Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARAIA(exemplu)

Subsemnata/subsemnatul...student/studentn
anul,specializarea..nanuluniversitar.pe
locurilefinanatedelabuget,declarpepropria
rspunderecnusuntnscrislaaltfacultatenciclu
delicenpeloculdelabuget.

DATA
SEMNTUR

DomnuluiDecanalFacultiidetiinePolitice,
UniversitateaBucureti.