Sunteți pe pagina 1din 1

Monovalente

-X R-X Compui halogenai Halogen + hidrocarbur


-OH R-OH Compui hidroxilici (olici) Hidrocarbur + ol
-NH2 R-NH2 Amine Amino + hidrocarbur
-NO2 R-NO2 Nitroderivai Nitro + hidrocarbur
-NO R-NO Nitrozoderivai Nitrozo + hidrocarbur
-N=N- Ar-N=N-Ar Azoderivai Azo + hidrocarbur
-NH-NH- Ar-NH-NH-Ar Hidrazoderivai Hidrazo + hidrocarbur
-[NN]+ Ar-NN]+X- Sruri de diazoniu Halogenur de arendiazoniu
-SH R-SH Tioli Hidrocarbur + tiol; alchil + mercaptan
S=O
Sulfoxizi Alchil + sulfoxid
Sulfone Alchil + sulfon
-SO3H R-SO3H Acizi sulfonici Acid hidrocarbur + sulfonic
-SO2H R-SO2H Acizi sulfinici Acid hidrocarbur + sulfinic
Divalente
>C=O
Compui carbonilici
Aldehide Hidrocarbur + al
Cetone Hidrocarbur + on
Trivalente
Compui carboxilici
Acizi carboxilici Acid hidrocarbur + oic
Prin modificarea gruprilor funcionale rezult derivai funcionali.
b) Compui organici cu funciuni multiple
R(F)n
c) Compui organici cu funciuni mixte
RF1F2