Sunteți pe pagina 1din 46

Universitatea de Vest Timioara

Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie
Departamentul de Chimie
Secia aster G!"T#
To$icitatea Cromului
%ucrare reali&at' (n cadrul disciplinei #coto$icologie i onitori&area #cosistemelor

Coordonator) asterand)
Conf* Dr* +ng* Bolcu Constantin Gherhardt Tudor
1
CU,!+-S
1. Introducere .........................................................................................................pag 3
2. Efecte toxice ale compuilor cromului ..............................................................pag 4
2.1 Efecte toxice ale compuilor cromului asupra microorganismelor
2.2 Efecte toxice ale compuilor cromului asupra plantelor
2.3 Efecte toxice ale compuilor cromului asupra sntii omului
3. Efectele cromului hexavalent.............................................................................pag 11
4. Efectele cromului trivalent.................................................................................pag 18
5. Reglementri i recomandri priviind concentraile maxime............................pag 1!
". #ate Ecotoxicologice.........................................................................................pag 22
6.1 Crom general
6.2 Crom Hexavalent
6.3 Crom Trivalent
$. #eterminarea cromului .....................................................................................pag 2!
7.1 eterminarea !in sol" se!imente i nmol
7.2 eterminarea !in oragane i esuturi
7.3 eterminarea cromului !in ape
7.# eterminarea !in plante
7.$ eterminarea !in atmosfer
8. %&ordri i tratamente 'n vederea depolurii (olurilor i apelor (u&terane........pag 4)
!. *onclu+ii.............................................................................................................pag 45
1). ,i&liografie.........................................................................................................pag 4"
2
.* +-T!/DUC#!#
Indu(triali+area i ur&ani+area rapid- practicarea unei agriculturi inten(ive au adu(- odat
cu &eneficiile dorite- i o poluare din ce 'n ce mai accentuat a tuturor factorilor de mediu.
.oluanii- odat emii 'n mediu- au putut fi di(per(ai pe di(tane foarte mari- fie prin
intermediul aerului- datorit v/nturilor- fie prin intermediul circuitului apei. %(tfel (0a a1un( ca
aerul ( conin concentraii mari de poluani- apa ( devin improprie con(umului ca(nic i
cantiti tot mai mari de deeuri ( fie depo+itate- 'n condiii mai mult (au mai puin proprii- pe
(ol. 2umeroa(e eforturi financiare i umane (0au fcut 'n ultimele decenii pentru com&aterea
efectelor i pentru re(taurarea mediului 'ncon1urtor afectat de poluare. 30au 'nregi(trat
progre(e importante 'n (pecial 'n ceea ce privete 'm&untirea calittii aerului- a apelor de
(uprafa- precum i 'n domeniul depo+itrii controlate a deeurilor. 4na dintre pro&lemele cele
mai dificil de re+olvat rm/ne 'n( cea a apelor (u&terane contaminate cu diveri poluani.
*romul a fo(t de(coperit 'n anul 1$!$ de 2icola( 5an6uelin- profe(or de chimie la Ecole
de( 7ine( din .ari(. #enumirea (a provine din cuv/ntul grece(c cromo( 8culoare9- deoarece
ace(t metal formea+ com&inaii multicolore. 5an6uelin a folo(it 'n experimentele efectuate
pentru o&inerea cromului un mineral al cromului i plum&ului- numit crocoit- identificat- 'n
anul 1$"2- 'n 3i&eria. :n urma experimentelor efectuate pe ace(t mineral- el a o&inut un
precipitat de plum& i o (oluie de acid cromic. .rin reducerea cu cr&une- la temperaturi
ridicate- a acidului cromic a(tfel o&inut- 5an6uelin a o&inut pentru prima dat crom metalic.
7ai t/r+iu- 'n 1843- %.E.,ec6uerel reuete ( o&in crom metalic pe cale electrolitic- iar 'n
18!8 ;old(chmit 'l o&ine prin reducere cu aluminiu. :ntr0un cla(ament al a&undenei
elementelor chimice 'n (coara pm/ntului- cromul e(te al +ecelea- pre+ena cromului 'n diver(e
medii fiind redat 'n ta&elul de mai 1o(<
3
=a&el 1. %&undea cromului 'n diver(e medii.
%&undena
4niver( 15 ppm
3oare 2) ppm
7eteorii 31)) ppm
Roci 14) ppm
3coara continental 8)02)) ppm
Roci vulcanice &a+altice 4)0")) ppm
Roci vulcanice granitice 20!) ppm
%rgile 3)05!) ppm
*r&uni 1)01))) ppm
>ceane )-30)-" pp&
R/uri 1 pp&
*orpul omene(c 3) pp&

:n natur- cromul (e g(ete doar (u& form de com&inaii. *el mai de(- cromul poate fi
'nt/lnit 'n minereuri (u& form de cromit. 7ai rar 'nt/lnite (unt +cmintele de crom 'n care
ace(ta (e g(ete (u& form de crocoit. ?oarte rar (e g(ete cromul (u& form de magnocromit
(au de picotit.
0* #F#CT# T/1+C# "%# C/,U2+%/! C!/U%U+
2.1 Efecte toxice asupra microorganismelor
*romul hexavalent poate fi tra(portat prin mem&ranele celulelor- at/t 'n ca+ul
microorgani(melor unicelulare 8procariote9- precum viruii- &acteriile- algele al&a(tre- c/t i 'n
ca+ul plantelor 8eucariote9. >dat a1un(e 'n interiorul celulelor- *r85I9 e(te redu( la *r8III9-
pro&a&il prin intermediul unor compui in(ta&ili ai *r 859 i *r8I59. .entru cromul trivalent
'n(- ma1oritatea celulelor (unt impermea&ile@ ace(t lucru (e datorea+ faptului c 'n (oluii
apoa(e neacide ace(ta formea+ compui cu (olu&ilitate (c+ut.
Transportul i acumularea cromului %n microorganisme
4
3pre deo(e&ire de alte metale care formea+ cu preponderen compui cationici- (peciile
cu mo&ilitate ridicat ale cromului- cu care microorgani(mele vin cel mai de( 'n contact- (unt
de natur anionic. %ce(t lucru face ca ele ( nu poat fi &locate de ctre componentele
anionice ale mem&ranelor &acteriilor. =ran(portul ionilor *r>
4
20
la microorgani(me- prin
intermediul unui mecani(m de (chim& ionic cu ioni (ulfat- a fo(t pentru prima dat demon(trat
'n ca+ul 3almonella tAphimurium i apoi- mai t/r+iu- pentru Esc&eric&ia coli- 'seu!omonas
fluorescens i (lcaligenes eutropus.
:n ca+ul microorgani(melor de tipul dro1diilor- cromul hexavalent poate ptrunde 'n
interiorul celulelor prin intermediul unui mecani(m de tran(port anionic- ne(pecific- care
a(igur tran(portul unor anioni precum 3>
4
20
(au .>
4
30
. 3tudiindu0(e anumite microorgani(me
BmutanteC din cla(a )eurospora crassa- care au de+voltat o re+i(ten ridicat la cromul
hexavalent- (0a o&(ervat c ace(tea (unt caracteri+ate printr0un tran(port redut al ionilor (ulfat.
.e &a+a ace(tor o&(ervaii- dar i pe &a+a altor (tudii- (0a a1un( la conclu+ia c toxicitatea
cromului hexavalent- e(te re+ultatul antagoni(mului dintre proce(ul de tran(port al ace(tuia i
cel al 3>
4
20
- pe c/nd toxicitatea cromului trivalent e(te re+ultatul antagoni(mului dintre proce(ul
de tran(port al ace(tuia i cel al fierului.
:n ceea ce privete acumularea cromului la microorgani(me- (0a o&(ervat faptul c algele
ver+i pot acumula o cantitate mai mare de crom 8dar i de fier (au aluminiu9 dec/t algele roii
(au &rune. #e a(emenea (0a o&(evat c algele epifitice 8microorgani(me care trie(c pe plante9
au o afinitate foarte mare pentru poluani atmo(ferici- av/nd capacitatea de a acumula metalele
grele din aer. %(tfel- la algele 'leurococcus (ituate 'n apropierea auto(tr+ilor- au fo(t
determinate concentraii importante de crom i plum&.
3tudii efectuate pe culturi de *cene!esmus au pu( 'n eviden inhi&iia proce(ului de
foto(inte+- (u& aciunea poluant a cromului. %(tfel- in ca+ul C&lorella vulgaris (0a o&(ervat
c de+voltarea ace(tor microorgani(me nu a fo(t afectat de concentraii ale *r85I9 (au *r8III9
(ituate pe domeniul 4501)) ppm- pe c/nd 'n ca+ul *cene!esmus acutus- creterea a 'ncetat la
concentraii ale cromului mai mari de 15 ppm.
5
%lte (tudii au artat c dac la do+e de 1)) ppm *r8III9 coloniile de *cene!esmus i
selenastrum pre+int o de+voltare normal- la aceeai do+- dar de *r85I9- de+voltarea
microorgani(melor e(te inhi&at. =ot 'n ca+ul *cene!esmus- (0a o&(ervat un efect (inergic al
cromului cu cadmiul- 'n ceea ce privete inhi&area de+voltrii.
:n ca+ul culturilor de Euglena- (0a o&(ervat c celulele cre(cute 'n condiii de lumin
(unt mult mai (en(i&ile la poluarea cu compui ai cromului dec/t cele cre(cute la 'ntuneric- dei
am&ele tolerea+ relativ &ine concentraii mici de crom.
:n ca+ul algelor ce cre(c 'n e(tuare- (0a o&(ervat ca toxicitatea *r85I9 e(te inver(
proporional cu (alinitatea.
2.2 Efecte toxice asupra plantelor
Transportul i acumularea %n plante
Re+ultatele (tudiilor referitoare la modul 'n care cromul e(te tran(portat i acumulat 'n
plante- (unt contradictorii. %ce(t lucru (e datorea+ faptului c- 'n timpul de(furrii
experimentelor de lung durat- poate avea loc- 'n (ol (au 'n mediile apoa(e de cultur-
interconver(ia celor dou (tri de oxidare principale ale cromului< D" i D3.
=oate plantele au capacitatea de a a&(or&i o varietate larg de metale din (ol.
7a1oritatea a&(or& doar acele metale care (unt e(eniale pentru de+voltarea i (upraviuirea lor.
Exi(t 'n( un numr mai re(tr/n( de plante care- fc/nd excepie de la acea(t regul- pot
a&(or&i i tolera cantiti mai mari de metale grele- care ar fi toxice pentru aproape oricare din
alte organi(me. #in acea(t categorie de plante- denumite hiperacumulatoare- fac parte acele
plante care pot ( conin E1)) mgFGg *d@ E1))) mgFGg 2i i *u@ (au E1)))) mgFGg Hn i 7n
8ca ma( u(cat9. %v/nd acea(t extraordinar capacitate de a concentra metalele grele- ace(te
plante pot fi utili+ate pentru remedierea terenurilor afectate de poluarea cu aceti contaminani-
procedeu cuno(cut (u& denumirea de fitotoremediere. ?olo(irea lor pe (car larg 'n ace(t (cop
nu e(te 'n(a p/n acum 'nt/lnit- una din cau+ele importante fiind lip(a de cunotine 'n ceea ce
privete mecani(mele prin care au loc a&(ortia- tran(portul i acumularea metalelor grele.
3alt a enunat ipote+a conform careia o (erie de plante i0au de+voltat anumite
mecani(me de cretere a capacitii de a&(orie a ionilor metalici din (ol- 'n (pecial a acelora
"
care (unt a&(or&ii la (uprafata particulelor de (ol. 4n prim mecani(m propu( de 5onIiren
afirm c ace(te plante au capacitatea de a produce o (erie de produi organici 8precum aci+ii
mucenic i avenic9 ce pot complexa- (olu&ili+a i deci mo&ili+a metalele a&(or&ite la (uprafaa
particulelor de (ol. %l doilea mecani(m po(i&il- propu( de *roIleA- explic (olu&ili+area i
mo&ili+area metalelor a&(or&ite la (uprafaa particulelor de (ol- prin capacitatea plantelor de a
elimina protoni prin intermediul rdcinilor- re+ult/nd a(tfel o acidifiere a (olului.
*a i 'n ca+ul microorgani(melor- tran(portul ionilor *r>
4
20
la plante (e reali+ea+ prin
intermediul unui mecani(m de (chim& ionic cu ioni (ulfat. %cumularea cromului 'n plante
depinde de (tarea de oxidare la care ace(ta (e afl- de concentratia ace(tuia 'n mediu- precum i
de natura plantelor. %(tfel- 'ntr0un experiment efectuat pe +ece (pecii de plante- acumularea de
crom a fo(t mai mare la apte dintre ele- atunci c/nd au fo(t contaminate cu *r85I9- fa de
(ituaia c/nd au fo(t contaminate cu *r8III9.
:n (tudii efectuate pe fa(ole 8'&aseolus vulgaris9 i pe gr/u 8Triticum aestivum9 nu (0a
remarcat nici o diferen 'ntre a&(oria *r8III9 (au *r85I9. *omplexarea cromului de ctre
compuii organici e(te con(iderat a fi un factor care favori+ea+ capacitatea plantelor de a
a&(or&i cromul. 3pre exemplu- plantele de gr/u la care 'n mediul de cultur (0a introdu(- pe
l/ng *r*l
3
- i acid oxalic- maleic (au glicin- au acumulat mai mult crom 'n rdcinile lor
dec/t plantele la care (0a admini(trat doar *r8III9. Exi(t (tudii care indic faptul c
mecani(mele de a&(orie a *r8III9 i *r85I9 (unt diferite@ a(tfel- prin utili+area unor inhi&itori
meta&olici (0a o&(rvat o (cdere (u&(tanial a a&(oriei *r85I9 dar nu i a a&(oriei *r8III9.
Exi(t (tudii care indic faptul c mecani(mele de a&(orie a *r8III9 i *r85I9 (unt diferite@
a(tfel- prin utili+area unor inhi&itori meta&olici (0a o&(rvat o (cdere (u&(tanial a a&(oriei
*r85I9 dar nu i a a&(oriei *r8III9. Exi(t 'n( i (tudii care- &a+ate pe accentuarea 'n anumite
condiii a a&(oriei de ctre plante at/t a *r8III9 c/t i a *r85I9- afirm faptul c mecani(mele de
a&(orie a *r8III9 i *r85I9 (unt identice.
;radul de acumulare a cromului 'n diver(ele organe ale plantelor e(te diferit. %(tfel-
rdcinile acumulea+ de 1)01)) de ori mai mult crom dec/t mugurii (au alte e(uturi. :n
(tudiile efectuate pe fa(ole- doar )-1J din totalul de crom acumulat a fo(t reg(it 'n &oa&ele de
fa(ole- pe c/nd rdcinile au reinut !8J din totalul de crom acumulat. %u fo(t identificate
plante cu capacitate mare de a acumula cromul- pritre care putem aminti plante acvatice din
$
familia Eic&&ornia crassipes- 'n ale crei rdcini (e pot acumula " mg*rFg@ plante precum
conopida i diver(e tipuri de var+- au capacitatea de a acumula 'n rdcini 1")035) mg*rFGg.
Efecte toxice ale cromului la plante
#ac efectul toxic ridicat al cromului hexavalent a(upra celulelor vii e(te demon(trat- (e
con(ider c- datorit (olu&ilitii (c+ute a cromului trivalent ce determin o mo&ilitate redu(
i deci o po(i&ilitate mai redu( de a fi a&(or&it de plante- cromul trivalent are un caracter toxic
mai puin pronunat. *u toate ace(tea- (tudii efectuate pe plante au artat c i compuii
cromului trivalent pot afecta (ntatea celulelor vii- dar la concentraii mult mai mari dec/t 'n
ca+ul cromului hexavalent. %(tfel- la experimente efectuate pe (emine de or+ cre(cute cu
(oluie de *r8III9 1))K7 (0a o&(ervat o inhi&are a creterii de 4)J- pe c/nd 'n ca+ul 'n care (0a
lucrat cu *r85I9 1))K7 (0a o&(ervat o inhi&are a creterii de $5J la nivelul mugurilor i de
!)J la nivelul rdcinilor.
3imptomele intoxicrii cu crom (unt- 'n ca+ul plantelor- etape progre(ive de necro+.
%(tfel- plante de or+ expu(e la do+e de 5) ppm *r85I9- au du(- dup dou +ile- la un a(pect
exterior degradat- pentru ca dup $01) +ile toate plantele ( moar. 30a remarcat c (imptomele
intoxicrii cu crom hexavalent (unt mai puternice i apar la concentraii mai mici dec/t cele
cau+ate de cromul trivalent.
2.3 Efecte toxice asupra omului
>rgani(mul uman conine- 'n mod natural- cantiti mici de crom. Limitele 'ntre care
ace(te concentraii pot varia 'n diferite e(uturi (au fluide umane- (unt redate 'n ta&elul de mai
1o(<
8
=a&el 2. *oncentraii normale de crom 'n diver(e e(uturi (au fluide umane
Me(utulFfluidul 5aloarea 4.7.
3er )-)10)-1$ KgFL
4rin )-2401-8 KgFL
Lapte )-)"01-5" KgFL
.lm/ni 2808!8 KgFGg8ma( umed9
4nghii )-52 mgFGg
.r )-234 mgFGg
.ro&lemele de (ntate 'ncep ( apar c/nd- 'n urma unor expuneri la diver(e (ur(e de
crom- ace(te valori normale (unt depite. ;ermania e(te ara 'n care la 'nceputul anilor 1!2) a
fo(t pentru prima dat (emnalat pro&lema toxicitii ridicate a unor compui ai cromului-
pornindu0(e de la frecvena ridicat a 'm&olnvirilor de cancer pulmonar 'n r/ndul muncitorilor
din indu(tria extractiv i de prelucrare a minereurilor de crom 8o&inerea &icromailor-
o&inerea pigmenilor pe &a+ de cromai- o&inerea alia1elor de crom- acoperirile cu crom etc.9
+ig. 1 ,o!el farmacocinetic ce repre-int !iferite mo!uri !e expunere la !iverse
su.stane toxice pentru om" inclusiv compui ai cromului
!
3* #F#CT# "%# C!/U%U+ 4#1"V"%#-T
.lm/ni
?icat
Me(ut %dipo(
Me(uturi (la&
va(culari+ate
Me(uturi
puternic
va(culari+ate
Rinichi
.iele
3/nge
%rteria
l
3/ng
e
5en
o(
=ract
ga(tro0
inte(tinal
4rin
Inge(tie
?ecale
Inhalare Exhalare
*ontact dermal
1)
2umeroa(e (tudii efectuate au confirmat faptul c (tarea de oxidare hexavalent e(te forma
cea mai toxic a cromului. Exi(t (tudii inconte(ta&ile care afirm faptul c anumii compui ai
cromului hexavalent (unt cancerigeni 'n ca+ul inhalrii lor. :n conformitate cu I%R*
8 International %gencA for re(earch on *ancer9- (unt cuno(cute ca av/nd efect cancerigen
a(upra oamenilor urmtoarele com&inaii ale cromului hexavalent< cromatul de calciu(*a*r>
4
9-
cromatul de plum&8.&*r>
4
9- cromatul de (troniu83r*r>
4
9- cromatul de +inc8Hn*r>
4
9 i
trioxidul de crom8*r>
3
9. %ceti compui provoac- 'n urma inhalrii lor- cu preponderen-
cancer pulmonar. Exi(t 'n( i com&inaii ale cromului hexavalent care- conform 2I>3N
8 2ational In(titute for >ccupational 3afetA and Nealth9- nu au caracter cancerigen< mono i
&icromaii de litiu- (odiu- pota(iu- ru&idiu- ce(iu i amoniu.
La acea(ta or 'nc nu exi(t (uficiente date pentru a afirma dac ptrunderea 'n organi(m
pe cale oral a *r85I9 (au a *r8III9- (u& orice form- poate ( duc la cancer. :n anul 1!!)
>ENN% 8>ffice of Enviromental Nealth Na+ard %((e((ment9 a afirmat c- deoarece *r85I9
e(te un cancerigen dovedit atunci c/nd ptrunde 'n organi(m prin inhalare- ar fi prudent ( (e
con(idere c i la ptrunderea 'n organi(m pe cale oral are un potenial caracter cancerigen. *u
toate ace(tea- nu exi(t (tudii care ( pun 'n eviden creterea incidenei ca+urilor de cancer
datorit exi(tenei 'n apa pota&il a unor concentraii de crom hexavalent pe(te cele maxim
admi(e de normele 'n vigoare.
E cuno(cut 'n( faptul c ingerarea unor do+e de $)01)) pp& pe perioade lungi de timp
poate ( duc la apariia unor &oli ale ficatului- rinichilor- (i(temului circulator (au a (i(temului
nervo(. :n pre+ent (e efectuea+a (tudii pentru a determina dac cromul hexavalent are caracter
cancerigen i atunci c/nd ptrunde 'n organi(m prin ingerare. =re&uie dea(emenea preci+at
faptul c potenialul toxic al cromului hexavalent e(te de circa 1))) de ori mai mare atunci
c/nd e(te inhalat dec/t dac e(te ingerat.
%genia american %=3#R 8%gencA for =oxic 3u&(tance( and #i(ea(e Regi(trA9
'ntocmete periodic o li(t cu 2$5 de (u&(tane care pre+int cel mai ridicat ri(c pentru
(ntatea oamenilor. %cea(t li(t e(te revi+uit la un interval de doi ani- i pentru fiecare
(u&(tan (unt luai 'n con(iderare urmtorii factori<
0 toxicitatea
0 frecvena cu care e(te reg(it 'n mediu
0 pro&a&ilitatea ca oamenii ( fie expui unei contaminri cu (u&(tana re(pectiv.
11
.e acea(t li(t- care cuprinde (u&(tane organice i anorganice- cromul hexavalent (0a aflat
pe po+iia 1$ 'n 2))3. 3ituarea cromului haxavalent pe o po+iie frunta 'n ace(t top al
(u&(tanelor periculoa(e- dovedete 'nc o data pericolul pe care ace(ta 'l repre+int pentru
(ntatea oamenilor.
a.Toxicitatea acut a cromului hexavalent
Intoxicaia acut definete- 'n accepiune medical- o intoxicare de (curt durat. #ac
intoxicaia (e datorea+ unor (u&(tane care au fo(t inhalate (au a&(or&ite prin piele- atunci
ace(t termen (e refer la o (ingur expunere- a crei durat poate fi de ordinul (ecundelor-
minutelor (au orelor. #ac intoxicaia (e datorea+ unor (u&(tane care au fo(t ingerate- atunci
ace(t termen (e refer la o (ingur cantitate (au do+.
Efectele toxice cele mai pronunate- dup o intoxicaie acut cu crom- pe cale oral (au
dermal- le au compuii cromului hexavalent@ cei mai periculoi dintre acetia (unt acidul
cromic 8N
2
*r>
4
9- cromaii i &icromaii. Ingerarea &icromailor (0a dovedit a fi fatal 'n multe
ca+uri- do+a oral letal fiind e(timat a fi 'ntre )-505 g- pe c/nd cea de acid cromic e(te de 103
g. un factor care favori+ea+ apariia ace(tor intoxicaii e(te (olu&ilitatea relativ ridicat a
ace(tor compui- dup cum (e poate o&(erva i din ta&elul urmtor<
=a&el 3. 3olu&ilitatea 'n ap a unor compui ai cromului hexavalent.
*ompu(ul 3olu&ilitatea8gF1))ml9Fla temperatura 8*el(iu(9
82N9
2
*r>
4
4)-5F3)
*a*r >
4
2-23F2)
N
2
*r >
4
"1-$F)
O
2
*r >
4
"2-!F2)
2a
2
*r >
4
8$-3F3)
O
2
*r
2
>
$
4-!F)
2a
2
*r
2
>
$
2N
2
> 23)F)
=oate ca+urile raportate de intoxicaii acute cu crom (0au datorat unor compui ai
cromului hexavalent precum< acid cromic- cromai- &icromai. La per(oanele care au ingerat
cantiti mari de crom hexavalent per Gilogram corp- dece(ul a (urvenit ca urmare a
12
dereglrilor aprute la nivelul (i(temelor cardiova(cular- re(pirator- ga(trointe(tinal- hepatic-
renal- hematologic.
Efecte asupra epi!ermei
*ompuii cromului hexavalent- fiind a&(or&ii rapid chiar i prin pielea (ntoa(- pot
duce- 'n urma unor intoxicatii acute- la apariia unor iritaii- ar(uri- la nivelul pielii.
Efecte gastrointestinale
3ucurile ga(trice produc conver(ia cromului hexavalent la forma trivalent. *a urmare a
ace(tui proce( pot ( apar inflamaii (au chiar necro+e ale mucoa(elor ga(trice i inte(tinale@
ace(te efecte (unt 'n(oite de urmtoarele manife(tri< dureri a&dominale- vom- diaree.
Efecte asupra sistemului car!iovascular
3imptomele amintite mai (u( (e in(talea+ rapid i ele pot fi urmate- 'n ca+ul unor do+e
mari- la in(talarea dece(ului- ca urmare a colap(ului 8oc9 circulator.
Efecte &epatice
#ac urmrile intoxicaiei acute cu crom nu au un epilog fatal rapid prin colap( circulator-
dup 1202) de ore vor aprea manife(tri ale in(talrii necro+ei hepatice.
Efecte renale
*a urmarea ingerrii pe cale oral a unor do+e mari de crom hexavalent- pot ( apar
deficiene acute la nivelul rinichilor- put/ndu0(e a1unge p/n la in(talarea necro+ei renale.
*ompuii cromului hexavalent fiind a&(or&ii rapid chiar i prin pielea (ntoa(- pot duce la
apariia unor afeciuni renale acute- chiar dac pielea a fo(t afectat doar pe 1)J din (uprafaa
corpului.
Efecte asupra sistemului pulmonar
Inhalarea unor cantiti mari de acid cromic poate duce la apariia unor dificulti de
re(pirare (au chiar la edem pulmonar- care (e poate in(tala 'ntr0un interval de $2 de ore de la
expunere.
13
b.Toxicitatea cronic a cromului hexavalent
Intoxicaia cronic definete- 'n accepiune medical- o intoxicare de lunga durat. #ac
intoxicaia (e datorea+ unor (u&(tane care au fo(t inhalate (au a&(or&ite prin piele- atunci
ace(t termen (e refer la expuneri repetate- a cror durat poate fi de ordinul +ilelor- lunilor (au
anilor. #ac intoxicaia (e datorea+ unor (u&(tane care au fo(t ingerate- atunci ace(t termen (e
refer la do+e repetate pe perioade de ordinul +ilelor- lunilor (au anilor. =ermenul cronic nu
face referire la (everitatea (imptomelor- ci (u&linia+ faptul c expuneri (au do+e mici- care
(unt relativ inofen(ive- devin periculoa(e dac (e repet de un numr mare de ori- pe o perioad
lung de timp. 7anife(trile toxice cronice (unt datorate- 'n marea lor ma1oritate- compuilor
cromului hexavalent.
Efecte asupra epi!ermei
Expunerile cronice cu compui ai cromului hexavalent- la nivelul pielii- pot duce la apariia
urmtoarelor efecte<
0 dermatite alergice de contact
0 Expuneri dermale cronice cu crom hexavalent pot duce la apariia unor dermatite de
contact- ale cror (imptome (unt mult accentuate dac 'n paralel are loc i o ingerare oral de
crom. %ce(te afeciuni (e manife(t (u& forma unor le+iuni purulente- erimatoa(e- locali+ate 'n
(pecial la nivelul ante&raelor i (unt frecvent 'nt/lnite la per(oanele care vin 'n contact cu
cimentul. Ele pot fi exacer&ate (au chiar indu(e de anumite activiti B dome(ticeC cum ar fi<
0 folo(irea hainelor vop(ite cu pigmeni pe &a+ de cromai 8agravea+ dermatitele9
0 folo(irea pantofilor din piele t&cit cu cromai- dac picioarele nu pot re(pira i rm/n
umede 'n interiorul ace(tora 8induce apariia dermatitelor9@
0 utili+area unor detergeni (au 'nl&itori cu coninut de cromai 8induce apariia
dermatitelor9.
>dat do&/ndit- (en(i&ilitatea pielii la compui ai cromului (0a dovedit a fi de(e&it de
per(i(tent. %(tfel- (0a con(tatat faptul c aproximativ !2J din pacienii ce au do&/ndit o
(en(i&ilitate la &iocromai- ca urmare a expunerii la ciment .ortland- continu ( de+volte
dermatite de contact chiar i la +ece ani dup apariia primelor (imptome de ace(t fel.
14
0 ulceraii P #up expuneri cutanate cronice la acid cromic- la (uprafaa pielii pot ( apar
nite ero+iuni numite Bguri ale cromuluiC- (ingulare (au grupate- care pre+int o ulceraie
central. Ele (e formea+ 'n (pecial pe m/ini i pe ante&rae- au o dimen(iune cuprin( 'ntre 50
1) mm- (unt nedureroa(e i (e pre(upune c (e datorea+ efectului direct de necro+are al ionului
cromat.
0 iritaii ale mucoa(elor 0 Intoxicaiile cronice cu compui ai cromului hexavalent pot duce
la atrofierea mucoa(ei na+ale- urmat de apariia unor ulceraii (au chiar perforaii ale (eptului
na+al. %ce(tea (unt- 'n general- nedureroa(e i (unt de(coperite doar la o inve(tigare medical.
3e pre(upune c aproximativ 5)J din muncitorii expui la cromai de+volt a(tfel de efecte.
%(tfel- dac expuneri timp de 18 luni la concentraii de )-)20)-1 mgFm
3
de cromat de +inc nu au
du( la apariia unor efecte adver(e- (0a con(tatat apariia unor ulceraii la nivelul (eptului na+al
la doar dou (ptm/ni dup expuneri la concentraii de 1 mgFm
3
de cromat de +inc.
Efecte asupra tractului respirator
%(tmul &ronic e(te recuno(cut ca &oal profe(ional cu inciden po(i&il 'n r/ndul
muncitorilor ce lucrea+ cu acid cromic (au cu (ruri ale cromului trivalent- precum i la cei din
indu(tria aluminiului- dac 'n &auxita prelucrat exi(t i compui ai cromului hexavalent pot
duce la apariia de faringite i laringite cronice- rinite- dificulti 'n re(piraie.
Efecte &ematologice
:ntr0un (tudiu efectuat a(upra populaiei unui (at din *hina 8(ituat 'n apropierea unei u+ine
metalurgice9 care a fo(t nevoit ( con(ume 'n (cop pota&il ap dintr0un pu contaminat cu
crom hexavalent la un nivel de 2) mgFL- a reieit exi(tena unei incidene ridicate a ca+urilor de
leucocito+ i de neutrofilie imatur.
Efecte &epatice
2u au fo(t raportate efecte hepatice cronice a(upra oamenilor- ca urmare a intoxicaiilor
cronice cu compui ai cromului hexavalent.
15
Efecte renale
2u au fo(t raportate efecte renale cronice a(upra oamenilor- ca urmare a intoxicaiilor
cronice cu compui ai cromului hexavalent.
Efecte gastrointestinale
#in acelai (tudiu efectuat a(upra populaiei unui (at din *hina- care a fo(t nevoit (
con(ume 'n (cop pota&il ap dintr0un pu contaminat cu crom hexavalent la un nivel de 2)
mgFL- a re+ultat faptul c (tenii au (uferit de ulcer- indige(tii- dureri a&dominale- diaree.
Efecte asupra capacitii !e repro!ucere i !e-voltare
./n la ora actual nu au fo(t raportate efecte ale intoxicaiilor cronice cu crom hexavalent
a(upra capacitii de reproducere i de+voltare a organi(mului uman.
)eurotoxicitatea cromului &exavalent
La autop(ia unui &iat de 14 ani care a decedat ca urmare a ingerrii a $-5 mg crom
hexavalent per Gilogram corp- (0a con(tatat exi(tena unor ma(ive edeme cere&rale@ (0a apreciat
'n( faptul c ace(t lucru e(te mai degra& un efect (ecundar al cedrii rinichilor dec/t un
r(pun( direct al (i(temului nervo( la aciunea cromului.
/enotoxicitatea cromului &exavalent
3tudiile epidemiologice efectuate in 34%- ;ermania- Qaponia- 7area ,ritanie- a(upra
muncitorilor care au fo(t expui la crom hexavalent- 'n (pecial prin inhalare- de0a lungul unei
perioade de aproximativ 5) de ani- au revelat o incidena cre(cut a ca+urilor de cancer
pulmonar (au al cilor re(piratorii. .e l/ng ace(te afeciuni- la muncitorii expui la crom
hexavalent prin inhalare (0au identificat i ca+uri de cancer la ficat (au (tomac. 2u a putut fi
'n( fcut nici o legtur 'ntre durata expunerii i ri(cul de a contacta ace(te tipuri de cancer.
=oate (tudiile menionate anterior- referitoare la expunerea prin inhalare cu crom din
indu(tria ferocromic (au din u+inele productoare de cromai- (e refer la expuneri mixte cu
*r85I9 (i *r8III9. 2u exi(t date care ( (e refere doar la expunerea cu *r8III9 i din acea(t
cau+ nu poate fi elucidat contri&uia *r8III9 la apariia cancerului pulmonar. #in (tudiile
1"
efectuate pe animale nu (0a putut pune 'n eviden o inten(ificare a incidenei de apariie a
tumorilor la nivelul plm/nilor- dup o expunere cu *r8III9 prin inhalare.
*u toate c activitatea mutagen a cromului hexavalent e(te &ine documentat 'n literatur-
ea nu e(te 'nc pe deplin elucidat- cel mai important motiv 'n ace(t (en( fiind legat de
proprietile oxidante ale ace(tui ion. Exi(t numeroi factori care pot influena mutagenitatea
compuilor cromului hexavalent. #iferenele 'n ceea ce privete potenialul cancerigen (unt
determinate 'n primul r/nd de formele chimice diferite pe care ionul le poate lua- de
concentraia 'n care (e g(ete- de mecani(mele &iochimice 'n care poate fi implicat
8de(compunere- tran(port- (ta&ili+are9- precum i de concentraia reductorilor &iologici din
organi(m. .e de alt parte- (tructura chimic i reactivitatea compuilor cromului (unt
dependente- 'n mare m(ur- de proprietile fi+ico0chimice ale ace(tora.
:n pre+ent e(te dovedit faptul c interaciunile cromului hexavalent cu %#20ul- at/t in vitro
c/t i in vivo- pot duce la aparitia unor efecte negative- ca urmare a deteriorrii ace(tuia.
#egradarea %#20ului poate avea loc ca urmare a formrii unor aduci crom0%#2- a formrii
unor puni %#20%#2 (au %#20proteine- dar i ca urmare a inhi&rii proce(ului de (inte+ a
%#20ului.
Exi(t mai multe modele care de(criu genotoxicitatea compuilor cromului hexavalent.
%ce(te modele explic mecani(mele generale ale activitii *r85I9 'n (i(temele celulare i
(u&celulare- ele pr/nd a fi- mai degra& complementare dec/t opu(e.
5* #F#CT# "%# C!/U%U+ T!+V"%#-T
1$
#intre cele dou forme (ta&ile 'n care cromul (e g(ete cu preponderen 'n natur 8*r8III9
i *r85I99- forma trivalent e(te (tarea cu toxicitatea cea mai redu(. 3e aprecia+ c toxicitatea
*r8III9 fa de celulele vii e(te de 5))01))) de ori mai mic dec/t cea a *r85I9- cel puin dou
cau+e importante fiind cel mai de( invocate 'n (pri1inul ace(tei afirmaii. %(tfel- pe de o parte-
tran(portul compuilor cromului trivalent 'n interiorul celulelor e(te dificil de reali+at datorit
(olu&ilitii (c+ute a ace(tora la pNR$-4 caracteri(tic organi(mului. =otodat- (pre deo(e&ire de
*r>
4
20
- compuii cromului trivalent nu (e a(eamn ca (tructur cu nici un alt nutrient
important al celulelor- a(tfel c ace(tia nu pot BpcliC celulele pentru a ptrunde 'n interiorul
ace(tora.
=ocmai incapacitatea cromului trivalent de a ptrunde 'n interiorul celulelor face ca ace(ta
( poat fi utili+at ca (upliment nutritiv. #up cum (0a artat- cromul trivalent e(te un nutrient
important pentru organi(mul uman- el catali+/nd activitatea in(ulinei- fiind totodat e(enial
pentru meta&oli(mul +aharurilor- lipidelor- proteinelor i al gr(imilor. #in acea(t cau+-
precum i datorit faptului c odat cu 'naintarea 'n v/r(t cantitatea de crom din organi(m
(cade- cromul trivalent e(te folo(it pe (car larg ca (upliment nutriional- 'n (pecial (u& form
de picolinat de crom. Exi(t numeroa(e (tudii care (u(in &eneficiile utili+rii (uplimentelor
nutriionale pe &a+ de crom trivalent.
#ac 'n( cromul trivalent ar putea ptrunde 'n interiorul celulelor- el ar fi cu (igurana
foarte toxic. Exi(t numeroa(e (tudii care afirm c re(pon(a&ilitatea pentru efectele genotoxice
nedorite ale cromului hexavalent (unt produii de meta&oli+are ai ace(tuia- printre care (e
numr i cromul trivalent- care- 'n interiorul celulelor- poate forma legturi foarte (ta&ile cu
proteinele i cu %#20ul. %(tfel- 'n literatura de (pecialitate a fo(t raportat apariia unor mutaii
la celulele tratate cu *r*l
3
- redu(e ca inten(itate- dar totui nu lip(ite de importan. #e
a(emenea- au fo(t (emnalate efecte nocive a(upra limfocitelor- din partea unor compui
compleci ai cromului trivalent< tran(0diacva S1-2&i(8(alicilidenamino9etanT perclorat de *r8III9
i tran(0diacva S1-2&i(8(alicilidenamino9propanT perclorat de *r8III9.
Exi(t 'n( dove+i ale faptului c i
picolinatul de crom- folo(it ca (upliment
nutririv- poate avea efecte negative a(upra
organi(mului- atunci c/nd e(te utili+at 'n do+e
mai mari dec/t cele recomandate i pe perioade
18
lungi de timp. %(tfel- 'ntr0un (tudiu recent 8efectuat pe ham(teri chine+eti9 (0a demon(trat
faptul c picolinatul de crom are efcte mutagene a(upra celulelor din ovare- pe c/nd- la aceleai
do+e- *r8III9 aflat (u& form de *r*l
3
nu (0a dovedit a fi mutagen. %utorii ace(tui (tudiu au
concu+ionat faptul c prin coordonarea cu acidul picolinic- genotoxicitatea cromului trivalent a
cre(cut. :ntr0un alt (tudiu- tot picolinatul de crom a fo(t indicat ca fiind cau+a de+voltrii unei
afeciuni renale cronice 'n(oit de apariia cromului 'n pla(m- 'ntr0o concentraie de trei ori
mai mare dec/t cea normal- la o femeie de 33 de ani@ acea(ta con(uma(e 12))024)) mgF+i din
ace(t (upliment nutritiv- timp de 405 luni- cu (copul de a (l&i. =oate (imptomele au di(prut
dup ce a 'ncetat ( con(ume picolinat de crom timp de 12 luni. 4n alt ca+ raportat e(te cel al
unui &r&at de 35 de ani care a de+voltat o dermatit cronic (i(temic- tot ca urmare a
con(umului de picolinat de crom.
6* !#G%##-T7!+ 2+ !#C/"-D7!+ ,!+V+-D
C/-C#-T!"8++%# "1+# "D+S# D# C!/
=oxicitatea ridicat a cromului (i a compuilor (i a determinat ca pretutindeni 'n lume- dar
'n (pecial 'n rile puternic indu(triali+ate i de+voltate economic 834%- Qaponia- *anada-
%u(tralia- rile 4.E.9 ( fie luate m(uri importante de prevenire a polurii cu compui ai
cromului. :n cadrul ace(tor m(uri- un rol important 'l au normele care reglementea+ (au
recomand concentraiile maxime admi(e de crom 'n apa pota&il- alimente- ape re+iduale ce
urmea+ a fi dever(ate 'n canali+ri (au 'n emi(ari naturali- aer- (ol.
Reglementrile i recomandrile (unt exprimate prin concentraii maxime admi(e 8*7%9
ale (u&(tanelor toxice 'n ap- aer- (ol- produ(e alimentare etc. Exi(t po(i&ilitatea ca diferite
agenii ( indice valori diferite pentru concentraia maxim admi( a unei (u&(tane toxice.
%ce(t lucru (e poate datora fie faptului c la &a+a ela&orrii *7% au (tat (tudii diferite- fie
faptului c acea(t valoare a fo(t calculat pentru timpi diferii de expunere la agentul toxic
re(pectiv 8pentru o +i de lucru de 8 ore (au de 24 de ore- (pre exemplu9. %t/t reglementrile c/t
i recomandrile tre&uie ( fie periodic actuali+ate- pe m(ur ce (tudiile toxicologice aduc noi
informaii referitoare la efectele adver(e pe care compuii cromului le pot avea a(upra (ntii.
1!
0eglemetri %n Europa
:n rile mem&re ale *omunitii Europene- calitatea apei de(tinat con(umului 'n (cop
pota&il de ctre oameni e(te reglementat de #irectiva!8F83FE*. %ce(t act a intrat 'n vigoare la
25 decem&rie 1!!8 i rile mem&re au avut o perioad de graie de 5 ani pentru a a(igura apei
pota&ile parametrii calitativi indicai de acea(t directiv- cu excepia &romailor i a
trihalometanilor- pentru care termenul de conformare e(te de +ece ani- iar 'n ca+ul plum&ului
termenul e(te de 15 ani. :n conformitate cu acea(t directiv- limita maxim admi( pentru
cromul total- 'n apa pota&il- e(te de 5)KgFl.
.rotecia mediului acvatic 8ape interioare- ape teritoriale- ape de coa(t9 utili+at 'n (copuri
recreaionale 8'not9 e(te reglementat- 'n rile mem&re ale *omunitii Europene- de #irectiva
$"F1")FEE*- adoptat 'n 8 decem&rie 1!$". :n conformitate cu acea(t directiv- concentraia
cromului 'n ace(te medii acvatice tre&uie ( fie verificat doar dac (0a dovedit pre+ena 'n ap
a ace(tui poluant- (au dac (0a con(tatat o degradare general a calitii apei re(pective. :n
octom&rie 2))2 (0a adoptat propunerea de revi+uire a ace(tei directive- prin care numrul
indicatorilor urmrii a fo(t redu( de la 1! la "- metalele grele nemaireg(indu0(e printre
parametrii urmrii.
.rotecia mediului acvatic 8ape interioare- ape teritoriale- ape de coa(t- ape (u&terane9
'mpotriva polurii cu (u&(tane toxice e(te reglementat- 'n *omunitatea European- 'ncep/nd
cu anul 1!$"- de ctre #irectiva $"F4"FEE*. :n conformitate cu ace(t act- poluanii (unt
reparti+ai pe dou li(te<
#in prima li(t 8Li(t 19 fac parte familii i grupuri de (u&(tane caracteri+ate prin toxicitate-
per(i(ten i capacitate de &ioacumulare. La (u&(tanele iniial inclu(e 'n 1!$" pe acea(t li(t
au mai fo(t adugate- 'n 1!82- un numr de 132 de (u&(tane care formea+ aa0numita
*andidate li(t 1. #in ace(te 132 de (u&(tane- doar 18 au fo(t regulari+ate prin intermediul altor
5 directive ale *on(iliului European.
% doua li(t 8Li(t 29 conine (u&(tane cu efect nociv a(upra mediului acvatic- care pot fi
pre+ente doar 'n anumite +one i ale cror efecte (unt influenate de caracteri(ticile apei 'n care
(unt evacuate i de (ituarea ace(tor ape- cromul fiind inclu( 'n acea(t li(t.
3copul #irectivei $"F4"4FEE* e(te de a elimina poluarea datorat dever(rii (u&(tanelor
din prima li(t i de a reduce poluarea datorat dever(rii (u&(tanelor din a doua li(t.
2)
:ncep/nd cu anul 1!8)- protecia apelor (u&terane 'n *omunitatea European a fo(t (coa(
de (u& aciunea #irectivei $"F4"4FEE*- ea fiind reglementat de ctre #irectiva 8)F"8FEE*.
%cea(t directiv preia cla(ificarea poluanilor 'n cele dou li(te anterior menionate- (copul ei
fiind de a elimina poluarea apelor (u&terane cu (u&(tanele din prima li(t i de a reduce
poluarea cu (u&(tanele din a doua li(t. .entru reali+area ace(tui de+iderat- acea(t directiv
inter+ice dever(area direct (au indirect- 'n apele (u&terane- a (u&(tanelor din prima li(t- i
limitea+ dever(area celor din a doua li(t. Ui 'n ace(t ca+- cromul e(te inclu( 'n a doua li(t.
:n octom&rie 2))) a fo(t apro&at #irectiva 2)))F")FE* 8Vater ?rameIorG #irective9-
care (ta&ilete cadrul general de aciune al *omunitii Europene 'n domeniul prote1rii apei.
>dat cu intrarea 'n vigoare a ace(tei directive- prima li(t a #irectivei $"F4"4FEE* a fo(t
revocat- iar li(ta *andidate li(t 1 a fo(t 'nlocuit cu Li(t of prioritA (u&(tance(- o li(t cu 33 de
(u&(tane (au grupuri de (u&(tane. Re(tul #irectivei $"F4"4FEE* va fi 'nc vala&il p/n 'n anul
2)13. :n (chim&- #irectiva 8)F"8FEE* referitoare la apele (u&terane va rm/ne 'n 'ntregime 'n
vigoare p/n 'n anul 2)13.
.rotecia (ntii oamenilor la locurile de munc e(te reglementat- 'n rile mem&re ale
*omunitii Europene- 'ncep/nd cu anul 1!8)- de #irectiva 8)F11)$FEE*- care conine m(uri
(pecifice de protecie i control a expunerii oamenilor la ageni chimici- fi+ici (au &iologici.
%ce(te m(uri au fo(t 'ntrite 'n anul 1!88 de #irectiva 88F"42FEE*. :n &a+a #irectivei
8)F11)$FEE* a fo(t ela&orat 'n 1!!1 o prim li(t cu 2$ de (u&(tane chimice 8#irectiva
!1F322F**E9 i apoi- 'n anul 1!!"- o a doua li(t cu 22 de (u&(tane chimice 8#irectiva
!"F!4FE*9 pentru care au fo(t (ta&ilite concentraiile maxime admi(e la locul de munc.
:ncep/nd cu anul 2))1- #irectiva 8)F11)$FEE* a fo(t 'nlocuit de #irectiva !8F24FE*- care
a(igur cadrul legal de (ta&ilire a concentraiilor limit de expunere- la locul de munc- pentru
diveri poluani. :n anul 2))) a fo(t ela&orat- 'n &a+a #irectivei !8F24FE*- o 8nou9 prim li(t
8#irectiva 2)))F3!FE*9 ce conine un numr de "3 de (u&(tane chimice 8cele 22 ale li(tei
#irectivei !"F!4FE* D alte 41 de (u&(tane9- cromul neafl/ndu0(e 'n( pe acea(t li(t.
:n ceea ce privete protecia (ntii oamenilor la locurile de munc 'mpotriva compuilor
cancerigeni- acea(ta e(te reglementat 'ncep/nd cu anul 1!!) de #irectiva !)F3!4FEE*. %ce(t
act a fo(t- la r/ndul (u- amendat de dou ori< 'n aul 1!!$ prin #irectiva !$F42FE* i 'n anul
1!!! prin #irectiva 1!!!F38FE*- c/nd au o(t luate 'n di(cuie i (u&(tanele mutagene. =oate
ace(te documente afirm nece(itatea reducerii utili+rii (u&(tanelor cancerigene i mutagene-
21
'nlocuirea lor cu altele mai puin periculoa(e i luarea unor m(uri de prevenire i reducere a
expunerii cu a(tfel de (u&(tane.
:n Europa exi(t 'nc- la nivelul fiecrui (tat- normative care define(c valorile maxim
admi(e ale cromului 'n diver(e medii- ce difer de la o ar la alta.
9* Date ecoto$icologice
6 .1 Crom general
-um'r C"S< $44)0 4$0 3
Formula olecular'< *r
-um'r de mas'< 52
Utili&are) ?a&ricarea de alia1e- proce(e de cromare i reali+area de pigmeni
"pariie<
=oxicitatea cromului e(te (tr/n( legat de capacitatea organi(melor de a a&(or&i ace(t
element. #in ace(t motiv datele exi(tente fac referire la formele ionice ale ace(tuia (au a unor
compui. =oate plantele conin p/n la ).1! mgFGg
01
. *ele mai (u&(taniale cantiti de crom-
'n afara ciclului natural al elemetului- (unt emi(ile 'n diver(e eco(i(teme acvatice.
,ropriet'i fi&ice)
'unct !e topire P 1!))
)
*
'unct !e fier.ere P 2"42
)
*
/ravitate specific< $.14
#$punere la locul de munc'< ).5 mgFm
03

Date ecoto$icologice<
Toxicitatea asupra petilor<
L*
5)
824024)h9 la 'oecilia reticulate 4!01!.25 7gFl
01
ca i O
2
*r
2
>
$
22
Toxicitatea asupra neverte.ratelor1
Exemplarele adulte de af&nia magna au pre+entat re+i(ten acut la expunerea la
crom. E*
5)
848h9 la #aphnia magna e de 1.$! ppm
2ioacumularea1
*oncentraia minim de efect 84(ptm/ni9 pentru (llorc&estra compresa e E25)Kg
0
1
- 'n ap curgtoare- concentraia 'n amfipode fiind mai E4" Kg
01
- ma( u(cat. %cumularea
de crom deveniind evident 'n numeroa(e proce(e meta&olice.
3n&i.area nitrificri1
Inhi&area proce(elor de nitrificare i dentrificare (e de(foar la )itrosomas la 1mgFl
01.
30a evideniat inhi&area nitrificri filtrri &iologice la 2) mgFl
01.
Toxicitatea asupra mamiferelor i psrilor1
L#min oral 5)0$) mgFGg
01
8(ri (olu&ile9.
Experimente pe iepuri nu au evideniat efecte adever(e la nivelul plm/nilor- la o
expunere +ilnic de 3.1 mg de *r metalic- timp de 4 (ptm/ni- (u& form de particule mai
mici de $ Km.
5) de oareci de la&orator au fo(t in1ectai intrapleural cu (oluie de pilitur fin de
crom- odat pe (ptm/n- dup 14 (ptm/ni nu au fo(t o&(ervate tumori. .la(area a 1)) mg
de crom metal intratrachial- nu a du( la de+voltarea de tumori.
In1ectarea de 2 mg de crom metal intramu(cular dea(emena nu a declanat apariia de
tumori.
Reacii alergice la oameni<
#ermatite locale- au (tomato+ general- i exi(tena unor efecte nocive 'n urma
utili+rii 'n (copuri (tomatologice.
%egislaie
*oncentraia maxim admi( 'n apa pota&il e de 5) KgFl01- conform directivei 4E
8)F$$8FEE*.
23
:n 7aria ,ritanie (tandartele de calitate a mediului- cla(ea+ cromul 'n li(ta a doua
de (u&(tane periculoa(e- a(tfel avem urmtoarele concentraii admi(e<
%p pota&il0 5) KgFl01
.entru organi(mele acvatice con(iderate (en(i&ile (e recomand concentraii de 5 KgFl01-
.entru celelalte organi(me acvatice nu tre&uie trecut limita de 15) KgFl01.
.entru eco(i(temele acvatice cu ape (rate nu tre&uie trecut concentraia de 15 KgFl01.
6.2 Crom trivalent Cr
3+

-um'r C"S< 1")"508301
Formula olecular'< *r
-um'r de mas'< 52
#$punere la locul de munc'< ).5 mgFm
03

Date ecoto$icologice
Toxicitatea asupra petilor1
L*5)8!"h9 la p(trv curcu&eu8*almo iri!eus9 e 4.4 mgFl
01
.
L*5) 8!"h9 pete +e&r 8C4prinus rerio9 la 58.5 mgFl
01
.
Toxicitatea asupra neverte.ratelor1
L*5) 8489 af&nia magna la 2 mgFl
01
.
L*5)848-!"h9 (sellus a5uaticus !3$.442 mgFl
01
.
Toxicitatea asupra mamiferelor i psrilor1
*ancerigenitate i efecte pe termen lung< *la(ificat de I%R* 'n grupa a treia de
(u&(tane periculoa(e- referitor la efectele negative a(upra omului.
7eta&oli+are<
).5 P 3J din totalul de crom trivalent introdu( 'n organi(m e a(imilat. Eliminarea
ace(tuia are loc 'nde(o(e&i prin urin. #up ce e a&(or&it la nivelul inte(tinelor- atunci c/nd e
24
*r
3D
ingerat- cromul e tra(ferat prin corp prin intermediul pla(mei- fiind ataat de unele proteine.
:n ca+ul inhalrii cromul trivalent (e leag de al&umin.
Reacii alergice<
*ompui trivaleni ai cromului nu cau+ea+ ulceraii la nivelul dermei- dar la un
contact prelungit- la om pot aprea le+iuni ale pielii. :n general (0a con(tatat c reacii
alergice la compui cromici trivaleni au aprut doar 'n urma unei expuneri de lung durat-
"0! luni.
Genoto$icitatea)
2u au fo(t o&(ervate efecte genetice ale compuilor cu crom trivalent- cum ar fi
(inteti+area de %#2 'n exce( (au (chim&area haotic a cromatidelor (urori- (tudii fiind
reali+ate pe (oareci de la&orator c/t i o&(ervaii a(upra pacienilor umani. La &acterii (0a
o&(ervat mutaii indu(e la nivelul %#2 ului.
%egislaie)
*oncentraia maxim admi( 'n apa pota&il e de 5) KgFl01- conform directivei 4E
8)F$$8FEE*.
6 .3 Crom hexavalent Cr
6+

-um'r C"S< 1854)02!0!
Formula olecular'< *r
-um'r de mas'< 52
#$punere la locul de munc'< ).)5 mgFm
03

25
*r
"D
Date ecoto$icologice
Toxicitatea asupra petilor1
L*5)8!"h9 la 'lat4!oras armatulus e 2)) mgFl
01
.
L*5)8!"h9 la 'imep&ales promelas e 3".2 mgFl
01
.
L*5)8!"h9 la 6sp&ronemus goram4 e 45.2 mgFl
01
.
L*5)828+ile9 la p(trvul curcu&eu 8*almo iri!eus9 e ).1! mgFl
01
Toxicitatea asupra neverte.ratelor1
L*5) 848h9 la ,ono!onata tur.inata 51.! ppm nealamati+at- $2-8 aclimati+at.
L*5) la ,acro.rac&ium lamerrei 1.84 mgFl
01
.
Toxicitatea asupra mamiferelor i psrilor1
Efecte cancerigene i de termen lung<
Exi(t numero(e (tudii ce ( evidenie+e efectele cancerigene i de termen lung a
compuilor ce conin crom hexavalent a(upra oamenilor- 'n diver(e ramuri ale indu(triei- cum
ar fi producerea de pigmeni- proce(e de cromare etc.
Efectele a(upra animalelor (unt de a(menea pre+ente- cei mai comuni compui luai 'n
vedere fiind cromatul de calciu- de +inc- (troniu i plum&. Exi(t date in(uficiente de(pre
aciunea dicromatului de (odiu i a cromatului de &ariu- dar (e (u(pectea+ c ace(tea ar 1uca
un rol important 'n de+voltarea tumorilor.
7eta&oli+are<
La nivel ga(tro0inte(tinal- din totalul de crom hexavalent ingerat- doar 30"J din
ace(ta e a&(or&it. 3ucurile ga(trice poart un rol important 'n detoxifierea organi(mului prin
de(compunerea cromului hexavalent 'n crom trivalent ce e mai greu de a&(or&it.
Reacii alergice i Iritaii<
2"
*ompuii ce conin crom hexavalent (unt &ine cuno(cui a fi foarte irita&ili la nivelul
tractului re(pirator.
Genoto$icitate)
*romul hexavalent (0a dovedit a induce mutaii genetice i a&eraii cromo+omiale- ce
au cau+at moarte la oareci de la&orator. %&eraii cromo+omiale- inver(iuni ale cromatidelor
(urori i (tricciuni ale lanului de %#2 au fo(t (e(i+ate i 'n ca+ul te(telor pe celulule
umane.
La rosop&ila melanogaster a fo(t cau+at aneuploidie- la dro1die recom&inare
mitotic- mutaii la &acterii.
3tudii efectuate pe anga1ai din indu(tria cromului i pe fumtori- nu au pre+entat &un
indicatori ai efectelor mutagenice ale cromului hexavalent- la anli+a limfocitelor.
%egislaie)
*oncentraia maxim admi( 'n apa pota&il e de 5) KgFl01- conform directivei 4E
8)F$$8FEE*.
+ig. 2 0epre-entare sc&ematic a cinetici cromului &exavalent mo!elat !up re-ultatele
o.inute in vitro pe o.olani
2$
:* D#T#!+-"!#" C!/U%U+
7.1eterminarea !in sol" se!imente #i nmoluri
%. #eterminarea cromului hexavalent mo&il 8(chim&a&il9
.lm/n
*r"W*r3
Me(ut &ine
va(culari+
at
*r"W*r3
Me(ut (la&
va(culari+
at
*r"W*r3
>(
*r"W*r3
?icat
*r"W*r3
Rinichi
*r"W*r3
=ract
4rinar
.
l
a
(
m

.
l
a
(
m

*
e
l
u
l
e

R
o

i
i

*
r
"
W
*
r
3
=ract ;a(tro0
Inte(tinal
*r"W*r3

Inhalare
Expunere oral
Excreie prin urin
Excreie prin fecale
28
?racia de crom hexavalent mo&il e(te apreciat ca fiind acea cantitate de *r85I9 care nu
e(te puternic ad(or&it de particulele (olide i care poate fi extra( prin (chim& ionic cu ali
anioni. Extracia ace(tei fracii (e face a(tfel< 5D)-)1 g pro& u(cat i omigeni+at 8X 1mm9 (e
introduc 'n 5) ml (oluie )-)57 O
2
N.>
4
- (e (upun ame(tecrii timp (e 2 ore la o turaie de 2))
rpm- dup care (e la( la echili&rat 24 ore. 3u(pen(ia e(te centrifugat 15 minute la 25)) rpm-
dup care (upernatantul e(te colectat i filtrat pentru anali+a cromului hexavalent mo&il prin
metoda (pectrofotometric cu 1-50difenicar&a+id.
,. #eterminarea cromului trivalent mo&il 8(chim&a&il9
?racia de crom trivalent mo&il e(te apreciat ca fiind acea cantitate de *r8III9 care nu e(te
puternic ad(or&it de particulele (olide i care poate fi extra(- fr adao(ul unor (u&(tane
chelati+ante- prin (chim& ionic cu ali cationi. Extracia ace(tei fracii (e face a(tfel< 5D)-)1 g
pro& u(cat i omogeni+at 8X1 mm9 (e introduc 'n 5) ml (oluie )-)17 *a*l
2
- (e (upun
ame(tecrii timp de 2 ore la 2)) rpm- dup care (e la( la echili&rat 24 ore. 3u(pen(ia e(te
centrifugat 15 minute la 25)) rpm- dup care (upernatantul e(te colectat i filtrat.
#eterminarea cromului trivalent mo&il (e poate face prin a&(or&ie atomic (au prin metoda
(pectrofotometric cu 1-50difenicar&a+id- dup o preala&il oxidare la *r85I9 cu Omn>
4
.
*. #eterminarea cromului total recupera&il
.e(te 1D)-)1 g pro& u(cat i omogeni+at (e adaug 4 ml N2>
3
81<19 i 1) ml N*l 81<49.
3u(pen(ia (e (upune refluxrii timp de 3) de inute 885 *9 evit/ndu0(e fier&erea care ar puate
duce la pierderea a+eotropului N*l0N
2
>. .ro&a e apoi rcit i tran(ferat cantitativ la un &alon
de 1)) ml- aduc/ndu0(e la (emn cu ap di(tilat. 3e centrifughea+ (au (e la( pe(te noapte
pentru (epararea eventualelor materii in(olu&ile- dup care determinarea cromului total
recupera&il poate fi reali+at prin emi(ie atomic 'n pla(m (au prin a&(or&ie atomic.
7.2 eterminarea !in organe #i $esuturi
2!
.ro&a va fi (igilat imediat dup colectare i p(trat la 4Y*. .relevarea e(uturilor dorite
din pro& (e va face dup maxim 24 de ore dela prelevare- anterior con(ervrii prin congelare.
:nainte de a fi prelevate e(uturile- pro&a va fi (palat cu ap di(tilat i u(cat prin tamponare
cu h/rtie de filtru. 3imilar- fiecare e(ut prelevat 8aprox 5 g9 va fi (plat cu ap di(tilat- u(cat
prin tamponare cu h/rtie de filtru i p(trat prin congelare la 02)Y*.
.entru determinarea cromului din e(uturile a(tfel con(ervate (e impune efectuarea
extraciei lui 'n (oluii apoa(e. :n ace(t (cop- pe(te 5 g e(ut congelat (e adaug 1) ml N2>
3
concentrat- 'ncl+ind apoi i ame(tec/nd p/n la di+olvarea e(utului. 3e aduce p/n aproape de
fier&ere i (e menine a(tfel p/n c/nd culoarea (oluiei 'ncepe ( devin maro. :n continuare-
pro&a (e rcete- (e adaug 5 ml N2>
3
concentrat i din nou (e 'ncl+ete p/n c/nd culoarea
(oluiei tinde ( devin maro. 3e rcete pro&a- (e adaug 2 ml N2>
3
concentrat i (e evapor
prin 'ncl+ire p/n la un volum de cca. 1) mml. 3e rcete pro&a- (e adaug 2 ml N
2
>
2
3)J i
(e evapor prin 'ncl+ire p/n la un volum de 1) ml. 3e repet adao(ul de N
2
>
2
i evaporarea
p/n c/nd pro&a rm/ne limpede (au p/n c/nd volumul total adugat de N
2
>
2
e(te de 1) ml.
3e rcete pro&a- (e adaug 2 ml N*l concentrat i (e evapor p/n la un volum de ca 5ml. 3e
rcete pro&a- (e tranfer cantitativ la un &alon de 1)) ml aduc/ndu0(e la (emn cu ap di(tilat@
cromul total (e determin prin emi(ie atomic 'n pla(m (au prin a&(or&ie atomic 'n cuptor de
grafit.
7.3 eterminarea !in ape
:n ca+ul cromului- atenia cercettorilor (0a concentrat 'n timp ctre dou tipuri
diferite de anali+< anali+a cromului total 8care nu ine cont de (tarea de oxidare a ace(tuia9 i
anali+a cromului hexavalent@ cromul trivalent e(te de regul determinat prin diferena celor
dou valori. %u fo(t pu(e la punct 'n( i o (erie de metode de (eparare i preconcentrare a
celor dou (tri de oxidare ale cromului- prin utili+area unor rini (chim&toare de ioni- a(tfel
'nc/t anali+a *r85I9 i *r8III9 ( poat fi fcut fr a mai fi nevoie ( (e determine 'n preala&il
i concentraia cromului total.
%. #eterminarea cromului hexavalent prin (pectro(copie de a&(or&ie 'n vi+i&il
3)
3pectro(copia 'n domeniul vi+i&il (e &a+ea+ pe proce(e de a&(or&ie a luminii.
Lumina e(te acea poriune a (pectrului electromagnetic care e(te vi+i&il ochiului uman. #e
multe ori 'n(- prin termenul de lumin e(te denumit chiar 'ntreg (pectrul de radiaii
electromagnetice.
#intr0un domeniu at/t de va(t 81)
0$
P 1)
1)
Km9- ochiul uman nu (e(i+ea+ dec/t o
regiune extrem de redu( 8)-4 P )-$5 Km9- care e(te domeniul vi+i&il. >chiul furni+ea+
oamenilor mrimea lungimii de und din (pectrul vi+i&il printr0o (en+aie pe care o numim
culoare. *u c/t o radiaie core(punde unui domeniu mai 'ngu(t de valori ale lungimii de und-
cu at/t ea e(te mai monocromatic i culoarea apare mai net. ?iecrei culori 'i core(punde 'n
(pectrul vi+i&il un anumit domeniu caracteri(tic. .erechile de culori capa&ile ( recompun
lumina al& poart denumirea de culori complementare.
*/nd o radiaie e(te a&(or&it de o (u&(tan oarecare- moleculele 8(au atomii9 ei trec
de la un nivel de energie mai (c+ut- denumit (tare fundamental- la unul mai ridicat- denumit
(tare excitat- determin/nd apariia (pectrelor de a&(or&ie. */nd moleculele (u&(tanei aflate
'ntr0o (tare excitat trec 'ntr0o (tare energetic mai 1oa(- ele reali+ea+ ace(t lucru prin emi(ie
de radiaie- determin/nd apariia (pectrelor de emi(ie.
Legea ,ouguer0Lam&ert ,eer de(crie fenomenul de a&(or&ie<
unde< E
Z
0 extincia
I
1
P inten(itatea fa(cicolului tran(mi( prin (oluia de concentraie c i gro(ime d
I
)
P inten(itatea fa(cicolului incident ce (tr&ate (oluia
[ P coeficientul molar de extincie
c P concentraia (oluiei
d P gro(imea (tratului de (oluie (tr&tut de fa(cicolul incident
3e poate o&(erva c a&(or&ana 8(au extincia9 varia+ direct proporional cu concentraia
(oluiei i cu gro(imea (tratului (tr&tut- pe c/nd tran(mitana = R I
1
FI
)
varia+ exponenial
31
'n funcie de aceti parametri. #atorit ace(tui fapt- m(urtorile de a&(or&an permit
determinarea concentraiei 'n (oluie a (u&(tanelor ce a&(or& lumina- dac 'n preala&il a fo(t
reali+at o cur& de etalonare. :n practic (e con(tat de(eori a&ateri de la acea(t lege- care 'n
general e(te vala&il doar 'n domeniul concentraiilor mici- denumit domeniu de linearitate.
#eterminarea concentraiilor (e poate face i 'n domeniul de nelinearitate- utili+/nd cur&a de
etalonare avut- dar- 'n ace(t ca+ preci+ia determinrilor e(te mai (c+ut.
#eterminarea metalelor prin (pectro(copie 'n domeniul vi+i&il (e &a+ea+- 'n ma1oritatea
ca+urilor- pe reacii analitice de complexare- din care re+ult compleci colorai ai metalului
8reacii de culoare9<
7
nD
DmL XRE 7 L
m

n0m
Incolor colorat
.entru a putea fi utili+ate 'n anali+a (pectrofotometric- ace(te reacii tre&uie ( fie complet
(toechiometrice. =otodat- complexul format tre&uie ( fie (ta&il i ( a&(oar& 'n domeniul
vi+i&il 8adic ( fie colorat9- iar (pectrul de a&(or&ie al ace(tuia nu tre&uie ( (e (uprapun
pe(te cel al reactivului de complexare.
Reactivul de complexare- unanim acceptat ca fiind cel mai (electiv pentru determinarea
(pectrofotometric a cromului hexavalent e(te 1-50difenilcar&a+ida. :n pre+ena ace(tuia- la
pNR2- cromul hexavalent formea+ un complex rou0violet- a crui a&(or&an poate fi
m(urat la 54)nm. %cea(t metod poate fi utili+at pentru determinarea cromului hexavalent
din pro&e de ap- 'n domeniul de concentraie cuprin( 'ntre )-)503 ppm. Interferene pot ( dea
moli&denul hexavalent i (rurile de mercur- care formea+ cu reactivul o coloraie gal&en (au
al&a(tr- dar inten(itile (unt mult mai mici dec/t cele ale cromului. *oncentraii ale 7o (au
Ng de p/n la 2)) mgFl pot fi tolerate. ?ierul trivalent formea+ o coloraie gal&en de (la&
inten(itate la concentraii mai mari de 1 mgFl- care 'n( nu deran1ea+ anali+a cromului.
5anadiul formea+ i el o coloraie gal&en- dar acea(ta (e e(tompea+ 'n timp- fiind negli1a&il
'n 1) minute.
,. #eterminarea cromului hexavalent prin lichid cromatografie de (chim& ionic
32
*romatografia e(te un grup de metode de (eparare a componentelor unei pro&e-
&a+ate pe di(tri&uia lor diferit 'ntre dou fa+e< una (taionar i alta mo&il. #i(tri&uia
diferit 'ntre fa+e determin 'n final depla(area cu vite+e diferite a compnentelor purtate de fa+a
mo&il de0a lungul fa+ei (taionare- fapt ce va conduce la (epararea lor. ?a+a (taionar poate fi
un (olid- un lichid depu( pe un (uport (olid (au un gel. ?a+a mo&il poate fi un ga+ (au un
lichid. #epla(area componentelor pro&ei de0a lungul fa+ei (taionare poart denumirea de
eluare (au eluie@ fa+a mo&il mai e(te numit i eluent- iar poriunea de eluent care a pr(it
coloana conin/nd o component (eparat e(te denumit eluat.
#up introducerea pro&ei- fa+a mo&il poart de0a lungul coloanei cromatografice
componentele ame(tecului- reali+/nd echili&re de repartiie (ucce(ive ale ace(tor componente
'ntre fa+a mo&il i fa+a (taionar. Eluarea din coloana cromatografic a fiecrei componente
(eparate- repre+entat grafic (u& forma dependenei concentraiei componentei (au a oricrei
mrimi utili+at ca m(ur a concentraiei- 'n funcie de timp (au de volumul de eluent-
con(tituie cromatograma.
.entru determinarea cromului hexavalent prin lichid cromatografie de (chim& ionic (e
in1ectea+ un volum de 5)025) KL din pro&a de anali+at 'n cromatograf. .e coloana
cromatografic cromul hexavalent e(te (eparat (u& form de ioni *r>
4
20
i apoi pu( 'n eviden
cu a1utorul unei (oluii de difenilcar&a+id- (u& forma unui complex colorat a crui a&(or&an
poate fi m(urat la 53) nm@ limita de detecie la determinarea cromului hexavalent prin
acea(t metod e(te de )-5 pp&.
Interferenele ce pot afecta acurateea determinrii pot ( apar din diferite cau+e<
contaminarea cu crom- ce poate ( provin din reactivii folo(ii (au din contactul cu
(ticlria impropriu (plat
reducerea cromului hexavalent la crom trivalent 'n pre+ena unor (pecii
reductoare- 'n mediu acid.
#ac pro&a conine cantiti mari de (pecii anionice 8cloruri- (ulfai9 (e poate a1unge la o
reducere a cantitii de crom hexavalent pu( 'n eviden.
*. #eterminarea cromului total prin (pectro(copie de a&(or&ie 'n vi+i&il
33
#eterminarea cromului total prin (pectro(copie de a&(or&ie 'n vi+i&il (e reali+ea+
tot prin metoda cu 1-50difenilcar&a+id. #up cum (0a artat- ace(t reactiv e(te (pecific doar
pentru cromul hexavalent- nu i pentru *r8III9. #in ace(t motiv- pentru a putea determina
cromul total prin acea(t metod- e(te nece(ar ( (e reali+e+e- anterior adugrii reactivului de
colorare 'n pro&- oxidarea cromului trivalent la crom hexavalent. %cea(t operaie (e
efectuea+ 'n mediu acid- la temperatur ridicat 8fier&ere9- folo(ind ca agent de oxidare (oluie
4J Omn>
4
.
#. #eterminarea cromului total prin (pectro(copie atomic
3pectro(copia atomic e(te folo(it 'n (pecial pentru determinarea cantitilor infime
de metale 8(u& form de urme9 din diferite pro&e av/nd matricea compu( din (u&(tane
organice (au anorganice.
Determinarea cromului total prin spectroscopie de emisie atomic' (n plasm'
:n cadrul metodelor care folo(e(c emi(ia atomic- elementele care tre&uie anali+ate
(unt vapori+ate i excitate prin diver(e procedee 8flacr- pla(m- arc electric9. 3peciile chimice
aflate 'ntr0o (tare excitat (unt in(ta&ile i (e vor (ta&ili+a prin emi(ie de radiaie- trec/nd din
nou 'n (tare fundamental. Inten(itatea radiaiei emi(e de ctre aceti atomi e(te direct
proporional cu concentraie lor.
3pectrometria de emi(ie 'n pla(m utili+ea+ un tip (pecial de (ur( de temperatur
'nalt. .la(ma e(te produ( prin cuplarea inductiv a unui ga+ ioni+a&il cu c/mpul magnetic al
unei (ur(e de radiofrecven (au cu c/mpul electric al unei (ur(e de microunde. .la(ma e(te
deci un ga+ puternic ioni+at- neutru din punct de vedere electric- alctuit din ioni- electroni i
atomi. .roducerea pla(mei depinde de a&ilitatea electronilor cu vite+ 'nalt de a ioni+a ga+ul i
a(tfel ( (u(in pla(ma. ?ulgerele i aurora &oreal (unt dou exemple de pla(m care pot fi
'nt/lnite 'n natur. *el mai de(- ga+ul utili+at la o&inerea pla(mei e(te argonul (au heliul- ceea
ce face ca apariia proce(elor de com&u(tie ( fie impo(i&il.
?a de flacr- (ur(a de emi(ie cu pla(m are avanta1ul c nu depinde de un proce(
cu com&u(tie i c temperatura re+ultat e(te mult mai mare 84))) 08))) O9. *a urmare a
34
ace(tui fapt- randamentul proce(ului de excitare e(te mult maimare- ceea ce conduce la mrirea
numrului de elemente care pot fideterminate prin emi(ie atomic- precum i la mrirea
(en(i&ilitii metodei pentru ma1oritatea elementelor. =otodat- numrul interferenelor chimice
care pot ( apar e(te mai mic datorit at/t efectului temperaturii 'nalte- c/t i a (implitii
ga+ului utili+at. Limita de detecie la determinare cromului total e(te prin acea(t metod de 4-$
pp&.
Determinarea cromului total prin spectroscopie de a;sor;ie atomic'
.rincipiul de &a+ al ace(tei metode e(te cel enunat de Oirchhoff< toate corpurile
(unt capa&ile ( a&(oar& aceleai radiaii pe care- 'n condiii determinate- le pot emite.
3pectro(copia de a&(or&ie atomic utili+ea+ deci fenomenul de a&(or&ie a radiaiilor pentru a
m(ura concentraia atomilor adui 'n fa+ ga+oa(. :n ca+ul pro&elor lichide- ace(tea tre&uie
adu(e 'n fa+ de vapori- lucru ce (e poate reali+a fie cu a1utorul flcrii- fie cu a1utorul unui
cuptor de grafit. %du(e 'n fa+ elementar- metalele pot ( a&(oar& radiaii 'n domeniul vi+i&il
(au ultra violet- efectu/nd a(tfel tran+iii de pe nivelelle energetice fundamentale pe nivele
energetice (uperioare- fiecare metal fiind caracteri+at printr0o anumit lungime de und la care
poate ( a&(oar& radiaia.
3pectro(copia de a&(or&ie atomic are anumite a(eemnri i deo(e&iri cu cea de
emi(ie atomic. La fel ca 'n (pectro(copia de emi(ie atomic- pro&a e(te atomi+at cu a1utorul
unei (ur(e exterioare de energie- dar la a&(or&ia atomic pro&a atomi+at e(te adu( la (tarea
de excitare cu a1utorul altei (ur(e exterioare de energie- diferit de cea folo(it pentru
atomi+area pro&ei. 3ur(a de energie e(te de o&icei o lamp cu catod tu&ular 8cavitar9 reali+at
din metalul care (e dorete a fi identificat 'n pro&a anali+at. %cea(ta emite o radiaie a crei
inten(itate va fi diminuat prin a&(or&ia ei de ctre atomii elementului pre+ent 'n pro&.
?enomenul (e manife(t conform legii ,ouguer0 Lam&ert ,eer- cantitatea de radiaie a&(or&it
8datorit excitrii atomilor din pro&9 fiind direct proporional cu concentraia elementului din
pro&.
7etoda e(te foarte (en(i&il pentru toate elementele metalice ale (i(temului periodic-
dac (e di(pune de (ur( de radiaie core(pun+toare i dac e(te po(i&il atomi+area.
35
E. .relevarea i pretratarea pro&elor de ap

Determinarea cromului he$avalent
.entru determinarea cromului hexavalent prin metoda (pectrofotometric cu 1-50
difenilcar&a+id nu e(te nece(ar filtrarea pro&ei de ap dup prelevare. %cea(t operaie e(te
'n( o&ligatorie cu un filtru de )-45 Km 'n ca+ul determinrii cromatografice a *r85I9- pentru
prote1area coloanelor. :n am&ele ca+uri pro&a (e aduce la un pN R $-50!-5 cu a1utorul unei
(oluii tampon- pentru a (e evita reducerea *r85I9. .ro&ele tre&uie tran(portate 'n flacoane de
polipropilen de 'nalt den(itate- la 4Y*- anali+a lor fc/ndu0(e 'n maxim 24 de ore dup
prelevare.
Determinarea cromului total recupera;il
*romul total recupera&il e(te concentraia de crom determinat pe o pro& de ap
nefiltrat- care a fo(t (upu( unei minerali+ri acide cu un ame(tec de N*l i N2>
3
. imediat
dup prelevare pro&a de ap (e acidulea+ cu N2>
3
81<19. 3e evapor la 85Y* p/n c/nd
volumul (cade la ca 2) ml. .ro&a rma( e(te apoi refluxat timp de 3) minute. 3e la( la rcit
i apoi (e tran(fera cantitativ la un &alon de 5) ml- adu( la (emn cu ap di(tilat. .ro&a a(tfel
o&inut (e centrifughea+ (au (e la( pe(te noapte pentru (epararea eventualelor materii
in(olu&ile- dup care detrminarea cromului total recupera&il poate fi reali+at prin emi(ie
atomic 'n pla(m (au prin aa&(or&ie atomic.
Determinarea cromului total solu;il (n aci&i
*romul total (olu&il 'n aci+i e(te acea fracie a cromului total recupera&il carte va
trece printr0un filtru de )-45 Km dup ce pro&a a fo(t p(trat cel puin 1" ore la un pN R 1-$5.
acidularea (e face cu N2>
3
81<19 imediat dup prelevare. .e timpul tran(portului i al p(trrii-
pro&a va fi meninut la 4Y*- anali+a ei fc/ndu0(e 'n maxim 3 +ile. ?iltratul (e e(timea+ c
e(te (ta&il timp de 3) de +ile. #eterminarea cromului total (olu&il 'n aci+i- prin a&(or&ie
atomic- (e face direct pe filtratul o&inut.pentru anali+a prin emi(ie atomic 'n pla(m- tre&uie
'nc o dat acidulat.
Determinarea cromului total di&olvat
3"
*romul total di+olvat e(te acea fracie a cromului total recupera&il care va trece
printr0un filtru de )-45 Km anterior acidulrii pro&ei de ap. .rin urmare- imediat dup
prelevare pro&a de ap e(te filtrat i dup aceea va fi acidulat cu N2>
3
81<19 la un pNX2. 'n
continuare- tran(portul- p(trarea i anali+a pro&elor (e fac conform procedurii pentru
determinarea cromului total (olu&il 'n aci+i.
7.% eterminarea !in plante
Extracia cromului din plante (e face a(tfel< 1 g de plant &ine mrunit i u(cat (e
introduce 'n 2) ml N2>
3
concentrat i (e la( 'n repau( timp de " ore. 3e aduce apoi (oluia
o&inut la un volum de aproximativ 1) ml prin fier&ere- dup care (e adaug 4 ml de N*l>
4
i
(e (upune refluxrii timp de !) de minute. #up rcire (e filtrea+ (oluia i (e aduce la un
&alon cotat de 25 ml. #eterminarea cromului total (e poate face prin emi(ie atomic 'n pla(m
(au a&(or&ie atomic.
7.& eterminarea !in atmosfer
%. #eterminarea cromului total
%cea(t metod poate fi utili+at pe domeniul )-)25 P 2-5 mgFm
3
- pentru un volum de aer
a(pirat de 1)) l . pentru anali+a cromului total din atmo(fer (e a(pir aerul cu a1utorul unei
pompe printr0un filtru de e(ter de celulo+ cu porii de )-8 Km i diametrul de 3$ mm. 5olumul
de aer a(pirat poate fi cuprin( 'ntre 1))01))) l- la un de&it de 103 lFminut- a(tfel ale(e 'nc/t (
(e evite 'ncrcarea filtrului cu o cantitate mai mare de 2 mg pul&eri.
#up a(pirarea aerului filtrul (e introduce 'ntr0un pahar curat i pe(te el (e adaug 3
ml N*l concentrat. 3e acoper cu o (ticl de cea( i (e evapor pe o plit la 14)Y*- p/n c/nd
volumul (cade la aproximativ )-5 ml. 3e repet apoi 'nc de dou ori ado(ul de N*l urmat de
evaporare. :n continuare (e pun pe(te filtru 3 ml N2>
3
concentrat i (e evapor p/n la )-5 ml
de trei ori. 3e rcete pro&a i (e mai adaug 1 ml N2>
3
concentrat. 3e tran(fer cantitativ la un
3$
&alon cotat de 25 ml- aduc/ndu0(e la (emn cu ap di(tilat@ (e centrifughea+ i (e detrmin
cromul total din (upernatant prin (pectro(copie de a&(or&ie atomic.
,. #eterminarea cromului hexavalent prin cromatografie de (chim& ionic
%cea(t metod poate fi utili+at pe domeniul )-)104 mgF m
3
pentru un volum de aer
a(pirat de 5)) l. .entru anali+a cromului hexavalent din atmo(fer (e a(pir aerul cu a1utorul
unei pompe- printr0un filtru .5* de )-5 Km i diametrul de 3$ mm. 5olumul de aer a(pirat
poate fi cuprin( 'ntre 1))01))) l- la un de&it de 104 lFminut- a(tfel ale(e 'nc/t ( (e evite
'ncrcarea filtrului cu o cantitate mai mare de 2 mg pul&eri. #up a(pirarea aerului filtrul (e
introduce 'ntr0un pahar curat i pe(te el (e adaug 5 ml (oluie de extracie 82J 2a>N- 3J
2a
2
*>
3
9. #ac ne ateptm ca 'n pro& ( exi(te cantiti importante de *r8III9- (oluia va fi
dega+at &ar&ot/nd a+ot 'n ea timp de 5 minute 'nainte de utili+are. #ac (e dorete doar
determinarea cromailor (olu&ili- 'n locul (oluiei de extracie (e poate folo(i apa di(tilat. 3e
acoper apoi paharul cu o (ticl de cea( i (e 'ncl+ete 45 0!) minute- agit/nd oca+ional. 2u (e
va permite (oluiei ( fiar& i nici ( (e evapore la (ec- deorece *r85I9 poate reaciona cu
.5*- lucru indicat de apariia unei culori maronii a filtrului. 3e rcete (oluia- (e tran(fer
cantitativ la un &alon cotat de 25 ml- aduc/ndu0(e la (emn cu ap di(tilat@ (e centrifughea+ i
(e determin *r85I9 din (upernatant prin cromatografie de (chim& ionic.
*. #eterminarea cromului hexavalent prin (pectrofotometrie 'n vi+i&il cu 1-50
difenilcar&a+id

%cea(t metod poate fi utili+at pe domeniul )-)))1 P 5 mgFm
3
- pentru un volum de aer
a(pirat de 2)) l. .entru anali+a cromului hexavalent din atmo(fer (e a(pir aerul cu a1utorul
unei pompe- printr0un filtru .5* de 5 Km i diametrul de 3$ mm. 5olumul de aer a(pirat poate
fi cuprin( 'ntre 804)) l- la un de&it de 104 lFminut- a(tfel ale(e 'nc/t ( (e evite 'ncrcarea
filtrului cu o cantitate mai mare de 2 mg pul&eri. #up a(pirare- 'n funcie de compuii *r85I9
pe care vrem ( 'i determinm- putem utili+a dou metode<
Determinarea acidului cromic i a compuilor solu;ili ai Cr<V+=
38
?iltrul (e introduce 'ntr0o fiol de centrifugare- (e adaug "0$ ml N
2
3>
4
)-52 i (e
agit timp de 501) minute- a(tfel 'nc/t toat (uprafaa filtrului ( a1ung 'n contact cu acidul. 3e
(coate cu gri1 filtrul din fiol- (pl/ndu0l cu 'nc 102 ml N
2
3>
4
)-52. Extractul (e filtrea+
printr0u filtru .5* ume+it- pentru a 'ndeprta interferenele datorate particulelor de praf. 3e
(pal filtrul folo(it i p/lnia cu 508 ml N
2
3>
4
)-52- dup care filtratul colectat e(te tran(ferat
cantitativ la un &alon cotat de 25 ml cu N
2
3>
4
)-52. :n continuare- poate fi (upu( anali+ei prin
(pectrofotometrie 'n vi+i&il cu 1-50difenilcar&a+id.
Determinarea compuilor insolu;ili ai Cr<V+= sau determinarea Cr<V+= (n pre&ena
unor reduc'tori <Fe
o
> Fe
0?
etc=
?iltrul (e introduce 'ntr0un pahar curat i pe(te el (e adaug 5 ml (oluie de extracie 82J
2a>N- 3J 2a
2
*>
3
9. #ac ne ateptm ca 'n pro& ( exi(te cantiti importante de *r8III9-
(oluia va fi dega+at &ar&ot/nd a+ot 'n ea timp de 5 minute 'nainte de utili+are. 3e acoper apoi
paharul cu o (ticl de cea( i (e 'ncl+ete 3) 045 minute- agit/nd oca+ional. 2u (e va permite
(oluiei ( fiar& i nici ( (e evapore la (ec- deorece *r85I9 poate reaciona cu .5*- lucru
indicat de apariia unei culori maronii a filtrului. 3e rcete (oluia- (e tran(fer cantitativ la un
&alon cotat de 25 ml- fr a depi 'n( un volum de 2) ml. 8daca (oluia e(te tul&ure- (e
filtrea+ pe(te un filtru de .5*- (pl/nd cu ap di(tilat9 (e adaug 1-! ml N
2
3>
4
"2 i (e
aduce la (emn cu ap di(tilat. #eoarece e(te po(i&il dega1area unei cantiti 'n(mnate de *>
2
-
extractul va fi l(at ( (taione+e c/teva minute fr dop. :n continuare- extractul poate fi (upu(
anali+ei prin (pectrofotometrie 'n vi+i&il cu 1-50difenilcar&a+id.
@* "B/!D7!+ 2+ T!"T"#-T# A- V#D#!#" D#,/%U7!++
S/%U!+%/! 2+ ",#%/! SUBT#!"-# C/-T"+-"T# CU C!/
(. +ixare geoc&imic
3!
3copul ace(tei tehnologii e(te de a reduce *r 85I9 din apele (u&terane i (olurile
contaminate- cu *r mai (ta&il termodinamic 8III9. =ehnologia (e &a+ea+ pe conceptul de
extragere a apelor (u&terane contaminate i tratarea- urmat de rein1ectarea apelor (u&terane
tratate 'n acvifer. %pele (u&terane rein1ectate (unt tratate cu reductant pentru a reduce orice *r
re+idual 85I9. %cea(t tehnic- dac are (ucce(- concentraiile 'n apele (u&terane e(te mai 1o(
ca a (tandardelor de ap pota&il 85) micrograme F L9. 3ucce(ul tehnologiei in (itu de fixare
geochimice depinde de capacitatea reductantului aplicat pentru reducerea *r 85I9 'n apele
(u&terane la *r 8III9- precum i de capacitatea redu( de a depune crom (olid 'n acvifer.
*oncentraia de crom total 'n (i(temul acvifer nu e(te (c+ut- dar cromul e(te precipitat i fixat
8imo&ili+at9 pe (olide ca i *r 8III9- a(tfel 'nc/t ace(ta nu e(te di(poni&il 'n apele (u&terane. :n
general- compui cu (ulf- cum ar fi (ulfurile i (ulfaii reduc *r 85I9. .entru a reduce *r 85I9-
?e 8II9 tre&uie ( fie pre+ent pentru a aciona ca un catali+ator. %(tfel- 'n ca+ul 'n care- 'n
acvifer (unt pre+ente (ulfuri feroa(e pot aprea natural fenomene de reducere a cromului
hexavalent.. *u toate ace(tea- deoarece reacia e(te lent- proce(ul de reducere cu (ulfuri de fer
nu poate trata 'n mod eficient volume mari de apa.
=ehnologia a fo(t de a(emenea utili+at pentru reducerea in (itu i fixare a *r 85I9 din ap
inter(tiial- 'n a(tfel de aplicaii- cromul e(te recuperat din apropierea +onei de (ol contaminat.
Nidrogeologia +onei tre&uie ( fie &ine 'nele(- de a(emenea- aplicarea cu (ucce( nece(it o
&un cunoatere hidrogeologic i experti+ la ela&orarea i punerea 'n aplicare a proce(ului
fi+ic.
3i(temul de (uprafa e(te alctuit din aparatul de tratament (electat pentru tergere
cromului iniial- re+ervoare pentru (tocarea produ(elor chimice de tratament- extragerea i
tratarea apelor (u&terane- precum i un (i(tem de do+are pentru reducerea apei tratate.
4n avanta1 (emnificativ pentru utili+area fixrii geochimice in (itu e(te c ace(ta are
potenialul de a reduce 'n mod (u&(tanial 8p/n la $5 la (ut9- timpul nece(ar pentru remedierea
crom0(iturilor contaminate.
2.'uuri !e tratare 7 '02s8
%ce(tea prevd tratarea in (itu a apelor (u&terane care emit din +onele (ur(- fiind
concepute iniial pentru conducte de ap (u&teran contaminate. %ce(t tip de puuri de tratare
pot fi in(talate ca uniti permanente- (emi0permanente- (au 'nlocuite 'n calea fluxului de o pan
4)
de contaminant i acionea+ ca un +id de tratament. :n ca+ul 'n care apa contaminat trece prin
+ona reactiv a &arierei- contaminani (unt fie imo&ili+at (au chimic tran(formati 'ntr0o mai
puin toxice i mai uor &iodegrada&ile (u&(tane. :n ca+ul cromului- ace(ta e(te imo&ili+at prin
precipitare pe reactiv (au (olide din acvifer . .R,( nu (unt utili+ate 'n pre+ent pentru
remedierea direct a +onele (ur( de contaminare- numai ( intercepte+e i ( trate+e ape
contaminate.
.R,( (unt in(talate 'n +onele cu gradient mai (c+ut al concentraiei- inter(ect/ndu(e
vertical cu fluxul apelor (u&terane contaminate. %ce(tea pot fi in(talate cu anturi- 'n ca+ul 'n
care poriunea (pecific a acviferului e(te (uperficial.
#ou modele de &a+ (unt utili+ate la punerea 'n aplicare pe (car larg de &ariere reactive<
819 p/lnie0i poart- i 829 an continuu. .ractic- pentru (i(temul de p/lnie i poarta- o p/lnie
impermea&il- e(te ampla(at ( intercepte+e i direcione+e fluxul de ap contaminat la o
poart (au porile care conin +ona permea&il reactiv. *onfigurare p/lnie0poarta- permit
'nlocuirea materialului reactiv mai uor. *u toate ace(tea- experiena 'n c/mp indic\ c ace(t
(i(tem e(te (en(i&il la incertitudini hidrologice care cau+ea+ un &A0pa(( de curgere in 1urul
(i(temului.
C. 9one reactive
%cea(t metod in (itu (e &a+ea+ pe crearea unei +one (u&terane 'n ca+ul 'n care
contaminanii migrea+- acetia fiind interceptai i permanent imo&ili+ai (au degradai 'n
produ(ele finale inofen(ive. Honele reactive permit apelor (u&terane ( curg natural- ace(tea ne
fiind canali+ate (au 'ndreptate 'n (au prin &ariere (u&terane. %pele (u&terane nu (unt extra(e- ci
(unt tratate printr0 un (i(tem de tratare pa(iv. %ce(te +one de tratament (unt de o&icei (ta&ilite
in (itu- prin in1ectarea de reactivi i (oluii 'n locaii pre(ta&ilite- 'n prea1ma apelor (u&terane
contaminate permi/ndu0le ( ]reacione+e] cu contaminani. *omparativ cu .R,(- +onele
reactive ofer mai multe avanta1e< nu nece(it excavarea (olului contaminat.
*rearea unei +one reactive (paial fix 'ntr0un acvifer nece(it ame(tecarea corect a
reactivilor- in1ectarea uniform 'n +on. :n plu(- reactivii tre&uie ( provoca reacii adver(e i
tre&uie ( fie relativ netoxici 'n am&ele forme ale lor- originale i tratate.
41
7ecani(me care pot fi folo(ite pentru a reduce toxicitatea metalelor grele di+olvate 'n apele
(u&terane (unt de tran(formare (i imo&ili+are. %ce(te mecani(me pot fi indu(e at/t pe ci
&iotice c/t i a&iotice. *i a&iotice includ oxidare- reducere- (or&ia- i precipitaii. .roce(ele
&iotice mediate includ o reducere- oxidare- precipitaii- &ia&(or&ie- &ioacumulare- complexarea
organo0metalice- i fitoremediere.
. *plarea solurilor
3plarea (olului in (itu e(te folo(it pentru a mo&ili+a metalele prin epui+area
contaminanilor din (oluri- a(tfel 'nc/t ace(tea pot fi extra(e fr excavarea materialelor
contaminate. %p (au o (oluie apoa( e(te in1ectat 'nF (au aplicate pe +ona de contaminare.
#up contactul cu materialul contaminat- (oluia de (plare e colectat folo(ind pompe- urm/nd
metode de tratare- epurare i reintroducere.
3plarea in (itu poate (pori efectul prin furni+area de un impul( hidraulic 'ntr0un acvifer-
prin creterea gradientului- precum i de ctre (olu&ili+area F mo&ili+area contaminanilor din
(ol mult mai rapid. %ce(t lucru poate duce la un ritm accelerat de tergere de contaminant.
%cea(t metod ridic (emne de 'ntre&are datorit cantitii mari de nmoluriFlamuri
contaminate- ce re+ult 'n urma proce(ului.
,ariere de i+olare (u&terane pot fi folo(ite 'n con1uncie cu (plarea (olului pentru a a1uta
la controlul fluxului de fluide. *ondiii optime pentru extragerea de *r 85I9 prin (plarea
(olului (unt adugarea de oxid de fier redu(- i pN0ul ridicat.
%plica&ilitatea in (itu a ace(tei tehnologii va depinde 'n mare m(ur cu privire la
proprietile (pecifice (ite0ului- cum ar fi conductivitatea hidraulic- care influenea+
capacitatea de a contacta contaminani cu extractant i ( recupere+e 'n mod eficient (oluia 'n
puuri de colectare.
?actori critici pentru proce(ul de (palare a (olurilor de crom i extracia metalelor includ
conductivitatea hidrologica- capacitatea de (chim& de cationi 8*E*9- coninutul de argil- i
coninutul de car&on. 3ite0uri cu o conductivitate hidraulic mai mare (unt mai favora&ile
pentru o (plare eficient.
E. econtaminari electroc&imice. 0eme!iere electrocinetic
42
=eoria de aplicare a curentului electric pentru apele (u&terane pentru remedierea metalelor
grele i alte deeuri e(te numit remediere electrocinetica. E(te un proce( care (epar i extrage
metale grele- radionucli+i- din (oluri (aturate (au ne(aturate- nmoluri i (edimente.
.ractic- o (erie de electro+i (unt pla(ai 'ntr0o +on contaminat 'n care o ten(iune (c+ut
85) 0 15) voli9 direct e(te apoi aplicat. Electro+ii activi 'n ap provoca un front de acid la
anod i un front &a+ic la catod. .N0ul va (cadea la anod i va crete la catod. .entru a preveni
ace(t de+echili&ru- electro+ii (unt pla(ai 'n interiorul unor va(e ceramice care (unt umplute cu
un lichid de prelucrare. %ce(t fluid de prelucrare nu numai ca pa(trea+a un echili&ru al pN0ului
la anod i catod- el poate a1uta- de a(emenea- i pentru a muta contaminani. *ontaminani pot fi
eliminai din acea(t (oluie- prin galvani+are (au precipitaii F coprecipitare la electro+i- (au
prin pomparea fluidului contaminant i prelucrarea la (uprafata (i tratarea cu rini
(chim&toare de ioni i alte metode de a recupera metalele extra(e.
Rea&ilitarea electrocinetica e(te po(i&il 'n (oluri (aturate (i ne(aturate. *oninutul de
umiditate a (olului tre&uie ( fie (uficient de mare pentru a permite electromigrarea- dar pentru
re+ultate optime- ar tre&ui ( fie mai mic de (aturaie- Eficiena de indepartare a metalului prin
ace(t proce( va fi influenat de tipul i concentraia contaminanilor- tipul de (ol- (tructura
(olului- i chimia (olului. *ondiii care pot produce o performan optim includ umiditatea
(olului 'n apropierea de (aturaie- electroconductivitatea adecvat cu apa porilor- (olu&ilitatea
metal- *E* a (c+ut- i (alinitatea redu(.
+. +itoreme!iere
?itoremedierea utili+ea+ plante 'n remedierea (olului contaminat i a apelor (u&terane
profitand de a&ilitaile plantelor de a acumula- i F (au degrada componentele anorganice i
organice. =oate plantele extrag- prin intermediul (i(temului radicular- (u&(tanele nutritive
nece(are- inclu(iv metale din (olul lor i mediul de ap. 4nele plante au capacitatea de a (toca
43
mari cantiti de metale- chiar i unele metale care nu par a fi nece(are pentru &una funcionare
a plantelor. *ontaminani metalici care au fo(t epurai 'n la&orator i F (au 'n (tudii de teren
folo(ind fitoremediere includ *r 85I9- *d- .&- *o- *u- 2i- 3e- i Hn.
=ehnologii de fitoremediere (unt aplica&ile la (ite0uri cu un nivel (c+ut de contaminare a
(olului- (uprafee moderate- precum i la (ite0uri cu volume mari de ape (u&terane- cu niveluri
(c+ute de contaminare care tre&uie ( fie curate la (tandarde (c+ute. Ele (unt cele mai
eficiente 'n ca+ul contaminrii (olului la maxim 3 metri de (uprafa- a apelor (u&terane dac
e(te 'n termen de 1) de metri de (uprafa. %pele (u&terane contaminate cu metale pot fi tratate
prin utili+area de pomi cu radacini lungi. ?itoremediere poate fi utili+at ca o tehnic de
monitori+are 'n +onele 'n care au fo(t concentraii mari de poluani ce au fo(t diminuate- (au 'n
com&inaie cu alte tehnologii de rea&ilitare.
+ig. 3 Exemplificarea procesului !e fioreme!iere a :a.sor.ia" .; traslocarea" c;
acumularea
B* C/-C%UC++
*romul (e g(ete 'n natur (u& forma a diveri compleci minerali- afl/ndu0(e 'n diferite
forme de valen- formele ce (0au dovedit a fi cele mai toxice (unt cele de crom hexavalent i
trivalent. #in ace(te dou forme- (tudii au artat efecte nocive mult mai pronunate ale formei
44
hexavalente- 'n (pecial efecte de tip cancerigen. =oxicitatea cromului hexavalent are ca &a+
proprietatea ace(tuia de a fi tra(portat cu uurin 'n interiorul celulelor. La ma1oritate formelor
de via &iologice- de la cele unicelulare la cele evoluate de via- p/n la om- a fo(t evideniat
toxicitatea acut a formei (ale hexavalente.
#ei forma hexavalent a cromului e pe &un dreptate cuno(cut ca fiind cea mai toxic-
nu tre&uie trecut cu vederea i forma (a trivalent- ce datorit in(olu&iliti (ale cre(cute nu
poate penetra celulele vii. :n ca+ul 'n care ace(ta ar putea penetra mem&ranele celulelor-
efectele (ale ar fi foarte grave. =otui au fo(t (emnalate ca+uri de intoxicai acute i atunci c/nd
cromul (e afla 'n forma (a trivalent.
:n conclu+ie- nu (e recomand folo(irea (uplimentelor nutriionale pe &a+ de *r8III9 'n
do+e mari i pe perioade lungi de timp.
Recent ca+urile de accidente ce implic compui ai cromului au devenit din ce 'n ce mai
rare datorit normelor de mediu ce au evideniat efectul toxic al acet(ui element- i implicit (0a
acionat legi(lativ 'n (copul impuneri ace(tora.
3ituarea cromului hexavalent pe o po+iie frunta 'n ace(t top al (u&(tanelor periculoa(e
8o li(t 'ntocmit- ce conine 2$5 (u&(tane ce (unt con(iderate a avea cel mai mare ri(c pentru
oameni9- dovedete 'nc o data pericolul pe care ace(ta 'l repre+int pentru (ntatea oamenilor.
Bi;liografie)
--3mpacts of C&romium from Tanner4 Effluent an! Evaluation of (lternative
Treatment 6ptions<< %le&el %&e&e ,elaA- Qournal of Environmental .rotection-
School of Environmental health, Jimma University, Jimma,
Ethiopia, 2010
45
""T&e ictionar4 of su.stances an! t&eir effects"" 7.L. Richard(on- 3. ;angolli-
5olum 2- RoAal 3ocitA of *hemi(trA
"")oiuni /enerale !e Ecotoxicologie"" Elena ;avrile(cu- Editura 3I=E*N-
*raiova 2))8
""Han!.oo= of Ecotoxicolog4""- Noffman- Rattner- ,urton- *airn(- Editura LeIi(.
1!!5
-- 3) *3T> T0E(T,E)T 6+ *63? () /06>)@(TE0 C6)T(,3)(TE
@3TH CH06,3>, TECH)3C(? 0E*6>0CE />3EAA *enter for
Environmental Re(earch Information2ational Ri(G 7anagement Re(earch
La&oratorA- >ffice of Re(earch and #evelopment 4.3. Environmental .rotection
%gencA- *incinnati- >hio- >cto&er 2)))
--+emtosecon!s 0eaction 4namics- #ouIe- V.- 1!!4 O2%V5- %m(terdam
--Cromul i me!iul %nconBurtor- ;he1u- 7ariu(- Editura .olitehnica- =imioara-
2))5
""'&otoelectron *pectroscop41 principles an! applications"" - N^fner- 3.- 1!!"-
3pringer0 5erlag- Neidel&erg
""'lant '&4siolog4""" 7ohr- N.- 3chopfer- ..- 1!!5- 3pringer05erlag- Neidel&erg
http<FFIII.(pringerlinG.comFindexF8"$5_!4)42Q32"3).pdf
http<FFIII.dartmouth.edu
http<FFde.IiGipedia.orgFIiGiFLam&ert0,eer(che(`;e(et+
http<FFen.IiGipedia.orgFIiGiFLi6uid`*hromatographA
http<FFIII.optic(info&a(e.orgFa(Fa&(tract.cfmaidR128))3
http<FFIII.(cienceof(pectro(copA.infoF
4"