Sunteți pe pagina 1din 23

1 Principii generale

Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect, bazat pe criteriul


deductibilitatii.
Din punct de vedere economic valoarea adaugata este un indicator care permite
masurarea valorii nou create de ntreprindere n urma activitatii sale.
Valoarea adaugata poate fi definita ca diferenta ntre valoarea bunurilor si
serviciilor produse de ntreprindere si cea a serviciilor si bunurilor utilizate pentru
realizarea lor numite consumuri intermediare.
Din punct de vedere contabil valoarea adaugata este definita ca diferenta ntre
productia exercitiului cu marja comerciala si consumurile provenite de la terti.
Marja comerciala se calculeaza ca diferenta ntre vnzarile de marfuri si costul
de cumparare al marfurilor vndute.
Productia exercitiului este data de suma ntre productia vnduta, productia
stocata si productia de imobilizari necorporale si corporale.
Consumurile provenite de la terti reprezinta ansamblul celtuielilor cu materii
prime si materiale consumabile, cu serviciile efectiv prestate de terti, inclusiv personalul
angajat din afara ntreprinderii.
Valoarea adaugata permite remunerarea factorilor! forta de munca (salarii), stat
(prin impozite, taxe varsate la stat), creditari prin dobnzi varsate si proprietarii
ntreprinderilor private (prin beneficii).
Valoarea = Factorul capital uman + Factorul stat + Factorul capital
"ornind de la aceasta definitie, calculam valoarea adaugata pentru a determina
baza de impozitare a TVA.
#n al doilea rnd, TVA poate avea un cost pentru ntreprindere, deoarece
elaborarea declaratiilor privind decontul de TVA si tinerea unei contabilitati detaliate
necesita forta de munca deloc neglijabila.
$iteratura de specialitate l defineste ca un cost de gestiune pentru ntreprindere.
Datorita modului defectuos de ncasare a facturilor pentru ntrzierea lor, ntreprinderea
poate sa aiba un cost legat de gestiunea trezoreriei, deoarece ntreprinderea
recupereaza TVA deductibila pe cumpararile de bunuri si servicii cu un decalaj mare de
timp. %ceeasi situatie apare si n cazul avansurilor pentru contractele ce urmeaza sa fie
realizate ulterior de furnizori.
TVA este deci un impozit pe consum suportat de consumatorul final.
#ntreprinderile au rolul de a colecta impozitul n contul fiscalitatii si de a vira diferenta
dintre TVA colectata si TVA deductibila la bugetul de stat.
&axa pe valoare adaugata este neutra pe plan economic, n raport cu gestiunea
ntreprinderii, doar daca agentul economic intra n sfera de plata a T.V.A.
'xista cazuri n care agentul economic se ncadreaza n situatiile de mai sus, dar,
potrivit activitatii pe care o desfasoara, livreaza si bunuri scutite de T.V.A. Diferenta
nedeductibila nu mai poate fi neutra din punct de vedere contabil, deci ea va afecta contul
de rezultate prin cresterea celtuielilor de exploatare.
Din punct de vedere contabil, taxa pe valoare adaugata este neutra pentru
ntreprindere, daca operatiunile desfasurate intra n sfera de aplicare, iar deductibilitatea
este de ())*. %ceasta neutralitate este efectiva n ceea ce priveste contul de rezultate, iar
dispozitiile Planului de Conturi General obliga ntreprinderea sa nregistreze
cumparaturile si vnzarile la valoarea lor neta, fara a fi nglobat TVA.
"entru ca agentul economic platitor de TVA sa aiba posibilitatea nregistrarii n
contabilitate a tarii, din punct de vedere fiscal, trebuie sa nregistreze pe baza de facturi
att n Registrul pentru Vnzari cnd livreaza bunuri sau efectueaza prestari de servicii,
iar atunci cnd acizitioneaza bunuri pe baza de facturi sau alte documente nlocuitoare,
evidentiaza n Registrul de cumparari, toate intrarile de bunuri supuse TVA.
+e apreciaza ca TVA implica doua categorii de raporturi fata de rentabilitatea
ntreprinderii. ,n raport neutral, pentru agentii economici supusi acestui impozit, care
livreaza bunuri si servicii impozabile si au prin efectul legii prorata de ())*, astfel
nefiind afectata rentabilitatea intreprinderii. #ntreprinderea este obligata la plata TVA
pentru cumpararile efectuate si de a solicita, prin facturare, clientilor sai TVA conform
legislatiei. %stfel, ntreprinderea intervine ca un colector de impozit pentru
TVA.
"entru agentul economic platitor de TVA, care efectueaza operatii impozabile
TVA, reprezinta o degajare de celtuiala lasnd contul de rezultate nemodificat.
#n aceste situatii se apreciaza ca ntre contabilitate si fiscalitate se creeaza un
raport neutral, informatia contabila fiind folosita ca obiect si ca suport pentru calcularea
ei si decontarea TVA. %stfel, TVA nu genereaza probleme pentru amortizarea celor doua
categorii de interese, contabil si fiscal.
-aportul neutral al TVA asupra contului de rezultate se scimba n raport
integrat fata de gestiunea fiscala a ntreprinderii, implicit n contabilitate, numai n
masura n care mobilizeaza agentul economic platitor de TVA la un comportament nscris
n costul optim fiscal.
%l doilea raport, integrat, influenteaza rentabilitatea ntreprinderii, TVA ntrnd n
costul de acizitie pentru agentii economici neplatitori. .ontribuabilii supusi acestui
impozit ce livreaza bunuri si servicii care prin efectul legii sunt scutite de TVA, majoreaza
celtuielile de exploatare, implicnd costuri suplimentare de gestiune si costuri de
trezorerie.
-aportul integral al TVA asupra rentabilitatii ntreprinderii este determinat de
intersectia ntre interesul contabil si cel fiscal. /n cazul acestor intersectii apar
dezacorduri ntre principiile contabile si cele fiscale si, n consecinta, ele trebuie
armonizate sau conciliate.
#n cazul TVA se pune problema evaluarii patrimoniului determinat de masurarea
activelor si pasivelor celtuielilor si veniturilor. 0iscalitatea si1a nsusit unul dintre
principiile contabilitatii, si anume metodele de evaluare ale patrimoniului trebuie sa fie
aceleasi n tot cursul exercitiului financiar si de la un exercitiu la altul. Daca n cazuri
justificate se scimba metodele, trebuie calc ulate influentele asupra situatiei patrimoniale
si financiare, precum si asupra nivelului contului de rezultate.
TVA genereaza costuri pentru ntreprindere n calitatea sa de colector fiscal.
%ceste costuri pot fi determinate de urmatoarele categorii! costuri directe, costuri de
gestiune si costuri de trezorerie.
Costurile directe intervin n cazul n care TVA nu este deductibila n totalitate,
partea nedeductibila fiind cuprinsa n costul de acizitie al bunului respectiv si n situatia
n care ntreprinderea este ea nsasi asimilata consumatorului final.
Daca agentul economic este scutit de TVA si nici nu a facut optiunea de platitor de
TVA si se aprovizioneaza cu materii prime sau servicii de la terti care au o valoare relativ
mare, ncarca costul bunului respectiv si cu valoarea TVA, riscnd sa fie exclus de pe
piata prin concurenta furnizorilor.
"entru a1si lua n calcul dimensiunea fiscala a afacerilor, agentul economic trebuie
sa1si analizeze foarte bine obiectul de activitate. Daca consumurile intermediare, ca
participante la valoarea adaugata, sunt mari, atunci poate sa aprecieze luarea n
considerare a capacitatii fiscale si este decizia sa normala de optiune ca platitor de TVA.
"entru un agent economic, al carui obiect de activitate l constituie prestarile de
servicii, prin analize, consultatii, evaluare, proiectare si n general exploatarea
inteligentei, consumurile intermediare vor fi mai mici. /n asemenea situatii,
ntreprinderea nu va opta pentru o gestiune eficienta, pentru plata TVA, deoarece aceasta
va fi suportata de client, iar n concurenta cu alte ntreprinderi neplatitoare de TVA, va
renunta la serviciile sale, ciar daca calitatea lucrarilor prestate este de nivel nalt. Daca
agentul economic platitor de TVA efectueaza att operatii impozabile, dar si scutite de
TVA, el este obligat la calculul proratei TVA.
-espectnd principiul costului istoric privind evaluarea bunurilor intrate n
patrimoniu cu titlu oneros, TVA, ca parte nedeductibila, trebuie sa fie cuprinsa n costul
bunului acizitionat si nu n contul 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, asa cum spre exemplu se nregistreaza operatiunile de export import sau cele al
caror calcul necesita aplicarea proratei TVA.
.resterea costului de acizitie prin includerea taxei fiscale nedeductibile conduce
implicit la cresterea celtuielilor de exploatare si micsorarea rezultatului contabil.
Costurile de gestiune sunt generate de rolul ntreprinderii de colector fiscal
privind TVA. /n acest scop, trebuie ntocmite documentele justificative si registrele
privind TVA. De asemenea, trebuie organizata o evidenta contabila riguroasa, detaliata,
complexa pentru a dispune de timp si de informatiile necesare ntocmirii decontului de
TVA, necesitnd o forta de munca deloc neglijabila. .olectarea TVA se deruleaza, nu n
putine cazuri, pe fondul riscului de insolvabilitate al clientilor si al litigiilor ce pot
interveni n relatiile cu furnizorii. .osturile de gestiune implica forta de munca
suplimentara si deci, cresterea celtuielilor cu munca vie.
Costurile de trezorerie sunt determinate de intervalul de timp ntre creantele
asupra bugetului de stat privind TVA deductibila la intrare si datoriile fata de bugetul de
stat privind TVA colectata la iesire.
TVA genereaza creditul clienti si creditul furnizori. %ceste diferente sunt
regularizate pna la data de 23 a lunii urmatoare. TVA de plata se acita pe baza
decontului TVA depus. #n scimb, TVA de recuperat se ramburseaza selectiv pentru
anumiti agenti economici, n termen de maximum 4) de zile de la depunerea decontului,
a cererii de rambursare si a documentatiei justificative.
"entru alti agenti economici, TVA de recuperat se compenseaza cu TVA de plata
n lunile urmatoare. #n situatia n care, pe o durata de trei luni, TVA de recuperat nu este
compensata integral de TVA de plata, diferenta se ramburseaza de organul fiscal n
termen de 4) de zile de la depunerea decontului aferent lunii a treia si a cererii de
rambursare.
TVA angajeaza un cost legat de gestiunea trezoreriei pentru avansurile ncasate
la clientii creditori. Din punct de vedere fiscal, avansurile sunt purtatoare de TVA si se
factureaza.
Daca n luna respectiva, agentul economic nu are consumuri intermediare, deci
TVA deductibila sau marimea sa este nesemnificativa, furnizorul de bunuri are obligatia
de a vira un buget integral TVA aferenta avansurilor ncasate. "rin suma virata la buget se
creeaza la unitatea furnizoare o reducere de disponibilitati banesti, suma ce nu se poate
recupera dect n lunile urmatoare. %ceasta situatie poate conduce ntreprinderea
furnizoare n ntrzieri la plata unor obligatii scadente.
'xista si posibilitatea ca derularea operatiunii pentru care s1a ncasat avansul sa
nu se mai realizeze, avansul urmnd a fi restituit integral clientului.
#ntruct virarea la buget a TVA calculata pentru avansurile ncasate a avut loc,
recuperarea urmeaza a se realiza n lunile urmatoare de la alte operatiuni sau prin
rambursarea de la buget. 'ste de preferat renuntarea nregistrarii TVA asupra avansurilor
ncasate 5platite.
6 situatie deosebita ntre relatiile comerciale ale agentului economic o reprezinta
pierderea, deprecierea sau distrugerea bunurilor pe timpul transportului catre client.
+tabilirea taxei datorate se face n strnsa corelatie cu prevederile contractuale.
Daca bunurile s1au pierdut pe timpul transportului catre client si contractul l face
responsabil pentru orice pierdere nregistrata dupa predarea bunului, furnizorul datoreaza
taxa aferenta bunurilor respective, clientul avnd drept de deducere a taxei cuprinse n
factura furnizorului n masura n care bunurile erau destinate realizarii de operatii
impozabile.
"entru bunurile destinate unor operatii, scutite de taxe sau celtuieli care nu au
legatura directa cu activitatea firmei, TVA aferenta bunurilor pierdute pe timpul
transportului nu poate fi dedusa.
Daca contractul l face responsabil pe furnizor pentru pierderile intervenite nainte
de predarea la client, exista doua posibilitati de solutionare!
n situatia n care furnizorul nu a emis factura, atunci nu datoreaza TVA,
deoarece se considera ca nu s1a efectuat livrarea lor. #n situatia inversa se datoreaza taxa
inclusa n factura.
daca clientul refuza plata facturii deoarece nu a primit marfa, problema se
reglementeaza prin emiterea unei noi facturi, n rosu, pentru taxa de scazut. $egea nr.
47352))2 privind TVA nu permite deductibilitatea TVA pentru bunuri lipsa, pierdute pe
timpul transportului, depreciate calitativ, constatate pe baza de inventariere peste normele
legale neimputabile.
'xista situatii n care beneficiarii bunurilor sau serviciilor sunt declarati
insolvabili prin otarri judecatoresti definitive, iar furnizorii si prestatorii de servicii
beneficiaza de dreptul de deducere prin restituire de la bugetul statului a TVA
corespunzatoare sumelor ce nu pot fi ncasate.
!" #videnta TVA
%plicarea prevederilor Legea nr. 3!"#$$# necesita ntocmirea urmatoarelor
documente obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata!
a$ dispozitia de livrare serveste ca!
1 document pentru eliberarea din magazie a marfurilor, produselor sau altor
valori materiale destinate vnzarii8
1 document justificativ de scadere din gestiunea magaziei care face predarea8
1 document de baza pentru ntocmirea avizului de nsotire a marfii sau
facturii.
b$ avizul de nsotire a marfii este un formular cu regim special, distribuit de
unitatea fiscala teritoriala si serveste ca!
1 document pentru eliberarea din magazie a marfurilor, produselor sau altor
valori destinate vnzarii, trimise pentru prelucrare la terti, n custodie sau spre pastrare8
- document de nsotire pe timpul transportului8
- document justificativ de scadere din gestiunea furnizorului,
- document pentru ntocmirea facturii8
- document de primire n gestiunea cumparatorului.
Avizul de %nsotire a marfii se ntocmeste de catre unitatile care nu au posibilitatea
ntocmirii facturii n momentul livrarii marfurilor produselor sau a altor valori materiale,
datorita unor conditii obiective. +e emite de catre compartimentul desfacere, care
semneaza de ntocmire. "e avizul de nsotire emis pentru valori materiale trimise la terti
pentru prelucrare se face mentiunea pentru prelucrare la terti .
Avizul de %nsotire a marfii nu reprezinta un document legal pentru exercitarea
dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata la cumparatori. %cestia au obligatia sa
solicite furnizorilor emiterea facturilor n termen de trei zile.
c$ c%itanta fiscala este un formular cu regim special, distribuit de unitatea fiscala
teritoriala care serveste ca! document justificativ privind cumpararea unor produse sau
prestarea unor servicii n situatia n care nu se ntocmeste factura8 document justificativ
de nregistrare n contabilitate8 document de nsotire a marfii pe timpul transportului.
d$ factura este un formular cu regim special, distribuit de unitatea fiscala
teritoriala si serveste ca!
1 document pe baza caruia se ntocmeste instrumentul de decontare a
marfurilor si produselor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate8
- document de ncarcare n gestiunea primitorului8
- document justificativ de nregistrare n contabilitatea
furnizorului si a cumparatorului.
0actura se ntocmeste de catre compartimentul &esfacere sau alt compartiment, la
livrarea marfurilor si produselor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor, pe baza
dispozitiilor de livrare, a avizului de %nsotire a marfii sau a altor documente care atesta
executarea lucrarilor si prestarea serviciilor.
Daca factura se poate ntocmi n momentul livrarii marfurilor si produselor,
acestea sunt nsotite pe timpul transportului de avizul de nsotire a marfii.
#n cursul unei luni sunt prevazute si documente pentru centralizarea operatiilor
efectuate de agentii economici platitori de TVA si anume!
e$ jurnalul pentru v&nzari care serveste ca!
1 registru jurnal auxiliar pentru nregistrarea vnzarilor de valori materiale sau a
prestarilor de servicii8
1 document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata
colectata8
1 document de control al unor operatii nregistrate n contabilitate.
'urnalul pentru vnzari se ntocmeste ntr1 un singur exemplar n care se
nregistreaza zilnic elementele necesare determinarii corecte a taxei pe valoarea adaugata
colectata datorata. +e completeaza pe baza documentelor tipizate (facturi sau documente
doveditoare) privind vnzarile de valori materiale si prestarile de servicii .
,nitatile scutite de obligatia emiterii unei facturi trebuie sa utilizeze documentul
Borderoul de vnzare / ncasare. 'l serveste ca document de centralizare zilnica a
vnzarilor 5 ncasarilor realizate de unitate, precum si la nregistrarea acestora n (urnalul
pentru vnzari si stabilirea taxei pe valoarea adaugata colectata. +e ntocmeste de
compartimentul financiar1contabil pe baza! monetarelor sau borderourilor de vnzare,
notelor de plata, borderourilor de decontare a prestatiilor, centralizatorul vnzarilor cu
plata n rate, ntocmite de fiecare unitate.
f$ jurnalul pentru cumparari serveste ca!
- registru jurnal auxiliar pentru nregistrarea cumpararilor de
valori materiale sau a prestarilor de servicii8
- document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata8
- document de control al unor operatii nregistrate n
contabilitate.
9aza de nregistrare o reprezinta documentele tipizate privind cumpararile de
valori materiale sau prestari servicii.
:urnalul pentru cumparari se ntocmeste ntr1un singur exemplar, n care se
nregistreaza zilnic elementele necesare stabilirii corecte a taxei pe valoarea adaugata
deductibila.
g$ decontul pentru TVA reprezinta documentul care trebuie depus lunar la
organul fiscal, pna la data de 23 a lunii urmatoare. #n decontul TVA este evidentiata
suma impozabila si taxa exigibila.
%gentii economici platitori de TVA sunt obligati sa depuna deconturi n fiecare
luna, indiferent daca au realizat sau nu operatiuni, ori daca suma de plata sau de
rambursat este zero.
Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata nscrisa n documentul pentru
cumparari se determina n functie de data facturarii, a citantei fiscale sau a altui
document legal nlocuitor, daca acestea s1au primit pna la data ntocmirii decontului
TVA. Documentele primite dupa data ntocmirii decontului aferent lunii n care bunurile
au fost receptionate se includ n deconturile ntocmite pentru lunile urmatoare.
;ecuprinderea sumelor n baza de impozitare la furnizorii sau prestatorii de
servicii atrage pierderea dreptului de deducere la beneficiar. #n acest caz, beneficiarilor le
revin urmatoarele obligatii!
1 sa nregistreze n 'urnalul pentru cumparari valoarea facturilor si TVA, corelate
cu reducerile acordate de furnizor si respectiv cu influentele rezultate din refuzurile
facute8
1 sa solicite si sa urmareasca primirea de la furnizor a facturilor
corectate.
#n cazul refuzurilor facute furnizorului, valorile nscrise n 'urnalul
pentru cumparari vor fi corectate la nivelul valorilor acceptate nscrise n documente de
compartimentul care avizeaza plata. .orectarea taxei, facturate n mod eronat de catre un
agent economic, se va efectua prin emiterea unei noi facturi, n rosu, pentru sumele care
urmeaza a fi scazute, si n negru, pentru sumele de adaugat. ;oile facturi se nregistreaza
n jurnale si se reflecta n deconturile ntocmite de furnizor si beneficiar pentru luna n
care a avut loc corectarea.
#n cazul n care facturile, evidentele contabile sau datele necesare pentru
calcularea bazei de impozitare lipsesc, sau sunt incomplete n ceea ce priveste cantitatile,
preturile si tarifele practicate pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii, ori taxa pe
valoarea adaugata aferenta intrarilor, se va proceda la reimpozitare prin estimarea de catre
organele fiscale .
#nregistrarea operatiilor privind TVA se realizeaza cu ajutorul contului sintetic de
gradul ''! 1 Taxa pe valoarea adaugata.
TVA colectata. )uma TVA facturata clientilor depinde de aplicarea cotei
procentuale a TVA asupra bazei impozabile
TVA facturata = aza impozaila cota de TVA
(aza impozabila cuprinde livrari de bunuri sau prestari servicii ca suma totala a
pretului negociat ntre vnzator si cumparator n contrapartida cu livrarile de bunuri sau
prestarile de servicii. +e includ si toate celtuielile, taxele de orice natura, n afara de
TVA.
(aza impozabila < "retul net total, fara TVA
+unt incluse n baza de impozitare, ca elemente ale facturii supuse TVA,
urmatoarele elemente!
- pretul de vnzare8
- celtuieli accesorii la vnzare ca! accize, taxe vamale pentru
bunurile din import8
1 celtuieli cu receptia si punerea n functiune a mijloacelor fixe.
9aza de impozitare (9i) se determina integral la livrarea de bunuri, prestari de
servicii si operatiuni de intermediere, la ntocmirea facturilor diferentiat pe fiecare
categorie de operatiune. %stfel pentru!
1 livrari de bunuri
(i a TVA< "retul net = accize = alte celtuieli
1 prestari de servicii
(i a TVA < tariful negociat
1 operatiuni de intermediere
(i a TVA < valoarea comisionului obtinut
- bunuri executate de agentii economici pentru folosinta proprie
(i a TVA< costul de productie sau pretul de piata
- bunuri si servicii din import
(i a TVA < valoarea n vama taxe vamale = alte= taxe si accize a bunurilor
1 pentru locatia de gestiune
9
i
< contravaloarea suportata de salariati
pentru activitatea de intermediere n turism
9
i
< pretul5tariful ncasat inclusiv &V% pretul facturat de prestatia
serviciilor de transport, oteliere, de restaurant si alti prestatori
celtuielile efectuate de agentii (asigurare auto, taxe pentru viza,
diurna si cazare pentru sofer, taxe de autostrada, taxa de parcare,
combustibil)
pentru v&nzari de bunuri n regim de second%and
9
i
< pretul de vnzare inclusiv &V% pretul de cumparare al bunurilor
respective
pentru operatiuni realizate de casele de amanet
9
i
< pretul de vnzare al bunurilor care devin proprietatea casei de amanet
prin necesitatea mprumutului
pentru bunuri care devin proprietatea casei de amanet si sunt
cedate cu titlu gratuit sau pentru folosinta proprie
9
i
< pretul de acizitie al bunurilor
3" )aptul generator si exigibilitatea TVA
$egislatia taxei pe valoarea adaugata stabileste n mod concret care este faptul
generator al TVA, ce determina nasterea obligatiei de plata a impozitului, deci a
raportului juridic final cu toate elementele sale. 0aptul generator ia nastere, de regula, n
momentul efectuarii livrarii de bunuri mobile, al transferului dreptului de proprietate
asupra bunurilor mobile sau prestarilor de servicii.
0aptul generator presupune realizarea conditiilor legale pentru exigibilitatea TVA.
0aptul generator ia nastere o data cu livrarea bunurilor sau prestarilor de servicii.
.onditiile si momentul n care ia nastere faptul generator pentru operatii specifice
sunt stabilite prin lege!
la expirarea perioadei pentru care se face decontarea sau dupa caz, la data
scadentei prevazuta dupa plata notelor, daca exista livrari de bunuri sau prestari
de servicii cu plata n rate8
n situatia importului de bunuri la data nre!istrarii declaratiei vamale sau, de
asemenea, pentru serviciile de import la data receptiei de catre beneficiar. "entru
bunurile aflate n tranzit sau introduse temporar n -omnia, faptul generator ia
nastere la data cnd bunurile respective sunt scoase din tranzit si s1au completat
formalitatile vamale corespunzatoare noii destinatii8
data la care bunurile exportate care au fost returnate sau valorificate catre
beneficiarii interni. 9unurile exportate sunt supuse TVA prin aplicarea cotei zero,
adica pentru export valoarea TVA este nula, nsa bunurile returnate intra sub
incidenta regimului general de impozitare8
pentru operatiunile efectuate prin intermediari sau consignatii se are n vedere
data vnzarii unurilor catre beneficiari8
data emiterii documentelor n care se prevad operatiuni de preluare a unor bunuri
acizitionate sau fabricate de agentul economic pentru a fi utilizate sub orice
forma sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice cu titlu
gratuit8
data documentelor prin care se precizeaza prestarea unor servicii de catre agentii
economici a unor servicii cu titlu gratuit.
#xigibilitatea TVA reprezinta dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului,
la o anumita data, plata taxei datorate bugetului de stat.
TVA este exigibila pentru livrarile de bunuri mobile, transferul dreptului de
proprietate asupra bunurilor mobile, prestarile de servicii precum si toate operatiunile
mentionate la faptul generator.
#n principiu TVA devine exigibila concomitent cu faptul generator pentru livrarile
de bunuri sau cumparari de bunuri si se situeaza n momentul trecerii bunurilor
respective n posesia cumparatorului, indiferent sub ce forma juridica.
"entru prestarile de servicii, TVA devine exigibila!
n momentul ncasarii (avansul ncasat)8
pentru importuri o data cu ntocmirea declaratiei vamale de import8
pentru acizitii de terenuri, constructii si vnzarea de imobile noi, o data cu
ntocmirea actului notarial si factura fiscala.
$egislatia prevede si derogari n ceea ce priveste exigibilitatea concomitenta cu
faptul generator, n situatiile urmatoare!
exigibilitatea poate fi anterioara faptului generator n cazul n care factura este
emisa naintea livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor 8
antreprenorii de lucrari imobiliare pot sa opteze pentru plata TVA la efectuarea
lucrarilor (stabilite prin otarri de >uvern)8
exigibilitatea n cazul prestarilor de servicii, lucrarilor imobiliare la care se
ncaseaza avansuri sau se fac deconturi succesive, intervine la data ncasarii
sumelor, iar cu autorizarea organului fiscal la data stabilirii debitului ce revine
subiectului impozabil pe baza de factura sau alt document nlocuitor.
%tt faptul generator, ct si exigibilitatea TVA, reprezinta doua elemente
importante ale TVA, n functie de care se determina momentul n care ia nastere, pe de o
parte obligatia agentului economic de a plati taxa, iar pe de alta parte dreptul organului
fiscal de a pretinde la o anumita data, plata taxei datorata bugetului de stat.
'" *istemul comun al taxei pe valoare adaugata
&axa pe valoarea ad?ugat? (&V%) este o tax? general? de consum aplicat?
activit?@ilor comerciale care implic? produc@ia Ai distribu@ia de bunuri Ai prestarea de
servicii. %ceast? Directiv? a &V% codific? dispozi@iile care reglementeaz? introducerea
sistemului comun privind &V% n ,niunea 'uropean? (,').
+istemul comun privind &V% se aplic? bunurilor Ai serviciilor acizi@ionate Ai
comercializate n vederea consumului pe teritoriul ,'. &axa se calculeaz? pe baza valorii
ad?ugate bunurilor Ai serviciilor la fiecare etap? din procesul de produc@ie Ai de
distribu@ie.
&axa se colecteaz? prin intermediul unui sistem de pl?@i par@iale care le permite
persoanelor impozabile (firme identificate n scopuri de &V%) s? Ai deduc? din conturile
de &V% valoarea taxei pe care au acitat1o altor persoane impozabile la acizi@iile f?cute
n scopuri comerciale n etapa anterioar?. "rin acest mecanism se asigur? c? taxa este
neutr?, indiferent de num?rul opera@iunilor.
#n cele din urm?, &V% este suportat? de consumatorul final sub forma unui
procent ad?ugat la pre@ul final al bunurilor sau serviciilor. %cest pre@ final reprezint?
totalul valorii ad?ugate la fiecare etap? din procesul de produc@ie Ai distribu@ie. 0urnizorul
de bunuri sau prestatorul de servicii (persoana impozabil?) pl?teAte &V% acitat? pentru
bunurile sau serviciile n cauz? administra@iei fiscale na@ionale dup? ce deduce &V% pe
care a pl?tit1o la rndul s?u furnizorilor s?i.
*fer+ de aplicare
6pera@iunile efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru ,' de c?tre o
persoan? impozabil? care ac@ioneaz? ca atare sunt supuse &V%. /mporturile realizate de
orice persoan? sunt de asemenea supuse &V%.
6pera@iunile impozabile includ!
livrarea de bunuri de c?tre o persoan? impozabil?8
ac%izi,iile intracomunitare pe teritoriul unui stat membru de bunuri provenite
din alt stat membru8
prestarea de servicii realizat? de o persoan? impozabil?8
importurile de bunuri din afara ,' (un teritoriu ter@ B sau o @ar? ter@?).
6 acizi@ie intracomunitar? de bunuri are loc numai n cazul n care bunurile sunt
transportate dintr1un stat membru n altul. %ceasta are loc atunci cnd bunurile
comercializate de c?tre o persoan? impozabil? n statul membru de plecare sunt
acizi@ionate n alt stat membru (de sosire) de c?tre o persoan? impozabil? care
ac@ioneaz? n acea calitate sau de c?tre o persoan? juridic? neimpozabil?. De asemenea,
acizi@ia intracomunitar? are loc n cazul mijloacelor de transport noi B Ai al produselor
supuse accizelor B cump?rate de alte persoane.
Dac? valoarea total? a acizi@iilor intracomunitare de bunuri efectuate de c?tre
persoanele juridice neimpozabile Ai de c?tre anumite categorii de persoane impozabile
scutite nu dep?AeAte un plafon minim de () ))) ',- anual, aceste acizi@ii sunt supuse
taxei pe valoarea ad?ugat? doar n cazul n care cump?r?torul respectiv ot?r?Ate s? se
nregistreze n scopuri de &V%.
%cizi@iile intracomunitare de bunuri second1and, obiecte de art?, obiecte de
colec@ie Ai anticit?@i nu sunt supuse &V% atunci cnd vnz?torul este un comerciant
impozabil sau un organizator de vnz?ri prin licita@ie public? care a pl?tit taxa pe bunurile
n cauz? n cadrul regimului special de taxare a marjei de profit.
*fer+ de aplicare teritorial+
&V% intracomunitar? nu se aplic? urm?toarelor teritorii ter@e!
/nsula Celigoland, teritoriul 9Dsingen, .euta, Eelilla, $ivigno, .ampione dF/talia
Ai apele italiene ale $acului $ugano (teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al
,niunii)8
Euntele %tos, /nsulele .anare, teritoriile franceze de peste m?ri, /nsulele Gland
Ai /nsulele anglo1normande (teritorii care fac parte din teritoriul vamal al ,niunii).
.onform &ratatului, &V% nu se aplic? nici n >ibraltar sau n acea parte din
teritoriul .iprului care nu se afl? sub controlul efectiv al guvernului -epublicii .ipru.
%ceste regiuni sunt considerate teritorii ter@e.
Deoarece "rincipatul Eonaco, /nsula Ean Ai zonele %Hrotiri Ai DeHelia aflate
sub suveranitatea -egatului ,nit nu sunt considerate @?ri ter@e, &V% se aplic? pe aceste
teritorii.
Persoane impozabile
6 persoan? impozabil? este persoana care, n mod independent, desf?Aoar? n
orice loc orice activitate economic?, indiferent de scopul sau de rezultatele activit?@ii
respective. %ctivitatea economic? include orice activitate a produc?torilor, comercian@ilor
sau persoanelor care presteaz? servicii, inclusiv activit?@ile miniere Ai agricole Ai
activit?@ile prestate n cadrul profesiunilor liberale. #n m?sura n care sunt legate de un
angajator printr1un contract de munc? sau prin orice alte leg?turi juridice care dau naAtere
rela@iei angajator1angajat, activit?@ile salaria@ilor Ai ale altor persoane nu sunt considerate
ca fiind realizate n mod independent.
6rice persoan? care livreaz?, n mod ocazional, un mijloc de transport nou,
transportat n alt stat membru, este de asemenea considerat? persoan? impozabil?.
,n stat membru poate, de asemenea, considera ca persoan? impozabil? orice
persoan? care efectueaz?, n mod ocazional, o opera@iune legat? de o activitate economic?
Ai, n special, livrarea unei cl?diri sau a unor p?r@i ale unei cl?diri Ai a terenului pe care se
afl? aceasta, naintea primei ocup?ri, sau livrarea de terenuri construibile.
+tatele, autorit?@ile regionale Ai locale Ai alte organisme de drept public nu sunt
considerate persoane impozabile pentru activit?@ile sau opera@iunile n care se angajeaz?
ca autorit?@i publice, mai pu@in n cazul n care calitatea lor de persoane neimpozabile
determin? denatur?ri semnificative ale concuren@ei. %tunci cnd efectueaz? anumite
tranzac@ii comerciale, aceste organisme sunt totuAi considerate persoane impozabile.
-pera,iuni taxabile
$ivrarea de bunuri reprezint? transferul dreptului de a dispune de bunuri
corporale n calitate de proprietar.
6rice opera@iune care nu constituie o livrare de bunuri reprezint? o prestare de
servicii.
%cizi@ia intracomunitar? de bunuri reprezint? ob@inerea dreptului de a dispune, n
calitate de proprietar, de bunuri mobile corporale transportate c?tre persoana care
acizi@ioneaz? aceste bunuri n alt stat membru.
/mportul de bunuri reprezint? intrarea pe teritoriul ,' a unor bunuri care nu se
afl? n liber? circula@ie. .onstituie, de asemenea, import, intrarea pe teritoriul ,niunii a
bunurilor care se afl? n liber? circula@ie Ai provin dintr1un teritoriu ter@.
Locul opera*iunilor
$ocul unei livr+ri de bunuri este!
1 locul unde se g?sesc bunurile la momentul la care este efectuat? livrarea (n cazul n
care bunurile nu sunt expediate sau transportate)8
1 locul unde se g?sesc bunurile la momentul la care ncepe expedierea sau transportul
c?tre client (n cazul n care bunurile sunt expediate sau transportate)8
1 punctul de plecare al transportului de c?l?tori (n cazul n care bunurile sunt
comercializate la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor)8
1 locul n care se g?seAte clientul (n cazul livr?rii de gaz printr1un sistem de distribu@ie a
gazelor naturale de pe teritoriul ,' sau prin orice re@ea conectat? la un astfel de sistem, al
livr?rii de electricitate sau al livr?rii de energie pentru nc?lzire sau pentru r?cire prin
re@ele de termoficare sau de r?cire).
$ocul unei ac%izi,ii intracomunitare de bunuri este considerat a fi locul unde se
nceie transportul bunurilor c?tre persoana care le acizi@ioneaz?.
$ocul prest+rii de servicii c+tre persoane impozabile se consider? a fi locul
unde clientul Ai1a stabilit sediul activit?@ii sale economice sau, dac? serviciul este prestat
la un sediu comercial fix pe care clientul l are n alt? parte, locul unde se afl? acel sediu
comercial fix sau, n absen@a oric?rui sediu comercial, locul unde clientul Ai are
domiciliul stabil sau reAedin@a obiAnuit?. $ocul prest+rii de servicii c+tre o persoan+
neimpozabil+ se consider? a fi locul unde prestatorul Ai1a stabilit sediul activit?@ii sale
economice sau, dac? serviciul este prestat de la un sediu comercial fix pe care prestatorul
l are n alt? parte, locul unde se afl? acel sediu comercial fix sau, n absen@a oric?rui
sediu comercial, locul unde prestatorul Ai are domiciliul stabil sau reAedin@a obiAnuit?.
'xist?, totuAi, niAte excep@ii de la aceste reguli generale. +erviciile n cauz? le
includ pe cele legate de bunurile imobile, transportul de pasageri Ai transportul de
m?rfuri, cele legate de activit?@ile culturale, artistice, sportive, Atiin@ifice, educative Ai de
divertisment, cele legate de restaurante Ai serviciile de catering Ai cele legate de
ncirierea pe termen scurt a mijloacelor de transport. "rincipalul obiectiv al acestor
excep@ii este s? asigure impozitarea serviciului la locul unde acesta este consumat.
#n rela@iile cu @?rile ter@e, pentru a evita dubla impozitare, neimpozitarea sau
denaturarea concuren@ei, statele membre pot considera!
locul prest?rii anumitor servicii situat pe teritoriul lor ca fiind situat n afara ,',
atunci cnd utilizarea Ai exploatarea efective au loc n afara ,'8
locul prest?rii anumitor servicii situat n afara ,' ca fiind situat pe teritoriul lor,
atunci cnd utilizarea Ai exploatarea efective au loc pe teritoriul lor.
.ocul importului de bunuri este statul membru n care se afl? bunurile la
momentul intr?rii n ,'.
+apt generator ,i exigi-ilitatea TVA
Eai pu@in ntr1un num?r de cazuri enumerate n mod special, faptul generator de
&V% intervine Ai &V% devine exigibil? atunci cnd sunt livrate bunurile sau sunt prestate
serviciile.
#n cazul acizi@iei intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine atunci
cnd este efectuat? acizi@ia Ai &V% devine exigibil? n cea de a cincisprezecea zi a lunii
urm?toare celei de acizi@ie. .u toate acestea, n cazul n care factura este emis? naintea
acestei date, &V% devine exigibil? de la data la care este emis? factura.
#ncepnd cu ( ianuarie 2)(4 ns?, cnd intr? n vigoare Directiva 2)()5735,',
&V% va deveni exigibil? la emiterea facturii sau la expirarea termenului limit? men@ionat
la articolul 222 din aceast? directiv?, n cazul n care nu s1a emis nicio factur? pn? la
acea dat?.
#n cazul importului de bunuri, faptul generator intervine Ai &V% devine exigibil?
atunci cnd bunurile sunt introduse ntr1un stat membru.
'xista o relatie clara intre faptul generator in cazul unei livrari intracomunitare
de bunuri si faptul generator in cazul unei acizitii intracomunitare de bunuri, care
intervin in acelasi moment, respectiv in momentul livrarii de bunuri. "entru a evita orice
neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de &V%, care se includ in
declaratia recapitulativa pentru astfel de livrari, in statul membru de origine, si acizitiile
intracomunitare, evidentiate in decontul de &V% si in declaratia recapitulativa pentru
acizitii intracomunitare, prevazuta la art. (3I7 din .odul fiscal, in -omania, momentul
exigibilitatii a fost stabilit fie in a (31a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul
generator, fie la data facturii pentru contravaloarea totala sau partiala, atat pentru livrarile
intracomunitare, cat si pentru acizitiile intracomunitare.
#xemplul 1" 0actura pentru livrarea intracomunitara este emisa in luna urmatoare
celei in care se efectueaza livrarea!
%lt stat -omania
$ivrare intracomunitara scutita de &V%
%cizitie intracomunitara supusa &V%
si taxabila
Data livrarii! 23.)(.2)()

Data facturii! (2.)2.2)()

0aptul generator! 23.)(.2)() 0aptul generator! 23.)(.2)()
'xigibilitatea! (2.)2.2)()
'xigibilitatea! (2.)2.2)()
$ivrarea este inclusa in declaratia recapitulativa
si decontul de &V% aferente lunii februarie 2)()

%cizitia intracomunitara se
evidentiaza in declaratia recapitulativa
si decontul de &V% aferente lunii
februarie 2)()
#xemplul !" 0actura pentru livrarea intracomunitara este emisa in aceeasi luna in
care se efectueaza livrarea intracomunitara
%lt stat membru -omania
$ivrare intracomunitara scutita de &V%

%cizitie intracomunitara supusa &V% si
taxabila
Data livrarii! 23.)(.2)()

Data facturii! 2J.)(.2)()
0aptul generator! 23.)(.2)() 0aptul generator! 23.)(.2)()
'xigibilitatea! 2J.)(.2)()
'xigibilitatea! 2J.)(.2)()
$ivrarea este inclusa in declaratia recapitulativa
aferenta lunii ianuarie si se evidentiaza in
decontul de &V% din luna ianuarie 2)()
%cizitia intracomunitara este
inclusa in declaratia
recapitulativa aferenta lunii
ianuarie si se evidentiaza
in decontul de &V% din luna
ianuarie
/n sensul art. (4I alin. (() din .odul fiscal, in cazul bunurilor plasate in regim de
admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import si in regim de
transformare sub control vamal, regimuri care din punct de vedere al &V% constituie
importuri de bunuri care nu beneficiaza de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata
conform art. (77 alin. (() lit. a) din .odul fiscal, exigibilitatea &V% intervine atunci cand
intervine obligatia de plata a taxelor vamale, taxelor agricole sau a altor taxe comunitare
similare stabilite ca urmare a politicii comune aplicabile bunurilor respective.
/n cazul in care bunurile plasate in regimurile prevazute la alin. (() sunt scutite de
taxe vamale, taxe agricole sau alte taxe comunitare similare stabilite ca urmare a politicii
comune, exigibilitatea &V% pentru importul bunurilor respective intervine atunci cand ar
fi intervenit obligatia de plata a taxelor vamale, taxelor agricole sau a altor taxe
comunitare similare stabilite ca urmare a politicii comune aplicabile bunurilor respective,
daca acestea ar fi fost datorate.
.aza de impozitare
"entru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii Ai pentru acizi@ia
intracomunitar? de bunuri, baza de impozitare include toate elementele care reprezint?
contrapartida ob@inut? de c?tre furnizor sau prestator de la client, n scimbul livr?rii sau
al prest?rii n cauz?. %ceasta include subven@iile direct legate de pre@ul opera@iunilor
respective. +uma include de asemenea impozitele, drepturile, prelev?rile Ai taxele (cu
excep@ia &V% n sine) Ai celtuielile accesorii solicitate de c?tre furnizor sau prestator
clientului, dar exclude anumite reduceri de pre@, rabaturi Ai reduceri Ai decont?ri ale
celtuielilor efectuate.
#n cazul importurilor de bunuri, baza de impozitare este valoarea n vam?.
%ceasta include impozitele, drepturile, prelev?rile Ai alte taxe datorate n afara statului
membru de import Ai cele datorate ca urmare a importului (cu excep@ia &V% n sine) Ai
celtuielile accesorii (ambalare, transport etc.).
Cote de TVA
6pera@iunile impozabile sunt taxate la cotele Ai n condi@iile stabilite de statul
membru n care acestea au loc. .ota standard a &V% este fixat? sub forma unui procent
din baza de impozitare care, pn? la 4( decembrie 2)(3, nu poate fi mai mic de (3 *.
+tatele membre pot aplica una sau dou? cote reduse, reprezentnd un procent care
nu poate fi mai mic de 3 *. .otele reduse se pot aplica numai livr?rilor de bunuri Ai
prest?rilor de servicii din categoriile prev?zute n anexa /// la Directiva &V% (astfel cum
a fost modificat? de Directiva 2))J57K5.').
5" /01 la incasarea facturii
+istemul de plata a &V% la incasare se aplica incepand cu ( ianuarie 2)(4.
Eodificarea .odului fiscal in acest sens a fost efectuata initial prin 6rdonanta
>uvernului nr. (352)(2 pentru modificarea si completarea $egii nr. 3K(52))4 privind
.odul fiscal, publicata in Eonitorul 6ficial al -omaniei nr. I2(.
,lterior, 6rdonanta nr. (352)(2 a fost aprobata cu modificari prin $egea nr.
2)L52)(2 publicata in Eonitorul 6ficial al -omaniei nr. KK2 din (3 noiembrie 2)(2.
;ormele pentru aplicarea .odului fiscal au fost modificate in sensul aplicarii prevederilor
legii prin Cotararea >uvernului nr. (.)K( pentru modificarea si completarea ;ormelor
metodologice de aplicare a $egii nr. 3K(52))4 privind .odul fiscal, aprobate prin
Cotararea >uvernului nr. 7752))7, publicata in Eonitorul 6ficial nr. K34 din L noiembrie
2)(2.
"otrivit noilor prevederi ale .odului fiscal, de la ( ianuarie 2)(4, persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de &V%, cu sediul activitatii in -omania, a caror cifra
de afaceri nu depaseste plafonul de 2.23).))) lei aplica sistemul &V% la incasare.
"ersoanele juridice care in cursul anului 2)(2 nu au realizat o cifra de afaceri superioara
plafonului de 2.23).))) lei au avut obligatia depunerii unei notificari pana la data de 23
octombrie 2)(2 la organele fiscale teritoriale. Din punctul de vedere al furnizorului
(prestatorului), exigibilitatea &V% nu va mai interveni la data emiterii facturii, ci la data
incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii.
%ceasta amanare a exigibilitatii &V% se acorda in cazul neincasarii creantelor pana in cel
mult cea de a J)1a zi de la data emiterii facturii.
/n cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului &V% la
incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a
prestarii de servicii in termen de J) de zile calendaristice de la data emiterii facturii,
exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de1a J)1a zi
calendaristica de la data emiterii facturii.
%stfel, dupa curgerea termenului de J) de zile de la data emiterii facturii,
indiferent daca aceasta a fost incasata sau nu, persoanele impozabile vor inregistra &V%
colectata aferenta sumelor neincasate pe care le vor declara prin Decontul 4)) si o vor
acita pana la data de 23 a lunii urmatoare celei in care intervine exigibilitatea.
+istemul &V% la incasare nu se aplica!
1 in cazul livrarilor de bunuri5prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este
persoana obligata la plata taxei8
1 in cazul livrarilor de bunuri5prestarilor de servicii care sunt scutite de &V%8
1 in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale pentru agentiile de turism,
pentru bunurile second1and, opere de arta, obiecte de colectie si anticitati si pentru
aurul de investitii8
1 in cazul livrarilor de bunuri5prestarilor de servicii a caror contravaloare este
incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru
aplicarea sistemului &V% la incasare pana la data emiterii facturii de la beneficiari
persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de &V%, persoane fizice
autorizate, liber1profesionisti si asocieri fara personalitate juridica.
/n cazul in care ulterior emiterii facturii se incaseaza partial contravaloarea facturii cu
numerar, pentru taxa aferenta acestei sume se pastreaza exigibilitatea taxei la incasare si
nu se aplica exigibilitatea taxei la data emiterii facturii. /n cazul livrarilor de
bunuri5prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata
furnizorului5prestatorului.
Din punctul de vedere al beneficiarului care primeste factura, deductibilitatea
&V% va putea fi operata numai la momentul platii facturii, indiferent de momentul cand
are loc plata. %stfel, daca acesta nu efectueaza plata facturilor, nu va putea deduce &V%
aferenta facturilor respective.
"revederile legale in vigoare nu mentioneaza un termen anume pana la care se
amana dreptul de deducere al &V%. "entru determinarea taxei aferente incasarii
contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, fiecare
incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta. /n situatia livrarilor de
bunuri5prestarilor de servicii pentru care se aplica sistemul &V% la incasare, in cazul
reducerii bazei de impozitare potrivit prevederilor art. (4L din .odul fiscal in ceea ce
priveste exigibilitatea &V% se aplica urmatoarele prevederi!
/n situatia anularii totale sau partiale a operatiunii, precum si a refuzului bunurilor
livrate!
1 in cazul in care operatiunea este anulata total inainte de livrare5prestare,
exigibilitatea taxei intervine la data anularii operatiunii, pentru contravaloarea pentru care
a intervenit exigibilitatea taxei. "entru contravaloarea pentru care nu a intervenit
exigibilitatea taxei se opereaza anularea taxei neexigibile aferente8
1 in cazul in care operatiunea este anulata partial inainte de livrare5prestare, se
opereaza reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit
exigibilitatea taxei, iar in situatia in care cuantumul taxei aferente anularii depaseste taxa
neexigibila, pentru diferenta exigibilitatea taxei intervine la data anularii operatiunii.
$a acordarea de reduceri comerciale ulterior livrarii sau prestarii, se opereaza reducerea
taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei.
/n cazul falimentului beneficiarului cu pronuntarea otararii judecatoresti, se opereaza
anularea taxei neexigibile aferente.
*/2342 3# C15
"# TVA privind livrarile cu plata n rate
"entru livrarile de bunuri si prestari de servicii cu plata n rate, faptul generator
intervine la expirarea perioadelor pentru care se face decontarea sau dupa caz, la data
prevazuta pentru plata ratelor.
$%emplu
6 societate comerciala %lfa +%, platitoare de TVA, livreaza la 9eta +-$ mobilier
conform contractului n patru rate lunare succesive.
'xigibilitatea intervine la momentul decontarii ratelor.
+e ntocmeste factura nr. ( 5)(.((.; catre client!
Valoarea mobilierului 4),)))
TVA 27 * K.2))
&otal factura 4K.2))
"lata se va face n patru rate egale succesive. .onform contractului, la ridicarea
mobilierului, clientul acita 4) * din valoare.
Din punct de vedere fiscal, avansul ncasat este purtator de TVA la ncasare.
$ivrari de produse finite cu plata n rate.
'11 < * 36"!77 lei
.lienti '6! 37"777 lei
Venituri nregistrate
n avans
''!8 6"!77 lei
TVA neexigibila
#ncasarea a 4) * din valoarea facturii prin extrasul de cont!
51!1 < '11 11"167 lei
.onturi la banci n lei .lienti
.ota scadenta de venituri nregistrate n avans!
'6! < 671 9"777 lei
Venituri nregistrate n Venituri din vnzarea
avans produselor finite
TVA neexigibila devenita exigibila!
''!8 < ''!6 !"167 lei
TVA neexigibila TVA colectata
#n luna decembrie se ncaseaza prima rata conform extrasului de cont!
5!11 < '11 6"517 lei
.onturi la banci n lei .lienti
.ota scadenta de venituri nregistrate n avans!
'6! < 671 5"!57 lei
Venituri Venituri din vnzarea
nregistrate n produselor finite
avans
TVA neexigibila devenita exigibila!
''!8 < ''!6 1"155 lei
TVA neexigibila TVA colectata
%ceste nregistrari se repeta n urmatoarele trei luni cu sumele de mai sus.
&n contailitatea Beta '() *client+
+e nregistreaza factura primita de la furnizor!
%cizitia mobilierului!
* < '7' 36"!77 lei
Eobilier, aparatura birotica 0urnizori de imobilizari 37"777 lei
alte valori materiale si umane
''!8 6"!77 lei
TVA neexigibila
"lata avansului de 4)* prin ordin de plata!
'71 < 51!1 11"167 lei
0urnizori .onturi la banci n lei
&axa pe valoarea neexigibila devenita exigibila!
''!6 < ''!8 !"167 lei
TVA deductibila TVA neexigibila
"lata primei rate!
'71 < 51!1 6"517 lei
0urnizori .onturi la banci n lei
TVA neexigibila devenita exgibila!
''!6 < ''!8 1"155 lei
TVA deductibila TVA neexigibila
%ceste nregistrari se repeta n urmatoarele trei luni cu sumele de mai sus, pna se
licideaza datoria fata de furnizor.
'xigibilitatea taxei pe valoarea adaugata poate fi partenera faptului generator.
'ste situatia livrarilor de bunuri sau servicii pentru care s1a realizat transferul dreptului de
proprietate fara sa se ntocmeasca factura.
,# TVA privind livrarile de unuri si servicii fara factura
TVA este neexigibila, deoarece nu sunt primite facturile fiscale ci doar bunurile
si 5 sau serviciile.
1lfa *1 livreaza produse finite clientului (eta *:. pe baza avizului de
expeditie. "rodusele finite sunt evaluate la (.4)) lei, TVA 27*. Data expeditiei este
(3.(2.2)(2.
#n contabilitatea 1lfa *1 (furnizor) au loc nregistrarile!
Vnzari de produse finite (aviz de expeditie)!
'18 < * 1"61! lei
.lienti1 facturi 671 1"377 lei
de ntocmit
Venituri din vnzarea produselor
finite
''!8 31! lei
TVA neexigibila
"e )3.)(.2)(4 %lfa +-$ ntocmeste factura, pretul net de vnzare (.3)) lei, TVA
27*. 'xista doua posibilitati de nregistrare n contabilitate!
anularea nregistrarii anterioare prin stornare n rosu!
'18 < * 1"61! lei
.lienti1 facturi de ntocmit 671 1"377 lei
Venituri din vnzarea produselor
finite
''!8 31! lei
TVA neexigibila
nregistrarea facturii primite!
'11 < * 1"867 lei
.lienti 671 1"577 lei
Venituri din vnzarea
produselor finite
''!6 367 lei
TVA colectata
regularizarea nregistrarii anterioare prin diferente!
!"16! lei < * !"16! lei
1"867 lei '11 671 !77 lei
.lienti Venituri din vnzarea
produselor finite
31! lei ''!8 ''!6 367 lei
TVA TVA colectata
neexigibila
'18 1"61! lei
.lienti1 facturi de ntocmit
#n contabilitatea (eta *:. (furnizor) au loc inregistrarile!
%cizitii de marfuri pe baza avizului de expeditie!
* < '78 1"61! lei
361 0urnizori1 facturi 1"377 lei
Earfuri
;esosite
''!8 ''!6 31! lei
TVA neexigibila
+e nregistreaza pe )3.)(.2)(4 factura primita de la furnizori si n cazul clientului,
se pot utiliza una din posibilitati!
a) anularea nregistrarii anterioare prin stornare n rosu!
* < '78 1"61! lei
361 0urnizori1 facturi 1"377 lei
Earfuri
;esosite
''!8 31! lei
TVA neexigibila
+i nregistrarea facturii primite!
* < '71 1"867 lei
361 0urnizori 1"577 lei
Earfuri
''!6 367 lei
TVA deductibila
b) regularizarea primei nregistrari pe baza avizului de expeditii cu sumele n
plus pe studiul de caz analizat!
!"73!"777 lei < !"73!"777 lei
!77"777 lei 361 '71 1"685"777 lei
Earfuri 0urnizori
!85"777 lei ''!6 ''!8 !'6"777 lei
TVA deductibila TVA neexigibila
1"5'6"777 lei '78
0urnizori1 facturi
nesosite
0ac exceptie de la emiterea facturii pentru avansuri ncasate si nregistrarea
TVA urmatoarele operatii!
R obtinerea valutei necesare importurilor si plata taxelor datorate n vama8
R efectuarea de plati n contul clientului8
R activitatea de intermediere n turism8
R livrari de bunuri si prestari de servicii scutite de TVA.
Din punct de vedere financiar, exigibilitatea &V% naintea faptului generator
conduce la un cost de trezorerie pentru ntreprindere. Virarea &V% colectata aferenta
avansurilor ncasate fara a transfera dreptul de proprietate a bunurilor sau serviciilor
asupra clientului produce distorsiuni asupra trezoreriei. %cest fapt poate conduce la
ntrzierea platii unor datorii scadente si 5 sau riscul din motive obiective sa nu se mai
realizeze contractul (comanda expediata de catre client este anulata).
TVA colectata, transferata asupra TVA de plata si virata la buget de catre furnizor,
va fi restituita clientului n cazul anularii contractului.
&axa pe valoarea adaugata virata de catre furnizor clientului se va recupera n
lunile urmatoare din alte livrari supuse impozitarii.
3" /01 la incasare
+ocietatea %lfa +% care aplica sistemul de &V% la ncasare are perioada fiscala
Mluna calendaristica N si efectueaza n cursul anului 2)(4 urmatoarele operatiuni!
- livrari de bunuri, altele dect cele scutite de &V%, pentru care locul livrarii,
conform art.(42, este n -omnia8
- livrari intracomunitare de bunuri scutite de &V% (operatiuni pentru care nu se
aplica sistemul &V% la ncasare)8
- acizitii necesare desfasurarii activitatii
)una martie ,-"./
"-#-.#,-". efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri scutite de &V%,
conform art.(74 (2) lit.a) din .odul fiscal, n valoare de L.L)) lei (ecivalentul a 2)))
euro), pentru care ncasarea de la partenerul extern are loc la (2) zile8
,-#-.#,-". ; efectueaza o livrare de bunuri taxabile , cu cota de 27*, pentru
care ncasarea are loc n luna august 2)(4 prin 6" n valoare de 2.))) lei si 7L) lei &V%
aferent < 2.7L) lei8
,0#-.#,-". ; acizitioneaza pe baza de factura de la o persoana impozabila care
aplica sistemul &V% la ncasare, materii prime n valoare de 7))) lei si JI) lei &V%
aferent < 7.JI) lei8
"lata facturii are loc prin bilet la ordin si decontarea apare n extrasul bancar din
23.)3.2)(48
)una aprilie ,-".<
"-#-1#,-". ; acizitioneaza pe baza de factura de la o persoana impozabila
care aplica sistemul &V% la ncasare, un autoturism care nu va fi utilizat exclusiv n
scopul activitatii economice n valoare de 7).))) lei si J.I)) lei &V% aferent < 7J.I))
lei.
Dreptul de deducere a &V% este limitat la 3)*, conform art.(73
(
din .odul
fiscal.
"lata facturii are loc integral prin 6.". n data de 23.)7.2)(48
"0#-1#,-". ; efectueaza o acizitie intracomunitara de bunuri taxabila n
-omnia, pentru care detine o factura n valoare de (.))) euro x 7,7 lei < 7.7)) lei si
&V% aferent < (.)3I lei.
)una mai ,-"./
,0#-0#,-". ; importa bunuri din 'lvetia, pentru care detine urmatoarele
documente! factura, declaratie vamal de import si ordin de plata &V% n vama !
II)) lei ((.3)) euro) si &V% stabilit n vama < (.)3I lei
"lata catre furnizorul extern se face n luna mai 2)(4, iar &V% n vama se acita n
luna mai 2)(4.
.una martie !713<
17"73"!713 "entru livrarea intracomunitar de bunuri scutit de &V% nu se aplica sistemul
&V% la ncasare si nu este important momentul ncasarii.
6peratiunea se va evidentia astfel!
1 n :urnalul de vnzari si n Decontul de &V% aferent lunii martie (baza
impozabila < L.L)) lei).
!7"73" !713 "entru livrarea de bunuri taxabile se aplica sistemul &V% la ncasare. "otrivit
art.(47
2
alin.(3) din .odul fiscal, &V% devine exigibil n a J)1a zi de la data emiterii
facturii i se va colecta n luna iunie (772L < 772K 7L)lei).
6peratiunea se va evidentia astfel!
- n :urnalul de vnzari din luna martie si n Decontul de &V% din luna martie la
rd.% din sectiunea M/nformatii privind &V% neexigibil sau nedeductibil N
+uma se preia n :urnalul de vnzari pna la momentul ncasarii si prin urmare, se
va evidentia ca &V% colectat la rd.J din Decontul lunii iunie.
!5"73"!713 .onform art. (73 alin.((
2
) din .odul fiscal, dreptul de deducere a &V%
este amnat pna la plata facturii.
6peratiunea se va evidentia astfel!
- #n :urnalul de cumparari din luna martie si n Decontul de &V% din luna martie la
rd.9 din sectiunea M/nformatii privind &V% neexigibil sau nedeductibil N
+uma se preia n :urnalul de cumparari, urmnd sa devina exigibila n functie de
momentul platii si prin urmare, se va evidentia ca &V% deductibil la rd.22 din Decontul
lunii mai.
.una aprilie !713<
17"7'"!713 #ntruct dreptul de deducere a &V% este limitat la 3)* conform art.(73
(
din
.odul fiscal, se vor avea n vedere prevederile pct. 73
(
alin.(J) din ;orme, ale art. (73
alin ((
(
) i ((
2
) din .odul fiscal si pct.73 alin.(L) ((() din ;orme.
Din suma &V% < JI)) lei va fi deductibil numai 3)* < 7L)) lei
"revederile referitoare la amnarea dreptului de deducere pna la momentul n
care &V% este platit furnizorului se aplica numai pentru &V% care va fi deductibil .
"otrivit pct.73 ((4) din ;orme, pentru plata efectuat prin 6", data platii este data
nscrisa n extrasul de cont.
6peratiunea se va evidentia astfel!
- #n :urnalul de cumparari din luna aprilie cu valoarea integrala a acizitiei, baza
impozabila, &V% aferenta si defalcat, sumele exigibile, respectiv sumele neexigibile.
- #n Decontul de &V% din luna aprilie la rd.22 i rd.2K cu valoarea integral a &V% ,
iar la rd.2L si rd.42 cu valoarea &V% efectiva dedusa, respectiv 3)*.
15"7'"!713 "entru acizitia intracomunitara de bunuri se va aplica taxarea inversa
772I < 772K (.)3I lei
"otrivit art.(73
(
alin.((
2
) din .odul fiscal, amnarea dreptului de deducere a &V%
nu se aplica pentru acizitii intracomunitare de bunuri, iar potrivit art.(47
2
alin.(I) lit.a)
din .odul fiscal, pentru o acizitie intracomunitara nu se aplica &V% la ncasare, ci
regulile generale privind exigibilitatea &V%.
6peratiunea se va evidentia astfel!
:urnal de cumparari, :urnal de vnzari, Decont de &V% luna aprilie la rd.3, rd.3.(
perece cu rd.(L i rd.(L.(
.una mai !713<
!5"75"!713 "entru importul de bunuri, potrivit art.(73 alin.((
2
) ) din .odul fiscal, nu se
amna dreptul de deducere a &V%. +e aplica regulile generale si &V% se deduce n luna
mai conform documentului de plata a &V% n vama. ;u este importanta data plaii
furnizorului extern.
6peratiunea se va evidentia astfel! :urnal de cumparari, Decont de &V% luna mai
la rd.22.

S-ar putea să vă placă și