Sunteți pe pagina 1din 41

Instruciuni de utilizare - RO

Instruciuni de utilizare, intreinere


i service
Cazane pentru nclzire central pe combustibil solid (lemn)
ATMOS
Funcionare ecologic bazat pe principiul gazeificrii lemnului
DC 18 S DC 5 S DC ! "S DC # S$
DC !! S DC % S DC !5 "S DC & S$
DC !5 S DC #! "S DC 5 S$
DC #! S DC & "S DC %5 S$
'roductor( )*+,S-C)./)0 1arosla2 3 S4n
5ela pod 5ezdezem
6667atmos7cz
6667atmos7cz 1
Instruciuni de utilizare - RO
CUPRINS
Instruciuni de utilizare, intreinere i service ............................................................................................. 1
)*+,S 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1
1. Intrducere .................................................................................................................................................!
". #estinaie..................................................................................................................................................... !
$. #escrierea te%nic&...................................................................................................................................... '
As(ectul (anului de c)and&......................................................................................................................'
#escriere *uncinalit&ii ele)entelr de c)and&..................................................................................... +
Avanta,ele cazanului...................................................................................................................................... +
!. #ate te%nice................................................................................................................................................. -
.e/end& (entru desenele cazanului.............................................................................................................. 0
#ate te%ince..................................................................................................................................................... 0
#esenele cazanelr.......................................................................................................................................... 1
Seciunea cazanului #C-2S......................................................................................................................... 12
Ca)era de ardere ......................................................................................................................................... 12
Sc%e)a e3%austrului.................................................................................................................................. 12
'. Ti(ul i aezarea (ieselr cera)ice re*ractare 4n *car........................................................................ 11
-. C)5usti5il............................................................................................................................................... 1$
#ate de 5az& la arderea le)nului................................................................................................................1$
Puterea calric& a le)nului......................................................................................................................... 1!
0. 6undaia cazanului................................................................................................................................... 1!
1. Mediul de instalare i a)(lasare a cazanului 4n sala cazanelr...........................................................1'
12. C de *u)...............................................................................................................................................1'
11. Racrd de *u).........................................................................................................................................1'
1". Prtecie 4)(triva incendiilr la instalarea i utilizarea ec%i(a)entelr ter)ice......................... 1+
#istane si/ure.............................................................................................................................................. 1+
1$. Cnectarea cazanului la reeaua electric&............................................................................................1-
1!. Sc%e)a electric& de cnectare a re/l&rii electr)ecanice cu e3%austr, ti( UC7!C'" 8#C10S 9
#C!2S:; i cu ventilatr de aer 8#C02, #C-2S;.......................................................................................10
1'. Sc%e)a electric& de cnectare a re/l&rii electr)ecanice cu e3%austr, ti( UC7!C'" 8#C'2S:; 10
1+. Sc%e)a electric& de cnectare a cazanului #C-'S: 9 re/lare electr)ecanic& cu e3%austr, ti(
UC7!C0"....................................................................................................................................................... 11
1-. Standardele 8<SN :N; re*eritare la cnstrucia i instalarea cazanelr (e c)5usti5il slid......"2
10. Selecie i )d de racrdare a ele)entelr de re/lare i de c)and&.............................................. "2
11. Prtecia cazanului 4)(triva crziunii............................................................................................. "1
"2. Instalarea rec)andat& a cazanului cu .add)at "1........................................................................ ""
"1. Instalarea rec)andat& a cazanului cu ventil ter)re/ulatr......................................................... ""
"". Instalarea rec)andat& a cazanului cu rezervr de c)(ensare...................................................... "$
"$. Sc%e)a rec)andat& a instal&rii cazanului cu .add)at "1 u cu rezervare de acu)ulare...... "!
#ia)etre )ini)e ale evilr (entru instalaie cu rezervare de acu)ulare.......................................... "!
"!. .add)at "1........................................................................................................................................... "'
"'. =entil ter)re/ulatr :S>:................................................................................................................. "'
"+. 6uncinarea siste)ului cu rezervare de acu)ulare........................................................................ "'
Rezervare de acu)ulare ATMOS standard............................................................................................ "+
Izlarea rezervarelr.................................................................................................................................. "+
"-. Racrdarea ser(entinei de r&cire 4)(triva su(ra4nc&lzirii cu su(a(& ter)ic& ?ne@Aell TS 1$2
9 B A sau CATTS STS "2........................................................................................................................... "-
"0. Prescri(ii de lucru................................................................................................................................. "0
Pre/&tirea cazanului (entru (unere 4n *unciune......................................................................................"0
A(rinderea *cului i *uncinarea cazanului............................................................................................"0
0egla8ul puterii 9 electromecanic 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 !8
Re/la,ul (uterii 9 electr)ecanic................................................................................................................"0
Re/ulatr de (utere 8tira,; ?ne@Aell >rauD)ann 6R 1"! 9 Instruciuni de instalare....................... "1
=eri*icarea *uncin&rii re/ulatrului de tira,.......................................................................................... $2
6667atmos7cz !
Instruciuni de utilizare - RO
"1......................................................................................................................... Re/larea (uterii i a arderii
........................................................................................................................................................................ $2
Pentru cazanele cu e3%austr #C10S 9 #C-'S:...................................................................................... $2
Pentru cazanul cu ventilatrul de aer #C-2S............................................................................................$2
Re/larea cla(etei acinate de servacinare cu un resrt 4ncr(rat (entru cazanul #C'2S:........ $1
$2. C)(letarea c)5usti5ilului................................................................................................................ $1
$1. 6uncinare cntinu&............................................................................................................................. $1
$". Cur&area cazanului............................................................................................................................... $"
Clectr cera)ic de cenu&......................................................................................................................... $$
$$. Entreinerea siste)ului de 4nc&lzire 8inclusiv cazanul;........................................................................$$
$!. :3(latare i su(rave/%ere................................................................................................................... $$
$'. #e*eciuni (si5ile i )dul de re)ediere............................................................................................$!
$+. Piese de sc%i)5....................................................................................................................................... $!
Enlcuirea (iesei cera)ice re*ractare 8a diuzei de aer;............................................................................. $'
Enlcuirea /arniturii din u&........................................................................................................................$'
Re/larea 5ala)alelr i a dis(zitivului de 4nc%idere a uii.....................................................................$'
$-. Prtecia )ediului.................................................................................................................................. $+
Scaterea din uz a cazanului la s*Fritul duratei de via&........................................................................ $+
Cndiii de /aranie ..................................................................................................................................... $+
Cndiii de /aranie...................................................................................................................................... $+
Prces ver5al de instalare a cazanului........................................................................................................$0
Intervenii G Revizii....................................................................................................................................... $1
#eclaraie de cn*r)itate nr. 22--2"-2"G#C............................................................................................ !1
6667atmos7cz #
Instruciuni de utilizare - RO
17 Intrducere
Stimate beneficiar:
)cest produs 2 poate oferi cu un efort minim o satisfacie ma;im7 <n acest scop este
necesar s urmrii instruciunile de utilizare =i s e;ploatai cazanul conform
recomandrilor productorului din prezentul manual7
17 >nstalarea cazanului: aprinderea de control =i instruirea beneficiarului n ceea ce
pri2e=te modul de utilizare: 2or fi efectuate de o unitate autorizat de productor:
ocazie cu care se 2a ntocmi un proces 2erbal de punere n funciune a cazanului7
!7 <n procesul de ardere a combustibilului solid (lemn) se produc gudroane =i
condens acid: cu un caracter deosebit de corozi27 'entru a diminua efectul
acestora cazanul tre5uie s funcioneze la temperaturi de 8 9 ? @C =i
temperatura agentului termic n returul cazanului tre5uie s fie mai mare decAt
B5@C7 <n acest scop este 5li/atriu a se *lsi ec%i(a)ente aut)ate care s&
asi/ure re/i)ul )eninat. Se recomand utilizarea Caddomat !1 sau
termo2entil *D (!5: #!: &)E B dup caz7
#7 Ca utilizarea unei pompe de circulaie: funcionarea acesteia 2a fi comandat de
un termostat: care 2a asigura funcionarea optim a cazanului =i a instalaiei de
nclzire7
&7 Cazanul nu trebuie utilizat n permanen la o capacitate sub 5F7
57 Funcionarea ecologic se obine n cazul utilizrii cazanului la capacitate
nominal7
B7 <n cazul funcionrii cu capacitate redus (e;7 2ara pt7 nclzirea apei calde
mena8ere): focul 2a fi aprins zilnic7
%7 Se recomand montarea cazanului cu rezer2oare de acumulare =i pomp
Caddomat !17 )stfel se obine un consum de combustibil cu !-#F mai sczut =i
2a cre=te durata de 2ia a cazanului =i a co=ului de fum7
87 Dac cazanul nu poate fi montat cu rezer2or de acumulare: se recomad montarea
a cel puin un rezer2or de compensare a2And 2olumul de apro;imati2 !5 l pe
1/G putere a cazanului7
?7 Combustibilul utilizat trebuie s fie uscat: cu umiditate ma;im de 1!-!F - n
cazul umiditii mai ridicate scade randamentul cazanului =i cre=te consumul de
combustibil7
Cazanele cu e;Haustor au litera S la sfAr=itul codului de identificare (e;cepie DC%S)7
AT:NHI: - Iarania cazanului este vala5il& dar dac& instalarea i (unerea 4n *unciune se
e*ectueaz& de c&tre a/eni ecn)ici autrizai ISCIR, cn*r) le/islaiei 4n vi/are 8PT
C1G"22$; cu res(ectarea (rescri(iilr c&rii te%nice *urnizate de (rduc&tr i a
nr)ativelr 4n d)eniu 8I1$, PT C1, IP2'1, PT C-;.
!7 #estinaie
Cazanele ecologice )*+,S DC 18E !E !!E !5E #E #!E &E 5E %E %5 sunt destinate
nclzirii caselor: cabanelor sau a altor construcii similare7 Cazanele pot satisface un
necesar de cldur a construciei de !-%5 /G: n funcie tip7 Cazanele sunt construite
6667atmos7cz &
Instruciuni de utilizare - RO
e;clusi2 pentru arderea lemnelor tiate n buci7 'oate fi utilizat orice tip de lemn uscat7
Se recomand n special butuci cu lungimea de ##: 5#: %# =i 1mm n funcie de
mrimea cazanului7 'ot fi utilizate =i lemne de diametru mai mare: sub form de butuci:
dar n acest caz se reduce capacitatea nominal =i se prelunge=te timpul de ardere7
Cazanul nu este destinat arderii rumegu=ului =i de=eurilor mici de lemn7 )cestea pot fi
utilizate doar n amestec de +)I>+J+ 1F7 Camera de ardere spaioas permite
introducerea =i arderea lemnelor de dimensiuni mari: astfel reducAndu-se substanial
efortul fizic =i timpul necesar pregtirii combustibilului7
#7 #escrierea te%nic&
Cazanul este construit pentru arderea lemnului =i funcionarea pe principiul gazeificrii:
fiind dotat cu 2entilator care realizeaz circulaia aerului: respecti2 a gazelor de ardere n
cazan7
Dentilatorul poate fi de tip(
a) e;Haustor de fum 9 pentru cazanele DC18S: DC!!S: DC!5S: DC#S$:
DC#!S: DC5S: DC&S$: DC5S$: DC%5S$: DC!"S: DC!5"S: DC#!"S:
DC&"S
b) 2entilator de insuflare aer 9 pentru DC%S (DC8)
Corpul cazanului e confecionat din tabl de oel sudat de #-8mm =i este format din
rezer2orul de alimentare cu combustibil care n partea sa inferioar este pre2zut cu
piesa ceramic termorefractar cu fant longitudinal pentru comunicare cu camera
secundar7 Camera de ardere secundar este =i ea dotat cu piese ceramice refractare7 <n
partea posterioar a corpului cazanului se afl un canal 2ertical de fum pre2zut n partea
de sus cu clapeta de aprindere7 <n partea superior a canalului de fum se situeaz racordul
pentru co=7 'artea frontal a corpului cazanului este pre2zut cu u=a de ncrcare
combustibil (sus) =i u=a de curare a camerei de ardere secundare de cenu= (8os)7 De
asemenea n partea frontal superioar se afl mAnerul de acionare al clapetei de
aprindere7 Corpul cazanului este termoizolat e;terior cu 2at mineral: amplasat sub
carcasa de tabl a in2eli=ului e;terior al cazanului7 <n partea superioar a cazanului se afl
panoul de comand7 <n partea din spate a cazanului se afl canalul de admisie al aerului
primar =i secundar: pre2zut cu clapeta de reglare: comandat de regulatorul de tira8
F01!&7 )erul primar =i secundar sunt prenclzite la temperatur ridicat7 'entru
cazanele DC5S$ clapeta cu regulatorul de tira8 F01!& este nlocuit cu clapeta cu
ser2oacionare cu resort ncorporat7 <n plus: n acest cazan se afl dou buc=e de oel
speciale pe lng fanta de gazeificare7
As(ectul (anului de c)and&
1. Termometru
2. ntreruptor principal
3. Termostat gaze arse
6667atmos7cz 5
Instruciuni de utilizare - RO
4. Termostat reglaj (agent termic)
5. Termostat de siguran
#escrierea *uncinalit&ii ele)entelr de c)and&
17 Termometru 9 indic temperatura de ie=ire a apei din cazan7
!7 ntreruptor general 9 permite decuplarea total a alimentrii cu energie electric
a cazanului7
#7 Termostat gaze arse 9 ser2e=te la decuplarea 2entilatorului dup arderea
combustibilului (la scderea temperaturii gazelor arse)
AtenieJ 9 n timpul aprinderii focului: termostatul de gaze arse trebuie poziionat pe
o temperatur mai ridicat pentru o aprindere lent: fr gazeificare: iar n timpul
arderii trebuie poziionat pe poziia de lucru (poz7 1! pe cadran)7 'oziia optim
pentru condiiile concrete trebuie s fie ntodeauna stabilit practic7 Dac temperatura
gazelor arse scade sub 2aloarea reglat: funcionarea 2entilatorului este oprit de
termostat7 , comand normal a pornirii 2entilatorului e posibil doar dup reglarea
termostatului de gaze arse la temperatur mai 8oas (de e;7 KC)7
&7 Termostat reglaj (agent termic) 9 cupleazE decupleaz 2entilatorul n funcie de
temperatura de ie=ire a apei din cazan7
57 Termostat de siguran (cu rearmare manual) 9 ser2e=te ca protecie a cazanului
mpotri2a supranclzirii n cazul defectrii termostatului de regla8 sau ca
semnalizare a dep=irii temperaturii critice 9 dup dep=irea temperaturii critice:
termostatul trebuie s fie rearmat manual7
Avanta,ele cazanului
)rderea pe principiul gazeificrii se realizeaz la temperaturi ridicate7 )cesta are ca
rezultat un consum de combustibil mai sczut =i o funcionare ecologic7 )erul
primar =i secundar este prenclzit la temperatur ridicat: ceea ce nseamn c flacra
este cald =i stabil cu calitate constant a arderii7
Deser2irea cazanului cu e;Haustor (de tip S) este plcut =i simpl7 )cest tip de cazan
este marcat cu litera LSM (cu e;cepia DC%S)7 J=a de alimentare cu combustibil de
dimensiune mai mare: permite utilizarea butucilor cu lungimea ntre ##-1 mm: n
concordan cu tipul cazanului7 $ste de asemenea posibil arderea de=eurilor de lemn
de dimensiuni mari7
Cazanul tip "S este dotat cu focar ceramic: camer de ardere primar cptu=it: duze
laterale de admisie ale aerului primar7
Fiecare tip de cazan este ecHipat cu serpentin de rcire: un element de siguran
mpotri2a supranclzirii7
6667atmos7cz B
Instruciuni de utilizare - RO
&7 #ate te%nice
Tipul cazanului U.M. DC18S DC22S DC25S
DC32S
DC30SE
DC20GS
DC25GS
DC32GS
DC40GS
DC40S
E
DC50S DC50SE
DC70S
DC80
DC75SE
Puterea cazanului K 14!20 15!22 17!25 24!35 14!20
17!25
24!32
28!40 28!40 35!48 35!4" 4"!70 52!75
Supra#a$a %e &nc'lzire (a #)carului* +
2
1,8 2,1 2,3 2," 1,"
2,7
2,"
3,2 3,5 3,8 4,2 5 5,2
-)lu+ul rezer.)rului %e
c)+/u0ti/il
%+
3
11 100 100 140 87 130 170 1"0 180 252 180 345
Di+en0iuni u2' %e ali+entare ++ 450x210 450x210 450x210 450x210 450x210 450x210 450x210 450x210 450x210 450x210 450x210 450x315
Tira3ul nece0ar al c)2ului Pa 20 22 23 24 18 23424 25 25 25 25 30 30
Suprapre0iunea +a5i+' %e lucru a
apei
6Pa 250
Greutatea cazanului K7 273 303 301 345 350 4084415 453 410 407 545 487 700
Dia+etru rac)r%are c)2 (e.acuare
7aze ar0e*
++ 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 110 110
8n'l$i+ea cazanului ++ 1120 1120 1120 1200 1200 1200 1350 1300 1200 1300 1320 1420
9'$i+ea cazanului ++ 5"0 5"0 5"0 180 180 180 180 770 180 770 180 770
:%;nci+ea cazanului ++ 845 1045 1045 1045 845 1045 1045 1045 1245 1245 1010 13"0
Ten0iune %e ali+entare -4<z 230450
Putere el. a/0)r/it' 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 70
Cla0' %e pr)tec$ie electric' =P 20
>an%a+entul cazanului ? 80!8"
Cla0a cazanului 3
Te+peratura 7azel)r ar0e la
putere n)+inal'
@C 208 225 225 230 210 2304225 250 245 255 245 210 240
-iteza 7azel)r ar0e la putere
n)+inal'
K740 0,010 0,013 0,015 0,018 0,012
0,015
0,018
0,021 0,021 0,025 0,025 0,035 0,035
C)+/u0ti/il rec)+an%at 9e+n u0cat cu putere cal)ric' 15!18 M3.67
!1
, c)n$inut %e ap' 12!20?, %ia+etru 80!150++
C)n0u+ +e%iu %e c)+/u0ti/il 67.A
!1
3,8 5 1 7,2 3,8 147,2 10 10 13 13 18 18
8n 0ez)n 1 +
3
4 1 6 %e putere n)+inal'
9un7i+ea +a5. a /utucil)r ++ 330 530 530 530 330 530 530 530 730 700 730 1000
Ti+p %e ar%ere c)ntinu' la putere
n)+inal'
A 2 3 3 3 2 342 3 3 3 3 2 3
-)lu+ul apei %in cazan l 45 58 58 80 14 80 "0 110 8" 141 "3 1"4
Pier%eri %e pre0iune &n cazan +/ar 0,18 0,21 0,21 0,20 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,23 0,25 0,24
-)lu+ +in. al rezer.)rului %e
c)+pen0are
l 500 500 500 500 500 500 750 750 750 750 1000 1000
-)lta3 -4<z 230450
***Condiii obligatorii
Te+peratura +ini+' )/li7at)rie a apei %in retur la #unc$i)narea cazanului e0te %e 15@C
Te+peratura )/li7at)rie %e lucru a cazanului e0te %e 80!"0@C
6667atmos7cz %
Instruciuni de utilizare - RO
.e/end& (entru desenele cazanului
17 Corpul cazanului
!7 J= de umplere
#7 J= de e2acuare a cenu=ii
&7 Dentilator
- de aer
- e;Haustor (S)
57 'ies ceramic refractar 9 duz de aer
B7 'anou de comand
%7 *ermostat de siguran pentru pomp 9 ?5
KC (numai pentru DC%5S$)
87 Clapet de reglare
?7 'ies ceramic refractar 9 pentru tipul
"S 9 partea lateral a focarului (camer
de ardere)
17 'ies ceramic refractar 9 pentru tipul
"S 9 camer sferic (camer de ardere
secundar)
117 $tan=area duzei 9 1!x1! (1&x1&) 9 =nur
1!7 'ies ceramic refractar 9 tip semilun
1#7 Clapet de aprindere
1&7 'ies ceramic refractar 9 pentru tipul
"S 9 partea din spate a camerei sferice
157 Capac de curare
1B7 $cran
1%7 +Anerul clapetei de aprindere
187 *ermometru
1?7 $cranul focarului
!7 <ntreruptor cu lamp de control
!17 0egulator de tira8 9 None46ell F01!&
!!7 Serpentin de rcire contra supranclzirii
!#7 *ermostat regla8 (temperatur agent
termic)
!&7 *ermoizolaie u= 9 Sibral
!57 Onur etan=are u= 18x18
!B7 'ies ceramic 9 tip acoperi=
!%7 *ermostat de comand pentru pomp
(numai pentru DC%5S$)
!87 Condensatorul 2entilatorului
!?7 'ies ceramic refractar 9 tip semilun
#7 'ies ceramic refractar 9 placa focarului
#17 J= de curare (DC%S)
#!7 *ermostat gaze arse
##7 *ermostat de siguran
/ 9 Canalul de fum
C 9 >e=irea apei din cazan
+ 9 >ntrarea apei n cazan
. 9 0acord pentru robinetul de umplere
' 9 0acord pentru senzorul de temperatur a
supapei termice montat pe serpentina de
rcire (*S1#: S*S!)7
#ate te%nice
Di+en0iuni DC18S DC20GS DC22S DC25S DC32S
DC30SE
DC25GS DC32GS DC40GS DC40SE DC50SE DC70S
DC80
DC75SE
: 1120 1200 1120 1120 1200 1200 1200 1350 1300 1300 1320 1420
B 770 770 "70 "70 "70 "70 "70 "70 "70 1170 1140 1470
C 5"0 170 5"0 5"0 170 170 170 170 770 770 170 770
D 872 "41 872 872 "41 "41 "41 10"2 1041 1041 1100 1153
E 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 110 180
C 15 75 15 15 75 75 75 75 75 75 "0 75
G 200 180 200 200 180 180 180 180 180 180 325 180
< "30 1000 "30 "30 1000 1000 1000 1137 1100 1100 1230 1100
C< 220 255 220 220 255 255 255 255 305 305 0 305
= 1"0 240 1"0 1"0 240 240 240 240 2"0 2"0 240 2"0
D 144E 144E 144E 144E 144E 144E 144E 2E 2E 2E 2E 2E
6667atmos7cz 8
Instruciuni de utilizare - RO
#esenele cazanelr
6667atmos7cz ?
Instruciuni de utilizare - RO
Seciunea cazanului #C-2S
Ca)era de ardere
#7 J= de e2acuare a cenu=ii
57 'ies ceramic refractar 9 duz de aer
#17 'ies ceramic refractar 9 semilun
#!7 'ies ceramic refractar 9 placa
focarului
#&7 "ur de curare
Sc%e)a e3%austrului
AtentieJ 9 $;Haustorul (S) este li2rat demontat7 )=ezai e;Haustorul pe canalul de fum din spate:
strAngei piuliele de fi;are apoi alimentai e;Haustorul cu curent electric7
Derificai funcionarea lui normal7
1 9 +otor
! 9 'lac metalic (oel ino;idabil)
# 9 'aleta rotorului
& 9 'iuli (cu filet stAnga =i =aib)
5 9 'iuli fluture
B 9 Ourub
% 9 $tan=are (! buc7)
8 9 $tan=are
6667atmos7cz 1
Instruciuni de utilizare - RO
57 Ti(ul i aezarea (ieselr cera)ice re*ractare 4n *car
1. Pentru ti(urile
DC!!S
DC!5S
DC#!S
DC5S
DC&S$
DC5S$
". Pentru ti(ul
DC%5S$
'entru acest cazan: placa tip acoperi= este compu din dou piese 9 2ezi figura (DC%5S$ 9 !x5 mm)7
$. Pentru ti(ul
DC18S
DC!"S
DC!5"S
DC#!"S
DC&"S
DC#S$
Camera sferic trebuie asamblat n a=a fel ncAt partea din fa a piesei ceramice refractare (1) s
fie poziionat la # cm fa de cantul frontal al cazanului7
)tenieP 9 nu se 2a scHimba poziia prii posterioare (1&) la o e2entual demontare7
6667atmos7cz 11
!%7 'iesa ceramic refractar tip acoperi=
este destinat(
- pentru cazanele (DC!!S: DC!5S:
DC#!S: DC&S$) cu lungimea de
5mmQ
- pentru cazanele (DC5S: DC5S$)
cu lungimea de % mm7
17 'ies ceramic refractar 9 camer
sferic (partea stAng R dreapt)
1&7 'ies ceramic refractar 9 partea
din spate cu scobitur
Instruciuni de utilizare - RO
Pentru ti(ul
DC%S
Ca curarea cazanului trebuie scoas piesa ceramic refractar frontal: aceasta fiind a=ezat pe
partea din fa a camerei de ardere: spre u=7
+. Accesrii livrate cu cazanul
'erie de oel cu accesorii 1 buc7
0a=cHet de curat 1 buc7
0obinet de umplere 1 buc7
>nstruciuni de utilizare =i de ntreinere 1 buc7
0egulator de tira8 None46ell F01!& (cu e;cepia DC5S$ 1 buc7
Cenu=ar (numai pentru tipurile DC II "S) 1 buc7
-. C)5usti5il
Se recomand utilizarea lemnelor uscate apro;imati2 ! ani n mod natural (butuci de S8-15 mm): cu
umiditate de 1!-!F: cu puterea caloric 15-1% +87Tg
-1
=i cu lungimea butucilor de ##-1 mm n
concordan cu tipul cazanului7 Dimensiunile recomandate pentru combustibil pot fi gsite la punctul #7
LDate teHniceM7 Se pot arde =i de=euri de lemn de dimensiuni mari n combinaie (ma;7 1F) cu lemnul de
dimensiuni mari7
#ate de 5az& la arderea le)nului
'uterea ma;im =i durata lung de 2ia a cazanului sunt asigurate prin utilizarea lemnului uscat de ! ani7
<n graficul urmtor se afl dependena puterii calorice a combustibilului de coninutul de ap7 'uterea
caloric util a lemnului scade substanial cu cre=terea umiditii7
$;emplu(
- lemnul cu umiditatea !F are puterea caloric de & TGH E 1 Tg lemn
- lemnul cu umiditatea #F are puterea caloric de 1:5 TGHE 1 Tg lemn
- de e;emplu lemnul de molid depozitat timp de un an sub acoperi= 9 2ezi graficul
6667atmos7cz 1!
#17 'ies ceramic refractar 9
semilun
#!7 9 'ies ceramic refractar 9 placa
focarului (! buc7)
<n graficul alturat se gse=te puterea
util ma;im a cazanului n cazul n care
lemnul folosit este umed7
/G
DC18S - 1#
DC!!S - 1&
DC!5S - 1?
DC#!S - !&
DC&S($) - #1
DC5S($) - #?
DC%5S($) - 5#
)ceste informaii pot ser2i =i pentru alte tipuri de
cazane care funcioneaz pe principiul gazeificrii
lemnului7
! ! ! Nu se rec)and& utilizarea le)nelr cu u)iditate )ai )ic& decFt 1"K.
Puterea calric& a le)nului
*ip lemn 'uterea caloric pentru 1Tg lemn
/cal /1oule /GH
+olid #? 1B!5 &:5
'in #8 158 &:&
+esteacn #%5 155 &:#
Ste8ar #B 151 &:!
Fag #&5 1&& &:
I Cemnul 2erde (umed) are putere caloric sczut: nu arde bine: afum tare =i reduce substanial durata de
2ia a cazanului =i a co=ului7 *otodat puterea util a cazanului scade cu 5F: iar consumul de lemne se
dubleaz7
87 6undaia cazanului
*ip cazan ) 5
DC18S B B
DC!"S % B
DC!!S E DC!5S B 8
DC#S$E DC#!SE
DC!5"SE DC#!"SE
DC&"S
% 8
DC&S$ % 1
DC5S$ 8 1
Se recomand utilizarea fundaiei de beton sau
din metal)7
DC5S: DC%S % 1
DC%5S$ 8 1#
?7 Mediul de instalare i a)(lasare a cazanului 4n sala cazanelr
Cazanul poate fi utilizat n Lmediul de
bazM))5E)55 dup standardul ceH US.
##!1E1??57
Cazanul trebuie amplasat n sala cazanelor
n care este asigurat admisia aerului necesar
arderii7 )mplasarea cazanului n spaii
locuite (inclusi2 coridoare) nu este
acceptat7 Seciunea prizei neobturabile
trebuie s fie minim !5 cm
!
pentru cazanele
cu putere nominal de !-%5 TG7
1 9 co= de fum
! 9 canal de fum
# 9 cazan
17 Cul de *u)
0acordarea cazanului la co=ul de fum se 2a efectua doar cu acordul unei firme de co=erit7 Canalul de
e2acuare al co=ului de fum trebuie dimensionat astfel ncAt prin tira8ul su s asigure e2acuarea gazelor
arse din cazan =i dispersarea acestora n atmosfer: n orice condiii de lucru7 , bun dimensionare a
co=ului de fum este necesar pentru funcionarea corect a cazanului7 )rderea: randamentul cazanului =i
durata de funcionare a acestuia depind de tira8ul co=ului7 *ira8ul co=ului la rAndul su depinde direct de
seciunea: nlimea =i rugozitatea suprafeei interioare a acestuia7 <n co=ul de fum la care cazanul este
racordat nu se 2or racorda alte aparate7 Diametrul co=ului nu poate fi mai mic decAt diametrul
racordului de ie=ire al cazanului (min7 15mm)7 tira8ul co=ului trebuie s ating 2alorile prescrise (2ezi
datele teHnice de la punctul 1): dar nu trebuie s fie e;trem de nalt pentru ca s nu reduc randamentul
cazanului =i s nu influeneze arderea (s nu rup flacra)7 <n cazul tira8ului ridicat al co=ului poate fi
instalat o clapet de reglare a debitului (limitator de tira8) n canalul de fum: ntre cazan =i co=ul de
fum7
#i)ensiuni in*r)ative (rivind seciunea culuiL
! x ! cm <nlime min7 %m
! cm <nltime min7 8m
15x15 cm <nlime min7 11m
1Bcm <nlime min7 1!m
117 Racrdul de *u)
<n cazul n care nu este posibil racordarea
cazanului direct la canalul de e2acuare al co=ului:
tubulatura respecti2: trebuie s fie cAt mai scurt
posibil =i s nu dep=easc lungimea de 1 m: fr
suprafa de nclzire suplimentar =i s aib pant
ascendent7 Din punct de 2edere mecanic: canalul
de fum trebuie s fie solid: etan= =i u=or de curat
n interior7 Canalul de fum nu poate trece prin alte
ncperi7
Diametrul interior al canalului de fum nu poate fi
mai mare decAt diametrul interior al racordului de
gaze arse al cazanului =i nu se poate ngusta spre
co=ul de fum7 .u se recomad utilizarea coturilor7
+odurile de e;ecuie a trecerilor canalului de fum
prin construcii din materiale combustibile sunt
indicate n ane;ele ! =i # US. B18E?% (cabane
de lemn: etc7)
17 *ermometru gaze arse
!7 "ur de curare
#7 Clapet de reglare a debitului gazelor arse (limitator de tira8)
I <n cazul tira8ului ridicat al co=ului se poate instala n canalul de fum o clapet de reglare a debitului (#)
sau un limitator de tira87
1!7 Prtecia 4)(triva incendiilr la instalarea i utilizarea
ec%i(a)entelr ter)ice
<n conformitate cu standardul US. B18E?% 9 'rotecia mpotri2a incendiilor la utilizarea
ecHipamentelor termice =i a surselor de cldur7
#istane si/ure
Ca instalarea cazanului se 2a pstra o distan de siguran de minim !mm fa de materialele de
construcie7 )ceast distan este 2alabil pentru cazanele =i canalele de fum montate n apropierea
materialelor inflamabile din clasele de inflamabilitate 5: C1 =i C! (2ezi tabelul de mai 8os)7 Distana de
siguran (! mm) trebuie dublat n cazul n care cazanul se instaleaz n apropierea unor materiale aflate
n clasa de nflamabilitate C#7 )ceast distan de siguran trebuie mrit =i n cazul n care nu se cunoa=te
clasa de inflamabilitate a materialului n cauz7 De asemenea poate fi redus la 8umtate (1 mm) n cazul
utilizrii unei plci termoizolatoare (e;7 plac de azbest): incombustibile: a2And groismea min7 5 mm =i
amplasat la cel puin !5 mm fa de materialul inflamabil7 $cranul de protecie trebuie s dep=easc
gabaritul gazanului (inclusi2 al canalelor de fum) cu cel puin 15 mm pe fiecare parte =i cu cel puin #
mm deasupra cazanului7 De asemenea piesele de mobilier confecionate din materiale inflamabile trebuie
pre2zute cu o astfel de plac de blinda8 n cazul n care nu este posibil pstrarea acestei distane de
siguran (de e;7 n cazul cabanelor)7 )ceast distan de siguran trebuie pstrat doar n cazul n care
mobilierul este amplasat n apropierea cazanului7
Dac suprafaa pe care se instaleaz cazanul este inflamabil acesta trebuie prote8at cu a8utorul unui
material incombustibil =i termoizolator pe o suprafa cu cel puin 1mm mai mare decAt baza cazanului
n prile laterale =i cu cel puin # mm n partea frontal a cazanului7 Ca material incombustibil se pot
utiliza toate materialele menionate din clasa ) de inflamabilitate7
Ta5elul nr. 1
Clasele de inflamabilitate a materialelor de
construcii
+ateriale de construcii din clasa de inflamabilitate
(conform US. B18E?%)
) 9 neinflamabil "ranit: gresie: beton: crmid: dale ceramice:
mortar: tencuieli antiincendiu etc7
5 9 inflamabilitate redus )cumin: izomin: eraclit: lignos: plci din pAsl de
bazalt: plAci din fibr de sticl: no2odur
C 9 greu inflamabil Cemn de foioase (ste8ar: fag): plci Hobrem: placa8e:
sircolit: 6erzalit: carton presat (formica: ecrona)
C! 9 inflamabilitate medie Cemn de conifere (pin: lari: molid): lemn de a=cHie
=i plci de plut: pardoseli de cauciuc (>ndustrial:
Super)
C# 9 u=or inflamabil 'lci de fibr lemnoas (Nobra: Sololac: Sololit):
celuloz: poliuretan: polistiren: polietilen: 'DC
AtenieJ 9 <n mpre8urrile n care e;ist gaze sau 2apori inflamabili n ncperea n care se afl cazanul
sau dac e;ist pericolul producerii unui incendiu ori a unei e;plozii (e;7 lipirea linoleului): cazanul trebuie
oprit din timp7 .u este permis a=ezarea pe cazan sau la o distan mai mic decAt cea de siguran a
obiectelor din material inflamabil7
1#7 Cnectarea cazanului la reeaua electric&

'entru racordarea cazanului la reeaua de alimentare cu curent electric de !#D: 5 Nz se folose=te
cablu de alimentare cu fi= sau fr fi= la racordarea fi;7 <n cazul nlocuirii cablului de alimentare se
utilizeaz unul identic: iar inter2enia trebuie fcut de o unitate autorizat de ser2ice7 Cazanul trebuie
amplasat astfel ncAt fi=a de racordare s fie n apropierea operatorului (conform standardului US. $.
B##5-1E1??%)7 0acordarea cazanului se 2a face numai de persoane competente =i autorizate n acest
sens: respectAnd normati2ele n 2igoare7
$ste obligatorie protecia prin legare la pmAnt7
1&7 Sc%e)a electric& de cnectare a cazanului -#C10S 9 #C!2S: 8cu
e3%austr, ti( UC7!C'";, res(ectiv #C02, #C-2S 8cu ventilatr de
aer; 9 re/lare electr)ecanic&
157 Sc%e)a electric& de cnectare a cazanului #C'2S: 9 re/lare
electr)ecanic&, cu e3%austr, ti( UC7!C'"
a7 - - - - 2arianta conectrii la pomp cu termostat de siguran ?5KC
b7 elementele notate cu linie punctat nu sunt montate n cazanul standard7
1B7 Sc%e)a electric& de cnectare a cazanului #C-'S: 9 re/lare
electr)ecanic& cu e3%austr, ti( UC7!C0"
1%7 Standardele 8<SN :N; re*eritare la cnstrucia i instalarea
cazanelr (e c)5usti5il slid
US. $. ##-5 9 Cazane pe combustibil solid pentru nclzire central
US. B#1E?8 9 <nclzire central: construcie =i instalare
US. B8#E?B 9 Dispoziti2e de siguran pentru nclzire central =i nclzire a apei mena8ere
US. %#&!1E88 9 'roiectarea co=urilor =i a canalelor de fum
US. %#&!1 9 0ealizarea co=urilor: a canalelor de fum =i racordarea aparatelor consumatoare de
combustibil
US. $. 1&&# 9 Construcia co=urilor de fum 9 Cerine generale
US. B18E?% 9 'rotecia mpotri2a incendiilor la utilizarea aparatelor locale =i a surselor de cldur
US. %#8!#E8& 9 Clasa de inflamabilitate a materialelor de construcie
US. $. 1!B&-1 9 <nclzire prin pardoseal 9 Sisteme =i componente 9 Definiii =i mrci
US. $. 1!B&-! 9 <nclzire prin pardoseal 9 Sisteme =i componente 9 Calcul de putere termic
US. $. 1!B&-# 9 <nclzire prin pardoseal 9 Sisteme =i componente 9 Construcie
US. $. &&! 9 ! 9 Corpuri de nclzire 9 <ncercare =i e2aluare
AtenieJ
a7 instalarea cazanului se 2a face ntodeauna dup un proiect de instalare
b7 instalarea cazanului se face numai de persoane instruite de ctre productor
c7 2or fi respectate normati2ele n 2igoare din ara de destinaie
187 Selecie i )d de racrdare a ele)entelr de re/lare i de c)and&
Cazanele sunt li2rate utilizatorului cu regla8 de baz a puterii cazanului care satisface e;igenele de confort
ale nclzirii =i de securitate7 )utomatizarea cazanului asigur 2aloarea cerut de 8-?C a temperaturii
apei la ie=ire: dar nu rezol2 comanda 2anelor de amestec =i a pompelor7 Cu e;cepia cazanului DC%5S$:
care este ecHipat cu dou termostate: unul de %C (temperatura anclan=rii pompei la funcionare
normal): iar al doilea de ?5C (temperatura anclan=rii pompei n caz accidental)7 +odul de conectare a
acestor elemente este indicat pe scHema electric de conectare7 Fiecare pomp din sistem trebuie comadat
de un termostat independent: pentru ca temperatura apei n returul cazanului s nu scad sub B5C7 <n
cazul instalrii cazanului fr rezer2or de acumulare sau de compensare: pompa circuitului de nclzire
trebuie comandat de un termostat independent sau cu comand electronic: astfel ncAt aceasta s
funcioneze numai atunci cAnd pompa din circuitul de cazan este n funciune7 <n cazul utilizrii a dou
termostate: cel de comand al pompei din circuitul de nclzire 2a fi reglat la 8C: iar termostatul de
comand al pompei din circuitul de cazan 2a fi reglat la %5C7 $;ist posibilitatea comandrii ambelor
pompe de un singur termostat7 Dac cazanul este instalat cu rezer2oare de acumulare =i pomp Caddomat
!1 =i dac n circuitul de cazan circulaia apei este realizat prin gra2itaie: ceea ce prelunge=te timpul de
demarare al cazanului la 2aloarea cerut a agentului termic: pentru funcionarea corect se recomand
comanda pompei din circuitul de cazan de un termostat de gaze arse: instalat n cazan (la aprinderea
focului)7 0eglarea incorect de ctre utilizator a termostatului de gaze arse poate pro2oca cre=terea
temperaturii n cazan: de aceea se recomand montarea unui termostat de siguran de ?5C7 *ermostatul
din cazan poate fi nlocuit cu un termostat e;tern: situat la ie=irea din cazan7 0olul acestuia este de a
comanda pompa din circuitul de cazan la ?5C (conectat paralel cu termostatul de gaze arse)7
0eglarea temperaturii apei distribuite n circuitul de nclzire se 2a efectua ntodeauna cu a8utorul unei 2ane
de amestec cu # ci7 Dana de amestec poate fi comandat manual sau electronic: ceea ce 2a contribui la
funcionarea mai confortabil =i mai economic a sistemului de nclzire7 0acordarea acestor elemente
trebuie efectuat n baza unui proiect inAnd cont de condiiile specifice ale sistemului de nclzire7
>nstalaia electric legat de dotarea cazanului cu aceste elemente trebuie efectuat de ctre persoane
competente =i autorizate n acest sens de ctre productor: conform standardelor n 2igoare7
I Ca instalarea cazanului se recomand utilizarea 2asului de e;pansiune descHis sau a 2asului de
e;pansiune ncHis: dac normele n 2igoare ale statului respecti2 permit acest lucru7 Cazanul trebuie instalat
n a=a fel ncAt ntreruperea alimentrii cu energie electric s nu conduc la supranclzire sau la
deteriorarea cazanului7 Cazanul are o inerie termic7 $l poate fi prote8at mpotri2a supranclzirii n mai
multe moduri7 Jnul dintre aceste moduri este racordarea serpentinei de rcire cu 2entil *S 1# V ) (?5C)
sau G)**S S*S ! (?%C) la reeaua de alimentare cu ap rece7 <n cazul e;istenei alimentrii locale
(Hidrofor) cazanul poate fi prote8at prin utilizarea sursei de rezer2 a energiei electrice (baterie cu
con2ertizor) pentru asigurarea funcionrii a cel puin uneia dintre pompe7 , alt posibilitate este
racordarea cazanului cu un rezer2or de compensare =i o clapet de reinere7
AtenieJ
Ca instalare partea posterioar a cazanului trebuie ridicat circa 1 mm pentru ca pur8area =i dezaerarea
cazanului s fie mai u=oar7
1?7 Prtecia cazanului 4)(triva crziunii
+odul de prote8are a cazanului mpotri2a coroziunii: recomandat de productor se bazeaz pe racordarea
cazanului cu Caddomat !1 sau 2entil termoregulator care permite crearea circuitului de cazan separat de
circuitul de nclzire (circuitul primar =i secundar) astfel ncAt temperatura minim a apei n returul
cazanului s fie meninut la B5C7 Cu cAt este mai ridicat temperatura apei n returul cazanului cu atAt
este mai sczut cantitatea de condens: acid =i gudroane care deterioreaz corpul cazanului7 *emperatura de
ie=ire a apei din cazan trebuie s fie n permanen 8-?C7 Ca funcionarea normal a cazanului
temperatura gazelor arse nu trebuie s scad sub 11C7 *emperatura sczut a gazelor arse cauzeaz
apariia condensului: acidului =i a gudroanelor cHiar dac temperatura apei de ie=ire (8-?C) =i
temperatura apei n returul cazanului (B5C) sunt respectate7 )ceast situaie se poate produce de e;emplu
n cazul nclzirii apei calde mena8ere ()C+) 2ara sau n cazul n care se nclze=te doar o parte a cldirii7
'entru e2itarea acestei situaii se recomand instalarea cazanului cu rezer2oare de acumulare sau
aprinderea zilnic a focului7 'entru cazanele cu putere nominal peste 5 /G se poate utiliza o 2an de
amestec cu # ci cu ser2oacionare =i cu posibilitatea reglrii electronice n scopul meninerii temperaturii
apei n returul cazanului la 2aloarea minim recomadat (B5-%5C)7
!7 Instalarea rec)andat& a cazanului cu .add)at "1
!17 Instalarea rec)andat& a cazanului cu ventil ter)re/ulatr
!!7 Instalarea rec)andat& a cazanului cu rezervr de c)(ensare
!#7 Sc%e)a rec)andat& a instal&rii cazanului cu .add)at "1 i cu rezervare de
acu)ulare
#ia)etre )ini)e ale evilr (entru instalaie cu rezervare de acu)ulare
Ti(ul cazanului i (uterea n)inal& Partea A Partea >
Cupru ,el Cupru ,el
DC18S: DC!"S !8x1 !5 (1M) !8x1 !5(1M)
DC!!S: DC!5S: DC!5"S !8x1 !5 (1M) !8x1 !5(1M)
DC#!S: DC#!"S: DC#S$ #5x1:5 #! (5E&M) !8 x 1 !5(1M)
DC&"S: DC5S$ #5x1:5 #! (5E&M) !8 x 1 !5(1M)
DC5S: DC5S$ &! x 1:5 &(BE&M) #5 x 1:5 #!(5E&M)
DC%S: DC%5S$ 5& x ! 5(!M) &! x 1:5 &(BE&M)
!&7 .add)at "1
'rin construcia sa pompa Caddomat !1 nlocuie=te
instalarea clasic din piese separate7 Caddomat !1 este
compus din corpul de font: 2entil termoregulator: pomp:
clapet de reinere: robinete sferice =i termometre7 Ca
temperatura de %8C a apei din cazan 2entilul
termoregulator descHide admisia din rezer2or (sau
instalaie)7 >nstalaia cu pomp Caddomat !1 este
substanial mai simpl: din aceast cauz utilizarea sa este
recomandat7 <n furnitura pompei Caddomat !1 se li2reaz
un termocartu= de scHimb pentru %5C: care se utilizeaz
pentru cazanele cu putere nominal peste #!/G7
Date teHnice
'resiunea ma;im de lucru :!5 +pa
Suprapresiune de calcul :!5 +pa
Suprapresiune de testare :## +pa
*emperatura ma;im de lucru 1C
AtenieJ
'ompa Caddomat !1 nu este destinat decAt pentru cazanele a2And puterea nominal pAn la %5 /G
inclusi27 Se recomand ns utilizarea pAn la puterea nominal de 5 /G inclusi27
!57 =entil ter)re/ulatr :S>:
Dentilul termoregulator $S5$ tip *D BC se
folose=te la cazanele pe combustibil solid7 Ca
temperatura apei din cazan de RBC: 2entilul
termoregulator se descHide =i licHidul din circuitul
de nclzire este admis n circuitul de cazan7 <n acest
mod se asigur temperatura minim a apei n returul
cazanului7 Ca ne2oie se poate utiliza 2entilul
termoregulator reglat la temperatur mai ridicat (de
e;7 %!C)7
Dentilul termoregulator *D BC este recomandat pentru cazanele(
- DC18S: Dc!"S: DC!!S: DC!5S: DC!5"S W77*D!5
- DC#!S: DC#!"S: DC&"S: DC&S$WWWW77*D#!
- DC5S: DC5S$: DC%S: DC%5S$WWWWW77*D&
!B7 6uncinarea siste)ului cu rezervare de acu)ulare
Dup aprinderea focului: cazanul ridic temperatura apei n rezer2oarele de acumulare la ?-1C: prin
funcionare la putere ma;im (prin !-& ncrcri)7 Dup aceasta se preia cldur din rezer2or cu a8utorul
2anei de amestec cu # ci pentru circuitul de nclzire pentru o perioad corespunztoare cu capacitatea
acumulatorului =i a temperaturii aerului7 <n sezonul de nclzire (la respectarea capacitilor minime ale
acumulatoarelor 9 2ezi tabelul) se a8unge la o autonomie de 1-# zile7 Dac nu este posibil folosirea
rezer2oarelor de acumulare se recomand utilizarea unui rezer2or de cel puin 5-1 l pentru
ecHilibrarea timpului de demarare =i de oprire a cazanului7
Ca(acit&i )ini)e rec)andate ale acu)ulatarelr
Ti(
#C10S
#C"2IS
#C""S #C"'S
#C"'IS
#C$"S
#C$"IS
#C!2IS
#C!2S:
#C'2S
#C'2S:
#C-2S
#C-'S:
#C122
Putere n)inal& 18 !! !5 #! & &? % ??
Ca(acitate 1-15 15-! 15-! !-!5 !5-# #-& &-5 5-B
Rezervare de acu)ulare ATMOS standard
Ti(ul
rezervrului
Ca(acitate 8l; #ia)etru 8)); En&li)e 8));
).5 5 B 1?1
).%5 %5 %5 1?!5
).1 1 85 !11
Izlarea rezervarelr
Soluia potri2it este izolarea rezer2oarelor: folosind 2at mineral =i scHelet din carton ipsos: precum =i
umplutur suplimentar7 Ca utilizarea lAnii minerale grosimea minim recomadat este 1!mm7 , alt
2ariant este cumprarea rezer2oarelor de8a izolate cu 2at mineral n n2eli= din material sintetic7
Avanta,e
>nstalarea cazanului cu rezer2oare de acumulare are mai multe a2anta8e(
- consum redus (!F) de combustibil: cazanul funcioneaz la putere nominal =i la randament de
81-8?F pAn la arderea completQ
- durata de 2ia ridicat pentru cazan =i co=ul de fum 9 cantitate minim de gudroane =i aciziQ
- posibilitatea combinrii cu alte sisteme de nclzire 9 nclzire electric cu colectoare solare:
etc7Q
- combinarea corpurilor de nclzire (radiatoarelor) cu nclzire de pardosealQ
- nclzire confortabil =i arderea complet (ideal) a combustibiluluiQ
- caracteristici de ardere mai ecologice
!%7 Racrdarea ser(entinei de r&cire 4)(triva su(ra4nc&lzirii cu su(a(&
ter)ic& ?ne@Aell TS 1$2 9 B A sau CATTS STS "2
(temperatura descHiderii supapei este ?5-?%C)
AtenieJ
Conform standardului $. US. #5-5: serpentina de rcire mpotri2a supranclzirii nu trebuie utilizat n
alt scop decAt cel de protecie mpotri2a supranclzirii (nicidecum la nclzire)7
Supapa termic )C+ *S 1# 9 V ) sau G)**S S*S ! al crui senzor de temperatur se afl n partea
din spate a cazanului: prote8eaz cazanul mpotri2a supranclzirii n a=a fel: ncAt la cre=terea temperaturii
din cazan peste ?5C: permite intrarea n serpentina de rcire a apei din reeaua de alimentare cu ap:
aceasta preluAnd energie termic: care este e2acuat7 <n cazul amplasrii unei clapete de reinere la intrarea
apei n serpentina de rcire: n scopul e2itrii circulaiei in2erse a apei n reeaua de alimentare: serpentina
de rcire trebuie dotat cu o supap de siguran de B-1 bari: pentru a descrca e2entualele cre=teri de
presiune accidentale7
!87 Prescri(ii de lucru
Pre/&tirea cazanului (entru (unere 4n *unciune
<nainte de punerea n funciune se 2a 2erifica dac sistemul este umplut cu ap =i dac este aerisit
corespunztor7 Cazanul 2a fi pus n funciune n concordan cu prezentele instruciuni: n acest mod
putAnd fi utilizat n condiii de siguran7 Cazanul poate fi deser2it doar de ctre persoane adulte7
A(rinderea *cului i *uncinarea cazanului
<naintea aprinderii combustibilului se descHide clapeta de aprindere E1#E prin tragerea manetei clapetei de
aprindere E1%E =i termostatul de gaze arse se poziioneaz pe aprinderea focului (temperatur mai ridicat)7
'rin u=a superioar E!E se pun pe piesa ceramic refractar E5E lemnele subiri uscate: n poziie trans2ersal
pe canal: astfel ncAt s se creeze un spaiul de !-& cm ntre combustibil =i canal pentru trecerea gazelor
arse7 'este acestea se pune HArtie: din nou lemne subiri: peste care o cantitate mai mare de lemne uscate7
Dup aprindere se ncHide u=a superior =i se descHide u=a inferioar7 'entru ca focul s se aprind mai
repede se poate porni e;Haustorul: dar acest lucru nu este recomandat de productor7 Dup aprindere
(cre=terea temperaturii la &-5KC) se 2a ncHide u=a inferioar: se 2a umple camera de ardere cu lemne =i
se 2a ncHide clapeta de aprindere cu a8utorul manetei E1%E7 *ermostatul de gaze arse se regleaz pe poziia
de lucru (apro;imati2 poziie 2ertical)7 Cu a8utorul regulatorului de tira8 F0 1!&: E!!E se regleaz 2aloarea
dorit pentru temperatura apei la ie=ire din cazan: de obicei la 8-?KC (not( cazanul DC5S$ nu este
ecHipat cu regulatorul de tira8 F01!&)7 'entru ca procesul de gazeificare s se produc este necesar s se
formeze =i s se pstreze un strat ardent (zon de reducie) a crbunelui de lemn pe duza de gazeificare7
)cesta se 2a forma cu 8arul rezultat din arderea lemnului uscat de dimensiuni adec2ate7 Dac se utilizeaz
lemn umed nu 2a mai a2ea loc procesul de gazeificare: cre=te consumul de lemne: nu se obine puterea
nominal dorit a cazanului =i scade durata de 2ia a cazanului =i a co=ului de fum7 Dac co=ul are tira8
corespunztor: adic cel prescris de productor: se poate obine o putere nominal de %F: cHiar =i cu
2entilatorul oprit7
Avertis)entJ
Ca prima aprindere a focului se produce condens: ceea ce nu este un defect7 Dup nclzirea cazanului
acest condens dispare7 <n cazul arderii de=eurilor de lemn de mrime mai mic: temperatura gazelor arse
poate s dep=easc #!KC: iar arderea trebuie controlat7 <n caz contrar: e;ist posibilitatea deteriorrii
2entilatorului (S): formarea gudroanelor =i a condensului n gura de alimentare: reprezintAnd un efect
asociat gazeificrii lemnului7
AtenieJ
<n timpul funcionrii: mAnerul de acionare al clapetei de aprindere trebuie apsat (clapeta de aer s fie
ncHis)7 .erespectarea acestei prescripii poate conduce la deteriorarea 2entilatorului (S)7
Re/la,ul (uterii 9 electr)ecanic
0egla8ul puterii se face cu a8utorul clapetei de aer (8): acionat de regulatorul de tira8 F0 1!& (!!): care
descHide sau ncHide automat clapeta de aer: n funcie de 2aloarea temperaturii (reglat) apei la ie=ire (8-
?KC) din cazan7 (cu e;cepia DC5S$)7 $ste deosebit de important ca regulatorul s fie corect montat:
pentru c: cu a8utorul lui se realizeaz protecia mpotri2a supranclzirii7 +odalitatea de montare =i reglare
a regulatorului este specificat n instruciunile ane;ate acestuia (0eg7 None46ell 5rauTmann: F01!&)7
'rotecia mpotri2a supranclzirii este asigurat prin 2erificarea funciei regulatorului la temperatura apei
din cazan de ?KC: cAnd clapeta de aer (8) trebue s fie ncHis aproape n totalitate7 0eglarea regulatorului
trebuie 2erificat7 'oziia clapetei de aer (8) poate fi urmrit din partea posterioar a 2entilatorului7 De
asemenea la efectuarea regla8elor: trebuie s e;iste o concordan ntre 2aloarea setat pe termostatul de
agent termic situat pe panoul de comand al cazanului =i temperatura reglat a regulatorului de tira87
*ermostatul de regla8 trebuie s fie fi;at pe o temperatur cu cel puin 5KC mai mic decAt regulatorul de
tira8 F01!& (punct marcat pe scara termostatului)7 'e panoul
de comand este instalat =i termostatul de gaze arse: care
declan=eaz pornirea 2entilatorului dup arderea complet a
lemnului7
Dup aprinderea combustibilului termostatul de gaze arse se
2a regla pe poziia de lucru astfel ncAt 2entilatorul s fie n
funciune =i decuplarea sa s se produc doar dup arderea
complet a lemnului7 'oziia optim de lucru a termostatului
de gaze arse trebuie determinat in funcie de combustibilul
folosit: de tira8ul co=ului =i de alte condiii specifice7
*emperatura apei la ie=ire din cazan este indicat de
termometrul (18) instalat pe panoul de comand7 *ot pe
panoul de comand este instalat =i termostatul de siguran
ire2ersibil7 Cazanul de gazeificare DC5S$ nu este dotat cu
regulator de tira8 None46ell F0 1!&: nici cu clapet clasic
de aer (orificiu destinat regulatorului de tira8: care la ie=irea
apei din cazan trebuie blindat)7 <n scHimb este ecHipat cu o
clapet de regla8 cu ser2oacionare cu resort: situat la
admisia aerului de ardere n cazan7 )ceast clapet este
acionat: ca =i e;Haustorul: de termostatul de regla8 =i cel de
gaze arse n funcie de temperatura apei la ie=ire din cazan7
Dac termostatul este decuplat: clapeta se ncHide automat7
Clapeta de regla8 este setat din fabric la o descHidere
ma;im de # mm7 DescHiderea ma;im poate fi reglat
dup ne2oie7 )cest lucru asigura posibilitatea scHimbrii
puterii nominale =i a calitii arderii7
Re/ulatr de (utere 8tira,; ?ne@Aell
>rauD)ann 6R 1"! 9 Instruciuni de instalare
Demontai le2ierul (1): elementul de cuplare (!): n=urubai
regulatorul n cazan7
Re/lare
Cazanul se 2a nclzi la apro;imati2 8KC7 0ozeta de reglare se 2a poziiona la temperatura citit pe
termometrul de pe cazan7 <n acest moment clapeta trebuie s aib o descHidere minim (#mm)7 Canul de pe
clapeta de aer se 2a ntinde n a=a fel ncAt cursa clapetei s fie #-5 mm: ceea ce asigur obinerea puterii
cerute7 <ncHiderea minim de #-8 mm a clapetei este reglat cu a8utorul =urubului de reglare7 .u se
recomand reducerea acestei 2alori: deoarece astfel se reduce durata de 2ia a cazanului: respecti2 s-ar
putea pro2oca formarea gudroanelor n cazan =i pe 2entilator7 <ncHiderea minim a clapetei trebuie mrit
n cazul n care tira8ul este insuficient7
=eri*icarea *uncin&rii re/ulatrului de tira,
+Anerul de reglare se 2a poziiona la 2aloarea cerut a temperaturii apei la ie=ire din cazan (8-?KC)7 Ca
2aloarea ma;im de ?5KC a temperaturii apei clapeta de regla8 trebuie ncHis pAn la contact (pAn la
=urub)7 Daloarea prescris a temperaturii a apei din cazan (8-?KC) trebuie ntodeauna reglat cu a8utorul
2anelor de amestec: dincolo de cazan7 0eglarea se poate face manual ori cu a8utorul dispoziti2ului electric
cu ser2oacionare7
!?7 Re/larea (uterii i a arderii
Pentru cazanele cu e3%austr #C10S 9 #C-'S:
Re/larea de 5az& a ra(rtului de aer (ri)ar i
secundar
8#C10S 9 #C'2S:, #C"2IS 9 #C!2IS;
Re/lare (ti)&L
Ca contact (5 mm)( 5 9 1 mm
Re/lare )a3i)&L
Ca contact (5 mm)( 1 9 ! mm
Re/larea de 5az& a ra(rtului de aer (ri)ar i
de aer secundar al cazanului #C-'S:
Re/lare (ti)&L
Ca contact (! mm)( 5 9 1 mm
Re/lare )a3i)&L
Ca contact( 1 -! mm
I ScHimbarea regla8elor se 2a face cu a8utorul
analizorului de gaze arse =i conform temperaturii
ma;ime care nu poate dep=i #!KC la intrarea n co=ul de fum: la puterea nominal stabilit (cu clapeta
de aprindere ncHis)7 Cazanul este reglat de ctre
productor la parametrii optimi: ceea ce nseamn c
scHimbrile 2or fi necesare doar n cazul condiiilor
necorespunztoare de lucru (de e;7 n cazul tira8ului mic al
co=ului se 2a trage maneta de regla8 pAn la poziia
ma;im)7
Pentru cazanul cu ventilatrul de aer #C-2S
Re/larea de 5az& a ra(rtului de aer (ri)ar i aer
secundar 8-2MC;
Re/lare (ti)&L
Ca contact (5 mm)( 5 9 1 mm
Re/lare )a3i)&L
Ca contact (5 mm)( 15 9 ! mm
Re/larea cla(etei acinate de servacinare cu resrt 4ncr(rat (entru cazanul
#C'2S:
0eglare(
,ptim( 77777777777777777777777777 # mm
+inim(777777777777777777777777777715 mm
+a;im(7777777777777777777777777777&5 mm
Clapeta de regla8 este
setat de ctre productor la
descHidere de ## mm (2ezi
fig7)7 'e scara
ser2oacionrii se regleaz
numrul %7 DescHiderea
ma;im a clapetei poate fi
ns reglat dup cerine7
'rin aceasta se poate scHimba puterea nominal =i arderea cazanului7
<n cazul decuplrii 2entilatorului sau ntrteruperii alimentrii cu
energie electric: clapeta este ncHis de ctre resort7 <n cazul
ntreruperii alimentrii cu energie electric: clapeta este ncHis7 'e
circumferin ei se admite o cantitate minim de aer pentru regimul
de putere redus7
#7 C)(letarea c)5usti5ilului
Ca completarea combustibilului se descHide mai ntAi clapeta de aprindere (1#) cu a8utorul mAnerului de
acionare (1%)7 $;Haustorul nu se 2a decupla7 Se a=teapt circa 1 secunde: dup care se ntredescHide
ncet u=a de umplere (!): astfel ncAt gazele acumulate s se aspire mai ntAi n canalul de fum =i s nu
intre n sala cazanului7 <n cazul cazanului DC 8: nainte de descHiderea u=ii trebuie decuplat
2entilatorul de aer (&) cu a8utorul ntreruptorului (!)7 'e 8arul format se pun bu=teni uscai de
dimensiuni mari7 Ca ncrcare: combustibilul nu trebuie ndesat deasupra duzei de gazeificare pentru c
acesta ar putea produce stingerea flcrii7 "ura de alimentare se umple ntodeauna complet7 'entru a
diminua cantitatea de fum: se recomand ca reAncrcarea s se efectueze atunci cAnd cantitatea de
combustibil din camera de ardere a sczut la cel puin cu o treime fa de cantitatea iniial7
AtenieJ
<n timpul funcionrii mAnerul de acionare al clapetei de aprindere trebuie s fie apsat (clapeta de aer
ncHis)7 .erespectarea acestei recomandri ar putea conduce la deteriorarea 2etilatorului (S)7
#17 6uncinare cntinu&
$ste posibil nclzirea n mod continu: adic meninerea focului peste noapte (de e;7 la un regim
sczut)7 )ceast posibilitate e;ist doar n sezon de iarn7 )cest mod de funcionare reduce durata de
2ia a cazanului7 Cazanul se 2a pregti pentru funcionare continu n felul urmtor(
- pe 8arul format din combustibilul ars se pun cAte2a buci (&-B) de bu=teni de dimensiuni mai
mariQ
- se ncHide puin 2ana de amestecQ
Dup acestea temperatura apei din cazan 2a cre=te la 8-?KC
- clapeta de regla8 (8) acionat de regulatorul de tira8 F0 1!& None46ell se ncHide automat =i
2entilatorul se decupleaz: astfel cazanul 2a funciona la putere minim7
I <n cazanele astfel pregtite combustibilul poate arde o perioad mai lung de 8-1! ore7 Ca
funcionare continu (regim de putere redus): timpul real de ardere corespunde cantitii de
combustibil ncrcat n cazan =i a puterii prele2ate n mod real7 Cazanul trebuie s aib temperatura
apei de ie=ire 8-?KC =i temperatura apei n returul cazanului de minim B5KC cHiar =i la funcionare
continu7
#!7 Cur&area cazanului
Cazanul trebuie curat n mod regulat =i temeinic la inter2ale de #-5 zile pentru c cenu=a mpreun cu
condensul =i gudroanele depuse n interiorul cazanului izoleaz suprafaa de transfer de cldur =i
reduce substanial durata de 2ia =i randamentul cazanului7 De asemenea o cantitate mare de cenu= n
camera inferioar 2a mic=ora spaiul de ardere =i deterioreaz suprafaa duzei ceramice =i cazanul7
Curarea cazanului se efectueaz n felul urmtor( se pune n funciune e;Haustorul: se descHide u=a de
umplere (!) =i se mtur cenu=a prin orificiul de trecere n camera inferioar7 5ucile lungi de lemn
nears (crbune de lemn) se las n gura de alimentare pAn la aprinderea urmtorului foc7 Se descHide
capacul de curare (15) =i se cur cu peria canalul de fum din spate7 Dup descHiderea capacului
inferior (15) se scoate cenu=a =i funinginea7 Dup descHiderea u=ii inferioare (#) se nltur cenu=a =i
funinginea din camera inferioar7 Ca golirea cenu=ii se nltur depunerile de funingine de pe prile
laterale ale camerei de ardere inferioare cu a8utorul ra=cHetei de curat sau a periei7 >nter2alul real de
curare depinde de calitatea combustibilului (umiditatea lemnului): intensitatea nclzirii: tira8ul
co=ului de fum =i de alte condiii7 Frec2ena currii trebuie constatat n mod indi2idual: pentru
fiecare cazan7 Se recomand curarea o dat pe sptmAn7 'laca ceramic (1): (1&) nu se scoate din
cazan n timpul currii7 +inim o dat pe an se cur (mtur) paleta e;Haustorului =i se controleaz
regla8ul raportului de aer primar =i de aer secundar7 Ca cazanul DC 5S$ n camera de ncrcare sunt
instalate: n prile laterale: pe lAng duza de gazeificare: table speciale care mbuntesc calitatea
arderii7 Spaiul de sub aceste table trebuie curat o dat la %-1& zile7 Ca cazanul DC%S se controleaz
=i se cur e2entual 2entilatorul de aer minim de dou ori pe an7
Clectr cera)ic de cenu&
.i2elul ma;im de cenu= nu trebuie s dep=easc ni2elul mucHiei superioare a acoperi=ului7
AvertizareJ
Curarea regulat =i corect este deosebit de important pentru obinerea puterii nominale n mod
constant: respecti2 a unei durate de 2ia mrit7 Deteriorrile datorate currii insuficiente nu
constituie obiectul garaniei7
##7 Entreinerea siste)ului de 4nc&lzire 8inclusiv cazanul;
Cantitatea de ap: respecti2 presiunea din sistemul de nclzire trebuie 2erificat cel puin o dat la 1&
zile7 Dac este necesar se 2a completa apa din sistem7
<n cazul n care cazanul nu 2a funciona n perioada cAnd e;ist pericol de ngHe: se 2a goli sistemul
=i cazanul de ap: sau se 2or folosi soluii de antingHe7 <n condiii normale cazanul se 2a goli de ap doar
dac este necesar =i pentru perioade scurte7
Ca sfAr=itul fiecrui sezon de nclzire: cazanul se 2a cura temeinic =i se 2or repara e2entualele
defeciuni7
<nlocuirea pieselor deteriorate =i pregtirea cazanului pentru sezonul rece se face prim2ara7
#&7 :3(latare i su(rave/%ere
Jitilizarea cazanului se 2a face n conformitate cu instruciunile de utilizare =i ntreinere7 >nter2eniile
la cazan care ar putea pune n prime8die sntatea beneficiarului sau a colocatarilor nu sunt admise7
Cazanul poate fi e;ploatat doar de persoane adulte: care cunosc instruciunile de utilizare: respecti2
modul de funcionare a ecHipamentului7 Copii sub 1& ani nu pot fi lsai nesupra2egHeai n apropierea
cazanului n funciune7 <n cazul cazanelor pe combustibil solid este interzis utilizarea unor licHide
inflamabile n scopul aprinderii focului: precum =i mrirea n orice fel a puterii nominale
(supranclzire) n timpul funcionrii acestuia7 .u se 2or depozita obiectele inflamabile pe cazan =i n
apropierea u=ii de umplere =i de e2acuare a cenu=ii7 Cenu=a 2a fi depozitat n containere neinflamabile
cu capac7 Cazanul aflat n funciune trebuie controlat periodic de persoana care utilizeaz cazanul7
Jtilizatorul poate efectua doar reparaiile simple: nlocuirea simpl a pieselor de scHimb li2rate (e;7
piesa ceramic refractar: =nur de etan=are etc7)7 Ca utilizarea cazanului se 2a controla etan=eitatea
u=ilor =i a gurilor de curare (acestea trebuie s fie etan=e)7 Jtilizatorul nu poate face inter2enii la
construcia =i instalaia electric a cazanului7 Caanul trebuie curat corect =i la timp: inclusi2 cile de
e2acuare a fumului7 J=a de umplere =i cea de e2acuare a cenu=ii trebuie s fie ntodeauna corect
ncHise7
#57 #e*eciuni (si5ile i )dul de re)ediere
#:6:CT CAUNA R:M:#I:R:
- becul de control XreeaM nu
lumineaz
- lips tensiune alimentareQ
- fi=a nu este introdus corespunztor n prizQ
- ntreruptor defectQ
- cablu alimentare defect7
- se 2erificQ
- se 2erificQ
- se scHimbQ
- se scHimb7
- cazanul nu atinge puterea util
cerut =i temperatura reglat
- ap insuficient n sistemQ
- debit pomp prea mareQ
- cazan subdimensionatQ
- calitate necorespunztoare a combustibilului
(umiditate ridicat: bu=teni de dimensiuni mari)Q
- clapeta de aprindere neetan=Q
- tira8 insuficientQ
- tira8 ridicatQ
- aprindere (funcionare cu clapeta descHis) prea
ndelungatQ
- elicea 2entilatorului deformatQ
- cazan necurat7
- se reumpleQ
- se regleaz turaia pompeiQ
- problem de proiectareQ
- se scHimb combustibilulQ
- se ncHideQ
- co= nou sau curatQ
- se ncHideQ
- se scHimbQ
- se cur7
- neetan=eitate la u=ile
cazanului
- =nur de etan=are deterioratQ
- duza de aer nfundat
- tira8 insuficient7
- se scHimbQ
- se regleaz balamalele u=ii
- nu se arde lemn de
dimensiuni mici: rumegu=:
scoar
- probleme legate de co=7
- 2entilatorul nu funcioneaz
sau funcioneaz zgomotos
- decuplat termostatul de siguranQ
- palet nbAcsit: murdarQ
- condensator: motor defectQ
- regulator sau termostat de gaze arse defect
- contact imperfect ntre cablul de alimentare =i
motor7
- se rearmeaz manualQ
- se cur 2entilatorul de
gudroane =i de depuneriQ
- se nlocuie=teQ
- se scHimb
- se scHimb
- se 2erific7
#B7 Piese de sc%i)5
- 'ies ceramic refractar 9 duz (5)
- 'ies ceramic refractar (1): (11): (1!): (1#): (!#)
- Dentilator (&)
- <ntreruptor cu lamp de control (!)
- *ermometru (18)
- *ermostat regla8 (!&)
- *ermostat de siguran (#B)
- *ermostat de gaze arse (#5)
- Onur etan=are u= 18x18 (!B)
- *ermoizolaie u= 9 Sibral (!5)
- Condensator pentru e;Haustor JC1&C5! - 1YF (!?)
- Condensator pentru e;Haustor JC1&C8! 9 1:5 YF (!?)
- Condensator pentru 2entilator /,0) 9 # YF (DC %S) (!?)
- *ermostat de siguran pentru pomp ?5KC (DC5S$) (%)
- *ermostat de siguran pentru pomp %KC (!8)
AtentieJ
- pentru cazanele DC18S: DC!!S: DC!5"S: DC!"S: DC!5"S: DC#S$ este destinat e;Haustorul
JC1&C5! cu palet de S 15 mm: pentru cazanele DC#!"S: DC&"S: DC#!S: DC5S: DC&S$
este destinat e;Haustorul JC1&C5! cu paleta descHis de S1%5mm: pentru cazanul DC5S$
e;Haustorul JC1&C5! cu paleta ncHis de S1%5mm: iar cazanului DC%5S$ e;Haustorul JC1&C8!
cu paleta ncHis de S !mm7
Enlcuirea (iesei cera)ice re*ractare 8a duzei de aer;
+ateriale necesare(
17 pies ceramic refractar
!7 =nur de etan=are (# buc)
#7 cHit de cazan (alb)
'rocedur( se scoate sau se sparge piesa ceramic 2ecHe
(denumit n continuare duz)7 Se cur foarte bine
suprafaa unde se 2a a=eza noua pies: deorece sub duza
2ecHe s-au acumulat gudroane =i cHitul 2ecHi7 'e
circumferina suprafeei de a=ezare se pune cordonul de cHit n
a=a fel ncAt acesta s mpiedice mai tArziu trecerea aerului
secundar sub duz7 <n faa cazanului orientai duza n a=a fel
ncAt adAncitura ei s fie n direcia d2s7 spre 8os (adAncitura este ndreptat spre cazan: marca de pe linia
trasat: dac este dat se ndreapt napoi)7 <n partea din spate a cazanului se admite aerul secundar n duz7
Duza se instaleaz pe suprafaa de a=ezare astfel ncAt spaiul dintre duz =i suprafa s fie identic atAt n
partea stAng: cAt =i n partea dreapt7 Onururile de etan=are special pregtite =i tiate: trebuie fasonate puin
cu a8utorul ciocanului de cauciuc pentru a a2ea o form trapezoidal7 Onururile astfel pregtite se ntind n
prile laterale =i n partea frontal a duzei =i se =temuiesc pe circumferin cu a8utorul ciocanului7 Capetele
=nururilor de etan=are se izoleaz cu cHit de cazan7
Enlcuirea /arniturii din u&

'rocedur( se ndeprteaz =nurul 2ecHi cu a8utorul =urubelniei =i se cur bine canalul acestuia7 Se
pregte=te noul =nur prin batere cu ciocanul pentru a a2ea o form trapezoidal7 Se apas =nurul cu mAna pe
circumferina u=ii (cu partea mai ngust n canal) 9 se poate utiliza e2entual un ciocan de cauciuc7 Se
prinde maneta de la dispoziti2ul de ncHidere a u=ii: orientat spre sus =i se apas =nurul n canal prin
ncHideri repetate ale u=ii7 Ca sfAr=it se regleaz poziia roii pe care se gse=te cama de dispoziti2ul de
ncHidere a u=ii7 $tan=eitatea u=ii nu poate fi asigurat decAt n cazul respectrii acestei proceduri7

Re/larea 5ala)alelr i a dis(zitivului de 4nc%idere a uii
J=a de umplere =i cea de e2acuare a cenu=ii sunt fi;ate pe corpul cazanului prin intermediul a dou
balamale7 5alamalele sunt compuse dintr-o piuli fi;at prin sudur pe corpul cazanului: un =urub de
reglare pe care este fi;at u=a cu a8utorul =tiftului7 Dac este necesar se poate scHimba reglarea balamalelor
prin slbirea =i ridicarea carcasei superioare (panoul de comand): prin scoaterea a dou =tifturi: nlturarea
u=ii prin n2Artirea =urubului de reglare cu filet dreapta7 'entru a repune ansamblul n starea iniial trebuie
urmai pa=ii de mai sus n ordine in2ers7 Dispoziti2ul de ncHidere a u=ii este alctuit dintr-o manet =i o
cam care se rote=te pe un disc fi;at de cazan =i blocat cu piulia care mpiedic n2Artirea parial a
acestuia7 Dup puin timp =nurul de etan=are se poate deforma: cauz pentru care roata trebuie n=urubat
mai mult n cazan7 <n acest caz se slbe=te piulia de pe roat =i aceasta se n=urubeaz n a=a fel ncAt
maneta s fie la ! minute pe ceasul imaginar: dup ncHiderea u=ii7 Ca sfAr=it se strAnge piulia7
#%7 Prtecia )ediului
Cazanele de gazeificare )*+,S satisfac cerinele cele mai e;igente pri2ind protecia mediului: moti2
pentru care le-a fost acordat marca L'rodus ecologicM: n conformitate cu directi2a nr7 1#E!! a
+inisterului +ediului din 0epublica CeH7 Cazanele sunt certificate conform standardului european
$. ##-5 =i fac parte din clasa #7
Scaterea din uz a cazanului la s*Fritul duratei de via&
$ste necesar s se asigure scoaterea din uz a diferitelor piese ntr-un mod ecologic7
<nainte de scoatere din uz: cazanul trebuie curat bine de cenu=: care 2a fi depozitat n lad de gunoi7
Carcasa =i corpul cazanului 2or fi duse n depozitul de fier 2ecHi7 'iesele ceramice =i izolaiile trebuie
transportate n locuri special amena8ate pentru aceste tipuri de de=euri7
AvertizareJ
'entru a asigura nclzirea ecologic: este interzis arderea altor combustibili decAt cei prescri=i7 .u se
2or utiliza ca =i combustibil materiale plastice: 2opsele: cArpe: rumegu=: nmoluri: crbune praf:
polietilen: etc7
Cndiii de /aranie
17 Ca respectarea recomandrilor menionate n instruciunile de utilizare: funcionare =i de ntreinere
ale produsului se garanteaz caracteristicile pre2zute n normele =i condiiile teHnice respecti2e ale
produsului pe toat durata garaniei =i anume pe !& de luni de la data punerii n funciune7 Dac
cazanul este dotat cu 2entil termoregulator *D BKC sau cu Caddomat !1 =i cu rezer2oare de
acumulare (2ezi scHemele alturate) garania corpului de cazan este prelungit de la !& la #B de
luni7 "arania celorlalte piese rmAne nescHimbat7
!7 'e durata garaniei: pentru orice defect aprut din 2ina productorului: 2Anztorul se oblig s
remedieze n mod gratuit acest defect7
#7 'erioada de garanie se prelunge=te cu atAta timp cAt produsul a fost n reparaie n garanie7
&7 >nter2eniile n perioada de garanie se 2or efectua doar n cazul unei solicitri concrete prezentate
la centrul de ser2ice autorizat7
57 "arania cazanului este recunoscut doar atunci cAnd instalarea cazanului a fost efectuat de ctre
persoane instruite de ctre productor n conformitate cu normele =i instruciunile de utilizare n
2igoare7 0ecunoa=terea oricrei garanii este condiionat de indicarea tuturor datelor pri2ind firma
care a efectuat instalarea7 <n cazul deteriorrii cazanului pro2ocat de montarea necorespunztoare:
toate cHeltuielile aprute n legtur cu aceasta 2or fi suportate de firma care a efectuat instalarea7
B7 Cumprtorul a luat la cuno=tin instruciunile de utilizare =i modul de funcionare a cazanului7
%7 Ca sfAr=itul perioadei de garanie: inter2eniile se 2or efectua de asemenea la un centru autorizat de
ser2ice n baza cerinei clientului7 <n acest caz clientul 2a plti cHeltuielile de reparaie7
87 5eneficiarul este obligat s respecte recomandriile productorului din instruciunile de utilizare =i
ntreinere7 "arania nu acoper daunele pro2ocate de nerespectarea instruciunilor de utilizare =i
ntreinere: de montarea necorespunzatoare sau de arderea combustibililor necorespunztori7 <n
acest caz clientul 2a suporta cHeltuielile de reparaie7
?7 Ca instalarea =i funcionarea cazanului conform instruciunilor de utilizare: temperatura de ie=ire a
apei trebuie meninut n permanen la 8-?KC =i temperatura apei din returul cazanului la minim
B5KC n toate regimurile cazanului7
17 Clientul este obligat s asigure cel puin o dat pe an o re2izie a cazanului: inclusi2 reglarea
elementelor de comand =i de construcie: respecti2 a sistemului de e2acuare a fumului: de ctre o
firm autorizat de ser2ice7 )ceast re2izie se 2a nregistra n certificatul de garanie7
"arania se refer doar la cazanele 2Andute =i montate pe teritoriul 0omAniei7
PROC:S =:R>A. #: INSTA.AR: A CANANU.UI
>nstalarea a fost efectuat de firma(
Denumire777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
)dres77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
*el7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Date constatate(
Co= de fum( Canal de fum(
Dimensiuni(777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Diametru(77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
<nlime(77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Cungime( 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
*ira8ul co=ului(777777777777777777777777777777777777777777777777777777777Z .umr de coturi(777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Data ultimei re2izii(7777777777777777777777777777777777777777777777777777 *emperatura gazelor arse(7777777777777777777777777777777777777777Z
Cazanul a fost instalat cu armtura de amestec (descriere succint)(
Combustibil(
*ip( 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Dimesiuni(777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Jmiditate(777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Ca pornire s-a 2erificat funcionarea cazanului =i a tutror elementelor de reglare =i de siguran7
0esponsabil de control(77777777777777777777777777777777777777777 Data(777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Semntura =i =tampila(77777777777777777777777777777777777777777777 Semntur client(7777777777777777777777777777777777777777
Z mrimi msurate
Intervenii G Revizii
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Data:
tampil i semntur
Raport de reparaii n garanie i postgaranie
Reparaie: ......


Efectuat de, la data de
Reparaie: ......


Efectuat de, la data de
Reparaie: ......


Efectuat de, la data de
Reparaie: ......


Efectuat de, la data de
Declaraie de conformitate nr. 007-02-02D!
conform art. 13 alin. 2 din Legea nr. 22/1997 M.O., s! forma prescripiilor lterioare, " # O.$. nr. 1%&/1997
M.O., s! forma prescripiilor lterioare, " 13 O.$. nr. 1%3/2''2 M.O.
eli"erat de societatea
Productorul
(arosla) *an+a, a s-n ATMOS
Valenskho 487
297 21 Bl !od Be"d"e#
#r. de $nmatriculare: %%&0&&''
declar pe proprie rspundere c
Produsul$
T%!ur%le$
ca(anele "a(ate pe principiul )a(eificrii lemnului
pentru $ncl(ire central
D! %*+, D! 22+, D! 2,+, D! &2+, D! ,0+, D! 70+, D!
20-+, D! 2,-+, D! &2-+, D! '0-+, D! &0+E, D! '0+E,
D! ,0+E, D! 7,+E, D! %,E, D! %00
&t%l%"area !roduslu%$ +eria de tipuri de ca(ane "a(ate pe principiul )a(eificrii
lemnului cu puterea nominal de la %, p.n la %00 /0,
destinate $ncl(irii caselor familiale sau alotr o"iecti1e
similare.
2rodusul $ndeplinete cererile principale $n conformitate cu
3otr.rea -u1ernului nr.%4*%557 6.7., su" forma
prescripiilor ulterioare, nr. %4&2002 6.7.
'%sta !rescr%!(%%lor tehn%ce$ 8+# E# &0&,200
8+# 04 %00*%557
8+# E# 40&&,-%%557
3otr.rea -u1ernului nr.,022000 6.7.
!u condiia respectrii prescripiilor mai sus menionate, se )arantea( si)urana funcionrii produsului.
2roductorul 9arosla1 !an/a: a s;n <=67+ a luat msurile $n "a(a procedeelor documentate, asi)ur.nd prin
acestea conformitatea cu documentaia te>nic, precum i cu prescripiile de "a( pri1ind fa"ricarea, pentru toate
produsele introduse pe pia.
)*aluarea con+or#%t(%%$ a fost efectuat conform ? %2 alin. ' lit. "@ din le)ea nr.
22%557 6.7. i ? & din 3otr.rea -u1ernului nr. %4&2002
6.7.
An scopul aprecierii conformitii a fost folosit certificatul nr.
B-&0-00*'2-02 din %*.7. 2002, cu 1ala"ilitatea p.n la
&%.7.200', eli"erat de persoan autori(at nr. 202 CDnstitutul
de $ncercri pentru construcii de maini, $ntrep. de stat,
3udco1a ,4", BR#7, cod potal 42% 00@
#r. de $nmatriculare: 0000%'50
....................
Director )en.