Sunteți pe pagina 1din 208

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


S U M A R
Anul 172 (XVI) Nr. 112
Nr. Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
44. Hotrre pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal.................................................... 1207

Rectificri ............................................................................. 208


Vineri, 6 februarie 2004
H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i ale art. 1 alin. (1) i art. 5 alin. (3) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevzute n
anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri
se abrog:
a) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 635/2002 pen-
tru aprobarea Precizrilor referitoare la aplicarea conveniilor
sau acordurilor de evitare a dublei impuneri, ncheiate de
Romnia cu diverse state, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 390 din 7 iunie 2002;
b) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.828/2003
privind documentele necesare achiziionrii unor produse
accizabile n regim de scutire, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2004;
c) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.852/2003
privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse
accizabile i procedura de achiziionare a acestora, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 16 din
8 ianuarie 2004;
d) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.853/2003
privind documentele fiscale utilizate n domeniul produselor
accizabile, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 17 din 9 ianuarie 2004;
e) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.845/2003
privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI
Taxa pe valoarea adugat din Legea nr. 571/2003 pri-
vind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2004.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NSTASE
Contrasemneaz:
Ministrul finanelor publice,
Mihai Nicolae Tnsescu
Bucureti, 22 ianuarie 2004.
Nr. 44.
ANEX
N O R M E M E T O D O L O G I C E
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
2
Codul fiscal:
TITLUL II
Impozitul pe profit
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Contribuabili
Art. 13. Sunt obligate la plata impozitului pe profit,
conform prezentului titlu, urmtoarele persoane, denumite
n continuare contribuabili:
a) persoanele juridice romne;
Norme metodologice:
1. Fac parte din aceast categorie companiile naionale,
societile naionale, regiile autonome, indiferent de subor-
donare, societile comerciale, indiferent de forma juridic
de organizare i de forma de proprietate, inclusiv cele cu
participare cu capital strin sau cu capital integral strin,
societile agricole i alte forme de asociere agricol cu
personalitate juridic, organizaiile cooperatiste, instituiile
financiare i instituiile de credit, fundaiile, asociaiile, orga-
nizaiile, precum i orice alt entitate care are statutul legal
de persoan juridic constituit potrivit legislaiei romne.
2. n cazul persoanelor juridice romne care dein parti-
cipaii n capitalul altor societi comerciale i care ntoc-
mesc situaii financiare consolidate, calculul i plata
impozitului pe profit se fac la nivelul fiecrei persoane juri-
dice din grup.
Codul fiscal:
b) persoanele juridice strine care desfoar activitate
prin intermediul unui sediu permanent n Romnia;
Norme metodologice:
3. Persoanele juridice strine, cum sunt: companiile,
fundaiile, asociaiile, organizaiile i orice entiti similare,
nfiinate i organizate n conformitate cu legislaia unei alte
ri, devin subiect al impunerii atunci cnd i desfoar
activitatea, integral sau parial, prin intermediul unui sediu
permanent n Romnia, aa cum este definit acesta n
Codul fiscal, de la nceputul activitii sediului.
Codul fiscal:
Scutiri
Art. 15. (1) Sunt scutii de la plata impozitului pe pro-
fit urmtorii contribuabili: [...]
d) fundaiile romne constituite ca urmare a unui legat;
Norme metodologice:
4. Fundaia constituit ca urmare a unui legat, n con-
formitate cu Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile ulterioare,
este subiectul de drept nfiinat de una sau mai multe per-
soane, care, pe baza unui act juridic pentru cauz de
moarte, constituie un patrimoniu afectat n mod permanent
i irevocabil realizrii unui scop de interes general sau,
dup caz, comunitar.
Codul fiscal:
e) cultele religioase, pentru veniturile obinute din acti-
viti economice care sunt utilizate pentru susinerea acti-
vitilor cu scop caritabil;
Norme metodologice:
5. Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit cultele
religioase pentru profitul impozabil corespunztor veniturilor
obinute din activiti economice, altele dect cele
menionate la art. 15 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, n
situaia n care sumele respective sunt utilizate n anul
curent pentru susinerea activitilor cu scop caritabil, cum
ar fi: ajutorarea persoanelor aflate n dificulti materiale, a
oamenilor fr adpost, a centrelor de ngrijire a copiilor i
btrnilor etc. Justificarea utilizrii veniturilor pentru susine-
rea activitilor cu scop caritabil se realizeaz n baza
documentelor care atest efectuarea cheltuielilor respective.
Codul fiscal:
f) cultele religioase, pentru veniturile obinute din pro-
ducerea i valorificarea obiectelor i produselor necesare
activitii de cult, potrivit legii, i pentru veniturile obinute
din chirii, cu condiia ca sumele respective s fie utilizate,
n anul curent sau n anii urmtori, pentru ntreinerea i
funcionarea unitilor de cult, pentru lucrrile de con-
strucie, de reparaie i de consolidare a lcaurilor de cult
i a cldirilor ecleziastice, pentru nvmnt i pentru
aciuni specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din
despgubiri sub form bneasc, obinute ca urmare a
msurilor reparatorii prevzute de legile privind reconsti-
tuirea dreptului de proprietate;
g) instituiile de nvmnt particular acreditate, pre-
cum i cele autorizate, pentru veniturile utilizate, n anul
curent sau n anii urmtori, potrivit Legii nvmntului
nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulte-
rioare i Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 174/2001
privind unele msuri pentru mbuntirea finanrii
nvmntului superior, cu modificrile ulterioare;
Norme metodologice:
6. Veniturile obinute din activiti economice de ctre
contribuabilii prevzui la art. 15 alin. (1) lit. e), f) i g) din
Codul fiscal i care sunt utilizate n alte scopuri dect cele
expres menionate la literele respective se supun impozitrii
cu cota prevzut la art. 17 alin. (1) din Codul fiscal. n
vederea stabilirii bazei impozabile, din veniturile obinute se
scad cheltuielile efectuate n scopul realizrii acestor
venituri.
Codul fiscal:
(2) Organizaiile nonprofit, organizaiile sindicale i
organizaiile patronale sunt scutite de la plata impozitului
pe profit pentru urmtoarele tipuri de venituri: [...]
k) veniturile obinute din reclam i publicitate, realizate
de organizaiile nonprofit de utilitate public, potrivit legi-
lor de organizare i funcionare, din domeniul culturii, cer-
cetrii tiinifice, nvmntului, sportului, sntii,
precum i de camerele de comer i industrie, organizaiile
sindicale i organizaiile patronale.
Norme metodologice:
7. Sunt venituri neimpozabile din reclam i publicitate
veniturile obinute din nchirieri de spaii publicitare pe:
cldiri, terenuri, tricouri, cri, reviste, ziare etc. Nu se
includ n veniturile descrise anterior veniturile obinute din
prestri de servicii de intermediere n reclam i publicitate.
Codul fiscal:
(3) Organizaiile nonprofit, organizaiile sindicale i
organizaiile patronale sunt scutite de la plata impozitului
pe profit i pentru veniturile din activiti economice reali-
zate pn la nivelul echivalentului n lei a 15.000 euro,
ntr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile
totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevzute la
alin. (2). Organizaiile prevzute n prezentul alineat dato-
reaz impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil
ce corespunde veniturilor, altele dect cele prevzute la
alin. (2) sau n prezentul alineat, impozit calculat prin aplica-
rea cotei prevzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dup caz.
Norme metodologice:
8. Organizaiile nonprofit care obin venituri, altele dect
cele menionate la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal, i
depesc limita prevzut la alin. (3) pltesc impozit pentru
profitul corespunztor acestora. Determinarea profitului
impozabil se face n conformitate cu prevederile de la
cap. II, titlul II din Codul fiscal. n acest sens se vor avea
n vedere urmtoarele:
a) stabilirea veniturilor neimpozabile prevzute la art. 15
alin. (2) din Codul fiscal;
b) determinarea veniturilor neimpozabile prevzute la
art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, prin parcurgerea urmtori-
lor pai:
calculul echivalentului n lei a 15.000 euro prin
utilizarea cursului mediu de schimb valutar
EUR/ROL comunicat de Banca Naional a
Romniei pentru anul fiscal respectiv;
calculul valorii procentului de 10% din veniturile
prevzute la lit. a);
stabilirea veniturilor neimpozabile prevzute la
art. 15 alin. (3) din Codul fiscal ca fiind valoarea
cea mai mic dintre sumele stabilite conform pre-
cizrilor anterioare;
c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea
sumelor de la lit. a) i b);
d) determinarea veniturilor impozabile prin scderea din
totalul veniturilor a celor de la lit. c);
e) calculul profitului impozabil corespunztor veniturilor
impozabile de la lit. d), avndu-se n vedere urmtoarele:
ii(i) stabilirea cheltuielilor efectuate n scopul realizrii
veniturilor impozabile de la lit. d). Este necesar
utilizarea de ctre contribuabil a unor chei cores-
punztoare de repartizare a cheltuielilor comune;
i(ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determi-
nate conform regulilor de la pct. (i), lundu-se n
considerare prevederile art. 21 din Codul fiscal;
(iii) stabilirea profitului impozabil ca diferen ntre
veniturile impozabile de la lit. d) i cheltuielile
deductibile stabilite la pct. (ii);
f) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei
prevzute la art. 17 alin. (1) sau la art. 18 din Codul fiscal,
dup caz, asupra profitului impozabil stabilit la lit. e).
Codul fiscal:
Anul fiscal
Art. 16. (1) Anul fiscal este anul calendaristic.
(2) Cnd un contribuabil se nfiineaz sau nceteaz s
mai existe n cursul unui an fiscal, perioada impozabil
este perioada din anul calendaristic pentru care contribua-
bilul a existat.
Norme metodologice:
9. n cazul nfiinrii unui contribuabil ntr-un an fiscal
perioada impozabil ncepe:
a) de la data nregistrrii acestuia la registrul comerului,
dac are aceast obligaie;
b) de la data nregistrrii n registrul inut de instanele
judectoreti competente, dac are aceast obligaie;
c) de la data ncheierii sau, dup caz, a punerii n apli-
care a contractelor de asociere, n cazul asocierilor care
nu dau natere unei noi persoane juridice.
10. Perioada impozabil se ncheie, n cazul divizrilor
sau fuziunilor care au ca efect juridic ncetarea existenei
persoanelor juridice supuse acestor operaiuni, la urmtoa-
rele date:
a) n cazul constituirii uneia sau mai multor societi
noi, la data nregistrrii n registrul comerului a noii
societi sau a ultimei dintre ele;
b) n celelalte cazuri, la data nscrierii n registrul
comerului a meniunii privind majorarea capitalului social al
societii absorbante.
n cazul lichidrii unui contribuabil ntr-un an fiscal,
perioada impozabil nceteaz o dat cu data radierii din
registrul unde a fost nregistrat nfiinarea acestuia.
Codul fiscal:
Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de
noapte, discoteci, cazinouri i pariuri sportive
Art. 18. Contribuabilii care desfoar activiti de
natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discoteci-
lor, cazinourilor sau pariurilor sportive i la care impozitul
pe profit datorat pentru activitile prevzute n acest
articol este mai mic dect 5% din veniturile respective
sunt obligai la plata unui impozit de 5% aplicat acestor
venituri realizate.
Norme metodologice:
11. Intr sub incidena prevederilor art. 18 din Codul
fiscal contribuabilii care desfoar activiti de natura
barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,
cazinourilor sau pariurilor sportive, ncadrai potrivit dis-
poziiilor legale n vigoare; acetia trebuie s organizeze i
s conduc evidena contabil pentru a se cunoate veni-
turile i cheltuielile corespunztoare acestor activiti. La
determinarea profitului aferent acestor activiti se iau n
calcul i cheltuielile de conducere i administrare i alte
cheltuieli comune ale contribuabilului, proporional cu veni-
turile obinute din aceste activiti. n cazul n care impozi-
tul pe profitul datorat este mai mic dect 5% din veniturile
obinute din aceste activiti, contribuabilul este obligat la
plata unui impozit de 5% din aceste venituri. Acesta se
adaug la valoarea impozitului pe profit aferent celorlalte
activiti, impozit calculat potrivit prevederilor titlului II din
Codul fiscal. Veniturile care se iau n calcul pentru aplicarea
cotei de 5% sunt veniturile aferente activitilor respective,
nregistrate n conformitate cu reglementrile contabile.
Codul fiscal:
CAPITOLUL II
Calculul profitului impozabil
Reguli generale
Art. 19. (1) Profitul impozabil se calculeaz ca dife-
ren ntre veniturile realizate din orice surs i cheltuielile
efectuate n scopul realizrii de venituri, dintr-un an fiscal,
din care se scad veniturile neimpozabile i la care se
adaug cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului
impozabil se iau n calcul i alte elemente similare venitu-
rilor i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
3
Norme metodologice:
12. Veniturile i cheltuielile care se iau n calcul la sta-
bilirea profitului impozabil sunt cele nregistrate n contabili-
tate potrivit reglementrilor contabile date n baza Legii
contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i com-
pletrile ulterioare, precum i orice alte elemente similare
veniturilor i cheltuielilor, din care se scad veniturile neim-
pozabile i se adaug cheltuielile nedeductibile conform
prevederilor art. 21 din Codul fiscal.
Exemple de elemente similare veniturilor:
diferenele favorabile de curs valutar, rezultate n
urma evalurii creanelor i datoriilor n valut, nregistrate
n evidena contabil n rezultatul reportat, ca urmare a
retratrii sau transpunerii;
rezervele din reevaluare la casarea sau cedarea acti-
velor, n situaia n care au fost deductibile din profitul
impozabil.
Exemple de elemente similare cheltuielilor:
diferenele nefavorabile de curs valutar, rezultate n
urma evalurii creanelor i datoriilor n valut, nregistrate
n evidena contabil n rezultatul reportat, ca urmare a
retratrii sau transpunerii;
cheltuiala cu valoarea neamortizat a cheltuielilor de
cercetare i dezvoltare i a mijloacelor fixe de natura
obiectelor de inventar care a fost nregistrat n rezultatul
reportat. n acest caz, cheltuiala este deductibil fiscal pe
perioada rmas de amortizat a acestor imobilizri, respec-
tiv durata iniial stabilit conform legii, mai puin perioada
pentru care s-a calculat amortizarea. n mod similar se va
proceda i n cazul obiectelor de inventar, baracamentelor
i amenajrilor provizorii trecute n rezultatul reportat cu
ocazia retratrii situaiilor financiare anuale.
13. Veniturile sau cheltuielile nregistrate eronat sau
omise se corecteaz prin ajustarea profitului impozabil al
perioadei fiscale creia i aparin. n cazul n care contribua-
bilul constat c dup depunerea declaraiei anuale un
element de venit sau de cheltuial a fost omis ori a fost
nregistrat eronat, contribuabilul este obligat s depun
declaraia rectificativ pentru anul fiscal respectiv. Dac n
urma efecturii acestei corecii rezult o sum suplimentar
de plat a impozitului pe profit, atunci pentru aceast sum
se datoreaz dobnzi i penaliti de ntrziere conform
legislaiei n vigoare.
14. La calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor
deductibile prevzute de legislaia n vigoare se aplic tri-
mestrial, lunar sau potrivit prezentelor norme metodologice,
dup caz, astfel nct la finele anului acestea s se nca-
dreze n prevederile legii.
15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii
sunt obligai s ntocmeasc un registru de eviden fis-
cal, ntr-un singur exemplar, compus din cel puin 100 de
file, inut n form scris sau electronic. Completarea se
face n ordine cronologic, iar informaiile nregistrate tre-
buie s corespund cu operaiunile fiscale i cu datele
prezentate n declaraiile de impunere. Registrul de evi-
den fiscal se completeaz n toate situaiile n care
informaiile cuprinse n declaraia fiscal sunt obinute n
urma unor prelucrri ale datelor furnizate din nregistrrile
contabile. Modul de completare a registrului de eviden
fiscal este la latitudinea fiecrui contribuabil, n funcie de
specificul activitii i de necesitile proprii ale acestuia.
Acestea se refer la: calculul dobnzilor i al diferenelor
de curs valutar deductibile fiscal, amortizarea fiscal, redu-
ceri i scutiri de impozit pe profit, evidena fiscal a
vnzrilor cu plata n rate, valoarea fiscal n cazul
efecturii operaiunilor prevzute la art. 27 din Codul fiscal,
alte asemenea operaiuni.
Codul fiscal:
(3) n cazul contribuabililor care produc bunuri mobile
i imobile, valorificate pe baza unui contract cu plata n
rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului s fie
luate n calcul la determinarea profitului impozabil, pe
msur ce ratele devin scadente, conform contractului.
Cheltuielile corespunztoare acestor venituri sunt deduc-
tibile la aceleai termene scadente, proporional cu valoa-
rea ratei nregistrate n valoarea total a contractului.
Opiunea se exercit la momentul livrrii bunurilor i este
irevocabil.
Norme metodologice:
16. Opiunea prevzut la art. 19 alin. (3) din Codul
fiscal poate fi exercitat numai de contribuabilii care vnd
cu plata n rate bunuri mobile i imobile care sunt rezultate
din producia proprie i se face pentru fiecare contract.
Pentru determinarea profitului impozabil n perioada
curent, ratele scadente n perioada urmtoare sunt scoase
din baza de impunere, prin intermediul veniturilor neimpo-
zabile, iar cheltuielile corespunztoare acestora, prin inter-
mediul cheltuielilor nedeductibile. Pentru perioadele
urmtoare n care veniturile, respectiv cheltuielile aferente
contractului de vnzare nu se mai regsesc n baza de
impunere, datorit trecerii ntr-un alt an fiscal, veniturile
sunt impozabile, iar cheltuielile aferente sunt deductibile pe
msura scadenei acestora.
Codul fiscal:
(4) n cazul contribuabililor care desfoar activiti de
servicii internaionale, n baza conveniilor la care
Romnia este parte, veniturile i cheltuielile efectuate n
scopul realizrii acestora sunt luate n calcul la determina-
rea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale sta-
bilite n conformitate cu reglementrile din aceste
convenii.
Norme metodologice:
17. Intr sub incidena acestui alineat contribuabilii care
desfoar activiti de servicii internaionale care aplic
regulile de eviden i decontare a veniturilor i cheltuielilor
stabilite prin regulamente de aplicare a conveniilor la care
Romnia este parte (de exemplu: serviciile potale, teleco-
municaiile, transporturile internaionale).
Codul fiscal:
Venituri neimpozabile
Art. 20. Urmtoarele venituri sunt neimpozabile la
calculul profitului impozabil:
a) dividendele primite de la o persoan juridic romn.
Sunt, de asemenea, neimpozabile, dup data aderrii
Romniei la Uniunea European, dividendele primite de la
o persoan juridic strin, din statele Comunitii
Europene, dac persoana juridic romn deine minimum
25% din titlurile de participare la persoana juridic strin,
pe o perioad nentrerupt de cel puin 2 ani, care se
ncheie la data plii dividendului;
Norme metodologice:
18. Dup data aderrii Romniei la Uniunea European,
veniturile realizate de persoanele juridice romne din divi-
dende primite de la o persoan juridic strin, din statele
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
4
Comunitii Europene, sunt neimpozabile n condiiile n care
acestea justific ndeplinirea celor dou condiii cumulativ:
deinerea a minimum 25% din titlurile de participare
la persoana juridic strin;
perioada nentrerupt de cel puin 2 ani, care se
ncheie la data plii dividendului.
Justificarea ndeplinirii celor dou condiii se face pe
baza documentelor care atest dreptul de proprietate asu-
pra titlurilor de participare deinute la persoana juridic
strin.
Codul fiscal:
b) diferenele favorabile de valoare a titlurilor de parti-
cipare, nregistrate ca urmare a ncorporrii rezervelor,
beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juri-
dice la care se dein titluri de participare, precum i dife-
renele de evaluare a investiiilor financiare pe termen
lung. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu
gratuit, a cesionrii, a retragerii titlurilor de participare,
precum i la data retragerii capitalului social la persoana
juridic la care se dein titlurile de participare;
Norme metodologice:
19. n sensul prevederilor art. 20 lit. b) din Codul fiscal,
investiiile financiare pe termen lung reprezint activele care
au fost nregistrate ca imobilizri financiare, potrivit norme-
lor contabile.
Codul fiscal:
d) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea
provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum
i veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
Norme metodologice:
20. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile prin
care se recupereaz cheltuielile pentru care nu s-a acordat
deducere la momentul efecturii lor, cum sunt: rambursrile
de impozit pe profit pltit n perioadele anterioare, restitui-
rea unor dobnzi i/sau penaliti de ntrziere, veniturile
din anularea unor provizioane care au fost considerate
cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor i altele ase-
menea. Veniturile rezultate din nregistrarea n evidena
contabil a creanelor privind impozitul pe profit amnat
sunt venituri neimpozabile.
Codul fiscal:
e) veniturile neimpozabile, prevzute expres n acorduri
i memorandumuri aprobate prin acte normative.
Norme metodologice:
21. Contribuabilii pentru care prin acorduri i memoran-
dumuri aprobate prin acte normative s-a prevzut faptul c
profitul aferent anumitor activiti nu este impozabil sunt
obligai s organizeze i s conduc evidena contabil
pentru determinarea profitului neimpozabil. La determinarea
profitului aferent acestor activiti se iau n calcul i cheltu-
ielile de conducere i administrare i alte cheltuieli comune
ale contribuabilului, proporional cu veniturile obinute din
acele activiti, n situaia n care evidena contabil nu
asigur informaia necesar identificrii acestora, dup caz.
Codul fiscal:
Cheltuieli
Art. 21. (1) Pentru determinarea profitului impozabil
sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile
efectuate n scopul realizrii de venituri impozabile, inclu-
siv cele reglementate prin acte normative n vigoare.
Norme metodologice:
22. Cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri
impozabile sunt cheltuielile nregistrate cu realizarea i
comercializarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executa-
rea lucrrilor, inclusiv cele reglementate prin acte normative
n vigoare.
23. n sensul art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, sunt
cheltuieli efectuate n scopul realizrii de venituri impozabile i
cheltuielile efectuate cu editarea publicaiilor care sunt nre-
gistrate ca retururi n perioada de determinare a profitului
impozabil pe baza documentelor justificative i n limita
cotelor prevzute n contractele de distribuie, cu condiia
reflectrii n contabilitate a veniturilor i cheltuielilor potrivit
reglementrilor contabile, respectiv cheltuielile generate de
taxa pe valoarea adugat ca urmare a aplicrii pro-ratei,
n conformitate cu prevederile titlului VI Taxa pe valoarea
adugat din Codul fiscal, precum i n alte situaii cnd
taxa pe valoarea adugat aferent unor cheltuieli deducti-
bile este nregistrat n costuri.
24. Nu sunt deductibile cheltuielile ocazionate de
cesionarea ctre personalul societii a aciunilor proprii, n
limitele stabilite de adunarea general a acionarilor, nefiind
cheltuieli efectuate n scopul realizrii de venituri
impozabile.
Codul fiscal:
(2) Sunt cheltuieli efectuate n scopul realizrii de veni-
turi i: []
b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecia
muncii i cheltuielile efectuate pentru prevenirea acciden-
telor de munc i a bolilor profesionale;
Norme metodologice:
25. Intr sub incidena acestei prevederi cheltuielile
efectuate n acest scop, n condiiile n care specificul acti-
vitii desfurate se ncadreaz n domeniile pentru care
se impune respectarea normelor de protecie a muncii, sta-
bilite conform legislaiei n materie.
Codul fiscal:
c) cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigura-
rea de accidente de munc, boli profesionale sau riscuri
profesionale;
Norme metodologice:
26. Intr sub incidena prevederilor art. 21 alin. (2) lit. c)
din Codul fiscal cheltuielile cu primele de asigurare pentru
asigurarea de accidente de munc i boli profesionale,
efectuate potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modi-
ficrile ulterioare. Cheltuielile cu primele de asigurare
pentru riscul profesional, efectuate potrivit legislaiei
specifice, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
Codul fiscal:
e) cheltuielile de transport i cazare n ar i n
strintate efectuate de ctre salariai i administratori, n
cazul n care contribuabilul realizeaz profit n exerciiul
curent i/sau din anii precedeni;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
5
Norme metodologice:
27. Calitatea de administrator rezult din actul constitutiv
al contribuabilului sau contractul de administrare.
28. Analiza n vederea acordrii deductibilitii cheltuieli-
lor de transport i cazare n ar i strintate, efectuate
de ctre salariai i administratori, se efectueaz pe baza
rezultatului contabil curent, respectiv reportat. Profitul n
exerciiul curent reprezint rezultatul contabil cumulat al
lunii, respectiv trimestrului, dup caz, urmnd a se efectua
regularizri periodice. n cazul n care, prin cumularea
rezultatului curent cu cel reportat, contribuabilul nregis-
treaz profit contabil, cheltuielile prevzute la art. 21
alin. (2) lit. e) din Codul fiscal sunt deductibile.
Codul fiscal:
f) contribuia la rezerva mutual de garantare a casei
centrale a cooperativelor de credit;
Norme metodologice:
29. Intr sub incidena prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f)
din Codul fiscal cotizaiile cooperativelor de credit afiliate
casei centrale a cooperativelor de credit pentru constituirea
rezervei mutuale de garantare, n conformitate cu
reglementrile legale.
Codul fiscal:
g) taxele de nscriere, cotizaiile i contribuiile obliga-
torii, reglementate de actele normative n vigoare, precum
i contribuiile pentru fondul destinat negocierii contractu-
lui colectiv de munc;
Norme metodologice:
30. Intr sub incidena prevederilor art. 21 alin. (2)
lit. g) din Codul fiscal cheltuielile cu taxele de nscriere,
cotizaiile i contribuiile obligatorii, stabilite prin acte
normative, de practicare a unor profesii cum sunt: expert
contabil, contabil autorizat, arhitect, medic, auditor financiar,
avocat, notar i altele asemenea. Contribuiile pentru fondul
destinat negocierii contractului colectiv de munc sunt cele
datorate patronatelor, n conformitate cu prevederile Legii
patronatelor nr. 356/2001.
Codul fiscal:
i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieei, promova-
rea pe piee existente sau noi, participarea la trguri i
expoziii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale infor-
mative proprii, n cazul n care contribuabilul realizeaz
profit n exerciiul curent i/sau din anii precedeni, pre-
cum i n situaia n care acesta se afl nuntrul perioadei
de recuperare a pierderii fiscale, conform legii;
Norme metodologice:
31. n cazul n care activitile de promovare pe piee
existente sau noi, participarea la trguri i expoziii, la misi-
uni de afaceri genereaz cheltuieli cu bunuri din producia
proprie sau prestarea de servicii, n scopul popularizrii fir-
mei, produselor sau serviciilor, acestea sunt deductibile la
determinarea profitului impozabil n baza art. 21 alin. (2)
lit. d) din Codul fiscal. Celelalte cheltuieli aferente
activitilor prevzute la art. 21 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal
nu sunt deductibile n situaia n care contribuabilul reali-
zeaz pierdere contabil din cumularea rezultatului curent
cu cel reportat sau nu se afl nuntrul perioadei de recu-
perare a pierderii fiscale, conform art. 26 din Codul fiscal.
32. Analiza n vederea acordrii deductibilitii cheltuielilor
de marketing, studiul pieei, promovarea pe piee existente
sau noi, participarea la trguri i expoziii, la misiuni de
afaceri, editarea de materiale informative proprii se efectu-
eaz pe baza rezultatului contabil curent, respectiv reportat.
Profitul n exerciiul curent reprezint rezultatul contabil
cumulat al lunii, respectiv trimestrului, dup caz, urmnd a
se efectua regularizri periodice. n cazul n care, prin
cumularea rezultatului curent cu cel reportat, contribuabilul
nregistreaz profit contabil, precum i n situaia n care
contribuabilul se afl nuntrul perioadei de recuperare a
pierderii fiscale, conform legii, cheltuielile prevzute la
art. 21 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal sunt deductibile.
Codul fiscal:
(3) Urmtoarele cheltuieli au deductibilitate limitat:
a) cheltuielile de protocol n limita unei cote de 2% apli-
cat asupra diferenei rezultate dintre totalul veniturilor
impozabile i totalul cheltuielilor aferente veniturilor impo-
zabile, altele dect cheltuielile de protocol i cheltuielile cu
impozitul pe profit;
Norme metodologice:
33. Baza de calcul la care se aplic cota de 2% o
reprezint diferena dintre totalul veniturilor i cheltuielile
nregistrate conform reglementrilor contabile, la care se
efectueaz ajustrile fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se
scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent i amnat,
cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neim-
pozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neim-
pozabile.
Codul fiscal:
b) suma cheltuielilor cu indemnizaia de deplasare
acordat salariailor pentru deplasri n Romnia i n
strintate, n limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
instituiile publice, n cazul n care contribuabilul reali-
zeaz profit n exerciiul curent i/sau din anii precedeni.
Cheltuielile de transport, cazare i indemnizaia acordat
salariailor, n cazul contribuabilului care realizaz pier-
dere n exerciiul curent i/sau din anii precedeni, sunt
limitate la nivelul legal stabilit pentru instituiile publice;
Norme metodologice:
34. Cheltuielile de transport, cazare i indemnizaia
acordat salariailor sunt limitate la nivelul legal stabilit pen-
tru instituiile publice, n situaia n care contribuabilul nre-
gistreaz pierdere contabil din cumularea rezultatului
contabil curent cu cel reportat.
Codul fiscal:
d) perisabilitile, n limitele stabilite de organele de
specialitate ale administraiei centrale, mpreun cu
instituiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finanelor
Publice;
Norme metodologice:
35. Nu sunt considerate perisabiliti pierderile tehnolo-
gice care sunt cuprinse n norma de consum proprie nece-
sar pentru fabricarea unui produs sau obinerea unui
serviciu.
Codul fiscal:
l) cheltuielile pentru funcionarea, ntreinerea i repara-
rea locuinelor de serviciu situate n localitatea unde se
afl sediul social sau unde societatea are sedii secundare,
deductibile n limita corespunztoare suprafeelor con-
struite prevzute de legea locuinei, care se majoreaz din
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
6
punct de vedere fiscal cu 10%. Diferena nedeductibil tre-
buie recuperat de la beneficiari, respectiv chiriai/locatari;
Norme metodologice:
36. n cazul locuinei de serviciu date n folosina unui
salariat sau administrator, cheltuielile pentru funcionarea,
ntreinerea i repararea acesteia sunt deductibile n limita
corespunztoare raportului dintre suprafaa construit
prevzut de Legea locuinei nr. 114/1996, republicat, cu
modificrile ulterioare, majorat cu 10%, i totalul suprafeei
construite a locuinei de serviciu respective.
Codul fiscal:
m) cheltuielile de funcionare, ntreinere i reparaii
aferente unui sediu aflat n locuina proprietate personal
a unei persoane fizice, folosit i n scop personal, deduc-
tibile n limita corespunztoare suprafeelor puse la dis-
poziia societii n baza contractelor ncheiate ntre pri,
n acest scop;
Norme metodologice:
37. n cazul n care sediul unui contribuabil se afl n
locuina proprietate a unei persoane fizice, cheltuielile de
funcionare, ntreinere i reparaii aferente sediului sunt
deductibile n limita determinat pe baza raportului dintre
suprafaa pus la dispoziie contribuabilului, menionat n
contractul ncheiat ntre pri, i suprafaa total a locuinei.
Contribuabilul va justifica cheltuielile de funcionare,
ntreinere i reparaii aferente sediului cu documente
legale, cum sunt contractele ncheiate cu furnizorii de uti-
liti i alte documente.
Codul fiscal:
(4) Urmtoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul
pe profit datorat, inclusiv cele reprezentnd diferene din
anii precedeni sau din anul curent, precum i impozitele
pe profit sau pe venit pltite n strintate. Sunt nededucti-
bile i cheltuielile cu impozitele nereinute la surs n
numele persoanelor fizice i juridice nerezidente, pentru
veniturile realizate din Romnia;
Norme metodologice:
38. Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit,
inclusiv cele reprezentnd diferene din anii precedeni sau
din anul curent, precum i impozitele pltite n strintate.
Sunt nedeductibile i impozitele cu reinere la surs pltite
n numele persoanelor fizice i juridice nerezidente pentru
veniturile realizate din Romnia. Cheltuielile cu impozitul
pe profit amnat, nregistrate de contribuabil, sunt nede-
ductibile.
Codul fiscal:
b) amenzile, confiscrile, majorrile de ntrziere i
penalitile de ntrziere datorate ctre autoritile romne,
potrivit prevederilor legale. Amenzile, penalitile sau
majorrile datorate ctre autoriti strine ori n cadrul
contractelor economice ncheiate cu persoane nerezidente
n Romnia i/sau autoriti strine sunt cheltuieli nede-
ductibile, cu excepia majorrilor, al cror regim este
reglementat prin conveniile de evitare a dublei impuneri.
[...]
Norme metodologice:
39. Prin autoriti romne se nelege totalitatea organe-
lor administraiei publice centrale i locale care urmresc i
ncaseaz amenzi, majorri i penaliti de ntrziere,
execut confiscri, potrivit prevederilor legale.
40. Majorrile datorate ctre autoriti strine ori n
cadrul contractelor economice ncheiate cu persoane nere-
zidente n Romnia care, potrivit conveniilor de evitare a
dublei impuneri, sunt tratate ca dobnzi sunt cheltuieli
deductibile la calculul profitului impozabil n condiiile
prevzute de titlul II din Codul fiscal.
Codul fiscal:
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau
a activelor corporale constatate lips din gestiune ori
degradate, neimputabile, pentru care nu au fost ncheiate
contracte de asigurare, precum i taxa pe valoarea
adugat aferent, dac aceasta este datorat potrivit pre-
vederilor titlului VI;
Norme metodologice:
41. Cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor consta-
tate lips din gestiune sau degradate i neimputabile, inclu-
siv taxa pe valoarea adugat aferent, dup caz, pentru
care s-au ncheiat contracte de asigurare, nu intr sub
incidena prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c) din Codul
fiscal.
42. Cheltuiala cu valoarea neamortizat a activelor cor-
porale lips din gestiune sau distruse, pentru care nu s-au
ncheiat contracte de asigurare, nu este cheltuial deducti-
bil fiscal, inclusiv taxa pe valoarea adugat aferent,
dup caz. Cheltuiala cu valoarea neamortizat a activelor
corporale lips din gestiune sau distruse, care excedeaz
valorii recuperate n baza contractelor de asigurare nche-
iate, inclusiv taxa pe valoarea adugat aferent, dup
caz, nu este deductibil fiscal.
Codul fiscal:
e) cheltuielile fcute n favoarea acionarilor sau aso-
ciailor, altele dect cele generate de pli pentru bunurile
livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preul de
pia pentru aceste bunuri sau servicii;
Norme metodologice:
43. Sunt considerate cheltuieli fcute n favoarea partici-
panilor urmtoarele:
a) cheltuielile cu amortizarea, ntreinerea i repararea
mijloacelor de transport utilizate de ctre participani, n
favoarea acestora;
b) bunurile, mrfurile i serviciile acordate participanilor,
precum i lucrrile executate n favoarea acestora;
c) cheltuielile cu chiria i ntreinerea spaiilor puse la
dispoziie acestora;
d) alte cheltuieli n favoarea acestora.
Codul fiscal:
f) cheltuielile nregistrate n contabilitate, care nu au la
baz un document justificativ, potrivit legii, prin care s se
fac dovada efecturii operaiunii sau intrrii n gestiune,
dup caz, potrivit normelor;
Norme metodologice:
44. nregistrrile n evidena contabil se fac cronologic
i sistematic, pe baza nscrisurilor ce dobndesc calitatea
de document justificativ care angajeaz rspunderea
persoanelor care l-au ntocmit, conform reglementrilor
contabile n vigoare.
Codul fiscal:
h) cheltuielile determinate de diferenele nefavorabile
de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
7
la care se dein participaii, precum i de diferenele nefa-
vorabile de valoare aferente obligaiunilor emise pe ter-
men lung, cu excepia celor determinate de
vnzarea-cesionarea acestora;
Norme metodologice:
45. Cheltuielile reprezentnd pierderi de valoare a titluri-
lor de participare, ca urmare a reducerii valorii capitalului
social la societatea comercial la care se dein titlurile de
participare sau ca urmare a modificrii cotaiei pe piaa
bursier, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului
impozabil.
46. Nu intr sub incidena acestor prevederi cheltuielile
reprezentnd valoarea titlurilor de participare tranzacionate
sau cesionate.
47. n cazul vnzrii titlurilor de participare, profitul
impozabil se determin ca diferen ntre valoarea obinut
n urma vnzrii i valoarea nominal n cazul primei
vnzri sau costul de achiziie ori valoarea fiscal definit
potrivit art. 27 din Codul fiscal, dup caz. La scoaterea din
gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre
metodele folosite pentru scoaterea din eviden a stocurilor.
Codul fiscal:
m) cheltuielile cu serviciile de management, consul-
tan, asisten sau alte prestri de servicii, pentru care
contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestrii aces-
tora n scopul desfurrii activitii proprii i pentru care
nu sunt ncheiate contracte;
Norme metodologice:
48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de mana-
gement, consultan, asisten sau alte prestri de servicii
trebuie s se ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
serviciile trebuie s fie efectiv prestate, s fie execu-
tate n baza unui contract care s cuprind date referitoare
la prestatori, termene de execuie, precizarea serviciilor
prestate, precum i tarifele percepute, respectiv valoarea
total a contractului, iar defalcarea cheltuielilor de aceast
natur s se fac pe ntreaga durat de desfurare a
contractului sau pe durata realizrii obiectului contractului;
prestarea efectiv a serviciilor se justific prin: situaii de
lucrri, procese-verbale de recepie, rapoarte de lucru, studii
de fezabilitate, de pia sau orice alte materiale cores-
punztoare;
contribuabilul trebuie s dovedeasc necesitatea
efecturii cheltuielilor prin specificul activitilor desfurate.
49. Pentru servicii de management, consultan i asis-
ten tehnic prestate de nerezidenii afiliai contribuabilului, la
analiza tranzaciilor pentru determinarea deductibilitii cheltu-
ielilor trebuie s se aib n vedere i principiile din
comentariul la articolul 9 privind impunerea ntreprinderilor
asociate din Convenia-model cu privire la impozitele pe venit
i impozitele pe capital. Analiza trebuie s aib n vedere:
ii(i) prile implicate;
i(ii) natura serviciilor prestate;
(iii) elementele de recunoatere a cheltuielilor i veni-
turilor pe baza documentelor justificative care s
ateste prestarea acestor servicii.
Codul fiscal:
Provizioane i rezerve
Art. 22 (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea
rezervelor i provizioanelor, numai n conformitate cu pre-
zentul articol, astfel:
a) rezerva legal este deductibil n limita unei cote
de 5% aplicat asupra profitului contabil, nainte de
determinarea impozitului pe profit, din care se scad veni-
turile neimpozabile i se adaug cheltuielile aferente aces-
tor venituri neimpozabile, pn ce aceasta va atinge a
cincea parte din capitalul social subscris i vrsat sau din
patrimoniu, dup caz, potrivit legilor de organizare i
funcionare. n cazul n care aceasta este utilizat pentru
acoperirea pierderilor sau este distribuit sub orice form,
reconstituirea ulterioar a rezervei nu mai este deductibil
la calculul profitului impozabil. Prin excepie, rezerva con-
stituit de persoanele juridice care furnizeaz utiliti
societilor comerciale care se restructureaz, se reorga-
nizeaz sau se privatizeaz poate fi folosit pentru acope-
rirea pierderilor de valoare a pachetului de aciuni obinut
n urma procedurii de conversie a creanelor, iar sumele
destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deduc-
tibile la calculul profitului impozabil;
Norme metodologice:
50. Cota de 5% reprezentnd rezerva prevzut la
art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplic asupra
diferenei dintre totalul veniturilor, din care se scad venitu-
rile neimpozabile, i totalul cheltuielilor, din care se scad
cheltuielile cu impozitul pe profit curent i amnat i chel-
tuielile aferente veniturilor neimpozabile, nregistrate n con-
tabilitate. Rezerva se calculeaz cumulat de la nceputul
anului i este deductibil la calculul profitului impozabil
lunar sau trimestrial, dup caz. n veniturile neimpozabile
care se scad la determinarea bazei de calcul pentru
rezerv sunt incluse veniturile prevzute la art. 20 din
Codul fiscal, cu excepia celor prevzute la lit. e) din
acelai articol. Rezervele astfel constituite se completeaz
sau se diminueaz n funcie de nivelul profitului contabil
din perioada de calcul.
51. n cazul n care aceast rezerv este utilizat pen-
tru acoperirea pierderilor sau este distribuit sub orice
form, rezerva reconstituit ulterior acestei utilizri n
aceeai limit nu mai este deductibil la calculul profitului
impozabil.
Codul fiscal:
b) provizioanele pentru garanii de bun execuie acor-
date clienilor;
Norme metodologice:
52. Provizioanele pentru garanii de bun execuie acor-
date clienilor se constituie trimestrial numai pentru bunurile
livrate, lucrrile executate i serviciile prestate n cursul tri-
mestrului respectiv pentru care se acord garanie n peri-
oadele urmtoare, la nivelul cotelor prevzute n contractele
ncheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevzut
n tariful lucrrilor executate ori serviciilor prestate.
Pentru lucrrile de construcii care necesit garanii de
bun execuie, conform prevederilor din contractele nche-
iate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, n limita
cotelor prevzute n contracte, cu condiia reflectrii inte-
grale la venituri a valorii lucrrilor executate i confirmate
de beneficiar pe baza situaiilor de lucrri.
nregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pen-
tru garaniile de bun execuie se face pe msura
efecturii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea peri-
oadei de garanie nscrise n contract.
Aceleai prevederi se aplic i n cazul provizioanelor
pentru garanii de bun execuie a contractelor externe,
acordate n condiiile legii productorilor i prestatorilor de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
8
servicii, n cazul exporturilor complexe, proporional cu cota
de participare la realizarea acestora, cu condiia ca aces-
tea s se regseasc distinct n contractele ncheiate sau
n tariful lucrrilor executate i n facturile emise.
Prin export complex se nelege exportul de echipa-
mente, instalaii sau pri de instalaii, separat ori
mpreun cu tehnologii, licene, know-how, asisten teh-
nic, proiectare, construcii-montaj, lucrri de punere n
funciune i recepie, precum i piesele de schimb i mate-
rialele aferente, definite n conformitate cu actele normative
n vigoare.
Sunt considerate exporturi complexe lucrrile geologice
de proiectare-explorare, lucrrile de exploatare pentru
zcminte minerale, construcii de reele electrice, executa-
rea de foraje de sonde, construcii de schele, de instalaii
i conducte de transport, de depozitare i de distribuire a
produselor petroliere i a gazelor naturale, precum i reali-
zarea de nave complete, de obiective n domeniile agricul-
turii, mbuntirilor funciare, amenajrilor hidrotehnice,
silvice, organizarea exploatrilor forestiere i altele aseme-
nea, definite n conformitate cu actele normative n vigoare.
Codul fiscal:
c) provizioanele constituite n limita unui procent de
20% ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004, 25% ncepnd
cu data de 1 ianuarie 2005, 30% ncepnd cu data de
1 ianuarie 2006, din valoarea creanelor asupra clienilor,
nregistrate de ctre contribuabili, altele dect cele
prevzute la lit. d), f), g) i i), care ndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
1. sunt nregistrate dup data de 1 ianuarie 2004;
2. sunt nencasate ntr-o perioad ce depete 270 de
zile de la data scadenei;
3. nu sunt garantate de alt persoan;
4. sunt datorate de o persoan care nu este persoan
afiliat contribuabilului;
5. au fost incluse n veniturile impozabile ale contribua-
bilului.
Norme metodologice:
53. Creanele asupra clienilor reprezint sumele dato-
rate de clienii interni i externi pentru produse, semifabri-
cate, materiale, mrfuri etc. vndute, lucrri executate i
servicii prestate, pe baz de facturi, nregistrate dup
1 ianuarie 2004 i nencasate ntr-o perioad ce depete
270 de zile de la data scadenei.
Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaz
prin trecerea acestora pe venituri n cazul ncasrii
creanei, proporional cu valoarea ncasat sau nregistra-
rea acesteia pe cheltuieli.
n cazul creanelor n valut, provizionul este deductibil
la nivelul valorii influenate cu diferenele de curs favorabile
sau nefavorabile ce apar cu ocazia evalurii acestora.
Codul fiscal:
e) rezervele constituite de societile comerciale ban-
care sau alte instituii de credit autorizate, precum i de
societile de credit ipotecar, potrivit legilor de organizare
i funcionare;
Norme metodologice:
54. Rezervele deductibile din punct de vedere fiscal,
inclusiv fondul pentru riscuri bancare generale, n cazul
bncilor, precum i n cazul sucursalelor din Romnia ale
bncilor, persoane juridice strine, se calculeaz lunar n
cotele i n limitele prevzute de Legea nr. 58/1998 privind
activitatea bancar, cu modificrile i completrile ulterioare.
Codul fiscal:
g) rezervele legale i provizioanele constituite de Banca
Naional a Romniei, n conformitate cu legislaia n
vigoare;
Norme metodologice:
55. Rezervele legale se constituie lunar din profitul
Bncii Naionale a Romniei, n cotele i n limitele stabi-
lite, conform legii.
Codul fiscal:
h) rezervele tehnice constituite de societile de asigu-
rare i reasigurare, potrivit prevederilor legale de organi-
zare i funcionare. Pentru contractele de asigurare cedate
n reasigurare, rezervele se diminueaz astfel nct nivelul
acestora s acopere partea de risc care rmne n sarcina
asigurtorului, dup deducerea reasigurrii;
Norme metodologice:
56. n cazul societilor din domeniul asigurrilor i rea-
sigurrilor sunt deductibile rezervele tehnice calculate con-
form prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societile de
asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i
completrile ulterioare. Conform dispoziiilor acestei legi
rezervele de prime i de daune se constituie din cote-pri
corespunztoare sumelor aferente riscurilor neexpirate n
anul n care s-au ncasat primele.
Codul fiscal:
(2) Contribuabilii autorizai s desfoare activitate n
domeniul exploatrii zcmintelor naturale sunt obligai s
nregistreze n evidena contabil i s deduc provizioane
pentru refacerea terenurilor afectate i pentru redarea
acestora n circuitul economic, silvic sau agricol, n limita
unei cote de 1% aplicate asupra diferenei dintre veniturile
i cheltuielile din exploatare, pe toat durata de
funcionare a exploatrii zcmintelor naturale.
Norme metodologice:
57. Provizioanele prevzute la art. 22 alin. (2) din Codul
fiscal sunt obligatorii pentru contribuabilii care au ca dome-
niu de activitate exploatarea de resurse minerale, gaze
naturale i pentru titularii acordurilor petroliere.
Codul fiscal:
(6) Sumele nregistrate n conturi de rezerve legale i
rezerve reprezentnd faciliti fiscale nu pot fi utilizate
pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea
pierderilor. n cazul n care nu sunt respectate prevederile
prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculeaz
impozitul pe profit i se stabilesc dobnzi i penaliti de
ntrziere, de la data aplicrii facilitii respective, potrivit
legii. Nu se supun impozitrii rezervele din influene de
curs valutar aferente aprecierii disponibilitilor n valut,
constituite potrivit legii, nregistrate de societi comerci-
ale bancare persoane juridice romne i sucursalele
bncilor strine, care i desfoar activitatea n
Romnia.
Norme metodologice:
58. Intr sub incidena art. 22 alin. (6) din Codul fiscal
urmtoarele sume nregistrate n conturi de rezerve sau
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
9
surse proprii de finanare, n conformitate cu reglementrile
privind impozitul pe profit:
a) sumele reprezentnd diferenele nete rezultate din
evaluarea disponibilului n devize, n conformitate cu actele
normative n vigoare, care au fost neimpozabile;
b) scutirile i reducerile de impozit pe profit aplicate
asupra profitului investit potrivit prevederilor legii, inclusiv
suma profitului investit, diferena dintre cota redus de
impozit pentru exportul de bunuri i/sau servicii i cota
standard, precum i cele prevzute n legi speciale.
Codul fiscal:
Cheltuieli cu dobnzile i diferene de curs valutar
Art. 23. (1) Cheltuielile cu dobnzile sunt integral
deductibile n cazul n care gradul de ndatorare a capita-
lului este mai mic dect unu. Gradul de ndatorare a capi-
talului se determin ca raport ntre capitalul mprumutat cu
termen de rambursare peste un an i capitalul propriu, ca
medie a valorilor existente la nceputul anului i sfritul
perioadei pentru care se determin impozitul pe profit.
Prin capitalul mprumutat se nelege totalul creditelor i
mprumuturilor cu termen de rambursare peste un an,
potrivit clauzelor contractuale. ncepnd cu data de
1 ianuarie 2006, cheltuielile cu dobnzile sunt integral
deductibile, n cazul n care gradul de ndatorare a capita-
lului este mai mic dect trei.
(2) n cazul n care gradul de ndatorare a capitalului
este peste unu inclusiv, cheltuielile cu dobnzile i cu
pierderea net din diferenele de curs valutar sunt deducti-
bile pn la nivelul sumei veniturilor din dobnzi, plus 10%
din celelalte venituri ale contribuabilului. Cheltuielile cu
dobnzile i cu pierderea net din diferenele de curs valu-
tar rmase nedeductibile se reporteaz n perioada
urmtoare, n aceleai condiii, pn la deductibilitatea
integral a acestora.
(3) n cazul n care cheltuielile din diferenele de curs
valutar ale contribuabilului depesc veniturile din dife-
renele de curs valutar, diferena va fi tratat ca o cheltu-
ial cu dobnda, potrivit alin. (1) i (2), deductibilitatea
acestei diferene fiind supus limitrilor prevzute n
aceste alineate. Cheltuielile din diferenele de curs valutar,
care se limiteaz potrivit prezentului alineat, sunt cele
aferente mprumuturilor luate n calcul la determinarea
gradului de ndatorare a capitalului.
(4) Dobnzile i pierderile din diferene de curs valutar,
n legtur cu mprumuturile obinute direct sau indirect
de la bnci internaionale de dezvoltare i organizaii simi-
lare, menionate n norme, i cele care sunt garantate de
stat nu intr sub incidena prevederilor prezentului articol.
(5) n cazul mprumuturilor obinute de la alte entiti,
cu excepia societilor comerciale bancare romne sau
strine, sucursalelor bncilor strine, cooperativelor de
credit, a societilor de leasing pentru operaiuni de
leasing, a societilor de credit ipotecar i a persoanelor
juridice care acord credite potrivit legii, dobnzile
deductibile sunt limitate la:
a) nivelul ratei dobnzilor de referin a Bncii
Naionale a Romniei, corespunztoare ultimei luni din tri-
mestru, pentru mprumuturile n lei, i
b) nivelul ratei dobnzii anuale de 9%, pentru mprumu-
turile n valut. Acest nivel al ratei dobnzii se aplic la
determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal
2004. Nivelul ratei dobnzii pentru mprumuturile n valut
se va actualiza prin hotrre a Guvernului.
(6) Limita prevzut la alin. (5) se aplic separat pentru
fiecare mprumut, nainte de aplicarea prevederilor alin. (1)
i (2).
(7) Prevederile alin. (1)(3) nu se aplic societilor
comerciale bancare, persoane juridice romne, sucursale-
lor bncilor strine care i desfoar activitatea n
Romnia, societilor de leasing pentru operaiunile de
leasing, societilor de credit ipotecar, precum i
instituiilor de credit.
(8) n cazul unei persoane juridice strine care i
desfoar activitatea printr-un sediu permanent n
Romnia, prevederile prezentului articol se aplic prin lua-
rea n considerare a capitalului propriu.
Norme metodologice:
59. n vederea determinrii valorii deductibile a cheltuie-
lilor cu dobnzile se efectueaz mai nti ajustrile conform
art. 23 alin. (5) din Codul fiscal. Valoarea cheltuielilor cu
dobnzile care excedeaz nivelului de deductibilitate permis
conform art. 23 alin. (5) este considerat nedeductibil,
fr a mai fi luat n calcul n perioadele urmtoare.
60. n cazul n care capitalul propriu are o valoare
negativ sau gradul de ndatorare este mai mare ori egal
cu 1, contribuabilul aplic limitarea prevzut la art. 23
alin. (2) din Codul fiscal.
61. Intr sub incidena art. 23 alin. (3) din Codul fiscal
pierderea net din diferene de curs valutar aferente capi-
talului mprumutat.
62. Instituiile de credit, n sensul art. 23 alin. (7) din
Codul fiscal, sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca
Naional a Romniei. n sensul art. 23 alin. (5) din Codul
fiscal, prin persoane juridice care acord credite potrivit legii
se nelege persoanele juridice care sunt autorizate s
acorde credite prin legi speciale de nfiinare.
63. Gradul de ndatorare al capitalului se determin ca
raport ntre capitalul mprumutat i capitalul propriu. Prin
capital mprumutat se nelege totalul creditelor i mprumu-
turilor cu termen de rambursare peste un an de la data
semnrii contractului, respectiv credite bancare, mprumuturi
de la instituii financiare, mprumuturi de la acionari, aso-
ciai sau alte persoane, credite furnizori.
64. Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele
legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exerciiului
i alte elemente de capital propriu constituite potrivit regle-
mentrilor legale. n cazul sediilor permanente, capitalul
propriu cuprinde capitalul de dotare pus la dispoziie de
societatea principal pentru desfurarea activitii n
Romnia, potrivit documentelor de autorizare, rezervele
legale, alte rezerve, rezultatul exerciiului i alte elemente
de capital propriu constituite potrivit reglementrilor legale.
Capital mprumutat
Gradul de ndatorare =
Capital propriu
65. Pentru calculul deductibilitii cheltuielilor cu
dobnzile se au n vedere urmtoarele:
a) Pentru mprumuturile angajate de la alte entiti, cu
excepia societilor bancare romne sau strine, sucursa-
lelor bncilor strine, cooperativelor de credit, a societilor
de leasing pentru operaiuni de leasing, a societilor de
credit ipotecar i a persoanelor juridice care acord credite
potrivit legii, se aplic limita prevzut la art. 23 alin. (5)
din Codul fiscal, indiferent de perioada n care au fost con-
tractate.
b) n scopul aplicrii art. 23 alin. (5) din Codul fiscal,
nivelul ratei dobnzii de referin, recunoscut la calculul
profitului impozabil, este cea din ultima lun a trimestrului
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
10
pentru care se calculeaz impozitul pe profit, publicat de
Banca Naional a Romniei n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I;
c) Modul de calcul al dobnzii, conform art. 23 alin. (5)
din Codul fiscal, va fi cel corespunztor modului de calcul
al dobnzii aferente mprumuturilor.
d) Rezultatul exerciiului luat n calcul la determinarea
capitalului propriu pentru sfritul perioadei este cel nregis-
trat de contribuabil nainte de calculul impozitului pe profit.
66. Cheltuielile cu dobnzile nsumate cu pierderea net
din diferenele de curs valutar aferente mprumuturilor cu
termen de rambursare mai mare de un an, luate n
considerare la calculul gradului de ndatorare, sunt deducti-
bile la determinarea profitului impozabil n limitele prevzute
la art. 23 alin. (2) din Codul fiscal.
67. n cazul leasingului financiar, utilizatorul nu aplic
limita prevzut la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal.
68. n vederea determinrii impozitului pe profit, gradul
de ndatorare se calculeaz ca raport ntre media capitalu-
lui mprumutat i media capitalului propriu. Pentru caculul
acestor medii se folosesc valorile existente la nceputul
anului i la sfritul perioadei pentru care se determin
impozitul pe profit, dup cum urmeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
11
Capital mprumutat
nceputul anului fiscal
+ Capital mprumutat
sfritul perioadei
2
Gradul de ndatorare =
Capital propriu
nceputul anului fiscal
+ Capital propriu
sfritul perioadei
2
astfel:
Capital mprumutat
nceputul anului fiscal
+ Capital mprumutat
sfritul perioadei
Gradul de ndatorare =
Capital propriu
nceputul anului fiscal
+ Capital propriu
sfritul perioadei
n cazul n care gradul de ndatorare astfel determinat
este mai mic dect 1, cheltuielile cu dobnzile i cu pier-
derea net de curs valutar sunt deductibile integral dup
ce s-au efectuat ajustrile prevzute la art. 23 alin. (5) din
Codul fiscal.
Dac gradul de ndatorare astfel determinat este 1 sau
mai mare dect 1, suma cheltuielilor cu dobnzile i cu
pierderea net din diferene de curs valutar este deducti-
bil numai n limita urmtoarei sume: venitul din dobnzi al
contribuabilului plus 10% din celelalte venituri impozabile
ale acestuia. Celelalte venituri nu includ: veniturile din
dobnzi, veniturile din diferene de curs valutar, veniturile
nregistrate n conturile 711, 721 i 722, precum i even-
tualele venituri rezultate din operaiuni care au ca scop
majorarea limitei prevzute n art. 23 alin. (2) din Codul fiscal.
69. Cheltuielile rmase nedeductibile dup aplicarea pre-
vederilor art. 23 alin. (2) din Codul fiscal sunt reportate n
perioada urmtoare i sunt tratate din punct de vedere
fiscal ca fiind cheltuieli ale perioadei respective, urmnd s
devin subiect al limitrii aplicabile n acea perioad.
70. n sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din Codul
fiscal, prin bnci internaionale de dezvoltare se nelege:
Banca Internaional pentru Reconstrucie i
Dezvoltare (BIRD), Corporaia Financiar Internaional
(CFI) i Asociaia pentru Dezvoltare Internaional (ADI);
Banca European de Investiii (BEI);
Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare
(BERD);
bnci i organizaii de cooperare i dezvoltare regio-
nal similare.
Prin mprumut garantat de stat se nelege mprumutul
garantat de stat potrivit Legii datoriei publice nr. 81/1999.
Codul fiscal:
Amortizarea fiscal
Art. 24 []
(8) n cazul metodei de amortizare degresiv, amortiza-
rea se calculeaz prin multiplicarea cotelor de amortizare
liniar cu unul dintre coeficienii urmtori:
a) 1,5, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix
amortizabil este ntre 2 i 5 ani;
b) 2,0, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix
amortizabil este ntre 5 i 10 ani;
c) 2,5, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix
amortizabil este mai mare de 10 ani.
Norme metodologice:
71. Exemplu de calcul al amortizrii prin utilizarea regi-
mului de amortizare degresiv. Pentru un mijloc fix se dau
urmtoarele date:
valoarea de intrare: 350.000.000 lei;
durata normal de funcionare conform catalogului:
10 ani;
cota anual de amortizare: 100/10 = 10%;
cota anual de amortizare degresiv: 10% x 2,0 = 20%;
Amortizarea anual se va calcula astfel:
Ani Modul de calcul
Amortizarea anual degresiv Valoarea rmas
(lei) (lei)
1 350.000.000 x 20% 70.000.000 280.000.000
2 280.000.000 x 20% 56.000.000 224.000.000
3 224.000.000 x 20% 44.800.000 179.200.000
4 179.200.000 x 20% 35.840.000 143.360.000
5 143.360.000 x 20% 28.672.000 114.688.000
6 114.688.000 x 20%=114.688.000 / 5 22.937.600 91.750.400
7 22.937.600 68.812.800
8 22.937.600 45.875.200
9 22.937.600 22.937.600
10 22.937.600 0
Codul fiscal:
Contracte de leasing
Art. 25. (1) n cazul leasingului financiar utilizatorul
este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, n timp
ce n cazul leasingului operaional, locatorul are aceast
calitate. Amortizarea bunului care face obiectul unui con-
tract de leasing se face de ctre utilizator, n cazul leasin-
gului financiar, i de ctre locator, n cazul leasingului
operaional, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24.
(2) n cazul leasingului financiar utilizatorul deduce
dobnda, iar n cazul leasingului operaional locatorul
deduce chiria (rata de leasing).
Norme metodologice:
72. ncadrarea operaiunilor de leasing se realizeaz
avndu-se n vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 7 i 8
din Codul fiscal i clauzele contractului de leasing.
Codul fiscal:
Pierderi fiscale
Art. 26. (1) Pierderea anual, stabilit prin declaraia
de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impoza-
bile obinute n urmtorii 5 ani consecutivi. Recuperarea
pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora,
la fiecare termen de plat a impozitului pe profit, potrivit
prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii aces-
tora.
(2) Pierderea fiscal nregistrat de contribuabilii care
i nceteaz existena prin divizare sau fuziune nu se
recupereaz de ctre contribuabilii nou-nfiinai sau de
ctre cei care preiau patrimoniul societii absorbite, dup
caz.
(3) n cazul persoanelor juridice strine, prevederile
alin. (1) se aplic lundu-se n considerare numai venitu-
rile i cheltuielile atribuibile sediului permanent n
Romnia.
(4) Contribuabilii care au fost obligai la plata unui
impozit pe venit i care anterior au realizat pierdere fis-
cal, intr sub incidena prevederilor alin. (1) de la data la
care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de
prezentul titlu. Aceast pierdere se recupereaz pe
perioada cuprins ntre data nregistrrii pierderii fiscale i
limita celor 5 ani.
Norme metodologice:
73. Recuperarea pierderilor fiscale anuale se face n
ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a
impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare
din anul nregistrrii acestora.
74. Pierderea fiscal reprezint suma nregistrat n
declaraia de impunere a anului precedent.
75. n cazul n care recuperarea pierderii contabile se
face din rezervele legale, constituite din profit nainte de
impozitare, reconstituirea ulterioar a rezervei legale nu va
mai fi o sum deductibil la calculul profitului impozabil.
76. Persoana juridic din al crei patrimoniu se des-
prinde o parte n urma unei operaiuni de divizare i care
i continu existena ca persoan juridic recupereaz par-
tea din pierderea fiscal nregistrat nainte de momentul
n care operaiunea de divizare produce efecte, proporional
cu drepturile i obligaiile meninute de persoana juridic
respectiv.
77. n cazul fuziunii prin absorbie pierderea fiscal
rezultat din declaraia de impunere a persoanei juridice
absorbante, declarat pn la data nscrierii la registrul
comerului a meniunii privind majorarea capitalului social,
se recupereaz potrivit prevederilor din lege.
Codul fiscal:
Reorganizri, lichidri i alte transferuri de active i
titluri de participare
Art. 27. (1) n cazul contribuiilor cu active la capitalul
unei persoane juridice n schimbul unor titluri de partici-
pare la aceast persoan juridic se aplic urmtoarele
reguli:
a) contribuiile nu sunt transferuri impozabile n nelesul
prevederilor prezentului titlu i al prevederilor titlului III;
b) valoarea fiscal a activelor primite de persoana juri-
dic este egal cu valoarea fiscal a acelor active la per-
soana care contribuie cu activul;
c) valoarea fiscal a titlurilor de participare primite de
persoana care contribuie cu activele este egal cu valoa-
rea fiscal a activelor aduse drept contribuie de ctre per-
soana respectiv.
Norme metodologice:
78. n sensul dispoziiilor art. 27 alin. (1) din Codul
fiscal, o persoan juridic poate participa cu active la una
sau mai multe persoane juridice existente sau care iau ast-
fel fiin, prin constituirea sau majorarea capitalului social
al acestora primind n schimb titluri de participare ale
societilor respective. Contribuiile cu active la capitalul
social al unei persoane juridice n schimbul unor titluri de
participare la aceast persoan juridic nu sunt luate n
calcul la determinarea profitului impozabil.
79. n cazul n care pentru contribuia cu active se
datoreaz taxa pe valoarea adugat potrivit dispoziiilor
titlului VI din Codul fiscal, iar beneficiarul aportului nu
poate exercita dreptul de deducere pentru aceasta, valoa-
rea fiscal, n sensul art. 27 alin. (1) din Codul fiscal, se
majoreaz cu taxa pe valoarea adugat.
Codul fiscal:
(2) Distribuirea de active de ctre o persoan juridic
romn ctre participanii si, fie sub form de dividend,
fie ca urmare a operaiunii de lichidare, se trateaz ca
transfer impozabil, exceptndu-se cazurile prevzute la
alin. (3).
Norme metodologice:
80. Distribuirea de active de ctre o persoan juridic
romn ctre participanii si se poate realiza n cazul
lichidrii.
81. Profitul impozabil n cazul lichidrii se calculeaz ca
diferen ntre veniturile i cheltuielile efectuate pentru rea-
lizarea acestora, calculate cumulat de la nceputul anului
fiscal, lundu-se n calcul: profitul din lichidarea patrimoniu-
lui, sumele din anularea provizioanelor, sumele nregistrate
n conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut i
care nu au fost impozitate la data constituirii, alte elemente
similare veniturilor i cheltuielilor.
82. La calculul impozitului pe profit datorat de contribua-
bilii care i nceteaz existena n urma operaiunilor de
lichidare nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul
net, inclusiv sumele aferente unor reduceri ale cotei de
impozit, repartizate ca surse proprii de finanare pe parcursul
perioadei de funcionare, potrivit legii, acestea fiind tratate
n conformitate cu prevederile art. 22. Acelai tratament se
aplic i rezervelor constituite din diferene de curs favorabile
capitalului social n devize sau din evaluarea, n conformitate
cu actele normative n vigoare, a disponibilului n devize,
dac legea nu prevede altfel.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
12
83. Impozitul pe dividende se determin dup calculul
profitului impozabil, se reine i se vireaz, pentru urmtoa-
rele elemente:
profit obinut n urma operaiunii de lichidare a
societilor comerciale;
capital social majorat prin utilizarea unor elemente de
capitaluri proprii (diferene provenite din reevaluarea imobi-
lizrilor i a stocurilor, potrivit legii, sume nregistrate la
rezerve din diferene de curs valutar etc.);
capitaluri proprii constituite din profitul brut, potrivit
prevederilor legale (rezerve legale, reduceri sau scutiri de
impozit pe profit pentru profitul reinvestit etc.);
capitaluri proprii constituite n conformitate cu preve-
derile legale, fr ca sumele cuprinse n capitaluri s fie
evideniate n prealabil la venituri (diferene provenite din
reevaluarea imobilizrilor, diferene de curs valutar din eva-
luarea disponibilitilor n valut, diferene din aplicarea
cotei reduse pentru activitatea de export, subvenii pentru
investiii etc.).
84. Pentru elementele de capital propriu, constituite din
profitul net (rezerva statutar, alte rezerve, profitul net rea-
lizat n exerciiile precedente a crui repartizare a fost
amnat etc.), se calculeaz i se vireaz numai impozit
pe dividende.
Codul fiscal:
(3) Prevederile prezentului articol se aplic urmtoare-
lor operaiuni de reorganizare, dac acestea nu au ca prin-
cipal obiectiv evaziunea fiscal sau evitarea plii
impozitelor:
a) fuziunea ntre dou sau mai multe persoane juridice
romne, n cazul n care participanii la oricare persoan
juridic care fuzioneaz primesc titluri de participare la
persoana juridic succesoare;
b) divizarea unei persoane juridice romne n dou sau
mai multe persoane juridice romne, n cazul n care parti-
cipanii la persoana juridic iniial beneficiaz de o distri-
buire proporional a titlurilor de participare la persoanele
juridice succesoare;
Norme metodologice:
85. n nelesul art. 27 alin. (3) lit. a) i b) din Codul fiscal,
operaiunile de fuziune i divizare sunt reglementate prin
Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, repu-
blicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Codul fiscal:
c) achiziionarea de ctre o persoan juridic romn a
tuturor activelor i pasivelor aparinnd uneia sau mai
multor activiti economice ale altei persoane juridice
romne, numai n schimbul unor titluri de participare;
Norme metodologice:
86. Prevederea de la art. 27 alin. (3) lit. c) din Codul
fiscal are n vedere transferul unei pri din activul unei
societi (transmitoare) ctre una sau mai multe societi
(beneficiare) existente sau care iau astfel fiin, n schimbul
atribuirii de titluri de participare ale societilor beneficiare.
Codul fiscal:
CAPITOLUL III
Aspecte fiscale internaionale
Veniturile unui sediu permanent
Art. 29. []
(2) Profitul impozabil se determin n conformitate cu
regulile stabilite n capitolul II al prezentului titlu, n
urmtoarele condiii:
a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului perma-
nent se includ n veniturile impozabile;
b) numai cheltuielile efectuate n scopul obinerii aces-
tor venituri se includ n cheltuielile deductibile;
c) cheltuielile de conducere i cheltuielile generale de
administrare, indiferent de locul n care s-au efectuat,
decontate de persoana juridic strin i nregistrate de
sediul permanent, sunt deductibile n limita a 10% din
veniturile salariale ale angajailor sediului permanent.
Norme metodologice:
87. Prin angajai ai sediului permanent se nelege per-
soanele angajate cu contract individual de munc n
condiiile legii.
Codul fiscal:
(3) Profitul impozabil al sediului permanent se
determin prin tratarea sediului permanent ca persoan
separat i prin utilizarea regulilor preurilor de transfer la
stabilirea preului de pia al unui transfer fcut ntre per-
soana juridic strin i sediul su permanent.
(4) nainte de a desfura activitate printr-un sediu per-
manent n Romnia, reprezentantul legal la persoanei juri-
dice strine prevzute la alin. (1) trebuie s nregistreze
sediul permanent la autoritatea fiscal competent.
Norme metodologice:
88. Persoanele juridice strine care desfoar
activitile menionate la art. 8 alin. (3) din Codul fiscal
datoreaz impozit pe profit de la nceputul activitii, n
msura n care se determin depirea duratei legale de
6 luni sau termenele prevzute n conveniile de evitare a
dublei impuneri, dup caz. n situaia n care nu se deter-
min nainte de sfritul anului fiscal dac activitile din
Romnia vor fi pe o durat suficient pentru a deveni un
sediu permanent, veniturile acelui an fiscal vor fi luate n
considerare n urmtorul an fiscal, n situaia n care durata
specificat este depit.
89. Profiturile ce urmeaz a fi atribuite unui sediu per-
manent sunt acelea pe care sediul permanent le-ar fi reali-
zat dac, n loc de a derula afaceri cu persoana juridic
nerezident al crei sediu permanent este, ar fi derulat
afaceri cu o persoan juridic separat. La stabilirea
preului de pia al transferurilor efectuate ntre persoana
juridic strin i sediul su permanent se utilizeaz
regulile preurilor de transfer.
Codul fiscal:
Credit fiscal
Art. 31. (1) Dac o persoana juridic romn obine
venituri dintr-un stat strin prin intermediul unui sediu per-
manent sau venituri supuse impozitului cu reinere la
surs i veniturile sunt impozitate att n Romnia, ct i
n statul strin, atunci impozitul pltit ctre statul strin, fie
direct, fie indirect prin reinerea i virarea de o alt
persoan, se deduce din impozitul pe profit ce se
determin potrivit prevederilor prezentului titlu.
(2) Deducerea pentru impozitele pltite ctre un stat
strin ntr-un an fiscal nu poate depi impozitul pe profit,
calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevzute
la art. 17 alin. (1) la profitul impozabil obinut n statul
strin, determinat n conformitate cu regulile prevzute n
prezentul titlu sau la venitul obinut din statul strin.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
13
(3) Impozitul pltit unui stat strin este dedus, numai
dac persoana juridic romn prezint documentaia
corespunztoare, conform prevederilor legale, din care s
rezulte faptul c impozitul a fost pltit statului strin.
Norme metodologice:
90. n aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Codul
fiscal, din punct de vedere fiscal, la sfritul anului fiscal,
operaiunile efectuate prin intermediul unor sedii perma-
nente din strintate ale persoanelor juridice romne, nre-
gistrate n cursul perioadei n devize, respectiv veniturile,
cheltuielile, alte sume impozabile sau deductibile, ct i
impozitul pltit se convertesc n lei prin utilizarea unei
medii a cursurilor de schimb valutar, comunicat de Banca
Naional a Romniei.
91. O persoan juridic romn care desfoar acti-
viti printr-un sediu permanent ntr-un alt stat calculeaz
profitul impozabil la nivelul ntregii societi, potrivit dis-
poziiilor capitolului II, titlul II din Codul fiscal. n scopul
acordrii creditului fiscal aferent unui sediu permanent con-
tribuabilul calculeaz profitul impozabil i impozitul pe profit
aferente acelui sediu permanent, n conformitate cu regle-
mentrile fiscale din Romnia.
92. Documentul pe baza cruia se calculeaz deduce-
rea din impozitul pe profit datorat n Romnia, potrivit dis-
poziiilor acestui articol, este cel care atest plata,
confirmat de autoritatea fiscal strin.
93. Limitarea prevzut n art. 31 alin. (2) din Codul fiscal
va fi calculat separat pentru fiecare surs de venit. n
scopul aplicrii acestei prevederi, toate veniturile persoanei
juridice romne a cror surs se afl n aceeai ar
strin vor fi considerate ca avnd aceeai surs.
Exemplu: un contribuabil desfoar activiti att n
Romnia, ct i n ara strin X unde realizeaz venituri
att printr-un sediu permanent, ct i din alte surse, n
mod independent de sediul permanent.
Pentru activitatea desfurat n ara strin X situaia
este urmtoarea:
Pentru sediul permanent:
profitul impozabil aferent anului 2004, conform reguli-
lor din ara strin X, 100 milioane lei (n baza mediei
cursurilor de schimb valutar, comunicat de Banca
Naional a Romniei);
impozitul pe profit pentru anul 2004, conform regulilor
din ara strin X (cot de 30%), 30 milioane lei (n baza
mediei cursurilor de schimb valutar, comunicat de Banca
Naional a Romniei);
profitul impozabil aferent anului 2004, conform reguli-
lor din legea romn, 80 milioane lei (legislaia romn pri-
vind impozitul pe profit permite deducerea unor cheltuieli
care nu sunt deductibile n ara strin X);
impozitul pe profit pentru anul 2004, conform preve-
derilor din legea romn (cot de 25%), 20 milioane lei.
Alte venituri realizate din ara X:
venituri din dobnzi: 100 milioane lei;
impozit de 10% cu reinere la surs pentru veniturile
din dobnzi: 10 milioane lei (n baza mediei cursurilor de
schimb valutar, comunicat de Banca Naional a
Romniei).
Pentru activitatea desfurat att n Romnia, ct i n
ara strin X situaia este urmtoarea:
profit impozabil aferent anului 2004, conform regulilor
din legea romn, 1.000 milioane lei (80 milioane profit
impozabil al sediului permanent i 920 milioane profit
impozabil pentru activitatea din Romnia);
impozit pe profit pentru anul 2004, conform regulilor
din legea romn (cot de 25%), 250 milioane lei.
Potrivit situaiei prezentate mai sus, suma maxim
reprezentnd creditul fiscal extern ce i se poate acorda
contribuabilului este de 30 milioane lei, respectiv 20 mili-
oane lei impozit pe profit plus 10 milioane lei impozit cu
reinere la surs (dobnzi).
Deoarece impozitul pltit n strintate n sum de
40 milioane lei este mai mare dect limita maxim de
30 milioane lei care poate fi acordat sub forma creditului
fiscal extern, contribuabilul va putea scdea din impozitul
pe profitul ntregii activiti (250 milioane lei) doar suma de
30 milioane lei.
Codul fiscal:
Pierderi fiscale externe
Art. 32. (1) Orice pierdere realizat printr-un sediu
permanent din strintate este deductibil doar din venitu-
rile obinute din strintate.
(2) Pierderile realizate printr-un sediu permanent din
strintate se deduc numai din aceste venituri, separat, pe
fiecare surs de venit. Pierderile neacoperite se reporteaz
i se recupereaz n urmtorii 5 ani fiscali consecutivi.
Norme metodologice:
94. Potrivit art. 32 din Codul fiscal, pierderile realizate
din activitatea desfurat n strintate printr-un sediu per-
manent se recupereaz numai din veniturile impozabile rea-
lizate n strintate pe fiecare surs de venit. n sensul
aplicrii acestei prevederi, prin surs de venit se nelege
ara din care s-au realizat veniturile. Recuperarea pierderii
se va realiza conform normelor prevzute pentru aplicarea
art. 26 din Codul fiscal.
Codul fiscal:
CAPITOLUL IV
Reguli speciale aplicabile vnzrii-cesionrii
proprietilor imobiliare i titlurilor de participare
Reguli speciale aplicabile vnzrii-cesionrii pro-
prietilor imobiliare i titlurilor de participare
Art. 33. (1) Prevederile prezentului articol se aplic
persoanelor juridice romne i strine care vnd-cesio-
neaz proprieti imobiliare situate n Romnia sau titluri
de participare deinute la o persoan juridic romn.
(2) Dac ctigurile rezultate din vnzarea-cesionarea
proprietilor imobiliare situate n Romnia i a titlurilor de
participare deinute la o persoan juridic romn
depesc pierderile rezultate dintr-o astfel de vnzare-
cesionare, atunci impozitul pe profit se stabilete prin apli-
carea unei cote de 10% la diferena rezultat.
(3) Pierderea rezultat din vnzarea-cesionarea pro-
prietilor imobiliare situate n Romnia i a titlurilor de
participare deinute la o persoan juridic romn se recu-
pereaz din profiturile impozabile rezultate din operaiuni
de aceeai natur, n urmtorii 5 ani fiscali consecutivi.
(4) Ctigul rezultat din vnzarea-cesionarea pro-
prietilor imobiliare sau titlurilor de participare este dife-
rena pozitiv ntre:
a) valoarea realizat din vnzarea-cesionarea unor ase-
menea proprieti imobiliare sau titluri de participare; i
b) valoarea fiscal a unor asemenea proprieti imobili-
are sau titluri de participare.
(5) Pierderea rezultat dintr-o vnzare-cesionare a pro-
prietilor imobiliare sau titlurilor de participare este dife-
rena negativ ntre:
a) valoarea realizat din vnzare-cesionare a unor ase-
menea proprieti imobiliare sau titluri de participare; i
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
14
b) valoarea fiscal a unor asemenea proprieti imobiliare
sau titluri de participare.
(6) n nelesul prevederilor alin. (4) i (5), valoarea reali-
zat din vnzare-cesionare se reduce cu comisioanele,
taxele sau alte sume pltite, aferente vnzrii-cesionrii.
(7) Valoarea fiscal pentru proprietile imobiliare sau
pentru titlurile de participare se stabilete dup cum
urmeaz:
a) n cazul proprietilor imobiliare, valoarea fiscal
este costul de cumprare, construire sau mbuntire a
proprietii, redus cu amortizarea fiscal aferent unei ast-
fel de proprieti;
b) n cazul titlurilor de participare, valoarea fiscal este
costul de achiziie al titlurilor de participare, inclusiv orice
comisioane, taxe sau alte sume pltite, aferente
achiziionrii unor astfel de titluri de participare.
(8) Prezentul articol se aplic n cazul proprietilor
imobiliare sau titlurilor de participare, numai dac sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
a) contribuabilul a deinut proprietatea imobiliar sau
titlurile de participare pe o perioad mai mare de doi ani;
b) persoana care achiziioneaz proprietatea imobiliar
sau titlurile de participare nu este persoan afiliat contri-
buabilului;
c) contribuabilul a achiziionat proprietatea imobiliar
sau titlurile de participare dup 31 decembrie 2003.
Norme metodologice:
95. n vederea aplicrii art. 33 alin. (8) din Codul fiscal,
contribuabilii justific perioada de deinere a proprietilor
imobiliare sau a titlurilor de participare, astfel nct s
poat determina perioada mai mare de 2 ani.
96. Persoanele juridice nscriu n registrul de eviden
fiscal modul de calcul al ctigului/pierderii rezultate din
tranzaciile efectuate cu proprieti imobiliare. La fiecare ter-
men de plat a impozitului pe profit, persoanele juridice vor
determina profitul/pierderea rezultat, cumulat de la ncepu-
tul anului fiscal. Profitul rezultat se impune cu cota de
10%, pierderea urmnd a fi recuperat din profiturile
determinate n urmtorii 5 ani fiscali din ctigurile rezul-
tate din aceleai tranzacii.
97. Bncii Naionale a Romniei nu i se aplic preve-
derile art. 33 din Codul fiscal, n conformitate cu prevede-
rile art. 17 alin. (2) din Codul fiscal.
Codul fiscal:
CAPITOLUL V
Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale
Plata impozitului
Art. 34. []
(3) Organizaiile nonprofit au obligaia de a plti impozi-
tul pe profit anual, pn la data de 15 februarie inclusiv a
anului urmtor celui pentru care se calculeaz impozitul.
(4) Contribuabilii care obin venituri majoritare din cul-
tura cerealelor i plantelor tehnice, pomicultur i viticul-
tur au obligaia de a plti impozitul pe profit anual, pn
la data de 15 februarie inclusiv a anului urmtor celui pen-
tru care se calculeaz impozitul. [...]
(8) Persoanele juridice care nceteaz s existe au
obligaia s depun declaraia de impunere i s plteasc
impozitul pe profit cu 10 zile nainte de data nregistrrii
ncetrii existenei persoanei juridice la registrul
comerului.
Norme metodologice:
98. Contribuabilii prevzui la art. 34 alin. (3) i (4) din
Codul fiscal nu depun declaraii trimestriale.
99. ncadrarea n activitile prevzute la art. 34 alin. (4)
din Codul fiscal este cea stabilit de Clasificarea
activitilor din economia naional CAEN.
100. n situaia contribuabilului care nceteaz s existe
ca persoan juridic n urma efecturii unei operaiuni de
fuziune prin absorbie, divizare sau lichidare, termenul de
depunere a declaraiei privind impozitul pe profit reprezint
i termen de plat a obligaiei fa de bugetul de stat,
potrivit prevederilor legale n vigoare.
Codul fiscal:
CAPITOLUL VII
Dispoziii tranzitorii i finale
Dispoziii tranzitorii
Art. 38. (1) n cazul persoanelor juridice care au
obinut, nainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de
investitor n zona defavorizat, scutirea de impozit pe pro-
fitul aferent investiiilor noi se aplic n continuare pe peri-
oada existenei zonei defavorizate.
Norme metodologice:
101. n cazul contribuabililor care desfoar activiti n
zonele defavorizate, scutirea de la plata impozitului pe pro-
fit se acord pe baza certificatului de investitor n zona
defavorizat, eliberat nainte de data de 1 iulie 2002 de
ctre agenia pentru dezvoltare regional n a crei raz
de competen teritorial se afl sediul agentului economic,
conform prevederilor legale n vigoare.
102. Investiiile noi sunt reprezentate de mijloacele fixe
amortizabile create sau achiziionate de la tere pri, utili-
zate efectiv n activitatea proprie, desfurat n domeniile
de interes economic, clasificate expres n anexa la
Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate, republicat, cu modificrile ulterioare, aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr. 728/2001, care determin
angajarea de for de munc.
103. Scutirea de la plata impozitului pe profit opereaz
pe toat durata existenei zonei defavorizate.
104. Profitul realizat n zonele defavorizate, rezultat din
efectuarea operaiunilor de lichidare a investiiei, conform
legii, din vnzarea de active corporale i necorporale, din
ctigurile realizate din investiii financiare, din desfurarea
de activiti n afara zonei defavorizate, precum i cel
rezultat din desfurarea de activiti n alte domenii dect
cele de interes pentru zonele defavorizate sunt supuse
impunerii. Partea din profitul impozabil aferent fiecrei
operaiuni/activiti este cea care corespunde ponderii veni-
turilor obinute din aceste operaiuni/activiti n volumul
total al veniturilor.
Codul fiscal:
(4) Cu excepia prevederilor alin. (3), contribuabilii care
obin venituri din activiti desfurate pe baz de licen
ntr-o zon liber au obligaia de a plti impozit pe profit n
cot de 5% pentru profitul impozabil care corespunde
acestor venituri, pn la data de 31 decembrie 2004.
Norme metodologice:
105. Pentru contribuabilii care desfoar activiti n
zonele libere pe baz de licene eliberate potrivit Legii
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
15
nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificrile
ulterioare, profitul obinut din aceste activiti este impozitat
cu cota de 5% pn la data de 31 decembrie 2004, cu
excepia cazului n care acetia intr sub incidena preve-
derilor art. 38 alin. (3) din Codul fiscal.
106. n cazul n care contribuabilul i desfoar activi-
tatea n zona liber prin uniti fr personalitate juridic,
acesta este obligat s in eviden contabil distinct pen-
tru veniturile i cheltuielile aferente acestei activiti. La
determinarea profitului aferent activitii se iau n calcul i
cheltuielile de conducere i administrare, precum i alte
asemenea cheltuieli, proporional cu veniturile obinute n
zona liber fa de veniturile totale realizate de persoana
juridic.
107. Pierderea rezultat din operaiunile realizate n
zona liber nu se recupereaz din profitul impozabil reali-
zat n afara zonei, aceasta urmnd s fie recuperat din
profiturile obinute din aceeai zon.
Codul fiscal:
(12) La calculul profitului impozabil, urmtoarele veni-
turi sunt neimpozabile pn la data de 31 decembrie 2006:
[]
b) veniturile realizate din aplicarea unei invenii breve-
tate n Romnia, inclusiv din fabricarea produsului sau
aplicarea procesului, pe o perioad de 5 ani de la prima
aplicare, calculai de la data nceperii aplicrii i cuprini
n perioada de valabilitate a brevetului, potrivit legii;
Norme metodologice:
108. Aplicarea unei invenii nseamn fabricarea produ-
sului sau folosirea procedeului/metodei. Procedeul include
i utilizarea unui produs sau efectuarea oricrui alt act
generator de profit, cum ar fi:
a) proiectarea obiectului/obiectelor unei invenii:
1. proiect de execuie pentru realizarea unui produs,
inclusiv produsul obinut n mod direct prin aplicarea unui
procedeu brevetat, unei instalaii sau a altora asemenea;
2. proiect tehnologic pentru aplicarea unui procedeu/teh-
nologii sau a unei metode;
b) executarea i/sau experimentarea prototipului/unicatu-
lui ori a tehnologiei care face obiectul unei invenii;
c) executarea i/sau exploatarea seriei zero a produsului
ori a instalaiei-pilot;
d) exploatarea obiectului unei invenii prin realizarea pe
scar larg a acestuia, i anume:
1. fabricarea produsului, cum ar fi: dispozitivul, utilajul,
instalaia, compoziia, respectiv produsul obinut n mod
direct prin aplicarea unui procedeu brevetat;
2. folosirea unui procedeu, respectiv a unei tehnologii
sau a unei metode, obiect al unei invenii;
3. folosirea unui mijloc, dispozitiv, aparat, instalaie,
obiect al unei invenii exclusiv pentru necesitile interne
ale unitii care aplic;
e) comercializarea rezultatelor actelor prevzute la
lit. a)d) de ctre deintorul de drepturi care este i pro-
ductor, dac aceste acte au fost efectuate n ar.
109. Prima aplicare se ia n considerare n mod distinct
pentru titularul de brevet, precum i pentru fiecare dintre
liceniaii acestuia.
110. Pentru ca titularul brevetului, succesorul su n
drepturi sau, dup caz, liceniaii acestuia s beneficieze
de scutire de impozit pe profit trebuie s fie ndeplinite n
mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) s existe o copie, certificat pentru conformitate, a
hotrrii definitive a Oficiului de Stat pentru Invenii i
Mrci de acordare a brevetului de invenie; n cazul n
care solicitantul scutirii de impozit este alt persoan dect
titularul brevetului, este necesar s existe documente, certi-
ficate pentru conformitate de ctre Oficiul de Stat pentru
Invenii i Mrci sau autentificate, din care s rezulte una
dintre urmtoarele situaii:
1. solicitantul este succesorul n drepturi al titularului
brevetului;
2. solicitantul este liceniat al titularului brevetului;
3. solicitantul este liceniat al succesorului n drepturi al
titularului brevetului;
b) s existe documente eliberate de Oficiul de Stat pen-
tru Invenii i Mrci, din care s rezulte c brevetul de
invenie a fost n vigoare pe perioada pentru care s-a soli-
citat scutirea de impozit;
c) s existe eviden contabil de gestiune din care s
rezulte c n perioada pentru care se solicit scutirea de
impozit pentru invenia sau grupul de invenii brevetate a
fost efectuat cel puin unul dintre actele prevzute la
pct. 167 i nivelul profitului obinut n aceast perioad.
d) profitul astfel obinut s fi fost realizat n limita peri-
oadei de 5 ani de la prima aplicare i cuprini n perioada
de valabilitate a brevetului.
111. Profitul se stabilete cu referire strict la invenia
sau grupul de invenii brevetate, pe baza elementelor de
noutate, aa cum acestea rezult din revendicrile brevetu-
lui de invenie. n conformitate cu prevederile art. 33 alin. 3
din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenie, repu-
blicat, revendicrile se interpreteaz n legtur cu descrie-
rea i desenele inveniei.
112. n cazul n care invenia sau grupul de invenii
brevetate se refer numai la o parte a unei instalaii ori a
unei activiti tehnologice, procedeu sau metod, iar din
evidenele contabile rezult profitul numai pentru ntreaga
instalaie ori activitate tehnologic, se procedeaz mai nti
la stabilirea ponderii inveniei sau a grupului de invenii n
instalaia ori activitatea tehnologic i, pe aceast baz, se
determin partea de profit obinut prin aplicarea inveniei
brevetate.
113. Profitul include i ctigurile obinute de titularul
brevetului sau de liceniaii acestuia din eventualele taxe
sau tarife, percepute drept contravaloare a serviciului de
utilizare a inveniei brevetate avnd ca obiect i un produs
nou, numai n cazul n care brevetul cuprinde i o revendi-
care de utilizare sau de folosire a noului produs.
TITLUL III
Impozitul pe venit
Codul fiscal:
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Art. 41. Categoriile de venituri supuse impozitului pe
venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt
urmtoarele:
a) venituri din activiti independente, definite conform
art. 47;
b) venituri din salarii, definite conform art. 56;
c) venituri din cedarea folosinei bunurilor, definite con-
form art. 65;
d) venituri din investiii, definite conform art. 69;
e) venituri din pensii, definite conform art. 72;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
16
f) venituri din activiti agricole, definite conform
art. 75;
g) veniturile din premii i din jocuri de noroc, definite
conform art. 79;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 83.
Norme metodologice:
1. Veniturile din activiti independente, inclusiv venitu-
rile realizate de persoanele fizice n cadrul unor asocieri
fr personalitate juridic, veniturile din salarii i din ceda-
rea folosinei bunurilor sunt venituri care se supun proce-
durii de globalizare i de determinare a impozitului pe
venitul anual global.
2. Veniturile din investiii, din pensii, din activiti agri-
cole, din premii i din jocuri de noroc, precum i cele
cuprinse n categoria venituri din alte surse se supun
impozitrii, pe fiecare loc de realizare, n cadrul acestor
categorii de venituri, impozitul fiind final.
Codul fiscal:
Venituri neimpozabile
Art. 42. n nelesul impozitului pe venit, urmtoarele
venituri nu sunt impozabile:
a) ajutoarele, indemnizaiile i alte forme de sprijin cu
destinaie special, acordate din bugetul de stat, din buge-
tul asigurrilor sociale de stat, din bugetele fondurilor spe-
ciale, bugetele locale i din alte fonduri publice, inclusiv
indemnizaia de maternitate i pentru creterea copilului,
precum i cele de aceeai natur primite de la alte per-
soane, cu excepia indemnizaiilor pentru incapacitate
temporar de munc;
Norme metodologice:
3. n categoria veniturilor neimpozabile se cuprind veni-
turile obinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt:
alocaia de stat pentru copii;
alocaia de ntreinere pentru fiecare copil ncredinat
sau dat n plasament familial;
indemnizaia lunar primit de persoanele cu handi-
cap grav i accentuat;
alocaia social primit de nevztorii cu handicap
grav i accentuat;
indemnizaia lunar acordat nevztorilor cu handi-
cap grav, potrivit legii;
contravaloarea serviciilor hoteliere acordate, potrivit
legii, membrilor de familie care nsoesc n spital copii cu
handicap sau copii bolnavi n vrst de pn la 3 ani;
ajutorul pentru nclzirea locuinei;
alocaia pentru copiii nou-nscui, primit pentru fie-
care dintre primii 4 copii nscui vii;
indemnizaia de maternitate;
indemnizaia pentru creterea copilului pn la mpli-
nirea vrstei de 2 ani i, n cazul copilului cu handicap
pn la mplinirea vrstei de 3 ani;
ajutorul social primit de soii celor care satisfac ser-
viciul militar obligatoriu;
ajutorul social acordat potrivit legii;
ajutorul de urgen acordat de Guvern i de primari
n situaii de necesitate ca urmare a calamitilor naturale,
incendiilor, accidentelor, precum i altor situaii deosebite
stabilite prin lege, n limita fondurilor existente;
ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;
ajutorul lunar sau alocaia de sprijin primit de cadrele
militare trecute n rezerv, fr drept de pensie, apte de
munc, care nu se pot ncadra din lips de locuri de
munc corespunztoare pregtirii lor;
indemnizaia de omaj i alte drepturi neimpozabile
acordate conform legislaiei n materie;
sume pltite din bugetul asigurrilor pentru omaj
pentru completarea veniturilor persoanelor care se anga-
jeaz nainte de expirarea perioadei de omaj;
prima de ncadrare i prima de instalare acordate din
bugetul asigurrilor pentru omaj;
sprijinul material acordat, potrivit legii, membrilor de
familie ai magistratului decedat sau membrilor de familie ai
altei persoane din cadrul organelor autoritii judectoreti,
care a decedat;
echivalentul salariului primit de membrii familiei
funcionarului public, n caz de deces al acestuia;
indemnizaia reparatorie lunar primit de persoanele
care i-au pierdut total sau parial capacitatea de munc,
marilor mutilai i urmailor celor care au decedat ca
urmare a participrii la Revoluia din decembrie 1989;
indemnizaia reparatorie lunar primit de prinii
persoanelor care au decedat ca urmare a participrii la
Revoluia din decembrie 1989;
indemnizaia reparatorie lunar primit de soul
supravieuitor al persoanei care a decedat ca urmare a
participrii la Revoluia din decembrie 1989 i care are n
ntreinere unul sau mai muli copii ai acesteia;
suma fix pentru ngrijire primit de invalizii i acci-
dentaii de rzboi, marii mutilai i cei ncadrai n gradul I
de invaliditate;
indemnizaia lunar primit de persoanele persecu-
tate din motive politice i etnice;
indemnizaia lunar primit de magistraii care n
perioada anilor 19451952 au fost nlturai din justiie din
motive politice;
indemnizaia de veteran de rzboi, inclusiv sporul,
acordat potrivit legii;
renta lunar acordat, potrivit legii, veteranilor de
rzboi;
ajutorul anual pentru acoperirea unei pri din costul
chiriei, energiei electrice i energiei termice, acordat vetera-
nilor de rzboi i vduvelor de rzboi, precum i altor per-
soane defavorizate, potrivit legii;
sprijinul material primit de soul supravieuitor i copiii
urmai ai membrilor Academiei Romne;
ajutoarele acordate emigranilor politici potrivit legis-
laiei n vigoare;
ajutorul rambursabil pentru refugiai;
ajutoarele umanitare, medicale i sociale;
ajutorul de deces acordat potrivit legislaiei privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri
sociale, precum i ajutorul pentru procurarea de proteze,
orteze i de alte produse ortopedice, acordate n baza
legislaiei de pensii;
renta viager acordat de la bugetul de stat, buge-
tele locale i din alte fonduri publice, potrivit legii;
drepturi reprezentnd transportul gratuit urban i
interurban, acordate, potrivit legii, pentru adulii cu handi-
cap accentuat i grav, precum i pentru asistenii personali
i nsoitorii acestora;
alte asemenea venituri acordate potrivit normelor
legale n vigoare.
4. n sensul art. 42 lit. a), prin alte persoane se
nelege, printre alii, i:
casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru aju-
toarele umanitare, medicale i sociale acordate membrilor
din contribuiile acestora;
organizaiile umanitare, organizaii sindicale, Crucea
Roie, uniti de cult recunoscute n Romnia i alte
entiti care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
17
Codul fiscal:
b) sumele ncasate din asigurri de orice fel repre-
zentnd despgubiri, sume asigurate, precum i orice alte
drepturi, cu excepia ctigurilor primite de la societile
de asigurri ca urmare a contractului de asigurare ncheiat
ntre pri, cu ocazia tragerilor de amortizare.
Nu sunt venituri impozabile despgubirile n bani sau n
natur primite de ctre o persoan fizic, ca urmare a unui
prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despgubi-
rile reprezentnd daunele morale;
Norme metodologice:
5. Sunt neimpozabile despgubirile, sumele asigurate i
orice alte drepturi acordate asigurailor, beneficiarilor sau
terelor persoane pgubite, din asigurrile de orice fel,
potrivit legislaiei privind societile de asigurare i suprave-
gherea asigurrilor.
6. Sumele reprezentnd alte drepturi acordate
asigurailor pot avea printre altele urmtoarele forme:
rscumprri pariale n contul persoanei asigurate, pli
ealonate, rente, venituri rezultate din fructificarea rezerve-
lor constituite din primele pltite de asigurai, precum i
orice alte sume de aceeai natur indiferent de denumirea
sau forma sub care sunt pltite, n contul persoanei asigu-
rate.
7. n cazul n care suportatorul primei de asigurare este
o persoan fizic independent, persoan juridic sau orice
alt entitate care desfoar o activitate, atunci contrava-
loarea primelor de asigurare reprezint venituri impozabile
pentru persoana fizic beneficiar.
Codul fiscal:
c) sumele primite drept despgubiri pentru pagube
suportate ca urmare a calamitilor naturale, precum i
pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;
d) pensiile pentru invalizii de rzboi, orfanii,
vduvele/vduvii de rzboi, sumele fixe pentru ngrijirea
pensionarilor care au fost ncadrai n gradul I de invalidi-
tate, precum i pensiile, altele dect pensiile pltite din
fonduri constituite prin contribuii obligatorii la un sistem
de asigurri sociale, inclusiv cele din scheme facultative
de pensii ocupaionale i cele finanate de la bugetul de
stat;
e) contravaloarea cupoanelor ce reprezint bonuri de
valoare care se acord cu titlu gratuit persoanelor fizice
conform dispoziiilor legale n vigoare;
f) sumele sau bunurile primite sub form de sponsori-
zare sau mecenat;
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului
de proprietate asupra bunurilor imobile i mobile corpo-
rale din patrimoniul personal, altele dect ctigurile din
transferul titlurilor de valoare;
h) drepturile n bani i n natur primite de militarii n
termen, militarii cu termen redus, studenii i elevii
unitilor de nvmnt din sectorul de aprare naional,
ordine public i siguran naional i civile, precum i
cele ale gradailor i soldailor concentrai sau mobilizai;
i) bursele primite de persoanele care urmeaz orice
form de colarizare sau perfecionare n cadru
instituionalizat;
Norme metodologice:
8. Prin cadru instituionalizat se nelege orice entitate
care are ca obiect de activitate educaia colar, universi-
tar, pregtirea i/sau perfecionarea profesional, recunoscut
de autoriti ale statului romn.
Codul fiscal:
j) sumele sau bunurile primite cu titlu de motenire i
donaie;
k) veniturile din agricultur i silvicultur, cu excepia
celor prevzute la art. 75;
Norme metodologice:
9. n categoria veniturilor din agricultur i silvicultur
considerate neimpozabile se cuprind:
veniturile realizate de proprietar/arenda din valorifi-
carea n stare natural a produselor obinute de pe terenu-
rile agricole i silvice, proprietate privat sau luate n
arend;
veniturile provenite din: creterea animalelor i
psrilor, apicultura i sericicultura;
veniturile obinute de persoanele fizice din valorifica-
rea n stare natural, prin uniti specializate, cum ar fi
centre sau puncte de achiziie, a produselor culese sau
capturate din flora i fauna slbatic.
10. Se consider n stare natural: produsele agricole
obinute dup recoltare, materialul lemnos pe picior sau
transformat n buteni ori n bile, precum i produsele de
origine animal, cum ar fi: lapte, ln, ou, piei crude i
altele asemenea, plante i animale din flora i fauna slba-
tic, cum ar fi: plante medicinale, fructe de pdure, ciuperci,
melci, scoici, erpi, broate i altele asemenea.
Codul fiscal:
l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice i
ai posturilor consulare pentru activitile desfurate n
Romnia n calitatea lor oficial, n condiii de reciproci-
tate, n virtutea regulilor generale ale dreptului
internaional sau a prevederilor unor acorduri speciale la
care Romnia este parte;
m) veniturile nete n valut primite de membrii misiuni-
lor diplomatice, oficiilor consulare i institutelor culturale
ale Romniei amplasate n strintate, n conformitate cu
legislaia n vigoare;
n) veniturile primite de oficialii organismelor i orga-
nizaiilor internaionale din activitile desfurate n
Romnia n calitatea lor oficial, cu condiia ca poziia
acestora, de oficial, s fie confirmat de Ministerul
Afacerilor Externe;
o) veniturile primite de ceteni strini pentru activita-
tea de consultan desfurat n Romnia, n conformi-
tate cu acordurile de finanare nerambursabil ncheiate
de Romnia cu alte state, cu organisme internaionale i
organizaii neguvernamentale;
p) veniturile primite de ceteni strini pentru activiti
desfurate n Romnia, n calitate de corespondeni de
pres, cu condiia reciprocitii acordate cetenilor
romni pentru venituri din astfel de activiti, i cu condiia
ca poziia acestor persoane s fie confirmat de Ministerul
Afacerilor Externe;
q) sumele reprezentnd diferena de dobnd
subvenionat pentru creditele primite n conformitate cu
legislaia n vigoare;
r) subveniile primite pentru achiziionarea de bunuri,
dac subveniile sunt acordate n conformitate cu
legislaia n vigoare;
s) veniturile reprezentnd avantaje n bani i/sau n
natur primite de persoanele cu handicap, veteranii de
rzboi, invalizii i vduvele de rzboi, accidentaii de
rzboi n afara serviciului ordonat, persoanele persecutate
din motive politice de dictatura instaurat cu ncepere de
la 6 martie 1945, celor deportate n strintate ori constituite
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
18
n prizonieri, urmaii eroilor-martiri, rniilor, lupttorilor
pentru victoria Revoluiei din decembrie 1989, precum i
persoanele persecutate din motive etnice de regimurile
instaurate n Romnia cu ncepere de la 6 septembrie 1940
pn la 6 martie 1945;
Norme metodologice:
11. Aceste venituri sunt acordate prin legi speciale i
cuprind, printre altele:
contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru
marii mutilai i persoanele care i-au pierdut total sau
parial capacitatea de munc, a medicamentelor gratuite,
accesului gratuit la sanatorii i baze de tratament
aparinnd Ministerului Sntii, Ministerului Aprrii
Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor i altor
instituii potrivit legii;
contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloa-
cele de transport n comun i altele asemenea, prevzute
a fi acordate persoanelor care intr sub incidena prevede-
rilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri i acor-
darea unor drepturi urmailor acestora, rniilor, precum i
lupttorilor pentru victoria Revoluiei din Decembrie 1989,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
contravaloarea asistenei medicale i a medicamente-
lor acordate n mod gratuit i prioritar, att n tratament
ambulatoriu, ct i pe timpul spitalizrilor, a transportului
gratuit cu mijloacele de transport n comun i pe calea
ferat romn, contravaloarea biletului gratuit, pentru trata-
ment ntr-o staiune balneoclimateric i altele asemenea,
prevzute a fi acordate persoanelor care intr sub inci-
dena prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acor-
darea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurat cu ncepere de la 6 martie
1945, precum i celor deportate n strintate ori constituite n
prizonieri, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
contravaloarea cltoriilor gratuite pe calea ferat,
gratuitile pe mijloacele de transport n comun n mediul
urban, a lemnelor de foc sau echivalent crbuni, a asis-
tenei medicale gratuite n toate instituiile medicale civile
de stat sau militare i asigurarea de medicamente gratuite
att n tratamentele ambulatorii, ct i pe timpul spitalizrii,
a biletelor de tratament gratuite, n limita posibilitilor exis-
tente, n staiuni balneoclimaterice, a protezelor, a crjelor,
a ghetelor ortopedice, a crucioarelor, a aparatelor auditive
i implanturilor cardiace, mijloacelor moto i auto speciale
pentru cei handicapai locomotor i altele asemenea, potrivit
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rzboi, precum i unele
drepturi ale invalizilor i vduvelor de rzboi, republicat;
contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloace
de transport n comun pentru adulii cu handicap accentuat
i grav i pentru asistenii personali sau pentru nsoitorii
acestora, a transportului interurban gratuit cu trenul, asis-
tena medical gratuit n conformitate cu prevederile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 102/1999 privind
protecia special i ncadrarea n munc a persoanelor cu
handicap, aprobat cu modificri prin Legea nr. 519/2002,
cu modificrile ulterioare;
altele asemenea, aprobate prin lege.
12. Persoanele fizice prevzute la art. 42 lit. s) dato-
reaz impozit pe venit pentru categoriile de venituri
prevzute la art. 41.
Codul fiscal:
t) premiile obinute de sportivii medaliai la campiona-
tele mondiale, europene i la jocurile olimpice.
Nu sunt venituri impozabile premiile, primele i indem-
nizaiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicie-
nilor i altor specialiti, prevzui n legislaia n materie, n
vederea realizrii obiectivelor de nalt performan:
clasarea pe podiumul de premiere la campionatele
europene, campionatele mondiale i jocurile olimpice;
calificarea i participarea la turneele finale ale cam-
pionatelor mondiale i europene, prima grup valoric,
precum i la jocurile olimpice, n cazul jocurilor sportive.
Nu sunt venituri impozabile primele i indemnizaiile
sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor i
altor specialiti, prevzui n legislaia n materie, n vede-
rea pregtirii i participrii la competiiile internaionale
oficiale ale loturilor reprezentative ale Romniei;
Norme metodologice:
13. Beneficiaz de aceste prevederi i urmtorii spe-
cialiti: profesorii cu diplom de licen sau de absolvire,
instructorii i managerii din domeniu, precum i alte per-
soane calificate pentru asisten medical, cercetare i
asisten tiinific, organizare i conducere tehnic i alte
ocupaii complementare potrivit reglementrilor n materie.
Codul fiscal:
u) premiile i alte drepturi sub form de cazare, mas,
transport i alte asemenea, obinute de elevi i studeni n
cadrul competiiilor interne i internaionale, inclusiv elevi
i studeni nerezideni n cadrul competiiilor desfurate
n Romnia;
Norme metodologice:
14. n aceast categorie se cuprind:
premii obinute la concursuri pe obiecte sau disci-
pline de nvmnt, pe meserii, cultural-tiinifice, festiva-
luri, simpozioane, concursuri tehnico-tiinifice, premii
obinute la campionate i concursuri sportive colare,
naionale i internaionale;
contravaloarea avantajelor sub form de mas,
cazare i transport;
alte drepturi materiale primite de participani cu oca-
zia acestor manifestri;
altele asemenea.
Codul fiscal:
v) alte venituri care nu sunt impozabile, aa cum sunt
precizate la fiecare categorie de venit.
Barem de impunere
Art. 43. (1) Baremul anual de impunere pentru anul
fiscal 2004, pentru calculul plilor anticipate, este
prevzut n urmtorul tabel:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
19
Venitul anual impozabil Impozitul anual
(lei) (lei)
pn la 28.800.000 18%
28.800.00169.600.000 5.184.000 + 23% pentru ceea ce depete suma de 28.800.000 lei
69.600.001111.600.000 14.568.000 + 28% pentru ceea ce depete suma de 69.600.000 lei
111.600.001156.000.000 26.328.000 + 34% pentru ceea ce depete suma de 111.600.000 lei
peste 156.000.000 41.424.000 + 40% pentru ceea ce depete suma de 156.000.000 lei
Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe
veniturile din salarii i pensii se stabilete prin ordin al
ministrului finanelor publice, avnd ca baz de calcul
baremul anual de mai sus.
(2) Pentru anul 2004, impozitul anual se calculeaz prin
aplicarea asupra venitului anual global impozabil a bare-
mului anual prevzut la alin. (1), corectat, prin ordin al
ministrului finanelor publice, cu rata inflaiei realizate pe
anul 2004, diminuat cu 1/2 din rata inflaiei prognozate pe
acest an.
(3) ncepnd cu anul fiscal 2005, baremul anual, respec-
tiv lunar, pentru calculul plilor anticipate cu titlu de
impozit se stabilete lundu-se n calcul 1/2 din rata
inflaiei prognozate pentru anul respectiv, aplicat la bare-
mul de impunere construit pe baza ratei inflaiei realizate
pe perioada ianuarieoctombrie i a prognozei pe lunile
noiembriedecembrie ale anului precedent. Aceste bare-
muri se aprob prin ordin al ministrului finanelor publice.
(4) ncepnd cu anul fiscal 2005, baremul anual pentru
calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se
stabilete prin ordin al ministrului finanelor publice, pe
baza baremului anual prevzut la alin. (3), corectat cu
variaia ratei inflaiei realizate, fa de cea prognozat pe
perioada impozabil.
Norme metodologice:
15. La determinarea impozitului anual, ct i a plilor
anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile
prevzute de art. 41, bazele de calcul al impozitului vor fi
stabilite prin rotunjire la mia de lei, prin neglijarea fraciuni-
lor sub 1.000 lei.
Codul fiscal:
Perioada impozabil
Art. 44. (1) Perioada impozabil este anul fiscal care
corespunde anului calendaristic.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), perioada
impozabil este inferioar anului calendaristic, n situaia
n care decesul contribuabilului survine n cursul anului.
Norme metodologice:
16. Anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 luni ale
unui an calendaristic n care se realizeaz venituri. Venitul
impozabil ce se realizeaz ntr-o fraciune de an sau n
perioade diferite ce reprezint fraciuni ale aceluiai an se
consider venit anual impozabil.
17. n cazul decesului contribuabilului, perioada impoza-
bil este inferioar anului calendaristic, cuprinznd numrul
de luni din anul calendaristic pn la data decesului.
Codul fiscal:
Deduceri personale
Art. 45. (1) Persoanele fizice prevzute la art. 40
alin. (1) lit. a) i alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul
anual global a unor sume sub form de deducere
personal de baz i deduceri personale suplimentare,
acordate pentru fiecare lun a perioadei impozabile.
(2) Deducerea personal de baz, ncepnd cu luna
ianuarie 2004, este fixat la suma de 2.000.000 lei pe lun.
(3) Deducerea personal suplimentar pentru
soia/soul, copiii sau ali membri de familie, aflai n
ntreinere este de 0,5 nmulit cu deducerea personal de
baz.
(4) Contribuabilii mai beneficiaz de deduceri perso-
nale suplimentare, n funcie de situaia proprie sau a
persoanelor aflate n ntreinere, n afara sumelor rezultate
din calculul prevzut la alin. (2) i (3), astfel:
a) 1,0 nmulit cu deducerea personal de baz pentru
invalizii de gradul I i persoanele cu handicap grav;
b) 0,5 nmulit cu deducerea personal de baz pentru
invalizii de gradul II i persoanele cu handicap accentuat.
(5) Nu sunt considerate persoane aflate n ntreinere
acele persoane ale cror venituri, impozabile i neimpoza-
bile, depesc sumele reprezentnd deduceri personale,
conform alin. (3) i (4). n cazul n care o persoan este
ntreinut de mai muli contribuabili, suma reprezentnd
deducerea personal a acesteia se mparte n pri egale
ntre contribuabili, exceptndu-se cazul n care acetia se
neleg asupra unui alt mod de mprire a sumei. Copiii
minori, n vrst de pn la 18 ani mplinii, ai contribuabi-
lului sunt considerai ntreinui, iar suma reprezentnd
deducerea personal suplimentar se acord pentru per-
soanele aflate n ntreinerea contribuabilului, pentru acea
perioad impozabil din anul fiscal n care acestea au fost
ntreinute. Perioada se rotunjete la luni ntregi n favoa-
rea contribuabilului.
(6) Nu sunt considerate persoane aflate n ntreinere:
a) persoanele fizice care dein terenuri agricole i sil-
vice n suprafa de peste 10.000 m
2
n zonele colinare i
de es i de peste 20.000 m
2
n zonele montane;
b) persoanele fizice care obin venituri din cultivarea i
din valorificarea florilor, legumelor i zarzavaturilor n
sere, n solarii special destinate acestor scopuri i/sau n
sistem irigat, din cultivarea i din valorificarea arbutilor,
plantelor decorative i ciupercilor, precum i din exploata-
rea pepinierelor viticole i pomicole, indiferent de
suprafa.
(7) La stabilirea veniturilor realizate de persoanele fizice
aflate n ntreinere, potrivit alin. (5), se va avea n vedere
i venitul determinat potrivit legislaiei privind venitul
minim garantat.
(8) Sunt considerai ali membri de familie, potrivit
alin. (3), rudele contribuabilului sau ale soului/soiei aces-
tuia pn la gradul al doilea inclusiv.
(9) Deducerile personale prevzute la alin. (2), (3) i (4)
se nsumeaz. Suma deducerilor personale admis pentru
calculul impozitului nu poate depi de 3 ori deducerea
personal de baz i se acord n limita venitului realizat.
(10) Deducerile personale determinate potrivit prezen-
tului articol nu se acord personalului trimis n misiune
permanent n strintate, potrivit legii.
Norme metodologice:
18. Determinarea coeficienilor i a sumei reprezentnd
deduceri personale de baz i suplimentare pentru fiecare
contribuabil se efectueaz astfel:
a) de ctre angajatorii cu sediul sau domiciliul n
Romnia pentru veniturile din salarii realizate pe teritoriul
Romniei, la funcia de baz;
b) de ctre organul fiscal pentru contribuabilii care reali-
zeaz venituri din salarii, altele dect cele prevzute la
lit. a), pentru contribuabilii care realizeaz venituri din acti-
viti independente i din cedarea folosinei bunurilor, pre-
cum i n alte situaii aprute n aplicarea prevederilor
titlului III din Codul fiscal.
19. Deducerile personale de baz se acord contribua-
bilului, automat, pentru fiecare lun a perioadei impozabile,
n cursul sau la sfritul anului, potrivit pct. 18, dup caz.
Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate
n ntreinere se acord o singur dat numai pe lunile n
care persoanele se afl n ntreinerea contribuabilului, iar
cele pentru starea de invaliditate/handicap, numai pentru
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
20
perioada existenei acestei stri, atestat prin documente
justificative. n cazul n care perioada impozabil este infe-
rioar anului calendaristic ca urmare a decesului contribua-
bilului n cursul anului, acesta beneficiaz de un numr de
deduceri personale de baz lunare i de deduceri perso-
nale suplimentare corespunztor numrului de luni ale anu-
lui calendaristic pn n luna decesului, inclusiv.
20. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele
aflate n ntreinere se acord numai pentru acele persoane
care sunt efectiv n ntreinerea contribuabilului, chiar dac
acetia nu au domiciliul comun. Coeficientul de deducere
personal suplimentar este de 0,5 pentru fiecare persoan
valid aflat n ntreinere. Pentru starea de invaliditate/han-
dicap a persoanei aflate n ntreinere coeficientul de dedu-
cere personal suplimentar se majoreaz corespunztor.
Pentru ca o persoan s fie n ntreinere, aceasta trebuie
s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
existena unor raporturi juridice ntre contribuabil i
persoana aflat n ntreinere;
ncadrarea n plafon.
21. Sunt considerate persoane aflate n ntreinere
soul/soia contribuabilului, copiii acestuia, precum i ali
membri de familie pn la gradul al doilea inclusiv.
22. n sensul art. 45 alin. (8), n categoria alt membru
de familie aflat n ntreinere se cuprind rudele contribuabi-
lului i ale soului/soiei acestuia, pn la gradul al doilea
inclusiv.
23. Dup gradul de rudenie rudele se grupeaz astfel:
rude de gradul nti, cum ar fi: prini i copii;
rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici, nepoi i
frai/surori.
24. Sunt considerate persoane n ntreinere militarii n
termen, militarii cu termen redus, studenii i elevii militari
ai instituiilor de nvmnt militare i civile, peste vrsta
de 18 ani, dac veniturile obinute sunt sub plafonul stabi-
lit de acest titlu.
25. Nu sunt considerate persoane n ntreinere persoa-
nele majore condamnate, care execut pedepse privative
de libertate.
26. Copilul minor este considerat ntotdeauna ntreinut,
cu excepia celor ncadrai n munc, indiferent dac se
afl n uniti speciale sanitare sau de protecie special i
altele asemenea, precum i n uniti de nvmnt, inclu-
siv n situaia n care costul de ntreinere este suportat de
aceste uniti. n acest caz eventualele venituri obinute de
copilul minor nu se au n vedere la acordarea deducerii
personale suplimentare.
Pentru copilul minor aflat n ntreinerea prinilor sau a
tutorelui, deducerea personal suplimentar se acord inte-
gral unuia dintre prini, conform nelegerii dintre acetia,
respectiv tutorelui.
Pentru copilul minor provenit din cstorii anterioare,
dreptul la coeficientul de deducere personal suplimentar
pentru copilul aflat n ntreinere revine printelui cruia i-a
fost ncredinat copilul sau unuia dintre soi care formeaz
noua familie, conform nelegerii dintre acetia, indiferent
dac s-a fcut o adopie cu efecte restrnse i chiar dac
prinii fireti ai acestuia contribuie la ntreinerea lui prin
plata unei pensii de ntreinere. Plata unei pensii de
ntreinere nu d dreptul la deducere personal suplimen-
tar printelui obligat la aceast plat.
Pentru copilul minor primit n plasament sau ncredinat
unei persoane ori unei familii, dreptul la coeficientul de
deducere personal suplimentar pentru acest copil se
acord:
persoanei care l-a primit n plasament sau creia i
s-a ncredinat copilul;
unuia dintre soi care formeaz familia creia i-a fost
ncredinat sau i-a fost dat n plasament copilul, conform
nelegerii dintre acetia.
Pentru copiii aflai n ntreinerea unei familii, deducerea
personal suplimentar va fi acordat prinilor, conform
nelegerii dintre acetia. Nu se va fraciona ntre prini
deducerea personal suplimentar pentru fiecare copil aflat
n ntreinere. Astfel, n situaia n care ntr-o familie sunt
mai muli copii aflai n ntreinere, deducerile personale
suplimentare se pot acorda unuia dintre prini pentru toi
copiii sau fiecrui printe pentru un numr de copii, con-
form nelegerii dintre prini. n aceste situaii angajaii vor
prezenta angajatorilor sau organului fiscal fie o declaraie
pe propria rspundere din partea soului/soiei, fie o adeve-
rin emis de angajatorul acestuia/acesteia, dup caz, din
care s rezulte numrul i identitatea copiilor pentru care
beneficiaz de deduceri personale suplimentare.
Nu se acord deducere personal suplimentar
urmtorilor:
prinilor ai cror copii sunt dai n plasament sau
ncredinai unei familii ori persoane;
prinilor copiilor ncredinai unui organism privat
autorizat sau unui serviciu public autorizat, n cazul n care
prinii respectivi sunt pui sub interdicie sau sunt deczui
din drepturile printeti.
Copilul minor cu vrsta ntre 16 i 18 ani, ncadrat n
munc n condiiile Codului muncii, devine contribuabil i
beneficiaz de deducerea personal de baz, situaie n
care prinii nu mai au dreptul la acordarea deducerii per-
sonale suplimentare, ntruct deducerea personal se
acord o singur dat.
27. Contribuabilul beneficiaz de deducere personal
suplimentar pentru persoanele aflate n ntreinere potrivit
art. 45 alin. (3) din Codul fiscal, dac persoana fizic
ntreinut nu are venituri sau veniturile acesteia sunt sub
plafonul rezultat din aplicarea coeficientului aferent de
deducere personal suplimentar la deducerea personal
de baz.
28. Verificarea ncadrrii veniturilor acestor persoane n
plafonul determinat se realizeaz comparnd veniturile
brute realizate de persoana fizic aflat n ntreinere cu
plafonul.
29. n cursul anului fiscal, n cazul n care angajatul
obine venituri la funcia de baz, pentru a stabili dreptul
acestuia la deduceri suplimentare pentru persoane aflate n
ntreinere, se compar venitul lunar realizat de persoana
aflat n ntreinere cu plafonul lunar, astfel:
a) n cazul n care persoana aflat n ntreinere reali-
zeaz venituri lunare de natura pensiilor, indemnizaiilor,
alocaiilor i altele asemenea, venitul lunar realizat de per-
soana ntreinut rezult din nsumarea tuturor drepturilor
de aceast natur realizate ntr-o lun;
b) n cazul n care venitul este realizat sub form de
ctiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competiii,
dividende, dobnzi i altele asemenea, venitul lunar realizat
de persoana fizic aflat n ntreinere se determin prin
mprirea venitului realizat la numrul de luni rmase pn
la sfritul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
c) n cazul n care persoana ntreinut realizeaz att
venituri lunare, ct i aleatorii, venitul lunar se determin
prin nsumarea acestor venituri.
30. n funcie de venitul lunar al persoanei ntreinute,
angajatorul va proceda dup cum urmeaz:
a) n situaia n care persoana aflat n ntreinere, pen-
tru care contribuabilul angajatul beneficiaz de dedu-
cerea personal suplimentar, obine n cursul anului un
venit lunar mai mare dect plafonul lunar, angajatorul va
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
21
nceta acordarea deducerii personale suplimentare pentru
persoana n ntreinere, ncepnd cu luna urmtoare celei
n care a fost realizat venitul;
b) n situaia n care contribuabilul solicit acordarea
deducerii personale suplimentare pentru persoana aflat n
ntreinere ca urmare a siturii venitului lunar al acesteia
din urm sub plafonul lunar, angajatorul va ncepe acorda-
rea deducerii personale suplimentare pentru persoana n
ntreinere o dat cu plata drepturilor lunare ale lunii n
care angajatul a depus solicitarea.
Dac venitul unei persoane aflate n ntreinere
depete plafonul deducerii personale suplimentare, ea nu
este considerat ntreinut.
31. Pentru determinarea coeficienilor de deduceri per-
sonale suplimentare contribuabilul va depune la angajator
o declaraie pe propria rspundere, care trebuie s
cuprind urmtoarele informaii:
date de identificare a salariatului (numele i prenu-
mele, domiciliul, codul numeric personal);
date de identificare a fiecrei persoane aflate n
ntreinere (numele i prenumele, codul numeric personal),
precum i situaia invaliditii sau handicapului, dac este
cazul.
n ceea ce privete copiii aflai n ntreinere, la aceast
declaraie salariatul va anexa i adeverina de la angajato-
rul celuilalt so sau declaraia pe propria rspundere a
acestuia c nu beneficiaz de deducere personal supli-
mentar pentru acel copil.
32. Declaraia pe propria rspundere a persoanei aflate
n ntreinere, cu excepia copilului minor, trebuie s
cuprind urmtoarele informaii:
date de identificare a persoanei aflate n ntreinere,
cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric
personal;
date de identificare a contribuabilului care beneficiaz
de coeficientul de deducere personal suplimentar, cum ar
fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
acordul persoanei ntreinute ca ntreintorul s
beneficieze de coeficientul de deducere personal supli-
mentar;
nivelul i natura venitului persoanei aflate n
ntreinere, inclusiv meniunea privind suprafeele de teren
agricol i silvic deinute, precum i declaraia afirmativ sau
negativ cu privire la desfurarea de activiti de: cultivare
a terenurilor cu flori, legume i zarzavat n sere, n solarii
amenajate i n sistem irigat; cultivare a arbutilor i plan-
telor decorative, ciupercilor; exploatare a pepinierelor viti-
cole i pomicole;
angajarea persoanei ntreinute de a comunica per-
soanei care contribuie la ntreinerea sa orice modificri n
situaia venitului realizat.
Declaraiile pe propria rspundere depuse n vederea
acordrii de deduceri personale suplimentare nu sunt for-
mulare tipizate.
33. Contribuabilul va prezenta angajatorului sau organu-
lui fiscal i documentele justificative care s ateste situaia
proprie i a persoanelor aflate n ntreinere, cum sunt: cer-
tificatul de cstorie, certificatele de natere ale copiilor,
certificatul emis de comisia de expertiz medical sau deci-
zia de pensionare pentru cazurile de invaliditate, adeverina
de venit a persoanei ntreinute sau declaraia pe propria
rspundere i altele. Documentele vor fi prezentate n ori-
ginal i n copie, angajatorul sau organul fiscal, dup caz,
pstrnd copia dup ce verific conformitatea cu originalul.
Contribuabilii care depun declaraia de venit global prin
pot i care solicit acordarea deducerilor de ctre
organul fiscal vor anexa la aceast declaraie copii legali-
zate de pe documentele justificative care atest dreptul la
deduceri personale suplimentare.
34. Dac la un angajat intervine o schimbare care are
influen asupra deducerilor personale suplimentare acor-
date i aceast schimbare duce la diminuarea deducerii
personale suplimentare, angajatul este obligat s ntiineze
angajatorul n termen de 15 zile calendaristice de la data
la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea.
35. n situaia n care solicitarea i/sau depunerea docu-
mentelor justificative privind acordarea deducerilor personale
suplimentare se fac ulterior apariiei evenimentului care d
natere sau modific dreptul la deducere, angajatorul va
acorda deducerile cuvenite o dat cu plata drepturilor sala-
riale aferente lunii n care angajatul a depus toate docu-
mentele justificative.
36. Situaia definitiv a deducerilor personale suplimen-
tare se va stabili o dat cu determinarea venitului anual
impozabil i cu calculul impozitului anual.
37. n situaia n care depunerea documentelor justifica-
tive se face dup calcularea impozitului i regularizarea
anual potrivit prevederilor art. 61 din Codul fiscal,
coreciile se fac de ctre organul fiscal, pe baza cererii
contribuabilului, la care se anexeaz toate documentele
justificative care atest dreptul acestuia la deduceri perso-
nale suplimentare. n cerere se va meniona obligatoriu
perioada pentru care se solicit acordarea deducerilor, n
termenul legal de prescripie.
38. Deducerea personal de baz nu se fracioneaz n
cazul veniturilor realizate n baza unui contract de munc
cu timp parial.
Codul fiscal:
Actualizarea deducerilor personale i a sumelor fixe
Art. 46. (1) Deducerea personal de baz lunar, pre-
cum i celelalte sume fixe, exprimate n lei, se stabilesc
potrivit procedurii prevzute la art. 43.
(2) ncepnd cu anul fiscal 2004, sumele fixe exprimate
n lei, altele dect deducerea personal de baz, se stabi-
lesc potrivit procedurii prevzute la art. 43 alin. (3).
(3) Sumele fixe se aprob prin ordin al ministrului
finanelor publice.
(4) Sumele i tranele de venituri impozabile sunt cal-
culate prin rotunjire la suta de mii de lei, n sensul c
fraciunile sub 100.000 lei se majoreaz la 100.000 lei.
Norme metodologice:
39. Sumele fixe calculate prin rotunjire la suta de mii
de lei sunt cele prevzute la art. 43 alin. (2)(4), art. 56
alin. (4) lit. a), art. 73, art. 81 alin. (4) i art. 86 alin. (1)
lit. c) din Codul fiscal.
40. Pentru determinarea impozitului pe venitul anual
global, precum i pentru recalcularea impozitului anual pe
veniturile din salarii, deducerea personal de baz se
actualizeaz potrivit art. 43 alin. (2) sau alin. (4) din Codul
fiscal.
41. Rotunjirea la suta de mii de lei se refer i la
tranele de venituri din baremele de impunere anuale i
lunare. Att sumele fixe, ct i baremele de impunere sunt
aprobate prin ordin al ministrului finanelor publice i sunt
publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
22
Codul fiscal:
CAPITOLUL II
Venituri din activiti independente
Definirea veniturilor din activiti independente
Art. 47 (1) Veniturile din activiti independente
cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere
i veniturile din drepturi de proprietate intelectual, reali-
zate n mod individual i/sau ntr-o form de asociere,
inclusiv din activiti adiacente.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din
fapte de comer ale contribuabililor, din prestri de servi-
cii, altele dect cele prevzute la alin. (3), precum i din
practicarea unei meserii.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile
obinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat,
notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil,
contabil autorizat, consultant de plasament n valori mobi-
liare, arhitect sau a altor profesii reglementate,
desfurate n mod independent, n condiiile legii.
(4) Veniturile din valorificarea sub orice form a dreptu-
rilor de proprietate intelectual provin din brevete de
invenie, desene i modele, mostre, mrci de fabric i de
comer, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor
i drepturi conexe dreptului de autor i altele asemenea.
Norme metodologice:
42. Se supun impozitului pe veniturile din activiti inde-
pendente persoanele fizice care realizeaz aceste venituri
n mod individual sau asociate pe baza unui contract de
asociere ncheiat n vederea desfurrii de activiti n
scopul obinerii de venit, asociere care se realizeaz potri-
vit dispoziiilor legale i care nu d natere unei persoane
juridice.
43. Exercitarea unei activiti independente presupune
desfurarea acesteia n mod obinuit, pe cont propriu i
urmrind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc
preponderent existena unei activiti independente sunt:
libera alegere a desfurrii activitii, a programului de
lucru i a locului de desfurare a activitii; riscul pe care
i-l asum ntreprinztorul; activitatea se desfoar pentru
mai muli clieni; activitatea se poate desfura nu numai
direct, ci i cu personalul angajat de ntreprinztor n
condiiile legii.
44. Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozitrii
n Romnia pentru veniturile obinute din desfurarea n
Romnia, potrivit legii, a unei activiti independente,
printr-un sediu permanent.
45. Sunt considerate venituri comerciale veniturile reali-
zate din fapte de comer de ctre persoane fizice sau aso-
cieri fr personalitate juridic, din prestri de servicii,
altele dect cele realizate din profesii libere, precum i cele
obinute din practicarea unei meserii.
Principalele activiti care constituie fapte de comer
sunt:
activiti de producie;
activiti de cumprare efectuate n scopul revnzrii;
organizarea de spectacole culturale, sportive, distrac-
tive i altele asemenea;
activiti al cror scop este facilitarea ncheierii de
tranzacii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: con-
tract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent
de asigurare i alte asemenea contracte ncheiate n con-
formitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de
perioada pentru care a fost ncheiat contractul;
vnzarea n regim de consignaie a bunurilor
cumprate n scopul revnzrii sau produse pentru a fi
comercializate;
activiti de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent
de tehnica folosit, i altele asemenea;
transport de bunuri i de persoane;
alte activiti definite n Codul comercial.
46. Pentru persoanele fizice asociate impunerea se face
la nivelul fiecrei persoane asociate din cadrul asocierii
fr personalitate juridic, potrivit contractului de asociere,
inclusiv al societii civile profesionale, asupra venitului net
distribuit.
47. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile
obinute din prestri de servicii cu caracter profesional,
desfurate n mod individual sau n diverse forme de aso-
ciere, n domeniile tiinific, literar, artistic, educativ i
altele, de ctre: medici, avocai, notari publici, executori
judectoreti, experi tehnici i contabili, contabili autorizai,
consultani de plasament n valori mobiliare, auditori finan-
ciari, consultani fiscali, arhiteci, traductori, sportivi, pre-
cum i alte persoane fizice cu profesii reglementate.
48. Veniturile din drepturi de proprietate intelectual sunt
venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum
ar fi: invenii, mai puin realizrile tehnice, know-how, mrci
nregistrate, franciza i altele asemenea, recunoscute i
protejate prin nscrisuri ale instituiilor specializate, precum
i a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe drep-
tului de autor. Veniturile de aceast natur se supun regu-
lilor de determinare pentru veniturile din activiti
independente i n situaia n care drepturile respective fac
obiectul unor contracte de cesiune, nchiriere, colaborare,
cercetare, licen, franciz i altele asemenea, precum i
cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea
sub care se acord, cum ar fi: remuneraie direct, remu-
neraie secundar, onorariu, redeven i altele asemenea.
Veniturile rezultate din cesiunile de drepturi de proprie-
tate intelectual prevzute n mod expres n contractul
ncheiat ntre pri reprezint venituri din drepturi de propri-
etate intelectual. De asemenea, sunt incluse n categoria
veniturilor din drepturi de proprietate intelectual i venitu-
rile din cesiuni pentru care reglementrile n materie stabi-
lesc prezumia de cesiune a drepturilor n lipsa unei
prevederi contrare n contract.
n situaia existenei unei activiti dependente ca
urmare a unei relaii de angajare, remuneraia prestrilor
rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectual
care intr n sfera sarcinilor de serviciu reprezint venituri
de natur salarial, conform prevederilor menionate n mod
expres n contractul dintre angajat i angajator, i se supun
impozitrii potrivit prevederilor cap. III Venituri din salarii
al titlului III din Codul fiscal.
Veniturile reprezentnd drepturi bneti ale autorului
unei realizri tehnice nu sunt considerate, din punct de
vedere fiscal, venituri din drepturi de proprietate intelec-
tual.
49. Persoanele fizice angajate, precum i cele care
ncheie contracte, altele dect cele prin care sunt regle-
mentate relaiile de angajare, i care desfoar activiti
utiliznd baza material a angajatorului sau a celeilalte
pri contractante, n vederea realizrii de invenii, realizri
tehnice sau procedee tehnice, opere tiinifice, literare,
artistice etc. obin venituri de natur salarial.
50. Veniturile realizate de sportivii profesioniti care par-
ticip la competiii sportive pe cont propriu i nu au relaii
de angajare cu entitatea pltitoare de venit sunt conside-
rate venituri din activiti independente.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
23
Codul fiscal:
Venituri neimpozabile
Art. 48. (1) Nu sunt venituri impozabile:
a) veniturile obinute prin aplicarea efectiv n ar de
ctre titular sau, dup caz, de ctre liceniaii acestuia a
unei invenii brevetate n Romnia, incluznd fabricarea
produsului sau, dup caz, aplicarea procedeului, n primii
5 ani de la prima aplicare, calculai de la data nceperii
aplicrii i cuprini n perioada de valabilitate a brevetului;
b) venitul obinut de titularul brevetului prin cesionarea
acestuia.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiaz persoanele fizice
care exploateaz invenia, respectiv titularul brevetului
aplicat.
Norme metodologice:
51. n aplicarea prevederilor art. 48 din Codul fiscal
Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci i Ministerul
Finanelor Publice emit ordin comun potrivit prevederilor
art. 5 din Codul fiscal.
Codul fiscal:
Reguli generale de stabilire a venitului net din activiti
independente determinat pe baza contabilitii n partid
simpl
Art. 49. (1) Venitul net din activiti independente se
determin ca diferen ntre venitul brut i cheltuielile afe-
rente realizrii venitului, deductibile, pe baza datelor din
contabilitatea n partid simpl, cu excepia prevederilor
art. 50 i 51.
(2) Venitul brut cuprinde:
a) sumele ncasate i echivalentul n lei al veniturilor n
natur din desfurarea activitii;
b) veniturile sub form de dobnzi din creane comerci-
ale sau din alte creane utilizate n legtur cu o activitate
independent;
c) ctigurile din transferul activelor din patrimoniul
afacerii utilizate ntr-o activitate independent, inclusiv
contravaloarea bunurilor rmase dup ncetarea definitiv
a activitii;
d) veniturile din angajamentul de a nu desfura o acti-
vitate independent sau de a nu concura cu o alt per-
soan;
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de
plat aprute n legtur cu o activitate independent.
(3) Nu sunt considerate venituri brute:
a) aporturile n numerar sau echivalentul n lei al apor-
turilor n natur fcute la nceperea unei activiti sau n
cursul desfurrii acesteia;
b) sumele primite sub form de credite bancare sau de
mprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
c) sumele primite ca despgubiri;
d) sumele sau bunurile primite sub form de sponso-
rizri, mecenat sau donaii.
(4) Condiiile generale pe care trebuie s le ndepli-
neasc cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi
deduse, sunt:
a) s fie efectuate n cadrul activitilor desfurate n
scopul realizrii venitului, justificate prin documente;
b) s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al
anului n cursul cruia au fost pltite;
c) s respecte regulile privind amortizarea, prevzute n
titlul II;
d) cheltuielile cu primele de asigurare s fie efectuate
pentru:
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afa-
cerii;
2. activele ce servesc ca garanie bancar pentru credi-
tele utilizate n desfurarea activitii pentru care este
autorizat contribuabilul;
3. boli profesionale, risc profesional i accidente de
munc;
4. persoane care obin venituri din salarii, potrivit pre-
vederilor capitolului III din prezentul titlu, cu condiia
impozitrii sumei reprezentnd prima de asigurare,
la beneficiarul acesteia, la momentul plii de ctre
suportator.
(5) Urmtoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare i mecenat efectuate
conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul
determinat conform alin. (6);
b) cheltuielile de protocol, n limita unei cote de 2% din
baza de calcul determinat conform alin. (6);
c) suma cheltuielilor cu indemnizaia primit pe peri-
oada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n
strintate, n interesul serviciului, n limita a de 2,5 ori
nivelul legal stabilit pentru instituiile publice;
d) cheltuielile sociale, n limita unei sume obinute prin
aplicarea unei cote de pn la 2% la fondul de salarii reali-
zat anual;
e) pierderile privind bunurile perisabile, n limitele
prevzute de actele normative n materie;
f) cheltuielile reprezentnd tichetele de mas acordate
de angajatori, potrivit legii;
g) contribuiile efectuate n numele angajailor la
scheme facultative de pensii ocupaionale, n conformitate
cu legislaia n vigoare, n limita echivalentului n lei a
200 euro anual, pentru o persoan;
h) prima de asigurare pentru asigurrile private de
sntate, n limita stabilit potrivit legii;
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent,
ct i n scopul personal al contribuabilului sau
asociailor, sunt deductibile numai pentru partea de
cheltuial care este aferent activitii independente;
j) cheltuielile reprezentnd contribuii sociale obligatorii
pentru salariai i contribuabili, potrivit legii;
k) dobnzi aferente mprumuturilor de la persoane
fizice i juridice utilizate n desfurarea activitii, pe baza
contractului ncheiat ntre pri, n limita nivelului dobnzii
de referin a Bncii Naionale a Romniei;
l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentnd chiria
rata de leasing n cazul contractelor de leasing
operaional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i
dobnzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite
n conformitate cu prevederile privind operaiunile de
leasing i societile de leasing.
(6) Baza de calcul se determin ca diferen dintre veni-
tul brut i cheltuielile deductibile, altele dect cheltuielile
de sponsorizare, mecenat i cheltuielile de protocol.
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru
uzul personal sau al familiei sale;
b) cheltuielile corespunztoare veniturilor neimpozabile
ale cror surse se afl pe teritoriul Romniei sau n
strintate;
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu,
inclusiv impozitul pe venitul realizat n strintate;
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele dect cele
prevzute la alin. (4) lit. d) i la alin. (5) lit. h);
e) donaii de orice fel;
f) amenzile, confiscrile, dobnzile, penalitile de
ntrziere i penalitile datorate autoritilor romne i
strine, potrivit prevederilor legale, altele dect cele pltite
conform clauzelor din contractele comerciale;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
24
g) ratele aferente creditelor angajate;
h) dobnzile aferente creditelor angajate pentru
achiziionarea de imobilizri corporale de natura mijloace-
lor fixe, n cazul n care dobnda este cuprins n valoarea
de intrare a imobilizrii corporale, potrivit prevederilor
legale;
i) cheltuielile de achiziionare sau de fabricare a bunu-
rilor i a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
j) cheltuielile privind bunurile constatate lips din gesti-
une sau degradate i neimputabile, dac inventarul nu
este acoperit de o poli de asigurare;
k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate, ca urmare
a nclcrii dispoziiilor legale n vigoare;
l) impozitul pe venit suportat de pltitorul venitului n
contul beneficiarilor de venit;
m) alte sume prevzute prin legislaia n vigoare.
(8) Contribuabilii care obin venituri din activiti inde-
pendente sunt obligai s organizeze i s conduc evi-
dena contabil n partid simpl, cu respectarea
reglementrilor n vigoare privind evidena contabil, i s
completeze Registrul-jurnal de ncasri i pli, Registrul-
inventar i alte documente contabile prevzute de legis-
laia n materie.
(9) n Registrul-inventar se trec toate bunurile i dreptu-
rile aferente desfurrii activitii.
Norme metodologice:
52. n venitul brut se includ toate veniturile n bani i n
natur, cum sunt: venituri din vnzarea de produse i de
mrfuri, venituri din prestarea de servicii i executarea de
lucrri, venituri din vnzarea sau nchirierea bunurilor din
patrimoniul afacerii i orice alte venituri obinute din exerci-
tarea activitii, precum i veniturile din dobnzile primite
de la bnci pentru disponibilitile bneti aferente afacerii,
din alte activiti adiacente i altele asemenea.
Prin activiti adiacente se nelege toate activitile care
au legtur cu obiectul de activitate autorizat.
n cazul ncetrii definitive a activitii sumele obinute
din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii, nscrise
n Registrul-inventar, cum ar fi: mijloace fixe, obiecte de
inventar i altele asemenea, precum i stocurile de materii
prime, materiale, produse finite i mrfuri rmase nevalorifi-
cate sunt incluse n venitul brut.
n cazul n care bunurile din patrimoniul afacerii trec n
patrimoniul personal al contribuabilului, din punct de vedere
fiscal se consider o nstrinare, iar suma reprezentnd
contravaloarea acestora se include n venitul brut al
afacerii.
n toate cazurile evaluarea se face la preurile practicate
pe pia sau stabilite prin expertiz tehnic.
Nu constituie venit brut urmtoarele:
aporturile n numerar sau echivalentul n lei al apor-
turilor n natur fcute la nceperea unei activiti sau n
cursul desfurrii acesteia;
sumele primite sub form de credite bancare sau de
mprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
sumele primite ca despgubiri;
sumele sau bunurile primite sub form de sponso-
rizri, mecenat sau donaii.
53. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai
cheltuielile care sunt aferente realizrii venitului, astfel cum
rezult din evidenele contabile conduse de contribuabili, cu
respectarea prevederilor art. 49 alin. (4)(7) din Codul
fiscal.
Condiiile generale pe care trebuie s le ndeplineasc
cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse
sunt:
a) s fie efectuate n interesul direct al activitii;
b) s corespund unor cheltuieli efective i s fie justifi-
cate cu documente;
c) s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al
anului n cursul cruia au fost pltite.
54. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
cheltuielile cu achiziionarea de materii prime, materi-
ale consumabile, obiecte de inventar i mrfuri;
cheltuielile cu lucrrile executate i serviciile prestate
de teri;
cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executa-
rea de lucrri i prestarea de servicii pentru clieni;
chiria aferent spaiului n care se desfoar activi-
tatea, cea aferent utilajelor i altor instalaii utilizate n
desfurarea activitii, n baza unui contract de nchiriere;
dobnzile aferente creditelor bancare;
dobnzile aferente mprumuturilor de la persoane
fizice i juridice, utilizate n desfurarea activitii, pe baza
contractului ncheiat ntre pri, n limita nivelului dobnzii
de referin a Bncii Naionale a Romniei;
chel tui el i l e cu comi si oanel e i cu al te servi ci i
bancare;
cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imo-
bilizrile corporale i necorporale, inclusiv pentru stocurile
deinute, precum i cheltuielile de asigurare pentru boli pro-
fesionale, risc profesional i mpotriva accidentelor de
munc;
cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile
din patrimoniul personal, cnd acestea reprezint garanie
bancar pentru creditele utilizate n desfurarea activitii
independente a contribuabilului;
cheltuielile de protocol ocazionate de acordarea unor
cadouri, trataii i mese partenerilor de afaceri, efectuate n
scopul afacerii;
cheltuielile potale i taxele de telecomunicaii;
cheltuielile cu energia i apa;
cheltuielile cu transportul de bunuri i de persoane;
cheltuieli de natur salarial;
cheltuielile cu impozitele, taxele, altele dect impozi-
tul pe venit;
cheltuielile reprezentnd contribuiile pentru asigurrile
sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului
de omaj, pentru asigurrile sociale de sntate, precum i
alte contribuii obligatorii pentru contribuabil i angajaii
acestuia;
cheltuielile reprezentnd contribuiile profesionale obli-
gatorii datorate, potrivit legii, asociaiilor profesionale din
care fac parte contribuabilii;
cheltuielile cu amortizarea, n conformitate cu regle-
mentrile din titlul II din Codul fiscal;
valoarea rmas neamortizat a bunurilor i drepturi-
lor amortizabile nstrinate, determinat prin deducerea din
preul de cumprare a amortizrii incluse pe costuri n
cursul exploatrii, i limitat la nivelul venitului realizat din
nstrinare;
cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentnd chiria
(rata de leasing) n cazul contractelor de leasing
operaional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i
dobnzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite n
conformitate cu prevederile privind operaiunile de leasing
i societile de leasing;
cheltuielile cu pregtirea profesional pentru contribu-
abili i salariaii lor;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
25
cheltuielile ocazionate de participarea la congrese i
alte ntruniri cu caracter profesional;
cheltuielile cu funcionarea i ntreinerea, aferente
bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potri-
vit nelegerii din contract, pentru partea aferent utilizrii n
scopul afacerii;
cheltuieli reprezentnd tichetele de mas acordate de
angajator potrivit legii;
cheltuielile de delegare, detaare i deplasare, cu
excepia celor reprezentnd indemnizaia de delegare,
detaare n alt localitate n ar i n strintate, care
este deductibil limitat;
cheltuielile de reclam i publicitate reprezint cheltu-
ielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilu-
lui, produsului sau serviciului n baza unui contract scris,
precum i costurile asociate producerii materialelor nece-
sare pentru difuzarea mesajelor publicitare cnd reclama i
publicitatea se efectueaz prin mijloace proprii. Se includ
n categoria cheltuielilor de reclam i publicitate i bunurile
care se acord n cadrul unor campanii publicitare ca
mostre, pentru ncercarea produselor i demonstraii la
punctele de vnzare, precum i alte bunuri acordate cu
scopul stimulrii vnzrilor;
alte cheltuieli efectuate pentru realizarea veniturilor.
55. Sunt cheltuieli deductibile limitat, de exemplu,
urmtoarele:
cheltuielile cu sponsorizarea i mecenatul sunt
deductibile n limitele stabilite la art. 49 din Codul fiscal i
potrivit condiiilor din legislaia n materie;
cheltuielile reprezentnd indemnizaia de delegare i
detaare n alt localitate, n ar i n strintate, n inte-
resul serviciului, sunt deductibile, respectiv n limita a de
2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituiile publice;
cheltuielile sociale n limita unei sume stabilite prin
aplicarea unei cote de pn la 2% asupra fondului de
salarii realizat anual i acordate pentru salariaii proprii sau
alte persoane, astfel cum este prevzut n contractul de
munc, sub forma: ajutoarelor de nmormntare, ajutoarelor
pentru pierderi produse n gospodriile proprii ca urmare
a calamitilor naturale, ajutoarelor pentru bolile grave i
incurabile, ajutoarelor pentru natere, cadourilor pentru copiii
minori ai salariailor, cadourilor oferite salariatelor, contra-
valorii transportului la i de la locul de munc al salariatu-
lui, costului prestaiilor pentru tratament i odihn, inclusiv
transportul, pentru salariaii proprii i membrii de familie ai
acestora. Cadourile oferite de angajatori n beneficiul copii-
lor minori ai angajailor cu ocazia Patelui, zilei de 1 iunie,
Crciunului i a srbtorilor similare ale altor culte religioase,
precum i cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de
8 martie sunt deductibile n msura n care valoarea
cadoului oferit fiecrei persoane, cu orice ocazie dintre cele
de mai sus, nu depete 1.200.000 lei, sum actualizat
potrivit prevederilor art. 46 din Codul fiscal.
56. Veniturile obinute din valorificarea n regim de con-
signaie sau prin vnzare direct ctre ageni economici i
alte instituii a bunurilor rezultate n urma unei prelucrri
sau procurate n scopul revnzrii sunt considerate venituri
din activiti independente. n aceast situaie se vor soli-
cita documentele care atest proveniena bunurilor respec-
tive, precum i autorizaia de funcionare. Nu se ncadreaz
n aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal.
57. Toate bunurile i drepturile aferente desfurrii acti-
vitii se nscriu n Registrul-inventar i constituie patrimo-
niul afacerii.
Codul fiscal:
Stabilirea venitului net din activiti independente, pe
baza normelor de venit
Art. 50. (1) Venitul net dintr-o activitate indepen-
dent, care este desemnat conform alin. (2), i care este
desfurat de ctre contribuabil, individual, fr salariai,
se determin pe baza normelor de venit.
(2) Ministerul Finanelor Publice elaboreaz normele
care conin nomenclatorul activitilor pentru care venitul
net se stabilete pe baz de norme de venit i precizeaz
regulile care se utilizeaz pentru stabilirea acestor norme
de venit.
(3) Direciile generale ale finanelor publice teritoriale
au obligaia de a stabili i publica anual normele de venit
nainte de data de 1 ianuarie a anului n care urmeaz a se
aplica normele respective.
(4) n cazul n care un contribuabil desfoar o activi-
tate independent pe perioade mai mici dect anul calen-
daristic, norma de venit aferent acelei activiti se
corecteaz astfel nct s reflecte perioada de an calen-
daristic n care a fost desfurat activitatea respectiv.
(5) Dac un contribuabil desfoar dou sau mai
multe activiti desemnate, venitul net din aceste activiti
se stabilete pe baza celei mai ridicate norme de venit
pentru respectivele activiti.
(6) n cazul n care un contribuabil desfoar o activi-
tate din cele prevzute la alin. (1) i o alt activitate care
nu este prevzut la alin. (1), atunci venitul net din acti-
vitile independente desfurate de contribuabil se deter-
min pe baza contabilitii n partid simpl, conform
art. 49.
(7) Venitul net din activitatea de transport de persoane
i de bunuri n regim de taxi se determin pe baza norme-
lor de venit.
(8) Dac un contribuabil desfoar activitate de trans-
port de persoane i de bunuri n regim de taxi i
desfoar i o alt activitate independent, atunci venitul
net din activitile independente desfurate de contribua-
bil se determin pe baza datelor din contabilitatea n par-
tid simpl, conform art. 49. n acest caz, venitul net din
aceste activiti nu poate fi inferior venitului net stabilit pe
baza normei de venit pentru activitatea de transport de
persoane fizice i de bunuri n regim de taxi.
(9) Contribuabilii care desfoar activiti pentru care
venitul net se determin pe baz de norme de venit nu au
obligaia s organizeze i s conduc evidena contabil
n partid simpl pentru activitatea respectiv.
Norme metodologice:
58. n sensul art. 50 din Codul fiscal, pentru persoanele
fizice autorizate care realizeaz venituri din activiti inde-
pendente i desfoar activiti cuprinse n nomenclatorul
stabilit prin ordin al ministrului finanelor publice, individual,
fr angajai, venitul net se poate determina pe baz de
norme anuale de venit. La stabilirea normelor anuale de
venit se vor avea n vedere i caracterul sezonier al unor
activiti, precum i durata concediului legal de odihn.
Pentru contribuabilii care desfoar mai multe activiti,
printre care i cea de taximetrie, impunerea se face n sis-
tem real. n acest caz venitul net din activitatea de taxime-
trie luat n calcul nu poate fi inferior normei de venit,
stabilit pentru aceast activitate.
Persoanele care desfoar activitatea de taximetrie cu
autoturismele proprietate personal n baza unor contracte,
altele dect contractele de munc ncheiate cu ageni eco-
nomici care au ca obiect de activitate taximetria, sunt
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
26
supuse impozitrii n aceleai condiii cu taximetritii care
i desfoar activitatea n mod independent, pe baz de
norme de venit sau n sistem real.
59. La stabilirea coeficienilor de corecie a normelor de
venit se vor avea n vedere urmtoarele criterii:
vadul comercial i clientela;
vrsta contribuabililor;
timpul afectat desfurrii activitii, cu excepia
cazurilor prevzute la pct. 60 i 61;
starea de handicap sau de invaliditate a contribuabi-
lului;
activitatea se desfoar ntr-un spaiu proprietate a
contribuabilului sau nchiriat;
realizarea de lucrri, prestarea de servicii i obine-
rea de produse cu material propriu sau al clientului;
folosirea de maini, dispozitive i scule, acionate
manual sau de for motrice;
alte criterii specifice.
Diminuarea normelor de venit ca urmare a ndeplinirii
criteriului de vrst a contribuabilului se opereaz ncepnd
cu anul urmtor celui n care acesta a mplinit numrul de
ani care i permite reducerea normei. Corectarea normelor
de venit pentru contribuabilii care au i calitatea de salariat
sau i pierd aceast calitate se face ncepnd cu luna
urmtoare ncheierii/desfacerii contractului individual de
munc.
60. Venitul net din activiti independente, determinat pe
baz de norme anuale de venit, se reduce proporional cu:
perioada de la nceputul anului i pn la momentul
autorizrii din anul nceperii activitii;
perioada rmas pn la sfritul anului fiscal, n
situaia ncetrii activitii, la cererea contribuabilului.
61. Pentru ntreruperile temporare de activitate n cursul
anului, datorate unor accidente, spitalizrii i altor cauze
obiective, inclusiv cele de for major, dovedite cu docu-
mente justificative, normele de venit se reduc proporional
cu perioada nelucrat, la cererea contribuabililor. n situaia
ncetrii activitii n cursul anului, respectiv a ntreruperii
temporare, persoanele fizice autorizate i asociaiile fr
personalitate juridic sunt obligate s depun autorizaia de
funcionare i s ntiineze n scris, n termen de 5 zile,
organele fiscale n a cror raz teritorial acetia i
desfoar activitatea. n acest sens se va anexa, n
copie, dovada din care s rezulte depunerea autorizaiei.
62. Pentru contribuabilii impui pe baz de norme de
venit, care i exercit activitatea o parte din an, n
situaiile prevzute la pct. 60 i 61, venitul net aferent
perioadei efectiv lucrate se determin prin raportarea nor-
mei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se
nmulete cu numrul zilelor de activitate.
n acest scop organul fiscal ntocmete o not de con-
statare care va cuprinde date i informaii privind:
situaia care a generat corectarea normei de venit,
cum ar fi: nceputul/sfritul activitii, ntreruperea tempo-
rar, conform pct. 61, i altele asemenea;
perioada n care nu s-a desfurat activitate;
documentele justificative depuse de contribuabil;
recalcularea normei, conform prezentului punct.
63. Pentru contribuabilul care opteaz s fie impus pe
baz de norm de venit i care anterior a fost impus n
sistem real, avnd investiii n curs de amortizare, valoarea
amortizrii nu diminueaz norma de venit. Veniturile reali-
zate din valorificarea investiiilor respective sau trecerea lor
n patrimoniul personal n cursul perioadei de desfurare
a activitii sau n caz de ncetare a activitii majoreaz
norma de venit proporional cu valoarea amortizat n peri-
oada impunerii n sistem real.
64. n cazul contribuabilului impus pe baz de norm
de venit, care pe perioada anterioar a avut impunere n
sistem real i a efectuat investiii care au fost amortizate
integral, veniturile din valorificarea sau trecerea acestora n
patrimoniul personal ca urmare a ncetrii activitii vor
majora norma de venit.
65. Contribuabilii care n cursul anului fiscal nu mai
ndeplinesc condiiile de impunere pe baz de norm de
venit vor fi impui n sistem real de la data respectiv,
venitul net anual urmnd s fie determinat prin nsumarea
fraciunii din norma de venit aferent perioadei de impu-
nere pe baz de norm de venit cu venitul net rezultat din
evidena contabil.
Codul fiscal:
Stabilirea venitului net din drepturile de proprietate
intelectual
Art. 51. (1) Venitul net din drepturile de proprietate
intelectual se stabilete prin scderea din venitul brut a
urmtoarelor cheltuieli:
a) o cheltuial deductibil egal cu 60% din venitul
brut;
b) contribuiile sociale obligatorii pltite.
(2) n cazul veniturilor provenind din crearea unor
lucrri de art monumental, venitul net se stabilete prin
deducerea din venitul brut a urmtoarelor cheltuieli:
a) o cheltuial deductibil egal cu 70% din venitul
brut;
b) contribuiile sociale obligatorii pltite.
(3) n cazul exploatrii de ctre motenitori a drepturilor
de proprietate intelectual, precum i n cazul remuneraiei
reprezentnd dreptul de suit i al remuneraiei compen-
satorii pentru copia privat, venitul net se determin prin
scderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor
de gestiune colectiv sau altor pltitori de asemenea veni-
turi, potrivit legii, fr aplicarea cotei forfetare de cheltuieli
prevzute la alin. (1) i (2).
Norme metodologice:
66. n urmtoarele situaii venitul net din drepturi de
proprietate intelectual se determin ca diferen ntre veni-
tul brut i comisionul cuvenit organismelor de gestiune
colectiv sau altor pltitori care, conform legii, au atribuii
de colectare i de repartizare a veniturilor ntre titularii de
drepturi:
venituri din drepturi de proprietate intelectual trans-
mise prin succesiune;
venituri din exercitarea dreptului de suit;
venituri reprezentnd remuneraia compensatorie pen-
tru copia privat.
67. Dreptul de suit este dreptul acordat de lege auto-
rului unei opere de art plastic de a primi o cot de 5%
din preul de revnzare al operei respective, dac revnza-
rea se face prin licitaie sau prin intermediul unui agent
comisionar ori de ctre un comerciant. Licitatorii, agenii
comisionari i comercianii au obligaia s rein i s
plteasc autorului suma corespunztoare cotei de 5% din
preul de vnzare.
68. Remuneraia compensatorie pentru copia privat
este o sum stabilit printr-o dispoziie expres a legii
drept compensaie pecuniar pentru prejudiciile cauzate titu-
larilor de drepturi prin reproducerea/copierea de ctre
diverse persoane, n scop personal, a unor opere protejate,
cum ar fi creaii i prestaii cuprinse ntr-o fixare comer-
cial.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
27
Aceast remuneraie este pltit de ctre fabricanii sau
importatorii de aparate ce permit reproducerea acestor
opere sau de suporturi utilizabile pentru reproducerea ope-
relor. Remuneraia este de 5% din preul de vnzare sau
din valoarea nscris n documentele vamale pentru aceste
aparate sau suporturi.
Remuneraia compensatorie pentru copia privat se
colecteaz prin intermediul organismelor de gestiune colec-
tiv, care repartizeaz sumele astfel colectate fiecrui
beneficiar.
Codul fiscal:
(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de
proprietate intelectual, contribuabilii vor completa numai
partea din Registrul-jurnal de ncasri i pli referitoare la
ncasri. Aceast reglementare este opional pentru cei
care consider c i pot ndeplini obligaiile declarative
direct pe baza documentelor emise de pltitorul de venit.
Aceti contribuabili au obligaia s arhiveze i s pstreze
documentele justificative cel puin n limita termenului de
prescripie prevzut de lege.
Norme metodologice:
69. Venitul brut din drepturi de proprietate intelectual
cuprinde att sumele ncasate n cursul anului, ct i
reinerile n contul plilor anticipate efectuate cu titlu de
impozit i contribuiile obligatorii reinute de pltitorii de
venituri.
n cazul n care determinarea venitului net din drepturi
de proprietate intelectual se face pe baz de cote forfe-
tare de cheltuieli, nu exist obligativitatea nregistrrii n
evidena contabil a cheltuielilor efectuate aferente venitului.
70. Cheltuielile forfetare includ comisioanele i alte
sume care revin organismelor de gestiune colectiv sau
altor pltitori de venituri drept plat a serviciilor prestate
pentru gestiunea drepturilor de ctre acetia din urm ctre
titularii de drepturi.
71. Sunt considerate opere de art monumental
urmtoarele:
lucrri de decorare, cum ar fi pictura mural a unor
spaii i cldiri de mari dimensiuni, interior-exterior;
lucrri de art aplicat n spaii publice, cum ar fi:
ceramic, metal, lemn, piatr, marmur i altele asemenea;
lucrri de sculptur de mari dimensiuni, design
monumental, amenajri de spaii publice;
lucrri de restaurare a acestora.
72. Veniturile din drepturi de proprietate intelectual
obinute din strintate se supun regulilor aplicabile venitu-
rilor din strintate, indiferent dac sunt ncasate direct de
titulari sau prin intermediul entitilor responsabile cu gesti-
unea drepturilor de proprietate intelectual, potrivit legii.
73. Cota de cheltuieli forfetare nu se acord n cazul n
care persoanele fizice utilizeaz baza material a benefici-
arului acestor drepturi de proprietate intelectual.
Codul fiscal:
Opiunea de a stabili venitul net, utilizndu-se datele
din contabilitatea n partid simpl
Art. 52. (1) Contribuabilii care obin venituri din acti-
viti independente, impui pe baz de norme de venit,
precum i cei care obin venituri din drepturi de proprie-
tate intelectual au dreptul s opteze pentru determinarea
venitului net n sistem real, potrivit art. 49.
(2) Opiunea de a determina venitul net pe baza datelor
din contabilitatea n partid simpl este obligatorie pentru
contribuabil pe o perioad de 2 ani fiscali consecutivi i se
consider rennoit pentru o nou perioad, dac nu se
depune o cerere de renunare de ctre contribuabil.
(3) Cererea de opiune pentru stabilirea venitului net n
sistem real se depune la organul fiscal competent pn la
data de 31 ianuarie inclusiv, n cazul contribuabililor care
au desfurat activitate i n anul precedent, respectiv n
termen de 15 zile de la nceperea activitii, n cazul contri-
buabililor care ncep activitatea n cursul anului fiscal.
Norme metodologice:
74. Opiunea de a determina venitul net n sistem real
se face astfel:
a) n cazul contribuabililor prevzui la art. 50 alin. (1)
din Codul fiscal, care au desfurat activitate n anul pre-
cedent i au fost impui pe baz de norme de venit, prin
depunerea pn la data de 31 ianuarie a anului fiscal a
cererii de opiune pentru sistemul real de impunere, pre-
cum i a declaraiei privind venitul estimat;
b) n cazul contribuabililor prevzui la art. 50 alin. (1)
din Codul fiscal, care ncep activitatea n cursul anului
fiscal, prin depunerea n termen de 15 zile de la nceperea
activitii a declaraiei privind venitul estimat, nsoit de
cererea de opiune pentru sistemul real de impunere.
75. Contribuabilii impui n sistem real au dreptul de a
renuna la opiune pe baza unei cereri depuse pn la
data de 31 ianuarie a anului fiscal.
76. Cererea depus, cuprinznd opiunea pentru siste-
mul real, precum i cererea de renunare la opiune se
consider aprobate de drept prin depunere i nregistrare
la organul fiscal.
Codul fiscal:
Reinerea la surs a impozitului pentru unele venituri
din activiti independente
Art. 53. (1) Pltitorii urmtoarelor venituri au
obligaia de a calcula, de a reine i de a vira impozit prin
reinere la surs, reprezentnd pli anticipate, din venitu-
rile pltite:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectual;
b) venituri din vnzarea bunurilor n regim de con-
signaie;
c) venituri din activiti desfurate n baza contractelor
de agent, comision sau mandat comercial;
d) venituri din activiti desfurate n baza contracte-
lor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil;
e) venituri din activitatea de expertiz contabil i teh-
nic, judiciar i extrajudiciar;
f) venitul obinut de o persoan fizic dintr-o asociere
cu o persoan juridic contribuabil, potrivit titlului II, care
nu genereaz o persoan juridic;
g) venitul obinut de o persoan fizic dintr-o asociere
cu o persoan juridic contribuabil, potrivit titlului IV, care
nu genereaz o persoan juridic.
(2) Impozitul ce trebuie reinut se stabilete dup cum
urmeaz:
a) n cazul veniturilor prevzute la alin. (1) lit. a),
aplicnd o cot de impunere de 15% la venitul brut;
b) n cazul veniturilor prevzute la alin. (1) lit. f),
aplicnd cotele de impunere prevzute pentru impozitul pe
profit, la profitul cuvenit persoanei fizice asociate;
c) n cazul veniturilor prevzute la alin. (1) lit. g),
aplicnd cota de impunere prevzut pentru impozitul pe
veniturile microntreprinderilor, la veniturile ce revin per-
soanei fizice din asociere;
d) n cazul celorlalte venituri prevzute la alin. (1),
aplicnd o cot de impunere de 10% la venitul brut.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
28
(3) Impozitul ce trebuie reinut se vireaz la bugetul de
stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n
care a fost pltit venitul, cu excepia impozitului aferent
veniturilor prevzute la alin. (1) lit. f) i g), pentru care ter-
menul de virare este reglementat potrivit titlurilor II i IV.
Norme metodologice:
77. Pltitorii de venituri din drepturi de proprietate inte-
lectual au obligaia de a calcula i de a reine n cursul
anului fiscal o sum reprezentnd 15% din venitul brut rea-
lizat de titularii de drepturi de proprietate intelectual ca
urmare a exploatrii drepturilor respective. Aceast sum
reprezint plata anticipat n contul impozitului anual dato-
rat de contribuabili.
78. Pltitorii de venituri din drepturi de proprietate inte-
lectual, crora le revine obligaia calculrii i reinerii
impozitului anticipat, sunt, dup caz:
utilizatorii de opere, invenii, know-how i altele ase-
menea, n situaia n care titularii de drepturi i exercit
drepturile de proprietate intelectual n mod personal, iar
relaia contractual dintre titularul de drepturi de proprietate
intelectual i utilizatorul respectiv este direct;
organismele de gestiune colectiv sau alte entiti,
care, conform dispoziiilor legale, au atribuii de gestiune a
drepturilor de proprietate intelectual, a cror gestiune le
este ncredinat de ctre titulari. n aceast situaie se
ncadreaz i productorii i agenii mandatai de titularii de
drepturi, prin intermediul crora se colecteaz i se reparti-
zeaz drepturile respective.
79. n situaia n care sumele reprezentnd venituri din
exploatarea drepturilor de proprietate intelectual se colec-
teaz prin mai multe organisme de gestiune colectiv sau
prin alte entiti asemntoare, obligaia calculrii i reine-
rii impozitului anticipat revine organismului sau entitii care
efectueaz plata ctre titularul de drepturi de proprietate
intelectual.
80. n cazul contribuabililor ale cror pli anticipate sunt
calculate n conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1)
lit. b)e) din Codul fiscal pentru veniturile de aceast
natur i care realizeaz venituri din activiti independente
i n alte condiii, pentru acestea din urm au obligaia s
le evidenieze n contabilitate separat i s plteasc n
cursul anului pli anticipate trimestriale, n conformitate cu
art. 88 din Codul fiscal.
81. Impozitul anticipat se calculeaz i se reine
n momentul efecturii plii sumelor ctre beneficiarul
venitului.
82. Impozitul reinut se vireaz la bugetul de stat pn
la data de 25 a lunii urmtoare celei n care se fac plata
venitului i reinerea impozitului.
Codul fiscal:
CAPITOLUL III
Venituri din salarii
Definirea veniturilor din salarii
Art. 56. (1) Sunt considerate venituri din salarii toate
veniturile n bani i/sau n natur, obinute de o persoan
fizic ce desfoar o activitate n baza unui contract indi-
vidual de munc sau a unui statut special prevzut de
lege, indiferent de perioada la care se refer, de denumirea
veniturilor ori de forma sub care ele se acord, inclusiv
indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc.
(2) n vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:
a) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a
unei funcii de demnitate public, stabilite potrivit legii;
b) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a
unei funcii alese n cadrul persoanelor juridice fr scop
lucrativ;
c) drepturile de sold lunar, indemnizaiile, primele,
premiile, sporurile i alte drepturi ale personalului militar,
acordate potrivit legii;
d) indemnizaia lunar brut, precum i suma din profi-
tul net, cuvenite administratorilor la companii/societi
naionale, societi comerciale la care statul sau o autori-
tate a administraiei publice locale este acionar majoritar,
precum i la regiile autonome;
e) sumele primite de membrii fondatori ai societilor
comerciale constituite prin subscripie public;
f) sumele primite de reprezentanii n adunarea gene-
ral a acionarilor, n consiliul de administraie i n comi-
sia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentanii n organisme tripar-
tite, potrivit legii;
h) indemnizaia lunar a asociatului unic, la nivelul
valorii nscrise n declaraia de asigurri sociale;
i) sumele acordate de persoanele juridice fr scop
patrimonial i de alte entiti nepltitoare de impozit pe
profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaia primit pe perioada delegrii i detarii n
alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciu-
lui, pentru salariaii din instituiile publice;
j) orice alte sume sau avantaje de natur salarial ori
asimilate salariilor.
Norme metodologice:
83. Veniturile de natur salarial prevzute la art. 56
din Codul fiscal, denumite n continuare venituri din salarii,
sunt venituri din activiti dependente, dac sunt ndeplinite
urmtoarele criterii:
prile care intr n relaia de munc, denumite n
continuare angajator i angajat, stabilesc de la nceput:
felul activitii, timpul de lucru i locul desfurrii activitii;
partea care utilizeaz fora de munc pune la dis-
poziia celeilalte pri mijloacele de munc, cum ar fi: spaii
cu nzestrare corespunztoare, mbrcminte special,
unelte de munc i altele asemenea;
persoana care activeaz contribuie numai cu
prestaia fizic sau cu capacitatea ei intelectual, nu i cu
capitalul propriu;
pltitorul de venituri de natur salarial suport chel-
tuielile de deplasare n interesul serviciului ale angajatului,
cum ar fi indemnizaia de delegare-detaare n ar i n
strintate, i alte cheltuieli de aceast natur, precum i
indemnizaia de concediu de odihn i indemnizaia pentru
incapacitate temporar de munc suportat de angajator
potrivit legii;
persoana care activeaz lucreaz sub autoritatea
unei alte persoane i este obligat s respecte condiiile
impuse de aceasta, conform legii.
84. Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind
totalitatea sumelor ncasate ca urmare a unei relaii con-
tractuale de munc, precum i orice sume de natur sala-
rial primite n baza unor legi speciale, indiferent de
perioada la care se refer, i care sunt realizate din:
a) sume primite pentru munca prestat ca urmare a
contractului individual de munc, a contractului colectiv de
munc, precum i pe baza actului de numire:
salariile de baz;
sporurile i adaosurile de orice fel;
indemnizaiile de orice fel;
recompensele i premiile de orice fel;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
29
sumele reprezentnd premiul anual i stimulentele
acordate, potrivit legii, personalului din instituiile publice,
cele reprezentnd stimulentele din fondul de participare la
profit, acordate salariailor agenilor economici dup aproba-
rea bilanului contabil, potrivit legii;
sumele primite pentru concediul de odihn, cu
excepia sumelor primite de salariat cu titlu de despgubiri
reprezentnd contravaloarea cheltuielilor salariatului i fami-
liei sale necesare n vederea revenirii la locul de munc,
precum i eventualele prejudicii suferite de acesta ca
urmare a ntreruperii concediului de odihn;
sumele primite n caz de incapacitate temporar de
munc;
orice alte ctiguri n bani i n natur, primite de la
angajatori de ctre angajai, ca plat a muncii lor;
b) indemnizaiile, precum i orice alte drepturi acordate
persoanelor din cadrul organelor autoritii publice, alese
sau numite n funcie, potrivit legii, precum i altora asimi-
late cu funciile de demnitate public, stabilite potrivit siste-
mului de stabilire a indemnizaiilor pentru persoane care
ocup funcii de demnitate public;
c) drepturile personalului militar n activitate i ale mili-
tarilor angajai pe baz de contract, reprezentnd solda
lunar compus din solda de grad, solda de funcie,
gradaii i indemnizaii, precum i prime, premii i alte
drepturi stabilite potrivit legislaiei speciale;
d) drepturile administratorilor, obinute n baza contractu-
lui de administrare ncheiat cu companiile/societile
naionale, societile comerciale la care statul sau o autori-
tate a administraiei publice locale este acionar majoritar,
precum i cu regiile autonome, stabilite potrivit legii, cum
ar fi: indemnizaia lunar brut, suma cuvenit prin partici-
pare la profitul net al societii;
e) sumele pltite membrilor fondatori ai unei societi
comerciale constituite prin subscripie public, potrivit cotei
de participare la profitul net, stabilit de adunarea constitu-
tiv, potrivit legislaiei n vigoare;
f) sumele primite de reprezentanii numii n adunarea
general a acionarilor i sumele primite de membrii consi-
liului de administraie i ai comisiei de cenzori, stabilite
potrivit prevederilor legale;
g) sumele primite de reprezentanii n organisme tripar-
tite, conform legii;
h) sumele primite de ctre persoanele fizice agreate de
Ministerul Finanelor Publice s efectueze certificarea
bilanului contabil i a contului de execuie bugetar la
instituiile publice care nu au compartiment propriu de audit
intern i care nu i desfoar activitatea n cabinete indi-
viduale nregistrate la organele fiscale teritoriale;
i) indemnizaiile, primele i alte asemenea sume acor-
date membrilor alei ai unor entiti, cum ar fi: organizaii
sindicale, organizaii patronale, alte organizaii neguverna-
mentale, asociaii de proprietari/chiriai i altele asemenea;
j) indemnizaiile acordate ca urmare a participrii n
comisii, comitete, consilii i altele asemenea, constituite
conform legii;
k) veniturile obinute de condamnaii care execut
pedepse la locul de munc;
l) sumele pltite sportivilor amatori, ca urmare a parti-
ciprii n competiii sportive oficiale, precum i sumele
pltite sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor i altor specialiti
n domeniu de ctre cluburile sau asociaiile sportive cu
care acetia au relaii contractuale de munc, indiferent de
forma sub care se pltesc, inclusiv prima de joc, cu
excepia celor prevzute la art. 42 lit. t) din Codul fiscal;
m) compensaii bneti individuale acordate persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de sala-
rii, potrivit dispoziiilor prevzute n contractul de munc;
n) indemnizaii sau alte drepturi acordate angajailor cu
ocazia angajrii sau mutrii acestora ntr-o alt localitate,
stabilite potrivit contractelor de munc, statutelor sau altor
dispoziii legale, cu excepia celor prevzute la art. 56
alin. (4) lit. h) i i) din Codul fiscal;
o) alte drepturi sau avantaje de natur salarial sau asi-
milate salariilor.
Codul fiscal:
(3) Avantajele, cu excepia celor prevzute la alin. (4),
primite n legtur cu o activitate dependent includ, ns
nu sunt limitate la:
a) utilizarea oricrui bun, inclusiv a unui vehicul de
orice tip, din patrimoniul afacerii, n scop personal, cu
excepia deplasrii pe distana dus-ntors de la domiciliu
la locul de munc;
b) cazare, hran, mbrcminte, personal pentru munci
casnice, precum i alte bunuri sau servicii oferite gratuit
sau la un pre mai mic dect preul pieei;
c) mprumuturi nerambursabile i diferena favorabil
dintre dobnda preferenial i dobnda de referin a
Bncii Naionale a Romniei, pentru depozite i credite;
d) anularea unei creane a angajatorului asupra angaja-
tului;
e) abonamentele i costul convorbirilor telefonice,
inclusiv cartelele telefonice, n scop personal;
f) permise de cltorie pe orice mijloace de transport,
folosite n scopul personal;
g) primele de asigurare pltite de ctre suportator pen-
tru salariaii proprii sau alt beneficiar de venituri din sala-
rii, la momentul plii primei respective, altele dect cele
obligatorii.
Norme metodologice:
85. Avantajele n bani i n natur sunt considerate a fi
orice foloase primite de salariat de la teri sau ca urmare
a prevederilor contractului individual de munc sau a unei
relaii contractuale ntre pri, dup caz.
86. La stabilirea venitului impozabil se au n vedere i
avantajele primite de ctre persoana fizic, cum ar fi:
a) folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afa-
cerii, n scop personal;
b) acordarea de produse alimentare, mbrcminte, che-
restea, lemne de foc, crbuni, energie electric, termic i
altele;
c) abonamentele de radio i televiziune, de transport,
abonamentele i costul convorbirilor telefonice, inclusiv car-
tele telefonice;
d) permise de cltorie pe diverse mijloace de transport;
e) bilete de tratament i odihn;
f) cadouri primite cu diverse ocazii, cu excepia celor
menionate la art. 56 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal;
g) contravaloarea folosinei unei locuine n scop perso-
nal i a cheltuielilor conexe de ntreinere, cum sunt cele
privind consumul de ap, consumul de energie electric i
termic i altele asemenea, cu excepia celor prevzute n
mod expres la art. 56 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal;
h) cazarea i masa acordate n uniti proprii de tip
hotelier;
i) contravaloarea primelor de asigurare suportate de per-
soana juridic sau de o alt entitate, pentru angajaii pro-
prii, precum i pentru ali beneficiari, cu excepia primelor
de asigurare obligatorii potrivit legislaiei n materie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
30
Tratamentul fiscal al avantajului reprezentnd contrava-
loarea primelor de asigurare este urmtorul:
pentru beneficiarii care obin venituri salariale i asi-
milate salariilor de la suportatorul primelor de asigurare,
acestea sunt impuse prin cumularea cu veniturile de
aceast natur ale lunii n care sunt pltite primele de asi-
gurare;
pentru ali beneficiari care nu au o relaie genera-
toare de venituri salariale i asimilate salariilor cu suporta-
torul primelor de asigurare, acestea sunt impuse n
conformitate cu prevederile art. 83 din Codul fiscal.
87. Avantajele n bani pot fi sumele primite pentru pro-
curarea de bunuri i servicii, precum i sumele acordate
pentru distracii sau recreere.
88. Avantajele n bani i echivalentul n lei al avantaje-
lor n natur sunt impozabile, indiferent de forma organiza-
toric a entitii care le acord.
89. Fac excepie veniturile care sunt expres menionate
ca fiind neimpozabile, n limitele i condiiile prevzute la
art. 56 alin. (4) din Codul fiscal.
90. Veniturile n natur, precum i avantajele n natur
primite cu titlu gratuit sunt evaluate la preul pieei la locul
i data acordrii avantajului. Avantajele primite cu plata
parial sunt evaluate ca diferen ntre preul pieei la locul
i data acordrii avantajului i suma reprezentnd plata
parial.
91. Evaluarea avantajelor n natur sub forma folosirii
numai n scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii
se face astfel:
a) evaluarea folosinei cu titlu gratuit a vehiculului se
face aplicndu-se un procent de 1,7% pentru fiecare lun,
la valoarea de intrare a acestuia. n cazul n care vehiculul
este nchiriat de la o ter persoan, avantajul este evaluat
la nivelul chiriei;
b) evaluarea folosinei cu titlu gratuit a locuinei primite
se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafeele loca-
tive deinute de stat. Avantajele conexe, cum ar fi ap,
gaz, electricitate, cheltuieli de ntreinere i reparaii i
altele asemenea, sunt evaluate la valoarea lor efectiv;
c) evaluarea folosinei cu titlu gratuit a altor bunuri
dect vehiculul i locuina se face la nivelul totalului chel-
tuielilor aferente fiecrui bun pe unitate de msur speci-
fic sau la nivelul preului practicat pentru teri.
92. Evaluarea utilizrii n scop personal a bunurilor din
patrimoniul afacerii cu folosin mixt se face astfel:
a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 91
lit. a), iar avantajul se determin proporional cu numrul
de kilometri parcuri n interes personal din totalul kilometrilor;
b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform preve-
derilor pct. 91 i avantajul se determin proporional cu
numrul de metri ptrai folosii pentru interes personal sau
cu numrul de ore de utilizare n scop personal.
93. Nu sunt considerate avantaje:
contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de trans-
port n comun pentru angajaii a cror activitate presupune
deplasarea frecvent n interiorul localitii;
reducerile de preuri practicate n scopul vnzrii, de
care pot beneficia clienii persoane fizice;
costul abonamentelor telefonice i al convorbirilor
telefonice efectuate, precum i utilizarea autoturismului de
serviciu pentru ndeplinirea sarcinilor de serviciu.
94. Angajatorul stabilete partea corespunztoare din
convorbirile telefonice reprezentnd folosina n scop perso-
nal, care reprezint avantaj impozabil, n condiiile art. 56
alin. (3) din Codul fiscal, i se va impozita prin cumulare
cu veniturile salariale ale lunii n care salariatul primete
acest avantaj. n acest scop angajatorul stabilete limita
convorbirilor telefonice aferente sarcinilor de serviciu pentru
fiecare post telefonic, urmnd ca ceea ce depete
aceast limit s fie considerat avantaj n natur, n
situaia n care salariatului n cauz nu i s-a imputat costul
convorbirilor respective.
95. La evaluarea avantajului folosirii n scop personal a
vehiculului din patrimoniul angajatorului cu folosin mixt,
pus la dispoziie unui angajat, nu se ia n considerare dis-
tana dus-ntors de la domiciliu la locul de munc, precum
i cheltuielile efectuate pentru realizarea sarcinilor de
serviciu.
Codul fiscal:
(4) Urmtoarele sume nu sunt incluse n veniturile sa-
lariale i nu sunt impozabile, n nelesul impozitului pe
venit:
a) ajutoarele de nmormntare, ajutoarele pentru pier-
deri produse n gospodriile proprii ca urmare a
calamitilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave i incu-
rabile, ajutoarele pentru natere, veniturile reprezentnd
cadouri pentru copiii minori ai salariailor, cadourile oferite
salariatelor, contravaloarea transportului la i de la locul
de munc al salariatului, costul prestaiilor pentru trata-
ment i odihn, inclusiv transportul pentru salariaii pro-
prii i membrii de familie ai acestora, acordate de
angajator pentru salariaii proprii sau alte persoane, astfel
cum este prevzut n contractul de munc. Cadourile ofe-
rite de angajatori n beneficiul copiilor minori ai
angajailor, cu ocazia Patelui, zilei de 1 iunie, Crciunului
i a srbtorilor similare ale altor culte religioase, precum
i cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie
sunt neimpozabile, n msura n care valoarea cadoului
oferit fiecrei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai
sus, nu depete 1.200.000 lei. Nu sunt incluse n venitu-
rile salariale i nu sunt impozabile veniturile de natura
celor prevzute mai sus, realizate de persoane fizice, dac
aceste venituri sunt primite n baza unor legi speciale i
finanate din buget;
Norme metodologice:
96. Ajutoarele de nmormntare sunt venituri neimpoza-
bile att n cazul angajatului, ct i n cazul altor persoane,
potrivit clauzelor din contractele de munc sau prevederilor
din legi speciale, indiferent de sursa din care sunt acor-
date.
97. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angaja-
tori copiilor minori ai angajailor cu ocazia Patelui, zilei de
1 iunie, Crciunului i a srbtorilor similare ale altor culte
religioase, precum i pentru cadourile oferite angajatelor cu
ocazia zilei de 8 martie se aplic att darurilor constnd n
bunuri, ct i celor n bani, n cazul tuturor angajatorilor de
for de munc.
Codul fiscal:
b) tichete de mas i drepturile de hran acordate de
angajatori angajailor, n conformitate cu legislaia n
vigoare;
Norme metodologice:
98. n aceast categorie se cuprind:
alocaia individual de hran acordat sub forma
tichetelor de mas, primit de angajai i suportat integral
de angajator, potrivit legii;
alocaiile zilnice de hran pentru activitatea sportiv
de performan, intern i internaional, difereniat pe
categorii de aciuni;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
31
contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul
acordat sportivilor pentru asigurarea alimentaiei de efort
necesare n perioada de pregtire;
drepturile de hran n timp de pace, primite de per-
sonalul din sectorul de aprare naional, ordine public i
siguran naional;
alte drepturi de aceast natur primite potrivit actelor
normative specifice, cum ar fi: alocaia de hran zilnic
pentru personalul navigant i auxiliar mbarcat pe nave;
alocaia zilnic de hran pentru consumurile colective din
unitile bugetare i din regiile autonome/societile comer-
ciale cu specific deosebit; alocaia de hran acordat dona-
torilor onorifici de snge; alocaia de hran pentru
consumurile colective din unitile sanitare publice i altele
asemenea.
Codul fiscal:
c) contravaloarea folosinei locuinei de serviciu sau a
locuinei din incinta unitii, potrivit repartiiei de serviciu,
numirii conform legii sau specificitii activitii prin cadrul
normativ specific domeniului de activitate, compensarea
chiriei pentru personalul din sectorul de aprare naional,
ordine public i siguran naional, precum i compen-
sarea diferenei de chirie, suportate de persoana fizic,
conform legilor speciale;
Norme metodologice:
99. Prin locuine acordate ca urmare a specificitii acti-
vitii se nelege acele locuine asigurate angajailor cnd
activitatea se desfoar n locuri izolate, precum staiile
meteo, staiile pentru controlul micrilor seismice, sau n
condiiile n care este solicitat prezena permanent pentru
supravegherea unor instalaii, utilaje i altele asemenea.
Codul fiscal:
d) cazarea i contravaloarea chiriei pentru locuinele
puse la dispoziia oficialitilor publice, a angajailor
consulari i diplomatici care lucreaz n afara rii, n
conformitate cu legislaia n vigoare;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipa-
mentului individual de protecie i de lucru, a alimentaiei
de protecie, a medicamentelor i materialelor igienico-
sanitare, a altor drepturi de protecie a muncii, precum i a
uniformelor obligatorii i a drepturilor de echipament, ce
se acord potrivit legislaiei n vigoare;
Norme metodologice:
100. Nu sunt venituri impozabile:
contravaloarea echipamentelor tehnice primite de
angajat sub form de aparatur, dispozitive, unelte, alte
mijloace asemntoare, necesare n procesul muncii;
contravaloarea echipamentului individual de protecie
cu care este dotat fiecare participant n procesul muncii
pentru a fi protejat mpotriva factorilor de risc;
contravaloarea echipamentului individual de lucru
care cuprinde mijloacele primite de un angajat n vederea
utilizrii lor n timpul procesului muncii pentru a-i proteja
mbrcmintea i nclmintea;
contravaloarea alimentaiei de protecie primite n
mod gratuit de persoanele fizice care lucreaz n locuri de
munc cu condiii grele i vtmtoare;
contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite n
mod gratuit de persoanele fizice care i desfoar activi-
tatea n locuri de munc al cror specific impune o igien
personal deosebit;
contravaloarea medicamentelor primite de cadrele
militare n activitate, sportivi, personalul navigant i alte
categorii de personal, potrivit legii;
contravaloarea echipamentului i a materialelor de
resortul echipamentului, cum ar fi: materiale de splat i de
igien, materiale de gospodrie, materiale pentru atelierele
de reparaii i ntreinere, rechizite i furnituri de birou, pri-
mite n mod gratuit de personalul din sectorul de aprare
naional, ordine public i siguran naional, n condiiile
legii;
altele asemenea.
Codul fiscal:
f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru
transportul ntre localitatea n care angajaii i au domici-
liul i localitatea unde se afl locul de munc al acestora,
la nivelul unui abonament lunar, pentru situaiile n care nu
se asigur locuin sau nu se suport contravaloarea chi-
riei, conform legii;
g) sumele primite de angajai pentru acoperirea cheltu-
ielilor de transport i cazare, a indemnizaiei primite pe
perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n
strintate, n interesul serviciului. Sunt exceptate de la
aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice
fr scop patrimonial i de alte entiti nepltitoare de
impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizaia acor-
dat salariailor din instituiile publice;
Norme metodologice:
101. n categoria cheltuielilor de delegare i detaare se
cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum i
indemnizaia de delegare i de detaare n ar i n
strintate, stabilit potrivit legii.
Codul fiscal:
h) sumele primite, potrivit dispoziiilor legale, pentru
acoperirea cheltuielilor de mutare n interesul serviciului;
Norme metodologice:
102. Prin cheltuieli de mutare n interesul serviciului se
nelege cheltuielile cu transportul personal i al membrilor
de familie ai angajatului, precum i al bunurilor din gos-
podrie, cu ocazia mutrii salariatului ntr-o alt localitate
dect cea de domiciliu, n situaia n care, potrivit legii, se
deconteaz de angajator.
Codul fiscal:
i) indemnizaiile de instalare ce se acord o singur
dat, la ncadrarea ntr-o unitate situat ntr-o alt locali-
tate dect cea de domiciliu, n primul an de activitate dup
absolvirea studiilor, n limita unui salariu de baz la anga-
jare, precum i indemnizaiile de instalare i mutare acor-
date, potrivit legilor speciale, personalului din instituiile
publice i celor care i stabilesc domiciliul n localiti din
zone defavorizate, stabilite potrivit legii, n care i au locul
de munc;
Norme metodologice:
103. Sunt considerate venituri neimpozabile indem-
nizaiile de instalare i mutare primite de beneficiarii de
astfel de venituri, acordate n conformitate cu prevederile
legilor speciale.
Codul fiscal:
j) sumele reprezentnd plile compensatorii, calculate
pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoa-
nele ale cror contracte individuale de munc au fost
desfcute ca urmare a concedierilor colective, precum i
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
32
sumele reprezentnd plile compensatorii, calculate pe
baza salariului mediu net pe economie, primite de perso-
nalul civil din sectorul de aprare naional, ordine public
i siguran naional la ncetarea raporturilor de munc
sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere i de
restructurare, acordate potrivit legii;
k) sumele reprezentnd plile compensatorii, calculate
pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar
trecut n rezerv sau al crui contract nceteaz ca urmare
a nevoilor de reducere i de restructurare, precum i aju-
toarele stabilite n raport cu solda lunar net, acordate
acestora la trecerea n rezerv sau direct n retragere cu
drept de pensie sau celor care nu ndeplinesc condiiile de
pensie, precum i ajutoare sau pli compensatorii primite
de poliiti aflai n situaii similare, al cror cuantum se
determin n raport cu salariul de baz lunar net, acordate
potrivit legislaiei n materie;
l) veniturile din salarii, ca urmare a activitii de creare
de programe pentru calculator; ncadrarea n activitatea de
creaie de programe pentru calculator se face prin ordin
comun al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei,
al ministrului comunicaiilor i tehnologiei informaiei i al
ministrului finanelor publice;
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din
activiti dependente desfurate ntr-un stat strin, indife-
rent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepie
veniturile salariale pltite de ctre sau n numele unui
angajator care este rezident n Romnia sau are sediul
permanent n Romnia, care se supun procedurii de glo-
balizare, indiferent de perioada de desfurare a activitii
n strintate;
n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregtirea
profesional i perfecionarea angajatului legat de activi-
tatea desfurat de acesta pentru angajator;
o) costul abonamentelor telefonice i al convorbirilor
telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate n vede-
rea ndeplinirii sarcinilor de serviciu;
p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan,
la momentul angajrii i implicit la momentul acordrii.
(5) Avantajele primite n bani i n natur i imputate
salariatului n cauz nu se impoziteaz.
(6) Impozitul calculat pe veniturile prevzute la alin. (2)
lit. g) este final n situaia n care contribuabilul care le-a
realizat justific cu documente virarea veniturilor la entita-
tea pe care a reprezentat-o.
................................................................................................
Determinarea lunar a impozitului pe venitul din salarii
Art. 58. (1) Beneficiarii de venituri din salarii dato-
reaz un impozit lunar reprezentnd pli anticipate, care
se calculeaz i se reine la surs de ctre pltitorii de
venituri.
(2) Impozitul lunar prevzut la alin. (1) se determin
astfel:
a) la locul unde se afl funcia de baz, prin aplicarea
baremului lunar prevzut la art. 43 alin. (1), respectiv
alin. (3), asupra bazei de calcul determinate ca diferen
ntre venitul net din salarii, aferent unei luni, calculat prin
deducerea din venitul brut a contribuiilor obligatorii i a
cheltuielilor profesionale, i deducerile personale acordate
pentru luna respectiv;
b) pentru veniturile obinute n celelalte cazuri, prin
aplicarea baremului lunar prevzut la art. 43 asupra bazei
de calcul determinate ca diferen ntre venitul brut i con-
tribuiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
Norme metodologice:
104. Venitul brut din salarii reprezint totalitatea venituri-
lor realizate conform art. 56 alin. (1)(3) din Codul fiscal
de o persoan fizic, pe fiecare loc de realizare, indiferent
de denumirea acestora sau de forma sub care sunt
acordate.
105. Pentru persoanele fizice care desfoar activiti
pe teritoriul Romniei sunt considerate venituri din salarii
realizate din Romnia sumele primite de la angajatori cu
sediul sau cu domiciliul n Romnia, precum i de la anga-
jatori cu sediul sau cu domiciliul n strintate, indiferent
unde este primit suma.
106. Contribuabilii care realizeaz venituri din salarii
datoreaz lunar impozit reprezentnd pli anticipate n
contul impozitului pe venitul anual, calculat i reinut de
ctre pltitorul de venituri.
Pentru impunerea veniturilor din salarii reprezentnd
pli anticipate se utilizeaz baremul lunar de impunere
pentru veniturile din salarii i pensii, stabilit prin ordin al
ministrului finanelor publice potrivit art. 43 alin. (1) sau (3)
din Codul fiscal, dup caz.
107. Drepturile salariale acordate n natur, precum i
avantajele acordate angajailor se evalueaz conform
pct. 9092 i se impoziteaz n luna n care au fost pri-
mite. Documentele referitoare la calculul contravalorii veni-
turilor i avantajelor n natur primite de angajat se vor
anexa la statul de plat.
108. Transformarea n lei a sumelor obinute, potrivit
legii, n valut, reprezentnd venituri din salarii realizate n
Romnia, se face la cursul de schimb valutar comunicat
de Banca Naional a Romniei pentru ultima zi a lunii
pentru care se face plata acestor drepturi. n situaia n
care veniturile din salarii sunt pltite n cursul lunii sau n
cazul ncetrii raporturilor de munc, se utilizeaz cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei,
n vigoare n ziua precedent celei n care se face plata.
109. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului
realizat, baremul lunar de impozit se aplic asupra bazei
de calcul determinate astfel:
a) asupra venitului net lunar din salarii, determinat prin
scderea din venitul brut a contribuiilor obligatorii reinute
i a sumei reprezentnd cheltuieli profesionale, diminuat cu
deducerile personale de baz i suplimentare, acordate n
luna respectiv, dup caz, pentru veniturile din salarii la
funcia de baz;
b) asupra venitului net calculat ca diferen ntre venitul
brut realizat ntr-o lun i contribuiile obligatorii reinute, pe
fiecare loc de realizare a acestuia, pentru veniturile din
salarii, altele dect cele de la funcia de baz. Aceast
regul se aplic i n cazul veniturilor sub forma indem-
nizaiei lunare a asociatului unic, precum i pentru dreptu-
rile de natur salarial acordate de angajator persoanelor
fizice ulterior ncetrii raporturilor de munc.
110. n scopul determinrii impozitului pe veniturile sala-
riale, prin locul unde se afl funcia de baz se nelege:
a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de
munc, ultimul loc nscris n carnetul de munc sau n
documentele specifice care, potrivit reglementrilor legale,
sunt asimilate acestora;
b) n cazul cumulului de funcii, locul declarat/ales de
persoanele fizice.
Funcia de baz poate fi declarat de angajat n
condiiile legii i la locul de munc la care acesta reali-
zeaz venituri din salarii n baza unui contract individual de
munc cu timp parial.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
33
111. Suma care reprezint prima de vacan sau o
parte din aceasta se cumuleaz cu veniturile de natur
salarial ale lunii n care se pltete aceast prim.
112. Indemnizaiile aferente concediilor de odihn se
defalcheaz pe lunile la care se refer i se impun cumu-
lat cu veniturile realizate n aceste luni.
113. Cuantumul contribuiilor obligatorii luate n calcul la
determinarea impozitului lunar potrivit pct. 110 pentru per-
soanele fizice care realizeaz venituri din salarii sunt cele
datorate potrivit reglementrilor n domeniu, cum ar fi:
contribuia individual de asigurri sociale;
contribuia individual pentru asigurrile sociale de
sntate;
contribuia individual la bugetul asigurrilor pentru
omaj;
alte contribuii individuale obligatorii stabilite prin lege.
114. Nu se admit la calculul lunar al impozitului pe
salarii contribuiile individuale pentru asigurrile private de
sntate, precum i la schemele facultative de pensii
ocupaionale.
Codul fiscal:
Termen de plat a impozitului
Art. 60. Pltitorii de salarii i de venituri asimilate
salariilor au obligaia de a calcula i de a reine impozitul
aferent veniturilor fiecrei luni, la data efecturii plii
acestor venituri, precum i de a-l vira la bugetul de stat
pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru
care se pltesc aceste venituri.
Norme metodologice:
115. Impozitul pe veniturile din salarii se calculeaz i
se reine lunar de angajatori, pe baza statelor de salarii.
116. Veniturile n natur se consider pltite la ultima
plat a drepturilor salariale pentru luna respectiv. Impozitul
aferent veniturilor i avantajelor n natur se reine din
salariul primit de angajat n numerar pentru aceeai lun.
117. Calculul i reinerea impozitului lunar pe veniturile
din salarii se efectueaz de angajatori astfel:
a) n situaia n care veniturile din salarii se pltesc o
singur dat pe lun sau sub form de avans i lichidare,
calculul i reinerea se fac la data ultimei pli a drepturilor
salariale aferente fiecrei luni, conform prevederilor art. 58
din Codul fiscal;
b) n situaia n care n cursul unei luni angajatorii efec-
tueaz pli de venituri, altele dect cele cuprinse la lit. a),
cum sunt: premii, stimulente de orice fel, sume acordate
potrivit legii pentru concediul de odihn neefectuat i altele
asemenea, denumite pli intermediare, impozitul se calcu-
leaz i se reine la fiecare plat, pe baza statelor de
salarii, prin aplicarea baremului lunar asupra plilor inter-
mediare cumulate pn la data ultimei pli intermediare
pentru care se face calculul. Impozitul de reinut la fiecare
plat intermediar reprezint diferena dintre impozitul cal-
culat i suma impozitelor reinute la plile intermediare
anterioare.
La data ultimei pli a drepturilor salariale aferente unei
luni impozitul se calculeaz, potrivit art. 58 din Codul fiscal,
asupra veniturilor totale obinute prin cumularea drepturilor
respective cu plile intermediare.
Impozitul de reinut la aceast dat reprezint diferena
dintre impozitul calculat asupra veniturilor totale i suma
impozitelor reinute la plile intermediare.
118. n cazul n care un angajat care obine venituri din
salariu la funcia de baz se mut n cursul unei luni la
un alt angajator, calculul impozitului se face pentru fiecare
loc de realizare a venitului. Deducerile personale i cheltu-
ielile profesionale se acord numai de primul angajator, n
limita veniturilor realizate pentru acea lun, pn la data
lichidrii, recalcularea urmnd s se efectueze o dat cu
calculul impozitului anual.
119. Impozitul calculat i reinut lunar se vireaz la
bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei pentru care se pltesc aceste venituri.
120. Fiele fiscale pentru salariaii care au fost detaai
la o alt unitate se completeaz de ctre unitatea care a
ncheiat contractele de munc cu acetia.
n situaia n care plata venitului salarial se face de uni-
tatea la care salariaii au fost detaai, angajatorul care a
detaat comunic angajatorului la care acetia sunt detaai
date referitoare la coeficienii de deducere, precum i even-
tualele modificri ale acestora aprute n cursul anului.
Pe baza acestor date unitatea la care salariaii au fost
detaai ntocmete statele de salarii, calculeaz impozitul
i transmite lunar unitii de la care au fost detaai
informaii privind venitul net i impozitul reinut pentru fie-
care angajat, n scopul completrii fiei fiscale.
Pentru angajaii permaneni care nu au alt surs de
venit angajatorul de la care au fost detaai efectueaz
regularizarea conform art. 61 din Codul fiscal i transmite
unitii la care salariaii au fost detaai informaii privind
diferenele de impozit pentru restituirea sau reinerea prin
statele de plat.
121. Contribuiile obligatorii reprezentnd cheltuieli
deductibile aferente veniturilor din salarii se determin con-
form reglementrilor legale n materie.
Codul fiscal:
Regularizarea anual a impozitului reinut pentru anumite
venituri de natur salarial
Art. 61. (1) Pltitorii de venituri de natur salarial au
urmtoarele obligaii:
a) s determine venitul net anual impozabil din salarii,
ca diferen ntre venitul net anual din salarii i urmtoa-
rele:
1. deducerile personale stabilite conform art. 45;
2. cotizaia de sindicat pltit conform legii;
b) s stabileasc diferena dintre impozitul calculat la
nivelul anului i cel calculat i reinut lunar, sub forma
plilor anticipate n cursul anului fiscal, pn n ultima zi
lucrtoare a lunii februarie a anului fiscal urmtor;
c) s efectueze regularizarea acestor diferene de impo-
zit, n termen de 90 de zile de la termenul prevzut la lit. b),
numai pentru persoanele fizice care ndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
1. au fost angajaii permaneni ai pltitorului n cursul
anului, cu funcie de baz;
2. nu au alte surse de venit care se cuprind n venitul
anual global impozabil;
3. nu solicit alte deduceri, potrivit art. 86 alin. (1), cu
excepia deducerilor personale i a cotizaiei de sindicat
pltit potrivit legii.
(2) Diferenele de impozit rezultate din operaiunile de
regularizare modific obligaia de plat pentru bugetul de
stat, a impozitului pe venitul din salarii al angajatorului,
pentru luna n care are loc regularizarea, rezultnd impozi-
tul de virat pentru luna respectiv.
(3) Sumele reprezentnd deduceri personale cuvenite,
dar neacordate n cursul anului fiscal de ctre angajatori,
precum i deduceri personale acordate, dar necuvenite, se
regularizeaz cu ocazia stabilirii impozitului anual pe
venit.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
34
(4) La calculul venitului anual impozabil din salarii se
au n vedere, dup caz, i deducerile prevzute la art. 86
alin. (1) lit. c)f), situaie n care operaiunea de regulari-
zare se efectueaz de ctre organul fiscal de domiciliu. n
acest caz, n perioada 115 ianuarie a anului urmtor,
contribuabilul va comunica angajatorului s nu efectueze
aceast operaiune.
(5) Impozitul anual pe venitul din salarii datorat se cal-
culeaz prin aplicarea baremului anual de impunere
prevzut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4), asupra veni-
tului net anual impozabil realizat din salarii.
Norme metodologice:
122. Pltitorii de venituri din salarii care efectueaz
regularizarea anual a impozitului n condiiile prevzute la
art. 61 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal determin impozitul
anual pe veniturile din salarii prin aplicarea baremului anual
pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil,
prevzut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4) din Codul
fiscal, asupra bazei de impozitare anuale, determinat ca
diferen ntre venitul net anual corectat cu diferena de
cheltuial profesional i suma deducerilor personale cuve-
nite n acel an i, dup caz, cotizaia de sindicat pltit
conform legii.
123. Sunt angajai permaneni, n sensul titlului III din
Codul fiscal, persoanele fizice care pe ntreaga perioad a
anului fiscal i-au desfurat activitatea cu funcia de baz
la acelai angajator.
124. Angajatorul va regulariza fiele fiscale ale
angajailor permaneni care:
nu l-au ntiinat n scris c au realizat i alte veni-
turi supuse globalizrii, n perioada 115 ianuarie a anului
urmtor celui pentru care se face regularizarea; i/sau
nu solicit deduceri potrivit art. 86 alin. (1) lit. c)f)
din Codul fiscal.
n situaia n care contribuabilul realizeaz numai veni-
turi de natur salarial la funcia de baz ca angajat per-
manent i beneficiaz de deducerile prevzute la art. 86
alin. (1) lit. c)f) din Codul fiscal, atunci operaiunea de
acordare a deducerilor i de stabilire a impozitului pe venit
se efectueaz de organul fiscal n a crui raz teritorial
se afl domiciliul fiscal al contribuabilului.
125. n situaia n care persoana fizic, pentru care
angajatorul a efectuat calculul impozitului anual, nu mai are
calitatea de angajat la data efecturii regularizrii
diferenelor de impozit i angajatorul nu poate s efectueze
operaiunea de regularizare a acestor diferene, atunci
acestea vor fi administrate de organul fiscal competent.
Codul fiscal:
Pli anticipate de impozit pentru anumite venituri
salariale
Art. 64. (1) Contribuabililor care i desfoar activi-
tatea n Romnia i care obin venituri sub form de salarii
din strintate, precum i persoanelor fizice romne care
obin venituri din salarii, ca urmare a activitii desfurate
la misiunile diplomatice i posturile consulare acreditate
n Romnia, le sunt aplicabile prevederile prezentului
articol.
(2) Orice contribuabil prevzut la alin. (1) are obligaia
de a declara i de a plti impozit lunar la bugetul de stat,
pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru
care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant
fiscal. Impozitul sub forma plilor anticipate aferent unei
luni se stabilete potrivit art. 58.
(3) Misiunile diplomatice i posturile consulare acredi-
tate n Romnia, precum i reprezentanele organismelor
internaionale ori reprezentanele societilor comerciale
i ale organizaiilor economice strine, autorizate potrivit
legii s i desfoare activitatea n Romnia, pot opta ca
pentru angajaii acestora care realizeaz venituri din sala-
rii impozabile n Romnia s ndeplineasc obligaiile pri-
vind calculul, reinerea i virarea impozitului pe veniturile
din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplic contribuabili-
lor n cazul n care opiunea de mai sus este formulat.
(4) Persoana fizic, juridic sau orice alt entitate la
care contribuabilul i desfoar activitatea potrivit
alin. (1) este obligat s ofere informaii organului fiscal
competent, referitoare la data nceperii desfurrii acti-
vitii de ctre contribuabil i, respectiv, a ncetrii acesteia,
n termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
Norme metodologice:
126. Contribuabilii care desfoar activitatea n
Romnia i obin venituri sub form de salarii din
strintate, care, potrivit acestui titlu, se impun n Romnia,
precum i persoanele fizice romne angajate ale misiunilor
diplomatice i ale posturilor consulare acreditate n
Romnia, pentru care angajatorul nu ndeplinete obligaiile
privind calculul, reinerea i virarea impozitului pe salarii, au
obligaia s depun lunar o declaraie la organul fiscal
competent.
127. Organul fiscal competent este:
organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul
i are domiciliul fiscal pentru persoanele fizice rezi-
dente;
organul fiscal n a crui raz teritorial se afl locul
unde se desfoar activitatea pentru celelalte cazuri.
128. Persoanele fizice sau juridice la care i
desfoar activitatea contribuabilii prevzui la art. 64
alin. (1) din Codul fiscal au obligaia s depun o
declaraie informativ privind nceperea/ncetarea activitii
acestor contribuabili.
Declaraia informativ se depune la organul fiscal n a
crui raz teritorial i are domiciliul sau sediul persoana
fizic ori juridic la care i desfoar activitatea contri-
buabilul, ori de cte ori apar modificri de natura ncepe-
rii/ncetrii activitii n documentele care atest raporturile
de munc, n termen de 15 zile de la data producerii eve-
nimentului.
Codul fiscal:
CAPITOLUL IV
Venituri din cedarea folosinei bunurilor
Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinei
bunurilor
Art. 65. Veniturile din cedarea folosinei bunurilor
sunt veniturile, n bani i/sau n natur, provenind din
cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, obinute de
ctre proprietar, uzufructuar sau alt deintor legal, altele
dect veniturile din activiti independente.
Norme metodologice:
129. n aceast categorie de venit se cuprind veniturile
din nchirieri i subnchirieri de bunuri mobile i imobile,
precum i veniturile din arendarea bunurilor agricole, din
patrimoniul personal.
130. Veniturile obinute din nchirieri i subnchirieri de
bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinei locuinei,
caselor de vacan, garajelor, terenurilor i altele asemenea,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
35
a cror folosin este cedat n baza unor contracte de
nchiriere/subnchiriere, uzufruct, arendare i altele aseme-
nea, inclusiv a unor pri din acestea, utilizate n scop de
reclam, afiaj i publicitate.
Codul fiscal:
Stabilirea venitului net din cedarea folosinei bunurilor
Art. 66. (1) Venitul brut reprezint totalitatea sumelor
n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur i
se stabilete pe baza chiriei sau a arendei prevzute n
contractul ncheiat ntre pri pentru fiecare an fiscal, indi-
ferent de momentul ncasrii chiriei sau a arendei. Venitul
brut se majoreaz cu valoarea cheltuielilor ce cad, con-
form dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului, uzufruc-
tuarului sau a altui deintor legal, dac sunt efectuate de
cealalt parte contractant. n cazul n care arenda se
exprim n natur, evaluarea n lei se va face pe baza
preurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin
hotrri ale consiliilor judeene i, respectiv, ale Consiliului
General al Municipiului Bucureti, ca urmare a propuneri-
lor direciilor teritoriale de specialitate ale Ministerului
Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului, hotrri ce tre-
buie emise nainte de nceperea anului fiscal. Aceste
hotrri se transmit n cadrul aceluiai termen direciilor
generale ale finanelor publice judeene i a municipiului
Bucureti, pentru a fi comunicate unitilor fiscale din sub-
ordine.
Norme metodologice:
131. n vederea determinrii venitului brut, la sumele
reprezentnd chiria sau arenda n bani i/sau la echivalen-
tul n lei al veniturilor n natur se adaug, dac este
cazul, i valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispoziiilor
legale sau nelegerii contractuale, n sarcina proprietarului,
uzufructuarului sau a altui deintor legal, dar sunt efectu-
ate de cealalt parte contractant.
132. n conformitate cu legislaia n materie, proprietarul
are obligaia de a efectua cheltuielile referitoare la ntreine-
rea i repararea locuinei nchiriate, ca de exemplu:
ntreinerea n bune condiii a elementelor structurii
de rezisten a cldirii, elementelor de construcie exteri-
oar a cldirii, cum ar fi: acoperi, faad, curile i
grdinile, precum i spaii comune din interiorul cldirii,
cum ar fi: casa scrii, casa ascensorului i altele asemenea;
ntreinerea n bune condiii a instalaiilor comune
proprii cldirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalaii de ali-
mentare cu ap, de canalizare, instalaii de nclzire cen-
tral i de preparare a apei calde, instalaii electrice i de
gaze;
repararea i meninerea n stare de siguran n
exploatare i de funcionare a cldirii pe toat durata nchi-
rierii locuinei.
133. n cazul efecturii de ctre chiria a unor astfel de
cheltuieli care cad n sarcina proprietarului i se ncadreaz
n cota forfetar de cheltuieli, cu diminuarea
corespunztoare a chiriei, impunerea rmne nemodificat.
Codul fiscal:
(2) Venitul net din cedarea folosinei bunurilor se sta-
bilete prin deducerea din venitul brut a urmtoarelor
cheltuieli:
a) n cazul construciilor, o cot de cheltuieli deducti-
bile aferente venitului, n sum de 50% din venitul brut;
b) n celelalte cazuri, o cot de cheltuieli deductibile
aferente venitului, n sum de 30% din venitul brut.
Norme metodologice:
134. Venitul net se determin ca diferena dintre sumele
reprezentnd chiria/arenda n bani i/sau echivalentul n lei
al veniturilor n natur, prevzute n contractul ncheiat ntre
pri, i cota de cheltuial forfetar de 50%, respectiv 30%,
reprezentnd cheltuieli deductibile aferente venitului.
n cazul contractelor care au ca obiect att nchirie-
rea/arendarea de construcii, ct i de terenuri i n care
nu se menioneaz distinct chiria/arenda aferent con-
struciei i cea aferent terenului, se va aplica cota de
cheltuial forfetar de 30%.
135. Pentru recunoaterea deductibilitii cheltuielilor sta-
bilite forfetar proprietarul nu este obligat s prezinte orga-
nului fiscal documente justificative.
Cheltuielile deductibile aferente venitului, cuprinse n
cotele forfetare de 50% sau 30% aplicate la venitul brut,
reprezint uzura bunurilor nchiriate i cheltuielile ocazio-
nate de ntreinerea i repararea acestora, impozitele i
taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul
reinut de intermediari, primele de asigurare pltite pentru
bunul cedat spre folosin, respectiv eventuale nerealizri
ale veniturilor din arendare scontate, generate de condiii
naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundaii,
incendii i altele asemenea.
Construciile sunt definite conform Catalogului privind clasi-
ficarea i duratele normate de funcionare a mijloacelor fixe.
Codul fiscal:
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i (2), contri-
buabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
cedarea folosinei bunurilor n sistem real, pe baza datelor
din contabilitatea n partid simpl.
(4) Dispoziiile privind opiunea prevzut la art. 52
alin. (2) i (3) se aplic i n cazul contribuabililor
menionai la alin. (3).
............................................................................................
CAPITOLUL V
Venituri din investiii
Definirea veniturilor din investiii
Art. 69. (1) Veniturile din investiii cuprind:
a) dividende;
b) venituri impozabile din dobnzi;
c) ctiguri din transferul titlurilor de valoare;
d) venituri din operaiuni de vnzare-cumprare de
valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte
operaiuni similare.
Reprezint titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri
de participare la un fond deschis de investiii sau alt
instrument financiar calificat astfel de ctre Comisia
Naional a Valorilor Mobiliare, precum i prile sociale.
(2) Veniturile impozabile din dobnzi sunt toate venitu-
rile sub form de dobnzi, altele dect:
a) venituri din dobnzi la depozitele la vedere i la
depuneri la casele de ajutor reciproc;
b) venituri din dobnzi aferente titlurilor de stat, precum
i obligaiunilor municipale, ale Ageniei Naionale pentru
Locuine i ale altor entiti emitente de obligaiuni, care
vizeaz construcia de locuine.
Norme metodologice:
136. Sunt considerate venituri din dobnzi urmtoarele:
dobnzi obinute din obligaiuni;
dobnzi obinute pentru depozitele la termen, inclusiv
la certificatele de depozit;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
36
suma primit sub form de dobnd pentru mpru-
muturile acordate;
alte venituri obinute din titluri de crean.
Codul fiscal:
Stabilirea venitului din investiii
Art. 70. (1) Ctigul din transferul titlurilor de
valoare, altele dect titlurile de participare la fondurile des-
chise de investiii i prile sociale, reprezint diferena
pozitiv dintre preul de vnzare i preul de cumprare pe
tipuri de titluri de valori, diminuat, dup caz, cu comisioa-
nele datorate intermediarilor. n cazul tranzaciilor cu
aciuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, n
cadrul Programului de privatizare n mas, preul de
cumprare la prima tranzacionare va fi asimilat cu valoa-
rea nominal a acestora. n cazul tranzaciilor cu aciuni
cumprate la pre preferenial, n cadrul sistemului stock
options plan, ctigul se determin ca diferen ntre
preul de vnzare i preul de cumprare preferenial, dimi-
nuat cu comisioanele datorate intermediarilor.
(2) n cazul transferului dreptului de proprietate asupra
titlurilor de participare la fondurile deschise de investiii,
ctigul se determin ca diferena pozitiv dintre preul de
rscumprare i preul de cumprare/subscriere. Preul de
rscumprare este preul care i se cuvine investitorului la
retragerea din fond. Preul de cumprare/subscriere este
preul pltit de investitorul persoan fizic pentru
achiziionarea titlului de participare.
Norme metodologice:
137. Preul de rscumprare este preul care i se
cuvine investitorului la retragerea din fond i este format
din valoarea unitar a activului net din ziua anterioar
depunerii cererii de rscumprare, din care se scad comi-
sioanele de rscumprare.
138. Preul de cumprare/subscriere este preul pltit de
investitor, persoan fizic, i este format din valoarea uni-
tar a activului net la care se adaug comisionul de
cumprare, dac este cazul.
Codul fiscal:
(3) n cazul transferului dreptului de proprietate asupra
prilor sociale, ctigul din nstrinarea prilor sociale se
determin ca diferen pozitiv ntre preul de vnzare i
valoarea nominal/preul de cumprare. ncepnd cu a
doua tranzacie, valoarea nominal va fi nlocuit cu preul
de cumprare, care include i cheltuielile privind comisi-
oanele, taxele aferente tranzaciei i alte cheltuieli similare
justificate cu documente.
(4) Determinarea ctigului potrivit alin. (1)(3) se efec-
tueaz la data ncheierii tranzaciei, pe baza contractului
ncheiat ntre pri.
(5) Veniturile obinute sub forma ctigurilor din
operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe
baz de contract, precum i din orice alte operaiuni de
acest gen, reprezint diferenele de curs favorabile rezul-
tate din aceste operaiuni n momentul nchiderii
operaiunii i evidenierii n contul clientului.
Norme metodologice:
139. n cazul veniturilor realizate ca urmare a deinerii
de titluri de participare la fondurile nchise de investiii,
obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului pe veniturile
sub form de dividende revine:
societii de investiii, n cazul n care nu are nche-
iat un contract de administrare;
societii de administrare, n cazul n care societatea
de investiii are ncheiat un contract de administrare cu
societatea de administrare.
Codul fiscal:
CAPITOLUL VI
Venituri din pensii
Reinerea impozitului din venitul din pensii
Art. 74. (1) Orice pltitor de venituri din pensii are
obligaia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit,
de a-l reine i de a-l vira la bugetul de stat, potrivit preve-
derilor prezentului articol.
(2) Impozitul se calculeaz prin aplicarea baremului
lunar de impunere prevzut la art. 43 alin. (1), respectiv
alin. (3), asupra venitului impozabil lunar din pensii.
(3) Impozitul calculat se reine la data efecturii plii
pensiei i se vireaz la bugetul de stat pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se face plata
pensiei.
(4) Impozitul reinut este impozit final al contribuabilu-
lui pentru veniturile din pensii.
(5) n cazul unei pensii care nu este pltit lunar, impo-
zitul ce trebuie reinut se stabilete prin mprirea pensiei
pltite la fiecare din lunile crora le este aferent pensia.
(6) Drepturile de pensie restante se defalcheaz pe
lunile la care se refer, n vederea calculrii impozitului
datorat, reinerii i virrii acestuia.
(7) Veniturile din pensiile de urma vor fi individualizate
n funcie de numrul acestora, iar impozitarea se va face
n raport cu drepturile cuvenite fiecrui urma.
Norme metodologice:
140. Venitul din pensii se determin de ctre pltitor
pentru drepturile cu titlu de pensie prevzute la art. 72 din
Codul fiscal.
141. Impozitul lunar aferent venitului din pensii se cal-
culeaz prin aplicarea baremului lunar de impunere stabilit
pentru impunerea veniturilor din salarii asupra venitului
impozabil lunar din pensii determinat ca diferen ntre
venitul lunar i suma fix neimpozabil prevzut la art. 73
din Codul fiscal.
142. Impozitul pe veniturile din pensii se calculeaz, se
reine lunar de ctre administratorii fondurilor de pensii i
se vireaz de ctre unitile pltitoare ale acestor venituri
pn la data de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se
face plata pensiilor, la organul fiscal n a crui raz i au
sediul pltitorii de venituri.
143. Administratorii fondurilor de pensii vor emite norme
interne specifice privind aplicarea prevederilor pct. 142.
144. Eventualele sume reprezentnd impozit pe venitu-
rile din pensii, reinute, dar nedatorate la bugetul de stat,
se vor regulariza prin diminuarea viramentelor efectuate cu
ocazia plilor din luna urmtoare.
Codul fiscal:
CAPITOLUL VIII
Venituri din premii i din jocuri de noroc
Definirea veniturilor din premii i din jocuri de noroc
Art. 79. n nelesul prezentului titlu, veniturile
din premii i din jocuri de noroc cuprind veniturile din con-
cursuri i jocuri de noroc, altele dect cele realizate ca
urmare a participrii la jocuri de tip cazinou, maini elec-
tronice cu ctiguri i altele dect cele prevzute la art. 42.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
37
Norme metodologice:
145. n aceast categorie se cuprind venituri n bani
i/sau n natur, ca de exemplu:
venituri sub form de premii de orice fel, acordate
oamenilor de cultur, tiin i art la gale, simpozioane,
festivaluri, concursuri naionale sau internaionale, concursuri
pe meserii sau profesii;
venituri obinute din jocuri de noroc, cum sunt: veni-
turi din jocuri tip bingo i keno n sli de joc, pronosticuri
i pariuri sportive, jocuri-concurs cu ctiguri de orice fel,
loterii, veniturile obinute din organizarea de tombole.
Codul fiscal:
Stabilirea venitului net din premii i din jocuri de noroc
Art. 80. (1) Venitul net este diferena dintre venitul
din premii, respectiv din jocuri de noroc, i suma repre-
zentnd venit neimpozabil.
(2) Pierderile nregistrate din jocuri de noroc nu sunt
recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compen-
seaz, reprezentnd pierderi definitive ale contribuabilului.
Norme metodologice:
146. Pltitorii de venituri din jocuri de noroc sunt
obligai s organizeze evidena astfel nct s poat deter-
mina ctigul realizat de fiecare persoan fizic la sfritul
zilei. n caz contrar se consider ctig venitul realizat la
sfritul zilei.
Codul fiscal:
CAPITOLUL IX
Venituri din alte surse
Definirea veniturilor din alte surse
Art. 83. (1) n aceast categorie se includ, ns nu
sunt limitate, urmtoarele venituri:
a) prime de asigurri suportate de o persoan fizic
independent sau de orice alt entitate, n cadrul unei acti-
viti pentru o persoan fizic n legtur cu care suport-
torul nu are o relaie generatoare de venituri din salarii,
potrivit cap. III din prezentul titlu;
b) ctiguri primite de la societile de asigurri, ca
urmare a contractului de asigurare ncheiat ntre pri cu
ocazia tragerilor de amortizare;
c) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub
forma diferenelor de pre pentru anumite bunuri, servicii
i alte drepturi, foti salariai, potrivit clauzelor contractu-
lui de munc sau n baza unor legi speciale;
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentnd
onorarii din activitatea de arbitraj comercial.
(2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identifi-
cate ca fiind impozabile, prin normele elaborate de
Ministerul Finanelor Publice, altele dect veniturile care
sunt neimpozabile n conformitate cu prezentul titlu.
Norme metodologice:
147. n aplicarea art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, n
aceast categorie se includ, de exemplu, urmtoarele veni-
turi realizate de persoanele fizice:
remuneraiile pentru munca prestat n interesul
unitilor aparinnd Direciei Generale a Penitenciarelor,
precum i n atelierele locurilor de deinere, acordate, potri-
vit legii, condamnailor care execut pedepse privative de
libertate;
veniturile primite de studeni sub forma
indemnizaiilor pentru participarea la edinele senatului uni-
versitar;
veniturile obinute de persoanele fizice din valorifica-
rea prin centrele de colectare a deeurilor de metal, hrtie,
sticl i altele asemenea i care nu provin din gospodria
proprie;
sumele pltite persoanelor care nsoesc elevii la
concursuri i alte manifestri colare, de ctre organizatori;
indemnizaiile acordate membrilor birourilor electorale,
statisticienilor, informaticienilor i personalului tehnic auxiliar
pentru executarea atribuiilor privind desfurarea alegerilor
prezideniale, parlamentare i locale;
veniturile obinute de persoanele care fac figuraie la
realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate i altele
asemenea.
Codul fiscal:
CAPITOLUL X
Venitul anual global
Stabilirea venitului anual global
Art. 86. (1) Venitul anual global impozabil se sta-
bilete prin deducerea din venitul anual global, n ordine,
a urmtoarelor:
a) pierderi fiscale reportate;
b) deduceri personale determinate conform art. 45;
c) cheltuieli pentru reabilitarea locuinei de domiciliu,
destinate reducerii pierderilor de cldur n scopul
mbuntirii confortului termic, n limita sumei de
15.000.000 lei anual, conform procedurii stabilite prin
hotrre a Guvernului, la iniiativa Ministerului
Transporturilor, Construciilor i Turismului;
d) prime de asigurare pentru locuina de domiciliu, n
limita echivalentului n lei a 200 euro pe an;
e) contribuii la schemele facultative de pensii
ocupaionale, n limita echivalentului n lei a 200 euro pe an;
f) contribuii pentru asigurrile private de sntate, cu
excepia celor ncheiate n scopuri estetice, n limita echi-
valentului n lei a 200 euro pe an;
g) cotizaia de sindicat pltit potrivit legislaiei n materie.
Norme metodologice:
148. Limita echivalentului n euro a deducerilor
prevzute la art. 86 alin. (1) lit. d)f) din Codul fiscal se
transform n lei la cursul mediu anual comunicat de
Banca Naional a Romniei.
149. Procedura acordrii deducerilor prevzute la art. 86
alin. (1) lit. d)f) din Codul fiscal, pentru calculul impozitu-
lui pe venitul anual global, va fi stabilit prin ordin al
ministrului finanelor publice.
Codul fiscal:
(2) Venitul anual global cuprinde, dup cum urmeaz:
a) venitul net din activiti independente;
b) venitul net din salarii;
c) venitul net din cedarea folosinei bunurilor.
(3) Venitul impozabil ce se realizeaz ntr-o fraciune de
an sau n perioade diferite, ce reprezint fraciuni ale ace-
luiai an, se consider venit anual impozabil.
Norme metodologice:
150. Categoriile de venituri care se supun procedurii de
globalizare sunt:
venituri din activiti independente, pentru care veni-
tul net anual se determin potrivit cap. II al titlului III din
Codul fiscal;
venituri din salarii, pentru care venitul net se deter-
min potrivit cap. III al titlului III din Codul fiscal;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
38
venituri din cedarea folosinei bunurilor, pentru care
venitul net se determin potrivit cap. IV al titlului III din
Codul fiscal.
Impozitul pe venitul anual global impozabil se calculeaz
pentru veniturile din Romnia i/sau din strintate.
151. Urmtoarele venituri nu se cuprind n venitul anual
global impozabil:
veniturile din investiii;
veniturile din pensii;
veniturile din activiti agricole;
veniturile din premii i din jocuri de noroc;
venituri din alte surse care nu se regsesc
menionate n mod expres n titlul III din Codul fiscal.
152. Pentru determinarea venitului anual global impoza-
bil se procedeaz astfel:
a) se determin venitul net/pierderea fiscal pentru acti-
vitatea desfurat n cadrul fiecrei categorii de venit
supuse globalizrii, potrivit regulilor proprii. Pentru persoa-
nele fizice asociate venitul net/pierderea anual luat/luat n
calcul la determinarea venitului anual global impozabil este
venitul net/pierderea distribuit;
b) se nsumeaz veniturile nete, avndu-se n vedere i
pierderile admise la compensare pentru anul fiscal de
impunere. Dac pierderile sunt mai mari dect suma veni-
turilor nete, rezultatul reprezint pierdere de reportat;
c) din venitul anual global se scad n ordine deducerile
prevzute la art. 86 alin. (1) din Codul fiscal, rezultnd
venitul anual global impozabil.
n cazul n care la globalizarea anual a veniturilor se
cuprind i venituri din salarii realizate la funcia de baz,
venitul net din salarii va fi corectat n funcie de cheltuiala
profesional efectiv.
Codul fiscal:
(4) Pierderea fiscal anual nregistrat din activiti
independente se poate compensa cu rezultatele pozitive
ale celorlalte categorii de venituri cuprinse n venitul
anual, altele dect cele din salarii i asimilate salariilor,
obinute n cursul aceluiai an fiscal. Pierderea care
rmne necompensat n cursul aceluiai an fiscal devine
pierdere reportat. Pierderile provenind din strintate
ale persoanelor fizice rezidente se compenseaz cu veni-
turile de aceeai natur, din strintate, pe fiecare ar,
nregistrate n cursul aceluiai an fiscal sau se reporteaz
pe urmtorii 5 ani, asupra veniturilor realizate din ara
respectiv.
Norme metodologice:
153. Rezultatul negativ dintre venitul brut i cheltuielile
aferente deductibile, nregistrate pentru fiecare loc de reali-
zare la o categorie de venituri, reprezint pierdere fiscal
obinut dintr-un loc de desfurare a activitii pentru acea
categorie de venit.
154. Compensarea pierderilor fiscale anuale se reali-
zeaz astfel:
a) pierderea fiscal obinut dintr-un loc de desfurare
a unei activiti independente se poate compensa cu venitul
net obinut n alt loc de desfurare a unei activiti inde-
pendente. Dac pierderea fiscal obinut dintr-un loc de
desfurare a unei activiti independente se compenseaz
numai parial cu venitul net obinut n alt loc de
desfurare a unei activiti independente, suma rmas
necompensat reprezint pierdere fiscal anual din acti-
viti independente;
b) pierderea fiscal anual din activitate independent
din Romnia nu se poate compensa cu veniturile din salarii,
dar se poate compensa cu veniturile nete din Romnia
obinute din cedarea folosinei bunurilor, n cursul aceluiai
an fiscal;
c) pierderea fiscal anual din activiti independente
nregistrat de un contribuabil n Romnia nu poate fi com-
pensat cu veniturile realizate de acesta din strintate;
d) pierderea fiscal din strintate se compenseaz cu
veniturile din strintate, de aceeai natur i din aceeai
ar, n cursul aceluiai an fiscal. Pierderea anual necom-
pensat se reporteaz pe urmtorii 5 ani i se compen-
seaz cu veniturile de aceeai natur i din aceeai ar,
obinute n perioada respectiv.
Codul fiscal:
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmtoarele:
a) reportul se efectueaz cronologic, n funcie de
vechimea pierderii, n urmtorii 5 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal i netransmisibil;
c) pierderea reportat, necompensat dup expirarea
perioadei prevzute la lit. a), reprezint pierdere definitiv
a contribuabilului;
d) compensarea pierderii reportate se efectueaz numai
din veniturile prevzute la alin. (2) lit. a) i c).
Norme metodologice:
155. Dac n urma compensrilor admise pentru anul
fiscal rmne o pierdere necompensat, aceasta reprezint
pierdere fiscal reportat pe anii urmtori pn la al cinci-
lea an inclusiv. Astfel, pierderea fiscal nregistrat n anul
2004 poate fi reportat, dac nu a putut fi compensat cu
veniturile obinute n anul 2004, pn n anul 2009. Dac
aceast pierdere nu va fi compensat cu veniturile reali-
zate pn n anul 2009, diferena de pierdere care nu a
putut fi compensat n limita de 5 ani va reprezenta pier-
dere definitiv. Pierderile fiscale nregistrate n anii fiscali
20002003 sunt recunoscute din punct de vedere fiscal,
reportarea lor efectundu-se cu respectarea regulilor stabi-
lite prin titlul III din Codul fiscal.
156. Regulile de compensare i reportare a pierderilor
sunt urmtoarele:
a) reportarea pierderilor se va face an dup an,
ncepnd cu pierderea cea mai veche;
b) dreptul la reportul pierderii este personal i supus
identitii contribuabilului; nu poate fi transmis motenitorilor
sau oricrei alte persoane, n scopul reducerii sarcinii fis-
cale ce revine acesteia, i reprezint pierdere definitiv a
contribuabilului decedat.
Codul fiscal:
Declaraii de venit estimat
Art. 87. (1) Contribuabilii, precum i asociaiile fr
personalitate juridic, care ncep o activitate n cursul anu-
lui fiscal sunt obligai s depun la organul fiscal compe-
tent o declaraie referitoare la veniturile i cheltuielile
estimate a se realiza pentru anul fiscal, n termen de 15 zile
de la data producerii evenimentului. Fac excepie de la
prevederile prezentului alineat contribuabilii care reali-
zeaz venituri pentru care impozitul se percepe prin
reinere la surs.
(2) Contribuabilii care obin venituri din cedarea folo-
sinei bunurilor din patrimoniul personal au obligaia s
depun o declaraie privind venitul estimat, n termen de
15 zile de la ncheierea contractului ntre pri. Declaraia
privind venitul estimat se depune o dat cu nregistrarea la
organul fiscal a contractului ncheiat ntre pri.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
39
(3) Contribuabilii care, n anul anterior, au realizat pier-
deri i cei care au realizat venituri pe perioade mai mici
dect anul fiscal, precum i cei care, din motive obiective,
estimeaz c vor realiza venituri care difer cu cel puin
20% fa de anul fiscal anterior depun, o dat cu declaraia
special, i declaraia estimativ de venit.
(4) Contribuabilii care determin venitul net pe baz de
norme de venit, precum i cei pentru care cheltuielile se
determin n sistem forfetar i au optat pentru determina-
rea venitului net n sistem real depun, o dat cu cererea de
opiuni, i declaraia de venit estimat.
Norme metodologice:
157. Declaraiile privind venitul estimat cuprind informaii
despre veniturile i cheltuielile estimate a se realiza n anul
la care se refer declaraia.
Declaraiile privind venitul estimat se depun de contri-
buabili i de asociaiile fr personalitate juridic, n cazul
realizrii unei categorii sau surse noi de venit n cursul
anului.
158. Contribuabilii care ncep o activitate independent
n vederea obinerii de venituri comerciale sau de venituri
din profesii libere au obligaia s depun o declaraie pri-
vind venitul estimat, la organul fiscal competent, n termen
de 15 zile de la data producerii evenimentului.
Aceast obligaie revine att contribuabililor care deter-
min venitul net n sistem real, pe baza datelor din evi-
dena contabil n partid simpl, ct i celor pentru care
venitul net se determin pe baz de norme de venit.
n cazul n care contribuabilul obine venituri de aceast
natur ntr-o form de asociere, fiecare asociat va com-
pleta i va depune, individual, o declaraie privind veniturile
estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al
asocierii fr personalitate juridic.
Contribuabilii care sunt impui pe baz de norme de
venit i care solicit trecerea pentru anul fiscal urmtor la
impunerea n sistem real, o dat cu cererea de opiune,
vor depune i declaraia privind venitul estimat.
159. Asocierile fr personalitate juridic ce ncep o
activitate independent au obligaia s depun o declaraie
privind venitul estimat la organul fiscal n a crui raz teri-
torial se afl locul principal de desfurare a activitii, n
termen de 15 zile de la ncheierea contractului de aso-
ciere, o dat cu nregistrarea acestui contract la organul
fiscal.
160. Contribuabilii care obin venituri din cedarea folo-
sinei bunurilor din patrimoniul personal au obligaia s
depun la organul fiscal competent o declaraie privind
venitul estimat o dat cu nregistrarea contractului, n ter-
men de 15 zile de la ncheierea acestuia.
Organul fiscal competent este:
pentru venituri din cedarea folosinei bunurilor imobile
organul fiscal n a crui raz teritorial se afl bunul;
pentru venituri din cedarea folosinei bunurilor mobile
organul fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul
fiscal al contribuabilului.
161. Contribuabilii care nceteaz s mai aib domiciliul
fiscal n Romnia vor depune la organul fiscal n raza
cruia au domiciliul fiscal o declaraie de venit global,
nsoit de declaraii speciale. Baremul de impunere folosit
pentru pli anticipate de impunere este folosit i pentru
determinarea impozitului pe venit n cazul contribuabililor
care nceteaz s mai aib domiciliul n Romnia n cursul
anului fiscal.
162. Declaraiile vor cuprinde veniturile i cheltuielile
aferente anului fiscal curent, pentru perioada n care contri-
buabilii au avut domiciliul n Romnia.
163. n termen de 5 zile de la depunerea declaraiei,
organul fiscal n raza cruia contribuabilul i are domiciliul
fiscal va emite decizia de impunere i va comunica contri-
buabilului eventualele sume de plat sau de restituit.
164. n sensul art. 87 alin. (3) din Codul fiscal, prin
motive obiective care conduc la depunerea unei noi
declaraii de venit estimat n vederea recalculrii nivelului
plilor anticipate se nelege: ntreruperi temporare de acti-
vitate n cursul anului din cauza unor motive medicale, jus-
tificate cu documente, situaii de for major, alte cauze
care genereaz modificarea veniturilor.
Codul fiscal:
Stabilirea plilor anticipate de impozit
Art. 88. (1) Contribuabilii care realizeaz venituri din
activiti independente, din cedarea folosinei bunurilor,
cu excepia veniturilor din arendare, precum i venituri din
activiti agricole sunt obligai s efectueze n cursul anu-
lui pli anticipate cu titlu de impozit, exceptndu-se cazul
veniturilor pentru care plile anticipate se stabilesc prin
reinere la surs.
(2) Plile anticipate se stabilesc de organul fiscal com-
petent, pe fiecare categorie de venit i loc de realizare,
lundu-se ca baz de calcul venitul anual estimat sau veni-
tul net realizat n anul precedent, dup caz. La impunerile
efectuate dup expirarea termenelor de plat prevzute la
alin. (3) sumele datorate se stabilesc la nivelul sumei dato-
rate pentru ultimul termen de plat al anului precedent.
Diferena dintre impozitul anual calculat asupra venitului
net realizat n anul precedent i suma reprezentnd pli
anticipate la nivelul trimestrului IV din anul anterior se
repartizeaz pe termenele de plat urmtoare din cadrul
anului fiscal. Pentru declaraiile de venit estimativ, depuse
n luna decembrie, nu se mai stabilesc pli anticipate,
venitul net aferent perioadei pn la sfritul anului
urmnd s fie supus impozitrii, pe baza deciziei emise
pentru declaraia de venit global. Plile anticipate pentru
veniturile din cedarea folosinei bunurilor, cu excepia
veniturilor din arend, se stabilesc de organul fiscal astfel:
a) pe baza contractului ncheiat ntre pri; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
contabilitatea n partid simpl, potrivit opiunii.
n cazul n care, potrivit clauzelor contractuale, venitul
din cedarea folosinei bunurilor reprezint echivalentul n
lei al unei sume n valute, determinarea venitului anual
estimat se efectueaz pe baza cursului de schimb al pieei
valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei, din
ziua precedent celei n care se efectueaz impunerea.
(3) Plile anticipate se efectueaz n 4 rate egale, pn
la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu
excepia impozitului pe veniturile din arendare, pentru
care plata impozitului se efectueaz potrivit deciziei emise
pe baza declaraiei de venit global. Contribuabilii care
determin venitul net din activiti agricole, potrivit art. 76
i 77, datoreaz pli anticipate ctre bugetul de stat
pentru impozitul aferent acestui venit, n dou rate egale,
astfel: 50% din impozit, pn la data de 1 septembrie
inclusiv, i 50% din impozit, pn la data de 15 noiembrie
inclusiv.
(4) Termenele i procedura de emitere a deciziilor de
pli anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului
finanelor publice.
(5) Pentru stabilirea plilor anticipate, organul fiscal va
lua ca baz de calcul venitul anual estimat, n toate
situaiile n care a fost depus o declaraie privind venitul
estimat pentru anul curent sau venitul din declaraia
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
40
special pentru anul fiscal precedent, dup caz. La stabilirea
plilor anticipate se utilizeaz baremul anual de impunere,
prevzut la art. 43 alin. (1) i (3), cu excepia impozitului pe
venitul din activiti agricole, pentru care plile anticipate
se determin prin aplicarea cotei de 15% asupra venitului
net estimat.
Norme metodologice:
165. Plile anticipate se stabilesc astfel:
a) pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal n Romnia,
de organul fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul
fiscal al acestora;
b) pentru contribuabilii care nu au domiciliul fiscal n
Romnia, de organul fiscal pe a crui raz teritorial se
realizeaz venitul.
Plata sumelor astfel stabilite se efectueaz la organul
fiscal care a fcut stabilirea lor.
Pentru stabilirea plilor anticipate se va utiliza baremul
anual de impunere prevzut la art. 43 alin. (1), respectiv
alin. (3) din Codul fiscal.
166. Sumele reprezentnd pli anticipate se achit n
4 rate egale, pn la data de 15 inclusiv a ultimei luni din
fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septem-
brie i 15 decembrie, cu excepia veniturilor din activiti
agricole pentru care sumele reprezentnd pli anticipate se
achit pn la 1 septembrie i 15 noiembrie. Pentru veni-
turile din cedarea folosinei bunurilor sub forma arendei
plata impozitului se efectueaz pe baza deciziei de impu-
nere emise pe baza declaraiei de venit global.
167. n cazul contribuabililor impui pe baz de norme
de venit, stabilirea plilor anticipate se face pe baza nor-
melor de venit aprobate pentru anul de impunere, cores-
punztor activitii desfurate.
168. Solicitarea emiterii unei noi decizii de plat antici-
pat, potrivit art. 87 alin. (3) din Codul fiscal, se face prin
depunerea de ctre contribuabil a unei declaraii privind
venitul estimat.
169. n cazul contribuabililor care obin venituri de
aceeai natur, pentru care plile anticipate se stabilesc
att de organul fiscal, ct i prin reinere la surs, la sta-
bilirea plilor anticipate de ctre organul fiscal se exclud
din venitul net veniturile pentru care plile anticipate se
realizeaz prin reinere la surs, proporional cu ponderea
acestora n totalul veniturilor brute.
Codul fiscal:
Declaraia de venit global i declaraii speciale
Art. 89. (1) Contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1)
lit. a) i cei care ndeplinesc condiiile de la art. 40 alin. (2),
cu excepia contribuabililor prevzui la alin. (4) din pre-
zentul articol, au obligaia de a depune o declaraie de
venit global la organul fiscal competent, pentru fiecare an
fiscal. Declaraia de venit global se depune o dat cu
declaraiile speciale pentru anul fiscal, pn la data de
15 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului.
(2) Contribuabilii, alii dect cei prevzui la alin. (1),
depun numai declaraiile speciale pentru anul fiscal, pn
la data de 15 mai inclusiv a anului urmtor celui de reali-
zare a venitului. n cazul veniturilor din salarii, fiele
fiscale se depun n cadrul aceluiai termen ca i
declaraiile speciale.
(3) Declaraiile speciale se completeaz pentru fiecare
categorie i loc de realizare a venitului. Declaraiile spe-
ciale se depun de toi contribuabilii care realizeaz, indivi-
dual sau dintr-o form de asociere, venituri din activiti
independente, precum i venituri din cedarea folosinei
bunurilor, inclusiv pentru veniturile din activiti agricole
determinate n sistem real. n cazul veniturilor din salarii,
cu excepia celor prevzute la alin. (4) lit. a), realizate de
contribuabilii, alii dect persoanele fizice romne cu
domiciliul n Romnia i cele care ndeplinesc condiiile
prevzute la art. 40 alin. (2), fiele fiscale se depun pentru
fiecare loc de realizare a venitului, n cadrul aceluiai ter-
men, ca i declaraiile speciale. Pentru veniturile realizate
dintr-o form de asociere, venitul declarat va fi venitul
net/pierderea distribuit din asociere. Nu se depun
declaraii speciale pentru urmtoarele categorii de
venituri:
a) venituri sub form de salarii i venituri asimilate
salariilor, pentru care informaiile sunt cuprinse n fiele
fiscale, care au regim de declaraii de impozite i taxe sau
declaraii lunare, depuse de contribuabilii prevzui la
art. 64;
b) venituri din investiii, precum i venituri din premii i
din jocuri de noroc, a cror impunere este final;
c) venituri din pensii;
d) venituri nete determinate pe baz de norme de venit;
e) venituri din alte surse.
(4) Contribuabilii nu sunt obligai s depun declaraie
de venit global la organul fiscal competent, dac:
a) obin numai venituri dintr-o singur surs, sub form
de salarii de la funcia de baz, pe ntregul an fiscal, pentru
activiti desfurate n Romnia, n situaia n care anga-
jatorul a efectuat operaiunea de regularizare prevzut la
art. 61;
b) obin numai venituri din investiii, pensii, venituri din
activiti agricole, venituri din premii i din jocuri de
noroc, venituri din alte surse a cror impunere este final;
c) obin venituri potrivit art. 40 alin. (1) lit. b)e) coro-
borat cu alin. (2).
Norme metodologice:
170. Declaraia de venit global este documentul prin
care contribuabilii declar veniturile obinute n anul fiscal
de raportare n vederea calculrii de ctre organul fiscal a
venitului anual global impozabil i a impozitului pe venitul
anual global.
171. Declaraia de venit global se depune de ctre con-
tribuabilii, persoane fizice, prevzui la art. 89 alin. (1) din
Codul fiscal, care obin venituri care se globalizeaz, att
din Romnia, ct i din strintate.
172. Declaraia de venit global se depune pn la data
de 15 mai, inclusiv, a anului urmtor celui de realizare a
venitului, la organul fiscal n a crui raz teritorial se afl
domiciliul fiscal al contribuabilului.
173. Contribuabilii, cu excepia celor pentru care dedu-
cerile personale suplimentare sunt calculate de angajatori,
au obligaia de a anexa la declaraia de venit global i
documentele justificative care atest dreptul la deduceri
personale suplimentare.
174. Declaraiile speciale sunt documentele prin care
contribuabilii declar veniturile i cheltuielile efectiv reali-
zate, pe fiecare categorie de venit i pe fiecare surs, n
vederea stabilirii de ctre organul fiscal a plilor anticipate.
175. Declaraiile speciale se depun de toi contribuabilii
prevzui la art. 89 alin. (1) din Codul fiscal, care reali-
zeaz, individual sau dintr-o form de asociere, venituri din
activiti independente, precum i venituri din cedarea folo-
sinei bunurilor, la organul fiscal teritorial competent care se
stabilete dup cum urmeaz:
a) pentru venituri din activiti independente organul
fiscal n a crui raz teritorial se afl locul de desfurare
a activitii. n cazul persoanelor fizice care au i puncte
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
41
de lucru situate n raza teritorial a altor organe fiscale,
declaraiile speciale se depun la organul fiscal n a crui
raz teritorial se afl locul principal de desfurare a acti-
vitii. Prin loc principal de desfurare a activitii se
nelege locul n care se realizeaz, n ntregime sau cu
preponderen, venitul. Pentru veniturile din drepturi de pro-
prietate intelectual sursa venitului este considerat domici-
liul fiscal al contribuabilului;
b) pentru venituri din cedarea folosinei bunurilor imobile
organul fiscal n a crui raz teritorial se afl bunul;
c) pentru venituri din cedarea folosinei bunurilor mobile
organul fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul
fiscal al contribuabilului;
d) pentru venituri din strintate organul fiscal n a
crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al contribuabi-
lului;
e) pentru veniturile obinute dintr-o form de asociere
organul fiscal n a crui raz teritorial se afl locul princi-
pal de desfurare a activitii asociaiei.
Pentru veniturile realizate dintr-o form de asociere
venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit din
asociere.
176. Declaraiile speciale se depun, n funcie de tipul
venitului i de forma de organizare, la organul fiscal com-
petent.
177. Persoanele fizice, altele dect cele prevzute la
art. 40 alin. (1) lit. a) i art. 40 alin. (2) din Codul fiscal,
care desfoar o activitate dependent n Romnia i rea-
lizeaz venituri din salarii vor depune pn la data de
15 mai o copie a fiei fiscale nmnate de angajator, la
organul fiscal competent, n vederea calculrii impozitului
anual pe venitul din salarii, pe sursa respectiv.
178. Contribuabilii care realizeaz venituri din strintate
a cror impunere n Romnia este final au obligaia s
declare n Romnia veniturile respective pn la data de
15 mai, inclusiv, a anului urmtor celui de realizare a
venitului.
Codul fiscal:
Stabilirea i plata impozitului pe venitul anual global
Art. 90. (1) Impozitul pe venitul anual global datorat
este calculat de organul fiscal competent, pe baza
declaraiei de venit global, prin aplicarea baremului anual
de impunere prevzut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4),
asupra venitului anual global impozabil din anul fiscal res-
pectiv.
(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaiei unei
sume reprezentnd pn la 1% din impozitul pe venitul
anual datorat pentru sponsorizarea entitilor nonprofit
care funcioneaz n condiiile Ordonanei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile
i completrile ulterioare.
(3) Obligaia calculrii, reinerii i virrii sumei repre-
zentnd pn la 1% din impozitul pe venitul anual datorat
revine angajatorului sau organului fiscal competent,
dup caz.
(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (2) i (3)
se stabilete prin ordin al ministrului finanelor publice.
(5) Organul fiscal stabilete impozitul anual datorat
pentru anul precedent i emite o decizie de impunere, n
intervalul i n forma stabilite prin ordin al ministrului
finanelor publice.
(6) Diferenele de impozit rmase de achitat conform
deciziei de impunere anual se pltesc n termen de cel
mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere,
perioad pentru care nu se calculeaz i nu se datoreaz
sumele stabilite potrivit reglementrilor n materie, privind
colectarea creanelor bugetare.
Norme metodologice:
179. n situaia n care angajatorul a efectuat
operaiunile de regularizare prevzute la art. 61 din Codul
fiscal, iar la impunerea anual organul fiscal constat c
salariatul respectiv a mai realizat i alte venituri n afara
celor din salarii de la funcia de baz, se va considera ca
plat anticipat impozitul anual calculat i reinut de anga-
jator, nscris n Fia fiscal 1.
180. Decizia de impunere anual se stabilete, n baza
documentelor necesare, de ctre organul fiscal care va
efectua globalizarea, respectiv de organul fiscal n a crui
raz teritorial contribuabilul i are domiciliul fiscal.
181. Diferenele de impozit pe venitul anual global, cal-
culate prin deciziile de impunere, se pltesc la organul
fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al
contribuabilului.
182. n situaia n care organul fiscal competent con-
stat diferene de venituri supuse globalizrii, se va emite
o nou decizie de impunere anual prin care se stabilesc
diferene de impozite de plat, situaie n care penalitile
de ntrziere se vor calcula potrivit prevederilor Ordonanei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal.
Codul fiscal:
CAPITOLUL XI
Proprietatea comun i asociaiile
fr personalitate juridic
Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deinute n
comun
Art. 91. Venitul net obinut din exploatarea bunurilor
i drepturilor de orice fel, deinute n comun, este conside-
rat ca fiind obinut de proprietari, uzufructuari sau de ali
deintori legali, nscrii ntr-un document oficial, i se
atribuie proporional cu cotele-pri pe care acetia le
dein n acea proprietate sau n mod egal, n situaia n
care acestea nu se cunosc.
Norme metodologice:
183. Venitul net obinut din exploatarea drepturilor de
proprietate intelectual deinute n comun se atribuie pro-
porional cu cotele-pri pe care titularii acestora le dein n
acea proprietate, determinate conform regulilor n vigoare
specifice fiecrui domeniu.
n cazul n care cotele-pri nu se cunosc, repartizarea
veniturilor se face n mod egal.
184. Venitul net din cedarea folosinei bunurilor deinute
n comun pe cote-pri se repartizeaz ntre coproprietari
proporional cu cotele deinute de acetia n coproprietate.
Venitul net din cedarea folosinei bunurilor deinute n
comun n devlmie se repartizeaz n mod egal ntre
proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform pre-
vederilor de mai sus se face n condiiile n care n con-
tractul de cedare a folosinei se menioneaz c partea
contractant care cedeaz folosina este reprezentat de
coproprietari. n condiiile n care coproprietarii decid asupra
unei alte mpriri, se va anexa la contract un act autentifi-
cat din care s rezulte voina prilor.
Codul fiscal:
Reguli privind asocierile fr personalitate juridic
Art. 92. (1) Pentru asocierile fr personalitate juri-
dic, altele dect cele prevzute la art. 28, se aplic preve-
derile prezentului articol.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
42
(2) Prevederile prezentului articol nu se aplic fonduri-
lor de investiii constituite ca asociaii fr personalitate
juridic.
(3) n cadrul fiecrei asocieri fr personalitate juridic,
constituit potrivit legii, asociaii au obligaia s ncheie
contracte de asociere n form scris, la nceperea acti-
vitii, care s cuprind inclusiv date referitoare la:
a) prile contractante;
b) obiectul de activitate i sediul asociaiei;
c) contribuia asociailor n bunuri i drepturi;
d) cota procentual de participare a fiecrui asociat la
veniturile sau pierderile din cadrul asocierii
corespunztoare contribuiei fiecruia;
e) desemnarea asociatului care s rspund pentru
ndeplinirea obligaiilor asociaiei fa de autoritile
publice;
f) condiiile de ncetare a asocierii.
Contribuiile asociailor conform contractului de aso-
ciere nu sunt considerate venituri pentru asociaie.
Contractul de asociere se nregistreaz la organul fiscal
teritorial n raza cruia i are sediul asociaia, n termen
de 15 zile de la data ncheierii acestuia. Organul fiscal are
dreptul s refuze nregistrarea contractelor, n cazul n
care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezen-
tului alineat.
Norme metodologice:
185. Sunt supuse obligaiei de ncheiere i nregistrare
a unui contract de asociere att asociaiile fr personali-
tate juridic, ale cror constituire i funcionare sunt regle-
mentate prin acte normative speciale, respectiv asociaii
familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale
asociate, societate civil medical, cabinete asociate de
avocai, societate civil profesional de avocai, notari
publici asociai, asociaii n participaiune constituite potrivit
legii, ct i orice asociere fr personalitate juridic consti-
tuit n baza Codului civil.
186. Asociatul desemnat conform prevederilor art. 92
alin. (3) lit. e) din Codul fiscal are i urmtoarele obligaii:
s asigure organizarea i conducerea evidenelor
contabile;
s determine venitul net/pierderea obinut/obinut n
cadrul asociaiei, precum i distribuirea venitului net/pierderii
pe asociai;
s depun o declaraie privind veniturile i cheltuielile
estimate, la termenele stabilite, la organul fiscal n raza
cruia asociaia i desfoar activitatea;
s nregistreze contractul de asociere, precum i
orice modificare a acestuia la organul fiscal teritorial n a
crui raz i are sediul asociaia, n termen de 15 zile de
la data ncheierii acestuia. Prin sediul asociaiei se nelege
locul principal de desfurare a activitii asociaiei;
s reprezinte asociaia n verificrile efectuate de
organele fiscale, precum i n ceea ce privete depunerea
de obieciuni, contestaii, plngeri asupra actelor de control
ncheiate de organele fiscale;
s rspund la toate solicitrile organelor fiscale, att
cele privind asociaia, ct i cele privind asociaii, legate de
activitatea desfurat de asociaie;
s completeze Registrul pentru evidena aportului i
rezultatului distribuit;
alte obligaii ce decurg din aplicarea titlului III din
Codul fiscal.
Codul fiscal:
(4) n cazul n care ntre membrii asociai exist legturi
de rudenie pn la gradul al patrulea inclusiv, prile sunt
obligate s fac dovada c particip la realizarea venitului
cu bunuri sau drepturi asupra crora au drept de proprie-
tate. Pot fi membri asociai i persoanele fizice care au
dobndit capacitate de exerciiu restrns.
(5) Asocierile au obligaia s depun la organul fiscal
competent, pn la data de 15 martie a anului urmtor,
declaraii anuale de venit, conform modelului stabilit de
Ministerul Finanelor Publice, care vor cuprinde i
distribuia venitului net/pierderii pe asociai.
Norme metodologice:
187. Asociaia, prin asociatul desemnat, depune pn la
data de 15 martie a anului urmtor, la organul fiscal n
raza cruia i are locul principal de desfurare a acti-
vitii, o declaraie anual care cuprinde venitul net/pierde-
rea realizat/realizat pe asociaie, precum i distribuia
venitului net/pierderii pe fiecare asociat.
O copie de pe declaraie se transmite de ctre asociatul
desemnat fiecrui asociat. Pe baza acestei copii asociaii
vor cuprinde n declaraia de venit global venitul net/pierde-
rea ce le revine din activitatea asociaiei.
Codul fiscal:
(6) Venitul/pierderea anual/anual, realizate n cadrul
asocierii, se distribuie asociailor, proporional cu cota
procentual de participare corespunztoare contribuiei,
conform contractului de asociere.
Norme metodologice:
188. Venitul net se consider distribuit i dac acesta
rmne la asociaie sau este pus la dispoziie asociailor.
189. n cazul modificrii cotelor de participare n cursul
anului, pentru distribuirea venitului net anual se va proceda
astfel:
a) se determin un venit net/o pierdere intermediar/inter-
mediar la sfritul lunii n care s-au modificat cotele pe
baza venitului brut i a cheltuielilor, astfel cum acestea
sunt nregistrate n evidenele contabile;
b) venitul net/pierderea intermediar/intermediar se aloc
fiecrui asociat, n funcie de cotele de participare, pn la
data modificrii acestora;
c) la sfritul anului, din venitul net/pierderea anual/
anual se deduce venitul net/pierderea intermediar/interme-
diar, iar diferena se aloc asociailor, n funcie de cotele
de participare ulterioare modificrii acestora;
d) venitul net/pierderea anual/anual distribuit/distribuit
fiecrui asociat se determin prin nsumarea veniturilor
nete/pierderilor intermediare determinate potrivit lit. b) i c).
Codul fiscal:
(7) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere,
n alte cazuri dect asocierea cu o persoan juridic, va fi
stabilit n aceeai manier ca i pentru categoria de veni-
turi n care este ncadrat.
(8) Profitul/venit cuvenit unei persoane fizice, dintr-o
asociere cu o persoan juridic romn, pltitoare de
impozit pe profit, sau microntreprindere care nu gene-
reaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regu-
lilor stabilite n titlul II sau, respectiv, n titlul IV, este
asimilat, n vederea impunerii la nivelul persoanei fizice,
venitului din activiti independente, din care se deduc
contribuiile obligatorii n vederea obinerii venitului net.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
43
Norme metodologice:
190. Persoanele fizice care obin profituri dintr-o activi-
tate desfurat n asociere cu o persoan juridic
romn, care nu d natere unei persoane juridice, au
obligaia s asimileze acest profit/venit venitului brut din
activiti independente. Venitul net se determin prin dedu-
cerea din venitul brut a contribuiilor obligatorii prevzute
de lege, datorate de persoanele fizice, acesta fiind o com-
ponent a venitului anual global.
Codul fiscal:
(9) Impozitul reinut de persoana juridic n contul per-
soanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu
o persoan juridic romn care nu genereaz o persoan
juridic, reprezint plata anticipat n contul impozitului
anual pe venit. Obligaia calculrii, reinerii i virrii impo-
zitului, determinat conform metodologiei stabilite n legis-
laia privind impozitul pe profit sau pe venitul
microntreprinderii, revine persoanei juridice romne.
CAPITOLUL XII
Aspecte fiscale internaionale
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activiti
independente
Art. 93. (1) Persoanele fizice nerezidente, care
desfoar o activitate independent, prin intermediul
unui sediu permanent n Romnia, sunt impozitate, potri-
vit prezentului titlu, la venitul net din activitatea indepen-
dent, ce este atribuibil sediului permanent.
(2) Venitul net dintr-o activitate independent ce este
atribuibil unui sediu permanent se determin conform
art. 49, n urmtoarele condiii:
a) n veniturile impozabile se includ numai veniturile ce
sunt atribuibile sediului permanent;
b) n cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile
aferente realizrii acestor venituri.
Norme metodologice:
191. Pentru veniturile realizate de un nerezident din
activiti independente atribuibile unui sediu permanent defi-
nit potrivit art. 8 din Codul fiscal, impozitul se determin
prin aplicarea cotelor de impozitare asupra venitului net
aferent acestuia.
192. Pentru calculul impozitului pe veniturile din activiti
independente, altele dect cele prevzute la art. 53 din
Codul fiscal, sumele reprezentnd pli anticipate n contul
impozitului anual pe venit se stabilesc de ctre organul
fiscal pe a crui raz teritorial se realizeaz n ntregime
sau cu preponderen venitul.
193. Dup ncheierea anului fiscal organul fiscal
menionat la pct. 192 va emite decizie de impunere pentru
ntreaga activitate desfurat n Romnia i va elibera
documentul care atest venitul realizat i impozitul pltit.
Codul fiscal:
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activiti
dependente
Art. 94. Persoanele fizice nerezidente, care
desfoar activiti dependente n Romnia, sunt impozi-
tate, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu, numai
dac se ndeplinete cel puin una dintre urmtoarele
condiii:
a) persoana nerezident este prezent n Romnia timp
de una sau mai multe perioade de timp care, n total,
depesc 183 de zile din oricare perioad de 12 luni con-
secutive, care se ncheie n anul calendaristic n cauz;
b) veniturile salariale sunt pltite de ctre sau n
numele unui angajator care este rezident;
c) veniturile salariale reprezint cheltuiala deductibil a
unui sediu permanent n Romnia.
Norme metodologice:
194. Veniturile obinute de persoanele fizice nerezidente
din Romnia din activiti dependente se impoziteaz
separat pe fiecare loc de realizare, impozitul lunar calculat
potrivit pct. 195 reprezentnd pli anticipate n contul
impozitului anual pe venit. Dup ncheierea anului fiscal
organul fiscal va recalcula impozitul anual pe baza bare-
mului anual stabilit potrivit art. 43 din Codul fiscal, va
emite o decizie de impunere pentru fiecare surs i va eli-
bera documentul care s ateste venitul realizat i impozitul
pltit.
Profesorii i cercettorii nerezideni care desfoar acti-
vitatea n Romnia ce depete perioada de scutire stabi-
lit prin conveniile de evitare a dublei impuneri, ncheiate
de Romnia cu diverse state, au obligaia s depun
declaraia special pentru veniturile realizate ca urmare a
activitii desfurate n Romnia, pentru intervalul de timp
ce depete perioada de scutire, la termenul i n
condiiile prevzute de prezentul titlu.
195. a) Veniturile din salarii, realizate de persoanele
fizice prevzute la art. 94 lit. a) din Codul fiscal care i
desfoar activitatea n Romnia, vor fi impozitate dac
persoana fizic este prezent n Romnia o perioad ce
depete n total 183 de zile n orice perioad de 12 luni
consecutive care se ncheie n anul calendaristic vizat.
b) Veniturile din salarii realizate de o persoan fizic
care i desfoar activitatea n Romnia i este prezent
n Romnia o perioad mai mic de 183 de zile n orice
perioad de 12 luni consecutive care se ncheie n anul
calendaristic vizat vor fi impozitate n Romnia dac este
ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii:
salariul este pltit de un angajator care este rezident
sau n numele acestuia;
salariul este suportat de un sediu permanent sau de
o baz fix pe care angajatorul o are n Romnia (venitu-
rile salariale reprezint cheltuiala deductibil a unui sediu
permanent n Romnia).
c) Veniturile din salarii se impoziteaz ncepnd cu
prima zi de la data sosirii persoanei fizice, dovedit cu
viza de intrare n Romnia de pe paaport. Organele
fiscale romne vor elibera documentul care atest plata
impozitului n Romnia, la cererea contribuabilului, pentru
fiecare an fiscal.
La determinarea impozitului se va avea n vedere prin-
cipiul celor 183 de zile care sfresc n anul calendaristic
vizat. Modul de calcul al celor 183 de zile se va face
aplicndu-se metoda zilelor de prezen. Contribuabilul are
posibilitatea s furnizeze dovezi referitoare la prezena sa,
pe baza datelor din documentele de transport, paaport i
alte documente prin care se atest intrarea n Romnia. n
calculul celor 183 de zile se includ: ziua de sosire, ziua de
plecare i toate celelalte zile petrecute pe teritoriul
Romniei. Orice fraciune de zi n care contribuabilul este
prezent n Romnia conteaz drept zi de prezen pentru
calculul celor 183 de zile.
196. Contribuabilii prevzui la pct. 195 sunt obligai ca
n termen de 15 zile de la data nceperii activitii s se
adreseze organului fiscal n raza cruia se realizeaz veni-
tul, n vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil acestor
venituri, n conformitate cu prevederile conveniilor i
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
44
acordurilor de evitare a dublei impuneri, ncheiate de
Guvernul Romniei cu alte state.
Astfel, contribuabilul va depune la organul fiscal, dup
caz, urmtoarele:
cerere;
copie de pe documentul care reglementeaz raportul
de munc i traducerea acestuia n limba romn, certifi-
cat de traductori autorizai;
certificatul de reziden fiscal, eliberat de autoritatea
fiscal competent a statului al crui rezident este, i tra-
ducerea acestuia n limba romn, certificat de traductori
autorizai;
documentul care atest dreptul de munc pe terito-
riul Romniei, respectiv permisul de munc.
Dac persoanele fizice nerezidente nu prezint n ter-
menul stabilit documentele prevzute la alineatul precedent,
acestea datoreaz impozit pe veniturile din salarii din prima
zi de desfurare a activitii. n situaia n care persoanele
respective depun ulterior documentele solicitate, organul
fiscal va efectua regularizarea impozitului pltit.
197. n cazul n care contribuabilii prevzui la pct. 195
lit. b) i prelungesc perioada de edere n Romnia, pre-
cum i cei care, prin prezene repetate n Romnia, totali-
zeaz peste 183 de zile, sunt obligai s ntiineze n
scris organul fiscal competent despre depirea acestui
termen, caz n care se aplic regimul fiscal prevzut la
pct. 195 lit. a).
198. n situaia n care persoanele fizice au desfurat
activitatea n Romnia ntr-o perioad mai mic de 183 de
zile, n orice perioad de 12 luni consecutive care se
ncheie n anul calendaristic vizat, i au fost pltite din
strintate, i prelungesc perioada de edere n Romnia
peste 183 de zile, impozitul pe veniturile din salarii pentru
activitatea desfurat n Romnia este datorat ncepnd
cu prima zi de sosire n Romnia. n acest caz contribua-
bilul depune la organul fiscal competent declaraii lunare de
impunere, care vor cuprinde veniturile lunare realizate n
perioada anterioar prelungirii ederii n Romnia, n ter-
men de 15 zile de la ultima zi a perioadei de 183 de zile
expirate.
n situaia n care beneficiarul venitului realizeaz sala-
riul ntr-o sum global pe un interval de timp, dup ce a
expirat perioada de 183 de zile, sumele nscrise n
declaraii se pot stabili la nivelul unei medii lunare, respec-
tiv suma global a salariului declarat mprit la numrul
de luni din acea perioad.
199. Persoanele fizice care realizeaz venituri din
Romnia i care au reziden ntr-un stat contractant cu
care Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei
impuneri se impun n Romnia conform titlului III din Codul
fiscal pentru veniturile, altele dect cele supuse impunerii
potrivit titlului V din Codul fiscal, atunci cnd nu prezint
certificatul de reziden fiscal.
n aceleai condiii i pentru aceleai categorii de veni-
turi se impun i persoanele fizice care realizeaz venituri
din Romnia i sunt rezideni ai unor state cu care
Romnia nu are ncheiate convenii de evitare a dublei
impuneri.
200. n situaia n care exist convenii de evitare a dublei
impuneri, persoana fizic cu dubl cetenie romn i
a unui stat cu care Romnia are ncheiat convenie de
evitare a dublei impuneri , cu domiciliul n Romnia, se
va impune n Romnia, coroborat cu prevederile
conveniilor de evitare a dublei impuneri. Pentru aplicarea
prevederilor conveniilor de evitare a dublei impuneri per-
soana fizic respectiv va prezenta autoritilor fiscale
romne certificatul de reziden fiscal eliberat de autoritatea
fiscal a celuilalt stat, precum i traducerea acestuia n
limba romn, certificat de traductori autorizai. Pentru a
stabili al crui rezident este persoana fizic respectiv,
contribuabilul va face dovada centrului intereselor vitale,
respectiv va prezenta organului fiscal documentele nece-
sare prin care se atest c veniturile obinute n cellalt
stat sunt superioare celor realizate n Romnia i autorita-
tea fiscal a statului respectiv i rezerv dreptul de a-l
considera rezident fiscal din punct de vedere al globalizrii
veniturilor, caz n care impunerea acestui contribuabil n
Romnia se va face numai pentru veniturile din Romnia.
Prin documente necesare se nelege: copiile declaraiilor de
impunere din cellalt stat, declaraia pe propria rspundere
privind situaia copiilor colarizai, situaia de avere, dup
caz, a familiei i altele asemenea. n situaia n care veni-
turile din cellalt stat nu sunt la nivelul care s conduc la
acordarea rezidenei fiscale n acest stat i autoritatea
fiscal romn apreciaz c sunt ntrunite condiiile pentru
globalizarea veniturilor n Romnia, acestui contribuabil i se
vor globaliza veniturile n Romnia i, prin schimb de
informaii, autoritile competente romne i din cellalt stat
se vor informa asupra acestui caz.
201. Contribuabilii persoane fizice romne care locuiesc
n strintate i care i menin domiciliul n Romnia se
impun n Romnia pentru veniturile impozabile conform
prevederilor titlului III din Codul fiscal, realizate att n
Romnia, ct i n strintate, iar obligaiile fiscale se exer-
cit direct sau, n situaia n care nu i ndeplinesc
obligaiile n mod direct, prin desemnarea unui reprezentant
fiscal.
202. Cetenii strini refugiai i care sunt prezeni n
Romnia, potrivit autorizrilor specifice acordate, se impozi-
teaz pentru veniturile realizate pe teritoriul Romniei.
Codul fiscal:
Venituri obinute din strintate a cror impunere n
Romnia este final
Art. 96. (1) Persoanele fizice prevzute la art. 40
alin. (1) lit. a) i cele care ndeplinesc condiia prevzut la
art. 40 alin. (2) datoreaz impozit pentru veniturile obinute
din strintate de natura celor a cror impunere n
Romnia este final.
(2) Veniturile realizate din strintate se supun impo-
zitrii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de
calcul determinate dup regulile proprii fiecrei categorii
de venit, n funcie de natura acestuia.
(3) Contribuabilii care obin venituri din strintate au
obligaia s le declare, potrivit declaraiei specifice, pn
la data de 15 mai a anului urmtor celui de realizare a
venitului.
(4) Organul fiscal stabilete impozitul anual datorat i
emite o decizie de impunere, n intervalul i n forma stabi-
lite prin ordin al ministrului finanelor publice.
(5) Diferenele de impozit rmase de achitat, conform
deciziei de impunere anual, se pltesc n termen de cel
mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere,
perioada pentru care nu se calculeaz i nu se datoreaz
sumele stabilite potrivit reglementrilor n materie, privind
colectarea creanelor bugetare.
Norme metodologice:
203. Pentru veniturile din pensii i sume asimilate aces-
tora, obinute din strintate, pentru care Romnia are
drept de impunere, contribuabilii au obligaia s completeze
i s depun o declaraie special, respectiv Declaraie
privind veniturile din strintate a cror impunere n
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
45
Romnia este final. Impozitul datorat n Romnia se
determin prin aplicarea baremului anual de impunere asu-
pra venitului brut anual diminuat cu suma lunar neimpo-
zabil, stabilit potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal,
calculat la nivelul anului.
Codul fiscal:
Creditul fiscal extern
Art. 97. (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente
care, pentru acelai venit i n decursul aceleiai perioade
impozabile, sunt supui impozitului pe venit att pe terito-
riul Romniei, ct i n strintate, au dreptul la deducerea
din impozitul pe venit datorat n Romnia a impozitului
pltit n strintate, denumit n continuare credit fiscal
extern, n limitele prevzute n prezentul articol.
(2) Creditul fiscal extern se acord dac sunt ndepli-
nite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) impozitul pltit n strintate, pentru venitul obinut
n strintate, a fost efectiv pltit n mod direct de per-
soana fizic sau de reprezentantul su legal ori prin
reinere la surs de ctre pltitorul venitului. Plata impozi-
tului n strintate se dovedete printr-un document justi-
ficativ, eliberat de:
1. autoritatea fiscal a statului strin respectiv;
2. angajator, n cazul veniturilor din salarii;
3. alt pltitor de venit, pentru alte categorii de venituri;
b) venitul pentru care se acord credit fiscal face parte
din una dintre categoriile de venituri prevzute la art. 41.
(3) Creditul fiscal extern se acord la nivelul impozitu-
lui pltit n strintate, aferent venitului din sursa din
strintate, dar nu poate fi mai mare dect partea de impo-
zit pe venit datorat n Romnia, aferent venitului din
strintate. n situaia n care contribuabilul n cauz
obine venituri din strintate din mai multe state, creditul
extern admis a fi dedus din impozitul datorat n Romnia
se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare
ar i pe fiecare natur de venit.
(4) Veniturile realizate din strintate de persoanele
fizice prevzute la art. 40 alin. (1) lit. a) i cele care ndepli-
nesc condiia de la art. 40 alin. (2), a cror impunere n
Romnia este final, se supun impozitrii n Romnia,
recunoscndu-se impozitul pltit n strintate sub forma
creditului fiscal, dar limitat la impozitul pe venitul similar
datorat n Romnia.
(5) n vederea calculului creditului fiscal extern, sumele
n valut se transform la cursul de schimb mediu anual al
pieei valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei,
din anul de realizare a venitului. Veniturile din strintate
realizate de persoanele fizice rezidente, precum i impozi-
tul aferent, exprimate n uniti monetare proprii statului
respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naional a
Romniei, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de surs, ntr-o valut de cir-
culaie internaional, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro,
folosindu-se cursul de schimb din ara de surs;
b) din valuta de circulaie internaional n lei, folo-
sindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comu-
nicat de Banca Naional a Romniei, din anul de realizare
a venitului respectiv.
Norme metodologice:
204. Urmtoarele persoane fizice sunt supuse impozitrii
n Romnia pentru veniturile din orice surs, att din
Romnia ct i din afara Romniei:
persoanele fizice rezidente romne cu domiciliul n
Romnia;
persoanele fizice prevzute la art. 40 alin. (2) din
Codul fiscal.
n situaia n care pentru venitul din strintate statul
respectiv i-a exercitat dreptul de impunere, aceste per-
soane au dreptul s deduc din impozitul pe venit datorat
n Romnia impozitul pe venit pltit n strintate pentru
acel venit, n condiiile prevzute de Codul fiscal.
Persoanele fizice romne cu domiciliul n Romnia, care
desfoar activitate salarial n strintate i sunt retribuite
pentru activitatea salarial desfurat n strintate de
ctre angajatorul romn, se impun n Romnia pentru veni-
turile realizate din activitatea salarial desfurat n
strintate.
Veniturile din strintate realizate de persoanele fizice
romne cu domiciliul n Romnia, precum i impozitul afe-
rent, a crui plat n strintate este atestat cu document
justificativ eliberat de autoritatea fiscal a statului strin, de
angajator sau de alt pltitor de venituri, exprimate n
unitile monetare proprii fiecrui stat, se vor transforma n lei
la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naional
a Romniei din anul de realizare a venitului respectiv.
n vederea globalizrii, la sfritul anului fiscal vizat per-
soana n cauz va prezenta organului fiscal n a crui raz
se afl domiciliul fiscal al contribuabilului documentul justifi-
cativ privind venitul realizat i impozitul pltit, eliberat de
organul abilitat din ara n care a desfurat activitatea
salarial, pentru acordarea creditului fiscal n condiiile sta-
bilite prin prezentele norme metodologice.
Cu ocazia acordrii creditului fiscal se va realiza regula-
rizarea impozitului datorat de persoana n cauz.
205. Impozitul pltit n strintate, care se deduce din
impozitul pe venitul anual global datorat n Romnia, este
limitat la partea de impozit pe venit datorat n Romnia,
calculat astfel:
venit din sursa
credit fiscal
din strintate
impozit pe venit
= x
extern
venit mondial
anual global
Prin venit mondial se nelege suma veniturilor impoza-
bile din Romnia i din strintate din categoriile de veni-
turi din activiti independente, salarii i cedarea folosinei
bunurilor, realizate de persoanele fizice prevzute la art. 40
alin. (1) lit. a) i de cele care ndeplinesc condiia de la
art. 40 alin. (2) din Codul fiscal.
206. Dac suma reprezentnd creditul fiscal extern este
mai mare dect impozitul pltit n strintate, suma recu-
noscut care se deduce este la nivelul impozitului pltit n
strintate. n situaia n care suma reprezentnd creditul
fiscal extern este mai mic dect impozitul pltit n
strintate, suma recunoscut reprezentnd creditul fiscal
extern acordat este la nivelul sumei calculate conform pct. 205.
207. Calcularea creditului fiscal extern se face de orga-
nul fiscal, separat pe fiecare natur de venit, prin raporta-
rea la venitul mondial.
n situaia n care contribuabilul n cauz obine venituri
din strintate din mai multe state, creditul extern admis a
fi dedus din impozitul datorat n Romnia se va calcula,
potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare natur de
venit i pe fiecare ar.
208. n cazul veniturilor a cror impunere n Romnia
este final, creditul fiscal extern se acord pentru fiecare
venit similar din Romnia. Creditul fiscal extern pentru veni-
turile din strintate, a cror impunere n Romnia este
final, se va acorda astfel:
a) n situaia n care n strintate cota de impozit este
mai mare dect cea prevzut n prezentul titlu pentru un
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
46
venit similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul
pe venit calculat, aplicndu-se cota prevzut la titlul III din
Codul fiscal;
b) n situaia n care cota de impozit este mai mic n
strintate dect cota de impozit pentru un venit similar din
Romnia, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impo-
zitului pltit n strintate, iar impozitul anual rmas de
achitat n Romnia se calculeaz ca diferen ntre impozi-
tul pe venit calculat aplicndu-se cota de impozit prevzut
la titlul III din Codul fiscal i impozitul pe venit pltit n
strintate pentru venitul realizat n strintate.
Codul fiscal:
Pierderi fiscale externe
Art. 98. (1) Pierderile fiscale obinute de contribuabilii
persoane fizice rezidente dintr-un stat strin se compen-
seaz numai cu veniturile de aceeai natur din
strintate, pe fiecare ar, nregistrate n cursul aceluiai
an fiscal.
(2) Pierderea care nu este acoperit, n temeiul alin. (1),
se reporteaz pentru o perioad de 5 ani fiscali consecu-
tivi i se compenseaz numai cu veniturile de aceeai
natur din statul respectiv.
Norme metodologice:
209. Regulile de report al pierderilor nregistrate din
strintate sunt cele prevzute la art. 86 alin. (4) din
Codul fiscal.
Codul fiscal:
TITLUL IV
Impozitul pe veniturile microntreprinderilor
Definiia microntreprinderii
Art. 103. n sensul prezentului titlu, o microntreprin-
dere este o persoan juridic romn care ndeplinete
cumulativ urmtoarele condiii, la data de 31 decembrie a
anului fiscal precedent:
a) are nscris n obiectul de activitate producia de
bunuri materiale, prestarea de servicii i/sau comerul;
b) are de la 1 pn la 9 salariai inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depit echivalentul n
lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deinut de
persoane, altele dect statul, autoritile locale i
instituiile publice.
Norme metodologice:
1. Numrul de salariai reprezint numrul de persoane
angajate cu contract individual de munc, potrivit
dispoziiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de
munc, nscrise lunar n statele de plat i/sau n registrul
general de eviden a salariailor.
2. La analiza ndeplinirii condiiei privind numrul de
salariai nu se iau n considerare cazurile de ncetare a
raporturilor de munc ca urmare a pensionrii sau desfa-
cerii contractului individual de munc n urma svririi
unor acte care, potrivit legii, sunt sancionate inclusiv prin
acest mod. Pentru persoanele juridice care au un singur
angajat care demisioneaz n cursul unei luni, condiia
prevzut la art. 103 lit. b) din Codul fiscal se consider
ndeplinit dac n cursul lunii urmtoare este angajat un
alt salariat.
3. Pentru ncadrarea n condiia privind nivelul veniturilor
realizate n anul precedent, se vor lua n calcul aceleai
venituri care constituie baza impozabil prevzut la
art. 108 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru
determinarea echivalentului n euro este cel de la nchide-
rea aceluiai exerciiu financiar.
4. La ncadrarea n condiia privind capitalul social, nu
poate fi microntreprindere persoana juridic romn care
are capitalul social deinut de un acionar sau asociat per-
soan juridic cu peste 250 de angajai.
Codul fiscal:
Opiunea de a plti impozit pe veniturile microntreprinderii
Art. 104. (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu
este opional.
(2) Microntreprinderile pltitoare de impozit pe profit
pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul
titlu ncepnd cu anul fiscal urmtor, dac ndeplinesc
condiiile prevzute la art. 103 i dac nu au mai fost
pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor.
(3) O persoan juridic romn care este nou-nfiinat
poate opta s plteasc impozit pe venitul microntreprin-
derilor, ncepnd cu primul an fiscal, dac cerinele
prevzute la art. 103 lit. a) i d) sunt ndeplinite la data nre-
gistrrii la registrul comerului i condiia prevzut la
art. 103 lit. b) este ndeplinit n termen de 60 de zile inclu-
siv de la data nregistrrii.
(4) Microntreprinderile pltitoare de impozit pe venitul
microntreprinderilor nu mai aplic acest sistem de impu-
nere ncepnd cu anul fiscal urmtor anului n care nu mai
ndeplinesc una dintre condiiile prevzute la art. 103.
(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglemen-
tat de prezentul titlu persoanele juridice romne care:
a) desfoar activiti n domeniul bancar;
b) desfoar activiti n domeniile asigurrilor i
reasigurrilor, al pieei de capital, cu excepia persoanelor
juridice care desfoar activiti de intermediere n
aceste domenii;
c) desfoar activiti n domeniile jocurilor de noroc,
pariurilor sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social deinut de un acionar sau asociat
persoan juridic cu peste 250 de angajai.
Norme metodologice:
5. n sensul art. 104 alin. (1) din Codul fiscal opiunea
se exercit pentru plata impozitului pe veniturile microntre-
prinderilor obinute din orice surs, iar ieirea din acest sis-
tem de impunere se efectueaz ncepnd cu anul urmtor
celui n care nu se mai ndeplinete una dintre condiiile
prevzute la art. 103 din Codul fiscal.
6. n cazul n care angajarea nu se realizeaz n ter-
men de 60 de zile de la data eliberrii certificatului de
nregistrare, microntreprinderea este pltitoare de impozit
pe profit de la data nregistrrii acesteia la registrul
comerului. Perioada de 60 de zile se prelungete n anul
urmtor celui pentru care s-a exercitat opiunea, dup caz.
7. n nelesul art. 104 alin. (4), dac pe parcursul anului
fiscal una dintre condiiile impuse la art. 103 din Codul
fiscal nu mai este ndeplinit, contribuabilul este obligat ca
ncepnd cu anul fiscal urmtor s nu mai aplice impozitul
pe venit chiar dac ulterior ndeplinete criteriile prevzute
la art. 103 lit. b) i c).
8. Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest
sistem de impunere sunt:
a) persoanele juridice care se organizeaz i
funcioneaz potrivit legilor speciale de organizare i
funcionare din domeniul bancar (bncile, casele de schimb
valutar, societile de credit ipotecar, cooperativele de
credit etc.);
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
47
b) persoanele juridice care se organizeaz i
funcioneaz potrivit legilor speciale de organizare i
funcionare din domeniul asigurrilor (de exemplu:
societile de asigurare-reasigurare), al pieei de capital (de
exemplu: burse de valori sau de mrfuri, societile de ser-
vicii de investiii financiare, societile de registru, societile
de depozitare), cu excepia persoanelor juridice care
desfoar activiti de intermediere n aceste domenii
(brokerii i agenii de asigurare);
c) persoanele juridice care desfoar activiti n dome-
niul jocurilor de noroc, al pariurilor sportive i al cazinourilor.
Codul fiscal:
Anul fiscal
Art. 106. (1) Anul fiscal al unei microntreprinderi
este anul calendaristic.
(2) n cazul unei persoane juridice care se nfiineaz
sau i nceteaz existena, anul fiscal este perioada din
anul calendaristic n care pesoana juridic a existat.
Norme metodologice:
9. n cazul nfiinrii unei microntreprinderi ntr-un an
fiscal, perioada impozabil ncepe de la data nregistrrii
acesteia la registrul comerului, dac are aceast obligaie,
sau de la data nregistrrii n registrul condus special de
judectorii, dup caz.
10. n cazul lichidrii unei microntreprinderi ntr-un an
fiscal, perioada impozabil nceteaz o dat cu data radie-
rii din registrul unde a fost nregistrat nfiinarea acesteia.
Codul fiscal:
Baza impozabil
Art. 108. (1) Baza impozabil a impozitului pe venitu-
rile microntreprinderilor o constituie veniturile din orice
surs, din care se scad:
a) veniturile din variaia stocurilor;
b) veniturile din producia de imobilizri corporale i
necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentnd cota-parte a
subveniilor guvernamentale i a altor resurse pentru
finanarea investiiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor i a
majorrilor datorate bugetului statului, care nu au fost
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, con-
form reglementrilor legale;
f) veniturile realizate din despgubiri, de la societile
de asigurare, pentru pagubele produse la activele corpo-
rale proprii.
(2) n cazul n care o microntreprindere achiziioneaz
case de marcat, valoarea de achiziie a acestora se deduce
din baza impozabil, n conformitate cu documentul justifi-
cativ, n trimestrul n care au fost puse n funciune, potri-
vit legii.
Norme metodologice:
11. Microntreprinderile pltitoare de impozit pe venit
organizeaz i conduc contabilitatea potrivit Reglementrilor
contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.
12. Baza impozabil asupra creia se aplic cota de
1,5% este totalul veniturilor trimestriale care sunt nregis-
trate n creditul conturilor din clasa a 7-a Conturi de veni-
turi, cu excepia celor nregistrate n:
Variaia stocurilor;
Venituri din producia de imobilizri necorporale;
Venituri din producia de imobilizri corporale;
Alte venituri din exploatare analitic reprezentnd
veniturile din cota-parte a subveniilor guvernamentale i
altor resurse similare pentru finanarea investiiilor;
Venituri din provizioane privind activitatea de exploa-
tare i Venituri financiare din provizioane;
veniturile realizate din despgubiri de la societile
de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale
proprii; precum i
veniturile rezultate din anularea datoriilor i a
majorrilor datorate ctre bugetul de stat, care nu au fost
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform
reglementrilor legale.
13. Diferenele favorabile de curs valutar rezultate n
urma evalurii creanelor i datoriilor n valut existente la
data de 31 decembrie 2002, nregistrate n contabilitate n
Rezultatul reportat sunt venituri impozabile pe msura
ncasrii creanelor sau plii datoriilor.
14. La calculul impozitului pe venit datorat de
microntreprinderile care i nceteaz existena n urma
operaiunilor de divizare, dizolvare sau lichidare nu sunt
impozitate rezervele constituite din profitul net, rezervele
constituite din diferene de curs favorabil aferente capitalu-
lui social n devize sau disponibilului n devize, inclusiv
sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe pro-
fit, repartizate ca surse proprii de finanare pe parcursul
perioadei de funcionare, potrivit legii, pentru societile
care pe parcursul perioadei de funcionare au fost i
pltitoare de impozit pe profit, acestea fiind tratate ca divi-
dende i supuse impunerii, potrivit titlului II, III sau V din
Codul fiscal, dup caz.
15. n cazul n care se achiziioneaz case de marcat,
din baza impozabil se scade valoarea caselor de marcat,
n conformitate cu documentul justificativ, n luna punerii n
funciune. Punerea n funciune se face potrivit prevederilor
legale.
Codul fiscal:
Procedura de declarare a opiunii
Art. 109. (1) Persoanele juridice pltitoare de impozit
pe profit comunic opiunea organelor fiscale teritoriale la
nceputul anului fiscal, prin depunerea declaraiei de
meniuni pentru persoanele juridice, asociaiile familiale i
asociaiile fr personalitate juridic, pn la data de
31 ianuarie inclusiv.
(2) Persoanele juridice care se nfiineaz n cursul unui
an fiscal nscriu opiunea n cererea de nregistrare la
registrul comerului. Opiunea este definitiv pentru anul
fiscal respectiv i pentru anii fiscali urmtori, ct timp sunt
ndeplinite condiiile prevzute la art. 103.
(3) n cazul n care, n cursul anului fiscal, una dintre
condiiile impuse nu mai este ndeplinit, microntreprin-
derea are obligaia de a pstra pentru anul fiscal respectiv
regimul de impozitare pentru care a optat, fr posibilita-
tea de a beneficia pentru perioada urmtoare de prevede-
rile prezentului titlu, chiar dac ulterior ndeplinete
condiiile prevzute la art. 103.
(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de
prezentul titlu i microntreprinderile care desfoar acti-
viti n zonele libere i/sau n zonele defavorizate.
Norme metodologice:
16. Opiunea se nscrie n cererea de nregistrare la
registrul comerului i este definitiv pentru anul fiscal res-
pectiv i pentru anii fiscali urmtori, atta timp ct sunt
ndeplinite condiiile prevzute la art. 103 din Codul fiscal.
Persoanele juridice pltitoare de impozit pe profit pot opta
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
48
pentru impozitul pe venit numai la nceputul anului fiscal,
dac la finele anului precedent sunt ndeplinite condiiile
prevzute la art. 103 din Codul fiscal i nu au fost pltitori
de impozit pe venitul microntreprinderilor pe parcursul
funcionrii lor.
Opiunea se comunic organelor fiscale teritoriale la
nceputul anului fiscal, prin depunerea Declaraiei de
meniuni pentru persoane juridice, asociaii familiale i aso-
ciaii fr personalitate juridic, pn la data de 31 ianuarie
inclusiv.
Pot opta i persoanele juridice care desfoar activiti
n zonele libere i/sau n zonele defavorizate.
Codul fiscal:
I mpozi tarea persoanel or fi zi ce asoci ate cu o
microntreprindere
Art. 111. n cazul unei asocieri fr personalitate juri-
dic dintre o microntreprindere pltitoare de impozit, con-
form prezentului titlu, i o persoan fizic, rezident sau
nerezident, microntreprinderea are obligaia de a calcula,
de a reine i de a vrsa la bugetul de stat impozitul dato-
rat de persoana fizic, impozit calculat prin aplicarea cotei
de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere.
Norme metodologice:
17. Persoana fizic rezident va definitiva impozitul pe
venitul din asociere n conformitate cu prevederile titlului III
din Codul fiscal.
Codul fiscal:
TITLUL V
Impozitul pe veniturile obinute din Romnia
de nerezideni i impozitul pe reprezentanele
firmelor strine nfiinate n Romnia
CAPITOLUL I
Impozitul pe veniturile obinute din Romnia
de nerezideni
Venituri impozabile obinute din Romnia
Art. 115. (1) Veniturile impozabile obinute din
Romnia, indiferent dac veniturile sunt primite n
Romnia sau n strintate, sunt urmtoarele:
a) dividende de la o persoan juridic romn;
b) dobnzi de la un rezident;
c) dobnzi de la un nerezident care are un sediu perma-
nent n Romnia, dac dobnda este o cheltuial a sediu-
lui permanent;
Norme metodologice:
1. Veniturile de natura dobnzilor, redevenelor sau
comisioanelor realizate de ctre nerezideni i care sunt
cheltuieli atribuibile sediului permanent din Romnia al unui
nerezident sunt venituri impozabile n Romnia potrivit titlu-
lui V din Codul fiscal.
Codul fiscal:
d) redevene de la un rezident;
Norme metodologice:
2. (1) Termenul redeven cuprinde orice sum care tre-
buie pltit n bani sau n natur pentru folosirea sau drep-
tul de a folosi orice proprietate sau drept prevzut la art. 7
alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal, indiferent dac suma
trebuie pltit conform unui contract sau ca urmare a
copierii ilegale sau a nclcrii drepturilor legale ale unei
alte persoane.
(2) n cazul unei tranzacii care implic transferul de
software, ncadrarea ca redeven a sumei care trebuie
pltit depinde de natura drepturilor transferate.
(3) n cazul transferului unui drept parial dintr-un
copyright pentru software, suma care trebuie pltit este o
redeven dac primitorul dobndete dreptul de a utiliza
acel software, astfel nct lipsa acestui drept constituie o
nclcare a copyright-ului. Exemple de astfel de tranzacii
sunt transferurile de drepturi de a reproduce i distribui
ctre public orice software, precum i transferurile de drept
de a modifica i a face public orice software.
(4) n analiza caracterului unei tranzacii care implic
transferul de software nu se ine cont de dreptul de a
copia un program exclusiv n scopul de a permite exploa-
tarea efectiv a programului de ctre utilizator. n conse-
cin, o sum care trebuie pltit nu este o redeven
dac singurul drept transferat este un drept limitat de a
copia un program, n scopul de a permite utilizatorului s-l
exploateze. Acelai rezultat se aplic i pentru drepturi de
reea sau site, n care primitorul obine dreptul de a face
multiple copii ale unui program, exclusiv n scopul de a
permite exploatarea programului pe mai multe computere
sau n reeaua primitorului.
(5) n cazul achiziiei tuturor drepturilor dintr-un copyright
pentru software, suma care trebuie pltit nu este pentru
folosirea sau dreptul de a folosi acel software, n conse-
cin nefiind o redeven.
(6) Suma care trebuie pltit pentru folosirea sau drep-
tul de a folosi ideile sau principiile cu privire la un soft-
ware, cum ar fi schemele logice, algoritmii sau limbajele de
programare, este o redeven.
(7) n nelesul acestei norme, software este orice pro-
gram sau serie de programe care conine instruciuni pen-
tru un computer, att pentru operarea computerului
(software de operare) ct i pentru ndeplinirea altor sarcini
(software de aplicaie).
(8) n cazul unei tranzacii care permite unei persoane
s descarce electronic imagini, sunete sau texte, suma
care trebuie pltit nu este redeven dac folosirea aces-
tor materiale se limiteaz la drepturile necesare pentru a
permite descrcarea, stocarea i exploatarea computerului,
reelei sau a altui echipament de stocare, operare sau
afiare a utilizatorului. Dimpotriv, suma care trebuie pltit
pentru transferul dreptului de a reproduce i a face public
un produs digital este o redeven.
(9) n cazul unui contract care implic folosirea sau
dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevzut la
art. 7 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal, precum i transferul
unei alte proprieti sau altui serviciu, suma care trebuie
pltit conform contractului trebuie s fie mprit, conform
diverselor poriuni de contract, pe baza condiiilor contrac-
tului sau pe baza unei mpriri rezonabile, fiecrei poriuni
aplicndu-i-se tratamentul fiscal corespunztor. Dac totui
o anumit parte din ceea ce urmeaz a se asigura prin
contract constituie de departe scopul principal al contractu-
lui, cealalt poriune fiind auxiliar, tratamentul aplicat
poriunii principale de contract se aplic ntregii sume care
trebuie pltit conform contractului.
Codul fiscal:
e) redevene de la un nerezident care are un sediu per-
manent n Romnia, dac redevena este o cheltuial a
sediului permanent;
f) comisioane de la un rezident;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
49
g) comisioane de la un nerezident care are un sediu
permanent n Romnia, dac comisionul este o cheltuial
a sediului permanent;
h) venituri din activiti sportive i de divertisment
desfurate n Romnia, indiferent dac veniturile sunt pri-
mite de ctre persoanele care particip efectiv la aseme-
nea activiti sau de ctre alte persoane;
i) venituri din prestarea de servicii de management, de
intermediere sau de consultan din orice domeniu, dac
aceste venituri sunt obinute de la un rezident sau dac
veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu perma-
nent n Romnia;
Norme metodologice:
3. Veniturile obinute din Romnia din prestrile de ser-
vicii de management, de intermediere sau de consultan
n orice domeniu care nu sunt efectuate n Romnia sau
veniturile care sunt cheltuieli atribuibile unui sediul perma-
nent din Romnia al unui nerezident sunt impozabile, potri-
vit titlului V din Codul fiscal, atunci cnd nu sunt ncheiate
convenii de evitare a dublei impuneri ntre Romnia i
statul de reziden al beneficiarului de venit sau cnd
beneficiarul de venit nu prezint dovada rezidenei sale fis-
cale.
Codul fiscal:
j) venituri reprezentnd remuneraii primite de nerezi-
deni ce au calitatea de administrator, fondator sau mem-
bru al consiliului de administraie al unei persoane juridice
romne;
k) venituri din servicii prestate n Romnia;
l) venituri din profesii independente desfurate n
Romnia doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, audi-
tor i alte profesii similare , n cazul cnd sunt obinute
n alte condiii dect prin intermediul unui sediu perma-
nent sau ntr-o perioad sau n mai multe perioade care nu
depesc n total 183 de zile pe parcursul oricrui interval
de 12 luni consecutive care se ncheie n anul calendaris-
tic vizat;
m) venituri din pensii primite de la bugetul asigurrilor
sociale sau de la bugetul de stat, n msura n care pensia
lunar depete plafonul prevzut la art. 73;
n) venituri din transportul internaional aerian, naval,
feroviar sau rutier, ce se desfoar ntre Romnia i un
stat strin;
o) venituri din premii acordate la concursuri organizate
n Romnia;
Norme metodologice:
4. Prin concursuri organizate n Romnia se nelege con-
cursuri organizate n orice domeniu n Romnia.
Codul fiscal:
p) venituri obinute la jocurile de noroc practicate n
Romnia, de la fiecare joc de noroc, obinute de la acelai
organizator ntr-o singur zi de joc.
Norme metodologice:
5. Venituri obinute la jocuri de noroc nseamn ctiguri
n bani i/sau n natur acordate participanilor de ctre
orice persoan juridic romn, autorizat s organizeze i
s exploateze jocuri de noroc.
Codul fiscal:
(2) Urmtoarele venituri impozabile obinute din
Romnia nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol i
se impoziteaz conform titlurilor II sau III, dup caz:
a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui
sediu permanent n Romnia;
b) veniturile unei persoane juridice strine obinute din
proprieti imobiliare situate n Romnia sau din transferul
titlurilor de participare deinute ntr-o persoan juridic
romn;
Norme metodologice:
6. Venituri din proprieti imobiliare nseamn venituri
din vnzarea, precum i din cedarea dreptului de folosin
asupra proprietii imobiliare sau a unei cote-pri din
aceast proprietate (nchiriere, concesionare sau arendare).
Codul fiscal:
c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente,
obinute dintr-o activitate dependent desfurat n
Romnia;
d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obinute
din nchirierea sau alt form de cedare a dreptului de
folosin a unei proprieti imobiliare situate n Romnia
sau din transferul titlurilor de participare deinute ntr-o
persoan juridic romn.
Norme metodologice:
7. Prin cedarea dreptului de folosin a unei proprieti
imobiliare se nelege i arendarea sau concesionarea
proprietii imobiliare sau a unei cote-pri din aceast
proprietate.
Codul fiscal:
Reinerea impozitului din veniturile impozabile obinute
din Romnia de nerezideni
Art. 116. (1) Impozitul datorat de nerezideni pentru
veniturile impozabile obinute din Romnia se calculeaz,
se reine i se vars la bugetul de stat de ctre pltitorii de
venituri.
Norme metodologice:
8. (1) Pentru veniturile obinute de nerezidenii din
Romnia, pltitorii de venituri au obligaia reinerii impozite-
lor datorate prin stopaj la surs i virrii lor la bugetul de
stat n termenul stabilit la art. 116 alin. (5) din Codul fiscal.
(2) n cazurile prevzute la art. 115 alin. (1) lit. c), e),
g) i i) din Codul fiscal, pltitorul impozitului prevzut la
titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul
permanent n Romnia n evidena cruia sunt nregistrate
respectivele cheltuieli deductibile.
Codul fiscal:
(2) Impozitul datorat se calculeaz prin aplicarea
urmtoarelor cote asupra veniturilor brute:
a) 5% pentru veniturile din dobnzile la depozitele la
termen, certificatele de depozit i alte instrumente de eco-
nomisire la bnci i alte instituii de credit autorizate i
situate n Romnia;
b) 20% pentru veniturile obinute din jocurile de noroc,
prevzute la art. 115 alin. (1) lit. p);
c) 15% n cazul oricror alte venituri impozabile
obinute din Romnia, aa cum sunt enumerate la art. 115.
(3) n nelesul alin. (2), venitul brut este venitul care ar
fi fost pltit unui nerezident, dac impozitul nu ar fi fost
reinut din venitul pltit nerezidentului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
50
(4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie
reinut se calculeaz dup cum urmeaz:
a) pentru veniturile ce reprezint remuneraii primite de
nerezideni ce au calitatea de administrator, fondator sau
membru al consiliului de administraie al unei persoane
juridice romne, potrivit prevederilor art. 58;
Norme metodologice:
9. La impunerea veniturilor ce reprezint remuneraii pri-
mite de persoanele fizice nerezidente pentru activitatea
desfurat n calitate de administrator, fondator sau
membru al consiliului de administraie al unei persoane juri-
dice romne sunt aplicabile dispoziiile titlului III din Codul
fiscal.
Codul fiscal:
Scutiri de la impozitul prevzut n prezentul capitol
Art. 117. Sunt scutite de impozitul pe veniturile
obinute din Romnia de nerezideni urmtoarele venituri:
a) dobnda pentru depunerile la vedere n cont curent
de la bnci sau alte instituii de credit din Romnia;
b) dobnda la instrumente/titluri de crean emise
i/sau garantate de Guvernul Romniei, consiliile locale,
Banca Naional a Romniei, precum i de bnci sau alte
instituii financiare care acioneaz n calitate de agent al
Guvernului romn;
c) dobnda la instrumente/titluri de crean emise de o
persoan juridic romn, dac instrumentele/titlurile de
crean sunt tranzacionate pe o pia de valori mobiliare
recunoscut i dobnda este pltit unei persoane care nu
este o persoan afiliat a emitorului instrumentelor/titlu-
rilor de crean;
Norme metodologice:
10. (1) n nelesul acestui paragraf, dobnzile scutite de
impozit sunt cele generate de instrumente/titluri de crean
emise de persoane juridice romne.
(2) Piaa de valori mobiliare recunoscut, pentru care se
aplic prevederile art. 117 lit. c) din Codul fiscal, este cea
definit potrivit legislaiei n domeniul valorilor mobiliare.
Codul fiscal:
d) premiile unei persoane fizice nerezidente obinute
din Romnia, ca urmare a participrii la festivalurile
naionale i internaionale artistice, culturale i sportive
finanate din fonduri publice;
e) premiile acordate elevilor i studenilor nerezideni la
concursurile finanate din fonduri publice;
Norme metodologice:
11. Premiile prevzute la art. 117 lit. d) i e) din Codul
fiscal sunt premii de natura celor pltite de la bugetul de
stat sau de la bugetele consiliilor locale prin intermediul
instituiilor publice centrale i locale de profil.
Codul fiscal:
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale
conveniilor de evitare a dublei impuneri
Art. 118. (1) n nelesul art. 116, dac un contribuabil
este rezident al unei ri cu care Romnia a ncheiat o con-
venie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozi-
tele pe venit i capital, cota de impozit care se aplic
venitului impozabil obinut de ctre acel contribuabil din
Romnia nu poate depi cota de impozit, prevzut n
convenie, care se aplic asupra acelui venit, potrivit
alin. (2). n situaia n care cotele de impozitare din
legislaia intern sunt mai favorabile dect cele din con-
veniile de evitare a dublei impuneri se aplic cotele de
impozitare mai favorabile.
Norme metodologice:
12. (1) Prevederile alin. 2 al articolelor Dividende,
Dobnzi, Comisioane, Redevene din conveniile de
evitare a dublei impuneri ncheiate de Romnia cu alte
state se aplic ntocmai. n cazul cnd legislaia intern
prevede n mod expres exceptarea de la impunere, scuti-
rea sau o cot de impozitare mai favorabil, sunt aplicabile
prevederile legislaiei interne.
(2) Alin. 2 al articolelor Dividende, Dobnzi,
Comisioane, Redevene din conveniile de evitare a
dublei impuneri nu este anulat de alin. 1 al acelorai
articole, care prevede c veniturile respective pltite unui
rezident se impun n statul su de reziden.
(3) Aplicarea alin. 2 al articolelor Dividende, Dobnzi,
Comisioane, Redevene din conveniile de evitare a
dublei impuneri care prevd impunerea n statul de surs
nu conduce la o dubl impunere pentru acelai venit,
ntruct statul de reziden acord credit fiscal pentru impo-
zitul pltit n Romnia, n conformitate cu prevederile
conveniei de evitare a dublei impuneri.
(4) n cazul cnd n Romnia s-au fcut reineri de
impozit ce depesc prevederile din conveniile de evitare
a dublei impuneri, suma impozitului reinut n plus poate fi
rambursat la cererea beneficiarului de venit, respectiv a
persoanei nerezidente.
(5) Pentru rambursarea impozitului reinut n plus din
veniturile pltite de un rezident romn persoanelor nerezi-
dente, acestea depun o cerere de rambursare a impozitului
pltit n plus la pltitorul de venit rezident romn, care va
fi verificat de organul fiscal teritorial al Ministerului
Finanelor Publice n a crui raz teritorial se afl sediul
sau domiciliul pltitorului de venit rezident romn.
(6) Cererea de rambursare a impozitului va fi depus
de persoana nerezident n termenul legal de prescripie,
stabilit prin legislaia statului romn.
(7) Pe baza verificrii efectuate de organul fiscal terito-
rial al Ministerului Finanelor Publice privind venitul pentru
care s-a reinut un impozit n plus fa de prevederile con-
veniei, rambursarea impozitului ctre persoana nerezident
se va face prin intermediul rezidentului romn pltitor al
venitului.
(8) Dispoziiile titlurilor II i III din Codul fiscal reprezint
legislaia intern i se aplic atunci cnd Romnia are
ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri cu statul
al crui rezident este beneficiarul venitului realizat din
Romnia i acesta prezint certificatul de reziden fiscal
sau documentul prevzut la pct. 13 alin. (1).
(9) Prevederile titlului V din Codul fiscal se aplic atunci
cnd beneficiarul venitului realizat din Romnia este rezi-
dent al unui stat cu care Romnia nu are ncheiat con-
venie de evitare a dublei impuneri sau cnd beneficiarul
venitului realizat din Romnia, rezident al unui stat cu care
Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impu-
neri, nu prezint certificatul de reziden fiscal sau docu-
mentul prevzut la pct. 13 alin. (1).
Codul fiscal:
(2) Pentru aplicarea prevederilor conveniei de evitare a
dublei impuneri nerezidentul are obligaia de a prezenta
pltitorului de venit certificatul de reziden fiscal.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
51
Norme metodologice:
13. (1) Nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romnia
trebuie s justifice n Romnia dreptul de a beneficia de
prevederile conveniei de evitare a dublei impuneri nche-
iate ntre Romnia i statul su de reziden, prin prezen-
tarea certificatului de reziden fiscal eliberat de
autoritatea competent fiscal din statul respectiv. n cazul
cnd nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romnia pre-
zint un alt document prin care se atest rezidena fiscal,
acest document va fi vizat de organul fiscal al statului su
de reziden.
(2) Nerezidenii care sunt beneficiarii veniturilor din
Romnia vor depune la pltitorul de venit originalul sau
copia certificatului de reziden fiscal ori documentul
menionat la alin. (1), tradus i legalizat de organul autori-
zat din Romnia.
(3) n cazul n care nerezidentul beneficiar al venitului
din Romnia nu a prezentat originalul sau copia tradus
i legalizat a certificatului de reziden fiscal sau a
documentului prevzut la alin. (1), se vor aplica prevederile
titlului V din Codul fiscal, i nu cele din conveniile de evi-
tare a dublei impuneri.
(4) n ipoteza n care nerezidentul beneficiar al venituri-
lor din Romnia transmite un singur original al certificatului
de reziden fiscal sau al documentului prevzut la
alin. (1) unui pltitor de venituri rezident romn care are
filiale, sucursale sau puncte de lucru n diferite localiti din
Romnia i care fac pli, la rndul lor, ctre beneficiarul
de venituri nerezident, primitorul certificatului de reziden
fiscal sau al documentului prevzut la alin. (1), n origi-
nal, va transmite la fiecare subunitate o copie tradus i
legalizat a certificatului de reziden fiscal n original al
beneficiarului de venituri din Romnia sau a documentului
prevzut la alin. (1). Pe copia legalizat primitorul certifica-
tului de reziden fiscal sau al documentului prevzut la
alin. (1), n original, va semna cu meniunea c deine ori-
ginalul acestuia.
(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile i n situaia n
care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romnia are
nfiinat o filial n Romnia care are relaii contractuale
cu diveri clieni din localiti diferite din Romnia i care
primete un singur original al certificatului de reziden fis-
cal sau al documentului prevzut la alin. (1). Filiala
aparinnd persoanei nerezidente va face copii legalizate
pe care le va distribui clienilor romni.
Codul fiscal:
(3) Macheta certificatului de reziden fiscal i terme-
nul de depunere a acestuia de ctre nerezident se stabi-
lesc prin norme.
Norme metodologice:
14. Macheta certificatului de reziden fiscal i
instruciunile de completare a acestuia, elaborate pentru
rezidenii romni, se aprob prin ordin al ministrului
finanelor publice.
15. (1) Nerezidenii care sunt beneficiari ai veniturilor din
Romnia vor depune anual, la pltitorul de venit, originalul
certificatului de reziden fiscal sau al documentului
prevzut la pct. 13 alin. (1), tradus i legalizat de organul
autorizat din Romnia n momentul plii venitului, dar nu
mai trziu de o lun calculat de la data plii acestuia.
(2) Certificatul de reziden fiscal sau documentul
prevzut la pct. 13 alin. (1) este valabil pentru anul fiscal
pentru care a fost emis.
(3) Pltitorul de venit este rspunztor pentru primirea
n termenul stabilit a originalului certificatului de reziden
fiscal sau a documentului prevzut la pct. 13 alin. (1) i
pentru aplicarea prevederilor din conveniile de evitare a
dublei impuneri ncheiate de Romnia cu diverse state.
Codul fiscal:
Certificatele de atestare a impozitului pltit de nerezideni
Art. 120. (1) Orice nerezident poate depune o cerere
la autoritatea fiscal competent prin care va solicita eli-
berarea certificatului de atestare a impozitului pltit ctre
bugetul de stat de el nsui sau de o alt persoan, n
numele su.
Norme metodologice:
16. Cererea de eliberare a certificatului de atestare a
impozitului pltit de nerezideni se depune la organul fiscal
teritorial n raza cruia pltitorul de venit este nregistrat ca
pltitor de impozite i taxe.
Codul fiscal:
(2) Autoritatea fiscal competent are obligaia de a eli-
bera certificatul de atestare a impozitului pltit de nerezi-
deni.
(3) Forma cererii i a certificatului de atestare a impozi-
tului pltit de nerezident, precum i condiiile de depunere,
respectiv de eliberare se stabilesc prin norme.
Norme metodologice:
17. (1) Certificatul de atestare a impozitului pltit de
nerezideni se elibereaz de organul fiscal teritorial n raza
cruia i are sediul pltitorul de venit, pe baza cererii
depuse de beneficiarul venitului sau de pltitorul de venit
n numele acestuia pn la data de 31 ianuarie inclusiv a
anului urmtor celui pentru care s-au ncasat veniturile
impozitate n Romnia.
(2) Forma cererii i a certificatului de atestare a impozi-
tului pltit de nerezident, precum i instruciunile de com-
pletare i eliberare se aprob prin ordin al ministrului
finanelor publice.
Codul fiscal:
CAPITOLUL II
Impozitul pe reprezentane
Contribuabili
Art. 122. Orice persoan juridic strin, care are o
reprezentan autorizat s funcioneze n Romnia, potri-
vit legii, are obligaia de a plti un impozit anual, conform
prezentului capitol.
Norme metodologice:
18. (1) Persoanele juridice strine, prin reprezentane
nfiinate n Romnia, nu sunt abilitate s fac fapte de
comer, aceste reprezentane neavnd calitatea de per-
soan juridic.
(2) Persoanele juridice strine care doresc s-i
nfiineze o reprezentan n Romnia trebuie s obin
autorizaia prevzut de lege.
(3) Autorizaia obinut poate fi anulat n condiiile care
sunt stabilite prin acelai act normativ.
Codul fiscal:
Stabilirea impozitului
Art. 123. (1) Impozitul pe reprezentan pentru un an
fiscal este egal cu echivalentul n lei al sumei de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
52
4.000 euro, stabilit pentru un an fiscal, la cursul de
schimb al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a
Romniei, din ziua precedent celei n care se efectueaz
plata impozitului ctre bugetul de stat.
(2) n cazul unei persoane juridice strine, care n
cursul unui an fiscal nfiineaz sau desfiineaz o repre-
zentan n Romnia, impozitul datorat pentru acest an se
calculeaz proporional cu numrul de luni de existen a
reprezentanei n anul fiscal respectiv.
Norme metodologice:
19. n cazul persoanelor juridice strine care nfiineaz
o reprezentan n Romnia n cursul unei luni din anul de
impunere, impozitul pentru anul de impunere se calculeaz
ncepnd cu data de 1 a lunii n care reprezentana a fost
nfiinat pn la sfritul anului respectiv. Pentru reprezen-
tanele care se desfiineaz n cursul anului de impunere
impozitul anual se recalculeaz pentru perioada de activi-
tate de la nceputul anului pn la data de 1 a lunii urmtoare
celei n care a avut loc desfiinarea reprezentanei.
Codul fiscal:
Plata impozitului i depunerea declaraiei fiscale
Art. 124. (1) Orice persoan juridic strin are
obligaia de a plti impozitul pe reprezentan la bugetul
de stat, n dou trane egale, pn la datele de 20 iunie i
20 decembrie.
Norme metodologice:
20. Datele stabilite pentru plata impozitului la bugetul de
stat includ i datele de 20 iunie i 20 decembrie.
Codul fiscal:
(2) Orice persoan juridic strin care datoreaz impo-
zitul pe reprezentan are obligaia de a depune o
declaraie anual la autoritatea fiscal competent, pn la
data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere.
Norme metodologice:
21. (1) Forma declaraiei fiscale care va fi depus anual
la autoritatea fiscal competent i instruciunile de com-
pletare se aprob prin ordin al ministrului finanelor publice.
(2) Declaraia anual de impunere, precum i declaraia
fiscal n cazul nfiinrii sau desfiinrii reprezentanei n
cursul anului pot fi depuse n numele persoanei juridice
strine i de reprezentantul reprezentanei la organul fiscal
teritorial n raza cruia reprezentana i desfoar activi-
tatea.
Codul fiscal:
(3) Orice persoan juridic strin, care nfiineaz sau
desfiineaz o reprezentan n cursul anului fiscal, are
obligaia de a depune o declaraie fiscal la autoritatea fis-
cal competent, n termen de 30 de zile de la data la care
reprezentana a fost nfiinat sau desfiinat.
Norme metodologice:
22. (1) Forma declaraiei fiscale care va fi depus la
autoritatea fiscal competent n caz de nfiinare sau de
desfiinare a reprezentanei i instruciunile de completare
vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanelor publice.
(2) n termen de 30 de zile de la data depunerii
declaraiei fiscale de nfiinare sau de desfiinare a repre-
zentanei, organul fiscal teritorial stabilete sau recalculeaz
impozitul stabilit pentru perioada n care reprezentana va
desfura sau i va nceta activitatea, dup caz.
Codul fiscal:
(4) Reprezentanele sunt obligate s conduc evidena
contabil prevzut de legislaia n vigoare din Romnia.
Norme metodologice:
23. (1) Reprezentanele vor conduce contabilitatea n
partid simpl, conform prevederilor legislaiei din Romnia.
(2) Cheltuielile efectuate pentru exercitarea activitii
reprezentanelor vor fi justificate cu documente financiar-
contabile ntocmite n condiiile legii.
(3) Impozitul pe venitul reprezentanelor pentru anul
2003 va fi definitivat potrivit actelor normative care au
reglementat sistemul de impunere a acestor entiti pn la
31 decembrie 2003.
Codul fiscal:
TITLUL VI
Taxa pe valoarea adugat
CAPITOLUL II
Sfera de aplicare
Sfera de aplicare
Art. 126. (1) n sfera de aplicare a taxei pe valoarea
adugat se cuprind operaiunile care ndeplinesc cumula-
tiv urmtoarele condiii:
a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servi-
cii efectuate cu plat;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a servici-
ilor este considerat a fi n Romnia;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este reali-
zat de o persoan impozabil, astfel cum este definit la
art. 127 alin. (1);
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte
din una dintre activitile economice prevzute la art. 127
alin. (2).
Norme metodologice:
1. (1) n sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, dac
cel puin una dintre condiiile stipulate la lit. a)d) nu este
ndeplinit, operaiunea nu se cuprinde n sfera de aplicare
a taxei pe valoarea adugat.
(2) Operaiunile desfurate n interiorul zonelor libere
sau porturilor libere, precum i livrrile de bunuri i/sau
prestrile de servicii efectuate din Romnia pentru uniti
din zonele libere sau porturile libere i cele efectuate de
uniti din zonele sau porturile libere pentru uniti din
Romnia sunt considerate operaiuni efectuate n Romnia,
fiind supuse regulilor prevzute de titlul VI al Codului fiscal.
Prin porturi libere, n sensul taxei pe valoarea adugat, se
neleg porturile care beneficiaz de facilitile prevzute de
Ordonana Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor
msuri pentru facilitarea exploatrii porturilor, republicat.
(3) Pentru a se cuprinde n sfera de aplicare a taxei pe
valoarea adugat livrrile de bunuri i/sau prestrile de ser-
vicii trebuie s fie efectuate cu plat. Aceast condiie
implic existena unei legturi directe ntre operaiune i contra-
partida obinut. Pentru a se determina dac o operaiune
poate fi plasat n sfera de aplicare a taxei pe valoarea
adugat trebuie ca aceasta s aduc un avantaj clientului
i preul s fie n legtur cu avantajul primit, astfel:
a) condiia referitoare la existena unui avantaj n folosul
clientului este ndeplinit atunci cnd exist un angajament
al furnizorului sau al prestatorului de a furniza un bun sau
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
53
un serviciu determinabil unei persoane care asigur
finanarea sau, n absena acestuia, atunci cnd
operaiunea a fost efectuat, s permit s se stabileasc
un asemenea angajament. Aceast condiie este compati-
bil cu faptul c serviciul a fost colectiv, nu a fost msura-
bil cu exactitate sau se nscrie n cadrul unei obligaii
legale;
b) condiia referitoare la existena unei legturi ntre
operaiune i contrapartida obinut este respectat chiar
dac preul nu reflect valoarea normal a operaiunii, este
achitat sub form de abonamente, servicii sau bunuri, ia
forma unei sume calificate drept reducere de pre, nu este
pltit de ctre beneficiar, ci de un ter.
Codul fiscal:
CAPITOLUL III
Persoane impozabile
Persoane impozabile i activitatea economic
Art. 127. (1) Este considerat persoan impozabil
orice persoan care desfoar, de o manier indepen-
dent i indiferent de loc, activiti economice de natura
celor prevzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezulta-
tul acestei activiti.
(2) n sensul prezentului titlu, activitile economice
cuprind activitile productorilor, comercianilor sau
prestatorilor de servicii, inclusiv activitile extractive,
agricole i activitile profesiilor libere sau asimilate aces-
tora. De asemenea, constituie activitate economic
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, n
scopul obinerii de venituri cu caracter de continuitate.
(3) Nu acioneaz de o manier independent angajaii
sau orice alte persoane legate de angajator printr-un con-
tract individual de munc sau prin orice alte instrumente
juridice care creeaz un raport angajator/angajat n ceea
ce privete condiiile de munc, remunerarea sau alte
obligaii ale angajatorului.
(4) Cu excepia celor prevzute la alin. (5) i (6),
instituiile publice nu sunt persoane impozabile pentru
activitile care sunt desfurate n calitate de autoriti
publice, chiar dac pentru desfurarea acestor activiti
se percep cotizaii, onorarii, redevene, taxe sau alte pli.
(5) Instituiile publice sunt persoane impozabile pentru
activitile desfurate n calitate de autoriti publice,
dac tratarea lor ca persoane neimpozabile ar produce
distorsiuni concureniale.
(6) Instituiile publice sunt persoane impozabile pentru
activitile desfurate n aceleai condiii legale ca i cele
aplicabile operatorilor economici, chiar dac sunt prestate
n calitate de autoritate public, precum i pentru acti-
vitile urmtoare:
a) telecomunicaii;
b) furnizarea de ap, gaze, energie electric, energie
termic, agent frigorific i altele de aceeai natur;
c) transport de bunuri i de persoane;
d) servicii prestate de porturi i aeroporturi;
e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vnzare;
f) activitatea trgurilor i expoziiilor comerciale;
g) depozitarea;
h) activitile organelor de publicitate comercial;
i) activitile ageniilor de cltorie;
j) activitile magazinelor pentru personal, cantine,
restaurante i alte localuri asemntoare.
(7) Sunt asimilate instituiilor publice, n ceea ce
privete regulile aplicabile din punct de vedere al taxei pe
valoarea adugat, orice entiti a cror nfiinare este
reglementat prin legi sau hotrri ale Guvernului, pentru
activitile prevzute prin actul normativ de nfiinare, care
nu creeaz distorsiuni concureniale, nefiind desfurate
i de alte persoane impozabile.
Norme metodologice:
2. (1) Nu are caracter de continuitate, n sensul
art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, obinerea de venituri de
ctre persoanele fizice din vnzarea locuinelor proprietate
personal sau a altor bunuri care sunt folosite de ctre
acestea pentru scopuri personale.
(2) Activitatea de ncasare a taxelor prevzute la
art. 283 alin. (1) din Codul fiscal, efectuat de ctre per-
soane impozabile, nu constituie activitate economic, n
sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Livrrile de bunuri i/sau prestrile de servicii efec-
tuate n mod gratuit de organizaiile fr scop patrimonial
nu sunt considerate activiti economice.
3. (1) n sensul art. 127 alin. (4) din Codul fiscal,
instituiile publice nu sunt persoane impozabile i pentru
urmtoarele activiti:
a) vnzarea, direct sau prin intermediari, ctre persoane
fizice, n scop de locuin, a imobilelor sau a prilor de
imobile, aflate n proprietatea statului, date n folosin
nainte de introducerea taxei pe valoarea adugat n
legislaia Romniei. Dac vnzarea are loc prin intermediari,
acetia nu datoreaz taxa pe valoarea adugat pentru
ncasrile din vnzarea acestor locuine i nici pentru comi-
sionul aferent, dar n mod corespunztor nu beneficiaz de
exercitarea dreptului de deducere pentru aceste operaiuni;
b) livrrile de bunuri dobndite dup data de 1 iulie
1993, dac la achiziia acestora s-a pltit taxa pe valoarea
adugat i taxa respectiv nu a fost dedus.
(2) Direciile generale ale finanelor publice nu sunt con-
siderate persoane impozabile pentru valorificarea bunurilor
legal confiscate sau intrate n proprietatea privat a statului
potrivit legii.
(3) Din punct de vedere al taxei pe valoarea adugat,
distorsiuni de concuren rezult atunci cnd aceeai activi-
tate este desfurat de mai muli operatori economici, din-
tre care unii beneficiaz de un tratament fiscal preferenial,
astfel nct contravaloarea bunurilor livrate i/sau a servici-
ilor prestate de acetia nu este grevat de taxa pe valoa-
rea adugat, fa de ceilali operatori economici care sunt
obligai s greveze contravaloarea livrrilor de bunuri i/sau
a prestrilor de servicii efectuate cu taxa pe valoarea
adugat.
(4) n situaia n care instituiile publice desfoar acti-
viti de natura celor prevzute la art. 127 alin. (5) i (6)
din Codul fiscal, persoana impozabil poate fi considerat
instituia public n ansamblu sau, n funcie de natura
activitii desfurate, numai partea din structura organiza-
toric prin care sunt realizate acele activiti.
Codul fiscal:
CAPITOLUL IV
Operaiuni impozabile
Livrarea de bunuri
Art. 128. (1) Prin livrare de bunuri se nelege orice
transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la
proprietar ctre o alt persoan, direct sau prin persoane
care acioneaz n numele acestuia.
(2) n nelesul prezentului titlu, prin bunuri se nelege
bunurile corporale mobile i imobile, prin natura lor sau
prin destinaie. Energia electric, energia termic, gazele
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
54
naturale, agentul frigorific i altele de aceeai natur sunt
considerate bunuri mobile corporale.
(3) Sunt, de asemenea, considerate livrri de bunuri
efectuate cu plat, n sensul alin. (1):
a) predarea efectiv a bunurilor ctre o alt persoan,
n cadrul unui contract care prevede c plata se efec-
tueaz n rate sau orice alt tip de contract ce prevede c
proprietatea este atribuit cel mai trziu n momentul plii
ultimei scadene, cu excepia contractelor de leasing;
b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor,
n urma executrii silite;
c) trecerea n domeniul public a unor bunuri din patri-
moniul persoanelor impozabile, n condiiile prevzute de
legislaia referitoare la proprietatea public i regimul juri-
dic al acesteia, n schimbul unei despgubiri;
d) transmiterea de bunuri efectuat pe baza unui con-
tract de comision la cumprare sau la vnzare, atunci
cnd comisionarul acioneaz n nume propriu, dar n con-
tul comitentului;
e) bunurile constatate lips din gestiune, cu excepia
celor prevzute la alin. (9) lit. a) i c).
Norme metodologice:
4. (1) Conform art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, prin
livrare de bunuri se nelege orice transfer al dreptului de
proprietate asupra bunurilor de la proprietar ctre o alt
persoan, direct sau prin persoane care acioneaz n
numele acestuia. Pentru bunurile, altele dect cele second-
hand, ncredinate n vederea vnzrii n baza unui contract
de consignaie, data livrrii bunurilor de la consignant la
consignatar se consider a fi data vnzrii bunurilor de
ctre consignatar ctre beneficiar. Facturarea bunurilor de
ctre consignant ctre consignatar se face cel mai trziu
la finele lunii n care bunurile au fost vndute.
(2) Se consider livrare de bunuri, n sensul art. 128
alin. (1) din Codul fiscal, produsele agricole reinute drept
plat n natur a prestaiei efectuate de persoane impoza-
bile nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea adugat,
care presteaz servicii pentru obinerea i/sau prelucrarea
produselor agricole, precum i plata n natur a arendei.
(3) n sensul art. 128 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal,
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor n urma
executrii silite se consider livrare de bunuri numai dac
debitorul este nregistrat ca pltitor de tax pe valoarea
adugat.
5. (1) n sensul art. 128 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal,
transmiterea de bunuri efectuat pe baza unui contract de
comision la cumprare sau la vnzare se consider livrare
de bunuri atunci cnd comisionarul acioneaz n nume
propriu, dar n contul comitentului. Comisionarul este consi-
derat din punct de vedere al taxei pe valoarea adugat
cumprtor i revnztor. n funcie de locul unde
vnztorul, cumprtorul i comisionarul i au stabilit
sediul activitii economice sau un sediu permanent ori, n
lipsa acestora, domiciliul sau reedina obinuit, se disting
urmtoarele situaii:
a) atunci cnd vnztorul, comisionarul i cumprtorul
sunt persoane impozabile nregistrate ca pltitori de tax
pe valoarea adugat n Romnia, vnztorul face o livrare
de bunuri ctre comisionar i emite factura fiscal.
Comisionarul, la rndul su, face livrare de bunuri ctre
cumprtor i emite factura fiscal;
b) atunci cnd vnztorul i comisionarul sunt persoane
impozabile nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea
adugat n Romnia, iar cumprtorul este persoan sta-
bilit n strintate, vnztorul face livrare de bunuri ctre
comisionar i emite factura fiscal, iar acesta din urm, la
rndul su, face livrare de bunuri ctre cumprtorul strin,
emite factura fiscal, factura extern i ntocmete
declaraia vamal de export n nume propriu, respectiv la
rubrica exportator din declaraia vamal de export i
nscrie numele su;
c) atunci cnd cumprtorul i comisionarul sunt per-
soane nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea
adugat n Romnia, iar vnztorul este persoan stabilit
n strintate, acesta din urm emite factura extern pe
numele comisionarului pentru bunurile livrate, comisionarul
face importul de bunuri, ntocmete declaraia vamal de
import n nume propriu i face livrare de bunuri ctre
cumprtor, emind factur fiscal.
(2) Comisionarul i poate exercita dreptul de deducere
a taxei pe valoarea adugat nscrise n factura fiscal
emis pe numele su de vnztorul stabilit n Romnia
sau a celei din declaraia vamal de import, n cazul n
care vnztorul este o persoan stabilit n strintate,
conform prevederilor cap. X Regimul deducerilor din
titlul VI al Codului fiscal. Conform reglementrilor contabile
nu este obligatorie nregistrarea n conturile de venituri,
respectiv de cheltuieli, a operaiunilor efectuate de
comisionar.
Codul fiscal:
(8) Aportul n natur la capitalul social al unei societi
comerciale nu constituie livrare de bunuri, dac primitorului
bunurilor i-ar fi fost permis deducerea integral a taxei pe
valoarea adugat, dac aceasta s-ar fi aplicat transferului
respectiv. n situaia n care primitorul bunurilor este o
persoan impozabil, care nu are dreptul de deducere a
taxei pe valoarea adugat sau are dreptul de deducere
parial, operaiunea se consider livrare de bunuri, dac
taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor respective
sau prilor lor componente a fost dedus total sau parial.
Norme metodologice:
6. (1) Nu constituie livrare de bunuri aportul n natur la
capitalul social al unei societi comerciale, efectuat ntre
dou persoane impozabile nregistrate ca pltitori de tax
pe valoarea adugat, n situaia n care beneficiarul are
drept de deducere integral a taxei pe valoarea adugat.
Persoana impozabil care a adus aportul n natur are
drept de deducere a taxei pe valoarea adugat potrivit
prevederilor art. 145 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal.
(2) Constituie livrare de bunuri aportul n natur la capi-
talul social acordat de o persoan impozabil nregistrat
ca pltitor de tax pe valoarea adugat, care pentru
bunurile respective a exercitat dreptul de deducere total
sau parial, unei persoane impozabile care nu are drept de
deducere a taxei pe valoarea adugat, fie datorit faptului
c nu este nregistrat ca pltitor de tax pe valoarea
adugat, fie datorit faptului c operaiunile desfurate
de aceasta nu dau drept de deducere. n acest caz bene-
ficiarul evideniaz n patrimoniul su contravaloarea bunu-
lui primit, inclusiv taxa pe valoarea adugat.
(3) Aportul n natur acordat de o persoan impozabil
nregistrat ca pltitor de tax pe valoarea adugat unei
persoane impozabile care are drept de deducere parial a
taxei pe valoarea adugat constituie livrare de bunuri,
dac taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor respec-
tive sau prilor lor componente a fost dedus total sau
parial. La persoana impozabil care a acordat aportul n
natur, precum i la beneficiar, taxa pe valoarea adugat
aferent operaiunii respective se nscrie n decontul de
tax pe valoarea adugat, att ca tax colectat, ct i
ca tax deductibil, fr a avea loc pli efective ntre cele
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
55
dou uniti n ceea ce privete taxa pe valoarea
adugat.
(4) Baza de impozitare pentru aportul n natur care
constituie livrare de bunuri este constituit din valoarea de
aport a bunurilor.
(5) Importul de bunuri care se constituie aport n natur
la capitalul social al unei societi comerciale, efectuat de
o persoan strin, se cuprinde n sfera de aplicare a
taxei pe valoarea adugat potrivit prevederilor art. 131 din
Codul fiscal. Persoana impozabil care primete aportul n
natur poate s i exercite dreptul de deducere a taxei pe
valoarea adugat n condiiile legii.
Codul fiscal:
(9) Nu constituie livrare de bunuri, n sensul alin. (1),
urmtoarele:
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamiti natu-
rale sau a altor cauze de for major;
b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care
nu mai pot fi valorificate n condiii stabilite prin norme;
c) perisabilitile, n limitele prevzute prin lege;
d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat, ca aju-
toare umanitare externe sau interne;
e) acordarea n mod gratuit de bunuri ca mostre n
cadrul campaniilor publicitare, pentru ncercarea produse-
lor sau pentru demonstraii la punctele de vnzare, alte
bunuri acordate n scopul stimulrii vnzrilor;
f) acordarea de bunuri, n mod gratuit, n cadrul aciuni-
lor de sponsorizare, de mecenat, de protocol, precum i
alte destinaii prevzute de lege, n condiiile stabilite prin
norme.
Norme metodologice:
7. (1) Bunurile de natura stocurilor degradate calitativ,
care nu mai pot fi valorificate, nu constituie livrare de
bunuri conform art. 128 alin. (9) lit. b) din Codul fiscal,
dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) nu sunt imputabile;
b) degradarea calitativ a bunurilor se datoreaz unor
cauze obiective dovedite cu documente;
c) se face dovada c s-au distrus bunurile i nu mai
intr n circuitul economic.
n categoria bunurilor degradate calitativ se ncadreaz
i ziarele, revistele, crile, manualele colare, care sunt
returnate de ctre difuzori i care nu mai pot fi valorificate.
(2) Casarea bunurilor de natura mijloacelor fixe, chiar i
nainte de expirarea duratei normale de ntrebuinare, nu
constituie livrare de bunuri din punct de vedere al taxei pe
valoarea adugat.
(3) Bunurile acordate gratuit n cadrul aciunilor de pro-
tocol nu sunt considerate livrri de bunuri n limita n care
sunt deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile
de protocol, stabilit la titlul II al Codului fiscal. Aceeai
limit este aplicabil i microntreprinderilor care se nca-
dreaz n prevederile titlului IV al Codului fiscal.
(4) Bunurile acordate gratuit n cadrul aciunilor de
sponsorizare i mecenat nu sunt considerate livrri de
bunuri n limita a 3 din cifra de afaceri, determinat
potrivit art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, i nu se
ntocmete factura fiscal pentru acordarea acestor bunuri.
(5) Prin acordarea de bunuri n mod gratuit potrivit des-
tinaiilor prevzute de lege, n sensul art. 128 alin. (9) lit. f)
din Codul fiscal, se neleg destinaii cum sunt: masa cald
pentru mineri, alimentaia de protecie, materiale igienico-
sanitare acordate obligatoriu angajailor n vederea preveni-
rii mbolnvirilor. Limita pn la care nu sunt considerate
livrri de bunuri este cea stabilit prin actele normative
care instituie acordarea acestor bunuri. Plata n natur a
salariilor i a dividendelor reprezint livrare de bunuri,
nefiind aplicabile prevederile art. 128 alin. (9) lit. f) din
Codul fiscal.
(6) ncadrarea n limitele prevzute la alin. (3)(5) se
determin pe baza datelor raportate prin situaiile financiare
anuale. Nu se iau n calcul pentru ncadrarea n aceste
limite sponsorizrile, aciunile de mecenat sau alte aciuni
prevzute prin legi, acordate n numerar. Depirea limite-
lor constituie livrare de bunuri i se colecteaz taxa pe
valoarea adugat, dac s-a exercitat dreptul de deducere
a taxei pe valoarea adugat corespunztoare depirii.
Taxa pe valoarea adugat colectat aferent depirii se
calculeaz i se include la rubrica de regularizri din
decontul ntocmit pentru perioada fiscal n care persoanele
impozabile nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea
adugat au depus situaiile financiare anuale, dar nu mai
trziu de termenul legal de depunere a acestora.
(7) Preluarea de ctre persoanele impozabile nregistrate
ca pltitori de tax pe valoarea adugat a unor bunuri din
activitatea proprie pentru a fi utilizate n scopul desfurrii
activitii economice a acestora nu este considerat livrare
de bunuri. Aceleai prevederi se aplic i pentru prestrile
de servicii.
Codul fiscal:
Prestarea de servicii
Art. 129. (1) Se consider prestare de servicii orice
operaiune care nu constituie livrare de bunuri.
(2) Prestrile de servicii cuprind operaiuni cum sunt:
a) nchirierea de bunuri sau transmiterea folosinei
bunurilor, n cadrul unui contract de leasing;
b) transferul i/sau transmiterea folosinei drepturilor
de autor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale i a
altor drepturi similare;
c) angajamentul de a nu desfura o activitate econo-
mic, de a nu concura cu alt persoan sau de a tolera o
aciune ori o situaie;
d) prestrile de servicii efectuate n baza unui ordin
emis de/sau n numele unei autoriti publice sau potrivit
legii;
e) intermedierea efectuat de comisionari, care
acioneaz n numele i n contul comitentului, atunci cnd
intervin ntr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.
(3) Se consider prestri de servicii cu plat:
a) utilizarea temporar a bunurilor care fac parte din
activele unei persoane impozabile, n scopuri ce nu au
legtur cu activitatea sa economic, sau pentru a fi puse
la dispoziie, n vederea utilizrii n mod gratuit, altor per-
soane, dac taxa pe valoarea adugat pentru bunurile
respective a fost dedus total sau parial;
b) prestrile de servicii efectuate n mod gratuit de
ctre o persoan impozabil, n scopuri care nu au
legtur cu activitatea sa economic pentru uzul personal
al angajailor si sau al altor persoane.
(4) Nu se consider prestare de serviciu efectuat cu
plat utilizarea bunurilor i prestrile de servicii prevzute
la alin. (3), efectuate n limitele i potrivit destinaiilor
prevzute prin lege, precum i prestrile de servicii efec-
tuate n scopuri publicitare sau n scopul stimulrii
vnzrilor.
Norme metodologice:
8. (1) n sensul art. 129 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,
transmiterea folosinei bunurilor n cadrul unui contract de
leasing operaional sau financiar se consider prestare de
servicii. Dac n cursul derulrii unui contract de leasing
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
56
financiar intervine o cesiune ntre utilizatori cu acceptul
locatorului/finanatorului sau o cesiune a contractului de
leasing financiar prin care se schimb locatorul/finanatorul,
operaiunea nu constituie livrare de bunuri, considernd c
persoana care preia contractul de leasing continu per-
soana cedentului. Operaiunea este considerat n conti-
nuare prestare de servicii, taxa pe valoarea adugat fiind
datorat de persoana care preia contractul de leasing n
aceleai condiii ca i cedentul.
(2) Este considerat prestare de servicii, conform
art. 129 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, intermedierea efec-
tuat de comisionari care acioneaz n numele i n contul
comitentului atunci cnd intervin ntr-o livrare de bunuri sau
o prestare de servicii. n sensul prezentelor norme meto-
dologice, comisionarul care acioneaz n numele i n
contul comitentului este persoana care acioneaz n
calitate de mandatar potrivit Codului comercial. n cazul n
care comisionarul intermediaz livrri de bunuri, n funcie
de locul unde vnztorul, cumprtorul i comisionarul i
au stabilit sediul activitii economice sau un sediu perma-
nent ori, n lipsa acestora, domiciliul sau reedina
obinuit, se disting urmtoarele situaii:
a) atunci cnd vnztorul, comisionarul i cumprtorul
sunt persoane impozabile nregistrate ca pltitori de tax
pe valoarea adugat n Romnia, vnztorul face livrare
de bunuri ctre cumprtor, pentru care emite factura fis-
cal direct pe numele cumprtorului, iar comisionarul face
prestare de servicii, pentru care ntocmete factura fiscal
numai pentru comisionul su care reprezint contravaloarea
serviciului de intermediere prestat ctre persoana care l-a
mandatat, respectiv cumprtorul sau vnztorul;
b) atunci cnd vnztorul i comisionarul sunt persoane
impozabile nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea
adugat n Romnia, iar cumprtorul este persoan sta-
bilit n strintate, vnztorul emite factura fiscal pentru
livrarea de bunuri ctre cumprtor i este nscris n
declaraia vamal de export la rubrica exportator, iar
comisionarul care face prestarea de serviciu emite factura
fiscal pentru comisionul su ctre persoana care l-a man-
datat, respectiv cumprtorul sau vnztorul;
c) atunci cnd cumprtorul i comisionarul sunt per-
soane nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea
adugat n Romnia, iar vnztorul este persoan stabilit
n strintate, cumprtorul primete factura extern emis
de vnztor pe numele su i ntocmete declaraia
vamal de import n nume propriu, iar comisionarul care
face prestarea de serviciu emite factura fiscal pentru
comisionul su ctre persoana care l-a mandatat, respectiv
cumprtorul sau vnztorul.
(3) Emiterea unei facturi n numele su de ctre orice
comisionar care acioneaz n numele i n contul comiten-
tului vnztor, n momentul vnzrii ctre cumprtor, este
suficient pentru a-l transforma n cumprtor revnztor
din punct de vedere al taxei pe valoarea adugat, astfel
cum este prevzut la pct. 5. De asemenea, comisionarul
care acioneaz n numele i n contul comitentului
cumprtor devine din punct de vedere al taxei pe
valoarea adugat un cumprtor revnztor, dac
primete de la vnztor o factur ntocmit pe numele su.
(4) Pentru operaiunile prevzute la art. 129 alin. (4) din
Codul fiscal se aplic n mod corespunztor prevederile
pct. 7 alin. (3)(6).
Codul fiscal:
Importul de bunuri
Art. 131. (1) n nelesul prezentului titlu, se consi-
der import de bunuri intrarea de bunuri n Romnia pro-
venind dintr-un alt stat.
(2) Prin derogare de la alin. (1), atunci cnd bunurile
sunt plasate, dup intrarea lor n ar, n regimuri vamale
suspensive, aceste bunuri nu se cuprind n sfera de apli-
care a taxei pe valoarea adugat. Totui, acestea sunt
supuse reglementrilor vamale n ceea ce privete plata
sau, dup caz, garantarea drepturilor de import pe peri-
oada ct se afl n regim vamal suspensiv.
(3) Importul bunurilor plasate n regimuri vamale sus-
pensive este efectuat n statul pe teritoriul cruia bunurile
ies din aceste regimuri.
(4) Nu se cuprinde n sfera de aplicare a taxei pe valoa-
rea adugat livrarea bunurilor aflate n regimuri vamale
suspensive.
Norme metodologice:
9. (1) Regimurile vamale suspensive la care se face
referire la art. 131 din Codul fiscal sunt cele prevzute de
legislaia vamal n vigoare.
(2) Orice livrare a unor bunuri care se afl sub regim
vamal suspensiv nu intr n sfera de aplicare a taxei pe
valoarea adugat. Astfel de operaiuni pot avea drept
obiect vnzarea de bunuri aflate n regim de antrepozit
vamal, cesionarea de bunuri aflate n regim de
perfecionare activ i altele de aceast natur.
Codul fiscal:
CAPITOLUL V
Locul operaiunilor impozabile
Locul livrrii de bunuri
Art. 132. (1) Se consider a fi locul livrrii de bunuri:
a) locul unde se gsesc bunurile n momentul cnd
ncepe expedierea sau transportul, n cazul bunurilor care
sunt expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar
sau de un ter;
b) locul unde se efectueaz instalarea sau montajul, n
cazul bunurilor care fac obiectul unei instalri sau montaj,
indiferent dac punerea n funciune este efectuat de
ctre furnizor sau de alt persoan n contul su;
c) locul unde se gsesc bunurile n momentul n care
are loc livrarea, n cazul bunurilor care nu sunt expediate
sau transportate;
d) locul de plecare al transportului de pasageri, n cazul
n care livrrile de bunuri sunt efectuate la bordul unui
vapor sau avion;
e) locul de plecare al transportului de pasageri, n cazul
n care livrrile de bunuri sunt efectuate ntr-un autocar
sau tren, i pe partea din parcursul transportului de pasa-
geri efectuat n interiorul rii.
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1) lit. e), se nelege:
a) prin partea din parcursul transportului de pasageri
efectuat n interiorul rii, parcursul efectuat ntre locul de
plecare i locul de sosire al transportului de pasageri, fr
oprire n afara rii;
b) prin locul de plecare al transportului de pasageri,
primul punct de mbarcare a pasagerilor situat n interiorul
rii, dac este cazul, dup oprirea efectuat n afara rii;
c) prin locul de sosire a unui transport de pasageri,
ultimul punct de debarcare prevzut n interiorul rii, pen-
tru pasagerii care s-au mbarcat n interiorul rii, dac
este cazul, nainte de oprirea efectuat n afara rii.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a) i b),
atunci cnd locul de plecare sau de expediere ori de trans-
port al bunurilor se afl n afara Romniei, acestea fiind
importate n Romnia, locul livrrii efectuate de importa-
tor, n sensul art. 150 alin. (2), este considerat a fi n
Romnia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
57
Norme metodologice:
10. (1) Livrrile de bunuri pentru care locul livrrii nu
este considerat a fi n Romnia conform art. 132 din Codul
fiscal nu sunt operaiuni impozabile n Romnia. Orice per-
soan impozabil care realizeaz livrri de bunuri care au
locul livrrii n strintate poate s-i exercite dreptul de
deducere n conformitate cu prevederile art. 145 alin. (4)
lit. b) din Codul fiscal, n situaia n care livrrile de bunuri
ar da drept de deducere dac ar fi realizate n Romnia.
(2) Locul livrrii de bunuri n cazul n care livrrile sunt
efectuate la bordul unui vapor sau avion este considerat a
fi locul de plecare a transportului de pasageri, potrivit
art. 132 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal. n nelesul pre-
zentelor norme metodologice, locul de plecare/locul de
sosire a unui transport nu coincid ntotdeauna cu punctul
de plecare/punctul de sosire. Locul de plecare a transpor-
tului de pasageri n cazul livrrilor de bunuri efectuate la
bordul unui vapor sau al unui avion este considerat a fi:
a) primul punct de mbarcare a pasagerilor, pentru
transporturile care au punctul de plecare n Romnia;
b) primul punct de mbarcare a pasagerilor situat n
interiorul rii, pentru transporturile care au punctul de ple-
care n afara Romniei i fac escal n Romnia.
(3) Locul livrrii de bunuri n cazul n care livrrile sunt
efectuate ntr-un autocar sau tren este locul de plecare a
transportului de pasageri i numai pe partea din parcursul
transportului de pasageri efectuat n interiorul rii. Locul de
plecare a transportului de pasageri, respectiv parcursul
efectuat n interiorul rii, se determin astfel:
a) pentru transporturile care au punctul de plecare n
Romnia i punctul de sosire n strintate, locul de ple-
care este primul punct de mbarcare a pasagerilor situat n
interiorul rii. Locul de sosire este considerat a fi ultimul
punct de debarcare a pasagerilor prevzut n interiorul rii,
pentru pasagerii care s-au mbarcat n interiorul rii.
Parcursul efectuat n interiorul rii este cel efectuat ntre
locul de plecare i locul de sosire. Dac dup primul punct
de mbarcare a pasagerilor situat n Romnia nu mai
exist i un punct de debarcare pn la ieirea din ar,
se consider c locul livrrii de bunuri nu este n Romnia;
b) pentru transporturile care au punctul de plecare n
afara Romniei i punctul de sosire n Romnia, locul de
plecare este considerat a fi primul punct de mbarcare a
pasagerilor situat n interiorul rii, iar locul de sosire este
ultimul punct de debarcare a pasagerilor prevzut n inte-
riorul rii. Parcursul efectuat n interiorul rii este cel efec-
tuat ntre locul de plecare i locul de sosire. Dac nu
exist un punct de mbarcare situat n interiorul rii, se
consider c locul livrrii de bunuri nu este n Romnia;
c) pentru transporturile care tranziteaz Romnia, fr a
avea nici punctul de plecare, nici punctul de sosire n
Romnia, locul de plecare este considerat a fi primul
punct de mbarcare a pasagerilor situat n interiorul rii, iar
locul de sosire este ultimul punct de debarcare a pasageri-
lor prevzut n interiorul rii. Parcursul efectuat n interiorul
rii este cel efectuat ntre locul de plecare i locul de
sosire. Dac nu exist punct de mbarcare sau de
debarcare n interiorul rii, locul livrrii de bunuri nu este
considerat a fi n Romnia.
Codul fiscal:
Locul prestrii de servicii
Art. 133. (1) Locul prestrii de servicii este conside-
rat a fi locul unde prestatorul i are stabilit sediul acti-
vitii economice sau un sediu permanent de la care
serviciile sunt efectuate sau, n lipsa acestora, domiciliul
sau reedina sa obinuit.
Norme metodologice:
11. Art. 133 alin. (1) din Codul fiscal instituie o regul
general potrivit creia pentru prestrile de servicii legea
aplicabil n materie de tax pe valoarea adugat este
cea a rii n care prestatorul i are stabilit sediul activitii
economice sau un sediu permanent de la care serviciile
sunt efectuate ori, n lipsa acestora, domiciliul sau
reedina sa obinuit. La alin. (2) al art. 133 din Codul
fiscal sunt prevzute derogrile de la regula general, res-
pectiv se reglementeaz c pentru anumite prestri de ser-
vicii locul prestrii, respectiv legea aplicabil este alta dect
cea a rii n care prestatorul i are stabilit sediul activitii
economice sau un sediu permanent de la care serviciile
sunt efectuate ori, n lipsa acestora, domiciliul sau
reedina sa obinuit.
Codul fiscal:
(2) Prin excepie de la alin. (1), pentru urmtoarele
prestri de servicii, locul prestrii este considerat a fi:
a) locul unde bunul imobil este situat, pentru prestrile
de servicii efectuate n legtur direct cu un bun imobil,
inclusiv prestaiile ageniilor imobiliare i de expertiz, ca
i prestrile privind pregtirea sau coordonarea executrii
lucrrilor imobiliare, cum ar fi, de exemplu, prestaiile
furnizate de arhiteci i serviciile de supervizare;
Norme metodologice:
12. Pentru operaiunile prevzute la art. 133 alin. (2)
lit. a) din Codul fiscal, locul prestrii este situat n ara n
care este situat bunul imobil. Prestatorul trebuie s aplice
legea privind taxa pe valoarea adugat din ara n care
este situat bunul imobil. Rezult c pentru operaiuni taxa-
bile de aceast natur desfurate n Romnia de orice
prestator, indiferent dac este romn sau o persoan impo-
zabil stabilit n strintate, locul prestrii este considerat
a fi n Romnia. Atunci cnd persoane impozabile romne
desfoar astfel de operaiuni n strintate, operaiunile
respective nu au locul prestrii n Romnia, prestatorul
exercitndu-i dreptul de deducere potrivit art. 145 alin. (4)
lit. b) din Codul fiscal. Prin persoan impozabil romn se
nelege orice prestator care i are stabilit n Romnia
sediul activitii economice sau un sediu permanent de la
care serviciile sunt efectuate ori, n lipsa acestora, domici-
liul sau reedina sa obinuit ori care i-a desemnat
reprezentant fiscal n Romnia.
Codul fiscal:
b) locul unde se efectueaz transportul, n funcie de
distanele parcurse, n cazul transportului de bunuri i de
persoane;
Norme metodologice:
13. (1) Pentru serviciile de transport de bunuri i de
persoane, locul prestrii este locul unde se efectueaz
transportul n funcie de distanele parcurse. n nelesul
prezentelor norme metodologice, locul de plecare/locul de
sosire a unui transport nu coincid ntotdeauna cu punctul
de plecare/punctul de sosire. Locul de plecare/locul de
sosire sunt noiuni utilizate pentru a stabili parcursul efec-
tuat n interiorul rii. Prin punct de plecare, n cazul trans-
portului de bunuri, se nelege punctul de unde ncepe
transportul, iar n cazul transportului de persoane, punctul
de mbarcare a pasagerilor. Prin punct de sosire, n cazul
transportului de bunuri, se nelege primul loc de destinaie
a bunurilor, iar n cazul transportului de persoane, punctul
de debarcare a pasagerilor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
58
(2) Transporturile naionale de bunuri sunt transporturile
pentru care att punctul de plecare, ct i punctul de
sosire se afl n interiorul rii. Transporturile naionale de
persoane sunt transporturile pentru care att punctul de
plecare, ct i punctul de sosire se afl n interiorul rii.
Locul prestrii transporturilor naionale de bunuri i de per-
soane este n Romnia.
(3) Transporturile internaionale de bunuri sunt transpor-
turile care au fie punctul de plecare, fie punctul de sosire
n afara Romniei, fie ambele puncte sunt situate n afara
Romniei, dar transportul tranziteaz Romnia. Locul
prestrii serviciilor internaionale de transport este conside-
rat a fi n Romnia pentru partea din parcursul efectuat n
interiorul rii.
(4) Pentru transportul internaional de bunuri, partea din
parcursul efectuat n interiorul rii este parcursul efectuat
ntre locul de plecare i locul de sosire a transportului de
bunuri. Prin locul de plecare a transportului de bunuri se
nelege punctul de plecare situat n interiorul rii sau,
dup caz, punctul de trecere a frontierei i de intrare n
Romnia, pentru transporturile care nu au punctul de ple-
care n Romnia. Prin locul de sosire a transportului de
bunuri se nelege primul loc de destinaie a bunurilor n
Romnia sau, dup caz, punctul de trecere a frontierei la
ieirea din Romnia, pentru transporturile care nu au locul
de destinaie a bunurilor n Romnia.
(5) Pentru transportul internaional de persoane, partea
din parcursul efectuat n interiorul rii este parcursul efec-
tuat ntre locul de plecare i locul de sosire a transportului
de persoane, determinat dup cum urmeaz:
a) pentru transporturile care au punctul de plecare n
Romnia i punctul de sosire n strintate, locul de ple-
care este primul punct de mbarcare a pasagerilor, iar locul
de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei
dinspre Romnia n strintate, pentru pasagerii care
urmeaz a fi debarcai n afara rii;
b) pentru transporturile care au punctul de plecare n
afara Romniei i punctul de sosire n Romnia, locul de
plecare este punctul de trecere a frontierei din strintate
spre Romnia, iar locul de sosire este ultimul punct de
debarcare a pasagerilor care au fost mbarcai n afara
Romniei;
c) pentru transporturile care tranziteaz Romnia, fr a
avea nici punctul de plecare, nici punctul de sosire n
Romnia, locul de plecare este considerat a fi locul de tre-
cere a frontierei dinspre strintate n Romnia, iar locul
de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei
dinspre Romnia n strintate;
d) n cazurile prevzute la lit. a)c), pentru pasagerii
care s-au mbarcat n interiorul rii i s-au debarcat n
interiorul rii, cltorind cu un mijloc de transport n trafic
internaional, partea de transport dintre locul de mbarcare
i locul de debarcare pentru aceti pasageri se consider a
fi transport naional.
(6) Facturile de transport internaional se emit pentru
parcursul integral, fr a fi necesar separarea contravalo-
rii traseului naional i a celui internaional. Orice scutire de
tax pe valoarea adugat pentru servicii de transport,
prevzut de art. 143 i 144 din Codul fiscal, se acord
pentru parcursul efectuat n interiorul rii, n timp ce dis-
tana parcurs n afara rii se consider c nu are locul
prestrii n Romnia i nu se datoreaz taxa pe valoarea
adugat. Persoanele care efectueaz servicii de transport
internaional beneficiaz de dreptul de deducere a taxei pe
valoarea adugat aferente achiziiilor de bunuri i/sau ser-
vicii i pentru partea din transport care nu are locul
prestrii n Romnia, n baza art. 145 alin. (4) lit. b) din
Codul fiscal.
Codul fiscal:
c) sediul activitii economice sau sediul permanent al
beneficiarului pentru care sunt prestate serviciile sau, n
absena acestora, domiciliul sau reedina obinuit a
beneficiarului n cazul urmtoarelor servicii:
1. nchirierea de bunuri mobile corporale;
2. operaiunile de leasing avnd ca obiect utilizarea
bunurilor mobile corporale;
3. transferul i/sau transmiterea folosinei drepturilor
de autor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale i a
altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate i marketing;
5. serviciile de consultan, de inginerie, juridice i de
avocatur, serviciile contabililor i experilor contabili, ale
birourilor de studii i alte servicii similare;
6. prelucrarea de date i furnizarea de informaii;
7. operaiunile bancare, financiare i de asigurri, inclu-
siv reasigurri, cu excepia nchirierii de seifuri;
8. punerea la dispoziie de personal;
9. telecomunicaiile. Sunt considerate servicii de tele-
comunicaii serviciile avnd ca obiect transmiterea, emite-
rea i recepia de semnale, nscrisuri, imagini i sunete
sau informaii de orice natur prin cablu, radio, mijloace
optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv ceda-
rea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de
transmisii, emiteri sau recepii; serviciile de telecomu-
nicaii cuprind, de asemenea, i furnizarea accesului la
reeaua mondial de informaii;
10. serviciile de radiodifuziune i de televiziune;
11. serviciile furnizate pe cale electronic; sunt consi-
derate servicii furnizate pe cale electronic: furnizarea i
conceperea de site-uri informatice, mentenana la distan
a programelor i echipamentelor, furnizarea de programe
informatice software i actualizarea acestora, furni-
zarea de imagini, de texte i de informaii i punerea la dis-
poziie de baze de date, furnizarea de muzic, de filme i
de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea i difuza-
rea de emisiuni i evenimente politice, culturale, artistice,
sportive, tiinifice, de divertisment i furnizarea de servi-
cii de nvmnt la distan. Atunci cnd furnizorul de
servicii i clientul su comunic prin curier electronic, ser-
viciul furnizat nu reprezint un serviciu electronic;
12. obligaia de a se abine de la realizarea sau exerci-
tarea, total sau parial, a unei activiti economice sau a
unui drept menionat n prezenta liter;
13. prestrile de servicii efectuate de intermediari care
intervin n furnizarea prestrilor prevzute n prezenta
liter;
Norme metodologice:
14. Pentru operaiunile prevzute la art. 133 alin. (2)
lit. c) din Codul fiscal, locul prestrii este situat n ara n
care beneficiarul i are stabilit sediul activitii economice
sau un sediu permanent ori, n lipsa unui astfel de sediu,
domiciliul sau reedina sa obinuit, pentru care serviciile
sunt prestate. Aceast regul constituie o excepie de la
prevederile art. 133 alin. (1) din Codul fiscal i este denu-
mit taxare invers, deoarece obligaia plii taxei pe
valoarea adugat revine beneficiarului prestrii de servicii
i nu prestatorului. Atunci cnd persoane impozabile stabi-
lite n strintate efectueaz astfel de prestri ctre benefi-
ciari romni, taxa pe valoarea adugat este datorat de
beneficiari, dac operaiunile n cauz sunt taxabile. Taxa
pe valoarea adugat se achit pe baza decontului special
de tax pe valoarea adugat de ctre persoanele care nu
sunt nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea adugat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
59
Persoanele nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea
adugat evideniaz taxa aferent acestor operaiuni n
decontul de tax pe valoarea adugat, att ca tax colec-
tat, ct i ca tax deductibil. Cnd persoane romne
presteaz servicii de natura celor prevzute la art. 133
alin. (2) lit. c) din Codul fiscal pentru beneficiari persoane
stabilite n strintate, locul prestrii este considerat a fi n
strintate, iar prestatorii romni pot s-i exercite dreptul
de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (4) lit. b) din
Codul fiscal.
Codul fiscal:
d) locul unde sunt prestate serviciile, n cazul urmtoa-
relor servicii:
1. culturale, artistice, sportive, tiinifice, educative, de
divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii i
cele ale organizatorilor de astfel de activiti;
2. prestrile accesorii transportului, cum sunt: ncrca-
rea, descrcarea, manipularea, paza i/sau depozitarea
bunurilor i alte servicii similare;
3. expertize privind bunurile mobile corporale;
4. prestrile efectuate asupra bunurilor mobile corporale.
Norme metodologice:
15. Pentru operaiunile prevzute la art. 133 alin. (2)
lit. d) din Codul fiscal, locul prestrii se afl n ara n care
operaiunile respective sunt prestate efectiv, indiferent unde
este situat sediul activitii economice sau sediul permanent
de la care sunt prestate serviciile ori, n lipsa acestora,
domiciliul sau reedina obinuit a prestatorului. Taxa pe
valoarea adugat este n sarcina prestatorului, dac
operaiunile sunt taxabile i se datoreaz n ara n care
se situeaz locul prestrii. Persoanele din Romnia care
presteaz astfel de servicii n strintate pot s-i exercite
dreptul de deducere n conformitate cu prevederile art. 145
alin. (4) lit. b) din Codul fiscal.
Codul fiscal:
CAPITOLUL VI
Faptul generator i exigibilitatea taxei
pe valoarea adugat
Faptul generator i exigibilitatea reguli generale
Art. 134. (1) Faptul generator al taxei reprezint
faptul prin care sunt realizate condiiile legale, necesare
pentru exigibilitatea taxei.
(2) Taxa pe valoarea adugat devine exigibil atunci
cnd autoritatea fiscal devine ndreptit, n baza legii, la
un moment dat, s solicite taxa pe valoarea adugat de la
pltitorii taxei, chiar dac plata acesteia este stabilit prin
lege la o alt dat.
(3) Faptul generator al taxei intervine i taxa devine exi-
gibil, la data livrrii de bunuri sau la data prestrii de ser-
vicii, cu excepiile prevzute n prezentul titlu.
(4) Livrrile de bunuri i prestrile de servicii, altele
dect cele prevzute la art. 128 alin. (3) lit. a) i art. 129
alin. (2) lit. a), care se efectueaz continuu, dnd loc la
decontri sau pli succesive, cum sunt gazele naturale,
apa, serviciile telefonice, energia electric i altele aseme-
nea, se consider c sunt efectuate n momentul expirrii
perioadelor la care se refer aceste decontri sau pli.
(5) Exigibilitatea taxei pe valoarea adugat este anti-
cipat faptului generator i intervine:
a) la data la care este emis o factur fiscal, naintea
livrrii de bunuri sau a prestrii de servicii;
b) la data ncasrii avansului, n cazul n care se nca-
seaz avansuri naintea livrrii de bunuri sau a prestrii de
servicii. Se excepteaz de la aceast prevedere avansurile
ncasate pentru plata importurilor i a drepturilor vamale
stabilite, potrivit legii, i orice avansuri ncasate pentru
operaiuni scutite de taxa pe valoarea adugat sau care
nu sunt n sfera de aplicare a taxei. Prin avansuri se
nelege ncasarea parial sau integral a contravalorii
bunurilor sau serviciilor, naintea livrrii, respectiv a
prestrii.
(6) Prin derogare de la alin. (5), n cazul construirii unui
bun imobil, antreprenorul general poate opta pentru ca
exigibilitatea taxei pe valoarea adugat s intervin la
data livrrii bunului imobil, n condiii stabilite prin norme.
Norme metodologice:
16. (1) Pentru lucrrile imobiliare care se finalizeaz
ntr-un bun imobil, antreprenorii pot s opteze pentru plata
taxei pe valoarea adugat la data la care ia natere fap-
tul generator al taxei, respectiv data livrrii, pentru lucrrile
imobiliare care ndeplinesc una dintre urmtoarele condiii:
a) sunt executate n cadrul unui contract unic care pre-
vede obligaia antreprenorului de a asigura procurarea,
instalarea sau ncorporarea bunurilor mobile n lucrarea
respectiv;
b) valoarea bunurilor ncorporate n lucrrile imobiliare
depete 50% din preul negociat ntre antreprenor i
beneficiar.
(2) Opiunea se comunic organului fiscal teritorial la
care antreprenorul este nregistrat ca pltitor de tax pe
valoarea adugat, printr-o declaraie prin care acesta se
oblig s colecteze, la data livrrii, taxa pe valoarea
adugat aferent lucrrilor care se ncadreaz n prevede-
rile alin. (1). Declaraia de opiune se comunic pentru fie-
care lucrare imobiliar.
(3) Dup comunicarea opiunii se interzice antreprenori-
lor facturarea taxei pe valoarea adugat nainte de data
livrrii pentru lucrrile imobiliare respective.
(4) Nerespectarea condiiilor prevzute la alin. (1)(3)
atrage anularea opiunii i obligarea la colectarea taxei pe
valoarea adugat aferente avansurilor ncasate.
(5) Antreprenorul poate renuna oricnd la aceast
opiune, situaie n care are obligaia de a colecta taxa pe
valoarea adugat aferent avansurilor ncasate.
(6) n situaiile prevzute la alin. (4) i (5), taxa pe
valoarea adugat devine exigibil la data ncasrii avan-
surilor.
Codul fiscal:
CAPITOLUL VII
Baza de impozitare
Baza de impozitare pentru operaiuni n interiorul rii
Art. 137. (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea
adugat este constituit din:
a) pentru livrri de bunuri i prestri de servicii, altele
dect cele prevzute la lit. b) i c), din tot ceea ce consti-
tuie contrapartid obinut sau care urmeaz a fi obinut
de furnizor ori prestator din partea cumprtorului, bene-
ficiarului sau a unui ter, inclusiv subveniile direct legate
de preul acestor operaiuni;
b) preurile de achiziie sau, n lipsa acestora, preul de
cost, determinat la momentul livrrii, pentru operaiunile
prevzute la art. 128 alin. (3) lit. e), alin. (4) i (5). Dac
bunurile sunt mijloace fixe, preul de achiziie sau preul
de cost se ajusteaz, astfel cum se prevede n norme;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
60
c) suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabil
pentru executarea prestrilor de servicii pentru
operaiunile prevzute la art. 129 alin. (3).
(2) Se cuprind n baza de impozitare a taxei pe valoarea
adugat:
a) impozitele, taxele, dac prin lege nu se prevede alt-
fel, exclusiv taxa pe valoarea adugat;
b) cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltu-
ielile de ambalare, transport i asigurare, decontate
cumprtorului sau clientului.
Norme metodologice:
17. (1) Potrivit art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,
subveniile primite de la bugetul de stat sau de la bugetele
locale, legate direct de preul bunurilor livrate i/sau al ser-
viciilor prestate, se includ n baza de impozitare a taxei pe
valoarea adugat. Se consider c subveniile sunt legate
direct de pre dac ndeplinesc cumulativ urmtoarele
condiii:
a) preul livrrii/tariful prestrii pe unitatea de msur al
bunurilor i/sau al serviciilor este impus prin lege sau prin
decizii ale consiliilor locale, inclusiv sau exclusiv taxa pe
valoarea adugat;
b) subvenia acordat este concret determinabil n
preul bunurilor i/sau al serviciilor, respectiv este stabilit
pe unitatea de msur a bunurilor livrate i/sau a serviciilor
prestate, n sume absolute sau procentual.
(2) n situaia n care preul de referin care trebuie
facturat ctre beneficiar este stabilit incluznd i subvenia
acordat, iar subvenia se acord pe preul pe unitatea de
msur, exclusiv taxa pe valoarea adugat, furnizorul
colecteaz taxa pe valoarea adugat aferent preului de
referin, iar beneficiarul suport taxa pe valoarea adugat
aferent acestui pre, astfel:
a) Dac subvenia nu acoper integral preul de refe-
rin, facturarea se face dup modelul prezentat n
urmtorul exemplu:
preul de referin 300 uniti x 19% =
(baza de impozitare) 57 uniti T.V.A.
subvenia acordat 100 uniti
(33,33% din preul de referin)
Pre subvenionat (300100) 200 uniti + 57 (T.V.A.
asupra preului de referin) = 257 uniti de ncasat de
la beneficiar.
b) Dac preul de referin este subvenionat 100%,
cumprtorul suport numai taxa pe valoarea adugat
aferent acestuia. Facturarea bunurilor sau a serviciilor se
face dup modelul prezentat mai jos:
preul de referin 300 uniti x 19% =
(baza de impozitare) 57 uniti T.V.A.
subvenia acordat (100%) 300 uniti
Pre de referin subvenionat 0 + 57 (T.V.A. asupra
preului de referin) = 57 uniti de ncasat de la
beneficiar.
(3) n situaia n care preul de referin care trebuie
facturat beneficiarului este stabilit exclusiv subvenia acor-
dat, iar subvenia se acord pe unitatea de msur, inclu-
siv taxa pe valoarea adugat, furnizorul colecteaz taxa
pe valoarea adugat aferent preului de referin i asu-
pra subveniei ncasate, iar beneficiarul suport numai taxa
pe valoarea adugat aferent preului de referin.
Facturarea se face dup modelul prezentat mai jos:
preul impus care trebuie
facturat beneficiarilor,
inclusiv T.V.A. 130 uniti
din care T.V.A. colectat
(130 x 15,966%) 21 uniti
Preul de 130 de uniti (109 + 21 T.V.A.) se factu-
reaz i se ncaseaz de la beneficiar. Furnizorul primete
o subvenie de 100 de uniti i n mod distinct T.V.A. afe-
rent subveniei de 19 uniti. La data ncasrii subveniei,
furnizorul colecteaz taxa pe valoarea adugat aferent
subveniei (19 uniti).
(4) Nu intr n baza de impozitare a taxei pe valoarea
adugat subveniile sau alocaiile primite de la bugetul de
stat sau de la bugetele locale, care nu sunt legate direct
de preul de vnzare al bunurilor livrate sau al serviciilor
prestate, cum sunt: ajutoarele de stat acordate companiilor,
societilor naionale i societilor comerciale din industria
minier, sprijinul acordat productorilor agricoli pentru tere-
nurile agricole cultivate, subveniile acordate productorilor
agricoli din sectorul animalier pentru creterea produciei de
carne i a efectivelor de animale, subveniile pentru acope-
rirea cheltuielilor cu energia electric pentru irigaii, sub-
veniile pentru acoperirea cheltuielilor de transport public
local, subveniile acordate pentru efectuarea de investiii
proprii i orice alte subvenii care nu ndeplinesc cerinele
menionate la alin. (1).
18. Pentru livrrile de bunuri i/sau prestrile de servicii
contractate n valut, a cror decontare se face n lei la
cursul de schimb valutar din ziua plii, baza de impozitare
se corecteaz cu diferena de pre rezultat ca urmare a
modificrii cursului pieei valutare n vigoare la data
ncasrii fa de cel utilizat la data livrrii/prestrii.
Furnizorul/prestatorul este obligat s emit factura fiscal
pentru diferene de pre n plus sau n minus. Pentru fac-
turile de avansuri regularizarea se efectueaz astfel: la
data livrrii/prestrii facturile de avans se storneaz integral
i se emite factura fiscal pentru contravaloarea integral
a bunurilor livrate i/sau serviciilor prestate, n care baza
de impozitare se determin prin nsumarea sumelor evi-
deniate n facturile de avans la cursul de schimb valutar
din data ncasrii fiecrui avans, evideniind i taxa pe
valoarea adugat aferent, astfel nct suma facturat
beneficiarului s nu fie majorat artificial, respectiv redus,
datorit creterii/descreterii cursului de schimb de la data
livrrii/prestrii fa de cel de la data ncasrii de avansuri.
n cazul n care exist diferene n valut ntre contrava-
loarea integral a bunurilor livrate i/sau serviciilor prestate
i suma avansurilor ncasate, aceasta va fi convertit n lei
la cursul de schimb valutar din data emiterii facturii, cal-
culndu-se i taxa pe valoarea adugat aferent.
19. Baza de impozitare i taxa pe valoarea adugat
corespunztoare se determin integral la livrarea bunurilor
i/sau prestarea serviciilor. n cazul livrrilor de bunuri cu
plata n rate, taxa pe valoarea adugat aferent ratelor se
nregistreaz n contul 4428 T.V.A. neexigibil, urmnd
ca, pe msur ce aceasta devine exigibil, s fie nregis-
trat n creditul contului 4427 T.V.A. colectat prin debitul
contului 4428 T.V.A. neexigibil. Pentru livrri cu plata n
rate contractate n valut cu decontare n lei, se aplic i
prevederile pct. 18.
20. Baza de impozitare pentru echipamentul de lucru
i/sau de protecie acordat salariailor este constituit din
contravaloarea care este suportat de salariai. Dac echi-
pamentul de lucru i/sau de protecie nu este suportat de
salariai, operaiunea nu constituie livrare de bunuri.
21. (1) Baza de impozitare pentru mijloacele fixe con-
statate lips, care se cuprind n sfera taxei pe valoarea
adugat, conform art. 128 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal,
este constituit dup cum urmeaz:
a) dac lipsurile nu sunt imputabile, baza de impozitare
este valoarea rmas la care aceste bunuri sunt nregis-
trate n contabilitate, calculat n funcie de amortizarea
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
61
contabil. Dac mijloacele fixe sunt complet amortizate,
baza de impozitare este zero;
b) dac lipsurile sunt imputabile, baza de impozitare
este suma imputat, dar nu mai puin dect valoarea
rmas a mijlocului fix. Pentru mijloacele fixe complet
amortizate, baza de impozitare este suma imputat.
(2) n situaiile prevzute la art. 128 alin. (4) i (5) din
Codul fiscal, baza de impozitare pentru mijloace fixe este
cea stabilit la alin. (1) lit. a).
Codul fiscal:
(3) Nu se cuprind n baza de impozitare a taxei pe valoa-
rea adugat urmtoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte
reduceri de pre acordate de furnizori direct clienilor;
b) sumele reprezentnd daune-interese stabilite prin
hotrre judectoreasc definitiv, penalizrile i orice
alte sume solicitate pentru nendeplinirea total sau
parial a obligaiilor contractuale, dac sunt percepute
peste preurile i/sau tarifele negociate. Nu se exclud din
baza de impozitare orice sume care, n fapt, reprezint
contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate;
c) dobnzile percepute pentru: pli cu ntrziere, livrri
cu plata n rate, operaiuni de leasing;
d) valoarea ambalajelor care circul ntre furnizorii de
marf i clieni, prin schimb, fr facturare;
e) sumele achitate de furnizor sau prestator n contul
clientului i care apoi se deconteaz acestuia;
f) taxa de reclam i publicitate i taxa hotelier care
sunt percepute de ctre autoritile publice locale prin
intermediul prestatorilor.
Norme metodologice:
22. (1) Rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte
reduceri de pre care nu se cuprind n baza de impozitare
trebuie s fie reflectate n facturi fiscale sau alte docu-
mente legal aprobate, s fie n beneficiul clientului i s nu
constituie, n fapt, remunerarea unui serviciu sau o contra-
partid pentru o prestaie oarecare.
(2) Sumele achitate de furnizor/prestator n contul clien-
tului se deconteaz acestuia pe baza unei facturi fiscale pe
care se nscrie meniunea factur de decontare pentru
pli n numele clientului, nsoit de copii de pe facturile
achitate n numele clientului. n factura fiscal de decon-
tare se evideniaz facturile fiscale sau alte documente
legal aprobate care au fost achitate, baza de impozitare i
taxa pe valoarea adugat aferent. Furnizorul/prestatorul
nu exercit dreptul de deducere pentru sumele achitate n
numele clientului i nu colecteaz taxa pe valoarea
adugat din factura fiscal de decontare. De asemenea,
nu nregistreaz aceste sume n conturile de cheltuieli, res-
pectiv de venituri, sumele respective contabilizndu-se prin
contul 462 Creditori diveri, inclusiv taxa pe valoarea
adugat. Clientul are dreptul de deducere a taxei pe
valoarea adugat nscrise n factura fiscal de decontare,
nsoit de copiile de pe documentele fiscale n baza
crora a fost ntocmit.
(3) Ambalajele care circul ntre furnizorii de marf i
clieni prin schimb, fr facturare, nu se includ n baza de
impozitare a taxei pe valoarea adugat, chiar dac bene-
ficiarii nu dein cantitile de ambalaje necesare efecturii
schimbului i achit o garanie bneasc n schimbul
ambalajelor primite. Pentru vnzrile efectuate prin uniti
care au obligaia utilizrii aparatelor de marcat electronice
fiscale, suma garaniei bneti ncasate pentru ambalaje se
evideniaz distinct pe bonurile fiscale, fr taxa pe valoa-
rea adugat. Restituirea garaniilor bneti nu se reflect
n documente fiscale.
(4) Persoanele care au primit ambalaje n schimbul unei
garanii bneti au obligaia s comunice periodic furnizoru-
lui de ambalaje, dar nu mai trziu de termenul legal pentru
efectuarea inventarierii anuale, cantitile de ambalaje
scoase din eviden ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor
sau altor cauze de aceeai natur. n termen de 5 zile
lucrtoare de la data comunicrii, furnizorii de ambalaje
sunt obligai s factureze cu tax pe valoarea adugat
cantitile de ambalaje respective. Dac garaniile sunt pri-
mite de la persoane fizice de ctre proprietarul ambalajelor,
pe baza evidenei vechimii garaniilor primite i nerestituite,
se va colecta taxa pe valoarea adugat pentru ambala-
jele pentru care s-au ncasat garanii mai vechi de 1 an
calendaristic.
Codul fiscal:
Ajustarea bazei de impozitare
Art. 138. Baza de impozitare a taxei pe valoarea
adugat se ajusteaz n urmtoarele situaii:
a) dac au fost emise facturi fiscale i, ulterior,
operaiunea este anulat total sau parial, nainte de livra-
rea bunurilor sau prestarea serviciilor;
b) n cazul refuzurilor totale sau pariale privind cantita-
tea, calitatea sau preurile bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate;
c) n situaia n care reducerile de pre, prevzute la
art. 137 alin. (3) lit. a), sunt acordate dup livrarea bunuri-
lor sau prestarea serviciilor, precum i n cazul majorrii
preului ulterior livrrii sau prestrii;
d) contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor pre-
state nu se poate ncasa din cauza falimentului beneficia-
rului; ajustarea este permis ncepnd cu data de la care
se declar falimentul;
e) n cazul n care cumprtorii returneaz ambalajele n
care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circul
prin facturare.
Norme metodologice:
23. (1) Ajustarea bazei de impozitare prevzut de
art. 138 din Codul fiscal este efectuat de furnizori/presta-
tori i se realizeaz potrivit prevederilor art. 160 alin. (2)
din Codul fiscal. Beneficiarii au obligaia s ajusteze dreptul
de deducere exercitat iniial potrivit prevederilor pct. 50
alin. (6), numai pentru operaiunile de la art. 138 lit. a), b),
c) i e) din Codul fiscal.
(2) n sensul art. 138 lit. b) din Codul fiscal, retururile
de bunuri au acelai tratament ca i refuzurile pariale sau
totale privind cantitatea, calitatea sau preurile bunurilor
livrate sau a serviciilor prestate.
Codul fiscal:
CAPITOLUL VIII
Cotele de tax pe valoarea adugat
Cota standard i cota redus
Art. 140. (1) Cota standard a taxei pe valoarea
adugat este de 19% i se aplic asupra bazei de impozi-
tare pentru orice operaiune impozabil care nu este scu-
tit de taxa pe valoarea adugat sau care nu este supus
cotei reduse a taxei pe valoarea adugat.
(2) Cota redus a taxei pe valoarea adugat este de 9%
i se aplic asupra bazei de impozitare, pentru urmtoa-
rele prestri de servicii i/sau livrri de bunuri:
a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale,
monumente istorice, monumente de arhitectur i arheo-
logice, grdini zoologice i botanice, trguri, expoziii;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
62
b) livrarea de manuale colare, cri, ziare i reviste, cu
excepia celor destinate exclusiv publicitii;
c) livrrile de proteze de orice fel i accesoriile aces-
tora, cu excepia protezelor dentare;
d) livrrile de produse ortopedice;
e) medicamente de uz uman i veterinar;
f) cazarea n cadrul sectorului hotelier sau al sectoare-
lor cu funcie similar, inclusiv nchirierea terenurilor ame-
najate pentru camping.
(3) Cota de tax pe valoarea adugat aplicabil este
cea n vigoare la data la care intervine faptul generator al
taxei pe valoarea adugat, cu excepia operaiunilor
prevzute la art. 134 alin. (5) i art. 135 alin. (2)(5), pen-
tru care se aplic cota n vigoare la data exigibilitii taxei.
(4) n cazul schimbrilor de cote, pentru operaiunile
prevzute la art. 134 alin. (5), se va proceda la regularizare
pentru a se aplica cotele n vigoare la data livrrii de
bunuri sau prestrii de servicii, cu excepia operaiunilor
prevzute la art. 135 alin. (4), pentru care regularizarea se
efectueaz aplicnd cota n vigoare la data exigibilitii
taxei.
(5) Cota aplicabil pentru un import de bunuri este cea
aplicat n interiorul rii pentru livrarea aceluiai bun.
Norme metodologice:
24. (1) Taxa pe valoarea adugat se determin prin
aplicarea cotei standard sau a cotei reduse asupra bazei
de impozitare determinate potrivit legii.
(2) Se aplic procedeul sutei mrite pentru determinarea
sumei taxei pe valoarea adugat, respectiv 19 x 100/119 n
cazul cotei standard i 9 x 100/109 n cazul cotei reduse,
atunci cnd preul de vnzare include i taxa pe valoarea
adugat. De regul preul include taxa pe valoarea
adugat la livrarea de bunuri i/sau prestarea de servicii
direct ctre populaie n situaia n care nu este necesar
emiterea unei facturi fiscale conform art. 155 alin. (9) din
Codul fiscal, precum i n orice situaie n care prin natura
operaiunii sau conform prevederilor contractuale preul
include i taxa pe valoarea adugat.
25. Cota redus de 9% prevzut la art. 140 alin. (2)
lit. b) din Codul fiscal se aplic pentru livrarea de manuale
colare, cri, ziare i reviste, inclusiv pentru cele nregis-
trate pe suport electromagnetic sau alte tipuri de suporturi,
indiferent dac livrarea se face direct sau prin intermediari.
Crile, indiferent pe ce suport sunt livrate, trebuie s aib
codul ISBN. Nu se aplic cota redus a taxei pe valoarea
adugat pentru livrarea de cri, ziare i reviste, care sunt
destinate exclusiv publicitii.
26. Conform art. 140 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, se
aplic cota de 9% a taxei pe valoarea adugat pentru
protezele medicale i accesoriile acestora, exclusiv prote-
zele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea
adugat. Proteza medical reprezint orice dispozitiv
medical care este destinat s fie introdus i s rmn
implantat n corpul uman sau ntr-un orificiu al acestuia,
parial ori total, prin intervenie medical sau chirurgical,
alte dispozitive medicale utilizate pentru nlocuirea unei
pri a corpului uman, precum i orice alte dispozitive care
se poart sau se duc n mn, necesare compensrii unei
deficiene ori infirmiti. Accesoriul unei proteze este un
articol care este prevzut n mod special de ctre pro-
ductor pentru a fi utilizat mpreun cu proteza medical.
27. Conform art. 140 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, se
aplic cota de 9% a taxei pe valoarea adugat pentru
produsele ortopedice cum sunt: fotolii rulante i/sau alte
vehicule similare pentru invalizi, pri i/sau accesorii de
fotolii rulante sau de vehicule similare pentru invalizi,
articole i/sau aparate de ortopedie, inclusiv centuri i/sau
bandaje medico-chirurgicale i crje, atele, gutiere i alte
articole pentru fracturi, articole i aparate de protez
ortopedice.
28. (1) Conform art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal,
se aplic cota de 9% a taxei pe valoarea adugat pentru
cazarea n cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu
funcie similar, inclusiv nchirierea terenurilor amenajate
pentru camping. n situaia n care costul micului dejun este
inclus n preul de cazare, cota redus se aplic asupra
preului de cazare fr a se defalca separat micul dejun.
(2) n cazul pachetelor turistice sau al unor componente
ale acestora, comercializate prin agenii de turism, cota
redus pentru servicii de cazare sau de nchiriere a tere-
nurilor amenajate pentru camping poate fi aplicat numai
n situaia n care ageniile de turism practic un regim nor-
mal de tax pe valoarea adugat, respectiv nu au aplicat
regulile speciale prevzute la pct. 68, iar contravaloarea
acestor servicii este specificat separat n factura fiscal.
(3) Regula de la alin. (2) nu poate fi aplicat n cazul
n care cazarea cuprins n pachetul turistic este efectuat
de hoteluri sau alte uniti cu funcie similar din
strintate.
Codul fiscal:
CAPITOLUL IX
Operaiuni scutite
Scutiri pentru operaiunile din interiorul rii
Art. 141. (1) Urmtoarele operaiuni de interes gene-
ral sunt scutite de taxa pe valoarea adugat:
a) spitalizarea, ngrijirile medicale, inclusiv veterinare,
i operaiunile strns legate de acestea, desfurate de
uniti autorizate pentru astfel de activiti, indiferent de
forma de organizare, precum spitale, sanatorii, centre de
sntate rurale sau urbane, dispensare, cabinete i labora-
toare medicale, centre de ngrijire medical i de diagnos-
tic, baze de tratament i recuperare, staii de salvare i alte
uniti autorizate s desfoare astfel de activiti, canti-
nele organizate pe lng aceste uniti, serviciile funerare
prestate de unitile sanitare;
Norme metodologice:
29. (1) n sensul art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fis-
cal, operaiunile care sunt strns legate de spitalizare,
ngrijirile medicale, inclusiv cele veterinare, includ medica-
mentele, bandajele, protezele i accesorii ale acestora, pro-
dusele ortopedice i alte bunuri similare care sunt furnizate
pacienilor la momentul tratamentului, precum i hrana i
cazarea acestora n unitile care asigur spitalizarea i
ngrijirile medicale.
(2) Scutirea prevzut la art. 141 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal nu se aplic pentru furnizarea de medica-
mente, bandaje, proteze medicale i accesorii ale acestora,
produse ortopedice i alte bunuri similare, efectuat de
ctre persoane care nu ofer tratament medical, spitalizare
sau tratament veterinar, precum farmaciile.
Codul fiscal:
d) transportul bolnavilor i al persoanelor accidentate,
n vehicule special amenajate n acest scop;
Norme metodologice:
30. Este scutit de taxa pe valoarea adugat, potrivit
art. 141 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, activitatea de
transport al bolnavilor i rniilor cu vehicule special
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
63
amenajate n acest sens, efectuat de staiile de salvare
sau de alte uniti autorizate de Ministerul Sntii pentru
desfurarea acestei activiti.
Codul fiscal:
g) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri strns
legate de asistena i/sau protecia social, efectuate de
instituiile publice sau de alte entiti recunoscute ca
avnd caracter social; serviciile de cazare, mas i trata-
ment, prestate de persoane impozabile care i desfoar
activitatea n staiuni balneoclimaterice, dac au ncheiat
contracte cu Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de
Asigurri Sociale i contravaloarea acestora este decon-
tat pe baz de bilete de tratament;
Norme metodologice:
31. n sensul art. 141 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal,
entitile recunoscute ca avnd caracter social sunt eniti
precum: cminele de btrni i de pensionari, centrele de
integrare prin terapie ocupaional, centrele de plasament
autorizate s desfoare activiti de asisten social.
Codul fiscal:
h) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri strns
legate de protecia copiilor i a tinerilor, efectuate de
instituiile publice sau alte entiti recunoscute ca avnd
caracter social;
Norme metodologice:
32. Potrivit art. 141 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, sunt
scutite de taxa pe valoarea adugat prestrile de servicii
i/sau livrrile de bunuri care sunt strns legate de pro-
tecia copiilor i a tinerilor, efectuate de instituiile publice
sau de alte entiti recunoscute ca avnd caracter social,
cum sunt: centre-pilot pentru tineri cu handicap, case de
copii, centre de recuperare i reabilitare pentru minori cu
handicap, alte organisme care au ca obiect de activitate
asigurarea supravegherii, ntreinerii, educrii sau petrecerii
timpului liber al tinerilor.
Codul fiscal:
i) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri furni-
zate membrilor n interesul lor colectiv, n schimbul unei
cotizaii fixate conform statutului, de organizaii fr scop
patrimonial ce au obiective de natur politic, sindical,
religioas, patriotic, filozofic, filantropic, patronal,
profesional sau civic, precum i obiective de reprezen-
tare a intereselor membrilor lor, n condiiile n care
aceast scutire nu provoac distorsiuni de concuren;
Norme metodologice:
33. (1) Cuantumul cotizaiilor la care se face referire n
art. 141 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal este stabilit de orga-
nul de conducere abilitat, conform statutului propriu al
organizaiilor fr scop patrimonial.
(2) Camera de Comer i Industrie a Romniei i a
Municipiului Bucureti i camerele de comer i industrie
teritoriale sunt scutite de taxa pe valoarea adugat pentru
activitile desfurate n favoarea membrilor n contul
cotizaiilor ncasate n baza art. 6 din Decretul-lege
nr. 139/1990 privind camerele de comer i industrie din
Romnia.
Codul fiscal:
j) prestrile de servicii strns legate de practicarea
sportului sau a educaiei fizice, efectuate de organizaii
fr scop patrimonial pentru persoanele care practic
sportul sau educaia fizic;
Norme metodologice:
34. Sunt scutite de taxa pe valoarea adugat, potrivit
art. 141 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, prestrile de servi-
cii ce au strns legtur cu practicarea sportului sau a
educaiei fizice, efectuate n beneficiul persoanelor care
practic sportul sau educaia fizic, de ctre organizaii fr
scop patrimonial, precum: cluburile sportive, bazele sportive
de antrenament, hotelurile i cantinele pentru uzul exclusiv
al sportivilor. Nu sunt scutite ncasrile pentru publicitate,
precum i ncasrile din cedarea drepturilor de transmitere
la radio i la televiziune a manifestrilor sportive.
Codul fiscal:
l) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri efectu-
ate de persoane ale cror operaiuni sunt scutite, potrivit
lit. a) i lit. f)k), cu ocazia manifestrilor destinate s le
aduc sprijin financiar i organizate n profitul lor exclusiv,
cu condiia ca aceste scutiri s nu produc distorsiuni
concureniale;
Norme metodologice:
35. Potrivit art. 141 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, sunt
scutite de taxa pe valoarea adugat activiti cum sunt:
reprezentaii teatrale, coregrafice sau cinematografice,
expoziii, concerte, conferine, cu condiia ca veniturile
obinute din aceste activiti s serveasc numai la acope-
rirea cheltuielilor persoanelor care le-au organizat.
Codul fiscal:
m) realizarea, difuzarea i/sau retransmisia programe-
lor de radio i/sau de televiziune, cu excepia celor de
publicitate, efectuate de unitile care produc i/sau difu-
zeaz programele audiovizuale, precum i de unitile care
au ca obiect de activitate difuzarea prin cablu a programe-
lor audiovizuale;
Norme metodologice:
36. Lucrrile efectuate pentru recepionarea programelor
audiovizuale nu sunt scutite de taxa pe valoarea adugat.
Codul fiscal:
n) vnzarea de licene de filme sau de programe, drep-
turi de difuzare, abonamente la ageniile internaionale de
tiri i alte drepturi de difuzare similare, destinate
activitii de radio i televiziune, cu excepia celor de
publicitate;
Norme metodologice:
37. Reproducerea filmelor i/sau a benzilor video dup
original, serviciile de prelucrare a filmelor nelegate de difu-
zarea la televiziune nu sunt scutite de taxa pe valoarea
adugat.
Codul fiscal:
(2) Alte operaiuni scutite de taxa pe valoarea adugat:
a) activitile de cercetare-dezvoltare i inovare pentru
realizarea programelor, subprogramelor i proiectelor,
precum i a aciunilor cuprinse n Planul naional de cer-
cetare-dezvoltare i inovare, n programele-nucleu i n
planurile sectoriale, prevzute de Ordonana Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea teh-
nologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 324/2003, cu modificrile ulterioare, precum i
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
64
activitile de cercetare-dezvoltare i inovare finanate n
parteneriat internaional, regional i bilateral;
Norme metodologice:
38. La acordarea ajutorului de stat pentru operaiunile
prevzute la art. 141 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cumu-
lat cu cel acordat n temeiul Ordonanei Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea teh-
nologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 324/2003, cu modificrile ulterioare, se vor avea n
vedere prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de
stat, cu modificrile i completrile ulterioare, ale
Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare i
dezvoltare, precum i ale Regulamentului privind ajutorul de
stat regional i ajutorul de stat pentru ntreprinderile mici i
mijlocii.
Codul fiscal:
c) prestrile urmtoarelor servicii financiare i bancare:
1. acordarea i negocierea de credite i administrarea
creditului de ctre persoana care l acord;
2. acordarea, negocierea i preluarea garaniilor de cre-
dit sau a garaniilor colaterale pentru credite, precum i
administrarea garaniilor de credit de ctre persoana care
acord creditul;
3. orice operaiune legat de depozite i conturi finan-
ciare, inclusiv orice operaiuni cu ordine de plat, trans-
feruri de bani, instrumente de debit, carduri de credit sau
de debit, cecuri sau alte instrumente de plat, precum i
operaiuni de factoring;
4. emisiunea, transferul i/sau orice alte operaiuni cu
moned naional sau strin, cu excepia monedelor sau
a bancnotelor care sunt obiecte de colecie;
5. emisiunea, transferul i/sau orice alte operaiuni cu
titluri de participare, titluri de creane, cu excepia exe-
cutrii acestora, obligaiuni, certificate, cambii, alte instru-
mente financiare sau alte valori mobiliare;
6. gestiunea fondurilor comune de plasament i/sau a
fondurilor comune de garantare a creanelor efectuate de
orice entiti constituite n acest scop;
Norme metodologice:
39. (1) Scutirile de taxa pe valoarea adugat
prevzute la art. 141 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal
includ i mprumuturile acordate de asociai/acionari
societilor comerciale n vederea asigurrii resurselor finan-
ciare ale societii, orice alte mprumuturi bneti acordate
de persoane fizice sau juridice.
(2) Scutirile de taxa pe valoarea adugat prevzute la
art. 141 alin. (2) lit. c) pct. 5 din Codul fiscal cuprind i
transferul i/sau orice alte operaiuni cu pri sociale i
aciuni necotate la burs.
Codul fiscal:
f) livrrile de bunuri sau prestrile de servicii efectuate
de unitile din sistemul de penitenciare, utiliznd munca
deinuilor;
Norme metodologice:
40. Sunt scutite de taxa pe valoarea adugat, potrivit
art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, livrrile de bunuri
efectuate de unitile din sistemul de penitenciare, n
situaia n care aceste bunuri sunt realizate n cadrul aces-
tor uniti, folosindu-se munca deinuilor. Sunt, de aseme-
nea, scutite de taxa pe valoarea adugat prestrile de
servicii efectuate de ctre unitile din sistemul de peniten-
ciare, folosindu-se munca deinuilor.
Codul fiscal:
g) lucrrile de construcii, amenajri, reparaii i
ntreinere la monumentele care comemoreaz comba-
tani, eroi, victime ale rzboiului i ale Revoluiei din
Decembrie 1989;
Norme metodologice:
41. Lucrrile de construcii, amenajri, reparaii i
ntreinere la monumentele care comemoreaz combatani,
eroi, victime ale rzboiului i ale Revoluiei din Decembrie
1989 cuprind att prestarea de serviciu, ct i bunurile uti-
lizate n scopul realizrii acestor operaiuni, menionate n
situaiile de lucrri de ctre prestator.
Codul fiscal:
k) arendarea, concesionarea i nchirierea de bunuri
imobile, cu urmtoarele excepii:
1. operaiunile de cazare care sunt efectuate n cadrul
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcie similar,
inclusiv nchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. serviciile de parcare a vehiculelor;
3. nchirierea utilajelor i a mainilor fixate n bunurile
imobile;
4. nchirierea seifurilor.
(3) Orice persoan impozabil poate opta pentru taxa-
rea operaiunilor prevzute la alin. (2) lit. k), n condiiile
stabilite prin norme.
............................................................................................
Dreptul de deducere
Art. 145 [...]
(10) n situaiile prevzute la art. 138, precum i n alte
cazuri specificate prin norme, taxa pe valoarea adugat
dedus poate fi ajustat. Procedura de ajustare se sta-
bilete prin norme.
Norme metodologice:
42. (1) Pentru operaiunile de leasing cu bunuri imobile
nu se aplic scutirea de taxa pe valoarea adugat
prevzut de art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal.
(2) n sensul art. 141 alin. (2) lit. k) pct. 3 din Codul
fiscal, mainile i utilajele fixate n bunuri imobile sunt cele
care pot fi detaate fr a fi deteriorate sau fr a antrena
deteriorarea imobilelor nsei.
(3) Persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de
tax pe valoarea adugat pot opta pentru aplicarea regi-
mului de taxare pentru orice operaiune prevzut la
art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal. Opiunea de apli-
care a regimului de taxare se notific organelor fiscale teri-
toriale pe formularul prevzut n anexa nr. 1 la prezentele
norme metodologice i se aplic de la data nscris n
notificare. n situaia n care numai o parte dintr-un imobil
este utilizat pentru realizarea operaiunilor prevzute la
art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal i se opteaz
pentru taxarea acestora, n notificarea transmis organului
fiscal se va nscrie n procente partea din imobil destinat
acestor operaiuni.
(4) Persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de
impozite i taxe, dar nenregistrate ca pltitori de tax pe
valoarea adugat, precum i cele nou-nfiinate, dac
opteaz pentru regimul de taxare a operaiunilor prevzute
la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, trebuie s
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
65
solicite n prealabil nregistrarea ca pltitori de tax pe
valoarea adugat. Dup dobndirea calitii de pltitor de
tax pe valoarea adugat vor notifica n scris organele
fiscale competente asupra bunurilor imobile sau prilor de
bunuri imobile, pentru care opteaz pentru regimul de
taxare urmnd procedura descris la alin. (3) i (5).
(5) Persoanele care au optat pentru regimul de taxare
pentru orice operaiune prevzut la art. 141 alin. (2) lit. k)
din Codul fiscal nu mai pot aplica regimul de scutire pentru
operaiunile respective timp de 5 ani. Dup aceast peri-
oad persoanele impozabile pot anula opiunea. Formularul
pentru notificarea anulrii opiunii, prevzut n anexa nr. 2,
se depune la organul fiscal la care persoanele impozabile
sunt nregistrate ca pltitori de impozite i taxe.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), persoanele
care la data de 1 martie 2003 au optat tacit asupra taxrii
operaiunilor prevzute la art. 9 alin. (2) lit. o) din Legea
nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adugat, republi-
cat, pot renuna oricnd la aceast opiune n vederea
aplicrii regimului de scutire. Formularul pentru notificarea
anulrii opiunii, prevzut n anexa nr. 2, se depune la
organul fiscal la care persoanele impozabile sunt nregis-
trate ca pltitori de impozite i taxe. Dac ulterior opteaz
pentru taxare, trebuie s aplice prevederile alin. (5).
(7) Persoanele impozabile care aplic scutirea de tax
pe valoarea adugat pentru oricare dintre operaiunile
prevzute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal au
obligaia s ajusteze taxa pe valoarea adugat dedus
pentru bunurile imobile achiziionate, construite sau moder-
nizate n ultimii 5 ani, proporional cu partea din fiecare
bun imobil care va fi utilizat pentru realizarea operaiunilor
scutite i proporional cu numrul de luni n care bunul va
fi utilizat n regim de scutire. Ajustarea este operat ntr-o
perioad de 5 ani n cadrul crora bunurile imobile au fost
dobndite, ncepnd cu data de la care fiecare bun imobil
a fost dobndit. Pentru bunurile imobile care sunt moder-
nizate ajustarea taxei deduse aferente acestor lucrri este
operat, de asemenea, ntr-o perioad de 5 ani de la data
finalizrii fiecrei lucrri de modernizare. Pentru ajustare,
suma taxei pe valoarea adugat pentru fiecare an repre-
zint o cincime din taxa pe valoarea adugat dedus afe-
rent achiziiei, construirii sau modernizrii bunurilor imobile.
Pentru determinarea ajustrii lunare se mparte fiecare cin-
cime la 12. Suma care nu poate fi dedus se calculeaz
astfel: din perioada de 5 ani se scade numrul de luni n
care bunul imobil a fost utilizat n regim de taxare, rezulta-
tul se nmulete cu ajustarea lunar. Fraciunile de lun se
consider lun ntreag. Taxa pe valoarea adugat nede-
ductibil obinut prin ajustare se nregistreaz din punct
de vedere contabil pe cheltuieli, precum i n jurnalul pen-
tru cumprri i se preia corespunztor n decontul de tax
pe valoarea adugat pentru luna n care persoana impo-
zabil ncepe aplicarea regimului de scutire.
(8) Exemple de ajustare a dreptului de deducere
prevzute la alin. (7):
1. O persoan impozabil dobndete la data de
15 iunie 2001, prin achiziie sau investiii, un bun imobil
avnd o valoare de 30 miliarde lei. Activitatea persoanei
impozabile cuprinde att operaiuni taxabile din punct de
vedere al taxei pe valoarea adugat, ct i operaiuni
scutite de taxa pe valoarea adugat fr drept de deducere.
Taxa pe valoarea adugat aferent acestui imobil a fost
de 5,7 miliarde lei, din care s-au dedus 4,56 miliarde lei
conform pro-rata definitiv de 80% din anul 2001. La
sfritul anului 2002 taxa dedus s-a recalculat conform
art. 61 alin. (9) din Normele de aplicare a Legii
nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adugat, aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr. 598/2002, cu modificrile
ulterioare, n funcie de pro-rata definitiv de 70% pentru
anul 2002, rezultnd din recalculare suma de 570 milioane lei
care s-a nregistrat pe cheltuieli. n anul 2002 au fost
efectuate lucrri de modernizare care au mrit valoarea
bunului imobil cu 10 miliarde lei, pentru care taxa pe
valoarea adugat aferent este de 1,71 miliarde lei, din
care s-a dedus suma de 1,2 miliarde lei, conform pro-rata
definitiv de 70% din anul 2002. Lucrrile de modernizare
au fost finalizate n data de 9 iunie 2002. De la data de
1 martie 2003, persoana impozabil nchiriaz imobilul ast-
fel: 30% din bunul imobil n regim de scutire, iar pentru
70% din bunul imobil opteaz pentru aplicarea regimului de
taxare. Ajustarea dreptului de deducere se efectueaz astfel:
A. Ajustarea pentru taxa pe valoarea adugat aferent
dobndirii bunului imobil
Taxa pe valoarea adugat
aferent bunului imobil 5.700 milioane lei
Taxa dedus iniial 4.560 milioane lei
Diferena de tax rezultat
din recalculare la sfritul
anului 2002 570 milioane lei
Taxa dedus efectiv pentru
bunul imobil (4.560570) 3.990 milioane lei
Taxa dedus aferent prii
din bunul imobil care este nchiriat
n regim de scutire
3.990 milioane lei x 30% = 1.197 milioane lei
Ajustarea pentru perioada 15 iunie 2001 1 martie 2003
1.197 milioane lei : 5 ani = 239,4 milioane lei
239,4 milioane lei : 12 luni = 19,95 milioane lei
7 luni din 2001 + 12 luni din 2002 + 2 luni din 2003 = 21 de luni
21 de luni x 19,95 milioane lei = 418,95 milioane lei
1.197 milioane lei 418,95 milioane lei = 778,05 milioane lei.
B. Ajustarea aferent lucrrii de modernizare din anul
2002
Taxa pe valoarea adugat dedus
pentru modernizare 1.200 milioane lei
Taxa dedus pentru modernizare
aferent prii din bunul imobil care
este nchiriat n regim de scutire
1.200 milioane lei x 30% = 360 milioane lei
Ajustarea pentru perioada 9 iunie 2002 1 martie 2003
360 milioane lei : 5 ani = 72 milioane lei
72 milioane lei : 12 luni = 6 milioane lei
7 luni din 2002 + 2 luni din 2003 = 9 luni
9 luni x 6 milioane lei = 54 milioane lei
360 milioane lei 54 milioane lei = 306 milioane lei.
Sumele de 778,05 milioane lei + 306 milioane lei, rezul-
tate din ajustrile efectuate la lit. A i B, reprezint dife-
rena de tax care va fi nregistrat pe cheltuieli, n jurnalul
pentru cumprri din luna martie, n rou, i corespunztor
va fi preluat n decontul privind taxa pe valoarea
adugat pentru perioada fiscal respectiv.
2. Acelai exemplu, n situaia n care persoana impo-
zabil nu a avut i operaiuni scutite de taxa pe valoarea
adugat n anul 2001:
A. Ajustarea pentru T.V.A. aferent dobndirii bunului imobil
Taxa dedus iniial 5.700 milioane lei
Taxa dedus aferent prii din
bunul imobil care este nchiriat n
regim de scutire
5.700 milioane lei x 30% = 1.710 milioane lei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
66
Ajustarea pentru perioada 15 iunie 2001 1 martie 2003
1.710 milioane lei : 5 ani = 342 milioane lei
342 milioane lei : 12 luni = 28,5 milioane lei
7 luni din 2001 + 12 luni din 2002 + 2 luni din 2003 =
21 de luni
21 de luni x 28,5 milioane lei = 598,5 milioane lei
1.710 milioane lei 598,5 milioane lei = 1.111,5 milioane lei.
B. Ajustarea aferent lucrrii de modernizare din anul 2002
Taxa pe valoarea adugat dedus
pentru modernizare 1.710 milioane lei
Taxa dedus pentru modernizare
aferent prii din bunul imobil care
este nchiriat n regim de scutire
1.710 milioane lei x 30% = 513 milioane lei
Ajustarea pentru perioada 9 iunie 2002 1 martie 2003
513 milioane lei : 5 ani = 102,6 milioane lei
102,6 milioane lei : 12 luni = 8,55 milioane lei
7 luni din 2002 + 2 luni din 2003 = 9 luni
9 luni x 8,55 milioane lei = 76,95 milioane lei
513 milioane lei 76,95 milioane lei = 436,05 milioane lei
Sumele de 1.111,5 milioane lei + 436,05 milioane lei,
rezultate din ajustrile efectuate la lit. A i B, reprezint
diferena de tax care va fi nregistrat pe cheltuieli, n jur-
nalul pentru cumprri din luna martie, cu semnul minus, i
corespunztor va fi preluat n decontul privind taxa pe
valoarea adugat pentru perioada fiscal respectiv.
(9) Persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de
tax pe valoarea adugat care trec de la regimul de scu-
tire la cel de taxare pentru operaiunile prevzute la
art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal pot deduce din taxa
pe valoarea adugat aferent bunurilor imobile achiziionate,
construite sau modernizate n ultimii 5 ani, o sum pro-
porional cu partea din fiecare bun imobil care va fi utili-
zat pentru aceste operaiuni i proporional cu numrul de
luni n care bunul va fi utilizat n regim de taxare.
Ajustarea se realizeaz ntr-o perioad de 5 ani n cadrul
crora bunurile imobile au fost dobndite, ncepnd cu data
de la care fiecare bun imobil a fost dobndit. Pentru bunu-
rile imobile care sunt modernizate, ajustarea taxei aferente
acestor lucrri este operat, de asemenea, ntr-o perioad
de 5 ani de la data finalizrii fiecrei lucrri de moderni-
zare. Pentru ajustare se va ine cont de suma taxei pe
valoarea adugat pentru fiecare an, care reprezint o cin-
cime din taxa pe valoarea adugat aferent achiziiei,
construirii sau modernizrii bunurilor imobile. Pentru deter-
minarea ajustrii lunare se mparte fiecare cincime la 12.
Stabilirea sumei care poate fi dedus se calculeaz astfel:
din perioada de 5 ani se scade numrul de luni n care
bunul imobil a fost utilizat n regim de scutire, iar rezultatul
se nmulete cu ajustarea lunar. Fraciunile de lun se
consider lun ntreag. Taxa pe valoarea adugat
dedus se nregistreaz din punct de vedere contabil prin
diminuarea cheltuielilor, precum i n jurnalul pentru
cumprri i se preia corespunztor n decontul de tax pe
valoarea adugat pentru perioada fiscal n care persoana
impozabil ncepe aplicarea regimului de taxare.
(10) Exemple de ajustare a dreptului de deducere
prevzute la alin. (9):
1. Pe exemplul de la alin. (8) pct. 1, persoana impoza-
bil opteaz pentru regimul de taxare a operaiunii de
nchiriere de la data de 1 octombrie 2004.
A. Ajustarea taxei pe valoarea adugat aferente bunului
Bunul a fost utilizat 21 de luni n regim de taxare i
19 luni n regim de scutire (10 luni din anul 2003 + 9 luni
din anul 2004). Din cei 5 ani, perioad de ajustare, bunul
va mai fi utilizat 20 de luni n regim de taxare. Persoana
impozabil are dreptul s deduc taxa pe valoarea
adugat pentru 20 de luni, respectiv 19,95 milioane lei x
20 de luni = 399 milioane lei.
B. Ajustarea taxei pe valoarea adugat aferente
modernizrii
Modernizarea a fost efectuat n luna iunie 2002. Bunul
modernizat a fost utilizat 9 luni n regim de taxare i
19 luni n regim de scutire. Din cei 5 ani, perioad de
ajustare, bunul modernizat va mai fi utilizat 32 de luni n
regim de taxare. Persoana impozabil are dreptul s
deduc taxa pe valoarea adugat pentru 32 de luni, res-
pectiv 6 milioane lei x 32 de luni = 192 milioane lei.
Sumele de 399 milioane lei + 192 milioane lei se nre-
gistreaz din punct de vedere contabil prin diminuarea
cheltuielilor, precum i n jurnalul pentru cumprri i se
preiau corespunztor n decontul de tax pe valoarea
adugat.
2. Pe exemplul de la alin. (8) pct. 2, persoana impoza-
bil opteaz pentru taxarea operaiunii de nchiriere de la
data de 1 octombrie 2004.
A. Ajustarea taxei pe valoarea adugat aferente bunului
Bunul a fost utilizat 21 de luni n regim de taxare i
19 luni n regim de scutire (10 luni din anul 2003 + 9 luni
din anul 2004). Din cei 5 ani, perioad de recalculare,
bunul va mai fi utilizat 20 de luni n regim de taxare.
Persoana impozabil are dreptul s deduc taxa pe valoarea
adugat pentru 20 de luni, respectiv 28,5 milioane lei x
20 de luni = 570 milioane lei.
B. Ajustarea taxei pe valoarea adugat aferente
modernizrii
Modernizarea a fost efectuat n luna iunie 2002. Bunul
modernizat a fost utilizat 9 luni n regim de taxare i
19 luni n regim de scutire. Din cei 5 ani, perioad de
ajustare, bunul modernizat va mai fi utilizat 32 de luni n
regim de taxare. Persoana impozabil are dreptul s
deduc taxa pe valoarea adugat pentru 32 de luni, res-
pectiv 8,55 milioane lei x 32 de luni = 273,6 milioane lei.
Sumele de 570 milioane lei + 273,6 milioane lei se
nregistreaz din punct de vedere contabil prin diminuarea
cheltuielilor, precum i n jurnalul pentru cumprri i se
preiau corespunztor n decontul de tax pe valoarea
adugat.
Codul fiscal:
Scutiri pentru operaiunile din interiorul rii
Art. 141 [...]
(2) Alte operaiuni scutite de taxa pe valoarea adugat:
[...]
l) livrrile de bunuri care au fost afectate unei activiti
scutite n baza prezentului articol, dac taxa pe valoarea
adugat aferent bunurilor respective nu a fost dedus,
precum i livrrile de bunuri a cror achiziie a fcut
obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145
alin. (7) lit. b).
Norme metodologice:
43. Se ncadreaz n prevederile art. 141 alin. (2) lit. l)
din Codul fiscal livrrile de bunuri care au fost achiziionate
dup data de 1 iulie 1993, dac acestea au fost destinate
realizrii de operaiuni scutite, pentru care nu s-a exercitat
dreptul de deducere, precum i livrrile de bunuri a cror
achiziie a fcut obiectul excluderii dreptului de deducere
conform art. 145 alin. (7) lit. b) din Codul fiscal. Nu se
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
67
ncadreaz n aceast categorie bunurile pentru care s-a
dedus taxa pe valoarea adugat conform pro-rata.
44. Scutirile de tax pe valoarea adugat prevzute de
art. 141 din Codul fiscal sunt obligatorii, cu excepia
operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul
fiscal pentru care art. 141 alin. (3) din Codul fiscal prevede
dreptul de opiune pentru aplicarea regimului de taxare.
Scutirile de tax pe valoarea adugat se aplic livrrilor
de bunuri i/sau prestrilor de servicii realizate de orice
persoan impozabil. Dac o persoan impozabil nregis-
trat ca pltitor de tax pe valoarea adugat a facturat
n mod eronat cu taxa pe valoarea adugat livrri de
bunuri i/sau prestri de servicii scutite de taxa pe valoa-
rea adugat ctre beneficiari care au sediul activitii eco-
nomice sau un sediu permanent ori, n lipsa acestuia,
domiciliul sau reedina obinuit n Romnia, este obligat
s storneze facturile emise. Beneficiarii unor astfel de
operaiuni nu au dreptul de deducere a taxei pe valoarea
adugat, aplicat n mod eronat pentru o operaiune scu-
tit; acetia trebuie s solicite furnizorului/prestatorului stor-
narea facturii cu taxa pe valoarea adugat i emiterea
unei noi facturi fr taxa pe valoarea adugat.
Codul fiscal:
Scutiri la import
Art. 142. Sunt scutite de taxa pe valoarea adugat:
[]
d) importul de bunuri de ctre misiunile diplomatice i
birourile consulare, precum i de ctre cetenii strini cu
statut diplomatic sau consular n Romnia, n condiii de
reciprocitate, potrivit procedurii stabilite prin norme;
Norme metodologice:
45. Scutirea se acord de ctre birourile vamale de
control i vmuire, pe baza avizului Ministerului Afacerilor
Externe privind respectarea condiiilor de reciprocitate
legate de importul bunurilor.
Codul fiscal:
e) importul de bunuri efectuat de reprezentanele orga-
nismelor internaionale i interguvernamentale acreditate
n Romnia, precum i de ctre cetenii strini angajai ai
acestor organizaii, n limitele i n conformitate cu
condiiile precizate n conveniile de nfiinare a acestor
organizaii, potrivit procedurii stabilite prin norme;
Norme metodologice:
46. Scutirea se acord de ctre birourile vamale de
control i vmuire, pe baza avizului Ministerului Afacerilor
Externe privind respectarea limitelor i condiiilor precizate
n conveniile de nfiinare a acestor organizaii.
Codul fiscal:
h) importul de bunuri primite n mod gratuit cu titlu de
ajutoare sau donaii destinate unor scopuri cu caracter
religios, de aprare a sntii, de aprare a rii sau sigu-
ranei naionale, artistic, sportiv, de protecie i ameliorare
a mediului, de protecie i conservare a monumentelor
istorice i de arhitectur, n condiiile stabilite prin norme;
Norme metodologice:
47. (1) Scutirea se aplic de ctre birourile vamale de
control i vmuire, pe baza documentelor din care rezult
c bunurile au fost primite fr obligaii de plat i a unei
declaraii pe propria rspundere semnate de reprezentantul
legal al importatorului sau de persoana mputernicit de
acesta, prin care se confirm c bunurile sunt destinate
scopurilor menionate la art. 142 lit. h) din Codul fiscal, nu
vor face obiectul unor comercializri ulterioare cel puin
5 ani de la data importului i vor fi folosite numai n sco-
purile pentru care au fost importate. Declaraiile nereale
atrag rspunderea potrivit legii. Declaraia pe propria
rspundere se ntocmete n trei exemplare originale, dintre
care un exemplar se depune la biroul vamal la care se
face declaraia vamal de import, un exemplar se depune
la organul fiscal teritorial, iar al treilea exemplar se
pstreaz la documentele financiar-contabile ale beneficia-
rului. La schimbarea destinaiei bunurilor, nainte de expira-
rea termenului de 5 ani, importatorii sunt obligai s
ndeplineasc formalitile legale privind importul mrfurilor
i s achite taxa pe valoarea adugat aferent importului.
(2) Bunurile destinate aprrii sntii pentru care se
acord scutirea de tax pe valoarea adugat n baza
art. 142 lit. h) din Codul fiscal sunt orice alte bunuri dect
cele prevzute de Ordonana Guvernului nr. 59/2003 pri-
vind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei
vamale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 545/2003.
Codul fiscal:
i) importul de bunuri finanate din mprumuturi neram-
bursabile acordate de guverne strine, organisme
internaionale i/sau organizaii nonprofit din strintate i
din ar, n condiiile stabilite prin norme;
Norme metodologice:
48. (1) Prin mprumuturi nerambursabile, n sensul
art. 142 lit. i) din Codul fiscal, se nelege mprumuturile
bneti acordate de guverne strine, de organisme
internaionale i/sau de organizaii nonprofit din strintate
i din ar unor beneficiari din Romnia i care sunt con-
semnate n acorduri, protocoale i/sau nelegeri, memoran-
dumuri, ncheiate cu guverne strine, organisme
internaionale sau organizaii nonprofit din strintate i din
ar.
(2) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adugat pen-
tru importul de bunuri finanate direct din mprumuturi
nerambursabile, acordate de organisme internaionale sau
de guverne strine, se acord de ctre birourile vamale de
control i vmuire, pe baza documentelor care atest c
acestea sunt finanate din mprumuturi nerambursabile.
(3) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adugat pen-
tru importul de bunuri finanate direct din mprumuturi
nerambursabile, acordate de organizaii nonprofit i de cari-
tate din strintate i din ar, se acord de ctre birourile
vamale de control i vmuire, pe baza documentelor care
atest c acestea sunt finanate din mprumuturi nerambur-
sabile i sunt destinate realizrii unor scopuri cu caracter
umanitar, social, filantropic, religios, de aprare a sntii,
cultural, artistic, educativ, tiinific, sportiv, de protecie i
ameliorare a mediului, de protecie i conservare a monu-
mentelor istorice i de arhitectur. Documentele prin care
se atest sursa de finanare i destinaia bunurilor impor-
tate sunt acorduri, protocoale i/sau nelegeri, memorandu-
muri, ncheiate cu organizaii nonprofit i de caritate din
strintate i din ar.
(4) Organele de control fiscal i ale Grzii financiare
urmresc dac se respect destinaia dat bunurilor res-
pective i, n cazul n care se constat schimbarea aces-
teia n termen de 5 ani de la data intrrii n ar a
bunurilor, vor sesiza organele vamale pentru luarea msuri-
lor ce decurg din aplicarea legii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
68
Codul fiscal:
j) importul urmtoarelor bunuri: bunurile de origine
romn, bunurile strine care, potrivit legii, devin proprie-
tatea statului, bunurile reparate n strintate sau bunurile
care le nlocuiesc pe cele necorespunztoare calitativ,
returnate partenerilor externi n perioada de garanie,
bunurile care se napoiaz n ar ca urmare a unei expe-
dieri eronate, echipamentele pentru protecia mediului,
stabilite prin hotrre a Guvernului.
Norme metodologice:
49. (1) n sensul art. 142 lit. j) din Codul fiscal, bunurile
strine care, potrivit legii, devin proprietatea statului sunt:
a) bunurile care sunt abandonate printr-o declaraie
scris dat autoritilor vamale;
b) bunurile pentru care la expirarea termenului de
pstrare, acordat de autoritatea vamal, titularii nu au
reglementat situaia vamal a acestora;
c) bunurile confiscate de autoritile competente potrivit legii.
(2) Ajutoarele de stat pentru protecia mediului acordate
n baza hotrrilor Guvernului vor fi notificate Consiliului
Concurenei n vederea autorizrii i vor respecta prevede-
rile Regulamentului privind ajutorul de stat pentru protecia
mediului.
Codul fiscal:
CAPITOLUL X
Regimul deducerilor
Dreptul de deducere
Art. 145 [...]
(6) n condiiile stabilite prin norme, se acord dreptul
de deducere a taxei pe valoarea adugat pentru achiziiile
de bunuri i/sau servicii destinate realizrii operaiunilor
prevzute la alin. (3)(5), efectuate de persoane impoza-
bile nainte de nregistrarea ca pltitori de tax pe valoarea
adugat, care nu aplic regimul special de scutire
prevzut la art. 152. [...]
(10) n situaiile prevzute la art. 138, precum i n alte
cazuri specificate prin norme, taxa pe valoarea adugat
dedus poate fi ajustat. Procedura de ajustare se sta-
bilete prin norme.
...........................................................................................
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim
mixt
Art. 147 [...]
(5) Bunurile i serviciile pentru care nu se cunoate
destinaia n momentul achiziiei, respectiv dac vor fi uti-
lizate pentru realizarea de operaiuni care dau drept de
deducere sau operaiuni care nu dau drept de deducere ori
pentru care nu se poate determina proporia n care sunt
sau vor fi utilizate pentru operaiuni care dau drept de
deducere i operaiuni care nu dau drept de deducere, se
evideniaz ntr-un jurnal pentru cumprri ntocmit sepa-
rat. Taxa pe valoarea adugat aferent acestor achiziii se
deduce pe baz de pro-rata. Prin excepie, n cazul
achiziiilor destinate realizrii de investiii, care se prevd
c vor fi utilizate att pentru realizarea de operaiuni care
dau drept de deducere, ct i pentru operaiuni care nu
dau drept de deducere, este permis deducerea integral
a taxei pe valoarea adugat pe parcursul procesului
investiional, urmnd ca taxa dedus s fie ajustat n con-
formitate cu procedura stabilit prin norme.
Norme metodologice:
50. (1) Persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de
tax pe valoarea adugat pot s exercite dreptul de
deducere pentru bunuri i/sau servicii achiziionate cu cel
mult 90 de zile anterior datei de nregistrare ca pltitor de
tax pe valoarea adugat n urmtoarele cazuri:
a) n situaia n care este o persoan impozabil stabi-
lit n strintate i trebuie s-i desemneze un sediu per-
manent n Romnia sau un reprezentant fiscal;
b) n caz de reorganizare, cnd o entitate juridic se
divide i n urma divizrii iau natere mai multe persoane
impozabile;
c) n cazul unitilor nou-nfiinate, pn la data obinerii
codului de identificare fiscal de pltitor de tax pe valoa-
rea adugat.
(2) n cazul unor modificri legislative, n sensul trecerii
de la operaiuni care nu dau drept de deducere la
operaiuni care dau drept de deducere, persoanele impoza-
bile nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea adugat
pot s-i ajusteze dreptul de deducere pentru taxa aferent
bunurilor de natura stocurilor constatate pe baz de inven-
tariere la data modificrii intervenite, precum i pentru
bunuri de natura mijloacelor fixe care au fost achiziionate
cu cel mult 90 de zile anterior modificrii intervenite.
Ajustarea n acest caz reprezint exercitarea dreptului de
deducere.
(3) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevzut la
alin. (1) i (2) trebuie ndeplinite urmtoarele cerine:
a) bunurile respective urmeaz a fi utilizate pentru
operaiuni care dau drept de deducere;
b) persoana impozabil trebuie s dein o factur fis-
cal sau un alt document legal aprobat, prin care s justi-
fice suma taxei pe valoarea adugat aferente bunurilor
achiziionate.
(4) Persoanele impozabile care se nregistreaz ca
pltitori de tax pe valoarea adugat datorit unor modi-
ficri legislative, n sensul trecerii de la operaiuni care nu
dau drept de deducere la operaiuni care dau drept de
deducere, pot s-i exercite dreptul de deducere a taxei pe
valoarea adugat conform art. 145 alin. (11) i (12) din
Codul fiscal, la data nregistrrii ca pltitori de tax pe
valoarea adugat.
(5) n cazul unor modificri legislative, n sensul trecerii
de la operaiuni care dau drept de deducere la operaiuni
care nu dau drept de deducere, orice persoan impozabil
nregistrat ca pltitor de tax pe valoarea adugat tre-
buie s-i ajusteze dreptul de deducere exercitat iniial pen-
tru taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor de natura
stocurilor constatate pe baz de inventariere la data modi-
ficrii intervenite, precum i pentru bunuri de natura mijloa-
celor fixe care au fost achiziionate cu cel mult 90 de zile
anterior modificrii intervenite, care sunt destinate realizrii
de operaiuni care nu dau drept de deducere. Ajustarea
reprezint n aceast situaie anularea dreptului de dedu-
cere a taxei pe valoarea adugat deduse iniial.
(6) Pentru situaiile prevzute la art. 138 lit. a), b), c)
i e) din Codul fiscal beneficiarii sunt obligai s-i ajusteze
dreptul de deducere. n aceste situaii ajustarea reprezint
anularea total sau parial a taxei pe valoarea adugat
deduse iniial sau, n cazul prevzut la art. 138 lit. c) din
Codul fiscal, cnd preurile se majoreaz ulterior livrrii sau
prestrii, ajustarea reprezint exercitarea dreptului de dedu-
cere a taxei aferente majorrii de pre.
(7) Taxa pe valoarea adugat dedus pentru un obiec-
tiv de investiii, nainte de punerea n funciune a acestuia,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
69
se ajusteaz la sfritul anului calendaristic urmtor celui
de punere n funciune a investiiei, astfel:
a) dac bunul obinut prin investiie este utilizat exclusiv
pentru operaiuni care nu dau drept de deducere, taxa pe
valoarea adugat dedus iniial se anuleaz integral. n
cazul bunurilor imobile nchiriate, concesionate sau aren-
date, pentru care persoana impozabil aplic regimul de
scutire pentru o parte din bunul imobil, ajustarea dreptului
de deducere pentru partea respectiv se efectueaz con-
form prevederilor pct. 42 alin. (7);
b) dac bunul obinut prin investiie este utilizat att
pentru operaiuni care dau drept de deducere, ct i pentru
operaiuni care nu dau drept de deducere, taxa pe valoa-
rea adugat dedus iniial se recalculeaz pe baz de
pro-rata definitiv determinat la sfritul anului calendaris-
tic urmtor celui de punere n funciune a investiiei.
Codul fiscal:
(8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe
valoarea adugat, orice persoan impozabil trebuie s
justifice dreptul de deducere, n funcie de felul
operaiunii, cu unul din urmtoarele documente:
a) pentru taxa pe valoarea adugat datorat sau achi-
tat, aferent bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz
s i fie livrate, i pentru prestrile de servicii care i-au fost
prestate ori urmeaz s i fie prestate de o alt persoan
impozabil, cu factur fiscal, care cuprinde informaiile
prevzute la art. 155 alin. (8), i este emis pe numele per-
soanei de ctre o persoan impozabil nregistrat ca
pltitor de tax pe valoarea adugat. Beneficiarii servici-
ilor prevzute la art. 150 alin. (1) lit. b) i art. 151 alin. (1)
lit. b), care sunt nregistrai ca pltitori de tax pe valoarea
adugat, justific taxa dedus, cu factura fiscal, ntoc-
mit potrivit art. 155 alin. (4);
b) pentru importuri de bunuri, cu declaraia vamal de
import sau un act constatator emis de autoritile vamale;
pentru importurile care mai beneficiaz de amnarea plii
taxei n vam, conform alin. (2), se va prezenta i docu-
mentul care confirm achitarea taxei pe valoarea
adugat.
(9) Prin normele de aplicare a prezentului titlu, se
prevd situaiile n care se poate folosi un alt document
dect cele prevzute la alin. (8), pentru a justifica dreptul
de deducere a taxei pe valoarea adugat.
Norme metodologice:
51. (1) Justificarea deducerii taxei pe valoarea adugat
se face numai pe baza exemplarului original al documente-
lor prevzute la art. 145 alin. (8) din Codul fiscal. n cazuri
excepionale de pierdere, sustragere sau distrugere a
exemplarului original al documentului de justificare, deduce-
rea poate fi justificat cu documentul reconstituit potrivit
legii.
(2) Deducerea taxei pe valoarea adugat trebuie justifi-
cat cu documentele prevzute la art. 145 alin. (8) din
Codul fiscal i/sau cu alte documente specifice aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea
modelelor formularelor comune privind activitatea financiar
i contabil i a normelor metodologice privind ntocmirea
i utilizarea acestora, cu modificrile ulterioare, sau prin
ordine ale ministrului finanelor publice emise n baza
Hotrrii Guvernului nr. 831/1997, cu modificrile ulterioare.
Pentru carburanii auto achiziionai taxa pe valoarea
adugat poate fi justificat cu bonurile fiscale emise con-
form Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/1999 pri-
vind obligaia agenilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicat, dac sunt tampilate
i au nscrise denumirea cumprtorului i numrul de
nmatriculare a autovehiculului. Pentru achiziiile de bunuri
supuse accizelor, pentru care prin lege se prevede utilizarea
facturii fiscale speciale, documentul legal de deducere a
taxei pe valoarea adugat este exemplarul original al fac-
turii fiscale speciale utilizate pentru circulaia acestor pro-
duse. Facturile fiscale sau alte documente legale emise pe
numele salariailor unei persoane impozabile aflai n
deplasare n interesul serviciului, pentru transport sau caza-
rea n hoteluri sau alte uniti similare, sunt documente
legale de deducere a taxei pe valoarea adugat, nsoite
de decontul de deplasare.
Codul fiscal:
Perioada fiscal
Art. 146. (1) Perioada fiscal pentru taxa pe valoarea
adugat este luna calendaristic.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru per-
soanele impozabile care nu au depit n cursul anului
precedent o cifr de afaceri din operaiuni taxabile i/sau
scutite cu drept de deducere de 100.000 euro inclusiv, la
cursul de schimb valutar din ultima zi lucrtoare a anului
precedent, perioada fiscal este trimestrul calendaristic.
...........................................................................................
Determinarea taxei de plat sau a sumei negative de tax
Art. 148. (1) n situaia n care taxa pe valoarea
adugat aferent bunurilor i serviciilor achiziionate de
o persoan impozabil, care este dedus ntr-o perioad
fiscal, este mai mare dect taxa pe valoarea adugat
colectat, aferent operaiunilor taxabile, rezult un exce-
dent n perioada de raportare, denumit n continuare sum
negativ a taxei pe valoarea adugat.
(2) n situaia n care taxa pe valoarea adugat aferent
operaiunilor taxabile, exigibil ntr-o perioad fiscal,
denumit tax colectat, este mai mare dect taxa pe
valoarea adugat aferent bunurilor i serviciilor
achiziionate, dedus n acea perioad fiscal, rezult o
diferen denumit tax pe valoarea adugat de plat
pentru perioada fiscal de raportare.
Norme metodologice:
52. (1) n perioada fiscal de raportare se deduce taxa
pe valoarea adugat aferent achiziiilor de bunuri/servicii
care devine exigibil n acea perioad fiscal. Taxa pe
valoarea adugat aferent achiziiilor de bunuri/servicii,
exigibil n perioada fiscal de raportare, pentru care nu
s-au primit documente de justificare a deducerii pn la
data depunerii decontului de tax pe valoarea adugat, se
include n deconturile ntocmite pentru perioadele fiscale
urmtoare. Nu este permis deducerea taxei pe valoarea
adugat n perioada fiscal de raportare dac exigibilitatea
intervine ntr-o perioad fiscal viitoare.
(2) La persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de
tax pe valoarea adugat, inclusiv cele cu regim mixt, n
cursul unei perioade fiscale taxa pe valoarea adugat afe-
rent achiziiilor de bunuri/servicii se reflect n contul 4426
Taxa pe valoarea adugat deductibil, indiferent dac
sunt destinate realizrii de operaiuni care dau drept de
deducere, total sau parial conform pro-rata, sau de
operaiuni care nu dau drept de deducere. Dup ntocmirea
decontului de tax pe valoarea adugat diferenele nede-
ductibile rezultate ca urmare a aplicrii pro-rata conform
art. 147 alin. (5) din Codul fiscal sau taxa pe valoarea
adugat devenit nedeductibil conform art. 147 alin. (4)
din Codul fiscal se nregistreaz pe cheltuielile perioadei
fiscale de raportare, astfel:
635 = 4426
Cheltuieli cu impozite Taxa pe valoarea
i taxe datorate adugat deductibil
bugetului de stat
(3) Persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de
tax pe valoarea adugat, inclusiv cele cu regim mixt,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
70
trebuie s colecteze ntr-o perioad fiscal taxa pe valoa-
rea adugat aferent operaiunilor taxabile care sunt exigi-
bile n aceeai perioad fiscal. Taxa pe valoarea
adugat aferent livrrilor de bunuri i/sau prestrilor de
servicii care este exigibil n perioada fiscal de raportare,
dar nu a fost evideniat n decontul de tax pe valoarea
adugat al perioadei fiscale de raportare, se nscrie n
deconturile perioadelor fiscale urmtoare.
(4) n cazul persoanelor impozabile la care perioada fis-
cal este trimestrul, jurnalele de vnzri i cumprri se
totalizeaz numai la sfritul fiecrui trimestru. Conturile de
tax pe valoarea adugat nu se nchid la fiecare sfrit
de lun, ci numai la sfritul unui trimestru care reprezint
perioada fiscal n scopul aplicrii taxei pe valoarea
adugat. Taxa de plat i suma negativ a taxei pe
valoarea adugat se determin la finele perioadei fiscale,
respectiv al trimestrului.
Codul fiscal:
Regularizarea i rambursarea taxei
Art. 149 [...]
(5) Persoanele impozabile nregistrate ca pltitor de
tax pe valoarea adugat pot solicita rambursarea soldu-
lui sumei negative a taxei pe valoarea adugat din peri-
oada fiscal de raportare, prin bifarea casetei
corespunztoare din decontul de tax pe valoarea
adugat din perioada fiscal de raportare, decontul fiind
i cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei
negative n decontul perioadei fiscale urmtoare. Dac o
persoan impozabil solicit rambursarea soldului sumei
negative a taxei pe valoarea adugat, acesta nu se repor-
teaz n perioada fiscal urmtoare. Nu poate fi solicitat
rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea
adugat din perioada fiscal de raportare, mai mic de
50 milioane lei inclusiv, aceasta fiind reportat obligatoriu
n decontul perioadei fiscale urmtoare.
Norme metodologice:
53. (1) Soldul sumei negative a taxei pe valoarea
adugat solicitat de persoana impozabil la rambursare,
prin decontul de tax pe valoarea adugat, nu se repor-
teaz n perioada fiscal urmtoare. n situaia n care per-
soana impozabil renun la cererea de rambursare, poate
s preia suma respectiv n decontul de tax pe valoarea
adugat ca sum reportat din perioada fiscal prece-
dent pentru care nu s-a depus cerere de rambursare.
Renunarea la cererea de rambursare trebuie s fie comu-
nicat n scris organului fiscal teritorial pentru a fi operat
n fia de pltitor.
(2) Sumele solicitate la rambursare se nregistreaz la
sfritul perioadei fiscale ntr-un analitic separat al contului
4424. Sumele nregistrate n acest analitic nu pot fi luate
n considerare pentru regularizrile de tax prevzute de
art. 149 din Codul fiscal, cu excepia cazurilor cnd s-a
renunat la cererea de rambursare cu respectarea prevede-
rilor alin. (1).
(3) Cererile de rambursare/compensare a taxei pe
valoarea adugat, depuse o dat cu deconturile de tax
pe valoarea adugat pn la data de 31 decembrie 2003,
nesoluionate pn la aceast dat, precum i cererile de
rambursare/compensare aferente lunii decembrie 2003, care
se depun o dat cu decontul lunii decembrie pn la data
de 25 ianuarie 2004 inclusiv, vor fi soluionate conform
prevederilor legale privind taxa pe valoarea adugat n
vigoare n luna pentru care s-a ntocmit decontul de tax
pe valoarea adugat.
Codul fiscal:
CAPITOLUL XI
Pltitorii taxei pe valoarea adugat
Reguli aplicabile n cazul persoanelor impozabile stabilite
n strintate
Art. 151. (1) Dac o persoan impozabil stabilit n
strintate realizeaz prestri de servicii taxabile, pentru
care locul prestrii este considerat a fi n Romnia, altele
dect cele prevzute la art. 150 alin. (1) lit. b), va proceda
astfel:
a) prestatorul i poate desemna un reprezentant fiscal
n Romnia, care are obligaia de a ndeplini, n numele
persoanei stabilite n strintate, toate obligaiile
prevzute n prezentul titlu, inclusiv obligaia de a solicita
nregistrarea fiscal n scopul plii taxei pe valoarea
adugat, n numele persoanei stabilite n strintate;
b) n cazul n care persoana stabilit n strintate nu i
desemneaz un reprezentant fiscal n Romnia, beneficia-
rul serviciilor datoreaz taxa pe valoarea adugat, n
numele prestatorului.
(2) Prin persoan impozabil stabilit n strintate se
nelege orice persoan care realizeaz activiti econo-
mice de natura celor prevzute la art. 127 alin. (2) i care
nu are n Romnia sediul activitii economice, domiciliul
stabil sau un sediu permanent de la care serviciile sunt
prestate sau livrrile sunt efectuate.
(3) n cazul livrrilor de bunuri taxabile pentru care
locul livrrii este considerat a fi n Romnia, efectuate de
persoane stabilite n strintate, acestea au obligaia s
desemneze un reprezentant fiscal n Romnia.
(4) Persoanele impozabile stabilite n strintate, care
desfoar operaiuni scutite cu drept de deducere n
Romnia, au dreptul s-i desemneze un reprezentant
fiscal pentru aceste operaiuni.
(5) Procedura desemnrii reprezentantului fiscal pentru
taxa pe valoarea adugat se stabilete prin norme.
Norme metodologice:
54. (1) Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe
baz de cerere depus de persoana impozabil stabilit n
strintate la organul fiscal la care reprezentantul propus
este nregistrat ca pltitor de impozite i taxe. Cererea tre-
buie nsoit de:
a) declaraia de ncepere a activitii, care va cuprinde:
data, volumul i natura activitii pe care o va desfura n
Romnia;
b) copie de pe actul de constituire n strintate a per-
soanei impozabile respective;
c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant
fiscal, prin care acesta se angajeaz s ndeplineasc
obligaiile ce-i revin conform legii i n care acesta trebuie
s precizeze natura operaiunilor i valoarea estimat a
acestora.
(2) Nu se admite dect un singur reprezentant fiscal
pentru ansamblul operaiunilor taxabile sau scutite cu drept
de deducere, desfurate n Romnia de persoana impo-
zabil stabilit n strintate. Nu se admite coexistena mai
multor reprezentani fiscali cu angajamente limitate. Pot fi
desemnate ca reprezentani fiscali orice persoane impoza-
bile nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea adugat.
(3) Organul fiscal verific ndeplinirea condiiilor
prevzute la alin. (1) i (2) i, n termen de cel mult 30 de
zile de la data primirii cererii, comunic decizia luat att
persoanei impozabile stabilite n strintate, ct i persoa-
nei propuse ca reprezentant fiscal de aceasta. n cazul
acceptrii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de
aprobare se indic i codul de identificare fiscal atribuit
reprezentantului fiscal, care trebuie s fie diferit de codul
de identificare fiscal atribuit pentru activitatea proprie a
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
71
acestuia. n cazul respingerii cererii decizia se comunic
ambelor pri, cu motivarea refuzului.
(4) Reprezentantul fiscal, dup ce a fost acceptat de
organul fiscal competent, este angajat din punct de vedere
al drepturilor i obligaiilor privind taxa pe valoarea
adugat pentru toate operaiunile efectuate n Romnia de
persoana impozabil stabilit n strintate, cu excepia
celor pentru care se aplic taxarea invers, att timp ct
dureaz mandatul su. Operaiunile efectuate de reprezen-
tantul fiscal n numele persoanei impozabile stabilite n
strintate nu trebuie evideniate n contabilitatea proprie a
persoanei desemnate ca reprezentant fiscal, acestea nefiind
operaiunile sale, ci ale persoanei pe care o reprezint.
Obligaiile i drepturile persoanei stabilite n strintate pri-
vind aplicarea taxei pe valoarea adugat aferente
operaiunilor efectuate n Romnia sunt cele stabilite la
titlul VI al Codului fiscal pentru orice alt persoan impo-
zabil romn i se exercit prin reprezentantul fiscal, mai
puin evidena contabil, care nu este obligatorie.
Prevederile art. 152 din Codul fiscal nu sunt aplicabile
pentru persoanele impozabile stabilite n strintate.
(5) Reprezentantul fiscal poate s renune la angaja-
mentul asumat printr-o cerere adresat organului fiscal. n
cerere trebuie s precizeze ultimul decont de tax pe
valoarea adugat pe care l va depune n aceast calitate
i s propun o dat ulterioar depunerii cererii, cnd va
lua sfrit mandatul su. De asemenea, este obligat s
precizeze dac renunarea la mandat se datoreaz ncetrii
activitii n Romnia a persoanei impozabile stabilite n
strintate. n cazul n care persoana impozabil stabilit
n strintate i continu activitatea n Romnia, cererea
poate fi acceptat numai dac persoana impozabil stabilit
n strintate a ntocmit toate formalitile necesare
desemnrii unui alt reprezentant fiscal sau, dup caz, i-a
nregistrat un sediu permanent n Romnia.
(6) Persoana impozabil stabilit n strintate transmite
reprezentantului fiscal factura extern destinat beneficiaru-
lui su, fr a indica n aceasta suma taxei pe valoarea
adugat, precum i dou copii de pe factura respectiv.
Reprezentantul fiscal emite factura fiscal pentru livrrile de
bunuri i/sau prestrile de servicii din factura extern i
transmite beneficiarului exemplarul original al facturii fiscale
mpreun cu factura extern.
(7) Completarea facturii fiscale derog de la normele
legale privind circulaia i modul de completare a facturilor
fiscale, fiind obligatorie menionarea urmtoarelor informaii:
a) numrul, care este acelai cu numrul facturii
externe, i data emiterii facturii;
b) la rubrica furnizor se completeaz numele i adresa
reprezentantului fiscal, codul de identificare fiscal atribuit
pentru o persoan stabilit n strintate i numele persoa-
nei stabilite n strintate pe care o reprezint;
c) numele, adresa i codul de identificare fiscal ale
beneficiarului, la rubrica cumprtor;
d) denumi rea bunuri l or l i vrate i /sau a servi ci i l or
prestate;
e) valoarea bunurilor/serviciilor, exclusiv taxa pe valoa-
rea adugat, obinut prin convertirea n lei a valutei n
funcie de cursul de schimb n vigoare la data emiterii fac-
turii fiscale;
f) cota de tax pe valoarea adugat sau meniunea
scutit cu drept de deducere, scutit fr drept de dedu-
cere sau neinclus n baza de impozitare, dup caz;
g) valoarea taxei pe valoarea adugat;
h) la total de plat se va nscrie numai suma taxei pe
valoarea adugat.
(8) Reprezentantul fiscal depune decont de tax pe
valoarea adugat pentru operaiunile desfurate n
Romnia de persoana impozabil stabilit n strintate pe
care o reprezint. n situaia n care reprezentantul fiscal
este mandatat de mai multe persoane impozabile stabilite
n strintate, trebuie s depun cte un decont pentru fie-
care persoan impozabil stabilit n strintate pe care o
reprezint. Nu este permis reprezentantului fiscal s evi-
denieze n decontul de tax pe valoarea adugat depus
pentru activitatea sa proprie pentru care este nregistrat ca
pltitor de tax pe valoarea adugat operaiunile
desfurate n numele persoanei impozabile stabilite n
strintate, pentru care depune un decont de tax pe
valoarea adugat separat.
(9) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe
valoarea adugat aferente achiziiilor de bunuri/servicii
efectuate n numele persoanei impozabile stabilite n
strintate, reprezentantul fiscal trebuie s dein documen-
tele originale prevzute de lege. Furnizorii/prestatorii sunt
obligai s emit pe lng facturi fiscale care se predau
reprezentantului fiscal i facturi externe pentru cumprrile
efectuate din Romnia de persoana impozabil stabilit n
strintate.
55. (1) Dac activitatea pe care o desfoar n
Romnia persoana impozabil stabilit n strintate implic
obligativitatea nregistrrii unui sediu permanent, astfel cum
este definit la titlul I al Codului fiscal, aceasta nu mai
poate s-i desemneze un reprezentant fiscal n Romnia.
Sediul permanent se nregistreaz ca pltitor de tax pe
valoarea adugat i ndeplinete toate obligaiile privind
taxa pe valoarea adugat care decurg din titlul VI al
Codului fiscal i din prezentele norme metodologice pentru
activitile atribuibile sediului permanent.
(2) Pentru activitile care nu sunt atribuibile sediului
permanent, desfurate n Romnia de persoana impozabil
stabilit n strintate, sediul permanent aplic o procedur
similar celei stabilite pentru reprezentantul fiscal la pct. 54
alin. (6), (7) i (9). Se excepteaz pct. 54 alin. (7) lit. b),
unde se completeaz la rubrica furnizor numele i adresa
sediului permanent al persoanei impozabile stabilite n
strintate, precum i codul de identificare fiscal atribuit
pentru sediul permanent. Pe facturile emise se va face
meniunea activiti care nu sunt atribuibile sediului perma-
nent.
(3) Sediul permanent este angajat din punct de vedere
al drepturilor i obligaiilor privind taxa pe valoarea
adugat i pentru toate operaiunile efectuate n Romnia
de persoana impozabil stabilit n strintate care nu sunt
atribuibile sediului permanent. Decontul de tax pe valoa-
rea adugat cuprinde att operaiunile atribuibile sediului
permanent, ct i cele care nu sunt atribuibile acestuia,
efectuate n Romnia de persoana impozabil stabilit n
strintate.
(4) n situaia n care, ulterior desemnrii unui reprezen-
tant fiscal, persoanei impozabile stabilite n strintate i
revine obligaia nregistrrii unui sediu permanent, aceasta
trebuie s renune la reprezentantul fiscal, drepturile i
obligaiile n ceea ce privete taxa pe valoarea adugat
fiind preluate de sediul permanent.
Codul fiscal:
CAPITOLUL XII
Regimul special de scutire
Sfera de aplicare i regulile pentru regimul special de
scutire
Art. 152. (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea
adugat persoanele impozabile a cror cifr de afaceri
anual, declarat sau realizat, este inferioar plafonului
de 2 miliarde lei, denumit n continuare plafon de scutire,
dar acestea pot opta pentru aplicarea regimului normal de
tax pe valoarea adugat.
(2) Persoanele impozabile nou-nfiinate pot beneficia de
aplicarea regimului special de scutire, dac declar c vor
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
72
realiza anual o cifr de afaceri estimat de pn la 2 mili-
arde lei inclusiv i nu opteaz pentru aplicarea regimului
normal de tax pe valoarea adugat. Persoanele impoza-
bile nregistrate fiscal, care ulterior realizeaz operaiuni
sub plafonul de scutire prevzut la alin. (1), se consider c
sunt n regimul special de scutire, dac nu opteaz pentru
aplicarea regimului normal de tax pe valoarea adugat.
(3) Persoanele impozabile, care depesc n cursul
unui an fiscal plafonul de scutire, sunt obligate s solicite
nregistrarea ca pltitor de tax pe valoarea adugat n
regim normal, n termen de 10 zile de la data constatrii
depirii. Pentru persoanele nou-nfiinate, anul fiscal
reprezint perioada din anul calendaristic, reprezentat
prin luni calendaristice scurse de la data nregistrrii pn
la finele anului. Fraciunile de lun vor fi considerate o
lun calendaristic ntreag. Persoanele care se afl n
regim special de scutire trebuie s in evidena livrrilor
de bunuri i a prestrilor de servicii, care intr sub inci-
dena prezentului articol, cu ajutorul jurnalului pentru
vnzri. Data depirii plafonului este considerat sfritul
lunii calendaristice n care a avut loc depirea de plafon.
Pn la data nregistrrii ca pltitor de tax pe valoarea
adugat n regim normal se va aplica regimul de scutire
de tax pe valoarea adugat. n situaia n care se con-
stat c persoana n cauz a solicitat cu ntrziere atribui-
rea calitii de pltitor de tax pe valoarea adugat n
regim normal, autoritatea fiscal este ndreptit s soli-
cite plata taxei pe valoarea adugat pe perioada scurs
ntre data la care persoana n cauz avea obligaia s soli-
cite nregistrarea ca pltitor de tax pe valoarea adugat
n regim normal i data de la care nregistrarea a devenit
efectiv, conform procedurii prevzute prin norme.
(4) Dup depirea plafonului de scutire, persoanele
impozabile nu mai pot solicita aplicarea regimului special,
chiar dac ulterior realizeaz cifre de afaceri anuale inferi-
oare plafonului de scutire prevzut de lege.
(5) Scutirea prevzut de prezentul articol se aplic
livrrilor de bunuri i prestrilor de servicii efectuate de
persoanele impozabile prevzute la alin. (1).
(6) Cifra de afaceri care servete drept referin la apli-
carea alin. (1) este constituit din suma, fr taxa pe valoa-
rea adugat, a livrrilor de bunuri i prestrilor de servicii
taxabile, incluznd i operaiunile scutite cu drept de
deducere, potrivit art. 143 i 144.
(7) Persoanele impozabile scutite potrivit dispoziiilor
prezentului articol nu au dreptul de deducere conform
art. 145 i nici nu pot s nscrie taxa pe facturile lor. n
cazul n care sunt beneficiari ai prestrilor de servicii
prevzute la art. 150 alin. (1) lit. b) i art. 151 alin. (1) lit. b),
persoanele impozabile sunt obligate s ndeplineasc
obligaiile prevzute la art. 155 alin. (4), art. 156 i 157.
Norme metodologice:
56. (1) Regimul special de scutire prevede o scutire de
tax pe valoarea adugat care opereaz asupra ntregii
activiti a persoanei impozabile, indiferent c operaiunile
desfurate sunt taxabile, scutite cu drept de deducere,
scutite fr drept de deducere sau operaiuni care nu sunt
n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat.
Persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de tax pe
valoarea adugat nu pot aplica regimul special de scutire
prevzut la art. 152 din Codul fiscal.
(2) Prin persoane impozabile nregistrate fiscal care ulte-
rior realizeaz operaiuni sub plafonul de scutire, prevzute la
art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, se nelege persoanele
impozabile care nu sunt nregistrate ca pltitori de tax pe
valoarea adugat, dar care sunt nregistrate fiscal i ulte-
rior nregistrrii fiscale efectueaz operaiuni taxabile i/sau
operaiuni scutite cu drept de deducere.
(3) n cazul persoanelor ale cror operaiuni au fost
scutite fr drept de deducere prin lege i ulterior devin
taxabile i/sau scutite cu drept de deducere n acelai an
fiscal, la calculul plafonului de scutire vor fi luate numai
operaiunile efectuate de la data la care prin lege
operaiunile sunt taxabile i/sau scutite cu drept de dedu-
cere. n aplicarea acestui punct operaiunile scutite fr
drept de deducere sunt cele prevzute de lege, exclusiv
cele realizate n regimul special de scutire.
(4) n cazul persoanelor impozabile care au depit pla-
fonul de scutire, dar nu au solicitat nregistrarea ca pltitori
de tax pe valoarea adugat n regim normal, conform
prevederilor art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, organele
fiscale vor proceda astfel:
a) n situaia n care abaterea de la prevederile legale
se constat nainte de nregistrarea persoanelor impozabile
ca pltitori de tax pe valoarea adugat, organul fiscal va
solicita plata taxei pe valoarea adugat pe care persoana
impozabil ar fi trebuit s o colecteze pe perioada scurs
ntre data la care avea obligaia s solicite nregistrarea ca
pltitor de tax pe valoarea adugat n regim normal i
data constatrii abaterii. Pe perioada cuprins ntre data
constatrii de ctre organele fiscale a nerespectrii
obligaiei de a solicita nregistrarea ca pltitor de tax pe
valoarea adugat i data nregistrrii efective, persoana
impozabil aplic regimul special de scutire prevzut de
art. 152 din Codul fiscal, ns are obligaia de a plti la
buget taxa pe care ar fi trebuit s o colecteze pentru
livrrile de bunuri i prestrile de servicii efectuate n
aceast perioad;
b) n situaia n care abaterea de la prevederile legale
se constat ulterior nregistrrii ca pltitor de tax pe
valoarea adugat a persoanei impozabile, organele fiscale
vor solicita plata la buget a taxei pe valoarea adugat pe
care persoana impozabil ar fi avut obligaia s o colec-
teze pe perioada scurs ntre data la care avea obligaia
s solicite nregistrarea ca pltitor de tax pe valoarea
adugat n regim normal i data la care nregistrarea a
devenit efectiv.
(5) n ambele situaii prevzute la alin. (4), la data nre-
gistrrii ca pltitor de tax pe valoarea adugat, persoana
impozabil beneficiaz de dreptul de deducere aferent
bunurilor achiziionate, conform art. 145 alin. (11) i (12)
din Codul fiscal. Taxa pe valoarea adugat dedus se
nscrie n primul decont de tax pe valoarea adugat
depus la organul fiscal.
Codul fiscal:
CAPITOLUL XIII
Obligaiile pltitorilor de tax pe valoarea adugat
Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe
valoarea adugat
Art. 154. n nelesul taxei pe valoarea adugat, o
asociere sau alt organizaie care nu are personalitate juri-
dic se consider a fi o persoan impozabil separat,
pentru acele activiti economice desfurate de asociai
sau parteneri n numele asociaiei sau organizaiei respec-
tive, cu excepia asociaiilor n participaiune.
Norme metodologice:
57. Orice asociat sau partener al unei asocieri sau
organizaii fr personalitate juridic este considerat per-
soan impozabil separat pentru acele activiti economice
care nu sunt desfurate n numele asocierii sau orga-
nizaiei respective.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
73
Codul fiscal:
Facturile fiscale
Art. 155. (1) Orice persoan impozabil, nregistrat
ca pltitor de tax pe valoarea adugat, are obligaia s
emit factur fiscal pentru livrrile de bunuri sau
prestrile de servicii efectuate, ctre fiecare beneficiar.
Persoanele impozabile, care nu sunt nregistrate ca
pltitori de tax pe valoarea adugat, nu au dreptul s
emit facturi fiscale i nici s nscrie taxa pe valoarea
adugat pentru livrrile de bunuri i/sau prestrile de ser-
vicii efectuate ctre alt persoan, n documentele emise.
Prin norme se stabilesc situaiile n care factura fiscal
poate fi emis i de alt persoan dect cea care efectu-
eaz livrarea de bunuri.
(2) Pentru livrri de bunuri factura fiscal se emite la
data livrrii de bunuri, iar pentru prestri de servicii cel
mai trziu pn la data de 15 a lunii urmtoare celei n care
prestarea a fost efectuat.
Norme metodologice:
58. (1) Transferul proprietii bunurilor n executarea
creanelor, n situaia n care bunurile au fost predate pe
baz de nelegere ntre debitor i creditor, se consem-
neaz n facturi fiscale de ctre debitor, dac operaiunea
constituie livrare de bunuri.
(2) n cazul bunurilor supuse executrii silite, dac
operaiunea constituie livrare de bunuri, obligaia ntocmirii
facturii fiscale revine persoanei abilitate prin lege s efec-
tueze vnzarea bunurilor, care procedeaz dup cum
urmeaz:
a) emite factur fiscal de executare silit, n trei exem-
plare. Originalul facturii fiscale de executare silit se trans-
mite cumprtorului, respectiv adjudecatarului, iar
exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit;
b) ncaseaz de la cumprtor contravaloarea bunurilor,
inclusiv taxa pe valoarea adugat, pe care o vireaz la
bugetul de stat n termen de 5 zile lucrtoare de la data la
care adjudecarea a devenit executorie. Dac prin contract
se prevede c plata bunurilor se face n rate, taxa pe
valoarea adugat se vireaz la bugetul de stat n termen
de 5 zile lucrtoare de la data stabilit prin contract pentru
plata ratelor. O copie de pe documentul prin care s-a efec-
tuat plata taxei pe valoarea adugat va fi transmis debi-
torului executat silit;
c) taxa pe valoarea adugat din facturile fiscale de
executare silit se nregistreaz de ctre persoanele abili-
tate prin lege s efectueze vnzarea bunurilor supuse exe-
cutrii silite, n alte conturi contabile dect cele specifice
taxei pe valoarea adugat. n situaia n care persoana
abilitat prin lege s efectueze vnzarea bunurilor supuse
executrii silite este nregistrat ca pltitor de tax pe
valoarea adugat, nu va evidenia n decontul de tax pe
valoarea adugat operaiunile respective.
(3) n situaia n care executarea silit a fost efectuat
potrivit prevederilor alin. (2), debitorul executat silit trebuie
s nregistreze n evidena proprie operaiunea de livrare
de bunuri, pe baza facturii fiscale de executare silit trans-
mise de persoana abilitat prin lege s efectueze vnza-
rea bunurilor, inclusiv taxa pe valoarea adugat colectat
aferent. n situaia n care se prevede plata n rate a
bunurilor, taxa pe valoarea adugat se colecteaz la data
stabilit prin contract pentru plata ratelor. Pe baza docu-
mentului de plat a taxei pe valoarea adugat transmis
de persoana abilitat prin lege s efectueze vnzarea
bunurilor, debitorul executat silit evideniaz suma achitat,
cu semnul minus, n decontul de tax pe valoarea
adugat la rndul de regularizri din rubrica taxa pe
valoarea adugat colectat a decontului.
(4) Cumprtorii/adjudecatarii exercit dreptul de dedu-
cere a taxei pe valoarea adugat pe baza facturilor fis-
cale de executare silit. n situaia n care se prevede
plata n rate a bunurilor, taxa pe valoarea adugat se
deduce la data stabilit pentru plata ratelor.
59. (1) Conform prevederilor art. 155 alin. (1) din Codul
fiscal, persoanele impozabile care nu sunt nregistrate ca
pltitori de tax pe valoarea adugat nu au dreptul s
emit facturi fiscale i nici s nscrie taxa pe valoarea
adugat pentru livrri de bunuri i/sau prestri de servicii
ctre alt persoan n documentele emise. Orice persoan
care ncalc aceste prevederi trebuie s vireze la bugetul
de stat taxa pe valoarea adugat ncasat de la benefi-
ciar. Beneficiarul nu are drept de deducere a taxei achitate
unei persoane care nu este nregistrat ca pltitor de tax
pe valoarea adugat, dar poate solicita restituirea de la
bugetul de stat a sumei achitate ca tax nedatorat.
Pentru a beneficia de restituirea de la bugetul de stat a
taxei achitate furnizorului/prestatorului, beneficiarul trebuie
s justifice c taxa pe valoarea adugat a fost pltit la
bugetul de stat de ctre furnizor/prestator.
(2) Pentru prestrile de servicii, altele dect cele
prevzute la art. 155 alin. (4), (5) i (6) din Codul fiscal,
prestatorii sunt obligai s emit facturi fiscale sau alte
documente legal aprobate cel mai trziu pn la data de
15 a lunii urmtoare celei n care prestarea a fost efec-
tuat. Pentru prestrile de servicii decontate pe baz de
situaii de lucrri, cum sunt cele de construcii-montaj, con-
sultan, cercetare, expertize i altele asemntoare, data
efecturii prestrii de servicii se consider a fi data la care
sunt ntocmite situaiile de lucrri i, dup caz, data
acceptrii de ctre beneficiar a situaiilor de lucrri.
(3) n cazul livrrii de bunuri imobile, data livrrii, res-
pectiv data la care se emite factura fiscal, este conside-
rat data la care toate formalitile impuse de lege sunt
ndeplinite pentru a se face transferul dreptului de proprie-
tate de la vnztor la cumprtor. Orice facturare efectuat
nainte de ndeplinirea formalitilor impuse de lege pentru
a se face transferul dreptului de proprietate de la vnztor
la cumprtor se consider facturare de avansuri, urmnd
a se regulariza prin stornarea facturilor de avans la data
emiterii facturii fiscale pentru contravaloarea integral a
livrrii de bunuri imobile.
Codul fiscal:
(4) Pentru prestrile de servicii efectuate de prestatori
stabilii n strintate, pentru care beneficiarii au obligaia
plii taxei pe valoarea adugat, acetia din urm, dac
sunt nregistrai ca pltitori de tax pe valoarea adugat,
trebuie s autofactureze operaiunile respective, prin emi-
terea unei facturi fiscale, la data primirii facturii prestato-
rului sau la data efecturii plii ctre prestator, n cazul n
care nu s-a primit factura prestatorului pn la aceast
dat. Operaiunile de leasing extern se autofactureaz de
ctre beneficiarii din Romnia, nregistrai ca pltitori de
tax pe valoarea adugat, la data stabilit prin contract
pentru plata ratelor de leasing i/sau la data plii de sume
n avans. Persoanele care nu sunt nregistrate ca pltitori
de tax pe valoarea adugat vor urma procedura
prevzut la art. 156 alin. (3). Regimul fiscal al facturilor
fiscale emise prin autofacturare se stabilete prin norme.
Norme metodologice:
60. (1) Numai persoanele nregistrate ca pltitori de
tax pe valoarea adugat sunt obligate s emit facturi
fiscale prin autofacturare, potrivit prevederilor art. 155
alin. (4) din Codul fiscal. Facturile fiscale emise prin auto-
facturare au un regim fiscal special i nu genereaz veni-
turi n contabilitatea persoanei emitente. Factura fiscal se
emite numai dac operaiunile n cauz sunt taxabile i
numai n scopul taxei pe valoarea adugat. Completarea
acestor facturi derog de la normele legale privind
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
74
circulaia i modul de completare a facturilor fiscale, fiind
obligatorie menionarea urmtoarelor informaii:
a) numrul facturii va fi acelai cu numrul facturii pre-
statorului sau se atribuie un numr propriu dac este o
factur emis pentru pli ctre prestator, pentru care nu
s-a primit o factur;
b) data emiterii facturii;
c) numele i adresa persoanei stabilite n strintate, la
rubrica furnizor;
d) numele, adresa i codul de identificare fiscal de
pltitor de tax pe valoarea adugat ale beneficiarului, la
rubrica cumprtor;
e) denumirea serviciilor prestate;
f) valoarea serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea
adugat, obinut prin convertirea n lei a valutei n
funcie de cursul de schimb n vigoare la data prevzut
prin lege pentru emiterea facturii fiscale;
g) cota de tax pe valoarea adugat;
h) valoarea taxei pe valoarea adugat.
(2) Informaiile din factura fiscal emis prin autofactu-
rare se nscriu i n jurnalele pentru cumprri i n jurna-
lele pentru vnzri i sunt preluate corespunztor n
decontul de tax pe valoarea adugat respectiv, att ca
tax colectat, ct i ca tax deductibil.
(3) n cursul perioadei fiscale persoanele nregistrate ca
pltitori de tax pe valoarea adugat, care sunt beneficiari
ai operaiunilor prevzute la art. 150 alin. (1) lit. b) i
art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, reflect taxa pe
valoarea adugat aferent acestor operaiuni pe baza fac-
turilor emise prin autofacturare prin nregistrarea contabil:
4426 = 4427
Taxa pe valoarea Taxa pe valoarea
adugat deductibil adugat colectat
(4) Pltitorii de tax pe valoarea adugat cu regim
mixt aplic i prevederile art. 147 din Codul fiscal, n
funcie de destinaia pe care o dau prestrilor, respectiv
dac sunt utilizate numai pentru realizarea de operaiuni
care nu dau drept de deducere, conform art. 147 alin. (4)
din Codul fiscal nu deduc taxa pe valoarea adugat,
dac sunt destinate pentru realizarea de operaiuni care
dau drept de deducere, conform art. 147 alin. (3) din
Codul fiscal deduc integral taxa pe valoarea adugat,
iar dac sunt destinate realizrii att de operaiuni care nu
dau drept de deducere, ct i de operaiuni care dau drept
de deducere, conform art. 147 alin. (5) din Codul fiscal
deduc taxa pe valoarea adugat aplicnd pro-rata. La
ncheierea decontului de tax pe valoarea adugat, taxa
nedeductibil se nregistreaz n conturile de cheltuieli ale
perioadei fiscale curente, potrivit prevederilor pct. 52 alin. (2).
(5) n situaia n care organele fiscale competente, cu
ocazia verificrilor efectuate, constat c nu s-au ndeplinit
obligaiile prevzute la alin. (1)(4), vor proceda astfel:
a) dac prestrile de servicii respective sunt destinate
exclusiv realizrii de operaiuni care dau drept de dedu-
cere, dispun aplicarea prevederilor alin. (1)(3), n peri-
oada fiscal n care s-a finalizat controlul;
b) dac prestrile de servicii respective sunt destinate
realizrii de operaiuni care sunt supuse pro-rata, vor cal-
cula diferena dintre taxa colectat i taxa dedus potrivit
pro-rata aplicabil la data efecturii operaiunii. n cazul n
care controlul are loc n cursul anului fiscal n care
operaiunea a avut loc, pentru determinarea diferenei
menionate se va avea n vedere pro-rata provizorie apli-
cat sau, dup caz, pro-rata lunar sau trimestrial. Dac
controlul are loc ntr-un alt an fiscal dect cel n care a
avut loc operaiunea, pentru determinarea diferenei
menionate se va avea n vedere pro-rata definitiv calcu-
lat pentru anul n care a avut loc operaiunea sau, dup
caz, pro-rata lunar sau trimestrial. Diferenele astfel
stabilite vor fi achitate n termenele prevzute de normele
procedurale n vigoare;
c) dac prestrile de servicii respective sunt destinate
realizrii de operaiuni care nu dau drept de deducere, vor
stabili taxa datorat bugetului de stat, care va fi achitat
n termenele prevzute de normele procedurale n vigoare;
d) pentru neplata n termenul stabilit de lege a sumelor
constatate la lit. b) i c) se datoreaz penaliti de ntrzi-
ere i/sau dobnzi, dup caz, calculate conform normelor
procedurale n vigoare. Sumele respective nu se includ n
deconturile privind taxa pe valoarea adugat.
Codul fiscal:
(7) Dac plata pentru operaiuni taxabile este ncasat
nainte ca bunurile s fie livrate sau naintea finalizrii
prestrii serviciilor, factura fiscal trebuie s fie emis n
termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la fiecare dat cnd
este ncasat un avans, fr a depi finele lunii n care a
avut loc ncasarea.
Norme metodologice:
61. (1) Regularizarea facturilor fiscale emise pentru pli
n avans se realizeaz prin stornarea facturii de avans la
data emiterii facturii fiscale pentru contravaloarea integral
a livrrii de bunuri i/sau prestrii de servicii. Stornarea se
poate face separat sau pe aceeai factur fiscal pe care
se evideniaz contravaloarea integral a livrrii de bunuri
i/sau prestrii de servicii. Pentru livrrile de bunuri i
prestrile de servicii contractate n valut a cror decontare
se face n lei la cursul de schimb valutar de la data
ncasrii se aplic prevederile pct. 18. Persoanele impoza-
bile care realizeaz activitate de vnzare de bunuri pe
baz de contracte de vnzare-cumprare ctre persoane
fizice, cu plata ealonat sub form de avansuri, livrarea
bunurilor efectundu-se dup achitarea integral a contra-
valorii mrfurilor contractate, nu au obligaia s ntoc-
measc facturi fiscale pentru avansurile ncasate dect la
livrarea bunurilor, iar pentru avansurile ncasate taxa pe
valoarea adugat se colecteaz pe baz de borderou de
vnzare (ncasare).
(2) Pentru avansurile ncasate pentru plata importurilor
i a drepturilor vamale de import persoanele impozabile nu
au obligaia s emit facturi fiscale. Furnizorii pot emite
facturi fiscale fr taxa pe valoarea adugat pentru aceste
avansuri, la solicitarea beneficiarilor. Regularizarea se reali-
zeaz prin stornarea facturii de avans la data emiterii fac-
turii fiscale pentru contravaloarea integral a livrrii de
bunuri.
(3) Persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de
tax pe valoarea adugat care au n structur subuniti
tip sedii secundare sucursale, agenii, reprezentane sau
alte asemenea uniti fr personalitate juridic , care nu
sunt nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea adugat,
vor ntocmi un singur decont de tax pe valoarea adugat
pentru ntreaga activitate.
Codul fiscal:
(8) Factura fiscal trebuie s cuprind obligatoriu
urmtoarele informaii:
a) seria i numrul facturii;
b) data emiterii facturii;
c) numele, adresa i codul de nregistrare fiscal al per-
soanei care emite factura;
d) numele, adresa i codul de nregistrare fiscal, dup
caz, al beneficiarului de bunuri sau servicii;
e) denumirea i cantitatea bunurilor livrate, denumirea
serviciilor prestate;
f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe
valoarea adugat;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
75
g) cota de tax pe valoarea adugat sau meniunea
scutit cu drept de deducere, scutit fr drept de dedu-
cere, neimpozabil sau neinclus n baza de impozitare,
dup caz;
h) valoarea taxei pe valoarea adugat, pentru
operaiunile taxabile.
Norme metodologice:
62. (1) n situaia n care se livreaz bunuri i/sau se
presteaz servicii cu regimuri i/sau cote diferite, acestea
se pot consemna ntr-o singur factur fiscal,
menionndu-se n dreptul fiecrui bun/serviciu regimul, res-
pectiv cota de tax pe valoarea adugat. Meniunea
neimpozabil se evideniaz pentru operaiuni care nu se
cuprind n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat,
efectuate de persoane nregistrate ca pltitori de tax pe
valoarea adugat.
(2) Pentru livrrile de bunuri i prestrile de servicii
prevzute la art. 132 i art. 133 alin. (2) lit. a), c) i d)
din Codul fiscal, pentru care locul livrrii, respectiv locul
prestrii, nu este considerat a fi n Romnia, efectuate de
persoanele impozabile din Romnia nregistrate ca pltitori
de tax pe valoarea adugat ctre beneficiari persoane
impozabile stabilite n strintate, nu este obligatorie emite-
rea de facturi fiscale. Acestea se nregistreaz n jurnalele
de livrri pe baza facturilor externe emise.
Codul fiscal:
Evidena operaiunilor impozabile i depunerea decontului
Art. 156 [...]
(2) Persoanele nregistrate ca pltitori de tax pe valoa-
rea adugat trebuie s ntocmeasc i s depun la orga-
nul fiscal competent, pentru fiecare perioad fiscal, pn
la data de 25 a lunii urmtoare perioadei fiscale inclusiv,
decontul de tax pe valoarea adugat, potrivit modelului
stabilit de Ministerul Finanelor Publice. Operaiunile
prevzute la art. 150 alin. (1) lit. b) i art. 151 alin. (1) lit. b)
vor fi evideniate n decontul de tax pe valoarea adugat
att ca tax colectat, ct i ca tax deductibil. Pentru
pltitorii de tax pe valoarea adugat n regim mixt se
aplic prevederile art. 147, pentru determinarea taxei de
dedus.
(3) Persoanele nenregistrate ca pltitori de tax pe
valoarea adugat, care sunt beneficiari ai operaiunilor
prevzute la art. 150 alin. (1) lit. b) i art. 151 alin. (1) lit. b),
trebuie s ntocmeasc un decont de tax pe valoarea
adugat special, potrivit modelului stabilit de Ministerul
Finanelor Publice, pe care l depun la organul fiscal com-
petent numai atunci cnd realizeaz astfel de operaiuni.
Decontul se depune pn la data de 25 a lunii urmtoare
celei n care a fost primit factura prestatorului sau a fost
efectuat plata ctre prestator, n cazul plilor fr fac-
tur. Pentru operaiunile de leasing extern, decontul spe-
cial se depune pn la data de 25 a lunii urmtoare celei
stabilite prin contract pentru plata ratelor de leasing i/sau
celei n care au fost efectuate pli n avans.
Norme metodologice:
63. (1) Pentru luna decembrie a anului 2003 persoanele
impozabile nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea
adugat depun deconturi de tax pe valoarea adugat,
conform modelului stabilit de Ministerul Finanelor Publice
n aplicarea Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea
adugat, republicat.
(2) Persoanele care sunt beneficiari ai operaiunilor
prevzute la art. 150 alin. (1) lit. b) i art. 151 alin. (1)
lit. b) din Codul fiscal i care nu sunt nregistrate ca
pltitori de tax pe valoarea adugat nu ntocmesc facturi
fiscale prin autofacturare, fiind obligate la plata efectiv a
taxei pe valoarea adugat aferente acestor operaiuni.
Plata se face prin decontul special de tax pe valoarea
adugat la termenele prevzute la art. 156 alin. (3) din
Codul fiscal. Cursul de schimb la care se convertete
valuta n lei pentru a fi reflectat n decontul special este:
a) cel din data la care a fost primit factura prestatorului;
b) cel din data la care s-a efectuat o plat n avans
ctre prestator, fr factur;
c) pentru operaiunile de leasing nu se aplic prevede-
rile lit. a) i b), cursul de schimb fiind obligatoriu cel din
data stabilit prin contract pentru plata ratelor i/sau data
la care s-au efectuat pli n avans, inclusiv plata n avans
a ratei de leasing.
Codul fiscal:
Plata taxei pe valoarea adugat la buget
Art. 157 [...]
(2) Taxa pe valoarea adugat pentru importuri de
bunuri, cu excepia celor scutite de taxa pe valoarea
adugat, se pltete la organul vamal, n conformitate cu
regulile n vigoare privind plata drepturilor de import.
(3) Prin derogare de la alin. (2), nu se face plata efectiv
la organele vamale de ctre persoanele nregistrate ca
pltitori de tax pe valoarea adugat care au obinut cer-
tificatele de exonerare prevzute la alin. (4), pentru
urmtoarele:
a) importul de maini industriale, utilaje tehnologice,
instalaii, echipamente, aparate de msur i control, auto-
matizri, destinate realizrii de investiii, precum i impor-
tul de maini agricole i mijloace de transport destinate
realizrii de activiti productive;
b) importul de materii prime i materiale consumabile
care nu se produc sau sunt deficitare n ar, stabilite prin
norme, i sunt destinate utilizrii n cadrul activitii eco-
nomice a persoanei care realizeaz importul.
(4) Persoanele impozabile nregistrate ca pltitori de
tax pe valoarea adugat, care efectueaz importuri de
natura celor prevzute la alin. (3), trebuie s solicite elibe-
rarea unui certificat de exonerare de la plata n vam a
taxei pe valoarea adugat, emis de ctre organele fiscale
competente. Pot solicita eliberarea unui astfel de certificat
numai persoanele care nu au obligaii bugetare restante,
reprezentnd impozite, taxe, contribuii, inclusiv con-
tribuiile individuale ale salariailor i orice alte venituri
bugetare, cu excepia celor ealonate i/sau reealonate la
plat. Pe baza certificatelor prezentate de importatori,
organele vamale au obligaia s acorde liberul de vam
pentru bunurile importate. Procedura de acordare a certi-
ficatelor de exonerare de la plata n vam a taxei pe valoa-
rea adugat se stabilete prin norme.
(5) Importatorii care au obinut certificatele de exone-
rare de la plata n vam a taxei pe valoarea adugat evi-
deniaz taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor
importate n decontul de tax pe valoarea adugat, att
ca tax colectat, ct i ca tax deductibil. Pentru pltito-
rii de tax pe valoarea adugat n regim mixt se aplic
prevederile art. 147, pentru determinarea taxei de dedus.
Norme metodologice:
64. (1) Prin ordin al ministrului finanelor publice se sta-
bilesc procedura de acordare a certificatelor de exonerare
de la plata n vam a taxei pe valoarea adugat i lista
materiilor prime i materialelor consumabile care nu se pro-
duc sau sunt deficitare n ar.
(2) Importatorii care au obinut certificate de exonerare
de la plata taxei pe valoarea adugat n vam
evideniaz taxa aferent importului n jurnalele pentru
cumprri i n jurnalele pentru vnzri, pe baza declaraiei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
76
vamale de import sau, dup caz, a actului constatator emis
de autoritatea vamal, i este preluat n decontul de tax
pe valoarea adugat att ca tax colectat, ct i ca tax
deductibil.
(3) n cursul perioadei fiscale importatorii reflect taxa
pe valoarea adugat aferent acestor importuri prin
nregistrarea contabil:
4426 = 4427
Taxa pe valoarea Taxa pe valoarea
adugat deductibil adugat colectat
(4) Pltitorii de tax pe valoarea adugat cu regim
mixt aplic i prevederile art. 147 din Codul fiscal, n
funcie de destinaia pe care o dau bunurilor importate,
respectiv dac sunt utilizate numai pentru realizarea de
operaiuni care nu dau drept de deducere, conform
art. 147 alin. (4) din Codul fiscal nu deduc taxa pe
valoarea adugat, dac sunt destinate pentru realizarea
de operaiuni care dau drept de deducere, conform
art. 147 alin. (3) din Codul fiscal deduc integral taxa pe
valoarea adugat, iar dac sunt destinate realizrii att de
operaiuni care nu dau drept de deducere, ct i de
operaiuni care dau drept de deducere, conform art. 147
alin. (5) din Codul fiscal deduc taxa pe valoarea
adugat aplicnd pro-rata. La ncheierea decontului de
tax pe valoarea adugat, taxa nedeductibil se nregis-
treaz n conturile de cheltuieli ale perioadei fiscale curente
potrivit prevederilor pct. 52 alin. (2).
(5) Pentru importatorii care nu ndeplinesc obligaiile
prevzute la alin. (2)(4) organele fiscale competente vor
aplica urmtoarele msuri:
a) dac importurile respective sunt destinate exclusiv
realizrii de operaiuni care dau drept de deducere, dispun
aplicarea prevederilor alin. (2) i (3) n perioada fiscal n
care s-a finalizat controlul;
b) dac importurile respective sunt destinate realizrii de
operaiuni care sunt supuse pro-rata, vor calcula diferena
dintre taxa colectat i taxa dedus potrivit pro-rata aplica-
bil la data efecturii operaiunii. n cazul n care controlul
are loc n cursul anului fiscal n care operaiunea a avut
loc, pentru determinarea diferenei menionate se va avea
n vedere pro-rata provizorie aplicat sau, dup caz, pro-
rata lunar ori trimestrial. Dac controlul are loc ntr-un alt
an fiscal dect cel n care a avut loc operaiunea, pentru
determinarea diferenei menionate se va avea n vedere
pro-rata definitiv calculat pentru anul n care a avut loc
operaiunea sau, dup caz, pro-rata lunar ori trimestrial.
Diferenele astfel stabilite vor fi achitate n termenele
prevzute de normele procedurale n vigoare;
c) dac importurile respective sunt destinate realizrii de
operaiuni care nu dau drept de deducere, vor stabili taxa
datorat bugetului de stat, care va fi achitat n termenele
prevzute de normele procedurale n vigoare;
d) pentru neplata n termenul stabilit de lege a sumelor
constatate la lit. b) i c) se datoreaz penaliti de ntrzi-
ere i/sau dobnzi, dup caz, calculate conform normelor
procedurale n vigoare. Sumele respective nu se includ n
deconturile privind taxa pe valoarea adugat.
Codul fiscal:
Responsabilitatea pltitorilor i a organelor fiscale
Art. 158. (1) Orice persoan obligat la plata taxei pe
valoarea adugat poart rspunderea pentru calcularea
corect i plata la termenul legal a taxei pe valoarea
adugat ctre bugetul de stat i pentru depunerea la ter-
menul legal a deconturilor de tax pe valoarea adugat,
prevzute la art. 156 alin. (2) i (3), la organul fiscal com-
petent, conform prezentului titlu i cu legislaia vamal n
vigoare.
(2) Taxa pe valoarea adugat se administreaz de
ctre organele fiscale i de autoritile vamale, pe baza
competenelor lor, aa cum sunt precizate n prezentul
titlu, n normele procedurale n vigoare i n legislaia
vamal n vigoare.
Norme metodologice:
65. Orice diferene de tax pe valoarea adugat de
plat, constatate de organele de control, cu excepia celor
de la pct. 60 alin. (5) lit. a) i pct. 64 alin. (5) lit. a), nu
se includ n deconturile de tax pe valoarea adugat.
Codul fiscal:
CAPITOLUL XV
Dispoziii tranzitorii
Dispoziii tranzitorii
Art. 161. (1) Operaiunile efectuate dup data intrrii
n vigoare a prezentului titlu n baza unor contracte n
derulare vor fi supuse prevederilor prezentului titlu, cu
excepiile prevzute de prezentul articol. Ordonatorii de
credite, n cazul instituiilor publice, au obligaia s asi-
gure fondurile necesare plii taxei pe valoarea adugat
n situaia n care operaiunile respective nu mai sunt scu-
tite de taxa pe valoarea adugat sau n cazul modificrii
de cot.
Norme metodologice:
66. (1) Livrrile de bunuri i prestrile de servicii efec-
tuate pn la data de 31 decembrie 2003 inclusiv, justifi-
cate cu documente de expediie i transport, situaii de
lucrri, procese-verbale de recepie sau cu alte documente
similare, din care s rezulte c livrarea i/sau prestarea au
fost efectuate pn la data menionat, vor fi facturate
potrivit regimului n vigoare la data efecturii operaiunilor
respective.
(2) n situaia n care anterior datei de 1 ianuarie 2004
s-au ncasat avansuri sau au fost ntocmite facturi fiscale
naintea livrrii de bunuri sau prestrii de servicii, se va
proceda la regularizare pentru a se aplica regimul n
vigoare la data efecturii livrrii de bunuri sau prestrii de
servicii, cu excepia livrrilor de bunuri i prestrilor de servicii
care se efectueaz continuu, pentru care regularizarea se
va efectua n funcie de data la care intervine exigibilitatea
taxei potrivit art. 135 alin. (4) din Codul fiscal.
(3) Preurile cu amnuntul, care includ taxa pe valoarea
adugat colectat neexigibil de 19%, ale stocurilor de
medicamente de uz uman i veterinar din farmacii, exis-
tente la 31 decembrie 2003, se corecteaz cu diferena
dintre cota de 19%, n vigoare pn la 31 decembrie
2003, i cota de 9%, n vigoare de la 1 ianuarie 2004,
aplicnd procedeul sutei mrite. Aceast operaiune se
reflect contabil prin nregistrarea: 371=4428 n rou sau
cu semnul minus, cu suma aferent reducerii taxei pe
valoarea adugat de la 19% la 9%. Modificarea de cot
nu afecteaz deducerea taxei pe valoarea adugat aferente
achiziiilor de medicamente efectuate pn la 31 decembrie
2003, care au fost livrate prin aplicarea cotei de 19% de
tax pe valoarea adugat. ncepnd cu data de 1 ianua-
rie 2004 medicamentele de uz uman i veterinar se
livreaz cu cota de 9% de tax pe valoarea adugat,
indiferent dac sunt din stocurile productorilor, ale farmaci-
ilor sau dac provin din import.
(4) Contractele n derulare privind livrri de bunuri sau
prestri de servicii, inclusiv cele de achiziii publice, sunt
supuse cotelor i regimurilor de tax pe valoarea adugat
n vigoare de la data de 1 ianuarie 2004, potrivit art. 161
alin. (1) din Codul fiscal. n cazul contractelor de achiziii
publice, la care preurile negociate nu conin taxa pe valoa-
rea adugat potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 60/2001 privind achiziiile publice, aprobat i modificat
prin Legea nr. 212/2002, cu modificrile ulterioare, se pro-
cedeaz astfel: pentru livrri de bunuri sau prestri de ser-
vicii care au fost scutite cu sau fr drept de deducere pn
la data de 31 decembrie 2003, iar de la 1 ianuarie 2004 sunt
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
77
supuse cotei standard sau cotei reduse de tax pe valoa-
rea adugat, facturarea se face prin adugarea cotei de
tax pe valoarea adugat corespunztoare la preul stabilit
prin contractul de achiziii publice pentru livrrile/prestrile
efectuate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004, iar n
cazul livrrilor de bunuri sau prestrilor de servicii care
au fost supuse cotei de 19% de tax pe valoarea
adugat pn la data de 31 decembrie 2003, iar de la
data de 1 ianuarie 2004 sunt supuse cotei reduse de tax
pe valoarea adugat, facturarea se face prin adugarea
cotei reduse de tax pe valoarea adugat la preul stabilit
prin contractul de achiziii publice pentru livrrile/prestrile
efectuate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004. Pentru
livrrile de bunuri i prestrile de servicii efectuate pn la
data de 31 decembrie 2003 inclusiv, se aplic prevederile
alin. (1) i (2).
Codul fiscal:
(2) Certificatele pentru amnarea exigibilitii taxei pe
valoarea adugat, eliberate n baza art. 17 din Legea
nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adugat, republi-
cat, rmn valabile pn la data expirrii perioadelor pen-
tru care au fost acordate.
Norme metodologice:
67. (1) Procedura de amnare a exigibilitii taxei pe
valoarea adugat pentru operaiunile derulate dup data
de 1 ianuarie 2004 n baza certificatelor de amnare a exi-
gibilitii taxei pe valoarea adugat, eliberate n baza
art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea
adugat, republicat, care rmn valabile pn la data
expirrii perioadelor pentru care au fost acordate, n con-
formitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Codul fiscal,
se realizeaz astfel:
a) beneficiarii au obligaia s achite n numele furnizo-
rului taxa pe valoarea adugat direct la bugetul de stat,
la data punerii n funciune a investiiei, dar nu mai trziu
de data nscris n certificatul de amnare a exigibilitii
T.V.A. Taxa pe valoarea adugat achitat devine deducti-
bil i se nscrie n decontul de tax pe valoarea adugat
din luna respectiv. Cu suma achitat se va diminua
corespunztor datoria fa de furnizor. Beneficiarii certifica-
telor de amnare a exigibilitii T.V.A. vor fi obligai s
plteasc dobnzi i penaliti de ntrziere n cuantumul
stabilit pentru neplata obligaiilor fa de bugetul de stat n
cazul neachitrii la termen a taxei pe valoarea adugat;
b) furnizorii vor nregistra ca tax neexigibil taxa pe
valoarea adugat aferent livrrilor ctre beneficiarii care
au obinut certificate de amnare a exigibilitii T.V.A., pen-
tru care nu mai au obligaia de plat la bugetul de stat. n
luna n care beneficiarii achit taxa pe valoarea adugat
respectiv, taxa devine exigibil, dar furnizorii i vor
reduce corespunztor suma taxei colectate i concomitent
vor reduce datoria beneficiarilor consemnat n conturile de
clieni. Furnizorii nu vor fi obligai la plata de dobnzi i
penaliti de ntrziere pentru neplata n termen de ctre
beneficiari a sumelor reprezentnd taxa pe valoarea
adugat a crei exigibilitate a fost amnat.
(2) Furnizorii sunt obligai s dea o declaraie pe pro-
pria rspundere, semnat de persoana care angajeaz
legal unitatea, pe care o transmit beneficiarului, din care s
rezulte c bunurile furnizate au fost produse cu cel mult
un an naintea vnzrii i nu au fost niciodat utilizate.
(3) Amnarea exigibilitii taxei pe valoarea adugat se
justific de ctre furnizori pe baza copiei legalizate de pe
certificatul de amnare, obinut de la beneficiari.
(4) Bunurile respective nu pot face obiectul comercia-
lizrii pe perioada acordrii facilitii prevzute de lege. n
situaia nerespectrii acestei prevederi, exigibilitatea taxei
pe valoarea adugat intervine la data efecturii livrrii.
Pentru perioada de la data efecturii livrrii pn la data
plii efective se datoreaz penaliti de ntrziere i/sau
dobnzi pentru neplata n termen a obligaiilor bugetare.
(5) n caz de divizare, fuziune, lichidare, dizolvare fr
lichidare, unitile care beneficiaz de amnarea exigibilitii
taxei pe valoarea adugat au obligaia de a achita taxa
pe valoarea adugat nainte de declanarea acestor
operaiuni i de a anuna concomitent organul fiscal care a
emis certificatul de amnare a exigibilitii taxei pe valoarea
adugat.
(6) nregistrrile contabile pentru transpunerea prevederi-
lor referitoare la amnarea exigibilitii sunt urmtoarele:
A. La furnizori:
a) nregistrarea livrrii de bunuri:
411 = %
707
4428
b) la data achitrii taxei pe valoarea adugat de ctre
beneficiari operaiunea se nscrie n jurnalul de vnzri n
coloanele 8 i 9 sau 10 i 11, dup caz, iar pe baza
copiei documentului de plat transmis de beneficiari se
nregistreaz taxa pe valoarea adugat devenit exigibil:
4428 = 4427
c) concomitent se nregistreaz reducerea taxei colec-
tate pentru aceste operaiuni, care se evideniaz la rndul
de regularizri din Decontul de tax pe valoarea adugat:
4427 = 411
B. La beneficiari:
a) nregistrarea achiziiei de bunuri:
% = 404
212
4428
b) achitarea taxei pe valoarea adugat la bugetul de
stat, rezultat din facturile furnizorilor pentru care s-a
obinut certificatul de amnare a exigibilitii taxei pe valoa-
rea adugat:
4426 = 512
Operaiunea se nscrie n jurnalul pentru cumprri n
coloanele 7 i 8 sau 9 i 10, dup caz;
c) stingerea datoriei fa de furnizor pentru partea pri-
vind taxa pe valoarea adugat achitat n numele su:
404 = 4428.
Codul fiscal:
(4) Prin norme se stabilesc reguli diferite pentru
operaiunile de intermediere n turism, vnzrile de bunuri
second-hand, operaiunile realizate de casele de amanet.
Norme metodologice:
68. Reguli speciale pentru operaiunile de intermediere
n turism
(1) Ageniile de turism touroperatoare i detailiste, denu-
mite n continuare agenii de turism, pot aplica regulile spe-
ciale n msura n care acioneaz n nume propriu n
folosul turistului i utilizeaz pentru realizarea pachetului de
servicii turistice sau a unor componente ale acestuia bunuri
i/sau servicii achiziionate de la alte persoane impozabile.
Pachetul de servicii turistice, prile componente ale aces-
tuia i turistul sunt noiuni reglementate de legislaia n
vigoare privind comercializarea pachetelor de servicii turis-
tice.
(2) Toate operaiunile efectuate de ageniile de turism
pentru realizarea pachetului de servicii turistice sau a unor
componente ale acestuia, n condiiile precizate la alin. (1),
sunt considerate ca o prestare de servicii unic a ageniei
de turism. Aceast prestaie unic se impune n ara n
care agenia de turism i are stabilit sediul activitii eco-
nomice sau un sediu permanent de la care sunt prestate
serviciile.
(3) Baza de impozitare a serviciului unic furnizat de
agenia de turism este constituit din beneficiul realizat de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
78
agenie, diminuat cu suma taxei pe valoarea adugat
inclus n beneficiul respectiv. Acest beneficiu este egal cu
diferena dintre preul de vnzare solicitat de agenia de
turism i costul real al pachetului de servicii turistice sau al
unor componente ale acestuia. n nelesul prezentului ali-
neat se nelege prin:
a) pre de vnzare tot ceea ce constituie contrapartida
obinut sau care se va obine de ctre agenia de turism
de la client sau de la un ter pentru pachetul de servicii
turistice sau, dup caz, pentru componente ale acestuia,
inclusiv subveniile legate direct de aceast operaiune,
impozitele, taxele, cheltuielile accesorii, cum sunt comisioa-
nele i asigurarea solicitat de agenie clientului, dar exclu-
siv sumele prevzute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal;
b) costul real al pachetului de servicii turistice sau, dup
caz, al unor componente ale acestuia preul, inclusiv taxa
pe valoarea adugat care nu se deduce, facturat de pres-
tatorii unor servicii, precum servicii de transport, hoteliere,
de alimentaie public, i alte cheltuieli, precum asigurarea
auto a mijlocului de transport, taxe pentru viz, diurn i
cazare pentru ofer, taxe de autostrad, taxe de parcare,
combustibil, cu excepia cheltuielilor generale care intr n
costul pachetului de servicii turistice sau, dup caz, al unor
componente ale acestuia.
(4) Taxa pe valoarea adugat colectat aferent servi-
ciului unic al ageniei de turism se determin prin aplicarea
procedeului sutei mrite asupra bazei de impozitare deter-
minate conform alin. (3). Cota de tax pe valoarea
adugat este cota standard de 19%. Pentru determinarea
sumei taxei pe valoarea adugat aferente pachetelor de
servicii turistice sau unor componente ale acestora, comer-
cializate ntr-o perioad fiscal, se in jurnale de vnzri
sau, dup caz, borderouri de vnzri (ncasri), separate
de operaiunile pentru care se aplic regim normal de tax
pe valoarea adugat, n care se evideniaz numai totalul
documentului de vnzare, inclusiv taxa pe valoarea
adugat, precum i jurnale de cumprri, separate, n
care se evideniaz cumprrile de bunuri/servicii care se
cuprind n costul real al pachetului de servicii turistice.
Baza de impozitare i suma taxei pe valoarea adugat
colectate pentru aceste operaiuni ntr-o perioad fiscal se
determin pe baza unor situaii de calcul i se evideniaz
corespunztor n decontul de tax pe valoarea adugat.
(5) Ageniile de turism nu au dreptul s nscrie taxa pe
valoarea adugat, n mod distinct, n facturile fiscale sau
n alte documente legale care se predau turistului, pentru
operaiunile crora le sunt aplicate regulile speciale de
determinare a taxei pe valoarea adugat.
(6) Exigibilitatea taxei pe valoarea adugat pentru ser-
viciul unic furnizat de agenia de turism intervine la data la
care toate elementele necesare determinrii bazei de
impozitare prevzute la alin. (3) sunt certe.
(7) Taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor i ser-
viciilor achiziionate n vederea realizrii de operaiuni
supuse regulilor speciale nu este deductibil de ctre
ageniile de turism.
(8) Ageniile de turism pot opta pentru aplicarea regimu-
lui normal de tax pe valoarea adugat pentru
operaiunile prevzute la alin. (1), cu excepia cazului n
care turistul este o persoan fizic, situaie n care aplica-
rea regulilor speciale este obligatorie.
(9) Atunci cnd ageniile de turism efectueaz att
operaiuni supuse regimului normal de tax pe valoarea
adugat, ct i operaiuni supuse regulilor speciale, aces-
tea trebuie s conduc evidene contabile separate.
69. (1) Prezentul punct trateaz regulile speciale pentru
vnzrile de bunuri second-hand (de ocazie), care se
aplic de ctre persoanele impozabile revnztoare nregis-
trate ca pltitori de tax pe valoarea adugat.
(2) n vederea aplicrii acestor reguli speciale, n sensul
taxei pe valoarea adugat, se nelege prin bunuri second-
hand (de ocazie) bunurile mobile corporale care au fost uti-
lizate anterior achiziionrii i urmeaz a fi reparate,
mbuntite sau vndute ca atare. n aceast categorie se
include i cartea veche.
(3) Prin persoan impozabil revnztoare, n sensul
taxei pe valoarea adugat, se nelege o persoan impo-
zabil, nregistrat ca pltitor de tax pe valoarea adugat,
care n cadrul activitii sale economice cumpr din ar
bunuri second-hand (de ocazie) n vederea revnzrii aces-
tora ctre alte persoane.
(4) n prevederile alin. (3) se ncadreaz persoanele
impozabile care au prevzut n obiectul de activitate
comercializarea de bunuri second-hand (de ocazie).
(5) Baza de impozitare pentru livrarea de ctre persoa-
nele impozabile revnztoare a bunurilor second-hand se
determin la livrarea bunurilor i este constituit din suma
reprezentnd diferena dintre preul de vnzare obinut,
inclusiv taxa pe valoarea adugat, i preul de cumprare
al bunurilor, ns numai dac persoana impozabil
revnztoare a cumprat bunurile respective de la:
a) persoane care nu sunt nregistrate ca pltitori de
tax pe valoarea adugat;
b) alte persoane impozabile revnztoare, n msura n
care livrarea de bunuri realizat de acestea a fost supus
prezentului regim special.
(6) Persoanele impozabile revnztoare care livreaz
bunuri second-hand nu au dreptul s nscrie taxa pe valoa-
rea adugat, n mod distinct, n facturile fiscale sau n
alte documente legale care se predau cumprtorului, taxa
nefiind deductibil de ctre cumprtor.
(7) Taxa pe valoarea adugat colectat, aferent livrrii
de ctre persoanele impozabile revnztoare de bunuri
second-hand, se determin prin aplicarea procedeului sutei
mrite asupra bazei de impozitare determinate conform
alin. (5). Cota de tax pe valoarea adugat este cota
standard de 19%. Pentru determinarea sumei taxei pe
valoarea adugat aferente operaiunilor de livrare de
bunuri second-hand ntr-o perioad fiscal, se in jurnale
de vnzri sau, dup caz, borderouri de vnzri (ncasri),
separate de operaiunile pentru care se aplic regim nor-
mal de tax pe valoarea adugat, n care se evideniaz
numai totalul documentului de vnzare, inclusiv taxa pe
valoarea adugat, precum i jurnale de cumprri, sepa-
rate, n care se evideniaz cumprrile de bunuri destinate
a fi vndute n regim second-hand. Baza de impozitare i
suma taxei pe valoarea adugat colectate pentru aceste
operaiuni ntr-o perioad fiscal se determin pe baza
unor situaii de calcul i se evideniaz corespunztor n
decontul de tax pe valoarea adugat.
(8) Persoanele impozabile revnztoare pot opta pentru
regimul normal de tax pe valoarea adugat.
(9) Persoanele impozabile care livreaz att bunuri
supuse regimului normal de tax pe valoarea adugat, ct
i bunuri n regim second-hand trebuie s in evidena
separat pentru fiecare activitate.
70. (1) Prezentul punct trateaz regulile speciale aplica-
bile bunurilor second-hand vndute n sistem de
consignaie.
(2) n cazul bunurilor second-hand vndute n sistem de
consignaie, baza de impozitare este constituit din:
a) suma obinut din vnzarea bunurilor second-hand
ncredinate de pltitorii de tax pe valoarea adugat;
b) suma reprezentnd marja obinut din vnzarea de
bunuri second-hand aparinnd nepltitorilor de tax pe
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
79
valoarea adugat sau a bunurilor scutite de tax pe
valoarea adugat. Marja reprezint diferena dintre preul
la care bunul a fost comercializat i suma cuvenit pro-
prietarului bunului.
(3) Taxa pe valoarea adugat colectat se determin
astfel:
a) n cazul prevzut la alin. (2) lit. a), prin aplicarea
procedeului sutei mrite asupra bazei de impozitare, dac
livrrile de bunuri sunt taxabile. Cota de tax pe valoarea
adugat este cota standard de 19% sau, dup caz, cota
redus de 9%. Exigibilitatea taxei pe valoarea adugat
intervine n momentul vnzrii bunurilor, pltitorii de tax
pe valoarea adugat care au ncredinat bunurile respec-
tive fiind obligai s emit facturi fiscale cel mai trziu n
ultima zi a lunii n care s-a efectuat vnzarea;
b) n cazul prevzut la alin. (2) lit. b), prin aplicarea
procedeului sutei mrite asupra marjei reprezentnd baza
de impozitare. Cota de tax pe valoarea adugat este de
19%. Exigibilitatea taxei pe valoarea adugat intervine n
momentul vnzrii bunurilor.
(4) Taxa pe valoarea adugat colectat, stabilit conform
alin. (3) lit. b), nu se nscrie n mod distinct n facturile fis-
cale sau n alte documente legale care se predau
cumprtorului, nefiind deductibil de ctre cumprtor.
Pentru determinarea sumei taxei pe valoarea adugat afe-
rente acestor operaiuni ntr-o perioad fiscal, se in jur-
nale de vnzri sau, dup caz, borderouri de vnzri
(ncasri), separate de operaiunile pentru care se aplic
regim normal de tax pe valoarea adugat, n care se
evideniaz numai totalul documentului de vnzare, inclusiv
taxa pe valoarea adugat, precum i jurnale de
cumprri, separate, n care se evideniaz cumprrile de
bunuri second-hand destinate a fi vndute n sistem de
consignaie. Baza de impozitare i suma taxei pe valoarea
adugat colectate pentru aceste operaiuni ntr-o perioad
fiscal se determin pe baza unor situaii de calcul i se
evideniaz corespunztor n decontul de tax pe valoarea
adugat.
(5) Persoanele impozabile care livreaz att bunuri
supuse regimului normal de tax pe valoarea adugat, ct
i bunuri supuse regulilor speciale de vnzare n sistem de
consignaie conform alin. (2) lit. b) trebuie s in evidena
separat pentru fiecare activitate.
71. Pentru operaiunile realizate de casele de amanet,
se aplic urmtoarele reguli:
a) dobnzile sau comisioanele ncasate de casele de
amanet pentru acordarea de mprumuturi sunt scutite de
taxa pe valoarea adugat potrivit art. 141 alin. (2) lit. c)
din Codul fiscal, indiferent dac bunurile mobile depuse de
ctre debitor drept gaj sunt sau nu sunt returnate;
b) dac mprumutul nu este restituit de ctre debitor,
casele de amanet datoreaz taxa pe valoarea adugat
pentru valoarea obinut din vnzarea bunurilor care devin
proprietatea casei de amanet. Dac, potrivit contractului
ncheiat cu debitorul, bunurile sunt vndute n sistem de
consignaie, casele de amanet datoreaz taxa pe valoarea
adugat numai pentru marja realizat din vnzarea bunu-
rilor, aplicnd prevederile pct. 70.
72. Regimul normal de tax pe valoarea adugat
reprezint toate regulile de aplicare a taxei pe valoarea
adugat, instituite prin titlul VI al Codului fiscal i prin pre-
zentele norme metodologice, cu excepia cazurilor
prevzute la pct. 6871 i a regimului special de scutire
prevzut de art. 152 din Codul fiscal, n care se derog
de la regimul normal de tax pe valoarea adugat i se
aplic reguli speciale.
73. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentele
norme metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din
Codul fiscal.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
80
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VI din Codul fiscal
N O T I F I C A R E
privind opiunea de taxare a operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal
1. Denumirea solicitantului ..............................................................................................................
2. Codul fiscal de pltitor de TVA ..................................................................................................
3. Adresa ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Data de la care optai pentru taxare ........................................................................................
5. Bunurile imobile pentru care se aplic opiunea (adresa complet, denumirea bunului imobil,
dac este cazul, procentul din bunul imobil, dac este cazul)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Confirm c datele declarate sunt complete i corecte.
Numele i prenumele ........................................................, funcia ............................................
Semntura i tampila
V rugm s citii art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal i pct. 37 din normele metodolo-
gice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.
Dac nu suntei nregistrat ca pltitor de tax pe valoarea adugat, nu putei completa acest
formular dect dup dobndirea calitii de pltitor de tax pe valoarea adugat.
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VI din Codul fiscal
N O T I F I C A R E
privind anularea opiunii de taxare a operaiunilor prevzute la art. 141 alin. (2) lit. k)
din Codul fiscal
1. Denumirea solicitantului ..............................................................................................................
2. Codul fiscal de pltitor de TVA ..................................................................................................
3. Adresa ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Data de la care anulai opiunea pentru taxare .......................................................................
5. Bunurile imobile pentru care anulai opiunea (adresa complet, denumirea bunului imobil,
dac este cazul, procentul din bunul imobil, dac este cazul)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Confirm c datele declarate sunt complete i corecte.
Numele i prenumele ........................................................, funcia ............................................
Semntura i tampila
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
81
Codul fiscal:
TITLUL VII
Accize
CAPITOLUL I
Accize armonizate
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
Sfera de aplicare
Art. 162. Accizele armonizate sunt taxe speciale de
consum care se datoreaz bugetului de stat, pentru
urmtoarele produse provenite din producia intern sau
din import:
a) bere;
b) vinuri;
c) buturi fermentate, altele dect bere i vinuri;
d) produse intermediare;
e) alcool etilic;
f) produse din tutun;
g) uleiuri minerale.
Norme metodologice:
1. (1) Accizele datorate bugetului de stat pentru produ-
sele prevzute la art. 162 din Codul fiscal sunt accize spe-
cifice exprimate n euro pe unitatea de msur, cu excepia
igaretelor la care acciza este combinat dintr-o acciz spe-
cific exprimat n euro/1.000 de igarete, la care se
adaug o acciz ad valorem aplicat asupra preului maxim
de vnzare cu amnuntul.
(2) Sumele datorate bugetului de stat drept accize se
calculeaz n lei dup cum urmeaz:
a) pentru bere:
K x R
A = C x x Q
100
unde:
A = cuantumul accizei
C = numrul de grade Plato
K = acciza unitar prevzut la art. 176 nr. crt. 1 din
Codul fiscal, n funcie de capacitatea de producie anual
R = cursul de schimb leu/euro
Q = cantitatea (n litri)
Concentraia zaharometric exprimat n grade Plato, n
funcie de care se calculeaz i se vireaz la bugetul de
stat accizele, este cea nscris n specificaia tehnic ela-
borat pe baza standardului n vigoare pentru fiecare sorti-
ment, care trebuie s fie aceeai cu cea nscris pe
etichetele de comercializare a sortimentelor de bere.
Abaterea admis este de 0,5 grade Plato;
b) pentru vinuri spumoase, buturi fermentate spumoase
i produse intermediare:
K x R
A = x Q
100
unde:
A = cuantumul accizei
K = acciza unitar prevzut la art. 176 nr. crt. 2.2, 3.2
i 4 din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
Q = cantitatea (n litri)
c) pentru alcool etilic:
C K x R
A = x x Q
100 100
unde:
A = cuantumul accizei
C = concentraia alcoolic exprimat n procente de
volum
K = acciza specific prevzut la art. 176 nr. crt. 5 din
Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
Q = cantitatea (n litri)
d) pentru igarete:
Total acciz datorat = A
1
+ A
2
n care:
A
1
= acciza specific
A
2
= acciza ad valorem
A
1
= K
1
x R x Q
1
A
2
= K
2
x PA x Q
2
unde:
K
1
= acciza specific prevzut la art. 176 nr. crt. 6 din
Codul fiscal
K
2
= acciza ad valorem prevzut la art. 176 nr. crt. 6
din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
PA = preul maxim de vnzare cu amnuntul
Q
1
= cantitatea exprimat n uniti de 1.000 buc. igarete
Q
2
= numrul de pachete de igarete aferente lui Q
1
e) pentru igri i igri de foi:
A = Q x K x R
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea exprimat n uniti de 1.000 buc. igri
K = acciza unitar prevzut la art. 176 nr. crt. 7 din
Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
f) pentru tutun destinat fumatului:
A = Q x K x R
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea n kg
K = acciza unitar prevzut la art. 176 nr. crt. 8 din
Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro
g) pentru uleiuri minerale:
A = Q x K x R
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea exprimat n tone sau litri
K = acciza unitar prevzut la art. 176 nr. crt. 916
din Codul fiscal
R = cursul de schimb leu/euro.
Codul fiscal:
Definiii
Art. 163. n nelesul prezentului titlu, se vor folosi
urmtoarele definiii: []
b) producia de produse accizabile reprezint orice
operaiune prin care aceste produse sunt fabricate, proce-
sate sau modificate sub orice form;
Norme metodologice:
2. n activitatea de producie este inclus i operaiunea
de mbuteliere i ambalare a produselor accizabile n vede-
rea eliberrii pentru consum a acestora.
Codul fiscal:
Producerea i deinerea n regim suspensiv
Art. 168 [...]
(2) Este interzis deinerea unui produs accizabil n
afara antrepozitului fiscal, dac acciza pentru acel produs
nu a fost pltit.
Norme metodologice:
3. n afara antrepozitului fiscal pot fi deinute numai pro-
dusele accizabile pentru care accizele au fost evideniate
distinct n documentele fiscale prevzute de lege la
momentul exigibilitii accizelor.
Codul fiscal:
Producerea i deinerea n regim suspensiv
Art. 168. (1) Este interzis producerea de produse
accizabile n afara antrepozitului fiscal.
(2) Este interzis deinerea unui produs accizabil n
afara antrepozitului fiscal, dac acciza pentru acel produs
nu a fost pltit.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) nu se aplic pentru berea,
vinurile i buturile fermentate, altele dect bere i vinuri,
produse n gospodriile individuale pentru consumul
propriu.
Norme metodologice:
4. (1) Gospodriile individuale care produc bere, vinuri
i buturi fermentate, altele dect bere i vinuri, pot vinde
aceste produse numai pe baza autorizaiei de productor
individual emise de autoritatea fiscal teritorial i numai
ctre un antrepozit fiscal de producie, n condiiile prevzute
la pct. 14. n nelesul prezentelor norme metodologice, prin
autoritate fiscal teritorial se nelege, dup caz, direciile
generale ale finanelor publice judeene sau a municipiului
Bucureti ori Direcia general de administrare a marilor
contribuabili.
(2) Pentru obinerea autorizaiei prevzute la alin. (1)
trebuie s se completeze o cerere, potrivit modelului pre-
zentat n anexa nr. 1.
(3) Gospodriile individuale care produc uic i rachiuri
din fructe pentru consum propriu au obligaia s se nregis-
treze la administraia finanelor publice n raza creia i au
domiciliul. nregistrarea se face pe baza declaraiei prezen-
tate n anexa nr. 2.
(4) Gospodriile individuale care produc uic i rachiuri
din fructe pot vinde aceste produse numai pe baza auto-
rizaiei de productor individual emise de autoritatea fiscal
teritorial i numai ctre un antrepozit fiscal de producie,
n condiiile prevzute la pct. 14. Pentru obinerea auto-
rizaiei trebuie s se completeze o cerere, potrivit modelului
prezentat n anexa nr. 1.
(5) Gospodriile individuale sunt acele gospodrii care
nu efectueaz operaiuni n sistem de prestri de servicii.
Sistemul de prestri de servicii reprezint activitatea de
producie de produse accizabile n care att materia prim,
ct i produsul finit sunt ale beneficiarului prestaiei.
(6) uica i rachiurile din fructe pentru vnzare pot fi
obinute n sistem de prestri de servicii numai la distilerii
autorizate ca antrepozit fiscal de producie, n condiiile
prevzute la pct. 12.
Codul fiscal:
Uleiuri minerale
Art. 175 [...]
(3) Uleiurile minerale, altele dect cele de la alin. (2),
sunt supuse unei accize dac sunt destinate a fi utilizate,
puse n vnzare sau utilizate drept combustibil sau carbu-
rant. Nivelul accizei va fi fixat n funcie de destinaie, la
nivelul aplicabil combustibilului pentru nclzit sau carbu-
rantului echivalent.
Norme metodologice:
5. (1) Pentru uleiurile minerale, altele dect cele de la
art. 175 alin. (2) din Codul fiscal, destinate a fi utilizate,
puse n vnzare sau utilizate drept combustibil, se dato-
reaz bugetului de stat o acciz la nivelul accizei datorate
pentru motorin.
(2) Pentru orice ulei mineral din grupa gazului petrolier
lichefiat, destinat a fi utilizat, pus n vnzare sau utilizat
drept combustibil, se datoreaz bugetului de stat o acciz
la nivelul accizei datorate pentru gazul petrolier lichefiat.
Codul fiscal:
Calculul accizei pentru igarete
Art. 177 [...]
(5) Preul maxim de vnzare cu amnuntul pentru orice
marc de igarete se stabilete de ctre persoana care pro-
duce igaretele n Romnia sau care import igaretele i
este adus la cunotin public n conformitate cu
cerinele prevzute de norme.
Norme metodologice:
6. (1) Preurile maxime de vnzare cu amnuntul pentru
igarete se stabilesc de ctre antrepozitarul autorizat pentru
producie sau de ctre importatorul de astfel de produse i
se notific la autoritatea fiscal central. n nelesul pre-
zentelor norme metodologice, prin autoritate fiscal central
se nelege Ministerul Finanelor Publice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
82
(2) nregistrarea de ctre autoritatea fiscal central a
preurilor maxime de vnzare cu amnuntul se face pe
baza declaraiei scrise a antrepozitarului autorizat pentru
producie sau a importatorului, modelul-tip al acesteia fiind
prezentat n anexa nr. 3.
(3) Declaraia se va ntocmi n dou exemplare, din
care un exemplar va rmne la autoritatea fiscal central,
iar al doilea exemplar, cu numrul de nregistrare atribuit
de ctre aceasta, va rmne la persoana care a ntocmit-o.
(4) Declaraia, care va cuprinde n mod expres data de
la care se vor practica preurile maxime, va fi depus la
autoritatea fiscal central cu minimum dou zile nainte de
data practicrii acestor preuri.
(5) Cu minimum 24 de ore nainte de data efectiv a
intrrii n vigoare, lista cuprinznd preurile maxime de
vnzare cu amnuntul, cu numrul de nregistrare atribuit
de autoritatea fiscal central, va fi publicat, prin grija
antrepozitarului autorizat pentru producie sau a importato-
rului, n dou cotidiene de mare tiraj.
(6) Ori de cte ori se intenioneaz modificri ale
preurilor maxime de vnzare cu amnuntul, antrepozitarul
autorizat pentru producie sau importatorul are obligaia s
redeclare preurile pentru toate sortimentele de igarete,
indiferent dac modificarea intervine la unul sau la mai
multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiai
model de declaraie prevzut la alin. (2) i cu respectarea
termenelor prevzute la alin. (4) i (5).
(7) Dup primirea declaraiilor privind preurile maxime
de vnzare cu amnuntul, autoritatea fiscal central va
transmite copii de pe acestea autoritii fiscale teritoriale,
direciilor cu atribuii de control din subordinea Ministerului
Finanelor Publice, Autoritii Naionale a Vmilor i
Ministerului Administraiei i Internelor.
Codul fiscal:
SECIUNEA a 4-a
Regimul de antrepozitare
Reguli generale
Art. 178 [...]
(4) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vnzarea
cu amnuntul a produselor accizabile. [...]
(6) Fac excepie de la prevederile alin. (4) antrepozitele
fiscale care livreaz uleiuri minerale ctre avioane i nave
sau furnizeaz produse accizabile din magazinele duty-
free.
Norme metodologice:
7. (1) Antrepozitele fiscale pentru uleiurile minerale pot
livra n regim de scutire direct ctre persoane fizice uleiuri
minerale utilizate drept combustibil pentru nclzit n baza
autorizaiei de utilizator final, precum i gaze petroliere liche-
fiate distribuite n butelii tip aragaz pentru consum casnic.
(2) Magazinele autorizate potrivit legii s comercializeze
produse n regim duty-free sunt asimilate cu antrepozitele
fiscale. Aceste magazine primesc produse accizabile n
regim suspensiv n baza autorizaiilor de duty-free i pentru
aceste produse nu se datoreaz accize.
Codul fiscal:
Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Art. 179. (1) Un antrepozit fiscal poate funciona
numai pe baza autorizaiei valabile emise de autoritatea
fiscal competent.
(2) n vederea obinerii autorizaiei pentru ca un loc s
funcioneze ca antrepozit fiscal, persoana care
intenioneaz s fie antrepozitar autorizat pentru acel loc
trebuie s depun o cerere la autoritatea fiscal compe-
tent n modul i sub forma prevzute n norme.
(3) Cererea trebuie s conin informaii i s fie
nsoit de documente cu privire la:
a) amplasarea i natura locului;
b) tipurile i cantitatea de produse accizabile estimate a
fi produse i/sau depozitate n decursul unui an;
c) identitatea i alte informaii cu privire la persoana
care urmeaz s-i desfoare activitatea ca antrepozitar
autorizat;
d) capacitatea persoanei care urmeaz a fi antrepozitar
autorizat de a satisface cerinele prevzute la art. 183.
(4) Persoana care intenioneaz s fie antrepozitar
autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului
de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului
unde locul este amplasat. n plus, atunci cnd solicitantul
nu este proprietarul locului, cererea trebuie s fie nsoit
de o declaraie din partea proprietarului, prin care se con-
firm permisiunea de acces pentru personalul cu atribuii
de control.
(5) Persoana care i manifest n mod expres intenia
de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite
fiscale poate depune la autoritatea fiscal competent o
singur cerere. Cererea va fi nsoit de documentele
prevzute de prezentul titlu, aferente fiecrei locaii.
Norme metodologice:
8. (1) Un antrepozit fiscal poate funciona doar n baza
unei autorizaii emise de autoritatea fiscal central, prin
comisia instituit n acest scop prin ordin al ministrului
finanelor publice.
(2) Pentru a obine o autorizaie de antrepozit fiscal,
antrepozitarul autorizat propus trebuie s depun o cerere
la autoritatea fiscal teritorial.
(3) Cererea trebuie s conin informaiile i s fie
nsoit de documentele specificate n modelul prevzut n
anexa nr. 4.
(4) n cazul produciei de uleiuri minerale, antrepozitarul
autorizat propus trebuie s depun documentaia conform
prevederilor prezentelor norme metodologice, dup ce a
fost avizat din punct de vedere tehnic de Ministerul
Economiei i Comerului.
(5) Autoritatea fiscal teritorial verific realitatea i
exactitatea informaiilor i a documentelor depuse de antre-
pozitarul autorizat propus. Se au n vedere n special nde-
plinirea condiiilor prevzute la art. 180 din Codul fiscal,
precum i capacitatea antrepozitarului autorizat propus de
a ndeplini condiiile prevzute la art. 183 lit. b), c) i d)
din Codul fiscal.
(6) Antrepozitarul autorizat propus este obligat ca pe
durata aciunii de verificare s asigure condiiile necesare
bunei desfurri a acesteia.
(7) n aciunea de verificare autoritatea fiscal poate
solicita sprijinul Autoritii Naionale de Control i, dup
caz, al Ministerului Administraiei i Internelor, pentru furni-
zarea unor elemente de preinvestigare n ceea ce privete
ndeplinirea condiiilor de autorizare a fiecrui solicitant.
(8) n termen de 30 de zile de la depunerea cererilor,
documentaiile vor fi naintate autoritii fiscale centrale,
nsoite de un referat care s cuprind punctul de vedere
asupra oportunitii emiterii autorizaiei de antrepozitar auto-
rizat i, dup caz, aspectele sesizate privind neconcordana
cu datele i informaiile prezentate de antrepozitarul autori-
zat propus. Aceste referate vor purta semntura i tam-
pila autoritii fiscale teritoriale.
(9) Autoritatea fiscal central poate s solicite antrepo-
zitarului autorizat propus orice informaie i documente pe
care le consider necesare, cu privire la:
a) amplasarea i natura antrepozitului fiscal propus;
b) tipurile i cantitile de produse accizabile ce
urmeaz a fi produse i/sau depozitate n antrepozitul fiscal
propus;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
83
c) identitatea antrepozitarului autorizat propus;
d) capacitatea antrepozitarului autorizat propus de a
asigura garania financiar.
Codul fiscal:
Condiii de autorizare
Art. 180. Autoritatea fiscal competent elibereaz
autorizaia de antrepozit fiscal pentru un loc, numai dac
sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) locul urmeaz a fi folosit pentru producerea, mbute-
lierea, ambalarea, primirea, deinerea, depozitarea i/sau
expedierea produselor accizabile. n cazul unui loc ce va fi
autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantita-
tea de produse accizabile depozitat trebuie s fie mai
mare dect cantitatea pentru care suma accizelor
poteniale este de 50.000 euro. Conform prevederilor din
norme, aceast cantitate poate fi difereniat, n funcie de
grupa de produse depozitat;
Norme metodologice:
9. (1) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de
depozitare atunci cnd cantitile minime lunare de produse
accizabile ce urmeaz a fi depozitate n acest loc
depesc limitele prevzute mai jos:
bere 75.000 litri;
vinuri spumoase 12.000 litri;
buturi fermentate, altele dect
bere i vinuri 12.000 litri.
(2) n cazul unui antrepozitar autorizat de depozitare,
atunci cnd pe durata unei perioade continue de 6 luni
cantitatea de produse accizabile depozitat n antrepozitul
fiscal este mai mic dect cantitatea prevzut la alin. (1),
autorizaia se revoc. Revocarea autorizaiei se face de
ctre autoritatea fiscal central.
Codul fiscal:
Autorizarea ca antrepozit fiscal
Art. 181. (1) Autoritatea fiscal competent va noti-
fica n scris autorizarea ca antrepozit fiscal, n termen de
60 de zile de la data depunerii documentaiei complete de
autorizare.
Norme metodologice:
10. (1) Comisia instituit la nivelul Ministerului Finanelor
Publice emite decizii de aprobare sau de respingere a
cererii antrepozitarului autorizat propus, dup analizarea
documentaiilor complete depuse de solicitant.
(2) La lucrrile comisiei va fi invitat, dup caz, cte un
reprezentant din partea Ministerului Administraiei i
Internelor, a Ministerului Economiei i Comerului i a
Ministerului Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului, pre-
cum i cte un reprezentant al patronatelor productorilor
de produse accizabile sau al depozitarilor de astfel de pro-
duse, legal nfiinate.
(3) Autorizaia pentru un antrepozit fiscal are ca dat de
emitere data de 1 a lunii urmtoare celei n care a fost
aprobat de ctre comisie cererea de autorizare.
Codul fiscal:
Obligaiile antrepozitarului autorizat
Art. 183. Orice antrepozitar autorizat are obligaia de
a ndeplini urmtoarele cerine:
a) s depun la autoritatea fiscal competent, dac se
consider necesar, o garanie, n cazul produciei, trans-
formrii i deinerii de produse accizabile, precum i o
garanie obligatorie pentru circulaia acestor produse, n
condiiile stabilite prin norme;
Norme metodologice:
11. Garania pentru circulaia produselor accizabile se
constituie numai pentru produsele aflate n regim suspensiv.
Codul fiscal:
j) s se conformeze cu alte cerine impuse prin norme.
Norme metodologice:
12. (1) Antrepozitarii autorizai trebuie s dein un sis-
tem computerizat de eviden a produselor aflate n antre-
pozite, a celor intrate sau ieite, a celor pierdute prin
deteriorare, spargere, furt, precum i a accizelor aferente
acestor categorii de produse. n cazul antrepozitelor fiscale
de producie pentru alcool etilic, sistemul trebuie s asigure
i evidena materiilor prime introduse n fabricaie, precum
i a semifabricatelor aflate pe linia de fabricaie.
(2) n cazul antrepozitelor fiscale de producie de alcool
etilic ca materie prim i al celor de producie de buturi
alcoolice obinute exclusiv din prelucrarea acestui alcool,
antrepozitarii autorizai trebuie s dein n proprietate
cldirile i s dein sau s aib drept de folosin a tere-
nului. Documentele care atest deinerea n proprietate a
cldirilor, precum i deinerea n proprietate sau n folosin
a terenurilor sunt:
a) pentru cldiri, extrasul de carte funciar nsoit de
copia titlului de proprietate sau, dup caz, a procesului-ver-
bal de punere n funciune, atunci cnd acestea au fost
construite n regie proprie;
b) pentru terenuri, extrasul de carte funciar nsoit de
copia titlului de proprietate sau a actului care atest dreptul
de folosin sub orice form legal.
(3) Nu intr sub incidena prevederilor alin. (1) i (2)
unitile de cercetare-dezvoltare organizate potrivit regle-
mentrilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea i
funcionarea unitilor de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare i a Academiei
de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti, cu
modificrile ulterioare.
(4) De asemenea, n cazul antrepozitelor fiscale de pro-
ducie pentru alcool etilic, antrepozitarii autorizai trebuie s
dein n proprietate instalaiile i echipamentele necesare
desfurrii activitii, inclusiv mijloace de msurare con-
toare avizate de Biroul Romn de Metrologie Legal,
necesare pentru determinarea cantitii de alcool, precum
i mijloace de msurare legal pentru determinarea con-
centraiei alcoolice pentru fiecare produs, dup caz.
(5) Cazanele deinute de gospodriile individuale care
produc uic i rachiuri din fructe, n cazul produciei desti-
nate vnzrii, trebuie s fie litrate i dotate cu vase litrate
de organele abilitate de Biroul Romn de Metrologie
Legal, precum i cu mijloace de msurare legal a con-
centraiei alcoolice a produselor obinute.
Codul fiscal:
SECIUNEA a 5-a
Deplasarea i primirea produselor accizabile aflate
n regim suspensiv
Deplasarea produselor accizabile aflate n regim suspensiv
Art. 186. Pe durata deplasrii unui produs accizabil,
acciza se suspend, dac sunt satisfcute urmtoarele
cerine: [...]
d) containerul n care este deplasat produsul este
sigilat corespunztor, conform prevederilor din norme;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
84
Norme metodologice:
13. (1) Containerele n care sunt deplasate produsele
accizabile n regim suspensiv trebuie s poarte sigiliile
antrepozitului fiscal expeditor. n nelesul prezentelor norme
metodologice, prin container se nelege orice recipient sau
orice alt mijloc care servete la transportul n cantiti
angro al produselor accizabile.
(2) n cazul deplasrii n regim suspensiv a alcoolului
etilic ntre dou antrepozite fiscale sau ntre un antrepozit
fiscal i un birou vamal de ieire din Romnia, containerele
n care se deplaseaz produsele respective trebuie s
poarte i sigiliile aplicate de supraveghetorul fiscal, desem-
nat potrivit titlului VIII din Codul fiscal.
(3) n cazul deplasrii produselor accizabile ntre un
birou vamal de intrare n Romnia i un antrepozit fiscal,
containerele n care se afl produsele trebuie s poarte i
sigiliile biroului vamal.
(4) Sigiliile prevzute la alin. (2) i (3) sunt de unic
folosin i trebuie s poarte nsemnele celor care le
aplic.
Codul fiscal:
Documentul administrativ de nsoire
Art. 187. (1) Deplasarea produselor accizabile n
regim suspensiv este permis numai atunci cnd sunt
nsoite de documentul administrativ de nsoire. Modelul
documentului administrativ de nsoire va fi prevzut n
norme.
(2) n cazul deplasrii produselor accizabile ntre dou
antrepozite fiscale n regim suspensiv, acest document se
ntocmete n 5 exemplare, utilizate dup cum urmeaz:
a) primul exemplar rmne la antrepozitul fiscal expeditor;
b) exemplarele 2, 3 i 4 ale documentului nsoesc pro-
dusele accizabile pe parcursul micrii pn la antrepozi-
tul fiscal primitor. La sosirea produselor n antrepozitul
fiscal primitor, acestea trebuie s fie certificate de ctre
autoritatea fiscal competent, n raza creia i
desfoar activitatea antrepozitul fiscal primitor, cu
excepiile prevzute n norme. La sosirea produselor n
antrepozitul fiscal primitor, exemplarul 2 se pstreaz de
ctre acesta. Exemplarul 3 este transmis de ctre antrepo-
zitul fiscal primitor la antrepozitul fiscal expeditor.
Exemplarul 4 se transmite i rmne la autoritatea fiscal
competent, n raza creia i desfoar activitatea antre-
pozitul fiscal primitor;
c) exemplarul 5 se transmite de ctre antrepozitul fiscal
expeditor, la momentul expedierii produselor, autoritii fis-
cale competente n raza creia i desfoar activitatea.
Norme metodologice:
14. (1) Documentul administrativ de nsoire este un
instrument de verificare a originii, a ieirii sau a admiterii
ntr-un antrepozit fiscal, a livrrii i a transportului unui pro-
dus accizabil deplasat n regim suspensiv.
(2) Documentul administrativ de nsoire conine numele
emitentului, al destinatarului i al transportatorului, informaii
de identificare i informaii cantitative despre produsul acci-
zabil care este deplasat, dup modelul prevzut n anexa
nr. 5.
(3) Documentul administrativ de nsoire se ntocmete
de ctre antrepozitul fiscal expeditor n 5 exemplare, din
care:
a) primul exemplar rmne la antrepozitul fiscal expedi-
tor, iar exemplarul 5 se transmite de ctre acesta, la
momentul expedierii produselor, ctre autoritatea fiscal
teritorial n raza creia i desfoar activitatea;
b) exemplarele 2, 3 i 4 nsoesc obligatoriu produsul
accizabil pe parcursul deplasrii pn la antrepozitul fiscal
primitor.
(4) La sosirea produsului n antrepozitul fiscal primitor,
acesta trebuie s completeze toate cele 3 exemplare ale
documentului administrativ de nsoire la rubricile aferente
primitorului i, nainte de desigilarea i descrcarea produ-
sului, s solicite autoritii fiscale teritoriale n raza creia
i desfoar activitatea desemnarea unui reprezentant al
acesteia, care n maximum 24 de ore trebuie s efectueze
verificarea i certificarea datelor nscrise n documentul
administrativ de nsoire.
(5) Din cele 3 exemplare certificate de ctre reprezen-
tantul autoritii fiscale teritoriale, exemplarul 3 se transmite
de antrepozitul fiscal primitor la antrepozitul fiscal expedi-
tor, iar exemplarul 4 se transmite autoritii fiscale teritori-
ale n raza creia primitorul i desfoar activitatea.
Exemplarul 2 rmne la antrepozitul fiscal primitor.
(6) n cazul antrepozitarului autorizat pentru producia de
alcool etilic i pentru prelucrarea acestuia, toate cele
5 exemplare ale documentului administrativ de nsoire tre-
buie s fie vizate de ctre supraveghetorul fiscal desemnat
potrivit titlului VIII din Codul fiscal. n situaia n care antre-
pozitele fiscale de producie pentru alcool etilic i de prelu-
crare a acestuia se afl n localiti diferite, trebuie s se
procedeze ca la alin. (4) i (5).
(7) Prin excepie, atunci cnd antrepozitele fiscale de
producie de alcool etilic i de prelucrare a acestuia se afl
n acelai loc, documentul administrativ de nsoire se
ntocmete n 3 exemplare, din care primul exemplar se
pstreaz la antrepozitul fiscal de producie, exemplarul 2
rmne la antrepozitul fiscal de prelucrare, iar exemplarul 3
se transmite la autoritatea fiscal teritorial n raza creia
i desfoar activitatea. n aceast situaie, exemplarele
2 i 3 se completeaz de ctre antrepozitul fiscal de pre-
lucrare ca antrepozit fiscal primitor, iar certificarea se face
de ctre supraveghetorul fiscal.
(8) n cazul gospodriilor individuale care vnd produse
accizabile ctre un antrepozit fiscal de producie, deplasa-
rea produselor n regim suspensiv trebuie s fie nsoit de
dou exemplare ale borderoului de achiziii, pe care antre-
pozitul fiscal de producie menioneaz n partea superioar
utilizat ca document administrativ de nsoire. Meniunea
se face prin aplicarea unei tampile care va conine acest
text. La sosirea produselor n antrepozitul fiscal de pro-
ducie, acesta trebuie s nscrie pe borderou cantitatea pri-
mit i s solicite autoritii fiscale teritoriale n raza creia
i desfoar activitatea desemnarea unui reprezentant
fiscal, care n maximum 24 de ore trebuie s verifice i s
certifice datele nscrise n cele dou exemplare ale borde-
roului de achiziii. Din cele dou exemplare certificate, unul
se expediaz gospodriei individuale, iar al doilea exemplar
se pstreaz de ctre antrepozitul fiscal de producie.
Modelul borderoului de achiziii este cel prezentat n
Ordinul ministrului finanelor nr. 425/1998 pentru aprobarea
Normelor metodologice de ntocmire i utilizare a formula-
relor tipizate, comune pe economie, care nu au regim spe-
cial, privind activitatea financiar i contabil, precum i a
modelelor acestora.
Codul fiscal:
Deplasarea unui produs accizabil ntre un antrepozit
fiscal i un birou vamal
Art. 191. n cazul deplasrii unui produs accizabil
ntre un antrepozit fiscal i un birou vamal de ieire din
Romnia sau ntre un birou vamal de intrare n Romnia i
un antrepozit fiscal, acciza se suspend, dac sunt nde-
plinite condiiile prevzute de norme. Aceste condiii sunt
n conformitate cu principiile prevzute la art. 186190.
Norme metodologice:
15. (1) n situaia deplasrii unui produs accizabil ntre
un antrepozit fiscal i un birou vamal de ieire din
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
85
Romnia n vederea exportului, documentul administrativ de
nsoire se ntocmete n 5 exemplare. Pe durata deplasrii
acciza se suspend dac sunt ndeplinite urmtoarele
condiii:
a) produsul este nsoit de exemplarele 2, 3 i 4 ale
documentului administrativ de nsoire;
b) ambalajul n care este deplasat produsul are la exte-
rior marcaje care identific cu claritate tipul i cantitatea
produsului aflat n interior;
c) containerul n care este deplasat produsul este sigilat
potrivit prevederilor pct. 13;
d) produsul este nsoit de dovada constituirii unei
garanii de ctre antrepozitul fiscal pentru plata accizelor
aferente produsului deplasat.
(2) Primul exemplar al documentului administrativ de
nsoire rmne la antrepozitul fiscal expeditor, iar exem-
plarul 5 se transmite la autoritatea fiscal teritorial n raza
creia acesta i desfoar activitatea.
(3) Dup scoaterea definitiv a produselor de pe terito-
riul Romniei i ntocmirea declaraiei vamale de export,
exemplarele 2, 3 i 4 se confirm de biroul vamal de
ieire din Romnia. Exemplarul 2 rmne la biroul vamal,
exemplarele 3 i 4 se transmit de ctre acesta antrepozitu-
lui fiscal expeditor i, respectiv, autoritii fiscale teritoriale
n raza creia i desfoar activitatea expeditorul.
(4) n situaia deplasrii unui produs accizabil ntre un
birou vamal de intrare n Romnia i un antrepozit fiscal,
acciza se suspend dac sunt ndeplinite urmtoarele
condiii:
a) produsul accizabil este nsoit de 3 copii ale
declaraiei vamale pe care biroul vamal menioneaz n
partea superioar utilizat ca document administrativ de
nsoire. Meniunea se face prin aplicarea unei tampile
care va conine acest text;
b) ambalajul n care este deplasat produsul are la
exterior marcaje care identific cu claritate tipul i cantitatea
produsului aflat n interior;
c) containerul n care este deplasat produsul este sigilat
potrivit prevederilor pct. 13;
d) produsul este nsoit de dovada constituirii de ctre
antrepozitul fiscal primitor a unei garanii pentru plata acci-
zelor aferente produsului deplasat.
(5) Cele 3 copii ale declaraiei vamale nsoesc produ-
sele accizabile pn la antrepozitul fiscal primitor.
(6) Dup certificarea acestor copii de ctre antrepozitul
fiscal primitor, o copie se reine de ctre acesta, o copie
este transmis napoi la biroul vamal de intrare, iar a treia
se transmite autoritii fiscale teritoriale n raza creia i
desfoar activitatea antrepozitul fiscal primitor.
Codul fiscal:
Momentul exigibilitii accizelor
Art. 192 [...]
(3) n cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un
produs accizabil devine exigibil la data cnd se constat
o pierdere sau o lips a produsului accizabil.
(4) Prevederea alin. (3) nu se aplic i plata accizei nu
se datoreaz dac pierderea sau lipsa intervine n peri-
oada n care produsul accizabil se afl ntr-un regim sus-
pensiv i sunt ndeplinite oricare dintre urmtoarele
condiii: [...]
b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit n
Romnia datorit evaporrii sau altor cauze care repre-
zint rezultatul natural al producerii, deinerii sau
deplasrii produsului, dar numai n situaia n care cantita-
tea de produs care nu este disponibil pentru a fi folosit
n Romnia nu depete limitele prevzute n norme.
Norme metodologice:
16. n cazul pierderilor sau lipsurilor de produse acciza-
bile, acestea se admit ca neimpozabile atunci cnd sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
a) pot fi dovedite prin procese-verbale privind nregistra-
rea pierderilor sau lipsurilor;
b) se ncadreaz n limitele prevzute n normele teh-
nice ale utilajelor i instalaiilor i/sau n actele normative
n vigoare; i
c) sunt evideniate i nregistrate n contabilitate.
Codul fiscal:
(3) n cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un
produs accizabil devine exigibil la data cnd se constat
o pierdere sau o lips a produsului accizabil. [...]
(5) n cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a
fi scutit de accize, acciza devine exigibil la data la care
produsul este utilizat n orice scop care nu este n confor-
mitate cu scutirea.
(6) n cazul unui ulei mineral, pentru care acciza nu a
fost anterior exigibil, acciza devine exigibil la data la
care uleiul mineral este oferit spre vnzare sau la care este
utilizat drept combustibil sau carburant.
(7) n cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu
a fost anterior exigibil i care este depozitat ntr-un antre-
pozit fiscal pentru care se revoc sau se anuleaz auto-
rizaia, acciza devine exigibil la data revocrii sau anulrii
autorizaiei.
Norme metodologice:
17. (1) n toate situaiile prevzute la art. 192 alin. (3),
(5), (6) i (7) din Codul fiscal, acciza se pltete n termen
de 5 zile de la data la care a devenit exigibil.
(2) n cazul unui ulei mineral pentru care acciza nu a
fost anterior exigibil i care, prin schimbarea destinaiei
iniiale, este oferit spre vnzare sau utilizat drept combustibil
ori carburant, acciza devine exigibil la data la care uleiul
mineral este oferit spre vnzare, obligaia plii accizei
revenind vnztorului, sau la data la care este utilizat drept
combustibil sau carburant, obligaia plii accizei revenind
utilizatorului.
Codul fiscal:
(8) Accizele se calculeaz n cota i rata de schimb n
vigoare, la momentul n care acciza devine exigibil.
Norme metodologice:
18. Rata de schimb pentru calcularea accizelor este cea
stabilit potrivit prevederilor art. 218 din Codul fiscal.
Codul fiscal:
SECIUNEA a 6-a
Obligaiile pltitorilor de accize
Documente fiscale
Art. 195. (1) Pentru produsele accizabile, altele dect
cele marcate, care sunt transportate sau deinute n afara
antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea
trebuie s fie dovedit folosindu-se un document care va
fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de
6 zile. Aceast prevedere nu este aplicabil pentru produ-
sele accizabile transportate sau deinute de ctre alte per-
soane dect comercianii, n msura n care aceste
produse sunt ambalate n pachete destinate vnzrii cu
amnuntul.
(2) Toate transporturile de produse accizabile sunt
nsoite de un document, astfel:
a) micarea produselor accizabile n regim suspensiv
este nsoit de documentul administrativ de nsoire;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
86
b) micarea produselor accizabile eliberate pentru con-
sum este nsoit de factura fiscal ce va reflecta cuantu-
mul accizei, modelul acesteia fiind precizat n norme;
c) transportul de produse accizabile, cnd acciza a fost
pltit, este nsoit de factur sau aviz de nsoire.
Norme metodologice:
19. (1) Orice pltitor de acciz care livreaz produse
accizabile ctre o alt persoan are obligaia de a emite
ctre aceast persoan o factur. Acest document nu
poate fi mai vechi de 6 zile de la data efecturii livrrii.
(2) Facturile se emit pe formulare standard sau pe for-
mulare speciale.
(3) Facturile fiscale speciale se utilizeaz numai de
ctre antrepozitarii autorizai sau importatorii autorizai de
alcool etilic, igarete i uleiuri minerale, iar modelul aces-
tora este cel prevzut n anexele nr. 6, 7, 8, 9, 10 i 11.
n facturile fiscale speciale, la rubrica Cumprtor se va
meniona antrepozitar autorizat, comerciant sau utilizator.
(4) Pentru livrrile de produse accizabile efectuate din
antrepozitele fiscale, cu excepia livrrilor n regim suspen-
siv, factura trebuie s cuprind valoarea accizei sau, dac
nu se datoreaz accize n urma unei scutiri, meniunea
scutit de accize.
(5) Persoana care emite factura n care se nscrie
acciza are obligaia de a pstra un exemplar din fiecare
factur i de a prezenta acest exemplar la cererea auto-
ritilor fiscale.
(6) n cazul produselor accizabile marcate, transportul
acestora de la antrepozitul fiscal de producie ctre alte
locuri proprii de depozitare ale antrepozitarului autorizat se
face pe baza avizului de nsoire, care va fi de tip special,
cu inscripionare pe diagonal, numai n cazul buturilor
alcoolice pentru care se folosete factura fiscal special.
n avizul de nsoire se nscrie i valoarea accizei aferente
cantitilor de produse accizabile transferate.
(7) Avizul de nsoire n care acciza se evideniaz dis-
tinct se utilizeaz i n cazul altor produse accizabile pentru
care acciza devine exigibil la momentul ieirii din regimul
suspensiv, fr a interveni schimbul de proprietate. Pentru
transferul de uleiuri minerale, avizul de nsoire va avea
inscripionat pe lungimea n diagonal cuvintele Uleiuri mine-
rale. Prin ieire din regim suspensiv se nelege i cazurile n
care produsele accizabile sunt transferate ctre un depozit
neautorizat ca antrepozit fiscal, aflat n aceeai locaie fizic
sau la aceeai adres cu spaiul de producie.
(8) n situaiile prevzute la alin. (6) i (7) nu este obli-
gatorie nscrierea accizelor n facturile ntocmite la livrarea
produselor, dar se vor meniona cuvintele accize pltite.
(9) Micarea produselor accizabile n regim suspensiv
este nsoit ntotdeauna de documentul administrativ de
nsoire. n cazul deplasrii produselor accizabile de la un
birou vamal de intrare n Romnia sau de la o gospodrie
individual ctre un antrepozit fiscal, aceasta trebuie s fie
nsoit de declaraia vamal sau de borderoul de achiziii,
care au menionate n partea superioar utilizat ca docu-
ment administrativ de nsoire.
(10) Facturile fiscale speciale i documentul administrativ
de nsoire sunt documente cu regim special i se tipresc
de ctre Compania Naional Imprimeria Naional S.A.
(11) Documentele fiscale prevzute la alin. (10) se
achiziioneaz, contra cost, de la autoritatea fiscal terito-
rial n baza notei de comand ntocmite conform modelu-
lui prezentat n anexa nr. 12. Nota de comand va fi
aprobat numai dac solicitantul justific necesitatea
achiziionrii acestor documente.
(12) Orice nou comand de astfel de documente va fi
condiionat de justificarea utilizrii documentelor ridicate
anterior, prin prezentarea evidenei achiziionrii i utilizrii
documentelor fiscale speciale, ntocmit conform modelului
prezentat n anexa nr. 13.
(13) Antrepozitarii autorizai i importatorii de igarete pot
utiliza propriile sisteme informatice financiar-contabile pen-
tru emiterea facturilor fiscale speciale.
Codul fiscal:
Garanii
Art. 198. (1) Dup acceptarea condiiilor de autori-
zare a antrepozitului fiscal, antrepozitarul autorizat depune
la autoritatea fiscal competent o garanie, conform pre-
vederilor din norme, care s asigure plata accizelor care
pot deveni exigibile.
(2) Garaniile pot fi: depozite n numerar, ipoteci,
garanii reale i personale.
(3) Modul de calcul, valoarea i durata garaniei vor fi
prevzute n norme.
(4) Valoarea garaniei va fi analizat periodic, pentru a
reflecta orice schimbri n volumul afacerii, n activitatea
antrepozitarilor autorizai sau n nivelul de accize datorat.
Norme metodologice:
20. (1) Orice antrepozitar autorizat trebuie s asigure o
garanie care s acopere riscul neplii accizelor pentru
produsele accizabile produse i/sau depozitate n fiecare
antrepozit fiscal al antrepozitarului autorizat.
(2) Garania poate fi sub form de: depozit n numerar,
ipoteci, garanii reale sau garanii personale.
(3) n cazul unui depozit n numerar se aplic urmtoa-
rele reguli:
a) se constituie ntr-un depozit special deschis la Trezo-
reria Statului o sum egal cu nivelul garaniei;
b) orice dobnd pltit de trezorerie n legtur cu
depozitul aparine antrepozitarului autorizat.
(4) n cazul ipotecii se aplic urmtoarele reguli:
a) antrepozitarul autorizat trebuie s aib calitatea de
proprietar al bunului imobil n cauz;
b) s existe polia de asigurare a bunului imobil ipotecat
n favoarea Ministerului Finanelor Publice, valabil pe toat
durata ipotecii;
c) proprietatea nu trebuie s fac obiectul unei alte
ipoteci;
d) valoarea bunului imobil ipotecat trebuie s fie mai
mare dect nivelul garaniei necesare, cu minimum 20%.
(5) n cazul garaniei reale se aplic urmtoarele reguli:
a) garantul trebuie s fie o societate bancar;
b) s existe o scrisoare de garanie bancar.
(6) n cazul garaniei personale se aplic regulile stabi-
lite la alineatele precedente, n funcie de tipul garaniei.
(7) Nivelul garaniei pentru un antrepozit fiscal se deter-
min n lei pe baza cursului de schimb leu/euro, dup cum
urmeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
87
Valoarea accizelor poteniale ntr-o lun Nivelul garaniei
Sub 100.000 euro 25% din valoarea accizelor poteniale ntr-o lun
ntre 100.000 i 200.000 euro 20% din valoarea accizelor poteniale ntr-o lun
ntre 200.000 i 500.000 euro 15% din valoarea accizelor poteniale ntr-o lun
ntre 500.000 i 1 milion euro 10% din valoarea accizelor poteniale ntr-o lun
ntre 1 milion i 5 milioane euro 5% din valoarea accizelor poteniale ntr-o lun
Peste 5 milioane euro 2% din valoarea accizelor poteniale ntr-o lun
(8) Valoarea accizelor poteniale ntr-o lun se deter-
min pe baza cantitii medii lunare de produse accizabile
care au fost produse i/sau depozitate n locul respectiv n
ultimele 12 luni sau, dup caz, pe baza cantitii medii
lunare aferente lunilor lucrate consecutiv din ultimele
12 luni. n cazul antrepozitarilor care nu au desfurat acti-
vitate n ultimele 12 luni, valoarea accizelor poteniale ntr-o
lun se determin pe baza cantitii medii lunare de pro-
duse accizabile, estimat a se produce i/sau depozita n
locul respectiv n urmtoarea perioad de 12 luni.
(9) Nivelul garaniei se reduce dup cum urmeaz:
a) cu 50%, n cazul n care comisia instituit n cadrul
autoritii fiscale centrale stabilete c n ultimul an antre-
pozitarul autorizat s-a conformat prevederilor legale privind
accizele; sau
b) cu 100%, n cazul n care comisia instituit n cadrul
autoritii fiscale centrale stabilete c n ultimii 2 ani antre-
pozitarul autorizat s-a conformat prevederilor legale privind
accizele.
(10) Un antrepozitar autorizat se consider c s-a con-
format prevederilor legale privind accizele, n urmtoarele
situaii:
a) a pltit la bugetul de stat obligaiile din accize. n
aceast situaie se includ i antrepozitarii autorizai care au
beneficiat sau beneficiaz de nlesniri la plata obligaiilor
fiscale restante fa de bugetul de stat, n conformitate cu
prevederile legale, cu respectarea condiiilor cuprinse n
conveniile ncheiate cu autoritatea fiscal;
b) a depus la timp declaraiile de accize;
c) ine evidene exacte i actualizate cu privire la mate-
riile prime, lucrrile n derulare i produsele accizabile
finite;
d) a corectat orice abatere de la obligaiile antrepozita-
rului autorizat.
(11) Prevederile alin. (9) se aplic i n cazul agenilor
economici care au deinut autorizaie de producie i
comercializare n ultimii 2 ani i s-au conformat prevederilor
legale privind accizele.
(12) Nivelul garaniei nu se reduce, n cazul n care
antrepozitarul autorizat:
a) are pe rol dosare pentru evaziune fiscal, abuz de
ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie
mincinoas, dare sau luare de mit, aflate n diferite stadii
de soluionare la instanele judectoreti, fr a se fi pro-
nunat o hotrre definitiv;
b) nu a deinut autorizaie pentru producia i comercia-
lizarea de produse accizabile n ultimii 2 ani, datorit nea-
chitrii obligaiilor privind plata accizelor, sau a pierdut
dreptul la ealonri din motive imputabile.
(13) Garania constituit la momentul autorizrii este
valabil atta timp ct nu este executat de Ministerul
Finanelor Publice.
(14) Garania stabilit pentru autorizare se depune la
autoritatea fiscal central n termen de 60 de zile de la
data emiterii autorizaiei.
(15) Nivelul garaniei se analizeaz semestrial n vede-
rea actualizrii n funcie de schimbrile intervenite n volu-
mul afacerii, n activitatea antrepozitarului autorizat sau n
nivelul accizei datorate. n acest sens, antrepozitarul autori-
zat trebuie s depun semestrial pn la data de 10 a
lunii imediat urmtoare, la autoritatea fiscal central, o
declaraie privind informaiile necesare analizei.
(16) n cazul deplasrii produselor accizabile n regim
suspensiv, cuantumul garaniei se stabilete pe baza can-
titii medii livrate ntr-o lun ori pe baza cantitii estimate
a fi livrate ntr-o lun, n situaia antrepozitarilor autorizai
care nu au desfurat activitate n domeniul produselor
accizabile.
(17) Orice antrepozitar autorizat poate s asigure, la
cerere, o singur garanie care s acopere toate antrepozi-
tele fiscale ale acelui antrepozitar autorizat, precum i
garania aferent deplasrii produselor accizabile.
Codul fiscal:
SECIUNEA a 7-a
Scutiri la plata accizelor
Scutiri generale
Art. 199. (1) Produsele accizabile sunt scutite de
plata accizelor, atunci cnd sunt destinate pentru:
a) livrarea n contextul relaiilor consulare sau diploma-
tice;
b) organizaiile internaionale recunoscute ca atare de
ctre autoritile publice ale Romniei, n limitele i n
condiiile stabilite prin conveniile internaionale, care pun
bazele acestor organizaii, sau prin acorduri ncheiate la
nivel statal sau guvernamental;
c) forele armate aparinnd oricrui stat-parte la
Tratatul Atlanticului de Nord, cu excepia Forelor Armate
ale Romniei;
d) rezerva de stat i rezerva de mobilizare, pe perioada
n care au acest regim.
(2) Modalitatea i condiiile de acordare a scutirilor
prevzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
Norme metodologice:
21. (1) Pentru produsele accizabile, cu excepia uleiuri-
lor minerale folosite drept combustibili i carburani, scutirea
de la plata accizelor se acord direct, atunci cnd sunt
livrate de ctre antrepozitul fiscal:
a) n cadrul relaiilor consulare sau diplomatice;
b) organizaiilor internaionale recunoscute ca atare de
ctre autoritile publice ale Romniei, n limitele i n
condiiile stabilite prin conveniile internaionale care pun
bazele acestor organizaii sau prin acorduri ncheiate la
nivel statal ori guvernamental;
c) forelor armate aparinnd oricrui stat-parte la
Tratatul Atlanticului de Nord, cu excepia Forelor Armate
ale Romniei;
d) la rezerva de stat i rezerva de mobilizare.
(2) Pentru uleiuri minerale folosite drept combustibili i
carburani, cu destinaiile prevzute la alin. (1), cu excepia
celei prevzute la lit. d), scutirea se acord prin restituirea
accizelor pltite la momentul achiziionrii produselor acci-
zabile, conform prevederilor legale n materie.
(3) Att n situaia prevzut la alin. (1), ct i n cea
menionat la alin. (2), scutirea se acord pe baza certifica-
tului de scutire de plata accizelor, emis beneficiarului de
autoritatea fiscal teritorial.
(4) Modelul certificatului de scutire de plata accizelor
este prevzut n anexa nr. 14.
(5) Acest certificat se elibereaz la cererea scris a
beneficiarului, n care se vor meniona statutul acestuia i
fundamentarea cantitii ce urmeaz a fi achiziionat n
regim de scutire de plata accizelor. Autoritatea fiscal teri-
torial poate s solicite orice informaie i documente pe
care le consider necesare pentru eliberarea certificatului.
(6) Certificatul de scutire de plata accizelor se emite
beneficiarului n trei exemplare, cu urmtoarele destinaii:
a) primul exemplar se pstreaz de ctre beneficiar;
b) al doilea exemplar este utilizat ca document adminis-
trativ de nsoire;
c) al treilea exemplar se transmite i se pstreaz de
ctre antrepozitul fiscal expeditor.
(7) n cazul n care beneficiarul se aprovizioneaz de la
mai multe antrepozite fiscale, certificatul de scutire de plata
accizelor se emite pentru fiecare antrepozit fiscal expeditor
n parte.
(8) La momentul efecturii primei operaiuni, beneficiarul
transmite exemplarele 2 i 3 ale certificatului de scutire de
plata accizelor ctre antrepozitul fiscal expeditor, care
pstreaz al treilea exemplar, urmnd ca exemplarul al
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
88
doilea s fie utilizat ca document administrativ de nsoire
pentru toate operaiunile ce se vor derula.
(9) De fiecare dat la sosirea produsului accizabil,
beneficiarul solicit autoritii fiscale teritoriale emitente a
certificatului ca n maximum 24 de ore s certifice pe
exemplarul utilizat ca document administrativ de nsoire
cantitatea primit de beneficiar. Pentru aceasta, autoritatea
fiscal teritorial emitent poate desemna un reprezentant
al administraiei finanelor publice n raza creia este primit
produsul.
(10) Dup certificarea fiecrei operaiuni n certificatul de
scutire de plata accizelor, beneficiarul transmite o copie a
acestuia n termen de 6 zile ctre antrepozitul fiscal
expeditor.
(11) Dac n termen de 30 de zile de la expedierea
produsului antrepozitul fiscal expeditor nu primete copia
documentului certificat, acea operaiune se consider elibe-
rare pentru consum i din acel moment acciza devine exi-
gibil.
Codul fiscal:
Scutiri pentru alcool etilic i alte produse alcoolice
Art. 200. (1) Sunt scutite de plata accizelor alcoolul
etilic i alte produse alcoolice atunci cnd sunt:
a) denaturate conform prescripiilor legale i utilizate
pentru producerea de produse care nu sunt destinate con-
sumului uman;
b) utilizate pentru producerea oetului;
c) utilizate pentru producerea de medicamente;
d) utilizate pentru producerea de arome alimentare,
pentru alimente sau buturi nealcoolice ce au o concen-
traie ce nu depete 1,2% n volum;
e) utilizate n scop medical n spitale i farmacii;
f) utilizate direct sau ca element al produselor semifa-
bricate pentru producerea de alimente cu sau fr crem,
cu condiia ca n fiecare caz concentraia de alcool s nu
depeasc 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce
intr n compoziia ciocolatei i 5 litri de alcool pur la
100 kg de produs ce intr n compoziia altor produse;
g) eantioane pentru analiz sau teste de producie
necesare sau n scopuri tiinifice;
h) utilizate n procedee de fabricaie, cu condiia ca pro-
dusul finit s nu conin alcool;
i) utilizate pentru producerea unui element care nu este
supus accizei;
j) utilizate n industria cosmetic.
(2) Modalitatea i condiiile de acordare a scutirilor
prevzute la alin. (1), precum i produsele utilizate pentru
denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin norme.
Norme metodologice:
22. (1) n toate situaiile prevzute la art. 200 alin. (1)
din Codul fiscal, scutirea de la plata accizelor se acord
numai beneficiarului, cu condiia ca aprovizionarea s se fi
efectuat direct de la un antrepozit fiscal. n categoria bene-
ficiarilor se ncadreaz i depozitele farmaceutice autorizate
de ctre autoritatea cu competen n acest sens, n cazul
alcoolului livrat direct de acestea ctre spitale i farmacii.
(2) Pentru produsele prevzute la art. 200 alin. (1) lit. g)
din Codul fiscal scutirea se acord direct. De asemenea,
scutirea se acord direct i n cazul antrepozitarilor auto-
rizai care funcioneaz n sistem integrat pentru toate
situaiile prevzute la art. 200 alin. (1) din Codul fiscal.
(3) Pentru celelalte situaii prevzute la art. 200 alin. (1)
din Codul fiscal, scutirea se acord:
a) prin compensare cu alte impozite i taxe datorate
bugetului de stat;
b) prin restituirea accizelor pltite la momentul
achiziionrii produselor accizabile.
(4) n toate situaiile prevzute la art. 200 alin. (1) din
Codul fiscal, scutirea se acord pe baza:
a) autorizaiei de utilizator final. Aceasta se elibereaz
i n cazul antrepozitarilor autorizai care funcioneaz n
sistem integrat;
b) facturii fiscale de achiziie a alcoolului etilic, n care
acciza s fie evideniat separat, cu excepia cazului
prevzut la art. 200 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, n care
pe factur se nscrie scutit de accize;
c) dovezii plii accizelor ctre antrepozitul fiscal expedi-
tor, constnd n documentul de plat confirmat de banca
la care utilizatorul are contul deschis.
(5) Autorizaia de utilizator final se emite de ctre auto-
ritatea fiscal teritorial. Autorizaia se emite n trei exem-
plare cu urmtoarele destinaii:
a) primul exemplar se pstreaz de ctre utilizatorul
final;
b) al doilea exemplar este utilizat ca document adminis-
trativ de nsoire;
c) al treilea exemplar se transmite i se pstreaz de
ctre antrepozitul fiscal expeditor.
(6) Modelul autorizaiei de utilizator final este prezentat
n anexa nr. 15.
(7) Aceast autorizaie se elibereaz la cererea scris a
beneficiarului, la care se va anexa actul de constituire din
care s rezulte c societatea desfoar o activitate care
necesit consumul de alcool etilic i alte produse alcoolice,
precum i fundamentarea cantitii ce urmeaz a fi
achiziionat n regim de scutire de plata accizelor.
Autoritatea fiscal poate s solicite orice informaie i docu-
mente pe care le consider necesare pentru eliberarea
autorizaiei.
(8) n cazul n care beneficiarul se aprovizioneaz de la
mai multe antrepozite fiscale, autorizaia de utilizator final
se emite pentru fiecare antrepozit fiscal expeditor n parte.
(9) La momentul efecturii primei operaiuni, beneficiarul
transmite exemplarele 2 i 3 ale autorizaiei de utilizator
final ctre antrepozitul fiscal expeditor, care pstreaz
exemplarul trei, urmnd ca exemplarul al doilea s fie utili-
zat ca document administrativ de nsoire pentru toate
operaiunile ce se vor derula.
(10) De fiecare dat la sosirea produsului accizabil,
beneficiarul solicit autoritii fiscale teritoriale emitente a
autorizaiei ca n maximum 24 de ore s certifice pe
exemplarul utilizat ca document administrativ de nsoire
cantitatea primit de beneficiar. Pentru aceasta, autoritatea
fiscal teritorial emitent poate desemna un reprezentant
al administraiei finanelor publice n raza creia este primit
produsul.
(11) Dup certificarea fiecrei operaiuni n autorizaia
de utilizator final, beneficiarul transmite o copie a acesteia
n termen de 6 zile ctre antrepozitul fiscal expeditor.
(12) Dac n termen de 30 de zile de la expedierea
produsului, antrepozitul fiscal expeditor nu primete copia
documentului certificat, acea operaiune se consider elibe-
rare pentru consum i din acel moment acciza devine exi-
gibil.
(13) Produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea
alcoolului sunt:
a) pentru alcoolul etilic tehnic: violet de metil n concen-
traie de 0,61,2 g la 1.000 litri, alcooli superiori n con-
centraie de 0,20,5 kg/1.000 litri sau benzin de extracie
n concentraie de 0,41 kg/1.000 litri;
b) pentru alcoolul etilic utilizat n cosmetic: fenolftalein
n concentraie de 1040 g/1.000 litri;
c) pentru alcoolul sanitar: salicilat de etil sau salicilat de
metil n concentraie de 0,21 kg/1.000 litri i albastru de
metil n concentraie de 25 g/1.000 litri.
(14) Depozitele farmaceutice livreaz alcoolul ctre spi-
tale i farmacii la preuri fr accize.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
89
Codul fiscal:
Scutiri pentru uleiuri minerale
Art. 201. (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
a) uleiurile minerale folosite n orice alt scop dect
drept combustibil sau carburant;
b) uleiurile minerale livrate n vederea utilizrii drept
carburant pentru aeronave, altele dect aviaia turistic n
scop privat. Prin aviaie turistic n scop privat se nelege
utilizarea unei aeronave, de ctre proprietarul sau de ctre
persoana fizic sau juridic care o deine cu titlu de nchi-
riere sau cu un alt titlu, n alte scopuri dect cele comer-
ciale i n special altele dect transportul de persoane sau
de mrfuri sau prestri de servicii cu titlu oneros ori
pentru nevoile autoritilor publice;
c) uleiurile minerale livrate n vederea utilizrii drept
carburant pentru navigaia maritim internaional i pen-
tru navigaia pe cile navigabile interioare, altele dect
navigaiile de agrement n scop privat. Prin navigaie de
agrement n scop privat se nelege utilizarea oricrei
ambarcaiuni, de ctre proprietarul sau de ctre persoana
fizic sau juridic care o deine cu titlu de nchiriere sau cu
un alt titlu, n alte scopuri dect cele comerciale i n spe-
cial altele dect transportul de persoane sau de mrfuri ori
prestri de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile auto-
ritilor publice;
d) uleiurile minerale utilizate n cadrul produciei de
electricitate i n centralele electrocalogene;
e) uleiurile minerale utilizate n scopul testrii aerona-
velor i vapoarelor;
f) uleiurile minerale injectate n furnale sau n alte agre-
gate industriale n scop de reducere chimic, ca aditiv la
cocsul utilizat drept combustibil principal;
g) uleiurile minerale care intr n Romnia n rezervorul
standard al unui autovehicul cu motor, destinat utilizrii
drept combustibil pentru acel autovehicul;
h) orice ulei mineral care este scos de la rezerva de stat
sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit n scop de
ajutor umanitar;
i) orice ulei mineral achiziionat direct de la ageni eco-
nomici productori sau importatori, utilizat drept combus-
tibil pentru nclzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de
btrni i a orfelinatelor;
j) orice ulei mineral utilizat de ctre persoane fizice
drept combustibil pentru nclzirea locuinelor;
k) orice ulei mineral achiziionat direct de la ageni eco-
nomici productori sau importatori, utilizat drept combus-
tibil n scop tehnologic sau pentru producerea de agent
termic i ap cald;
l) orice ulei mineral achiziionat direct de la ageni
economici productori sau importatori, utilizat n scop
industrial;
m) uleiurile minerale utilizate drept combustibil necon-
venional (bio-diesel).
(2) Modalitatea i condiiile de acordare a scutirilor
prevzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
Norme metodologice:
23. (1) n toate situaiile prevzute la art. 201 alin. (1)
din Codul fiscal, scutirea se acord beneficiarului, cu
condiia ca aprovizionarea s se efectueze direct de la un
antrepozit fiscal, de la un importator sau de la un distribui-
tor agreat prevzut la alin. (17).
(2) Pentru produsele prevzute la art. 201 alin. (1)
lit. b)j) i m) din Codul fiscal, scutirea se acord direct.
De asemenea, scutirea se acord direct i pentru uleiurile
minerale cu codul NC 2711 14 00 utilizate n scop
industrial.
(3) Pentru celelalte situaii prevzute la art. 201 alin. (1)
din Codul fiscal, scutirea se acord:
a) prin compensare cu alte impozite i taxe datorate
bugetului de stat;
b) prin restituirea accizelor pltite la momentul
achiziionrii produselor accizabile.
(4) n toate situaiile prevzute la art. 201 alin. (1) din
Codul fiscal, cu excepia celei prevzute la lit. g) a ace-
luiai articol, scutirea se acord pe baza:
a) autorizaiei de utilizator final. Aceasta se elibereaz
i n cazul antrepozitarilor autorizai care utilizeaz uleiuri
minerale obinute din producia proprie;
b) facturii fiscale speciale de achiziie a uleiurilor mine-
rale, n care acciza s fie evideniat separat, cu excepia
cazurilor prevzute la alin. (2), n care pe factur se
nscrie scutit de accize;
c) dovezii plii accizelor ctre antrepozitul fiscal expedi-
tor sau ctre importator, dup caz, constnd n documentul
de plat confirmat de banca la care utilizatorul are contul
deschis.
(5) n cazul n care beneficiarul se aprovizioneaz de la
un distribuitor agreat, obligaia deinerii autorizaiei de utili-
zator final revine distribuitorului.
(6) Autorizaia de utilizator final se emite n toate cazu-
rile, cu excepia persoanelor fizice, de ctre autoritatea fis-
cal teritorial. Autorizaia se emite n trei exemplare cu
urmtoarele destinaii:
a) primul exemplar se pstreaz de ctre utilizatorul
final;
b) al doilea exemplar este utilizat ca document adminis-
trativ de nsoire;
c) exemplarul 3 se transmite antrepozitului fiscal expedi-
tor, importatorului sau distribuitorului agreat. n acest caz
distribuitorul agreat transmite o copie a exemplarului 3 de
autorizaie ctre antrepozitarul fiscal de la care acesta se
aprovizioneaz.
(7) Modelul autorizaiei de utilizator final este prezentat
n anexa nr. 15.
(8) Aceast autorizaie se elibereaz la cererea scris a
beneficiarului, la care se va anexa actul de constituire din
care s rezulte c societatea desfoar o activitate care
necesit achiziionarea de uleiuri minerale, precum i fun-
damentarea cantitii ce urmeaz a fi achiziionat n regim
de scutire de plata accizelor. Autoritatea fiscal poate s
solicite orice informaie i documente pe care le consider
necesare pentru eliberarea autorizaiei.
(9) Autorizaia de utilizator final va fi solicitat i de
ctre beneficiarii uleiurilor minerale neaccizabile rezultate
din prelucrarea ieiului sau a altor materii prime care au
punctul de inflamabilitate sub 85C.
(10) n cazul n care beneficiarul se aprovizioneaz de
la mai multe antrepozite fiscale sau de la mai muli impor-
tatori sau distribuitori agreai, autorizaia de utilizator final
se emite pentru fiecare situaie n parte.
(11) La momentul efecturii primei operaiuni, beneficia-
rul transmite exemplarele 2 i 3 ale autorizaiei de utilizator
final ctre expeditorul produsului accizabil, care pstreaz
exemplarul 3, urmnd ca exemplarul 2 s fie utilizat ca
document administrativ de nsoire pentru toate operaiunile
ce se vor derula.
(12) De fiecare dat la sosirea produsului accizabil,
beneficiarul solicit autoritii fiscale teritoriale emitente a
autorizaiei ca n maximum 24 de ore s certifice pe
exemplarul utilizat ca document administrativ de nsoire
cantitatea primit de ctre beneficiar. Pentru aceasta, auto-
ritatea fiscal teritorial emitent poate desemna un repre-
zentant al administraiei finanelor publice n raza creia
este primit produsul.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
90
(13) Dup certificarea fiecrei operaiuni n autorizaia
de utilizator final, beneficiarul transmite o copie a acesteia
n termen de 6 zile ctre antrepozitul fiscal expeditor.
(14) Dac n termen de 30 de zile de la expedierea
produsului, antrepozitul fiscal expeditor nu primete copia
documentului certificat, acea operaiune se consider eliberare
pentru consum i din acel moment acciza devine exigibil.
(15) Pentru persoanele fizice, autorizaia de utilizator
final se emite la cererea scris a acestora de ctre admi-
nistraia finanelor publice n raza creia acestea i au
domiciliul. n cerere va fi prezentat i fundamentarea can-
titii ce urmeaz a fi achiziionat n decursul unui an. n
acest caz, se elibereaz numai primul exemplar din mode-
lul autorizaiei de utilizator final prezentat n anexa nr. 15,
fr a se mai aplica procedura prevzut la alin. (11)(14).
n autorizaia de utilizator final eliberat persoanei fizice,
n locul codului unic de nregistrare se va nscrie codul
numeric personal.
(16) Staiile de distribuie ale antrepozitarilor autorizai
care sunt dotate cu pompe distincte pentru distribuirea
petrolului lampant vnd ctre persoanele fizice acest pro-
dus la preuri cu amnuntul care nu includ accize.
(17) Distribuitori agreai sunt:
a) pentru uleiuri minerale utilizate drept carburant pentru
aeronave deintorii de certificate de autorizare ca distri-
buitor expres pentru produse aeronautice civile i contracte
de prestri de servicii cu societi deintoare de certificate
de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aero-
nautice civile. Certificatele de autorizare se elibereaz de
Regia Autonom Autoritatea Aeronautic Civil Romn;
b) pentru uleiurile minerale utilizate drept carburant pen-
tru navigaia maritim internaional i pe cile navigabile
interioare deintorii de certificate eliberate de autoritatea
cu competen n acest sens;
c) pentru gaz petrolier lichefiat persoanele autorizate
n calitate de uniti de deservire conform prescripiilor
tehnice n vigoare, aprobate de ministerul de resort i
care dein n proprietate mijloace tehnice autorizate pentru
distribuirea de gaz petrolier lichefiat.
(18) n cazul importurilor de uleiuri minerale, regimul de
scutire se acord n baza autorizaiei de utilizator final i,
dup caz, a autorizaiilor prevzute la alin. (17) pentru
distribuitorii agreai.
Codul fiscal:
SECIUNEA a 8-a
Marcarea produselor alcoolice i a produselor din tutun
Reguli generale
Art. 202. (1) Prevederile prezentei seciuni se aplic
urmtoarelor produse accizabile:
a) produse intermediare i alcool etilic, cu excepiile
prevzute prin norme;
b) produse din tutun.
Norme metodologice:
24. Nu intr sub incidena sistemului de marcare:
a) alcoolul etilic denaturat cu substane specifice des-
tinaiei, alta dect consumul uman, astfel nct s nu poat
fi utilizat la obinerea de buturi alcoolice;
b) alcoolul etilic tehnic rezultat exclusiv ca produs
secundar din procesul de obinere a alcoolului etilic rafinat
i care datorit compoziiei sale nu poate fi utilizat n
industria alimentar.
Codul fiscal:
Responsabilitatea marcrii
Art. 203. (1) Responsabilitatea marcrii produselor
accizabile revine antrepozitarilor autorizai sau importato-
rilor.
(2) Importatorul transmite productorului extern marca-
jele, sub forma i n maniera prevzute n norme, n vede-
rea aplicrii efective a acestora pe produsele accizabile
contractate.
Norme metodologice:
25. (1) Autorizaia de antrepozit fiscal de producie
atest i dreptul de marcare a produselor supuse acestui
regim.
(2) Produsele supuse marcrii pot fi importate de ctre
persoanele care dein autorizaie de importator.
(3) Autorizaia de importator se acord de ctre autori-
tatea fiscal central n conformitate cu prevederile pct. 27.
(4) n vederea realizrii importurilor de produse din tutun
i alcool etilic, timbrele, banderolele sau etichetele de mar-
care, dup caz, procurate de importatori, se expediaz pe
adresa productorului extern, care urmeaz s le aplice pe
marf. Expedierea marcajelor se face n maximum 15 zile
de la executarea comenzii de ctre unitatea autorizat cu
tiprirea.
(5) Dup expirarea acestui termen, importatorii sunt
obligai s returneze unitii specializate, autorizate cu
tiprirea, n vederea distrugerii, marcajele neutilizate prin
neexpedierea, n regim de export temporar, partenerilor
externi.
(6) Expedierea marcajelor ctre productorii externi se
face numai ca bagaj nensoit, cu depunerea n vam a
declaraiei vamale de export temporar. Declaraia vamal
de export temporar trebuie s fie nsoit de urmtoarele
documente:
a) documentul de transport internaional, din care s
rezulte c destinatarul este productorul mrfurilor ce
urmeaz a fi importate;
b) o copie de pe contractul ncheiat ntre importator i
productorul extern sau reprezentantul acestuia;
c) o copie de pe autorizaia de importator;
d) dovada vrsrii la bugetul de stat a sumei ce repre-
zint contravaloarea accizelor aferente cantitii de produse
ce urmeaz a se importa, corespunztoare cantitii mar-
cajelor exportate.
(7) Cu ocazia importului, o dat cu declaraia vamal
de import, se depune o declaraie vamal de reimport,
pentru marcajele aplicate, n vederea ncheierii regimului
acordat la scoaterea temporar din ar a acestora.
Codul fiscal:
Proceduri de marcare
Art. 204. (1) Marcarea produselor se efectueaz prin
timbre, banderole sau etichete.
Norme metodologice:
26. (1) Dimensiunile marcajelor sunt prezentate n
anexa nr. 16.
(2) Marcajele sunt hrtii de valoare cu regim special i
se tipresc de ctre Compania Naional Imprimeria
Naional S.A.
(3) Timbrele pentru marcarea igaretelor i produselor
din tutun sunt inscripionate cu urmtoarele elemente:
a) denumirea antrepozitarului autorizat pentru producie
sau a importatorului autorizat i codul de marcare atribuit
acestora;
b) denumirea generic a produsului, respectiv: igarete,
igri, alte produse din tutun;
c) seria i codul de emisiune.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
91
(4) Banderolele pentru marcarea produselor intermediare
i a alcoolului etilic vor avea inscripionate urmtoarele ele-
mente:
a) denumirea antrepozitarului autorizat pentru producie
sau a importatorului autorizat i codul de marcare atribuit
acestora;
b) denumirea generic a produsului, respectiv: alcool,
buturi slab alcoolizate, buturi spirtoase, uic, rachiuri din
fructe, produse intermediare;
c) codul i seria de emisiune;
d) indicele de aplicare n form de U sau L;
e) cantitatea nominal exprimat n litri de produs
coninut, precum i concentraia alcoolic.
(5) Banderolele se aplic pe sistemul de nchidere a
buteliilor sau cutiilor de tetra pak, tetra brik i altele ase-
menea, n form de U sau L. Sunt supuse marcrii prin
banderole inclusiv buteliile i cutiile ce depesc capacita-
tea de 1 litru, dar nu mai mult de 10 litri.
(6) n situaia n care dimensiunile marcajelor nu permit
includerea n ntregime a denumirilor antrepozitarilor auto-
rizai, se vor inscripiona prescurtrile sau iniialele stabilite
de fiecare antrepozitar autorizat sau importator n parte,
de comun acord cu Compania Naional Imprimeria
Naional S.A.
(7) Fiecrui antrepozitar autorizat sau importator de pro-
duse supuse marcrii i se atribuie un cod special care are
la baz codul unic de nregistrare sau codul de acciz.
Acest cod special se va regsi inscripionat pe marcajele
tiprite ce vor fi aplicate pe produsele fabricate sau impor-
tate. n cazul n care indicativul judeului, respectiv al rii
din care se face importul, nu conine dou, respectiv trei
caractere alfanumerice, acestea se vor completa cu cifra
n faa indicativului existent. Acelai principiu se aplic i
n cazul codurilor fiscale care vor fi completate cu cifra
astfel nct numrul total de caractere s fie 10.
(8) n cazul importatorilor care nu au contracte nche-
iate direct cu productorul extern, ci cu un reprezentant al
acestuia, marcajele vor fi expediate productorului extern,
iar codul atribuit va conine indicativul rii din care se face
efectiv importul.
Codul fiscal:
Eliberarea marcajelor
Art. 205 [...]
(2) Eliberarea marcajelor se face ctre:
a) persoanele care import produsele accizabile
prevzute la art. 202, n baza autorizaiei de importator.
Autorizaia de importator se acord de ctre autoritatea
fiscal competent, n condiiile prevzute n norme;
Norme metodologice:
27. (1) Persoana care intenioneaz s obin
autorizaie de importator depune la autoritatea fiscal cen-
tral o cerere conform modelului prezentat n anexa nr. 17,
nsoit de urmtoarele documente prezentate n fotocopii
certificate de autoritatea fiscal teritorial pentru conformi-
tate cu originalul:
a) documentele legale de constituire ale persoanei, cu
toate modificrile intervenite pn la data solicitrii auto-
rizaiei;
b) cazierele judiciare ale administratorilor i directorilor
executivi, eliberate de instituiile abilitate din Romnia;
c) contractele ncheiate direct ntre importator i pro-
ductorul extern sau reprezentantul acestuia. n cazul n
care contractul este ncheiat cu un reprezentant al pro-
ductorului extern, se va prezenta o declaraie a
productorului extern care s ateste relaia contractual
dintre acesta i furnizorul extern al deintorului de auto-
rizaie de importator;
d) scrisoare de bonitate bancar;
e) declaraia solicitantului privind sediul social i orice
alte locuri n care urmeaz s-i desfoare activitatea de
import, precum i adresele acestora;
f) situaia ntocmit de autoritatea fiscal teritorial din
care s rezulte modul de ndeplinire a obligaiilor fiscale
fa de bugetul de stat.
(2) n vederea eliberrii autorizaiilor de importator, auto-
ritatea fiscal central solicit avizul autoritii vamale cen-
trale.
(3) Autorizaia de importator se elibereaz de ctre
autoritatea fiscal central n termen de 60 de zile de la
data depunerii documentaiei complete.
Codul fiscal:
(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei
cereri la autoritatea fiscal competent, sub forma i n
maniera prevzute n norme.
Norme metodologice:
28. (1) Pentru fiecare solicitare de marcaje, att antre-
pozitarul autorizat, ct i importatorul autorizat depun nota
de comand:
a) la autoritatea fiscal central, n cazul produselor din
tutun;
b) la autoritatea fiscal teritorial, n cazul alcoolului
etilic i al produselor intermediare.
(2) Modelul notei de comand este prezentat n anexa
nr. 18.
(3) Fiecare not de comand se aprob total sau
parial de ctre autoritatea fiscal competent prevzut
la alin. (1), n funcie de:
a) justificarea notelor de comand aprobate anterior;
b) livrrile de produse accizabile marcate, efectuate n
ultimele 60 de zile fa de data solicitrii unei noi note de
comand.
(4) Notele de comand se ntocmesc de ctre solicitant
n 3 exemplare.
(5) Dup aprobare cele 3 exemplare ale notelor de
comand au urmtoarele destinaii: primul exemplar se
pstreaz de ctre solicitant, al doilea exemplar se trans-
mite Companiei Naionale Imprimeria Naional S.A. i
al treilea exemplar se pstreaz de ctre autoritatea fiscal
competent care aprob notele de comand.
(6) Antrepozitarii autorizai i importatorii autorizai de
produse supuse marcrii sunt obligai s prezinte lunar,
pn la data de 15 a fiecrei luni, autoritii emitente a
autorizaiei situaia privind utilizarea marcajelor, potrivit
modelului prezentat n anexa nr. 19. n vederea confirmrii
realitii datelor nscrise n documentele justificative privind
utilizarea marcajelor pentru import, aceste documente vor fi
certificate de ctre Autoritatea Naional a Vmilor.
(7) Procentul maxim admis de marcaje distruse n pro-
cesul de producie i care nu pot fi recuperate pentru a fi
evideniate este de 1,5% din numrul marcajelor utilizate.
(8) Antrepozitarii autorizai i importatorii autorizai de
produse supuse marcrii vor ine o eviden distinct a
marcajelor deteriorate i a celor distruse, conform modelului
prezentat n anexa nr. 20.
(9) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfritul
fiecrei zile pe un formular special, destinat pentru
aceasta, potrivit anexei nr. 21.
(10) Marcajele deteriorate nu vor fi utilizate, acestea
urmnd regimul celor neutilizate.
(11) Marcajele deteriorate evideniate n anexa nr. 21,
nsoite de un exemplar al anexei nr. 20, se depun de
ctre fiecare antrepozitar autorizat sau importator autorizat
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
92
de produse supuse marcrii, semestrial, pn la data de
15 a lunii urmtoare, la Compania Naional Imprimeria
Naional S.A. n vederea distrugerii.
(12) Costul banderolelor deteriorate sau distruse nu se
restituie, iar cheltuielile legate de distrugerea lor se suport
de ctre antrepozitarul autorizat sau importatorul autorizat.
n cazul timbrelor distruse sau deteriorate, antrepozitarii i
importatorii autorizai au obligaia ca n termen de 15 zile
de la prezentarea situaiei prevzute la alin. (11) s achite
Companiei Naionale Imprimeria Naional S.A. contra-
valoarea acestora.
Codul fiscal:
(4) Eliberarea marcajelor se face de ctre unitatea spe-
cializat, autorizat de autoritatea fiscal competent pen-
tru tiprirea acestora, n condiiile prevzute n norme.
(5) Contravaloarea timbrelor pentru marcarea igarete-
lor i a altor produse din tutun se asigur de la bugetul de
stat, din valoarea accizelor aferente acestor produse, con-
form prevederilor din norme.
Norme metodologice:
29. (1) Eliberarea marcajelor se face de ctre
Compania Naional Imprimeria Naional S.A. n baza
notelor de comand aprobate de ctre autoritatea fiscal
central sau teritorial, dup caz.
(2) n cazul importatorilor autorizai, eliberarea marcaje-
lor se face sub supraveghere vamal.
(3) Marcajele se realizeaz de ctre Compania
Naional Imprimeria Naional S.A. prin emisiuni iden-
tificate printr-un cod i o serie de emisiune aprobate de
autoritatea fiscal central.
(4) Termenul de executare a comenzilor de ctre
Compania Naional Imprimeria Naional S.A. este de
15 zile lucrtoare de la data primirii i nregistrrii notelor
de comand aprobate de autoritatea fiscal competent.
(5) Pn la eliberarea marcajelor ctre beneficiari, aces-
tea se depoziteaz la Compania Naional Imprimeria
Naional S.A. n condiii de deplin securitate.
(6) Pentru igarete i produse din tutun, Compania
Naional Imprimeria Naional S.A. elibereaz antre-
pozitarilor autorizai ca productori i importatorilor auto-
rizai timbrele necesare marcrii acestor produse, n baza
notelor de comand aprobate de ctre autoritatea fiscal
central.
(7) n cazul antrepozitarului autorizat ca productor de
igarete i produse din tutun, cantitatea de timbre ce poate
fi eliberat n decursul unei luni se stabilete de ctre
autoritatea fiscal central de comun acord cu Compania
Naional Imprimeria Naional S.A. i cu solicitantul.
Aceast cantitate se determin n funcie de stocul de tim-
bre neutilizate existent la data solicitrii i de numrul de
timbre aferent livrrilor efectuate n luna anterioar.
Cantitatea maxim de timbre ce poate fi aprobat pentru o
lun nu poate depi cantitatea de timbre aferent livrrilor
din luna anterioar solicitrii, la care se mai poate aduga
10% din aceasta. n situaii excepionale i bine justificate,
aceast cantitate poate fi suplimentat. La preluarea mar-
cajelor de la Compania Naional Imprimeria Naional
S.A., solicitantul este obligat s prezinte i dovada virrii
n contul acestei companii a contravalorii timbrelor utilizate
aferente livrrilor de produse din tutun efectuate n luna
anterioar, fr de care nu pot ridica noua comand.
(8) n cazul importurilor, fiecare not de comand de
timbre se aprob numai dac importatorul autorizat va pre-
zenta dovada virrii n contul bugetului de stat a unei
sume echivalente cu valoarea accizelor corespunztoare
cantitilor de igarete i produse din tutun pentru care s-au
solicitat timbre, mai puin contravaloarea timbrelor stabilit
pe baza preului fr taxa pe valoarea adugat. De ase-
menea, acesta va prezenta i dovada virrii n contul
Companiei Naionale Imprimeria Naional S.A. a
contravalorii timbrelor, stabilit pe baza preului plus taxa
pe valoarea adugat.
(9) n cazul produciei interne, pn la data de 25 a
fiecrei luni, antrepozitarii autorizai ca productori de iga-
rete i produse din tutun vor vira n contul bugetului de
stat valoarea accizelor datorat pentru luna anterioar
la momentul ieirii produselor din antrepozitul fiscal de pro-
ducie , mai puin contravaloarea timbrelor aferent can-
titilor de produse din tutun livrate, stabilit pe baza
preului fr taxa pe valoarea adugat. n acelai timp,
vor vira direct n contul Companiei Naionale Imprimeria
Naional S.A. contravaloarea timbrelor respective stabi-
lit pe baza preului cu taxa pe valoarea adugat. Lunar,
n declaraia privind obligaiile de plat la bugetul general
consolidat, antrepozitarii autorizai vor nscrie valoarea acci-
zelor diminuat cu valoarea timbrelor stabilit la pre fr
taxa pe valoarea adugat. Antrepozitarii autorizai au
obligaia de a anexa la fiecare declaraie copia dovezii pri-
vind virarea n contul Companiei Naionale Imprimeria
Naional S.A. a contravalorii timbrelor, stabilit pe baza
preului cu taxa pe valoarea adugat.
(10) Pentru produsele supuse marcrii, altele dect iga-
retele i produsele din tutun, eliberarea marcajelor se face
numai dup prezentarea de ctre antrepozitarul sau impor-
tatorul autorizat a dovezii plii contravalorii marcajelor i a
extrasului de cont care atest virarea contravalorii marcaje-
lor comandate, n contul Companiei Naionale Imprimeria
Naional S.A.
Codul fiscal:
Confiscarea produselor din tutun
Art. 206 [...]
(2) Repartizarea fiecrui lot de produse din tutun con-
fiscate, preluarea acestora de ctre antrepozitarii auto-
rizai i importatori, precum i procedura de distrugere se
efectueaz conform normelor.
Norme metodologice:
30. (1) Repartizarea fiecrui lot de produse din tutun
confiscate ctre antrepozitarii autorizai ca productori se
face proporional cu cota de pia deinut. Situaia privind
cotele de pia se comunic de autoritatea fiscal central,
trimestrial, autoritii fiscale teritoriale, direciilor cu atribuii
de control din subordinea Ministerului Finanelor Publice,
Autoritii Naionale a Vmilor i Ministerului Administraiei
i Internelor.
(2) Fiecare antrepozitar autorizat ca productor are
obligaia s asigure pe cheltuiala proprie preluarea n cus-
todie, transportul i depozitarea cantitilor de produse din
lotul confiscat care i-a fost repartizat.
(3) Predarea cantitilor de produse din tutun confiscate
se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, ce
va fi semnat att de reprezentanii organului care a proce-
dat la confiscarea produselor, ct i de reprezentanii
antrepozitarului autorizat ca productor, care le preia.
(4) Distrugerea se va efectua prin arderea produselor
din tutun n baza aprobrii date de autoritatea fiscal
central la cererea antrepozitarului autorizat i n prezena
unei comisii de distrugere constituite special n acest scop.
Din aceast comisie vor face parte un reprezentant al
organelor de poliie i un reprezentant al direciei cu
atribuii de control din cadrul autoritii fiscale centrale.
Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare
antrepozitar autorizat care va proceda la distrugerea bunu-
rilor confiscate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
93
Codul fiscal:
CAPITOLUL II
Alte produse accizabile
Scutiri
Art. 210 [...]
(2) Agenii economici exportatori de cafea prjit,
obinut din operaiuni proprii de prjire a cafelei verzi
importate direct de acetia, pot solicita autoritilor fiscale
competente, pe baz de documente justificative, restitui-
rea accizelor pltite n vam, aferente numai cantitilor de
cafea verde utilizat ca materie prim pentru cafeaua
exportat.
(3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevzute la
alin. (1) i (2) este stabilit n norme.
Norme metodologice:
31. (1) n cazul exportatorilor de cafea prjit obinut
din operaiuni proprii de prjire a cafelei verzi importate
direct de ctre acetia, restituirea accizelor pltite n vam,
aferente cantitilor de cafea verde utilizat ca materie
prim pentru cafeaua exportat, se face pe baza pre-
zentrii de ctre exportator autoritii fiscale teritoriale n
raza creia i desfoar activitatea a urmtoarelor docu-
mente justificative:
a) declaraia vamal de import a cafelei verzi;
b) documentul care atest plata accizelor n vam, con-
firmat de banca la care pltitorul are contul deschis;
c) declaraia vamal de export a cafelei prjite.
(2) Restituirea accizelor se efectueaz:
a) prin compensare cu alte impozite i taxe datorate
bugetului de stat;
b) prin restituire efectiv a accizelor pltite n momentul
ntocmirii formalitilor de vmuire pentru cafeaua verde.
(3) n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile
prevzute la alin. (1), nu se beneficiaz de regimul de
restituire.
Codul fiscal:
CAPITOLUL III
Impozitul la ieiul i la gazele naturale
din producia intern
Dispoziii generale
Art. 215 [...]
(5) Momentul exigibilitii impozitului la ieiul i la
gazele naturale din producia intern intervine la data
efecturii livrrii.
Norme metodologice:
32. Impozitul la ieiul i la gazele naturale din producia
intern se pltete la bugetul de stat pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare celei n care impozitul devine
exigibil.
Codul fiscal:
CAPITOLUL IV
Dispoziii comune
Obligaiile pltitorilor
Art. 219 [...]
(3) Pltitorii au obligaia s in evidena accizelor i a
impozitului la ieiul i la gazele naturale din producia
intern, dup caz, conform prevederilor din norme.
Norme metodologice:
33. (1) Evidenierea n contabilitate a accizelor i a
impozitului la ieiul i la gazele naturale din producia
intern se efectueaz prin aplicarea Planului de conturi
general i a Normelor metodologice de utilizare a conturilor
contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementrilor contabile
simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modi-
ficrile ulterioare, precum i a prevederilor Ordinului minis-
trului finanelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea
Reglementrilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a
Comunitilor Economice Europene i cu Standardele
Internaionale de Contabilitate, cu modificrile ulterioare.
(2) Sumele datorate drept accize i impozit la ieiul i
la gazele naturale din producia intern se vireaz de ctre
pltitori n urmtoarele conturi de venituri ale bugetului de
stat deschise la unitile de trezorerie i contabilitate
public n a cror raz teritorial acetia sunt nregistrai
ca pltitori de impozite i taxe, i anume:
contul 20.14.01.01 Accize ncasate din vnzarea
uleiurilor minerale: accizele
datorate pentru uleiuri minerale
contul 20.14.01.02 Accize ncasate din vnzarea
de alcool, distilate i buturi
alcoolice: accizele datorate
pentru alcool, distilate, buturi
alcoolice, vinuri i bere
contul 20.14.01.03 Accize ncasate din vnzarea
produselor din tutun: accizele
datorate pentru produse din
tutun
contul 20.14.01.04 Accize ncasate din vnzarea
de cafea: accizele datorate
pentru cafea
contul 20.14.01.05 Accize ncasate din vnzarea
altor produse: accizele dato-
rate pentru alte produse i
grupe de produse cuprinse la
cap. II Alte produse accizabile
de la titlul VII din Codul fiscal
contul 20.17.01.24 Impozitul pe ieiul din pro-
ducia intern i gazele natu-
rale: impozitul pentru iei i
pentru gazele naturale din pro-
ducia intern provenite din
zcminte de gaze naturale,
din zcminte de gaze cu con-
densat i din zcminte de iei
(3) Accizele datorate pentru importuri de produse acci-
zabile se achit de ctre pltitori n urmtoarele conturi
deschise la unitile trezoreriei statului pe numele birourilor
vamale prin care se deruleaz operaiunile de import:
contul 20.14.01.08 Accize ncasate n vam din
importul uleiurilor minerale
contul 20.14.01.09 Accize ncasate n vam din
importul de alcool, distilate i
buturi alcoolice
contul 20.14.01.10 Accize ncasate n vam din
importul de produse din tutun
contul 20.14.01.11 Accize ncasate n vam din
importul de cafea
contul 20.14.01.12 Accize ncasate n vam din
importul altor produse
(4) Autoritile fiscale asigur evidena nominal pe
pltitori a accizelor i impozitelor datorate i ncasate potri-
vit normelor n vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
94
34. Pentru produsele scoase din rezerva de stat sau
din rezerva de mobilizare, plata accizelor se face de ctre
unitile deintoare ale acestor stocuri la livrarea produse-
lor ctre beneficiari.
35. (1) Produsele accizabile deinute de agenii econo-
mici care nregistreaz obligaii bugetare restante pot fi
valorificate n cadrul procedurii de executare silit de orga-
nele competente, potrivit legii.
(2) Persoanele care dobndesc bunuri accizabile prin
valorificare potrivit alin. (1) trebuie s ndeplineasc
condiiile prevzute de lege, dup caz.
Codul fiscal:
Decontrile ntre agenii economici
Art. 220 [...]
(2) Nu intr sub incidena prevederilor alin. (1):
a) livrrile de produse supuse accizelor ctre agenii
economici care comercializeaz astfel de produse n sis-
tem en dtail;
b) livrrile de produse supuse accizelor, efectuate n
cadrul sistemului de compensare a obligaiilor fa de
bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale.
Sumele reprezentnd accizele nu pot face obiectul
compensrilor, dac actele normative speciale nu prevd
altfel.
Norme metodologice:
36. n cadrul sistemului de compensare intr i com-
pensrile admise de actele normative, efectuate ntre
agenii economici.
Codul fiscal:
CAPITOLUL V
Dispoziii tranzitorii
Derogri
Art. 221 [...]
(2) Prin derogare de la art. 192 i 193, pn la data de
1 ianuarie 2007, livrarea uleiurilor minerale din antrepozi-
tele fiscale de producie se efectueaz numai n momentul
n care cumprtorul prezint documentul de plat care s
ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente
cantitii ce urmeaz a fi facturat. Cu ocazia depunerii
declaraiei lunare de accize se vor regulariza eventualele
diferene dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat
de ctre beneficiarii produselor i valoarea accizelor afe-
rente cantitilor de uleiuri minerale efectiv livrate de
agenii economici productori, n decursul lunii prece-
dente.
Norme metodologice:
37. (1) Livrarea uleiurilor minerale din antrepozitele
fiscale de producie se efectueaz numai n momentul n
care cumprtorul prezint documentul de plat care s
ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente
cantitii ce urmeaz a fi facturat.
(2) Ordinele de plat pentru trezoreria statului care
atest virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente
cantitii ce urmeaz a fi facturat, prezentate de ctre
cumprtori antrepozitarilor autorizai, trebuie s fie confir-
mate prin tampila i semntura autorizat a unitii ban-
care care a debitat contul pltitorului cu suma respectiv
i copie de pe extrasul de cont.
(3) Accizele aferente uleiurilor minerale livrate din antre-
pozitele fiscale de producie se achit de ctre cumprtori
n contul bugetului de stat 20.14.01.01 Accize ncasate
din vnzarea uleiurilor minerale, prevzut la pct. 33
alin. (2), deschis la unitatea trezoreriei statului n raza
creia i are sediul antrepozitarul autorizat pentru
producie.
(4) n rubrica Reprezentnd pli din ordinul de plat
pentru trezoreria statului prin care se achit accizele,
cumprtorii menioneaz denumirea i codul unic de nre-
gistrare al antrepozitarului autorizat furnizor de uleiuri
minerale.
(5) Livrarea de uleiuri minerale se face numai pe baz
de comand depus de cumprtor.
(6) Pe baza comenzii depuse de cumprtor, antrepozi-
tarii autorizai emit cumprtorilor o factur pro-forma
(cod 14-4-10/aA) n care vor fi menionate: denumirea
produsului, cantitatea, valoarea accizei datorate, precum i
informaii cu privire la denumirea i codul unic de nregis-
trare al antrepozitarului autorizat, n numele cruia se efec-
tueaz plata accizelor, precum i cele privind unitatea
trezoreriei statului n raza creia acesta i are sediul.
(7) n cazul n care cantitile livrate se determin prin
cntrire, se solicit comenzi exprimate n tone. Pentru
transformarea n litri la temperatura de +15C se vor utiliza
densitile aferente temperaturii de +15C.
(8) n cazul n care livrrile se fac n vase calibrate
i/sau cantitile se determin prin metoda volum-densitate,
se solicit comenzi exprimate n litri, care s corespund
cu capacitatea din documentul de calibrare.
(9) Cantitatea din comand, exprimat n litri la tempe-
ratura efectiv, se va corecta cu densitatea la temperatura
de +15C, rezultnd cantitatea exprimat n litri la tempera-
tura de +15C.
(10) Valoarea accizei datorate de cumprtor conform
facturii pro-forma va fi cantitatea exprimat n litri la tem-
peratura de +15C, determinat potrivit prevederilor
alin. (9), nmulit cu acciza pe litru.
(11) La livrarea efectiv se recalculeaz acciza conform
procedeului de mai sus, iar valoarea obinut va fi evi-
deniat distinct.
(12) Pentru celelalte tipuri de uleiuri minerale calculul
valorii accizei datorate se face pe baza densitilor nscrise
n registrul de densiti n momentul ntocmirii facturii pro-
forma, recalculate la temperatura de +15C, dup cum
urmeaz:
acciza (euro/ton): 1.000 = acciza (euro/kg) x densi-
tatea la +15C (kg/litru) = acciza (euro/litru);
cantitatea n kg: densitatea la +15C = cantitatea n
litri la +15C;
valoarea accizei = cantitatea n litri la +15C x
acciza (euro/litru).
(13) Eventualele diferene ntre valoarea accizelor virate
la bugetul de stat de ctre beneficiar, conform facturii pro-
forma, i valoarea accizelor aferente cantitilor de uleiuri
minerale efectiv livrate de agenii economici productori i
procesatori, conform facturii fiscale, determinate de variaia
de densitate, se vor regulariza cu ocazia depunerii
declaraiei lunare privind obligaiile de plat la bugetul de
stat.
(14) Unitile trezoreriei statului vor elibera zilnic, la soli-
citarea antrepozitarilor autorizai, copii ale extraselor contu-
lui de venituri al bugetului de stat 20.14.01.01 Accize
ncasate din vnzarea uleiurilor minerale n care au fost
evideniate accizele virate n numele acestora, fr de care
furnizorul nu poate efectua livrarea.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
95
(15) Evidenierea n contabilitate a accizelor se efectu-
eaz prin aplicarea Planului de conturi general i a
Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementrilor contabile
simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modi-
ficrile ulterioare, precum i a prevederilor Ordinului minis-
trului finanelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea
Reglementrilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a
Comunitilor Economice Europene i cu Standardele
Internaionale de Contabilitate, cu modificrile ulterioare.
38. (1) Toi agenii economici productori de produse
accizabile prevzute la art. 162 din Codul fiscal, deintori
de autorizaii eliberate n conformitate cu prevederile Legii
nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere i autorizare
a produciei, importului i circulaiei unor produse supuse
accizelor, cu valabilitate pn la data de 31 decembrie
2003, au obligaia ca n termen de 10 zile de la publicarea
prezentelor norme metodologice n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, s depun la autoritatea fiscal terito-
rial listele de inventar ale produselor nregistrate n stoc la
data de 31 decembrie 2003.
(2) Listele de inventar se ntocmesc n dou exemplare
care se certific de autoritatea fiscal teritorial. Primul
exemplar astfel certificat se pstreaz de ctre agentul
economic, iar cel de-al doilea se pstreaz de autoritatea
fiscal teritorial.
(3) Listele de inventar vor fi nsoite obligatoriu de
declaraia agentului economic privind achiziiile de produse
accizabile din ultimele dou luni, utilizate ca materie prim.
(4) Declaraia se ntocmete n dou exemplare, din
care primul exemplar se pstreaz de agentul economic,
iar al doilea exemplar se pstreaz la autoritatea fiscal
teritorial mpreun cu listele de inventar.
(5) Agenii economici care la data de 31 decembrie
2003 au nregistrat stocuri de produse accizabile, realizate
pn la aceast dat, i care nu ndeplinesc condiiile pen-
tru a deveni antrepozitari autorizai potrivit prevederilor titlu-
lui VII din Codul fiscal vor putea valorifica produsele din
stoc pn la data de 30 iunie 2004 n baza unei aprobri
speciale emise de autoritatea fiscal emitent a autorizaiei,
dat n baza Legii nr. 521/2002, cu plata accizelor dup
caz. Cazul privind plata accizelor se stabilete de autorita-
tea fiscal emitent a aprobrii speciale. Agenii economici
productori de alcool etilic i de distilate ca materii
prime , vor vinde aceste produse numai ctre beneficiarii
autorizai n condiiile prevzute la titlul VII din Codul fiscal.
Dup data de 30 iunie 2004, cantitile rmase n stoc nu
mai pot fi comercializate.
(6) Antrepozitarii autorizai ca productori de produse
din grupa alcool etilic, care dein n stoc alcool etilic i dis-
tilate ca materii prime , achiziionate la preuri cu
accize, nu mai pltesc accize pentru produsele obinute
exclusiv din prelucrarea acestor materii prime i nici pentru
astfel de produse nregistrate n stoc la 31 decembrie
2003, cu condiia ca accizele aferente materiilor prime s fi
fost pltite furnizorului. Aceast prevedere se va aplica
pn la data de 30 iunie 2004, dup aceast dat urmnd
a se aplica prevederile titlului VII din Codul fiscal.
(7) Pentru produsele accizabile aflate n stoc la data de
31 decembrie 2003 n alte locaii dect antrepozitele fiscale
ale antrepozitarului autorizat pentru care acciza nu a fost
pltit, acciza devine exigibil la momentul livrrii produselor.
39. (1) Documentele fiscale aflate n stoc la data de
31 decembrie 2003 se pot utiliza i dup aceast dat.
(2) Toi agenii economici care au avut obligaia utilizrii
documentelor fiscale speciale prevzute n actele normative
privind regimul accizelor, care s-au aplicat pn la intrarea
n vigoare a Codului fiscal, n termen de 10 zile de la data
publicrii prezentelor norme metodologice n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, vor depune la autoritatea fis-
cal teritorial o declaraie privind stocul de astfel de docu-
mente, nregistrat la data de 31 decembrie 2003.
Declaraia se ntocmete n dou exemplare, din care pri-
mul se pstreaz de agenii economici.
40. (1) Pentru perioada 1 octombrie 31 decembrie
2003, agenii economici productori de igarete i produse
din tutun vor deduce din valoarea accizelor datorate la
data de 25 ianuarie 2004 contravaloarea timbrelor deter-
minat pe baza preului fr taxa pe valoarea adugat,
aferente livrrilor de astfel de produse efectuate n aceast
perioad. n acelai timp, agenii economici vor vira n con-
tul Companiei Naionale Imprimeria Naional S.A. con-
travaloarea timbrelor respective stabilit pe baza preului cu
taxa pe valoarea adugat.
(2) Agenii economici productori interni de igarete i
produse din tutun, care nu au primit autorizaie de antre-
pozitar autorizat ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004, au
obligaia ca n termen de 10 zile de la data publicrii pre-
zentelor norme metodologice n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, s predea spre distrugere Companiei
Naionale Imprimeria Naional S.A. timbrele neutilizate
existente n stoc la data de 31 decembrie 2003. Aceti
ageni economici au, de asemenea, obligaia s vireze con-
travaloarea acestor timbre n contul Companiei Naionale
Imprimeria Naional S.A. Sumele ce urmeaz a fi virate
n contul Companiei Naionale Imprimeria Naional
S.A. se stabilesc printr-un act de control ncheiat de orga-
nul fiscal teritorial n raza cruia i desfoar activitatea
agentul economic n cauz, la solicitarea autoritii fiscale
centrale.
(3) Agenii economici productori interni de produse
accizabile supuse marcrii, altele dect igaretele i produ-
sele din tutun, care nu au primit autorizaie de antrepozitar
autorizat ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004, sau
agenii economici productori de produse care ncepnd cu
aceast dat nu mai intr sub incidena marcrii au
obligaia ca n termen de 10 zile de la data publicrii pre-
zentelor norme metodologice n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, s predea spre distrugere Companiei
Naionale Imprimeria Naional S.A. marcajele neutilizate.
41. (1) n termen de 10 zile de la data intrrii n
vigoare a prezentelor norme metodologice, antrepozitarii
autorizai pentru producie i importatorii de uleiuri minerale
sunt obligai s transmit Ministerului Economiei i
Comerului lista cuprinznd semifabricatele i produsele
finite din nomenclatorul lor de fabricaie sau de import,
ncadrarea pe poziii tarifare, domeniul de utilizare i acciza
propus pentru acestea. Listele vor fi nsoite de fiele
tehnice ale fiecrui produs finit.
(2) Dup verificarea listelor, Ministerul Economiei i
Comerului, n termen de 10 zile de la primirea acestora,
le va transmite n vederea avizrii Ministerului Finanelor
Publice Comisia central de autorizare a antrepozitelor
fiscale.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) vor fi aplicate oricrui nou
produs intrat n nomenclatorul de fabricaie sau de import
al antrepozitarului autorizat pentru producie sau importato-
rului de uleiuri minerale.
42. Anexele nr. 121 fac parte integrant din prezentele
norme metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din
Codul fiscal.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
96
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
97
ANEXA Nr, 1*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
98
ANEXA Nr, 2*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
99
ANEXA Nr, 3*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
100
ANEXA Nr, 4*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 4 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
101
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
102
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
103
ANEXA Nr, 5*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 5 este reprodus n facsimil.
fa
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
104
verso
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
105
fa
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
106
verso
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
107
fa
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
108
verso
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
109
fa
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
110
verso
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
111
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
112
ANEXA Nr, 6*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 6 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
113
ANEXA Nr, 7*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 7 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
114
ANEXA Nr, 8*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 8 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
115
ANEXA Nr, 9*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 9 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
116
ANEXA Nr, 10*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 10 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
117
ANEXA Nr, 11*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 11 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
118
ANEXA Nr, 12*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 12 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
119
ANEXA Nr, 13*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 13 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
120
ANEXA Nr, 14*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 14 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
121
fa
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
122
verso
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
123
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
124
ANEXA Nr, 15*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 15 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
125
fa
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
126
verso
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
127
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
128
ANEXA Nr, 16*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 16 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
129
ANEXA Nr, 17*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 17 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
130
ANEXA Nr, 18*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 18 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
131
ANEXA Nr, 19*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 19 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
132
ANEXA Nr, 20*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 20 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
133
ANEXA Nr, 21*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 21 este reprodus n facsimil.
TITLUL VIII
Msuri speciale privind supravegherea
produciei, importului i circulaiei
unor produse accizabile
Codul fiscal:
CAPITOLUL I
Sistemul de supraveghere a produciei de alcool etilic
Sfera de aplicare
Art. 222. Sistemul de supraveghere se aplic tuturor
antrepozitarilor autorizai pentru producia de alcool etilic
nedenaturat i distilate.
Norme metodologice:
1. Sistemul de supraveghere se aplic tuturor antrepozi-
tarilor autorizai pentru producia de alcool etilic nedenaturat
i de distilate, utilizate ca materii prime.
Codul fiscal:
CAPITOLUL II
Sistemul de supraveghere a circulaiei alcoolului etilic
i a distilatelor n vrac din producia intern
sau din import
Condiii de livrare
Art. 232 [...]
(5) Comercializarea n vrac i utilizarea ca materie prim
a alcoolului etilic i a distilatelor cu concentraia alcoolic
sub 96,0% n volum, pentru fabricarea buturilor alcoolice,
este interzis.
Norme metodologice:
2. n noiunea de distilate, n accepiunea acestei pre-
vederi, intr numai distilatele din cereale.
Codul fiscal:
CAPITOLUL IV
Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool,
de distilate i de buturi spirtoase, n vrac
Procedura de supraveghere
Art. 236 [...]
(9) Operaiunea de prelevare se ncheie prin ntocmirea
unui proces-verbal de prelevare, conform modelului pre-
zentat n norme. [...]
(15) Cantitile de alcool, de distilate i de buturi spir-
toase n vrac, provenite din import, vor fi sigilate de ctre
organul vamal de frontier i n situaia n care marfa este
tranzitat ctre o vam de interior n vederea efecturii
operaiunii vamale de import. Marfa astfel sigilat,
mpreun cu documentul de nsoire a mrfii, eliberat de
autoritatea vamal de frontier, n care se menioneaz
cantitatea de alcool, de distilate sau de buturi spirtoase
importat, n modul i sub forma prevzut n norme, are
liber de circulaie pn la punctul vamal unde au loc
operaiunea vamal de import i prelevarea de probe,
potrivit alin. (2). [...]
(18) Importatorul are obligaia s evidenieze ntr-un
registru special, conform modelului prezentat n norme,
vizat de reprezentantul organului fiscal teritorial n a crui
raz teritorial i desfoar activitatea, toate cantitile
de alcool, de distilate i de buturi spirtoase n vrac n
litri i n grade pe tipuri de produs i pe destinaii ale
acestora.
Norme metodologice:
3. (1) Modelul procesului-verbal de prelevare a unor
probe de alcool, distilate i buturi spirtoase, n vrac, este
redat n anexa nr. 1.
(2) Modelul documentului de liber circulaie a alcoolu-
lui, distilatelor i buturilor spirtoase, n vrac, provenite din
import, este cel prezentat n anexa nr. 2.
(3) Toate cantitile de alcool, distilate i buturi
spirtoase, n vrac, provenite din import, vor fi evideniate
ntr-un registru special, n conformitate cu modelul din
anexa nr. 3.
Codul fiscal:
CAPITOLUL V
Dispoziii comune de supraveghere aplicate produciei
i importului de alcool, distilate i buturi spirtoase
Situaii privind modul de valorificare
Art. 237. (1) Lunar, pn la data de 15 a fiecrei luni,
pentru luna precedent, antrepozitarii autorizai pentru
producie i importatorii de alcool i de distilate vor
depune la organele fiscale teritoriale o situaie coninnd
informaii privind modul de valorificare a acestor produse
prin vnzare sau prelucrare, i anume: destinaia, denumi-
rea i adresa beneficiarului, numrul i data facturii, can-
titile, preul unitar i valoarea total, din care, dup caz,
valoarea accizei, conform modelului prezentat n
norme. []
(2) Lunar, pn n ultima zi a lunii, pentru luna prece-
dent, organele fiscale teritoriale vor transmite
Ministerului Finanelor Publice Direcia general a
tehnologiei informaiei situaia centralizatoare pentru
fiecare jude privind modul de valorificare a alcoolului i a
distilatelor, conform modelului prezentat n norme.
Norme metodologice:
4. (1) Situaia privind modul de valorificare a alcoolului
i a distilatelor va fi ntocmit de ctre antrepozitarii auto-
rizai i importatorii de astfel de produse, conform modelului
prezentat n anexa nr. 4.
(2) Organele fiscale teritoriale vor ntocmi lunar situaia
centralizatoare, conform modelului prevzut n anexa nr. 5.
5. Anexele nr. 15 fac parte integrant din prezentele
norme metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII
din Codul fiscal.
Codul fiscal:
CAPITOLUL VI
Msuri speciale privind producia, importul
i circulaia uleiurilor minerale
Restricii
Art. 239. Se interzice orice operaiune comercial cu
uleiuri minerale care nu provin din antrepozite fiscale de
producie.
Norme metodologice:
6. (1) Sunt permise numai operaiunile comerciale cu
uleiuri minerale a cror provenien pe tot circuitul econo-
mic poate fi dovedit ca fiind de la un antrepozitar autori-
zat pentru producie sau importator.
(2) Toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din
exploatare scurgeri, splri, curri, decantri, conta-
minri , n alte locaii dect antrepozitele fiscale de pro-
ducie, pot fi vndute numai n vederea prelucrrii ctre un
antrepozit fiscal de producie. Vnzarea ctre antrepozitul
fiscal de producie poate avea loc numai pe baz de fac-
tur vizat de reprezentantul fiscal n raza cruia i
desfoar activitatea.
(3) Pentru importatorii de uleiuri minerale, autorizarea
potrivit titlului VII intervine atunci cnd acetia dein antre-
pozite fiscale de producie.
Codul fiscal:
Condiii de comercializare
Art. 240. (1) Uleiurile minerale neaccizabile, rezultate
din prelucrarea ieiului sau a altor materii prime, care au
punctul de inflamabilitate sub 85C, se vor comercializa
direct ctre utilizatorii finali, care folosesc aceste produse
n scop industrial. n caz contrar, antrepozitarul autorizat
va vira la bugetul de stat accizele aferente, calculate la
nivelul accizelor datorate pentru benzinele cu plumb. n
categoria utilizatorilor finali nu sunt inclui comercianii n
sistem angro.
(2) Se interzice comercializarea, prin pompele staiilor
de distribuie, a altor uleiuri minerale dect cele din catego-
ria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor i motorinelor
auto, care corespund standardelor naionale de calitate.
Norme metodologice:
7. (1) Utilizatorii finali care achiziioneaz uleiuri mine-
rale neaccizabile n baza autorizaiei de utilizator final i
care ulterior schimb destinaia iniial a produselor devin
pltitori de accize calculate la nivelul accizelor aferente
benzinei cu plumb.
(2) Petrolul lampant folosit drept combustibil pentru
nclzit de ctre persoanele fizice poate fi achiziionat din
staiile de distribuie dac acestea sunt dotate cu pompe
distincte pentru petrol lampant. n aceast situaie, nu este
necesar deinerea autorizaiei de utilizator final.
Codul fiscal:
CAPITOLUL VIII
Sanciuni
Infraciuni
Art. 245. (1) Constituie infraciuni urmtoarele fapte
svrite de administratorul, directorul sau reprezentantul
legal al antrepozitarului autorizat sau al societii: [...]
b) achiziionarea de alcool etilic i de distilate de la ali
furnizori dect antrepozitarii autorizai pentru producie
sau importatorii autorizai de astfel de produse, potrivit
titlului VII; [...]
d) achiziionarea de uleiuri minerale rezultate din prelu-
crarea ieiului sau a altor materii prime, de la ali furnizori
dect antrepozitarii autorizai pentru producie sau impor-
tatori autorizai potrivit titlului VII.
Norme metodologice:
8. Intr sub incidena acestor prevederi alcoolul etilic,
distilatele i uleiurile minerale utilizate ca materie prim
pentru obinerea altor produse.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
134
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
135
ANEXA Nr, 1*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
136
ANEXA Nr, 2*)
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
*) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
137
A
N
E
X
A
N
r
,

3
*
)
l
a

n
o
r
m
e
l
e

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
e

d
e

a
p
l
i
c
a
r
e

a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

t
i
t
l
u
l
u
i

V
I
I
I

d
i
n

C
o
d
u
l

f
i
s
c
a
l
*
)
A
n
e
x
a

n
r
.

3

e
s
t
e

r
e
p
r
o
d
u
s

n

f
a
c
s
i
m
i
l
.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
138
A
N
E
X
A
N
r
,

4
*
)
l
a

n
o
r
m
e
l
e

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
e

d
e

a
p
l
i
c
a
r
e

a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

t
i
t
l
u
l
u
i

V
I
I
I

d
i
n

C
o
d
u
l

f
i
s
c
a
l
*
)
A
n
e
x
a

n
r
.

4

e
s
t
e

r
e
p
r
o
d
u
s

n

f
a
c
s
i
m
i
l
.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
139
A
N
E
X
A
N
r
,

5
*
)
l
a

n
o
r
m
e
l
e

m
e
t
o
d
o
l
o
g
i
c
e

d
e

a
p
l
i
c
a
r
e

a

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

t
i
t
l
u
l
u
i

V
I
I
I

d
i
n

C
o
d
u
l

f
i
s
c
a
l
*
)
A
n
e
x
a

n
r
.

5

e
s
t
e

r
e
p
r
o
d
u
s

n

f
a
c
s
i
m
i
l
.
Codul fiscal
TITLUL IX
Impozite i taxe locale
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Definiii
Art. 247. n nelesul prezentului titlu, expresiile de
mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) rangul unei localiti rangul atribuit unei localiti
conform legii;
b) zone din cadrul localitii zone stabilite de consi-
liul local, n funcie de poziia terenului fa de centrul
localitii, de reelele edilitare, precum i de alte elemente
specifice fiecrei uniti administrativ-teritoriale, conform
documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism,
registrelor agricole, evidenelor specifice cadastrului imo-
biliar-edilitar sau altor evidene agricole sau cadastrale
care pot afecta valoarea terenului.
Norme metodologice:
1. Pentru identificarea localitilor i ncadrarea acestora
pe ranguri de localiti se au n vedere, cumulativ, preve-
derile:
a) Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativ a
teritoriului Romniei, republicat, cu modificrile i com-
pletrile ulerioare, denumit n continuare Legea nr. 2/1968;
b) Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naional Seciunea a IV-a
Reeaua de localiti, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modi-
ficrile ulterioare, denumit n continuare Legea
nr. 351/2001.
2. Ierarhizarea funcional a localitilor urbane i rurale,
potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001, este urmtoarea:
a) rangul 0 Capitala Romniei, municipiu de impor-
tan european;
b) rangul I municipii de importan naional, cu
influen potenial la nivel european;
c) rangul II municipii de importan interjudeean,
judeean sau cu rol de echilibru n reeaua de localiti;
d) rangul III orae;
e) rangul IV sate reedin de comune;
f) rangul V sate componente ale comunelor i sate
aparinnd municipiilor i oraelor.
3. n aplicarea prezentului titlu, localitilor componente
ale oraelor i municipiilor li se atribuie aceleai ranguri
cu cele ale oraelor i ale municipiilor n al cror teritoriu
administrativ se afl, potrivit prevederilor Legii nr. 2/1968.
4. (1) Delimitarea zonelor i stabilirea numrului aces-
tora, att n intravilanul, ct i n extravilanul localitilor, se
stabilesc prin hotrrile adoptate de ctre consiliile locale
potrivit art. 247 lit. b) din Codul fiscal, n funcie de poziia
terenului fa de centrul localitii, de reelele edilitare, pre-
cum i de alte elemente specifice fiecrei uniti adminis-
trativ-teritoriale, pe baza documentaiilor de amenajare a
teritoriului i de urbanism, a registrelor agricole, a evi-
denelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau a oricror
alte evidene agricole sau cadastrale.
(2) Numrul zonelor din intravilanul localitilor poate fi
egal sau diferit de numrul zonelor din extravilanul loca-
litilor.
5. Identificarea zonelor att n intravilanul, ct i n
extravilanul localitilor se face prin literele: A, B, C i D.
6. (1) n cazul n care la nivelul unitii administrativ-teri-
toriale se impun modificri ale delimitrii zonelor, consiliile
locale pot adopta hotrri n acest sens numai n cursul
lunii mai pentru anul fiscal urmtor. Neadoptarea de modi-
ficri ale delimitrii zonelor n cursul lunii mai corespunde
opiunii consiliilor locale respective de meninere a deli-
mitrii existente a zonelor pentru anul fiscal urmtor.
(2) Dac n cursul anului fiscal se modific rangul loca-
litilor ori limitele intravilanului/extravilanului, dup caz,
impozitul pe cldiri, n cazul persoanelor fizice, precum i
impozitul pe teren, att n cazul persoanelor fizice, ct i al
celor juridice, se modific potrivit noii ierarhizri a localitii
sau noii delimitri a intravilanului/extravilanului, dup caz,
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmtor.
(3) n situaia prevzut la alin. (2), impozitul pe cldiri
i impozitul pe teren datorate se determin, din oficiu, de
ctre compartimentele de specialitate ale autoritilor admi-
nistraiei publice locale, fr a se mai depune o nou
declaraie fiscal, dup ce n prealabil le-a fost adus la
cunotin contribuabililor modificarea rangului localitii sau
a limitelor intravilanului/extravilanului, dup caz.
7. n cazul municipiului Bucureti, atribuiile prevzute la
pct. 46 alin. (1) se ndeplinesc de ctre Consiliul General
al Municipiului Bucureti.
8. Pentru asigurarea unei stabiliti n ceea ce privete
delimitarea zonelor, se recomand ca aceasta s aib
caracter multianual.
9. (1) n cazul n care numrul de zone din intravilan
este acelai cu numrul de zone din extravilan, se utili-
zeaz urmtoarea coresponden:
a) zona A din intravilan are corespondent zona A din
extravilan;
b) zona B din intravilan are corespondent zona B din
extravilan;
c) zona C din intravilan are corespondent zona C din
extravilan;
d) zona D din intravilan are corespondent zona D din
extravilan.
(2) La unitile administrativ-teritoriale n cazul crora
elementele specifice permit delimitarea a mai puin de
4 zone, consiliile locale pot face aceasta, numai dup cum
urmeaz:
a) n cazul n care delimiteaz 3 zone, acestea sunt:
zona A, zona B i zona C;
b) n cazul n care delimiteaz 2 zone, acestea sunt:
zona A i zona B;
c) n cazul n care delimiteaz o singur zon, aceasta
este zona A.
(3) n cazurile n care numrul de zone din intravilan
este diferit de numrul de zone din extravilan, corespon-
dena dintre zone se face dup cum urmeaz:
a) n intravilan se delimiteaz doar zona A, iar n extra-
vilan se delimiteaz zonele: A, B, C i D; pentru acest
caz, oricare zon din extravilan are corespondent numai
zona A din intravilan;
b) n intravilan se delimiteaz zonele: A i B, iar n
extravilan se delimiteaz zonele: A, B, C i D; pentru
acest caz, zona A din extravilan are corespondent zona A
din intravilan, iar oricare dintre zonele: B, C i D din extra-
vilan au corespondent numai zona B din intravilan;
c) n intravilan se delimiteaz zonele: A, B i C, iar n
extravilan se delimiteaz zonele: A, B, C i D; pentru
acest caz, zona A din extravilan are corespondent zona A
din intravilan, zona B din extravilan are corespondent
zona B din intravilan, iar oricare dintre zonele C i D din
extravilan au corespondent numai zona C din intravilan;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
140
d) n intravilan se delimiteaz zonele: A, B, C i D, iar
n extravilan se delimiteaz zonele: A, B i C; pentru acest
caz, zona A din intravilan are corespondent zona A din
extravilan, zona B din intravilan are corespondent zona B
din extravilan, iar oricare dintre zonele C i D din intravilan
au corespondent numai zona C din extravilan;
e) n intravilan se delimiteaz zonele: A, B, C i D, iar
n extravilan se delimiteaz zonele A i B; pentru acest
caz, zona A din intravilan are corespondent zona A din
extravilan, iar oricare dintre zonele B, C i D din intravilan
au corespondent numai zona B din extravilan;
f) n intravilan se delimiteaz zonele A, B, C i D, iar
n extravilan se delimiteaz doar zona A; pentru acest caz,
oricare dintre zonele din intravilan au corespondent numai
zona A din extravilan.
(4) Pentru aplicarea prevederilor art. 258 alin. (4) din
Codul fiscal, zonele identificate prin cifre romane au
urmtoarele echivalene: zona I zona A, zona II
zona B, zona III zona C i zona IV zona D. Aceste
echivalene se utilizeaz i pentru zonele din extravilanul
localitilor stabilite n anul 2003 pentru anul 2004.
(5) Prevederile alin. (3) sunt sistematizate n form
tabelar*), dup cum urmeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
141
10. Dicionarul cuprinznd semnificaia unor termeni i
noiuni utilizate n activitatea de stabilire, control i colec-
tare a impozitelor i taxelor va fi aprobat prin ordin comun
al ministrului finanelor publice i ministrului administraiei i
internelor.
Codul fiscal
Impozite i taxe locale
Art. 248. Impozitele i taxele locale sunt dup cum
urmeaz:
a) impozitul pe cldiri;
b) impozitul pe teren;
c) taxa asupra mijloacelor de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i auto-
rizaiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publi-
citate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxa hotelier;
h) taxe speciale;
i) alte taxe locale.
Norme metodologice:
11. (1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor
locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureti sau judeelor, dup caz, urmtoarele
resurse financiare:
A. impozitele i taxele locale, instituite prin prezentul
titlu, respectiv:
a) impozitul pe cldiri;
b) impozitul pe teren;
*) Forma tabelar este reprodus n facsimil.
c) taxa asupra mijloacelor de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i auto-
rizaiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publi-
citate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxa hotelier;
h) taxele speciale;
i) alte taxe locale;
B. amenzile i penalitile aferente impozitelor i taxelor
locale prevzute la lit. A;
C. dobnzile pentru plata cu ntrziere a impozitelor i
taxelor locale prevzute la lit. A;
D. taxele instituite prin:
a) Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 173
din 29 iulie 1997, cu modificrile i completrile ulterioare,
denumit n continuare Legea nr. 146/1997;
b) Ordonana Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de
timbru pentru activitatea notarial, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002,
denumit n continuare Ordonana Guvernului nr. 12/1998;
c) Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificrile ulterioare, denu-
mit n continuare Legea nr. 117/1999.
(2) Comuna, oraul, municipiul, sectorul municipiului
Bucureti i judeul sunt titulare ale codului de nregistrare
fiscal, precum i ale conturilor deschise la unitile teritori-
ale de trezorerie i contabilitate public, prin reprezentantul
legal al acestora, n calitate de ordonator principal de cre-
dite.
(3) Tabloul cuprinznd valorile impozabile, impozitele i
taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum i amen-
zile care se indexeaz/ajusteaz/actualizeaz anual prin
hotrre a Guvernului reprezint anex la prezentele norme
metodologice, avnd n structura sa:
a) valorile impozabile prevzute la art. 251 alin. (3) din
Codul fiscal;
b) impozitele i taxele locale, inclusiv taxele prevzute
la art. 295 alin. (11) lit. b)d) din Codul fiscal, care con-
stau ntr-o anumit sum n lei;
c) amenzile prevzute la art. 294 alin. (3) i (4) din
Codul fiscal.
12. (1) Persoanele fizice i persoanele juridice
prevzute de titlul IX din Codul fiscal, precum i de pre-
zentele norme metodologice, n calitatea lor de contribuabil,
au obligaia s contribuie prin impozitele i taxele locale
stabilite de consiliile locale, de Consiliul General al
Municipiului Bucureti sau de consiliile judeene, dup caz,
ntre limitele i n condiiile legii, la cheltuielile publice
locale.
(2) Contribuabilii, persoane fizice, care desfoar acti-
viti economice pe baza liberei iniiative, precum i cei
care exercit n mod autonom sau prin asociere orice pro-
fesie liber sunt:
a) persoanele fizice care exercit activiti independente
n mod autonom sau asociate pe baza unui contract de
asociere ncheiat n vederea realizrii de activiti, cum
sunt: asociaiile familiale, asociaiile agricole sau altele ase-
menea i care nu ntrunesc elementele constitutive ale
contribuabilului persoan juridic;
b) persoanele fizice care exercit orice profesii, cum
sunt cele: medicale, de avocatur, notariale, de expertiz
contabil, de expertiz tehnic, de consultan fiscal, de
contabil autorizat, de consultant de plasament n valori
imobiliare, de arhitectur, de executare judectoreasc, cele
autorizate s execute lucrri de specialitate din domeniile
cadastrului, geodeziei i cartografiei sau alte profesii
asemntoare desfurate n mod autonom, n condiiile
legii, i care nu ntrunesc elementele constitutive ale contri-
buabilului persoan juridic.
(3) n categoria comercianilor, contribuabili persoane
juridice, se cuprind: regiile autonome, societile i compa-
niile naionale, societile bancare i orice alte societi
comerciale care se organizeaz i i desfoar activita-
tea n oricare dintre domeniile specifice produciei, prestrilor
de servicii, desfacerii produselor sau altor activiti econo-
mice, cooperativele meteugreti, cooperativele de consum,
cooperativele de credit sau orice alte entiti persoane
juridice care fac fapte de comer, astfel cum sunt definite de
Codul comercial.
(4) n categoria unitilor economice ale persoanelor juri-
dice de drept public, ale organizaiilor politice, sindicale,
profesionale, patronale i cooperatiste, instituiilor publice,
asociaiilor, fundaiilor, federaiilor, cultelor religioase i
altora asemenea se cuprind numai acele uniti aparinnd
acestor persoane juridice care desfoar activiti n ori-
care dintre domeniile prevzute la alin. (3).
(5) Comunicarea datelor din evidena populaiei ce pri-
vesc starea civil, domiciliul sau reedina persoanelor
fizice, precum i actualizarea acestor date n sistem infor-
matic se asigur de ctre structurile teritoriale de speciali-
tate ale Direciei Generale de Eviden Informatizat a
Persoanei, la cererea autoritilor administraiei publice
locale, fr plat.
13. Resursele financiare prevzute la pct. 11 alin. (1)
sunt ntrebuinate n ntregime de ctre autoritile adminis-
traiei publice locale pentru executarea atribuiilor i respon-
sabilitilor acestora, n condiiile legii.
14. (1) La stabilirea impozitelor i taxelor locale se va
avea n vedere respectarea urmtoarelor principii:
a) principiul transparenei autoritile administraiei
publice locale au obligaia s i desfoare activitatea
ntr-o manier deschis fa de public;
b) principiul aplicrii unitare autoritile administraiei
publice locale asigur organizarea executrii i executarea
n concret, n mod unitar, a prevederilor titlului IX din Codul
fiscal i ale prezentelor norme metodologice, fiindu-le inter-
zis instituirea altor impozite sau taxe locale n afara celor
prevzute de titlul IX din Codul fiscal; taxele speciale, insti-
tuite pentru funcionarea unor servicii publice locale create
n interesul persoanelor fizice i juridice, se ncaseaz
numai de la acestea, potrivit regulamentului aprobat de
consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului
Bucureti sau de consiliile judeene, dup caz, n condiiile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 45/2003 privind
finanele publice locale;
c) principiul autonomiei locale consiliile locale,
Consiliul General al Municipiului Bucureti i consiliile
judeene stabilesc impozitele i taxele locale ntre limitele
i n condiiile titlului IX din Codul fiscal i ale prezentelor
norme metodologice; acest principiu corespunde Cartei
europene a autonomiei locale, adoptat la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificat prin Legea nr. 199/1997,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 331
din 26 noiembrie 1997.
(2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Codul fiscal,
dispoziiile referitoare la impozitele i taxele locale preva-
leaz asupra oricror prevederi din alte acte normative, n
caz de conflict ntre acestea aplicndu-se dispoziiile
titlului IX din Codul fiscal.
15. (1) Impozitele i taxele locale anuale se calculeaz
prin rotunjire, n sensul c fraciunile sub 500 lei inclusiv
se neglijeaz, iar ceea ce depete 500 lei se ntregete
la 1.000 lei, prin adaos.
(2) Pentru orice calcule intermediare privind impozitele
i taxele locale, altele dect cele prevzute la alin. (1),
rotunjirea se face la leu, n sensul c orice fraciune din
acesta se ntregete la un leu, prin adaos.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
142
(3) Prin sintagma calcule intermediare privind impozitele i
taxele locale prevzut la alin. (2) se nelege:
a) calculul pentru perioade mai mici de un an;
b) calculul bonificaiei prevzute la art. 255 alin. (2),
art. 260 alin. (2) i art. 265 alin. (2) din Codul fiscal;
c) determinarea nivelurilor/valorilor ca efect al aplicrii
unor coeficieni de corecie sau cote de impozitare;
d) determinarea ratelor pe termene de plat;
e) determinarea nivelurilor impozitelor i taxelor locale
care constau ntr-o anumit sum n lei, ca efect al
majorrii anuale prevzute la art. 287 din Codul fiscal;
f) orice alte calcule neprevzute la lit. a)e) i care nu
privesc cuantumurile impozitelor i taxelor locale determi-
nate pentru un an fiscal.
(4) Ori de cte ori, din acte, din msurtori sau din
calcule, dup caz, suprafaa pentru determinarea impozitelor
i taxelor locale are o mrime exprimat n fraciuni de m
2
,
aceasta nu se rotunjete.
(5) Pentru calculul termenelor se au n vedere prevede-
rile art. 101 din Codul de procedur civil, respectiv:
a) termenele se neleg pe zile libere, neintrnd n
calcul nici ziua cnd a nceput, nici ziua cnd s-a sfrit
termenul;
b) termenele stabilite pe ore ncep s curg de la mie-
zul nopii zilei urmtoare;
c) termenul care ncepe la data de 29, 30 sau 31 a
lunii i se sfrete ntr-o lun care nu are o asemenea zi
se va considera mplinit n cea din urm zi a lunii;
d) termenele stabilite pe ani se sfresc n ziua anului
corespunztor zilei de plecare;
e) termenul care se sfrete ntr-o zi de srbtoare
legal sau cnd serviciul este suspendat se va prelungi
pn la sfritul primei zile de lucru urmtoare; nu se con-
sider zile de lucru cele care corespund repausului
sptmnal.
(6) Potrivit prevederilor alin. (5), n cazul n care terme-
nul de plat a oricror impozite i taxe locale expir ntr-o
zi de srbtoare legal, de repaus sptmnal sau cnd
serviciul este suspendat, n condiiile legii, plata se consi-
der n termen dac este efectuat pn la sfritul primei
zile de lucru urmtoare. Data n funcie de care se acord
bonificaia pentru plata cu anticipaie reprezint termen de
plat.
Codul fiscal
CAPITOLUL II
Impozitul pe cldiri
Reguli generale
Art. 249. (1) Orice persoan care are n proprietate o
cldire situat n Romnia datoreaz anual impozit pentru
acea cldire, exceptnd cazul n care n prezentul titlu se
prevede diferit.
(2) Impozitul prevzut la alin. (1), numit n continuare
impozit pe cldiri, se datoreaz ctre bugetul local al
unitii administrativ-teritoriale n care este amplasat
cldirea.
(3) n cazul unei cldiri, aflat n administrarea sau n
folosina, dup caz, a altei persoane i pentru care se
datoreaz chirie n baza unui contract de nchiriere, impo-
zitul pe cldiri se datoreaz de ctre proprietar.
(4) n cazul n care o cldire se afl n proprietatea
comun a dou sau mai multe persoane, fiecare dintre
proprietarii comuni ai cldirii datoreaz impozitul pentru
spaiile situate n partea din cldire aflat n proprietatea sa.
n cazul n care nu se pot stabili prile individuale ale
proprietarilor n comun, fiecare proprietar n comun dato-
reaz o parte egal din impozitul pentru cldirea respectiv.
(5) n nelesul prezentului titlu, cldire este orice con-
strucie care servete la adpostirea de oameni, de
animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalaii
i de altele asemenea.
Norme metodologice:
16. Impozitul pe cldiri se datoreaz bugetului local al
unitii administrativ-teritoriale unde este situat cldirea.
17. Persoanele fizice i persoanele juridice, pentru
cldirile de orice fel pe care le dein n proprietate, indife-
rent unde sunt situate acestea n Romnia, datoreaz
impozit pe cldiri, cu urmtoarele excepii:
a) contribuabilii sunt scutii de la aceast obligaie;
b) pentru cldirile pe care le dein n proprietate nu se
datoreaz acest impozit.
18. (1) Identificarea proprietilor att n cazul cldirilor,
ct i n cel al terenurilor cu sau fr construcii, situate n
intravilanul localitilor rurale i urbane, precum i identifi-
carea domiciliului fiscal al contribuabililor se fac potrivit
Codului de procedur fiscal aprobat prin Ordonana
Guvernului nr. 92/2003.
(2) Fiecare proprietate situat n intravilanul localitilor
se identific prin adresa acesteia, individualizat prin denu-
mirea proprie a strzii i a numrului de ordine atribuit
dup cum urmeaz:
a) pe partea stng a strzii se ncepe cu numrul 1 i
se continu cu numerele impare, n ordine cresctoare,
pn la captul strzii;
b) pe partea dreapt a strzii se ncepe cu numrul 2
i se continu cu numerele pare, n ordine cresctoare,
pn la captul strzii.
(3) n cazul blocurilor de locuine, precum i n cel al
cldirilor alipite situate n cadrul aceleiai curi lot de
teren, care au un sistem constructiv i arhitectonic unitar
i n care sunt amplasate mai multe apartamente, adresa
domiciliului fiscal.
(4) Sunt considerate cldiri distincte, avnd elemente
proprii de identificare a adresei potrivit alin. (1)(3), dup
cum urmeaz:
a) cldirile distanate spaial de celelalte cldiri ampla-
sate n aceeai curte lot de teren, precum i cldirile
legate ntre ele prin pasarele sau balcoane de serviciu;
b) cldirile alipite, situate pe loturi alturate, care au sis-
teme constructive i arhitectonice diferite faade i mate-
riale de construcie pentru pereii exteriori, intrri separate
din strad, curte sau grdin i nu au legturi interi-
oare.
(5) Adresa domiciliului fiscal al oricrui contribuabil,
potrivit prevederilor prezentului punct, se nscrie n registrul
agricol, n evidenele compartimentelor de specialitate ale
autoritilor administraiei publice locale, precum i n orice
alte evidene specifice cadastrului imobiliar-edilitar.
(6) La elaborarea i aprobarea nomenclaturii stradale se
au n vedere prevederile Ordonanei Guvernului nr. 63/2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 646 din
30 august 2002, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 48/2003.
(7) Fiecare proprietate situat n extravilanul localitilor,
att n cazul cldirilor, ct i n cel al terenurilor cu sau
fr construcii, se identific prin numrul de parcel, acolo
unde aceasta este posibil, sau prin denumirea punctului,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
143
potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, ast-
fel cum este nregistrat n registrul agricol.
19. n cazul n care cldirea este administrat sau folo-
sit de alte persoane dect titularul dreptului de proprietate
i pentru care locatarul sau concesionarul datoreaz chirie
ori redeven n baza unui contract de nchiriere, locaiune
sau concesiune, dup caz, impozitul pe cldiri se dato-
reaz de ctre proprietar, potrivit titlului IX din Codul fiscal.
20. Pentru aplicarea prevederilor art. 249 alin. (4) din
Codul fiscal se identific urmtoarele situaii:
a) cldire aflat n proprietate comun, dar fiecare dintre
contribuabili au determinate cotele-pri din cldire, caz n
care impozitul pe cldiri se datoreaz de fiecare contribua-
bil proporional cu partea din cldire corespunztoare
cotelor-pri respective;
b) cldire aflat n proprietate comun, dar fr s aib
stabilite cotele-pri din cldire pe fiecare contribuabil, caz
n care impozitul pe cldiri se mparte la numrul de
coproprietari, fiecare dintre acetia datornd n mod egal
partea din impozit rezultat n urma mpririi.
Codul fiscal
Scutiri
Art. 250. (1) Impozitul pe cldiri nu se datoreaz
pentru:
1. cldirile instituiilor publice i cldirile care fac parte
din domeniul public i privat al unei uniti administrativ-
teritoriale, cu excepia incintelor care sunt folosite pentru
activiti economice;
2. cldirile care, potrivit legislaiei n vigoare, sunt con-
siderate monumente istorice, de arhitectur sau arheolo-
gice, muzee sau case memoriale, cu excepia incintelor
care sunt folosite pentru activiti economice;
3. cldirile care, prin destinaie, constituie lcauri de
cult, aparinnd cultelor religioase recunoscute de lege i
prile lor componente locale, cu excepia incintelor care
sunt folosite pentru activiti economice;
4. cldirile instituiilor de nvmnt preuniversitar sau
universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu excepia
incintelor care sunt folosite pentru activiti economice;
5. cldirile unitilor sanitare de interes naional care nu
au trecut n patrimoniul autoritilor locale;
6. cldirile aflate n domeniul public al statului i n
administrarea Regiei Autonome Administraia
Patrimoniului Protocolului de Stat, cu excepia incintelor
care sunt folosite pentru activiti economice;
7. cldirile aflate n domeniul privat al statului i n
administrarea Regiei Autonome Administraia
Patrimoniului Protocolului de Stat, atribuite conform
legii;
8. construciile i amenajrile funerare din cimitire, cre-
matorii;
9. cldirile sau construciile din parcurile industriale,
tiinifice i tehnologice, potrivit legii;
10. cldirile trecute n proprietatea statului sau a
unitilor administrativ-teritoriale n lips de motenitori
legali sau testamentari;
11. oricare dintre urmtoarele construcii speciale:
a) sonde de iei, gaze, sare;
b) platforme de foraj marin;
c) orice central hidroelectric, central termoelectric,
central nuclearoelectric, staie de transformare i de
conexiuni, cldire i construcie special anex a acesteia,
post de transformare, reea aerian de transport i
distribuie a energiei electrice i stlpii afereni acesteia,
cablu subteran de transport, instalaie electric de for;
d) canalizri i reele de telecomunicaii subterane i
aeriene;
e) ci de rulare, de incint sau exterioare;
f) galerii subterane, planuri nclinate subterane i
rampe de pu;
g) puuri de min;
h) couri de fum;
i) turnuri de rcire;
j) baraje i construcii accesorii;
k) diguri, construcii-anexe i cantoane pentru inter-
venii la aprarea mpotriva inundaiilor;
l) construcii hidrometrice, oceanografice, hidrome-
teorologice, hidrotehnice, de mbuntiri funciare, porturi,
canale navigabile cu ecluzele i staiile de pompare afe-
rente canalelor;
m) poduri, viaducte, apeducte i tuneluri;
n) reele i conducte pentru transportul sau distribuia
apei, produselor petroliere, gazelor i lichidelor industri-
ale, reele i conducte de termoficare i reele de canali-
zare;
o) terasamente;
p) cheiuri;
q) platforme betonate;
r) mprejmuiri;
s) instalaii tehnologice, rezervoare i bazine pentru
depozitare;
t) construcii de natur similar stabilite prin hotrre a
consiliului local.
(2) Construciile de natur similar celor de la alin. (1)
pct. 11 lit. a)s), avizate prin hotrre a consiliilor locale,
sunt scutite de impozit pe cldire pe durata existenei con-
struciei, pn cnd intervin alte modificri.
(3) Impozitul pe cldiri nu se datoreaz pentru cldirea
unei persoane fizice dac:
a) cldirea este o locuin nou realizat n condiiile
Legii locuinei nr. 114/1996, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; sau
b) cldirea este realizat pe baz de credite, n confor-
mitate cu Ordonana Guvernului nr. 19/1994 privind stimu-
larea investiiilor pentru realizarea unor lucrri publice i
construcii de locuine, aprobat i modificat prin Legea
nr. 82/1995, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) Scutirea de impozit prevzut la alin. (3) se aplic
pentru o cldire timp de 10 ani de la data dobndirii aces-
teia. n cazul nstrinrii cldirii, scutirea de impozit nu se
aplic noului proprietar al cldirii.
Norme metodologice:
21. Noiunea instituii publice, menionat la art. 250
alin. (1) pct. 1 din Codul fiscal, reprezint o denumire
generic ce include: Parlamentul, Administraia
Prezidenial, Guvernul, ministerele, celelalte organe de
specialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice,
instituii publice autonome, unitile administrativ-teritoriale,
precum i instituiile i serviciile publice din subordinea
acestora, cu personalitate juridic, indiferent de modul de
finanare.
22. Prin sintagma incinte care sunt folosite pentru activiti
economice, menionat la art. 250 alin. (1) pct. 14 i 6
din Codul fiscal, se nelege spaiiile utilizate pentru realiza-
rea oricror fapte de comer, astfel cum sunt definite n
Codul comercial, ce excedeaz destinaiilor specifice cate-
goriilor de cldiri care nu sunt supuse impozitului pe cldiri.
23. (1) Prin sintagma cldirile care, prin destinaie, consti-
tuie lcauri de cult, menionat la art. 250 alin. (1) pct. 3,
se nelege bisericile locaurile de nchinciune, casele
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
144
de rugciuni i anexele acestora. Termenul lca este
variant a termenului loca.
(2) Anexele bisericilor se refer la orice incint care are
elementele constitutive ale unei cldiri, proprietatea oricrui
cult recunoscut oficial n Romnia, cum ar fi: clopotnia,
cancelaria parohial, agheasmatarul, capela mortuar, casa
parohial cu dependinele sale, destinat ca locuin a
preotului/preoilor slujitori/personalului deservent, incinta pen-
tru aprins lumnri, pangarul, troia, magazia pentru depo-
zitat diverse obiecte de cult, aezmntul cu caracter
social-caritabil, arhondaricul, chilia, trapeza, incinta pentru
desfurarea activitilor cu caracter administrativ-bisericesc,
reedina chiriarhului, precum i altele asemenea; prin
aezmnt cu caracter social-caritabil se nelege cminul de
copii, azilul de btrni, cantina social sau orice alt
incint destinat unei activiti asemntoare.
(3) Cultele religioase recunoscute oficial n Romnia,
organizate potrivit statutelor proprii, sunt persoane juridice.
Pot fi persoane juridice i componentele locale ale acestora,
precum i aezmintele, asociaiile, ordinele i congregaiile
prevzute n statutele lor de organizare i funcionare, dac
acestea au elementele constitutive ale persoanelor juridice,
potrivit prevederilor Decretului nr. 177/1948 pentru regimul
general al cultelor religioase, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 178 din 4 august 1948, cu modi-
ficrile i completrile ulterioare.
(4) Cultele religioase recunoscute oficial n Romnia
sunt:
a) Biserica Ortodox Romn;
b) Biserica Romano-Catolic;
c) Biserica Romn Unit cu Roma (Greco-Catolic);
d) Biserica Reformat (Calvin);
e) Biserica Evanghelic Lutheran de Confesiune
Augustan (C.A.);
f) Biserica Evanghelic Lutheran Sinodo-Presbiterial
(S.P.);
g) Biserica Unitarian;
h) Biserica Armean;
i) Cultul Cretin de Rit Vechi;
j) Biserica Cretin Baptist;
k) Cultul Penticostal Biserica lui Dumnezeu
Apostolic;
l) Biserica Cretin Adventist de Ziua a aptea;
m) Cultul Cretin dup Evanghelie;
n) Biserica Evanghelic Romn;
o) Cultul Musulman;
p) Cultul Mozaic;
r) Organizaia Religioas Martorii lui Iehova;
s) alte culte religioase recunoscute oficial n Romnia.
24. (1) Pentru a putea beneficia de prevederile art. 250
alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii proprietari ai con-
struciilor speciale respective trebuie s depun Cererea
pentru avizarea construciilor speciale n scopul scutirii de la
plata impozitului pe cldiri, model stabilit potrivit pct. 256, la
compartimentele de specialitate ale autoritilor
administraiei publice locale ale comunelor, oraelor i
municipiilor pe a cror raz administrativ-teritorial se afl
construciile speciale.
(2) n cererea prevzut la alin. (1) se prezint detaliat
elementele de identificare a construciilor speciale pentru
care se solicit aprobarea consiliului local/Consiliului General
al Municipiului Bucureti, nsoit de declaraia pe propria
rspundere a semnatarului cererii c acele construcii
speciale nu ntrunesc elementele constitutive ale cldirii
pentru care se datoreaz impozitul pe cldiri.
(3) Prin hotrrile adoptate de ctre consiliile
locale/Consiliul General al Municipiului Bucureti se
menioneaz nominal contribuabilii care au depus cereri,
construciile avizate ca fiind de natur similar construciilor
speciale pentru care nu se datoreaz impozitul pe cldiri,
precum i cazurile de cereri respinse.
(4) Construciile care au fost avizate, prin hotrre, ca
fiind de natur similar construciilor speciale sunt scutite
de impozit pe cldiri pe durata existenei construciei,
ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care a
fost adoptat hotrrea de aprobare, pn cnd intervin
alte modificri.
(5) n cazul n care la construcia avizat ca fiind de
natur similar construciilor speciale care sunt scutite de
impozit pe cldiri intervin modificri ulterioare datei depune-
rii cererii, contribuabilii n cauz au obligaia ca n termen
de 30 de zile calendaristice de la data apariiei modificrii
s depun:
a) declaraia fiscal, model stabilit potrivit pct. 256,
atunci cnd acea construcie se supune impozitului pe
cldiri; sau
b) o nou cerere, model stabilit potrivit pct. 256,
urmnd procedura iniial de avizare prevzut la alin. (1).
(6) n cazul construciei care are elementele constitutive
ale cldirii i pentru care, prin hotrre a consiliului
local/Consiliului General al Municipiului Bucureti, s-a res-
pins cererea, contribuabilul respectiv datoreaz impozitul pe
cldiri n condiiile titlului IX din Codul fiscal.
(7) Anual, n luna ianuarie, pentru cldirile i
construciile speciale pe care le au n proprietate la data
de 31 decembrie a anului fiscal precedent, contribuabilii
care beneficiaz de prevederile art. 250 alin. (2) din Codul
fiscal au obligaia s depun, la compartimentele de
specialitate ale autoritilor administraiei publice locale ale
comunelor, oraelor i municipiilor n a cror raz se afl
cldirile i construciile speciale n cauz, declaraii pe pro-
pria rspundere c la acele construcii speciale nu au inter-
venit modificri de natur s conduc la datorarea
impozitului pe cldiri, fr nici o alt aprobare/avizare din
partea consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului
Bucureti. n aceast declaraie, n mod obligatoriu, se va
meniona hotrrea autoritii deliberative prin care con-
struciile care au fost avizate sunt considerate ca fiind de
natur similar construciilor speciale.
(8) Pentru construciile stabilite ca fiind de natur simi-
lar construciilor speciale, prin hotrri ale consiliilor
locale/Consiliului General al Municipiului Bucureti adoptate
n anul 2003, nu se datoreaz impozit pe cldiri n
anul 2004, n msura n care acestea nu intr sub
incidena prevederilor alin. (5).
(9) n cazul construciilor ce au fost avizate n
anul 2003 pentru anul 2004, prin hotrri ale consiliilor
locale/Consiliului General al Municipiului Bucureti, pentru a
putea beneficia, ncepnd cu anul 2005, de scutirea de
impozit pe cldiri pe durata existenei construciei, pn
cnd intervin alte modificri, contribuabilii respectivi trebuie
s depun cererea, potrivit alin. (1), pn cel trziu la data
de 30 aprilie 2004.
(10) Cldirile aflate n domeniul privat al statului i n
administrarea Regiei Autonome Administraia Patrimoniului
Protocolului de Stat, atribuite conform legii, prevzute la
art. 250 alin. (1) pct. 7 din Codul fiscal, sunt cele ce intr
sub incidena prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 533/2002
privind organizarea i funcionarea Regiei Autonome
Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat, publicat
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
145
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 391 din 7
iunie 2002, cu modificrile ulterioare.
25. (1) Potrivit art. 10 alin. 2 din Legea locuinei
nr. 114/1996, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificrile i
completrile ulterioare, denumit n continuare Legea
locuinei nr. 114/1996, pentru contribuabilii persoane fizice,
titulari ai contractelor de construire a unei locuine cu credit
sau ai contractelor de vnzare-cumprare cu plata n rate
a locuinelor noi care se realizeaz n condiiile art. 79
din legea menionat mai sus, scutirea de la plata impozi-
tului pe cldiri se acord pe timp de 10 ani de la data de
nti a lunii urmtoare celei n care a fost dobndit
locuina respectiv.
(2) Beneficiarii de credite, n condiiile prevederilor
Ordonanei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea
investiiilor pentru realizarea unor lucrri publice i con-
strucii de locuine, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 82/1995, cu modificrile i
completrile ulterioare, denumit n continuare Ordonana
Guvernului nr. 19/1994, sunt scutii de la plata impozitului
pe cldiri pe o perioad de 10 ani de la data de nti a
lunii urmtoare celei n care a fost dobndit locuina res-
pectiv.
(3) Persoanele fizice beneficiare de credite care au
dobndit locuine, n condiiile Ordonanei Guvernului
nr. 19/1994, beneficiaz de scutirea de la plata impozitului
pe cldiri ncepnd cu aceast dat i pn la mplinirea
termenului de 10 ani, calculat ncepnd cu data dobndirii
locuinelor.
26. (1) Scutirile prevzute la pct. 25 se acord pe baz
de cerere, ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare
celei n care persoanele beneficiare prezint la comparti-
mentele de specialitate ale autoritilor administraiei publice
locale originalul i copia actelor care le atest aceast cali-
tate, respectiv contractul de construire a unei locuine cu
credit, contractul de vnzare-cumprare cu plata n rate a
locuinei sau contractul de dobndire a locuinei, dup caz,
i procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuinei n
cauz, numai pentru o cldire.
(2) n cazul nstrinrii locuinelor dobndite n temeiul
Ordonanei Guvernului nr. 19/1994 i al Legii nr. 114/1996,
noii proprietari nu mai beneficiaz de scutire de la plata
impozitului pe cldiri.
(3) Declaraiile fiscale pentru cazurile care intr sub inci-
dena alin. (2) se depun la compartimentele de specialitate
ale administraiei publice locale n a cror raz de compe-
ten sunt situate cldirile, n termen de 30 de zile de la
data nstrinrii/dobndirii acestora sau de la data de la
care au intervenit schimbri care conduc la modificarea
impozitului pe cldiri datorat att de ctre contribuabilul
care nstrineaz, ct i de ctre cel care dobndete.
27. (1) Att persoanele fizice, ct i persoanele juridice,
inclusiv instituiile publice, pentru cldirile pe care le dein
n proprietate, au obligaia s depun declaraiile fiscale,
conform modelelor stabilite potrivit pct. 256, la comparti-
mentele de specialitate ale autoritilor administraiei publice
locale ale comunelor, oraelor, municipiilor sau sectoarelor
municipiului Bucureti, n a cror raz se afl cldirile,
chiar dac, potrivit prevederilor art. 252 din Codul fiscal,
pentru acestea nu datoreaz impozit pe cldiri sau sunt
scutite de la plata acestui impozit.
(2) Declaraiile fiscale n cazul persoanelor care intr
sub incidena alin. (1) se depun o singur dat pe durata
existenei cldirii, pn cnd intervine orice modificare de
natura celor care privesc:
a) situaia cldirii, n sensul art. 254 alin. (6) din Codul
fiscal;
b) situaia juridic a persoanei fizice sau a persoanei
juridice.
Codul fiscal:
Calculul impozitului pentru persoane fizice
Art. 251. (1) n cazul persoanelor fizice, impozitul pe
cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de impozitare la
valoarea impozabil a cldirii.
(2) Cota de impozitare este de 0,2% pentru cldirile situ-
ate n mediul urban i de 0,1% pentru cldirile din mediul
rural.
(3) Valoarea impozabil a unei cldiri se determin prin
nmulirea suprafeei construite desfurate a cldirii,
exprimat n metri ptrai, cu valoarea corespunztoare
din tabelul urmtor:
Cldire cu Cldire fr
instalaii instalaii de ap,
de ap, canalizare, canalizare,
Tipul cldirii
electrice i nclzire electricitate
(lei/m
2
) [condiii sau nclzire
cumulative] (lei/m
2
)
1. Cldiri cu perei sau cadre
din beton armat, crmid
ars, piatr natural sau alte
materiale asemntoare 5.300.000 3.100.000
2. Cldiri cu perei din lemn,
crmid nears, paiant,
vltuci, ipci sau alte
materiale asemntoare 1.400.000 900.000
3. Construcii anexe corpului
principal al unei cldiri, avnd
pereii din beton, crmid
ars, piatr sau alte materiale
asemntoare 900.000 800.000
4. Construcii anexe corpului
principal al unei cldiri,
avnd pereii din lemn,
crmid nears, vltuci,
ipci sau alte materiale
asemntoare 500.000 300.000
5. Subsol, demisol sau 75% din suma 75% din suma
mansard utilizat ca locuin care s-ar care s-ar
aplica cldirii aplica cldirii
6. Subsol, demisol sau 50% din suma 50% din suma
mansard utilizat cu alte care s-ar care s-ar
scopuri dect cel de locuin aplica cldirii aplica cldirii
(4) Suprafaa construit desfurat a unei cldiri se
determin prin nsumarea suprafeelor seciunilor tuturor
nivelurilor cldirii, inclusiv ale balcoanelor, loggiilor sau
ale celor situate la subsol, exceptnd suprafeele poduri-
lor care nu sunt utilizate ca locuin i suprafeele scrilor
i teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabil a cldirii se ajusteaz n funcie
de amplasarea cldirii, prin nmulirea sumei determinate
conform alin. (3) cu coeficientul de corecie
corespunztor, prevzut n urmtorul tabel:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
146
Zona
n cadrul Rangul localitii
localitii
0 I II III IV V
A 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05
B 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00
C 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95
D 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90
(6) n cazul unui apartament amplasat ntr-un bloc cu
mai mult de 3 niveluri i 8 apartamente, coeficientul de
corecie prevzut la alin. (5) se reduce cu 0,10.
(7) n cazul unei cldiri finalizate nainte de 1 ianuarie
1951, valoarea impozabil se reduce cu 15%.
(8) n cazul unei cldiri finalizate dup 31 decembrie
1950 i nainte de 1 ianuarie 1978, valoarea impozabil se
reduce cu 5%.
(9) Dac dimensiunile exterioare ale unei cldiri nu pot
fi efectiv msurate pe conturul exterior, atunci suprafaa
construit desfurat a cldirii se determin prin
nmulirea suprafeei utile a cldirii cu un coeficient de
transformare de 1,20.
Norme metodologice:
28. Impozitul pe cldiri, n cazul contribuabililor per-
soane fizice, se determin pe baz de cot de impozitare,
difereniat n funcie de locul n care se afl situat
cldirea, respectiv: cota procentual de 0,2% pentru mediul
urban i cota procentual de 0,1% pentru mediul rural,
aplicat asupra valorii impozabile a cldirii.
29. (1) Pentru determinarea valorii impozabile a cldiri-
lor, stabilit pe baza criteriilor i normelor de evaluare
prevzute de art. 251 alin. (3) din Codul fiscal, se au n
vedere instalaiile cu care este dotat cldirea, respectiv:
a) se ncadreaz pentru aplicarea valorilor impozabile
prezentate n coloana a doua acele cldiri care sunt
dotate, cumulativ, cu instalaii de ap, de canalizare, elec-
trice i de nclzire, dup cum urmeaz:
1. cldirea se consider dotat cu instalaie de ap
dac alimentarea cu ap se face prin conducte, dintr-un
sistem de aduciune din reele publice sau direct dintr-o
surs natural pu, fntn sau izvor n sistem pro-
priu;
2. cldirea se consider c are instalaie de canalizare
dac este dotat cu conducte prin care apele menajere
sunt evacuate n reeaua public;
3. cldirea se consider c are instalaie electric dac
este dotat cu cablaje interioare racordate la reeaua
public sau la o surs de energie electric grup elec-
trogen, microcentral, instalaii eoliene sau microhidrocen-
tral;
4. cldirea se consider c are instalaie de nclzire
dac aceasta se face prin intermediul agentului termic
abur sau ap cald de la centrale electrice, centrale ter-
mice de cartier, termoficare local sau centrale termice
proprii i l transmit n sistemul de distribuie n interiorul
cldirii, constituit din conducte i radiatoare calorifere,
indiferent de combustibilul folosit gaze, combustibil
lichid, combustibil solid, precum i prin intermediul sobelor
nclzite cu gaze/convectoarelor;
b) se ncadreaz pentru aplicarea valorilor impozabile
prevzute n coloana a treia acele cldiri care nu se
regsesc n contextul menionat la lit. a), respectiv cele
care nu au nici una dintre aceste instalaii sau au una,
dou ori trei astfel de instalaii.
(2) Meniunea cu privire la existena/inexistena
instalaiilor se face prin declaraia fiscal, model stabilit
potrivit pct. 256.
(3) n situaia n care, pe parcursul anului fiscal,
cldirea ncadrat pentru aplicarea valorilor impozabile
prevzute n coloana Cldire fr instalaii de ap, canali-
zare, electricitate sau nclzire (lei/m
2
) din tabelul prevzut
la art. 251 alin. (3) din Codul fiscal face obiectul aplicrii
valorilor impozabile prevzute n coloana a treia, ca efect
al dotrii cu toate cele patru instalaii, modificarea impozi-
tului pe cldiri se face ncepnd cu data de nti a lunii
urmtoare celei n care a aprut aceast situaie, nece-
sitnd depunerea unei noi declaraii fiscale. n mod similar
se procedeaz i n situaia n care la cldirea dotat cu
toate cele patru instalaii, pe parcursul anului fiscal, se eli-
min din sistemul constructiv oricare dintre aceste instalaii,
prevzute la alin. (1) lit. a), pe baz de autorizaie de des-
fiinare eliberat n condiiile legii.
30. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri
de localiti i zone n cadrul acestora, att pentru intravi-
lan, ct i pentru extravilan, ncadrarea cldirilor urmeaz
ncadrarea terenurilor efectuat de ctre consiliile locale,
avndu-se n vedere precizrile de la pct. 19.
31. (1) Suprafaa construit desfurat a unei cldiri,
ce st la baza calculului impozitului pe cldiri datorat de
persoanele fizice, rezult din actul de proprietate sau din
planul cadastral, iar n lipsa acestora, din schia/fia cldirii
sau din alte documente asemntoare.
(2) Suprafaa construit desfurat a unei cldiri se
determin prin nsumarea suprafeelor seciunilor tuturor
nivelurilor sale, inclusiv suprafeele balcoanelor, ale loggiilor
i ale celor situate la subsol. n calcul nu se cuprind
suprafeele podurilor care nu sunt utilizate ca locuin,
precum i cele ale scrilor i teraselor neacoperite.
(3) Pentru calculul impozitului pe cldiri datorat de per-
soanele fizice, n cazul n care dimensiunile exterioare ale
cldirii nu pot fi efectiv msurate pe conturul exterior,
suprafaa construit desfurat se determin prin
nmulirea suprafeei utile a cldirii cu coeficientul de trans-
formare de 1,20 prevzut la art. 251 alin. (9) din Codul fis-
cal. Coeficientul de transformare servete la stabilirea
relaiei dintre suprafaa util, potrivit dimensiunilor interioare
dintre perei, i suprafaa construit desfurat determinat
pe baza msurtorilor pe conturul exterior al cldirii.
(4) La stabilirea coeficientului de transformare menionat
la alin. (3) s-a avut n vedere poteniala diferen dintre
suprafaa construit desfurat i suprafaa util a cldirii;
prin poteniala diferen se cuantific suprafaa seciunii
pereilor, a balcoanelor, a loggiilor, precum i a cotei-pri
din eventualele incinte de deservire comun, acolo unde
este cazul.
(5) Dac n documente este nscris suprafaa con-
struit desfurat a cldirii, determinat pe baza
msurtorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru deter-
minarea impozitului pe cldiri nu se ia n calcul suprafaa
util i, implicit, nu se aplic coeficientul de transformare.
(6) n sensul prezentelor norme metodologice, termenii
i noiunile de mai sus au urmtoarele nelesuri:
a) acoperi partea de deasupra care acoper i pro-
tejeaz o cldire de intemperii, indiferent de materialul din
care este realizat; planeul este asimilat acoperiului n
cazul n care deasupra acestuia nu mai sunt alte
ncperi/incinte;
b) balcon platform cu balustrad pe peretele exte-
rior al unei cldiri, comunicnd cu interiorul prin una sau
mai multe ui;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
147
c) cldire finalizat construcie care ndeplinete,
cumulativ, urmtoarele condiii:
1. servete la adpostirea de oameni, de animale, de
obiecte, de produse, de materiale, de instalaii i de altele
asemenea;
2. are elementele structurale de baz ale unei cldiri,
respectiv: perei i acoperi;
3. are expirat termenul de valabilitate prevzut n auto-
rizaia de construire i nu s-a solicitat prelungirea valabi-
litii acesteia ori cldirea a fost realizat fr autorizaie
de construire; pentru stabilirea impozitului pe cldiri, se ia
n calcul numai suprafaa construit desfurat care are
elementele de la pct. 2.
d) incint de deservire comun spaiu nchis n interi-
orul unei cldiri, proprietatea comun a celor care dein
apartamente n aceasta, afectat scrilor, lifturilor, usctoriilor
sau oricror alte utiliti asemntoare;
e) loggie galerie exterioar ncorporat unei cldiri,
acoperit i deschis ctre exterior printr-un ir de arcade
sprijinite pe coloane sau pe stlpi;
f) nivel fiecare dintre prile unei cldiri cuprinznd
ncperile/incintele situate pe acelai plan orizontal, indife-
rent c acestea sunt la subsol, la nivelul solului sau la
orice nlime deasupra solului;
g) perete element de construcie aezat vertical sau
puin nclinat, fcut din beton armat, din crmid ars sau
nears, din piatr, din lemn, din vltuci, din sticl, din
mase plastice sau din orice alte materiale, care limiteaz,
separ sau izoleaz ncperile/incintele unei cldiri ntre ele
sau de exterior i care susine planeele, etajele i aco-
periul;
h) suprafaa seciunii unui nivel suprafaa unui nivel,
rezultat pe baza msurtorilor pe conturul exterior al
pereilor, inclusiv suprafaa balcoanelor i a loggiilor; n
cazul cldirilor care nu pot fi efectiv msurate pe conturul
exterior al pereilor, suprafaa seciunii unui nivel reprezint
suma suprafeelor utile ale tuturor ncperilor/incintelor,
inclusiv a suprafeelor balcoanelor i a loggiilor i a
suprafeelor seciunilor pereilor, toate aceste suprafee fiind
situate la acelai nivel, la suprafeele utile ale ncperilor/
incintelor adunnd i suprafeele incintelor de deservire
comun.
32. n categoria cldirilor supuse impozitului pe cldiri
datorat de persoanele fizice se cuprind:
a) construciile utilizate ca locuin, respectiv unitile
construite formate din una sau mai multe camere de locuit,
indiferent unde sunt situate, la acelai nivel sau la niveluri
diferite, inclusiv la subsol sau la mezanin, prevzute, dup
caz, cu dependine i/sau alte spaii de deservire;
b) construciile menionate la lit. a), dezafectate i utili-
zate pentru desfurarea de profesii libere;
c) construciile-anexe situate n afara corpului principal
de cldire, cum sunt: buctriile, cmrile, pivniele, grajdu-
rile, magaziile, garajele i altele asemenea;
d) construciile gospodreti, cum sunt: ptulele, hamba-
rele pentru cereale, urele, fnriile, remizele, oproanele
i altele asemenea;
e) orice alte construcii proprietatea contribuabililor,
neprevzute la lit. a) d), care au elementele constitutive
ale cldirii.
33. Pentru calculul impozitului pe cldiri, n cazul per-
soanelor fizice, sunt necesare urmtoarele date:
a) rangul localitii unde se afl situat cldirea;
b) teritoriul unde se afl:
1. n intravilan; sau
2. n extravilan;
c) zona n cadrul localitii, potrivit ncadrrii de la
lit. b);
d) suprafaa construit desfurat a cldirii, respectiv:
1. cea determinat pe baza dimensiunilor msurate pe
conturul exterior al acesteia; sau
2. n cazul n care cldirea nu poate fi efectiv msurat
pe conturul exterior, suprafaa util a cldirii se nmulete
cu coeficientul de transformare de 1,20;
e) tipul cldirii i instalaiile cu care este dotat aceasta;
f) n cazul apartamentului, dac acesta se afl amplasat
ntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri i 8 apartamente;
g) data finalizrii cldirii, respectiv:
1. nainte de 1 ianuarie 1951; sau
2. dup 31 decembrie 1950 i nainte de 1 ianuarie
1978; sau
3. dup 31 decembrie 1977;
h) n cazul celor care au n proprietate dou sau mai
multe cldiri utilizate ca locuin, ordinea n care a fost
dobndit cldirea, precum i care dintre aceste cldiri sunt
nchiriate, n vederea majorrii impozitului datorat de contri-
buabilii care intr sub incidena art. 252 din Codul fiscal;
i) majorarea stabilit n condiiile art. 287 din Codul
fiscal pentru impozitul pe cldiri.
34. (1) Exemplu de calcul pentru impozitul pe cldiri
aferent anului 2004, n cazul unui abator, proprietatea unei
persoane fizice:
A. Date despre cldire, potrivit structurii prevzute la
pct. 33:
a) rangul satului Amna care aparine oraului Slite,
unde este situat abatorul: V;
b) teritoriul unde se afl: n extravilan;
c) zona n cadrul localitii, potrivit ncadrrii de la
lit. b): C;
d) suprafaa construit desfurat: 368,23 m
2
;
e) tipul cldirii: cu perei din crmid ars i dotat cu
toate cele patru instalaii menionate la pct. 29 alin. (1)
lit. a);
f) nu este cazul;
g) data finalizrii: 1 ianuarie 1951;
h) nu este cazul;
i) Consiliul Local al Comunei Slite a hotrt, n anul
2003 pentru anul 2004, stabilirea, n intravilanul satului
Amna, a unei singure zone, respectiv zona A, iar n
extravilan a 4 zone, respectiv zona I, zona a II-a, zona
a III-a i zona a IV-a, precum i majorarea impozitului pe
cldiri cu 41,9%.
B. Explicaii privind modul de calcul al impozitului pe
cldiri, astfel cum rezult din economia textului art. 251 din
Codul fiscal:
1. Se determin suprafaa construit desfurat a
cldirii: este cea determinat pe baza msurtorilor pe
conturul exterior al cldirii, respectiv de: 368,23 m
2
.
2. Se determin valoarea impozabil a acestei cldiri:
2.1. suprafaa construit desfurat prevzut la pct. 1
se nmulete cu valoarea impozabil a cldirii cu perei din
crmid ars, dotat cu toate cele patru instalaii, respec-
tiv cea din tabloul prevzut la pct. 11 alin. (3) Nivelurile
stabilite n anul 2003 pentru anul 2004 art. 296
alin. (1), corespunztor rndului 1 i coloanei 3, astfel:
368,23 m
2
x 5.900.000 lei/m
2
= 2.172.557.000 lei;
2.2. se identific coeficientul de corecie din tabelul
prevzut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal, corespunztor
zonei A i rangului V, respectiv 1,05; deoarece numrul
zonelor din intravilan este diferit de numrul zonelor din
extravilan, avnd n vedere prevederile pct. 9 alin. (3)
lit. a) i alin. (4) i ale pct. 30, pentru identificarea coefi-
cientului de corecie n tabelul prevzut la art. 251 alin. (5)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
148
din Codul fiscal, zona a III-a din extravilan, potrivit deli-
mitrii efectuate n anul 2003 pentru anul 2004, are echi-
valent zona C creia i corespunde zona A;
2.3. potrivit prevederilor art. 251 alin. (5) din Codul fiscal,
valoarea impozabil determinat la subpct. 2.1 se ajusteaz
cu coeficientul de corecie determinat la subpct. 2.2,
respectiv: 2.172.557.000 lei x 1,05 = 2.281.184.850 lei;
2.4. abatorul fiind finalizat la data 1 ianuarie 1951, potri-
vit prevederilor art. 251 alin. (8) din Codul fiscal, valoarea
impozabil determinat la subpct. 2.3 se reduce cu 5%
sau, pentru uurarea calculului, valoarea impozabil se
nmulete cu 0,95, respectiv: 2.281.184.850 lei x 0,95 =
2.167.125.607,50 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) i
alin. (3) lit. c), fraciunea de 0,50 lei se ntregete la un
leu prin adaos, iar valoarea impozabil astfel calculat se
rotunjete la 2.167.125.608 lei.
3. Se determin impozitul pe cldiri anual:
3.1. potrivit art. 251 alin. (1) din Codul fiscal, asupra
valorii impozabile a cldirii determinate la subpct. 2.4 se
aplic cota de impozitare prevzut la art. 251 alin. (2) din
Codul fiscal de 0,1% specific mediului rural sau, pentru
uurarea calculului, valoarea impozabil se nmulete cu
0,001, respectiv: 2.167.125.608 lei x 0,001 = 2.167.125.608
lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) i alin. (3) lit. c),
fraciunea de 0,608 lei se ntregete la un leu prin adaos,
iar impozitul astfel calculat se rotunjete la 2.167.126 lei;
3.2. avnd n vedere prevederile art. 296 alin. (1) din
Codul fiscal, deoarece, n anul 2003 pentru anul 2004,
Consiliul Local al Comunei Slite a hotrt majorarea
impozitului pe cldiri cu 41,9%, impozitul determinat la
subpct. 3.1 se majoreaz cu acest procent sau, pentru
uurarea calculului, impozitul pe cldiri se nmulete cu
1,419, respectiv: 2.167.126 lei x 1,419 = 3.075.151,794 lei;
potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fraciunea de 151,794
lei fiind sub 500 lei inclusiv se neglijeaz, iar impozitul pe
cldiri astfel determinat se rotunjete la 3.075.000 lei.
(2) n luna mai 2003, cnd s-au adoptat hotrrile prin
care s-au stabilit impozitele i taxele locale pentru anul
2004, autoritatea deliberativ se intitula Consiliul Local al
Comunei Slite. Prin Legea nr. 336/2003, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 498 din 10 iulie
2003, comuna Slite, judeul Sibiu, a fost declarat ora,
astfel c, potrivit prevederilor pct. 6 alin. (2), ncepnd cu
data de 1 ianuarie 2004, impozitul pe cldiri, n cazul per-
soanelor fizice, se determin potrivit noii ierarhizri.
Codul fiscal:
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce
dein mai multe cldiri
Art. 252. (1) Dac o persoan fizic are n proprietate
dou sau mai multe cldiri utilizate ca locuin, care nu
sunt nchiriate unei alte persoane, impozitul pe cldiri se
majoreaz dup cum urmeaz:
a) cu 15% pentru prima cldire n afara celei de la
adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de-a doua cldire n afara celei de
la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia cldire n afara celei de
la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra cldire i urmtoarele
n afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) n cazul deinerii a dou sau mai multe cldiri n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se
determin n funcie de ordinea n care proprietile au fost
dobndite, aa cum rezult din documentele ce atest cali-
tatea de proprietar.
(3) Persoanele fizice prevzute la alin. (1) au obligaia
s depun o declaraie special la compartimentele de
specialitate ale autoritilor administraiei publice locale n
raza crora i au domiciliul, precum i la cele n raza
crora sunt situate celelalte cldiri ale acestora. Modelul
declaraiei speciale va fi cel prevzut prin norme metodo-
logice aprobate prin hotrre a Guvernului.
Norme metodologice:
35. Impozitul pe cldiri datorat de persoanele fizice care
dein n proprietate mai multe cldiri utilizate ca locuin,
altele dect cele nchiriate, se majoreaz conform prevede-
rilor art. 252 alin. (1) i (2) din Codul fiscal.
36. Sunt considerate ca fiind nchiriate numai acele
cldiri utilizate ca locuin pentru care sunt ndeplinite,
cumulativ, urmtoarele condiii:
a) proprietarul, n calitatea sa de locator, are contract
de nchiriere ncheiat n form scris;
b) contractul prevzut la lit. a) este nregistrat la organul
fiscal competent n scopul stabilirii veniturilor din cedarea
dreptului de folosin a bunurilor, n condiiile legii;
c) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului;
prin familie, n sensul prezentei litere, se desemneaz
soul, soia i copiii lor necstorii. Aceast condiie nu se
urmrete n cazul n care cldirea utilizat ca locuin se
nchiriaz unei persoane juridice.
37. Impozitul pe cldiri majorat n condiiile art. 252
alin. (1) din Codul fiscal se aplic dup cum urmeaz:
a) pentru acele cldiri pentru care nu sunt ndeplinite
condiiile prevzute la pct. 36, precum i pentru partea din
cldire pentru care nu se face dovada ndeplinirii acestor
condiii:
b) proporional cu perioada pentru care nu sunt ndepli-
nite condiiile de la pct. 36, ncepnd cu data de nti a
lunii urmtoare celei n care nu sunt ndeplinite aceste
condiii.
38. (1) O persoan fizic ce deine n proprietate dou
cldiri utilizate ca locuin, altele dect cele nchiriate, dato-
reaz impozit pe cldiri dup cum urmeaz:
a) pentru cldirea de la adresa de domiciliu impozitul
pe cldiri se determin potrivit art. 251 din Codul fiscal;
b) pentru cea de-a doua cldire, care este prima n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cldiri
majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se
calculeaz prin nmulirea impozitului pe cldiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 115% sau, pentru
uurarea calculului, prin nmulirea cu 1,15.
(2) Exemplu de calcul pentru impozitul pe cldiri aferent
anului 2004, n cazul unui apartament utilizat ca locuin,
care este prima n afara celei de la adresa de domiciliu,
proprietatea unei persoane fizice:
A. Date despre apartament, potrivit structurii prevzute
la pct. 33:
a) rangul localitii unde este situat apartamentul: 0;
b) teritoriul unde se afl: n intravilan;
c) zona n cadrul localitii, potrivit ncadrrii de la
lit. b): A;
d) suprafaa util a apartamentului: 107,44 m
2
;
e) tipul cldirii: cu perei din crmid ars i dotat cu
toate cele patru instalaii menionate la pct. 29 alin. (1)
lit. a);
f) amplasat ntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri i
8 apartamente;
g) data finalizrii: 31 decembrie 1950;
h) prima cldire n afara celei de la adresa de domiciliu
i nu este nchiriat;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
149
i) Consiliul General al Municipiului Bucureti a hotrt,
n anul 2003 pentru anul 2004, majorarea impozitului pe
cldiri cu 48,7%.
B. Explicaii privind modul de calcul al impozitului pe
cldiri, astfel cum rezult din economia textului art. 251,
252 i 287 din Codul fiscal:
1. Se determin suprafaa construit desfurat a apar-
tamentului: deoarece dimensiunile exterioare ale aparta-
mentului nu pot fi efectiv msurate pe conturul exterior,
acesta avnd perei comuni cu apartamentele nvecinate,
potrivit prevederilor art. 251 alin. (9) din Codul fiscal, coro-
borate cu cele ale pct. 31 din prezentele norme metodolo-
gice, suprafaa construit desfurat se determin prin
nmulirea suprafeei utile cu coeficientul de transformare
de 1,20, respectiv: 107,44 m
2
x 1,20 = 128,928 m
2
.
2. Se determin valoarea impozabil a acestui aparta-
ment:
2.1. suprafaa construit desfurat prevzut la pct. 1
se nmulete cu valoarea corespunztoare cldirii cu perei
din crmid ars, dotat cu toate cele patru instalaii, res-
pectiv cea care se regsete n tabloul prevzut la pct. 11
alin. (3) Nivelurile stabilite n anul 2003 pentru anul 2004
art. 296 alin. (1), corespunztor rndului 1 i coloanei 3,
astfel: 128,928 m
2
x 5.900.000 lei/m
2
= 760.675.200 lei;
2.2. se identific coeficientul de corecie din tabelul
prevzut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal, corespunztor
zonei A i rangului 0, respectiv 1,30; deoarece apartamen-
tul este amplasat ntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri i
8 apartamente, potrivit prevederilor art. 251 alin. (6) din
Codul fiscal, acest coeficient de corecie se reduce
cu 0,10, determinnd astfel coeficientul de corecie specific
acestui apartament: 1,30 0,10 = 1,20;
2.3. potrivit prevederilor art. 251 alin. (5) din Codul
fiscal, valoarea impozabil determinat la subpct. 2.1 se
ajusteaz cu coeficientul de corecie determinat la
subpct. 2.2, respectiv: 760.675.200 lei x 1,20 =
912.810.240 lei;
2.4. apartamentul fiind finalizat nainte de 1 ianuarie
1951, potrivit prevederilor art. 251 alin. (7) din Codul fiscal,
valoarea impozabil determinat la subpct. 2.3 se reduce
cu 15% sau, pentru uurarea calculului, valoarea impoza-
bil se nmulete cu 0,85, respectiv: 912.810.240 lei x
0,85 = 775.888.704 lei.
3. Se determin impozitul pe cldiri anual:
3.1. potrivit art. 251 alin. (1) din Codul fiscal, asupra
valorii impozabile a apartamentului ,determinat la subpct.
2.4, se aplic cota de impozitare prevzut la art. 251 alin.
(2) din Codul fiscal de 0,2% specific mediului urban sau,
pentru uurarea calculului, valoarea impozabil se
nmulete cu 0,002, respectiv: 775.888.704 lei x 0,002 =
1.551.777,408 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) i
alin. (3) lit. c) fraciunea de 0,408 lei se ntregete la
un leu, prin adaos, iar impozitul astfel calculat se
rotunjete la 1.551.778 lei;
3.2. deoarece apartamentul este prima cldire n afara
celei de la adresa de domiciliu, potrivit prevederilor art. 252
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, impozitul pe cldiri determi-
nat la subpct. 3.1 se majoreaz cu 15% sau, pentru uura-
rea calculului, impozitul pe cldiri se nmulete cu 1,15,
respectiv: 1.551.778 lei x 1,15 = 1.784.544,70 lei; potrivit
prevederilor pct. 15 alin. (2) i alin. (3) lit. c) fraciunea de
0,70 lei se ntregete la un leu, prin adaos, iar impozitul
astfel calculat se rotunjete la 1.784.545 lei;
3.3. avnd n vedere prevederile art. 296 alin. (1) din
Codul fiscal, deoarece, n anul 2003 pentru anul 2004,
Consiliul General al Municipiului Bucureti a hotrt majo-
rarea impozitului pe cldiri cu 48,7%, impozitul determinat
la subpct. 3.2 se majoreaz cu acest procent sau, pentru
uurarea calculului, impozitul pe cldiri se nmulete
cu 1,487, respectiv: 1.784.545 lei x 1,487 = 2.653.618,415
lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) fraciunea de
618,415 lei depind 500 lei se majoreaz la 1.000 lei,
impozitul pe cldiri astfel determinat se rotunjete
la 2.654.000 lei.
39. O persoan fizic ce deine n proprietate trei cldiri
utilizate ca locuin, altele dect cele nchiriate, datoreaz
impozit pe cldiri dup cum urmeaz:
a) pentru cldirea de la adresa de domiciliu impozitul
pe cldiri se determin potrivit art. 251 din Codul fiscal;
b) pentru cea de-a doua cldire, care este prima n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cldiri
majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se
calculeaz prin nmulirea impozitului pe cldiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 115% sau, pentru
uurarea calculului, prin nmulirea cu 1,15;
c) pentru cea de-a treia cldire, care este a doua n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cldiri
majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se
calculeaz prin nmulirea impozitului pe cldiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 150% sau, pentru
uurarea calculului, prin nmulirea cu 1,50.
40. O persoan fizic ce deine n proprietate patru
cldiri utilizate ca locuin, altele dect cele nchiriate, dato-
reaz impozit pe cldiri dup cum urmeaz:
a) pentru cldirea de la adresa de domiciliu impozitul
pe cldiri se determin potrivit art. 251 din Codul fiscal;
b) pentru cea de-a doua cldire, care este prima n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cldiri
majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se
calculeaz prin nmulirea impozitului pe cldiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 115% sau, pentru
uurarea calculului, prin nmulirea cu 1,15;
c) pentru cea de-a treia cldire, care este a doua n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cldiri
majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se
calculeaz prin nmulirea impozitului pe cldiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 150% sau, pentru
uurarea calculului, prin nmulirea cu 1,50;
d) pentru cea de-a patra cldire, care este a treia n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cldiri
majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se
calculeaz prin nmulirea impozitului pe cldiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 175% sau, pentru
uurarea calculului, prin nmulirea cu 1,75.
41. (1) O persoan fizic ce deine n proprietate cinci
cldiri utilizate ca locuin, altele dect cele nchiriate, dato-
reaz impozit pe cldiri dup cum urmeaz:
a) pentru cldirea de la adresa de domiciliu impozitul
pe cldiri se determin potrivit art. 251 din Codul fiscal;
b) pentru cea de-a doua cldire, care este prima n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cldiri
majorat potrivit art. 251 din Codul fiscal se calculeaz prin
nmulirea impozitului pe cldiri, determinat potrivit art. 252
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu 115% sau, pentru uura-
rea calculului, prin nmulirea cu 1,15;
c) pentru cea de-a treia cldire, care este a doua n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cldiri
majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se
calculeaz prin nmulirea impozitului pe cldiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 150% sau, pentru
uurarea calculului, prin nmulirea cu 1,50;
d) pentru cea de-a patra cldire, care este a treia n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cldiri
majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
150
calculeaz prin nmulirea impozitului pe cldiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 175% sau, pentru
uurarea calculului, prin nmulirea cu 1,75%;
e) pentru cea de-a cincea cldire, care este a patra n
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cldiri
majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal se
calculeaz prin nmulirea impozitului pe cldiri, determinat
potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 200% sau, pentru
uurarea calculului, prin nmulirea cu 2,00.
(2) n cazul persoanelor fizice care dein n proprietate
mai mult de cinci cldiri utilizate ca locuin, altele dect
cele nchiriate, impozitul pe cldiri majorat potrivit art. 252
alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru fiecare dintre aces-
tea, se calculeaz prin nmulirea impozitului pe cldiri,
determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 200% sau,
pentru uurarea calculului, prin nmulirea cu 2,00.
42. (1) n cazul cldirilor aflate n proprietate comun,
coproprietarii avnd determinate cotele-pri din cldire,
impozitul calculat potrivit prevederilor art. 251 din Codul
fiscal se mparte proporional cotelor-pri respective, iar
asupra acestuia se aplic, dup caz, majorarea prevzut
la art. 252 alin. (1) din Codul fiscal n funcie de ordinea
n care aceste cote-pri au fost dobndite, potrivit alin. (2)
al aceluiai articol, rezultnd astfel impozitul pe cldiri
datorat de fiecare contribuabil.
(2) n cazul cldirilor aflate n proprietate comun,
coproprietarii neavnd stabilite cotele-pri din cldire, impo-
zitul calculat potrivit prevederilor art. 251 din Codul fiscal
se mparte la numrul de coproprietari, iar asupra prii din
impozit rezultate n urma mpririi se aplic, dup caz,
majorarea prevzut la art. 252 alin. (1) din Codul fiscal n
funcie de ordinea n care aceste cote-pri au fost
dobndite, potrivit alin. (2) al aceluiai articol, rezultnd ast-
fel impozitul pe cldiri datorat de fiecare contribuabil.
43. n situaiile n care consiliile locale sau Consiliul
General al Municipiului Bucureti, dup caz, au aprobat
majorarea impozitului pe cldiri cu pn la 20% inclusiv, n
condiiile art. 287 din Codul fiscal, aceast majorare se
aplic asupra impozitului pe cldiri determinat potrivit pre-
vederilor art. 251 din Codul fiscal i celor ale pct. 3842
din prezentele norme metodologice.
44. Prevederile pct. 3543 se aplic n mod cores-
punztor persoanelor care beneficiaz de faciliti fiscale la
plata impozitului pe cldiri.
45. Majorarea impozitului pe cldiri cu cotele prevzute
la art. 287 din Codul fiscal cu pn la 20% inclusiv se cal-
culeaz i n cazul persoanelor fizice strine care dein pe
teritoriul Romniei mai multe cldiri utilizate ca locuin,
ordinea acestora fiind determinat de succesiunea n timp
a dobndirii lor, cu obligativitatea depunerii declaraiei spe-
ciale.
46. Pentru stabilirea impozitului pe cldiri majorat potrivit
prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, ordinea n
care proprietile au fost dobndite se determin n funcie
de anul dobndirii cldirii, indiferent sub ce form, rezultat
din documentele care atest calitatea de proprietar.
47. n cazul n care n acelai an se dobndesc mai
mult cldiri utilizate ca locuin, ordinea este determinat
de data dobndirii.
48. n cazul n care la aceeai dat se dobndesc mai
multe cldiri utilizate ca locuin, ordinea este cea pe care
o declar contribuabilul respectiv.
49. n cazul persoanei fizice care deine n proprietate
mai multe cldiri utilizate ca locuin, iar domiciliul sau
reedina sa nu corespunde cu adresa nici uneia dintre
aceste cldiri, prima cldire dobndit n ordinea stabilit
potrivit prevederilor pct. 41 alin. (1)(3) este asimilat
cldirii de la adresa de domiciliu.
50. (1) Declaraia special pentru stabilirea impozitului
pe cldiri majorat, n cazul persoanelor fizice deintoare a
mai multor cldiri utilizate ca locuin, corespunde modelu-
lui prevzut la pct. 256.
(2) Declaraia fiscal, conform modelului stabilit potrivit
pct. 256, se depune separat pentru fiecare cldire la com-
partimentele de specialitate ale autoritilor administraiei
publice locale din unitile administrativ-teritoriale unde sunt
situate cldirile.
(3) n cazul contribuabililor care dobndesc cldiri care
intr sub incidena prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul
fiscal, declaraia fiscal se depune n termen de 30 de zile
de la data dobndirii.
(4) Pentru veridicitatea datelor nscrise n declaraiile
prevzute la alin. (2) ntreaga rspundere juridic o poart
contribuabilul att n cazul n care este semnatar al
declaraiei respective, ct i n cazul n care semnatar al
declaraiei este o persoan mandatat n acest sens de
contribuabil.
51. Cldirile distincte utilizate ca locuin, situate la
aceeai adres, proprietatea aceleiai persoane fizice, nu
intr sub incidena prevederilor art. 252 din Codul fiscal.
Codul fiscal:
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
Art. 253. (1) n cazul persoanelor juridice, impozitul
pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote de impozi-
tare asupra valorii de inventar a cldirii.
(2) Cota de impozit se stabilete prin hotrre a consili-
ului local i poate fi cuprins ntre 0,5% i 1%, inclusiv.
(3) Valoarea de inventar a cldirii este valoarea de
intrare a cldirii n patrimoniu, nregistrat n contabilitatea
proprietarului cldirii, conform prevederilor legale n
vigoare.
(4) n cazul unei cldiri a crei valoare a fost recuperat
integral pe calea amortizrii, valoarea impozabil se
reduce cu 15%.
(5) n cazul unei cldiri care a fost reevaluat conform
prevederilor legale n vigoare, valoarea de inventar a
cldirii este valoarea nregistrat n contabilitatea proprie-
tarului imediat dup reevaluare.
(6) n cazul unei cldiri care a fost dobndit nainte de
1 ianuarie 1998 i care dup aceast dat nu a fost reeva-
luat, cota impozitului pe cldiri este stabilit de consiliul
local ntre 5% i 10% i se aplic la valoarea de inventar a
cldirii, pn la data primei reevaluri, nregistrat n con-
tabilitatea persoanelor juridice.
(7) n cazul unei cldiri ce face obiectul unui contract de
leasing financiar se aplic urmtoarele reguli:
a) impozitul pe cldire se datoreaz de proprietar;
b) valoarea care se ia n considerare la calculul impozi-
tului pe cldiri este valoarea cldirii nregistrat n con-
tractul de leasing financiar.
(8) Impozitul pe cldiri se aplic pentru orice cldire
deinut de o persoan juridic aflat n funciune, n
rezerv sau n conservare, chiar dac valoarea sa a fost
recuperat integral pe calea amortizrii.
Norme metodologice:
52. (1) Prin sintagma valoarea de inventar a cldirii, n
scopul determinrii impozitului pe cldiri, se nelege valoa-
rea de intrare a cldirii n patrimoniu, nregistrat n conta-
bilitatea proprietarului cldirii, i care, dup caz, poate fi:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
151
a) costul de achiziie, pentru cldirile dobndite cu titlu
oneros;
b) costul de producie, pentru cldirile construite de per-
soana juridic;
c) valoarea actual, estimat la nscrierea lor n activ,
inndu-se seama de valoarea cldirilor cu caracteristici
tehnice i economice similare sau apropiate, pentru cldirile
obinute cu titlu gratuit;
d) valoarea de aport pentru cldirile intrate n patrimoniu
n cazul asocierii/fuziunii, determinat prin expertiz, potrivit
legii;
e) valoarea rezultat n urma reevalurii, pentru cldirile
reevaluate n baza unei dispoziii legale.
(2) La determinarea valorii de inventar a cldirii se are
n vedere nsumarea valorilor tuturor elementelor i
instalaiilor funcionale ale acesteia, cum sunt: terasele,
scrile, ascensoarele, instalaiile de iluminat, instalaiile
sanitare, instalaiile de nclzire, instalaiile de telecomu-
nicaii prin fir i altele asemenea; aparatele individuale de
climatizare nu fac parte din categoria elementelor i
instalaiilor funcionale ale cldirii.
53. (1) n cursul lunii mai a fiecrui an fiscal pentru
anul urmtor, consiliile locale adopt hotrri privind stabili-
rea cotei pe baza creia se calculeaz impozitul pe cldiri
datorat de persoanele juridice, cot care poate fi cuprins
ntre 0,5% i 1,0% inclusiv. n cazul municipiului Bucureti
aceast atribuie se ndeplinete de ctre Consiliul General
al Municipiului Bucureti.
(2) Pentru cldirile contribuabililor persoane juridice
impozitul se calculeaz de ctre acetia prin aplicarea cotei
stabilite de ctre consiliile locale, potrivit prevederilor
alin. (1), asupra valorii de inventar nregistrate n evidena
contabil a acestora. n cazul municipiului Bucureti
aceast atribuie se ndeplinete de ctre Consiliul General
al Municipiului Bucureti.
54. Impozitul pe cldiri datorat de persoanele juridice
care nu au nregistrat n evidena contabil valoarea de
inventar actualizat a cldirilor, ncepnd cu anul 1998 se
calculeaz pe baza cotei stabilite ntre 5% i 10% inclusiv,
prin hotrre a consiliului local. Cota se stabilete n cursul
lunii mai a fiecrui an fiscal i se aplic pentru anul
urmtor. n cazul municipiului Bucureti aceast atribuie se
ndeplinete de ctre Consiliul General al Municipiului
Bucureti.
55. Pentru executarea prevederilor art. 253 alin. (6) din
Codul fiscal se au n vedere urmtoarele:
a) n cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o
reevaluare a cldirilor ncepnd cu anul 1998, impozitul pe
cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei stabilite potrivit
prevederilor pct. 54 asupra valorii de inventar a cldirii;
b) ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n
care n evidena contabil s-a nregistrat valoarea rezultat
n urma reevalurii, impozitul pe cldiri se calculeaz prin
aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra
valorii de inventar a cldirii;
c) n cazul cldirilor dobndite ncepnd cu 1 ianuarie
1998, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei
stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de intrare
n patrimoniu;
d) n cazul cldirilor la care s-au efectuat lucrri de
modernizare, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplica-
rea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 numai pentru
cele care au fost reevaluate potrivit reglementrilor legale
n vigoare.
56. Pentru cldirile ce fac obiectul contractelor de lea-
sing financiar impozitul pe cldiri se datoreaz de ctre
proprietar.
57. (1) Impozitul pe cldiri pe perioada de leasing se
determin pe baza valorii negociate ntre pri, exclusiv
taxa pe valoarea adugat, i nscrise n contract. n cazul
contractelor n care valoarea negociat este n valut, plata
impozitului pe cldiri se face n lei la cursul Bncii
Naionale a Romniei din data efecturii plii. ncepnd cu
data de nti a lunii urmtoare celei n care expir con-
tractul de leasing, impozitul pe cldiri se determin dup
cum contribuabilul este persoan fizic sau persoan
juridic.
(2) Valoarea negociat ntre pri corespunde valorii
totale a contractului de leasing.
58. Valoarea impozabil a cldirilor, proprietatea persoa-
nelor juridice, care a fost recuperat integral pe calea
amortizrii, se reduce cu 15%.
59. Impozitul pe cldiri este datorat de persoana juridic
att pentru cldirile aflate n funciune, n rezerv sau n
conservare, ct i pentru cele aflate n funciune i a cror
valoare a fost recuperat integral pe calea amortizrii.
60. Pentru aplicarea prevederilor art. 253 alin. (8) din
Codul fiscal se au n vedere reglementrile legale privind
reevaluarea imobilizrilor corporale.
Codul fiscal:
Dobndirea, nstrinarea i modificarea cldirilor
Art. 254. (1) n cazul unei cldiri care a fost dobndit
sau construit de o persoan n cursul anului, impozitul pe
cldire se datoreaz de ctre persoana respectiv cu nce-
pere de la data de nti a lunii urmtoare celei n care
cldirea a fost dobndit sau construit.
(2) n cazul unei cldiri care a fost nstrinat, demolat
sau distrus, dup caz, n cursul anului, impozitul pe
cldire nceteaz a se mai datora de persoana respectiv
cu ncepere de la data de nti a lunii urmtoare celei n
care cldirea a fost nstrinat, demolat sau distrus.
(3) n cazurile prevzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe
cldiri se recalculeaz pentru a reflecta perioada din an n
care impozitul se aplic acelei persoane.
(4) n cazul extinderii, mbuntirii, distrugerii pariale
sau al altor modificri aduse unei cldiri existente, impozi-
tul pe cldire se recalculeaz ncepnd cu data de nti a
lunii urmtoare celei n care a fost finalizat modificarea.
(5) Orice persoan care dobndete sau construiete o
cldire are obligaia de a depune o declaraie de impunere
la compartimentul de specialitate al autoritii adminis-
traiei publice locale n termen de 30 de zile de la data
dobndirii sau construirii.
(6) Orice persoan care extinde, mbuntete, demo-
leaz, distruge sau modific n alt mod o cldire existent
are obligaia s depun o declaraie n acest sens la com-
partimentul de specialitate al autoritii administraiei
publice locale n termen de 30 de zile de la data la care
s-au produs aceste modificri.
Norme metodologice:
61. (1) Prin expresia cldire dobndit se nelege orice
cldire intrat n proprietatea persoanelor fizice sau a per-
soanelor juridice.
(2) n cazul cldirilor dobndite/nstrinate prin acte ntre
vii, translative ale dreptului de proprietate, data dobndi-
rii/nstrinrii este cea menionat n actul respectiv.
(3) n cazul cldirilor dobndite prin hotrri
judectoreti, data dobndirii este data rmnerii definitive
i irevocabile a hotrrii judectoreti.
(4) Impozitul pe cldiri, precum i obligaiile de plat
accesorii acestuia, datorate pn la data de nti a lunii
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
152
urmtoare celei n care se realizeaz nstrinarea ntre vii
a cldirii, reprezint sarcina fiscal a prii care
nstrineaz. n situaia n care prin certificatul fiscal elibe-
rat de ctre compartimentul de specialitate se atest exis-
tena unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va
refuza autentificarea actului notarial pn la prezentarea
documentului n orginal privind stingerea obligaiilor respective.
62. (1) Att n cazul persoanelor fizice, ct i n cazul
persoanelor juridice, pentru cldirile executate potrivit Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de con-
strucii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificrile i completrile
ulterioare, denumit n continuare Legea nr. 50/1991, data
dobndirii cldirii se consider dup cum urmeaz:
a) pentru cldirile executate integral nainte de expira-
rea termenului prevzut n autorizaia de construire, data
ntocmirii procesului-verbal de recepie, dar nu mai trziu
de 15 zile de la data terminrii efective a lucrrilor;
b) pentru cldirile executate integral la termenul
prevzut n autorizaia de construire, data din aceasta, cu
obligativitatea ntocmirii procesului-verbal de recepie n ter-
menul prevzut de lege;
c) pentru cldirile ale cror lucrri de construcii nu au
fost finalizate la termenul prevzut n autorizaia de con-
struire i pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitii
autorizaiei, n condiiile legii, la data expirrii acestui ter-
men i numai pentru suprafaa construit desfurat care
are elementele structurale de baz ale unei cldiri, n
spe perei i acoperi. Procesul-verbal de recepie se
ntocmete la data expirrii termenului prevzut n auto-
rizaia de construire, consemnndu-se stadiul lucrrilor, pre-
cum i suprafaa construit desfurat n raport de care
se stabilete impozitul pe cldiri.
(2) Prin grija structurilor de specialitate cu atribuii n
domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i autorizrii
executrii lucrrilor de construcii din aparatul propriu al
autoritilor administraiei publice locale, denumite n conti-
nuare structuri de specialitate, se ntocmesc procesele-
verbale menionate la alin. (1) care servesc la nregistrarea
n evidenele fiscale, n registrele agricole sau n orice alte
evidene cadastrale, dup caz, precum i la determinarea
impozitului pe cldiri.
63. (1) Data dobndirii/construirii cldirii, potrivit meniunii
prevzute la pct. 62, determin concomitent, n condiiile
Codului fiscal i ale prezentelor norme metodologice,
urmtoarele:
a) datorarea impozitului pe cldiri;
b) diminuarea suprafeei de teren pentru care se dato-
reaz impozitul pe teren cu suprafaa construit la sol a
cldirii respective.
(2) Impozitul pe cldiri datorat de persoanele fizice se
stabilete pe baza datelor extrase din actele care atest
dreptul de proprietate.
64. Pentru cldirile dobndite/construite, nstrinate,
demolate, distruse sau crora li s-au adus modificri de
natura extinderii, mbuntirii ori distrugerii pariale a celei
existente, dup caz, n cursul anului, impozitul pe cldiri se
recalculeaz de la data de nti a lunii urmtoare celei n
care aceasta a fost dobndit/construit, nstrinat, demo-
lat, distrus sau finalizat modificarea.
65. (1) Impozitul pe cldiri se datoreaz pn la data
de la care se face scderea.
(2) Scderea de la impunere n cursul anului, pentru
oricare dintre situaiile prevzute la art. 254 alin. (2) din
Codul fiscal, se face dup cum urmeaz:
a) ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n
care s-a produs situaia respectiv;
b) proporional cu partea de cldire supus unei astfel
de situaii;
c) proporional cu perioada cuprins ntre data
menionat la lit. a) i sfritul anului fiscal respectiv.
66. (1) Contribuabilii sunt obligai s depun declaraiile
fiscale pentru stabilirea impozitului pe cldiri la comparti-
mentele de specialitate ale autoritilor administraiei
publice locale n a cror raz se afl cldirile, n termen
de 30 de zile de la data dobndirii acestora, conform pre-
vederilor art. 254 alin. (5) i ale art. 290 din Codul fiscal.
(2) Obligaia de a depune declaraie fiscal revine deo-
potriv i contribuabililor care nstrineaz cldiri.
67. Declaraiile fiscale se depun n termen de 30 de zile
de la data dobndirii sau de la data apariiei oricreia din-
tre urmtoarele situaii:
a) intervin schimbri privind domiciliul fiscal al contribua-
bilului;
b) se realizeaz modificri ce conduc la recalcularea
impozitului pe cldiri datorat;
c) intervin schimbri privind situaia juridic a contribua-
bilului, de natur s conduc la modificarea impozitului pe
cldiri.
68. Contribuabilii persoane fizice care dein mai multe
cldiri utilizate ca locuin sunt obligai s depun i
declaraia special, model stabilit conform pct. 256, n
condiiile prevzute la art. 254 alin. (5) din Codul fiscal,
att la compartimentele de specialitate ale autoritilor
administraiei publice locale n a cror raz i au domiciliul,
ct i la cele n a cror raz sunt situate cldirile respective.
69. Contribuabilii persoane juridice calculeaz impozitul
pe cldiri datorat anual i depun declaraia fiscal pn la
data de 31 ianuarie a fiecrui an fiscal la compartimentul
de specialitate al autoritii administraiei publice locale n a
crei raz administrativ-teritorial se afl cldirea, conform
prevederilor art. 290 din Codul fiscal.
70. Contribuabilii persoane fizice i persoane juridice
sunt obligai s depun declaraiile fiscale n condiiile
prevzute la pct. 6669, chiar dac acetia beneficiaz de
reducere sau de scutire la plata impozitului pe cldiri, ori
pentru cldirile respective nu se datoreaz impozit pe
cldiri.
Codul fiscal:
Plata impozitului
Art. 255. (1) Impozitul pe cldiri se pltete anual, n
patru rate egale, pn la datele de 15 martie, 15 iunie,
15 septembrie i 15 noiembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe cldiri,
datorat pentru ntregul an de ctre persoanele fizice, pn
la data de 15 martie a anului respectiv, se acord o boni-
ficaie de pn la 10%, stabilit prin hotrre a consiliului
local.
Norme metodologice:
71. (1) Impozitul pe cldiri se pltete anual, n 4 rate
egale, respectiv:
a) rata I, pn la data de 15 martie inclusiv;
b) rata a II-a, pn la data de 15 iunie inclusiv;
c) rata a III-a, pn la data de 15 septembrie inclusiv;
d) rata a IV-a, pn la data de 15 noiembrie inclusiv.
(2) Calculul impozitului pe cldiri datorat pentru perioade
mai mici de un an fiscal se face dup cum urmeaz:
a) impozitul anual determinat se mparte la 12, respectiv
la numrul de luni dintr-un an fiscal;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
153
b) suma rezultat n urma mpririi prevzute la lit. a)
se nmulete cu numrul de luni pentru care se datoreaz
impozitul pe cldiri.
(3) Pentru cldirile dobndite n cursul anului, impozitul
pe cldiri, datorat de la data de nti a lunii urmtoare celei
n care aceasta a fost dobndit i pn la sfritul anului
respectiv, se repartizeaz la termenele de plat rmase, iar
ratele scadente sunt n funcie de ratele trimestriale deter-
minate pentru impozitul anual, proporional cu numrul de
luni pentru care se datoreaz impozitul pe cldiri.
(4) Exemple de calcul privind determinarea ratelor, la
termene de plat, n cazul impozitului pe cldiri:
Exemplul I. Considernd c un contribuabil datoreaz
impozitul pe cldiri anual de 1.883.000 lei, potrivit prevede-
rilor art. 255 alin. (1) din Codul fiscal, coroborate cu cele
ale pct. 71 alin. (1) din prezentele norme metodologice,
acesta se pltete n patru rate egale, astfel:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv 470.750 lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv 470.750 lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv 470.750 lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 470.750 lei,
iar impozitul pe cldiri aferent unei luni se determin, potri-
vit prevederilor pct. 71 alin. (2), prin mprirea impozitului
anual la numrul de luni dintr-un an fiscal, respectiv:
1.883.000 lei : 12 luni = 156.916,66 lei, impozitul astfel
calculat, potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) i alin. (3)
lit. a), se rotunjete la 156.917 lei, n sensul c fraciunea
de 0,66 lei se ntregete la un leu, prin adaos.
Exemplul II. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna ianuarie.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioda rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de 1 febru-
arie, respectiv 156.917 lei/lun x 11 luni = 1.726.087 lei.
B. Impozitul pe cldiri prevzut la lit. A se pltete,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plat
rmase pn la sfritul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv 313.837 lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv 470.750 lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv 470.750 lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 470.750 lei.
Exemplul III. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna februarie.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de 1 mar-
tie, respectiv: 156.917 lei/lun x 10 luni = 1.569.170 lei.
B. Impozitul pe cldiri prevzut la lit. A se pltete,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plat
rmase pn la sfritul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv 156.920 lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv 470.750 lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv 470.750 lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 470.750 lei.
Exemplul IV. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna martie.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de 1 apri-
lie, respectiv: 156.917 lei/lun x 9 luni = 1.412.253 lei.
B. Impozitul pe cldiri prevzut la lit. A se pltete,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plat
rmase pn la sfritul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv 470.753 lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv 470.750 lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 470.750 lei.
Exemplul V. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna aprilie.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de 1 mai,
respectiv: 156.917 lei/lun x 8 luni = 1.255.336 lei.
B. Impozitul pe cldiri prevzut la lit. A se pltete,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plat
rmase pn la sfritul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv 313.836 lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv 470.750 lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 470.750 lei.
Exemplul VI. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna mai.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de 1 iunie,
respectiv: 156.917 lei/lun x 7 luni = 1.098.419 lei.
B. Impozitul pe cldiri prevzut la lit. A se pltete,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plat
rmase pn la sfritul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv 156.919 lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv 470.750 lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 470.750 lei.
Exemplul VII. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna iunie.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de 1 iulie,
respectiv: 156.917 lei/lun x 6 luni = 941.502 lei.
B. Impozitul pe cldiri prevzut la lit. A se pltete,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plat
rmase pn la sfritul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv 470.752 lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 470.750 lei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
154
Exemplul VIII. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna iulie.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de
1 august, respectiv: 156.917 lei/lun x 5 luni = 784.585 lei.
B. Impozitul pe cldiri prevzut la lit. A se pltete,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plat
rmase pn la sfritul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv 313.835 lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 470.750 lei.
Exemplul IX. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna august.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de 1 sep-
tembrie, respectiv: 156.917 lei/lun x 4 luni = 627.668 lei.
B. Impozitul pe cldiri prevzut la lit. A se pltete,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plat
rmase pn la sfritul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv 159.918 lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 470.750 lei.
Exemplul X. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna septembrie.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de 1 octom-
brie, respectiv: 156.917 lei/lun x 3 luni = 470.751 lei.
B. Impozitul pe cldiri prevzut la lit. A se pltete,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plat
rmase pn la sfritul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 470.751 lei.
Exemplul XI. Dreptul de proprietate se dobndete ntre
1 i 15 octombrie inclusiv.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de 1 noiem-
brie, respectiv: 156.917 lei/lun x 2 luni = 313.834 lei.
B. Impozitul pe cldiri prevzut la lit. A se pltete,
potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plat
rmase pn la sfritul anului fiscal, respectiv:
a) rata I, pn la data
de 15 martie inclusiv lei;
b) rata a II-a, pn la data
de 15 iunie inclusiv lei;
c) rata a III-a, pn la data
de 15 septembrie inclusiv lei;
d) rata a IV-a, pn la data
de 15 noiembrie inclusiv 313.834 lei.
Exemplul XII. Dreptul de proprietate se dobndete ntre
16 i 31 octombrie inclusiv.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de 1 noiem-
brie, respectiv: 156.917 lei/lun x 2 luni = 313.834 lei.
B. Avnd n vedere prevederile art. 254 alin. (5) din
Codul fiscal, cum ultimul termen de plat prevzut este
nuntrul celor 30 de zile n care contribuabilul are obligaia
s depun declaraia fiscal pentru cldirile dobndite, ter-
menul de plat pentru impozitul datorat, menionat la lit. A,
este la 30 de zile de la data dobndirii cldirii, respectiv
ntre 16 i 30 noiembrie inclusiv.
Exemplul XIII. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna noiembrie.
A. Se calculeaz impozitul pe cldiri datorat, potrivit pre-
vederilor pct. 71 alin. (2), proporional cu perioada rmas
pn la sfritul anului fiscal, ncepnd cu data de
1 decembrie, respectiv: 156.917 lei/lun x 1 lun =
= 156.917 lei.
B. Avnd n vedere prevederile art. 254 alin. (5) din
Codul fiscal, cum ultimul termen de plat prevzut este
depit, plata de consider n termen dac impozitul dato-
rat, menionat la lit. A, se pltete pn la expirarea peri-
oadei de 30 de zile de la dobndire, nuntrul creia
contribuabilul are obligaia s depun declaraia fiscal
pentru cldirile dobndite, dar nu mai trziu de ultima zi
lucrtoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.
Exemplul XIV. Dreptul de proprietate se dobndete n
luna decembrie.
Avnd n vedere c impozitul pe cldiri se datoreaz cu
data de nti a lunii urmtoare celei n care cldirea a fost
dobndit, adic ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului
fiscal urmtor, pentru anul curent nu se datoreaz impozit
pe cldiri.
72. (1) Prin plata cu anticipaie se nelege stingerea
obligaiei de plat a impozitului pe cldiri datorat aceluiai
buget local n anul fiscal respectiv, pn la data de
15 martie inclusiv. Prevederile pct. 15 alin. (5) se aplic n
mod corespunztor.
(2) n situaia n care contribuabilul a pltit cu anticipaie
pn la data de 15 martie inclusiv impozitul pe cldiri pen-
tru care a beneficiat de bonificaie, iar n cursul aceluiai
an fiscal nstrineaz cldirea, scderea se face
proporional cu perioada cuprins ntre data de nti a lunii
urmtoare celei n care s-a realizat nstrinarea i sfritul
anului fiscal, lundu-se n calcul suma efectiv ncasat la
bugetul local.
(3) Consiliile locale adopt hotrri privind stabilirea
bonificaiei de pn la 10% inclusiv, n cursul lunii mai a
fiecrui an pentru anul fiscal urmtor. La nivelul municipiu-
lui Bucureti aceast atribuie se ndeplinete de ctre
Consiliul General al Municipiului Bucureti.
(4) Exemplu privind calculul restituirii de sume n cazul
unui contribuabil care a pltit cu anticipaie impozitul pe
cldiri:
a) un contribuabil persoan fizic a avut stabilit pentru
un an fiscal impozit pe cldiri n sum de 2.147.000 lei;
b) n unitatea administrativ-teritorial n care se afl
situat cldirea, consiliul local a stabilit prin hotrre acor-
darea unei bonificaii de 7% pentru plata cu anticipaie a
impozitului pe cldiri;
c) la data de 24 ianuarie contribuabilul a pltit integral
impozitul pe cldiri datorat, respectiv: 1.996.710 lei,
acordndu-i-se o bonificaie de 150.290 lei;
d) la data de 1 mai nstrineaz cldirea;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
155
e) potrivit datelor prevzute la lit. a)d), avnd n
vedere prevederile alin. (2), acestui contribuabil trebuie s i
se restituie urmtoarea sum: 1.996.710 lei: 12 luni =
= 66.393 lei/lun x 7 luni = 1.164.751 lei, unde 7 repre-
zint numrul de luni ncepnd cu data de 1 iunie i pn
la 31 decembrie;
f) restituirea ctre contribuabil se face n termen de
30 de zile de la data depunerii cererii de restituire la com-
partimentul de specialitate al autoritii administraiei publice
locale.
Codul fiscal:
CAPITOLUL III
Impozitul pe teren
Reguli generale
Art. 256. (1) Orice persoan care are n proprietate
teren situat n Romnia datoreaz pentru acesta un impo-
zit anual, exceptnd cazurile n care n prezentul titlu se
prevede altfel.
(2) Impozitul prevzut la alin. (1), denumit n continuare
impozit pe teren, se pltete la bugetul local al unitii
administrativ-teritoriale n raza creia este situat terenul.
(3) n cazul unui teren, aflat n administrarea sau n folo-
sina, dup caz, a altei persoane i pentru care se dato-
reaz chirie/arend n baza unui contract de
nchiriere/arendare, impozitul pe teren se datoreaz de
ctre proprietar.
(4) n cazul terenului care este deinut n comun de
dou sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaz
impozit pentru partea din teren aflat n proprietatea sa. n
cazul n care nu se pot stabili prile individuale ale propri-
etarilor n comun, fiecare proprietar n comun datoreaz o
parte egal din impozitul pentru terenul respectiv.
Norme metodologice:
73. (1) Impozitul pe teren se datoreaz bugetului local
al unitii administrativ-teritoriale unde este situat terenul.
(2) Pentru terenurile pe care le dein n proprietate n
Romnia, persoanele fizice i persoanele juridice, n calita-
tea acestora de contribuabili, datoreaz un impozit anual,
stabilit n limitele i n condiiile Codului fiscal i ale pre-
zentelor norme metodologice, oriunde ar fi situate aceste
terenuri, n comune, n orae sau n municipii, att pentru
cele din intravilan, ct i pentru cele din extravilan.
74. Se consider proprietari de terenuri i acei contribu-
abili crora, n condiiile Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1
din 5 ianuarie 1998, cu modificrile i completrile ulteri-
oare, denumit n continuare Legea nr. 18/1991, i ale Legii
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole i celor forestiere, solicitate potri-
vit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 i ale
Legii nr. 169/1997, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modi-
ficrile i completrile ulterioare, li s-a constituit ori recon-
stituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau
forestiere, dup caz, de la data punerii n posesie consta-
tat prin procese-verbale, fie sau orice alte documente de
punere n posesie ntocmite de comisiile locale, potrivit dis-
poziiilor legale n vigoare, chiar dac nu este emis titlul de
proprietate.
75. n cazul n care terenul este nchiriat, concesionat
sau arendat n baza unui contract de nchiriere, de conce-
siune ori de arendare, dup caz, impozitul pe teren se
datoreaz de proprietarul su.
76. (1) Pentru identificarea terenurilor, precum i a pro-
prietarilor acestora, se au n vedere prevederile pct. 18
alin. (1), (2), (5) i (7).
(2) Pentru aplicarea prevederilor art. 256 alin. (4) din
Codul fiscal se aplic n mod corespunztor prevederile
pct. 20.
Codul fiscal:
Scutiri
Art. 257. Impozitul pe teren nu se datoreaz pentru:
a) terenul aferent unei cldiri, pentru suprafaa de teren
care este acoperit de o cldire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege i
al unei uniti locale a acestuia, cu personalitate juridic;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei instituii de nvmnt preuniver-
sitar i universitar, autorizat provizoriu sau acreditat;
e) orice teren al unei uniti sanitare de interes naional
care nu a trecut n patrimoniul autoritilor locale;
f) orice teren deinut, administrat sau folosit de ctre o
instituie public, cu excepia suprafeelor folosite pentru
activiti economice;
g) orice teren aferent unei cldiri a unei instituii
publice sau unei cldiri care face parte din domeniul
public sau privat al unei uniti administrativ-teritoriale,
exceptnd suprafeele acestuia folosite pentru activiti
economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus n perimetrul
de ameliorare, pentru perioada ct dureaz ameliorarea
acestuia;
i) terenurile care prin natura lor i nu prin destinaia
dat sunt improprii pentru agricultur sau silvicultur,
orice terenuri ocupate de iazuri, bli, lacuri de acumulare
sau ci navigabile, cele folosite pentru activitile de
aprare mpotriva inundaiilor, gospodrirea apelor, hidro-
meteorologie, cele care contribuie la exploatarea resurse-
lor de ap, cele folosite ca zone de protecie definite n
lege, precum i terenurile utilizate pentru exploatrile din
subsol, ncadrate astfel printr-o hotrre a consiliului
local, n msura n care nu afecteaz folosirea suprafeei
solului;
j) orice terenuri legate de sistemele hidrotehnice sau de
navigaie, terenurile aferente infrastructurii portuare, cana-
lelor navigabile, inclusiv ecluzele i staiile de pompare
aferente acestora, precum i terenurile aferente lucrrilor
de mbuntiri funciare;
k) terenurile ocupate de autostrzi, drumuri europene,
drumuri naionale, drumuri principale administrate de
Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale
din Romnia S.A., zonele de siguran a acestora, pre-
cum i terenurile din jurul pistelor reprezentnd zone de
siguran;
l) terenurile parcurilor industriale, tiinifice i tehnolo-
gice, potrivit legii;
m) terenurile trecute n proprietatea statului sau a
unitilor administrativ-teritoriale n lips de motenitori
legali sau testamentari;
n) terenurile aferente cldirilor prevzute la art. 250
alin. (1) pct. 6 i 7, cu excepia celor folosite pentru acti-
viti economice.
Norme metodologice:
77. (1) Prin sintagma suprafaa de teren care este acope-
rit de o cldire, prevzut la art. 257 lit. a) din Codul
fiscal, se nelege suprafaa construit la sol a cldirilor, n
sensul c, pentru determinarea impozitului pe teren, din
suprafaa nregistrat n registrul agricol la categoria de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
156
folosin terenuri cu construcii se scade suprafaa
construit la sol a cldirilor, chiar dac pentru acestea nu
se datoreaz impozit pe cldiri.
(2) Termenul unitile, prevzut la art. 257 lit. b) din
Codul fiscal, corespunde termenului componente din cuprin-
sul pct. 23 alin. (3).
(3) Pentru ncadrarea terenurilor degradate sau poluate
incluse n perimetrul de ameliorare, prevzute la art. 257
lit. h) din Codul fiscal, se au n vedere urmtoarele regle-
mentri:
a) Ordonana Guvernului nr. 81/1998 privind unele
msuri pentru ameliorarea prin mpdurire a terenurilor
degradate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobat cu modi-
ficri i completri prin Legea nr. 107/1999;
b) Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri
care intr n perimetrele de ameliorare, precum i compo-
nena, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialiti con-
stituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 786/1993, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 48 din
24 februarie 1994.
(4) Terenurile utilizate pentru exploatrile din subsol pot
face parte din categoria celor pentru care nu se datoreaz
impozit pe teren, potrivit prevederilor art. 257 lit. i) din
Codul fiscal, numai dac acestea sunt ncadrate ca atare,
prin hotrre a consiliilor locale/Consiliului General al
Municipiului Bucureti.
(5) Pentru ncadrarea terenurilor parcurilor industriale,
prevzute la art. 257 lit. l) din Codul fiscal, se vor avea n
vedere prevederile Ordonanei Guvernului nr. 65/2001 pri-
vind constituirea i funcionarea parcurilor industriale, publi-
cat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 536 din
1 septembrie 2001, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 490/2002, precum i hotrrile Guvernului Romniei de
constituire a parcurilor industriale.
(6) Prin sintagma infrastructura portuar se nelege
ansamblul construciilor destinate adpostirii, acostrii i
operrii navelor i proteciei porturilor, precum i totalitatea
cilor de comunicaie pentru activitile industriale i
comerciale.
(7) Pentru ncadrarea terenurilor prevzute la art. 257
lit. n) din Codul fiscal se aplic n mod corespunztor pre-
vederile pct. 22.
Codul fiscal:
Calculul impozitului
Art. 258. (1) Impozitul pe teren se stabilete lund n
calcul numrul de metri ptrai de teren, rangul localitii
n care este amplasat terenul i zona i/sau categoria de
folosin a terenului, conform ncadrrii fcute de consiliul
local.
(2) n cazul unui teren amplasat n intravilan, impozitul
pe teren se stabilete prin nmulirea numrului de metri
ptrai ai terenului cu suma corespunztoare prevzut n
urmtorul tabel:
Zona
din cadrul Rangul localitii (lei/m
2
)
localitii
0 I II III IV V
A 5.900 4.900 4.300 3.700 500 400
B 4.900 3.700 3.000 2.500 400 300
C 3.700 2.500 1.900 1.200 300 200
D 2.500 1.200 1.000 7001, 200 100
(3) n cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat
n registrul agricol la alt categorie de folosin dect cea
de terenuri cu construcii, impozitul pe teren se stabilete
dup cum urmeaz:
a) prin nmulirea numrului de metri ptrai de teren cu
suma corespunztoare prevzut la alin. (4);
b) prin nmulirea rezultatului de la lit. a) cu coeficientul
de corecie corespunztor prevzut la alin. (5).
(4) Numrul de metri ptrai de teren se nmulete cu
suma corespunztoare prevzut n urmtorul tabel:
Nr. Categoria
Zona (lei/m
2
)
crt. de folosin
I II III IV
1. Teren arabil 15 12 10 8
2. Pune 12 10 8 6
3. Fnea 12 10 8 6
4. Vie 25 20 15 10
5. Livad 30 25 20 15
6. Pdure sau alt teren
cu vegetaie forestier 15 12 10 8
7. Teren cu ap 8 6 4 X
8. Drumuri i ci ferate X X X X
9. Teren neproductiv X X X X
(5) Suma stabilit conform alin. (4) se nmulete cu
coeficientul de corecie corespunztor, prevzut n
urmtorul tabel:
Rangul localitii Coeficientul de corecie
0 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00
(6) n cazul unui teren amplasat n extravilan, indiferent
de rangul localitii, categoria de folosin i zona unde
este situat, impozitul pe teren este de 10.000 lei/ha.
Norme metodologice:
78. (1) Impozitul pe teren se stabilete anual n sum
fix, n lei pe metru ptrat de teren, n mod difereniat, n
intravilanul i extravilanul localitilor, dup cum urmeaz:
a) n intravilan:
1. pe ranguri de localiti, identificate prin cifrele
romane: 0, I, II, III, IV i V;
2. pe zone, identificate prin literele: A, B, C i D;
3. pe categorii de folosin, astfel cum sunt evideniate
n tabloul prevzut la pct. 80;
4. prin aplicarea nivelurilor i a coeficienilor de corecie
prevzui la art. 258 alin. (2), (4) i (5) din Codul fiscal;
b) n extravilan, indiferent de rangul localitii, de zon
i de categoria de folosin, prin aplicarea nivelului
prevzut la art. 258 alin. (6) din Codul fiscal.
(2) Pentru stabilirea impozitului pe teren, prevederile
pct. 19, pct. 11 alin. (3), pct. 15 i 18 se aplic n mod
corespunztor.
79. Pentru terenurile din intravilanul localitilor, nregis-
trate n registrul agricol la alt categorie de folosin dect
cea de terenuri cu construcii, impozitul pe teren se deter-
min prin nmulirea nivelurilor prevzute la art. 258
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
157
alin. (4) din Codul fiscal cu coeficienii de corecie de la
alin. (5) al aceluiai articol, difereniai pe ranguri de
localiti.
80. La ncadrarea terenurilor pe categorii de folosin, n
funcie de subcategoria de folosin, se are n vedere
tabloul urmtor:
Categoria Subcategoria Simbol
de folosin de folosin (cod)
1. Terenuri construcii C
cu construcii curi i construcii CC
diguri CD
cariere CA
parcuri CP
cimitire CI
terenuri de sport CS
piee i trguri CT
pajiti i tranduri CPJ
taluzuri pietruite CTZ
fie de frontier CFF
exploatri miniere
i petroliere CMP
alte terenuri cu construcii CAT
2. Arabil arabil propriu-zis A
pajiti cultivate AP
grdini de legume AG
orezrii AO
sere AS
solarii i rsadnie ASO
cpunrii AC
alte culturi perene AD
3. Puni puni curate P
puni mpdurite PP
puni cu pomi fructiferi PL
puni cu tufriuri
i mrcini PT
4. Fnee fnee curate F
fnee cu pomi fructiferi FL
fnee mpdurite FPF
fnee cu tufriuri
i mrcini T
5. Vii vii nobile VN
vii hibride VH
plantaii hamei VHA
pepiniere viticole P
6. Livezi livezi clasice L
livezi intensive i superintensive LI
livezi plantaii arbuti LF
plantaii dud LD
pepiniere pomicole LP
7. Pduri i pduri PD
alte terenuri perdele de protecie PDP
de vegetaie tufriuri i mrciniuri PDT
forestier rchitrii PDR
pepiniere silvice PDPS
8. Terenuri ape curgtoare HR
cu ape lacuri i bli naturale HB
lacuri de acumulare HA
amenajri piscicole HP
ape cu stuf HS
canaluri HC
marea teritorial HM
9. Drumuri i autostrzi DA
ci ferate drumuri naionale DN
drumuri judeene DJ
drumuri comunale DC
strzi i ulie DS
drumuri de exploatare
(agricole, silvice, petroliere,
industriale etc.) DE
drumuri i poteci turistice DT
ci ferate DF
10. Terenuri nisipuri zburtoare NN
neproductive bolovniuri, stncrii,
pietriuri NB
rpe, ravene, toreni NR
srturi cu crust NS
mocirle i smrcuri NM
gropi mprumut, deponii NG
halde NH
81. (1) Pentru calculul impozitului aferent terenurilor
situate n intravilanul localitilor, att n cazul persoanelor
fizice, ct i n cel al persoanelor juridice, sunt necesare
urmtoarele date:
a) rangul localitii unde se afl situat terenul;
b) zona n cadrul localitii prevzute la lit. a);
c) categoria de folosin;
d) suprafaa terenului;
e) n cazul terenului ncadrat la categoria de folosin
terenuri cu construcii, suprafaa construit la sol a cldirilor;
f) majorarea stabilit n condiiile art. 287 din Codul
fiscal pentru impozitul pe teren.
(2) Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate n
extravilanul localitilor, att n cazul persoanelor fizice, ct
i n cel al persoanelor juridice, sunt necesare urmtoarele
date:
a) suprafaa terenului;
b) n cazul terenului ncadrat la categoria de folosin
terenuri cu construcii, suprafaa construit la sol a cldirilor;
c) majorarea stabilit n condiiile art. 287 din Codul
fiscal pentru impozitul pe teren.
82. (1) Exemplu de calcul privind impozitul pe teren afe-
rent anului 2004, n cazul unui teren amplasat n intravilan,
avnd categoria de folosin terenuri cu construcii:
A. Datele despre teren, potrivit structurii prevzute la
pct. 81 alin. (1):
a) rangul localitii unde este situat terenul: 0;
b) zona n cadrul localitii: A;
c) categoria de folosin: terenuri cu construcii;
d) suprafaa terenului: 598 m
2
;
e) suprafaa construit la sol a cldirilor: 56 m
2
;
f) Consiliul General al Municipiului Bucureti a hotrt,
n anul 2003 pentru anul 2004, majorarea impozitului pe
teren cu 37,9%.
B. Explicaii privind modul de calcul al impozitului pe
teren, astfel cum rezult din economia textului art. 258
alin. (2) din Codul fiscal:
1. Se determin suprafaa pentru care se datoreaz
impozit pe teren: din suprafaa terenului deinut n pro-
prietate se scade suprafaa construit la sol, respectiv:
598 m
2
56 m
2
= 542 m
2
;
2. Se determin impozitul pe teren:
2.1. n tabloul prevzut la pct. 11 alin. (3), la cap. III
impozitul pe terenurile amplasate n intravilan terenuri
cu construcii, n coloana Nivelurile stabilite n anul 2003
pentru anul 2004 art. 296 alin. (1) se identific suma
corespunztoare unui teren amplasat n zona A din locali-
tatea care are rangul 0, respectiv: 6.525 lei/m
2
;
2.2. suprafaa de teren pentru care se datoreaz impo-
zit pe teren, prevzut la pct. 1, se nmulete cu suma
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
158
prevzut la subpct. 2.1, respectiv: 542 m
2
x 6.525 lei/m
2
=
= 3.536.550 lei;
2.3. avnd n vedere prevederile art. 296 alin. (1) din
Codul fiscal, deoarece, n anul fiscal 2003 pentru anul fis-
cal 2004, Consiliul General al Municipiului Bucureti a
hotrt majorarea impozitului pe teren cu 37,9%, impozitul
determinat la subpct. 2.2 se majoreaz cu acest procent
sau, pentru uurarea calculului, impozitul pe teren se
nmulete cu 1,379, respectiv: 3.536.550 lei x 1,379 =
= 4.875.902,45 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1),
fraciunea de 902,45 lei depind 500 lei se majoreaz
la 1.000 lei, impozitul pe teren astfel determinat se
rotunjete la 4.876.000 lei.
(2) Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent
anului 2004, n cazul unui teren amplasat n intravilan,
avnd categoria de folosin fnea:
A. Datele despre teren, potrivit structurii prevzute la
pct. 81 alin. (1):
a) rangul localitii unde este situat terenul: 0;
b) zona n cadrul localitii: C;
c) categoria de folosin: fnea;
d) suprafaa terenului: 1.214 m
2
;
e) suprafaa construit la sol a cldirilor: 0 m
2
;
f) Consiliul General al Municipiului Bucureti a hotrt,
n anul 2003 pentru anul 2004, majorarea impozitului pe
teren cu 37,9%.
B. Explicaii privind modul de calcul al impozitului pe
teren, astfel cum rezult din economia textului art. 258
alin. (3)(5) din Codul fiscal:
1. Se determin suprafaa pentru care se datoreaz
impozit pe teren: este efectiv suprafaa terenului, respectiv:
1.214 m
2
;
2. Se determin impozitul pe teren:
2.1. n tabloul prevzut la pct. 11 alin. (3), la cap. III
impozitul pe terenurile amplasate n intravilan orice alt
categorie de folosin dect cea de terenuri cu construcii,
n coloana Nivelurile stabilite n anul 2003 pentru anul
2004 art. 296 alin. (1) se identific suma
corespunztoare unui teren avnd categoria de folosin
fnea, amplasat n zona C, respectiv: 9 lei/m
2
;
2.2. suprafaa de teren pentru care se datoreaz impo-
zit pe teren, prevzut la pct. 1, se nmulete cu suma
prevzut la subpct. 2.1, respectiv: 1.214 m
2
x 9 lei/m
2
=
= 10.926 lei;
2.3. suma stabilit la subpct. 2.2 se nmulete cu
coeficientul de corecie 8,00 din tabelul prevzut la art. 258
alin. (5) din Codul fiscal, corespunztor rangului 0 al loca-
litii unde este amplasat terenul, respectiv: 10.926 lei x
8,00 = 87.408 lei;
2.4. avnd n vedere prevederile art. 296 alin. (1) din
Codul fiscal, deoarece, n anul fiscal 2003 pentru anul fis-
cal 2004, Consiliul General al Municipiului Bucureti a
hotrt majorarea impozitului pe teren cu 37,9%, suma
determinat la subpct. 2.3 se majoreaz cu acest procent
sau, pentru uurarea calculului, aceast sum se
nmulete cu 1,379, respectiv: 87.408 lei x 1,379 =
= 120.535,632 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1),
fraciunea de 535,632 lei depind 500 lei se majoreaz la
1.000 lei, impozitul pe teren astfel determinat se rotunjete
la 121.000 lei.
(3) Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent
anului 2004, n cazul unui teren amplasat n extravilan:
A. Datele despre teren, potrivit structurii prevzute la
pct. 81 alin. (2):
a) suprafaa terenului: 0,0607 ha;
b) suprafaa construit la sol a cldirilor: 245 m
2
;
c) Consiliul General al Municipiului Bucureti a hotrt,
n anul 2003 pentru anul 2004, majorarea impozitului pe
teren cu 37,9%.
B. Explicaii privind modul de calcul al impozitului pe
teren, astfel cum rezult din economia textului art. 258
alin. (6) din Codul fiscal:
1. Se determin suprafaa pentru care se datoreaz
impozit pe teren: din suprafaa terenului deinut n pro-
prietate se scade suprafaa construit la sol, respectiv:
607 m
2
245 m
2
= 362 m
2
;
2. Se determin impozitul pe teren:
2.1. suprafaa prevzut la pct. 1, potrivit art. 258
alin. (6) din Codul fiscal, se nmulete cu 10.000 lei/ha
sau, pentru uurarea calculului, se nmulete cu 1 leu/m
2
,
respectiv: 362 m
2
x 1 leu/m
2
= 362 lei;
2.2. avnd n vedere prevederile art. 296 alin. (1) din
Codul fiscal, deoarece, n anul fiscal 2003 pentru anul fis-
cal 2004, Consiliul General al Municipiului Bucureti a
hotrt majorarea impozitului pe teren cu 37,9%, suma
determinat la subpct. 2.1 se majoreaz cu acest procent
sau, pentru uurarea calculului, aceast sum se
nmulete cu 1,379, respectiv: 362 lei x 1,379 = 499,198
lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fraciunea de
499,198 lei fiind sub 500 lei se neglijeaz, impozitul pe
teren astfel determinat se rotunjete la 0 lei.
Codul fiscal:
Dobndiri i transferuri de teren, precum i alte
modificri aduse terenului
Art. 259. (1) Pentru un teren dobndit de o persoan
n cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaz la data
de nti a lunii urmtoare celei n care terenul a fost
dobndit.
(2) Pentru orice operaiune juridic efectuat de o per-
soan n cursul unui an, care are ca efect transferul drep-
tului de proprietate asupra unui teren, persoana nceteaz
a mai datora impozitul pe teren ncepnd cu prima zi a
lunii urmtoare celei n care a fost efectuat transferul drep-
tului de proprietate asupra terenului.
(3) n cazurile prevzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe
teren se recalculeaz pentru a reflecta perioada din an n
care impozitul se aplic acelei persoane.
(4) Dac ncadrarea terenului n funcie de poziie i
categorie de folosin se modific n cursul unui an sau n
cursul anului intervine un eveniment care modific impo-
zitul datorat pe teren, impozitul datorat se modific
ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care a
intervenit modificarea.
(5) Dac n cursul anului se modific rangul unei loca-
liti, impozitul pe teren se modific pentru ntregul teren
situat n intravilan corespunztor noii ncadrri a localitii,
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care a intervenit aceast modificare.
(6) Orice persoan care dobndete teren are obligaia
de a depune o declaraie privind achiziia terenului la com-
partimentul de specialitate al autoritii administraiei
publice locale n termen de 30 de zile, inclusiv, care
urmeaz dup data achiziiei.
(7) Orice persoan care modific folosina terenului are
obligaia de a depune o declaraie privind modificarea
folosinei acestuia la compartimentul de specialitate al
autoritii administraiei publice locale n termen de 30 de
zile, inclusiv, care urmeaz dup data modificrii
folosinei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
159
Norme metodologice:
83. (1) Referitor la circulaia juridic a terenurilor se vor
avea n vedere, cu precdere, urmtoarele reglementri:
a) Legea nr. 54/1998 privind circulaia juridic a terenu-
rilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 102 din 4 martie 1998, cu modificrile ulterioare;
b) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 226/2000 pri-
vind circulaia juridic a terenurilor cu destinaie forestier,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 66/2002.
(2) Impozitul pe teren, precum i obligaiile de plat
accesorii acestuia, datorate pn la data de nti a lunii
urmtoare celei n care se realizeaz nstrinarea ntre vii
a terenurilor, reprezint sarcin fiscal a prii care
nstrineaz. n situaia n care prin certificatul fiscal elibe-
rat de ctre compartimentul de specialitate se atest exis-
tena unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va
refuza autentificarea actului notarial pn la prezentarea
documentului, n original, privind stingerea obligaiilor buge-
tare locale datorate.
84. (1) Ori de cte ori intervin modificri n registrul
agricol, referitoare la terenurile, la cldirile, la mijloacele de
transport sau la orice alte bunuri deinute n proprietate
sau n folosin, dup caz, de natur s conduc la modi-
ficarea oricror impozite i taxe locale prevzute de titlul
IX din Codul fiscal, funcionarii publici cu atribuii privind
completarea, inerea la zi i centralizarea datelor n regis-
trele agricole au obligaia de a comunica aceste modificri
funcionarilor publici din compartimentele de specialitate ale
autoritilor administraiei publice locale, n termen de 3 zile
lucrtoare de la data modificrii.
(2) Referitor la registrele agricole se vor avea n
vedere, cu precdere, urmtoarele reglementri:
a) Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 240 din
28 noiembrie 1991;
b) Ordonana Guvernului nr. 1/1992 privind registrul
agricol, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 60 din 7 aprilie 1992;
c) Hotrrea Guvernului nr. 269/2001 privind registrul
agricol pentru perioada 20012005, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 118 din 7 martie 2001;
d) Normele tehnice privind completarea Registrului agricol
pentru perioada 20012005, aprobate prin Ordinul ministru-
lui agriculturii, alimentaiei i pdurilor, ministrului finanelor
publice, ministrului administraiei publice i al ministrului dez-
voltrii i prognozei nr. 95.136/282/712/10/806/21/2001,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 275
din 28 mai 2001.
85. n cazul n care terenul este administrat sau folosit
de alte persoane dect titularul dreptului de proprietate i
pentru care locatarul, concesionarul ori arendaul datoreaz
chirie, redeven sau arend n baza unui contract de
nchiriere, locaiune, concesiune sau arendare, dup caz,
impozitul pe teren se datoreaz de ctre proprietar, n
msura n care:
a) proprietarul nu este scutit de aceast obligaie; sau
b) pentru terenul respectiv nu se datoreaz impozit,
potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal.
86. n situaiile n care terenul se afl n proprietate
comun, impozitul pe teren se datoreaz dup cum
urmeaz:
a) n cazul n care fiecare dintre contribuabili are deter-
minate cotele-pri, impozitul se datoreaz de fiecare dintre
contribuabili, proporional cu partea de teren
corespunztoare cotelor-pri respective;
b) n cazul n care contribuabilii nu au stabilite cotele-
pri din teren pe fiecare contribuabil, impozitul se mparte
la numrul de coproprietari, fiecare dintre acetia datornd,
n mod egal, partea din impozit rezultat n urma mpririi.
87. (1) Impozitul pe teren se datoreaz pn la data de
la care se face scderea.
(2) Scderea de la impunere, n cursul anului, pentru
oricare dintre situaiile prevzute de lege, se face dup
cum urmeaz:
a) ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n
care s-a produs situaia respectiv;
b) proporional cu partea de teren supus unei astfel de
situaii;
c) proporional cu perioada cuprins ntre data
menionat la lit. a) i sfritul anului fiscal respectiv.
88. n situaia n care pe parcursul anului fiscal apar
schimbri ale categoriilor de folosin, n condiiile legii,
impozitul pe teren se modific de la data de nti a lunii
urmtoare celei n care a aprut schimbarea.
89. (1) Contribuabilii care achiziioneaz terenuri sunt
obligai s depun declaraiile fiscale pentru stabilirea impo-
zitului pe teren la compartimentele de specialitate ale auto-
ritilor administraiei publice locale n raza crora se afl
terenurile, n termen de 30 de zile de la data dobndirii
acestora, conform prevederilor art. 259 alin. (6) din Codul
fiscal.
(2) Obligaia de a depune declaraie fiscal revine deo-
potriv i contribuabililor care nstrineaz teren.
(3) Declaraiile fiscale se depun n termen de 30 de zile
de la data dobndirii sau de la data apariiei oricreia din-
tre urmtoarele situaii:
a) intervin schimbri privind domiciliul fiscal al contribua-
bilului;
b) se realizeaz modificri ce conduc la recalcularea
impozitului pe teren datorat;
c) intervin schimbri privind situaia juridic a contribua-
bilului, de natur s conduc la modificarea impozitului pe
teren.
Codul fiscal:
Plata impozitului
Art. 260. (1) Impozitul pe teren se pltete anual, n
patru rate egale, pn la datele de 15 martie, 15 iunie,
15 septembrie i 15 noiembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe teren,
datorat pentru ntregul an de ctre persoanele fizice, pn
la data de 15 martie a anului respectiv, se acord o boni-
ficaie de pn la 10%, stabilit prin hotrre a consiliului
local.
Norme metodologice:
90. Procedura de calcul pentru determinarea impozitului
pe teren, datorat proporional cu perioada rmas pn la
sfritul anului fiscal, este similar cu cea pentru impozitul
pe cldiri, aplicndu-se n mod corespunztor prevederile
pct. 71.
91. Procedura de calcul n cazul bonificaiei pentru plata
cu anticipaie a impozitului pe teren este similar cu cea
pentru impozitul pe cldiri, aplicndu-se n mod cores-
punztor prevederile pct. 72.
92. Declaraiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe
teren, n cazul persoanelor fizice, i, respectiv, declaraiile
fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren, n cazul per-
soanelor juridice, sunt modelele stabilite potrivit pct. 256.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
160
Codul fiscal:
CAPITOLUL IV
Taxa asupra mijloacelor de transport
Reguli generale
Art. 261. (1) Orice persoan care are n proprietate un
mijloc de transport care trebuie nmatriculat n Romnia
datoreaz o tax anual pentru mijlocul de transport, cu
excepia cazurilor n care n prezentul capitol se prevede
altfel.
(2) Taxa prevzut la alin. (1), denumit n continuare
taxa asupra mijloacelor de transport, se pltete la buge-
tul local al unitii administrativ-teritoriale unde persoana
i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz.
(3) n cazul unui mijloc de transport care face obiectul
unui contract de leasing financiar, taxa asupra mijlocului
de transport se datoreaz de locator.
Norme metodologice:
93. Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaz
bugetului local al unitii administrativ-teritoriale unde are
domiciliul fiscal proprietarul.
94. (1) Contribuabilii care dein n proprietate mijloace
de transport care trebuie nmatriculate n Romnia dato-
reaz taxa asupra mijloacelor de transport n condiiile
titlului IX din Codul fiscal.
(2) Prin sintagma mijloc de transport care trebuie nmatri-
culat, prevzut la art. 261 alin. (1) din Codul fiscal, se
nelege orice mijloc de transport, proprietate a unei per-
soane fizice sau a unei persoane juridice, i care, potrivit
legii, face obiectul nmatriculrii.
95. n cazul n care proprietarii, persoane fizice sau juri-
dice strine, solicit nmatricularea temporar a mijloacelor
de transport n Romnia, acetia au obligaia s achite
integral taxa datorat, pentru ntreaga perioad pentru care
solicit nmatricularea, la data lurii n eviden de ctre
compartimentele de specialitate ale autoritii administraiei
publice locale.
Codul fiscal:
Scutiri
Art. 262. Taxa asupra mijloacelor de transport nu se
aplic pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ata i mototriciclu-
rile care aparin persoanelor cu handicap locomotor i
care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, brcile i luntrele folosite
pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul n Delta
Dunrii, Insula Mare a Brilei i Insula Balta Ialomiei;
c) mijloacele de transport ale instituiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care
sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasa-
geri n regim urban sau suburban, inclusiv transportul de
pasageri n afara unei localiti, dac tariful de transport
este stabilit n condiii de transport public.
Norme metodologice:
96. Contribuabilii care se afl n situaia prevzut la
art. 262 lit. a) din Codul fiscal au obligaia s prezinte
compartimentelor de specialitate ale autoritilor adminis-
traiei publice locale n a cror raz administrativ-teritorial
i au domiciliul fotocopia documentului oficial care atest
situaia respectiv, precum i documentele care atest c
mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora.
97. Obligaia de a depune declaraia fiscal, n condiiile
art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, revine i persoanelor
fizice care intr sub incidena art. 262 lit. a) din Codul fis-
cal, prin care se acord scutirea de la plata taxei asupra
mijloacelor de transport cu traciune mecanic.
98. Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de
transport se face ncepnd cu data de nti a lunii
urmtoare celei n care contribuabilii interesai prezint
compartimentelor de specialitate ale administraiei publice
locale documentele prin care atest situaiile, prevzute de
lege, pentru care sunt scutii.
99. Intr sub incidena prevederilor art. 262 lit. b) att
persoanele fizice, ct i persoanele juridice proprietare ale
navelor fluviale de pasageri, brcilor i luntrelor folosite
pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul n unitile
administrativ-teritoriale din Delta Dunrii, Insula Mare a
Brilei i Insula Balta Ialomiei.
100. (1) Unitile administrativ-teritoriale prevzute la
pct. 99 se stabilesc prin ordine ale prefecilor judeelor res-
pective, n termen de 30 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) Ordinele prefecilor se aduc la cunotin public,
vor fi comunicate autoritilor administraiei publice locale
interesate, n condiiile Legii administraiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, i vor
fi publicate n monitorul oficial al judeului respectiv, potri-
vit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 75/2003 privind
organizarea i funcionarea serviciilor publice de editare a
monitoarelor oficiale ale unitilor administrativ-teritoriale,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 619 din 30 august 2003, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 534/2003, denumit n continuare Ordonana
Guvernului nr. 75/2003.
101. Navele fluviale de pasageri, brcile i luntrele folo-
site n alte scopuri dect pentru transportul persoanelor
fizice sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport n
condiiile titlului IX din Codul fiscal. Pentru stabilirea taxei
asupra mijloacelor de transport, navele fluviale de pasageri
sunt asimilate vapoarelor prevzute n tabelul de la
art. 263 alin. (7) pct. 8 din Codul fiscal.
102. Prin sintagma folosite pentru transportul persoanelor
fizice, prevzut la art. 262 lit. b) din Codul fiscal, se
nelege folosirea att pentru activiti ce privesc nece-
sitile familiale, ct i pentru activiti recreativ-distractive.
103. Prevederile pct. 97 se aplic deopotriv persoane-
lor fizice i persoanelor juridice proprietare ale navelor flu-
viale de pasageri, brcilor i luntrelor care nu sunt supuse
taxei asupra mijloacelor de transport.
104. Intr sub incidena prevederilor art. 262 lit. d) din
Codul fiscal operatorii de transport public local de cltori
a cror activitate este reglementat prin Ordonana
Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de trans-
port public local de cltori, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001,
aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 284/2002, denumit n continuare Ordonana Guvernului
nr. 86/2001.
105. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de
activitate servicii de transport public de pasageri, n regim
urban sau suburban, sunt scutii de la plata taxei asupra
mijloacelor de transport numai pentru autobuze, autocare i
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
161
microbuze, prevzute n tabelul de la art. 263 alin. (2)
pct. 3 din Codul fiscal, utilizate exclusiv n scopul transpor-
tului public local de cltori n condiiile Ordonanei
Guvernului nr. 86/2001.
106. Contribuabilii care au ca obiect al activitii pro-
ducia i/sau comerul cu mijloace de transport nu dato-
reaz taxa prevzut la cap. IV al titlului IX din Codul
fiscal pentru acele mijloace de transport nregistrate n con-
tabilitate ca stocuri.
Codul fiscal
Calculul taxei
Art. 263. (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se
calculeaz n funcie de tipul mijlocului de transport, con-
form celor prevzute n prezentul capitol.
(2) n cazul oricruia dintre urmtoarele mijloace de
transport cu traciune mecanic, taxa asupra mijlocului de
transport se calculeaz n funcie de capacitatea cilindric
a acestora, prin nmulirea fiecrui 500 cm
3
sau fraciune
din aceasta cu suma corespunztoare din tabelul urmtor:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
162
Mijloc de transport
Valoarea taxei
lei/500 cm
3
sau fraciune
1. Autoturisme cu capacitatea cilindric de pn la 2.000 cm
3
inclusiv 58.000
2. Autoturisme cu capacitatea cilindric de peste 2.000 cm
3
72.000
3. Autobuze, autocare, microbuze 117.000
4. Alte vehicule cu traciune mecanic cu masa total maxim
autorizat de pn la 12 tone inclusiv 126.000
5. Tractoare nmatriculate 78.000
6. Motociclete, motorete i scutere 29.000
(3) n cazul unui ata, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicle-
tele, motoretele i scuterele respective.
(4) n cazul unui autovehicul de transport marf cu masa total autorizat de peste 12 tone,
taxa asupra mijlocului de transport este egal cu suma corespunztoare din tabelul urmtor:
Taxa (lei)
Vehicule cu sistem
Numrul axelor i masa total maxim autorizat de suspensie Vehicule
pneumatic sau cu alt sistem
un echivalent de suspensie
recunoscut
I. Vehicule cu dou axe
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 1.000.000 1.100.000
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.100.000 1.200.000
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 1.200.000 1.400.000
4. Masa peste 15 tone 1.400.000 2.800.000
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 1.100.000 1.200.000
2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 1.200.000 1.300.000
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 1.300.000 1.600.000
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.600.000 2.500.000
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 2.500.000 3.800.000
6. Masa peste 25 tone 2.500.000 3.800.000
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.600.000 1.700.000
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 1.700.000 2.500.000
3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.500.000 4.000.000
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 4.000.000 6.000.000
5. Masa peste 31 tone 4.000.000 6.000.000
(5) n cazul unei combinaii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de
transport marf cu masa total maxim autorizat de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de
transport este egal cu suma corespunztoare din tabelul urmtor:
Taxa (lei)
Vehicule cu sistem
Numrul axelor i masa total maxim autorizat de suspensie Vehicule
pneumatic sau cu alt sistem
un echivalent de suspensie
recunoscut
I. Vehicule cu 2 + 1 axe
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.000.000 1.100.000
2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 1.100.000 1.200.000
3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 1.200.000 1.300.000
4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 1.300.000 1.400.000
5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 1.400.000 1.500.000
6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.500.000 1.600.000
7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.600.000 2.000.000
8. Masa peste 25 tone 2.000.000 3.400.000
II. Vehicule cu 2 + 2 axe
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.200.000 1.300.000
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 1.300.000 1.600.000
3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 1.600.000 2.000.000
4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.000.000 2.300.000
5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 2.300.000 3.700.000
6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 3.700.000 5.200.000
7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 5.200.000 7.900.000
8. Masa peste 36 tone 5.200.000 7.900.000
III. Vehicule cu 2 + 3 axe
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 4.200.000 5.700.000
2. Masa peste 38 tone 5.700.000 8.000.000
IV. Vehicule cu 3 + 2 axe
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 3.500.000 5.000.000
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 5.000.000 7.000.000
3. Masa peste 40 tone 7.000.000 7.900.000
V. Vehicule cu 3 + 3 axe
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 2.800.000 3.100.000
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 3.100.000 3.700.000
3. Masa peste 40 tone 3.700.000 7.500.000
(6) n cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o com-
binaie de autovehicule prevzut la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egal cu
suma corespunztoare din tabelul urmtor:
Masa total maxim autorizat Taxa (lei)
a) Pn la 1 ton inclusiv 59.000
b) Peste 1 ton, dar nu mai mult de 3 tone 194.000
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 292.000
d) Peste 5 tone 370.000
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
163
(7) n cazul mijloacelor de transport pe ap, taxa pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunztoare din tabelul urmtor:
Mijlocul de transport pe ap Taxa (lei)
1. Luntre, brci fr motor, scutere de ap, folosite pentru uz
i agrement personal 100.000
2. Brci fr motor, folosite n alte scopuri 300.000
3. Brci cu motor 600.000
4. Bacuri, poduri plutitoare 5.000.000
5. alupe 3.000.000
6. Iahturi 15.000.000
7. Remorchere i mpingtoare
a) Pn la 500 CP inclusiv 3.000.000
b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP 5.000.000
c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP 8.000.000
d) Peste 4.000 CP 12.000.000
8. Vapoare pentru fiecare 1.000 tdw sau fraciune din acesta 1.000.000
9. Ceamuri, lepuri i barje fluviale:
a) Cu capacitatea de ncrcare pn la 1.500 tone inclusiv 1.000.000
b) Cu capacitatea de ncrcare de peste 1.500 tone, dar nu
peste 3.000 tone 1.500.000
c) Cu capacitatea de ncrcare de peste 3.000 tone 2.500.000
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
164
(8) n nelesul prezentului articol, capacitatea cilindric
sau masa total maxim autorizat a unui mijloc de trans-
port se stabilete prin cartea de identitate a mijlocului de
transport, prin factura de achiziie sau un alt document
similar.
Norme metodologice:
107. Taxa asupra mijloacelor de transport cu traciune
mecanic este anual i se stabilete n sum fix pentru
fiecare tip de mijloc de transport, prevzut la art. 263 din
Codul fiscal, pentru fiecare 500 cm
3
sau fraciune din
aceasta.
108. Taxa asupra mijloacelor de transport, datorat
potrivit pct. 5 din tabelul prevzut la art. 263 alin. (2) din
Codul fiscal, se stabilete numai pentru tractoarele nmatri-
culate.
109. (1) Prin sintagma document similar, prevzut la
art. 263 alin. (8) din Codul fiscal, se nelege adeverina
eliberat de o persoan fizic sau de o persoan juridic
specializat, care este autorizat s efectueze servicii auto,
potrivit legii, prin care se atest capacitatea cilindric sau
masa total maxim autorizat.
(2) Exemplu de calcul privind taxa asupra mijloacelor de
transport aferent anului 2004, n cazul unui autoturism
avnd capacitatea cilindric de pn la 2.000 cm
3
:
A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care
are capacitatea cilindric de 1.002 cm
3
.
B. Explicaii privind modul de calcul al taxei asupra mij-
loacelor de transport, astfel cum rezult din economia tex-
tului art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:
1. Se determin numrul de fraciuni a 500 cm
3
: capa-
citatea cilindric a autoturismului se mparte la 500 cm
3
,
respectiv: 1.002 cm
3
: 500 cm
3
= 2,004; pentru calcul se
consider 3 fraciuni a 500 cm
3
;
2. Se determin taxa asupra mijloacelor de transport
2.1. n tabloul prevzut la pct. 11 alin. (3) la cap. IV
taxa asupra mijloacelor de transport, n coloana Nivelurile
stabilite n anul 2003 pentru anul 2004 art. 296
alin. (1) se identific suma corespunztoare unui autotu-
rism cu capacitatea cilindric de pn la 2.000 cm
3
inclu-
siv, respectiv 65.000 lei/500 cm
3
;
2.2. numrul de fraciuni prevzut la pct. 1 se nmulete
cu suma prevzut la subpct. 2.1, respectiv: 3 fraciuni a
500 cm
3
x 65.000 lei/500 cm
3
= 195.000 lei;
2.3. avnd n vedere prevederile art. 296 alin. (1) din
Codul fiscal i considernd c, n anul fiscal 2003 pentru
anul fiscal 2004, autoritatea deliberativ a hotrt majorarea
taxei asupra mijloacelor de transport cu 46,3%, suma
determinat la subpct. 2.2 se majoreaz cu acest procent
sau, pentru uurarea calculului, aceast sum se nmulete
cu 1,463, respectiv: 195.000 lei x 1,463 = 285.285 lei;
potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) din prezentele norme
metodologice, fraciunea de 285 lei fiind sub 500 lei se
neglijeaz, taxa asupra mijloacelor de transport astfel
determinat se rotunjete la 285.000 lei.
(3) Exemplu de calcul privind taxa asupra mijloacelor de
transport aferent anului 2004, n cazul unui autoturism
avnd capacitatea cilindric de peste 2.000 cm
3
:
A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care
are o capacitate cilindric de 2.978 cm
3
.
B. Explicaii privind modul de calcul al taxei asupra mij-
loacelor de transport, astfel cum rezult din economia tex-
tului art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:
1. Se determin numrul de fraciuni a 500 cm
3
: capa-
citatea cilindric a autoturismului se mparte la 500 cm
3
,
respectiv: 2.978 cm
3
: 500 cm
3
= 5,956; pentru calcul se
consider 6 fraciuni a 500 cm
3
;
2. Se determin taxa asupra mijloacelor de transport:
2.1. n tabloul prevzut la pct. 11 alin. (3) la cap. IV
taxa asupra mijloacelor de transport, n coloana Nivelurile
stabilite n anul 2003 pentru anul 2004 art. 296
alin. (1) se identific suma corespunztoare unui autotu-
rism cu capacitatea cilindric de peste 2.000 cm
3
inclusiv,
respectiv: 80.000 lei/500 cm
3
;
2.2. numrul de fraciuni prevzut la pct. 1 se
nmulete cu suma prevzut la subpct. 2.1, respectiv:
6 fraciuni a 500 cm
3
x 80.000 lei/500 cm
3
= 480.000 lei;
2.3. avnd n vedere prevederile art. 296 alin. (1) din
Codul fiscal i considernd c, n anul fiscal 2003 pentru
anul fiscal 2004, autoritatea deliberativ a hotrt majora-
rea taxei asupra mijloacelor de transport cu 46,3%, suma
determinat la subpct. 2.2 se majoreaz cu acest procent
sau, pentru uurarea calculului, aceast sum se nmulete
cu 1,463, respectiv: 480.000 lei x 1,463 = 702.240 lei;
potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fraciunea de 240 lei
fiind sub 500 lei se neglijeaz, taxa asupra mijloacelor de
transport astfel determinat se rotunjete la 702.000 lei.
110. Stabilirea, constatarea, controlul, urmrirea i nca-
sarea taxei asupra mijloacelor de transport se efectueaz
de ctre compartimentul de specialitate al autoritilor admi-
nistraiei publice locale de la nivelul comunei, al oraului, al
municipiului sau al sectorului municipiului Bucureti, dup
caz, n a cror raz de competen se afl domiciliul,
sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.
111. (1) Pentru categoriile de autovehicule de transport
marf prevzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, taxa
anual se stabilete n sum fix n lei/an, n mod dife-
reniat, n funcie de numrul de axe, de masa total
maxim autorizat i de sistemul de suspensie cu care
sunt dotate.
(2) Prin masa total maxim autorizat se nelege masa
total a vehiculului ncrcat, declarat admisibil cu prilejul
autorizrii de ctre autoritatea competent.
(3) Numrul axelor i masa total maxim autorizat,
avute n vedere la calcularea taxei, sunt cele nscrise n
cartea de identitate a autovehiculului n rndul 7 i, res-
pectiv, rndul 11.
(4) Dac sistemul de suspensie nu este nscris n
caseta liber din cartea de identitate a autovehiculului ca
informaie suplimentar, deintorii vor prezenta o adeve-
rin eliberat n acest sens de ctre Regia Autonom
Registrul Auto Romn.
(5) n cazul autovehiculelor de pn la 12 tone inclusiv,
destinate prin construcie att transportului de persoane,
ct i de bunuri, pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor
de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevzute
la pct. 4 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul
fiscal, iar n cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt
asimilate autovehiculelor prevzute la art. 263 alin. (4)
pct. I, II i III din Codul fiscal. Intr sub incidena acestui
alineat automobilele mixte i automobilele specializate/auto-
specializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale
n vigoare.
112. n cazul n care contribuabilii nu depun documen-
tele care s ateste sistemul suspensiei, taxa asupra mijloa-
celor de transport se determin corespunztor autovehiculelor
din categoria vehicule cu alt sistem de suspensie.
113. Pentru remorci, semiremorci i rulote taxa anual
este stabilit n sum fix n lei/an, n mod difereniat, n
funcie de masa total maxim autorizat a acestora.
114. Nu intr sub incidena prevederilor pct. 113, mijloa-
cele de transport care fac parte din combinaiile de auto-
vehicule autovehicule articulate sau trenuri rutiere de
transport marf cu masa total maxim autorizat de peste
12 tone, prevzute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.
115. Taxa asupra mijloacelor de transport se stabilete
pentru fiecare mijloc de transport cu traciune mecanic,
precum i pentru fiecare remorc, semiremorc i rulot
care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar dac
acestea circul n combinaie.
Codul fiscal
Dobndiri i transferuri ale mijloacelor de transport
Art. 264. (1) n cazul unui mijloc de transport
dobndit de o persoan n cursul unui an, taxa asupra mij-
locului de transport se datoreaz de persoan de la data
de nti a lunii urmtoare celei n care mijlocul de transport
a fost dobndit.
(2) n cazul unui mijloc de transport care este nstrinat
de o persoan n cursul unui an sau este radiat din evi-
dena fiscal a compartimentului de specialitate al auto-
ritii de administraie public local, taxa asupra
mijlocului de transport nceteaz s se mai datoreze de
acea persoan ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare
celei n care mijlocul de transport a fost nstrinat sau
radiat din evidena fiscal.
(3) n cazurile prevzute la alin. (1) sau (2), taxa asupra
mijloacelor de transport se recalculeaz pentru a reflecta
perioada din an n care impozitul se aplic acelei per-
soane.
(4) Orice persoan care dobndete/transfer un mijloc
de transport sau i schimb domiciliul/sediul/punctul de
lucru are obligaia de a depune o declaraie cu privire la
mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al
autoritii administraiei publice locale pe a crei raz teri-
torial i are domiciliul/sediul/punctul de lucru n termen
de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenit.
Norme metodologice:
116. (1) Taxa asupra mijloacelor de transport, precum
i obligaiile de plat accesorii acesteia, datorate pn la
data de nti a lunii urmtoare celei n care se realizeaz
nstrinarea ntre vii a mijlocului de transport, reprezint
sarcin fiscal a prii care nstrineaz.
(2) n situaia n care prin certificatul fiscal eliberat de
ctre compartimentul de specialitate se atest existena unei
asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentifica-
rea actului notarial pn la prezentarea documentului, n ori-
ginal, privind stingerea obligaiilor bugetare respective.
(3) Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaz
pn la data de la care se face scderea.
(4) Scderea de la impunere, n cursul anului, pentru
oricare dintre situaiile prevzute de lege, se face dup
cum urmeaz:
a) ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n
care s-a produs situaia respectiv;
b) proporional cu perioada cuprins ntre data
menionat la lit. a) i sfritul anului fiscal respectiv.
117. (1) Sunt supuse taxei asupra mijloacelor de trans-
port numai vehiculele ce intr sub incidena cap. IV al titlu-
lui IX din Codul fiscal, respectiv:
a) mijloacele de transport cu traciune mecanic,
prevzute la art. 263 alin. (2) i (3) din Codul fiscal;
b) autovehiculele de transport marf cu masa total
maxim autorizat de peste 12 tone, prevzute la art. 263
alin. (4) din Codul fiscal;
c) combinaiile de autovehicule (autovehicule articulate
sau trenuri rutiere) de transport marf cu masa total
maxim autorizat de peste 12 tone, prevzute la art. 263
alin. (5) din Codul fiscal;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
165
d) remorcile, semiremorcile i rulotele, prevzute la
art. 263 alin. (6) din Codul fiscal;
e) mijloacele de transport pe ap, prevzute la art. 263
alin. (7) din Codul fiscal.
(2) n aplicarea prevederilor art. 263 alin. (3) din Codul
fiscal, pentru determinarea taxei asupra mijloacelor de
transport n cazul motocicletelor, motoretelor i scuterelor
prevzute cu ata, nivelurile din tabelul de la art. 263
alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal se majoreaz cu 50%.
118. Pentru aplicarea unitar a prevederilor art. 264 din
Codul fiscal, referitoare la dobndire, nstrinare i radi-
ere/scoatere din evidene, se fac urmtoarele precizri:
a) taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaz
ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care
acestea au fost dobndite; n situaiile n care contribuabilii
persoane fizice sau persoane juridice dobndesc n
strintate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de
transport, oricare dintre cele prevzute de cap. IV al titlului IX
din Codul fiscal, data dobndirii se consider data emiterii
de ctre autoritatea vamal romn a primului document n
care se face referire la mijlocul de transport n cauz;
b) taxa asupra mijloacelor de transport se d la scdere
ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care a
avut loc nstrinarea sau radierea;
c) nstrinarea privete pierderea proprietii pe oricare
dintre urmtoarele ci:
1. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de
transport prin oricare dintre modalitile prevzute de lege;
2. furtul mijlocului de transport respectiv, furt nregistrat
la autoritile competente n condiiile legii i pentru care
acestea elibereaz o adeverin n acest sens, pn la
data restituirii mijlocului de transport furat ctre proprietarul
de drept, n situaia n care vehiculul este recuperat, ori
definitiv, n situaia n care bunul furat nu poate fi recuperat;
d) radierea, n nelesul art. 264 alin. (2) din Codul
fiscal, precum i al prezentelor norme metodologice, const
n scoaterea din evidenele fiscale ale compartimentelor de
specialitate ale autoritilor administraiei publice locale a
mijloacelor de transport care intr sub incidena pct. 122
alin. (2).
119. n conformitate cu prevederile art. 264 din Codul
fiscal, coroborate cu precizrile de la pct. 118 din prezen-
tele norme metodologice, se stabilesc urmtoarele dou
aciuni corelative dreptului de proprietate, n raport cu care
se datoreaz ori se d la scdere taxa asupra mijloacelor
de transport, respectiv:
a) dobndirea mijlocului de transport, potrivit celor
prevzute la pct. 118 lit. a), care genereaz datorarea
taxei asupra mijloacelor de transport, ncepnd cu data de
nti a lunii urmtoare celei n care acestea au fost
dobndite;
b) nstrinarea mijlocului de transport, potrivit celor
menionate la pct. 118 lit. c) din prezentele norme metodo-
logice, care genereaz scderea taxei asupra mijloacelor
de transport, ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare
celei n care acestea au fost nstrinate.
120. Prezentele norme metodologice, n cazul mijloace-
lor de transport cu traciune mecanic, se completeaz cu
prevederile Hotrrii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea
de identitate a vehiculului, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, denu-
mit n continuare Hotrrea Guvernului nr. 610/1992, n
aplicarea creia s-au emis Instruciunile Ministerului de
Interne, Ministerului Finanelor i Ministerului Transporturilor
nr. 290/2.802/1.189/1993, publicate n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993, denumite n
continuare Instruciuni.
121. (1) Potrivit art. 1 din Hotrrea Guvernului
nr. 610/1992, cartea de identitate a vehiculului este docu-
mentul care atest, pentru persoana care o deine, dreptul
de proprietate numai dac datele din aceasta coincid cu
datele din oricare dintre documentele prevzute la alin. (3).
(2) Pentru nregistrarea mijloacelor de transport n evi-
denele compartimentelor de specialitate ale autoritilor
administraiei publice se utilizeaz declaraiile fiscale stabi-
lite potrivit pct. 256, dup cum contribuabilul este persoan
fizic sau persoan juridic.
(3) La declaraia fiscal prevzut la alin. (2) se ane-
xeaz o fotocopie de pe cartea de identitate, precum i
fotocopia certificat pentru conformitate cu originalul de
pe contractul de vnzare-cumprare, sub semntur privat,
contractul de schimb, factura, actul notarial (de donaie,
certificatul de motenitor etc.), hotrrea judectoreasc
rmas definitiv i irevocabil sau orice alt document
similar.
122. (1) Pentru mijloacele de transport scderea taxei
se poate face att n cazurile nstrinrii acestora, potrivit
prevederilor pct. 118 lit. c), ct i n cazurile n care mij-
loacele de transport respective sunt scoase din funciune.
(2) Mijloacele de transport scoase din funciune cores-
pund mijloacelor de transport cu grad avansat de uzur
fizic, deteriorate sau care au piese lips, fiind improprii
ndeplinirii funciilor pentru care au fost create, cazuri n
care scderea de la taxa asupra mijloacelor de transport
se face prin prezentarea unor documente din care s
reias c mijlocul de transport a fost dezmembrat de o
persoan fizic sau de o persoan juridic specializat,
care este autorizat s efectueze servicii tehnice auto,
potrivit legii.
(3) Taxa asupra mijloacelor de transport nu se d la
scdere pentru perioada n care acestea se afl n
reparaii curente, reparaii capitale sau nu sunt utilizate din
oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb
din reeaua comercial sau de la unitile de reparaii de
profil.
(4) Structurile teritoriale de specialitate ale Direciei
Generale de Eviden Informatizat a Persoanei nu pot s
radieze din evidenele proprii mijloacele de transport cu
traciune mecanic, potrivit art. 47 din Regulamentul de
aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice, aprobat
prin Hotrrea Guvernului nr. 85/2003, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 58 din
31 ianuarie 2003, cu modificrile ulterioare, dac proprieta-
rul nu prezint certificatul fiscal prin care se atest c are
achitat taxa asupra mijloacelor de transport aferent pn
la data de nti a lunii urmtoare celei n care ndeplinete
condiiile de scdere din evidenele fiscale:
a) n cazul nstrinrii mijlocului de transport; sau
b) n cazul n care mijlocul de transport respectiv este
scos din funciune; i
c) numai dac proprietarul care solicit radierea prezint
certificatul fiscal prin care atest c are achitat taxa afe-
rent pn la data de nti a lunii urmtoare celei n care
s-a realizat transferul dreptului de proprietate al mijlocului
de transport respectiv.
(5) Structurile teritoriale de specialitate ale Direciei
Generale de Eviden Informatizat a Persoanei au
obligaia ca la nmatricularea autovehiculelor dobndite prin
acte juridice ntre vii s solicite certificatul fiscal prin care
se atest c persoana care a nstrinat mijlocul de
transport respectiv are achitat taxa aferent pn la data
de nti a lunii urmtoare celei n care s-a realizat
transferul dreptului de proprietate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
166
123. (1) Deinerea unor piese sau a unor caroserii de
autovehicule nu nseamn c acel contribuabil are un auto-
vehicul taxabil.
(2) n caz de transformare a autoturismului prin schim-
barea caroseriei, nu se stabilete o nou tax, deoarece
capacitatea cilindric a motorului nu se modific.
124. Contribuabilii care datoreaz taxa asupra mijloace-
lor de transport sunt datori s ndeplineasc obligaiile
prevzute de art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, att n
ceea ce privete declararea dobndirii sau nstrinrii, dup
caz, a mijlocului de transport, ct i n ceea ce privete
schimbrile intervenite ulterior declarrii, referitoare la
adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte
situaii care determin modificarea cuantumului taxei, sub
sanciunile prevzute de dispoziiile legale n vigoare.
125. (1) n cazul schimbrii domiciliului, a sediului sau a
punctului de lucru, pe teritoriul Romniei, contribuabilii pro-
prietari de mijloace de transport supuse taxei au obligaia
s declare, conform art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, n
termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al
autoritilor administraiei publice locale din raza administra-
tiv-teritorial unde sunt nregistrate aceste mijloace de
transport, data schimbrii i noua adres.
(2) n baza declaraiei fiscale prevzute la alin. (1),
compartimentul de specialitate al autoritilor administraiei
publice locale transmite dosarul n vederea impunerii, n
termen de 15 zile, compartimentului de specialitate al auto-
ritilor administraiei publice locale de la noul domiciliu,
sediu sau punct de lucru, dup caz, specificnd c, n
baza confirmrii primirii, va da la scdere taxa cu ncepere
de la data de nti a lunii n care s-a schimbat domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, dup caz, urmnd ca impune-
rea s se stabileasc cu ncepere de la aceeai dat la
noua adres.
(3) Compartimentul de specialitate al autoritilor
administraiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau
punct de lucru, dup caz, verific pe teren, nainte de
confirmarea primirii dosarului, exactitatea datelor privind
noua adres, confirmnd preluarea debitului n termenul
prevzut de lege.
126. (1) n cazul nstrinrii mijloacelor de transport,
taxa stabilit n sarcina fostului proprietar se d la scdere
pe baza actului de nstrinare, cu ncepere de la data de
nti a lunii urmtoare celei n care s-a fcut nstrinarea
sau, dup caz, radierea, potrivit prevederilor pct. 118 lit. c).
(2) Compartimentul de specialitate al autoritilor
administraiei publice locale va proceda la scderea taxei
i va comunica, n termen de 15 zile, la compartimentul de
specialitate al autoritilor administraiei publice locale n a
cror raz administrativ-teritorial noul proprietar, n calitatea
sa de dobnditor, i are domiciliul, sediul sau punctul de
lucru, dup caz, numele sau denumirea acestuia, adresa
lui i data de la care s-a acordat scderea din sarcina
vechiului proprietar.
(3) Compartimentul de specialitate al autoritilor
administraiei publice locale n a cror raz administrativ-
teritorial dobnditorul i are domiciliul, sediul sau punctul
de lucru, dup caz, este obligat s confirme primirea datelor
respective n termen de 30 de zile i s ia msuri pentru
impunerea acestuia.
(4) n ceea ce privete nscrierea sau radierea din evi-
denele autoritilor administraiei publice locale a mijloace-
lor de transport, dispoziiile prezentelor norme metodologice
se complinesc cu cele ale instruciunilor menionate la
pct. 120.
127. (1) n cazul contribuabililor proprietari de mijloace
de transport supuse taxei, plecai din localitatea unde au
declarat c au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup
caz, fr s ncunotineze despre modificrile intervenite,
taxele aferente se debiteaz n evidenele fiscale, urmnd
ca ulterior s se fac cercetri pentru a fi urmrii la plat,
potrivit reglementrilor legale.
(2) n cazul n care prin cercetrile ntreprinse se identi-
fic noua adres, compartimentele de specialitate ale auto-
ritilor administraiei publice locale n evidena crora se
afl mijloacele de transport respective vor transmite debi-
tele la compartimentele de specialitate ale autoritilor
administraiei publice locale din raza administrativ-teritorial
unde contribuabilii i-au stabilit noua adres, n condiiile legii.
Codul fiscal:
Plata taxei
Art. 265. (1) Taxa asupra mijlocului de transport se
pltete anual, n patru rate egale, pn la datele de
15 martie, 15 iunie, 15 septembrie i 15 noiembrie,
inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaie a taxei auto, datorat
pentru ntregul an de ctre persoanele fizice, pn la data
de 15 martie a anului respectiv, se acord o bonificaie de
pn la 10%, stabilit prin hotrre a consiliului local.
(3) n cazul unui mijloc de transport deinut de un nere-
zident, taxa asupra mijlocului de transport se pltete inte-
gral n momentul nregistrrii mijlocului de transport la
compartimentul de specialitate al autoritii de adminis-
traie public local.
Norme metodologice:
128. Prevederile pct. 71 i 72 se aplic n mod cores-
punztor i n cazul taxei asupra mijloacelor de transport.
129. (1) Deintorii, persoane fizice sau juridice strine,
care solicit nmatricularea temporar a mijloacelor de
transport n Romnia n condiiile art. 35 din regulamentul
prevzut la pct. 122 alin. (4), au obligaia s achite inte-
gral, la data solicitrii, taxa datorat pentru perioada
cuprins ntre data de nti a lunii urmtoare celei n care
se nmatriculeaz i pn la sfritul anului fiscal respectiv.
(2) n situaia n care nmatricularea privete o perioad
care depete data de 31 decembrie a anului fiscal n
care s-a solicitat nmatricularea, deintorii prevzui la
alin. (1) au obligaia s achite integral taxa asupra mijloa-
celor de transport pn la data de 31 ianuarie a fiecrui
an, astfel:
a) n cazul n care nmatricularea privete un an fiscal,
taxa anual;
b) n cazul n care nmatricularea privete o perioad
care se sfrete nainte de data de 1 decembrie a ace-
luiai an, taxa aferent perioadei cuprinse ntre data de
1 ianuarie i data de nti a lunii urmtoare celei n care
expir nmatricularea.
Codul fiscal:
CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor
i a autorizaiilor
Reguli generale
Art. 266. Orice persoan care trebuie s obin un
certificat, aviz sau alt autorizaie prevzut n prezentul
capitol trebuie s plteasc taxa menionat n acest capi-
tol la compartimentul de specialitate al autoritii
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/6.II.2004
167
administraiei publice locale nainte de a i se elibera
certificatul, avizul sau autorizaia necesar.
Norme metodologice:
130. Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a
autorizaiilor se achit anticipat eliberrii acestora.
Codul fiscal:
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a
autorizaiilor de construire i a altor avize asemntoare
Art. 267. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism, n mediul urban, este egal cu suma stabilit de
consiliul local n limitele prevzute n tabelul urmtor:
Suprafaa pentru care se obine Taxa
certificatul de urbanism (lei)
a) Pn la 150 m
2
inclusiv 25.00035.000
b) ntre 151 m
2
i 250 m
2
inclusiv 37.00047.000
c) ntre 251 m
2
i 500 m
2
inclusiv 48.00060.000
d) ntre 501 m
2
i 750 m
2
inclusiv 61.00072.000
e) ntre 751 m
2
i 1.000 m
2
inclusiv 73.00085.000
f) Peste 1.000 m
2
85.000 + 130 pentru
fiecare m
2
care
depete 1.000 m
2
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
pentru o zon rural este egal cu 50% din taxa stabilit
conform alin. (1).
(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaii de construire
pentru o cldire care urmeaz a fi folosit ca locuin sau
anex la locuin este egal cu 0,5% din valoarea autori-
zat a lucrrilor de construcii.
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de foraje sau
excavri necesar studiilor geotehnice, ridicrilor topogra-
fice, exploatrilor de carier, balastierelor, sondelor de
gaze i petrol, precum i altor exploatri se calculeaz
nmulind numrul de metri ptrai de teren afectat de foraj
sau de excavaie cu o valoare stabilit de consiliul local de
pn la 50.000 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizaiei necesare pentru
lucrrile de organizare de antier n vederea realizrii unei
construcii, care nu sunt incluse n alt autorizaie de con-
struire, este egal cu 3% din valoarea autorizat a
lucrrilor de organizare de antier.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de amenajare de
tabere de corturi, csue sau rulote ori campinguri este
egal cu 2% din valoarea autorizat a lucrrilor de con-
strucie.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire
pentru chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere,
situate pe cile i n spaiile publice, precum i pentru
amplasarea corpurilor i a panourilor de afiaj, a firmelor
i reclamelor este de pn la 50.000 lei pentru fiecare
metru ptrat de suprafa ocupat de construcie.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire
pentru orice alt construcie dect cele prevzute n alt ali-
neat al prezentului articol este egal cu 1% din valoarea
autorizat a lucrrilor de construcie, inclusiv instalaiile
aferente.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de desfiinare,
total sau parial, a unei construcii este egal cu 0,1%
din valoarea impozabil a construciei, stabilit pentru
determinarea impozitului pe cldiri. n cazul desfiinrii
pariale a unei construcii, taxa pentru eliberarea auto-
rizaiei se modific astfel nct s reflecte poriunea din
construcie care urmeaz a fi demolat.
(10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism
sau a unei autorizaii de construire este egal cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a auto-
rizaiei iniiale.
(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaii privind
lucrrile de racorduri i branamente la reele publice de
ap, canalizare, gaze, termice, energie electric, telefonie
i televiziune prin cablu se stabilete de consiliul local i
este de pn la 75.000 lei pentru fiecare racord.
(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
ctre comisia de urbanism i amenajarea teritoriului, de
ctre primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeean se stabilete de consiliul local n
sum de pn la 100.000 lei.
(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomencla-
tur stradal i adres se stabilete de ctre consiliile
locale n sum de pn la 60.000 lei.
(14) Pentru taxele prevzute n prezentul articol, stabi-
lite pe baza valorii autorizate a lucrrilor de construcie, se
aplic urmtoarele reguli:
a) taxa datorat se stabilete pe baza valorii lucrrilor
de construcie declarate de persoana care solicit avizul i
se pltete nainte de emiterea avizului;
b) n termen de 15 zile de la data finalizrii lucrrilor de
construcie, dar nu mai trziu de 15 zile de la data la care
expir autorizaia respectiv, persoana care a obinut
autorizaia trebuie s depun o declaraie privind valoarea
lucrrilor de construcie la compartimentul de specialitate
al autoritii administraiei publice locale;
c) pn n cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se
depune situaia final privind valoarea lucrrilor de con-
strucii, compartimentul de specialitate al autoritii admi-
nistraiei publice locale are obligaia de a stabili taxa
datorat pe baza valorii reale a lucrrilor de construcie;
d) pn n cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care
compartimentul de specialitate al autoritii administraiei
publice locale a emis valoarea stabilit pentru tax, trebuie
pltit orice sum suplimentar datorat de ctre per-
soana care a primit autorizaia sau orice sum care trebuie
rambursat de autoritatea administraiei publice locale.
(15) n cazul unei auto