Sunteți pe pagina 1din 14

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CU CLASELE I-XII CLINCENI – PROF. IULIANA PANAIT EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - PROBA ORALĂ AN ŞCOLAR 2012/2013 CLASA a VIII-a

BILETUL NR. 1

Subiectul nr.I

1. Enumeră şi exemplifică patru trăsături ale nuvelei.

Subiectul nr.II

2. Găseşte câte o unitate frazeologică sinonimă cu verbele a fugi, a muri.

3. Precizează felul subordonatelor introduse prin adverbul relativ cum.

a. Nu ştiu cum a reuşit.

b. Se ştie cum a ajuns acolo.

BILETUL NR. 2

Subiectul nr.I

1. Enumeră şi argumentează două trăsături morale ale personajului principal din nuvela Popa Tanda de

Ioan Slavici.

Subiectul nr.II

2. Precizează câte un sinonim neologic pentru cuvintele gras, făţarnic.

3. Alcătuieşte un enunţ în care să existe o subordonată completivă directă indrodusă prin adverbul

relativ unde.

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I

1. Alcătuieşte oral rezumatul nuvelei studiate la clasă.

Subiectul nr. II

2. Găseşte câte un antonim cu prefix cuvintelor real şi a nădăjdui.

3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din enunţul: Aurel a luat ieri examenul.

BILETUL NR. 4

Subiectul nr.I

1. Alcătuieşte oral rezumatul romanului studiat la clasă

Subiectul nr. II

2. Identifică pleonasmul din enunţul A mers până într-un loc unde drumul se bifurcă în două.

3. Construieşte un enunţ în care să existe o propoziţie subordonată predicativă introdusă prin conjuncţia să.

BILETUL NR. 5

Subiectul nr.I

1. Precizează două trăsături ale romanului.

Subiectul nr. II

2. Alcătuieşte două enunţuri în care să demonstrezi omonimia cuvântului toc.

3. Realizează contragerea propoziţiei subordonate din fraza Aştept să termini compunerea.

BILETUL NR. 6

Subiectul nr.I

1. Alcătuieşte oral rezumatul operei O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale.

Subiectul nr. II

2.

Găseşte câte un paronim cuvintelor literar, numeral.

3.

Identifică atributul şi realizează expansiunea acestuia – Mama a făcut o plăcintă gustoasă.

BILETUL NR. 7

Subiectul nr.I

1. Enumeră şi exemplifică două trăsături ale genului dramatic.

Subiectul nr.II

2. Clasifică sinonimele din seria de mai jos după gradul de intensitate - boare, furtună, uragan, vânt.

3. Precizează felul subordonatelor introduse prin conjuncţia că.

a. E bine că a învăţat.

b. Adevărul este că îi e teamă.

BILETUL NR. 8

Subiectul nr.I

1. Enumeră şi argumentează doua trăsături morale ale personajului Gherghiţă din romanul Baltagul de

Mihail Sadoveanu. Subiectul nr.II

2. Construieşte două enunţuri cu sensuri diferite ale cuvântului polisemantic baie.

3. Alcătuieşte un enunţ în care să existe o subordonată completivă indirectă indrodusă prin conjuncţia că.

BILETUL NR. 9

Subiectul nr.I

1. Enumeră şi argumentează două trăsături morale ale personajului principal din romanul Baltagul de

Mihail Sadoveanu. Subiectul nr. II

2. Precizează modul de formare a cuvintelor benzinărie, altfel.

3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din enunţul: Mâine vom merge la munte.

BILETUL NR. 10

Subiectul nr.I

1. Enumeră şi argumentează două trăsături morale ale personajului Ghiţă Pristanda din comedia O

scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Subiectul nr. II

2. Identifică confuzia paronimică din enunţul Noul automobil are genţi de aluminiu.

3. Construieşte un enunţ în care să existe o propoziţie subordonată atributivă introdusă prin pronumele

relativ care.

BILETUL NR. 11

Subiectul nr.I

1. Enumeră şi argumentează două trăsături morale ale personajului Tipătescu din comedia O scrisoare

pierdută de Ion Luca Caragiale. Subiectul nr. II

2. Indică sensurile omonimelor mină şi bob.

3. Alcătuieşte două enunţuri în care pronumele relativ cine să introducă subordonate diferite.

BILETUL NR. 12

Subiectul nr.I

1. Enumeră şi argumentează două trăsături morale ale personajului Zoe Trahanache din comedia O

scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Subiectul nr. II

2. Reformulează enunţul următor evitând pleonasmul – Participantele la un curs de înfrumuseţare proprie au învăţat cum să-şi îngrijească tenul lor.

3. Identifică complementul indirect şi realizează expansiunea acestuia – Se gandeste la problema ta.

BILETUL NR. 13

Subiectul nr.I

1. Prezintă pe scurt subiectul baladei Mioriţa.

Subiectul nr. II

2.

Construieşte enunţuri cu paronimele familial-familiar.

3.

Identifică atributul şi realizează expansiunea acestuia – Elevii au datoria de a învăţa.

BILETUL NR. 14

Subiectul nr.I

1. Enumeră şi exemplifică patru trăsături ale genului epic.

Subiectul nr.II

2.

Identifică cuvântul derivat în următoarea serie: murmur, departe, singurătate, astfel, înalt.

3.

Precizează felul subordonatelor introduse prin pronumele relativ care.

a. Sărbătoarea care îmi place cel mai mult e Crăciunul

b. Ştiu care e dorinţa ta

BILETUL NR. 15

Subiectul nr.I

1. Enumeră şi argumentează două trăsături morale ale personajului principal din balada Mioriţa.

Subiectul nr.II

2. Dă două exemple de neologisme din limba engleză.

3. Alcătuieşte un enunţ în care să existe o subordonată subiectivă indrodusă prin pronumele relativ cine

BILETUL NR. 16

Subiectul nr.I

1. Argumentează că nuvela studiată la clasă aparţine genului epic.

Subiectul nr. II

2. Găseşte câte un antonim cu prefix cuvintelor normal şi remediabil.

3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din enunţul: Ieri a plouat toată ziua.

BILETUL NR. 17

Subiectul nr.I

1. Argumentează că romanul studiat la clasă aparţine genului epic.

Subiectul nr. II

2. Identifică pleonasmul din enunţul A mers până într-un loc unde drumul se bifurcă în două.

3. Construieşte un enunţ în care să existe o propoziţie subordonată predicativă introdusă prin conjuncţia că.

BILETUL NR. 18

Subiectul nr.I

1. Argumentează că una dintre poeziile studiate la clasă aparţine genului liric.

Subiectul nr. II

2.

Articulează hotărât următoarele substantive compuse: bună-credinţă, bunăstare, prim-ministru,

valvârtej.

3.

Precizează felul subordonatelor introduse prin pronumele relativ cine.

a. Se ştie cine e vinovatul.

b. Problema este cine a greşit.

BILETUL NR. 19

Subiectul nr.I

1. Enumeră trei personaje ale romanului Baltagul de Mihail Sadoveanu şi pentru fiecare personaj

precizează câte o trăsătură fizică şi câte una morală. Subiectul nr. II

2.

Alege forma scrisă corect a următoarelor substantive comune: bineînţeles/bine-înţeles,

bunăcredinţă/bună-credinţă.

3.

Precizează felul subordonatelor introduse prin conjuncţia subordonatoare dacă.

a. Mă gândesc dacă îţi va plăcea.

b. E bine dacă înveţi.

BILETUL NR. 20

Subiectul nr.I

1. Prezintă pe scurt “strategiile” pe care le foloseşte părintele Trandafir – din nuvela Popa Tanda de

Ioan Slavici – pentru a-i schimba pe sărăceni. Subiectul nr. II

2.

Construieşte enunţuri cu ortogramele nicicând/nici când.

3.

Precizează felul subordonatelor introduse prin pronumele relativ cui.

a. Dau caietul cui mi-l cere.

b. Mă întreb cui am dat cartea

BILETUL NR. 21

Subiectul nr.I

1. Prezintă pe scurt relaţia dintre– din opera O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale, referindu-te la

modul de adresare, comportament etc. Subiectul nr. II

2.

Identifică pleonasmele din enunţul următor Părinţii ne-au dat mai multe exemple pilduitoare din

biografiile scrise ale vieţilor celebrităţilor renumite.

3.

Realizează expansiunea complementului direct – Am aflat primul întâmplarea.

BILETUL NR. 22

Subiectul nr.I

1. Prezintă trăsăturile operei lirice.

Subiectul nr. II

2. Găseşte trei sensuri ale cuvântului polisemantic fir.

3. Realizează contragerea propoziţiei subordonate: Mă bucur că ai venit la ziua mea.

BILETUL NR. 23

Subiectul nr.I

1. Prezintă satul Sărăceni înainte şi după transformarea lui.

Subiectul nr. II

2. Alege paronimul corect: lămâie stringentă/astringentă, se poartă cu deferenţă/diferenţă faţă de

bătrâni.

3. Realizează contragerea propoziţiei subordonate: Problema lui era că a obtinut o notă mică.

BILETUL NR. 24

Subiectul nr.I

1. Enumeră patru personaje din opera O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale şi atribuie fiecăruia

câte o trăsătură de caracter. Subiectul nr. II

2. Indică diftongii din cuvântul steaua.

3. Realizează contragerea propoziţiei subordonate: Oraşul în care am copilărit e frumos.

BAREM DE CORECTARE

BILETUL NR. 1

Subiectul nr.I – 4 puncte

1. Câte 1 punct pentru fiecare trăsătură enumerată şi exemplificată.

Subiectul nr.II – 5 puncte

2. a fugi – a o rupe la fugă, a o lua la sănătoasa, a o lua la goană- 1,5p

a muri- a da colţul, a ieşi cu picioarele înainte, a da ortul popii.- 1,5p

3. Precizarea felului subordonatelor introduse prin adverbul relativ cum.- 2 p (1pX2)

a) Nu ştiu cum a reuşit. – subordonată completivă directă

b) Se ştie cum a ajuns acolo. – subordonată sbiectivă

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 2

Subiectul nr.I – 4 puncte

1. Câte două puncte pentru fiecare trăsătură a personajului enunţată şi argumentată./ Răspuns ezitant,

superficial, enunţare fără argumentare – câte 1p pentru fiecare trăsătură Subiectul nr.II – 5 puncte

2. Precizarea câte unui sinonim neologic pentru cuvintele gras, făţarnic. – 3p (1,5pX2) De exemplu –

gras-obez, fățarnic-ipocrit 3. Alcătuirea unui enunţ în care să existe o subordonată completivă directă indrodusă prin adverbul relativ unde. – 2p

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I – 4 puncte

1. Exprimare clară, concisă, conţinut ideatic – 4p

Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p Subiectul nr. II – 5 puncte

2. real - ireal şi a nădăjdui- a deznădăjdui – 1,25pX2=2,5puncte.

3. Aurel – subiect, a luat – predicat verbal, ieri – complement circumstanţial de timp, examenul-

complement direct.- 0,62pX4=2,5puncte Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 4

Subiectul nr.I – 4 puncte

1. Exprimare clară, concisă, conţinut ideatic – 4p

Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p Subiectul nr. II – 5 puncte

2. Identificarea pleonasmului - se bifurcă în două 2 puncte.

3. Construirea unui enunţ în care să existe o propoziţie subordonată predicativă introdusă prin conjuncţia să. – 3 puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 5

Subiectul nr.I – 4 puncte

1. Câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură enunțată şi exemplificată.

Subiectul nr. II – 5 puncte

2. Alcătuirea a două enunţuri cu omonimele toc. – 2 puncte (1pX2)

3. Realizarea contragerii propoziţiei subordonate , de exemplu: Aştept terminarea compunerii – 3 puncte.

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 6

Subiectul nr.I – 4 puncte

1. Exprimare clară, concisă, conţinut ideatic – 4p

Enunţare superficială a ideilor, ezitantă – 2p Subiectul nr. II – 5 puncte

2. literar- literal, numeral- numerar – 2 puncte (1punctX2=2 puncte).

3. Identificarea atributului – gustoasă – 1,5 puncte; realizarea expansiunii, de exemplu – Mama a făcut o plăcintă care este gustoasă. – 1,5 puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 7

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură enunţată şi exemplificată.

Subiectul nr.II– 5 puncte

2. boare, vânt, furtună, uragan – 1 punct

3. Precizarea felului subordonatelor introduse prin conjuncţia că. – 2puncteX2=4 puncte

c. E bine că a învăţat. – subordonată subiectivă

d. Adevărul este că îi e teamă. – subordonată predicativă

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 8

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură enunţată şi exemplificată.

Subiectul nr.II– 5 puncte

2. Construirea a două enunţuri cu sensuri diferite ale cuvântului polisemantic baie.- 2 puncte

3. Alcătuirea unui enunţ în care să existe o subordonată completivă indirectă indrodusă prin conjuncţia

că.- 3 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 9

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură enunţată şi exemplificată.

Subiectul nr. II– 5 puncte

2. benzinărie – format prin derivare cu sufixul -ărie de la cuvântul de bază benzină, altfel- format prin

compunere prin contopire – 1,75 puncteX2=3,5puncte.

3. mâine – complement circumstantial de timp, vom merge- predicat verbal, la munte- complement circumstantial de loc. – 0,5puncte3=1,5puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 10

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură enunțată şi exemplificată.

Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Identificarea confuziei paronimice genți-jenți – 2 puncte.

3. Construirea corectă a unei propoziții subordonate atributive – 3 puncte.

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 11

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură enunțată şi argumentată.

Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Cate 0,5 puncte pentru indicarea fiecărui sens – pentru fiecare cuvânt câte două sensuri.

0,5pX4=2puncte.

3. Câte 1,5 puncte pentru fiecare subordonată alcătuită corect. 1,5pX2=3puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 12

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură enunțată şi argumentată.

Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Reformularea corectă a enunțului - Participantele la un curs de înfrumuseţare au învăţat cum să-şi

îngrijească tenul.- 2 puncte

3. Identificarea complementului indirect – la problema – 1,5 puncte. Realizarea expansiunii – Se gândește că ai o problemă. – 1,5 puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 13

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Prezentare clară a subiectului, conținut ideatic – 4 puncte

Enunțare superficială a ideilor, ezitantă – 2 puncte Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Utilizare adecvată în enunț a paronimelor – 2 puncte. (1punctX2)

3. Identificarea atributului – de a învăța – 1,5 puncte. Realizarea expansiunii – Elevii au datoria să învețe – 1,5 puncte.

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 14

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Câte 1 punct pentru fiecare trăsătură a genului epic enunțată si exemplificată. (1punctX4=4puncte)

Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Idenificarea cuvântului derivat – singurătate – 2 puncte.

3. Precizarea felului subordonatelor – a. atributivă; b.completivă directă – 3 puncte

(1,5puncteX2=3puncte)

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 15

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Câte 2 puncte pentru fiecare trăsătură enunțată şi argumentată.

Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Câte 1 punct pentru fiecare neologism (1punctX2=2puncte)

3. Alcătuirea corectă a enunțului cu sobordonata subiectivă – 3puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 16

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Precizarea titlului și autorului nuvelei studiate la clasă – 0,5 puncte

Precizarea trăsăturilor genului epic (cel puțin trei trăsături: personaje, narator, narațiune, subiect, acțiune în timp și spatiu etc) – 0,5 puncte Exemplificarea a trei trăsături pe baza nuvelei studiate - 3 puncte (pentru fiecare trăsătură câte un punct)

Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Precizarea cuvintelor antonime – anormal, iremediabil – 3 puncte (cate 1,5 puncte pentru fiecare cuvânt)

3. Precizarea funcției sintactice – ieri=complement circumstanțial de timp, a plouat=predicat verbal, toată=atribut adjectival, ziua=complement circ. de timp – 2puncte (cate 0,5 puncte pentru fiecare – 0,5pX4=2puncte)

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 17

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Precizarea titlului și autorului romanului studiat la clasă – 0,5 puncte

Precizarea trăsăturilor genului epic (cel puțin trei trăsături: personaje, narator, narațiune, subiect,

acțiune în timp și spațiu etc) – 0,5 puncte Exemplificarea a trei trăsături pe baza nuvelei studiate punct) Subiectul nr. II– 5 puncte

- 3 puncte (pentru fiecare trăsătură câte un

2. Identificarea pleonasmului – se bifurcă în două – 2 puncte.

3. Alcătirea subordonatei predicative – 3 puncte.

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 18

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Enunțarea trăsăturilor genului liric (eu liric, elemente de versificație, figuri de stil etc) – cel puțin

trei trăsături – 1 punct. Exemplificarea acestor trăsături pe baza unui text liric studiat la clasă – 3 puncte (câte 1 punct pentru fiecare trăsătură exemplificată) Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Articularea cu articol hotărât a substantivelor compuse – 2 puncte (câte 0,5 puncte pentru fiecare substantiv compus articulat corect).

3. Câte 1,5 puncte pentru precizarea corectă a felului subordonatei – a. Subiectivă; b. Predicativă

1,5pX2=3puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 19

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Enumerarea a trei personaje: 1 punct. Pentru precizarea unei trăsături morale și a unei trăsături

fizice a unui personaj – 1 punct (0,5X2=1punct). 3personajeX1punct=3puncte Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Precizarea formei corecte – bineînțeles, buna-credinta – 2 puncte (1pX2=2puncte)

3. Precizarea subordonatei – a. Completivă indirectă; b. Subiectivă – 3 puncte (1,5pX2=3puncte)

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 20

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Câte 2 puncte pentru enunțarea strategiilor: predica, sfatul, batjocura, ocara, exemplul personal.

Câte 0,5 puncte pentru fiecare strategie prezentată pe scurt. (0,5pX4=2puncte) Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Câte 1 punct pentru fiecare enunț corect construit pentru fiecare dintre ortogramele nicicând-nici

când. – 1pX2=2puncte

3. Precizarea subordonatelor – a. Completivă indirectă; b. Completivă directă – 3 puncte

(1,5pX2=3puncte)

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 21

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Prezentarea relației dintre Tipătescu şi Pristanda – 4 puncte

Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Identificarea pleonasmelor – exemple pilduitoare, biografiile scrise ale vieților, celebrități renumite –

1,5 puncte (0,5pX3=1,5puncte)

3. Identificarea complementului direct – întâmplarea – 0,5 puncte. Realizarea expansiunii – Am aflat primul ce s-a întâmplat – 2 puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 22

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Enunțarea trăsăturilor genului liric (eu liric, elemente de versificație, figuri de stil etc) – cel puțin

trei trăsături – 1 punct. Prezentarea pe scurt a fiecărei trăsături (cel puțin trei) – 1pX3=3puncte Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Câte 0,5 puncte pentru fiecare sens al cuvântului polisemantic fir. – 0,5pX3=1,5puncte

3. Realizarea contragerii subordonatei: Mă bucur de venirea ta la ziua mea. – 2,5 puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 23

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Prezentarea satului Sărăceni – prezentare clară – 4 puncte; prezentare ezitantă – 2 puncte.

Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Alegerea paronimului corect – astringentă, deferență – 2 puncte (1pX2=2puncte)

3. Realizarea contragerii subordonatei: problema lui era obținerea unei note mici. – 3 puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.

BILETUL NR. 24

Subiectul nr.I– 4 puncte

1. Enumerarea a patru personaje – 2 puncte. Precizarea unei trăsături de caracter unui personaj –

0,5puncte. – 4 personajeX0,5puncte=2puncte Subiectul nr. II– 5 puncte

2. Precizrea diftongilor – ea, ua – 2puncte (1pX2=2puncte)

3. Realizarea contragerii subordonatei – Orașul copilăriei mele e frumos. – 3 puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.