Sunteți pe pagina 1din 2

Izvoarele dreptului civil obiectiv

Notiunea de izvor de drept civil comporta doua


acceptiuni: se distige intre izvor in sens material (factorii de
natura economica, sociala, morala etc care genereaza normele
de drept) si izvor in sens formal (acele forme de exprimare a
normelor de drept civil acte normative).
Sunt izvoare ale dreptului civil, legea, uzantele si
principiile generale ale dreptului.
Din punctul de vedere al emitentului: izvoare
nationale (emana de la autoritatile statale ) si internationale
(acte cu caracter general adoptate prin tratate si conventii
internationale dar si de organisme care au vocatie
internationala).
Dupa sfera de aplicare: izvoare interne si externe.
Dupa forta uridica: izvoare primare (au forta
uridicia superioare si aracter autonom) si secundare (derivate
depinde de alte izvoare, actioneaza numai in baza unor
izvoare primare).
Dupa raportul dintre ele: izvoare originale (contine
norme general obligatorii) si interpretative (lamuresc intelesul
unei norme).
Dupa modul de exprimare: izvoare scrise si izvoare
nescrise.
Izvoarele interne
Sunt izvoare ale dreptului civil obiectiv : legea,
uzantele si principiile generale ale dreptului.
!egea asigura securitate uridica sportia. !egea e
accesibila (oricine o poate consulta), inteligibila si predictibila
(destinatarii trebuie sa cunoasca toate consecintele aplicarii
lor).
"utuma presupune riscul de a nu fi cunoscuta de
toata lumea dar corespunde nevoilor soietatii so asigura o
anumita suplete.
"e este legea civila#
$aterial, intelegem acel act elaborat de autoritatea
competenta si care contine norme general obligatorii ce
reglementeaza la nivel primar un anumit domeniu al relatiilor
sociale.
%ormal, orice act ce poarta aceasta denumire emis de
autoritatea competenta. &arlamentul nu emite numai legi
materiale dar si legi individuale.
&rin lege civila intelegem orice dispozitie cu
caracter primar, cuprinsa in legi si dispozitii ale guvernului
care contine norme de drept civil.
Nu exista acte normative care sa contina exclusiv
norme de acelasi obiect.
"odul civil nu este legea civila exclusiva, pt ca nu
isi propune sa fie ex'austiv. (laturi de el exista si legi civile
complementare, care completeaza materiile "odului. In
materia dr persoanelor exista legea )*+*,,- a societatilor
personalitate uridica, ./ 01+0--- asociatii si fundatii, ./
,2+0--3 privind evidenta, domiciliul si actele cetatenilor. In
dreptul bunurilor, materia proprietatii publice, 0*)+*,,4.