Sunteți pe pagina 1din 8

FISA DE EVALUARE INITIALA DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE Numele:..............................

1.ncercuiete cir! c"re#$un%&t"!re num&rului 'e #il!(e )


*.C"l"re!%& im!+ine! c!re ,-i $l!ce cel m!i mult )
. 1 / 0 * 1 * 2 3
3 . 0 1 . 3 * 2 0
..F"rmule!%! $r"$"%itii cu iec!re im!+ine 'in c!#utele 'e m!i #u#.
0.Ale+e un $er#"n!4 in'r!+it 'e tine5 'in $"6e#tile cun"#cute5 c!r!cteri%e!%!7l #i !$"i 'e#ene%!7l..


FISA DE EVALUARE INITIALA. DOMENIUL STIINTE 1 8M!tem!tic! 9 Numele:...........
C"l"r!-i 0 mere 'in $"m.
C"l"r!-i * 'e $e 4"#.
De#en!-i un m:r $e (!nc:.
De#en!-i " l"!re #u( (!nc:.
De#en!-i " ciu$erc: ,ntre $"m i m:rul 'in #t;n+! 6"!#tr:.
FISA DE EVALUARE INITIALA. DOMENIUL STIINTE 1 8M!tem!tic! 9 Numele:....................
De#ene!%: #"!rele 'e!#u$r! c"$!cului #i c"l"re!%! c"$!cul c"n"rm !n"tim$ului t"!mn!)
S$une in ce m"ment !l %ilei r!#!re #"!rele #i c!n' !$une<
In c!re m"ment !l %ilei #"#im l! +r!'init!<
In ce m"ment !l %ilei m!nc!m l! +r!'init! #i in ce m"ment !l %ilei $lec!m 'e l! +r!'init!<
FISA DE EVALUARE INITIALA. DOMENIUL STIINTE(Cunoasterea Mediului)
Numele..........................................

! Unete cu " linie im!+inile 'e c"l"r!t cu !n"tim$ul c"re#$un%:t"r re$re%ent!t ,n im!+inile 'in
centru i !$"i c"l"re!%: "l"#in' cul"rile c"re#$un%:t"!re)
! Denume#te cele $!tru !n"tim$uri #i enumer! $entru iec!re c!te '"u! c!r!cteri#tici.
FISA DE EVALUARE INITIALA. DOMENIUL STIINTE(Cunoasterea Mediului)
Numele..........................................
Ar!t! 'ierite $!rti !le c"r$ului "mene#c5 r!$"rt!n'u7te l! $r"$ri! $er#"!n! #i i'entiic! r"lul !ce#t"r!.
Re!li%e!%! c"re#$"n'nt! intre "r+!nele 'e #imt #itu!te in 're!$t! #i etit! 'in im!+ine.
FISA DE EVALUARE INITIALA. DOMENIUL STIINTE 1 8M!tem!tic! 9
Numele:........... ......
F"rme!%: $rin ,ncercuire +ru$e 'e elemente i'entice5 !$"i ,ncercuiete cir! c"re#$un%!t"!re iec!rui
nr 'e elemente 'in iec!re multime
FISA DE EVALUARE INITIALA : DOMENIUL STIINTE8Cun"!#tere! Me'iului9
numele:.....................
1. C"l"re!%: cu r"u c!#et! 'e l! !nim!lele '"me#tice i cu 6er'e $e ce! 'e l! !nim!lele
#:l(!tice=Nume#te iec!re !nim!l #i c!l"re!%!7l c"re#$un%!t"r.
1 2 3
1 2 3
1 2 3 1 2 3
1 2 3
2. Unete iec!re !nim!l cu $r"'u#ul "(-inut 'e l! el:
3. C"l"re!%: cercurile !#tel: l! c!$ cu r"u5 l! trunc>i cu 6er'e i l! mem(re cu !l(!#tru:

FISA DE EVALUARE INITIALA. DOMENIUL STIINTE(Cunoasterea Mediului)

Numele.................................
1.Incercuie#te ructele. *.C"l"re!%! le+umele .
M!rc>e!%! cu " #telut! ructele e?"tice #i cu un cerculet ructele c!re #e c"c 6!r!.