Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova

PARLAMENTUL
LEGE Nr. 691
din 27.0.1991
privind !eclara"ia de independen"# a Republicii
Moldova
Publicat : 27.08.1991 n Monitorul Oficial Nr. 011 art
Nr : 103;118 Promulgat : 27.08.1991
Parlamentul Reublicii Mol!o"a ! e c r e t e a # $:
1. %e arob$ &eclara'ia !e in!een!en'$ a
Reublicii Mol!o"a ()e ane*ea#$+.
2. Pre#enta ,ege intr$ n "igoare n momentul
a!ot$rii ei.
PR-.-&/N0-,-
R-P12,/3// MO,&O45 Mircea %N-61R
37i8in$u9 27 augu)t 1991.
Nr.:91;<//.


! E $ L A R A % & A
!E &N!EPEN!EN%' A REPU(L&$&&
M)L!)*A.
PARLAMENTUL REPU(L&$&& M)L!)*A9 con)tituit
n urma unor alegeri libere 8i !emocratice9
A*+N! +N *E!ERE trecutul milenar al oorului no)tru
8i )tatalitatea )a nentrerut$ n )a'iul i)toric 8i etnic al
!e"enirii )ale na'ionale;
$)N,&!ER+N! actele !e !e#membrare a teritoriului
na'ional !e la 177= )i 1812 ca fiin! n contra!ic'ie cu
!retul i)toric 8i !e neam 8i cu )tatutul >uri!ic al ?$rii
Mol!o"ei9 acte infirmate !e ntreaga e"olu'ie a i)toriei 8i !e
"oin'a liber e*rimat$ a oula'iei 2a)arabiei 8i 2uco"inei;
%12,/N//N& !$inuirea n tim a mol!o"enilor n
0ran)ni)tria ; arte comonent$ a teritoriului i)toric 8i etnic
al oorului no)tru;
LU+N! A$T !e fatul c$ Parlamentele multor )tate n
!eclara'iile lor con)i!er$ n'elegerea nc7eiat$ la 23 augu)t
19399 ntre 6u"ernul 1.R.%.%. 8i 6u"ernul 6ermaniei9 ca
nul$ ab initio 8i cer lic7i!area con)ecin'elor olitico;
>uri!ice ale ace)teia9 fat rele"at 8i !e 3onferin'a
interna'ional$ @Pactul Molotov-Ribbentrop i consecinele
sale pentru BasarabiaA rin &eclara'ia !e la 37i8in$u9
a!otat$ la 28 iunie 1991;
,U(L&N&&N! c$ f$r$ con)ultarea oula'iei !in 2a)arabia9
nor!ul 2uco"inei 8i ?inutul Ber'a9 ocuate rin for'$ la 28
iunie 19C09 recum 8i a celei !in R.5.%.%. Mol!o"enea)c$
(0ran)ni)tria+9 format$ la 12 octombrie 192C9 %o"ietul
%urem al 1.R.%.%.9 nc$lcn! c7iar rerogati"ele )ale
con)titu'ionale9 a a!otat la 2 augu)t 19C0 @Legea U.R.S.S.
cu privire la formarea R.S.S. Moldoveneti unionaleA9 iar
Pre#i!iul )$u a emi) la C noiembrie 19C0 @Decretul cu
privire la stabilirea graniei ntre R.S.S. Ucrainean! i
R.S.S. Moldoveneasc!A9 acte normati"e rin care );a
ncercat9 n ab)en'a oricarui temei >uri!ic real9 >u)tificarea
!e#membr$rii ace)tor teritorii 8i aartenen'a noii reublici
la 1.R.%.%.;
REAM&NT&N! c$ n ultimii ani mi8carea !emocratic$ !e
eliberare na'ional$ a oula'iei !in Reublica Mol!o"a 8i;a
reafirmat a)ira'iile !e libertate9 in!een!en'$ 8i unitate
na'ional$9 e*rimate rin !ocumentele finale ale Marilor
5!un$ri Na'ionale !e la 37i8in$u !in 27 augu)t 19899 1:
!ecembrie 1990 8i 27 augu)t 19919 rin legile 8i 7otarrile
Parlamentului Reublicii Mol!o"a ri"in! !ecretarea
limbii romDne ca limb$ !e )tat 8i reintro!ucerea alfabetului
latin9 !in 31 augu)t 19899 !raelul !e )tat9 !in 27 arilie
19909 )tema !e )tat9 !in 3 noiembrie 19909 8i )c7imbarea
!enumirii oficiale a )tatului9 !in 23 mai 1991;
P)RN&N! !e la &eclara'ia )u"eranitatii Reublicii
Mol!o"a9 a!otat$ !e Parlament la 23 iunie 19909 8i !e la
fatul c$ oula'ia Reublicii Mol!o"a9 e*ercitn! !retul
)$u )u"eran9 nu a articiat la 17 martie 19919 n ciu!a
re)iunilor e*ercitate !e organele !e )tat ale 1.R.%.%.9 la
referen!umul a)ura men'inerii 1.R.%.%.;
T&N+N! ,EAMA !e roce)ele ire"er)ibile ce au loc n
-uroa 8i n lume !e !emocrati#are9 !e afirmare a libert$'ii9
in!een!en'ei 8i unit$'ii na'ionale9 !e e!ificare a )tatelor !e
!ret 8i !e trecere la economia !e ia'$;
REA-&RM+N! egalitatea n !returi a ooarelor 8i
!retul ace)tora la auto!eterminare9 conform 3artei
O.N.1.9 5ctului final !e la Bel)inEi 8i normelor !e !ret
interna'ional;
APRE$&&N!9 !in ace)te con)i!erente9 c$ a )o)it cea)ul cel
mare al )$"r8irii unui act !e >u)ti'ie9 n concor!an'$ cu
i)toria oorului no)tru9 cu normele !e moral$ 8i !e !ret
interna'ional9
PR)$LAM'
)olemn9 n "irtutea !retului ooarelor la auto!eterminare9
n numele ntregii oula'ii a Reublicii Mol!o"a 8i n fa'a
ntregii lumi:
REPU(L&$A M)L!)*A E,TE UN ,TAT ,U*ERAN.
&N!EPEN!ENT /& !EM)$RAT&$. L&(ER ,'0/&
1)T'RA,$' PRE2ENTUL /& *&&T)RUL. -'R'
N&$& UN AME,TE$ !&N A-AR'. +N
$)N-)RM&TATE $U &!EALUR&LE /&
N'2U&N%ELE ,-&NTE ALE P)P)RULU& +N
,PA%&UL &,T)R&$ /& ETN&$ AL !E*EN&R&& ,ALE
NA%&)NALE.
Fn calitatea )a !e ,TAT ,U*ERAN 8i &N!EPEN!ENT.
REPU(L&$A M)L!)*A:
,)L&$&T' tuturor )tatelor 8i gu"ernelor lumii
recunoa8terea in!een!en'ei )ale9 a)tfel cum a fo)t
roclamat$ !e Parlamentul liber ale) al Reublicii9 8i 8i
e*rim$ !orin'a !e a )tabili rela'ii olitice9 economice9
culturale 8i n alte !omenii !e intere) comun cu '$rile
euroene9 cu toate )tatele lumii9 fiin! gata )$ roce!e#e la
)tabilirea !e rela'ii !ilomatice cu ace)tea9 otri"it
normelor !e !ret international 8i racticii e*i)tente n lume
n acea)t$ materie;
A!RE,EA2' Organi#a'iei Na'iunilor 1nite cererea !e a
fi a!mi)a ca membru cu !returi !eline n organi#a'ia
mon!ial$ 8i n agen'iile )ale )eciali#ate;
!E$LAR' c$ e)te gata )$ a!ere la 5ctul final !e la
Bel)inEi 8i la 3arta !e la Pari) entru o nou$ -uro$9
)olicitn!9 toto!at$9 )$ fie a!mi)$ cu !returi egale la
3onferin'a entru %ecuritate 8i 3ooerare n -uroa 8i la
mecani)mele )ale;
$ERE 6u"ernului 1niunii Reublicilor %o"ietice
%ociali)te )$ ncea$ negocieri cu 6u"ernul Reublicii
Mol!o"a ri"in! ncetarea )t$rii ilegale !e ocua'ie a
ace)teia 8i )$ retrag$ truele )o"ietice !e e teritoriul
na'ional al Reublicii Mol!o"a;
1)TAR'/TE c$ e ntregul )$u teritoriu )$ )e alice
numai 3on)titu'ia9 legile 8i celelalte acte normati"e
a!otate !e organele legal con)tituite ale Reublicii
Mol!o"a;
GARANTEA2' e*ercitarea !returilor )ociale9
economice9 culturale 8i a libert$'ilor olitice ale tuturor
cet$'enilor Reublicii Mol!o"a9 inclu)i" ale er)oanelor
aar'inn! gruurilor na'ionale9 etnice9 ling"i)tice 8i
religioa)e9 n conformitate cu re"e!erile 5ctului final !e la
Bel)inEi 8i ale !ocumentelor a!otate ulterior 3artei !e la
Pari) entru o nou$ -uro$.
58a )$ ne a>ute &umne#euG
37i8in$u9 Parlamentul Reublicii Mol!o"a9
27 augu)t 1991
%teagul Reublicii Mol!o"a