Sunteți pe pagina 1din 415

Coperta:

Larisa Barbu
Gheorghe Branite
Oferta SRL
pentru prezenta ediie - 2005
LumeaCredinei Magazin ilustrat
Str. Armeneasc 13, sector 2,
Bucureti, cod 021042;
tel/ fax: 021/ 211.16.62;
e-mail: r_bucuroiu@yahoo.com
Director: Rzvan Bucuroiu
Redactor-ef: Rzvan Codrescu
Descrierea CI P a Bibliotecii Naionale a Romniei
BRA N I TE, EN E
Liturgica special: pentru facultile de teologie / pr.
Prof. dr. Ene Branite. - Bucureti : Oferta, 2005
ISBN: 973- 87506-2-8
Preot Prof. Dr. Ene Branite
LITURGICA SPECIALA
pentru facultile de teologie
Ediia a IV-a
Retiprit cu binecuvntarea
nalt Prea Sfinitului LAURENI U,
Mitropolitul Ardealului
Un produs
Ol*1*
' *E K U i
Buaireti - 2005
LI T URG I C A SPEC I A L
pentru facultile de teologie
Preot Prof. Dr. Ene Branite
Distribuie:
Supergraph Prest Com SRL
Str. Ion Minulescu 36
031216, Sector 3, Bucureti
Tel. 021/ 320.61.19; 021/ 319.10.83
Fax: 021/ 319.10.84
Mateia Media SRL
B-dul Regina Maria 50,
Sector 4, Bucureti
Tel. 021/ 335.42.23; 0723/ 192.909; 0788/ 635.186
Distribuie direct:
Sorin Savin
Tel. 0788/ 456.090
Prefa
5
In vastul i importantul domeniu al studiului Liturgicii, att de necesar vieii cul-
tice a Bisericii, Printele profesor Ene Branite i-a dobndit locul de cinste, impunn-
du-se prin ntreaga sa activitate de maiestuos liturghisitor, de dascl de mare vocaie i
de teolog de mare profunzime. Bogata i prodigioasa sa oper de istorie, teologie i
spiritualitate liturgic, de pastoral i de art cretin a completat i fundamentat aceste
discipline ale Teologiei. S-au ntlnit, ntotdeauna, n lucrrile i n studiile Printelui
Branite, seriozitatea i acrivia cercettorului, dublate de dragostea i sensibilitatea
tritorului, toate redate de miestria condeierului.
Mai presus de toate: printele profesor ne-a nvat ce este Sfnta Liturghie", s-a
apreciat ntr-una din cuvntrile la nmormntarea magistrului nostru, la care noi pu
tem aduga: ne-a nvat ceestesfinenia i cum sepoate dobndi prin rnduielile cultu
lui divin. n acest scop, Printele Branite a lsat nvmntului teologic universitar
un curs de Liturgic, n dou volume: Liturgica general, care studiaz cultul divin,
persoana liturgic, timpul i spaiul liturgic, i Liturgica special, care prezint institui
rea, rnduiala i semnificaia mistico-simbolic a tuturor slujbelor cultului ortodox,
mprite n trei mari capitole: Cele apte Laude, Sfnta Liturghie i Tainele i lerur-
giile bisericeti. Pragmatismul, sistematizarea i sintetizarea materialului, prin plane i
tablouri sinoptice, adaug o not valoric acestei cri.
Necesitatea i utilitatea practic a acestor manuale, la care se adaug i valoarea lor
teologic, au determinat apariia acestora n mai multe ediii. Liturgica general apare
n prima ediie, din multiple pricini, abia n 1985, la un an dup moartea autorului,
iar n a doua ediie, revizuit i completat" de ctre doamna profesoar Ecaterina
Branite, n 1993. Liturgica special apare n prima ediie n 1980, spre bucuria i
mulumirea autorului, n.ediia a doua n 1985, prin struin i grija doamnei
Ecaterina Branite, i n ediia a treia, la Editura Nemira, n 2002.
Editura Lumea Credinei din Bucureti mplinete acum o cerin a tineretului stu
dios i a tuturor celor dornici de a ptrunde misterul slujbelor liturgice svrite n ca
drul Bisericii noastre, ceea ce duce implicit la o participare real i contient n cadrul
serviciului liturgic, sfnt i sfinitor. Ediia a patra, pe care o binecuvntm i o reco
mandm iubitorilor de cele sfinte, respect ntru totul ediiile precedente.
Dr. Laureniu STREZA
Mitropolitul Ardeahdui
Si bi u, 30 noi embri e 2005
Sf. Apostol Andrei, cel nti chemat,
ocrotitorul Romniei
5
'i
.-i
i
i
Prescurtri folosite
AS - Patr. Justinian al Bisericii Ortodoxe Romne, Apostolat Social - Pildei ndem-
nuri pentru cler, 12 vol., Bucureti, 1948 .u.
BOR - Revista Biserica Ortodox Romn (a Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Romne), Bucureti, 1874 .u.
BCMi - Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureti, 1908-1945.
BMI Bul eti nul J Monumentel orI stori ce, Bucureti, 1970 .u.
BRV - I. Bianu i N. Hodo, Bibliografie romneasc veche, 1508-1830, 3 tomuri,
Bucureti, 1903, 1910, .1912-1916 (t. III , n colaborare cu Dan Simionescu).
CBO Dr. Nicodim Mila, CanoaneleBisericii Ortodoxe, nsoitedecomentarii, trad. de
Uro Kovincici i Dr. N. Popovici, 2 voi. n 4 pri, Arad, 1930-1936.
CLEU - Codex Liturjjicus Ecdesiae Universae..., edit. Jos. Aloys. Assemanus, 15 vol.,
Roma, 1749-1766.
Const. Ap. - ConstituiileApostolice(Aezminteie Sfinilor Apostoli).
C5EL - Corpus ScriptorumEcclesiasticorumLatinorum..., Viena, 1866 .u.
DAC - J. Martigny (L'Abb), Dictionnairedes Antiquits chrtiennes, ed. a -a, Paris,
1889.
DACL - Dictionnaire dArcholqqic chtienne et de Liturgie, editat de F. Cabrol, H.
Leclercq i H. Marrou, Paris, 1907-1953 (15 tomuri n 30 volume).
DB - Dictionnaire de la Bible, ed. F. Vigouroux, P.S.S. 5 vol., 1895-1912;
Suplment d. par. S. Pirot, Paris, 1912 .u.
DHGE - Dictionnaired'Histoireet de Gographieecclsiastiques ed. de A. Baudrillart, A.
Vogt et U. Rouzis, Paris, 1912 .u.
D Sp. - Dictionnaire de Spiritualit, Asctique et Mistique, Doctrine et Histoire, publi
sous la direction de M. Viller, S.J., assist par. F. Cavallera et J. De Guibert,
S.J., Paris, 1932 .u.
DTC - Dictionnaire de Thoo/jic Catholique, red. de A. Vacant, E. Mangenot, E.
Amann, -e tirage, Paris, 1923-1950.
EL - Eastem Liturjyies, ed. by F.E. Brightman, Oxford, 1896.
Enc. gr. - ' (Marea Enciclopedie greac), 24 to
muri, Atena, 1926-1934.
Enc. relig. i moral - , publicat de profesorii
facultilor de Teologie din Grecia, 12 volume, Atena, 1962-1968.
EO - Rev. Echos d'Orient, Paris, Constantinopol, Bucureti, 1897-1942 (39 vol.).
GB - Rev. Glasul Bisericii, a Mitropoliei Ungrovlahiei, Bucureti, 1941 .u.
Ir. - Rev. Irnikon. Prieur d'Amay-sur-Meuse, Chevetogne (Belgique), 1926 .u.
JMP - Jurnal Moskovskoi Patriarhii (Revista Patriarhiei de Moscova).
Liturgia - Liturqia. Encyclopdie popidaire des connaissances liturqiques, publie sous la
direction de R. Aigrain, Paris, 1930 (un singur volum).
LOC - L i turj j i arum Ori ental i um Collectio. Collegit Eus. Renaudot. Ed. secunda, 2 to
muri, Francofurti ad Moenum, 1847.
7
Pr eo t Pr o f , Dr .En e Br a n i t e
l Th IC
MA
MB
MD
MELV
MMS
MO
OC
OOP
Olt.
OT
PG
PL
PO
POC
RAG
ROAS
ROC
SC
SCNAC
Sint. Aten.
SPA
ST
- Lexikon fiir Theologieund Kirche. Zweite Auflage des Kirchlichen Handlexikon
in Verbindung mit Fachgelehrten und mit Dr. K. Hoffmann als Schriftleiter,
herausgegeben von Dr. M. Buchberger, 10 vol., Freiburg im Breisgau,
1930-1938.
- Rev. Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1956 .u.
- Rev. Mitropolia Banatului, Timioara, 1951 .u.
- La Maison-Dieu. Revue franaise du Centre National de Pastorale
Liturgique, Paris, 1945 .u.
- Monumenta Eucharistica et Liturgica Vetustissima, Collegit, notis et
prolegomenis institut J. Quasten, Bonnae, 1935-1937 (volum unic).
- Rev. Mitropolia Moldovei i Sucevei, Iai, 1949 ,u.
- Rev. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1949 .u.
-Rev. Oriens Christianus, Leipzig, 1901 .u.
- Rev. Orientalia Christiana Periodica, Roma (Inst. Pontifical de Studii
Orientale), 1935 .u.
- Rev. Ortodoxia, a Patriarhiei Romne, Bucureti, 1948 .u.
- Opuscula et textus historiam Ecclesiaeejusquevitam atque doctrinam illustrantia,
Series liturgica, edita curantibus R. Stapper et A. Rcker, Mnster, 1933 .u.
- J.P. Migne, Patroloiaecursus completus, Series graeca, Paris, 1857-1866 (161
vol).
- J. P. Migne, Patroloiaecursus completus, Series latina, Paris, 1844-1864 (221
vol.).
-Patroloia Orientalis, Edite (d'abord) par R. Graffm et F. Nau, Paris, 1903 .u.
- Rev. Proche-Orient Chrtien, Jrusalem, 1951 .u.
- ReaUexikon fiir Antike und Christentum, Sachwrterbuch zur Auseinan-
der-setzung des Christentums mit der antiken Welt, in Verbindung mit F. J.
Dlger - H. Lietzmann und unter besonderer Mitwirkung von J.H. Waszing -
L. Wenger, herausgegeben von Th. Klauser, Stuttgart, 1950 .u.
- H. Denzinger, Ritus Orientalium, Coptorum, Syrorumet Armenorum in admi-
nistradissacramentis... 2 tomuri, Graz-Austria, 1961.
- Revue de l'Orient chrtien, Paris, 1896-1946.
- Sources chrtiennes. Colecie de texte patristice, ed. de H. de Lubac S.J. et J.
Danielou S.J. (t), Paris, 1942, .u.
- Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Edidit J.D. Mansi, Floren
a - Venetia, 1757-1798, 31 voi. (reprod. fasc. i continuare), Paris-Leipzig-Arn-
hem, 1901-1927, 53 voi. Reproducere fotografic la Graz-Austria, 1960.
-- . (Colecia dumnezeietilor i sfinte
lor canoane), ed. de G.A. Ralli i M. Podi, 6 vol., Atena, 1852-1859.
- ScrierilePrinilor Apostolici dimpreun cu Aezmintelei Canoaneleapostolice,
traduse din original de Pr. I. Mihlcescu, Ec. M Pslaru i Ec. G.N. Niu, 2 voi,
1927,1928.
- Studii Teologice, Revista Institutelor teologice din Biserica Ortodox Romn,
Bucureti, 1949 .u. (Serie nou).
Pa r t ea n t i
Introducere
Liturgica special
'i

....
'r-A-. * '' ' < *- "* '' '. ' - h l . . : , ,. . I ' ! '
Ca pi t o l u l I
Liturgica special
ca disciplin
de nvmnt teologic
1. Obiectul sau materia de studiu
a Liturgicii speciale
A doua parte a cursului de'Liturgic se intituleaz, n general, Liturgica special. Ea
se ocup cu studiul special, sistematic i amnunit al unitilor cultului divin public
ortodox, pe care le numim de obicei slujbereligioase sau senncii bisericeti.
Acestea vor fi prezentate dintr-un ntreit punct de vedere: tipiconal, istoric i exeje-
tic. Vom descrie, adic, mai nti, rnduiala sau nfiarea lor, aa cum o gsim n Ti
pic sau n alte cri de slujb (Liturfhier, Aiolitfelnic, Ceaslov, Catavasier .a.) i cum se
oficiaz n biserici. n al doilea rnd, ne vom ocupa de istoria lor, adic de modul cum
au luat natere i au evoluat de-a lungul vremii, cu diferitele forme sau nfiri pe
care le-au a^ut n trecut i cu modificrile (adugirile, dezvoltrile, prescurtrile etc.)
survenite treptat n rnduiala lor, pn la forma pe care o au astzi; informaiile de
aceast natur, privind adic istoria sfintelor slujbe, vor fi date ns ct mai pe scurt, n
msura n care ele vor fi absolut necesare pentru lmurirea acelor rituri i ceremonii
din ritualul actual al serviciilor divineA, care nu pot fi nelese exact fr cunoaterea
trecutului, a originii i a evoluiei lor. n al treilea rnd, vom expune interpretarea, tl-
cuirea sau explicarea ritualului sfintelor slujbe, artnd rostul sau scopul pentru care
au fost introduse n uzul liturgic al Bisericii diferitele rugciuni, imne, rituri i cere
monii de cult, nevoile crora ele corespund n evoluia pietii sau a vieii religioase
cretine, precum i sensurile diferite (istorico-simbolice, doctrinare, mistico-eshatolo-
gice), care li s-au atribuit de ctre tlcuitorii cultului, prin punerea lor n legtur cu
istoria sfnt a mntuirii, cu dogma sau nvtura de credin cretin ortodox, cu
doctrina despre sfritul lumii i viaa viitoare etc.
2. Izvoarele Liturgicii speciale
Izvoarele pe care le vom folosi n aceast parte a cursului nostru vor fi mai nti
crile de cult, indispensabile pentru partea descriptiv a rnduielii sfintelor slujbe.
Vom lua, desigur, ca normative pentru aceasta ediiile cele mai noi ale crilor de
slujb folosite azi n Biserica Ortodox Romn; vom apela i la crile folosite n ce
lelalte Biserici ortodoxe (greac, rus etc.), numai atunci cnd va fi nevoie, spre a
semnala unele practici, rituri sau rnduieli deosebite de cele din Biserica noastr. Vom
indica, de asemenea, n msura n care va fi necesar, i diferitele variante de practic,
mai importante, din diferitele regiuni (eparhii) ale Bisericii Ortodoxe Romne, spre a
desprinde concluziile care se impun n vederea uniformizrii cultului.
Pentru expunerea istoric a sfintelor slujbe (originea, dezvoltarea i evoluia rn
duielii lor) vom face apel la toate informaiile pe care ni le ofer, n acest sens, diferi-
I I
Pr eo t Pr o f . Dr . Ene Br an it e
tele documente i izvoare liturgice: manuscrisele i ediiile vechi ale crilor de slujb,
coleciile de texte liturgice vechi, editate mai ales n Apus din sec. al XVI-lea nainte
(vezi la cap. despre Literatura liturgic, din Liturgica general), vechile Rnduieli bi
sericeti din secolele I V-V, canoanele Sfinilor Prini i ale sinoadelor ecumenice i
locale, rnduielile monahale, tlcuirile liturgice din literatura patristic i bizantin .a.
Ct privete expunerea exegetic a serviciilor religioase, adic explicarea sau tlcuirea
lor, ea se va ntemeia n primul rnd pe comentariile sau tlcuirile liturgice, clasice, din
epoca patristic i bizantin; ceea ce au spus Prinii i scriitorii bisericeti din secolele
I-XV (ca de ex. Sfntul Chirii al Ierusalimului, Sfntul Ambrozie al Milanului, Sfntul
Maxim Mrturisitorul, patriarhul Gherman al Constantinopolului, Nicolae Cabasila, Si
meon al Tesalonicului .a.) n domeniul,interpretrii cultului rmne pentru noi norma
tiv, cci numai n aceast perioad se poate vorbi de o exegez original a cultului orto
dox. Interpretrile i prerile personale ale unora dintre teologii ortodoci de mai trziu
(dup cderea Constantinopolului sub turci), care se ocup cu tlcuirea cultului - ca de
ex. Nicolae Vulgaris, M.eletie Sirigul (sec. XVI I ), arhiep. rus Veniamin Krasopievkov
(sec. XVI I I ) .a. - vor fi luate n consideraie numai n msura n care ele aduc contri
buii noi, de un real progres n dezvoltarea literaturii mistagogice ortodoxe.
3. Metoda folosit
Metoda pe care o vom folosi la redactarea acestei pri din cursul nostru va fi o
mbinare a metodei descriptive cu cea istoric i exegetic, potrivit celor trei aspecte
sau puncte de vedere clin care vom prezenta materia tratat. Fr ndoial, n expune
rea tipiconal a serviciilor divine va predomina metoda descriptiv (expozitiv); n ex
punerea privitoare la istoria sfintelor slujbe vom face uz de metoda interpretrii istorice,
iar cnd va fi vorba de tlcuirea sau explicarea lor, vom folosi metoda exegetic.
n generai, cele trei aspecte sub care vom trata serviciile divine (tipiconal, istoric i
exegetic) vor f expuse separat, pe rnd. Spre deosebire de ali liturgiti (ca de ex V.
Mitrofanovici i colaboratorii), care prezint concomitent, n una i aceeai lecie, att
rnduiala, ct i istoria i explicarea fiecrui serviciu divin n parte, noi preferm s
descriem mai nti rnduiala actual a fiecrui serviciu divin (ndeobte cunoscut),
pentru ca dup aceea s revenim, n capitole separate, cu informaiile de ordin istoric
i exegetic care sunt necesare pentru nelegerea just i deplin a ritualului actual al
Bisericii Ortodoxe. Vor fi mai rare cazurile cnd informaiile de aceast natur se vor
da concomitent cu descrierea tipiconal, ntr-unul i acelai capitol, fie n text, la locu
rile respectivem fie n note subsidiare; aa vom proceda, de exemplu, la unele slujbe,
mai puin importante, din capitolul ultim al cursului (taine i ierargii).
Cu toate c ne vom strdui s dm expunerii noastre un caracter ct mai tiinific -
orice afirmaie fiind ntemeiat pe consultarea i folosirea, cinstit i obiectiv, a izvoa
relor celor mai demne de ncredere - totui, ne vom feri de excesul de erudiie care
ngreuiaz de obicei lectura i utilizarea de ctre nespecialiti a unor astfel de tratate
universitare; de aceea vom reduce la minimum posibil aparatul critic i trimiterile bi
bliografice, care vor fi date n cursul expunerii numai n msura n care vor fi absolut
necesare pentru indicarea surselor de informaie i pentru sprijinirea ori verificarea
unor afirmaii, preri sau atitudini discutate sau controversabile. In schimb, la sfritul
capitolelor principale vom indica bibliografia principal a chestiunii respective, men
ionnd ndeosebi lucrrile mai noi i mai importante.
12
L i t u r g i c a s pec i a l
4. mprirea materiei
mprirea cursului nostru de Liturgic special va ti cea ndeobte urmat n mai
toate tratatele similare. Dup aceast scurt introducere despre cuprinsul (obiectul sau
materia) Liturgicii speciale i despre izvoarele, metoda i mprirea ei, prima parte a
cursului va fi consacrat serviciilor divine din grupa numit Laudele bisericeti (cele
apteLaude), care alctuiesc serviciul divin public al Bisericii pentru fiecare zi liturgic
(Vecernia, Utrenia, Ceasurile etc.).
Partea a doua se va ocupa cu studiul separat al Sfintei Liturghii, slujb creia i se
acord, n cadrul cursului nostru, o extindere proporional cu importana ei n cadrul
cultului divin.
Partea a treia va prezenta serviciul celor apte sfinte taine ale Bisericii noastre, care
constituie o grup aparte n cadrul cultului, att prin structura (rnduiala) lor, ct i
prin scopul i destinaia lor n viaa religioas.
Partea a patra i ultima va cuprinde studiul celor mai importante servicii religioase
din grupa cunoscut sub denumirea de ierurgii, adic acele slujbe din JVLolitfelnic, care
au ca scop binecuvntarea i sfinirea credincioilor, n anumite mprejurri l mo
mente din viaa lor religioas, precum i a lucrurilor de care omul are nevoie n viaa
sa religioas, n general.
5. Folosul i importana studiului Liturgicii speciale
Despre aceasta s-a vorbit ndeajuns, credem, la nceputul primului volum din cur
sul de fa (Liturgica general). In plus fa de ceea ce s-a spus acolo, subliniem numai
c, din punct de vedere practic (profesional), aceast parte a studiului Liturgicii este i
mai important i mai util dect prima, deoarece ea are o legtur mai direct cu
funcia sacramental (simitoare) a preoiei, familiarizndu-i pe studenii teologi i pe
slujitorii bisericilor noastre cu rnduiala i ritualul sau modul svririi corecte a servi
ciilor divine. Cci la aceasta intete, n primul rnd, acea parte din cursul nostru care
se ocup cu expunerea tipiconal a serviciilor divine.
Ct privete cunotinele cu caracter istoric i exegetic, care se adaug la cele
tipiconale, acestea nu trebuie considerate ca adaosuri ale unei erudiii superflue din
punct de vedere practic, ci ca nite completri necesare ale culturii liturgice a oricrui
cleric i teolog, menite s-i lrgeasc orizontul i s-i dea o nelegere mai nalt i mai
tiinific a ritualului sacm al crui interpret este; cci, cu ct slujitorii cultului nostru
vor cunoate mai bine rnduiala, istoria i explicarea serviciilor divine pe care ei ie
svresc, cu att se vor strdui s le oficieze cu mai mult ptrundere, pietate i
credin, cu demnitate i cu respectul integral al rnduielilor tipiconale, consfinite de
Biseric, de tradiie i de practica unanim a slujitorilor. Un ndoit ctig indirect va
rezulta din acest spor al instruirii noastre liturgice: pe de o parte, uniformizarea mo
dului de svrire a serviciilor divine de ctre toi sfiniii slujitori, conform indicaiilor
date de Sfntul Sinod al Bisericii noastre, iar pe de alta, sporirea frecvenei i apartici
prii active a credincioilor notri la sfintele slujbe oficiate n biserici - dou obiective,
deopotriv de importante i deopotriv de vrednice de urmrit n activitatea noastr
pastoral. Studiul aprofundat al Liturgicii specialene va ajuta s le atingem pe amn
dou, aa cum ne ndeamn i conducerea Sfintei noastre Biserici.
13
Ca pi t o l u l II
Slujbele bisericeti
i mprirea lor
1. Ce sunt slujbele bisericeti
nc din partea nti a Liturgicii (cap. despre Cultul public i cel particular), am
vzut c, atunci cnd este vorba de rugciunea particular, personal sau individual,
pe care fiecare credincios o nal lui Dumnezeu, aceasta se poate face oricnd i ori
cum, adic n forme nengrdite de nici o regul sau rnduiala. Pentru o astfel de
rugciune nu exist, deci, nici termene sau soroace anumite i nici formulare sau rn
duieli oficiale, fixate sau stabilite dinainte. n cultul particular, putem s ne rugm lui
Dumnezeu, s-L cinstim i s-L ludm n orice vreme, necontenit, precum zice psal-
mistui: Binecuvnta-voi pe Domnul n toat vremea, pururea lauda Lui n gura mea
(Ps. XXXIII, 1). Tot aa ne ndeamn Mntuitorul nsui: Privegheai, deci, rugn-
du-v n toat vremea... (Le. XXI, 36; comp. Mt. XXI V, 42 i Mc. XI I I , 33; XI V,
38); iar Sfntul Apostol Pavel repet aceast recomandaie: Rugai-v nencetat (1
Tes. V, 17) i: ,,Multumiti pururea pentru toate, n numele Domnului nostru Iisus
Hristos ! (Efes. V, 20).
Cu totul altfel stau ns lucrurile cnd este vorba de rugciunea obteasc a Biseri
cii, adic rugciunea fcut n comun, de ctre toi credincioii, sau pentru nevoile spi
rituale i materiale ale obtii credincioilor, prin mijlocirea sfiniilor slujitori. Pentru a
se putea crea i pstra atmosfera de linite, de ordine i de rnduial, necesar bunei
desfurri a rugciunii colective, ea se face dup un tipic, adic dup rnduieli di
nainte stabilite, n forme i cu cuvinte fixate, tiute i reglementate precis de ctre
Biseric (consfinite de practica i tradiia bisericeasc). Ea se svrete, de asemenea,
Ia termene sau momente anumite din cursul timpului, pe care toi slujitorii i credin
cioii miei Biserici smit obLigai s le respecte, atunci cnd vor s ia parte la cultul pu
blic, fiindc ele sunt aceleai pentru toi.
Aceste rnduieli sau formulare de rugciune, potrivit crora se oficiaz cultul pu
blic al Bisericii, adic prin care obtea credincioilor, aduce lui Dumnezeu prinosul ei
de cinstire, de laud, de mulumire i de slvire i prin care ea cere i obine de la El
harul i ajutorul Su, se numesc slujbe bisericetislujbe sfinte, oficii (servicii) religioase
etc. Fiecare din ele are un scop anumit, care determin i forma, structura sau rndu
iala fiecrei slujbe n parte.
2. Alctuirea (componena)
slujbelor bisericeti
Din punctul de vedete al structurii lor externe (ca form verbal), formularele ver
bale sau textele slujbelor bisericeti se prezint ca nite opere literare (uniti euholo-
gice) cu o individualitate distinct, perfect, avnd un cuprins (o parte principal), n
care se exprim scopul de cpetenie al slujbei respective i care este ncadrat la nceput
15
de o formul de introducere (binecuvntare), iar la sfrit de una de ncheiere (otpusr
sau apolis).
Rnduiala serviciilor religioase e alctuit din rituri sau ceremonii liturgice com
plexe, compuse, la rndul lor, din formele generale de exprimare a cultului, adic:
a) Rugciuni (sub form de molitfe i ectenii) i diferite formule sacramentale, care
alctuiesc partea verbal a slujbei respective i n care se exprim, de obicei, scopul
(scopurile) de cpetenie ale fiecrui serviciu religios, adic ideile, simmintele i cere
rile sau nevoile imediate ale Bisericii;
b) Cntri sau imne liturgice, sub diversele forme si numiri (tropare, stihiri, con-
dace, canoane, catavasii etc.) care exprim mai ales funcia latreutic a cultului, adic
cinstirea i lauda iui Dumnezeu;
c) Lecturi din crile sfinte (citiri de pericope biblice), sub diferitele lor forme i
denumiri (paremii, psalmi izolai sau n grupe, catisme, apostole, evanghelii) sau chiar
lecturi ziditoare de suflet, din operele Sfinilor Prini (sinaxare sau viei ele sfini,
omilii sau cuvinte de nvtur etc.), prin care cultul divin i ndeplinete mi ales
funcia lui didactic sau nvtoreasc;
d) Acte liturgice, adic gesturi sau micri rituale (ngenuncheri, facerea semnului
crucii, vohoade sau procesiuni, binecuvntri etc.), care alctuiesc partea ceremonial
(ritualistic) a cultului;
e) La acestea se adaug uneori mrturisirea credinei, sub forma simbolului de
credin, sau a diferitelor formule sacramentale i imne, n care se exprim, n forme
poetice i pe nelesul tuturor, diferite adevruri de credin i care contribuie la in
struirea religioas a credincioilor.
In rnduiala sfintelor slujbe, toate aceste forme de exprimare a ideilor i a senti
mentelor religioase ale Bisericii rugtoare se nlnuiesc ntr-o ordine dat sau di
nainte stabilit pentru fiecare serviciu divin; proporia n care sunt dozate (combinate)
i ordinea n care ele se succed variaz de la slujb la slujb. Astfel, n unele slujbe, lo
cul predominant din punct de vedere cantitativ l ocup rugciunea, n diferitele ei va
riante (de cerere, de pocin, de laud i de mulumire etc.), cum se ntmpl, de ex.,
n Rnduiala mprtirii (din Liturhier i din Ceaslov), n care rugciunea de cerere
predomin n prima parte (nainte de mprtire), iar cea de mulumire n a doua
parte (dup mprtire); n alte servicii divine predomin lecturile biblice (ca la Ve
cernia din Smbta Patilor, unit cu Liturghia Sfntului Vasile), n altele, imnele sau
cntrile liturgice (ca n serviciul Prohodului de la Denia din Vinerea Patimilor)
.a.m.d. Proporia aceasta a elementelor componente ale rnduielilor de slujb este
determinat de legea (principiul) echilibrului liturcic, despre care am vorbit mai na
inte i care cere ca, nuntrul oricrui serviciu religios, fiecare din cele trei funcii sau
scopuri fundamentale ale cultului (Jatreutic, harismatic i didactic) s fie satisfcut n
chip just, proporional cu scopul principal sau particular al fiecrei slujbe, cu ideile i
sentimentele sau nevoile religioase ale credincioilor, care se cer exprimate n situaia
sau mprejurarea respectiv etc.
De asemenea, din punctul de vedere al ordinii sau succesiunii acestor forme, unele
slujbe ncep cu citirile i continu cu rugciunea i cntrile (ca de ex. slujba Vecerniei
i cea a Utreniei), -altele ncep, dimpotriv; cu rugciunea i continu cu citirea i
cntrile (ca de ex. rnduial botezului i cea a cununiei) .a.m.d. Tocmai din aceast
variaie a proporiei n care sunt dozate i a ordinii n care se succed aceste elemente
componente ale rnduielii slujbelor bisericeti (rugciunea, cntarea, lectura religioas
i aciunea liturgic sau ritualul) n cuprinsul slujbelor bisericeti, rezult forma sau
P r e o t P r o f . D r . Eme B r a n i t e
16
L i t u r g i c a s pec i a l
structura individual, specific, a fiecrei slujbe divine, i de aici provin deosebirile de
structur dintre diferitele servicii religioase.

3. mprirea slujbelor bisericeti


Slujbele bisericeti se pot mpri n mai multe categorii sau grupe, att dup
structura sau extensiunea lor, ct i dup scopul sau destinaia, locul i timpul n care
se svresc.
Astfel, dup extensiunea (mrimea sau lungimea) lor, gsim trei feluri de servicii di
vine, deosebite ntre ele chiar prin numirile pe care le poart n crile de slujb.
a) Cele mai reduse ca mrime sunt alctuite din simple rugciuni sau molitfe
^, orationes, molitfa)1, citite de preot pentru diferite scopuri sau nevoi din viaa
credincioilor. Aa avem, de ex., Rugciune la nsemnarea pruncului (>
), Rugciune la a opta zi dup cununie, Rugciune (de citit) la
temelia casei, Molitfa Sfntului Mucenic Trifon, la grdini, la vii i la holde, Moliftele.
(blestemele) Sfntului Vasile, cate se citesc n biserici la 1 ianuarie .a. (a se vedea Mo-
litfelnicul). Unele din acestea sunt de fapt menite s fie citite n cadrul altor servicii re
ligioase mai mari, ca de ex. : Rugciunile la binecuvntarea slciei din Duminica Flori
ilor i Rugciunea pentru binecuvntarea diferitelor prinoase aduse la biseric, care se
citesc dup Rugciunea amvonului din rnduiala Liturghiei, Rugciunea pentru bine
cuvntarea artosului (anafurei) din ziua de Pati (n Molitfelnicul ed. 1937 i 1950)
.a.; cele care se citesc singure sunt ncadrate de obicei ntre o formul de binecuvn
tare simpl (ca la ierurgii), urmat de rugciunile introductive, i o formul de nche
iere (apolis sau otpust).
b) Ceva mai mari sunt aa-numitele rnduieli (la sing. = , ordo,
cin); acestea, pe lng rugciunea n care se exprim scopul i care alctuiete partea
principal a rnduielilor respective, conin i imne (tropare, condace etc.), lecturi i
acte liturgice (rituri sau ceremonii diverse). Aa avem, de ex.: Rnduiala binecuvn-
trii colivei (n Liturghier i Molitf'elnic), care se citete ori la Liturghie, dup Rugciu
nea amvonului (ca o simpl rugciune), ori seara, la sfritul Vecerniei, nainte de ot
pust, Rnduiala mprtirii (n Liturghier i n Ceaslov), Rnduiala parastasului pentru
mori, Rnduiala n ziua nti (dup natere) la femeia luz, Rnduielile pentru binecu
vntarea i sfinirea diferitelor obiectebisericeti (cruce, troi, clopot, icoane, steaguri s.a),
Rnduielile pentru consacrarea celor ce intr n clugrie (Rnduiala la facerea
rasoforului, la schima mic, ia schima mare) .a.
c) Cele mai ntinse ca dimensiune sunt slujbele divine propriu-zise (la sing. =
2, latinescul officium, slavo-rus posleadovania), care, pe lng prile compo-
1Credincioii ortodoci romni ntrebuineaz de preferin termenul de molitv (molift) pentru
rugciunile bisericeti citite de preot din crile de slujb, iar pe cel de rugci une (rug) pentru cele
pe care i le fac credincioii singuri (comp. P r. Nie. M. Popescu, Di ortosi ndMoli tfel nicul , Buc., 1937
- extras din B.O.R., pp. 11 i 13).
2In unele ediii vechi ale Molitfelnicului romnesc , s-a tradus cu urmare. Urmarea
chipului celui mic .a. (vezi, de ex., Evhologhiu, Buc., 1854 i 1858). In terminologia liturgic, St-
nseamn i rnduiala unei slujbe redat pe scurt (tipicul ei), spre deosebire de .,
care indic rnduiala complet a unui serviciu divin, cuprinznd adic nu numai regulile de tipic, ci
i formularul sau textul rugciunilor, al innelor i ai lecturilor ei (vezi Pr. P. Vintilescu, Sensul cuvi n
telor i n terminologia l i turgi c, n voi. Prinos la srbtorirea a optzeci de ani
de vrst ai Patriarhului Nicodim al Romniei, Buc., 1946, pp. 299-310).
17
nente ale rnduielilor (rugciuni, cntri, acte rituale etc.), au n plus Apostol i Evan
ghelie, in aceast, categorie intra, de ex. : slujba botezului, slujba Sfintei Liturghii, slujba
sfi ni ri i apei (mi ci fi mari ), sl uj ba nmormntri i , sl uj ba sfi ni ri i bi seri ci i .a.3
Din punct de vedereal timpului fi locului n care sesvresc, precum i al destinaiei sau
scopului lor special n cadrul cultului public, slujbele bisericeti se pot mpri, de ase
menea, n mai multe grupe sau categorii.
a) Astfel, unele dintre ele, ca Vecernia, Utrenia i Liturghia, au un caracter perio
dic, svrirea lor fiind legat de termene stabilite n timp (perioade i zile anumite din
cursul anului bisericesc, ceasuri sau momente anumite din cursul zilei), repetndu-se
n fiecare zi (la mnstiri i la catedralele episcopale), sau mcar n fiecare srbtoare
(la bisericile de enorie) i succedndu-se ntr-o ordine fix, aceeai de fiecare dat. (Ve
cernia -Pavecernia - Miezonoptica i Utrenia - Ceasurile I -VI -- Liturghia - Ceasul
IX). Toate laolalt alctuiesc serviciul divin public al Bisericii pentru fiecare zi
liturgic, adic rnduiala de slujb prin care Biserica aduce lui Dumnezeu i sfinilor
cuvenitul prinos zilnic de rugciune, de mulumire, de laud i cinstire, din partea i n
numele tuturor credincioilor. Ele sunt cunoscute sub numirea ndtinat de Cele
apte Laudev sau ,jLaudde bisericeti (vezi despre ele mai pe larg n cap. urmtor).
Rnduiala lor o aflm in Ceaslov (pentru cntreii de stran) i n Liturfincr (pentru
diaconi i preoi).
Att prin destinaia lor, ct i prin locul unde se svresc, slujbele din aceast cate
gorie aii, deci, un caracter prin excelen colectiv i totodat eclesiolojjic, adic ele se s
vresc numai n biseric, n ambele nelesuri ale acestui cuvnt: acela de loca de cult
i acela de colectivitate sau obte a credincioilor, deoarece ele se oficiaz n prezena
sau n numele i spre folosul tuturor credincioilor care alctuiesc Biserica, n totalita
tea ei (Biserica universal), sau n prile ei componente (eparhii, parohii, filiale etc.).
In ceea ce privete scopul pentru care se svresc, Laudele bisericeti satisfac mai
ales funcia sau latura latreutico-euharistic a cultului ortodox; n ele predomin nota
doxologic, adic lauda i slvirea lui Dumnezeu i venerarea sfinilor, adus neconte
nit de ctre Biseric, de unde i denumirea colectiv de Laude bisericeti.
Rnduiala acestor slujbe este alctuit din dou pri:
Una invariabil (neschimbtoare), format din rugciuni, rituri i imne, care se
repet n fiecare zi (ca de ex. Ps. 103, Doamne, strigat-am..., imnul Lumin li
n..., rugciunile nvrednicete-ne, Doamne... i Acum slobozete..., n rnduiala
Vecerniei); aceast parte constituie cadrul, tiparul sau tipicul fix al rnduielii acestor
slujbe, pe care l gsim n Ceaslov (pentru cntrei) sau. n Liturqhier (pentru sfiniii
slujitori).
Alta variabil sau schimbtoare, alctuit din rugciuni i mai ales cntri care se
schimb dup zile (srbtori), dup sptmni, sau dup diferitele perioade mari ale
anului bisericesc, cum sunt, de ex.: stilurile de la Doamne, strigat-am... i de la sti-
hoavna din rnduiala Vecerniei, sau cele de ia Laude, din slujba Utreniei i de la
Fericiri, din rnduiala Liturghiei .a. Pe acestea le gsim n crile de slujb care cu
prind imnele schimbtoare (variabile) din rnduiala slujbelor: Octoih, Triod, Penticos-
tar i Mineie.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
3Att n ediiile greceti, ct i n cele romneti ale Mol itfe l ai cul ui i Li turgbi erul ui se ntrebuin
eaz uneori termenul de rndui al a, unde ar trebui slujb i invers. Pentru ediiile vechi a\<tMolitfelni-
cidui, vezi de ex. Mol itfel ni c, 1937: Slujba (,) plecrii genunchilor n ziua de Rusalii (n
loc de Rndui al a..)] ^Rndui al a de rugci une la vreme de secet sau neplouare n loc de
b..\ cum este n Evbologhiul grecesc ( ).
18
L i t u r g i c a s pec i a l
b) Pe lng cele apte Laude, mai exist n cultul ortodox i alte slujbe, rnduieli i
rugciuni cu caracter periodic, de o importan secundar, alctuite tot spre slvirea
lui Dumnezeu i spre cinstirea sfinilor, dar care nu fac parte din programul clasic
(oficial) de rugciune zilnic a Bisericii. Acestea sunt: Rnduiala rugciunii de dimi
neaa (dup scularea din somn), Rugciunea la mas, Ridicarea Panaghiei (specific
vieii mnstireti), Rugciunea de sear (dinainte de culcare), Paraclisele, Canoanele de
rugciune i Acatistele alctuite n cinstea diferiilor sfini. Ele sunt la origine expresii i
manifestri mai noi ale pietii personale a unor clerici, mai ales monahi, sau chiar a
unor simpli credincioi. Menite la nceput s satisfac nevoile religioase ale monahilor
din mnstiri i ale credincioilor cu pietate mai profund, fiind practicate, deci, ca
forme ale cultului particular, ele au intrat apoi n circulaia general i n cuprinsul
Ceaslovului. Cu excepia Acatistelor - care au ptruns i n practica bisericilor de eno-
rie, mai ales la orae, devenind, deci, forme ale cultului public - celelalte au rmas
pn acum n practica exclusiv a mnstirilor, ca forme de expresie ale cultului parti
cular al clugrilor, care le citesc n chilii (Rugciunile de sear i cele de diminea),
la trapez (Rugciunea la mas), sau chiar n biseric (Paraclisele i Panaghia), ele fi
ind menite s ncadreze n rugciune toate momentele de cpetenie ale fiecrei zile din
viaa lor, ori ale unor zile mai importante din cursul anului bisericesc.
c) O alt categorie de numeroase slujbe bisericeti sunt destinate pentra binecu
vntarea i sfinirea diferitelor lucruri, persoane, momente i situaii (mprejurri) din
viaa religioas a credincioilor. Acestea sunt sfintele taine i ierurgiile, care alctuiesc
cuprinsul Molifielnicului ortodox. Din punctul de vedere al timpului de svrire, ele
au. caracter ocazional sau ntmpltor, adic nu sunt legate de termene sau date fixe i
nici nu se repet zilnic (sau n fiecare srbtoare), ca cele apte Laude, ci se oficiaz
atunci cnd cer credincioii sau cnd se ivesc cazurile speciale pentru care au fost
alctuite astfel de slujbe.
Prin destinaia lor, ele au o sfer de aplicare mai restrns dect aceea a Laudelor
bisericeti, fiind menite s satisfac nu nevoile religioase ale Bisericii sau ale miei pa
rohii n ntregimea ei, ci ale membrilor ei izolai sau ale unor grupuri restrnse de cre
dincioi (ca familia sau diverse comuniti)4. Ct privete scopul lor, ele corespund mai
ales laturii harismatice sau sfinitoare a cultului divin, deoarece mai ales prin ele Bise
rica cere i obine de la Dumnezeu harul, ajutorul i darurile Sale, necesare credincio
ilor ei, n diferitele nevoi sau mprejurri ale vieii omeneti.
Privite deci mai ales din punctul de vedere al scopului pentru care au fost alctuite,
slujbele bisericeti se pot mpri n dou man categorii, dup cele dou scopuri (func
ii) fundamentale ale cultului, la care ele corespund:
a) Cele de la punctele a i b (Laudele bisericeti i slujbelespeciale din Ceaslov) sunt
alctuite spre cinstirea lui Dumnezeu i a sfinilor, fiind deci mijloace de expresie ale
cultului de adoraie i de venerare adus de Biseric persoanelor i lucrurilor sfinte.
b) Cele de la punctul c (Sfintele taine i ierurgiile) sunt forme de expresie, prin exce
len, ale funciei harismatice sau sfinitoare a cultului, adic mijloace de mprtire a
harului divin.
O poziie intermediar ntre aceste dou categorii o ocup Sfnta Liturghie, care
ine i de una, i de cealalt; n rnduiala ei se mbin slujba celei mai sfinte taine de
care pot beneficia credincioii (Sfnta Euharistie), cu slujba celei mai nalte laude i
4Aceasta i facea pe unii liturgiti (ca V. Mitrofanovici i colab., Li turgi ca, ed. 1929, p. 718) s
considere tainele i ierurgiile ca rnduieli liturgice particulare sau, mai potrivit, periodice....
19
cinstiri pe care Biserica o poate aduce lui Dumnezeu prin jertfa liturgic (a se vedea
capitolul despre Sfnta Liturghie ca act de cult).
* *#-
Dup aceast introducere general n slujbele bisericeti, ne vom ocupa n continu
are de fiecare slujb n parte, ncepnd cu grupa Laudelor bisericeti zilnice, continund
cu Sfnta Liturghie, asupra creia vom strui mai mult, dat fiind importana ei, i
terminnd cu sfinteletaine i ierurfjiile sau slujbele de binecuvntare i de sfinire a cre
dincioilor i a lucrurilor. La fiecare din ele vom expune, n primul rnd, rnduiala sau
modul svririi de azi, apoi - n msura n care este posibil i necesar - istoria sau
evoluia i dezvoltarea n timp a rnduielii lor, precum i explicarea sau lmurirea
acestei rnduieli, dnd informaiile istorice, exegetice, doctrinare, simbolice etc., nece
sare pentru a ptrunde i a nelege scopul, spiritul i diferitele semnificaii (istorice,
simbolice, doctrinare etc.) legate de riturile sau ceremoniile lor.
Pr eo t Pr o f . Dr . Eme Br a mi t e
Pa r t ea a d o u a
Laudele bisericeti
sau slujbele serviciului divin zilnic
al Bisericii Ortodoxe
i
C apitolul I
Noiuni generale
despre cele apte Laude bisericeti
1. Care sunt cele apte Laude bisericeti
Am spus c Biserica aduce prinosul su de slvire, laud i mulumire lui Dumne
zeu, printr-o serie de slujbe care se svresc n fiecare zi (n mnstiri i catedrale) sau
cel puin n fiecare srbtoare (n bisericile de enorie) i care se numesc n general, cu
un termen consacrat, celeapte Laude1. Ele sunt urmtoarele:
a) Vecernia (slujba de sear);
b) Pavccemia sau Dup-cnarea (rugciunea de dup cin sau dinainte de culcare);
c) Polunonia sau Miezonoptica (rugciunea de la miezul nopii);
d) Utrenia (slujba ele diminea) i
e-h) Orele sau Ceasurile, n numr de patrn (I, I I I , VI , I X), adic rugciunea de la
nceputul celor patru sferturi ale zilei.
irul lor ncepe cu Vecernia, adic slujba de sear, pentru c, precum am vzut2,
Biserica cretin a motenit din Vechiul Testament, ntre altele, i tradiia de a socoti
nceputul zilei liturgice sau bisericeti nu de la miezul nopii, ca n viaa civil, ci cu
seara3. De aceea, n Mineie, Octoih, Triod i Penticostar, lauda liturgic a fiecrui sfnt
sau a fiecrei zile bisericeti ncepe cu slujba de sear, adic cu Vecernia. Arhiepiscopul
Simeon al Tesalonicului gsete acestui fapt i o explicaie simbolic: ncepem cu Ve
cernia laudele sfinilor i ale praznicelor, ca i cum acetia ar vieui ca ziua cu lumina
darului lui Dumnezeu i ca sfrindu-i viaa n lumea aceasta ntr-o zi. Cu sufletele, ei
sunt n lumina cea neapus, iar cu trupurile sunt nc inui de moarte, ateptnd ziua
de apoi cea nenserat, cnd, potrivit fgduinei, vor nvia mpreun cu noi, spre a
primi acolo starea cea desvrit mpreun cu trupul4.
2. Pentru ce sunt apte Laude bisericeti
De ce li se spune acestor slujbe celeapte Laude ? Ele sunt de fapt opt, dar Utrenia
i Ceasul I se socotesc de obicei amndou ca o singur Laud, aa c rmn apte. De
1Mai gsim i denumirea de ore canonice, adic momente reglementare i obligatorii de rugciune
zilnic, pentru clerici i credincioi, numire ntrebuinat mai ales la catolici i unii, dar i la unii
liturgiti ortodoci bucovineni (vezi, de ex., Li turgi ca de Juvenal Stefanelli, Bucureti, 1886, p. 83 .u.).
Vezi Li turgi ca general , ia cap. despre Anul bisericesc.
3Unii ncep ns enumerarea Laudelor bisericeti cu Miezonoptica, adoptnd deci uzul civil de a
socoti nceputul zilei la miezul nopii. Aa face, de ex., Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului (Despre
sfintele rugci uni , cap. 298 i 329, n trad. rom., tip. de Toma Teodorescu la Bucureti, 1865, pp.
196-213). Aceeai enumerare o gsim i n cartea numit Synopsis a mitropolitului Iacov Putneanul al
Moldovei (Iai, 1751, f. 47), precum i n prefaa Ceasl ovului romnesc revizuit i editat de mitropo
litul Nifon, Ia Bucureti, 1854.
4Despre sfintele rugci uni , cap. 300, trad, rom. cit. p. 197 (reprodus i de mitropolitul Iacov
Putneanul al Moldovei, n Synopsis, Iai, 1751, f. 49 v-50 r).
23
aceea Ceasul I se citete totdeauna ndat dup Utrenie, nainte de otpustul acesteia i
iar binecuvntarea de nceput, obinuit ia celelalte slujbe.5
De ce s-a fixat numrul Laudelor zilnice 1aapte, iar nu mai multe sau mai puine ?
Se tie c la vechile popoare din Orientul apropiat, ca asiro-babilonienii, i apoi i la
evrei, numrul apte juca un rol nsemnat, ca simbol n viaa religioas. Astfel, zilele
creaiei lumii erau socotite apte (comp. i le. XXXI, 15-17); apte zile avea i spt
mna (erau i sptmni de luni i de ani, vezi Lev. XXV); apte brae avea sfenicul din
Cortul mrmriei i apte candele ardeau deasupra, ca simbol al plintii dumnezeieti
(le. XXV, 31 .u.); apte zile stteau pinile punerii nainte la altar, apte zile inea sr
btoarea Patilor sau Azimile (Lev. XXI II , 4 .u.) etc. (vezi i n Noul Testament, Apoc.
V, 1,6 i VI I I , 6)6. De la evrei a motenit i Biserica cretin numrul de apte al slujbe
lor sau momentelor din zi, n care ea se simte ndatorat s-i aduc aminte de Dum
nezeu, s-L slveasc, s-I mulumeasc i s I se roage, dup cuvntul psalmismlui: De
apte ori pe zi Te laud, Doamne, pentru judecile Taie cele drepte (Ps. CXVIII, 164).
Liturgitii ortodoci pun ele obicei numrulacesta simbolic n legtur i cu cele apte
daruri ale Sfntului Duh, deoarece rugciunea este privit, n viaa religioas cretin, ca
un dar sau o road a Sfntului Duh: Vremile ornduite i rugciunile sunt n numr de
apte, dup numrul darurilor Dulului, cci i sfintele rugciuni sunt prin Duhul, zice
Simeon al Tesalonicului7, referindu-se la spusele Sfntului Apostol Pavel c nsui
Dulul se roag pentru noi, cu suspine negrite (Rona. VI I I , 26).
3. Temeiurile biblice i religioase
ale instituirii Laudelor bisericeti
Pentru fiecare din aceste laude gsim, de altfel, temeiuri scripturisticen textele Ve
chiului Testament i mai ales n Psalmi. Astfel, Vecernia, Utrenia i rugciunile din
timpul zilei (Ceasurile) pot fi considerate ca o aplicare a cuvintelor psalmistului:
Seara i dimineaa i la amiaz m voi ruga i voi striga i El va auzi glasul meu (Ps.
LI V, 19). Mai ales rugciunea de diminea^este amintit des, n multe locuri din
Psalmi: Dimineaa vei auzi glasul meu, mpratul meu i Dumnezeul meu...
Dimineaa voi sta naintea Ta i m vei vedea (Ps. V, 2-3. A se vedea pentru aceasta
mai ales psalmii de la nceputul Utreniei: Ps. LXI I, 1; L XXXVII, 14. Comp. i Ps.
CXVI I I , 147; CXLII, 8 .a.). Ct privete Pavecernia, adic rugciunea dinainte de
culcare, i Miezonoptica sau rugciunea de la miezul nopii, sunt i ele amintite i
practicate de psalmist: Spla-voi n toate nopile patul meu, cu lacrimile mele voi uda
aternutul meu (Ps. VI , 6); sau: In miezul nopii m-am sculat s Te slvesc, pentru
judecile Tale cele drepte (Ps. CXVTII, 62 .a.)8.
In afar de aceste temeiuri biblice, fiecare din cele apte Laude zilnice are i anu
mite nelesuri istoricesau simbolice; ele sunt puse adic n legtur cu unele evenimente
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
5Vezi, de ex., Simeon al Tesalonicului, op. cit., cap. 324, pag. 211. Alii socotesc ns Utrenia i
Ceasul I ca iaude separate, dar unesc Vecernia cu Pavecernia, fcnd din ele o singur lauda, sub
denumirea de ,J xugcmnea de sear (vezi Ceaslovul rom. ed. Nifon, Bucureti, 1854, n Prefa).
6Comp. i Pr. V. Aga, Simbolica biblici cretin. Dicionar enciclopedic, Timioara, 1935, p. 287.
7 Simeon al Tesalonicului, op. ci t., cap. 298, p. 196. Comp. i mitropolitul Iacov Putneanul,
Synopsis, Iai, 1751, f. 47. A se vedea i J. Pinell, El numro sagrado de las horas del oficio, n
Mi scel l anea liturgica Card. G. Lercaro, Roma, 1967, pp. 887-934.
8Comp. Simeon al Tesalonicului, op. fi loc. ci t., supra.
24
L i t u r g i c a s pec i a l
sau momente din istoria sfnta a mntuirii, pe care le comemoreaz zilnic sau le
simbolizeaz, mprosptndu-le astfel n amintirea noastr i facndu-ne s ne aducem
aminte totdeauna de ele9. Ele corespund totodat unei nevoi psihologice a credincioi
lor (ndeosebi a celor mai zeloi), de a-i aduce aminte necontenit de Dumnezeu i a I
se ruga n momentele mai importante ale fiecrei zile din viaa noastr religioas. Att
scopul particular, ct i nelesurile istorico-simbolice ale fiecrei slujbe n parte vor fi
artate, mai pe larg, la capitolele respective; aici le vom enuna numai pe scurt, pentru
toate laolalt.
Astfel, Vecernia se aduce ca o mulumire la sfritul zilei, pentru c am ajuns cu bine
la apusul soarelui i c am adugat nc o zi la vrsta noastr. Ea ne aduce totodat
aminte i de rstignirea i punerea Domnului n mormnt, care a avut loc spre sear.
Pavecernia este slujba prin care cevcm de la Dumnezeu ajutor i paz pentru trece
rea n pace a nopii care ncepe, rugndu-L s ne dea odihn netulburat i s
ocroteasc somnul nostru de primejdii, de nluciri i de ispitele pcatelor, care ne
pndesc mai ales noaptea, din ntuneric. Ea ne duce cu gndul la moarte - noaptea
vieii - care este nchipuit prin ntunericul nopii i pentru care ne rugm lui Dumne
zeu s ne ajute a o ntmpina pregtii i fr team. Ne aduce aminte totodat de co
borrea la iad a Mntuitorului, cu sufletul i cu Dumnezeirea, spre a-i slobozi pe cei
din veac legai.
Aiezonoptica sau rugciunea de la miezul nopii este expresia nevoinei monahale i
pustniceti a privegherii (slujbei de noapte) i totodat simbol i imitaie a laudei ne
curmate pe care ngerii o aduc pururea lui Dumnezeu, n ceruri. Ea ne aduce totodat
aminte de nceputul patimilor Domnului (prinderea Lui n grdina Ghetsimani i
aducerea la judecat), dar i de nvierea Lui, precum i de judecata din urm.
Utrenia exprim primele gnduri ale sufletului credincios, ndreptate ctre Dumne
zeu, dup scularea clin somnul nopii, cuprinznd mulumirea pentru trecerea n pace
a nopii i rugciunea pentru trirea cu folos i cuviin a zilei care ncepe. Ea ne aduce
aminte de patimile ndurate de Domnul, de la miezul nopii pn la ziu (ducerea Lui
de la Ana la Caiafa, scuiprile i lovirile etc.).
Ceasurile de rugciune (I, I I I , VI , IX) cuprind rugciunea adus lui Dumnezeu n
momentele cele mai de seam ale zilei (nceputul zilei, al doilea sfert din zi, miezul zi
lei i ultimul sfert al zilei), simboliznd astfel lauda necurmat pe care Puterile cereti
o aduc lui Dumnezeu n tot timpul. Revenind din trei n trei ore, prin multiplii cifrei
trei, ele au i un simbolism, trinitar, exprimnd lauda nencetat adus de Biserica
pmnteasc Sfintei Treimi i aducndu-ne aminte, totodat, de evenimentele din is
toria patimilor Domnului, ntmplate la ceasurile respective (judecata n faa lui Pilat
i osndirea la moarte, rstignirea i moartea pe cruce).
Ceasul I X ncheie serviciul divin public al fiecrei zile liturgice, care ncepe cu Ve
cernia i se termin cu Ceasul al noulea.
Serviciul divin zilnic al celor apte Laude este completat, desvrit i ncununat de
slujba Sfintei Litttrjhii, care se svrete dup Ceasul VI, sau de Obedni (Tipica sau
Prnznd), n zilele n care nu se svrete Sfnta Liturghie.
9Despre aceasta vezi ndeosebi: Sfntul Ciprian, De dominica, oratione, cap. 34 (P.L., t. IV, col.
559-560); Sfntul Vasile cel Maire, Regul il e monahale pe larp^ 37 (P.G., t. XXXI, col. 1009-1016);
Constituiile Apostolice, cart. VIII, cap. 34 (trad. rom. din col. SPA, vol. II, 1928, p. 258); Sfntul
Ioan Cassian, De institutis coenobiorum, III, 3 (P.E., t. XLK, col. 53-476); Simeon ai Tesalonicului,
Despre sfintele rugci uni , cap. 299 .u. (trad. rom. p. 196 .u.); Liturj pbiend, la nceputul Povuiilor
(ed. 1956, pp. 414-417); Pr. P. Vintilescu, Mi sterul l iturgi c, Bucureti, 1929, p. 10 .u.
25
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
4. mprirea (gruparea) Laudelor bisericeti
dup momentele din zi cnd se svresc
Astfel, dup timpul din zi n care se svresc, slujbele care alctuiesc serviciul divin
public al unei zile liturgice se pot mpri n trei cicluri sau grupe, formate fiecare din
cte trei slujbe, i anume:
Ciclul nti, n care intr Ceasul al noulea, Vecernia i Pavecernia, alctuiete
rugciunea de sear;
Ciclul al doilea, n care intr Miezonoptica, Utrenia i Ceasul nti, alctuiete
rugciunea de noapte i de diminea;
Ciclul al treilea, n care intr Ceasul al treilea, Ceasul al aselea i Liturghia" (sau
Obednia, n zilele n care nu se face Liturghie), alctuiete rugciunea clin timpul zilei.
Gruparea aceasta a slujbelor zilnice ntr-o tripl triad de slujbe, adic n trei etape
sau momente de rugciune din cursul zilei, formate flecare din cte trei slujbe, are i o
semnificaie trinitar: ea s-a fcut pe de o parte n cinstea i spre slava Sfintei Treimi, iar
pe de alta, dup asemnarea celor nou cete ngereti, mprite n triade de cte trei
cete, care-L laud necontenit pe Dumnezeu i pe care Biserica le imit n acest chip10.
In practic, acolo unde se svresc zilnic toate cele apte Laude, adic la mnstiri
i la catedralele episcopale, ciclul al doilea se mpreun de obicei cu ciclul al treilea;
toate slujbele din aceste dou cicluri se svresc adic n timpul dimineii, una dup
alta, fr pauze sau ntreruperi. La bisericile de mir - cu rare excepii - nu se mai
svresc de fapt dect cele trei mai importante dintre ele, adic Vecernia, Utrenia i Li
turghia, i numai n zilele de srbtoare. De fapt, numai pentru svrirea acestor trei
slujbe zilnice este absolut nevoie de prezena preoilor i a cntreilor, ele fiind
alctuite mai ales din cntri, pe cnd restul celorlalte Laude, fiind alctuite aproape
numai din citiri, se pot citi i fr preoi, chiar afar din biseric, de ctre, fiecare cre
tin la el acas sau de ctre clugri n chilii31. Importana i ntietatea acestor trei
sfinte slujbe, fa de celelalte, reiese i din aceea c ele singure se ncep i se termin n
altar, adic n partea cea mai. dinuntru i cea mai sfnt a bisericii; celelalte se
svresc n ntregime fie n naosul, fie n tinda sau pronaosul bisericii.
La slujba Vecerniei i a Utreniei s-a aplicat, de altfel, ndeosebi, calendarul ortodox; n
rnduiala lor a intrat cea mai mare parte a poeziei imnografice cretine, adic acele cntri
(canoane, condace, tropare, sedelne, svetime i stihiri), n care imnografii sau poeii
cretini i laud i i preamresc pe sfini sau evenimentele srbtorite n fiecare zi liturgica;
textele acestor cntri, care variaz de Ia zi la zi, alctuiesc cuprinsul de azi al Mincielor, al
Octoihului, al Triodului i al Penticastandui12. Participarea la cele rei slujbe zilnice princi
pale constituie o datorie sau o obligaie liturgic minimal a fiecrui credincios mirean, pe
cnd participarea la celelalte, obligatorie pentru monahi, este facultativ pentru credin
cioii mireni: Orice credincios este dator s asculte negreit aceste slujbe (adic Vecernia,
Utrenia i Liturghia), iar pentru celelalte s se ngrijeasc pe ct i va sta n putin13.
De aceea, n studiul separat al fiecrei laude bisericeti, vom strui ceva mai mult
asupra Vecerniei i Utreniei i vom trece mai repede peste rnduiala i explicarea
Pavecerniei, a Miezonopticii i a Ceasurilor.
10Vezi mai ales Dionisie Pseudo-Areopagi tul, Despre ierarhi a cereasca i despre I erarhi a bisericeas
c, trad. rom. de Pr, Cic. Iordchescu, 1932. Comp. i Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele ru
gci uni , cap. 327- 328, trad. rom. cit, p. 213.
11Vezi Simeon al Tesalonicului, op. cit., cap. 301 i 303, trad. rom. cit., pp. 198-199.
12Vezi cursul c Li turgi c general , la cap. despre Cntarea bisericeasc i fi rmel e ei n cidt.
13Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele rugci uni, cap. 331, trad. rom. ci t., p. 214.
26
Ca pi t o l u l II
Istoria Laudelor bisericeti. Formarea serviciului
divin public zilnic al Bisericii
1. Caracterul nocturn al serviciului divin public n Biserica primar
Serviciul divin public al primelor comuniti cretine (epoca Sfinilor Apostoli) se
svrea noaptea, i anume n noaptea de smbt spre duminic, precum reiese, de
exemplu, din descrierea activitii Sfntului Apostol Pavel la Troia (Fapte XX, 6-11) i
din scrisoarea proconsulului Pliniu cel Tnr al Bitiniei ctre mpratul Traian, scris
prin anii 111-1131.
La aceasta au contribuit mai multe cauze:
Mai nti, primii cretini, recrutai mai mult dintre iudei, cutau s-L imite astfel
pe Mntuitorul nsui, care instituise Sfnta Euharistie ntr-o sear, la Cina cea de
tain; ei alegeau pentru aceasta seara de smbt, pstrnd oarecum importana pe
care o avea aceast zi la iudei.
n al doilea rnd, trebuie s avem n vedere concepia despre parusie, adic despre a
doua i apropiata venire a Domnului, idee att de rspndit i familiar primelor
generaii cretine. Primii cretini credeau i ndjduiau c Mntuitorul va veni a doua
oar n timpul nopii din ziua nti a sptmnii, cnd a i nviat. De aceea, ei ateptau
aceast venire petrecnd noaptea de smbt spre duminic n rugciuni pn la ziu.
Aa a rezultat forma de priveghere a serviciului lor divin public.
n ai treilea rnd, mprejurrile istorice n care triete Biserica cretin pn la n
ceputul veacului al IV-lea. au favorizat n mare msur, ba chiar au impus meninerea
acestei situaii; din pricina persecuiilor, cretinii primelor trei veacuri erau nevoii s se
adune pentru rugciune, de preferin n timpul nopii, n locuri ferite i ascunse, ca de
ex. n catacombe, pentru a scpa astfel mai uor de vigilena i urmrirea persecutorilor.
La aceste explicri, fireti ale caracterului nocturn al serviciului divin public de la n
ceputurile Bisericii s-au adugat cu timpul i altele, de ordin teologic i simbolic. Astfel,
autorul lucrrii anonime cu titlul ntrebri ctre conductorul Antioh (atribuit odinioar
Sfntului Atanasie) spunea c serbarea duminicii ncepe de smbt seara, pentru ca s
simbolizeze chemarea lumii de la ntunericul netiinei la lumina cunotinei2.
1Ep. X} 97: Ei susin c toat greeala i vina lor const n aceea c aveau obiceiul s se adune
ntr-o anumit zi (stato di e), nainte de ivirea zorilor (ante l ucene) i cntau alternativ un imn lui
Hristos, ca unui zeu... Dup aceea se despreau, spre a se aduna din nou, pentru ca s ia mpreun o
hran (ci burn), de altfel obinuit i nevinovat... (textul latinesc al epistolei la J.P. Kirsch,
Enchiridion fonti um histonac ecclesiasticaeanti quae, Freiburg im Br., 1910, pp. 18-19).
2 ntrebri ctre conductorul Anti oh, ntreb. LIV, E.G., t. XXXVIII, col. 632 A.
27
Pr eo t Prof, d r , Ene brani te
2. Scindarea serviciului divin i formarea primelor Laude bisericeti
Pentru a se prentmpina oboseala privegherii continue de toat noaptea, serviciul
de smbt spre duminic s-a mprit, curnd, n dou: o parte care se oficia de
vreme, seara, i alta care se oficia dup miezul nopii sau ctre diminea; ntre ele
rmnea deci un rstimp de odihn i somn, aa cum reiese chiar din felul cum descrie
Pliniu cel Tnr adunrile de cult ale cretinilor, n scrisoarea menionat mai nainte.
Astfel, din aceast scindare a serviciului nocturn al primilor cretini, au rezultat cele
dou slujbe zilnice de cpetenie, care sunt totodat i cele mai vechi dintre cele apte
Laude bisericeti: Vecernia sau slujba de sear ( , Lucernare sau Vesperae) i
Utrenia, sau slujba de diminea (b sau ). La acestea se adaug L i
turghia, oficiat n continuare, tot n timpul nopii (dis-de-diminea), i format i ea
din dou pri:
a) Liturghia catehumenilor, care - precum vom vedea - nu este la origine altceva
dect transpunerea cretin a serviciului sinagogii iudaice - i
b) Liturghia credincioilor (Liturghia euharistic sau specific cretin), n timpul
creia avea loc frngerea pinii sau imitaia Cinei Domnului (mprtirea).
Toate acestea la un loc: Vecernia, Utrenia i Liturghia, alctuiesc serviciul divin pu
blic sau oficial al Bisericii primare, la care luau parte toi membrii primelor comuniti
cretine, cel puin o dat pe sptmn, i anume smbt spre duminic.
3. Ceasurile de rugciune zilnic a Bisericii n primele trei secole
Mntuitorul ne ndemnase ns .s ne rugm n toat vremea (Le. XXI, 36), sfat pe
care Sfntul Apostol Pavel l repeta, cu alte cuvinte, astfel: Rugai-v nencetat! (1
Tes. V, 17). De aceea, n afar de participarea obligatorie la serviciul comun sau pu
blic i oficial de noapte, primii cretini au adoptat i alte ore sau momente de
rugciune, n timpul zilei. i cum acetia erau recrutai mai ales dintre evrei, ei au
pstrat orele oficiale iudaice de rugciune, cu care erau deprini: n primul rnd Ceasul
al treilea (ora de diminea), Ceasul al aselea (ora de amiaz) i Ceasid al noulea (ora
de sear), care erau orele de rugciune zilnicii la mai toate popoarele antichitii i pe
care le adoptaser i evreii (vezi, de exemplu: 1Paralipomena XXI II , 30-31)3.
Sfinii Apostoli nii au dat, cei dinti, exemplu n acest sens. Astfel, Sfntul
Apostol Pavel se roag la lope n foiorul de sus, la vremea Ceasului al aselea (Fapte X,
9). Tot el, mpreun cu Sfntul Ioan, se suie la templul din Ierusalim la vremea
rugciunii i anume la Ceasul al noulea (Fapte I I I , 1), iar n ziua Cincizecimii, toi
Sfinii Apostoli se aflau adunai pentru rugciune n foiorul Cinei, la Ceasul al treilea,
n clipa pogorrii Sfntului Duh (Fapte I I, 15).
Puin mai trziu (pe la sfritul secolului I ), Sfntul Clement Romanul face aluzie
clar la existena unor ore stabilite (reglementare) pentru rugciune, deosebite de L i
turghia euharistic4, iar Didahia celor 12 Apostoli (cap. 8) reglementeaz numrul aces
tor ore i caut s le imprime totodat un coninut sau un caracter cretin, recoman
3 Vezi cap. A nul bisericesc (li turgic) i stibdiviziunile l ui, din Li turgi cageneral .
4Vezi Epist. 1 ctre Cori nteni , cap. XI (trad. rom. din col. SPA, vol. I, p. 119): ...Datori suntem
s facem cu bun rnduiala toate cte ne-a poruncit Stpnul s facem la anumite timpuri. S
svrim jertfele i Liturghiile a poruncit i ca aceasta s se fac nu numai de form sau fr rnduiala,
ci la anumi te ti mpuri i ceasuri ....
L i t u r g i c a s pec i a l
dnd credincioilor s se roage de trei ori pe zi, zicnd Tatl nostru, n opoziie cu
practicile fariseice5. Desigur, se vede de aici i preocuparea de a-i sustrage pe primii
cretini de la frecventarea templului i a sinagogii, prescriindu-le o rugciune specific
cretin, acas ia ei. Aceste ore de rugciune zilnic aveau deci, la nceput, un caracter
particular, neoficial i totodat facultativ sau benevol.
nc din a doua jumtate a secolului nti, cultul cretin era alctuit, deci, din dou
cicluri de rugciune:
a) Unul nocturn (, vigiliae), cu caracter public i oficial, care se svrea o
dat pe sptmn, adic n noaptea de smbt spre duminic, de care era legat
amintirea nvierii Domnului i ndejdea parusiei Lui, precum i n ajunul aniversrilor
martirilor, iar mai trziu, i n fiecare miercuri i vineri ;
b) Altul, de ziu, cu caracter neoficial sau particular i facultativ, care se svrea
zilnic, fiind lsat pe seama evlaviei sau pietii personale a fiecruia. ;
Situaia aceasta se menine n tot timpul, pn n a doua jumtate a secolului al
IVdea. Chiar atunci cnd cele dou pri ale privegherii originare de noapte (Vecernia
i Utrenia) au nceput s fie oficiate zilnic, ele au rmas singurele Laude sau slujbe zil
nice cu caracter comun i obligatoriu, adic intrate n canonul oficial de rugciune al
Bisericii; de aceea, Tertulian le numete legitimae orationes (Deoratione, 23, 25, P.L, t.
I, coi. 1191-1192, 1193), pe cnd celelalte aveau caracter facultativ, depinznd de pi
etatea sau rvna individual a fiecruia.
Astfel, n sec. I I I , Tradiia apostolic, atribuit de obicei lui Ipolit Romanul, dar
care era poate de origine oriental, prescrie urmtoarele momente de rugciune
particular zilnic, obligatorii pentru orice cretin:
Dimineaa, ndat dup scularea la Ceasul al IX-lea;
din somn i splare; nainte de culcare;
la Ceasul al IlI-lea; la miezul nopii;
la Ceasul al VI-lea; la cntarea cocoului (dimineaa)6.
Aceleai momente de rugciune zilnic sunt prescrise i ntr-un alt document de
mai trziu, derivat din Tradiia apostolic, i anume Testamentum Domini7.
n Constituiile apostolice, redactate n forma de azi spre sfritul secolului la IV-lea,
este pstrat acelai program al rugciunii zilnice, dar far rugciunea de la miezul
nopii, dndu-se i o explicare a rostului fiecruia din aceste momente, n viaa
religioas a cretinilor:
,J )imineaa, (rugati-v) pentru c Domnul v-a luminat, alungnd noaptea i adu
cnd ziua.
Nu v rugai ca frnicii, ci cum a poruncit Domnul n Evanghelia Sa, aa s v rugai: Tatl
nostru... De trei ori pe zi s v rugai aa (trad. rom. din col. cit. supra., vol. I, p. 87).
6Toi credincioii, brbai i femei, cnd se scoal dimineaa din somnul lor, nainte de a-i n
cepe munca i vor spla minile i se vor ruga lui Dumnezeu i numai aa se vor apuca de lucru.
Dac este (la biseric) cuvnt de nvtur, fiecare e mai bine s mearg acolo... Dac eti acas ia
tine, roag-te lui Dumnezeu i adu-I laud laCeasul al treilea... Roag-te i la Ceasul al aselea... Vei
face, de asemenea, o rugciune i laud mai lung la Ceasul al IX-lea... Roag-te i nainte de a-i n
tinde trupul n pat pentru odihn, iar Ia miezul nopii scoal-te, spai-i minile i roag-te... Fcnd
deci astfel toi credincioii, nvndu-v unii pe alii i dnd pild catehumenilor, nu vei putea fi nici
ispitii i nu vei fi pierdui, ct vreme v vei aduce continuu aminte de Hristos (Trad. apost. cap.
41, trad. de B. Botte, Paris, 1968, pp. 125-133).
7Cartea aIl-a, cap. 27 (ed. Rahmani, p. 144).
29
La Ceasul al treilea, pentru c n acest moment a primit Domnul de la Pilat
hotrrea de osnd.
La Ceasul al aselea, pentru c atunci a fost rstignit.
La Ceasul al noulea, pentru c toate s-au cutremurat cnd Domnul a fost rstignit,
nfricondu-se de ndrzneala nelegiuiilor iudei i neputncl rbda batjocura adus
Domnului.
Seara (la Vecernie), drept mulumire pentru c v-a dat noaptea spre odihn de os
tenelile din timpul zilei.
La cntatul cocoilor (Ia Utrenie), pentru c acest ceas vestete sosirea zilei, spre a
face lucrurile luminii8.
Precum se vede, repetarea rugciunii ia aceste momente din cursul fiecrei zile
intea la aplicarea poruncii Mntuitorului de a se ruga nencetat (Le. XXI, 36) i de a
ntreine permanent amintirea Sa, care-i ntrea pe credincioi n osteneli i ispite.
4. Fixarea numrului de azi al Laudelor bisericeti (sec. IV .u.)
Consacrarea oficial ca servicii divine publice i, deci, obligatorii, a orelor de
rugciune din timpul zilei, alturi de cele din serviciul de noapte, s-a fcut n cursul
jumtii a doua a secolului al IV-lea. Orele de rugciune din timpul zilei, care pn
aici constituiau un sfat sau o problem de pietate individual, devenir acum o
porunc valabil pentru toi credincioii.
La aceasta a contribuit, n cea mai mare parte, influena crescnd a monahismului
asupra vieii religioase a laicilor. Se tie c vechii ascei din dmpul primelor trei vea
curi cretine triau n general n mijlocul lumii, sub numele de solitari ()
sau ascei i fecioare (), ducnd o via de nfrnare i de continu rugciune;
ei alctuiau un fel de stare sau categorie intermediar ntre clerici i laici. Se nelege c
zelul lor pentru rugciune, mult mai mare dect al laicilor, era pilduitor i molipsitor
pentru muli dintre laici9. Dar ncepnd din epoca de pace a Bisericii, n viaa vechilor
ascei se ntmpl o schimbare fundamental. Ei prsesc de aici nainte lumea, pentru
a se retrage n pustie, punnd temelia vieii chinovitice i eremitice (idioritmice),
pentru a se putea astfel consacra mai uor i deplin desvririi spirituale, prin ascez
i nencetat rugciune. In bisericile lor se ndeplinea n chipul cel mai complet i mai
riguros, ba chiar cu prisosin, pravila de rugciune zilnic, a crei practic ns ei o
aduceau de fapt, dup mrturia Sfntului Vasile cel Mare, tot din bisericile de enorie,
de unde proveneau10. Prestigiul monahismului a fcut ca bisericile mnstireti s
devin apoi exemple i modele n aceast privin, mai nti pentru bisericile catedrale
(din orae) cu cler mai numeros i apoi i pentru bisericile de enorie.
Cel mai mult a contribuit la generalizarea serviciului Laudelor bisericeti, aa cum se
oficia n mnstiri, Sfntul Vasile cel Mare, prin Regulile sale pentru viaa monahal, n
care el enumer i consider obligatorii pentru toi cretinii nu numai Laudele existente
pn atunci, ci i altele noi, care se dezvoltaser ntre timp n serviciul mnstiresc,
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
8Const. Apost., cart. VIII, cap. 34, trad. rom. din col. SPA, vol. II, p. 258.
9Vezi mai ales Aetheria (alias Silvia), Peregrinati o ad loca sancta, cap. XXIV .u. (ed. IV de W.
Heraeus, Heidelberg, 1939, p. 28 .u.).
10 Scrisoarea CCVI I (din 375, ctre clerul din Neo-Cezareea), 2-4, unde descrie serviciul
rugciunii de noapte, aa cum se fcea el pe atunci n bisericile de enorie din Cezareea, Egipt, Libia,
Siria, Fenicia, regiunile din prile Eufratului etc. (P.G., t. XXXII, col. 764).
30
L i t u r g i c a s pec i a l
expunnd i temeiurile sau motivele lor biblice i disciplinare sau morale. El enumera n
plus: rugciunea din amwyf sau de la nceputul nopii (deosebit de cea de la Ceasul al
IX-lea i cea de la sfritul zilei sau Vecernia), cea de la miezul nopii i rugciunea de
diminea, care se fcea dup revrsatul zorilor (deosebit de Utrenie), nainte de Ceasul
al treilea11. Rugciunea aceasta de diminea, de care vorbete Sfntul Vasile, nu poate fi
altceva dect Ceasul I, dup care veneau Ceasul al IH-lea, al VI-lea i al IX-lea, precum i
rugciunea de sear (Vecernia), mai dinainte cunoscute i practicate; rugciunea din
amurg sau de la nceputul nopii (la care se citea Psalmul XC) nu e altceva dect
Pavecernia, cea de la miezul nopii e Miezonoptica, iar cea din zorii zilei, Utrenia. Iar
cum n chip practic Ceasul I nu putea fi oficiat dect unit cu Utrenia, adic dup ea, ca
i azi, putem spune c spre sfritul secolului al IV-lea gsim deja ncheiat numrul de
apteLaude, preconizat de glasul psaLmistului (Ps. CXVIII, 164: De apte ori pe zi Te
laud, Doamne, pentru judecile Tale cele drepte), numr la care Biserica a rmas i pe
care l-a consacrat oficial n cele din urm, adic:
a) Ceasul al IX-lea12, e) Utrenia cu Ceasul I,
b) Vecernia, f) Ceasul al III-lea i
c) Pavecernia, g) Ceasul al Vl-lea.
d) Miezonoptica,
Dup cum se vede, toate aceste slujbe i-au luat denumirea dup momentul din zi
n care se svreau la nceput n mnstiri. Impcnd astfel, pe de o parte, recoman
darea apiostolic de a se ruga nencetat (1 Tes. V, 17), pe de alta, datoria monahilor de
a lucra zi i noapte, dup pilda Sfntului Apostol Pavel (2 Tes., I I I , 8), se ajunge la
mplinirea idealului muncii i rugciunii continue, crora se vor consacra vieuitorii
mnstirilor de obte13.
Rnduiala serviciului divin zilnic din mnstirile Sfntului Vasile a fost adoptat apoi
de mnstirea Sfntului Sava de lng Ierusalim, care a dat Ortodoxiei rsritene, dintre
clugrii ei, teologi i imnografi ilutri, ca Sfntul Sofronie al Ierusalimului, Sfntul Ioan
Damaschinul, Cos ma de Maiuma i tefan Melodul, ale cror imne i rugciuni au
contribuit mult la dezvoltarea cultului ortodox n general i ndeosebi a serviciului
Laudelor zilnice. Din mnstirile savaite, rnduiala aceasta a trecut mai trziu (secolele
VI ILI X) n cele studite, din junii Constantinopolului, nfiinate sau organizate de cei
doi frai: Teodor i Iosif Studituh dintre care al doilea a ajuns mai trziu episcop al
Tesalonicului. O ultim faz de dezvoltare, n care se ajunge aproape de rnduiala de azi,
capt serviciul Laudelor zilnice n mnstirile din Atos, ncepnd din secolul X, cnd
Sfntul Atanasie Atonitul fondeaz (n 963) Marea Lavr. De aici, datorit mai ales
expansiunii panortodoxe a marii micri spirituale a isihasmului, rnduiala s-a ntins i
s-a generalizat n mnstirile din Balcani, prin traducerile slave ale crtilor de slujb
datorate patriarhului Eftimie al Bulgariei (sec. XI V), n cele din rile Romne, prin
clugrul Nicodim i mitropolitul Antim CritopuLos, iar n Rusia prin mitropolitul
Grigore (Ciprian) amblac (f!406), recunoscut n 1390 ca mitropolit al ntregii Rusii.
11Vezi Regul il e man, rsp. la ntreb. 37 (P.G., t. XXXI, col. 1016).
12Menionat i n canonul 18 al sinodului din Laodiceea (a doua jumtate a sec. IV): Aceeai
slujb a rugciunilor trebuie s se fac totdeauna, i laCeasul al noulea i seara (GBO, vol. II, part.
1, p. 96).
13Cf. Sfntul Vasile cel Mare, Cuvnt ascetic: Toat viata trebuie s fie un timp de rugciune...
(P.G., t. XXXI, col. 877).
31
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Generalizarea tuturor celor apte Laude n pravila sau canonul oficial de slujb a
Bisericii nu s-a fcut dintr-o dat peste tot. Completarea numrului Laudelor biseri
ceti i generalizarea lor n practica tuturor bisericilor mnstireti i de enorie se
datorete nu numai influentei monahismului, precum am spus, ci i ierarhilor care,
fiind recrutai n general dintre monahi i avnd strnse legturi cu acetia, erau un fel
de exponeni ai vieii monahale n mijlocul lumii i cutau s impun astfel i biserici
lor de mir rnduiala de slujba cu care erau obinuii n mnstiri. Definitivarea i uni
formizarea rnduielii de slujb a celor apte Laude, care au intrat n cuprinsul crii de
slujb numit Ceaslov sau Orolojjion, a fost realizat, n sfrit, prin tiprirea acestei
cri, ncepnd cu ediiile slave de la sfritul secolului XV (Cracovia, 1491, i Vene
i a,1493) i cea greac de la nceputul secolului XVI (Veneia, 1509).
n Apus, introducerea i generalizarea Ceasurilor zilnice de rugciune s-a fcut sub
influena Regulilor monahale ale Sfntului loan Cassian, organizatorul monahismului
apusean din Galia (f435)J4i ale Sfntului Benedict de Nursia (sec. V I )15. Un rol im
portant l avusese de asemenea, nc mai dinainte. Sfntul Ambrozie, episcopul Mila-
nului (f397), care a introdus acolo, cel dinti, modul de cntare antifonic a psalmilor
i a imnelor noi n cursul laudelor bisericeti, ca mijloc de lupt mpotriva ereziei
ariene.
O dezvoltare mai nou a serviciului Ceasurilor din mnstiri o reprezint Mezorele
() sau Mijloceasurile (rugciuni care se citesc numai n mnstiri, ntre Cea
suri) i Obednia sau Prnznda (rugciunea de la amiaz).
n ceea ce privete elementele constitutive care au intrat treptat n rnduiala slujbei
Laudelor din Ceaslovul ortodox (rugciuni, lecturi biblice, cntri etc.), acestea vor fi
artate mai departe, la studiul separat al fiecrei Laude (cap. Istorie i simbolism sau ex
plicare). Precum se va vedea din capitolele urmtoare, rnduiala de azi a Laudelor
noastre bisericeti este rezultatul unei evoluii dinamice i continue, la care au contri
buit toate epocile istoriei bizantine, cu centrele, personalitile i curentele teologice
mai importante ale vieii lor spirituale, n necontenit micare i prefacere. Influene
multiple la origine, n care se amestec substana spiritual a cultului sinagogal cu
elemente ale cultului Bisericilor celor mai vechi clin Ierusalim i Antiohia, cu spiritul
ascetic al mnstirilor Sfntului Vasile din Capadocia, alctuiesc nucleul originar al
acestor slujbe, la care apoi, mari ierarhi i teologi, ca Sfntul Sofronie al Ierusalimului,
mari ntemeietori i organizatori de obti monahale, ca Sfntul Sava, Sfntul Teodor
i I osif Studitul i Sfntul Atanasie Atonitul sau smerii monahi, ca Sfntul Efrem
irul ori Sfntul loanichie cel Mare, ba chiar i simpli laici, martiri, ca Sfntul
Mardarie i Sfntul Evstratie, i-au adugat partea de contribuie, cu rugciuni i imne
rmase n ntrebuinare pn azi n rnduiala acestor slujbe.
BIBLIOGRAEIE
B. Batiffol, Histoire du Brviaire romain, cd. a -a, Paris, 1911.
J. Baudot, Le Brviaire romain, ses origines, son histoire, Paris, 1907 (Col. Science et
Religion).
14 Vezi Ioan Cassian, De institutis coenobiorum, P.L., t. XLIX, col. 53-476. Ed. mai nou; J ean
Cassian, I nstitutions cnobitiques, ecl. par J.C. Guy, S.J. Paris, 1965 (Col. SC, 109).
15Regul a (manachorum), cap. 16-18, P.L ., t. LXV1, col. 455-456; matuti nae (utrenia), pri ma,
tertia, sexta, nona, vesperae, completorium (Pavecernia).
32
L i t u r g i c a s pec i a l
Acelai, Le Brviaire... Paris, 1929 (ed. nou: 1941, Bibi. Cath. des Sciences
religieuses).
S. Burner, Geschichte des Breviers, Freiburg, 1895. Trad. fr. de E.. Biron, Histoire
du Brviaire romain, Paris, 1983, ed. a II I -a, 1911.
Nilo Borgia, Orologion (Diurno33 delLe cloiese di rito bizantino), Roma, 1929,
('Orientalia Christiana, vol. XVI , 2).
B. Botte, Les Heures de priere dans la Tradition Apostolique et les documents drivs,
n La prire des heures, Paris, 1963 (Lex Orandi, 35), pp. 101-115.
F. Cabrol, Les origines liturgiques, Paris, 1906.
Acelai, artic. None, Sexte, Tierce, n Catholic Encyclopedia (New York), vol. XI
(1911), p. 97 .u., vol. XI I I (1912), p. 747 .u. i vol. XI V (1912), p. 514 .u.
P. Cagin, Les origines de la Messe, Paris, 1921. ,
C. Callewaert, De parvis horis romanis ante Regulam Sancti Benedicti, n Collationes
Brugenses, XXIX (1929), pp. 481-492 (retip. n vol. Sacris Erudiri, Steenbrugge,
1940, pp. 119-126).
I .H. Dalmais, Origine et constitution de l'office, M.D., 21 (1950), pp. 21-39.
Acelai, Les sens des heures dans les liturgies orientales, M.D., 64 (1960), pp. 53-64.
E. Diakovski, Rnduiala Ceasurilor (slujbelor) de noapte. Studiu n Lucrrile (Trudi)
Acad. Teol. din Kiev, 1909, t. I I , pp. 546-595.
L. Duchesne, Origines du cultechrtien, ed. V, Paris, 1925.
L. Eisenhofer, Handbuch der Katolischen Liturgik, vol. I I (1933), pp. 527-537.
J. Lebreton. La viechrtienne au I -er siclede l'Eglise, Paris, 1927.
H. Leclercq, Brviaire, n DACL, t. I I , col. 1262-1316.
Acelai, Laudes, ibidem, t. VI I I , col. 1887 .u.
Acelai, None, Sexteet Tierce, ibidem, t. XI I , col. 1554-1557 i t. XV, col. 1396.
J. Mateos, L'office monastique la fin du LV-esicle: Antioche, Palestine, Cappadoce, n
OCP, 47(1963), 53-88.
Mller Joh. Bardorff, Nachtlicker Gottesdienst im apostolischen Zeitalter, n
Theologische Literaturzeitung, 81 (1956), pp. 347-351.
P. Paris, Brviaire, n Dict, pratique des connaissances religieuses, red. de J.
Bricout, t. 1, col. 961 .u.
O. Rousseau, La prire des moines au temps de J ean Cassien, n vol. 35 din col. Lex
Orandi (Paris 1963), pp. 117-138.
Salmon Pierre, L'Office divin. Histoire de la formation du Brviaire, Paris, 1959 (col.
Lex Orandi, 27),
Acelai, La prire des heures, n vol. L'Egliseen prire. Introduction a la Liturgie, red.
de A. Martimort, Paris, 1961, p. 787 .u.
M. Scabalanovici, Tipicul comentat (n rus.), ed. I I , Kiev, 1913.
J .B. Thibaut, Ordre des offices de la semaine sainte Jrusalem du IV-e au X-e sicle,
Paris, 1929.
J. Tyciak, Moranatha. Die geheime Offenbarung und die kirchliche Liturgie,
Warendorf; 1947.
Pr. Prof. P. Vintilescu, ncercri de istoria, Liturghiei. Liturghia cretin n primele
trei veacuri, Bucureti, 1930 (extras din rev. S.T.).
Acelai, Curs (l i tografi at) de I stori a L i turghi ei , Bucureti, 1940, p. 305 .u.
33
Ca pi t o l u l III
Vecernia
A. RNDUIALA SLUJBEI
1. Denumirile slujbei
Vecernia sau slujba de sear este prima dintre cele apte Laude bisericeti, adic
slujba cu care se ncepe serviciul divin public al fiecrei zile liturgice.
Termenul de Vecernie, ntrebuinat astzi n chip curent pentru denumirea acestei
slujbe, este de origine slavon (de la veceru - sear); el traduce exact cuvntul grecesc
(de la - sear), care la greci nseamn vecernie. Echivalentul lati
nesc al acestuia este vesperaesau vespertina collecta (rugciunea de sear), de unde vine
i denumirea romneasc latinizat de vesperin, ntrebuinat uneori1, precum i cea
francez (vpres). Se mai ntrebuineaz, de asemenea, n unele regiuni ale rii, i ter
menii romneti Serare, Serar i Seranda1sau nsrat' .
2. Timpul svririi
In vechime, Vecernia se svrea dup apusul soarelui, la ieirea luceafrului de
sear sau pe la aprinsul luminilor, de unde vine i denumirea greceasc cea mai veche:
(lat. lucernare), pe care o gsim n scrieri din sec. I V4. Astzi, dup Tipic,
vremea svririi Vecerniei este ceasul al zecelea din zi, adic aproximativ ora. 4 p.m.,
deci nainte de cderea serii (iarna pe la orele 34 p.m., iar vara pe la 5-6 p.m.)5. In
mnstiri, la srbtorile cu priveghere (smbt seara, n ajunul praznicelor mpr
teti i al srbtorilor sfinilor mai importani), Vecernia se oficiaz dup apusul soare
lui, urmat de Litie i Utrenie. Ca excepie de la regula general, n ceea ce privete
timpul svririi, Vecernia se face n timpul dimineii n urmtoarele cazuri: n Dumi
nica Rusaliilor (Vecernia Lunii Rusaliilor, care se svrete n ziua de Rusalii, ndat
dup Liturghie), n Vinerea Patimilor (Vecernia Smbetei Patimilor, care n unele
pri, mai ales la bisericile de enorie, se face dimineaa, dup slujba Ceasurilor mpr
teti), i n toate cazurile cnd Vecernia se unete cu una din cele trei Liturghii: cu Li
turghia Sfntului Grigore Dialogul (n toate miercurile i vinerile din Presimi, afara
1 Vezi, de ex., Dumnezeieti le Li turghi i ..., Bucureti, 1886, 1895 i Juv. Stefanclli, Li turgi ca
Bisericii ortodoxe-catolice, Bucureti, 1886, p. 86 .u. (la Ghenadic Enceanu, Li turgi ca, Bucureti,
1877, p. 54, gsim i forma Vesper).
2Vezi, de ex., Li turgi ca..., de Cal. Coca, Cernui, 1905, p. 83 .u.
sI. Boj ori P. Roianu, Tipic bisericesc, ed. II, Blaj, 1931, p. 77 .u., p. 84 .u.
4 Vezi, dc ex., Aetheria (Silvia), Peregrinati o ad loca sancta, cap. XXIV (ed. W. Heraeus, IV,
Heidelberg, 1939, p. 29): Hora au tem decima, quod appellant hic licinicon, nam nos dicimus
l ucernare..." etc. Termenul grecesc vine de la sau (opai, lamp, lumnare,
sfenic) i corespunde cu cel latinesc l ucerna, de la lux-lucis (lumin), de unde i termenul francez
l ucemai re, ntrebuinat uneori pentru vecernie.
s Dup unele vechi cri romneti de nvtur pentru preoi (ca Synopsis, Iai, 175.1, f. 48 v.),
Vecernia se face la Ceasul al 12-lea din zi (adic ia trei ceasuri dup Ceasul al IX-lea).
34
de Vinerea Patimilor); cu cea a Sfntului Vasile (de patru ori pe an: n ajunul Crciu
nului, in ajunul Bobotezei, n Joia i n Smbta Patimilor), sau cu cea a Sfntului
Ioan Gur de Aur (la Buna-Vestire, n cazul cnd acest praznic cade ntr-una din zilele
de rnd ale sptmnii, adic de luni pn vineri, inclusiv, n Presimi.).
3. Scopul Vecerniei
Scopul sau rostul rugciunii de sear este s aducem lui Dumnezeu mulumire
pentru ziua care a trecut i s-I cerem ajutorul pentru petrecerea n pace a nopii care
se apropie6.
In legtur cu istoria sfnt a mntuirii, Vecernia ne aduce aminte de ridicarea de
pe cruce i nmormntarea Domnului, care, precum tim, au avut loc spre sear7. Ve
chii Prini bisericeti o puneau n strns legtur cu Cina Domnului i cu moartea
Lui pe cruce8.
4. Rnduiala Vecerniei
Rnduiala Vecerniei difer, ca dezvoltare sau extensiune i solemnitate, dup
importana zilei liturgice, adic dup cum e vorba de:
- zi de rnd peste sptmn;
- ziua unui sfnt cu doxologie mare (nsemnat n calendar cu cruce neagr);
- ziua unui sfnt cu polieleu (nsemnat cu cruce roie);
- smbt seara (Vecernia duminicii) ;
L i t u r g i c a s pec i a l
6Vezi, de ex.: Sfntul Ciprian, Despre rugci unea domneasc cap. 35 (P.L-, t. IV, col. 559-560):
Dup ce a apus soarele i ziua s-a sfrit, din nou, trebuie s ne rugm; cci Hristos fiind soarele cel
adevrat i ziua cea adevrat, de aceea i noi, cnd ne rugm la apusul soarelui i al zilei din acest
veac i cerem ca s rsar din nou lumina peste noi, ne rugm pentru venirea lui Hristos, Care ne va
da haini luminii celei venice; Corist. Apost., VIII, 39 (trad. rom. cit., p. 258): Rugciuni facei...
seara, drept mulumire c v-a dat noaptea spre odihn de ostenelile din timpul zilei; Sfntul Vasile
cel Mare, Regul i l e mari , 37, 4 (P.G., t. XXXI, col. 1016 A): Iar cnd ziua se sfrete, se cade s
mulumim pentru toate cte am luat n curgerea acestei zile i pentru cele ce am mplinit cu bun
spor, apoi s mrturisim toate cte nu le-am mplinit... etc.; Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele
rugci uni , cap. 299, trad. rom. cit., p. 197: Cntarea Vecerniei nseamn c ludm pe Fctorul
nostra c am ajuns la apus, adic lasfritul zilei i hrzim lui Dumnezeu tot ce am fcut ntr-nsa.
De aceea, mulumim pentru viaa noastr, pentru hrana, pentru cugetele, cuvintele i faptele noastre.
Ne rugm totodat s petrecem noaptea n pace, fr pcat i fr sminteal. Cci noaptea este ca un
simbol al sfritului vieii noastre; cci ca o moarte ne vine nou noaptea.
7Vezi, de ex., Povuirile di n Li turghi er (ed. 1956, p. 417); ...Slujitorul altarului... dator este...
s svreasc Vecernia (sau s-o asculte); la care, cu cucernicie s gndeasc n sine i cu umilin s
cugete, cum Domnul... Hristos, dup mntuitoarele Sale patimi, vineri seara s-a rstignit pe cruce
pentru pcatele noastre i a murit pentru mntuirea noastr... etc.
* Vezi, de ex., Sfntul Ioan Cassian, De institutis coenobiorum, cart. III, cap. 3 (P.L., t. XLIX, col.
123-125): Cum c jertfele de sear se aduceau n biseric, o putem dovedi chiar din cuvintele lui
David: S se ndrepteze rugci unea mea ca tmia nai ntea Ta; ri dicarea mi ni lor mele ca o j ertf de
sear (Ps. CXL, 2); cuvinte prin care se poate nelege i acea adevrat jertfa de sear pe care, de
asemenea, seara a dat-o Domnul i Mntuitorul Apostolilor Si, care edeau la Cin, cnd a ncre
dinat Bisericii Sfintele Taine, precum i acea jertfa de sear, pe care El nsui n ziua urmtoare, la
sfritul veacurilor, a adus-o Tatlui Su prin ridicarea minilor Sale pentru mntuirea a toat lumea,
ntinderea minilor Mntuitorului pe cruce pe drept cuvnt se numete ri di care...
35
- praznic mprtesc sau hramul bisericii.
Mai simpl, mai puin dezvoltat i mai puin solemn este Vecernia zilelor de
rnd (de lucru) din cursul sptmnii, adic zilele sfinilor care nu sunt nsemnai n
calendar cu nici un semn; e format mai mult din lecturi i se svrete de obicei nu
mai n mnstiri i n catedrale.
Ceva mai dezvoltat, mai solemn i cu cntri mai multe e Vecernia srbtorilor
cu inere din cursul sptmnii (sfini cu doxologie sau cu polieleu, praznice i hra
muri), precum i Vecernia de smbt seara (Vecernia duminicii).
Vom descrie, pe larg, mai nti rnduiala Vecerniei srbtorilor (singura care se
oficiaz, de fapt, la bisericile de mir), i apoi, mai pe scurt, rnduiala Vecerniei zilelor
de lucru. Descriind n amnunt rnduiala Vecerniei srbtorilor, vom strui ndeosebi
asupra rolului preotului, slujind singur (fr diacon), aa cum e cazul n majoritatea
bisericilor.
a. Rnduiala Vecerniei srbtorilor. La vremea cuvenit, cntreul sau paracli
serul toac (n toaca mare), trage clopotul i aprinde candelele. Intrnd n biseric,
preotul zice rugciunea: Intra-voi n casa Ta... (vezi Liturghiend). nainte de Vecer
nie se citete Ceasul al noulea, cu care ncheiem slujba zilei respective i despre care
vom vorbi mai trziu9.
In timp ce la stran se citete rugciunea de la sfritul Ceasului al IX-iea (Stpne
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru...) preotul ia vremea (binecuvnta
rea) pentru nceperea slujbei zilei care urmeaz, n chipul urmtor: las epitrahilul pe
Sfnta Mas, iese pe ua dinspre nord, trece printre strana stng i mas, vine n
mijlocul bisericii sub policandru, se nchin de trei ori spre rsrit, depune metanie la
scaunul arhieresc (fr a se nchina) i intr n altar pe ua de sud, trecnd printre ico
nostas i strana dreapt, srut Sfnta Mas i i pune din nou epitrahilul. Deschide
dvera (perdeaua uilor mprteti) i d binecuvntarea (Binecuvntat este Dumne
zeul nostru...), stnd n faa Sfintei Alese i nchinndu-se10.
Cntreul (sau cel mai mare, dac este de fa) rspunde: Amin. Venii s ne
nchinm... i citete Psalmul CI I I (Binecuvnteaz, suflete al meu, pe Domnul...),
n acest timp, preotul, cu capul descoperit (dac poart culion), i ia Liturghierul, iese
pe ua dinspre miaznoapte i vine naintea uilor mprteti, unde, stnd cu faa spre
altar, se nchin de trei ori i citete n tain celeapte rugciuni ale luminilor, nchi
nndu-se la sfritul fiecreia.
Dup ce se termin citirea Psalmului CI I I , preotul zice ectenia mare din faa uilor
mprteti, avnd capul acoperit (dac poart culion). La sfritul ei, se nchin i
intr n altar, pe ua dinspre miazzi. Dac pn atunci preotul n-a avut timp s ter
mine citirea celor apte rugciuni, le termin n altar.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
9Vezi mai departe, la cap. despre Ceasurile liturgice.
10 Vezi Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele rugci uni , titlul cap. 331, trad. rom. p. 214;
Li turgbi erul , Bucureti, 1937, p. 11 i Bucureti, 1956, p. 21; Gherasim Saffirin, Tipic asupra, servici
ilor divine, Bucureti, 1905, p. 6; Ic. D. Lungulescu, Manual de practic l iturgic, Bucureti, 1926, p.
9; F. Balamace, Exphcai uni la practica l i turgi c (curs litogr.), p. 5, 130; A. Popoviciu, Tipicul Biseri
cii Ortodoxe, ed. a Il-a, Sibiu, 1927, p. 57; B. Cireeanu, Tezaund l i turgi c, vol. III, p. 127; V.
Mitrofanovici i colab., I turgi cu Bisericii Ortodoxe, ed. 1929, p. 472 .a. Numai cteva tipice parti
culare, ca cel de P. Procopoviciu (Ritualistica, p. 18) i cel de C. Teleaga (Tipicon, p. 49), precum i
Li turgbi erul din 1950 (p. 21), recomand binecuvntarea din faa sfintelor ui ca la Ceasul al IX-lea,
conform practicii mnstireti, dup care preotul, mbrcat numai cu epitrahilul, nu zice nimic din
altar, ci numai din faa uilor mprteti.
36
L i t u r g i c a s pec i a l
Urmeaz citirea Catismei de rnd din Psaltire, pe analogul fr acopermnt, aezat
din vreme n mijlocul bisericii. Smbt seara, n mnstiri, se citete Catisma nti n
trei stri: la fiecare stare, preotul zice ectenia mic. n timpul citirii Catismei, preotul
poate sta jos, sculndu-se numai Ia ectenii. La bisericile de enorie, att smbt seara,
ct i la srbtorile din timpul sptmnii (mai ales la praznice i la hramuri), se cnt
de obicei: Fericit brbatul..., adic stihuri alese din prima stare a Catismei I (Ps. I,
vers. 1, 6; Ps. I I , vers. 11 i Ps. I I I , vers. 7-8), urmate de Slav..., i acum... Aliluia
(de trei ori)11.
Dup Catisma (sau dup Fericit brbatul...), preotul zice ectenia mic, iar la
stran se cnt dup aceea Doamne, strigat-am..., pe glasul de rnd al Octoibului
(smbt seara) sau pe glasul indicat de ildinei (la srbtorile din cursul sptmnii),
cu stihurile i stihirile srbtorii la care ne aflm, precum ne arat Tipicul i Mineiul
respectiv, Triodul sau Penticostarul - la fiecare srbtoare12.
In timp ce la stran se cnt S se ndrepteze rugciunea mea..., n altar preotul
ncepe i face cddirea mare.
Dup ce termin cu cditul, sau n timp ce la stran se cnt ultima stihir de la
Doamne, strigat-am... (nainte de Slav...), preotul i descoper capul i mbrac
felonul.
Cnd la stran ncepe s se cnte Slav... de la Doamne, strigat-am..., preotul
deschideuilemprteti, plecndu-se ctre credincioi. Iar cnd se ncepe tihira de la
i acum... se face vohodid (ieirea) cu cdelnia, n chipul urmtor: stnd n faa Sfin
tei Mese, preotul primete cdelnia binecuvntnd tmia, se nchin n faa Sfintei
Mese i, ocolind-o pe dreapta, fr a cdi13, iese pe ua dinspre miaznoapte, fiind
precedat de paracliser cu o lumin (dac vrem s dm mai mare strlucire slujbei, ies
doi purttori de lumini). Ajungnd n mijlocul bisericii, sub policandru, st cu faa
spre rsrit, se pleac i zice n tain Rugciunea intrrii (Seara i dimineaa i la
amiaz... etc.). Apoi, trecnd cdelnia n mna stng, binecuvnteaz intrarea, zi
cnd ncetior: Bine este cuvntat intrarea Sfinilor Ti.... Purttorul fcliei merge
cu lumnarea n faa icoanei Mntuitorului, unde rmne pn cnd preotul intr n
altar, iar preotul naintnd pe solee face cdirea mic, astfel: cdete icoanele
mprteti i pe cele laterale, iconostasul, strana arhiereasc, strana dreapt i cea
stng, apoi spre rsrit de trei ori i din nou strana arhiereasc, iconostasul i icoanele
11Cntarea aceasta corespunde simbolic polieleului de la Utrenie i de aceea nu se cnt n ajunul
praznicelor cu polieleu care cad n timpul Postului Mare. De asemenea, nu se citete catisma la ve
cerniile dintre Miercurea Sptmnii Sfintelor Patimi (dup Liturghie) i Duminica Tomii, la Ve
cernia nlrii Domnului (att n ajunul serbrii, ct i n nsi ziua serbrii seara) i la Vecernia din
Duminica Rusaliilor. La Vecernia din ajunul i din ziua Schimbrii la fa citim catism numai dac
este duminic ori luni seara.
12Odinioar, att cntarea stihirii precedat de ultimul stih din psalmi (C s-a ntrit mila Lui
spre noi...), ct i a stilurilor cu Slav..., i acum... se facea de ambele strane (coruri) reunite n
mijlocul bisericii, ceea ce reprezenta un moment solemn (festiv) al slujbei, nchipuind unirea a toat
lumea, care s-a fcut prin venirea Mntuitorului (vezi Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele
rugci uni , cap. 332, P.G., t. CLV, col. 605 i trad. rom. cit., p. 217, - Comp. i V-N. Iliin, Vsenonoe
vdeanie (Privegherea de toat noaptea), Paris, 1927, p. 43).
13Unii, nainte de a iei, cdesc altarul ca i la cdirea mare (vezi, de ex., Litti rghi erul , 1956, p.
29 i Tipicele de: Saffirin, p. 31; Balarnace, p. 68, 131; Lungulescu, p. 25). Rnduiala Vecerniei
mari din Tipicul mare, din Liturghiereleslave (ca de ex. Slujebnik, Kiev, 1907, t. 5i Slujebnik, Sofia,
1928, p. 16) i din fruntea Li turghi erel or romneti (vezi de ex. ed. 1950, p. 10) nu pomenete ns
nimic despre o astfel de cdire; Li turgbi erul din 1937 (p. 23) chiar precizeaz c nu se cdete altarul
nainte de ieire.
37
mprteti, oprindu-se pe solee, n faa uilor mprteti. Cnd strana a terminat
cntarea stihirei de la i acum...15, preotul cdete cruci spre sfntul altar, rostind:
nelepciune, drepi !, dup care intr n altar, prin uile mprteti, continund
cdirea n jurul Sfintei Mese i cdind tot altarul.
Cntreul sau cel mai mare, rostete (ori cnt, dac e cazul) Lumin lin....
Dup aceasta, preotul stnd n spatele Sfintei Mese, cu faa spre credincioi, zice:
lum aminte ! Pace tuturor ! (La stran: i duhului tu).
nelepciune ! S lum aminte !, iar la stran se cnt prochimenul zilei sptmnii,
de trei ori, cu stihurile indicate n Ceaslov (Catavasier).
La srbtorile care au paremii (citiri din crile sfinte ale Vechiului i Noului Testa
ment), ndat dup prochimen se citesc paremiile, din mijlocul bisericii. In timpul citi
rii lor, preotul, rmnnd napoia Sfintei Mese, poate sta jos.
La sfritul paremiilor sau ndat dup prochimen, cnd nu sunt paremii, preotul
nchide uilemprteti i rostete ectenia ntreit: S zicem toi din tot sufletul i din
tot cugetul nostru, s zicem..., din altar, fiind mbrcat n felon.
Dup aceasta, cntreul (la mnstiri, cel mai mare) citete rugciunea nvredni-
cete-ne, Doamne..., dup care preotul rostete, tot din altar, ectenia cererilor: S
plinim rugciunea noastr cea de sear.... Preotul se ntoarce apoi spre credincioi i i
binecuvnteaz, zicnd: Pace tuturor !; apoi, ntorcndu-se din nou spre rsrit,
zice: Capetele noastre Domnului s le plecm !, dup care citete n tain
Rugciunea plecrii capetelor, pe care o ncheie cu ecfonisul: Fie stpnirea mpriei
Tale binmecuvntat !.
La stran se cnt acum Stihoavna cu stilurile i stihurile ei, apoi cntreul citete
Acum libereaz..., Sfinte Dumnezeule... i celelalte rugciuni introductive (n
mnstiri i la catedrale, Acum libereaz... l citete cei mai mare, iar cntreul
continu cu Sfinte Dumnezeule... i celelalte).
Dup Tatl nostru i ecfonisul respectiv, la stran se cnt troparele, cu rnduiala
lor. Smbt seara: troparul nvierii glasului de rnd, Slav..., al sfntului de la M i
nei, i acum..., al Nsctoarei de Dumnezeu, din ale nvierii, dar pe glasul troparu
lui sfntului; la praznicele mprteti, troparul praznicului respectiv de trei ori; la
srbtorile sfinilor, troparul srbtorii de dou ori, Slav..., i acum... al Nsc
toarei de Dumnezeu din ziua sptmnal respectiv, pe glasul troparului sfntului.
Dup tropare, preotul deschide uile mprteti i zice: nelepciune !, dup care
face otpustul, dup regula artat n Liturjjhier (vezi ed. 1956, pp. 33-36). Apoi n
chide uile mprteti i dvera.
n toate duminicilePostului Mare (ncepnd cu cea a lsatului sec de brnza i ter
minnd cu cea a Floriilor), seara la Vecernie se cnt, alternativ, cele dou prochimene
mari, specifice postului; S nu ntorci faa Ta... i: Dat-ai motenire.... De aceea, n
aceste duminici, seara, se face slujba Vecerniei mari, pn la prochimen, punndu-se sti-
hirile de la Doamne, strigat-am... pe 10 (ca smbt seara), facndu-se vohod cu cdel
nia i cntndu-se prochimenul mare, de rnd (unul din cele dou indicate mai nainte).
Dar de la prochimen nainte, slujba urmeaz dup rnduiala Vecerniei din zilele de rnd,
din cauza postului, lsndu-se deci ectenia ntreit la sfrit (nainte de otpust)14,
Tot dup rnduiala srbtorilor se face Vecernia n zilele de rnd din Sptmna
Luminat, care au prochimene speciale n Penticostar, n seara duminicii Sfntului
Toma i n seara Duminicii Rusaliilor (stihirile de la Doamne, strigat-am... pe ase,
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
14Vezi Triodul, la Vecernia din Duminica lsatului sec de brnz i la Vecernia Duminicii I din
Presimi (ed. Bucureti, 1946, p. 120 .u., 238-239) i Tipicul de G. Teleaga, p. 310.
38
L i t u r g i c a s pec i a l
vohod cu cdelnia, prochimenul mare al Patelui: Cine este Dumnezeu...)15. Se
face, de asemenea, vohod i la Vecernia din seara urmtoarelor praznice: Joia nlrii,
Schimbarea la fa i nlarea Sfintei Cruci; precum i a zilei hramului bisericii.......
b. Vecernia mic i Vecernia mare. Srbtorile mari (duminicile, praznicele mp
rteti i sfinii mai importani) care au slujb cu Priveghere, au de regul n crile de
cult (Mine, Triod, Penticostar i Octoib) dou Vecernii: Vecernia mic i Vecernia mare.
1) Vecernia mic a acestor srbtori este un fel de anticipare i prescurtare a Vecer
niei mari. Ea se svrete numai la mnstiri, nainte de apusul soarelui, dup ceasul
al IX-lea (adic la vremea obinuit pentru Vecernie) i numai arunci cnd urmeaz a
se face Priveghere de toat noaptea (vezi denie). Dup Vecernia naic se ia cina i
apoi, dup apusul soarelui, se ncepe Vecernia mare cu Priveghere. Dac, deci, nu se
face Litie sau Priveghere, Vecernia mic nu se face nici n mnstiri, n bisericile de
mir, Vecernia mic nu se svrete niciodat.
Prin ce se deosebete Vecernia mica de cea mare ?- La Vecernia mic se toac n
toaca cea mic (tochi); nu se zice nici ectenie mare, nici ectenie mic i nu se citete
Catism, ci ndat dup Psalmul CI I I se cnt: Doamne, strigat-am... cu stiluri mai
puine (numai patra). Nu se face vohod i nu se zic nici ecteniile de dup vohod. La
sfrit (dup tropare) se zice ectenia ntreit scurt (ca la nceputul Utreniei). Iat deci
schema rnduielii Vecerniei mici:
Binecuvntarea;
Psalmul CI I I ;
Doamne, strigat-am...
(numai 4 stihiri);
Lumina lin... (citit);
Prochimenul zilei sptmnale;
Invrednicete-ne, Doamne...;
2) Vecernia mare a srbtorilor cu Priveghere este de fapt Vecernia srbtorilor, aa
cum am descris-o mai nainte, avnd n vedere ndeosebi practica bisericilor de enorie.
Dar la mnstiri i catedrale, unde Vecernia aceasta se face n cadrai Privegherii,
dup regula din Tipicul mare (nscris i la nceputul Liturpjbierului), ea are unele
particulariti care intesc s dea slujbei o solemnitate mai mare i pe care ie vom
enumera la rnduiala Privegherii din cap. despre Utrenie.
c. Rnduiala Vecerniei din zilele de rnd, n perioada Octoihului i a Penticos
talului se deosebete de cea pentru duminici i srbtori prin urmtoarele amnunte:
- Catisma de rnd se citete fr a fi ntrerupt de ecteniile mici, la cele dou stri16.
- La Doamne, strigat-am... nu se cnt dect primele dou stihuri (pe glasul in
dicat c Minei), iar celelalte se citesc; stihirile se pun mai puine (pe ase).
InVezi Penticostaml la locurile respective (ed. 1936, pp. 53-54 i 316), Tipi cul mare, pp. 589 i
591 i G. Teleaga, Tipi c, p. 310.
!>In cot cursul anului, duminica seara nu se citete catism la Vecernie, dar la Doamne, stri
gat-am... se cnt toate stihurile (se citete catism ori se cnt Fericit brbatul... numai dac luni
cade praznic mprtesc, ori sfnt cu Polieleu); luni seara se citete Catisma a 6-a, mari seara
Catisma a 9-a, miercuri seara Catisma a 12-a, joi seara Catisma a 15-a i vineri seara Catisma a 18-a.
In timpul Postului Mare (cu excepia sptmnii a cincea), n toate zilele de rnd de peste sptmn
laVecernie se citete numai Catisma a 18-a; la fel n rstimpul dintre 22 sept. - 20 dec. i dintre 15
ian. - smbta dinaintea duminicii Fiului risipitor. In sptmna a cincea din Postul Mare, la Vecer
nie, se citesc urmtoarele catisme: luni seara, a 10-a; mari seara, a 19-a; miercuri seara, a 7-a; joi
seara, a 12-a; iar vineri, a 18-a; (vezi Rndui al a citirii Psal ti rii n Psaltirea, ed. Bucureti, 1978).
Stihoavna;
Acum libereaz... i rugciunile
introductive;
Troparul;
Ectenia ntreit (scurt) i
Apolisul (mic),
39
- Nu se face vohod sau ieire cu cdelnia (de aceea preotul nu mbrac felonul, ci
rmne pn la sfrit cu epitrahilul, i nici nu se deschid uile mprteti, care rmn
nchise n tot timpul slujbei); deci, ndat dup Slav..., i acum..., de la Doamne,
strigat-am..., se citete Lumin lin..., apoi se cnt prochimenul zilei sptmnii i
ndat se citete rugciunea Invrednicete-ne, Doamne..., urmat de ectenia cereri
lor: S plinim rugciunea noastr cea de sear..., pe care preotul o zice din faa ui
lor mprteti i cu capul acoperit. Apoi, ca de obicei, Stihoavna (de la Octoib, glasul
de rnd al sptmnii), dup care Acum libereaz... i celelalte, troparele, ectenia
ntreit, ncepnd de la Miiuiete-ne pe noi, Dumnezeule..., pe care preotul o zice
din faa uilor mprteti nchise, de unde, ntorcndu-se cu faa spre credincioi, face
ndat i otpustui17.
1) Vecernia din zilele de rnd ale Presimilor, care se face de altfel numai n mnstiri
i catedrale, se deosebete de cea a zilelor de rnd din restul anului prin urmtoarele
particulariti (pe care ie indic Triodul i Ceaslovul):
Pr eo t Pr o f . Dr . Eme Br a n i t e
Tabloul comparativ al rnduielii Vecerniei de diferite categorii
V ECERN I A SRBTORI LOR
(la srbtorile cu Priveghere -
Vecernia mare)
V ECERNI A ZI LELO R
D E RND
VECERNI A MIC
(numai la srbtorile cu
Priveghere)
Preotul (mbrcat cu epitrahilul,
din faa Sfintei Mese):
Binecuvntat este Dum
nezeul nostru...
(mbrcat cu epitrahilul,
din faa Sfintei Mese): Bi
necuvntat este Dumne
zeul nostru...
(mbrcat cu epitrahilul,
din faa Sfintei Mese) :
Binecuvntat este Dum
nezeul nostru...
Cnt. Amin. Venii s ne n
chinm..., Psalmul 103
Amin. Venii s ne nchi
nm..., Psalmul 103
Amin. Venii s ne n
chinm..., Psalmul 103
Preotul (iese n faa Sfintelor Ui
i citete rugciunile lu
minilor)
La fel ca la Vecernia srb
torilor
La fel ca ia Vecernia sr
btorilor
Preotul (din faa Sfintelor Ui)
Ectenia mare
La fel ca la Vecernia srb
torilor
La fel ca la Vecernia sr
btorilor
Cnt. Fericit brbml... (cn
tat)
Catisma de rnd (citit n
mijlocul bisericii)
Preotul Ectenia mic (Iar i
iar, cu pace...)
Ectenia mic (Iar i iar,
cu pace...)
Cnt. Doamne, strigat-am... ,
cu stihirile i stihurile
rnduite (stihirile pe 10,
pe 8 ori pe 6)
Doamne, strigat-am...,
stihirile pe 6
Doamne, strigat-am...,
stihirile pe 4
Preotul (La S se ndrepteze...,
cdi re mare)
La fel ca la Vecernia srb
torilor
La fel ca la Vecernia sr
btorilor
17Ceaslovul adaug la sfritul Vecerniei o frumoas rugciune a. Sfntului Vasile (Bine eti cuvn
tat, Stpne Atotiitorule...), de citit benevol (de-i este voia; vezi Ceaslov, Bucureti, 1945, p. 14).
L i t u r g i c a s pec i a l
Preotul mbrac felonul, deschide
uile mprteti i face
Vohodul (ieirea) cu c
delnia, cdind n naos i
altar
Preotul (cdind, de pe solee: n
elepciune, drepi !
Cnt. Lumina lin... (cntat) Lumin lin... (citit) Lumin lin... (citit)
Cant. Prochimenul zilei spt
mnale (cntat)
Prochimenul zilei sptm
nale (cntat)
Prochimenul zilei spt
mnale (cntat)
Cnt. Paremiile (numai la praz
nice i srbtorile sfinilor)
Preotul (din altar): Ectenia ntre
it (S zicem toi.,.)
Cnt. Rugciunea Invredni-
cete-ne, Doamne...
Rugciunea Invrednice-
te-ne, Doamne...
Rugciunea nvrednice-
te-m, Doamne...
Preotul (din altar): Ectenia cereri
lor (S plinim rugciunea
noastr cea de sear...)
Ectenia cererilor (S pli
nim rugciunea noastr cea
de sear...)
Cnt. Stihoavna, cu stihurile i
stihirile ei, Acum liberea
z... i rugciunile n
ceptoare
Stihoavna, cu stihurile i sti
hirile ei, ,Acum libereaz...
i rugciunile nceptoare
Stihoavna^ cu stihurile i sti
hirile ei, Acum libereaz...
i rugciunile nceptoare
Preotul (dup Tatl nostru...)
C a Ta este mpria...
(dup Tatl nostru...)
C a Ta este mpria...
(dup Tatl nostru...)
C a Ta este mpria...
Cnt. Troparele rnduite Troparul sfntului zilei din
M i nei i al Nsctoarei
Troparul Sfntului zilei
din M i nei i al Nsctoarei
Preotul (din faa Sfintelor Ui) Ec
tenia ntreit
(din faa Sfintelor Ui)
Ectenia ntreit
Preotul deschide Sfintele Ui i
face Apolisul (Otpustul)
(din faa Sfintelor Ui)
Apolisul (Otpustul)
(din faa Sfintelor Ui, n
chise) Apolisul (Otpustul)
Luni, mari i joi seara, dup prochimen (din Triod sau din Ceaslov) se adaug dou
paremii, iar finalul (ncepnd de la troparele apolisului) este mult mai lung ca cel
obinuit, i anume: troparele Mineiului se nlocuiesc cu cele 4 tropare din Triod
(Nsctoare de Dumnezeu, Fecioar, bucur-te... !; Boteztorul lui Hristos...; Ru-
gai-v pentru noi Sfinilor Apostoli...; Sub milostivirea Ta...5), urmate fiecare de cte
o metanie. Apoi: Doamne miluiete, de 40 de ori, Slav..., i acum..., Ceea ce eti
mai cinstit... ntru numele Domnului...55. Preotul: Cel ce este binecuvntat..., iar la
stran se citete rugciunea mprate ceresc... (n Ceaslov). Apoi, preotul zice rug-
41
ciunea Sfntului Efrem irul (Doamne i Stpnul vieii mele...), cu metaniile i sti
hurile ei; urmeaz rugciunile nceptoare (Sfinte Dumnezeule... i celelalte), iar
dup Tatl nostru, Doamne miluiete de 12 ori: rugciunea Preasfnt Treime,
stpnie deofiin..., Fie numele Domnului binecuvntat (cu trei metanii), Slav...,
i acum..., Ps. XXXI II (Bine voi cuvnta pe Domnul n toat vremea...18. Apoi:
Cuvinc-sc cu adevrat s te fericim..., Slav..., i acum..., Doamne miluiete (de
trei ori), Binecuvnteaz..., dup care preotul face otpustul Vecerniei.
Acest final se adaug (numai pn la rugciunea Sfntului Efrem irul inclusiv
urmat de otpust) i la Vecernia de duminic seara n Postul Mare, care, pentru rest,
urmeaz rnduiala obinuit a Vecerniei duminicilor (vezi mai nainte).
2) Vecernia de miercuri i vin en seara n Presimi se unete cu Liturghia Darurilor
mai nainte sfinite, dup o rnduiala special, pe care o vom descrie pe larg, mai de
parte, la cap. despre Liturghia Darurilor mai nainte sfinite.
Dm acum ntr-un tablou sinoptic (comparativ) schia rnduielii Vecerniei sr
btorilor (mic i mare) i a zilelor de rnd, pentru a se vedea deosebirile dintre ele
(vezi pp. 40-41).
d. Vecernii cu rnduiala special (deosebit), n cursul anului bisericesc. Pen
tru unele zile liturgice mai importante din cursul anului bisericesc avem Vecernii care,
dei urmeaz rnduiala obinuit a Vecerniei srbtorilor, se deosebesc, prin unele
amnunte, care le sunt specifice, adic prin rituri i ceremonii care se svresc o sin
gura dat pe an, n amintirea unor evenimente de cpetenie din viaa Mntuitorului.
In aceast categorie intr urmtoarele:
1. Vecernia Smbetei celei mari, care se oficiaz n Vinerea Patimilor, fie la vre
mea ei reglementar, adic n jurul orei 4 p.m. (n mnstiri), fie nainte de amiaz
(cum se obinuiete n bisericile de enorie). Rnduiala ei este ca la Vecernia srbto
rilor. Preotul mbrac de la nceput toate vemintele (de culoare neagr). Nu se citete
catism, se face vohod cu Evanghelia; dup prochimen, care este special, al zilei:
Imprit-au hainele Mele..., se citesc paremii, Apostol i Evanghelie, iar ia stihoavn
preotul scoate Sfntul Epitaf din altar i l aaz n mijlocul bisericii (sub policandru).
Triodul nu spune nimic despre scoaterea Sfntului Epitaf, dar ritualul acesta este des
cris mai pe larg ntr-un capitol deosebit din Liturghier, intitulat: nvtur pentru
scoaterea Sfntului Aer19; el simbolizeaz coborrea de pe Cruce a trupului Domnu
lui i pregtirea lui pentru nmormntare20. La sfrit, se rostete apolisul special al
Vecerniei Patimilor (vezi n Liturghiei' ).
Schema rnduielii acestei Vecernii este, deci, urmtoarea (sublinierile indic prile
specifice) :
Preotul (mbrcat n toate vemintele): Binecuvntarea obinuit.
Cnt.: Amin. Venii s ne nchinm..., Ps. CII I (preotul citete rugciunile n altar).
Preotul (din altar) : Ectenia mare.
18In Ceaslov se adaug aici i Psalmul CXLIV (Inla-Te-voi, Dumnezeul meu...), care ns n
Tri od este rnduit pentru vremea mesei.
iy Vezi de ex., Li turghi er, Bucureti, 1956, p. 404, .u. Dup nvtura clin Liturghiere, scoate
rea Epitafului are loc n timp ce se cnt Slav... de la Stihoavn (Pe Tine, Cela ce Te mbraci cu
lumina ca i cu o hain...); dar dup nvtura corespunztoare din Tipi cul bisericesc (vezi, de ex.,
ed. Cernica, 1925, pp. 259-260), scoaterea ncepe mai devreme, i anume nc de la prima stihir a
Stihoavnei (Cnd Te-a pogort de pe lemn, mort...).
20Vezi mai pe larg Pr. M. Apostol, Epi taful liturgi c i ntrebuinarea lui n cultul ortodox, n G.B.,
an. 1961, nr. 7-8, p. 124.
Pr eo t Pr o f , Dr . En e Br a n i t e
42
L i t u r g i c a s pec i a l
Cnt.: Doamne, strigat-am..., cu stihirile din Triod (preotul, cdi re mare).
Preotul: Vohod cu Evanghelia.
Cnt.: Lumin lin...3 (citit), Prochi menul special al zilei (mprit-au hainele
Mele...), Paremiile (trei, precedate fiecare de cte un prochimen special), Apostolul
(preotul, cdire mic).
Preotul: Evanghelia (din faa uilor mprteti).
Preotul: Ectenia ntreit (din altar).
Cnt.: Rug. Invrednicete-ne, Doamne....
Preotul: Pace tuturor! Capetele noastre.... Ecf.: Fie stpnirea mpriei Tale
binecuvntat..., ectenia cererilor (S plinim rugciunile noastre cele de sear...).
Cnt. : Stihoavna, cu stihiriie din Triod i scoaterea Sfntului Epitaf de ctre preot,
n mijlocul bisericii.
Cnt.: Acum libereaz... i rug. nceptoare.
Troparele zilei (Iosif cel cu bun chip... i Mironosielor femei...).
Preotul: Apolisul special al zilei'. Cela ce pentru noi oamenii i pentru a noastr
mntuire... (vezi Liturgbierul).
2.. Vecernia zilei de Luni din Sptmna Luminat se face n Duminica Patilor,
fie la vremea ei reglementar (dup-amiaz, cum se face n mnstiri i la bisericile de
ar), fie ctre amiaz (orele 11-12, cum se obinuiete la unele biserici de enorie, mai
ales la orae), fiind cunoscut n general sub denumirea de a doua nviere. Ea. ne aduce
aminte de prima artare a Mntuitorului ctre ucenicii Si, n nsi ziua nvierii, spre
sear (Ioan XX, 19 .u.); rnduiala ei se deosebete prin urmtoarele:
Preotul mbrac de la nceput toate vemintele (luminate) i d binecuvntarea ca
la Priveghere (Slav Sfintei i Celei de o fiin... Treimi...)21, dup care se cnt
Hristos a nviat... (de trei ori) i stihurile Patilor (S nvieze Dumnezeu...), cu n
conjurarea i cdirea Sfintei Mese ca i n noaptea nvierii, la Utrenie i la Sfnta L i
turghie. Nu se citete nici Psalmul CI I I , nici catism, ci ndat dup stihurile Patilor,
preoml rostete ectenia mare, din sfntul altar. Dup Doamne, strigat-am..., cu sti
hirile prevzute n Penticostar, preoml face vohod cu Evanghelia. Dup Lumin
lin... se cnt prochimenul praznicelor mari (Cine este Dumnezeu...), iar ndat
dup prochimen, n loc de paremii se citete Evanghelia de la Ioan XX, 19-25 (la ca
tedrale, n 12 limbi)22. Apoi obinuitele ectenii, Stihoavna (fr Acum libereaz... i
rugciunile nceptoare) i otpustul Patilor, facndu-se la sfrit srutarea Sfintei
Cmci i a Sfintei Evanghelii, lng iconostas, cu mituirea credincioilor.
Iat, deci, schia rnduielii acestei Vecernii (cu sublinierea prilor proprii):
Preoml {n toate veminteleluminate): Binecuvntarea (Slav Sfintei... Treimi...).
Preoml i cnt.: Hristos a nviat..., de trei ori.
Preoml: Stihurile Patilor, cu nconjurarea i cdirea Sfintei Alese.
Preoml: Ectenia mare (din sfntul altar).
Cnt.: Doamne, strigat-am..., cu stihurile AmPenticostar (preoml cdire mare).
Preoml: Vohod cu Evanghelia.
21Aceasta este o practic mai nou, prevzut n Tipicul bisericesc al Sfntul ui Sinod (vezi, de ex.,
ed. Bucureti, 1893, p. 331, nota 1). Dar dup Penticostar i Tipicul mare (al Sfntului Sava), se d
binecuvntarea obinuit la Vecernie n tot timpul anului (Binecuvntat este Dumnezeul nostru).
Pentru justificarea practicii mai noi vezi C. Erbiceanu, Tipicul n Biserica Ortodox, n B.O.R., an.
XVI (1892), nr. 7, p. 536.
22 La bisericile de enorie se obinuiete s se bat clopotul i toaca dup fiecare verset al
Evangheliei.
43
Cnt.: Lumina lin.... Prochimenul (Cine este Dumnezeu...).
Preotul: Evanghelia (dintre uile mprteti).
Preotul (din sfntul altar): Ectenia ntreit (S zicem toi...).
Cnt.: Rug. Invrednicete-ne, Doamne....
Preoml: Ectenia cererilor (S plinim rugciunile noastre cele de sear).
Cnt.: Stihoavna, cu Slav..., i acum..., Ziua nvierii.... Hristos a nviat... (de
trei ori).
Preotul: Apolisul Patilor i mituirea credincioilor, lng iconostas, cu srutarea
Sfintei Cruci i a Sfintei Evanghelii.
Dup aceeai rnduial se face Vecernia i n celelalte zile ale Sptmnii Luminate,
cu deosebirea c nu se mai citete Evanghelia i de aceea vohodul se face cu cdelnia,
ca la srbtorile obinuite, iar prochimenele obinuite ale zilelor sptmnii se nlocu
iesc cu prochimenele speciale ale zilelor Sptmnii Luminate, din Penticostar.
3. Vecernia pentru Luni dup Rusalii (Lunea Sfintei Treimi), a crei rnduial o
gsim att n Penticostar, ct i n Molitfelnic (sub titlul Slujba plecm genunchilor), se
oficiaz, att n bisericile de enorie, ct i n mnstiri, ndat dup Liturghia din Du
minica Rusaliilor. Ea amintete de pogorrea Sfntului Duh, precum i de procesiu
nea care se fa cea odinioar (secolele I V-V) la Ierusalim, n ziua Rusaliilor, dup Li
turghie, cnd se merg;ea de la biserica de pe Golgota ia Muntele Mslinilor, unde se
facea slujba Vecerniei23. Slujba are urmtoarele particulariti:
Preotul oficiaz mbrcat n toate vemintele, ca la Liturghie;
Dup binecuvntarea preotului, nceputul se face cu mprate ceresc..., de obicei
cntat, Sfinte Dumnezeule... i celelalte;
Ectenia mare, de la nceput, are, n plus, cereri speciale pentru coborrea Sfntului
Duh asupra Bisericii;
Nu se citete catism (deci nu se cnt nici Eericit brbatul...');
Se cnt prochimenul srbtorilor mari (Cine este Dumnezeu...);
Dup prochimen, n loc de paremii, preotul, stnd n genunchi ntre uile mpr
teti, cu faa spre credincioi, citete apte rugciuni (molitfe), aezate ntre prochimen
i ectenia cererilor i mprite n trei grupe, prin dou ectenii mici (dup prima gru
p, de dou rugciuni, i ectenia mic, se adaug ectenia ntreit, iar dup a doua gru
p, tot de dou rugciuni, i ectenia mic, se adaug nvrednicete-ne, Doamne...;
urmeaz apoi a treia grup, de trei rugciuni, i ectenia). n aceste rugciuni se invoc
Sfnta Treime i se amintete despre cele apte daruri ale Sfntului Duh, cobort peste
Biseric, n ziua Rusaliilor, fcndu-se totodat mijlociri pentru mori. Dup unii,
aceste frumoase rugciuni se datoresc Sfntului Vasile cel Mare24, iar dup alii, Sfn
tului Sofronie al Ierusalimului sau Sfntului Mitrofan Mrturisitorul, din secolul I X25.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
23Vezi, Peregrinatio Aetheri ae (Egeriae) ad loca sanc-ta, XLIII, 4-7 (ed. Hlne Ptr, pp. 248-250).
24Vezi, de ex., V. Mitrofanovici, Li turgi en, ed. 1929, p. 204 i Pr. D. Buzatu, n rev. Renate
rea (Craiova), an. 1945, nr. 7-8, p. 322.
25Vezi, de ex., V. Mitrofanovici, op. cit., p. 717. De fapt, cele apte rugciuni din rnduial aces
tei Vecernii alctuiesc o dublur a celor apte rugciuni ale luminilor, pe care preotul le citete n
tain la orice Vecernie, n timpul Psalmului CIII. Dintre ele, patru (i anume: prima, a treia, a cincea
i a asea) sunt rugciuni speciale ale Vecerniei Rusaliilor; primele dou dintre acestea conin cereri
legate de evenimentul prznuit (Pogorrea Sfntului Duh), iar celelalte dou sunt rugciuni pentru
iertarea pcatelor i odihna celor mori, fiind legate de pomenirea morilor clin smbta precedent.
Celelalte trei rugciuni (a doua, a patra i a aptea) sunt rugciuni ale serii, fiind deci legate de
momentul din zi n care ar trebui oficiat slujba. Acestea sunt luate din rnduial altor slujbe. Prima
dintre ele este rugciunea de la sfritul primei prti a Pavecerniei mari, din Ceaslov, unde este
44
L i t u r g i c a s pec i a l
Otpustul are o formul special, unic prin lungimea ei (a se vedea Liturgbierul).
Iat, deci, sub form de schi, rnduiala acestei Vecernii:
Preotul (n toate vemintele): Binecuvntat este Dumnezeul nostru....
Cnt.: Amin. mprate ceresc... (cntat), Sfinte Dumnezeule... i celelalte; dup
Tatl nostru.... Venii s ne nchinm... i Ps. CI I I (preoml citete rugciunile lumi
nilor, n altar).
Preoml (din altar): Ectenia mare (cu cereri speciale, potrivitesrbtorii) .
Cnt.: Doamne, srrigat-am..., cu stihirile din Penticostar (preoml, cdite mare).
Preoml: Vohod cu cdelnia.
Cnt.: Lumin lina.... Prochimenul (Cine este Dumnezeu...).
Preoml (n genunchi, dintre uile mprteti): Cele apte rugciuni (mprite n trei
grupe, pnn douectenii mici), ectenia ntreit i rugciunea Invrednicete-ne, Doamne....
Preotul: Ectenia cererilor, Pace tuturor, Capetele noastre... etc.
Cnt.: Stihoavna, Acum libereaz..., rugciunile nceptoare i celelalte, Troparul
praznicului (Bine eti cuvntat, Hristoase, Dumnezeul nostru...).
Preoml: Otpustul special al srbtorii: Cela ce din printetile i dumnezeietile
snuri... ( vezi Liturgbierul).
4. Tot ca Vecernii deosebite putem considera i cazurile cnd Vecernia se svr
ete mpreun cu Sfnta Liturghie, oficiindu-se n cursul dimineii. In aceste ca
zuri, nceputul Vecerniei ine locul primei pri din Liturghia catehumenilor (pn la
vohodul cu Evanghelia) i prezint unele deosebiri fa de Vecernia obinuit.
Astfel, Vecernia se poate uni cu Liturghia Dartmlor mai nainte sfinite, aa cum se
face n toate miercurile i vinerile din Presimi; particularitile ei n acest caz le vom
arta la rnduiala Liturghiei Damrilor mai nainte sfinite.
Vecernia se unete i cu Liturghia Sfntului Vasile de patru ori pe an (n ajunul
Naterii i al Bobotezei, n Joia i n Smbta Patimilor), precum i cvl Liturghia Sfn
tului Ioan, ntr-un singur caz, i anume, n ziua Bunei-Vestiri, atunci cnd acest praz
nic cade n zilele de rnd ale sptmnii, adic de luni i pn vineri, n Presimi. In
toate aceste cinci cazuri, preoml mbrac de la nceput toate vemintele, deschide uile
mprteti i d binecuvntarea, ca la Liturghie (Binecuvntat este mpria Tat
lui...). La stran se citete Psalmul CII I , n timp ce preoml citete rugciunile Vecer
niei (n altar); apoi preoml rostete, din altar, ectenia mare, dup care ndat se cnt
Doamne, strigat-am..., cu stihurile i stihirile prevzute n Minei, sau n Triod (Ca
tism nu se citete). La S se ndrepteze... preotul face obinuita cdire mare, iar la
i acum... face Vohod cu Evanghelia. La stran: Lumin lin..., apoi prochime
nul26i paremiiie srbtorii27, dup care ndat preoml rostete ectenia mic i se n
atribuit Sfanului Vasile cel Mare; a doua este rugciunea pe care o gsim n Ceaslov la sfritul Ve
cerniei, fiind atribuit tot Sfntului Vasile cel Mare; iar ultima este de fapt a aptea rugciune a lu
minilor din rnduial Vecerniei, din Li ntrghi er. Toate aceste apte rugciuni se disting prin remarca
bila lor frumusee de fond i de form.
26 In ajunul Crciunului i al Bobotezei se cnt prochimenul zilei sptmnale; n Joia din
Sptmna Patimilor se cnt prochimenul special din Triod (Scoate-m, Doamne, de la omul vi
clean...); n Smbta cea Mare nu se cnt prochimen, iar la Buna-Vestire se cnt prochimenul zi
lei, din Triod.
11 In ajunul Crciunului se citesc opt paremii, mprite n trei grupe prin tropare cu stihuri; n
ajunul Bobotezei sunt 13 paremii, mprite de asemenea n trei grupe, prin tropare care se cnt
precedate de stihuri; la Buna-Vestire se pun nti ale Tri odul ui i apoi trei ale praznicului; n Joia cea
Mare sunt trei paremii, iar n Smbta Mare, 15 paremii, mprite de asemenea n trei grupe, prin
cntarea lui Moise (din Ieire) i prin cntarea celor trei tineri (din profeia lui Daniil), cu stihurile
lor (vezi Tri odul ).
45
cepe partea de Liturghie, de la Sfinte Dumnezeule... nainte (n Smbta Patimilor,
n loc de Sfinte Dumnezeule..., se cnt Ci n Hristos v-ai botezat...).
Iat, deci, schia rnduielii Vecerniei, n celecinci cazuri n care ea sembin cu Litur
ghia Sfntului Vasilei cu Liturghia Sfntului Ioan (cu sublinierea particularitilor):
Preotul {n toatevemintele): xBinecuvntat este mpria Tatlui....
Cnt.: Amin. Venii s ne nchinm..., Ps. CI I I (preoml citete rugciunile lumi
nilor, n altar).
Preoml (din altar): Ectenia mare.
Cnt.: Doamne, strigat-am..., cu stihurile i stihirile respective (preoml, cdire
mare). * j
Preoml: Vohod cu Evanghelia.. fl
Cnt.: Lumin lin..., prochimenul; paremiile (di a Minei, respectiv Triod). |
Preoml: Ectenia mic, cu ecfonisul C sfnt eti, Dumnezeul nostru.... 1
Cnt.: Sfinte Dumnezeule... (n Smbta Patimilor: Ci n Hristos...) i cele
lalte, ale Liturghiei obinuite. j
*** f
Unirea Vecerniei cu Liturghia, n toate cazurile menionate mai nainte, constituie
o reminiscen a timpurilor vechi, cnd Liturghia se svrea, n zilele de ajunare, nu J
dimineaa, ca azi, ci spre sear, dup vremea Vecerniei. Cum n zilele acestea se ajuna, J
adic nu se mnca nimic pn dup Ceasul al IX-lea sau. dup Vecernie, pentru a nu sc j
ntrerupe ajunarea, Liturghia se svrea spre sear, dup Vecernie, cnd credincioii %
se mprteau i apoi puteau mnca (vezi i la cap. despre Liturghia Darurilor mai
nainte sfinite)^8. De altfel, pe atunci Liturghia se ncepea (n toate zilele) de la !
vohodui cu Evanghelia (intrarea slujitorilor n altar), nsoit de cntarea Sfinte Dum- :
nezeule... (vezi mai departe, la cap. despre Istoria- Liturghiei).
Cu timpul, pravila tradiional a ajunrii nu s-a mai respectat cu stricteea de (
odinioar i nici credincioii nu se mai mprteau n aceste zile; de atunci, Liturghia |
a nceput a se oficia i n zilele de ajunare tot dimineaa, ca n zilele fr ajunare, iar o |
dat cu ea a fost atras la ora dimineii i Vecernia (pn ia paremii), care o preceda J
odinioar i care constituie i acum partea introductiv a Liturghiei din zilele de aju-1
nare, innd locul prii respective a Liturghiei catehumenilor din celelalte zile. J
B. ISTORIA I EXPLICAREA VECERNIEI j
1. Scopul i semnificaia religioasa a rugciunii de sear
1
Sfritul zilei i apropierea serii sunt momente de popas important n viaa noastr ;(
zilnic. O zi trit nseamn un pas n plus spre sfritul fatal i ireversibil al vieii
noastre pmnteti; ntunericul nopii care se apropie ne duce cu gndul, far s vrem,
la apusul vieii noastre, la moarte, iar gndul morii i-a fcut ntotdeauna pe oameni
s-i aduc aminte i de Dumnezeu, Stpnul vieii i al morii. ;;
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
28 Canonisai] bizantin Matei Vlastare (Si nt. Aten., VI, 345, 460-462) explic svrirea Litur
ghiei serale (sau chiar nocturne) n aceste zile liturgice prin aceea c evenimentele istorice comemo
rate n ele (Naterea i Botezul Domnului, Cina i nvierea Domnului) s-au petrecut noaptea (Cf. i
Placide de Meester, Ri tual e benedizionale bizantino, Roma, 1929, p. 419).
46
L i t u r g i c a s pec i a l
Asemenea gnduri i stri sufleteti triau, mai intens dect noi, cretinii Bisericii
primare, care raportau totul la Dumnezeu. Dup cum am vzut, seara reprezenta pen
tru ei nu numai ncheierea unei zile de munc, ci i nceputul unei noi zile. In momen
tul de rscruce dintre dou zile consecutive din viaa lor, ei se simeau datori s aduc
lui Dumnezeu, ca pe o jertfa de sear', ofranda laudei lor de mulumire pentru ziua
ncheiat i totodat s-l cear, prin rugciune smerit, ajutorul pentru trecerea n
pace a nopii care se apropia; de aceea rugciunea de sear era socotit ca o datorie de
cpetenie a vechilor cretini i ea avea, n viaa lor religioas, o semnificaie i o im
portan deosebit.
Identificarea lui Hristos cu Lumina spiritual i venic, pe care ntunericul nu a
cuprins-o (In. I, 5) i care nu apune niciodat, inspira i caracteriza rugciunea de
sear a Bisericii primare. Ideea aceasta o dezvolt, printre cei dinti, Sfntul Ciprian,
episcopul Cartaginei (t258): Ni se cuvine a ne ruga din nou la apusul soarelui i la
sfritul zilei; cci Hristos este soarele adevrat i ziua adevrat. i apunnd soarele i
(sfrindu-se) ziua lumii, cnd ne rugm i cerem ca s vin peste noi iari lumina,
implorm venirea lui Hristos, Cel ce ne va da harul luminii venice29.
Cu un veac mai trziu, vorbind despre datoria cretin a rugciunii de sear, Sfn-
tul Vasile cel Mare spunea: ...Cnd ziua se sfrete, se cade s mulumim pentru
toate cte am primit n curgerea zilei aceleia i pentru toate cte am mplinit cu bun
spor; apoi s mrturisim toate cte nu le-am mplinit, fie c greeala noastr e cu voie,
sau far voie, sau n tain fcut, fie prin cuvinte, ori prin fapte, ori ascuns n inim;
pentru toate trebuie s-L facem pe Dumnezeu ndurtor, prin rugciune. Cci cugeta
rea asupra celor trecute e de mare folos, ca s nu cdem iari n asemenea pcate; cci
de aceea s-a i spus (Ps. I V, 4): De celecezicei n inimile voastre, ntru atemuturile
voastrev cii*30. Cam n aceeai vreme (secolele I V-V), auto ml anonim Aezmin
telor apostolice i ndemna pe cretini: Seara (facei rugciuni) drept mulumire (lui
Dumnezeu) ca v-a dat noaptea spre odihn de osteneala din timpul zilei31.
Ideile Sfntului Ciprian i ale Sfntului Vasile despre scopul i semnificaia rug
ciunii de sear n viaa religioas cretin au inspirat, n cea mai mare parte, i textul
celor apte rugciuni ale serii (ale luminilor), citite de preot n tain la nceputul Ve
cerniei (a se vedea textul lor, n Litur/hier).
2. Originea ritualului principal al Vecerniei.
Descrieri vechi ale Vecerniei
Obiceiul de a sfini seara printr-o rugciune sau slujb special exista la evrei. Esen
ialul acesteia l constituia ritul aprinderii i aezrii sfenicului cu lumini, n faa cruia
arhiereul aprindea tmie i care apoi trebuia s ard toat noaptea naintea Domnu
lui, adic n faa perdelei din Cortul mrturiei (vezi le. XXX, 6-8 i Lev. XXIV, 14).
Ritul acesta a trecut i n viaa religioas a primelor generaii cretine, alctuite n cea
mai mare parte din foti evrei, ei cptnd o semnificaie nou, cretin: lumina lin a
sfenicului aprins la vreme de sear le aducea aminte cretinilor despre Cuvntul (care)
era lumina cea adevrat i Care, venind n lume, lumineaz pe tot omul (In., I , 19).
29De dominica oratione, cap. 35 (P.L., t. IV, col. 560).
30Regul il e monahale mari , XXXVII, 4 (P.G., t. XXXI, col. 1016 A).
31Cart. VIII, cap. 34 (SPA, II, p. 258).
47
Pr eo t Pr o f .Dr . En e Br an it e
nc din veacul al doilea, Tertulian amintete despre obiceiul aprinderii sfenicului la
adunrile de sear pentru rugciune, n desfurarea crora domnea nc improvizaia32.
Curnd ns s-a constituit un ritual ntrebuinat peste tot, n cadrul cruia rugciunea
principal, care nsoea ritul aprinderii sfenicului de sear, avea ca tem predominant
exprimarea mulumirii pentru lumina natural a zilei i pentru cea spiritual adus de
Mntuitorul. De o astfel de mulumire de sear ( ) amintete
att Sfntul Grigore de Nisa, n Viaa Sfintei M.acrina33, ct i Sfntul Vasile cel Mare,
care vorbete despre obligaia cretinilor de a aduce lui Dumnezeu laud de mulumire
la sfritul zilei, prin cntarea imnului Lumin lin..., din care ei citeaz un scurt
fragment34. Cam n aceeai vreme, n Apus, Fericitul eronim o ndemna pe una dm
corespondentele sale ca, aprinznd sfenicul, s aduc jertfa de sear35.
Cea dinti descriere a ritualului rugciunii de seara o gsim n aa-numi ta
Rnduial bisericeasc egiptean, care este o prelucrare a lucrrii Tradiia apostolic, a
lui Ipolit Romanul din secolul I I I (cap. 25 )30.
Un ritual asemntor ne transmite i un alt document, similar, din aceeai grup a
Rnduielilor bisericeti, i anume Testamentum Domini (cart. I I , cap. I I ) 37.
Mai amnunit ni se descrie rnduiala slujbei de sear n al treilea document, din
aceeai categorie cu cele dinainte, adic n Constituiile apostolice (Aezminteie Sfini
lor Apostoli) din secolele I V-V38.
Informaii interesante despre felul cum se svrea slujba de sear la Ierusalim, mai
ales n. Sptmna Patimilor, slujb care prezenta multe analogii cu cea descris pn
aici, ne d, prin anii 380-385, pelerina apusean Etheria sau Egeria (alias Silvia), n n
semnrile ei de cltorie la Locurile Sfinte39.
Din informaiile date de aceste izvoare, vedem c n a doua jumtate a secolului IV
se fixase deja o rnduiala a slujbei de sear, cu ritul originar i central al aprinderii lu
minilor, cu rugciuni i cntri de imne i de psalmi (antifoane), care erau n general
ntrebuinate n tot Rsritul cretin; la aceast rnduiala facea aluzie i sinodul din
Laodiceea (can. 18).
In jurul anului 600, clugrul Ioan Moshos i Sofronie (viitorul patriarh al Ierusa
limului), vizitndu-1 pe stareul Nil al Mnstirii din Sinai, asist acolo la slujba unei
vecernii de smbt seara, pe care ei o descriu. Ea cuprindea, ntre altele: Psalmul I
(Fericit brbatul...), Psalmul CXL (Doamne, strigat-am ctre Tine...), imnul Lu
min lin..., rugciunea Invrednicete-ne, Doamne... i rugciunea lui Simeon
(Acum slobozete...)40.
Ctre sfritul secolului VI I , Sinodul tndan (692) vorbete, n canonul 90, despae
intrarea preoilor n altar (vohodul de astzi), la Vecernia de smbt seara i dumi
nic seara.
32Apologeticum, cap. 39 (P.L., t. 1, col. 540 A).
33P. G., t. XLVI, col. 985.
34Despre Sfntul Duh, XXIX, 73 (P.G., t. XXXII, col. 205 A).
35Epistola ad Laetam, 9 (P.L., t. XXII, col. 875).
36Hippolyte de Rome, L a Tradition Apostolique d'aprs les anciennes versions. Introd., trad. et no
tes par B. Botte, 2-e d., Paris, 1968 (SC, 11 bis), p. 100.
37Ed. Ign. Ephraem II Rahmani, Mainz, 1899 (reed. laHildesheim 1968), p. 135.
38Cart. VIII, cap. -35-37 (n trad. rom. din SPA, II, pp. 259-260).
39Peregrinati o ad loca sancta, cap. 24 (Ethrit, J ournal de voyage, texte latin, introd. et trad. de H.
Ptr, nouveau tirage, Paris, 1971, p. 188 .u.).
4(1Povestirea lui I oan Moshos a l ui Sofronie, ed. de J. B. Pitra, n J uri s ecclesiastici Graecorum histo
ri a et monumenta, I, Roma, 1864, pp. 220-221.
48
L i t u r g i c a s pec i a l
Cele mai vechi manuscrise de cri liturgice care se pstreaz (ca de ex. Codice-
le-Evboioflhiu Barberini grec 336 din Biblioteca Vaticanului, secolele VII-IX) ne trans
mit textul rugciunilor citite astzi de preot n timpul Vecerniei, iar manuscrise din se
colul X nainte ne dau i alte amnunte din rnduiala Vecerniei de odinioar, cu varia
iile ei de timp i loc.
Pe la nceputul secolului XV, Simeon al Tesalonicului ne d cea dinti descriere am
nunit i explicare a Vecerniei din timpul su, care era absolut identic cu cea de azi,
att pentru zilele, de rnd, ct i pentru cele de srbtoare41. In afar de vecernia obi
nuit, Simeon a mai descris i o rnduial mai dezvoltat, a Vecerniei cu cntri
( ), care se fcea mai mult la mnstiri i catedrale, n ajunul du
minicilor i al srbtorilor mari, fiind combinat cu Litia, ca la Privegherea mnsti
reasc de azi. Ea urma schema obinuit a Vecerniei, dar avea n plus unele antifoane,
adic grupe de psalmi cntai antifonic.
Chiar de pe vremea arhiepiscopului Simeon acest gen de Vecernie solemn ieise
din uz mai peste tot, din cauza lungimii ei excesive i a lipsei de cntrei buni.
La uniformizarea rnduielii Vecerniei, adic la fixarea ei n forma pe care o are azi,
acontribuit i apariia crilor liturgice tiprite (Ceaslovul, Evbolojjbiul i Tipicul), de la
sfritul secolului XV nainte.
3. Explicarea rnduielii actuale a Vecerniei
a. Partea introductiv. Precum am spus, toate cele apte Laude sunt puse n leg
tur intim cu istoria sfnt a mntuirii neamului omenesc. Fiecare dintre ele amin
tete sau simbolizeaz una. ori alta dintre perioadele sau din momentele i faptele cele
mai nsemnate ale iconomiei mntuirii. Din punctul acesta de vedere, Vecernia evoc
epoca cea mai veche din istoria sfnt: epoca Vechiului Testament, adic vremea
revelaiei nedepline, dinainte de venirea Mntuitorului.
Formula de binecuvntare de la nceputul Vecerniei (Binecuvntat este Dumnezeul
nostru...) arat c, n epoca de nceput a istoriei mntuirii, pe care o reprezint aceas
t slujb, omenirea nu tia altceva despre Dumnezeu dect c El exist i c e Unul
singur. Caracterul nedesvrit al revelaiei din acele ndeprtate vremuri este simboli
zat i prin faptul c, la nceputul slujbei, se deschide numai dvera (perdeaua uilor
mprteti), pe cnd uile mprteti rmn nchise, nchipuind astfel cunoaterea
nedesluit i vag, pe care lumea o avea atunci despre Dumnezeu i care se ntemeia
mai mult pe amintirea revelaiei primordiale, de la creaie.
Preoml d binecuvntarea de nceput, din altar, deoarece altarul bisericii nchipuie
cerul sau paradisul, iar preoml i nchipuie acum pe primii oameni, n timpul ct erau
nC n rai, nainte de cderea lor n pcat.
Psalmul CI I I (Binecuvnteaz, suflete al meu, pe Domnul...), care, n Psaltire,
are ca suprascriere (titlu) Pentru facerea lumii, ne vorbete despre creaia lumii, de
spre frumuseea i minuniile firii, aa cum se nfia ea atunci cnd ieise din mna
Ziditorului i cnd toate cte fcuse Dumnezeu erau bune foarte (Facere, I, 31); el
zugrvete totodat, cu miestrie, providena sau purtarea de grij a lui Dumnezeu
fa de fpturile Sale. De aceea, Biserica l-a gsit potrivit pentru preamrirea lui Dum
nezeu-Creatorul la nceputul unei noi zile i de aceea i se mai spune i psalmul intro-
41Despicedumnezeiasca rugci une, cap. 331-334, 330-348, n trad. rom. tip. de Toma Teodores-
cu, Traktat asupra tuturor dogmelor credinei noastre ortodoxe,.., Bucureti, 1865, pp. 214-229.
49
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
ductiv sau nceptor (al Vecerniei i totodat al zilei: , prednaci-
natelni psalom). EI a fost consacrat ca psalm specific al slujbei de sear ( |
), mai ales pentru c n versetele 20-21, care se repet la sfritul psalmului,
se vorbete i de apusul soarelui: Soarele i-a cunoscut apusul su; pus-ai ntuneric i J
s-a fcut noapte, ntru aceea vor trece toate fiarele pdurii.
Ieirea preotului din altar i rmnerea lui n faa uilor mprteti nchise, unde el
citete (n tain) rugciunile luminilor i de unde rostete apoi ectenia mare, nchipuie J
alungarea din rai a primilor oameni, dup cderea lor n pcat; preoml reprezint
acum omenirea de dinainte de venirea Mntuitorului, implornd mila dumnezeiasc,
n faa porilor zvorte, ale cerului.
Rugciunile pe care preotul leciteten tain, n faa uilor mprteti, se numesc ru
gciunile Vecerniei sau ale luminilor de sear ( ) pentru c ele se ci
teau odinioar la vremea cnd se aprindeau n biserici luminile sfenicelor ale can
delelor, menite s risipeasc ntunericul nopii. De aceea, n ele este vorba de lumina
spiritual a cunotinei de Dumnezeu, care lumineaz crrile oamenilor n ntunericul
necunotinei i al pcatului. In rnduiala de azi a Vecerniei, ele sunt n numr de ap
te, numr socotit sfnt, care amintete att cele apte zile ale creaiei lumii, ct i nu
mrul Laudelor bisericeti ale unei zile liturgice. Ele alctuiesc una dintre prile cele
mai vechi ale slujbei ele sear, pstrnd reminiscene (formule i expresii) din rugciu
nile serviciului divin zilnic, de seara i dimineaa, al sinagogii iudaice. Textul lor de azi
l putem urmri n manuscrise pn n secolul VI I I . O astfel de rugciune ne transmite
chiar cea mai veche rnduiala a Vecerniei, pstrat n Tradiia apostolic a lui Ipo-
lit42. Dintre cele apte rugciuni ale luminilor, cea mai frumoas i mai expresiv pen
tru scopul Vecerniei ca rugciune de sear este ultima; ea seamn mult cu rugciunile
corespunztoare din rnduiala slujbei de sear n vechile Rnduieli bisericeti43.
Ca i la cele 12 rugciuni ale dimineii, de ia nceputul Utreniei, despre care vom
vorbi mai trziu, rugciunile luminilor din rnduiala Vecerniei actuale erau odinioar
mai numeroase (n unele manuscrise erau, de ex., nou) i rspndite de-a lungul n
tregii slujbe, fiind citite de preot n timpul ecteniilor rostite de diacon (prima rugciu
ne se citea n timpul ecteniei mari de la nceputul slujbei; a doua, n timpul ecteniei
mici de dup prima stare a Catismei din rnduiala Vecerniei srbtorilor; a treia, con
comitent cu ectenia mica de dup starea a doua .a.m.d.); cu timpul, au fost grupate
toate la un loc, la nceputul slujbei (n timpul citirii Psalmului CI I I ), pentru ca preoii
s rmn liberi i s poat rosti ei nii ecteniile rostite odinioar de ctre diaconi,
dup mpuinarea i dispariia treptat a acestora din serviciul bisericilor parohiale. De
altfel, cele mai vechi manuscrise ale Liturnfhierului nu cuprindeau dect rugciunile
preotului, aezate una dup alta, far ecteniile diaconale, care se scriau n manuscrise
aparte; de aceea Liturghierele noi au preluat aceste rugciuni aa cum erau aezate n
manuscrisele vechi.
Catisma de rnd, adic psalmii care se citesc la Vecernie dup ectenia mare (azi nu
mai la Vecernia zilelor de rnd), reprezint perioada de pregtire a omenirii de dinain
te de venirea Mntuitorului, cu ajutorul nvturilor divine date de Lejjea Veche, prin
patriarhi i prooroci.
Psalmul CXL (Doamne, strigat-am ctre Tine...), care se cnt dup catism, e
psalmul propriu i caracteristic al Vecerniei (psalmus lucernalis). E menionat ca fcnd
Vezi n urm, nota 8.
Vezi, de ex., Const. apost., VIII, 37, n trad. rom. cit., pp. 259-2,60.
50
L i t u r g i c a s pec i a l
parte din rnduiala rugciunii de sear chiar n Constituiile apostolice^, la Sfntul Ioan
Guta de Aur45i la Sfntul Ioan Cassian46i e ntrebuinat, n aceast calitate, att la
rugciunea de sear a evreilor, ct i n toate riturile liturgice cretine, mpreun cu
psalmii urmtori, cntai (citii) - n acest moment al Vecerniei nc din vechime (Ps.
CXLI, CXXIX i CXVI) i numii n general psalmii de sear sau psalmii luminilor
(pentru c ei se cntau odinioar n timp ce n biserici se aprindeau sau se aduceau
sfenicele cu lumini) - psalmul CXL exprim, n accente duioase i impresionante, sta
rea de rtcire i de dezndejde a omului desprit de Dumnezeu, izvorul i dreptarul
vieii sale spirituale, precum i ideea de pocin, intim legat de rugciunea de sear,
nc din culmi iudaic.
Cdirea de la Doamne, strijat-am...x este simbolul vzut ai rugciunii noastre, pe
care o nlm spre Dumnezeu, aa cum se nal fumul de tmie, cernd s fie bi-
ne-primit de El ca o jertfa de sear, precum zice psalmistul: S se ndrepteze rug
ciunea mea, ca tmia, naintea Ta; ridicarea minilor mele (ca) jertfa de sear, au-
zi-m, Doamne ! (Ps. CXL, 2), care se cnt la nceputul cdirii. Dup unii liturgiti,
cdirea aceasta ar fi, totodat, o reminiscen a ritualului iudaic prin care se mplinea
porunca dat de Dumnezeu lui Moise de a se aduce ofrand de tmiere seara i dimi
neaa, n faa altarului n semn de ispire a pcatelor (le. XXX, 7 i Num. XVI I ,
6-15). In riturile Bisericilor Orientale necalcedoniene (la copi, sirienii iacobii i ma-
ronii) ea s-a dezvoltat mai mult dect n ritul bizantin, lund extensiunea unei slujbe
deosebite de Vecernie (slujba tmierii de sear), n care se accentueaz ideea origina
r de pocin, legat de ritualul rugciunii de sear.
b, Ritualul votiodului (ieirea cu cdelnia). Cu toate c slujba Vecerniei repre
zint, n general, vremea de dinainte de venirea Mntuitorului, tomi rnduiala ei anti
cipeaz, oarecum, venirea Aceluia care este elul ultim al istoriei mntuirii i n Care
s-au mplinit toate aspiraiile lumii precretine i toate prenchipuirile i simbolurile
Le/ii Vechi. De aceea, stihuri din unii psalmi, ca: De Te vei uita la frdelegi, Doam
ne, Doamne, cine va suferi ? C la Tine este milostivirea ! (Ps. CXXIX, 3) exprim,
de fapt, ncrederea omului vechi-testamentar n mila i ndurarea lui Dumnezeu, deci
ndejdea lui n mntuirea dup care suspin. Astfel de versete servesc drept introduce
re la stihirile din rnduiala Vecerniei, compuse sub inspiraia mntuirii realizate n
Noul Testament.
Cntrile Le/ii Vechi, adic versetele sau stihurile din Psalmii CXL, CXLI, CXXIX
i CXVI, cntate irmologic nainte de fiecare stihir, se mpletesc deci i alterneaz cu
cele ale Legii Noi, artnd astfel legtura indisolubil dintre cele dou mari perioade
ale istoriei mntuirii.
Stihirile de la Doamne, strigat-am..., ca i cele de la Stihoavn, comemoreaz i
slvesc fie nvierea Domnului (la Vecernia din ajunul duminicilor), fie praznicul res
pectiv sau faptele sfinilor srbtorii n zilele respective. Numrul lor este n raport cu
gradul de importan al fiecrei srbtori: la Vecernia nvierii (duminicilor) se cnt
10 stihiri, la Vecernia sfinilor mari 8, la Vecernia zilelor de rnd 6, iar la Vecernia
mic (a srbtorilor cu Priveghere) numai 4.
Venirea Domnului n lume este simbolizat mai sugestiv de ritualul vohodului de la
Vecernia srbtorilor, adic ieirea cu cdelnia sau intrarea mic.
44Cart. II, cap. 59, trad. rom. cit., p. 80.
45Cam. la Ps. CXL, P.G., t. LIX, col. 426, 427.
46Collationes Patrum, IX, 36 (F.L ., t. XLIX, col. 818).
51
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Deschiderea uilor mprteti nainte de vohod simbolizeaz redeschiderea raiului
pentru om, prin venirea lui Adam cel Nou, iar lumina purtat naintea slujitorilor n-*
chipuie lumina adus n lume de Mntuitorul, Care a spus despre Sine: Eu sunt lumi
na lumii (In. VI I I , 12). Dup cum spunea Simeon al Tesalonicului, prin ieirea preo
tului n mijlocul bisericii i apoi prin intrarea lui din nou n altar se arat cum c
Unul-Nscut, Fiul lui Dumnezeu, pogorndu-Se pn la noi din crugurile cerului,
iari la cer S-a nlat i pe noi ne-a suit... Pentru c ieirea i pogorrea (preotului),
nsemneaz i smerenia lui Hristos; mbrcarea n veminte (felon) simbolizeaz n-,
truparea; ederea n mijlocul bisericii i plecarea capului nseamn c Mntuitorul S-a
rstignit n mijlocul pmntului, a murit i S-a pogort n iad pentru noi... ntoarcerea
din nou i intrarea n altar nseamn c (Domnul) S-a nlat de pe pmnt la ceruri i
S-a suit acolo de unde a venit, cu trupul pe care l-a luat... Vohodul Vecerniei nseam
n totodat i pogorrea lui Dumnezeu, care va fi n veacul cel de apoi47.
Cdirea de la vohod- reprezint tmia despre care este vorba n rugciunea intrrii,
ca simbol ai rugciunii noastre. Ea se aduce spre slava i cinstea lui Hristos, a Crui
venire n lume este nfiat de vohod i a Crui via i lucrare rscumprtoare a
constituit o adevrat jertf bine-plcut lui Dumnezeu. Dup unii liturgi ti, fumul de
tmie simbolizeaz acum norul n care Domnul S-a nlat n cele cereti !
Imnul Lumin lin... ( , lumen jucundum, slav. = sviatetihii lumin
vesel, aductoare de bucurie), care se cnt sau se citete la vohod, este unul dintre
cele mai vechi imne de inspiraie cretin, intrate n uzul liturgic. Dup unii istorici,
imnul provine chiar din secolele I I sau I I I . ntrebuinarea lui n cult, ca imn specific al
rugciunii de seara, prin care cretinii aduceau lui Dumnezeu mulumire pentru sfe
nic, este menionat n chip expres, nc din secolul I V, de ctre Sfntul Vasile cei
Mare48, care citeaz un fragment din el, numindu-1 cntare veche ( ),
cunoscut nc de pe atunci ca fiind a Sfntului Antinoghen martirul, episcop originar
din Sevastia Capadociei, martirizat n persecuia lui Diocleian (303 sau 311) i amin
tit n sinaxaral ortodox, la 16 iulie. Vechimea imnului este confirmat i de faptul c l
gsim, ca parte a rnduielii Vecerniei, i n riturile liturgice ale Bisericilor orientale ne-
calcedoniene, adic la monofiziii sirieni (iacobii) i egipteni (copi), cu mici variante
de text. Numai Ceasloavele slave i romneti l pun greit sub numele Sfntului Sofro-
nie, patriarhul Ierusalimului (f638), cruia i putem atribui, cel mult, consacrarea ofi
cial sau generalizarea acestui imn n serviciul liturgic al Bisericii de rsrit.
Dup cuprins, imnul Lumin lin... are un caracter hristologic i totodat trinitar.
El este, adic, adresat lui Hristos, Care este fumina cea lin (aductoare de bucurie) a
slavei Tatlui ceresc, - dar, totodat, afirm cu precizie att distincia celor trei per
soane ale Sfintei Treimi, ct i unitatea lor n dumnezeire (...ludm pe Tatl, pe Fiul i
pe Sfntul Duh, Dumnezeu...). Textul imnului ne face deci s bnuim c alctuirea i
introducerea lui n serviciul liturgic s-a fcut pe vremea discuiilor trinitare i hristologi-
ce, din secolele I II -I V. Textul acesta constituie, de altfel, un ecou fidel al celei mai vechi
rugciuni de mulumire pentru lumina de sear, care ni s-a transmis n cadrul ritualului
descris n Rnduiala bisericeasc egiptean (sec. I I I ), amintit mai nainte.
In vechime, imnul se cnta n momentul cnd pe cer se ivea luceafrul de sear, iar
n biserici se aprindea (se aducea) sfenicul cu lumina menit s mprtie ntunericul
serii, sfenic a crui amintire clar o pstreaz, de altfel, att textul imnului (...vznd
47Despre sfintelerugciuni, cap. 333-334 i 347, n trad. rom. cit., pp. 218, 226.
48Despre Sfntul Duh, XXIX, 73 (P.G., t. XXXII, col. 205).
52
L i t u r g i c a s pec i a t
lumina cea de sear = ), ct i lumnarea aprins sau sfenicul purtat
naintea preotului la vohodul Vecerniei srbtorilor, dar mai ales ritul luminii (sfeni
cului) din rnduiala Vecerniei unite cu Liturghia Darurilor mai nainte sfinite, n
presimi (a se vedea mai departe, ia rnduiala i explicarea acestei Liturghii). Lumina
care aprea n mijlocul credincioilor adunai pentru riigciunea de sear era ca o pre
zen simbolic (spiritual) a Mntuitorului, Care se identificase pe Sine cu lumina lu
mii (In. VI I I , 12). Rostirea sau cntarea imnului n acest moment, voia s spun c,
n haosul i ntunericul n care se zbtea omenirea din perioada Legii Vechi, ateptarea
i venirea lui Mesia erau ca luceafrul de sear, ca o stea cluzitoare, dttoare de n
credere i de ndejde.
De aceea, importana momentului este marcat prin formula nelepciune,
drepi !, care - ca i cea de la vohodul cu Sfnta Evanghelie din rnduiala Liturghiei -
vrea s atrag luarea-aminte a credincioilor asupra prezenei simbolice a lui Hristos,
Care este nelepciunea de la Dumnezeu (1 Cor. I, 30) i trebuie ntmpinat prin ati
tudine fizic de respect, adic prin poziia dreapt a corpului i prin cuviina i atenia
cu care trebuie s ascultm imnul care se va cnta (citi) i care ne vorbete tot despre
Hristos-Mntuitorul.
c. Partea de dup vohod. Prochimenele i stihurile care le nsoesc simt resturi din
psalmii care se cntau printre lecuirile biblice de la Vecernie (paremii), Utrenie i L i
turghie. Aceti psalmi se cntau odinioar n ntregime, dar cu timpul au rmas sub
forma unor simple versete aezate nainte de paremii (la Vecernie), de Evanghelia di
mineii (la Utrenie) sau de Apostol i Evanghelie (la Liturghie). De aceea i poart
denumirea de , adic aezat nainte.
Prochimenele de la Vecernie sunt rnduite pe zilele sptmnii, fiecare zi avnd
prochimenul ei, iar cele de la Utrenia duminicilor, pe glasurile Octoihului. La Utrenia
altor srbtori se cnt prochimenul propriu al srbtorii respective, iar la Liturghie
fiecare Apostol are prochimenul i stihul lui.
La Vecernia din Smbta Patimilor prochimenul nu se cnt, n semn de ntristare
pentru Domnul, Care atunci Se afl n mormnt.
Puremiile, care se citesc astzi dup prochimen, la Vecernia srbtorilor din pe
rioada Octoihului i a Penticostarului i la Vecernia zilelor de rnd din perioada Trio-
duiui (miercuri i vineri seara clin sptmna brnzei i toate zilele din Presimi), sunt
lecturi (pericope biblice) alese din anumite cri ale Vechiului i Noului Testament. Cu-
vntul grecesc nsemneaz, de fapt, proverb; parabol, pild i se aplic Pro
verbelor (Pildelor) lui Solomon. Cu timpul, denumirea de paremie s-a generalizat pentru
toate lecturile biblice folosite la Vecernie, pentru c de cele mai multe ori aceste lecturi
se iau din Proverbelelui Solomon. Numrul lor e variabil. La Vecernia srbtorilor din
perioada Octoihului i a Penticostarului sunt, de obicei, trei paremii. La Vecernia de
miercuri i vineri seara n sptmna brnzei, se citete o singur paremie (cu cte
dou prochimene). La Vecerniile zilelor de rnd din Presimi sunt cte dou. Vecer
nia din ajunul marilor praznice mprteti se distinge i prin numrul mai mare de
paremii care se citesc: la Vecernia din ajunul Naterii Domnului sunt 8; la cea din
ajunul Bobotezei sunt 12; iar la cea din Smbta Patimilor (unit cu Liturghia Sfn
tului Vasile) sung 15 (vezi i nota 27 a capitolului precedent).
Rugciunea nvrednicete-ne, Doamne... pare s fie de o adnc vechime, prin
stilul ei, care amintete nota de smerenie i evlavie caracteristic rugciunilor Bisericii
primare. Ea apare ca fcnd parte din rnduiala Vecerniei de smbt seara n Povesti
rea lui Ioan Moshos pi a lui Sofroniede pe la nceputul secolului VI I (vezi n urm).
53
Ct privete ectenia cererilor (S plinim rugciunea noastr cea de sear, Domnu
lui), care se rostete ndat dup rugciunea Invrednicete-ne, Doamne...,
ntrebuinarea ei n slujba de sear se ridic la o adnc vechime; n rnduiala slujbei
de sear, descris n secolele I V-V n Constituiile apostolicei9, gsim textul ei actual re
dat n form de rezumat.
Tot att de veche trebuie s fie i rugciunea plecrii capetelor (Doamne Dumne
zeul nostru, Cel ce ai plecat cerurile...), pe care preotul o citete n tain dup ectenia
de mai sus; ea corespunde, ca idee i funcie, celor dou rugciuni citite odinioar de
ctre episcop pentru binecuvntarea credincioilor, nainte de concedierea lor din
biseric, la sfritul rugciunii de sear, rugciuni al cror text ni s-a pstrat n
Constituiile apostolice50.
Stihoavna sau apostihurile ( ), care urmeaz dup ectenia cererilor, este
o serie de stihuri, strofe sau tropare (de obicei patru sau cinci), numite aa fiindc
dou sau trei dintre ele - i anume a doua, a treia (i a patra cnd e cazul) - sunt tot
deauna precedate de cte un stih (prima se cnt far stih, iar a patra i a cincea cu
Slav..., i acum...). Acest stih poate fi un verset din psalmi sau, mai rar, din alte
cri ale Vechiului Testament (ca, de ex., Pildele lui Solomon).
Ca i stihurile de la prochimen, stihurile de la Stihoavn reprezint resniri ale unor
psalmi care se cntau odinioar n ntregime n acest moment al Vecerniei. Din secolul
V nainte, printre versetele lor au nceput a fi intercalate, ca i n grupul psalmilor de
la vohod (Ps. CXL i ceilali), noile strofe ale poeziei imnografice, de inspiraie
cretin (troparele sau stihirile de azi). Acestea nlocuiesc apoi, cu ncetul, stihurile ve
chilor psalmi cntai, dintre care au rmas pn azi numai dou sau trei, adic cele
care preced stihirile a doua, a treia i a patra.
Rugciunea dreptului Simeon (Acum libereaz pe robul Tu, Stpne...), care se
citete ndat dup Stihoavn, este una dintre rugciunile de origine biblic,
ntrebuinate 111 cultul ortodox. Textul ei i aflm n Evanghelia de ia Sfntul Luca (I I,
29-32); este exclamaia dreptului i btrnului Simeon n momentul cnd el
ntmpin i ine n braele sale pe pruncul Iisus, adus de Sfnta Sa Maic la templu, la
40 de zile dup natere. Ca i cntarea Mrete, suflete al meu, pe Domnul..., text
consemnat de acelai sfnt evanghelist ca fiind exprimat de Maica Domnului, aceast
rugciune de origine biblic aparine perioadei de ntreptrundere a celor dou Tes
tamente, adic epocii n care amurgul Legii Vechi se amestec cu zorile Legii Noi.
Autorul imnului, btrnul Simcon, face parte din lumea Vechiului Testament, ca i
alte personaliti biblice pomenite n Sfintele Evanghelii (Sfntul Ioan Boteztorul,
Sfntul I osif i Sfnta Fecioar, Ana prorocia .a.). Toi reprezint apusul epocii Ve
chiului Testament, dup cum Vecernia este amurgul zilei naturale. Cu ei se ncheie i
se stinge perioada istoriei omenirii dinainte de Hristos; dup ei, se ncepe o er nou
n istoria omenirii: era cretin. Mesia cel ateptat venise, dar era nc prunc i nu se
descoperise dect la puinii privilegiai ai cerului, ca btrnul Simeon, care nchide
ochii cu sufletul mpcat i plin de bucuria venirii lui Mesia.
Pe bun dreptate s-a aezat deci ctre sfritul Vecerniei cntarea de mulumire a
btrnului Simeon, care exprim linitea mplinirii unui el i mpcarea pe care o
ddeau acestor suflete ndejdea i sigurana apropiatei veniri a Rscumprtorului
fgduit i ateptat de atta amar de vreme. Ca i Simeon, putem nchide i noi ochii
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
so
Cart. VIII, cap. 36, n trad. rom. cit., p. 259.
Cart. VIII, cap. 37, n trad. rom. ci t., p. 260.
54
L i t u r g i c a s pec i a l
n pacea nopii i a somnului aductor de odihn i ntremare. Iar cum somnul nopii
l nchipuie pe cel al morii, rugciunea dreptului Simeon ne aduce aminte i de sfr
itul vieii noastre, cnd va trebui ca i noi s spunem, cu contiina linitit i cu
inima mpcat: Acum libereaz, Doamne, pe robul Tu n pace....
n culmi cretin, 'rugciunea dreptului Simeon s-a ntrebuinat din cea mai adnc
vechime. O gsim n cele mai vechi Rnduieli bisericeti, ca de exemplu n Constituiile
apostolice51, unde este aezat ca final al doxologiei (Slav ntru cei de sus lui Dumne
zeu..., cu titlul Imn de sear ( ), fiind folosit, probabil, nc de pe
atunci, ca rugciune de sear.
Troparele, are se cnt la sfritul Vecerniei, nainte de otpust, i n care se
proclam pe scurt virtuile de cpetenie ale sfinilor zilei sau mreia i importana
srbtorii, se numesc la greci (slavo-rusa: otpustitelni trop ari), adic tro
parele apolisuiui, tropare finale sau de ncheiere a slujbei.
Pentru motivul artat mai sus, la otpustul (apolisul) Vecerniei i pomenim, printre
alii, pe Sfinii Ioachim i Ana, prinii Nsctoarei de Dumnezeu. Ei i reprezint aici
pe drepii Vechiului Testament, care L-au ateptat pe Mesia, fr s fi avut bucuria de
a-L vedea. Cu ei se ncheie irul sfinilor pomenii la otpustul de la sfritul Vecerniei,
deoarece cu ei s-a ncheiat epoca Legii Vechi, pe care o reprezint sau o simbolizeaz
aceast slujb sfnt.
4. Simbolismul Vecerniei n raport cu viaa Mntuitorului
Raportat la fazele vieii i activitii Mntuitorului, Vecernia amintete rstignirea
Mntuitorului i patimile Sale, care au avut loc spre sear: Dator este preotul s
svreasc sau s asculte, seara, Vecernia, la care cu cucernicie s gndeasc n sine i
cu umilin s cugete cum Domnul i Mntuitorul nostru Iisus Hristos, dup mntu
itoarele Sale Patimi, vineri seara S-a rstignit pe cruce pentru pcatele noastre i a mu
rit pentru mntuirea noastr...52.
BIBLIOGRAJFIE (Izvoare i lucrri auxiliare)
M. Arranz, S.J ., Le prires sacerdotales des vpres byzantines, n O.C.P., vol. XXXVI I
(1971), pp. 85-124.
Dr. A. Baumstark, Abendgebet, n R.A.C., Band I (Stuttgart, 1950), col. 9-12.
Ierom. Nilo Borgia, Orolojjhion, Diumo della chiesedi nto bizantino, Roma, 1929
(Orientalia Christiana, vol. XVI , 2, num. 56).
Pr. Prof. E. Branite, Istoria i explicarea Vecerniei, n rev. B.O.R., an. 1966, nr. 5-6.
A.A. Dmitrievski, Descrierea manuscriselor liturgice pstrate n mnstirile Rsri
tului ortodox (n rus.), 3 vol., Kiev, 1895, 1901, Petrograd, 1917.
Acelai, Servichd divin din Sptmna Patimilor i din cea luminat la Ierusalim (n
rus.), Kazan, 1894.
I.M. Funtuli, Vecernia mnstireasc (n grec.), Tesalonic, 1971.
V.N. Uiin, Denia (Privigherea) de toat noaptea (n rus.), Paris, 1927.
Veniamin (Krasnopievkov) Novaia Scrijal (Tabl Nou), ed. XVI I, Petersburg, 1908.
5] Cart. VII, cap. 48, n trad. rom. cit., p. 215.
52Vezi Povuirile din Li turghi er, Bucureti, 1956, p. 414.
55
Juan Mateos, Un Horoloion indit de Saint-Sabas, n Mlanges Eugne Tisser aut,
vol. I I I , Roma, 1964.
Acelai, Quelques anciens documents sur l'officedu soir, n OCP, vol. XXXV, fase. II i
(1969), pp. 347-374.
Acelai, La synaxemonastique des vpres byzantines, n OCP, t. XXXVI (1970), pp.
248-272^
Acelai, De officio matutino et vespertino in ritibus orientalibus, Roma, 1968/ 1969.
F. Mercenier, L'Office des Vepres selon le rite byzantin, Amay-sur-Meuse, jf.a.
V. Mitrofanovici i colaboratorii, Liturgica Bisericii Ortodoxe, Cernui, 1929.
E. Samoilov, Vecernia ortodox (n rus.), n JMP, an. 1971, nr, 2, pp. 71-78 i nr.
3, pp. 66-70.
M. Scaballanovici, Tipicul comentat (n rus.), Kiev, 1910.
Silviaevel potius Aetheriae pereqrinatio ad loca sancta, Heidelberg, 1939 (ed. a IV-a
ngr. de W. Heraeus).
Simeon al Tesalonicului, Tractat asupra tuturor doyjmelor credinei noastreortodoxe,
trad. rom. tip. de Toma Teodorescu, Bucureti, 1865-1866.
E. R. Smothers, , n Recherches de Science religieuse, 19 {1929),
pp. 266-283.
P. Trembelas, Ruqciunile Utreniei p ale Vecerniei (n grec.)., n rev.
Atena), an. XXI V (1953), pp. 41-48, 175-189, 359-374, 520-535 i an. XXV
(1954), pp. 71-87, 244-259, 337-352, 497-520.
Prof. N. Uspenski, Vecernia ortodox (n rus.), n Bqqoslovskie Trudi (Opere teolo- ;
gice), vol. I , Moscova, 1960.
Pr. P. Vintilescu, Desprepoezia imnojrafic din crile de ritual.... Bucureti, 1937.
Acelai, Vohodtd i partea final a Vecerniei, n rev. G.B., an. 1961, nr. 7-8.
Aceiai, Lituryjhierul explicat, Bucureti, 1972, pp. 27-54.
Winkler G., Uber die Kathedralvesper in den verschiedenen Bten des Ostens und
Westens, n ,Archiv fur Liturgiewissenschaft, 16 (1974), pp. 53-102.
Acelai, L'aspect pnitentiel dans les Offices du soir en Orient et en Occident, n vol.
Liturgie et remission des pchs, Roma, 1975, pp. 273-293.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
m
Ca pi t o l ul IV
Litia
1. Ce este Litia i cnd se svrete
La unele din bisericile de enorie (mai mult la orae), n ajunul srbtorilor mari
(praznice, sfini cu Priveghere, hramuri), iar la mnstiri i n ajunul duminicilor se
unete cu Vecernia o rnduial deosebit, numit Lilie. Ea nu constituie o slujb
aparte, de sine stttoare, neavnd nici formul de binecuvntare la'nceput, nici
formul de ncheiere (otpust); de aceea nu se svrete niciodat singur, ci se
ncadreaz fie n slujba de sear (Vecernia sau Privegherea), fie (mai rar) n cea de
diminea (Utrenia),
Acest serviciu liturgic, propriu la nceput mnstirilor, nu este generalizat sau
practicat n toate bisericile de enorie, deoarece el nu face parte dintre celeapte Laude
oficiale ale cultului ortodox, adic slujbele care alctuiesc oficiul divin al unei zile li
turgice i care au un caracter normativ i obligatoriu, att pentru bisericile mnsti
reti i catedrale, ct i pentru cele de enorie (Vecernia, Pavecernia, Miezonoptica,
Utrenia i Ceasurile), De aceea, n bisericile de enorie Litia se oficiaz numai sporadic,
mai mult pe la orae i mai rar la sate.
2. Rnduiala Litiei
In ceea ce privete rnduiala Litiei, putem distinge dou variante principale:
Una mnstireasc - adic Litia aa cum se svrete de regul n mnstiri, nca
drat n serviciul Privegherii; aceasta este rnduiala corect i complet a Litiei;
xAlta, mai simpl, care se oficiaz de obicei n bisericile de enorie, unit numai cu
Vecernia.
E.
Fig. 1. Aezarea artoselor i a celorlalte ofrande pe mas LaLitie.
a) Vom descrie aici mai pe larg pe cea dinti, artnd apoi numai prescurtrile i
simplificrile care se fac la cea de-a doua.
57
Cnd se face Litia, se aaz din vreme n mijlocul bisericii, sub policandru, o mas
pe care se pun: mitose, o sticlu cu vin, alta cu untdelemn i un vas mic (o farfurioara.) cu
puin flru, aezate n chip de cruce, astfel: artosele spre rsrit, grul spre apus, vinul
spre miaznoapte, iar untdelemnul spre miazzi (a se vedea Fig. 1 de mai sus).
Se pun, de asemenea, sfenice mici cu lumnri aprinse sau trei lumnri aezate
cruci.
Fcndu-se, dup regul, slujba Vecerniei mari (vezi n urm, cap. I I I ), ndat
dup ecfonisul de dinaintea Stihoavnei (Fie stpnirea mpriei Tale binecuvn
tat...), cntreii ncep s cnte stihurile Litiei, sau, cel puin, Slav... de la Litie,
iar preotul, cu capul acoperit, innd cdelnia n dreapta i precedat de un purttor de
lumin (sfenic), iese pe ua de miaznoapte a altarului (uile mprteti fiind nchise)
i merge n pronaos, unde se aaz cu faa spre rsrit n faa unei mese (unui analog),
pe care unii aaz i icoana srbtorii i lng care se pune i un sfenic cu lumin
aprins sau dou sfenice, de o parte i de alta. Cnd este i diacon, ei merge naintea
preotului, innd cdelnia.
Aici preotul cdete masa n cele patru laturi, icoanele din pronaos i pe credincioi
(dac este i diacon, el merge cu lumnare naintea preotului); iar dup ce cntaieu
au terminat de cntat stihirile (Slava) de la Litie, diaconul (dac nu este diacon,
preotul nsui) rostete ectenia Litiei, din Liturqhier (Mntuiete, Dumnezeule, po- ^
pomi Tu... etc.). La ultimul alineat al ecteniei se face pomenirea nominal a celor
pentru care s-au adus (de obicei se pomenesc acum numai credincioii vii). Dupa ;
ecfonisul ecteniei, preotul, cu faa spre credincioi, zice: Pace tuturor!; diaconul
(preotul): Capetele noastre.... Credincioii ngenuncheaz, iar preotul, cu capul des
coperit, citete cu glas mare rugciunea Litiei: Stpne, mult-Milostive... (dup tipi
cele vechi, preotul o citete cu faa spre apus).
Dup aceasta, cler i credincioi, precedai de purttorii luminilor, se ntorc m
naos, n timp ce cntreii continu slujba Vecerniei, cntnd stihirile Stihoavnei, i
celelalte pn la tropare. Clerul se aaz n faa mesei cu artosele i cu celelalte prinoa
se, iar dup ce a rostit ecfonisul rugciunii Tatl nostru..., preotul (cu capul acopc-
rit) cdete n cele patru laturi ale mesei cu prinoasele, ocolind-o mprejur, fara s->
plece capul (cnd este i diacon, el st n faa preotului, cu lumnarea aprins). In
timpul cdirii se cnt troparele rnduite1, ncepnd de obicei preotul (primul tropar'),
continund cntreii (al doilea tropar) i ncheind preotul mpreun cu cntreii i
credincioii (al treilea tropar). Dup a treia nconjurare i cdire a mesei, preotul c- j
dete, n continuare, icoanele mprteti, iconostasul, jeul arhieresc, apoi clerul i pe j
credincioi, ncheind cdirea n faa mesei cu artosele.
Dup cdire i cntarea troparelor, preotul ia n mna dreapt un artos, face cu el
semnul crucii peste celelalte i l aaz la loc (unii l i srut, nainte de a-1pune la loc, I
pe mas). Diaconul (preotul, dac nu este diacon) zice: Domnului s ne rugm !, iar
preotul, cu capul descoperit, citete rugciunea pentru binecuvntarea prinoaselor de
pe mas (Doamne lisuse FIristoase, Dumnezeul nostru...); cnd spune: nsui bi- ?
necuvnteaz..., face semnul binecuvntrii nti spre artoase, apoi pe rnd, spre cele
lalte prinoase de pe mas. Dup aceea, preotul i acoper capul, iar cntreii cnt
(ca i la sfritul Liturghiei): Fie numele Domnului binecuvntat... (Ps. CXII, 2), de
trei ori. Apoi preotul (clerul) cnt: Bogaii au srcit... (de obicei pe glasul al
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
1 Smbt seara se cnt Nsctoare de Dumnezeu-Fecioar, bucur-te... de trei ori; la
srbtorile sfinilor de dou ori troparul sfntului, iar a treia oar Nsctoare de Dumnezeu...; la
praznicele mprteti numai troparul praznicului, de trei ori.
58
S
i

i
e

f
I
S
L i t u r g i c a s pec i a l
yil-lea), iar cntreii repet aceeai cntare de nc dou ori2, n timp ce preotul ia
un artos, l srut, l frnge n chipul crucii i l pune napoi pe mas.
Preotul merge apoi pe treptele altarului i, cu faa spre credincioi, i binecuvntea-
z, zicnd: Binecuvntarea Domnului peste voi.... Cntreii: Amin. Slav ntru cei
de sus, lui Dumnezeu... (de trei ori) i se ncepe citirea celor ase psalmi ai Utreniei,
continundu-se astfel serviciul Privegherii, n timp ce preoml, mergnd n altar pe ua
dinspre miazzi, citete acolo primele ase rugciuni ale dimineii (a se vedea mai de
parte, la serviciul Utreniei srbtorilor). In timpul cntrii Laudelor, preoml iese la te-
trapod (iconostas) i i miruiete pe credincioi. Tot atunci se mpart i artosele bine
cuvntate, care s-au tiat ntre timp n buci.
Rezumat ntr-o schem grafic, rnduiala Litiei mnstireti (ncadrat n serviciul
Privegherii) este urmtoarea:
Preotul (din sfntul altar), ecfonisul: Fie stpnirea mpriei Tale binecuvntat...;
Cnt.: Stihirile (sau numai Slava...) Litiei, concomitent cu ieirea clerului din
altar, pe ua de nord, mergerea n pronaos i cdirea n jurul mesei (analogului) cu
icoana srbtorii, i n tot pronaosul;
Preotul (diaconul, dac este), ectenia Litiei: Mntuiete, Dumnezeule, poporul
Tu...;
Preoml: Pace tuturor !;
Preoml (sau diaconul): Capetele noastre...;
Preoml: Rugciunea Litiei: Stpne, mult-Milostive...;
Cnt.: Stihoavna Vecerniei - concomitent cu mergerea cierului n naos, Acum
libereaz..., rugciunile nceptoare (Sfinte Dumnezeule... i celelalte.
Preoml: ntreita nconjurare i cdire a mesei cu prinoaseie, concomitent cu cnta
rea troparelor rnduite, de ctre cler i cntrei (credincioi);
Preoml: Rugciunea pentm binecuvntarea prinoaselor: Doamne Iisuse Hristoa-
se, Dumnezeul nostru...;
Cnt.: Fie numele Domnului binecuvntat... (de trei ori);
Preoml i cnt.: Bogaii au srcit... (de trei ori: o dat clerul, de dou ori
cntreii).
Preotul: Frngerea simbolic a artosului binecuvntat, mergerea pe solee i bine
cuvntarea final: Binecuvntarea Domnului peste voi... sau otpustul Vecerniei,
dac nu se face Priveghere.
b) La bisericilede enorie, unde n ajunul srbtorilor mai importante de obicei nu se
face Priveghere, ci numai Vecernia unit cu Litia, aceasta din urm se face mai simplu,
cu urmtoarele deosebiri fa de serviciul mnstiresc, descris pn aici:
Ieirea din altar a preoilor pentm nceperea Litiei se face prin uile mprteti,
care rmn deschise. ntreaga slujb a Litiei se oficiaz n naos, lng masa cu
prinoaseie (cu litierul), unde clericii se aaz de la nceput. Unii adaug partea final a
Vecerniei (de la Stihoavn nainte), ntre prima parte a Litiei (cea care la mnstiri se
oficiaz n pronaos) i a doua parte (binecuvntarea artoselor); alii ns o omit, i de
aceea, ndat dup rugciunea Litiei (Stpne, mult-Milostive...), urmeaz cntarea
troparului Nsctoare de Dumnezeu, Fecioar, bucur-te..., cu ntreita cdire i n
conjurare a mesei cu prinoaseie, apoi binecuvntarea pinilor i celelalte; iar dup ce
se cnt Bogaii au srcit..., preoml merge spre altar i face otpustul Vecerniei, ca
2Cntarea Bogaii au srcit... este vers. 10 al Psalmului XXXIII (Bine voi cuvnta pe Dom
nul n toat viaa mea..., care, n unele mnstiri, se citete pn la acest verset, iar versetul se cnt
de trei ori.
59
PREOT PROF. DR, ENE BRANITE
de obicei. Dup otpust, preotul vine la tetrapod (iconostas) i i miruiete pe credinci
oi cu untdelemnul binecuvntat la Litie, mprtindu-li-se i din artosele binecuvn- i
tate, stropite cu vinul binecuvntat la Litie (cnd preotul nsui mparte artosul, el ;|
spune i formula: Hran se d celor ce se tem de Domnul).
c) In unele pri, Litia se tace nu seara la Vecernie, ci dimineaa, nainte de Utre- 1
nie, fie dup Miezonoptic, fie n locul ei. Pinile binecuvntate la Litia oficiat J :
dimineaa se taie n buci mici i se mpart credincioilor, facndu-se n acelai timp i' j
miruirea acestora, ori dup Evanghelia de la Utrenie, ori la sfritul Liturghiei.
In ziua Naterii Domnului, a Bobotezei i a Bunei-Vestiri, cnd aceste praznice nu -
cad duminica, Miezonoptica fiind nlocuit cu Pavecernia mare (care ine loc de Pri- .
veghere i se face fie seara n ajun, ca la mnstiri, fie dimineaa, ca la bisericile de ^
enorie), Litia se unete cu Pavecernia, precum se arat la locurile respective din Mi- ^
netele pe decembrie, ianuarie i martie.
3. Istoria Litiei. Originea i formarea rnduielii de azi

* j 1 a
Dup cum s-a putut vedea din cele expuse pn acum, rnduiala de azi a Litiei este ,f
compus din dou pri distincte, care au origini, caractere i scopuri deosebite. j
Prima parte, destinat s fie svrit n pronaosul bisericii i intercalat ntre ecte- %
nia cererilor i Stihoavna Vecerniei, cuprinde rugciuni de umilin i de implorare a| l
lui Dumnezeu (ectenia i rugciunea Litiei); partea a doua, care se svrete n naos,
este de fapt o rnduial a binecuvntrii solemne a pinilor i a celorlalte prinoase. ||
Prima parte este i cea mai veche i are, la origine, caracter penitenial; ea a dat
numele ei ntregii slujbe de azi a Litiei. Cuvntul litie vine de la grecescul , care V
nseamn rugciune de implorare. De la el deriv i cuvntul litanie, adic rugciune -*
lung, repetat, struitoare i plngtoare, n care invocm pe Mntuitorul, pe iVJ aica (f
Domnului i pe toi sfinii. Odinioar, prin litie se nelegeau litaniile sau rugciunile
obteti, fcute de mulimea credincioilor, n frunte cu clerul, sub form de procesi- 1
une solemn, afar din biseric, sau chiar afar din sat sau din ora. '|
Litie, n nelesul de ieire procesional din biseric sau din cetate, cu rugciuni i g
cu cntri, se facea nc din vechime, mai ales n cazuri de mari nenorociri sau 1;
calamiti publice (secet, inundaii, boli i molime, rzboaie, cutremure .a.), cnd se;f
invoca mila i ndurarea lui Dumnezeu pentru ndeprtarea nenorocirilor. Cu alte cu- f
vinte, n antichitatea cretin se nelegea prin litie ceea ce facem i noi astzi la acele |
litanii sau procesiuni cu rugciuni ocazionale, ca de ex., la sfetaniile pentru ploaie, n Jf
vreme de secet. Aa a procedat, de ex., patriarhul Proclu al Constantinopolului
(437-4-46) cu prilejui unui cutremur pe pmnt, care ngrozise oraul i mprejurimile. 4
Se spune c la una din litaniile organizate de el s-ar fi cntat pentru prima dat imnul,>
ntreit-sfnt, Trisaghionul liturgic, generalizat apoi n toate slujbele bisericeti. Tot litii 1
(litanii) se numeau i procesiunile de noapte, organizate de Sfntul Ioan Gur de AurC
la Constantinopol, ca i de ali mari ierarhi din secolele I V-V, pentru combaterea ere- -.j[
ziilor cu ajutorul imneior ortodoxe cntate de credincioi. De altfel, termenul litie se C
mai gsete ntrebuinat, pe alocuri, att n graiul popular, ct i n crile de slujb, cit
vechea lui nsemnare, de procesiunepentru rugciune.
Vechile rugciuni ale litiilor procesionale din cretintatea de odinioar au fost
pstrate n uz pn acum, dar au fost ncadrate n serviciul divin din biserici i alctu- !
iese prima parte a Litiei de azi. Ele au un accentuat caracter penitenial, adic exprim';
60
L i t u r g i c a s pec i a l
cu insistent sentimentul de pocin i implorare pentru iertarea pcatelor, deoarece
n concepia vechilor cretini, nenorocirile, pentru nlturarea crora se rugau, erau
considerate urmri sau pedepse ale pcatelor.
La rugciunile vechilor litii procesionale s-a adugat cu timpul un ceremonial nou,
care alctuiete a doua parte a Litiei de azi i n cadrul cruia se binecuvnteaz pinile
(artosele) aduse de credincioi la biserici, spre cinstea i pomenirea sfinilor srbto
rii, sau a praznicelor respective. Aceast parte a Litiei, care se intercaleaz la sfritul
Vecerniei (ntre tropare i otpustul Vecerniei, sau nceputul Utreniei), are origine
mnstireasc. Ea a luat fiin i se svrea adic la nceput numai n mnstiri, atunci
cnd se facea Vdenie sau Priveghere mare de toat noaptea, adic Vecernia mare, uni
t cu Utrenia. Cum aceast Priveghere se ncepea de cu sear i se prelungea pn
noaptea trziu (n unele biserici chiar pn dimineaa), ctre sfritul Vecerniei se adu
ceau n biseric vreo cteva pini, care erau binecuvntate de ctre cel mai mare. Apoi
sefrngeau i se mpreau frailor i celor ce luau parte la slujb, care i astmprau
astfel foamea i cptau puin putere, pentru a putea suporta pn la sfrit osteneala
Privegherii i pentru a putea ajuna pn a doua zi la vremea mprtirii. Apoi se
ncepea Utrenia sau Privegherea propriu-zis (serviciul de noapte).
Obiceiul acesta era cunoscut, pn nu de mult, sub numele de (fractio
panis, bulg. petohleabne), adic frngerea pinii (comp. Fapte I I , 42), denumire care se
ntrebuineaz nc i azi pentru Litie n Liturghierul grecesc i cel bulgresc. Ritualul
binecuvntrii, frngerii i mpririi pinilor, care nu avea la nceput caracter liturgic,
a luat treptat o dezvoltare i o solemnitate din ce n ce mai mare i s-a unit cu
rugciunile de implorare citite n vechile procesiuni, devenind o adevrat rnduial
sau slujb aparte.
Din mnstiri, Litia a trecut cu timpul i n uzul bisericilor de enorii, unde se s
vrete nu numai atunci cnd se face Vdenie mare sau Priveghere (adic la srbtorile
care au n Mineie stihiri speciale pentru Litie), ci i cnd se oficiaz numai Vecernia
obinuit. Att n mnstiri, ct i n bisericile de enorii, binecuvntarea pinilor nu
mai are astzi rostul de odinioar, cnd se facea Priveghere de toat noaptea, ci a
cptat un rost simbolic, ca i prima parte a Litiei, precum vom vedea mai departe.
Deosebirea de origine i de scop dintre cele dou pri componente ale serviciului
deazi al Litiei se vede i din faptul c astzi chiar, rugciunile din prima parte a Litiei
secitesc uneori de monahi, fr a fi urmate de ritualul binecuvntrii pinilor.
4. Explicarea rnduielii actuale a Litiei
In vechime, cnd litiile se fceau afar din biserici sau afar din cetate, ieirea cre
dincioilor afar din biseric simboliza alungarea omului din rai: ... Fiind noi afar
din biseric, artm cderea din rai i cum c ni s-a ncuiat raiul i cerul, zicea Simeon
al Tesalonicului, n secolul XV3. Semnificaia aceasta simbolic a Litiei se pstreaz i
atunci cnd ea se svrete n biseric, precum explic acelai mare liturgist al Bisericii
Ortodoxe. Dup el, ieirea clerului i a credincioilor n pronaosul sau tmda bisericii (adic
in ncperea n care odinioar edeau penitenii), la nceputul Litiei, nchipuie alunga
rea primilor oameni din rai i pocina noastr, unit cu rugciunea pentru redeschi
derea uilor cerului i a milostivirii dumnezeieti. Cnd fceau Litie, credincioii de
3Despre sfintele rugci uni , cap. 342 i 353, n trad. rom. cit., pp. 224, 236.
61
1

4
1
P r eo t P r o f . D r. E ne B ran i te i
!
odinioar se rugau cu atitudinea umilit a vameului din Evanghelie, care, intrnd n)
templu s se roage i fiind contient de mulimea pcatelor sale, s-a oprit ntr-un un- j
gher din fundul templului, nendrznind mcar s-i ridice ochii spre cer sau spre altar ^
i nezicnd dect: Dumnezeule, milostiv fii mie, pctosului ! (Lc. XVI II , 13).
De aceea, dup regula veche din Liturpbiere i Tipicuri, pstrat nc n unele m-
nstiri, uile mprteti rmn nchise n timpul Litiei, iar cierul iese pe ua dinspre -fi
nord a altarului. Iar la bisericile de tip vechi, la care naosul este desprit de pronaos I
prin zid, ui sau perdele (perdeaua uilor frumoase), aceste ui sau perdele se nchid |
dup ieirea clerului i a credincioilor n pronaos i se redeschid dup sfritul prtn |
nti a Litiei, atunci cnd clericii i credincioii revin n naos. j
Rugciunile rostitede liturgPdsitori n pronaos - adic ectenia: Mntuiete, Dumnezi- *
ule, poporul Tu... i rugciunile Litiei: Stpne, muit-Milostive... - au un caracter;
larg, universal, iar prin mulimea sfinilor pe care i invocm n cursul lor se subliniaz
ideea cultului sfinilor i a puterii lor de mijlocire pe lng Dumnezeu pentru noi. I
Rentoarcerea clerulid din pronaos n naos, unde se va svri partea a doua a Litiei. |
nchipuie redeschiderea uilor raiului i a milostivirii dumnezeieti fa de noi. Este ca f
i cum s-ar fi deschis cerul pentru noi i ca i cum ne-am fi unit cu ngerii, prin Hristos", i
precum zice Simeon al Tesalonicului4. De aceea, dup cum ne informeaz acelai autor,!
odinioar cele dou strane (coruri) se uneau simbolic n acest moment, cntnd |
mpreun stihirile Stihoavnei. Din nefericire, aceast frumoas semnificaie simbolic a |
primei pri a Litiei, ca i contiina despre originea i natura deosebit a celor doua i
pri componente ale acestui serviciu divin, s-au pierdut cu desvrire din vedere n ).
practica actual a bisericilor de enorie, unde ntregul serviciu ai Litiei se oficiaz n naos.
Pinile care sebinecuvnteaz la Litie (artosele sau litiile) amintesc i simboli- |
zeaz cele cinci pini cu care Mntuitorul a sturat mulimile n pustie, n chip minu- .(
nat prin frngerea i nmulirea lor. De aceea, dup unii Liturgiti, ieirea clerului i a ;
credincioilor n pronaos nseamn mergerea poporului n pustie spre a-L cuta pe \
Hristos, iar binecuvntarea artoselor de ctre preot n mijlocul bisericii nseamn bi- -
necuvntarea pinilor de ctre Hristos, n mijlocul adunrii poporului.
Simbolismul acesta este, de altfel, indicat chiar n textul rugciunii de binecuvn-
tare: Doamne..., Care ai binecuvntat cele cinci pini i ai sturat cu ele cinci mii de ;
brbai n pustie.... De aceea, atunci cnd preotul ia n mini artosul pentru a-1bine- ,
cuvnta i cnd apoi l frnge i l mparte n patru, el imit pe Mntuitorul nsui,
Care, cu prilejui acelei minuni, a procedat aa, dup cum ne istorisesc Sfinii Evan-
gheliti (Mt. XI V, 15-21; XVI, 9-10; Mc. VI , 31-44; Le. IX, 12-17 i In. VI , 5-13);
de altfel, tot aa a fcut El la Cina cea de tain (vezi Mt. XXVI , 26 i loc. par.).
Ct privete grul, vinul i untdelemnul, care se aduc Ia Litie i se binecuvnteaz o
dat cu pinile, ele reprezint prinosul sau ofranda adus de noi lui Dumnezeu din
roadele de cpetenie ale pmnmlui i din elementele principale ale hranei noastre, dup .
pilda jertfei aduse la nceputul omenirii de ctre Abel i dup modelul jertfelor
nesngeroase aduse Ia templul Legii Vechi, care constau din gru, vin i untdelemn .
(comp. Num. XVI I I , 12 i Neem. X, 39). Cnd ne rugm deci ca Dumnezeu s bine
cuvnteze i s nmuleasc pe pmnt aceste roade, ne rugm de fapt pentru binecu
vntarea i mbelugarea principalelor surse de ntreinere a existenei noastre fizice, ceea
ce facem, de altfel, i n alte rugciuni, n care-L implorm pe Dumnezeu pentru
nmulirea acelorai roade, ca de ex., prima rugciune din slujba Cununiei: Umple
4Despre sfintele rugci uni , cap. 341, trad. rom. cit., p. 221.
62
L i t u r g i c a s pec i a l
casele lor de gru, devin, de untdelemn i de toate buntile, ca toat ndestularea avnd,
sa dea i celor lipsii.... Grul este, de altfel, road pmntului din care se face pinea
(prescura), care, ca i vinul, este ntrebuinat n cult ca materie a jertfei liturgice, acestea
dou devenind, prin sfinire, trupul i sngele Domnului din Sfnta Euharistie. Ct
privete untdelemnul binecuvntat la Litie, amintete, dup unii, untdelemnul din
urciorul vduvei din Sarepta Sidonului, care, datorit puterii dumnezeieti ce lucra prin
prorocul Uie, trebuia s nu se mai termine n timpul secetei (3 Regi XVI I , 12-16).
Troparul Nsctoarei de Dumnezeu, specific Litiei (Nsctoare de Dumnezeu,
Fecioar, bucur-te...), este alctuit n cea mai mare parte din salutarea adresat de
nger i de Sfnta Eiisabeta Sfintei Fecioare, la Buna-Vestire (Le. I , 28-42). De aceea
se cnt la sfritul Vecerniei (Litiei), pentru c, dup tradiie, Buna-Vestire ar fi avut
loc seara. Este considerat ca unul dintre cele mai vechi imne de inspiraie cretin, dar
cu baz biblic, introducerea lui n cult fiind atribuit patriarhului Chirii al Alexandriei
(sec. V)s; n tot cazul, alctuirea lui constituie probabil unul dintre produsele imno-
grafiei prin care Biserica a cutat s dezvolte cultul Maicii Domnului, n urma dis
cuiilor mariologice provocate, n sec. V, de erezia lui Nestorie i de cea a lui Eutihie.
Lhi echivalent latinesc al acestui imn l constituie n culmi catolic cunoscutul imn
Ave-Maria, introdus n secolul XI I I de Bona ventura.
Cntarea Bogaii au srcit..., care se cnt dup binecuvntarea pinilor, este de
fapt un rest (i anume versetul 10) din Psalmul XXXI II (Bine-voi-cuvnta pe Dom
nul...), psalm care odinioar se cnta sau se citea n ntregime, att la sfritul Litur
ghiei, dup mprirea anafurei, ct i la sfritul Litiei, dup mprirea pinilor bine
cuvntate. De altfel, nc i acum n unele mnstiri psalmul acesta se citete de la n
ceput, iar versetul al 10-lea se cnt, aa cum prevede nc rnduiala Litiei din Tipicul
mare i de la nceputul. Liturghierului
Tot un rest dintr-un psalm cntat odinioar n ntregime este i cntarea Fie numele
Domnului binecuvntat... (Ps. CXII, 2), care se cnt nainte de Bogaii au srcit...
i pe care Simeon al Tesalonicului6 o numete mulumirea lui Iov (cf. Iov I, 21).
Desprecalitile prinoaselor binecuvntate la Litie i desprentrebuinarea lor, nv
tura de la sfritul rnduielii Litiei, din Liturghiei, spune; Cade-se a ti c pinea, care
s-a binecuvntat, este izbvitoare de toate relele, pentru cel ce o va lua cu credin... i
aceasta s tii, preotule, i s pzeti, ca s se fereasc untdelemnul acesta, ce s-a bine
cuvntat, ca nu cumva i a doua oar s-l binecuvntezi; asemenea nici vinul, nici
grul, nici pinile, cnd vei face (din nou) Priveghere; ci altele, ne binecuvntate, s
pui, fie ct de puine. Iar untdelemnul acesta care s-a binecuvntat, de este candel la
tetrapod, unde st sfnta icoan spre srutare, punndu-1 n candel, s miruieti cu el
pe popor; i poi s-l mnnci i n bucate. Iar vinul s-l bei cu bun cucernicie, ca pe
un lucru binecuvntat. Pinile s le tai i s ie mpri credincioilor, care pot s le
mnnce cu cinste, fie n biseric, fie acas, mai nainte de alte bucate. Iar /frul, sau
s-l semeni, sau cu altul s-l amesteci i cu mulumit s-l ntrebuinezi. S nu ndrz
neti a face Liturghie cu aceste pini sau cu acest vin, dup cum zic sfintele canoane
pentru lucrarea celor sfinte7.
In mnstiri, mprirea i consumarea pinilor binecuvntate la Litie se face n
cursul serviciului Privegherii, de la 1 septembrie pn la Duminica Tomii, pentru os
s Pr. Prof. P. Vintilescu, Poezia imnoarafic din crile de ri tual i cntarea bisericeasc, Bucureti,
1937, pp. 58-59.
6Despre sfmtel e rugci uni , cap. 342, trad. rom. cit., p. 222.
7Liturgler, Bucureti, 1956, p. 47.
63
P r e o t P r o f , D b., E n e ELr a w i .t e
teneala slujbei i mrimea nopii, iar de la Duminica Tomii pn la 1 septembrie,
mprirea lor se face a doua zi la Liturghie (Tipicul mare, p. 598),
La unele biserici, de obicei la ora ase, din untdelemnul binecuvntat la Litie se fac
aa-numitele miruri, adic bucele de vata nmuiate n acel untdelemn i puse n
cornulee de hrtie; acestea se mpart la credincioi, care le pstreaz la icoane, ca bune
de leacuri.
BI BL I O G RA FI E (izvoare i lucrri auxiliare)
a) Cri de slujb i manuale de tipic:
Arhim. F. Balamace, Explicaiuni la practica liturgic, Manual de Tipic dactilogr.,
Bucureti, 1924.
V. Bojor i t. Roianu, Tipic bisericesc, ed. a -a, Blaj, 1931, p. 225 .u.
M. Dracinski, Ritualul bisericii ortodoxe-catolice (Manual de Tipic dactilogr.),
Cernui, 1888..
Pr. F. Geomoleanu, Manual de Tipic ortodox, Cluj, 1940, pp. 50-51.
Liturghier, Bucureti, 1956, pp. 9-10, 39-47 (i alte diverse ed. rom. mai vechi).
Liturghier rusesc (Slujebnik), Kiev, 1907, foaia 43 v, .u.
Liturghier grecesc ( ), Constantinopol, 1895, pp. 13-17; A te ediii,
Atena, 1924 i 1968 (p. 22 .u.).
Liturghier bulgresc (Slujebnik), Sofia, 1928, p. 166 .u. (alt ed. Sofia 1951).
Ic.D. Lungulescu, M anual de practic liturgica, Bucureti, 1926.
Melchisedek al Romanului, Manual de Tipicul Bisericii Ortodoxe Rmnicu-Vlcea,
1912.
Dr. P. Procopoviciu, Ritualistica..., Oradea, 1936, pp. 21-22.
Gherasim Saffirin, Tipic asupra serviciilor divine, Bucureti, 1905, pp. 79-80.
G. Teleaga, Tipiconul cu noteritualistice, Manual dact., Cernui, 190 .1.
Tipic (ul mare), Iai, 1816, cap. 2, pp. 5-6.
Tipic bisericesc (ed. Sf. Sinod), Cernica, 1925; Bucureti, 1976.
b) Tlcuiri liturgice:
Pr. V. Aga, Simbolica biblica i cretin, Timioara, 1935.
Pr. C. Moisiu, S stm bine, s stm cu fric..., Povuitor liturgic pentru, preoi t
popor, Bucureti, 1941.
Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele rugciuni (slujbe), cap. 339-342, 348, n
P.G., t. CLV, col. 613-638, i trad. rom. cu titlul Tractat asupra tuturor dojrnelor
credinei noastre ortodoxe, Bucureti, 1865, pp. 220-222, 227-229.
c) Studii:
Pr. Prof. Ene Branite, Litia - Studiu comparativ al rnduielii ei n diferite liturghiere
ortodoxei manuale de tipic, n rev. S.T., an. 1956, nr. 5-6.
J. Braun, S.J ., Liturgisches Handlexikon, Regensburg, 1924, pp. 195-196.
Ic. D. Georgescu, Observaivmi asupra serviciilor divine, Bucureti, 1911. pp. 5-6.
V. N. Iliin, VsenonoeVdeanie (Privegherea de toat noaptea), Paris, 1927.
Prof. N. Uspenski, Vecernia ortodox (n rus.), n Bogoslovskie Trudi, vol. 1,
Moscova, 1960.
Pr. Prof. P. Vintilescu, Desprepoezia irnno^rafic din cnile deritual..., Bucureti, 1937.
64
L i t u r g i c a s pec i a l
Pr. Prof. P. Vintilescu, Litia, n rev. G.B., an. 1961, nr. 7-8.
Acelai, Liturgbierul explicat, Bucureti, 1972, pp. 54-57.
d) Manuale de liturgic:
Episc. Ghenadie, Liturgica, Bucureti, 1877, pp. 133-135.
P. Lebedev, Liturgica sau explicarea serviciului divin, trad. i prelucr. de Icon. N.
Filip, Bucureti, 1899.
V. Mitrofanovici i colab., Liturgica Bisericii Ortodoxe - Cursuri univ., Cernui,
1929, pp. 618-621.
Ierom. G. Rcanu, Liturgica..., Bucureti, 1876, pp. 86-87.
Ca pi t o l ul Y
Pavecernia
1. Ce este Pavecernia. Timpul svririi.
Pavecernia mic i Pavecernia mare
Pavecernia sau Dupcinarea ( , povecerie, completorium, fr. compiles),
numit de unii i Noptnda, este slujba de sear, care - precum arat i denumirea ei -
se svrete fie dup cin, ca n unele mnstiri, adic la nceputul nopii, fie -- mai
ales - ndat dup Vecernie, ca n bisericile ele enorie, adic la ceasul al zecelea din zi
(circa ora 4 p.m.), cum precizeaz Tipicul cel mare i Triodul. Cu ea se ncheie ciclul
slujbelor divine de sear. n mnstiri i n unele catedrale, Pavecernia se face n tinda
bisericii (nartex sau. pronaos), ca toate Laudele mici, aducndu-se acolo sfenicele; n
bisericile de enorie se face n naos; n unele chinovii se citete ns n chilii, de ctre fi
ecare monah n parte.
Rnduiala Pavecerniei are dou variante: mare i mic.
Pavecernia mare se svrete n toate zilele din Postul Mare, afar de smbete i
duminici (zilele care sunt exceptate de la regulile speciale ale Postului Patilor) i afar
de miercuri i vineri din sptmna a cincea a Presimilor, precum i de miercuri, joi
i vineri din Sptmna Patimilor, pentru c n aceste zile se face denie i de aceea se
citete Pavecernia mic.
Pavecernia mic, avnd o rnduial mult mai scurt, se svrete n toate zilele din
afara Postului Patilor, iar n timpul acestui post numai n urmtoarele zile: n toate
smbetele i duminicile (afar de Smbta Patimilor, cnd nu se mai citete
Pavecernia), miercuri i vineri din sptmna a cincea, fiindc atunci se face denie, n
ziua Bunei-Vestiri, i miercuri, joi i vineri din Sptmna Patimilor, fiindc n aceste
zile fiind denie n biserici, ia mnstiri se citete Pavecernia mic n chilii de ctre fie
care monah n parte.
n general, Pavecernia mic se svrete numai la mnstiri i foarte rar la biseri
cile de enorie. n bisericile parohiale nu se face dect Pavecernia mare, mai mult
miercurea i vinerea din Postul Patilor i mai mult la bisericile din orae.
Rnduiala Pavecerniei mici i mari se afl n Ceaslov.
2. Rnduiala Pavecerniei mici
Se compune din trei pri distincte, spre nchipuirea cinstirea Sfintei Treimi, al
cror nceput este marcat de rugciunile introductive. n partea nti predomin
rugciunea de mulumire, pentru ziua care a trecut; partea a doua. are caracter mai
mult penitenial, exprimnd mrmrisirea i pocina pentru pcatele svrite, iar par
tea a treia conine ndeosebi rugciuni de cereri, invocnd ajutorul de sus pentm trece
rea n pace a nopii care ncepe. Pe scurt, rnduiala este urmtoarea:
Partea nti
Preotul (cu epitrahilul pe grumaz, n faa uilor mprteti, perdeaua fiind nchis
de la sfritul Vecerniei): Binecuvntat este Dumnezeul nostru....
66
L i t u r g i c a s pec i a l
Cnt.: Venii s ne nchinm... (preotul se nchin i intr n altar), Psalmii L,
LXIX CXLII (se citesc n mijlocul bisericii), slavoslovia mic (Slava ntru cei de sus
lui Dumnezeu..., citit dup Ceaslov, cu rugciunea Invrednicete-ne, Doamne, n
noaptea aceasta..., Simbolul credinei, Canonul - al Nsctoarei de Dumnezeu, al
glasului de rnd din Octoih, sau al sfntului zilei, din Minei - (se citete numai la
mnstiri) i Cuvine-se cu adevrat... (cntat).
P artea a doua
Cnt.: Sfinte Dumnezeule.,., i celelalte rugciuni introductive, Troparele (al
sfntului zilei, din Minei, al hramului bisericii i al zilei sptmnale, din Ceaslov), tro
parele de invocare, din Ceaslov (Dumnezeul prinilor notri... i celelalte), condacul
(smbt seara al nvierii glasului de rnd, n celelalte zile ale sfntului sau al srbtorii
respective, din Minei), Doamne, miluiete ! (de 40 de ori), rugciunea Cela ce n
toat vremea i n tot ceasul..., Doamne, miluiete ! (de trei ori), Slav..., i acum...,
Ceea ce eti mai cinstit..., ntru numele Domnului....
Preotul: n Postul Mare: Ecfonisul Dumnezeule, milostivete-Te spre noi... (din
altar) i rugciunea Sfntului Efrem irul, cu metaniile i nchinciunile obinuite (din
faa uilor mprteti, sau ntre sfenice).
n tot restul anului: Ecfonisul Pentru rugciunile Sfinilor Prinilor notri...
(din altar).
Partea a treia
Cnt.: (numai n timpul Postului Mare): Sfinte Dumnezeule... i celelalte rug
ciuni introductive (cu metanii); (n tot timpul anului): Se citesc cele dou rugciuni,
naintea icoanelor mprteti, n faa crora s-au pus dinainte sfenice aprinse, astfel:
1. (la icoana Maicii Domnului): Nespurcat, nentinat...;
2. (la icoana Mntuitorului): i ne d nou, Stpne, celor ce mergem spre
somn...; (la stran): Troparele de umilin (Miluiete-ne pe noi, Doamne, milu-
iete-ne pe noi... i celelalte).
Preotul (din faa uilor mprteti i cu capul acoperit): Ectenia ntreit Milu
iete-ne pe noi, Dumnezeule, dup mare mila Ta... (o gsim n Ceaslov, la sfritul
Miezonopticii de toate zilele), apolisul mic (Slav ie, Hristoase, Dumnezeul nos
tru...), ectenia de obte (S ne rugm pentru pacea lumii, Pentru rugciunile Sfin
ilor Prinilor notri... (nmnstiri, aceasta o zice cel mai mare).
Precum se vede, rolul preotului n oficierea Pavecerniei (ca la toate Laudele mici)
este foarte redus, constnd n binecuvntarea de la nceput, ecfonisul de dup tropare i
condace, cele doua ectenii de la sfrit i otpustul, iar n Presimi, n plus, rugciunea
Sfntului Efrem irul, cu metaniile i nchinciunile cuvenite, n unele pri (ca de ex., n
Bucovina) preoii citesc ei nii cele dou rugciuni care se zic, alternativ, n faa icoa
nelor mprteti; unii citesc aceste rugciuni stnd n genunchi, cu faa ctre icoane.
3. Rnduiala Pavecerniei mari
Este mai dezvoltat dect cea a Pavecerniei mici, fiind mprit i ea n trei pri
distincte, ca i Pavecernia mic. O redm mai departe, pe scurt.
Partea nti
Preotul (cu epitrahil de culoare neagr, n faa sfintelor ui, perdeaua fiind nchis) :
Bine este cuvntat Dumnezeul nostru... (apoi se nchin i merge n altar).
67
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Cnt.: Slav ie, Dumnezeul nostru... mprate ceresc...3 etc. Numai n prima -
sptmn a Postului Mare: Ps. LXIX i parte din Canonul cd marc al Sfntului Andrei M
Criteanul, precum arat Triodul.
n celelalte.sptmni ale postului, dup Venii s ne nchinm..., citim: Psalmii
I V, VI , XII, XXIV, XXX i XC (n mijlocul bisericii, mprii n dou stri i facn-
du-se metanii la Aliluia...). Cntarea prorocului Isaia (Cu noi este Dumnezeu...)
cu stihurile respective, cntate alternativ, la cele dou strane. Troparele din Ceaslov: |
Ziua trecnd... i celelalte (citite). Crezul (n mnstiri l citete cel mai mare). Sti-
hurile de invocare a sfinilor, din Ceaslov (Preasfnt Stpn, de Dumnezeu Nsc- J
toare... i celelalte. Sfinte Dumnezeule..., i celelalte (far metanii). Troparele zilei
sptmnale, din Ceaslov (la srbtori, troparul sfntului sau al srbtorii respective, )
din M ineif Doamne, miluiete ! (40 de ori), Slav..., i acum..., Ceea ce eti mai .
cinstit..., ntru numele Domnului....
. . . . . . gg
Preotul (din altar): Pentru rugciunile Sfinilor Prinilor notri....
Cnt.: Rugciunea Sfntului V asile, din Ceaslov (Doamne, Doamne, Cela ce ne-ai
mntuit pe noi...).
Partea a doua <
Cnt.: Venii s ne nchinm... (cu metanii). Psalmii L i CI. Rugciunea lui
Manase (Doamne atotputernice, Dumnezeul prinilor notri...). Sfinte Dumneze
ue... i celelalte rugciuni introductive. Troparele de umilin (Miluiete-ne pe 1
noi... i celelalte). Doamne, miluiete ! (40 de ori), Slav..., i acum..., Ceea ce eLi !
mai cinstit..., ntru numele Domnului.... J
Preotul (din altar): Pentru rugciunile....
Cnt: Rugciunea Sfntului Mardarie (Stpne Dumnezeule, Printe atotputer- J
nice...).
Partea a treia ^
(Aproape identic cu Pavecernia mic). {
Cnt.: Venii s ne nchinm... i Psalmii LXI X i CXLII (care se citesc la nce-
putui Pavecerniei mici). Slavoslovia mic (citit: Slav ntru cei de sus..), nvred- j
nicete-ne, Doamne, n noaptea aceasta.... Canonul (citit n mijlocul bisericii, pe te-
irapod): n sptmna nti, al zilei respective, din Tnod, n celelalte sptmni, al
Nsctoarei de Dumnezeu, glasul de rnd, din Octoih, i al sfinilor care cad ntre
Smbta lui Lazr i Duminica Tomii. Cntarea Doamne al Puterilor, fii cu noi... cu t
stihurile respective. Troparele din Ceaslov (Doamne, de n-am avea pe sfinii Ti
rugtori...), iar la srbtori, condacul srbtorii respective.
Preotul: Rugciunea Sfntului Efrem (ntre sfenice sau pe solee), cu cele trei me
tanii i 12 nchinciuni.
Cnt: Sfinte Dumnezeule.,., i celelalte rugciuni introductive. Cele patru
rugciuni citite alternativ ia icoanele mprteti, cum se arat n rnduiala din Ceaslov.
Preotul: (numai n prima sptmn din post) mbrac felonul, deschide sfintele
ui i citete Evanghelia, apoi nchide uile i dezbrac sfita. (n tot timpul postului):
Rugciunea Stpne mult-miiostive Iisuse Hristoase..., care ine locul otpustului
(citit de pe solee, cu faa spre credincioi i cu capul acoperit). Ectenia de obte (Sa
ne rugm pentru pacea lumii). Pentru rugciunile....
L i t u r g i c a s pec i a l
4. Observaii tipiconale n legtur cu Pavecernia
In afar de zilele artate mai nainte, Pavecernia mare se svrete, n mnstiri, i
n zilele de mari i joi seara din sptmna brnzei, ca o anticipare a rnduielilor
postului Mare. Se face, de asemenea, i n ajunul Naterii Domnului, al Bobotezei i -
n unele cazuri - la Buna-Vestire, fie seara (la ceasul I din noapte), n loc de Vecernie,
fie dimineaa, nainte de Utrenie sau n loc de Miezonoptic. n aceste cazuri, Pavecer
nia mare se face unit cu Litia Praznicului respectiv, nlocuind Vecernia mare a Praz
nicului, care s-a svrit dimineaa, fiind unit cu Liturghia Sfntului Vasile (n ajunul
Naterii i n cel al Bobotezei), ori cu Liturghia Darurilor mai nainte sfinite (n aju
nul Bunei-Vestiri). n toate aceste trei cazuri, Litia mpreun cu stihirile Stihoavnei se
pun dup slavoslovia mare din rnduiala Pavecerniei, nlocuind astfel restul acestei
slujbe (a se vedea rnduiala pe larg nMinciele respective). n unele pri, ca de ex.: n
nordul Moldovei, Pavecernia acestor trei praznice, cu ori fr Litie, se face dimineaa
nainte de Utrenie, nlocuind astfef Miezonoptica.
Uneori, vineri seara, n Presimi, Pavecernia mre este nlocuit cu cea mic, dac
se citete o parte din icoasele Acatistului Maicii Domnului (trei), pn la a cincea
sptmn, cnd se citete Acatistul ntreg.
Pavecernia mic nu se svrete nici n Smbta Patimilor, i nici n toat Sp
tmna Luminat, cnd este nlocuit cu slujba special a Ceasurilor Patilor (vezi mai
departe la slujba Ceasurilor).
5. Scurte lmuriri n legtur cu istoria i explicarea Pavecerniei
a) Formarea slujbei i ntrarea ei i n uzul cul tul ui
Slujba Pavecerniei s-a dezvoltat din rugciunea de mulumire pe care credincioii
o aduceau lui Dumnezeu, n particular, nainte de culcare, nc din primele trei secole
ale istoriei cretine, precum se vede din recomandarea pe care o face, de ex., Clement
Alexandrinuln secolul I I I : E sfnt luciu s mulumim lui Dumnezeu pentru toate,
nainte de a merge ia culcare, cci ne-am bucurat de buntatea i iubirea Lui de oa
meni, nct s mergem la somn cu Dumnezeu n suflet1. La nceputul secolului al
IV-lea, Eusebiu al Cezareei vorbete de a aptea laud zilnic de rugciune, care se
svrea ntre masa de sear i culcare2.
Se pare ns c, pn n a doua jumtate a secolului al IV-lea, Pavecernia nu facea
nc parte din programul zilnic, oficial i obligatoriu, de rugciune, al Bisericii. Consa
crarea ei definitiv ca slujb zilnic a serviciului divin, cu o rnduiala stabil, a avut loc n
comunitatea monahal organizat de Sfntul Vasile cel Mare n pustietatea Pontului,
pentru care el a scris, ntre anii 358-362, Regulile monahale mari, unde aflm i cele mai
vechi meniuni despre rnduiala unei astfel de slujbe. Aici (Regula XXXVII), Sfntul
Vasile vorbete despre o slujb intermediar, care se oficia ntre Vecernie i Miezonop
tic, la nceputul nopii ( ), cnd se citea printre altele i Psalmul
XC ( ), n care se cerea lui Dumnezeu o noapte panic i fr
1Peda/jogtd, II, 4 (trad. rom. de Prof. N. tcfanescu, n col. Izvoarele Ortodoxiei, Bucureti,
1939, p. 174).
2Comentarl aPs. CXVIII, 161-164, P.G., t. XXIII, col. 1391.
69
prihan. Psalmul acesta (Cel ce locuiete sub acopermntul. Celui Preanalt...) s-a
pstrat pn azi, att n rnduiala Pavecerniei mari din. ritul liturgic ortodox, ct i n
slujba corespunztoare (Completorium, Compiles), din ritul liturgic catolic.
Se poate spune deci c, pe la anul 360, Pavecernia se adugase ca a aptea Laud
la programul celor ase momente de rugciune zilnic a sihatrilor din Pont, adunai
n jurul Sfntului Vasile cel Mare. Puin mai trziu, Sfntul Ioan Gur de Aur se pare
c se refer la acelai lucru, vorbind despre viaa monahilor clin vremea sa. Dup ce
enumer slujbele zilnice (cea de noapte, cea de diminea, Ceasurile i Vecernia), el
adaug: Dup Vecernie, stnd puin, sau mai bine zis ncheind totul cu imne, se
culc fiecare pe aternutul su de paie3.
Svrirea Pavecerniei rmsese ns deocamdat o practic izolat i limitat la
monahismul rsritean din prile Pontului i Antiohiei, pentru c nici Etheria (Ege
ria) nu pomenete despre Pavecerni n informaiile ei despre cultul din Ierusalim i
nici Sfntul Ioan Cassian, n descrierea rnduielilor comunitilor monahale din Egipt,
Mesopotamia .a., vizitate de ei. S-ar putea ns ca o slujb analoag s fie acea adu
nare (synaxis) a celor ase rugciuni dinainte de culcare (Vespertina sex orationum), din
rnduiala clugrilor egipteni, despre care amintete de patru ori Rcpfula Sfntului
Pahomie, pstrat n traducerea latin a lui Ieronim4.
n Viaa Sfntului I patie (Hypatius, episcop de Rufiniana, t44), scris de discipo
lul su Calinic n secolul V, se spune c, pe cnd era ntr-o mnstire din Tracia, dup
opt zile de postire deplin, sfntul a primit de la stare un pahar i pine, la
Dupcinare, numit aici Slujba dinaintea somnului (). Slujba aceasta el a
svrit-o apoi, n fiecare zi, alturi de celelalte laude zilnice, mpreun cu ucenicii si,
n mnstirea sa de la Rufiniana5.
n Apus, Pavecernia a fost consacrat oficial n oficiul mnstiresc abia n secolul
VI , prin regulile monahale ale lui Benedict de Nursia (f543), care ntrebuineaz cel
dinti denumirea latin de azi a acestei slujbe: Completorium, Tempus Completorii, sta
bilind i rnduiala ei din vremea aceea6. Dar i n Apus, rugciunea dinainte de culcare
era practicat n pietatea particular a monahilor i a credincioilor cu mult nainte, ea
fiind recomandat, de exemplu, de ctre Sfntul Ambrozie al Milanului, n a doua
jumtate a secolului al IV-lea7.
Iniial, a existat o rnduiala unica a Pavecerniei, i anume cea numit azi
Pavecernia mare, singura de care pomenete ;Tipicul cel mare (clugresc) al Sfntului
Sava. Cea mic a luat natere, probabil, prin secolul XI I I , ca o prescurtare a celei mari,
Pavecernia mare rmnnd rezervat numai pentru vremea Postului Mare, aa cum o
prezint Simeon al Tesalonicului, n prima jumtate a secolului XV8.
b) Expl i carea slujbei. Scopul p simbolismul ei
Slujb de origine evident mnstireasc, Pavecernia nu a putut intra dect spora
dic n uzul bisericilor de enorie. n programul zilnic de rugciune al monahilor, la n
ceput ea era destinat - aa cum arat i denumirea - s fie svrit dup cin, n
primele ore ale nopii, cu un ntreit scop:
3Omilia XI V, 5 l a i Ti m., P.G., t. LXII, col. 577.
4P.L, t. XXTTT, col. 67, 76, 77, 79, 84.
5A se vedea M i nei ul pe februarie, ziua 25, la sinaxar.
6Regul a, cap. XVI-XVIH, XLII (PJ L., t. LXVI, col. 456, 460, 470, 672).
7De virginibus, III, 18-19 (P.L, XVI, col. 237 B).
8Despre sfintele rugci uni , cap. 343, trad. rom. cit., p. 223.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
70
L i t u r g i c a s pec i a l
1) Exprimarea mulumirii ctre Dumnezeu pentru ziua expirat, care constituie
obiectul mai ales al scurtelor tropare din partea nti a Pavecerniei mari (Ziua tre
cnd, muiumescu-i ie, Doamne...).
2) Exprimarea sentimentului de pocin i implorarea iertrii dumnezeieti pentru
pcatele svrite n ziua trecut. Noaptea a fost privit totdeauna cu team, ca o
prenchipuire sau ca un simbol ai morii, care poate s survin oricnd, pe neateptate;
de aceea, rugciunea pentru iertarea pcatelor la nceputul nopii era o grij fireasc i
o datorie n viaa monahilor de odinioar. Aa se explic prezena n rnduiala
pavecerniei a. unor citiri, rugciuni, cntri cu caracter evident penitenial, ca de
exemplu, Psalmul L, troparele de umilin i rugciunea Sfntului Efrem irul din
pavecernia mic, rugciunea lui Manase, regele iudeilor, i cea a Sfntului Mardarie,
din a doua parte a Pavecerniei mari, unde caracterul penitenial al slujbei apare i mai
vizibil dect n partea corespunztoare a Pavecerniei mici.
Rugciunea atribuit lui Manase; regele iudeilor, se zice c a fost alctuit de acesta
n Babilon, unde fusese dus n robie de ctre asirieni, din pricina pcatelor lui i unde
el, fiind n strmtorare, s-a rugat fierbinte Domnului Dumnezeului su i s-a umilit
tare n faa Dumnezeului prinilor si, i I s-a rugat i I s-a nchinat, iar El i-a ascultat
rugciunea lui din inim... (2 Paralipomena, XXXI I I , 12-13). Dup nsemnarea din
cartea a doua Paralipomena (cap. XXXI II , 18-19), textul acestei rugciuni ar fi existat
n dou cri pierdute, care au servit ca izvor de informaie autorului anonim al celor
dou cri Paralipomena, i anume: Istoria regilor lui I srail i Istoria proorocilor. Critica
biblic o socotete neautentic; rugciunea ar fi fost compus de un iudeu palestinian
n limba greac, probabil n epoca Macabeilor (sec. I I .Hr.)9. In orice caz, ea este una
dintre cele mai vechi rugciuni folosite n culmi cretin. Exprimnd un sentiment
profund de cini sincer, a fost primit n Septuaginta, ntre crile necanonice (bune
de citit) cu cuprins poetic (liric), iar Biserica Ortodox o folosete n timpul Postului
Mare, ca una dintre rugciunile menite s trezeasc n sufletul credincioilor senti
mente de umilin i pocin pentru pcate. Textul l gsim i n Constituiile aposto
lice10, care ne-o dau ca pe un model de rugciune de pocin, ncadrnd-o n locul ei
firesc din cartea a doua Paralipomena (cap. XXXI I I , vers. 12-13). In unele manuscrise
vechi, rugciunea aceasta facea parte dintr-un serviciu pentru mori, care constituia
partea a treia a Pavecerniei mari.
Rugciunea care ncheie partea a doua a Pavecerniei mari (Stpne Dumnezeule,
Printe atotputernice...) se citete i la Miezonoptica de toate zilele (vezi mai de
parte), precum i la Ceasul al treilea, unde este atribuit Sfntului Mardarie; martir n
persecuia lui Diocleian (f303), pomenit n sinaxarul ortodox la 13 decembrie. Ea
este luat din Ptimirea Sfinilor Mucenici Evstratie, Auxeniu, Evghenie, Mardarie i
Oreste, pomenii n aceast ziJ I. Mucenicul Mardarie ar fi rostit aceast rugciune na
inte de a primi cununa martiriului. Unii o atribuie ns Sfntului Vasile cel Mare.
3) In al treilea rnd, Pavecernia este menit s dea glas rugciunii de cererepentru
solicitarea ajutorului divin n vederea trecerii n pace a nopii care ncepe; pentru paza
somnului i pentru ferirea odihnei din noapte de primejdiile care, n vremurile de de
mult, erau mult mai dese i mai mari ca azi, ca i de nlucirile i ispitele diavoleti, care
9A se vedea Studi ul Vechiului Testament. Manual pentru uzul institutelor teologice, Bucureti,
1955, p. 257.
10Cartea a II-a, cap. 22, n trad. rom. din SPA, II , pp. 41-42.
11 La H. Delehaye, Synaxariuni Ecclesiae Constantinopolitanae (Propylaeum ad Acta Sanctorum
Novembris), Bruxelles, 1902, col. 305.
71
sunt mai struitoare noaptea, cnd paza cugetului i a minii este adormit sau mai lax*
dect n timpul zilei. Acestei nevoi i corespunde mai nti seria celor ase psalmi deTall
nceputul Pavecerniei mari, care formeaz un fel de paralel la exapsalmul de lJ |
nceputul Utreniei (vezi mai departe). Dintre ei, cel mai important i mai de mult
atestat n documentele vechi este Psalmul XC (Cei ce locuiete sub acopermntul
Celui Preanalt i odihnete sub umbra Celui Atotputernic...), care, precum am vzut J g
s-a ntrebuinat nc de la nceput n slujba Pavecerniei att n ritul ortodox, cat i tr
celelalte rituri liturgice. El exprim sentimentul de pace, de linite i siguran al celui ce
se ncredineaz scutului ocrotitor al lui Dumnezeu. Aceeai ncredere o exprim i cele#
dou cntri caracteristice Pavecerniei mari, de o remarcabil frumusee, poetic j|
mistic, i anume cntarea proorocului Isaia (Cu noi este Dumnezeu...) i filoamne aljk
Puterilor, fi i cu noi... Amndou se cnt i astzi n mod antifonic (alternativ), de ctre#
cele doua strane (coruri), ca n Biserica veche. Cea dinti, cu stihurile ei, este luat, cu(f
unele prescurtri, din cartea Proorociei lui Isaia (cap. VI I I , versetele 9-11, 12-15, 18 i ^
cap. IX, versetele 2 i 6 , n traducerea Septuaffintei); n ea, concepia celor vechi despre a
simbolismul morii (prenchipuirea morii) este amestecat cu sperana venirii lui Mesia,(
care i nsufleea i i ntrea pe cei vechi n necazurile i suferinele lor: Poporul ccl ce~f|
umbl ntru ntuneric a vzut lumin mare; cei ce locuii n latura i n umbra morii,, j|
lumin va strluci peste voi... Cci prunc S-a nscut nou Piui... etc. Cea de-a doua,"!
cntare, luat din Proorocia lui Isaia (cap. XXVI, 13, n trad. Septuaffintei), se cnt cu
cele cinci stihuri ale Psalmului CL (primul repetndu-se la sfrit). i jj
Ct privete celepatru rugciuni care secitesc alternativ n faa icoanelor mprteti la ?1
sfritul Pavecerniei, toate de o rar frumusee euhologic i literar, sunt specifice
pentru exprimarea scopului Pavecerniei ca slujb de cerere la nceputul nopii. Cea/ Jt
dinti dintre ele, adresat Sfintei Fecioare (Nespurcat, nentinat...), este fcut de $
Pavel din Amoreon, fondatorul mnstirii Sfintei Fecioare Binefctoarea ( - f
) din Constantinopolfsec. XI ), care a jucat un rol important n istoria cultului i S
a spiritualitii ortodoxe12. ntruct somnul era privit n general ca o imagine prenchi- ;
puitoare a morii13, autorul acestei frumoase rugciuni invoc ajutorul Maicii Domnu- -4
lui nu numai pentru timpul vieii noastre pmnteti, ci i n clipele grele ale ieirii su- ;
fletului din trup (i fii lng mine... i n vremea ieirii mele, ticlosul meu suflet i
pzindu-1...). De aceea, mai ales n Apus, Pavecernia se oficiaz i ca o rugciune de (
mijlocire pentru un sfrit cretinesc i uor al vieii14. *
Cea de-a doua rugciune, adresat Mntuitorului (i ne d nou, Stpne, celor
ce mergem spre somn, odihn sufletului i trupului...), este opera monahului savait
Antiochus, din secolul VI I , supranumit Pandectul, pentru c a scris o lucrare intitulat _
Pandectele Sfintei Scripturi ( . ), n 130 de capitole15.
Cea de-a patra rugciune (Ndejdea mea este Tatl...), remarcabil prin conci/ i-
unea cu care exprim, n partea final a Pavecerniei, credina ortodox n Sfnta .
Treime i sperana puternic pe care o inspir celor ce se ncredineaz ocrotirii Ei '
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e |
12 A se vedea ndeosebi Fr. Gheorghe (V. Cndea), Un dascl i cumeni c uitat: Cuviosul Pavel -
Everahetmul. Cti toria i scrierile sale, n rev. M O, 1956, pp. 456-481.
Vezi, de ex., Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilia XXVI , la Fapte (P.G., r. LX, col. 202): ...A ve- 2
nit somnul i firea a biruit; este icoana morii, este imaginea sfritului. Dac te uii pe drum, nu auzi
nici un glas, dac te uii spre cas, i vezi pe toi zcnd ca n mormnt.... Cf. i Amaiarius, D e ecles.
officiis, IV, 8 : Somnus est imago mortis.
14Cf. L. Eisenhofer, Katholische Li turgi k, vol. , Freiburg im Breisgau, 1933, p. 546.
15Despre el vezi K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischer Li teratur, ed. II, Mnchen, 1897,
p. 146, i A. Frvost, Anti ochus, n DHGE, t. III, col. 209-210.
72
L i t u r g i c a s pec i a l
nainte de a se cufunda n somnul nopii, este atribuit Sfntului loanichie, supranumit
^iMare, clugr la mnstirea Olimpului din Bitinia (sec. IX), srbtorit la 4 noiem
brie16, dar ea face parte dintr-o serie de tropare mai vechi, dintre care unele se gsesc
n Viaa Sfntului Auxeniu din Bitinia (t470)17, fiind deci anterioar cu cteva secole
Sfntului loanichie.
Tot semnificaie trinitar au, dup Simeon al Tesalonicului18, i cei trei psalmi care
se citesc la nceputul Pavecerniei mici (Ps. L, LXI X i CXLI I ); ndeosebi ultimul
dintre ei este expresiv pentru scopul Pavecerniei ca rugciune de invocare a ajutorului
dumnezeiesc mpotriva primejdiilor nopii, asemnat cu ntunericul morii (vezi ver
setele 7-8: Degrab auzi-m, Doamne, c a slbit duhul meu ! Nu-i ntoarce faa de la
mine, ca s nu m asemn cu cei cesepogoar n mormnt. F s aud dimineaa mila Ta,
c la Tine mi este ndejdea...).
Raportat la istoria vieii pmnteti a Mntuitorului, Pavecernia, mpreun cu rug
ciunile celor ce merg spre somn, ne amintete de pogorrea Mntuitorului, cu sufletul, la
iad, dup moartea Sa cu trupul, spre a dezlega din robia morii sufletele drepilor19.
* -* * :
n Ceaslov, Pavecernia mic este urmat de Rugciunile de sear (ale celor ce merg
spre somn), care alctuiesc un capitol deosebit al programului zilnic de rugciune a
monahilor, ele fiind destinate s fie citite de ctre fiecare clugr n parte, n chilia sa,
fie n continuarea Pavecerniei (cnd aceasta nu se citete n biseric), fie separat, ime
diat nainte de culcare. Rugciunile acestea, emoionante prin puterea credinei i a
pietii de care sunt inspirate, sunt ndeaproape nrudite ca idei, coninut i semnifica
ie cu cele din rnduiala Pavecerniei, alctuind un fel de continuare a acestora.
BIBLIOGRAFIE
a) Cri de slujb i manuale de tipic
Ceaslov, Bucureti, 1945; Liturghier, Bucureti, 1956; Triodul, Bucureti, 1946.
Diverse manuale de tipic i de liturgic, indicate la bibliografia capitolelor anterioare.
b) Explicri i studii:
A. Baumstark, Abendgebet, n Reallexikon fur Antike und Christentum, Band I,
Stuttgart, 1950, col. 9-12.
A. Dmitriewskii, Descrierea manuscriselor liturgice pstrate n mnstirile Orientului
ortodox, vol. I i I I I (), Kiev, 1895, i Petrograd, 1917.
Dr. L. Eisenhofer, Katholische Liturgik, I I Band, Freiburg im Breisgau, 1935, pp.
545-555.
E. Fehrenbach, Complies, n D.A.C.L., I I I , 2466-2470.
S. Vctc&,Apodeipnon, n DA.C.L, I, 2579-2589.
Prof. Pr. Vlad. Prelipceanu i colab., Studiul Vechiului Testament. Manual pentru
uzul studenilor institutelor teologice, Bucureti, 1955, p. 257 (pentru originea
rugciunii lui Manase, regele iudeilor).
16Vezi JVLineiul pe noiembrie, ziua 4, la sinaxar.
17P.G., t. CXIV, col. 1416 (ntre scrierile lui Simeon Metafrasuil). Dar unii teologi apuseni atri
buie acest imn lui Auxeniu, episcopul Milanului (vezi DTC, t. I, col. 2585).
lfi Despre sfintele rugci uni, cap. 343, trad. rom. cit., p. 223.
19Vezi, de ex., Liturghier, Bucureti, 1956, p. 415.
73
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
A. Ra cs, Les Compiles dans les rites orientaux, n O.C.P., 17 (1951), pp. 133-145.
V. Raffa, F.D.P., Alcuni problemi relativi a Complta (Unele probleme referitoare la
Pavecernia), n re v. Eiphemerides liturgicae3 an. 1968, fase. I V -V , pp. 315-334.
Simeon al Tesalonicului, Despresfintele rugciuni (slujbe), cap. 343, i Rsp. la n
treb. 79, n trad. rom. cu titlul Tractat asupra tuturor dogmelor credinei noastre ortodoxe,
Bucureti, 1865-1866, pp. 223, 341, 342.
Vandepitte, Saint Basile et l'originedes Compiles, n Revue Augustinienne, 1903,
t. I I , pp. 258-264.
:
Miezonoptica
( P ol u n o n i a)
RNDUIALA SLUJBEI. ISTORIA I EXPLICAREA EI
1. Ce este Miezonoptica. Timpul svririi.
Cele trei variante ale slujbei
Miezonoptica () sau Polunonia (Nocturnum) este cea dinti dintre
slujbele divine care alctuiesc ciclul rugciunii zilnice de diminea. Odinioar, ca i
azi, numai n unele mnstiri se svrea la miezul nopii, n tinda bisericii. Azi se
svrete n general dimineaa, nainte de Utrenie, n naos.
Rnduiala Miezonopticii, pe care o aflm n Ceaslov, are trei variante, i anume:
a) Una pentru toate zilele din cursul sptmnii, afar de smbete i de duminici;
b) Alta pentru smbete i
c) Alta pentru duminici.
Toate aceste variante sunt alctuite dup acelai plan, variind doar citirile i
rugciunile care Ie alctuiesc.
2. Rnduiala Miezonopticii de toate zilele
Este alctuit din dou pri, dintre care cea dinti are caracter doxologic, adic se
aduce spre slvirea lui Dumnezeu, iar a doua este o rugciune de mijlocire pentm mori.
Partea nti se ncepe astfel: Dup ce s-a btut toaca, preotul, avnd epitrahilul pe
grumaz, d binecuvntarea obinuit (Binecuvntat este Dumnezeul nostra...), din
faa uilor mprteti (dvera fiind nchis). Cntreul rspunde zicnd rugciunile n
ceptoare (Slav ie, Dumnezeul nostra..., mprate ceresc... i celelalte); la Venii
s ne nchinm..., preotul se nchin de trei ori i intr n altar pe ua dinspre miazzi
(sau trece la stran, dac vrea), iar la stran citete, n continuare, Psalmul L, apoi (n
mijlocul bisericii) Catisma a XVN-a, adic Psalmul CXVI I I (Fericii cei far prihan
n cale, care umbl n Legea Domnului...), mprit n trei stri. Apoi se citete Sim
bolul credinei, urmat de rugciunile nceptoare (Sfinte Dumnezeule... i celelalte).
Se citesc troparele din Ceaslov:,,Iat, Mirele vine n miezul nopii... i celelalte, care ia
srbtorile Mntuitorului, ale Sfintei Fecioare i ale Sfntului Ioan Boteztorul, pre
cum i ia hramul bisericii, sunt nlocuite cu troparul srbtorii respective. Apoi:
Doamne, miluiete ! de 40 de ori i rugciunea Cela ce n toat vremea i n tot
ceasul..., Doamne miluiete (de trei ori), Slav..., i acum..., Ceea ce eti mai cinsti
t..., ntru numele Domnului..., iar preotul (din altar): Dumnezeule, milostive-
te-Te spre noi... (dac suntem n Postul Mare, preotul iese acum n faa uilor mp
rteti i zice rugciunea Sfntului Efrem irul, cu metaniile i nchinciunile obinui
te). Apoi la stran se citete rugciunea Sfntului Aiardane (Stpne Dumnezeule,
Printe Atotputernice...), cu care se ncheie partea nti a slujbei.
Ca pi t o l u l VI
75
pr eo t Pr o f . Dr . Ene Br a n i t e
Partea a doua a Miezonopticii de toate zilele se ncepe cu Venii s ne nchid
nm..., dup care se citesc Psalmii CXXi CXXXIII, urmai de rugciunile nceptoarei
(Sfinte Dumnezeule...3 i celelalte) i de o serie de tropare i orugciune pentru pome
nirea mortilor, din Ceaslov (Pomenete, Doamne, ca un bun, pe robii Ti...33). Apoi sei
zic celetrei troparede umilin (Miluiete-ne pe noi, Doamne, miluiete-ne pe noi...5
i celelalte). Dup aceasta, preotul zice, din faa uilor mprteti, ectenia ntreit.
,Miluiete-ne pe noi, Dumnezeule... (n Ceaslov), face otpustul mic (Slav ie, Hris-
toase, Dumnezeul nostru...), se pleac spre credincioi cerndu-i iertare i se ntoar-'l
ce spre rsrit, zicnd ectenia de obte (S ne rugm pentru pacea lumii...), dup care
ncheie cu Pentru rugciunile.... -Jj
Partea final a Miezonopticii de toate zilele este deci la fel cu cea de la sfri tu fj
Pavecerniei mici (vezi n urm). I
3. Rnduiala Miezonopticii pentru smbefe
Se deosebete de cea pentru toate zilele prin urmtoarele: ,j|
n partea nti, n ioc de Catisma a XVI I-a, se citete Catisma a IX-a (Psalmii
LXI V-LXIX, mprii n trei stri);
Troparele de dup Simbolul credinei sunt altele (Nezidit Fire, Fctorule a
toate...);
La sfritul prii nti, dup rugciunea final (Stpne Dumnezeule, Prinre \
Atotputernice...), se adaug o alt rugciune, a Sfanului Evstratie (Slvindu-Te, 'le *
slvesc pe Tine, Doamne...). Dup aceasta urmeaz partea a doua a Miezonopticii de#
toate zilele, far nici o schimbare, aa cum a fost expus mai nainte.
Smbta, n timpul postului, nu se fac metanii i deci nu se citete nici rugciunea
Sfntului Efrem.
4. Miezonoptica pentru duminici
Se deosebete de celelalte prin urmtoarele:
n partea nti, dup Psalmul L, n loc de Catism i de Simbolul credinei, se citete
Canonul Sfintei Treimi (Troienicul) al glasului de rnd, din Octoih, pe analogul aezat
n mijlocul bisericii, lng care se pune un sfenic cu trei lumini, iar dup ei se cnta,
pe glasul I I i tot n mijlocul bisericii, cele 12 tropare treimice sau Triadicalele (Cu-
vine-se cu adevrat a luda pe Treimea cea mai presus de dumnezeire...). :
In loc de troparele de dup Tatl nostru i rugciunea Cela ce n toat vremea i n
tot ceasul..., se zice numai Ipacoi al nvierii, pe glasul de rnd, sau troparul praznicu
lui, dac se ntmpl vreo srbtoare mprteasc.
Rugciunea final este adresat Sfintei Treimi (ntru tot puternic i de viat
fctoare, Preasfnt Treime...), i o citete preotul nsui, naintea uilor mprteti,
cu faa spre rsrit.
Partea a doua, adic rugciunea pentru mori, se suprim, deoarece duminica eue
ziua de pomenire sptmnal a nvierii; deci ndat dup rugciunea de mai sus, preo
tul face otpustul (Cel ce a nviat din mori...), apoi i cere obinuita iertare i zice ecte
nia de obte, ncheind cu Pentru rugciunile..., ca i la Miezonoptica din celelalte zile.
76
L i t u r g i c a s pec i a l
5. Observaii tipiconale
a) Din miercurea Sptmnii Patimilor pn la Duminica Tomii, nu se mai oficiaz
jrndmaia obinuit a Miezonopticii; n noaptea Patilor ea este nlocuit cu Canonul
Smbetei celei Mari (din Triod), n Sptmna Luminat - cu Ceasurile Patilor (vezi
itrai departe, la cap. despre Ceasuri); iar la Naterea Domnului, la Boboteaz i la
Buna-Vestire se face n locul ei Pavecernia cea mare cu Litia (vezi n urm, ia
Pavecerni).
b) Cnd Utrenia se face din ajun seara, sub form de Priveghere, atunci de obicei
nu se mai citesc nici Pavecernia i nici Miezonoptica. Numai n unele mnstiri,
Miezonoptica se citete, n acest caz, dimineaa nainte de Ceasuri.
6. Tablou sinoptic
Din tabloul sinoptic al celor trei rnduieli ale Aiiezonopticii, se pot sesiza mai uor
prile comune i cele deosebitoare dintre ele.
Precum se poate vedea, att din expunerea rnduielii slujbei, ct i din tabloul
comparativ de aici, rolul preotului la servicud divin al Miezonopticii se reduce la
urmtoarele:
a) Dou formule de binecuvntare, dintre care prima pentru nceperea slujbei, iar a
doua n cursul ei (Dumnezeule, milostivete-Te spre noi...);
b) Ecfonisul rugciunii domneti;
c) Rugciunea Sfntului Efrem irul (numai n Presimi);
d.) Ectenia ntreit, apolisul i ectenia de obte, de la sfrit, la care se adaug:
e) Rugciunea ctre Sfnta Treime, la Miezonoptica de duminica.
7. Explicarea Miezonopticii
a. Scopul i istoria slujbei de noapte. Miezonoptica este expresia cea mai concret
anevinoviei monahale i pustniceti a privegherii, adic a strii de trezie din timpul
nopii i totodat simbol i nchipuire a laudei necurmate pe care ngerii o aduc pururea
lui Dumnezeu n cerari i pe care ndeosebi monahii adic cei ce se strduiesc s fie
ngeri n trup - sc srguiesc s o imite pe pmnt. Prin ea, n timp ce lumea doarme,
Biserica, reprezentat ndeosebi prin clugri i prin credincioii ei mai zeloi, i ndepli
nete datoria de a luda toat vremea pe Dumnezeu i de a face nencetat rugciuni de
mijlocire pentru lume. n secolul I I I , Ipolit Romanul se referea chiar la o veche tradiie,
potrivit creia la miezul nopii ntreaga creaie - pmntul, astrele, arborii, apele -
rmne un moment n stare de repaus, pentru a luda pe Creator mpreun cu ngerii i
cu sufletele drepilor, la care credincioii trebuie s se alture i ei prin rugciunea din
acest moment (Tradiia apost. cap. 42, trad. B. Botte, pp. 130-131).
ndemn pentru rugciunea de noapte gseau primii cretini n exemplul Mntuito
rului nsui, C/ areobinuia s Se roage adesea noaptea, fie singur (Le. VI , 12), fie mpre
un cu ucenicii Si (cf. In. XVI I I , 2), crora le recomanda: Privegheai i v rugai n
toat vremea ! (Le. XXI, 36 i XVI II , 1). De altfel, rugciunea din timpul nopii era
practicat n pietatea iudaic nc din epoca Vechiului Testament, precum confirm
insistent mai ales Psalmul CXVIII (Fericii cei far prihan n cale...), care alctuiete
77
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
singur Catisma a XVII-a i a fost rnduit s se citeasc ia Miezonoptica de toate zilcieJ
tocmai pentru c n el este de mai multe ori vorba despre rugciunea fcut de psalmisa
n timpul nopii: Acbasu- mi - am aminte noaptea de numele Tu, Doamne, i am pzii
Legea Ta (vers. 55); ,/ miezul nopii m-am sculat ca sa Te slvesc pentm judecile!
Tale cele drepte vers. 62); Pn nu rsar zorile Te chem, cci n numele Tia
ndjduiesc. nainte de straja dimineii deschide ochii mei, ca sa-i adncesc n. nvturiiJ
Tale (vers. 147-148). Referin i ndemn la rugciunea din timpul nopii se face i n|
Psalmul GXXXTII din a doua parte a Miezonopticii de toate zilele (vezi vers. 3: ,tloam
tea ridicai minile voastre spre cele sfinte i binecuvntai pe Domnul). Urmnd nl
demnul psalmistului i exemplul Mntuitorului, Sfntul Apostol Pavel, mpreun cu Sili
(ca toi iudeii mai zeloi), cnd se aflau n temni la Filipi, n Macedonia, s-au sculat jaf
miezul nopii, s-au rugat i au cntat laude lui Dumnezeu (Fapte VI. 25).
Tablou sinoptic
H
"1
Miezonoptica de toate zilele Miezonoptica de smbt Miezonoptica de duminic '
Preotul (cu epitrahilul, din faa ui
lor mprteti, nchise):
Binecuvntat este Dumne
zeul nostru..
La fel ca la. Miezonoptica de
toate zilele
La. fel ca la Miezonoptica de
toate zilele *
\
Cnt. Amin. Rugciunile nce
ptoare i Psalmul 50
La fel ca la Miezonoptica de
toate zilele
La fel ca la Miezonoptica de
toate zilele |
Catisma a XVII-a (Psalmul
118)
Catisma a IX-a (Psalmii
64-69)
Canonul Treimic al glasului
de rnd, din Octoih ;.|
Simbolul credinei Simbolul Credinei Troparele Treimice (Tnadi
calele) din Ceaslov (Cuvi- .:
ne-se cu adevrat a luda pe .1
Treimea..)
Rugciunile nceptoare
(Sfinte Dumnezeule... i
celelalte)
Rugciunile nceptoare
(Sfinte Dumnezeule... i
celelalte)
jf>
Rugciunile nceptoare ; J
(Sfinte Dumnezeule... i i j
celelalte) |
Troparele glas 8: Iat Mi
rele... i celelalte
Troparele glas 2: Nezidit
Fire... i celelalte
A
Ipacoi al nvierii glasului de -?
rnd, din Octoib
Doamne, miluiete !, de
40 de ori
Doamne, miluiete !, de 40
de ori
Doamne, miluiete !, de ;
40 de ori :.
Ceea ce eti mai cinstit... Ceea ce eti mai cinstit... Ceea ce eti mai cinstit...
ntru numele Domnului... ntru numele Domnului... ntru numele Domnului... j
Preotul (din altar): Dumnezeule,
milostivete-Te spre noi. ..
Rugciunea Sfntului Efrem
irul, cu metanii (numai n
post)
La fel ca IaMiezonoptica de
toate zilele
La fel ca la Miezonoptica dc
toate zilele
:l , 'i
78
L i t u r g i c a s pec i a l
Cnt.
Preotul
Rugciunea Sfntului Mar
darie
Venii s ne nchinm...
i Psalmii 120 i 133
Rugciunile nceptoare
(Sfinte Dumnezeule... i
celelalte)
Troparele i rugciunea
pentru pomenirea morilor
(Pomenete, Doamne...)
Troparele de umilin (Mi
luiete-ne pe noi, Doamne,
miluiete-ne pe noi...)
(din faa uilor mpr
teti): Ectenia ntreit:
Miluiete-ne pe noi,
Dumnezeule...
Otpustul: Slav ie, Hris-
toase Dumnezeule...
Hristos Adevratul Dum
nezeul nostru...
Ectenia de obte: Sa ne ru
gm pentru pacea lumii...
Pentru rugciunile Sfini-
lor Prinilor notri..._____
Rugciunea Sfntului Marda-
Rugciunea Sfntului Evstra-
Venii s ne nchinm... i
Psalmii 120 i 133
Rugciunile nceptoare
(Sfinte Dumnezeule... i
celelalte)
Troparele i rugciunea pen
tru pomenirea morilor
(Pomenete, Doamne...)
Troparele de umilin (Mi
luiete-ne pe noi, Doamne,
miluiete-ne pe noi...)
La fel ca la Miezonoptica de
toate zilele
Otpustul: Slav ie, Hris-
toase Dumnezeule...
Hristos, Adevratul Dum
nezeul nostru...
Ectenia de obte: S ne ru
gm pentru pacea lumii...
Pentru rugciunile Sfinilor
Prinilor notri...
Rugciunea ctre Sfnta Tre
ime, alui Marcu Monahul
(citit de preot)
Otpustul: Slav ie, Hris-
toase Dumnezeule...
Cel ce a nviat din mori...
Ectenia de obte: S ne ru
gm pentru pacea lumii...
Pentru rugciunile Sfinilor
Prinilor notri..._________
Prin caracterul ei cu totul nocturn, Miezonoptica ne aduce cel mai bine aminte de
slujbele sfinte ale cretinilor din Biserica primar, cnd ntreg serviciul divin avea ca
racter nocturn sau sub form de priveghere, cuprinznd n el i rugciunea de sear, ca
i pe cea de diminea, a Bisericii (vezi n urm, la cap. despre Istoria. Laudelor biseri
ceti). Intr-adevr, la nceput Miezonoptica era parte integrant din slujba Privegherii
detoat noaptea, obinuit n Biserica veche mai ales n nopile dinspre duminici, ma
rile praznice i srbtorile martirilor mai importani. Cu timpul, sistematizndu-se
acest serviciu, pentru prescurtarea lui, oficiul Miezonopticii a fost scos i a rmas ca un
serviciu separat i independent, care se svrete ori la miezul nopii (n unele
mnstiri cu respectul tradiiei vechi), ori dimineaa (n bisericile de enorie, mai ales la
ar i numai n zilele de srbtoare); dar i ntr-un caz, i ntr-altul este unit cu servi
ciul Utreniei, ca un preambul al acesteia.
Despre adunrile de noapte ale cretinilor pentru rugciune amintete, la nceputul
secolului al II-lea (c. 111-113), scrisoarea proconsulului P l i ni u cel T nr al Bitiniei ca-
79
tre mpratul Traian1; iar pe la sfritul aceluiai secol i nceputul celui urmtor, jft
Tertulian le sftuiete pe femeile cretine s nu se mrite cu brbai pgni, pentru c M
aceia nu le-ar permite s participe la adunrile cretine de noapte (nocturnae convocatio-
nes)2. In secolul al III-lea, Origen amintete despre rugciunile din timpul nopii, fa-ljl
cute de cretini3. Cam n aceiai timp, Sfntul Ciprian, episcopul Cartaginei, plecnd
de la identificarea lui Hristos prin lumin (vezi n urm, la explicarea Vecerniei), justL- m
fica i recomanda credincioilor lui rugciunea de noapte, astfel: Aceia care suntem ft
totdeauna n Hristos, adic n lumin, s nu ncetm din rugciune nici n timpul ffi
nopii. El d, n continuare, exemplul prorociei Ana, care petrecea zi i noapte n -f
rugciune, la templu (Le. I I , 37). Noi, care vom avea n mpria lui Dumnezeu j|
numai zi - fr intervenirea nopii - s veghem n timpul nopii ca n timpul luminii, jf
i fiindc acolo ne vom ruga totdeauna i vom aduce mulumit lui Dumnezeu, s nu jj
ncetm nici aici a ne ruga i a aduce mulumit lui Dumnezeu4. In veacul al IV-lca,
n Rsrit, Sfntul Vasilecel Mare consfinete oficierea serviciului divin de noapte n jf
pravila zilnic a monahilor, justificnd necesitatea ei att cu exemplele biblice amintite jj;
mai nainte (Ps. CXVI I I , 62, i Fapte VI , 25), ct i pe considerentul c dimineaa j|
trebuie s ne gseasc treji i meditnd ia nvturile dumnezeieti, conform reco- t;K
mandrilor psalmistului (Ps. CXVI I I , 148)5. Ctre sfritul veacului al IV-iea,^pelerina f
apusean Egeria ne spune c, duminica, la Ierusalim uile bisericii Anastasia (nvierea) j ?
se deschideau nainte de cnta tul cocoilor (ante pullorum cantum) i credincioii j j|
zboveau pn dimineaa n rugciuni i imne, la care luau parte totdeauna i preoii i j j
diaconii, pregtii pentru privegheri (ad vigilias)6. Cam n acelai timp, Sfntul loan M|
Gur de Aur afirm, de asemenea, c n vremea sa, cretinii zeloi struiau n !f|
rugciunea de la miezul nopii pn dimineaa7; n timpul acesta - zice el n alt parte [jj5
- i rugciunile sunt mai curate, precum i mintea este mai limpede8. '
b. Simbolismul slujbei. Din punct de vedere simbolic, adic pus n legtur cu [ij.
istoria sfnt a mntuirii, Miezonoptica ne aduce aminte de nceputul patimilor Dom- p
nului, mai ales de rugciunea Sa cu sudori de snge din grdina Ghetsimani, urmat
de prinderea i aducerea Lui n faa arhiereului Ana, care a avut loc n noaptea j|
trdrii, dup Cina cea de tain9. S\
Dar Miezonoptica ne aduce aminte i de nvierea Domnului, care a avut loc n a
doua parte a nopii, ctre ziu10; iar scularea din somn pentru rugciune fiind simbo- L
1Epist. X, 97; Ei (cretinii) susin c toat greeala i vina lor const n aceea c aveau obiceiul s
se adune intr-o anumit zi (stato di e), nainte, de ivirea, zorilor (ante lucem), cntau alternativ un imn r
lui Hristos ca unui zeu... Dup aceea se despreau, spre a se aduna din nou, pentru ca s ia mpreu- ;r
n o hran (ci bum), de altfel obinuit i nevinovat... (textul latinesc al epistolei la J.P. KiisUt, V
Enchi ri di on fonti um historiae ecclesiaticae anti quae, Freiburg im Breisgau, 1910, pp. 18-19).
2A d uxorem, cart. II, cap. 5, i Apologeticum, 39 P.L, t. I, col. 1408 i 540).
3Despre rugci une 12 (P.G., t. XI, col. 453 A).
4De dominica oratione 35-36 (P.E., t. LV, col. 560 C 562 A). r
5Pxgul i l e monahale mari , XXXVII, 8 (P. G., t. XXXI, col. 1016).
6Peregrinati o ad loca sancta, cap. 24 (n ed. Ethcci c, J ournal de voyage, .Paris, 1971, pp. 188-190), {
7Omi li a I V, J la cuvintel eprorocul ui I saia: Am vzut pe Domnul... (P.G., t. LVI, col .420). Aici
Sfntul loan ntrebuineaz termenul de , adic priveghere de toat noaptea.
8Comentar la Ps. CXXX1TI , 3 (P .G., t. LV, col. 586).
yVezi Poviirile din Li turghi er, Bucureti, 1967, p. 393.
10 Vezi scrierea Despre feciorie, atribuit Sfntului Atanasie cel Mate, cap. 12, 16, 20 (P .G, t.
XXVIII, col. 276): La miezul nopii te vei scula i vei luda pe Domnul Dumnezeul tu. Cci la j.
acea or Domnul a nviat din mori i a ludat pe Tatl; de aceea s-a rnduit nou s ludm pe <
Dumnezeu la acea or.
Preot Prof. D r. Ene Brani te
L i t u r g i c a s pec i a l
Iul i prenchipuirea nvierii noastre din mori, ne duce cu gndul i la judecata din
urm, cnd Domnul va veni a doua oar, pe neateptate, ia miezul nopii, ca mirele
din pilda celor zece fecioare (Mt. XXVI, 6 ). De aceea, toaca.de la miezul nopii a fost
asemnat cu trmbia ngerilor din vremea de apoi11. Ideea aceasta o exprim n chip
minunat cele dou frumoase tropare din partea nti a Miezonopticii de toate zilele:
Iat, Mirele vine n miezul nopii... i La ziua cea nfricotoare gndind, suflete al
meu, privegheaz....
Ele se gsesc i n ritul copt i sub diferite variante le gsim n celelalte rituri litur
gice orientale, ceea ce nseamn c sunt mai vechi dect secolele V-VI . Aceste tropare,
care dau Miezonopticii culoarea ei proprie, reflect ideea - foarte curent i familiar
n Biserica primar - a Parusiei, adic credina vie in a doua venire a Domnului, venire
pecare primii cretini o sperau ca foarte apropiat, trebuind s aib loc, dup credina
lor, ia miezul nopii, deoarece Domnul nsui le atrsese atenia: Privegheai deci,
cci nu tii cnd va veni stpnul casei: seara, ori la miezul nopii, ori la cntatul co
coilor, ori dimineaa, ca nu cumva venind far veste, s v afle dormind. Iar ceea ce
zic vou, tuturor zic: Privegheai ! (Mc. XI I I , 35).
Coninutul celor dou tropare ne ndeamn s ne gndim i la sfritul vieii noas
tre, care poate veni pe neateptate, i s ne rugm pentm ca el s fie n pace i sub
ocrotirea sfinilor ngeri. De aceea Biserica pune la ndemna cretinilor o rugciune -
model n aceast privin - intercalat la sfritul primei pri din Miezonoptica pen
tru smbete: Rugciunea Sfntului Evstratie, unul din cei cinci martiri din persecuia
lui Diocleian (1303), pomenii n sinaxarul ortodox la 13 decembrie (vezi n urm, la
Explicarea Pavecerniei), Sfntul ar fi rostit aceast frumoas mgciune nainte de a fi
urcat pe rugul pe care a fost ars i ea se afl ncadrat n descrierea Ptimirii celor cinci
mucenici din sinaxarul de la 13 decembrie12. Ca i rugciunea Sfntului Mardarie din
rnduiala Pavecerniei mari i a Miezonopticii de toate zilele, rugciunea Sfntului
Evstratie reprezint rugciunea exemplar a unor mucenici cretini pe pragul morii i
care poate fi rostit de orice credincios n clipe grele i de aceea a fost ncadrat n
rnduiala slujbei de la miezul nopii pentm smbete.
E>ar gndul la a doua venire a Domnului, cnd El va judeca viii i morii, ne n
deamn s ne aducem, aminte i de cei mori i s ne rugm i pentm ei n ceasul aces
ta de noapte. Aa se explic prezena troparelor i a rugciunii pentru cei mori, din a
doua parte a Miezonopticii de toate zilele i de smbta: Pomenete, Doamne, pe cei
ce ntru ndejdea nvierii i a vieii venice au adormit, prinii i fraii notri... etc.
Canoanele treimice ale celor opt jjlasuri (Troienicul) din slujba Miezonopticii de
duminic sunt opera marelui dogmatist i imnograf rsritean, Sfntul Ioan Damas-
chinul (sec. VI I I ); iar Troparele Treimice (Triadicalele) din rnduiala aceleiai slujbe se
datoresc Sfntului Grigore Sinaitul (f l 310)13. Aceste dou grupe'de imne, mpreun
cu rugciunea final datorat lui Marcu Monahul, episcopul Idrantului (ntru tot pu
ternic i de via fctoare, Preasfnt Treime...), alctuiesc partea principal a Mie
zonopticii de duminici, n care predomin lauda i preamrirea Sfintei Treimi. Miezo
noptica de duminic este, astfel, una dintre puinele slujbe i forme de expresie direct
acultului de latrie (adoraie) a Sfintei Treimi, cu accentuat caracter cloxologic, n ritul
liturgic bizantin.
11Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele rugci uni , cap. 304 (P.G., t. CLV, col. 557).
12 P.G., t. CXVI, col. 468-505 (ntre scrierile iui Simeon Metafrastui). CF. i Bibliotheca
bagio^rnphica graeca, ed. III, de Fr. Halkin, Bruxelles, 1957, col. 646.
Pomenit n sinaxarul slujbei din Mi nei ul pe aprilie, ziua 6.
81
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
BIBLIOGRAFIE
A. Baumstark, Nocturna Laus. Typen frhchristlicher Vigilltienfeier und ihr Fort lebe,
vor altem im rmischen und monastichen Ritus..., JVinster im Westfalien, 1957 (Li
gie-wissenschaftlichen Quellen und Forschungen, 32).
Ierom. Nilo Borgia, ' ,fr>iumo delle Chiese di rito bizantino, Rom*
1929 (Orientalia Christiana, vol. XV1-.2, Num. 56).
Ceaslov, Bucureti, 1945.
Henry Chadwick, Prayer at Midnight, n vol. ,pektasis. Mlanges patris ti
offerts au Cardinal J ean Danilou, Paris, 1972. f
Dr. Ludwig Eisenhofer, Handbuch der Katholischen Liturgik, II, Band (Speziell^
Liturgik), Freiburg im Breisgau, 1933, pp. 500-517.
A. Gastou, Les Vigiles nocturnes, Paris, 1908.
Liturhier, Bucureti, 1956 i 1967. .|j
Manuale de tipic i de liturgic (enumerate n bibliografia cap. I V i V).
In plus: Isidor Marcu, Curs de Teoloiepastoral, vol. I.
Liturgica, Blaj, 1906, pp. 309-310.
J. Mateos, Officede minuit et officedu matin chez Saint Athanase, n O.C.P. XXVIII
(1962), 173-180. a
Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele rugciuni, cap. 304-305, i Rspunsuri la
ntrebrile unui arhiereu, 79, (n P.G., t. CLV i trad, rom. cit. Ia cap. anterioare).
Pr. P. Vintiiescu, Istoria Liturghiei. Curs dactilografiat, Bucureti, 1940.
Idem, Oficiul Miezonopticii, n rev. G.B., an. 1961, nr. 7-8.
Vykoukal, Vigil, n LThK, t. X, 606-607. i
Ca pi t o l ul VII
Utrenia
A. NOIUNI INTRODUCTIVE I RNDUIALA SLUJBEI
1. Numirile slujbei
Cuvntul Utrenie, ntrebuinat de obicei n limba noastr pentru desemnarea sluj
bei de diminea, este de origine slavon (de la Utro = diminea) i traduce cuvntul
grecesc ' O " (auror, zorii zilei, revrsatul zorilor) sau forma lui adjectival
, de unde vine romnescul ort rin, ntrebuinat pn nu de mult, n unele re
giuni romneti, n loc. de utrenie.
Se mai ntrebuineaz (mai ales n Transilvania i Bucovina) termenii, de origine
latineasc, mnecat, mnecare i mnecnd, derivai de la cuvntul latinesc manicare (a
sescula de diminea, n zori, nainte de rsritul soarelui), derivat i el din mane -
diminea. S-a mai ntrebuinat i denumirea de Laude (, Laudes, Hvalite), folosi
ti acum n Biserica Romano-Catolic pentru indicarea slujbei de diminea, pentru
c una dintre prile cele mai importante ale acestei slujbe o alctuiesc psalmii de laud
(Ps. CXLVII I .u.), cntai spre sfritul ei.
2. Timpul svririi
Ct privete timpul (momentul din zi) la care se svrete, odinioar (ca i azi, n
unele mnstiri), slujba Utreniei se svrea n ultima parte a nopii, adic ncepea
dis-de-diminea, cam cu dou-trei ore nainte de rsritul soarelui, aa cum art
rugciunile citite de preot n tain, n timpul celor ase psalmi (vezi mai departe). Se
potrivea aa ca svetilna sau luminnda s se cnte cnd ncepe s se lumineze de ziu,
iar do.xolq.qia (Slav ie, Celui ce ne-ai artat lumina...) coincidea cu ivirea primelor
raze ale soarelui.
Astzi, numai Utrenia Patilor mai pstreaz, peste tot, caracterul nocturn al Utre
niei de odinioar (iar pe alocuri i cea a Crciunului), svrindu-se, dup miezul
nopii^n celelalte zile, Utrenia se svrete de obicei dimineaa, dup rsritul soa
relui. In mnstiri i n unele catedrale, sau chiar biserici de enorie i mai ales la orae,
n ajunul duminicilor, al srbtorilor mprteti i al sfinilor cu priveghere, Utrenia
sesvrete de cu sear, n continuarea Vecerniei i a Litiei, i atunci poart denumi
rea de Pnve/fbere (slujb de noapte). Tot de cu seara se face, de regul (att n mns
tiri, ct i n bisericile de enorie), miercuri i vineri n sptmna a cincea a Postului
Mare, precum i n toat Sptmna Patimilor, dar singur, adic far s fie unit cu
Vecernia, i atunci poart denumirea de Vdenie sau denie (de la slavonescul vdenia =
veghere, priveghere).
83

3. Rnduiala Utreniei srbtorilor


Ca i la Vecernie, rnduiala Utreniei difer ca mrime i solemnitate dup gradul i
importanta zilelor liturgice n care se svrete. In aceast privin, putem distinge^
trei variante mai importante ale Utreniei: ;
Utrenia duminicilor;
Utrenia praznicelor mprteti i a sfinilor cu serbare i 3
Utrenia zilelor de rnd (mai simpl i mai scurt).
Cum ns ntre Utrenia duminicilor i cea a srbtorilor din cursul sptmnii sunt |
prea puine deosebiri, noi vom expune, ca i la Vecernie, mai nti rnduiala Utreniei f
srbtorilor n generai, menionnd, la timpul cuvenit, micile deosebiri dintre rnduiala *'
duminicilor, de o parte, i rnduiala celorlalte srbtori, de alta. ;
La vremea rnduit, paracliserul (cntreul) trage clopotele i toac pentru intraie -r
(toaca mare). (J l
Preotul intr n biseric i apoi n altar, dup aceeai regul ca i seara la Vecernie 4
(vezi n urm, la cap. respectiv). -
Se citete mai nti Aiiezonoptica, dup rnduiala ei din Ceaslov (vezi la cap. respecf |
tiv); iar cnd trebuie s nceap Utrenia, preotul vine n mijlocul bisericii, se nchina
de trei ori spre rsrit, depune metanie la tronul arhieresc (n mnstiri i ia binecu-JI
vntarea de la cel mai mare, dac e de fa), apoi intr n altar pe ua dinspre miazzi, .
se nchin n faa Sfintei Mese, i pune epitrahilul dup regula tiut i ia cdelnia n i
mn, binecuvntnd tmia, cu formula: Tmie i aducem.... Apoi deschide clve-
ra i stnd n faa Sfintei Mese, cu capul acoperit, d binecuvntarea (Binecuvntat .4
este Dumnezeul nostru...), cdind totodat cruci. Continu apoi s citeasc n sfn
tul altar, fcnd cdire mare (n toat biserica).
Cntreii rspund: Amin. Venii s ne nchinm... (n Postul Mare, ncep cu
rugciunile introductive obinuite: Sfinte Dumnezeule... i celelalte) i citesc Psalmii 4
XI X i XX (Auz-te Domnul n ziua necazului... i: Doamne, ntru puterea Ta se xn'
veseli mpratul...), continund ndat cu rugciunile introductive obinuite: (Sfinte -
Dumnezeule..., Preasfnt Treime..., Tatl nostru...). n timpul acesta preotul face i
cdirea, n aa fel ca la Tatl nostru... s fie rentors n Haos i stnd n mijloc, sub V
policandru, s rosteasc ecfonisul: C a Ta este mpria...; iar cnd zice: . .a
Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh... cdete de trei ori spre altar, dup tare
continu cdirea, ca de obicei, reintrnd n altar pe ua dinspre miazzi. 'V
Dup ecfonisul de mai sus, la stran se citesc cele trei tropare ale crucii (Mnui- f
iete, Doamne, poporul Tu..., Slav..,, Cel ce Te-ai nlat pe cruce de bunvoie..., i '
acum..., Ocrotitoare, nfricoat i nenfruntat...)1. i
Dup aceasta, preoml, stnd n faa Sfintei Mese cu cdelnia n mn, zice ectenia
ntreit scurt: Miluiete-ne pe noi, Dumnezeule... i celelalte (vezi Liturgbierul), ;
cdind de cte trei ori spre Sfnta Mas, la^flecare cerere (alineat) din ectenie. Dup <
ecfonisul ecteniei, cntreii zic: Amin. ntru numele Domnului binecuvnteaz,
printe. Iar preoml d binecuvntarea pentru nceputul propriu-zis al Utreniei: Slav
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
1Aceasta este rnduiala prevzut n Tipicul cel mare (faa 15), de acord cu cea din Ceaslov i du:
Catavasi erul Practi c (Octoihul mic). Dar dup Tipicril bisericesc (de ex., ed. Cernica, 1925, p. 16, 23,
221, n*), Psalmii XIX i XX nu se citesc dect n zilele de rnd din Postul Mare, pe cnd n smbe
tele i duminicile Postului Mare i n zilele din restul anului, ndat dup binecuvntarea de nceput,
se citesc rugciunile introductive (Sfinte Dumnezeule... i celelalte), apoi ndat troparele Mn
tuiete, Doamne, poporul Tu... i celelalte.
r
Sfintei... Treimi..., cdind n faa Sfintei Mese, n chipul crucii. La stran (n mns
tiri, cel mai mare, dac e de fa): Amin. Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu... etc.
i se ncepe citirea celor ase psalmi ai Utreniei (de regul n mijlocul bisericii).
In timpul dintre Duminica Tomii i nlarea Domnului, toat partea introductiv de
pn aici se omite, Utrenia ncepnd atunci direct cu binecuvntarea preotului: Slav
Sfintei... Treimi..., dup care preotul cnt imediat Hristos a nviat..., o dat, iar la
strane nc de dou ori, pe larg, ca n acest timp preotul s poat face obinuita cdire n
roat biserica. Apoi ndat la stran se ncepe: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu... i ci
tirea celor ase psalmi2.
Tot cu Slava Sfintei... Treimi... se ncepe Utrenia i n zilele Sptmnii Luminate, dar
ca unele deosebiri fa de restul perioadei Penticostalului, pe care le vom arta mai departe,
lacap. despre Utreni i l e cu rndui atspeci al di n cursul anul ui bisericesc.
n timpul citirii psalmilor, preotul i descoper capul i citete n tain cele
dousprezece rugciuni ale Utreniei. Primele ase le citete n altar, n timpul primilor
trei psalmi, dup care iese pe ua dinspre miaznoapte a altarului i, stnd cu capul
descoperit n faa uilor mprteti, citete acolo ultimele ase rugciuni, n timp ce la
stran se citesc ultimii trei psalmi.
Dup ce s-a terminat citirea celor ase psalmi, preotul i acoper capul i rostete
ectenia mare, din faa uilor mprteti (dac slujete i diacon, ectenia o zice el, din
mijlocul bisericii, iar preotul, la ncheierea citirii psalmilor, se nchin i intr n altar).
Dup ecfonisul ecteniei, preotul se nchin i intr n altar, nchide dvera3, i las epi-
trahilul i iese n mijlocul bisericii, se nchin pentru Liturghie4, intr napoi n altar,
sembrac cu toate vemintele i ncepe Proscomidia5.
n timpul acesta, la stran se cnt Dumnezeu este Domnul..., cu troparele
rnduite6.
L i t u r g i c a s pec i a l
2Vezi Penticostarul i Tipi cul cel mare, la rnduiala Utreniei de luni dup Duminica Tomii. Cf. i
V. Mitrofanovici, T. Tarnavschi i N. Cotlarciuc, Li turgi ca ed. 1929, p. 712; Catavasier (Octoih
mic), Bucureti, 1959, p. 28 nor.
Aa e practica general n bisericile romneti din Muntenia, Oltenia i Moldova (vezi, de ex.,
Arhim. F. Balamacc, Expl i cai uni la practica liturgic, ed. cit., p. 29, i Liturj gbiend, Bucureti, 1967,
p. 68); iar dup indicaiile din Tipi cul cel mare dvera rmne deschis pn la sfriuil Utreniei, cum
prescrie i Tipicul rusesc (vezi, de ex., S. Bulgakov, op. cit., p. 536, n. 1). Numai Li turgbi erul romnesc
de Bucureti, 1937 (p. 57) prescrie nchiderea dverei mult mai devreme dect se obinuiete n
practic, i anume dup citirea primilor trei psalmi din cei ase, cnd preotul trebuie s ias n faa
uilor mprteti spre a citi ultimele ase rugciuni ale dimineii.
4Ritualul nchinrii e descris n Liturghier, lanceputul Proscomidiei (ed. Bucureti, 1967, p. 83 .u.).
5n cazul c preotul s-a nchinat la icoane i a mbrcat toate vemintele nainte de nceperea
Utreniei, el nu mai iese pentru citirea ultimelor ase rugciuni, ci le citete tot din altar, de unde
rostete i ectenia mare, dup care poate ncepe sau continua, dac a nceput-o mai nainte, lucrarea
Proscomidiei. Acolo unde ntre Utrenie i Liturghie se citesc, dup rnduiala, Ceasurile, ritualul
nchinrii pentru Liturghie i mbrcarea vemintelor pentru nceperea Proscomidiei poate avea loc
mai trziu, i anume dup ectenia de la cntarea a asea a Catavasiilor, Proscomidia putndu-se face,
n acest caz, n timpul Laudelor i al Ceasurilor.
6 Duminica: troparul nvierii de dou ori (o dat la strana dreapt i o dat la cea stng),
Slav...3, troparul sfntului din M i nei , i acum..., troparul Nsctoarei de Dumnezeu (Bogoro-
dina nvierii) pe glasul troparului sfntului. Dac sfntul zilei nu are tropar, se zice Slav..., i
acum..., troparul Nsctoarei de Dumnezeu pe glasul de rnd al Octoibtdui. La praznicele mpr
teti, se cnt numai troparul praznicului respectiv, de trei ori, iar ia srbtorile sfinilor i n zilele de
rnd se cnt troparul sfntului de dou ori, Slav..., i acum..., troparul Nsctoarei de Dumne
zeu dup glasul troparului sfntului.
85
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Dup tropare, la stran se zice: Doamne, miluiete !, de trei ori, Slav.., i
acum... i ndat se ncepe citirea catismelor de rnd din Psaltire, pe analog, n mijlocul
bisericii. Dup prima catism, preotul zice ecteni a mi c, iar la stran se cnt primul
rnd de sedelne (ale nvierii, din Octoib, duminica, ori ale srbtorii respective, din Afi
nei, Penticostar sau Triod, Ia celelalte srbtori). Apoi: Doamne miluiete! de trei
ori, Slav.., i acum..., se citete a doua catism, dup care din nou ectenia mic i se
cnt al doilea rnd de sedelne. Apoi se citete a treia catism de rnd.
In practic, la cele mai multe biserici de enorie, catismele nu se mai citesc, ci ndat
dup troparele de Ia Dumnezeu este Domnul... se zice ectenie mic i apoi se cnt
sedelnele, fie cu ectenie mic ntre ele, fie tar ectenie. n puinele biserici unde se mai citesc
catismele, ele se^citesc toate trei una dup alta, fr ntrerupere, apoi se cnt sedelnele i
Binecuvntrile nvierii, cum prevede Ti pi cul bisericesc.
ndat dup a treia catism (sau dup ultimele sedelne), duminica se cnt Binecu
vntrile nvierii (Bine eti cuvntat, Doamne... Soborul ngeresc...), iar la srbtori
le din celelalte zile, n loc de a treia catism i Binecuvntri, se cnt Polieleul (Robii
Domnului... Ja srbtorile Mntuitorului i ale sfinilor, Cuvnt bun... Ia srbtorile
Nsctoarei de Dumnezeu), cu stihurile i Mrimurile srbtorii respective, care se
gsesc n Catavasier i n Psaltire.
La Duminica Fiului risipitor, la cea a lsatului sec de carne i la cea a lsatului sec de
brnz, dup Polieleul obinuit, se cnt i La rul Vavilonului... (Ps. CXXXVI ) i apoi
Binecuvntrile nvierii.
In duminicile n care cade vreun praznic mprtesc sau srbtoarea vreunui sfnt cu
Polieleu, se cnt nti Polieleul i apoi Binecuvntrile nvierii, ndat dup Mrimurile de
la Polieleu, far a se mai cnta Slav... i acum....
n timpul Binecuvntrilor nvierii (sau a Mrimuriior de la Polieleu), preoml face
cdire mare, dup rnduial; dac este i diacon, acesta nsoete pe preot, mergnd
cu lumnarea aprins n mn.
Dup Binecuvntrile nvierii, duminica preoml zice ectenia mic, la stran se ci
tete stihira numit Ipacoi (subasculttor) i ndat se ncepe cntarea Antifoanelor gla
sului de rnd; la srbtorile din celelalte zile, dup Polieleu i Mrimuri urmeaz ecte
nie mic, ultimul rnd de sedelne ale serbrii i apoi antifonul I al glasului I V (Din
tinereile mele...); acelai antifon se cnt i n Duminica Floriilor, Duminica Tomii
i Duminica Rusaliilor, deoarece acestea sunt praznice.
La ultimul antifon, preoml deschide dvera (dac a fost nchis) i uile mprteti,
zicnd: nelepciune ! S lum aminte !. Cntreul cnt ndat prochimenul glasului
de rnd, duminica, ori al srbtorii respective, n celelalte zile.
Apoi preoml (diaconul, dac este) zice: Domnului s ne rugm !, Dup rspun
sul obinuit, preotul rostete ecfonisul: C Sfnt eti Dumnezeul nostru.... Cntre
ii: Amin i cnt ndat: Toat suflarea s laude pe Domnul !, de regul dup gla
sul prochimenului.
Apoi preoml (diaconul, dac este) zice: Domnului s ne rugm !, ctre credin
cioi: i pentru ca s ne nvrednicim noi a asculta Sfnta Evanghelie... i celelalte
formule introductive la citirea Sfintei Evanghelii (vezi Liturgbierul). In duminici, pre
oml ia Sfnta Evanghelie, punnd Crucea n locul ei pe antimis i, stnd n latura de
miaznoapte a Sfintei Mese, cu faa spre miazzi i cu capul descoperit, citete Evan
ghelia de rnd a nvierii; n timpul citirii, diaconul (dac este) sau un paracliser st cu
L i t u r g i c a s pec i a l
un sfenic sau cu o fclie aprins n latura opus a Sfintei Mese. Dup citire,apreotul
(diaconul) ori cntreul cnt (citete) nvierea lui Hristos vznd...7. In acest
timp, preotul, cu capul acoperit, innd Sfnta Evanghelie la piept (cu nvierea spre
credincioi) i precedat de un purttor de lumin, iese prin uile mprteti, vine la
analogul pus din vreme n mijlocul bisericii i aaz Sfnta Evanghelie pe el, iar lng
analog se aaz sfenicul adus de paracliser. Preotul face dou nchinciuni, srut
Sfnta Evanghelie i face nc o nchinciune. Apoi, plecndu-se spre credincioi n
dreapta i n stnga, se ntoarce i intr n altar, tot prin uile mprteti, dup care
nchide uile mprteti i dvera8. Dup ce s-a cntat nvierea iui Hristos..., la
stran se citete Psalmul L, n timp ce credincioii vin i srut Sfnta Evanghelie.
La celelalte srbtori (afar de duminici), preotul citete Sfnta Evanghelie dintre
uile mprteti, cu faa spre credincioi. Dup citire, Sfnta Evanghelie nu se mai
scoate n mijlocul bisericii i nici nu se cnt nvierea lui Hristos..., ci ndat se ci
tete Psalmul L, iar preotul face crace cu Sfnta Evanghelie spre credincioi i apoi o
aaz la locui ei, pe antimis9.
Dup Psalmul la stran e cnt Mrire..., i acum..., Pentru rugciunile... i -
duminica - stihira nvierii (nviind lisus din mormnt...) cu stihul respectiv, iar la
celelalte srbtori, stihira corespunztoare din Minei. n timpul Triodului (ncepnd
din duminica Vameului i a Fariseului pn la duminica a cincea din Postul Mare in
clusiv), n locul acestora se cnt Uile pocinei..., n calea mntuirii..., La mulimea
faptelor mele celor rele..., din Triod.
Dup regula din Tipic, ar trebui s urmeze acum citirea sau cntarea canoanelor; cu
rnduiala lor10, aa cum se face nc n general la mnstiri, precum i la unele biserici
din nordul Moldovei. n practic, la majoritatea bisericilor de enorie, Canoanele nu
mai citesc; de obicei, dup ecfonisul Cu mila i cu ndurrile..., urmeaz cntarea
Catavasiilor11. Dup Cntarea a treia a Catavasiilor, preotul zice ectenia mic; la stran
se cnt sau se citesc CondacuJ, Icosul i Catismala (sedealna) srbtorii (sfntului)
din Minei; dup Cntarea a asea a Catavasiilor, preotul zice iari o ectenie mic i se
citesc Condacul i Icosul nvierii (din Octoih) i sinaxarul zilei din Minei. La multe bi
serici, mai ales la orae, Catavasiile se cnt far ntrerupere, adic far ecteniile mici,
far condac, fr icos i far sinaxar.
7Tot Evanghelii dintre cele 11 ale nvierii se citesc i n Joia nlrii Domnului, n Smbta lui
Lazar, la nlarea Sfintei Cruci (n orice z a sptmnii ar cdea) i n toate zilele Sptmnii Lu
minate; de aceea, n aceste zile se cnt i nvierea lui Hristos vznd..., far ca s se scoat Evan
ghelia n mijlocul bisericii. n duminicile dintre Sfintele Pati i nlarea Domnului, nvierea lui
Hristos vznd... se cnt de trei ori.
!! La greci, uile mprteti i dvera rmn deschise tot timpul ct Sfnta Evanghelie rmne n
mijlocul bisericii.
9Nu se cnt nvierea lui Hristos... i nu se scoate Sfnta Evanghelie nici n Duminica Florii
lor i pici n Duminica Rusaliilor, cci atunci se citete Evanghelia^praznicului, dintre uile mpr
teti. n schimb, la nlarea Domnului, n Smbta lui Lazr i la nlarea Sfintei Cruci (n orice zi
a sptmnii ar cdea), se citete din Evangheliile nvierii (deci din latura de nord a Sfintei Mese) i
se cnt nvierea lui Hristos vznd..., dar nu se scoate Evanghelia n mijlocul bisericii (vezi n
urm, nota 7).
10Duminica avem patru rnduieli de canoane, dintre care trei din Octoih (unul al nvierii, altul al
Crucii i altul al Nsctoarei de Dumnezeu) i unul de la Mi nei . Stihirile se pun de obicei pe 14 la fi
ecare peasn sau cntare (vezi regula combinrii lor mai clar 1aGherasim Saffirin, Tipic, pp. 21-22, i
la I.D. Lungulescu, op. cit, p. 28).
11Despre rnduiala cntrii Catavasiilor n cursul anului bisericesc (vezi: Tipicul mare, cap. 21. (pp.
35-36); Melchisedec, Tipic, ed. III, Bucureti, 1900, p. 29 n. 1; Ic.D. Lungulescu, op. ci t., pp. 30-32;
Pr. C. Moisiu, op. cit., pp. 201-202; Catavasierul (Octoih mic); Bucureti, 1959, pp. 44-45, not.
87
La Cntarea a noua a Catavasiilor, preotul (sau diaconul, daca este) ia cdelnits
deschide dvera l cdete n faa Sfintei Mese, zicnd: Pe Nsctoarea de Dumnezfeim
i Maica Luminii ntru cntri cinstind-o, s o mrim !. La stran se cnt duminici
stihurile Mrmmnlor Sfintei Fecioare (Mrete, suflete al meu, pe Domnul ! cu CcmM
ce eti mai cinstit..., iar ia praznicele mprteti (i n ziua odovaniei lor) se cnt
Mrimurile srbtorii respective, de la Cntarea a noua a Canonului srbtorii. l l
In timpul cntrii Mrimurilor, preoml (diaconul) continu s cdeasc, facnif
cdire mare. Duminica, n momentul acesta, Sfnta Evanghelie flind scoas n mijlocii
bisericii, preotul, dup ce a cdit icoanele de la catapeteasm, ndat cdete Sfanili
Evanghelie, stnd n faa tetrapoduiui pe care ea este pus i fcnd de acolo toatl
cdirea din naosul bisericii. n unele biserici, la Cntarea a noua .setrage i clopotului
ori se lovete n toac.
Dup irmosul Cntrii a noua urmeaz ectenia mic, dup care la stran se cnta!
duminica Sfnt este Dumnezeul nostru... i Svetilna de rnd a nvierii (una din cele
11), Slav..., cu Svetilna sfntului de ia Minei, i acum... cu a Nsctoarei-nvjela
rid2. Dac este i diacon, ncepe el cntarea, zicnd prima dat Sfnt este Dumnezeul!
nostru... (cntreii repet aceeai), a doua oar C Sfnt este Dumnezeul nostru...i||
iar a treia oar i peste tot poporul Dumnezeul nostru (vezi Liturgbierul, Bucureti
1967, p. 74). La srbtorile din celelalte zile se cnt Svetilna de la Minei, far s se| |
mai cnte Sfnt este Dumnezeul nostru13. ' m
ndat dup svetilne la strana se ncepe cntarea Laudelor (Toat suflarea s laudei!
pe Domnul...), cu stihurile i stihirile respective, duminica pe glasul de rnd al Octoi-M
hului, iar la celelalte srbtori pe glasul indicat de stihirile din M inei11*. Duminica, l
Slava Laudelor se cnt Voscreasna sau Stihira Evangheliei (Eotinala) de rnd (una din
cele 11, indicat de obicei n calendar)15, iar la i acum... se cnt Preabinecuffi
vntat eti, ele Dumnezeu Nsctoare, Fecioar..., pe glasul Voscresnei de rnd. La-lj
celalalte srbtori se cnt stihirile de la Slav... i acum... ale zilei, artate la.Minei, (ilj
Apoi preoml (diaconul, dac este) deschide uile mprteti i zice nchinandu-se;^
ctre icoana Mntuitorului: Slav ie, Celui ce ne-ai artat nou lumina !. Cntreii \
cnt doxologia (slavoslovia) mare pe glasul Voscresnei de rnd (duminica), ori ai Slavei -J
Laudelor (n celelalte srbtori).
Duminica, n timp ce se cnt ultimele stihuri ale doxologiei i Sfinte Dumne/ e- _
ule..., preoml iese printre uile mprteti i vine n faa analogului pe care se aazi ;
Sfnta Evanghelie, se nchin i srut Sfnta Evanghelie, dup aceeai rnduial ca i *
Pr eo t Pr o f . Dr . Eme Br a n i t e 'f
12 n Duminica Floriilor, se cnt Sfnt este Domnul Dumnezeul nostru... fr svetilna (n J
Triod, locul acestei cntri l ine rugciunea pentru binecuvntarea slciei sau a stlprilor). Nu se
cnt, de asemenea, Sfnt este Domnul Dumnezeul nostru... nici n duminicile n care cad pia/-
nice cu date schimbtoare, la care trebuie s se cnte svetilna praznicului respectiv (Naterea Dom- /
nului, Boboteaz, nlarea Sfintei Cruci).
13n afar de duminici, Sfnt este Domnul Dumnezeul nostru... se mai cnt i n Smbta lui ,
Lazr, nainte de svetiin, precum i n Smbta din Sptmna Sfintelor Patimi (Denia Prohodu- ,
lui), fr svetiin. > '
14Duminica avem opt stihiri ale Octoi hul ui ; dac i sfntul zilei de la M i nei are stihiri, la Laude ,
se pun patru de la Octoib i patru de la Mi nei . La celelalte srbtori avem, de regul, patru stihiri. 11
15n duminicile Triodului i ale Penticostarului (afar de cea a Mironosielor i de cea a Tutuior ,
Sfinilor), n Duminica Strmoilor i n cea a Prinilor dup trup ai Domnului (penultima i ultima
dinainte de Crciun), nu se cnt stihira Evangheliei, ci stihira respectiv de la Slava Laudelor
indicat n Tnod, Penticostar, ori respectiv n M i nei ul pe decembrie. n aceste duminici, la .
mnstiri voscreasna, sau stihira de rnd a Evangheliei se cnt dup otpustul Utreniei.
L i t u r g i c a s pec i a l a
fa-scoaterea ei n mijlocul bisericii; apoi o ia i merge spre altar, precedat de un
urtor de lumin (fclie ori sfenic).
Cnd a ajuns pe treptele din faa altarului, se ntoarce cu faa spre credincioi, i
binecuvnteaz fcnd semnul Sfintei Cruci cu Sfnta Evanghelie spre ei, apoi se n
toarce, intr n sfntul altar pe uile mprteti i, lund Sfnta Cruce de pe sfntul
andniis, aaz Sfnta Evanghelie la locul ei.
Dup ce s-a cntat pentru ultima oar Sfinte Dumnezeule... de la sfritul doxo-
Jogiei, la stran se cnta troparul rnduit: duminica, unul din cele dou tropare finale
alenvierii (adic, Astzi mntuirea a toat lumea s-a fcut n duminicile n care este
elernd unul dintre primele glasuri, ori Inviat-ai din mormnt... n duminicile n
care este de rnd unul din celelalte patru glasuri), iar la celelalte srbtori, troparul
srbtorii respective.
Apoi preotul (ori diaconul, dac este) rostete ectenia ntreit (Miluiete-ne pe
noi, Dumnezeule...) i ndat ectenia cererilor (S plinim rugciunea noastr cea de
diminea Domnului). Dup ecfonisul celei de-a doua ectenii, ntorcnclu-se cu faa
spre credincioi i binecuvnteaz, rostind: Pace tuturor ! i Capetele noastre Dom
nului s le plecm. Apoi ntorcndu-se iari cu faa spre Sfnta Mas, n timp ce la
stran se cnt rar ie, Doamne !, preotul citete n tain, cu capul plecat i descope
rit:, rugciunea plecrii capetelor, din Liturghier (Doamne Sfinte, Cate ntru cele de sus
locuieti...). Dup ecfonisul acestei rugciuni, preotul se ntoarce spre credincioi i
face otpustul (apolisul), dup regul, dintre uile mprteti16.
In practic, la bisericile de enorie din unele pri, mai ales n Muntenia i Oltenia,
partea final a Utreniei (de dup troparele de la sfritul doxologiei) se suprim, aa c
ndat dup troparul de la sfritul doxologiei preotul ori face apolisul Utreniei, ori
ncepe ndat Sfnta Liturghie.
4. Rnduiala Utreniei n cadrul Privegherii mnstireti
Precum am spus, la srbtorile mai importante (duminici, praznice mprteti i
zilele sfinilor cu Priveghere), la mnstiri i la catedralele chiriarhale Utrenia se svr
ete seara, n ajunul srbtorilor respective, n cadrul slujbei numit Priveghere. Pri
vegherea ( , Diurnum, Pervigiliae, slav. Vdenie, germ. Nachtwa
che) - sau slujba de toat noaptea (,. , ), adic rmnerea n
biseric (slav. Vsenonoe Vdenie) este o slujb complex, cu caracter nocturn, alcmit
din trei servicii divine deosebite, svrite unul dup altul, ca o singur slujb, i anu
me: Vecernia (mare), Litia i Utrenia. Dintre acestea, cea mai important este, n
acest caz, Utrenia, care constituie partea central i esenial a Privegherii.
Privegherea amintete de vremurile Bisericii primare (epoca persecuiilor), cnd
ntreg serviciul divin zilnic al Bisericii se oficia noaptea, fiind unit uneori cu masa de
sear (cina) a comunitilor cretine, luat n cadrul agapelor i cu pomenirea muceni
cilor i a morilor n general, precum i cu Sfnta Liturghie, care se svrea spre ziu
(aa cum se face i azi, n noaptea Patilor, n toate bisericile ortodoxe).
16La mnstiri, dac se citete n continuare Ceasul I, nu se face otpustul complet la sfritul
Utreniei, ci preotul zice numai: nelepciune !, Cel ce este binecuvntat..., la care cntreul
rspunde: ntrete, Dumnezeule... i ncepe ndat citirea psalmilor de la Ceasul I. n cazul acesta,
otpustul Utreniei se face ia sfritul Ceasului I, ncepnd preotul: Slav ie, Hristoase Dumneze
ule... etc. Cnd se citesc n continuare Ceasurile, uile mprteti se nchid la apolisul Utreniei;
dac ns urmeaz ndat Liturghia, ele rmn deschise.
89
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
n crile de slujb (Octoih, Tnod, Penticostar i Mineie), srbtorile cu Priveghere
se recunosc prin aceea c au cte dou vecernii: Vecernia mic i. Vecernia mare,
Precum am spus deja (cnd am vorbit de slujba Vecerniei), atunci cnd se svraH
ete Privegherea, n mnstiri, la timpul obinuit al Vecerniei (dup Ceasul al IX-leJjj
se citete numai Vecernia mic. Dup cin ncepe apoi slujba Privegherii, cu Vecernie!
mare, urmat de Litie i Utrenie, n chipul urmtor:
Preotul, mbrcat cu epitrahilul i cu felonul, deschide dvera i uile mprteti j
ncepe s cdeasc din sfntul altar, fcnd cdirea mare, obinuit la nceputul Utrffl
niei, dar far s spun nimic, ceea ce creeaz n biseric o atmosfer de adnca liniteTif
mister. Wm
n momentul cnd preotul iese din sfntul altar prin uile mprteti, spre a cdi n
naos, diaconul (ori, n lipsa acestuia, paracliserul, innd n mn o fclie sau. un sfenic
portativ), stnd n mijlocul bisericii, cu faa spre rsrit, strig cu glas tare: Sculai-v ! j*
amintind astfel strigarea fcut odinioar monahilor sau celor care moiau de somn n'JI
strane, spre a sta n stare de trezire i cu atenie la slujba care se facea n timpul nopii,
Diaconul merge apoi naintea preotului, cu lumina. Dup ce cdete i n pronaos*
preoml se rentoarce, i ajungnd n mijlocul bisericii, glsuiete: Doamne, binecuvn-ji
teaz !17, cdind cruci spre rsrit. Apoi continu cdirea, intr n altar prin uile mpijg
rteti, st n faa Sfintei Mese i, cdind n chipul ciucii de trei ori, d binecuvn taredM
pentru nceputulslujbei:Slav Sfintei... Treimi, totdeauna... (ca ia nceputul Utreniei).
Se nchid acum uile mprteti. Cntreul (la mnstiri, cel mai mare, dac c defJ|
fa) rspunde: Amin i ncepe s cnte, pe larg: Venii s ne nchinm..V, dup carejg
citete Psalmul CUI de la nceputul Vecerniei, pn la stihul: Deschiznd Tu mna'H
Ta... (vers. 1-28), iar restul stihurilor se cnt alternativ de ctre cntreii celor doull
strane; stihurile acestea se numesc anixandare, de la cuvntul cu care ncepe textul gre-l
esc, primul stih cntat: , ... (Deschiznd Tu mna Ta...). 3$
n timpul acesta, preotul dezbrac felonul i iese pe ua dinspre miaznoapte n faa f
uilor mprteti, citete, ca de obicei, rugciunile Vecerniei, apoi zice ectenia mare
(dac este diacon, o zice el, iar preotul intr n altar pe ua dinspre miazzi). f|
De aici nainte, urmeaz slujba obinuit a Vecerniei mari, combinat cu Litia,
precum, am artat la capitolul despre Litie. La sfritul Vecerniei (Litiei), dup ce s-a
cntat Bogaii au srcit..., n ioc de otpustul obinuit ai Vecerniei srbtorilor, pre-
otul merge pe solee i, stnd cu faa spre credincioi, rostete: Binecuvntarea Dom- \.
nului peste voi, toi..., fcnd n acelai timp semnul binecuvntrii. Cntrem:
Amin. Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu... (de trei ori), Doamne, buzele mele
vei deschide... i ndat se ncepe citirea celor ase psalmi i celelalte ale Utreniei
srbtorilor, cum s-a artat n urm18.
5. Rnduiala Utreniei din zilele de rnd
n zilele de rnd, rnduiala Utreniei este mult mai simpl i mai scurt. Ea cu
prinde mai puine cntri, predominnd citirile; chiar unele cntri pe care le are co-
17In Tipicul rusesc aceast formul e pus pe seama diaconului sub forma: Stpne, bi necuvn
teaz ! (ceea ce e mai logic).
18Despre rnduiala i istoria Privegherii s se vad mai ales: V.N. Iliin, Deni a (Pri vegherea) ds
toat noaptea (n rus.), Paris, 1927; N. Uspenski, RAnduial a Privegheri i de toat noaptea (n rus.), ,:
Leningrad, 1949 (tez de doct.); A Baumstark, Nocturna Laus, Mnster, 1957.
90
L i t u r g i c a s pec i a l
ginne cu Utrenia srbtorilor (Canoanele, Laudele, doxologia) sunt citite. Dar ceea ce
o deosebete n primul rnd de Utrenia srbtorilor este lipsa citirii Evangheliei, citire
care alctuiete, precum am vzut, una din prile eseniale ale slujbei srbtorilor.
a) n perioada Octoihului i de la nlarea Domnului pn la nceputul acestei perioade,
nceputul slujbei se face absolut la fel ca la Utrenia srbtorilor, pn la catisme; acestea
secitesc fr ectenii ntre ele. Dup sedelne, se citete ndat Psalmul L (de la Pati pn
lanlarea Domnului dup sedelne se citete i nvierea lui Hristos vznd..., o dat, i
apoi Psalmul L). Dup Psalmul L, ndat se ncepe citirea Canoanelor, cu regula tiut; la
Cntarea a noua se cdete ca de obicei i se cnt Ceea ce eti mai cinstit..., cu
stihurile (Mrimurile) din Ceaslov sau Catavasier. Apoi ectenia mic i svetilnele, far
Sfnt este Domnul Dumnezeu nostru19. Dac slujba zilei respective are stihiri la laude,
secnt numai primele dou stihuri de la Laude (Toat suflarea s laude pe Domnul...
i Ludai pe El toi ngerii Lui...) pe glasul stihiriior, apoi citim Laudele dup Ceaslov
(Psalmii CXL VI I I , CXLIX i CL) pn la stiharl cu care se leag prima stihir a Laudelor
i se cnt stihirile, cu Slava lor (dac exist). Dar dac slujba zilei nu are stihiri la Laude,
atunci citim Laudele n ntregime, dup Ceaslov.
Apoi preotul: Slav ie, Celui ce ne-ai artat nou lumina !. Uile mprteti se
deschid acum numai dac dup Utrenie urmeaz ndat Liturghia; dac urmeaz Cea
surile (la mnstiri) uile rmn nchise i se vor deschide numai pentru otpust, n ca
zul cnd preotul este deja mbrcat pentru Liturghie. La stran se citete doxolojjia
mic, dup Ceaslov (unit cu rugciunea nvrednicete-ne, Doamne...). Apoi preotul
rostete ectenia S plinim rugciunea noastr cea de diminea, Domnului; dup
ecfbnis: Pace tuturor ! i Capetele noastre... i rugciunea plecrii capetelor (n
tain), cu ecfonisul ei (C ie se cuvine a ne milui...).
Dup aceasta, se cnt la stran Stihoavna Laudelor (specific Utreniei zilelor de
rnd), apoi Bine este a ne mrturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... i celelalte
rugciuni nceptoare, dup Ceaslov. Dup Tatl nostru... se cnt troparul sfntului
zilei, Slav... i acum..., troparul Nsctoarei de Dumnezeu (Bogorodina) al zilei
sptmnale respective, pe glasul troparului sfntului.
Apoi preotul rostete ectenia ntreit (Miluiete-ne Pe noi, Dumnezeule...) i
ndat face otpustul, ori se citete Ceasul I i apoi se face otpustul deplin al Utreniei.
Dac preoml i-a pus numai epitrahilul, att ectenia ntreit, ct i otpustul le zice din
faa uilor mprteti nchise. Dac ns a mbrcat toate vemintele pentru Liturghie,
ecteniile le zice din altar, iar pentm otpust deschide uile mprteti.
b) I n Postul Mare, la Utrenia zilelor de rnd (de luni pn vineri inclusiv), n loc de
Dumnezeu este Domnul... i troparele obinuite, se cnt Aliluia (de trei ori), pe
glasul de rnd al Octoihului (cu stihurile din Ceaslov) i Cntrite Treimice ale jlasului de
rnd (cte trei la fiecare glas) din Ceaslov, ori din Triod (unde sunt aezate la sfriml
crii). La svetilne se cnt (se citesc) svetilnelespecialeale Postului, dup glasul de rnd, pe
care le gsim n Ceaslov (cte una pentm fiecare glas), repetnd fiecare svetiin de trei ori.
La Canoane (ale Triodului i ale Mineiului) se adaug aa-numitele Cntri ale lui Moise,
are sunt de fapt cntri biblice, luate din diferite cri ale Vechiului i Noului Testament;
textul lor l aflm n Psaltire, iar regula citirii lor o aflm att n Triod (la Utrenia de luni
din prima sptmn a Postului), ct i va Psaltire(imediat nainte de Cntrile lui Moise).
La Bine este a ne mrturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule..., i celelalte rugciuni
19 nti cea de la Octoih, apoi: Slav..., a sfntului de la Mi nei , dac exist, i acum... a
Nsctoarei de Dumnezeu din Mi nei . Smbta se pune nti a sfntului din M i nei , apoi Slav..., cea de
laOctoih, i a Nsctoarei tot de acolo (Tipicul mare, cap. 18, faa 32 i Ic. D. Lungulescu, op. cit., p. 20).
91
PREOT PROF. DR. BNF BRANITE
introductive, dup ecfonisul rugciunii Tatl nostru, n loc de troparele zilei, se zicei
troparul special al Postului, din Ceaslov sau din Triod (In biserica slavei Tale stnd...1'uj
apoi Doamne, miluiete ! de 40 de ori, Slav..., i acum..., Ceea ce eti mai cinstit.fo-f
ntru numele Domnului..., iar preotul zice ecfonisul: Cel ce este binecuvntat...; foi
stran se citete rugciunea ,,mprate ceresc, pe conductorii notri ntrete-i..., preotiil\
rosteterugciunea. Sfntului Efrem Sind (Doamne i Stpnul vieii mele...) cu stihurile
i metaniile rnduite i apoi se citete Ceasul I.
6. Utrenii cu rnduiala deosebit din cursul anului bisericesc
Cteva dintre Utreniile taior zile liturgice mai importante din cursul anului bisericesc!
n care comemorm evenimente sau persoane importante din istoria sfnt a mntuirii*!
au o rnduial deosebit de cea a zilelor de rnd i de cea a srbtorilor, ele cuprinznd!
unele rugciuni, cntri ori rituri i ceremonii care nu se svresc dect o singur dat p<$|
an. Cele mai importante dintre acestea sunt Utreniile unor mari srbtori care au pstrat
pn acum, chiar la bisericile de enorie, forma veche de Priveghere, adic de slu]b|
oficiat n timpul nopii. Ele se oficiaz i astzi, de regul, seara sau n prima partea*
nopii dinaintea srbtorii respective i poart n general denumirea de denii (de *lai
slavonescul vdenie priveghere sau slujb nocturn). Una singur se face n a doua parte
a nopii (spre ziu), i anume Utrenia duminicii Sfintelor Pati (Utrenia nvierii). Deose-
birea dintre Privegherei Denie este c, pe cnd Privegherea nseamn, precum am. vzit#
o slujb complex, format din combinarea a trei servicii divine deosebite (Vecernii
mare, Litia i Utrenia, svrite n continuare, una dup alta), prin denie nelegem ddj
obicei slujba Utreniei, svrit n ajunul zilei respective, dar singur, independent dejl
Vecernie sau de Litie. Slujbele deniilor sunt specifice Postului Mare.
a) Cele dinti denii, n ordinea anului bisericesc, sunt cele de miercuri i vineri seam-
din sptmna a cincea a Postului Mure. Ele sunt de fapt slujba Utreniei de jOtM
dimineaa i respectiv smbt dimineaa din aceast sptmn, svrit n searasS
precedent. n generai, rnduial lor o urmeaz pe aceea a zilelor de rnd dinjf
Presimi, dar cea dinti se caracterizeaz prin aceea c, n locul canoanelor obinuite,
se citete n ntregime Canonul cel M are (Canonul de pocin) ai Sfntului Andreii
Criteanul, iar cea de-a doua, prin aceea c slujba are n plus Acatistul Bunei-Vestiri^
(Acatistul Maicii Domnului), compus din 24 de icoase i condace, care alterneaz cus|
citirea catismelor de rnd i cu primele ase ode din canoanele zilei.
Rnduial pe larg a ambelor denii o gsim n Triod, la zilele respective. ;,rf
b) Tot sub form de denie se svresc i Utreniilezilelor din toat Sptmna Sfintelml
Patimi, ncepnd cu cea din seara Duminicii Floriilor, care este de fapt Utrenia de luni,, l|
terminnd cu cea din seara Vinerii Sfintelor Patimi sau Utrenia Smbetei celei Mari.
Deniile din Sptmna Sfintelor Patimi se oficiaz de fapt dup rnduial Utreniei)
zilelor de rnd din Presimi, cu deosebirea c au Evanghelie. De aceea, preotul*
mbrac i felonul, fie dup sedealna de la ultima catism, fie ndat dup troparul deg
la Aliluia, iar la timpul cuvenit se deschid uile mprteti, pentru ca preotul sa
citeasc Sfnta Evanghelie din faa uilor. shjj
Intre aceste denii, o grup aparte o alctuiesc cele di n J oi a i Vi nerea Sfi ntelor Patimi^
numite n popor, prin prile Munteniei, denia mic i denia mare, care au o rnduial i
mai dezvoltat, cuprinznd n plus rituri i cntri n legtur cu patimile Domnului. ;
Astfel, cuprinsul principal al deniei de J oi seara (Utrenia Vinerii Sfintelor Patimi,
numit n TnodSlujba nfricotoarelor Patimi..., l alctuiesc cele 12 Evanghelii care4
92
L i t u r g i c a s pec i a l
!se-citesc n tot cursul slujbei (Sfnta Evanghelie stnd pe analogul aezat n faa uilor
Imprteti). Pe lng acestea, avem n plus cele 15 antifoane speciale ale zilei, care de
scriu patimile Domnului i se cnt, alternnd cu Sedelnele, printre primele 6 Evanghe-
jlii precum i scoaterea Sfintei Cruci n mijlocul bisericii (dup a cincea Evanghelie), care
!amintete i simbolizeaz purtarea Crucii de ctre Mntuitorul, de la locul judecii la
Goigota, nainte de rstignire20. Dup a asea Evanghelie se adaug Fericirile cu stihirile
Hor (n numr de nou), iar dup ele (nainte de a aptea Evanghelie), se cnt proebime-
\ftul special al zilei (mprit-au hainele Mele lorui i pentru cmaa Mea au aruncat
;sorti). Canonul (facerea lui Cosma Studitui), care se adaug dup Evanghelia a opta,
areforma unui tripesm sau a unei triode, neavnd dect cntrile a cincea, a opta i a
noua; ntre cntrile a cincea i a opta se adaug condac, icos i sinaxar, iar dup cnta
rea a noua urmeaz ectenia mic, svetilna zilei (ntru o zi ai nvrednicit, Doamne, pe
:tlharul de rai..., apoi a noua Evanghelie, Laudele, a zecea Evanghelie, slavoslovia naic
(citit), ectenia cererilor (S plinim rugciunea noastr cea de diminea...), Evanghe
liaa11-a i apoi Stihoavna, urmat de ultima Evanghelie (a 12-a).
Denia de Vineri seara {Utrenia Smbetei celei M ari)21 este de fapt slujba nmormn
trii Domnului nostru Iisus EIristos i de aceea are un caracter profund funebru, rn-
duiala ei cuprinznd urmtoarele pri specifice:
Tablou comparativ cu rnduiala Utreniei de diferite categorii
Utrenia duminicilor Utrenia praznicelor i sfinilor Utrenia zilelor de rnd
Preotul (mbrcat n epitrahil cu cdel La fel ca la Utrenia
0 ^ Q
La fel ca la Utrenia dumi
nia, din faa Sfintei Mese), Bi duminicilor nicilor
<U

necuvntat este Dumnezeul


- s
J ft u
5
nostru...5i face cdire mare (n
c -3
si
toat biserica) T < T
o
CD
f5,
Cnt. Amin. Venii s ne nchinm.. La fel ca la Utrenia
T o S
La fel ca la Utrenia dumi
a 1
i Psalmii 19 i 20. Rugciunile duminicilor
c R c
nicilor soi ^
introductive (Sfinte Dumneze
.5 cs ^
ule... i celelalte)
g->s
<d ti
o jp
3 D-
Troparele Crucii (Mnmiete, La fel ca la Utrenia
3
La fel ca la Utrenia dumi-
^ *3
Dumnezeule, poporul Tu... i duminicilor
3 T y
nicilor
^
celelalte)
rt rt >
O. f C Q-
Preotul (din altar) Ectenia Miluie- La fel ca la Utrenia
Jrt <-a
La fel ca la Utrenia dumi
K
te-ne pe noi, Dumnezeule..., duminicilor

nicilor s
u
Slav Sfintei... Treimi
<
Cnt. Citirea celor ase Psalmi Citirea celor ase Psalmi Citirea celor ase Psalmi
2 Practica scoaterii Sfintei Cruci n mijlocul bisericii n acest moment al slujbei este specific
romneasc; ea nu este menionat nici n rnduiala slujbei din Tri od i nici n Tipi cul cel Mare, ci e
;amintit numai n Tipicul bisericesc; ntr-o not subsidiar, unde se descrie mai pe larg cum se
procedeaz (vezi, de ex., ed. Cernica, 1925, p. 256, nota 1). Acest ceremonial se constat numai la
unii ortodoci din Orient, ca de pild lasirienii melchii ortodoci i unii (vezi stud. nostru Uni tate
p varietate n cul tul l iturgi c al Bisericilor ortodoxe autocefale, n rev. S.T. an. 1955, nr. 7-8, p. 438). -
In bisericile ruseti, toate cele 12 Evanghelii de la Denia din Joia Sfintelor Patimi se citesc ori din
;altar - i atunci nu se scoate Sfnta Cruce -, ori n mijlocul bisericii, n faa Sfintei Cruci, care este
iaezat acolo din timp, far un ceremonial deosebit (Cf. S.V. Bulgakov, ndrumtor pentru cler, ed.
:II, Harkov, 1900, p. 545).
21n unele biserici din Banat, denia aceasta nu se oficiaz vineri seara, cum se face peste tot, ci
smbt dimineaa (Vezi articolul nostru Cteva l muri ri n l egtur cu vremea svririi Utreni ei
Smbetei celei M ari ; Smbt dimineaa, ori Vi neri seara P, n rev. Mitrop. Banatului (Timioara), an
1956, nr. 4-6, pp. 46-60).
93
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Preotul
Preotul
Cnt.
Cnt.
Preotul
Preotul
Cnt.
Preotul
Cnt.
Preotul
Cnt.
Preotul
Cnt.
Preotul
Cnt.
Preotul
Cnt.
Citirea celor 12 rugciuni ale
dimineii
(din faa uilor mprteti)
Ectenia ma re
Dumnezeu este Domnul... i
troparele rnduite
Catismele de rnd i Sedelnele
nvierii, din Octoib, cu ectenii
mici ntre ele
Binecuvntrile nvierii (Bine
eti cuvntat, Doamne..., Sobo
rul ngeresc...)
face cdire mare
(din altar) Ectenie mic
Ipacoi ai nvierii, glasul de
rnd, din Octoib
Antifoanele nvierii, glasul de
rnd, din Octoib
Prochimenul glasului de rnd,
din Octoib
(din latura de nord a Sf. Mese)
Evanghelia nvierii, cea de rnd
din cele 11
(sau preoml) nvierea lui
PIristos vznd...
Scoaterea Sf. Evanghelii n
naos, pentm srutare
Psalmul 50 (Miluiete-m,
Dumnezeule...
Mrire..., Pentm rugciuni
le... i celelalte (n duminicile
Triodului: Uile pocinei...
i celelalte
Rugciunea Mnruietc, Dum
nezeule, poporul Tu..., ori
numai ecfonisul Cu mila i cu
ndurrile...
Canoanele i Catavasiilc de
rnd, cu ectenie mic dup
cnt. III i VI
(cu cdelnia, din faa Sf. Mese)
Pe Nsctoarea de Dumnezeu
i Maica Luminii... i face
cdire mare
Mrete, suflete al meu, pe
Domnul... i Ceea ce eti mai
cinstit..., ncheind cu Irmosul
cntrii a IX-a a Catavasiilor
Ectenie mic
Sfnt este Domnul Dumneze
ul nostru i Svetilna de rnd a
nvierii
Laudele (Toat suflarea s la-
ude pe Domnul... cu stihirile i
Citirea celor 12 rugciuni ale
dimineii
La fel ca la Utrenia duminicilor
Dumnezeu este Domnul... i
troparele rnduite
Catismele de rnd i primele dou
rnduri de Sedelne ale srbtorii,
cu ectenii nimici ntre ele
Polieleul i Mrimurile Sfntului
(Praznicului) din Catuvasier sau
Psaltire
(Preoml face cdire mare)
La fel ca laUtrenia duminicilor
Al treilea rnd de Sedelne ale
srbtorii
An tifonul I al glas. IV (Din
tinereile mele...
Prochimenul srbtorii din Minei
(ori din Triod sau Pentixostar)
Evanghelia srbtorii din (faa
uilor mprteti)
Preotul pune Sf. Evanghelie laloc,
pe Sf. Mas
Psalmul 50 (,Miluiete-m,
Dumnezeule...)
Mrire.,., Pentru rugciunile... i
celelalte
La fel ca laUtrenia duminicilor
Canoanele i Catavasiilc, cu ecte
nie mic dup cnt. III i VI
La fel ca la Utrenia duminicilor
La sfini: lafel ca duminica
La praznice: stihirile i stihurile
cnt. a IX-a aCanonului
Ectenie mic
Svetilna (Luminnda srbtorii)
Laudele (Toat suflarea s laude
pe Domnul... cu stihurile i stihi-
Citirea celor 12 rugciuni alci
dimineii
La fel ca laUtrenia duminicilor ;
*).
Dumnezeu este Domnul... i tro-
panii Sfntului zilei (n Postul Ma-
re: Aliluia... 5 Cntrile treimice) -
Catismele de rnd i Sedelnele i
(citite), far ectenii mici ntre ele '
(numai ntre Pati i nlare)
nvierea lui Hristos vznd...
Psalmul 50 (,Miluiete-m,
Dumnezeule...
Canoanele de la Mi nei i Octoib
(citite)
La fel ca laUtrenia duminicilor
La fel ca laUtrenia duminicilor
Irmosul cnt. a X-a a Canonu
lui de la Minei i Cuvine-se cu
adevrat... amndou stranele
Ectenie mic
Svetilna Sf. de laMinei ori a zilei
spt. din Ceaslov
Laudele citite din Ceaslov (Ps.
148-150), iar dac laMinei sunt
94
w r
g?
Preotul
Cnt.
Preotul
Cnt.
Cnt.
Preotul
stihurile glasului de rnd, din
Octoih', la Slav... voscreasna
(stihira Evanghelici) cea de rnd
(din faa uilor mprteti des
chise i nchinndu-se spre icoa
na Mntuitorului): Slav ie,
Celui ce ne-ai Artat lumina !
Doxologia mare (cntat)
Troparul de rnd al nvierii
(unul din cele dou)
Ectcnie ntreit Miluiete-ne
pe noi, Dumnezeule...
Ectenia cererilor: S plinim
rugciunea noastr cea de di
minea..., Pace tuturor ! Ca
petele noastre... i rugciunea
plecrii capetelor (n tain), cu
ecfonisul C al Tu este a ne
milui...
Otpustul (apolisul)
rile srbtorii, din M i nei ; la
Slav..., i acum..., stihirile
srbtorii
La fel ca la Utreni a dumi nici lor
Doxologia mare
HO
ISCSl
Troparul srbtorii, din M i nei (
Ectenie ntreit Miluiete-ne pe
noi, Dumnezeule..
Ectenia cererilor: S plinim ruXIC
ciunea noastr cea de diminearli/G
La fel ca la Utrenia dumimdloi.ob
G ' / b,
Efc
'A ("
Otpustul (apolisul)
L i t u r g i c a s pec i a l
stihiri laLaude, acestea se cnt
Sla v ie, Celui ce ne-a i a rta t
lumina ! (uile mprteti r
mn nchise)
Doxologia mic (citit dup
Ceaslov, cu rugciunea nvred-
niccte-nc, Doamne...)
Ectenia cererilor (S plinim
rugciunea noastr cea de
diminea..."''
Nnhn. iviu L a udelor ' di n M i na.
oi i dm f ti toih i
..Ihne c mc a ne marrurisi -
iu
I L a i ele y. ilef, din M iner v
CtLG CIGL 2l ClCCni J CJ Oh' CJGL i l CLCqiIJCJOl
^ W Unt! I Ud ifnJI fi W!L! 1
noi. Dumnezeule
c J p;/L-7 ?Acp\ wp bi.r.criuj h
a e m u c a u t a r e a u i t .
'JUi 2rJ IU/JGLG'
[uj.vt.y iu csumci f jnuGpL.y
ne C'JUPJ acrimJ bcuun cL
BjUGcriAum rJ qJ jjoxijj-
Otpii srul la poliMih. In mnstiri
ni/ cd.<ci(ttiii<Gc.Gnt4rjiifi)HjHyn{h
TOif I.Op o q n | ruLb i .c o uq-
OBSERVAIE: Partea final a Utreniei duminicilor i a celorlalte sri^ton-.t^UttWlEtHU'
logic, sesuprim n unele biserici de enorie, dup tropare ncepnd ndat L 'ri 1WLWj | pbl [y .yGVJl
. . . , , a , , cutm ujcvjugv i jufdobaLcy
Cele trei stri ale Prohodului sau cantarea de jale p
Domnului, care se cnt de ctre preot i credincioi, in
in mijlocul bisericii nc din timpul Vecerniei (vezi la Vt
ca simbol al trupului mort al Domnului. In tot timpii
rmne n faa Sfntului Epitaf. ntre strile Prohodul
cdete Sfntul Epitaf.
ndat dup Prohod se cnt Binecuvntrile nvieri
ne..., Soborul ngeresc...), ca la Utrenia duminicilor.
dup jalea pentru moartea i ngroparea Celui rstignit,
aProhodului, s ni se insufle sperana i ncrederea n ap
Tot n rnduiala Utreniei duminicii (Patilor) se pi
Domnul Dumnezeul nostru... , care se cnt nainte de L
doxolo/jia mare, dup Laude.
Pe lng cntarea Prohodului, al doilea rit principal i
constituie procesiun-ea impresionant a nconjurrii biserit
cu Sfntul Epitaf, care are loc dup doxologie i simbol
mormntarea trupului mort al Domnului, amintind tc
95
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
fcea odinioar n aceast sear, ia Ierusalim, de la Golgota la Sfntul Mormnt. RrJ
duiala acestei procesiuni este descris amnunit n Liturghier, ia capitolul nvturi
pentm scoatera Sfntului Aer (Epitaf).
In al treilea rnd, specifice sunt, de asemenea, acestei denii cele trei lecturi i Mi ce d
la sfritul slujbei (o paremie, un apostol i o evanghelie), care se citesc dup readuce
rea Sfntului Epitaf n biseric i aezarea lui pe Sfnta Mas, unde va rmne pn le
nlarea Domnului. Aceste lecturi constituie un indiciu de adnc vechime a slujbei
Prohodului. Este unul dintre puinele cazuri din tot cursul anului bisericesc cnd se
gsesc toate cele trei genuri de lecturi biblice (paremie, apostol, evanghelie), niruite!
una dup alta, n cadrul aceleiai slujbe (numai la Vecernia aceleiai zile i la serviciul!
Agheasmei mari se mai gsesc toate aceste trei lecturi). .
Precum se vede, rnduiala Utreniei Smbetei celei Mari a fost asimilat cu cea a*
Utreniei duminicilor, ceea ce se constat nc n tipicurile din secolele XI -XI I 22. Indeo-f
sebi prin cntarea duioas a Prohodului i prin ritualul solemn al nconjurrii bisericii
cu Sfntul Epitaf, denia din Vinerea Sfintelor Patimi constituie una dintre cele mai
impresionante slujbe ale cultului divin public ortodox, fiind socotit de ctre unii te-| |
ologi, pe drept cuvnt, ca punctul culminant al creaiei liturgice ortodoxe 23
c) O rnduial cu totul aparte are Utrenia nvierii {Utrenia Duminicii Sfintelofi
Pati);, cunoscut cu denumirea, mai curent, de Slujba nvierii. Ea este de fapt tot d
privejjhere sau denie, cu deosebirea c se face n a. doua parte a nopii, ncepnd de obif
cei la orele 12 noaptea. Structura ei se deosebete ns mult de a Utreniei obinuite a?
srbtorilor precum i de a deniilor din timpul Postului Mare24. Astfel, nceputul ei se|
face, n chip neobinuit, prin ritul aprinderii luminilor de ctre credincioi de la preot,.;
la chemarea acestuia: Venii de luai lumin !, continundu-se apoi prin ieirea
procesional a clerului, a cntreilor i a credincioilor din biseric, cu cntarea nvie?ta
Ta, Hristoase Mntuitorule... i prin citirea Evangheliei nvierii (Mt. XX"VIII, 1-15),
nainte de binecuvntarea de nceput, ca un fel de trmbiare a vetii minunate a nvie
rii Dorianului n toat lumea. Preotul care citete Evanghelia ie nchipuie acum pe fe
meile mironosie care, dup ce vzuser mormntul gol, au alergat, pline de bucurie,
s spun ucenicilor c Domunul a nviat..
Ca la orice priveghere, toat partea de la nceput a Utreniei se omite, aa c, ndau r
dup citirea Evangheliei, binecuvntarea de nceput se d afar din biseric, cu Slav
Sfintei... Treimi..., dup care se cnt ,jtristos a nviat..U de trei ori. Preotul rostete
apoi stihurile Patilor (nviind Dumnezeu, se risipesc vrjmaii Lui... i celelalte), n
conjurnd masa pe care se afl aezate Sfnta Evanghelie, Sfnta Cruce, icoana nvierii j
i sfenice cu lumini i cdind succesiv n faa fiecrei laturi a mesei. Dup fiecare stih
rostit de preot, cntreii (credincioii sau corul) cnt Hristos a nviat. Urmea/
apoi ndat ectenia mare, dup care slujitorii i credincioii se rentorc n biseric25, j
ncepndu-se cntarea Canonului nvierii, alctuit de Sfntul Ioan Damaschinul (Zitn
22Cf. Pr. M. Apostol, Epi taful l iturgi c i ntrebui narea l ui n cul tul ortodox, n rev. Glasul Bisen-
cii, an. 1961, nr. 1-2, p. 115. - Vezi i S. Corbin, La dposition l i turgi que du Chri st au Vendredi
Saint. Sa place dans l'histoire des rites et du thtre rel i gi eux, Lisabona, I 960 (Coll. Portugaise).
23S. B oui ga ko ff, L ' (J rth odoxie, Paris, 1932, p. 183.
24 Despre evoluia ritualului special al Privegherii pascale vezi mai pe larg: Gabriel Bertomre, >
Ehe Hi stori cal development of the Easter Vigil and related services i n the Greek Church, Roma, 1972
(Orientalia Christiana Analecta, 193). -
25 Reintrarea cierului i a credincioilor, din ntunericul de afara n biserica luminat, simboli- ;
zeaz lumina nvierii, care astrlucit la mormnt (H.J . Schulz, Kultsymbolik der byzantinischen Kirche,
n vol. colectiv Symbolik des orthodoxen und orientalischen Christentums, Stuttgart, 1962, p. 46.).
96
L i t u r g i c a s pec i a l
nvierii, popoare, s ne veselim...), care se cnt n ntregime (repetndu-se, la ne
voie, stihirile) i care alctuiete partea principal a slujbei. La fiecare peasn (cntare),
preotul cdete toat biserica, purtnd n mna stng Sfnta Cruce i o lumnare
(fclie) aprins, iar dup fiecare peasn rostete ectenia mic.
Se suprim deci partea de la nceput a Utreniei, dintre Slav Sfintei... Treimi... i
ectenia mare (adic citirea celor ase psalmi i a celor 12 rugciuni ale dimineii), pre
cum i toat partea Utreniei srbtorilor dintre ectenia mare i canoane sau catavasii,
adic: catismele sau sedelnele, Binecuvntrile nvierii (care s-au cntag prin antici
pare, la slujba Prohodului, n noaptea precedent), antifoanele, prochimenul i Evan-
crielia (care s-a citit nainte de binecuvntarea pentru nceputul slujbei).
Dup Canonul nvierii urmeaz, ca de obicei, Luminnda nvierii (Cu trupul
adormind ca un muritor...), far Sfnt este Domnul Dumnezeul nostr... (care s-a
cntat la Utrenia Prohodului), apoi Laudele cu stihirile nvierii, Slav..., i acum...
Ziua nvierii i s ne luminm cu prznuirea..., ectenia ntreit i ectenia cererilor de
diminea, omindu-se, deci, doxologia (care s-a cntat i ea, prin anticipaie, la sluj
ba Prohodului) i apoi otpustul special al Patilor16. -
d) Aceeai rnduial o are slujba Utreniei n toate zilele Sptmnii Sfintelor Pati
(Sptmna Luminat), cu deosebirea c nceputul slujbei nu se mai face afar din
biseric, ci, ca de obicei, n biseric, cu Slav Sfintei... Treimi..., dup care se cnt
.Hristos a nviat, de trei ori, apoi stihurile Patilor, ca i n noaptea nvierii, ectenia
mare i ndat canonul, apoi Svetilna i Laudele, far doxologie (a se vedea mai pe
larg in Penticostar, ediia 1973, revizuit de autorul acestui curs).
e) De la Duminica Tomii pn la nlarea Domnului, nceputul Utreniei se face,
att la srbtori, ct i n zilele de rnd, tot cu Slav Sfintei... Treimi..., Hristos a n
viat... (de trei ori) i ndat, citirea celor ase psalmi, n timp ce preoml face obinuita
cdire mare de la nceputul slujbei27. Apoi ectenia mare i rnduiala obinuit a Utre
niei, cu deosebirea c nvierea lui Hristos vznd..! se cnt (sau se citete) i n zi
lele de rnd, o singur dat (dup sedelne), iar n duminicile din acest interval de timp
secnt de trei ori (dup citirea Evangheliei).
f) La Utreniile cu rnduial deosebit, descrise piH aici, putem aduga i Utrenia
srbtorilor Sfintei Cruci (1 august, 14 septembrie sau nlarea Crucii i Duminica a
treia din Postul Patilor sau Duminica Crucii), la care se adaug, fa de Utrenia ce
lorlalte srbtori, ritualul solemn al scoaterii i nchinrii (cinstirii) Sfintei Cruci n naos,
ntre doxologie i ecteniile finale (vezi rnduial pe larg Ia locurile respective din
Triod, Mineiele pe august i septembrie i din Liturqhier, Ia cap. Ecteniile la scoaterea
Cinstitei Cruci la 14 septembrie).
26Despre particularitile rnduielii slujbei din noaptea Sfintelor Pati n Biserica rus, vezi descrie
rea din Pramslavni Terkovni Kal endern (Calendar bisericesc ortodox), Moscova, 1970, pp. 62-69.
27 Vezi Penticostarul la rnduiala Utreniei de luni a doua sptmn dup Pati (ed. Bucureti,
1973, p. 78).
97
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
B. ISTORIE I EXPLICARE
'
1. Ori gi nea U treni ei . Evol ui a sl ujbei pn la rndui al actual ' M
Ca i Vecernia., Utrenia i are originea i modelul n rugciunea de diminea din
cultul iudaic, ele la templu i sinagogi, prescris n Legea Veche i numit ema5]
(vezi, de ex., le. XXIX, 38-42; Num. XXVI I I , 2-8; I Parai. XVI , 40; I I Parai. XIII;
I I .a.). Mntuitorul nsui a practicat-o (vezi Mc. I , 35 i Le. VI , 12). J|
Dar n cultul Bisericii primare, Utrenia a fost de la nceput ncadrat n serviciul!
divin de toat noaptea (Priveghere), care, precum am vzut, s-a scindat mai trziu nj,
cele trei slujbe deosebite ale serviciului divin zilnic: Vecernia, Miezonoptica i LltreJ|
nia, aceasta din urm fiind ultima parte a serviciului divin nocturn de odinioar.
Mrturii despre o rugciune public de diminea a cretinilor avem nti n cunos-|
cuta epistol a lui Pliniu cel Tnr ctre mpratul Traian, de la nceputul secolului al,
II-lea; apoi, la Terul ian, care ne d i cea dinti descriere sumar a rugciunii de
diminea, precum i explicarea ei (De oratione, 23-25), la Clement Alexandrinul (Pe
dagogul I I , 10), la Origen (Despre rugciune, XI I , 2), n aa-numita Rnduial
bisericeasc egiptean, care este de fapt Tradiia apostolic, a lut Ipolit28, la Sfntul Vasile';
cel Mare (Regulile monahale mai, XXXVI I ), Canoanele 25 i 26 atribuite lui 1polit'H
Romanul .a. | g
Cea mai veche descriere complet a rnduielii Utreniei din Biserica veche o aflm %
mAezmintele (Constituiile) apostolice29, scrise pe la sfritul secolului al IV-lea sau n-| >
ceputul secolului al V-lea, care are probabil n vedere uzul de atunci din prile
Antiohiei.
Cam n aceeai vreme (circa 385), pelerina apusean la locurile sfinte, Actherui (Sil-| t
via), descrie cu aproximaie rnduiala serviciului divin din a doua parte a nopii, aa
cum se desfura el la Ierusalim, serviciu care se compunea din dou pri. Prima V
parte, alctuit din psalmi, imne, antifoane i rugciuni, se oficia dup miezul nopii,
nainte de cntatu! cocoilor (ante pullorum cantum). La ea luau parte asceii, fecioa-
rele i credincioii mai zeloi, condui de civa clerici (preoi i diaconi). A doua0
parte, la care, duminica, asista i episcopul nsui, ncepea cu cntarea imnclor -
dimineii (incipiunt matutinos hymnos dicere). Episcopul nsui citea peri copa '
evanghelic de duminic, n care se vorbea despre nvierea Domnului. Rugciunile &
continuau apoi pn la ziu (usquein luce)30. I
Aadar, n rnduial Utreniei din acea vreme (a doua jumtate a secolului a IV-lea) ?
intrau dou servicii, distincte la nceput: oficiul propriu-zis al Privegherii (Vigiliae, o - [
turnae), care se oficia dinspre ziu, i Laudele dimineii (Laudes M.atutinae), care, dup jj
informaiile Aethenei i ale lui Cassian (vezi mai departe), se cntau la ierusalim n con
tinuarea serviciului de noapte ca o ncheiere a lui. In rnduial Rsritului, aceste dou
servicii s-au contopit de fapt ntr-o singur slujb, cea a Utreniei de azi. In rnduial
2fi Cap. 35, 39 i 41, la B. Botte, L a Tradition Apostdi que de Sai nt Hippolyte, Mnster Wcstf,
1963, pp. 83, 87, 89.
29Cartea VIII, cap. 34, 38-39 (vezi trad. rom. de Econ. C.N. Niu, n SPA, II, pp. 260-261).
30 Vezi Silviae vel potius Aetheri ae pcrcyrmati o ad loca sanda, cap. 24 (n ediia H. Ptr. pp.
188-189). Comp. i Can. 21 din cele atribuite lui Ipolit (citat la H. Leclercq, Landes, n D A .C.L ., t.
VIII, col. 1892): In fiecare zi, la cntarea cocoului (gal l ici ni um = cu 2-3 ore nainte de zori) , pre
oii, ipodiaconii i lectorii i tot poporul s se adune i s se ndeletniceasc cu rugciunea, cntarea
psalmilor, citirea Scripturilor i cu rugciuni....
L i t u r g i c a s pec i a l
Apusului, ele au rmas ns mai departe dou servicii independente unul de altul, cum le
aflni pn azi n ritul roman: Nocturnum sau Matutinum (Nocturne, Matutines), care
corespund primei pri din Utrenia ortodox, pn la canoane; i Laudes (), care
corespund prii a doua din Utrenia ritului bizantin (de la canoane nainte).
Svrirea Utreniei n timpul nopii a rmas numai n practica mnstireasc sub
forma Privegherii din ajunul praznicelor mprteti, al duminicilor i al srbtorilor
sfinilor mai importani, precum i sub forma deniilor din timpul Postului Mare (vezi
cap. anterior). Att Privegherea, ct i Denia au fost atrase ns de Vecernie, facn-
du-se seara ori n prima parte a nopii, iar nu n a doua parte a nopii, ca odinioar.
Excepie face (precum am vzut n cap. anterior) numai Utrenia Sfintelor Pati (i, pe
alocuri, cea a Naterii Domnului), care se svrete exact ca odinioar, n a doua
parte a nopii, spre diminea.
Informaii despre serviciul divin de diminea n prile Egiptului, n secolul al
V-lea, ne d Sfntul loan Cassian}\ iar n prima jumtate a secolului al Vl-lea Sfntul
Benedict de Nursia (f530) descrie, i el, n Regula sa pentru monahii apuseni, rndu
iala Utreniei duminicilor i a zilelor de rnd din mnstirile Apusului32.
n rnduielile enumerate pn acum ntlnim deja elemente care fac parte din fon
dul comun al oficiului Utreniei n toate riturile liturgice cretine: Psalmul L XI I i
Psalmii Laudelor CXLVI I I -CL, motenii din cultul iudaic, Psalmul L, unele din cn
trile biblice care vor forma mai trziu izvorul de inspiraie al cntrilor respective din
cadrul canoanelor imnograflce, diferite grupe de psalmi (cntai sau citii) i rugciu
nea Tatl nostru. La acestea se vor aduga n Rsrit, ncepnd din secolele al V-lea i
al VT-lea, noile cntri ale poeziei imnografice sub diferitele ei forme i numiri (tropa
re sau stihiri, sedelne, condace i canoane) care vor mbogi treptat cuprinsul Utre
niei, nct aceasta va deveni cea mai dezvoltat slujb a serviciului divin zilnic, nu nu
mai n ritul bizantin, ci n toate riturile liturgice rsritene.
2. Scopul XJtreniei i simbolismul ei, n general
Utrenia este serviciul divin n care obtea credincioilor (Biserica) ndreapt, ndat
dup scularea din somn, primele ei gnduri ctte Dumnezeu, aducndu-I mulumire
pentru odihna ca pace din noaptea trecut i cerndu-I ajutorai pentru trirea cretineas
c a zilei care ncepe, i care este asemenea cu lumina care alung ntunericul necuno-
tinei i al pcatului33. Ea este ca o jertfa de mulumire Celui ce aduce lumina i Celui
ce a risipit ntunericul nelciunii i ne-a dat lumina dreptei-credine34. Rugciunea de
diminea face ca cele dinti micri ale sufletului i ale minii s fie nchinate lui Dum
nezeu, ca s nu ne ntoarcem grija spre nici un fel de lucra, pn cnd nu ne vom nla
cu gndul la Dumnezeu, dup cum e scris: Ctre Tine m voi ruga, Doamne. Dimineaa
vei auzi glasul meu: dimineaa voi sta naintea Ta i m vei vedea (Ps. V, 3-4)35.
31De institute coenobiorum, cart. II, cap. 2, i cart. III, cap 5-6 (Migne, P.L., t. XLIX, col. 78-79
i 132-136).
32Regul a, cap. 12-13, P .L, t. LXVI, col. 443-448 (Comp. i trad. rom. din Vechile rndui el i ale
vieii monahale, Dobrusa, 1929, pp. 693-694).
3Comp. Const. apost. cart. VIII, cap. 34 (trad. rom. cit., p. 258): Dimineaa (facei rugciuni),
mulumind pentru c Domnul v-a luminat alungnd noaptea i aducnd ziua.
34Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele rugci uni (slujbe), cap. 299, P.G., t. CLV, col. 552 A i
trad.. rom. ci t., pp. 196-197.
35Sfntul Vasile cel Mare, Regul i l e monahale pe l arg, XXXVI I, 3, P.G., t. XXXI, col. 1013.
99
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Din punct de vedere istorico-simbolic, rugciunea de diminea ne duce cu gndul
la patimile ndurate de Mntuitorul de la miezul nopii pn la ziu, adic de ducerejl
Lui de la Ana la Caiafa, de scuiprile, lovirile i batjocurile ndurate de El36. Utrenfj
ne aduce aminte, totodat, de cele dou mari evenimente din viaa Mntuitorului, f
tmplate n ultima parte a nopii (spre ziu), adic naterea i nvierea Lui37.
3. Explicarea rnduielii actuale a Utreniei
Precum am vzut, ca slujb a dimineii sau a nceputului zilei, Utrenia nchipuie, f
general, nceputul sau zorile cretinismului, ivirea luminii sau a revelaiei dumnezeieti^
care a urmat dup noaptea ntunericului, a pcatului i a Recunotinei. De aceea, mafj
mult dect Vecernia, slujba Utreniei constituie o mpletire de elemente din Vechiul i| \
Noul Testament, reprezentnd n general epoca de tranziie de la Legea Veche la ceai
Nou, epoc pe care, precum am vzut, o ntrezrim nc de la sfritul Vecerniei. Aste
fel, psalmii profetici, care prorocesc i exprim presimirea venirii Mntuitorului^
alterneaz cu cntri ca Dumnezeu este Domnul..., care vestesc venirea Mntuitorul
lui n lume, sau cu troparele i stihirile diferitelor grupe de cntri (sedelne, antifoane|
Laude etc.), care slvesc att lucrarea rscumprtoare a Mntuitorului, ct i viaap :
faptele i virtuile sfinilor care au contribuit ia rspndirea credinei cretine n lume. il
Dar mai ales vohodul Utreniei duminicilor, adic scoaterea Sfintei Evanghelii n mijlu-.
cui bisericii, este actul care, precum vom vedea mai pe larg ceva mai trziu, nchipuie si ;
vestete nvierea Domnului. Totui, punctul de greutate n alctuirea i cuprinsul rai:-
duielii Utreniei rmne, mai ales n prima ei parte, tot elementul din Vechiul Testament, .2
adic cel care simbolizeaz i reprezint epoca anterioar venirii Domnului. ;
a) Tartea de la nceput a Utreniei (pn la Slav Sfintei... Treimi...), numit tio
liturgiti prolog sau proimion, adic introducere, cuprinde rugciuni pentru autoritatea ;
sau conducerea suprem a sta tai lui, concretizat odinioar (n epoca sclavagist i cea ^
feudal), n persoana mpratului. . )
Rugciunea pentru conductorii statului i are temeiul scripturistic n ndemnul {
Sfntului Apostol Pavel, din prima sa epistol ctre Timotei (cap. I I, 1-2): V n
demn deci nainte de toate, s facei cereri, rugciuni, mulumiri, pentru toi oamenii,
pentru conductori pentru toi care sunt n nalte dre/jtorii, ca s petrecem viat
panic i linitit, ntru toat cuvioia i buna-cuviin.... Una dintre obligaiile reii- 'i
gioase elementare ale oricrui cretin, nscris n porunca a cincea a Bisericii, este
rugciunea pentru crmuitorii rii din care facem parte ca ceteni. |
De aceea, toate elementele care alctuiesc aceast parte a Utreniei ne aminte.se.
ntr-un fel sau altul, despre mpraii de odinioar. Astfel, cei doi psalmi, care se citesc la
nceput, adic Psalmul XI X (S te aud Domnul n ziua necazului...) i Psalmul XX '
(Doamne, ntru puterea Ta se va veseli mpratul...) se numesc, uneori, i psalmi
mprteti, pentru c n ei se vorbete, ntre altele, despre prerogativele, puterea i ;
strlucirea cu care era nvestit odinioar cel ce reprezenta suveranitatea absolut n si ar,
despre supunerea pe care i-o datorau cetenii i despre datoria lor de a se ruga pentru 4
36Vezi Povaui ni e di n Li turghi er (ed. Bucureti. 1956, p. 415): Svrind (preotul) Utrenia, cu
umilin s gndeasc cum Domnul a fost dus cu defimri de la Ana la Caiafa... etc.
Vezi Sfntul Ciprian, De oratione domi nica, XXXV, P.C., t. IV, col. 559 i Simeon al Tesalo-
nicului, Despre sfintele rugci uni (slujbe), cap. 309, P.G., t. CLV, coi. 568 A, i trad. rom. cit.., p. 205.
100
L i t u r g i c a s pec i a i
sntatea i linitea lui (vezi, de exemplu, versetul ultim al primului psalm: Doamne,
nintuiete pe mpratul i ne auzi pe noi, n orice zi Te vom chema !).
Acelai caracter l au i cele trei tropare ale Crucii din partea introductiv a Utreniei,
numite uneori tropare mprteti, adic: Mntuiete, Doamne, poporul Tu...
(troparul Crucii, cf. Psalmul XXVI I, 12), Cel ce Te-ai nlat pe cruce de bunvoie...
i Folositoare, nfricoat i nenfruntat...; n acesta din urm ne rugm: Mntu
iete pe aceia crora le-ai poruncit s mpreasc i le d lor biruin din cer....
Ectenia ntrei t scurt, de la sfritul prologului Utreniei, cuprinde de asemenea un
alineat special de rugciune pentru conductorii statului. f"
Acest exordiu al Utreniei constituia, la origine, un serviciu religios deosebit de sluj
ba propriu-zis a Utreniei i analog cu Tedeumul sau Polihroniul de azi (vezi la cap.
despre Ierurjfii). La nceput, acest serviciu se svrea, ntre Miezonoptica i Utrenie,
numai n mnstirile care erau ctitorii sau fundaii mprteti. Cu timpul, a intrat i
n practica celorlalte mnstiri, apoi s-a extins i n rnduiala bisericilor de enorii,
contopindu-se cu Utrenia i rmnnd astfel ca un prolog sau o introducere insepara
bila a acestei slujbe.
Precum am vzut (n cap. anterior, la rnduiala Utreniei), n timpul de la Pati la
nlarea Domnului, prologul Utreniei se suprim, deoarece Utrenia din acest rstimp
armas nc de la nceput scutit de el, predominnd rugciunea i lauda adresat lui
Dumnezeu; el se suprim de asemenea i n restul anului, amnci cnd Utrenia se face
n ajunul srbtorilor mari, sub forma de Priveghere (vezi n urm).
b) n partea ruintoare a Utreniei, adic ncepnd de la Slav Sfintei... Treimi...
pn la Canoane (Catavasii), predomin lecturile sau citirile biblice; nceputul acestei
pri reprezint prin excelen epoca Legii Vechi.
Formula Slav Sfintei... Treimi...v, cu care ncepe aceast parte, constituie binecu
vntarea pentru nceputul propriu-zis al Utreniei (n forma ei originar). Ea are un ca
racter trinitar destul de vdit; n loc s-L preaslvim pe Dumnezeu n unitatea esenei
(fiinei) Sale, ca la nceputul Vecerniei, l preaslvim pe Dumnezeu Cel n Treime lu
dat38. Cu Utrenia ne aflm deci ntr-o perioad mai avansat a istoriei mntuirii i a
revelaiei despre fiina i nsuirile lui Dumnezeu. Lucrul acesta l exprim i formula
cu care se ncepe rspunsul credincioilor la binecuvntarea dat de preot: Slav ntru
cei de sus lui Dumnezeu... care precede citirea celor ase psalmi i care nu este altceva
dect cntarea ngerilor din noaptea naterii Domnului (Le. I I , 14). Astfel, de la nce
put, Utrenia ne duce cu gndul napoi la naterea Domnului, care s-a ntmplat noap
tea, precum am spus deja.
Lecturiledin aceast parte a Utreniei sunt alctuite din grupul de psalmi pe care l nu
mim Erapsalmul (b ), adic cei asepsalmi ai dimineii sau ai.Utreniei: ,
XXXVII, LXI I, LXXXVII, Cil i CXLII. Aceti psalmi exprim sentimente i stri sufle
teti foarte variate: cnd tnguirea omului Legii Vechi pentm pcatele, dezndejdea i
neputina sa (mai ales Ps. LXXXVI I), cnd sperana i ncrederea sa n mntuirea
fgduit, care trebuia s vin (vezi, mai ales, Ps. Cil). Cidrea lor simbolizeaz vremea
de ntuneric de dup cderea n pcat a primilor oameni; de aceea, n mnstiri, cnd
Utrenia se face seara n cadrul Privegherii, se sting n acest timp toate luminile din
biseric, afar de cea de la analog, lucru care se facea odinioar n toate bisericile.
38Comp. Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele rugci uni , cap. 309, P.G., t. CLV, coi. 565 A i
trad. rom. ci t., p. 202 (la Simeon, formula de binecuvntare apare adugat cu atributul i ntru tot
puternicei (Treimi) ( , ...).
101
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Cei asepsalmi au fost rnduii s se citeasc la slujba dimineii pentm c n textul
lor se vorbete i despre scularea noastr din somnul nopii i despre rugciunea dc di J i
minea: Eu m-am culcat i am adormit; sculatu-m-am, c Domnul m va sprijini...s
(Ps. I I I , 5); Iar eu ctre Tine, Doamne, am strigat i dimineaa rugciunea mea Te van
ntmpina (Ps. LXXXVI I, 14). ndeosebi Psalmul LX I I (Dumnezeule, Dumnezeul
meu, pe Tine Te caut dis-de-diminea...) este psalmul dimineii prin excelen
( sau , matutinus psalmus); mpreun cu Psalmul I I I , el estdi
motenit din serviciul sinagogii iudaice, n ntrebuinarea cultului cretin. II gsim
menionat ca fcnd parte din rugciunea de diminea n Constituiile apostolice (I I, 59*
i VI I I , 38), ca i n alte documente vechi39; el s-a pstrat, de asemenea, n slujbal|
dimineii n toate riturile liturgice cretine.
Cele 12 rugciuni citite n tain de ctre preot n timpul celor ase psalmi, Rttq-M
ciunile dimineii sau ale Utreniei, au un coninut variat. Textul, numrul i aezarea
acestor rugciuni n rnduiala Utreniei nu au fost de la nceput cele de azi. Astfel, n*
unele manuscrise vechi ele erau ori mai multe (13-14), ori mai puine (1, 3, 6 , 9 saujj
11) i nu se gseau grupate ca astzi sau strnse la un loc, n Liturjjhier, ci risipite n l
cursul ntregii slujbe, deoarece ele erau citite concomitent cu ecteniile rostite de ctre,p
diacon printre psalmii cntai odinioar n chip antifonic, aa c ecfonisele lor alctu;
iau o ncheiere logic a acestor ectenii. Cu timpul, numrul lor a fost fixat definitiv la
12, dup numrul orelor nopii sau al orelor zilei care ncepe. In Liturjlnerele tiprite <
au fost strnse i grupate toate la un loc, adic nirate una dup alta la nceputul Utre- ;ji
niei, pentru ca, dup citirea lor, preotul s rmn liber pentm lucrarea Proscomidiei. *
Aezarea actual a acestor rugciuni n cadrul rnduielii Utreniei din Liturpfhieredatca- #
z, dup unii, aproximativ din sec. al IX-lea nainte.
Numai ecfonisele acestor rugciuni au rmas n locurile lor de odinioar din cadrul
slujbei, fie pentm a ncheia ecteniile n timpul crora erau rostite rugciunile respec
tive, fie pentm a marca nceputul diferitelor lecturi sau cntri din rolul cntreilor de
strane. Legtura acestor ecfonise cu rugciunile pe care le ncheiau odinioar se vede "
nc lmurit. Astfel, ecfonisul ecteniei de dup cntarea a asea a Catavasiilor (C Tu
eti mpratul pcii i Mntuitorul sufletelor noastre...) nu e altceva dect ecfonisul ?,
mgciunii a asea, pe care preotul o citea, probabil n tain n timpul rostirii acestei
ectenii. Din cuprinsul mgciunii a noua (Strlucete n inimile noastre..., care e ace
eai cu rupfchmea dinainte de Evanghelie din rnduiala Liturghiei, se vede c aceasta
rugciune trebuie s se fi citit odinioar nainte de pericopa evanghelic a Utreniei; a
zecea rugciune are caracter penitenial, ea fiind legat probabil de Psalmul L (psalmul
pocinei), iar a unsprezecea i a dousprezecea au coninut doxologie, fiind amn
dou n legtur cu psalmii Laudelor i cu doxologia.
Ct privete cuprinsul acestor rugciuni, ele exprim, mai toate, mulumirea de la
sfritul nopii i cererea de la nceputul zilei, adresate lui Dumnezeu din partea ere- ,
dincioilor, prin preot, n calitatea lui de interpret al dorinelor i simmintelor reli
gioase ale comunitii. Ideea general pe care sunt brodate - aceea a luminii natuialc
ca simbol al celei supranaturale, adic al revelaiei divine, dat n Vechiul Testament \
39 Vezi, de ex., Despre feci orie (atribuit Sfntului Atanasie cel Mare), cap. 12, 16, 20, P.G., t.
XXVIII, col. 265, 272, 276 (fecioarele l recitau ca rugciune de diminea); Sfntul Vasile cel Mare,
Epist. CC VU (Ctre clericii di n Neocezareea), nr. 3, P.G., t. XXXI I, col. 764; Sfntul Ioan Gur de
Aur, Comentur l aps. CXL , P.G.. t. LV, col. 427; Sfntul Ioan Cassian, op. ci t., cart. III, cap. 6, P.L, t.
XLIX, col. 135-136, i Sfntul Benedict de Nursia, op. cit., cap. 12, P.L, t. LXVI, col. 443-444 (l re
citau i monahii din Palestina i cei. din Apus).
102
L i t u r g i c a s pec i a l
arin Lege (Thora), iar n cel Nou prin Iisus Hristos - este comun cu tema proprie
Rugciunilor de diminea din cultul ebraic, ceea ce constituie i un indiciu despre
adnca vechime a acestor rugciuni.
Din cuprinsul unora dintre aceste rugciuni (mai ales a asea i a opta) se vede c
eje se citeau odinioar n timp ce afar era nc noapte i ntuneric, deoarece, precum
ani vzut, nceputul Utreniei se facea n vechime, mai ales n mnstiri, cu dou-trei
ceasuri nainte de ziu. Ultimile ase dintre aceste rugciuni se citesc afar din altar, n
fata uilor mprteti nchise, ca i rugciunile luminilor de la nceputul Vecerniei,
preotul nfaindu-1 pe omul izgonit din rai. Pentru acest motiv, att citirea psalmilor
Utreniei, ct i a rugciunilor citite n tain de ctre preot 111 timpul lor se suprim la
Utrenia din noaptea Patilor i din toat Sptmna Luminat, nlocuindu-se cu
cntri care au. menirea de a vesti i a srbtori marea minune a nvierii Domnului i
de a exprima sentimentele de bucurie ale credincioilor.
Ectenia mare (f| ), care urmeaz dup citirea celor ase psalmi, e
aceeai de la nceputul Vecerniei i ai Liturghiei; ea reprezint rugciunea comun a
credincioilor, rostit prin glasul preotului ori al diaconului, i constituie tranziia de
la lecturile biblice (psalmi) la cntrile urmtoare, care, precum vom vedea, anun
zorile epocii Noului Testament sau prevestirea mntuirii care se apropie.
Cntarea Dumnezeu este Domnul..., format din versetele 26 i 27 ale Psalmu
lui CXVTI, se cnt de patru ori, ca o trmbiare a vetii venirii Domnului n cele pa
tru laturi ale lumii. Spre a se arta c este vorba de o artare sau manifestare a Dom
nului, odinioar, n momentul cnd se ncepea aceast cntare, se aprindeau toate lu
minile (care, precum am spus, fuseser stinse la nceputul citirii celor ase psalmi, ceea
ce se face i azi prin unele biserici). Se aprind acum toate fcliile - explic arhiepisco
pul Simeon al Tesalonicului - pentru cuvntul ce zice: Slava lui Dumnezeu a strlucit
pesteei, adic peste pstori (Le. I I , 2), i se cnt Dumnezeu este Domnul..., pentru
c este cu cale a se face noaptea nchipuirea naterii i a artrii Mntuitorului celei
dup trup, de vreme ce noaptea S-a nscut. Pentru c Isaia zice: Nou, celor ce e-
dem ntru ntuneric i n umbra necunotinei, lumin mare s-a artat...40.
Att Dumnezeu este Domnul..., ct i stihurile urmtoare (care pe alocuri nu se
mai citesc deloc) sunt resturi din Psalmul CXVII ( M r turis ii - v Domnului, c este
bun, c n veac este mila Lui...), care odinioar se cnta n ntregime n acest moment
al Utreniei, fiind apoi nlocuit treptat de imnele cele noi (tropare), rmnnd sub
forma celor cteva stihuri izolate (vers. 27, 26, 1, 11, 17, 22 i 23), care exprim mai
pregnant simbolismul momentului respectiv din rnduiala slujbei, adic vestete apro
piata venire a Domnului.
Troparele inaugureaz irul cntrilor de inspiraie sau origine nou, pur cretin,
n rnduiala Utreniei, fiind primele producii ale poeziei imnografice ncadrate n
aceast slujb. De aici nainte, cntrile i citirile din Vechiul Testament se mpletesc n
serviciul Utreniei cu cele ale Noului Testament. Dintre toate slujbele serviciului divin
zilnic. Utrenia este aceea a crei rnduiala a fost cel mai mult mbogit cu producii
le poeziei imnografice cretine (bizantine), care este reprezentat aici sub toate forme
le i denumirile ei: tropare, stiluri, condace, icoase, antifoane, canoane etc.41 i prin
care Utrenia se adapteaz la calendarul anului liturgic (ciclul sanctoral sau minea.1).
40Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele rugci uni (slujbe), cap. 309, P .G., t. CLV, col. 568 i
trad. rom. cit., pp. 202-203.
41Vezi cap. despre Formel e fi denumi ri l e poeziei imnografice din Li turgi ca general .
103
Cntrile Treimice, care nlocuiesc cntarea Dumnezeu este Domnul... n zilele;
de rnd din Presimi, exprim participarea Bisericii la cntarea ngerilor. Cretinul
scoal din noapte pentru a veghea cu ngerii i a aduce mpreun cu ei laud neconte|
nit lui Dumnezeu. De aceea, toate scurtele tropare treimice din aceast parte a Utre-i*
niei se termin, invariabil, prin ntreitul imn sfnt al ngerilor, din viziunea lui IsaiJ
(VI , 6 ) i din Apocalips (I V, 8 ).
Cu citirea Catismelor de rnd din Psaltire ncepe o subdiviziune nou i distinct a
serviciului Utreniei, care ine pn la canoane. .
Catismele de rnd din Psaltire, adic grupele de psalmi a cror citire urmeaz acum,m
se numesc aa de ia cuvntul grecesc , adic edere (de la , a edea)
pentru c n timpul citirii lor se poate edea jos n strane42. I n unele din crile noastr&lf
de slujb (Liturghier, Tipicul bisericesc, Octoih, Triod .a.), ele mai sunt numite i ,,sti-:!;
hologii (alc Psaltirii), adic citirea psalmilor alctuii din stihuri sau versete. Fiecare!
catism e mprit n trei stri (pri), n cinstea Sfintei Treimi. La Utrenie se citesofj
n timpul verii Adou catisme, iar iarna trei catisme, dup cum arat Regula de la nce-M.
putui Psaltirii. I n timpul citirii lor, dvera st nchis, simboliznd vremea de pocin^
dinainte de venirea Mntuitorului.
Se poate edea jo>s, de asemenea, n timpul cntrii acelor stihiri care alterneaz cu
citirea catismelor i care, pentru acest motiv, sunt numite sedelne, seznde sau catismalet
(dup termenul grecesc ), adic cntri ale catismelor. ntrebuinarea lor n^j
cult se pare c este anterioar secolelor VI II -I A, cnd Sfntul Teodor Studitul le men-W
iona ca pe un lucru nou (Cuvnt din postul Naterii...).
Catismele i sedelnele reflect - ca i stihurile de la Dumnezeu este Domnul... r^
troparele - antagonismul sau lupta dintre elementele Legii Vechi de o parte i cele ale^
Legu Noi de alt parte, n evoluia cultului cretin. i aici se vede, nc de mult, tendin
a de suprimare sau comprimare a elementului vechi precretin, n favoarea celui mai '
nou, de origine pur cretin; n bisericile de enorii, precum am vzut, de cele mai*
multe ori se suprim citirea catismelor i se cnt numai sedelnele.
Aceeai lege a procesului de suprimare sau comprimare i-a fcut deja efectul i ,
asupra altor grupe de cntri din restul Utreniei. Astfel, stihul Binecuvntat eti,"
Doamne, nva-ne pe noi ndreptrile Tale !, care se repet naintea fiecrei stihiri ,
(fiecrui tropar) de la Binecuvntrile nvierii din rnduiala Utreniei de duminica, nu'
este altceva dect versetul 12 al Psalmului CXVUI, psalm care alctuiete singur Catis
ma a XVU-a, adic a treia catism din rnduiala Utreniei de duminica. Acest psalm se '
cnta deci odinioar n ntregime, dar cu timpul a fost subplantat de cntrile cele noi
ale Binecuvntrilor nvierii, intercalate la nceput printre stihurile lui.
Cdirea din timpul Binecuvntrilor nvierii nchipuie aromatele a(miresmele) adu
se de femeile mironosie la mormntul Domnului, n dimineaa nvierii, pentru a
completa ungerea trupului Domnului, potrivit rnduielilor tradiionale pentru mori. *
Polieleul (de la , mult-milostiv) este o cntare care la praznice i la srb
torile sfinilor mai importani nlocuiete Binecuvntrile nvierii de duminica. La sr
btorile Mntuitorului i ale sfinilor, Polieleul este alctuit din versetele alese din
Psalmii CXXXIV (Robii Domnului, .Aliluia...) i CXXXV (,,Mrturisii-v Domnu
lui c este bun...), care preamresc n chip deosebit i laud milostivirea lui Dumne
zeu43; dup flecare verset al Psalmului CXXXV se repet refrenul C n veac e nula
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
42Vezi Simeon al Tes., op. cit., cap. 311, P.G., t. CLV, col. 569-572 i trad. rom. ci t., p. 204.
43Despre Polieleu vezi la Simeon al Tesalonicului, op. ci t., cap. 309, P.G., t. CLV, col. 56S t
trad. rom. cit., p. 203.
104
w
puiP' (^'l 1 ), ceea ce a i fcut ca aceast cntare s ca
pete denumirea de Polieleu (mult-milostiv sau mult mil).
La srbtorile Sfintei Fecioare, Polieleul este format din versete ale Psalmului
jCLlV (Cuvnt bun rspuns-a inima mea...), dup care se repet un fel de refren
(pripeal), care ncepe cu Bucur-te... i care reprezint frnturi din diferite imne i
rugciuni pentru Maica Domnului.
n trei din duminicile Triodului (duminica Fiului risipitor, duminica lsatului sec
decarne i duminica lsatului sec de brnz) se adaug, la Polieleul obinuit al srb
torilor (Psalmii CXXXIV i CXXXV), i Psalmul CXXXVI (La rul Vavilonului...),
care exprim plngerea i nostalgia poporului evreu pentru ara Sfnt, atunci cnd se
afla n robia babilonic, simboliznd acum plngerea cretinilor, dup raiul pierdut,
patria originar i fericit a omului, din care l-au izgonit pcatele.
Mrimurile ( , la rui Velicanie, germ. Verherrlichungslied), cu sti
hurile lor, care urmeaz dup Polieleu, sunt o particularitate a ritului romnesc i slav
(grecii nu le au). Se numesc aa pentru c ele preaslvesc mreia praznicului sau a mi
nunilor i meritelor sfinilor srbtorii, ncepnd totdeauna cu cuvintele: Mrimu-te
petine... ( , Velicaem). Acestea alctuiesc primul rnd de Mrimuri
(propriu-zise) i sunt de origine ruseasc, fiind atribuite, dup suprascrierile din unele
ediii ale Psaltirii i Catavasiertdui, Fericitului Macarie, filozof i ritor (predicator), la
care unele ediii l adaug pe Timotei Monahul.
Unele srbtori mai au i al doilea rnd de Mrimuri sau Pripele, care ncep de
regula cu Venii toi (credincioii)... i care sunt opera unui imnograf romn din se
colul al XIV-lea: Kyr Pilotei Monahul (probabil de la Cozia), fost logoft al lui Mircea
cel Mare, cu numele mirenesc de Pilos.
StihurileMrimurilor sunt de fapt diferite versete din psalmi, potrivite cu eveni
mentul sau cu sfntul srbtorit n ziua respectiv. Alegerea stihurilor pentm fiecare
srbtoare (de regul cte ase) este atribuit, n suprascrierile din crile de slujb, lui
Nichifor Vlemide (teolog bizantin, 1197-1272). Ideea exprimat n textul Mrimurilor
era concretizat odinioar n ritualul scoaterii i nchinrii icoanei sfntului sau a praz
nicului respectiv, rimai care avea loc n timpul cntrii Mrimurilor i care se mai
pstreaz nc n unele mnstiri, cnd se face Priveghere.
Strofa sau stihira numit Ipacoi (bnaKoi] = ascultare, rspuns, ecou, rsunet) sau
suhasculttor (emu a fost tradus cuvntul respectiv n tmele ediii ale Octoihului mare i
mic), preced cntarea Antifoanelor, n rnduiala Utreniei de duminica; la celelalte
srbtori, Ipacoi e aezat dup Cntarea a treia a Canoanelor. Ipacoi nsemna la n
ceput refrenul care se intercala printre versetele psalmilor cntai n cntarea psalmo-
dic. Astzi, stihirile duminicale numite astfel sunt rnduite pe cele opt glasuri i toate
proclam n chip solemn nvierea Domnului; de aceea li s-a dat aceast denumire, ca
unele care trebuie s fie ascultate cu deosebit luare-aminte i fr s stm jos. Dup
vechii tlcuitori ai cultului, denumirea de ascultare (asculttor sau stihira a ascult
rii) se refer la Hristos-Mnmitoml - Adam cel nou Care, prin ascultare, adic prin
mplinirea voii Tatlui, a anulat neascultarea vechiului Adam i l-a adus la vrednicia
cea dinti; se poate referi i la sfintele femei-rnironosie care, n frunte cu Maica Dom
nului, au venit cele dinti la mormnt i, ascultndu-L pe Hristos cel nviat, au vestit
apostolilor bucuria nvierii, anulnd astfel neascultarea Evei, prin care s-a clcat po
runca i a venit blestemul44.
L i t u r g i c a s pec i a l
44 Vezi, de ex., Tl cui re pe smrt, tlmcit di n cea pre l arg ellineasc, a l ui .Nichifor Callist
Xantopulul, la antifoanele celor opt gl asuri ..., de ierom. Gherontie, Neamu, 1817, t. 98 r.
105
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Antifoaneie sau Treptele antifotmelor (,) din Octoih sunt cntri scurte|
numite antifoane pentru c se cnt alternativ de ctre cele dou strane sau coruri de
cntrei. Ele sunt compuse de Sfntul l oan Damaschinul ori, dup cum cred unii, de|
Sfntul Teodor Studitul45, pe baza Psalmilor CXIX-CXXXIII (CXX-CXXXIV), careul
formeaz Catisma a XVI I I -a, numit i cntarea treptelor, pentru c se cnta pe|
treptele de la intrarea templului din Ierusalim, de ctre dou coruri (cete) de cntreii
care stteau fa n fa i cntau pe rnd. Fiecare dintre antifoaneie celor opt glasuri e|
format din nou tropare sau stihiri scurte, grupate trei cte trei, n trei antifoane peni
tru fiecare glas, cu excepia celui de la glasul VI I I , care este mprit n patru anti
foane, avnd astfel 12 tropare sau stihiri scurte. mprirea aceasta a antifoanelor arelf
deci o evident semnificaie trinitar, referindu.-se la cele nou cete ale ierarhiei ceretii
a. ngerilor, care cnt Sfintei Treimi lauda cea. necurmat sau neadormita, cu care n?
unim i noi spre a-L luda pe Domnul. a >
Citirea Evangheliei este partea principal i specific a Utreniei srbtorilor. n junilf
ei se grupeaz o serie ntreag de cntri i formule (Binecuvntrile nvierii ori Poii-U
eleul, Antifoaneie, Prochimenul, Toat suflarea..., nvierea lui Hristos vznd...
.a.), menite s ncadreze i s pun n lumin aceast lectur biblic, prin care, m
srbtorile din cursul sptmnii, se simbolizeaz artarea sau venirea lui Hristos in i
lume i nvtura Lui mntuitoare, iar duminica, nvierea Lui.
Duminica se citete la Utrenie una din cele 11 Evanghelii ale nvierii ( ,
), deoarece duminica este ziua sptmnal nchinat comemorrii nvierii Dom- *
nului. Citirea celor 11 pericope duminicale ale Evangheliei ncepe de la prima duminic
dup Rusalii (Duminica Tuturor Sfinilor), ciclul lor repetndu-se astfel, din I I n L),
duminici, n tot cursul anului, cu excepia perioadei Penticostalului, cnd irul lor sufer
unele modificri. Ciclul celor 11 Evanghelii duminicale ale Utreniei era deja fixat n se
colul al VTII-lea, dar momentul n care se citea Evanghelia n cursul Utreniei nu era pn
tutindeni acelai. Astfel, la Ierusalim se citea (ca azi) dup antifoane, pe cnd ia Con
stau tinopol se citea dup doxologie, fiind ncadrat de cele dou tropare ale nvierii,,
care i-au pstrat pn astzi locul lor de la sfritul Utreniei (vezi mai departe).
Pentru ce sunt numai 11 Evanghelii ale nvierii i nu mai multe ori mai puine b
Pentru c mai toate vorbesc despre artrile Mntuitorului ctre Sfinii Si Apostoli,
dup nviere, cnd acetia rmseser numai 1 1 , din pricina cderii lui Iuda (vezi, de
exemplu, Mt. XXVI I I , 18; Mc. XVI , 14; Lc. XXIV, 22 .u.). Dup numrul Evanghe-
fiilor nvierii avem i 11 Luminnde i 11 voscresne sau stihiri ale Evangheliilor, pie-
cum se va arta puin mai departe.
Pentru ce Evangheliile nvierii se citesc n latura dinspre miaznoapte a Sfintei Mc
se ? Pentru c n aceast lamr este situat capul Mntuitorului, din scena iconografic.!
numit Epitafios (punerea n mormnt), zugrvit pe sfntul antimis i pe sfntul epi
taf (cnd acesta se afl aezat pe Sfnta Mas, adic de la Pati la nlare), iar preotu!
care citete Evanghelia nvierii l nchipuie acum pe ngerul care a vestit femeilor
mironosie nvierea, eznd pe piatra rsturnat a mormntului40, n partea dreaptf,
unde era czut nframa capului, cum precizeaz Sfntul Evanghelist Marcu (cap.
XVI , 5). De aceea citete el Evanghelia dinuntrul altarului, lng Sfnta Mas care ,
nchipuie Mormntul Domnului, iar nu dintre uile mprteti i nu n vzul mulimii
45Nichifor Callist Xantopulos, op. i trad. rom. cit., f. 1verso.
46Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele slujbe, cap. 335, P.G., t. CLV, col. 608 i trad. rom. cit.,
p. 218.
106
L i t u r g i c a s pec i a l
din biseric, deoarece nvierea nu este cunoscut nc dect femeilor mironosie, care
ati auzit cele dinti vestea fericit a marii minuni47.
La srbtorile din cursul sptmnii, Evanghelia este citit ns dintre uile mpr
teti (ca la Liturghie), deoarece nu mai este vorba despre cele 11 Evanghelii ale nvie-
rj,; i atunci preotul l reprezint pe Mntuitorul nsui, vorbind n faa mulimilor,
nainte de patima i nvierea Sa48. Evangheliile respective se aleg atunci dintre perico-
pele al cror coninut vorbete despre evenimentul srbtorit (la praznicele mpr
teti) ori st n vreo legtur oarecare cu viaa i virtuile sfinilor serbai.
Scoaterea, Sfintei Evanghelii n mijlocul bisericii la Utrenia de duminica nchipuie ar
tarea Domnului dup nvierea Sa i vestirea nvierii h toat lumea. De aceea se cnt
acum Venii, toi credincioii, s ne nchinm Sfintei nvierii lui Hristos....
Alctuirea imnului nvierea lui Hristos vznd... este atribuit Sfntului Ioan
Damaschinul.
Psalmul L este ntrebuinat nc din vechime n rnduiala Utreniei49, n acelai loc
n care l gsim i azi n toate riturile liturgice rsritene; el exprim aici sentimentele
deumilin i smerenie, cu care credincioii l ntmpin pe Hristos, Cel ce S-a artat
mai nainte prin citirea Evangheliei ori prin cntrile care ne vorbesc despre El. Odi
nioar, el se cnta antifonic i constituia nceputul vechiului oficiu al dimineii sau al
Utreniei propriu-zise (n Apus, Laudes matutinae).
Cu stihira nvierii (nviind Iisus din mormnt...) se termin cidul cntrilor n le
gtur cu Evanghelia, care alctuiesc o parte distinct - i anume partea cea mai im
portant i mai caracteristic - a Utreniei duminicilor, prin care aceasta se deosebete
deUtrenia zilelor de rnd.. Stihira aceasta este de o adnc vechime, fiind socotit, de
unii Jiturgiti, ca fiind de provenien egiptean50. ntr-o form puin deosebit se
cnt i n cultul catolic, la venerarea Sfintei Cruci din Vinerea Patimilor.
c) Dup aceasta urmeaz, precum am vzut, citirea Canoanelor sau cntarea Cata-
vasiilor, care alctuiesc partea, a treia a serviciului Utreniei i despre care am vorbit n
capitolul despre Poezia imnografic din cursul de Liturgic general (tot acolo, des
pre condac i icos, iar despre sinaxar a se vedea, n aceiai curs, cap. despre LectuHle din
scviciul divin).
Canoanele alctuiesc una dintre cntrile caracteristice serviciului Utreniei. Fiind
produse ale poeziei religioase cretine, inspirate - precum am vzut din cntrile po
etice ale crilor Vechiului i Noului Testament, ele reprezint cea mai strlucit expre
siepoetic, n cultul ortodox, a legturii strnse dintre Vechiul i Noul Testament.
Cntrile numite svetilnesau luminande ( ), care se cnt nainte de
Laude, se numesc aa fie pentm c odinioar ele se cntau n momentul cnd ncepea
s se lumineze de ziu, fie pentm c n mai toate cntrile care poart aceast numire e
vorba de lumin: lumina natural a zilei, adus de soare, ori - mai ales - lumina cea
adevrat i venic, ntruchipat i adus n lume de Hristos-Mntuitorul51. Ele sunt
47Excepie se face, precum am vzut, numai n noaptea Patilor, cnd Evanghelia se citete nu
numai n afara altarului, ci chiar afar din biseric, n mijlocul i n vzul credincioilor i chiar la n
ceputul slujbei, pentm a se vesti astfel la toat lumea marea minune a nvierii, a crei amintire anual
o comemorm atunci (comp. i Pr. Prof. P. Vintilescu, L i turghi end explicat, pp. 70-71).
48Simeon al Tesalonicului, op. ci t., cap. 335-336, P .G., t. CLV, col. 608-609 i trad. rom. cit., pp.
218-219.
49 Vezi, de ex., Sfntul Vasile cel Mare, Epist. GCV7I (Ctre el end di n Neocezareea Pontul ui ),
P.G., t. XXXII, col. 764.
50A. Baumstark, Li turgi e compare, ed. a 3-a, p. 1-12.
51Simeon al Tesalonicului, op. cit., cap. 313, P.G., t. CLV, col. 572 i trad. rom. cit., p.204.
107
adevrate epicleze (invocri) ale lui Hristos-Lumin, presrate n cursul ntregii 1.-| |
nit32. ndeosebi, pentru cele 11 svetilneduminicale ale nvierii se ntrebuineaz j do$fi f
numirea de exapostilarii (. de la -- = a trimite), redarfl
uneori n romnete prin trimitoare ori tropare ale trimiterii; denumirea aceasta scsil
explic prin aceea c n ele este vorba ori de trimiterea sfintelor femei ctre apostoli '
a acestora la neamuri pentru propovduirea nvierii53, ori de fgduina trimiteri
Sfntului Duh, fcut de Mntuitorul nainte de nlarea Sa la cer. Se mai numesc isk
i pentru c, odinioar, n biserica cea mare (catedrala patriarhal) din Constantino]
se trimitea unul dintre cntrei n mijlocul bisericii, spre a executa aceste cntri. f
Cele 11 svetilne duminicale ( ) sunt, ca i voscresms
le, n legtur cu Evangheliile corespunztoare ale nvierii, pe care ele J e parafrazeaz* :
Ele sunt alctuite, dup unii, de mpratul bizantin Leon Filozoful (neleptul)^4, irim
dup alii, de fiul su, Constantin al VI I -Lea Porfirogenitul (sec. al X-lea)55. hg
Stihul Sfnt esteDomnul Dumnezeul nostru... i celelalte, care se cnta duminica* F
naintea svetilnelor, sunt luate din Ps. XCVI I I (vers. 2 , 3, 5 i 9), psalm care, proba-ff
bil, se cnta odinioar n ntregime, imediat nainte de Laude. I .
Cu Laudele ncepe a doua subdiviziune a acestei ultime pri a Utreniei, care inelf .
pn la sfritul slujbei.
Laudele; Ludrile sau Hvalitele ( , ) sunt cntrile prin-*
cipale i caracteristice ale rnduielii Utreniei. Pile sunt alctuite din o serie de stihiri ci ;
numr variabil (duminica 8 , ia praznice 6 , la srbtorile mai mici i n zilele de rndp
4), care alterneaz cu versete din Psalmii CXLVII I , CXLIX i CL, numii i psalmA '
alleluiatici sau de laud, fiindc se termin cu refrenul ebraic Alleluia, care nseamn*
Ludai pe Domnul !. ntrebuinarea acestor psalmi n serviciul divin al dimineii^
menionat n documente nc din sec. al IV-iea56, reprezint o motenire strveche
din culmi sinagogii iudaice i este universal n toate riturile liturgice cretine, cu ex-'| t.
cepia celui romano-catolic, din care a fqst suprimat n 1911 de ctre reformatorii'
Psaltirii romane. Odinioar, ei se cntau n ntregime; dup fiecare verset cntat sau J
rostit de ctre solist sau conductorul cntrii, poporul cnta refrenul: Toat suflarea , 1
s laude pe Domnul !. Astzi, numai n zilele de rnd care nu au stihiri la Laude rrj
M inei aceti psalmi se mai citesc n ntregime, ca odinioar, aa cum i gsim nc n
Ceaslov. La slujba din duminici i srbtori au rmas din ei numai primele dou ver-m ;
sete ale Psalmului CXLVI I I , versete care se cnt pe larg la nceput, precum i celelalte^;
cteva stihiri (versete) din ceilali psalmi (Ps. CXLIX, 9 ; Ps. CL, 1-5 ; Ps. IX, 32 isH
Ps. CXXXVII , 1), cntate recitativ printre stihirile Laudelor. Stihirile acestea reprezin-, f| !
t compoziii mai noi, de inspiraie cretin, alctuite de diferii imnograf clin sec. al 2 ,
VI-lea nainte i care au intrat treptat n Mineie, Octoih, Triod i Penticostar. t|f
Ultimele dou stihiri de la Laude se cnt precedate nu de versetele din psalmi, ci
de Slav..., i acum..,; duminica, la Slava Laudelor, se cnt una dintre cele11 stihiri 4
ale Evangheliei, numite i voscresne (termen slav, care nseamn nviere) sau Eot(h)i- '
nale (de la cuvntul grecesc --, care nseamn matinal) sau rnnecnde (de 4
la cuvnt latinesc manico-arc a se scula dis-de-diminea), pentru c mai toate vor- )
besc despre mnecate, adic mergerea foarte de diminea a femeilor mironosie la -
Preot Prof. D r. Ene Brani te
52N. Egender, n L a pri re des Heures, ed. de Chevetogne, 1975, p. 137.
Vezi Nichifor Callist Xantopuios, op. i trad. rom. ci t., f. 101 v. 102 r.
54Vezi Nichifor Callist Xantopuios, op. i trad. rom. ci t., f. 102 r.
55Vezi, de ex., Pr. Prof. P. Vintilescu, Despre poezia i mnografi c..., p. 128.
56Vezi, de ex., loan Cassian, op. ci t., III, 6, P.L., t. XLIX, col. 135-136.
108
jjiormntul Domnului, n ziua nvierii. Ele corespund - ca i svetilnele - celor 11
gyaaghelii ale nvierii, pe care le comenteaz sau le parafrazeaz, i sunt alctuite de
; Apratul bizantin Leon neleptul sau Filozoful (1"91).
Doxolojjia sau Slavoslovia (numit uneori i Mrinda), sau Imnul ngeresc (deoarece
primul ei verset - Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu... - este imnul cntat de n
geri la Naterea Domnului, Le. I I , 14), constituie una dintre cele mai vechi pri ale
serviciului Utreniei. n forma sa de azi, doxologia este un imn cu caracter trinitar,
adic alctuit n cinstea Treimii, cum zice Simeon al Tesalonicului57. Dar n serviciul
liturgic ea a fost ntrebuinat la nceput n forma sa originar i cea mai simpl, de
ijnn al ngerilor, adic aa cum o aflm n Evanghelia de la Sfntul Luca (II, 14). n
aceast form o gsim, de ex., n Constituiile apostolice (cartea a VI I I -a, cap. 13), inse
rat n rnduiala Liturghiei, ndat dup Unul Sfnt, unul Domn...; dar n acelai
document o gsim, n alt loc (cartea a VI Ta, cap. 47 i 48), deja amplificat aproape
tu forma de azi, ca un imn de laud ctre Dumnezeu-Tatl i Fiul, amplificare provo
cat, desigur, de discuiile dogmatice hristologice din secolul al IV-lea, provocate de
arieni. Ulterior, din pricina ereziei pnevmatomahe a lui Macedonie, s-a adugat i
meniunea Sfanului Duh, cea cle-a treia persoan a Sfintei Treimi (Doamne, mpra
teceresc, Dumnezeule... i Duhule Sfinte !), imnul cptnd astfel un caracter expres
trinitar, adic alctuit n cinstea Treimii, cum zice Simeon al Tesalonicului58, i de
venind un mijloc de lupt al Ortodoxiei mpotriva ereziilor antitrinitare. Amplificarea
s-a fcut, ca de obicei, tot pe baz de texte biblice, ndeosebi cu versete din psalmi, lu
ate textual sau cu mici adaptri.
Odinioar, doxologia se cnta n momentul cnd se ivea pe cer prima raz de soa
re, adic lumina zilei. De aceea, cntarea ei era introdus, ca i azi, prin ecfonisul rostit
dediacon: Slav ie, Celui ce ne-ai artat nou lumina !, prin care l slvim pe Acela
care nu numai c ne d lumina natural a zilei, dar ne-a adus i lumina spiritual, a
cunotinei de Dumnezeu, El fiind Soarele cel adevrat i lumina cea adevrat59, iar
noi ntru lumina Lui vom vedea lumina. n cadrul Utreniei, slavoslovia ocup deci
un loc i are un rost analog cu cel ocupat de imnul Lumin lin... n cadrai Vecer
niei (vezi n urm, la explicarea Vecerniei). Ea nseamn momentul culminant, apo
geul laudei aduse de Biseric lui Dumnezeu, ca izvor al luminii naturale i totodat ale
celei spirituale, laud care constituie scopul de cpetenie i elementul predominant al
prii a doua a Utreniei, ncepnd nc dinainte de svetilne. ntr-adevr, formula ros
tit de preot (diacon) nainte de Cntarea a noua a Catavasiilor (canoanelor) ne pre
vestete venirea lui Hristos, Lumina lumii, mrind pe Nsctoarea de Dumnezeu i
Maica Luminii...33. Cntarea svetilnelor, care coincidea odinioar cu nceputul lu
minrii de ziu, ne aduce aminte de zorile mntuirii, pentru ca, ceva mai trziu, cnta
rea doxologiei s ne anune att revrsarea luminii, ct i venirea lui Hristos, ca pe un
fapt mplinit: Slav ie, Celui cene-ai artat nou lumina !. Att laudele, ct i do
xologia sunt, de fapt, imne ale slvirii lui Dumnezeu ca izvor al luminii, att de
necesar pentru viaa omului, ca i pentru aceea a ntregii existene organice.
Icleea i termenul de lumin sunt deci predominante i centrale n structura i
simbolismul prii finale a Utreniei, care ar putea fi numit slujba prin excelen a zo-
gp-
L i tu rgi ca s p e c i a l
5/ Despre sfintele rugci uni (slujbe), cap. 313, P.G., t. CLV, col. 572, i trad. rom. ci t., p. 697.
58I bidem.
59Sfntul Ciprian, De dominica oratione, cap. 35, P.L, t. IV, col. 560 B-C.
109
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
rilor sau a luminrii, dar i a bucuriei, precum o caracterizeaz Sfntul Vasile cel
re60. Dac n slujba de sear (Vecernia) rzbate melancolia discret a amurgului/
micorrii i a dispariiei treptate a luminii, n cea de diminea (Utrenia), dimpotriv
izbucnete exuberana bucuriei, a jubilrii pentru lumina care revine, care crete trejj j l
tat i nvluie din nou lumea, aducnd cu ea ndejdea i fcnd s pulseze viaa, "eilcss*
teptat din amorirea somnului i din ntunericul nopii, aa cum venirea lui Hristos
lume a adus bucuria mntuirii.
n diferitele pri care alctuiesc serviciul Utreniei se exprim astfel un ir ntreg d
aspecte ale simirii noastre religioase, pe care ni le trezesc, pe rnd, rugciunile, cntffjp
rile i citirile slujbei. ncepem cu sentimentul de tristee, cu tnguirea i pocina celo!
aflai odinioar n ntuneric i pcat, exprimate prin cei ase psalmi; gustm apoi U'ndi
timentul de mngiere i de ndejde, pe care ni le aduce cntarea Dumnezeu est
Domnul... i cele urmtoare; jubilm n sentimentul de bucurie i preaslvire, prici
nui te de Polieleu i de citirea Evangheliei; dup sentimentul de linite i mpcare,pa
care ni-1 toarn n suflete citirea (cntarea) lin a Canonului (Catavasiilor), cntm la|
uda lui Dumnezeu prin intonarea Svetilnelor i a Laudelor, iar n cele din urm bucu-l
ria noastr explodeaz, culminnd n slvirea entuziast a lui Dumnezeu, din cntarea^!
doxologiei. .
Cele dou- tropare, care se cnt dup doxologie la Utrenia de duminic, vorbesc^
amndou despre nviere, de aceea n grecete se i numesc , ^
(tropare ale nvierii). Dup supransemnarea din vechile Evhologlni mari greceti tipa-ija
rite la Veneia, aceste tropare sunt opera Sfntului Ioan Damaschin; ele au fost ntreb
buinate la nceput n slujba nvierii i ncadrau odinioar Evanghelia, care, la Con?Ai
stantinopol, se citea n acest moment al Utreniei duminicale (vezi n urm).
Rugciunea (fr titlu), pe care preotul o citete n tain la sfritul Utreniei dup,Uf
ectenia cererilor (Doamne Sfinte, Care ntru cele de sus locuieti...), este de fapt
rugciunea de binecuvntare i de concediere a credincioilor din biseric la sfritul.
Utreniei. Ca sens, ea corespunde deci cu Rugciunea amvonului de ia Liturghie (a se.
vedea mai departe, la explicarea Liturghiei). Ea trebuie s fie destul de veche, cci o
rugciune similar, dar cu alt text, gsim i n rnduiala Utreniei desen m mt!
Constituiile apostolice (cartea a VTII-a, cap. 39).
;
BI BLI OGRAFI E (lucrri auxiliare)
Ev. Antoniadu, Despre rugciunile Vecerniei i Utreniei din sfintele noastre rnduieli
(n grec.), n rev. Byzantinisch Neugriechische Jahrbcher (Atena), t. XIII,
(1936-1937), pp. 245-280.
Idem, Despre vananta cu cntri sau bizantinAumeasc a slujbelor serviciului divin
de zii noapte (n grec.), Atena, 1951.
M. Arranz, S.J ., Les prires presbytrales des matines byzantines, n O.C.P., voi
XXXVI I , fase. I I (1971), pp. 406-436.
Acelai, Le Sacerdoce ministriel dans prires secrtes des Vpres et des Matines.
byzantines, Roma, 1971.
Nilo Borgia, ' ., ,Diumov delle Chiese di rito bizantino n Orientalia
Christiana, vol. XVI , 2, 56 (nov. 1929), 209-218.
60Regul i l e mari , 37.
110
L i t u r g i c a s pec i a l
hr. 1-2, PP 70' 89
C. Cailewaert, Laudes matutines, Brgge (Bruges), 1928.
j B. Cireeanu, Tezaurul liturgic al Sfintei Biserici Ortodoxe de Rsrit; t. I I I , Bucu
reti, 1914.
I.M. Funtuli, Slujba Utreniei (n grec.), Tesalonic, 1966 (extras din rev. Grigorie
p alama).
Aceiai, Utrenia mnstireasc (n grec.), Tesalonic, 1972.
" J.M. Hanssens, Nature et genese de l'office des Matines, Roma, 1952, (Analecta
'Gregorian, 57).
! j. Jungmann, Beitrge zur Geschichte der Gebetsliturgie. I. Die Entstehung der
platuiin, n rev. Zeitschrift fr katholische Theologie (Innsbruck), 72 (1950), pp.
66-79.
H. Lee le req, Matines, n DACL, t. X (1932), col. 2677-2679.
Idem, Laudes (Oficiul Laudelor), n acelai dic., t. VI I I , col. 1887-1898.
J. Mateos, Quelques problmes de l'Orthros byzantin, n rev. Proche Orient
Chrtien, I I (1961) i extras aparte, Jrusalem, 1961.
Acelai, Office de minuit et officedu matin chez St. Athanase; n O.C.P., vol. XXVI I I ,
fase. 1 (1962), pp. 173-180.
Acelai, De offtcio matutino et vespertino in ritibus orientalibus, Roma 1968/ 69.
V. Mitrbfnovici, T. Tarnavschi i N. Cotlarciuc, Liturgica Bisericii Ortodoxe, Cur
suri universitare. Cernui, 1929.
Officede Matines selon le rite byzantin, trad. fr. par P. Mercenier, n rev. Irnikon,
an, 1934 (suppl.), pp. 138-142.
M. Scabailanovici, Tipicul comentat (n rus.), t. I, Kiev, 1910.
Pr. S. Teodor (Arhiereu Tit Simedrea), trei articole despre Filotei Monahul de la Cozia
-imnograf romn, n rev. ALO., an. 1954, nr. 1-3, nr. 4-6, i an. 1955, nr. 10-12.
Ambrozios Stavrinos, Contribuie la sfintele rnduieli ale Vecerniei i Utreniei (n
grec.), Constantinopol, 1923-1924.
Tipicon, siest Ustav, Moscova, 1954 (retip. dup ed. din 1906).
Prof. P. Trembela, Pcugciunile Utreniei i ale Vecerniei (n grec.), n rev.
(Atena), XXI V-XXV (1953-54), retip. n , t. I I ,
Atena, 1955, pp. 188-274.
P.V. (Vetelevski), nelesul i structura celor ase psalmi (n rus.), n J M .P., an.
1968. nr. 10, pp. 63-64.
Pr. Prof. P. Vintilescu, Despre poezia imnografic din cnile de ritual i cntarea
bisericeasc, Bucureti, 1937.
Acelai, Oficiul Utreniei, n rev. G.B., an. 1963, nr. 7-8, pp. 683-699.
Acelai, Liturghierul explicat, Bucureti, 1972, pp. 59-75.
p(- Prof. Ene Branite, Slujba Utreniei - I storie i explicare, n rev. S.T., an. 1972,
Ceasurile Liturgice
(orele canonice)
1. Ce sunt Ceasurile Liturgice. Locul i timpul svririi lor
Ceasurile sau orele canonice fac parte dintre Laudele mici, adic cele alctuiri
mai mult din citiri fcute la stran, rolul preotului n oficierea lor fiind foarte redus
De aceea, rnduiala lor se afl n Ceaslov, cartea prin excelen a cntreilor de stranei
La noi, numai ediiile din 1937, 1956 i 1967 ale Litur/jhierului au adugat, pentr^
preot, rnduiala Ceasului IX, nainte de cea a Vecerniei. Slujbe de o importan5
secundar, astzi Ceasurile se citesc aproape numai n mnstiri i n unele catedralei!
chiriarhaie, la care se pstreaz regula de slujb a mnstirilor..
De regul, ele se citesc n tinda (pronaosul) bisericii, ca i Pavecernia i Miezonoptica
Ct privete momentul din zi n care seoficiaz, odinioar ele se citeau aproximai
n momentele din cursul zilei indicate de nsi denumirea lor: Ceasul I, la nceputul1
primului sfert din zi (aproximativ ora 6 dimineaa); Ceasul I I I , la nceputul siertuluiaj!
doilea din zi (aproximativ, ora 9 dimineaa); Ceasul VI , la miezul zilei (aproximai1
ora 1.2), iar Ceasul IX, ia nceputul ultimului sfert al zilei (aproximativ ora 3 p.m
Cu vremea ns, ele s-au grupat n jurul Laudelor mari (Vecernia i Lbrenia)|
citindu-se n legtur cu acestea, astfel: Ceasurile I , I I I i VI se citesc dimineaa, ntre;
Utrenie i Liturghie, iar Ceasul I X seara, imediat nainte de Vecernie.
Ceasul I ncheie ciclul Laudelor de noapte (diminea) i se citete totdeauna ndat1
dup Utrenie, ca o continuare sau completare a ei, chiar atunci cnd Utrenia se face
cu sear, sub form de Priveghere. De aceea, n astfel de cazuri, otpustul desvrit aljf
Utreniei se face la sfritul Ceasului I. Aa se explic pentru ce slujba Ceasului 1nu af
o formul de binecuvntare pentru nceput, ca i Ceasul VI , care se citete n continu#
area Ceasului I I I . fjg:
Ceasurile I I I i VI alctuiesc ciclul Laudelor de zi i se citesc ndat dup Ceasul If|
nainte de Liturghie sau nainte de Obedni, n zilele n care nu se face Liturghie. '*3
Ceasul I X ncepe grupa Laudelor de seara; el se citete dup-amiaz, imediat naC
inte de Vecernie. Cu el se ncheie serviciul divin al fiecrei zile liturgice. Dar n zileieU
de rnd de peste sptmn (de luni pn vineri) din Postul Mare, precum i miercuri^
i vineri n sptmna brnzei, Ceasul IX se citete dimineaa, ndat dup Ceasul VD
i nainte de Obedni i Vecernie (Liturghie); de altfel, n timpul Postului Mare;| '
Ceasurile n general alctuiesc o parte important i un moment central al serviciului^
divin zilnic1. f/
Ca pi t o l u l VIII
2. Rnduiala Ceasurilor comune (obinuite)
R ndui al a tuturor Ceasuri l or este alctuit dup acelai plan. Ea e compus clin treimi,
pri: prima parte cuprinde lecturi din psalmi, i anume cte trei psalmi la fiecare!
V. N. Iiiin, Deni a sau Privegherea de toat noaptea, p. 141.
112
L i t u r g i c a s pec i a l
Ceas, reprezentnd deci epoca Vechiului Testament, n care s-a prezis i s-a prenchi-
puir mntuirea; partea a doua o alctuiesc o serie d tropare, care ne duc cu gndul la
faptele i la persoanele sfinte n care s-au mplinit profeiile i prenchipuirile din
Vechiul Testament, iar partea a treia cuprinde o rugciune de ncheiere2.
C easur i l e I I I i I X se ncep cu binecuvntarea preotului (cu epitrahilul, din faa ui
lor mprteti) i rugciunile nceptoare (mprate ceresc..., Sfinte Dumnezeule...
i celelalte), pentru c cel dinti inaugureaz ciclul slujbelor de ziu, iar cel de-al doi
lea, ciclul de sear (la Venii s ne nchinm..., preotul se nchin de trei ori i intr
n altar).
Ceasurile I i VI se ncep far binecuvntarea preotului, direct cu Venii s ne
nchinm..., deoarece unul se citete n continuarea Utreniei, iar cellalt - n continu
area Ceasului I I I.
Dup aceasta, la fiecare Ceas se citesc cte trei psalmi, i anume: la Ceasul I, Psal
mii: V, LXXXIX i C; la Ceasul I I I , Psalmii: XVI , XXI V i L; la Ceasul VI , Psalmii:
LIII, LI V i XC, iar la Ceasul IX, Psalmii: LXXXIII, LXXXIV i LXXXV.
Dup psalmi, se zice Slav... i se citete troparul sfntului zilei din Minei5, i
acum..., troparul Nsctoarei Ceasului respectiv, din Ceaslov, apoi o serie de tropare
mai mici. Urmeaz din nou rugciunile nceptoare i apoi Condacul sfntului sau al
srbtorii4 (duminica, ipacoi al glasului de rnd).
In timpul Postului Mare, precum i miercuri i vineri n sptmna brnzei, n loc
detroparul sfntului sau ai srbtorii se zic troparele specifice fiecrui Ceas (adic: la
Ceasul I: Dimineaa auzi glasul meu...; la Ceasul I I I : Doamne, Cela ce pe Preas
fntul Tu Duh...; la Ceasul VI ; Cela ce n ziua i n ceasul al aselea..., iar la Cea
sul IX: Cela ce n ceasul al noulea..., de cte trei ori, cu stihurile respective), iar n
ioc de condacul sfntului sau al srbtorii, se citesc cte trei tropare, care se schimb
dup Ceasuri i dup zile (vezi Ceaslovul).
Dup tropare i condace, se zice Doamne, miluiete, de 40 de ori5, rugciunea
Cela ce n toat vremea i n tot ceasul..., Doamne miluiete (de trei ori), Slav..., i
acum..., Ceea ce eti mai cinstit..., ntru numele Domnului..., iar preotul (din altar)
rspunde: Dumnezeule, rnilostivete-Te spre noi....
Dac suntem n Postul Mare, preotul iese acum i citete, n faa uilor mprteti,
rugciunea Sfntului Efrem, cu metaniile i nchinciunile cuvenite (la Ceasurile I , I I I
2Comp. Ghcmdi e, Liturgi ca, Bucureti, 1877, p. 53.
3Daca sunt doi sfini i au amndoi tropare, se citete nti, far Slav..., troparul sfntului din
ti, apoi Slav... i troparul sfntului al doilea. Duminica se pune nti troparul nvierii, apoi
Slav..., troparul sfntului, i acum..., troparul Nsctoarei Ceasului respectiv.
4Dac .sunt doi sfini i au amndoi condace, atunci la Ceasul I i VI se pune condacul sfntului
dinti, iar la Ceasul III i IX, condacul sfntului al doilea (Saffirin, Tipic, p. 27, j Lungulescu, M a
nual de practic l iturgi c, p. 8). Duminica, se pune de obicei troparul i condacul nvierii la Ceasul I,
alesfntului zilei la Ceasul II I i ale hramului la Ceasul VI (Lungulescu, op. cit., p. 28). Dac ns
cadeduminica un sfnt cu doxologie mare, se citete condacul lui la Ceasul I, al nvierii la Ceasul III
i aa mai departe, alternativ (Saffirin, Tipic, p. 45). :-
Aceast regul pentru aezarea troparelor i a condacelor la Ceasuri este n Tipicul cel mare. In
practic ns, se obinuiete s se pun la Ceasurile I i III troparul zilei i al sfntului, iar condacele:
al zilei la Ceasul I i al sfntului la Ceasul III. La Ceasul VI se pune numai troparul i condacul hra
mului bisericii (comp. i Saffirin, Tipi c, 28, n. 1, i Lungulescu, op. ci t., p. 21).
5Numrul de 40 (sau de 12) al rostirii formulei Doamne, miluiete este - dup unii - un rezumat
sau o rmi a ecteniei mari care, odinioar, s-ar fi aflat i n rnduiala Laudelor mici (Ceasuri,
Pavecernia i Miezonoptic), dup cei trei psalmi de la nceput, ca i la Vecernie i Utrenie, i care a
fost suprimat (Bojar i Roianu, op. ci t., p. 92, n. 2).
113
Ca pi t o l u l VIII
Ceasurile Liturgice
(orele canonice)
1. Ce sunt Ceasurile Liturgice. Locul i timpul svririi lor
Ceasurile sau orele canonice fac parte dintre Laudele micC, adic cele alctuitfe
mai mult din citiri fcute la stran, rolul preotului n oficierea lor fiind foarte redu,s| f
De aceea, rnduiala lor se afl n Ceaslov, cartea prin excelen a cntreilor de stran^
La noi, numai ediiile din 1937, 1956 i 1967 ale Liturjphierului au adugat, pcntrii
preot, rnduiala Ceasului IX, nainte de cea a Vecerniei. Slujbe de o importan!
secundar, astzi Ceasurile se citesc aproape numai n mnstiri i n unele catedraie
chiriarhale, la care se pstreaz regula de slujb a mnstirilor. | |
De regul, ele se citesc n tinda (pronaosul) bisericii, ca i Pavecernia i Miezonoptica,!^
Ct privete momentul din zi n care seoficiaz, odinioar ele se citeau aproximativ^
n momentele din cursul zilei indicate de nsi denumirea lor: Ceasul I , la nceputul!
primului sfert din zi (aproximativ ora 6 dimineaa); Ceasul I I I , la nceputul sfertului alf
doilea din zi (aproximativ, ora 9 dimineaa); Ceasul VI , la miezul zilei (aproximativi
ora 12), iar Ceasul IX, la nceputul ultimului sfert al zilei (aproximativ ora 3 p.m.),
Cu vremea ns, ele s-au grupat n jurul Laudelor mari (Vecernia i Utrenia)^
citindu-se n legtur cu acestea, astfel: Ceasurile I , I I I i VI se citesc dimineaa, ntre 4
Utrenie i Liturghie, iar Ceasul I X seara, imediat nainte de Vecernie. M
Ceasul I ncheie ciclul Laudelor de noapte (diminea) i se citete totdeauna ndat'!
dup Utrenie, ca o continuare sau completare a ei, chiar atunci cnd Utrenia se face de-
cu sear, sub form de Priveghere. De aceea, n astfel de cazuri, otpustul desvrit aU
Utreniei se face la sfritul Ceasului I. Aa se explic pentru ce slujba Ceasului I nu aref
o formul de binecuvntare pentru nceput, ca i Ceasul VI , care se citete n continu^
area Ceasului I I I .
Ceasurile I I I i VI alctuiesc ciclul Laudelor de zi i se citesc ndat dup Ceasul 1,4
nainte de Liturghie sau nainte de Obedni, n zilele n care nu se face Liturghie.
Ceasul I X ncepe grapa Laudelor de seara; el se citete dup-amiaz, imediat na-4
inte de Vecernie. Cu el se ncheie serviciul divin al fiecrei zile liturgice. Dar n zilele^
de rnd de peste sptmn (de luni pn vineri) din Postul Mare, precum i miercuri
i vineri n sptmna brnzei, Ceasul I X se citete dimineaa, ndat dup Ceasul VI -
i nainte de Obedni i Vecernie (Liturghie); de altfel, n timpul Postului Mare, l
Ceasurile n general alctuiesc o parte important i un moment central al serviciului^
divin zilnic1. $
2. Rnduiala Ceasurilor comune (obinuite) $
Rnduiala tuturor Ceasurilor este alctuit dup acelai plan. Ea e compus din trei *
pri: prima parte cuprinde lecturi din psalmi, i anume cte trei psalmi ia fiecare 1
V. N. Iii in, Deni a sau Privegherea de toat noaptea, p. 141.
112
I F
Ceas, reprezentnd deci epoca Vechiului Testament, n care s-a prezis i s-a prenchi-
puit mntuirea; partea a doua o alctuiesc o serie de tropare, care ne duc cu gndul la
faptele i ia persoanele sfinte n care s-au mplinit profeiile i prenchipuiriie din
Vechiul Testament, iar partea a treia cuprinde o rugciune de ncheiere2.
Ceasurile I I I i I X se ncep cu binecuvntarea preotului (cu epitrahilul, din faa ui
lor mprteti) i rugciunile nceptoare (mprate ceresc..., Sfinte Dumnezeule...
si celelalte), pentru c cel dinti inaugureaz ciclul slujbelor de ziu, iar cel de-al doi
lea, ciclul de sear (la Venii s ne nchinm..., preotul se nchin de trei ori i intr
n altar).
Ceasurile I i VI se ncep far binecuvntarea preotului, direct cu Venii s ne
nchinm..., deoarece unul se citete n continuarea Utreniei, iar cellalt - n continu
area Ceasului I I I .
Dup aceasta, la fiecare Ceas se citesc cte trei psalmi, i anume: la Ceasul I , Psal
mii: V, LXXXI X i C; la Ceasul I I I , Psalmii: XVI , XXI V i L; la Ceasul VI , Psalmii:
LIII, LI V i XC, iar la Ceasul IX, Psalmii: LXXXI I I , LXXXI V i LXXXV.
Dup psalmi, se zice Slav... i se citete troparul sfntului zilei din Minei3, i
acum..., troparul Nsctoarei Ceasului respectiv, din Ceaslov, apoi o serie de tropare
mai mici. Urmeaz din nou rugciunile nceptoare i apoi Condacul sfntului sau al
srbtorii4 (duminica, ipacoi al glasului de rnd).
n timpul Postului Mare, precum i miercuri i vineri n sptmna brnzei, n loc
de troparul sfntului sau al srbtorii se zic troparele specifice fiecrui Ceas (adic: la
Ceasul I : Dimineaa auzi glasul meu...; la Ceasul I I I : Doamne, Cela ce pe Preas
fntul Tu Duh...; la Ceasul VI ; Cela ce n ziua i n ceasul al aselea..., iar la Cea
sul IX: Cela ce n ceasul al noulea..., de cte trei ori, cu stihurile respective), iar n
loc de condacul sfntului sau al srbtorii, se citesc cte trei tropare, care se schimb
dup Ceasuri i dup zile (vezi Ceaslovul').
Dup tropare i condace, se zice Doamne, miluiete, de 40 de ori5, rugciunea
Cela ce n toat vremea i n tot ceasul..., Doamne miluiete (de trei ori), Slav..., i
acum..., Ceea ce eti mai cinstit..., ntru numele Domnului..., iar preotul (din altar)
rspunde: Dumnezeule, rnilostivete-Te spre noi....
Dac suntem n Postul Mare, preotul iese acum i citete, n faa uilor mprteti,
rugciunea Sfntului Efrem, cu metaniile i nchinciunile cuvenite (la Ceasurile I , I I I
L i t u r g i c a s pec i a l
2Comp. Ghenadie, Li turgi ca, Bucureti, 1877, p. 53.
3Dac sunt doi sfini i au amndoi tropare, se citete nti, far Slava..., troparul sfntului din
ti, apoi Slav... i troparul sfntului al doilea. Duminica se pune nti troparul nvierii, apoi
Slav..., troparul sfntului, i acum..., troparul Nsctoarei Ceasului respectiv.
4Dac sunt doi sfini i au amndoi condace, atunci la Ceasul I i VI se pune condacul sfntului
dinti, iar la Ceasul III i IX, condacul sfntului al doilea (Saffirin, Tipic, p. 27, i Lungulescu, M a
nual de practic l i turgi c, p. 8). Duminica, se pune de obicei troparul i condacul nvierii la Ceasul I,
aiesfntului zilei la Ceasul III i ale hramului la Ceasul VI (Lungulescu, op. cit., p. 28). Dac ns
cade duminica un sfnt cu doxologie mare, se citete condacul lui a Ceasul I, al nvierii la Ceasul III
i aa mai departe, alternativ (Saffirin, Tipic, p. 45).
Aceast regul pentru aezarea troparelor i a condacelor la Ceasuri este n Tipi cul cel mare. n
practic ns, se obinuiete s se pun la Ceasurile I i HI troparul zilei i al sfntul ui , iar condacele:
al zilei la Ceasul I i al sfntului la Ceasul III. La Ceasul VI se pune numai troparul i condacul hra
mului bisericii (comp. i Saffirin, Tipic, 28, . 1, i Lungulescu, op. ci t., p. 21).
5Numrul de 40 (sau de 12) al rostirii formulei Doamne, miluiete este - dup unii - un rezumat
sau o rmi a ecteniei mari care, odinioar, s-ar fi aflat i n rnduiala Laudelor mici (Ceasuri,
Pavecernia i Miezonoptic), dup cei trei psalmi de la nceput, ca i la Vecernie i Utrenie, i care a
fost suprimat (Bojor i Roianu, op. ci t., p. 92, n. 2).
113
si VI cte 4 metanii i 12 nchinciuni, iar la Ceasul I X numai trei metanii mari). Lai
fel facem i miercuri i vineri n sptmna brnzei.
Dac nu suntem n Postul Mare, urmeaz ndat rugciunile nceptoare (Sfint/ '
Dumnezeule... i celelalte) i se ncheie cu o rugciune, care are text propriu la flecari
Ceas i pe care o citete n mnstiri cel mai mare, iar n bisericile de enorie cntreul;
dndu-se jos din stran (la Ceasul I : Hristoase, Lumina cea adevrat..., urmat dd
condacul Aprtoare Doamn...; la Ceasul I I I , rugciunea Sfntului Mardarie
Stpne Dumnezeule, Printe atotputernice...; la Ceasul VI , rugciunea Sfntului
Vasile cel Mare: Dumnezeule i Doamne al Puterilor..., iar la Ceasul IX rugciunea!
Sfntului Vasile cel Mare: Stpne Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru...3,'
n timpul creia preotul, lsnd epitrahilul pe Sfnta Mas, iese pe ua de miaznoapte)
i merge de se nchin n mijlocul bisericii sau la iconostas, pentru Vecernie, intram
apoi din nou n altar, pe ua de miazzi).
La sfritul Ceasului I se face otpustul mic (sau otpustul desvrit al Utreniei}
dac nu s-a fcut ia sfritul Utreniei); de asemenea, la sfritul Ceasului VI , dac
urmeaz ndat Sfnta Liturghie (atunci se deschid perdeaua i Sfintele Ui, nainte del
otpust, care se d dintre Sfintele Ui)6; dac ns urmeaz Obedni sau Ceasul I X (n#
Presimi), atunci nu se face otpust. La sfritul Ceasului IX, se face otpustul mic nu-ml
mai dac s-a citit n pridvor, cum se face n mnstiri; dac s-a citit n naos, ca n bise
ricile de mir, nu se face otpust, ci ndat dup rugciunea final se d binecuvnta nu
pentru nceputul Vecerniei. La sfritul Ceasului I I I nu se face otpust.
Tabloid comparativ de mai jos las s se vad mai bine identitatea pianului dup4$:
care este compus rnduiala tuturor Ceasurilor. 0

Tablou comparativ ;
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Ceasul I Ceasul I I I Ceasul VI Ceasul I X %
Cnt.: ,Venii s ne nchi
nm... Psalmii 5, 89 i 100.
Troparele:
(n post: trop. Ceas. I din
Ceaslov: Dimineaa auzi
glasul meu..., cu stihurile
resp.)
Preotul: Binecuvntat este
Dumnezeul nostru...
Cnt.: mprate cetesc...
i celelalte.
Venii s ne nchinm....
Psalmii 16, 24 i 50.
il sfntului (al srbtorii) i al
(n post: trop. Ceas. III din
Ceaslov. Doamne, Cela ce
pe Preasfntul Tu Duh...,
cu stih. resp.)
Cnt.: Venii s ne nchi
nm... Psalmii 53, 54 i 90.
Nsctoarei
(n post: trop. Ceas. VI din
Ceaslov: Cela ce n ziua i
n ceasul al aselea..., cu
stih. resp.).
Preotul: Binecuvntat este
Dumnezeul nostru...
Cnt.: mprate ceresc 51
i celelalte.
Venii s ne nchinm...;
Psalmii 83 84 i 85.
(n post: trop. Ceas. IX din
Ceasl ov: Cela ce n ceasul)
al noulea..., cu stihurile:
resp.).
Sfinte Dumnezeule... i celelalte rugciuni nceptoare.
Condacul sfanului (al srbtorii)
(In post: unul din trop.
Nsctoarei, indicat pentru
ziua resp., n Ceaslov)
(de
(In post: trop. gl. 8: Binecu
vntat eti, Hristoase Dum
nezeul nostru... i cele dou
unntoare, din Ceaslov).
Doamne, mii
40 de ori)
Cela ce n toatremea i n tot ceasul.
Doamne, milu%te (de 3
ori) f.
Slav... i acum.3a
(In post: trop, zilei din sp
tmn, dup Ceasl ov).
(n post: cele trei tropie;
din Ceaslov: Vznd tlhf
rui... i celelalte).
6 D up Saffirin (Ti pi c, p. 28), la otpustul Ceasului V I se pomenete sfntul autor al Liturghiei
care se va svri (ca la Proscomidie).
114
L i t u r g i c a s pec i a l
Ceeace eri mai cinstit...
ntru numele Domnului...
Preotul: Ecfonisul (numai
npost):
Sfinte Dumnezeule... i
celelalte.
Rugciunea Hristoase,
Lumina cea adevrat...
Condacul , A prtoare
Doamn...
Preotul: Otpustul mic (ori
otpustul desvrit al Utre
niei) ___________________
Dumnezeule, miiostivete-Te spre noi.......................................................................
Doamne i Stpnul vieii mele... cu metaniile i nchinciunile,.
Rug. Sf. Mardarie: Stp
ne Dumnezeule, Printe
Atotputernice....
Rug. Sf. Vasile cel Mare:
Dumnezeule i Doamne al
Puterilor....
Otpustul mic (dac urmea
z Liturghia).
Rug. Sf. Vasile cel Mare:
Srpine Doamne, Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nos
tru....
Otpustul mic (numai dac
Ceasul I X s-a citit n pro
naos).
3. Observaii tipiconale i rituale
nainte de Ceasul I X se toac pentru Vecernie i se aprind lumini; una n altar, cte
ana la icoanele mprteti i alta la iconostas.
In timpul Ceasurilor, att perdeaua, ct i uile mprteti stau nchise. Se deschid
numai la sfritul Ceasului VI , pentru otpust, i rmn aa dac urmeaz Liturghia. Se
deschid, de asemenea, pentru Evanghelie, la Ceasurile mprteti, despre care vom
v o r bi mai departe.
n unele biserici mnstireti e obiceiul de a se citi dimineaa, dup^^isul I, Aca
tistul Maicii Domnului, al Mntuitorului sau al Sfntului Nicolae; h pazul acesta,
preoml, mbrcat n epitrahil i felon, deschide uile mprteti i, tiiind biserica
ntreag, vine la icoan i citete Acatistul. , -j
n Presimi (afar de smbete i duminici), la fiecare Ceas se adaug,jjdup psalmii
respectivi, cte o catism, dup regula pe care ne-o arat nvtura cum secitetePsal
tirea n Sfntul i Marele Post, de la nceputul Psaltirii. Excepie se face lunea i vinerea
laCeasul I , precum i luni, mari i miercuri n Sptmna Patimilor la Ceasurile I i
IX, cnd nu se pune Catism.
n primele trei zile ale Sptmnii Patimilor, n unele pri se obinuiete a se citi la
Ceasuri aa-numiii stlpi ai Evangheliei5 (Tetraevangheliu), adic Evangheliile si
noptice in ntregime, iar cea de la Ioan pn la nceputul Patimilor, adic pn la cu
vintele: A venit ceasul s Se proslveasc Fiul Omului... (cap. XI I , 23)k Se fac trei
citiri de la Luca, iar de la ceilali evangheliti cte dou; de toate, nou cm ,
Pentru aceasta, n fiecare din aceste zile, la Ceasul I I I se scoate Sfnjtj Evanghelie,
prin uile mprteti, n mijlocul bisericii i se aaz pe un analog, ntre :ou sfenice
(alii o scot chiar de la nceputul Ceasului I ). Preoml cdete apoi Sfnta. Evanghelie
mprejur i toat biserica, apoi, dup troparele Nsctoarei, citete peijjra&ele respec
tive, zicnd: i pentm ca s ne nvrednicim noi a asculta Sfnta EvaHpelie... etc.
Dup aceea intr n altar i nchide uile mprteti (Sfnta EvangheBi rmne n
mijlocul bisericii). Aa se citete i Ceasul VI , dup Paremie, cnd cgjpte numai
Sfnta Evanghelie, i Ceasul IX, cnd cdete din nou n toat biserica dup citire,
preoml ia Sfnta Evanghelie i o duce n altar7. dL
___________________________: ;
7Vezi Triodul, nsemnarea de dup Utrenie i Ceasul VI de luni Sptmna Pat| riilor (ed. 1946,
pp. 608 i 609). Comp. i P. Procopoviciu, op. ci t., pp. 65-66. .
4. Ceasuri cu rnduiala special r| B
a) Ceasurile mprtetiA In trei zile liturgice din cursul anului bisericesc
anume: ajunul Naterii Domnului (24 dec.), ajunul Bobotezei (5 ianuarie) i VincreiJral
Sfintelor Patimi - slujba Ceasurilor are o rnduiala deosebit, mai dezvoltat i tnljffl
solemn, care se caracterizeaz ndeosebi prin aceea c se citete apostol i evanghelie
Aceste Ceasuri se numesc Ceasurile l/Lari sau Ceasurile mprteti, deoarece ele
sunt de fapt Ceasurile celor mai mari praznice mprteti din cursul anului (Natere#
Domnului, Botezul Domnului i nvierea) i deoarece n vechime la oficierea lor n bi1| |
serica Sfnta Sofia din Constantinopol asista i mpratul Bizanului cu toat curteajf
lui8., iar la noi - domnitorii rii, fcndu-se i polihroniu pentru mprat (domn)9, f *-
n ajunul Naterii i al Bobotezei, Ceasurile acestea se svresc dimineaa, dinl|
zori, iar n Vinerea Patimilor, cam de la ora zece dimineaa nainte. Mineiele pe decernam-
brie pi ianuarie, precum i T ri odul la zilele respective, prevd ceasul al doilea din zijjm
adic aproximativ ora 7 dimineaa. Rnduiala lor o aflm n Mineiul pe decembrie (la
ziua 24), n cel de pe ianuarie (la ziua 5) i n Triod (la slujbele din ziua Vinerii ceJeiqgi
Mari, nda dup Utrenie).
Alctuirea rnduielii Ceasurilor mprteti din Vinerea Patimilor e atribuit, inVa|;
Triod, Sfntului Chirii al Alexandriei10, iar desvrirea sau generalizarea ei s~ar datora'^
Sfntului Sofronie, patriarhul Ierusalimului (1"639), cruia Mineiele de pe decembrie i V
ianuarie i atribuie compoziia stihirilor (troparelor) din rnduiala Ceasurilor^;
mprteti din ajunul Naterii i din ajunul Bobotezei. E
Att n ajunul. Naterii, ct i n cel al Bobotezei i n Vinerea Patimilor, toate Cea-V
urile se citesc far ntrerupere unul dup altul, far otpust i far binecuvntarea pro- f,
otului intre ele. jjp,
Rnduiala Ceasurilor mprteti e alctuit dup acelai plan. Pe scurt, la fiecare
Ceas se citesc cte trei psalmi (alei dintre psalmii profetici), se cnt o serie elestihiri C
imnografice n legtur cu evenimentul comemorat n ziua respectiv, apoi se citete -,
cte o paremie, un apostol i o evanghelie, se cnt condacul zilei respective i se n-'
cheie cu o rugciune final.
La Ceasul 7, preotul, mbrcat n epitrahil i felon i avnd n dreapta cdelnia, da
binecuvntarea obinuit la Ceasuri (Binecuvntat este Dumnezeul nostru...), din fata
Sfintei Mese, fcnd semnul Sfintei Cruci cu cdelnia spre rsrit. Apoi face cdim
mare, n timp ce la stran se zic rugciunile nceptoare (Slav ie, Dumnezeul nos
tru..., mprate ceresc... i celelalte) i se citesc trei psalmi pe analogul aezat din vreme
n mijlocul bisericii (fiecare Ceas are psalmii lui, alii dect cei de la Ceasurile obinuite,
iar la Ceasul I I I , ultimul dintre cei trei psalmi este totdeauna Ps. L). Apoi se cnt o se
rie de stihiri n legtur cu srbtoarea respectiv, dup care urmeaz o paremie; la pr<>-
chimenul dinainte de paremie se deschid uile mprteti. Urmeaz apostolul i
evanghelia (la apostol se cdete). Dup citirea evangheliei, se nchid uile, iar la stran.i
se citete un fragment de psalm, rugciunile nceptoare (Sfinte Dumnezeule... si
8Vezi George Codinos Curopalata, De officiis M agnae Ecclesiae, cap. 6, 8 i 13 (P.G., t. CL VII, , ;
col. 64-65, 81 i 88-89).
9 Vezi Dan Simionescu, Li teratura romneasc de ceremonial. Condi ca lui Gheorgaki, Bucureti,
1939, pp. 115-118 i 120-122.
1(1Acesta apare, de altfel, ca organizator al troparelor din rnduiala Ceasurilor mprteti d'ii
Vinerea Patimilor, n majoritatea manuscriselor liturgice (H. Leclercq, Aexandne, n DA CL , t. I,
col. 1187).
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e <1
116
L i t u r g i c a s pec i a l
celelalte), un condac care arat rostul i nsemntatea srbtorii, Doamne miluiete
(de 40 de ori), rugciunea Cela ce n toat vremea i n tot ceasul..., Doamne miluiete
(de trei ori), Slav..., i acum..., Ceea ce eti mai cinstit..., Intru numele Domnului...;
preotul: Dumnezeule, milostivete-Te spre noi... (la Ceasurile I i VI) sau Pentru
rugciunile... (la Ceasurile I I I i I X), iar la stran se citete rugciunea de la sfritul
Ceasului respectiv (aceeai din rnduiala Ceasurilor obinuite).
Urmeaz ndat Ceasurile celelalte (III, VI IX), dup aceeai rnduial ca i Ceasul
I cu deosebirea c se ncepe cu Venii s ne nchinm..., iar lecuirile (psalmii, pa-
remia, apostolul i evanghelia), troparele (stihirile) i rugciunea final sunt la fiecare
Ceas altele. La Ceasul I I I i VI nu se mai face cdire mare ca la nceputul Ceasului I,
ci numai, cdire mic, nainte de evanghelie, iar la nceputul Ceasului I X se face din
nou cdire mare, ca i la Ceasul I. La sfritul Ceasului IX nu se face otpust, ci se n
cepe ndat Obedni.
Cnd ajunul Naterii i cel al Bobotezei cad smbta sau duminica, Ceasurile
mprteti cu Obedni se citesc n vinerea precedent, dimineaa (far Liturghie).
La Ceasurile mprteti din Vinerea Patimilor nu se cnt nimic, ci toate se citesc.
O rnduial special aveau odinioar i Ceasurile din Joia i din Smbta Sfintelor
Patimi, precum i cele din ajunul Rusaliilor11.
b) Ceasurile Patilor, n ziua de Pati i n toat Sptmna Luminat, precum i n
ziua odovaniei Patilor (Miercurea ajunului nlrii), rnduiala Ceasurilor obinuite e
nlocuit cu alta, mult mai scurt, care se citete, n mnstiri, n locul Laudelor mici
(Ceasuri, Pavecernia i Miezonoptica)12. Rnduiala aceasta o gsim n Penticostar, i
n cartea intitulat Slujba nvierii, dup Utrenia din ziua Patilor i se caracterizeaz
prin aceea c nu are lecturi din Psaltire, ci este alctuit numai din cntri ale nvierii,
precum se poate vedea din urmtoarea schi:
Preotul (cu epitrahil): Binecuvntat este Dumnezeul nostru...;
Cnt.: Hristos a nviat (de trei ori);
nvierea lui Hristos vznd..., de trei ori (cntat ori cidt);
Ipacoi al nvierii, glasul I V (Venit-au mai nainte de diminea...);
Condacul nvierii (Dei Te-ai pogort n mormnt...);
Troparele: n mormnt cu trupul..., Slav..., Ca un purttor de via..., i acum...,
Ceea ce eti loca sfintit..., Doamne miluiete (de 40 de ori), Slav..., i acum..., Ceea
ce eti mai cinstit..., ntm numele Domnului...;
Preoml: Pentru rugciunile Sfinilor Prinilor notri...;
Cnt: Hristos a nviat (de trei ori), Slav..., i acum..., Doamne miluiete, printe
binecuvnteaz !.
Preoml: Otpustul Patilor (vezi Penticostand).
11Vezi Prof. I. Funduli, Ceasurile M an aleJ oii celei Man, ale Vinerii celei M an i aleSmbetei celei
Man, dup Cod. 7 din Biblioteca Naional din Atena (n grec.), Tesalonic, 1964; Acelai, Ceasurile Mari
aleAj unului Rusaliilor (n grec.), n ,Anuarul tiinific al Facultii de Teologie din Tesalonic, 1971.
12De altfel, n uzul mnstirilor sai di te, adoptat i n Tipicul ctitoricesc al Sfntului Athanasie
Athonitul (P.G., t. XCIX, col. 1709 .u.), citirea Ceasurilor era suprimat n tot timpul de la Pati
pn la postul Sfinilor Apostoli.
117
5. Explicarea slujbei Ceasurilor
PREOT Pr o f . Dr . En e B r an i st e
* . . . . '
a) Slujba Ceasurilor constituie una dintre cele mai interesante vestigii ale trecutul
ndeprtat, pstrate n cultul ortodox, care ne amintesc de un strvechi sisterrv/ 'd
mprire a zilei n patru sferturi, corespunztoare strjilor din cursul nopii, si stern
uzitat la multe din popoarele vechi ale Orientului mijlociu i apropiat (ca de x
asiro-babilonienii), de unde a trecut i n viaa civil a greco-romanilor i n viaa
religioas a evreilor, iar de de la acetia s-a perpetuat i n cultul cretin (vezi mah
larg la cap. despre Anul liturgic i subdiviziunile lui, din Liturgicageneral). 1
Ceasurile liturgice se succed din trei n trei ore, marcnd nceputul celor patrii!
sferturi din zi. Vechii cretini, care triau n general o via religioas intens i pfs
fund, simeau nevoia s-i ndrepte gndul ctre Dumnezeu, s-L laude i s I se mi
ge nu numai la cele dou Laude zilnice principale (cea de sear i cea de dimineaa), fii
care erau obligai s participe, ci i n cursul zilei, adoptnd pentru aceasta momentele!
care marcau pe atunci, la mai toate popoarele orientale, nceputurile celor patru sfemri^
ale zilei, adic cele patru Ceasuri sau Orc de rugciune. Dintre acestea, cele care atwl
trecut cel mai devreme n culmi cretin (nc din epoca apostolic) sunt, precum
vzut, Ceasurile I I I , VI i I X, pe cnd Ceasul I a intrat n uz ceva mai trziu (veaci
patrulea), fiind o creaie nou i original a pietii monahale (vezi n urm la
Originea i istSi-a Laudelor bisericeti )13.
De aceea, llcuitorii serviciului divin anteriori secolului al patrulea, ca Tertuliri14,v"
Ipolit15i Sfiml Ciprian16menioneaz i explic n scrierile lor Ceasurile I I I , VI , X]| f|
atribuindu-l^M semnificaie trinitar. Noi vedem c la facerea rugciunilor spune;
de exemplu| MEntuI Ciprian - Daniil cu cei trei tineri tari n credin i biruitori;n.-.'
robie au pSpfemw/ al treilea, al aselea i al noulea ca pentm taina Sfintei Treimi,
care avea s se arate n timpurile mai din urm. Cci ntiul pn la al treilea (ceas* s
arat numruLTreimii depline; de asemenea, al patrulea pn la al aselea arat o alt t
treime i de la al aptelea pn la al noulea alta, aa c Treimea deplin se arat ca de
trei ori trei cdjsuri. nchintorii lui Dumnezeu, statornicind de mult ntr-un chip du
hovnicesc aceste mpriri de timp, le foloseau la rugciune n timpurile hotrte.
Apoi s-a artat pe fa c aceasta a fost o semnificaie plin de mister, ca cei drepii
i fceau nflicest mod rugciunea lor. Cci n ora a treia S-a pogort Sfntul Duh
asupra apostolilor, mplinind harul fgduinei Domnului. De asemenea, Petru n ora
a asea, suindu-se ntr-un loc mai nalt a fost nvat, att prin semn, ct i prin glasul
lui Dumnezeu Care povuiete totul, ca s-i primeasc pe toi la harul mntuirii,
pentm c el se ndoia mai nainte dac pgnii se pot curai (vezi Fapte X, 9 .u.). Si
Domnul n ora a asea, fiind rstignit, la a noua a splat pcatele noastre prin sngele
Su, pentru "ca s ne poat rscumpra i s ne dea o nou via; atunci prin patim a
svrit biruina Sa17.
Explicaii asemntoare s-au dat mai trziii i Ceasului I , dup ce el a. intrat, alturi
de celelalte, n programul oficial al mgciunii zilnice din pravila mnstirilor i apoi i
13Cf. i J. Froger, Les origines de Prime, Roma, 1946 (Bibi. Ephemerides Liturgicae, 19). . :
14Zf? Oratione, 25 i Oe jejunio, 10 (P.L, t. I, col. 1193, i t. II, col. 966-968).
15Tradiia apostolic, cap. 35 (ed. B. Botte, pp. 69-73). Cf. i B. Botte, Les beteres de p r i r es dans
la Tradition Apostolique et les documents drivs, n rev. Lex Orandi33(Paris), 35 (1963), 101-115.
16De dominica oratione, cap. 34-35 (P.L, t. IV, col. 559-560).
17I bidem. Cf. i P. Salmon, Les origines de la prire des Heures d'aprs letmoignage de Terttdlien et
de Cyprien, n vol. Mlangs Christine Mohrmann, Nimgue, 1963, pp. 202-210.
118
L i t u r g i c a s pec i a l
j(1cea a bisericilor de enorii. Aadar, fiecare din cele patru Ceasuri sau momente de
rugciune din timpul zilei are un anumit scop n viaa religioas cretin i o anumit
semnificaie simbolic sau comemorativ n legtura cu istoria sfnt a mntuirii.
Astfel, Ceasul I, adic nceputul zilei, corespunztor cam cu ora 6 dimineaa n
eooca echinociului de primvar i a celui de toamn, este prga sau nceptura prin
rugciune, deci o jertfa de laud, adus lui Dumnezeu pentru ziua cea nou pe care El
ne-o d s o trim i pe care ne rugm s ne ajute a o petrece ca fii ai luminii, ca pe o
natere din nou de fiecare zi i ca pe o nviere din somnul nopii, care simbolizeaz
moartea. Pentru aceea se mpreun aici citirea Ceasului I cu slujba dimineii - zice
Si meon al Tesalonicului - , cci i el, ca o prg fiind nceptur zilei, se aduce
mpreun cu dimineaa i ca un dr i ca o jertfa de laud lui Dumnezeu i, pentru c
toate fpturile s-au artat cu lumin, de aceea le cheam mpreun cu ngerii spre la
uda lui Dumnezeu18. Ceasul I ne aduce totodat aminte de ducerea Domnului de la
Caiafa la Filat, de judecata i de osndirea Lui la moarte, care au avut loc n cursul
dimineii (Mc.' XIV, 65 i XV, 15)19.
Ceasul I I I (nceputul sfertului al doilea din zi, corespunztor cam cu ora 9
dimineaa) se citete n cinstea Sfintei Treimi20, ca o mulumire pentru trecerea unei
ptrimi din zi, i ne amintete totodat att de rstignirea Domnului pe cruce care,
dup Sfntul Evanghelist Marcu, a avut loc la ceasul al treilea din zi21, ct i de
pogorrea Sfntului Duh n ziua Cincizecimii (Fapte I I , 15)22.
Ceasul VI (nceputul sfertului al treilea din zi, care corespunde tordeapna cu amiaza
sau mijlocul zilei), adic rugciunea de la amiaz sau de la mijlocul zdei^se tete tot
ntru slava Sfintei Treimi, ca o mulumire pentru njumtirea zilei i a, o rugciune
spre a ne feri de dracul cel de amiazi, de care vorbete Psalmul XC, e^rc se citete
acum23deoarece n acest ceas strmoaa Eva a pierdut raiul prin amagica diavolului,
iar samarineanca de la puul lui lacov l-a rectigat prin credina n Hristos24. In gene
1HDespre sfintele rugciuni (slujbe), cap. 299 (P.G., t. CLV, col. 552 A i trad. rom. cit., p. 197).
19Comp. Poviimle din Li turghier (ed. Bucureti, 1967, p. 393): Iar dup Utrenie, la citirea
Ceasului I, cu cucernicie s gndeti cum Mntuitorul i Fctorul nostru de bine, fiind legat, n cea
sul I al zilei, a fost dus de la Caiafa la Pilat n pretoriu, la locul de judecat, ca un fctor de rele, i
cumacolo Judectorul a toat lumea, de arhiereii cei far de lege i de btrnii iudeilor a fost clevetit
i dejudectorul cel nedrept osndit.
20Cel de al treilea din Ceasuri cu adevrat a ctigat darul ca s ne nvee a cinsti cele trei ipos-
tasentr-o Stpnire... (Penticostarul, la slujba Duminicii Rusaliilor, Canonul al doilea, Cntarea a
aptea, stihira a patra).
21 Vezi IpoJit al Romei, Tradiia apostolic (alias Rnduiala bisericeasc egiptean), cap. 41:
J hoag-te la Ceasul al treilea i laud pe Dumnezeu..., cci la acest ceas Hristos a fost rstignit pe
cruce. De aceea Legea Vechiului Testament poruncea s se aduc ofrand la aceast or pinile pu-
nerii-nainte - nchipuire a trupului i a sngelui lui Hristos - i s se jertfeasc mielul cel
necuvnttor, care-L prenchipuie pe Mielul cel desvrit. Cci Hristos este cu adevrat Pstorul i
Pinea coborta din cer (Hippolyte de Rome, La Tradition apostolique d'aprs les anciennes versions.
Introd., trad. et notes par B. Botte, O.S.B d., Paris, 1968, pp. 126-127).
22,,A1 treilea Ceas l cntm pentru cinstea Treimii, pentru c a trecut o ptrime a zilei lumii zi
dite din patru stihii, i pentru venirea Sfntului Duh ntru al treilea ceas (Simeon al Tesalonicului,
op. i loc, cit., la nota 16). Comp. i Sfntul Ciprian, op. i loc. cit., supra (n text); Sfntul Vasile cel
Mare, Regul i l e monahale mari , XXXVII, 3 (P .G., t. XXXI, col. 1013 B); Sfntul loan Cassian, De
mit. coenobiorum, III, 3 (P.L, t. XLX, col. 116) i Povuirile di n Li turghi er (ed. cit., p. 393).
23 Comp. Sfntul Vasile cel Mare, Regul i l e monahale man, XXXVII, 4 (P-G., t . XXXI, col.
ml 3-1016). Comp. i trad. rom. din Vechile rndui el i monahale, Dobrua, 1929, p. 352.
24Vezi prima stihira idiomel a samarinencii, de la Doamne, strigat-am... la Vecernia mare din
slujba Duminicii a V-a dup Pati: Venit-a la fntn, n ceasul al aselea, Izvorul minunilor spre a
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
ral, dup majoritatea tlcuitorilor cultului, Ceasul al aselea ne amintete mai ales fi
rstignirea Domnului, pentru c la acel ceas ar fi fost rstignit El, dup cum reiese^|
la Sfntul Evanghelist Ioan (XIX, 14)25. Aceasta tradiie a fost oficial consacrat1
crile ortodoxe de slujb, ca de ex. n Ceaslov (vezi troparul ceasului al aselea), $|
turgbier (vezi Povuirile ctre preot, de exemplu ed. Bucureti, 1967, p. 394) i nPg#
ticostar26. Deoarece, ns, precum am vzut, Sfntul Evanghelist Marcu fixea^j
rstignirea Domnului la ceasul al treilea2'', unii vechi tkuitori ai cultului spun c
sul VI ne amintete de timpul ct Domnul a stat spnzurat pe cruce, cnd, ncepr^j
de la ceasul al aselea, s-a fcut ntuneric mare peste tot pmntul (Mt. XXVI I, 45-46L
Mc. XV, 33 i Lc. XXI I I , 44)28. &
Ceasul I X (nceputul ultimului sfert al zilei, corespunztor cam cu ora 3 p.m.Tf
epoca echinociilor) se citete tot spre slava Sfintei Treimi, ca o mulumire pentru tre-P;
cerea a trei ceasuri de la mijlocul zilei i pentru apropierea serii29. Totodat, el n$f-
amintete de moartea pe cruce a Domnului (Mt. XXVI I , 46-50; Mc. XV, 34)30. Es&r
aduce Ia via pe rodul Evei; c Eva ntru acest ceas a ieit din rai, din pricina amgirii arpelui. .'
(Penticostar, Bucureti, 1953, pp. 200 i 229), | f
25 Vezi, de ex.. Sfntul Ciprian, De dominica oratione; cap. XXXIV (textul citat mai nainte)';-/;
Constituiile apostolice, VIII, 34 (trad. rom, cit., p. 258): Rugciuni facei... la Ceasul VI pentru ca
atunci a fost rstignit (Domnul j; Simeon al Tesalonicului, Despre sfinteleslujbe, cap. 299, P.G.,,t.v
CLV, col. 552 B i Prad. rom. cit., p. 197: Asemenea zicem i la al aselea Ceas ntru slava Treimii,"
Care le-a adus pe toate ntru fiin, pentru c a trecut o alt ptrime de trei ceasuri din zi a lumei cch
cu patru pri i este njumtirea zilei i pentru ca n cel de al aselea ceas S-a rstignit pentru noi Cel,*
ceS-a ntrupat pentru noi; Pr. Prof. P. Vintilescu, Mi stend liturgic, p. 12 .a.
26 Vezi Tripesniele Sfntului Iosif Imnograful, la Pavecernia de miercuri, sptmna a doua,"-
dup Pati, Cntarea a IX-a, stihira a doua: Fctorul ceasurilor i al zilelor fi i nd Tu, Mntuitorule,,
n ziua i n ceasid al aselea, voind ai. rbdat rstignire cu ocar, ndurate, ca s tergi pcatele noastre
i s ne mpaci cu Tatl (.Penticostar, Bucureti, 1953, p. 442). f
27S-ar prea deci c exist oarecare contradicie ntre Sfntul Evanghelist Marcu de o parte i Sfn
tul Evanghelist Ioan de alta, n ceea ce privete cronologia exact a Patimilor, cci Sfntul Marcu (XV,
25) spune c era ceasul al ti'eilea cnd L-au rstignit pe Mntuitorul ( -'
), iar Sfntul Ioan (XIX, 14) ne spune c Domnul a fost osndit de Pilat la moartecam la ceasul al
aselea ( fjv ). Contradicia este ns aparent i rezult din faptul c Sfinii Evangheintl
n-au deloc scopul de a face cronologia exact i precis a Patimilor, ci localizeaz faptele n timp n
chip vag sau aproximativ. In fond, cele dou informaii se pot pune de acord, dac avem n vedere ca
Ceasul al treilea (al doilea sfert din zi) inea de la ora 9 a.m., pn Ia amiaz, iar Ceasul al aselea, de la
amiaz pn la ora 3 p.m. Operaia destul de complicat a Rstignirii a putut ncepe, de ex., pe Jaora
111/2 a.m., cnd era nc Ceasul al treilea, cum zice Sfntul Marcu, dar de fapt ne apropiem de Cea
sul al aselea, sau era spre Ceasul al aselea, cum zice Sfntul Ioan. Vezi Chanoine A. Weber, Le Saint
Evangile; comment par les aptres dans leurs ptres, Vardun (far an), p. 562.
2 Vezi, de ex, Ipolit al Romei, op. i cap. cit.: Roag-te de asemenea, la Ceasul al aselea, adu-
cndu-i aminte de Hristos spnzurat pe cruce, cnd ziua era oprit i domnea ntunericul. La acest
ceas vei face o rugciune fierbinte, ca s imii pe Cel cc S-a rugat cnd lumea a fost cuprins de ntu
neric din pricina judectorilor necredincioi (ed. cit., pp. 126-127).
29Simeon al Tesalonicului, op. i trad. rom. cit., p. 197: Asemenea i al noulea ceas se zice pen
tru c au trecut trei ceasuri dup al aselea ntru cinstea Treimii.
30Sfntul Ciprian, Despre rugciunea domneasc, cap. XXIV (P.L, t. IV, col. 559-560); Ipolit Ro
manul, op. i cap. cit., p. 129; La ceasul IX prelungete rugciunea i lauda, pentru a imita sufletul
drepilor care laud pe Dumnezeul adevrului, Care i-a adus aminte de sfinii Si i a trimis Cu
vntul pentru a ie aduce lumina. La acest ceas, Hristos, cu coasta strpuns, a nit ap i snge, a
luminat apusul zilei, pn la sfritul Su. i fcnd s coincid rentoarcerea luminii cu somnul Su,
El a dat o nchipuire a nvierii. Cf. Sfntul Vasile cel Mare, Regulile monahale mari, XXXVII, 4
(P.G., t. XXXI, col. 1016 A): Ct despre ceasul al IX-lea, n acesta se cade s svrim rugciunile,
cum ni s-a predat de nii apostolii n cartea Faptelor, unde ni se istorisete c Petru i Ioan se suiau
120
i I; L i t u r g i c a s pec i a t
l n? '
feccadin urm^dintre cele apte Laude sau slujbe zilnice. Ceasul al noulea ncheie deci
: it serviciul divin public al fiecrei zile liturgice, care ncepe cu Vecernia i se termin cu
|
Ceasul al noulea.
, b) Precum am vzut, n prima parte a slujbei fiecrui Ceas se citesc psalmi. Acetia
alctuiau nc de la nceput coninutul principal al serviciului Ceasurilor. Astfel, Psal-
pul L de la Ceasul I I I i Psalmii L I V i XC de la Ceasul VI sunt deja amintii n Re-
rjulilemonahale ale Sfntului Vasile cel Mare31. Dar numrul psalmilor citii la fiecare
Ceas nu era acelai peste tot. Astfel, dup informaiile date de Cassian, n unele locuri
eraobiceiul de a se citi: atia psalmi ct indic numrul ceasului respectiv, adic trei la
Ceasul I I I , ase la Ceasul VI .a.m.d. Intr-un Orologiu - manuscris din secolul LX - la
Xfiecare Ceas sunt prevzui cte opt psalmi32. Obiceiul cel mai rspndit era ns ca s
t seciteasc la fiecare Ceas cte trei psalmi, ca i azi33, adic n total 12 psalmi pe zi,
dupnumrul orelor zilei. Se ;citesc cte trei psalmi, pentru cinstea Treimii i pentru
, j cunotina tainei ce s-a fcut ntr-acel ceas, precum zice Simeon al Tesalonicului34. Ei
; sunt, adic alei n concordan cu semnificaia special a momentului din zi pe care l
: reprezint Ceasul respectiv. De exemplu, Psalmul V - primul dintre cei trei care se
citesc la Ceasul I - cuprinde pe de o parte rugciunea potrivit pentru momentul
t dimineii, artnd dumnezeiasca luminare din strlucirea, soarelui celui vzut35, ca de
ex., vers. 3: Dimineaa vei auzi glasul meu; dimineaa voi sta naintea Ta i m vei
vedea, ori versetul 16 al psalmului urmtor, LXXXIX: Umplutu-ne-am dimineaa de
milaTa i ne-am bucurat i ne-am veselit n toate zilele vieii noastre; pe de alta, ele
conin versete profetice n legtur cu patimile Domnului, de care ne amintesc Ceasu
rile, ca de ex. vers. 9 al Psalmului V de la Ceasul I: Cci nu este adevr n gura lor,
inima lor este deart; groap deschis grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. ndeo
sebi primii doi psalmi de la Ceasul al treilea (Ps. XVI i XXIV) i de la Ceasul al ase
lea (Ps. L I I I i LI V) prorocesc pornirea crturarilor i a fariseilor mpotriva Unsului
lui Dumnezeu i patimile ndurate de El.
Dar ultimul psalm de la fiecare Ceas arat i milostivirea i ajutorul lui Dumnezeu,
invocate de psalmist i acordate celor ce ptimesc pentru El. Aa, de ex., Psalmul L -
al treilea care se citete la Ceasul I I I - pomenete de venirea Sfntului Duh (vers.
: 11-13). Psalmul XC (Cel ce locuiete n ajutorul Celui Preanalt, ntru acopermntul
Dumnezeului cerului se va sllui), - ultimul care se citete la Ceasul VI - (amintit
nc de pe vremea Sfntului Vasile cel Mare)36, pomenete de ajutorul dat Fiului
mpreun la templu, la rugciunea de la ceasul al IX-lea (Fapte III, 1). Cf. i Ceaslovul, trop. Cea
sului al IX-lea, i Liturghierid la Povuiri (ed. cit., p. 394).
Ali interprei din epoca patristic raporteaz toate ceasurile de rugciune din timpul zilei la Cru
cea rstignirii, cum face autorul necunoscut al scrierii Despre feciorie, atribuit Sfntului Atanasie cel
Mare (P.G., t. XXVIII, col. 265-272): Trebuie s te rogi la ceasul al treilea, pentru c la aceasta or
s-apregtit lemnul Crucii; la ceasul al aselea, pentru c Fiul lui Dumnezeu a fost nlat (atunci) pe
cmce; la al noulea, trebuie s te rogi din nou, pentru c la aceast or Domnul i-a dat sufletul pe
cruce. Cnd sosete ceasul al Xll-lea (miezul nopii), cnd Domnul a cobort la iad, trebuie s facem
rugciuni mai lungi i mai strnitoare.
31Regulile man, XXXVII, 3-5, P.G., t. XXXI, col. 1013-1046.
32Vezi J. Mateos, Un Horologion mdit de Saint-Sobas: Le Cod. Sinaiticus grec. 863 (9-e s.), n
Studi e Tes ti (Citt del Vatican), 233 (1964), pp. 70-75.
33Vezi Cassian, op. cit., lib. III, cap. 3. P.L, t XLIX, col. 116 A.
34Despre sfintele slujbe (rugciuni), cap. 327 (P.G., t. CLV, col. 592 B i trad. rom. cit., p. 212).
35Simeon al Tesalonicului op. fi loc.cit., supra.
36Vezi Regulile monahale mari, XXXVII, 4 (P.G., t. XXXI, col. 1016 A.
121
ptimitor de ctre Tatl i arat biruina asupra iadului, dobndit de cel ce, narmat!
cu putere de sus, e n stare s calce peste aspid i peste vasilisc i peste leu i peti
balaur (vers. 13). Psalmii Ceasului I X (Ps. LXXXI II , LXXXI V i LXXXV) arat,
mntuirea noastr cea prin moartea lui Hristos i prin omorrea Sfntului Su Trupij
i cum c Dumnezeu este viu, mcar c a i murit cu trupul pentru noi, cci S-a fcut
jertfa i folosire celor vii i celor mori din iad, care erau la locul plngerii; i a fcut pe
pmnt bun voire, a ntors robia noastr (izbvind) sufletele noastre; a iertat
frdelegile noastre i ntorcndu-Se ne-a nviat, a veselit poporul Su cu nvierea Lui;
a grit: Pacea i Mila i Adevrul s-au ntmpinat i a privit din cer Dreptatea i, de
vreme ce Hristos a sfrmat cu moartea pe moarte, pmntul va da roada sa, adica pe)
Cel nviat cu trupul37. Iar psalmul cel de pe urm: Pleac, Doamne, urechea Ta..g
(Ps. LXXXV), nsemneaz toate acestea i cum c Cel ce S-a rstignit i a murit pen
tru noi este preacuvios i fr pcat, ndurat i mult-milostiv i adevrat, Care ne-a datl
stpnirea i semn bun Fiului celui ce S-a nscut din roaba Sa, Maica lui Dumnezeu, rl|
Crucea i nvierea Lui, prin care s-au ruinat vrjmaii30.
c) Troparele speciale ale Ceasurilor, ca i troparele Nsctoarei, care le nsoesc, sunt A
destul de vechi, cel puin din secolele V-VI , deoarece ele se gsesc i n slujbele cores 1
punztoare din ritul Bisericii Copte39. Cel de la Ceasul I I I (Doamne, Cela ce pe Preas-
fantul Tu Duh...) are forma unei adevrate epicleze i de aceea el este ntrebuinat i;fj
ca formul de invocare a Sfanului Duh nainte de epicleza propriu-zis din Liturghie40. sS|
d) n afar de psalmii de la nceput, n rnduiala Ceasurilor intr ca pri compo-#
nente, precum am vzut, troparele i condacele care se cnt dup psalmi i care variaz ~
dup zilele sptmnii, precum i rugciunea cu care sencheie slujba i al crei texi r -
altul la flecare Ceas. Cea de la sfritul Ceasului I , pe care de regul o citete preotul '
nsui (n mnstiri, cel mai mare), este anonim, iar textul ei l aflm nc n cel mai
vechi Evhologhiu - manuscris grecesc (Cod. Barberini, din secolele VI I I -I X). Cea de la
Ceasul I I I este atribuit Sfntului Mardarie (vezi despre el la explicarea Pavecerniei),
iar cele de la sfritul Ceasurilor VI i I X sunt atribuite n Ceaslov Sfntului Vasile ce!
Mare41. Ele sunt o mrturie a rolului important pe care l-a avut acest mare prime
bisericesc n organizarea i generalizarea slujbei Laudelor zilnice n serviciul divin al
Rsritului cretin. i dac autenticitatea lor este greu de susinut, este i mai greu sa
fie respins; limba, stilul i coninutul teologic al acestor rugciuni poart bine
ntiprit amprenta originii lor capadociene din secolul al IV-lea. Tot Sfntului Vasile
cel Mare i este atribuit, n ediiile catolice ale Orolopfiidui (pentru uniai), i frumoasa
rugciune Cela ce n toat vremea i n tot ceasul..., care face parte din rnduiala
tuturor Ceasurilor i provine din stratul cel mai vechi ai componenei acestor slujbe.
Ea este luat din serviciul Miezonopticii i are caracterul unei rugciuni finale (de con-
preot Prof. Dr. Ene Brani te
37Vezi Ps. LXXXIV (al doilea de la Ceasul IX), vers. 8, 11-13: C va gri pace peste poporal
Su... Mila i Adevrul s-au ntmpinat, Dreptatea i Pacea s-au srutat. Adevrul din pmnt a rsrit
i Dreptatea din cer a privit. C Domnul va face buntate i pmntul nostru i va da rodul su....
38Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele rugciuni (slujbe), cap, 327, dup trad. rom. cit., p. 212,
3yCf. A. Baumstark, Liturgie compare, ed. cit., p. 107.
4() Azi numai n Li turgbi end slav i cel romnesc, cci din cel grecesc a fost nlturat (vezi Pr. Prof.
P. Vinilescu, Ceasul ai treilea n rnduiala epiclezei, Bucureti, 1937, extras din rev. B.O.I L).
41Intr-un Evbologbiu grecesc manuscris din secolul al XH-lea, mgciunile de la toate cele patru
Ceasuri sunt atribuite Sfntului Gherman I, patriarhul Constantinopoiuiui din secolul al VIILlea
(M. Arranz, Les prires presbytrales des Petites Heurts dans l'ancien Euch olog e byzantin, Roma, 1973
(extras din OCP, vol. XXXI X, fase. I, 1973), p. 77.
122
w
[ediere sau apolis), fiind asemntoare cu unele rugciuni din Constituiile apostolice
/'deex. cele din cartea VI I I , cap. 15, 7)42.
' n slujba Ceasurilor i a tuturor Laudelor mici din perioada Presimilor este
caracteristic Rugciunea Sfntului Efrem irul (Doamne i Stpnul vieii mele...),
rugciunea prin excelent a monahilor i asceilor, expresie a smereniei i a pocinei,
subliniat i prin metaniile cu ngenuncherile care nsoesc de regul rostirea ei.
Att troparele, ct i rugciunile exprim n general funcia simbolic a fiecrui
Ceas n parte, referindu-se la momentul respectiv din cursul zilei, la care se citea
odinioar fiecare Ceas, precum s-a artat mai nainte.
n vechile evhologhii-manuscrise greceti, preotul era mai mult angajat dect azi n
oficierea Ceasurilor, prin rugciuni pe care el le citea n tain, intercalate printre prile
componente al slujbei, rugciuni care au disprut apoi din uz43. Acestea -constituiau o
variant mai dezvoltat a slujbei Ceasurilor, numit Slujba catedral, care s-a pstrat la
Constantinopol pn prin secolul al XII~lea. Amintirea ei se pare c s-a pstrat pn azi
n slujbele speciale ale Ceasurilor mprteti, despre care am vorbit mai nainte.
Li t u r g i c a s pec i a l
42La prire des Heures (La prire des Eglises de rite byzantin, I, ' ), Ed. de Chevetogne,
1975, pp. 77-78 i 252-253.
43Vezi M. rranz, op. cit., supra. Cf. Acelai, Les grandes tapes de la liturgie byzantine: Pales-
tine-Byzance-Russie, n vol. Liturgie de l'Eglise particulire et Liturgie de l'Eglise universelle (Conf.
Saint-Serge Paris), Roma, 1976, pp. 50-51.
De vzut i: La prire des Heures, d. par Mgr. Cassien et B. Botte, Paris, 1963 (Col. Les
Orandi, 35), H. Dalmais, Le sens des Heures dans les liturgies orientales, n M.D., 64 (1960), p.
53-64, P. Salxnon, La prire des Heitres, n vol. L'Eglise en prire. I ntroduction la liturgie, Tournai,
1961, p. 789 .u.
1.23
Ca pi t o l u l IX
Mijloceasurile i Obedni
Oficiul divin mnstiresc al zilei liturgice, alctuit din slujbele celor apte Laude;
care le-am studiat pn acum, a fost amplificat, n ultima lui faz de dezvoltare','^
unele creaii mai noi ale pietii monahale rsritene i anume: Mezorele (| $|
sau Mijloceasurile i Obedni, care au fost incluse i ele n pravila mnstireasc d
rugciune zilnic din Ceaslovul ortodox.
1. Mijloceasurile sunt grupe de rugciuni, care se citesc numai n mnstiri, prin
Ceasurile liturgice. Ele sunt n numr de patru, i anume:
a) Mijloceasul 1, care se citete ntre Ceasul I i Ceasul I I I ;
b) Mijloceasul I I I , care se citete ntre Ceasul I I I i Ceasul VI ;
c) Mijloceasul VI, care se citete ntre Ceasul VI i Ceasul IX;
d) Mijloceasul IX, care se citete ntre Ceasul I X i Vecernie. ?1|
Originea Mijloceasurilor o aflm n lecturile de pietate i n rugciunile personale,ip;
pe care clugrii erau obligai n vechime s le fac fiecare n particular, n chilia sa|*
ntre slujbele Ceasurilor, pentm a-i ocupa timpul liber. Mai trziu, s-a luat obiceiul:
pe alocuri s se citeasc aceste rugciuni chiar n biseric, fie n naos, fie n nartic sau
pronaos, de obicei, n continuarea Ceasurilor respective, cum prescrie Tipicul.
mprtesei bizantine Irina din secolul XI I 1. In alte mnstiri, aceste rugciuni au rmas?
ns pe seama monahilor, spre a fi citite n chilii. Unele manuscrise prevd citirea lori
n biseric ( ) numai luni, miercuri i vineri, iar n celelalte / ile se*
recomand citirea n chilii2.
In tot cazul, rnduiala Mijloceasurilor a rmas o creaie liturgic destinat exclusiv
mnstirilor i n-a intrat niciodat n practica sau obligaia tipicului de slujb al biseri
cilor de enorii. Astzi, n mnstiri, ele se citesc de ctre monahi mai mult n chilii i mai:
ales n postul Crciunului i n postul Sfinilor Apostoli, pe cnd n postul Patilor eie
.sunt nlocuite prin Catismele care se citesc dup Ceasuri (cte una pentm fiecare Ceas! j
Rnduiala lor (n Ceaslov) este urmtoarea:
Se ncepe cu Venii s ne nchinm... (numai la nceputul Mijloceasului I i la al
treilea se prevd binecuvntarea preotului i rugciunile nceptoare, de ia Sfinte;
Dumnezeule... nainte), dup care se citesc trei psalmi potrivii cu momentul respec
tiv al zilei; apoi rugciunile nceptoare (Sfinte Dumnezeule...), urmate de trei tm-
pare, proprii fiecrui Mijloceas: Doamne miluiete (de 40 de ori), Slav..., $L
acum..., Ceea ce eti mai cinstit..,, Intru numele Domnului.... Dup ecfonisul pre
otului (Pentm rugciunile Sfinilor Prinilor...), se rostete rugciunea Sfntului
Efrem irul. Dup aceasta, se ncheie cu citirea unei rugciuni al crei text difer dupa
Mijloceasul respectiv, dar toate cele patru rugciuni sunt atribuite Sfntului Vasilecel
Mare. Formul de otpust (apolis) se prevede numai la sfritul Mijloceasului IX, deoa-'i
rece cu el se ncheie serviciul divin al zilei respective.
2. Tot o creaie mai nou dect Ceasurile i tot de origine monastic este i Obedni '
sau Prnznda, care se citete n mnstiri dup Ceasul VI (ori dup Mijloceasul VT, dac
se citete i acesta), nainte de prnz, n zilele n care nu se face Liturghie (iar n pert.
1Pr. Prof. P. Vintilescu, Curs litografiat de istoria Li turghi ei , Buc., 1940, p. 334.
2V. Mitrofanovici i colab., Li turgi ca, ed. 1929, p. 496.
124
;/ L i t u r g i c a s p e c i a t a
A
L cj1jaL- cnd se face Liturghia Darurilor mai nainte sfinite). I se mai spune i Tipic sau
' / fd . sau ), denumire care, dup mitropolitul Simeon
'i ^Tesa Ionicii lui, nsemneaz nchipuirea Sfintei Liturghii35i se explic prin aceea c
aceast slujb ine uneori locul Liturghiei, iar alteori - i anume cnd ea se svrete na-
Liturghiei - anticipeaz sau prenchipuie Liturghia3. Dar dup alii, aceast denu-
i ir j-frevine ori de la Psalmii Cil i CXLV, care se citesc (se cnt) la nceputul Obedniei i
' I c,re sunt numii psalmi tipici (prenchipuitori sau mesianici), ori de la cartea numit
!jl ipic, singura n care era prescris la nceput aceast slujb4. Ct privete denumirea
!$, slavoneasc de Obedni (de la obd - prnz, mas), tradus corect n romnete prin
^ prnmnd, i s-a dat pentm c, de regul, ea se svrete naintea mesei de prnz.
;p Astzi, Obedni (Prnznda) se citete n mnstiri n zilele de rnd (n care nu se
-1; svrete Liturghia) sau n unele zile din perioada Octoihului, n care Ceasurile se
, f unesc cu Vecernia i cu Liturghia Sfntului Vasile (ajunul Crciunului i al Bobotezei)
Sau cu Liturghia Sfntului loan (cnd Buna-Vestire cade ntr-una din zilele de rnd
; (jin Presimi), iar n Postul Mare, se citete n toate zilele de rnd ale sptmnii (de
luni pn vineri inclusiv). In perioada Octoihului i cea a Penticostarului, Obedni se
citete ndat dup Ceasul VI , ca o prelungire a lui, deci nainte de masa de prnz, iar
n timpul postului, n ajunul Naterii i al Bobotezei, precum i miercuri i vineri n
' ' sptmna brnzei, se citete dup Ceasul IX, nainte de Vecernie i Liturghie, adic
' n momentul din zi, cnd odinioar, n mnstiri, se ntrerupea ajunarea. Deci i
ntr-un caz i n altul, Obedni i-a pstrat caracterul iniial de slujb dinaintea mesei.
L a) Rnduiala slujbei se afl n Ceaslov
Obedni ncepe cu binecuvntarea preotului, ea fiind socotit ca o completare sau
ntregire a Ceasului VI (ori a Ceasului I X), cu care e mbinat de obicei. Atunci cnd se
? citete n continuarea Ceasului VI (n perioada Octoihului i a Penticostarului), se nce-
-. pecu citirea Psalmilor CII (Binecuvnteaz, suflete al meu, pe Domnul...) i CXLV
(Laud, suflete al meu, pe Domnul...), urmai de Unule-nscut... (de obicei citit).
Secnt apoi, rar i cu glas linitit, stihurile Fericirilor (Intru mpria Ta pomene-
te-ne pe noi, Doamne... i celelalte din Ceaslov), la care se pun stihirile de la Cntarea a
I
treia i a asea a Canonului zilei (de la Minei ori de la Octoih). Dac nu urmeaz Litur
ghia, se citesc acum apostolul i evanghelia care ar trebui citite la Liturghie, apoi Simbo
lul credinei (dac urmeaz Liturghia, acestea nu se citesc acum). Urmeaz rugciunea
peniteni al Slbete, las, iart, Dumnezeule, greelile noastre... (n Ceaslov) i rug
ciunea domneasc, dup care se cnt (se citesc) condacele rnduite (al zilei sptmnale
din Ceaslov, ai hramului bisericii, Slav..., al morilor: Cu sfinii odihnete..., i
I acum.,., al Nsctoarei de Dumnezeu, din Ceaslov). Apoi: Doamne, miluiete ! de 12
ori i rugciunea ctre Preasfnta Treime (Preasfnt Treime, Stpnie de o fiin...).
Dac nu urmeaz Liturghia, se citete acum imnul S se umple gurile noastre de lauda
Ta, Doamne..., se cnt Fie numele Domnului binecuvntat... (de trei ori) i se cite
tePsalmul XXXI II (Binecuvnta-voi pe Domnul n toat vremea...), urmat de ;,Cu-
vine-se cu adevrat..., Slav..., i acum..., Doamne, miluiete! (de trei ori), ntru
numele Domnului.... Preotul face acum otpustul mic, cu care se ncheie slujba.
3Simeon al Tesalonicului, Despre sfintelerugciuni (slujbe), cap. 329 P.G., t. CLV, col. 593-596
i trad. rom. cit., p. 213.
4V. Mitrofanovici i colab., op. cit., p. 494. Comp. i Pr. Prof. P. Vintilescu, Curs litografiat de
istoria Liturghiei, Bucureti, 1940, pp. 334-335.
125
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Dac ns se face i Liturghie, nu se mai citete S se umple gurile noastre...'h
nici cele urmtoare, ci ndat dup rugciunea ctre Sfnta Treime, se zice: Ceea-ci
eti mai cinstit..., Slav..., i acum..., Doamne, miluiete ! (de trei ori), ntru numele
Domnului... i otpustul.
In perioada Triodului, cnd Obedni se citete dup Ceasul IX, nu se mai citesf
Psalmii Cil i CXLV de la nceput, ci ndat^dup rugciunea de la sfritul Ceasului
I X se ncepe direct cu cntarea Fericirilor (ntru mpria Ta pomenete-ne pe nojf
Doamne, cnd vei veni ntru mpria Ta) cu stihurile respective, din Ceaslov, i
metanii5. Se omite, de asemenea, rugciunea ctre Preasfnta Treime de dup con!
dace; deci, ndat dup condace, se zice: Doamne, miluiete ! (de 40 de ori), Slav.;
i acum..., Ceea ce eti mai cinstit... i ntru numele Domnului..., dup care p re- ? 1
otul, din altar, rostete ecfonisul: Dumnezeule, milos tivete-Te spre noi... i apqM
iese i zice rugciunea Sfntului Efrem irul (Doamne i Stpnul vieii mele...) c\ j
metaniile rnduite, dup care ndat ncepe Vecernia, far binecuvntare, ci direct cu#)
Venii s ne nchinm... i Psalmul CII I . um
Tabelul de pe pagina urmtoare arat mai bine deosebirile dintre cele dou variante ale^
rnduielii Obedniei. n zilele de rnd far Liturghie, din Presimi (luni, mari i joi), 1^
sfritul Vecerniei se adaug cele de la sfritul Obedniei din zilele din afara postului, adi%
c: rugciunea ctre Preasfnta Treime (citit de cel mai mare), Fie numele Domnului:f;;f;
(de trei ori, Slav...., i acum..., Psalmul XXXIII, Cuvine-se cu adevrat s te fericim.)
Slav..., i acum..., Doamne, miluiete ! (de trei ori), Binecuvnteaz... i otpustul6. v
b) Originea i explicarea Obedniei ,&
Cea dinti meniune documentar despre existena acestei slujbe o avem ntr-uni-
Orolofjiu - manuscris grecesc din mnstirea Sinai (sec. I X), care cuprinde i rnduiala V-
slujbei, aproape ca cea de azi. Ea constituia de fapt o slujb a mprtirii la vreme deff
sear, ncadrat ntre Ceasul al IX-lea i Vecernie. n mnstirile studite, n care sej$
ntrebuina aceast rnduiala, la sfritul ei se mprea anafura7.
Originea Obedniei este probabil Orientul, i anume mnstirile din jurul Ierusa-v
imului, cci rnduiala ei se afl la nceput expus amnunit n Tipicul ierusalimitean *
atribuit Sfntului Sava. Dac avem n vedere cuprinsul sau rnduiala ei, se pare c ea a,i
fost creat la nceput ca un rezumat al Liturghiei, mai ales pentru uzul schivnicilor
care, trind izolai i deprtai de obtea mnstirilor, nu puteau lua parte zilnic la;
Liturghie; aceast slujb era destinat deci s in locul Liturghiei n astfel de cazuri;!,
cnd se facea mprtirea, servind i ca pregtire pentru cei ce voiau s se mprt-
easc, i ca mulumire dup mprtire. De aceea, ea corespunde - dup unii - cu
Missa sicca (La Aiesseseche - liturghia seac) a catolicilor, din evul mediu8, care const 3
n recitarea rugciunilor din formularul Missei, far partea ei esenial (Ofertoriul,
Consacrarea Darurilor i mprtirea). n Tipicul monahilor studii9Obedni nlocuia -
5In unele pri din Biserica noastr (ca n Bucovina), cntarea Fericirilor o ncepe preotul nsui,
stnd n faa Sfintelor Ui. Miercuri i vineri din sptmna brnzei, precum i la srbtorile sfinilor
cu Polieleu din Presimi, Fericirile nu se cnt, ci se citesc.
6Vezi Tipicul mare, Iai, 1816, faa 502 sus.
7La [. Mateos, Un Horolqgion inedit de Saint-Sabas: Le Cod. Sinaiticusgrec. 863 (9-e s.), n Studi
e Testi (Citt dei Vaticano), 233 (1964), p. 54 .u. Cf. i La prire des Heures des eglises de nte
byzantin, pp. 325-326.
MComp. S. Heitz, Der orthodoxe Gottesdienst, Band I. : GttlicheLiturjjie und Sakramente, Mainz;
1965, p. 354.
yEditat laB. Montfaucon, Analecta Graeca, Paris, 1688, i la Migne, P.G., t. CXXVII, col. 985 .u.
126
m
n anumite zile serviciul Ceasului I I I i al Ceasului IX. Prin secolele XI I-XI I I , partea
dela nceput a Obedniei a fost ncadrat la nceputul Liturghiei euharistice, adugn-
du-se Psalmii Cil i CXLV10.
Feri ci ril e de la nceputul Obedniei dau acestei slujbe nota ei caracteristic, legnd-o
demomentul n care Mntuitorul, rstignit pe cruce, acord iertarea Sa tlharului ce
lui drept i ntregului neam omenesc. Obedni este deci slujba iertrii pentru care se
roag cei ce urmeaz s se mprteasc. Cu acelai sens, de rugciune pentru iertare,
gsim Fericirile ncadrate i n slujba deniei de Joi noaptea din Sptmna Patimilor
(Utrenia Vinerii celei Mari), ntre evangheliile a 6-a i a 7-a, care odinioar se citeau,
laIerusalim, pe diurnul Crucii (via dolorosa), ntre locul casei lui Pilat i Golgota. Le
gsim, de asemenea, ncadrate i n rnduiala marelui Canon de pocin, dup conda-
cui i sinaxaml de dup Cntarea a 6-a. De altfel, Fericirile, care fac parte dintre
cntrile biblice, sunt menionate de Sfntul Ambrozie ca fcnd parte din rnduiala
unei slujbe de diminea nc din secolul I V n, iar n ritul sirienilor iacobii sunt nca
drate i azi n serviciul divin de dimineaa (Utrenia)12.
Schem cu rnduiala Obedniei
L i t u r g i c a s pec i a l
Cnd se citete dup Ceasul VI
(Perioada Octoihului i a Penticostarului)
Cnd se citete dup Ceasul IX
(Perioada Triodului)
Cnt.
Preotul
Cnt.
Preotul
Psalmii 102 i 145
Unule-Nscut...
Fericirile pe glasul VIII (ntru mpria Ta po-
menete-ne pe noi, Doamne...), cu stihurile res
pective din Ceaslov
Apostolul
Evanghelia Acestea se citesc numai
Simbolul credinei cnd nu urmeaz Liturghie
Rugciunea Slbete, las, iart, Dumnezeule
greelile noastre...
Tatl nostru...
Condacelc, dup rnduiala din Ceaslov (al zilei, al
hramului etc.)
Doamne, miluiete ! de 12 ori, Rugciunea ctre
Sfnta Treime (Preasfnt Treime, Stpnie de o
fiin...)
S se umple gurile noastre de Acestea se zic
luda Ta, Doamne... numai cnd nu
Fie numele Domnului binecu- se face Litur-
v'ntat... (de trei ori) ghie
Psalmul 33 (Binecuvnta-voi
pe Domnul n toat vremea...)
Cuvine-se cu adevrat...
Ceea ce eti mai cinstir...
Slav..., i acum..., Doamne, miluiete! (de trei
ori), Binecuvnteaz !
(din altar) Ecfonisul Dumnezeule, milostive-
te-Te spre noi...
Otpustul mi c
Fericirile pe glasul VI II (ntru mpria Ta
pomenete-ne pe noi, Doamne...), cu stihurile
respective din Ceaslov
Simbolul credi nei (numai dac nu se face Li
turghie)
Rugciunea Slbete, las, iart, Dumnezeule
greelile noastre...
Tatl nostru...
Condacele, dup rnduiala din Ceaslov (al zilei,
ai hramului etc.)
Doamne, miluiete ! de 40 de ori
Ceea ce eti mai cinstit...
ntru numele Domnului, binecuvnteaz,
Printe !
Ecfonisul Dumnezeule, milostivete-Te spre
noi...
Rugciunea Sf. Efrem irul, cu metanii (ndat
ncepe Vecernia)____________ _____________________
10Pr. Prof. P. Vinrilescu, I J twffhi end explicat, pp. 163-164.
11Comen tar la ps. CXVIII, vers. 148, homilia XI X 32 (P.L., t. XV, col. 1556).
12N. Engender, n La pl i ere des Heures des glises byzantines, pp. 327-328.
127
Pa r t ea a t r ei a
Sfnta Liturghie
Sec i u n ea I
LITURGHIA c r e t i n n b i s e r i c a v e c h e
(pn la formarea Liturghiilor ortodoxe)
C a pi t o l u l I
Fiina i instituirea Sfintei Liturghii
1. Liturghia, jertfa Legii celei Noi. Instituirea ei
Central activitii rscumprtoare a Mntuitorului n lume l constituie patimile i
moartea Sa pe Crace, adic jertfa sngeroas adus de El pentru mntuirea lumii.
Aceasta s-a adus o dat pentru totdeauna (vezi Evr. VI I , 27; IX, 27-28; X, 10-14);
dar.pentru ca toate generaiile viitoare de credincioi de pretutindeni s se poat
mprti din roadele ei binefctoare, Mntuitorul ne-a lsat un mijloc de a o face
venic prezent n lume. Cum ? - Prin ntemeierea Jertfei celei Noi, care avea s se
aduc de aici nainte pururea n Biserica Sa, n locul jertfelor Legii Vechi.
ntemeierea acestei jertfe fusese prevestit de Mntuitorul cu mult nainte nc de
patima Sa, i anume n cuvntarea inut mulimilor, dup ce svrise minunea
nmulirii pinilor n pustie: Eu sunt pinea cea viecare s-a pogort din cer. De va mnca
cineva din pinea aceasta, va fi viu n veci. i pinea pe care Eu o voi da este trupul Meu,
pecare l voi da pentru viaa lumii (In. VI , 51). Instituirea nsi, pe care ne-o relateaz
evanghelitii sinoptici i Sfntul Apostol Pavel n prima sa epistol ctre Corinteni, a avut
loc n ajunul morii Domnului pe cruce, adic joi seara, la Cina cea de tain. Cum ?
Stnd atunci la mas mpreun cu ucenicii Si, n timp ce mncau ei, lisus a luat pinea
i mulumind, a frnt i a dat ucenicilor Si, zicnd: Luaii mncaiacesta estetrupul Meu.
Lund apoi paharul i mulumind, le-a dat lor, zicnd: Bei dintr-acest toi; acesta este
snjjeleMeu, al Leijii celei Noi care pentru muli sevars, spreiertarea pcatelorv Mt. XXVI,
26-28. - Comp. i Mc. XI V, 22-24; Lc. XXII, 19-20; 1 Cor. XI, 23-25).
In locul jertfelor Legii Vechi, pecetluite cu snge de animale (vezi le. XXI V, 8),
Mntuitorul ntemeiaz deci o Lepe, un Testament sau un Le/jmnt () nou
ntre Dumnezeu i oameni, pecetluit cu nsui trupul i sngele Su, care aveau s fie
jertfite peste o zi n chip real, pe Golgota, i care, n seara Cinei, erau oferite Sfinilor
Si Apostoli, prin anticipaie, sub forma sacramental, nesngeroas, a pinii i a vi
nului ntrebuinate la mese. Aceast jertf trebuia s o aduc de aici nainte ucenicii
Si, cci, la cuvintele de mai sus, Mntuitorul adaug i porunca: Aceasta s facei
spre pomenirea (n amintirea) Mea ! (Lc. XXI I , 19 i 1 Cor. XI, 24). Prin aceste cu
vinte, El i sfinete pe ucenicii Si ca arhierei sau preoi slujitori ai Jertfei celei Noi,
nfiinate atunci de El, iar acetia, la rndul lor, au lsat aceast porunc, precum i
dreptul i puterea de a o mplini, urmailor lor legiuii, arhierei i preoi.
Slujba sau rnduiala sfnt, n cursul creia se svrete sau se aduce aceast jertfa
aNoului Aezmnt, este Sfnta Liturjhie. Obria sau originea ei, precum i fund-
mentul ei este deci Jertfa Sfnt, adusa n chip sngeros de ctre Mntuitorul pe Cruce
131
pentm mntuirea lumii i prevestit sau anticipat de El, n chip nesngeros, n searf
Cinei celei de tain.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
2. Raportul dintre ritualul pascal iudaic,
Cina cea de Tain i Liturghia cretin
Precum reiese clar din datele Sfintei Evanghelii, Cina cea de tain in cadrul creia
Mntuitorul a instituit Sfnta Liturghie, adic jertfa Noului Legmnt, a fost de fa
ori o serbare anticipat a Patelui iudaic din acel an (vezi Mt. XXVI , 17; Mc. XIV, 12
Lc. XXII, 8, 11, 13, 15), cum interpreteaz chiar unii dintre vechii exegei cretini1
ori o mas special, anume pregtit de Mntuitorul la sfrim! activitii Sale mesia
nice, mas creia El i-a dat ns caracter religios, instituind n cursul ei Sfnta Euha
ristie i rostind att cuvntarea Sa de desprire ctre Sfinii Apostoli, ct i rugciunea
Sa arhiereasc, aa cum cred exegeii mai noi2. Dar chiar n acest din urm caz, nu
poate tgdui orice relaie a Cinei cu masa ritual, prin care se inaugura serbarea Pa-,
telui iudaic. Aceast mas pascal avea loc n fiecare familie, n seara zilei de 14 Nis
i se desfura dup un ceremonial mai mult sau mai puin uniform peste tot, stabi
de Lege i de tradiie. Care era acest ceremonial, pe care l-a respectat i Mntuitorul ?
Dup ce veneau de la templu sau de la sinagog, toi ai casei, n frunte cu eful fa
miliei, i splau minile i se aezau n jurul mesei, dinainte pregtite, pe care se aflau;
dou pini (azime), mielul pascal fript, un vas cu vin i pahare, ierburile amare i unj
vas cu oet care aminteau de suferinele evreilor n robia Egiptului. eful familiei Iu
una din pini, o binecuvnta cu o formul ritual scurt (Binecuvntat fii, Doamnej
Dumnezeul nostru, mprate al veniciei, Care ai fcut s rsar pinea din pmnt),fj!/
rupea dintr-nsa i mnca el mai nti, apoi ddea i celorlali. Lund apoi paharul sau, -
l umplea cu vin, n care amesteca i puin ap, l binecuvnta cu o alt formul, '
asemntoare cu cea dinti (Binecuvntat fii, Doamne Dumnezeul nostru, mprate -
al veniciei, Care ai fcut road viei), bea dintr-nsul i apoi ddea i celorlali s boi -
pe rnd. Urma masa, n cursul creia se beau, n total, patru rnduri de pahare rituale.
La sfritul mesei se aducea ntistttorului ultimul pahar umplut cu vin amestecat ni
ap, cum prescrie ritualul iudaic. Acesta spunea: S mulumim Domnului Dumneze
ului nostru... !, iar cei de fa rspundeau: Binecuvntat fie numele Domnului, acum.
i totdeauna !. eful familiei ncepea apoi mulumirea, rostind o mare rugciune
euharistic, de laud i de mulumire, evocnd toate binefacerile lui Dumnezeu, de l.i
creaia lumii i sfrind cu cererea pentru mplinirea fgduinei divine; se cntau apm
Psalmii CXII I - CXVI I I i CXXXV (CXXXVI), numii h ailel {de laud), care cuprind
evocarea robiei din Egipt i mulumiri pentru eliberarea evreilor clin ea. {l
1Vezi, de ex., Origen, Comentar la Matei , 79 (P.G., t. XIII, col. 1728 C-D); Sfntul Ioan Gui
de Aur, Omilia LXXX1 (alias L XXXI I ) la Matei . 1 (P.G., t. LVIII, col. 729-730); Proterius Alexan
drinul, Epist. cti'eLeon cel M are, cap. 2 (ntre epistolele lui Leon, nr. CXXXIII, n P.L., t. LIV, col.
1086); Sfntul Ioan Damaschinul, Dogmatica, IV, 13 (trad. rom. de D. Fecioru, p. 262): Aadai,
n camera de sus a sfntului i slvitului Sion, dup ce (Hristos) a mncat Putile celevechi cu Ucenicii
Si i a plinit testamentul cel vechi... etc.
Vezi, de ex., dintre ortodoci, Prof. Chr. N. Ghiaouroff, L e j our de la Sainte Cne, Sofia, 1952
(extras din A nuarul Academiei Teologice din Sofia); dintre catolici; P. Batiffol, Etudes dlHutoire et
de Thologie positive, II-c sri e, L'Euchari sti e, 10-e d. Paris, 1930, p. 138, .u; dintre protestani: H-
Lietzmann, Messe und Herrenmahl ed. III, Berlin, 1955.
132

<La vremea cnd ncepea s se ntunece, se aprindea i o lumin, care era i ea


binecuvntata cu cuvintele: Binecuvntat fii, Doamne Dumnezeul nostra, mprate
al veniciei, Care ai fcut lmpile de foc (adic stelele). Cel mai tnr dintre membrii
familiei aducea apoi un lighean i un ervet pentru a spla minile comesenilor; la
Cin, lisus ndeplinete acest rit, splnd picioarele ucenicilor Si, dup cum relateaz
Sfntul loan (XI I I , 3-15).
Dup un ritual asemntor se desfurau de altfel i alte mese rituale evreieti, mai
a]es cele de sabat (care aveau loc vineri seara), al cror ecou se resimte i el n ritualul
Euharistiei cretine, alturi de cel al meselor pascale.
Unui astfel de ritual s-a conformat i Mntuitorul la Cina cea de tain. Dup opi
nia celor mai muli cercettori, pinea pe care Domnul a binecuvntat-o i a dat-o
Sfinilor Si Ucenici era una dintre cele dou pini obinuite la cina pascal a iudeilor,
pecare eful familiei le binecuvnta la nceputul mesei i le frngea, mprindu-le co
mesenilor, dup ce el nsui gusta din ele. De asemenea, paharul pe care El l-a oferit
Ucenicilor, dup ce La binecuvntat, a fost ori cel de-ai treilea pahar rimai, din care
beau comesenii, ncepnd de la eful familiei, ori al patrulea i ultimul pahar ritual.
Deosebirea dintre ritualul observat: de Mntuitorul la Cin i cel prescris de Lege i
tradiie, const mai nti n faptul c El a folosit nu azim, ci pine obinuit
(dospit), deoarece Cina a avut loc cu o zi mai nainte de nceperea serbrii Patilor,
adic n seara zilei de joi, 13 Nisan, cnd azimele nc nu se puseser n folosin; al
doilea, la formulele rituale pentru binecuvntarea pinii i a vinului, El a adugat pro
priile Sale cuvinte (Acesta este trupul Meu... i Acesta este sngele Meu...), prin
care se indic sensul nou i grav al celor svrite: prevestirea sau anticiparea
sacramental a jertfei sngeroase i mntuitoare, care se va consuma peste o zi i care
inaugureaz sau consfinete un nou legmnt sau testament () ntre Dumne
zeu i oameni, pecetluit cu sngele sfnt al Celui ce Se va da spre rstignire. In mo
mentul cnd Mntuitorul, adaug, la rugciunea solemn i final de mulumire i de
laud, cuvintele Bei dintru acesta toi... (Mt. XXVI , 28 i loc. par.), ia natere L i
turghia cretin, prin anunarea Patelui celui nou, al noului legmnt venic, adugat
memorialului Vechiului Testament, legmnt care ia fiin n preajma morii i nvierii
Domnului i intete la a doua Sa venire. Liturghia cretin reprezint deci mplinirea
organic a fgduinelor date de Dumnezeu poporului evreu, promisiuni evocate n
manifestrile sale liturgice, prin care se ntreinea flacra ndejdii realizrii lor3.
Dintre cele trei sinoptici care descriu Cina, singur Sfntul Luca amintete despre
primul (ori al doilea) pahar ritual, din timpul mesei: i lund paharul, mulumind, a
zis: Luai acesta i mprtii-1 ntre voi; cci zic vou: Nu voi mai bea din rodul viei,
pn cnd va veni mpria lui Dumnezeu (Lc. XXI I , 17-18). Tot el reproduce cu
vintele Mntuitoralului: Cu dor am dorit s mnnc cu voi acest Pate..., pe care El
ie-a rostit, probabil, n continuarea formulei rituale prin care eful familiei amintea
despre pinea suferinelor din timpul robiei egiptene. Laudele cntate de Domnul
cu Ucenicii Si la sfritul Cinei (Mt. XXVI , 30 i Mc. XIV, 26) ar fi ultima parte a
psalmilor halici (Ps. CXXXV) i acea cuvntare mai mare, cu caracter istoric, exegetic
i moral (numit hagadah), rostit de eful familiei, n legtur cu evenimentele co
memorate la srbtoare. Dup unii, acestea nsoeau binecuvntarea i consumarea ul
timului pahar ritual (al patrulea), cu care se ncheia masa pascal.
' L i t u r g i c a s pec i a l
3M. Kovalevski, Ori gines et dvel oppement de la l iturgi e chrti enne, n rev. Prsence orthodoxe
(Paris), an. 1968, nr. 3, p. 47.
133
PREOT PROF. DR. ENE BRANITE
Legtura dintre Liturghia cretin (Euharistie) i formele vechi ale cultului iudaic
despre care se vorbete din ce n ce mai insistent n ultimul timp, nu numai de ctri
teologii protestani, ci i de ctre catolici i ortodoci, este fireasc i de netgduit,
orice organism spiritual, nici Liturghia cretin n-a luat natere dintr-o dat, ca^cf
creaie spontan, n ntregime nou i far nici un precedent n trecut. Istoria ei nu ui
cepe abia o dat cu apariia cretinismului; dac n ceea ce privete esena ei - adiajf
misterul n sine - ea este ntemeiat de Mntuitorul la Cina cea de tain, n ceea cel
privete ideile principale care alctuiesc nucleul sau smburele ei originar i, totodatJI
fondul comun al tuturor anaforarelor liturgice cretine de azi, precum i formele il
externe de exprimare, acestea provin dintr-o vechime, continund o tradiie i un
tual inspirat din Vechiul Testament i legnd.u-se astfel de revelaia primordial i de4-
nceputurile istoriei sfinte a mntuirii noastre. ; !
Dar faptul c Mntuitorul a ntemeiat Euharistia cretin n cadrai ritual al unei z
cine asemntoare meselor pascale iudaice, nu nseamn c Liturghia cretin ar eoa- 'E
stitui o simpl continuare sau o copie a unor uzuri rituale iudaice n cretinism, cum
pretindeau unii teologi protestani. Ecouri rnai puternice ale ritualului meselor iudaice -f
se pot constata n ritualul agapelor, care nsoeau n epoca apostolic Sfnta Euharistie
(vezi cap. urmtor). Dar ntre acestea i masa euharistic sunt deosebiri fundamentale.,;.
In afar de pine i vin, masa euharistic nu cunoate nici un alt fel de bucate; la Eu
haristie s-a ntrebuinat totdeauna pine dospit, iar nu azim, s-a folosit un singurpr
pahar comun etc. Deosebirile acestea arat c Euharistia nu era o mas comun
(obinuit) i nu avea caracter particular, ca mesele cvasi-rituale din snul familiilor^
iudaice, ci era public, participnd la ea toi membrii Bisericii. Ea amintete de moar-.
tea i de jertfa lui lisus (vezi 1 Cor. XI , 26: Cci de cte ori vei mnca pinea aceasta
i vei bea paharul acesta, vestii moartea Domnului, pn cnd va veni); de aceea,
participarea la ea, adic mprtirea cu trupul i cu sngele Domnului, nu era admisa
dect celor botezai i vrednici (curai) din punct de vedere moral4.
3. Diferitele numiri ale jertfei liturgice
Slujba sfnt a Legii celei Noi nu a fost cunoscut de la nceput sub denumirea dc
Liturghie, ndeobte folosit astzi mai ales n cretintatea ortodox. nainte de int a-
rea n uz i generalizarea acestei denumiri, au fost folosii pentru aceasta ali termeni,
care indicau fie fiina sau esena i scopul sfintei slujbe, fie un rit sau altul, care cin
considerat ca o parte de cpetenie a ritualului sacra.
a) Astfel, cele mai vechi numiri, care se ntrebuinau n epoca apostolic i pe caic
le gsim chiar n crile Noului Testament, sunt: frngerea pinii ( ,
fractio panis, Fapte I I , 42, 46, i XX, 7), Cina Domnului ( , Ep. 1
Cor. X, 21 i XI , 20)5, binecuvntare ()6 sau paharul binecuvntrii (
4Vezi Didahia- ( nvtura) celor 12 Apostoli, cap. 9: Nimeni ns s nu mnnce din Euharistia
voastr, afar de cei botezai n numele Domnului... (trad. rom. ci t., p. 88). *
5Cf. i Tertulian, Ad uxorem, II, 4 (P.L., I, 1294).
6Mai trziu, . se numea pinea binecuvntat care prisosea de la Sfnta Jertfa i pe caic
cretinii (mai ales episcopii) i-o trimiteau unul altuia n semn de iubire freasc (vezi Can. If
Laodiceea), sau care se mprea ntre clerici, dup Liturghie (vezi Const. apost. VIII, 31), iar nm
trziu se ddea i credincioilor (la noi: anafur). Vezi Pr. Prof. P. Vintilescu, Anafora sau antidoroo.
n rev. ST, an. 1953, nr. 1-2, p. 116 .u. "
134
L i t u r g i c a s pec i a l
V , Ep. 1 Cor. X, 16), pine () i pah arid Domnului (
, Ep. 1 Cor. XI, 26-27).
Cea dinti dintre numirile enumerate aici se referea la esenialul ritualului svrit
deMntuitorul nsui, att n momentul instituirii Jertfei (mncnd ei, a luat Iisus
pinea i mulumind a frnt i a dat Ucenicilor..., Mt. XXVI, 26 i loc. par.), ct i la
Etnaus, dup nviere (Lc. XXI V, 30, 35). Cea de-a doua, ntrebuinat astzi mai ales
laprotestani i la neoprotestani, sugera strnsa legtur cu Cina cea de tain, n ca
drul creia Domnul a ntemeiat Jertfa Legii celei Noi i a crei repetare sau imitare era
ritualul euharistie cretin din aceast vreme. A treia indica un amnunt al acestui ri
tual, care i el reprezenta tot o imitaie a ceea ce fcuse Domnul la Cin (...a luat
lisus pine i binecuvntnd, a frnt... etc., Mc. XI V, 22). Celelalte indicau elemen
telemateriale ale Jertfei, adic pinea i vinul ntrebuinate la Sfnta Euharistie.
b) Alte numiri, pe care le gsim ntrebuinate n epoca imediat urmtoare celei
apostolice i mai trziu, indic valoarea de jertfa a Liturghiei ori caracterul ei supra
natural i scopul aducerii ei: nlare, aducere sau ofrand ( i )7,
Euharistiesau mulumire (, Eucharistia, gratiarum actio)8, mister sau tain
()9, acest din urm termen fiincl nsoit de obicei de diverse atribute: minu
nat (), dumnezeiesc (), sfnt ()10, nfricotor () .a;
jertf sau sacrificiu (, sacrificium)11, Masa Domnului ( ) sau
Mas tainic ( )12. Alte numiri se refer la caracterul ei de lucrare
sfnt i public, svrit de sfiniii slujitori n mijlocul i spre folosul obtii credin
7Sfntul Clement Romanul, Epist. I Cor., cap. 40: (Stpnul) ne-a poruncit s svrim ofran
delei slujbele... ( , P .G., t. I, col. 288); Eusebiu al Ce-
zareii, I storia bisericeasc, cart. VI, cap. 43: Cci fcnd ofrandele ( ),
P.G., t. XX, col. 025 A; Can. 19 i 58 Laodiceea; Sfntul Ioan Gur de Aur, Omi li a la Sfntul Filo-
goniu, P.G., t. XLVII I, col. 755; sub forma latin (oblatio) vezi la Tertulian, De exhort. castitatis, 11
(P.L, t. II, col. 926).
8Sfntul Iustin Martirul, Apologia I , cap. 6-5: i aceast hran se numete la noi Euhari sti e
()... Acelai, Di al ogul cu i udei ul Tri fon, 41 (trad. rom. de Pr. O. Cciul, Bucureti,
1941, pp. 96-97); Clement Alexandrinul, Pedagogul I I , 2 (trad. rom. de N. tefanescu, Bucureti,
1939, p. 150); Tertulian, De corona militis, 3 (P.L., t. I, col. 99A: Eucharistiae sacramentum):. Sfntul
Ciprian, Epist. X ad martyers et confessores, 1 (... et Eucharistiam dari...) i De oratione dominico, 18:
Eucharistiam quotidie ad cibum salutis accipimus (P.L, t. IV, col. 260 C i 549 A).
l/ Sfn tul Ignade al Antiohiei, Epist. ctre Trali eni , II, 3; Eusebiu al Cezareii, Demonstratio evange-
lica, 1, 10 (P .G., t. XXII, col. 928); Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilia LXXXII (alias L XXXI I I ) la
Platei, 1 (P.G.., t. LVIII, coi. 737-738 ( i ); Const apost. VIII, 5 (P.G., t.
I, col. 1073): tai na Noi dui Aezmnt ( ); Sfntul Atanasie cel
Marc, Apologia mpotriva Ari eni l or, 11 (P.G., t. XXV, col. 268 A); Sfntul Grigore de Nissa, Cuv. la
Botezul Domnul ui , P.L., t. XLVI , col. 581 C.
10Sfntul Ioan Gur de Aur, Despre preoie, VI, 4 (P .G., t. XLVIII, col. 681); Omilia XL I , 4 la
Epist. I , Cor. (P.G., t. LXI, col.361); Ava Nil, Epistole, cart. I, 44 (P .G., t. LXXix, col. 104) .a.
Jl Di dahi a, cap 14: ...pentru ca s fie curat j ertfa voastr ( ); Tertulian, De
oratime, cap. 14 i 18 (P.L, t. I, col. 1170 i 1182); Sfntul Ciprian, Epist. XXXIV, 3; LXIII, 15-17;
De lapsis, 25 (P.L., t. IV, col. 323, 386-387 i t. IV, col. 485); Sfntul Vasile cel Mare, Epist. X CI I I
(ad. Caesariani patriciam),, P.G., t. XXXII, col. 485 A; Sfntul Chirii al Ierusalimului, Cateh. XXIII,
8-9 (P.G., t. XXXIII, col. 1116-1117); Sfntul Ioan Gur de Aur, Despre preoie, loc. cit. supra: prea
nfricoata Jertf; Const. apost. I I , 57 i VI I I , 5, 46: j ertfa curat i fr de snge (
, P.G., 1. 1, col. 1073); Sfntul Ioan Damaschinul, Dogmatica, IV, 13 (trad. rom.
deD. Fecioru, p. 267): jertfa cea curat, adic nesngeroas.
12Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilia X X VI I la Epist. I Cor., P.G., t. LXI, col. 229; Sfntul Ioan
Damaschinul, Dogmatica, IV, 13 (trad. rom. ci t., p. 267).
135
cioilor: sau, (svrire sau plinire a unui act sfnt), (lu| |
crare sau slujba sfnt, prin excelen)13, (slujb tainic, mister, slavo-ru
s = tai no- deastvi e)14, iar altele, ca () i , col l ecta (adunar
sfnt, de la , a aduna)15se refer la forma extern a adunrii credincioilor!}
pentru svrirea slujbei (comp. Fapte XI V, 27), fiind socotite ca cele mai vechi def|
numiri ale Liturghiei propriu-zise.
c) Cuvntul ntrebuinat astzi n Biserica i teologia ortodox, aproape exclusiv^
pentru denumirea acestei sfinte slujbe, este cel de Liturghie (). Termen de
origine greac, el este destul de vechi, fiind ntrebuinat nc dinainte de era cretin;*',
dar n nelesul su actual s-a ntrebuinat mult mai trziu. La nceput, in- *
senina orice serviciu sau slujb public, adic orice funciune sau lucrare de interes
public sau obtesc ( de la = popor + , lucru, lucrare, oper), deci-'
orice activitate depus de un slujba al statului spre folosul poporului, n interesul ge
neral al cetenilor unei ri. In antichitatea greac precretin, cuvntul a avut mai/
nti nsemnare i ntrebuinare nereligioas, dar n scrierile profane se ntrebuina'
spre a indica i activitatea slujitorilor cultului din religiile pgne.
In cretinism, termenul a cptat ntrebuinare religioas datorit
Scptuagintei (traducerea greceasc a Vechiului Testament), care l folosete pentru a-
traduce cuvntul evreiesc uboduh, indicnd funciunile preoilor i leviilor Legii Vechi
n legtur cu cultul ndeplinit la Cortul Mrturiei i la templu16. Cu acest neles il
folosesc apoi autorii crilor Noului Testament. Astfel, Sfntul Evanghelist Luca ti,
23), vorbind despre Zaharia, tatl Sfntului loan Boteztorul, care era preot la tem
plul din Ierusalim, spune: i mplinindu-se zilele slujbei (slujirii) lui... (
). De asemenea, autorul Epistolei ctre Evrei (IX, 21), vorbete
despre vasele de slujb ( ) de la Cortul Mrturiei, ln ielul
acesta, cuvntul a intrat n terminologia cretin, fiind ntrebuinat in
crile sfinte ale Noului Testament pentru a indica att oficiul sacramental sau calitatea
de slujitori ai celor sfinte, ct i lucrarea, exercitarea sau ndeplinirea actelor de cult
13Origen, mpotri va l ui Celsus, 59 (P .G., XI, col. 997 i 1000); Pseudo-Dionisie Areopagitul,
Despre i erarhi a bisericeasc, III, 2 i 3; Can. 32 trulan (SCNAC, t. XI , 956); Nicolae Cabasila, Th ut-
rea dumnezei etei Li turghi i , cap. I, P.G., t. CL, col. 368 :
14Sfntul Maxim Mrturisitorul, (nsui titlul lucrrii), P.G'., t. XCI, col. 657.
15 Clement Alex., Pedagogul , I I I , 11, 80, 3 i Stromata, VI, 3, 34 (
); Origen, Omi li a L a Samuel, I, 28 ed. E. Klostermann, n Die griechischen christlichen
Schriftsteller..., vol. III (Leipzig, 1901), p. 283 (); Acelai, Omilia I V i X VI I I la I eremia,
ibidem, p. 25 i 157; Eusebiu al Cez., Viaa l ui Constanti n, III, 67; IV, 45 i 71 (n titlurile capito
lelor); Sfntul Chirii al Ierusalimului, Catehezele, I, 5-6; IV, 25; X I V, 24; XVIII, 32-33; XXIII, 1
(P.G., t XXXIII, col. 376-377; 488 B; 856 C; 1053-1056; 1109 A); Sfntul Epifanie, mpotri va,<,.
ziilor, I I I , 11 (P.G., t. XLII , col. 825-828); Const. apost., II, 39; Sfntul loan Gur de Aur, Omil. I.w
I X ctre poporul Anti ohi ei : Omilia XXV, 3 la Matei ; Omi li a I Vi V ia Ana, .a. (P.G,, t. XLIX, col.
103-104; t. LI V, col. 660, 669; t. LVII, col. 331); Can. 17 Laodiceea; Pseudo-Dionisie Areop., op
i loc.cit. (n M EL V, p. 294; Socrate, I storia bisericeasc, V, 22 (P.G., t. LXVII, 636 A-B); Sfntul
Anastasie Sinaitul, Cuvnt despre adunare ( ), P.G., t. LXXXIX, col. 825 .u.
16Vezi, de ex., le. XXX, 20: ,Aaron i fiii si s se spele... cnd se vor apropia de jertfelnic, cari
sileasc i s aduc j ertfe ( ) naintea Domnului.,.; Num. XVIII., 6: Am luat
pe levii... ca s fac slujb la Cortul Mrturiei ( 3
), I ParaL. IX, 13: ...brbai destoinici pentru slujb la lucrul locaului lui Dumnezeu
( ) .a. (vezi loc. biblice indicate n A Concordance to thf
Septuagi nt and the Other Greck Versions of the Old Testament, de Edwin Hatch and Henry A. Redpath,
voi. II, Oxford, 1897, pp. 872-873 i la W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wrterbuch zu den Schriften des
Neuen Testaments und der brigen urchristlichen Literarur, III, Aufl., Berlin, 1937, col. 780-782.
Preot Prof. D r. Ene Brani te i l
136
L i t u r g i c a s pec i a l
svrite de slujitorii cultului cretin, ncepnd cu Sfinii Apostoli. Astfel, Epistola
Catre Evrei (VI I I , 2 i 6) ntrebuineaz cuvintele i pentm a
exprima chemarea sau misiunea sacerdotal (preoeasc) a Mntuitorului: El (Mn
tuitorul) este slujitorul celor sfinte ( ...) i al Cortului celui
adevrat...; Iar acum mai deosebit slujire a dobndit... (
); n Faptele Apostolilor (XI I I , 2) verbul arat servi
ciul divin public oficiat de colaboratorii Sfinilor Apostoli n primele comuniti cre
tine: i slujind ei... ( abxov). Uneori ns, acest cuvnt are i o
nsemnare mult mai larg, indicnd toat lucrarea apostolic i misionar n slujba
Evangheliei cretine, ca n Epistola ctre Romani (XV, 16), unde Sfntul Apostol Pa
vel spune despre sine: ...ca s fiu slujitor al lui Iisus EIristos (
), Comp. i Rom. XI I I , 6; XV, 27; 2 Cor. IX, 12; Filip. VI , 25 .a.
In antichitatea cretin, cuvntul liturghie avea deci un neles mult mai larg dect
cel de azi; el indica totalitatea actelor de cult sau a serviciilor divine, precum i admi
nistrarea lor, adic ceea ce nelegem astzi prin cult i prin slujirepreoeasc n general,
n acest neles l folosesc, de ex.: Sfntul Clement Romanul17, Sfntul Irineu18,
Eusebiu al Cezareei19, sinoadele locale din An cir a (314)20, Antiohia (341)21, Sardica
(343, can. 12) i Laodiceea22, Teodoret al Cirului23.a. Numai cu timpul, i anume
camprin secolele V-VI , nelesul lui s-a restrns, aplicndu-se mai nti la Cina cea de
tain24i apoi la ceea ce nelegem azi prin Liturghie, adic slujba sfnt a Jertfei Legii
celei Noi i a mprtirii credincioilor cu Sfintele Daruri25.
17Epist. I Cor., cap. 40 (vezi textul citat la nota 6); I bi dem,,...arhiereului i simt ncredinate anu
miteslujbe (slujiri = ) P.G., t. 1, col. 288.
18mpotri va ereziilor, cartea III, cap. 3 (P.G., t. VII, col. 849): ntemeind fericiii Apostoli (Pe
tru i Pavel) Biserica (Romei), au ncredinat lui Linus slujba episcopiei (
).
19I st. bis. IV, 1, (P.G., t. XX. col. 303): Ca al patrulea de la apostoli a fost ales Primus n aceeai
slujba ( ).
20Can. 1Ancira (Sint. Aten., t. III, p. 21 i la Nie. Mila, Canoanel e..., trad. rom., voL. II, partea
I, p. 1): .preoii care au j erl j i t idolilor sunt oprii s mai svreasc- ceva di n slujbele preoetiv
(... v ). Comp. i Can. 2 al aceluiai sinod.
21Vezi, de ex., Can. 4 (textul grec n Sint. Aten., t. III, p. 132 i trad, rom. ci t., p. 65 .u): Dac
vreun episcop caterisit de sinod, ori preot ori diacon... ar ndrzni s svreasc ceva din slujba
(preoeasca)... etc. ( ). Comp. i Can. 12 al Sin. Sardica (343).
12 Can. 18 Laodiceea: Aceeai slujb a rugciunilor ( ) s se
fac....
27Acesta. l ntrebuineaz spre a indica rndui al a slujbelor de seara i dimineaa:
(n Epist. CLI U, P .G., t. LXXXIII, col. 1441), precum i slujba botezului
( ), n I st. Bis., II, 23 (P .G., t. LXXXII, coL 1065C). Comp. i I s
toria religioas P .G., t. LXXXII, col. 1333: ... . n acelai neles gsim
ntrebuinat cuvntul i n actele Sinodului III Ecumenic, Efes, 431 (Epistola Sinodului
ctre mprat, despre Chirii al Alexandriei i Memnon) : i neadunndu-se (nengduind) s
svreasc nici srbtoarea Sfintei Cincizecimi, nici slujbele () de sear sau cele de
diminea... (citat la Joh. Caspari Suiceri, Thesaurus ecclesiasticus ex Patri busgraeci s...,, Ed. secunda,
t. II, Amsterdam, 1728, col. 221).
24Vezi, de ex., Teodoret al Cirului, Epist. CXL VI (reproducnd cuvintele Sfntului Apostol Pa
vel din Epist. 2 Cor. XIII, 14: Darul Domnului nostru Iisus Hristos i dragostea lui Dumnezeu-Ta-
tl... etc.), adaug: C n toate bisericile aceasta este nceptura slujbei celei de tai n (
), adic aLiturghiei euharistice (P .G., t. LXXXII, col. 1393 A).
25Vezi, de ex., CodiceleJ usti ni an, Nov. VII (citat la Suicerus, op. ci t., II, 221): ...n care a ntemeiat
o mnstire i a fcut Sfnta Li turghi e ( ); Can. 32 t rul an (SCNAC, XI, 956).
137
d) n Biserica i teologia apusean, cuvntul liturghie a continuat ns s-i pstreze!
pn azi sensul vechi, de cult n general sau orice slujb bisericeasc, iar pentru slujba^
pe care noi o numim Liturghie, apusenii ntrebuineaz termenul de missa (la Messej
die Messe), provenit din formula final cu care se ncheia altdat Liturghia apusean!
i cu care credincioii erau concediai din biseric: I te ! Missa est! (Mergei ! Slujba (fi
sfnt s-a svrit. Sau: Este timpul ieirii din biseric). Forma latin trzie, missa (n loc^
de missio = trimitere, concediere), se ntrebuina la nceput cu sensul de concedierea^
catehumenilor din biseric la sfritul primei pri a Liturghiei26, apoi i a credincioii
lor, la sfritul Liturghiei. A rmne deci pn ia missa catechumenorum (fidelium). -
adic pn la sfritul Liturghiei, a nsemnat, de la o vreme, a rmne pentru (lai -
missa, adic la Liturghie.
'ffl
BI BLI OGRAFI E
. . . .
Arhim. Evangelos Antoniadis, Caracterul ultimei Cine a Domnului i pinea Dum
nezeietii Euharistii (n grec.), n Anuarul tiinific al Facultii de Teologie din
Atena, XI V, 1958-1960 (dedicat lui G. Sotiriu), Atena, 1963, pp. 309-384.
G. Bickell, Messe und Pascha. Der Apostolische Ursprung der Messliturgie und ihr
genauer Anschluss, an die Einsetzungsfeier der heiligen Eucharistie durch Christus aus dem
Pascharitual nachgewiesen, Moguntii, 1872. f
P. Borella, Liturgia ebraica eliturgia crestiana, n Rivista Liturgica, 4 (1959), pp
332-347.
L. Bouyer, La premiere Eucharistie dans la dernire Cne, n rev. AI D, nr. ] 8, 1949,,-
pp. 34-47.
L. Bouyer, Eucharistie - Thologie et Spiritualit de la prire euchayistique, Il-e d., \
Paris, 1966, p. 21 .u. (Liturgie juive et liturgie chrtienne).
F. Cabrol, Origines liturgiques, Paris, 1906.
F. Cabrol, Liturgie, n DTC, IX, 787-844.
D. Doilcos, La Pque juive biblique, n Anuarul Facultii de Teologie din -,
Tesalonic (n grec.), t. XI V (1969), pp. 125-233.
Adr. Fortescue, La messe, trad. fr., I ll-e d., pp. 523-528 (Appendice I : Les noms ;'
de la Messe). V
H. Haag, Pque, nDB, Suppl., vol. VI , Paris, 1960, col. 1144-1149 (eu biblnar
la zi). L
J.M. Hanssens, De ritibus eucharisticis et paschalibus in ultima cena, n rev. Perio
dica de re morali..., XVI (1927), pp. 238-257).
Aceiai, L' Agape et l'Eucharistie, n rev. Ephemerides liturgicae (Roma), 41 *
(1927), pp. 525-548; 42 (1928), pp. 545-571 i 43 (1929), pp. 177-198. 7
J.M. Hanssens, Institutiones liturgicae de ritihus orientalibus, t. I I , p. 407 .u., 21 .u.
Fr.J. Leenhardt, Le sacrament de la Sainte Cne, Neuchtel Paris, 1948 (mai ales ;
pp. 948).
H. Ligier, Textus selecti de magna oratione eucharistica, addita Hqqgadach Paschae et
nonnullis J udaeorum benedictiones, Romae, 1965.
H. Ligicr, De la Cne de Jsus l'anaphore de l'Eglise, n rev. MD, cah. 87 (1966).
Pr eo t Pr o f . Dr . en e br a n i t e
26 Vezi, de ex., Peregrinati o Silviae (Ethenae), 11 (Ed. IV de W. Heraeus Heidelberg, 1939, p.
31): Item (episcopus) benedicit fideles et fit missa; Fer. Augustin, Serrno L XI X, 8 (P.L.. t-
XXXVIII col. 324): Post semonem fit missa catechumenorunT.
138
L i t u r g i c a s pec i a l
W.D.E. Oesterly, The Jewish Background of theChristian Liturqy, Oxford, 1925.
b'. Probst, Liturgie der drei ersten christlichen J ahrhunderte, Tbingen, 1870.
C. Rnch, L'Eucharistie d'aprs ln Samte Ecriture, I nD T C V, 1109-1112.
H. Strathmann - R. Meyer, , n Theologische Wrterbuch zum
Neuen Testament, Stuttgart, 1933.
Max Thurian, frre de Taiz, L'Eucharistie. Memorial du Seigneur, Sacrifce d'action
dejjrce et d'intercession, I I-e, d., Neuchtel (Suisse), 1963 (Coli. Communaut de
Taiz).
P. Trembela, Originilei caracterid cultului cretin (n grec.), Atena, 1962, pp. 1-80.
N. Uspenski, Cina cea de tain i Masa Domnului (n rus.), n JMP, an, 1967, nr.
3, pp- 70-75.
Pr. Prof. P. Vintilescu, Curs de Istoria Liturghiei (ms. dactil.), Bucureti, 1940, p.
89 .u.
Pr. Prof. P. Vintilescu, Principiile i fiina cultului ordodox. - Curs de Liturgic ge
neral (ms. dactil.), Bucureti, 1940, pp. 12-15.
Von der Goltz, Tischgebete und Abendmahlsjpebete in der altchristlichen und in der
griechischen Kirche, Leipzig, 1905.
139
Istoria Liturghiei cretine
A
LITURGHIA CRETIN N PRIMELE TREI VEACURI
1. Liturghia n epoca Sfinilor Apostoli
Precum reiese din cele spuse pn acum, cea dinti Liturghie a fost svrit di
Mntuitorul nsui, la Cina cea de tain, cnd, n cadrul ritualului unei mese pascal
iudaice, El a nfiinat Sfnta Euharistie, temelia i smburele cultului Legii celei Noii
cultul cretin1. Ceea. ce a fcut El atunci constituie elementul esenial i smburele ori?
ginar din care s-a dezvoltat treptat toat rnduiala de mai trziu a Sfintei Liturghii.
Precum am spus, Mntuitorul a lsat Sfinilor Si Apostoli porunca de a face i e
ceea ce fcuse El la Cin: Aceasta facei ntru pomenirea Mea (Lc. .XXII, 19 i I
Cor. XI, 24). Conformndu-se acestei porunci, Apostolii i, mai apoi, ucenicii, lor in^:
noiau in fiecare duminic jertfa Mntuitorului ntru continua aducere-aminte de Eljfi
Pentru aceasta, ei l imitau pe Mntuitorul nsui, Care. la Cin, nainte de a frnge'
pinea i a o mpri ucenicilor, a binecuvntat, iar cnd le-a ntins paharul, a mulumii
(vezi Mt. XXVI , 26-27; Mc. XI V, 22-23; Lc. XXI I, 17-18; 1 Cor. XI , 23 .u.). Cai d;
se adunau deci pentru rugciune, Sfinii Apostoli mulumeau i apoi se rugau nde A
lung ca Domnul s prefac pinea i vinul de pe masa lor n nsui Sfntul Su Trup i-
Snge, cu care apoi se mprteau. Ritualul acesta sumar, imitat dup modelul Cinei,
constituie nucleul esenial al Sfintei Liturghii n toate riturile liturgice cretine sauT
smburele originar care a rmas constant n toate Liturghiile i din care a crescut i s-aA
dezvoltat, cu timpul, rnduiala de azi a Liturghiei cretine. "
Pe baza diferitelor meniuni i aluzii incidentale din scrierile Noului Testament, re-^
feritoare la svrirea Sfintei Euharistii i mai ales din instruciunile date de Sfntul?*
Apostol Pavel corintenilor cu privire la aceasta (1 Cor. XI , 23-26), se poate presupuneif
c ritualul euharistie consta n urmtoarele: se aduceau pine i vin, iar liturghisironii'!
facea rugciuni de laud i mulumire (comp. I Cor. XI V, 16), apoi, amintind de pag
timile i de moartea lui Hristos, pronuna cuvintele rostite de Mntuitorul nsui la^
Cin i binecuvnta pinea i vinul, dup care urmau frngerea pinii i mprtirea.,'
Se fceau i rugciuni pentru diferite categorii de credincioi (I Tim. I I , 1); la rug-A
ciunile de iaud i mulumire, poporul se asocia, rspunznd la sfrit cu vechiul ter- /
men ebraic Amin (I Cor. XI , 16). ,g
La aceste elemente principale ale rnduielii Liturghiei din aceast prim perioad a, ^
istoriei Bisericii cretine se vor fi adugat i altele, secundare, amintite sporadic i in-y
cidental n unele din crile sfinte ale Noului Testament, singurele noastre izvoare de| !
informaie asupra cultului cretin din acea epoc.
Astfel, nu e tocmai sigur dac srutarea pcii, de care se vorbete n unele locuri\
din Noul Testament (I Tes. V, 26; Rom. XVI , 16; I Cor. XVI , 20 i I Ptr. V, 14), se!
Ca pi t o l u l II
1Comp. i Simeon al Tesalonicului, Despre dunmezeietile taine, cap. 44, trad. rom ci t., p. 64
140
L i t u r g i c a s pec i a l
vafi practicat nc de pe atunci n adunrile liturgice; tot aa de puin sigur este i
ntrebuinarea n cult a unei mrturisiri publice de credin, la care face aluzie Sfntul
Apostol Pavel (I Tim. VI , 12).
Tot n legtur cu Euharistia aveau loc i harismele, adic acea revrsare abundent
dediverse i multiple daruri spirituale, caracteristic Bisericii primare (revelaii, proro
ciri, glosolalii, exorcisme, tlmciri i darul facerii de minuni, vezi I Cor. XI V); ele au
jjsprut n chip firesc, atunci cnd ardoarea iniial a cretinismului s-a atenuat i cnd
entuziasmul spontan, specific prunciei tuturor religiilor, a fcut loc unor reguli i
ornduiri instituionale.
n afar de ritualul euharistie propriu-zis, n cadrul adunrilor de cult din aceast
epoc intrau i urmtoarele elemente componente, care se pot deduce din aluziile in
directe ale crilor Noului Testament:
a) Lecturile din epistolele Sfinilor Apostoli, alturi de cele din crile sfinte ale Ve
chiului Testament, care fceau parte din ritualul sinagogii (vezi Fapte XI I I , 15; I Tes.
V , 27; Col. I V, 16);
b) Predica, sub forma ei cea mai simpl i cea mai familiar, de omilie, adic
explicaii asupra textelor citite (vezi Fapte XX, 7, I I , unde se ntrebuineaz chiar
termenul de ; I Tim. I V, 13; I Cor. XVI , 26);
c) Cntrile religioase (psalmi, imne i cntri duhovniceti: I Cor. XVI , 26; Efes.
V, 19; Col. I I I , 16); ntre acestea vor fi fost, probabil, imnele din crile Noului Tes
tament: al preotului Zaharia, tatl Sfntului Ioan Boteztorul (Le. I , 68-79), al drep
tului Simeon (Le. I I , 29-32) i al Sfintei Fecioare (JLc. I, 46-54), precum i unele
fragmente de proz ritmat, citate n scrierile Sfntului Apostol Pavel (Rom. XI I ,
11-12; Efes. V, 142; I Tim. I I I , 163; I I Tim. I I , 11-13), care sunt privite de unii
liturgiti ca rudimente ale primelor imne specific cretine;
d) Rugciunea, care forma preocuparea de cpetenie a celor dinti cretini (Fapte
Ii, 42), cu invocarea frecvent a numelui lui Iisus sau cu refrenul: Prin Domnul nos
tru Iisus Hristos (Rom. V, I I , 21; I V, 11 .a.);
e) Colectele pentru sraci (I Cor. XVI , 1-2), care erau obinuite i n serviciul sina
gogii, ca o aplicaie practic a ndemnurilor morale, la iubire i ntrajutorare, date n
predici.
2. Liturghie i agap
Tot cu Euharistia erau conexate n veacul apostolic i meselefreti (de dragoste) sau
agapele () (vezi Iuda, 12), pe care unii le consider - nu far dreptate - ca o
prelungire sau o supravieuire a meselor rituale iudaice de smbta, pstrate n obinu
2De aceea zice:
Deteapt-te, cela ce dormi,
i te scoal din mori
i te va lumina Hristos.
3Cu adevrat mare este taina dreptei credine (cretintii):
Dumnezeu S-a artat n trup,
S-a ndreptit n duh,
A fost vzut de ngeri,
A fost propovduit ntre neamuri,
A fost crezut n lume,
S-a nlat ntru slav.
141
ina primilor cretini, recrutai dintre evrei. Din indicaiile date de Sfntul Apostol
vel (I Cor. XI , 20-22), de Sfntul Apostol Iuda (Epist. lui Iuda, 12), precum i de d o
cumentele din epoca post-apostolic (Didahia celor 12 Apostoli, capitolele I X i X; hni
tola ctre Smimeni a Sfntului Ignaiu al Antiohiei, cap. VI I I ), nu reiese clar daci
agapa preceda sau urma cina euharistic. Cei mai muli istorici i liturgiti cred ns cff*
agapa preceda Euharistia, deoarece primii cretini cutau s-L imite ntru totul. pc
Mntuitorul, Care a nfiinat Euharistia la sfritul unei mese rituale iudaice (vezi n
urm); agapa reprezenta astfel Cina cea de tain i de aceea ceremonialul ei imita in-M,
deaproape rnduiala meselor rituale iudaice. In unele scrieri vechi (ca de ex. Didabi
celor 12 Apostoli, capitolele IX-X) ni s-au pstrat chiar formule rituale de binecuvntare^
a pinii i a vinului, ntrebuinate la agape.
In tot cazul, indiferent de ordinea dintre ele, Euharistie i ajjap au fiinat de la rfgji
eput ca dou lucruri distincte, care au coexistat pn ia nceputul veacului al doilea.'
Intre ele nu exist un raport genetic, aa cum pretind unii dintre teologii protestani; *
dup care la nceput nu au existat dect agapele, iar Euharistia s-ar fi nscut din agap,'
ca un rit prescurtat al acesteia, pe la sfritul secolului I, atunci cnd edictele prohibi-T
torii ale mpratului. Traian n-au mai permis practicarea agapelor n ntinderea cu-
ceremonialul de pn atunci. Agapa, care imita ritualul meselor iudaice, ar fi servit
astfel ca punte de trecere de la ritualul iudaic la cel euharistie cretin. (0
Ca i harismele, specifice Bisericii primare, agapele se pretau foarte uor la abuzuri^
i excese (dezordine). Chiar n veacul apostolic, Sfntul Apostol Pavel mustr abuzu*$| ;
rile ce se fceau la aceste mese (cel puin, la Corint) i poruncete ca ele s aib loc de^
aici nainte prin familii, iar nu n adunrile de cult (vezi I Cor. XI, 21-22 i 33-34)'.
Aceasta dovedete c agapa n-a fost niciodat parte esenial n ritualul euharistiei*?
cretin i c ea a trebuit s se despart foarte de timpuriu de Euharistie. Fiind maif
degrab o form sau o expresie a vieii de obte () caracteristic primei"
comuniti cretine din Ierusalim (vezi Fapte I I , 42, 46), agapa a i disprut: probabil, ;
o dat cu aceast form de via, pe cnd Euharistia, legat de rugciune, adic fiind o
form de cult, a supravieuit. Acolo unde ea s-a meninut mai mult timp, agapa a fost*:
desprit de Euharistie i a evoluat, lund aspectul i sensul unui osp pentru sraci;-? ;
cum se constat, de exemplu, din meniunile de la Tertulian (Apologeticum, cap. 39),A
din Constituiile apostolice (Cart. I I , capv 28) sau din lucrrile Fericitului Augustin'*
(Contra Faustum Manichaeum, XX, 20). I n cele din urm, ea se confund cu pomenile
sau ospeelefomerare, care au nc loc, n unele pri ale Ortodoxiei, la nmormntri i s
la parastasele pentru mori. Tot ca resturi din vechile mese freti din Biserica veche y
pot fi socotite i mesele comune care au loc la noi n jurul bisericilor, la unele din ma- ;
rile praznice, mai ales la hramurile de biserici i la Pati (cnd mesele de praznic au v :
fost nlocuite, pe alocuri, prin ofrandele care se aduc n biserici, se binecuvnteaz i se$
mpart celor prezeni: pine sau pasc, brnz sau pete, carne de miel i vin).
3. Liturghia cretin n veacul al doilea
Izvorul cel mai important pentru reconstituirea rnduielii generale a Liturghiei din v .
secolul 11 e Apologia 1a Sfntului Iustin Martirul, scris pe la anul 150, i ndeobte ca -, ;
pitolele 65-67, unde autorul descrie i explic pe scurt rnduiala Liturghiei din vremea
sa, cu scopul de a-i apra pe cretini de calomniile care circulau pe seama lor, n legtur ^
cu adunrile lor de cult. Aceste capitole alctuiesc cea mai amnunit expunere a,
Preot Prof. D r. Ene Brani te m
142
jf
Liturghiei cretine din primele trei secole, dei nu e vorba de o descriere dezvoltat i
complu (cu formule de rugciune, ca n Liturghier), ci de o simpl schem arnduielii
f generale a Liturghiei, indicnd pe scurt momentele sau prile ei principale, n ordinea
[or de desfurare; cap. 65 descrie o liturghie baptismal, cap. 66 d o explicare
dogmatic a ritului euharistie, iar cap. 67 descrie o liturghie duminical obinuit4.
Lit virgina catehumenilor (cap. 67) consta din urmtoarele:
a) Citiri din memoriile Apostolilor sau din scrierile profeilor, adic din Sfnta
S^iptur a Noului i a Vechiului Testament, att ct ngduia timpul;
b) Predica sau omilia proestosului liturghisitor (cu caracter exegetico-moral: sfat i
ndemn).
La acestea se va fi adugat, desigur, cntarea religioas (psalmii), de care ns
Sfntul Iustin nu pomenete.
, Liturghia euharistic se svrea stnd toi n picioare (cap. LXVI I , 5; deci la L i
turghia catehumenilor se putea sta i jos) i se compunea din urmtoarele:
a) O rugciune general, fcut de toi credincioii (cap. LXV, 1 i LXVI I, 5),
probabil ectenia mare de mai trziu;
h) Srutarea freasc (a pcii), pentru prima oar menionat clar ca act liturgic
(cap. LXV, 2); '
c) Se aduc proestosului pine i vin amestecat cu ap (cap. LXV, 3); ecea dinti
mrturiedocumentar desprentrebuinarea apei la Sfnta Euharistie;
ci; Proestosul nal asupra lor rugciuni i mulumiri ( ),
att ct poate (cap. LXVI I , 5), iar poporul se asociaz, rspunznd la sfrit: Amin,
n cursul rugciunii se face amintirea Patimilor Domnului, rostindu-se i cuvintele
Mntuitorului de la Cina cea de tain (Apoi. I, cap. LXVI , 2-3 i Dialogul cu Iudeul
Trifon XLI , CXVI I );
e) Unna mprtirea: diaconii ddeau celor de fa i tot ei duceau Sfnta Euha
ristie i celor abseni (cap. LXV, 5 i LXVI I , 5).
4. Liturghia n veacul al treilea
(Liturghia descris n Rnduielile bisericeti)
O descriere complet a Liturghiei, n felul celei din prima Apologie a Sfntului
Iustin, nu ntlnim n scrierile din secolul . Cauza ? Fie rigoarea disciplinei arcane,
care interzicea expunerea misterelor cretine sub ochii celor neiniiai, fie lipsa prileju
rilor de a pune n discuie culmi cretin, fie c Liturghia era pentru cretini un lucru
prea familiar i cunoscut, ca s fac obiectul unor expuneri sau tratate speciale. De
aceea, n scrierile Prinilor bisericeti din secolul I I I (Clement al Alexandriei, Origen
i Dionisie al Alexandriei pentru Egipt, Tertulian i iprian pentru Africa, Firmilian al
Cezareei Capadociei pentru Asia Mic .a.), nu aflm dect meniuni sau aluzii izolate
i incidentale sau indirecte despre starea Liturghiei din vremea lor.
Izvoare preioase pentru starea Liturghiei din primele trei secole sunt scrierile pse-
udo-epigrafe din grupa cunoscut sub denumirea colectiv de Rnduieli bisericeti
{Kirchen-ordnungen, Ordonnances ecclsiastiques), dintre care cele mai importante sunt
urmtoarele trei:
L i t u r g i c a s pec i a l
4Text n P .G., t. VI, col. 428-432. Textul grecesc al cpielor de interes liturgic (61, 65-67) cu
trad. i adnotri, nM EL V, pp. 13-21.
143
a) Rnduiala bisericeasc egiptean5; '
b) Constituiile apostolice (Aezmintele Sfinilor Apostoli)6;
c) Testamentum Domini7. as
Cea dinti provine din secolul al III-lea, iar celelalte dou, n forma lor actuall
provin din secolele I V-V, dar ele conin i folosesc sau transmit de fapt materiale mjf jt
vechi, din secolul I I I sau chiar i de mai nainte. Ele sunt: cele dinti documente crit
ne transmit adevrate formulare liturgice, adic descrieri ale rnduielii liturgice tijl l
desfurarea ei normal, cu textul rugciunilor i al diferitelor formule, ca n Liturahi| k
rid de azi. Aceste reguli i formule sunt puse, printr-o ficiune literar, chiar in guralP
Mntuitorului sau a unora dintre Sfinii Apostoli, care ie dicteaz lui Clement K ornai*
nul sau lui Ipolit (f235). Se socotete, n general, c mai toate rnduielile bisericetii
enumerate mai sus deriv din lucrarea lui Ipolit cu titlul Tradiia apostolic ( ^.
), care era socotit pierdut, dar care s-ar regsi n traducerea (prelu
crarea) egiptean cunoscut azi sub denumirea de Rnduiala bisenceasc egiptean?. 'M
Cea mai important dintre rnduielile bisericeti este colecia cu titlul Constituiile
sau Aez-mintele Sfinilor Apostoli ( ), opera unui^
compilator necunoscut, de origine probabil sirian, din a doua jumtate a secolului
IV. E mprit n 8 cri. ifp.
Material de interes liturgic - privitor la locaul bisericesc, la rnduielile de cult i l(|
funciile liturgice ale membrilor ierarhiei bisericeti - cuprind crile: a doua (cap^L
57-59), a aptea (cap. 33-49) i a opta (cap. 4-42). Cea mai important este cartea a|
opta (cap. 5-15), n care gsim cel dinti formular de Liturghie cunoscut pn acum.fr
Este vorba de o Liturghie de tip sirian (antiohian), svrit cu prilejul hirotoniei unuijL :
episcop. Aceast Liturghie este denumit de obicei Liturghia Clementindeoarece ir
cart. VI , cap. 18, se spune: Constituiile sunt date de Sfinii Apostoli, prin Clemcntffl
episcopul Romei, care le-ar fi consemnat n scris. -|||
In ambele rnduieli (cartea a doua i cartea a opta), se disting clar cele dou prii
Liturghia catehumenilor i Liturghia credincioilor. %
Iat rnduiala Liturghiei Clmentine descris n cartea a opta, cu meniunea decg j
sebirilor fa de rnduiala din cartea a doua:
Liturghia catehumenilor (cap. 6-10) ncepe cu 4 sau 5 lecturi biblice, dintre careg .
primele dou din Vechiul Testament (Lege i Profei), iar celelalte din Noul Testamente \
(Epistolele sau Faptele Sfinilor Apostoli i Evanghelii). Primele trei lecturi eraiL
fcute de anagnost (cite), iar a patra (Evanghelie), de diacon sau. preot. Intre lecturile^
din Vechiul Testament i cele din Noul Testament se cntau psalmi responsoriali de./
ctre cntrei i popor. ndat dup citirea Evangheliei, urma omilia sau predica (att/
cntarea psalmilor, ct i omilia sunt menionate numai n cartea a doua). ?
Preot Prof. D r. Ene Brani te m
5Text la H. Achelis, Di e ltesten Quel l en des orientalischen Kirchenrechts, I, Leipzig, 1891 l h
F.X. Funk, Di dascal i a et Constitutiones Apostolorum, II, Paderborn, 1906, pp. 97-119.
6Text n P.G., t. I, coi. 555 .u. i JaP.A. Lagarde, Constitutiones Apostolorum, Lipsca-Londni.. 1862
Textul grecesc al capitolelor de interes liturgic, in .MELF, pp. 179-233. Trad. rom. n SPA, voi. 4
7Text siriac cu trad. lat., editat de patriarhul sirian unit Ign. Efrem Rahmani, Testamentum Do*'"?
mi ni nostri J esu Christi, Moguntiae, 1899 (reimprimat la Hildesheim 1969). Trad. latin a tcxtcloi/
de interes liturgic, n M EL V, pp. 235-273. O succint expunere a rnduielii din acest document'
(cart. I, cap. 23), precedat de o prezentare a documentului, pe baz de studii mai vechi, la Probi
Prot. L. Voronov, n Bogoslovskie Trud, vol. VI (Moscova, 1971), pp. 207-219).
s Ed. mai noua: Hippolyte de Rome, L a tradition apostolique, texte latin, introd. et notes pai IV
Botte, Paris, 1946 (SC, 11 bis); Vezi i B. Botte, L a Tradition Apostolique de Sai nt Hippolyte. Essai den"
constitution, Mnster-Westfalen, 1963 (Liturgiewissenschafdiche Quellen und Forschungen, Heft 39)
144
L i t u r g i c a s pec i a l
Urma o serie de patru ectenii, rostite de diacon, dintre care prima pentru catehu-
pieni, a doua pentru energumeni, a treia pentm candidaii la botez (competentes sau
foi zomeni ) i a patra pentru peniteni. Fiecare ectenie era urmata de cte o rugciune
rostit de episcop pentm fiecare din cele patru categorii de participani la sfnta
sluit>, care stteau n timpul acesta cu capul plecat; apoi ieeau succesiv din biseric,
pemsura ce erau binecuvntai de episcop, trecnd pe sub mna lui.
Dup ieirea penitenilor, toi cei rmai se sculau n picioare i ncepea Liturghia
credincioilor (cap. XI .u.), cu o nou ectenie (ectenia mare) i o rugciune a episco
pului pentm credincioi, dup care urma srutarea pcii i splarea minilor
litnrghisitorilor. Se luau msuri pentm asigurarea odihnei i a linitii n biseric. Dia
conii aduceau apoi episcopului, la Sfnta Mas, pinea i vinul alese pentm Sfnta
jertfa, iar episcopul rostea asupra lor o lung rugciune euharistic, asemntoare mai
ales cu anaforaua din Liturghia ortodox a Sfntului Vasile. Urma o nou ectenie, o
rugciune citit de episcop ca pregtire pentm mprtire i se fcea mprtirea, n
timpul creia se citea Psalmul XXXIII. Se rostea o noua ectenie i o rugciune de
mulumire dup mprtire, apoi se fcea concedierea credincioilor, cu formula:
Ieii n pace, rostit de diacon.
Rnduieli ale Liturghiei, asemntoare cu cea din Constituiile apostolice, gsim des
crise i n celelalte dou documente literare din aceast categorie, adic n Testamen
tumDomini i n Rnduiala bisericeasc egiptean (Tradiia apostolic a lui Ipolit).
5. Uniformitatea liturgic n primele trei secole
Cu toate c scrierile din grupa Rnduielilor liturgice53provin din regiuni diferite
ale cretintii (Siria, Egipt i Roma), totui textele (formulele) i regulile liturgice
din ele se aseamn ntre ele, uneori pn la identitate verbal, ceea ce indic pentm
toate o surs comun, care poate fi lucrarea Tradiia apostolic a lui Ipolit. Toate des
criu deci starea Liturghiei de la nceputul secolului I I I , adic tipul primitiv al Litur
ghiei din diferitele regiuni ale Bisericii. Consonana general a rnduielii din aceste
documente, care merge uneori pn la cele mai mici amnunte, este o dovad n spri
jinul uniformitii liturgice care a dominat n Biserica primelor trei veacuri.
BI BLI OGRAFI E
Protos. Gr. Bbu, Aapa i Liturhia n Biserica primar, n rev. S.T., an 1954, nr.
7-8.
P. Batifol, LA ape, n Etudes d'Histoire et de Thol. positives, ed. VI, Paris,
1920.
Acelai, Aapes, n DTC, I, 551-555.
E. Baumgartner, Eucharistie und Ajjafic im Urchristentum, Soloturn, 1909.
Dom. F. Cab roi, Les oriines liturgiques, Paris, 1906.
Idem, La prire des premiers chrtiens (col. L a viechrtienne, 8), Paris, 1930.
Idem, La messedans la liturie, n DTC, X, 1346 .u.
F. Cabrol i H. Leclercq, M.onumenta Ecclesiae liturica, Vol. I : Reliquiae lituricae
vetustissimae, Paris, 1900-1902.
Dom. P. Cagin, L'anaphore apostoliqueet les tmoins, Paris, 1919.
145
Idem, L'Eucharistie, canon primitif de la Messe, Paris-Tournai, 1912.
PI. Chirat, L'assemblechrtiennea l'geapostolique, Paris, 1949 (Lex Orandi, . 10)
O. Culimann, La signification de la Sainte Cne dans le christianisme primitif,y
Revue d'Hist. et de Philos, relig., XVI (1936), 1, pp. 1-22.
J. Danielou, Les repas de la Bible et leur signification, n rev. ML), 18 (1949), p|
7-33.
L. Deiss, Aux sources de la Liturgie, Paris, 1964 (texte privitoare la Liturghia prntti
tiv, de la origini pn n sec. V. Trad. en el. : Early Sources of the Liturgy, London#
1967).
L. Duchesne, Origines du cultechrtien, ed. a V-a, Paris, 1925, pag. 47 .u.
L. Einsenhofer, Handbuch der katholischen Liturgih, t. I I , Freiburg im. Br., 1
pp. 27-33 (o bun sintez despre agap i Euharistie).
V. Ermoni, L'Agape dans l'Egliseprimitive, Paris, 1906.
A. Fortescue, La Messe. Etude sur la liturgie romaine. Trad. din engl. d
Boudinhon, ed. I I I , Paris, f.a., pag. 101 .u.
A.B. Golubov, Liturghia n primele veacuri ale cretinismului (rus.), n
Bogoslovschii Vestnic (Vestitorul teologic), Aug.-Dec. 1913.
J.M. Hanssens, L' Agape et l'Eucharistie, n rev. Ephemerides liturgicae, XLI
(1927), 525 .u.
J.A. Jungmann, S.J ., La liturgie des premiers sicles, jusqu' Grgoire le Grand, PaiigV
1962 (Col. Lex Orandi, 33), aprut i n trad. englez: The Early Liturgy to thetime'j
of Gregory the Greai, 1960 i n 1. germ.: Liturgie der christlichen Frhzeit bis auf Gregory,
den Grossen, Friebourg-Schweiz, 1973.
J.F. Keating, The Agape and the Eucharist in theearly Church, Londra 1901.
Dom. H. Ledercq, artic. Agape, n DACL, I , 775-848.
W, Nagel, Geschichtedes christlichen Gottesdienst, Berlin, 1962.
F. Probst, Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte, Tbingen, 1870.
C. Ruch, La Messe, n DTC, t. X, 1, col. 795 .u.
S. Sala ville, La liturgie dcrite par Saint Justin et piclse, n EO, XI I (1909),>,
129-136, 222-227.
Ed. Schweitzer, Gottesdienst im Neuen Testament, n rev. Zeichen der Zeit (BerA
lin), 1965, nr. 11, pp. 393-400. if?
P. Trembela, Originile i caracterul cultului cretin (n grec.), Atena, 1962, p. 113 .u. p
N. Uspenski, Cina cea de tain i trapeza Domnului (n rus.), n J M P, an. 1967. nr.*:
3, pp. 70-75 (trad. rom. n rev. MB, an. 1969, nr. 4-6).
Pr. Prof. P. Vintilescu, Curs Ut. de Istoria Liturghiei, Bucureti, 1940. 'A
E. Werner, The sacred bridge. Liturgicul parallels in smagogue and early church, New-
York, 1970. ' "I
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
f
L i t u r g i c a s pec i a l
B
LITURGHIA CRETIN DIN SECOLUL IV N AINTE.
jUTURILE LITURGICE I LITURGHIILE CRETINE DE AZI
1. Originea i formarea riturilor liturgice
Precum am vzut, unitatea fondului sau rnduiala general a Liturghiei a fost
respectat pretutindeni n Biserica primelor trei veacuri, ceea ce s-a vzut din unifor
mitatea liturgic pe care am constatat-o n tot cursul acestei epoci. Cu alte cuvinte,
Liturghia primelor trei veacuri se nfieaz ca un tip uniform, dar nc fluid i sus
ceptibil de modificri de amnunt59; el are la baz rnduiala Liturghiei Bisericii pri
mare din Ierusalim, oficiat de Sfinii Apostoli, nainte de dispersarea lor pentru misi
une, Liturghie pus mai trziu pe seama Sfntului lacob, fratele Domnului.
Dar att Sfinii Apostoli nii, ct i ucenicii i urmaii lor la conducerea Biserici
lor au adugat contribuia lor personal la ritul primitiv uniform, adaptnd rnduiala
Liturghiei la nevoile i credinele locale, la caracterul etnic al credincioilor respectivi
sau la diferitele practici i datini care constituiau specificul vieii lor religioase.
Diversificarea tipurilor locale (regionale) de Liturghii a nceput prin multiplicarea i
diversitatea textelor anaforalei, adic ale rugciunii Sfintei Jertfe, care constituia partea
principal din formularul sau textul verbal al Liturghiei Euharistice. La nceput, fiecare
ierarh avea dreptul s improvizeze aceast rugciune, dndu-i o redactare personal,
brodat pe canavaua acelorai idei sau sentimente, cunoscute i respectate de toi
limrghi-sitorii10. Se pstreaz mai ales n Bisericile rsritene necalcedoniene (ndeosebi
lasirienii iacobii), o mulime de astfel de anaforale, care, pentru a li se da o mai mare
autoritate, sunt atribuite, de obicei, unuia sau altuia din Sfinii Apostoli sau dintre ma
rii ierarhi i teologi, dei nu toate provin de la acetia. Unele dintre acestea, distingn-
du-se prin adncimea ideilor lor teologice ori prin frumuseea expresiei literare, au fost
ntrebuinate mai mult dect altele, devenind uzuale n anumite Biserici locale i dnd
numele autorilor lor Liturghiei ntregi n care erau folosite, dei, precum vom vedea,
Liturghiile nu reprezint niciodat, n ntregimea lor, opera unei singure persoane, ci
sunt totdeauna rezultaml unei evoluii progresive i ndelungate11; ele sunt o oper
colectiv, a Bisericii ntregi, format din clerici i credincioi, oper la care elementul
monahal va avea, ca i n evoluia Laudelor bisericeti, rolul cel mai important.
Alte anaforale au rmas numai ca piese de schimb, care se ntrebuineaz, n unele
dintre Bisericile necalcedoniene, n cadrul Liuirghiei comune (uzuale) numai la anu
mite zile liturgice din cursul anului, nlocuind anaforaua principal a. Liturghiei res
pective. Un element principal, care a introdus de la nceput o variaie n textul i struc
tura feluritelor anaforale, a fost modul diferit cum au fost aezate dipticele sau rug
ciunile de mijlocire general pentm vii i mori12; n unele anaforale, acestea au fost
9Adr. Fortescue, La Messe, ed. cit., p. 70.
10L,. Bouyer, L'improvisation liturgique dans l'Egliseancienne, n rev. MD, nr. 111 (1972), pp. 7-19.
11Comp. Adr. Fortescue, op. cit., p. 140, nota 3.
12S. Saiaville, Li turgi es orientales. Notiansgnral es..., p. 15.
147
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
plasate nainte de sfinirea Daturilor (anaforale de tip alexandrin), n altele, au f0|
puse dup de sfinirea Darurilor (anaforale de tip antiohian), iar n altele, rugciuni
acestea se afl risipite n tot cursul anaforalei (anaforalele riturilor apusene).
Dar elementele care reprezentau contribuia personal a marilor liturghisitori l ji
rarhi, mruntele adaptri locale, precum i micile modificri provenite din dezvoltar
sau accentuarea unui amnunt ntr-o regiune, a altuia n alt regiune .a.m.d., s-afj
exercitat nu numai n textul anaforalelor, ci i asupra celorlalte rugciuni i rituri cj;
s-au adugat, cu timpul, att nainte, ct i dup anafor. Ele au dus treptat la inevit
bile variante sau diferene liturgice, dintre care unele se pot constata nc din secolului
IlI-lea, prin compararea ntre ele a. textelor liturgice din diferitele documente provei
nite din acea epoc i enumerate mai nainte.
Aceste diferene sunt la nceput mici i nensemnate. Ele se reduc la varianmi
divergene verbale n textul rugciunilor, la ordinea i numrul lecturilor folosite, orij:
la textul i numrul imnelor religioase cntate la slujba Liturghiei etc.
Dar aceste mrunte deosebiri se accentueaz, se dezvolt i se nmulesc trepi atvX
Astfel, ritul liturgic primitiv uniform, nc fluid i inconsistent, pornit din Ierusalim i
rspndit de Sfinii Apostoli n diferitele Biserici locale create i organizate de ei, s-a1
cristalizat cu timpul n diferite forme, ndeosebi de atunci cnd rugciunile au nceMt^
de a mai fi improvizate i au nceput s fie aternute n scris. Puin cte puin, simplcleit
obiceiuri n materie de cult, de Ia nceput, au devenit rituri; riturile s-au dezvoltat irip
ceremonii din ce n ce mai importante i mai complicate; totodat s-a fibcat tem
rugciunilor i a formularelor; uzul indica slujitorilor ideile pe care trebuiau s lc dezjf
volte i ordinea n care trebuiau s le trateze. Mai trziu se fcu un ultim pas;'
adoptndu-se formele fixe, care nu mai lsar nimic pe seama arbitrarului individuali
sau a hazardului improvizaiei13.
Dintre diferitele variante liturgice, derivate din ritul uniform primitiv, s-au impus.
n uz ndeosebi cele din metropolele sau centrele cele mai importante din punct de ve
dere religios sau misionar i politic sau administrativ. Bisericile locale mai mici i mai
noi sau din localiti mai puin importante au luat ca model ori au adoptat rnduiala si
formularul liturgic aflate n uz n oraele de cpetenie ale imperiului roman, ndeosebi
pe cele din oraele de reedin ale patriarhalelor (Ierusalim, Antiohia, .(Alexandria .i
Roma, iar mai trziu Constantinopol). Acestea le-au nlturat din uz pe cele periferice
i au rmas cu timpul singurele n circulaie, fiind puse de obicei sub numele i auio-
ritatea unora dintre marii teologi sau ierarhi i Prini bisericeti, care au pstorit n
centrele respective ori au avut legturi mai strnse cu ele. Astfel, o dat cu nfiinarea
patriarhalelor n secolele I V i V, se ivesc i diferitele forme sau tipuri localizate de
Liturghii, corespunztoare acestor patriarhate; cu un termen tehnic, acestea se numesc.:.
rituri liturice-surse, adic rituri originare sau principale, din care vor deriva cu timpul
alte^grupe (tipuri) de Liturghii.
nainte de a se stabili o uniformitate absolut pe tot ntinsul domeniului de rspn
dire a fiecruia din aceste rituri-surse, rmsese nc loc pentra oarecare diversitate
pn la un timp, adic se stabiliser unele diferene i particulariti: ntr-o parte s-au
introdus schimbri n ritul existent, n altele s-au adugat ceremonii noi ori s-au am- *
plificat ceremonii deja existente .a.m.d.
In felul acesta, fiecare dintre riturile originare, legate de patriarhale, se va ramifica
pe ncetul n mai multe Liturghii derivate, aa precum o limb se ramific n dialecte.
L. Duchesne, Ori gines du ctdte chrti en, ed. V, Paris, 1925, pp. 55-50.
148
L i t u r g i c a s pec i a l
jn Rsrit, un eveniment determinant pentm formarea, fixarea i consacrarea definiti
vaa Liturghiilor aflate astzi n tiz a fost frmiarea unitii celor dou mari patriar
halersritene: al Antiohiei i al Alexandriei, prin desprirea Bisericilor necalcedonie-
H ne(monofizite i nestoriene) de la periferia imperiului roman de rsrit i transforma
ti realor n Biserici locale autonome i independente de Constantinopol, n urma sino-
? dului de ia Calcedon (451). Secolul al V-lea constituie deci o perioad cmcial pentru
! formarea riturilor liturgice rsritene; Bisericile necalcedoniene, constituite pe criterii
nationale, se vor dezvolta de aici nainte nu numai independent de Constantinopol,
dar i separat una de alta, crendu-i fiecare propriul rit liturgic. Concomitent, Apusul
^ cretin se dezvolt i el, din punct de vedere liturgic, pe drumuri proprii, deosebite de
cele ale Rsritului cretin i determinate de geniul (spiritul) specific al latinilor i al
!- popoarelor formate pe vechiul teritoriu al Imperiului roman de Apus i cretinate sub
r tutela religioas a Romei.
Clasificarea riturilor liturpice-surse i a diferitelor tipuri sau grupe de Liturghii deri-
: vate din ele nu este ns uniform ia toii liturgitii.
No: adoptm, conform metodei celei mai mult acceptate, mprirea tuturor L i
turghiilor cretine n patru grupuri sau familii, reducndu-le la cele patru rituri-surse
principale, i anume: ritul antiohian (sirian), ritul alexandrin (egiptean), ritul galican
i ritul roman14.
Vom vorbi, pe scurt, despre fiecare din aceste rituri n parte, stabilind la fiecare
originea i caracterele distinctive (specifice), formele cele mai vechi (documentele) i
Liturghiile derivate din ele, ntrebuinate astzi n diferite Biserici cretine.
Toate Liturghiile existente azi n Bisericile rsritene deriv din cele dou Liturghii
deorigine apostolic: cea a Sfntului Iacob i cea a Sfntului Marcu. Cea dinti a dat
natere Liturghiilor din grupa ritului liturgic antiohian (Liturghiile de tip sirian), iar
cea de-a doua a dat natere Liturghiilor din grupa ritului liturgic alexandrin (Litur
ghiile de tip egiptean).
3. Liturghia Sfntului Iacob i Liturghiile derivate din ea
(Liturghiile ritului antiohian sau Liturghiile de tip sirian)
Liturghia uzual i reprezentativ a vechiului patriarhat al Antiohiei a fost Litur
ghia Sfntului Iacob (cel Tnr), fratele Domnului i primul episcop al Ierusalimului.
Alctuit la Ierusalim, Liturghia Sfntului Iacob, a trecut la Antiohia, unde a nlo
cuit Liturghia mai veche a acestui ora, adic ritul antiohian pur, oglindit n Liturghia
numit Clementin descris n cartea a opta a- Constituiilor Apostolice, despre care am
vorbit mai nainte. Plecnd de aici, ea a devenit apoi Liturghia ntregului patriarhat al
Antiohiei, adic a ntregii Sirii rsritene. Rnduiala ei general din epoca veche se
poate reconstitui cu ajutorul datelor din unele scrieri patristice i documente din se
colele I V-V, care descriu ntmpltor momente din serviciul liturgic, sau explic rituri
i formule din Liturghia timpului i locului respectiv.
2. Clasificarea riturilor liturgice
14Vezi, de ex., Pr. Prof. P. Vintilescu, Curs de I storia Li turghi ei , p. 232.
149
Astfel, cea mai dezvoltat descriere a Liturghiei complete este cea din carteawj
VlI I -a a Constituiilor Apostolice, pe care am numit-o Liturghia Clementin (\ czi ffljB
urm) i care este de fapt o variant antiohian a Liturghiei Sfntulului lacob din sedii
I V; o alt variant, tot sirian, o gsim descris n Testamentum Domini15. jjjm
In Cateheza a V-a mystagojjic', Sfntul Chirii al Ierusalimului descrie i explic ijWl'
turghia credincioilor aa cum se svrea la Ierusalim pe la mijlocul secolului
(circa 348)l6. Acelai lucru l face Teodor al Mopsuestiei (t c. 428) n Catehezele salsml
baptismale, explicnd Liturghia sirienilor rsriteni17. Date ntmpltoare i izolate asu$!
pra formei aceleiai Liturghii la Antiohia spre sfritul secolului I V ne furnizeaz j?
unele din Omiliile exegetice ale Sfntului loan Gur de Aur, iar pentru Asia Mic diiV*
aceeai vreme, unele din canoanele Sinodului local de la Laodiceea18.
Liturghia Sfntului lacob a fost cea mai rspndit dintre Liturghiile vechi. hvsriiL
colele I V i V era folosit aproape n tot Rsritul (Siria, Palestina, Asia Mic) i apoj.^
n Grecia. La sfriml secolului VI I , prinii sinodului quinisext: (canonul 32) o p<>
menesc ca pe o liturghie normal a Rsritului cretin, alturi de cea a Sfntului Vasile,'*
(vezi CBO, I , 2, p. 397). Din ea au derivat toate Liturghiile ulterioare folosite ia sirie-"*
nii de vest i de est. n Asia Mic i n Grecia ea a dat natere Liturghiilor mai noi a'L
Sfntului Vasile i cea a Sfntului loan (Liturghiile bizantine), care i-au luat curnd%
locui. n Ierusalim era nc n ntrebuinare n secolul IX, iar n restul Orientului onoJ>
dox (Siria apusean i rsritean) s-a meninut pn prin secolul XI I , cnd a nceput a '
fi treptat nlocuit de Liturghiile bizantine.
nc din secolul I V, Liturghia Sfntului lacob se oficia n dou limbi: grecete la.'
orae, unde se vorbea aceast limb, i n siriac, la sate. Dup desprirea Bisericilor
monofizite i nestoriene (sec. V), redactarea greac a rmas numai n ntrebuinare.! '
ortodocilor din vechile patriarhale, al Antiohiei i al Ierusalimului (numii i mei-
chii), care au tradus-o i n hmba siriac veche, ntrebuinnd-o pn prin secolele*
XI I-XI I 1, cnd au adoptat ritul bizantin. Astzi, redactarea greac se oficiaz numai m
unele biserici ortodoxe de limb greac, o singur dat pe an i anume la 23 oct. (ziua-v
Sfntului lacob) sau n duminica cea mai apropiat de aceast dat; iar la Ierusalim se
oficiaz i n prima duminic dup Crciun, cnd se face pomenire i de Sfntul lacob,'
cel Mic, ntre rudele apropiate ale Mntuitorului .
Manuscrisele n care s-a pstrat textul grecesc al acestei Liturghii (cele mai vechi
din secolele X-XI I) ne transmit ns o form evoluat, cu dezvoltri care reprezint..;-.
. Dr . Eme Br a mi st e
1STrad. latin n M EL V, pp. 239-259.
K Text grec. i trad. lat. M EL V, pp. 97-111. Text grec, i trad. fr.: Cyrille de Jerusalem,
Catchses mystologiques. Introd., texte critique et notes de Aug. Pidagnel, trad. de P. Paris, Pain
1966 (SC 126), pp. 146-175. Trad. rom. de Pr. D. Feciom: Sfntul Chirii al Ierusalimului, Catehe
zele, partea II, Bucureti, 1945 (Col. Izv. Ort.), pp. 566-577.
Trad. engl. la A. Mingana, Woodbroohe Studies, vol. VI: Commentai y of Theodore of Mopsut am
on the Lord's Prayer and on the Sacraments of Baptism and tbe Eucharist, Cambridge, 1933. Fragmente
n trad. lat., ed. de A. Rcker, Ri tus Baptismi et Mi ssae quem descripsit Theodorus episcopusMopsuesttiuv
i n sermonibus catecheLicis..., Mnster, 1933. Trad. fr.: Theodore de Mopsueste, Les homehes
catechetiques, trad., introd., index par R. Tonneau et R. Devreesse, Citt dei Vaticano, 1949 (Surit
e Testi, 145). Trad. rom. de I.V. Paraschiv (Georgescu) n rev. G.B., 1972 (9-10), 1973-1974.
1KVezi reconstituirile acestei rnduieli, cu indicarea amnunit a izvoarelor, la: EL, pp. XVII u.,
J.M. Hanssens, I nstitutiones liturgicae de ritibus orientalibus, t. II, Romae, 1930, p. 436 .u.; F. Van De
Paverd, Zur Geschichte der Messliturgie i n Anti ochei n und Konstantinopel gegen des vierten J ahrhunderts:
Analyse der Qiiellen bei J ohannes Chrysostornos, Roma, 1970 (Orient. Chris. Analecta, 187); A.-
Hamman, L a Messe, liturgies andennes et textespatristiques, Paris, 1964 (Lettres chrtiennes, 9).
150
L i t u r g i c a s pec i a l
j^fluene ale Liturghiilor mai noi, derivate din ea (mai ales cele bizantine)19. Iat, pe
scuiL rnduiala acestei Liturghii, aa cum se svrete ea la greci:
Dup pregtirea Darurilor la proscomidiar, preoml, stnd n faa Sfintei Mese i uile m-
V prteti fiind nchise, zice o rugciune pentru iertarea pcatelor. Apoi deschide uile
mprteti i rostete, cu voce tare, o formul doxologic n cinstea Sfintei Treimi (care ser
vete ca formul de binecuvntare pentm nceputul slujbei), apoi o rugciune pentm Biseric
i o a treia rugciune pentm cdire. Cdete Sfnta Mas, d Sfnta Evanghelie diaconului i
fac amndoi vohodul cu Evanghelia, cntnd mpreun imnul Unule-Nscut...; las Sfnta
Evanghelie pe amvonul din mijlocul bisericii i se ntorc n altar, preoml zice n tain o nou
rugciune (a intrrii i a trisaghionului), iar diaconul, cu faa spre credincioi, zice o ectenie
scurt. Urmeaz trisaghionul (Sfinte Dumnezeule...) i citirea Apostolului, n timp ce
diaconul cdete, iar preotul zice n tain o rugciune a cdirii. Diaconul zice o a doua ectenie
(asemntoare cu ectenia ntreit i cu ectenia de la Litie din ritul bizantin), n timp ce preoml
zice n tain rugciunea Evangheliei (aceeai din ritul ortodox). Diaconul citete apoi
Evanghelia, preotul predic de pe amvonul din mijlocul bisericii, apoi se ntoarce n altar,
unde zice n tain o rugciune a Evangheliei, n timp ce diaconul zice o a treia ectenie, mai
lung, care cuprinde i ectenia de cerere din ritul bizantin; dup ecfonisul acesteia, asemntor
cu cel dinaintea Hemvicului din riml bizantin, diaconul rostete o formul care amintete de
evacuarea catehumenilor de odinioar din biseric. Credincioii cnt apoi Hemvicul S tac
tot trupul... (care la noi se cnt la Liturghia Sfntului Vasile din Smbta Patimilor), n
timp ce diaconul cu preoml fac, n tcere, vohodul mare, aducnd Darurile de la proscomidiar
la Sfnta Mas; n faa Sfintelor Ui, la intrarea n altar, se ntrempe cntarea Hemvicului i
preoml rostete cu voce tare rugciunea punerii nainte a Darurilor (cea de la proscomidie din
ritul bizantin: Dumnezeule, Dumnezeule, Cela ce pe pinea cea cereasc...). Dup
depunerea Darurilor pe Sfnta Mas, preoml lc cdete, zicnd n tain o rugciune a cdirii.
Se rostete Simbol ul credinei, preoml zice n tain rugciunea pcii i se face srutarea pcii;
preotul zice din nou o rugciune a plecrii capetelor, dup care urmeaz un fel de dialog ntre
preot i diacon, apoi ntre clerici i credincioi pentm binecuvntarea reciproc, necesar ca
pregtire pentm svrirea Jertfei, asemntor cu dialogul dintre preot i diacon de dup
intrarea cu Darurile, din L i turgbi erul ortodox. Diaconul rostete apoi o lung ectenie mare
(mult mai frumoas i mai cuprinztoare dect cea din ritul bizantin), n timpul creia preoml
citete n tain patru rugciuni deosebite i consecutive, dintre care a treia este rugciunea
punerii-nainte a Darurilor, de dup vohodul mare, din Liturghia bizantin a Sfntului Vasile.
Urmeaz apoi formulele introductive la anafor, inclusiv dialogul prefeei, cu unele mici
variante verbale fa de cele corespunztoare din riml bizantin. Preotul ncepe apoi s citeasc
n tain marea Rugciune a Sfintei Jertfe (anafor), ntrerupt de aceleai ecfonise i
rspunsuri ale credincioilor ca i la ritul bizantin, dar cu o participare mai larg a acestora.
Textul anaforal ei seamn mai mult cu al anaforalei din Liturghia bizantin a Sfntului Vasile,
mai ales n partea final (dipticele), unde rugciunile de mijloc ncep cu pomenirea celor vii i
continu cu pomenirea morilor, deci invers dect n riml bizantin.
Urmeaz o ectenie diaconal, rugciunea domneasc, apoi rugciunile, formulele i ritu
rile pregtitoare pentm mprtire, asemntoare cu cele din ritul bizantin: frngerea Sfn
tului Trup, plinirea potirului, turnarea apei calde, nc o rugciune pregtitoare, apoi m
prtirea clericilor i a credincioilor, un imn de mulumire al preotului pentm mprtire
(rezumat al celui corespunztor din Liturghia noastr), o rugciune a cdirii Darurilor,
19Ediii i traduceri ale textului grecesc: EL, pp. .31-68; Hrisostom Papadopulos, Dumnezeiasca
Liturghie a Sfntul ui I acob, fratel e Domnul ui , ed. VlI-a, Atena, 1959, ed. X-a, 1976; L a Li turgi e de
Saint J acques, Edition critique du texte grec, trad. latine, par Ch. Mercier, Paris, 1946 (Col. Patro-
logia Orientalis). - Trad. rom. de T. Tarnavschi , n rev. Candel a (Cernui), an. 1892, pp.
328-335; 391-402; 455-466. Alta, mai nou, publicat de Pr. Alex. Ionescu, n rev. GB, an. 1963,
nr.7-8, pp. 663-682.
ectenia zis de diacon, rugci-unea plecrii capetelor zis de preot n tain, apoi o mg| |
aamvonului, rostit de preot de pe amvonul din mijlocul bisericii; diaconul rostete fopr
la de concediere: Mergei cu pace !, iar preoml, din altar, ncheie cu o scurta formul
binecuvntare, zis n tain (S-a binecuvntat Dumnezeu. Cel ce ne binecuvnteaz
sfinete pe noi prin mprtirea Sfintelor i a Preacuratelor Sale Taine, acum i purureS
n vecii vecilor, amin !). ,
Precum am vzut, din Liturghia Sfntului Iacob, deriva toate Liturghiile folosi
azi n diferite Biserici rsritene, calcedoniene i necalcedoniene, i anume: :||
a) Liturghiile din uzul sirienilor iacobii (sirienii de vest); %
b) Liturghiile bizantine (Liturghia Sfntului Vasile i Liturghia Sfntului Ioan);,f
c) Liturghia Bisericii armene i
d) Liturghiile sirienilor orientali (persanii nestorieni), numite uneori Liturghii'1'
rit chaldeian.
a) Sirienii de vest (iacobiti), din fostul patriarhat al Antiohiei i cel al Ierusalimului
desprii de restul. Bisericii dup sinodul din Calcedon (451) au pstrat n uzul ln
numai versiunea siriac a Liturghiei Sfntului Iacob, pe care o folosesc i azi ca 1tuiic
ghie normal, tot in siriac veche (azi o limb moart), introducnd ns unele partili
culariti caracteristice doctrinei lor (ca de exemplu, adaosul Cel ce Te-ai rsngni
pentru noi din textul Trisaghionului20. Liturghia siriac a Sfntului Iacob se n trebui
ineaz i la sirienii rsriteni din Malabar (India)21, precum i la maroniii din Libanj
(unii cu Roma), care au primit ns multe influene latine. ||P
Precum am vzut, deoarece n Biserica veche textul rugciunii principale din Ltur-tgp
ghie, pentru sfinirea Darurilor (anaforaua sau rugciunea. Sfintei Jertfe), era impro\ i9r
zat de fiecare din ierarhii mai importani, a existat n Rsrit un mare numr de nnafcfif:
rale euharistice. Biserica sirienilor de vest (iacobii) a pstrat pn astzi cele mai'-?*
multe dintre acestea, i anume 67 anaforale ntrebuinate de sirienii iacobii, compuse de
corifeii lor sau atribuite unora dintre Sfinii Apostoli i Sfinii Prini. Azi numai o
parte dintre ele se ntrebuineaz n diferite ocazii ca piese de schimb care se adapteaza.
la rnduiala fix a vechii Liturghii a Sfntului Iacob22.
Exist i o Liturghie a Darurilor mai nainte sfinite pentru uzul sirienilor iacobii,.
cu o formul de epiclez adresat Mntuitorului23.
b) Despre Liturghiile bizantine, derivate din Liturghia Sfntului Iacob, vom vorbi mai
pe larg n capitolele urmtoare.
c) Biserica anneand ntrebuineaz o singur Liturghie, numit uneori a Sfntului
Grigore Lumintorul (apostolul armenilor) i folosit azi att de armenii gregorieni,.)
ct i de cei unii24. Ea deriv direct din Liturghia Sfntului Iacob, aa cum se locali-,?
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
20Edit. n trad. engl. n EL , pp. 69-110. Vezi i A. Rcker, Di e syrischeJ akobusanaphora nach ihr *
Rezension des J akob(h) von Edessa. Mit dem griechischen Paralleltext, Mnster im W. 1923 (Litm---
giegeschicht. Quellen u. Forschungen, 4).
21 O trad. rom. a acesteia a publicat Pr. Alex. lonescu, n rev. GB, an. 1963, nr. 5-6, pp.
442-467. Trad. german i studiu de Joh. Madey u. G. Vavanikunnel, Qi i rbana. Di e Euchanstiefeur
der Thomaschristen I ndi ens, Paderborn 1968, p. 115 .u.
22Edit. n L OC, vol. II, i de A. Rcker, A. Raes, H.W. Codrington, .a.: Anaphorae syriacor,
quotquot i n codicibus adhuc repertae sunt..., editae et latine versae, Romae (Pontif. Inst. n ent V
Stud.), t. I, fase. 1, n 1939, fase. IV in 1940 (Liturghia Sfntului Ioan Hrisostom).
23 Edit. de IT.W. Codrington, The syrian liturgi es of the Presanctified, in The Journal <>t
theological Studies, an. 4 (1902-1903), pp. 69-100, i an. 5 (1903-1904), pp. 369-377, 535-545.
24Tradus i n rom. de mai multe ori. Vezi, de ex.: ed. lui V. Mestugean, Sfnta Li turghi e a
Bisericii armene, Bucureti, 1937 (text armean i trad. rom.). Cea mai bun trad. rom. nsoit (ir
152
L i t u r g i c a s pec i a l
zase aceasta n secolul I V n prile Capadociei, de unde au venit primii misionari
evangheiizaton ai armenilor, i poate fi considerat ca reprezentnd un stadiu mai
vechi al Liturghiei bizantine, de la care a i primit, de altfel, unele influene, n afar
decele latine primite ncepnd din timpul cruciadelor.
Specific ritului liturgic armean este ntrebuinarea azimei (care nu este o influen
catol i c) i excluderea apei de la pregtirea Sfintei Euharistii. Biserica armean este, de
asemenea, singura Biseric oriental care nu folosete anaforale de schimb n formula
rul Liturghiei.
d) Sirienii rsriteni sau nestorienii persani (chaldeeni) din Iran (Persia de altdat),
Curdistan i Malabar (din sudul Indiei) i chaldeenii unii (numii i cretini de rit
choM ean) ntrebuineaz azi o variant a vechii Liturghii siriene a Sfntului lacob, cu
unele particulariti specifice Bisericilor nestoriene, i numit Liturhia Sfinilor Apos
toli Addai fi M arij (Maris), ntemeietorii Bisericii din Edesa i Seleucia (Addai e
Tadeu, unul din cei 70 de ucenici, iar Marij e discipolul lui)25. Ea se folosete tot n
limba siriac veche.
Pe lng anaforaua proprie acestei Liturghii, nestorienii mai folosesc nc dou din
vechile anaforale liturgice rsritene, ca piese de schimb, i anume: anaforaua lui Teo
dor InterpreUd (adic Exegetul sau Tlcuitorul - Teodor de Mopsuestia, t428) care e
ntrebuinat n duminicile dintre ajunul Crciunului i Plorii, i anaforaua lui Nestorie,
ntrebuinat la cinci srbtori pe an.
Intre alte vestigii de adnc vechime, care o apropie de tipul sirian primitiv din
cartea a opta a Constituiilor apostolice, Liturghia nestorian pstreaz n rnduiala ei
patru lecturi biblice, dintre care una sau dou din Vechiul Testament: Lege i Profei,
care se menin i n ritul sirienilor de vest sau iacobii.
Caracteristicile ritului nestorian sunt: frmntarea i coacerea de ctre clerici a pi
nii dospite ntrebuinate la Liturghie, care alctuiete o parte a Proscomidiei, apoi
lipsa din textul anaforalei a cuvintelor Mntuitorului de la Cin (Luai, mncai...
etc.) i aezarea dipticelor nainte de epiclez26.
4. Liturghia Sfntului Mar cu i Liturghiile derivate din ea
(Ritul liturgic alexandrin sau liturghiile de tip egiptean)
Formularul liturgic originar i clasic, ntrebuinat de Biserica Egiptului, a fost cu
noscut sub numele de Liturghia Sfntului M ar cu, deoarece tradiia atribuie acestui
sfnt evanghelist activitatea de evanghelizare a Egiptului. Documentele care ne-au
transmis formele ei cele mai vechi, cunoscute pn acum, sunt:
a) Anaforaua din Evholohiul lui Serapion, episcop de Thmiiis (sec. I V)27, care se
caracterizeaz prin aceea c, la epiclez, se cere coborrea Cuvntului (b ) pentru
prefacerea Darurilor;
studiu introd. i aparat critic, la Arhim. Zareh Baronian, Li turghi a Bisericii Armene n cadrul celorlalte
rituri liturgi ce rsritene. Bucureti, 1975.
25Dup o tradiie nestorian, fixarea definitv a textului acestei Liturghii, n forma transmis
pn azi, se datorete patriarhului nestorian Jesuyab III, pe ia nceputul secolului VII.
26Liturghiile nestoriene au fost editate, n trad. lat., n L OC. vol. II. Trad. engl. n EL, p. 247
.u. Trad. rom. de T. Tarnavschi, n rev. Candela, an. 1892, pp. 617-621, 669-682 i 683-686.
Trad. germ. i studiu de Joh. Madey u. G. Vavanikunnel, op. ci t., p. 12 .u.
27Ed. mai nou n M EL V, pp. 59-64.
153
b) Fragmentul de anafora egiptean din secolele VI -VI I , scris pe un papirus dosi
coperit ntre ruinele unei mnstiri copte de la Dr-Balyzeh28. *
c) Liturghia descris n aa-numita Rnduial bisericeasc egiptean, care, precur^
am spus, nu e altceva dect o traducere (prelucrare) a lucrrii Tradiia apostolic a pr*
otului Ipolit din Roma (sec. I I I )29; dar nu toi liturgitii o consider o surs pentm re
constituirea vechii liturghii egiptene.
Pn n secolul V, Liturghia Sfntului Marcu a circulat n tot Egiptul n limb
greac. Redactarea greac a rmas mai departe n htrebuinarea ortodocilor pn 'jf
secolele XI I -XI I I , cnd a fost nlocuit la ei cu Liturghiile bizantine, din partea cai or1
primise de altfel nc mai dinainte multe influene (ca de exemplu: un rit sumar ai|!
proscomidiei la nceput, riml vohodului mare, imnul Unule-Nscut i Pleruvicul). c
Dup ce ns copii (populaia indigen a Egiptului) s-au desprit de Biserica dii|
Constantinopol, adoptnd monofizitismul (451), ei i-au tradus i Liturghia n limbai
lor naional (copt), punnd-o totodat sub numele Sfntului Chirii al Alexandriei
Aceast versiunecopt (Liturghia Sfntului Chirii) a pstrat mai bine cadrul primif
tiv al Liturghiei egiptene, dei a primit i ea multe influene bizantine (limba copt, i'
anume dialectul ei bohairic, se pstreaz nc n serviciul liturgic, pe cnd n uzul civilii
a fost nlocuit cu araba). Versiunea copt a Liturghiei Sfntului Marcu pstreaz ns5*
i unele expresii n limba greac, ca: , (scrise cu caractere!.
copte.) Anaforaua acestei Liturghii se ntrebuineaz azi la copi n timpul Postului1
Mare, n postul Crciunului i la pomenirea morilor50.
In afar de Liturghia zis a Sfntului Chirii cu anaforaua ei original, copii
monofizii mai au azi dou anaforale de origine mai nou (de tip sirian), dintre care
mia numit a Sfntului Vasile, care e anaforaua normal a copilor, fiind ntrebuinat .
n cea mai mare parte a anului, i alta numit a Sfntului Grijjore (de Nazianz), . 1
ntrebuinat la srbtorile Mntuitorului i n ocazii mai solemne. Amndou sc '
ntrebuineaz n limba copt, dar exist i redactri ale lor n limba greac, din care au
fost traduse31.
Din riml alexandrin deriv i Liturghia Bisericii etiopiene sau abisiniene, oficiat iu
vechea limb etiopiana (dialectul gheez). Ea este numit Liturghia celor 12 Apostoli.
care nu e n fond dect o traducere etiopian i prelucrare mai dezvoltat a Liturgh'o
copte a Sfntului Chirii. Exista i 14 anaforale de schimb, traduse dup cele ale
copilor i ale iacobiilor sirieni i atribuite la diferii autori, ca de exemplu: anaforam
Domnului nostru Iisus Hristos, anaforaua Sfintei Fecioare Maria, anaforaua Sfntului
Ioan fiul tunetului (Evanghelistul), anaforaua Sfntului Atanasie, anaforaua lui Di-
oscur .a.32. Toate sunt ns de origine mai nou (unii le socotesc abia din sec. XI II
sau dup aceast dat).
Particularitile principale ale Liturghiilor de rit alexandrin (copte i etiopiene) sunt:
pret Pre. Dr. Ene Br anit e
2b' Vezi textul i coment, din DA CL, II, 1881-1895.
2y Ed. de B. Botte, L a Tradition Apostdique de Saint Hyppolyte. Essai de reconstitution, Mun
ster-Westfalen, 1963; Acelai, Hyppolyte de Rome, L a Tradition Apostolique d'aprs les anciennes
versions. Introd., trad. et notes, 2-e d., Paris, 1968 (SC, 11 bis).
M>Edit. de A. Rcker, Die Anaphora des Patri archen Kyrilhs von Al exandrei a (Denkmler altar
menischer Messiiturgie, 4), n rev. OC, 31 (1927), 143-157.
31Ambele editate n 1. copt i trad. lat. n CLEU, t. VII (Romae, 1754), pp. 45-133. Trad. lat.
reed. n L OC, vol., I, pp. 57-115. Vezi i J. Doresse et E. Lanne, Un tmoin archa que de Sai nt Basile,
Louvain, 1960; E. Hammerschmidt, Di e Koptische Gregoriosanaphora, Berlin, 1957. Exista si ediii
oficiale pentru serviciul bisericesc, ale Liturghiilor copte.
32Editate ncepnd din secolul XVI. Exist i ediii oficiale, recente, n 1. abisinian i trad. engl.
154
L i t u r g i c a s pec i a l
a) La Liturghia catehumenilor se fac patru lecturi din Noul Testament, i anume:
prima din epistolele Sfntului Apostol Pavel, a doua din epistolele soborniceti, a treia
clin Fapte i a patra din Sfintele Evanghelii.
b) Epiclez (formula de invocare a Sfntului Duh pentru sfinirea Darurilor), care
jn liturghiile grupului antiohian este aezat dup anamnez, n liturghiile ritului ale
xandrin este mprit n dou formule, dintre care una nainte de cuvintele Mntuito
rului de la Cin, iar alta dup anamnez.
c) Rugciunea de mijlocire general pentru Biseric (diptice) e aezata nu dup
epiclez, ca n ritul bizantin i antiohian, ci mult naintea ei, i anume chiar n cursul
rugciunii euharistice de ia nceputul anaforalei (Prefaa)33.
De reinut c ediiile crilor liturgice ale Bisericilor necalcedoniene, tiprite de
catolici pentru uzul Uniilor orientali, nu merit toat ncrederea, din cauza
modificrilor introduse n ele de editorii catolicizani; de aceea, pentru restabilirea
textului autentic trebuie apelat la vechile manuscrise34.
5. Riturile liturgice apusene
a) Att la Roma, ct i n celelalte pri ale Apusului cretin, a fost la nceput n
ntrebuinare ritul primitiv, uniform, al Liturghiei oficiate n ntreaga Biseric cretin.
Foarte curnd ns Roma s-a singularizat din punct de vedere liturgic, avnd n uz o
Liturghie cu caracter aparte, de origine foarte obscur, deosebit de toate celelalte
derivaii ale ritului liturgic primitiv, n timp ce n celelalte pri ale cretintii apu
sene se pstra ritul liturgic primitiv, adus din Rsrit, o dat cu primii misionari cre
tini. De aceea, ncepnd cel puin din secolul V, avem n Apus dou Liturghii deose
bite: cea de la Roma - din care s-a dezvoltat ritul roman - i cea din sudul Italiei, care
adat natere ritului numit galican. De fapt, denumirea de rit galican propriu-zis se d
ritului liturgic dezvoltat la nceput numai n Galia (sudul Franei de azi) i rspndit
apoi (secolele V-VI ) i n Bretania (nordul Franei), Irlanda i Anglia, n diferite vari
ante. n neles general, sub denumirea aceasta se indic Liturghiile localizate n toate
celelalte pri ale Bisericii apusene vechi, afar de Roma, adic: Italia sudic i nordic,
Galia, Spania i chiar Africa.
Asupra originii ritului galican prerile sunt mprite. E singur ns c acest rit deriv
direct din Liturghia oriental, adic reprezint dezvoltarea local a ritului liturgic pri
mitiv i universal, adus n Galia de misionari venii din Asia mic, de unde era i Sfntul
Irineu, episcopul de Lugdunum (Lyon), cel mai important centru al Galiei de sud.
Ritul galican a fost nlocuit treptat de ctre cel roman, precum vom vedea. Cel mai
ndelung s-a meninut n Spania. El mai supravieuiete azi numai n dou orae: Mi
lano (nordul Italiei) i Toledo (Spania). n Milano se ntrebuineaz Liturghia numit
mnbrozian sau a Sfanului Ambrozie (cel mai cunoscut episcop al acestui ora), iar la
Toledo, Liturghia numit mozarab (adic ntrebuinat de cretinii de limb arab,
aflai odinioar sub dominaia califului de Cordova), Liturghie numit i goto-hispani-
c sau isidorian, pentru c e pus de obicei sub numele Sfntului Isidor de Sevilla
(f636), cel mai ilustru dintre Prinii bisericeti ai Spaniei. Amndou aceste Litur
33Mai pe larg despre Liturghiile monofiziilor i nestorienilor rsriteni, vezi studiul nostru Cul
tul Bisericilor crefttne vechi di n Orient. Li turghi i l e riturilor orientale, n rev. Ortodoxia, an. 1965, nr.
1, pp. 83-1.31, i P. Trembela, Ri turi l e l iturgice ale Egi ptul ui Rsri tul ui (n grec.), Atena, 19 61.
4Vezi L. Duchesne, op. cit., p. 72, n. 2.
155
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
ghii reprezint supravieuiri romanizate ale vechiului rit galican35; ele poart urnacle
adnci ale unor influene de origine oriental, precum i ale influenei Romei., prove'
nite din perioada sforrilor de supremaie a ritului roman. Dintre acestea, cea mai d
seam e aplicarea calendarului la Liturghie, adic variaia rugciunilor dup zilele anu
lui bisericesc. *|
Dintre formele vechi ale ritului galican, ntrebuinate odinioar n diferitele regiuni*,
ale cretintii apusene, ne-au rmas cele descrise n dou scrisori ale Sfntului
Gherman al Parisului (din secolele VI sau V I I )36i n diferite manuscrise cuprinznd
colecii de Liturghii (misse) apusene, ca: Missale Gothicum (secolele VI I -VI I I ), Sacra~
mentarium Gallicanum (Bobbio), JVLissalc Gatticanum vetus .a.37. ^
b) Ct privete Liturghia ritului roman (missa), e o Liturghie anonim, care se deo-
sebete prin particularitile sale de toate Liturghiile celorlalte rituri liturgice cretine,
fiind n general mult mai ndeprtat de tipul primitiv uniform al Liturghiei cretine
din primele trei veacuri. Data cnd ncepe izolarea Romei din ecumenicitatea liturgic
a Bisericii nu e sigur. Poate c traducerea n limba latin a ritului primitiv, oficiat la'
nceput n limba greac, a pricinuit unele dintre deosebirile originare ale Liturghiei"
apusene. Unii cred c modificarea fizionomiei Liturghiei romane ar fi opera lui papa
Damasus (366-384), pe cnd alii o atribuie lui papa Ghelasie I (492-496). E sigur
ns c modificarea aceasta s-a fcut n etape, fiind accentuat prin revizuirea n stil ma
re, fcut la sfritul secolului VI, de Sfntul Grigore cel Mare (500-604) i apoi con
tinuat de papii i Sinoadele de mai trziu, terminnd cu sinodul Tridentin (sec. XVI).
Dei, precum am spus, Roma s-a gsit de la o vreme izolat de restul Apusului din
punct de vedere liturgic, totui episcopii Romei au fcut sforri nc de la nceputul
secolului V de a impune Liturghia lor celorlalte Biserici din restul Italiei i ale Apu
sului cretin, ceea ce se vede dintr-o scrisoare a lui papa Inoceniu I ctre episcopul
Decentius din Eugubium, pe la anul 41638. Totui, ncercrile lor au rmas nc mult
vreme Iar succes. Aciunea de nlocuire forat a Liturghiei galicane prin cea de rit
roman s-a intensificat n secolele VI -VI I i a. culminat n secolul VI I I , cnd aliana
politic i dintre papi i regii carolingieni ai Franei a nlesnit nlturarea complet din
uz a Liturghiei galicane.. ndeosebi Pepin cel scurt i fiul su Carol cel Mare au impus
de-a dreptul ritul roman n imperiul lor; cel din urm a silit sinodul de la
Aquisgranum (Aix la Chapelle, 802) s ia msuri constrngtoare n acest sens mpo
triva preoilor care s-ar fi opus. Prin astfel de msuri, precum i prin misionarii ro
mani care au cretinat, popoarele din imperiul lui Carol cel Mare, pn prin secolele
XI -XII Roma i-a impus treptat Liturghia sa n tot Apusul (afar de oraele Milano i
Toledo), nu far opoziie i concesiuni; Liturghia roman nsi a primit i ea unele
influene din partea celei galicane.
n Evul Mediu s-au format ns diferite tipuri localizate ale acestei Liturghii, avnd
fiecare unele caractere specifice, far prea mare nsemntate. Astfel de Liturghii pro-
35Dei unii liturgiti le trateaz ca pe rituri liturgice independente i deosebite de cel galican (vezi,
de ex., Prof. Panaghiotu TrembeJa, I ntrod. n Li turgi c, n rev. Grigorie Palatna (Tesalonic), an.
.1963, nr. 5-6, p. 176; Acelai Riturile liturgice ale Apusul ui ..., (n grec.), Atena, 1966, p. 128 .u.).
3fi Ed. de Joh. Quasten, Expositio anti quae Li turgi ae gal l i canae Germano Parisiensi ascripta,
Monasterii, 1934 (Col. 07", fasc. III). Vezi i A. Wilmart, Germai n de Paris (Lettres attribues h
Saint) nDA CL , t. VI, part. I (Paris, 1924), col. 1049-1102.
37Despre Liturghia ambrozian, vezi mai ales Prof. Pan. N. Trembela, Ri tul ambrozian sau l itur
ghi a M i l amdui (n grec.), n rev. (Atena), tom. LIV, caiet 1 (ian.-martie 1963), pp.
26-41; Acelai, Ri turi l e liturgi ce ale Apusul ui ..., pp. 128-183.
38Epist. XXV, P.L., t. XX, col. 551-561.
L i t u r g i c a s pec i a l
s prii (particulare) aveau unele dioceze mai deprtate de Roma, ca: Lyon, Paris, Trves,
York, Salisbury (usus S arum) .a., precum i unele din marile ordine clugreti, ca:
- pominicanii, Franciscanii, Cartusienii (Le Chartreux) .a.59. Aceste Liturghii, pe
i lng elemente locale sau regionale, au suferit i unele influente din partea Liturghiei
je rit galican, ba chiar i din partea Liturghiilor rsritene. Cu toate c ele sunt consi
derate de muli liturgiti ca reprezentnd rituri liturgice deosebite de cel roman, ele nu
snnt de fapt dect variante locale ale acestuia, aa cum sunt dialectele aceleiai limbi40,
pe altfel, multe din ele au ieit din ntrebuinare, fiind nlocuite de missa roman.
Am putea spune deci c n ntreaga cretintate catolic se ntrebuineaz astzi o
singur Liturghie: Liturghia de rit roman, cunoscut sub numele dcAdissa (die Adesse,
la Messe)41. Exist deci n aceast privin o rigid i aproape absolut uniformitate n
Biserica papal. Puinele excepii sau abateri de la regul, care reprezint resturi ale
altor rituri liturgice apusene vechi (ca de ex. Liturghia milanez sau ambrozian i cea
niozarab) sau variante locale mai noi ale ritului roman (ca de ex.: Liturghia iionez,
Liturghiile celtice42, Liturghiile neogalicane43, Liturghiile diferitelor ordine clug
reti), se deosebesc prea puin dcAdissa, pentm ca s merite numele de Liturghii apar
te, diferite de cea roman, n general ntrebuinat n cultul romano-catolic44.
6. Rit liturgic i confesiune
Dat fiind strnsa legtur dintre sistemul doctrinar (nvtura de credin) i cultul
unei confesiuni, ritul liturgic poart, prin definiie, un caracter profund confesional. In
dezvoltarea de azi a cultului, precum am vzut, fiecare confesiune cretin i fiecare din
tre Bisericile separate ale Orientului i are riml liturgic propriu, adic un mod particular
de a oficia culmi divin public, mod deosebit de al altor confesiuni i adecvat spiritului i
doctrinei confesiunii respective. Pecetea aceasta specific confesional caracterizeaz nu
numai Liturghia, ci i ntregul ansamblu al serviciilor divine i al riturilor religioase care
alcmiesc cultul oricrei confesiuni. Am artat, de ex., caracterele specifice ale ritului li
turgic ortodox, n comparaie cu riturile celorlalte confesiuni cretine.
Avnd n vedere importana cultului ca form de manifestare a vieii religioase, apar
tenena confesional a unor grupuri de credincioi este indicat adesea prin ritul liturgic
respectiv, deoarece acesta exprim mai precis i mai pregnant caracterul specific al unei
confesiuni dect doctrina sau organizaia ei. Aa, de ex., credincioilor Bisericii armene li
se spune cretini de rit armean, pentru c aceast Biseric se deosebete de celelalte Bi
serici i confesiuni cretine nu att prin doctrina sau organizaia ei - care sunt aproape
identice cu cele ale Bisericii Ortodoxe - ct prin culmi i disciplina ei.
Constatarea aceasta rmne valabil chiar pentru acele confesiuni n limitele crora
s-au dezvoltat ori s-au pstrat mai multe rituri liturgice, cum am vzut c este cazul cu
Biserica Romano-Catolic, n care riml roman i resturile vechiului rit galican (riml
39Vezi descrierea acestor tipuri de Liturghii romane, n Li turgi a, pp. 792-872.
40Comp. Adr. Fortescue, La Aesse, p. 261, .u.
41Despre originea termenului Missa vezi n urma, p. 191.
42ntrebuinate n insulele britanice cu populaie catolic de origine i limb celtica.
43 ntrebuinate n diferitele pri ale Franei catolice de azi (vezi H. Leclercq, Li turgi es
neo-gallicanes, n DA CL , IX, 1636- 792).
44Despre caracterele specifice ai Liturghiei catolice vezi studiul nostru Li turghi i l e romano-catolice
n comparaie cu cele ortodoxe, in rev. Ortodoxia, an. 1957, nr. 1, pp. 119-138. Comp. i Pan. N.
Trembela, Ri turi l e liturgi ce ale Apusul ui (n grec.), Atena, I 960.
157
Pr eo t Pr o f , Dr , En e Br a n i t e
ambrozian i cei mozarab), dei deosebite ntre ele, au totui un aer comun care tr-i*
deaz identitatea familiei confesionale din care fac parte. Cazurile cnd grupuri de cr^ap *
dincioi aparin altui rit liturgic dect cel al confesiunii din care fac parte administrativ#1
trebuie privite ca excepii de la regula general sau chiar ca anomalii. Aceasta este situ i l
aia uniailor de diverse naionaliti, care apain administrativ Bisericii Catolice, dar'
i-au pstrat ritul liturgic al Bisericilor de origine: catolici de rit grecesc (ortodox)
sau greco-catolici, catolici de rit armean etc. Un caz similar l reprezint comuniti-
le de francezi de curnd trecui la ortodoxie, care nu au adoptat ritul liturgic ortodoxii '
(bizantin), ci i-au confecionat un rit propriu (Liturghia de rit galican dup Sfntul#
Gherman al Parisului), care nu e dect o ncercare de renviere a vechiului rit galican. V
odinioar n vigoare n Frana; este vorba deci de ortodoci cu un rit liturgic apusean,
oficiat n limba francez45.
Recapitulnd deci n lumea cretin de azi46se svresc urmtoarele Liturghii: *pf
a) n Rsrit:
n Bisericile ortodoxe (calcedoniene), de rit bizantin:
Liturghia Sfntului Vasilecel Udare i
Liturghia Sfntului Ioan Gur de Aur47(ambele derivate din redactarea greac a \ e-
chii Liturghii apostolice a Sfntului Iacob, ieit din ntrebuinare de prin secolele '
- ). Limbile principale de oficiere: greaca, paleo-slava (din sec. I X), romna
(din secolele XVI -XVI I ), georgiana (din secolele X-XI) i araba (din sec. XVI I ). j t
I n Bisericile necalcedoniene (la monofizii i nestorieni): r sf
Liturghia Sfntului Iacob (ieit din versiunea siriac a vechii Liturghii apostolice r #
Sfntului I acob), cu circa 67 anaforale de schimb, folosit n Biserica sirienilor iacobii
(din vechiul patriarhat al Antiohiei), n Biserica maroniilor din Liban (monotelii v
unii cu Roma) i n Biserica cretinilor tomii din India (Malabar). f,
Liturghia Sfinilor Apostoli Addai (Tadeu) iAIarij, derivat tot din versiunea siriaca a
Liturghiei Sfntului Iacob, folosit n Biserica nestorienilor persani, n limba siriac ve- ;
ehe, cu dou anaforale de schimb (una a lui Nestorie, alta a lui Teodor de Mopsuestia).
Liturghia Sfntidui Grigore Lumintorul (dat uneori ca o Liturghie anonim), V
derivat din redactarea greac a Liturghiei Sfntului Iacob i folosit n Bisericile ar-, ;
mene, n limba armean veche.
Liturghia Sfntului Chirii (al Alexandriei) (forma evoluat a traducerii copte a ve- ic,
chii Liturghii apostolice a Sfntului Marcu), cu dou anaforale de schimb (una a Sfn- -
45Vezi studiul nostru: O nou l iturghi e ntrebui nat de ortodocii apuseni: Li turghi a dup Sfntul
Gherman al Parisul ui sau Li turghi a de ri t angl i can, n rev. Ortodoxia, aia. 1959, nr. 1, pp. 36 4
Cf. i rec. noastr la cartea lui E. Kovalevsky, La Sainte Messe selon Sai nt Germai n de Paris, Pins,
1950, nJViO, an. 1958, nr. 9-10, pp. 711-717.
46Ne referim aici numai la Bisericile rsritene (calcedoniene i necalcedoniene) i la Biserica IO
mano-Catolic, excluznd deci confesi uni l e protestante de toate nuanele i Bisericile anglicane, i w
nu au Liturghie n sensul de sl uj b a j ertfei cretine.
47Lsm la o parte aa-numita Li turghi e a Daruri l or mai nai nte sfinite din ritul liturgic ortodox
(bizantin), deoarece, precum vom vedea, ea nu este o Li turghi e n sensul propriu al cuvntului (vr/i
mai departe, la cap. respectiv).
1
ap
llfc
7. Liturghiile oficiate astzi n cretintatea rsritean
i Ia romano-catolici
m
158
f
tului Vasile cel Mare i alta a Sfntului Grigore de Nazianz), folosit n Biserica Copt
' (vechiul patriarhat al Alexandriei), n limba copt (egiptean).
: Liturhia celor 12 Apostoli (traducere remaniat, n limba etiopian, a Liturghiei
copte, folosit n Biserica Etiopiei, n limba etiopiana veche (dialogul gheez), cu 14
anaforale de schimb.
b) In Apus (Biserica Romano-Catolic):
Missa ritului roman, Liturghie anonim, de origine obscur, folosit peste tot la
comano-catolici, exclusiv n limba latin pn la Conciliul I I de la Vatican (1963), iar
dup aceea tradus n limbile naionale ale tuturor popoarelor catolice.
Liturhia Sfntului A mbrozie (Liturghia ritului milanez) i
Liturhia Sfntului Isidor de Sevilla (Liturghia ritului mozarab sau spaniol), ambele
fiind resturi romanizate ale vechiului rit galican, cea dinti folosit la Milano (Italia),
cealalt la Toledo (Spania) n limba latin, italian i spaniol.
In total deci se oficiaz azi n toat lumea cretin ortodox i catolic zeceLitur
ghii, cu aproximativ 87 anaforale de schimb, acestea din urm fiind folosite exclusiv n
Bisericile orientale (necalccdoniene). Dac adugm la acestea Liturghia de rit galican
. numit a Sfntului Ghennan al Parisului, experimentat acum de ortodocii de limb
francez din Frana, avem I I Liturghii; iar dac avem n vedere c cele dou Liturghii
ortodoxe (cea a Sfntului loan Gur de Aur i cea a Sfntului Vasile cel Mare) nu se
deosebesc ntre ele dect prin textul anaforalelor i al ctorva alte rugciuni48, putem
spune c la ortodoci se oficiaz de fapt o singur (rnduiala de) Liturghie, cu dou
anaforale de schimb: una a Sfntului loan Gur de Aur i alta a Sfntului Vasile cel
Mare. n cazul acesta, numrul total al Liturghiilor din lumea ortodox i catolic se
reduce 1a 10, iar al anaforalelor de schimb crete la circa 88.
BI BL I O G RA FI E
a. Despre Liturghiile apostolice (a Sfntului lacob i cea a Sfntului Marcu):
Anagnostes, La liturie de Saint Jacques Jrusalem, n rev. E.O., an. 1900, t. I V.
R.G. Coquin, L' anaphore alexandrine de Saint JVLarc, n rev. Le Muson, 82
(1969), pp. 307-356.
I.M. Funtuli, Dumnezeiasca liturhie a lui Jacob, fratele Domnului (n grec.),
Tesalonic, 1970.
Acelai, Dumnezeiasca liturhie a apostolului Aiarcu (n grec.), Tesalonic, 1970.
A. Gastou, Eypte (Liturie), n DACL, I V, 2, 2483-86.
H. Leciercq, Jacques (Liturie de Saint), n DACL, VI I, 2, 2116-2121 (cu biblio
grafie bogat).
Acelai, Alexandrie (Liturie), n DACL, I, 1182-1204.
Hris. Papadopulos, Despre liturhia apostolic a Sfntului J acob (n grec.), Atena,
1901.
P. Rodopulos, Anaforaua lituricd a Sfntului Aiarcu (n grec.), Tesalonic, 1959.
A. Tarby, La prire eticharistique de l'Elisede Jrusalem, Paris, 1972 (despre anafo
raua Liturghiei Sfntului lacob).
b. Despre riturile liturgice rsritene, vechi i noi:
A. Baumstark, Die Messeim Morgenland, ICmpten, 1906.
f L i tu rgi ca speci al
4aA se vedea mai pe larg n capitolul urmtor.
159
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
F.E. Brightman, Eastem Lituries, Oxford, 1897 (reinipr. 1965, 1967)
J.H. Daimais, Les Liturgies d Orient, Paris, 1959 (trad. engl, de D. Attwaterj
Eastei m L i turgi es, New York, 1960, i trad. germ. de R.V. Lizenzaugs : .DieLiturpjiei
der Ostkirchen, Zrich Aschaffenburg, 1960). |
J.H. Daimais, Oriinesgographiques, historique et doctrinales de la diffrentiation des]
rites orientaux, n Recherches oecumniques, I (1963), pp. .27-46.
J. Godart, Traditions andennes de latrande priera eucharistique. La traditim syrienn,
occidentale, n rev. Les Questions liturgiques et paroissiales, an. 46 (1965), ppjj
248-278.
J.M. Hanssens, Institutiones liturqicae de ritibus orientalibus, 2 vol., Roma, 1930,!
1932, ' ;
R. Janin, Les Eglises Orientales et les rites orientaux, Paris, 1955.
King Archdale, Liturgie d'Antioche: Rite syrien et rite chalden, Paris-Tours (Id, Hr
Marne) 1967.
Acelai, The rites ofEastem Christendom, Londra, 1950.
N. Liesel, Die Liturgien der Ostkirche, Freiburg im Breisgau, 1960 (i trad. engl
Eastem Catholic Liturgies, I 960). 1'
A. Raes, S.J ., Introductio in Liturgiam orientalem, Roma, 1947.
S. Salaville, Liturgies orientales. - La Messe, 2 vol., Paris, 1942..
T. Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturghii ale Bisericii Orientale., n rev.
Candela, an. XI i XI I (1892 i 1893), l extras, Cernui, 1893.
4
Card. E. Tisserant, Nestorienne (Eglise), in DTC, t. XI (1.931), col. 157-323.
P.N. Trembela, Riturile liturgice ale Egiptului i Orientului (n grec.), Atena, 196). '
Fr. Van de Paverd, Zur GeschichtederMessliturgie in Antiocheia und Konstant mapei ;
gegen Ende des 4. Jahrhunderts, Roma, 1967. 7
I. Ziade, Messe Orientale, in DTC, f. XI , part. 2 col. 1434-1488.
Acelai, Syrienne(E/flise), ibid., t. XI V, col. 2024-2028.
c. Despre riturile liturgice apusene, vechi i noi:
P. Borella, I I rito ambrosiano, Ed. Marcelliana, Brescia, 1954.
F. Cabrol, La liturgie mozarabe, n DACL, XI I , 391.
Acelai, La Messeen Occident, Paris, 1932.
L. Eisenhofer-Lechner, The Liturie of Roman Rite, 1961.
A. Fortescue, La Liesse. Etude sur la liturgie romaine, trad. fr. par A. Boudinhon, I
ed. I I I , Paris, f.a.
J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia. Eme genetische Erklrung der rmischen Messefff
2 vol., ed.V, Viena, 1962.
Acelai, Liturgie der christlichen Frhzeit bis auf Gregor den Grossen,
Fribourg-Schweiz, 1973 (cap.I V).
Th. Klauser, The Western Lilurgy today, 1963.
W.S. Porter, The Gallican Rite, London, 1958.
J .-B. Tibaut, La liturgie romaine, Paris, 1925.
Acelai, L' ancienne liturie g alii came, Paris, 1930.
P.N. Trembela, Riturile liturgice ale Apusului i agendele protestante (in grecX g
Atena, 1966.
S.J.P. Van Dyck J . Hazelden Walker, The Origins of theM odem Roman LiturE
London, I 960.
160
L i t u r g i c a s pec i a l
d. Lucrri cu caracter general despre riturile liturgice vechi i Liturghiile
.cretine de azi:
A. Baumstark, Liturgie compare, Chevetogne, 1939 (ed. I II -e, rev. de B. Botte,
1953), trad. engl.: Comparative Liturgy, London, 1958.
B. Botte, Rites et families liturgiques, n vol. L'Eglise en prire, dit par A.G.
ftlartimort, Paris, 1961, p. 15 .u.
L. Bouyer, Eucharistie. - Thologie et spiritualit de la prire eucharistique, ed. I I , Pa
ris, 1968.
Eucharisties d'Orient et d'Occident (lucrare colectiv), 2 vol., Paris, 1970 (Col. Lex
Orandi, n. 46 i 47).
A. Hnggi-Irmgard Pahl, Prex eucharistica. Textus et variis liturgiis antiquioribus
sdecti, Fribourg-Suisse, 1968.
H. Ligier, Textus selecti de magna oratione eucharistica, addita Haggadah Paschae et
nonnulis J udaeorum benedictionibus, Roma, 1965.
F. Probst, Liturgie des LV Jahrhunderts und deren Reform, Mnster, 1893.
I.E. Rahmani, Les liturgies orientales et occidentales, Beyrouth, 1929.
A. Stavrinu, Liturghiile celemai vechi i cele de azi (n grec.), 2 voi., Constantinopol,
1922.
E. Theodoru, Riturile liturgice (n grec.), n Enc. reiig. i moral, VI I I , 207-210.
LI TURG HI I LE RI TULUI BI ZANTIN
(Liturghiile ortodoxe)
Noiuni introductive
Originea i vechimea, autorii (autenticitatea)
i rspndirea Liturghiilor ortodoxe
Se c i u n e a a I I -a
C ap i to l u l I
1. Originea, formarea i rspndirea Liturghiilor ortodoxe
Dup prezentarea sumar, de pn aici, a Liturghiilor cretine vechi i noi, ieite
din uz sau ntrebuinate nc n diferitele Biserici cretine de azi, ne vom opri mai n-';
delung, n cele ce urmeaz, asupra Liturghiilor ntrebuinate azi n Biserica noastr:.
Liturghiile ortodoxe sau bizantine, pe care le vom studia dintr-un ntreit punct de ve-''
dere, ,i anume:
a) Tipiconal, adic rnduiala lor actual,
b) Istoric, adic evoluia rnduielii lor de la natere pn azi i
c) Exegetico-lirurgic, adic interpretarea lor doctrinar, simbolic i mistica. Biserica^
Ortodox Romn - ca toate Bisericile ortodoxe de azi - ntrebuineaz trei Liturghii, i
anume: Liturghia Sfntului Ioan Gur de Aur, Liturghia Sfntului Vasile cel lare i
Liturghia Darurilor mai nainte sfinite (numit i a Sfntului Grigore Dialogul). Ele
sunt numite Liturghii de rit bizantin, pentru c n forma lor de azi s-au dezvoltat n
Bizan (Constantinopol), capitala imperiului bizantin, de unde s-au rspndit n toat
lumea ortodox. Ne vom ocupa, deocamdat, numai de primele dou: originea, istoria
i rnduiala celei de-a treia vor constitui obiectul unui capitol separat.
Originea Liturghiilor ortodoxe este sirian (antiohian). Precum am spus, ele deriv din
Liturghia de tip sirian a Sfntului Iacob, i anume din varianta greceasc a acesteia, aa aimjf
se localizase ea mai nti n Asia Alic - mai ales n Cezareea Capadociei - prin secolul I V-
i apoi, puin mai trziu, n Constantinopol. Lucrul se explica prin legturile istorice care au
existat ntre cele trei mari centre ale cretintii antice rsritene: Antiohia, Ce/ arcea,
Capadociei i Bizan. nainte ca vechiul Bizan s se bucure de importana politic i
bisericeasc pe care a dobndit-o prin alegerea lui drept capital a Imperiului de Rsrit sub;
Constantin cel Mare i sub numele de Constantinopol sau noua Rom, centrul cel matri
important al lumii cretine de Rsrit era Antiohia. De aici pornise, nc din veacul
apostolic, aciunea de evanghelizare a regiunilor din Asia Mic, ncepnd cu Sfanttil Ap<>s-
tol Pavel. In veacul al treilea se inuser aici primele sinoade locale, provocate de nu'.mo
nism i de erezia lui Pavel de Samosata (251, 264-268), sinoade la care au luat parte 4 re-.."
prezentnd ai Bisericilor din Siria, Palestina, Asia Mic, Pont, Bitinia, Capadocia .a. Inain-A
te de a intta n sfera de influen a Constantinopolului, Cezareea Capadociei - cel mai im
portant centtu al Asiei Alici - gravita n jurul Antiohiei. E uor de neles deci cum felul an-
tiohian de a oficia Liturghia s-a rspndit n prile Cezareei Capadociei i ale Asiei Alici.
162
L i t u r g i c a s pec i a l
pe de alt parte, Biserica din Constantinopol, tnra capital a Imperiului de
>pisarii:, e condus, tocmai n vremea organizrii ei definitive (secolele I V-V), de ctre
i episcopi originari fie din Capadocia - ca Sfntul Grjgorie de Nazianz (379) sau Nec-
tariedi11Tars (381-387) - fie din Antiohia - ca Eudoxiu (360), Sfntul Ioan Gur de
A^r (398) sau Nestorie (428-431), care era antiohian'prin formaie. Aceti episcopi,
urendu-se pe scaunul patriarhal al Constantinopolului, au adus cu ei i au impus n
Bisericile de sub autoritatea i dependena lor, Liturghia din oraele lor de origine,
! apc .Liturghia Sfntului Iacob, care se oficia, precum am vzut, n tot Rsritul
cretin de atunci, adic n patriarhatul Antiohiei i n toat Siria ortodox, pn n
} momentul separrii Bisericilor necalcedoniene (secolele V-VI ).
2. Autorii Liturghiilor ortodoxe. Autenticitatea acestor Liturghii
a. Liturghia Sfntului Vasilecel Mare este, far ndoial, cea mai veche din cele trei
Liturghii bizantine. Ea este, la origine, o variant a Liturghiei Sfntului Iacob, locali
zat n Cezareea Capadociei, variant care, cel puin pentru rugciunea principal
(anaforaua), a primit o form definitiv prin Sfntul Vasile cel Mare (f379), cel mai
ilustru episcop al acestei ceti, i de aceea, precum vom vedea, este de timpuriu cu
noscut sub numele acestuia. Intr-adevr, Liturghia Sfntului Vasile, n forma ei mai
veche, urmeaz ntru totul rnduiala Liturghiei Sfntului Iacob, fa de care are ns
unele rugciuni mai scurte.
Vechimea i autenticitatea Liturghiei Sfntului Vasile sunt, de altfel, ndeajuns con
firmate att de contemporanii Sfntului Vasile, ct i de documente posterioare lui.
.Astfel, Sfntul Grigotie de Nazianz, n Cuvntarea sa funebr inut dup moartea
Sfntului Vasile (cap. 34), spune c acesta a compus formulare de rugciuni i rn-
duiala altarului1.
n biografia Sfntului Vasile, atribuit lui Amfilohie, episcop de Iconiu (t c. 403),
ni se relateaz c, la hirotonia sa de episcop, Sfntul Vasile s-a rugat lui Dumnezeu
ase zile n ir s-l nvredniceasc s-I aduc jertfa cea nesngeroas cu propriile sale
cuvinte^adic s compun un formular propriu al anaforalei liturgice, cum era uzul pe
atunci. Intr-adevr, n a aptea zi, i s-a artat Mntuitorul n vis, mplinindu-i dorina2.
La nceputul secolului VI (520), Petru Diaconul i ali clugri din Sciia, ntr-o
scrisoareadresat episcopului Fulgeniu i altor episcopi africani, exilai pe atunci n Sar
dinia, citeaz un text din dipticele Liturghiei Sfntului Vasile, despre care autorii
acestei scrisori spun c se ntrebuineaz n tot Rsritul3.
Puin mai trziu (circa 531), istoricul Leoniu din Bizan spune c Teodor de
Mopsuestia (considerat ca printele doctrinar al nestorianismului) a ndrznit s
compun o anafor (rugciunea Sfintei Jertfe) plin de blasfemii, care se deosebete
att de cea a Apostolilor (adic cea de origine apostolic, atribuit Sfnmlui I acob),
ct i de cea a Marelui Vasile4.
1P.G., t. XXXVI, col. 341 i trad. rom. de Pr. N. Donos, n voi. Sfntul Grigore de Nazianz,
Apologia... pi El ogi ul Sfntul ui Vasile, precedate de o biografie a Sfntul ui Grigore, Hui, 1931, p. 153.
2P.G., t. XXIX, col. CCCI-CCCII (lucrarea e considerat neautentic, provenind probabil din
sec. VIII).
3P.L., t. LXII , 90 C i t. LXV, 449 CD: Hinc tiam beatus Basilius Caesariensis episcopus in
oratione sacri altaris, quam pene universus frecuentat Oriens, inter caetera: Dona, inquit, Domine,
virtutem ac tutamen tum: malos quaesumus bonos facito, bonos in bonitate conserva: omnis enim
potes^et non est qui contradicat tibi: cum eris volueris, salvas, et nullus resistit voluntati tuae....
4mpotri va Nestorienilor fi a Eutibieni l or, cart. III, cap. 19, P. G., t. LXXXVI, col. 1368 C.
A. B. C. D.
RiuiI Rituri liturgicc-surse Formele cele ma i vechi L iturghii deriva te din riturile-sur. se
ongma r a le rimrilor-surse (a lia te n uz, ieire di n nz)
(Iemsa J im) (a zi ieite din uz)
II. RITUL ALEXANDRIN
(EGIPTEAN)
a u
J J&bi3
c5<
:=E
. ULJ
P WiJ
ini
Versiunea a ra b din
Dida sca lia
A postolilor
Ana fora ua din Evh. lui Sera pion de Thmiiis (sec. IV)
Ana fora ua din M-sul de la Dr-Ba lizeh
Lit. Sf. Marcii
Reda ct. grea c ((ntreb.
Ia egiptenii ortodoci
pn n sec. -),
a zi inuzita t
Vers. copt (sub num.
Sf. Chirii a l Alex. )
III. RITUL GALICAN
Lit. descris la (Ps. ) Gherma n
a l Pa risului (sec. VI-VI I)
Missa leGothicum (colecie demisse
din sec. VI-VII)
Sa cra menta rium Ga llica num (Bobbio)
Missa le Ga llica num vetus . a .
L it. copil or de a zi
(monofizii)
L it. bis. a bisinicne
(etiopiene)
PJ rul -a mbrozia n (lit. mila nez)
L it. Sf. Chirii a l Alex.
A na fora ua Sf. Va sile
A na fora ua Sf. Grigore
de Na zia nz
L it. celor 12 A post.
diferi te a na fora le de
schimb (14)
Ritul moza ra b
liturghia spa niol (n uz a zi la Toledo), sa u
goto-hispa nic, sa u a Sf. I sidor de Sevilla
IV. RI TUL ROMAN Forma primitiv neuzita t a zi
V- n^euno'cnta (de=eri? pnia l
in De Saci 'am entis, sec. I V )
Formele medieva le a le liturghiilor ordinelor
clugreti sau a le difcnrelor diocezc si
regiuni apusene (mult disprute azi)
Riml roma n a cma l
(Missa) cu influene.
ga lica ne
' A
- -
C '
A - : - - -O.
Ritul R i tu rt - li ru rgi ce-s u rse Formele cele ma i vechi L iturghii deriva te din rituriI c-surse
ongina r
(Ierusa lim)
a le riiurilor-surse
(a zi ieite din uz)
(a fla te n uz, ieite din uz)
Lit. clauentin din
Lit. Sf. Va sile
f ca rt. -a Consr.
cel Ma re (riml
&
I
I. RITUL ANTIOHIAN
a post. (ritul pur
a ntiohia n)
Lit. Sf. !ncob (forma
ierusa limit. a ritului
a ntiohia n)
Redact. jjreac
(nrreb. la sirienii-
mclchii pn n
scc. Xlif)
Versiuneasiriac
^ (n uz la sirienii
monofizii i
nestorieni)
Liturghiile de
rit biza ntin (n
uz a zi la roi
ortodocii)
Lit. a rmea n (a
Sf. Grigore
Lumintorul)
Ritul sirienilor
de rsrit
(Nestorieni)
Riml sirienilor
de Apus (monof.
sa u ia cobii ) Lit.
siria ca Sf. la cob
cu 64 a na fora le
deschimb
Riml ma ronit
(forma roma ni
za t a lit. Sf.
la cob) n siria c,
n uz la mnroniii
din Liba n
(monorcliii )
I
Ceza reci
Ca pa dociei)
Lir. Sf. loa n
Hrisostom
(ritul
c-pol ira n)
fit. Sf.
Apostoli Ta deu
i Ma ris
^ Ana l. lui Nestoric
Ana l' , lui Teodor
Interpretul
Forma siria n
(la Nestorienii
neunii)
Formaromanizar
(laUniii din
Malabar i
Caldeeni)
Liturghia Sfntului Vasile este pomenit i n can. 32 al Sinodului truian (692jfHX
apoi de Sfntul Ioan Damaschinul2, de prinii Sinodului al VH-lea ecumenic (Nicejftfll
787)3, de regele Carol Pleuvul al francilor (877)4.a. Numele Sfntului Vasile se gs^fl
te apoi n titlul Liturghiei lui n cele mai vechi manuscrise care ne transmit textul Lituf^S
ghiilor bizantine, ncepnd cu Codicele Barbenni, din secolul VI I I . Sfanul Vasile fi| fl
gureaz i ca autor al uneia dintre cele trei anaforale liturgice din uzul Bisericii Copte. |
b. Ceva mai puin sigur i clar este orifiinea i autenticitatea Liturghiei Sfan&
I oan Gur de Aur. Nici contemporanii acestui ilustru Sfnt Printe, nici istoricii, bidjo
grafii i panegiritii si de mai trziu nu spun c ei ar fi alctuit vreo Liturghie. Lituff ?
gitii de pn acum socoteau c cea dinti meniune direct despre aa ceva s-ai gL;!
ntr-o mic scriere intitulat Desprepredania dumnezeietii Liturghii i atribuit p.itnar-.
hului Produ al Constantinopolului, n care se pune pe seama Sfntului Ioan o prlu**
crare (sau mai exact o prescurtare) a Liturghiei timpului su, posterioar celei tcute-
de Sfntul Vasile cel Mare dup Liturghia mai veche a Sfntului Iacob5. r iiinap
aceasta nu are ns nici o valoare documentar, deoarece opusculul menionat corvL
stimie un fals trziu6. | f
Cel mai vechi manuscris cu textul rugciunilor Liturghiei Sfntului Ioan si anu
me Codicele Barberini din secolele VI I I -I X (azi n biblioteca Vaticanului din Roma) -y
pune numele Sfntului Ioan Gur de Aur n fruntea a dou dintre rugciunile de izj: :
ale acestei Liturghii, i anume rugciunea pentru catehumeni i rugciunea proscumi-*
diei. de dup Vohodul mare; tot aa gsim i n Codicele 15 (474) din Muzeul Ru^
mianev din Moscova (Fondul Sebastianov) din secolele X-XI. Titlul de Liturghia
Sfntului Ioan Gur de Aur ( ' ) n fruntea unei Liturghii apari"
pentru prima oar ntr-un manuscris din secolele VI I I TX (Cod. Bibi. Sin. rus. 226
din Leningrad) i apoi n altul din secolele XI -XI I (Cod. gr. 1790 sau Rossanensisp
din Bibi. Vaticanului, Roma)7. I
Dac n-avem izvoare directe care s confirme existena i ntrebuinarea Liturghiti*
Sfntului Ioan nainte de sec. VI I , n schimb, vechimea acestei liturghii este confir-V
mat indirect de unele Limrghii ale Bisericilor necalcedoniene, crora ea le-a servit c-
surs sau ca model. Astfel, rugciunea euharistic din anaforaua numit a celor 12'X
PREOT PROF. DR. ENE BRANITE
1..Apoi i Iacob, fratele dup trup al lui Hristos Dumnezeul nostru, cruia cel dinti i s-a mcrfi
dinat scaunul Bisericii Ierusalimului, i Vasile arhiepiscopul Cezareei, al cruia renume s-a rspndit IE
lumea ntreag, can ne-au predani si t n scris tai nica l ucrare sfinit, au rndui t ca la dumnezeiasca .U
turghi e s punem n poti r ap i vm... (C.B.O., vol. I, part. II, Arad, 1931, p. 397).
2Despre credina m'todox, cart, IV, 13 (P.G., t. XCIV, col. 1152-1153): Dar dac unii au numit.*,
pinea i vinul anti ti puri () ale trupului i sngelui Domnului, dup cum se exprim i
purttorul de Dumnezeu Vasile, nu le-au numit aa dup ce ele au fost sfinite, ci nainte de a fi sfinite...:
(Cf. i trad. rom. de Pr. D. Fecioru: Sfntul Ioan Damaschin, Dogmatica, Bucureti, 1938, p. 268).
3 Acta sess. VI (SCNAC, XII, 265 D) citeaz un text din anaforaua Sfntului Vasile-
( v ...), editat n EL, p. 329, col. I , r. 21 .u.
4Epistola ad cl erum Ravennatem (la Mabillon, De l i turgi a Gallicana, Praefatio, II I): Celebrate1,,
etiam sunt coram nobis missarum sollemnia more lerosolymitano, auctore Iacobo apostolo, et mon
Constontinopolitano, auctore Basilio: sed nos sequendam ducimus Romanam ecclesiam in missarum
celebratione.
5 , , P.G., t. LXV, col. 852 B.
6Vezi Leroy F.J ., Proclus, de traditione divinae M i s sa eun faux de C. Paleocappa, in OCP, p-
XXVIII (1962), pp. 288-299.
7Vezi, mai pe larg, la Placide de Meester, Les origines et les dveloppements du text grec de la liturgie de\
Sai nt J ean Chrysostome, n vol. ,,, Roma, 1908, pp. 259-262; Idem. (Liturgies) Grecques,.
n DA CL, t. VI, col. 1603-1604; J.M. Hanssens, I nstitutiones l iturgicae, t. IH, pp. 578-580.
166
.L i t u r g i c a s pec i a l
w-/tyostoi, care a fost n uzul sirienilor iacobii, este aproape identic cu cea corespunza-
I toare din Liturghia bizantin a Sfntului loan. Pe de alt parte, pasaje ntregi din Li-
gj jyrghia Sfntului loan se gsesc n anaforalele din Liturghiile perilor nestorieni, cu-
pscute sub numele lui Teodor de Mopsuestia i al lui Nestorie (vezi lecia preceden-
I Aceasta nseamn c Limrghia numit azi a Sfntului loan, care a servit ca model
acelor Liturghii, exista probabil sub alt nume, nainte de secolele V-VI , cnd sirienii
i jacobiiti i nestorienii persani se despart de Biserica Ortodox, cci dup aceast dat
bisericile necalcedoniene n-au mai mprumutat aproape nimic de la cele calcedoniene.
1 3. Raportul dintre Liturghia Sfntului Vasile i cea a Sfntului loan
! i raportul lor cu Liturghiile de rit antiohian
Precum s-a vzut deja din cele spuse pn acum, cele dou Liturghii bizantine (a
Sfntului Vasile i cea a Sfntului loan) sunt amndou prelucrri ale uneia i aceleiai
Liturghii mai vechi, adic aceea a Sfntului lacob. Ele sunt deci Liturghii surori, for-
mare aproape n acelai timp; cea dinti reprezint probabil varianta capadocian, iar
- cea de-a doua, varianta constantinopolitan a vechii Liturghii, care se ntrebuina n
secolele I V-V, n tot Orientul cretin, adic Liturghia, de origine apostolic, a Sfn
tului lacob. Amndou urmeaz ndeaproape rnduiala general, adic succesiunea
momentelor din Liturghia Sfntului lacob, dar ntrebuineaz alte rugciuni, n gene
ral, mai scurte. Ele au aceeai rnduiala i nu se deosebesc ntre ele dect prin textul
diferit al anaforalei (Rugciunea Sfintei Jertfe), mult mai scurt la Sfntul loan Gur de
Aur dect la Sfntul Vasile, precum i prin alte cteva dintre rugciunile citite azi de
preot n tain, care au texte deosebite n cele dou Liturghii8.
Era obiceiul n Biserica veche (continuat pn azi n Bisericile orientale necalce-
doniene), ca n cadrul rnduielii stabilite (fixe) a Liturghiei, s se adopte rugciuni i
mai ales anaforale - brodate pe tema sau schema tradiional i compuse de diferii li-
turghisitori sau ierarhi ilutri prin pietatea sau prin reputaia lor crturreasc, moral
etc. Este deci probabil c opera Sfntului Vasile i a Sfntului loan const, n primul
rnd, n compunerea celor dou anaforale personale, mai scurte dect cea veche a
Sfntului lacob, pe care apoi au nlocuit-o, fiind introduse n rnduiala de pn aici a
Liturghiei, care a rmas pn la un timp neschimbat. Cele dou anaforale - a Sfntu
lui Vasile i cea a Sfntului loan - sunt deci singurele care au supravieuit n ritul litur
gic bizantin dintre diferitele ordines missae (anaforale liturgice) ntrebuinate odinioar
att n Bizan9, ct i n tot Rsritul cretin. Am putea spune deci c i n Bisericile
Ortodoxe de rit bizantin se oficiaz de fapt o singur (rnduiala de) Liturghie, cu
dou anaforale de schimb, aa precum am vzut c este uzul n toate celelalte Biserici
rsritene (necalcedoniene), n care numrul anaforalelor nc folosite astzi variaz.
De altfel, de la Sfntul Vasile i Sfntul loan - sau din vremea lor - nu provine de
ct partea din Limrghia de azi cuprins ntre lecuirile biblice (Apostol i Evanghelie)
i rugciunea amvonului; aceast parte reprezint deci elementul originar, de sorginte
sirian i capadocian, n Limrghia noastr. Partea de la nceput i cea de la sfrit,
8i anume: rugciunea pentru cei chemai (catehumeni), cele dou rugciuni pentru credinci
oi (dinainte de Heruvic), rugciunea punerii-nainte a Darurilor (de dup intrarea cu Cinstitele Da
ruri), rugciunea din timpul ecteniei dinainte de Tatl nostru, rugciunea de dup mprtirea cu
Sfintele Daruri i rugciunea din timpul potrivirii (consumrii) Sfintelor Daruri.
9Comp. S. Salaviile, n Li turgi a, p. 886.
167
precum i unele piese din restul Liturghiei noastre (ca Heruvicul, Crezul, Axioj
.a.) sunt adaose posteriqare epocii celor doi Sfini Prini sau dezvoltri proprijj
ritului bizantin, precum vom vedea mai pe larg n capitolul despre istoria Liturg
Ortodoxe.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
4. Rspndirea Liturghiilor Ortodoxe.
Traduceri i limbile n care se svresc 4|
Adoptate de Biserica din Constantinopol, varianta capadocian i cea constantinoive
politan a Liturghiei Sfntului lacob au primit o dezvoltare i o strlucire nou, pnnr
elementele specific bizantine, care s-au adugat cu timpul n rnduiala i ceremonillff
lor, facndu-le s se deosebeasc din ce n ce mai mult de vechea Liturghie a Sfntului| L'
lacob, din care descindeau. Cu alte cuvinte, Bizanul i-a furit propriul rit liturgic m
tul bizantin, pe care l-a pus, cu vremea, sub autoritatea paternitii celor doi mari Sfinii/
Prini rsriteni: Vasile cel Mare i loan Hrisostom. Frumuseea inegala bil i.ndfi
contestat a acestui rit, precum i prestigiul Bisericii constantinopolitane, ridicat 1
rangul de patriarhat (381), prestigiu care a crescut mereu, proporional cu importana^
politic, administrativ i cultural a Bizanului, au contribuit ca modul constantinop%r
litan de a oficia Liturghia s se rspndeasc ncetul cu ncetul n toate Bisericile Orto-,| !
doxe. din regiunile care depindeau, politic sau bisericesc, de Constantinopol, sau careta
s-au creat i organizat prin misionari plecai din Bizan (ca Bisericile bulgar i ras),/ 'S-L
Aceast rspndire s-a manifestat la nceput sub forma numeroaselor influene pejr
care Liturghiile mai vechi rmase n uz - cea sirian a Sfntului lacob i cea egiptearttr
a Sfntului Marcu - le-au primit din partea Liturghiilor bizantine, apoi prin traducerii;
pariale ale Liturghiilor bizantine n limba siriac; n sfrit, cu timpul, vechile Litur*(V
ghii au fost nlocuite cu totul.
Procesul acesta de nlocuire a fost nlesnit mai nti de faptul c noile Liturghii-nui;,
reprezentau modificri fundamentale ale rnduielii Liturghiilor mai vechi, aflate deja -:
n uz (a Sfntului lacob i a Sfntului Marcu), i de aceea au putut coexista mult vreri,
me cu acestea. Rspndirea noului rit a fost nlesnit apoi i de unele mprejurri isto-/
rice favorabile. Astfel, Antiohia i Siria, cucerite mai nainte de arabi, ajunser din nouri
n stpnirea bizantin sub mpratul Nichifor Foca, spre sfritul secolului X (989)yri
ncepnd cu dominaia Cruciailor (1084), timp de dou veacuri, patriarhii AntiohieiV
- alei uneori chiar dintre greci - i-au avut reedina n Constantinopol (unul dintre
acetia a fost i Teodor I V Balsamon, marele canonist al Bisericii Ortodoxe, 1T203)./ ,
Spre sfritul secolului XI I I , cnd ei i-au reluat sediul la Antiohia, au transplantat aicfe
sau au impus definitiv ritul liturgic constantinopolitan, cu care se obinuiser. ' ;1
Pe de alt parte, mnstirile din restul Ortodoxiei - ca cele ale Savaiilor de lng1f
Ierusalim sau Sfnta Ecaterina din Muntele Sinai - erau mai toate ori curat greceti,,
ori locuite n mare parte de clugri greci, care oficiau Liturghia n limba lor, dup
modul bizantin. Prestigiul acestor mnstiri a fcut ca ritul liturgic bizantin s se,;,
ntind i la bisericile din jurul lor sau din raza lor de influen. n sfrit, tate popoa-^i
rele ortodoxe cretine din iniiativa sau sub patronajul Bizanului (bulgarii, srbii, ruii i
.a.) sau cele care au fcut parte din sfera lui de influen politic bisericeasc i =
cultural - direct sau indirect - au primit i ele riml liturgic bizantin.
Procesul de nlocuire a vechilor Liturghii prin cele bizantine s-a intensificat mai
ales din sec. V I I I nainte i s-a ncheiat n sec. XI I I . De atunci, Liturghiile bizantine au
168
? L i t u r g i c a s pec i a l
?cieveiiit Liturghiile ntregii cretinti ortodoxe, ntruct deci domeniul de rspndire
:"aacestor Liturghii coincide ca ntindere cu teritoriul ntregii Ortodoxii de azi, ele se
jflai numesc pe drept cuvnt - i L i turghi i Ortodoxe.
Lin punct de vedere al extensiunii geografice, ritul bizantin este riml liturgic cel
Alai rspndit n toat lumea cretin, dup cel roman (latin). Liturghiile bizantine
sunt folosite n toate Bisericile Ortodoxe de azi i chiar la uniii rupi din ele, fiind
traduse din limba original ( ) n limbile naionale folosite n Biseri
cilerespective. Astfel, exist traduceri vechi ale Liturghiilor bizantine n limba siriac i
armean., care ns nu se mai ntrebuineaz. Astzi, n afar de limba original greac,
folosit la grecii din Elada sau din diferite pri ale lumii (numeroi mai ales n Ame
rica), Liturghiile Ortodoxe se oficiaz n limba arab, care a nlocuit siriaca, prin sec.
XVII, la melchii (ortodocii din Egipt, Siria i Palestina) i n limba georgian (Iviria
sau Gmzia de azi), din secolele X-XI nainte. Paralel cu cretinarea popoarelor slave
(sec. I X), Liturghiile bizantine au foat traduse n vechea slav (paleoslava sau slava
bisericeasc), folosit nc n toate Bisericile Ortodoxe slave de azi: ras, ratean,
ucrainean, bulgar, cehoslovac, srb i polon. Se manifest acum tendina de a se
traduce Liturghiile i n limbile vii, vorbite azi, ale popoarelor ortodoxe neoslave: ru
ii, cehii, boemii, polonezii, rutenii, bulgarii, srbii etc.
n romnete, Liturghiile Ortodoxe au fost traduse i tiprite nc din secolul XVI
(nti n Ardeal), dei limba slav n-a fost nlocuit definitiv n slujba bisericeasc de
ct abia spre sfritul secolului XVI I i nceputul secolului XVI I I . Paralel cu misiunile
Bisericii Ortodoxe Ruse, Liturghiile bizantine au fost traduse n limbile i idiomurile
mai tuturor popoarelor d.esub dominaia vechiului imperiu rusesc (limba finlandez,
chinez, japonez etc.).
Exist, n sfrit, numeroase traduceri ale Liturghiilor bizantine n limba latin i n
mai toate limbile moderne (german, francez, englez, italian, ras, spaniol,
olandez, ungar etc.), fcute la nceput pentru interese propagandistice sau tiinifice
(pentru studiu), apoi chiar pentru uzul liturgic al comunitilor de apuseni, de diverse
limbi i naionaliti, care au trecut la Ortodoxie.
5. Manuscrise i ediii
Cel mai vechi manuscris n care aflm textul grecesc al Liturghiilor Ortodoxe, adi
c cel mai vechi Liturghier care ni se pstreaz, este Codicele grecesc Barberini nr.. 336
din Biblioteca Vaticanului (Roma), provenit din Biblioteca Barberin (unde avea nr.
II, 55 sau LXXVI I ). E un Evhologhiu, scris pe la sfritul secolului VI I I , n Rsrit,
care conine deci i diferite rugciuni din rnduiala sfintelor taine i a ierargiilor. Nu
mai prima Liturghie poart aici un nume de autor, cea a Sfntului Vasile; celelalte
dou, a Sfntului. Ioan i a Sfntului Grigore, sunt far titlu (anonime). Acest manus
cris, ca toate manuscrisele vechi ale Liturghierului, nu cuprinde din Liturghie dect
textul rugciunilor citite n tain de preot; lipsesc att instruciunile de tipic, precum i
ecteniile (rolul diaconului), care se scriau n manuscrise aparte, numite diaconicale
()10.
I0Textul grecesc al Liturghiilor din acest manuscris a fost tiprit n mai multe ediii, dintre care
cea mai bun n EL , p.308 .u. Despre manuscris vezi A. Strittmatter, The Barbcvmum S. M rci of
J acques Goar, n Ephemerides Liturgicae, Roma, 1933, pp. 329-367. Cf. i Pr. Prof. Cndea, Cel
mai vechi l i turghi er dm lume, art. n rev. M B, an. 1965, nr. 1-3, pp. 224-225.
169
Manuscrisele ulterioare, dintre care cele mai numeroase provin din secolli
XI -XVI I , se mbogesc treptat cu ndrumri de tipic din ce n ce mai bogate. Cel<|
mai multe se pstreaz n bibliotecile mnstirilor atonite, n marile biblioteci de stai1
din Apus i Rsrit (Biblioteca Vaticanului din Roma, Biblioteca Naional din Paris
Biblioteca Naional i Biblioteca Muzeului Bizantin -- Atena, BibliotecaSfntului Sif
nod din Moscova .a.) i au fost editate de dominicanul Iacob Goar (v sivl
Rituale Graecorum, Paris, 1647, Veneia, 1730, retip. 1959), de savanml liturgist rus!
A. Dmitrievski (Descnerea manuscriselor liturgice pstrate n bibliotecileRsritului orto*
dox, 3 vol., Kiev, 1895 i 1901, i Petrograd, 1917), de liturgistul grec Pan, Trembelaf
(Cele trei liturghii dup manuscrisele din Atena, Atena 1935) .a.n. ,S
Cea dinti ediie tiprit a Liturghiilor bizantine n grecete apare n 1526 la Ro.4
ma, din iniiativ catolic, i e fcut pentru studiu i propagand ! Tot n 1526 apareit'
ns la Veneia i cea dinti ediie liturgic, pentru slujba bisericeasc, n cadrul Evholu^t
jjhiului mare grecesc tiprit arunci. Cea dinti ediie veneian a Liturghieruiui, separat*?:
de Evbolofhiu apare abia n 1578. Ediii crturreti (neliturgice), ieite din iniiativa.
catolic, mai apar n cursul secolelor XVI i XVI I i n alte centre apusene, ca: Paris-A)
Bruxelles i Anvers. Pentru nevoile liturgice ale Bisericilor Ortodoxe de limb greac,.$
Liturghiile se tipresc, precum toate celelalte cri de slujb greceti, aproape exclusiv^
la Veneia, pn ctre sfritul secolului XIX. Abia de la nceputul secolului XIX ncep
s apar i ediii tiprite n centre ortodoxe ca: Atena, Constantinopol, Ierusalim, Ale
xandria i Tripolis.
Din secolul XVI I nainte, au aprat i ediii tiprite la mnstirea vasilian Gror-A,
ta-ferrata din Munii Albeni (lng Roma), pentru folosina grecilor unii din itaiia
precum i la Roma, pentru uniii de rit bizantin i de limb greac din diferitele pri;
ale lumii. -vie
Exist numeroase ediii critice (tiinifice) ale Liturghiilor bizantine n grecete, n
cepnd cu cea din Evholojphionul lui Iacob Goar din secolul XV I I 12, pn la ediiile mo-
derne de azi, din care le menionm pe cele tiprite de liturgistul englez F.E. Bright-
man13, de liturgistul italian Placide de Meester14 (numai Liturghia Sfntului Ioan, i
de prof. grec Pan. Trembela15. j
Prima ediie tiprit a Liturghieruiui ortodox n limba slav se datorete clugrului 5
muntenegrean Macarie, care a tiprit-o la noi n ar (probabil la Trgovite sau li.--.
Mnstirea Dealul), n 150816.
In romnete, Liturghiile Ortodoxe au vzut pentru prima oara lumina tiparului Lm
Braov, n 1570, sub ngrijirea diaconului Coresi17, apoi la Iai n 1679 i 1683 sil"*
: ^ , .
11Mai pe larg despre manuscrisele Liturghiile bizantine, vezi laA. Jacob, L a tradition manusi
de la Li turgi e de Sai nt J ean Ghrysostome (VI I I -e - XLI -e sicles), n lucr. colectiv Eucharisties d'Oiient
et dOccident, voi. 2, Paris, 1970 (col. Lex Orandi, nr. 47), pp. 108-138.
12( siveRi tual e Graecorum, Paris, 1647, Veneia, 1730, retip. 1959.
13Op. ci t., p. 353 .u.
14 ' ' . Testo greco ^
solo con le parti proprie dlia messe di Maria SS-ma et dei De unti. Nero e rosso, Roma, 1926.
15Cel e trei l i turghi i dup manuscrisele dm Atena (n grec.), Atena, 1935.
!6 Vezi BRV, vol. I, Bucureti, 1903, pp. 1-8. Reeditat, prin fotocopiere, de Acad. Rom ' t
Li turgbi endl l ui Macari e, cu un studiu de P.P. Panaitescu i un indice de .Angela i Alex. Duu, Buui- _
reti, 1961. - Studiu liturgic la Pr. Prof. E. Branite, Li turgbi erul slavon ti pri t de Macari e la 1508, M
BOR, an. 1958, nr. 10-11, pp. 1035-1068 (a se vedea i celelalte studii din aceast revist).
17Retip. prin fotocopiere de Pr. Prof Sp. Cndea, Texti d Li turghi erui ui romnesc publicat dJ
diaconul Coresi, n rev. M A , an. 1960, nr. 1-2, pp. 70-92 (vezi de acesta i studiul introductiv:
FKJ30TFROF. Dr . E Br a ni t e
170
L i t u r g i c a s pec i a l
mitropolitul Dosoftei. Traducerile acestora au fost nlocuite ns de cea definitiv,
datorit lui Antim Ivireanul, tiprit la Rmnic n 1706 i n 1713 i rspndit apoi
jn toate provinciile romneti. Pentru fotii unii ardeleni s-au tiprit ediii la Blaj, n
cepnd din anul 1756 nainte18.
BIBLIOGRAFIE
A. Baumstark, Die Messeim Morgenland, Kempten, 1906.
Idem, Die Konstantinopolitaniscke Alesshturgie von dem I X Jahrhundert. bersichtli
che Zusammenstellung des wichtigsten Quelienmaterials (Kleine Texte..., 35), Bonn,
1909.
Idem, Zur Urgeschichteder Chyysostomusliturie, n rev. Theologie und Glaube, 5
(1913), 299-313 i 392-395.
Idem, Denkmler der E n tsteh u ngsgesch ich te des. byzantinischen Ritus, n Oriens
Christianus, sec. I I I , t. I I (Leipzig, 1927), pp. 1-32.
Idem, Die Chrysostomusliturgie und die syrische Liturie des Nestorios, n -
, Roma, 1908, pp. 771-857.
Nilo Borgia, Oriine della lituria bizantina - Conferenza..., I I -e ed., Grottaferrata,
1933 * , , *
L. Bouyer, Eucharistie. Thologieet Spiritualit de la priere eucharistique, ed. I I , Pa
ris, 1968, pp. 273-304.
C. Charon, Les saintes et divines liturgies de nos saints Pres J ean Chrysostome, Basile le
Grand et Grgoire le Grand, Paris, 1903.
Idem, Le rite byzantin et la liturgie chrysostomienne dans les patriarcats melkites, n
vol. ,,, Roma, 1908, pp. 473-716 (i extras).
H. Engberding, Die Anleichun der byzantinischen Chrysostomusliturie an die
Basiliusliturgie, n Ostkirchliche Studiem, 13 (1964), pp. 105-122.
P. Evdokimov, La priere de l'Elised' Orient - L a liturie de St. J ean Chrysostome,
Prface du R.P. Daimais, O.P., Paris-Tournai, 1966.
G. Khouri-Sarkis, La liturie de Saint J ean Chrysostome et son oriine syrienne,
Fontenay-Le-Comte, 1962 (Col. L'Orient Syrien, vol. I I , fase. I ).
Casimir Kucharek, The byzantine-slav litury qf St. John Chrysostom, Its oriin and
volution, Allendale (Canada), 1971.
PL de Meester, Genese, sources et dveloppements du texterec de la liturie de S. J ean
Chrysostome, Roma, 1908.
Raes, A., L' authenticit de la liturie byzantine de S. J ean Chrysostome, n OCR, 24
(1958), pp. 5-16.
Acelai, L' authenticit de la liturie byzantine de S. Basile, n Revue des Etudes
byzantines, 16 (1958), pp. 158-161.
Acelai, Un nouveau document de la liturgie de S. Basile, n OCP, 26 (1960), pp.
401-41 L
Mul Li turghi er romnesc tipri t (Coressi, Braov, 1570), n aceeai revist, an. 1959, nr. 9-10, pp.
722-771). Nou reeditare: Li turghi erul l ui Coressi. Text stabilit, studiu introd. i indice de Al. Mare,
Bucureti, 1969.
18Vezi Gh. Auner, Les versions roumaines de la l iturgi e de Sai ntJ ean Chrysostome, Roine, 1908 (ex
tras clin vol. , i Ene Branite, L i turghi end - Studi u istorico-liturgic, tez de licen
(manuscris dact.), Bucureti, 1938.
171
Symbolnestait
S. Salaviile, Liturgies orientales. La Messe (2 vol.), Paris, 1942.
Hans-Joachim Schulz, Die byzantinische Liturgie. Vom Werden
Freiburg im Breisgau, 1964, p. 17 .u. 1 ,
M. Meletij Solovij, BojesPvenna Liturghia (Divina. Liturghia), Historia. Evolu
Commentarium, Roma, 1964.
T. Tarnavschi, Stud. cit, din rev. Candela, an. 1892, p. 527 .u.
P. Trembela, Riturile liturgice aleEgiptului Rsritului (n grec.), Atena, 1961',
pp. 323-349. '. ^
Prof. Dr. N. Uspenski (Leningrad), Rugciunile euharistice ale Sfinilor Vaseieb
Mare i loan Gur deAur (n rus.), n Bogoslovskie Trud, caiet 2, Edit. Patr. riefjri
Moscova, 1961, pp. 63-76.
Pr. Prof. P. Vintilescu, Curs (litogr.) deIstoria Liturghiei, Bucureti, 1940, p. 250
G. Wagner, Der Ursprung der Chrysostomusliiurgie, Mnster, 1973 (Liturgie-a,
wissen-schaftliche Quellen und Forschungen, Heft 59). : ?
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
$11
Ca pi t o l u l II
j 3;

ntrebuinarea liturghiilor ortodoxe


n cursul anului bisericesc
TIMPUL I LOCUL SVRIRII. OBIECTELE NECESARE
PENTRU SVRIREA SFINTEI LITURGHII
1. ntrebuinarea celor trei Liturghii n cursul anului bisericesc
a. Liturghia Sfntului V asile a fost la nceput Liturghia normal sau obinuit n
Biserica Ortodox; de aceea, n unele din cele mai vechi manuscrise ca, de exemplu,
CodiceleBarberini, ea era aezat naintea celorlalte dou liturghii i nscris sub de
numirea de Liturghia zilnic (de toate zilele: ). Cu timpul
ins, i anume de prin secolele IX-X, din pricina lungimii excesive a anaforalei ei, a
fost nlocuit treptat cu Liturghia, mai scurt, a Sfntului loan Gur de Aur, iar
svrirea ei a fost limitat la un numr restrns de zile, din cursul anului bisericesc.
Deaceea, astzi ea se svrete numai de 10 ori pe an, i anume:
- n primele cinci duminici alePostului Mare;
- n ziua Sfntului Vasile ( 1ianuarie) ;
- n Joia i Smbta din Sptmna Patimilor;
- n ajunul Crciunului (24 dec.) i n ajunul Bobotezei (5 ian.).
Att n Joia i n Smbta Patimilor, ct i n cele dou ajunuri, Limrghia Sfntului Vasile
se face unit cu Vecernia (adic se d binecuvntarea ca pentru Liturghie, dar ncepem cu
Vecernia pn dup Paremii sau Vohodul cu Evanghelia, dup care urmeaz Liturghia, de la
Sfinte Dumnezeule nainte). Cnd ns cele dou ajunuri cad smbta sau duminica, atunci
n ziua ajunului se oficiaz Limrghia Sfntului loan, iar Limrghia Sfntului Vasile se face n
nsei zilele Praznicelor (al Naterii i al Bobotezei), far s se mai combine cu Vecernia.
b. Liturghia Darurilor mai nainte sfinite se oficiaz de obicei miercurea i vi
nerea din Presimi (afar de Vinerea Patimilor, cnd nu se face nici o Liturghie), luni
i mari n Sptmna Patimilor i n cteva srbtori bisericeti mai importante din
perioada Presimilor, ca: Sfntul Haralambie (10 febr.), a doua i a treia aflare a Cin
stitului Cap al Sfntului loan Boteztorul (la 24 febr.), Sfinii 40 Mucenici (la 9 mar
tie) i ajunul Bunei-Vestiri (24 martie), dac acestea cad ntr-una din zilele de rnd de
pestesptmn (de luni pn vineri inclusiv)1.
c. Liturghia Sfntului loan Gur de Aur se svrete n toate celelalte zile de
duminici i srbtori, n care nu se face una din celelalte dou Limrghii. Ea este Litur
ghia normal sau obinuit n Biserica Ortodox, svrindu-se de cele mai multe ori
n cursul anului bisericesc.
1Mai amnunit despre timpul svririi Liturghiei Darurilor mai nainte sfinite, vezi mai de
parte, cap. privitor la aceast Liturghie.
173
In afar de vremea Postului Mare, Liturghia Sfntului Ioan se svrete n to
srbtorile din cursul anului, cu excepia celor trei zile din perioada Octoihului, cnd'
face Liturghia Sfntului Vasile: 1 ianuarie, ajunul Naterii i ajunul Bobotezei;-]
perioada Postului Mare, Liturghia Sfntului Ioan se face numai.de opt ori, i anume i
primele ase smbete, n Duminica Floriilor i n ziua Bunei-Vestiri (n orice zi ar cdejl
In Biserica greceasc, n afardeceletrei Liturghii bizantine, semai svreteLiturghia
Sfntului Iacob, o singur dat pean, i anume n ziua Sfntului Apostol Iacob (23 octoihi
brie), sau n Duminica cea mai apropiat de aceast zi, iar n unele biserici greceti ea
face i n prima duminic dup Crciun, cnd Sfntul Iacob e pomenit ntre rudele dupjf
trup aleDomnului. jg
2. Timpul svririi Sfintei Liturghii. Zile liturgice i aliturgice ||
Precum am vzut, n prima comunitate cretin din Ierusalim, Liturghia se
svrea la nceput zilnic (vezi Fapte I I , 46). Curnd ns, mai ales n comunitile diir
diaspora, svrirea Liturghiei s-a limitat la o singur zi pe sptmn, adic duminical
zi care a devenit astfel zi liturgic sptmnal prin excelen. Cu timpul, numral.zlf
lelor liturgice din cursul sptmnii a sporit la dou (smbta i duminica), uneori ia
patru (miercurea, vinerea, smbta i duminica), iar n unele pri din Apus, Liturgfii
se svrea chiar zilnic. In trecut, n-a existat deci o perfect concordan ntre difer|
tele regiuni ale Bisericii n ceea ce privete numrul zilelor liturgice, care avariat de
epoc la epoc i de la regiune la regiune2.
Astzi, n mnstirile mai mari i chiar la unele catedrale chiriarhale, se oficiaz^
Liturg;hie n fiecare zi, aa cum recomand de exemplu Simepn al Tesalonicului, care
vorbete despre obligaia preotului de a liturghisi zilnic3. n mnstirile mai miei^
(schituri) i la bisericile de enorie se svrete Liturghia numai n zilele de duminici i|
srbtori, iar n zilele de rnd din cursul sptmnii, numai atunci cnd este nevoiep)
( de obicei, smbta, cnd se fac parastase pentru pomenirea morilor)4.
n ceea ce privete vremea sau ceasul din zi ia care trebuie s nceap slujba Sfintei*
Liturghii, dup predania veche a Bisericii, este ceasul al treilea din zi (aproximativ onif
9 dimineaa), cnd Domnul a fost rstignit pe cruce (Mc. XV, 25) i cnd S-a pogortifjf
Sfntul Duh peste Sfinii Apostoli.. n practic, aceast or variaz, dar nu se poate n
cepe Sfnta Liturghie nici nainte de rsritul soarelui i nici dup-amiaz5.
Excepii la aceast regul se fac numai la cteva praznice mprteti, i anume:,
Pati, la Crciun i (n unele pri) la Boboteaz, cnd Liturghia se svrete dupisg,
miezul nopii sau dis-de-diminea (reminiscene ale epocii Bisericii primare, cnd*
serviciul divin al tuturor srbtorilor avea caracter nocturn, de priveghere)6.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
2Comp. Pr. P. Vintilescu, Bi nai a Li turghi ei , n ST, seria II, an. II, nr. 3-6, p. 132.
3Desprepreoie, trad. rom. cit, pp. 354-355.
4Dup PovuiHle di n Li turgbi er (vezi, de ex., ed. 1956, p. 432), svrirea Liturghiei n fiec.uc-i
smbt este obligatorie pentru toi preoii de enorie. Simeon al Tesalonicului (Desprepreoie, traiL)
rom. cit., p. 355) prescrie, de asemenea, preotului obligaia de a liturghisi negreit cel puin de dou*
ori pe sptmn.
" Dup Tipi cul cel mare (cap. 10, p. 16), nceputul Liturghiei variaz n mnstiri ntre ceasuri^
3 i 5 din zi, dup zilei praznice.
6 Pentru acest paragraf, vezi: Ti pi cul cel mare, cap. 10: Pentru Sfnta Liturghie (la cap. Pentru*
vremea slujbei), Scrisoarea sinodal a patriarhului ecumenic Paisie I ctre patriarhul Nicon al Mosc:'
Sunt ns n cursul anului bisericesc cteva zile aliturgice, adic zile n care, dup
-.padina veche a Bisericii, nu se svrete Liturghie-nici chiar n mnstiri. Ele sunt
zj[en care tipicul i crile de slujb prevd ajunare deplin, adic post desvrit pn
seara, i anume.
a) Vinerea Patimilor, zi de ntristare i de post, pentru c atunci a fost rstignit i
ngr opat Domnul; de aceea, n popor, ziua aceasta se mai numete i Vinerea seac7;
b) Luni i mari din prima sptmn a Postului Patilor - fiind primele zile de
post, cu ajunare deplin;
c) Miercurea i vinerea din sptmna brnzei, pentru c n mnstiri, n aceste
zile, premergtoare i pregtitoare pentru Postul Presimilor, se cnt Aliluia n loc
de Dumnezeu este Domnul, se fac metanii i se ajuneaz;
d) Vinerea dinaintea Crciunului i a Bobotezei, cnd aceste dou praznice cad
duminica sau lunea, pentru c atunci se ajuneaz; se fac numai Ceasurile i Vecernia,
|avremea ei, far Liturghie.
Spre deosebire de romano-catolici, unde se pot svri mai multe Liturghii n ace
eai zi i n aceeai biseric (de aceea, la ei bisericile au mai multe altare), lanoi, orto
docii, nu se svrete Liturghia dect o singur dat pe zi n fiecare biseric i de
ctre fiecare preot slujitor; de aceea, bisericile noastre n-au dect un singur altar, cu
rare excepii. Aceast unicitate a Sfintei Jertfe nsemneaz numai, o moarte a lui
Hristos, moarte pe care o dat a luat-o pentru noi, i numai o patim a Lui, pe care o
datarbdat-o pentru noi8. Cu alte cuvinte, precum explic marii teologi ai Ortodo
xiei, Mntuitorul s-a rstignit nu de mai multe ori n lume, ci o dat pentru totdeauna,
iar fiecare z:i este ca o icoan a veniciei i fiecare biseric, o icoan a lumii ntregi9.
3. Locui svririi Sfintei Liturghii
Sfnta Liturghie se svrete numai n biseric, inclusiv paraclise sau capele sfinite
i cu antimis, i anume n partea ei cea mai sfnt, adic n sfntul altar.
Dac printr-o ntmplare oarecare, biserica s-a ntinat prin vrsare de snge ome
nesc, prin vreo necurenie omeneasc, prin nvlirea ereticilor sau a pgnilor
ntr-nsa sau prin ngroparea vreunui eretic, nu se mai poate sluji n ea nainte de a fi
curit prin binecuvntarea episcopului.
Canoanele interzic svrirea Liturghiei prin case particulare10. Numai n cazuri cu
totul excepionale, ca de exemplu pe cmpul de lupt, la hramurile de mnstiri sau la
vei (1655), rsp. lantreb. 2 (la C. Delikanis, , t. II I, Constantinopol, 1905,
55>
7Vezi Triodul, nota lasfritul rnduielii Ceasului al noulea din Vinerea Patimilor (ed. 1946, p.
704); Tipicul bisencesc, Bucureti, 1893, pp. 191-192; Simeon al Tesalonicului, Rspuns la ntrebarea
56. Unele tipice prescriu ns s se fac Liturghia Sfntului Ioan Gur de Aur n Vinerea Patimilor,
dacn acea zi cade Buna-Vestire (vezi de ex. P. Procopoviciu, Ritualistica, p. 25).
3Li turgbi erul , laPovduiri (ed. 1956, p. 432).
9Amnunte i bibliografie vezi la Pr. P. Vintilescu, Bi nai a Liturghi ei , n ST, seria II, an. II, nr.
3-6 (martie-iunie 1950), pp. 125-136. Ca o derogare de la tradiia ortodox i ca o influen din
partea catolicismului, Biserica greac a ngduit n ultima vreme svrirea a dou sau chiar a trei
Liturghii n aceeai zi ntr-o biseric, motivat fie de lipsa bisericilor, fie de nevoile credincioilor
(Hotrre aSin. Bis. Greciei din 1957, vezi .MO, 1962, 34, p. 255).
10Vezi Can. 58 Laodiceea i 31 trulan; Sfntul Vasile cel Mare, Regul i l e monahale mici, 310
(P-G., t. XXXI, col. 1304 C).
L i t u r g i c a s pec i a l
174
175
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
sfinirile de biserici la care vine multa lume, i numai cu nvoirea episcopului locului j
se poate svri Liturghie n afar de biseric, ntr-o cas particular sau ntr-undoc
curat, pe o mas pe care se ntinde sfntul antimis; acesta ine locul Sfintei Mese/ !
far el nu se poate oficia Sfnta Liturghie nici n afar de biseric i nici n biseric, sf
4. Obiectele necesare pentru svrirea Sfintei Liturghii
da
n afar de sfntul antimis, mai sunt necesare pentru svrirea Sfintei Liturghi/ j
urmtoarele lucruri: 9
a) Sfintele veminte; ^
b) Sfintele vase (discul, potirul, copia, linguria, stelua) i acopermintele (pocro-|
veele); -uri
c) Prescuri (de diferite forme) fcute din fain de gru i dospite (de regul cinci)3
iar n caz de lips, cel puin dou: una pentru Sfntul Agne i alta pentru minde);4
dac n-avem prescur, putem folosi o bucat de pine, pe care nscriem semnul crucii
cu copia n locul pec.eii; vijf
d) Vin Curat (din struguri) i ap. Culoarea vinului este indiferent (preferabil ro-l
ie, dac nu, i alb)1J ;
e) Crile de slujb necesare: pentru preot, Sfnta Evanghelie i Liturhierul, iar
pentru cntrei, Apostolul i Octoihul mic (Catavasierul practic) sau Liturhierul de;
stran cu cntri;
f) Mai multe lumini: cel puin dou pe Sfnta Mas, una la proscomidiar i cte;
una 111 sfenicele mprteti, iar n caz de mare lips, cel puin una (fr de care nu se
poate svri Sfnta Liturghie).
11Vezi Pr. Prof. P. Vintilescu, Culoarea vi nul ui pentru Sfnta Euhari sti e, n rev. B.O.R., ian-f<li'
1941 (i extras).
176

Ca pi t o l u l III
Svritorul Sfintei Liturghii
i pregtirea lui pentru slujb
1. Cine poate svri Sfnta Liturghie
Pot svri .Sfnta Liturghie numai arhiereii i preoii care nu sunt oprii de la a
sluji, prin impedimente morale sau canonice.
Astfel, preotul nu poate svri Sfnta Liturghie dac se afl sub blestem, dac e
afurisit de! arhiereu sau e oprit n chip expres de ctre autoritatea bisericeasc (prin
caterisire sau numai prin oprire temporar de ia slujire)1, precum i dac a svrit
vreun pcat de moarte. Cei ce va fi. vinovat de greeli pe care Prinii le-au artat c
opresc de la Sfnta Liturghie s se pzeasc de a sluji. C cel ce nu face Sfnta Litur
ghie dup aezmntul Prinilor, mpotriva sa. lucreaz i vinovat va fi Tainelor lui
Hristos; c de este vinovat cel ce se mprtete cu nevrednicie, cu ct mai vrtos va fi
cel ce slujete (cu nevrednicie), zice Simeon al Tesalonicului2.
Preotul poate sluji singur sau cu diacon(i), iar arhiereul slujete de obicei nconjurat
desobor de preoi i diaconi.
Diaconul nu poate sluji singur Sfnta Liturghie, dup cum nu poate svri singur
nici o alt slujb, ci numai cu preotul sau cu arhiereul, executnd, cu delegaia i cu
binecuvntarea acestora, unele lucrri mai mrunte din rnduiala slujbei i rostind ec-
teniile, precum vom arta, mai pe larg, cnd vom expune rnduiala Sfntei Liturghii.
2. Necesitatea pregtirii speciale a slujitorilor pentru Sfnta Liturghie
Svrirea Sfintei Liturghii este actul sublim pe care l poate svri preotul n ca
drul misiunii lui sacramentale. Dac celelalte slujbe, ca Vecernia sau Utrenia, pot fi
oficiate ele preot i far o pregtire special, lucrul acesta nu este posibil pentru Sfnta
Liturghie.
n timpul slujirii Sfintei Liturghii, preotul vine n contact nemijlocit cu nsui Sfn
tul Trup i Snge al Domnului, pe care el l atinge, l poart n mini i l consum sau
l mparte credincioilor. Este de la sine neles c, pentru o astfel de nfricotoare nv
preun-petrecere a credinciosului cu Dumnezeu, preotul nu se poate nfia oricum
ar fi. Oare cine ar cuteza s se prezinte n chip necuviincios n faa acelora de care atr
n soarta lui pe pmnt ? Cu att mai mult, nu ne putem nfia naintea lui Dumne
zeu fr cuvenita hain de nunt, pe care trebuie s o mbrace tot cel ce e poftit la
ospul Stpnului (comp. Mt. XXI I, 11-12). i dac Pravila bisericeasc impune chiar
credincioilor de rnd o riguroas i ndelungat pregtire trupeasc i sufleteasc n
vederea mprtirii cu Sfintele Taine, cu att mai mult se impune deci slujitorilor de
cele Sfinte o asemenea pregtire, deoarece ei sunt obligai s se mprteasc ori de
cte ori oficiaz Sfnta Liturghie.
1A se vedea Can. 29 Cartagina (C.B.O., II, 1, 186) i cap. 148-149 i 151 din Nomocanonulsl av
m 228 titluri.
2Despre preoie, trad. rom. cit., p. 354.
177
Tocmai de aceea toat viaa preotului ar trebui s fie o continu pregtirej$H|
mulumire pentru Sfnta Liturghie, a crei svrire constituie cea mai nalt vrednic
cu care Dumnezeu i-a cinstit pe oameni i pe care ngerii din ceruri n-o pot svrfflP
Dar, pe lng sfinenia sau curia moral ireproabil, prin care preotul trebuie s eii
disting de restul credincioilor n viaa de toate zilele i pe care am putea-o numi qrn
pregtire ndeprtat mu permanent, el are nevoie, n plus, de o pregtire apropiat smr
nemijlocit, adic de o purificare deosebit, expres, ori de cte ori trebuie s slujeasc
Sfnta Liturghie. vjjnp
Strdania de purificare personal a preotului, premergtoare slujbei, a fost ns
reglementat mai amnunit i oarecum codificat n acele norme precise, formulare \
nceputul Povuirilor din Liturgbier, care nu reprezint altceva dect sistematizarea
unor sfaturi, ndrumri, canoane i hotrri patristice, sinodale i chiriarhale mai
vechi, date pe baza unei ndelungate experiene n aceast materie. Aceste Povaittri%
precizeaz de la nceput c pregtirea impus preotului este ndoit: trupeasc f
sufleteasc: Pentru slujirea dumnezeietii Liturghii, (preotul) dator este a fi curat, |
precum cu sufletul, aa i cu trupul... (ed. 1937, p. 356).
S vedem mai ndeaproape condiiile de ordin moral i fizic pe care trebuie s le-i
ndeplineasc preotul care vrea s slujeasc, precum i impedimentele care l pot face.i
inapt pentru svrirea Sfintei Liturghii, aa cum le gsim expuse ndeosebi n primulri
paragraf al Povuirilor amintite. f1
3. Pregtirea sufleteasc (moral) f.
In ce const n esen aceast pregtire, ne-o spun, pe scurt, instruciunile de tipic ;*
tiprite n Liturgbier, n fruntea rnduielii Proscomidiei: Avnd s svreasc dum
nezeiasca Liturghie, preotul dator este mai nti s se fi mrturisit i mpcat cu toi,
s nu aib suprare cu nimeni, s-i pzeasc inima de gnduri rele pe ct va putea, s
se nfrneze de cu seara, s privegheze pn la vremea Sfintei Liturghii i s-i citeasc
cele rnduite de sfintele Canoane... (ed. 1937, p. 89). Pregtirea sufleteasc (psiholo
gic, moral) a preotului pentru svrirea Liturghiei poate fi deci concretizat n m
plinirea a trei condiii principale: pacea sufletului, mrturisirea pcatelor i rugciunea
personal.
a. Pacea sufletului. Conform poruncii Mntuitorului, care spune: De-i aduci
darul tu !a altar i acolo i aduci aminte c fratele tu are ceva asupra ta, las acolo
darul tu naintea altarului i mergi mai nti de te mpac cu fratele tu i atunci ve
nind, adu darul tu (Mt. V, 23Y, cea dinti condiie de ordin sufletesc pentru cel ce
se pregtete de slujb este pacea inimii. El trebuie s fie mpcat cu toat lumea, s nu
aib nimic asupra cuiva i s nu intre n slujb purtnd ur, mnie sau gnduri de
rzbunare mpotriva cuiva. Precum spune Sfntul Ioan Evanghelistul, Dumnezeu *
este iubire (1 In. I V, 16) i cei ce i slujesc nu se pot apropia de Pil dect tot prin iu
bire, iar nu cu sufletul ncrcat de pizm, vrjmie i rutate. Vechile Pravile preve
deau chiar canonisire pentru preotul care calc aceast condiie: Preoml, de va sluji
cu vrajb asupra cuiva, s fie oprit de la Sfnta Liturghie 60 de zile4.
Comp. i Mc. XI, 25: i cnd stai de v rugai, iertai orice avei mpotriva cuiva, ca i Tatl
vostru Cel din ceruri s v ierte greelile voastre.
4Vezi Pravil a de la Govora, gl. 139, al. 6, i Aiolitfelnicul, Bucureti, 1832, p. 479. Comp. i Aio-
litfelnic, Bucureti, 1937, p. 68: Cel ce va avea vrajb asupra cuiva, n biseric s nu intre pn nu se
Preot Prof. D r. Ene Brani te mm
178
L i t u r g i c a s pec i a l
pentru asigurarea echilibrului i a mpcrii sufleteti depline, preotul liturghisitor
cSte dator ca dimineaa, nainte de slujb, s se fereasc de tot ce i-ar putea risipi sau
jflcar tulbura dispoziia de linite i senintate, cu care trebuie s intre n biseric. Li-
0rflhiend nir cteva pcate care ar putea s primejduiasc aceast pace a inimii i de
care preotul trebuie s se pzeasc mcar n ziua slujirii: suprarea gndurilor de mlte
feluri, 'tulburarea luntric sau ntristarea, mhnirea i trndvia, ispita sau zburdciu-
neatrupeasc .a.5. Nimic din cele ale lumetilor griji nu trebuie deci s ntunece sau
sntlbure buna dispoziie cu care preotul se cuvine s intre n slujb. Nimeni din cei
legai cu pofte ori cu desftri trupeti nu este vrednic s vie sau s se apropie sau s
slujeasc ie, mprate al slavei (Liturghier, Rugciunea n tain din timpul Heruvi-
cttlui). Toat grija cea lumeasc s o lepdm! cnd intrm n biseric. De aceea,
frjne este ca toate treburile, grijile i nevoile de ordin gospodresc din zilele de srb
toare s fie satisfcute din ajun sau s fie lsate pe seama maicii preotese, ori a celorl
ali membri ai familiei preotului.
b. Spovedania. Pacea inimii presupune nu numai relaii normale cu semenii notri,
ci i linitea sau curia contiinei, nu numai pacea cu alii, ci i cu noi nine. De
aceea, n cazul c preotul are pe contiin vreun pcat mai mare, el nu trebuie s litur-
ghiseasc pn ce nu se va mrturisi la duhovnicul su i nu va lua canon i dezlegare
de la acesta6. Mrturisirea preoilor nainte de Liturhie este deci obligatorie n astfel de
cazuri. De altfel, chiar cnd preotul nu-i simte contiina mpovrat de pcate grave, i
serecomand spovedania din cnd n cnd (cel puin o dat pe an, n Postul Mare), n
faa printelui su duhovnicesc (arhiereu, un preot sau clugr mai btrn)7.
c. Rugciunea. Tot la pregtirea sufleteasc intete i contribuie i alt condiie
pe care preotul liturghisitor trebuie s-o ndeplineasc, i anume svrirea sau citirea
Pravilei de rugciuni, prin care preotul se pune n legtur cu Dumnezeu. Aceasta
const mai nti din cele apte Laude sau slujbe ale oficiului liturgic zilnic, care preced
Liturghia (ncepnd cu Vecernia) i pe care orice slujitor al altarului ar trebui s le s
vreasc ori de cte ori are de oficiat Sfnta Liturghie, aa cum de fapt se i ntmpl
la mnstiri sau la catedralele chiriarhale. La bisericile de mir, unde de obicei preotul
nu face n biseric dect Vecernia i Utrenia (uneori Utrenia fiind precedat de
Miezonoptic), el este obligat s le citeasc, cel puin singur, i pe toate celelalte
(Pavecernia, Ceasurile), de cu sear, sau la vremea rnduit pentru fiecare.
Pe lng cele apte Laude se adaug i alte slujbe de devoie sau pietate personal,
din Ceaslov, prescrise chiar pentru laici nainte de mprtire, ca de ex.: Canonul nge
rului pzitor, Acatistul Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu, Acatistul Mntuitorului
(care, la unele mnstiri, se citesc n biseric dimineaa, nainte de Liturghie), dar mai
presus de toate Rnduiala Sfintei mprtiri (care se gsete att n Ceaslov, ct i n
va mpca, c rugciunea lui spre blestem i spre pcate se socotete, i s fac pe toat ziua cte 50
de metanii.
5Sfintele i Dumnezeieti le Li turghi i , Bucureti, 1937, p. 351.
6Vezi Povuirile din Li turghi er, Bucureti, 1967, pp. 388-389: Iar preotul, de-1 va vdi pe el
cugetul pentru pcate de moarte, s nu ndrzneasc a sluji Sfnta Liturghie, pn cnd nu se va
curi pe sine de pcatul n care se afl, cu cin i prin mrturisire cu gura naintea printelui su
duhovnicesc, fgduind c nu se va mai ntoarce la pcat. C de va ndrzni a sluji, n pcat de
moarte fiind, i nu se va mrturisi i prin pocin mai nainte nu se va curi de el, alt pcat de
moarte mai greu i agonisete, i mprtirea cu Dumnezeietile Taine, din pricina nevredniciei Iui,
i va fi spre judecat i spre osnd.
7A se vedea mai pe larg la Pr. Prof. Ene Branite, Viaa l untri c a preotidui . I mportana et n
pastoraie i mijloacele pentru cultivarea ei, n rev. B.O.R., an. 1956, nr. 1-2, pp. 123-138.
179
Liturghier). Aceasta este compus din dou pri: una nainte de mprtite, n can
intr Canonul mprtirii i 12 rugciuni pregtitoare, i alta dup mprtiri
(rugciunile de mulumire pentru mprtire). Din prima parte se citete, de regulii
de cu sear, Canonul urmat de rugciunile Pavecerniei, iar restul (adic rugciunile
se citete dimineaa, nainte de slujb.
ndeplinirea Pravilei acesteia de rugciuni, pregtitoare pentru Sfnta Liturghie ,>
mai ales pentru mprtire, nu trebuie s se reduc ns la o simpl recitare seac
mecanic a rugciunilor respective, ca o obligaie profesional, ci trebuie s fie nsoii
de meditaie, adic s constituie un prilej de gndire i de nlare a sufletului nostru
Mntuitorul i la patimile Lui, precum i la toate momentele din istoria sfnt, pe car
aceste slujbe le amintesc i ie simbolizeaz: Spre vrednica slujire, mai nainte"
gtindu-se slujitorul Altarului, dator este, dup rnduiala Bisericii, s svreasc sear
Vecernia, la care cu cucernicie s gndeasc n sine, cu umilin s cugete cum Domil
i Mntuitorul nostru lisus Hristos, dup mntuitoarele Sale patimi, vineri seara,
Cruce, pentru pcatele noastre s-a rstignit... Svrind Utrenia, cu umilin s
gndeasc cum Domnul cu defimri a fost dus de la Ana la Caiafa i cum acolo a su?
ferit de bunvoie palme peste obraz, scuipari, batjocuri i lovituri far de mil, de]
miezul nopii i pn la ziu, pentru pcatele noastre8.
La fel ne povuiete Liturghierul, n continuare, pentru slujba Ceasurilor (I, 111m
VI ), care se svresc la mnstiri ntre Utrenie i Liturghie, sfrind astfel: La acesU
tea, n scurt amintire, i la alte mntuitoare Patimi ale Domnului, cu cucernicie g:in-*
dind, ntru zdrobirea inimii, cu osrdie, iar de va fi cu putin chiar i cu lacrimi,i
rugciunile Ceasurilor s le svreasc9.
Citirea Pravilei de nigciuni - i n primul rnd a Rnduielii pentru mprtim
constituie o obligaie att de imperioas n cadrul pregtirii pentru Linirghie, r oit noL
respectarea sau nendeplinirea ei e considerat n Povuinle din Liturghier ca un pcat.-
de moarte: Iar dac preotul i diaconul pravila Bisericii de mai sus i cuviincioasa,
pregtire pentru dumnezeiasca mprtire, de bunvoie, din lene sau din nepurtare tic
grij o va lsa cu totul sau numai o parte dintr-nsa, de moarte va grei10. Numai alunei
cnd, din pricina unor lucrri urgente din obligaiile sale pastorale in vederea mntuirii
sufletelor (ca, de exemplu, spovedania i mprtirea celor pe moarte .a.), nu i-a putui.-
ndeplini toat pravila, preotul poate intra n slujb cu obligaia de a mplini, dup *
Liturghie, cele de lips. Orice ar fi ns, Liturghierul precizeaz c rugciunile mprt
irii negreit s le citeasc (preotul) mai-nainte de Liturghie (ed. cit., p. 356).
D f jJ
4. Pregtirea trupeasc
a) Aceasta ncepe, pentru preoii cstorii, cel puin cu o zi nainte, prin abimenA
de la mpreunarea trupeasc cu soia, msur care intete, de altfel, tot la desvrirea -
de ordin sufletesc-moral a liurghisitorului. L i turghi erul pretinde preoilor cstorii
abstinen chiar cu cteva zile nainte: Preoii i diaconii care au soii sunt datori s?
nu se mpreuneze cu ele cteva zile mai nainte de a sluji Sfnta Liturghie, precum rU
n acea zi, cci cel ce nu se va nfrna i va sluji foarte greete11.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
8Sfintele Dumnezeieti le Li turghi i , ed. cit., pp. 353-354.
9Sfintele Dumnezeieti le Li turghi i , ed. cit., p. 355.
10Sfintele i Dumnezeieti le Li turghi i , ed, cit., p. 356,
11Sfintele i Dwnnei ei etil e Li turghi i , ed. cit., p. 351.
ISO
L i t u r g i c a s pec i a l
Simeon al Tesalonicului precizeaz c dac nu mai mult, cel puin n ziua i n
noaptea cea dinaintea Liturghiei i cea de dup Liturghie, trebuie neaprat a se feri12.
b) A doua condiie de ordin fizic este ferirea de mbuibarea pntecelui. tiut este c
Sfnta mprtanie se ia pe nemncate. Trebuie deci nu numai ca preotul s nu
mnnce i s nu bea nimic n dimineaa zilei cnd slujete, ci nc din ajun s nu-i
ngreuneze pntecele cu prea mult mncare i butur, cci aceasta pleac trupul spre
tioleeal i desfru i tulbur somnul de noapte cu visuri pctoase. Liturgbierul
recomanda chiar ajunarea, adic, de se poate, s nu mncm nimic n seara dinainte de
slujire, aa precum - de altfel - impuneau vechile canoane13; pentru slbiciunile firii, e
ngduit sa gustm ceva, dar n nici un caz dup miezul nopii, cnd ncepe cursul zi-
jei14. Prescripia de a ajuna de cu seara este de fapt ntemeiat, dac avem n vedere c
ziua bisericeasc (liturgic) ncepe cu seara.
c) Cei ce nu se pot lsa de urtul obicei de a fuma, s nu pun n gura lor igara cel
puin n noaptea i n ziua slujirii. Cci cum vor ndrzni s ia Sfntul Trap i Snge
cu gura mpuit mai dinainte de buruiana diavolului ?
d) n sfrit, pregtirea complet pentru Liturghie necesit i o desvrit
cureniecorporal a preotului liturghisitor, precum i luarea tuturor msurilor menite
sasigure sau s contribuie ia buna desfurare sau reuita slujbei. Baia sau splarea n
ntregime a trupului, din ajun, constituia pentru preoii de odinioar o porunc de la
ndeplinirea creia nu s-ar fi sustras pentru nimic n lume. Ei respectau, de altfel, o
obligaie prescris chiar n Sfnta Scriptur; Avnd deci, frailor, ncredere ca s
intrm n Sfnta Sfintelor prin sngele lui Iisus..., s ne apropiem cu inim curat n
deplintatea credinei, curindu-ne prin stropire inimile de cuget ru i splndu-ne
trupul cu ap curat..P (Evr. X, 19-22).
e) Grija pentru o inut vestimentar decent i pentru tot ceea ce contribuie la o
nfiare cuviincioas i vrednic de respect din partea credincioilor, trebuie de ase
menea s nu fie uitat.
De aceea, Povuirile din Liturgbier adaug n chip expres c, pentru slujirea dum
nezeietii Liturghii, preotul i diaconul este dator a fi curat, precum cu sufletul, aa i
cu trapul. i precum trapul s-l aib curat, aa i vemintelecelede pe el se cade a. leavea
curatei ntregi, cci de vor fi ptate foarte i rupte i va ndrzni preotul a sluji cu ele,
vagrei de moarte, deoarece naintea lui Hristos Dumnezeu, Care este cu adevrat n
Sfintele Sale Taine, se arat cu nebgare de seam. De aceea, slujitorii celor Sfinte sunt
datori s struiasc n tot chipul ca vemintele sfinte, mcar de vor fi din materii sim
ple, dar s fie cuviincioase i curate. Pe lng aceasta, capul sa fie pieptnat, faa i gura
splate, unghiile curate i tiate. Toate acestea pentru respectul i cinstea dumnezeie
tilor Taine, ca i credinciosul ce-1 privete i-i srut mna s nu se scandalizeze de
ceva. Deci, bine va face de-i va curi dinii de cu sear i gura i-o va spla, ca nu,
fcnd acestea a doua zi, s nghit cumva ap, i astfel s fie mpiedicat de a sluji sau
dease mprti. Iar de-i va spla gura i dimineaa, negreit c nu va fi ru, numai
sfac aceasta cu luare aminte ca s nu nghit ap, i aa fr de team s slujeasc
sau s se mprteasc (ed. 1937, p. 356).
12Rsp. la ntreb. 14i 15, trad. rom. cit., pp. 314-315.
13Vezi Cari. 41 Cartagina: Sfintele Altarului s nu se svreasc dect de persoane cari au aju
nat. Comp. i Can. 47 Cartagina i Can. 29 trulan (CBO, vol. II, part. I, p. 197, 203 i vol. I, part.
II, pg. 391-392).
Sfintele i Dumnezeieti le Li turghi i , c d. cit., p. 351.
Dei n aparen nensemnate, toate aceste prescripii privitoare la nfirii
extern i inuta vestimentar a preotului liturghisitor au importana lor, cci de reif
pectarea sau mplinirea lor atrn o bun parte din succesul i reuita sfintelor slujjr
svrite de preot. Pe ct de mult impune i este respectat de credincioi preotul ,eaL
se prezint n faa lor ntr-o inut ngrijit i curat, pe att displace i este descoqg
derat preotul cu o nfiare exterioar neglijent, dezordonat sau neplcut
nfiarea acestuia e n dezacord cu atmosfera i ambiana estetic (de frumos) n
trebuie s se desfoare serviciul divin.
5. Efectele i folosul pregtirii pentru slujb
Care este folosul care sunt efectele acestor msuri preventive, n vederea slujirii ?- Ele
sunt menite s creeze, n fiina sacerdotului, acea ambian, atmosfer sau dispoziie
sufleteasc de elevaie, de smulgere din preocuprile terestre i cotidiene; cu ajutor
lor, liturghisitorul se izoleaz oarecum de restul lumii, se dezlipete treptat de cele
pmnteti, pentru a se putea apropia, n aceeai msur de Dumnezeu, Cruia
pregtete s-i slujeasc. Apropiindu-se de altar i svrind Taina, (preotul)
dezbrac, ca s spunem aa, natura uman; lund odjdiile sacerdotale, se mbrac c
ele i chiar prin aceasta se detaeaz temporar de aceast lume pentru a atinge sanct
rul Sinaiului15.
Pregtit astfel sufletete i trupete, preotul poate pi mpcat spre sfntul altai
spre a svri, cu vrednicie i dup cuviin, Sfnta Jertf.
Pr eo t Pr o f . Dr . Eh e Br a n i t e
15S. Bulgakof, Cerul pe pmnt, trad. com. de St. Dobra, n rev. Raze de lumin. Bucureti,,
an. V, nr. 1, p. 50.
182
C a pi t o l u l IV
s
ki.''--
Rnduiala Liturghiei Sfntului Ioan
i a Liturghiei Sfntului Vasile
Slujba Sfintei Liturghii se mparte, de obicei, n trei pri mari:
A. Proscomidia,
B. Liturghia catehumenilor i
C. Liturghia credincioilor.
Pentru necesiti metodice de sistem n studiul Sfintei Liturghii, vom respecta
aceast mprire att n expunerea rnduielii (tipicului) slujbei, ct i n expunerea
istoriei i a explicrii ei.
A. RNDUIALA PROSCOMIDIEI
1. Ce este Proscomidia
Proscomidia ( , ) este prima parte a Sfintei Liturghii. Ter
menul proscomidievine de la verbul grecesc v, care nsemneaz: a aduce, a
pune nainte, a oferi. n nelesul curent astzi, proscomidia este ritualul sau rnduiala
pregtirii i a binecuvntrii (afierosirii) Cinstitelor Daruri, adic a materiei jertfei li
turgice. In Litur/hicr, aceast rnduial are forma i ntinderea unei adevrate slujbe
aparte, cu un titlu propriu, cu o formul introductiv, de binecuvntare, la nceput i
cu una de ncheiere, otpust sau apolis, la sfrit.
Cu toate acestea, Proscomidia nu trebuie socotit ca o slujb deosebit de Litur
ghia propriu-zis sau independent de ea, ci ca o parte integrant i indispensabil a
rnduielii Liturghiei.
2. Timpul svririi Proscomidiei
La mnstiri i la catedralele episcopale, unde se oficiaz ciclul complet al celor
apte Laude zilnice, Proscomidia se svrete, de regul, n timpul Ceasurilor (I, I I I
i VI), care se citesc ntre Utrenie i Liturghie. Dar la bisericile de enorie, unde Ceasu
rile nu se mai citesc i deci Liturghia urmeaz ndat dup Utrenie, Proscomidia se
face de obicei n timpul Utreniei. Cnd Liturghia Sfntului Vasile se face unit cu Ve
cernia, atunci Proscomidia se face n timpul Ceasului I X i ai Vecerniei.
3. Locul svririi Proscomidiei
Spre deosebire de celelalte dou pri ale Liturghiei, Proscomidia se svrete
toat n sfntul altar - i anume n partea lui de nord-vest, la masa numit proscomi
diar (altarul proaducerii), care are fie forma unei firide (scobituri) n peretele de nord
183
aJ altamlui, fie forma unei cmrue sau ncperi aparte, care comunic cu altanm
printr-o deschidere terminat sus n form de arc. De asemenea, Proscomidia se ded
sebete de celelalte dou pri .ale Sfintei Liturghii i prin aceea c ea e svrit m[q
tregime numai de preot, far participarea credincioilor (a cntreilor) i far sa vad
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e '|
Dac preotul a nceput Utrenia, dup regul numai cu epitrahilul, atunci, dup o. aj
rostit ectenia mare de la ncepuml Utreniei n faa uilor mprteti, intr n sfntul
altar pe ua de miazzi, nchide dvera, las epitrahilul, se nchin n faa Sfintei
trei ori, se ntoarce spre scaunul arhieresc i depune metanie, apoi se nchin din nnup,
spre rsrit, zicnd n oapt: Binecuvntat este Dumnezeul nostru, totdeauna...;^
continu cu rugciunile nceptoare obinuite (mprate ceresc..., Sfinte Damnez?* tT
ule... j. celelalte), iar dup Tatl nostru i C a Ta este mpria...., zice celetrei tro*
pare de umilin prescrise n Liturghier (Miluiete-ne pe noi, Doamne..., Doamne, mi-1'
luiete-ne pe noi..., Ua milostivirii...). nainteaz printre sfenicele mprteti i, zi-
cnd troparul Preacuratului Tu chip..., se nchin i srut icoana mprteasc
Mntuitorului; trece la icoana mprteasc a Maicii Domnului, se nchin i o srat ,i.
pe rnd la icoana dinspre miazzi (unde e de obicei icoana hramului) i la cea dinspre \
miaznoapte, zicnd troparele sau condacele sfinilor zugrvii pe ele. Se ntoarce apoi ',**
printre sfenicele mprteti, se: nchin i srut icoana de pe iconostas, zicnd tropa
rul sfntului sau al praznicului zugrvit pe ea. Vine din nou n mijlocul bisericii i, n
stnd n locul de la nceput, cu faa spre rsrit, i descoper capul, dac poart culion,
se nchin de dou ori i, plecndu-i capul, zice n tain rugciunea Doamne, trimite
mna Ta din nlimea locaului Tu.... Se nchin nc o dat i face apolisul mic, ca
la sfritul Proscomidiei. Se pleac spre credincioi, n dreapta i n stnga (cerndu si -
iertare), i, trecnd printre iconostas i strana dreapt, intr n sfntul altar pe ua <lc
miazzi, srutnd icoana sfntului arhanghel zugrvit pe ea i zicnd: intra-voi n caca
ta.... Vine n faa Sfintei Mese, se nchin de dou ori pn la pmnt (face metanii
mari), srut Sfnta Evanghelie, Sfnta Mas i Sfnta Cruce i se nchin nc o dan
(face nc o metanie).
Cu aceasta, ritualul pregtitor.al nchinrii pentru Liturghie s-a terminat. Preoiiil
trece acum n partea de miazzi a altarului (unde de obicei se afl vemntarul) i aici
ncepe mbrcarea cu sfintele veminte, n ordinea prevzut de Liturjhier i cu formu
lele sacramentale respective.
Trece apoi la spltor, unde-i spal minile, rostind rugciunea: Spla-voi iniiu
nevinovie minile mele... etc.
Dac preotul s-a nchinat la sfintele icoane i a mbrcat toate vemintele nc di
nainte de nceputul Utreniei (cum fac unii preoi de enorie), atunci, dup ce a rostit
ectenia mare, din sfntul altar, el poate ncepe ndat serviciul Proscomidiei.
sau s aud ceva din ea credincioii.
4. Pregtirea slujitorilor nainte de nceperea Proscomidiei
iese pe ua de miaznoapte a altarului i, trecnd printre strana stng i sfenicul mpdjjjfc
rtesc, vine n mijlocul bisericii (sub policandra). Stnd cu faa spre rsrit, se nchin d#
zicnd troparul respectiv (Ceea ce eti izvorul milei...). Acelai lucru l face mergnd$
184
F
L i t u r g i c a s pec i a l
5. Rnduiala Proscomidiei
Preotul merge la proscomidiar, unde ornduiete toate cele de trebuin pentru
slujb, dac n-a facut-o mai nainte. Cnd toate sunt gata, se nchin de trei ori n faa
p ros corn i d i arul ui, zicnd de fiecare dat: Dumnezeule, curete-m pe mine
pctosul i m miluiete ! i apoi, lund copia i prima prescur cu amndou mi
nile, le ridic n dreptul frunii i zice troparul Rscumpratu-ne-ai pe noi din bles
temul Legii (veziLiturgbier, Bucureti, 1967, p. 90).
a) Pregtirea Sfntului Agnei a potirului
Dup aceasta, trecnd copia i prescura n stnga, se nchin i d binecuvntarea
pentm nceputul Proscomidiei {Binecuvntat este Dumnezeul nostru...), binecu
vntnd totodat prima prescur (din care va scoate Agneul), prin facerea semnului
Sfintei Craci cu dreapta deasupra ei. Apoi, innd-o n stnga, trece copia n dreapta i
nsemneaz cu vrful ei, cruci, de trei ori peste pecetea prescurii, zicnd de fiecare
dat: (cnd atinge sus:) ntru pomenirea Domnului Dumnezeu, (cnd atinge jos:) i
Mntuitorului nostru (stnga:) Iisus (dreapta:) Hristos !.
Pune apoi prescura pe talerul de lemn, nfige copia n dreapta peceii (stnga pre
otului) i, tind, zice: Ca un miel spre junghiere S-a adus. Face acelai lucru n
stnga peceii (dreapta preotului), zicnd: i ca o oaie nevinovat...; apoi n partea
desus, zicnd: Intru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat i, n fine, n marginea de
jos a peceii (cea dinspre preot), zicnd: Iar neamul Lui cine-1 va spune ?.
Dup aceasta, nfige copia n prima tietur, pn aproape de coaja de jos a prescu
rii, i scoate pecetea (Agneul), desfacnd-o de restul prescurii i zicnd: C s-a luat
depe pmnt viaa Lui. O ntoarce i o aaz cu faa (pecetea) n jos pe sfntul disc i
taie cruci miezul, pn aproape de coaj (dar far s o strpung), zicnd: (cnd taie
desus n jos:) Junghie-Se Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic pcatele lumii, (tind
apoi de la dreapta la stnga:) pentru viaa i pentru mntuirea lumii. Apoi ntoarce
din nou Agneul cu pecetea (faa) n sus i mpunge cu vrful copiei n partea dreapt
aei (unde e scris I S), zicnd: Iar unul din ostai cu sulia coasta Lui a mpuns.
Acum preotul las copia, ia n dreapta vasul cu vin, iar n stnga pe cei cu ap, i
toarn din amndou odat n sfntul potir, zicnd: i ndat a ieit snge i ap, iar
cel ce a vzut a mrturisit i adevrat este mrturia lui.
S aib grij preotul ca, atunci cnd toarn vin i ap n sfntul potir, s pun mai
putin ap dect vin (cel mult 1/4), pentru ca nu cumva apa s schimbe firea vinului, cci
taina nu se va svri cu vinul care se va schimba n gustul apei, i preotul de moarte va
grei1. De asemenea, la Liturghia n sobor, sau cnd vor fi credincioi muli de mprtit,
preoml proscomi di tor va avea grij s scoat un agne mai mare ca de obicei i s toarne din
vreme n potir atta vin i ap ct s ajung tuturor celor ce se vor mprti. Cci dup
sfinirea Darurilor nu mai este ngduit a turna vin i ap n sfntul potir2.
Apoi preotul face semnul binecuvntrii deasupra sfntului potir, zicnd: (Binecu
vntat este amestecarea Sfintelor Taine, totdeauna.... Acoper sfntul potir cu un
acopermnt mic i l d mai la o parte.
1Vezi capitolul Pentm materia Sngelui lui Hristos, n Povuirile din Liturghiei' (ed. 1956, p. 422).
2Vezi Li turgbi erul (ed. 1956, p. 438).
185
FKEOT FRF. DK. ENE BRANITE
b) Scoaterea- miricielor
Dup ce pune de o parte (n anaforni) restul prescurii din care a scos Agneif
preotul ia a doua prescur (sau al doilea corn de prescur, ori a doua pecete), -|
binecuvnteaz i. punnd-o pc talerul de lemn, taie din ea o prticic n form de tira
unghi, zicnd: Intru cinstea i pomenirea Preabinecuvntatei, slvitei, Stpnei
noastre de Dumnezeu Nsctoare...; lund pe copie aceast prticic, o aaz-p<
sfntul disc, de-a dreapta Sfntului Agne (n stnga preotului), cu vrful n sus,-zi?
cnd: De fa a sttut mprteasa.... Ia apoi a treia prescur (sau al treilea corn
prescur), o binecuvnteaz i scoate pe rnd miridele celor nou cete (ale sfinilor)-fj
mai mici dect Panaghia, fie ptrate, fie (mai obinuit) triunghiulare, aezndu-le, una
cte una, pe sfntul disc, n stnga Agneului (dreapta preotului), n iruri verticale de
cte trei (vezi fig. 2) i rostind la fiecare din ele formula respectiv pentru categoria de||
sfini care trebuie pomenit (vezi Liturgbierul) n ordinea urmtoare:
1. Sfntul Ioan Prorocul
2. Ceilali Sfini Proroci
3. Sfinii Apostoli
4. Sfinii Ierarhi
5. Sfinii Mucenici i Mucenie
6. Sfinii mari pustnici (Cuvioii Prini i Preacuvioasele Maici)
7. Sfinii far de argini
8. Sfinii loachim i Ana, sfntul zilei i toi sfinii
9. Sfntul autor al Liturghiei pe care o svrim
Apoi ia a patra prescur (sau al patrulea corn de prescur), o binecuvnteaz i, pul
nnd-o pe talerul de lemn, scoate pe rnd cele trei miride speciale (pentru episcopul Ipj
cului, pentru conductorii Statului i pentru ctitori), aezndu-le pe disc sub Agne, una
la dreapta alteia, i zicnd la fiecare formulele respective3. Cnd l pomenete pe episcc
pul locului, l pomenete i pe arhiereul care l-a hirotonit, dac e altul dect episcop
locului i dac e n via. Apoi, innd aceeai prescur n stnga i copia n dreapta, de
supra discului, scoate cu vrful copiei farmituri mici, aezndu-le n grmjoar de
subtul celor trei miride, n partea stng (a preotului) i citind n oapt rugcit
pentru pomenirea general a celor vii (Primete, Doamne, jertfa aceasta...), dup-ca
i pomenete pe nume pe credincioii vii pe care i are de pomenit, scond pentru fiej
care cte o mirid i adugnd-o la grmjoara miridelor pentru vii, cu cuvintele: ,;B<
menete, Doamne, pe robul Tu (roaba Ta sau: robii Ti) X....
Ia apoi a cincea prescur (sau al cincilea corn de prescur), o binecuvnteaz i|
innd-o cu stnga deasupra sfntului disc, scoate cu copia alt serie de farmituri mici,
pentru mori, fcnd cu ele a doua grmjoar, la dreapta celei dinti (n dreapta preotu
lui) i citind n oapt rugciunea special pentru cei mori (Pentru pomenirea i iertai
rea pcatelor tuturor celor din veac adormii ntru buna-credin.. , la sfritul creia i|
pomenete pe nume pe toi morii pe care i are de pomenit, ncepnd cu ctitorii dece
dai ai bisericii i continund cu arhiereul care l-a hirotonit, dac acesta e decedat. Per
tru fiecare nume scoate o mirid, adugnd-o la celelalte i zicnd: Pentru pomenirea ;
iertarea pcatelor adormitului robului (adormitei roabei) iui Dumnezeu, X....
Pomenirea credincioilor vii i mori continu i dup sfritul Proscomidiei, pe m
sura primirii pomelnicelor, scondu-se pentru fiecare nume cte o mirid din prescura |
patra (pentru vii) sau a cincea (pentru mori) i adugnclu-se la grmjoara respectiv.
Vezi-le n Li turgbi erul de Bucured, 1937, pp. 101-102 i 1967, p. 97.
186
L i t u r g i c a s pec i a l
, Apoi preotul scoate din prescura a patra (sau din bucata din care a proscomidit
pentru vii) o mirid i pentru sine, pe care fie c o adaug la grmjoara miridelor
pentru vii, fie c o aaz la mijloc ntre cele dou grmjoare de miride pentru vii i
mori, zicnd: Pomenete, Doamne, dup mulimea ndurrilor Tale, i a mea ne
vrednicie... etc.
Acum se scoate i mirida pentru cerere special (dac este), citindu-se rugciunea
respectiv din Liturghier (la cererile pentru felurite trebuine).
Terminnd de scos miridele, preotul las copia, ia buretele i strnge cu ngrijire pe
disc miridele dedesubtul Agneului, ca s nu cad vreuna jos.
Fig. 2. Aezarea Agneului i a miridelor pe sfntul disc.
Se aduce apoi cdelnia aprins, pe care preotul o binecuvnteaz, zicnd rugciunea
tmii (Tmie i aducem ie, Hristoase, Dumnezeul nostru...). innd paracliserul
cdelnia aprins (sau fiind agat ntr-un cui) la ndemna preotului, acesta ia stelua i
o tmiaz, apropiind-o de fumul cdelniei, o srut i o pune desfcut peste sfntul
disc, zicnd: i venind steaua, s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
c) Acoperirea Darurilor '
Apoi ia acopermntul discului, l apropie de fumul cdelniei, l srut i acoper
cu el discul, zicnd: Domnul a mprit... etc. (Ps. XCII ).
La fel face cu acopermntul potirului, zicnd: Acoperit-a cerurile buntatea Ta,
Hristoase, i de lauda Ta plin este pmntul (Avac. I I I , 3).
Apoi, fcnd la fel cu acopermntul cel mare (Aerul), acoper cu el discul i poti
rul, zicnd: Acoper-ne cu acopermntul aripilor Tale... etc. (comp. Ps. XVI, 8).
d) Cdirea Darurilor, rugciunea pentru binecuvntarea lor, apolisul pi cdirea final
La urm, preotul ia cdelnia i tmiaz Darurile, zicnd de trei ori: Binecuvn
tat eti, Dumnezeul nostru, Care ai binevoit aa, slav ie !. Apoi d (las) cdelnia,
187
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
sau o trece n mna stnga, se nchin de trei ori i zice Rugciunea Proscomidiei (a pg
nerii-nainte a Darurilor): Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce pe pinea c
cereasc... etc., fcnd cu mna semnul Sfintei Cruci asupra Cinstitelor Daruri, la.ctj
vintele: nsui binecuvnteaz aceast punere-nainte.
Dup aceasta, face apolisul cel mic. Apoi ia din nou cdelnia i cdeti
proscomidiarul cu Darurile, Sfnta Mas i tot altarul, zicnd n tain, n jurul Sfinte
Mese, troparul: n mormnt cu trupul... i, n continuare, Ps. L (Miluietc-m,
Dumnezeule...).
6. Momentele distincte ale Proscomidiei
. . . " %
Recapitulnd deci am putea mpri ntreaga lucrare a Proscomidiei n cteva pri h
sau momente distincte, precum se vede din schia jjrafic a rnduielii Proscomidiei de U if'
p. 272:
a) Binecuvntarea (precedat de metanii i troparul Rscumpraii-ne-ai pe"'*
noi...); :
b) Ritualul scoaterii (pregtirii) Agneului;
c) Ritualul pregtirii potirului;
d) Ritualul scoaterii i aezrii miridelor:
- mirida Nsctoarei de Dumnezeu (Panaghia, Bogorodicina) ;
- miridele sfinilor (cele 9 cete);
- miridele pentru vii (ncepnd cu cele trei miride speciale);
- miridele pentru mori;
- mirida pentru sine (i, dac e cazul, miridele speciale pentru trebuine diferite);
e) Tmierea (cdirea) i Riifjciunea pentru binecuvntarea Darurilor (Rugciunea
Proscomidiei) ;
f) Apolisul i cdirea final (a Darurilor, a Sfintei Mese i a ntregului altar).
7. Continuarea proscomidirii dup nceperea Liturghiei
La bisericile de enorie, unde credincioii vin la biseric i aduc pomelnice i dupa
nceputul Liturghiei, mai ales la orae, putem proscomidi, adic putem scoate miride,
atta timp ct Darurile stau la proscomidiar, adic pn la Heruvic. Pentru a*.>. su,
unii preoi fac, La timpul cuvenit, nainte de nceperea Liturghiei, numai partea din
Proscomidie pn la acoperirea Darurilor, urmnd ca acoperirea Darurilor i sfritul -
Proscomidiei s le fac nainte de cdirea de ia Heruvic. n cazul acesta, cdirea pie-
scris n Liturghier la sfritul Proscomidiei coincide cu cea de la Heruvic. Alii iac
toat Proscomidia, deci i acoperirea, tmierea i apolisul, Ia timpul cuvenit, adic
nainte de nceperea Liturghiei, dar las rsfrnte marginile dinspre preot ale acopeia-
mntului discului i ale Aerului, spre a putea pune miridele pentru vii i mori almii
de celelalte, n timp ce citesc pomelnicele venite dup acoperire, pn la Heruvic. P<>-
melnicele sosite dup ieirea cu Darurile se pomenesc la proscomidiar n timpul Axio
nului, dar far s se mai scoat miride. Cele primite dup Axion se vor pomeni ia 1.i-
turghia urmtoare.
188
Li t ur g ic a spec i a l
B. RNDUIALA LITURGHIEI CATEHUMENILOR
1. Ritualul pregtitor pentru nceperea Liturghiei
partea a doua a Liturghiei - sau Liturghia pe care o numim a catehumenilor -
tine de la binecuvntarea de nceput pn la cuvintele: Ci suntei chemai ieii....
nainte de nceperea Liturghiei, preotul deschide uile mprteti i dvera (dac
n-au fost deschise mai nainte). Stnd n faa Sfintei Mese, face trei metanii mari, zi
cnd de fiecare dat: Dumnezeule, curete-m pe mine pctosul i m miluiete !
Apoi, cu minile ridicate n sus, zice n oapt rugciunea mprate ceresc... (de trei
ori), nchinndu-se de fiecare dat, Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu... (de dou
ori) i Doamne, buzele mele vei deschide... (o dat).
ntre Patp i nlare, n loc de mprate ceresc se zice Hristos a nviat, de trei
ori, iar de la nlare pn la Rusalii nu se zice nimic, ci se ncepe cu Slav ntru cei
desus....
Dac preotul poart culion, i descoper capul, rmnnd aa pn la Rugciunea
amvonului.
Se nchin apoi de dou ori, srut Sfnta Evanghelie, Sfnta Mas i Sfnta Cruce,
precum i chipul sfntului a crui Liturghie o va svri (din Liturgbier) i se mai
nchin nc o dat.
2. Prima parte a Liturghiei catehumenilor
(pn la vohodul cu Sfnta Evanghelie)
Dup acest ritual pregtitor, preotul ncepe Liturghia nsi, astfel: Ia Sfnta Evan
ghelie cu ambele mini i, innd-o drept n sus, d binecuvntarea cu glas mare:
Binecuvntat este mpria Tatlui..., fcnd concomitent semnul Sfintei Cruci cu
Sfnta Evanghelie peste antimis. n timp ce zice cuvintele acum i pururea..., aaz
Sfna Evanghelie la locul ei pe antimis, apoi o srut, se ntoarce pe stnga, nchide
uile mprteti (dvera rmne deschis) i, ntorcndu-se napoi pe dreapta, ncepe
ectenia mare (Cu pace Domnului s ne rugm) ; cnd e nevoie, nainte de alineatul
Pentm ca s ne izbvim noi de tot necazul..., se intercaleaz cererile pentru diferitele
trebuine, de la sfritul Liturghieruiui.
Dup ecfonisul ecteniei (C ie se cuvine toat slava...), la stran se rspunde
Amin i se cnt Antifonul / , n timp ce preotul citete n tain rugciunea Antifo-
nului I, din Liturgbier (Doamne, Dumnezeul nostru, a Crui stpnire este
neasemnat... etc.).
Cnd la stran se termin Antifonul I , preotul zice ectenia mic (Iar i iar...),
ncheind-o cu ecfonisul: C a Ta este stpnirea....
n timp ce la stran se cnt Antifonul I I, preotul citete n tain rugciunea Anti-
fonuluill (Doamne, Dumnezeul nostru, mntuiete, poporul Tu....
Dup ce la stran se termin Antifonul I I , preotul zice din nou ectenia mic, n
cheind-o cu ecfonisul: C bun i iubitor de oameni Dumnezeu eti...; la stran se
cnt Antifonul I I I (Fericirile ori troparul srbtorii, dup caz), iar preoml citete
rugciunea AntifonuluiI I I (Cela ce ne-ai druit nou aceste rugciuni obteti...).
189
3. Vohodul mic (ieirea cu Sfnta Evanghelie) Wm
Cnd la stran ncepe s se cnte stihira de la Slava Fericirilor, preotul deschid!
uile mprteti (fcnd o uoar plecciune spre popor) i face vohodul mic (ieirea ctffp
Sfnta Evanghelie), astfel: se nchin de trei ori n faa Sfintei Mese, ia cu mult evlavilf|
Sfnta Evanghelie i pune n locul ei, pe antimis, Sfnta Cruce. innd Sfnta EvanJfc
ghelie nlat n dreptul frunii (avnd mna dreapt pe cotoiul crii, iar stnga peWi.
marginea cu tietura foilor), ocolete pe dinapoia Sfintei Mese i iese pe ua dei$
miaznoapte, mergnd nainte un purttor de lumin, cu lumnare sau sfenic portait
tiv. Ajungnd n mijlocul bisericii, purttorul de lumin se ntoarce printre sfeniceleV
mprteti i vine de st cu lumina (sau las sfenicul) n dreptul icoanei mprteti a
Mntuitorului, iar preotul, rmnnd pe loc, cu faa spre rsrit, ine Sfnta Evangbe-v
lie cu stnga ia piept, i pleac uor capul i zice n tain Rugciunea intrrii (St p.r,
ne Doamne, Dumnezeul nostru... . Apoi i inaia capul, face semnul binecuvntrii '
spre rsrit, zicnd ncet: Binecuvntat este intrarea sfinilor Ti, Doamne, l <lulea--*
una..., face dou nchinciuni adnci, srut Sfnta Evanghelie i se nchin nc o,.-
dat. Apoi, purtnd din nou Sfnta Evanghelie cu ambele mini, n dreptul, frunii, ?.
nvierea spre credincioi, nainteaz spre sfntul altar printre sfenicele mprteti."'
Ajuns n faa Sfintelor Ui, cnd la stran s-a terminat de cntat Antifonul I I I (Ferici
rile ori troparul), preotul nal Sfnta Evanghelie i zice, cu glas mare: nelepciune]
Drepi !. Apoi intr n sfntul altar prin uile mprteti i, lund Sfnta Cruce de pe
sfntul antimis, pune Sfnta Evanghelie la locul ei.
Dup ce la stran se cnt Venii s ne nchinm... i ornduitele tropare i con-
dace, preotul (din faa Sfintei Mese) zice: Domnului s ne rugm ! i ndat ecfo
nisul: C Sfnt eti, Dumnezeul nostru, i ie slav nlm... etc.
La praznice, hram sau sfini cu Polieleu, daca preoml vrea, se cnt: Doamne, mntu-,.
iete pe cei binecredincioi astfel: dup cuvintele din eefonis ...acum i pururea..., ndat
cnt preotul Doamne, mn tu iete pe cei binecredincioi, din locui i poziia n care se
afl (adic stnd cu faa spre Sfnta Mas); apoi la stran se cnt de dou ori aceeai cn- "
tare. Preoml continu, cntnd din altar i ne auzi pe noi ! i, ndat sfrete cu cu ciutele
de ncheiere a ecfonisului: i n vecii vecilor (tot din faa Sfintei Mese).
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e h
4. Partea a treia (dup vohodul cu Sfnta Evanghelie)
n timp ce la stran se cnt Sfinte Dumnezeule..., sau, cnd este cazul, <Wri in
Hristos...4, ori Crucii Tale...5, preoml citete (n tain) Rugciunea cntrii n- v
treit-sfinte, din Liturghier (Dumnezeule cel Sfnt, Care ntre sfini Te odihneti...). ,
Dup aceea zice i el, n oapt, Sfinte Dumnezeule..., de trei ori, fcnd de fiecare
dat cte o nchinciune n faa Sfintei Mese. nainte de ultimul Sfinte Dumneze
ule..., cntat de credincioi, preoml zice cu glas mare: Puternic ! (stnd tot n faa
Sfintei Mese); iar n timp ce la stran se cnt pentru ultima oar Sfinte Dumneze-
4La Naterea i la Botezul Domnului, n Smbta Floriilor, n Smbta Patimilor (la Liturghia
Sfntului Vasile). In Duminica Patilor i toat Sptmna Luminat i n Duminica Rusaliilor.
BLa nlarea Sfintei Cruci (14 sept.) i n Duminica a treia din Postul Mare (Duminica Sfintei
Cruci).
190
I ! L i t u r g i c a s p e c i a l
pt
S nie.., el se ndreapt ctre proscomidiar i se pleac spre Cinstitele Daruri, zicnd n
oapta: Binecuvntat este Cel ce vine ntru numele Domnului. Apoi se ntoarce pe
dreapta i, trecnd pe dinaintea Sfintei Mese, se nchin (unii srut i colul de
I apus-rniazzi al Sfintei Mese) i merge spre Scaunul cel nalt, zicnd: Binecuvntat
I esti pe scaunul slavei mpriei Tale, Cela ce ezi pe Heruvimi, totdeauna.... Ajuns n
I dreptul colului de rsrit-miazzi al Sfintei Mese, se ntoarce spre stnga i rmne
> acolo, cu faa spre apus. De aici, dup ce se termin cntarea Trisaghionului, el d bi-
|- necuvntarea pentru citirea Apostolului (S lum aminte J Pace tuturor, nelepciu-
I ne!, S lum aminte !. Apoi ia cdelnia, dinainte pregtit, o binecuvnteaz i
facecdire mic, avnd grij s cdeasc fr zgomot, iar atunci cnd trece cu cditul
' ~ deia strana dreapt la cea stng, l cdete i pe cititorul Apostolului. Dup ce las
cdelnia, el citete n tain Rugciunea dmainte de Evanghelie (Strlucete n. inimile
noastre...), iar dac mai rmne timp, st tot n colul ae rsrit-miazzi al Sfintei
Mese, cu faa spre credincioi, ca i nainte de cdire. Cnd revine n faa Sfintei
jVlese, se pleac i se nchin spre scaunul cel de sus.
Sfrindu-se citirea Apostolului, preoml vine ntre uile mprteti i-l binecuvn
teaz pe cititor, zicnd: Pace ie !. De aceea, cititorul trebuie s rmn n mijlocul
bisericii, pn ce primete binecuvntarea de la preot, plecndu-i atunci capul. La
stran se cnt rar: Aliluia, de trei ori. I n timpul acesta se pune n faa uilor mpr
teti, pe solee, analogul pentm citirea Evangheliei, ntre dou sfenice cu lumini (sau se
pune un sfenic n faa analogului).
Preoml, din mijlocul uilor mprteti i cu faa spre popor, rostete: nelepciu
ne! Drepi s ascultm Sfnta Evanghelie ! Pace tuturor ! (i face semnul binecuvn
trii). n timp ce strana rspunde i duhului tu!, preoml ia Sfnta Evanghelie de
peSfnta Mas, pune n locul ei Sfnta Cruce i vine ntre uile mprteti, de unde
zice, deschiznd Sfnta Carte: Din Sfnta Evanghelie de la ... citire.
Strana cnt: Slav ie, Doamne, slav ie !.
Preoml: S lum Aminte ! i citete pericopa rnduit.
Terminnd de citit, strana cnt rar: Slav ie, Doamne, slav ie !, iar preoml
nchide Sfnta Evanghelie, o srut i, ntorcnd-o cu faa (nvierea) spre credincioi,
i binecuvnteaz, fcnd semnul Sfintei Cruci cu ea. Apoi se ntoarce i o aaz n
partea de rsrit a Sfintei Mese (mai sus de sfntul antimis), cu cotorul spre apus. Se
ntoarce din nou, nchide Sfintele Ui (perdeaua rmnnd deschis); acum se citete
din Cazanie (omilia sau explicarea Evangheliei citite, conform tradiiei vechi, repuse n
vigoare prin noile ornduiri ale Sfntului Sinod). Apoi preoml rostete ectenia ntreit
(S zicem toi din tot sufletul...), iar n timpul rspunsurilor stranei citete i rug
ciunea cererii cu osrdie (Doamne, Dumnezeul nostru, primete aceast cerere cu osr
die). Cnd e cazul, ntre penultimul i ultimul alineat ai ecteniei se intercaleaz cere
rilerespective, pentru diferite trebuine, aflate la sfritul LiturghiertUui.
Dup ecfonisul ecteniei ntreite (C milostiv i iubitor de oameni Dumnezeu
eti...), dac se face pomenire pentm cei rposai, preoml adaug i ectenia pentru
mori, cu rugciunea Dumnezeul duhurilor i a tot trupul....
Dac nu, preoml zice ectenia pentru catehumeni (Rugai-v, cei chemai, Domnu
lui...), desfacnd n acelai timp sfntul antimis, astfel:
- la primul alineat (Rugai-v, cei chemai, Domnului !), desface partea de dea
supra (cea dinspre miaznoapte) a antimisului;
- la al doilea alineat (Cei credincioi, pentm cei chemai s ne rugm, ca Domnul
s-i miluiasc pe dnii !), desface partea dinspre mniazzi;
191
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
- la al treilea alineat (S-i nvee pe dnii cuvntul adevrului), desface parteaj
apus (dins pre preot) ; ,ci
- la al patrulea (Sa le descopere lor Evanghelia dreptii ), partea dinspre rs
rsfrngnd-o peste Sfnta Evanghelie;
- la al cincilea alineat (S-i uneasc pe dnii...), preotul ia buretele i strngea
el miridele (farmiturile) ce eventual s-ar mai gsi pe sfntul antimis, dndu-le'spf
mijlocul lui. !
Cnd zice: Cei chemai, capetele voastre Domnului s le plecai !, la strana tr S"
buie s se rspund ie, Doamne, ct mai pe larg (repetndu-1, dac e nevoiefg
pentru ca preotul s aib timp s citeasc n tain Rugciunea pentru cei chcmaL
(Doamne, Dumnezeul nostru, Care ntru cele de sus locuieti...), pe care o inelar:
i ecfonisul: Ca si acetia s slveasc mnrenn cu noi... fcnd n acest timn cu ecfonisul: Ca i acetia s slveasc mpreun cu noi..., fcnd n acest: tin.p, cu
buretele, semnul Sfintei Cruci peste sfntul antimis. ejf
Terminnd ecfonisul, srut buretele i l pune pe marginea de rsrit a sfntului?:
antimis (peste Sfnta Evanghelie). jy
Apoi se ntoarce i nchide dvera, zicnd ectenia urmtoare: Ci suntei chcnutb,
ieii... etc. ,
Cu aceasta, s-a terminat partea din Liturghie pe care o numim a catehumenilor!
m
C. RNDUIALA LITURGHIEI CREDINCIOILOR |
I . Partea nti (pn la ieirea cu Cinstitele Daruri)
ntorcndu-se cu faa spre Sfnta Mas, preotul continu: Ci suntem credincF
oi, iar i iar..., Apr, mntuiete... i nelepciune I, citind n acest timp, n
tain, i Rugciunea nti pentru credincioi, pe care o termin cu ecfonisul: C 'I ic se
cuvine toat slava....
Apoi repet primele dou alineate ale ecteniei mici i. zice: nelepciune !, ufind
apoi, n tain, i Rugciunea a doua pentru credincioi, pe care o termin cu ecfonisul:
Ca sub stpnirea a, totdeauna fiind pzii....
La stran se ncepeHeruvicul (care trebuie cntat foarte rar).
Preotul citete n tain Ruqciimea din timpul cntrii beimvimice (Nimenea din aci
legai cu poftele...), dup care zice i el ncetior, de trei ori, Imnul heruvimic (Noi i ar<
pe Heruvimi cu tain nchipuim...), nchinndu-se de fiecare dat (nu se ridic minile,',
nefiind vorba de vreo invocare). Apoi deschide dvera i uile mprteti, fcnd
plecciune spre popor, ia cdelnia, acoper Darurile (dac nu le-a acoperit pn acunaf ,
i face cdire mic, zicnd ncetior Psalmul L i tropare de umilin cte va voi. Af
Terminnd cu cditul, face dou nchinciuni mari (metanii) n faa Sfintei Mese,
zicnd de fiecare dat: Dumnezeule, curete-m pe mine, pctosul, i m milu-f
iete !; apoi srut Sfnta Mas, sfntul antimis i Sfnta Cruce, face nc o ini hnu-
ciune, se ntoarce i, venind ntre uile mprteti, se pleac spre credincioi, ceriiu:
du-i astfel iertare (unii preoi i i binecuvnteaz).
192
L i t u r g i c a s pec i a l
2. Vohodul mare (ieirea cu/Cinstitele Daruri)
Urmeaz vohodul mare sau i ei rea cu Ci nsti tel e D aruri , astfel: mergnd la proscomi
diar, preotul zice: Ridicai minile voastre la cele sfinte i binecuvntai pe Dom
nul !\ ia Aerul (acopermntul cel mare), l atinge de fumul cdelniei, l srut i l
punepe spate; ia sfntul disc cu stnga, inndu-1 n dreptul frunii, i sfntul potir cu
dreapta, inndu-i ceva mai jos, cam n dreptul pieptului.
Terrninndu-se cntarea Heruvicului, preotul, precedat de un purttor de lumin,
care ine i cdelnia, iese pe ua dinspre miaznoapte a altarului i, pind ncet, cu
cuviin i evlavie, rostete formula pentru pomenirea episcopului locului: Pe (nalt)
prea Sfinitul (Arhi-)episcopul (i Mitropolitul) nostru X, s-l pomeneasc Domnul
Dumnezeu ntru mpria Sa. Ajungnd n mijlocul bisericii, preotul rmne pe loc,
cu faa spre credincioi i face pomenirile nscrise n Liturphier. La ultima formul a
pomenirilor (i pe voi pe toi, drept-mritorilor cretini...), atunci cnd zice: tot
deauna, acum i pururea..., face semnul Sfintei Cruci cu potirul spre credincioi,
binecuvntndu-i.
n timp ce la stran se cnt (rar) C pe mpratul... preotul se ntoarce (pe stn
ga) i, trecnd printre sfenicele cele mari, intr n altar prin uile mprteti, zicnd
cele trei tropare de ngropare (losif cel cu bun chip..., In mormnt cu trupul...,
.3Ca un purttor de via...); pune sfntul disc i sfntul potir pe sfntul antimis (dis
cul n stnga i potirul n dreapta preotului), ridic acopermntul discului i pe cel al
potirului, le srut i ie pune de o parte pe Sfnta Mas. Apoi ia Aerul de pe spatele
sau i, dup ce l apropie de fumul cdelniei (pe care paracliserul o ine la ndemn
n dreapta), l srut i acoper cu el discul i potirul. Ia cdelnia i tmiaz Cinsti
tele Daruri, de trei ori, zicnd ncetior ultimele versete ale Psalmului L (F bine,
Doamne, ntru bunvoirea Ta, Sionului...). Apoi se ntoarce i nchide uile mp
rteti i dvera. Dac mai rmne vreme, citete (n tain) i Rugciunea puneni-nain-
tea Darurilor (Doamne Dumnezeule Atotiitorule, Cel ce eti singur sfnt...).
3. Pregtirea pentru svrirea Sfintei Jertfe
Dup ce se termin Ca pe mpratul..., preotul rostee ectenia S plinim rug
ciunile noastre Domnului, citind totodat, n tain, Batpciunea punetii-nainte (dac
n-a avut vreme s-o citeasc i nainte).
Dup ecfonisul ecteniei (Cu ndurrile Unuia-Nscut Fiului Tu...), ntorcn-
du-se cu faa spre credincioi, i binecuvnteaz, zicnd: Pace tuturor ! (pentru
aceasta se deschide dvera i apoi se nchide la loc). Revenind n faa Sfintei Mese, pre
otul zice: S ne iubim unii pe alii...; iar n timp ce Ia stran se cnt rar: Pe Tatl,
peFiul i pe Sfntul Duh..., preotul zice ncetior, de trei ori, Iubi-Te-voi, Doamne,
virtutea mea... (sau l cnt o dat, dup ce la stran se termin de cntat Pe Ta
tl...), se nchin de dou ori, srut discul i potirul (acoperite), apoi Sfnta Mas i
senchin nc o dat.
Dup aceea, deschide dvera, zicnd: Uile, uile... i, n timp ce se rostete Crezul,
preotul ridic Aerul cu amndou minile i l clatin uor deasupra Cinstitelor Daruri,
avnd capul plecat i zicnd i el, ncetior, Simbolul credinei, 1a unison cu cel care l
rostetie n naos. Cnd se aud cuvintele: i a nviat a treia zi..., nceteaz de a cltina
Aerul, l srut, l ntocmete i-l pune deoparte, lsnd astfel descoperite discul i poti
rul cu Cinstitele Daruri i condnund s zic ncetior restul Crezului, pn la sfrit.
193
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
4. Partea central a Liturghiei: Anaforaua '^JH|
(Rugciunea Sfintei Jertfe) cu sfinirea Darurilor JjgH
Cnd se termin rostirea Crezului, preotul zice, cu glas grav: S stm bineifflK
stm cu fric.... Apoi deschide uile mprteti, ia Sfnta Cruce i, venind ril ft*
Sfintele Ui, cu faa spre credincioi, i binecuvnteaz cu Sfnta Cruce, zicnd: i f M
rul Domnului nostru lisus Hristos... Apoi, nlndu-i ochii i minile cu Sf^Mfe
Cruce, zice: Sus s avem inimile !. Intorcndu-se (pe stnga) i plecndu-se sprily
icoana Mntuitorului, trece Sfnta Cruce n mna stng i se nchin, zicnd-
mulumim Domnului !. Apoi pune Sfnta Cruce pe Sfnta Mas i nchide uile*
mprteti i dvera i, n timp ce la stran se cnt: Cu vrednicie i cu dreptaie A.-;
preotul ncepe a citi n tain, cu toat cucernicia i fr grab, anaforaua sau mareei&
rujjciune a Sfintei J ertfe (Cu vrednicie i cu dreptate este a cnta ie, a Te bulecui#
vnta... etc.). La ecfonisul Cntarea de biruin cntnd, strignd... ridic steluta d^
pe sfntul disc, o terge de sfntul antimis, o srut i o pune deasupra burctclui*
(peste Sfnta Evanghelie), apoi continu s citeasc rugciunea n tain (Cu aceste tel^
ricite Puteri...), n timp ce la stran se cnt Sfnt, Sfnt, Domnul Savaot... etc.iP
ecfonisul Luai, mncai..., preotul arat cu dreapta ctre Agneul de pe sfntul disc4*
apoi se nchin i zice: Amin, iar la ecfonisul urmtor (Bei dintru acesta toi. )"
arat cu dreapta ctre sfntul potir i se nchin din nou, zicnd: Amin.
La ecfonisul Ale Tale dintru ale Tale..., ia sfntul disc cu mna dreapt i sfntul.
potir cu stnga (dreapta fiind deasupra), le ridic puin, fcnd cu ele semnul Sfmfej:
Cruci deasupra sfntului antimis, apoi le reaaz la locul lor.
ndat dup acest eefonis, adic n timp ce cntreii cnt ,e Tine 'Te ludam
preotul face trei nchinciuni n faa Sfintei Mese, zicnd de fiecare dat: Dumnezeule,;
curete-m pe mine, pctosul, i m miluiete !; apoi, ridicnd minile n sus n semn
de invocare, zice ncetior, de trei ori, troparul Ceasului al treilea (Doamne, Cela ce pel
Preasfntul Tu Duh...) cu stihurile din Psalmul L (Inim curat zidete ntra mine...
i: Nu m lepda de la faa Ta...), nchinndu-se de fiecare dat (unii fac metanii). ,jl
Continu apoi rugciunea n tain, cu epiclez: nc aducem ie aceast slujb,
cuvnttoare i far de snge... i face sfinirea Darurilor, precum se arat n Litur-S
jbier (ed. 1956, pp. 148-149). Apoi cade n genunchi, continund aciti n tain rug--:'
ciunea de mijlocire general pentru vii i mori (dipticele): nc aducem ie aceast:
slujb cuvnttoare..., pn la ecfonisul Alai ales pentru Preasfnta.... Cnd se ten,"
min de cntat Pe Tine Te ludm..., preotul se ridic, deschide dvera, ia cdelnia i
tmiaz Sfintele de trei ori, zicnd ecfonisul: Mai ales pentru Preasfnta....
n timp ce la stran se cnt Axionul (pe care unii l cnt n faa icoanei Maicii-
Domnului), preoml continu a citi mai nti (tot n tain) rugciunile de mijlocire,
pn acolo unde se pomenete episcopul locului (nti pomenete, Doamne...). Apoi
binecuvnteaz anafura cu formula nscris n Liturjhief, fcnd semnul Sfintei Cruci
cu dreapta peste anaforni, pe care o atinge apoi de sfntul disc i de sfntul potir.
Merge la proscomidiar, unde citete pomelnicul ctitorilor i pomelnicele eventual sosite.
dup ieirea cu Cinstitele Daruri, i spal minile i revine n faa Sfintei Mese.
Cnd se termin de cntat Axionul, preoml glsuiete ecfonisul pentru pomenirea ie?
rarhului locului: nti pomenete, Doamne, pe (nalt) Prea Sfinitul (Arhi) episcopul
6Formule diferite n ultimele ediii ale Liturpfhi erul ui romnesc: 1937 (p. 159), 1950 (p. 137),
1956 (p. 152) i 1967 (p. 150). i
194
L i t u r g i c a s pec i a l
L^j Mitropolitul) nostru X... i ndat continu a citi n tain ultima parte a rugciunii
demijlocire, nc.heind-o cu ecfonisul: i ne d nou cu o gur i cu o inim....
E ' i
m i , a w ^
wt 5. Impartairea cu Sfintele Daruri
K pup aceea, se ntoarce cu faa spre credincioi i i binecuvnteaz (cu mna), zi-
B cnd: i s fie milele marelui Dumnezeu.... Apoi nchide dvera i, ntorcndu-se n
B- faa Sfintei Mese, zice ectenia pPe toi sfinii pomenindu-i... In timpul acestei ectenii
citete, n tain, rugciunea: naintea Ta punem toat viaa i ndejdea noastr...,
j. apoi ecfonisul i ne nvrednicete pe noi, Stpne... i, n timp ce credincioii cnt
\ fatal nostru, zice i el n tain aceast rugciune, ncheind-o cu ecfonisul: C a Ta
: estempria....
I Se ntoarce apoi spre credincioi i i binecuvnteaz, zicnd: Pace tuturor !
: / pentru aceasta se deschide dvera i apoi se nchide imediat la loc). Apoi, din faa
! Sfintei Mese: Capetele voastre..., la care strana rspunde: ie Doamne!, cntat
ct mai prelung, pentru ca preotul s aib timp a citi, n tain, Rugciunea plecrii ca-
petelor (Mulumim ie, mprate nevzut...), pe care o ncheie cu ecfonisul: Cu ha
rul i cu ndurrile i cu iubirea de oameni ale Unuia-Nscut Fiului Tu....
Citete apoi, n tain, Rugciunea dinaintea mprtirii (Ia aminte, Doamne
puse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfnt locaul Tu... etc.)7.
Dup aceea se nchin de trei ori n faa Sfintelor Daruri, zicnd de fiecare dat:
-wDumnezeule, curete-m pe mine, pctosul, i m miluiete !. Apoi, ia Sfntul
Agne cu ambele mini i l nal deasupra sfntului disc, zicnd cu glas nalt: S
lum aminte ! Sfintele sfinilor !. La stan se cnt Unul sfnt... i apoi Chinonicul
(sau ie ine predica, ori se citete Cazania, conform ornduirilor date de Sfntul Si
nod). n timpul acesta, preotul ntoarce Sfntul Agne cu miezul n sus; n aceast
poziie l frnge n dou (pe tietura vertical fcut la Proscomidie), zicnd n oapt:
Sfrm-se i se mparte Mielul lui Dumnezeu...; apoi ! sucete spre dreapta i l
frnge din nou, pe tietura orizontal. innd cele patru prticele n mna stng,
deasupra sfntului disc, n poziia n care au rmas dup sfrmare, preoml le ia pe
rnd cu dreapta i le aaz (tot cu miezul n sus) pe sfntul disc, n chipul Sfintei
Cruci, astfel: partea cu I S spre marginea de rsrit a discului, partea cu HS n latura
opusa, cea cu NI spre miaznoapte, iar cea cu KA spre miazzi.
Preotul i terge palmele cu buretele, peste disc. Ia prticica IS, face cu ea semnul
Sfintei Cruci deasupra sfntului potir i o pune n el, zicnd: Plinirea paharului
Sfntului Duh. i terge din nou degetele de la dreapta, cu buretele. Binecuvntez
! cldura i o toarn n sfntul potir, zicnd: Cldura credinei, plin de Duhul Sfnt,
Amin ! (i aici trebuie s avem grij, ca i la Proscomidie, s nu turnm prea mult
ap cald n Sfntul Snge, pentm ca s nu-1 dilum prea mult).
Urmeaz apoi mprtirea preotului, cu prticica HS i cu Sfntul Snge, precum
arat Liturghierul (ed. 1956, pp. 160-165).
Dup mprtire, preoml ia buretele cu dreapta i innd, cu stnga, sfntul disc
plecat deasupra sfntului potir, toarn n el, cu buretele, cele dou pri din Sfntul
Trup (N I i K A ), destinate pentru mprtirea credincioilor. Dac nu sunt credinci-
7Ultimele dou rugciuni n tain, fiind n practic greu de citit la locul i n momentul exact n
care sunt nscrise n Li turgbi er; se pot citi mai dinainte, i anume n timp ce cntreii (coml) cnt
Tatl nostru.
195
J * - '39
oi de mprtit, se pot turna acum i miridele; dac sunt credincioi de mpartal
acestea se toarn n sfntul potir numai dup mprtirea credincioilor. Cnd tf
prile din Sfntul Trup, zice: nvierea lui Hristos vznd...; cnd toarn mi
Sfintei Fecioare, zice: Lumineaz-te, lumineaz-te...; cnd toarn miridele cfi
nou cete (ale sfinilor), zice: O ! Patile cele mari..., iar cnd toarn miridele p(
tru vii i mori, zice: Spala, Doamne, pcatele celor ce s-au pomenit aici...8,
Dup aceea, acoper sfntul podr cu acopermntul lui (dac ns sunt credincioi
mprtit, nu-1 acoper, ci pune n el linguria), iar pe sfntul disc pune Aerul (n
mit) dedesubt i peste el stelua (nchis), iar deasupra, acopermntul discului, nti_
mit. Se nchin din nou n faa Sfintelor Daruri i citete apoi n tain mgciuneaui$^
mulumire pentru mprtire (Mulumim ie, Stpne, lubitorule de oameni... etcif
Cnd de termin de cntat Chinonicul (sau de citit Cazania, ori de rostit predica), f>
preoml sun clopoelul i deschide dvera i uile mprteti. Se ntoarce, se nchina-ia
faa Sfintei Mese, ia sfntul potir cu dreapta, innd stnga dedesubt i, venind ntre
uile mprteti, l nal, rostind chemarea la mprtire: Cu frica Iui Dumnezeu.^r
(n faa Sfintelor Ui se pune dinainte un sfenic cu lumin aprins). Cntreii cntai^
Bine este cuvntat Cel ce vine ntru numele Domnului... (n Sptmna Luminata11
Hristos anviat..., o dat). Dac sunt credincioi de mprtit, vin acum i se impar*
tesc dup rnduial9. Dac nu, preotul rmne ntre Sfintele Ui i-i binecuvntez F
pe credincioi cu sfntul potir, zicnd: Mntuiete, Dumnezeule, poporul Tu.... ' u
Cntreii cnt: Vzut-am lumina, cea adevrat... (de la Pati 1anlare: Hris-|
tos a nviat..., o dat, iar de la nlare la Rusalii: nlatu-Te-ai ntru mrire...). n
timpul acesta, preoml se ntoarce, pune sfntul potir pe Sfnta Mas i l tmiaz, zi-*
cnd ncetior: Lnal-Te peste ceruri, Dumnezeule.... D cdelnia, se nchinde4
trei ori, ia sfntul disc cu stnga i innd potirul deasupra lui, cu dreapta, vine ntre
Sfintele Ui, zicnd. nti n sine: Binecuvntat este Dumnezeul nostru i apoi cuV
glas, cutnd spre credincioi: Totdeauna, acum i pururea... (unii fac i semnul#
Sfintei Cruci cu Sfintele spre credincioi).
Cntreul rspunde: Amin. S se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne...
(in Sptmna Luminat: Hristos a nviat..., o dat), iar preoml se ntoarce, pc|
dreapta, i merge la proscomidiar, aaz acolo Sfintele (discul n stnga, potirul ri-f-
dreapta) i lund cdelnia, le tmiaz de trei ori, far s zic nimic, i apoi face trei /
metanii mari naintea lor. La proscomidiar se aprinde acum o lumin, dac s-a stins lar ,
ieirea cu Darurile, i rmne aprins pn dup potrivirea Sfintelor.
Pr eo t Pr o f . Dr .En e Br a n i t e
6. Riturile finale
Revenind in faa Sfintei Mese, preoml rostete ectenia demulumirepentru mprt- *
ire (Drepi, primind...), strngnd totodat sfntul antimis, n chip invers de cum
l-a desfcut (adic ntocmind nti marginea dinspre rsrit, apoi pe cea dinspre apus,
cea dinspre miazzi i la urm cea dinspre miaznoapte). Iar cnd rostete ecfonisul:
C Tu eti sfinirea noastr..., ia in mini Sfnta Evanghelie i, fcnd cruce cu ea
8Liturghierel e romneti, cu excepia ultimelor dou ediii (1956 i 1967), pun de obicei nti
formula Spal, Doamne... i apoi nvierea lui Hristos... i celelalte. Pentm justificarea rnduielii
descrise aici, vezi studiul nostru Observaiuni i propuneri pentru o nou ediie aLi turghi erui ui romnesc
(extras din rev. Biserica Ortodox Romn), 1945-1946, pp. 13-15.
Vezi mai departe, laRndui al a mprti ri i .
isi^stesfanul antimis, o aaz deasupra antimisului ntocmit, o dat cu cuvintele acum
1 * 33
fej pururea... .
Apoi i acoper capul, dac poart culion sau potcap, ta Liturgbierul i, tinndu-1
C'rti stnga la piept, se ntoarce pe stnga i iese prin Sfintele Ui, zicnd: Cu pace s
: ieim! i Domnului s ne rugm !. Ajuns n mijlocul bisericii, sub policandru, i
stnd cu faa spre rsrit, citete Rugciunea amvonului (Cel ce binecuvntezi pe cei
re Te binecuvnteaz, Doamne...).
Dac sunt colive sau prinoase de binecuvntat, se aduce preotului cdelnia; dup ecfo
nisul Rugciunii amvonului, la stran se cnt troparul i condacul sfntului sau al sr
btorii zilei, n timp ce preotul cdete spre masa cu prinoaseie. Apoi zice: Domnului sa ne
rugm ! i citete Rugci unea binecuvntrii colivei sau a prinoaselor respective (artosul de
Pati, strugurii la 6 august etc.). Tot acum se pune, atunci cnd e nevoie, panihida mic (pa
rastasul pe scurt), ori doxologia de mulumire (polihroniul de la Tedeum).
.Dup aceasta, la stran se cnt: Fie numele Domnului binecuvntat... de trei ori
(n Sptmna Luminat: Hristos a nviat..., de trei ori), iar preotul, plecndu-se
puin spre popor, n dreapta i n stnga, intr n sfntul altar prin uile mprteti i
merge la proscomidiar, unde i descoper capul i zice n oapt Rugciunea potrivirii
Sfintelor (Plinirea Legii i a Prorocilor...).
Apoi vine ndat la Sfnta Mas, las Liturgbierul, i acoper capul i face otpustul,
precum se arat n Liturgbier. Dup aceasta intr n sfntul altar, nchide uile
mprteti i dvera, apoi iese prin ua de miazzi i, venind la iconostas, i miruiete
pecredincioi cu untdelemnul binecuvntat din candela de la iconostas, zicnd la fie
care: Ajutor de fi Domnul, Cel ce a fcut cerul i pmntul; iar acetia, dup ce au
fost miruii, trec pe rnd i iau (ori primesc) anafura (n unele pri, ca de ex. n Ar
deal i n. Moldova, nu se practic mituirea credincioilor, ci preoii mpart ei nii
anafura, zicnd: Hran a dat Domnul celor ce se tem de Dnsul).
Apoi preotul intr din nou n sfntul altar, pe ua dinspre miaznoapte, merge ia
proscomidiar i, cu capul descoperit, potrivete Sfintele, cu bgare de seam i cu
mult evlavie (avnd eventual un procov sub barb); la sfrit rnduiete sfintele
vasei acoperminte Ia locul lor, i spal minile i citete rugciuniledemulumirede
dup mprtire, apoi dezbrac sfintele odjdii, zicnd i rugciunile prescrise n Li-
turghier (Acum slobozete..., troparul i condacul sfntului autor al Liturghiei
svrite, troparul Nsctoarei de Dumnezeu i apolisul).
Fcnd toate acestea, se nchin n faa Sfintei Mese i iese din biseric, mulumind
Jui Dumnezeu i petrecnd cu cuviin restul zilei, iar noaptea urmtoare (cel puin),
se va feri de mpreunarea trupeasc cu soia, pentru cinstirea Sfintelor, cu care s-a
mprtit.
D. RNDUIALA LITURGHIEI N SOBOR
La catedralele chiriarhale, n mnstiri, la bisericile din orae cu mai muli slujitori
permaneni, n zilele de srbtoare, precum i n unele ocazii deosebite din viaa
bisericeasc (ca, de exemplu, la cursurile de ndrumare a clerului, la sfiniri de biserici,
lahirotonii i instalri de preoi etc.), Sfnta Liturghie se svrete de obicei n sobor,
adic de mai muli sfinii slujitori n acelai timp i n jurul aceluiai sfnt altar. Sluji
rea n sobor, mult practicat n Biserica veche, a rmas astzi o practic uzitat n BL
L i t u r g i c a s pec i a l
196
197
serielle Ortodoxe de rit bizantin, ca i n celelalte rituri liturgice rsritene (orienta
pe cnd n riturile apusene a disprut10.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
1. Protia n sobor
Cnd slujete arhiereul (ca la catedralele episcopale), el este de drept: primul dini
slujitori, adic protosul (proestosul) sau prezidentul soborului de liturghisitori. El
dreptul de a dispune att asupra ordinei preoilor coliturghisitori, ct i asupra acele
amnunte din rnduiala slujbei, pe care Tipicul sau tradiia le las la voia celui mai maref|
Cnd slujesc numai preoi (cu sau fr diaconi), cel dinti lucru care trebuie stabilii
este protia sau ntietatea n slujb: care adic va fi primul dintre preoi i
conductorul soborului i n ce ordine se vor aeza ceilali preoi.
In aceast privin, unu) dintre criteriile sau normele de care trebuie s ineirf
seama este vechimea n hirotonia de preot. Protosul soborului va fi deci preotul cel maiff
vechi n hirotonie, iar ceilali preoi se vor aeza n jurul lui n ordinea descrescnd ^
vechimii n hirotonia de preot; mai aproape de protos vor fi adic cei mai vechi n Kyif|
rotonie, iar cel mai departe de ei vor fi cei mai de curnd hirotonii ca preoi. 'T
In cazuri speciale, se ine ns seama i de alte criterii sau consideraii, ca funciuni^
administrative i rangurile sau distinciile onorifice pe care le dein clericii. De exemplu^
ntre doi preoi cu vechime egal n hirotonie, protia o va avea cel care deine o?
funcie sau o nsrcinare administrativ (proestos, protoiereu, inspector, consilier etc'))^,
sau e distins cu vreun rang onorific (sachelar, iconom, iconom stravrofor). ntre mai i
muli preoi cu ranguri sau distincii onorifice diferite, protia o va avea cel cu rangul j
cel mai nalt (nti iconomul stravrofor, apoi iconomul, apoi sachelarul etc.); la felnfljP
tre cei cu funcii de conducere sau de administraie bisericeasc. v*m'
n clerul monahal se ine seam aproape numai de rangurile onorifice: primii nf| r
rang sunt arhimandriii - care, n slujb, stau cel mai aproape de arhiereu - apoi vilii'
protosincelii, apoi sincelii i apoi simplii ieromonahi. ntre clerici, monahi i mireni de1-;'
trepte sau ranguri egale, ntietatea o au monahii.
Protosul are mare rspundere i nsemntate la slujbele oficiate n sobor, cci de chf
atrn, n mare parte, buna reuit, corectitudinea, frumuseea i succesul unor astfeD
de slujbe. De aceea, la alegerea lui trebuie s se aib n vedere i alte criterii, caie .sen
refer mai mult la valoarea sa personal dect la criteriile enunate mai nainte, i&
anume la calitile lui de bun slujitor: voce i talent muzical, prestan fizic i moral,,-'
cunoaterea i respectarea Tipicului sau rnduielii slujbelor, evlavia i ptrunderea cu\
care slujete, simul i capacitatea de a conduce i a dirija etc. |~
Ct i privete pe ceilali preoi, sunt datori s asculte de protos i s pstreze n tot\
timpul slujbei o atitudine de perfect cuviin, ordine, disciplin i armonie, fiind n-i
continuu cu ochii la protos, rugndu-se toi mpreun cu el i slvindu-L pe Dumnev
zeu cu o gur i cu o inim, ca un singur om.
10Vezi pe larg Placide de Meester, De conclbrations in Ecclesia Orientali praesertim secundum riiimi
byzantinum, n Ephemerides Liturgicae, 37 (1923), pp. 101-110, 145-154, 196-201; Pr. Prof. Pue
Branite, Rndui al a slujbei n sobor, n B.O.R. an. 1960, nr. 3-4, pp. 2 8-257; B. Bocre, Note historique ntr
la conclbration dans PEgliseancienne, n M .D., 35 (1953), pp. 9-23; Archdale R. King, Conclb', aiion in
the Christian Church, London, 1966; H. Brakmann, di
- Zum gemeinschaftlichen Eucharistiegebet byzantinischer Konzelebranten, n
O.C.P., vol. XLII, fasc. , 1976, pp. 319-367 i Extras, Roma, 1976 (cu bogat bibliografie).
198
L i t u r g i c a s pec i a l
SCHEMA GRAFICA
reprezentnd prile (unitile) principale ale rnduielii Liturghiei,
cu diviziunile i subdiviziunile lor
1. RITUALUL PREGTIRII LUURGHIS1T0R11.0R
2. BINECUVNTAREA PTR. NCEPUTUL SLUJBEI
I BINECUVNTAREA PRESCURILOR
PROSCOMIDIA
V
a) nchinarea i srutareaicoanelor
b) imbricarea vemintelor
c) splareaminilor
el) trop. Rscumpnmi-nc-ai penoi.
3. RITUALUL PREGTIRII AGNEULUI
l AL POTIRULUI ( a) Mirida Sf. Fecioare
b) Miridele Sfinilor (cele 9 cete1'
4. RITUALUL SCOATERII MIRIDELOR c) Cclc 3mi,.idespeciale
I d) Miridele ptr. vii i mori
5. TMIEREA SI ' f discul
ACOPERIREA DARURILOR
\ c) ambele st. vase
6. RUGCIUNEA PROSCOMIDIEI
(binecuvntarea Darurilor)
( a) Apolisul
7. RITURILE FINALE I Cdirea final cu rostirea troparului
I In mormnt cu trupul...
II. LITURGHIA
CATEHUMENILOR
<
1. " (partea
introductiv)
f a) nchinarea n faaSf. Mese i
srutarea
b) Bineeuv. i ect. mare
( Antif. I i Rug. Antif. I
I
Ectenia mic
Antif. II i Rug.Anrif. II
Ectenia mic
Antif. III i Rug. Antif. III
2. VOHODUL MIC
(ieirea cu Evanghelia) 1
a) Ieirea pr. cu Sf. Ev. i mg. intrrii
b) Bineeuv. intrrii i srutarea Sf. Evanghelii
e) Rentoarcerea pr. in altar
d) .Venii sne nchinm...
e) Trop. i condaeele
3. TR1SAGH10NUL (Sfinte Dumnezeule) i RUG. IRISAGHIONULUI
4. LECTURILE BIBIJ CE
(i tlcuirea lor)
a) Apostolul (i cdirea)
h) Rug. Evangheliei
e) Evanghelia
d) Omilia i tlc. Ev. din Cazanie
S. RUGCIUNILE DE DUP M Ecr. hureit i rug. cererii srruiroam
EVANCHF1 IE O bet. ph catchumcni eu desfacerea SI. Antimis i
I Rug. prr. eatehumeni
199
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
III. LITURGHIA
CREDINCIOILOR
(Euharistic)
I
ecteniamic
ecteniamarc (prescurtat)
dou rug. (n tain) ptr. credincioi
1. PregtireaSf. Jertfe
( partca i ntroduc ti v)
2. ANAFORAUA
(Rug. i ritualul
Sfintei Jertfe)
3. MPRTIREA <
b) Vohodul mare
(ieireacu Darurile)
Heruvicul i Rug. cnt. heruvimice
Cdirea mic
Ieireacu Darurile
Pomenirile (generale)
Intrarea i depunerea Darurilor pe
Sf. Mas, tmierea lor
c) Ect. cererilor i Rug. punerii nainte aDarurilor
d) Simbolul Credinei
f a) Dialogul introductiv dintrepreot i credincioi
b) Marea rugciune
euharistic
c) Anamneza
( Rugciunea teologic (ctre Dumnezeu-'Itl)
Sanctus (Trisaghionul biblic)
Rug. hristologic (despreDumnezeu-Fiul) "I
Cuvintele Mntuitorului
(,Auai, mncai... etc.)
d) Epicleza (cu troparul Ceas. III i stihurilerespective)
^ c) Dipticele (rug. demijlocire I pentru mori
general) cu Axionul 1pentru vii
f a) Rug. depregtire
pentru mprtire
b) Actele manualeptr.
pregt. Sf. mprtiri
Eict. ceterilor i rug. n taina
Rug. Tatl nostru
Rug. ptr. plecarea capetelor i
Rug. dinainte de mprtire
1
nlareaSf Agne
frngerea Sf. Agne
amestecarea (plinirea potirului)
Cldura
, . . . ( slujitorilor
c) Impartasirea . ..
I credincioilor
d) Rug. de mulumire dup mprtire
mm
SffJ
iii
St
Rug. n tain(citit depreot)
Imnul Sseumplegurile ..,
noastre...
Ectenia mic
4. NCHEIEREA (partea finalaLiturghiei)
a) Rug. Amvonului
b) Fienumele Domnului...
c) Psalmul 33
d) Rug. potrivirii Sfintelor
e) Binecuv. final (apolisul)
f) Miruitul i mprirea anafurei
g) Potrivirea Sfintelor
h) Dezbrcarea vemintelor i
citirea rug. de mulumire din
Rnd. mprtirii
200
L i t u r g i c a s pec i a l
2. Rnduiala Liturghiei oficiate n sobor de preoi far diaconi
La slujba n sobor de preoi fr diaconi, Proscomidia o face n ntregime un singur
-preot, i anume preoml de rnd, la mnstiri i catedrale, sau preoml cel mai nou n
hirotonie, deci ultimul din stnga protosului. El se va nchina deci singur pentru L i
turghii i se va mbrca n toate vemintele, dup rnduiala tiut, la vremea regle
mentar din cursul Utreniei, adic la Dumnezeu este Domnul... sau n timpul citirii
Catismelor (la mnstiri n timpul Ceasurilor). Ceilali preoi se nchin toi odat la
mnstiri i catedrale de obicei n timpul Laudelor, iar la soboarele pentru slujbe oca
zionale se nchin i se mbrac cu sfintele veminte pe msur ce vin n biseric. Dup
cei spal minile, iau loc n jurul Sfintei Mese (precum se arat n fig. 3).
La vremea cuvenit, nainte de nceperea Sfintei Liturghii (de obicei n timpul lui
Sfinte Dumnezeule... de la sfrimDoxologiei), preoii se nchin, astfel: ridicnd
toi minile n sus, rostesc n oapt mprate ceresc i stihurile celelalte, cu nchin
ciunile cuvenite, dup care preoml se nchin i srut Sfnta Mas i celelalte obiecte
sfinte dup regula de la slujba cu un singur preot; apoi ceilali preoi, doi cte doi, fac
acelai lucru i se pleac pe rnd protosului, n semn de ascultare i de supunere.
Protosul d apoi binecuvntarea i zice ectenia mare cu ecfonisul respectiv. Ecteni-
ileurmtoare le zic ceilali preoi, n ordinea n care le vine rndul, sau cum va rndui
protosul; la fiecare ecfonis, preoml care l-a rostit se pleac spre protos, n semn de
mulumire. Ct privete rugciunile n tain, le citete fiecare pentru sine, n tain,
nsoindu-1 pe protos, care le citete n oapt sau n auzul celorlali.
O atenie deosebit se cere, la slujba n sobor, n acele momente cnd slujitorii tre
buie s ias n naos, adic la vohoduri.
Astfel, la vohodul cel mic sau ieirea cu Sfnta Evanghelie, la slujba n sobor de preoi
far diaconi, Sfnta Evanghelie o poart protosul, urmat de ceilali preoi n ordine
descrescnd (de ia cei mai mari pn la cei mai mici). n mijlocul bisericii, sub poli-
candru, preoii se aaz ca n jurai Sfintei Mese, avndu-i n mijloc pe protos, care zice
mgciunea intrrii, binecuvnteaz intrarea, srat singur Sfnta Evanghelie i zice
(stnd pe loc): nelepciune, drepi!, dup care intr cel dinti n altar, urmat de
ceilali, n aceeai ordine ca la ieire (fig. 4)u.
11Vezi aceast practic descris mai pe larg la: Gherasim Saffirin, Tipic asupra serviciilor divine,
Bucureti, 1905, pp. 85-86; Icon. D. Lungulescu, M anual de practi c liturgi c, Bucureti, 1926, pp.
58-59 i 84; Pr. Gavr.il Teleaga, Tipi comd cu note ritualistice (litografiat), Cernui, 1901, p. 224;
ndrumtor tipiconal pe anul 1951, editat de Episcopia Aradului, Arad, 1951, pp. 29-30. Mai pe
scurt, a se vedea: Pr. P. Procopoviciu, Ri tuai sti ca..., Oradea 1936, p. 107; ndrumrile de tipic asu
praLiturghiei n sobor, publicate de Sfntul Sinod al Bisericii, Ortodoxe Ruse, n Cal endar bisericesc
ortodox pe anul 1947 (n rus.), Moscova, 1947; C. Nikolski, M anual pentru varea Tipicului sei'vici-
ului divin al Bisericii Ortodoxe (n rus.), ed. a IV-a, Petersburg, 1888, p. 453; Sluj ebni k (Liturghierul
Bisericii Bulgare), ed. a Il-a a Sfntului Sinod, Sofia, 1928, p. 394 (comp. i p. 391); Li turghi erul
romnesc, Bucureti, 1956, pp. 117 i 186. Cf. i Pr. Prof. Vintilescu, Conti i bui i la l muri rea uni
controversede Tipic, privitoare la vohodwi l eLi turghi ei , n S.T., an, 1951, nr. 3-4, pp. 121-134.
201
DniHvrPoop. Da. Ewe Br a n i t e
O Patosul
Di acon ii O UP roi odi aconuf
Fig. 3. Aezarea preoilor n jurul Sfintei Mese la slujba n sobor
E.
l i }:

Fig. 4. Aezarea preoilor n mijlocul bisericii ia ieirea cu Evanghelia


Ecfonisul dinainte de Sfinte Dumnezeule... (Ca sfnt eti Dumnezeul nos- ;
tru...) l zice protosul: n timp ce se cnt pentru ultima oar Sfinte Dumnezeule..., ci
soborul slujitorilor trece n spatele Sfintei Mese, aezndu-se cu faa spre credincioi, ,
aa ca cei din dreapta protosului s vin tot n dreapta lui (n latura de miaznoap>te); u
iar cei din stnga protosului s vin tot n stnga lui (n latura dinspre miazzi). In f1
aceast poziie rmn preoii n tot timpul citirii Apostolului (fig. 5 ).
Formulele Pace tuturor !, dinainte de Apostol (ca i n alte momente din cursul A '/
Sfintei Liturghii), i Pace ie !, dup citirea Apostolului, le zice protosul; restul for-^u
mulelor introductive la citirea Apostolului (nelepciune ! i S lum aminte !) se
mparte ntre ceilali preoi. Cdirea din timpul citirii Apostolului o face unul dintre -,
preoii din dreapta protosului.
202
L i t u r g i c a spec l a l
Fig. 5. Aezarea preoilor n timpul citirii Apostolului
Sfnta Evanghelie o citete de regul protosul, ncadrat de ceilali preoi, care stau
napoia lui, cu faa spre credincioi, fiecare n latura sa (fig. 6).
E.
In timpul ecteniei pentru catehumeni, pe care o poate zice oricare dintre preoi (cel
care vine la rnd), preotul desface sfntul antimis i face semnul Sfintei Cruci cu bu
retele peste el, dup regula artat n urm, la rnduiala Liturghiei svrite de un sin
gur preot. Ultima ectenie dinainte de Heruvic, cu ecfonisul respectiv (Ca sub
stpnirea Ta totdeauna fiind pzii...), o zice totdeauna protosul, care face i cdirea
din timpul Heruvicului.
Dup cdirea de la Heruvic preoii se pregtesc pentru vohodul cel mare sau ieirea
cu Cinstitele D ar ur i nchinndu-se pe rnd n faa Sfintei Mese, ncepnd cu protosul
i continund cu ceilali, doi cte doi. Fiecare se nchin i srut cele rnduite, apoi se
ntoarce i se pleac spre credincioi (protosul i i binecuvnteaz).
Apoi merg la proscomidiar, unde protosul i pune pe spate A erul, ia sfntul potir
cu dreapta i sfntul disc cu stnga i iese cel dinti, pomenindu-1 pe episcopul locului
(Pe Prea Sfinitul episcopul nostru,..), fiind urmat de ceilali preoi n ordine
descrescnd; acetia poart fiecare n mini cte o sfnt cruce, iar proscomiditorul
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
tine de regul copia i linguria, ncruciate. n mijlocul bisericii se aaz toi cu fa
spre credincioi, unul de-a dreapta altuia, n linie dreapt, ntre cele dou strane1^
rostesc., pe rnd, formulele de pomenire prevzute n L i turj j hi er (fig. 7).
E.
L i t u r g i c a s pec i a l
e .
Fig. 7. Aezarea preoilor n mijlocul bisericii la ieirea cu Darurile
Protosul ncheie cu: i pe voi. pe toi..., binecuvntndu-i pe credincioi cu
sfntul potir, i ntorcnclu-se intr n sfntul altar, urmat de ceilali, n aceeai oidmc
ca la ieire. 1
Dup rostirea formulei: S ne iubim unii pe alii..., n timp ce la stran se cnt,
foarte rar: Pe Tatl, Pe Fiul i pe Sfntul Duh..., preoii i dau srutarea freasc (a1
pcii sau a iubirii) : ei srut, rnd pe rnd, Cinstitele Daruri acoperite i Sfnta Mas,i
ncepnd cu protosul, i apoi i srut unul altuia umerii, zicnd cel mai marc (ccl
care st pe loc): Hristos n mijlocul nostru..., iar cellalt (cel care vine): Este i va>
fi... etc. Pentru aceasta, preoii care stau n dreapta protosului vin prin dosul Sfintei
Mese, trec prin faa celor din stnga i, venind n faa Sfintei Mese, srut sfntul disc
i sfntul potir, n ordinea reglementar, apoi se aaz unui de-a dreapta altuia, nce
pnd de la colul de miazzi-apus al Sfintei Mese, unde st protosul (vezi fig. 8).
Vezi. Li turghi erul de Bucureti, 1956, p. 134, i Bucureti, 1967, p. 133.
n timpul rostirii Crezului, toi preoii, cu capetele plecate, in cu dreapta Sfntul
Aer, cltinndu-1 deasupra Cinstitelor Daruri, pn la cuvintele: i a nviat a treia
zi..., cnd i srut fiecare, iar ultimul l ntocmete i l pune deoparte.
Protosul zice: Harul Domnului nostru lisus Hristos..., binecuvntndu-i pe cre
dincioi cu Sfnta Cruce, i tot el zice i formulele urmtoare: (Sus s avem inimile
i S mulumim Domnului !), fcnd aceleai micri ca i la slujba de unul singur13.
Prile care se citesc n tain ale rugciunii Sfintei Jertfe (anaforaua) le citesc toi
preoii, urmrindu-1 pe protos, care le citete, n oapt, n auzul celorlali. Ecfonisul:
Cntarea de biruin... l zice primul preot din dreapta; protosul pronun ecfonisele
cuvintelor rostite de Mntuitorul la Cin: (Luai, mncai... i Bei dintru acesta
toi...), artnd cu dreapta spre Sfintele Daruri; ecfonisul Ale Tale dintru aleTale...
l zice preotul proscomiditor, n timp ce protosul nal discul i potirul. Protosul face
sfinirea Darurilor; el cdete, rostind ecfonisul pentru pomenirea Sfintei Fecioare
(Mai ales pentru Preasfnta...); el binecuvnteaz anafura n timpul ^cntrii Axionu
lui i tot el rostete ecfonisul pentru pomenirea ierarhului locului: (nti pomenete,
Doamne...), precum i: S fie milele marelui Dumnezeu... (binecuvntnd cu m
na). El zice, de asemenea, ecfonisul dinainte de Tatl nostru (i ne nvrednicete pe
noi, Stpne...); restul formulelor i ecfoniselor se mpart intre ceilali preoi.
La vremea cuvenit, protosul nal Sfntul Agne, zicnd: S luam aminte ! Sfin
tele, sfinilor i face toate cele rnduite pentru pregtirea Sfintei mprtiri: sfrma
rea Sfntului Agne, plinirea potirului, binecuvntarea i turnarea cldurii. Apoi taie
cu copia partea HS n attea prticele ci slujitori sunt de mprtit (toi clericii care
slujesc n sobor trebuie s se mprteasc)14.
La mprtire, preoii vin pe rnd, prin latura de miaznoapte a Sfintei Mese (ca la
srutarea pcii), n ordine descrescnd, i i iau prticica din Sfntul Trup, ncepnd
cu protosul. Protosul se d apoi puin mai spre dreapta; ceilali, dup ce-i iau prtici
ca, trec tot pe unde au venit i, ocolind prin spatele Sfintei Mese (prin faa celor care
13Vezi n urm, laRndui al a Li turghi ei , p. 266.
14Vezi despre aceasta mai pe larg la Pr. Prof. Sp. Cndea, ntrebri i rspunsuri referitoare la uni
formitatea cul tul ui Bisericii OrtodoxeRomne, n 71L, 1965, nr. 9-10, pp. 703-706.
204
205
n-au luat nc), vin de se aaz unul de-a dreapta altuia n latura de miazzi a Sfini
Mese. Stnd aa, cu minile pe marginea Sfintei Mese, dup ce au zis n oapt rugi
ciunile rnduite: (Cred, Doamne, i mrturisesc..., i celelalte, se mprtesc d
Sfntul Trup. Apoi vin, n ordinea n care sunt aezai, prin latura de miazzi a Sfin
Mese i se mprtesc pe rnd cu Sfanul Snge (fig. 9). Ultimul dintre preoi (pro
comiditorul) face tergerea miridelor n potir.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
E.
Fig. 9. Ordinea preoilor la mprtire
La vremea cuvenit, protosul ia sfntul potir i, din uile mprteti, rostete fori
mula: Cu fric de Dumnezeu..., i mprtete pe credincioi (dac sunt) i apoi i'
binecuvnteaz (cu sfntul potir), rostind: Mntuiete, Dumnezeule, poporul
Tu.... Apoi pune sfntul potir pe Sfnta Mas, l cdete i ia Sfintele, artndu-le;
credincioilor cu formula: Totdeauna... etc. i le duce la proscomidiar, unde le c
dete pentru ultima dat. Tot el ntocmete sfntul andmis i face cruce cu Sfnta
Evanghelie peste el, n timpul ecteniei: Drepi, primind... i al ecfonisului respectiv.
Rugciunea amvonului o zice preotul proscomiditor (la slujba pentru hirotonia de
preot o zice noul hirotonit), care dup aceea merge la proscomidiar i potrivete Sfin
tele, iar apolisul l face protosul. Apoi se dezbrac toi de sfintele veminte i-i citesc
molitfele de mulumire din Rnduiala mprtirii. j
3. Rolul diaconului (diaconilor) la slujba n sobor
Diaconii n sobor sunt ajutoarele protosului; de aceea ei stau totdeauna la dispoziia
i la ndemna acestuia, adic de-a dreapta i de-a stnga lui, ceva mai napoi, execu
tnd, n locul protosului i cu binecuvntarea (delegaia) expres a acestuia, anumite
pri sau acte din rnduiala slujbei, care se cuvin, de drept, protosului. Ei se nchin,
att n mijlocul bisericii ct i n altar, nainte de nceperea Liturghiei i la vohoade, n
urma preoilor, i srut totdeauna numai Sfnta Mas. nainte de mbrcarea cu
sfintele veminte, ei cer i primesc binecuvntarea vemintelor de la protos.
La nceputul Liturghiei, diaconii cer i primesc binecuvntarea protosului cu for
mulele prevzute n Litur/jhier i zic apoi pe rnd ectenia, astfel: diaconul I (protodia-
conul sau arhidiaconul) - ectenia mare, diaconul al doilea - cele dou ectenii mici, di
aconul al treilea ectenia ntreit .a.m.d., ecfonisele respective zicndu-le preoii n
L i t u r g i c a s pec i a l
ordi nea ierarhic, precum am artat. Tot diaconii rostesc formulele mai mrunte din
cursul Liturghiei, ca cele dinainte de citirea Apostolului i a Evangheliei (nelepciu
ne, S lum aminte etc.). Apostolul l citete diaconul al doilea, iar cdirea de la
Apostol o face primul diacon.
La ieirea cu Sfnta Evanghelie, protodiaconul primete de la protos i poart
Sfnta Evanghelie n fruntea soborului, apoi zice: nelepciune, drepi !, de pe solee,
nlnd Sfnta Evanghelie (ceilali diaconi, dac sunt, merg nainte cu cdelniele).
Tot protodiaconul citete Sfnta Evanghelie n mijlocul bisericii sau n amvon, iar la
ieirea cu Cinstitele Daruri, el poart n locul protosului sfntul disc i sfntul Aer pe
umeri, mergnd naintea protosului i rostind prima formul de pomenire: Pe voi, pe
toi La cdirea de la Heruvic, diaconii merg cu lumnri n mini naintea proto
sului, care cdete.
Dup intrarea cu Cinstitele Daruri, diaconul care vine la rnd pentm rostirea ecteniei
urmtoare (S plinim rugciunea noastr, Domnului !) primete binecuvntarea de la
protos, cu rnduiala prevzut n Liturgbier. Tot el rostete, n mijiocul bisericii, for
mulele: S ne iubim unii pe alii..., Uile, uile... i S stm bine, s stm cu fric...,
n timpul srutrii pcii, diaconii i srut fiecare orarul su, din locul n care se afl.
n timpul mgciunii Sfintei Jertfe, diaconii apr Sfintele cu ripidele sau cu cte un
acopermnt; la ecfonisul: Cntarea de biruin..., protodiaconul ridic stelua de pe
sfntul disc, o srut i o pune de o parte, iar la: Ale Tale dintm ale Tale..., tot el
ridic Sfintele cu ambele mini, n locul protosului. La sfinirea Damrilor, diaconii nu
zic dect formulele de ndemn adresate protosului, prevzute n Liturjjhier (Binecu
vnteaz, printe, Sfntul Trup, i celelalte). n timpul Axionului, dup ce protosul a
cdit Sfintele, d cdelnia diaconului, care continu cdirea n jurul Sfintei Mese i la
proscomidiar. La Tatl nostru, diaconii, din locul n care se afl fiecare, i ncing
orarele cmci, pregtindu-se pentm mprtire.
La mprtire, ei se aaz n urma ultimului preot i primesc de la protos prtice
lele din Sfntul Trup, iar Sfntul Snge de la ultimul preot (sau tot de la protos), dup
rnduiala prevzut n Liturgbier15.
Ultimul diacon toarn miridele de pe sfntul disc n sfntul potir.
Dup mprtirea slujitorilor n altar, primul diacon primete sfntul potir de la
protos i rostete: Cu fric de Dumnezeu...; tot el duce apoi sfntul disc la prosco
midiar. In timpul Rugciunii amvonului, diaconul care a rostit ectenia precedent
(Drepi, primind...) st cu capul plecat n faa icoanei mprteti a Mntuitorului,
dup care intr n altar, n urma preotului care a citit Rugciunea amvonului, pe ua
demiaznoapte, mergnd la proscomidiar, unde el urmeaz s fac potrivirea (con
sumarea rmiei) Sfintelor, dac nu o face un alt diacon rnduit dinainte.
In cursul slujbei, diaconii deschid i nchid uile mprteti i dvera (perdeaua), la
momentele indicate n Liturgbier ori n Tipic.
15Corect descris n ed. Bucureti, 1950, pp. 148-149, ed. Bucureti, 1956, pp. 164-165, i ed.
Bucureti, 1967, p. 161.
Istoria Liturghiei ortodoxe. Rnduiala
i evoluia acesteia pn azi
Liturghia ortodox nu a avut ntotdeauna rnduiala pe care o are
descris-o pn acum. Ca orice organism viu, de natur spiritual,
suferit, n cursul timpului, un proces de evoluie, de variaie formal. Ea are un trecut., pi-
istorie a ei, a crei cunoatere ne ajut s-i nelegem mai bine spiritul i structura actuai$
Este adevrat c, n esena sau n miezul ei, Liturghia este instituit de Mntuitorul ;
nsui, precum am artat. Dar formele sau riturile externe, n care a fost mbrcat i in '
care s-a dezvoltat cu timpul acest smbure originar al Liturghiei, au fost adugate uc-
cesiv de Sfinii Apostoli i de urmaii lor, adic de Biseric. Ele n-au fost totdeauna i
pretutindeni aceleai, ci au variat dup loc, timp, dup starea i evoluia pietii care
genereaz formele liturgice, dup gradul i intensitatea vieii religioase a fiecrei epocii
sau generaii, dup nevoile de exprimare, de fixare, de popularizare i de apai.uc a
doctrinei sau dogmei ortodoxe, dup nivelul i posibilitile culturale i artist ne ,ilc
diferitelor epoci i popoare ortodoxe .a. Toate acestea au influenat, ntr-o msur
mai mare sau mai mic, procesul de formare a slujbei liturgice de-a lungul vremii.
Privind deci retrospectiv, constatm c, pn s ajung la forma pe care o are astzi
- form care nou ni se pare fix i imuabil, dar care, n fond, nu reprezint decar
stadiul actual al unui proces de lent, dar continu evoluie , rnduiala Liturghiei a
suferit destule schimbri sau modificri, adugiri sau dezvoltri i suprimri sau com-
primri. Expunerea pe scurt a acestor modificri, adic a evoluiei pe care a suierir-n
rnduiala Liturghiei n diferitele etape sau faze ale istoriei sale, va constitui obiectul
capitolelor urmtoare. Informaiile pe care le vom da n aceast privin sunt: necesate
pentru a nelege unele forme arhaice ale rnduielii actuale a Liturghiei, rostul, origi
nea i simbolismul lor; cu alte cuvinte, ne vor ajuta la explicarea acestei sfinte slujbe,
cu care ne vom ocupa dup aceea.
V
A. PROSCOMIDIA
11' ii*
1. Locul i ritualul Proscomidiei n Liturghie, s
pn n secolul al Vl-lea
In germene, Proscomidia - neleas ca depunerea sau punerea nainte a Darurilor
de jertfa - a existat nc de ia nceputul Liturghiei cretine. Ea n-a avut ns de la nec-1,'
put forma dezvoltat pe care o are astzi. Pe ct de complicat astzi, pe att de simpl'
i de sumar a fost rnduiala ei originar. i nici timpul de svrire, adic locul sau
monientul ei din cursul Liturghiei, n-a fost la nceput cel de astzi.
In primele patru sau cinci veacuri, ritualul primirii i pregtirii darurilor de pine i
de vin pentru Sfnta Jertfa avea loc la nceputul Liturghiei credincioilor, cam n mo- ,
mentul corespunztor astzi Heruvicului sau ieirii cu Cinstitele Daruri. Lucrul era fi
resc, dac ne amintim c puteau aduce daruri la Liturghie numai credincioii admii s
:A
Ca pi t o l u l V
ei iniial
astazi i pe care ani| ?
aceast rnduial m
208
L i t u r g i c a s pec i a l
Bj'l participe la Liturghia euharistic (a credincioilor), adic cei intrai n cretinism prin
p botez i tare nu se fcuser vinovai de pcate grele. Ei le prezentau diaconilor, o dat
r cu pomelnicele respective. Diaconii le strngeau n ncperea sau cmrua altarului,
I; nuniit proscomidiar () sau pastoforion. La timpul cuvenit, diaconii alegeau din
I pinile aduse la pastoforiu pe cele mai proprii pentru materia Sfintei Jertfe i,
I aducndu-le la altar, le puneau, o dat cu cantitatea de vin necesar, pe Sfnta Mas,
) yflde episcopul sau preoml proestos le consacra sau le afierosea ca daruri de jertfa,
adic le ddea calitatea de prinos sau ofrand, printr-o scurt rugciune sau formul
0 debinecuvntare, pe care o rostea asupra lor, nainte de a le sfini1.
j 2. Deplasarea ritualului Proscomidiei i cauzele ei
5 Cnd s-a fcut deplasarea sau transferarea ritualului Proscomidiei., din locui ei originar,
inlocul pe care-l are astzi, adic nainte de Limrghia catehumenilor ? - Transferarea
aceasta s-a fcut, aproximativ, prin secolele VI -VI I . Bineneles c ea nu s-a efectuat
dintr-o dat peste tot, ci - ca attea alte modificri n rnduiala Liturghiei - trebuie s
ne-o nchipuim ca pe un proces lent, care a avut loc pe nesimite i care a nceput, mai
nti sporadic, nc din sec. V i apoi s-a generalizat ntr-un lung interval de timp, care
se termin nainte de sec. VI I I . Dou au fost cauzele mai importante care explic
aceast mutare: mai nti, slbirea i dispariia disciplinei peniteniale i a instituiei
catehumenatului, i al doilea, dezvoltarea crescnd a ritualului Proscomidiei.
Pe msur ce disciplina penitenial slbete (nc de la sfriml secolului I V), iar
instituia catehumenatului decade i ea progresiv (cam de pe la sfritul secolului V
nainte), ncepe s se atenueze n aceeai msur i deosebirea tranant ce se fcea pn
atunci ntre cele dou pri ale Liturghiei. Cu timpul, i anume prin secolele VI -VI I ,
aceast deosebire se terge cu totul, nct la Liturghia credincioilor pot lua parte de aici
nainte i catehumenii. Credincioii nu mai erau obligai s atepte nceputul Liturghiei
euharistice pentru a-i prezenta darurile la altar toi deodat, ca pn acum, ci puteau s
j facacest lucru mai din vreme, i anume chiar de la intrarea lor n biseric.
1 In chip firesc deci actele care alctuiau ritualul primitiv al Proscomidiei, legat pn
[, acum de nceputul Liturghiei credincioilor adic primirea darurilor la altar i apoi
! depunerea lor pe Sfnta Mas spre a fi binecuvntate se deplaseaz i ele, urmnd
I acelai curs, adic avansnd din ce n ce mai mult spre nceputul Liturghiei catehume
nilor, pn cnd ajung s fie fixate definitiv nainte de nceperea Liturghiei.
Nu mai puin a contribuit la aceasta i cea de-a doua cauz, adic dezvoltarea
treptat i crescnd a ritualului sau a rnduielii Proscomidiei. Simplu i sumar la n
ceput, acest rimai se dezvolt, cu timpul, n forme i ceremonii din ce n ce mai nume
roase i mai complicate, lund deci o extensiune din ce n ce mai mare. Svrirea sau
executarea lui cerea sfiniilor slujitori un interval de timp din ce n ce mai lung. Dac
Proscomidia ar fi rmas n locul de la nceput, s-ar fi ntrerupt sau ar fi fost inut prea
mult n loc cursul normal al Liturghiei. De aceea, locul acestei rnduieli dezvoltate a
fost mutat nainte de nceperea Liturghiei, adic n timpul Utreniei sau al Ceasurilor,
cnd sfiniii slujitori, fiind mai liberi, puteau s o svreasc pe ndelete.
O dat cu aceast deplasare - ca timp sau ca moment de svrire Proscomidia i
schimb i locul din biseHc unde seoficiaz. Pentru motive de ordin simbolic i practic,
1Vezi, de ex., descrierea Liturghiei antiohiene din Constituiile apostolice, cart. VIII, cap. 12 (sec.
IV), n SPA, vol. II, p, 235.
209
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
binecuvntarea sau afierosirea darurilor nu se mai svrete la Sfnta Mas, ca p^jl
acum, ci pe o mas mai mic din stnga Sfintei Mese, n ncperea sau scobitura
peretele de miaznoapte al altarului, numit , adic proscomidiarul de azi;?
In rnduiala Liturghiei persist ns pn astzi unele reminiscenesau vestigii ale Iq
lui pe care Proscomidia l avea odinioar n aceast rnduiala. Cea dinti, i cea mai inip<$jj
tant este rugciunea pe care preotul o citete n tain dup vohodul mare, la depuneri
Cinstitelor Daruri pe Sfnta Mas i care i pstreaz nc n Liturgbier titlul veel
Rugciunea Proscomidiei sau (n ediiile mai noi): Rugciunea punerii-nainte (
); ea a rmas astzi ca o dublur (repetare) a Rugciunii punerii-nainte
rnduiala Proscomidiei (dar cu text diferit) i reprezint, probabil, formula de binec
vntare sau consacrare, pe care odinioar o rostea episcopul (proestosul) asupra daruri!
lor de pine i de vin alese de diacon din pastoforiu i aduse de el la Sfnta Mas.
3. Dezvoltarea ritualului Proscomidiei dup secolul al VT-lea
Acum s vedem cum a evoluat sau cum s-a dezvoltat ritualul simplu de altdat
Proscomidiei, pn s a]ung la rnduiala lung i complicat, de astzi.
a) Procesul de modificare (variaie) a atins nti cantitatea i forma materiei Sfintei
Jertfe, adic a pinilor aduse i folosite la Proscomidie. .La nceput, se aduceau i'-j|
alegeau pentru svrirea Sfintei Euharistii pini ntregi care nu se deosebeau prinuf
mic, ca form i mrime, de cele din uzul comun i care erau necesare avnd n vedere^
marele numr al celor ce se mprteau la fiecare Liturghie, precum i modul mp
tirii lor (vezi mai departe, la cap. Sfintelor Taine, pgf. despre mprtire).
De la o vreme, mpuinndu-se treptat numrul candidailor la mprtire .ihjS
schimbndu-se modul mprtirii lor, a fost de ajuns pentru aceasta o singur pineA
obinuit, iar mai trziu, pinea aceasta s-a micorat i ea treptat, lund denumirea$&i
forma i mrimea tipizat sau ritual a prescurii de astzi (), fie romndpfiji
cu 3, 4 sau 5 cornuri. Cu timpul, n-a mai fost nevoie nici de o prescur ntreag perifi
tru pregtirea Sfntului Trup, ci a nceput s se taie pentru aceasta numai o parte^
aleas din ea (de obicei din mijloc), delimitat mai trziu grafic, prin pecetea sau sigj]w
liul ntiprit pe ea (fi ). Aceast parte a luat denumirea simbolic de Agnefl
(o , Agnus), adic miel de jertf2. Aa s-a ajuns, treptat, la ritualul scoaterih fir
pregtirii Agneului, care, mpreun cu ritualul pregtirii potirului, alctuiete partent
esenial i totodat cea mai veche din rnduiala Proscomidiei, afar de Rugciunek%
punerii-nainte. Acest ritual, n forma lui embrionar, era deja n uz nainte de secolul^
VI I I . Primul document, n care gsim o descriere indirect a ritualului pentru pregtii
rea Sfntului Agne, este comentarul liturgic al patriarhului Gherman I al Constantina^
polului (sec. VI I I ). Din felul cum Sfntul Gherman explic Liturghia timpului sun^jS
iese c ritualul Proscomidiei se reducea pe acea vreme la urmtoarele acte: l.iturghisitO|
rii scoteau cu copia Agneul, i puneau pe disc, turnau vin i ap n potir; preoml ros|j
tea o rugciune peste ele, nvelea i tmia3. >lJi
2Li romn, termenul agne e provenit, probabil, din vechiul slav agnici sau agni ti care nsemne
miel (vezi, de ex., L. ineanu, Dicionar universal al limbii romne, ed. a IlI-a, Bucureti, 1914, .5)|
fiind nrudit mai mult cu termenul latin care indic aceast noiune (agnus), dect cu ce! gu
corespunztor (). Unii liturgiti romni, ca V. Mitrofanovici i eolab. (Li turgi ca, ed. 192SVf|
525), deriv greit cuvntul agne de la grecescul ,, care nsemneaz: curat, neptat, sfnt. *4h
3Vezi, ' (.Descriere a bisericii i explicare tainicSL
P.G., t. XCVIII,.col. 397 A-400 B.
210
L i t u r g i c a s pec i a l
.-Uneleamnunte secundare ale ritualului pregtirii Agneului i a potirului se adaug
succesiv pn n sec. X I V , cnd sunt definitiv stabilite de Fibtei, patriarhul Cmstantinopolu-
lut, i a sa Rnduiala sau Cluz a Sfintei Liturghii ( sau '
) j care ne d cea dinti descriere amnunit i sistematic a rnduielii Pros-
^ornidiei, aproape exact n forma i dezvoltarea ei de azi, aa cum o aflm n Liturjjhier4.
b) Mult mai veche dect ritualul Agneului trebuie s fie Rugciunea numit n Li-
urflhierul de azi a Proscomidiei satea punerii-nainte, adic rugciunea pentru oferirea,
consacrarea sau afierosirea i binecuvntarea Darurilor ( ), care
eSte de fapt rugciunea principal a Proscomidiei, pentru c prin rostirea ei, pinea i
vinul pregtite la Proscomidie capt caracterul i valoarea de ofrande sau daruri de
jertfa.. Textul ei de astzi, ntrebuinat la ambele Liturghii (a Sfntului loan i a Sfn
tului Vasile), l gsim pentru prima dat n Codicele Barberini, din secolul VI II , la n
ceput ul Liturghiei Sfntului Vasile, care pe atunci era Liturghia uzual sau normal.
c) Miridele (prticelele, de la = parte) deriv din pomenirile nomi
nale, primordiale n rnduiala Liturghiei, care la nceput se fceau la Sfnta Mas n
cursul dipticelor, adic al rugciunii de mijlocire general pentru vii i mori, ndat
dupsfinirea Darurilor; iar mai trziu (prin secolele I V-V), cel puin prin unele pri,
seciteau nainte de anafor, dup depunerea Darurilor pe Sfnta Masa (ofertoriul sau
Proscomidia de odinioar) i dup srutarea pcii. De aici, ele au urmat aceiai drum
ca i ntreg ritualul Proscomidiei, de care erau legate, adic au fost transferate, prin se
colele VI -VI I , nainte de nceputul Liturghiei catehumenilor, n locul pe care l au
astzi. La nceput se aducea, de regul, cte o prescur pentru flecare nume de pome
nit, Cu timpul, s-a fcut pogormntul s se aduc o prescur pentru mai multe nume
(pentru un pomelnic); mai trziu, pentru a putea fi pomenii i cei care, din cauza lip
sei, nu erau n stare s aduc mcar o prescur, s-a socotit de ajuns ca, pentru fiecare
nume pomenit, s se scoat i s se depun pe disc - mai mult n chip simbolic - cte
o simpl prticic sau frmtur din prescura adus o dat cu pomelnicul respectiv
sau chiar din anumite prescuri, aduse de alii. Aa s-a nscut i s-a format practica scoa
terii miridelor, ncepnd - se pare - cu cele pentru credincioii vii i mori. Acestea au
avut la nceput un sens real: ele exprimau n chip concret o participare mai intim a
credincioilor la Sfnta Jertfa. Abia mai trziu vor fi dobndit sensul mistico-simbolic
careli s-a atribuit cu timpul (vezi mai departe la Explicarea Liturghiei).
Miridele pentru sfini (cele 9 cete) sunt atestate 111 scris din secolul XI nainte; ori
ginea ritului lor trebuie s fie Athosul, dup cum indic pomenirea Sfntului Atanasie
Atonitul, n urma celorlali mari pustnici (la mirida a asea).
Amnuntele secundare ale ritualului scoaterii miridelor, ca de exemplu forma i nu
mrul miridelor, numrul i numele sfinilor pomenii la fiecare din cele 9 cete, precum i
formulele respective, care au variat de la regiune la regiune, se dezvolt treptat pn n
sec. XIV, cnd sunt sistematizate i fixate definitiv, aproape exact n forma de azi, de c
trepatriarhul Filotei al Constantinopolului n Diataxa sa liturgic, amintit mai nainte.
d) Ct privete celedou rugciuni care nsoesc scoaterea miridelor pentru vii i mori
(Primete, Doamne, jertfa aceasta... i Pentru pomenirea i iertarea pcatelor tutu
ror celor din veac adormii...), ele nu se afl nici n Liturgbiendgrecesc, nici n cel ru
sesc, ci constituie o particularitate a Liturghierului romnesc, ncepnd cu ediia de Iai,
1845. Cea dinti este mprumutat din ectenia de la Litie ( Mntuiete, Dumnezeule,
poponil Tu...), dar are i analogii cu formularul de Pomelnic pentru vii, tiprit
4Vezi dou variante greceti ale acestei Rnduieli, publicate de prof. Pan. N. Trembella, Cele trei
liturghii dup manuscrisele di n Atena, pp. 1-16 i 226-240.
211
L i t u r g i c a s pec i a t a
pentru clugri i mireni la sfritul Psaltirii, precum i cu unele pri din dig
anaforalei din Liturghia Sfntului Vasile (memento vivomm), 4|
Rugciunea pentru pomenirea morilor este inspirat din Canonul morilor^
Smbta lsatului sec de carne (Moii, de iarn) i cel din Smbta Rusaliilor. (J,_
de var), cnd se face pomenirea general a tuturor morilor (vezi Triodul iPentii
rul la zilele respective). Forme mai vechi ale acestei rugciuni se ntlnesc i n Bip
greac5, unde ele au circulat ns sporadic i deunde au fost traduse, probabil, i n|
bisericeasc. Dup prerea unora, aceast rugciune a venit la romni prin f.L
ruseasc, fiind adus n ar de mitropolitul Varlaam al Ungroviahiei, dup cltori
n Rusia, i nscris de el n pomelnicul Mitropoliei din Bucureti, n anul 16744}
(ntr-o form puin diferit de cea de azi), de unde afost copiat i in alte pomelnice
Versiuni ale acestor dou rugciuni circulau n stare de manuscrise nc dina in
tiprirea lor n Liturghier, prin pomelnicele ele la proscomidiarul diferitelor bis]
Aa, de ex., pomelnicul ctitoricesc al bisericii din Gruetu-Vaicea, scris in 1804,'
ine textul unei interesante variante a rugciunii de pomenire general pentru mo
h
4. Ritualul pregtirii slujitorilor pentru Liturghie
O parte sau o subdiviziune de origine mai nou, ncorporat azi n fruntea ra
ielii Proscomidiei din Liturghier, o formeaz ritualul pregtirii Iiturghisitorilor penV
Liturhie, adic nchinarea la icoane, mbrcarea sfintelor veminte i splarea m
lor. I n manuscrisele liturgice, acestea ncep a fi consemnate din veacul XI inainrcp
e lesne de presupus c un ritual al nvemntrii a existat cu mult nainte c.reH
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
t e
B. LITURGHIA CATEHUMENILOR
1. Originea, scopul i caracterul Liturghiei catehumenilor
nceap a fi menionat n manuscrise.
Ct privete ritualul splrii minilor iiturghisitorilor, nainte de nceperea'.]),
comidiei, el este cel mai vechi element ritual din aceast parte a Liturghiei. Origini
splarea aceasta avea loc la nceputul Liturghiei credincioilor, fcnd parte dinhttjpi
Iul pregtitor pentru svrirea Sfintei Jertfe, unde o menioneaz, de ex., LjOnstttuiw^
apostolice (cartea VI I I , cap. 11); de aici, ea a fost transferat nainte de nceputul,MG
turghiei catehumenilor, o dat cu ntreg ritualul Proscomidiei, de care era Icgafilljg
Fragmentul din Ps. XXV (vers. 5-12), care constituie formula sacramental :nS(,htP^^m
a ritului splrii minilor (Spla-voi ntru cei nevinovai minile mele...), trebme$flj| ff
fie i el de ntrebuinare foarte veche, cci nceputul lui l gsim citat chiar la fiMrmr
Chirii al Ierusalimului, n explicarea sa liturgic pentru neofii (Cateh. V mystag. 2)$L_
n liniile lui mari, ritualul pregtirii pentru nceperea Proscomidiei poate fi socotiri *
ncheiat definitiv pn n sec. XI V, dei unele amnunte secundare din rnduiala,lui.OP .|
azi capt consacrare grafic mult mai trziu, adic le gsim consemnate pentru.! prif*
dat n manuscrise abia din sec. XVI nainte (ca, de ex., rugciunile de la nceput).
Cea mai recent parte constitutiv a rnduielii de azi a Proscomidiei pare aifi
mula de ncheiere a acestei slujbe, adic apolisul, precum i cdirea final.
p Liturghia catehumenilor i are originea i modelul n serviciul de diminea al si
nagogii iudaice. Rnduiala ei de la nceput pstra, adic, n linii generale, cam aceleai
selemente componente i acelai plan sau aceeai ordine de niruire ca i serviciul de
if iminea - mai ales cel de smbta - pe care primii cretini, provenii dintre evrei, l
i frecventaser i ou care se obinuiser n adunrile lor de cult dinainte de convertire.
' ~Caracterul i scopul Liturghiei catehumenilor era prin excelen didactic. Partea ei
giclecpetenie o alctuiau adic lecturile biblice i predica (omilia), cele dou elemente
principale prin care culmi cretin i-a ndeplinit totdeauna funciunea lui didactic sau
nvrtoreasc, de catehizare i edificare, adic de instruire i ntrire a credincioilor
ndoctrina i n viaa moral cretin.
2. Rnduiala Liturghiei catehumenilor n Rsrit, n secolele IV-V
]] Ca s ne dm seama mai bine de modificrile survenite n cursul timpului n
structuraLiturghiei catehumenilor din ritul bizantin, vom lua ca punct de plecare L i
turghiaSfntului lacob, aa cum era ea n uz n prile Antiohiei i Asiei Mici, prin se
coleleIV-V, adic aa cum ne-o descriu mai ales Constituiile Sfinilor Apostoli (cartea
I, cap. 57 i cartea VI I I ., cap. 5 .u., aceasta din urm reprezentnd Limrghia de rit
antiohian a Sfnmlui lacob).
Vom prezenta schema rnduielii acestei Liturghii, paralel cu cea a Liturghiei orto
doxede astzi, pentru a se vedea mai clar att prile lor comune, ct i deosebirile
dintreele.
Rnduia la L iturghiei Sfntului la cob
(secolele IV' V)
I ntra rea episcopului (a I iturghisitorilor). . .
La turile
biblice
1. din Vechiul Testa ment:
a) din Lege
h) din Profei
2. din Noul Testa ment:
a ) din scrierile Sfinilor Apostoli
b) din Sfintele Eva nghelii
5Cod. mnstirii Esfigmenu din Atos, anul 1306 (la A. Dmitrievski. Descri erea manuscnsehr $
II: , pp. 264-265). . u , . , -
6Vezi Pr. C. Bobulescu, Obria molitvei pentru mori de la Proscormdie, Craiova, LVi f -
Revista de Istorie bisericeasc, an. I, nr. 3); Cf. i Pr. N. erbnescu, Varl aam, mi tropoM n^l ^
Romneti ] pri ntel e tipografiei buretme, n rev. BOR,, an. 1958, nr. 12, p. I s ^^7
Popescu-Uriueni, Ori gi nea molitvei pentru mori de la Proscomidie, m AdOy 1964, nr. 1 /teinte
7Vezi A. Sacedoreanu, Pomel ni cul bisericii Gruetu di n Costeftii -Vlcei , Bucureti, --
din ,Arhivele Olteniei), pp. 6-7. -*
lrcdiea (Omilia ).

l. pentru ca tchumeni
2. pentru energumeni
3. Pentru ca ndida ii la botez.
4. pentru peniteni
Rnduia la de a zi
a L iturghiei ca tehumenilor
Ena rxa
pa rtea
introductiv
Ritua lul nchinrii sluj itorilor pentru Liturghie
Binecuvnta rea i ectenia ma re
Antifoa neie, cu rugciunile i ecrcniiledintre ele.
Vohodul mie (ieirea i intra rea cu Sfnta E. va nghelie).
Trisa ghionul liturgic (Sfinte Dumnezeule")
Lecturile
biblice
1. Apostolul (preceda t ele Prochimen i urma t
de Alleluia rion)
2. Eva nghelia (cu Rugciunea dina intea ci).
Piedica ori explica rea Eva ngheliei, din Ca za nie.
Ectenia ntreit (. i Rugciunea respectiv, n ta in)
Ectenia pentru ea tehumeni (cu Rugciunea respectiv)
213
21:
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
3. Partea de la nceput
a Liturghiei catehumenilor (enarxa) i formarea ei
Precum se vede din acest tablou comparativ, nceputul Liturghiei catehumenilor
odinioar (adic intrarea episcopului) corespunde, n rnduiala Liturghiei actualei
momentul vohodului mic sau ieirea cu Sfnta Evanghelie. Toat partea de pn,aiici
Liturghiei de astzi, sau cum o numim cu un termen tehnic enarxa ( )
adic partea introductiv, format din ritualul nchinrii, binecuvntarea cu ece
mare i Antifoanele, reprezint un adaos posterior, format treptat ca efect firesi
deplasrii sau avansrii nceputului Liturghiei, despre care am vorbit n capitolul pj
cedent. Aceast deplasare a fost cauzat, precum am vzut, de dispariia disciplin
catehumenatului, fenomen care a provocat, de altfel, mai toat modificarea ntregi
structuri a Liturghiei catehumenilor de dup secolul V. ^
a) Adaosul acesta a luat natere ca un serviciu neliturgic, menit, pe de o parte, s urnp
timpul ct credincioii strni n biseric i Uturghisitorii ateptau sosirea episcopului,!?
pe de alta, s ncadreze ntr-o ceremonie solemn intrarea acestuia n altar, nainte5
nceputul propriu-zis al Liturghiei. Formarea lui ncepe probabil nc din sec. VI, cii
dup tinii istorici bisericeti, ar fi fost introdus n uzul liturgic imnul Unule-Nscut
), a crui compunere e atribuit de cei mai muli mpratului-teolog Justiniani
care l-ar fi alcmit n scopul combaterii ereziei monofizite8. El se cnta odinioar i
rnduiala solemn a Vecerniei cu cntri, descris att de Simeon al Tesalonicului,^
atribuie acest imn Sfntului Chirii (al Alexandriei)9, ct i ntr-un Tipicon manuscris!
origine ierusalimitean, din secolele XV-XVI 10. S-a pstrat i n liturghia sirienilor iacoj^
b) Partea cea mai veche din enarxa Liturghiei de astzi este ectenia mar4^
, , , miroamele), cu care se deschid
Liturghia noastr. Ea n-a avut ns de la nceput locul pe carc-1 are astzi, ci figi*
odinioar la nceputul Liturghiei credincioilor, nainte de prezentarea Darurilor.
o gsim, de exemplu, n rnduiala Liturghiei clementne, descris n cartea a opt
Constituiilor apostolice (cap. X), care ne d i textul ei complet, foarte puin deoseh
fa de cei de azi. Dup dispariia disciplinei catehumenatului (secolele VI-VII) eaf
fost transferat la nceputul Liturghiei catehumenilor, rmnnd n locul ei inii *
(nainte de Heruvic') numai cteva alineate de 1a. nceput. -L^
c) Al doilea element n ordinea vechimii, din aceast parte introductiv a Liturghii
de astzi, l alctuiesc Psalmii numii antifonici (adic Psalmii: XCI, XCII i XClV)j
cele trei Rugciuni ale antifoanelor, pe care Uturghisitorii ie citesc azi n tain la ria
putui Liturghiei, numite aa pentm c se citeau ntre psalmii antifonici menionai;?^
Rugciunile Antifoanelor sunt atestate pentm prima dat, n chip documentar^
secolul V I I I , cnd gsim textul lor n manuscrisul Barberini. Psalmii antifonici VQj
fost ns n uz nc mai dinainte de secolul V I I I : ei reprezint, probabil, unii
psalmii cntai odinioar antifonic sau alternativ de ctre credincioii adunai^
biseric, n ateptarea intrrii episcopului i a nceperii Liturghiei. La nceput, eilJ
cntau n ntregime; dar pe msur ce ntre versetele lor s-au intercalat imnele nori
compoziie cretin, numml versetelor sau stihurilor cntate s-a micorat trep
pn s-a ajuns la situaia de astzi, cnd au mai rmas n ntrebuinare numai cate-p
8Dup unii liturgiti ns acest irnn ar fi opera lui Sever al Antiohiei (513-536). V<vi,
Adr. Fortescue, L a Messe, ed. cit., p. 119, n. 3. ,
yDespre dumnezei asca rugci une, cap. 348, P.G., t. CLV, col. 633 A i trad. rom. ci t., p. 227.
10Vezi i V. Grumel, L 'auteur et la date de l a composition du tropai re O Monogens, n rev.
XXII, an. 1923, pp. 398-418.
214
L i t u r g i c a s pec i a l
versete din fiecare, aa cum s-a ntmplat i cu ali psalmi din rnduiala Vecerniei i a
Utreniei (vezi la istoria slujbelor respective).
,Pn n secolul XIV, psalmii antifonici (cu refrenele imnelor celor noi) se ntrebuinau
]atoate srbtorile (la orice Liturghie); de atunci ncoace, ei au rmas n uz numai la L i
turghia din zilele de rnd (n mnstiri) i la srbtorile Mntuitorului i ale Sfintei Fecioa
re. La Linirghia din celelalte srbtori (duminici i srbtorile sfinilor) ei au fost nlocuii
ai psalmii numii tipici - adic Psalmii Cil i CXLV i Fericirile - din slujba Obedniei
sau Prnzndei (Tipica), slujb care precum am vzut - prenchipuie i preced Limr-
ghia, iar n zilele de rnd (cnd nu se face Liturghie) o i suplinete. Partea aceasta din
Liturghia duminicilor i a srbtorilor sfinilor reprezint deci o contopire a nceputului
Liturghiei cu nceputul Obedniei, contopire care s-a realizat abia din secolul XIV nainte.
Ca i psalmii antifonici, psalmii tipici se cntau odinioar n ntregime, aa cum se
citesc nc i azi n rnduiala Obedniei, dar cu vremea, numrul versetelor cntate s-a
redus treptat; astzi se mai ntrebuineaz din Psalmul Cil numai primul verset (Bine
cuvnteaz, suflete al meu, pe Domnul...), precedat de Slav Tatlui..., i acum..., iar
din Psalmul CXLV numai versetul ultim (Impri-va Domnul n veac...), ncadrat
ntreSlav..., i acum... i urmat de imnul Unule-Nscut..., amintit mai nainte.
4. Vohodul mic (ieirea cu Evanghelia) i Trisaghionul
a) Vohodul mic sau ieirea (intrarea) cu Sfnta* Evanghelie (fi fi
, Introitus), adic purtarea solemn a Sfantei Evanghelii, din altar prin mijlocul
naosului i apoi pe Sfnta Mas, este un rimai destul de vechi n Liturghie, cci n seco
lul VIII e menionat n comentarul liturgic al patriarhului Gherman I al Constantino-
polului11. Acest rit are ca origine un act destul de simplu la nceput, i anume scoaterea
Evangheliei de ctre diacon, din schevofilachion - unde se pstra de obicei - pe amvo
nul din naos, pentm a se citi din ea pericopa ornduit, la vremea cuvenit. Mai trziu,
cnd Sfnta Evanghelie a ncetat de a mai fi pstrat n schevofilachion i a nceput s
steancontinuu pe Sfnta Mas, actul ducerii ei la amvon i napoi, simplu i far nici o
semnificaie important la nceput, a luat o dezvoltare i o not de solemnitate din ce n
cemai mare, cptnd totodat semnificaia simbolic a ieirii Mntuitorului la propo
vduite. Aa s-a ajuns cu timpul la ritualul solemn i dezvoltat, de astzi.
Ritualul vohodului mic reprezint totodat substituirea unei intrri simbolice a lui
; Hristos, nfiat prin Sfnta Evanghelie, n locul intrrii de odinioar a episcopului i
, aslujitorilor, care, n vechea Liturghie, avea loc n acest moment.
' " Cu alte cuvinte, riml de astzi al ieirii (sau, mi bine zis, al intrrii) cu Evanghelia
' nlocuiete i ne amintete momentul i ritualul de odinioar al intrrii solemne a arhi
ereului n biseric i apoi n altar, n vederea nceperii slujbei.
b) Imnul Sfinte Dumnezeule... sau trisaghionul liturgic a fost introdus, sau poate
f>ener.ilizat oficial n rnduiala Liturghiei, ntre anii 450-453, pe vremea patriarhului con-
stantinopolitan Proclu (437-446) i a mprailor Teodosie I I i Pulheria, n urma unui
1"flagel care a bntuit mult vreme Constantinopolul i mprejurimile lui12. Imnul e men-
11Descriere a bisericii i explicare tai nic..., P.G., t. XCVIII, col. 405 C; Cf. Juan Mateos, La petite
; totiredela divine Li turgi e, n rev. Grigore Palama, 637 (1973), pp. 365-381.
i 12Vezi Teofan Preotul, Cronica (P.G., t. CVTII, col. 244 B-248 A); Evagrie, Ist. bis.. III, 44 (P.G.,
tLXXXVI, col. 2697-1700); Anastasie Bibliotecarul, Ist. bis., (P.G., t. CVIII, col. 1226 A); Sfnrul
ban Damaschinul, Epist. despre i mnul Trisaghion (P. G., t. XCV, col. 37 B) i Dogmatica, I I I , 10 (cap.
DtspreTrisaghion, P.G., t. XCIV, col. 1021 i trad. rom. de D. Fecioru, pp. 169-172); Nichifor Calist,
sk-te., XIV, 46 i XVIII, 51 (P.G., t. CXLVI, col. 1217 B-C i t. CXLVII, col. 436-437).
215
ionat prima dat n actele Sinodului I V ecumenic de la Calcedon. Se afl i n Liturgt| 9g|
Bisericilor necalcedoniene, ca i n Liturghia de rit galican; ia monofizii (armeni, sinfiflj
iacobii, copi i etiopieni) se cnt cu. adaosul Cela ce Te-ai rstignit pentru noi 'mtBBI
dus de patriarhul monofizit Petru Gnafevs (Fullo) al Antiohiei, n secolul V. mm
5. Lecturile din Sfnta Scriptur
a) Citirile biblice, adic Apostolul i Evanghelia, reprezint nu numai elementul cd$
mai vechi, primordial, din aceast parte a Liturghiei, dar totodat i cel mai import
tant. Odinioar, lecturile biblice erau mult mai numeroase n Liturghia catehumenil^''
dect azi. Astfel, n rnduiala Liturghiei descris n Constituiile apostolice (cart. VTTtfl l l
cap. 11) sunt prevzute patru pn la ase perieope: dou sau trei din Vechiul Testam;
ment i dou sau trei din Noul Testament. Lecturile din Vechiul Testament au dispaniL
din rnduiala Liturghiei, una cte una. Dispariia ultimei lecturi din Vechiul Testamente
se poate socoti un fapt mplinit prin secolele VI I -VI I I ; n Liturghiile rsritenilor^'.
necalcedonieni s-au pstrat ns pn azi att lecturile din Vechiul Testament, ct i ar
treia lectur din Noul Testament.
Odinioar, lecturile din Crile Sfinte erau ncadrate sau alternau cu cntau de
psalmi. Din aceti psalmi - ale cror versete cntate s-au mpuinat treptat, ca i !a
psalmii antifonici - au rmas pn azi numai cte un stih sau dou, dintre care uiule.
preced pericopa din Apostol - i de aceea poart numele de prochimen (b
), adic aezat nainte de Apostol - iar altele urmeaz dup aceast pericop. Arcs
tea din urm fceau parte de obicei din psalmii alleluiatici, ale cror versete erau in-o
ite de refrenulAlleluia (Ludai pe Domnul!), cntat de popor dup fiecare stih
sau verset. De aceea, stihurile rmase dup pericopele din Apostol se i numesc nttchi-
iarion (,). De fapt, dei ele continu a fi nscrise nc n Apostol, <ui n
cetat de mult de a mai fi cntate, din ele rmnnd n uz numai vechiul refren Ale
luia (de trei ori), care se cnt azi dup pericopa din Apostol.
b) Un element important din vechea Liturghie a catehumenilor, care urma odi
nioar ndat dup lecturi (dup Evanghelie), era omilia sau predica, destinat in pri
mul rnd instruirii catehumenilor care urmau s ias din biseric. Ea s-a meninut pre
tutindeni n acest loc att ct disciplina catehumenatului a fost n vigoare. Dar dup ce
aceast disciplin a fost uitat i deci catehumenii (ci mai erau) puteau rmne i
asista i ei la Liturghia credincioilor, predica se deplaseaz puin cte puin spre sfr
itul Liturghiei, cnd o puteau asculta toi cei prezeni, fixndu-se astfel mai ales n....
timpul mprtirii liturghisitorilor i umplnd astfel locul rmas gol prin disparita.~
mprtirii generale a tuturor credincioilor la fiecare Liturghie. Prin noile dispoziii.^
ale Sfntului Sinod, n legtur cu lucrarea de catehizare, predica (citirea explicai n pc-
ricopei evanghelice, din Cazanii) a fost restabilit peste tot n locul ei originar, adic
ndat dup citirea Evangheliei, ca n vechime. ! *
6. Partea ultim a Liturghiei catehumenilor
a) Rugciunile de dup Evanghelie, care formeaz ultima parte a Liturghiei catehu- -
menilor, au i ele o origine destul de veche. Precum am vzut mai nainte, n vechea
Liturghie cretin - aa cum o descriu Constituiile apostolice (n cartea VI I I , cap. 6-9) .
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e f H |
216
L i t u r g i c a s pec i a l
.- dup predic urma o serie de ectenii i rugciuni speciale pentru fiecare din cele pa-
ffu categorii sau clase de asisteni care urmau s fie concediai din biseric: catehume-
nji, energumenii, candidaii ia botez, (, illuminandi sau competentes, care
alctuiau clasa cea mai avansat a catehumenilor) i penitenii.
Din aceste patru ectenii i rugciuni speciale, cu care se ncheia odinioar Liturghia
8 catehumenilor, cele pentru energumeni i peniteni au ieit din uz destul de timpuriu, i
1 anume prin secolul al VH-lea. Ectenia i rugciunea pentru candidaii la botez au dis-
I prut i ele din Liturghia normal (a Sfntului loan i cea a Sfntului Vasile), dar s-au
* meninui n rnduiala Liturghiei Celor mai nainte sfinite (cu titlul: Rugciunea pentru
} cei cesegtesc spresfnta luminare, -
' ), rostindu-se numai n a doua jumtate a Postului Mare (din miercurea sptmnii
apatra nainte), adic perioada n care odinioar candidaii la botez se pregteau pentru
( primirea tainei luminrii i a intrrii n cretinism, care avea loc la Pati.
Ectenia i rugciunea corespunztoare pentru catehumeni (oglaenici sau cei chemai),
' fis astzi n tain de ctre preot, sunt deci singurele care se mai pstreaz din seria
celor patru ectenii i rugciuni speciale pentru diferitele clase de participani la Litur-
- ghia catehumenilor de odinioar. Dei instituia catehumenatului a ncetat de mult de
amai exista, ectenia i rugciunea pentru catehumeni continu a fi nscrise n Litur-
jjbier, ca i formula ntrebuinat odinioar pentru concedierea lor (Ci suntei che
mai, ieii). n toate celelalte Liturghii rsritene (folosite n Bisericile necalcedoni-
1 ene) ectenia i rugciunea pentru catehumeni au dispmt, pstrndu-se doar formula
: dc concediere a catehumenilor de odinioar, la care n unele rituri sunt adugai i pe
nitenii, pgnii i cei oprii de la mprtire.
b) De origine ceva mai nou pare a fi ectenia ntreit (ndoit), numit i ectenia ce
rem struitoare (f| ), care urmeaz astzi ndat dup citirea Evangheliei
I (dnp predic), precum i rugciunea corespunztoare, a cererii struitoare sau a cererii
cu osrdie ( ), pe care preotul o citete n tain n timpul ec
teniei ntreite. Textul acesteia din urm l gsim n Codicele Barberini (sec. VI I I ), ceea
ce nseamn c i ectenia respectiv intrase n uzul Liturghiei nainte de aceast dat.
C. LITURGHIA CREDINCIOILOR
Liturghia credincioilor sau Liturghia euharistic, la care n vechime puteau parti
cipa numai credincioii ( ), este partea cea mai puin atins de modificri din
ntreaga Liturghie a ritului bizantin. Lsnd la o parte unele adaose i dezvoltri ulte
rioare, care au avut loc mai ales n partea ei introductiv (dinaintea Sfintei Jertfe),
schema sau rnduiala ei a rmas, n general, aceeai ca n vechea Liturghie cretin.
Pentru a se vedea mai bine aceste adaose i dezvoltri, vom ncepe - ca i la Liturghia
catehumenilor - cu un tablou comparativ n care coloana din dreapta prezint schema
rnduielii de azi a Liturghiei credincioilor din ritul bizantin, iar cea din stnga, o
schem a Liturghiei credincioilor din secolele I V i V, aa cum ne-o descriu docu
mentele i izvoarele liturgice din acel timp, ca de pild: Catehezele mystagogice ale
Sfntului Chirii al Ierusalimului, cartea a opta a Constituiilor apostolice, Omiliile catehe-
tice ale lui Teodor de Mopsuestia, scrierile Sfntului loan Gur de Aur, canoanele
unor sinoade (ndeosebi can. 19 al sinodului de la Laodiceea) .a.
Din acest tablou comparativ se poate vedea lesne c nu numai prile sau momentele
principale care alctuiau rnduiala vechii Liturghii a credincioilor, ci i nlnuirea sau
217
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
ordinea succesiunii lor sunt aceleai i ntocmai ca n Liturghia de astzi, cu excepti
unor mici inversiuni sau deplasri survenite ntre timp. (Vezi tabloul de mai jos).
Liturghia Sfntului l acob (secolele IV-V)
Ectenia mate rostit de diacon pentru credincioi
Rugciunea rostit de proestos pentru credincioi
Srutarea pcii
Splarea minilor Iiturghisitorilor
Alegerea i pregtirea materiei pentru Euharistie, la
pastoforiu (proscomidia, mutat mai trziu lance
putul Liturghiei)
Depunerea Darurilor pe Sfnta Mas i Rug. Pros
comidiei
Citirea dipticelor (pomelnicelor)
Anaforaua (Rugciunea Sfintei Jertfe), citit toat
cu voce rare de ctre arhiereu sau proestos i
nentrerupt de rspunsurile credincioilor
Ectenia mare (diacon)..............................................
Rugciunea arhiereului (proestosului)
Rugciunea domneasc (menionat la Sfntul
Chirii al Ierusalimului)
mprtirea (att aslujitorilor, ct i a credincio
ilor)
Psalmul XXXIII (cntat de credincioi)
Ectenia de mulumire pentru mprtire
Rug. de mulumire pentru mprtire, rostit de
proestos
Rugciunea plecrii capetelor
Concedierea credincioilor
Liturghia Ortodox de azi
Ectenii pentru credincioi (rostite de diacon)
2 rug. n tain pentru credincioi (citite de preot)
(splarea minilor arhiereului, laLiturghia cu arbifv
rcu) 5
Vohodul (ieirea cu Darurile) V
Pomenirile din mijlocul bisericii
Heruvicul
Depunerea Darurilor pe Sfnta Mas i Rug Prosv
comidiei
m
Ectenia cererilor (S plinim rugciunea
noastr...)
<;
4St
#81
Srutarea pcii (numai ntre liturghisitori, laLatur-.
ghia n sobor)
Simbolul credinei
Anaforaua sau Rugciunea Sfintei Jertfe (ant iu
tain, paralel cu rspunsurile cntate de popor: Cu
vrednicie..., Sfnt..., Pe Tine..., Axionul)
Ectenia cererilor (Pe toi sfinii pomenindu-i...) i
Rugciuni n tain, citite de preot
Rugciunea domneasc
mprtirea slujitorilor (concomitent cu Predica
(Cazania) sau Chinonicul)
Rugciunea de mulumire pentru mprtire (n
tain)
S se umple gurile noastre...
Ectenia de mulumire pentru mprtire
Rugciunea amvonului
Psalmul XXXIII (pstrat numai n Liturgbierul ro-
mn esc)
Apolisul t
mprirea anafurei
M i rui cul (numai n unele pri din Biserica romn)
218
L i t u r g i c a s pec i a t a
1. Partea introductiv (pn la ieirea cu Darurile)
a) Astfel, rugciunile pentru credincioi (dou ectenii i dou rugciuni n tain), cu
care ncepe Liturghia euharistic, fac parte din rnduiala primitiv a Liturghiei. Ecte-
mare din acest loc o gsim, aproape cu acelai text ca i azi, n Liturghia din
Constituiileapostolice (cart. VI I I , cap. 10); celedou rugciuni pentru credincioi, citite
azi n tain de ctre preot, corespund rugciunii similare din Liturghia clementin,
rostit de arhiereu cu voce tare, dup ectenie (ibidem, cap. 11). De altfel, vechimea lor
econfirmat i de canonul 19 al sinodului din Laodiceea (circa 364-373); textul lor
deazi - deosebit pentru fiecare din cele trei Liturghii Ortodoxe - l aflm n Codicele
jjarberini (secolele VI I I -I X).
b) Heruvicul sau imnul heruvimic (b : Noi, cari pe Hemvimi cu
tain nchipuim...), care ncadreaz astzi ritul ieirii cu Darurile, este generalizat sau
consacrat n rnduiala Liturghiei n secolul VI (anul 574) printr-un decret al
mpratului bizantin Justin II. El nlocuia, de altfel, un psalm care se cnta n acest loc
nc mai dinainte, pe un tact papadic (adic foarte rar i prelung), menit s umple
polul creat prin ntreruperea cursului Liturghiei n timpul ct credincioii se perindau
pe dinaintea altarului, pentru a preda diaconilor darurile de pine i de vin pentru
Sfnta Euharistie.
La nceput, Heruvicul se cnta far a fi ntrerupt, ca azi, de ritul vohodului; intro
ducerea i dezvoltarea acestui rit - despre care vom vorbi ndat a mprit textul
unitar de odinioar al imnului n dou pri sau fragmente separate (Noi, cari pe H e
ruvimi... i Ca cei ce pe mpratul...), ntre care se intercaleaz pomenirile fcute de
preot n mijlocul bisericii.
Rugciunea citit de preot n tain n timpul cntrii Hemvicului (Nimeni din cei
legai cu pofte i cu desftri trupeti...) se gsete, cu textul ei de azi, n Codicele
Barberini, la Liturghia Sfntului Vasile.
2. Vohodul mare sau ieirea (intrarea) cu Darurile
Aceasta reprezint o dezvoltare a unui act destul de simplu la nceput i lipsit de
orice semnificaie simbolic: ducerea damrilor de pine i de vin, alese de ctre dia
coni, de la pastoforiu n altar (la Sfnta Mas), unde urmau s fie binecuvntate i
sfinite de ctre arhiereu sau preoml proestos. Cu timpul, concomitent cu dezvoltarea
crescnd a ritualului Proscomidiei mutat la nceputul Liturghiei, acest act a luat o
importan din ce n ce mai mare i a mprumutat un caracter din ce n ce mai solemn,
atribuindu-i-se o deosebit semnificaie simbolic.
Dezvoltarea acestui rimai ncepe probabil n secolul VI , cnd patriarhul Eutihie al
Constantinopolului l menioneaz ca pe o inovaie13, ceea ce arat c el nu era nc
generalizat.
u Epist. ctre papa. Vi iu, despre Pati i Sfnta Euharistie, 8 (P.G., t. LXXXVI, col. 2400-2401):
Sunt far minte cei ce au sftuit poporul ca, atunci cncl e rnduiala Liturghiei de a duce la Sfnta
Mas pinea proscomidiei ( ) i potirul de curnd amestecat (cu vin i ap),
scnte un oarecare psalm corespunztor aciunii care se petrece, ntruct ei socotesc c poart sau
chiar numesc mprat al slavei darurile pe care le duc n sfntul altar, cu toate c acestea sunt nc
nedesvrite, prin invocaia arhiereasc i prin sfinirea care vine de sus.
219
Pomeninle, care se fac astzi n mijlocul bisericii n timpul ieirii cu Darurile, surit;
de origine destul de veche. Ele reprezint o prescurtare i o rmi a pomenirilor
nominale sau a citirii dipticelor de ctre diacon, legate odinioar de actul depunerii*
Darurilor pe Sfnta Mas i care - precum am spus -- au fost transferate ulterior na-j
inte de nceputul Liturghiei, o dat cu ntreg ritualul Proscomidiei. *jf
Rugciunea, numit a- Proscomidiei sau a punerii-nainte, citit de preot n tain dup.1
depunerea Darurilor pe Sfnta Mas (cu texte deosebite n cele dou Liturghii), estcio;
rmi care amintete locul de odinioar al Proscomidiei n rnduiala actuai a Lij
turghiei. Textele rugciunii din ambele Liturghii se gsesc n Codicele Barberini (seco4
lele VI I I -I X).
3. Srutarea pcii
Un rit caracteristic acestei pri din vechea Liturghie cretin, disprut astzi, este,
srutarea sfnt ( ) sau freasc, srutarea pcii (), osculum pacis,
sau a iubirii (): brbaii se srutau ntre ei i femeile ntre ele, n semn de
mpcare i de iubire reciproc. Din pricina tulburrii i a dezordinii la care ddea loc
n biseric, acest rit a fost nlturat de mult, pstrndu~se numai pentru preoi, la Li-i
turghia n sobor (vezi n urm, la Rnduiala Liturghiei n sobor),
Introducerea pentru prima oar a Crezului n rnduiala Liturghiei e pus dc.
tradiie pe seama patriarhului (monofizit) Petru Gnafevs (Fullo), n anul 471 la
Antiohia; iar la Constantinopol s-ar fi introdus ceva mai trziu, pe vremea patriarhului
Timotei (512-518)14. Crezul era ntrebuinat mai dinainte n slujba botezului. - .
4. Anaforaua sau Rugciunea Sfintei Jertfe
Este rugciunea n timpul creia se svrete jertfa liturgic, adic sfinirea i pre
facerea Darurilor; este centrul i miezul Liturghiei cretine. Cuvntul (de la,,
, a nla, a ridica) nsemneaz la origine: ndicare, nlare, i apoi: ofrand,
jertf (corespunztor latinescului oblatio sau illatio), pentru c aducerea jertfei se
exprim n chip concret prin actul ridicrii n sus sau prin legnarea darului de jertfa,i
artnd prin aceasta c e oferit Divinitii (cp. le. XXIX, 24; Lev. VI I , 30 .a.). In.
forma de astzi a Liturghiei Ortodoxe numim anafor tot complexul de rituri i
rugciuni citite de preot (cele mai multe n tain), care, n Liturghia Sfntului loan, se,
cuprind ntre cuvintele: Cu vrednicie i cu dreptate este a Te luda... etc. i
ecfonisul: i ne d nou cu o gur i cu o inim a cnta....
Urmrind firul conductor al cuprinsului anaforalelor din toate Liturghiile cre
tine, vechi i noi, textul lor se poate diviza n patru pri bine distincte, i anume:
a) Rugciunea de laud i de mulumire de la nceput, sau marea nsgciune,
euharistic, n care se exprim n general mulumirea sau recunotina fa de Dumne
zeu, motivat de binefacerile pe care I le datorm; n ea se nir sau se recapituleaz
toate momentele principale ale istoriei mntuirii, de la creaie pn la nlarea Mn
tuitorului la cer. In Liturghia bizantin a Sfntului loan, rugciunea euharistic ine
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
14Vezi Teodor Lectorul (Citetul), I st. bis., cart. II. cap. 32 i 48 (P.G., t. LXXXVI, col. 201 A i
209 A). *
L i t u r g i c a s pec i a l
de la Cu vrednicie i cu dreptate este... pn la Aducndu-ne, dar, aminte de
aceasta porunc mntuitoare....
b) A namnez este a doua parte constitutiv a anaforalelor cretine; n ea, lundu-se
ca punct de. plecare porunca dat de Mntuitorul Sfinilor Si Apostoli, de a svri
pomenirea lucrrii Sale (Aceasta facei ntru pomenirea Mea...), se face o scurt
enumerare a faptelor sau momentelor principale din istoria .Rscumprrii, conside
rate ca temei i justificare a aducerii Darurilor de pine i de vin din jertfa liturgic. In
Liturghia Sfntului Ioan, anamneza are urmtoarea formul: Aducndu-ne aminte,
aadar, de aceast porunc mntuitoare i de toate cele ce s-au fcut pentm noi: de
cruce, de groap, de nvierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri, de ederea cea de-a
dreapta, i de cea de a doua i slvit iari venire, ale Tale dintru ale Tale, ie-i adu
cem de toate i pentm toate15.
c) Epicleza{de la = invocare, chemare) este a treia i cea mai importan
t parte a anaforalei, pentm c n timpul ei se svrete sfinirea i prefacerea Daruri-
Jor. n Liturghia Sfntului Ioan, ea ncepe cu cuvintele: nc aducem ie aceast
slujb duhovniceasc (cuvnttoare)..., i se ncheie cu cuvintele: prefacndu-le cu
Duhul Tu cel Sfnt. Are forma unei rugciuni adresate lui Dumnezeu-Tatl, ca El
s-L trimit pe Sfntul Duh, prin puterea Cmia Darurile noastre s se prefac n
Sfntul Trup i Snge al Domnului.
d) Ultima parte a anaforalei o alctuiesc n riml bizantin rugciunile de mijlocire
general pentru ntreaga Biseric, numite i diptice16. n anaforaua ortodox a Sfntului
Ioan, aceast parte ine de ia cuvintele: nc aducem ie aceast slujb duhovniceasc
pentm cei adormii n credin..., pn la sfritul anaforalei, ncheindu-se cu
ecfonisul: i ne d nou cu o gur i cu o inim.... n toate anaforalele cretine,
aceast parte are forma unei rugciuni fierbini de mijlocire pentm toat Biserica.,
pentm conductorii i membrii ei, pentm ocrmuitorii popoarelor, pentm feluritele
categorii de credincioi vii i mori, pentm ndeplinirea tuturor cererilor, trebuinelor
i nevoilor lor: Tu nsui fii tuturor toate, Cela ce tii pe fiecare i cererea lui, casa i
nevoile lui, cum zice un fragment din anaforaua bizantin a Sfntului Vasile.
La nceput, adic pn n veacurile V-VI , anaforaua alctuia o singur rugciune,
de ntindere destul de mare, pe care arhiereul sau preoml proestos o rostea n ntre
gime cu glas tare, de la nceput pn la sfrit, n auzul credincioilor; acetia ascultau
n tcere far s-l ntrerup prin nimic pe liturghisitor, ci doar asociindu-se la ecfonisul
final cu rspunsul afirmativ Amin.
De prin secolele V-VI nainte ns, anaforaua ncepe s fie citit n tain de ctre
liturghisitori, cu excepia unor mici fragmente, care continu a fi rostite i mai departe
cu glas tare, adic aa-numitele ecfonise, i anume:
a) Formula pentm introducerea imnului trisaghion: Cntarea de biruin, cn
tnd, strignd...;
b) i c) Cuvintele rostite de Mntuitorul la Cina cea de tain: Luai, mncai... i
Bei dintru acesta toi... (n Liturghia Sfntului Vasile: Au dat Sfinilor-Si Ucenici
i Apostoli zicnd: Luai, mncai... etc.);
15Li turgbi er, Bucureti, 1967, pp. 144-145.
16De la cuvntul grecesc , , - = ndoit n dou, cu dou aripi, de unde termenul
bisericesc . = cri, liste de nume sau pomelnice, sub form de carte cu doua coperte, care
se poate nchide i deschide. Amnunte despre diptice, adic listele cu nume de pomenit la Litur
ghie, vezi la H. Leclercq, Diptyques, n DACL , IV, col. 1045-1095, i Pr. P. Vintilescu, Di pti ce sau
pomelnice, Piteti, 1926.
221
d) Ecfonisul pentru ultima oferire (aducere) a Darurilor, nainte de sfinire:
Tale dintru ale Tale...;
e) Formula pentru pomenirea Sfintei Fecioare, n cursul dipticelor: Mai ales penJPjF'
tru (cu) Preasfnta...; a MW"
f) Formula pentru pomenirea nominal a episcopului locului: nti pomenete$k
Doamne....
Aceste eefonise sau fragmente din textul anaforalei, rostite n auzul credincioilor]
sunt deci pentru auzul acestora, ca un fel de insulie sau promontorii rmase la supf^fg
faa apei, resturi dintr-un mare continent evhologic scufundat pentru ei n oceanul defl
tain al tcerii. Partea aceasta din rnduiala Liturghiei a luat forma i caracterul d-iiu
serviciu dubiu, aa cum s-a ntmplat i cu alte pri din sfnta slujb: de o parte, imu{' ]
cu caracter mistic, svrit n tain de ctre liturghisitor, nuntrul altarului, reprezen- **
tnd substratul vechi i principal al formularului liturgic, iar de alta, cel alctuit din ts-,
punsurile i cntrile executate, paralel i cu voce tare, de ctre credincioi n biseric i {V
reprezentnd contribuia pietii credincioilor n momentul central al sfintei slujbe. . C
Aa s-au nscut toate acele rspunsuri sau imne cilecredincioilor (cntreilor), care.P
sunt intercalate n Liturjfhierul ortodox n textul anaforalei i care ntrerup cursivitatea'yb
sau continuitatea acestei mari rugciuni, farmindu-i unitatea originar n mai multe j f
fragmente, care apar, n forma lor de azi, far nici o legtur ntre ele. Aceste rs pun- T
suri sunt: ~
a. Cu vrednicie i cu dreptate este a ne nchina...;
b. Sfnt, Sfnt, Sfnt... (Trisaghionul biblic);
c. Cei doi Aunin de dup cuvintele Mntuitorului Ia Cin; V
d. Pe Tine Te ludm...;
e. Axionul i f
f. Pe toi i pe toate.
Ele reprezint deci adaose posterioare textului iniial al anaforalei, intrate totui h
uzul liturgic destul de timpuriu (adic din secolele V-V nainte).
De origine ceva mai trzie sunt cele dou adaose introduse n a doua jumtate a
anaforalei, i anume troparul Ceasului al treilea (Doamne, Cela ce pe Preasfntul Tu
Duh...) i Axionul.
Astfel, troparul Ceasidui al I lI -lea i stihurile respectivedin Psalmul L (Inim curat
zidete n mine... i: Nu m lepda de la faa Ta...), pe care liturghisitorii le recit ,
n tain nainte de epiclez (unele ediii le insereaz chiar n textul epiclezei), apar ,
pentru prima dat sporadic, n manuscrisele greceti ale Liturghiilor din secolele i
XI I -XI I I , dar se generalizeaz abia prin secolele XV-XVI . Ele au fost intercalate n -
textul liturgic ca un mijloc de pregtire sufleteasc a Iiturghisitorilor, n apropierea
nemijlocit a clipei supreme a invocrii i pogorrii Sfntului Duh peste Darurile eu-
haristice. Ultimele ediii ale Liturhierului grecesc, ncepnd cu I eraticomd de la
Constantinopol, 1895, le-au suprimat, ca pe nite adaose superflue i specifice pietii
monahale. La fel au fcut i ediiile mai noi ale Liturjfhierului bulfjar (Sofia, 1924,
1928 i 1951). Se pstreaz deci numai n Liturpfhierul rusesc i n cel romnesc17.
Ct privete Axionul sau imnul n cinstea Sfintei Fecioare, acesta i are originea n
diferite imne care nsoeau nc din vechime pomenirea nominal a Sfintei Fecioare n
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
17Bibliografie i amnunte n plus, despre originea, rostui, vechimea i locul troparului Ceasului
III n rnduiala Liturghiei, vezi la Pr. P. Vasilescu, Troparul Ceasul ui al treilea n rndui al a epiclezei,
Bucureti, 1937 (extras din rev. BOR); Cf. i lucrarea noastr Observaiuni i propuneri pentru o nou
ediie a Li turhi erul ui romnesc, Bucureti, 1945-46 (extras din aceeai rev.), pp. 18-23 (cap, Epiclez
di n Li turghi a Sfntul ui Vasile).
222
I
cursul rugciunii de mijlocire (mai ales dup epoca ereziei lui Nestorie), ca o mani
festare spontan a sentimentelor de iperdulie (supraveneraie) fa de Preasfnta
Nsctoare de Dumnezeu.
Axionul obinuit astzi pentru mai tot timpul anului n Liturghia normal (Cu-
vine-se cu adevrat...) s-a ntrebuinat n aceast calitate mai nti ca partea a doua a
sa (Ceea ce eti mai cinstit...), care nu e altceva dect irmosul Cntrii a noua din
Canonul (trioda) de la denia din Joia Patimilor, datorat lui Cosma de Maiuma
(Aghiopolitui, sec. VI I I ) i care deci a fost ntrebuinat mai nti n slujba Utreniei, ca
i n alte slujbe. Ulterior, i anume dup secolul X, el s-a amplificat cu partea de la n
ceput (Cuvine-se cu adevrat...), a crei origine se pare c trebuie cutat n pietatea
monahal a Adaosului (Sfntul Munte), cum pretinde o legend din acele pri,
consemnat chiar n ALineielenoastre18.
5. mprtirea i riturile finale
Partea urmtoare (a treia) din Liturghia credincioilor, alctuit din rugciunile i
riturile n legtur cu mprtirea, a suferit, n general, prea puine modificri n
structura i n rnduiala ei.
Rugcmnea amvomdui (Cela ce binecuvntezi pe cei ce Te binecuvnteaz,
Doamne...), singura rugciune din rnduiala Liturghiei pe care preoml o rostete
toat cu voce tare i n afara altarului, este de origine destul de veche. Ea corespunde,
ca funcie (idee) i cuprins, rugciunii pentru plecarea capetelor, cu Cre se ncheia
odinioar Liturghia cretin, i prin care arhiereul (preoml proestos) i binecuvnta pe
credincioi, n timp ce ei i plecau capetele i treceau fiecare pe sub mna lui, ieind
apoi pe rnd din biseric19. Pentm c pe atunci arhiereul rostea aceast rugciune
stnd napoia amvonului din mijlocul bisericii, ea se numete n vechile manuscrise
liturgice Rugciunea de dup amvon ( ).
Cu Rugciunea amvonului se ncheia odinioar Liturghia cretin; dup rostirea
ei, concomitent cu binecuvntarea credincioilor, care-i plecau capetele, acetia pr
seau biserica, la invitaia diaconului: Ieii n pace.
Toate rugciunile care urmeaz deci n rnduiala Liturghiei de astzi dup Rug
ciunea amvonului i care alctuiesc ncheierea sau sfritul Liturghiei, reprezint adao-
se posterioare, intrate n uzul liturgic din secolele VI I -VI I I nainte.
Mritul credincioilor, adic ungerea frunilor lor de ctre preot cu untdelemnul bi
necuvntat din candela de la iconostas, este o practic mai nou. Ea reprezint o imi
taie a ungerii similare care se face, nc din vechime, 1asfrim! Litiei i este specific
unei regiuni din Biserica Ortodox Romn (nu se practic n Transilvania i n Mol
L i t u r g i c a s pec i a l
18Vezi J Viineiul pe i uni e, sinaxarul din ziua de 11. Amnunte despre originea i istoria axionului
duminical vezi la E. Lamerand, L a Legende de , n EO, an. II, nr. 6 (apr.-mai 1899), pp.
227-230. Cf. i Pr. P. Vintilescu, Despre poezia i mnografi c..., pp. 176-179.
19Vezi rnduiala Liturghiei dementine din Constituiile apostolice cart. VIII, cap. 15, textul gre
cesc n A4ELV, pp. 232-233 i trad. rom. cit., pp. 248-249. O reminiscen a plecrii capetelor cre
dincioilor de odinioar n timpul citirii acestei rugciuni este obiceiul de azi ca diaconul care a zis
ectenia precedent (Drepi, primind...) s stea n acest timp cu capul plecat, naintea icoanei
Mntuitorului, ca i cnd ar cere i ar primi binecuvntare de la Dumnezeu nsui (Vezi V.
Mitrofanovici i ceilali, Li turgi ca, ed. 1929, p. 600 i P. Lebedev, Li turgi ca satt- explicarea serviciului
divin, trad. i prelucrare de Ic.N. Filip, Bucureti, 1899, p. 276).
223
dova), dar are tendina de a se generaliza n toat Biserica noastr. A fost meniiiinaJ B|
n scris pentru prima dat n Liturgbierul de Bucureti, 193720..
mpri rea anafurei este o practic destul de veche i general n toat lurnelra^
ortodox. In ceea ce privete originea anafurei, sunt dou preri. Dup unii, anafura
aprut atunci cnd credincioii au nceput s nu se mai mprteasc la fiecare LituMM
ghie (sfritul secolului I V sau. nceputul secolului V). Fiind fcut din prescurilam|
ntrebuinate la Proscomidie pentru materia Sfintei Jertfe, ea este un fel de loctntopgjM |
Sfintei mprtanii, care se ddea la nceput - ca semn sau simbol al comuniunii
rituale dintre credincioi -- numai celor care nu se puteau mprti i care se mngi auXC
astfel mcar cu firimiturile czute de la masa euharistic; de aceea anafura se i ia pe,\*
nemncate, ca i Sfnta mprtanie, i pentru acelai motiv, n grecete anafura seA,
numete (n loc de dar sau de Sfnta Euharistie). jW
Anafura poate fi considerat ns i ca un rest sau o reminiscen din vechile agape g
sau mese freti, care aveau odinioar loc dup Sfnta Liturghie, aa precum susin^
unii liturgiti21.
BI BLI OGRAFI E
A. Baumstark, Die Komtantinopolitanischc Messliturgie von dem IX. Jahrhundert,
Bonn, 1909. . -r,
Nilo Borgia, Online della liturgia bizantina, Grottaferrata, 1933. ;
L. Bouyer, Eucharistie. Thologieet Spiritualit de la prire eucharistique, I l-e d., Pa
ris, 1968, p. 273 .u.
F.E. Brightman, Lastern Liturgies, Oxford, 1896, p. LXXXI -CI i 308 .u., 518 -
.u. (Appendices M, N, O, P, Q, R).
B. Capelle, Les liturgies hasiliennes et S. Basile, anex la studiul Un tmoin -
archaque de la liturgie coptede Saint Basile, cie J. Doresse et E. Lamie, Louvain, 19H)
A. Dmitrievsky, Descrierea manuscriselor liturgice pstrate n Rsritul ortodox (in
rus.), t. I I (), Kiev, 1901.
Dr. P.H. Engberding, Das eucharistiche Hochgebet der Basileios Liturgie. Textgc-
schichtliche Untersuchung en und. kritische Ausgabe, Mnster, 1931 (Col. Theologie-le,
chrislichen Ostens, Eieft 1).
R. Engdahl, Beitrge zur Kenntnis der byzantinischen Liturgie. Texte und Siudien,
Berlin, 1908.
A.P. Golubtov, Explicare istoric a riturilor Liturghiei (n rus.), n re\
Bogoslovskij Vestnik 24 (1915), I I , 563-601.
I.M. Lanssens, Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus, t. I I i I I I , Roma,
1930, 1932;
A. Jacob, Hist, du fonnulairegrec de la liturgie de S. J ean Chiysostome, -I l, Louvain,
1968.
J.A. Jungmann, La grande prire eucharistique (Das eucharistische Hochgebet). Le*
ides fondamentales du Canon dx la Messe, Paris, 1955.
I. Karabinov, Rugciunea euharistic sau anafor (n rus.), S. Petersburg, 1908.
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e J 9H H
20Amnunte la Pr. P. Vintilescu, Mi rui tul , n S. T., an. V, 1953, nr. 9-10, pp. 643-660
21 Pentm prima prere vezi mai pe larg Pr. P. Vintilescu, Anafura sau anti doron, n rev. S.T.,.an
V, 1953, nr. 1-2, pp. 116-145, iar pentm a doua vezi V. Mitrofanovici i ceilali, Li turgi ca .. cd.
1929, p. 601.
224
/ L i t u r g i c a s pec i a l
y Gabriel Khouri-Sarkis, La Liturgie de Saint J ean Chrysostomeet son originesyrienne;
feontenay-Le Comte, 1962 (extr. din rev. Orient Syrien, Paris, 7, 1962, pp. 3-68).
h V. Laurent, Le rituel de la Proscomidie dans l'Eglise byzantine aux XI-XHI-e sicles,
Revue des etudes byzantines, t. XVI I (1959); Acelai, Le rituel de la Proscomidieet la
pictropolitede Crte Elie, n aceeai rev., t. XVI (1958), pp. 116-142.
L. Ligier, La struttura dlia preghiera eucharistica: diversitd e unita, n Ephem
liturgicae, 82 (1968), pp. 191-215; Acelai, De la Cene de Jsus anaphore de
y lElise, n rev.. M.D., 87 (1966), pp. 7-51.
, Marco Paps Mandal, La Protest dlia Liturgia nel rito bizantino-greco,
Grottaferrata, 1935.
i I Juan Mateos, S. J ., La clbration de la parole dans la liturgie byzantine. Etude
I f bistongue, Roma, 1971 (Orientalia Christiana Analecta, 191).
I 1' pl. de Meester, Gense, sources et dvelppements du texte grec de la liturgie deSaint J ean
I \ Chrysostome, Rome, 1908 (extr. din vol. ) Roma, 1908); Acelai, (Litur-
\ aies) Grecques, n DACL, t. VI , col. 1591-1662; Acelai, Thebyzantine Liturgy, n The
j , Eastern Churches Quaterly (Ramsgate), 3 (1938), 19-25, 63-71, 131-137, 189-192.
\ ; D. Moraitu, Eorma cunoscut mai vechea liturghiilor Sfntului Vasile i a Sfntului
b lom Gur de A ur (n grec.), Tesalonic, 1957 (extras din Anuarul de Studii al
Facultii de Teologie din Tesalonic).
I '! S. Ptrids, La prparation des oblats dans lerit grec, n EO, t. I I I (1899-1900), pp.
65-78.
' S. Salaville, Liturgies orientales. La Messe (2 vol.), Paris, 1942.
Hans-Joachim Schultz, Die byzantinische Liturgie. VomWerden ihrer Symbolgestalt,
' Freiburg, 1964 (Col. Sophia, Band 5).
, R. Taft, Toward the origins of the offcrtoiy procession in the syro-byzantine East, n
OCP, t. XXXVI (1970), pp. 73-107; Acelai, The byzantine Divine Liturgy. History
il and Commentary, n rev,. Diakonia, 2 (1973), pp. 164-178; Acelai, Evolution
historiquede la liturgie de J ean Chrysostome, n rev. POC, XXI V, 1 (1974), pp. 3-33.
! T. Tarnavschi, Despre cele mai nsemnate liturghii..., n rev. Candela (Cernui),
1892, p. 588 .u.
: X.S. iga, I mnul Trisaghion (n grec.), n voi. dedicat Prof. Hristu Panaghiotis,
: Tesalonic, 1967, pp. 275-287.
Prof. Dr. N.D. Uspenski, Rugciunile euharistice ale Sfntului Vasilecel Mare i ale
Sfntului loan Gur de Aur, n rnduiala Liturghiei Ortodoxe (n rus.), n
Bogoslovskie Trudi, caiet 2, Edit. Patr. de Moscova, 1961, pp. 63-67.
Pr. P. Vintilescu, Contribuii la revizuirea Liturghierului romnesc, Bucureti, 1930;
Acelai, Liturghiile bizantine privite istoric n structura i rnduiala lor, Bucureti,
1943.
Acelai, I J turghierul explicat, Bucureti, 1972.
Pr eo t Pr o f , Dr , Ene Brani te
ISTORIA LITURGHIEI ORTODOXE IN REZUMAT
SUB FORM DE SCHEM GRAFIC
reprezentnd prile principale ale rnduielii de azi a Liturghiei,
cu diviziunile i subdiviziunile lor i cu indicarea datelor aproximative
la care ele au intrat n uz sau la care apar pentru prima dat
n documentele i manuscrisele liturgice.
I . PROSCOM I DI A
(originar la nceputul
Liturghiei
credincioilor; mutat
nainte de Liturghia
catehumenilor prin se
colele V I -V I I )
1. Ritualul pregtirii
Iiturghisitorilor (sec.
XI -XI V Unele am
nunte abia n sec. XV I ).
a) nchinarea (sec. XI i urm.)
b) mbrcarea vesmintelor (rit. ini.)
c) splarea minilor (originar la ncepu tul Lit.
cred., menionat sec. IV. Mutat o data cu
Proscomidia, nainte de L it. catehumen.)
2. Ritualul pregtirii Agneului i al potirului (format n sec. VI I I -XI V; atest.
la Gherman al C-polei i definitivat n Rnd. liturgic a lui Filotei al C-polei),v
3. Ritualul miridelor, cu
pomenirile nominale
(pomenirile iniiale la
nceputul Lit.
credincioilor. M utate aici
o dat cu Proscomidia).
4. Riturile finale
a) mirida Sf. Fee. (men. la patr. Nie.
Gramaticul sec. XI ). ' f f ' J
b) cele 9 cete (n doc. din sec. XI ). <"
c) cele 3 miride speciale (de orig. nou). , \ i i J
d) miridele pentru vii i mori (men. n sec..
I X la patr. N ichifor Mrturisitorul). Rit L
miridelor definitivat n Diataxa patr. :ic
-L
Filotei al C-polei. , r V
* a) tmierea i acoperirea Darurilor (sec. r A
V I I I -XI V )
4 '. r'
b) Rug. Proscomidiei (text n C o d . B a r b c n m ,
sec. V I I I ). _
c) apolisul 1 (de origine
d) cdirea final I mai nou) . - i
226
L i t u r g i c a spec i a t
II. L I TU RGH I A
CA TEH U M EN I L OR
(modificri importante,
numai n prima parte)
1. Enarxa (partea intro
ductiv), format din sec.
V I nainte
a) nchinarea (n m-se, din sec. XI I nainte),
b) Ectenia mare (iniial la nceputul Lit. cre
dincioilor, mutat aici din sec. VI nainte).
c) A ntifoaneie cu rug. antifoanelor i ccteniile
mici (cei mai vechi = psalmii antifonici,
prescurtai cu timpul, nlocuii la unele sr
btori cu psalmii tipici, din sec. XI V nainte.
Rugciunileantifoanelor n Cod. Barbcrini,
sec. V I I I )
2. Vohodul mic (ieirea cu Sf. Evanghelie) menion. la
Gherman al C-polei (sec. V I I I ).
3. Trisaghionul, introdus n rnd. L it. la 450-453.
Rugciunea Trisaghionului, n Cod. Barberini (sec. V I I I ).
4. Lecturile
bib. i
tlcuirea lor
(element
primordial n
L i t.
- a) Citiri
din Y Test.
Din Profei (crile istorice) 1 ieite din uz
Din L ege (crile didactice) J sec. V I -V I I I
b) Citiri f A postolul
din N. Test. j Evanghelia
c) Rugciunea Evangheliei (n m-se, din sec. XI nainte,
dar generalizat abia dup sec. XI V ).
d) Predica mutat din acest I oc din sec. V I s.u.
. a) Ect. ntreit i Rug. respectiv (Cod.
Barbenm, sec. V I I I ).
5. Rugciunile de
dup Evanghelie
b) Ectenii i rug.
le pt.:
" Catehumeni (meninut pn azi)
Energumeni j iesite din uz
' Peniteni I din sec. VI I .u.
Fotizomeni (rmas numai n L it.
I Darurilor mai nainte sfint.)
227
Pr eo t Pr o f . Dr , En e Br a n i t e
III. LITURGHIA
CREDINCIOILOR
(ceamai puin atins
demodificri).
a) Rugciunile
pt. credincioi
1. PREGTIREA
SE JERTFE
<
b) Vohodul mare
(ieireacu
Darurile), men.
n sec.VI la
Eutihieal C-polei
( ecteniemic
ecteniemare(prescurtatn sef-
XIH-XIV deFilotei al C-poleif
dourug. (n tain) pt. crcdin-T
cioi (menionaten sec. IV.
^Textul deazi n Cod. Barbenm).;
/ Heruvicul (intr. nsec, VI),'f
Ieireacu Darurile(dezvoltat"
dinritualul primitiv al ducerii'
materiei Jertfei dela
pastofonon laSf. Masa). Cf
Fomcninle (rest dinvechile|
diptice, careaveauodinioar!
locaici, o datcudepunerea-
Darurilor peSf. Mas). >jj
Intrareai depunereaDruri||Jj
2. ANAFORA (Rug
ciuneaSfintei Jertfe):
nucleul originar al Lit.
cretine. Odinioar, citit
toatcu vocetarei
nentreruptderspun
surilepoporalui. Din sec.
V-VI ncepeafi cititn
taini fragmentatprin
rspunsurileparaleleale
credincioilor.
c) Ectenia cererilor
(origineincert)
d) Simbolul Credinei
introdus la471
Antiohiai 512
C-pol
a) Marearug.
euharistic
peSf. Masi Rug. Prosconifl
diei (veche, men. sec. 1VV,
textul deazi nCod. Barberiv
b) Anamneza
f Rug. teologic(adresat
lui Dumnezeu-ltl).
Sanctus (trisaghionul bi
blic: imnul detrei ori
Sfan...).
Rug. hristologic(despre
Dumnezeu-Fuil).
CuvinteleMntuitorului
delaCinaceadeTun
(Luai...).
1
c) Epicleza, cu trop. ceas. III i stih. respective
(trop. i stihurile, n m-sedin sec. XI .u.
Generalizat n sec. XV-XVI. Astzi scoasedin
Liturjhicrul grecesc i bulgresc).
d) Dipticele, paralel cu Axionul (Axionul, n
formadeazi - sec. X .u.).
L i t u r g i c a s pec i a l
3. M P RT I REA
(ri t primordial n
rnd. L i t.).
4. N C H E I E R E A
(partea cea mai
noua a L i t.
credincioilor).
f
a) Rugciunile
de pregtire.
Ectenia cererilor i 2
n tain (vechi).
<
b) Acrele manu
ale pentru
pregtirea Sf.
mprtanii.
Rug. Domneasca (men. n
sec IV la Sf Chirii al
Ierusalimului).
Rug. pt. plecarea capetelor
i Rug. Ia aminte... (text
in Cod. Barbcrini ).
nlarea Sf. Agne (men.
n sec. IV).
Frngerea Sf Agne
(dezvoltat din ritualul
primitiv).
Amestecarea (plinirea
potirului) - men. Cod.
Barbcrini .
' Cldura (men. sec. VI).
:) mprtirea (instruciuni speciale asupra ei,
din sec. XI .u. Preciziuni la Filotei al C-polei).
d) Rugciuni de
mulumire
dup
mprtire
Rugciunea n tain (ve
che. Text n Const. apost.). .
Imnul S seumple gurile
noastre... (introdus n sec.
VI de patr. Serghieal C-polei.
Disprut din Liturglncul grec,
sec. XIII-XIV).
Ectenia Drepi,
primind... (veche. Text
similar n Const apost. ).
f a) Riig. Amvonului (= vechea rug. aplecrii capetelor. Text
similar n Const. apost. Textul deazi n Cod. Barbetvti).
b) Fie numeleDomnului binecuvntat... (n m-se, din sec.
nainte).
c) Rug. potrivirii Sfintelor (a Schevofilachiului). Textul deazi
n Codi Barbcrini.
d) Psalmul 33 (vechi, men. nConst. apost., pstrat numai n
Liturphicnd romnesc).
e) Apolisul (otpustul). (Formule n.nvse din see. XII i urm.).
f) Miruitul (de origine nou. Numai n unelepri din Biserica
romneasc).
g) mprirea analitici (sec. VI nainte, n m-se, men. din sec.
XIV .u.).
229
Ca pi t o l u l VI
Explicarea Sfintei Liturghii
A. SCOPUL SFINTEI LITURGHII.
SFNTA LITURGHIE CA JERTF
A CULTULUI DIVIN PUBLIC ORTODOX
1. Scopul Sfintei Liturghii
Precum precizeaz un mare ticuitor al Liturghiei Ortodoxe1, svrirea Liturghiei
urmrete un dubiu scop: unul, direct sau apropiat, i anume sfinirea Drui ilor de
jertfa - adic prefacerea pinii i a vinului n Sfntul Trup i Snge al Domnului - i
altul, indirect i mai deprtat, adic sfinirea credincioilor prin mprtirea lor cu
Sfintele Taine. Cu alte cuvinte, n slujba Sfintei Liturghii trebuie s distingem dou
acte sau momente principale deosebite, dei n strns legtur unul cu altul: de o.,>
partc jertfa, prin care se sfinesc Darurile, iar de alta taina (mprtirea), prin care ^e
sfinesc credincioii, mprtindu-li-se efectele jertfei2.
La drept vorbind, sfinirea credincioilor, adic mprtirea lor cu Sfintele Taine, *
constituie scopul principal i ultim al Sfintei Liturghii, sfinirea Darurilor fiind mai
mult un mijloc pentru atingerea acestui scop. Aa a fost cel puin la origine, cnd n
regul general se mprteau toi credincioii la fiecare Liturghie. Aa se face c Li- .*
turghia Darurilor mai nainte sfinite, care de fapt nu este dect o simpl slujb mai
solemn a mprtirii, a putut fi socotit i numit Liturghie, dei n rnduiala ei nu
exist o sfinire a Darurilor, acestea fiind sfinite dinainte (a se vedea la cap. respectiv). -
Spre mplinirea scopului Liturghiei tinde ntreaga ei structur sau felul cum este
ntocmit rnduiala ei. Toate rugciunile, cntrile i citirile din Sfnta Scriptur, pre
cum i toate actele sau riturile sfinte care se svresc n cursul Sfintei Liturghii, nu -
sunt altceva dect mijloace de pregtire i de realizare a acestui scop. Prin felul cum
este alctuit rnduiala Sfintei Liturghii, ea urmrete deci o ntreit pregtire:
a) Pregtirea Darurilor de pine i de vin aduse de credincioi, n vederea sfinirii i
prefacerii lor n Sfntul Trup i Snge (pregtire care se realizeaz chiar n prima parte
a Liturghiei, la Proscomidie) ;
b) Pregtirea preotului liturghisitor (a sfiniilor slujitori) pentru ca s poat
svri dup cuviin i cu sfinenie slujba nfricotoare a jertfei celei fr de snge
(pregtire care ncepe nc dinainte de slujb i continu n tot timpul Sfintei Litur
ghii) i
c) Pregtirea credincioilor care iau parte la Liturghie, pentru a se face vrednici de -
mprtirea cu Sfintele Daruri (pregtire care i ea ncepe dinainte de slujb i se
desvrete n cursul Sfintei Liturghii).
1Nicolae Cabasila, Tl cui rea dumnezeietii Liturghi i , cap. I, trad. rom. de Diac. Ene Branite, p. 25.
2 Cf. i Otfried Mller, Di e Eucharisti e als Mahl opfer und Opfermahl , n Gott in Welt, I,
Freiburg (Herder), 1964, pp. 120-135.
230
L i t u r g i c a s pec i a l
Acest scop de tripl pregtire - a Darurilor, a sfiniilor slujitori i a credincioilor
., a crui realizare o urmrete svrirea Sfintei Liturghii este, de altfel, clar i des
formulat n nsui textul liturgic i mai ales n unele din rugciunile pe care preotul le
citete n tain, concomitent cu ecteniile rostite sau cu celelalte acte sfinte svrite n
vzul i n auzul credincioilor.
2. Caracterul de jertfa al Liturghiei
Culmi Bisericii Ortodoxe are caracter sacrificial, adic se ntemeiaz pe ideea i pe
practica sacrificiului sau a jertfei.; este una din deosebirile eseniale dintre culmi Biseri
cilor ortodoxe i al celei catolice de o parte i culmi protestant, de alta. Sfnta Litur
ghie nu este dect slujba dumnezeiasc n care se aduce jertfa cultului Legii celei Noi,
nfiinat de Mntuitorul nsui. Esena sau centrul, miezul i punctul culminant al L i
turghiei, este adic jertfa euhanstic pe care Biserica cretin o aduce lui Dumnezeu,
prin sfiniii ei slujitori, pe temeiul mandatului pe care l-au primit de la Mntuitorul
nsui: Aceasta s o facei, spre pomenirea Mea....
Credina c prin Sfnta Liturghie se aduce n Biseric o jertfa adevrat i real o
afirm n unanimitate toi Sfinii Prini i scriitorii bisericeti, precum i teologii
cretini rsriteni i apuseni, dinainte de Reform; cci, precum se tie, abia n secolul
XVI, reformatorii (protestanii) au pus cei dinti n discuie caracterul de jertfa al L i
turghiei, pe care Biserica Ortodox, ca i cea Romano-Catolic, l-a susinut i l-a
aprat i.de atunci nainte cu atta vigoare. Valoarea i caracterul de jertfa al slujbei
liturgice sunt accentuate, de altfel, chiar n Litur/jbierul ortodox, mai ales n acele nu
meroase rugciuni n care preoml se roag lui Dumnezeu s-l nvredniceasc a-I aduce
dup cuviin slujba jertfei celei far de snge i n care Sfnta Mas e numit jertfelnic
sau altar de jertf3.
3. Raportul dintre jertfa Mntuitorului i jertfa liturgic
Exist vreo legtur ntre aceast jertfa i cea adus de Mntuitorul pe cruce ? i
dac exist, n ce const aceast legtur ?
- De fapt, se poate vorbi numai n chip impropriu de un raport sau o legtur ntre
jertfa Cmcii jertfa din Liturghie, cci noiunea de raport presupune doi termeni
deosebii deci dou jertfe deosebite una de alta, ntre care ar urma s se stabileasc
un raport. Propriu-vorbind, ntre cele dou jertfe exist nu numai o strns legtur,
ci i o adevrat identitate: jertfa din Liturghie este adic, n esena ei, una i aceeai cu
cea ele pe cruce. Lucrul acesta l subliniaz nu numai Sfinii Prini i scriitorii biseri
ceti - ca de ex. Sfntul loan Gur de Aur - , ci l stabilesc n chip dogmatic sinoadele
constantinopolitane din anii 1156 i 11584.
3Vezi, de ex., rugciunea pe care o zice preotul n mijlocul bisericii, la nchinarea dinainte de
mbrcarea cu sfintele veminte: Doamne, trimite mna Ta... i m ntrete... ca, far de osnd
stand naintea nfricotorului Tu altar, s svresc Jertfa cea far de snge... (Li turghi er, Bucu
reti, 1967, p. 85).
4Vezi amnunte n lucrarea noastr Expl i carea Sfintei Li turghi i dup Nicolae Cabasi la, Bucureti,
1943, pp. 87-88. Despre importana hotrrilor celor dou sinoade endemice de mai sus, ca izvoare
ale doctrinei ortodoxe despre esena jertfei euharistice, vezi i Arhiep. Vasile, Les textes symboliques
Pr eo t Pr o f . Dr . En e Br a n i t e
Mai ndeaproape lmurete cum se explic aceast identitate sau n ce const '
marele teolog bizantin Nicolae Cabasilci din veacul al XIV-lea, pe care l lum ca no'
mativ n aceast privin5. - - trd
Dup acesta, unitatea sau identitatea celor dou jertfe rezult din identitatea M
tuitorului att ca svritor, ct i ca dar (materie) de jertf n ambele cazuri. Lucrul
acesta reiese limpede, dac disecm noiunea de jeiTf liturgic n elementele ei com
ponente, care sunt comune oricrei jertfe. S vedem adic: u
a) Cine este svritorul acestei jertfe; (
b) Care este materia ei sau darul de jertfa; Sp
c) Cui se aduce aceast jertfa sau cine este primitorul ei. ;| | c
a) n Liturghie, adevratul preot sacrificator sau svritor al jertfei - minister; #
principalis, dup expresia teologilor catolici - este Mntuitorul nsui. Preotul slujitor *
nu este dect un organ sau un instrument al lui Hristos. ntr-adevr, Hristos este cici
care sfinete, prin gura i minile preotului liturghisitor, darurile de pine i de\ in
aduse de credincioi. El le preface cu puterea Sfntului Duh n adevratul Su Trup ^
Snge, cu care S-a jertfit pe cruce; i tot El este Acela care le ofer sau le prezint apoi
lui Dumnezeu-Tatl, ca dar de jertfa din partea Bisericii sau a obtii credincioilor. ufLffb
b) Materia sau darul de jertfa adus lui Dumnezeu n Liturghie este acelai cu cel
adus de Hristos pe cruce, adic Sfntul Su Trup i Snge. <-
c) Primitorul jertfei din Liturghie este acelai cu al celei de pe Golgota. Conform
doctrinei stabilite la sinoadele constantinopolitane din 1156 i 1158, jertfa de pe cruce
- ca i cea din Liturghie, care n esena ei e una i aceeai cu cea de pe cruce - a fost
adus nu numai Tatlui i Sfntului Duh, ci Sfintei Treimi n general, deci i lui
Dumnezeu-Fiui. n Liturghie, ca i pe cruce, Mntuitorul apare deci att ca dar de
jertfa, ct i ca svritor sau aductor i totodat ca primitor al jertfei. Acest ntreit rol
al Mntui torului n jertfa liturgic este, de altfel, formulat chiar ntr-una din
rugciunile Liturphiendui ortodox, i anume rugciunea citit de preot n tain, n tim
pul Heruvicului: ...Cci Tu eti Cel ce aduci (jertfa) i Cel ce Te aduci (ca jertf), Cel
ce primeti (jertfa) i Cel ce Te mpri, Hristoase, Dumnezeul nostru. Precum
precizeaz tlcuitorii Liturghiei Ortodoxe, Hristos aduce i primete (jertfa liturgic) ca
Dumnezeu i Se aduce (jertf) ca om6.
4. Liturghia ca form de prelungire
a sacerdoiului Mntuitorului n Biseric
n esena ei, jertfa liturgic este deci una i aceeai cu cea de pe Golgota, dar cu
urmtoarele deosebiri de form sau de aparen extern:
a) Jertfa de pe Golgota s-a adus n chip sngeros, prin junghiere dureroas i
moarte fizic; cea din Liturghie se aduce n mod sacramental, nesngeros, sub
dans L'Eglise Orthodoxe, n Messager de l 'Exarchat du Patri arche russe en Europe Occidentale, an. XII,
nr. 48 (oct.-dec. 1964), pp. 211-212.
5Vezi ndeosebi cap. XXXII din lucrarea sa, Tl cui rea dumnezeietii Li turghi i , trad. rom. de E.
Branite, Bucureti, 1946, pp. 80-82, precum i lucrarea noastr mai veche, Expl i carea Sfintei Li tur
ghi i dup Nicolae Cahasila, Bucureti, 1943, p. 87 .u.
* Vezi Nicolae Cabasila, Tl cui rea dumnezeietii Li turghi i , cap. 49, n trad. rom. citat, p. 108.
Comp. i Simeon al Tesalonicului, Tl cui re despre dumnezei ascul loca, trad. rom. cu titlul Tractat
asupra tuturor dogmelor credinei noastre ortodoxe, Bucureti, 1866, p. 264.
L i t u r g i c a s pec i a l
nfiarea, vzut a pinii i a vinului. Liturghia este adic o slujb cuvnttoare
/ spiritual) i far de snge ( ), cum caracterizeaz
pi turghi eri d ortodox, n rugciunea epiclezei;
; b) Jertfa de pe cruce a fost adus de Hristos singur, pentru mntuirea tuturor oa
menilor, ea a fost jertfa Sa proprie, pe cnd cea din Liturghie este adus nu numai din
j I partea Lui, ci i din a Bisericii sau obtii credincioilor. Cci prin prefacerea Daruri-
lor, i credincioii simbolizai prin ele se unesc cu Hristos ca preot al jertfei i ca dar
I '[ dejertfa, sunt primii, cu alte cuvinte, n corpul mistic al lui Hristos7. Aadar, n Li-
I ' turghie, Biserica jertfete i ea mpreun cu Hristos i se aduce ca jertfa o dat cu El,
] prin mijlocirea preotului liturghisitor, care este reprezentantul mputernicit i sfinit,
a[r al Bisericii, ct i al Mntuitorului;
c) Jertfa sngeroas de pe cruce s-a adus ntr-un singur loc i o singur dat pentru
totdeauna; jertfa din Liturghie se aduce de-a pururi i pretutindeni unde sunt biserici
j altare cretine.
Dar, dei se svrete n multe locuri i de multe ori, Limrghia nu trebuie conceput
ca o repetare sau rennoire a Patimilor de pe cruce - cum, din nefericire, se exprim muli
dintre autorii tlcuirilor populare ale Liturghiei. Ea nu nseamn, adic, un nou act de
jertfire fizic i dureroas a lui Hristos, ca pe Golgota. Nu trebuie s ne nchipuim c
Hristos ptimete i moare la fiecare Liturghie, cci Sfnta Scriptur ne spune lmurit c
Hristos, odat nviat, nu mai moare i nu mai ptimete (vezi mai ales Evr. VI I , 27; I X,
27-28; X, 10-14, unde se accentueaz unicitatea jertfei de pe Cruce).
Precum am spus, corect vorbind, Jertfa noastr este ntocmai cu cea de pe cruce.
Actul sau momentul din rnduiala Liturghiei, n care cele dou jertfe se ntlnesc, se
identific sau se contopesc ntr-una singur, este prefacerea n Sfntul Trup i Snge a
elementelor euharistice care constituie temelia material a Jertfei din Liturghie. Cci
Darurile care se prefac pot fi. multe, attea cte Liturghii se svresc pe toat faa
pmntului; dar Sfntul Trup i Snge, n care ele se prefac, este i rmne totdeauna
unul i acelai: Trupul i Sngele cu care Hristos S-a nscut din Sfnta Fecioar, cu
care El a trit pe pmnt, cu care a ptimit i s-a ngropat, cu care apoi a nviat i S-a
nlat la ceruri, unde ade i acum n slav, de-a dreapta Tatlui.
d) Jertfa din Liturghie este deci mai pe nelesul nostru, o reproducere, oform de
prelungiren timp, de actualizare sau de perpetuare n mijlocul nostim, a prezenei lui Hristos,
Cel junghiat o dat pentru totdeauna; este o multiplicare n timp i spaiu a unicei Jertfe
de pe Golgota. Este mijlocul dumnezeiesc prin care ni se mprospteaz de fiecare dat
i devine astfel venic prezent n faa noastr Jertfa crucii i prin care se pun totodat la
ndemn, fiecruia dintre noi, efectele binefctoare ale acesteia. Cu alte cuvinte, Litur
ghia estemijlocul i prilejul de aplicare individual a roadelor jertfei universale i generale de
pecruce, adus de Mntuitorul. Prin jertfa nesngeroas, noi dobndim roadele Jertfei
celei sngeroase. ...Fa de jertfa de pe cruce, jertfa liturgic nu are scopul de a realiza
merite noi n plus sau de a nsemna o ispire din nou a pcatului, ci ea reprezint nu
mai un mijloc pentru mprtirea fructelor morii de pe Golgota, acelora care caut
ajutor pentru mntuirea lor... In raport cu Jertfa de pe Golgota, Sfnta Euharistie este o
jertf relativ, deoarece ea se refer la cea dinti i o reproduce8.
Astfel, Liturghia estetotodat forma de perpetuare sau continuare a prezenei M ntui
torului n lume de-a lungul veacurilor i centrul activitii Lui n Biseric. Este mijlocul
7Pr. P. Vintilescu, Sacri fici ul religios ca pri nci pi u al Li turghi ei , Bucureti, 1927, p. 60.
8Acelai, op. ci t., pp. 52-53.
233
prin care El se afl venic mpreun cu noi i prin care i mplinete deci fgduin
fcut Sfinilor Si Apostoli i Ucenici: Iat, Eu sunt cu voi n toate zilele, pn>[| |
sfritul veacului (Mt. XXVI I I , 20). Este, totodat, o form de anticipare a Panisie,
Sale, de prenchipuire i de pregustare a buntilor de la masa cereasc pe care EEtffPfe
rezerv celor ce-L iubesc (Mc. XI V, 25 i loc. par.; Mt. VI I I , 11; XXI I , 1-14; XXV #'
1-13, 21, 23; Lc. XXI I, 30; XV, 23 etc.); ospul euharistie are deci i un profunda
sens eshatologic. Mntuitorul este mpreun cu Dumnezeu-Tatl sus n ceruri, dar,in
acelai timp este mpreun cu noi n mod spiritual, eznd pe sfintele altare, sub chipdl| p/ '
Sfintelor Daruri, precum griete Liturjybierul ortodox (Rugciunea citit de preot, n^'
tain, nainte de mprtire): Ia aminte, Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nos- -1
tru, din sfnt locaul Tu i de pe tronul slavei mpriei Tale i vino ca s ne sfineti^
pe noi. Cela ce sus ezi mpreun cu Tatl i aici mpreun cu noi nevzut eti de-
fa.... Din slava Sa cereasc, Mntuitorul continu astfel s-i ndeplineasc, prin.
Limrghia oficiat de preoii Bisericii, slujirea Sa preoeasc9.
BI BLI OGRAFI E
O. Cciul, Dumnezeiasca Euharistie ca jertf (n grec.), Atena, 1932 (trad. parial..
de Pr. R. Antofi, J ertfa euharistic, Buzu, 1940). , ; ;
Prof. N. Chiescu, Pr. Prof. I. Todoran i Pr. I. Petreu, Teologia dogmatic
simbolic, Manual pentru institutele teologice, vol. I I , Bucureti, 1958, pp. 888-892.
G. De Brogiie, L a Messe oblation collective de la communaut chrtienne, n rev,
Gregorianum, 30' (1949), pp. 534-561.
Mauritius De la Taille, S. J ., Mysterium fidei. De augustissimo Corporis et Sanguinis
Christi sacrificio atgue sacramento, Parisiis, 1921. , .
P.I. Emery, L'Eucharistie sacrifice de Jsus et de l'Eglise, 1965.
P. Evdokimov, La prire de l'Eglised'Orient. - La liturgie de Saint J ean Chrysostome,
Paris, 1966. ,
Pr. C.N. Galeriu, J ertf rscumprare. Tez de doctorat, Bucureti, 1973.
N. Gihr, Das heilige Messopfer, dogmatisch, liturgisch und aszetisch erklrt, ed.
XI -XI I I , Freiburg im Breisgau, 1912 (trad. fr. par. Moccaud: Le Saint Sacrifice de la
Messe, 2 vol., Paris, 1894-1900). i
M. Jugic,Messe (dans la Liturgie), n DTC, t. X, part. I I (1928), col. 1317-1346.
J.A. Jungmann, The Sacrifice of the Church, London, 1961; Idem, Oblatio und
sacrificium in der Geschichte der Eucharistie - Verstndnisses, n Zeitschrift fr
katolische Theologie, 92 (1970), pp. 342-350.
Joseph Kramp, S. J ., Die Opferanschauunyjen der rmischen Messliturgie. Zweite
Auflage Regens burg, 1924.
Macarie, Teologia dogmatic ortodox, trad. de arh. Gherasim Timus Piteteanul, t.
I I , Bucureti, 1887, p. 494 .u.
J. Meyendorff, Le dogme eucharistique dans les controverses theologiques du XLV-e ,
sicle, n rev. grec. Grigore Palama, 4-2 (1959), pp. 92-100.
Epis. Nicolai Makariopolski, I dei fundamentale n Sfnta Euharistie (n 1. bulg.), Sofia,
1963 (extras di n A nuarul Acad. Duhovn. Sfntul Cl i rnent de Ohri daMdin Sofia, t. XXI, 1,
1962-1963), rez. n rec. noastr din rev. Ortodoxia, an. 1964, nr. 2. pp. 261-270.
Preot Pr o f . Dr . Ene Brani te
9Comp. acelai, op. cit., pp. 7, 50.
234
) L i turgi ca s p e c i a l
:
I Fr. Renz, Die Geschichte des Messopfer-Begriffs oder der alte Glaube und die neuen
fheorien ber das Wessen des unblutigen Opfers. I. Band (Altertum und Mittelalter),
! preising, 1901.
I Arhim. Pant. Rodopulos, Sfinirea Daturilor Sfintei Euharistii dup texteleliturgice
>p scriitorii rsriteni fi apuseni (n grec.), Tesalonic, 1968.
; Joiachim Schulz, Die byzantinische Liturgie. Vom Werden ihrer Symbolgestalt,
\: preiburg, 1964.
11 Alexis van der Mensbrugghe, Teologia jertfei euhaiistice n lumina Sfintei Scnpturi fi
! a Sf Pnni, n Messager de l'Exarchat du Patr. russe en Europe Occidentale, nr.
61, ian.-martie 1968, pp. 10-14, trad. rom. de I .V. Paraschiv, n f.O., 1968, nr. 7-8,
pp. 573-597.
B. LITURGHIA CA FORM DE CULT
I CENTRU AL CULTULUI DIVIN ORTODOX
1. Liturghia ca centru al cultului divin public ortodox
n Ortodoxie, Sfnta Liturghie, adic slujba jertfei Legii celei Noi, este cea mai im
portant dintre toate unitile componente ale cultului divin, adic dintre sfintele
slujbe ale Bisericii noastre. Aa precum jertfa de pe cruce a Mntuitorului a fost, din
punct de vedere soterologic, centrul activitii Sale rscumprtoare i totodat faptul
cel mai de seam din istoria mntuirii lumii, tot aa Sfnta Liturghie - care actualizea
z acea Jertfa - este temelia i, totodat, centrul sau miezul ntregului cult ortodox.
Sfera noiunii de cult este mai larg i mai cuprinztoare dect cea de Liturghie; n
cea dinti intr att slujba Sfintei Liturghii, ct i toate celelalte slujbe i rnduieli
sfinte ale Bisericii, precum i orice atitudine sau orice act, menite s exprime n afar
sentimentele noastre de respect, adoraie, mulumire sau cerere fa de Dumnezeu.
Liturghia st ns n centrul cultului ortodox, prin aceea c Jertfa Mntuitorului, pe
care ea o reprezint i o continu, este izvorul Harului dumnezeiesc care ni se d n
diferite proporii prin celelalte servicii divine, care constituie mijloace de sfinire a
vieii, noastre i de mprtire a Harului divin: taine i ierurgii.
L>e aceea, far s mai vorbim de cele apte Laude, care toate constituie o introdu
cere la slujba Sfintei Liturghii, mai toate tainele i ierurgiile stau n legtur direct
sau indirect cu Sfnta Liturghie. Astfel, unele din ele se svresc chiar n cursul L i
turghiei, ca de exemplu hirotonia i mprtirea. Rnduiala altora este indisolubil
mpletit cu cea a Liturghiei, ca sfinirea sfntului i marelui Mir la Liturghia din Joia
Patimilor, sfinirea cea mare a apei (Agheasm mare) la Boboteaz, parastasul i dife
ritele ierurgii pentru pomenirea morilor. Altele se svresc fie nainte de Liturghie,
ca: hirotesiile, sfinirea bisericii, botezul i mirungerea de odinioar, fie dup ea, cum
e de exemplu cununia. mprejurul Sfintei Liturghii graviteaz i se grupeaz deci toate
j formele i manifestrile mai de seam ale cultului ortodox, care-i ntemeiaz puterea
i efectele sale sfinitoare pe jertfa Mntuitorului, actualizat n Liturghie10.
10Comp. Pr. P. Vintilescu, Curs (litografiat) de Li turgi cgeneral , Bucureti, 1940, pp. 15-16.
235
2. Liturghia ca form a cultului de adoraie f| |
Dar Liturghia este nu numai izvorul i temelia Sfintelor Taine i ierni gii/
totodat i cea mai important dintre toate slujbele care alctuiesc serviciul divin'pu
blic, de fiecare zi, al Bisericii cretine ortodoxe. Fiind instituit direct de '
nsui, ea estesin/ura slujb de origine divin; se poate spune c Mntuitorul nsusi^wKP
svrit cea dinti Liturghie, la Cina cea eletain. De aceea, precum remarc Simeon^K
arhiepiscopul Tesalonicului11, Liturghia nici nu se numr ntre cele apte Laude
care au origine omeneasc, adic sunt instituite de Biseric -, ci este n afar i rn.n ' '
presus de ele. Toate Laudele (slujbele zilnice) premergtoare Sfintei Liturghii, cas\ (*, t-
cernia i Utrenia, servesc numai ca un fel de introducere i pregtire a Liturghiei::^
Proeminena sau superioritatea Sfintei Liturghii asupra lor reiese din aceea c, puni*
cele apte Laude, noi aducem iui Dumnezeu numai rugciune - fie ea de cerere, dc
laud sau de mulumire - pe cnd prin Liturghie, aducem lui Dumnezeu, pe lng
acestea, ceva mai mult: i aducem jertf, care, precum am spus, este forma cea mai
nalt i mai aleas i, totodat, expresia deplin a cultului suprem de latrie (adoraie),
datorat i adus numai lui Dumnezeu. : i
Aceasta se poate nelege cu att mai bine, dac avem n vedere valoarea, preul i, '
vrednicia jertfei care se svrete n timpul Sfintei Liturghii i care constituie acnil -
central i scopul ei de cpetenie.
Intr-adevr, prin jertfa liturgic se d nou credincioilor putina de a-I aduce lui K.
Dumnezeu cultul, cinstirea i preamrirea cea mai vrednic de majestatea Lui. Cu alteV
cuvinte, Liturghia reprezint forma cea mai nalt i desvrit a cultului nostru H'
adoraie. De ce ? 1 '3
- Mai nti, pentru c - aa cum am spus - svritorul adevrat al acestei jertfe estf
Hristos nsui,,,Fiul cel iubit al Tatlui, ntru Care El a binevoit, e Arhiereul desvr^'$ *
it, cuvios, far rutate, far pat, osebit de cei pctoi i mai nalt dect cerurile
(Evr. VI I , 26). El jertfete i Sejei'tfete n Liturghie pentru noi i n unire cu noi: i perL
tra ei M sfinesc i pe Mine nsumi, ca i ei s fie sfinii n adevr (In. XVI I , 19). 1' .
- Al doilea, darul nostru de jertfa este tot ce s-ar putea aduce mai de pre lui Dum
nezeu: nsui trupul i sngele neprihnit i nepreuit al Fiului Su. Intr-adevr:,
omenitatea (firea omeneasc) din persoana divino-uman a lui Iisus e tot ce a creat
Dumnezeu mai sfnt, mai curat i desvrit; e opera cea mai de pre a lui Dumnezeu,1
mpodobit cu toate virtuile, harurile i perfeciunile. Aceasta are mai ales O1valoare >
nemsurat prin aceea c, n persoana unic a lui Hristos, ea este unit, n chip indi
solubil, cu Dumnezeirea: Cci n El slluiete trupete toat deplintatea Dumne
zeirii (Col. I I , 9). Darurile aduse de credincioi, care constituie materia jertfei, ne
reprezint pe noi nine. Dup sfinirea i prefacerea lor, natura omeneasc este deci
oferit lui Dumnezeu ca jertfa pentru noi, n starea ei de perfeciune la care a ridicat-o
unirea ipostatic cu Cuvntul cel Venic. Iar ntruct cele dou firi: dumnezeiasc i
omeneasc, sunt indisolubil unite i nedesprite n una i aceeai persoan, noi le ofe
rim pe amndou deodat ca dar de jertfa lui Dumnezeu-Tatl, o dat cu Iisus, sau -
mai bine zis - prin El, prin mijlocirea Lui.
Iat de ce jertfa liturgic ntrunete ntr-nsa i mplinete, n chipul desvrit, sco
purile diferite ale tuturor jertfelor Lejjii Vechi, pe care ea le-a nlocuit. Ea este adic, n
acelai