Sunteți pe pagina 1din 8

Planificare Limba romn anul colar 2007 / 2008

coala cu clasele I VIII Negoieti Prof. Borocan Ecaterina 1


Planificare Limba romn anul colar 2007 / 2008
1 . Dezvoltarea capacitii de receptare a esa!ului oral .
2 . Dezvoltarea capacitii de e"priare oral .
3 . Dezvoltarea capacitii de receptare a esa!ului scris .
4 . Dezvoltarea capacitii de e"priare scris .

coala cu clasele I VIII Negoieti Prof. Borocan Ecaterina 2
Planificare Limba romn anul colar 2007 / 2008
#$iective generale ale %nvrii li$ii i literaturii ro&ne .
Predarea , nvarea limbii romne n nvmn!ul "imna#ial $e n!emeia# %e
modelul funcional , comunica!or , ada%!a! %ar!iculari!ilor de vr$! ale elevilor .
La $fri!ul unui ciclu , fiecare elev ar urma $ folo$ea$c cuno!inele $ale
lin"vi$!ice, de%rinderile de comunicare i re%re#en!rile cul!urale a$imila!e , care $&i %ermi! $
nelea" i $ $e fac nele$ n diver$e ac!e de comunicare %erforman!e , n e'%rimarea $cri$ i
oral . (!%nirea raional i funcional a limbii de!ermin $ucce$ul colar , favori#ea# reui!a
n viaa $ocial i %rofe$ional , fiind ) %rin acea$!a ) %rimul in$!rumen! al liber!ii individuale .
*coala $!udia# limba romn li!erar ca mi+loc de comunicare in!eruman i ca
demer$ de cunoa!ere a iden!i!ii noa$!re $%iri!uale i cul!urale ) ba#a de formare %ro"re$iv a
cul!urii "enerale .
,biec!ivele "enerale ale nvrii limbii i li!era!urii romne n "imna#iu $e
or"ani#ea# %e !rei dimen$iuni -
& %rac!ica raional i funcional a limbii .
& formarea re%re#en!rilor cul!urale , %recum i a unui univer$ afec!iv i a!i!udinal
coeren! .
& n$uirea unor me!ode i !e/nici de munc in!elec!ual .
Prac!ica raional i funcional a limbii i %ro%une de#vol!area n fu#iune a
de%rinderilor in!e"ra!oare carac!eri$!ice $!udiului i u!ili#rii ace$!ei reali!i . 0$!e indica! ca
elevul - $ nelea" $!ruc!ura i funcionarea limbii li!erare , ca $i$!em uni!ar n %ermanen!
devenire i ca an$amblu al elemen!elor de con$!rucie a comunicrii . $&i ac!ive#e cuno!inele
de limb %en!ru a %erce%e i a reali#a fa%!e de comunicare , oral i $cri$ , ada%!ndu ) $e
dinamic i eficien! la $!ra!e"iile i re"ulile in!eraciunii $ociale . $ redea , n mod ori"inal , n!r&
o form acce$ibil , clar i armonioa$ , %ro%riile idei , +udeci i o%inii .
1n %rivina formrii unor re%re#en!ri cul!urale , %recum i a unui univer$ afec!iv i
a!i!udinal coeren! , elevul ar urma - $ nelea" $emnificaia limbii i li!era!urii romne n
con!urarea iden!i!ii naionale i n in!e"rarea ace$!eia n con!e'!ul cul!urii univer$ale . $ ) i
de#vol!e di$%onibili!ile de rece%!are a me$a+elor orale i $cri$e , $en$ibili!a!ea , %recum i
in!ere$ul %en!ru lec!ura !e'!elor li!erare i nonli!erare . $ $!%nea$c modali!ile %rinci%ale de
nele"ere i de in!er%re!are a unor !e'!e li!erare / nonli!erare .
1n ceea ce %rive!e de%rinderile de munc in!elec!ual , elevul ar !rebui - $&i
n$uea$c $!ra!e"ii , me!ode i !e/nici ri"uroa$e de $!udiu i de ac!ivi!a!e inde%enden! . $&i
ac!ive#e i $&i de#vol!e o%eraiile "ndirii cre!ine .
Prin in!ermediul obiec!ivelor de referin i al unui an$amblu de $i!uaii de nvare $e
vi#ea# $!ruc!urarea com%e!enei de comunicare oral , com%e!enei de lec!ur , %recum i a celei
de redac!are .
2ce$! demer$ e$!e de!ermina! de un an$amblu coeren! de $!andarde ale nvrii -
1 . nelegerea dup auz :
& recunoa!erea , n funcie de %au# i in!onaie , !i%urile de enun n fu'ul vorbirii .
& $e$i#area uni!ilor le'icale noi i $en$ul lor n funcie de con!e'! .
& $e$i#area clari!ii , $im%li!ii i armoniei !e'!ului oral .
& $e$i#area corec!i!udinii "rama!icale a unui enun .
& nele"erea $emnificaiei "lobale a me$a+ului oral .
& di$!in"erea n!re informaia e$enial i cea de de!aliu .
& $!abilirea de le"!uri $au diferenieri n!re informaiile rece%!a!e i cele de+a cuno$cu!e.

coala cu clasele I VIII Negoieti Prof. Borocan Ecaterina 3
Planificare Limba romn anul colar 2007 / 2008
2 . Vorbirea .
& reali#area nlnuirii corec!e a ideilor de$!ina!e comunicrii .
& u!ili#area relaiilor de $inonimie n or"ani#area me$a+ului oral .
& u!ili#area adecva! a diver$elor !i%uri de %ro%o#iii .
& !recerea unui con!e'! din vorbirea direc! n vorbire indirec! i inver$ .
& ada%!area vorbirii la $co%ul comunicrii .
& marcarea %rin accen! i in!onaie , a $ecvenelor $emnifica!ive ale me$a+ului oral .
& manife$!area in!ere$ului %en!ru %ar!ici%area la un ac! de comunicare .
& $u$inerea unui monolo" $im%lu de !i% informa!iv n!r&o $i!uaie inedi! .
3 . Lectura .
& $e$i#area $emnificaiei urm!oarelor elemen!e din $!ruc!ura crii - cu%rin$ul , %refaa ,
%o$!faa , inde'ul .
& $e$i#area relaiilor $eman!ice din!re diver$ele ca!e"orii le'icale .
& $e$i#area relaiilor $in!ac!ice la nivelul %ro%o#iiei i a valorilor lor e'%re$ive .
& recunoa!erea !r$!urilor de$cri%!ive , nara!ive i dialo"a!e ale unui !e'! .
& iden!ificarea diver$elor %rocedee de e'%re$ivi!a!e ar!i$!ic - e%i!e!ul , com%araia ,
me!afora , e!c. . .
& ci!irea fluen! , corec! i e'%re$iv a unui !e'! cuno$cu! .
4 . Scrierea .
& or"ani#area ideilor n funcie de de$!inaia !e'!ului redac!a! .
& u!ili#area unui le'ic diver$ifica! .
& nlnuirea corec! a fra#elor .
& de#vol!area ideilor unui %lan .
& e'%rimarea clar i %reci$ .
& di$%unerea corec! a elemen!elor !e'!ului n %a"in .
& u!ili#area corec! a $emnelor de or!o"rafie i %unc!uaie .

(co%ul $!udierii limbii romne n %erioada colari!ii obli"a!orii e$!e acela de a forma
un !nr cu o cul!ur comunicaional i li!erar de ba# , ca%abil $ nelea" lumea , $
comunice i $ in!eracione#e cu $emenii , $&i u!ili#e#e n mod eficien! i crea!iv ca%aci!ile
%ro%rii %en!ru re#olvarea unor %robleme concre!e din viaa co!idian , $ %oa! con!inua n orice
fa# a e'i$!enei $ale %roce$ul de nvare , $ fie $en$ibil la frumo$ul din na!ur i la cel crea! de
om .
3odelul comunica!iv ) funcional %re$u%une de#vol!area in!e"ral a ca%aci!ilor de
rece%!are i de e'%rimare oral , re$%ec!iv de rece%!are a me$a+ului $cri$ i de e'%rimare $cri$ .
4e, al!fel , comunicarea $e con$!i!uie %rin fu#iunea ace$!or %a!ru ca%aci!i .
1n mod concre! , de#vol!area com%e!enelor de comunicare $e reali#ea# %rin
familiari#area elevilor cu diver$e $i!uaii de comunicare orale i $cri$e , cu !e'!e li!erare i non )
li!erare adecva!e vr$!ei colare .
coala cu clasele I VIII Negoieti Prof. Borocan Ecaterina 4
Planificare Limba romn anul colar 2007 / 2008
#$iective de referin
1 . Dezvoltarea capacitii de receptare a mea!ului oral
0levul !rebuie $ fie ca%abil -
1 . 1 . ( nelea" $emnificaia "eneral a me$a+ului oral ,$e$i#nd %ro"re$ia i coerena
ideilor e'%rima!e .
1 . 2 . ( $e$i#e#e $emnificaia combinrii elemen!elor verbale i a celor nonverbale 5 "e$! ,
mimic e!c . 6 n!r&un !e'! oral .
1 . 3 . ( $e$i#e#e adecvarea elemen!elor le'icale u!ili#a!e la $co%ul me$a+ului a$cul!a! .
1 . 4 . ( $e$i#e#e %ar!iculari!ile "rama!icale ale unui me$a+ a$cul!a! .
1.7 . ( in!e"re#e informaiile noi n $i$!emul %ro%riu de cuno!ine i $ $e ada%!e#e la
!recerea de la un cod la al!ul 5 verbal la nonverbal i inver$ 6 .
1 . 8 . ( $e$i#e#e momen!ul o%or!un de in!rare $au de re!ra"ere din dialo" 5 e#i!ri , !cerea
%ar!enerului e!c . 6 .
1 . 7 . ( manife$!e !oleran fa de o%iniile diferi!e e'%rima!e de in!erlocu!ori i $ ia o
a!i!udine cri!ic fa de ar"umen!ele a$cul!a!e .

2 . Dezvoltarea capacitii de e"primare oral .
0levul !rebuie $ fie ca%abil -
2 .1 . ( con$!ruia$c un di$cur$ oral %e o !em da! .
2 . 2 . ( u!ili#e#e n!r&un me$a+ oral ca!e"orii le'icale diferi!e .
2 . 3 . ( a$i"ure corec!i!udinea relaiilor $in!ac!ice la nivelul !e'!ului comunica! .
2 . 4 . ( mbine corec! elemen!ele verbale cu cele nonverbale n cadrul me$a+ului oral .
2 . 7. ( ca%!e#e a!enia in!erlocu!orului %rin modul de %re#en!are a me$a+ului .
3 . Dezvoltarea capacitii de receptare a mea!ului cri .
0levul !rebuie $ fie ca%abil -
3 . 1 . ( in!e"re#e un !e'! li!erar $au nonli!erar , fcnd corelaii n!re nivelurile fone!ic ,
le'ical , morfolo"ic i $eman!ic .
3 . 2 . ( $e$i#e#e valoarea e'%re$iv a mi+loacelor de mbo"ire a vocabularului i a
ca!e"oriilor $eman!ice $!udia!e .
3 . 3 . ( iden!ifice valori e!ice i cul!urale n!r&un !e'! , e'%rimndu&i im%re$iile i
%referinele .


4 . Dezvoltarea capacitii de e"primare cri
0levul !rebuie $ fie ca%abil -
coala cu clasele I VIII Negoieti Prof. Borocan Ecaterina 7
Planificare Limba romn anul colar 2007 / 2008
4 . 1 . ( elabore#e !e'!e a%arinnd diver$elor $!iluri funcionale , ada%!nd redac!area la
$i!uaia de comunicare i la %ar!ener .
4 . 2 . ( u!ili#e#e n redac!area unui !e'! %ro%riu cuno!inele de morfo&$in!a' , folo$ind
adecva! $emnele or!o"rafice i de %unc!uaie .
4 . 3 . ( iden!ifice efec!ele e'%re$ive ale con$!ruciei lin"vi$!ice u!ili#a!e n diferi!e !e'!e .
'oninuturi
( . )ectura .
1 . 1 . 9ar!ea & obiec! cul!ural .
1 . 2 . :eoria li!erar .
1. 2 . 1 . 9um e$!e $!ruc!ura! me$a+ul o%erei li!erare ;
1.2 . 2 . (!ruc!urarea o%erei li!erare .
1 . 2 . 3 . <i"urile de $!il .
1 . 2 . 4 . =er$ificaia .
3$ura , rima , %iciorul me!ric , ri!mul , ver$ul , $!rofa . 2mfibra/ul .
1 . 2 . 7 . >enuri i $%ecii .
>enurile e%ic , liric i drama!ic .. ?alada %o%ular (c/ia . @uvela . Aomanul .

1 . 3 . :e'!ul .
1. 3. 1 :e'!e li!erare
1 . 3 . 2 . :e'!e nonli!erare ,, u!ili!are B 5 #iarul , ca!alo"ul de e'%o#iie , !e'!ele
%ublici!are e!c . 6 , di$!rac!ive 5 anecdo!a , "luma 6 .

2 . Practica raional i funcional a li$ii
2 . 1 . 9omunicarea oral .
9onver"ena ideilor n +urul unei !eme . 2locuiunea . Cnvocaia , e'clamaia i
in!ero"aia re!oric .
,r"ani#area formal a me$a+ului dialo"a! - elemen!e verbale i nonverbale , re"ulile
dialo"ului .
2 . 2 . (crierea .
(!ruc!urarea anali#ei de !e'! li!erar 5 in!e"ral $au fra"men!ar 6 . 2e#area n %a"in a
!e'!ului . =aloarea e'%re$iv a $emnelor "rafice i de %unc!uaie 5 ac!uali#are 6 .
(crierea funcional 5 %en!ru un $co% %rac!ic informa!iv 6 . 9i!irea i com%le!area
unor formulare !i%i#a!e 5 e'!ra$ de con! , foaie de de%unere e!c . 6 . Aedac!area unei invi!aii
5 aniver$ri , evenimen!e familiale e!c . 6 .9urriculum & vi!ae . Proce$ul verbal .
(crierea de$%re !e'!ul li!erar $au nonli!erar .
2nali#a de !e'! li!erar . 9on$%ec!ul .
3 . #lemente de contrucie a comunicrii .
3 . 1 . @oiuni de $in!e# .
<ra#a .
Aelaiile $in!ac!ice n %ro%o#iie i fra# 5 in!erde%enden , coordonare i $ubordonare 6 .
coala cu clasele I VIII Negoieti Prof. Borocan Ecaterina 8
Planificare Limba romn anul colar 2007 / 2008
3i+loace de reali#are a relaiilor $in!ac!ice n %ro%o#iie i n fra# -
fle'iunea , +onciunea , +u'!a%unerea , !o%ica , in!onaia i %au#a .

3 . 2 . Le'icul .
9uvin!ele mo!eni!e i cuvin!ele m%rumu!a!e . 4uble!e e!imolo"ice . 9arac!erul
la!in al limbii romne . Limba li!erar , limba %o%ular , limba vorbi! , limba $cri$ .
3i+loacele de mbo"ire a vocabularului .
<amilia de cuvin!e .
1m%rumu!urile le'icale 5 vec/i i noi 6 .
@eolo"i$mele .Aolul neolo"i$melor n de#vol!area $inonimiei .
9uvn!ul i con!e'!ul . (en$ul %ro%riu 5 de ba# i $ecundar 6 .. i $en$ul fi"ura! .
9a!e"oriile $eman!ice . (inonimele . 2n!onimele . ,monimele . 9uvin!ele
%oli$eman!ice . Paronimele . Pleona$mul .
3 . 3 .$oiuni de %onetic .
=alorile $!ili$!ice ale nivelului fone!ic n!r&un !e'! li!erar .
3 . 4 . Sinta"a propoziiei &i a %razei .
3 . 4 . 1 . 'redicatul &i propoziia ubordonat predicativ .
Predica!ul verbal i %redica!ul nominal .
Predica!ul nominal incom%le! .
Probleme ale acordului 5 acordul du% nele$ , acordul %rin a!racie 6 .
Pro%o#iia $ubordona! %redica!iv .
3 . 4 . 2 . Subiectul i propoziia ubordonat ubiectiv .
(ubiec!ul . (ubiec!ul. nede!ermina! .
Pro%o#iia $ubordona! $ubiec!iv .
@a!ura elemen!ului re"en! al %ro%o#iiei $ubiec!ive
Pro%o#iia %rinci%al in$uficien! .
3 . 4 . 3 . (tributul &i propoziia ubordonat atributiv .
2!ribu!ul .
Pro%o#iia $ubordona! a!ribu!iv .
0'erciii de u!ili#are corec! a %ronumelui rela!iv care in!roduce %ro%o#iia
$ubordona! a!ribu!iv
3 . 4 . 4 . )omplementul direct &i propoziia ubordonat completiv direct .
9om%lemen!ul direc! . Pro%o#iia $ubordona! com%le!iv direc! .
3 . 4 . 7 . 9om%lemen!ul indirec! i %ro%o#iia $ubordona! com%le!iv indirec! .
9om%lemen!ul indirec! . Pro%o#iia $ubordona! com%le!iv indirec! .
3 . 4 . 8 . )omplementele circumtaniale &i propoziiile ubordonate circumtaniale .
3 . 4 . 8 . 1 . 9om%lemen!ele circum$!aniale de loc , de !im% , de mod , de cau# ,
de $co% 5ac!uali#are6 .
Pro%o#iiile $ubordona!e circum$!aniale de loc , de !im% , de mod , de
cau# , de $co% .


coala cu clasele I VIII Negoieti Prof. Borocan Ecaterina 7
Planificare Limba romn anul colar 2007 / 2008S*'+(,-$(L

./0 1 De la /2( 3
44
la /2( 5
44
,(260 1 De la /2( 3
44
la /2( 5
44

coala cu clasele I VIII Negoieti Prof. Borocan Ecaterina 8