Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE CREDITARE

Incheiat astazi 08.10.2003 la sediul S.C. …………………………………….


situat in loc. ……………… , Str……………………………..….. .
, nr. ……… , intre :

Dl/d-na ……………………………………….. in calitate de imprumutator

si

S.C. ………………………… cu sediul in Loc. ………….. , Str. ……………. , nr.


…… , reprezentata prin ………………….. ……….administrator , in calitate
de imprumutat

OBIECTUL CONTRACTULUI

Dl. ………………………………….. crediteaza ( imprumuta ) S.C. ……………………


………….. cu suma de ……… EURO/ lei , de care societatea are nevoie
pentru desfasurarea …………………………………………

ALTE CLAUZE

Suma de …………… EURO ( sau echivalentul in lei la data


restituirii ) nu este / este purtatoare de dobanzi bancare .

DL. ………………………….. poate solicita oricand restituirea sumei de


……………. EURO ( sau echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii ) care constituie imprumut , iar S.C. ………………………………… se
obliga sa il restituie imediat .

Acest contract va inceta in momentul in care imprumutatul


plateste in intregime suma de ……………. EURO ( sau echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii ) .

Prezentul contract a fost incheiat astazi ……………………. in doua


exemplare originale , cate unul pentru fiecare
parte .

IMPRUMUTATOR / Creditor IMPRUMUTAT