Sunteți pe pagina 1din 5

3.

Din activitatea unei societi comerciale se cunosc urmtoarele date pentru perioada 1995-
2004:
Anul
Producia
(mii buc.)
Numr de salariai
Capitalul fix
(mii lei preuri
comparabile)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
20
24
28
32
34
40
40
42
44
46
1000
1200
1400
1100
1500
1700
1900
1900
2000
2100
4000
4200
4400
4600
4600
4200
4600
4800
4800
5000
resupun!nd c "ntre cele 3 varia#ile e$ist o dependen liniar% se cere:
a& s se estime'e parametrii modelului de re(resie)
#& s se determine erorile re'iduale)
c& s se msoare intensitatea le(turii dintre producie *i cele dou varia#ile)
d& s se teste'e validitatea modelului de re(resie +olosit,
-e'olvare:
.otm cu:
/ 0 producia)
$1 0 numrul de salariai)
$2 0 valoarea capitalului +i$,
1cuaia de re(resie este:
2 2 1 1 0
$ a $ a a /2 + + =
unde
/2
repre'int valorile a3ustate sau teoretice ale varia#ilei / "n +uncie de cele dou varia#ile
+actoriale $1 *i $2,
Determinarea parametrilor modelului de re(resie se +ace prin metoda celor mai mici
ptrate:
( ) ( )

min $ a $ a a / min /2 /
i
2
2 i 2 1 i 1 0 i
i
2
i i
-e'olvarea "n pro(ramul 14516:
7e introduc valorile varia#ilei re'ultative / "n celulele 82-811
7e introduc valorile varia#ilei
x
i1
"n celulele 92-911
7e introduc valorile varia#ilei
x
i 2
"n celulele 52-511
7e selectea' din meniul principal opiunea :ools% apoi Data 8nal/sis *i apoi -e(ression *i
se va desc;ide urmtoarea +ereastr:
-e'ultatele o#inute cu a3utorul 14516-ului sunt :
7<==8-> ?<:<:
Regression Statistics
=ultiple - 0,950698331
- 7@uare 0,903827316
8d3usted - 7@uare 0,876349406
7tandard 1rror 3,114434486
?#servations 10
8.?A8
df SS MS F Significance F
-e(ression 2 638,1020848 319,051 32,89287 0,000275855
-esidual 7 67,89791517 9,699702
:otal 9 706
Coefficients
Standard
Error
t Stat P-value
Lower
95%
Uer 95%
Bntercept -23,13 18,27 -1,26564 0,246136 -66,35893281 20,08862
4 Aaria#le 1 1,67 0,39 4,230999 0,003883 0,73763059 2,606726
4 Aaria#le 2 0,70 0,49 1,41223 0,20076 -0,473187514 1,876494
-17BD<86 ?<:<:
!"servation Predicted # Residuals
1 21,65 -1,65
2 26,40 -2,40
3 31,15 -3,15
4 27,53 4,47
5 34,22 -0,22
6 34,76 5,24
7 40,91 -0,91
8 42,32 -0,32
9 43,99 0,01
10 47,06 -1,06
1$plicitarea datelor din ta#elele de mai sus:
SUMMA! "U#PU#
Regression Statistics
Multiple
-aportul de corelatie
C-&
0,950698331
( )
( )
( )
( )

=
=
=
=

=
n
1 i
2
i
n
1 i
2
i i
n
1 i
2
i
n
1 i
2
i
2
1
/ /
/2 /
1
/ /
/ /2
% $ % -/
$
S$uare
5oe+icientul
C(radul & de
determinaie
0,903827316
( )
( )

=
=

=
n
1 i
2
i
n
1 i
2
i
2
/
2
e
2
/
2
$ D /
2
/ /
/ /2
1 -
Ad%usted S$uare
Aaloarea a3ustat a
coe+icientului de
determinaie
0,876349406
1 n D
1 E n D
1 -
2
/
2
u
2


=
Standard &rror
8#aterea medie
ptratic a erorilor "n
e*antion
3,114434486
( )
2 n
/2 /
2 n
s
n
1 i
2
i i
2
u
u

=
"bser'ations
.umrul
o#servaiilor Cn&
10
:a#el 2,
AN"(A
Sursa
variaiei
df
C(rade de
li#ertate&
SS $varian%a&
$su'a (tratelor&
MS )SS*df
$'edia (tratelor&
Cdispersia
corectat&
F
Significance
F
e)ression
('ariaia
datorat
re)resiei)
2 CE&
77-0
( )
=
=
n
i
i x
+ +
1
2
2
2 0
638,1020848
,
s
x
x
2
2

= 0
319,051
:estul
F032,89287
F0
2
x
s D
2
u
s
0,000275855G
0,05
Crespin( H0 I
model valid&
esidual
('ariaia
re*idual)
7 Cn-E-1&
7710
( ) =
=
n
i
i i u
+ +
1
2 2
2 0
67,89791517
1
2
2

=
, n
s
u
u
0
9,699
#otal
('ariaia
total)
9 Cn-1&
77:0
( ) =
=
n
1 i
2
i
2
/
/ / 0
706
77:077- J 771
1
2
2

=
n
s
+
+

:a#el 3
Coefficients
$Coeficien%i&
Standard Error
$-"aterea
'edie
atratic(&
t Stat P-value
Lower
95%
Uer
95%
+ntercept
(termenul
liber)
a.,
-23,13
0
a
s
0
18,27
0
a
t
0
-1,26
0,246K
0%05
-66,35893281 20,08862
Numrul
de salariai
a/ ,
1,67
1
a
s
0
0,39
1 a
t
0
4,23
0,003G
0%05
0,73763059 2,606726
Capitalul
fix
a0 ,
0,70
2
a
s
0
0,49
2 a
t
0
1,41
0,200K
0%05
-0,473187514 1,876494
:a#el4,
&S+.UA/ "U#PU#
!"servation Predicted
i
+2

Residuals
i i
+ + 2
1 21,65 -1,65
2 26,40 -2,40
3 31,15 -3,15
4 27,53 4,47
5 34,22 -0,22
6 34,76 5,24
7 40,91 -0,91
8 42,32 -0,32
9 43,99 0,01
10 47,06 -1,06
Bnterpretare re'ultate din ta#elul SUMMA! "U#PU#:
, 0,950698331 arat c "ntre cele trei varia#ile e$ist o le(tur puternic
direct,

0
0 0,903827316arat c 90L din variaia produciei este e$plicat de model)
Abaterea medie patratica a erorilor
u
s , 3,114434486, Mn ca'ul "n care acest
indicator este 'ero "nseamn c toate punctele sunt pe dreapta de re(resie,
Bnterpretare re'ultate din ta#elul AN"(A1
Mn acest ta#el este calculat testul F pentru validarea modelului de re(resie, Mntruc!t F 0
32,89287% iar Significance F $ragul de se'nifica%ie& este
0,000275855 Cvaloare mai mica de 0,05& atunci modelul de re(resie construit este valid *i
poate +i utili'at pentru anali'a dependenei dintre cele trei varia#ile,
Bnterpretarea re'ultatelor din ta#elul 4:
+ntercept este termenul li#er% deci coe+icientul a0 este -3,1351545,
:ermenul li#er este punctul "n care varia#ilele e$plicative C+actorial& sunt 0,
Deoarece
0
a
t
0 -1,26564iar pra(ul de semni+icaie P-value este 0,246136 K 0%05
"nseamn c acest coe+icient este nesemni+icativ, De alt+el +aptul c limita
in+erioar a intervalului de "ncredere
C-66,35893281

0
20,08862& pentru acest parametru este ne(ativ% iar limita
superioar este po'itiv arat c parametrul din colectivitatea (eneral este apro$imativ
'ero,
5oe+icientul a1 este 1,672178289% ceea ce "nsemn c la numrului de salariai cu
o sut% producia va cre*te cu 1,672178289 mii #uci, Deoarece
1 a
t
0 4,230999
iar pra(ul de semni+icaie P-value este 0,003883 G 0%05 "nseamn c acest
coe+icient este semni+icativ, Bntervalul de "ncredere pentru acest parametru este
0,73763059

1
2,606726
5oe+icientul a2 este 0,701653487% ceea ce "nsemn c la capitalului +i$ cu o sut
mii lei% producia va cre*te cu 0,701653487 mii #uci, Deoarece
2 a
t
0 1,41223
iar pra(ul de semni+icaie P-value este 0,20076 K 0%05 "nseamn c acest
coe+icient nu este semni+icativ,