Sunteți pe pagina 1din 119

previous next 05/25/14

Instrumente si pricipii de
Instrumente si pricipii de
instrumentatie
instrumentatie
CURS Nr. IV-V
CURS Nr. IV-V
U.M.F. Gr. T. Popa Iai
Facultatea de Medicina
Dentara
Dept de
PARIODONTOLOI!
"e# de lucrari$
"%l%m%n "%rina
MD$P&D
previous next

Te&nici de screenin' par%d%ntal.

Tipuri de s%nde par%d%ntale.

te&nici de rec%ltare a m%strel%r pentru e(amen


micr%)i%l%'ic$ #%l%sind teste rapide.

De)ridare supra si su)'in'i*ala+ instrumentare


manuala$ s%nica si ultras%nica. Te&nici de ascutire
si intretinere a instrumentarului.

De)ridarea pun'il%r pr%#unde$ c&iureta, par%d%ntal -


ec&ipament si instrumente.

Instrumente #%l%site in c&irur'ia par%d%ntala.


Tehnici si proceduri clinice instrumentale pentru
diagnosticul si tratamentul bolilor parodontale
previous next
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NT IN"TRUM!NTAR AR pentru+
e(am e(ame en n clinic clinic intra%ral
tra tratament tament par%d%ntal
IN"TRUM!NT IN"TRUM!NTAR P!NTRU+ AR P!NTRU+
/. /. !0AM !0AM! !N N .LINI. .LINI.
%'linda dentara plana
pensa dentara
s%nda dentara
1. 1. IN"TRUM!NTAR IN"TRUM!NTAR P PA ARODONTAL RODONTAL
s%nda, par%d%ntal
detartra, si sur#asa, radicular
curatire si lustruire
c&irur'ie par%d%ntala
2. 2. ALT! ALT! IN"TRUM!NT IN"TRUM!NT! !
.LA"IFI.AR!
.LA"IFI.AR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
.LA""IFI.AR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
previous next
IN"TRUM!NTUL D!NTAR
IN"TRUM!NTUL D!NTAR
Maner Maner este parte a instrumentului dentar #%l%sita pentru
prindere
Ti,a Ti,a
% prelun'ire metalica in #%rma de ti,a$ ce #ace le'atura
intre maner si partea acti*a a instrumentului dentar
Parte acti*a Parte acti*a
este partea lucrat%are a instrumentului dentar. "e a#la in
c%ntinuarea ti,ei instrumentului.
A. Maner
5. Ti,a
.. Parte acti*a
previous next 05/25/14
- este % prelun'ire a instrumentului care permite
p%6iti%narea partii acti*e pe supra#ata radiculara
- in 'eneral$ cu diametru mult mai mic decat manerul
- p%ate #i dreapta sau ind%ita in unul sau mai multe
planuri
- sectiune circulara si supra#ata neteda
- are supra#ete cu relie# sau plate
- se termina cu % parte ascutita sau r%tun,ita
- su)tire ca % mica ri'la
- in unele ca6uri$ partea lucrat%are este % mica %'linda
Ti,a Ti,a
Partea lucrat%are Partea lucrat%are
Un instrument
p%ate a*ea unul
sau d%ua capete
acti*e.
IN"TRUM!NTUL D!NTAR
IN"TRUM!NTUL D!NTAR
previous next 05/25/14
!N!RALITATI
!N!RALITATI
D Desi'n esi'nul ul #iecarui #iecarui instrument instrument urmareste anumite %)iecti*e+ urmareste anumite %)iecti*e+
- timpul cat un instrument este #%l%sit$ re6istenta #ara
deteri%rare cu pastrarea calitatil%r in ciuda utili6arii
#rec*ente si a repetatel%r cicluri de sterili6are
Durabilitate
- - sum suma a pr%pert pr%pertatil%r atil%r care #ac un instrument us%r si si'ur care #ac un instrument us%r si si'ur
de mane*rat de mane*rat
M Manevrabilit anevrabilitate ate
- Unui instrument se re#era la m%dul in care instrumentul - Unui instrument se re#era la m%dul in care instrumentul
este tinut in mana %perat%rului este tinut in mana %perat%rului
Priza Priza
A Asepsia sepsia si si
antisepsi antisepsia a
Materialele din care sunt #acute$ calitatile supra#etel%r$ Materialele din care sunt #acute$ calitatile supra#etel%r$
'e%metria si desi'nul #iecarui instrument cauta sa 'e%metria si desi'nul #iecarui instrument cauta sa
minim minimali ali6e 6e6e 6e 6%nele de retentie 6%nele de retentie$ $ sa usurer6e indepartarea sa usurer6e indepartarea
resturil%r de san'e si %r'anice cu sc%pul de a pre*eni resturil%r de san'e si %r'anice cu sc%pul de a pre*eni
transmiterea 'ermenil%r transmiterea 'ermenil%r
previous next 05/25/14
PRI7A PRI7A P!NTRU P!NTRU IN"TRUM!NTA IN"TRUM!NTAR! R!
P PA ARODONTAL RODONTALA A
este p%tri*ita pentru instrumentele cu un sin'ur capat
acti*$ de%arece manerul se p%6iti%nea6a in p%dul palmei
iar inde(ul si de'etul mare prind ti,a si c%tr%lea6a
instrumentul.
Priza palmara
sau prinderea instrumentului tip creion este cea mai
utili6ata$ si %#era cea mai )una sensi)ilitate tactila
Priza digitala
este cea mai rec%mandata pentru prinderea unui
instrument par%d%ntal. Aceasta prindere permite un
c%ntr%l precis al partii acti*e$ permite % 'ama lar'a de
miscari si #acilitea6a % )una c%nducere tactila
Priza digitala
modificata
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
.LA""IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
previous next 05/25/14
re#lecta lumina si #acilitea6a *i6i)ilitatea indirecta
retractia si pr%tectia tesuturil%r %rale m%i
%'linda plana ima'ine I7OM!TRI.A
Instrumentar pentru examen
Instrumentar pentru examen
clinic intraoral
clinic intraoral
OLINDA D!NTARA OLINDA D!NTARA
apucarea si manipularea instrumentarului marunt
e*aluarea m%)ilitatii dentare
P!N"A D!NTARA P!N"A D!NTARA
detectia cariil%r si a nere'ularitatl%r dentare
tartru
de#ecte anat%mice
inte'ritatea mar'inala a restauraril%r
"ONDA D!NTARA "ONDA D!NTARA
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
previous next
Instrumentar minim pentru e(amen clinic intra%ral Instrumentar minim pentru e(amen clinic intra%ral
Instrumentar pentru examen
Instrumentar pentru examen
clinic intraoral
clinic intraoral
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
previous next 05/25/14
Detectia tartrului su)'in'i*al Detectia tartrului su)'in'i*al
Instrumentar pentru examen
Instrumentar pentru examen
clinic intraoral
clinic intraoral
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
previous next 05/25/14
!*aluarea calitatii ,%intului pr%tetic !*aluarea calitatii ,%intului pr%tetic
Instrumentar pentru examen
Instrumentar pentru examen
clinic intraoral
clinic intraoral
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
previous next 05/25/14
Masurarea m%)illitatii dentare Masurarea m%)illitatii dentare
Instrumentar pentru examen
Instrumentar pentru examen
clinic intraoral
clinic intraoral
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
previous next 05/25/14
Instrumentar pentru examen
Instrumentar pentru examen
clinic intraoral
clinic intraoral
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
Masurarea m%)illitatii dentare Masurarea m%)illitatii dentare
previous next 05/25/14
Instrumentar pentru examen
Instrumentar pentru examen
clinic intraoral
clinic intraoral
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
Masurarea m%)illitatii dentare Masurarea m%)illitatii dentare
previous next 05/25/14
Instrumente par%d%ntale
Instrumente par%d%ntale
speci#ice
speci#ice
IN"TRUM!N IN"TRUM!NT! T! cu destinatii cu destinatii speci#ice
e e(am (amen en clinic clinic par%d%ntal
t tra ratamentul tamentul )%lii par%d%ntale
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR D! D! !0AM !0AMI!N I!N .LINI. .LINI.

s%nda par%d%ntala
- 8 'eneratii de s%nde par%d%ntale
alte
c%nuri de 'utaperca
c%nuri 3irsc&#eld
- s%nde n%n-par%d%ntale
1. IN"TRUM!NT 1. IN"TRUM!NT! D! ! D! TRAT TRATAM!NT PARODONTAL AM!NT PARODONTAL
detartra, si root planing
curatire si lustruire
c&irur'ie par%d%ntala
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.URATAR! "I LU"TRUIR!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NT! PARODONTAL!
"P!.IFI.!
/. ARMAM!NTARIUM /. ARMAM!NTARIUM
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NT! PARODONTAL!
"P!.IFI.!
/. ARMAM!NTARIUM /. ARMAM!NTARIUM
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
previous next 05/25/14
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NT! PARODONTAL!
"P!.IFI.!
/. ARMAM!NTARIUM /. ARMAM!NTARIUM
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
previous next 05/25/14
Pi&lstr%m 9/::1; 2 'eneratii
I s%nde par%d%ntale c%n*enti%nale
II s%nde sensi)ile la pesiune
III s%nde aut%mati6ate
<atts 91=== ; adau'a 'eneratiile I> si > de s%nde
I> s%nde tridimensi%nale -2D
> s%nda Ultra"%nica
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
previous next 05/25/14
eneratia I eneratia I
s%nde traditi%nale+ +
<illiams <illiams$ $ Mic&i'an Mic&i'an$ $ Na)ers Na)ers
s%nde color-coded+
3u-Fried?$ .PITN
s%nde cu parte acti*a din plastic
Pr%Dentec
nu c%ntr%lea6a presiunea de s%ndare
nu sunt p%tri*ite pt c%lectarea aut%mata a datel%r
rec%mandate pt st%mat%l%'ul 'eneralist
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
previous next
"%nda illiams - prototipul de prima generatie
Inventata de parodontologul Charles HM Williams (1934)
Partea lucratoare varf fin de otel inoxidabil L=13 mm = 1 mm
!
mar"a#e = 1$ %$ 3mm & 'mm / (mm / )$ 9$ 1*mm
! angulatie = 13*
*
"%nda .PITN George S Beagrie & Jukka Ainamo (1978)
- maner su!ire" G#5 grame
- $ar% &u s%era = 0"5 mm
- en'i negre (a )"5 si 5"5mm
- ine(e negre (a 8"5mm si 11"5mm
CPITN E (epidemiologi"a) mar"a#e+ 3$' mm & '$'mm
CPITN C ("lini"a) mar"a#e+ 3$' mm / '$'mm / )$'mm / 11$'mm
Mic&i'an O pr%)e mar&a*e (a+ 3mm / ,mm / )mm
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
eneratia I eneratia I
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
previous next 05/25/14
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
"ONDA4 PARODONTAL
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
.LA"IFI.AR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
eneratia I eneratia I
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
previous next 05/25/14
MI.3IAN .PITN <ILLIAM" MI.3IAN .PITN <ILLIAM" .P /1 .AM!RI.AN .P /1 .AM!RI.AN
eneratia I eneratia I
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
eneratia I eneratia I
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
.32 NA5!R" 7A 2 .32 NA5!R" 7A 2
eneratia I eneratia I
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
eneratia I eneratia I
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
"ensi)ile la presiune
Presiune de s%nda, standardi6ata @ =.1 NAmm
1

Nu necesita c%mputeri6are in ca)inet
Medici dentisti 'eneralisti si specialisti par%d%nt%l%'i
"%nda TP" 9True Pressure Sensitive ; (,un!er 1994)
- es!e -ro!o!i-u( -en!ru genera!ia ..
- -ar!e (u&ra!oare /e!asai(a
- 0ar%u( son/ei o 1emis%era = 0"5 mm
- sensii(a (a rresiune # 20 grame
- a&es!e son/e au un g1i/ $i'ua( si o s&a(a &e a(une&a
&u /oua in/i&a!oare &e se a(inia'a (a o anumi!a -resiune
eneratia II eneratia II
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
True Pressure "ensiti*e pr%)e True Pressure "ensiti*e pr%)e 9T"PPr%) 9T"PPr%)e e
B B
; ;
eneratia II eneratia II
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
2rmares!e sa e(imine surse(e /e
erori+
-&i!irea son/ei
-inregis!rarea /a!e(or
-&a(&u(area ni$e(u(ui /e a!asamen!
3o(oses&+
- 4resiune /e son/a* s!an/ar/i'a!a
- 5i!irea /igi!a(a a masura!ori(or
- S!o&area /a!e(or in &om-u!er
eneratia III eneratia III
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
FLORIDA PRO5! FLORIDA PRO5!
eneratia III eneratia III
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
eneratia III eneratia III
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
INT!R INT!R PRO5! PRO5!
eneratia III eneratia III
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
eneratia III eneratia III
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
Son/e !ri/imensiona(e sau 2D-pr%)es
.n -re'en! in &urs /e /e'$o(!are
.nregis!rea'a se&$en!ia( -o'i!ia son/ei /e-a (ungu( san!u(ui
gingi$a(
eneratia I> eneratia I>
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next
2rmares& sa e(imine+
-son/a*u( in$a'i$"
--ene!rarea e-i!e(iu(ui *on&!iona( &u $ar%u( son/ei
-/urerea /in !im-u( son/a*u(ui
Ultra"%n%'rap&ic es!e -ro!o!i-u(
U"-Pr%)e U"-Pr%)e
eneratia > eneratia >
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next
Ad*anta'es and Disad*anta'es %# >ari%us enerati%ns %# Peri%d%ntal Pr%)es
FIR"T !N!RATION PRO5!"+ <illiams$ .PITN$ UN.-/8$ Uni*ersit? %# Mic&i'an O$ %ldman F%($ licCman$ Merritt A and 5$
Na)erDs
Ad*anta'es+ Disad*anta'es+
6asi(7 a$ai(a(e an/ ine8-ensi$e
9a&!i(e sensi!i$i!7 is -reser$e/
6$en in -resen&e o% sugingi$a( &a(&u(us -roe &an e inser!e/
:i!1 (i!!(e na$iga!ion 7 !1e o-era!or
9i- is roun/e/ !o a$oi/ !issue !rauma
5o(or-&o/e/ %or easier an/ %as!er i/en!i%i&a!ion o% rea/ings
91ese -roes are 1ea$7
4roing %or&e is no! &on!ro((e/ so !1e !i- o% !1e -roe ma7 -ass
e7on/ !1e ase o% !1e -o&ke!
6rrors /uring $isua(i'ing !1e rea/ings are -ossi(e
An assis!an! is nee/e/ !o !rans%er !1e rea/ings !o !1e &1ar!
"!.OND !N!RATION PRO5!"+ True Pressure "ensiti*e$ Eeaple
Ad*anta'es+ Disad*anta'es+
S!an/ar/i'a!ion o% -roing %or&es
5om%or!a(e !o !1e -a!ien!
5ons!an! -ressurer
4roe !i- ma7 -ass e7on/ !1e *un&!iona( e-i!1e(ium in in%(ame/
si!es
;ea/ing 1as !o e -er%orme/ manua((7" an/ an assis!an! is
nee/e/ !o re&or/ !1e same on !1e -a!ien! &1ar!
<o &om-u!er s!orage o% /a!a
S!an/ar/i'a!ion o% -roing %or&es
5om%or!a(e !o !1e -a!ien!
5ons!an! -ressurer
4roe !i- ma7 -ass e7on/ !1e *un&!iona( e-i!1e(ium in in%(ame/
si!es
;ea/ing 1as !o e -er%orme/ manua((7" an/ an assis!an! is
nee/e/ !o re&or/ !1e same on !1e -a!ien! &1ar!
<o &om-u!er s!orage o% /a!a
T3IRD !N!RATION PRO5!" "+ T%r%nt% Aut%mated$ Fl%rida Pr%)e$ InterPr%)e$ F%ster-Miller
Ad*anta'es+ Disad*anta'es+
S!an/ar/i'a!ion o% -roing %or&es
6rrors in rea/ing !1e -roe an/ !rans%erring !1e /a!a are
e(imina!e/=
4rin!ou! o% !1e /a!a %rom !1e &om-u!er &an e use/ %or -a!ien!
e/u&a!ion
9a&!i(e sensi!i$i!7 is /e&rease/
4roe ma7 -ass e7on/ !1e *un&!iona( e-i!1e(ium in in%(ame/ si!es"
o$eres!ima!ing !1e -o&ke! /e-!1
A%!er !1e in%(amma!ion 1as reso($e/" -roe ma7 no! -ene!ra!e
e7on/ !1e (ong *un&!iona( e-i!1e(ium" (ea/ing !o un/eres!ima!ion o%
!1e -o&ke! /e-!1
S!an/ar/i'a!ion o% -roing %or&es
6rrors in rea/ing !1e -roe an/ !rans%erring !1e /a!a are
e(imina!e/=
4rin!ou! o% !1e /a!a %rom !1e &om-u!er &an e use/ %or -a!ien!
e/u&a!ion
9a&!i(e sensi!i$i!7 is /e&rease/
4roe ma7 -ass e7on/ !1e *un&!iona( e-i!1e(ium in in%(ame/ si!es"
o$eres!ima!ing !1e -o&ke! /e-!1
A%!er !1e in%(amma!ion 1as reso($e/" -roe ma7 no! -ene!ra!e
e7on/ !1e (ong *un&!iona( e-i!1e(ium" (ea/ing !o un/eres!ima!ion o%
!1e -o&ke! /e-!1
previous next
Ad*anta'es and Disad*anta'es %# >ari%us enerati%ns %# Peri%d%ntal Pr%)es
FOURT3 !N!RATION PRO5!"+
Ad*anta'es+ Disad*anta'es+
91ree-/imensiona( -roe
Se>uen!ia( -roe -osi!ions are measure/
2n/er /e$e(o-men!
.n$asi$e -roe
91ree-/imensiona( -roe
Se>uen!ia( -roe -osi!ions are measure/
2n/er /e$e(o-men!
.n$asi$e -roe
FIFT3 !N!RATION PRO5!"+ Ultra"%n%'rap&ic 9U";
Ad*anta'es+ Disad*anta'es+
A nonin$asi$e -roe !1a! -ro$i/es -ain(ess -roing !o !1e -a!ien!
91ere is no >ues!ion o% -roe -assing e7on/ !1e *un&!iona(
e-i!1e(ium" as u(!rasoun/ :a$es /e!e&!" image" an/ ma- !1e u--er
oun/ar7 o% -erio/on!a( (igamen!
5om-u!er s!orage o% /a!a an/ -rin!ou! or $isua(s &an e use/ %or
-a!ien! e/u&a!ion
Gui/an&e -a!1 is -re/e!ermine/
4ro$i/es in%orma!ion regar/ing &on/i!ion o% !1e gingi$a( !issues
68-ensi$e
?-era!or nee/s !o un/ers!an/ !1e images -ro$i/e/ 7 !1e
&om-u!er
;e>uires a (earning &ur$e
A nonin$asi$e -roe !1a! -ro$i/es -ain(ess -roing !o !1e -a!ien!
91ere is no >ues!ion o% -roe -assing e7on/ !1e *un&!iona(
e-i!1e(ium" as u(!rasoun/ :a$es /e!e&!" image"an/ ma- !1e u--er
oun/ar7 o% -erio/on!a( (igamen!
5om-u!er s!orage o% /a!a an/ -rin!ou! or $isua(s &an e use/ %or
-a!ien! e/u&a!ion
Gui/an&e -a!1 is -re/e!ermine/
4ro$i/es in%orma!ion regar/ing &on/i!ion o% !1e gingi$a( !issues
68-ensi$e
?-era!or nee/s !o un/ers!an/ !1e images -ro$i/e/ 7 !1e
&om-u!er
;e>uires a (earning &ur$e
previous next 05/25/14
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.ONURIL! .ONURIL!
3IR".3F!LD 3IR".3F!LD
previous next 05/25/14
"OND! "OND!
NONPARODONTAL! NONPARODONTAL!
- detectea6a tartrul su)'in'i*al prin intermediul citiril%r
audi%
- creste pr%)a)ilitatea depistarii tartrului su)'in'i*al
- este c%stisit%are
- piesa de mana este mai *%lumin%asa decat % s%nda
par%d%ntala.
-este sin'ura s%nda de detectie a tartrului$ de pe piata
Acest disp%6iti* are % piesa de mana us%ara$ )ine
ec&ili)rata ce p%ate #i aut%cla*ata$ si 'enerea6a semnale
acustice la depistarea tartrului 9#unctia acustica p%ate #i
intrerupta;.
.a in ca6ul mult%r s%nde aut%mate$ e(ista p%tential de
citiri #als p%6iti*e si #als ne'ati*eF ca urmare sunt
necesare cercetari ulteri%are.
"%nda de detectie a tartrului "%nda de detectie a tartrului
DetecTar pr%)e
previous next 05/25/14
"istem de !*aluare a 5%lii Par%d%ntale "istem de !*aluare a 5%lii Par%d%ntale
- depistea6a a#ectarea par%d%ntala in timpul e(amenului dentar
de rutina - mas%ara c%ncentratiile c%ncentratiile relati*e de sul#uri de sul#uri 9in/i&a!or a(
a&!i$i!a!ii a&!erii(or Gram-;
- *ar#ul s%ndei de unica utili6are c%ntinand un micr%sen6%r
c%nectat la % unitate de c%ntr%l centrala.
- s%nda p%ate depista )%ala par%d%ntalaintr-un stadiu incipient si
p%ate 'asi un sit acti* care sa necesite tratament.
- presiune de s%ndare nu este c%ntr%lata.
- p%si)ila %miterea unei %arecare acti*itati a )%lii 9a&!erii &e nu
-ro/u& &om-usi su(%ura!i $o(a!i(i;
"istemul
Diam%nd Pr%)e
B
A
Peri% 1===
B
"OND! "OND!
NONPARODONTAL! NONPARODONTAL!
previous next 05/25/14
- este % s%nda sensi)ila la temperatura$
- depistea6a m%di#icarile in#lamat%rii incipiente din tesutul 'in'i*al
- depistea6a di#erenta de temperatura a pun'ii temperatura a pun'ii 9=./
%
. #ata de %
temperatura su)'in'i*ala de re#erinta;
- are d%ua di%de indicat%are+
- pre6enta racirii de supra#ata dat%rata aerului respirat p%ate
c%mplica determinarea distri)utiei c&iar si a unei temperaturi
n%rmale
"%nda Peri%temp
B
di%da r%sie di%da r%sie$ indica temperatura
crescuta$ ce den%ta un risc de d%ua
%ri mai mare pentru pierdere
ulter%ara de tasament
di%da *erde di%da *erde$ indica % temperatura
sca6uta$ deci un risc mai sca6ut
"OND! "OND!
NONPARODONTAL! NONPARODONTAL!
"istem de !*aluare a 5%lii Par%d%ntale "istem de !*aluare a 5%lii Par%d%ntale
previous next 05/25/14
Utilizarea Sondei Parodontale
"ONDA "ONDA
PARODONTALA PARODONTALA
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR D! !0AM!N
.LINI.
ALT! IN"TRUM!NT!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
"ONDA4 PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
"ONDA4UL PARODONTAL
"ONDA4UL PARODONTAL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
O5 O5I I!.TI>! !.TI>!
aprecierea a#ectarii c%mp%nentel%r par%d%ntiului
de sustinere
!>ALU !>ALU! !A A7A 7A+ +
ni*elul epiteliului de ni*elul epiteliului de a at ta asa sament ment
ni*elul %sului ni*elul %sului
elementele de e*aluat sunt+
recesiunile 'in'i*ale
pun'ile par%d%ntale A 'in'i*ale
le6iunile interradiculare
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
pr%cedura imp%rtanta in+
dia'n%stic dia'n%stic
pr%'n%stic
e*alua e*aluarea rea re6ultatel%r re6ultatel%r terapeutic terapeutice e
PRIN.IP PRIN.IPIUL IUL+ +
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
masurarea ni*elului unde s%nda pa s%nda par%d%ntal r%d%ntala a
intalneste re6istenta #i6ica a atasamentului 'in'i*al
previous next 05/25/14
.and se #ace s%nda, par%d%ntal .and se #ace s%nda, par%d%ntalG G
%ricand se suspectea6a )%ala par%d%ntala
%)ser*aHie )acteriemie tran6it%rie
precauHii la pacientul cu risc
dupa c%ntr%lul placii si detartra,

dupa c%ntr%lul in#lamatiei$ pentru a+


pre*eni patrunderea intratisular a s%ndei
pre*eni c%ntaminarea pr%#unda a
tesuturil%r
elimina imp%rtante surse de er%ri
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
Di#icult Di#icultati in s%nda, si ati in s%nda, si #act%r #act%rii de in#luienta ii de in#luienta
"UR"! D! !RORI "UR"! D! !RORI
dinti+ carii$ dep%6ite de tartru
s%nda+ dura)ilitatea c%nstructi*a a marca,el%r
e(aminat%r+ *i6i)ilitate sca6uta$ %)%seala in cititrea
reperel%r (192 /e /e!erminari@)
FA.TORI .! INFLUI!NT!A7A R!7ULTATUL FA.TORI .! INFLUI!NT!A7A R!7ULTATUL

di#erenta dintre pr%#un6imea clinica si &ist%l%'ica

starea tesuturil%r

p%6iti%narea *ar#ului s%ndei

san'erarea la s%nda,
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
!N!RALITATI !N!RALITATI
Rele*anta clinica a s%nda,ului par%d%ntal Rele*anta clinica a s%nda,ului par%d%ntal
pierderea de atasament reala
latimea 'in'iei atasate

ni*elul %sului si t%p%'ra#ia le6iunil%r %s%ase

a#ectarea #urcatiil%r
stadiul de acti*itate A liniste al )%lii
determinarea e(tinderii a#ectarii par%d%ntale
t%p%'ra#ia si clasi#icarea pun'ii
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
NI>!L D! ATA"AM!NT NI>!L D! ATA"AM!NT
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
"%nda este inserata paralel cu a(ul dintelui "%nda este inserata paralel cu a(ul dintelui
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14

R!P!R! R!P!R! #i(e+ + ,%nctiunea smalt-cement 4A. ,%nctiunea smalt-cement 4A.

pr%#un6imea pr%#un6imea pun'ii pun'ii ( (semn masurai( &(ini& semn masurai( &(ini&) )
)a6a pun'ii mar'inea 'in'iei li)ere

PARAM!T PARAM!TRII RII


NI>!L de NI>!L de A AT TA A"A "AM!N M!NT T 9recesiune par%d%ntala;
)a6a pun'ii 4A.
R!.!"I R!.!"IU UN N! ! >I >I7I5ILA 7I5ILA
mar'inea 'in'iei li)ere 4A.
R!.!"I R!.!"IU UN N! ! IN>I IN>I7 7I5 I5I IL LA A
)a6a pun'ii mar'inea 'in'iei li)ere
PI!RD!R!A T PI!RD!R!A TOTAL OTALA de A de A AT TA A"A "AM!NT M!NT
recesiune in*i6i)ila I recesiune *i6i)ila
PI!RD!R!A D! ATA"AM!NT PI!RD!R!A D! ATA"AM!NT
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
PI!RD!R! de ATA"AM!NT PI!RD!R! de ATA"AM!NT
/.J. /.J. pr%#un6imea pun'ii pr%#un6imea pun'ii : mm : mm
pierdere de atasament pierdere de atasament /= mm /= mm
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
/.1. /.1. pr%#un6imea pun'ii pr%#un6imea pun'ii : mm : mm
pierdere de atasament pierdere de atasament // mm // mm
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
PI!RD!R! de ATA"AM!NT PI!RD!R! de ATA"AM!NT
previous next 05/25/14
adancimea pun'ii adancimea pun'ii J mm J mm
pierdere de atasament pierdere de atasament K mm K mm
adancimea pun'ii adancimea pun'ii 2 mm 2 mm
pierdere de atasament pierdere de atasament 8 mm 8 mm
ATTA.3!M!NT LO"" ATTA.3!M!NT LO""
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14

latimea 'in'iei atasate latimea 'in'iei atasate


,%nctiunea muc%'in'i*ala pr%iectia )a6ei sulcusului A pun'ii la
supra#ata 'in'iei
latimea 'in'iei Ceratini6ate latimea 'in'iei Ceratini6ate
,%nctiunea muc%'in'i*ala 'in'ia li)era

'in'ia atasata 'in'ia atasata


A L adancimea sulcus A pun'a M latimea 'in'i*ala t%tala

pt un pr%'n%stic #a*%ra)il A N 1 mm
LATIM!A INI!I ATA"AT! LATIM!A INI!I ATA"AT!
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
LATIM!A INI!I ATA"AT! LATIM!A INI!I ATA"AT!
d de#ect e#ect muc%'in'i*al muc%'in'i*al TI TIp p I I
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
d de#ect e#ect muc%'in'i*al muc%'in'i*al TI TIp p II II
previous next 05/25/14
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
LATIM!A INI!I ATA"AT! LATIM!A INI!I ATA"AT!
previous next 05/25/14
A.TI>ITAT!A 5OLII A.TI>ITAT!A 5OLII

calitatea A sanatatea tesuturil%r+


re6istenHa la pOtrunderea s%ndei
san'erarea la s%nda, pre6enta A a)senta
(sangerare -ro$o&a!a)
tendinta la san'erare
determinare sin'ulara
e*aluare in termenii depuneril%r de placa
criteriu dia'n%stic si pr%'n%stic
re6ultate terapeutice. criteriu de sta)ilitate
criteiu al acti*itatii )%lii 9"UPURATI!;
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
"upuratie "upuratie
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
A.TI>ITAT!A 5OLII A.TI>ITAT!A 5OLII
previous next 05/25/14
"an'erare "an'erare
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
A.TI>ITAT!A 5OLII A.TI>ITAT!A 5OLII
previous next 05/25/14
NI>!LUL .R!"T!I AL>!OLAR! "I NI>!LUL .R!"T!I AL>!OLAR! "I
TOPORAFIA L!7IUNII TOPORAFIA L!7IUNII
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
NI>!LUL .R!"T!I AL>!OLAR! "I NI>!LUL .R!"T!I AL>!OLAR! "I
TOPORAFIA L!7IUNII TOPORAFIA L!7IUNII
previous next 05/25/14
AF!.TAR!A FUR.ATI!I AF!.TAR!A FUR.ATI!I
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
previous next 05/25/14
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
AF!.TAR!A FUR.ATI!I AF!.TAR!A FUR.ATI!I
previous next 05/25/14
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
AF!.TAR!A FUR.ATI!I AF!.TAR!A FUR.ATI!I
previous next 05/25/14
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
AF!.TAR!A FUR.ATI!I AF!.TAR!A FUR.ATI!I
previous next 05/25/14
L!7IUN! L!7IUN! INT!RRADI.ULAR INT!RRADI.ULARA A
.las .lasa a I I
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
previous next 05/25/14
. .las lasa a II II
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
L!7IUN! L!7IUN! INT!RRADI.ULAR INT!RRADI.ULARA A
previous next 05/25/14
. .las lasa a III III
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
L!7IUN! L!7IUN! INT!RRADI.ULAR INT!RRADI.ULARA A
previous next 05/25/14
.l .las asa a I> I>
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
IN"TRUM!NTAR "P!.IFI.
PARODONTAL
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
"%nda, par%d%ntal
"%nda, par%d%ntal
L!7IUN! L!7IUN! INT!RRADI.ULAR INT!RRADI.ULARA A
previous next 05/25/14
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
Indeartarea placii si a tartrului supra'in'i*al se p%ate
e#ectua cu instrumente+
- de mana
- "%nice
- Ultras%nice
Nu e(ista % limita clara intre sur#asa,ul Nu e(ista % limita clara intre sur#asa,ul
radicular si indepratarea placii si radicular si indepratarea placii si
tartrului supra'in'i*al tartrului supra'in'i*al
previous next 05/25/14
"P!.IFI. P!RIODONTAL
IN"TUM!NT"
D!TARTRA4 "I "URFA"A4 RADI.ULAR D!TARTRA4 "I "URFA"A4 RADI.ULAR
Urmea6a dupa indepartarea dep%6itel%r si a iritantil%r
iatr%'eni
/. !liminarea in#lamatiei
1. .rearea unei supra#ete radiculare curate si
netede care sa primeasca un n%u atasament
2. Indepartarea tesuturil%r a#ectate sau
in#iltrate
O)iecti*e+
Detartra, -
"ur#asa, radicular -
Indepartarea end%t%(inel%r -
.&iureta, al tesuturil%r m%i -
Pr%ceduri de Pr%ceduri de
%)tinere a %)tinere a
%)iecti*el%r+ %)iecti*el%r+
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next
"P!.IFI. P!RIODONTAL
IN"TUM!NT"
/. Instrumente uni*ersale
1. Instrumente site-specific
.lasi#icare+
/. Instrumente uni*ersale
- indepartarea tartrului supra'in'i*al$ l%cali6at in special
pe supra#etele de smalt
- ti,a este scurta si r%)usta
- sunt numite universale pentru ca p%t #i utili6ate in
ma,%ritatea se(tantil%r si pe t%ate supra#etele
dentare
- P'&earaD$ instrumente trape6%idale$ secerile$ daltile$
sapali'a$ etc.
1. Instrumente site-specific
- sunt un c%ncept de instrumente$ creat pentru a accesa
6%ne speci#ice ale supra#etel%r dentare in #iecare se(tant
- sunt rec%mandate la instrumentarea pun'il%r
- Indepartarea tartrului su)'in'i*al si supra'in'i*al
l%cali6at pe supra#etele de cement
- root planing
- c&iureta,ul peretelui m%ale a#ectat al pun'ii par%d%ntale
- c&iuretele race?
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
Detartr%are
Detartr%are
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
Indicatii+
- Detartra, supra si su)'in'i*al in t%ti se(tantii
- Detartra, pr%(imal in t%ti se(tantii
- Une%ri #%l%sit la e(ci6ia un%r papile &iperpla6ice
sau p%lipi 'in'i*ali
&iara sau !foaia de mirt"
Instrument cu un sin'ur capat acti*$ r%)ust$ us%r de adaptat
Partea lucrat%are are #%rma de '&iara
Are d%ua muc&ii tiet%are
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
Detartr%are
Detartr%are
previous next 05/25/14
- adaptarea instrumentului la
supra#etele dentare *a %rienta un'&iul
ascutit spre sulcus sau spre am)ra6ura
pr%(imala
- )a6a mare este us%r c%nca*a #acilitand
adaptarea la t%ate supra#etele dentare in
/A2 cer*icala
- indepartarea dep%6itel%r masi*e de
tartru supra'in'i*al
Instrumente trape6%idale+
- perec&e de instrumente
- partea lucrat%are are #%rma trape6%idala cu muc&ia
taiet%are la )a6a mare
- partea lucrat%are e us%r asimetrica$ re6ultind )a6e
neparalele$ )a6a #%rmea6a cu una din laturi unun'&i ascutit
%rientat #ie spre stan'a sau spre dreapta
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
Detartr%are
Detartr%are
previous next
"ecera "ecera
Instrumente trape6%idale Instrumente trape6%idale
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
Instrumente Parodontale
pentru Detartraj
Instrumente Universale
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
"apali'a "apali'a
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
.apatul acti* #ace un un'&i de :=Q cu ti,a terminala
Indicatii+
- Indepartarea tartrului supra si su)'in'i*al la indi*i6ii
sanat%si
- In pun'ile par%d%ntale$ unde c%m)ina detartra,ul cu
c&iureta,ul tesuturil%r 'in'i*ale
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
.&iurete Uni*ersale
.&iurete Uni*ersale
previous next
.%ncepute pentru indepartarea depuneril%r m%derate-
mari de tartru supra si su)'in'i*al$ de pe t%ate
supra#etele dentare
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next
.ele mai p%pulare c&iurete uni*ersale sunt+
5arn&art /A1 F 8AJ
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
.&iurete Uni*ersale
.&iurete Uni*ersale
previous next 05/25/14
.%lum)ia Mc.all /2A/R 1R -1L$ RR-RL
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
.&iurete Uni*ersale
.&iurete Uni*ersale
previous next 05/25/14
.&iuretele Lan'er
- c%m)ina capatul acti* al c&iuretei
uni*ersale cu ti,a an'ulata de la
c&iuretele race?
- an'ulatiile usurea6a accesul in
6%nele di#icile si acelasi capat al
instrumentului p%ate instrumenta
am)ele #ete me6iala si distala
Lan'er A Mini Lan'er curettes
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
.&iurete Uni*ersale
.&iurete Uni*ersale
previous next
- este un excavator delicat cu design asemanator sondelor
pentru furcatii
- curatirea zonelor de furcatie
#M-$urcator
%uprafetele radiculare prezinta zone concave si
instrumentele standard nu pot accesa zonele
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
.&iurete Uni*ersale
.&iurete Uni*ersale
previous next 05/25/14
Instrumente Parodontale
de detartraj
Chiurete Gracey
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
D!TARTRA4 D!TARTRA4 "ONI. "I ULTRA"ONI. "ONI. "I ULTRA"ONI.
Detartra, U"
- actiunea U" deri*a din *i)ratia #i6ica a particulel%rF
asemanat%r undel%r s%nice de inalta #rec*enta
- ultrasunetele sunt *i)ratii mecanice cu #rec*enta mai mare
de /J === 36
- in st%mat%l%'ie se #%l%sesc #rec*ente intre 18 ===-RJ ===
36
- se c%nsidera ca im)unatatesc circulatia san'uina l%cala$
accelerea6a meta)%lismul si reali6ea6a un masa, al
tesuturil%r in aria de actiune
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
Detartra, U"
Indicatii+
- c%l%ratii$ tartru supra'in'i*al
- su)'in'i*al in sulcus sau pun'i super#iciale 92-R mm;
- UN$ pacienti &em%#ilici$ par%d%ntita acuta$ par%d%ntite
&iperpla6ice$ 'in'i*itie si par%d%ntitie cr%nice$
- detartra, in timpul c&irur'iei par%d%ntale
.%ntraindicatii+
- )%li in#ect%-c%nta'i%ase
- re#le( de *%ma marit
- &ipereste6ia dentinara
- c%pii
- purtat%ri de peace-maCer
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
D!TARTRA4 D!TARTRA4 "ONI. "I ULTRA"ONI. "ONI. "I ULTRA"ONI.
previous next 05/25/14
Detartr%r "%nic Detartr%r "%nic
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
Detartr%r U"-Pie6%electric Detartr%r U"-Pie6%electric
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
Dtertr%r U"-Ma'net%stricti* Dtertr%r U"-Ma'net%stricti*
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
IN"TUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
"ONDA4 PARODONTAL
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI. "P!.IFI.
previous next 05/25/14
Air-#l%S p%lis&er Air-#l%S p%lis&er
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NT! de IN"TRUM!NT! de .URATAR! si LU"TRUIR! .URATAR! si LU"TRUIR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
ALT! IN"TRUM!NT! ALT! IN"TRUM!NT!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NT! de IN"TRUM!NT! de .URATAR! si LU"TRUIR! .URATAR! si LU"TRUIR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
ALT! IN"TRUM!NT! ALT! IN"TRUM!NT!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NT! de IN"TRUM!NT! de .URATAR! si LU"TRUIR! .URATAR! si LU"TRUIR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
ALT! IN"TRUM!NT! ALT! IN"TRUM!NT!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NT! de IN"TRUM!NT! de .URATAR! si LU"TRUIR! .URATAR! si LU"TRUIR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
ALT! IN"TRUM!NT! ALT! IN"TRUM!NT!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
IN"TRUM!NT! de IN"TRUM!NT! de .URATAR! si LU"TRUIR! .URATAR! si LU"TRUIR!
ALT! IN"TRUM!NT! ALT! IN"TRUM!NT!
ALT! IN"TRUM!NT!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Principii de Instrumentare
Parodontala
Priza, Sprijin, Activarea,
Utilizarea Sondei Parodontale
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, "upra'in'i*al Detartra, "upra'in'i*al
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, "u)'in'i*al Detartra, "u)'in'i*al
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, "u)'in'i*al Detartra, "u)'in'i*al
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, "u)'in'i*al Detartra, "u)'in'i*al
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, in Detartra, in camp deschis camp deschis
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
Detartra, in Detartra, in camp deschis camp deschis
previous next 05/25/14
.&iureta, par%d%ntal .&iureta, par%d%ntal
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
Detartra, si sur#asa, radicular
Detartra, si sur#asa, radicular
ALT! IN"TRUM!NT!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
.URATAR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
.uratire si lustruire
.uratire si lustruire
PRIN.IP
PRIN.IP
II D!
II D!

IN"TRUM!NTA
IN"TRUM!NTA
R!
R!
.URATIR! si LU"TRUIR!
.URATIR! si LU"TRUIR!
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
.URATIR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
.URATIR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
.uratire si lustruire
.uratire si lustruire
previous next 05/25/14
.uratire si lustruire
.uratire si lustruire
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
.URATIR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
.uratire si lustruire
.uratire si lustruire
Rec%nturare
Rec%nturare
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
.URATIR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
.uratare si lustruire
.uratare si lustruire
Rec%nturare
Rec%nturare
A"P!.T! .3IRURI.AL! IN
PARODONTOLOI!
D!TARTRA4 "I "URFA"A4
RADI.ULAR
.URATIR! "I LU"TRUIR!
1. PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
ALT! IN"TRUM!NT!
IN"TRUM!NTAR PARODONTAL
"P!.IFI.
IN"TRUM!NT! D! !0AM!N
.LINI.
IN"TRUM!NTAR "I
PRIN.IPII D!
IN"TRUM!NTAR!
/. IN"TRUM!NTAR /. IN"TRUM!NTAR
.LA"IFI.AR!
"ONDA4 PARODONTAL
previous next 05/25/14
INTR!5ARI
INTR!5ARI
GG
GG

Evaluare