Sunteți pe pagina 1din 6

APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN

CONTINUT
309.1. Generalitati 309 - 2
309.1.1. Descriere 309 - 2
309.1.2. Documente de referinta 309 - 2
309.2. Materiale 309 - 2
309.3. Echipament 309 - 4
309.4. Tehnologie de eecutie 309 - 4
309.!. "ontrolul calitatii lucrarilor pentru receptie 309 - !
309.1. Generalitati
309.1.1. Descriere
#ceasta specificatie se refera la li$rarea si utili%area aparatelor de rea%em din elastomeri
&captuseli din elastomeri' care sa suporte ta(lierele si grin%ile podului.
#paratele de rea%em fac legatura ta(lierului cu elementele pilelor si culeelor.
Ele sunt utili%ate pentru transmiterea )ncarcarilor si pentru fa$ori%area deformarii ta(lierului
datorita temperaturii* contractiei* )nco$oierii sau miscarii pe ori%ontala.
309.1.2. Doc!entele "e re#erinta
1 +ecomandarile fa(ricantului
2 ,T#, 101-. / 03
1oduri pentru autostra%i si cai ferate. #parate de rea%em armate din
neopren
3 "D -3 / 2000
2orme departamentale pentru proiectare si utili%are a aparatelor de
rea%em din neopren pentru autostra%i si cai ferate
4 3egea nr.104199! 3ege pri$ind calitatea )n constructii
! Toate normele si standardele )n $igoare mentionate urmare acestor specificatii
309.2. Materiale
#paratele de rea%em sunt alcatuite dintr-o alternanta de straturi de neopren si placi
metalice $ulcani%ate )ntr-o matrita in conditii de temperatura si presiune )nalta.
#paratele de rea%em propuse tre(uie sa ai(a acordul tehnic al M31#T &actual M31T3' )n
conformitate cu 3egea nr.104199!.
#paratele de rea%em facute din neopren armat sunt deforma(ile.
"ele facute din unul sau doua straturi intermediare din neopren pot fi considerate aparate
de rea%em fie* )n limitele de deplasare admise pentru structura.
5ariatia de temperatura luata )n consideratie pentru calcularea acestor tipuri de aparate de
rea%em $aria%a )ntre -3!
o
" si 6!0".
Grosimea straturilor intermediare de neopren $a fi de 0-12 mm asa cum este aratat pe
planse sau apro(ate de catre 7nginer &"onsultant'.
"auciucul policloropenic &neoprenul' amestecat cu !08 elastomeri* este materialul
principal indicat pentru fa(ricarea aparatelor de rea%em. "aracteristicile fi%ice si mecanice
ale amestecului de neopren $or corespunde conditiilor din Ta(elul 1.
Ta$el 1
Caracteristici Con"itii a"!isi$ile Meto"e "e testare
Duritate &grade shore #' -0! ,T#, !44142-.4
+e%istenta minima la rupere la
)ntindere &24mm
2
'
12 ,T#, 3000-.1
&epru$ete )n forma de
haltera* marimea 1'
#lungirea relati$a minima la
rupere &8'
400 ,T#, 3000-.1
&epru$ete )n forma de
haltera* cantarire*
masura 1'
Deformatia maima remanenta
la compresiune &8'
10 ,T#, ..91-.9*
Metoda 9
24 ore 20"
+e%istenta la )m(atr:nire
accelerata;
- 1ierderea maima din
re%istenta la rupere &8'
- ,caderea maima a alungirii
la rupere &8'
- duritatii &grade shore #'
1!
30
10
,T#, !1!2-.4
Metoda cu etu$a
cu aer
1-0 ore .0"
5ariatia caracteristicilor fi%ico-
mecanice dupa imersiunea
)n ulei nr.1;
- duritate &grade shore #'
- re%istenta maima la rupere
&8'
- alungire maima la rupere
&8'
!
-1!
-1!
,T#, !.00-.4
&.0 ore !0"'
Temperatura limita de nefragilitate -3! ,T#, 0204-.3
+e%istenta la o%on
nu $a pre%enta fisuri
dupa 100 ore
,T#, + 9449-.3
!0 pphm concentratie
de o%on*
302" temperatura
108 alungire
#derenta minima a cauciucului
la metal c:nd cauciucul
este pus )ntre 2 placi metalice
paralele &24mm
2
'
1.. ,T#, 9314-.3
#rmatura aparatelor de rea%em din neopren se recomanda sa fie fa(ricata din ta(la de
otel <l 3. conform ,T#, !0042.
Grosimea ta(lelor de otel utili%ate este )ntre 2 mm si 4 mm depin%:nd de tipul asa cum se
detalia%a )n planse &desene'.
Marginile $ii ale armaturii $or fi rotun=ite pentru a e$ita cresterea neoprenului.
< solutie ade%i$a apro(ata de catre >inginer? &consultant' $a fi folosita pentru a asigura o
(una aderenta )ntre straturile de neopren si armaturi.
#de%i$ul $a a$ea aceleasi caracteristici fi%ico-mecanice si chimice ca ale neoprenului la
temperaturile de lucru &-3!"@ !0"'. El $a a$ea o $:sco%itate redusa care sa permita
)ntinderea pe suprafata de armatura. El $a pastra calitatea ade%i$ului )n orice conditii
atmosferice cerute pentru functionarea aparatului de rea%em.
309.3. Ec%i&a!ente
Toate echipamentele* uneltele &sculele' si masinile utili%ate pentru manipularea materialelor si
eecutarea oricarei parti din lucrare $or fi apro(ate de catre inginer &consultant' )nainte de
)nceperea lucrarii si oricare $or fi gasite nesatisfacatoare $or fi )nlocuite sau )m(unatatite
&remediate' asa cum este cerut. Toate echipamentele* sculele &uneltele'* masinile si
containerele utili%ate $or fi pastrate &tinute' curat si )ntretinute )n conditii satisfacatoare.
309.'. Te%nolo(ia "e e)ectie
#paratele de rea%em din neopren $or )ndeplini urmatoarele conditii;
,uprafetele eterioare $or fi netede &cu suprafata dreapta* plana'* paralele* fara
asperitati si fara inclu%iuni &defecte de fa(ricatie'A
#rmatura $a fi complet acoperita cu neoprenA
5aloarea tasarii su( )ncarcatura $erticala maima nu $a depasi 1!8 din grosimea
totala a straturilor intermediare din neopren.
5aloarea coeficientului de elasticitate trans$ersala nu $a fi mai mare de 1!8A
+e%istenta la rupere prin compresiune a )ntregului (loc $a fi de cel putin -0 24mm
2
sau
$a re%ista la o deformare unghiulara tg B 2.
#paratele de rea%em din neopren sunt montate pe strat de mortar proaspat de ciment sau
pe placi metalice asa cum este aratat )n desene &planse' utili%:nd metoda apro(ata de
7nginer &consultant'. ,uprafata pe care aparatele de rea%em din neopren $or fi montate $a
fi nete%ita* fara asperitati si curatata.
#paratele de rea%em din neopren $or re%ema pe )ntreaga suprafata. Cn mortar de ciment
tip M 1!0 $a fi pre$a%ut )ntre partea de sus a aparatului de rea%em si partea de =os a
grin%ii asa cum este aratat )n desene &planse'.
Daca ase%area )n panta conduce la depasirea capacitatii de re%istenta la deformare
&tgD0.9' aparatele de rea%em $or fi montate ori%ontal.
Toleranta la monta= pentru aparatele de rea%em este ! mm )n plan si 1mm la paralelism.
Este inter%is sa se utili%e%e 2 sau mai multe aparate de rea%em suprapuse sau montate
unul l:nga altul paralel cu aa longitudinala a podului )n loc de utili%area unui singur aparat
de rea%em. ,e admite ase%area alaturata )n sens trans$ersal podului a doua aparate de
rea%em identice cu conditia respectarii $alorii maime a capacitatii de deformare* cu
apro(area 7nginerului.
Toleranta grosimii unui strat de neopren $a fi 0.!mmA aceasta toleranta nu poate fi
cumulata pe )naltimea aparatului de rea%em. Toleranta grosimii armaturii $a fi )n
concordanta cu ,T#, 194---9.
#(aterea de la planeitate a suprafetelor de armaturi este de 0.!mm.
3imitele de toleranta ale dimensiunii aparatului de rea%em din neopren sunt;
- dimensiunea ori%ontala a si (; 3mm
- )naltime; 1mm* daca 0Eh!0mm
1.!mm* daca !0Eh100mm
2.0mm* daca 100Eh1!0mm
- planeitatea este sta(ilita utili%:nd o linie care rea%ema pe 2 puncte amplasate la
distanta 3* distanta )ntre linie si suprafata aparatului de rea%em* se masoara si $a
corespunde astfel;
*n(i!ea !asrata +*, -!!. Toleranta -!!.
100 0.30
1!0 0.4!
200 0.-0
2!0 0..!
300 0.90
3!0 1.0!
400 1.20
4!0 1.3!
!00 1.!0
-00 1.00
309./. Controll calitatii lcrarilor &entr rece&tie
#paratele de rea%em $or fi testate )n la(oratoarele speciali%ate pentru a o(tine "ertificatul
de calitate. 3i$rarea aparatelor de rea%em $a fi acompaniata de certificatul de calitate.
1roducatorul care $a da "ertificatul de calitate $a controla si $erifica principalele
caracteristici ale materialului pentru fiecare schim(are a compo%itieiA caracteristicile
materialului $a tre(ui sa corespunda celor din Ta(elul 1.
Furni%orul care $a da certificatul de calitate $a asigura calitatea otelului care tre(uie sa fie
)n concordanta cu ,T#, 200--..
Testele pentru $erificarea caracteristicilor fi%ico-mecanice ale aparatelor de rea%em*
facute pentru fiecare tip $or fi cuprinse )ntre 1-48 depin%:nd de cerintele (eneficiarului
aratate )n specificatiile tehnice si pre$a%ute )n documentatia economica.
1roducatorul $a $erifica caracteristicile fi%ico-mecanice ale (locurilor aparatelor de rea%em
)n la(oratoare speciali%ate* etrag:nd pro(e din (locurile de rea%em fa(ricate.
5erificarea aspectului (locurilor aparatelor de rea%em $a fi $i%uala facuta de contractor si
apro(ate de 7nginer &"onsultant'.
5erificarea tasarii su( actiunea )ncarcarilor $erticale $a fi eecutata de catre contractor )n
conformitate cu cap. 0 2<+M "D -3-2000.
+eceptia aparatelor de rea%em este facuta )n conformitate cu certificatul de calitate dat de
producator.
Emiterea certificatului de calitate $a fi facuta numai daca eista un certificat de testare
emis de autoritatile legale rom:ne pri$ind caracteristicile fi%ico-mecanice ale aparatelor de
rea%em.
De asemenea receptia $a include un control al aparatelor de rea%em pri$ind suprafetele
care $or fi netede paralele )ntre ele si plane fara inclu%iuni &defecte de fa(ricatie datorita
unor particule metalice i%olate )n masa aparatelor de rea%em.
2u este permis pentru armatura sa fie neacoperita de neopren.
1roducatorul $a eli(era aparate de rea%em )nsotite de certificat de calitate. #paratele de
rea%em $or fi am(alate )n saci de plastic sau containere corespun%atoare apro(ate de
catre 7nginer &consultant' pentru a e$ita contactul cu grasimi si uleiuri )n timpul
transportului.
#paratele de rea%em $or fi tinute str:nse )ntr-o camera de depo%itare departe de agentii
agresi$i.