Sunteți pe pagina 1din 8

LICEUL TEHNOLOGIC OVID CALEDONIU

- TECUCI
Str. Matei Basarab, nr. 11, Te!i
Te"#$a%& '()*+11),,
e--ai"& ./i0a"e0.ni!12a3....-
Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci VIZA SEF DE CATEDRA
Aria curricular: Limba englez
Nume profesor: Carmen-Liliana Samoila
Manualul folosi: !rofessional "nglish in #se - Medicine VIZA DIRECTOR
PLANIFICARE CALENDARISTICA PENTRU POSTLICEALA ANUL I TM
LIMBA ENGLEZA
AN SCOLAR 2014-2015
SEMESTRUL I (4 ora/a!"#
NR
Cr"$
Co%"&%'"'r& "()a"&*(
E+()(%"( ,( *o%"r'*"&( a
*o)'%&*ar&&
F'%*"&& *o)'%&*a"&-( a+(
+&).&&
Co)!("(%"( !(*&/&*( -&0a"(
Nr$
or(
a+o*
a"(
Sa!"a)a%a
O.$
REVISION
$niial Tes
, 15$01$-11$01$2014
1. 2EALT2 AND ILLNESS
1A$ A3&%4 a.o'" 5(a+"5
Gra))ar6 The Alphabe% A-
An% The% Numbers% The Noun
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
, 22$01$-27$01$2014
1B$ S&*3%(
Gra))ar6 !lurals of he
counable and uncounable
nouns% Aricles% e(pressing
1uaniies
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
, 21$01-08$10$2014
1
LICEUL TEHNOLOGIC OVID CALEDONIU
- TECUCI
Str. Matei Basarab, nr. 11, Te!i
Te"#$a%& '()*+11),,
e--ai"& ./i0a"e0.ni!12a3....-
1C$ R(*o-(r9
Gra))ar6 !ersonal and
$ndefinie !ronoun% o be%
This.These.Tha.Those% There
is.are%
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui
sudiu aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
, 07$10-10$10$2014
(. PARTS OF T2E BOD: 1
2A$ Par" o/ "5( .o,9
Gra))ar: 2ave.2as go%
!ossessive% 3emonsraives
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui
sudiu aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
, 18$10$-1;$10$2014
2B$R(/(r&%4 "o "5( !ar" o/
"5( .o,9
Gra))ar6 The 4erb
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
, 20$10$-24$10$2014
2C$ D(*r&.&%4 ra,&a"&o% o/
"5( !a&%
Gra))ar6 !resen Tense
Simple and Coninuous
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui
sudiu aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
, 2;$10$-81$10$2014
). PARTS OF T2E BOD: 2
8A$ T5( a.,o)(%
Gra))ar6 The Ad6ecive
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizi
0'& Oferirea de rspunsuri% oral sau -n scris% la un chesionar pe eme de ineres% -n care
sun moivae op)iunile
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
, 08$11$-0;$11$2014
(
LICEUL TEHNOLOGIC OVID CALEDONIU
- TECUCI
Str. Matei Basarab, nr. 11, Te!i
Te"#$a%& '()*+11),,
e--ai"& ./i0a"e0.ni!12a3....-
8B$ T5( *5("
Gra))ar6 The Adverb
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
, 10$11$-14$11$2014
8C$T5( !(+-&
Gra))ar : !reposiions of
!lace - Movemen - Time
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
, 1;$11$-21$11$2014
,. FUNCTIONS OF T2E
BOD:
4 A$ Ea"&%4
Gra))ar6 !as Tense Simple
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizii
0'& Oferirea de rspunsuri% oral sau -n scris% la un chesionar pe eme de ineres% -n care
sun moivae op)iunile
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
, 24$11$-2<$11$2014
4B$ T5( /&-( (%( a%, o"5(r
/'%*"&o%
Gra))ar6 verbal of he
senses
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse0'7 !ariciparea la conversa)ii folosind un
limba6 adecva func)ional la cone( /i respec8nd
, 01$12$-05$12$2014
4C$ L( *o))o% /'%*"&o%
Gra))ar: !as Tense
Coninuous
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
,
0<$12$-12$12$2014 Pra*"&*a Co)aa"a
15$12$-11$12$2014
4. S:STEMS= DESEASE AND
S:MPTOMS
5A$ S9)!"o) a%, &4%
Gra))ar: !resen !erfec
Simple and Coninuous
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
, 05$01$-01$01$2015
)
LICEUL TEHNOLOGIC OVID CALEDONIU
- TECUCI
Str. Matei Basarab, nr. 11, Te!i
Te"#$a%& '()*+11),,
e--ai"& ./i0a"e0.ni!12a3....-
din e(perien)a personal sau din ale surse
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
5B$B+oo, a%, Bo%(
Gra))ar6 9uure Tense
Simple and Coninuous
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,'0 5edacarea unor e(e func)ionale variae mai comple(e% srucurae /i cu folosirea
de conecori0'7 !ariciparea la conversa)ii folosind un limba6 adecva func)ional
la cone( /i respec8nd normele socio-culurale% -n func)ie de rol /i de rela)ia cu
inerlocuorii
, 12$01$-15$01$2015
5C$ T5( (9( a%, *5&+,5oo,
Gra))ar6 :e going o
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
0'0 5edacarea de scrisori . ale e(e func)ionale pe diferie eme% cre diver/i
desinaari% -n diferie scopuri de comunicare ;a ob)ine ceva% a informa% a
convinge% a invia% a refuza ec'<% cu adecvarea formaului /i a limba6ului la subiec
/i la ciiorul inen)iona0'7 !ariciparea la conversa)ii folosind un limba6 adecva
func)ional la cone( /i respec8nd


,
11$01$-28$01$2015
REVISION
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizi
0'& Oferirea de rspunsuri% oral sau -n scris% la un chesionar pe eme de ineres% -n care
sun moivae op)iunile
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
, 27$01$-80$01$2015
SEMESTRUL II
5D$ T5( (%,o*r&%( 9"()
Gra))ar: model verbs &
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
0'0 5edacarea de scrisori . ale e(e func)ionale pe diferie eme% cre diver/i
desinaari% -n diferie scopuri de comunicare ;a ob)ine ceva% a informa% a
convinge% a invia% a refuza ec'<% cu adecvarea formaului /i a limba6ului la subiec
/i la ciiorul inen)iona
0'7 !ariciparea la conversa)ii folosind un limba6 adecva func)ional la cone( /i
respec8nd
, 01$02$-18$02$2015
,
LICEUL TEHNOLOGIC OVID CALEDONIU
- TECUCI
Str. Matei Basarab, nr. 11, Te!i
Te"#$a%& '()*+11),,
e--ai"& ./i0a"e0.ni!12a3....-
5E$ T5( Ga"ro&%"("&%a+
9"()
Gra))ar: model verbs ,
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
, 17$02$-20$02$2015
5F$ G9%a(*o+o49
Gra))ar6 =es.No 1uesions%
+h-1uesions
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
, 28$02$-2;$02$2015
5G$ T5( 5(ar" a%, "5(
*&r*'+a"&o%
Gra))ar6 !assive
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
, 02$08$-07$08$2015
52$ I%/(*"&o%
Gra))ar6 The infiniive% -ing
form
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,'0 5edacarea unor e(e func)ionale variae mai comple(e% srucurae /i cu folosirea
de conecori
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
0'7 !ariciparea la conversa)ii folosind un limba6 adecva func)ional la cone( /i
respec8nd normele socio-culurale% -n func)ie de rol /i de rela)ia cu inerlocuorii
,
01$08$-18$08$2015
5I$ T5( %(r-o' 9"()
Gra))ar6 5elaive !ronouns
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,
17$08$-20$08$2015
4
LICEUL TEHNOLOGIC OVID CALEDONIU
- TECUCI
Str. Matei Basarab, nr. 11, Te!i
Te"#$a%& '()*+11),,
e--ai"& ./i0a"e0.ni!12a3....-
5>$ O%*o+o49
Gra))ar: Clauses
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
,
28$08$-2;$08$2015
5?$ Pr(4%a%*9 a%,
*5&+,.&r"5
Gra))ar6 Clauses
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
, 80$08$-08$04$2015
5L$ T5( r(!&ra"or9 9"()
Gra))ar6 Clauses
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
, 20$04$-24$04$2015
Sapamana Alfel
07$04$-10$04$2015
5M$ T5( 3&%
Gra))ar6 5epored speech
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,'0 5edacarea unor e(e func)ionale variae mai comple(e% srucurae /i cu folosirea
de conecori
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
0'7 !ariciparea la conversa)ii folosind un limba6 adecva func)ional la cone( /i
respec8nd normele socio-culurale% -n func)ie de rol /i de rela)ia cu inerlocuorii
, 2;$04$-01$05$2015
5N$ Ur&%ar9 9"()
Gra))ar6 "mphasis and
$nversion
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,'0 5edacarea unor e(e func)ionale variae mai comple(e% srucurae /i cu folosirea
de conecori
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
0'7 !ariciparea la conversa)ii folosind un limba6 adecva func)ional la cone( /i
respec8nd normele socio-culurale% -n func)ie de rol /i de rela)ia cu inerlocuorii
, 04$05$-0<$05$2015
*. INVESTIGATIONS
7A$ Ba&* &%-("&4a"&o% a%,
+a.ora"or9 "("
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizii
, 11$05$-15$05$2015
*
LICEUL TEHNOLOGIC OVID CALEDONIU
- TECUCI
Str. Matei Basarab, nr. 11, Te!i
Te"#$a%& '()*+11),,
e--ai"& ./i0a"e0.ni!12a3....-
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
7B$ E%,o*o!9= @-ra9= MRI=
ECG
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
&'0 Analizarea unor siua)ii descrise -n e(e audiae sau ciie% -n scopul unui sudiu
aprofunda sau al lurii unor decizii
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,', "laborarea% oral . -n scris% prin sineizarea de informa)ii din diferie surse% a unui
rapor. refera. eseu . prezenare% argumenae logic /i sus)inue de e(emple perinene
din e(perien)a personal sau din ale surse
, 1<$05$-22$05$2015
Pra*"&*a Co)aa"a
01$07$-05$07$2015
0<$07$-12$07$2015
7C$ MRI a%, ECG
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
,'0 5edacarea unor e(e func)ionale variae mai comple(e% srucurae /i cu folosirea
de conecori
0', 5ealizarea de prezenri pe eme din domeniul de specializare% pe baz de
maeriale pregie -n prealabil
0'7 !ariciparea la conversa)ii folosind un limba6 adecva func)ional la cone( /i
respec8nd normele socio-culurale% -n func)ie de rol /i de rela)ia cu inerlocuorii
) 25$05$-21$05$2015
FINAL REVISION
&'& "(ragerea esen)ialului din rapoare orale% discursuri% inerviuri% al*-sho+-uri
&', $denificarea% -n e(e audiae.ciie% a puncelor de vedere% aiudinilor /i
senimenelor e(primae
,'& "(punerea% oral /i . sau -n scris% a unor idei% opinii /i punce de vedere proprii
/i sus)inerea lor cu argumene /i e(emple
0'0 5edacarea de scrisori . ale e(e func)ionale pe diferie eme% cre diver/i
desinaari% -n diferie scopuri de comunicare ;a ob)ine ceva% a informa% a
convinge% a invia% a refuza ec'<% cu adecvarea formaului /i a limba6ului la subiec
/i la ciiorul inen)iona
'7 !ariciparea la conversa)ii folosind un limba6 adecva func)ional la cone( /i
respec8nd
1 25$05$-21$05$2015
5
LICEUL TEHNOLOGIC OVID CALEDONIU
- TECUCI
Str. Matei Basarab, nr. 11, Te!i
Te"#$a%& '()*+11),,
e--ai"& ./i0a"e0.ni!12a3....-
Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci VIZA SEF DE CATEDRA
Aria curricular: Limba englez
Nume profesor: Carmen-Liliana Samoila
Manualul folosi: !rofessional "nglish in #se - Medicine VIZA DIRECTOR
PLANIFICARE CALENDARISTICA PENTRU POSTLICEALA ANUL I TM
LIMBA ENGLEZA
AN SCOLAR 2014-2015
+
NR$
U$I
UNITATEA DE INVATARE NR$ ORE / UNIT$
OBS$
SEMESTRUL I
& R(-&&o% 7 &> Sapamani de scoala
, UNIT 1 &, & Sapamana de pracica
0 UNIT 2 &,
7 UNIT 8 &,
?
UNIT 4 &,
@
UNIT 5 &,
>
REVISION 7
Toal semesrul $: @A ore
SEMESTRUL AL -II-LEA
& UNIT 5 77 &7 Sapamani de scoala
,
UNIT 7 &&
& Scoala Alfel
0
F&%a+ R(-&&o% &
, Sapamani pracica
Toal semesrul al -$$- lea:?@B7C@D
Toal ore semesrul $ si $$: &,A ore