi%erent de motive sau
de ra$iuni ;usti%icative. Descartes atri(uia dou )n$elesuri li(ert$ii de indi%eren$:
a9 c3nd voin$a de#i dispune de cunoa#terea adevrului sau a (inelui nu este )n stare s
urme'e o cale sau alta neader3nd la e>i,en$ele adevrului sau ale (inelui.
(9 %acultatea po'itiv din om de a decide li(er s urme'e una sau alta din contrariile care apar
)n le,tur cu unul #i acela#i %enomen. 8e>. s a%irme sau s ne,e ceva9.
:n literatura de specialitate e>ist un sens larg al li(ert$ii de indi%eren$ 8puterea voin$ei
de a se determina independent de motive sau de ra$iuni9 #i sens restr<ns 8ca'ul )n care
IO
motivele sunt de valori e,ale #i nu e>ist motive de a opta mai mult pentru o variant sau alta
8de ac$iune9.
7v3nd )n vedere identit$ile 4li(ert$ii teoretice o(iective5 cu 4li(ertatea de
indi%eren$5 Vasile 0ncil aprecia c aceste li(ert$i sunt incompati(ile cu li(ertatea moral
care este o 4li(ertate su(iectiv atitudinal5. 6otu#i conceptul li(ert$ii de indi%eren$ are
semni%ica$ii pentru moralitate deoarece e>ist ca'uri )n care sv3r#irea (inelui dispune de
mai multe variante relativ e,ale ca valoare #i (ene%iciarul %aptei (une ar avea li(ertatea s
alea, el )nsu#i varianta uneori preci'3nd c #i lui )i este indi%erent care din variante s o
primeasc tocmai pentru c le consider pe toate la %el de (une.
4cte ale 'oralitii su%iectului
<oralitatea presupune calitatea omului de su(iect moral #i nu omul reactiv care re%lect
determinrile e>terioare ale comportamentului su #i reac$ionea' la ele numai pentru c este
stimulat incomodat recur,3nd deseori la acte standardi'ate. Deci nu at3t omul reactiv c3t
mai ales omul speci%ic #i ori,inal omul creativ #i productiv mani%est )nsemnele
personalit$ii sale cu valoare moral.
*mul at3t )n calitate de su(iect c3t #i de personalitate pentru a1#i asi,ura li(ertatea
speci%ic moralit$ii recur,e la c3teva acte esen$iale:
19 Deli$erarea este termenul care denume#te actul cu,etului al ra$iunii practice care
c3ntre#te ;udec prin compara$ie dar #i )n temeiul criteriilor adevrului moral ale valorilor
(inelui drept$ii demnit$ii datoriei etc. re%eritoare la variantele posi(ile ale ac$iunii de urmat.
7 deli(era )nseamn a c3ntri pentru #i contra )n vederea unei deci'ii de luat. 0ossuet )n
46ratatul despre li(erul ar(itru5 deli(erarea este cerut de situa$iile contradictorii )n care
ale,em 4deli(erm #i ne consultm cu noi )n#ine dac vom mer,e sau nu la plim(are. :ns nu
vom deli(era niciodat dac vrem s %im %erici$i sau nu ceea ce arat c a#a cum ne sim$im
determina$i prin )ns#i natura noastr s dorim a %i %erici$i sim$im de asemenea c suntem
li(eri s ale,em mi;loacele de a %i5.
Deli(erarea presupune ;udecarea comparativ a variantelor de ac$iune dup criteriile
valorilor (inelui sau ale rului.
!9 )legerea moral act al ra$iunii practice este o ale,ere deli(erat2 )n %ond coincide cu
decizia privind actul sau ac$iunea moral. Condi$ionat de deli(erare ale,erea moral
pre)nt3mpin ale,erea la )nt3mplare ale,erea pripit sau su( in%luen$ele unor stri su(iective
de moment alterat de condi$ii e%emere. 7le,erea poate %i de%ormat ca esen$ #i de presiunea
unor %actori coercitiv 8#anta; )n#eltorie inducere )n eroare tortur9.
&9 0oina moral )n moralitate voin$a sus$ine (una inten$ie concomitent )n deli(erare #i
ale,ere dar #i )n e>ecu$ia li(er a actului moral. "a arat c st )n putin$a omului s %ac
(inele s elimine sau s pre)nt3mpine rul. Voin$a repre'int %or$a psi+ic mani%estat prin
stp3nire de sine temperan$ tenacitate perseveren$ r(dare am3nare. Voin$a este esen$ial
pentru su(iectul moral. -r ea ar %i imposi(ile moralitatea respectul o(li,a$iei #i al datoriei.
JQ
.9 6ntenia moral este con#tienti'area scopului proiectului de )ndeplinit ori )n curs de
)ndeplinire. "a con%er scopului 8idealului9 moral calitatea con#tiin$ei dinamice active care
an,a;ea' ener,iile ac$ionale ale su(iectului. -r inten$ie scopul rm3ne simplu proiect.
Intui$ia este decisiv )n aprecierea moral a su(iectului ac$iunii. Inten$ia declan#ea'
deli(erarea )ns ea proced3nd deli(erarea #i ale,erea poate %i #i victima )nt3mplrii a
spontaneit$ii pripite evit3nd ori a(andon3nd deli(erarea #i ale,erea. Sunt ca'uri )n care
inten$ia risc an,a;rile imoralit$ii ale condamnrii prin acte repro(ative 8morale9 ori #i
punitive 8moralul %iind )n le,tur cu ;uridicul9.
/9 )ctul practic %r inten$ie poate %i o simpl des%#urare a mi#crii o(iective )ns
imperativele sociale nu evit e%ectele lui cu implica$ii morale solicit3nd datoriile rea(ilitrii
#i ale reparrii daunelor. <oralice#te el este )nso$it %ie de solicitarea iertrii a scu'elor din
partea a,entului sv3r#itor al actului %ie de atitudinile conciliante pline de )n$ele,ere
stimulatoare moralice#te din partea celui care a su%erit daune.
:n sv3r#irea unui act tre(uie s lum )n calcul #i discernm3ntul su(iectului:
iresponsa(ilitatea copiilor sau a celor cu a%ec$iuni psi+ice nu pot %i condamnate din punct de
vedere moral. Inten$ia moral #i reali'area actului )n sine presupune normalitatea #i
maturitatea de'voltrii pentru ca su(iectul s dispun de condi$iile pentru a 4vrea ceva care e
%ondat )n el5 8De,el Principii ale filosofiei dreptului9.
:n actele moralit$ii inten$ia poate %i ine,al contradictorie. <ani%est ea poate %i )n
,3nd )n cuv3nt dar poate lipsi )n %apt sau invers 8consecin$ionism9.
*i$ertatea de aciune este esen$ial )n structura moralit$ii. "a con%irm prin %apte
unitatea dintre scop inten$ie deli(erare ale,ere. Prin ac$iune moral li(ertatea )ntre,e#te
valoarea #i realitatea inte,rit$ii morale a personalit$ii. Valoarea moral a li(ert$ii este
pro(at prin act prin %apte. Voin$a are un rol +otr3tor )n trecerile de la actele spirituale la
cele practice ale li(ert$ii. Valoarea li(ert$ii morale ca li(ertate de ac$iune nu e>clude
discontinuit$ile contradic$iile #i con%lictele acestei %orme de li(ertate. "le pot %i #i con%licte
pe niveluri ale li(ert$ii morale2 e>. )ntre )n$ele,erea necesit$ii datoriei #i tenta$iile sensi(ile
)ntre vocea ra$iunii #i pornirile spontane. Rspunderea moral determin re'olvarea
con%lictelor li(ert$ii. Li(ertatea se corelea' cu responsa(ilitatea.
I*" /" -es.onsa%ilitatea 'oral
Li(ertatea permite )mplinirea omului ca su(iect #i ca personalitate moral ceea ce %ace
ca actele morale cu implica$iile lor a>iolo,ice s1i apar$in lui #i s1i %ie lui imputa(ile s1i
poat %i atri(uite ca merit ori ca vin. Ca e>presie a autonomiei morale %aptele sunt
coordonate #i suprave,+eate de con#tiin$a responsa(ilit$ii individuale sau sociale. La r3ndul
ei responsa(ilitatea repre'int msura li(ert$ii condi$ia ei de autenticitate ori de certitudine
moral.
J1
<i+ai -lorea )n lucrarea 4Responsa(ilitatea ac$iunii sociale5 )ncearc o completare a
di%eren$elor terminolo,ice )ntre responsa(ilitate #i rspundere cu di%eren$e semantice. Primul
termen pare a %i destinat numai cu un sens po'itiv. Nu este u#or de admis c ideea
responsa(ilit$ii se asocia' #i cu sensuri ne,ative. 7ceasta deoarece responsa(ilitatea
e>prim mai ales sensul ,eneric al rspunderilor ca trstur a personalit$ii desemn3nd
capacitatea de a rspunde pentru #i %a$ de propria persoan sau %a$ de al$ii )n raport cu
datoriile asumate sau asuma(ile. :n calitatea lui ,eneric termenul de responsa(ilitate
sinteti'ea' toate cuprinderile semantice ale rspunderilor. Dac responsa(ilitatea este
termenul ,eneric rspunderea este termenul care acoper specific orice determinare po'itiv
sau ne,ativ a responsa(ilit$ii2 deose(irile dintre cei doi termeni %iind de la ,eneral la
particular #i individual ori de la a(stract la concret. 6ermenul rspundere este adaptat pentru
%unc$iuni semantice mai adecvate situa$iilor morale. Lim(a;ul moral a consacrat e>presii
precum: #i1a asumat rspunderea dovede#te sim$ de rspundere are sau nu are sim$ de
rspundere. Lim(a;ul moral nu utili'ea' )n mod curent deose(irile de sensuri )ntre cele
dou concepte.
Pentru responsa(ilitatea moral re$inem ca principale sensurile:
a9 asumarea )n cuno#tin$ de cau' a unor sarcini cu identitatea unor valori #i datorii morale
precum #i a )ndeplinirii lor prin ac$iune.
(9 con#tienti'area acestor asumri )n procesul lurii deci'iilor )n temeiul deli(errii cu
evitarea super%icialit$ii a pripelii su( in%luen$a unor stri su(iective ne,ative 8%urie m3nie
prtinire etc.9.
c9 asi,urarea solidarit$ii dintre deci'iile asumate cu actele comportamentului practic sau %ie
#i numai pentru inten$ionarea sv3r#irii lor.
d9 a da socoteal sau a1#i da socoteal de calitatea deci'iilor #i actelor a re'ultatelor #i
implica$iilor socio1morale individuale interpersonale sau comunitare.
e9 asumarea la nivel de con#tiin$ #i la nivelul actului reali'ator al re%acerii daunelor.
Responsa(ilitatea moral se )ntreptrunde #i cu celelalte dimensiuni ale
responsa(ilit$ii: ;uridic politic reli,ioas pro%esional %amilial etc. "a se )ntreptrunde
prin sus$inere reciproc #i cu imputa(ilitatea care )n a%ar de semni%ica$ia ei moral are #i
alte semni%ica$ii. :n s%era moralit$ii ea este mai de,ra( autoimputa(ilitate. :n acest ca'
personalitatea moral a omului trie#te cin$a re,retul mustrrile de con#tiin$
auto)nvinuirea etc. Dar )n ca'ul imputa(ilit$ii con#tiente nu este numai trire )n su%erin$ ci #i
an,a;are pentru re%acerea daunelor a onoarei sau demnit$ii personalit$ii morale.
Condiiile res.onsa%ilitii
-ormarea #i maturi'area omului ca %iin$ responsa(il poate %i %avori'at sau
de%avori'at de anumite condi$ii. Pentru discutarea lor tre(uie s $inem seama de dou etape
ale de'voltrii:
19 Prima cuprinde %ormarea #i maturi'area omului ca %iin$a responsa(il respectiv condi$iile
)n care se des%#oar acest proces.
J!
!9 7 doua se re%er la condiiile care intervin 4n manifestarea capacitii de a rspunde.
La na#tere omul neav3nd )nscris )n codul ,enetic principiul responsa(ilit$ii tre(uie s
str(at un lun, #i complicat proces de %ormare a acestei trsturi morale care presupune
anumite condi$ii:
a9 de'voltarea $io-psiho-social normal %ormarea calit$ilor #i a %unc$iunilor sale
su%lete#ti )n stare de sntate.
(9 Educaia ca %actor de %ormare prin cultur #i e>perien$.
7(aterile de la normalitate #i nea;un,erea la maturitate comport %orme par$iale sau
diminuate ale responsa(ilit$ii 8e>. cel cu idei %i>e este iresponsa(il )n care actele sau delictele
comise sunt marcate de ideile delirante. Copiii )mpart responsa(ilit$ile cu prin$ii sau tutorii
lor. Ca'urile ,rave de anormalitate sunt )n a%ara rspunderii2 de re,ul i'ola$i de societate
interna$i )n ospicii pentru a se asi,ura securitatea vie$ii spirituale a oamenilor.
For'ele res.onsa%ilitii
19 :esponsa$ilitatea o$iectiv repre'int %orma primar a rspunderii. "a se con%und cu
limitarea rspunderii la sanc$iunea aplicat laturii materiale a comportamentului sau
laturii o(iective intrat )n mi#carea comportamentului. Latura su(iectiv a
responsa(ilit$ii ne%iind cunoscut nu se lua )n considera$ie. "a se aplica )n condi$iile a
ceea ce DurH+eim numea solidaritate mecanic su( %orma principiului r'(unrii
4ec+ita(ile5 sau a le,ii talionului: 4,rupul lovit se r'(una asupra )ntre,ului ,rup al
atentatorului sau asupra unui sin,ur ins5. 87. Nusti *pere II9. "l mai releva c 4)n %a'a
primitiv crima nu este privit dec3t ca %enomen material. :n aceast %a' crima nu este
le,at de nici un %el de impuls sau de inten$ie rsrit din con#tiin$a individului5. 7#a se
e>plic de ce copiii #i ne(unii erau sanc$iona$i la %el cu maturii cu cei normal de'volta$i.
0a mai mult o(iect al sanc$iunii puteau deveni #i corpurile ne)nsu%le$ite. ">.1: Ger>es a
pus s %ie (iciuit marea pentru c st3rnit de %urtun nu )n,duia trecerea trupelor sale.
">.!: re,ula $apului isp#itor la vec+ii evrei o dat pe an era ales un $ap care era omor3t
prin inani$ie )n de#ert pentru a isp#i pcatele comunit$ii.
!9 :esponsa$ilitatea su$iectiv pe l3n, considerarea materialit$ii actului ca participant
la responsa(ili'are se surprind #i semni%ica$iile voin$ei ale inten$iei #i deci'iei ale,erii
etc. Prin su(iectivi'are responsa(ilitatea se #i individuali'ea' elimin3ndu1se treptat
responsa(ilitatea colectiv mecanic. Raportat la calitatea de su(iect a omului sau a
,rupului responsa(ilitatea )ncepe s %ie ;udecat #i aplicat dup criterii de dreptate iar
%aptul c ea poate %i asumat #i recunoscut de ctre su(iect responsa(ilitatea este
apreciat #i promovat #i pe (a'a unor criterii de onoare demnitate. -inalitatea acestui
proces va distin,e responsa(ilitatea ca trstur principal a personalit$ii.
Responsa(ilitatea a;un,e la sensul ei moral #i la dep#irea principiului r'(unrii.
No$iunea de responsa(ilitate are un du(lu aspect: primul are caracter o(iectiv2 el se re%er
la responsa(ilitatea pe care o avem %a$ de sanc$iunile or,ani'ate ale le,ilor sau %a$ de
sanc$iunile di%u'e pe care le e>ercit asupra noastr constr3n,erile opiniei pu(lice. 7l doilea
aspect are caracter su(iectiv privind responsa(ilitatea pe care o sim$im %a$ de sanc$iunile
J&
propriei noastre con#tiin$e acelea care se mani%est su( %orma mul$umirilor intime de a nu %i
)ndeplinit ceea ce tre(uia.
&9:esponsa$ilitatea prospectiv %i responsa$ilitatea retroactiv
Responsa(ilitatea prospectiv este e>presia de con#tiin$ care anticipea' conduita
(un su(iectul actului %iind #i su(iectul responsa(ilit$ii. :n ca'ul celei de1a doua su(iectul
,re#elii sau al opo'i$iei nu este #i su(iectul li(er al responsa(ilit$ii el %iind tras la rspundere
de altul 8al$ii9. Se poate distin,e )ns #i ca'ul intermediar c3nd su(iectul ,re#elii care nu a
mani%estat responsa(ilitatea )nainte sau )n timpul ei a;un,e la starea de responsa(ilitate post
%actum su( %orm de cin$ re,ret autocondamnare. Pe %ondul a(soluti'rii responsa(ilit$ii
cu sensul ei ne,ativ #i retroactiv apare #i con%undarea ei cu sanc$iunea. 6eoria lui Paul
-auconnet sus$ine c 4responsa$ilitatea corespunde sanciunii5. 4Cuvintele responsa(il #i ;ust
sanc$iona(il sunt lar, sinonime2 o re,ul a responsa(ilit$ii este aceea care desemnea'
su(iectul pasiv al sanc$iunii5. 8P. -auconnet :esponsa$ilitatea9. :n %apt cele dou no$iuni nu
coincid dec3t cel mult par$ial #i numai )n ca'ul sensului ne,ativ al tra,erii la rspundere.
Sanc$iunea %inali'ea' responsa(ilitatea %iind e%ectul ei %inal inclusiv )n iposta'a de
autosanc$iune.
Distinc$iile )ntre responsa(ilitatea prospectiv #i cea retroactiv servesc pentru
deose(irea responsa(ilit$ii ca responsa(ilitate moral. 7st%el dac sensurile ne,ative ale
responsa(ilit$ii se re,sesc mai ales )n )n$ele,erile ;uridice ale na$iunii 8responsa(ilitatea
civil responsa(ilitatea penal9 responsa(ilitatea moral le include numai ca un ca' posi(il
)ns nu cel mai relevant pentru ea.
Responsa(ilitatea moral este acel %orum al con#tiin$ei care reali'ea' %unc$iuni cum
sunt: a;ut su(iectul s1#i dea seama de sensul semni%ica$ia importan$a #i urmrile sociale #i
morale ale ac$iunilor pe care le sv3r#e#te2 %ace ca su(iectul s1#i asume )n cuno#tin$ de
cau' deci'iile orientrile ac$iunii statusurile #i rolurile sociopro%esionale #i moral1civice
an,a;3ndu1se %a$ de societate #i %a$ de sine s le )ndeplineasc con%orm cerin$elor celui mai
(un lucru de %cut2 asi,ur solidaritatea deci'iilor de con#tiin$ li(er a%irmate cu actele
)mplinite sau )n curs de )mplinire2 d socoteal de calitatea actelor deci'iilor re'ultatelor #i
urmrilor sociale precum #i personale toate acestea %iind raportate la )ndatoririle #i
de'ideratele morale.
*" *alorile 'orale funda'entale
*" 0" +inele
Neneric (inele are un du(lu statut: meta%i'ic #i a>iolo,ic. <eta%i'ic el apare ca
determinant )ntr1o ordine a raporturilor omului cu universul cau'al #i ac$ional2 a>iolo,ic ca
valoare de sinte' )n ordinea valorilor. "timolo,ia termenului este latin: $onum ? (inele
calitatea (un virtutea %olosul (unurile2 ,rece#te ? agaton a,atos.
J.
Criteriile (inelui sunt de apreciere de apro(are sau de respin,ere #i pot %i:
1 nemi;locite 8mo(iluri sensi(ile interese empirice nevoi tre(uin$e9
1 motiva$ii #i aspira$ii culturali'ate %ormate prin educa$ie
1 acordul con#tienti'at cu valorile principiile normele recunoscute
7precierile pe (a'a (inelui pot %i spontane sau deli(erate cu treceri reciproce.
Pro,resul )n (ine este contradictoriu )ntruc3t (inele nu este independent de ru #i nici invers.
0inele se na#te #i prin creativitate dar #i datorit nevoii de dep#ire a su%erin$ei cau'ate de
ru. Un prover( spune c: cine nu cunoa#te rul nu #tie nici ce este (inele5.
Democrit spunea c 4de unde vine tot (inele de acolo pot s ne vin #i relele5. 0inele
)#i are ori,inea )n nevoia de dep#ire a rului: sensurile #i valorile lui se constituie ca ne,a$ie
a rului. 0inele se poate constitui #i ca ne,a$ie a mai pu$in (inelui de ctre mai (ine. 7cesta
este #i sensul a%irma$iei lui De,el: cel mai mare inamic al (inelui este mai (inele. Su,estiv
este #i a%irma$ia lui "minescu: 4)nsu#irile (une sunt prin esen$a lor ne,ative #i ec+ivalea' cu
atro%ierea celor rele5. 88pere GV9
"a su,erea' ideea trans%ormrii a constituirii (inelui ca ne,a$ie a rului precum #i a
(inelui ca atro%iere ca iposta' a rului. :ns ideea trans%ormrii prin devenire a (inelui )n
ru #i a rului )n (ine ;usti%ic relativi'area su(iectivi'ant a (inelui.
Socrate #i Platon condi$ionau %iin$a 8)mplinirea9 (inelui de cunoa#tere a acestuia ceea
ce pe ultimul l1a determinat s compare cunoa#terea (inelui cu lumina soarelui %apt ce
e>plic de ce (inele este )n 4locul inteli,i(il5 al su%letului cu denumirea de 4Ideea (inelui5
situat )n %runtea ierar+iei ideilor #i av3nd %unc$iunea de a %i 4pricina pentru tot ce1i drept #i
%rumos5 ca produc3nd 4adevr #i intelect5. 8:epu$lica9
7ristotel )ntemeia' ideea (inelui pe aceea a scopului urmrit pentru el )nsu#i
preci'3nd c 4acest scop tre(uie s %ie (inele #i anume (inele suprem5. 8". Nic.9 :n raport cu
acest $ine alte valori ale (inelui )ndeose(i (unurile )#i pot pierde valoarea de scop devenind
mi;loace. :n calitate de scop (inele este cau'a celorlalte2 rolul este su(stituit )n rolul de
cau'. 0inele constituie #i o necesitate 4c3nd este peste putin$ ca s e>iste %r )mplinirea
unor anume condi$ii52 necesar #i cu sensul %r 4acel5 )n lipsa cruia nu poate %i. 7ristotel
remarc c 4)ntre no$iunile de (ine #i de ru intr ca intermediar ceea ce nu este nici (un nici
ru5 indi%erentul. Dac )n planul valorilor universale ale (inelui #i rului indi%erentul are
po'i$ia intermediar )n plan particular ori individual el poate deveni #i o(iect de op$iune.
+inele 'oral ca Hcel 'ai %un lucru de fcut
0inele moral presupune: s %aci (inele2 s nu %aci rul2 s repari rul comis din di%erite
cau'e.
Principiul 4celui mai (un lucru5 vine )n )nt3mpinarea nevoii omului de creativitate de
a%irmare ori,inal de a%irmare a valorii supreme care este personalitatea. Principiul 4mai
(inelui5 este #ansa comun ,eneral a oamenilor pe c3nd principiul 4celui mai (un lucru de
%cut5 %inali'ea' )mplinirea omului printr1o valoare suprem a vie$ii o valoare care e>prim
J/
ori,inalitatea talentul )nclina$iile distinc$iile omului )n lume. "ste un principiu de moralitate
care re'erv dreptul omului la pre$uire ca ,eniu talent ca personalitate creatoare. "ste vor(a
de omul pentru care 4scopul %inal al comportamentului )l constituie plenitudinea a(solut a
vie$ii 4care nu se do(3nde#te alt%el dec3t prin crea$ie so(orniceasc din care re'ult
dintotdeauna con$inuturile a(solut valoroase ale e>isten$ei5. 8N. LossHi Condiiile $inelui
a$solut9
Itiu ce este %ineleE dar fac rul
Cum se e>plic %aptul c omul #tie ce este (inele c+iar este convins moralmente c
tre(uie s %ac numai (inele #i totu#i )n mod con#tient %ace rulR "l %ace rul #tiind c prin
el love#te produce su%erin$ produce altuia daune le'3ndu1i drepturile.
Socrate su(linia c rul sv3r#it se datorea' i,noran$ei #i c #tiin$a (inelui #i a rului
are ca urmare %apta (un #i a(stinen$a de la ru.
7ntinomia )ntre con%tiina $inelui %i fapta rea a %ost redat #i de *vidiu )n
4<etamor%o'e5 prin ,ura <edeii: 4Vd ce e (ine #i )ncuviin$e'2 dar urme' ce1i ru5.
4<rturisirea <edeii5 se re%er la omul cruia inteli,en$a #i sim$ul umorului )i arat calea
datoriei #i a adevrului dar pe care sl(iciunea lui #i ispita plcerilor )l t3rsc p3n la urm
spre rele.
La S%. 7postol Pavel antinomia apare )ntre voin #i fapt. 4Cci nu %ac (inele pe care )l
voiesc ci rul pe care nu1l voiesc pe acela )l sv3r#esc5 8Romani J 1O9 4Nu ceea ce voiesc
aceasta sv3r#esc dar ceea ce ursc aceasta %ac5. ">plica$ia S%. 7postol are )n vedere c
le,ea e (un dar omul e trupesc 4v3ndut pcatului5 )nc3t transpunerea )n situa$ia pctosului
)l determin pe 7postolul Pavel s spun: 4nu eu %ac aceasta ci pcatul care locuie#te )n
mine5. Prin voin$ care e )n om nu se vrea rul )ns pcatul se datorea' trupuluiF a voi se
a%l )n mine dar a %ace (inele nuF5 Ktiu c nu locuie#te )n mine adic )n trupul meu ce este
(un. :nc3tFdac %ac ce nu voiesc eu nu eu %ac aceasta ci pcatul care locuie#te )n mine.
Pcatul este )n mdularele mele. :ns pcatul prinde via$ ca ispit indirect st3rnit de
interdic$ia le,ii. :nainte de a %i interdic$ie pcatul nu era. -r le,e pcatul era mort dup ce
a venit porunca pcatul a prins via$. Datorit le,ii ceea ce a %ost (un a devenit ru.
:ns prin interdic$ia normat a ceea ce )nainte de apari$ia le,ii nu era un ru cu un
(ine nu )nseamn c rul nu continu s atra, ca #i cum ar %i un (ine. *mul comite #i rul
tocmai pentru c parado>al rul este #i un (ine. Dac rul ar %i a(solut ru evident omul nu
l1ar sv3r#i. Rul a(solut nu ar lsa nici o #ans pentru op$iunea omului. Un asemenea ru ar
%ace imposi(il #i o li(ertate de ale,ere care s %ac din (ine #i din ru alternativele op$iunii.
Nu deoarece rul a(solut nu ar o%eri variante valorice inclusiv variante ale rului necesar sau
variante ale rului ca (ine. Din punct de vedere moral rul nu poate %i dec3t un (ine e,oist: se
recur,e la el ca mi;loc pentru interesele )n,uste e,oiste. Se recur,e la ru #i din invidie
ranc+iun sau din motive de r'(unare. Se recur,e la ru )n condi$ii )n care insul ru%ctor
#tie ori are posi(ilitatea sp #tie c normele morale inter'ic ca incorecte sau nedrepte %apte ca
JI
cele pe care el le comite sau este ,ata s le comit. Duplicitatea moral este #i ea un %actor
%avori'ant al sv3r#irii rului. Individul #tie ce1i (inele dar recur,e la ru %olosind masca
mi;loacele ce1l ascund simul3nd ,esturile (inelui #i ascun'3ndu1se adevratele inten$ii.
4Rul nu este deci )n c+ip a(solut ru: el este #i duntor dar )n acela#i timp el aduce #i
o satis%ac$ie pentru una sau alta din cerin$ele individului uman5. 8I. Nri,ora# ,inele %i rul9
"l este un ru moral dar poate %i #i un (ine +edonic un (ine ca plcere sau ca satis%acere a
unui interes mesc+in incorect din punct de vedere social. Ca 4(ine5 el nu produce dec3t
e%ecte pe termen scurt #i limitate ca semni%ica$ii. Deseori e%ectele ori consecin$ele contrare
c+iar pentru ru%ctor nu )nt3r'ie s apar. Nu pentru c rul )ntre$ine rul uneori acesta
)ntorc3nd r'(unarea c+iar )mpotriva ru%ctorului. "ste o con%irmare a prover(ului 4ru
%aci ru ,se#ti5.
Rul poate surveni #i din atitudinea %a$ de (ine. *dat ales (inele nu poate s1#i
pstre'e valoarea pe timp nelimitat: (inele poate deveni inactual anacronic trans%orm3ndu1se
)n contrariul su. 4De unde ne vine (inele de acolo ne vine #i rul dar #i mi;locul de a scpa
de el5.
*rientarea omului spre (ine ori spre ru depinde )n cea mai mare msur de omul
)nsu#i de %luctuarea nivelurilor sale de aspira$ii dorin$e tre(uin$e. *mul poate %i cucerit de
unele sau de altele dintre acestea )n %unc$ie de situa$iile #i condi$iile )n care evoluea' el #i
rela$iile sale cu semenii cu institu$iile #i societatea. "ste ,reu ca omul s nu %ie #i o %iin$
contradictorie. C+iar dac este dominat de inten$iile de a %ace numai (inele risc uneori s %ie
cucerit de ilu'iile 4(ine%ctoare5 ale rului.
*"," -ul
1 provine din latinescul reus parte dintr1un proces acu'at )nvinuit vinovat rspun'tor.
No$iunea de ru moral era denumit )n latin cu termenul malum: ru (oal de%ect lips
nenorocire etc. :n lim(a rom3n s1a pstrat primul termen #i se %olosesc totodat
deriva$iile celui de1al doilea: mali$ie mali$io'itate mali$ios sinonime cu rut$i rutcios.
Rul ca rutate este )nsu#irea omului care ur#te poart ranc+iun. Rul din %ire )l ,sim
la individul predispus prin natura sa s urasc. "ste pro(a(il rul care l1a determinat pe
Do((es s considere c oamenii sunt ri de la natur ,enerali'are neacoperit dec3t par$ial de
adevr. Dar a#a cum se spune c oamenii pot %i ri de la natur se poate a%irma #i c ei sunt
(uni de la natur 8Rousseau9 idee de asemenea e>a,erat.
Rul ca rutate de#i este din %ire deci mai pu$in controla(il cade su( inciden$a
;udec$ii morale deoarece omul nu are voie s %ie impulsiv necu,etat animalic pi'muitor
ranc+iunos. Stp3nirea de sine adoptarea atitudinii de calm #i ra$iunea stau )n puterea lui
educa$ia instituindu1le ca datorii de ne)nclcat. Rul din %ire devine nescu'a(il #i deci
responsa(il.
Ca su(iect al r'(unrii rul a %ost #i )nc mai este scu'a(il )n virtutea reminiscen$elor
le,ii talionului. <orala #i ;usti$ia modern )ns nu mai recunosc #i nu mai ;usti%ic rul
r'(unrii. Ca e>presie a impulsivit$ii rul nu poate %i ;usti%icat sau tolerat. De,el su(linia
JJ
c 4s%era )n care acele circumstan$e intr )n considera$ie ca motive de mic#orare a pedepsei
este o alta dec3t a dreptului s%era indul,en$ei5. 8Principiile filosofiei dreptului9 Indul,en$a
este dreptul p,u(itului sau al instan$ei #i nu al su(iectului ru.
Rul moral
1 apar$ine conduitei umane prin care insul mani%est o anumit atitudine %a$ de altul sau
%a$ de sine )n de'acord cu valorile ori e>i,en$ele morale cu interesele sau aspira$iile
le,itime ale semenilor sau ale sale.
7u,ustin spune c 4rul moral este )n %ond sin,urul ru adevrat5 c acest ru este 4in%init
mai ,rav dec3t cel %i'ic5. 8Pro$lema rului la &ericitul )ugustin C. Pavel9 6ot 7u,ustin
relev c dou ar %i relele: 4unul acela pe care )l %ace e pcatul cel pe care )l su%er
pedeapsa5. Rul moral )nseamn dunarea vie$ii proprii sau a altora contrapunerea pe sine
societ$ii le'area intereselor societ$ii. "l este contrariul (inelui moral av3nd ca #i acesta
numeroase determinri: (rutalitatea violen$a lenea para'itismul +o$ia insulta cru'imea
minciuna la#itatea nedreptatea etc. Ca #i (inele moral rul moral presupune participarea
con#tient deli(erarea premeditarea luarea deci'iilor 8care se reali'ea' uneori su(
presiune9. :n acest ultim sens amintim te'a aristotelic dup care omul tre(uie s re'iste
constr3n,erii c3nd este silit s comit un ru ru#inos.
Sv3r#irea unei daune %r participarea con#tiin$ei poate %i numai un ru o$iectiv nu
neaprat unul moral un ru prin accident. Rul moral $ine de autodeterminarea complet a
omului de con#tiin$a lui practic. Dar #i rul prin accident poate deveni ru cu semni%ica$ii
morale )n %unc$ie de atitudinea su(iectului sv3r#itor: de condamnare respin,ere a %aptelor
comise de reparare a daunelor ori dimpotriv de nepsare #i nesim$ire de acceptare a
%aptelor incon#tient sv3r#ite de opo'i$ie ne;usti%icat %a$ de critica celor p,u(i$i.
Rul moral poate a;un,e la cele mai comple>e ela(orri de con#tiin$ #i preparri
practice. "l dispune de condi$iile de,+i'rii de %ormele duplicit$ii ale minciunii etc. :n
sta(ilirea rspunderii pentru ru se iau )n considera$ie at3t %aptele ca atare ,ravitatea #i
consecin$ele lor c3t #i actele de con#tiin$ care l1au condi$ionat. :n aprecierea rului se $ine
seama deopotriv de con$inutul su #i de %ormele sale 8mani%estrile9 de con#tiin$ #i practico1
atitudinale.
-s.underea .entru ru
Dup cum am v'ut din punctul de vedere al reli,iei rspunderea pentru e>isten$a
rului )l responsa(ili'ea' pe Creator sau este )n atri(u$iunea omului ca %ptuitorR :n acest
sens s1au nscut idei despre destin necesitate )nt3mplare noroc 1 atunci cine mai tre(uie s
rspund pentru actele releR Sus$intorii determninismului intr )n de'acord #i con%lict cu
aprtorii li(ert$ii #i valorilor personalit$ii umane.
Ce solu$ii se pot conturaR Sau Dumne'eu cre)nd lumea a construit1o imprim3ndu1i
contradic$ia dintre (ine #i ru atotputernicia sa atr,3nd dup sine #i rspunderea pentru
e>isten$a rului )n lume2 sau dimpotriv divinitatea nu dispune de )ntrea,a putere )n univers
JM
nu dispune sin,ur puterea )n aceast lume e>isten$a rului av3nd cau'e pe care Dumne'eu
nu le poate controla. :n acest ca' rspunderea pentru ru apar$ine su(iectului care l1a %ptuit.
N3nditorii cre#tini au a%irmat ideea rului ca lips a (inelui. Rul este lipsa (inelui
cuvenit 87nselm9 sau el @nu are natur nu are su(stan$Fel nu este altceva dec3t o simpl
priva$iune )ndeprtare de le,e o pierdere a ra$iunii #i drept$iiF Re'ult c el nu poate
su('ista sin,ur )nc3t dac nu este su(stituit printr1un anume amestec cu (inele el se distru,e
prin propriul su e>ces.580ossuet9 Coment3nd Nilson a%irm: @La o ast%el de priva$iune se
reduce rul el este deci o pur ne,a$ie )n s3nul unei su(stan$e #i nu o esen$ #i nici o
realitate. Suportul verita(il #i unic al rului este (inele.5
7u,ustin le,a no$iunea de ru de cea a pcatului. Rul moral depinde de om omul )l
comite lucrurile nu sunt rele dec3t prin %olosirea lor nepotrivit de'ordonat necumptat.
ceea ce )nseamn c rul nu re'id )n lucruri ci )n activitatea celui care %olose#te lucrurile.
Latura su(iectiv a comiterii pcatului const )n a %ace a 'ice sau a dori )mpotriva Le,ii
eterne. De aici se na#te ideea c cel ce ac$ionea' este principiul %aptelor sale posed deci
li(er ar(itru. Conceperea inten$ionarea #i comiterea rului sunt )n puterea lui )n vina #i
rspunderea lui. Prin 6oma d_7Buino ideea rspunderii )n %a$a rului e clar conturat: omul
dispune de li(er ar(itru de ra$iune voin$ put3nd deli(era decide ale,e pune sau )n
practic rul sau (inele.
Raportarea rului la voin$ #i la determinrile acesteia )nseamn cel pu$in ,enetic
raportarea lui la om la activitatea con#tiin$ei. Rul nu se re'um la e%ectele nocive pe care
omul le simte datorit raporturilor sale cu lumea el depinde de om se datorea' acestuia #i
tot omul este cel care su%er din cau'a sa.
*" /" Iu%irea )i iertarea ca valori 'orale
Porunca (i(lic )ndeamn s ne iu(im aproapele. :n secolul al GG1lea e>perien$a
istoric a cunoscut ticlo#irea %r precedent a semenilor. :n acest conte>t ne putem )ntre(a
dac tre(uie s ne iu(im necondi$ionat semenii atunci tre(uie s )i #i iertmR 7dic potrivit
)n$elesului etimolo,ic al termenului iertare tre(uie oare s )i eli$erm de vinov$ia pe care au
do(3ndit1o prin %aptele con#tient sv3r#iteR
Iu(irea #i iertarea aproapelui nu sunt virtu$i naturale ci supranaturale. *amenii oric3t
de reli,io#i #i de credincio#i ar %i nu se pot drui )n mod a(solut persoanei Celuilalt #i nici
nu1l pot ierta la modul a(solut. Iu(irea de aproape #i iertarea sunt stri divine de ,ra$ie care
se reali'ea' spontan #i imediat. :n plan uman aceste virtu$i su%er o suspendare 8epoch"9
oamenii lu3ndu1#i un anume r,a' de cumpnit anali'are a %aptelor de deli(erare: merit
sau nu merit.
Potrivit primei ma>ime morale a lui Descartes oamenii tre(uie )n plan practic s
ac$ione'e imediat pentru c noi nu ac$ionm dec3t )n contact cu ceilal$i. :n plan teoretic )ns
JO
este necesar momentul )ndoielii2 a ,3ndi )nseamn a avea timp a lua o pau' destinat
medita$iei. 7plic3nd aceast ma>im celor dou virtu$i constatm cu stupoare o inversare a
raportului practic1teoretic. Supranaturalul teoretic sau teoreti'at nu are nevoie de )ndoial
de anali' mani%est3nd spontan )ntr1o clip dra,ostea #i iertarea )n timp ce )n acordarea
iu(irii sau iertrii ,enul uman predispus ac$iunii se code#te devine ne)ncre'tor ne+otr3t
#ovielnic nesi,ur: m mai g<ndesc. Ne+otr3rea aceasta este lucrul cel mai ru dintre toate
relele spunea Descartes. Ce %el de dra,oste #i ce %el de iertare mai pot e>ista dac tre(uie timp
pentru a le acordaR
Sau )n ceea ce prive#te iertarea oamenii spun: @te iert dar nu pot uita5. Nenul acesta
de iertare nu are nimic de1a %ace cu iertarea supranatural divin. N. Stein+ardt amintindu1#i
de unul dintre du+ovnicii si preotul Neor,e 6eodorescu din 0ucure#ti relatea' o
)nt3mplare a acestuia: @Vin la mine (r(a$i ori %emei #i ,riesc: de iertat )l iert sau o iert dar
de uitat nu pot uita. Le rspund: 'ici c ier$i dar c nu po$i uita. Prea (ine. Wi1ar plcea )ns
dup ce te voi %i spovedit #i1$i voi %i pus patra%irul pe cap #i voi %i rostit: te iert #i te de'le, s
ve'i c sare Dristos de colo #i1mi stri,: l1oi %i iert3nd S%in$ia 6a dar s #tii c "u unul nu1l
uit. 7udR 5
1Q
Nu este su%icient s ier$i din (u'e #i s pstre'i ranc+iuna )n su%let. Uitarea este un
lucru anevoios mai ,reu dec3t iertarea dar uneori necesar. 6'vetan 6eodorov )n acela#i sens
amintea ca'ul unei %oste de$inute politice care dup eli(erare nu a putut povesti mamei sale
c+inurile inima,ina(ile prin care trecuse tocmai pentru c voia s uite.
11

Virtutea iertrii at3t de %ireasc #i de necesar cunoa#te mai multe aspecte )n %unc$ie
de %aptele ce constituie o(iectul iertrii omene#ti. 8Preci'm acest lucru pentru c e>ist %apte
pe care numai Dumne'eu le poate ierta9.
19 Iertarea celor care au ,re#it )ntr1un %el sau altul %a$ de noi este simpl #i elementar.
*mul cumsecade #i de (un sim$ iart %r a sta mult pe ,3nduri d3nd ,las %ormulei ma,ice:
te iert deoarece vina comis sau o%ensa adus stau su( pecetea scu'ei a )n$ele,erii a
pardona(ilului. Ki nu )n ultimul r3nd printr1o transpunere empatic ;i,nitul o%ensatul de
acum #tie c nici el nu poate %i scutit de ast%el de ,re#eli: herrare humanum est.
7cestui tip de iertare a%lat la )ndem3na oricui i se impune un mic ada,io #i anume: nu
putem ierta dec3t rul %cut nou personal nu #i altora. C3nd altul sau alii cad victime
insultelor nedrept$ilor )n#elciunilor atunci noi nu mai avem nici un drept de a ierta
%pta#ul rului sv3r#it. -iecare poate ierta numai rul %cut lui )nsu#i.
!9 <ai di%icil #i mai ,reu de reali'at este iertarea acelora crora noi le1am ,re#it.
-ormularea st su( semnul parado>ului a so%ismului dac nu c+iar a a(surdului. :n mod
%iresc s1ar putea spune c cel %a$ de care am ,re#it are dreptul de a ne ierta sau nu. Dar %irea
uman este at3t de complicat )nc3t tocmai noi cei care am ,re#it nu1i putem ierta pe cei )n
%a$a crora ne1am artat adevrata %ire ne1am de'vluit micimea su%leteasc rutatea
per%idia invidia (drnia noastr )ntr1un anume moment. Nu1i putem ierta pentru c ne1am
%cut de r3s )n %a$a lor #i ima,inea noastr de 'i cu 'i persona cum ar spune Pun, nu mai
1Q
Nicolae Stein+ardt Druind vei do$<ndi "ditura Dacia Clu;1Napoca 1OOO p. M/
11
6'vetan 6eodorov )$uzurile memoriei "ditura amarcord 6imi#oara 1OOO p. !..
MQ
corespunde cu ceea ce am lsat s r(u%neasc din str%undurile su(con#tientului sau ale
incon#tientului. Nu este nevoie de mult psi+olo,ie pentru a ne da seama c3t de ru#ina$i #i
)nciuda$i suntem vis-=-vis de persoana )n %a$a creia ne1am dat )n spectacol. Compromiterea
ei )n %a$a noastr este mai u#or de iertat dec3t compromiterea noastr )n %a$a respectivei
persoane.
Iertarea celor crora le1am ,re#it necesit cura; #i %ermitate.
&9 Str3ns le,at de aspectul relatat mai sus intervine cel al iertrii de sine. Purt3nd )n noi
con#tiin$a vinei avem de ales )ntre dou ci: ori ne ur3m de moarte pe noi )n#ine c+inuindu1
ne viciindu1ne cu,etul cu enormitatea vinei de neiertat care se va pre%ace )n i'vor de
)nveninare lent a con#tiin$ei ori ne cim amarnic cer3nd de data aceasta cu cur$enie
su%leteasc iertare. S te )mpaci cu tine )nsu#i cu lumea #i cu Dumne'eu este cea mai mare
dep#ire de sine. :nc tri(utar le,ii talionului #i a compensa$iei omul are nevoie de un e%ort
considera(il pentru a )ntrevedea posi(ilitatea iertrii sale. N3ndindu1se la dreapta ;udecat a
lui Dumne'eu #tie c nu va ie#i i'(vit. S%3ntul Isaac Sirul spunea: @Nu +uli$i spun3nd c
Dumne'eu e dreptE5. Pe (un dreptate deoarece dac Dumne'eu ar ;udeca numai dup
dreptate am %i pierdu$i cu to$ii 8@S nu intri la ;udecat cu ro(ul 6u c nimeni din cei vii nu1i
drept )naintea 6a5 Psalm 1.! !9. Dar Dumne'eu nu este numai drept ci #i ierttor. Pentru a
se ierta pe sine omul nu tre(uie s uite c nu mai suntem supu#i ne)nduplecatei Le,i ci c ne
a%lm su( le,ea Iu(irii #i a iertrii divine.
.9 :n opinia lui Vladimir PanHelevitc+
1!
iertarea pur ca stare de ,ra$ie este
necondi$ionat. Iertarea nu iart pentru c ea nu are nevoie de motive precum scu'a. Scu'a
scu' doar ceea ce se poate scu'a datorit )n$ele,erii circumstan$elor atenuante u'urii
temporale sau a ,ra(ei de a lic+ida c3t mai cur3nd liti,iul. Ceea ce nu se poate scu'a este
lsat )n seama ri,orii le,ilor. :n acest se,ment al nescu'a(ilului intervine iertarea deoarece
ceea ce nu poate %i scu'at poate %i totu#i iertat cu toate c nu e scu'a(il. Scu'a a ceea ce
poate %i scu'at nu are nimic ,ratuit nimic ,ra$ios nimic divin dup cum nu este nimic
luda(il )n a iu$i ceea ce merit s fie iu$it. Scandalul #i ne(unia iertrii se ive#te odat cu
identi%icarea o(iectului ei: cel ce nu merit. De aceea iertarea nu iart pentru c sau depinde
de. * iertare condi$ionat numai iertare nu este.
Pro(lematica iertrii este a(ordat #i de PacBues Derrida )n convor(irile sale cu
"lisa(et+ Roudinesco.
1&
:nt3lnim #i )n aceste dialo,uri pre'entarea du(lului aspect al iertrii:
condi$ionat #i necondi$ionat. De %apt sunt dou lo,ici opuse care1#i disput mo#tenirea
conceptului de iertare. Una care prevalea' impune o condi$ie: pentru a %i iertat vinovatul
tre$uie s cear iertare. 7 cere iertare )nseamn a1$i recunoa#te vina #i a te ci pentru
su%erin$ele pricinuite altuia 8altora9. Urm3nd aceast cale vinovatul su%er o trans%ormare de
sine devenind )ntr1o oarecare msur altul: @:n acest ca' iertarea se %ace 4n schim$ul cin$ei
#i al trans%ormrii. " o iertare condi$ionat.5
1.
Cea de1a doua lo,ic mult mai pu$in pre'ent )n societate este aceea @a iertrii de
,ra$ie #i necondi$ionate: @)n acest ca' iert oricare ar fi atitudinea celui vinovat c+iar dac el
1!
Vladimir PanHelevitc+ 6ertarea "d. Polirom 1OOM
1&
PacBues Derrida "lisa(et+ Roudinesco ntre$ri despre ziua de m<ine "d. 6rei !QQ&
1.
i$id++2 p. !1I
M1
nu1mi cere iertare #i c+iar dac nu se cie#te. :l iert tocmai 4n calitatea lui de vinovat de
pre'ent de actual vinovat )l iert e>act )n msura )n care e vinovat89 #i c+iar dac rm3ne
vinovat89.
1/
Pe urmele lui PanHelevitc+ PacBues Derrida tra,e acelea#i conclu'ii: este u#or de iertat
ceea ce poate %i iertat sau scu'at. Dac1l iert pe cel care se cie#te atunci iert de %apt o alt
persoan #i nu cea care a sv3r#it crima. 7devratul )n$eles al iertrii este de a ierta ceea ce
este de neiertat pe criminal cu %apta lui cu tot. Iertarea pur este o lips de msur un h!$ris
am 'ice @speci%ic5 divinit$ii #i doar )ntr1o mic parte oamenilor de e>cep$ie. :n acest sens
stau mrturie cuvintele pline de )n$elepciune ale mona+ului de la Ro+ia: @Cred a#a: c dac
din )nc+isoare pleci #i de pe urma su%erin$ei te ale,i cu dorin$e de r'(unare #i cu sentimente
de acreal )nc+isoarea #i su%erin$ele au %ost de +aram. Iar dac re'ultatul e un comple> de
lini#te #i de )n$ele,ere #i de sc3r( %a$ de orice silnicie #i #mec+erie )nseamn c su%erin$ele
#i )nc+isoarea au %ost spre %olos #i $in de cile neptrunse pe care1i place Domnului a um(la.
Puterea de a iu(i la ie#irea din )nc+isoare tre(uie s %i crescut )n propor$ii de necre'ut.5
1I
Nicolae Stein+ardt vor(e#te de pe po'i$ia victimei a vinovatului fr vin po'i$ie care
este cu at3t mai luda(il cu c3t el are tria s ierte necondi$ionat pe vinova$ii )n#i#i. "ste o
atitudine personal i'vor3t dintr1o credin$ pro%und.
-enomenul iertrii a#a cum l1am a(ordat p3n acum %ace mai mult parte din s%era
moralei #i a reli,iei de aceea nu apar$ine nicidecum ordinii ;uridice sau politice. Puterea
politic instalat deservit de propriul sistem ;udiciar are doar posi(ilitatea amnistierii sau a
,ra$ierii dar nicidecum pe cea a iertrii. :n cadrul unui proces cineva poate %i condamnat
in%le>i(il )n timp ce )n a%ara procesului el poate %i iertat. Iertarea ca interrela$ie uman
presupune interac$iunea a dou sin,ularit$i: vinovatul #i victima. :n momentul )n care
intervine un ter$ de ,enul institu$iilor ;uridice #i politice ale statului nu mai avem de1a %ace cu
iertarea pur deoarece acestea vor(esc despre amintire ,ra$iere reconciliere repara$ie etc.
dar )n nici un ca' despre iertare )n sens strict. Para,ra%ele #i articolele le,ilor )nscrise )n
Constitu$ii #i Coduri penale sunt impersonale se re%er la anonimii conta(ili'a$i dup criterii
de (un purtare )n deten$ie dup modul )n care #i1au )nsu#it anumite norme pentru a putea %i
reinte,ra$i )n societate #i de ce nu dup avanta;ele politice pe care le poate o($ine un #e% de
stat de pe urma amnistierii sau ,ra$ierii. Les'eH =olaHoSsHi vor(e#te )n acest sens despre o
iertare de tip $irocratic motivat politic: @le,ea +otr#te re,ulile dup care celor condamna$i
li se poate ierta o parte din pedeaps iar cei care decid %ac lucrul acesta )n %unc$ie de re,ulile
respective %r nevoia unei implicri personale+ 8s.n9
1J
Dreptul de a graia reminiscen$ a
tradi$iei teolo,ice acordat suveranului sau conductorului unui stat este un drept e>cep$ional
ce transcende #i neutrali'ea' dreptul @dreptul de dincolo de drept5 dup cum spune
PacBues Derrida.
La %el stau lucrurile #i )n ce prive#te amnistia1amne'ia sau reconcilierea na$ional: sunt
impersonale condi$ionate #i interesate. Pe toate scenele politice ale lumii au'im adesea
cuv3ntul @iertare5. Dar utili'area termenului de iertare este a(u'iv deoarece aceste
@mrturii ale cin$ei5 au la (a' ne,ocieri tran'ac$ii calculate mai mult sau mai pu$in
1/
i$idem+
1I
Nicolae Stein+ardt >urnalul fericirii "ditura Dacia Clu;1Napoca 1OO1 p. !/I
1J
Les'eH =olaHoSsHi Conferine mici pe teme mari "ditura Paideia !QQ& p. !QI
M!
mrturisite. :n numele reconcilierii e>presie la care au apelat numero#i #e%i de state )n
momentul )n care au cre'ut c tre(uie s1#i asume responsa(ilitatea de a #ter,e datoriile #i
crimele din trecut tre(uie purces la @iertare5 #i ast%el la re%acerea unit$ii na$ionale. <ai
precis s uitm ce1a %ost s iertm victimele #i mai ales pe cli 8#i ei sunt de1ai no#tri9
pentru c aceasta a %ost con;unctura istorico1politic #i de aici )ncolo s ne vedem lini#ti$i de
trea(. "ste o dorin$ %ireasc de pace #i sta(ilitate de )ncetare a tensiunilor de orice natur
8sociale politice economice interne sau interna$ionale9 care slu;e#te pro,resului umanit$ii
dar nu este permis s uii pentru a mer,e mai departe. 8Putem totu#i s ne )ntre(m oare de
ce societ$ile pe scara timpului accept reconcilierea na$ionalR Ce se ascunde )n spatele
acestei reconcilieriR Nu cumva este acest %apt o dovad c unanim acceptata #ter,ere a
datoriilor este o recunoa#tere tacit sau incon#tient a culpa(ilit$ii ,enerale a
responsa(ilit$ii^la#it$ii pentru survenirea momentelor de cri'R9
*($inerea reconcilierii na$ionale pe seama misti%icrilor 8utile uneori din pcateE9 nu
se )nscrie )n le,ile moralei. Institu$iile nu au con#tiin$ moral iar repre'entan$ii lor sunt
aceia care vor(ind )n numele lor le con%er indirect o recunoa#tere a strii de vinov$ie
istoric. 7utori precum PacBues Derrida #i Paul Ricoeur evoc scu'ele pu(lice ale unor
oameni politici din -ran$a 8de Naulle Pompidou <itterand9 7merica 7ustralia Paponia
precum #i ale Comisiei pentru 7devr #i Reconciliere din 7%rica de Sud.
Dar nu numai oamenii politici au %cut mea culpa ci #i 0iserica Catolic. Papa #i
episcopii si din diverse $ri au cerut iertare pentru crimele sv3r#ite )n timpul cruciadelor #i a
terorii Inc+i'i$iei #i pentru toate @rtcirile5 din toate epocile istorice. 8De e>emplu cu oca'ia
unei cltorii recente )n S.U.7 Suveranul ponti% s1a pronun$at )mpotriva cru'imii pedepsei
capitale dar %r a an,a;a solemn 0iserica #i Vaticanul )n lupta a(oli$ionist9. Suveranul
ponti% a cerut iertare lui Dumne'eu la %el cum #i episcopii polone'i s1au adresat celor ,ermani
cu mesa;ul: iertm #i ru,m s %im ierta$i. Reac$ia conductorilor din Polonia Popular a %ost
%uri(und: @ei doreau s %oloseasc acest mesa; demasc3ndu1l ca pe un act politic cu
urmtoarea conota$ie: \a#adar episcopii polone'i au mrturisit nu numai c crimele
+itleri#tilor comise asupra poporului nostru sunt %r importan$ ca s ve'iE dar #i c noi
polone'ii tre(uie s1i ru,m s ierte nu se #tie ce crime ale noastreE].5
1M
Pe (un dreptate
conductorii nu1#i puteau )nc+ipui c 0iserica ar putea avea #i alte motive dec3t cele politice
imediate: ini$ierea procesului de )nsnto#ire a climatului de pace dintre Polonia #i Nermania
sta(ilirea rela$iilor de (un vecintate dup atrocit$ile sv3r#ite )n timpul r'(oiului #i ale
ocupa$iei. :ns 0iserica prin )ns#i natura ei 8%undamentul ei cre#tin9 nu putea s redacte'e
doar un act politici ci a transmis mesa;ul cristice: s ni se ierte nou gre%elile noastre precum
iertm %i noi gre%iilor no%tri.
Dar aceste scu'e pu(lice cui se adresauR Victimelor urma#ilor lor popoarelor asuprite
%oste colonii #i actuale na$iunilor care au avut de su%erit #i care au avut cota lor de martiriR
Pornind de la ideea c iertarea este o relaie personal )ntre victim #i vinovat dat %iind
%aptul c victimele au murit re'ult c ele nu mai pot acorda iertarea. Dar acum se impune
)ntre(area: urma#ii lor au dreptul de a iertaR "ste semni%icativ ca'ul unei %emei de culoare din
7%rica de Sud pre'entat de PacBues Derrida care s1a pre'entat )n %a$a Comisiei de 7devr #i
1M
6$idem p. !QM1!QO
M&
de Reconciliere #i al crei so$ %usese ucis de ni#te poli$i#ti tor$ionari. 7ceast %emeie este
con#tient c o comisie sau un ,uvern sau oricare alt institu$ie pu(lic nu pot ierta neav3nd
nici dreptul #i nici puterea s o %ac. Numai ea ar %i putut s1o %ac ea victima
supravie$uitoare dar nu era pregtit s-o fac. Doar so$ul ei victima a(solut ar %i putut
s se ,3ndeasc la iertare )ns ea nu se putea su(stitui )n mod a(u'iv celui disprut. "ste o
sarcin uria# #i dureroas )n acela#i timp pentru supravie$uitori: au ei dreptul s ierte )n
numele celor uci#iR Sau ce se )nt3mpl )n ca'ul )n care nu e>ist urma#iR Cu si,uran$ nu
putem ierta 4n numele altcuiva nu avem dreptul de a ierta crimele care au %ost sv3r#ite
asupra unor oameni care nu mai sunt. 7 accepta iertarea )n numele tuturor victimelor
)nseamn a le victimi'a )nc o dat #i la nivel a(solut. :nseamn a le rpi li(ertatea ale,erii
c+iar dac victimele nu mai sunt pre'ente. Noi #tim c ele ar %i %ost sin,urele )n msur s se
adrese'e clilor lor #i aveau cu prisosin$ acest drept: te iert sau nu te iert. Noi nu putem
ierta dec3t )n nume propriu #i numai ceea ce ni s1a )nt3mplat nou 8iertarea nu poate %i
colectiv ci numai individual9.
Iertarea )n numele altcuiva seamn oarecum cu acel travaliu de doliu reu%it despre
care vor(eau at3t PacBues Derrida c3t #i Paul Ricoeur. Prin doliu reu#it )l )ncorpore' pe cel
mort m )mpac cu moartea sa #i ca urmare @ne, moartea #i alteritatea celuilalt1mort. Sunt
deci in%idel.5
1O
Iar dac ne, moartea celuilalt atunci nici iertare nu poate e>ista deoarece
iertarea presupune un o(iect al su. Ine>isten$a unei vini conduce la desuetudinea sau
ine>isten$a iertrii.
6ravaliul doliului autentic este cel nereu#it #i const )n a nu uita niciodat ceea ce
datorm unei mo#teniri sau celor mor$i. -idelitatea %a$ de trecut #i %a$ de victimele
nevinovate ale acestuia ne impune o(li,a$ia #i imposi(ilitatea doliului. 7 reu#i )n travaliul
doliului )nseamn a ierta. 7m reu#i )n aceast sarcin dureroas )nseamn datorie #i
responsa(ilitate moral. 80ine)n$eles nu tre(uie s ne lsm lua$i )n stp3nire de cultul
mor$ilor poseda$i c+iar pentru c ast%el nu vom avea de1a %ace dec3t cu o lamenta$ie perpetu
care ne1ar %ace ru nou )n#ine #i nici un (ine celor dispru$i9.
Nereu#ita doliului este mai e%icient deoarece nu putem lsa s nu mai fie ceea ce a
fost. Sau dup cum spunea PanHelevitc+: @:ntre a-nu-fi #i a-nu-mai-fi e>ist )ntrea,a distan$
in%init a lui a-fi-fost2 #i nimic )n lume nu poate de acum )nainte s nimiceasc o asemenea
distan$. Cel ce a %ost nu mai poate de acum )nainte s nu %i %ost: de acum )nainte acest %apt
misterios #i pro%und o(scur de a %i trit constituie provi'iile sale pentru eternitate.5
!Q
7dopt3nd o atitudine )mpciuitoare reconciliant am putea spune resemna$i sau
interesa$i @a#a a %ost s %ie5 sau @a#a a %ost scris5 accept3nd %aptele ca pe cel mult o
%atalitate. Dar %iecare %iin$ @are un cod care poate %i sau nu citit a#a cum poate %i sau nu
reali'at.5
!1
Ls3nd pe seama memoriei %rivole e>isten$a victimelor uitm esen$a lor de %iin$e
umane. Din diverse motive ne comportm ca #i cum ele nu ar %i e>istat. Ki totu#i ele au
e>istatE :n marele re,istru invi'i(il al lumii apar at3t %iin$ele ne)mplinite care @nu sunt )nc5
c3t #i %iin$ele sv3r#ite care @nu mai sunt5. Sv3r#irea lor e>prim esen$a uman care re%lect
1O
PacBues Derrida "lisa(et+ Roudinesco op+cit+2 p. !1.
!Q
Vladimir PanHelevitc+ 6nversa$ilul %i nostalgia "ditura Univers "nciclopedic 0ucure#ti 1OOM p. !.M
!1
Constantin Noica Sentimentul rom<nesc al fiinei "ditura Dumanitas 1OOI p. /Q
M.
posi(ilitatea e>isten$ei dup @pre'entul5 lor. Sv3r#irea victimelor repre'int o desc+idere
spre trecut #i o posi(ilitate pentru viitor.
Dre.tatea )i ec1itatea
7ceste valori morale au %ost cercetate de %iloso%ii clasici ai antic+it$ii ,rece#ti at3t
separat c3t #i )n rela$iile lor reciproce precum #i )n corela$ie cu 0inele #i Rul ca virtui
per%ecte #i ca principii+ Lim(a;ul etic )ns nu a preluat termenii ,rece#ti cu care au %ost
desemnate aceste valori virtu$i 8ve'i cap.V9 #i principii %iloso%ico1morale ci
corespondentele lor latine. 6ermenul dreptate provine din latinescul directus2 )n linie
dreapt adic )n acord cu normele morale #i atunci avem dreptate moral sau cu normele
;uridice #i atunci vi'm dreptatea le,al.6ermenul echitate are la (a' ae'uitas2 e,alitate
ec+ili(ru caracteristic omului ec+ita(il.
Platon a artat c ideea de dreptate s1a conturat atunci c3nd oamenii au trecut prin
conven$ie de la o(iceiul c a %ace nedrept$i este un (ine iar a )ndura nedrept$ile este un ru
la a#e'area drept$ii )ntre dou e>treme:cea (un care permite s %aci nedrept$i %r s %ii
pedepsit #i cea rea c3nd e#ti nedrept$it %r putin$ de r'(unare.7%l3ndu1se )ntre
aceste e>treme dreptatea 4este cinstit nu ca un (ine ci din pricina sl(iciunii de a %ptui
nedrept$i.-iindc cel )n stare s le %ptuiasc (r(atul adevrat n1ar conveni cu nimeni
nici c nu le va %ace nici c nu le va )ndura.Cci altminteri ar )nsemna c #i1a pierdut min$ile.
Z8ll&/Oa9.Ulterior Platon de'volt e>plica$iile drept$ii )n cadrul cercetrii privind statul ideal.
7ristotel a %cut un pas mai departe spun3nd c dreptatea este msura ;ust )ntre cele dou
e>treme ale nedrept$ii pe care el le mai denume#te cu e1presn?e@egalitatea 4ntre inegali #i
inegalitatea dintre egali+ 7ristotel a mai artat c dac din punct de vedere ;uridic ceea ce este
le,al este #i drept )ntruc3t le,ile depind de constitu$ii care sunt di%erite #i dreptatea ;uridic
este relativ."l a su(liniat c Zdreptatea este sin,ura dintre virtu$i ce pare a %i un (ine pentru
altulZ81I11&Qa /9 adic trimite la altruism #i nu la e,oism.De asemenea el a mai de%init:
dreptatea social sau distri$utiv2 adic ceea ce i se cuvine cuiva su( %orm de (ene%icii #i
poveri altele dec3t pedepse?eAdreptatea corectiv2 adic ceea ce i se cuvine unei persoane ca
pedeaps.
Dreptatea ca principiu se mani%est )n ,3ndirea moral o(i#nuit prin enun$uri ca
acestea:%iecruia dup merite2%iecruia ceea ce i se cuvine.
Intr1unul din primele sisteme de moral din ,3ndirea occidental Socrate a %ormulat
principiul drept$ii critic3nd a(u'uri ale nedrept$ii de ,enul dreptatea celui puternic2
dreptatea (o,atului2dreptatea %aptului )mplinit #i mai ales vec+ea le,e a talionului 8de la
?at+talis2de acela#i %el9 potrivit creia oamenii au datoria ca %a$ de un ru su%erit s rspund cu
un ru e,al ori de acela#i tip.-ormularea cea mai cunoscut este:oc+i pentru oc+i #i dinte
pentru dinte care mai este invocat #i practicat de unii oameni #i ast'i ilustr3nd ast%el
conservatorismul ,3ndirii morale #i men$in3nd o norm caracteristic vec+ii societ$i
,entilice.Intr1adevr atunci oamenii nu aveau )n$ele,erea individuali'rii rspunderii #i a
pedepsei ci numai pe aceea a rspunderii o(iective iar sanc$iunea care se ddea era
precumpnitor %i'ic corporal.7#a cum remarcau persona;ele platoniciene din :epu$lica2
M/
tendin$a ,eneral era de a %i nedrept nu drept.Pe msur ce societatea a evoluat spre o
or,ani'are mai comple> (a'at pe le,i scrise privind ordinea din cetate principiul talionului a
%ost )nlocuit treptat cu principiul rspltirii rului cu (ine.
"volu$ia etic a drept$ii amintit mai sus poate %i urmrit #i )n ,i$lie2 respectiv )n
cele trei reli,ii )n,emnate cumva: iudaismul cre#tinismul #i islamismul.6oate apr
principiul nou: s nu rspun'i la nedreptatea su%erit cu o nou nedreptate respectiv s nu
rspun'i cu ru la ru. Cu alte cuvinte #i aici dreptatea devine o valoare cardinal
preeminent.
Noul principiu al drept$ii nu invit s se tolere'e nedreptatea ci cere ca ea s %ie ;udecat
#i sanc$ionat )n a#a %el )nc3t s conduc at3t la repara$ii spirituale #i materiale c3t #i la
per%ec$ionarea con#tiin$ei oamenilor pentru a avansa pe drumul unei vie$i spirituale tot mai
depline.
Echitatea este o valoare corelativ a drept$ii #i anume ea este o %orm mai concret a
drept$ii morale mani%est la nivelul caracterelor umane #i nu la ac$iunile de )ntrire a
le,alit$ii ;uridice.De%init a#a ec+itatea este mai cur3nd in%ormal dec3t %ormal (a'at pe
enun$ul1le,e. Lo,ica #i %iloso%ia ;uridic contemporan de %actur in%ormal insist ca
)n$ele,erea #i interpretarea le,ilor ;uridice s se %ac at3t )n litera c3t #i )n spiritul lor 8care este
#i de natur moral9. *r n'uin$a de a ;udeca ec+ita(il este una din %ormele principale de a %i )n
spiritul le,ii. Datorit acestei corela$ii a drept$ii cu ec+itatea se impun dou concepte
de responsa$ilitate@ ;uridic #i moral. Se pare )ns c tocmai ec+itatea creea' cele mai multe
di%icult$i )n e>plicarea drept$ii )n cele dou %orme principale ale ei: dreptatea social sau
distri$utiv #i dreptatea corectiv+)%a se e>plic at3t pluralismul concep$iilor despre dreptate1
ec+itate c3t #i discu$iile privind dreptatea. 7st%el )n 81J9 erau sinteti'ate patru mari
concep$ii despre dreptate:conventionalistteleolo,icavanta;ul reciproc #i dreptatea ca
neprtinireiar )n 81M9 se pre'intau domeniile (ustiiei
`a/tnJbtt%tve:economiadreptulparalo,ismele identitaresntatea #i na$iunile.
Concep$ia convenionalist am ,sit1o la Platon iar mai recent o re%ormulea' ceva
mai complicat <.Val'er. 7cesta sus$ine c %iecare (ine social 8de e>emplu asisten$a
medicalprosperitateavenitul #i drepturile politice9 se distri(uie oamenilor unei societ$i )n
%unc$ie de conven$iile le,ile sau modurile de a vedea lucrurile de ctre oamenii %iecrei
$ri.Dar atunci se pune )ntre(area %ireasc: de ce lucrurile sunt a#a cum suntRIar pentru a
rspunde se apelea' la noi ar,umente care trimit la noi concep$ii.
Concep$ia teleologic invoc autoritatea e>terioar de o(icei autoritatea divin.
Stoicii au considerat c le,ea devrat este dreptul natural dat de ra$iunea dreapt )n per%ect
acord cu natura.*r este posi(il s nu credem c ra$iunea poate %ace acest lucru #i atunci
vom invoca (unstarea uman %ericirea utilitatea.7lt%el spus vom deveni utilitari#ti.
C3nd am accepta c sunt #i a(ateri destul de ar(itrare de la re,ulile utilitariste care
produc nedrept$ile atunci vom deveni antiutilitari#ti.Dac nu am )ncepe s vor(im despre
dreptate ca avanta( reciproc: adic %iecare persoan are o prere despre (inele su iar
dreptatea )nseamn tocmai urmrirea acelui (ine care )l avanta; ea'.Platon a surprins #i
aceast variant e>plicativ a drept$ii pe care au mai )mprt#it1o PP.Rousseau Do((es #i
al$ii.Intruc3t atunci c3nd cineva are un avanta; tinde s )ncalce re,ulile drept$ii s1a trecut
MI
la o alt concep$ie: dreptatea ca neprtinire adic sus$inerea c ar e>ista un cadru
neprtinitor al drept$ii pentru to$i oamenii.Recapitul3nd vom spune c %iecare persoan )#i
poate promova propria idee despre via$a (un %ie prin conven$ii %ie printr1o teorie ,lo(al a
(inelui %ie prin avanta; reciproc %ie prin neprtinire.Cele mai multe de'acorduri )ntre adep$ii
drept$ii ca neprtinire apar )ns )n le,tur cu temeiul e,alit$ii dintre oameni.
In %iloso%ia moral contemporan de lim( en,le' s1au eviden$iat doi %iloso%i
parti'ani ai drept$ii ca neprtinire Po+n RaSlscare a pu(licat )n 1OJ1 ) .heor! of >ustice2
Zpro(a(il cea mai in%luent lucrare de %iloso%ic politic scris )n acest secol 8GGn.ns.S.69Z
81Jp.&/19 #i Ro(ert No'icH autorul unei alte scrieri des1citate: )narchie2State and Btopia2CeD
corH:0asic 0ooHs1OJ..Redm )n continuare dup 81J9.
De#i cei doi %iloso%i pornesc de la ideea c dreptatea re,lea' interac$iunile unor
persoane li(ere #i e,ale pe parcurs ei au a;uns la po'i$ii destul de di%erite privind e>i,en$ele
drept$ii.Consider)nd c indivi'ii au drepturi #i c e>ist lucruri pe care nici o persoan sau un
,rup nu le pot %ace )mpotriva lor No'icH a %ormulat teoria dreptii ca 4ndreptire+ Potrivit
acestei teorii e>ist ni#te drepturi a(solute care dac sunt )nclcate apar nedrept$ile.7st%el de
drepturi ar %i (unoar do(3ndirea posesiunilor prin trans%er drept sau prin metode care nu
de'avanta;ea' pe nimeni.Interesant este %aptul c autorul citat nu e>clude posi(ilitatea ca
nedreptatea s re'ulte din tran'ac$ii individuale drepte ceea ce necesit e>plica$ii suplimentare
omise de autor.
P.RaSls pleac de la urmtoarele principii : a9 -iecare persoan are un drept e,al la o
sc+em adecvat de li(ert$i de (a' e,ale2 (9 Ine,alit$ile sociale #i economice tre(uie s
satis%ac dou condi$ii:E.tre(uie atri(uite unor %unc$ii #i po'i$ii accesi(ile tuturor )n condi$ii
de e,alitate neprtinitoare2 !.tre(uie s1i %avori'e'e pe cei mai putin avanta;a$i mem(ri ai
societ$ii. "l sus$ine mai departe invoc3nd contractul social c di%eren$ele dintre oameni de
natur ,enetic sau social sunt Zindi%erente din punct de vedere moralZ.7dic atunci c3nd
decidem pe principii de dreptate nu avem motive de a ne a(ate de la e,alitate %iindc nici o
persoan nu merit acele aptitudini capacit$i sau al$i %actori care o %ac di%erit de alt persoan.
Distri(u$ia drept$ii tre(uie s urmreasc (ene%iciul ma>im al celor cu situa$ia cea mai proast.
Dou di%icult$i se de,a; din teoria lui RaSls: Le,alitatea persoanelor2 !.;usti%icarea
comportrii drepte a a,en$ilor.Prin re'olvarea lor s1au nscut %orme )m(unt$ite ale drept$ii ca
neprtinire ela(orate de R.DSorHin 6.<.Scanlon 0.0arrL.La r3ndu1i P.RaSls a modi%icat
teoria ini$ial #i a#a a aprut o teorie mai limitat a drept$ii pe care autorul o sus$ine cu
e>emplele o%erite de statele democratice din Vest. )ntruc3t sin,urul consens al autorilor era c
)n raport cu alte valori morale dreptatea primea' s1a )ncercat su(minarea acestui consens prin
)nlocuirea drept$ii cu %raternitatea 8a,reat de <ar> )n secolul GIG iar )n secolul GG de
mi#crile %eministe #i comunitarienii an,lo1americani9.Discu$iile continu iar e>perimentele
sociale de )ntronare a drept$ii #i ec+it$ii continu #i ele dup e#ecul comunismului )n $rile
"uropei Centrale #i de Sud1"st printre care #i Rom3nia.Pentru alte amnunte despre teoriile
drept$ii trimitem #i la lucrarea lui 7.<iroiu 81O9.
)n )nc+eiere revenim la dreptatea internaional -E7 amintit )n %inalul pre'entrii
0inelui1Rului.7cest concept etico1practic se impune tot mai insistent ast'i #i ca urmare a
te+nolo,ilor #i institu$iior moderne care %ac posi(il %olosirea surplusului de (unuri dintr1o
MJ
re,iune pentru reducerea de%icitului de (unuri din alt re,iune a lumii.Pentru ca posi(ilitatea s
se trans%orme )n realitate tre(uie lmurit )ns c nu numai drepturile ci #i o(li,a$iile tre(uie
preci'ate.De asemenea tre(uie ela(orat o c3t mai complet teorie a nevoilor umane care s
includ #i pro(lema %oametei #i a srciei din lumea contemporan.*r sunt mai multe puncte
de vedere asupra acestor c+estiuni.
#<nditorii sociali%ti %i li$erali vor(esc despre lumi ideale locuite de oameni economici
ra$ionali in%orma$i per%ect #i cu nelimitate posi(ilit$i de calcul. Nemul$umi$i %a$ de
ei2>+:aDls2)+Mac6nt!re #i al$i %iloso%i din spa$iul (ritanico1american invoc rolul comunit$ilor
al tradi$iilor )n asemenea activit$i de distri(uire a drept$ii."i mani%est multe re'erve #i spun
c dreptatea interna$ional este iluzorie+ Btilitari%tii sus$in c distri(u$ia drept$ii ,enerea'
at3t avanta;e c3t #i daune. Specul3nd pre'en$a daunelor neomalthusienii se pronun$ pentru
sistarea trans%erurilor %inanciare de la (o,a$i la sraci pentru ca )n %elul acesta sracii s nu
mai %ac copii pe care nu1i pot )ntre$ine duc3nd la cre#terea ne;usti%icat a popula$iei Nlo(ului #i
s nu1i mai o(i#nuiasc s se complac )ntr1o Zcultur a dependen$eiZ+Eticienii
centrai pe aciune pornesc de la drepturi pe care le de%inesc ca revendicri adresate de cei cu
nevoi #i ,sesc c tre(uie totodat sta(ili$i #i purttorii de o(li,a$ii.*r Zeste o sarcin di%icil
s arti c e>ist un drept universal de a %i +rnitDac nu e>ist nici drepturi speci%ice nici
drepturi universale la +ran atunci s1ar putea s conte'e dac ,3ndirea etic edi%icat )n
conte>tul drepturilor respin,e a;utorul solicitudinea #i ,ri;a ca ac$iuni pe care s le e>ercitm
unde vrem sau nea, c acestea ar repre'enta o datorie de un %el sau altul.Z8Mp.&1&9.7#a1numi$ii
li$ertarieni sus$in c cea mai (un caracteristic a drept$ii este de a nu redistri(uiri de a
de'volta comer$ul li(er #i proprieiatea)depfti dreptii compensatorii sus$in c sracii au
drepturi speciale deoarece ei sunt victimele colonialismului care i1au ;e%uit #i i1au e>ploatat.In
replic se arat c enun$ul nu este a(solut vala(il.<ulte din %ostele colonii erau rmase )n urm
#i )nainte de a %i coloni'ate iar altele au prosperat c3t au %ost coloni'a$i #i au rec'ut )n
)napoiere dup eli(erare.Intruc3t mul$i eticieni se pronun$ pentru asigurarea dreptului la
$unstare prin edi%icarea unei noi ordini economice adecvate #i impunerea o(li,a$iilor
autoarea propane revalorificarea teoriei kantiene a o$ligaiilor2 )n conte>tul apari$iei noilor
operatori ,lo(ali cum sunt companiile transna$ionale*NN1urile #i al$ii.
Ca #i 0inele #i Rul Dreptatea1"c+itatea sunt valori morale care continu s suscite vii
de'(ateri )n %)loso%ia moral contemporan adesea c+iar #i )ntre %iloso%ii de lim( en,le' .
Controversele discu$iile )ntre %iloso%i cu vederi di%erite se mani%est pretutindeni )n lume iar
aceasta este calea speci%ic a eticii de a )nainta pe drumul spre noi clari%)cri.Dac este
continuat )n practici politice #i de administrare ;udicioas a (unurilor #i resurselor atunci etica
devine )ntr1adevr p3r,+ie de solu$ionare a pro(lemelor. La r3ndul lor politicienii #i
administratorii pot %i 8de multe ori c+iar sunt9 impermia(ili %a$ de %iloso%ic )n ,eneral %a$ de
%iloso%ia moral )n particular.Ne1o dovedesc mul$i dintre noii politiceni apru$i de nu se #tie unde
pe scena politic a $rii cu evidente tendin$e o(scurantiste a1culturaliste.Democra$ia )#i are
limitele ei.
MM
*" 5" Datoria )i o%ligaia 'oral
-orma principal a respectului moral este datoria. Respectul valorilor morale este
esen$ialmente dependent #i mi;locit ac$ional de datorie. 7t3t de datoria %a$ de sine c3t #i de
datoria %a$ de altul %a$ de comunitate sau %a$ de societate ea su(ordon3ndu1se %unc$ional
(inelui sau mai (inelui drept$ii demnit$ii #i onestit$ii etc. Procesul de esen$iali'are uman
a omului constituirea sa ca %iin$ moral #i ca cet$ean se condi$ionea' prin )ndeplinirea
)ndatoririlor.
I,norat ori su(estimat de ctre unele doctrine etice 9+edonismul eudemonismul9
eliminat prin su(stitu$ie ener,etic de ctre altele 8de e>emplu or,anicismul lui P. <.
NuLau9 ne,at a'i pentru c ar apar$ine moralei su%erin$ei 8Nillea LipovetsHL9 pentru ca
dimpotriv )n etica lui =ant ori )n cea a intui$ioni#tilor deontolo,i ea sa %ie supraestimat ca
rol #i ca %unc$ionalitate )n sistemul valorilor morale #i al moralit$ii pentru ca ast'i s
cunoasc o reconsiderare ec+ili(rat de ctre cele mai multe doctrine etice. :ns c+iar
e>a,erarea rolului ei de ctre =ant ne atra,e aten$ia asupra semni%ica$iei ei deose(ite
)ntre(3ndu1ne )mpreun cu ,3nditorul din =Uni,s(er, din ce )#i tra,e sensul ei: @DatorieE
Nume su(lim #i mare dFe care $i1e o(3r#ia demn de tine #i unde s ,sim rdcina
descenden$ei tale no(ile care respin,e cu m3ndrie orice )nrudire cu )nclina$iile rdcin din
care tre(uie s derive ca din ori,inea ei condi$ia indispensa(il a acelei valori pe care numai
oamenii )n#i#i #i1o pot da5
!!
.
N*WIUNIL" D76*RI" KI *0LIN7WI"
Cum se #tie lim(a;ul moral ca #i cel ;uridic %olose#te doi termeni )nrudi$i: datorie #i
o$ligaie. -recvent dic$ionarele )i de%inesc prin su(stitu$ie reciproc: 4Datoria este o(li,a$ia5
iar 4o(li,a$ia este datoria5. <ai aproape de adevr apar a%irma$iile c datoria este o$ligaia
moral #i invers. Dar o atare identi%icare este amenin$at de comiterea unui pleonasm.
Identi%icarea lor a(solut repre'int o sinonimie %or$at care eludea' ceea ce este speci%ic
pentru %iecare din ele. Pentru datorie identi%icarea )nseamn #i o co(or3re a valorii ei la
nivelul o(li,a$iei. 7m(ii termeni derive din lim(o Latin: dator-ri cel care d2 o$ligationis:
le,tur an,a;are %aptul de a rspunde. Pentru no$iunea etic a datoriei lim(a latin %olosea
termenul officium i@ datorie sentiment al datoriei. FDe officiisG este numele unei lucrri de
etic a lui Cicero
!&
. Lim(a rom3n a con%erit sensului etic al no$iunii termenul latin FdatorG
termenul FofficiumG primind )n lim(a noastr un alt destin semantic. :n %apt distinc$ia
relativ de sensuri )ntre datorie #i o(li,a$ie )#i are tradi$ia )n etica stoic.
Cele dou no$iuni datorie %i o$ligaie se identi%ic numai par$ial. Comun le este:
am(ele re%lect cerin$e de conduit care a%irm dependena reciproc a oamenilor
!!
Imm. =ant HCritica raiunii practiceG "ditura Ktiin$i%ic 0ucure#ti 1OJ! pa,. 1J/
!&
Ve'i Cicero HDespre 4ndatoririG
MO
dependen$a lor de societate )ntruc+ipat de condiionarea drepturilor prin o$ligaii %i invers.
*mul ,rupul devin )ndatora$i 8au datorii sau o(li,a$ii9 )n msura )n care altul sau al$ii au
drepturi )n raport cu ei. 7vem datoria pentru c altcineva are dreptul %a$ de noi. 7vem de
e>emplu datoria de a munci %iindc de )ndeplinirea acesteia ne asi,urm dreptul la via$ #i la
%ericire la onoare #i demnitate. 7vem datoria de a apra patria pentru c aceasta ne asi,ur
drepturile cet$ene#ti condi$ia etnic #i na$ional. 7vem datoria s ne respectm cuv3ntul dat
ca s ne (ucurm de dreptul la )ncredere: s )napoiem lucrurile )mprumutate pentru c ele
repre'int dreptul aceluia care ni le1a o%erit ca )mprumut pe termen limitat. 7vem datoria de a
a;uta pe cel (olnav pentru c e>ist #i un drept moral al omeniei. 7vem datoria s %im one#ti
)n aprecierea #i sanc$ionarea meritelor semenilor no#tri pentru c realmente ei au dreptul la
o evaluare corect. :ns#i societatea are un asemenea drept dar #i o datorie la aprecierea
corect a mem(rilor ei. 7#adar orice datorie %i orice o$ligaie se motivea' moral #i ;uridic
)n raport cu drepturile care le au a le sus$ine.
6e'a Hantian a datoriei ca scop )n sine pare a e>clude idea condi$ionrii datoriilor prin
drepturi prin (inele moral etc. Datoria este imperativul cate,oric necondi$ionat. <otivul
acestei necondi$ionri ar %i %erirea datoriei de e,oism ar %i deci acela al nealterrii datoriei
prin mo(iluri sensi(ile interese e,oiste etc. Preocupat de o moral pentru viitor a an,a;rii
omului pentru asi,urarea continuit$ii umanit$ii pentru viitorul acesteia D. Ponas de%ine#te
un ,rup de imperative tot cate,orice pe care su(iectul moral le are )n raport cu viitorul
umanit$ii. Sunt datorii pe care oamenii #i le asum %r a primi )n sc+im( drepturi cu at3t
mai mult cu c3t el ar tre(ui s le vin de la ,enera$ii viitoare care )nc nu e>ist. Imperativele
%i>ate de Ponas sunt deci necondi$ionate #i el ar %i urmtoarele:
f \7c$ionea' ast%el )nc3t e%ectele ac$iunii tale s %ie compati(ile cu permanen$a unei
vie$i aut+entic umane pe 6erra].
f \7c$ionea' ast%el )nc3t e%ectele ac$iunii tale s nu %ie distructive pentru posi(ilitatea
de viitor a unei ast%el de vie$i].
f \Nu compromite condi$iile pentru supravie$uirea nelimitat a umanit$ii pe 6erra].
f \Include )n ale,erea ta actual inte,ritatea viitoare a omului ca o(iect secundar al
voin$ei tale]
!.
.
7tare imperative sunt caracteristice pentru un nou tip de moral %iind de%initorii pentru
o autentic moral de'interesat.
:ns echili$rul dintre datorii %i drepturi repre'enta una din condiiile fundamentale ale
e1istenei %i funcionrii normale a societii contemporane actuale. "c+ili(rul )n discu$ie
este sus$inut sau amenin$at #i su(minat de interesele limitate sau e,oiste individuale sau de
,rup. Prin le,i ale ;usti$iei sociale prin norme #i e>i,en$e ale convie$uirii #i conlucrrii
colective oamenii societatea institu$iile ei sus$in )n %unc$ie de timpul #i spa$iul istoric
nevoia de ec+ili(ru )ntre datorii sau o(li,a$ii #i drepturi. De unde #i preocuparea perpetu de
re%acere ori resta(ilire pe c3t posi(il pe trepte superioare a ec+ili(rului de unde #i lupta
)mpotriva a(u'urilor de tot %elul ale individualismului care poate duna acestui ec+ili(ru. Dar
corelarea datoriilor cu drepturile de%ini(il prin condi$ionarea istoric repre'int numai una
din condi$iile primare pentru constituirea @datoriei5 #i @o(li,a$iei5.
!.
Dans Ionas H*e Principe responsa$ilit"G Cer% Paris 1OO& pp. &Q1&1.
OQ
Nu )ntotdeauna datoriile sau o(li,a$iile morale au la (a' un contract )n care datoriile
decur, din raportul cu drepturile. ">ist )ndatoriri morale care se constituie %r ca su(iectul
s con#tienti'e'e drepturi #i %r s a#tepte drepturile care i1ar reveni )n sc+im(ul datoriilor #i
o(li,a$iilor )ndeplinite. Sunt numeroase situa$iile vie$ii c3nd omul se constituie prompt
su(iect moral con#tienti'3nd ori sim$ind pur #i simplu c @tre(uie5 s ac$ione'e s a;ute s
sus$in s %ie solidar ori s apere pe cineva etc. an,a;a3ndu1se li(er s satis%ac solicitrile
nemi;locite. *mul se an,a;ea' #i )#i %ace datoria pentru c trie#te necesitatea lor. *ri
caracterul de necesitate al )ndatoririlor este mani%estat )n toate ca'urile )n care ele apar iar
constituirea lor este dependent de con#tiin$a c ceva anume este (ine s %aci este drept s
%aci este demn s %aci etc. Datoriile sunt nscute deci de cerin$ele (inelui sau ale mai (inelui
ale omeniei onestit$ii ale adevrului ale patriotismului etc. Primar necesitatea pe care o
a%irm o datorie este necesitatea de a face ceva care este: (ine cinstit drept omenos etc. :n
plan moral necesitatea de a %ace este trit ca o necesitate ideal spirituali'at motivat ori
motiva(il valoric #i care se e>prim cum s1a mai spus )nainte %ie printr1un tre$uie %ie
printr1o porunc presupus de re,ula moral 8e>. @a;ut1l pe cel )n su%erin$59 %ie printr1una
e>primat ver(al 8e>. @)$i inter'ic s ;i,ne#tiE59. De multe ori aproape simultan ceea ce apare
ca necesar s faci este un scop cu valoare moral 8este drept este (ine etc.9 se constituie #i ca
datorie ori ca o(li,a$ie moral.
Datorm contri(u$iei Hantiene de%inirea #i )n$ele,erea datoriei ca e1presie a necesitii
ideale a valorii morale2 necesitate e1primat de ver$ul a tre$ui la modul imperativ: tre$uie2
Sollen; Pentru =ant @necesitatea o(iectiv a unei ac$iuni %cute din o(li,a$ie se nume#te
datorie5. Datoria
!/
e>prim deci necesitatea2 caracterul necesar al unui model
comportamental identi%icat ca valoare moral. 7lt%el spus )ntruc3t datoria este transpus
lin,vistic la modul imperativ al ver(ului @a tre(ui5 ea are caracterul unui imperativ
caracteristic vala(il #i pentru o(li,a$ie din acelea#i motive. <otiv pentru care =ant o
nume#te imperativ categoric. Determinativul @cate,oric5 lmure#te condiia moral a
datoriei2 adic %aptul c respectul ei nu poate fi condiionat de alte mo$iluri care s o pun 4n
postura de mi(loc pentru un scop egoist. @Le,ea moral este un imperativ care porunce#te
cate,oric pentru c le,ea e necondi$ionat5
!I
.
7. Lalande a%irm #i el c datoria semni%ic o necesitate: @ceea ce tre(uie s produc5
sau @ceea ce tre(uie s ai( loc5 opun3ndu1se ca act @%ie %a$ de ceea ce este %ie %a$ de ceea
ce nu tre(uie s %ie5. Ki aici este su(liniat rela$ia nemi;locit dintre necesitatea moral #i
e>presia ei care %olose#te ver(ul @a tre(ui5 la modul imperativ.
7r re'ulta c necesitatea moral se constituie mai )nt3i scop valoric 8scop moral9 apoi
ca necesitate e>primat )n termeni de datorie: printr1o porunc ori un tre(uie 8imperativul
ver(ului a tre(ui9. 6ocmai de aceea =ant a numit datoria imperativ categoric 8adic
imperativ necondi$ionat9.
7m putea deci e>plica datoria de%inind1o ast%el: categoria moralei care e1prim su$
form de porunc ori printr-un Htre$uieG caracterul necesar pentru aciune al cerinelor
!/
Imm. =ant HCritica raiunii practiceG pa,. /M
!I
6dem pa,. 1!Q
O1
valorilor morale constituite ca scop. Necesitatea de scop a (inelui sau a mai (inelui devine
prin datorie necesitatea respectului moral necesitatea ac$ional.
Se impune )ns di%eren$ierea datoriei ca imperativ al conduitei morale de celelalte
cate,orii etice: (inele dreptatea demnitatea onestitatea modestia etc. Ki acestea e>prim
necesitatea convie$uirii cerin$e necesare ale muncii #i vie$ii oamenilor. :ns )n timp ce
acestea indic ce anume au oamenii de %cut ori de respectat )n actele lor datoria le impune
ca necesitate a ac$iunii %c3nd din ele valori imperative. Ktiind ce e (ine s %ac ori ce e ru #i
deci s nu %ac omul reali'ea' totodat prin datorie c tre$uie ori nu tre$uie s %ac nu
poate deci evita ac$iunea ori a($inerea de la ea. :n actul moral nu este su%icient s cunoa#tem
scopul ac$iunii 8cinstea corectitudinea etc.9 ci #i s con#tienti'm inevita(ilitatea reali'rii
lui )ntr1o anumit situa$ie. Datoria imprim %or$a ac$ional valorii morale1scop )ntruc3t prin
ea se accentuea' asupra necesit$ii respectului ei. -r datorie aceasta ar putea rm3ne o
simpl inten$ie o visare ori o dorin$ impenetrant spre voin$ #i act.
Cele a%irmate mai )nainte sunt vala(ile #i pentru datorie #i pentru o(li,a$ie. S re$inem
)ns c aici datoria este identi%icat numai cu o$ligaia moral #i nu cu o(li,a$ia. Ca'ul nu e
sin,ular )n literatur. :nc din antic+itate o(li,a$ia era socotit mai ales o no$iune ;uridic
8ve'i stoicii9. De,el o(serva c @ceea ce se cere din punct de vedere ;uridic este o(li,a$ie.
Datoria )ns cade su( un,+iul de vedere moral5
!J
. 7#a st3nd lucrurile )nseamn c tre(uie s
admitem )n$elesurile ;uridice economice proprii ale o(li,a$iei datoria %iind identi%ica(il
condi$ionat 8#i vom vedea de ce9 numai cu o(li,a$ia moral. Prin aceasta din urm autori ca
7. Lalande P. -oulBuiC R. Saint1Pean #i al$ii redau )n$elesul Hantian al o(li,a$iei morale
@o(li,a$ie considerat )n sine5 independent de o(iectul re,ulii practice @scop )n sine5 care
nu accept respectul din )nclina$ie. 7semenea idei nu sunt %r importan$ pentru aprarea
datoriei morale de pervertirile e,oiste de atitudinile interesate. ">ist )ns deose(iri c+iar #i
)ntre datoria #i o(li,a$ia moral.
Datoria ca imperativ al conduitei morale se di%eren$ia' de alte cate,orii etice: (ine
dreptate onestitate etc. Ki acestea e>prim necesitatea convie$uirii dar )n timp ce le indic
oamenilor ce anume au de %cut datoria le impune ca necesitate de ac$iune %c3nd din ele
valori imperative. Datoria se identi%ic numai cu o(li,a$ia moral #i nu cu o(li,a$ia.
0i(lio,ra%ie selectiv:
1. 7(elard Etica "d. Paideia2
!. 7ristotel Etica Cicomahic "d. Ktiin$i%ic #i "nciclopedic 1OMM2
&. 0anu I. &ilosofia elenismului ca etic "d. Ktiin$i%ic #i "nciclopedic 1OMQ2
.. 0er,son D. Cele dou surse ale moralei %i religiei Institutul "uropean 1OO!2
/. Ctineanu 6. Elemente de etic "d. Dacia 1OM!2
I. Nrenier D. Marile doctrine morale2 "d. Dumanitas 1OO/2
!J
De,el Samtliche Derke vol. III pa,. J/
O!
J. Nri,ora# I. ,inele %i rul2 "d. Punimea 1OJ12
M. Nri,ora# I. Datoria etic "d. Ktiin$i%ic 1OIM2
O. Nri,ora# I. Personalitatea moral "d. Ktiin$i%ic 1OM12
1Q.Pan =ClCvitc+ V. 6ertarea2 Polirom 1OOM2
11. Imm. =ant Critica raiunii practice "d. Ktiin$i%ic 1OJ!2
1!.=ant Imm. Scrieri moral-politice "d. Ktiin$i%ic 1OO12
1&.LipovetsHL N. )murgul datoriei "d. 0a(el 1OOI2
1..LossHL N. Condiiile $inelui a$solut "d. Dumnitas 1OOJ2
1/.<acintLre 7. .ratat de moral "d. Dumanitas 1OOM2
1I.<oore N.". Principia Ethica D.U StLle 1OOJ2
1J.Sc+open+auer 7. &undamentele morale "d. 7ntet 1OO.2
1M.Sin,er Peter 8editor9 .ratat de etic2 "ditura PoliromIa#i !QQI2
1O.Soloviov V. ndreptarea $inelui2 "d. Dumanitas 1OO.2
!Q.Spino'a 0. Etica "d. 7ntet 1OO&2
!1.Stere ". Din istoria doctrinelor morale "d. Ktiin$i%ic #i "nciclopedic 1OJJ2
O&

S-ar putea să vă placă și