Sunteți pe pagina 1din 5

Principalele proprietati ale MTBE

Formula chimica: C
5
H
12
O
Masa molara: 88,15
Densitatea, d
4
20
= 0,740
Temperatura de fierbere: 53,3
o
C
Caldura latenta de vaporizare: 81 kcal/kg
Putere calorica: 8395 kcal/kg
Cifra octanica:
-Research 117
-Motor 101
Raport aer/carburant, (A/C) : 11,76
Raport masic H/C : 0,2
Presiune de vapori Reid: 0,57 bar
Solubilitate in apa: 4%


Structura MTBEReactia de eterificare a i-C
4
cu metanol
1. Chimismul eterificarii
Reactia de aditie a alcoolului metilic la izobutena este catalizata de acizi minerali cum
ar fi H
2
SO
4
, acizii aril-sulfonici si rasinile solide schimbatoare de ioni in forma H
+
.
Reactii principale si secundare

Reactia de formare a metil tert butil eteruluiReactia este moderat exoterma ( -10,80 kcal / mol), prin contactarea fazei lichide
alcool-hidrocarburi cu faza solida de catalizator.

Reactia de dimerizare a izobutenei la cele doua izooctene


Reactia de hidratare a izobutenei cu formare de alcool butilic tertiar
(TBA) prezenta apei in materiile prime poate conduce la formarea TBA-ului, reactie ce
decurge tot in cataliza acida.
Reactia de deshidratare a alcoolului metilic la dimetil eter( DME).Reactia de aditie a metanolului la dubla legatura reactiva din structura izobutenei este
foarte selectiva in prezenta rasinilor de polistiren reticulat cu divinilbenzen, puternic
sulfonate, avind o structura de macropori interni, celelalte olefine C
4
fiind inerente fata de
alcool. Conditiile de reactie, temperatura, viteza spatiala orara de lichid, LHSV si raportul
molar MeOH : iC
4
, sint astfel alese incit viteza reactiei de dimerizare sa fie cit mai mica.


2. Cinetica si mecanismul de reactie.
2.1. Cataliza acida pe cationiti macroporosi
Dezvoltarea fara precedent a productiei mondiale de MTBE se datoreaza intr-o mare
masura si utilizarii cationitilor macroreticulari drept catalizatori ai reactiei. Gelurile
polielectrolitice conventionale utilizate in difertite domenii sint rasini de polistiren reticulat cu
divinil benzen continind functii acide sulfonice grefate pe structura rigida a polimerului.
In comparatie cu gelurile omogene conventionale, cationitii macroreticulari au o
structura macroporoasa, similara cu cea a adsorbantilor conventionali cum ar fi : alumina,
silicagelul, carbunele, imprimata pe o structura de gel. Prezenta suprafetei interne mari si
aporilor continui permite accesul cu usurinta al moleculelor de reactant lichid sau gazos la
ionii de hidrogen prezenti pe tot cuprinsul particulelor de rasina.
Drept urmare aceste structuri solide macroreticulare puternic sulfonate sint excelenti
catalizatori pentru un numar mare de reactii catalizate cu acizi Bronsted (alchilari, esterificari,
condensari, hidratari, aditii, etc.)

2.2. Vitezele initiale de formare a eterilor
Cercetarile cinetice efectuate au avut drept scop stabilirea ordinelor de reactie in raport
cu reactantii si catalizatorul, influenta temperaturii asupra vitezei de reactie, deducerea
ecuatiei globale a vitezei de reactie si stabilirea mecanismului de reactie.
Metoda folosita a constat in deducerea vitezelor de reactie din evolutia in timp a
concentratiilor reactantilor si a produsilor de reactie, care corespunde grafic unor curbe de
ordinul doi:
C
MTBE
= r
0
t + r
1
t
2

ecuatie ce poate fi scrisa sub forma:

C
MTBE
/ t = r
0
t + r
1
t

Variatia cu timpul de reactie a raportului C
MTBE
/ t este redata prin drepte a caror
panta depinde de temperatura si de raportul molar al reactantilor, valorile vitezelor initiale de
formare r
0
, exprimate in moli
MTBE
/ l s, rezultind din ordonata de origine a acestora.
Astfel la valori joase ale concentratiei de MeOH, viteza initiala creste cu concentratiile
acestui reactant pina la un maxim ce depinde de concentratia izobutenei, dupa care, cresterea
concentratiei de alcool conduce la o scaderea vitezei r
0
catre o valoare minima ce ramine
constanta chiar la o crestere ulterioara a concentratiei metanolului.
Evolutia vitezei initiale r
0
cu concentratia initiala de izobutena pentru aceeasi
concentratie de MeOH este redata prin dreapta din figura de mai jos, ce porneste din origine
si a carei panta indica ordinul unu al reactiei in raport cu acest reactant.Dependenta vitezelor initiale de reactie in f unctie
de concentratia izobutenei la o concentratie
constanta de MeOH(4moli/l), t=60 C
0
2
4
6
8
10
12
0 1 2 3 4 5
Concentratia initiala iC4 [moli/l]
V
i
t
e
z
a

i
n
i
t
i
a
l
a

[
m
o
l
i

M
T
B
E
/
m
g
H
+
.
s
.
l
.
1
0
0
0