Sunteți pe pagina 1din 8

Prof. Ulici Dorina Evaluare Istorie- clasa a V-a

Şcoala Gimnazială Rona de Sus, Maramureş

2013-2014

Bun venit în clasa a V-a !

Numele şi prenumele Data

Nr. puncte Semnătura părintelui

Evaluare iniţială

Subiecte din Istoria de clasa a IV-a

I Completaţi următoarele propoziţii:

Timp de lucru: 30 minute Se acordă 1 punct din oficiu

2 puncte (0,50x 4)

1

1.

M-am născut în secolul

2.

Piramidele au fost construite de egipteni acum mai bine de

3.

este

anotimpul când începe şcoala.

4.Un an are

de zile.

II. Marcaţi pe Harta Europei de mai jos România.

1 punct

M arcaţi pe Harta Europei de mai jos România. 1 punct 2.Scrieţi, în căsuţele libere, ce

2.Scrieţi, în căsuţele libere, ce reprezintă imaginea.

2 puncte (0,50x4 )

libere, ce reprezintă imaginea. 2 puncte (0,50x4 ) IV. Scrieţi un text despre Ştefan cel Mare/

IV. Scrieţi un text despre Ştefan cel Mare/ Mihai Viteazul/ Vlad Ţepeş.

2 puncte (0,50x 4)

V. Enumeraţi minim patru ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor din Maramureş.

SUCCES !

2 puncte (0,50x4)

Prof. Ulici Dorina Evaluare Istorie- clasa a V-a

Şcoala Gimnazială Rona de Sus, Maramureş

2013-2014

Numele şi prenumele elevului

Evaluare sumativă

Data

Unitatea de învăţare: Orientul antic

Timp de lucru: 30 minute Se acordă 1 punct din oficiu

I.Subliniaţi, din lista de mai jos, popoarele care au trăit în Mesopotamia:

1 punct

2

Lista popoarelor: egiptenii, babilonienii, akkadienii, asirienii, sumerienii, evreii, fenicienii, perşii, indienii.

II. Repartizaţi pe axa timpului datele de mai jos, apoi încadraţi-le în secole:

2 puncte

345 î. Hr. , 21 î. Hr., 467 î. Hr. 987 î.Hr. 456, 379, 765, 653

III. Completaţi textul de mai jos cu termenii corespunzători folosind lista termenilor.

2 puncte

Armeniei, iar ţinutul

cuprins între ele s-a numit mai întâi Câmpia lui Şinar, apoi Babilonia şi, abia mai târziu,

Mesopotamia, adică „

Listă termeni: Bagdad, Eufrat, Ţara, Munţii, Irak.

şi are capitala la

„Tigrul şi

sunt

două mari fluvii ce isvorăsc din

dintre râuri”. Numele ei modern este

IV. Scrieţi un text despre Egiptul antic, după următorul plan de idei:

2 puncte

- când s-a format statul egiptean?

- cum era organizat?

- de către cine era condus?

- ce fel de scriere foloseau ?

- ce ocupaţii aveau?

- când şi de către cine a fost cucerit?

V. Enumeraţi cele trei tipuri de state existente în Orientul antic:

1 punct

VI. Scrie, în câteva propoziţii, opinia ta legată de piramidele egiptene.

2 puncte

SUCCES!

Prof. Ulici Dorina Evaluare Istorie- clasa a V-a

Şcoala Gimnazială Rona de Sus, Maramureş

2013-2014

Unitatea de învăţare: Grecia antică Clasa a V-a

Data

Evaluare sumativă

Timp de lucru 30 minute

I.Încerciuţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Grecia este situată în:

Asia Mică

2. Cea mai mare insulă a Greciei este:

a.

b. S Europei

c. NV Europei

1 punct din oficiu 2 puncte

a.

Tasos

b. Itaca

c. Creta

3. Termenul democraţie înseamnă:

a. puterea oraşului

b. puterea poporului

c. drepturile celor bogaţi

4. Ostracizarea (exilarea) a fost introdusă de către:

a.

Pericle,

b. Clistene

c. Solon

b.

II.Citiţi cu atenţie textul apoi răspundeţi cerinţelor de mai jos.

2 puncte

3

„Aşezarea Cretei la distanţe mici de cetăţile miceniene, Asia Mică şi Egipt era deosebit de avantajoasă. Ea dispunea de o puternică flotă şi curând, bogăţia regilor cretani va trezi invidia aheilor, astfel încât aceştia vor lua în stâpânire insula.”

1. Transcrieţi din text vecinii insulei Creta;

2. Scrieţi de către cine va fi stapânită insula;

3. Scrieţi numele celebrului palat din insula Creta;

4. Scrieţi numele regelui căruia îi este atribuit acest palat.

III.Completaţi textul cu termenii din lista de mai jos.

2 puncte

„ Agora era

publică

a oraşelor. Libertatea de care se bucurau atenienii se poate

deduce din cele ce se petreceau într-o zi oarecare în

Aici bărbaţii vin pentru a discuta

probleme

,

pentru a participa la

sau

festivaluri; se bârfea, se făcea piaţa, se

cumpărau

sau se ascultau ultimele creaţii ale

şi

filosofilor.”

Lista termenilor: poeţilor, piaţa, procese, sclavi, agora politice.

IV. Scrieţi un text despre războiul troian. Menţionaţi izvorul istoric şi momentul cuceririi Troiei. 2 puncte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Enumeraţi coloniile greceşti de pe litoralul Mării Negre ( Pontul Euxinus ) şi scrieţi o cauză şi

o consecinţă a colonizării greceşti.

2puncte

Prof. Ulici Dorina Evaluare Istorie- clasa a V-a

Şcoala Gimnazială Rona de Sus, Maramureş

2013-2014

Unitatea de învăţare: Roma antică Numele şi prenumele elevului ………………………

Evaluare sumativă

Data…………

Timp de lucru: 30 minute Se acordă 1 punct din oficiu

4

I. 1.Repartizaţi pe axa timpului următoarele date: 27 î.Hr., 476 d. Hr., 509 î.Hr., 753 î.Hr.

date: 27 î.Hr., 476 d. Hr., 509 î.Hr., 753 î.Hr. 2.Haşuraţ i perioada Imperiului Roman 2
date: 27 î.Hr., 476 d. Hr., 509 î.Hr., 753 î.Hr. 2.Haşuraţ i perioada Imperiului Roman 2
date: 27 î.Hr., 476 d. Hr., 509 î.Hr., 753 î.Hr. 2.Haşuraţ i perioada Imperiului Roman 2
date: 27 î.Hr., 476 d. Hr., 509 î.Hr., 753 î.Hr. 2.Haşuraţ i perioada Imperiului Roman 2

2.Haşuraţi perioada Imperiului Roman

2 puncte

II.Completati propozitiile:

2 puncte

1. Roma afost întemeiată, potrivit legendei, de…………………………………………….

2. Dacia a fost cucerita de către romani în timpul împaratului

3. Cel mai mare amfiteatru roman din Roma se numeşte …………………………………

4. Romanii au purtat trei mari razboaie cu Cartagina, numite razboaiele …………………

……………………………

III.Completati spaţiul punctat cu termenii potriviti, din lista de mai jos.

2 puncte

” Circurile si ………………. erau locurile de distractie favorite ale romanilor. Circurile erau utilizate pentru cursele de ………Cel mai important era Circus Maximus, o constructie uriasa, cu o capacitate de circa 450 000 de locuri. În amfiteatre aveau loc luptele de ……………

Acestia erau

domniei lui …………….( 79-81) a fost construit amfiteatrul …………………, capodopera a arhitecturii romane.

care se luptau pe viaţă si pe moarte pentru distaracţia spectatorilor. În perioada

Lista termenilor: amfiteatrele, Colosseum, gladiatori, care, sclavi, Titus.

IV. Scrieti un text despre civilizaţia romană folosind termenii:

2 puncte

cetate, castre, amfiteatre, apeducte, obiceiuri, religie, arcuri de triumf,

sau un text

despre războaiele purtate de romani folosind termenii:

soldaţi, legiuni, punice, samniţii, dacii, galii, graniţe, populaţii cuceite.

V. Stabiliţi corspondenţa între căsuţele tabelului de mai jos.

1 punct

1. Romulus

2.Octavianus Augustus

3. Constantin cel Mare

(306-337)

a. primul împărat roman

b. primul împărat creştin

c.întemeietorul cetăţii Roma

SUCCES!

Prof. Ulici Dorina Evaluare Istorie- clasa a V-a

Clasa a V-a

Şcoala Gimnazială Rona de Sus, Maramureş

2013-2014

Evaluare finală

Data………………

Timp de lucru 50 minute Se acordă 1 punct din oficiu

5

I. Încercuiţi litera corspunzătoare răspunsului corect.

2 puncte

1. Perioada antică este cuprinsă între anii:

a.

27 î. Hr.- 602 d. Hr.

b. 3000 î. Hr.-476 d. Hr.

c. 82 î. Hr.-1600

2. Inventatorii scrierii sunt:

a. sumerienii

b. evreii

3. Democraţia a luat naştere în:

a. Egipt

b. Roma

c. perşii

c. Grecia

4.Imperiul Roman se baza pe forţa militară, care era organizată în:

a. magistraţi

b. legiuni

c. cei 10.000 de nemuritori

II. Argumentaţi următoarea afirmaţie „Egiptenii sunt cei mai pricepuţi arhitecţi deoarece

ei au construit piramidele”.

1 punct

III. Alegeţi din lista de mai jos un evenimet şi realizaţi o descriere în maxim 10 rânduri. 2 puncte

- Jocurile Olimpice

- Războiele greco-persane

- Expediţia lui Alexandru Macedon

- Creştinismul în secolele I-III

IV.Realizaţi o comparaţie (asemănări şi deosebiri ) între Imperiul lui Alexandru Macedon

Imperiul Roman.

2 puncte

V. Grupaţi popoarele enumerate mai jos în cele trei grupe din tabel. Spanioli, suedezi, norvegieni, polonezi, slovaci, portughezi.

1,50 puncte

şi

Latine

Slave

Germanice

VI. Completaţi următorul text:

Poporul român s-a format în spaţiul

amestecul populaţiei

SUCCES !

cu cea

în perioda

0,50 puncte

, prin

Prof. Ulici Dorina Evaluare Istorie- clasa a V-a

EVALUARE

Şcoala Gimnazială Rona de Sus, Maramureş

2013-2014

FORMATIVĂ

6

1. Completaţi tabelul de mai jos cu numele locului în care au trăit popoarele antice.

Popoarele Orientului antic

Poporul

Aşezare

Egiptenii

 

Sumerienii

Akkadienii

Amoriţii

Asirienii

Chaldeenii

Evreii

Fenicienii

Persanii / mezii

Indienii

Chinezii

Fişă

de verificare

Poporul

Aşezare

Egiptenii

NE Africii

Sumerienii

Akkadienii

Amoriţii

Mesopotamia ( ţara dintre fluvii, Irak-astăzi )

Asirienii

Chaldeenii

Evreii

Canaan/Palestina, Israel –astăzi

Fenicienii

Malul M. Mediterane Libia (azi )

Persanii / mezii

Podişul Iran, Iran astăzi

Indienii

India (astăzi)

Chinezii

China ( astăzi)

Prof. Ulici Dorina Evaluare Istorie- clasa a V-a

Şcoala Gimnazială Rona de Sus, Maramureş

2013-2014

AUTOEVALUARE

Se acordă 1 punct din oficiu

1. Haşuraţi pe Harta Italiei zona locuită de etrusci.

1 punct

pe Harta Italiei zona locuită de etrusci. 1 punct 7 2. Completaţi harta de mai sus

7

2. Completaţi harta de mai sus cu numele insulelor şi a mărilor. Localizaţi cetatea Roma. 3 puncte

3. a. Plasaţi pe axa timpului următorele date: 476 d. Hr., 27 î. Hr. , 509 î. Hr., 753 î. Hr.

b.

Haşuraţi perioada Romei regale.

3 puncte

4. Scrieţi un text cu tema Legenda întemeirii Romei după următorul plan:

2 puncte

- locul acţiunii

- intâmplările

- personajele

- finalul

SUCCES!

Prof. Ulici Dorina Evaluare Istorie- clasa a V-a

Şcoala Gimnazială Rona de Sus, Maramureş

2013-2014

8

PORTOFOLIUL ELEVULUI

Evaluare alternativă SEMESTRUL I 1. Axa timpului .1p 2. Harta continentelor 1p 3. Fişă de
Evaluare alternativă
SEMESTRUL I
1.
Axa timpului
.1p
2.
Harta continentelor
1p
3.
Fişă de prezentare Stonehenge
1p
4.
Tabel poparele Orientului antic / localizare
1p
5.
Fişă de prezentare (una la alegere)– Piramidele egiptene /Ziggurat /Marele zid
chinezesc/
1p
6.
Descrierea unui oraş antic –Babilon, Persepolis, Alexandria, Atena
1p
7.
Lista zeilor egipteni / ai grecilor
1p
8.
Eseu –personalităţi (una la alegere): Ramses al II –lea / Moise, Darius I, Nefertiti,
Alexandru cel Mare, Ulise, Pericle
1p
9.
Eseu -Naşterea teatrului
1p
10. Biografie – Herodot/Tucidide/Titus Livius
1p
Total: 10 puncte
Termen de predare: sfârşitul semestrului I
SEMESTRUL al I I-lea 1.Harta Daciei în timpul lui Burebista 2.Descrierea cetăţii Sarmizegetusa 3.Legenda
SEMESTRUL al I I-lea
1.Harta Daciei în timpul lui Burebista
2.Descrierea cetăţii Sarmizegetusa
3.Legenda întemeierii Romei
4.Biografii (una la alegere)– Hanibal, Iulius Caesar, Cleopatra, Traian , Constantin cel
Mare, Iustinian, Alfred cel Mare, profetul Mahomed
5.Diagrama Wenn – Biblia / Coranul
6.Fişă de prezentare -Colosseum
7.Tabel –Popoarele europene
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
8. Eseu – Slavii de est
1p
9. Harta – Cnezate şi voievodate româneşti în secolele X-XIII
1p
10.
Eseu – Formarea satului Rona de Sus
1p
Total: 10 puncte
Termen de predare: sfârşitul semestrului al II-lea