Sunteți pe pagina 1din 9

Tema 1.

Abordari teoretice privind integrarea economica interstatala


Originile UE sunt strns legate de cel de-al Doilea Rzboi Mondial.
Europenii sunt ferm hotri s se asigure c masacrele i distrugerile la care au
fost martori nu se !or mai repeta niciodat. "mediat dup sfritul rzboiului# Europa se
$mparte $ntre est i !est. %ncepe Rzboiul Rece# care !a dura &' de ani.
(opoarele din !estul Europei creeaz )onsiliul Europei $n *+&+. Este primul pas
ctre cooperare# dar ase ri doresc s mearg i mai departe.
9 mai 1950
Ministrul francez al afacerilor e,terne# Robert -chuman# $i prezint planul referitor la o
cooperare aprofundat. De atunci# ziua de + mai este srbtorit $n fiecare an ca fiind ./iua
Europei0.
Etapele de integrare1
/ona liberului schimb 2uniunea !amal 2 pia a comun 2 uniunea economic i monetar 2
uniunea politic.
(rincipalele obiecti!e ale comunitatii economice europene1
)rearea unei piete comune interne
3sigurarea liberei concurente
4ichidarea restrictiilor cantitati!e si a ta,elor !amale
(olitici comune
3propierea legislatiilor nationale
)onstituirea 5ancii Europene de in!estitii cu scopul dez!oltarii economice a societatii
)auzele integrarii1
Re!oluia tehnico- tiin ific
)oncuren a agresi!
Dez!oltarea sau apari ia firmelor multina ionale
Dez!oltarea rapid a -U3
)auzele politice
Dorin a statelor europene de a lrgi i de a men ine rela ii cu fostele economii
3!anta6ele integrrii1
4iberalizarea total a comer ului
3sisten a financiar $n proiectele comune
-timularea in!esti iilor strine
Eliminarea statutului de ar $n curs de dez!oltare
3plicarea tehnicilor i standardelor pri!ind calitatea i siguran a produselor
Deza!anta6e1
"n!esti ii strine directe
(ierderea su!eranit ii
-uprimarea total a protec iei produc iei autohtone fa de concuren a furnizorilor din UE
"mplementarea regulamentelor uniunii atrag costuri mari
Tema 2. Forma iuni integra ioniste interna ionale.
NAFTA (Acordul NordAmerican de !omer "iber #
a fost semnat la *7 decembrie *++8 $ntre -U3# )anada i Me,ic.
93:;3 acoper o pia de <7= milioane de consumatori# cu perspecti!a e,tinderii i mai
spre sudul continentului american# i o suprafa de 8*#< milioane >m?.
-copul acestui acord este liberalizarea $n *' ani a comer ului cu produse i ser!icii# prin
eliminare de bariere tarifare i netarifare $ntre pr i i prin liberalizare a in!esti iilor intra-zonale
!onstat$ri%
93:;3 este un acord de liber schimb de mare an!ergur.
@ Model de cooperare de tip intergu!ernamental# fr a a!ea organisme suprana ionale.
@ 9u are obiecti!e de natur politic.
&omeniile vi'ate de NAFTA sunt urm$toarele%
a# !omer ul cu bunuri materiale%
%n decurs de *' ani# urmeaz a fi $nlturate toate ta,ele !amale aplicabile produselor
considerate ca .nord-americaneA# $n conformitate cu regulile de origine# astfel ca $n anul
8''& s se formeze o !ast pia liber.
b# !omer ul cu servicii%
-er!iciile de in un loc important $n comer ul din zon - supus tratamentului na ional.
c# (nvesti iile directe de capital liberali'are.
d# Alte dispo'i ii se re)er$ la urm$toarele% regulile de concuren # proprietatea intelectual#
se6urul temporar al oamenilor de afaceri# anumite aspecte pri!itoare la protec ia mediului.
A*+AN
3sociaia 9aiunilor din 3sia de -ud-Est B3-E39C a fost constituit la D august *+E7 $n
;hailanda# $n urma semnrii Declaraiei de la 5ang>o> BDeclaraia 3-E39C de ctre membrii
fondatori asocieiei1 "ndonezia# Malaezia# :ilipine# -ingapore i ;hailanda. 4a 7 ianuarie *+D&
5runei Darussalam s-a alturat asociaiei# la 8D iulie *++= Fietnam# la 8< iulie *++7 4aos i
MGanmar iar la <' aprilie *+++ )ambodgia# fcnd ca numrul membrelor 3-E39 s a6ung la
zece state.
(otri!it declaraiei de constituire# 3-E39 are ca principale scopuri i obiecti!e creterea
economic# progresul social i dez!oltarea cultural $n regiune# pentru consolidarea unei
comuniti prospere i panice a 9aiunilor din 3sia de -ud-Est.
Hrile membre 3-E39 promo!eaz pacea i stabilitatea regional# prin respectarea
6ustiiei i a statului de drept $n relaiile dintre rile din regiune i cu respectarea principiilor
)artei Organizaiei 9aiunilor Unite. Hrile asociaiei promo!eaz colaborarea acti! i asistena
reciproc $n domeniile economic# social# cultural# tehnic# tiinific i administrati!# asigur
asisten reciproc# $n cercetare i educaie# formare profesional# tehnic i administraie.
Membrele 3-E39 $i propun s colaboreze eficient pentru dez!oltarea agriculturii# industriei#
dez!oltarea comerului i e,tinderea comerui internaional de mrfuri# $mbuntirea
transportului i a mi6loacelor de comunicare# totul pentru creterea ni!elului de trai al popoarelor
proprii.
,ia-a comun$ a A)ricii de +st .i *ud!/0+*A
Istorie
(iaa )omun pentru 3frica de Est i de -ud B )OME-3C a fost stabilit pe 'D decembrie *++& pentru
a $nlocui zona de comer preferenial B(;3C# constituit $n decembrie *+D*. 3stfel# din *++7# )OME-3 a
a!ut 88 de state membre# i anume1 3ngola# 5urundi# )omore# D6ibouti# Etiopia# IenGa# 4esotho#
Madagascar# MalaJi# Mauritius# Mozambic# 9amibia# RJanda# -eGchelles# -omalia# -udan#
-Jaziland# ;anzania# Uganda# /air# /ambia# /imbabJe.
Obiective
aC realizarea creterii economice i dez!oltarea durabil a statelor membre prin promo!area
echilibrrii produciei sale i a structurilor de comercializareK
bC promo!area de politici comune de dez!oltare $n toate domeniile de acti!itate economic#
precum i adoptarea $n comun a politicilor macroeconomice# ridicnd astfel ni!elul de trai al
popoarelor sale# precum i $ncura6area unor relaii mai strnse $ntre statele sale membreK
cC atragerea in!estiiilor strine# inclusi! promo!area $n comun a cercetrii i a adaptrii de
tiina i tehnologia pentru dez!oltareK dC
cooperarea $n promo!area pcii# securitii i stabilitii $ntre statele membre $n !ederea
consolidrii dez!oltrii economice $n regiuneK eC
cooperarea $n consolidarea relaiilor dintre )OME-3 i restul lumii# precum i adoptarea unor
poziii comune $n cadrul forurilor internaionale .
0ercosur este o organiza ie interna ional $n 3merica de -ud. rile membre sunt 3rgentina#
5razilia# (araguaG# UruguaG i Fenezuela.
Mercosur a fost fondat $n 8E martie *++* de 5razilia# 3rgentina# UruguaG i (araguaG# $n urma
semnrii ;ratatului de la 3sunciLn# tratat dez!oltat $n decembrie *++& prin ,rotocolul Adi ional
de la /uro ,reto# prin care se stabile te structura institu ional a Mercosur i i se confer
personalitate 6uridic interna ional. Originile Mercosur dateaza din *+D= cand presedintii
5raziliei si 3rgentinei# MosN -arneG respecti! RaOl 3lfonsPn au semnat (")E - (rogramul de
"ntegrare si )ooperare Economica 3rgentina-5razilia Bengleza - ;he 3rgentina-5razil "ntegration
and Economics )ooperation (rogramK spaniola - (rograma de "ntegraciLn G )ooperaciLn
EconLmica 3rgentina-5rasilC.
5oli!ia# )hile# )olumbia# Ecuador i (eru au statut de membri asocia i.
4a + decembrie 8''=# Fenezuela a fost primit $n Mercosur ca membru cu drepturi
depline.
4a <' decembrie 8''=# 5oli!ia a fost in!itat s de!in membru cu drepturi depline.
Obiecti!ele generale ale Mercosur sunt1
cre terea randamentului i a producti!it ii pentru cele patru economii# cu
deschiderea pie elor i accelerarea dez!oltrii economice
perspecti!e mai bune pentru folosirea mai 6udicioas a resurselor disponibile
conser!area mediului
$mbunt irea comunica iilor
armonizarea i coordonarea politicilor macroeconomice i complementarea diferitelor
industrii
A,+!
)ooperarea Economica (acifico-3siatic# sau 3(E)# reprezint principalul forum pentru
e,tinderea cresterii economice# a cooperrii# a comertului si a in!estitiilor $n regiunea 3sia-
(acific.
)ei trei piloni ai 3(E) se refer la trei mari directii de actiune ale organizatiei.
Q 4iberalizarea schimburilor si in!estitiilor 2 se concentreaz asupra deschiderii pietelor
si a reducerii sau chiar eliminrii a barierelor tarifare si non-tarifare impuse
schimburilor si in!estitiilor.
Q :acilitarea afacerilor 2 se a,eaz pe reducerea costurilor aferente desfsurrii de
afaceri si $mbunttirea accesului la informatia referitoare la schimb. (ractic $ncearc
F a6ute in!estitorii# importatorii si e,portatorii pentru conducerea afacerilor $ntr-un
mod mai eficient. )osturile de productie fiind reduse urmarea este1 mai multe
schimburi# cresterea numrului locurilor de munc# bunuri si ser!icii mai ieftine.
Q )ooperarea economic si tehnic 2 cuprinde acti!itti de training $n scopul dez!oltrii
de abilitti att la ni!el institutional# ct si indi!idual $n cadrul economiilor membre.
0embrii A,+! au un ,(1 reunit de aproape 12 trilioane de dolari si intrunesc apro3imativ
425 din comertul mondial.
"n ultimul deceniu# 3(E) a fost principala organizatie economica din zona care a promo!at
comertul deschis si cooperarea economica. Rolul 3(E) a crescut in
ultimii ani si acum aceasta se implica atat in chestiuni economice Bliberalizarea comertului#
facilitarea afacerilor# colaborare economica si tehnicaC# cat
si in rezol!area unor probleme sociale Bprotectia mediului incon6urator# educatie# drepturile
femeilor in societateC.

!*(
!omunitatea *tatelor (ndependente este o alian format din + din cele *= foste republici
ale Uniunii -o!ietice# e,cep iile fiind cele trei ri baltice 1 Estonia# 4etonia i 4ituania# precum
i Reorgia BS8''DC i Ucraina BS8'*&C.
)omunitatea -tatelor "ndependente este constituit pe baza mai multor principii ca1
recunoa terea reciproc i respectarea su!eranit ii statelor-membre
egalitatea $n drepturi
neamestecul $n treburile interne
renun area la aplicarea for ei.
T*U
)ei ** membri fondatori ai )-"
sunt1 3rmenia# 3zerbaid6an# 5elarus# Iazahstan# Irgzstan# Republica
Moldo!a# Rusia#;ad6i>istan# ;ur>menistan# Ucraina i Uzbe>istan. %n decembrie *++< s-a
alturat i Reorgia# $n circumstan e contro!ersate# $n urma unui rzboi ci!il $n care trupele ruse ti
au inter!enit de partea gu!ernului lui e!ardnadze . %n urma e!enimentelor din august 8''D# cnd
trupele ruse ti au inter!enit din nou $n Reorgia# pentru sus inerea regimurilor separatiste sud-
osetine i abhaze# parlamentul georgian a !otat $n unanimitate retragerea Reorgiei din )-"# pe
data de *& august 8''D. )a urmare a ane,rii )rimeii de ctre Rusia# Ucraina s-a retras din )-"
$n 8'*&.
T8U
Reorgia# Ucraina# 3zerbaid6an i Moldo!a au fondat RU3M $n *++7# ca o organiza ie care
$ncearc s $mpiedice influen a ruseasc $n fostele republici so!ietice. %n *+++# Uzbe>istanul a
aderat la organiza ie# $ns pe = mai 8''=# a anun at pre edin ia $n e,erci iu Bla acel moment
moldo!eanC c se retrage din organiza ie.
)-" $mpreun cu )hina i -U3 de in D'V din rezer!ele de crbuni ale planetei. )-" se $nscrie
$ntre cele mai mari productoare de crbuni din lume# de innd totodat# intre *W< i 8W< din
rezer!ele mondiale certe i probabile# din care +'V sunt localizate $n partea asiatic. (roduc ia a
crescut de la EE milioane de tone $n *+&' la 8E' de milioane tone $n *+='# pentru ca $n anul *++*
s ating 7'' de milioane de tone B7'V crbune superiorC# urmnd apoi o u oar scdere BE=' de
milioane tone $n *++8# circa ='' de milioane de tone $n *++E i circa &&< de milioane de tone $n
8'''C# dar men inndu-se ca al treilea productor mondial.
;ema &. (nstitu-ii ale 6+
UE beneficiaz de un cadru instituional unic $n lume# $n care1
prioritile generale sunt stabilite de )onsiliul European# care reunete liderii naionali i
europeni
deputaii europeni# alei prin !ot direct# reprezint interesele cetenilor $n cadrul
(arlamentului European
interesele Uniunii $n ansamblu sunt promo!ate de )omisia European# ai crei membri
sunt desemnai de gu!ernele naionale
gu!ernele promo!eaz interesele statelor membre# $n cadrul )onsiliului Uniunii
Europene.
*tabilirea agendei
)onsiliul European stabilete direciile politice generale ale UE# dar nu are puteri legislati!e.
Este condus de un preedinte - $n prezent Xerman Fan RompuG - i $i reunete pe efii de stat i
de gu!ern din rile membre# alturi de preedintele )omisiei Europene# de dou ori pe semestru#
$n cadrul unor $ntruniri care se desfoar pe parcursul mai multor zile.
Adoptarea legisla-iei europene
Elaborarea i adoptarea legislaiei europene implic < instituii1
(arlamentul European# care reprezint cetenii UE i este ales direct de ctre acetia# o
dat la = ani# membrii (arlamentului European sunt reprezentanii popoarelor Uniunii.
(arlamentul este una dintre principalele instituii europene cu puteri legislati!e# alturi de
)onsiliul Uniunii Europene B.)onsiliulAC.
(arlamentul are trei roluri eseniale1
dezbate i adopt legislaia UE# $mpreun cu )onsiliul
monitorizeaz alte instituii europene# $n special )omisia# pentru a se asigura c acestea
funcioneaz $n mod democratic
dezbate i adopt bugetul UE# alturi de )onsiliu.
)onsiliul Uniunii Europene# care reprezint statele membre. (reedinia )onsiliului este
deinut# prin rotaie# de statele membre.
reprezint forul $n care se reunesc minitrii din statele membre pentru a adopta acte legislati!e i
pentru a coordona politicile europene.
3 nu se confunda cu1
)onsiliul European 2 alt instituie a UE# $n cadrul creia efii de stat i de gu!ern se reunesc de
apro,imati! & ori pe an pentru a discuta prioritile politice ale Uniunii
)onsiliul Europei 2 instituie care nu face parte din UE.
7ol
*. 3dopt legislaia european.
8. )oordoneaz politicile economice generale ale statelor membre.
<. -emneaz acorduri $ntre UE i alte ri.
&. 3prob bugetul anual al UE.
=. Elaboreaz politica e,tern i de aprare a UE.
E. )oordoneaz cooperarea dintre instanele 6udectoreti i forele de poliie din rile
membre.
)omisia European# care reprezint interesele Uniunii $n ansamblu.
)omisia European este una dintre principalele instituii ale Uniunii Europene. Reprezint i
susine interesele Uniunii $n ansamblul su. (ropune acte legislati!e i gestioneaz punerea $n
aplicare a politicilor europene i modul $n care sunt cheltuite fondurile UE.
7ol
Reprezint i susine interesele Uniunii Europene $n ansamblul su. Monitorizeaz i pune $n
aplicare politicile UE1
*. propunnd proiecte legislati!e (arlamentului i )onsiliului
8. gestionnd bugetul UE i alocnd fonduri
<. aplicnd dreptul european B$mpreun cu )urtea de MustiieC
&. reprezentnd Uniunea European la ni!el internaional# de e,emplu negociind acordurile
dintre UE i alte ri.
%mpreun# aceste trei instituii elaboreaz politicile i legislaia care se aplic $n toat Uniunea#
prin intermediul .procedurii legislati!e ordinareA Bfosta .codecizieAC. %n principiu# )omisia
propune actele legislati!e# iar (arlamentul i )onsiliul le adopt. Ulterior# )omisia i statele
membre le implementeaz# iar )omisia trebuie s se asigure c legislaia european este corect
aplicat.
Alte institu-ii ale 6+
Dou alte instituii europene 6oac in rol !ital1
)urtea de Mustiie garanteaz respectarea dreptului european.
)urtea de Musti ie interpreteaz legisla ia european pentru a se asigura c aceasta se aplic $n
acela i fel $n toate rile UE. De asemenea# solu ioneaz litigiile 6uridice dintre gu!ernele statelor
membre i institu iile europene. (ersoanele fizice# $ntreprinderile sau organiza iile pot# la rndul
lor# s aduc un caz $n fa a )ur ii de Musti ie# atunci cnd consider c le-au fost $nclcate
drepturile de ctre o institu ie european.
!omponen $
)urtea de Mustiie a Uniunii Europene este format din cte un 6udector pentru fiecare stat
membru.
)urtea beneficiaz de spri6inul a nou .a!oca i generaliA care au sarcina de a- i prezenta punctele
de !edere cu pri!ire la cazurile aduse $n fa a )ur ii. (ledoariile lor trebuie s fie impar iale i
sus inute public.
:iecare 6udector i a!ocat general este numit pentru un mandat de E ani# care poate fi re$nnoit.
Ru!ernele trebuie s cad de acord asupra persoanelor nominalizate.
(entru a a6uta )urtea de Musti ie s fac fa numrului mare de cazuri care $i sunt $naintate spre
solu ionare i pentru a le oferi cet enilor o mai bun protec ie 6uridic# s-a $nfiin at . ;ribunalulA#
care se ocup de ac iunile intentate de persoane fizice# $ntreprinderi i anumite organiza ii#
precum i de cauzele care in de dreptul concuren ei.
;ribunalul UE al :unciei (ublice se pronun $n litigiile aprute $ntre Uniunea European i
funcionarii si.
)urtea de )onturi controleaz modul de finanare a acti!itilor Uniunii.
)urtea European de )onturi !erific modul $n care sunt administrate fondurile europene. Rolul
su este acela de a $mbunti gestiunea financiar a UE i de a prezenta rapoarte cu pri!ire la
folosirea banilor publici. 3 fost $nfiinat $n *+7= i are sediul la 4u,emburg.
7ol
(entru a le garanta contribuabililor europeni faptul c banii publici sunt cheltuii $n mod
eficient# )urtea de )onturi este abilitat s !erifice Bs auditezeC orice persoan sau
organizaie care gestioneaz fonduri europene. %n acest scop# efectueaz frec!ent controale pe
teren. )oncluziile sale scrise sunt incluse $n rapoarte adresate )omisiei Europene i
gu!ernelor statelor membre.
)urtea de )onturi nu are putere 6uridic. %n cazul $n care descoper fraude sau nereguli#
auditorii si informeaz Oficiul european de lupt antifraud BO43:C.
Atribu-ii
Una dintre cele mai importante sarcini ale )urii de )onturi este s $nainteze (arlamentului
European i )onsiliului un raport anual pri!ind e,erciiul financiar anterior B.descrcarea
anual de gestiuneAC. (arlamentul e,amineaz minuios raportul )urii $nainte de a decide
dac aprob sau nu modul $n care )omisia a gestionat bugetul.
De asemenea# )urtea trebuie s formuleze un a!iz pri!ind legislaia financiar a UE i
posibilitile de combatere a fraudei.
3uditorii )urii de )onturi efectueaz frec!ent controale $n instituiile UE# $n statele membre
i $n rile care primesc a6utoare europene. 3cti!itatea )urii !izeaz# $n principal# fondurile
de care rspunde )omisia European# $ns# $n practic# autoritile naionale gestioneaz D'V
din !enituri i cheltuieli.
3tribuiile i responsabilitile acestor instituii sunt pre!zute $n tratate# acestea constituind baza
a tot ceea ce face UE. ;ratatele stabilesc# de asemenea# regulamentele i procedurile pe care
instituiile UE trebuie s le respecte. Ele sunt adoptate de ctre efii de stat iWsau de ctre prim-
minitrii statelor membre i ratificate de ctre parlamentele naionale.
Tema 8. Tratatele de constituire a 6+