Sunteți pe pagina 1din 1

Deschiderile in sah pot fi impartite in urmatoarele grupe:

I. Jocuri deschise
Deschiderea Centrala: 1. e4 e5 2. d4
Gambitul Regelui: 1. e4 e5 2. f4
Partida Vieneza: 1. e4 e5 2.Cc Cf! .f4
Deschiderea "ebunului: 1. e4 e5 2."c4
#$ararea Philid%r: 1. e4 e5 2.Cf d!
#$ararea Rusa: 1. e4 e5 2.Cf Cf!
Partida &c%tiana: 1. e4 e5 2.Cf Cc! . d4
Partida &$ani%la: 1. e4 e5 2.Cf Cc! ."b5
Partida 'taliana: 1. e4 e5 2.Cf Cc! ."c4
(%cul cel%r d%i cai: 1. e4 e5 2.Cf Cc! ."c4 Cf!
(%cul cel%r trei cai: 1. e4 e5 2.Cf Cc! .Cc "b4
(%cul cel%r $atru cai: 1. e4 e5 2.Cf Cc! .Cc Cf!
II. Jocuri semideschise
#$ararea &iciliana: 1. e4 c5
#$ararea )ranceza: 1. e4 e!
#$ararea Car%*+an: 1. e4 c!
#$ararea &candina,a: 1. e4 d5
#$ararea #lehin: 1. e4 Cf!
III. Jocuri inchise
Gambitul Damei #cce$tat: 1. d4 d5 2.c4 d-c4
Gambitul Damei Refuzat: 1. d4 d5 2.c4 e!
#$ararea &la,a: 1. d4 d5 2.c4 c!.4.
Deschiderea Pi%nului Damei: 1. d4 d5 2.Cf sau 2.Cc
#$ararea .arrasch: 1. d4 d5 2.c4 e! .Cf c5
IV. Jocuri semiinchise
#$ararea "imz%,ici: 1. d4 Cf! 2. c4 e! .Cf c5
#$ararea 'ndiana Regelui: 1. d4 d5 2. c4 g! .Cc "g/
#$ararea 'ndiana Damei: 1. d4 d5 2. c4 d5 .Cf b!
#$ararea Grunfeld: 1. d4 Cf! 2.c4 g! .Cc d5
#$ararea 0en%ni: 1. d4 Cf! 2.c4 c5 . d5
#$ararea 1landeza: 1. d4 f5
#$ararea Pirc*2fimtze,: 1. d4 g!
Gambitul V%lga 3 0lumenfeld 4: 1. d4 Cf! 2.Cf e! . c4 c5 4. d5 b5
V. Jocuri de flanc
Deschiderea 5ngleza: 1. c4 c5 2.Cc Cc!
Deschiderea Reti: 1.Cf d5 2. c4
Deschiderea "imz%,ici 6 7as8er: 1. b Cf! 2."b2 g! . e4 d!
Deschiderea &%8%ls8i: 1. b4 e5
Deschiderea 0ird: 1. f4 d5 2. g g! .Cf "g/