Sunteți pe pagina 1din 145

Universitatea de Medicin i Farmacie

Tg. Mure
Facultatea de Medicin general
Disciplina de Biochimie
Prof. dr. tefan Hoai
!urs de B"#!H"M"$
Volumul II
Glucidele i lipidele
2003
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
!apitolul %"".
Metaolismul glucidic
&. !himia glucidelor
&.&. 'ntroducere
Zaharidele, al cror ume deriv de la gre!
cescul sakcharon care se traduce "ahr, sut com!
poete ese#iale ale tuturor orgaismelor vii $iid
cea mai cosistet clas de compu%i biologici di #e!
suturile platelor %i aimalelor. &eumirile de carbo!
hidra#i sau hidra#i de carbo sut co$orme
$ormulelor moleculare 'C(H
)
*+

, ,, care cores!
pud clasei o(elor 'moo"aharidelor+ sau
[C
-
'H
)
*+
.
/

, ), corespu"toare o(idelor 'oligo!


"aharide sau poli"aharide+. 0le sut $ormate di he!
1o"e 'glucide cu - atomi de carbo+ codesate. 2
acest volum vom $olosi toate deumirile me#ioate.
Zaharidele, deseori umite glucide, sut
carbohidra#i care u pot $i hidroli"a#i petru a produce
$orme mai simple. 0le se 3mpart 3 trio"e, tetro"e,
peto"e, he1o"e, hepto"e sau octo"e 3 $uc#ie de
umrul de atomi de carbo. He1o"ele cu stereo!
i"omerie &, ca de e1emplu &!gluco"a, sut cele mai
rsp4dite moo"aharide. 5lucidele se mai pot grupa,
3 $uc#ie de atura chimic a gruprii carboil di
structura aciclic a lor, 3 aldo(e %i ceto(e. 2 ca"ul
he1o"elor e1ist aldohe)o(e %i cetohe)o(e.
#ligo(aharidele sut catee liiare sau rami!
$icate $ormat di )!67 uit#i glucidice idetice sau
di$erite pe care le pot elibera pri hidroli". 0le se
gsesc 3 compo"i#ia glicoproteielor %i glicolipidelor
crora le co$er uele propriet#i biologice 3 special
di categoria propriet#ilor de recuoa%tere. 8
e1emplu de oligo"aharide 3l costituie atigeele de
grup sagui. &itre di(aharidele cel mai des 3t4l!
ite sut (aharo(a, lacto(a %i malto(a. 9oate moo! %i
di"aharidele co#i 3 deumire su$i1ul o(.
Poli(aharidele eliberea" pri hidroli" mai
mult de 67 moo"aharide. 0le sut catee liiare sau
rami$icate cum ar $i spre e1emplu amidonul %i de)*
trinele. 2 $uc#ie de umrul atomilor de carbo ai
subuit#ilor ele se 3mpart 3 peto"ai sau he1o"ai
iar 3 $uc#ie de idetitatea sau eidetitatea sub!
uit#ilor se clasi$ic 3 homopoli(aharide %i hetero*
poli(aharide. Spre e1emplu celulo(a este homopoli!
"aharid iar glico"amioglicaii sut heteropoli"a!
haride. :oli"aharidele ;oac u importat rol
structural 3 toate orgaismele. &e pild celulo"a este
pricipalul material structural al platelor. 2 $iecare
a pri $otosite" platele covertesc peste o sut
de miliarde de toe metrice de C*
)
%i H
)
* 3 ce!
lulo". 8 alt rol importat este cel de re"ervor ut!
ritiv pe care 3l 3depliesc glicogenul la aimale %i
amidoul la plate.
0lucidarea structurilor %i $uc#iuilor carbo!
hidra#ilor a rmas 3 urma determirii structurii %i
rolului proteielor %i aci"ilor ucleici. <ceast 3t4r"iere
a $ost cau"at de mai mul#i $actori 3tre care este $aptul
c hidra#ii de carbo u au o determiare geetic
'<&=+ ei $iid siteti"a#i pri ac#iuea secve#ial a
uor e"ime speci$ice 'glico"il tras$era"e+. :ri urmare
ei !au putut $i secve#ia#i pri aali" geetic, adic
secve#iere idirect.
+. Mono(aharidele
+.&. ,tereoi(omerie
01amiarea structurii aciclice a gluco"ei re!
lev $aptul c molecula ei co#ie > atomi de carbo
asimetrici, atomii C')+!C'.+. Calculul umrului de
stereoi"omeri idic )
>
?6- deoarece 3 ca"ul aldo"e!
lor cu atomi de carbo umrul lor este )
!)
.
0mil @ischer a elucidat aceste co$orma#ii 3
6AB-. Cetrul chiral cel mai 3deprtat de gruparea
carboil al &!glucidelor are aceia%i co$igura#ie absolut
cu co$igura#ia &!glicerialdehidei.
2 acord cu conven-ia Fischer, u C!glucid
este imagiea 3 oglid a &!glucidului corespu"!
tor, 3 ca"ul glicerialdehidei repre"etarea pla a
celor doi stereoi"omeri $iid pre"etat 3 $igura XII!
6. Stereochimia %i deumirile &!aldo"elor 3 ca"ul
trio"elor apar 3 $igura XII!).
Figura %""*&.
Proieciile Fischer ale glicerinaldehidei. Legturile chi-
mice trasate vertical sunt dirijate n spatele planului pa-
ginii iar cele trasate oriontal sunt dirijate deasupra a-
cestui plan .
5lucidele care di$er umai pri co$orma#ia
uui cetru chiral se umesc epimeri. <st$el, D*
gluco(a %i D*mano(a sut epimeri 3 raport cu ato!
mul C')+ iar &!gluco"a %i D* galacto(a sut epimeri
3 raport cu atomul C'>+. &!Mao"a %i &!galacto"a
u sut epimeri uul $a# de altul petru c di$er
pri co$igura#ia a doi atomi, C')+ %i C'>+.
&!gluco"a este sigura aldo" care apare 3
mod obi%uit ca moo"aharid 3 atur. &!Dibo"a, &!
mao"a %i &!galacto"a sut importate compoete
Figura %""*+.
!tereochimia "i denumirile con#orm conveniei Fischer a $-aldoelor de la trio la he%oe.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Figura %""*..
!tereochimia "i denumirea con#orm conveniei Fischer a $-cetoelor de la trio la he%oe.
ale uui mare umr de biomolecule 3tre care me!
#iom <D= %i glicoproteiele. C!glucidele apar mai
rar 3 atur. :ritre cele mai importate sut C!
$uco"a %i C!ramo"a ale cror structuri ciclice apar
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
mai ;os. &atorit po"i#iei gruprii carboil, ceto"ele
au u umr de cetre chirale mai mic cu 6 dec4t
aldo"ele cu acela%i umr de atomi de carbo. &!
@ructo"a aciclic are umai , cetre chirale.
@ormula geeral de calcul al umrului de
stereoi"omeri petru ceto"e este =?)
!,
. Cele mai
obi%uite ceto"e sut cele care au gruparea carboil
3 po"i#ia C')+. Stereochimia %i deumirile acestora
apare 3 $igura X!,. 8ele di ceto"e sut deumite
pri iser#ia particulei ul 3aitea su$i1ului o di
umele aldo"ei corespu"toare.
<st$el D*%ilulo(a este ceto"a corespu"toare
aldo"ei D*%ilo(. &!@ructo"a, D*riulo(a %i &!1ilulo"a
sut cele mai importate ceto"e. &eumirea $ructo"
provie de la latiescul #ructus care 3seam $ruct,
%tiut $iid c $ructele sut surse bogate 3 glucide.
<partee#a la $amilia & sau C u idic sesul de ro!
ta#ie a plaului lumiii polari"ate de ctre glucid.
<st$el activitatea optic speci$ic a &!gluco"ei este
E.),F iar cea a &!$ructo"ei este !B),>. &e aceea este
ecesar ca pe l4g simbolurile & %i C s se ote"e %i
sesul de rota#ie, 'E+ petru de1trogir %i '!+ petru
levogir.
+.+. Forme ciclice ale mono(aharidelor
<lcoolii pot reac#ioa cu gruparea carboil
di aldehide %i cetoe petru a $orma semiacetali
respectiv semicetali. Similar, reac#ia poate avea loc
itramolecular re"ult4d structuri ciclice. Co$igu!
ra#iile atomilor de carbo asimetrici ale acestor $orme
sut repre"etate cove#ioal pri $ormule de
proiec-ie Ha/orth. 8 glucid cu - atomi de carbo %i
uul de o1ige '$ig.XII!>+ are schelet de piran, cel
mai simplu compus ciclic cu ace%ti atomi iar u glucid
cu iel de . atomi are schelet de furan.
@ormele ciclice stabile ale gluco"ei %i $ruc!
to"ei sut de glucopirano( '$ig. XII!>+ respectiv
fructofurano(. 2 geeral he1o"ele %i peto"ele pot
adopta $orme pirao"ice %i $urao"ice, compo"i#ia de
echilibru depi"4d de tipul glucidului. 2 solu#ie
apoas ribo"a este 3 propor#ie de ).G $urao"ic %i
F.G pirao"ic. :ri cicli"are atomul de carbo
carboilic devie asimetric ceea ce poate coduce la
doi anomeri0 %i . Ca aomerul substituetul
hidro1il al oului cetru chiral se situea" pe partea
opus, 3 raport cu ielul glucidic, $a# de gruparea
CH
)
*H legat la acela%i cetru chiral.
Figura %""*1.
!tructurile $-glucoei &a' "i $-#ructoei &('.
Cellalt aomer, , are cei doi substitue#i de aceia%i
parte a ielului glucidic '$ig.XII!.+.
Figura %""*2.
!tructurile n perspectiv )a*orth ale anomerilor $-
glucopiranoei.
Cei doi aomeri ai &!glucopirao"ei, ca orice
pereche de diastereoi"omeri, au propriet#i $i"ice %i
chimice di$erite. &e pild, rota#iile optice speci$ice,
H/
&
)7
, petru !&!5 %i !&!5 sut E66),) respectiv
E6A,F. <tuci c4d ace%ti aomeri sut di"olva#i 3
ap, rota#ia optic speci$ic se modi$ic let p4
atige valoarea de echilibru de E.),F. <cest
$eome se ume%te mutarota-ie. :roiec#iile
HaIorth sugerea" c ciclurile pirao"ice %i
$urao"ice sut plae, ceea ce u este e1act. 2truc4t
atomii ielelor sut 3 stare de hidridi"are sp
,
,
ughiurile de vale# $ac ca ielul ciclohe1aului,
care este similar ielului pirao"ic, s adopte dou
co$orma#ii, de JaieJ %i de JscaunJ '$ig.XII!-+.
Figura %""*3.
+on#ormaiile ,(aie- "i ,scaun- ale he%oelor "i con-
#ormaia ,scaun ecuatorial- a glucopiranoei
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Stabilit#ile relative ale acestor co$orma#ii depid
de iterac#iuile stereochimice ditre substitue#ii
ielului. Ca co$ormerul (aie substitue#ii atomilor
de carbo di po"i#iile JprovaJ %i JpupaJ se st4;e!
esc steric iar cei lega#i la atomii de carbo de pe
JmargiileJ bii se eclipsea". <ceasta $ace ca 3 ca!
"ul ciclohe1aului co$ormerul (aie s $ie cu ). KL.
mol
!6
mai pu#i stabil dec4t co$ormerul scaun. Sub!
stitue#ii ielului 3 co$orma#ie scaun se pot ara;a
3 dou moduriM a)ial %i ecuatorial. 2truc4t ara;a!
metul a1ial al !&!glucopirao"ei determi o
st4;eire steric mai prou#at, modul predomiat
este cel ecuatorial '$ig.XII!-+.
+... Deriva-ii mono(aharidelor
+...&. !ondensarea cu alcooli
2 catali" acid gruparea hidro1il ao!
meric se codesea" cu alcoolii produc4d ! sau
*glico(ide. Cegtura ce ue%te carboul aomeric
cu o1igeul acetalic se ume%te legtur glico(idic
'$ig. XII!F+.
:oli"aharidele sut costituite di moo"a!
haride uite 3tre ele pri legturi glico"idice. Hidro!
li"a acestor legturi este catali"at de e"ime umite
glico(ida(e a cror speci$icitate u depide de ide!
titatea radicalului alcoolului.
Figura %*4.
Formarea unei legturi -glicoidice.
2 mediu eutru sau ba"ic %i 3 abse#a gli!
co"ida"elor, legtura glico"idic este stabil. 0a u
su$er mutarota#ia pe care am 3t4lit!o la moo"a!
haride.
+...+. #)idarea i reducerea
mono(aharidelor
:ri o1idare bl4d gruparea carboilic a
uei aldo"e se tras$orm 3 grupare carbo1ilic re!
"ult4d u acid aldonic ca de e1emplu acidul gluco*
nic. Carbohidra#ii care co#i carbo aomeric e!
aga;at 3 legturi glico"idice se umesc glucide re*
ductoare datorit u%uri#ei cu care gruparea carbo!
il reduce age#ii o1ida#i. :re"e#a acestor glucide
poate $i pus 3 evide#a cu reactivii Fehling,
Tollens, Benedict, Barfoed. *1idarea gruprii de al!
cool primar a uei aldo"e produce u acid uronic.
01emple sut aci"ii glucuronic sau galacturonic
'$ig.XII!A+.
Figura %""*5.
!tructurile lineare ale unor acii uronici.
<ci"ii uroici pot adopta structuri ciclice pirao"ice
%i $urao"ice. &eumirile aci"ilor aldoici %i uroici
se $ormea" pri adugarea su$i1elor onic respectiv
uronic la rdcia umelui aldo"ei.
<t4t aci"ii aldoici c4t %i cei uroici au o puteric
tedi# de a se esteri$ica itramolecular petru a
$orma lactone '$ig. XII!B+.
Figura %""*6.
!tructurile perspectivice ale lactonelor unor acii.
7cidul ascoric 'vitamia C+ este o !lac!
to siteti"at 3 plate %i aimale, cu e1cep#ia
primatelor. &e$icie#a prelugit 3 dieta uma a
acestei vitamie produce scorut 'vol.I, p.)F+. Boa!
la apare 3 geeral c4d alimetele u sut proas!
pete, codi#ii 3 care acidul ascorbic este o1idat
reversibil la acid dehidroascorbic care, apoi, este
hidroli"at ireversibil p4 la acid dicetoguloic $r
activitate vitamiic '$ig.XII!67+.
Figura %""*&8.
.%idarea reversi(il a acidului L-ascor(ic urmat de
hidrolia ireversi(il a inelului lactonic al acidului dehi-
dro-L-ascor(ic.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
<ldo"ele %i ceto"ele pot $i reduse 3 codi#ii
bl4de, de e1emplu pri tratare cu =aBH
>
, re"ult4d
alcooli polihidro1ilici aciclici umi#i alditoli al cror
ume se $ormea" pri adugarea su$i1ului itol la
rdcia deumirii aldo"ei. 01emple sut riitolul,
compoet a coe"imelor %i )ilitolul care este u
3dulcitor $olosit 3 guma de mestecat %i bomboaele
J$r "ahrJ '$ig. XII!66+. * deumire geeric
3t4lim 3 ca"ul produsului de reducere a gluco"ei,
umit soritol. 0"ima catali"atoare este aldo"o
reducta"a =<&:H!depedet. Sorbitolul se poate
o1ida p4 la $ructo" sub ac#iuea sorbitol dehidro!
gea"ei =<&
E
! depedete.
Figura %""*&&.
!tructurile unor alditoli
+..... 7l-i deriva-i ai glucidelor
&ac o grupare hidro1il este 3locuit cu u
atom de hidroge moo"aharidul este 3 $orm deo)i.
01emple sut D*deo)irio(a, compoet al <&=, 9*
ramno(a '-!deo1i!C!mao"a+ %i 9*fuco(a '-!deo1i!C!
galacto"a+ '$ig. XII!6)+.
2 aminoglucide ua sau mai multe grupri
hidro1il sut 3locuite cu grupri amio de cele mai
multe ori prote;ate 3 stare acetilat '$ig. XII!6,+.
D*:luco(amina, D*galacto(amina, ;*ace*
tilgluco(amina '=<5+, ;*acetilgalacto(amina sut
compoete ale heteropoli"aharidelor.
7cidul ;*acetilmuramic cost di =!acetilgluco!
"ami eteri$icat cu acid &!lactic %i este u compo!
et importat al heteropoli"aharidelor di structura
peretelui celulelor bacteriee '$ig. XII!6>+.
Figura %""*&+.
!tructurile unor deo%iglucide.
Figura %""*&..
Structurile uui amioglucid %i a $ormei sale =!aceti!
late.
Figura %""*&1.
!tructura acidului /-acetilmuramic.
7cidul ;*acetilneuraminic '=<=<+ umit %i
acid sialic este u derivat al =!acetilmao"amiei cu
radicalul acidului piruvic, importat costituet al
glicoproteielor %i glicolipidelor '$ig. XII!6.+.
Figura %""*&2.
!tructurile acidului /-acetil neuraminic.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
.. Di(aharide i poli(aharide
<aharo(a este cel mai rsp4dit di"aharid.
Structura ei a $ost stabilit pri aali" chimic $olo!
sid age#i de metilare '=orma HaIorth, aii
6B,7+. 2 timp ce legturile glico"idice u sut re"is!
tete la hidroli"a acid, eterii metilici, cu e1cep#ia ce!
lor $orma#i la carboul aomeric, sut re"iste#i la
aceast reac#ie. 2 coseci#, dac u oligo"aharid
este metilat 3 3tregime %i apoi este hidroli"at,
gruprile hidro1il libere, re"ultate pri hidroli"a
moo"aharidelor metilate, idic po"i#iile legturilor
glico"idice. Moo"aharidele metilate sut ideti$icate
pri cromatogra$ie ga"!lichid %i spectrometrie de ma!
s. Co$irmarea structurii "aharo"ei s!a ob#iut pri
aali"a di$ractometric de ra"e X. &eumirea
3treag a "aharo"ei este *!!&!glucopirao"il!'6
)+!!&!$ructo$urao" ude simbolul '6)+ idic
$aptul c legtura glico"idic leag C'6+ al gluco"ei
de C')+ al $ructo"ei '$ig. XII!6-+.
&e otat c 3truc4t cele dou po"i#ii ale mo!
o"aharidelor sut atomii de carbo aomerici, (a*
haro(a este un glucid nereductor. Hidroli"a
"aharo"ei cu $ormarea &!gluco"ei %i &!$ructo"ei este
3so#it de iversarea sesului de rota#ie optic de la
de%tro la levo. &e aceea "aharo"a hidroli"at se mai
ume%te (ahr invertit, e"ima care catali"ea" hid!
roli"a este *D*glico(ida( umit %i inveta(.
9acto(a '*!!&!galactopirao"il!'6>+!&!glucopira!
o"+ este pricipalul glucid al laptelui de mami$ere.
2truc4t acest di"aharid co#ie u atom de carbo
aomeric liber 'al gluco"ei+, el este u glucid reductor
'$ig. XII!6F+.
Figura %""*&3.
!tructura aharoei.
Figura %""*&4.
!tructurile unor diaharide.
Copiii sto%i co#i e"ima itestial *
D*galacto(ida( sau lacta( care hidroli"ea" lacto!
"a petru ca moo"aharidele compoete s poat $i
absorbite 3 tractul itestial.
Malto(a '*!!&!glucopirao"il!'6>+!&!glu!
copirao"+ '$ig. XII!6A+ este produsul de hidroli"
e"imatic, sub ac#iuea *amila(ei0 a amidoului.
Figura %""*&5.
!tructura -maltoei.
"(omalto(a '$ig. XII!6F+ este i"omerul '6
-+ al malto"ei. !eloio(a este i"omerul '6 >+
al malto"ei '$ig.XII!6A+, $iid %i di"aharidul repetitiv
di structura celulo"ei '$ig. XII!6B+.
Figura %""*&6.
!tructura celuloei.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Vertebratele u posed 3 #esuturi e"ime ca!
pabile s scide"e hidrolitic legturile '6>+ ale
celulo"ei, totu%i, tractul digestiv al ierbivorelor co#i!
e microorgaisme simbiotice care secret mai multe
e"ime umite geeric celula( care reali"ea"
aceast scidare. 9ermitele '0soptera sp.' co#i de
asemeea celula". &egradarea hidrolitic a celulo"ei
este u proces let %i de aceea digestia platelor
$ibroase de ctre ierbivore este o opera#ie de durat
care are loc 3 stomacul multicompartimetat 'ru!
me+ al acestora ecesit4d u peristaltism special,
reali"at 3 timpul rumegrii. 9ermitele cosum ma!
terialul lemos di pere#ii locui#elor pe durate de
ordiul mai multor ai. Mult mai rapid este digestia
proteielor 3 stomacul aimalelor carivore.
!hitina este pricipalul compoet structu!
ral al citoscheletului la evertebrate cum ar $i spre
e1emplu crustaceele. 0a este u homopoli"aharid
$ormat di resturi de =!acetilgluco"ami legate
'6>+ '$ig. XII!)7+.
Figura %""*+8.
!tructura chitinei.
7midonul este u amestec de glucani site!
ti"a#i de plate ca pricipal re"erv poli"aharidic.
0l este depo"itat 3 citoplasma celulelor vegetale sub
$orm de micrograule isolubile $ormate di *ami*
lo( %i amilopectin. !<milo"a este u poli"aharid
liear $ormat di mii de resturi de gluco" uite pri
legturi '6>+ glico"idice. 2 ciuda $aptului c !
amilo"a este u i"omer al celulo"ei, propriet#ile lor
sut $oarte di$erite deoarece au co$igura#ii deosebite
ua de alta.
Spre deosebire de celulo" care are o co$or!
ma#ie $ili$orm, !amilo"a adopt o co$igura#ie ag!
regat eregulat, elicoidal. <milopectia cost di
resturi de gluco" legate '6>+ %i '6-+ glico!
"idic, ultimul tip de legtur reali"4d rami$ica#ii.
Stocarea gluco"ei sub $orm de amido 3 citosolul
celulelor platelor reduce mult presiuea osmotic
care ar $i de"voltat dac gluco"a ar $i stocat 3 $or!
m moomeric. :licogenul este u homopoli"aha!
rid cu structura asemtoare amilopectiei 'structu!
ra lui apare 3 $ig.XII!FA+.
1. Digestia glucidelor
&igestia amidoului, pricipala surs glu!
cidic dietetic la om, 3cepe 3 cavitatea bucal sub
ac#iuea amila(ei salivare. <ceast e"im clivea"
hidrolitic, 3 ordie 3t4mpltoare, legturile '6
>+ glico"idice. <ciditatea stomacal de"activea" !
amila"a care a redus amila"a %i amilopectia la $rag!
mete mai mici de A uit#i glucidice. &igestia
cotiu 3 itestiul sub#ire sub i$lue#a !
amila"ei pacreatice, care ac#ioea" similar cu !
amila"a salivar, p4 la maltotrio", $ormat di ,
resturi de gluco" uite pri legturi '6>+ %i
oligo"aharide cuoscute sub umele de de)trine li*
mit care co#i %i legturi '6-+. <lturi de lacto!
", "aharo" %i malto", acestea sut hidroli"ate
p4 la moo"aharide sub ac#iuea di"aharida"elor,
oligo"aharida"elor %i de1tria"elor itestiale se!
cretate de celulele epiteliale cu supra$a# stu$oas
'brush border+ di segmetul ;e;uo!ileal. Hidroli"a
di! %i oligo"aharidelor este ecesar 3truc4t 3 co!
di#ii ormale ele u pot $i absorbite 3 itesti.
Malta(a hidroli"ea" malto"a %i maltotrio"a
$orm4d gluco" care este absorbit pri transport
activ. 9rasportorul de gluco" este o protei com!
ple1 a crei activitate este coectat cu pompa de
;a
=
*>
=
. 5luco"a %i galacto"a u se pot asocia la
trasportor dec4t dup ce acesta s!a 3crcat cu ioi
=a
E
. <cest sistem de trasport activ este ihibat de
glico"idul vegetal flori(in. Ihibitorul ac#ioea" %i
asupra sistemelor de trasport =a
E
!depedet al
moo"aharidelor di tubii reali.
8 alt sistem de trasport care $uc#ioea"
pri mecaismul difu(iei facilitate asigur absorb#ia
$ructo"ei 3 itesti. !itochatala(ina B di mucegai
ihib acest sistem de trasport.
Se pue 3trebarea, de ce uele substa#e
sut dulci, altele u N * teorie mai veche sus#iea c
dulcea#a este propor#ioal cu umrul de grupri
H# a unui compus. 9eoria s!a dovedit a $i $als. 2
6B-, s!a artat c gustul dulce este determiat de
ara;area spa#ial a uor atomi electroegativiM com!
pusul trebuie s aib 3 structura sa u atom
electroegativ care s $ie legat covalet cu u atom
de hidroge iar la dista#a de , s $ie u alt atom
electroegativ legat covalet.
Celulele implicate 3 $ormarea se"a#iei de
dulce sut 3alt iervate. @ibrele ervoase sigure pot
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
rspude la o varietate de se"a#ii gustative 3s
capacitatea de a deosebi gusturile dulci este dat de
pre"e#a lectinelor asociate la supra$a#a papilelor
gustative.
Cectiele sut glicoproteie vegetale capabile s de!
termie recuoa%terea cu mare selectivitate a aumi!
tor glucide. Se poate $ace o di$ere# 3tre gluco" %i
$ructo". Mai mult, oameii simt c *D*gluco(a es*
te mai dulce dec?t *D*gluco(a.
Hormonii gastrointestinali. Comuica!rea
ditre tractul gastroitestial %i restul corpului este
reali"at de hormoii gastroitestiali %i impulsurile
ervoase. <st$el reglarea ivelului isuliei, sa#ieta!
tea, vite"a de tra"it a materialului 3 itesti, sut
reglate de hormoi secreta#i de aumite celule di pe!
retele uor segmete ale tractului. <ce%ti hormoi
a;ug 3 circula#ia sagui geeral %i de acolo la
#esuturile #it. 8ii hormoi pot avea o ac#iue loca!
l, asupra celulelor di vecitatea celulelor secre!
toare.
!olecisto@inina 'CCOPpacreo"imi+, poli!
peptid cu ,, resturi de amioaci"i se gse%te 3 i!
testiul sub#ire superior %i creier %i este rapid elimi!
at di circula#ie de ctre riichi. $a stimulea(
contrac-ia ve(icii iliare i secre-ia en(imelor
pancreatice. 0liberarea sa 3 duode %i itestiul
sub#ire este stimulat de amioaci"i, <5C,HCl %i
mastica#ie.
Mestecarea uei buc#i de ciocolat stimu!
lea" salivarea iar saliva solubili"ea" glucidele. Ce!
garea acestora la lectiele papilelor gustative
geerea" impulsuri ervoase ctre creier ude se
eliberea" colecistoKiia care migrea" la hipo!
talamus determi4d se"a#ia de sa#ietate.
:astrina0 polipeptid $ormat di 6F resturi de
amioaci"i, este secretat de celule 5 di pilor %i
pacreas. 0a stimulea( secre-ia de pepsinogen i
H!l An stomac. 0liberarea gastriei este stimulat de
amioaci"i %i de proteiele par#ial hidroli"ate. 2
plus, este stimulat de e1cita#ia ervului vag deter!
miat de e1tesia stomacului. 0liberarea gastriei
este ihibat de HCl. 2 sidromul <ollinger*$llison
geerat de o tumor a isulelor pacreatice, ivelul
gastriei este mare ceea ce determi o mare pro!
duc#ie de HCl care crea" o puteric ulcera#ie a sto!
macului. 2truc4t tumora u poate $i 3deprtat se
3deprtea" #esutul #it al hormoului stomacal. Se
poate tri %i $r stomac, dar u se poate tri $r
pacreas.
,ecretina0 $ormat di )F amioaci"i, este
secretat de celulele S ale duodeului ca rspus la
acidi$icarea produs de HCl gastric.
$a stimulea( secre-ia de ap i H!#
.
*
din pan*
creas, ceea ce va determia cre%terea pH!ului 3 i!
testiul sub#ire, permi#4d e"imelor cu pH optim
3tre valorile .!F s $uc#ioe"e.
Peptidul inhiitor gastric '5I:+ co#ie >,
resturi de amioaci"i $iid produs 3 itestiul sub!
#ire. 0ste u puteric ihibitor al secre#iei de acid
gastric %i al mobilit#ii stomacului 3cetiid golirea
acestuia. :ricipala $uc#ie $i"iologic a 5I: este
aceea de a stimula eliberarea isuliei de ctre ce!
lulele ale isulelor Cagerhas di pacreas. Ce!
lulele secret glucagoul ')B resturi+ iar celulele
secret somatostatia '6> resturi+.
;eurotensina ihib eliberarea isuliei. &e
remarcat $aptul c hormoii gastroitestiali $or!
mea" $amilii de polipeptide corelate structural.
<st$el, petapeptidele C!termiale ale CCO %i gas!
triei sut idetice. Secretia %i 5I: sut $oarte
asemtoare. 01ist umeroase alte polipeptide
care a$ectea" $uc#iile gastroitestiale %i care au
$ost i"olate di itesti. Dolurile $i"iologice ale ac!
estor compu%i umi#i %i hormoni candida-i u sut
clare deocamdat. &i$icultatea 3 stabilirea acestor
roluri se datorea" distribu#iei di$u"e a celulelor se!
cretoare ceea ce $ace imposibil e1ci"ia lor, opera#ie
$recvet $olosit 3 studiul e$ectelor altor hormoi
edocrii.
2. :licoproteine
:licoproteinele costituie o clas de protei!
e care co#i %i catee oligo"aharidice liiare sau
rami$icate ata%ate covalet la cateele polipeptidice.
:artea glucidic poate repre"eta 6!A7G di masa
uei glicoproteie. &iversitatea $uc#ioal a glico!
proteielor este impresioat. 0le pot $iM
! compoete ale membraei celulare av4d de reg!
ul compoeta glucidic situat pe supra$a#a aces!
teia. Co#iutul 3 carbohidra#i de )!67G a membra!
elor celulelor eucarioate apar#ie glicoproteielor %i
glicolipidelor.
! age#i de lubri$iere %i protec#ieM mucie, secre#ii ale
mucoaselor,
! molecule ce pot trasporta vitamie, mierale, oli!
goelemete,
! molecule imuologiceM imuoglobulie, atigee de
histocompatibilitate, iter$eroi,
! hormoiM $actori de stimulare hormoal,
! e"imeM protea"e, uclea"e, glico"ida"e, $actori de
coagulare,
! situ%i de ade"iueQrecuoa%tere celularM celul!
celul, bacterie!celul, virus!celul, receptori hor!
moali,
! lectie, molecule atigel, etc.
Proteoglicanii umi#i %i mucoproteine au u
co#iut glucidic mai mare dec4t al glicoproteielor,
B7!BAG. @ragmetele poli"aharidice sut e!
rami$icate, legate covalet la mie"ul proteic al uei
molecule de proteoglica.
:lico(aminoglicanii umi#i %i mucopoli*
(aharide sut structurile oligo"aharidice desprise
de mie"ul proteic al proteoglicailor.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Proteoglicanii se gsesc 3 sustan-a funda*
mental ce umple spa#iul ditre celule. Sarcia elec!
tric egativ mare, pri $or#ele de repulsie
coulombiee, $avori"ea" structurile e1tise ale pro!
teoglicailor, ceea ce determi 3alta lor hidratare.
V4sco"itatea, elasticitatea, re$rac#ia optic ridicate
ale lichidelor care co#i proteoglicai 'lichid siovi!
al, umoare vitroas, etc+ sut coseci#e ale caracte!
risticilor structurale artate mai sus. :roteoglicaii
sut asocia#i cu moleculele de colage %i elasti ale
#esutului co;uctiv 3 piele, tedoae, cartilagii %.a.
2.&. ,inte(a nucleotid * glucidelor
Ca %i 3 ca"ul glicogeogee"ei, site"a leg!
turilor glico"idice di structurile oligo"aharidice ale
acestor compu%i ecesit eergie liber %i glico(il*
transfera(e speci$ice. &iverse nucleotid Bnucleo(id
difosfatCmonofosfatD* glucide $uc#ioea" ca do!
oare de substrat %i de eergie. 9abelul XII!6
pre"it ucleotid!glucidele ale cror moo"aharide
%i deriva#i sut grupate 3 $uc#ie de structura pr#ii
ucleotidice.
Site"a ucleotid!glucidelor poate avea loc pritr!o
reac#ie catali"at de o pirofosforila( speci$ic de
urmtorul tipM
=ucleo"id tri$os$at '=9:+E5lucid!6!$os$at
=ucleotid!glucid E ::i.
2 acest $el se siteti"ea" 8&:!5 've"i glicogeoge!
e"a+, 8&:!=!acetil!gluco"amia '$ig.XII!)6+,
5&:!mao"a.
Tael %""*&. /ucleotid-glucide1 grupate pe (aa struc-
turii nucleotidice1 care sunt donoare de su(strat n reac-
ii cataliate de glicoiltrans#erae.
8&: 5&: CM:
=!<cetil!galac!
to"ami
@uco" <cid sialic
'=<=<+
=!<cetil!glu!
co"ami'=<5+
Mao"
<cid =!acetil!
muramic'=<M+
5alacto"
5luco"
Xilo"
<cid glucuroic
CM:!=<=< se siteti"ea" pri activarea
cu C9: a acidului sialic, re"ultat pri hidroli"a
=<=<!B!:. <dic,
C9:E=<=<CM:!=<=< E::
i
.
Itercoversia celor dou 8&:!=!acetil!o"amie are
loc pri epimeri"are sub ac#iuea catalitic a uor
epimera(e speci$ice '$ig. XII!)6+.
2 a$ar de activare cu =9: %i epimeri"are
mai sut %i alte reac#ii care implic ucleotid!glucideM
! o1idare,
8&:!5E=<&
E
8&:!glucuroatE =<&H E H
E
,
3t4lit %i la o1idarea gluco"ei pe calea acidului
glucuroicP
! decarbo1ilare,
8&:!glucuroat8&:!Xilo" E C*
)
! reducerea cu =<&H a 5&:!mao"ei la
5&:!$uco".
Deac#ia de transamidare '$ig. XII!)6+
@!-!: E5lgluco"ami E5lu
coectea" metabolismul gluco"ei cu metabolismul
amioglucidelor %i ucleotid glucidelor 'tab.XII!6+,
care la r4dul lor sut precursori ai glicoproteielor
%i proteoglicailor.
2.+. Biosinte(a oligo(aharidelor i
glicoproteinelor
*ligo"aharidele sut costituite di moo!
"aharide uite pri legturi glico"idice 3tre atomul de
carbo aomeric, C'6+, al uei moo"aharid %i u
atom de o1ige hidro1ilic al celuilalt. 2 atur e1ist
cca A7 de legturi glico"idice di$erite care uesc glu!
cidele %i deriva#ii acestora 'tabelul XII!6+. 2 $igura
XII!)) este pre"etat tipul de reac#ii pri care se
siteti"ea" u oligo"aharid 'di"aharid, tri"aharid,
etc+.
8 e1emplu 3l costituie sinte(a lacto(ei.
<ceasta este pricipalul glucid al laptelui %i este
produs de glada mamar lactige sub ac#iuea
lacto(o sinta(ei. <ceast e"im cost di dou
subuit#iM
a.:alacto(il transfera(a este subuitatea
care catali"ea" reac#iaM
8&:!galacto"E=!acetil!gluco"ami
=!acetil!lacto"amiE8&:
0a ac#ioea" ca e"im idepedet 3 mai multe
#esuturi ude particip la site"a pr#ii glucidice a
uor glicoproteie cum ar $i glicoproteia virusului
stomatitei ve"iculare.
b. *9actalumina, protei $r activitate
e"imatic care alterea" speci$icitatea galacto"il
tras$era"ei. &atorit ei e"ima u mai $olose%te =!
acetil!gluco"amia ci gluco"a ca acceptor de glucid,
siteti"4d lacto"a '$ig.XII!),+.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Figura %""*+&.
0nterrelaii n meta(olismul glucoei1 aminoglucidelor "i nucleotid-glucidelor1 precursori pentru sintea
glicoaminoglicanilor "i glicoproteinelor &schema simpli#icat'.
Figura %""*++.
/ucleotid-glucidele sunt donori glicoidici n (iosintea oligoaharidelor cataliat de glicoil trans#erae.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Figura %""*+..
!intea lactoei.
C4d se vorbe%te de glicoproteie se are 3
vedere 3 geeral proteiele 3corporate 3 membraa
plasmatic sau a orgaitelor celulare, uele di ele
$iid destiate secre#iei. 0le pot $i clasi$icate dup
atura legturii ditre cateele oligo"aharidice %i
cateele poli"aharidice ast$elM
<. ;*legate la care legtura ditre oligo"a!
harid %i protei este ua !=!glico"idic cu u radi!
cal de <s,
B. #*legate pritr!o legtur !*!glico"idi!
c cu u radical de Ser sau 9hr sau, 3 ca"ul colage!
ului, cu u radical de .!H*!CRs '$ig. XII!)>+.
2.+.&. :licoproteinele ;*glico(idice
Se siteti"ea" dup u model care implic ,
etape care se petrec 3 orgaite celulare di$erite.
a. Site"a oligo(aharidului precursor.
b. 9ras$erul acestuia pe proteia acceptoare.
<ceste dou etape au loc 3 reticulul edoplasmatic.
c. :rocesarea oligo"aharidului precursor
p4 la starea $uc#ioal 'atur+ de ,!6. uit#i
glucidice care are loc 3 aparatul 5olgi.
Figura %""*+1.
2ipuri de legturi glicoidice n glicoproteine. &a' Leg-
tur /--glicoidic cu un radical de asparagin
preent ntr-o secven de #orma 3sn-4-!er52hr. &(' Le-
gtur .--glicoidic cu un radical de !er sau 2hr. &c'
Legtur .--glicoidic cu un radical de 6-hidro%ili-
in n colagen.
*ligo"aharidele =!legate au c4teva carac!
teristici structurale. <st$el, glucidul de legtur cu
proteia este ivariabil =<5. 0le co#i u penta*
(aharid ivariabil, $ormat di dou uit#i =<5 %i ,
uit#i mao"il '$ig.XII!).+. 2 $uc#ie de uit!
#ile legate la acesta, oligo"aharidele =!legate se gru!
pea" 3M 'a+simple 'bogate 3 mao"+P 'b+hibridP 'c+
comple1e.
*ligo"aharidele comple1e au acid sialic la
capetele rami$ica#iilor %i itr 3 structura uor gli!
coproteie solubile. <cesta co#ie u mesa; care
determi rm4erea sau 3deprtarea di circula#ia
sagui a glicoproteiei, de ctre $icat. 8 e1emplu
este ceruloplasmina, e"im redo1 e1istet 3
s4gele uma. <tuci c4d uit#ile de acid sialic
sut 3deprtate de siala(e, e"ime situate pe
supra$a#a vaselor de s4ge, ceruloplasmia dispare
rapid di circula#ie. Cau"a este receptorul de
asialoglicoproteine, situat pe membraa hepato!
citelor, care percepe uit#ile galacto"il rmase la
capetele rami$ica#iilor. 0l iterali"ea" pri edo!
cito" ceruloplasmia desiali"at pe care li"o"omii o
degradea" imediat.
2deprtarea acidului sialic di oligo"aha!
ridele comple1e este ua di cile pri care orga!
ismul se debarasea" de proteiele Jbtr4eJ.
Figura %""*+2.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
!tructurile principalelor tipuri de oligoaharide /-
legate din glicoproteine. &3(revieri78an 9 mano:
;lc/ac 9 /3;: !ia 9 /3/3: ;al 9 galacto: Fuc 9
#uco'.
8 mecaism similar st probabil, la ba"a li"ei
eritrocitelor btr4e di circula#ie. <lt e1emplu de
glicoprotei circulat cu oligo"aharid comple1 este
imuoglobulia uma 5 'Ig5+. Ca glicoproteiele
cu oligo"aharide =!legate, oligo"aharidul precursor
este siteti"at 3tr!o $orm glucido!lipidic activ
'$ig.XII!)-+.
:artea lipidic se ume%te dolichol BDolD, o
cate polii"opreic co#i4d 6F!)6 uit#i de
i"opre la aimale %i 6>!)> uit#i la plate %i $ugi.
01iste#a oligo"aharidelor ata%ate la dolichol, ca
etap a biosite"ei oligo"aharidelor =!legate, a $ost
demostrat 3 6BF) de <rmado :arodi %i Cuis
Celoir.
&e regul &ol!: achi"i#ioea" =<5, ma!
o" %i gluco" 3 $a"a site"ei oligo"aharidului
precursor, re"ult4d compusul activM &ol!::!'=<5+
)
!
'Ma+
B
!'5+
,
, site" la care particip mai multe
glico"iltras$era"e speci$ice a$late 3 citosol. <poi
oligo"aharidul precursor su$er o traslocare petru a
$i e1pus 3 iteriorul reticulului edoplasmatic ude
este tras$erat 3 bloc pe u radical de <s al
proteiei. Compusul semimacroergic &ol!:: este
reciclat. 0ergia eliberat la reac#ia de hidroli"M
$ol-PP < )
2
. $ol-P <P
i
serve%te reveirii &ol!: la orietarea ii#ial 3 raport
cu membraa reticulului edoplasmatic. <ceast
hidroli" este blocat de atibioticul acitracin a
crui structur este pre"etat 3 $igura XII!)F.
01ist mai multe atibiotice care alterea"
uele reac#ii ale site"ei oligo"aharidelor =!legate,
cel mai bie caracteri"at $iid tunicamicina.<cesta
blochea" prima reac#ie de glico"ilare a &ol!:M
=$P-/3; <$ol-P $ol-PP-/3; < =8P
Maturi"area glicoproteielor =!glico"ilate care are
loc, cum s!a artat mai sus, 3 aparatul 5olgi u mo!
di$ic uitatea peta"aharidic di $ig.XII!)..
5lico"ilarea proteielor %i procesarea oligo"a!
haridelor lor ;oac u rol cheie 3 sortarea %i distribui!
rea 'J#itireaJ+ proteielor la destia#iile lor, aparatul
5olgi $iid u centru de triere a proteielor celulare.
2 acest orgait se JdecideJ dac proteia va $i secretat
sau va $uc#ioa 3 li"o"omi sau plasmalem. 8
e1emplu 3l costituie e"imele destiate s a;ug 3
li"o"omi. &atorit co$orma#iei lor 'a e1iste#ei Jpetice!
lor semalJ+ aceste glicoproteie sut recuoscute de
$os$otras$era"e care catali"ea" $os$orilarea uor ui!
t#i de mao" di structura oligo"aharidelor =!legate
di compoe#a lor. :re"e#a mao"o!-!: determi
#itirea acestor glicoproteie ctre li"o"omi. Coversia
8ano8anoo->-P, lipse%te la idivi"ii cu oala
celulelor " motiv petru care cel pu#i A e"ime
'hidrola"e+ u a;ug 3 li"o"omii celulelor lor. <ce%tia
co#i mari catit#i de glico"amioglicai ca iclu"iui
ehidroli"ate. Citera ", de la iclu"iui, se regse%te 3
deumirea bolii. Bolavii pre"it simptome de
retardare psihomotorie %i de$ormri scheletice.
Hidrola"ele JdeturateJ de la destia#ia lor ormal 'li!
"o"omii+ se regsesc 3 catit#i mari 3 s4gele %i uria
acestor bolavi.
Figura %""*+3.
Precursorii oligoaharidici ai glicoproteinelor /-glicoilate sunt sintetiai iniial n #orm dolicholpiro#os#at
activat. +atena poliioprenic hidro#o( joac rol de transportor al oligoaharidului precursor n cursul sinteei "i
a trans#erului lui pe radicalul de 3sn al proteinei.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Figura %""*+4.
!tructura chimic a (acitracinei. 3cest dodecapeptid conine ? resturi de aminoacii cu stereoiometrie $ "i dou le-
gturi intracatenare neo(i"nuite. @n secven este preent "i aminoacidul neproteinogen .rn.

Eirusul stomatitei ve(iculare 'VSV+, care i$ectea"
vitele, $uri"ea" u e1celet model de studiu al pro!
cesrii glicoproteielor =!glico"idice. 2veli%ul acestui
virus este u petic di membraa celulei i$ectate 3
care st J3$iptJ o sigur glicoprotei de origie
viral, proteia 5!VSV. 2truc4t o i$ec#ie viral
3locuie%te 3treaga ma%irie de biosite" ucleo!
proteic a celulei i$ectate pri 3locuire cro!
mo"omial 'vol.I, p.>)+, aparatul 5olgi al uei celule
i$ectate cu VSV, care 3 mod ormal co#ie sute de
di$erite tipuri de glicoproteie, co#ie umai
glicoproteia 5!VSV. 2 aceste codi#ii, maturi"area
acestei glicoproteie este relativ u%or de urmrit.
:rocesarea oligo"aharidelor are loc 3 $iecare
compartimet al aparatului 5olgi. 2 cis-;olgi este
3deprtat o uitate de mao" di glicoproteiele
destiate ve"iculelor secretorii sau membraei
plasmatice. 9otu%i, $aptul c tuicamicia u a$ec!
tea" aceast J#itireJ dovede%te c acest $eome u
este determiat de compoetele oligo"aharidice ale
glicoproteielor cu destia#ia artat. 9ot 3 cis-;olgi
are loc coversia Mao"Mao"o!-!: implicat 3
J#itireaJ ctre li"o"omi a hidrola"elor.
2 median-;olgi dou sau mai multe uit#i
de mao" sut 3deprtate iar o uitate =<5 %i ua
$uco"il sut ata%ate.
2 trans-;olgi sut ata%ate uit#i de galac!
to" %i apoi de acid sialic ceea ce 3cheie maturi"area
oligo"aharidelor comple1e '$ig.XII!)A+.
Figura %""*+5.
A%emple de legare a oligoaharidelor la catenele poli-
peptidice ale glicoproteinelor .-glicoidice.
2.+.+ :licoproteinele #*glico(idice.
Se siteti"ea" pe o cale pu#i di$erit de a
celor =!glico"idice. 0a u implic vreu glucido!lipid
cu u lipid trasportor precum dolicholul 3 ca"ul
glicoproteielor =!glico"ilate. &up site"a proteiei
aceasta este glico"ilat umai 3 aparatul 5olgi sub
ac#iuea glico"iltras$era"elor speci$ice. 2 $igura XII!
)A sut pre"etate c4teva e1emple de legare a
oligo"aharidelor la partea proteic a glicoproteielor
*!glico"ilate. Mai $recvet glucidul de legtur este
!=!acetilgalacto"amia %i mai rar este galacto"a,
mao"a sau 1ilo"a. 9otu%i acest glucid 3 ca"ul
colageului este galacto"a iar radicalul amioacidului
de legtur este .!H*!CRs '$ig.XII!)>+.
5licoproteie de acest tip sut mucinele di secre#i!
ile mucoaselor. Site"a muciei salivare caie apare
3 $igura XII.)B.
&iversitatea structural a acestor mucie
este mare. &e e1emplu oligo"aharidul muciei gla!
dei salivare subma1ilare de oaie este !&!=<=<!
')-+!!=!acetil!galacto"ami legat la radicali de
Ser sau 9hr. * molecul di aceast glicoprotei
co#ie )7. oligo"aharide egal dista#ate la u iter!
val de - grupri peptidice. 8a di cele mai studiate
glicoproteie *!glico"idice este glicoforina 7, prote!
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
i trasmembraar eritrocitar. Simplitatea struc!
tural a acestei membrae, lipsa orgaitelor %i
u%uri#a cu care se pot ob#ie #antomele eritrocitare
'membrae $r co#iut celular+ au 3cura;at cerce!
trile pe acest tip de celule.
Figura %""*+6.
!intea oligoaharidului din constituia mucinei
secretate de glanda salivar su(ma%ilar de cBine
Separarea electro$oretic 3 gel de poliacri!
lamid cu deterget ':<50!S&.P vol I, p. ,)+ a evi!
de#iat mai multe proteie ale membraei eritroci!
tului 3tre care dou glicoproteie, glico$oria < %i
schimtorul de anioni 'Cl
!
QHC*
,
!
+. Vicet Mar!
chesi a determiat secve#a de amioaci"i a glico$ori!
ei care este prima protei itegral secve#iat. 0l
a descoperit c proteia traversea" membraa erit!
rocitar %i c toate moleculele ei sut 3dreptate 3
aceia%i direc#ie, cu captul =!termial 3 e1teriorul
celulei.
&i cei 6,6 amioaci"i F) sut e1pu%i pe $a#a
e1ter a membraei costituid regiuea e1tracelu!
lar glico"ilat. Cele cca 677 uit#i glucidice multe
$iid acidul sialic sut grupate 3 6- oligo"aharide
ditre care doar ua este =!legat. 6B amioaci"i
strpug mie"ul lipidic al membraei, catea poli!
peptidic $iid !elicoidal. Destul amioaci"ilor se
gsesc 3 iteriorul eritrocitului. 5lico$oria < $ace
parte di receptorul petru virusul gripei. 0a este re!
ceptor %i petru para"itul malaric 'Plasmodium #al-
ciparum+.
7ntigenele de grup sanguin sut glico!
proteie sau glicolipide ale membraei eritrocitare,
cu rol de recuoa%tere, pe ba"a crora s!au separat
grupele saguie 3 mai multe sisteme. 5lico$oria <
st la ba"a sistemului M=. 2 subcapitolul care se
ocup cu glicolipide 'metabolismul lipidic+ sut pre!
"etate mai amu#it structurile %i rolul biologic ale
acestor atigee.
2 coclu"ie oligo"aharidele par s aib u
e$ect mic asupra propriet#ilor glicoproteielor, ca e!
"ime, proteie de trasport, hormoi. 0le au mai deg!
rab rolul de mar@eri de recunoatere 3 procesele
biologice. Decuoa%terea celul!celul poate $i, spre
e1emplu, determiat de pre"e#a uei glicoproteie
*!glico"ilate situat pe supra$a#a ovulului de %oarece
'ona pellucida+ care ac#ioea" ca acceptor petru
spermato"oi"i. 2deprtarea ei determi pierderea
capacit#ii de $ertili"are a ovulului. <ce%ti marKeri
sut implica#i 3 di$ere#ierea celular, agregarea
celulelor petru a $orma orgae, i$ec#ia celulelor de
ctre bacterii %i viru%i 'hepatite+ %.a.
*bserva#ia c celulele caceroase sut mai
puteric aglutiate de ctre lectie dec4t celulele
ormale, sugere" $aptul c e1ist di$ere#e semi$i!
cative 3tre distribu#iile carbohidra#ilor de pe supra!
$a#a celulelor caceroase %i cele de pe celule eca!
ceroase. Celulele ormale 3%i 3cetea" proli$erarea
atuci c4d ele itr 3 cotact reciproc, $eome u!
mit inhii-ie de contact. 2 ca"ul celulelor caceroa!
se acest cotrol u e1ist, ele $orm4d tumori ma*
ligne.
5licoproteiele antigel sut tot de tipul *!
glico"idic. :e%tii oceaului arctic triesc homeoterm
3 ap av4d !)C, temperatur la care s4gele lor ar
trebui s 3ghe#e. Moleculele atigel sut mult mai
e$iciete dec4t =aCl mic%or4d temperatura de 3g!
he#are p4 la cca !>C. <ceste molecule au o struc!
tur polipeptidic mootoM o 3%iruire de cca .7 de
tripeptide cu structura <la!<la!9hr, $iecare radical
9hr $iid glico"ilat cu di"aharidul !galacto"il!'6
,+!!=!acetil!galacto"ami. Scidarea a )!,
legturi peptidice ale acestor glicoproteie abole%te
proprietatea lor crioscopic.
2.+.+.&. 9igan(i specifici ai glicoproteinelor
9ectinele sut proteie vegetale cu mare
a$iitate petru uit#i glucidice speci$ice. &e e1emplu
concanavalina 7 'di soia+ se ata%ea" ecovalet la
uit#i de !mao" de la capetele ereductoare ale
la#urilor glucidice. 7glutinina di gr4ul 3col#it,
lectiele di arahide %i fitohemaglutinina recuosc
uit#i oligo"aharidice. Si bacteriile co#i lectie.
<dere#a 0.coli la supra$a#a celulelor epiteliale ale
tractului itestial este mediat de lectie bacteriee
care recuosc uit#i oligo"aharidice de pe supra$a#a
acestora.
3. :lico(aminoglicani i proteoglicani
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
3.&. ,tructurile repetitive ale
glico(aminoglicanilor
&e regul glico"amioglicaii sut catee co!
stituite di uit#i repetitive di"aharidice '$ig.XII!,7+
care co#i gluco"ami sau galacto"ami 'sub!
uitatea de o"ami+ %i u acid uroic 'glucuroic
sau epimerul la C'.+ al acestuia, iduroic+.
01cep#ie $ace Kerata!sul$atul care 3 locul subuit!
#ii uroice co#ie !galacto". 9o#i glico"amiogli!
caii au subuitatea o"ami =!acetilat cu e1cep#ia
hepariei la care aceasta este =!sul$oat.
7cidul hialuronic este u importat glico!
"amioglica compoet al substa#ei $udametale
umit %i matrice e)tracelular. 2crctura elec!
tric egativ determi asocierea cotraioilor O
E
,
=a
E
, Ca
)E
. Cercetrile pri di$rac#ie de ra"e X au evi!
de#iat structura hialuroatului de calciu, u heli)
monocatenar la st?nga av4d , uit#i di"aharidice
per spir.
Structura acidului hialuroic i$lue#ea"
propriet#ile acestuia ditre care se distig c4teva ca!
racteristici $i"ice. <st$el, masa molecular mare
'6777K&a+ %i umeroasele grupri aioice care 3i
mresc hidro$ilitatea $ac ca volumul uei molecule de
hialuroat hidratat s $ie de o mie de ori mai mare
dec4t cel ocupat 3 stare deshidratat. Solu#iile de
acid hialuroic au o v4sco"itate cu modul de $or!
$ecare variabil. &ac vite"a de aluecare a straturilor
vecie de solu#ie este mic, macromoleculele $or!
mea" o mas 3clcit de agregate reticulare care
3mpiedic aluecarea, adic solu#ia este v4scoas.
*dat cu cre%terea vite"ei de aluecare ele tiid s se
aliie"e la direc#ia de mi%care opu4d o re"iste#
mai mic, adic are loc o scdere a v4sco"it#ii.
<ceast visco!elasticitate aparte $ace ca solu#iile de
hialuroat s aib e1celete propriet#i de lubri$iere
%i absorb#ie a %ocului mecaic ceea ce e1plic
pre"e#a %i i$lue#a lui 3 lichidul siovial %i 3
matricea e1tracelular a cartilagelor %i tedoaelor.
Claritatea %i idicele de re$rac#ie ridicat ale solu#iilor
acestui glico"amioglica determi propriet#ile
optice ale umorii vitroase a ochiului. <gregarea re!
ticular a moleculelor de acid hialuroic $avori"ea"
structura e1padat a matricii e1tracelulare u%ur4d
migrarea celulelor sau a elemetelor subcelulare 3
cursul mor$ogee"ei, ceea ce e1plic pre"e#a lor 3
propor#ie mrit 3 #esutul embrioar %i 3 le"iui, 3
perioada de videcare a acestora.
Hialuronida(a scidea" legturile glico"idi!
ce ale hialuroatului %i codroiti sul$atului. :rimul
substrat este tras$ormat 3 tetra"aharidul Hglucu!
roat!!'6,+!=<5!!'6>+/
)
. <cesta poate $i
degradat 3 cotiuare de o !glucuroida" %i o !
=! acetilhe1o"amiida" p4 la uit#ile glucidice
compoete. Hialuroida"a bacteria poate, deci, s
altere"e $uc#ia selectiv $iltrat a substa#ei $uda!
metale e1pu4d #esuturile la i$ec#ia bacteria.
0a este pre"et 3 veiul uor %erpi %i secre#iile li!
tice ale uor isecte. 9otu%i, e1ist uguete $arma!
ceutice care Jspeculea"J activitatea litic a hialuro!
ida"ei. :e de alt parte ea ac#ioea" %i 3 sperm
ude liche$ia" lichidul spermatic petru a cre%te mo!
bilitatea spermato"oi"ilor %i hidroli"ea" 3veli%ul
glico"amioglicaic al ovulului u%ur4d accesul
spermato"oi"ilor petru $ertili"area acestuia.
Heparina, spre deosebire de ceilal#i glico"a!
mioglicai, u se gse%te 3 matricea e1tracelular.
0a este u compoet itracelular $iid stocat 3 gra!
ulele celulelor mastocite care cptu%esc peretele
vaselor arteriale di $icat, plm4i %i piele. :ri si!
te" partea uroic este costituit e1clusiv de acidul
glucuroic di care B7G este covertit de o .!
epimera" 3 acid iduroic care apoi este 7!sul$atat
la C')+. '$igura XII!,7 me#ioea" ca subuitate
uroic glucuroatul sul$atat+. Heparia este u $ac!
tor aticoagulat pri ac#iuea sa asupra atitrombi!
ei III, la care se asocia" 3 raport molecular 6M6
pote#4du!i e$ectul ihibitor asupra trombiei 'vol.I,
p.F.+. 0a este mult utili"at 3 domeiul cliic petru
ihibi#ia coagulrii s4gelui 3 special la pacie#ii
care au su$erit iterve#ii chirurgicale. "duronat
sulfata(a este o e"im care clivea" gruparea sul$at
a acidului iduroic de la captul ereductor al
hepariei. <ceast e"im este pre"et 3 ser, li!
m$ocite, $ibrobla%ti %i lichidul amiotic. &e$icie#a
3scut a ei cau"ea" sindromul Hunter. Heparin
sulfamida(a, pre"et 3 spli, plm4i %i segme!
tul itestial ideal, 3deprtea" uit#ile de o"amie
sul$oo!sul$atate de la captul ereductor al hepari!
ei %i hepara sul$atului. 0"ima este de$icitar 3
sidromul ,anfilippo 7.
!ondroitin sulfa-ii sut locali"a#i 3 piele,
coree, tedoae, cartilagii, oase. :redomi 3 car!
tilagii de ude vie %i umele, grecescul chodros
3sem4d cartilagiu 've"i %i proteoglicai+.
Dermatan sulfatul, umi#i ast$el datorit pre"e#ei
di abudet 3 piele. &e asemeea se gse%te 3
tedoae, valve cardiace. Ca %i 3 ca"ul hepariei,
epimeri"area glucuroatului determi %i pre"e#a
acidului iduroic. :re"e#a lui 3 scler cotribuie la
me#ierea $ormei ovoide a ochiului. !C!"duronida*
(a este o hidrola" li"o"omial care 3deprtea" aci!
dul iduroic de la captul ereductor al dermata
sul$atului %i hepara sul$atului. &e$icitul coge!
Figura %""*.8.
!tructurile glicoaminoglicanilor. +ondroitin->-sul#atul &nepreentat n #igur' are sul#atat gruparea +&>' a su(uni -
tii de oamin.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
geital al e"imei determi sindromul Hurler, o
mucopoli"aharido" 3 care se depistea" catit#i
di ace%ti glico"amioglicai 3 uri.
>eratan sulfatul se gse%te 3 coree, car!
tila;ul cristal %i oase ' a u se co$uda cu Keratiele,
vol.I, p.).+. 2mpreu cu codroiti sul$a#ii, pritr!o
asociere regulat pritre $ibrele de colage, co!
tribuie la traspare#a coreei.
Heparan sulfatul este pre"et ca proteogli!
ca pe supra$a#a celulelor di edoteliul vaselor sa!
guie ude Jacorea"J lipoproteinlipa(a plasmatic
'hepari!sesibil+. Heparia poate di"loca e"ima
de pe supra$a#a edoteliului capilar determi4d
rsp4direa ei 3 circula#ia sagui %i, 3 coseci#,
cre%terea marcat a activit#ii plasmatice a ei. :ri
pre"e#a lui la ivelul membraei ba"ale reale
hepara sul$atul ;oac u rol importat 3 $iltrarea
glomerular.
3.+. Proteoglicani i peptidoglicani.
7specte patologice.
:roteoglicaii sut vi"ibili la microscopul
electroic ei costituid agregate de $orma uei Jperii
de cur#at sticleJ '$ig.XII!,6+. 8 ast$el de agregat
este compus ditr!o lug macromolecul de acid
hialuroic av4d lugimea cupris 3tre 7,>!
Figura %""*.&.
0maginea electromicroscopic a unui agregat de proteo-
glicani.
!> microi la care asociate circa 677 de catee de
Jproteie mie"J. Ca $iecare Jmie" proteicJ sut legate
covalet, pri legturi 7!glico"idice 'SerQ9hr+ sau =!
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
glico"idice '<s+, cca .7 de catee de Kerata sul$at
ce co#i p4 la ).7 uit#i di"aharidice $iecare, sau
cca 677 de catee de codroiti sul$at care co#i
p4 la 6777 uit#i di"aharidice '$ig.XII!,)+.
:roteoglicaii asocia#i la hialuroat pot co#ie %i
dermata sau hepara sul$at. Cegturile *! %i =!
glico"idice se $ac priitermediul uor oligo"aharide.
&e e1emplu o cate de codroiti sul$at se leag la
Jproteia mie"J pri itermediul tri"aharidului 5al!
5al!XRl. 8 ast$el de agregat, $ormat ditr!o sigur
molecul de hialuroat, JdecoratJ cu 677 de mole!
cule de proteoglicai, 3 stare e1tis %i hidratat,
poate ocupa volumul uei celule bacterieeT 2mpletite
cu aceste eorme agregate e1tracelulare sut
proteiele $ibrilare ca elastia %i colageul, $orm4d
o re#ea care co$er matricii e1tracelulare re"iste#
%i elasticitate. <socierea celulelor la aceast re#ea
implic cel pu#i dou $amilii de proteie. &omeiile
e1tracelulare ale uor proteie itegrale '$amilia
integrinelor+ au asociate proteiele de ade"iue
fironectina %i laminina la care ader proteoglicaii.
Figura %""*.+.
!chema unui agregat de proteoglicani.
<ceste proteie u servesc umai la acorarea
celulelor la matricea e1tracelular ci %i la migrarea
ordoat a acestor celule 3 #esuturile embrioare. S!
a descoperit c celulele malige sut de$icitare 3
$ibroecti ceea ce reduce adere#a lor la matricea
e1tracelular. :e de alt parte, 3 ac#iuea sa de
$avori"are a migrrii celulare artat mai sus, acidul
hialuroic u $ace deosebirea 3tre celulele ormale
%i cele tumorale. <cestea di urm au capacitatea de
a itesi$ica site"a acidului hialuroic de ctre
$ibrobla%ti, ceea ce $avori"ea" disemiarea iva"iv
a celulelor caceroase.
Cel mai studiat agregat proteoglicaic este
agrecanul di cartila;e, B7G di masa sa $iid de
atur glucidic. :roteoglicai de dimesiui mai
mici sut iglicanul0 decorina %i firomodulina a
cror compoet proteic este bogat 3 leuci.
,indecanul este o $amilie de proteoglicai situa#i pe
supra$a#a celulelor, care co#i hepara! %i codroiti
sul$at. :artea proteic a tromomodulinei este o
glicoprotei cu activitate aticoagulat.
Celulele bacteriee gram!po"itive %i gram!
egative 'care sut colorabile sau u de violetul de
ge#ia+ au 3 structura peretului u peptidoglican
umit %i murein 'latiescul murus 3seam perete+
care 3vele%te membraa. Compoeta poli"aharidic
este costituit di catee lieare ce co#i di"aharidul
repetitiv =<5!=<M 'vol.I, p.-)+. Dadicalii de
acid lactic di structura !=<M se leag de u tetra!
peptid care de regul co#ie %i &!amioaci"i. Cateele
peptidoglicaice vecie sut legate 3cruci%at pri
itermediul tetrapeptidului. 2 ca"ul bacteriei gram!
po"itive !taphClococcus aureus, al crui
peptidoglica co#ie tetrapeptidul C!<la!&!i"o5lu!C!
CRs!&!<la '$ig.XII!,,+, reticularea este $cut pri
itermediul uei petapeptide liiare, '5lR+
.
, care
leag gruparea acil a &!<la a uei catee de
peptidoglica de gruparea !amio a C!CRs di catea
peptidoglicaic veci '$ig.XII!,>+.
&!amioaci"ii tetrapeptidului co$er re"iste# pep!
tidoglicaului $a# de ac#iuea hidrolitic a pro!
tea"elor. 9otu%i, li(o(imul, e"im pre"et 3 lac!
rimi, saliv, mucus %i alte secre#ii ale orgaismului,
hidroli"ea" legturile '6>+!glico"idice ditre
subuit#ile =<5 %i =<M 'vol.I, p.-) descrie me!
caismul+. Sub ac#iuea li"o"imului peretele celulei
bacteriee gram!po"itive se degradea" ceea ce de!
termi li"a acesteia 'bacteriile gram!egative sut
re"istete la ac#iuea li"o"imial+. Ci"o"imul a $ost
descoperit de bacteriologul <le1ader @lemig 3
6B)). 0l a cre"ut c li"o"imul ar $i u atibiotic ui!
versal 3s a costatat c di puct de vedere cliic
li"o"imul este ie$iciet 3 tratarea i$ec#iilor cu
bacterii patogeice. 9otu%i, 3 6B)A <. @lemig a
descoperit penicilina c4d a observat ihibarea
proli$errii bacteriee de ctre mucegai. 2 cer!
cetrile sale el a $ost 3cura;at de $aptul c u e1tract
de mucegai u a $ost to1ic atuci c4d l!a i;ectat la
aimale.
@lemig u a reu%it s puri$ice atibioticul, lucru pe
care l!a $cut 67 ai mai t4r"iu HoIard @loreR %i
0rst Chai, u patolog %i u biochimist, care au
$olosit acest atibiotic 3 tratametul cliic. 2 6B>.
@lemig, Chai %i @loreR au primit premiul =obel
petru medici. Mecaismul pri care peicilia
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
ihib cultura de !taphClococcus aureus a $ost elu!
cidat idepedet 3 6B-. de Lames :arK %i LacK
Stromiger. 0i au dedus c penicilina lochea( ul*
tima etap a sinte(ei peretelui celular acterian %i
aume legarea 3cruci%at a cateelor peptidoglica!
ului. :etru aceasta peicilia ihib glicopeptid
transpeptida(a pritr!o Jstratagem a Calului
9roiaJ.
Figura %""*...
!tructura chimic a unei catene de peptidoglican din pe-
retele (acteriei gram-poitive !taphClococcus aurcus.
$e notat e%istena $-aminoaciilor n structura tetra-
peptidului.
Figura %""*.1.
Peptidoglicanul din peretele celular al !taphClococcus
aureus. La (acteriile gram-negative legturile ncruci-
"ate se #ac direct prin intermediul tetrapeptidului.
0"ima Jco$udJ peicilia cu substratul ei
atural care este oligopeptidul 'petaglicil!tetrapep!
tidul 3 ca"ul bacteriei !taphClococcus aureus+.
Cetrul activ al e"imei este blocat ireversibil de
aductul peiciloil!e"im. Cercetrile au artat c
peicilia este u analog al strii de tran(i-ie 'vol.I,
p..F+ petru cetrul catalitic al e"imei, u e1emplu
tipic de Jmimetism e1ecutat la per$ec#ieJ.
Mai multe tipuri de bacterii sut re"istete la
peicili deoarece ele secret penicila(a e"im ce
hidroli"ea" atibioticul care 3%i pierde ast$el ac!
tivitatea atibiotic. 9otu%i, s!a costatat c modi$i!
carea structurii peiciliei o poate prote;a de ac#iuea
peicila"ei $r a$ectarea propriet#ilor bactericide. S!
a trecut la peicilie de semisite", ca de e1emplu
ampicilina care este e$iciet cliic $a# de tulpii
bacteriee re"istete la peicili. <dic, acest ati!
biotic are u spectru de ac#iue mai larg iclu"4d pe
l4g bacteriile gram!po"itive %i o varietate de bacterii
gram!egative. 01ist mai multe tipuri de peicilie
'5,V+. :eicilia V are avata;ul $a# de peicilia 5
c este re"istet d.p.d.v. al propriet#ilor atibiotice
$a# de aciditatea gastric, ceea ce permite admiistra!
rea oral a ei.
4. :licoli(a i gluconeogene(a
4.&. :licoli(a din perspectiv istoric
2tre aii 6A.>!6A-7 Couis :asteur a desco!
perit c $ermeta#ia este cau"at de microorgaisme.
2 geeral, pri $ermeta#ie 3#elegem degradarea
aaerob a gluco"ei, produs 3 di$erite orgaisme,
petru a se ob#ie eergie sub $orm de <9: 'Jvia#
$r aerJ+. @aptul c 3 istoria plaetei oastre at!
mos$era primordial era lipsit de o1ige 'vol.I,
cap.6+ este probabil c cele mai primitive $orme de
via# au $olosit $ermeta#iile ca surs de eergie.
C.:asteur a observat c dro;dia de bere descompue
mai mult "ahr 3 abse#a o1igeului dec4t 3
pre"e#a acestuia, $eome care poart umele cele!
brului savat 'efect Pasteur+. Coversia gluco"ei 3
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
acid propioic %i acid butiric de ctre bacteriile Pro-
piono(acteria %i DutCri(acterium di rumeul rume!
gtoarelor se ume%te #ermentaia propionic "i
#ermentaia (utiric. Coversia gluco"ei 3 acid
lactic de ctre celulele musculare 3 codi#ii aaerobe
se ume%te #ermentaie lactic. 8 momet crucial a
$ost o descoperire $cut 3 6ABF de Has %i 0duard
Bucher 3 mod accidetal. 0i erau iteresa#i s
$oloseasc terapeutic e1tracte de dro;die de bere,
lipsite de celule. :etru a coserva aceste e1tracte ei
!au $olosit ca atiseptic $eolul, ci "aharo"a '"ah!
rul+, u coservat larg utili"at 3 chimia alimetar.
De"ultatul ob#iut a $ost se"a#ioalM sucul de dro;die
a tras$ormat rapid "aharo"a 3 alcool etilic. Semi!
$ica#ia acestei descoperiri a $ost imes. Bucherii au
demostrat c $ermeta#ia se poate des$%ura %i 3
e1teriorul celulelor vii ceea ce a ivalidat dogma
pasteuria dup care sediul acesteia este obligatoriu
celula vie. Cderea dogmei vitaliste a deschis u%a
biochimiei modere 3 cadrul creia metabolismul a
deveit chimie.
8rmtorul pas importat a $ost $cut 3 6B7.
de <rthur Harde %i Uilliam Voug care au observat
c $os$atul aorgaic, adugat 3 cursul $ermeta#iei
alcoolice, dispare $iid 3corporat 3 $ructo"o!6,-!:
)
've"i $igura XII!,.+. 9ot ei au costatat c e1tractul
se separ pri diali" 3 dou $rac#iuiM ua
ediali"abil %i termolabil 'ima+ %i ua dia!
li"abil, termostabil 'coima+. Cercetrile ulte!
rioare au artat c "ima"a este u amestec de e"ime
iar co"ima"a, u amestec de co$actori 'ioi metalici,
=<&
E
, <9:, <&:+. <ii care au urmat descoperii
$ermeta#iei e1tracelulare de $ra#ii Bucher, p4 3
6B>6 c4d @rit" Cipma %i Herma OalcKar au pus
3 evide# rolul compu%ilor macroergici '<9:+ 3
metabolism, au repre"etat perioada al crei iteres
biochimic cetral a $ost elucidarea reac#iilor glicoli!
tice 3 dro;die %i mu%chi. 8 istrumet e$iciet de
cercetare a $ost $olosirea uor substa#e cu proprie!
t#i ihibitoare petru diverse e"ime ale acestor
procese. Spre e1emplu, adugarea acidului iod!acetic
la e1tractul de dro;die a determiat acumularea
$ructo"o!6,-!:
)
've"i reac#ia - a glicoli"ei+. relev4d
rolul de itermediar al acestui ester $os$oric. Studiile
pe e1tracte de mu%chi au artat c aproape toate re!
ac#iile $ermeta#iei lactice sut acelea%i cu cele ale
$ermeta#iei alcoolice. Cu alte cuvite, calea comu
a celor dou $ermeta#ii este glicoli"a '$ig.XII!,.+.
:ri de$ii#ie glicoli(a este conversia gluco(ei An
piruvat0 cu producere de 7TP i ;7DH. 0luci!
darea complet a cii glicolitice a $ost reali"at 3
aii 6B>7 pri cotribu#ia cercettorilor 5ustav
0mbde, *tto MeRerho$ %i Lacob :aras 3 cistea
crora ea a $ost umit calea $mden*MeFerhof*
Parnas. S!au adugat cotribu#iile lui 5ertR %i Carl
Cori, laurea#i ai premiului =obel 3 6B>F.
4.+. 9ocul ocupat de glicoli( i gluco*
neogene( An metaolismul celular
5licoli"a este o cale uiversal de cataboli!
"are a gluco"ei produc4d uul di cele mai itese
$lu1uri de atomi de carbo 3 celulele tuturor vie!
#uitoarelor di toate regurile.
5licoli"a este $oarte ites 3 creier, mu%chi, $icat,
riichi, iar petru aumite tipuri de celule, eritrocite,
euroi, spermato"oi"i ea este pricipala surs de
eergie.
Figura %""*.2.
+onversiile acidului piruvic glicolitic n condiii aero(e
"i anaero(e. Dilanul stoichiometric al echivalenilor re-
ductori "i al legturilor macroergice din 32P1 realiat
n o%idarea aero( a piruvatului1 se gse"te n calculul
randamentului degradrii totale a unui mol de gluco
&vei acest capitol1 E.F'.
2 codi#ii aerobe piruvatul $ormat pe cale
glicolitic 3 citosol ptrude 3 mitocodrie ude,
pri itermediul acetil!Co<, este o1idat 3 ciclul cit!
ric %i $os$orilarea o1idativ p4 la C*
)
%i H
)
*'$ig.
XII!,.+. <ceast o1idare complet care implic mi!
tocodria 'Ju"ia de eergieJ a celulei+ produce o
importat catitate de eergie sub $orm de <9:
'5?!6677KL.mol
!6
+, et superioar celei produse
de glicoli" '!-7 KLQmol+. <ceast di$ere# relev
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
marele progres pe care vie#uitoarele l!au $cut 3
utili"area combustibililor celulari, 3 spe# gluco"a,
la trecerea de la codi#iile aaerobe la cele aerobe.
:luconeogene(a este sinte(a gluco(ei din
precursori neglucidici '$ig.XII!,-+ care sut ur!
mtoriiM
! piruvatul %i $orma sa redus, lactatulP
! glicerolulP
! itermediarii ciclului citricP
! 6A amioaci"i codi$ica#i geetic umi#i %i
amioaci"i gluco$ormatori, glucoeogeetici sau
glucoplastici.
<ce%ti precursori pot $i tras$orma#i 3tr!u metabolit
comu o1alacetatul, care este materialul de porire al
glucoeogee"ei hepatice. Ca aimale leucia %i li"ia
u pot $i covertite 3 o1alacetat ci 3 acetil!Co<. =ici
aci"ii gra%i u sut precursori glucoeogeetici la ai!
male deoarece degradarea lor produce tot acetil!Co<.
<tomii de carbo ai acetilului sut elimia#i sub
$orm de C*
)
3 ciclul citric.
Figura %""*.3.
Precursori gluconeogenetici. Lactatul1 piruvatul "i in-
termediarii kre(sieni se pot trans#orma n o%alacetat "i
acesta se poate trans#orma n gluco n hepatocit. +u
e%cepia leucinei "i liinei toi aminoacii codi#icai ge-
netic se pot trans#orma n piruvat sau n intermediari
kre(sieni1 deci "i ei sunt precursori gluconeogenetici.
Propionatul poate proveni din aciii cu numr impar de
atomi de car(on.
5lucoeogee"a este o ecesitate absolut
petru toate mami$erele %i oamei, deoarece creierul,
sistemul ervos, iima, testiculele, #esuturile embrio!
are, etc. 3%i procur gluco"a di s4ge ca pricipal
surs de eergie. Spre e1emplu cosumul "ilic de
gluco" petru creierul uui adult este de 6)7 g, ceea
ce repre"it ,Q> di cosumul ecesar 3tregului
orgaism. Catitatea de gluco" pre"et 3 s4ge
este de )7 g iar cea de glicoge de 6B7 g, adic re"er!
vele directe de gluco" sut su$iciete doar petru
apro1imativ o "i.
5lucoeogee"a poate avea loc 3 pricipal
3 dou orgae, ficatul i rinichii %i itesitatea ei
depide de codi#iile metabolice. 2 codi#ii ormale
$icatul asigur A.!B.G di ecesarul total de gluco!
". 0$ortul $i"ic prelugit cosum rapid re"ervele de
glicoge hepatic %i muscular, ceea ce $ace ecesar
itesi$icarea glucoeogee"ei 3 $icat di precursori
cum sut lactatul produs de glicoli"a muscular 've"i
ciclul Cori+ precum %i di glicerolul eliberat datorit
itesi$icrii lipoli"ei hormo!depedete
'catecholamie+. <ceasta permite ca 3 codi#ii de
recuperare $i"ic s se re$ac re"erva de glicoge
hepatic. <cido"a metabolic %i 3$ometarea sut
codi#ii 3 care cotribu#ia glucoeogeetic a ri!
ichiului poate cre%te semi$icativ, 3 plus permi#4d
e1cre#ia uui umr crescut de protoi. 2tr!o mult
mai mic msur 'sub .G+ sut capabile de
glucoeogee" celulele epiteliale ale itestiului
sub#ire.
&i cele artate p4 acum re"ult c glico!
li"a %i glucoeogee"a, al cror metabolit cetral este
gluco"a, ;oac u rol importat 3 eergogee", %i 3
homeosta(ia glicemiei %i a stocului de glucide
codesate 'glicoge+. 2 plus, itesi$icarea glu!
coeogee"ei determi itesi$icarea coversiei
amioaci"ilor glucoeogeetici circula#i, care pot $i
de origie alimetar, 3 itermediari ai ciclului citric
%i degradarea aci"ilor cu umr impar de atomi de
carbo 3 propioat.
8 ca" particular de activitate glucoeogee!
tic 3l gsim la aimalele rumegtoare. :latele
igerate de vite sut supuse $ermeta#iei bacteriee 3
rumeul crora are loc scidarea legturilor '6>+
ale celulo"ei re"ult4d gluco"a. <proape toat
gluco"a este supus apoi $ermeta#iilor lactic,
propioic %i butiric. &oar c4teva grame de gluco"
e$ermetat trec 3 )> de ore di tractul itestial 3
circula#ia sagui a uei vite. Ca %i 3 ca"ul altor
aimale %i a omului, rumegtoarele ecesit gluco"
drept combustibil petru creier %i alte orgae %i, 3
particular, petru sinte(a lacto(ei, pricipalul glucid
al laptelui. Se ridic 3trebareaM cum ob#ie aimalul
aceast gluco" dac aproape toat catitatea de car!
bohidra#i este $ermetat. Dspusul este c la rume!
gtoare glucoeogee"a, av4d ca precursori lactatul
%i propioatul, se produce cu o itesitate deosebit de
mare.
4... Mecanismul chimic al glicoli(ei
Bcalea $mden*MeFerhof*ParnasD
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
2 $igura XII!,A sut pre"etate secve#a de re!
ac#ii a glicoli"ei 'de sus 3 ;os+ %i secve#a de reac#ii a
glucoeogee"ei di piruvat 'de ;os 3 sus+.
&i' Fos#orilarea glucoei
0ste o reac#ie de tras$er a uei grupri $os!
$oril de la <9: la gluco", puteric e1ergoic '5 ?
!)F,) KL(mol
!6
+, deci ireversibil. De ac#ia este
catali"at de he)o@ina( 'HO+, e"im reglatoare a
glicoli"ei, relativ especi$ic, care ac#ioea" 3 toate
celulele care co#i !&!5 %i !&!Ma di #esuturile
e1trahepatice. 2 timpul reac#iei HO su$er o
3semat modi$icare co$orma#ioal pri mecais!
mul potrivirii iduse.
Figura %""*.4.
Fos#orilarea glucoei.
Ca %i alte Kia"e,HO, ecesit ioi Mg
)E
deoarece adevratul substrat u este <9:
>!
ci com!
ple1ul <9:Mg
)!
.
Ioii M
)E
pot 3locui ueori ioii Mg
)E
3
asocierea cu <9: cu acela%i e$ect. He1oKia"a di mi!
ocite are o mare a$iitate petru gluco" 'O
M

7,6mM+, adic poate $os$orila aproape toat gluco"a


di #esut. :ri aceasta he1oKia"a me#ie u mare
gradiet de cocetra#ie al gluco"ei 3tre celulele e1!
trahepatice %i mediul iter 'glicemia 3 codi#ii
ormale este >!.mM+. He1oKia"a este o e"im
alosteric ea $iid puteric ihibat de produsul 5!-!:.
2 loc de he1oKia", $icatul co#ie gluco@ina(
'he1oKia"a &+, e"im speci$ic a crei a$iitate
petru gluco" este mult mai mic 'O
M
? 67mM+, ceea
ce 3seam c este semi!saturat la o cocetra#ie mai
mare dec4t cocetra#ia gluco"ei 3 s4ge 'glicemie+.
2truc4t trasportul gluco"ei pri membraa
hepatocitului este $acil, cocetra#ia itracelular a
acesteia este apropiat de glicemie permi#4d ca
glucoKia"a '5O+ s cotrole"e 3 mod direct ivelul
glicemiei.
Figura %""*.5.
;licolia "i gluconeogenea. Geaciile numerotate &H12 "i 3' sunt caracteristice gluconeogeneei. @ntre parantee sunt
scrise energiile li(ere ; ale conversiilor indicate1 n condiii #iiologice1 n #icat1 e%primate n kI5mol.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
:e de alt parte glucoKia"a este o e"im
iductibil a crei site" cre%te 3 dieta bogat 3
glucide %i ca rspus la secre#ia de isuli. Cu alte
cuvite, atuci c4d dieta este bogat 3 glucide e1!
cesul de gluco" a;us pe cale portal la $icat este
covertit de glucoKia" 3 gluco"o!-!:. <cesta u
ihib glucoKia"a $iid apoi covertit 3 glicoge.
<st$el este preveit cre%terea post!pradial a glice!
miei 3 circula#ia sistemic. 2 mod deosebit i"oe!
"ima di creier a HO are o mare a$iitate petru glu!
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
co" 'O
M
este $oarte mic+. 2 $ie, glucoKia"a este
de$icitar 3 diabetul "aharat probabil datorit pier!
derii iductibilit#ii a ei.
&ii' +onversia glucoo->-P n #ructoo->-P
0ergia liber de reac#ie mic '$ig.XII!,F+
arat c reac#ia este reversibil. 2truc4t at4t gluco!
"o!-!: c4t %i $ructo"o!-!: predomi 3 $orm cicli!
c, reac#ia are ca etap itermediar deschiderea cic!
lului pirao"ic %i 3chiderea lui 3tr!u ciclu $urao!
"ic. 0ste de a%teptat ca deschiderea ciclului 5!-!: s
aib loc pri catali" acido!ba"ic geerali"at
'vol.I, $ig.VII!.+. 0"ima este fosfogluco i(omera(a
':5I+ a crei activitate depide de pH ceea ce co$irm
c mecaismul catalitic este de tip acido!ba"ic. &i
aali"a curbei 'v
ma1
QO
M
+!pH re"ult c la catali"
particip dou grupri $uc#ioale cu pO
6
?-,F respectiv
pO
)
?B,,. <ceste valori sugerea" c, probabil, 3 ciclul
catalitic sut ese#iali u radical de histidi %i uul de
li"i 'vol.I, tab.II!>+. Dolul de ba" geerali"at este
;ucat de ucleul imida"olic al histidiei care e1trage u
proto de la C')+ al 5!-!: petru a $orma u cis!ediol
istabil '$ig. XII!,B+.
:ri trecerea protoului de la acidul geer!
ali"at 'radicalul de CRs protoat+ la cis!ediol, tau!
tomeri"area C')+C'6+ a acestuia %i 3chiderea cic!
lului $urao"ic, se $ormea" @!-!:. 8 mecaism si!
milar vom vedea la reac#ia F.,...
Figura %""*.6.
8ecanismul iomeririi ;->-P.
&iii' Fos#orilarea #ructoo->-P
0ste o reac#ie puteric e1ergoic %i pri ur!
mare este ireversibil, di acest puct de vedere $iid
similar $os$orilrii gluco"ei 'reac#ia F.,.6+.
0"ima este fosfofructo@ina(a BPF>&D care ;oac
u rol cetral at4t 3 reglarea glicoli"ei c4t %i a gluco!
eogee"ei. 0ste activat alosteric de 7MP i fruc*
to(o*+03*P
+
'metabolit care ac#ioea" umai 3 $i!
cat+ %i este ihibat alosteric de 7TP %i citrat. @igura
XII!>7 pre"it e$ectul <9: %i <M:, la di$erite co!
cetra#ii, asupra a$iit#ii :@O6 $a# de @!-!:. :re!
"e#a <M: deplasea" curba de activitate a :@O6
spre st4ga.
:@O6, ca e"im!cheie a glicoli"ei, este mai
importat dec4t he1oKia"a datorit rolului ;ucat de
5!-!: 3 metabolismul glucidic. 5!-!: poate provei
u umai di gluco" 'reac#ia F.,.6+ ci %i di
glicoge, 3 special 3 mu%chiul scheletic, ceea ce
reduce rolul HO 3 cotrolul $lu1ului glicolitic. <lte
date privid rolul reglator al :@O6 3 glicoli" %i
glucoeogee" le vom pre"eta 3 sec#iuea reglrii
glicoli"ei %i glucoeogee"ei 'F.B+.
<ceast reac#ie citit de la st4ga spre
dreapta este u clivaj aldolic iar ivers este o con-
densare aldolic. Cliva;ul aldolic rupe @!6,-!:
)
3tre
C',+ %i C'>+ re"ult4d doi compu%i cu schelete ide!
tice, trio"o$os$a#iiM dihidro1iaceto $os$at '&*<:+ %i
gliceraldehid!,!: '5<!,!:+.
Figura %""*18.
+ur(ele de activitate ale #os#o#ructokinaei n #uncie de
concentraia #ructoo->-P n preena activatorului 38P "i
a inhi(itorului 32P la di#erite concentraii ale acestor
e#ectori. Linia ntrerupt vertical pune n eviden di#er-
enele de activitate ale PFJH1 determinate de e#ectori.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
&iv' +livajul #ructoo-H1>-P
2

Itercoversia acestora 'reac#ia F.,..+ produce u
itermediar comu '5<!,!:+ petru degradarea gli!
colitic. 2 abse#a reac#iei F.,.), cliva;ul 5!-!: ar $i
produs doi compu%i cu schelete di$erite, eiterco!
vertibile, ceea ce e1plic Jecesitatea logicJ a ac!
estei reac#ii.
0"ima este aldola(a 7 care are u meca! !
ism catalitic comple1. :etru $uc#ia de catali"ator
acido!ba"ic , acidul geerali"at este u radical CRs
iar ba"a geerali"at este u radical His. * alt $uc!
#ie catalitic a aldola"ei este $ormarea temporar a
uei (ae !chi## 3tre gruparea carboil a @!6,-!:
)
%i
u radical de CRs pri care se $acilitea" ruperea le!
gturii C',+!C'>+ a he1o"ei.
&v' 0nterconversia trioo#os#ailor
'$ig.XII!>6+.
=umai uul di trio"o$os$a#i cotiu pe cale
glicolitic, 5<!,!:, care poate provei %i di &*<:.
9otu%i, &*<: 3 codi#iile glicoli"ei aerobe, adic
atuci c4d o1igeul molecular este pre"et 3 cati!
t#i su$iciete 3 mitocodrie, este covertit 3
glicerol!,!$os$at pe seama echivale#ilor reductori
produ%i de urmtoarea etap glicolitic 'reac#ia
F.,.-+ '$ig.XII!>)+.
Figura %""*1&.
8ecanismul conversiei trioo#os#ailor
5licerol!,!: este compoet al navetei glicerol*fos*
fat pre"etat 3 $igura X!6F. <ceast Jdiversiue
metabolicJ, 3 care uul di trio"o$os$a#i adopt o
alt cale metabolic, reduce $lu1ul glicolitic. 0"ima
reac#iei de itercoversie este trio(ofosfat i(omera(a
BTP"D a crei activitate depide de pH ca %i 3 ca"ul
celeilalte i"omera"e ':5I+. <ali"a cieticii reac#iei
3 $uc#ie de pH relev pO
6
?-,. %i pO
)
?B,. ceea ce
sugerea" e1iste#a 3 cetrul activ a doi radicali de
amioaci"i av4d $uc#ii de ba" respectiv acid
geerali"ate. @aptul c aceast reducere a $lu1ului
glicolitic are loc 3 codi#ii aerobe ar putea $i
suportul molecular al e$ectului :asteur 3 celulele
musculaturii scheletice 've"i glicoli"a privit di
perspectiv istoric, XII.F.6.+.
Cu aceast reac#ie se 3cheie prima fa( a
glicoli(ei, cea pregtitoare, 3 care cu cheltuiala a )
moli de <9: au re"ultat ) moli de 5<!,!:. 2 fa(a a
doua, cea de bee$iciu, acest trio"o$os$at pri
tras$ormri relativ simple 'Jart chimicJ+ este
covertit 3 compu%i super!macroergici capabili s
$os$orile"e <&: produc4d <9: ast$el 3c4t bee$i!
ciul s dep%easc cheltuiala eergetic, adic global
glicoli"a s $ie u proces eergoge.
Figura %""*1+.
+uplajul navetei glicerol-3-P cu glicolia.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
&vi' .%idarea ;3-3-P
2 aceast reac#ie o1idarea aldehidei care es!
te o reac#ie e1ergoic $uri"ea" cu eergie liber
site"a legturii macroergice de acil!$os$at di com!
pusul super!macroergic 6,,!di$os$oglicerat '6,,!
&:5+. 2 codi#ii aaerobe =<&H reduce produsul
$ial, :Rr la lactat iar 3 codi#ii aerobe, 3 mu%chiul
scheletic %i creier, particip la geerare de <9: pri
itermediul avetei glicerol!,!:.
0"ima este gliceraldehid*.*P dehidroge*
na(a B:7*.*P*DH+ care, este otrvit de acidul io!
dacetic determi4d acumularea @!6,-!:
)
, a%a cum 3
treact s!a spus 3 prima sec#iue.
@eomeul se datorea" iactivrii pri alchilare a
uui radical de CRs di structura 5<!,!:!&H pri
urmtoarea reac#ieM
Anim-+)
2
-!) <0+)
2
+..)
Anim-+)
2
-!-+)
2
-+..) <)0
<ceasta sugerea" c acest radical de CRs este ese!
#ial petru ciclul catalitic al e"imei care, pri ur!
mare, apar#ie grupei tiol*en(imelor. @aptul c se
acumulea" @!6,-!:
)
se datorea" echilibrrii lui cu
5<!,!: pri itermediul reac#iilor reversibile catali!
"ate de 9:I %i aldola". 8 alt ihibitor este arsea!
tul '<s*
>
,!
+ care datorit similitudiii structurale cu
:
i
3l substituie %i decuplea" o1idarea de $os$orilarea
acestei reac#ii.
&vii' !intea 32P din H13-$P;
2 aceast tras$ormare reversibil com!
pusul macroergic 6,,!&:5, care are u pote#ial de
tras$er al gruprii $os$oril mai mare dec4t <9:,
produce $os$orilarea <&:, reac#ia umidu!se fos*
forilare la nivel de sustrat.
Mecaismul ei apare 3 $igura XII!>,.
Figura %""*1..
8ecanismul primei #os#orilri la nivel de su(strat a gli -
coliei.
0a este prima reac#ie care aduce u bee$iciu
eergetic compes4d cheltuiala de <9: $cut 3
cotul $a"ei pregtitoare a glicoli"ei.
0ste de me#ioat c 3 codi#ii stadard reac#ia este
puteric e1ergoic '5? !6A,AKL.mol
!6
+. 9otu%i, 3
codi#ii $i"iologice 5? E6,)KL.mol
!6
, adic reac#ia
este aproape de echilibru. <ceast di$ere# este
determiat de termeul ce implic cocetra#ia re!
acta#ilor %i produ%ilorM
5?5ED9l'H,!:5/H<9:/QH6,,!&:5/H<&:/+
Valoarea mic a H6,,!&:5/ po"itivea" valoarea 5.
0"ima este fosfoglicerat @ina(a BP:>D0 umele de
Kia" re$eridu!se la activitatea ei 3 sesul ivers
cii glicolitice. Co$orma#ia e"imei este bilobal,
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
uul di domeii co#i4d cetrul de asociere a
substratului <&:.Mg iar cellalt domeiu co#ie al
doilea cetru, cel de asociere a substratului 6,,!
&:5, a$lat la o dista# de 67W de primul. :ri
asocierea substraturilor cele dou cetre se apropie
permi#4d substraturilor s reac#ioe"e 3tr!u mediu
lipsit de molecule de ap. Cu toate c :5O %i HO u
sut corelate structural mecaismul potrivirii iduse
este comu celor dou e"ime.
&viii' +onversia 3-P; n 2-P;
<ceast reac#ie este ecesar pregtirii ur!
mtoarei reac#ii care va geera u al doilea compus
super!macroergic ecesar site"ei <9:.
0"ima este o fosfoglucomuta(a BP:MD. 2 stare
activ aceasta are o grupare $os$oril 3 cetrul su
activ. 2 prima etap ea tras$er $os$orilul la sub!
strat ',!:5+ petru a $orma itermediarul di$os$ori!
lat ),,!di$os$oglicerat '),,!&:5+. 2 urmtoare etap
acest itermediar re$os$orilea" e"ima care se re!
geerea", re"ult4d produsul )!$os$oglicerat ')!
:5+. :ri disocierea ),,!&:5 de e"im aceasta di
urm se de"activea" deoarece rm4e 3 stare e$os!
$orilat. :ri urmare sut ecesare catit#i catalitice
de ),,!&:5 petru regeerarea muta"ei active,
esterul di$os$oric ;uc4d rolul uui primer al P:M.
<m v"ut 3 vol.I, p..7, c ),,!&:5 mic!
%orea" a$iitatea hemoglobiei petru *
)
pritr!u
e$ect alosteric. Hemoglobia eritrocitar ecesit ),,!
&:5, ca e$ector alosteric, la cocetra#ii mult mai
mari '.mM+ dec4t ar $i ecesare petru $uc#ia lui ca
primer e"imatic. &e aceea 3 eritrocite e1ist dou
e"ime care reali"ea" o Jbucl metabolicJ corelat
cu glicoli"a ecesar site"ei ),,!&:5 '$ig.XII!>>+
umit %utul Dapaport!Cueberig.
0a cost 3 coversia 6,,!&:5 3 ),,!&:5
sub ac#iuea uei muta(e %i 3 tras$ormarea ),,!
&:5 3 ,!:5 sub ac#iuea uei fosfata(e.
Figura %""*11.
KDuclaK 213-$P; a glicoliei eritrocitare.
&up cum se vede 3 $igur, bucla ),,!&:5 elimi
reac#ia de $os$orilare la ivel de substrat ceea ce au!
lea" bee$iciul eergetic '<9:+ creat de glicoli" 3
eritrocit. <cest lucru ar putea $i bee$ic atuci c4d
petru eritrocit este ecesar producerea glicoli"ei
dar u este ecesar <9:.
:e de alt parte aumite de$icite cogeitale
ale echipametului e"imatic glicolitic modi$ic capa!
citatea s4gelui de a trasporta o1igeul '$ig.XII!>.+.
Figura %""*12.
+ur(ele de o%igenare ale hemoglo(inei n eritrocite
normale "i n cele ale (olnavilor de#icitari n he%oki-
na sau piruvat kina.
<st$el, dac eritrocitele sut de$icitare 3
HO, e1ist o dimiuare a cocetra#iilor itermedia!
rilor glicolitici posteriori reac#iei F.,.6. iclusiv a
),,!&:5. <ceasta determi cre%terea a$iit#ii he!
moglobiei petru o1ige adic deplasarea curbei de
o1igeare a acesteia spre st4ga. Ivers, de$icitul de
:Rr!O determi cre%terea metaboli#ilor ateriori i!
clusiv a ),,!&:5, adic deplasarea curbei de o1ige!
are spre dreapta. <cest $eome a stat la ba"a
descoperirii ),,!&:5.
&i%' +onversia 2-P; la PAP
2 aceast reac#ie e"ima, o enola(, catali!
"ea" simpla elimiare a apei determi4d reara;a!
rea atomilor 3tr!o maier JartisticJ. 9ras$ormarea,
aparet simpl, produce al doilea compus super!
macroergic al glicoli"ei, $os$oeolpiruvatul ':0:+.
Ihibitorul speci$ic al eola"ei este ioul fluorofosfat
'@:*
,
,!
+.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
&%' !intea 32P din PAP
<ceasta este reac#ia $ial a glicoli"ei, ea
$iid tot o $os$orilare la ivel de substrat. &atorit ei
bila#ul eergetic al glicoli"ei devie po"itivM ) moli
<9: siteti"a#i pri degradarea glicolitic a uui mol
de gluco". Mecaismul reac#iei implic dou etape
'$ig.XII!>-+M '6+ <tacul ucleo$il al uui atom de
o1ige di gruparea $os$oril a uei molecule de
<&: asupra atomului de $os$or al :0: petru a
$orma <9:. ')+ 9automeri"area, eolpiruvatului
'0:+, itermediar istabil, la piruvat. Cum se ob!
serv 3 $igura XII!,F, 3 codi#ii $i"iologice reac#ia
F.,.67. este puteric e1ergoic, adic este ireversi!
bil. 0"ima este piruvat @ina( BPFr*>D %i ea cata!
li"ea" umai prima etap a reac#iei, tautomeri"area
eolpiruvatului $iid ee"imatic. :Rr!O di $icat
este puteric activat de @!6,-!:
)
ea $iid, 3 plus, o
e"im iductibil a crei cocetra#ie cre%te odat
cu igestia de glucide %i cu ivelul isuliei. I"o!
e"ima hepatic este reglat %i pri mecaism cova!
letM se iactivea" pri $os$orilare <M:
c
!depe!
det, sub ac#iuea catalitic a uei protei Kia"e %i
se reactivea" pri de$os$orilare sub ac#iuea uei
$os$ata"e. :Rr!O este ihibat de <9:, <la, <5C %i
acetil!Co<.
Figura %""*13.
8ecanismul reaciei cataliate de piruvat kina.
4.1. !anali(area intermediarilor
ctre en(imele glicolitice
&e%i e"imele glicolitice sut de obicei privi!
te ca molecule solubile 3 citosol, e1ist tot mai mul!
te dove"i c ele sut agregate 3 comple1e multie!
"imatice av4d u rol similar cu al :Rr!&H, com!
ple1ul e"imatic al decarbo1ilrii o1idative a !ce!
toaci"ilor. :rocedura clasic a e"imologiei, puri!
$icarea proteielor 'e"imelor+ idividuale di e1!
tracte ob#iute pri spargerea celulelor, a $ost apli!
cat cu succes %i 3 ca"ul e"imelor glicolitice, $ie!
care di acestea $iid puri$icat p4 la starea
cristali. 9otu%i pricipala JvictimJ a omogei"rii
preparatelor celulare este orgai"area la ivel supra!
molecular di iteriorul celular cum ar $i comple1ele
pe care e"imele le $ormea" pri asociere la uele
compoete ultrastructurale, cum sut membraele,
microtubulii, micro$ilametele, etc. <tuci c4d celu!
lele sut omogei"ate 'Uarig!Bledor+ co#iutul
lor, iclusiv e"imele, su$er diluri de sute sau mii
de ori. 9otu%i, atuci c4d e"imele glicolitice
puri$icate sut amestecate 3 vitro la cocetra#ii
relativ mari ele $ormea" agregate care ar putea
re$lecta adevrata lor stare di iteriorul celulelor.
01ist dove"i c aceste comple1e asigur trecerea
produsului ac#iuii uei e"ime la e"ima urmtoare
petru care acesta devie substrat, e1act 3 ordiea
metabolic. <st$el, dove"ile cietice privid caa!
li"area 6,,!&:5 de la 5<!,!:!&H la :5O, $r
di$u"ie 3 mediul de reac#ie, coroborate cu dove"i
ob#iute pri metode $i"ice, arat c cele dou e"i!
me $ormea" comple1e stabile ecovalete. &e
asemeea s!a observat caali"area 5<!,!: de la
aldola" la 5<!,!:!&H. :e de alt parte uele
e"ime se asocia" la microtubuli sau micro$ilamete
'3 miocite+. Ca $el, HO se asocia" speci$ic la
membraa e1ter mitocodrial. <ceast asociere
permite ca <9: produs 3 mitocodrie, pe care o
prse%te pri itermediul atiportului <9:Q<&:
've"i cap. X, p. ,7+ s se $i1e"e direct 3 cetrul
catalitic al HO elimi4du!se etapa di$u"iei citoso!
lare a acestui substrat. Caali"area itermediarilor
pri e"ime orgai"ate 3 comple1e multie"imatice
s!a dovedit %i la alte ci metabolice, despre care p4
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
a"i se credea c au echipamete e"imatice disper!
sate la ivel molecular.
4.2. Fermenta-iile lactic i alcoolic
Piruvatul, produsul glicoli"ei, este u im!
portat punct nodal 3 metabolismul glucidic.
Figura %""*14.
8ecanismul reducerii piruvatului1 cataliate de lactat
dehidrogena. 3re loc trans#erul direct al hidrurii de la
/3$) la atomul de car(on car(onilic al piruvatului.
<%a cum am artat 3 primele sec#iui ale acestui
capitol, 3 codi#ii aerobe el este o1idat la acetat care
apoi este o1idat la C*
)
%i H
)
* '$ig.XII!,.+. 2 aceste
codi#ii =<&H re"ultat la o1idarea 5<!,!: este
reo1idat pe calea avetei glicerol!,!$os$at sau, cum
vom vedea, a avetei malat!aspartat. 2 codi#ii
aaerobe, e$ort ites sau 3 bacterii cu $ermeta#ii
lactice =<&H glicolitic u poate $i o1idat cu *
)
%i,
petru ca =<&
E
ecesar cotiurii glicoli"ei s se
regeere"e, tras$erul echivale#ilor reductori ai
=<&H se $ace pe piruvat sub ac#iuea catalitic a
lactat!&H. 2 a$ara musculaturii scheletice %i alte #e!
suturi pot produce acid lactic cum ar $i spre e1emplu
creierul %i eritrocitele. Mecaismul reducerii piruva!
tului apare 3 $igura XII!>F.
&ro;dia de bere produce etaol %i C*
)
pri
itermediul a dou reac#ii '$ig. XII!>A+M '6+ decar!
bo1ilarea piruvatului sub ac#iuea piruvat decar*
o)ila(ei ':Rr!&C+, e"im 9::!depedet %i ')+
reducerea acetaldehidei sub ac#iuea alcool dehidro!
gea"ei '<!&H+, e"im =<&
E
!depedet. Me!
caismul decarbo1ilrii :Rr '$ig.XII!>B+ este acela%i
cu mecaismul etapelor 6!, ale decarbo1ilrii o1i!
dative a piruvatului. Mecaismul reducerii acetalde!
hidei apare 3 $igura XII!.7.
Figura %""*15.
Geaciile caracteristice #ermentaiei alcoolice &H' decar-
(o%ilarea piruvatului urmat de &2' reducerea acetalde-
hidei le etanol.
Figura %""*16.
8ecanismul reaciei de decar(o%ilare a piruvatului
cataliat de piruvat decar(o%ila a crei coenim
este 2PP. &H' 0nelul tiaolic atac nucleo#il atomul de
car(on car(onilic al piruvatului. &2' Aliminarea +.2
generea un car(oanion sta(iliat prin reonan. &3'
Protonarea car(oanionului produce hidro%ietil piro-
#os#at &?' Ali(erarea 2PP generea produsul de re-
acie1 acetaldehida.
Figura %""*28.
8ecanismul reducerii acetaldehidei cataliate de al-
cool-$). 3re loc trans#erul direct al hidrurii de la
/3$) la atomul de car(on car(onilic al acetaldehidei.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
4.3. Mecanismul chimic al gluconeogene(ei
<%a cum am artat 3 sec#iuea F.) glucoe!
ogee"a este site"a gluco"ei di precursori egluci!
dici 3 particular piruvatul, locali"area ei $iid 3
$icat, riichi %i 3tr!o mai mic msur 3 celulele
epiteliale ale itestiului sub#ire. &e observat $aptul
c scheletele acestor precursori au , sau mai mul#i
atomi de carbo. Compu%ii cu schelet de ) atomi de
carbo, ca de e1emplu subuitatea acetil di
CH
,
C*SCo<, pot $i et coverti#i doar 3 aci"i
gra%i, colesterol sau corpi cetoici 've"i metabolis!
mul lipidic+. Compu%ii care co#i u sigur atom de
carbo u pot $i coverti#i et 3 vreu costituet al
celulelor aimale. 9otu%i, ei pot cotribui la site"a
uor metaboli#i, ast$el C*
)
particip la site"a ureei
'ureogee"a+.
&e%i reac#iile glucoeogee"ei sut acelea%i
3 toate orgaismele, cote1tul metabolic %i reglarea
acestei ci di$er de la orgaism la orgaism %i de la
#esut la #esut. 2 acest capitol e vom re$eri 3 par!
ticular la glucoeogee"a di $icatul mami$erelor.
<%a cum coversia glicolitic a gluco"ei 3
piruvat este o cale cetral a catabolismului glu!
cidelor, adic o cale la care acced %i alte moo"aharide
'$ructo"a, galacto"a, mao"a+, coversia piruvatului
3 gluco" este o cale cetral a glucoeogee"ei la
care acced %i al#i precursori 'lactatul, glicerolul,
itermediarii ciclului citric, amioaci"ii
glucoeogeetici+. 2 po$ida simetriei celor dou
coversii 'gluco"piruvat+ parcurgerea 3 ses i!
vers u este idetic cu parcurgerea 3 ses direct a ei.
2 codi#ii $i"iologice, di cele 67 reac#ii '$ig.XII!,F+
ale glicoli"ei, trei sut ireversibile 'reac#iile F.,.6, ,,
67+. :arcurgerea 3 ses ivers a acestor , reac#ii
ecesit u echipamet e"imatic speci$ic glu!
coeogee"ei, 3 timp ce parcurgerea 3 ses
glucoeogeetic a celorlalte F reac#ii utili"ea"
acelea%i e"ime ca %i glicoli"a datorit reversibilit#ii
lor.
!onversia piruvatului An fosfoenolpiruvat
BP$PD este prima reac#ie 'bRpass+ speci$ic glucoeo!
geetic. 0a u poate avea loc pri simpla iversare
a reac#iei glicolitice 67 deoarece, aceasta ar ecesita,
3 $icat, )-,> KL.mol
!l
'$ig.XII!,F+. <cest coversie
se poate $ace pe dou ci depi"4d de atura
precursorului glucoeogeetic. &ac precursorul u
$uri"ea" =<&H citosolar, strict ecesar glucoeo!
gee"ei 3 $a"a ei citosolar, se parcurge calea ma*
lat. 0ste ca"ul precursorilor piruvat %i 7la. &ac
precursorul poate $uri"a =<&H 3 citosol, se
parcurge calea P$P. 2 ambele ca"uri are loc u
$lu1 virtual al scheletului de *< dispre matrice spre
citosol '$ig. XII!.6+.
7. !alea malat parcurge c4teva etape de
tras$ormri %i traslocri pri membra. 0a
cupride urmtoarele etapeM
BiD "ntrarea piruvatului glicolitic An mito*
condrie. :iruvatul este trasportat di citosol 3
mitocodrie de sFmportul PFr*H
=
sau este geerat 3
acest compartimet pri de"amiarea alaiei.
BiiD !aro)ilarea piruvatului este o reac#ie
ireversibil care ecesit e"ima mitocodrial pi*
ruvat caro)ila(a a crei coe"im este iotina.
Piruvat<)+.
3
-
<32P.%alacetat<3$P<P
i
<)
<
Cum am v"ut la descrierea ciclului citric, aceasta
este cea mai importat reac#ie aaplerotic %i de
aceea ea i$lue#ea" umeroase alte ci metabolice.
Dolul K(raului #le%i(ilK de biotiil!li"il 'biocitia+ al
e"imei, av4d o lugime de 6- 'vol.I, p.A,+, este
similar rolului ;ucat de K(raul #le%i(ilK de lipoil!li"il
'6.+, coe"ima subuit#ii 0
)
a :Rr!&H.
Stereoi"omerul bioactiv al biotiei apare 3 $ig.XII!
.). 2 $ig.XII!., apare mecaismul acestei reac#ii.
:iruvat carbo1ila"a este prima e"im reglatoare a
glucoeogee"ei. 0a are ca e$ector po"itiv acetil*
!o7. Biotia $iid carbo1ilat umai dac e$ectorul
se asocia" la e"im. <ctivarea alosteric a piruvat
carbo1ila"ei de ctre acetil!Co< este u importat
mecaism de cotrol $i"iologic a%a cum vom vedea 3
sec#iuea reglrii cocomitete a glicoli"ei %i glu!
coeogee"ei.
BiiiD Geducerea o)alacetatului, catali"at de
malat dehidrogena( mitocodrial, cosum
=<&H re"ultat di ciclul citric.
.%alacetat < /3$)<)
<
L-malat</3$
<
Figura %""*2&.

2ransportul o%alacetatului "i #os#oenolpiruvatului &PAP' din mitocondrie n citosol. 0ntermediarul gluconeoge netic
PAP traversea direct mem(rana mitocondrial intern. .%alacetatul tre(uie s se trans#orme n preal a(il #ie n as-
partat &calea H'1 su( aciunea aspartat aminotrans#eraei &;.2'1 #ie n malat su( aciunea malat dehidrogenaei
&calea 2'. +alea 2 implic o%idarea /3$) mitocondrial urmat de o%idarea malatului citosolar1 adic virtual
trans#erul echivalenilor reductori din mitocondrie n citosol.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Figura %""*2+.
Diotina const dintr-un inel de imidaolin condensat cu un inel de tetrahidrotio#en la care este legat acidul valeri -
anic.+hiralitatea celor 3 centre asimetrice este indicat prin orientarea legturilor. $in cei 2
3
9F stereoiomeri ai (i-
otinei numai cel de%trogir este (ioactiv.
Figura %""*2..
8ecanismul de aciune a piruvat car(o%ilaei. Geacia are loc n 2 etape7 &H' (iotina este car(o%ilat la /&H' de ionul
)+.3
-
pe seama energiei #urniate de hidrolia 32P care include "i sintea anhidridei #os#ocar(onice &vol.01cap.L000'
"i &2' atacul nucleo#il e%ercitat de atomul +&3' al enol-piruvatului asupra gruprii car(o%il produce o%alacetat.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Figura %""*21.
2rans#ormarea piruvatului n o%alacetat "i apoi n #os#oenol piruvat necesit 2 enime7 &H' piruvat car(o%ilaa "i &2'
#os#oenolpiruvat car(o%ikinaa &PAP+J'.
BivD Transportul malatului An citosol.
=ecesitatea reac#iei , re"id di icapacitatea o1a!
lacetatului de a peetra membraa iter mitoco!
drial, deoarece ea u co#ie u sistem de trasport
petru o1alacetat. 2 prealabil acesta trebuie s se
tras$orme $ie 3 aspartat, $ie 3 malat '$ig.XII!.6+
deoarece petru cei doi metaboli#i membraa
mitocodrial co#ie sisteme 'reversibile+ de
trasport.
BvD #)idarea malatului. 2 citosol, sub ac#i!
uea malat*DH are loc reac#ia
8alat</3$
<
.3</3$)<)
<
Secve#a $ormat di reducerea *< la malat pe
seama =<&H mitocodrial, ie%irea malatului 3
citosol %i o1idarea acestuia petru a re"ulta =<&H
citosolar 'ruta ) 3 $igura XII!.6+, are ca bila# ie!
%irea virtual a =<&H di mitocodrie 3 citosol,
ceea ce asigur glucoeogee"a cu =<&H ecesar.
BviD !onversia #7 citosolar An P$P este o
reac#ie reversibil 3 codi#ii $i"iologice. 0a este
catali"at de fosfoenolpiruvat caro)i@ina( ':0:!
OC+, e"im moomeric care, cu aportul eergetic
al 59:, decarbo1ilea" *< %i 3l coverte%te 3 :0:
care se poate itegra sistemului glicolitic. Secve#a
de reac#ii glucoeogeetice 6!- ale cii malat
ocole%te reac#ia F.,.67 a glicoli"ei asigur4d
glucoeogee"a 3 $a"a ei citosolar cu =<&H, re!
"ultat la o1idarea malatului.
.3<;2P#os#oenolpiruvat<+.
2
<;$P
2 codi#ii aaplerotice aceast reac#ie se des$!
%oar 3 ses opus 've"i ciclul citric+. &e otat c
C*
)
, 3corporat 3 :Rr cu producere de *< 'reac#ia
)+ este tocmai C*
)
produs 3 reac#ia de mai sus.
<ceast secve# de carbo1ilare!decarbo1ilare o
putem privi ca o modalitate de JactivareJ a :Rr 3
care decarbo1ilarea :Rr $acilitea" $ormarea :0:,
compus macroergic. Carbo1ilarea, ca reac#ie Jacti!
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
vatoareJ o vom 3t4li 3 detaliu la site"a succiil!
Co< di propioil!Co< 'metabolismul propioa!
tului+ precum %i la carbo1ilarea acetil!Co<, 3 bio!
site"a de ovo a aci"ilor gra%i. Cocali"area celu!
lar a :0:!CO depide de specie. 2 $icatul de
%oarece %i %obola ea se gse%te aproape e1clusiv 3
citosol %i aceasta idic $aptul c aceste aimale, 3
codi#ii glucoeogeetice $olosesc aproape e1clusiv
calea JmalatJ.
B. !alea P$P este calea al crei precursor
glucoeogeetic este lactatul care poate $uri"a
=<&H direct 3 citosol. 2 cadrul acestei ci
ocolitoare etapele sut urmtoareleM
BiD #)idarea lactatului este o reac#ie cito!
solar care se petrece ites 3 special la vertebratele
a$late 3 perioada de recuperare 'reo1igeare+ de
dup e$ortul $i"ic ites %i prelugit.
Lactat</3$
<
Piruvat</3$)<)
<
0"ima este lactat dehidrogena(a 'vol.I, p.FF+.
BiiD "ntrarea piruvatului An mitocondrie
've"i etapa 6 a cii malat+
BiiiD !aro)ilarea piruvatului se $ace ca %i
3 ca"ul cii malat
BivD !onversia #7 mitocondrial An P$P.
Mecaismul acestei reac#ii este similar celui dup
care se siteti"ea" :0: 3 cadrul cii malat. Suma!
rul reac#iilor , %i > apare 3 $igura XII!.>. &i$ere#a
este c 3 acest ca" reac#ia %i e"ima sut citosolare.
Cele ) :0:!CO sut i"oe"ime. 0le $iid codi$icate
de gee ucleare di$erite. Cele dou :0:!CO co!
stituie u e1emplu tipic de e"ime care catali"ea"
aceia%i reac#ie 3s au locali"ri %i roluri metabolice
di$erite. :e de alt parte iepurele %i porumbelul co!
#i :0:!CO cii PAP e1clusiv 3 iteriorul mitoco!
driei. Si 3 ca"ul acestei ci secve#a carbo1ilare!de!
carbo1ilare 'reac#iile , %i >+ are u rol similar celui
artat 3 cadrul cii malat.
BvD Transportul P$P An citosol. 2 membra!
a iter mitocodrial e1ist u sistem de
trasport speci$ic petru $os$oeolpiruvat pri care
acesta iese 3 citosol ude se poate itegra 3 sis!
temul glicolitic '$ig.XII!.6+. 2 coclu"ie, secve#a
reac#iilor 6!. ale cii PAP ocole%te reac#ia glicolitic
F.,.67 asigur4d glucoeogee"a cu =<&H re"ultat
la o1idarea lactatului.
Ca om :0:!CO este distribuit aproape 3
mod egal 3tre compartimetul itra %i cel e1tramito!
codrial, ceea ce $ace ca itesit#ile utili"rii cilor
malat "i PAP s depid de starea $i"iologic a
omului. *ricum, e1terali"area pe cele ) ci a
scheletului o1alacetatului, ca itermediar glucoeo!
geetic, $ace ecesar e1iste#a uor surse de =<&H
av4d 3 vedere c raportul H=<&H/Q H=<&
E
/ 3
citosol este de cea 67
.
ori mai mic dec4t 3
mitocodrie.
Starea $i"iologic a #esuturilor umae poate deter!
mia ca $lu1ul et al scheletelor de o1alacetat s tra!
verse"e membraa mitocodrial 3 ses ivers celui
glucoeogeetic $olosid acelea%i protei traspor!
toare cu cele ale sistemului malatQaspartat '$ig.XII!
.6+. <st$el, 3 codi#ii aerobiotice ptruderea 3 mi!
tocodrie a echivale#ilor reductori utili"ea" acest
sistem la care ruta ) este parcurs 3 ses ivers, de
moleculele de malat. 2 $elul acesta sistemul $uc!
#ioea" ca navet malat-aspartat al crei trasport
et este ptruderea =<&H virtual 3 mitocodrie
'$ig. X!6-+. @eomeul are loc 3 special 3 mem!
braa mitocodrial a $icatului, riichilor %i mio!
cardului.
Hidroli(a F*&03*P cu formarea F*3*P este a
doua reac#ie tipic glucoeogeetic care ocole%te
reac#ia glicolitic F.,., a crei simpl iversare, 3
codi#iile $i"iologice di hepatocit, ar ecesita )>,.
KL.mol
!6
. DCpass!ul glucoeogeetic este posibil dato!
rit pre"e#ei fructo(o*&03*difosfata(ei, e"im Mg
)E
!depedet, care, 3 codi#iile artate, $ace ca re!
ac#ia ocolitoare chiar s geere"e A,-KL.mol
!6
'$ig.XII!,F+. @ructo"o!6,-! di$os$at este pricipala
e"im reglatoare a glucoeogee"ei al crei cotrol
alosteric se $ace pri activare de ctre citrat %i pri
ihibi#ie de ctre 7MP i F*+03*P
+
.
*bservm c activatorii alosterici ai $ructo!
"o!6,-!di$os$ata"ei sut ihibitori ai :@O6 %i ivers
activatorii alosterici ai :@O6 sut ihibitori ai
$ructo"o!6,-!di$os$ata"ei. <cesta este u e1emplu
tipic de cotrol reciproc a dou ci metabolice care
se des$%oar 3 ses opus.
Hidroli(a gluco(o*3*fosfatului este a treia
reac#ie glucoeogeetic care ocole%te reac#ia glicoli!
tic F.,.6, produc4d .,6 KL.mol
!6
'$ig.XII!,F+. 0"i!
ma hidrolitic este gluco(o*3*fosfata(a Mg
)E
!depe!
det. 0a este locali"at 3 reticulul edoplasmatic al
hepatocitelor $iid abset 3 mu%chi sau 3 creier,
ceea ce $ace ca glucoeogee"a s u se poat
produce 3 aceste #esuturi. 2 schimb ele sut pri!
cipale bee$iciare de gluco" siteti"at %i Je1por!
tatJ de $icat %i riichi pe cale sagui.
&e$icitul cogeital de gluco"o!-!$os$ata"
cau"ea" oala lui von :ier@e. :ricipalele simp!
tome ale bolii sutM
!hepatomegalia determiat de acumularea
e1cesiv de glicoge care, provie di 5!-!:,
! hipoglicemia datorat icapacit#ii $icatu!
lui de a siteti"a gluco" di 5!-!:,
! acido"a lactic re"ultat de pe urma acumu!
lrii de acid lactic datorit icapacit#ii gluco!
eogeetice a $icatului porid de la acest precursor,
! hiperlipidemia 'ivelul crescut al lipidelor
3 s4ge+, ca reac#ie la scderea producerii Jcombus!
tibiluluiJ glucidic.
* alt boal molecular asociat glucoeo!
gee"ei este deficien-a caro)ila(ic multipl. 0a se
datorea" de$icitului cogeital de holocaro)ila(o
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
sinteta( 'vol.I, p.A>+, e"ima resposabil de
ata%area covalet a biotiei la restul li"il al piruvat
carbo1ila"ei precum %i la apoe"imele altor e"ime
bioti!depedete 'acetil!Co< carbo1ila"a, propioil!
Co< carbo1ila"a+ %i deci de$icitul acestora.
:ricipalele simptome ale pacie#ilor cu de$icie#
carbo1ila"ic multipl sut acido(a datorat acu!
mulrii 3 s4ge %i uri a aci"ilor Jdetura#iJ de la
carbo1ilare %i retardarea metal. 8ele ca"uri pot $i
tratate cu do"e terapeutice de bioti.
4.4. !onsumul de alcool inhi
gluconeogene(a
* problem de iteres biomedical este deter!
miat de capacitatea etaolului de a substitui gluco!
"a petru ecesit#ile eergetice ale #esuturilor e1tra!
hepatice. &e aceea etaolul are u puteric e$ect
ihibitor asupra glucoeogee"ei hepatice %i iduce
hipoglicemia alcoolic. Se"a#ia de J3cl"ireJ pe
care u subiect o are dup cosumul uei catit#i
mici de alcool se datorea" %utrii glucoeogee"ei.
<ceast stare este accetuat atuci c4d subiec#ii
umai cosum alcool imediat dup o perioad de
e$ort $i"ic ites. 2 aceste codi#ii ivelul gluco"ei
poate s scad la >7G di valoarea sa ormal.
Hipoglicemia pue 3 pericol 3 primul r4d
$uc#ioarea creierului a$ect4d pritre altele cetri
ervo%i rspu"tori de reglarea temperaturii cor!
porale. Spre e1emplu temperatura rectal poate s
scad cu dou sau mai multe grade. Cu at4t mai gra!
v este situa#ia subiec#ilor 3 stare de ebrietate ava!
sat, icapabili s se deplase"e la domiciliu di me!
diul stradal rece 'deces pri hipotermie+.
0ste recomadabil ca subiec#ii cu hipoglice!
mie s cosume gluco" pe cale oral ceea ce readuce
temperatura la valori ormale. 2 $ie, obiceiul dup
care persoaelor istovite %i i$ometate '3 ecesitate de
glucoeogee" ites+, care au $ost recuperate dup
u au$ragiu sau o rtcire de lug durat, li se o$er
rachiu sau alt butur spirtoas, este estos, chiar
periculos. 9ratametul ra#ioal este admiistrarea
oral sau pri per$u"ie a gluco"ei, 3 catit#i
moderate, cu corectarea lactoacido"ei cosecutive.
4.5. Bilan-ul energetic al glicoli(ei i
gluconeogene(ei
'n condi-ii anaeroe0 adic 3 $ermeta#ia
lactic 3 care =<&
E
se re$ace reac#ia global esteM
+
>
)
H2
.
>
<2&3$P<P
i
'2+
3
)
>
.
3
<232P
Bila#ul eergetic etM ) moli <9:Qmol gluco".
'n condi-ii aeroe piruvatul glicolitic se
tras$orm pri decarbo1ilare o1idativ 3 acetil!
Co<, care 3 ciclul citric geerea" echivale#i re!
ductori ecesari $os$orilrii o1idative '$ig.XII!..+.
a+ :licoli(aM
+
>
)
H2
.
>
<2&3$P<P
i
'<2/3$
<

2+
3
)
?
.
3
<232P<2&/3$)<)
<
'
Bila# eergetic %i redo1M ) moli <9: E) moli
=<&HQmol gluco".
b+ Decaro)ilarea o)idativH
2+
3
)
?
.
3
<2+o3!)<2/3$
<

2+)
3
+.!+o3<2&/3$)<)
<
'<2+.
2
Bila# redo1M)moli =<&HQmol gluco".
c+ Degradarea acetilului An ciclul citricM
2+)
3
+.!+o3<>/3$
<
<2F3$<2&3$P<P
i
'
?+.
2
<2+o3!)<>&/3$)<)
<
'<2F3$)
2
<
<232P<>)
2
.

Bila# eergetic %i redo1M )moli <9:E-moli
=<&HE)moli@<&H
)
Qmol gluco". Molii de <9:
produ%i sut e1terali"a#i 3 citosol pri itermediul
atiportului <&:Q<9: di membraa mitocodrial.
d+ $nergia de o)idare a echivalen-ilor re*
ductori pri $os$orilare o1idativM
67 moli =<&H 1 , ? ,7moli <9:
)moli @<&H
)
1 ) ? > moli <9:
9otalM .1 moli 7TPCmol gluco(
Figura %""*22.
Punctele de trans#er electronic pentru sinteua echivalenilor reductori &/3$)1F3$)2' situate pe parcursul
glicoliei1 decar(o%ilrii o%idative a PCr "i ciclului citric. /3$) reultat la o%idarea ;3-3-P poate reduce pool-ul de
/3$
<
intramitocondrial prin mijlocirea navetei malat-aspartat sau F3$ prin mijlocirea navetei glicerol-3-#os#at.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Figura %""*23.
Dilanul energetic al ciclului gluconeogene-glicoli.
:luconeogene(aH 2+
3
)
?
.
3
<?32P<2;2P<2&/3$)<)
<
' +
>
)
H2
.
>
<?3$P<2;$P<2/3$
<
<>P
i
:licoli(aH +
>
)
H2
.
>
<2&3$P<P
i
'<2/3$
<
2+
3
)
?
.
3
<232P<2&/3$)<)
<
'.
Bilan-H 2ATP + 2GTP 2 ADP + 2 GDP + 4P
i
Cosiderm utili"area navetei malat*aspar*
tat. &ac iterali"area 3 mitocodrie a =<&H se
$ace pri aceast avet '$icat, riichi, miocard+
ilan-ul energetic general al o1idrii uui mol de
gluco" esteM ) moli <9: 'glicoli"+E) moli <9:
'ciclul citric+E,> moli <9: ? .5moli 7TPCmol
gluco(.
S cosiderm acum utili"area navetei glice*
rol*.*fosfat.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
&ac iterali"area =<&H se $ace pri
aceast avet 'mu%chi scheletic, creier+ ea produce
coversia
/3$)<)
<
<F3$/3$
<
<F3$)
2

:ri aceasta echivale#ii reductori pu%i la dispo"i#ia
$os$orilrii o1idative sutM A moli =<&HE >moli
@<&H
)
Qmol gluco". Bila#ul eergetic geeral este
.3 moli 7TPCmol gluco(.
Compar4d datele ob#iute mai sus re"ult c o celu!
l $acultativ 'care poate degrada gluco"a at4t 3
codi#ii aaerobe c4t %i aerobe+ petru a geera pri
glicoli" aceia%i catitate de eergie este ecesar s
cosume o catitate de ,AM) ?6B ori mai mare de
gluco" 3 codi#ii aaerobe dec4t 3 codi#ii aerobe.
<v4d 3 vedere c celula cosum cu o aumit
vite" eergie '<9:+, este de a%teptat ca ea s!%i
reduc vite"a glicoli"ei pri trecerea la codi#iile
aerobiotice 'e$ect :asteur+.
Deac#ia global a biosite"ei gluco"ei por!
id de la piruvat apare 3 $igura XII!.F.
Figura %""*24.
Dilanul energetic "i redo% al sinteei gluconeogenetice
a glucoei din piruvat
2+
3
)
?
.
3
<?32P<2;2P<2&/3$)<)
<
'
+
>
)
H2
.
>
<?3$P<2;$P<2/3$
<
<>P
i
*bserva#ieM 2 reac#iile globale ale glicoli"ei %i
glucoeogee"ei u s!au luat 3 cosiderare moleculele de
ap re"ultate 3 reac#ia <&:E:i<9:E H)*. 2 plus, di
motive de coservare a umrului de atomi, 3 reac#ia glo!
bal a ciclului citric s!au me#ioat 3 loc de > molecule
de ap 'umrul real de molecule de ap ca reactat+, -
molecule de ap. *ricum, calitativ, este relie$at $aptul c
ciclul citric cosum ap 'Jusuc itramitocodriaJ+.
Cum se vede 3 reac#ia de mai sus, petru $i!
ecare mol de gluco" siteti"at di piruvat sut
ecesari - moli de legturi macroergice '> di <9: %i
) di 59:+. <cest bila# eergetic di$er et de cel al
glicoli"ei ceea ce 3tre%te a$irma#ia c glucoeoge!
e"a u este Jimagiea 3 oglidJ a glicoli"ei. Mai
mult di $igura XII!,F se pot calcula eergiile libere,
An condi-ii fi(iologice0ale celor ) procese. :etru
glicoli" re"ult !67> KLQmol, iar petru
glucoeogee" !6-,.KLQmol, poderea pricipal
reveid etapelor glicolitice F.6.6, , %i 67. <ceste
valori arat c 3 $icat cele dou procese sut
ireversibile 'spotae+. Ireversibilitatea celor dou
ci metabolice este posibil tocmai datorit costului
eergetic al glucoeogee"ei. <cest cost poate $i cal!
culat pri simpla 3sumare membru cu membru a
ecua#iilor chimice globale ale celor ) procese.
<ceasta sum este pre"etat 3 $ig.XII!.-.
Coseci#a $udametal a ireversibilit#ii celor )
ci metabolice este c ele pot $i reglate idepedet,
adic u e$ector poate $i activator petru uul di
procese %i ihibitor petru cellalt.
4.6. Geglarea reciproc a glicoli(ei i
gluconeogene(ei
:etru a 3#elege rolul $icatului ca orga reg!
lator al glicemiei, 3tr!o prim apro1ima#ie trebuie
artat c atuci c4d ivelul gluco"ei hepatice este
ridicat e"imele glicoli"ei sut activate 3 timp ce e!
"imele speci$ice glucoeogee"ei sut ihibate %i
ivers, atuci c4d ivelul gluco"ei hepatice este
sc"ut. Mai cocret, c4d ivelul gluco"ei 3 hepa!
tocit este mare, sut activate glicogeogee"a 'stoca!
rea gluco"ei 3 glicoge+, glicoli"a 'productoare de
:Rr+ %i comple1ul :Rr!&H care coverte%te :Rr 3
acetil!Co< 'precursor al site"ei lipidelor+. 9otodat
este ihibat glucoeogee"a pritr!u mecaism
molecular care asigur activarea cocomitet a gli!
coli"ei cum am artat mai sus. 2 codi#ii de 3$ome!
tare $icatul me#ie, totu%i, ivelul ormal al glicemi!
ei pri stimularea glicogeoli"ei %i a glucoeogee"ei
di amioaci"i glucoeogeetici %i glicerol 3 paralel
cu ihibi#ia glicoli"ei.
&es$%urarea ireversibil a celor ) ci glico!
li"aQglucoeogee"a hepatic s!a demostrat mai sus
3 aceast sec#iue di cosiderete termodiamice.
&i puct de vedere cietic $igura XII!.A
pre"it cel mai importat cuplu de e"ime reglato!
are petru cele dou procese, :@O6Q@!6,-!:
)
!a"a %i
e$ectorii care!l i$lue#ea".
&e remarcat c aceia%i e$ectori, <M: %i @!),-!:
)
activea" glicoli"a %i ihib glucoeogee"a la acest
ivel. 0i iterac#ioea" 3 mod similar %i cu :@O6,
stabili"4d!o 3 stare rela1at 'activ+, totu%i di!
esterul este siteti"at sub cotrol hormoal. 2 ce
prive%te <9:, acesta stabili"ea" :@O6 3 stare te!
sioat 'iactiv+ dar ac#iuea sa este atagoi"at
de cea a <M: '$ig.XII!-+.
Figura %""*25.
Geglarea alosteric a cuplului de enime-cheie PFJH5
F-21>-P
2
-a.
@!),-!:
)
descoperit 3 aul 6BA7, cu toate
c este corelat structural cu @!6,-!:
)
, u este iter!
mediar glicolitic %i ici glucoeogeetic. 0l este u
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
reglator al crui ivel celular depide de ivelul
sagui al glucagonului. @!),-!:
)
se siteti"ea"
pri $os$orilarea @!-!: sub ac#iuea :@O) %i se re!
tras$orm 3 @!-!: pri hidroli"a @!),-!:
)
sub ac#i!
uea @!),-!:
)
!a"ei. Cele dou activit#i e"imatice
$ac parte ditr!o protei bi$uc#ioal, umit tan-
dem enimatic ale crei activit#i e"imatice depid
de ivelul glucagoului. 5lucagoul, siteti"at de
celulele ale isulelor Cagerhaus di pacreas, ca
urmare a ivelului sc"ut al glicemiei, a;uge pe cale
sagui la $icat ude se asocia" la receptorii
glucagoergici de la supra$a#a hepatocitelor. Stimu!
larea adeilat cicla"ei itesi$ic coversia itrace!
lular <9:<M:
c
E::
i
iar <M:
c
stimulea" o
protei Kia" ':O+. Sub ac#iuea fosfodiestera(ei
are loc reac#ia ulterioarM <M:
c
EH
)
*<M:. :ri
$os$orilarea tademului e"imatic este ihibat sub!
uitatea :@O) a acestuia %i activat $os$ata"a lui.
:ri aceasta ivelul @!),-!:
)
scade ceea ce, co$orm
$ig.XII!.A, ihib glicoli"a %i stimulea" glucoeo!
gee"a. &eci global, glucagoul mre%te glicemia.
Mecaismul de trasduc#ie al semalului hormoal
'sistemul adeilic+ 3l vom relua mai detaliat 3 sec#i!
uea privid reglarea metabolismului glicogeului.
Itesitatea $lu1ului glicolitic 3 $icat este
i$lue#at de insulina pri iduc#ia glucoKia"ei
hepatice %i a e"imelor!cheie ale glicoli"ei 3 uele
#esuturi e1trahepatice. &e asemeea acest hormo
reprim e"imele speci$ic glucoeogeetice. !or*
ti(olul $avori"ea" glucoeogee"a pri stimularea
proteoli"ei musculare pri care sut elibera#i amio!
aci"ii glucoeogeetici.
8 puct de cotrol speci$ic glucoeogee"ei
este costituit de cuplul :Rr!&HQ:Rr!carbo1ila"
'$ig.XII!.B+.
Figura %""*26.
Gepreentarea schematic a conversiei PCr n glicogen
sau n acetil-+o31 cu producere de energie. +ontrolul
alosteric e%ercitat de acetil-+o31 a#lat n e%ces1 asupra
celor dou ci meta(olice. Animele PCr-car(o%ila "i
PCr-$) sunt activat respectiv inhi(at alosteric de
acetil-+o3.
2 acest importat od metabolic :Rr!carbo1ila"a
ecesit acetil!Co< ca e$ector alosteric po"itiv. Ca o
coseci# a acestei reglri biosite"a gluco"ei di
piruvat are loc umai atuci c4d e1ist u e1ces de
acetil!Co< care dep%e%te ecesit#ile ciclului citric.
01cesul de acetil!Co< se crea" atuci c4d $os$o!
rilarea o1idativ se 3cetie%te, =<&H se acumulea"
%i ihib ciclul cit ric, ceea ce determi acumularea
substratului ciclului. <cetil!Co< ihib comple1ul :Rr!
&H 3ceti4d$ormarea ei 3s%i di :Rr %i stimul4d
glucoeogee"a pri activarea :Rr!carbo1ila"ei. 2 co!
seci# e1cesul de :Rr se tras$orm 3 gluco".
4.&8. !iclurile gluco(ei
Substraturile glucoeogee"ei sut lactatul,
alaia, glicerolul %i amioaci"ii glucoeogeetici
'$ig.XII!-7+.
6. Cactatul $ormat 3 mu%chi sau eritrocite di glu!
co" este trasportat pe cale sagui 3 $icat ude
este covertit 3 gluco" pri glucoeogee". @i!
catul e1port gluco"a, 3chi"4d ciclul gluco(*lac*
tat 'Cori+.
). :iruvatul $ormat pri glicoli" 3 mu%chi poate $i
covertit tot acolo 3 alai pri trasamiare.
<laia a;uge pe cale sagui la $icat ude este
covertit 3 :Rr pri reversul reac#iei de trasami!
are di mu%chi.
Figura %""*38.
+onlucrarea esutului adipos "i mu"chiului ca genera-
tori de precursori gluconeogenetici cu #icatul ca sediu
al gluconeogeneei.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
2 $icat piruvatul se tras$orm 3 gluco", 3chi"4d
ciclul gluco(*alanin '@elig!Malette+. ,. 5licerolul
se $ormea" 3 #esutul adipos pri lipoli"a triglicer!
idelor atuci c4d combustibilul glucidic este de!
$icitar. 5licerolul este eliberat 3 circula#ia sagui
de ude este preluat de $icat. <colo el poate $i
covertit 3 itermediarul glicolitic 5<!,!: pri
urmtoarea secve# de reac#iiM
glicerol Kia"
;licerol ;licerol-3-P
3$P
32P
5licerol!,!:!&H
;licerol 3-P $.3P
/3$) <)
<
/3$
<
trio"o$os$at i"omera"a
$.3P ;3-3-P
5<!,!: este covertit pri glucoeogee"
3 gluco" 3chi"4d ciclul gluco(*glicerol. <mi!
oaci"ii glucoeogeetici 'a$ar de <la+ a;u%i 3 $i!
cat pot $i coverti#i 3 piruvat sau itermediari ai ci!
clului citric, itermediari care sut tras$orma#i 3
o1alacetat. Ca r4dul su o1alacetatul este u puct
odal al cilor glucoeogeetice.
Ciclurile gluco"ei %i coversia amioaci"ilor
3 gluco" se itesi$ic 3 codi#iile glucoeoge!
etice ca de e1emplu e$ortul $i"ic ites prelugit.
<ceste cicluri sut re"ultatul colucrrii ditre #e!
suturile muscular, adipos %i hepatic ba"at pe $uc#ia
$icatului de pricipal Je1portatorJ de gluco" ctre
mu%chi, #esut adipos %i creier.
4.&&. 7specte ale energeticii
glicoli(ei la diferite organisme
Vertebratele sut 3 geeral orgaisme
aerobe care tras$orm gluco"a 3 acid piruvic pri
glicoli" %i apoi o1idea" :Rr la C*
)
%i H
)
* cu
o1ige molecular. 5licoli"a aaerob este ites
la vertebrate 3 timpul activit#ii musculare itese
de scurt durat. &e e1emplu la spriteuri, 3
cursa de 677 m plat, o1igeul u are timp s $ie
trasportat la mu%chi petru a o1igea :Rr %i a
produce <9:. 2 schimb glicogeul muscular elibe!
rea" gluco"a care $uri"ea" <9:. 2 aceste co!
di#ii lactatul di s4ge a;uge la cocetra#ii mari.
2 repaos acesta este retras$ormat 3 :Rr care
poate $i JarsJ pe cale o1idativ p4 la C*
)
%i ap
pe seama recuperrii o1igeului ecesar.
5licoli"a aaerob este mai prou#at 3
$ibrele musculare albe. Spre e1emplu, musculatura
pectoral a uor isecte este de acest tip per!
mi#4du!le "boruri de scurt durat. Musculatura
membrelor de cal $ormat 3 special di $ibre ro%ii
este capabil s sus#i alergri de lug durat.
@ibrele musculare albe care co#i pu#ie mitoco!
drii au mari vite"e de cotrac#ie pe seama eergiei
glicolitice, dar pe durate scurte. @ibrele musculare
ro%ii, bogate 3 mitocodrii, sus#i o activitate
ites pe perioade de timp mai lugi.
Sistemul circulator al aimalelor mici poate
aduce o1igeul ecesar mu%chilor destul de repede
ceea ce scurtea" perioada de re$acere. Ca aimale!
le mai mari sistemul circulator u poate sus#ie me!
tabolismul aerob 3 cursul uei activit#i musculare
itese de durat.
Crocodilii sut aimale lee%e, 3 stare de
toropeal 3 codi#ii de co$ort. &ac sut provo!
ca#i ei sut capabili de ac#iui $ulgertoare, mu%!
ctur rapid %i lovituri puterice de coad dup
care sut evoi#i s se odiheasc mai mult timp
ca perioad de recuperare.
Istorice%te vorbid, probabil c dio"aurii %i
alte aimale uria%e di preistorie au avut u
metabolism muscular let, ceea ce a $cut ca 3
perioada de re$acere s devi prada uor aimale
atacatoare mai mici, cu perioade de re$acere mai
scurte.
8ele specii aimale marie, de mare
ad4cime ude cocetra#ia o1igeului este apro!
ape ul, au 3 pricipal u metabolism aaerob.
8ele specii di aceste aimale $ermetea" gluco!
"a p4 la etaol pe care 3l e1cret.
2 $ial, u ca" iteresat 3l repre"it me!
tabolismul psrilor migratoare la care u se impu
perioade de re$acere, dec4t dup lugi itervale de "bor.
5. Degradarea altor mono(aharide pe
cale glicolitic
5luco"a este sigurul produs al digestiei uor po!
li"aharide ca amidoul %i glicogeul. Mai sut ,
he1o"e care pot $i absorbite 3 tractul digestul.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Fructo(a se gse%te 3 miere %i 3 uele $ructe sau
re"ult di digestia "aharo"ei. :alacto(a re"ult
di digestia lacto"ei %i a glicoproteielor iar ma*
no(a este eliberat di glicoproteiele bogate 3
acest moo"aharid. &up digestie %i absorb#ie i!
testial aceste moo"aharide ptrud 3 circula#ia
sagui %i a;ug la di$erite #esuturi ua di cile
de acces $iid, spre e1emplu, calea portal pri
care $icatul le prime%te de la itesti. Catabolismul
celor , he1o"e cost 3 coversia lor 3
itermediari glicolitici.
<. @ructo"a poate urma dou secve#e me!
tabolice %i aceast dihotomie se datorea" di$ere#ei
ditre e"imele cataboli"ate 3 $uc#ie de #esut.
&egradarea $ructo"ei 3 mu%chi di$er doar pu#i de
cea a gluco"ei '$ig.XII!-6+.
He)o@ina(a muscular catali"ea" coversia
@E<9:@!-!:E<&:, esterul $os$oric re"ultat $iid
itermediar glicolitic. @icatul co#ie glucoKia"
care catali"ea" umai $os$orilarea gluco"ei.
Catabolismul hepatic al $ructo"ei implic - e"ime
'$ig.XII!-6+. Fructo@ina(a $os$orilea" $ructo"a la
C'6+ 'reac#ia 6+. =ici ua di cele dou Kia"e u pot
$os$orila 3 cotiuare @!6!: la C'-+ ceea ce $ace
ecesar iterve#ia altor . e"ime. 7ldola(a B
'$ructo"o!6!$os$at aldola"a+ scidea" @!6!: pro!
duc4d &*<: 'epre"etat 3 $igur+ %i gliceralde!
hida 'reac#ia )+. :rima trio" este itermediar glicoli!
tic iar a doua trio" poate $i $os$orilat direct sub
ac#iuea gliceraldehid @ina(ei. <lterativ, gliceralde!
hida este covertit 3 &*<: pri reducere 'reac#ia
>+ catali"at de alcool dehidrogena( urmat de
$os$orilare sub ac#iuea glicerol @ina(ei 'reac#ia .+ %i
apoi reo1idare 'reac#ia -+ catali"at de glicerolfosfat
dehidrogena(. Deac#iile > %i - 3chid ciclul
=<&
E
=<&H recircul4d echivaletul reductor.
Sistemul reac#iilor 6!- evide#ia" $aptul c $icatul
dispue de u amplu JrepertoriuJ e"imatic pri care
u metabolit este covertit 3tr!u itermediar
glicolitic, ceea ce mu%chiul u poate $ace.
:4 recet s!a cre"ut c $ructo"a ar pre"e!
ta uele avata;e 3 ce prive%te per$u"area itrave!
oas a ei. 9otu%i, 3 $icat, cocetra#iile prea ridi!
cate ale $ructo"ei implic uele probleme metabolice.
<st$el, producerea de @!6!: 'reac#ia 6+ poate dep%i
capacitatea de cliva; a acestui ester 'reac#ia )+. 0l
stochea" $os$atul ceea ce determi scderea co!
cetra#iei <9: care, la r4dul ei, activea" glicoli"a
hepatic %i acumularea de lactat adic istalarea
acido"ei metabolice lactice.
"ntoleran-a ereditar la fructo( '$igXII!
-.+ este o boal datorat de$icitului cogeital de
aldola" B ale crei simptome sut similare cu cele
de"voltate pri per$u"ia uor catit#i e1agerate de
$ructo". 9ratametul cost 3 elimiarea $ructo"ei
di alimeta#ie. 9otu%i, boala are u caracter autoli!
mitativ. Idivi"ii a$ecta#i de"volt o puteric aversi!
ue $a# de alimetele dulci.
Fructo(uria esen-ial este o alt boal ere!
ditar, beig, asimptomatic, datorat de$icitului
de $ructoKia", mai$est pri apari#ia uor cati!
t#i semi$icative de $ructo" 3 uri. <t4t $ructo"a
c4t %i sorbitolul se gsesc 3 cristaliul uma 3 care
cocetra#iile lor cre%c la bolavii de diabet "aharat
datorit secve#ei de tras$ormri gluco" !!!X
sorbitol !!!X $ructo". 'Ve"i pag. 6)7+. 2 cataracta
diaetic, 3truc4t sorbitolul u di$u"ea" u%or pri
membraa celular, el se acumulea" provoc4d
le"iui osmotice peretului cristaliului. Cataracta
diabetic poate $i preveit la %obolaii diabetici cu
ihibitori ai aldola"o reducta"ei.
B. 5alacto"a este epimerul la C'>+ al glu!
co"ei %i speci$icitatea e"imatic e1clude utili"area ei
3 locul gluco"ei 3 reac#iile acesteia di urm. 0ste,
deci, ecesar o epimera" care s catali"e"e pro!
ducerea co$igura#iei potrivite itrrii pe cale
glicolitic a scheletului galacto"ei. <ceast coversie
apare 3 $ig.XII!-). 2 $igura XII!-, este pre"etat
metabolismul galacto"ei cu preci"area celor . e"ime
care covertesc acest moo"aharid 3tr!u iterme!
diar glicolitic. 2 reac#ia 6 galacto@ina(a $os$orilea"
galacto"a la C'6+. &e remarcat este $aptul c 3 timp
ce he1oKia"a $os$orilea" mai multe moo"aharide
'gluco"a, $ructo"a, galacto"a, mao"a+ la C'-+,
Kia"ele speci$ice 'glucoKia"a, $ructoKia"a,
galactoKia"a+ catali"ea" $os$orilarea la C'6+.
:alacto(o*&*fosfat uridil transfera(a tras$er gru!
parea uridil a 8&:!gluco"ei la galacto"o!6!$os$at
petru a $orma 8&:!galacto" 'reac#ia )+. UDP*
galacto(o*1*epimera(a coverte%te galacto"a 3
gluco" 'reac#ia ,+ al crei mecaism chimic apare 3
$ig. XII!-). 8&:!gluco"a este apoi covertit 3 5!
6!: %i 89: de UDP*gluco(o*pirofosforila( 'reac#ia
>+. Sub ac#iuea fosfoglucomuta(ei are loc reac#ia
5!6!:5!-!: al crei produs este u itermediar
glicolitic 'reac#ia .+. Si 3 acest ca" se dovede%te
capacitatea $icatului de a reco$igura scheletul
moo"aharidic petru a!l tras$orma 3tr!u compus
degradabil pe cale glicolitic sau Je1portabilJ ca
gluco" 3 circula#ia sagui.
:alacto(emia clasic '$ig.XII!-.+ este o boal gee!
tic determiat de icapacitatea #esuturilor de a
tras$orma galacto"a 3 gluco". 2 aceast boal es!
te blocat 3 special reac#ia ) '$ig. XII!-,+ datorit
de$icitului de tras$era" ceea ce determi cre%terea
cocetra#iei galacto"ei 3 s4ge 'de ude %i umele
bolii+. Cocetra#ia galacto"ei cre%te %i 3 cristaliul
ocular ude aldo"a este redus produc4du!se D*
galactitol care cau"ea" cataracta. 9ratametul bolii
cost 3 elimiarea galacto"ei di diet. :ri aceas!
ta, toate simptomele, cu e1cep#ia retardrii metale,
sut ameliorate. 2truc4t reac#ia de epimeri"are este
reversibil, galacto"a ecesar site"ei gli!
coproteielor se poate site"a di gluco" ceea ce u
impue ecesitatea galacto"ei dietetice. * $orm mai
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
bl4d a bolii este determiat de deficitul de
galacto@ina( '$ig.XII!-.+.
C.Mao"a este epimerul la C')+ al gluco"ei.
Coversia ei 3tr!u itermediar glicolitic apare 3
$ig.XII!->. Mao"o!-!$os$at re"ultat pri $os$orila!
rea mao"ei sub ac#iuea catalitic a he1oKia"ei
'reac#ia 6+ se i"omeri"ea" 3 $ructo"o!-!$os$at sub
ac#iuea fosfomano(o i(omera(ei 'reac#ia )+.
"ntoleran- la lacto( '$ig.XII!-.+ este o
boal cogeital determiat de de$icitul de lacta".
Copiii a$ecta#i u pot cosuma lapte deoa!
rece lacto"a dietetic acumulat este covertit de
bacteriile tractului itestial 3 produ%i to1ici, 3
special aci"i orgaici irita#i, care determi diaree.
Catit#ile mari de C*
)
%i H
)
produse determi
crampe abdomiale. Cacta"a este edemic de$icitar
la popula#iile orietale %i cele de ras eagr.
Figura %""*3&.
8eta(olismul #ructoei. @n mu"chi trans#ormarea #ructoei ntr-un intermediar glicolitic &F->-P' necesit doar o sin-
gur enim &he%okinaa'. @n #icat conversia #ructoei n intermediari ai glicoliei necesit > enime &#ructokinaa1 F-
H-P aldolaa1 gliceraldehid kinaa1 alcool dehidrogenaa1 glicerol kinaa "i glicerol-#os#at dehidro-
genaa'.2rioo#os#at iomeraa este enim glicolitic.
Figura %""*3+.
+onversia con#iguraiei galactoei n cea a glucoei. Aa
este posi(il atunci cBnd monoaharidele sunt n #orm
activat cu =$P.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Figura %""*3..
8eta(olismul hepatic al galactoei. +onversia ntr-un intermediar glicolitic necesit 6 enime &galactokinaa1 galac-
too-H-#os#at uridil trans#eraa1 =$P-galactoo-?-epimeraa1 =$P-glucoo piro#os#orilaa "i #os#ogluco muta'.
Figura %""*31.
8eta(olismul manoei. !unt necesare 2 enime pentru a trans#orma manoa n intermediarul glicolitic #ructoo->-#os -
#at& he%okinaa "i #os#omanoo iomeraa'.
Figura %""*32.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Patologia meta(olirii unor he%oe. $enumirile (olilor sunt scriuse cu litere italice. )J 9 he%o-kina1 ;J 9
gluco-kina1 ;al J 9 galacto-kina1 2P0 9 trioo #os#at iomera1 ;3-J 9 glicerinaldehid kina.
6. !ile secundare de o)idare a
gluco(ei
6.&.9ocul lor An metaolismul celular
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
<%a cum am artat, 3 #esuturile aimale cea
mai mare parte a gluco"ei este cataboli"at via gli!
coli" 'coversia 3 piruvat+ %i cea mai mare parte a
:Rr este o1idat via decarbo1ilare o1idativ %i ciclul
citric. :ricipala $uc#ie a acestui catabolism al glu!
co"ei este producerea de <9: 'Jmoeda eergetic a
metabolismului+ %i =<&H. 01ist %i alte tras$or!
mri catabolice pri care gluco"a este covertit 3
produ%i speciali"a#i.
8a di acestea este calea pento(o fosfa-ilor
Buntul he)o(omonofosfat sau calea fosfoglu*
conatul*uiD. <ceast cale u $uc#ioea" 3 locul
glicoli"ei ci paralel cu aceasta av4d drept pricipal
rol producerea altei JmoedeJ a metabolismului,
Jputerea reductoareJ. &e me#ioat distic#ia ese!
#ial ditre =<&H %i =<&:H 3 po$ida di$ere#ei
structurale mici. 2 timp ce =<&H are ca pricipal
utilitate o1idarea 3 catea respiratorie petru pro!
ducerea de <9:, =<&:H serve%te ca door de
electroi 3 reac#iile biositetice cu caracter reductiv,
ca de e1emplu biosite"a aci"ilor gra%i sau a coles!
terolului. 0"imele implicate 3 aceste site"e sut
locali"ate 3 citosol %i $uc#ioea" idepedet de
mitocodrie. * alt $uc#ie importat a cii
peto"o$os$orice este coversia he1o"elor 3 peto"e
ca de e1emplu ribo"o!.!$os$at. <cest glucid %i
deriva#i ai si sut compoete ale aci"ilor ucleici,
=<&
E
, @<&,Co<SH %i <9:.
Calea peto"o$os$oric catali"ea" %i itercoversia
altor glucide $os$orilate av4d ,,>,- %i F atomi de
carbo. 8ii ditre ace%tia pot ptrude pe calea gli!
colitic sau glucoeogeetic dac codi#iile
$i"iologice o cer %iQsau #esutul respectiv dispue de
echipametul e"imatic ecesar. 2 s$4r%it o cale
peto"o$os$oric modi$icat particip la $ormarea
gluco"ei di C*
)
%i H
)
* 3 cadrul $otosite"ei.
Cealalt tras$ormare a gluco"ei se ume%te calea
acidului glucuronic deoarece ea are ca itermediar
speciali"at &!glucuroatul, metabolit importat 3
deto1i$ierea 'glucuroo!co;ugarea+ %i e1cre#ia uor
compu%i edogei 'bilirubi, hormoi steroi"i+ sau
e1ogei 'medicamete, compu%i orgaici to1ici, etc+.
8 alt itermediar al acestei ci este UDP!gluco(a
importat compus cu pote#ial de tras$er al gluco"ei
implicat 3 site"a glicogeului, a uor poli"aharide
'hepari+ sau a glico"amioglicai!lor 'codroiti
sul$at+. <ceast cale este implicat 3 site"a acidului
o1alic %i produce la uele viet#i 'u la om+ acid
ascorbic. Calea acidului glucuroic este legat de
calea peto"o!$os$a#ilor. 9otu%i di$ere#a ditre ele
este c prima are ca itermediari speciali"a#i deriva#i
glucidici e$os$orila#i.
6.+. !alea pento(ofosforic
:rima semalare a acestei ci a $ost $cut
de *tto Uarburg 3 aii 6B,7, oca"ie cu care el a
descoperit =<&:H ca re"ultat al o1idrii 5!-!: 3
-!$os$oglucoat 'prima etap speci$ic a %u#ului+.
Mecaismul ei a $ost elucidat 3 aii 6B.7 de @raK
&icKes, Berard HorecKer, @rit" Cipma %i 0$raim
DacKer.
Cele mai bogate #esuturi 3 e"imele %utului he1o!
"omoo$os$at sut $icatul, glada mamar lactige,
#esutul adipos, cortocosuprarealele, #esuturi care 3
acela%i timp siteti"ea" ites aci"i gra%i %i steroi"i.
Sutul este activ %i 3 glada tiroid %i tes!
ticule.Itesitatea cii 3 celulele acestor #esuturi este
di$erit. 0ste $oarte ites 3 citoplasma hepa!
tocitului ude cosum cca ,7G di gluco". 0ste
pu#i activ 3 mu%chi %i iactiv 3 glada mamar
elactige. 0ritrocitul 3%i cosum cca 67G di
gluco" pe aceast cale, restul acesteia $iid degra!
dat pe cale glicolitic.
6.+.&. Mecanismul chimic '$ig.XII!--+
Secve#a de reac#ii a %utului se divide 3
dou $a"e. :rima $a" ireversibil, are u caracter
o1idativ 3 care 5!-!: produce pri dehidrogeare %i
decarbo1ilare ribulo"o!.!$os$at 'Du!.!:+. 2 a doua
$a" reversibil, Du!.!: este recovertit 3 5!-!:
pritr!o serie de reac#ii care 3 particular implic
e"imele transcetola( %i transaldola(.
:rima $a" 3cepe cu dehidrogearea 5!-!: la -!:!
glucoat care are loc pri $ormarea -!:!glucoo!
lactoei '$ig.XII!--+ catali"at de :*3*P*DH e!
"im =<&:
E
! depedet, activat de =<&:
E
%i i!
hibat de =<&:H. <ceasta este prima reac#ie a
%utului productoare de putere reductoare.
Hidroli"a lactoei, catali"at de gluconolacton
hidrola( 'lactoa"+ produce esterul $os$oric al
acidului glucoic.
&e remarcat $aptul c aceast reac#ie, chiar %i 3 ab!
se#a lactoa"ei, are o vite" semi$icativ, ea $iid
3 acela%i timp ireversibil. <ce%ti $actori, cietic %i
termodiamic, $avori"ea" o puteric deplasare spre
dreapta a reac#iei de dehidrogeare a 5!-!:.
< doua reac#ie productoare de =<&:H, catali"at
de -!:!glucoat!&H, e"im =<&:
E
!depedet,
produce derivatul ,!ceto al substratului '-!:!gluco!
at+, compus istabil. &ecarbo1ilarea spota a
acestuia produce Du!.!: '$ig. XII!-A+.
Figura %""*33.
8ecanismul "untului he%oomono#os#at.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Figura %""*34.
8ecanismul reaciei de o%idare a ;->-P.@n structurile /3$P
<
"i /3$P) este preciat numai ciclul de nicotinamid
n stare o%idat respectiv redus.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Figura %""*35.
8ecanismul reaciei de o%idare-decar(o%ilare a >-#os#ogluconatului.
<ceast etap este similar celei catali"ate de
i"ocitrat!&H 3 cadrul ciclului citric. :roducerea
=<&:H 3 aceast etap este $avori"at doar di puct
de vedere termodiamic 'ireversibilitatea reac#iei de
decarbo1ilare+. Co$actorii e"imelor celor , reac#ii
descrise p4 aici sut catioi ai metalelor alcalio!
teroase. @ormarea Du!.!: 3cheie $a"a o1idativ a %u!
tului, care produce )moli =<&:HQmol 5!-!:.
2 $a"a a doua Du!.!: $ormat serve%te ca
substrat petru dou e"ime di$eriteM o i(omera( %i
o epimera(. I"omera"a coverte%te cetopeto"a
'Du!.!:+ 3 aldopeto"a ribo"o!.!: 'Dib!.!:+.
<ceast reac#ie este similar itercoversiei @!-!:
5!-!: citit 3 ses ivers 3 glicoli", av4d u
eediol ca itermediar istabil '$ig.XII!-B+. 2 uele
#esuturi calea peto"o$os$oric se 3cheie aici,
ecua#ia global a reac#iilor $iidM
;->-P < 2/3$P
<
<)
2
.
Gi(-6-P<+.
2
<2&/3$P)<)
<
'
De"ultatul et este producerea de putere re!
ductoare %i Dib!.!:, precursor ese#ial petru bio!
site"a ucleotidelor. Dib!.!: se poate tras$orma 3
Dib!6!: 'similar coversiei 5!-!: 5!6!:+ sau 3
Dib!6,.!:
)
'similar coversiei @!-!: @!6,-!:
)
+.
0pimera"a iversea" simetria atomului C',+
al Du!.!: cu $ormarea epimerului 1ilulo"o!.!: 'Xu!
.!:+, tot pri itermediul uui eediol istabil
'$ig.XII!-B+. &ac Dib!.!:, re"ultat pri i"omeri"are
se produce 3 catitate mai mare dec4t 3i este ece!
sar celulei, e1cesul de peto" reac#ioea" cu Xu!
.!: produc4d itermediarii glicolitici @!-!: %i 5<!
,!:, cum vom descrie 3 cele ce urmea".
2 urmtoarea reac#ie umit trascetolare
are loc tras$erul atomilor C'6+ %i C')+ ai Xu!.!:
'marca#i cu pucte 3 $ig.XII!--+ la carboul C'6+ al
Dib!.!: re"ult4d 5<!,!: %i sedoheptulo"o!F!: 'Se!
F!:+. Deac#ia este reversibil iar e"ima ei,
transcetola(a*9::!Mg
)E
!depedet tras$er o
uitate C
)
de la o ceto" la o aldo". Mecaismul
trascetolrii apare 3 $ig.XII!F7. a crei e1plica#ie
este dat 3 te1tul $igurii. Cei doi produ%i 5<!,!: %i
Se!F!: itr 3 reac#ia umit trasaldolare, dease!
meea reversibil. 0"ima, transaldola(a tras$er
atomii C'6+, C')+ %i C',+ ai Se!F!: 'marca#i cu cer!
curi 3 $igura XII!-- la C'6+ al 5<!,!: re"ult4d @!
-!: %i eritro"o!>!$os$at '0r!>!:+. <ici e"ima tras!
$er o uitate C
,
de la o ceto" la o aldo". Meca!
ismul trasaldolrii apare 3 $ig.XII!F6 a crei e1pli!
ca#ie este dat 3 te1tul $igurii.
Figura %""*36.
0nterconversia pentoo-#os#ailor &ri(uloo-6-#os#at1 %i-
luloo-6-#os#at "i ri(oo-6-#os#at1 notate cu Gu-6-P14u-6-
P "i1 respectiv1 cu Gi(-6-P' pe calea pentoo#os#oric.

St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
<ceast reac#ie este similar cu reac#ia glicolitic
catali"at de aldola"a <, 3 care tot u $ragmet C
,
este despris di @!6,-!:
)
cu $ormarea celor doi
trio"o$os$a#i.
< cicea reac#ie a $a"ei reversibile a %utului este
catali"at tot de transcetola( care tras$er o
uitate C
)
de la a doua molecul de Xu!.!: la 0r!>!:
re"ult4d @!-!: %i 5<!,!: '$ig.XII!--+. Moleculele
de @!-!: se pot tras$orma 3 5!-!: pri cuoscuta
reac#ie de itercoversie.
Deac#iile descrise p4 acum, schemati"ate estoi!
chiometric 3 $ig.XII!F), dau urmtoarea sumM
3;->-P < >/3$P
<
<3)
2
.
3+.
2
<2;->-P<;3-3-P<>&/3$P)<)
<
'
Molecula de 5<!,!: poate $i covertit 3 6Q)
@!6,-!:
)
sub ac#iuea e"imelor care catali"ea" dou
reac#ii reversibile cosecutive ale glicoli"eiM
trio"o$os$at i"omera"a %i aldola"a <. :ri urmare
trascetola"a %i trasaldola"a crea" o legtur re*
versiil Antre calea pento(ofosforic i cea glico*
litic %i e1cesul de Dib!.!: $ormat 3 prima di ele
poate $i complet tras$ormat 3 itermediari glicolitici.
2 $icat, orga care co#ie %i e"ima glucoeogeetic
@!6,-!:
)
!a"a, bila#ul ciclic al %utului este urmtorulM
, molecule de he1o"o$os$a#i se tras$orm 3 ,
molecule de peto"o$os$a#i care se retras$orm 3
molecule de he1o"o$os$a#i.
Figura %""*48.
8ecanismul reaciei cataliate de transcetola. Anima
utiliea 2PP drept coenim pentru a sta(ilia car(o-
anionul reultat prin clivajul legturii +&2'-+&3' din 4u-
6-P. &H'2PP atac nucleo#il gruparea car(onil a 4u6P.
&2'+livajul legturii +&2'-+&3' pune n li(ertate gliceral-
dehid-3-#os#at "i hidro%ietil-2PP-enima. &3'+ar(oanio-
nul +&2' atac gruparea car(onilic a Gi(-6-P #ormBnd
aductul sedoheptuloo-E-#os#at-2PP. &?'3ductul se des-
compune n heptoo#os#at &!e-E-P' "i 2PP-enim.
&i$ere#a de 6Q) 5!-!: se o1idea" complet pro!
duc4d , molecule de C*
)
'$ig.XII!F,+. Multiplicat
cu ), acest bila# al he1o"omoo$os$a#ilor este
urmtorulM
>;->-P < H2/3$P
<
<E)
2
.
>+.
2
<6;->-P< H2&/3$P)<)
<
' < P
i
:ri urmare, 3 aceste codi#ii scheletul uei
molecule de 5!-!: se o1idea" complet produc4d -
molecule de C*
)
.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
6.+.+. Geglarea cii pento(ofosforice
Cum am v"ut 3 sec#iuea B.).6. prima re!
ac#ie productoare de =<&:H, dehidrogearea 5!-!
:, este puteric deplasat spre dreapta, deci irever!
sibil. 0a este reac#ia limitatoare de vite" 3 codi#ii
$i"iologice servid ca puct de cotrol al %utului
datorit e$ectului stimulator al =<&:
E
'mecaismul
dispoibilit#ii de substrat+ asupra 5!-!:!&H.
=<&:H e1ercit u e$ect ihibitor datorit ac#iuii
sale competitive la cetrul de asociere al =<&:
E
.
&eci, 3 $a"a sa o1idativ untul he)o(omonofosfat
este reglat prin nivelul ;7DP
=
ceea ce $ace ca
vite"a acestei $a"e s depid de vite"a o1idrii
=<&:H 3 procesele biositetice reductoare. 2
$a"a sa reversibil 'eo1idativ+ %utul este cotrolat
tot de cererea de substrat.
2 acest ses e1ist c4teva situa#ii disticteM
a. Cerere de Dib!.!: mai mare dec4t de
=<&:H. 2 acest ca" cea mai mare parte di 5!-!:
este covertit 3 @!-!: %i 5<!,!: pe cale glicolitic.
2 cotiuare cei doi metaboli#i sut coverti#i de
sistemul trasaldola"!trascetola" 3 Dib!.!: pri
iversarea $a"ei eo1idative a %utului datorit re!
versibilit#ii acesteia.
Stoichiometria procesului metabolic 3
aceast situa#ie este urmtoareaM
6;->-P<32P>Gi(-6-P<3$P
b. =ecesit#ile de =<&:H %i Dib!.!: sut
comparabile. 2 acest ca" este activ $a"a o1idativ a
%utului, ecua#ia global a acestei $iid pre"etat 3
sec#iuea B.).6.
c. Celule cu echipamet glucoeogeetic
care ecesit catit#i mult mai mari de =<&:H
dec4t de Dib!.!:. 2 acest ca" 5!-!: este complet
o1idat pe calea peto"o$os$oric ecua#ia global $iid
pre"etat 3 sec#iuea B.).6.
d. Celule $r echipamet glucoeogeetic
care ecesit catit#i mult mai mari de =<&:H
dec4t de Dib!.!:. 2 acest ca" 5!-!: este o1idat 3
prima $a" a cii peto"o$os$orice cu producere de
=<&:H. Dib!.!: re"ultat este tras$ormat 3 $a"a a
doua 3 @!-!: %i 5<!,!:, care, $iid itermediari
glicolitici, sut degrada#i p4 la :Rr.
Figura %""*4&.
8ecanismul reaciei cataliate de transaldola. Anima
conine un rest de liin al crei radical #ormea o
(a !chi## cu !e-E-P pentru a u"ura reacia de clivaj al-
dolic. &H' Formarea (aei !chi##. &2' +livajul aldolic al
legturii +&3'-+&?' produce un car(oanion sta(iliat ca
(a !chi## "i eritroo-?-#os#at &Ar-?-P'. &3' +ar(oanio-
nul atac nucleo#il gruparea car(onil a gliceraldehid-3-
#os#at &;3-3-P' reultBnd #ructoo->-#os#at &F->-P' n
stare de (a !chi##. &?' )idrolia (aei eli(erea F->-P
"i enima regenerat.
2 acest ca" alturi de =<&:H este produs
%i <9: co$orm ecua#iei globaleM
3;->-P <>/3$P
<
<6/3$
<
<F3$P <6P
i

6PCr <3+.
2
<>/3$P) <6/3$) <F32P <F)
<
Figura %""*4+.
!chema "untului he%oomono#os#at.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
6.+... !alea pento(ofosforic An eritrocit
67G di gluco"a eritrocitar sut covertite
pe calea peto"o!$os$oric.
*1igeul molecular este ultimul acceptor de electroi
al la#ului de o1idare biologic 'C*B+. Marea
a$iitate petru electroi a moleculei de o1ige este
ua di pricipalele $or#e mobili"atoare ale C*B.
:e l4g pricipala reac#ie 3 care *
)
E)e
!
*
)
)!
care produce diaioul o1igeului, catali"at de
citocromo1ida", 3 mic parte are loc %i reac#ia
edorit *
)
Ee
!
*
)
!
'aio supero)id+ 3 codi#ii
ecatalitice. <ceast reac#ie are loc %i 3 eritrocite
'celule lipsite de mitocodrii, deci %i de citocro!
mo1ida"+, pri reac#ia
)(Fe
2<
< .
2
)(Fe
3<
< .
2
-

Hb@e
,E
sau methemoglobia u are capacitate de
trasport al *
)
'puga de o1igeare a Hb este ocu!
pat de o molecul de ap+.
,upero)id dismuta(a B,#D+, e"im
ubicuitar, 3 special eritrocitar, distruge aioul
supero1id pri reac#iaM
!.$
.
2
-
< .
2
-
<2)
<
)
2
.
2
< .
2
<pa o1igeat re"ultat di reac#ie este u alt agre!
sor datorit capacit#ii sale de pero1idare a struc!
turilor esaturate di compoe#a membraei eritro!
citare. :ri aceasta este grbit hemoli(a.
&i $ericire, eritrocitele co#i o alt e"im,
catala(a, care degradea" H
)
*
)
dup reac#iaM
catalaa
2)
2
.
2
MM 2)
2
. < .
2
01ist %i alte e"ime capabile s degrade"e H
)
*
)
.
<cestea sut pero)ida(ele. :ri de$ii#ie o pero1i!
da" catali"ea" reac#iaM

3)
2
< )
2
.
2
3<2)
2
.
8 tip de reac#ie edorit este cea de per!
o1idareM D!*H E H
)
*
)
D!*!*H E H
)
*, catali!
"at tot de pero1ida"e. :ricipala pero1ida"a eritro!
citar este glutation*pero)ida(a, e"im av4d sele!
iul drept co$actor, care catali"ea" reac#iaM
;lutation pero%idaa
2;-!) < )
2
.
2
MMMMM;-!-!-;<2 )
2
.
5lutatioul redus '5!SH+ particip %i la dis!
trugerea pero1i"ilor pri reac#iaM
Se
;-!) < G-.-.-) ;-!-!-;-< G-.) < )
2
.
Dadicalii acil esatura#i di structura $os$olipidelor
membraei eritrocitare, pri pero1idare 3%i schimb
co$igura#ia a$ect4d stabilitatea membraei. 5!SH pre!
vie %i aceast tras$ormare ociv.
:ri urmare glutatioul redus trebuie s $ie
me#iut la u ivel 3alt petru a!%i putea 3deplii
acest rol. <cest ivel este reali"at datorit glutation*
reducta(ei, e"im =<&:
E
!depedet, pri reac#iaM
;-!-!-; < /3$P)<)
<
2 ;-!)</3$P
<
8 alt rol al 5!SH este me#ierea $erului
di hem 3 starea @e
)E
3mpiedic4d ast$el $ormarea
methemoglobiei. 9otu%i, cca 6G di Hb este 3
aceast $orm. 'Ceruloplasmia me#ie $erul 3
stare de @e
,E
3 tras$eri, protei care trasport
$erul 3 serul sagui+.
2 coclu"ie, puterea reductoare este 3
pricipal $uri"at de degradarea gluco"ei pe calea
peto"o$os$oric ceea ce e1plic importa#a acesteia
3 eritrocit.
6.+.1. Patologie
&e$icitul de 5!-!:!&H 3 eritrocit cau"ea"
anemia hemolitic indus de medicamente.
<spiria, sul$amidele sut medicamete
autoo1idabile capabile s produc %i ele ap o1i!
geat dup reac#iaM
3)
2
< .
2
&eritr.' )
2
.
2
< 3
Ca bolavii cu de$icit de 5!-!:!&H este de!
$icitar =<&:H %i, pri urmare, glutatio!reducta"ei
3i lipse%te coe"ima ecesar petru me#ierea
glutatioului redus la ivelul ecesar. <ceast stare
este agravat de medicametele autoo1idabile.
Figura %""*4..
!chema "untului he%oomono#os#at n #icat "i legtura lui cu glicolia.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
Se recomad at4t 3 ca"ul patologic artat,
c4t %i la subiec#ii sto%i, vitamia 0 ca medicamet
atio1idat care previe %i autoo1idarea.
8 aspect iteresat 3l repre"it depede#a
icide#ei de$icitarilor de 5!-!:!&H de pre"e#a
malariei 've"i %i icide#a aemiei $alci$orme+. 01ist
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
mai multe tipuri de de$icitari de 5!-!:!&H.
&e$icitarii de tip < au o activitate e"imatic de 67
ori mai mic dec4t cea ormal. 0i repre"it 66G
di americaii de ra" eagr %i cca 677 de milioae
de persoae care triesc 3 ba"iul mediteraea.
Cau"a este c agetul patoge al malariei,
Plasmodium #alciparum1 3%i petrece o perioad a ci!
clului de via# 3 eritrocitul persoaei i$ectate, dac
aceasta are metabolismul eritrocitar ormal. &e$i!
cie#a de 5!-!:!&H $ace ca hetero"igo#ii %i ho!
mo"igo#ii s u se 3mbolveasc de malarie.
&esigur homo"igo#ii, mai e1pu%i la de$icitul e"i!
matic, au u timp de via# mai scurt. :e de alt
parte, homo"igo#ii cu Hb< sut e1pu%i malariei.
<ceasta a determiat u $el de Jselec#ie aturalJ 3
care hetero"igo#ii de$icitari 3 5!-!:!&H sut cei
mai $avori"a#i. 9otu%i %i hetero"igo#ii sut e1pu%i
riscurilor 've"i ca"urile cu aemie $alci$orm+.
9ratametul abu"iv cu medicamete autoo1idabile
accelerea" hemoli"a %i aceasta decla%ea" icterul
hemolitic.
8 alt de$icit e"imatic al cii peto"o$os$o!
rice este cel al transcetola(ei care u asocia" ormal
9::. Bolavii cu aceast a$ec#iue pot $i ueori
salva#i pritr!o diet bogat 3 9:: 'vitamia B
6
+.
Boala se ume%te Iernic@e*>orsa@off0 tulburare
eurologic agravat de lipsa de tiami 've"i %i
boala beri!beri+. Se poate spue c e1ist o corela#ie
3tre $actorul geetic 'lipsa de a$iitate ditre e"im
%i coe"im, trascetola"!9::+ %i $actorul
utri#ioal 'de mediu+.
6... !alea acidului glucuronic
Ca %i %utul he1o"omoo$os$at, calea
acidului glucuroic o1idea" gluco"a $orm4d i!
termediari speciali"a#i, ma;oritatea lor av4d 3tregul
schelet de atomi de carbo al gluco"ei.
6...&.Mecanismul chimic '$ig.XII!F>+
&up coversia -$-;->-P ;-H-P catali!
"at de cuoscuta e"im muta(, are loc site"a
ucleotidului activ urididi$os$at!gluco"a 'UDP*:+
%i a piro$os$atului '::
i
+ sub ac#iuea e"imei UDP*:
pirofosforila(.
2 geeral, $ormarea ucleo"id di$os$atglu!
cidelor are ca reacta#i he1o"o!6!$os$a#i %i u u!
cleo"id tri$os$at, e"ima $iid o pirofosforila(
specific. <ceste reac#ii sut ireversibile. 9otu%i in
vivo piro$os$atul re"ultat este rapid scidat
ireversibil 'PP
i
< )
2
. 2P
i
+ de pirofosfata(.
<ceast hidroli" puteric e1ergoic, determi ca
reac#ia aterioar, site"a glucidului activat, s $ie
puteric deplasat spre dreapta. 8 ucleo"iddi$os!
$at!glucid co#ie o grupare piro$os$oril ceea ce 3i
co$er o mare eergie de hidroli" '5
hidr
<<7+ %i u
3alt pote#ial de tras$er al restului glucidic. <%a
cum am v"ut la site"a glicoproteielor %i a pro!
teoglicailor, ace%ti trasportori de glucide 'derivate+
activate ;oac u importat rol costructiv
determi4d o termodiamic $avorabil ei. 2 par!
ticular, acest rol este ;ucat de 8&:!5 3 site"a gli!
cogeului.
:e de alt parte 8&:!5 este $orma epimeri!
"abil a gluco"ei, implicat 3 metabolismul galac!
to"ei iclu"4d site"a lacto"ei 3 glada mamar
lactige.
Deac#iile descrise p4 aici sut acelea%i cu
cele care ii#ia" glicogeogee"a. 2 cotiuare
8&:!5 este o1idat la C'-+ re"ult4d UDP*glucu*
ronat e"ima $iid UDP*:*DH. <cesta este u alt
metabolit cu pote#ial de tras$er cu rol determiat
3 reac#iile de glucuronidare 'glucurooco;ugare+.
Coversia ditre cei doi compu%i macroergici este %i
productoare de echivale#i reductori.
Co;ugarea uui compus cu acidul glucuroic pro!
duce u glucuroid, compus cu aciditate prou#at
care este mai solubil 3 ap, la pH!ul $i"iologic, dec4t
precursorul su, ceea ce i$lue#ea" metabolismul,
trasportul %i e1cre#ia acestuia. 5lucuroidarea st
la ba"a deto1i$ierii uor compu%i orgaici, to1ici
'$eoli, aci"i carbo1ilici+ a e1cre#iei uor
medicamete 'mor$i, acid salicilic, metol+ a
steroi"ilor.
<cest tip de reac#ii st la ba"a metabolismului bili!
rubiei 'produs de degradare al hemului+.
Deac#iile de glucuroidare sut catali"ate de
8&:!glucuroil transfera(ele hepatice, e"ime i!
ductibile cu activitate redus la a%tere, care se
maturi"ea" 3 primele "ile de via#. 0le particip la
site"a proteoglicailor 'acid hialuroic, heparia,
etc+. :ri epimeri"area 8&:!glucuroat re"ult
8&:!galactouroatul.
Hidroli"a 8&:!glucuroatului produce
acidul*D*glucuronic av4d, probabil, ca itermediar
&!glucuroo!6!$os$at 'erepre"etat 3 $ig.XII!F>+.
2 cotiuare &!glucuroatul este redus la 9*
gulonat, proces reversibil 3 care are loc %i re!co!
$igurarea cetrelor chirale ale substratului 'atomul de
carbo redus este idicat 3 $igur cu asterisc+. Deac#ia
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
este catali"at de glucuronat*DH, e"im =<&:H!
depedet. C!guloatul este puctul de bi$urca#ie
metabolic de la care pe o ramur se poate siteti"a
acidul C!ascorbic pri itermediul guloolactoei %i a
derivatului cetoic al acestuia, iar pe cealalt ramur se
poate a;uge la &!1ilulo", puct de ;oc#iue cu calea
peto"o$os$oric pe de o parte %i site"a acidului o)alic
pe de alt parte '$ig.XII!F>+.
Figura %""*41.
+alea acidului uronic.
&eshidratarea C!guloatului $ormea" C!gu!
loolactoa care, sub ac#iuea 9*gulonolacton o)i*
da(ei, e"im =<&
E
!depedet, su$er o1idarea
C')+ cu $ormarea )!ceto!C!guloolactoei. <ceast
e"im lipse%te la om, maimu#, cobai.
9automeri"area cetoei produce
acid!C!ascorbic 'vitamia C+ care pri dehidrogeare
se tras$orm 3 acid dehidroascorbic.<supra impor!
ta#ei acestei vitamie vom revei la $iele acestei
sec#iui. *1idarea dehidroascorbatului produce acid
o1alic sau poate avasa p4 la C*
)
'reac#ie blocat
la om+.
6...+ 9egtura dintre calea acidului glu*
curonic i calea pento(ofosforic
Damura care coectea" cele dou ci ale
metabolismului secudar este pre"etat 3tr!o $orm
mai de"voltat 3 $ig.XII!F..
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
<cidul C!guloic este o1idat la C',+ de .*9*
hidro)iacid dehidrogena(, =<&':+
E
!depedet,
coe"ima depi"4d de specie %i #esut.
2 uele di acestea ,!ceto!C!guloatul este istabil se
tras$orm spota pri decarbo1ilare 3 9*%ilulo(.
Coe1iuea cilor secudare cost, de $apt,
3 reac#ia de reco$igurare C!Xu &!Xu. <ceasta
3cepe cu reducerea C!Xu sub ac#iuea %u*reduc*
ta(ei =<&:H!depedet cu $ormarea 1ilitolului.
&e$icitul cogeital al acestei e"ime determi
pento(uria idiopatic. Bolavii secret mari cati!
t#i de peto"e 3 uri 3 special dac dieta este bo!
gat 3 acid glucuroic. 9otu%i, se pare c acest de!
$ect este Jio$esivJ, sigura problem mai serioas
$iid riscul co$u"iei lor cu diabeticii atuci c4d
uria lor se testea" petru pre"e#a glucidelor redu!
ctoare. Co$u"ia se poate $ace %i atuci c4d uria
co#ie catit#i apreciabile de vitamia C.
2 cotiuare D*%u reducta(e =<&
E
!de!
pedet coverte%te 1ilitolul 3 D*)ilulo( ')!ce!
to1ilitol+. *mul %i primatele u sut de$icitare 3 ac!
tivitatea de o1idare a C')+ a substratului a%a cum s!a
v"ut 3 ca"ul o1idrii C!guloolactoei. Sub ac#i!
uea &!1ilulo"o Kia"ei se $ormea" Xu!.!:, iter!
mediar a %utului he1o"omoo$os$at. Coversia 3 &!
Xu!6!: coduce la o)alat pri itermediul acidului
glicolic '%i a aldehidei acestuia+. <dmiistrarea
pareteral de 1ilitol poate provoca o)alo(a care
cost 3 acumularea de o1alat de calciu 3 riichi
'calculi+ sau 3 creier. 8ele medicamete itesi$ic
vite"a de o1idare a gluco"ei pe calea acidului
glucuroic. Barbituricelor, amiopiria %i atipiria
determi cre%terea semi$icativ a coversiei glu!
co"ei 3 glucuroat, C!guloat %i ascorbat.
Figura %""*42.
Legtura dintre calea acidului glucuronic "i calea
pentoo#os#oric.
&e remarcat c admiistrarea ultimelor )
medicamete mre%te e1cre#ia C!1ilulo"ei la bolavii
cu peto"urie idiopatic.
* tras$ormare corelat cu calea acidului
glucuroic este 5!-!:mRo!io"itol&!glucuroat.
0a se produce 3 bacteriile aerobe.
Importa#a biologic a acidului!C!ascorbic,
vitami mult studiat de <lbert S"et!5RYrgR, este
ilustrat de mai multe implica#ii metabolice a acestei
vitamie.<st$el, el este co$actor al uor hidro1ila"e
care particip la maturi"area colageului, de$icitul ei
provoc4d scorbutul. Bolavii de scorbut au ca
simptome pricipale hemoragii ale pielii, gigiilor,
3cheieturilor. Vitamia C este implicat 3 hidro1!
ilarea cu *
)
a ucleelor aromatice, spre e1emplu 3
coversia dopamiei 3 oradreali 'hormoi di
grupa catecholamielor+.
&8. Metaolismul glicogenului
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
&e%i itermediarii glicoli"ei %i glucoeogee"ei sut
esteri $os$orici ai glucidelor, site"a $ormelor
codesate ale acestoraM glicogeul, amidoul, "aha!
ro"a, lacto"a $olose%te ca substrat cu pote#ial de
glico"ilare ucleotid!glucide '8&:!5+. 0le sut de
asemeea metaboli#i de porire petru site"a amio!
glucidelor, di care re"ult glico"amioglicai %i gli!
coproteie. 5licogeul este pricipala $orm de
stocare a gluco"ei 3 #esuturi, 3 special 3 citosolul
hepatocitelor %i al miocitelor musculaturii scheletice.
Cum vom arta 3 acest subcapitol, 3 timp ce $icatul
poate despride gluco"a di glicoge petru a o
Ze1porta[ ctre #esuturile e1trahepatice, mu%chiul 3%i
utili"ea" glicogeul umai petru propriile e!
cesit#i, 3 special cele eergetice. Cum am artat a!
terior la om stocul hepatic de glicoge este o surs ce
poate acoperi ecesarul eergetic petru cca 6) ore,
$r aport glucoeogeetic de gluco".
&8.&. ,inte(a glicogenului
Bglicogenogene(aD
10
11 BiD ,inte(a :*3*P.
01cesul de gluco", proveit di diet sau glu!
coeogee", este stocat sub $orm de glicoge.
<ceast site" se petrece 3 aproape toate #esuturile
aimale, 3s cea mai mare itesitate o are 3 $icat
%i mu%chiul scheletic. 5licogeul hepatic este u
re"ervor, 3 special petru #esuturile e1trahepatice 3
timp ce glicogeul muscular serve%te e1clusiv petru
ecesit#ile de gluco" locale, deoarece miocitul u
co#ie 5!-!:!a"a %i pri urmare 5!-!: rm4e
Zsechestrat[ urm4d calea degradrii glicolitice, cel
mai iteres proces catabolic muscular, productor de
<9: petru cotrac#ie. :ri urmare metabolitul de
porire comu celor dou #esuturi petru glicogeo!
gee" este :*3*P care re"ult pri reac#iaM
;<32P;->-P<3$P
catali"at de HO 3 mu%chi %i de 5O 3 $icat. &up
digestia glucidelor %i absorb#ia gluco"ei 'simportul
=a
E
!5+ gluco"a a;uge pri vea port 3 $icat ude o
parte rm4e petru site"a re"ervei de glicoge.
5luco"a dietetic poate urma %i o cale mai ocolit.
&up itrarea 3 circula#ie a pr#ii Ze1portate[ de $i!
cat, eritrocitele o $ermetea" petru a!%i asigura e!
cesit#ile eergetice 'de trasport trasmembraar,
%.a.+, iar acidul lactic re"ultat este eliberat 3 $icat
ude este precursor glucoeogeetic 'ciclul Cori+.
BiiD "(omeri(area :*3*P.
8a di cele mai rsp4dite e"ime este fosfogluco*
muta(a care catali"ea" reac#iaM 5!-!:5!6!:.
BiiiD ,inte(a UDP*gluco(ei BUDP*:D.
Deac#ia direct a 5!6!: cu 5, petru cre%terea ac!
estui poliglucid, este e$avorabil di puct de ved!
ere termodiamic. '5>7+. :etru a o $ace spota
este ecesar ca gluco"a s $ie activat cu 89: petru
a $orma 8&:!5, lucru descoperit de C.Celoir 3
6B.F. 2 $igura XII!F- este pre"etat site"a 8&:!
5. 0a este catali"at de UDP*:*pirofosforila(.
Figura %""*43.
!intea =$P-;. 3tomul de o%igen al gruprii #os#oril al
;-H-P atac nucleo#il atomul de #os#or al =2P de-
plasBnd anhidrida #os#oric &PPi'.
BivD ,inte(a catenelor B&1D glico(idice
:uctul de ac#iue al e"imei, glicogen sinta(a Bgli*
co(iltransfera(aD este captul ereductor al cateei
'6>+ glico"idiceM
0logarea cu u rest glucidic se poate scrie pe scurtM
;
n
<=$P-;;
n<H
<=$P
De$acerea 89: are loc sub ac#iuea nucleo(id di*
fosfat @ina(ei pri reac#iaM
=$P<32P=2P<3$P
Secve#a de reac#ie 6!> este sumari"at 3 $ig. XII!FF.
Figura %""*44.
!intea catenelor &H?' glicoidice ale glicogenului
pornind de la gluco. !tructura =$P-; relev #orma
anomeric a restului glucidic. +ostul energetic al
elongrii glicogenului cu o su(unitate glucidic &glu-
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
co' este de 2 legturi macroergice5legturi
glicoidic.

BvD Gamificarea catenelor :n.
5!sita"a u poate siteti"a legturi
'6-+ glico"idice, adic rami$ica#ii. 01ist o e!
"im a;uttoare amilo*&01&03*transglico(ida(
Bramifica(D care catali"ea" tras$erul uui $rag!
met de -!F iele glucidice de la captul ereductor
al uei catee '6>+ glico"idice petru $ormarea
uei legturi '6-+ glico"idice cu u iel a$lat 3
iteriorul cateei '6>+ '$ig. XII!FA+.
Dami$ica"a ac#ioea" atuci c4d catea '6>+ s!
a alugit cu miimum 66 resturi de gluco".
Dami$ica#iile se alugesc apoi cu oi subuit#i glu!
cidice legate '6>+ sub ac#iuea 5!sita"ei.
0tapa rami$icrii este repre"etat 3 $igura XII!FAa.
Modul de ac#iue al rami$ica"ei a $ost studiat pri
alimetarea aimalelor de e1perie# cu gluco"
marcat cu
6>
C %i cercetarea la di$erite itervale de
timp a structurii glicogeului di $icatul acestora. S!
a dedus c cele dou e"ime, sita"a %i rami$ica"a
ac#ioea" combiat petru a costrui polimerul 3alt
rami$icat de glicoge '$ig.XII!FAb.+. Macro!
moleculele de glicoge hepatic costau di s$ere
i"olate cu masa molecular 67
F
&a 'particule + %i
aglomerri covalete ale acestora 'particule + cu
mase de 677 ori mai mare. <ceste particule au $ost
cu succes vi"uali"ate de 5eorge :alade pri micro!
scopie electroic.
Figura %""*45.
8olecula de glicogen. &a' !intea-rami#icarea catenelor
de glicogen: &(' !tructura "i Nstrategia- construciei
moleculei de glicogen. /umerele se re#er la stadiile de
cre"tere a polimerului. 3st#el1 catena H se (i#urc n
catenele 21 care se alungesc simultan naintea (i#urcrii
prin care se crea catenele 31 ".a.m.d. G este Nmieul-
de glicogenin.
Importa#a biologic a rami$icrii este multiplM
! cre%terea umrului de capete ereductoare ale
biopolimerului care ast$el poate $i substratul ac#iuii
simultae a mai multor molecule de glicoge sita"P
! cre%terea solubilit#ii biomoleculei.
BviD "ni-ierea sinte(ei :n.
:etru a putea 3cepe site"a uei oi molecule de
glicoge este ecesar o protein primer umit
glicogenin ',F K&a+. :rimul rest de gluco", di
8&:!5, se codesea" cu radicalul 9Rr!6B> al gli!
cogeiei sub ac#iuea catalitic a subuit#ii e"i!
matice a acesteia umit protein*tiro(in*glico(il*
transfera(. 2 etapa urmtoare glicogeia $or!
mea" cu glicoge sita"a u comple1 stabil '6M6+
care catali"ea" codesarea a 3c F molecule de
gluco", di 8&:!5, cu $ormarea uei catee
'6>+ glico"idice 3tr!o i% creat de comple1ul
glicogei!sita". :4 la acest momet procesul
este autocatalitic. 2 cotiuare comple1ul se diso!
cia" %i sita"a preia Zpe cot propriu[ catali"a si!
te"ei cateelor '6>+, 3 combia#ie cu rami$ica"a
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
completea" particula de glicoge, glicogeia
rm44d 3gropat 3 mie"ul acesteia.
&8.+. :licogenoli(a
Cum am artat, $icatul %i mu%chiul sut pricipalele
#esuturi care co#i stocuri de glicoge. &ac codi!
#iile $i"iologice o cer, 3 mu%chi 5 se tras$orm 3
5!-!: iar acesta se degradea" pe cale glicolitic
$uri"4d <9: ecesar. 2 $icat scderea glicemiei
stimulea" fosforoli(a glicogenului cu $ormare de 5!
6!: care, sub ac#iuea :5M, se tras$orm 3 5!-!:
iar acesta eliberea" gluco"a sub ac#iuea 5!-!:!
a"ei hepatice. :ermeabilitatea petru gluco" a
membraei hepatice permite restabilirea ivelului
glicemiei pe seama gluco"ei proveite di 5 sau,
cum am artat, di glucoeogee".
BiD Fosforoli(a glicogenului 'sau amidoului
3 plate+. 0ste o reac#ie care mobili"ea" gluco"a
di glicoge 'amido+, complet di$erit de hidroli"a
legturilor glico"idice di glicoge sau amido sub
ac#iuea amila"elor.
Deac#ia cost 3 cliva;ul repetitiv al legturilor
'6>+glico"idice de la capetele ereductoare ale
cateei glicogeului 'sau amilopectiei+ %i eliberarea
esterilor $os$orici ai resturilor glucidice atacate. De!
ac#ia are loc umai dac e1ist cel pu#i > resturi
glucidice p4 la prima rami$ica#ie 'legtur
'6-+glico"idic+.
;
n
< P
i
;
n-H
< ;-H-P
0"ima, glicogen fosforila(a este u dimer, $ormat
di doi moomeri idetici ')1BF K&a+, reglat at4t
pri mecaism covalet c4t %i alosteric. Modi$icarea
covalet '$os$orilareaQ de$os$orilarea+ a e"imei d
a%tere la dou $orme ale acesteiaM fosforila(a a la
care sut $os$orila#i ambii moomeri 'la Ser 6>+ %i
fosforila(a '$orma eesteri$icat+. Ihibitorii alo!
sterici ai e"imei sut <9:, 5!-!: %i gluco"a. Cel
mai importat activator alosteric este <M: care i!
$lue#ea" di$erit cele dou $os$orila"e, a %i b, pritr!
u proces de reglare $oarte $i.
Iteresul $a# de acest reac#ie este stimulat %i
de $aptul c ea produce u glucid $os$orilat $r
aportul <9: ci al :i. 9oate 3cercrile de a pue 3
evide# vreu itermediar covalet 'catali" cova!
let, vol.I, cap.VII+ au rmas $r re"ultat. 9otu%i,
$ormarea comple1ului terar :ie"imglicoge care
apoi eliberea" comple1ul :i05
E
, 3 care 5
E
este
ielul glucidic 3 stare de io o1oiu cu co$igura#ie
tesioat, sugerea" u mecaism similar cu cel al
li"o"imului 'vol.I, cap.VII,+. 2 plus, 6,.!gluco!
olactoa, puteric ihibitor al $os$orila"ei, av4d
co$igura#ie de semi!scau, este probabil u aalog
al strii de tra"i#ie tot a%a cum delta!lactoa tetra!
=!acetilchitotetro"a este aalog al strii de tra"i#ie
petru li"o"im. 01ist o similitudie %i 3 ce prive%te
atura legturilor supuse cliva;uluiM $os$orila"a
clivea" o legtur '6>+ glico"idic iar li"o"imul
o legtur '6>+ glico"idic. :e de alt parte, ca %i
3 ca"ul li"o"imului, $os$orila"a are ca cetru activ o
J$isurJ. Cugimea acesteia permite asocierea a >!.
resturi glucidice legate '6>+ glico"idic. 0a este
prea Jstr4mtJ petru a permite asocierea cateelor
rami$icate ceea ce e1plic observa#ia $cut mai sus
c eliberarea 5!6!: de la captul ereductor al
cateei glicogeului poate avea loc umai dac dis!
ta#a ditre capt %i prima rami$ica#ie este de >!.
resturi glucidice. 2 $ie, pirido)al fosfatul BP9PD
este u co$actor ese#ial petru $os$orila" $iid legat
la aceast ca ba"a Schi$$ 'la CRs-FB+. 9otu%i,
mecaismul participrii :C: la ciclul catalitic al $os!
$orilrii 5 di$er et de cel pri care el particip la
activitatea amiotras$era"elor 3 reac#iile de
trasamiare.

BiiD "(omeri(area :*&*P. 5!6!: este pro!
dusul $os$orilrii glicogeului %i a amidoului '3
plate+.
Deac#ia de i"omeri"are este artat, 3 ses ivers, la
puctul B 3 67.6.M 5!6!: 5!-!:
0"ima este aceia%i, fosfoglucomuta(. &e observat
c dac reac#ia are loc 3 acest ses,JscopulJ ei de!
pide de #esutM 3 mu%chi pregte%te substratul petru
glicoli" iar 3 $icat 3l $ace hidroli"abil petru ca
gluco"a re"ultat s $ie Je1portatJ la #esuturile co!
sumatoare.
Mecaismul catalitic al e"imei este similar cu cel
artat 3 ca"ul $os$oglicerat muta"ei. 0"ima activ
co#ie 3 cetrul su activ o grupare $os$oril pe care
o tras$er 5!6!: petru a $orma itermediarul 5!
6,-!:
)
. <cest itermediar re$os$orilea" e"ima
re"ult4d 5!-!:M
;-H-P ;-H1>1P ;->-P
A-P A A-P

:ri urmare 5!6,-!:
)
;oac u rol similar cu cel
3depliit de ),,!&:5 3 glicoli", acela de primer
al muta"ei. &isocierea primerului de $os$ogluco!
muta" iactivea" e"ima. &e aceea mici catit#i
de 5!6,-!:
)
sut ecesare petru a me#ie muta"a
3 stare activ. <ceste catit#i e1ist gra#ie $o$ori!
lrii 5!6!: la C'-+ catali"at de fosfogluco@ina(.
* di$ere# 3tre ),,!&:5 %i 5!6,-!:
)
este c, spre
deosebire de primul primer la care gruparea $os$ori!
lat este u radical His, la al doilea gruparea $os$o!
rilat este u radical Ser.
BiiiD Deramificarea catenelor :n.
Cum s!a artat la $os$oroli", petru degradarea gli!
cogeului este ecesar elimiarea rami$ica#iilor. Ca
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
acest proces cocur dou subuit#i ale en(imei
deramificatoareM 'a+ #ligo* B&3D* B&1D*glu*
can transfera(a, mai scurt &01*glucan transfera(a i
BD amilo*&03*glico(ida(.
:rima subuitate, 'a+, ac#ioea" ca o glico"il tras!
$era", care mut o oliga"aharid de la o Jrami$ica#ie
limitJ a glicogeului la captul ereductor al altei
rami$ica#ii. <ceasta reac#ie $ormea" o ou legtur
'6>+, elog4d catea care poate $i supus di ou
$os$oroli"ei. Cegtura '6-+ a restului glico"il
rmas 3 rami$ica#ia cateei pricipale este hidroli"at
de a doua subuitate 'b+ a e"imei derami$icatoare.
<ceast reac#ie produce gluco" %i catea
erami$icat.:re"e#a celor ) subuit#i 'a %i b+
asigur o 3alt e$icie# 3 procesul de derami$icare.
2 $ig. XII!FB este pre"etat succesiuea
tras$ormrilor pri care molecula de glicoge este
degradat pri $os$oroli" %i derami$icare.
Vite"a reac#iei de $os$oroli" a glicogeului este mult
mai mare dec4t a reac#iei de derami$icare.:artea di
totalul glicogeului muscular care poate $i supus
$os$oroli"ei '$r derami$icare+, care repre"it cca
;umtate di total, este degradat 3 mu%chi 3 c4teva
secude atuci c4d ecesit#ile metabolice sut
mari. &icolo de aceast etap, derami$icarea se
des$%oar cu o vite" mult mai mic ceea ce e1plic
$aptul c mu%chiul poate sus#ie u e$ort ma1im doar
timp de c4teva secude.
&8... Geglarea metaolismului
glicogenului
0"imele care cotrolea" metabolismul
glicogeului sut glicogen fosforila(a %i glicogen
sinta(a care, la r4dul lor, sut reglate at4t pri
e$ectori alosterici c4t %i pri mecaism covalet
'$os$orilare!de$os$orilare+.
5licoge $os$orila"a a $ost prima e"im la care s!a
descoperit e1iste#a uui cotrol dublu, alosteric %i
covalet. 0ste ua di pu#iele e"ime ale cror
structuri tridimesioale ale $ormelor active %i iac!
tive au $ost detaliat studiate pri di$rac#ia de ra"e X.
Figura %""*46.
$egradarea glicogenului. $iagrama preint trans#or-
mrile pe care le su#er catenele glicogenului su( aci-
unea #os#orilaei "i a su(unitilor enimei derami#icato-
are &H1?-glucan trans#eraa "i amilo-H1>-glicoidaa'.
Gesturile legate prin legturi &H>' glicoidice sunt
eli(erate ca molecule de gluco ne#os#orilat. $in tota-
lul de ?? resturi1 ?H sunt eli(erate ca ;-H-P "i 3 ca glu-
co li(er.
&8...&. Geglarea glicogenoli(ei
&8...&.&. Geglarea prin fosforilare*
defosforilare
2 mu%chiul scheletic glicoge $os$orila"a
'$ig.XII!A7+ e1ist sub dou $ormeM ua activ u!
mit fosforila( a %i cealalt iactiv umit fosfo*
rila( . <ceasta di urm predomi 3 mu%chiul
scheletic rela1at. Vite"a $os$oroli"ei glicogeului
depide, 3 parte, de raportul activit#ilor celor dou
$orme ale e"imei 'raportul aQb+ care este a;ustat sub
ac#iuea uor hormoi cum ar $i adrealia 'epie!
$ria+. Fosforila(a a cost di dou subuit#i
idetice 'B>,. K&a+ $iecare av4d radicalul Ser6>
esteri$icat cu acid $os$oric.
Fosforila(a di$er structural de cea activ
doar pri aceea c radicalii Ser6> sut eesteri$ica#i.
<ctivarea $os$orila"ei 'a+ este catali"at de fos*
forila(o@ina(a care, 3 $orma sa activ 'a+ catal!
i"ea" tras$erul gruprii $os$at de la <9: la Ser6>.
Similar, $os$orila"oKia"a este activat pri $os$ori!
lare tot la u radical de Ser 'a+. &e"activarea,
a, at4t a $os$orila"ei c4t %i a $os$orila"oKia"ei se
$ace pri hidroli"a $os$oesterilor seriei sub ac#iuea
e"imei umit proteinfosfata(a*&.
@os$orila"oKia"a muscular este o e"im cu
structur cuaterar mai comple1. Subuit#ile pro!
teice sut de > tipuriM ,, %i iar $ormula oli!
gomerului este '+
>
, av4d masa 6)77 K&a. Sub!
uit#ile %i co#i radicalii de Ser a cror stare
'liber sau $os$oesteri$icat+ determi $orma iac!
tiv sau activ a e"imei. Subuitatea este cal*
modulina, protei moomeric '6FK&a+ cu 3alt
a$iitate petru ioii de calciu care $ace parte ditr!o
larg $amilie de proteie asociatoare de Ca
)E
. 2tre
acestea este %i troponina ! care decla%ea" co!
trac#ia muscular atuci c4d 3 citosolul miocitului
HCa
)E
/ cre%te. 0l este eliberat di orgaitele care 3l
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
sechestrea" 3 cocetra#ii mari, ca reticulul edo!
plasmatic ce co#ie proteia asociatoare de Ca
)E
umit calseJuestrina. Ca calmoduli se asocia" >
ioii Ca
)E
determi4du!i modi$icarea structurii ter!
#iare. <ceast modi$icare este Jsim#itJ de subu!
itatea care este partea e"imatic a oligomerului.
<socierea ioilor de Ca
)E
activea" 3 acest $el $os!
$orila"oKia"a chiar dac aceasta u a $ost co!
vertit 3 $orma a. <cest e$ect de$ie%te ioul Ca
)E
ca
$iid u al doilea mesager 3 trasduc#ia uor
semale e1tracelulare. 2 miocite %i 3 alte celule care
rspud la semalele e1tracelulare ce determi
cre%terea HCa
)E
/ 3 citosolul lor, acest io $uc!
#ioea" ca u mesager secund adic activea" e!
"ime '$os$orila"oKia"a, etc.+, decla%ea" cotrac#ia
muscular, stimulea" e1ocito"a celulelor edocrie
etc.
:ri e$ectul su stimulator asupra $os$orila"oKia"ei
%i cotrac#iei miocitului, !a
+=
sincroni(ea( glico*
genoli(a cu contrac-ia muscular. 9otu%i, activarea
e"imei umai pri asocierea ioilor Ca
)E
la
calmoduli este par-ial. <ctivarea total a $os$o!
rila"oKia"ei are loc, cum am artat mai sus, pri
$os$orilarea acesteia 'coversia a+. <ceast co!
versie este catali"at de o protein@ina( 7MPc*
dependent. :etru a e1plica modul de ac#iue al
acestei e"ime reveim la a$irma#ia c, 3 mu%chi,
$os$oroli"a glicogeului este activat de adreali.
<ceast activare u se poate produce 3 mod direct,
hormoul eav4d acces 3 iteriorul miocitului. 0l
se asocia" la u receptor *adrenergic '$ig.XII!
A7+care e1pue pe supra$a#a e1tracelular a mioci!
tului u locus de asociere ecovalet a adrealiei.
0l co#ie, drept compoet itramembraar, o
protei de trasduc#ie, proteina : stimulatoare
':s+ care, dup asocierea adrealiei, activea"
adenilat cicla(a. <ceast e"im, situat pe supra!
$a#a iter a membraei, catali"ea" reac#ia
<9:<M:
c
E::
i
. * molecul de adreali cau!
"ea" site"a a >7 molecule de <M:c ceea ce 3!
seam c trasduc#ia mediat de sistemul adenilic
are u caracter ampli$icator.
Cercetrile care au permis elucidarea acestui me!
caism au $ost e$ectuate de 0arl Sutherlad, ;r. 3
aii 6B.7 3 laboratoarele lui Carl %i 5ertR Cori.
9impul de e1iste# al <M:c este scurt, el $iid
rapid decicli"at pri hidroli" de fosfodiestera(.
:roteiKia"a <M:c!depedet este u oligomer
$ormat di dou perechi de subuit#i cu $ormula
D
)
C
)
. Subuitatea D este reglatoare %i asocierea la
ua di ele a ) molecule de <M:c cau"ea" diso!
cierea oligomerului, oligomerul $iid $orma iactiv
a e"imei.
G
2
+
2
< ?38Pc 2+ < 2G&38Pc'
2
.
Subuitatea C moomeric liber este proteiKia"a
activ ceea ce 3seam c me#ierea acestei sub!
uit#i 3 stare iactiv se datorea" asocierii ei cu
subuitatea D 3 tetramerul D
)
C
)
.
<%a cum se vede 3 $igura XII!A7 protei$os$ata"a!6
de"activea" at4t $os$orila"a c4t %i $os$orila"oKia"a.
Ca r4dul ei protei$os$ata"a!6 este ihibat de
inhiitor*& care 3%i poate e1ercita ac#iuea umai
dup $os$orilarea lui, catali"at de proteiKia"a
<M:c!depedet. :rivid 3 geeral schema
e$ectului pe care 3l e1ercit adrealia asupra
glicogeoli"ei este evidet caracterul ampli$icator, de
cascad0 al acestuia. * molecul de adreali
stimulea" eliberarea a "eci de mii de molecule de 5!
6!: di glicoge. 2 $apt, adrealia este eliberat 3
s4ge de gladele suprareale atuci c4d
orgaismul omului sau aimalului este co$rutat cu
o situa#ie care ecesit activitate muscular
viguroas. @os$ogluco"a eliberat pri glicogeoli"
este rapid degradat glicolitic produc4d <9:
ecesar. <tuci c4d situa#ia critic este dep%it,
eliberarea adrealiei 3cetea", $os$orila"oKia"a
revie la starea iactiv %i raportul $os$orolitic aQ
revie la valoarea ba"al, proprie mu%chiului 3
repaos.
Spre deosebire de mu%chi la care stimularea
hormoal a glicogeoli"ei o $ace adrenalina, 3
$icat aceast stimulare se $ace prepoderet sub ac!
#iuea glucagonului. Cum am mai artat la glu!
coeogee", glucagoul este eliberat de pacreas
atuci c4d glicemia scade sub ivelul ormal %i se
asocia" la receptori glucagoergici situa#i pe supra!
$a#a hepatocitelor. :ri itermediul sistemului
adeilic el determi o cascad de reac#ii ese#ial!
mete similar cu cea di mu%chi, ude adrealia
stimulea" glicogeoli"a. 9otu%i, cercetrile pe $icat
au evide#iat c %i catecholamiele stimulea" gli!
cogeoli"a hepatic pri asociere 3 special la re*
ceptori
&
*adrenergici. @os$orila"a mu%chiului
scheletic u este i$lue#at de glucago dar, itere!
sat, cea di miocard este activat de acest hormo.
Figura %""*58.
+ontrolul glicogen #os#orilaei n mu"chi.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
-
* alt deosebire 3tre glicogeoli"ele celor dou or!
gae este c protei$os$ata"a!6!hepatic este ihibat
de $os$orila"a a, u de proteiKia"a <M:c!de!
pedet 'pri itermediul ihibitor!6+ ca 3 mu%!
chiul scheletic '$ig.XII!A7+.
5licogeoli"a hepatic este itesi$icat %i de al#i
mesageri secu"i cum sut mRo!io"itol tri$os$atul
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
'&!mRo!io"itol!6,>,.!tri$os$atP I:
,
+ %i diacil!
glicerolul. 0i re"ult pri ac#iuea altui hormo sa!
gui, vasopresina 'vol.I, cap.III+ petru care e1ist
u alt sistem de trasduc#ie al semalului, di$erit de
sistemul adeilic.<socierea vasopresiei la u re!
ceptor care este asociat la proteina :
p
stimulea"
e"ima itracelular fosfolipa(a !. 5
p
;oac rolul 5s
di sistemul adeilic iar $os$olipa"a C ;oac rolul
adeilat cicla"ei. 0"ima coverte%te $os$atidili!
o"itol di$os$atul 3 cei doi mesageri secu"i me!
#ioa#i mai sus. I:
,
mobili"ea" Ca
)E
di reticulul
edoplasmatic care la r4dul su, stimulea" $os$o!
rila"oKia"a. :ri acest mecaism vasopresia i!
tesi$ic glicogeoli"a 3 $icat.
&8...&.+. Geglarea prin mecanism
alosteric
Suprapus cotrolului hormoal e1ist %i u cotrol
alosteric al glicogeoli"ei, mult mai rapid dec4t
primul. Fosforila(a este activat de <M: %i ihi!
bat de <9: %iQsau 5!-!:. 0$ectul ihibitor al <9: se
datorea" asocierii sale competitive la cetrul
alosteric al <M:. @os$orila"a a este idi$eret la
ace%ti e$ectorii alosterici. 2 mu%chiul rela1at apro!
ape toat $os$orila"a se gse%te 3 co$orma#ia
tensionat BTD care este iactiv. Cotrac#ia mus!
cular ites mre%te raportul <M:Q<9: ceea ce
determi trecerea rapid a $os$orila"ei b 3 stare
rela)at BGD datorit asocierii <M: la cetrul alo!
steric al $iecrui moomer al dimerului e"imei
'$ig.XII!A6+. 2 $elul acesta $os$orila"a b este acti!
vat pri coversia TG $r iterve#ia $os$orila!
"oKia"ei care, cum am v"ut 3 sec#iuea aterio!
ar, activea" $os$orila"a pri coversia a.
2 $igura XII!A6 apare schemati"at dimerul glicoge
$os$orila"ei 3 , $orme posibile %i itercoversia lor
pri cele dou mecaisme, covalet %i alosteric.
@igura u pre"it $orma tesioat 'iactiv+ $os$o!
rila"ei a. 5luco"a $avori"ea" coversia D9 a ac!
estei e"ime. Vite"ele cu care au loc coversiile
9D respectiv ab ale e"imei di$er pri mai
multe ordie de mrime. Coversia covalet are loc
3 itervale de timp de ordiul secudelor!miutelor
iar cea alosteric se petrece 3 c4teva milisecude.
Figura %""*5&.
+ontrolul activitii glicogen #os#orilaei. @n #igur nu
apare #os#orilaa a tensionat. Formele tensionate ale
#os#orilaei sunt inactive iar cele rela%ate sunt active en-
imatic. Fos#orilaa b este controlat prin stimulare alo-
steric de 38P "i inhi(are alosteric de 32P "i5sau ;->-
P1 ea #iind preponderent n stare tensionat n condiii
o(i"nuite. Fos#orilaa a este insensi(il la e#ectorii alo-
sterici menionai "i este preponderent n stare rela%at n
#icat dac glicemia nu este crescut. /umai #orma ten-
sionat a glicogen #os#orilaei poate #i modi#icat cova-
lent.
P P
@os$orila"a a
'rela1at,activ+
2)
2
. 23$P
:rotei! @os$orila"oKia"
$os$ata"a!6
2Pi 232P
@os$orila"a b
'tesioat,iactiv+
238P 238P

@os$orila" b
'rela1at,activ+
38P 38P

:ri urmare glicogeoli"a este cotrolat pri , me!
caismeM
a+ mecaismul covalet '$os$orilare!de$os$orilare+
<M:c!depedetP
b+ mecaismul Ca
)E
!depedet pri care se real!
i"ea" %i sicroi"area glicogeoli"ei cu cotrac#ia
muscularP
c+ mecaismul alosteric.
&8...+. Geglarea glicogenogene(ei
'$ig.XII!A)+
Ca %i glicoge $os$orila"a, glicogen sinta(a e1ist 3
dou $orme, $os$orilat %i e$os$orilat. 9otu%i, spre
deosebire de $os$orila", sita"a activ 'a+ este
Figura %""*5+.
+ontrolul glicogen sintaei n mu"chi. ;!J9 J-31 J-? "i J-6 &vei te%tul'
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic

eesteri$icat iar cea iactiv '+ este esteri$icat cu
:i. Sita"a este u tetramer, $iecare subuitate co!
#i4d F cetre de $os$orilare petru care e1ist -
proteiKia"e di$erite. 8a di ele este proteiKia"a
<M:c!depedet %i alta este $os$orila"oKia"a
descrise la glicogeoli". 2 stare activ aceste
@ina(e stimulea( glicogenoli(a i inhi
glicogenogene(a. Mai e1ist o proteiKia" Ca
)E
!calmoduli!depedet reglat ca %i $os$orila!
"oKia"a. Destul Kia"elor se cuosc sub deumirile
O!,, O!> %i O!.. Ca#ul de eveimete, de la aso!
cierea adrealiei la receptorul p4 la activarea
proteiKia"ei <M:c!depedete, este idetic cu cel
descris la glicogeoli". 9otu%i, rolul ;ucat de $os$ori!
la"oKia" este di$erit, ea cotrol4d direct activita!
tea sita"ei. :ri aceasta JcascadaJ glicogeogee"ei
este ceva mai JscurtJ dec4t JcascadaJ glicoge!
oli"ei.
:luco(o*3*fosfat este activator alosteric al sita"ei b
creia 3i mre%te a$iitatea petru 8&:!5 '5!-!:
este ihibitor alosteric al $os$orila"ei b+.
"nsulina itesi$ic site"a glicogeului mic%or4d
glicemia. 0a ac#ioea" pritr!u sistem de tras!
duc#ie speci$ic al crui receptor este asociat la o ti!
ro"iKia" a$lat pe $a#a iter a membraei mio!
citului. :ri ac#iuea stimulatoare asupra uei pro!
tei$os$ata"e isulia activea" sita"a pri de$os$o!
rilare. <ceast $os$ata" di$er de protei$os$ata"a!6
care are acela%i e$ect 3s este sub cotrolul proteiei
inhiitor*& activat, ca %i 3 glicogeoli", de
proteiKia"a <M:c!depedet. Ca ivel hormoal
3tregul metabolism al glicogeului 3 mu%chi este
cotrolat de adreali %i isuli iar 3 $icat de
glucago %i, 3tr!o mai mic msur, de adreali.
Hormoii care ridic ivelul <M:c 3 $icat mresc
glicemia %i 'ueori+ itesi$ic glicoli"a, iar 3
mu%chi itesi$ic glicoli"a. @elul 3 care <M:c ac!
celerea" glicoli"a %i 3cetie%te glucoeogee"a 3
hepatocit a $ost e1plicat la reglarea reciproc a lor
pri @!),-!:
)
'cap.XII, p.A,+. :ricipalele e$ecte
alosterice le e1ercit 3 mu%chi 5!-!: %i raportul
<M:Q<9:.
2 $icat u rol importat 3l are glicemia.
C4d aceasta cre%te gluco"a ptrude 3 hepatocite %i
se asocia" alosteric la $os$orila"a a cau"4du!i
coversia GT, adic iactivarea. 2 plus, aceast
modi$icare de co$orma#ie determi e1puerea
radicalilor Ser6> $os$oesteri$ica#i la ac#iuea hidro!
litic a protei$os$ata"ei!6, care cau"ea" coversia
a a glicoge $os$orila"ei. Ivers, scderea glice!
miei hepatice $avori"ea" starea rela1at a $os$o!
rila"ei a ceea ce stimulea" glicogeoli"a %i resta!
bilirea glicemiei ormale.
2 coclu"ie, cotrolul hormoal, implicit
reglarea pri mecaism covalet, c4t %i cel alosteric,
au ca e$ect desincroni(area celor dou ci ale me!
tabolismului glicogeului, site"a %i degradarea lui.
Ca ivel hepatic acestea coduc la me#ierea 3tre
limite ormale a glicemiei iar 3 #esutul muscular ele
rspud ecesit#ilor eergetice ale acestuia. :e de
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XII. Metabolismul glucidic
alt parte desicroi"area me#ioat are %i o im!
porta# ergoomic, pre3t4mpi 3chiderea uui
ciclu de substrat risipitor de eergie util. Dada!
metul bu, adic e$icie#a termodiamic a acestui
metabolism, este completat %i de o 3alt e$icie#
cietic a lui.
Mobili"areaQcodesarea rapid a moleculelor glu!
co"ei este posibil datorit gradului avasat de rami!
$icare a glicogeului %i deci este posibil dispuerea
pe supra$a#a particulelor acestuia, aproape 3tr!u
strat moomolecular, a e"imelor glicogeoli"ei %i
glicogeogee"ei.
&8.1 Boli de stocaK a glicogenului
Bglicogeno(eD
:rima boal de stoca; a glicogeului 'tip I+ a $ost de!
scris de 0dgar vo 5ierKe 3 6B)B. :acietul avea
u abdome eorm datorit volumului mare al $ica!
tului 'hepatomegalie+. 2tre mese el su$erea de
hipoglicemie, ivelul gluco"ei rm44d sc"ut chiar
%i dup admiistrarea adrealiei sau glucagoului.
Boala von :ier@e a $ost studiat %i elucidat
etiopatogeetic de ctre cei doi Cori 3 6B.). 0i au
descoperit lipsa gluco"o!-!$os$ata"ei 3 aceast
a$ec#iue. <ceasta a $ost prima de$icie# 3scut a
uei e"ime hepatice care s!a dovedit c st la ba"a
uei boli metabolice. Icapacitatea $icatului de a
hidroli"a 5!-!: %i deci de a Je1portaJ gluco"a
determi puseele hipoglicemice iterpradiale. 2
schimb se itesi$ic glicoli"a hepatic ce coduce la
u alt simptom al bolii, acido"a lacticQpiruvic. 2
oala !ori 'tip III+, care, pri e1ameul cliic u
poate $i deosebit de boala vo 5ierKe, este abset
amilo!6,-!glico"ida"a determi4d icapacitatea
$icatului %i mu%chiului s derami$ice glicogeul.
<cesta se acumulea" 3 e1ces av4d o structur
alterat, supra!rami$icat, spre deosebire de boala
vo 5ierKe 3 care structura glicogeului acumulat
este ormal. 2 glicogeo"a de tip V, umit oala
Mc7rdle, este abset glicoge $os$orila"a
muscular. Capacitatea de e$ort $i"ic a bolavului
este limitat de crampele musculare care se ac!
cetuea" odat cu itesi$icarea e$ortului. 2truc4t
mu%chiul 3 repaos $olose%te drept combustibili %i
aci"ii gra%i sau corpii cetoici, bolavul poate
supravie#ui petru c utili"area glicogeului
muscular u este ese#ial petru via#. 9otu%i, la
ace%ti bolavi este pro$ud perturbat ciclul Cori.
Spre deosebire de subiec#ii sto%i la care pH!ul
miocitelor scade 3 timpul e$ortului $i"ic datorit
acumulrii acidului lactic, la pacie#ii cu boala
Mc<rdle pH!ul celulelor musculare cre%te datorit
scidrii creati $os$atului, reac#ie cosumatoare de
protoiM creati!:E<&:EH
E
<9:Ecreati.
Se cuosc B tipuri de glicogeo"e 3 care, cu e1cep#ia
olii 7ndersen 'tip IV+ la care este de$icitar e"ima
rami$icatoare amilo!6,> 6,-!trasglico"ida", se
acumulea" glicoge hepatic %iQsau muscular cu
structur ormal sau rami$icat.
St. Hobai Curs de Biochimie medical vol.
II
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
!apitolul %""". Metaolismul lipidic
&. 9ipide0 memrane0 transport
Cipidele 'cuv4tul grecesc lipos 3seam
grsime+ sut u grup heteroge de substa#e de
origie biologic ale cror propriet#i comue
sut solubilitatea redus sau isolubilitatea 3 ap
%i solubilitatea 3 solve#i apolari 'eter, sul$ur de
carbo, cloro$orm, be"e, be"i+. &i acest
grup $ac parte grsimile0 uleiurile0 cerurile,
aceste subgrupe $iid umite lipide simple.
Cipidele compuse sut fosfolipidele %i
glicolipidele, compoete ma;ore ale
membraelor biologice. 8 alt subgrup de lipide
3l costituie sterolii 'colesterolul, coprostero!
lul,etc+, steroi(ii 'hormoii corticoi"i %i se1uali+,
vitaminele liposolubile '<,&,0,O+ %i al#i compu%i
poliprenoi(i 'ubi\uioa, dolicholul+. 7ci(ii
grai %i al#i aci"i cu umr mare de atomi de
carbo '$itaic,%.a.+ precum %i corpii cetonici
sut cosidera#i %i ei c $ac parte di grupul
lipidelor. Cu toate c u sut sigurii compu%i
$r 3crctur electric, gliceridele, colesterolul
%i esterii acestuia se umesc lipide neutre.
&.&. ,tructurile lipidelor
&.&.&. 7ci(ii grai
:ri de$ii#ie aci"ii gra%i sut to#i aci"ii
moocarbo1ilici satura#i sau esatura#i 'moo sau
poli+ cu catea liiar %i umr par de atomi de
carbo 'de la > la ,-+. <ceste caracteristici sut
3truite de aci"ii care re"ult di hidroli"a
esterilor aturali ai gliceriei sau colesterolului,
datorit logicii site"ei cateelor lor pri
Zcoectarea[ subuit#ilor C
)
. 2 platele %i
aimalele superioare predomi cateele acil cu
6- %i 6A atomi de carbo, palmitic, oleic, lioleic
%i stearic 'tabel XIII!6+. Mai mult de ;umtate di
aceste catee co#i ua sau mai multe duble
legturi. Ca bacterii cateele sut 3 mare msur
rami$icate, hidro1ilate sau co#i iele de
ciclopropa.
:ropriet#ile $i"ice ale <5C sut 3 mare
msur determiate de lugimea, umrul duble!
lor legturi 'gradul de esaturare+ %i po"i#ia aces!
tora. &atorit caracterului apolar al cateelor
hidrocarboate,<5C au o mic solubilitate 3
ap. &e aceea la vertebrate <5C circul 3 s4ge
asocia#i la albumia seric. &e e1emplu
solubilitatea acidului lauric este 7,7-, mgQg de
ap iar a acidului stearic 7,77,> mgQg de ap.
Tael %"""*&.
3ciii gra"i cu semni#icaia (iologic.
Simbol =ume co!
mu 'acid+
=ume
sistematic 'acid+
p.t.
'C+
6)M7 Cauric &odecaoic >>,)
6>M7 Miristic 9etradecaoic .)
6-M7 :almitic He1adecaoic -,,6
6AM7 Stearic *ctadecaoic -B,-
)7M7 <rahidic 0icosaoic F.,>
))M7 Beheic &ocosaoic A6
)>M7 Cigoceric 9etracosaoic AB,)
6-M6 '
B
+
:almito!
leic
B!He1adeceoic !7,.
6AM6 '
B
+
*leic B!*ctadeceoic 6,,>
6AM) '
B,6)
+
Cioleic B,6)!*ctadeca!
dieoic
!B
6AM, '
B,6),6.
+ !Cio!
leic
B,6),6.!*cta!
decatrieoic
!6F
)7M>
'
.,A,66,6>
+
<rahidoic .,A,66,6>!0ico!
satetraeoic
!>B,.
)7M.
'
.,A,66,6>,6F
+
! .,A,66,6>,6F!
0icosapeta!
eoic
!.>
)>M6 '
6.
+
=ervoic 6.!9etracose!
oic
,B
,ursaH &aIso,D.M.C., 0lliot,&.C., 0lliot,U.H.,
Loes,O.M., &ata $or Biochemical Desearch ')
d
ed.+,
Chapter 66, Claredo :ress '6B-B+.
Solubilitatea <5C scade cu cre%terea lugimii
cateei %i cu scderea gradului de esaturare.
<5C sut elibera#i di esterii lor cu glicerolul,
a$la#i 3 adipocite %i lipoproteie, pri hidroli"
catali"at de lipoproteinlipa( 'C:C+.
<ci"ii satura#i au catee $le1ibile ce ar
putea adopta u mare umr de co$orma#ii
datorit rota#iei libere 3 ;urul legturilor C!C.
9otu%i ei adopt conforma-ia e)tins deoarece
st4;eirea steric ditre atomii vecii este
miim. Moleculele lor sut ara;ate 3mpachetat,
atomii cateelor vecie reali"4d umeroase
cotacte va der Uaals ceea ce determi
cosiste#a para$ioas a aci"ilor cu 6)!)>
atomi de carbo. 8 <5C esaturat este de obi!
cei i"omer cis ceea ce determi o co$orma#ie
ee1tis, 3doit a cateei '$ig. XIII!6+ %i
aceasta 3mpiedic 3mpachetarea itercatear.
<ci"ii esatura#i cu mai multe duble legturi,
datorit co$igura#iei cis, au cateele mai
puteric curbate.
Figura %"""*&.
0omerismul geometric al aciilor oleic "i elaidic "i
al aciilor maleic "i #umaric.
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
&e e1emplu, catea acidului arahidoic, )7M> 'all!
tras!
.,A,66,6>
+ este 3 $orm de U. &i aceast
cau" eergia termic ecesar topirii aci"ilor
esatura#i este mai mic, adic puctele de topire
ale acestora sut mai mici dec4t ale aci"ilor
satura#i cu acela%i umr de atomi de carbo
'tabel XIII!6+. 9emperatura de topire scade cu
cre%terea gradului de esaturare. Cosiste#a
<5C esatura#i este uleioas.
=omeclatura sistematic a <5C se co!
struie%te #i4d cot de deumirea hidrocarburii
cu acela%i umr de atomi de carbo la rdcia
creia se adaug su$i1ul anoic dac acidul este
saturat sau enoic dac este esaturat. <lturi de
deumirea sistematic $recvet se utili"ea"
deumiri comue ale <5C 'tabel XIII!6+. <tomii
de carbo se umerotea" 3cep4d cu gruparea
carbo1il, po"i#iile idicate pri litere grece%ti
3cep4d cu atomul de carbo substituit cu grupa!
rea !C**H. 5ruparea metil termial a cateei
hidrocarboate se otea" totdeaua cu .
Simbolul uui acid se $ormea" di ci$ra care
idic umrul atomilor de carbo urmat de
ci$ra repre"et4d umrul dublelor legturi %i
apoi de litera ai crei idici superiori preci"ea"
po"i#iile dublelor legturi.
$icosanoi(ii, deriva#i di aci"ii
poliesatura#i cu )7 atomi de carbo, cum ar $i
acidul arahidoic, pot $i clasa#i 3 leucotriene
'$ig. XIII!)+ %i prostaoi"i. :rostaoi"ii sut
prostaglandinele ':5+ '$ig. XIII!,+, tromo)anii
'9X+ '$ig. XIII!>+ %i prostaciclinele ':5I+.
0icosaoi"ii sut compu%i cu o larg palet de
e$ecte biologice $iid implica#i 3 i$lama#ia
#esuturilor, agregarea trombocitar, vaso!
costric#ie, decla%area travaliului, etc.
Figura %"""*+.
!tructura leucotrienei 3?&L23?'.
Figura %"""*..
!tructura prostaglandinei A2&P;A2'
Figura %"""*1.
!tructura trom(o%anului 32 &2432'.
&.&.+. Trigliceride BtriacilgliceroliD
5rsimile %i uleiurile sut amestecuri de
trigliceride '95+. Ca eucariote ele se gsesc 3
citosol sub $orm de picturi microscopice 3 $a"
separat de mediul apos, costituid depo"itul de
combustibil lipidic al celulelor. Ca vertebrate
celulele speciali"ate petru depo"itarea 95 sut
adipocitele 3 care picturile lipidice ocup
aproape 3treg volumul citosolar. 9rasportul 3
s4gele vertebratelor este $cut de lipoproteiele
plasmatice.
8ele 95 sut stocate 3 semi#ele mai
multor plate 3 special 3 perioada germirii lor.
95 di plate %i uele aimale marie au u grad
de esaturare mai 3alt, de aceea ele sut lichide,
uleiuri, spre deosebire de 95 solide ale aimalelor
terestre.
Co#iutul de eergie chimic al lipidelor
de stoca; este mai mare dec4t al poli"aharidelor
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
cum sut glicogeul %i amidoul, di dou mo!
tiveM a. cateele hidrocarboate sut 3tr!o stare
mai redus dec4t atomii de carbo ai subuit#ilor
glucidiceP b. $iid apolare 95 u ecesit ap de
hidratare care, 3 ca"ul poli"aharidelor mre%te
masa acestor depo"ite 3 detrimetul puterii
calori$ice a lor. ]esutul adipos, pricipala re"erv
eergetic la om, este distribuit 3 special 3tr!u
strat subcutaat 3 cavitatea abdomial. 0l
repre"it 3 medie, )6G la brba#i %i )-G la
$emei 'procete de mas+ asigur4d supra!
vie#uirea timp de )!, lui, spre deosebire de
re"erva de glicoge care poate asigura ecesit#ile
eergetice doar petru o "i.
=omeclatura mai veche a 95 idic
po"i#iile legturilor esterice pri literele %i . 2
termiologia I8:<C 'Iteratioal 8io o$ :ure
ad <pplied ChemistrR+ gliceridele au deumirile
mooacilglicerol, diacilglicerol, triacilglicerol, po!
"i#ia legturilor esterice $iid idicat 3 sistemul
sn 'umerotare stereochimic+. &e e1emplu,
deumirea stadardi"at a distearopalmitiei este
6,)!distearoil!,!palmitoil!s!glicerol '$ig.XIII!.+.
Figura %"""*2.
!tructura H12-distearoil-3-palmitoil-sn-glicerol.
0ste importat $aptul c cei doi atomi de carbo
ai glicerolului u sut idetici 3 reac#iile catali!
"ate de e"ime, datorit stereospeci$icit#ii lor.
5licerol Kia"a catali"ea" $os$orilarea umai la
C',+ al gliceriei re"ult4d glicerol!,!: u
glicerol!6!:. =eidetitatea stereochimic a
atomilor de carbo ai glicerolului este ilustrat 3
$igura XIII! -. 2 sistemul sn po"i#ia 6 a
glicerolului este u cetru prochiral 'vol.I,p.A+ de
tip pro-!.
Figura %"""*3.
!tructura n proiecie Fischer a unui triacil-sn-glicerol.
&.&... !eruri
Sut esterii alcoolilor moohidro1ilici
primari superiori 'C
6-
!C
,7
+ cu aci"ii gra%i. :rici!
palul compoet al cerii de albie este palmitatul
de triacotail CH
,
!'CH
)
+
6>
!C**!'CH
)
+
)B
!CH
,
.
@agurele costruit de albie este solid la ).C,
hidro$ob %i impermeabil petru ap. 8ele glade
di pielea vertebratelor secret ceruri petru pro!
tec#ia pilo"it#ii, petru lubri$ierea %i me#ierea
$le1ibilit#ii pielii. :srile de ap secret ceruri
care hidro$obi"ea" pea;ul lor. @ru"i%ul, rodo!
dedroii, iedera, mai multe plate tropicale, ue!
le $ructe, sut acoperite cu u strat de cear care
le prote;ea" de para"i#i %i 3mpiedic evaporarea
apei. 8ele ceruri co#i pe l4g esteri catit#i
de aci"i %i alcooli liberi %i alcai cu umr impar
de atomi de carbo. Cerurile au diverse aplica#ii
3 idustriile $armaceutic %i cosmetic. Caolia
di l4a de oaie, ceara de albie, ceara carnau(a
de pe truchiul uui palmier bra"ilia, uleiul de
sperma#et di ca%alot, sut $olosite ca lo#iui,
uguete %i creme 3 cosmetic.
&.&.1. Fosfolipide
Compu%ii di aceast clas au comu
pre"e#a radicalului $os$at. Subclasa glicerofos*
fatidelor are comu u mie" de glicerol esteri$icat
la C'6+ %i C')+ cu radicali de aci"i gra%i iar la
C',+ cu acid $os$oric. <cest schelet comu se
ume%te acid $os$atidic '$ig. XIII!F+.
Figura %"""*4.
!tructura unui acid #os#atidic.
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
<ci"ii $os$atidici pot $i esteri$ica#i cu $os$atidil!
gliceroli $orm4d cardiolipine '$ig. XIII!A+,
$os$olipide pre"ete 3 catit#i semi$icative 3
membraele mitocodriale.
Figura %"""*5.
!tructura unei cardiolipine &di#os#atidilglicerol'
<ci"ii $os$atidici pot $i esteri$ica#i cu
amioalcooli, cum este etaolamia, $orm4d
$os$atidiletaolamie sau cefaline '$ig. XIII!B+.
Figura %"""*6.
!tructura unei ce#aline &#os#atidiletanolamin'.
&ac esteri$icarea este cu colia lipidele se
umesc lecitine '$ig. XIII!67+.
Cecitiele sut larg distribuite 3 celule av4d at4t
rol structural 3 membraele ultrastructurii
celulare c4t %i rol $uc#ioal. &ipalmitoil
$os$atidilcolia '&::C+ repre"it >7G di
sur$actatul pulmoar care, datorit tesiuii
super$iciale previe alipirea supra$e#elor itere
3 alveolele pulmoare.
Figura %"""*&8.
!tructura colinei "i a unei lecitine &#os#atidilcolin'.
<bse#a acestui $os$olipid cau"ea" sidromul
su$eri#ei respiratorii la prematuri. 9otu%i, de
obicei glicero$os$atidele au u radical acil saturat
3 po"i#ia C'6+ %i uul esaturat 3 po"i#ia C')+ a
glicerolului. Cecitiele moocateare, 3 special
cele re"ultate pri cliva;ul hidrolitic al acilului di
po"i#ia C')+, sub ac#iuea $os$olipa"ei <
)
, se
umesc li(olecitine '$ig. XIII!66+.
Figura %"""*&&.
!tructura unei liolecitine &lio#os#atidilcolin'.
0sterii cu seria ai aci"ilor $os$atidici sut
fosfatidilserinele '$ig.XIII!6)+, care sut ce$alie
carbo1ilate.
Figura %"""*&+.
!tructura unei #os#atidilserine.
Fosfatidilino(itolii co#i 3 locul uui
amioalcool u poliol ciclic, &!mRoio"itolul
'$ig.XIII!6,+.
Figura %"""*&..
!tructura unui #os#atidilinoitol.
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
A7G di $os$atidilio"itolul di creier co#ie 3
po"i#ia C'6+ radicalul stearoil %i 3 po"i#ia C')+
radicalul arahidoil. &ubla $os$orilare a lipidului,
produs 3 membraa plasmatic a hepatocitelor,
d a%tere la $os$atidilio"itol!>,.!di$os$at care,
cum s!a mai me#ioat la glicogeoli", sub
ac#iuea $os$olipa"ei C, se scidea" 3 doi
mesageri secu"i, I:
,
%i &5 care preiau semalul
mesagerului hormoal 'vasopresia+. &5
activea" protei Kia"a C iar I:
,
eliberea" Ca
)E
di re"ervoarele itracelulare.
Plasmalogenii sut glicero$os$olipide
care 3 po"i#ia C'6+ a mie"ului glicerolic co#ie
ata%at pritr!o legtur eteric u radical alcheil.
Vom vedea la ,.6.6. 3 acest capitol c, 3rudi#i cu
plasmalogeii, sut alchilacil glicero$os$olipidele.
<mioalcoolii di structura plasmalogeilor sut
de obicei etaolamia '$ig. XIII!6>+, colia %i
seria.
Figura %"""*&1.
!tructura unui plasmalogen.
<par 3 special 3 #esutul miocardic ude
repre"it cca .7G di $os$olipidele membraare.
:lasmalogei se gsesc 3 catit#i semi$icative
%i 3 membraele protistelor 'orgaisme eucariote
moocelulare+. &ac 3 po"i#ia C'6+ este radicalul
saturat C
6.
, iar 3 po"i#ia C')+ este radicalul acetil
%i amioalcoolul este colia, compusul se ume%te
factor de activare plachetar BP7FD. <cesta este
eliberat de leucocite polimor$oucleare
'graulocite+ baso$ile %i stimulea" agregarea
plachetar %i eliberarea serotoiei di
trombocite. <ctivitatea proagregat plachetar a
:<@ se mai$est %i la cocetra#ii mai mici de
67
!66
M. :<@ are %i propriet#i hipotesive %i
ulcerogee.
,fingolipidele cum este de e1emplu sfin*
gomielina '$ig.XIII!6.+ are la ba" u mie" de
sfingo(in, amioalcool esaturat.
Figura %"""*&2.
!tructura chimic &n proiecie Fischer' &a' "i steric
&(' a s#ingomielinei. A%ist asemnare
con#ormaional a acesteia cu glicero#os#olipidele.
Cateele esaturate ale omologilor i$eriori %i
superiori ai s$igo"iei 'C
6A
+ pot co#ie 6-,6F,6B
%i )7 atomi de carbo. &eriva#ii =!acila#i ai
s$igo"iei se umesc ceramide B$ig.XIII!6-D %i,
3 stare liber, ei apar 3 mici catit#i 3 #esuturi.
2 schimb ceramidele sut partea structural de
ba" a glicolipidelor. S$igomielia se gse%te 3
catit#i mari 3 #esutul ervos %i creier %i 3
structura tecii mieliice care i"olea" electric
a1oii euroali.
Figura %"""*&3.
!tructura unei ceramide &acils#ingoin'.
&.&.2. :licolipide BglicosfingolipideD
!erero(idele sut ceramide eteri$icate
cu moo"aharide, 3 special cu galacto"
'galactocerebro"id+ '$ig.XIII!6F+.
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*&4.
!tructura galactocere(roidului &G9)' "i a
galactosul#atidului &cere(roid sul#at1 G9!.3)'.
Dadicalii care acilea" gruparea amiic pot $i ai
acidului ligoceric, cerebroic adic CH
,
!'CH
)
+
)6
!
CH'*H+!C**H, ervoic %i o1iervoic adic
CH
,
!'CH
)
+
F
!CH?CH!'CH
)
+
6)
!CH'*H+!C**H.
Cerebro"idele di creierul de %obola co#i
radical de acid stearic. ,ulfatidele sut cerebro"ide
la care restul de galacto" este sul$atat 3 po"i#ia ,.
:anglio(idele sut oligo"aharide ceramidice care
co#i cel pu#i u rest termial de acid sialic.
5aglio"idele 5
M6
, 5
M)
%i 5
M,
, a cror ierarhie
structural este 5
M,
5
M)
5
M6
'$ig. XIII!6A+
sut trei di cele peste -7 cuoscute. 5aglio"idele
sut compoete ale membraelor di di$erite
tipuri de celule, ele repre"et4d -G di lipidele
#esutului ervos di creier. @uc#ioea" ca
receptori pe supra$a#a membraei celulare petru
uii hormoi hipo$i"ari sau petru proteie to1ice
de origie bacteria cum ar $i to)ina holeric
'5
M6
+.
<tigeele de grup sagui sut oligo!
"aharide compoete ale glicos$igolipidelor sau
ale glicoproteielor eritrocitare cum ar $i glico$o!
ria <.
Figura %"""*&5.
;anglioidul ;8H7 &a' #ormula structural n care s#ingoina este preentat n proiecia Fischer. &(' modelul
spaial al ganglioidului.
&.&.3. 7ntigene de grup sanguin
0ritrocitele umae co#i la supra$a#a lor
circa 677 de atigee de grup sagui care pot
$i grupate 3 6. sisteme de grup sagui
disticte d.p.d.v. geetic. Cele mai importate cli!
ic sut sistemul <B* 'descoperit de Oarl
Cadsteier 3 6B77+ %i sistemul Dh 'rhesus? mai!
mu#a Macaca Mulata+. 5rupele saguie sut
ideti$icate cu a;utorul aticorpilor sau a
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
lectielor vegetale speci$ice. Sistemul <B* cost
di atigeele de grup sagui de tip <,B %i H.
0ritrocitele uei persoae cu s4ge de tip
7 u co#i atigee de grup sagui. 0a poate
produce aticorpi cotra atigeelor < %i B.
<ceast persoa u poate primi pri tras$u"ie
s4ge de la idivi"i cu s4ge de tip <, ale crui
eritrocite co#i atigee < sau s4ge de tip B sau
s4ge de tip <B. 0ritrocitele s4gelui de tip <B
co#i at4t atigee < c4t %i B. 2 schimb
persoaele cu s4ge de tip 7 sut donori
universali, adic pot doa s4ge persoaelor cu
s4ge de orice tip.
* persoa cu s4ge de tip < produce aticorpi
ati!B. 0a poate primi s4ge de tip 7 sau < %i
poate doa s4ge persoaelor de tip sagui < sau
<B. * persoa cu s4ge de tip B produce
aticorpi ati!<, poate primi s4ge de tip 7 sau B
%i poate doa s4ge persoaelor de tip sagui B
sau <B. * persoa cu s4ge de tip <B u
produce aticorpi, poate primi s4ge de orice tip
'acceptor universal+ %i poate doa s4ge umai
persoaelor de tip sagui <B. 2clcarea acestor
reguli de tras$u"ie, spre e1emplu tras$u"ia
s4gelui de tip < uei persoae de tip sagui B
determi o reac#ie imuologic 3 care eritro!
citele tras$u"ate su$er aglutiarea, ceea ce
deseori produce blocarea $atal a vaselor de s4ge
a persoaei tras$u"ate.
<tigeul de tip H apare la idivi"ii de tip
sagui 7 el $iid u oligo"aharid precursor al
atigeelor de tip < %i B. Idivi"ii de tip sagui
< co#i o tras$era" care ata%ea" =!acetil!
galacto"amia la atigeul de tip H 'po"i#ia X 3
$igura XIII!6B+.
Idivi"ii de tip sagui B co#i
galacto"il tras$era" care ata%ea" galacto"a 3
aceia%i po"i#ie. Idivi"ii de tip sagui 7 u
ata%ea" imic 3 acea po"i#ie.
Figura %"""*&6.
!tructurile oligoaharidelor antigene de grup
sanguin n sistemele 3D. "i 8/. G poate #i o un
s#ingolipid sau glicoprotein &glico#orina 3'. @n
sBngele de tip 31 49/-acetil-galactoamin: n
sBngele de tip D1 49galacto: n sBngele de tip 01
49#uco. 3cidul sialic este caracteristic sistemului
8/.
<tigeele <,B %i H u sut legate umai de
membraa eritrocitar. 0le pot apare 3
membraele mai multor #esuturi. A7G ditre
oamei secret aceste atigee ca oligo"aharide
*!legate 3 glicoproteie care circul 3 di$erite
$luide ale orgaismului 'saliv, lapte, lichid
semial, suc gastric, uri+. Sistemul de grup
sagui M= se ba"ea" pe variate ale
glico$oriei < eritrocitare. 9ratametul eritro!
citelor 'sau glico$oriei <+ cu euramiida", e!
"im care 3deprtea" acidul sialic di
structurile oligo"aharidice, aulea" reactivitatea
eritrocitelor $a# de aticorpii ati!M sau ati!=.
9otodat este distrus activitatea receptorilor
petru virusul gripei %i este redus iva"ivitatea
para"itului malariei.
&.&.4. ,teroli
Sterolii %i steroi"ii au la ba" scheletul de
ciclopetaoperhidro$eatre '$ig. XIII!)7+ $ormat
di ielele <,B,C %i &.9o#i sterolii %i steroi"ii aturali
co#i ielele 3 $orm Zscau[ '$ig. XIII!>B+.
Loc#iuea <QB poate $i trans sau cis. Loc#iuea
BQC este trans iar ;oc#iuea CQ& este trans cu
e1cep#ia otabil a glico"idelor cardiace
'ouabaia+.
Cel mai importat sterol este colesterolul '$ig.
XIII!),+, scheletul de porire petru site"a
aci"ilor biliari, steroi"ilor %i a vitamielor &, pre!
"et 3 celulele aimale.
Figura %"""*+&*++.
!tructurile perspectivice &$reiding' "i plane ale nucleului steranic n con#iguraie all-trans ntre nucleele
adiacente &3' "i n con#iguraie cis ntre nucleele 3 "i D &D'.
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*+8.
/ucleul de ciclopentanoperhidro#enantren.
Figura %"""*+..
+olesterolul7!tructura plan cu numerotarea
standard a atomilor de car(on.
Figura %"""*+1.
Principalii steroli preeni n mem(rane naturale din
di#erite surse
Colesterolul este u compoet ma;or al
membraei plasmatice $iid pre"et 3 catit#i
mai reduse 3 membraele orgaitelor celulare. *
bu parte di masa lipidic a lipoproteielor este
colesterol liber %i esteri$icat, $orma esteri$icat
re"ult4d di ac#iuea leciti!colesterol
aciltras$era"ei 'CC<9+ asupra lipoproteielor.
$rgosterolul '$ig. XIII!)>+ apare 3 dro;die, $ugi
%i plate.
!oprosterolul este produsul de hidrogeare al co!
lesterolului sub ac#iuea hidrogea"elor $lorei
bacteriee %i se elimi cu $ecalele. 2 plate se
gsesc stigmasterolul %i *sitosterolul. 4*Dehid*
rocolesterolul este u precursor al vitamielor &.
&.&.5. 7l-i poliprenoi(i
2 a$ara ubi\uioei studiat la o1idarea
biologic, dolicholul, este u alcool poliesaturat
cu cu catea rami$icat lug '$ig. XII!)F, p..A+
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
implicat 3 site"a %i procesarea glicoproteielor.
Vitamiele <,0 %i O precum %i $itolul, timolul,
cam$orul %i cauciucul atural au ca precursor
comu i"opeteil piro$os$at care se siteti"ea"
di acetil.Co<.
&.+. 7gregate lipidice
&.+.&.!onsidera-ii termodinamice i
geometrice privind asocierea surfactan-ilor i
lipidelor memranare
Cegile care guverea" asocierea lipidelor
3 membraa biologic sut acelea%i cu cele care
determi comportametul substa#elor
tesioactive 'sur$acta#i+ 3 mediul apos. 2
solu#ii apoase moleculele am$ipatice 'am$i$ile+ ale
sur$acta#ilor cum sut spuurile %i deterge#ii
$ormea" micele. <cestea sut agregate s$erice al
cror ara;amet elimi cotactele e$avorabile
ditre moleculele de ap %i cateele
hidrocarboate ale moleculelor am$ipatice 'e$ect
hidro$ob+ '$ig. XIII!).+.
@ormarea micelelor este u proces cooperativM ea
are loc umai c4d a $ost dep%it u prag de
cocetra#ie. <cesta se ume%te concentra-ie
critic micelar 'CCM+. :este CCM toate
moleculele am$ipatice adugate se agreg sub
$orm de micele. 2 cele ce urmea" 3cercm s
rspudem, 3tr!o apro)ima-ie termodinamic,
la 3trebareaM de ce agregarea 3cepe la o
cocetra#ie prag, CCMN
<gregarea moleculelor am$i$ile este u proces
reversibil care atige u echilibru diamicM
CC

, ude C este simbolul moleculei


am$ipatice iar este umrul de agregare. 2
geeral, la echilibru, pote#ialele chimice
'electrochimice+ ale speciilor moleculare sut
egale. &ac
l
este pote#ialul chimic al
moleculelor 3 stare di"olvat 'moomeric+,

corespude strii agregate a acestora %i


mic
este
pote#ialul chimic al micelelor, la echilibru avem
egalitatea
l
?

?
mic
Q.
Figura %"""*+2.
8em(rane1 micele1 emulsii "i liposomi #ormate de
lipide ca de e%emplu #os#olipidele sau de sur#actani
ca de e%emplu detergenii. &3' !tructura am#ipatic a
#os#olipidului sau sur#actantului. &D' @mpachetarea n
(istrat a #os#olipidelor. &+' 8icel s#eric de
sur#actant cu mie apos mic. &$' Amulsie Nulei n
ap-. &A' Liposom monolamelar din #os#olipide.
01plicit, 3 stare moomeric, moleculele am$i$ile
au pote#ialul chimicM

l
?
l
ED9lX
l
ude
l
este pote#ialul chimic stadard a lor iar
X
l
este $rac#ia molar a acestor molecule. Similar,
petru pote#ialul chimic al micelelor avem
e1presia,
mic
?
mic
ED9lX
mic
ude X
mic
este
$rac#ia molar a micelelor. 0videt,
mi
?.

%i X
mic
? X

Q, ude X

este $rac#ia molar a


am$i$ilelor 3 stare agregat. :ri urmare,

mic
?

ED9l 'X

Q+
0ergia liber de miceli"are adic eergia liber
ecesar uui mol de substa# am$ipatic s
treac di stare moomeric 3 stare agregat
esteM
5
mic
?

!
l
?
mic
Q!
l
<dic, 5
mic
?

E '6Q+D9l'X

Q+ !
l
!
D9l'X
l
+. Ca echilibru avem 5
mic
?7.
=ot4d

!
l
? 5
mic
, eergia liber stadard
de miceli"are, avem !5
mic
QD9 ? '6Q+l'X

Q+!
l'X
l
+.
<dic,
X

?^'X
l
.e
!5micQD9
+

=umrul de agregare,, $iid 3 geeral mare, de


ordiul sutelor, e1presia ditre parate"e trebuie
s aib o valoare $oarte aproape de valoarea 6.
<ceast codi#ie u poate $i 3depliit dec4t dac
X
l
X
CCM,
X
CCM
$iid o valoare prag, limit
superioar pe care o poate lua X
l
, la care 3cepe
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
miceli"area. <ceast valoare este dat de
e1presiaM
X
CCM
? e
5micQD9
&eci, cuosc4d X
CCM
a uei substa#e am$i$ile se
poate calcula energia lier standard de
miceli(are a eiM
5
mic
?D^9lX
CCM
Dela#ia 5ibbs!Helmholt" permite determiarea
entalpiei stadard de miceli"are, H
mic
, dac se
cuoa%te depede#a X
CCM
de temperaturM
d'lX
CCM
+
? *
H
mic
d9 D9
)
0talpiile H
mic
ob#iute pri aceast metod
sut 3 geeral mici, de ordiul a c4#iva KLQmol.
Cuosc4d 5
mic
%i H
mic
se pot calcula
etropiile stadard de miceli"are, S
mic
.
S
mic
? 'H
mic
! 5
mic
+Q9
Valorile S
mic
sut 3 geeral mari %i po"itive.
De"ult c miceli(area este guvernat de
entropie, $eome care se ume%te efect
hidrofo. 2 adevr, moleculele de ap se
orgai"ea" 3 vecitatea regiuilor apolare
'lipidice+ ale moleculeleor am$i$ile 3tr!o re#ea
$oarte structurat, cu etropie mic. :ri
autoasocierea am$i$ilelor se distruge aceast
orgai"are a apei pri 3locuirea cotactelor ap!
lipid cu iterac#iui lipid!lipid. :ierderea de
etropie datorat iterac#iuilor lipid!lipid este
i$erioar c4%tigului de etropie datorat eliberrii
moleculelor de ap.
* alt 3trebare esteM cum se e1plic
agregarea moleculelor de sur$acta#i sau de lipide
membraare 3 structuri bie de$iiteN @orma
acestora depide de atura chimic a lor, de
co#iutul 3 ap, de temperatur. :etru a
rspude, 3tr!o apro)ima-ia geometric0 la
3trebare, vom de$ii parametrul geometric de
3muchere,
: ? vQS^,
ude S este aria ocupat la supra$a#a uui
moostrat de molecula am$ipatic 'tesioactiv
sau membraar+ '$ig. XIII! )-+, este lugimea
moleculei iar v este volumul va der Uaals al ei.
Dela#ia ditre S %i 'aria trasversal a cateei+
determi valoarea parametrului :. <m$i$ilele
moocateare 'spuuri, deterge#i, li"olecitie+
la care S>, au valoarea parametrului :
subuitar. &ac :<6Q, moleculele tid s se
agrege 3 $orm de micele s$erice '$ig. XIII!). %i
XIII!)F+. &ac 6Q, < : < )Q, moleculele tid s
capete $orma cilidric '$a"a he1agoal H
I
+ '$ig.
XIII!)F+.
5licero$os$olipidele %i s$igo$os$olipidele
bicateare '6Q) < : < 6+ tid s se agrege sub
$orm de bistraturi. 01iste#a acestora a $ost
propus petru prima dat de 0.5orter %i
@.5redel 3 6B). pe ba"a observa#iei c lipidele
e1trase di membraa eritrocitar, atuci c4d
sut 3mpr%tiate la supra$a#a aer!ap, ocup o
arie egal cu dublul supra$e#ei membraelor
'$atomelor+ eritrocitare. 01plica#ia este c spre
deosebire de membra ude lipidele sut
agregate 3 bistraturi, pe supra$a#a apei ele se
ara;ea" 3 moostraturi orietate cu cateele
hidrocarboate spre aer. S!a dedus de aici c
istratul lipidic constituie a(a structural a
memranei iologice. Iteresul imes petru
cuoa%terea structurii %i propriet#ilor $uc#ioale
ale membraelor celulare a dat a%tere
memranologiei, discipli moder care a
cotribuit decisiv la a%terea domeiului
iterdiscipliar al iologiei celulare. 0a apelea"
la tehici de v4r$ de ivestigare structural. Spre
e1emplu, grosimea bistraturilor lipidice de cca -
m a $ost msurat pri microscopie electroic
%i di$rac#ie de ra"e X. Comple1itatea membraei
biologice a impus creerea uor modele
e1perimetale ale ei, cum sut liposomii
've"iculele+ '<lec Bagham, 6B-6+ %i $ilmele
Zegre[ ':eter M_ller,6B-)+.
Figura %"""*+3.
Parametrii structurali ai H12.dimiristoil-sn-glicero-3-#os#ocolin &$8P+' ale crei molecule se a#l ntr-un monostrat.
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*+4.
0n#luena geometriei moleculare asupra #ormei agregatelor lipidice. !$!9dodecilsul#at de sodiu1 +23D9(romur de
cetiltrimetilamoniu1 P+9#os#atidilcolin1 P!9#os#atidilserin1 P39acid #os#atidic1 $;9diacilglicerol1 PA9#os#atidiletanolamin.
St. Hobai Curs de Biochimie medical Vol.
II.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
&.+.+. 9iposomii * modele ale
memranelor celulare
Hidratarea, pri agitare bl4d cu solu#ie tampo a
uui depo"it multistrati$icat de lipid, depus pe o supra!
$a# solid polar, produce o suspesie de ve"icule
multilamelare 'MCV+ '$ig. XIII!)A+.
Figura %"""*+5.
&a'0maginea electronomicroscopic a unei veicule
multilamelare &8LL' de #os#olipid. &(' 8icrogra#ia
electronic a unui liposom unilamelar. 8em(rana sa
este un (istrat ale crui monostraturi sunt #ormate din
moleculele #os#olipidului.
Iradierea ultrasoic a acestei suspesii
coverte%te MCV 3 ve"icule uilamelare mici 'S8V+
cu diametre de ).!,7 m. Ciposomi uilamelari cu
diametre de cca 677 m se pot ob#ie pri i;ectarea
uei solu#ii etaolice de lipid 3 solu#ia tampo sau
pri di"olvarea acestuia 3tr!o solu#ie de deterget %i
elimiarea pri diali" a detergetului. <u $ost
$olosite at4t lipide e1trase di surse biologice, de
e1emplu leciti di glbeu% de ou %i de soia, c4t %i
lipide sitetice care s corespud structural
scopurilor cercetrii. 8ul di cele mai studiate este
6,)!dipalmitoil!sn!glicero!,!$os$ocoli '&::C+ care
3tr!u larg domeiu termic adopt structuri '$a"e+ de
bistrat lipidic adic $a"e lamelare. Ca temperaturi
;oase e1ist $a"a de gel $oarte ordoat, C

. Ca
3cl"irea uei suspesii de MCV!&::C se produce
succesiuea de tras$ormri de $a" C

,
structurile corespu"toare $iid pre"etate 3 $igura
XIII!)B.
Figura %"""*+6.
3ranjamentul moleculelor #os#olipidice n cele 3 #ae L

&gel Nsolid-'1 P

&#a ondulat' "i L

&cristal lichid'. @n
#aa ondulat unghiul pe care a%a molecular
longitudinal l #ace cu planul (istratului varia de la
>0 la O0.
@a"a C

este metastabil ea tras$orm4du!se let


'3 ) "ile la ! )C+ 3 $a"a cristali C
c
'erepre"etat 3 $igur+. Valorile temperaturilor
tras$ormrilor de $a" se vd 3 $igura XIII!,7+ care
pre"it diagrama de $a" a &::C 3 $uc#ie de
co#iutul 3 ap al sistemului lipid!ap.
Cea mai importat tras$ormare este :

,
supraumit tra"i#ia Zordie de"ordie[ 3 care la
o temperatur bie de$iit, 9
m
, cateele cu
co$orma#ie all-trans 'e1tise la ma1imum+ %i
ordoat ara;ate, se Ztopesc[ trec4d 3tr!o stare de
fluid, de"ordoat, cu umeroase co$orma#ii
gauche '$ig. XIII!,6 %i $ig. XIII!)B+.
<mbele co$orma#ii sut intercalate 3 proiec#ie
=eIma 'vol.I,p.)>+ 3s co$orma#ia trans este
antiperiplanar '6A7C+ iar co$orma#ia gauche
este sinclinal '-7C+, av4d o eergie iter mai
mare dec4t trans. @luiditatea membraelor biologice
este ua di cele mai importate propriet#i
$i"iologice care permite proteielor 3globate s se
deplase"e %i s iterac#ioe"e 3tre ele.
Figura %"""*.8.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
$iagrama de #a a H12-dipalmitoil-sn-glicero-3-
#os#ocolinei n #uncie de #racia masic n ap &)2.' "i
n #uncie de temperatur. Liniile care delimitea
domeniile de e%isten a #aelor sunt esenialmente
oriontale1 caracteristice comportamentului termotrop
al #os#olipidului. @n a#ara #aelor lamelare &L

1 P

"i L

'1
la temperatur nalt "i coninut mic de ap1 e%ist un
mic domeniu al #aelor he%agonale &)

' "i cu(ice &P

'.

Figura %"""*.&.
$ispoiia catenelor acil ale unui #os#olipid. $i#erena
de con#ormaie produs de rotaia n jurul unei singure
legturi +-+ &con#ormaia trans "i con#ormaia gauche'.
<ceast $luiditate este asigurat de $aptul c 9
m
la
membraele celulelor mami$erelor este i$erioar
temperaturii corporale. Bacteriile %i aimalele
poichiloterme 'cu s4ge rece+ cum sut pe%tii, 3%i
cotrolea" co#iutul de <5C membraar 3 $uc#ie
de temperatura mediului, petru a!%i me#ie
$luiditatea membraelor. :ri msurtori de
calorimetrie di$ere#ial cu scaare termic '&SC+ s!
a v"ut c pre"e#a acidului palmitic 3 MCV!&::C
determi topirea i"oterm pri cre%terea 9
m
de la
>6,>C la -6,.C, la raportul molar palmitatM&::C
?)M6. *rice schimbare de mediuM pH, cocetra#ia
srurilor, presiue,%.a., care a$ectea" $luiditatea
membraar, decla%ea" aceast reac#ie
compo"i#ioal a membraelor celulelor vii.
@eomeul se ume%te adaptare homeov?scoas.
9otu%i, parametrul critic este raportul molar ditre
lipidele $ormatoare de structuri lamelare %i lipidele
$ormatoare de structuri elamelare.
@uc#iui ca presiuea celular %i cotrolul
permeabilit#ii membraare implic $ormarea
structurilor elamelare 'he1agoale, cubice+ 3
particular tras$ormarea C

H
II
. Membraele co#i
catit#i apreciabile de lipide 'tabelul XIII!)+ care
$avori"ea" $a"a H
II
, cum ar $i spre e1emplu cele
me#ioate 3 $igura XIII!)F. Membraele
mitocodriale itere sut bogate 3 cardiolipi, lipid
care $avori"ea" $ormarea $a"ei H
II
3 pre"e#a
catioilor bivale#i. @u"iuea lamiar idus de ioii
Mg
)E
3 membraa mitocodrial implic $ormarea
uor cilidrii lipidici 3 $a" ivers, itercala#i 3tre
cele dou moostraturi ale bistratului membraar.
Taelul %"""*+.
+ompoiia lipidic n procente de mas a unor
mem(rane (iologice.
Cipid 0ritroci
t uma
Mieli
uma
Mitocodrie
cardiac
bovi
0.coli
<cid $os$atidic 6,. 7,. 7 7
@os$atidil!
coli
6B 67 ,B 7
@os$atidil!
etaolami
6A )7 )F -.
@os$atidil!
glicerol
7 7 7 6A
@os$atidil!
io"itol
6 6 ! 7
@os$atidil!
seri
A,. A,. 7,. 7
Cardiolipi 7 7 )),. 6)
S$igo!mieli 6F,. A,. 7 7
5licolipide 67 )- 7 7
Colesterol ). )- , 7
,ursaH 9a$ord,C.,9he HRdrophobic 0$$ect,p.67B,UileR '6BA7+.
Cotrolul permeabilit#ii membraare
implic e1iste#a uor structuri iverse. <socierea
ioilor Ca
)E
la lipidele 3crcate egativ, cum ar $i
cardiolipia, poate iduce $ormarea micelelor iverse
care, di"olvate 3 mie"ul lipidic membraar, ar
permite traslocarea solu#ilor polari pri bistrat. S!a
observat c bistraturile care co#i catit#i
apreciabile de lipide $ormatoare de $a" H
II
au o
permeabilitate pasiv mai mic dec4t bistraturile
care u co#i aceste lipide.
Colesterolul mic%orea" $luiditatea
membraar deoarece ucleul steraic rigid $r4ea"
i"omerismul trans-gauche al cateelor
hidrocarboate ale $os$olipidelor %i glicolipidelor
membraare. 8 alt e$ect al colesterolului este
lrgirea domeiului de temperatur 3 care are loc
topirea catear %i de aceea el este u plastici(ant
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
memranar. Crgirea itervalului termic de topire
este re"ultatul a dou e$ecte. Sub temperatura de
tra"i#ie, 9
m
, iser#ia ucleului steraic de"ordoea"
ara;ametul cateelor hidrocarboate. :este 9
m
,
acest ucleu reduce i"omerismul catear. 0$ectul de
plastici"at se ba"ea" pe tedi#a colesterolului de
a media starea membraei 3tre cele dou e1tremeM
solid %i $luid.
<ormalit#i ale $luidit#ii membraei
celulare apare 3 strile de boal. 8ele modi$icri 3
$luiditatea membraar pot s i$lue#e"e activitatea
e"imelor ata%ate la membra sau $uc#iile celulare
cum ar $i $agocito"a %i proli$erarea celular. 7nemia
pinteniform 'u $alci$orm+ este o boal 3 care
co#iutul 3 colesterol al membraei eritrocitare este
crescut cu p4 la -.G. 0ritrocitele au o $orm
spiculat %i sut distruse prematur 3 spli ceea ce
cau"ea" aemia. <ceast boal este de obicei
asociat cu ciro"a hepatic 3t4lit la alcoolicii
croici.
5a"ele aneste(ice cum sut cloro$ormul,
dietil eterul, halotaul, 1eoul, iter$er cu tras!
miterea impulsului ervos 3 sistemul ervos cetral.
*rgaismul e1cret emodi$icate aceste aeste"ice
geerale ceea ce idic $aptul c ele u ac#ioea" pe
cale chimic. &epede#a liear a e$icacit#ii aes!
te"icelor de liposolubilitatea lor 'regula MeRer!*ver!
to+ sugerea" c, datorit apolarit#ii, ele alterea"
structura membraelor pri di"olvare 3 mie"ul
lipidic al acestora. <st$el, este 3trerupt trasmite!
rea impulsului ervos. &i"olvarea 3 membra a
aeste"icului depide de coe$icietul de reparti#ie a
lui 3tre $a"a apoas %i $a"a lipidic. Coe$icie#ii de
reparti#ie pot $i estima#i pe ba"a scderii vat Ho$$ a
9
m
odat cu cre%terea cocetra#iei aeste"icului 3
$a"a lipidic.
&... ,isteme de transport prin
memrane iologice
2 aul 6BF) Loatha Siger %i 5arth =ich!
olso au propus modelul mo(aic fluid petru mem!
braele biologice. &eduse di umeroase observa#ii
e1perimetale $cute timp de deceii de umero%i
cercettori, pricipalele caracteristici ale acestui
model sut urmtoareleM
@os$olipidele %i glicolipidele membraei sut
asamblate sub $orm de bistrat care ;oac u
rol dubluM
!solvet petru proteiele itegrale,
!barier de permeabilitate care se opue tra!
versrii membraei de ctre ma;oritatea
ioilor %i moleculelor hidro$ile.
2 "oa de cotact iterac#iuea ditre lipide %i
protei este strict ecesar $uc#iorii ormale
a proteiei.
:roteiele membraare su$er di$u"ie lateral li!
ber dac u sut supuse uor iterac#iui spe!
ciale 3s ele u pot su$eri mi%cri $lip!$lop 'di!
$u"ie trasversal+, pe care le e1ecut cu o
$recve# $oarte mic lipidele membraare '$ig.
XIII!,)+.
8ele proteie pot $i desprise de
membra pri mi;loace relativ bl4de cum ar $i
e1trac#ia cu solu#ii salie cocetrate '=aCl,6M+.
<lte proteie sut mai str4s asociate la
membrae %i ele pot $i e1trase umai cu a;utorul
deterge#ilor 'deo1icolat de sodiu, 9rito X!677,
dodecilsul$at de sodiu, etc.+ sau a solve#ilor
orgaici. <ceste di$ere#e 3 disociabilitatea
proteielor de membrae au codus la 3mpr#irea
lor 3 dou claseM proteie peri$erice 'e1triseci+
%i proteie itegrale 'itriseci+. 2truc4t primele
pot $i separate pri simpla mrire a $or#ei ioice
re"ult c ele sut asociate doar la supra$a#a
membraei pri $or#e electrostatice %i pu#i de
hidroge. &i cotr, proteiele itegrale
iterac#ioea" 3 mod e1tis cu mie"ul lipidic al
membraei deoarece ele pot $i e1trase umai pri
solubili"are cu deterge#i, age#i care cocur cu
ele la iterac#iuea hidro$ob cu bistratul.
:roteiele itegrale au u caracter am$ipatic
adic sut $ormate di dou capete hidro$ile, de
obicei de atur proteo!glucidic, e1puse ctre
compartimetele e1tra! %i itracelular %i segmete
di mi;locul cateei polipeptidice care au u
puteric caracter hidro$ob, caracter determiat de
atura apolar a amioaci"ilor implica#i. <ceste
segmete sut Z3gropate[ 3 mie"ul lipidic, ele
put4d s traverse"e de mai multe ori bistratul
'$ig. XIII!,,+. 9ehica electrooptic cu 3ghe#are!
$racturare a vi"uali"at e1iste#a proteielor ite!
grale.
Figura %"""*.+.
Gepreentarea schematic a mem(ranei plasmatice. Proteinele integrale sunt nglo(ate n (istratul #os#olipidic. @n
(istrat sunt intercalate molecule de colesterol. Prile glucidice ale glicoproteinelor "i glicolipidelor sunt e%puse
numai pe supra#aa e%tern a mem(ranei.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*...
8odelul generat pe computer al (acteriorodopsinei pe
(aa hrilor de densitate electronic. E segmente -eli-
coidale strpung mem(rana celular.
&...&. Difu(ia lier
Membraa plasmatic a celulelor ac#ioea"
ca o iter$a# selectiv!permeabil 3tre iteriorul %i
e1teriorul celulei iar membraele orgaitelor real!
i"ea" aceast separa#ie 3tre iteriorul lor %i citosol.
Substa#ele di"olvate 'solu#ii+ ca de e1emplu ga"ele
pot, ptrude 3 iteriorul celulei pri di$u"ie 3 se!
sul gradietului de cocetra#ie 'de la cocetra#ie
mai mare ctre cocetra#ia mai mic+ $r cosum
de eergie metabolic '<9:+. Vite"a de di$u"ie a uui
solut pri membra depide deM
! solubilitatea lui 3 mie"ul lipidic al membraei,
!coe$icietul de di$u"ie 3 mie". 0cua#ia StoKes!0i!
stei $uri"ea" o corela#ie 3tre coe$icietul de di!
$u"ie &, temperatura absolut 9, ra"a r a particulei
s$erice de solut %i visco"itatea v a mediului de di!
$u"ieM &? K9Q6A,Avr, K $iid costata lui Bolt"!
ma.
!gradietul de cocetra#ie 'di$ere#a de cocetra#ie
3tre cele dou compartimete+.
!umrul pu#ilor de hidroge ditre solut %i ap.
<v4d 3 vedere c la trecerea solutului di mediul
apos 3 mediul lipidic acestea di urm trebuie s se
rup, e1ist o ivers propor#ioalitate 3tre acest
umr %i vite"a de di$u"ie.
&i aceste date re"ult c moleculele epolare mici
se di"olv bie 3 mie"ul lipidic %i deci vor traversa
rapid membraa. Moleculele polare, e3crcate
electric vor di$u"a rapid pri membra dac ele sut
su$iciet de mici. 2 $igura XIII!,> sut idica#i
coe$icie#ii de permeabilitate petru c4#iva solu#ii.
Figura %"""*.1.
A%ponenii &ecimali' ai coe#icienilor de permea(ilitate pentru cBteva soluii. P9 coe#icient de permea(ilitate1 e%pri -
mat n cm5s.
!6> !6) !67 !A !- !> !)

log :
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
=a
E
Cl
!
gluco"a glicerol
ureea
O
E
tripto$a H)*
&up cum se vede, moleculele orgaice %i apa sut
ara;ate 3 ordiea descre%terii diametrului %i a
cre%terii permeabilit#ii. Mult mai pu#i permeabili
sut ioii deoarece ace%tia, la trecerea pri
membra, trebuie s 3vig puterice $or#e!
imagie. 2 plus ei sut puteric hidrata#i. 0ste de
remarcat valoarea e1cep#ioal de mare a perme!
abilit#ii apei.
&...+. Transportul mediat
01ist sisteme 'mediatori+ de trasport pe!
tru metaboli#i caM aci"i carbo1ilici, amioaci"i,
moo"aharide, ucleotide sau ioi aorgaici. Sis!
temele de trasport ale membraelor celulelor ai!
malelor superioare sut proteie itegrale care au o
3alt speci$icitate $a# de moleculele pe care le
trasport. 0le au primit di$erite deumiriM tras!
portor, traslocator, porter, permea", trasloca",
etc. 2 trasportul mediat trasportorii $acilitea"
trasversarea membraei de ctre solu#i, care se
produce cu o vite" mult mai mare dec4t 3 di$u"ia
liber 'emediat+.
Figura %"""*.2.
!chema cinetic general a transportului prin mem-
(ran7 2H<!H2H!H22!222<!2: 222H.

9rasportorul $acilitea" Ztras$ormarea[M !
H
!
2
,
adic trecerea moleculei de solut di compartimetul
6 3 compartimetul ) %i ivers.
9ras$ormarea 3 ses uicM [M !
H
!
2
predomi
p4 c4d 3tre cele dou specii, S
6
%i S
)
, se atige
echilibrul 'electro+ chimic. Implicarea trasportorului
este evidet 3 urmtoarea schem cietic '$ig.
XIII!,.+M
2
H
<!
H
2
H
!
H
2
2
!
2
2
2
<!
2
: 2
2
2
H
.
&ac 3 schema cietic de mai sus 3locuim
trasportorul 9 cu o e"im 0 %i solutul S
)
cu
produsul :, costatm o $rapat asemare cu
schema cietic a uei reac#ii e"imatice de tip
michaelia 'vol.I,p.F6+. :ricipalele caracteristici
comue trasportului %i activit#ii e"imatice sut
urmtoareleM
a. Cietica este de tip saturat '$ig. XIII!,-+. :ri
cre%terea cocetra#iei de solut 'substrat+ $lu1ul
ii#ial 'vite"a ii#ial+ cre%te asimptotic ctre o
valoare ma1im. Costatele v
ma1
%i O
m
pot $i
determiate pe cale gra$ic pri prelucrarea curbei
$lu1 ii#ial!cocetra#ie de solut.
Figura %"""*.3.
+inetica di#uiei "i a transportului pasiv #acilitat.
@lu1ul
ii#ial 9rasport $acilitat
pri
membra
&i$u"ie
HS/
b. 9rasportorul 'e"ima+ mai$est speci$icitate $a#
de solut 'substrat+. 8 e1emplu este sistemul de
trasport al &!gluco"ei di membraa eritrocitar.
O
m
petru &!galacto" 'epimer al &!gluco"ei+ este de
67 ori mai mare iar petru C!gluco" 'stereoi"omer
al &!gluco"ei+ este de 6777 de ori mai mare. 2
$igura XIII!,F este evide#iat caracterul competitiv
cu care *!be"il!&!galacto"a ihib trasportul
gluco"ei 3 eritrocit.
Figura %"""*.4.
Gepreentarea Line*eaver-Durk &vol.01p.E3' a #lu%ului
net al glucoei n eritrocit n preena "i a(sena >-.-
(enil-$-galactoei.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
,. 9rasportul 'activitatea e"imatic+ poate $i ihi!
bat competitiv sau ecompetitiv.
0ergia liber a uui solut este dat de rela!
#ia 5 ? 5 E D9^la ude a este activitatea solutului,
9 este temperatura absolut a solu#iei iar D este co!
stata ga"elor. 5este eergia liber stadard a so!
lutului adic atuci c4d acesta se gse%te 3 codi#ii
stadardM a ? 6M, 9 ? )F,O %i p ? 676,. K:a.
<ctivitatea uui solut este de$iit pri rela#ia a ?
.c, ude c este cocetra#ia molar a solutului iar
este coe$icietul de activitate al lui. Cosider4d
acum procesul de diluare a solu#iei uui solut, avem
3 vedere starea ii#ial a acesteia, a crei eergie li!
ber este 5
6
? 5
6
E D9la
6
%i starea diluat a crei
eergie liber este 5
)
? 5
)
E D9la
)
. Varia#ia
eergiei libere care are loc la diluare 'eergia liber
de diluare+ 5'dil+ ? 5
)
! 5
6
? D9l'a
)
Qa
6
+. 2truc4t
a
)
< a
6
, aceast eergie are o valoare egativ, adic
procesul este e1ergoic, spota. <cesta este ca"ul
trasportului pasiv, 3 sesul gradietului de coce!
tra#ie, care u ecesit u iput de eergie liber.
&ac a
)
>a
6
, asistm la u proces de cocetrare a
solutului. 2 acest ca" 5 > 7 ceea ce idic u
proces edergoic care se des$%oar umai dac el
este cuplat cu u proces e1ergoic care s!i
$uri"e"e eergia liber ecesar. <ceast eergie
poate re"ulta di reac#ia de hidroli" a <9: sau di
disiparea uui gradiet ioic. <cesta este ca"ul
trasportului activ iar 3 primul ca" trasportorii
sut proteie itegrale 3"estrate %i cu o activitate
e"imatic, aceea de catali" a hidroli"ei <9:!ului.
&i acest motiv ele se mai umesc 7TP*a(e. &ac
solu#ii trasporta#i sut ioi ele se mai umesc
pompe ionice, av4d 3 vedere $aptul c aceste sis!
teme de trasport crea" gradiet de cocetra#ie.
:ri trasportul ioilor poate apare o di$ere# de
pote#ial, 0, 3tre $e#ele membraei. 2 acest ca"
vorbim de u transport electrogenic. 0ergia
liber de trasport va $i dat 3 acest ca" de rela#iaM
5 ? D9^l'a
)
Qa
6
+E"@V
01emple remarcabile sut pompa de sodiu*potasiu
umit %i '=a
E
!O
E
+!<9:!a" di membraa plasma!
tic a tuturor celulelor e1citabile %i pompa de calciu
di reticulul sarcoplasmatic umit %i 'Ca
)E
, Mg
)E
+!
<9:!a"a. :rima este pricipalul $actor de me#iere a
pote#ialului de repaus al membraelor plasmatice iar
a doua este sistemul de trasport activ care absoarbe
calciul di citosol 3 reticulul sarcoplasmatic, ceea ce
determi rela1area muscular.
Sistemele de trasport pasiv petru care au $ost
elaborate modele reu%ite sut gramicidina 7 %i va*
linomicinaP primul reali"ea" u caal hidro$il pe!
tru catioii metalelor alcalie. <cest atibiotic e1tras
di Dacillus (revis u permite trecerea catioilor
multivale#i. 0l este u oligopeptid liear $ormat di
6. resturi de amioaci"i a crui secve# apare 3
$igura XIII!,A.
Figura %"""*.5.
!ecvena gramicidinei. 3nti(ioticul conine alternativ
$- "i L-aminoacii.
Se vede c to#i amioaci"ii au radicali apolari similar
segmetelor oligopeptidice trasmembraare ale
proteielor itegrale. :etru a strpuge membraa,
gramicidia < se dimeri"ea" cap!la!cap petru a
atige lugimea egal cu grosimile membraei '$ig.
XIII!,B+.
Figura %"""*.6.
!chema dimerului gramicidinei 3 care #ormea un ca-
nal transmem(ranar.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
<cest caal u este u !heli1 deoarece acest tip de
structur secudar u are u $ilo cetral. 2 plus,
!heli1ul poate $i $ormat di &! %i C!amioaci"i. &a
8rrR a propus 3 6BF6 o structur umit *heli) la
care radicalii sut orieta#i spre e1teriorul spiralei,
gruprile polare ale scheletului peptidic cptu%id
caalul, ceea ce $acilitea" trecerea ioilor %i
3corporarea !heli1ului 3 membraa lipidic. Va!
liomicia este o molecul 3 $orm de tor al crei
cetru este hidro$il iar supra$a#a este hidro$ob. 0a
este u atibiotic cu structur de depsipeptid ci!
clic care co#ie at4t C!c4t %i &!amioaci"i. Cu!
v4tul depsipeptid semi$ic pre"e#a legturilor
peptidice %i esterice '$ig. XIII!>7+.
Figura %"""*18.
!tructura chimic a valinomicinei. 3cest depsipeptid ci-
clic conine am(ii stereoiomeri ai valinei1$ "i L.
Ioul de potasiu %i cel de rubidiu se potrivesc 3 i!
terior, molecula $iid solubil 3 mediul lipidic
membraar datorit hidro$obicit#ii supra$e#ei.Ca
supra$a# sut orieta#i radicalii metil %i i"opropil
apolari. &atorit ra"ei ioice, ioii O
E
'r?6,,,W+ %i
Db
E
'r?6,>BW+ se acomodea" la ra"ele de coordi!
are di iteriorul valiomiciei. :etru ioii =a
E
'r
? 7,B.W+ %i Ci
E
'r ? 7,-7W+ cetrul de coordiare a
depsipeptidei este prea larg. <dic, petru ace%ti ioi
starea comple1at cu molecule de ap este mai
$avorabil eergetic dec4t starea comple1at cu va!
liomici. <%a se e1plic $aptul c a$iitatea vali!
omiciei petru ioii O
E
este de cca 67.777 de ori
mai mare dec4t a$iitatea petru ioii =a
E
. <ceast
3alt selectivitate cu care valiomicia captea"
ioii O
E
ditr!u amestec de catioi de iteres bio!
logic 'Db
E
u pre"it semi$ica#ie biologic+ a stat
la ba"a utili"rii ei la co$ec#ioarea electrodului O
E
!
selectiv a crui membra io!sesibil este o solu#ie
de valiomici 3 di$eil eter.:otasiul este captat pe
ua di $e#ele membraei, este trasportat pri
mie"ul lipidic p4 la $a#a opus ude este eliberat
'$ig. XIII!>6+.
Figura %"""*1&.
!cema transportului ionului J
<
de ctre valinomicin n
mieul lipidic al mem(ranei (iologice.
>
=
LLM >
=
LLM >
=
LLM >
=
Cercetrile pri di$rac#ie de ra"e X $cute pe com!
ple1ul valiomici!O
E
au artat c ioul O
E
este
coordiat octaedric de gruprile carboil ale celor -
resturi de vali '$ig. XIII!>)+.
Figura %"""*1+.
3ranjamentul spaial al atomilor valinomicinei. 0onul
J
<
este coordinat octaedric. 3tomii de hidrogen nu sunt
repreentai.
8 alt atibiotic ioo$or speci$ic petru O
E
este ni*
gericina care, spre deosebire de valiomici, are
sarcia et ul. Ioo$orul selectiv petru ioii =a
E
este monensin. Caracteristicile de ioo$or ale
moesiei sut similare cu cele ale valiomiciei.
01ist sisteme de trasport capabile s trasporte
simulta mai mul#i solu#i. 2 ca"ul trasportului uei
sigure molecule sistemul se ume%te uniport. &ac
sut trasportate paralel dou molecule di$erite sis!
temul se ume%te simport. &ac sut trasportate
dou molecule atiparalel sistemul se ume%te an*
tiport '$ig.XIII!>>+.
Figura %"""*11.
!isteme de translocare uniport1 simport "i antiport.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
01emple de trasportori pasivi sutM
!uiportul de =a
E
di tubii reali,
!atiportul Cl
!
HC*
,
!
di membraa eritro!
citar
!uiportul de $ructo" di itesti, $icat.
01emple de sisteme de transport activ sutM
!atiportul =a
E
H
E
situat 3 celulele tubilor
reali %i ale itestiului,
!atiportul H
E
O
E
di celulele parietale se!
cretoare de H
E
ale mucoasei gastrice,
!simportul =a
E
!amioaci"i di itesti, rii!
chi, $icat,
!simportul =a
E
!gluco" di itestiul sub#ire.
Se cuosc $oarte pu#ie lucruri despre me!
caismul traslocrii solutului pri membraa bi!
ologic adic despre etapa care este descris de
schema cietic 9
6
S
6
9
)
S
).
<ceast etap este co!
secutiv asocierii solutului la trasportor %i este
premergtoare eliberrii solutului pe $a#a opus a
membraei. 8 model este cel dup care proteia
trasportoare crea" u canal 3tre cele dou iter!
$e#e ale membraei, accesul 3 caal $iid cotrolat
de o Zpoart[ selectiv. &up asocierea solutului la
receptorul care 3l Zrecuoa%te[, receptor care $ace
parte di sistemul de trasport, trasportorul su$er
o modi$icare co$orma#ioal datorit creia solutul
poate su$eri o deplasare scurt de )!, W. 2 ca"ul
trasportului pasiv, eliberarea solutului pe $a#a opus
a membraei u ecesit eergie metabolic. 2 ca"ul
trasportului activ, modi$icarea co$orma#ioal a
trasportorului este de mai mare avergur, odat cu
deplasarea solutului produc4du!se %i scderea
a$iit#ii cetrului de $i1are a solutului petru acesta.
2 aceste codi#ii este posibil eliberarea solutului
3tr!u mediu cu cocetra#ie mrit.
:etru etapa traslocrii au $ost sugerate %i
alte modele iclusiv cea a di$u"iei sau a Zrota#iei[
proteiei 3 membra. <cestea sut improbabile
3truc4t ar ecesita u iput de eergie liber uria%
deoarece trasportorii sut proteie itegrale. 0le
stpug de mai multe ori membraa, domeiile i!
tramembraare ale cateelor polipeptidice $iid, 3
geeral, de tip !heli1 sau $oaie !pliat 'vol.I,
p.),+, cu u umr ma1im de legturi de hidroge
itracateare, care pot $i presupuse pe ba"a secve#ei
de amioaci"i. Hr#ile hidropatice 'vol.I, p.)B+ idic
aceste domeii hidro$obe care pot $i presupuse 'pu!
tative+ c strpug membraa. 2 ca"ul uor proteie
itegrale cum sut bacteriorodopsia '$ig. XIII!,,+,
glico$oria <, atiportul eritrocitar ClHC*
,
!
,
trasportorul eritrocitar de gluco", segmetele
putative deduse di hr#ile hidropatice au $ost
co$irmate pri metode directe de aali" a structurii
ter#iare.
S!a costatat c la uele sisteme de trasport
caalele de traslocare a solu#ilor sut create pri
ara;area paralel 3 $ascicule a segmetelor itra!
membraare. Modi$icrile de co$orma#ie a acestor
$ascicule pot comuta proteia 'sistemul de trasport+
de la starea Z3chis[ la starea Zdeschis[ %i ivers
a%a cum este 3 ca"ul caalului de =a
E
.
&...+.&. ,isteme iologice de transport
pasiv. Transportul gluco(ei.
9rasportorul de gluco" di membraa
eritocitar este o glicoprotei de .. K&a care, pe
ba"a secve#ei de amioaci"i,are , domeii ma;ore.
8 $ascicul de 6) segmete putative de tip !heli1
care stpug membraa eritrocitului %i $ormea" u
cilidru hidro$ob la supra$a#, 3co;ur4d u caal
hidro$il pri care este trasportat gluco"a. 8 do!
meiu citoplasmatic cu o mare 3crctur electric
%i u domeiu e1tracelular ce co#ie o mic grupare
oligo"aharidic. &ispuerea acestui trasportor $a#
de membra este asimetric %i aceast observa#ie a
re"ultat di ) teste. 5alacto"o o1ida"a, o1idea"
uit#ile de galacto" umai c4d e"ima se a$l 3
e1teriorul eritrocitului ceea ce idic $aptul c aceste
uit#i sut situate asimetric $a# de membra.
9ripsia $ragmetea" trasportorul umai atuci
c4d ac#ioea" 3 iteriorul $atomelor eritrocitare.
<paret trasportul gluco"ei cost 3 asocierea ei la
trasportor, 3tr!u compartimet celular, o
modi$icare co$orma#ioal care 3chide primul
cetru de legare deschi"4du!l pe al doilea %i diso!
cierea gluco"ei care iese 3 mediul celuilalt com!
partimet '$ig. XIII!>.+.
Ciclul de trasport se 3chide pri reveirea 'recicla!
rea+ trasportorului la co$orma#ia sa ii#ial. Cie!
tica trasportului pri acest sistem este de tip
michaelia, a%a cum apare 3 $igura XIII!,F. :utem
cochide c acest trasportor pre"it , caracteris!
ticiM vite" mare de di$u"ie 3 sesul gradietului de
cocetra#ie, saturabilitate %i speci$icitate.
Figura %"""*12.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
8odelul transportorului de gluco cu con#ormaii alter-
native.
8 trasportor de gluco" similar se gse%te
%i 3 membraele adipocitelor %i miocitelor. Isulia
stimulea" captarea gluco"ei de ctre aceste celuleP
dup cca 6. miute de la admiistrarea hormoului
L
ma1
'$ig. XIII!,F+ cre%te de -!6) ori iar O
M
rm4e
costat. 2deprtarea isuliei determi reveirea
vite"ei de captare a isuliei 3 7,.!) ore, 3 $uc#ie
de codi#ii, la valoarea ba"al. 0$ectul isuliei u a
$ost a$ectat de ihibitori ai site"ei proteice ceea ce
3seam c isulia u i$lue#ea" captarea
gluco"ei pri iduc#ie e"imatic. Cum reglea"
isulia acest procesN S!a descoperit c 3 stare
ba"al miocitele %i adipocitele stochea" cea mai
mare parte a trasportorului de gluco" 3 iteriorul
celular sub $orm ve"icular. Isulia stimulea"
$u"iuea acestor ve"icule cu membraa plasmatic,
proces umit e)ocito( '$ig.XIII!>-+, ceea ce
determi cre%terea umrului de trasportori di
plasmalem %i, deci, cre%terea vite"ei de captare a
gluco"ei.
2deprtarea isuliei are drept coseci# reveirea
trasportorilor 3 stare ve"icular pri endocito(.
&eci isulia itesi$ic e1ocito"a trasportului de
gluco" e$ectul $iid cre%terea vite"ei de captare a
gluco"ei 3 celulele #esuturilor adipos %i muscular.
Figura %"""*13.
Geglarea captrii glucoei n celulele din esuturile adi-
pos "i muscular. 0nsulina deplasea echili(rul ctre
e%ocitoa transportorului de gluco intensi#icBnd vitea
de captare a glucoei.
&...+.+. ,isteme iologice de transport
activ.
&...+.+.&. Transportul alimentat de
energia de hidroli( a 7TP
B7TP*a(eleD
'=a
E
!O
E
+!<9:!a"a plasmalemal umit %i
pompa de ;a
=
*>
=
este o protei itegral i"olat de
Les SKou 3 6B.F. 0a cost di dou subuit#i, ua
de tip eglico"ilat de 667 K&a care co#ie
activitatea catalitic %i cetrii de legare a ioilor %i ua
de tip , glicoprotei de .. K&a. Sistemul de
trasport are compo"i#ia '+
)
. :ompa de =a
E
!O
E
trasport spre e1teriorul celulei , ioi =a
E
simulta
cu trasportul spre iterior a ) ioi O
E
pe seama e!
ergiei re"ultate di hidroli"a uei molecule de <9:.
Mecaismul apare 3 $igura XIII!>F.
Schema cietic a trasportului esteM
3/a
<
&citosol'<2J
<
&e%terior'<32P
3/a
<
&e%terior'<2J
<
& citosol'<3$P <P
i
.
@uc#ioarea pompei ;oac u rol ma;or 3 stabilirea
pote#ialului de repaos al celulelor e1citabile.
Coversia eergiei <9: 3 eergia electroosmotic
'gradie#ii de =a
E
%i O
E
+ are ca etap pricipal $os!
$orilarea de ctre <9: a uui radical <sp cu $ormarea
uui itermediar macroergic, aspartil $os$at, care a
$ost pus 3 evide# pri reducere cu borohidrur de
sodiu marcat cu tritiu '
,
H+.
Figura %"""*14.
!chema cinetic a transportului e#ectuat de '/a
<
-J
<
'-32P-a.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
@ormarea radicalului tritiat de homoseri '$ig.XIII!
>A+ %i decelarea homoseriei radioactive eliberate pri
hidroli"a proteiei trasportorului, au $ost etapele pri
care s!a co$irmat acest mecaism de $ormare a
itermediarului macroergic de aspartil $os$at.
Figura %"""*15.
Geacia /aD
3
)? cu &/a
<
-J
<
'-32P-aa #os#orilat pro-
duce un rest de serin radioactiv a crei decelare1
dup hidroli1 indic e%istena unui rest 3sp #os#orilat.
Coseci#a acestei $os$orilri este c e"ima adopt
dou stri 0
6
%i 0
)
cu structuri ter#iare, activit#i e!
"imatice %i speci$icit#i de legare a ioilor =a
E
%i O
E
di$erite. Starea 0
6
e1pue pe supra$a#a citosolar a
membraei cetrul de legare a =a
E
cu 3alt a$iitate
'O
M
?7,) mM, valoare i$erioar cocetra#iei cito!
solare a =a
E
+. 2 aceast stare proteia trasportoare
reac#ioea" cu <9: umai dup ce a asociat ioii
=a
E
, $orm4d itermediarul activat 0
6
:. Starea 0
)
!:
e1pue pe supra$a#a e1ter a membraei cetrul de
legare a O
E
cu 3alt a$iitate 'O
M
?7,7.M, co!
cetra#ie i$erioar cocetra#iei e1tracelulare a O
E
+
%i su$er hidroli"a petru a $orma 0
)
E:
i
umai dup
ce s!au asociat ioii O
E
. Z:edularea[ proteiei 3tre
aceste dou stri cu parcurgerea etapelor pre"etate
3 $igura XIII!>F se soldea" cu ie%irea ioilor =a
E
di celul %i itrarea ioilor O
E
.
Studierea pompei de =a
E
!O
E
a $ost $acilitat
pri $olosirea glico(idelor cardiace umite %i
steroi(i cardiotonici, ouaaina 'stro$atia 5+ %i
digito)igenina '$ig.XIII!>B+ care 3 pre"et sut
pritre cele mai $recvet prescrise droguri cardio!
toice. 0le ihib pompa pri asociere la u cetru
de legare situat pe $a#a e1ter a membraei celulare
'$ig.XIII!.7+ %i aceasta determi cre%terea coce!
tra#iei citosolare a =a
E
. <ceast cre%tere stimulea"
atiportul cardiac ',=a
E
Ca
)E
+ sistem de trasport
activ care pompea" =a
E
spre e1teriorul celulei %i
Ca
)E
spre iterior. 8rmare a ac#iuii de decla%are a
cotrac#iei musculare, ioii Ca
)E
trasporta#i 3 cito!
sol cresc $or#a cotrac#iei miocardice determi4d
e$ectul cardiotoic al glico"idelor.
Figura %"""*16.
!tructurile glicoidelor cardiace.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*28.
!tructura dimeric putativ a '/a
<
-J
<
'-32P-aei.
Ioul Ca
)E
ac#ioea" ca al doilea mesager 3
celule. Cre%terile temporare ale cocetra#iei cito!
solare a Ca
)E
determi umeroase e$ecte cum sut
activarea uor Kia"e, cotrac#ia muscular, eliber!
area uor eurotrasmi#tori, etc. Varia#iile relative
mari ale HCa
)E
/ di citosol sut posibile datorit val!
orilor absolute mici ale acesteia. 2 stare rela1at
miocitul co#ie 7,6 M Ca
)E
, cu cca > ordie de
mrime mai pu#i dec4t cocetra#ia calciului 3
spa#iul e1tracelular. <cest gradiet de cocetra#ie
mare este me#iut de sisteme de trasport activ a
ioilor Ca
)E
, Ca
)E
!<9:!a"ele, pre"ete 3 membraele
plasmatic, a reticulului edoplasmatic 'sarco!
plasmatic 3 miocite+, mitocodrial. @igura XIII!.6
pre"it mecaismul cietic al Ca
)E
!<9:!a"elor di
membraa plasmatic %i reticulul edoplas!
maticQsarcoplasmatic care, cum se vede, este similar
mecaismului cietic de $uc#ioare a '=a
E
!O
E
+!<9:!
a"ei.
Figura %"""*2&.
8ecanismul cinetic al +a
2<
-32P-aelor. +uvBntul inte-
rior &int' se re#er la citosol iar cuvBntul exterior &e%t'
se re#er la spaiul e%tracelular sau la lumenul
reticulului endoplasmatic &sarcoplasmatic'. )idrolia
unei molecule de 32P #urniea energia necesar
translocrii a 2 ioni +a
2<
.
Sigura deosebire mai importat este $aptul c
prima di pompe trasport o sigur specie ioic
iar cealalt trasport dou specii de ioi. <ali"a
geei cloate care codi$ic Ca
)E
!<9:!a"a '667 K&a+
a relevat c secve#a acesteia este similar cu
secve#a uei subuit#i a pompei '=a
E
!O
E
+.
:etru ca o celul s!%i me#i activitatea
ormal ea trebuie s!%i regle"e cu preci"ie activit!
#ile pompelor ioice. :ompa de calciu di membraa
plasmatic este cotrolat pri itermediul
calmodulinei, protei cu mare a$iitate petru ioii
Ca
)E
implicat, cum am v"ut, 3 reglarea metabo!
lismului glicogeului. !omple)ul !a
+=
*calmodulin
activea( pompa de calciu di membraa
plasmatic. Sub valoarea costatei de disociere a
acestui comple1 '7,6M+ Ca
)E
!<9:!a"a plasma!
lemal este iactiv. Cre%terea HCa
)E
/ peste aceast
valoare determi asocierea ioilor Ca
)E
la cele >
cetre de legare a lor la calmoduli 'structura ter#i!
ar a acestora este aproape ideticM heli1!bucl!he!
li1+. Modi$icarea co$orma#ioal idus $avori"ea"
iterac#iuea hidro$ob a Ca
)E
!calmoduliei cu pom!
pa de calciu. <ceast iterac#iue determi mic%o!
rarea O
M
a pompei $a# de ioii Ca
)E
. <ceasta
3seam activarea pompei care asocia" ioi Ca
)E
3
citosol trasport4du!i 3 e1terior. De"ultatul acestui
trasport este scderea HCa
)E
/ sub valoarea
costatei de disociere a comple1ului Ca
)E
!
calmoduli. &isocierea iversea" procesulM com!
ple1ul se disocia", iterac#iuea hidro$ob Ca
)E
!
calmoduli!pomp 3cetea" %i, 3 coseci#,
pompa se de"activea". <cest sistem $uc#ioea" pe
pricipiul pompei hidraulice de epui"met 'cu $lotor
activator+.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
:ompa de calciu di membraa reticulului
sarcoplasmatic, umit %i B!a
+=
0Mg
+=
D*7TP*a(,
3vige %i ea u gradiet al HCa
)E
/ de >!. ordie de
mrime. 2 lumeul reticulului se a$l o protei
aioic de >. K&a umit calseJuestrina care
co#ie >7 de cetre de asociere a Ca
)E
cu a$iitate
mic. <ceasta ;oac rolul uei substa#e Ztampo[
petru ioii Ca
)E
. 'Ca
)E
,Mg
)E
+!<9:!a"a este co!
trolat de fosfolaman. @os$orilarea acestei proteie
de ctre o Kia" <M:
c
!depedet sau de o Kia"
stimulat de comple1ul Ca
)E
!calmoduli, determi
activarea pompei de calciu di reticulul sarcoplas!
matic.
Celulele parietale ale mucoasei gastrice la
mami$ere secret HCl la cocetra#ii ridicate, 7,6.M
'pH7,A+. pH!ul citosolar al acestor celule este F
ceea ce 3seam c 3 lumeul stomacal cocetra!
#ia protoilor este de cca 67
-
ori mai mare dec4t 3
celulele peretelui stomacal. :rotoii trasloca#i
provi di acidul carboic re"ultat pri hidratarea
itracelular a C*
)
, sub ac#iuea catalitic a ahi!
dra"ei carboiceM C*
)
EH
)
*H
)
C*
,
H
E
E HC*
,
!
.
9raslocarea protoilor este e$ectuat de BH
=
*>
=
D*
7TP*a(a care, odat cu aceasta 3troduce ioi O
E
3
celulele parietale, deci este u sistem atiport. 0l
este o protei de 66> K&a cu secve#e de amioaci"i
omolog cu secve#ele =a
E
!O
E
!<9:!a"ei %i Ca
)E
!
<9:!a"elor. Si ara;rile segmetelor putative care
strpug membraa sut similare. Ioii O
E
care
ptrud 3 celulele parietale, odat cu ie%irea ioilor
H
E
, sut ulterior e1terali"a#i pri co!trasport elec!
troeutru cu ioi Cl
!
. :ri urmare bila#ul de tras!
port este ie%irea HCl 3 lumeul stomacal. Mul#i ai
tratametul ulcerului peptic a costat 3 3deprtarea
chirurgical a por#iuilor ulceroase ale stomacului.
S!a putut reu#a la solu#ia chirurgical dup 3tro!
ducerea bloca#ilor receptorilor histamiergici 'H
)
+,
cum ar $i cimetidina '$ig.XIII!.)+.
Cegarea competitiv a acesteia ihib stimularea
'H
E
!O
E
+!<9:!a"ei de ctre histami pri itermediul
acestor receptori.
Figura %"""*2+.
!tructurile chimice ale histaminei1 stimulator al
secreiei gastrice "i cimetidinei1 inhi(itor competitiv al
aciunii histaminei.
&...+.+.+ Transportul alimentat de
gradien-ii de concentra-ie
0ergia liber stocat 3tr!u gradiet de
pote#ial electrochimic poate $i utili"at 3 procese
edergoice cum ar $i trasportul activ sau site"a
<9:. 01emple otabile sut simportul =a
E
!gluco" %i
simportul =a
E
!amioacid care $uc#ioea" 3 i!
testi %i riichi %i atiportul <&:Q<9: di membraa
iter mitocodrial.
5luco"a dietetic este cocetrat pri
trasport activ, 3 celulele cu supra$a# ciliat 'brush
border+ ale epiteliului itestial, de ctre simportul
=a
E
!gluco". 5luco"a este apoi trasportat di ac!
este celule ctre sistemul circulator de u uiport
petru gluco" care $uc#ioea" similar cu tras!
portorul de gluco" di membraa eritrocitar de!
scris mai 3aite. 2truc4t ioii =a
E
sut e1terali"a#i
di aceste celule de '=a
E
!O
E
+!<9:!a", me#ierea
gradietului ioilor =a
E
se $ace cu cosum de <9: %i,
global, trasportul activ al gluco"ei poate $i privit ca
$iid sus#iut pri hidroli"a <9:. Studiile cietice au
artat c umai c4d ambele substraturi, =a
E
%i
gluco"a, sut legate la simport acesta su$er
modi$icarea co$orma#ioal pri care ele sut
traslocate 3 iteriorul celulei. <ceast ecesitate a
legrii cocomitete a substraturilor previe disi!
parea gradietului ioilor de =a
E
$r trasport de
gluco". <mbele sisteme de trasport al gluco"ei pot
$i ihibate. @lori"ia '$ig.XIII!.,+ ihib trasportul
=a
E
!depedet iar citochala"ia ihib trasportul
=a
E
!idepedet 'pasiv+.
Cum s!a artat %i la o1idarea biologic atiportul
<&:Q<9: 3troduce <&: 3 mitocodrie %i trasloc
<9: 3 citosol '$ig.XIII!>6+. 0l este electrogeic
deoarece la pH $i"iologic sarciile electrice ale
acestor substraturi di$er, <&:
,!
%i <9:
>!
.
Figura %"""*2..
0nhi(itori ai transportului activ "i pasiv al glucoei n
epiteliul intestinal. Floriina inhi( simportul /a
<
-glu-
co. +itochalaina D inhi( transportul pasiv al glu-
coei.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
5lobal, atiportul e1port di mitocodrie sarcii
egative. &e uul sigur el u este u sistem de
trasport activ. @uc#ioarea lui este alimetat de
gradietul protoic creat de comple1ele la#ului res!
pirator. Itesi$icarea o1idrii biologice %i deci a
producerii de <9: accelerea" trasportul acestuia 3
citosol pe seama cre%terii gradietului protoic. 2
$igura XIII!.> sut pre"etate structurile chimice ale
atractilo"idei 'carbo1iatractilo"idei+ care ihib
$uc#ioarea atiportului asociidu!se la acesta umai
pe supra$a#a e1ter a membraei mitocodriale.
Figura %"""*21.
!tructurile unor inhi(itori ai antiportului 3$P532P din
mem(rana intern mitocondrial.
<cidul bogKreKic ihib atiportul dispre i!
teriorul mitocodriei. <ce%ti ihibitori au permis
elucidarea mecaismului dup care $uc#ioea"
atiportul.
+. Metaolismul aci(ilor grai
+.& 9ocul ocupat An metaolismul
lipidic
Celulele care 3%i procur eergia di o1idarea
aci"ilor gra%i 'cateelor hidrocarboate+ pot ob#ie
ace%ti combustibili di , surseM
a. grsimile dietetice,
b. trigliceridele de stoca;,
c. lipidele siteti"ate de u orga petru a $i
e1portate ctre alte orgae.
Vertebratele 3%i procur cateele hidrocarboate di
alimete, mobili"ea" grsimile stocate 3 adipocit
iar 3 $icat covertesc e1cesul dietetic de hidra#i de
carbo 3 95 pe care le e1port sub $orm de lipo!
proteie ctre alte #esuturi. :este >7G di ecesarul
"ilic de eergie al oameilor di #rile idustriali"ate
este procurat di grsimile dietetice, de%i ormele
utri#iei stoase prevd ca poderea acestora s u
dep%easc ,7G. 9rigliceridele $uri"ea" cca .7G
di eergia ecesar uor orgae cum sut $icatul,
iima %i mu%chiul '3 repaos+. Stocurile acestor lipide
sut sigurele surse de eergie petru aimalele 3
stare de hiberare %i petru psrile migratoare.
:latele, 3 timpul germirii, mobili"ea" lipidele
stocate 3 semi#e.
a. 2aite de asimilare lipidele dietetice tre!
buie s $ie digerate %i petru aceasta ele sut aduse 3
itesti 3 stare $i dispersat de micele micro!
scopice. Srurile biliare ca deo1icolatul %i tauroco!
latul de sodiu $ormea" micele mi1te cu triacil!
glicerolii ceea ce mre%te $oarte mult accesul e!
"imelor hidrolitice cum ar $i lipa"ele. Mooacil!
glicerolii, <5C %i glicerolul care re"ult sut absor!
bi#i 3 celulele peretului itestial ude se resi!
teti"ea" 95. 2mpreu cu apolipoproteiele B!>A
lipidele resiteti"ate costituie chilomicroii 've"i
metabolismul lipoproteielor+ care a;ug pe cale
lim$atic 3 circula#ia sagui. Cipoproteilipa"a
plasmatic degradea" 95 di chilomicroi iar <5C
re"ulta#i, vehicula#i de albumia plasmatic, sut
capta#i de celulele cosumatoare 'miocite, adipocite+.
Iter$a#a lipid!ap deaturea" lipa(a pancreatic
di lumeul itestial. :etru prote;area e"imei
e1ist o protei de origie pacreatic, colipa(a,
care $ormea" cu lipa"a u comple1 6M6 care permite
acorarea e"imei la iter$a#, $r ca aceasta s se
deature"e.
b. 2 a$ar de lipa", 3 itesti mai ac!
#ioea" %i alte hidrola"e ale digestiei lipidelorM
lecitina(a %i colesterol estera(a. :rima clivea"
lecitia 3 li"oleciti %i <5C iar a doua des$ace es!
terii de colesterol 3 compoetele colesterol %i <5C.
Ci"olecitia %i, 3 parte, lecitia emodi$icat a;ug
3mpreu cu glicerolul direct 3 circula#ia portal.
c. 9rigliceridele, ca de e1emplu dipalmitos!
tearia, sut re"ervoare 3alt cocetrate de eergie
metabolic deoarece ele sut substa#e reduse %i a!
hidre. Circa ,B KL se produc pri o1idarea complet
a 6 g lipide %i doar 6F KL pri o1idarea uui gram de
glucide. Cau"a acestei mari di$ere#e este di$ere#a
ditre gradele de reducere ale acestor substa#e. 2
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
lipide radicalii acil co#i carboul 3 stare de o1i!
dare "ero. 2 glucide predomi C
E6
. :e de alt parte,
datorit hidro$ilit#ii sale 6 g de glicoge este hidratat
cu ) grame de ap. 8 om de F7 Kg co#ie 66 Kg
95.
&ac drept surs de eergie acest om ar dispue
umai de glicoge el ar trebui s c4treasc dublul
greut#ii sale ormale.
9rigliceridele de stoca; se gsesc acumulate 3 cito!
plasma adipocitelor sub $orm de picturi care ocup
ma;oritatea volumului celulelor. <dipocitele sut
speciali"ate 3 site"a %i depo"itarea 95 c4t %i 3
mobili"area compoetelor lor.
* lipa" adipocitar hidroli"ea" 95 la <5C
%i glicerol, reac#ie similar cu cea catali"at de lipa"a
pacreatic 3 itesti.
+)2-.+.-&+)2'H?-+)3
+)2-.+.-&+)2'H?-+)3 <3)2.
+)2-.+.-&+)2'H>-+)3
+)2-.)
+)-.) <2 +)3-&+)2'H?-+..)

+)2-.) < +)3-&+)2'H>-+..)
<ceast e"im se mai ume%te lipa" hor!
mo!sesibil deoarece activitatea ei este stimulat
de adreali, glucago, <C9H %i este ihibat de
isuli pri itermediul <M:
c
. <M:
c
este al doilea
mesager 3 reglarea lipoli"ei 3 #esutul adipos. <5C
prsesc adipocitele itr4d 3 circula#ia sagui
ude sut vehicula#i de albumia seric. * molecul
de albumi asocia" cca 67 molecule de <5C.
5licerolul poate itra pe calea glicolitic dup ce
este tras$ormat 3 &*<:. Modul de itrare depide
de #esut. 2 hepatocit %i #esuturile e1trahepatice, cu
e1cep#ia #esutulul adipos %i a mucoasei itestiale,
glicerolul este $os$orilat de o Kia" %i apoi dehidro!
geat '$ig.XIII!..+. 2 adipocit activitatea glicerol
Kia"ei este sc"ut. <ci"i gra%i sut degrada#i 3
cotiuare pri uul di mecaismele de degradare a
cateei alchilice, cum ar $i !o1idarea.
Figura %"""*22.
.%idarea glicerolului n hepatocit "i n esuturile e%trahepatice cu e%cepia esutului adipos "i a mucoasei intestinale.
+.+. #)idarea catenelor
hidrocaronate
+.+.&. *o)idarea aci(ilor grai
2 6B7> @ra" Ooop a gsit acidul $ei!
lacetic 3 uria c4iilor alimeta#i cu acid $eil!buti!
ric %i acid be"oic la cei alimeta#i cu acid $eilpro!
pioic. 0l a repetat e1perie#ele $olosid aci"i gra%i
care la ultimul carbo aveau legat ucleul $eilic.
&ac 3 catea liiar era u umr par de atomi de
carbo, 3 uri aprea acid $eilacetic, dac um!
rul era impar 3 uri era gsit acidul be"oic.
@.Ooop a dedus de aici c aci"ii gra%i sut degrada#i
pri o1idare la C

. <ceste e1perie#e au rmas u


model de cercetare 3 biochimie, ele au $ost primele
3 care u mecaism a $ost elucidat cu a;utorul mar!
Kerilor sitetici. I"otopii radioactivi au 3ceput s $ie
utili"a#i "eci de ai mai t4r"iu. Mai t4r"iu 0.OeedR
%i <.Cehiger au artat c aci"ii gra%i sut o1ida#i
3 mitocodrie, lucrri ulterioare preci"4d c
aceasta are loc 3 matricea mitocodrial.
+.+.&.&. 7ctivarea aci(ilor grai An
citosol
2aite ca aci"ii gra%i s $ie o1ida#i ei trebuie
s $ie Zpregti#i[. <ceast pregtire se $ace pritr!o
reac#ie de acilare <9:!depedet. <cest proces de
activare este catali"at de cel pu#i trei acil!Co<!
siteta"e 'tioKia"e+ care di$er 3tre ele pri
speci$icitatea $a# de lugimea cateei hidrocarbo!
ateM
3;L<+o3!)<32P3cil-+o3<38P<2P
i
&; 9 - 2F1O kIQmol
-H
'
2 reac#ie re"ult ii#ial ::
i
care este hidroli"at de o
piro$os$ata". <cest mecaism a $ost evide#iat cu
a;utorul aci"ilor gra%i marca#i cu o1ige i"otopic.
Co$orm mecaismului '$ig. XIII!.-+ 3 prima reac!
#ie acidul gras este adeililat de <9:. 2 a doua etap
Co<SH deplasea" <M: $orm4du!se aductul acil!
Co<. Bila#ul eergetic este 5? E >,- KL^mol
!6
adic activarea este e$avorabil termodiamic.
9otu%i hidroli"a ::
i
care are 5 ? !,,,. KL^mol
!6
,
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Z$or#ea"[ activarea deoarece, global, 5? ! ,,,.
E >,- ? ! )A,B KL^mol
!6
.
Figura %"""*23.
3ctivarea 3;L n citosol.
+.+.&.+. ;aveta carnitinCacilcarnitin
Membraa iter mitocodrial este im!
permeabil petru moleculele de acil!Co<. 01ist u
mecaism special de traslocare a radicalilor acilM ei
stbat membraa iter sub $orm de acil!cariti,
compoet a uui sisteme de trasport umit aveta
cariti!acil!cariti. :etru 3ceput radicalul acil
este tras$erat de la Co< la gruparea H*! a
caritiei sub ac#iuea cariti!acil!tras$era"ei I
'$ig. XIII!.F+.
Figura %"""*24.
2rans#erul acilului ntre carnitin "i +o3!) st la (aa
mecanismului chimic al navetei carnitin acilcarnitin.
<poi, acil!caritia trasloc pri membraa iter
sub ac#iuea trasloca"ei. Cariti!acil!tras$era"a II
catali"ea" tras$erul radicalului acil 3apoi la Co<.
Cele dou tras$era"e I %i II se gsesc ata%ate la
supra$a#a e1terioar respectiv iterioar a mem!
braei itere '$ig.XIII!.A+.
* de$icie# de cariti compromite o1idarea aci"i!
lor gra%i ceea ce determi acumularea 95. <ceast
de$icie# poate s apar la ou scu#ii prematuri
datorit bioseite"ei eadecvate sau a pierderilor
reale de cariti. Studii recete au evide#iat o
corela#ie 3tre pool!ul cardiac de cariti %i
hipertrofia ventricular st?ng, de$icitul de car!
iti agrav4d aceast a$ec#iue. &e$icie#a ueia
sau mai multor compoete ale avetei cariti!
acilcariti provoac tulburri de !o1idare
mai$este pri crampe musculare chiuitoare.
&urerile se itesi$ic la i$ometare sau alimeta#ie
bogat 3 grsimi, codi#ii 3 care la sto%i se
itesi$ic !o1idarea. S!a v"ut pri aceasta c
perturbarea trasportului itercompartimetal al
uui metabolit cau"ea" starea de boal. 2 codi#ii
ormale <5C %i gluco"a 3%i disput apro1imativ la
egalitate rolul de surs eergetic celular. Depaosul,
diabetul, iai#ia %i dieta gras 3cli bala#a 3
$avoarea combustibilului gras. 2truc4t itesitatea
glucoeogee"ei depide de cocetra#ia CH
,
C*SCo< pri e$ectul alosteric po"itiv al acesteia
asupra :Rr!carbo1ila"ei, turbularea !o1idrii
'produc#ie de CH
,
C*SCo<+ produce hipoglicemie.
Medicametele sul$oilureice 'tolbutamid+ ihib !
o1idarea pri ihibarea cariti aciltras$era"ei %i,
pri aceasta, e$ectul lor hipoglicemic, se adaug
e$ectului stimulator asupra secre#iei isuliei.
Figura %"""*25.
2ransportul catenelor acil n mitocondrie mediat de naveta carnitin5acilcarnitin.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*26.
!ecvena -o%idrii acil-+o3 n mitocondrie. A2F este o #lavoprotein transportoare de electroni.
+.+.&... ,ecven-a *o)idrii Bciclul
9FnenD
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
&up ce acilul a ptrus 3 spa#iul
matricial are loc o1idarea acestuia 3tr!o secve#
ce cupride urmtoarele etapeM 6. @ormarea uei
duble legturi tras!, pri dehidrogearea
acilului sub ac#iuea $lavoe"imei acil!Co<
dehidrogea" '$ig!XIII!.B+.
). Hidratarea dublei legturi de ctre eoil!Co< hi!
drata" petru a se $orma o ,!C!hidro1iacil!Co<.
,. &ehidrogearea !hidro1iacil!Co< de ctre o ,!
C!hidro1iacil!Co< dehidrogea" petru a se $orma
!cetoacil!Co< corespu"tor. >.9ioli"aM cliva;ul
C

!C

catali"at de !cetoacil!Co< tiola"a petru a


se $orma acetil!Co< %i o ou acil!Co< care
co#ie cu doi atomi de carbo mai pu#i dec4t
acilul aterior. =oul acil!Co< reia ciclul de la
etapa dehidrogerii , 'reac#ia 6+, 3 etapa
tiolitic $iid scidat o alt subuitate C
)
, %.a.m.d.
* molecul de acid palmitic parcurge acest ciclu
de F ori. 0lucidarea mecaismului ciclului !
o1idrii a $ost $cut 3tre al#ii de &avid 5ree,
Severo *choa %i @eodor CRe 'ciclul CRe+.
+.+.&.1. Patologia *o)idrii
<cil!Co<!&H este reo1idat de ctre
la#ul respirator '$ig.XIII!.B+. Mitocodria co#ie
, acil!Co<!&H cu speci$icit#i petru cateeM scur!
te, medii %i lugi ale aci"ilor gra%i. @<&H
)
, co!
e"ima redus a acestor e"ime, este reo1idat pri
itermediul uei serii de reac#ii redo1 electroii
$iid trasmi%i la Co`
67
.
@lavoproteia trasportoare de electroi '09@+
tras$er electroii de la @<&H
)
la @e!S proteia
umit 09@!Co` o1idoreducta"a '$ig.XIII!.B+
care la r4dul ei tras$er perechea de electroi la
catea respiratoare reduc4d coe"ima `
67
.
01ist o boal umit sindromul mor-ii
suite infantile 'SIMS+ datorat de$icie#ei de acil!
Co<!&H 'cate medie+. 5luco"a este pricipalul
combustibil metabolic 3 perioada postpradial
3s c4d ivelul gluco"ei scade vite"a o1idrii
aci"ilor gra%i trebuie s creasc 3 compesa#ie. 2
SIMS moartea subit a copiilor se poate datora
uui desechilibru 3tre o1idarea gluco"ei %i a
aci"ilor gra%i.
&e$icie#a de acil!Co<!&H este implicat
%i 3 sindromul vomitiv al Kamaicanilor a crui
victime su$er de vrsturi violete urmate de
covulsii, com %i moarte. Cau"a este hipoglicina
7, u amioacid eobi%uit care este metaboli"at
tras$orm4du!se 3 metileciclopropilacetil!Co<
'MC:<!Co<+ '$ig.XIII!-7+. MC:<!Co< su$er o
deprotoare, prima reac#ie a dehidrogerii
determiate de acil!Co< &H, carboaioul re"ultat
$orm4d u itermediar covalet cu @<& ceea ce
blochea" aceast grupare prostetic a e"imei.
Figura %"""*38.
+onversia meta(olic a hipoglicinei 3 d na"tere unui
produs care inactivea acil-+o3 dehidrogenaa1
prima enim a -o%idrii mitocondriale. 8+P3-
+o39 metilenciclopropi-lacetil-+o3.
+.+.&.2. $nergetica *o)idrii unui mol
de acid palmitic
&ac u mol de acid palmitic parcurge o
sigur dat secve#a !o1idrii re"ult c4te u
mol de echivale#i reductori '=<&H, @<&H
)
+, u
mol de acetil!Co< %i u mol de acil!Co< al crei
cate hidrocarboat este mai scurt cu o
subuitate C
)
M
:almitoil!+o3<+o3!)<F3$</3$
<
<)
2
.8iristoil-+o3<3cetil-
+o3<F3$)
2
</3$)<)
<
&ac !o1idarea cotiu 'reciclea"+
p4 la capt degradarea cateei hidrocarboate a
acidului palmitic, ea va avea urmtorul bila#M
:almitoil!+o3<E+o3!)<EF3$<E/3$
<
<E)
2
. F3cetil-
+o3<EF3$)
2
<E/3$)<E)
<
Cum am artat, $iecare molecul de @<&H
)
cedea" perechea de electroi cateei respiratorii.
0ergia de o1idare va $i covertit 3 site"a a c4te
) molecule de <9:. @iecare molecul de =<&H 3%i
cedea" electroii la#ului respirator re"ult4d c4te
, molecule de <9:.
Bila#ul eergetic al !o1idrii
palmitatului, lu4d 3 calcul umai echivale#ii
reductori, va $iM
Palmitoil-+o3<E+o3!)<E.
2
<36P
i
<363$P
F3cetil-+oa<3632P<?2)
2
.
<v4d 3 vedere c echipametul e"imatic al ci!
clului citric este locali"at tot 3 matricea
mitocodrial, acetil!Co< re"ultat di !o1idare
poate $i imediat o1idat via ciclul citric.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
2 acest ca" bila#ul eergetic esteM
F3cetil-+o3<H>.
2
<O>P
i
<O>3$P
F+o3!)<O>32P<H0?)
2
.<H>+.
2
Combi4d ultimele dou ecua#ii re"ultM
Palmitoil-+o3<23.
2
<H3HP
i
<H3H3$P
+o3!)<H3H32P<H>+.
2
<H?>)
2
.

<v4d 3 vedere ca $iecare mol de palmitat
cosum petru activare ) moli de <9: '<9:
<M:E::
i
+ putem scrie bila#ul global al !o1id!
rii uui mol de acid palmitic, adic &+6 moli
7TPCmol palmitat. 2 codi#ii stadard ace%tia se
traduc 3 ,7,.16)B? ,B>7 KLQmol adic >7G di
eergia dega;at la arderea 3 bomba calorimetric
a uui mol de palmitat. 9otu%i, 3 codi#ii actuale,
calcul4d varia#iile de eergie liber pe ba"a
cocetra#iilor $i"iologice ale reacta#ilor %i pro!
du%ilor di celul radametul !o1idrii este de
peste A7G. <ceast valoare idic o remarcabil
e$icie# a coservrii eergiei ca <9:.
+.+.&.3. 7specte iologice. Hiernarea
Mai multe aimale depid de stocurile de
grsimi petru a acoperi di puct de vedere eerge!
tic perioadele de hiberare, migrare sau alte situa#ii
care ecesit a;ustri metabolice radicale 'cmilele
3%i procur apa di o1idarea 95 de stoca;+.
* prou#at a;ustare a metabolismului li!
pidic apare la aimalele care hiberea". 8rsul
care hiberea", de%i u m4c, u bea, u
uriea", u are scau timp de 6!) lui, cosum
cca )..777 KLQ"i. Cercetrile au artat c lipidele
de stoca; sut sigurul combustibil 3 timpul
hiberrii acestor aimale. *1idarea cateelor
hidrocarboate stocate produce su$iciet eergie
petru me#ierea temperaturii corporale la ,)!
,.C, petru site"a amioaci"ilor %i proteielor %i
petru alte procese cosumatoare de eergie cum
sut cele de trasport membraar. *1idarea
lipidic produce mari catit#i de ap 've"i
ecua#iile chimice de mai sus+ petru acoperirea
pierderilor datorate e1pira#iei. 2 plus, degradarea
95 produce glicerol care este covertit 3 $icat pe
cale glucoeogeetic re"ult4d gluco"a ecesar
me#ierii glicemiei la ivel ormal. Iteresat,
ureea re"ultat pri degradarea amioaci"ilor 've"i
ciclul ureogeetic+ este reabsorbit %i reciclat 3
cursul hiberrii petru site"a amioaci"ilor.
2 perioadele ditre hiberri ursul acu!
mulea" mari catit#i de grsime ceea ce
3seam mari varia#ii 3 secre#ia hormoal de la
o perioad la alta.
+.+.&.4. Geglarea *o)idrii
2 $icat acil!Co< $ormat 3 citosol are )
direc#ii de tras$ormareM !o1idarea %i
tras$ormarea 3 95 sau $os$olipide. Calea luat
depide de vite"a de traslocare pri membraa
iter mitocodrial. 0tapa reglatoare a
traslocrii %i a !o1idrii 3 geeral este tras$erul
acilului pe cariti. Cariti!aciltras$era"a I este
e"im ihibat alosteric de maloil!Co<, primul
itermediar 3 biosite"a de ovo a aci"ilor gra%i,
care are loc 3 citosol. Cocetra#ia maloil!Co<
cre%te de c4teva ori c4d alimeta#ia este bogat 3
glucide, iar e1cesul de gluco" u este o1idat sau
stocat ca glicoge, $iid covertit 3 citosol 3 95
de stoca;. 2 coclu"ie, !o1idarea este 3cetiit
ori de c4te ori $icatul su$er u aport mrit de
gluco", 3 aceste codi#ii itesi$ic4du!se site"a
<5C %i a 95.
+.+.&.5. *o)idarea aci(ilor grai
nesatura-i
<proape to#i aci"ii gra%i de origie
biologic co#i umai legturi duble cu i"omerie
geometric cis, care de cele mai multe ori 3cep cu
atomul de carbo B. Celelalte duble legturi apar la
itervale de , atomi de carbo, adic u sut
co;ugate '$ig.XIII!-6+.
Figura %"""*3&. !tructurile unor acii gra"i nesaturai.
:ri urmare, 3 acidul lioleic, o dubl legtur
3cepe la u atom de carbo cu umr de ordie
impar iar cealalt la u atom de carbo cu umr
de ordie par. <ceasta crea" dou probleme ale !
o1idrii care sut re"olvate gra#ie e1iste#ei a ,
e"ime adi#ioale '$ig.XIII!-)+.
Figura %"""*3+.
Pro(lemele o%idrii acidului linoleic "i soluiile lor.
Legtura cis-1 nu permite o%idarea +

iar du(la
legtur cis-
?
inhi( activitatea enoil-+o3
hidrataei. !pre deose(ire de mami#ere1 n A.coli
e%ist o 21?-dienoil-+o3 reducta care trans#orm
su(stratul direct n trans-
2
-enoil-+o3.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
:rima problem 3t4lit 3 cursul o1idrii
acidului lioleic este e1iste#a uei duble legturi
cis!, pe care eoil!Co< hidrata"a u o poate hi!
drata. 0"ima a;uttoare, enoil*!o7 i(omera(a
coverte%te dubla legtur cis-
3
3 trans-
2
care
este tipic !o1idrii. 2rans!
)
!eoil!Co< este hi!
dratat %i !o1idarea cotiu p4 c4d, 3 al .!
lea ciclu, se $ormea" ),>!dieoil!Co< 3 care
dublele legturi sut co;ugate. 0"ima a;uttoare
+01*dienoil*!o7 reducta(a =<&H!depedet
catali"ea" adi#ia 6,> a hidrogeului re"ult4d
trans!
,
!eoil!Co< care este covertit 3 trans!

)
!eoil!Co< de ctre .0+*enoil*!o7 i(omera(.
+.+.&.6. #)idarea aci(ilor cu numr
impar de atomi de caron.
!ataoli(area propionatului
2 ultimul ciclu al !o1idrii acestor aci"i,
pri tioli" re"ult propioil!Co< care poate $i
covertit 3 succiil!Co< iar acesta ptrude 3
ciclul citric. Cum vom vedea la metabolismul
amioaci"ilor, propioil!Co< re"ult pri
degradarea cateei de carbo a valiei, i"oleuciei
%i metioiei. <imalele rumegtoare 3%i procur
cea mai mare parte a caloriilor pri o1idarea
acetatului %i propioatului care se $ormea" 3
rume pri $ermeta#iile bacteriee
corespu"toare 'acetic %i propioic+ a hidra#ilor
de carbo.
Coversia propioil!Co< 3 succiil!Co<
implic , e"ime '$ig.XIII!-,+.
:rima reac#ie este catali"at de propionil*!o7
caro)ila(, e"im tetrameric care co#ie
bioti ca grupare prostetic 'vol.I,p.A,+.
Mecaismul reac#iei '$ig. XIII!->+ are la ba" dou
etapeM 6. Carbo1ilarea biotiei de ctre ioul
bicarboat catali"at de carbo1ila". Cum s!a
artat 3 vol.I, reactatul propriu!"is de
carbo1ilare este ahidrida $os$ocarboic, compus
macroergic cu mare pote#ial de carbo1ilare. ).
9ras$erul stereospeci$ic al gruprii carbo1il de la
carbo1ibioti la propioil!Co< cu $ormarea
stereoi"omerului 'S+!metilmaloil!Co<.
2 aceast reac#ie carboaioul propioil!Co<
atac ucleo$il carbo1ibiotia. @ormarea
carboaioului la C')+ al tioesterului '%i u la C',+
ceea ce ar $i codus, cel pu#i pe h4rtie, la
produsul succiil!Co<+ se datorea" delocali"rii
sarciii electrice a acestuia. <dic, drumul mai
complicat urmat de coversie este impus de
cosiderete eergetice, u carboaio C',+ $iid
$oarte istabil.
:etru ca gruparea carbo1il s poat $i mutat de
la C')+ la C',+ a tioesterului, este ecesar i"o!
meri"area 'S+'D+ a metilmaloil!Co<, a doua
reac#ie a coversiei catali"at de metilmalonil*
!o7 racema(. Mecaismul acestei reac#ii apare
3 $ig. XIII!-.. 0ergia liber de activare a
trecerii de la u stereoi"omer la cellalt este
mic%orat de ac#iuea e"imei ca ba"
geerali"at 'vol.I,p..F!.A+ pri care se $ormea"
u itermediar carboaio stabili"at pri
re"oa# electroic.
Figura %"""*3..
+onversia propionil-+o3 n succinil-+o3
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*31.
Geacia de car(o%ilare a propionil-+o3 implic7&H'
car(o%ilarea (iotinei cu hidrolia concomitent a 32P
"i &2'car(o%ilarea car(oanionului propionil-+o3 ca
urmare a atacului nucleo#il e#ectuat de acesta asupra
car(o%i(iotinei.
Figura %"""*32.
!tereoiomeriarea &!'&G' a metilmalo-nil-+o3 este
cataliat prin mecanism acido-(aic1 enCima #iind
implicat "i n sta(iliarea car(oanionului interme-
diar prin reonan electronic.
Metilmalonil*!o7 muta(a catali"ea" a
treia reac#ie a coversiei '$ig.XIII!--+ care este o
eobi%uit reara;are a scheletului de atomi de
carbo.
Figura %"""*33.
Gearanjarea scheletului atomilor de car(on a &G'-
metilmalonil-+o3.
0"ima utili"ea" ca grupare prostetic .!
deo1iadeo"il cobalami umit %i coen(ima B
&+
'$ig. XIII!-F+.
Structura coe"imei B
6)
a $ost elucidat 3 6B.- de
&orothR HodgKi pri aali" cristalogra$ic cu
ra"e X coroborat cu studii de degradare chimic.
0a co#ie u nucleu corrinic asemtor hemului
%i u io Co'III+ coordiat cu > atomi de a"ot
pirolici. <l .!lea ligad al cobaltului este u atom
de a"ot al .,-!dimetilbe"imida"olului '&MB+,
ucleotid legat covalet la ielul & al ucleului
corriic. <l -!lea ligad este gruparea .!de!
o1iadeo"il di care atomul C'.+ al deo1iribo"ei
este legat covalet de cobalt. <ceasta este singura
legtur covalent caron*metal cuoscut 3 bi!
ologie.
Figura %"""*34.
!tructura coenimei DH2 &6-deo%iadenoil
co(alamina'. Legtura covalent dintre 6-
deo%iadenoil "i co(alt este esenial pentru reaciile
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
cataliate de enimele coenim DH2-dependente. La
unele enime n locul 6-deo%iadenoil co(alaminei se
a#l metilco(alamin n care metilul nlocuie"te
deo%iadenoina &vol.01p.F6'.
<ceast legtur este reactiv %i particip
la dou tipuri de reac#ii e"imaticeM
a. Deara;area uei structuri dup cum
urmea"M
H X X H
C6 C) C6 C)
ude X poate $i u atom de carbo, o gru!
pare hidro1il sau o grupare amio.
b. 9ras$erul uei grupri metil 3tre dou
molecule.
Se cuosc mai mult de 67 e"ime cobala!
mi!depedete. =umai dou di ele se gsesc 3
celulele mami$erelorM metilmaloil!Co< muta"a %i
homocistei metiltras$era"a . Mecaismul reac#iei
catali"ate de muta" 3cepe cu clivaKul homolitic
al legturii C!Co'III+. Ioul cobalt $luctea" 3tre
strile de o1idare Co'III+ %i Co'II+, aceste stri
$iid disticte spectroscopic. Co'III+ este ro%u %i
diamagetic '$r electroi e3mperechia#i+ iar
Co'II+ este galbe %i paramagetic 'cu electroi
e3mperechia#i+. Dolul coe"imei B
6)
3 catali"
este acela de generator reversiil de radicali
lieri. 0ste de iteres $aptul c cliva;ul homolitic
este u tip de reac#ie eobi%uit 3 biologie. Cele
mai 3t4lite reac#ii biologice de cliva; sut de tip
heterolitic.
+.+.&.&8. ,istemul pero)i(omal de *
o)idare
Sistemul pero1i"omal de !o1idare permite
scurtarea aci"ilor gra%i cu cate $oarte lug ceea
ce u%urea" !o1idarea 3 cotiuare 'de la
octaoil!Co<+ 3 mitocodrie. 9rasportul aci"ilor
gra%i 3 pero1i"omi u ecesit cariti, aci"ii cu
cate $oarte lug di$u"4d liber 3 acest
compartimet ude, sub ac#iuea uei acil!Co<!
siteta"e pero1i"omale, sut activa#i %i apoi !
o1ida#i. :rima o1idare este catali"at de acil!Co<
o1ida"a, e"im @<&!depedet %i produce H
)
*
)
care este descompus de catala"a pero1i"omal.
3cil-+o3<.
2
trans-
2
-enoil-+o3<)
2
.
2
2)
2
.
2
2 )
2
. < .
2
Spre deosebire de prima o1idare mitoco!
drial, aceasta u permite trecerea electroilor 3
catea respiratorice.
0"imele care completea" !o1idarea pero1i"o!
mal sut eoil!Co< hidrata"a, ,!C!hidro1i!acil!
Co<!dehidrogea"a %i tiola"a pero1i"omal. Me!
caismele reac#iilor catali"ate de aceste e"ime
sut idetice cu reac#iile corespu"toare care au
loc 3 mitocodrii. 9iola"a este activ umai $a#
de cetoacil!Co< cu catea mai lug dec4t C
A
.
*ctaoil!Co< prse%te pero1i"omii %i peetrea"
mitocodria ude este desv4r%it !o1idarea.
&eci, 3 iteriorul pero1i"omilor e1ist o
cale de !o1idare modi$icat pri care se produce
acetil!Co< %i ap o1igeat. Sistemul, pri
compartimetarea sa, u este legat de producerea
de <9: %i permite o1idarea aci"ilor gra%i cu cate
$oarte lug 'C
)7
, C
))
+. 0l este activat de dieta
bogat 3 lipide %i de medicametele li"olipidemice
'clo$ibratul+. <cest sistem u cataboli"ea" aci"ii
cu cate scurt, produsul $ial $iid octaoil!
Co<. <cesta iese di pero1i"omi sub $orma de
octaoil!cariti %i peetrea" mitocodria tot sub
$orm de octaoil!cariti. 2 iteriorul
orgaitului se re$ace octaoil!Co< care su$er !
o1idarea p4 la capt.
+.+.+. *#)idarea acidului fitanic
Catitativ, !o1idarea este cea mai impor!
tat cale de o1idare a aci"ilor gra%i. 9otu%i, atuci
c4d !o1idarea este blocat de pre"e#a uei
catee laterale, o1idarea se $ace 3 po"i#ia ,
re"ult4d u cetoacid care pri decarbo1ilare
o1idativ coduce la acidul cu u umr de atomi
de carbo mai mic cu o uitate. &egradarea
cotiu apoi pe calea !o1idrii. 8 e1emplu este
acidul $itaic, compus care re"ult pri scidarea
uei catee $itil '$itol+ di structura cloro$ilei.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
<cidul $itaic se gse%te 3 produsele lactate %i
grsimea rumegtoarelor. Ca om cloro$ila u este o
surs alimetar semi$icativ de acid $itaic.
Figura %"""*35.
$egradarea acidului #itanic1 produs al o%idrii #itolului din componena cloro#ilei.
*1idarea acidului $itaic cost 3
hidro1ilarea 3 po"i#ia a acestui acid '$ig.XIII!-A+.
Sub ac#iuea fitanat *o)ida(ei acidul !hidro1i!
$itaic pierde u atom de carbo re"ult4d acid
pristaic. 2 stare activat cu Co< acesta su$er -
cicluri de !o1idare produc4d propioil!Co<, ace!
til!Co< %i )!metil!propioil!Co< 'care este covertit
3 succiil!Co<+. 8 de$ect geetic rar, datorat
de$icitului de $itaat !hidro1ila", se ume%te oala
lui Gefsum 'sidromul de stocare a acidului $itaic+.
<cumularea acestui acid 3 orgaism determi
tulburri eurologice progresive cum sut tremorul,
3capacitatea de a distige vi"ual 3 timpul op#ii,
mersul esigur. <ceste simptome pot $i ateuate pri
restric#ii dietetice.
+.+... *#)idarea aci(ilor grai
<ci"ii gra%i cu cate medie %i lug sut
coveti#i 3 aci"i dicarbo1ilici pri !o1idare 'o1i!
darea ultimului atom de carbo, C

+. <cest proces,
care este catali"at de e"ime di reticulul edoplas!
matic 'micro"omi+ implic hidro1ilarea atomului C

catali"at de o mooo1igea" depedet de cit:


>.7
care utili"ea" =<&:H %i *
)
. 5ruparea ! C

H
,
este
covertit 3 !CH
)
*H care este apoi o1idat p4 la
!C**H re"ult4d aci"i dicarbo1ilici. <ce%tia sut !
o1ida#i p4 la aci"ii adipic %i suberic care sut
elimia#i 3 uri 3 special la pacie#ii cu acidurie
ceto*dicaro)ilic.
+... Metaolismul corpilor cetonici
2 orgaismul uma %i la multe alte mami$ere
acetil!Co<, $ormat 3 cursul !o1idrii aci"ilor
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
gra%i, poate itra 3 ciclul citric sau poate $i
covertit 3 mitocodriile hepatocitelor 3 corpi
cetoici 3 procesul umit cetogene(. Sut siteti"a#i
pe aceast cale acetoacetatul %i D**hidro)iu*
tiratul 'HB+ care, alturi de aceton '$ig. XIII!-B+
se umesc impropriu Zcorpi[ 3 ciuda solubilit#ii lor
3 s4ge %i uri.
Figura %"""*36.
!tructurile corpilor cetonici.
<cetoa se produce 3 catit#i mai mici
dec4t ceilal#i doi compu%i %i pricipala cale de elimi!
are este e1pira#ia. <cetoacetatul %i HB sut tras!
porta#i pe cale sagui la #esuturile e1trahepatice
ude 3 procesul umit cetoli(, sut retras$orma#i
3 acetil!Co< care itr 3 ciclul citric. :ricipalele
#esuturi bee$iciare de aportul eergetic creat de
corpii cetoici sut mu%chii scheletici, miocardul,
corte1ul real %i, 3 codi#ii de 3$ometare, creierul.
2 codi#ii ormale creierul $olose%te gluco"a ca
surs de eergie deoarece <5C u pot s treac pri
bariera hemato!ece$alic. Corpii cetoici pot $i
privi#i ca echivale#i de <5C solubili 3 ap.
2$ometarea este o stare 3 care o1alacetatul
este retras di ciclul citric petru a se siteti"a glu!
co"a pri glucoeogee". Scderea cocetra#iei
acestuia 3 mitocodrii determi reducerea itrrii
acetil!Co< 3 ciclu datorit reducerii vite"ei cu care
el este degradat. Calea metabolic alterativ a ace!
til!Co< este, 3 aceste codi#ii, coversia 3 corpi
cetoici, ceea ce permite !o1idarea 3 cotiuare a
<5C 3 $icat. Supraproduc#ia de corpi cetoici apare
3 3$ometarea sever %i diabetul "aharat.
+...&. !etogene(a
6. :ri codesarea a dou molecule de acetil!
Co< se $ormea" acetoacetil!Co< '$ig. XIII!F7+.
Figura %"""*48.
8ecanismul chimic al cetogeneei.
0"ima este o tiola( care se mai ume%te acetil!
Co< aciltras$era". Deac#ia are mecaismul etapei
$iale a !o1idrii citit 3 ses ivers.
). Sub ac#iuea catalitic a *HM:*!o7
sinta(ei acetoacetil!Co< se codesea" cu a treia
molecul de acetil!Co< re"ult4d !hidro1i!!
metilglutaril!Co<.
,. Cliva;ul acestui produs sub ac#iuea *
HM:*!o7 lia( produce acetoacetat %i acetil!Co<.
Mecaismul acestei reac#ii este ivers celui al uei
reac#ii de codesare aldolic Claise 'cap.XI,p.,F+.
Deac#ia global esteM acetoacetil-+o3 <)
2
.
acetoacetat < +o3!)1 ceea ce aparet este simpla
hidroli" a tioesterului.
<cetoacetatul este redus reversibil de ctre
&!!hidro1ibutirat dehidrogea".
:e de alt parte, acetoacetatul $iid u !cetoacid,
su$er o decarbo1ilare ee"imatic re"ult4d ace!
to. Ca oameii sto%i acetoa se $ormea" 3
catit#i mici. Ca bolavii de diabet etrata#i, dato!
rit produc#iei itese de acetoacetat, se eliberea"
catit#i semi$icative de aceto care d u miros
caracteristic respira#iei acestora.
+...+. !etoli(a
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
@icatul eliberea" acetoacetat %i !hidro1i!
butirat, care sut vehicula#i de s4ge la #esuturile
peri$erice care, la r4dul lor, 3i utili"ea" drept com!
bustibili. <colo, itramitocodrial, ei sut tras$or!
ma#i 3 acetil!Co< co$orm schemei di $igura XIII!
F6.
Figura %"""*4&.
+onversia meta(olic a corpilor cetonici n acetil-+o3
&cetolia'.
:ricipala etap a cetoli"ei este activarea cu
Co< a acetoacetatului care poate avea loc pe dou
ci. 2 prima, e"ima este ,!cetoacil!Co< tras$er!
a"a. Mecaismul acestei reac#ii de activare a aceto!
acetatului '$ig. XIII!F)+ cost 3 $ormarea uei a!
hidride istabile 3tre succiil!Co< %i tras$era"a
care co#ie o grupare carbo1ilic.
Figura %"""*4+.
8ecanismul activrii acetoacetatului cataliat de 3-ce-
toacil-+o3 trans#era.
Hidroli"a ahidridei, cu eliberarea succiatului pro!
duce u tioester al tras$era"ei care, 3 reac#ie cu
acetoacetatul, $ormea" o ahidrid istabil 3tre
acetoacetat %i tras$era". Hidroli"a acesteia produce
acetoacetil!Co< %i tras$era"a regeerat. Se vede c
activarea acetoacetatului pe aceast cale, %utea"
etapa productoare de 59: a ciclului citric. 2truc4t
3 $icat u se gse%te aceast tras$era",$icatul Ze1!
port[ corpii cetoici #esuturilor e1trahepatice care
co#i aceast e"im.* a doua cale de tras$ormare
a corpilor cetoici 3 acetil!Co< are ca etap acti!
vatoare a acetoacetatului reac#ia catali"at de aceto!
acetil!Co< siteta"M
+)
3
+.+)
2
+..)<32P<+o3!)
+)
3
+.+)
2
+.!+o3<38P<PP
i
.
2 #esutul adipos acetatul activ serve%te la biosite"a
aci"ilor gra%i.
+..... Tulurri ale metaolismului
corpilor cetonici Bceto(eleD
2 codi#ii ormale cetogee"a hepatic are o
vite" redus, corpii cetoici elibera#i $iid utili"a#i
aproape 3 3tregime 3 #esuturile e1trahepatice.
Materia prim a corpilor cetoici $iid CH
,
C*SCo<
ritmul cetogee"ei depide de i$lu1ul de <5C 3
$icat, care la r4dul su depide de ivelul sagui al
<5C.
Ivadarea $icatului de ctre <5C determi
cre%terea e1agerat a produc#iei de CH
,
C*SCo< via
!o1idare. 2truc4t cre%terea cocetra#iei acil!SCo<
ihib citrat sita"a 'ciclului citric+, e1cesului de
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
CH
,
C*SCo< 3i rm4 dou alterative de me!
taboli"areM
a. biosite"a Zde ovo[ a colesterolului ihibabil
pri $eed!bacK egativ al !HM5!Co< reducta"eiP
b. cetogee"a.
@orme epatologice de ceto" apar 3M
a. iai#ie c4d deple#ia de glucide activea" lipa"a
adipolitic care mobili"ea" <5C ctre plasma
saguiP
b. dieta abudet 3 lipide %i srac 3 glucide c4d
3crcarea plasmei cu chilomicroi determi
eliberarea <5C di ace%tia sub ac#iuea C:C.
@orme patologice grave ale ceto"ei se 3t4lesc 3
diabetul "aharat c4d are loc comutarea produc#iei
de eergie celular pe calea lipoli"ei 3 plus $iid
activat lipoli"a adipocitar.
+.1. Biosinte(a aci(ilor grai
Site"a cateelor hidrocarboate are loc pri
codesarea uit#ilor C
)
activate sub $orm de ace!
til!Co<, proces care 3 apare# este iversul !o1i!
drii. 9otu%i, mecaismele celor dou ci, site"a %i
degradarea, di$er 3tre ele. <cesta este 3c u e1!
emplu tipic de procese metabolice opuse, ambele
decurg4d 3 ses $avorabil termodiamic, care pot $i
reglate idepedet. 2 $igura XIII!F, sut pre"etate
schematic cele dou procese cu preci"area
pricipalelor deosebiri ditre ele.
Figura %"""*4..
$i#erenele dintre -o%idarea "i (iosintea de novo a aciilor gra"i cu re#erire la7 &H' localiarea celular: &2' trans-
portul de acil: &3' coenima redo%: &?' stereochimia reaciei de hidratare5dehidratare: &6' #orma n care sunt donate
unitile +2.

2 timp ce !o1idarea se petrece 3 mitocodrie
av4d ca itermediari tioesterii acil!Co<, biosite"a
de ovo are loc 3 citosol av4d ca itermediari tio!
esterii acil!<C: '<C:?acil!carrier protei+.
5ruparea $os$opateteiic a celor doi activatori de
catee '<C: %i Co<+ sut idetice '$ig. XIII!F>+.
Figura %"""*41.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
;ruparea #os#opantetein din structura 3+P "i +o3!).
Coe"imele redo1 di$erM =<&
E
%i @<& petru !
o1idare %i =<&:
E
petru site". :ricipala di$er!
e# 3tre cele dou procese se vede 3 modul 3 care
uit#ile C
)
sut 3deprtate sau ata%ate la catea ac!
tivat ca tioester. 2 procesul !o1idativ tiola"a
catali"ea" cliva;ul legturii C

!C

a !cetoacil!Co<.
0ergia liber 5 a acestei reac#ii este aproape
ul ast$el c ea se poate petrece %i 3 ses ivers
petru $ormarea corpilor cetoici. &i cotr, 3
biosite" reac#ia de codesare este cuplat cu
hidroli"a <9: ceea ce deplasea" echilibrul spre
dreapta. <cest proces se petrece 3 dou etapeM
a. site"a cu cosum de eergie a maloil!Co< pri
carbo1ilarea acetil!Co<, catali"at de acetil*!o7
caro)ila(P
b. decarbo1ilarea e1ergoic a maloilului 3 reac#ia
de codesare catali"at de acid gras sinta(.
<cetil!Co< carbo1ila"a mami$erelor este
reglat pri polimeri"areQdepolimeri"are. @orma
polimeric este cea activ catalitic iar cea moo!
meric este iactiv. <mute privid modul 3 care
aceast carbo1ila" este activat sau de"activat vor
apare 3 sec#iuea reglrii biosite"ei de novo a
aci"ilor gra%i ').>.6.,.+.
+.1.&. Biosinte(a de novo a acidului
palmitic Bciclul 9FnenD
+.1.&.&. Mecanismul chimic
2 citosol, "o mai pu#i orgai"at
di puctul de vedere al suportului, a $ost ecesar
asocierea e"imelor 3 comple1e e"imatice care s
catali"e"e uele succesiui bie de$iite de reac#ii.
<st$el, comple1ul acid gras sita" co#ie F e"ime.
2cercri de a disocia comple1ul 3 subui!
t#ile sale e"imatice !au dat re"ultate. < putut $i
i"olat o protei acil!trasportoare '<C:+ a$lat 3
cetrul comple1ului.
Comple1ul co#ie urmtoarele activit#i e"imaticeM
6. <cetil!Co<!<C: trasacetila"aP ). Maloil!Co<!
<C: trasacetila"aP ,. !cetoacil!<C: sita"a
'e"ima de codesare+P >. !cetoacil!<C:
reducta"aP .. !hidro1iacil!<C: dehidrata"aP -.
eoil!<C: reducta"aP F. palmitoil tioestera"a.
Deac#iile catali"ate de aceste activit#i apar
3 $igura XIII!F.. Deac#iile 6 %i ) sut etape
pregtitoare pri care sita"a este Z3crcat[ cu
precursoriM o grupare acetil legat pritr!o grupare
tioesteric la u radical CRs al sita"ei %i o grupare
maloil ata%at la o cate de patetei!$os$at.
Deac#ia , este etapa de codesare care produce
alugirea catear, ireversibilitatea ei $iid
determiat de decarbo1ilarea simulta a
maloilului. Deac#iile >!- determi reducerea !
cetoacilului la alchil, cu cosum de putere
reductoare '=<&:H+. <cid gras sita"a este activ
3 totalitate umai 3 stare dimeric. @aptul c
reac#ia de codesare ecesit apropierea mutual a
gruprilor tiolice ale <C: %i CRs sugerea" c ele
apar#i la c4te u protomer iar cei doi protomeri ai
dimerului iterac#ioea" Zcap!la!coad[ a%a cum se
vede 3 $igura XIII! F-.
Figura %"""*42.
!ecvena de reacii a (iosinteei de novo a aciilor gra"i. A-!-)9 grupare tiolic a unui radical +Cs localiat la su-
pra#aa comple%ului enimatic acid gras sinta. 3+P!-)9 grupare tiolic situat n pro#unimea comple%ului.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*43.
Gepreentarea schematic a celor doi protomeri multienimatici ai acid gras sintaei din mami#ere. Ai se asocia
Ncap-la-coad-.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Mecaismul site"ei acidului palmitic de ctre acest
dimer apare 3 $igura XIII!FF 3 care cateele $os!
$opateteiice lugi %i $le1ibile trasport substratul
3tre cetri catalitici ai acid gras sita"ei dimerice.
0tapele sut urmtoareleM 'i+ @ormarea tioesterului
acetil!CRs 'reac#iile 6 %i )a, $ig. XIII!F.+. 'ii+ @orma!
rea tioesterului maloil!<C: 'reac#ia )b+. 'iii+
Codesarea celor dou grupri acil cu elimiarea
C*
)
%i $ormarea acetoacetil!<C: 'reac#ia ,+. C*
)
elimiat este utili"at petru carbo1ilarea acetil!Co<.
'iv+!'vi+ Deducerea cateei de acetoacetil p4 la
butiril 'reac#iile >!-+. 'vii+ 9ras$erul acestui radical
acil pe gruparea tiolic CRs 'repetarea reac#iei )a+.
'viii+ 5ruparea tiolic a <C: este re3crcat cu
gruparea maloil ceea ce permite repetarea ciclului
de elogare a cateei hidrocarboate de 3c - ori.
'i1+ Hidroli"a legturii tioesterice palmitoil!<C: sub
ac#iuea catalitic a palmitoil tioestera"ei 'reac#ia F+.
Stoichiometria site"ei palmitatului este ur!
mtoareaM
+)
3
+.!+o3<E)..+-+)
2
-+.!+o3<
H?&/3$P)<)
<
'+)
3
-&+)
2
'
H?
-+..)<E+.
2
<
H?/3$P
<
< F+o3!)< >)
2
..
2truc4t cele F molecule de maloil!Co< re"ult di F
molecule de acetil!Co< avemM
Facetil-+o3 < E32P < H?&/3$P) < )
<
' palmi-
tat < H?/3$P
<
< F+o3!) < >)
2
. < E3$P < EP
i
@le1ibilitatea %i lugimea de ) m a cateei $os$opa!
teteiice a <C: este critic petru $uc#ioarea
comple1ului e"imaticM ea Zduce[ catea de acil
cresctoare 3 vecitatea $iecrui cetru activ al
subuit#ilor e"imatice. :e de o parte pri aceasta
se elimi ecesitatea uor modi$icri co$orma!
#ioale ale subuit#ilor, modi$icri cosumatoare de
eergie pri care s se reali"e"e vecitatea ecesar.
:e de alt parte se asigur iterac#iuile subuitate
e"imatic!substrat 3 ordiea ecesar, bra#ul
patoteic cu acilul parcurg4d succesiuea cetrilor
activi ca %i Zlimba uui ceas[ 3 mi%carea sa orar.
<cesta este u sistem catalitic de mare e$icie#
petru c itermediarii de reac#ie sut tras$era#i
direct de la u cetru activ la altul $r ca reacta#ii
s se dilue"e 3 citosol. <%a cum am v"ut %i la
comple1ul :Rr!&H, aceasta asigur o mare vite" de
reac#ie evit4du!se di$u"ia 3t4mpltoare a
reacta#ilor. 2 $ie, legarea covalet a
itermediarilor la gruparea tiolic a <C: are u e$ect
protector $a# de reac#iile competitive.
* cotribu#ie 3semat la elucidarea acestui
mecaism a avut!o @eodor CRe, laureat al
premiului =obel petru medici 3 6B->.
+.1.&.+. ;aveta citratCpiruvat
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Sursele de acetil!Co< mitocodrial sut de!
carbo1ilarea o1idativ a piruvatului %i !o1idarea
<5C. <tuci c4d cererea de <9: este mic, o1i!
darea acetil!Co< 3 ciclul citric precum %i $os$ori!
larea o1idativ dimiuea". 01cesul de acetil!Co<
poate $i stocat 3 structuri lipidice '95, colesterol %i
esterii si+. Biosite"a <5C are loc 3 citosol %i
membraa mitocodrial este impermeabil petru
acetil!Co<. <cesta itr 3 citosol via sistemul de
transport tricaro)ilic 'tricarbo1Rlate trasport
sRstemP $ig. XIII!FF+.
2 compartimetul mitocodrial sistemul a!
vet coicide cu o parte a ciclului lui Orebs. Cietica
sistemului de trasport este accelerat de e"ima
citosolar citrat lia"a, care catali"ea" reac#iaM
32P<citrat<+o3!)
acetil-+o3< o%alacetat< 3$P< P
i
.
2 acest $el radicalii acetil produ%i aproape 3 e1clu!
sivitate 3 mitocodrie sut trasporta#i 3 citosol ca
acetil!Co<. =aveta citratQpiruvat $uc#ioea" gra#ie
celor dou sisteme de trasport, tricarbo1ilic %i piru!
vat, locali"ate 3 membraa iter. <cest sistem
asigur 3 citosol %i tras$ormarea
/3$)<)
<
/3$P)<)
<
cu cocursul a dou e"i!
meM malat dehidrogea"a %i e"ima malic.
01ist c4teva surse de putere reductoare ecesar
biosite"ei aci"ilor gra%i. :ricipala surs este calea
peto"o$os$oric de degradare a gluco"ei. &e aceea
3 celulele speciali"ate 3 lipogee", cum sut
adipocitele %i hepatocitele, aceast cale este mai
activ. * alt surs este, cum s!a artat, en(ima
malic citoplasmatic, e"im =<&:
E
!depedet
sub ac#iuea creia puterea reductoare se re$ace 3
citosol, pe seama malatului care se tras$orm 3 pi!
ruvat. 9rasportul citratului 3 a$ara mitocodriei
este electrogeic datorit 3crcturii electrice ega!
tive a citratului. 0l trebuie s $ie echilibrat de u
trasport aioic 3 iteriorul mitocodriei. <cest
trasport este reali"at pri iterali"area piruvatului,
malatului %i :
i
. Malatul poate revei 3 mitocodrie
$r geerare de =<&:H.
Figura %"""*44.
2rans#erul acetil-+o3 din mitocondrie n citosol via sis-
temul de transport tricar(o%ilic &<sistemul de transport
al piruvatului9 naveta citrat-piruvat'.
Iactivitatea sistemelor de trasport $ace ca,
datorit impermeabilit#ii sale, membraa mitoco!
drial s cree"e o compartimetare a acetil!Co<,
=<&H,=<&:H. <ceast compartimetare este
ecesar deoarece pool!urile itramitocodriale res!
pectiv citosolice ale lor au $uc#ii di$erite. <st$el, de
e1emplu pool!ul mitocodrial de Co<SH este $olosit
3 special 3 degradarea o1idativ a :Rr, <5C %i a
uor amioaci"i. Pool!ul citosolic este $olosit 3
special 3 biosite"a aci"ilor gra%i.
+.1.&... Geglarea iosinte(ei de novo a
aci(ilor grai
Vite"a biosite"ei de ovo a aci"ilor gra%i
este cotrolat de activitatea acetil*!o7 caro)*
ila(ei, prima e"im a acestei ci metabolice. Ca
psri %i mami$ere activitatea acetil!Co< carbo1!
ila"ei este reglat pri polimeri"area!depolimeri"area
e"imei. &atele microscopiei electroice arat c
protomerii e"imei se asocia" petru a $orma lugi
$ilamete cu masele moleculare cuprise 3 itervalul
>!A M&a. @orma activ a e"imei este cea poli!
meric, protomerii $iid iactivi. Vite"a biosite"ei
aci"ilor gra%i este cotrolat de po"i#ia echilibruluiM
nR Protomer &inactiv' Polimer &activ'
Cei mai e$icie#i metabili#i care i$lue#ea" po"i#ia
acestui echilibru sut citratul %i palmitoil!Co<. Cit!
ratul, deplasea" echilibrul spre dreapta mrid
vite"a ma1im a e"imei de 6. ori. C4d cocetra!
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
#ia citratului cre%te 3 mitocodrie, el iese 3 citosol,
pri itermediul trasportorului tricarbo1ilic, ude
Zau#[ c ciclul citric este supra3crcat. :ri
aceasta el stimulea" biosite"a de novo a aci"ilor
gra%i. :ri urmare, c4d cocetra#ia CH
,
C*SCo<
cre%te 3 mitocodrie, cre%te %i cocetra#ia citoso!
lar a citratului iar biosite"a aci"ilor gra%i este ac!
celerat. :almitoil!Co<, pricipalul produs al si!
te"ei de ovo a <5C, deplasea" echilibrul spre
st4ga '$ig. XIII!FB+.
Figura %"""*46.
+ontrolul hormonului al (iosinteei de novo al 3;L
Citrat "nsulina
E E
citrat lia E

<cetil!Co< :iruvat
piruvat $)
acetil-+o3 <
car(o%ila a
glucagon0adrenalin
b Maloil!Co<
:almitoil!Co<
8 alt mod de reglare a acetil!Co< carbo1!
ila"ei este cel hormoal, pri care e"ima este reglat
pri mecaism covalet 'vol.I,p.F>+. 5lucagoul,
adrealia %i oradrealia decla%ea" $os$orilarea
<M:
c
!depedet a e"imei care deplasea"
echilibrul de mai sus ctre $orma iactiv. :e de alt
parte, isulia deplasea" echilibrul ctre $orma
activ a carbo1ila"ei '$ig. XIII!FB+.Si alte e"ime
implicate 3 site"a aci"ilor gra%i sut reglate.
:iruvat dehidrogea"a '&H+ %i citrat lia"a care
catali"ea" producerea de acetil!Co< sut activate de
isuli '$ig. XIII!FB+ pri mecaism covalet.
Site"a %i !o1idarea aci"ilor gra%i u pot $i
itesi$icate simulta. 2tr!o ast$el de situa#ie s!ar
produce u ciclu de substrat risipitor de eergie.
Cum am artat la ).).6.F., !o1idarea este blocat de
maloil!Co< care ihib e"ima cariti!aciltras!
$era"a I. :ri urmare, 3 timpul site"ei <5C, pro!
ducerea maloil!Co< care este primul itermediar al
acestei site"e va ihiba !o1idarea %i acest lucru se
3t4mpl la ivelul uui sistem de trasport di
membraa iter mitocodrial 'aveta car!
itiQacilcariti+.
+.1.+. $longarea i desaturarea
aci(ilor grai
<cidul palmitic, produsul site"ei de ovo,
este precursorul uor aci"i cu catea alugit %i a
uor aci"i cu catee esaturate care se $ormea" sub
ac#iuea uor eloga"e respectiv desatura"e. 0loga!
"ele sut pre"ete 3 mitocodrie %i reticulul edo!
plasmatic hepatic, mecaismele de reac#ie $iid di!
$erite. $longarea mitocondrial, proces idepedet
de site"a de ovo, are loc pri adi#ii succesive %i re!
duceri de uit#i acetil pe o cale opus !o1idrii,
sigura di$ere# $a# de aceasta $iid 3 ultima re!
ac#ie 3 care 3 locul @<&H
)
particip =<&:H cu
$uc#ie de coe"im redo1 '$ig. XIII!A7+.
<cest proces este ecesar $ormrii cateelor hidro!
carboate lugi 'X6A+ caracteristice petru struc!
turile uor lipide cum sut plasmalogeii %i s$igo!
lipidele.
,istemul de elongare din reticulul endo*
plasmatic implic c4teva activit#i e"imatice care
catali"ea" codesarea maloil!Co< cu acil!Co<,
cu cosum de putere reductoare.
2/3$P)<)
<
2/3$P
eloga"a
3cil-+o3 +
n<2
-!+o3
?67 'C

+
malonil-+o3 +o3!) <+.2<)2.
Secve#a de reac#ii este similar celei di biosite"a
de ovo, sigura di$ere# $iid aceea c aici starea
activat a acidului este reali"at cu Co< u cu <C:.
Figura %"""*58.
8ecanismul chimic al elongrii mitocondriale a aciilor gra"i.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*5&.
Geaciile de trans#er electronic cataliate de comple%ul
O
-acid gras-+o3 desatura. +omple%ul este #ormat din 3
proteine7 desaturaa1 cit(6 "i /3$)-cit(6-reductaa1 #iind situat n mem(rana reticulului endoplasmatic.
Figura %"""*5+.
Diosintea trigliceridelor.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
0logarea este ites 3 creier 3 timpul mielii"rii
ervoase datorit ecesit#ii de aci"i gra%i cu >6A
di s$igolipidele tecii mieliice.
. 0le sut compoete ale uor miisisteme
Desaturarea aci(ilor grai este catali"at la
mami$ere de
B
!,
-
!,
.
! %i
>
!desatura(a termi*
nal de trasport de electroii di reticulul edoplas!
matic care co#i alte ) proteieM citocrom b
.
%i e!
"ima =<&H!citb
.
reducta"a '$ig.XIII!A6+. &up
mecaismul pre"etat 3 aceast $igur sut cover!
ti#i acidul stearic 3 oleic sau acidul palmitic 3 pal!
mitoleic. &atorit pre"e#ei
B
!desatura"ei aci"ii
gra%i
B
!desatura#i sut aci(i neesen-iali. 0ste ca"ul
aci"ilor palmitoleic, 6-M6'
B
+ %i oleic, 6AM6'
B
+. <ci"ii
poliesatura#i lioleic, 6AM)'
B,6)
+ %i lioleic,
6AM,'
B,6),6.
+ sut aci(i esen-iali adic ei sut ob#iu#i
di surse e1ogee cum ar $i alimetele vegetale la
care e1ist echipametele e"imatice ecesare
desaturrilor
6)
%i
6.
. @orma biologic activ a
aci"ilor gra%i moo!%i poliesatura#i este i"omerul
cis. 8rme de aci"i gra%i trans!esatura#i se gsesc 3
grsimile aimalelor rumegtoare ude ei re"ult sub
ac#iuea e"imelor $lorei microbiee di rume. Mari
catit#i de aci"i gra%i trans!esatura#i se gsesc 3
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
uleiurile vegetale par#ial hidrogeate 'margaria+ %i
aceasta ridic problema riscurilor 3 $olosirea
margariei ca alimet. 9otu%i, $aptul c oameii
cosum de mul#i ai margari $r s observe
e$ecte ocive semi$icative, elimi, deocamdat,
aceast problem. <ci"ii gra%i trans!esatura#i u
posed activit#ile biologice speci$ice aci"ilor gra%i
ese#iali 'cis!esatura#i+ %i di acest cau"
atagoi"ea" metabolismul celor di urm %i
accetuea" de$icitul lor.
Isu$icie#a dietetic a aci"ilor gra%i ese#iali
u este sigura cau" a tulbulrii metabolismului lor.
<st$el de tulbulri au $ost costatate 3 $ibro"a
cistic, acrodermatita eteropatic, sidromul hepa!
to!real, sidromul S;Ygre!Carsso, degeeres!
ce#a ervoas multisistemic, boala lui Croh,
sidromul lui DeRe, 3 ciro" %i alcoolism. =ivele
ridicate ale aci"ilor polieoici cu cate $oarte
lug 'C
)-
C
,A
+ au $ost gsite 3 creierele
bolavilor cu sidrom ZellIeger.
<limeta#ia care co#ie u raport mare
3tre aci"ii gra%i poliesatura#i ':+ %i cei satura#i
'S+, :QS, reduce colesterolemia, 3 particular
pri reducerea lipoproteielor cu dessitate ;oa!
s. <ceast scdere este bee$ic di puctul de
vedere al rela#iei ditre colesterolemie %i coroa!
ropatii.
+.2. Metaolismul trigliceridelor
tisulare
Biosite"a trigliceridelor u are loc pri pri
simpla esteri$icare a glicerolului ci este u proces
cosumator de <9:. Metaboli#i de porire 3 ma!
;oritatea #esuturilor sut !glicerol!$os$at sau &*<:
%i $orma activat a aci"ilor gra%i, acil!Co< '$ig. XIII!
A)+. 0tapa ii#ial a acestei site"e este catali"at $ie
de glicerol!,!$os$at aciltras$era" 3 mitocodrie %i
3 reticulul edoplasmatic, $ie de dihidro1iaceto
$os$at aciltras$era" 3 reticulul edoplasmatic sau
pero1i"omi. 2 ultimul ca" acil!hidro1iaceto $os$atul
este redus la acidul li"o$os$atidic de ctre o
reducta" =<&:H!depedet. <cidul li"o$os$atidic
este tras$ormat 3 triacilglicerol sub ac#iuile
succesive ale 6!acilglicerol!,!$os$at aciltras$era",
$os$ata" %i diacilglicerol aciltras$era". 2 adipocit
vite"a site"ei depide de aportul de gluco" care
este sursa !glicerol!$os$atului. 2 hepatocit site"a
trigliceridelor este locali"at 3 reticulul edoplas!
matic eted $c4d parte itegrat di biosite"a
lipoproteielor cu desitate $oarte ;oas 'VC&C+.
<ici glicerol Kia"a catali"ea" $os$orilarea
glicerolului 3 $icat produc4d glicerol!,!:. 2
eterocite e1ist o cale care pore%te de la )!
mooacilglicerol. :ri acilri succesive, sub ac#iuea
uor acil!Co< tras$era"e, acesta este tras$ormat 3
triacilglicerolM
+)2-.) +)2-.+.G2 +)2-.+.G2
+)-.+.-GH +)-.+.-GH +)-.+.GH
+)2-.) +)2-.) +)2-.+.G3
G2+.!+o3 +o3!) G2+.!+o3 +o3!)
9rigliceridele siteti"ate ast$el vor $i 3corporate 3
chilomicroi care vor $i secreta#i 3 vasele lim$atice
've"i metabolismul lipoproteielor+. 2 di$erite #esuturi
eadipoase hidroli"a trigliceridelor 'lipoli"a+ are loc 3
, etape catali"ate de triacilglicerol lipa", diacilglicerol
lipa" %i mooacilglicerol lipa". :rima etap este cea
mai let, cotrolat hormoal, de aceea 3 #esuturi u
se acumulea" diacilgliceroli '&5+ %i mooacilgliceroli
'M5+.
2; $; 8; ;licerol
)2. G-+..) )2. G-+..) )2. G-+..)
Hidroli"a 95 3 #esutul adipos este u proces
care mobili"ea" combustibilul lipidic al or!
gaismului. 0"ima cheie este lipa"a adipocitar
umit %i Zlipa"a hormo sesibil[ datorit e$ectelor
pe care le e1ercit uii hormoi asupra ei. 0a este o
triacilglicerol lipa". :rodu%ii lipoli"ei adipocitare
sut glicerolul %i <5C. 2truc4t #esutul adipos este
lipsit de glicerol Kia" 'pre"et 3 hepatocit+ el u
poate utili"a glicerolul iar acesta di$u"ea" 3 plasma
sagui de ude este preluat de $icat. Cocetra#ia
plasmatic a glicerolului este o msur a itesit#ii
lipoli"ei. 2 $icat glicerolul, 3 aumite codi#ii, ser!
ve%te ca precursor glucoeogeetic. <5C re"ulta#i
pri lipoli"a adipocitar di$u"ea" 3 plasm de ude
sut capta#i 3 mu%chii scheletici, miocard, riichi,
$icat. @icatul re#ie circa o treime di <5C
plasmatici pe care 3i utili"ea" 3 $uc#ie de
ecesit#i. Biosite"a %i degradarea trigliceridelor
este pro$ud i$lue#at de ac#iuea mai multor
hormoi. 0$ectele adrealiei %i glucagoului pe
deoparte %i a isuliei, prostagladiei 0 %i metil!
1atielor 'co$eia, teo$ilia+ pe de alt parte, sut
cotrare. <drealia stimulea" lipoli"a pri iter!
mediul <M:
c
iar isulia stimulea" lipogee"a.
Cele dou procese adipocitare, lipoli"a %i lipogee"a,
$iid simultae %i idepedete, iterve#ia uuia di
hormoii arta#i $ace ca uul di procese s $ie
prepoderet a%a cum vom vedea 3 cele ce urmea".
+.3. Geglarea metaolismului aci(ilor
grai i a trigliceridelor tisulare
Daportul ditre ecesit#ile de eergie ale
mu%chiului 3 e$ort $a# de repaus, poate $i mai mare
de 677. Site"a %i degradarea glicogeului %i <5C
sut procese care depid de starea 3tregului
orgaism cu orgaele %i #esuturile sale, care $ormea"
o re#ea iterdepedet, coe1iuile $iid $cute pe
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
cale sagui. Celulele %i pacreatice Zsimt[
starea eergetic %i dietetic a orgaismului 3
pricipal pri ivelul glicemiei.
Figura %"""*5..
Principalele centre ale reglrii meta(olismului aciilor gra"i sunt acetil-+o3 car(o%ilat hepatic "i lipaa hormon-
sensi(il. GAG 9 reticulul endoplasmatic rugos1 LL$L9lipoproteine cu densitate #oarte joas.
Celulele sut activate de ivelele mici ale glicemiei
datorate foamei i strilor consumatoare de en*
ergie. 0le secret glucago. Celulele sut activate
de ivelele mari ale glicemiei caracteristice strii de
repaos sau urmare a igerrii uor mari catit#i de
alimete glucidice. 0le secret isuli. <ce%ti hor!
moi cotrolea" %i metabolismul <5C. Mecais!
mele de reglare au e$ecte imediate ele $iid vi"ibile 3
c4teva miute sau chiar mai pu#i. Site"a <5C este
cotrolat, 3 parte, pri reglare pe terme scurt.
<cetil!Co< carbo1ila"a este ihibat alosteric de
palmitoil!Co< %i de glucago, hormoul ac#io4d
pri $os$orilare <M:
c
depedet. 0a este activat
alosteric de citrat %i de isuli tot pri mecaism
covalet '$ig. XIII!A,+.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
01ist %i alte mecaisme de cotrol al
e"imelor reglatoare. <st$el, alterarea catit#ii de
e"im pre"et, pri schimbarea vite"ei de site"
sau degradare a acesteia, este u proces care ecesit
ore sau "ile. Biosite"a lipidic este cotrolat pe
terme lug de ctre isuli 'stimulare+ iar 3$o!
metarea ihib site"a acetil!Co< carbo1ila"ei %i a
acid gras sita"ei. &eci cei doi $actori, isulia %i
3$ometarea, ac#ioea" 3 ses opus.
*1idarea <5C este reglat de cocetra#ia <5C di
s4ge, care, la r4dul ei este cotrolat pri hidroli"a
95 adipocitare sub ac#iuea lipa"ei adipocitare
hormo sesibile '$ig.XIII!A,+. Catecholamiele, ca
%i glucagoul, mresc cocetra#ia <M:
c
. <cesta
activea" alosteric o protei Kia" care $os$orilea"
lipa"a, adic o activea". :ri aceasta cre%te ivelul
<5C 3 circula#ia sagui $iid stimulat !
o1idarea 3 #esuturile eadipoaseM $icat, mu%chi. 2 $i!
cat urmarea este itesi$icarea site"ei corpilor ceto!
ici '$ig.XIII!A,+. :rotei Kia"a <M:
c
!depedet,
pri $os$orilare iactivea" acetil!Co< carbo1ila"a,
e"ima cheie a biosite"ei <5C. &eci, pri
$os$orilare <M:
c
!depedet este stimulat !
o1idarea %i ihibat biosite"a <5C.
Isulia are u e$ect opus celui al catecholamielor
%i glucagoului. 0a stimulea" site"a glicogeului %i
95. 0a este secretat ca rspus la cre%terea glice!
miei %i determi descre%terea ivelului <M:
c
. :ri
aceasta este de$os$orilat lipa"a adipocitar %i deci,
se reduce catitatea de <5C destiat !o1idrii. :e
de alt parte, isulia stimulea" aumite protei!
Kiase idepedete de <M:
c
. &e e1emplu acetil!
Co< carbo1ila"a este $os$orilat pe aceast cale %i
ast$el este activat.
2 coclu"ie raportul glucagoQisuli este de prim
importa# 3 determiarea direc#iei de metaboli"are
a <5C %i acest raport depide de ivelul glicemiei.
+.4. Metaolismul acidului
arahidonic
2 aul 6B)A 0vas %i Burr au observat c
%obolaii alimeta#i cu o diet elipidic care
co#iea vitamiele < %i & pre"it tulburri de
cre%tere %i reproducere. 8lterior s!a v"ut c aceste
simptome au disprut dup adugarea 3 diet a
aci"ilor lioleic, lioleic %i arahidoic. <ce%ti aci"i
se gsesc 3 mari cocetra#ii 3 di$erite uleiuri
vegetale. <cidul arahidoic este pre"et 3 mambra!
ele celulelor 3 propor#ii de .!6.G di aci"ii gra%i
ce se a$l 3 costitu#ia $os$olipidelor membraare.
Figura %"""*51.
Procesarea prin elongare-desaturare a catenelor hidrocar(onate ale aciilor gra"i.
+.4.&. ,inte(a arahidonatului
Celulele dispu de sisteme e"imatice pri
care s 3troduc oi duble legturi 3 cateele
aci"ilor gra%i, iar acestea sut separate 3tre ele de
c4te o grupare metile. <cidul arahidoic poate $i
siteti"at porid de la acid lioleic, procurat di
alimetele vegetale, pri succesiueaM desaturare
elongare desaturare '$ig.XIII!A>+.
<%a cum se vede 3 $igura A>, acidul arahidoic este
precursor de prostagladie di seria ) ':5
)
+ iar
acidul .,A,66,6>,6F!eicosapetaoic este precursor
de prostagladie di seria , ':5
,
+. <cidul arahi!
doic se poate $orma %i pri eliberare di $os$olipi!
dele membraelor '$ig. XIII!A.+.
Figura %"""*52. Ali(erarea pe 3 ci a acidului arahi-
donic din #os#olipidul mem(ranar1 #os#atidilinoitol
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
.
Cele , ci pri care se eliberea" acest acid di $os!
$atidilio"itol sut urmtoareleM a. Fosfolipa(a 7
+
hidroli"ea" gruparea acil di po"i#ia C')+ a $os$oli!
pidului. b. Fosfolipa(a ! hidroli"ea" legtura
$os$oesteric di po"i#ia C',+ eliber4d 6,)!diacil!
glicerolul '6,)!&5+ pe care o lipa" speci$ic 3l
scidea" 3 mooacilglicerol %i acid arahidoic. c.
&0+*D: @ina(a %i $os$olipa"a <
)
ac#ioea" secve!
#ial eliber4d acidul arahidoic. Corticosteroi"ii sut
$olosi#i ca age#i atii$lamatori deoarece ei ihib
$os$olipa"a <
)
reduc4d producerea arahidoatului.
+.4.+. $icosanoi(ii
Prostaglandinele ':5+ sut to#i deriva#ii
acidului prostaoic, acid cu )7 atomi de carbo '$ig.
XIII!A-+ 3 care atomii C'A+ %i C'6)+ sut cupri%i
3tr!u schelet de ciclopeta.
:rostagladiele de di$erite tipuri, de la < p4 la I,
di$er pri substitue#ii ata%a#i la acest cicluM
BiD :5< sut cetoe ,!esaturate,
BiiD :50 sut cetoe !hidro1ilice,
BiiiD :5@ sut 6,,!dioli, etc.
:rostagladiele au $ost ideti$icate la om de 8l$ vo
0uler 3 aii 6B,7, datorit capacit#ii lor de a stimula
cotrac#iile uterie %i de a scdea presiuea sagui.
Vo 0uler a cre"ut c ace%ti compu%i se $ormea" 3
prostat, de la care provie umele lor. Mai t4r"iu s!a
costatat c ei sut siteti"a#i 3 ve"iculele semiale.
Figura %"""*53.
!tructurile prostaglandinelor7 &a' scheletul acidului
prostanoic. &(' su(stituenii ciclopentanului di#erenia
prostaglandinelor n tipurile 31D1+1$1A1 F10. &c' !truc-
turile primelor prostaglandine iolate7 su(tipurile eter-
solu(ile AH "i A2 "i tipul tampon #os#at solu(il F2
.
Cu timpul s!a observat eroarea de deumire 3s
umele de prostagladie era de$iitiv adoptat. 2
aii 6B.7 au $ost i"olate prostagladiele solubile 3
eter ':50+ %i cele solubile 3 tampo $os$at ':5@+.
<proape toate celulele mami$erelor, cu e1cep#ia
eritrocitelor, produc prostagladie %i compu%i
3rudi#i cu eleM prostaciclie, trombo1ai %i leucotrie!
e. <ceste substa#e sut cuoscute sub umele de
eicosaoi"i deoarece ele au schelete de )7 de atomi
de carbo 3 molecul '3 limba greac eikosi
3seam dou"eci+. Ca %i hormoii, eicosaoi"ii au
e$ecte importate asupra metabolismului celular, la
cocetra#ii e1trem de reduse. :ritre cele mai
importate e$ecte biologice sutM a. rspusul
3$lamator, 3 special cel care implic 3cheieturile
'artritele reumatoide+, pielea 'psoria"isul+ %i ochii
'co;uctivitele+. b. producerea durerii %i a $ebrei. c.
reglarea presiuii saguie pri vasocostric#ieQ
vasodilata#ie. d. cotrolul coagulrii saguie pri
stimulareaQihibi#ia agregrii trombocitare. e.
cotrolul mai multor $uc#ii de reproducere cum ar $i
decla%area travaliului. $. reglarea ciclului veghe!
som. Ca %i 3 ca"ul uor hormoi, multe di e$ectele
itracelulare ale eicosaoi"ilor sut mediate de
<M:
c
.
Figura %"""*54.
+alea ciclic de meta(oliare a acidului arahidonic prin care se #ormea prostaglandinele1 prostacicline "i trom(o%ani.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
9otu%i, spre deosebire de hormoi, pros!
tagladiele %i deriva#ii lor u sut trasportate 3
$lu1ul sagui la cetrele lor de ac#iue, datorit i!
stabilit#ii lor chimice %i biologice. 2 vitro ele se
descomu 3 c4teva miute. 0le sut mediatori locali
adic ac#ioea" asupra #esutului veci celulelor care
i!au siteti"at. Ca om cel mai importat precursor al
site"ei prostagladielor %i altor eicosaoi"i este
acidul arahidoic, )7M> all!cis! '
.,A,66,6>
+. 01ist
c4teva ci de site" di$ere#iabile pe ba"a ac#iuii
uor ihibitori asupra e"imelor lor. <. !alea Nci*
clicO este ihibat de medicamete atii$lamatoare
esteroidice cum ar $i de e1emplu aspirina. @olosirea
acestor medicamete a permis descoperirea altor
clase de eicosaoi"i ca produse ale cii ciclice de
metaboli"are a arahidoatului. 0ste vorba de prosta*
cicline %i tromo)ani '$ig. XIII!AF+.
:rodu%ii acestei ci depid de atura #esutului ca
sediu al site"ei. <st$el, trombocitele 'plachetele+
produc aproape e1clusiv trombo1ai '9X+ pe c4d
celulele edoteliului vascular produc 3 pricipal
prostaciclie ':5I+.
:rima etap a cii ciclice este catali"at de
prostaglandinendopero)id sinta(. <ceast e"im
co#ie dou activit#i cataliticeM ua de ciclo*
o)igena( %i ua de hidropero)ida( '$ig. XIII!
AA+.
Figura %"""*55.
Geaciile cataliate de prostaglandinendopero%id sinta-
1 enim inhi(at de aspirin.
:rima activitate catali"ea" adi#ia la arahidoat a
dou molecule de *
)
petru a se $orma :55
)
. < doua
activitate accelerea" reac#ia de reducere cu glutatio
redus a gruprii hidropero1idice a :55
)
la o grupare
hidro1il a :5H
)
. :rostagladia H
)
este precursorul
tuturor eicosaoi"ilor di clasele prostagladielor,
prostaciclielor %i trombo1ailor di seria +. Soarta
:5H
)
depide de atura #esutului. 2 plachete,
e1iste#a tromo)an sinta(ei determi coversia
P;)
2
243
2
24D
2
'$ig. XIII!AF+. 9X<
)
este
vasocostrictor %i stimulator al agregrii
trombocitare. 2 celulele edoteliului vascular
prostaciclin sinta(a catali"ea" coversia
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
P;)
2
P;0
2
. :rostaciclia I
)
este u aget vasodi!
lator %i u ihibitor de agregare plachetar. 9X<
)
%i
:5I
)
reali"ea" u echilibru 3tre cele dou e$ecte
biologice la ivelul sistemului cardiovascular. <!
tii$lamatoarele esteroide blochea" site"a pros!
tagladielor, prostaciclielor %i trombo1ailor pri
ihibarea activit#ii cicloo1igea"ice a prostagladi
edopero1id sita"ei. 2 ce prive%te aspiria, s!a
determiat mecaismul ihibi#iei $olosidu!se acid
acetilsalicilic marcat cu i"otopul
6>
C. S!a gsit c ea
acetilea" cetrul activ al acestei seri!e"ime '$ig.
XIII!AB+. &o"e mici de aspiri 'o tablet la ) "ile+
reduc semi$icativ icide#a pe terme lug a acci!
detelor cardiovasculare. <ceste do"e ihib selectiv
agregarea plachetar %i implicit $ormarea cheagului
de s4ge. Celelalte medicamete atii$lamatoare
'$ig. XIII!B7+ ac#ioea" $ie pri ihibi#ia
competitiv a cetrului activ al cicloo1igea"ei $ie
pri adoptarea uei co$igura#ii asemtoare cu
itermediarul radical pero1id '$ig. XIII!AA+.
Figura %"""*56.
3spirina acetilea un radical de !er din centrul activ
al cicloo%igenaei (locBndu-i activitatea ceea ce
(lochea activitatea prostaglandin endopero%id
sintaei.
B. !alea NlinearO de metaboli"are a arahidoatului
u este ihibat de age#ii atii$lamatori ester!
oidici %i coduce la $ormarea aci(ilor hidro)iper*
o)ieicosatetraenoici 'H:090+ '$ig. XIII!B6+ %i leu*
cotrienelor. Ceucotrieele sut siteti"ate 3 leuco!
cite, 3 celulele mastocite 'celule care secret sub!
sta#e ce media" reac#iile i$lamatoare %i alergice+
precum %i 3 #esuturile plm4ului, spliei, creierului
%i iimii.
Figura %"""*68.
!tructurile cBtorva medicamente antiin#lamatoare nes-
teroide.
Peptidoleucotrienele sut compoete ale sistemelor
aa$ilactice cu reac#ie let 'SDS!<+ eliberate pri
stimularea imuologic a plm4ului. <a$ila1ia este
o reac#ie alergic violet, pote#ial $atal. Sistemele
aa$ilactice sut substa#e a cror ac#iue, vi"ibil la
cocetra#ii mai mici dec4t 67
!67
M, cost 3
stimularea cotrac#iei musculaturii etede vasculare,
respiratorii %i itestiale. :eptidoleucotrieele sut de
67.777 de ori mai puterice dec4t histamia, ca
stimulatoare ale reac#iilor alergice. 2 sistemul
respirator ele produc costric#ia brohiilor, 3 special
a cilor aeriee mici, mresc secre#ia mucusului %i
determi simptome asmati$orme. 0le sut implicate
3 reac#iile alergice imediate 'hipersesibilitate+, 3
reac#iile i$lamatorii %i 3 atacurile cardiace.
:rima reac#ie a coversiei arahidoatului
'$ig. XIII!B6+ 3 leucotriee este o1idarea 3 po"i#iile
.,6) sau 6. cu *
)
, catali"at de lipoo)igena(, a
substratului cu $ormarea H:090. <ce%ti compu%i u
sut activi biologic. .!H:090 se tras$orm 3 ep!
o1idul istabil leucotriea <
>
'C9<
>
+ '$ig. XIII!B)+.
care se stabili"ea" pri hidroli", $orm4d C9B
>
.
5lutatio!S!tras$era"a catali"ea" tioeteri$icarea cu
glutatio a C9<
>
cu $ormarea primei peptidoleu!
cotriee 'C9C
>
+. !5lutamiltras$era"a 3deprtea"
acidul glutamic determi4d coversia C9C
>

C9&
>
. * dipeptida" tras$orm C9&
>
3 C90
>
pri
elimiarea gliciei, cistei!leucotriea re"ultat $iid
u agent chemotactic implicat 3 atragerea
leucocitelor la locul i$ec#iilor.
Figura %"""*6&.
+ile Nciclic- "i Nlinear- ale meta(olismului acidului arahidonic.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
0schimo%ii di 5roelada au o $oarte mic
icide# a bolilor coroariee %i trombo"elor 3 ci!
uda dietei bogate 3 colesterol %i grsimi. :ricipala
surs alimetar, idustrial %i cosmetic sut ai!
malele marie care co#i 3 bu parte grsimi e!
saturate.
:ricipalul compoet lipidic este acidul
.,A,66,6>,6F!eicosapetaeoic '$ig. XIII!A>+. <cesta
ihib $ormarea 9X<
)
'$ig. XIII!AF+ %i este precursor
al seriei . a leucotrieelor, compu%i cu activitate
biologic mai slab dec4t leucotrieele seriei >. *
diet bogat 3 acest acid poliesaturat determi
reducerea rspusului i$lamator mediat de prosta!
gladie %i leucotriee. 2 plus, s!a costatat c acest
$el de diet reduce ivelele plasmatice ale coles!
terolului %i 95 la pacie#ii cu hiperlipidemii.
Figura %"""*6+.
!intea leucotrienelor "i peptidoleucotrienelor din 6-
)PA2A.
..Metaolismul fosfolipidelor i glicolipidelor
Cipidele Zcomple1e[ sut molecule am!
$ipatice $ormate di 6,)!diacil!sn!glicerol sau =!
acils$igo"i 'ceramid+ care costituie partea
hidro$ob a lor la care este ata%at o Zgrupare!cap[
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
hidro$il care este u ester $os$oric sau u glucid 'sn
3seam numerotare stereospeci#ic 3 care po"i#ia
6 este u cetru prochiral pro-!+. 2 $uc#ie de atura
pr#ilor hidro$ob %i hidro$il $os$olipidele se 3mpart
3 dou categorii, glicerofosfolipide %i sfin*
gofosfolipide, iar glicolipidele se 3mpart tot 3 dou
categorii, gliceroglicolipide %i sfingoglicolipide '$ig.
XIII!B,+.
Figura %"""*6..
!tructurile glicerolipidelor "i s#ingolipidelor.
..&. Biosinte(a fosfolipidelor
Marea varietate a $os$olipidelor %i mai ales a
glicolipidelor are la ba" diversitatea de e"ime care
catali"ea" site"a lor. 0le sut siteti"ate cel mai
mult pe $a#a citosolar a membraelor reticulului
edoplasmatic de ude sut trasportate la cetrele
de destia#ie di celule.
..&.&. ,inte(a glicerofosfolipidelor
6,)!diacil!sn!glicerolul '&5+, precursor
petru site"a triacilglicerolilor, este precursor %i
petru site"a uor glicero$os$olipide '$ig. XIII!A)+.
01ist dou Zstrategii[ pri care gruparea!cap se
ata%ea" la atomul C',+ al glicerolului. <ceast ata!
%are este o reac#ie edergoic 3 care uul di re!
acta#i trebuie s $ie 3 $orm activat, ca derivat
macroergic al citidi di$os$atului 'C&:+. Dolul ce!
tral pe care C&: 3l ;oac 3 biosite"a lipidic a $ost
descoperit de 0ugee OeedR 3 aii 6B-7. Cele
dou strategii se distig pri locul de legare a C&:.
2 cadrul strategiei & este activat amioalcoolul,
adic etaolamia sau colia '$ig. XIII!B>+.
:etru $ormarea compusului macroergic, 3tr!o
prim etap <9: $os$orilea" amioalcoolul '6+.
<poi esterul $os$oric atac gruparea $os$oril di
C9: %i deplasea" ::
i
petru petru a se $orma
C&:!etaolamia sau C&:!colia ')+. 2 $ie, ato!
mul de o1ige legat la C',+ glicerolic di 6,)!diacil!
sn!glicerol atac ucleo$il gruparea $os$oril di
C&:!amioalcool.
Figura %"""*61.
Diosintea #os#atidiletanolaminei "i a #os#atidilcolinei
implic compusul macroergic +$P-aminoalcool.
:ri deplasarea CM: re"ult $os$atidiletaolami
sau $os$atidilcoli ',+. 2 $icat, datorit pote#ialului
3alt de metilare al hepatocitelor, $os$atidiletaolamia
este metilat $orm4du!se lecitia. Metilarea este
reali"at cu cosumul S!adeo"ilmetioiei, catali"at
de o metiltras$era" %i aceasta este o cale de
NsalvareO a colinei. 2 mami$ere $os$atidilseria este
siteti"at di $os$atidiletaolami pritr!o reac#ie de
schimb a gruprii!cap '$ig. XIII!B.+.
:ri decarbo1ilare $os$atidilseria se retras$orm 3
$os$atidiletaolami. Ca mami$ere cele , tras$or!
mriM schimbul reversibil etaolamiQseri, decar!
bo1ilarea %i metilarea, determi itercovertibili!
tatea $os$atidilseriei cu $os$atidiletaolamia %i
site"a lecitiei di ce$ali.
@os$atidilsei@os$atidiletaolami@os$atidil!
coli.
Figura %"""*62.
!intea #os#atidilserinei din #os#atidiletanolamin are
loc prin deplasarea etanolaminei cu serin.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
,trategia + de ata%are a gruprii!cap la &5
3cepe cu activarea diacilglicerolului '$ig. XIII!B-+
sub $orm de C&:!&5 pri codesarea acidului
$os$atidic cu C9: pri atac ucleo$il similar cu cel
pri care se $ormea" 3 cadrul strategiei 6 C&:!
amioalcoolul. 2 A.coli seria atac cu atomul de
o1ige al gruprii hidro1il gruparea $os$oril di
C&:!&5 'erepre"etat 3 $igur+ %i se $ormea"
$os$atidilseria care, pri decarbo1ilare se tras!
$orm 3 $os$atidiletaolami. @os$atidilio"itolul
re"ult pri atacul ucleo$il al io"itolului asupra
C&:!&5 '$ig. XIII!B-+.
@os$atidilglicerolul re"ult 3 urma a dou reac#iiM
atacul gruprii C'6+ di sn!glicerol!,!$os$at asupra
C&:!&5 %i hidroli"a legturii $os$oesterice a $os!
$atidilglicerol $os$atului. Cardiolipia, i"olat prima
oar di miocard, se siteti"ea" 3 0.coli %i alte
bacterii pri codesarea a dou molecule de $os!
$atidilglicerol '$ig. XIII!BF+.
Figura %"""*63.
!intea #os#atidilinoitolului "i a #os#atidilglicerolului.
2 eucariote site"a cardiolipiei %i a altor glicero!
$os$olipide acide '$os$atidilglicerol %i $os$atidili!
o"itol+ urmea" o strategie similar. &oar 3 etapa
$ial a site"ei cardiolipiei, la eucariote reac!
#ioea" $os$atidilglicerolul cu C&:!diacilglicerolul.
2tr!o repre"etare sioptic cele dou strategii de
biosite" a glicero$os$olipidelor la eucariote apar 3
$ig. XIII!BA.
Membraele eucariotelor co#i catit#i semi$ica!
tive de plasmalogei %i alchilacilglicero$os$olipide
'<<5@+.
Circa )7G di glicero$os$olipidele mami$erelor sut
plasmalogei poderea acestora depi"4d de #esut.
<st$el, 3 $icatul uma plasmalogeii repre"it doar
7,AG di $os$olipide iar 3 S=C ),G. <<5@ au o
podere mai mic 3tre $os$olipide. <st$el, .BG di
glicero$os$olipidele etaolamiei di iima uma
sut plasmalogei %i umai ,,-G sut <<5@. 9otu%i,
3 eritrocitul bovi F.G di glicero$os$olipide sut
de tip <<5@.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Site"a plasmalogeilor %i <<5@ etaolamiice
'<<5@0+ este pre"etat 3 $igura XIII!BB.
2 prima reac#ie o grupare acil este 3locuit cu o
grupare alchil ditr!u alcool. 0"ima u se cuo!
a%te. < doua reac#ie reduce gruparea cetoic la ua
alcoolic. 2 reac#ia a treia este acilat po"i#ia C')+ a
scheletului glicerolic. < patra reac#ie este hidroli"a
gruprii $os$oril. 2 a cicea reac#ie gruparea al!
coolic a 6!alchil!)!acil!sn!glicerolului atac u!
cleo$il gruparea $os$oril a C&:!etaolamiei %i
deplasea" CM: re"ult4d <<5@0. 2 a %asea reac!
#ie itroducerea uei duble legturi 3 gruparea al!
chil, petru a re"ulta u plasmaloge, este catali"at
de o desatura" care $uc#ioea" dup acela%i me!
caism cu cel al desatura"elor termiale di mem!
braa reticulului edoplasmatic '$ig. XIII!A6+.
Figura %"""*64.
!intea cardiolipinei n (acterii.
Figura %"""*65.
Diosintea glicero#os#olipidelor la eucariote. !intea #os#atidiletanolaminei "i #os#atidilcolinei urmea strategia prin
care se utiliea +$P-aminoalcool ca intermediar macroergic. !intea #os#atidilinoitolului1 #os#atidilglicerolului "i
cardiolipinei utiliea +$P-$; ca intermediar macroergic &;-3-P9glicerol-3-#os#at: !389!-adenoilmetionin1
!3)9!-adenoilhomocistein'.
Figura %"""*66.
!intea plasmalogenilor etanolaminici prin intermediul H-achil-2-acil-sn!glicero#os#oetanolaminei &33;FA'.
Animele sunt7 &H' sinta: &2' H-alchil-sn-glicerol-3-#os#at dehidrogena: &3' acil-+o37 H-alchil-sn-glicerol-3-#os#at
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
aciltrans#era: &?' H-alchil-2-acil-sn-glicerol-3-#os#at #os#ata: &6' +$P-etanolamin733;FA trans#era: &>'
33;FA desatura: !intea #actorului de agregare plachetarP3F' porne"te de la H-alchil-2-acil-sn-glicerol "i
necesit enimele7 trans#era: #os#olipa: aciltrans#era.
..&.+. ,inte(a sfingofosfolipidelor
Cel mai importat s$igo$os$olipid, pre"et 3 ca!
tit#i mari 3 membraele euroilor, este sfingo*
mielina. Ceramidul care costituie mie"ul comu al
s$igolipidelor 's$igo$os$olipide %i s$igoglicolipide+
atac ucleo$il C&:!colia, deplasea" CM: %i
$ormea" s$igomielia '$ig. XIII!677+.
Figura %"""*&88.
!intea s#ingomielinei.

..+. Biosinte(a sfingoglicolipidelor
2 s$igoglicolipide gruprile!cap polare sut
$ormate di uit#i carbohidrate. :ricipalele clase
ale acestui grup sut cerebro"idele 'ceramide
moo"aharidice+, sul$atidele 'ceramide moo"aharid
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
sul$atat+, gloo(ide 'ceramide oligo"aharidice eu!
tre+ %i ganglio(ide 'ceramide oligo"aharidice acide+.
..+.&. ,inte(a ceramidelor
Site"a ceramidelor co#ie urmtoarele
etape '$ig. XIII!676+M ,!cetos$igai sita"a, e"im
depedet de pirido1al $os$at, catali"ea"
codesarea palmitoil!Co< cu seria di care re"ult
,!cetos$igaia '6+ care se reduce cu =<&:H sub
ac#iuea ,!cetos$igai reducta"ei ')+ re"ult4d
s$igaia 's$igo"ia hidrogeat+.
&ihidroceramida se $ormea" pri tras$erul uei
grupri acil de la acil!Co< la s$igai ',+ iar di!
hidroceramid reducta"a o o1idea" re"ult4d ce!
ramida '>+.
..+.+. ,inte(a cerero(idelor i
sulfatidelor
&i ceramide se siteti"ea" cerebro"idele
'$ig. XIII!67)+.
Figura %"""*&8&.
!intea ceramidelor &/-acils#ingoinelor'.
2 mod obi%uit termeul cerebro"id se co$ud cu
cel de galactocerebro"id, s$igoglicolipid pre"et 3
catit#i semi$icative 3 creier. 9otu%i glucocere!
bro"idul este itermediar 3 site"a globo"idelor %i
gaglio"idelor. Deac#iile sut catali"ate de glico"il!
tras$era"e.
Sul$atidele se siteti"e" pri tras$erul uei grupri
sul$at de la ,!$os$oadeo"i!.!$os$osul$at ':<:S+ la
gruparea C',+!*H a galacto"ei di galactocerebro"id
'$ig. XIII!67,+.
Figura %"""*&8+.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
!intea gluco-"i galactocere(roidului.
Figura %"""*&8..
!intea sul#atidelor.
..+... ,inte(a gloo(idelor i
ganglio(idelor
Biosite"a globo"idelor %i gaglio"idelor este
catali"at de mai multe glico(iltransfera(e speci$ice
cu cosumul uor ucleotid!glucide 'tabel XII!
6,p..>+ 3 reac#ii similare cu cele artate la site"a
glicoproteielor '$ig. XII!)),p...+. Site"a 3cepe cu
tras$erul galacto"ilului de la 8&:!5al la
glucocerebro"id cu $ormarea uei legturi '6>+!
glico"idice '$ig. XIII!67>+.
Figura %"""*&81.
Diosintea glo(oidelor "i ganglioidelor. ;lc9glucoa: ;al/3c9/-acetilgalactoa: /3/39acid sialic.
2truc4t aceast legtur este idetic cu cea care
leag gluco"a %i galacto"a 3 lacto", acest glicolipid
este deseori umit lacto(il ceramid. <cesta este
precursor at4t petru globo"ide c4t %i petru gagli!
o"ide. @ormarea globo"idelor are loc pri ata%area
subuit#ilor galacto"il %i =!acetilgalacto"il '5al!
=<c+ la lacto"il ceramid. 5aglio"idele se $ormea"
pri ata%area acidului sialic '=<=<+, vehiculat de
CM:, la lacto"il ceramid petru a $orma o legtur
'),+!glico"idic re"ult4d gaglio"idul 5
M,
.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
<ta%area secve#ial la 5
M,
a subuit#ilor 5al=<c
%i 5al produce gaglio"idele 5
M)
respectiv 5
M6
'$ig.
XIII!67>+.
.... Degradarea fosfolipidelor i
glicolipidelor
ZDemaierea[ lipidelor glicoco;ugate, ca %i
a glicoproteielor, este u proces pri care se
ecoomise%te eergie liber de site" a subuit#ilor
acestor biomolecule. 9uroverul di$eritelor pr#i ale
lor u are aceia%i vite". <st$el, timpul de turover al
gruprii $os$at di$er de cel al gruprii 6!acil.
Fosfolipa(a 7
+
catali"ea" hidroli"a legturii esterice
di po"i#ia C')+ a glicerolului lecitiei $orm4d
li"olecitia iar reacilarea ei este catali"at de
aciltras$era" '$ig. XIII!67.+.
9i(ofosfolipa(a '$os$olipa"a B+ 3deprtea" gru!
parea 6!acil di li"oleciti iar glicerilfosfocolin
hidrola(a clivea" legtura esteric a $os$ocoliei cu
$ormare de sn!glicerol!,!$os$at %i coli liber care
poate $i reciclat 3 cadrul strategiei 6 de site" a
glicero$os$olipidelor.
Figura %"""*&82.
$egradarea lecitinei
Fosfolipa(a 7
&
atac legtura esteric di po"i#ia
C'6+ a glicerolului lecitiei iar fosfolipa(a ! atac
legtura $os$oesteric a glicerolului di leciti '$ig.
XIII!67-+.
S$igoglicolipidele sut degradate 3 li"o!
"omi pritr!o serie de reac#ii hidrolitice catali"ate de
hidrola"e speci$ice '$ig. XIII!67F+. &e$icitul ereditar
al uora di aceste e"ime determi o varietate de
boli de stoca; a s$igolipidelor 'sfingolipido(e+.
<st$el, oala TaF*,achs este datorat uui de$icit
recesiv autosomal de he)o(aminida( 7, e"im
care hidroli"ea" =!acetilgalacto"amia di gagli!
o"idul 5
M)
. Cipsa ei determi acumularea de 5
M)
3
euroi. &e%i copii scu#i cu aceast boal par a $i
ormali 3 primul a de via#, pe msur ce se
acumulae" acest gaglio"id 3 S=C ei 3cep s aib
simptome de retardare metal, slbiciue, orbire,
p4 la v4rsta de , ai c4d itervie decesul.
Figura %"""*&83.
+entrele de clivaj hidrolitic a unui #os#olipid su( aci-
unea catalitic a #os#olipaelor.
Figura %"""*&84.
$egradarea s#ingolipidelor cataliat de hidrolae lioomale. $e#iciena congenital a unor hidrolae cauea mai
multe s#ingolipidoe.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
:urttorii acestei boli pot $i detecta#i in utero pri
aali"a e"iomologic a lichidului amiotic sau pri
microscopia celulelor amiotice ob#iute pri am*
niocente(. <ali"a e"imologic ecesit $olosirea
uui substrat arti$icial al he1o"amiida"ei, >!meti!
lumbeli$eril!!&!=!acetilgluco"ami care, sub ac!
#iuea he1o"amiida"ei < produce u compus $luo!
rescet, >!metilumbeli$ero '$ig. XIII!67A+.
<v4d 3 vedere c acest substrat este clivat %i de
he1o"amiido"a B, e"im cu activitate ormal 3
boala 9aR!Sachs, ea este la 3ceput iactivat termic.
<ceast iactivare este posibil $r a$ectarea
activit#ii he1o"amiida"ei < deoarece tipul B este
mai termolabil dec4t tipul < al e"imei. 0$ectuarea
uui screening al acestei e"ime pre3t4mpi co!
seci#ele dramatice ale acestei boli 3 via#a e1trau!
teri.
2 tabelul XIII!, sut pre"etate %i alte boli de stoca;
cu preci"area de$icitelor e"imatice %i a simptomelor.
Taelul %"""*..
+aracteristicile unor s#ingolipidoe.
Boala 0"ima de!
$icitar
Substa#a
care se acu!
Simptome
mulea"
5aglio"i!
do" 5M6
5M6 !ga!
lacto"ida"
5aglio"id
5M6
Detardare
metal,
hepato!
megalie,
moarte la )
ai
Boala 9aR!
Sachs
He1o!
"amiida"a
<
5aglio"id
5M)
Detardare
metal,
orbire, mo!
arte la , ai
Boala @abrR
!5alac!
to"ida"a <
9rihe1o"il!
ceramid
Isu$icie#
real, e1!
tremit#i
dureroase
Boala
Sadho$$
He1o"ami!
ida"ele <
%i B
5aglio"id
5M) %i glo!
bo"ide
Detardare
metal,
orbire
Boala 5au!
cher
5lucocere!
bro"ida"
5lucocere!
bro"id
Detardare
metal,
hepato!
megalie,
spleo!
megalie, e!
rodarea oa!
selor lugi
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Boala =ie!
ma!:icK
S$igomie!
lia"
S$igomie!
li
Hepato!%i
spleo!
megalie,
retarda!re
metal
Cim$ogra!
ulomato"
@aber
Ceramida" Ceramid &urerea 3!
cheieturilor,
oduri ai
pielii
Boala
Orabbe
5alactoce!
rebro"ida"
5alactoce!
rebro"id
Detardare
metal,
demierali!
"are
Ceucodist!
ro$ie meta!
cromatic
<rilsul$a!
ta"a <
Sul$atid Detardare
metal,
moarte
p4 la 67
ai
Figura %"""*&85.
Geacie enimatic #olosit pentru determinarea
activitii he%oaminidaei 3 n lichidul amniotic.
1. Metaolismul colesterolului
Colesterolul este u costituet $udametal
al membraei celulare el $iid precursorul site"ei
hormoilor steroi"i, aci"ilor biliari %i vitamielor &.
&epuerea lui pe peretele arterelor este ua di cau!
"ele aterosclero"ei. 2 orgaismul uma stos e1!
ist u echilibru 3tre biosite"a, utili"area %i tras!
portul colesterolului, depuerea dutoare a lui $i!
id miim.
1.&. Biosinte(a colesterolului
Ca %i 3 ca"ul aci"ilor gra%i, biosite"a co!
lesterolului pore%te de la acetil!Co<. Sediul ultra!
structural al acestei site"e este citosolul %i micro!
"omii. 9oate #esuturile care co#i celule ucleare
sut capabile s siteti"e"e colesterol. Site"a este
ites 3 $icat, itesti, suprareale, piele, goade,
aort. @icatul este pricipalul $uri"or de colesterol
petru #esuturile e1trahepatice sub $orma lipopro!
teielor VC&C %i H&C 'subcapitolul lipoproteiele
plasmatice+. 9ot 3 $icat este metaboli"at cea mai
mare catitate de colesterol pri coversie 3 aci"i
biliari care sut e1creta#i 3 tractul digestiv. 2 mu!
coasa itestial are loc o ites biosite" a coles!
terolului iar pri descuamarea itestial se elimi o
bu parte a lui, restul $iid resorbit 3 itesti.
5ladele corticosuprareale %i se1uale siteti"ea"
colesterolul ecesar producerii de hormoi se1uali.
Colesterolul siteti"at 3 piele serve%te 3 parte la
producerea provitamielor &. Sistemul ervos este
sediul uei site"e active de colesterol umai 3
timpul procesului de mielii"are.
ZStrategia[ site"ei a $ost dedus de Oorad
Bloch 3 aii 6B>7 c4d el a alimetat %obolai cu
acetat activ marcat cu i"otopul
6>
C %i a stabilit c to#i
cei )F atomi de carbo ai colesterolului au proveit
di acetil!Co<. Bloch a remarcat > etape importate
ale acestei site"e'<, B, C %i &+M
3 D +
acetatintermediari ioprenoii scualen
$
produ"i ciclici ai scualenului &lanosterolul'
colesterol
2 pre"et se cuoa%te $aptul c aceast cale,
aabolic se itegrea" 3tr!o schem rami$icat '$ig.
XIII!66-+ 3 care alturi de colesterol se siteti"ea"
%i al#i i"opreoi"i importa#i cum sut cateele
i"opreoide ale ubi\uioei %i plasto\uioei
'trasportor de electroi 3 cloroplastele vegetale+,
dolicholul, cateele i"opreoide ale vitamielor 0 %i
O, scheletul vitamielor <, pigme#i vegetali cum
sut caroteoi"ii sau $itolul 'cate tetrai"opreic
di structura cloro$ilei+. !Caroteul este precursor
al vitamielor < 'retial %i retiol+. 5erail
piro$os$atul este precursor al terpeoi"ilor, compu%i
cu schelet dii"opreic iar $are"il piro$os$atul este
precursor al ses\uiterpeoi"ilor cu schelet trii"o!
preic. 5eraiolul, C
67
H
6A
*, este alcoolul esaturat
'CH
,
+
)
C?CH!CH
)
!CH
)
!'CH
,
+C?CH!CH
)
!*H
pre"et 3 uleiurile de trada$ir, mu%cat %i 3
umeroase alte uleiuri eterice. =erolul di uleiul de
bergamote este i"omerul cis al geraiolului, ambii
alcooli av4d miros de trada$ir. @aresolul,
C
6.
H
)-
*, se gse%te 3 uleiul $lorilor de tei,
mrgritrel %.a.
Schema di $igura XIII!66- ilustrea" locul
cetral pe care 3l ocup i"opeteil piro$os$atul '::+
%i ceilal#i i"opreoid piro$os$a#i 3 site"a uei largi
palete de compu%i pre"e#i 3 cele mai diverse or!
gaisme vii. 8 rol iteresat pe care 3l ;oac
$are"il!:: a $ost recet descoperit cu oca"ia studi!
erii uei proteie implicate 3 cacerul uma. 0a se
ume%te proteina Gas care este produsul geei ras1 o
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
versiue mutat a uei gee ormale care codi$ic o
protei asociatoare de 59:.
Figura %"""*&&3.
!chema meta(olismului ioprenoid n di#erite tipuri de
celule. La om din colesterol se sintetiea acii (iliari1
hormoni steroii "i vitamine $ &sintee care nu apar n
schem' S8odi#icat dup $.Loet1I.Loet7 DiochemistrC1
Iohn TileC1 HOO0U.
<ceast protei %i 3c vreo c4teva, care au aceia%i
proprietate de a asocia 59:, ac#ioea" 3
trasduc#ia semalului uor eurotrasmittori,
hormoi sau $actori de cre%tere 've"i capitolul
hormoi+. 5ea mutat ras se gse%te la oamei cu
cacere de plm4i, colo sau pacreas %i se crede c
proteia codi$icat de aceast ge 'proteia Das+
este cau"a divi"iuii celulare ecotrolate 3 aceste
cacere. &up ce a $ost siteti"at, proteia Das este
$are"ilat la gruparea tiolic a uui radical CRs,
doorul de $are"il $iid $are"il!::. &ac
$are"ilarea u are, loc proteia Das u cau"ea"
divi"iue celular ecotrolat. &e $apt, restul
$are"il Z#ite%te[ proteia Das ctre membraa
plasmatic la care ea se asocia" %i 3i alterea"
propriet#ile de divi"iue %i ade"iue.
1.&.&. Mecanismul chimic
BiD ,inte(a intermediarilor i(oprenoi(i
Figura %"""*&&5.
Formarea iopentenil piro#os#atului din )8;-+o3.
Figura %"""*&&4.
!intea V)8;-+o3 din acetil-+o3.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
:etru site"a
,
!i"opeteil!:: se siteti"ea" la
3ceput HM5!Co< di acetil!Co< 3 dou etape,
artate %i la site"a corpilor cetoici '$ig. XIII!66F+.
:etru aceasta sut ecesare dou e"imeM 6. tiola"a
%i ). HM5!Co< sita"a. 2 timp ce aceste e"ime ac!
#ioea" 3 mitocodriile hepatocitelor petru a
produce HM5!Co< ecesar site"ei corpilor
cetoici, petru site"a colesterolului ele sut
locali"ate 3 citosol. Coversia HM5!Co< 3
i"opeteil!:: este pre"etat 3 $igura XIII!66A.
0a are loc 3 urmtoarele etapeM 6. 5ruparea tioes!
teric a HM5!Co< este redus cu =<&:H sub ac#i!
uea catalitic a HM5!Co< reducta"ei. <ceast e!
"im este reglat pri mai multe mecaismeM com!
petitiv, alosteric, covalet '$os$orilareQde$os$orilare+
%i pri represie e"imatic. ). =oua grupare !*H a
acidului mevaloic este $os$orilat 3tr!o reac#ie
catali"at de mevaloat!.!$os$otras$era". ,. @os!
$omevaloat Kia"a coverte%te gruparea $os$at 3
piro$os$at. >. Iterve#ia celei de!a ,!a molecule de
<9: produce decarbo1ilarea %i deshidratarea .!piro!
$os$omevaloatului re"ult4d i"opeteil!::. 0"ima
este o decarbo1ila", care catali"ea" o reac#ie de
deshidratare!decarbo1ilare cocertat <9:!de!
pedet '$ig. XIII!66B+. I"opeteil!:: se tras!
$orm reversibil 3 dimetilalil!:: 3tr!o reac#ie
catali"at pri mecaism acido!ba"ic geerali"at
cocertat '$ig. XIII!6)7+.
Figura %"""*&&6.
Fos#omevalonat decar(o%ilaa cataliea deshidratarea-decar(o%ilarea concertat 32P-dependent a piro#os-
#omevalonatului producBnd iopentenil-PP.
Figura %"""*&+8.
0opentenil-PP iomeraa cataliea reacia reversi(il de interconversie iopentenil-PP dimetilalil-PP printr-un
mecanism acido-(aic concertat.
Figura %"""*&+&*&++.
Formarea scualenului din iopentenil-PP "i dimetilalil-PP. +u e%cepia scualenului toi participanii la aceast trans-
#ormare sunt macroergici.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
BiiD ,inte(a scualenului. Cei doi i"opreoi"i
macroergici dispu de eergia ecesar costruc#iei
uei catee C
,7
'scualeul+ care pri cicli"are s
produc ucleul steraic. 0tapele site"ei scualeului
sut urmtoarele '$ig. XIII!6)6!6))+M 6. :reil tras!
$era"a '$are"il!:: sita"a+ catali"ea" codesarea
cap!la!coad a dimetilalil!:: cu i"opeteil!:: di
care re"ult gerail!::.
). <ceia%i preil tras$era" catali"ea" codesarea
cap!la!coad a gerail!:: cu i"opeteil!:: care
produce $are"il!::. ,. Scuale sita"a catali"ea"
codesarea cap!la!cap a dou molecule de $are"il!
:: re"ult4d dou molecule de ahidrid $os$oric %i
o molecul de scuale.
Figura %"""*&+..
Geacia cataliat de scualen o%idocicla. &H' 213-.%i-
doscualenul se cicliea ntr-o reacie n care enima
#uncionea ca un acid generaliat care protonea
su(stratul reultBnd car(ocationul protosterol. &2' Alimi-
narea unui proton din poiia +&O' d na"tere lanos-
terolului.
BiiiD ,inte(a lanosterolului. :etru ca scua!
leul s se cicli"e"e este ecesar petru 3ceput
o1idarea lui. Scuale epo1ida"a catali"ea" o1idarea
cu *
)
a scualeului petru a se $orma ),,!o1i!
doscuale.
<poi, scuale o1idocicla"a catali"ea" coversia ac!
estui epo1id 3 laosterol, u sterol!C
,7
'$ig. XIII!
6),+.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
:lierea cateei ),,!o1idoscualeului pre$igurea"
a%e"area atomilor 3 ucleul steraic. 2 aceast
tras$ormare are loc la 3ceput cicli"area ),,!o1i!
doscualeului re"ult4d protosterolul, carbocatio
care pri reara;ri ale substitue#ilor !CH
,
%i ato!
milor de hidroge %i pri deprotoare produce la!
osterolul. <t4t la protosterol c4t %i la laosterol
gruparea !*H di po"i#ia C',+ este orietat
a%ial&' iar atomul de hidroge di po"i#ia C'.+ este
orietat ecuatorial&'. 2 $ugi ),,!o1idoscualeul
este tras$ormat 3 ergosterol iar 3 plate 3 stigmas!
terol. &i$ere#a 3tre cei doi steroli este aceea c
stigmasterolul are 3 po"i#ia C')>+ legat u radical
etil u u radical metil ca la ergosterol.
BivD !onversia lanosterolului An colesterol
:ritr!u proces 3 6B etape care implic o1idarea %i
pierderea a , grupri metil, dou 3 po"i#ia C'>+ %i
ua 3 po"i#ia C'6>+ re"ult colesterolul, u sterol!
C
)F
. :rima grupare metil este elimiat di po"i#ia
C'6>+ ca acid $ormic iar celelalte dou ca C*
)
3 re!
ac#ii care ecesit =<&:H %i *
)
. 0"imele implicate
3 acest proces sut locali"ate 3 membraa re!
ticulului edoplasmatic.
1.&.+. !ontrolul iosinte(ei
colesterolului
01ist , ci pri care se cotrolea" biosi!
te"a colesteroluluiM
a.+ Deglarea activit#ii HM5!Co< reducta"ei,
e"ima care catali"ea" etapa limitatoare de
vite" a biosite"ei de ovo a colesterolului.
<ceast reglare poate $i $cut pe terme scurt
sau pe terme lug.
'i+ Deglarea pe terme scurt a e"imei se
$ace priM
c ihibi#ie competitiv
c e$ect alosteric
c mecaism covalet '$os$orilareQ de$os$ori!
lare+.
Ihibi#ia competitiv o e1ercit colesterolul
3su%i la cetrul activ al HM5!Co< reducta"ei. I!
hibi#ia alosteric este e$ectuat de metaboli#i ei!
deti$ica#i 3c ai colesterolului %i ai mevaloatului
'$igura XIII!6).+.

Figura %"""*&+2.
Geglarea (iosinteei colesterolului. ;lucagonul inhi(
)8;-+o3 reductaa iar insulina o stimulea. 4
repreint meta(olii neidenti#icai ai colesterolului "i
mevalonatului.
3cetil-+o3
)8;-+o3
< 0nsulina
)8;-+o3 reductaa
;lucagonul
8evalonat
4
+olesterol &intracelular'
3+32
endocitoa
Asteri de mediat de
colesterol receptor
+olesterol-L$L
&e%tracelular'
2 ce prive%te reglarea pri mecaism covalet,
HM5!Co< reducta"a e1ist 3 $ormele $os$orilat
'iactiv+ %i e$os$orilat 'activ+. @os$orilarea e!
"imei este catali"at de o reducta"o Kia" care,
petru a $i activ, este $os$orilat de o reducta"o
Kia"o Kia" <M:
c
!depedet. <cest tip de cas!
cad activatoare am 3t4lit!o %i la cotrolul activi!
t#ii glicoge sita"ei. :lucagonul care pri iter!
mediul sistemului adeilic mre%te cocetra#ia
<M:
c
, hib HM5!Co< reducta"a iar insulina care
mic%orea" H<M:
c
/ o stimulea".
'ii+ Deglarea pe terme lug se $ace pri
modularea vite"ei de site" a e"imei pri represie
e"imatic.
c Deglarea vite"ei de site" a receptorilor de C&C.
Cocetra#ii mari de colesterol $r4ea" site"a
acestor receptori iar cocetra#iile mici o stimulea".
c Deglarea vite"ei de esteri$icare %i deci mic%orarea
cocetra#iei de colesterol liber. <cil!Co<M colesterol
aciltras$era"a '<C<9+, e"ima care catali"ea"
esteri$icarea colesterolului itracelular, este reglat
pri $os$orilare reversibil %i pri cotrol pe terme
lug. 2 $igura XIII!66, 'apare 3 subcapitolul lipo!
proteiele plasmatice+ sut pre"etate represia
site"ei HM5!Co< reducta"ei %i a receptorilor C&C
precum %i iduc#ia site"ei <C<9. 01ist c4teva
stategii terapeutice petru scderea ivelului
colesterolemiei 3 special la boli ca
hipercolesterolemia $amilial ce va $i pre"etat la
capitolul dCipoproteiele plasmatice[. 2 ua di ac!
estea se $olosesc ihibitori competitivi ai HM5!Co<
reducta"ei cum sut compactin, lovastatin,
simvastatin %i pravastatin '$ig. XIII!6)-+.
Figura %"""*&+3.
+ompactinul "i lovastatinul1 doi inhi(itori ai )8;-+o3
reductaei.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
@olosirea acestor statine la bolavii hetero"igo#i cu
hipercolesterolemie $amilial a determiat scderea
colesterolemiei cu ,7G. * alt strategie cost 3
igestia uor r%ii'colestiramina+ care asocia"
aci"ii biliari, mic%or4du!le absorb#ia itestial pri
care ei itr 3 ciclul eterohepatic 've"i subcapitolul
d<ci"ii biliari[+. Sustragerea aci"ilor biliari di
circuitul etero!hepatic %i elimiarea lor 3 $ecale
$or#ea" $icatul s coverteasc catit#i crescute de
colesterol 3 sruri biliare. :e de alt parte,
schimbtorul de ioi mre%te umrul de receptori
petru C&C ceea ce determi scderea cocetra#iei
plasmatice a acestei $rac#ii de lipoproteie. 9otu%i,
aceast scdere iduce site"a HM5!Co< reducta"ei
adic cre%terea vite"ei de site" a colesterolului. &e
aceea igestia r%iilor schimbtoare de ioi, 3
scopul sustragerii aci"ilor biliari di circuitul hepato!
eterohepatic, u determi scderi semi$icative ale
colesterolemiei 'cel mult 6.!)7G+. * alt strategie
este utili"area acidului icotiic care reduce $lu1ul de
aci"i gra%i liberi pri ihibarea lipoli"ei adipocitare.
2 coseci#, scade vite"a de site" a VC&C %i,
implicit, a C&C. 2 $ie, o strategie emedica!
metoas este respectarea uei diete hipocolestero!
lice. 8tili"area simulta a acestor strategii poate de!
termia scderi spectaculoase ale colesterolemiei
'.7!-7G+.
1.+. Transformarea colesterolului An
hormoni steroi(i
Colesterolul este precursor al hormoilor
steroi"i care se 3mpart 3 . categoriiM

BiD progestie
BiiD glucocorticoi"i
BiiiD mieralcorticoi"i
BivD adrogei
BvD estrogei
2 $igura XIII!6)F este pre"etat o schem
simpli$icat a site"ei hormoilor steroi"i.
Figura %"""*&+4.
!chema simpli#icat a (iosinteei steroiilor. Animele implicate sunt7 &H' enim de clivaj a catenei laterale a coles -
terolului: &2' steroid +&HE' hidro%ila: &3' steroid +&HE'1 +&20' lia: &?' steroid +&2H' hidro%ila: &6' steroid HH-
hidro%ila: &>' steroid +&HF' hidro%ila: &E' HF-hidro%isteroid o%ida: &F' aromata.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
<ceasta are loc 3 corticosuprareale %i goade.
Pregnenolona, itermediar de la care se bi$urc
site"a steroi"ilor, este u steroid!C
)6
ce re"ult pri
elimiarea uui $ragmet C
-
di catea lateral a
colesterolului. <C9H stimulea" aceast coversie.
Deac#ia are ) etape 'epre"etate 3 $igur+, prima
cost4d 3 hidro1ilarea atomilor C')7+ %i C'))+ cu
=<&:H %i *
)
catali"at de o e"im di clasa
mooo1igea"elor 'hidro1ila"elor+. <ceasta este o
o)ida( cu func-iune mi)t cit:
>.7
^ adreodo1i!
depedet. Substratul pricipal este colesterolul iar
cosubstratul este =<&:HM
+olesterol< 2&/3$P)<)
<
' <2.
2

20122-$ihidro%icolesterol</3$P
<
<2)
2
.
2 acest cote1t citocromul :
>.7
este compoetul
termial a uei catee trasportoare de electroi care
ac#ioea" 3 mitocodriile suprarealelor %i 3
mitocodriile hepatocitelor. 0l preia electroii de la
=<&:H pri itermediul proteielor redo1 adreo!
do1ia, o @e!S!protei %i adreodo1i reducta"a, o
$lavoprotei =<&:H!depedet %i cedea" ace%ti
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
electroi moleculei de *
)
. 2 a doua etap are loc
reac#iaM
20122-$ihidro%icolesterol< /3$P)<)
<
<.
2

Pregnenolon<0ocaproaldehid&+
>
)
22
.' <
</3$P
<
<)
2
.1
<ceast reac#ie este catali"at de o desmola(.
9ras$ormarea pregeoloei 3 progesteron cost
3 o1idarea gruprii ,!*H 3 grupare cetoic %i
mutarea de legtur dubl,
.
!
>
. !orti(olul se
$ormea" pri hidro1ilri 3 , po"i#ii ale ucleului
steraic a progesteroului, la C'6F+, C')6+ %i C'66+
repre"etate 3 $igur pri reac#ii de tip ),> %i ..
Hidro1ilarea la C'6F+ trebuie s aib loc 3aitea
hidro1ilrii la C')6+ iar hidro1ilarea la C'66+ poate
avea loc 3 orice etap. 0"imele 'mooo1igea"ele+
care catali"ea" aceste reac#ii de hidro1ilare sut
3alt speci$ice ele $iid susceptibile de aumite
tulburri ale metabolismului steroi"ilor. Depre"etat
al glucocorticoi"ilor, corti"olul i$lue#ea" pro$ud
metabolismul glucidic dar %i cel protidic %i cel lipidic.
<st$el, corti"olul stimulea" lipoli"a %i proteoli"a,
itesi$ic glucoeogee"a hepatic %i reduce
utili"area peri$eric a gluco"ei. :ri aceste ac#iui
corti"olul are u e$ect hiperglicemiant. :e de alt
parte el suprim rspunsul imun, i$lama#ia %i
reac#iile alergice. Secre#ia e1cesiv de cortisol apare
3 oala !ushing.
7ldosteronul, pricipalul mieralcorticoid
se siteti"ea" pri hidro1ilarea progesteroului la
C')6+ %i C'66+ 'reac#ii de tip > %i .+ %i apoi pri o1i!
darea gruprii metil a atomului C'6A+ 'reac#iile de tip
- %i F+.
!orticosterona apar#ie uei clase de hor!
moi cu e$ecte mi1te de glucocorticoid %i mieral!
corticoid. <ldosteroul i$lue#ea" puteric echili!
brul hidromieral stimul4d resorb#ia real a =a
E
,
Cl
!
%i HC*
,
!
. <ceast resorb#ie determi rete#ia
apei deci cre%terea volemiei %i a presiuii s4gelui.
Coversia corticosteroaldostero este stimulat
de agiotesia II, compoet al sistemului renin*
angiotensin*aldosteron. &e$icie#a de hormoi
corticoi"i cau"ea" oala 7ddison.
Site"a hormoilor se1uali 'adrogei+
3cepe cu hidro1ilarea progesteroului la C'6F+. <poi
catea lateral cu scheletul cost4d di atomii
C')7+ %i C')6+ este clivat 'reac#ia de tip ,+ iar de!
hidroi"oadrosteroul re"ultat produce pri tau!
tomerie testosteronul, pricipalul hormo se1ual
masculi. <drogeii, steroi"i!C
6B
se tras$orm 3
estrogei, steroi"i!C
6A
pri pierderea gruprii metil
C'6B+ %i aromati"area ielului < al ucleului steraic
'reac#ia de tip A+. De"ult estradiolul, pricipal
hormo se1ual $emii. $strona, alt steroid!C
6A
$emii este $orma ceto 'o1idat+ a estradiolului.
@aptul c adrogeii sut siteti"a#i 3 tes!
ticule %i 3tr!o mai mic msur %i 3 corte1ul supra!
realelor %i 3 ovare dovede%te origiea embriologic
comu a acestor orgae. Similar, estrogeii sut
siteti"a#i 3 pricipal 3 ovare %i mai pu#i 3
corticosuprareale %i testicule. 2 ultim ista#
brb#ia %i $emiitatea sut determiate de bala#a
secre#iei adrogeilor %i estrogeilor. <drogeii sut
implica#i 3 di$ere#ierea se1ual, spermatogee",
de"voltarea caracteristicilor se1uale secudare,
aabolism, comportamet. *varele produc pe de o
parte hormoi 'estradiolul, progesteroul+ %i ovulul pe
de alt parte. :ricipala $uc#ie a hormoilor ovariei
este de a pregti sistemul reproductor $emii pri
maturi"area ovulelor, de"voltarea #esuturilor petru
implatarea blastocitelor, tempori"area hormoal a
ovula#iei, me#ierea sarciii, cotrolul a%terii %i al
lacta#iei.
Mecaismul de ac#iue al hormoilor se1uali
%i al corticoi"ilor este cel al receptorilor intra*
celulari.
Cea mai rsp4dit tulburare 3scut a hor!
moilor steroi"i este de$icie#a C')6+!hidro1ila"ei,
e"im ecesar site"ei gluco!%i mieral corticoI"ilor.
Scderea producerii glucocorticoi"ilor mre%te pri
$eed!bacK secre#ia de <C9H care la r4dul ei mre%te
produc#ia de pregeolo, 6F!*H!progestero %i mai
ales de adrogei deoarece ei provi di derivatul
progesteroic. 2 a$ara uei cre%teri a gladelor
suprareale se produce %i o virili"are datorit ivelului
ridicat al adrogeilor. Ca $emei virili"area se observ
3c de la a%tere. Ca brba#i precocitatea se1ual se
observ dup mai multe lui de la a%tere. Maturi!
"area accelerat a sistemului osos are drept coseci#
statura scud a de$icie#ilor. <pro1imativ o treime
di bolavi su$er de pierdere de ioi de atriu 3
uri datorit ivelului redus al aldosteroului.
:ierderea de sare determi deshidratare %i
hipotesiue care poate cau"a %ocul %i moartea subit.
Bolavii cu de$icit de )6!hidro1ila" sut trata#i pri
admiistrare de glucocorticoi"i pri care este
mic%orat supraproduc#ia de <C9H. Se admiistrea"
mieralcorticoi"i 3 special 3 ca"ul celor care su$er
pierderi de sare. 8ele simptome ale di$icitului de )6!
hidro1ila" sut ameliorate dac tratametul este 3ce!
put 3 primii doi ai de via#. Se cuosc %i alte
a$ec#iui cogeitale ale site"ei de hormoi steroi"i.
0"imele susceptibile de alterri 3scute sut C'66+!
hidro1ila"a, C'6F+! hidro1ila"a, ,!dehidrogea"a %i
desmola"a. 9oate aceste de$icite e"imatice determi
mrirea gladelor suprareale. 9ermeul cliic $olosit
3 aceast grup de de$icit este hiperpla(ie
suprarenalian congenital.
1... Transformarea colesterolului An
aci(i iliari
1...&. Mecanismul chimic
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
=ucleul steraic al colesterolului u poate $i
degradat, el este elimiat ca atare. Calea de e1cre#ie
este ila care cupride at4t colesterol c4t %i aci"ii
biliari produ%i de tras$ormare ai colesterolului. 2
$elul acesta bila este o alt cale de elimiare a co!
lesterolului alturi de cele ale descuamrii epiteliului
itestial %i a pielii. 2 compo"i#ia bilei mai itr, ca
u compoet importat, bilirubia co;ugat cu
acid glucuroic, secretat de celulele Oup$$er
hepatice. :ricipala tras$ormare a colesterolului
este 3 sruri biliare 'F7!A7G di total+ la care se
adaug coversia 3 hormoi steroi"i %i 3 vitamie
&. 9ras$ormarea chimic comu la care este supus
ucleul steraic 3 aceste site"e este hidro1ilarea
cit:
>.7
!depedet. 2 cadrul site"ei aci"ilor biliari
are loc la 3ceput F!hidro1ilarea colesterolului
catali"at de F!hidro1ila" '$ig. XIII!6)A+.
Figura %"""*&+5.
Diosintea aciilor (iliari.
&e$icitul de vitami C iter$er cu site"a aci"ilor
biliari 3 aceast etap determi4d hipercolesterole!
mie. <poi se produce ruperea di catea lateral a F!
hidro1icolesterolului a uui $ragmet C
,
sub $orm de
propioil!Co<. :etru site"a aci"ilor biliari
trihidro1ilici itervie %i o 6)!hidro1ila" care
catali"ea" coversia F!hidro1icolesterolului 3 colil!
Co<. Srurile biliare care la pH!ul $i"iologic sut
ioi"a#i ca sruri sut siteti"a#i 3 micro"omii
hepatocitelor %i se mai umesc aci"i sau sruri iliare
primare 'colat, cheodeo1icolat+. 9ot 3 $icat ei sut
co;uga#i cu glicocolul sau tauria 'glicocolat,
taurocolat, glucocheodeo1icolat, taurocheodeo1i!
colat+ stoca#i %i cocetra#i 3 ve"ila biliar de ude
sut elibera#i 3 itestiul sub#ire. 2 itesti, dup ce
au participat la solubili"area lipidelor alimetare %i la
absorb#ia produ%ilor acestora, ele sut supuse uor
tras$ormri catali"ate de e"ime ale $lorei bacteriee
itestialeM 3deprtarea grupei hidro1il di po"i#ia F %i
hidroli"a legturii amidice. 2 $elul acesta se $ormea"
srurile iliare secundare, deo1icolat 'di colat+ %i
litocolat 'di cheodeo1icolat+.2 segmetul distal al
ileoului BBG di srurile biliare sut resorbite activ
%i readuse pe cale portal 3 $icat. Ca ivelul $icatului
ele sut reco;ugate %i, 3mpreu cu alte sruri biliare
'primare+ sut secretate 3 bil %i pe aceast cale
a;ug di ou 3 itesti. Se 3chide ast$el ciclul en*
tero hepatic al srurilor biliare. Hipercolesterolemia
poate $i tratat pri 3treruperea circuitului etero!
hepatic al aci"ilor biliari $olosidu!se 3 acest scop,
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
a%a cum s!a artat mai sus, r%ii schimbtoare de
ioi petru aioii aci"ilor biliari.
1...+. Func-iile digestive ale aci(ilor
iliari
Srurile biliare sut pricipalii costitue#i ai
bilei. 0le sut compu%i am$ipatici cu o mare putere emul!
gatoare. Loac rolul uor deterge#i edogei care emul!
sioea" grsimile alimetare. :ri mrirea supra$e#ei de
cotact cu $a"a apoas, a chimului 3 curs de tra"it 3 i!
testie, srurile biliare mresc vite"a de hidroli" a gr!
similor. Caracterul am$ipatic al moleculelor de sruri bili!
are se datorea" pr#ilor hidro$ile ale lor care sut grupri
hidro1ilice %i celor 3crcate egativ '!C**
!
sau !S*
,
!
+
care reali"ea" o bala# hidro$il!lipo$il 'HCB+ cu ucleul
steraic hidro$ob. 2 $igura XIII!6)B sut 3$#i%ate mo!
leculele aci"ilor biliari 3 di$erite repre"etriM pla, per!
spectivic 'modele &reidig+, spa#ial 'model Stuart!
Breigleb+ %i stili"at 3 sec#iue logitudial %i trasver!
sal. Modele &reidig sut utile 3 chimia aci"ilor biliari
petru c dau ughiurile ditre legturi %i dista#ele i!
teratomice.
Figura %"""*&+6.
3cii (iliari li(eri7 colat: chenodeo%icolat: litocolat:
deo%icolat n repreentare plan1 perspectivic1 spaial "i
stiliat.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Modelele spa#iale Stuart!Breigleb sut utile 3
chimia!$i"ic a aci"ilor biliari deoarece permit
studierea iterac#iuilor moleculare ditre ei. <cidul
litocolic 'acid ,!moohidro1i!.!cola!)>!oic+ are
o grupare hidro1il ecuatorial situat 3 po"i#ia ,.
<cidul deo1icolic '&*C+ 'acid ,,6)!dihidro1i!.!
cola!)>!oic+ are grupri hidro1il 3 po"i#iile , %i
6) 'a1ial+. <cidul cheodeo1icolic 'acid ,,F!
dihidro1i!.!cola!)>!oic+ pe l4g gruparea
hidro1il , are %i o grupare F!hidro1ilic a1ial.
<cidul colic 'acid ,,F,6)!trihidro1i!.!cola!
)>!oic+ co#ie grupri 3 po"i#iile ,, F %i 6).
<%e"area spa#ial a gruprilor !*H este asimetric 3
raport cu Zplaul[ ucleului steraic. Cum se vede 3
$igura XIII!6)B la aci"ii di!%i trihidro1ilici ua di
$e#ele ucleului este hidro$il datorit orietrii ac!
estor grupri iar cealalt este hidro$ob. <ceast
asimetrie e1plic structura %i $orma micelelor pe care
aci"ii biliari le $ormea" cu $os$olipide '$ig. XIII!
6,7+.
Figura %"""*&.8.
Gepreentarea gra#ic a micelei n seciuni
longitudinale "i transversale de lecitin-colat de sodiu.
8odelul 3 repreint micele mici cu cantiti mari de
sruri (iliare. 8odelul D repreint micele mari care
au mai puine molecule de sruri (iliare "i mai mult
#os#olipid. 8icelele au #orm discoidal (imolecular.
Prile hidro#o(e ale P+ sunt nconjurate cu sruri
(iliare. Linii 9 lanuri alchilice: <-- 9#os#oril colina.
<cestea sut cilidri sub#iri 'discuri+ bimoleculari
crea#i de moleculele de leciti al cror supra$e#e
laterale sut acoperite cu molecule de acid biliar
'colat+ ata%at pri $or#e hidro$obe. Capetele polare
ale $os$olipidului sut orietate spre e1terior iar
cateele hidrocarboate reali"ea" u mie" lipidic
e1clu"4d cotactul cu moleculele de ap di mediul
3co;urtor 'e$ect hidro$ob+. <ceste micele mi)te
leciti!colat au capacitatea de a solubili"a alte
categorii de lipide. Moleculele epolare 'esteri de
colesterol, 95+ sut 3corporate 3 mie"ul hidro$ob al
acestor micele 've"i %i Cipoproteiele plasmatice+.
Moleculele mai polare '<5C, colesterol+ sut
itercalate super$icial 3 straturile $os$olipidice ale
acestor micele. Colesterolul liber biliar este isolubil
3 ap, el $iid 3corporat 3 micelele mi1te leciti!
aci"i biliari. 2 $elul acesta colesterolul este
trasportat pe cale biliar 3 itesti. &ar
solubilitatea colesterolului 3 bil depide de
cocetra#ia lui precum %i de cocetra#iile lecitiei
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
%i a srurilor biliare. 0ste importat aici %i
cocetra#ia apei. @olosid u sistem triughiular de
coordoate '$ig. XIII!6,6+ se poate repre"eta
diagrama de $a" micelar a sistemului terar
leciti!sare biliar!colesterol.
Figura %"""*&.&.
Gepreentarea n sistem de coordonate triunghiular a
diagramei de #a micelare a sistemului ternar lecitin-
sare (iliar-colesterol. Punctul P corespunde compoi-
iei normale a (ilei umane7 6W colesterol1 H6W lecitin1
F0W sruri (iliare primare. Al cade n aria mrginit de
cur(a 3D+ "i a%a de concentraie a srii (iliare n care
predomin #aa micelar n care colesterolul este diol-
vat n stare micelar.
0a a $ost costruit pri studierea amestecurilor cu
cele > compoete 3 di$erite propor#ii. <ria de!
limitat de a1a srii biliare %i curbele <BC co#ie
puctele : ale cror coordoate idic propor#iile
celor , am$ipatice petru care colesterolul este solu!
bil 3 stare micelar. *rice puct situat deasupra
curbei <BC corespude uui sistem 3 care coles!
terolul se gse%te 3 stare suprasaturat sau precipi!
tat. &i$eri#i $actori, cum sut spre e1emplu i$ec!
#iile, pot determia precipitarea colesterolului %i
$ormarea calculilor biliari. <ceste i$orma#ii privid
solubilitatea colesterolului au $ost $olosite 3 scopul
gsirii uor mi;loace petru di"olvarea calculilor.
<cidul ursodeo)icolic 'acid ,, F!dihidro1i!.!
cola!)>!oic+ este u compoet atural al bilei
umae ude se gse%te 3 catit#i mici. 2 catit#i
mult mai mari el se a$l 3 bila uor specii de ur%i.
<cest acid biliar dihidro1ilic suprim site"a hepat!
ic, secre#ia %i absorb#ia itestial a colesterolului.
2 plus el cau"ea" dispersia colesterolului 3 stare
de cristal lichid 3 mediul apos. <ceste e$ecte au
determiat utili"area lui ca medicamet 3 trata!
metul bolavilor cu calculi biliari radio opaci.
1.1. Transformarea colesterolului An
vitamine D.
1.1.&. Mecanismul chimic
Vitamiele & se $ormea" pri e1puere la
lumi, di provitamiele ergosterol '3 plate+ %i F!
dehidrocolesterol '3 aimale+. =umai la oameii
care u se e1pu la lumi vitamia & este o ece!
sitate, adic se impue procurarea ei di surs
medicametoas. 2 $igura XIII!6,) sut pre"etate
reac#iile de $otoli" determiate de ra"ele 8V pri
care ielul B al ucleului steraic este deschis re!
"ult4d u sistem de , duble legturi co;ugate car!
acteristice calci$erolilor 'vit. &
)
%i &
,
+.
Vitamiele &
)
%i &
,
pre"it acela%i pote#ial bio!
logic, ca vitamie &. *ameii dispu de dou surse
de vitamie &M dieta %i F!dehidrocolesterolul di pie!
le. Vitamiele &
)
%i &
,
de origie dietetic, ii#ial
pre"ete 3 micele itestiale, sut absorbite 3 i!
testiul sub#ire pro1imal. Idi$eret de origie, 3
s4ge ele circul legate de o globuli speci$ic.
<;ug4d la $icat ele sut hidro1ilate 3 po"i#ia ).
'$ig. XIII!6,,+.
0"ima este o ).!hidro1ila" a$lat 3 micro"omii
hepatici, reac#ia $iid limitatoare de vite". ).!hid!
ro1i!colecalci$erolul u are o ac#iue direct asupra
#esuturilor #it ale vitamiei &. 0l este pricipala
$orm circulat a vitamielor &. * importat parte
a ei su$er u circuit enterohepatic. 2 tubulii reali,
os %i placet e1ist o 6!hidro1ila" care hid!
ro1ilea" ).!hidro1i!&
,
3 po"i#ia 6 re"ult4d
6,).!dihidro1i!&
,
'calcitriol+, vitamia & activ.
2 acelea%i #esuturi %i 3 itesti e1ist o )>!hidro1I!
la" care produce )>,).!dihidro1i!&
,
'$ig. XIII!6,,+.
Ca calcemie ormal ivelele 6,).! dihidro1i!&
,
%i
)>,).! dihidro1i!&
,
sut aproape egale. :roducerea
6,).! dihidro1i!&
,
este reglat de parathormo,
$os$atemie %i de propriul ivel '$ig. XIII!6,.+.
1.1.+. Golul calcitriolului An homeosta*
(ia calcemiei i fosfatemiei
Calcitriolul este sigura $orm a vitamiei &
care, 3 catit#i $i"iologice este capabil s me#i
calcemia la ivel ormal la aimale e$rectomi"ate
sau paratiroidectomi"ate. 2 $igura XIII!6,. se vede
$aptul c hipocalcemia %i hipo$ostatemia determi
cre%terea catit#ii de 6,).!dihidro1i!&
,
3 de$avoa!
rea )>,).!dihidro1i!&
,
. 2 hipocalcemie ac#iuea
stimulatoare asupra 6,).!hidro1ila"ei o e1ercit
parathormoul al crui ivel este crescut. =ivelul
sc"ut al $os$atemiei stimulea" direct site"a 6,).!
dihidro1i!&
,
. ]esuturile #it ale 6,).!dihidro1i!&
,
sut itestiul, riichiul %i osul. Vitamia &
determi cre%terea absorb#iei itestiale %i a re!
sorb#iei reale a calciului precum %i mobili"area lui
di oase. :e de alt parte vitamia & itesi$ic ab!
sorb#ia itestial a $os$atului iar, 3 abse#a para!
thormoului, mre%te resorb#ia real a $os$atului.
Ca capitolul Hormoi va $i pre"etat implicarea
tademului hormoal parathormo!calcitoi 3
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
homeosta"ia calcemiei. Se e1plic, ast$el, $aptul c
hiper$os$atemia ihib4d 6!hidro1ila"a %i deci re!
duc4d producerea 6,).!dihidro1i!&
,
va reduce ab!
sorb#ia itestial a calciului, duc4d la hipocalce!
mie. Mecaismul de ac#iue al calcitriolului la ive!
lul #esuturilor #it se ba"ea" pe sistemele de recep!
tori itracelulari $iid deci similar cu cel pri care
ac#ioea" hormoii steroi"i. &e aceea el este privit
ca hormo.
Figura %"""*&.+.
Fotolia provitaminelor $ ergosterol "i E-dehidrocolesterol.
Figura %"""*&...
!intea vitaminelor $3.
2 itesti 6,).!dihidro1i!&
,
ptrude 3 celule %i se
asocia" la o molecul receptoare citoplasmatic.
Comple1ul $ormat se deplasea" la ucleu ude i!
tesi$ic site"a proteiei asociatoare de calciu care
$acilitea" absorb#ia itestial a acestuia.
2 riichi 6,).!dihidro1i!&
,
mre%te resorb#ia $os!
$atului $iltrat, 3s acest e$ect este de obicei dimiuat
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
de mic%orarea resorb#iei reale a $os$atului determi!
at de parathormo. 2 os 6,).!dihidro1i!&
,
a$ec!
tea" maturi"area pri $ormarea legturilor 3cruci!
%ate a colageului %i itesi$ic site"a proteiei cu
a$iitate petru calciu umit osteocalcin, site"
depedet de vitamia O. :ri aceasta vitamia &
i$lue#ea" procesul de mierali"are a #esutului
osos.&e$icitul de calcitriol cau"ea" hipocalcemie %i
hipo$os$atemie %i e$ectele acestuia asupra sistemului
osos la copii sut cuoscute sub deumirea geeric
de rahitism, boal caracteri"at de calci$icarea i!
adecvat a oaselor %i cartila;elor. :reveirea ei se
$ace pri e1puere la soare %i pri cosumul uor
alimete bogate 3 vitami & cum este uleiul de
pe%te. &o"a "ilic recomadat de vitami & este
de >77 uit#i itera#ioale idi$eret de v4rst. Ca
adul#i de$icitul de calcitriol determi boala umit
osteomalacie. Icide#a semi$icativ de mare a os!
teomalaciei la $emeile arabe 'beduie+, care sut
permaet 3mbrcate ast$el 3c4t umai ochii sut
e1pu%i lumiii solare, este o dovad c vitamia &
este ecesar at4t petru copii c4t %i petru adul#i.
Figura %"""*&.2.
Golul calcitriolului n homeostaia calcemiei "i #os#atemiei.
1.2. Eitaminele liposoluile 70 > i $.
1.2.&. Eitaminele 7
Sut ecesare 3 geeral 3 procesele de
cre%tere %i 3 particular uor procese ale vederii, re!
producerii, itegrit#ii epiteliilor. 8 precursor vege!
tal al retiolului este !caroteul, pigmet galbe cu
capacitatea de a reduce cocetra#ia radicalilor pe!
ro1idici 3 #esuturi. !Caroteul, igerat poate $i
clivat o1idativ sub ac#iuea catalitic a !carote
dio1igea"ei '$ig. XIII!6,-+.
2 urma acestui cliva; re"ult dou molecule de reti!
aldehid 'retinal, vitamia <
6
+. 2 mucoasa ites!
tial retialdehida este redus de o reducta"
=<&:H!depedet petru a $orma retinol 'vita!
mia <+. * mic $rac#ie de retiol este o1idat 3 i!
testi la acid retinoic. 0sterii de retiol di alime!
tele de origie aimal sut hidroli"a#i 3 itesti iar
acest retiol e1oge este absorbit 3 itesti. Deti!
olul total este reesteri$icat 3 celulele itestiale cu
aci"i gra%i satura#i cu catee lugi iar esterii sut 3!
corpora#i 3 chilomicroi. @icatul depo"itea" reti!
olul sub $orm de esteri cu acid palmitic dup
hidroli"a esterilor chilomicroici ai retiolului %i re!
esteri$icarea acestuia. Detiolul circulat 3 s4ge
este trasportat asociat la o protei <B: 'aporeti!
olbidig protei+. Ca $el este trasportat %i reti!
alul. <cidul retioic este trasportat 3 s4ge de al!
bumi. @iecare di cei , retioi"i, retiolul, retialul
%i acidul retioic, au $uc#ii biologice disticte.
Detiolul are $uc#ie hormoal ac#io4d pri me!
caismul receptorilor itracelulari. Detialul este
precursorul uui pigmet vi"ual, rodopsina el $iid
implicat 3 ciclul vi(ual. <cidul retioic este implicat
3 di$ere#ierea epiteliilor %i poate servi ca tras!
portor de oligo"aharide 3 site"a glicoproteielor 'ca
%i dolicholul+.
2 celulele!bastoa%e di reti 66!cis!reti!
alul se asocia" speci$ic la proteia vi"ual umit
opsi '@ig. XIII!6,F+ petru a $orma rodopsia.
Figura %"""*&.3.
+onversia -carotenului n vitamina 3.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*&.4.
+iclul viual.
C4d rodopsia este e1pus la lumi ea disocia"
'%i se decolorea"+ 3 opsi, protei vi"ual %i
trans*retinal. <ceast reac#ie este 3so#it se o modi!
$icare co$orma#ioal care deschide u caal de
Ca
)E
di membraa celulelor bastoa%e. I$lu1ul ra!
pid de Ca decla%ea" impulsul ervos ceea ce se
traduce 3 percep#ia lumiii de ctre S=C. Detialul
se gse%te %i 3 acteriorodopsin, protei situat
3 membraa bacteriilor )alo(acterium halo(ium
care crea" gradiet protoic pe seama eergiei lumi!
oase. &e$icitul de vitamie < determi umeroase
simptome la oamei %i la aimale cum ar $i 1ero$!
talmie retardare 3 cre%tere, sterilitate masculi,
icapacitatea de a vedea 3 lumi crepuscular.
1.2.+. Eitaminele >
Citera O vie de la cuv4tul dae" koagula-
tion. Vitamiele O sut a$tochioe substituite cu
catee i"opreoide '$ig. XIII!6,A+.
@ilo\uioa 'vitamia O
6
+ este pricipala vitami O
di plate. &i seria mea\uioelor 'vitamie O
)
+,
cea care co#ie 3 catea i"opreoid F uit#i este
pre"et 3 #esutul aimal dar %i 3 bacterii.
Figura %"""*&.5.
!tructurile vitaminelor J.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
0a este ecesar la aimale petru me#ierea la ivel
ormal a $actorilor de coagulare, II, VII, IX %i X si!
teti"a#i 3 $icat 'vol. I, p. F.+. 5eerarea acestor $ac!
tori 3 stare $uc#ioal implic procesarea post!tras!
la#ioal depedet de vitamia O
)
a precursorilor
iactivi ai lor. <ceast procesare cost 3 tras!
$ormarea pri carbo1ilare a uor radicali de 5lu 3
radicali de !carbo1i!5lu '5la+ '$ig. XIII!6,B+.
Figura %"""*&.6.
+ar(o%ilarea radicalului ;lu este cataliat de o car-
(o%ila vitamina J2-dependent. Geultp ;la.
Dadicalii 5la, care 3tr!o molecul de protrombi
'$actorul II iactiv+ se a$l 3 umr de 67, chela!
ti"ea" ioii Ca
)E
'$ig. XIII!6>7+ %i pri aceasta
$actorul II se activea".
Figura %"""*&18.
+helatarea ionului +a
2<
de ctre radicalul -car(o%i-;lu.
9o#i $actorii de coagulare me#ioa#i se activea" pri
asocierea ioilor Ca
)E
la radicali 5la 3tr!u sistem
speci$ic protei!calciu!$os$olipid. &e$icitul de vita!
mi O
)
determi cre%terea timpului de coagulare la
aimalele rite motiv petru care acestei vitamie i se
mai spue atihemoragic. Iarfarina ac#ioea" ca
u ihibitor competitiv la maturi"area protrombiei. 0a
este e1trem de activ la %obolai cau"4du!le moartea
datorit hemoragiilor itere. Iteresat, acest puteric
rodeticid este u valoros medicamet aticoagulat
utili"at 3 tratametul pro$ilactic al trombo"elor.
1.2... Eitaminele $
Vitamiele 0 sut u grup de compu%i umi#i
toco$eroli care se gsesc 3 uleiuri vegetale, germei
de gr4u. !9oco$erolul '$ig. XIII!6>6+ umit %i
vitamia $ertilit#ii are pe l4g rolul sugerat de
deumire %i acela al prote;rii membraelor cotra
age#ilor o1ida#i ca o1igeul.
Figura %"""*&1&.
-2oco#erolul &61E1F-trimetil tocol'. 61F-dimetil tocolul
este -toco#erol iar E1F-dimetil tocolul este -toco#erol.
& "i nu sunt repreentai'.
&e$icie#a acestei vitamie cau"ea" degeerarea $i!
catului %i alterarea $uc#iilor membraelor.
:rodusul de o1idare al !toco$erolului apare 3
$igura XIII!6>).
Figura %"""*&1+.
Produsul de o%idare al -toco#erolului. /umerotarea
atomilor i indic pe cei care provin din -toco#erol.
2 a$ar de capacitatea de aget atio1idat se pare c
!toco$erolul ;oac u rol 3 metabolismul seleiului.
&e$icitul de vitami 0, rar 3t4lit la om, determi
sterilitate, pierdere de mas muscular, %.a.
* observa#ie geeral este aceea c vita!
miele liposolubile sut vehiculate 3 sistemul gas!
troitestial la $el ca grsimile alimetare. 9ulbu!
rrile biliare pot determia malabsorb#ie vitamielor
liposolubile. Cum s!a artat la vitamiele <, dup
absorb#ie ele sut trasportate de lipoproteie sau
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
chilomicroi %i stocate petru u timp 3 $icat 'vita!
miele <, O, &+ %i 3 adipocite 'vitamia 0+. &atorit
acestei stocri e1ist riscul ito1icrii hepatice pri
suprado"are, cel pu#i 3 ce prive%te vitamiele < %i
&.
2. 9ipoproteinele plasmatice
2.&. !ompo(i-ia i clasificarea lipopro*
teinelor
Cipidele sut trasportate 3 s4ge 3 asocia#ie
cu proteiele. <umite lipide polare '<5C, li"olecitie,
aldostero+ sut legate la albumi. <ltele 'corti"ol %i
al#i corticoi"i+ se asocia" la proteie cu speci$icitate de
grup 'trascorti+. Cipidele epolare eutre '95,
colesterol esteri$icat, retiol esteri$icat+ sut
trasportate sub $orm de mari comple1e macromo!
leculare, lipoproteie plasmatice, 3mpreu cu u grup
de proteie, apolipoproteiele. Cipoproteiele sut
costituite ditr!u mie" s$eric, compus di 95 %i esteri
de colesterol, 3velit cu u moostrat de $os$olipide %i
colesterol, apolipoproteiele $iid asociate la supra$a#a
acestuia pri $or#e hidro$obe. Segmetele de cotact
hidro$ob ale apolipoproteielor sut de co$igura#ie !
elicoidal. 2 $igura XIII!6>, este pre"etat ara;ame!
tul acestor compoete 3tr!o lipoprotei cu desitate
;oas 'C&C+.
Figura %"""*&1..
!tructura L$L.
9ehicile de separare 3 $rac#iui a lipoproteielor
sutM
gel $iltrare '3 $uc#ie de diametru+,
ultracetri$ugare '3 $uc#ie de desitate+,
electro$ore"a '3 $uc#ie de sarcia electric de
supra$a# %i caracteristicile hidropatice+.
:ri ultracetri$ugare s!au separat cici
claseM 6. chilomicroi 'CM+P ).VC&C 'verR loI
desitR lipoproteis+P ,.I&C 'itermediate desitR
lipoproteis+P >.C&C 'loI desitR lipoproteis+P
..H&C 'high desitR lipoproteis+.
Mobilitatea electro$oretic a $rac#iuilor cetri$ugale
apare 3 $igura XIII!6>>. I&C au mobilitatea
electro$oretic sloI!pre!.
Figura %"""*&11.
Fraciunile electro#oretice ale lipoproteinelor din serul
uman. !e poate #ace o identi#icare &parial' a #raci -
unilor electro#oretice cu cele centri#ugale.
<polipoproteiele 'pre$i1ul apo preci"ea" c pro!
teia este lipsit de partea lipidic+ i$lue#ea" pe
l4g mobilitatea electro$oretic %i desitatea lipo!
proteielor. <%a cum se vede 3 tabelul XIII!> cu c4t
lipoproteiele au diametrul mai mic, adic au mie"ul
lipidic mai mic, co#iutul lor apolipoproteic este
mai mare %i desitatea lor este mai mare.
Tael %"""*1.
+ompoiia "i unele caracteristici ale lipoproteinelor.
Clasa &ia!
metru
'm+
&esi!
tatea
'gQml+
95
G
Col.
este!
ri$ic
.
Col. @os!
$o!
lipi!
de
<po
prot.
CM A7!.77
<7,B.
A- , ) F )
VC&C ,7!A7 7,B.!
6,77-
.. 6) F 6A A
I&C ).!,7 6,77-!
6,76B
), )B B 6B 6B
C&C )) 6,76B!
6,7-,
- >) A )) ))
H&C B 6,7-,!
6,)67
> 6. > )B >F
*dat cu scderea poderii 95 cre%te poderea
colesterolului esteri$icat 'cu e1cep#ia H&C+ %i a
$os$olipidelor. Separarea se e$ectuea" la pH?A,-
pri electro$ore" "oal. Mobilitatea acestor
$rac#iui este determiat 3 mare msur de
3crcarea electric a apolipoproteielor la pH!ul
idicat.
<poproteiele di H&C '<po!<!I,II+ %i di C&C
'apo!B+ sut otate dup mobilitatea electro$oretic
cu respectiv . @aptul c VC&C co#i <po!< c4t
%i <po!B e1plic mobilitatea electro$oretic a $rac#i!
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
uii pre! ca $iid itermediar mobilit#ilor $rac#i!
uilor %i .
Taelul %"""*2.
3poproteinele din lipoproteinele plasmatice umane.
<poprot 5M Cipoprot. @uc#iu
i
Coc.
plasm.
'mgG+
<po<I )A,,6 H&C <ctivator
al CC<9
B7!)67
<po<II 6F,A7 H&C )-!--
<po<III >>777 CM,H&C 6>
<poB>A )>6777 CH
<poB677 .6,777 C&C,
VC&C
Iterac#iue
cu recep!
torul C&C
-7!6..
<poCI F777 VC&C,
H&C
<ctivator
al CC<9
>!F
<poCII AA,F CM,
VC&C,
H&C
<ctivator
al C:C
,!A
<poCIII A.F6 CM,
VC&C,
H&C
Ihibitor
al C:C
A!6.
<po& ,).77 H&C
9rasport
colest.ester.
3tre lipo!
prot.
A!67
<po0 ,>6>. CM,
VC&C,
H&C
Clearace!
ul VC&C %i
CM rema!
e#i pri
iterac#iu!
ea cu re!
ceptorii
hepa!to!
citelor
,!.
,ursaH Vace,&.0. ad Vace,L.0. 'eds+, BiochemistrR o$
Cipids ad Membraes, Be;amiQCummigs
:ubl.Comp. '6BA.+.
9otu%i VC&C co#i 3 pricipal apoproteie C
'I,II,III+ 3tre care <po!C!II este activatorul lipo!
proteilipa"ei 'C&C+. Similar, <po!<!I este activa!
torul celei de a doua e"ime importate cu activitate
lipolitic plasmaticM lecitiMcolesterol aciltras$er!
a" 'CC<9+ care esteri$ic colesterolul di lipopro!
teie. 2 tabelul XIII!. sut pre"etate apolipopro!
teiele di lipoproteiele plasmatice umae cu pre!
ci"area maselor moleculare %i a $uc#iuilor cuos!
cute a lor.
2.+. Metaolismul chilomicronilor i
E9D9
Chilomicroii se gsesc 3 chilul $ormat 3
sistemul de drea; lim$atic al itestiului. @ormarea
lor are loc chiar %i 3 codi#ii de 3$ometare c4d ei
trasport ;umtate di 95 %i colesterolul lim$atic.
@ormarea chilomicroilor este itesi$icat dup i!
gestia de 95. VC&C sut de origie hepatic, ele
$iid pricipalul vehicol de trasport al 95 de la $i!
cat la #esuturile e1trahepatice.
01ist umeroase asemri 3tre mecais!
mele de $ormare a chilomicroilor 3 celulele ites!
tiale %i a VC&C 3 celulele parechimului hepatic.
<polipoproteiele sut siteti"ate 3 reticulul edo!
plasmatic rugos 'D0D+. 2 reticulul edoplasmatic
eted acestea sut 3corporate 3 lipoproteie dup
ce s!a $cut site"a 95, $os$olipidelor %i coles!
terolului de ctre acest orgait. 2 aparatul 5olgi
lipoproteiele sut 3"estrate cu resturi glucidice sub
ac#iuea glico"il tras$era"elor. 2 $ie, VC&C %i
chilomicroii sut elibera#i di celulele respective
pri $u"iuea vacuolelor secretorii cu membraa
celular 'piocito" ivers+ chilomicroii a;ug4d
3 sistemul lim$atic iar VC&C, pri spa#iul &isse, 3
siusurile hepatice.
Itestiul %i $icatul sut pricipalele #esuturi care
secret particule lipidice iar 3tr!o msur mai mic,
pritr!u mecaism di$erit, glada mamar si!
teti"ea" grsimile di laptele mater. Imposibilitatea
ca particulele lipidice s peetre"e celulele e!
doteliului capilar $r o prealabil hidroli" este
motivul petru care grsimile dietetice ptrud 3
circula#ie pe cale lim$atic 'ductul toracic+ %i u pe
calea sistemului hepatic portal.
<polipoproteiele B '<po!B+ sut ese#iale
petru site"a chilomicroilor %i VC&C. 2 aeta*
lipoproteinemie 'o boal rar+ <po!B u se si!
teti"ea" %i ici lipoproteiele u le co#i. :icturi
de lipide se acumulea" 3 itesti %i $icat. Cipidele
itestiale sut elimiate pri $ecale determi4d
steatoreea. *rgaismul este caretat 3 vitamie
liposolubile iar tabloul sagui pre"it scderea li!
pidelor totale '95 %i colesterol+. Catabolismul
chilomicroilor are loc 3 dou etape '$ig. XIII!6>>+.
2 prima etap 95 compoete sut hidroli"ate sub
ac#iuea lipoproteilipa"ei. Clearace!ul chilomi!
croilor di s4ge este rapid, timpul de 3;umt#ire
$iid de ordiul miutelor la aimalele mici '%oareci+
%i de ordiul "ecilor de miute 'ma1imum o or+ la
om.
Figura %"""*&11.
8eta(olismul chilomicronilor.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Figura %"""*&12.
8eta(olismul LL$L.+onversia 0$LL$L este cataliat de lipaa hepatic&nemenionat n #igur'.
]esuturile mai bogate 3 C&C sut #esutul adipos,
mu%chiul scheletic, miocardul, glada mamar, pl!
m4ul. <ceste #esuturi utili"ea" aci"ii gra%i petru
o1idare 'mu%chi+, depo"itare '#esut adipos+ sau secre!
#ie de grsimi 'glada mamr+. 2 a doua etap a ca!
tabolismului chilomicroilor, particulele remaete
ale acestora, re"ultate sub ac#iuea C:C, sut
captate de $icat care, pri itermediul receptorilor,
recuoa%te apo!0. :e aceast cale a;uge la $icat o
parte di colesterolul e1oge 'alimetar+.
Colesterolul eliberat di chilomicroii remae#i i!
hib !hidro1imetilglutaril!Co< reducta"a regl4d
site"a colesterolului 3 hepatocit. Metabolismul
chilomicroilor este perturbat, a%a cum s!a artat
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
mai sus, la subiec#ii cu de$icite 3scute de apo!B '>A
%i 677+ dar %i 3 de$icitele de C:C. 2 hiperlipo*
proteinemia familial de tip " e1ist o de$icie# de
C:C care determi hiperchilomicroemie, hiper!
trigliceridemie, be"ile electro$oretice
)
%i pre!
$iid mai itese dec4t la sto%i. <u loc depueri
de 95 3 #esuturi '1atoame+. <cea%i situa#ie se 3t4l!
e%te 3 de$icitul cogeital de apo!C!II, protei
activatoare a e"imei. <ta%at la edoteliul capilar
pritr!u cordo ombilical de hepara sul$at e"ima
este deopotriv implicat 3 catabolismul CM %i
VC&C. S4gele co#ie catit#i $oarte mici di
aceast e"im. :ri i;ectarea hepariei 3 s4ge,
C:C este eliberat de pe catea de hepara sul$at, se
asocia" la hepari, a;uge 3 circula#ie %i ast$el
activitatea plasmatic 'post!hepariic+ a e"imei
cre%te semi$icativ. 0a Zclari$ic[ plasma sagui
cu lactesce# post!pradial pri hidroli"a 95 di
chilomicroi. <dic, cataboli"ea" CM re"ulta#i di
lipidele dietetice itroduse 3 e1ces 3 s4ge.
Cipoprotei lipa"a plasmatic este ihibat in vivo %i
n vitro speci$ic de sul$atul de protami %i este
ihibat especi$ic de =aCl la cocetra#ii mari
'>6M+.
Schema geeral a catabolismului VC&C
este asemtoare cu cea a catabolismului CM '$ig.
XIII!6>.+. &eosebirile costau 3 3"estrarea cu apo!
proteie %i 3 soarta lipoproteielor implicate 3
aceste ci metabolice. <st$el, 3 timp ce chilomicroii
ativi co#i <po!< %i <po!B!>A, VC&C ative
co#i <po!B!677. 2"estrarea speci$ic cu <po!B!>A
respectiv <po!B!677 apare %i la chilomicroii
remae#i respectiv la VC&C remae#i 'I&C+. 2 ce
prive%te soarta lor, 3 timp ce chilomicroii remae#i
sut cataboli"a#i 3 $icat, VC&C remae#i se
tras$orm par#ial 3 C&C iar restul sut iterali"a#i
3 $icat.
@igura XIII!6>. u relev $aptul c aceast iter!
ali"are se $ace, ca %i 3 ca"ul C&C, pri itermediul
receptorilor de C&C petru care apo!B!677 este
proteia de recuoa%tere. * trstur importat a
metaboli"rii CM %i VC&C este tras$erul de apo!
lipoproteie itermediat de H&C. :ri acesta H&C
particip la coservarea apo!C %i apo!0, proteie
implicate 3 reglarea activit#ii C:C %i 3 recuo!
a%tere.
:ricipala $uc#ie a CM %i VC&C este tras!
portul 95 siteti"ate 3 itesti respectiv 3 $icat spre
#esuturile e1traitestiale respectiv e1trahepatice.
<mpli$icarea site"ei 95 hepatice are drept
coseci# acumularea grsimilor 3 $icat '#icat gras1
steato", i$iltra#ie grsoas a $icatului+. <ceasta se
datorea" dep%irii capacit#ii $icatului de a siteti"a
%i secreta VC&C. :erturbarea site"ei %i e1portului
VC&C, cu acelea%i coseci#e patologice, se da!
torea" de$icitului de apolipoproteie %i de $os$o!
lipide ecesare $ormrii VC&C, pe care $icatul u le
poate siteti"a cu vite" ormal. <ceast situa#ie
este creat de ihibitori ai site"ei proteice 'atibi!
oticul puromicia+ sau de de$icie#a uor metaboli#i
cum sut colia, <5C ese#iali 'acid lioleic+, ami!
oaci"i ese#iali 'metioia+. 8ii ditre ei, umi#i
factori lipotropi sut utili"a#i ca age#i hepatopro!
tectori. Ficatul gras este produs %i de di$erite to1ice
'CCl
>
, $os$or, etaol+.
Cataboli"area VC&C cu $ormarea I&C %i
apoi a C&C are c4teva coseci#e asupra compo"i#iei
%i geometriei lorM
srcirea 3 95 %i 3mbog#irea 3 colesterol 'ta!
belul XIII!>+P
scderea diametrului.
9otu%i co#iutul de $os$olipide u se modi$ic
semi$icativ. Scderea aproape de 67 ori a co#iu!
tului 3 95 %i 3mbog#irea marcat 3 colesterol u ar
$i posibil $r participarea celei de!a doua e"ime
ma;ore a lipoli"ei plasmatice, leciti!colesterol
aciltras$era"a. C4d mie"ul lipidic al VC&C s!a
redus %i a a;us s $ie complet acoperit cu $os$olipide
%i colesterol, C:C u mai poate ac#ioa asupra 95.
Itervie CC<9, care acilea" colesterolul co$orm
reac#ieiM
Lecitin < +olesterol Liolecitin < Aster de
colesterol1
activatorul e"imatic $iid apo!C!I.
&eci, CC<9, coverte%te colesterolul liber 3 esteri de
colesterol %i $os$olipidele de supra$a# 3 li"olecitie.
0sterii se deplasea" spre iteriorul particulei, iar
li"olecitia este tras$erat pe albumia plasmatic
ca %i <5C.

2... Metaolismul lipoproteinelor
remanente. 7terogene(a
@icatul u secret direct C&C 3 circula#ia
sagui. Ca om C&C se $ormea" di VC&C pri
3deprtarea 95 sub ac#iuea C:C %i pri 3mbog#ire 3
colesterol co$orm schemeiM VC&CI&CC&C.
Coversia VC&CI&C este determiat 3 pricipal
de hidroli"a 95 sub ac#iuea C:C %i tras$erul apo!C
pe H&C '$ig. XIII!6>.+. Coversia I&CC&C cost
3 hidroli"a aproape a 3tregului co#iut de 95 a aces!
tora coversia colesterolului 3 esteri sub ac#iuea
CC<9 %i 3deprtarea apolipoproteielor cu e1cep#ia
apo!B!677. De"ult particule de C&C cu diametrul de
cca )7 m 3 care esterii de colesterol sut compoetul
ma;or al mie"ului lipidic. Coversia
LL$L0$LL$L este spri;iit de observa#ie c
co#iutul de apo!B!677 per particul este acela%i
petru cele , tipuri de lipoproteie. <ceast coversie
u este catitativ la %obola deoarece la acest aimal
VC&C co#i at4t apo!B!677 c4t %i apo!B!>A. 2truc4t
receptorul hepatic la %obola recuoa%te ambele apo!
lipoproteie este e1plicabil de ce coversia u este ca!
titativ, o bu parte di I&C $iid cataboli"a#i 3 $icat
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
%i ast$el produc#ia de C&C este mic. Catabolismul I&C
3 $icat are loc la toate mami$erele 3s e1tiderea lui
varia" de la specie la specie. Ca %obola B.G di
colesterolul %i apo!B e1istete 3 VC&C sut regsite 3
$icat, degradarea hepatic a chilomicroilor remae#i
$iid 677G. Ca porcul guinea cataboli"area hepatic
I&C este A.G.
&i$ere#a mare 3tre calea de coversie a I&C
su$erit la om %i la %obola e1plic $aptul c ivelul
plasmatic al C&C la %obola este de c4teva ori mai
mic dec4t la om. Catabolismul hepatic uma al I&C %i
al chilomicroilor remae#i 3cepe cu edocito"a
mediat de receptori. Demae#ii chilomicroici sut
recuoscu#i pri apo!0 iar remae#ii VC&C 'I&C %i
C&C+ pri apo!B!677. 0sterii de colesterol %i
apolipoproteiele a;ug la li"o"omi ude su$er
degradarea hidrolitic sub ac#iuea hidrola"elor.
@icatul co#ie o lipa" $oarte sesibil la hepari
care o eliberea" rapid de pe supra$a#a celular. <c#i!
uea sa catalitic este similar cu cea a lipoproteili!
pa"ei plasmatice 'C:C+ me#ioat mai sus. &e $apt
sut mai multe i"oe"ime C:C, deplasabile cu
polielectroli#i 3crca#i egativ ca heparia. 0"ima
di capilarele miocardului are o a$iitate petru
substrat mai mare dec4t cea di capilarele #esutului
adipos. &e aceea, c4d ivelul VC&C %i al CM este
mic miocardul e1trage cu vite" mai mare 95
plasmatice dec4t #esutul adipos. <ctivitatea lipo!
proteilipa"ei di #esutul adipos este i$lue#at %i de
uii $actori dietetici %i hormoali.<ctivitatea e"imei
cre%te dup igestia de grsimi %iQsau glucide.
Cipoproteilipa"a di glada mamar este
stimulat de prolacti. 2 timpul lacta#iei activitatea
lipolitic plasmatic scade 3 #esutul adipos %i cre%te
3 glada mamar petru eliberarea <5C ecesari
site"ei grsimilor di lapte.
Michael BroI %i Loseph 5oldstei ':remiul
=obel, 6BA.+ au demostrat 3 6BF- c celulele 3%i
procur colesterolul e1oge pri endocito(a 9D9. 2
acest proces particula de C&C este sechestrat de
receptorul 9D9, o glicoprotei tras!membraar,
care recuoa%te C&C pri apo*B*&88 %i apo*$.
<ceast glicoprotei este $ormat di A,B resturi de
amioaci"i care se grupea" 3 cici domeii
structurale, trei e1tracelulare, uul membraar %i
uul citoplasmatic. &omeiul citoplasmatic, C!
termial, particip la edocito"a receptorilor lega#i la
C&C. &omeiul membraar este $ormat di ))
amioaci"i cu radicali apolari. &omeiul e1tracelular
=!termial cupride situsul de recuoa%tere a apo!B!
677 %i apo!0 %i situsul de legare a C&C. 8 alt
domeiu e1tracelular $ormat di cca >77 amioaci"i
se remarc pri omologia sa structural cu pre!
cursorul $actorului de cre%tere epidermal 've"i
capitolul dBiochimia sistemului edocri.Hormoii[
3 cartea dBiochimie medical[, sub red. St. Hobai,
)776+.
=u se cuoa%te $uc#ia acestui domeiu. <l treilea
domeiu e1tracelular, $ormat di .A amioaci"i este
puteric glico"ilat. <$iitatea receptorilor petru
C&C este mare ast$el c ei sut satura#i 3c de la
cocetra#ia de ). mg colesterol 'C&C+G. Ca om
ivelul colesterol!C&C este mai mare de 677 mgG
ceea ce e1plic icide#a crescut a aterosclero"ei.
Calea pe care celulele umae captea" %i degradea"
C&C umit calea 9D9 $ace parte ditr!u meca!
ism de reglare a captrii, depo"itrii %i site"ei reg!
late a colesterolului 3 #esuturi ast$el 3c4t el s u se
acumule"e 3 celule 3 catit#i prea mari.
Taelul %"""*3.
8ecanismul eli(errii lipidelor mieului lipoproteinelor.
@ntre parantee sunt menionate apolipoproteinele impli-
cate n catali sau recunoa"tere.
Cipoproteie Cipidele
mie"ului
Mecaismul eliberrii
lipidelor
CM 95 die!
tetice
Hidroli"a catali"at de
C:C 'apo!C!II+
CM remae#i 0steri de
colesterol
dietetici
0docito"a mediat de
receptor 3 $icat 'apo!
0P apo!B!>A+
VC&C 95 e!
dogee
Hidroli"a catali"at de
C:C 'apo!C!II+
I&C 0steri de
colesterol
edogei
0docito"a mediat de
receptor 3 $icat %i
coversia 3 C&C 'apo!
B!677 %i apo!0+
C&C 0steri de
colesterol
edogei
0docito"a mediat de
receptor 3 $icat %i alte
#esuturi 'apo!B!677+
H&C 0steri de
colesterol
edogei
9ras$erul esterilor de
colesterol la I&C %i
C&C 'apo!<!I %i apo!
<!II+
C&C co#i cca F7G di colesterolul plasmatic total
%i au rolul de a ceda colesterol #esuturilor. Mecais!
mul eliberrii lipidelor de ctre lipoproteie este
sumar pre"etat 3 tabelul XIII!- .
2 $igura XIII!6>- sut pre"etate etapele en*
docito(ei 9D9 mediat de receptor di celulele ma!
mi$erelor %i e$ectul reglator al colesterolului itra!
celular asupra site"ei lui 3su%i %i a receptorilor C&C.
Deceptorii C&C ativi sut siteti"a#i 3 reticulul
edoplasmatic %i apoi sut procesa#i 3 aparatul 5olgi.
Deceptorii C&C maturi sut 3sera#i 3 membraa
plasmatic ude $ormea" 3vagiri acoperite cu
proteia $ilametoas, citoscheletic, clatrin.
:articula C&C se leag speci$ic la receptorul C&C.
2vagirile se desprid sub $orm de ve(icule 3
iteriorul celulei. :ri depolimeri"area clatriei ve"i!
culele se de"velesc re"ult4d endo(omi.
Varia#ia pH!ului de la F la . produs de o pomp
protoic de tip V, tras$orm edo"omul 3tr!u
compartimet de decuplare a receptorului de ligad,
!UG9 'erepre"etat 3 $igur+ 3 care aciditatea
iduce des$acerea C&C de receptorul su. C&C se
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
plasea" 3 partea ve"icular a C8DC iar receptorii
se cocetra" 3 membraa uei structuri tubulare.
<ceasta se separ de C8DC %i reciclea" receptorii
C&C 3 membraa plasmatic. :or#iuea ve"icular
a C8DC $u"ioea" cu u li"o"om al crui
echipamet e"imatic produce hidroli"a apo!B!677 %i
esterilor de colesterol, re"ult4d amioaci"i, co!
lesterol %i <5C. Colesterolul 3 e1ces reprim site"a
!hidro1imetilglutaril!Co< reducta"a %i site"a
receptorilor C&C %i iduce site"a acil!Co<M coles!
terol aciltras$era"ei '<C<9+ e"im ce catali"ea"
reac#iaM
3cil-+o3<+olesterol
+olesterol esteri#icat<+o3!)
:ri aceste e$ecte e1cesul de colesterol ihib site"a
edoge a lui 3su%i, limitea" captarea lui de ctre
celul, pri reducerea titrului membraar al re!
ceptorilor C&C %i activea" propria coversie 3 es!
teri cu aci"i gra%i. Cipoproteie aterogeetice sut
C&C, C&C o1idate'o1C&C+, lipoproteiele
remaete re"ultate di VC&C %i chilomicroi'I&C
respectiv chilomicroii remae#i+ %i lipoproteia'a+,
scris prescurtat Cp'a+. :ote#ialul aterogeetic al
remae#ilor a $ost dovedit, dar, $apt iteresat,
bolile implic4d ivele crescute ale lipoproteielor
bogate 3 95'u %i ivele crescute ale remae#ilor+
u sut asociate cu aterosclero"a prematur. 0n vitro
s!a demostrat c remae#ii determi $ormarea
celulelor spumoase. Cp'a+ co#ie o protei,
apo'a+, a crei ge pre"it o 3alt omologie cu
gea plasmiogeului. Mai multe studii au evide#iat
c riscul de i$arct miocardic se corelea" cu
cocetra#ia plasmatic a Cp'a+. :lcile
aterogeetice ale aortei umae, gre$ele veoase de
(C-pass coroaria, prelevate la reoperare, co#i
catit#i substa#iale de Cp'a+.
<u $ost ideti$icate muta#ii care a$ectea"
uele etape ale cii C&C.
Hipercolesterolemia familial prin deficit de
receptori este o boal ereditar 3 care homo"igo#ii
au ivelul C&C de , p4 la . ori mai mare dec4t cel
ormal. Boala este caracteri"at chimic pri ivelul
ridicat al 9D9*colesterolemiei, clinic pri depueri
de colesterol sub $orm de )antoame, oal coro*
narian prematur, genetic pri deficit autosomal
dominant %i (iochimic pri deficitul de receptori
9D9. 2 tabelul XIII!F apar valorile cocetra#iei
colesterolului pe $rac#ii lipoproteice %i a cocetra#iei
95 3 s4gele uor subiec#i cu v4rste cuprise 3tre
6!6B ai, sto%i %i bolavi.
Figura %"""*&13.
Andocitoa L$L mediat de receptorii L$L "i e#ectul reglator al nivelului colesterolului intracelular asupra sinteei
-hidro%imetilglutaril-+o3 &)8;-+o3' reductaei1 receptorilor L$L "i acil-+o37 colesterol aciltrans#eraei &3+32'.
S$.Loet1I.;.Loet7 DiochemistrC1TileC1 HOO01 dup 8.!.Dro*n1 I.L.;oldstein1 +urr.2op.+ell. Gegul. 261 p.E &HOF6'U.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
Taelul %"""*4.
Lipidele plasmatice n hipercolesterolemia #amilial.
+ol9colesterol.
5eo!
tip
9otal VC&C
Col
'mgG+
C&C
Col
'mgG+
H&C
Col
'mgG+
Coc.
95
'mgG+
=ormal
6F.
)A
6,A 667
).
.,6, -7).
Hetero!
"igo#i
)BB
-,
6.66 )>6
-7
>,6) A).6
Homo!
"igo#i
-FA
6F7
6BA -).
6-7
,>67 676
.6
,ursaH Uiterovich,:.*.,Lr.,@redricKso,&.S.,CevR,D.IM Fa-
milial )Cpercholesterolemia &one #orm o# #amilial tCpe 00
hCperlipoproteinemia', L.Cli.Ivest.,2., p.6),F!6)>B
'6BF>+.
2 tabel se vede c de la u geotip la altul cea mai
dramatic varia#ie o su$er ivelul colesterol!C&C.
0ste clar c receptorii C&C ;oac u rol importat 3
homeosta"ia ivelului colesterol!C&C. Ca idivi"ii
sto%i cca ;umtate di I&C, $ormate di VC&C,
reitr 3 $icat pri edocito"a mediat de receptorul
C&C. I&C rmase sut covertite 3 C&C $ig. XIII!
6>F 'a+.
Cocetra#ia seric a C&C depide de vite"a
cu care $icatul 3deprtea" I&C di circula#ie care,
la r4dul ei, depide de titrul receptorilor C&C de pe
supra$a#a hepatocitelor. 2 hipercolesterolemia $a!
milial de$icitul cogeital de receptori C&C deter!
mi isu$icieta, iterali"are hepatic a I&C %i
C&C '$ig. XIII!6>F 'b++, iar 3 e1cesul dietetic de
colesterol de$icitul de receptori C&C se datorea"
represiei pe care acesta o e1ercit asupra site"ei re!
ceptorilor C&C '$ig. XIII!6>F 'c++. :ri urmare dieta
hipercolesterolemic are u e$ect similar, dar u at4t
de grav, cu hipercolesterolemia $amilial.
8ele tipuri de celule posed mecaisme
alterative de 3globare a C&C, idepedete de
calea C&C. Macro$agele 3corporea" C&C care
pre"it alterri ale compoetelor lipidice sau pro!
teice 'o1idri sau acetilri de e1emplu+. Deceptorii
care recuosc C&C acetilate se umesc Zscaveger
receptors[ sau receptori petru acetil!C&C. Modi$i!
crile biochimice ale C&C care au loc itravascular
pot costa %i 3 glico"ilri ale apolipoproteielor.
Captarea C&C modi$icate de ctre macro$a!
ge '$agocito"a C&C+ costituie uul di procesele
cele mai timpurii care duc la acumularea de lipide 3
pere#ii arterelor %i $ormarea plcilor ateromatoase. 2
hipercolesterolemia $amilial $ormarea ateroamelor
pe peretele vaselor arteriale determi moartea pri
i$arct de miocard 3aitea v4rstei de . ai la homo!
"igo#i. Hetero"igo#ii care repre"it o persoa di
.77 sut mai pu#i a$ecta#i. 0i pre"it simptome de
boal a arterelor coroariee dup v4rsta de ,7 de
ai. Hipercolesterolemia 3 geeral, ca %i al#i $actori
de risc 3 aterosclero" coduc la $ormarea plcilor
ateromatoase pri urmtorul mecaism.
Figura %"""*&14.
&a' Geceptorii L$L controlea captarea hepatic a
L$L: &(' $e#icitul congenital la receptori L$L
determin hipercolesterolemie prin acumularea L$L "i
0$L n sBnge: &c' $ieta hipercolesterolemic reprim
sintea receptorilor L$L1 deci inhi( captarea hepatic
a L$L "i 0$L.
:atologic, le"iuea aterosclerotic este o 3!
gro%are a itimei, stratul cel mai pro$ud al peretu!
lui arterial. 2gro%area este re"ultatul uei acumulri
de substa# itersti#ial 'colage E elasti E glico!
"amioglicai E $ibri+ 3 ;urul celulelor mu%chiului
eted. 9otu%i, substa#a care produce caracterul
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
periculos al ateromului are caracter lipidic, 3 special
esteri de colesterol care se depo"itea" 3 mari
catit#i at4t 3 itersti#iul ditre celulele mu%chiului
eted c4t %i 3 iteriorul acestor celule.
S!a dovedit c colesterolul di ace%ti esteri provie
di C&C. Ce"iuea primar 3 aterosclero" implic
o Ji;urieJ a celulelor edoteliale care cptu%esc i!
tima arterial. <ceasta di;urie[ este determiat de o
serie de $actori 'hipercolesterolemia, reactiile imue,
$umatul, hipertesiuea, hiperlipidemia croic+.
:ri distrugerea stratului celular super$icial al
edoteliului, #esutul co;uctiv subedotelial este
e1pus plachetelor %i altor elemete saguie. :lache!
tele ader la colageul subedotelial, se agreg %i
su$er degraularea pri care sut elibera#i age#i
care stimulea" divi"iuea celulelor musculaturii
etede. Factorul von Iillerand, o glicoprotei
plasmatic ')77 K&a+ siteti"at 3 celulele
edoteliului vascular %i 3 megacariocite 'celule pre!
cursoare ale plachetelor+, stimulea" adere#a
plachetelor la $ibrilele de colage. 9otodat, mari
catit#i di costitue#ii plasmatici, iclusiv C&C,
peetre" pere#ii arteriali. =oile celule musculare
re"ultate pri divi"iue migrea" 3 itim ude, pri
edocito" mediat de receptori C&C, diger
lipoproteiele peetrate. Colesterolul re"ultat pri
hidroli"a esterilor lui u poate prsi celula muscu!
lar ga"d 3truc4t trasportul spre e1teriorul ac!
esteia este mai pu#i ites dec4t 3corporarea lui.
2truc4t u e1port colesterolul aceste celule 3l es!
teri$ic %i 3l depo"itea". 9otodat, di produ%i de
digestie ele siteti"ea" colage, elasti, glico!
"amioglicai care cu colesterolul %i ioii Ca
)E
co!
stituie plcile ateromatoase.
7etalipoproteinemia este o boal cogeital
caracteri"at la homo"igo#i pri abse#a !lipopro!
teielor 'C&C+ a pre!!lipoproteielor 'VC&C+ dar %i
a chilomicroilor 3 plasma sagui. Bolavii sut
icapabili s siteti"e"e %i s secrete lipoproteiele
care co#i apo!B. Cele cca B7 mg colesterolG di
plasma lor sut aproape 3 totalitate sub $orm de
H&C.
:re"e#a acantocitelor pritre hematiile
bolavilor este o alt caracteristic a acestei
a$ec#iui. Colesterolul di membraa eritrocitar este
3 echilibru de schimb cu colesterolul lipoproteielor
plasmatice. Schimbarea pro$ilului lipoproteic
determi 3 abetalipoproteiemie %i schimbarea
raportului colesterolQ$os$olipide 3 plasm ceea ce
pri stabili"area uui echilibru de schimb determi
schimbarea acestui raport %i 3 membraa
eritrocitelor. <ceasta di urm cau"ea" $orma
tetacular a eritrocitelor 'acatocito"+ la bolavii
cu abetalipoproteiemie.
2tre hipercolesterolemia $amilial 'pri
de$icit de receptori+ %i abetalipoproteiemie e1ist
di$ere#a i"bitoare ditre ivelele !lipoproteielor
ceea ce plasea" prima boal 3 grupul hiperlipo!
proteiemiilor $amiliale 'tipul IIa, tabelul XIII!A+ iar
a doua 3 cel al hipolipoproteiemiilor.
Hipercolesterolemia familial prin defect de
internali(are este o alt boal cu ivele ridicate de
C&C, al crei situs se gse%te pe calea C&C. Ca ho!
mo"igo#i 'receptorul C&C leag ormal lipopro!
teiele 3s u este capabil s le 3troduc 3 celul
determi4d acelea%i dis$uc#ii 3 reglarea metabo!
lismului colesterolului ca la homo"igo#ii cu hiper!
colesterolemie cu de$icit de receptor.
Boala Iolman este u alt de$ect ereditar al cii
C&C. 0a este caracteri"at pri depo"ite de esteri de
colesterol %i 95 3 celulele $icatului, spliei, gla!
delor suprareale, itestiului sub#ire. Cliic, boala
este vi"ibil 3 primele sptm4i de via# ale ou!
scutului %i este $atal 3 primele - lui. Cau"a este
lipsa activit#ii hidroli"ei li"o"omiale care scidea"
esterii de colesterol 'colesteril acid lipa"a+.
&i aceast cau" u se produce colesterol liber care
s!%i ihibe site"a pri reprimarea site"ei !HM5!
Co< reducta"ei. 2 tipul I caracteristic este pre"e#a
chilomicroilor plasmatici 3 catitate mare.
Cre%terea post!pradial a lipidemiei la ace%ti
bolavi este ites %i persistet 3 timp. :lasma
sagui are u aspect lptos %i, pri pstrare la
rece, se separ u strat cremos de trigliceride.
Taloul lipidic 3$#i%at pri lipidograma electro!
$oretic cupride o bad
)
ites. Boala se mai!
$est cliic 3 primele lui de via# pri dureri ab!
domiale, hepatospleomegalie, 1atoame.
2 tipul IIb odat cu cre%terea ivelului C&C se re!
marc %i cre%terea ivelului VC&C.
2 tipul III lipidograma cupride o bad lrgit
care acoper %i "oa pre!. Boala se mai$est cliic
la v4rsta adult cu le"iui ateromatoase %i risc cres!
cut petru accidetele vasculare cerebrale %i coro!
ariee.
2 tipul IV ivelul colesterolului plasmatic este
ormal. Mai$estrile cliice apar la v4rst adult
$iid asociate cu diabet %i obe"itate. Modi$icrile
tabloului lipidic '$a# de ormal+ sut similare celor
iduse de substa#ele to1ice %i alcoolism.
Taelul %"""*5.
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
)iperlipoproteinemiile #amiliale &dup Fredrickson'. @n-
tre parantee sunt indicate tipurile de lipoproteine ale
cror nivele sunt ridicate.
9ipul &eumirea 9ulburri
primare
<specte
biochimice
I
Hiperlipi!
demie
e1oge!
'CM+
&e$icit co!
geital de
C:C %iQsau
apo!C!II
Hiperchilo!
microemie,
hi!pertri!
gliceri!
demie,
hiperco!les!
terolemie
IIa Hipercoles!
terolemie
'C&C+
&e$icit co!
geital de re!
ceptori C&C
Hipercoles!
terolemie
IIb Hiperlipi!
demie com!
biat
'C&CE
VC&C+
Hipertrigli!
ceridemie,
hipercoles!
terolemie
III Hiperlipi!
demie re!
maet
'!VC&C+
&e$icit co!
geital de
<po!0. Si!
te"a VC&C cu
co#iut ridi!
cat 3 coles!
terol %i mo!
bilitatea e!
lectro$oretic
aormal
&isbetali!
popro!
teiemie
IV
Hiperlipi!
demie e!
doge
'VC&C+
&e"echilibru
3tre $lu1ul
plasmatic al
VC&C %i ca!
pacitatea de
epurare
plasmatic a
lor
Hipertriglice!
ridemie e!
doge me!
die, hiper!
prebeta!lipo!
protei!emie
V Hiperlipi!
demie
mi1t
'VC&CECM+
Suprapro!
duc#ie de
apo!B
Hipertriglice!
ridemie e!
doge %i
e1oge se!
ver,
hiperco!les!
terolemie
2 tipul V mai$estrile cliice apar la v4rsta adult
cu dureri abdomiale, 1atoame eruptive, hepato!
spleomegalie, risc crescut petru bolile vasculare
aterosclerotice.
2.1. Metaolismul HD9
H&C sut siteti"ate %i secretate at4t de $icat
c4t %i de itesti '$ig. XIII!6>A+.
H&C ative sut bistraturi discoidale cu diametrul de
6B m %i grosimea de >!. m, 3"estrate cu apo!<!I
'%i cu mai pu#i apo!C+ %i colesterol liber. <po!<!I %i
apo!C repre"it cca 6Q, di masa H&C, restul p4
la 6Q) di masa H&C este proteia bogat 3 argii
'<D:+. H&C ative di$er de cele mature 'H&C
)
,
H&C
,
+ u umai pri $orm 'discuri, s$eroi"i+ ci %i
pri co#iutul 3 apolipoproteie. 2 timp ce <D:
este compoeta proteic pricipal a H&C ative,
<po!<!I repre"it mai mult de ;umtate di
co#iutul proteic a H&C mature. H&C au o $uc#ie
ese#ialmete opus $uc#iei C&CM ele trasport
colesterolul de la #esuturi la $icat. Ca discurile ative
ale H&C se asocia" e"ima CC<9 siteti"at tot 3
$icat, care cu lipoproteia $ormea" u comple1.
0"ima catali"ea" esteri$icarea colesterolului liber
situat la supra$a#a H&C ative sau captat de la
#esuturi. 0sterii de colesterol migrea" spre mie"ul
lipidic al bistratului 3 timp ce li"olecitia este
tras$erat pe albumi care o trasport la alte
#esuturi ude este reacilat petru a $orma leciti.
Cocurile rmase vacate 3 stratul super$icial al
H&C sut ocupate de colesterolul preluat di #esuturi
%i de la alte lipoproteie precum CM '$ig. XIII!6>A+.
<cumularea esterilor modi$ic $orma H&C de la
discuri la s$eroi"i acoperi#i cu u $ilm
moomolecular de $os$olipide %i <po!< ota#i cu
H&C
,
. 2 cotiuare, proteina de transfer a es*
terilor de colesterol 'apo!&+ tras$er esterii de
colesterol de la H&C
,
la lipoproteie bogate 3 95
'CM %i VC&C+, simulta av4d loc coversia
H&C
,
H&C
)
. Cipoproteiele bogate 3 95 vor $i
degradate de lipoproteilipa"a plasmatic re"ult4d
lipoproteiele remaete 3mbog#ite 3 esteri de co!
lesterol care sut captate 3 $icat pri edocito"
mediat de receptor. H&C
)
pot $i degradate 3 $icat,
cocetra#ia lor $iid ivers propor#ioal cu ici!
de#a aterosclero"ei coroariee. @emeile au ivelul
H&C mai ridicat dec4t brba#ii %i 3 coseci# ici!
de#a bolilor cardiovasculare la $emei este mai mic
dec4t la brba#i. :e de alt parte e1ist mai mul#i
$actori care descresc aceast icide# odat cu
mrirea ivelului H&C. 2tre ace%ti $actori se gsesc
e1erci#iul $i"ic, pierderea 3 greutate, alcoolul %i
hormoii se1uali $emiii 'estrogeii+. Coversia
H&C
,
H&C
)
este 3so#it %i de captarea de ctre
H&C discoidal a uor compoe#i de pe supra$a#a
CM %i VC&C. Cu alte cuvite catabolismul 95 di
CM %i VC&C este 3so#it de pierderea uor compo!
e#i de supra$a# ai acestor lipoproteie a$la#i 3
surplus, iclusiv lecitia ':C 3 $ig. XIII!6>A+.
=ivelul plasmatic al H&C
)
poate $i privit ca o
msur a capacit#ii de Zcholesterol scaveger[ al
H&C. * specie de lipoproteie similar cu H&C
)
este
H&C
c
pre"ete 3 s4gele aimalelor cu hiper!
colesterolemie idus de alimete. 0a este bogat 3
Capitolul XIII. Metabolismul lipidic
colesterol %i sigura apolipoprotei pe care o co#i
este apo!0.
Figura %"""*&15.
8eta(olismul )$L. )G)L9heparin-releasa(le hepatic lipase: PL9 #os#olipide &lecitin': +A9esteri de colesterol:
+9colesterol
0ste recuoscut at4t de receptorul petru apo!0 c4t
%i de receptorul petru apo!B. <v4d aceast
3"estrare, H&C
c
poate participa la Ztrasportul
ivers[ al colesterolului de la #esuturi la $icat,
trasport e$ectuat %i de sistemul H&C
)
Q H&C
,
.
:lcile aterosclerotice co#i celule Zcholesterol
scaveger[ care au captat at4t de mult colesterol
3c4t s!au tras$ormat 3 celule spumoase 3crcate
cu esteri de colesterol. Multe di aceste celule sut
macro$age care au $agocitat lipoproteie su!
pra3crcate cu colesterol 'C&C modi$icate sau !
VC&C+.
Caracterul atiaterogeetic al H&C a $ost
determiat pri studii epidemiologice 3 care s!a
artat c e1ist o puteric rela#ie ivers 3tre
cocetra#ia plasmatic a colesterol!H&C %i
icide#a bolii coroariee. Cocetra#ia plasmatic
a apo!<I este propor#ioal cu ivelul plasmatic al
H&C %i este 3 rela#ie ivers cu riscul coroaria.