Sunteți pe pagina 1din 1

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)

& KOMISI PEMILIHAN UMUM


FAKULTAS KEDOKTERAN)
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
JL.Terusa Pe!u"a N#. $A %&re'# Ja(a )ara*

Cirebon, 15 Oktober 2014
Nomor : 001/SP/KPU-FK/XIV/2014
Lm!irn : -
"# : Peminjaman Ruangan
Ke!$ %t&
'ekn FK Un()*ti
$i +em!t
'en*n "ormt,
Se&,b,n*n $en*n kn $i$kn ke*itn -Pemi#i&n Um,m Ket, ./0 $n 'P0
!erio$e 2014-20151, 2n* kn $i#k(nkn !$:
"ri/ tn**# : Sbt,, 13 4*,(t,( 2014
5kt, : 06700-(e#e(i 5I.
+em!t : 8,n* ke#( 2014
0k kmi (e#k, !niti men*9,kn !ro!o(# :ter#m!ir; ,nt,k !ermo&onn $n7
'emikin (,rt !en*ntr !ro!o(# ini kmi (m!ikn, t( !er&tin $n bnt,nn2 kmi
,<!kn terimk(i&
"ormt Kmi,
Ket, Pe#k(n

Della Ibnu Bahtiar

0en2et,9,i,
5ki# 'ekn III Fk,#t( Ke$oktern Un()*ti K,r Kem&(i()n
H. Ricardi Wicaksono A.,dr.,M.HA., S.!" #ri$anti % Ananta Putri, dr