Sunteți pe pagina 1din 4

Cultura ciupercilor Champignon - ( Agaricus bisporus )

Ciuperca champignon, ca aliment nutritiv i factor terapeutic pentru om, este


cunoscut din cele mai vechi timpuri.
Suprafe ele cultivate cu ciuperci sunt n continu cre tere iar tehnologia se afl n
perfec ionare continu.
Compostul pentru cultur (clasic sau sintetic) are o dubl folosire:
-pentru cultura ciupercilor pe o perioad de circa 4-4! de "ile#
-substratul u"at dup recoltarea ciupercilor se poate folosi ca ngra m$nt natural
( gradina de legume ).
Spa iul de cultur
%entru cultura ciupercilor se pot folosi spa ii e&istente dar nefolosite pentru alte
activit i sau spa ii special construite pentru nfiin area unei ciupercrii.
Pregtirea spa iilor de cultur
%regtirea spa iilor de cultur const n repararea, dac este ca"ul, acoperi urilor,
pere ilor, pardoselii, u ilor, ferestrelor i astuparea gurilor fcute de ro"atoare#
igieni"area spa iului, care const n cur irea de resturi vegetale, derati"are# splarea
cu ap curat ori de"infectarea.
Recep ionarea compostului
Compostul furni"at de unul din cei doi furni"ori cu care s-au negociat livrrile, '()-
*+,-.( S./. +ngaria este livrat n camioane frigorifice de 0 tone. Compostul este
livrat n ba&uri de 12314 5g, nfoliate cu dimensiunile 6&4&12 mm.
7emperatura de transport este de ma& 6gr.C. 8a recep ie se va verifica graficul
(diagrama) de temperatur, cantitatea i calitatea produsului livrat.
A ezarea n rafturi
Compostul se a ea"a pe rafturi acoperind ntreaga suprafa de cultur. 9up a e"are
se nltur stratul superior de folie i se face o u oar nivelare.
Ciclul de produc ie
7imp de 4! de "ile compostului i se va asigura un microclimat ideal ce are ca i
componente temperatura i umiditatea conforme graficului de cultur.
Recoltarea
Ciupercile apar n :-4 valuri, fiecare val av$nd :-! recoltri la interval de 0-: "ile.
;ecoltatul ciupercilor se e&ecut manual sau mecani"at. 7ehnica recoltrii manuale
const n desprinderea prin rsucire cu m$na dreapt iar cu m$na st$nga se ine
buchetul pentru a nu se smulge. 9ac ntr-un buchet sunt mai multe ciuperci
recoltarea se face e alonat. %entru conservare, ciupercile se recoltea" n fa"a de
butoni cu dimensiunea de 1-0 cm.
Sortarea i ambalarea
Se face calibrarea ciupercilor dup mrimea diametrului, pe calit i comerciale in$nd
cont i de aspect, de deschiderea plriei i dimensiunea piciorului.
Pstrarea ciupercilor
Ciupercile se pstrea" la temperatura de 0 pana la ! grade Celsius, n frigider i
rm$n proaspete timp de 6-< "ile.
Producerea ciupercilor champignon pe compost n
faza !
"ezinfectarea ncperii#
=naintea de"infectrii se face cur>enie n ncpere, ns uneltele, rafturile se las
nuntru. 9e"infectarea se efectuea" cu ma?in de pulveri"at (pere>i, tavan,
pardosea). 8a o ncpere n suprafa> de 1 m0 putem calcula cu o cantitate de !-
1 litre de solu>ie n func>ie de calitatea pere>ilor ?i a pardoselii. =naintea nceperii
de"infectrii, semnala>i acest fapt la intrare cu un indicator de interdic>ie.
Substan>e care pot fi utili"ate pentru de"infectare:
.ipoclorit de natriu de ! @
.Apo menaBer 1 @
Solu>ie de var cloros de : @
Splare cu lapte de var recent stins
Sau alte substan>e admise n domeniul produc>iei de ciuperci
9up terminarea muncii trebuie asigurat o temperatur de cel pu>in 16 oC n
ncpere ?i aceasta trebuie nchis pe o perioad de 1-0 "ile. +neltele, dup cur>are ?i
splare se trateae" ntr-un loc adecvat cu o solu>ie hApo de !@, iar la intrarea
fiecrei ncperi se plasea" c$te o tav peste care nu se poate p?i, ?i care trebuie
tratate cel pu>in odat pe sptm$n cu hipoclorit.
ntroducerea#
8a primirea materialului de ba" (compost n saci, presat, n brichete) este important
verificarea sistematic a temperaturii, deoarece compostul n fa"a ((( este mult mai
activ dec$t n fa"a ((. =n 10 ore temperatura compostului poate cre?te chiar cu !-6 oC.
Compostul plasat trebuie imediat egali"at. 8a egali"are ave>i griB ca n fiecare sac s
fie o cantitate egal de compost, a?e"at ori"ontal.
Acoperirea#
7rebuie efectuat n cel mult 04 de ore. -rosimea recomandat a pm$ntului: !-6 cm
cu 7urb Corona, care este de foarte bun calitate, satisfc$nd la nivel ma&im
necesit>ile ciupercii. %entru o produc>ie mai mare este necesar o cantitate mai mare
de ap, care este absorbit ?i re>inut mai u?or ntr-un strat mai gros de pm$nt de
acoperire. 7emperatura compostului trebuie reglat la apro&imativ 0!-0< oC fie prin
ncl"ire fie prin rcire. Dste deosebit de important reglarea corespun"toare a
temperaturii.
$mp%nzirea#
=n prima "i de dup acoperire se poate ncepe udarea. Cantitatea de ap va fi ntre 00-
02 litri pe m0. %m$ntul de acoperire trebuie realimentat cu ap timp de 6-< "ile, dar
trebuie avut n vedere de"voltarea miceliului, temperatura ?i con>inutul de ap al
pm$ntului de acoperire. Cantitatea "ilnic de ap va fi de 0-6 litri Em0. 7emperatura
compostului: ntre 0!-02oC, con>inutul de umiditate: 46-42 @, nivelul bio&idului de
carbon: !-6 ppm.
Amestecarea (scarificarea)#
Dste oportun a se efectua la <-2 "ile dup acoperire, c$nd miceliul a mp$n"it 0E: din
pm$ntul de acoperire. =n vederea reparti"rii uniforme a carpoforilor, omogeni"area
se efectuea" intensiv, p$n la nivelul compostului. %m$ntul de acoperire amestecat,
af$nat se a?ea" napoi n strat uniform, dar av$nd griB ca granula>ia suprafe>ei s
rm$n uniform. /cest lucru este important pentru a se putea forma un microclimat
ideal pentru carpoforii afla>i n fa"a ini>ial. =n aceast perioad este important
con>inutul ridicat de umiditate, de 46-42 @. Fen>inerea nivelului ridicat de bio&id de
carbon s se asigure la minimum 6 ppm, deoarece n ca" contrar miceliul nu
aBunge la suprafa>a materialului de acoperire, motiv pentru care s nu aerisim cu aer
proaspt :-4 "ile. 7rebuie s se aib griB ns ca temperatura compostului s nu se
ridice peste 02 oC pe un timp mai ndelungat. (nocularea pm$ntului de acoperire cu
miceliu de champignon, C/C-ing (are ca re"ultat trecerea pe produc>ie cu :-4 "ile mai
nainte) .
&recerea pe produc'ie#
7impul optim este cand firele miceliene au aBuns pe suprafata pm$ntului de
acooperire in proportie de 2@, in acel moment putem incepe racirea cu aer proaspat.
7emperatura compostului trebuie redus cu 1,!-0 oC pe "i, temperatura aerului trebuie
redus la 12-14 oC, astfel compostul va fi rcit de la 06-02 oC la 0-01 oC n decurs
de !-6 "ile. Concomitent cu rcirea vom scdea si concentratia de bio&id de carbon la
1!-12 ppm. +miditatea se va mentine la 40-44@ p$n la formarea bobului de
ma"are. %rin vite"a trecerii pe produc>ie, respectiv prin mrirea, eventual reducerea
concentra>iei de bio&id de carbon putem determina ca ciupercile s fie mai mrunte,
respectiv mai mari.
"ez(oltarea produc'iei) recoltarea#
+darea poate fi nceput atunci c$nd carpoforii sunt de 1-1,! cm diametru. Se poate
uda intensiv, dar cantitatea de ap administrat deodat s nu fie mai mare de 1-0
litriEm0. Cantitatea de apa administrat este influen>at de cantitatea productiei
a?teptabile, pentru fiecare 5ilogram de ciuperc a?teptabil se recomand
administrarea a 1 litru ap de udat. 9upa udare se va asigura o ventilatie continua, ca
n decurs de 0-: ore sa se usuce ciupercile, deoarece n ca" contrar apa rmas pe
ciuperci va duce la aparitia unor bacterio"e si to>i duntorii, ca boala p$n"ei de
pianBen (9actAlium dendroides), putregaiul moale (FAcogone perniciosa) se vor
rsp$ndi. /provi"ionarea cu ap trebuie s ncete"e cu 0-: "ile inaintea recoltrii.
Recoltarea#
%oate fi nceput cu 0-00 "ile dup introducere (n ca"ul procedeului C/C-ing cu 16-
12 "ile). 7emperatura in compost va fi de 0-01GC, in aer 12-14GC, bio&idul de carbon
la 1!-0 ppm, iar umiditatea la 2-26@ pe tot parcursul produc>iei. =n ultimele
"ile ale valului l, dup ce am recoltat 2-4@ din val ?i temperatura compostului a
urcat la 00-0!GC, se poate incepe udarea, n 1-0 "ile se va administra o cantitate de 1-
14 litriEm0, n do"e de 0-: litri, p$n c$nd compostul este activ. 8a aparitia butonilor
udarea trebuie sistat, ?i se va relua doar c$nd n valul 0 ciupercile sunt de mrimea
unui bob de ma"are. Se va proceda la fel ca si la valul l, darse va >ine seama de
umiditatea pm$ntului de acoperire. 8a valul : vom folosi deBa mai pu>in ap decat
la primele doua.
Compostul de fa"a ((( necesit o mai mare aten>ie ?i n timpul recoltarii, deoarece
compostul mp$n"it are o productivitate a?teptabil cu 0@ mai mare fa> de fa"a ((.
%ropor>ia ciupercilor de calitatea nt$i va fi mai mare, dar necesit o mai buna
previ"ionare, planificare a muncii ?i aten>ie din partea productorului.