Sunteți pe pagina 1din 13

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI METODICE

A PROFESORILOR CE PREDAU DISCIPLINE UMANISTE


AN COLAR 2014/2015
COALA GIMNAZIAL JIBERT
OBIECTIVE
GENERALE
0
OB. SPECIF.
1
DIRECII DE ACIUNE
MSURI
2
RESPONSABILI
3
TERMEN
4
OBSERVAII
5
1.CRETEREA
REAL A
PREGTIRII
ELEVILOR
1.1. Creterea
nivelului de
cunotine,
derinderi i
co!etene "n
do!eniul
di#cilinelor
u!ani#te.
1.$. Cretera
atractivit%ii
ace#tor
di#ciline, "nc&t
elevii #% le
"nvee cu
l%cere. Pentru
atin'erea
ace#tui #co
orice !i(loc e
o#i)il.
1.1.1. Proiectarea ri'uroa#%, "n con*or!itate cu
cerinele Pro'ra!ei i #eci*icul cla#ei.
1.1.$. Predarea ace#tor di#ciline "ntr+o !anier%
activ% i interactiv%, !enit% #% de,volte
co!etenele elevilor.
1.1.-. Ela)orarea te#telor de evaluare a cunotinelor
din ciclul ri!ar.
1.1... /u#inera evalu%rii iniiale la cla#a aV+a, dar
nu nu!ai, i interretarea re,ultatelor. Ane0area
ace#tora la do#arul "ntoc!it "n ace#t #co.
1.$.1. Leciile #e vor de#*%ura "n con*or!itate cu
ace#t o)iectiv, a)ord&nd !etodolo'ia adecvat%.
1.$.$. /e vor atra'e elevii #re ace#te di#ciline,
roun&ndu+li+#e ace#tora #u)iecte atractive entru
oionale.
1.$.-. /e va reali,a re'%tirea #uli!entar% entru
elevii ce artici% la oli!iadele colare.
1.$... Vor *i atrai elevii #re )i)lioteca colar% rin
aciuni de#*%urate de acea#ta, cu! ar *i re,ent%ri
de carte, aniver#%ri, co!e!or%ri etc.
1.$.1. Vor *i #ti!ulai elevii entru a cola)ora la
revi#ta colar%.
1.$.2. Atra'erea unor elevi talentai entru reali,area
unor #ectacole 3teatru, !u,ic%, recit%ri, dan# etc.4
1.$.5. Corectarea lunara a caietelor elevilor entru a+
i deter!ina #% ai)a caiete ordonate. Vor *i notai.

+!e!)rii co!i#iei
+!e!)rii co!i#iei
+!e!)rii co!i#iei
- toi !e!)rii
+ director
+ !e!)rii
co!i#iei
+ !e!)rii
co!i#iei
P"rvu Ra!ona


+ toi !e!)rii
Octo!)rie
$61.
/et.+Oct.
$61.
+er!anent
/et.+Oct.
$61.
+ er!anent
- e0o,iii de
carte
- re,ent%ri de
carte
- recit%ri
- aniver#%ri
- co!e!or%ri
- articole, oe,ii
- etc.
0 1 2 3 4 5
1.-.
Pre'%tirea
,ilnic% entru
lecii a
ro*e#orilor
1.-.1. 7iecare cadru didactic, !e!)ru al co!i#iei,
va reali,a roiectele unit%ilor de "nv%are, lanuri
de lecie i #c8ie de lan.
1.-.$. Pro*e#orii necali*icai i "nce%tori vor
e*ectua ,ilnic lanuri de lecie.
1.-.-. Pentru a+i a(uta e cei tineri, ro*e#orii cu
e0erien% "i vor a(uta e "nce%tori o*erindu+le
!odele de lani*ic%ri, lanuri de lecie.
1.-... 9i#cutarea "n co!i#ie a unor ro)le!e de
didactic% !odern%.
- Atra'erea elevilor #re lectur%:
- /e va avea "n vedere er!anent !odalit%ile
de evaluare ale elevilor ; Re*erat ; <Evaluarea
la cla#a a VIII+a, ite!i #u)iectivi. A#ecte
ractice ale evalu%rii.=
- 9i#cutarea Pro'ra!ei entru Evaluarea
naional% la di#cilinele de concur#. Toate
cadrele "i vor #coate de e inrernet
ro'ra!ele.
- La li!)ile #tr%ine #e va avea "n vedere
"n#uirea corect% a ace#tora de c%tre elevi.
Re*erate ; >ra'a Viorica, P"rvu Ra!ona,
er)an Adriana
- Or'ani,area e $6 !artie a ,ilei *ranco*oniei
- Pentru aria curricular% < O! i /ocietate = #e
va avea "n vedere cunoaterea valorilor
*unda!entale ale de!ocraiei, a *unciilor
de!ocratice i a dreturilor o!ului, *or!area
unor atitudini con#tructive *a% de !ediul
"ncon(ur%tor, #ti!ularea curio,it%ii entru
#tudiul i#toriei i 'eo'ra*iei.
- Re*erate e ace#te te!e ; < ?iua P%durii =
- toi !e!)rii
+ ro*e#orii
"nce%tori i
necali*icai
+ro*e#orii cu
e0erien%
+toi !e!)rii
P"rvu Ra!ona
+toate cadrele
>ra'a Viorica,
P"rvu Ra!ona,
er)an Adriana
>ra'a Viorica
P"rvu Ra!ona
>ra'a Viorica
Tro*in 9u!itru
+ er!anent
- ,ilnic
+de c&te ori e#te
nevoie
@oie!)rie $61.
Octo!)rie $61.
@oie!)rie $61.
9ece!)rie $61.
Aartie $611
Aartie + arilie
+ roiecte entru
unit%ile de
"nv%are:
+ lanuri:
+ #c8ie.
+lani*ic%ri
!odel, lanuri
!odel, roiectul
unei unit%i de
"nv%are
+re*erat
+ro'ra!ele e
di#ciline
+re*erate
+recit%ri de oe,ii
"n l). *rance,%,
'8icitori,
concur#uri
0 1 2 3 4 5
$. CRETEREA
CALITBII
EVALCRII
-. CO@TIC@C
PER7ECTIO@AR
E A
PRO7E/ORILOR
$.1.Dnele'erea
rolului
educaional al
notei.
$.$. Creterea
o)iectivit%ii
evalu%rii.
-.1. Creterea
e*icienei
activit%ii de
er*ecionare
la nivelul
co!i#iei
- Lecii de!on#trative
- Lecie de 'eo'ra*ie E cla#a a VIII +a
$.1.1. 9i#cuii cu cole'ii tineri, cali*icai i
necali*icai a criteriilor de notare, a rolului
educativ al notei. @u #e va *olo#i nota entru a
ede#i elevul indi#cilinat.
$.1.$. /e vor #ta)ili te#te de evaluare a
cunotinelor care #e alic% la *iecare cla#%, cu o
rit!icitate lunar% 3eventual )ilunar%4. /e vor
alica )are!e clar i reci# #ta)ilite de notare.
$.$.1. Pro*e#orii vor co!ara roriile note cu
cele o)inute de elevi la concur#uri 3evalu%ri
naionale, oli!iade, te#te #e!e#triale4 i vor lua
!%#uri de "ndretare acolo unde #unt di#creane.
$.$.$. /e va #i!ula e0a!enul de evaluare
naional% rin te#te a#e!%natoare cu cele ale
Co!i#iei @aionale de Evaluare.
7iecare ro*e#or va avea roriul #et de te#te.
$.$.-. /e vor *olo#i i !odalit%i alternative de
evaluare 3'ril%, orto*olii, roiecte, etc.4
-.1.1. Lunar, "n ulti!a vineri, #e vor in#trui
!e!)rii co!i#iei entru a di#cuta ro)le!ele
ivite "n activitatea didactic%.
-.1.$. Ae!)rii co!i#iei !etodice vor e*ectua
intera#i#tente la ro*e#orii cu e0erien% de c&te
ori orarul le er!ite.
-.1.-. Pro*e#orii cu e0erien% vor e*ectua
a#i#tene la orele cole'ilor necali*icai #au
"nceatori cu #coul de a+i #ri(ini "n or'ani,area
de!er#ului didactic.

>ra'a Viorica
+!e!)rii co!i#iei
+toi ro*e#orii
+toti ro*e#orii
+toi cole'ii
+ro*e#orii
+ro*e#orii
cali*icai
"nce%tori
+ro*e#orii
cali*icai
Ianuarie $611
Lunar
Lunar
La "nceutul
anului colar "n
*uncie de
re,ultatele
o)inute la
concur#uri
La o data
#ta)ilita
C&nd e ca,ul
Lunar "n ulti!a
vineri
C"nd au ti!, "n
*uncie de orar
+di#cuii
+te#teF)are!e de
corectare
+di#cuii e )a,a
co!araiei
Re,ultatele
o)inute
Grile, orto*olii,
roiecte, etc.
9i#cuii, re*erate
Intera#i#tene
Orar de
intera#i#tene.
0 1 2 3 4 5
.. REALI?AREA
C@EI E9CCABII
COAPLETE PRI@
O>IECTELE
@OA/TRE
1. P/TRAREA
TRA9IB. 7OCLOR.
LOCALE PRI@
AO9ALITBI
/PECI7ICE ARIEI
@OA/TRE
CCRRICCLARE
-.$.
9e,)ateri e
te!e de
re'%tire
ro*e#ionala
continu%.
..1.
E0loatarea
re#ur#elor
educative ale
leciilor de
ro!&n%,
i#torie,
'eo'ra*ie.
1.1. /er)%ri
i #ectacole
-.1... Aeninerea unui contact er!anent cu
"nva%torii cla#ei a IV+a i articiarea la aciuni
co!une "n vederea inte'r%rii lor "n ciclul
'i!na,ial.
-.$.1. /e vor di#cuta i de,)ate te!e le'ate de
roiectarea unit%ilor de "nv%are, de evaluare 3de
e0a!enul naional de evaluare4, etc.
-.$.$. Particiarea cadrelor didactice la
er*ecion%rile reali,ate la nivel (udeean i
naional; + con#*%tuiri
+co!i#ii !etodice
+e0a!ene de de*initivat
+'radul II
+'radul I i er*ecion%ri.
..1.1. Dn cadrul leciilor lor ro*e#orii din co!i#ia
noa#tr% !etodic% vor in#i#ta a#ura valenelor
educative ale leciilor cultiv&nd elevilor dra'o#tea
de atrie, !&ndria naional%, re#ectul entru
valorile tradiionale, cunoaterea i re#ectarea
"n#e!nelor #tatale, cunoaterea ,ilelor cu
#e!ni*icaie deo#e)it%.
+Lecie de!on#trativ% la li!)a ro!&n%
1.1.1. Pro*e#orii de ro!&n% vor alc%tui ro'ra!ul
unor #er)%ri colare, "n care un rol i!ortant #% "l
ai)% *olclorul ,onei.
1.1.$. Pre'%tirea unor #cenete.
1.1.-. Cule'erea de *olclor local i a!ena(area
unor coluri etno'ra*ice "n coal%.
+ro*e#orii
+Toi !e!)rii
+Toi ro*e#orii
+Toi ro*e#orii
+Toi !e!)rii
Anual
Lunar
C&nd e#te ca,ul
Per!anent
Arilie+Aai
9e c&te ori e#te
nevoie: la #*&rit
de an
9i#cuii, a#i#tente
la ore
9e,)ateri
E0a!ene
/er)%ri, recit%ri,
ie#e de teatru
0 1 2 3 4 5
2. CCLTIV.
9RAGO/TEI 9E
LECTCR
2.1.
Atra'erea
coiilor la
)i)liotec%.
2.1.1. Pro'ra!e atractive ale )i)liotecii
2.1.$. D!)o'%irea er!anent% a volu!elor din
)i)liotecile colare, atra'erea unor *onduri
e0tra)u'etare entru dotarea cu c%ri.
P"rvu Ra!ona
+toi !e!)rii
anual C%ri
PLANIFICAREA ACTIVITILOR PE SEMESTRUL I
2014/2015
Nr. cr. ACTIVITATEA PROPUS RESPONSABIL TERMEN!DAT
1.
2.
3.
4.
5.
".
#.
Anali,a activit%ii Co!i#iei Aetodice "n anul recedent.
Dntoc!irea lani*ic%rilor anuale, #e!e#triale, roiectarea
activit%ilor de "nv%are, lanuri de lecie, #c8ie de lan.
Re*erat ; Te!a < Aetode de evaluare #eci*ice li!)ilor
#tr%ine =
Particiarea !e!)rilor co!i#iei la activitate de er*ecionare
rin Cercuri eda'o'ice
Pre'%tirea #er)%rii entru 1 dece!)rie, ?iua @aional% a
Ro!&niei i a #er)%rii de #*&rit de #e!e#tru.
Lecie de!on#trativ% la 'eo'ra*ie
9e,)atere e te!a elevilor ai c%ror %rini #unt lecai "n
#tr%in%tate
Anali,a activit%ii co!i#iei !etodice e #e!e#trul I
Toi !e!)rii
Toi !e!)rii
er)an Adriana
Toi !e!)rii
Tro*in 9u!itru
P"rvu Ra!ona
Gai,ea Ioan
>ra'a Viorica
Toi !e!)rii
1 Octo!)rie
Per!anent
@oie!)rie
9ece!)rie
Ianuarie
7e)ruarie
PLANIFICAREA ACTIVITILOR PE SEMESTRUL II
2014/2015
Nr.cr. ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSABIL TERMEN!DATA
1.
2.
3.
4.
5.
".
Dntoc!irea lani*ic%rilor anuale, #e!e#triale, roiectarea
activit%ilor de "nv%are, lanuri de lecie, #c8ie de lan.
Re*erat <Cartea, rieten entru ti!ul li)er=
Particiarea cadrelor didactice la cercurile eda'o'ice
Activitatea < /a #ar)atori! ?iua *ranco*oniei =
- recit%ri de oe,ie *rance,%:
Lecie de!on#trativ% la li!)a ro!&n%
Pre'%tirea #er)%rii de #*&rit de an colar.
Anali,a activit%ii co!i#iei !etodice "n anul colar $61.+
$611
Toi !e!)rii
P"rvu Ra!ona
Toi !e!)rii
>ra'a Viorica
P"rvu Ra!ona
P"rvu Ra!ona
Toi !e!)rii
Toi !e!)rii
Per!anent
7e)ruarie
Aartie
Arilie
Aai
Iunie
Iunie
OPI/CL 9O/ARCLCI
1. TA>EL CC AEA>RII COAI/IEI AETRO9ICE:

$. RE/PO@/A>ILITATILE CA9RELOR 9I9ACTICE I@ COAI/IA AETO9ICA #iF#au HC9ET:
-. RAPORTCL 9E ACTIVITATE PE@TRC /EAE/TRCL I :
.. PLA@CL AA@AGERIAL PE@TRC A@CL /COLAR $665F$66I:
1. GRA7ICCL /EAE/TRIAL AL ACTIVITATILOR:
2. TA>EL @IAI@AL CC PRE?E@TA AEA>RILOR:
5. LI/TA CC PROGRAAELE /COLARE I@ VIGOARE:
I. GRA7ICCL I@TERA/I/TE@TELOR:
J. TA>EL @OAI@AL CC ELEVII E AEA>RI AI LOTCRILOR PE@TRC OLIAPIA9E:
16. TE/TE 9E EVALCARE I@ITIALA: re,ultate, interretare, !a#uri.
11. GRA7ICCL ACTIVITATILOR 9E PREGATIRE /CPLIAE@TARA CC ELEVII CLA/EI a+VIII+a :
1$. PLA@I7ICAREA TE?ELOR. /C>IECTE :
1-. 9O/ARCL CC 9OCCAE@TELE CARE ATE/TA 9E/7A/CRAREA ACTIC@ILOR
PROGRAAATE; REGI/TRCL 9E PROCESE $ VERBALE I@ CARE /E CO@/EA@EA?A
ACTIC@ILE 9E/7A/CRATE /I CONTINUTUL INTERVENTIILOR MEMBRILOR COMISIEI,
AATERIALE I@7ORAATIVE /C/TI@CTE% PROIECTE DE LECTIE ALE ACTIVITATILOR
9EAO@/TRATIVE, etc.
1.. AAPE 9I9ACTICE 3PROGRAAE /COLARE, PROIECTE ALE C@ITATII 9E I@VATARE,
PROIECTE 9E LECTIE AO9EL, LCCRARI AETO9ICE, COLECTII 9E TE/TE CTILI?ATE
CA PRO>E 9E EVALCARE LA @IVEL 9E /COALA, /C>IECTE 9ATE LA OLIAPIA9ELE /I
CO@CCR/CRILE /COLARE, AATERIALE I@7ORAATIVE IS&, CCD, etc.4
TA>EL CC AEA>RII COAI/IEI AETO9ICE $665F$66I
OBSERVATIE ' Dn anul colar $665F$66I vor #u#tine lecii de!on#trative
ur!atorii !e!)ri ;
+ Pintilie Ai8aela
+ Elena 7ili

1. ELE@A 7ILIP + l). Ro!&n%
+ l). Latin%
$. A@A CICCA@C + l). Ro!&n%
-. PI@TILIE AIGAELA + 'eo'ra*ie
.. /IR>C PETRC + l). En'le,%
1. LILIA@A PETROAIA + l). 7rance,%
2. CARA?
GGEORGGE
+ l). 7rance,%
+ re#on#a)ilul co!i#iei
!etodice
5.IO@ AA@OLACGE + Geo'ra*ie
I.GGEORGGE
CICCA@C
+ Geo'ra*ie
+ I#torie
J. GGEORGGE 9RCG + I#torie
16. Pr. CRI/TIA@
9A/CALE/CC
+ Reli'ie
11. /E>A/TIA@ AL>C + Au,ic%
+ 9e#en
RESPONSABILITILE MEMBRILOR COMISIEI
1. ELENA FILIP ' + l). Ro!&n% >u8alnia; a V+a, a VI+a, a VII+a, a VIII+a:
+ l). Latin%; a VIII+a:
+ coordonator al activit%ilor culturale de la coala >u8alnia :
+ diri'inte la cla#a a VII+a.
2. ANA CIUCANU ' - l). Ro!&n% Gan'u:
+ re#on#a)il concur#uri colare.
3. SIRBU PETRU ' - l). En'le,% cl. V+VIII Gan'u i >u8alnia :
+
5. LILIANA PETROAIA ' - l). 7rance,% cl.III+VIII :
- )i)liotecar% i re#on#a)il% cu co!e!or%ri, aniver#%ri
ale er#onalit%ilor culturii :
+ diri'inte la cla#a a VIII+a > + Gan'u.
". G(EORG(E CARA) ' - l). 7rance,% cl.V+VIII, :
+ )i)liotecar >u8alnita
+ diri'inte cla#a a VI+a >u8alnia :
+ re#on#a)ilul co!i#iei !etodice

#. ION MANOLAC(E ' + director coala Gan'u.
*. G(EORG(E CIUCANU ' - Geo'ra*ie cl.V+VIII:
+ I#torie cl.V+VIII:
- ro*e#or coordinator coala >u8alnia.
+. G(EORG(E DRUG ' - I#torie cl.V+VIII E Gan'u:
+ Cultur% civic% cl. a VII+a: a VIII+a:
+ director educativ coala Gan'u:
+ diri'inte cl. a VI+a :
+ coordonator al revi#tei colare KI,voraulL.

10. Pr. CRISTIAN DASCALESCU ' - Reli'ie cl. V+VIII.+#colile Gan'u #i >u8alnita
11. SEBASTIAN ALBU ' - Au,ic% cl. V+VIII EGan'u i >u8alnia:
+ 9e#en
+ 9iri'inte la cla#a a VIII+a A Gan'u.
12. PINTILIE MI(AELA + Geo'ra*ie cla#ele V+VIII Gan'u

TA>EL @OAI@AL CC PARTICIPAREA AEA>RILOR COAO/IEI LA
ACTIVITATILE 9I@ $665F$66I
@r.
Crt.
@CAELE /I
PRE@CAELE
ACTIVITATI I@ /COALA ACTIV.
HC9ETE@E
/e!natura
/e!. I /e!.II
1. ELE@A 7ILIP
$. A@A CICCA@C
-. /IR>C PETRC
.. LILIA@A
PETROAIA
1. GGEORGGE
CARA?
2. IO@
AA@OLACGE
5. GGEORGGE
CICCA@C
I. GGEORGGE
9RCGA
J. Pr. CRI/TIA@
9A/CALE/CC
16. PI@TILIE
AIGAELA
11. /E>A/TIA@
AL>C