Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

crt.
NUME I PRENUME TEM LICEN
1 ANGHEL ANDA CRISTIANA Medica ia antipsihotic!
schi"o#renii
$ %ADEA &L'RIANA P(ante )edicina(e *n prod+se
cos)etice
, CIUC LAURA CRISTINA Medic ia hepato-i(iar si
pancreatic
. C'C'NU /ICT'RIA Antidia-etice ora(e
0 C'NSTANTIN MARIA Anti-iotice(e *n der)ato(o1ie i
chi)ioterapie
2 D3RLICI MARI Apiterapia *n a#ec i+ni(e
aparat+(+i respirator
4 DIAC'NU I'NELA MIN'D'RA Antiin#(a)atoare(e topice
5 D'SPINA MARIA LUI6A
7 DRUME ANCA
18 &L'RICU I'ANA ALE9ANDRA S+spensii!anti-iotice i
i)portan a (or in terapie
11 GHI A MARIA CRISTINA Medic ia *n co)p(ic ii(e
dia-et+(+i "aharat
1$ G:SC I'ANA GE'RGIANA Medica)ente pentr+ t+(-+rri
#+nc iona(e 1astro!intestina(e;
(a<ati=e i antidiareice
1, MAN'LE ALINA
1. MARGINE &L'RENTINA Antiin#(a)atoare nesteroidiene;
antiter)ice; ana(1e"ice
10 MIELCI'IU ANDREEA ELENA Prod+se(e st+p+(+i #o(ostie *n
cos)etic
12 MITU DIANA ANDREEA Medica ia -o(i(or de sto)ac
14 M'CI MELANIA ELENA Ana(1e"ice!antiin#(a)atoare
15 NEGU ELENA DIANA Trata)ent+( ast)+(+i -ron ic
c+ a>+tor+( p(ante(or )edicina(e
17 'MEAG A(ca(oi"i #o(osi i *n practic
$8 PTRSCEL A(oe!=era. Prod+se
#ar)ace+tice
$1 P:NTEA I'NU %'GDAN Preparate #ar)ace+tice
+ti(i"ate in
a#ec i+ni(eder)ato(o1ice
$$ P:RL'GEA IULIA MARIA So(+ ii o#ta()ice
$, P'PA LENU A R'9ANA Medica ia aparat+(+i +rinar
$. P' IRC ALE9ANDRA
$0 PRECUPAN CTLINA &or)e #ar)ace+tice steri(e
$2 RADA &L'RINA /ALERIA
$4 RA EMILIA CRISTINA Medica ia anti+(ceroas
$5 TI A %IANCA IULIANA &or)e #ar)ace+tice ap(icate
pe )+coasa recta(
$7
,8
,1
,$
,,