Sunteți pe pagina 1din 2

Teme propuse pentru proiect:

Condiţii de elaborare a proiectului :

1. fiecare student alege o temă din cele trei propuse

2. numărul de pagini nu este relevant

3. proiectul trebuie predat în săpt. 12, în format listat şi electronic la adresa comunicată:

4. la finalul proiectului trebuie anexate datele folosite (situaţii financiare ale întreprinderii, conturi de execuţie a bugetului etc.)

5. termen intermediar de verificare: săpt. 9

Teme pentru proiect:

1. Analiza surselor de finanţare ale întreprinderii (studiu de caz)

Studenţii vor alege pentru acest studiu o întreprindere (fie una la care au acces efectiv, fie una listată la Bursa de Valori Bucureşti http://bvb.ro/Companies/ListedCompanies.aspx, la care să poată găsi rezultatele ultimelor trei exerciţii financiare)

Conţinut

1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul (obiect de activitate, piaţa, concurenţa)

2. Structura surselor de finanţare (pentru ultimele trei exerciţii financiare)

3. Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de influenţă (pentru ultimele trei

exerciţii financiare)

4. Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate (pentru ultimele trei exerciţii financiare)

Bibliografie minimă:

Bistriceanu, Gh., ş.a., Finanţele agenţilor economici, Editura Didactică şi Pedagogică,Bucureşti,

2004

Toma, M.; Alexandru,F., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, Bucureşti, 2003

Adochiţei, M., Finanţele întreprinderii, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Hoanta, N., Finanţele firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

Cristea, H., Stefănescu, N., Finanţele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003.

Stancu Ion, Finanțe, editura Economică, Bucureşti 2007

2. Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

Conţinut 1. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale– criterii şi componente (conform clasificaţiei bugetare) 2. Mutaţii în structura resurselor financiare publice din bugetul de stat în perioada 2010-2013

3. Mutaţii în structura resurselor financiare publice din bugetul centralizat al unităţilor administrativ –

teritoriale în perioada 2010-2013

Bibliografie minimă:

Filip, Gh., Finanţe Publice, Editura Junimea, Iaşi, 2010

Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAIC, 2007

Văcărel, I. (coord.) , Finanţe publice , E.D.P., Bucureşti, 2008

Anuarul statistic al României http://www.insse.ro

Conturile de execuţie a bugetului de stat 2008-2013

Clasificația Indicatorilor Privind Bugetul De Stat, Ordinul MFP nr. 1954/16.12.2005

Rapoarte şi analize ale Consiliului Fiscal http://www.consiliulfiscal.ro/

3. Analiza structurii şi dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

Conţinut 1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat – criterii şi componente (conform clasificaţiei bugetare) 2. Mutaţii în structura funcţională a cheltuielilor publice din bugetul de stat în perioada 2010-2013 3. Mutaţii în structura economică a cheltuielilor publice din bugetul de stat în perioada 2010-2013

Bibliografie minimă:

Filip, Gh., Finanţe Publice, Editura Junimea, Iaşi, 2010

Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAIC, 2007

Văcărel, I. (coord) , Finanţe publice , E.D.P., Bucureşti, 2008

Anuarul statistic al României http://www.insse.ro

Conturile de execuţie a bugetului de stat 2008-2012

Clasificația Indicatorilor Privind Bugetul De Stat, Ordinul MFP nr. 1954/16.12.2005

Rapoarte şi analize ale Consiliului Fiscal http://www.consiliulfiscal.ro/