Sunteți pe pagina 1din 1

BORDEROU DE ACHIZITIE

NR. /
PRODUSUL COD U/M CANTITATE
PRET UNITAR
DE ACHIZITIE
VALOARE
ACHIZITIEI
TOTAL X X X X
Semnatura achizitorului, Semnatura gestionarului,