Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT TEMATIC

Eu si lumea mea
TEMA ANUALA:Cine sunt/suntem?
NIVELUL:II(5-ani!
AR"UMENT:

Exist,sunt sigur de asta!Dar stiu atat de putine despre corpul
meu si locul meu in aceasta lumeAm atatea intrebari!Sunt constient
ca am primit in dar viata si vreau sa afu secretul longevitatii.Stiu ca ne
nastem intr-o familie!
Sunt lucruri pe care le spune,credem,orice copil.!ornind de la
aceaste premise si de la principiile de ba"a ale drepturilor copilului,am
de"voltat proeictul Eu si lumea mea,in cadrul caruia ne propunem sa
transmitem copiilor,intr-o maniera atractiva,informatii accesibile
despre corpul uman,familie,gradinita,comunitate.
#URATA: # saptamani
LOC #E #E$%A$URARE:$radinita
RE$UR$E:
-umane%-prescolarii grupei pregatitoare
-cadre didactice
-parinti
-materiale%-enciclopedie generala pentru copii
-albume,fotogra&i
-carti,reviste.
METO#E: observa'ia spontan( )i diri*at(, exerci'iul, problemati"area,
demonstra'ia, +nv('area prin descoperire, povestirea, exemplul.
EVALUARE:
A,-./ 0121 3. AS!E32E D45 DE6.,A6EA !614E32.,.4.
/A!E 3. ,.36764,E 31!44,16.
E8!194:4E 2E/A2437 !E ;1,., $67D454:E4
C E N T R U L T E M A T I C
!e un panou vor & expuse *etoane ilustrate , desene, picturi
sugestive subiectului +n cau"( , iar pe rafturi vor & c(r'ile,revistele )i
pliantele tematice pe aceast( tem(.
3entrul tematic se va +mbog('i )i cu materialele pe care copiii )i
familile acestora le vor aduce pe parcursul derul(rii proiectului +n
cau"(.
O&IECTIVE CA#RU-PE #OMENII E'PERIENTIALE
#(meniul Lim)a si *(muni*a+e:
-De"voltarea capacitatii de exprimare orala,de intelegere si
utili"are corecta a semni&catiilor structurilor verbale orale.
#(meniul $tiinte:
-De"voltarea operatiilor intelectuale prematematice<
-Stimularea curio"itatii privind explicarea si intelegerea lumii
incon*uratoare.
#(meniul Om si $(*ietate:
-3unoasterea si respectarea noemelor de comportare in
societate,educarea abilitatii de a intra in relatii cu ceilalti<
-0ormarea si consolidarea unor abilitati practice speci&ce nivelului
de de"voltare motrica.
#(meniul esteti* si *+eati,
-Stimularea expresivitatii si creativitatii prin desen,pictura,modela*.
-0ormarea capacitatilor de exprimare prin mu"ica.
#(meniul Psi-(m(t+i*
-0ormarea deprinderilor motrice de ba"a si utilitar aplicative.
O&IECTIVE #E RE%ERIN./
#(meniul Lim)0 1i *(muni*a+e:
-s( participe la activit('ile de grup,inclusiv la activit('ile de *oc, at=t +n
calitate de vorbitor, c=t )i +n calitate de auditor<
-s( +n'eleag( )i s( transmit( mesa*e simple< s( reac'ione"e la acestea<
-s( audie"e cu aten'ie un text, s( re'in( ideile acestuia )i s(
demonstre"e c( l-a +n'eles<
#(meniul 1tiin2e:
-s( recunoasc(, s( denumeasc(, s( construiasc( mul'imi de
obiecte>*uc(rii din sala de grup(<
-s( reali"e"e serieri de obiecte pe ba"a unor criterii date ori g(site de
el +nsu)i<
- s( cunoasc( elemente ale mediului social )i cultural, po"i'ion=nd
elementul uman ca parte integrant( a mediului<
-s( comunice impresii, idei pe ba"a observ(rilor efectuate<
-s( aplice norme de comportare speci&ce asigur(rii s(n(t('ii )i
protec'iei omului )i naturii.
#(meniul (m 1i s(*ietate:
-s(-)i adapte"e comportamentul propriu la cerin'ele grupului +n care
tr(ie)te ?familie, gr(dini'(, grupul de *oac(@<
-s( cunoasc( )i s( respecte normele necesare integr(rii +n via'a
social(, precum )i reguli de securitate personal(<
-s( aprecie"e +n situa'ii concrete unele comportamente )i atitudini +n
raport cu norme cunoscute<
-s( manifeste prietenie,toleran'(, armonie, concomitent cu +nv('area
autocontrolului<
-s( cunoasc( )i s( utili"e"e unelte simple de lucru pentru reali"area
unei activit('i practice<
-s( dob=ndeasc( comportamente )i atitudini igienice corecte fa'( de
propria persoan( )i fa'( de alte &in'e si obiecte<
#(meniu esteti* 1i *+eati,:
-s( intone"e c=ntece pentru copii<
-s( asocie"e mi)c(rile sugerate de textul c=ntecului cu ritmul acestuia<
-s( exprime prin mi)care starea sufeteasc( creat( de mu"ica audiat(<
-s( ob'in( efecte plastice, forme spontane )i elaborate prin teAnici
speci&ce desenului<
-s( exerse"e deprinderile teAnice speci&ce modela*ului +n redarea unor
teme plastice<
#(meniul 3si-(m(t+i*:
-s( cunoasc( )i s( aplice regulile de igien( referitoare la igiena
ecAipamentului<
-s(-)i forme"e o 'inut( corporal( corect( ?+n po"i'ia st=nd, )e"=nd )i +n
deplasare@<
-s( perceap( componentele spa'io-temporale ?ritm, durat(, distan'(,
locali"are@<
&I&LIO"RA%IE:
6evista invatamantului prescolar B-# #CCD.
E.!reda,/.!letea,0.$rama,$Aid pentru proiecte tematice-abordarea in
maniera integrata a activitatilor din gradinita,Ed.;umanitas
Educational.
$CRI$OARE #E INTENTIE CATRE PARINTI
$timati 3a+inti4
Din dorinta de a afa cat mai multedespre ei insisi,copiii grupei
pregatitoare au propus derularea proiectului FEu si lumea mea.4n
acest sens,dorim sa ne spri*initi cu
fotogra&i,albume,&lmulete reali"ate in momentele importante ale
vietii dvs.,carti,reviste sau orice alte materiale credeti ce ne-ar
putea & de folos.
Ea multumim pentru a*utor si va invitam
alaturi de noi!
3opiii grupei si d-na
educatoare.
CENTRE #E INTERE$ #E$C5I$E 6I MATERIALE 3use la
7is3(8i2ia *(3iil(+
&I&LIOTECA
- c(r'i )i reviste,
- &)e de lucru,
- *etoane,
- plan)e
CON$TRUC.II
- truse% Arco,,ego,
6otodisc,
ART9
- creioane colorate,
- plastilin(, suport de
lucru,
- A=rtie glase, - c(r'i de
colorat,
- &)e de lucru, &)e
tematice.
:OC #E ROL
-Gocuri creative pentru
feti'e,
-p(pu)i, A(nu'e pentru
p(pu)i,
-accesorii?po)ete,
gentu'e, fe'e
de mas(@,
-set /ica gospodin(,
:OC #E MA$9
- pu""le,
-*uc(rii din plu)
- &)e de lucru,
- *etoane ilustrate
$TIINTA
-al)um
-set *u ;et(ane
+e3+e8entan7
<amilia
INVENTAR #E PRO&LEME
Ce stim?
Suntem oameni.
Stim cum aratam.
Avem nas,gura,ocAi, s.a
Exista fete si baieti
Avem familie
Ce nu stim si ,+em sa a=am?
#e ce crestem H
Cum se nas* *(3ii ?
Ce inseamna ,iata
sanat(asa ?
#e *e suntem 7i<e+iti ?
#e *e seamana *(3ii *u
3a+intii ?
Ca+e sunt 7+e3tu+ile
*(3iil(+ ?
5ARTA PROIECTULUI
Familia
mea:membr
i,activitati,lo
cuinta,drept
uri in
familie.
In lumea
fermecata:g
radinita,acti
vitati,dreptu
rile
copilului in
gradinita
EU
SI
LUMEA
MEA
Tema: CINE $UNT/$UNTEM?
$u)tema:%amilia mea
>iua/#ata ACTIVITATI #E INVATARE
LUNI
A#P : ?Cum ai 3et+e*ut @eeA-en7-ul ? ?
ALA :&i)li(te*a : ?Eu si <amilia mea ?-al)um 7e 3(8eB
$tiinta : ?"+u3ea8a mem)+ii <amiliei 7u3a
*e+inte ? B
C(nst+u*tii : ?Casuta mea ? B
A#E :#$ : ?%amilia mea ?-le*tu+a 7u3a imaCiniD
#PM :7e3lasa+e in me+s in 7i<e+ite
7i+e*tiiD:(* : ?Mama si 3uii ?D
MARTI
A#P : ?Cum ne *(m3(+tam laE ? ? O3ti(nal
ALA :$tiinta :N(+me 7e *(m3(+ta+e si <(+mule 7e
a7+esa+e la *um3a+atu+uiB
A+ta :$a*(sa mamei-7eseneB
:(* 7e +(l :#e-a maCa8inulB
A#E :#LC : ?$a+ea in )u*ate ?-le*tu+a e7u*at(a+ei
#EC :Au7itie : ?%amilia mea ?
MIERCURI
A#P : ?Ce ,+eau eu si *e ,(+ ei ? ?
ALA :&i)li(te*a :Citim si sele*tam imaCini *u l(*uinta
meaB
C(nst+u*tii :C(nst+uieste l(*uinta )uni*il(+B
:(* 7e masa :#in ;umatati int+eC-*asuta
A#E :#O$ :Cu <amilia la *um3a+atu+i
#$:$(+tea8a *e ai *um3a+at 7u3a *e+inte-
*antitate4<(+ma4ma+imeD
:OI
A#P : ?Cine sta mai mult *u tine ? ? O3ti(nal:
ALA :$tiinta :P+eCati+ea +etetel(+ 3ent+u
3+a;itu+i(sele*ta+e4*anta+i+e4masu+a+e!
:(* 7e +(l :#e-a C(s3(7ineleB:(*u+i initiate 7e
*(3ii
A#E :
#LC:La ani,e+sa+ea mea-le*tu+a 7u3a imaCini
#EC:#esenea8a si *(l(+ea8a *a7(u+ile 3+imite 7e
8iua ta 7e la *el mai )un *(leC
VINERI
A#P : ?Casa mea ?
ALA :&i)li(te*a : ?C(m3letea8a *(+e*t ?(Fse 7e lu*+u!
A+ta : ?Casa mea ?-7e*u3a+e FCu+i Ce(met+i*e
:(* 7e +(l : ?$untem -a+ni*i ?
A#E :
#$ : ?C(nst+uieste l(*uinta4<(l(sin7 FCu+ile
Ce(met+i*e47u3a *um iti s3un ?
#O$ : ?Casa mea ?-ma*-eta
Tema: CINE $UNT/$UNTEM?
$u)tema:In lumea <e+me*ata
>iua/#ata ACTIVITATI #E INVATARE
LUNI
A#P: Poveste de grdini,
ALA: &I&LIOTEC9: O zi de grdini -*itim imaCini *u
C+07ini2a
CON$TRUC.II: Rafturi pentru jucrii
6TIIN.9: F s fe tot attea!
:(* 7e mi1*a+e : Prin a!irintu de scaune
A#E:
#$:In lumea <e+me*ata-le*tu+a 7u3a imaCini
#PM:#i<e+ite eGe+*itii si <(+me 7e me+s si
ale+Ca+e-*(l(ana-:(*:T+enul
MARTI
A#P: " #ea$$$" ta$$$ " noastr +eCuli 7e *(m3(+ta+e Hn
sala 7e C+u30 DO3ti(nal:
ALA: ARTA: %nduri ctre prietenu #eu-<eli*it0+i
6TIIN.9: "&a da' "&a nuI F10 7e lu*+u
&I&LIOTECA: (ni#ioare de copi 3(,e1ti *u
Hn*e3ut 7at
:(* 7ist+a*ti,: )ine a disprut?
A#E:
#LC:"+a7initamem(+i8a+e
#EC:&una 7imineata47+aCa C+a7inita-*ante*
MIERCURI
A#P: (ntr*o u#e de poveste C-i*it(+i 7es3+e 3(,e1ti
1i 3e+s(na;e 7in 3(,e1ti4
ALA: ACTIVITATE "O$PO#AREA$CA: Ordine +n saa
noastr
:OC #E R(l: ,e*a grdiniaI
ARTA: %rdinia veseiei te-ni*i 7e Hm30tu+a+e
a -J+tiei
A#E:
#O$C(m 7e *(m3(+t0m *i,ili8at *(n*(+)i+e
#$:$(+tea8a ;u*a+iile *el(+ mi*i 7u3a *e+inte-
*antitate4<(+ma4ma+ime
:OI
A#P: )uvinte #agiceKn,020m s0 salut0mB O3ti(nal
ALA:
ART9 (#i pace s #a joc cuDDDm(7ela;
PU>>LE: Fetia &i -iatu
&I&LIOTECA: O fapt !un! 7is*u2ii 7u30
imaCini4 *(l(+am Fsa
:(*u+i 7e mi1*a+e Hn ae+ li)e+ la aleCe+ea *(3iil(+
A#E:
#LC:#-l "(e-le*tu+a e7u*at(a+ei
#EC:#esenea8a si *(l(+ea8a mi;l(*ul 7e t+ans3(+t
*u *a+e a *alat(+it "(eD
VINERI
A#P44-un di#ineaaDDD44- <(+mule 7e 3(lite2e 4 ./inte
s0n0toas0 +n corp s0n0tos L- eGe+*i2ii 7e Hn,i(+a+eB
ALA:
CON$TRUCTII: .1orturiL: 3Mt+ate4 +(tun7e4
7+e3tunC-iula+e 7in 7e1eu+iB
ARTA: .(nvitaii pentru prieteniLB
2O) ,3 RO4: .,e*a aniversarea.5
:(* 7ist+a*ti,: LPlim)Mm *a+tea 3e *a3LB ;(* *u teGt 1i
*Jnt: L>e*e #eCe2eleleL
A#E:
#6 LCum este 1i *um nu este a*eastM 3iesM ?L- ;(*
l(Ci*B L
#O$: %a+<u+iu2a4 3+(s(3elul4 1e+,e2elul4 -
a*ti,itate 3+a*ti*MD