Sunteți pe pagina 1din 8

Tema 9: Transportul maritim

9.1 Noiuni de transport maritim


9.2 Ctegoriile i tipurile de transport maritim
9.3 Avantajele i neajunsurile transportului maritim
9.1 Noiuni de transport maritim
La realizarea irulaiei volumului intens de m!r"uri# transportului naval $i revine un
rol de prim ordin# at$t antitativ# $t i a operativitate# m!rile i oeanele "orm$nd o punte
de leg!tur! "izi! de neoolit# dar i traini!# e"iient! i neesar! $ntre statele lumii.
Transportul maritim# a ativitate eonomi! de "atur! naional! %de stat sau privat!&
sau internaional!# tre'uie oneput i organizat $n mod o'ligatoriu at$t $n raport de
neesitate# $t i pentru asigurarea renta'ilit!ii. (ste unul dintre prinipalii "atori de
ooperare eonomi! pe plan mondial. )unia sa prinipal! este de a "ae leg!tura $ntre
produie i onsum. Condiiile atuale ale dezvolt!rii eonomiei mondiale# araterizat!
prin ooperare i interdependen!# impune transportului maritim dou trsturi de natur!
eonomi!:
1. e"iiena eonomi!# $n sensul satis"aerii depline a erinelor materiale ale
aestei erine# "iind transporturile*
2. reanta'ilitatea# a o ondiie esenial! a unei ativit!i eonomie ample. +n
uantumul osturilor# transporturile i operaiunile one,e lor au rolul dominant.
-'ietivul "undamental al omerului i# impliit# al transportului maritim este
asigurarea iruitului normal de m!r"uri pe plan naional i internaional $n siguran!# la
timp# u e"iien! eonomi! i $n on"ormitate u onveniile i lauzele ontratuale $n
vigoare.
-eanul mondial reprezint! azi alea de omuniaie ea mai avantajoas! i are
ondiioneaz! $n adrul s.im'urilor internaionale# realizarea uriaului tra"i anual de
miliarde de tone de m!r"uri. /intre mijoaele de transport se tie ! el mai ie"tin este el
pe ap!# are on"orm statistiilor mondiale este apreiat a realiz$nd 901 din volumul de
s.im'uri mondiale %totalul antit!ilor de m!r"uri e "ormeaz! o'ietul omerului
mondial transportate pe !ile maritime reprezent$nd 231 din valoarea total! de s.im'uri&.
La stadiul te.ni atual atins de ivilizaie nii un alt mijlo de transport $n a"ar! de
nave nu poate asigura tra"iul de m!r"uri peste m!ri i oeane a miliardelor de tone de
m!r"uri intrate anual $n iruitul s.im'urilor internaionale.
Nav %din lat. navos&4 ve.iol are poate naviga pe ap!# $n ap! i e,euta operaii de
transport# te.nie# tiini"ie sau militare.
5asele plutitoare ale omului primitiv erau ioplite din trun.iuri de opai sau
on"eionate dintr4o aras! de lemn sau oase $m'r!ate u piele i propulsat! u ajutorul
v$slelor. +n seolul 65 v$slele au "ost $nlouite u vele. -dat! u apariia primei nave
e.ipate u main! u a'ur %1708 )ulton# 9:A&# velele $i pierd importana de propulsare
dei mult timp maina u a'ur propulsa nava apro,imativ 101 din timpul rutei# mai ales
manevr$nd $n porturi. ;estul timpului propulsorul erau p$nzele. La $neputul veaului 66
au "ost onstruite primele nave u motor u ardere intern! %motonave& i nave u tur'in!
de a'ur.
<!rimea navei este determinat! de dimensiunile liniare# deplasament .a. Corpul
unei nave moderne este al!tuit din supra"ee impermea'ile# onstruite din elemente de
onstruie i ta'l! de 'ordaj. 9upra"aa orizontal! de sus se numete punte %unele nave au
$teva puni&. =artea interioar! a orpului este $mp!rit! $n ompartimente prin grinzi i
perei desp!ritori. Compartimentele in"erioare %alea& i ele dintre punte serves# de
o'iei# pentru amplasarea m!r"urilor # utilajului te.nologi# muniiei. +n ompartimente
aparte sunt amplasate instalaia de "or! %azane# motoare .a.&# rezervoare de ap! i
om'usti'il. Corpurile navelor moderne se "a de o'iei din oel %prin sudare& preum i
din aliaje ale aluminiului# din mase plastie et. =e puntea superioar! este situat!
suprastrutura %$n!peri de louit# puntea de onduere .a&. Navele sunt utilate u
instalaii de onduere# anorare i aostare# $n!rare i des!rare# u mijloae de
navigaie i teleomuniaii.
Carateristia prinipal! a m!rimii unei nave este deplasamentul %>?@ABCDEFEGBE&.
Carateristii de e,ploatare: apaitatea 'rut! de $n!rare# apaitatea net! de $n!rare%t&
#apaitatea de $n!rare %m3&# tonajul de registru %1 ton! de registru H2#73 m3&# viteza#
"ora de traiune# produtivitatea .a. Construirea de nave moderne are a sop sporirea
eonomiit!ii i seurit!ii de navigaie# per"eionarea unor elemente de onduere#
meanizarea lur!rilor navale# reterea vitezei i dimensiunilor.
/up! destinaie navele se impart $n militare i ivile. Cele ivile se lasi"i! $n nave
de transport %pasageri&# de m!r"uri# de pesuit# de v$nat# te.nie# tiini"ie# turistie#
sportive .a.
9.2 Ctegoriile i tipurile de transport maritim
Navele reprezint! mijloae de transport imense i sumpe# are u greu se pot
standardiza. (le se onstruies dup! proiete individuale. C.iar navele de aelai tip au
multe elemente di"ereniate are iau $n onsiderare neesit!ile "ie!rui ump!r!tor.
)ieare nav! reprezint! r!spunsul onstrutorilor de or!'ii la erinele omerului
mondial.
+n prezent se onstruies i se e,ploreaz! urm!toarele tipuri de nave:
1& nave pentru transportul general de m!r"uri*
2& nave4transportoare de ontainere*
3& rol.ere*
I& nave de $n!rare4des!rare %li.ter&*
3& supertan.ere*
2& tan.ere pentru transportarea gazelor li.e"iate*
8& nave pe aripi su'avatie*
7& nave pe perne de aer .a.
1- Nave pentru transporturi generale.
9unt prinipalul mijlo de transport $ntre porturile mii i mijloii. +n!r!turile se
transport! $n vra# $n utii# pe palete .a. 9unt amenajate ventilatoare pentru aerisire.
2- Transportarea de containere.
Aeste nave u sues $nlouies navele pentru transport general. Navele moderne
pot transporta ontainere standard J9- u lungimea 3# 2# 9# 12 m are pot "i amplasate $n
.al! i pe punte. Nava standard u apaitatea de $n!rare 20000 t poate $n!ra 2000
ontainere de 2 m. 230 din ele pot "i transportate $n regim re"rigerator. +n azul $nd se
prevede $m'ararea $n porturi mii sau neamenajate# ele pot "i dotate u maarale proprii.
Aeste or!'ii onsum! $n porturi numai K dn timpul de luru# pe $nd or!'iile o'inuite
Ljum!tate. /in aeast! auz! i av$nd $n vedere viteza mare %23427 noduri& navele de aest
tip pot deservi de 8 ori mai multe $n!r!turi de$t ele o'inuite.
3- Rolchere.
Navele de aest tip permit automo'ilelor intrarea diret pe punte. +n!rarea se "ae
prin pror! sau pup!. Ca neajuns putem remara "olosirea nee"iient! a distanei dintre
automo'ile. +ns! aeasta se ompenseaz! u multe avantaje:
Mo interaiune a di"eritor tipuri de transporturi
Mautomo'ilele nu se desar!4$nar!
M"ondurile reirulante nu sunt mari* nu tre'uies ontainere
Mstaionarea or!'iilor 4 minim!
Mnu tre'uies maarale.
4-Nave de tip ,,Lihter(laither).
Aeste nave4gigant iau la 'ord $teva nave mai mii# numite ##li.tereN%'arje&. Nava4
gigant se numete ##Oaz!4naval!N. Oazele navale nu intr! niiodat! $n porturi. /es!rarea
i $n!rarea 'arjelor se petree $n largul m!rii. Oaza4naval! poate "i numit! sistem!4
naval!. /e e,emplu sistema ##LiPes LinesN%Norvegia& are lungimea 222m# l!imea 32m. =e
ele 3 puni se $nar! 37 'arje a $te 732 t de $n!r!tur!. =entru $n!rarea lor 'aza are o
.idromaara de 2000t. Oazele4navale au toate avantajele transportoarelor de ontainere# a
rol.erelor i a unor mii tan.ere i este "olosit! pentru transportarea ori!ror $n!r!turi.
+n porturi intr! numai 'arjele are prezint! nave mii u "undul plat are pot intra $n
porturi mii# unde or!'iile mari nu pot intra. :neori 'arjele intr! i $n r$uri# anale. (le au
$teva $n!peri ermetie are pot "i $n!rate4des!rate pe deasupra "ailit$nd operaia.
Aeste sisteme sunt universale# mo'ile# e"iiente i pot deservi $teva porturi
onomitent. Aeste sisteme deserves rutele maritime A"ria de 5est L (uropa* Qol"ul
<e,i L (uropa.
- !upertanchere petroliere.
9unt nite nave "oarte mari u o apaitate de $teva sute de mii i .iar 1mln.t. Linia
de plutire a lor poate avea p$n! la 2Im# de aeea puine porturi pot primi aeste nave.
+n!rarea4des!rarea se "ae prin ondute# eea e le permite e,eutarea aestor
operaii la distan!. =entru a "ailita e,ploatarea lor $n porturi se "oloses aa metode a:
4ad$nirea "arvaterului %e sump&
4"olosirea "lu,ului i des!rare rapid!
9e "oloses pe rutele Qol"ului =iersi L (uropa# Raponia# 9:A.
") Nave pentru transportarea ga#elor liche$iate.
=redestinaia lor este de a transporta gaze naturale li.e"iate: propan# 'utan# etan .a.
Au un tonaj de a 70000 tone. Aeste gaze se li.e"iaz! sau .iar se $ng.ea! p$n! la
4123SC sau la 0SC mai mi!# dar la o presiune mai mare. Aeste ondiii er o termoizolare
mare. 9e "olosete izolaie de polisterol# uneori se "oloses perei du'li. ;ezervoarele sunt
su' "orm! de ilindri# izolate unul de altul. - pro'lem! e pomparea gazului $n rezervoarele
de pe mal. Qazele se $n!lzes i se evapor!. Ast"el# se pierde o parte din gaze i este
nevoie de a onsuma energie pentru a le li.e"ia din nou. (,ist! periol de aprindere.
Nave pentru transportarea produselor %i ga#elor petroliere.
Navele sunt mai mii de$t ele petroliere sau pentru gaze li.e"iate %T23000 t&.
=rodusele li.ide %'enzina# motorina& se transport! la presiune o'inuit!# iar ele gazoase
su' presiune.
&- Nave cu aripi su'acvatice (portante).
Aeste nave au aripi su'avatie are aioneaz! a ele de avion. +n timpul mi!rii
se reeaz! o "or! are ridi! nava. La viteze mii sau la staionare nava plutete pur i
simplu. La viteze mari nava se ridi! i plutete pe aripi mior$nd onsidera'il rezistena
apei. Aest "enomen permite de a avea viteze mari u o instalaie de "or! moderat!. /ar
aeste nave au un tonaj mi# uneori transport! pasageri. =lutes l$ng! mal sau pe r$uri mari.
(- Nave pe perne aeriene (aeroa)$i'ie).
(ste un mijlo de transport are poate s! se deplaseze u o vitez! mare# indi"erent de
supra"aa pe deasupra !reia plutete %ap!# p!m$nt# z!pad!# mlatin!# nisip et.& datorit!
unei perne de aer e $l ridi!. Aeast! pern! de aer este reat! de tur'ine puternie $n
nite ##lopoteN dispuse $n partea in"erioar! a ve.iolului i are au pereii "ormai din
oruri speiale. Navele dezvolt! o vitez! de p$n! la 120 PmU.# transport! p$n! la 230
pasageri i transport! $teva zei de tone $n!r!tur!. /ar sunt i nave de a 2000 t.
/eseori transport! automo'ile# pasageri. =ot $n"runta valuri de p$n! la I m.
9.3 Avantajele i neajunsurile transportului maritim.
(voluia# ondiiile i arateristiile spei"ie ale transportului modern au
determinat i sunt un "ator .ot!r$tor $n onepia i evoluia onstruiilor navale i
portuare.
Caracteristicile eseniale ale transportului maritim de m!r"uri atual sunt:
1.diversitatea mare a m!r"urilor
2.antit!i de mar"! $n tra"i imense
3.distane mari de parurs
I.variaia ondiiilor limatie i .idrometeorologie are pot a"eta alitatea i
integritatea m!r"urilor
3.on"runtarea navelor u risurile m!rii
2.investiiile mari u o dependen! sensi'il! a renta'ilit!ii de investiie la
"lutuaiile de pia! mondial! et.
sunt numai $teva din elementele are er o analiz! de raportare a avantajelor i
dezavantajelorU pro'lemelor transporturilor maritime.
Problemele transportului maritim de m!r"uri reprezint!# $n general# toi "atorii de
ordin eonomi# te.ni# organizatori i de ris # are apar $n derularea imediat! i de
perspetiv! a transporturilor maritime.
Avantajele prezentate de "orma de transport pe mare# oean4transport maritim sunt:
14este mijloul el mai eonomi# alulat "ie la ost glo'al# "ie la tona transportat!# dar
mai ales la tonaUmil!# avantajul "iind evideniat pentru distanele mari# transoeanie*
24dispune de o gam! "oarte variat! de nave# lasie sau speializate# u apait!i
unitare variind de la $teva sute de tone tdV# p$n! la marile mineraliere# vra.iere i
petroliere# eea e permite a la o singur! !l!torie s! se transporte antit!i mari de
m!r"uri# la distane de mii de mile marine# "!r! opriri $ntre portul de $n!rare i el de
des!rare# u viteze relativ satis"!!toare*
34permite transportul m!r"urilor aproape $n orie zon! a glo'ului# inlusiv $n zonele u
g.euri# "!r! trans'ord!ri# operaii vamale .a.# $n ondiii de mare siguran!*
I4"a! de distanele mari parurse# rutele maritime neesit! amenaj!ri inompara'il
in"erioare elor terestre*
34permite onentrarea $n punte nodale L marile porturi maritime# a uriae antit!i de
m!r"uri de pe $ntinse zone ontinentale pe are le poate transporta $n dispersare radial! pe
ele mai variate rute maritime*
24$n anumite ondiii poate onstitui un mijlo de e.ili'rare sau $m'un!t!ire a 'alanei
de pl!i naionale.
/es"!urarea organizat!# sigur! i operativ! a transportului maritim nu mai este o
pro'lem! simpl! deoaree s.im'urile de m!r"uri realizate pe aeast! ale er din e $n e
mai multe servitui !rilor u poziionare maritim!.
+n ordinea importanei lor se menioneaz! urm!toarele:
1& valorile imense de investiii erute de navele moderne# speializate# u
per"ormane te.nie ompetitive# preum i de e,tindere# i modernizare a porturilor
e,istente i de onstruia de noi porturi# anale i lur!ri de amenajare# la nivelul
tra"iului maritim $n ontinu! retere i $n raport de dimensiunile din e $n e mai mari ale
navelor moderne*
2& realizarea siguranei navelor i m!r"urilor "a! de risurile mari# pe de o parte#
prin alitatea onstruiilor i amenaj!rilorUinstalaiilor de 'ord# respetarea normelor
onveniilor internaionale % Convenia internaional! pentru orotirea vieii umane pe
mare# Convenia internaional! asupra liniilor de $n!rare et.&# iar pe de alt! parte# prin
partiiparea la organizaia pe plan regional sau internaional de asigur!ri maritime*
3& asigurarea unui ritm $t mai normal $n dezvoltarea eonomi! general! i $n
realizarea s.im'urilor internaionale de m!r"uri are s! dea "lotei omeriale proprii i
porturilor e,istente posi'ilitatea de a avea un rol $t mai ativ i ompetitiv $n onstituirea
puntelor nodale ale tra"iului de m!r"uri internaional u "unionalitate i e"iien! .iar
i $n etapele de reesiune eonomi!*
I& realizarea unui sistem de legi# uzuri generale# preuri i ta,e $n porturile proprii#
preum i a unei organiz!ri de ma,im! operativitate are s! atrag! un "lu, $t mai
important de m!r"uri ale zonei ontinentale deservite de respetivul terminal*
3& dezvoltarea ontrolat! a onstruiilor navale are neesit! investiii imense at$t
pentru realizarea unui transport $t mai mare din punt de vedere al tonajului# $t i al
vitezei de operare i transport. Aii intervin i unele onsiderente legate de inertitudinea
e,ploat!rii la ma,im de randament a navelor mari %ale momentului atual& are atrag
erine de $n!rare $nsemnate i totodat! depind $n mare m!sur! de variaiile $nregistrate
pe pia!*
2& pro'lemele de adaptare a transporturilor maritime la permanenta adaptare a
navelor la erinele de transport# are tind s! soliite noi "orme de servii# noi elemente de
e,ploatare portuar!# er adaptare permanent!# investiii# preg!tire de personal per"eti'il!
$n permanen!. 9uplimentar# se ere aordat! o atenie deose'it! pro'lemelor eologie
are neesit!# suplimentar# investiii de adapta'ilitate i rete.nologizare*
8& $n azul porturilor se onstat! o surtare a duratei de via! a aestora datorit!
tendinei de mo'ilitate a resurselor e,ploata'ile eonomi# $ntr4o ontinu! miare ditat!
de erinele de onsum. +n aest az# e"orturile de dezvoltare menionate anterior sunt
posi'ile de adaptare la onsumul materiilor prime din alt areal natural sau eonomi pentru
rearea de resurse neesare meninerii importanei strategie a respetivului nod
omerial.