Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMENTE NECESARE

N VEDEREA NSCRIERII LA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU ACCESUL


LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL
1. DOSAR DE INCOPCIAT
2. CERERE DE NSCRIERE TIP (conform mode!!" #f"$#%&'
(. CERTIFICATUL MEDICAL DIN CARE S) RE*ULTE C) SOLICITANTUL
ARE CAPACITATE DE EXERCI+IU DEPLIN)'
,. CURRICULUM VITAE- COMPLETAT .I SEMNAT PE PROPRIA
R)SPUNDERE DE C)TRE SOLICITANT (conform mode!!" #f"$#%&'
/. COPIE LE0ALI*AT) DE PE ACTUL DE STUDII- DIN CARE S) RE*ULTE
C) SOLICITANTUL ARE STUDII ECONOMICE SUPERIOARE- CU
DIPLOM) RECUNOSCUT) DE MINISTERUL EDUCA+IEI- CERCET1RII
.I TINERETULUI'
2. CERTIFICAT DE CA*IER 3UDICIAR CU TERMEN DE VALA4ILITATE
NEEXPIRAT'
5. COPIE CARTE DE IDENTITATE
6. COPIE CERTIFICAT DE C1S1TORIE N CA*UL SC7IM41RII NUMELUI
8. TREI FOTO0RAFII COLOR TIP 4ULETIN'
19. TAXA : 15/ EURO- IN LEI LA CURSUL DIN DATA PLATII