Sunteți pe pagina 1din 268

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015

Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
1Proiect pentru Acordul Cadru n domeniul evalurii LOT 1, SMIS 37659

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri

Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale
au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia


Ministerul Fondurilor Europene, RomniaRaport Final de Evaluare
Martie 2013


Prezentul raport a fost ntocmit n contextul unei evaluri independente efectuate de ctre Ernst & Young SRL, la
solicitarea Ministerului Fondurilor Europene.
Opiniile prezentate n cadrul Raportului apar#in Ernst & Young SRL &i nu reflect neaprat opiniile Autorit#ii
Contractante.


Proiect pentru Acordul Cadru n domeniul evalurii LOT 1, SMIS 37659
Proiect co-finan#at din Fondul European de Dezvoltare Regional prin PO AT 2007-2013

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
2


Cuprins
Lista cu abrevieri 4
Sumar Executiv 5
1. Contextul evalurii 12
1.1. Contextul, aria de aplicabilitate &i livrabilele evalurii 12
1.1.1. Obiective 12
1.1.2. ntrebri de evaluare 12
1.1.3. Livrabile 13
1.2. Metodologie 13
1.2.1. Cadrul de Evaluare 13
1.2.2. Instrumentele de Evaluare 14
1.2.3. Structurarea recomandrilor 15
1.3. Contextul evalurii 16
1.3.1. Cadrul Strategic Na#ional de Referin# din Romnia 2007-2013 16
1.3.2. Situa#ia grupurilor vulnerabile la momentul redactrii CSNR 17
1.3.3. Prezentare general a situa#iei actuale a grupurilor vulnerabile 18
2. Rezultatele evalurii 20
2.1. ntrebarea de evaluare nr. 1 20
2.1.1. E 1.1: Care sunt domeniile / subiectele care vizeaz egalitatea de &anse relevante pentru
Instrumentele Structurale? 20
2.1.2. E 1.2: Care este cadrul legal na#ional relevant n domeniul egalit#ii de &anse? 34
2.1.3. E 1.3 Exist reglementri sau politici europene care privesc egalitatea de &anse care nu au
fost transpuse n legisla#ia na#ional? 40
2.2. ntrebarea de evaluare nr. 2 45
2.2.1. E 2.1: Cum au fost transpuse prevederile europene &i na#ionale n diversele etape ale
programelor aferente politicii de coeziune, co-finan#ate prin FSE, FEDR &i Fondul de
Coeziune n Romnia? 45
2.2.2. E 2.2: Ce alte subiecte care privesc egalitatea de &anse au fost promovate / integrate n
diferite PO? 86
2.2.3. E 2.3: Pot fi identificate cazuri de bun practic n promovarea /integrarea subiectelor
care privesc egalitatea de &anse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale? 90
2.3. ntrebarea de evaluare nr. 3 95
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
3

2.4. ntrebarea de evaluare nr. 4 113
2.4.1. E 4.1: Care sunt proiectele specifice direc#ionate ctre grupurile vulnerabile sau dedicate
acestora? 113
2.4.2. E 4.2: Care dintre proiectele specifice direc#ionate ctre grupurile vulnerabile sau
dedicate acestora sunt identificate ca (avnd poten#ial de) bune practici? 119
3. Concluzii &i recomandri 122
Anexa 1: Cadrul de Evaluare 148
Anexa 2: Cadru de referin# al tendin#elor, politicilor, acordurilor privind grupurile
vulnerabile 153
Anexa 3: Lista celor 35 de DMI analizate n cadrul E2 182
Anexa 4: Liste de verificare utilizate n cadrul E2 187
Anexa 5: E2.3 Bune Practici &i practici necorespunztoare, analize comparative 190
Anexa 6: E 3 Bariere n calea accesrii finan#rii prin instrumente structurale 216
Anexa 8: E4 Proiecte exemple de bune practici 227
Anexa 9: Glosar de domenii/subiecte relevante pentru egalitatea de &anse 261
Anexa 10: Inventarul proiectelor vizate 268

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
4

Lista cu abrevieri
ACP Autoritatea de Certificare &i Plat
AM Autoritatea de Management
AP Axa Prioritar
AT Asisten# Tehnic
CE Comisia European
CFR Compania Na#ional de Ci Ferate
CM Comitetul de Monitorizare
CM CIS Comitetul de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
CSNR Cadrul Strategic Na#ional de Referin#
CTE Cooperare Teritorial European
DCI Documentul-cadru de Implementare
DM Departamentul de Monitorizare
DMI Domeniul Major de Interven#ie
E' Egalitatea de &anse
FC Fondul de Coeziune
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regional
FSE Fondul Social European
GV Grupuri Vulnerabile
I&P Informa#ii &i Publicitate
IMM ntreprinderi Mici &i Mijlocii
IS Instrumente Structurale
ND Nediscriminare
OI Organism Intermediar
ONG Organiza#ie Neguvernamental
PIB Produsul Intern Brut
PO Programul Opera#ional
PO AT Programul Opera#ional Asisten# Tehnic
PO DCA Programul Opera#ional Dezvoltarea Capacit#ii Administrative
POR Programul Opera#ional Regional
POS CCE Programul Opera#ional Sectorial Cre&terea Competitivit#ii Economice
POS DRU Programul Opera#ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
POS MEDIU Programul Opera#ional Sectorial Mediu
POS T Programul Opera#ional Sectorial Transport
RAI Raport Anual de Implementare
RE' Re#eaua pentru Egalitatea de 'anse
SMIS Sistemul Unic de Management al Informa#iei
UE Uniunea European
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
5

Sumar Executiv
Acesta este sumarul executiv al raportului elaborat de Ernst & Young ca rezultat al proiectului Evaluarea modului
n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale
din Romnia, finan#at din Fondul European de Dezvoltare Regional prin POAT 2007- 2013.
Raportul prezint rezultatele analizelor realizate pentru a evalua modul n care a fost transpus principiul egalit#ii
de &anse n toate etapele programelor prin care se implementeaz n Romnia Politica de Coeziune a UE, programe
co-finan#ate prin Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regional &i Fondul de Coeziune. Pe baza
acestor rezultate, raportul prezint concluzii &i recomandri destinate consolidrii dimensiunilor oportunit#ilor
egale n cadrul Programelor Opera#ionale, att pentru perioada curent de programare, ct &i pentru cea viitoare.
Totodat, raportul cuprinde &i exemple de bune practici &i practici deficitare de transpunere a egalit#ii de &anse la
nivel de program, dar &i proiecte de succes dedicate grupurilor vulnerabile.
Situaia actual# a grupurilor vulnerabile din Romnia
Situa#ia actual a grupurilor vulnerabile din Romnia a rmas n cea mai mare parte neschimbat comparativ cu
stadiul la care se afla n momentul elaborrii Cadrului Strategic Na#ional de Referin# &i a Programelor
Opera#ionale. n acest sens, aspectele avute n vedere n cadrul acestei evaluri sunt, n continuare, relevante.
Discriminarea bazat pe gen rmne una din principalele provocri cu care se confrunt societatea romneasc,
pia#a muncii fiind caracterizat, nc, de segregri pe baz de gen &i diferen#e de remunerare din aceast
perspectiv. Popula#ia de origine rom, care reprezint 3,2% din popula#ia #rii, este identificat ca fiind unul
dintre cele mai vulnerabile grupuri din Romnia, nregistrnd un nivel sczut de participare pe pia#a muncii, un
nivel sczut de acces la educa#ie, la servicii sociale &i la sistemul sanitar. Cele 690.000 de persoane cu dizabilit#i
rmn discriminate n ceea ce prive&te accesul la sistemele de educa#ie, ceea ce duce la analfabetism &i la abandon
&colar timpuriu. Copiii &i tinerii (18-23 ani) reprezint grupul cu cea mai mare probabilitate de a se confrunta cu
srcia absolut; lipsa oportunit#ilor de angajare a afectat tinerii (inclusiv absolven#ii de facultate) &i persoanele
de peste 45 de ani mai mult dect orice alt categorie de vrst, n special n zonele rurale &i n ora&ele mici, unde
oportunit#ile de angajare sunt extrem de limitate.
Cadrul Naional &i European al Egalit#ii de 'anse
Principiul egalit#ii statuat n Tratatele Europene este prezent n cadrul legal al UE &i n procesul de elaborare a
politicilor &i a programelor aferente. Axele sale fundamentale sunt (1) nediscriminarea &i (2) egalitatea de
&anse, prima impunnd o legisla#ie care interzice discriminarea, a doua politici pro-active de reducere a
inegalit#ilor &i de cre&tere a participrii grupurilor vulnerabile la diferite dimensiuni ale vie#ii.
n contextul Fondurilor Structurale Europene, abordarea integratoare (sau mainstreaming) a egalit#ii &i
asigurarea unor oportunit#i egale pentru to#i vizeaz crearea de oportunit#i pentru grupurile dezavantajate de a
accesa asisten#a financiar disponibil prin intermediul Programelor Opera#ionale &i, n general, de a beneficia de
rezultatele acestora n ceea ce prive&te accesul pe pia#a muncii, pstrarea locurilor de munc, dezvoltarea
capacit#ii profesionale prin formare voca#ional &i calificare, accesul la serviciile publice &i mbunt#irea calit#ii
vie#ii.
Domeniile/ subiectele care vizeaz egalitatea de &anse relevante pentru Instrumentele Structurale se pliaz pe cele
dou axe ale conceptului men#ionate mai sus: discriminarea bazat pe gen &i discriminarea bazat pe alte criterii
dect genul, respectiv vrsta (tineri sau vrstnici), religie/credin#, orientare sexual, dizabilit#i, origini
rasiale/etnice. n acest context trebuie luate n considerare &i formele de discriminare multipl (de exemplu femei
n vrst).
Pentru discriminarea pe baz de gen, n baza priorit#ilor stabilite n cadrul Strategiei pentru Egalitate 2010-2015 &i
Strategiei Europa 2020, domeniile/subiectele relevante pentru Instrumentele Structurale sunt: (1) Educa#ie &i
formare (diferen#ele dintre genuri cu privire la dobndirea abilit#ilor de baz, participarea femeilor la cursurile de
formare &i instruire profesional &i n procesul de nv#are pe tot parcursul vie#ii, diferen#ele dintre genuri cu privire
la nv#mntul universitar n domeniul 'tiin#ei &i Tehnologiei, diferen#ele dintre genuri n nv#mntul post-
universitar), (2)Independen#a economic (diferen#ele dintre genuri cu privire la participarea pe pia#a muncii,
diferen#e de remunerare ntre femei &i brba#i, segregarea ocupa#ional, activit#ile independente &i
antreprenoriatul, reconcilierea vie#ii personale cu cea profesional) &i (3) Sntate, bunstare, mediu (accesul la
servicii medicale &i de ngrijire, inclusiv pentru anumite grupuri specifice &i aspecte particulare legate de sntate
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
6

ale femeilor, infrastructura de transport &i social inclusiv n zonele rurale, infrastructura social &i de securitate n
zonele urbane, povara dubl a femeilor, locuri de munc ecologice).
Pentru discriminarea bazat pe alte criterii dect cele de gen, domeniile/subiectele relevante pentru principalele
ini#iative finan#ate prin intermediul Fondurilor Structurale Europene sunt: (1) Educa#ie &i formare (dobndirea
abilit#ilor de baz, participarea n formarea profesional ini#ial &i nv#area pe tot parcursul vie#ii, reducerea
abandonului &colar timpuriu, adaptarea infrastructurii &i asigurarea echipamentului necesar pentru facilitarea
accesului persoanelor cu dizabilit#i, modernizarea sistemului de educa#ie, ncurajarea mobilit#ii, participarea n
sisteme de educa#ie post-universitar), (2) Accesul pe pia#a muncii (mbunt#irea participrii pe pia#a muncii,
productivitatea &i calitatea muncii, evitarea discriminrii pe pia#a muncii, promovarea managementului diversit#ii,
promovarea activit#ilor independente &i a antreprenoriatului, adaptarea &i echiparea pentru facilitarea accesului,
crearea de locuri de munc n domenii specifice, sprijin n tranzi#ia &coal-mediul profesional), (3)Sntate,
bunstare, incluziune social (accesul la servicii medicale &i de ngrijire pentru anumite grupuri specifice, aspecte
specifice legate de sntate, accesul la &i furnizarea de bunuri &i servicii, comunica#ii, transporturi, mbtrnirea
activ, accesul la &i utilizarea tehnologiilor TIC, proiecte la nivel comunitar/ dezvoltare urban, ob#inerea unei
locuin#e, combaterea stereotipurilor &i promovarea unei imagini pozitive, accesul la sistemul de protec#ie social,
participarea la via#a social/ afirmare), (4) Drepturi fundamentale, guvernan# &i capacitate Institu#ional.
Pe de alt parte, cadrul legal na#ional relevant are la baz Constitu#ia Romniei, care afirm principiul
nediscriminrii pe baz de ras, de na#ionalitate, de origine etnic, de limb, de religie, de sex, de opinie, de
apartenen# politic, de avere sau de origine social. Actul legislativ principal n domeniul egalit#ii de &anse este
reprezentat de OG nr. 137/2000 privind prevenirea &i sanc#ionarea tuturor formelor de discriminare, care acoper
toate categoriile de grupuri dezavantajate &i principalele domenii/subiecte identificate la nivel UE. OG nr. 137/2000
este completat de alte legi na#ionale &i sectoriale n domeniul ocuprii, educa#iei, accesului la serviciile publice. O
serie de strategii &i programe na#ionale abordeaz aspecte ale nediscriminrii &i oportunit#ilor egale, dar
principalul instrument existent de implementare este Programul Opera#ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (2007-2013), care completeaz cu ac#iuni pozitive abordarea legisla#iei n vigoare care interzice &i
sanc#ioneaz eventualele discriminri.
Cadrul legislativ romnesc din domeniul nediscriminrii &i oportunit#ilor egale este aliniat cu cel european. n
general, legisla#ia din Romnia pare s se axeze pe aceast abordare negativ, cu alte cuvinte, de interzicere a
tuturor tipurilor de discriminare, ns se iau prea pu#ine msuri pentru implementarea de ac#iuni pozitive n
vederea promovrii accesului egal pentru to#i.
n ceea ce prive&te egalitatea de gen, exist unele diferen#e ntre cadrul legislativ na#ional &i cel european, mai
mult legat de aspectul general al legisla#iei romne&ti, n contextul n care conceptul este nc nou n Romania.
Aceste diferen#e se manifest prin abordarea limitat a urmtoarelor domenii: reconcilierea vie#ii profesionale cu
cea de familie, accesul la sntate, bunstare, mediu, considerarea formelor multiple de discriminare cu care se
confrunt femeile &i aspectele specifice legate de sntate, infrastructura de transport &i social n zonele rurale,
locuri de munc ecologice.
n ceea ce prive&te grupurile dezavantajate, n afara femeilor, vrstnicii par a fi asimila#i n sistemul social &i nu
integra#i, n msura n care este posibil, pe pia#a muncii sau implica#i n vreun fel n diferite alte domenii.
Domeniile identificate n cadrul de referin# european, relevante pentru Instrumentele Structurale, dar
neintegrate sau integrate mai pu#in de acestea sunt: productivitatea &i calitatea muncii, promovarea
managementului diversit#ii, reprezentarea n func#ii de decizie, participarea la via#a social/ afirmare,
combaterea stereotipurilor &i promovarea unei imagini pozitive, con&tientizarea nediscriminrii. Acest aspect
demostreaz &i c este dificil de concluzionat n ce msur legisla#ia Romniei, de&i foarte cuprinztoare, este
implementat.
Abordarea integratoare a principiului egalit#ii de &anse n Programele Operaionale
Comparnd abordarea instrumentelor structurale cu cadrul conceptual na#ional &i european, se poate observa c
implementarea principiului egalit#ii de &anse este semnificativ n programele cu finan#are FSE (n special POS
DRU), moderat n programele FEDR &i slab n programele cu finan#are (predominant) FC, n conformitate cu
caracteristicile fondurilor.
n transpunerea conceptului de egalitate de &anse au fost aplicate dou abordri principale de ctre cele &apte
programe opera#ionale n fiecare din cele &apte etape analizate. Prima abordare este reprezentat de interven#iile
specifice (respectiv interven#ii cu un efect direct asupra grupurilor vulnerabile), n timp ce a doua este reprezentat
de abordarea integratoare a principiului n cadrul interven#iilor nespecifice (respectiv interven#ii care au un efect
indirect asupra grupurilor vulnerabile, sau niciun efect).
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
7

n interven#iile specifice, transpunerea principiului egalit#ii de &anse este subtan#ial, n special n etapele de
programare, publicarea apelurilor de propuneri de proiecte, selectarea proiectelor &i monitorizare. Fiind un
program FSE, rolul POS DRU este n mod explicit acela de a contribui la asigurarea egalit#ii de &anse &i include
acest principiu n logica sa de interven#ie. n consecin#, sistemul de implementare cuprinde dispozi#iile necesare
care s asigure c principiul egalit#ii de &anse este transpus n practic. Abordarea interven#iilor specifice ale POR
se concentreaz asupra infrastructurii, deoarece acesta este un program FEDR, dar programul utilizeaz un sistem
de monitorizare bine dezvoltat &i care cuprinde toate aspectele necesare aferente dimensiunii egalit#ii de &anse,
deoarece programul inten#ioneaz s ob#in rezultate &i n ceea ce prive&te dezvoltarea social a regiunilor.
Abordarea integratoare a principiului egalit#ii de &anse n interven#iile nespecifice este, n general, mai pu#in
semnificativ. Nu exist un program care s nu aib niciun efect asupra diferitelor grupuri vulnerabile &i, prin
urmare, pentru care conceptul de egalitate de &anse s fie complet lipsit de relevan#. Cu toate acestea, cu
excep#ia PO DCA, niciun alt program nu a depus eforturi reale &i nu a implementat msuri pentru a integra acest
principiu n cadrul interven#iilor sale &i, prin urmare, de a contribui la mbunt#irea implementrii acestuia prin
ac#iuni specifice. Cu ct avansm mai mult n ciclul programului, cu att transpunerea este mai pu#in specific :
dac (1) n faza de programare principiul este luat n considerare,(2) acesta este transpus mai departe prin
utilizarea unui criteriu de eligibilitate care elimin proiectele ce nu respect legisla#ia n domeniu &i (3)
programele solicit proiectelor selectate s furnizeze, prin intermediul rapoartelor de progres, informa#ii cu privire
la modul n care acestea aplic principiul, monitorizeaz (prin indicatori), raporteaz (n cadrul Rapoartelor Anuale
de Implementare) &i evalueaz la nivel de program.
n plus, nu exist o abordare uniform a principiului egalit#ii de &anse, att ntre programe, ct &i n cadrul fiecrui
program n parte. Principiul egalit#ii de &anse este prezentat mult mai detaliat n unele Domenii Majore de
Interven#ie dect n altele n cadrul unui program, de&i aceste DMI-uri nu sunt att de diferite nct s justifice o
abordare diferen#iat semnificativ (de ex, acesta este cazul celor dou DMI-uri analizate n cadrul POS Mediu).
Acest lucru se datoreaz n special faptului c programele nededicate nu au realizat, n cadrul etapei de
programare, o analiz adecvat (sau chiar niciuna) a cerin#elor din legisla#ia european &i na#ional n vigoare care
reglementeaz domeniul egalit#ii de &anse &i a tipurilor de interven#ii n ce prive&te posibilele afecte ale acestora
asupra grupurilor vulnerabile. (innd seama de faptul c aceast analiz nu a fost realizat, programele nu
stabilesc o strategie &i mecanisme adecvate care s integreze cu adevrat principiul la nivel de program &i proiect.
n ceea ce prive&te lansarea apelurilor de propuneri de proiecte, informa#iile furnizate poten#ialilor solicitan#i cu
privire la modul n care ace&tia trebuie s integreze principiul la nivel de proiect nu sunt mai detaliate dect
informa#iile prezentate n PO &i DCI exist doar dou bro&uri cu informa#ii suplimentare despre concept (ale PO
DCA &i POR, publicate mai trziu, dup lansarea primelor cereri de proiecte), acestea fiind destinate att
solicitan#ilor, ct &i beneficiarilor, ns nici acestea nu sunt comprehensive. Exist cazuri (cum ar fi POS CCE) n care
ghidul solicitantului nu ofer niciun fel de informa#ii referitoare la acest aspect, de&i solicitan#ii trebuie s descrie n
cererea de finan#are modul n care vor implementa principiul egalit#ii de &anse.
Toate programele includ n sistemul lor de evaluare &i selec#ie un criteriu de eligibilitate care se refer la principiul
egalit#ii de &anse &i care este sus#inut printr-o declara#ie scris legalizat cu excep#ia PO AT, care nu are un
sistem de selec#ie asemntor cu cel al altor programe. POS CCE &i POS MEDIU nu folosesc un criteriu de
eligibilitate dedicat egalit#ii de &anse, dar principiul este integrat ntr-un criteriu de eligibilitate global, care se
refer la mai multe teme orizontale.
De&i proiectele se angajeaz c respect &i vor respecta legisla#ia n vigoare cu privire la egalitatea de &anse,
analizele au demonstrat c prevederile legisla#iei sunt foarte complexe &i c este greu de constatat n ce msur
acestea sunt respectate. Prin urmare, declara#ia prezentat de ctre solicitan#i nu este o dovad inechivoc &i un
instrument puternic pentru a asigura integrarea principiului la nivel de proiect. n plus, AMurile nu controleaz n
mod special dac beneficiarii chiar respect prevederile relevante dar exist alte institu#ii abilitate &i responsabile
cu acest tip de control. Pe lng POS DRU, doar POR &i PO DCA includ &i criterii de evaluare tehnic referitoare la
egalitatea de &anse, dar scorul alocat acestui punct nu este semnificativ, n special n cadrul PO DCA.
n general, n afar de faza de monitorizare, &i n faza de evaluare principiul egalit#ii de &anse prime&te o aten#ie
limitat. De&i cteva programe au planificat evaluri care se axeaz pe sau abordeaz egalitatea de &anse, nicio
evaluare la nivel de program nu a fost efectuat pn la termenul limit al acestui contract de evaluare. Prin
urmare, dac pn la sfr&itul perioadei de programare nu se efectueaz nicio evaluare care s abordeze &i
problematica egalit#ii de &anse (n special pentru POS DRU &i POR), informa#iile disponibile referitoare la impactul
Instrumentelor Structurale asupra grupurilor vulnerabile &i la cauzele acestor efecte, precum &i cele referitoare la
sinergia dintre Instrumentele Structurale &i alte strategii na#ionale relevante existente vor fi limitate.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
8

Parteneriatul din timpul implementrii programului se limiteaz la a fi membru n Comitetul de Monitorizare cu
excep#ia POS DRU, care posteaz Ghidurile solicitan#ilor spre consultare public pe pagina acestora de internet.
Aceast abordare general a parteneriatului face legtura cu conceptul egalit#ii de &anse, a&a cum a fost el
dezvoltat &i aplicat de program n faza de programare, care a determinat implicarea limitat a factorilor interesa#i n
egalitatea de &anse &i care, n schimb, a perpetuat o abordare minimalist n timpul implementrii programului.
n general, programele nu utilizeaz expertiz specific pentru a dezvolta &i implementa de o manier
comprehensiv principiul egalit#ii de &anse n etapele implementrii lor &i, cu siguran#, acest lucru reprezint o
piedic &i explic par#ial constatrile analizei . O excep#ie pozitiv este reprezentat de POR, care a reu&it, n faza a
treia a implementrii programului Selec#ia proiectelor s selecteze evaluatori de proiect cu experien#a necesar.
Analizele efectuate au eviden#iat, totu&i, existen#a exemplelor de bune practici n integrarea principiului egalit#ii
de &anse, cum ar fi abordarea din faza nti, de Programare a POS DRU, activit#ile de informare &i publicitate
desf&urate n cadrul POS Mediu, sistemul de monitorizare al POR, criteriile de selec#ie ale PO DCA, precum &i
evaluarea axat pe egalitatea de &anse efectuat n cadrul PO AT (la nivelulCSNR). S-au creionat unele nv#minte
&i cu privire la aspectele care ar trebui mbunt#ite, mai precis cu privire la abordarea de o manier adecvat a
principiului egalit#ii de &anse n etapa de Programare pentru Programele Opera#ionale finan#ate din alte fonduri
europene dect FSE, precum &i n ceea ce prive&te criteriile de selec#ie care merg dincolo de respectarea cerin#elor
minime legale, promovnd, astfel, adoptarea de ac#iuni pozitive reale de ctre beneficiari.
Barierele care limiteaz# accesul grupurilor vulnerabile la finanare
Un aspect important pentru implementarea principiului egalit#ii de &anse este legat de ndeprtarea barierelor
suplimentare pe care grupurile dezavantajate, din cauza caracteristicilor lor, le ntlnesc atunci cnd vor s
acceseze finan#ri din fondurile structurale, comparativ cu grupurile #int nedezavantajate. Aranjamentele
generale de programare &i implementare existente n prezent nu au mpiedicat accesul grupurilor vulnerabile la
finan#are, dar o serie de bariere au fost identificate.
Activit#ile de informare &i publicitate nu au abordat n mod specific grupurile vulnerabile nici n faza de
planificare, nici n faza de implementare, rezultatul fiind (1) o implicare limitat a organiza#iilor care au legturi
strnse cu grupurile vulnerabile n activit#ile de comunicare derulate de programe (n special de POS Mediu, POS
Transporturi &i PO AT), (2) o lips a referin#elor explicite la grupurile vulnerabile n materialele informative &i
publicitare (n special pentru POS CCE, POS Mediu &i POS Transporturi), (3) campanii media care nu #in seama de
barierele de limb cu care se confrunt minorit#ile etnice (cu excep#ia POS Mediu) &i (4) un numr limitat de
cazuri n care se utilizeaz un limbaj discriminatoriu cu privire la persoanele cu dizabilit#i.
n cadrul procesului de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte, nu a fost utilizat asisten# specific pentru
grupurile vulnerabile n vederea sus#inerii acestora n ceea ce prive&te dezvoltarea proiectului. n plus, explica#iile
limitate referitoare la principiul egalit#ii de &anse inserate n Ghidul Solicitantului (POS CCE, POS Mediu, POS
Transporturi &i PO AT), precum &i lipsa indicatorilor de monitorizare referitori la egalitatea de &anse (POS CCE, POS
Mediu, POS Transporturi &i PO AT) nu creeaz precondi#iile necesare pentru participarea grupurilor vulnerabile n
implementarea proiectelor, n special n cazul interven#iilor nespecifice. Barierele suplimentare identificate se
refer la lipsa informa#iilor n mai multe limbi (pentru toate PO-urile) &i a op#iunilor multiple pentru depunerea
cererilor de finan#are (relevant pentru POR, POS CCE, POS DRU, PO DCA datorit regulilor existente privind
eligibilitatea solicitan#ilor) care afecteaz n special persoanele cu dizabilit#i.
n ceea ce prive&te selec#ia proiectelor, cu excep#ia PO AT, toate PO-urile ofer referin#e explicite la respectarea
cerin#elor legale minime drept condi#ie pentru eligibilitate. Pe de alt parte, POS CCE, POS MEDIU, POS
Transporturi &i PO AT nu utilizeaz criterii de selec#ie referitoare la egalitatea de &anse &i, n consecin#, nici
expertiz profesional n procesul de selec#ie pentru evaluarea aspectelor referitoare la egalitatea de &anse.
Aceast abordare nu favorizeaz aplicarea de ac#iuni pozitive de ctre beneficiari n cadrul proiectelor
implementate de ace&tia.
Clauza de 10% flexibilitate prevzut n articolul 34 al Regulamentului general, care permite posibilitatea finan#rii
investi#iilor de infrastructur n cadrul programelor FSE &i al cursurilor de formare adresate nevoilor speciale ale
persoanelor cu dizabilit#i n cadrul Programelor FEDR, a fost aplicat tuturor Axelor Prioritare ale POS DRU. PO
DCA, POS CCE &i POS Mediu au aplicat clauza de flexibilitate unui numr limitat de Axe Prioritare. PO AT, POR &i POS
Transporturi nu au aplicat aceast clauz, limitnd astfel posibilitatea ca grupurile dezavantajate s beneficieze de
rezultatele interven#iilor.
n plus, cu excep#ia mecanismului de pre-finan#are, procedurile de programare &i implementare nu prevd niciun
mecanism destinat sus#inerii financiare ale organiza#iilor reprezentative ale grupurilor vulnerabile n
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
9

implementarea proiectelor &i, prin urmare, fluxurile de numerar reprezint o problem pentru aceste organiza#ii cu
acces limitat la produsele financiare ale bncilor comerciale.
Proiecte dedicate grupurilor vulnerabile
n termeni financiari, portofoliul interven#iilor dedicate finan#ate n cadrul Politicii de Coeziune a UE n Romnia
este semnificativ, fiind format din 1.561 proiecte, din care 72% finan#ate n cadrul POS DRU, iar restul de 28% n
cadrul POR. Valoarea total a instrumentelor structurale contracte prin intermediul acestor proiecte este de peste
1,5 miliarde euro, sum echivalent cu 8% din sprijinul financiar total acordat Romniei pentru perioada 2007-
2013.
Pe baza #intelor indicatorilor asumate n cererile de finan#are, posibilele rezultate ale acestor interven#ii dedicate
reprezint: (1) pentru POR 460 de structuri reabilitate (centre sociale, &coli, unit#i medicale) &i 110.000 persoane
care beneficiaz de rezultatele acestor investi#ii, n timp ce (2) pentru POS DRU se a&teapt ca un numr de 1,3
milioane persoane s beneficieze de formare &i consiliere prin DMI-urile dedicate.
Pentru a putea exemplifica interven#iile specifice efectuate n Romnia, am selectat 7 proiecte care ndeplinesc
criteriile de bune practici definite n ceea ce prive&te inovarea, consisten#a extern &i intern, eficien#a,
eficacitatea, implicarea partenerilor &i durabilitatea. Aceste proiecte abordeaz tipuri diferite de grupuri
vulnerabile cum ar fi: femeile, tinerii, minorit#ile etnice, persoanele cu dizabilit#i &i multiple forme de
discriminare (femeile rome, femeile aflate n situa#ii de risc, persoane n vrst excluse de pe pia#a muncii).
Subiectele acoperite se refer la domeniile identificate n Cadrul privind egalitatea de &anse la nivel UE care sunt
relevante att pentru discriminarea bazat pe gen (diferen#e de gen n participarea pe pia#a muncii, activit#i
independente &i antreprenoriat, segregarea ocupa#ional, infrastructuri sociale &i securitatea n zonele urbane,
transport &i infrastructuri sociale n zonele rurale), ct &i pentru alte forme de discriminare (activit#i independente
&i antreprenoriat, crearea de locuri de munc ntr-un sector specific, combaterea stereotipurilor &i promovarea
imaginii pozitive, violen#a bazat pe discriminare &i traficul de persoane, accesul la sistemul de protec#ie social).
Pe baza rezultatelor &i concluziilor evalurii, am sintetizat o serie de recomandri pentru cele &apte PO-uri, pe care
le-am organizat n func#ie de relevan#a acestora, pe de o parte, pentru perioada de programare curent &i, pe de
alt parte, pentru cea viitoare:
Recomandare general#:
Pentru implementarea principiului egalit#ii de &anse trebuie instituit un sistem al egalit#ii de
&anse ncepnd cu perioada curent de programare, care trebuie continuat n perioada 2014-2020.
Recomandare pentru perioada curent# de programare:
Trebuie efectuate evaluri pentru a se identifica efectele PO-urilor asupra grupurilor vulnerabile &i
cauzele acestor efecte (ce a func#ionat &i de ce): vor trebui realizate evaluri separate, la nivel de
program, pentru POS DRU &i POR (care s acopere &i contribu#ia acestor programe la implementarea
strategiilor na#ionale n domeniul egalit#ii de &anse). Pentru restul programelor pot fi efectuate
evaluri orizontale.
Trebuie asigurate resursele umane necesare pentru gestionarea dimensiunii referitoare la egalitatea
de &anse: fiecare program ar trebui s aib cel pu#in un consilier pe probleme de egalitate de &anse,
care s aib expertiza necesar pentru a conecta cuno&tin#ele legate de egalitatea de &anse cu cele
legate de specificul programului opera#ional n ceea ce prive&te tipurile de interven#ii finan#ate.
Ace&ti consilieri trebuie s poat crea o metodologie a egalit#ii de &anse relevant pentru
program, care s con#in elementele ce trebuie preluate n logica interven#iei &i care s asigure
implementarea acesteia. Din motive de eficien#, func#ia de consilier trebuie combinat cu alte
func#ii, dar este necesar ca, la nivel de coordonare, implementarea obiectivului orizontal egalitatea
de &anse s fie gestionat de un consilier dedicat, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene sau
din cadrul programului care implementeaz interven#iile cele mai apropiate de egalitatea de &anse
(de ex. POS DRU n perioada curent de programare).
Instituirea unei Re#ele pentru Egalitatea de 'anse: la nivel de sistem, ar trebui luate primele msuri
pentru instituirea unei Re#ele pentru Egalitatea de 'anse format din consilierii pe probleme de
egalitate de &anse &i institu#iile na#ionale responsabile pentru E' &i care reprezint grupurile
vulnerabile. Aceste institu#ii ar trebui invitate s participe cel pu#in periodic la Re#eaua pentru
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
10

Egalitatea de 'anse. Re#eaua ar trebui s se ntruneasc semestrial sau trimestrial/mai des atunci
cnd este nevoie, ac#ionnd ca o platform de discu#ii pe teme de egalitate de &anse &i schimburi de
bune practici.
Asigurarea resurselor financiare pentru Re#eaua pentru Egalitatea de 'anse: Ministerul Fondurilor
Europene ar trebui s analizeze msura n care un proiect poate fi finan#at n cadrul Facilit#ii de
Asisten# Tehnic din cadrul PO AT pentru instituirea acestei Re#ele pentru Egalitatea de 'anse &i
contribu#ia ei la faza de programare n curs de desf&urare pentru perioada 2014-2020. Acest lucru
va contribui la pa&ii care trebuie fcu#i pentru ndeplinirea condi#ionalit#ilor ex-ante relevante
pentru perioada viitoare de programare. Acest prim proiect ar trebui s acopere &i activit#i de
dezvoltare a capacit#ii pentru ambele segmente incluse n re#ea( (1) actorii implica#i direct n
implementarea Instrumentelor Structurale &i institu#iile care promoveaz egalitatea de &anse din
afara SIS, activit#i care trebuie s continue &i dup elaborarea &i lansarea viitoarelor programe &i
finan#ate din bugetul de AT.
Finan#area noilor interven#ii: n perioada curent de programare, POS DRU ar trebui s analizeze
dac ar trebui/ar putea fi abordate &i domeniile/subiectele aferente egalit#ii de &anse identificate n
Cadrul UE &i neimplementate n Romnia, #innd seama de tendin#ele socio-economice &i nevoile
exprimate de beneficiari, n msura n care nc exist resurse financiare disponibile.
Structura Comitetelor de Monitorizare ar trebui modificat pentru a reprezenta mai bine diferitele
grupuri dezavantajate (de ex. femeile, tinerii, vrstnicii, persoanele cu dizabilit#i, grupurile
rasiale/etnice) &i n cadrul reuniunilor CM ar trebui realizate prezentri pe teme de egalitate de
&anse pentru a cre&te nivelul de con&tientizare &i cuno&tin#ele actorilor implica#i.
Ar trebui desf&urate activit#i de informare &i publicitate pentru grupurile vulnerabile, punndu-
se mai mult accent pe diseminarea rezultatelor proiectelor care reprezint bune practici. n
particular, AM ar trebui s revizuiasc planurile de comunicare pentru a: defini activit#ile de
comunicare specifice destinate grupurilor vulnerabile, elabora materiale de comunicare n mai multe
limbi &i nediscriminatorii, extinde re#eaua de organiza#ii implicate n activit#i de comunicare, revizui
materialele de comunicare, incluznd materiale de comunicare specifice grupurilor vulnerabile &i
alinierea website-ului Programului cu standardele de accesibilitate prevzute n Liniile directoare
W3C pentru accesibilitatea con#inutului web (WCAG).
n cazul n care exist resurse disponibile n cadrul POS DRU, AM ar trebui s aib n vedere implementarea
unei scheme pilot pentru granturi globale. Pentru aceast schem, AM POS DRU ar trebui s selecteze prin
licita#ie public un organism cu referin*e bune n activitatea cu grupurile vulnerabile pentru a analiza
eficacitatea unei astfel de abordri din perspectiva perioadei viitoare de programare.
Recomand#ri pentru perioada viitoare de programare:
Promovarea Egalit#ii de 'anse: Autorit#ile de Management trebuie s gseasc o metoda de
integrare a principiului egalit#ii de &anse n toate etapele Programului, pornind de la urmtoarele
elemente de bun practic:
1. Etapa de programare: efectuarea unei analize preliminare a informa#iilor disponibile cu privire la egalitatea
de &anse &i informarea autorit#ilor responsabile cu privire la mbunt#irea disponibilit#ii informa#iilor;
includerea n Analiza de context a unei evaluri a contextului specific al programului cu privire la egalitatea de
&anse; elaborarea unei strategii privind egalitatea de &anse, care s acopere aspecte relevante pentru program
&i modul n care programul le poate aborda/rezolva; prioritizarea aspectelor &i identificarea Axelor Prioritare /
Domeniilor Majore de Interven#ie / Opera#iunilor care vor aborda aspectele legate de egalitatea de &anse;
definirea indicatorilor de realizare imediat, de rezultat &i de impact pentru a reflecta obiectivele programului
n ceea ce prive&te egalitatea de &anse; definirea interven#iilor specifice &i/sau a ac#iunilor adecvate de
integrare pentru interven#iile nededicate, lund n considerare cadrul na#ional &i european existent n domeniul
egalit#ii de &anse &i pe baza unei identificri precise a efectelor fiecrui tip de interven#ie asupra grupurilor
vulnerabile.
2. Apeluri de propuneri de proiecte: asigurarea expertizei n domeniul egalit#ii de &anse necesare pentru
pregtirea Ghidului Solicitantului n vederea transpunerii obiectivelor PO aferente principiului de E' la nivel de
proiect; desf&urarea de activit#i de informare &i publicitate axate pe probleme de egalitate de &anse pentru a
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
11

cre&te nivelul de con&tientizare cu privire la egalitatea de &anse n rndul poten#ialilor beneficiari &i diseminarea
exemplelor de bune practici prin materiale accesibile publicului larg; acordarea sprijinului necesar pentru
generarea de proiecte pentru organiza#iile reprezentative ale grupurilor vulnerabile; introducerea unor op#iuni
multiple pentru depunerea cererilor de finan#are.
3. Selec#ia proiectelor: respectarea principiului egalit#ii de &anse ar trebui s fie un criteriu de eligibilitate
pentru toate programele &i trebuie furnizate dovezi concrete n ceea ce prive&te respectarea legisla#iei
na#ionale n vigoare; pentru a integra cu adevrat principiul egalit#ii de &anse, proiectele care implementeaz
o abordare integratoare ar trebui stimulate prin acordarea de puncte suplimentare n faza de evaluare
tehnic.
4. Managementul financiar &i controlul: planul financiar al PO sau al Documentelor Cadru de Implementare ar
trebui s con#in indica#ii explicite privind cota de finan#are alocat ac#iunilor cu impact pozitiv n ceea ce
prive&te egalitatea de &anse, cot diferen#iat pentru discriminarea de gen si pentru celelalte tipuri de
discriminri.
5. Monitorizarea: sistemul de monitorizare al Programului ar trebui s includ un sistem coerent de indicatori
de egalitate care s con#in: 1) indicatori de context; 2) indicatori de program; 3) indicatori la nivel de proiect;
ar trebui mbunt#ite cerin#ele de raportare privind implementarea principiului egalit#ii de &anse din Raportul
Anual de Implementare &i/sau rapoartele ad-hoc; ar trebui puse la dispozi#ie instrumente/manuale pentru a
oferi beneficiarilor orientarea necesar cu privire la modul de includere a principiului egalit#ii de &anse la nivel
de proiect.
6. Evaluarea: n planurile multi-anuale de evaluare ar trebui planificate dou evaluri orizontale, una n prima
parte a perioadei de programare (axat asupra modului n care este stabilit sistemul &i asupra msurii n care
acesta creeaz precondi#iile necesare pentru implementarea adecvat a principiului) &i alta n a doua parte a
perioadei de programare, concentrat asupra eficacit#ii msurilor ntreprinse; n plus, programele care
implementeaz interven#ii dedicate ar trebui evaluate de o manier specific &i individual, pentru a se
concluziona de o manier adecvat asupra eficien#ei &i eficacit#ii sistemului utilizat n vederea implementrii
principiului egalit#ii de &anse.
7. Principiul parteneriatului: reprezentan#ii grupurilor vulnerabile ar trebui implica#i n toate etapele de
management al programului &i n ciclul de implementare.
Acordul de Parteneriat &i elaborarea PO: dac este nfiin#at la timp, re#eaua egalit#ii de &anse ar
trebui implicat n elaborarea Acordului de Parteneriat &i a viitoarelor programe opera#ionale,
#inndu-se seama de principiul parteneriatului, iar ulterior implicat n implementarea &i
monitorizarea AdP &i a programelor, prin Comitetele de Monitorizare.
ndeprtarea barierelor din calea accesului grupurilor vulnerabile la finan#are: eventuala
implementare a Programelor Opera#ionale cu multi-fond ar trebui s asigure implementarea n
continuare a regulii procentului de 10% flexibilitate &i extinderea sferei acesteia de aplicare. AM ar
trebui s profite de aceast regul pentru a oferi posibilit#i suplimentare de acces al grupurilor
vulnerabile la lucrri, bunuri &i servicii finan#ate prin intermediul Instrumentelor Structurale. n plus,
nc din faza de nceput a Programrii ar trebui luat n considerare implementarea unei ini#iative
FSE Jeremie, care s vizeze grupurile dezavantajate.
Evalurile ex-ante ar trebui s se abordeze n mod adecvat acest subiect; n acela&i timp, ar trebui
planificate evalurile necesare n perioada viitoare de programare, care s furnizeze informa#iile
necesare n ceea ce prive&te responsabilizarea, dar &i nv#area.

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
12

1. Contextul evalurii
1.1. Contextul, aria de aplicabilitate &i livrabilele evalurii
1.1.1. Obiective
Obiectivul general al acestui proiect este de a face o analiz a modului n care a fost transpus principiul egalit#ii de
&anse n toate etapele programelor care implementeaz n Romnia Politica de Coeziune a UE, politic co-finan#at
prin Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regional &i Fondul de Coeziune.
Concluziile &i recomandrile au ca scop consolidarea dimensiunilor aferente egalit#ii de &anse, att pentru
perioada actual de programare, ct &i pentru cea viitoare. De asemenea, au fost identificate &i exemplele de bune
practici / practici necorespunztoare de transpunere a egalit#ii de &anse la nivel de Program, dar &i de interven#ii
specifice de succes. Obiectivele specifice ale proiectului sunt de a sprijini ACIS &i AM-urile prin:
oferirea unui cadru de referin# al tendin#elor, politicilor &i acordurilor, eviden#iate att de cadrul european, ct
&i de cel na#ional;
transpunerea politicilor &i obliga#iilor legale n domeniul anti-discriminrii, accesibilit#ii &i egalit#ii de &anse n
reguli &i proceduri coerente de implementare care s fie n acord cu reglementrile relevante;
promovarea acordurilor europene &i obiectivelor Politicii de Coeziune n domeniul anti-discriminrii,
accesibilit#ii &i egalit#ii de gen a grupurilor vulnerabile n norme de aplicare &i aspecte institu#ionale;
definirea interven#iilor dedicate/ speciale, orientate pe mbunt#irea oportunit#ilor grupurilor vulnerabile &i
pe asistarea beneficiarilor pentru a respecta normele relevante, att pentru perioada prezent de programare,
ct &i pentru perioada viitoare de programare.
1.1.2. ntrebri de evaluare
Evaluarea acoper 7 Programe Opera#ionale care se nscriu n Obiectivul de Convergen# din Romnia &i
rspunsurile la urmtoarele ntrebri de evaluare definite n Termenii de Referin#:
Tabelul 1: ntrebri de evaluare din TdR
E1. CADRUL NA(IONAL 'I EUROPEAN RELEVANT PENTRU
EGALITATEA DE 'ANSE
E2. TRANSPUNEREA PRINCIPIULUI EGALIT*(II DE 'ANSE N
PROGRAMELE DE INSTRUMENTE STRUCTURALE
E1.1: Care sunt domeniile / subiectele care vizeaz egalitatea de
&anse relevante pentru Instrumentele Structurale?

E2.1: Cum au fost transpuse prevederile europene &i
na#ionale n diversele etape ale programelor aferente politicii
de coeziune, co-finan#ate prin FSE, FEDR &i Fondul de Coeziune
n Romnia?

E1.2: Care este cadrul legal na#ional relevant n domeniul
egalit#ii de &anse?

E2.2: Ce alte subiecte care privesc egalitatea de &anse au fost
promovate / integrate n diferite PO?
E1.3: Exist reglementri sau politici europene care privesc
egalitatea de &anse care nu au fost transpuse n legisla#ia
na#ional?
E2.3: Pot fi identificate cazuri de bun practic n integrarea
subiectelor care privesc egalitatea de &anse n cadrul aferente
Instrumentelor Structurale?
E3. BARIERE CARE LIMITEAZ* ACCESUL LA FINAN(ARE E4. PROIECTE SPECIFICE PENTRU GRUPURILE VULNERABILE
E3: n ce msur mecanismele de programare &i implementare
existente au creat acces la finan#are pentru persoanele din
grupurile vulnerabile?
E4.1: Care sunt proiectele specifice direc#ionate sau dedicate
grupurilor vulnerabile?
4.2 Care dintre proiectele specifice direc#ionate sau dedicate
grupurilor vulnerabile sunt identificate ca (avnd poten#ial de)
bune practici?
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
13

1.1.3. Livrabile
Acest Raport de Evaluare con#ine:
o prezentare a metodologiei de evaluare folosit pentru a rspunde la fiecare ntrebare de evaluare, inclusiv
metodologia pentru alegerea exemplelor de bune practici (Capitolul 1, Capitolul 2, Anexa 1)
o explicare a conceptului de egalitate de &anse &i un inventar al domeniilor / subiectelor relevante n context
european &i n cel aferent Politicii de Coeziune (Capitolul 1)
o prezentare general a condi#iei Grupurilor Vulnerabile n Romnia (Capitolul 1)
constatrile pe fiecare ntrebare de evaluare, care s acopere toate aspectele &i Programele Opera#ionale:
reguli de transpunere, integrarea subiectelor aferente egalit#ii de &anse, interven#iile specifice direc#ionate
sau dedicate; accesul la finan#are pentru persoanele din grupurile vulnerabile (Capitolul 2)
exemple de bune practici: 3 exemple de bune practici (&i 2 de practici necorespunztoare) cu privire la
integrarea temelor egalit#ii de &anse prin programarea Instrumentelor Structurale &i modalit#ile de
implementare (Capitolul 2 &i Anexa 5) &i 7 proiecte de cele mai bune practici, viznd domenii/subiecte
relevante pentru egalitatea de &anse sau grupurile vulnerabile (Capitolul 2 &i Anexa 8)
concluziile &i recomandrile care s fac distinc#ia ntre perioada curent de programare actual, ct &i cea
urmtoare (Capitolul 3)
un cadru de referin# al tendin#elor, politicilor &i acordurilor n ceea ce prive&te grupurile vulnerabile (Anexa 1)
un inventar / baz de date cu proiectele care vizeaz aspecte ale egalit#ii de &anse (pe grupuri-#int specifice)
pe diferite tipuri de interven#ii (Anexa 10)
n plus, 3 cele mai bune practici cu privire la integrarea temelor relevante pentru egalitatea de &anse prin
programarea Instrumentelor Structurale &i modalit#ile de implementare &i 7 proiecte de cele mai bune practici,
viznd domenii/subiecte relevante pentru egalitatea de &anse sau grupurile vulnerabile au fost furnizate n format
electronic &i n exemplare tiprite adecvate pentru distribuirea ctre publicul larg.
1.2. Metodologie
1.2.1. Cadrul de Evaluare
Evaluarea a fost efectuat n conformitate cu planul prezentat n Cadrul de Evaluare inclus n Anexa 1, care
detaliaz, pentru fiecare ntrebare, o gril de evaluare format din:
premisele evalurii, &i anume criteriile de evaluare utilizate pentru a specifica semnifica#ia ntrebrilor de
evaluare;
abordarea analitic, &i anume tipul de analiz pe care o vom efectua pentru a rspunde ntrebrilor de
evaluare, date fiind criteriile de evaluare;
instrumentele metodologice, &i anume instrumentele pe care le vom utiliza (cercetare documentar, interviuri,
chestionare etc.) pentru implementarea abordrii analitice;
sursele primare de informa#ii, &i anume sursele (adic persoanele) care pot furniza date &i informa#ii pe o
anumit tem;
sursele secundare, &i anume sursele pe care le vom utiliza n baza documentelor, publica#iilor, rapoartelor sau
instrumentelor existente, furniznd date &i informa#ii deja disponibile.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
14

Tabelul 2: Structura Cadrului de Evaluare
ntrebarea de
evaluare,
conform Caietului
de Sarcini
Premise pentru evaluare Abordarea analitic
Instrumentele
de Evaluare
Surse primare
de informa#ii
Surse secundare
de informa#ii
Evaluabilitate
2.3: Pot fi
identificate cazuri
de bun practic n
promovarea/
integrarea
subiectelor care
privesc egalitatea
de &anse n cadrul
aferent
Instrumentelor
Structurale?
Exist proiecte sau
componente ale
sistemelor de gestionare a
PO care sunt extrem de
eficace n sprijinirea
egalit#ii de &anse
(1) Definirea criteriilor de selec#ie a
celor mai bune practici
(2) Colectarea informa#iilor relevante
pentru selectarea celor mai bune
practici
(3) Analiza practicilor de
transpunere a prevederilor din
domeniul egalit#ii de &anse n
etapele men#ionate anterior,
comparativ cu criteriile
convenite cu UCE pentru
identificarea bunelor practici
(4) Identificarea practicilor privind
implementarea programului
care abordeaz n mod
corespunztor egalitatea de
&anse (n orice etap de
implementare a programelor)
(5) Analiza comparativ cu practicile
utilizate n alte state membre
Analiza
documentar
conform listelor
de verificare
prezentate la par.
3.3.3
Interviuri cu AM
Focus grup
pentru selectarea
criteriilor
relevante
Reuniune cu UCE
pentru definirea
criteriilor de
selec#ie
Studii de caz
Reprezentan#ii AM,
partenerii sociali care
particip la
reuniunile
Comitetului de
Monitorizare,
Asocia#iile care
promoveaz
egalitatea de &anse,
sindicatele, AM-urile
UCE
AM-uri
(1) Documentele
privind programele
conform 2.1
(2) Bune practici /
practici
necorespunztoa
re privind
promovarea
/integrarea
principiului
egalit#ii de
&anse la nivelul
UE
Ridicat
1.2.2. Instrumentele de Evaluare
Tabelul de mai jos prezint o perspectiv asupra modului de utilizare a instrumentelor de evaluare, cu detalii
privind factorii interesa#i care sunt implica#i, tipul de informa#ii colectate &i coresponden#a cu ntrebarea de
evaluare:
Instrumentul
de Evaluare
Factori interesa#i implica#i Informa#ii colectate ntrebri de evaluare adresate
Cercetare
documentar

Documente relevante la nivel european
Documente relevante la nivel na#ional
1
Documente de programare
Documente de implementare pentru DMI-
urile/Opera#iunile selectate
Rapoarte de Evaluare (ex ante, tematice, intermediare)
Monitorizare (Documente de monitorizare, indicatori,
colectarea &i validarea datelor, raportare)
Literatura de specialitate privind cele mai bune practici
referitoare la transpunerea egalit#ii de &anse n domeniul
Instrumentelor Structurale din statele membre
Rapoarte Anuale de Implementare
2
Rapoarte Anuale de Implementare
Date din SMIS &i SIM-POSDRU
3
Date din SMIS &i SIM-POSDRU 4
Panelul de
exper#i
Exper#i interna#ionali n
E'
Exper#i na#ionali n E'
Reprezentan#i din cadrul
Direc#iilor Ministerului
Muncii care de#in
competen#e n domeniul
egalit#ii de &anse
n#elegerea Cadrului Na#ional &i European pentru
aplicarea principiului egalit#ii de &anse
Definirea conceptului egalit#ii de &anse relevant pentru
domeniul Instrumentelor Structurale din Romnia,
inclusiv o list a domeniilor /subiectelor &i grupurilor
vulnerabile relevante
1
Focus grupuri
AM-uri, parteneri sociali -
membri ai Comitetelor de
Monitorizare a PO-urilor
&i reprezentan#i de
sindicat, reprezentan#i ai
asocia#iilor specializate n
Criterii pentru selectarea celor mai bune practici n
integrarea egalit#ii de &anse n etapele Programului.
Criterii pentru selectarea celor mai bune practici,
respectiv proiecte deosebit de eficiente n abordarea
chestiunilor care vizeaz egalitatea de &anse ale
2
4
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
15

Instrumentul
de Evaluare
Factori interesa#i implica#i Informa#ii colectate ntrebri de evaluare adresate
probleme privind
egalitatea de &anse,
incluziunea social sau
grupurile vulnerabile
grupurilor vulnerabile
Interviuri
Interviuri cu AM
Interviuri cu ACIS
Prezentarea general a impactului principiului egalit#ii
de &anse asupra programelor
Discu#ie cu privire la domeniile majore de interven#ie din
cadrul PO
2
Interviuri cu organiza#ii din
Romnia care reprezint
interesele grupurilor
vulnerabile
Definirea listei finale cu barierele care afecteaz accesul
grupurilor vulnerabile la finan#are
3
Interviuri cu AM &i
beneficiarii de proiect
pentru finalizarea studiului
de caz
Colectarea informa#iilor pentru finalizarea studiilor de caz 4
Sondaj

Chestionar
destinat
principalilor
responden#i

4

Interlocutorii specifica#i de
Autorit#ile de
Management cu privire la
bunele practici
Solicitarea de informa#ii comparabile legate de proiecte n
baza criteriilor de selec#ie pentru cele mai bune practici
Chestionar
destinat
beneficiarilor
Beneficiarii proiectelor
selectate ca exemple de
bune practici
Solicitarea de informa#ii detaliate despre bunele practici
cu referire special la nevoile grupurilor vulnerabile
Analiza
comparativ cu
statele
membre

Cele mai bune practici adoptate de statele membre n
vederea transpunerii principiului egalit#ii de &anse n
diferite faze ale ciclului Programului
2

Cele mai bune practici adoptate de statele membre
pentru eliminarea barierelor n calea accesului la
finan#are pentru grupurile vulnerabile
3

Metodologiile de selectare a celor mai bune practici de transpunere a subiectelor legate de egalitatea de &anse prin
programarea Instrumentelor Structurale &i modalit#ile de implementare &i pentru selectarea celor mai bune
practici, viznd domenii/subiecte relevante sunt prezentate, de asemenea, &i n Sec#iunile 2.2.1 &i 2.4.2
1.2.3. Structurarea recomandrilor
Pentru a ne structura recomandrile n vederea mbunt#irii abordrii actuale a chestiunilor legate de egalitatea
de &anse n cadrul sistemului de Instrumente Structurale (n special pentru E2, E3), am analizat existen#a unor
posibile diferen#e ntre dovezile colectate n faza de analiz de teren &i obiectivele care asigur o transpunere
eficient a principiului. Abordarea a fost func#ional pentru identificarea aspectelor esen#iale legate de Program &i
func#ionale pentru propunerea unor posibile mbunt#iri ale proceselor &i procedurilor adoptate pn n prezent.
Analiza a fost realizat pe baza informa#iilor colectate din surse primare &i secundare, dar &i din abordri ad-hoc
care s permit compararea dovezile colectate cu rezultatele a&teptate.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
16

Faza de analiz n
teren
Analiza
diferen&elor
Recomandri
Identificarea
diferen&elor dintre
stadiul actual 'i
obiectivele generale ale
transpunerii eficiente a
egalit#ii de )anse n
implementarea SI
Identificarea unor
posibile arii de
mbunt&ire relevante
pentru perioada
curent de programare,
ct )i pentrucea
viitoare
Analiza stadiului actual
Cercetare documentar
Analiza comparativ cu
statele membre UE
Interviuri
Analiza comparativ cu
statele membre UE
Interviuri
Cercetare documentar
Interviuri
Focus grupuri
Sondaje
A
c
t
i
v
i
t

#
i
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e


Pe baza acestor rezultate, am formulat concluzii cu privire la ariile de mbunt#ire n sensul reducerii diferen#elor
dintre situa#ia ideal legat de transpunerea eficient a principiului egalit#ii de &anse &i stadiul actual.
1.3. Contextul evalurii
1.3.1. Cadrul Strategic Na#ional de Referin# din Romnia 2007-2013
Cadrul Strategic Na#ional de Referin# (CSNR) reprezint documentul strategic na#ional prin care este planificat
modul de utilizare pe termen mediu al Fondurilor Structurale &i de Coeziune, n baza Planului Na#ional de
Dezvoltare 2007-2013, fcnd legtura ntre priorit#ile na#ionale de dezvoltare &i priorit#ile la nivel european
Orientrile Strategice Comunitare (OCS) privind Coeziunea 2007-2013 &i Liniile Directoare Integrate ale UE pentru
Cre&tere Economic &i Locuri de Munc 2005-2008.
CSNR pentru perioada 2007-2013 prevede c Fondurile Structurale &i de Coeziune ale UE vor contribui la realizarea
obiectivului global de reducere a disparit#ilor de dezvoltare economic &i social dintre Romnia &i statele membre
UE, genernd o cre&tere suplimentar de 15-20% a PIB pn n 2015.
Acest obiectiv general CSNR este detaliat suplimentar n cadrul a patru priorit#i tematice specifice, respectiv
dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene, cre&terea competitivit#ii pe termen lung a economiei
romne&ti, dezvoltarea &i utilizarea mai eficient a capitalului uman din Romnia, dezvoltarea unei capacit#i
administrative eficiente. ncadrnd aceste priorit#i tematice, CSNR din Romnia include o prioritate teritorial,
care abordeaz ariile cu probleme regionale pentru prevenirea extinderii disparit#ilor regionale.
CSNR stabile&te strategia care sus#ine Programele Opera#ionale care sunt co-finan#ate prin Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European &i Fondul de Coeziune. Pentru Obiectivul Convergen#, Romnia a
transpus priorit#ile generale din CSNR n cele 7 PO-uri, pentru care contribu#ia total a UE se ridic la EUR 19,2
mld. pentru perioada 2007-2013.
Figura 1: Metoda analizei diferen#elor
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
17Cu privire la implementarea principiului egalit#ii de &anse, CSNR prevede c, n conformitate cu Articolul 60 din
Regulamentul General, Autorit#ile de Management pentru PO sunt responsabile cu asigurarea faptului c
opera#iunile finan#ate din Instrumente Structurale vor fi n concordan# cu prevederile Tratatului, cu instrumentele,
politicile &i ac#iunile comunitare.
Egalitatea de &anse va fi promovat prin interven#ii n cadrul tuturor Programelor Opera#ionale. Astfel se va asigura
participarea echitabil a femeilor &i brba#ilor la opera#iunile &i beneficiile care deriv din implementarea
opera#iunilor. Egalitatea de &anse se va concentra &i pe grupurile vulnerabile, tineri, minorit#i etnice, n speciali
romi, persoane cu dizabilit#i &i persoane cu dificult#i de nv#are. Agen#ia Na#ional pentru Egalitatea de 'anse va
asista AM &i Comitetele de Monitorizare a PO n procesul de abordare a acestei politici orizontale esen#iale.
1.3.2. Situa#ia grupurilor vulnerabile la momentul redactrii CSNR
Analizele socio-economice incluse n CSNR &i POS DRU identific principalele grupuri sociale care risc
marginalizarea, precum &i problemelor acestora referitoare la integrarea lor social, reintegrarea pe pia#a muncii &i
accesul la educa#ie.
n 2005, femeile reprezentau 51,2% din popula#ie, iar Romnia se afla pe locul 56 din 175 de #ri, conform indicelui
de msurare a disparit#ilor bazate pe gen, care msoar dezavantajele femeilor cu privire la cele trei dimensiuni,
respectiv sntatea reproductiv, afirmarea &i pia#a muncii.
n perioada 2002-2005, &omajul feminin din Romnia fluctua ntre 7,7% &i 6,4%, constant sub rata de &omaj din
rndul brba#ilor, chiar mai jos dect valoarea de 9,8% nregistrat n UE-25 &i 8,9% din UE-15. Pe de alt parte,
salariul femeilor varia ntre 82% &i 83% din cel primit de brba#i n perioada 1999-2003, dar a crescut la 87% n
2005.
Cercetrile din 2005 au artat c 67,6% dintre femeile angajate lucrau n industrii precum cea alimentar sau textil
&i aveau salarii sub salariul mediu brut. Violen#a &i discriminarea la locul de munc din Romnia erau mai mari
comparativ cu #rile aderente &i candidate, dar sub nivelul mediei din UE 15.
Popula#ia de origine rom totaliza un numr de 535.140 persoane la recensmntul din 2002 (2,5% din popula#ie),
reprezentnd a doua cea mai mare minoritate etnic, dar totu&i, estimrile independente efectuate de ctre
sociologi, dar &i de ctre Comisia European
1
, sus#in c numrul real este de pn la 2,5 milioane. Un raport al
Bncii Mondiale a artat c n 2000, un procent de circa 68,8% din popula#ia rom tria cu mai pu#in de 4,3 USD pe
zi.
Principalele probleme identificate cu care se confrunt acest grup se refereau la condi#iile precare de educa#ie,
ceea ce duce la un nivel sczut de participare la educa#ie &i rezultate slabe la nv#tur, lipsa abilit#ilor &i


1
Raportul periodic privind progresele nregistrate de Romnia pe calea aderrii 2004
Figura 2: Structura CSNR
Cadrul Strategic National de
Referinta 2007-2013
Cooperare
Teritorial!
European!
POS MEDIU POS CCE POS DRU POS T PO DCA PO AT POR
PROGRAME
Obiectivul de
Convergen!
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
18

experien#ei pe pia#a muncii, participarea insuficient la economia oficial, numrul mare de copii, lipsa locuin#elor
&i condi#ii de via# necorespunztoare, lipsa cr#ilor de identitate, precum &i o stare de sntate mai precar dect
cea a restului popula#iei. Doar 22,9% din popula#ia rom era activ din punct de vedere economic &i, din ace&tia,
71,5% aveau un loc de munc. Cealalt minoritate etnic semnificativ ca numr, identificat n CSNR este
popula#ia maghiar, reprezentnd 6,6% din popula#ia total.
Cota de persoane cu dizabilit#i din totalul popula#iei s-a men#inut n jur de 1,8-2,1% n perioada 1999 - 2006, cu
fluctua#ii determinate de cadrul legal aplicabil. Numrul de persoane cu dizabilit#i ncadrate n munc este sczut
din cauza discriminrii, lipsei de oportunit#i, educa#ie, abilit#i profesionale &i barierelor n calea accesibilit#ii ca
rezultat al diminurii oportunit#ilor de angajare, iar politica de integrare a copiilor cu dizabilit#i nc nu
func#ioneaz ntr-un mod eficient, 30% dintre copiii cu dizabilit#i cu vrste ntre 6 - 18 ani fiind integra#i n &coli
publice.
Numrul persoanelor institu#ionalizate a sczut n mod constant de la 20.270 n 2003 la 17.560 n al treilea
trimestru n 2006, n timp ce numrul de persoane neinstitu#ionalizate a crescut de la 387.850 la 461.828 n aceea&i
perioad. S-a nregistrat o scdere a numrului de persoane cu dizabilit#i care triesc n centre de ngrijire, iar
cre&terea aloca#iilor de stat acordate familiilor pentru a asigura persoanelor cu dizabilit#i ngrijire la domiciliu era
nc limitat de subdezvoltarea serviciilor n folosul comunit#ii n ceea ce prive&te acoperirea, diversitatea &i
calitatea.
Persoanele tinere cu vrsta de peste 18 ani care prsesc institu#iile de ngrijire ale statului se confrunt cu lipsa
accesului la locuin#e &i dificult#i de integrare pe pia#a muncii, n special ca rezultat al lipsei abilit#ilor profesionale
necesare. Alte grupuri de copii vulnerabili includ &i copiii strzii, iar problemele conexe sunt cele legate de
integrarea social, exploatarea copiilor pe pia#a muncii, abandonul &colar, copiii afecta#i de traficul de persoane &i
cei implica#i n ac#iuni de criminalitate juvenil.
1.3.3. Prezentare general a situa#iei actuale a grupurilor vulnerabile
Pentru a ob#ine o prezentare general a situa#iei actuale a grupurilor vulnerabile din Romnia am analizat
informa#iile cuprinse n analizele socio-economice pentru Programarea Fondurilor Europene 2014-2020 ale
Grupului tehnic de lucru Afaceri Sociale &i Incluziune Social &i ale Grupului tehnic de lucru Economie Social &i
Antreprenoriat, analizele de fond cuprinse n Strategia Na#ional pentru Egalitatea de 'anse ntre femei &i brba#i
pentru perioada 2010 - 2012 &i Raportul Ministerului Muncii, Familiei &i Protec#iei Sociale cu privire la incluziunea
social n Romnia din 2010.
Discriminarea bazat pe gen rmne una din principalele provocri cu care se confrunt societatea romneasc din
cauza unui numr vizibil de diferen#e n ceea ce prive&te accesul, participarea &i implicarea femeilor &i brba#ilor n
participarea social, politic, economic, cultural &i pe pia#a muncii. Pia#a muncii continu s fie caracterizat de
segregri pe baz de gen, n sensul c participarea femeilor rmne preponderent n activit#i economice precum
sntatea, educa#ia, administra#ia public, n timp ce participarea brba#ilor este mai mare n domenii precum
industria grea, aprare, astfel rezultnd o diferen# n nivelul de remunerare al femeilor &i cel al brba#ilor. Cu toate
acestea, comparativ cu datele statistice din 2004 conform crora diferen#a de remunerare dintre brba#i &i femei
era de 14%, exist o tendin# de reducere a acestor diferen#e.
n 2004, rata &omajului pentru femei n grupa de vrst 15-64 era de 52,1%, n timp ce pentru brba#i era de 63,6%,
o situa#ie care este confirmat &i de cele mai recente statistici din 2007. n ceea ce prive&te &omajul, n 2007, rata n
cazul femeilor era semnificativ mai mic dect cea pentru brba#i (4,9% fa# de 7,2%).
Participarea la procesul de luare a deciziilor este, de asemenea, caracterizat de o dispropor#ie ntre numrul de
femei &i numrul de brba#i reprezenta#i n structurile parlamentare &i guvernamentale.
La analizarea nivelului de srcie conform indicatorului genul capului gospodriei rezult c gospodriile conduse
de femei sunt mai afectate de srcie dect cele conduse de brba#i ca rezultat al faptului c, n general, femeile
care se ocup de conducerea unei gospodrii sunt mai pu#in active pe pia#a muncii.
Popula#ia rom este identificat drept unul dintre cele mai vulnerabile grupuri ale popula#iei din Romnia, care se
confrunt cu un risc de srcie de 7 ori mai mare (31,1%) dect restul popula#iei (4,4%), conform datelor din 2009,
factorii determinan#i fiind nivelul sczut de venituri per gospodrie, nivelul sczut de educa#ie al adul#ilor &i
prevalen#a muncii la negru. Conform rezultatelor preliminare ale recensmntului din 2012, exist o popula#ie
rom format dintr-un numr de 619.000 de persoane, reprezentnd 3,2 din popula#ia #rii. La momentul realizrii
prezentului raport, nu existau date statistice detaliate n ceea ce prive&te situa#ia ncadrrii n munc a popula#iei
rome n 2012.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
19

Comparativ cu situa#ia din alte state membre, popula#ia rom din Romnia nregistreaz un nivel sczut al
participrii pe pia#a muncii, demonstrnd, totu&i, o atitudine proactiv fa# de oportunit#ile neoficiale de
integrare. Recensmntul locuin#elor din 2002 a artat c 22,9% dintre romi fac parte din popula#ia activ &i c, din
acest procentaj, 28,5 erau &omeri afla#i n cutarea unui loc de munc, 41% dintre persoane lucrau n agricultur &i
31% erau muncitori necalifica#i. Mai exact, 70% din popula#ia rom nu avea nicio calificare &i era angajat n
activit#i care nu necesitau niciun fel de formare profesional.
Raportul Comisiei Preziden#iale pentru Analiza Riscurilor Demografice &i Sociale din 2009 a artat c 53% din
brba#ii romi &i 23% din femeile rome presteaz activit#i remunerate. Dintre ace&tia, doar 36% dintre brba#ii care
lucreaz sunt angaja#i, comparativ cu 77% din brba#ii angaja#i care nu sunt romi. Ca procentaj al ntregii popula#ii
adulte rome, doar 19% dintre brba#i &i 11% dintre femei sunt angajate, comparativ cu 40% dintre brba#ii &i 31%
dintre femeile celorlalte minorit#i.
Conform celui mai recent Barometru de incluziune social (2010), popula#ia rom este cea mai expus riscului de
excluziune social, este discriminat &i nu are acces egal la educa#ie, pia#a muncii, servicii sociale &i sistemul de
sntate. Rata de ocupare a popula#iei rome rmne foarte sczut, n timp de riscul de concediere este de zece ori
mai mare dect pentru restul popula#iei. Din motivele de mai sus, 60% dintre gospodriile rome sunt sus#inute cu
un salariu care este de 60% din salariul minim legal. n plus, abandonul &colar timpuriu care caracterizeaz tinerii
romi este asociat cu un parcurs n via# conform modelelor tradi#ionale, rezultatul fiind c aproximativ 60% dintre
femei nasc primul copil nainte de vrsta de 18 ani.
Organiza#ia Na#ional a Persoanelor cu Handicap din Romnia arat c, n ultimii zece ani, numrul persoanelor cu
dizabilit#i din Romnia a crescut de la 420.000 la aproape 690.000 persoane (cu 60%), din care aproximativ 9%
sunt copii &i 91% adul#i, din care 97,5% sunt institu#ionaliza#i. Cota de persoane cu dizabilit#i din popula#ia total a
crescut, totu&i, chiar mai mult, ca rezultat al faptului c popula#ia actual a Romniei a sczut de la 21,6 mil n 2002
la 19 mil n 2011.
Principalul factor care afecteaz ocuparea persoanelor cu dizabilit#i l constituie educa#ia. Din aceast perspectiv,
sistemul educa#ional din Romnia creeaz dezavantaje majore pentru persoanele cu dizabilit#i, astfel ajungndu-
se la o rat de analfabetism &i de abandon timpuriu care sunt de 7 ori &i respectiv 2 ori mai mari dect cele ale
popula#iei generale. n 2008, numrul persoanelor cu dizabilit#i care aveau o ocupa#ie se ridica la 12% din numrul
total de persoane cu dizabilit#i cu vrste 18 - 60 ani, dependen#i de familii. Tendin#ele privind ocuparea prezentate
de Societatea Academic Romn n 2009 (n documentul: Diagnostic: Exclus de pe pia#a muncii. Piedici n
ocuparea persoanelor cu dizabilit#i n Romnia) arat, de asemenea, o cre&tere global a numrului de persoane
cu dizabilit#i, care a crescut de la 9.600 n 2003 la peste 27.000 n 2009.
n Romnia exist aproximativ 3,8 milioane de copii cu vrsta de sub 18 ani afecta#i de riscul srciei &i excluziunii
sociale, adic mult mai mul#i dect pentru celelalte grupuri de popula#ie. Copiii &i tinerii (18-23 ani) reprezint
grupul cu cea mai mare probabilitate de a se confrunta cu srcia absolut &i ca urmare a recesiunii economice, cu
cele mai dificile condi#ii confruntndu-se copiii care triesc n zonele rurale, precum &i cei de etnie rom. n ceea ce
prive&te ocuparea, pia#a muncii ofer pu#ine posibilit#i pentru tinerii din grupa de vrst 15 - 25 &i arat o tendin#
mai ngrijortoare dect n celelalte state membre, cu o rat a &omajului ce cre&te de la 18,6% n 2008 la 23,9 n
primul trimestru al lui 2012.
Lipsa oportunit#ilor de angajare a afectat tinerii (inclusiv absolven#ii de facultate) &i persoanele de peste 45 de ani
mai mult dect orice alt categorie de vrst, n special n zonele rurale &i n ora&ele mici, unde oportunit#ile de
angajare sunt extrem de limitate. Conform Barometrului de incluziune social (2010), aceste dou grupuri de
vrst s-au confruntat cu cele mai grave probleme n gsirea unui loc de munc, rezultatul fiind emigrarea tinerilor
n strintate &i faptul c persoanele n vrst, cnd este posibil, se bazeaz pe agricultura de subzisten#.
n ceea ce prive&te segmentarea pe principii religioase, dintr-o popula#ie total de 19 mil. persoane, 16.367.000
sunt ortodoc&i, 870.000 romano-catolici, 160.000 greco-catolici, 600.000 reformi&ti, 118.000 bapti&ti, 368.000
penticostali, 86.000 adventi&ti &i 344.000 sunt de alt religie. Din cele prezentate mai sus rezult c majoritatea
grupurilor vulnerabile care au fost abordate n Cadrul Strategic Na#ional de Referin# rmn de actualitate, n cazul
unor dintre ele situa#ia chiar nrut#indu-se ca urmare a efectelor recesiunii economiei globale.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
20

2. Rezultatele evalurii
2.1. ntrebarea de evaluare nr. 1
E 1.1 Care sunt domeniile / subiectele care vizeaz egalitatea de &anse relevante pentru Instrumentele Structurale?
E 1.2 Care este cadrul legal na#ional relevant n domeniul egalit#ii de &anse?
E 1.3 Exist reglementri sau politici europene care privesc egalitatea de &anse care nu au fost transpuse n legisla#ia na#ional?

2.1.1. E 1.1: Care sunt domeniile / subiectele care vizeaz egalitatea de &anse
relevante pentru Instrumentele Structurale?
Principiul egalit#ii statuat prin Tratatele Europene este prezent n cadrul legal al UE, n procesul de elaborare al
politicilor &i de programare, axele sale fundamentale fiind nediscriminarea &i egalitatea de &anse.
ntr-adevr, nediscriminarea &i egalitatea de &anse nu se refer la exact acela&i concept, de&i ambele contribuie la &i
sunt componente ale egalit#ii: s-ar putea spune, ntr-un mod simplificat, c prima impune o legisla#ie anti-
discriminare, iar a doua politici proactive, cum ar fi reducerea inegalit#ilor &i sporirea participrii grupurilor
specifice de persoane la anumite aspecte ale vie#ii.
Dat fiind complexitatea subiectului, nainte de a ne concentra pe declinul nregistrat n domeniul Instrumentelor
Structurale, poate ar fi util s ne reamintim aspectele principale ale imaginii de ansamblu.
Nediscriminarea
Discriminarea poate fi definit ca reprezentnd un tratament diferit al indivizilor sau grupurilor n baza unor criterii
ascriptive arbitrare sau dobndite precum sex, ras, religie, vrst, starea civil sau parental, dizabilitate, orientare
sexual, orientare politic, mediul socio-economic (...).
2

Pentru combaterea discriminrii este posibil adoptarea unor msuri preventive (toate diferen#ele de tratament
vor fi considerate a fi ilegale) &i atunci cnd discriminarea este indirect &i tacit, anumite state au adoptat msuri
de discriminare pozitiv, care este de asemenea cunoscut sub numele de ac#iune afirmativ. n anumite situa#ii,
discriminarea pozitiv se refer la favorizarea n mod deliberat a unui anumit grup sau grupuri de persoane care s-
au confruntat cu discriminare istoric &i universal (ex. favorizarea candida#ilor din grupurile care rareori sunt
prezente la cursurile universitare, sau stabilirea unor cote pentru minorit#i, cum ar fi femeile sau persoanele din
mediul rural, pentru anumite func#ii publice).
Rezultatul vizat presupune compensarea situa#iilor de discriminare tacit, precum &i asigurarea unei reprezentri
sociale mai echilibrate. n alte situa#ii, discriminarea pozitiv presupune crearea condi#iilor necesare pentru ca
persoanele cu dificult#i (ex. dizabilit#i fizice) s beneficieze de acelea&i drepturi &i oportunit#i.
Este posibil identificarea unei abordri integratoare a egalit#ii de gen specificat n cadrul politicilor publice:
aceasta indic faptul c aspectele legate de nediscriminare trebuie luate n considerare n ntregul ciclu al
politicilor publice, mai nti n baza analizei situa#iei grupurilor discriminate.
n fine, principiul nediscriminrii impune tratamentul egal al unui individ sau grup, indiferent de caracteristicile
specifice, &i este utilizat pentru a estima criteriile aparent neutre care pot genera efecte care dezavantajeaz n mod
sistematic persoanele care posed aceste caracteristici.2
Funda#ia European pentru mbunt#irea condi#iilor de trai )i de munc.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
21

Nediscriminarea n cadrul legal al UE
Principiul nediscriminrii n contextul UE se bazeaz pe Articolul 14 din Conven#ia UE pentru Protejarea
Drepturilor &i Libert#ilor Fundamentale ale Omului, semnat la Roma n noiembrie 1950, care stipuleaz c de
drepturile &i libert#ile recunoscute n cadrul acestei Conven#ii vor benefica to#i cet#enii, fr discriminare, n
special bazat pe sex, ras, culoare, religie, orientare politic sau de alt natur, na#ionalitate sau origine social,
asocierea cu o minoritate na#ional, avere, na&tere sau alt statut.
n anii 90, diferite grupuri de interese la nivel european au exercitat o presiune considerabil pentru a asigura
faptul c interzicerea discriminrii prevzute de legisla#ia Uniunii Europene a fost extins la alte criterii, precum
ras &i etnie, orientare sexual, credin#e religioase, vrst &i dizabilitate. Mai exact, Tratatul de la Amsterdam
extinde aria de aplicabilitate a principiului nediscriminrii (Articolul 13) cu posibilitatea adoptrii de ctre Consiliu a
msurilor adecvate pentru combaterea discriminrii bazate pe sex, ras sau etnie, religie sau credin#, vrst sau
orientare sexual.
Carta UE privind Drepturile Fundamentale, care a fost adoptat prin Tratatul de la Lisabona din 2009, include la
Articolul 21(1) o prevedere privind interzicerea general a oricrei forme de discriminare bazate pe orice criterii,
cum ar fi sex, ras, culoare, etnie sau origine social, trsturi genetice, limb, religie sau credin#, orientare
politic sau de alt natur, apartenen#a la o minoritate na#ional, proprietate, na&tere, dizabilitate, vrst sau
orientare sexual.
n anul 2000 au fost adoptate dou Directive: Directiva privind tratamentul egal la angajare, care interzice orice
discriminare bazat pe religie, dizabilitate, vrst sau orientare sexual n domeniul ocuprii, &i Directiva privind
egalitatea rasial, care interzice discriminarea bazat pe ras sau etnie la locul de munc &i cu privire la accesul la
sistemul de protec#ie &i securitate social, precum &i la bunuri &i servicii. Aceasta reprezint o extindere
semnificativ a ariei de aplicabilitate a dreptului la nediscriminare n cadrul Uniunii, dat fiind faptul c a fost
recunoscut faptul c, pentru a permite indivizilor s &i ating poten#ialul maxim pe pia#a muncii, este esen#ial
asigurarea accesului egal &i n sfera de servicii cum ar fi cele medicale, educa#ionale &i pentru ob#inerea unei
locuin#e.
3
.
n cadrul general prezentat mai sus, au fost aprobate regulamente cu privire la aspecte specifice, printre cele mai
relevante exemple fiind minoritatea rom &i persoanele cu dizabilit#i.
Minorit#ile rome:
Europa acord o aten#ie deosebit nediscriminrii minorit#ilor rome, precum &i integrrii sociale a acestora. Comunicarea din 21 mai 2012
privind Strategiile na#ionale de integrare a romilor: un prim pas n implementarea cadrului UE declin obiectivele UE &i prezint nivelul
realizrii acestora de ctre statele membre cu privire la persoanele de etnie rom.
Alte documente recente &i relevante sunt urmtoarele:
Comunicarea din 5 aprilie 2011 privind un Cadru UE pentru strategiile na#ionale de integrare a romilor pn n 2020
Comunicarea Comisiei din 7 aprilie 2010 privind integrarea social &i economic a romilor n Europa
Rezolu#ia Parlamentului din 25 martie 2010 privind cel de-al doilea summit european privind romii
Rezolu#ia Parlamentului din 11 martie 2009 referitoare la situa#ia social a romilor &i la mbunt#irea accesului lor pe pia#a muncii din UE
Accesibilitatea &i nediscriminarea persoanelor cu dizabilit#i: UE &i statele sale membre au o autoritate solid de a mbunt#i situa#ia social &i
economic a persoanelor cu dizabilit#i:
Articolul 1 al Cartei drepturilor fundamentale a UE (Carta) prevede c Demnitatea uman este inviolabil. Trebuie s fie respectat &i
protejat. Articolul 26 prevede c UE recunoa&te &i respect drepturile persoanelor cu dizabilit#i pentru a beneficia de msurile destinate
s asigure independen#a acestora, integrarea social &i ocupa#ional &i participarea la via#a comunit#ii. n plus, articolul 21 interzice orice
discriminare pe baza de dizabilit#i.
Tratatul privind func#ionarea UE (TFUE) cere Uniunii s combat discriminarea bazat pe dizabilit#i atunci cnd &i define&te &i
implementeaz politicile &i activit#ile (Articolul 10) &i i confer puterea de a adopta legisla#ia necesar care s se ocupe de astfel de
discriminare (Articolul 19).
Conven#ia Na#iunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (Conven#ia ONU), primul instrument de drepturile omului cu for#
juridic la nivel interna#ional, la care UE &i statele sale membre sunt parte, se va aplica n curnd n ntreaga UE. Conven#ia ONU cere
statelor parte la Conven#ie s protejeze &i s apere toate drepturile omului &i libert#ile fundamentale ale persoanelor cu dizabilit#i.


3
Un rezumat foarte clar )i util privind profunzimea )i complexitatea principiului nediscriminrii )i ale consecin#elor sale legale este prezentat recent
n Manual privind legisla#ia european n materie de nediscriminare, publicat de Agen#ia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
22

Conform Conven#iei ONU, persoanele cu dizabilit#i i includ pe cei care au dizabilit#i pe termen lung de ordin fizic, mental, intelectual sau
senzorial care, atunci cnd se confrunt cu diverse alte bariere, pot mpiedica participarea deplin &i eficient a acestora n societate, n
mod egal cu to#i ceilal#i.
Nediscriminarea n domeniul fondurilor structurale
Principiul nediscriminrii a fost introdus ca principiu orizontal n Regulamentul General pentru Fonduri Structurale
pentru prima dat n perioada curent de programare 2007-2013. Aceasta presupune adoptarea unei abordri
integratoare la toate nivelele de programare a Fondurilor Structurale.
Articolul 16 din Regulamentul General eviden#iaz prevenirea discriminrii n timpul diverselor etape ale
implementrii &i n accesarea fondurilor europene, identific n mod explicit dizabilitatea ca motiv de discriminare
&i reliefeaz accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilit#i ca &i criteriu pentru definirea interven#iilor suportate
din fonduri, de asemenea n timpul implementrii. Conform orientrilor strategice cu privire la coeziune,
accesibilitatea se dore&te a fi tehnic &i n special s fac referire la dou tipuri de infrastructur: transport &i
societatea informa#ional.
4
.
n esen#, Articolul 16 adopt o abordare bazat pe drepturi (sau ac#iune negativ) cu privire la nediscriminare, dat
fiind faptul c Articolul respectiv impune prevenirea mai degrab dect promovarea principiului nediscriminrii.
De&i, prevenirea discriminrii prin mbunt#irea accesului la fonduri ar implica astfel de eforturi proactive cum ar fi
informa#ia vizat, consultan#, publicitate &i altele.
5
.
Nevoia de ac#iuni pozitive ce vizeaz remedierea lipsei de egalitate efectiv n cadrul societ#ii este tot mai mult
recunoscut de ctre Comisia European. Prin Comunicarea din 2009 prin care Comisia &i-a rennoit angajamentul
fa# de nediscriminare statele membre sunt ncurajate s mbunt#easc posibilit#ile pentru ntreprinderea
unor ac#iuni pozitive, n special accesul la educa#ie, ocupare, locuin#e &i sntate.
n plus, Comisia atrage aten#ia asupra necesit#ii promovrii ideii de a utiliza instrumente inovatoare &i cele mai
bune practici &i reitereaz ideea c n baza ini#iativei comunitare EQUAL, pentru perioada 2007-2013, FSE se
concentreaz asupra asigurrii unui grad sporit de incluziune social a persoanelor cu dizabilit#i &i asupra
combaterii discriminrii. Programul PROGRESS completeaz activitatea FSE n domeniul egalit#ii ntre femei &i
brba#i &i combaterii discriminrii. Noua genera#ie de programe din domeniul educa#iei, formrii &i tineretului &i
poate aduce aportul considerabil la promovarea nediscriminrii &i egalit#ii de &anse pentru to#i
6
.

Egalitatea de &anse
Egalitatea de &anse pentru to#i reprezint un principiu esen#ial al politicilor UE: toate cele 27 de state membre
prevd legi mpotriva discriminrii bazate pe ras sau etnie, religie sau credin#, dizabilitate, vrst sau orientare
sexual ori opinii personale. Mai exact, Fondurile Structurale au constituit, n timp, un sprijin solid pentru
respectarea, aplicarea &i implementarea acestui principiu n diferite contexte na#ionale.
Programarea pentru perioada 2007-2013, n concordan# cu ciclurile anterioare, nu numai c reitereaz &i confirm
importan#a principiului egalit#ii de &anse ntre femei &i brba#i n planificarea, implementarea &i evaluarea
interven#iilor, dar &i extinde aria de aplicabilitate &i con#inutul acestuia pentru combaterea tuturor formelor de
discriminare.
Dup cum s-a men#ionat anterior, Articolul 16 Egalitate ntre brba#i &i femei &i nediscriminare din Regulamentul
general nr. 1083 / 2006, aplicabil Fondului Social European (FSE), Fondului European de Dezvoltare Regional
(FEDR) &i Fondului de Coeziune (FC), prevede c:4
Comisia European, A study on the Translation of Article 16 of Regulation EC 1083/2006 for Cohesion policy programmes 2007-2013 co-
financed by the ERDF and the Cohesion Fund (Studiu privind Transpunerea prevederilor Articolului 16 din Regulamentul CE 1083/2006 pentru
programele aferente politicii de coeziune 2007-2013 co-finan#ate din FEDR )i Fondul de Coeziune), Raportul Ini#ial, 2009.
5
Comisia European, A study on the Translation of Article 16 of Regulation EC 1083/2006 for Cohesion policy programmes 2007-2013 co-
financed by the ERDF and the Cohesion Fund (Studiu cu privire la transpunerea prevederilor Articolului 16 din Regulamentul CE 1083/2006
pentru programele aferente politicii de coeziune 2007-2013 co-finan#ate din FEDR )i Fondul de Coeziune), Raportul Final
6
O strategie-cadru pentru nediscriminare )i egalitate de )anse pentru to#i,
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/c10313_en.htm
Articolul 16: Statele membre )i Comisia asigur promovarea egalit#ii ntre brba#i )i femei )i
integrarea principiului egalit#ii de )anse n domeniul respectiv n fiecare dintre diferitele etape ale
aplicrii fondurilor.
Statele membre )i Comisia iau msurile adecvate pentru prevenirea oricrei discriminri bazate pe
sex, ras sau origine etnic, religie sau convingeri, handicap, vrst sau orientare sexual n timpul
diferitelor etape ale aplicrii fondurilor )i n special n ceea ce prive)te accesul la fonduri. n special,
accesibilitatea persoanelor cu handicap este unul dintre criteriile care trebuie respectate la definirea
opera#iunilor cofinan#ate din fonduri )i de care trebuie s se #in seama n fiecare dintre diferitele
etape ale aplicrii.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
23

Dup cum s-a men#ionat mai devreme n aceast sec#iune, principiul egalit#ii de &anse presupune conceperea &i
implementarea de politici pro-active care s reduc inegalit#ile &i s sporeasc participarea grupurilor specifice de
persoane la anumite aspecte ale vie#ii.
Conform acestei misiuni, FSE ar trebui s sus#in politicile statelor membre care respect strict orientrile &i
recomandrile din cadrul Strategiei Europene pentru Ocupare &i obiectivele relevante ale Comunit#ii n legtur cu
incluziunea social, nediscriminarea, promovarea egalit#ii, precum &i formare &i instruire, pentru a contribui mai
bine la realizarea obiectivelor &i scopurilor stabilite n cadrul Consiliului European de la Lisabona &i Consiliului
European de la Goteborg.
7
. Datorit obiectivelor sale specifice, FSE este de obicei considerat a fi mai sensibil cu
privire la aspectele legate de perspectiva de gen &i mai implicat n interven#iile cu impact asupra coeziunii sociale &i
optimizarea accesibilit#ii pentru persoanele cu dizabilit#i.
FEDR, chiar dac este dedicat interven#iilor financiare ce vizeaz sprijinirea ntreprinderilor (ajutoare &i servicii
directe, n special pentru IMM-uri) &i diferite tipuri de investi#ii n infrastructur, este totu&i extrem de eficace n
promovarea dezvoltrii economiilor locale; acesta tinde s fie dinamic, s promoveze incluziunea social &i s fie
capabil s sporeasc valoarea diferen#elor.
ntr-adevr, prin FEDR este posibil finan#area msurilor pentru sprijinirea antreprenoriatului n rndul femeilor,
ac#iuni pentru optimizarea serviciilor de asisten# social &i interven#ii pentru dezvoltare urban orientate ctre
crearea unei bunstri teritoriale, axate pe mbunt#irea general a calit#ii vie#ii &i n special pe crearea unui
echilibru ntre via#a personal &i cea profesional. n acest cadru, interven#iile n infrastructura de asisten# social
promoveaz incluziunea social, sus#innd de asemenea procesul de primire a imigran#ilor care se confrunt cu
riscul de discriminare.
8
.
Comparativ cu perioada de programare anterioar (2000-2006), ciclul curent a creat a&adar, mai exact prin
intermediul articolul 16 din Regulamentul General, posibilit#i importante privind abordarea priorit#ilor cu privire
la nediscriminare &i accesibilitate pentru persoanele cu dizabilit#i, precum &i egalitatea de gen.
Principiul egalit#ii de &anse include &i noua strategie de dezvoltare a UE Europa 2020, ce vizeaz transformarea UE
ntr-o economie inteligent, sustenabil &i incluziv, stabilind cinci obiective ambi#ioase - ocupare, inova#ie,
educa#ie, incluziune social &i clim/energie care trebuie atinse pn n 2020. ntr-adevr, #inta de 75% rat de
ocupare pentru femei &i brba#i pn n 2020 trebuie atins prin angajarea unui numr mai mare de persoane, n
special femei, tineri, persoane n vrst sau sub-calificate &i imigran#i legali &i prin reducerea nivelului de srcie
pentru cel pu#in 20 milioane de persoane, sporind de asemenea gradul de excludere social. Succesul Strategiei
Europa 2020 va depinde de o abordare integrat &i coerent a tuturor ariilor relevante cu privire la politici, n
special politicile sociale, de ocupare &i economice, precum &i de strnsa cooperare la toate nivelele de guvernare,
parteneri sociali &i societatea civil. Corelarea fondurilor UE cu priorit#ile strategiei Europa 2020 &i sprijinirea
inova#iei sociale vor spori eficacitatea.
ntr-adevr, &i propunerea de Regulament pentru politica de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020
afirm importan#a egalit#ii de &anse &i anti-discriminrii &i se concentreaz asupra Programelor Opera#ionale
finan#ate prin FSE pentru a demonstra o valoare adugat comunitar clar (VAC) &i o corelare evident ntre
activit#ile FSE &i agenda strategiei Europa 2020 cu privire la o cre&tere inteligent, sustenabil &i incluziv. Mai
exact, finan#area va fi suspus unor condi#ionalit#i ex-ante, inclusiv unor condi#ionalit#i ex-ante generale
aferente egalit#ii de gen &i nediscriminrii.
9
.
Dup cum s-a observat, cadrul european vizeaz combaterea discriminrii bazate pe sex, ras sau etnie, religie &i
credin#, dizabilitate, vrst sau orientare sexual. Printre acestea, sexul - mai bine zis genul - are o tradi#ie destul
de lung n ceea ce prive&te politicile &i practicile referitoare la egalitatea de &anse, n special n cadrul fondurilor &i
ini#iativelor europene, &i merit o analiz mai aprofundat.7
Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului )i Consiliului European din 5 iulie 2006 cu privire la Fondul Social European.
8
Un exemplu l constituie Programul Opera#ional Na#ional Siguran# pentru dezvoltare 2007-2013 n regiunile de convergen#, Italia
9
Prevederile sunt urmtoarele: existen#a unui mecanism care asigur implementarea )i aplicarea eficace a Directivei 2000/78/CE din 27
noiembrie 2000 de creare a unui cadru general n favoarea tratamentului egal privind ocuparea for#ei de munc )i condi#iile de munc )i Directiva
2000/43/CE din 29 iunie 2000 cu privire la implementarea principiului tratamentului egal ntre persoane indiferent de originea rasial sau etnic;
existen#a unei strategii de promovare a egalit#ii de gen )i a unui mecanism care asigur implementarea eficace a acesteia; existen#a unui
mecanism care asigur implementarea )i aplicarea eficace a Conven#iei Na#iunilor Unite cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilit#i.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
24

Egalitatea de gen
Utilizarea termenului de gen a fost extins la nivel interna#ional abia din anii 70, chiar dac acesta era deja
folosit n cadrul dezbaterilor legate de mi&crile feministe:

Abordarea integratoare a egalit#ii de gen:
n anii 80, a fost identificat o nou abordare pentru a elimina inegalitatea de gen: abordarea integratoare a
egalit#ii de gen bazat pe promovarea perspectivei de gen ntr-o manier integratoare &i holistic.
Abordarea integratoare a egalit#ii de gen const n (re)organizarea, ameliorarea, dezvoltarea &i evaluarea
proceselor de luare a deciziilor n scopul ncorporrii perspectivei egalit#ii ntre femei &i brba#i n toate domeniile
&i la toate nivelurile, de ctre factorii implica#i n mod obi&nuit n aplicarea n practic a politicilor (Consiliul
Europei 1998).Abordarea integratoare a egalit#ii de gen nu reprezint un scop n sine, ci o strategie de a ob#ine egalitatea ntre
femei &i brba#i. Acesta este de asemenea un proces de schimbare/transformare care presupune prezen#a tuturor
actorilor implica#i n procesul de formulare a politicilor privind integrarea aspectelor legate de egalitatea de gen
reprezentnd considerarea sistematic a diferen#elor ntre condi#iile, situa#iile &i nevoile femeilor &i respectiv
brba#ilor, a rela#iilor existente ntre ace&tia, precum &i a impactului politicilor asupra situa#iei concrete a femeilor &i
brba#ilor n cadrul procesului de planificare, implementare, monitorizare &i evaluare a tuturor politicilor,
programelor &i activit#ilor astfel nct ambele sexe s poat influen#a, participa la &i beneficia n mod echitabil de
toate interven#iile.
Cu toate acestea, promovarea egalit#ii de gen impune utilizarea unei abordri duale, a&adar abordarea
integratoare a egalit#ii de gen trebuie completat cu politici &i ac#iuni specifice care vizeaz diferen#ele dintre
Abordarea integratoare a egalit#ii de gen nu poate nlocui politicile specifice care vizeaz abordarea situa#iilor rezultate
din inegalitatea de gen.
Politicile specifice privind egalitatea de gen )i abordarea integratoare a egalit#ii de gen reprezint strategii duale )i
complementare )i trebuie corelate n vederea atingerii obiectivului privind egalitatea de gen.
Conform abordrii UE, abordarea integratoare a egalit#ii de gen poate fi dezvoltat numai atunci cnd sunt ntrunite
anumite condi#ii preliminare. Cea mai important condi#ie preliminar, ns adesea cea mai greu de ob#inut, este
reprezentat de voin#a politic de a implementa aceast strategie. n plus, egalitatea de gen trebuie deja s existe )i trebuie
s fie disponibile date )i statistici privind perspectiva de gen. Au fost dezvoltate instrumentele pentru aplicarea n practic a
acestei strategii )i n acest scop au fost instruite persoanele responsabile. Abordarea integratoare a egalit#ii de gen nu
reprezint un exerci#iu izolat, cum ar fi adoptarea unor msuri specifice pentru eliminarea dezechilibrelor de lung durat
aprute ntre brba#i )i femei, ci, mai degrab, o parte integrant din politicile comune )i ciclul de politici, care abordeaz
caracterul structural al inegalit#ii de gen. Punctul de pornire pentru abordarea integratoare a egalit#ii de gen este
reprezentat de o politic deja existent. Procesul aferent acestei politici este apoi reorganizat astfel nct actorii de obicei
implica#i s )tie cum s transpun perspectiva de gen n activit#ile lor curente )i astfel egalitatea de gen devine scop n sine.
Genul reprezint un concept social ce se raporteaz la femei &i brba#i.
Acesta este o denumire social a sexului biologic, determinat de concep#ia cu privire la sarcinile, func#iile )i rolurile
atribuite femeilor )i brba#ilor n societate, precum )i n via#a public )i privat. Aceasta este o defini#ie specific cultural a
feminit#ii )i masculinit#ii )i a)adar variaz n timp )i spa#iu. Reprezint de asemenea o variabil important n sensul c
genul poate fi aplicat tuturor celorlalte variabile transversale precum ras, clas, vrst, etnie etc. Atunci cnd este utilizat
o abordare legat de gen, accentul nu se pune pe femei )i brba#i lua#i individual, ci pe sistemul care determin
rolurile/responsabilit#ile n func#ie de gen, accesul la )i controlul asupra resurselor, precum )i poten#ialul legat de procesul
decizional.
Conform defini#iei Egalit#ii de Gen dat de Consiliul Europei:
Egalitatea de gen se refer la un nivel egal de afirmare, participare #i vizibilitate a ambelor sexe n toate sferele vie&ii
publice #i private. Egalitatea de gen nu trebuie vzut ca fiind opusul diferen&ei de gen, ci mai degrab a inegalit&ii de gen.
Aceasta vizeaz promovarea participrii integrale a femeilor #i brba&ilor n societate. (Consiliul Europei 1998)
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
25

genuri sau problemele specifice.
10
. Detalii suplimentare privind Egalitatea de gen n cadrul legal al UE &i al Politicii
de Coeziune sunt prezentate n Anexa 1.
Egalitate de &anse &i dizabilitate
Dup cum se stipuleaz n articolul 16, asigurarea egalit#ii de &anse pentru persoanele cu dizabilit#i reprezint o
prioritate pentru perioada de programare a fondurilor structurale 2007-2013 &i n contextul politicii UE.
n 2010, Comisia a lansat Strategia european 2010-2020 pentru persoanele cu handicap 2010-2020: un
angajament rennoit pentru o Europ fr bariere
11
concentrat pe eliminarea barierelor pentru persoanele cu
dizabilit#i. Comisia a identificat opt mari zone de ac#iune: accesibilitate, participare, egalitate, ocupare, educa#ie &i
formare, protec#ie social, sntate &i ac#iune extern. Pentru fiecare zon au fost identificate ac#iunile cheie.
n ceea ce prive&te fondurile structurale, n afar de articolul 16 men#ionat mai sus, o alt inova#ie important o
constituie articolul 34 din regulamentul general - a&a-numit clauz a flexibilit#ii. Aceast clauz se refer la
posibilit#ile de finan#are ncruci&at ntre activit#ile de tip FEDR &i FSE (pn la 10% din fiecare ax prioritar).
Cu alte cuvinte, aceasta ofer posibilitatea finan#rii investi#iilor de infrastructur n cadrul programelor FSE (pn
la 10% din fiecare ax prioritar), att timp ct sunt necesare pentru implementarea cu succes a opera#iunii vizate
&i sunt direct legate de aceasta. Prin urmare, aceast flexibilitate ar putea fi utilizat, de exemplu, pentru asigurarea
accesului egal al persoanelor cu dizabilit#i la activit#ile finan#ate prin FSE (ex. ajustarea formrii). De asemenea,
flexibilitatea ar putea fi folosit &i n cadrul programelor FEDR, de exemplu pentru sprijinirea cursurilor de formare
adresate nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilit#i.
Regulamentul FSE accentueaz faptul c FSE trebuie s #in seama de priorit#ile &i obiectivele relevante ale
comunit#ii pentru a combate excluziunea social a grupurilor dezavantajate, cum ar fi persoanele cu dizabilit#i
(articolul 2.2 din Regulamentul FSE). n regulamentul FSE, dizabilitatea este abordat n trei feluri:
prin referiri specifice la persoanele cu dizabilit#i, ca grup #int: promovarea demersurilor de ncadrare &i de
revenire pe pia#a muncii pentru persoanele defavorizate, precum persoanele handicapate () (Articolul 3.1.c
(i) din regulamentul FSE);
prevznd acceptarea diversit#ii la locul de munc &i combaterea discriminrilor n ceea ce prive&te intrarea
&i progresul pe pia#a muncii (Articolul 3.1.c (ii) din regulamentul FSE);
solicitnd ca rapoartele finale &i anuale de implementare s con#in informa#ii cu privire la ac#iunile care au ca
scop intensificarea integrrii pe pia#a for#ei de munc &i asimilarea social a altor grupuri defavorizate, inclusiv
a persoanelor handicapate (Articolul 10.d f din regulamentul FSE).
n ceea ce prive&te FEDR, includerea principiului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilit#i n regulamentul
general este extrem de important pentru implementarea proiectelor de infrastructur cum ar fi transporturi,
mediul construit &i telecomunica#ii (inclusiv banda larg &i aplica#iile), dar &i pentru sprijinirea participrii active a
persoanelor cu dizabilit#i n dezvoltarea regional.
Fondul de Coeziune acord sprijin pentru proiectele majore din domeniul re#elelor de transporturi, mediu &i
energie din #rile al cror venit na#ional brut (VNB) pe cap de locuitor este sub 90% din media VNB pe UE. Este
important s existe siguran#a c principiul accesibilit#ii este inclus &i n implementarea proiectelor co-finan#ate
prin Fondul de Coeziune.
n concluzie, dobndirea unei accesibilit#i complete este esen#ial pentru ndeplinirea obiectivelor de participare
egal &i incluziune social. Accesibilitatea este o precondi#ie esen#ial pentru ca persoanele cu dizabilit#i s poat
participa n societate, fiind &i unul dintre principiile generale ale Conven#iei ONU privind drepturile persoanelor cu
handicap (Articolele 9 &i 3).
Accesibilitatea ar trebui s fie o caracteristic a tuturor produselor &i serviciilor care sunt oferite publicului &i sunt
finan#ate prin Fonduri Structurale. n special, accesibilitatea la mediul construit, transporturi &i informa#ii &i
tehnologia comunica#iilor sunt esen#iale pentru incluziunea persoanelor cu dizabilit#i. Aceste diverse domenii de


10
EIGE, Effective Gender Training Mainstreaming Gender into the Policies and the Programmes of the Institutions of European Union and EU
Member States (Ctre Sesiuni de formare eficace pe tema perspectivei de gen transpunnd perspectiva de gen n cadrul Politicilor )i
Programelor Institu#iilor Uniunii Europene )i statelor membre UE), 2011.
11
COM(2010) 636 final
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
26

aplicare sunt strns legate ntre ele deoarece TIC ptrunde tot mai mult n toate aspectele vie#ii noastre. Prin
urmare, este important, ori de cte ori o ac#iune este finan#at prin Fonduri Structurale, s se impun asigurarea,
dezvoltarea, men#inerea sau rennoirea accesibilit#ii la toate loca#iile, infrastructurile, transporturile &i tehnologiile
&i serviciile implicate.
Directiva privind achizi#iile publice
12
permite integrarea considera#iilor de ordin social &i prevede n mod specific
includerea cerin#elor referitoare la accesibilitate &i acces pentru to#i ori de cte ori este posibil n specifica#iile
tehnice din documenta#ia de contract pentru licita#iile publice
13
. Acest lucru va contribui la ndeprtarea barierelor
din calea participrii persoanelor cu dizabilit#i &i faciliteaz includerea acestora n societate.
n prezent, se afl n curs de elaborare diverse materiale de orientare att la nivel na#ional, ct &i european
14
.
Majoritatea organiza#iilor na#ionale de standardizare au acces la standardele care reprezint, uneori, o transpunere
a standardelor europene sau de alt tip. n Europa nu este permis men#inerea de standarde formale
contradictorii
15
. n domeniul Internetului, Consor#iul World Wide Web elaboreaz ghiduri &i testeaz materiale
pentru elaborarea &i evaluarea conformit#ii cu cerin#ele de accesibilitate
16
.
De asemenea, legisla#ia &i regulamentele referitoare la accesibilitate sunt existente n diverse state membre. Un
punct de referin# important n ceea ce prive&te solu#iile de accesibilitate l reprezint mandatul privind
standardizarea acordat CEN, Cenelec &i ETSI
17
pentru a veni n sprijinul cerin#elor europene referitoare la
accesibilitate pentru achizi#iile publice n mediul construit. Acest lucru va ajuta la elaborarea unui set de standarde
/ specifica#ii tehnice care definesc cerin#ele func#ionale pentru accesibilitate n mediul construit &i o serie de date
tehnice minimale necesare pentru a asigura conformitatea cu cerin#ele func#ionale respective.
n plus, Mandatul 376
18
abordeaz aceea&i chestiune referitoare la produse TIC &i servicii accesibile pentru
persoanele cu dizabilit#i. Se vor elabora cerin#e &i pentru terminale, telefoane, computere, software, pagini de
Internet &i servicii, astfel nct achizitorii publici &i vor putea specifica cerin#ele de accesibilitate ntr-o manier
facil prin referiri la viitoarele standarde. Aceste standarde europene viitoare au poten#ialul de a dezvolta
economiile de scar, fcnd pia#a de solu#ii accesibile mai atractiv pentru acest domeniu de activitate &i mai
avantajoas din punct de vedere economic.
Rezumat Opera#ional
Dup cum se vede din prezentarea de mai sus, chestiunile n discu#ie abordeaz multe concepte diferite: egalitate,
nediscriminare, egalitate de &anse, egalitate de gen, accesibilitate, abordare integratoare, cu defini#ii care nu sunt
codificate strict, deseori suprapunndu-se &i fiind amestecate.
Fondurile Europene vd toate cele de mai sus dintr-un punct de vedere suplimentar, complex, acela al incluziunii,
stabilind printre obiectivele interven#iei Fondurilor Structurale consolidarea incluziunii sociale (art. 3 din
Regulamentul General 2007-2013) &i, din perspectiva cadrului UE pentru perioada 2014-2020, abordarea
integratoare a egalit#ii &i egalitatea de &anse au urmtoarele defini#ii:12
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European )i a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor
de achizi#ii publice de lucrri, de bunuri )i de servicii, JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
13
Articolul 23(1) din Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004.
14
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en
15
De exemplu, n domeniul TIC, un inventar al standardelor existente poate fi gsit n documentul ETSI DTR 102 612 V 0.0.50.
16
A se vedea http://www.w3.org/WAI
17
CEN (Comitetul European de Normalizare), Cenelec (Comitetul European de Normalizare Electrotehnic), ETSI (Institutul European de
Standardizare n Telecomunica#ii)
18
http://ec.europa.eu/information_society/policy/accessibility/deploy/pubproc/eso-m376/index_en.htm
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
27

1 2 3
DOMENII/SUBIECTE
RELEVANTE PENTRU
EGALITATEA DE GEN
DOMENII/SUBIECTE
RELEVANTE PENTRU
NEDISCRIMINARE DIN
ALTE MOTIVE DECT
GENUL
LISTA ALTOR
GRUPURI/CAZURI
DEZAVANTAJATE CU
MULTIPLE DISCRIMINRI

Aici apar men#ionate grupurile dezavantajate. Aceste grupuri nu sunt n mod obligatoriu acelea&i cu cele poten#ial
discriminate (dup cum se men#ioneaz n cadrul care a fost analizat nainte), de&i acestea se pot suprapune total
sau par#ial, n func#ie de contextul general &i de cel specific: de exemplu, persoanele cu dizabilit#i sunt
dezavantajate n ceea ce prive&te pia#a muncii, minorit#ile etnice sunt dezavantajate n ce prive&te educa#ia, etc.
Uneori, se pot gsi referin#e la grupuri vulnerabile, care, n scopul acestei evaluri, vor fi tratate ca sinonime.
Asumarea acestei abordri nseamn acceptarea unui anumit grad de flexibilitate &i extinderea analizei la situa#ii
specifice care pot fi relevante n mod deosebit pentru Romnia.
n cele ce urmeaz se formuleaz o propunere n scopul identificrii grupurilor dezavantajate &i domeniile /
subiectele specifice n care poate fi cazul de egalitate de &anse &i nediscriminare. n cadrul prezentrii domeniilor /
subiectelor relevante pentru fiecare grup vulnerabil s-a stabilit pstrarea distinc#iei ntre egalitatea de gen &i alte
motive de poten#ial discriminare. Din acest motiv prezentm tabelul urmtor:

Domeniile/subiectele relevante pentru egalitatea de gen au fost identificate ca rezultnd din priorit#ile stabilite n
cadrul Strategiei pentru Egalitate 2010-2015 &i Strategiei Europa 2020. Tabelul 2 prezint corelarea
domeniilor/subiectelor identificate cu cele dou strategii din perspectiva ac#iunilor specifice &i posibilelor #inte.
Principala referin# metodologic pentru identificarea corelrilor este reprezentat de analiza efectuat de ctre
Parlamentul European cu privire la poten#ialul impact asupra perspectivei de gen a noului cadru financiar
multianual al UE.
Figura 3: Grupuri/domenii/subiecte relevante pentru egalitatea de )anse
Comisia European FSE &i abordarea integratoare a egalit#ii de gen (2010):
Abordarea integratoare a egalit#ii de gen face referire la includerea egalit#ii, nediscriminrii )i
diversit#ii n cadrul legisla#iei, politicilor, programelor )i practicilor institu#iilor publice.
Transpunerea egalit#ii de gen )i asigurarea egalit#ii de )anse pentru to#i prin intermediul
Fondurilor Structurale Europene presupune includerea n politicile )i programele na#ionale )i
regionale existente a oportunit#ilor pentru grupurile dezavantajate, cu scopul ca acestea s aib
acces pe pia#a muncii, s se realizeze men#inerea personalului, s fie dezvoltat capacitatea
profesional prin formare )i calificare, s fie acordat accesul la serviciile publice )i s existe o mai
bun calitate a vie#ii.
Scopul este ca aceste oportunit#i s fie disponibile n mod echitabil att pentru persoanele
dezavantajate, ct )i pentru cele care nu sunt dezavantajate.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
28

Tabelul 3: Domenii/subiecte relevante pentru egalitatea de gen
19

Lista cu alte grupuri supuse discriminrii prezentate n Tabelul 3 &i principalele domenii /subiecte relevante deriv
din analiza literaturii de specialitate &i din principalele ini#iative finan#ate prin Fondurile Structurale Europene n
favoarea grupurilor defavorizate. O aten#ie special a fost acordat publica#iilor recente ale Comisiei cu privire la
contribu#ia FSE la implementarea ini#iativelor de promovare a egalit#ii de gen pentru toate &i pentru anumite
grupuri #int (ex. imigran#i, popula#ia rom, persoane cu handicap).
Unele tematici pot fi comune &i, prin urmare, s aib mai mult relevan# &i impact pentru anumite domenii, cum
ar fi disponibilitatea &i accesibilitatea serviciilor de protec#ie a copilului pentru promovarea echilibrului ntre via#a
profesional/ via#a personal &i astfel pentru ncurajarea participrii femeilor la via#a economic un aspect
principal pentru mbunt#irea calit#ii vie#ii femeilor &i a ntregii comunit#i n general.


19
Anumite subiecte pot fi comune )i, deci, pot avea o mai mare relevan# )i un impact mai mare pentru anumite domenii. De exemplu:
disponibilitatea )i accesibilitatea serviciilor de protec#ie a copilului sunt importante pentru promovarea echilibrului ntre via#a profesional/ via#a
personal )i astfel pentru ncurajarea participrii femeilor la via#a economic un aspect principal pentru mbunt#irea calit#ii vie#ii femeilor )i
a ntregii comunit#i n general.


Domenii / subiecte Strategia UE 2020
Strategia pentru Egalitate
2010-2015
Educa#ie &i formare
Diferen#ele dintre genuri cu privire la dobndirea abilit#ilor de
baz
Agenda pentru noile abilit#i &i
locuri de munc
Promovarea egalit#ii de gen n domeniul
educa#iei &i formrii aferent ini#iativelor, n
special a celor care abordeaz problema
abandonului &colar, promovarea nv#rii la
vrsta adult &i op#iuni n cariera &tiin#ific,
reducerea a ceea ce numim digital divide
(diviziunea digital)
Participarea femeilor la cursurile de formare &i instruire
profesional
Participarea femeilor n cadrul procesului de nv#are pe tot
parcursul vie#ii
Diferen#ele dintre genuri cu privire la nv#mntul universitar n
domeniul 'tiin# &i Tehnologie
Diferen#ele dintre genuri n nv#mntul post-universitar
Cel pu#in 40% din cadrul categoriei
de persoane cu vrsta cuprins
ntre 30-34 ani cu studii post-
universitare
Independen#a economic
Diferen#ele dintre genuri cu privire la participarea pe pia#a
muncii
75% #inta privind rata de ocupare
pentru femei &i brba#i
75% #inta privind participarea pe pia#a muncii
pentru femei &i brba#i
Diferen#ele dintre genuri din perspectiva remunera#iilor Arii prioritare ale Strategiei
Segregarea ocupa#ional (att vertical /orizontal) Noi abilit#i pentru ambele sexe
ncurajarea femeilor ca s intre n profesii
netradi#ionale &i combaterea fenomenului de
glass ceiling (discriminare tacit)
Activit#i independente &i antreprenoriat
75% #inta privind rata de ocupare
pentru femei &i brba#i
Principalele ac#iuni aferente Strategiei
Reconcilierea vie#ii profesionale cu cea de familie (ngrijire de
calitate pentru copii, persoane n vrst &i persoane aflate n
ntre#inere, concediu parental, etc.)
Raport cu privire la performan#ele
statelor membre cu privire la
ngrijirea copiilor
Raport cu privire la performan#ele statelor
membre cu privire la protec#ia familiei,
evaluarea discrepan#elor cu privire la
concediul pentru probleme de familie,
definirea unor msuri suplimentare
Sntate, bunstare, mediu
Accesul la servicii medicale &i de ngrijire
Acces sporit la ngrijire medical /
promovarea e-snt#ii; Accesul la
facilit#i de ngrijire generale &i de
ngrijire a copiilor
Raport cu privire la performan#ele statelor
membre referitor la protec#ia familiei
Accesul per grupuri specifice (imigrante, femei n vrst,
minorit#i etc.)
Pragul de srcie
Reducerea inegalit#ilor din
domeniul snt#ii
Facilitarea accesului imigrantelor la sistemul
de ngrijire medical
Aspecte specifice legate de sntate cu privire la grupurile de
femei (femei n vrst, femei abuzate, etc.)
mbtrnirea sntoas &i activ
Monitorizarea problemelor legate de gen n
domeniul snt#ii
Transportul public
Promovarea echilibrului ntre via#a
profesional /via#a personal
Promovarea echilibrului ntre via#a
profesional /via#a personal
Infrastructura de transport &i social n zonele rurale
Infrastructuri sociale &i securitate n zonele urbane
Povara dubl a femeilor (reconcilierea vie#ii personale cu cea
profesional, munca nepltit)
Locuri de munc ecologice
ncurajarea femeilor pentru ca acestea s aib
acces n sectorul ecologic &i al inova#iei
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
29

Tabelul 4: Grupuri discriminate pe alte motive dect de gen &i lista principalelor domenii / subiecte

Trebuie specificat faptul c lista cu poten#ialele grupuri dezavantajate nu poate fi exhaustiv, deoarece formele de
discriminare &i excluziune social pot avea diferite conota#ii cu privire la contextul de referin# &i acestea pot de
asemenea fi cumulate &i suprapuse, genernd astfel a&a-zisul fenomen de discriminare multipl, care prin
defini#ie este greu de clasificat. Din acest motiv, tabelul 4 con#ine o list a grupurilor vulnerabile care s fie
considerate sub-grupuri care se confrunt cu condi#ii deosebit de severe:
DOMENII/ SUBIECTE
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Educa#ie &i formare
Dobndirea abilit#ilor de baz X X
Participarea la formare &i instruire
profesional
X X
X X
Participarea la nv#area pe tot
parcursul vie#ii

X X X
Reducerea abandonului &colar X X X
Adaptare &i dotare pentru facilitarea
accesului

X X X
Modernizarea sistemului educa#ional X X X
ncurajarea mobilit#ii X X X
Participarea la nv#mntul post-
universitar
X
X X
Ocupare
O mai bun participare pe pia#a muncii X X X X
Productivitate &i calitatea muncii X X
Evitarea discriminrii pe pia#a muncii
(acces &i promovare)
X X X X X
Promovarea managementului
diversit#ii
X X X X
Promovarea activit#ilor independente
&i antreprenoriatului
X X X X X X
Adaptare &i dotare pentru facilitarea
accesului
X X
Crearea de locuri de munc ntr-un
anumit sector (economie social)
X X
Sprijin pentru tranzi#ia de la &coal
locul de munc
X
Sntate, bunstare, incluziune social
Accesul la serviciile medicale pentru
anumite grupuri specifice
X X X X X
Aspecte specifice legate de sntate X X X X
Accesul la &i furnizarea de bunuri &i
servicii
X X X X X
Comunicare (n moduri alternative) X X X
Transport X X
mbtrnirea activ X
Accesul la utilizarea tehnologiilor TIC X X X X
Proiecte la nivel comunitar / dezvoltare
urban
X X X X X
Locuin#e X X X X
Combaterea stereotipurilor &i
promovarea unei imagini pozitive
X X X X X
Accesul la sistemul de protec#ie social X X X X
Participarea la via#a social/ afirmare X X X X X
Drepturi Fundamentale
Violen#a bazat pe discriminare &i
traficul de persoane
X X X X X
Reprezentarea n func#ii de decizie X X X X X X
Guvernan# &i Capacitate Institu#ional
Structur decizional dedicat X X X X
Monitorizarea &i con&tientizarea
nediscriminrii
X X X X X X
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
30

Tabelul 5: Lista altor grupuri dezavantajate / discriminri multiple
Grupuri vulnerabile Cauza discriminrii &i/sau a riscului de excludere social
Grupuri vulnerabile de femei
Mame, unic
ntre#intor al familiei
monoparentale
Mame foarte tinere
Mame afectate de HIV
Mamele, care sunt unic ntre#intor al familiei monoparentale, sunt vulnerabile la srcie din mai
multe motive: constrngerile financiare care sporesc presiunile cu privire la reconcilierea vie#ii
profesionale cu cea de familie asupra cre&terii copiilor ca unic ntre#intor, comparativ cu resursele
disponibile n familiile biparentale. Mamele care sunt unic ntre#intor al unei familii monoparentale
au &anse de a fi supuse unor riscuri mai mari de srcie dect ta#ii, care sunt unic ntre#intor de
familie, n mare parte din cauza condi#iilor pie#ei muncii: femeile nregistreaz o mai mare rat a
&omajului dect brba#ii &i dac sunt angajate, primesc de obicei o remunera#ie mai mic. n plus,
pentru ele exist probabilitatea mai mare n compara#ie cu brba#ii, ca s fie angajate pe posturi
sub-calificate cu jumtate de norm.
Riscurile de mai sus sunt &i mai grave pentru femeile tinere, pentru femeile afectate de HIV &i pentru
cele care, din pcate, cumuleaz dou sau mai multe din condi#iile de mai sus.
'omere pe termen lung 'omajul pe termen lung se transform adesea n inactivitate &i acest lucru este mai probabil n
rndul femeilor dect al brba#ilor, ca urmare a sarcinilor pe care le presupun responsabilit#ile
familiale determinate de asumarea rolurilor tradi#ionale n func#ie de gen.
Femei care apar#in unei
minorit#i
etnice/rasiale

Imigrante
Pentru acestea exist o probabilitate ridicat s sufere din cauza mai multor tipuri de discriminare
datorit prejudiciului &i discriminrii majorit#ii sau a societ#ii n care sunt primite, precum &i
datorit discriminrii femeilor, n special n cadrul comunit#ilor etnice n care prevaleaz rolurile
tradi#ionale legate de gen. Femeile din aceste grupuri nregistreaz de obicei rate sczute de
angajare &i un nivel sporit de dependen# fa# de ajutoarele de protec#ie social. Pentru acestea
exist probabilitatea ridicat s lucreze fr carte de munc sau pe posturi ocazionale cu salariu mic,
de obicei n sfera serviciilor de ngrijire la domiciliu. Femeile cu studii superioare care sunt de origine
strin, mai frecvent dect brba#ii &i majoritatea femeilor, sunt adesea angajate pe posturi sub-
calificate.
Femei cu dizabilit#i Femeile cu dizabilit#i au un oarecare dezavantaj n numeroase arii ale vie#ii comparativ cu brba#ii
cu dizabilit#i sau femeile sntoase (a&a-numitul dublu dezavantaj), n special cu privire la
condi#iile de angajare.

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
31

Grupuri vulnerabile de tineri
Tineri cu abandon
&colar
Abandonul &colar spore&te riscul de srcie &i de excludere social. Ratele generale variaz de la o #ar
la alta, ns datele indic faptul c abandonul &colar este preponderent n rndul brba#ilor tineri din
majoritatea statelor UE. Romnia este cumva o excep#ie deoarece femeile tinere sunt mai expuse
abandonului &colar dect brba#ii.
20
.
Tineri &omeri &i
tranzi#ia &coal-loc de
munc
Tinerii sunt n mod tipic caracteriza#i de o rat mai mare de &omaj &i de un nivel redus de incluziune pe
pia#a muncii. Exist mai multe motive, &i anume: tinerii au n mod tipic cea mai pu#in experien#
profesional. Tinerii care lucreaz sunt mai predispu&i la influen#a crizei economice, au mai pu#in
experien# n a-&i cuta un loc de munc &i sunt mai ata&a#i din punct de vedere financiar de familie.
Tinerii peste 18 ani
care prsesc
institu#iile de
protec#ie social
Exist un risc sporit de excludere social pentru tinerii care prsesc institu#iile de protec#ie social,
din cauza nivelului sczut de pregtire &i a participrii reduse, &omajului, nemplinirii profesionale,
problemelor legate de sntatea mental, izolrii sociale, lipsei unui adpost, lipsei unei locuin#e
stabile, existen#ei unor probleme &i paternitate/maternitate precoce.
Grupuri vulnerabile de persoane n vrst
Persoanele n vrst
&i persoanele aflate n
ntre#inere
Persoanele care nu pot duce o via# independent acas beneficiaz de ngrijire sub numeroase forme
&i diferite grade de dependen#, ceea ce nsemn c marea majoritate nu se pot descurca singuri
Persoanele n vrst
cu venituri mici
Aceste persoane mai n vrst sunt n general supuse unui risc mai mare de srcie, n special femeile
&i persoanele n vrst.
Persoanele n vrst
cu nivel sczut de
pregtire
n perspectiva unei mbtrniri active, ace&tia risc s fie discrimina#i n special cu privire la accesul la
servicii &i condi#iile de ocupare a for#ei de munc (angajare, concediere, remunera#ie, sarcini de lucru,
promovri, &omaj, formare, drepturi bne&ti suplimentare salariului, etc.)
Femeile n vrst,
aflate n oricare
dintre situa#iile de
mai sus
Femeile n vrst au mai multe &anse s se afle n cele mai dificile condi#ii deoarece, de cele mai multe
ori, la tinere#e &i la maturitate nu s-au orientat ctre un nivel de educa#ie mediu/superior &i au prestat
munci nepltite.
Imigran#i &i minorit#i
Imigran#i cu nivel
sczut de pregtire
&i/sau fr nicio
calificare
Ace&tia sunt dezavantaja#i de o combina#ie de factori socio-culturali: bariere lingvistice, educa#ie sau
calificri de slab nivel, care nu sunt recunoscute, discriminare de ras &i xenofobie, precum &i drepturi
legale &i economice limitate. Imigran#ii ilegali, fr documente, au o situa#ie nc &i mai precar.
Persoane cu dizabilit#i
Studen#ii cu
dizabilit#i
Tinerii cu dizabilit#i sunt deseori absolven#i ai unor nivele de studiu mai mici dect ceilal#i tineri.
Discriminarea poate surveni atunci cnd un anumit tip de dizabilitate necesit ajustri de
infrastructur &i/tehnice &i transport adecvat cu privire la locul de nv#mnt
Persoane inactive, cu
dizabilit#i
Persoanele cu dizabilit#i constituie un grup deosebit de vulnerabil, cu rate de ocupare sczute ca
rezultat al rezisten#ei la acceptarea diversit#ii la locul de munc &i discriminrii n accesarea &i
avansarea pe pia#a muncii.
Exist ns &i multe cazuri n care persoane cu dizabilit#i renun# la locul de munc deoarece nu se
consider capabile s munceasc &i/sau rudele nu le ncurajeaz n aceast direc#ie.
Alte grupuri
vulnerabile
Cauza discriminrii &i/sau a riscului de excludere social
Delicven#i, fo&ti
condamna#i
Tineri &i femei n
situa#ia de mai sus
Persoanele care au fost la nchisoare &i trebuie s se rencadreze n societatea civil.
Factori de risc multipli lega#i de gen, vrst, etnie/ras.


20
Comisia European )i Eurostat 2007
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
32

Interven#ii specifice &i nespecifice finan#ate prin Instrumente Structurale
Analizele prezentate n acest capitol au descris rolul Instrumentelor Structurale n abordarea aspectelor privind
egalitatea de &anse, domeniile/subiectele relevante, categoriile de grupuri dezavantajate &i conceptul de abordare
integratoare. Aceste elemente pot fi folosite &i pentru introducerea unei distinc#ii ntre interven#iile finan#ate,
prezentnd maniera n care sunt abordate aspectele referitoare la egalitatea de &anse.
Interven#iile dedicate reprezint domeniile majore de interven#ie sau opera#iuni care au un impact direct asupra
aspectelor referitoare la egalitatea de &anse sau grupuri dezavantajate, deoarece acestea sunt abordate n mod
explicit de obiectivele interven#iei. Aceste interven#ii au un impact direct asupra aspectelor care #in de egalitatea
de &anse, un exemplu fiind o schem de granturi pentru antreprenoriat n sprijinul femeilor imigrante.
Interven#iile nededicate sunt domenii majore de interven#ie sau opera#iuni care, prin obiectivele lor, nu abordeaz
n mod explicit domenii/subiecte relevate pentru egalitatea de &anse sau grupurile dezavantajate. Aceste interven#ii
pot aborda indirect chestiunile care #in de egalitatea de &anse sau grupurile dezavantajate prin, de exemplu,
interven#ii care sprijin accesul la conexiuni n band larg sau irelevante, de exemplu, sprijinirea dezvoltrii
microntrerinderilor,.Interven#iile nerelevante pot aborda chestiuni care #in de egalitatea de &anse &i grupuri
dezavantajate prin transpunerea eficient a principiului egalit#ii de &anse, respectiv prin modalit#ile de
implementare care pot favoriza accesul la finan#are al grupurilor dezavantajate (de exemplu, criterii de selec#ie care
acord punctaj suplimentar proiectelor care implic grupurile vulnerabile, indicatori de monitorizare &i cerin#e de
raportare concentrate asupra egalit#ii de &anse).
Concluzii
E 1.1 Care sunt domeniile / subiectele care vizeaz egalitatea de &anse relevante pentru Instrumentele
Structurale?
C1. Domeniile / subiectele care vizeaz egalitatea de &anse relevante pentru Instrumentele Structurale sunt
specifice pentru dou forme principale de discriminare: discriminarea bazat pe gen &i discriminarea
bazat pe alte motive dect genul, respectiv vrsta (tineri sau vrstnici), religie/credin#, orientare
sexual, dizabilit#i, origini rasiale/etnice.
Lista grupurilor poten#ial discriminate nu este exhaustiv deoarece combinarea unuia sau mai multora din
aspectele de mai sus poate genera forme multiple de discriminare (de ex. femei imigrante, cu vrsta peste
18 ani care prsesc institu#iile de protec#ie social, vrstnicii &i persoanele aflate n ntre#inere) care se
confrunt cu condi#ii deosebit de severe.
C2. Pentru discriminarea pe baz de gen, n baza priorit#ilor stabilite n cadrul Strategiei pentru Egalitate
2010-2015 &i a Strategiei Europa 2020, domeniile/subiectele relevante pentru sus#inerea Instrumentelor
Structurale sunt:
Educa#ie &i formare: diferen#ele dintre genuri cu privire la dobndirea abilit#ilor de baz, participarea
femeilor la cursurile de formare &i instruire profesional &i la procesul de nv#are pe tot parcursul
vie#ii, diferen#ele dintre genuri cu privire la nv#mntul universitar n domeniul &tiin# &i tehnologie,
diferen#ele dintre genuri n nv#mntul post-universitar;
Independen#a economic: diferen#ele dintre genuri cu privire la participarea pe pia#a muncii,
diferen#e de remunerare ntre femei &i brba#i, segregarea ocupa#ional (att vertical, ct &i
orizontal), activit#ile independente &i antreprenoriatul, reconcilierea vie#ii profesionale cu cea de
familie (ngrijire de calitate pentru copii, persoane n vrst &i persoane aflate n ntre#inere, concediu
parental etc.)
Sntate, bunstare, mediu: accesul la servicii medicale &i de ngrijire, accesul pentru anumite
grupuri specifice (imigrante, femei n vrst, minorit#i, etc.), aspecte specifice legate de sntate cu
privire la grupurile de femei (femei n vrst, femei abuzate, etc.), transportul public, infrastructura de
transport &i social n zonele rurale, infrastructuri sociale &i securitate n zonele urbane, povara dubl
a femeilor (reconcilierea vie#ii personale cu cea profesional, munca nepltit), Locuri de munc
ecologice)
C3. Pentru discriminarea bazat pe alte motive dect cele de gen, domeniile/subiectele relevante identificate
#innd seama de principalele ini#iative finan#ate prin intermediul Fondurilor Structurale Europene n
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
33

E 1.1 Care sunt domeniile / subiectele care vizeaz egalitatea de &anse relevante pentru Instrumentele
Structurale?
favoarea grupurilor dezavantajate &i a recentelor publica#ii ale CE privind contribu#ia FSE sunt:
Educa#ie &i formare: dobndirea abilit#ilor de baz, participarea femeilor la cursurile de formare &i
instruire profesional &i n procesul de nv#are pe tot parcursul vie#ii, reducerea abandonului &colar,
adaptarea &i echiparea pentru facilitarea accesului, modernizarea sistemului de educa#ie, ncurajarea
mobilit#ii, participarea n sisteme de educa#ie post-universitar
Ocupare: mbunt#irea participrii pe pia#a muncii, productivitatea &i calitatea muncii, evitarea
discriminrii pe pia#a muncii, promovarea activit#ilor independente &i a antreprenoriatului,
adaptarea &i echiparea pentru facilitarea accesului, crearea de locuri de munc n domenii specifice,
(economie social), sprijin n tranzi#ia &coal-mediul profesional
Sntate, bunstare, incluziune social: acces la servicii medicale &i de ngrijire pe grupuri specifice,
aspecte specifice legate de sntate, accesul la &i furnizarea de bunuri &i servicii, comunica#ii (n
moduri alternative), transporturi, mbtrnirea activ, accesul la &i utilizarea tehnologiilor TIC,
proiecte la nivel comunitar / dezvoltare urban, ob#inerea unei locuin#e, combaterea stereotipurilor &i
promovarea unei imagini pozitive, accesul la sistemul de protec#ie social, participarea la via#a
social/ afirmare
Drepturi Fundamentale: Violen#a bazat pe discriminare &i traficul de persoane, reprezentarea n
func#ii de decizie
Guvernan# &i Capacitate Institu#ional: structur decizional dedicat, monitorizarea &i
con&tientizarea nediscriminrii
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
34

2.1.2. E 1.2: Care este cadrul legal na#ional relevant n domeniul egalit#ii de &anse?
Exista o serie comprehensiv de acte legislative, dar &i de alte documente (de exemplu rapoarte, strategii na#ionale)
care legifereaz &i dezvolt cadrul &i msurile de adoptat n Romnia n ceea ce prive&te aplicarea principiilor
nediscriminrii &i egalit#ii de &anse.
Constituia Romniei
Aceste principii sunt garantate de Constitu#ia Romniei &i detaliate ntr-o serie de Ordonan#e &i Hotrri de Guvern,
prezentate succint mai jos, cu accent pe preocuparea noastr de a schi#a elementele componente ale conceptului
de egalitate de &anse n Romnia, n timp ce descrierea integral a prevederilor legale relevante n acest context,
inclusiv cerin#ele &i sanc#iunile aferente, sunt prezentate n detaliu n Anexa 1.
Elementele OU reglementate n legisla#ia Romniei sunt definite pentru prima dat n Constitu#ia din 2003, care se
refer la ras, na#ionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, opinie, apartenen# politic, avere sau origine
social drept criterii pe baza crora nu este permis discriminarea deoarece cet#enii Romniei sunt egali n fa#a
legii &i autorit#ilor publice. Constitu#ia se refer, de asemenea, n plus fa# de sex, la so#i, precum &i la copii, tineri
&i persoane cu dizabilit#i, fr a men#iona n mod specific vrsta &i dizabilit#ile ca fiind temeiuri/criterii pe baza
crora nu este permis discriminarea.
Ordonana Guvernului nr. 137/2000 privind discriminarea
n materie de ND &i E', actul legislativ de baz n domeniu este reprezentat de OG nr. 137/2000 privind prevenirea
&i sanc#ionarea tuturor formelor de discriminare, care interzice discriminarea pe baza unui set cuprinztor (dar nu
exhaustiv) de criterii: ras, na#ionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual,
vrst, handicap, boal cronic necontagioas, infectare HIV, apartenen# la o categorie defavorizat, precum &i
orice alt criteriu care poate duce la discriminare. n acela&i timp, OG 137 stabile&te principalele domenii/ subiecte
pentru care trebuie asigurat oportunitatea de &anse pentru toate segmentele popula#iei din Romnia:
egalitatea n activitatea economic &i n materie de ocupare &i profesie;
accesul la servicii publice administrative &i juridice, de sntate, la alte servicii, bunuri &i facilit#i;
accesul la educa#ie;
libera circula#ie, dreptul la liber alegere a domiciliului &i accesul n locurile publice;
dreptul la demnitate personal;
OG 137 acoper toate categoriile de grupuri/categorii discriminate sau dezavantajate/vulnerabile, precum &i
principalele domenii/ subiecte (educa#ie, ocupare, sntate, incluziune social), astfel cum au fost identificate la
nivel european &i prezentate n tabelele 2+4 din capitolul precedent. De asemenea, ordonan#a face referire &i la
serviciile publice, respectiv administra#ie &i justi#ie, &i la multiplele discriminri (n spe#, astfel cum au fost
stipulate &i n Codul Civil, discriminarea bazat pe mai mult de un temei constituie circumstan# agravant).
Ordonan#a sanc#ioneaz orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaz, favorizeaz
sau defavorizeaz nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan, un grup de persoane sau
o comunitate fa# de alte persoane, grupuri de persoane sau comunit#i pe motiv de apartenen# la o anumit
ras, na#ionalitate, grup etnic, religie, categorie social, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexual,
de vrsta sau de apartenen#a la o categorie defavorizat.
Acte sanc#ionate n conformitate cu OG 137/2000:
condi#ionarea participrii la o activitate economic a unei persoane sau alegerea sau exercitarea liber a unei profesii
discriminarea unei persoane ntr-o rela#ie de munc sau protec#ie social
refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja o persoan
condi#ionarea ocuprii unui post prin anun# sau concurs
discriminarea angaja#ilor de ctre angajatori n ceea ce prive&te beneficiile sociale acordate
refuzarea acordrii serviciilor publice administrative &i juridice;
refuzarea acordrii de servicii publice de sntate unei persoane sau unui grup de persoane
refuzarea acordrii accesului unei persoane sau unui grup de persoane la servicii furnizate de teatre, cinematografe, librrii, muzee &i
expozi#ii
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
35

refuzarea acordrii accesului unei persoane sau unui grup de persoane la servicii furnizate de magazine, hoteluri, restaurante, baruri,
discoteci sau orice alt fel de furnizori de servicii
refuzarea acordrii accesului unei persoane sau unui grup de persoane la servicii furnizate de companiile de transport public
refuzarea acordrii accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de nv#mnt de stat sau privat (toate nivelurile)
orice ngrdiri pe criterii discriminatorii n procesul de nfiin#are &i de acreditare a institu#iilor de nv#mnt nfiin#ate n conformitate cu
cadrul legislativ n vigoare
amenin#ri, constrngeri, folosirea for#ei sau oricror alte mijloace de asimilare, strmutare sau colonizare de persoane, n scopul
modificrii compozi#iei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a #rii sau a unei localit#i (institu#ii publice).
libert#ile fundamentale ale persoanelor cu dizabilit#i.
Conform Conven#iei ONU, categoria de persoane cu dizabilit#i i includ pe cei care au dizabilit#i pe termen lung de ordin fizic, mental,
intelectual sau senzorial care, atunci cnd se confrunt cu diverse alte bariere, pot mpiedica participarea deplin &i eficient a acestora n
societate, n mod egal cu to#i ceilal#i.
Dac se constat existen#a vreunuia dintre actele men#ionate mai sus, amenda aplicat variaz ntre 400 RON &i
4.000 RON, iar dac discriminarea este direc#ionat ctre o persoan juridic, ntre 600 RON &i 8.000 RON.
Prevederile OG 137/2000 se aplic n mod complementar celor din Codul Penal, cele mai importante fiind
prezentate n Anexa 1. De&i au legtur strns cu nediscriminarea, multe dintre ele nu au legtur direct cu
subiectul studiului nostru deoarece se refer, n general, la acte individuale.
Alte legi n domeniul discrimin#rii
Ordonan#a de Guvern nr. 137/2000 este completat &i de alte acte, cu referire la principalele grupuri care se pot
confrunta cu discriminarea: femei, copii, persoane cu dizabilit#i - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de &anse &i
de tratament ntre femei &i brba#i, Legea nr. 448/2006 privind protec#ia &i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap &i Legea nr. 272/2004 privind protec#ia &i promovarea drepturilor copilului.
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i con#ine msuri pentru
promovarea egalit#ii de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i &i pentru eliminarea tuturor formelor de
discriminare (&i de discriminare multipl) bazate pe criteriul de sex care se aplic n domeniul muncii, educa#iei,
snt#ii, culturii &i informrii, politicii, participrii la luarea deciziilor, furnizrii &i accesului la bunuri &i servicii,
precum &i n alte domenii reglementate prin legi speciale. Dintre acestea, cele mai importante msuri sunt:
Msuri negative Msuri pozitive
utilizarea de practici discriminatorii n anun#area,
organizarea concursurilor sau examenelor &i selec#ia
candida#ilor pentru ocuparea posturilor vacante din
sectorul public sau privat
este interzis orice form de discriminare bazat pe
criteriul de sex n ceea ce prive&te accesul femeilor &i
brba#ilor la toate nivelurile de instruire &i de formare
profesional, inclusiv ucenicia la locul de munc, la
perfec#ionare &i, n general, la educa#ia continu
(responsabil Ministerul Educa#iei)
este interzis orice form de discriminare bazat pe
criteriul de sex n ceea ce prive&te accesul femeilor &i
brba#ilor la toate nivelurile de asisten# medical &i la
programele de prevenire a mbolnvirilor &i de
promovare a snt#ii (responsabil Serviciul Jude#ean de
Sntate Public sau cel al Municipiului Bucure&ti)

introducerea de dispozi#ii pentru interzicerea
discriminrilor bazate pe criteriul de sex, de ctre angaja#i,
n regulamentele de organizare &i func#ionare &i n
regulamentele interne ale unit#ilor
angajatorii sunt obliga#i s i informeze permanent pe
angaja#i, inclusiv prin afi&are n locuri vizibile, asupra
drepturilor pe care ace&tia le au n ceea ce prive&te
respectarea egalit#ii de &anse &i de tratament ntre femei
&i brba#i n rela#iile de munc.
introducerea de clauze de interzicere a faptelor de
discriminare &i, respectiv, clauze privind modul de
solu#ionare a sesizrilor/reclama#iilor formulate de
persoanele prejudiciate prin asemenea fapte
Ministerul Educa#iei &i Cercetrii asigur, prin mijloace
specifice, instruirea, pregtirea &i informarea
corespunztoare a cadrelor didactice, la toate formele de
nv#mnt, public &i privat, pe tema egalit#ii de &anse
pentru femei &i brba#i
promovarea &i sus#inerea participrii echilibrate a femeilor
&i brba#ilor la conducere &i luarea deciziilor &i adoptarea
msurilor necesare pentru asigurarea participrii
echilibrate a femeilor &i brba#ilor la conducere &i luarea
deciziilor
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
36

n conformitate cu cele mai recente modificri introduse prin Ordonan#a de Urgen# nr. 83/2012 de punere n
aplicare a dispozi#iilor Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European &i a Consiliului din 7 iulie 2010 privind
aplicarea principiului egalit#ii de tratament ntre brba#ii &i femeile care desf&oar o activitate independent,
legea se aplic att persoanelor care desf&oar o activitate independent, ct &i so#ului/so#iei acestora. ncepnd
cu 2012, ace&tia din urm se bucur de acelea&i drepturi ca &i so#ii/so#iile angaja#ilor obi&nui#i, inclusiv drepturi
legate de maternitate.
Exist un ntreg sistem institu#ional pentru implementarea, controlul &i monitorizarea punerii n aplicare a acestei
legi, sub coordonarea Ministerului Muncii, sanc#iunile stipulate de lege pentru cazurile n care sunt nclcate
dispozi#iile acesteia variind de la 1.500 la 15.000
21
lei n cazul identificrii de nclcri ale legii, dar pot ajunge &i la
dublul sumei maxime (respectiv 30.000 lei) dac sunt constatate mai multe nclcri de ctre aceea&i persoan &i
dac sunt nregistrate n acela&i raport semnat.
Legea nr. 448/2006 privind protec#ia &i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede obliga#ii foarte
clare att pentru institu#iile publice, ct &i pentru entit#ile private, precum &i msuri de asigurare a egalit#ii de
&anse pentru grupurile vulnerabile. Cele mai importante sunt men#ionate n:

Msurile de asigurare a egalit#ii de &anse prevzute n Legea nr. 488/2006
acces egal la orice form de educa#ie, indiferent de vrst, n conformitate cu tipul, gradul de handicap &i nevoile educa#ionale
acces la toate instrumentele necesare pentru actul educa#ional specific acestora, de la servicii-suport, echipament tehnic, manuale
adaptate, forme de educa#ie adaptate (inclusiv &colarizarea la domiciliu) etc.
acces la ob#inerea unei case: autorit#ile publice au obliga#ia de a lua msuri pentru introducerea unui criteriu prioritar pentru nchirierea,
la etajele inferioare, a unit#ilor locative care apar#in domeniului statului sau unit#ilor teritoriale ale acestuia, &i cu scutire de la plata chiriei
bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestri artistice &i sportive (gratuite pentru copii sau reduceri pentru adul#i)
autorit#ile administra#iei publice locale au obliga#ia de a lua msuri specifice de asigurare a transportului n comun pentru persoanele cu
handicap (inclusiv prin adaptarea func#ionrii mijloacelor de transport existente, n limitele tehnice posibile, n conformitate cu legisla#ia
aplicabil), transportul fiind gratuit pentru persoanele cu handicap grav.
autorit#ile publice au obliga#ia de a emite permise de construc#ie doar n condi#iile prevzute de lege
cel pu#in 4% din locurile de parcare, dar minim 2, sunt rezervate pentru persoanele cu dizabilit#i
corelarea sistemului de servicii de protec#ie a copiilor cu handicap cu sistemul de servicii de protec#ie a persoanelor adulte cu handicap
dreptul la asisten# social sub form de servicii sociale
editurile au obliga#ia s pun matri#ele electronice utilizate pentru tiprirea cr#ilor &i revistelor la dispozi#ia persoanelor juridice autorizate
care le solicit pentru a le transforma n format accesibil persoanelor cu deficien#e de vedere sau de citire
bibliotecile publice au obliga#ia s nfiin#eze sec#ii cu cr#i n formate accesibile persoanelor cu deficien#e de vedere sau de citire
operatorii de telefonie mobil au urmtoarele obliga#ii: a) s adapteze cel pu#in o cabin la o baterie de telefoane publice n conformitate cu
prevederile legale n vigoare; b) s furnizeze informa#ii despre costurile serviciilor n forme accesibile persoanelor cu handicap.
angaja#ii operatorilor de servicii bancare &i po&tale au obliga#ia de a acorda asisten# n completarea formularelor, la solicitarea persoanelor
cu handicap.
hotelurile au urmtoarele obliga#ii: a) de a adapta cel pu#in o camer pentru cazarea persoanelor cu handicap care folosesc scaun cu rotile;
b) s marcheze intrarea &i recep#ia prin pavaj sau covoare tactile &i s aib o hart tactil a cldirii; c) s instaleze lifturi cu semne tactile.
institu#iile &i autorit#ile locale &i centrale, publice sau private, asigur interpre#i autoriza#i n limbajul semnelor sau n limbajul specific
persoanelor care sufer de surzenie
autorit#ile publice locale &i centrale, precum &i institu#iile locale &i centrale, publice sau de drept privat, au obliga#ia de a asigura servicii de
documentare &i informare accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv sau mental.
accesul la toate serviciile care asigur persoanelor cu abilit#i accesul la pia#a muncii &i pstrarea locului de munc.
autorit#ile publice &i persoanele juridice (de stat sau private) care au minim 50 de angaja#i au obliga#ia de a angaja persoane cu dizabilit#i
ntr-un numr egal cu 4% din numrul total al angaja#ilor lor - legea prevede &i alternative la aceast obliga#ie
persoanele cu dizabilit#i pot lucra n unit#i autorizate protejate beneficiind de drepturi speciale

n pofida dispozi#iilor Legii 448/2006, legea privind transportul public local nu con#ine nicio men#iune specific la
vreo infrastructur special de care au nevoie persoanele cu dizabilit#i pentru a putea folosi acest serviciu.
n plus, Legea nr. 107/2006 de aprobare a Ordonan#ei de Urgen# a Guvernului nr. 31/2003 se refer la
discriminarea pe motive de etnie sau na#ionalitate &i prevede interzicerea organiza#iilor &i simbolurilor de natur


21
Aproximativ 350 pn la 3.500 euro
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
37

fascist, rasist sau xenofob &i promovarea persoanelor vinovate pentru comiterea de infrac#iuni mpotriva pcii &i
umanit#ii. Legea impune sanc#iuni asupra persoanelor fizice, juridice &i a institu#iilor publice care se fac vinovate
de acte xenofobe, fasciste &i rasiste.
Legislaia referitoare la accesul la ocupare
n ceea ce prive&te ocuparea, Codul Muncii prevede interzicerea discriminrii bazat pe criterii de sex, orientare
sexual, caracteristici genetice (terminologie folosit), vrst, apartenen# na#ional, ras, culoare, etnie, religie,
op#iune politic, origine social, handicap, situa#ie sau responsabilitate familial, apartenen# ori activitate
sindical, fr a se face referiri specifice &i la limb, boli cronice necontagioase, infec#ie cu HIV, cum sunt prevzute
n OG 137/2000.
Mai precis, Codul Muncii se refer la domeniile de participare pe pia#a muncii &i (mai pu#in, dar men#ionat) la
acces, plata egal pentru munc egal (men#ionate n special pentru cele dou genuri, dar fr a se men#iona plata
egal pentru munca echivalent) &i se refer &i la regulamentul intern impus prin Legea nr. 202/2002 care ar trebui
s con#in norme privind conformitatea cu principiul nediscriminrii &i eliminarea oricrei forme de nclcare a
demnit#ii. Angaja#ii trebuie s fie informa#i cu privire la acest regulament intern, iar Inspec#ia Muncii trebuie s
verifice existen#a acestuia. Exist dovezi c acest lucru nu se ntmpl, probabil din cauz c Legea nu prevede nicio
sanc#iune n cazul n care nu este ntocmit regulamentul n cauz.
Legislaia referitoare la accesul la educaie
Legea educa#iei na#ionale prevede c toat lumea beneficiaz, fr niciun fel de discriminare, de toate
oportunit#ile de nv#are (de stat) &i specific &i copiii care se afl n situa#ii speciale: copii/tineri proveni#i din
medii socio-economice defavorizate, din familii monoparentale, dezmembrate sau n care prin#ii au probleme de
sntate, copii/tineri cu cerin#e educa#ionale speciale &i al#ii asemenea. Sunt men#iona#i n mod special studen#ii cu
dizabilit#i &i li se garanteaz accesul la studii universitare/post-universitare.
Legislaia referitoare la accesul la serviciile publice
Dup cum este prevzut n OG 137/2000, o serie de legi care se refer la diverse servicii publice interzic
discriminarea n ceea ce prive&te accesul la servicii publice administrative &i juridice, de sntate, la alte servicii,
bunuri &i facilit#i.
Legea 292/2011 a asisten#ei sociale interzice discriminarea n ceea ce prive&te accesul la toate serviciile sociale
oferite de guvernul de stat n temeiul dispozi#iilor OG 137/2002 &i deschide calea pentru ac#iuni pozitive de realizat
de ctre antreprenori, deoarece la art. 9 (8) stipuleaz c: angajatorii care angajeaz persoane ce beneficiaz de
asisten# social vor beneficia, conform prevederilor legale, de facilit#i fiscale sau de alt natur. Facilit#ile
acordate n practic sunt reglementate de Codul Fiscal &i alte documente legale (inclusiv Legea 76/2002) &i sunt
oferite pentru absolven#i, persoane cu dizabilit#i, prin#i singuri, persoane cu vrsta peste 45 de ani, persoane
care pot ie&i la pensie n intervalul de 3 ani.
n timpul discu#iilor grupului de exper#i s-a subliniat faptul c trebuie adugate &i srcia &i incluziunea social
la cadrul pentru egalitatea de &anse elaborat n cadrul prezentului proiect de evaluare. Prin sfera sa de cuprindere,
Legea 292/2011 abordeaz n mod special aceste dou aspecte &i, n acest context, art. 53 (1) din aceast lege este
ilustrativ: Msurile de prevenire &i combatere a srciei &i riscului de excluziune social se nscriu n cadrul general
de ac#iuni multidimensionale ale procesului de incluziune social prin care se asigur oportunit#ile &i resursele
necesare pentru participarea persoanelor vulnerabile n mod deplin la via#a economic, social &i cultural a
societ#ii, precum &i la procesul de luare a deciziilor care privesc via#a &i accesul lor la drepturile fundamentale.
n plus fa# de facilit#ile pe care le acord angajatorilor n cazul n care angajeaz persoane din cele 5 categorii
men#ionate anterior, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru &omaj &i stimularea ocuprii for#ei de
munc exclude orice fel de criterii cum ar fi politice, de na#ionalitate, etnie, limb, religie, categorie social,
convingeri, sex &i vrst, fr a include, ns, criteriile privind orientarea sexual &i dizabilit#ile.
n ceea ce prive&te serviciile medicale, Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul snt#ii &i Ordonan#a de
Urgen# nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribu#ii &i competen#e exercitate de Ministerul Snt#ii
Publice ctre autorit#ile administra#iei publice locale garanteaz accesul doar la prim-ajutor calificat &i asisten#
medical de urgen#, fr discriminare bazat pe, dar fr a se limita la, venituri, sex, vrst, etnie, religie,
cet#enie sau apartenen# politic, indiferent dac pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical. De
asemenea, legea men#ioneaz c deciziile medicale sunt luate ntr-o manier nediscriminatorie &i face referire n
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
38

mod specific la denti&ti &i asistente, moa&e, care ar trebui s se comporte ca atare. Cu toate acestea, nu se prevede
niciun fel de sanc#iune pentru cazurile n care aceste dispozi#ii nu sunt respectate.
Dreptul penal
n Codul Penal romn, discriminarea pe temeiurile (inclusiv avere) prevzute de OG 137/2002 constituie
circumstan#e agravante. Alte legi specifice interzic discriminarea pe orice motiv n sectorul audio-vizual &i n
competi#iile sportive &i jocuri.
Programe &i strategii naionale
Legisla#ia care guverneaz nediscriminarea &i egalitatea de &anse n Romnia este completat de o serie de strategii
&i programe na#ionale de natur orizontal (Strategia Na#ional de implementare a msurilor de prevenire &i
combatere a discriminrii 2007-2013, Programul Opera#ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, precum &i
Programul Na#ional de Reform 2011-2013) sau concentrate pe grupuri specifice (de exemplu Strategia Guvernului
Romniei de Incluziune a cet#enilor romni apar#innd minorit#ii romilor pentru perioada 2012-2020).
Strategia Na#ional de implementare a msurilor de prevenire &i combatere a discriminrii 2007-2013, de&i are
ambi#ii &i obiective vaste (practic destinate solu#ionrii tuturor aspectelor reglementate prin OG 137/20002), nu
pare s fie implementat n vreun mod specific, iar acest lucru este valabil &i pentru strategia pentru popula#ia
rom. POS DRU pare s fie principalul instrument pentru asigurarea promovrii egalit#ii de &anse n sensul
completrii cu ac#iuni pozitive a abordrii negative
22
a legisla#iei - care interzice discriminarea. Acest lucru este
realizat prin stimularea accesului egal al grupurilor vulnerabile la diverse servicii care ar putea nsemna, pentru unii
dintre beneficiarii finali, accesul pe pia#a muncii, cu toate efectele pozitive n ceea ce prive&te bunstarea &i
reducerea srciei
23
.
Participan#ii la focus-grup au identificat o serie de lacune n legisla#ia care se refer la nediscriminare &i egalitatea
de &anse, dar acestea sunt minore comparativ cu aria de acoperire:
sarcina probei - legisla#ia romneasc nu prevede ca discriminantul s fac dovada c nu a discriminat
dac refuz s pun la dispozi#ie dovezile discriminrii
sanc#ionarea comiterii unui act discriminatoriu nu mai este posibil mai trziu de 6 luni de la comiterea
actului
Codul Muncii nu abordeaz problema discriminrii ntre angaja#i (de&i reglementeaz discriminarea
angaja#ilor de ctre angajator)
24

lipsa unor mecanisme obligatorii pentru rezolvarea reclama#iilor de discriminare n cadrul organiza#iilor
accesul la servicii medicale pentru persoanele afectate de HIV nu este prevzut n Legea Snt#ii
violen#a domestic nu subliniaz componenta de discriminare pe baz de gen
segregarea educa#ional bazat pe etnie nu este abordat n mod specific n OG 137/2000.


22
Conform teoriei drepturilor pozitive )i negative, un drept negativ este un drept care nu trebuie s fac obiectul unei ac#iuni a unei alte persoane
sau grup - un guvern, de exemplu - de obicei sub forma unui abuz sau coerci#ii. Un drept pozitiv este un drept care urmeaz s fac obiectul unei
ac#iuni a unei alte persoane sau grup.
Prin abordare negativ ne referim la formularea unui act legislativ sau a unui articol din vreun astfel de document sub forma de interzicere a
anumitor ac#iuni cu efecte negative - n cazul nostru, interzicerea discriminrii.
Abordarea pozitiv se refer la formularea unui act legislativ sau a vreunui articol dintr-un astfel de document sub forma
aplicrii/implementrii unei ac#iuni cu efecte pozitive - n cazul nostru, promovarea egalit#ii de )anse / ntreprinderea de ac#iuni care s permit
ca orice persoan (indiferent de gen, origine, clas social etc.) s aib acelea)i oportunit#i (de ex, cldirile facult#ilor s aib infrastructura
necesar pentru ca persoanele cu dizabilit#i s aib acelea)i oportunit#i de studiu ca orice alt persoan).
23
Dup cum s-a specificat n Programul Na#ional de Reform (2011-2013), POS are contribu#ia sa n acest sens )i n ceea ce prive)te infrastructura
social.
24
Reglementat pentru egalitatea de gen de Legea nr. 202/2002
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
39

E 1.2: Care este cadrul legal na#ional relevant n domeniul egalit#ii de &anse?
C4. Cadrul legal na#ional relevant are la baz Constitu#ia Romniei, care afirm principiul nediscriminrii pe baz
de ras, de na#ionalitate, de origine etnic, de limb, de religie, de sex, de opinie, de apartenen# politic,
de avere sau de origine social.
C5. Actul legislativ de baz n domeniu este reprezentat de OG nr. 137/2000 privind prevenirea &i sanc#ionarea
tuturor formelor de discriminare, care acoper toate categoriile de grupuri dezavantajate &i principalele
domenii/subiecte identificate n Cadrul european pentru egalitatea de &anse.
C6. OG nr. 137/2000 este completat cu alte acte legislative din legisla#ia na#ional (Legea nr. 202/2002, Legea
nr. 448/2006, Legea nr. 272/2004, Legea nr. 107/2006) care abordeaz principalele categorii de grupuri
dezavantajate cum ar fi femeile, copiii, persoanele cu dizabilit#i, minorit#ile etnice. Legisla#ia sectorial
privind ocuparea, educa#ia, accesul la serviciile publice interzic, de asemenea, orice form de discriminare.
C7. Exist strategii &i programe na#ionale care abordeaz problematica nediscriminrii &i egalit#ii de &anse
(Strategia Na#ional de implementare a msurilor de prevenire &i combatere a discriminrii 2007-2013,
Programul Na#ional de Reform 2011-2013) sau care se concentreaz pe grupuri specifice (Strategia
Guvernului Romniei de Incluziune a cet#enilor romni apar#innd minorit#ii romilor pentru perioada
2012-2020), dar principalele instrumente existente par s fie POS Dezvoltarea Resurselor Umane,
completnd cu ac#iuni pozitive abordarea negativ - care interzice discriminarea.
C8. Exist lacune minore n legisla#ia care se refer la nediscriminare &i egalitatea de &anse, referitoare, printre
altele, la chestiunea discriminrii ntre angaja#i (Codul Muncii), accesul la servicii medicale pentru
persoanele afectate de HIV (Legea Snt#ii), componenta de discriminare pe baz de gen din violen#a
domestic, segregarea educa#ional bazat pe etnie (OG 137/2000).
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
40

2.1.3. E 1.3 Exist reglementri sau politici europene care privesc egalitatea de
&anse care nu au fost transpuse n legisla#ia na#ional?
Trebuie s mprt&im concluziile grupului de exper#i &i s concluzionm c, #innd seama de cele dou seturi de
analize de mai sus, cadrul legislativ romnesc referitor la nediscriminare &i egalitate de &anse este n mare msur
n linie cu cel european, a&a cum ar fi trebuit s fie pentru ca Romnia s poat deveni stat membru UE.
n general, legisla#ia din Romnia pare mai puternic n ceea ce prive&te ac#iunea negativ, interzicnd astfel
toate tipurile de discriminare, n toate domeniile, ns se fac prea pu#ine demersuri n termeni de ac#iuni pozitive
pentru promovarea accesului egal pentru to#i. POS DRU, dar &i POR, astfel cum sunt prezentate de Programul
Na#ional de Reform 2011-2013, par s reprezinte cadre pentru ac#iuni concrete pentru anumite categorii specifice,
n timp ce alte strategii na#ionale rmn la nivel de simple declara#ii.
n tabelul de mai jos analizm diferen#ele dintre cadrul european &i cel romnesc - cele cteva diferen#e identificate
se refer mai mult la lipsa specificit#ii legisla#iei ca rezultat al abordrii negative men#ionate mai sus sau ca rezultat
al nout#ii conceptului neadoptat, nc, n Romnia (povara dubl a femeilor (reconcilierea vie#ii profesionale cu
cea personal, munc nepltit) &i locuri de munc ecologice).
Tabelul 6: : Domenii/ subiecte relevante pentru egalitatea de gen la nivelul UE &i n Romnia


25
Pentru implementarea Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European )i a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea
principiului egalit#ii de tratament ntre brba#ii )i femeile care desf)oar o activitate independent )i de abrogare a Directivei
86/613/CEE a Consiliului.
Domenii/ subiecte la nivel UE Domenii/ subiecte de acoperire la nivel NA(IONAL
Educa#ie &i formare
Diferen#ele dintre genuri cu privire la dobndirea
abilit#ilor de baz
P
Da, n special n Legea Educa#iei Na#ionale &i Legea 202/2002, dar &i n
OG 137/2000
Participarea femeilor la cursurile de formare &i instruire
profesional
P
Da, n special n Legea Educa#iei Na#ionale &i Legea 202/2002, dar &i n
OG 137/2000
Participarea femeilor n cadrul procesului de nv#are pe tot
parcursul vie#ii
P Da, n special n Legea Educa#iei Na#ionale &i Legea 202/2002
Diferen#ele dintre genuri cu privire la nv#mntul
universitar n domeniul 'tiin#ei &i Tehnologiei
P Da, n special n Legea Educa#iei Na#ionale &i Legea 202/2002
Diferen#ele dintre genuri n nv#mntul post-universitar P Da, n special n Legea Educa#iei Na#ionale &i Legea 202/2002
Independen#a economic
Diferen#ele dintre genuri cu privire la participarea pe pia#a
muncii
P
Da, n special n Legea 202/2002, dar &i n OG 137/2000 &i n Codul
Muncii
Diferen#ele dintre genuri din perspectiva remunera#iilor P
Da, n special n Legea 202/2002, dar &i n Codul Muncii cel din urm
con#ine referiri doar la plata egal pentru munc egal, dar fr a se
men#iona plata egal pentru munc echivalent.
Segregarea ocupa#ional (att vertical /orizontal) P Da, n Legea 202/2002, dar &i n Codul Muncii
Activit#i independente &i antreprenoriat P
Da, n Legea 202/2002, astfel cum a fost modificat prin Ordonan#a de
Urgen# nr. 83/2012
25

Reconcilierea vie#ii profesionale cu cea de familie (ngrijire
calitativ pentru copii, persoane n vrst &i persoane aflate
n ntre#inere, concediu parental, etc.)
O Limitat, n strategii &i programe, nu n legisla#ie
Sntate, bunstare, mediu
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
41


n ceea ce prive&te grupurile discriminate pe alte motive dect de gen &i lista domeniilor / subiectelor relevante
identificate la E 1.1, n tabelul 6 de mai jos am marcat cu albastru tematicile acoperite pentru un anumit grup
vulnerabil din Romnia, marcnd n celula respectiv un X care reprezint acoperirea tematicii respective n
Cadrul European pentru a putea efectua compara#ia ntre nivelul na#ional &i cel european.
Per total, vrstnicii par a fi asimila#i n sistemul social &i nu integra#i, dac este posibil, pe pia#a muncii sau implica#i
n vreun fel. n acela&i timp, unele domenii (productivitatea &i calitatea muncii, promovarea managementului
diversit#ii, reprezentarea n func#ii de decizie, participarea la via#a social/ afirmare, combaterea stereotipurilor &i
promovarea unei imagini pozitive (ONG-urile depun eforturi semnificative n acest sens), con&tientizarea
nediscriminrii) sunt mai pu#in prezente n contextul romnesc, artnd de fapt, ceea ce au afirmat &i membrii
grupului de exper#i, c legisla#ia Romniei, de&i foarte cuprinztoare, este implementat ntr-o msur limitat.
Cu toate acestea, prin compara#ie cu cadrul european, legisla#ia romneasc face referiri specifice la accesul egal la
servicii administrative &i juridice.
Accesul la servicii medicale &i de ngrijire P
Da, accesul este acordat prin diverse legi, femeile nsrcinate fiind
men#ionate n mod special n PNA 2011-2013
Accesul per grupuri specifice (imigrante, femei n vrst,
minorit#i etc.)
O Nu n mod specific, prin garantarea accesului pentru to#i
Aspecte specifice legate de sntate cu privire la grupurile
de femei (femei n vrst, femei abuzate, etc.)
O
Nu n mod specific, prin garantarea accesului pentru to#i, programele &i
strategiile existente se adaug legisla#iei generale
Transportul public P Da
Infrastructura de transport &i social n zonele rurale
O
Nu se men#ioneaz n mod specific pentru zonele rurale, dar garantat
pentru toate femeile, n ntreaga Romnie. Programele ncearc s
intervin n zonele mai vulnerabile, inclusiv n cele rurale.
Infrastructuri sociale &i securitate n zonele urbane
P Da
Povara dubl a femeilor (reconcilierea vie#ii personale cu
cea profesional, munca nepltit)
O Limitat, n strategii &i programe, nu n legisla#ie
Locuri de munc ecologice O Nu
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
42

Tabelul 7: Acoperirea na#ional a cadrului UE n ceea ce prive&te grupurile dezavantajate, altele dect femeile
DOMENII/ SUBIECTE
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Educa#ie &i formare
Dobndirea abilit#ilor de baz X X
Participarea la formare &i instruire
profesional
X X X X
Participarea la nv#area pe tot parcursul
vie#ii
X X X
Reducerea abandonului &colar X X X
Adaptare &i dotare pentru facilitarea
accesului
X X X
Modernizarea sistemului educa#ional X

X X
ncurajarea mobilit#ii X X X
Participarea la nv#mntul post-
universitar
X

X X
Ocupare
O mai bun participare pe pia#a muncii X X X X
Productivitate &i calitatea muncii X X
Evitarea discriminrii pe pia#a muncii
(acces &i promovare)
X X X X X
Promovarea managementului diversit#ii X X X X
Promovarea activit#ilor independente &i
antreprenoriatului
X X X X X X
Adaptare &i dotare pentru facilitarea
accesului
X X
Crearea de locuri de munc ntr-un
anumit sector (economie social)
X X
Sprijin pentru tranzi#ia de la &coallocul
de munc
X
Sntate, bunstare, incluziune social
Accesul la serviciile medicale pentru
anumite grupuri specifice (numai la
primul ajutor dac nu este asigurat
medical)
X X X X X X
Aspecte specifice legate de sntate X X X X X
Accesul la &i furnizarea de bunuri &i
servicii
X X X X X X
Comunicare (n moduri alternative) X X X
Transport X X
mbtrnirea activ X
Accesul la utilizarea tehnologiilor TIC X X X X
Proiecte la nivel comunitar / dezvoltare
urban
X X
X
X X
Locuin#e
X X
X X
Combaterea stereotipurilor &i
promovarea unei imagini pozitive (ONG-
uri)
X X X X X
Accesul la sistemul de protec#ie social X X X X
Participarea la via#a social/ afirmare X X
X X X
Drepturi Fundamentale
Violen#a bazat pe discriminare &i traficul
de persoane
X X X X X
Reprezentarea n func#ii de decizie X X X X X X
Guvernan# &i Capacitate Institu#ional
Structur decizional dedicat X X X X
Monitorizarea &i con&tientizarea
nediscriminrii
X X X X X X

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
43

Cadrul romnesc con#ine referiri la cazuri de discriminare multipl &i la grupurile aflate n situa#ii de risc de
discriminare ca rezultat al apartenen#ei acestora la mai multe categorii. Majoritatea acestora sunt tratate n
msurile destinate reducerii srciei &i riscurilor de srcie prin acces la sistemul de asisten# social &i mai mult n
strategii &i programe dect n legisla#ie.
Tabelul 8: Lista altor grupuri dezavantajate / discriminri multiple la nivel UE &i n Romnia
Grupuri vulnerabile Cadrul romnesc
Grupuri vulnerabile de femei
Mame, unic ntre#intor al familiei monoparentale
Mame foarte tinere
Mame afectate de HIV
P
O
P
Da (printe singur)
Nu
Da, inclusiv OG 137/2000
'omere pe termen lung P Da
Femei care apar#in unei minorit#i etnice/rasiale
Imigrante
P
O
Da
Limitat
Femei cu dizabilit#i P Da, n Legea 202/2002
Grupuri vulnerabile de tineri
Tineri cu abandon &colar P Da (inclusiv POS DRU)
Tineri &omeri &i tranzi#ia &coal-loc de munc P Da, inclusiv facilit#i fiscale dac sunt angaja#i
Tinerii peste 18 ani care prsesc institu#iile de protec#ie
social
P Da
Grupuri vulnerabile de persoane n vrst
Persoanele n vrst &i persoanele aflate n ntre#inere
P
Da, parte a msurilor de reducere a srciei &i a
sistemului social
Persoanele n vrst cu venituri mici
P
Da, parte a msurilor de reducere a srciei &i a
sistemului social
Persoanele n vrst cu nivel sczut de pregtire
P
Da, parte a msurilor de reducere a srciei &i a
sistemului social
Femeile n vrst, aflate n oricare dintre situa#iile de mai
sus
P
Da, parte a msurilor de reducere a srciei &i a
sistemului social
Imigran#i &i minorit#i
Imigran#i cu nivel sczut de pregtire &i/sau fr nicio
calificare
P Da
Persoane cu dizabilit#i
Studen#ii cu dizabilit#i
P
Da, men#iona#i att n Legea Educa#iei Na#ionale, ct &i
n Legea 448/2006
Persoane inactive, cu dizabilit#i P Da, Legea 448/2006
Alte grupuri vulnerabile
Delicven#i, fo&ti condamna#i
Tineri &i femei afla#i n situa#ia de mai sus
P
P
Da
Da


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
44

Concluzii
E 1.3 Exist reglementri sau politici europene care privesc egalitatea de &anse care nu au fost transpuse n
legisla#ia na#ional?
C9. Cadrul legislativ romnesc din domeniul nediscriminrii &i egalit#ii de &anse l respect n mare
msur pe cel european dup cum i s-a cerut Romniei pentru a deveni stat membru UE. n general,
legisla#ia din Romnia pare mai ferm n ceea ce prive&te ac#iunile negative, interzicnd astfel toate
tipurile de discriminare, n toate domeniile, ns mai pu#in ferm n ceea ce prive&te ac#iunile pozitive,
care s promoveze ntr-adevr accesul egal pentru to#i.
C1. Pentru discriminarea bazat de gen: exist unele diferen#e ntre cadrul legislativ na#ional &i cel
european, mai mult legat de lipsa specificit#ii legisla#iei ca rezultat al abordrii negative men#ionate
mai sus sau ca rezultat al nout#ii conceptului.
Domeniile neacoperite relevante pentru Instrumentele Structurale sunt: reconcilierea vie#ii
profesionale cu cea de familie, accesul la sntate, bunstare, mediu #innd seama de multiplele forme
de discriminare cu care se confrunt femeile &i aspectele specifice legate de sntate, infrastructura de
transport &i social n zonele rurale, locuri de munc ecologice.
C2. Pentru discriminarea pe alte motive dect de gen, vrstnicii par a fi asimila#i n sistemul social &i nu
integra#i, dac este posibil, pe pia#a muncii sau implica#i n vreun fel.
Domeniile neacoperite relevante pentru Instrumentele Structurale sunt: productivitatea &i calitatea
muncii, promovarea managementului diversit#ii, reprezentarea n func#ii de decizie, participarea la
via#a social/ afirmare, combaterea stereotipurilor &i promovarea unei imagini pozitive, con&tientizarea
nediscriminrii, artnd c legisla#ia Romniei, de&i foarte cuprinztoare, este implementat ntr-o
msur limitat.
C10. Cazurile de discriminare multipl &i cele ale grupurilor aflate n situa#ii de risc de discriminare ca
rezultat al apartenen#ei acestora la mai multe categorii nu sunt cuprinse n cadrul romnesc.
Majoritatea acestora sunt tratate n msurile destinate reducerii srciei &i riscurilor de srcie prin
acces la sistemul de asisten# social &i mai mult n strategii &i programe dect n legisla#ie.
C11. Cu toate acestea, prin compara#ie cu cadrul european, legisla#ia romneasc face referiri specifice la
accesul egal la servicii administrative &i juridice.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
45

2.2. ntrebarea de evaluare nr. 2
E 2.1 Cum au fost transpuse prevederile europene &i na#ionale n diversele etape ale programelor aferente politicii de coeziune, co-finan#ate prin
FSE, FEDR &i Fondul de Coeziune n Romnia?
E 2.2 Ce alte subiecte care privesc egalitatea de &anse au fost promovate / integrate n diferite PO?
E 2.3 Poti fi identificate cazuri de bune practici n promovarea/integrarea subiectelor care privesc egalitatea de &anse n cadrul aferent
Instrumentelor Structurale?
2.2.1. E 2.1: Cum au fost transpuse prevederile europene &i na#ionale n diversele
etape ale programelor aferente politicii de coeziune, co-finan#ate prin FSE,
FEDR &i Fondul de Coeziune n Romnia?
Integrarea principiului egalit#ii de &anse, a&a cum este definit n ntrebarea de evaluare nr. 1, a fost evaluat pe
parcursul celor 7 etape principale ale Programelor Opera#ionale din Romnia care se nscriu n Obiectivul de
Convergen#.Pentru fiecare Program &i fiecare etap, tratamentul principiului Egalit#ii de &anse a fost evaluat cu ajutorul unui set
de criterii definite pe parcursul proiectului de evaluare, care descriu bunele practici &i practicile necorespunztoare
din etapa respectiv. Criteriile pentru bunele practici / practicile necorespunztoare (30 n total) sunt n general
simetrice, iar absen#a unei bune practici este reprezentat n acest proiect ca o practic necorespunztoare. Cu
toate acestea, n unele cazuri trebuie interpretate ca arie ce trebuie mbunt#it pentru integrarea n continuare a
implementrii principiului egalit#ii de &anse.
Tabelul de mai jos prezint o imagine de ansamblu a tratamentului principiului E' pentru fiecare program &i etap a
ciclului de via# al Programului. Dac un Program ndepline&te un criteriu de bune practici, celula respectiv este
marcat cu un X verde, iar dac respectivul criteriu nu este ndeplinit, celula este marcat cu un X ro&u, care
indic prezen#a unei practici necorespunztoare.
Figura 4: Etapele principale ale Programului
1. Programare
2. Lansarea apelurilor
3. Selec#ia proiectelor
4. Managementul
financiar &i controlul
5. Monitorizarea
6. Evaluarea
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
46

Tabelul 9: Prezentare general a principiului E' pentru fiecare PO &i etap a programului
ETAP* CRITERII DE BUNE PRACTICI
POR
POS
CCE
POS
MEDIU
POS T PO AT
POS
DRU
PO DCA
FAZA 1: PROGRAMAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE

1. nceputul
programrii
1.1. n faza ini#ial a programrii, analiza informa#iilor disponibile cu
privire la E', identificarea datelor lips, informarea autorit#ilor
responsabile cu privire la mbunt#irea disponibilit#ii
informa#iilor.
X X X X X X X
2. Programul
Opera#ional -
Analiza de
context
2.1. Analiza de context PO include o sec#iune dedicat, care con#ine
o analiz a contextului specific al programului, cu privire la E',
inclusiv 1) Aspecte relevante legate de egalitatea de &anse; 2)
Diferen#e de gen &i alte probleme relevante legate de
discriminare
X X X X X X X
3. Programul
Opera#ional -
Elaborarea
strategiei
3.1. Analiza socio-economic a PO include o sec#iune dedicat
problemelor de E' relevante pentru program &i modalit#ile de
abordare / eliminare a acestora n cadrul programului.
X X X X X X X
3.2. Stabilirea priorit#ii aspectelor &i identificarea n consecin# a
axelor prioritare / domeniilor majore de interven#ie / msurilor
care trebuie luate pentru aplicarea principiului egalit#ii de &anse
au fost luate pe baza analizei socio-economice.
X X X X X X X
4. Programul
opera#ional -
Indicatori
4.1. Obiectivele PO n materie de aplicare a principiului egalit#ii de
&anse sunt reflectate corespunztor de indicatorii de rezultat &i de
impact, precum &i de #intele respective.
X n.a. n.a. n.a. n.a. X n.a.
5. Programul
Opera#ional -
definirea
interven#iilor
5.1. Existen#a unor interven#ii specifice sau a unor ac#iuni pozitive
X n.a. n.a. n.a. n.a. X n.a.
5.2. Ac#iuni de integrare cu impact pozitiv asupra egalit#ii de &anse.
X X X X X X X
FAZA 2: APELURILE DE PROPUNERI DE PROIECTE

1. Apeluri de
propuneri de
proiecte -
Pregtire
1.1. A implicat expertiza specific pentru pregtirea Ghidului
Solicitantului, n vederea ob#inerii unui impact pozitiv (direct
sau indirect) n materie de egalitate de &anse &i / sau de
prevenire a oricror forme de discriminare
X X X X X X X
2. Ghidul
Solicitantului -
explica#ii despre
principiul E'
2.1. Ghidul con#ine formularea clar a conceptului &i a terminologiei
egalit#ii de &anse &i a nediscriminrii, legate de abordarea
acestor probleme n PO
X X X X X X X
3. Formular de
cerere de
finan#are -
cuprins
3.1. n cererea de finan#are, solicitantului i se cere s fac dovada
n#elegerii &i lurii n considerare a problemei egalit#ii de &anse
X X X X X X X
4. Formular de
cerere de
finan#are -
Cerin#e de
monitorizare
4.1. CF specific n mod clar c solicitan#ii selecta#i vor fi inclu&i n
sistemul de monitorizare legat de egalitatea de &anse, iar n
acest caz vor avea obliga#ia de a furniza o serie de informa#ii
calitative / cantitative
X X X X X X X
5. Lansarea
apelurilor de
propuneri de
proiecte -
informare &i
publicitate
5.1. Activit#ile de informare &i publicitate legate de apelurile de
propuneri de proiecte acoper problemele egalit#ii de &anse &i
nediscriminrii, pentru a ridica nivelul de con&tientizare n
materie de E' n rndul poten#ialilor beneficiari.
X X X X X X X
5.2. Utilizarea de exemple de bune practici (pagini Web, flutura&i
etc.) n cadrul activit#ilor de informare &i publicitate
X X X X X X X
6. Mecanismul de
depunere
6.1. Se iau n considerare barierele n calea procesului de depunere
a cererilor de finan#are de ctre reprezentan#ii anumitor grupuri
vulnerabile.
X X X n.a. n.a. X X
7. Lansarea
apelurilor -
generarea
proiectelor
7.1. Pune#i la dispozi#ia beneficiarilor expertiza specific necesar
pentru pregtirea / optimizarea propunerilor de proiecte, din
punct de vedere al E'.
X X X X X X X
FAZA 3: SELEC(IA PROIECTELOR
1. Criterii de
eligibilitate
1.1. Respectarea cerin#elor legale este considerat criteriu de
eligibilitate
X X X X X X X
2. Criterii de
evaluare &i de
selec#ie
2.1. Criteriile de evaluare &i de selec#ie / stabilire a priorit#ii menite
s ncurajeze participarea la proiect a femeilor &i / sau a altor
grupuri vulnerabile din cadrul proiectului: punctaj suplimentar
semnificativ pentru proiectele care integreaz n mod evident
principiul egalit#ii de &anse.
X X X X n.a. X X
3. Instrumente /
sesiuni de
formare pentru
evaluatorii de
proiecte
3.1. Disponibilitatea unor ghiduri clare pentru evaluatorii cererilor
de finan#are, n vederea evalurii tratamentului legat de
aplicarea principiului egalit#ii de &anse n proiectul propus;
X X X X n.a. X X
3.2. Sesiuni de formare asigurate evaluatorilor cererilor de finan#are
pentru evaluarea tratamentului legat de aplicarea principiului
egalit#ii de &anse n proiectul propus;
X X X X n.a. X X
3.3. Existen#a &i implementarea calibrrii procesului de evaluare a
cererilor de finan#are, cu alte cuvinte pentru asigurarea unei
abordri comune de ctre evaluatori privind modul de atribuire
X X X X n.a. X X
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
47

ETAP* CRITERII DE BUNE PRACTICI
POR
POS
CCE
POS
MEDIU
POS T PO AT
POS
DRU
PO DCA
a punctajelor legate de E'.
4. Contractarea
evaluatorilor de
proiecte
4.1. Selec#ia unor evaluatori ai cererilor de finan#are cu experien#
specific n materie de egalitate de &anse
X X X X n.a. X X
4.2. Inserarea unor prevederi legate de egalitatea de &anse n
contractul de servicii de asisten# pentru evaluarea cererilor de
finan#are, ca rezultat al specifica#iilor din caietul de sarcini
respectiv
X X X X n.a. X X
FAZA 4: MANAGEMENT FINANCIAR 'I CONTROL
1. Alocarea
financiar
1.1. Indica#ii explicite privind cota de finan#are alocat ac#iunilor cu
impact pozitiv n ceea ce prive&te egalitatea de &anse, separarea
genurilor &i alte probleme de discriminare, specificate din punct
de vedere al ac#iunilor dedicate / pozitive
X n.a. n.a. n.a. n.a. X n.a.
2. Structuri 2.1. Existen#a unor structuri sau mecanisme dedicate la nivel de
Program, legate de principiul egalit#ii de &anse

- Consilier pe probleme de Egalitate de &anse
X X X X X X X
- Participarea la Comitete de Monitorizare X
X X X X X X
FAZA 5: MONITORIZAREA
1. Sistem de
indicatori
1.1. Existen#a n cadrul sistemului de indicatori ai programului a
unor indicatori de context necesari pentru analiza &i
monitorizarea acestuia
X X X X X X X
1.2. Existen#a unor indicatori de program necesari pentru
monitorizarea performan#elor programului n materie de
implementare a principiului egalit#ii de &anse
X X X X X X X
1.3. Existen#a unor indicatori de proiect necesari pentru
monitorizarea performan#elor proiectului n materie de
implementare a principiului egalit#ii de &anse
X X X X X X X
1.4. Consisten#a indicatorilor de egalitate la nivel de proiect cu cei la
nivel de program, astfel nct s fie colectate datele necesare
pentru monitorizare la nivel de program.
X X X X X X X
2. Cerin#e de
raportare
2.1. Calitatea informa#iilor referitoare la aplicarea principiului
egalit#ii de &anse prezentat n RAI
X X X X X X X
2.2. Existen#a unor cerin#e suplimentare de raportare referitoare la
egalitatea de &anse (E') la nivel de Program, altele dect cele
din Rapoartele Anuale de Implementare.
X X X X X X X
3. Manuale de
implementare
3.1. Existen#a n cadrul instrumentelor utilizate pentru sprijinirea
beneficiarilor n vederea implementrii proiectelor a unui set
complet de informa#ii referitoare la promovarea /
implementarea principiului egalit#ii de &anse la nivel de
proiect.
X X X X X X X
FAZA 6: EVALUAREA
1. Planificarea
evalurilor

1.1. Planurile Multianuale / Anuale de Evaluare prevd sau includ
aspectele privind egalitatea de &anse sau sunt dedicate acestora. X X X X X X X
2. Evaluri
efectuate

2.1. Se efectueaz evaluri tematice cu privire la egalitatea de &anse
sau evaluri generale care acoper problematica egalit#ii de
&anse.
X X X X X X X
FAZA 7: PRINCIPIUL PARTENERIATULUI
1. Parteneriatul cu
actorii implica#i
relevan#i pentru
E'

1.1. Implicarea unor reprezentan#i ai grupurilor vulnerabile n toate
etapele ciclului de management &i implementare a programului.
X X X X X X X
X ndeplinirea criteriilor de bune practici
X
ndeplinirea criteriilor de practici necorespunztoare (nendeplinirea
criteriilor de bune practici)
n.a. Criteriile nu sunt aplicabile.
Mai jos sunt prezentate constatrile detaliate pe etape ale Programului Opera#ional &i ale programului:

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
48

1. Programming
2. Launching of calls
3. Proj ectselection
4. Managementand
Financial Control
5. Monitoring
6. Evaluation
7. Partnershi p pri nciple

FAZA 1:
PROGRAMAREA


Programul Opera#ional Regional
n general, prevederile Programului Opera#ional Regional referitoare la principiul E' sunt n mare msur n
concordan# att cu legisla#ia na#ional, ct &i cu prevederile Strategiei Europa 2020. n acest sens, POR define&te E'
ntr-un mod relativ complet, fcnd distinc#ie ntre nediscriminare &i egalitatea de gen. n acest sens, POR se refer
specific la Strategia na#ional pentru egalitatea de &anse ntre femei &i brba#i &i la 6 motive principale (&i anume
sexul, originea rasial sau etnic, religia, vrsta, dizabilit#ile &i orientarea sexual) din cele 14 prevzute n OUG
137/2000
26
) care pot duce la discriminare &i care trebuie luate n considerare de logica de interven#ie &i de sistemul
de management ale programului.
n continuare, POR men#ioneaz n mod special anumite grupuri vulnerabile social (romii, persoanele cu dizabilit#i &i
tinerii &omeri) asupra crora ar avea impact interven#iile
27
. Descrierea la nivelul DMI relevant pentru principiul E'
este n majoritatea cazurilor complet &i sus#inut de legisla#ia na#ional n vigoare (referitoare la sntate, educa#ie,
acces la sistemul de asisten# social etc.). Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilit#i este de asemenea
men#ionat n mod special, inclusiv n cadrul AP 5, care finan#eaz interven#iile pentru turism.
DCI al POR detaliaz suplimentar pentru fiecare DMI grupurile vulnerabile beneficiare att ale interven#iilor
specifice, ct &i ale celor nespecifice: DMI 1.1 se refer la efectele interven#iei sale asupra ameliorrii incluziunii
sociale n ansamblu; DMI 1.2 a urmrit diminuarea izolrii anumitor comunit#i, cre&terea mobilit#ii &i implicit
accesul pe pia#a muncii al popula#iei din zonele respective, n special a grupurilor vulnerabile; DMI 3.1 &i 3.3
contribuie la mbunt#irea accesului egal la serviciile medicale &i amelioreaz accesul la aceste servicii al
persoanelor cu dizabilit#i, asigurnd integrarea infrastructurii necesare n proiectele finan#ate; DMI 3.2 &i 3.4 sunt
concepute pentru a contribui la mbunt#irea accesului egal la servicii de educa#ie &i asisten# social, de asemenea
cu accent pe infrastructura pentru persoanele cu dizabilit#i. DMI 4.3 inten#ioneaz s contribuie la cre&terea
numrului de ntreprinztori de sex feminin &i la proiectele n cadrul DMI-urilor 5.1, 5.2 &i 5.3 referitoare la
infrastructura pentru turism &i la servicii, care trebuie, la rndul lor, s respecte legisla#ia na#ional n vigoare
referitoare la infrastructura pentru persoanele cu dizabilit#i. DMI 6.1 &i 6.2 n cadrul priorit#ii Asisten# Tehnic
sunt concepute s contribuie la aplicarea principiului E', fr ca DCI s ofere detalii suplimentare n aceast privin#.
Etapa iniial# a program#rii
De&i POR demonstreaz un anumit grad de con&tientizare a elementelor, importan#ei &i posibilelor efecte asupra
diferitelor grupuri vulnerabile cu ajutorul interven#iilor sale, la nceputul elaborrii programului nu s-a efectuat nicio
analiz a disponibilit#ii datelor referitoare la E'. Ca urmare, datele lips nu au fost identificate &i AM a POR nu a
informat autorit#ile responsabile cu colectarea acestor date, ca acestea s ia msurile necesare pentru
mbunt#irea disponibilit#ii datelor. Acest set de ac#iuni a fost necesar n cazul POR tocmai din cauz c programul
a avut n vedere interven#ii &i efecte asupra grupurilor #int formate din categorii de persoane vulnerabile.
Analiza de context
Acela&i lucru este valabil &i pentru analiza de context a POR. (innd cont de faptul c programul a avut n vedere
interven#ii &i efecte asupra grupurilor #int formate din grupuri vulnerabile, acesta ar fi trebuit s includ o sec#iune
dedicat care s con#in o analiz a contextului specific al programului, din punctul de vedere al E', inclusiv 1)
Probleme relevante legate de egalitatea de &anse; 2) Diferen#e de gen &i alte probleme relevante legate de
discriminare. Exist mai multe probleme relevante pentru POR n acest context, a&a cum au fost preluate din logica
interven#iei programului &i prezentate mai sus: persoane cu dizabilit#i, femei (antreprenori), accesul grupurilor
vulnerabile la servicii medicale, de educa#ie &i de asisten# social.


26
(1) Rasa, (2) na#ionalitatea, (3) etnia, (4) limba, (5) religia, (6) categoria social, (7) convingerile, (8) sexul, (9) orientarea sexual, (10) vrsta,
(11) dizabilit#ile, (12) bolile cronice necontagioase, (13) infec#ia cu HIV, (14) apartenen#a la o categorie defavorizat
27
POR are impact asupra mai multor grupuri vulnerabile men#ionate ini#ial n program, de ex. persoanele n vrst, dar numai aceste trei categorii
sunt specificate n PO.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
49

Elaborarea strategiei
n strns legtur cu analiza de context, din POR lipse&te, n sec#iunea de analiz socio-economic, o sec#iune
specific privind problemele de nediscriminare, pe baza creia ar fi trebuit concepute interven#iile specifice ale
programului. Analiza se concentreaz asupra situa#iei existente n materie de infrastructur social (inclusiv pentru
educa#ie &i sntate) n regiunile programului, nu asupra situa#iei beneficiarilor finali ai acestuia.
Prin urmare, stabilirea priorit#ii aspectelor &i identificarea axelor prioritare / domeniilor majore de interven#ie /
msurilor (pentru integrarea E') care trebuie luate s-au bazat pe o analiz socio-economic legat de infrastructur
&i nu de E'.
Definirea interveniilor
n materie de design, POR prevede 3 interven#ii specifice:
DM Obiective Specifice Domeniile/subiectele relevante
3.1 Reabilitarea, modernizarea &i echiparea
infrastructurii serviciilor de sntate
mbunt#irea calit#ii infrastructurii serviciilor de asisten# medical &i
repartizarea teritorial - regional echilibrat a acestora pe teritoriul #rii,
pentru asigurarea unui acces egal al cet#enilor la serviciile de sntate
Sntate, bunstare, incluziune social:
accesul la servicii de sntate &i de ngrijire
3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
&i echiparea infrastructurii serviciilor sociale
mbunt#irea calit#ii &i a capacit#ii infrastructurii serviciilor sociale
acordate, prin sprijinirea dezvoltrii echilibrate a acestora pe ntreg
teritoriul #rii, pentru asigurarea unui acces egal al cet#enilor la astfel de
servicii
Sntate, bunstare, incluziune social:
infrastructuri sociale
3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
&i echiparea infrastructurii educa#ionale
preuniversitare, universitare
&i a infrastructurii pentru formare
profesional continu.
mbunt#irea calit#ii infrastructurii educa#ionale, a dotrii &colilor, a
structurilor de cazare pentru studen#i &i a centrelor pentru formare
profesional pentru asigurarea unui proces educa#ional la standarde
europene &i a cre&terii participrii popula#iei &colare &i a adul#ilor la procesul
educa#ional
Educa#ie &i formare: adaptarea &i echiparea
pentru facilitarea accesului
n general, obiectivele &i justificarea interven#iilor specifice analizate n cadrul acestei evaluri, n modul n care sunt
incluse n DCI, corespund cu obiectivele Programului, inclusiv din punct de vedere al egalit#ii de &anse &i al
nediscriminrii, conform propunerii din textul PO.
n afara acestor interven#ii specifice nu au fost avute n vedere n faza de programare alte ac#iuni pozitive, ceea ce ar
fi asigurat efectele planificate asupra grupurilor vulnerabile n cadrul DMI-urilor nespecifice ale programului, de ex.
ac#iuni pozitive pentru asigurarea cre&terii numrului de ntreprinztori de sex feminin n cadrul DMI 4.3 sau
ameliorarea egalit#ii de &anse n cadrul AP Asisten# Tehnic. O excep#ie o constituie abordarea pe orizontal
adoptat de program din punctul de vedere al infrastructurii necesare pentru persoanele cu dizabilit#i, condi#ie
integrat n toate interven#iile relevante ale POR.
n acest context, impactul pozitiv al ac#iunilor de integrare (&i nu al ac#iunilor specifice) asupra egalit#ii de &anse,
planificat &i prevzut de POR, ar trebui s se concentreze asupra grupului vulnerabil de persoane cu dizabilit#i.
Indicatori
n general, obiectivele PO n materie de aplicare a principiului egalit#ii de &anse sunt reflectate corespunztor de
indicatorii de realizare imediat &i de rezultat, precum &i de #intele respective. Indicatorii pentru toate axele
prioritare sunt distribui#i distinct pe sexe (femei / brba#i) &i pe diferitele categorii vulnerabile, a&a cum sunt
abordate n interven#iile programului: persoane care beneficiaz de infrastructura nou sau reabilitat (inclusiv
infrastructura de afaceri) &i locurile de munc nou create, din care: copii defavoriza#i, romi, persoane cu dizabilit#i,
persoane dependente de droguri, fo&ti de#inu#i, victime ale violen#ei domestice, persoane n vrst &i cu vrste ntre
20 24; 25 49; 50 &i peste 50 de ani (deci &i tineri).
Programul opera#ional deschide calea pentru o implementare favorabil egalit#ii, lund n considerare chiar din faza
de programare faptul c principiul va fi integrat n grila de evaluare a proiectului &i la nivelul Comitetului de
Monitorizare &i la CRES (Comitetul Regional pentru Evaluare Strategic).
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
50

POS Cre&terea Competitivit#ii Economice (POS CCE)
Descrierea n POS CCE a principiilor egalit#ii de &anse &i nondiscriminrii este relativ detaliat &i acoper domeniile /
subiectele &i grupurile prevzute n legisla#ia na#ional n vigoare &i n prevederile strategiei Europa 2020. Programul
face distinc#ie ntre cele dou laturi ale conceptului (genul &i nediscriminarea), de&i nu foarte clar, &i face din nou
referire la art. 16 din Regulamentul General.
POS CCE prezint din nou cele 6 motive principale de discriminare asupra crora programul urmeaz s se
concentreze n mod deosebit (sexul, originea rasial sau etnic, religia, vrsta, dizabilit#ile &i orientarea sexual)
prin asigurarea accesului la finan#are al poten#ialilor beneficiari. Cu toate acestea, se pare c din punctul de vedere
al logicii interven#iei, conceptul de E' este restrns la protec#ia social &i incluziunea social. POS CCE consider c
influen#a sa n aceste domenii este doar indirect, prin Axa Prioritar 3, prin interven#iile creia (de exemplu
acoperirea activit#ii cu jumtate de norm &i a lucrului de acas, accesul la comunit#i mici &i izolate prin
intermediul infrastructurii de conexiune n band larg) grupurile dezavantajate ar putea avea acces pe pia#a muncii
&i &i-ar putea mbunt#i situa#ia material. Principiul egalit#ii de &anse este restrns de program &i prin
interpretarea ca acces egal la finan#are al principalilor beneficiari n cadrul POS CCE, ns nu se furnizeaz alte
detalii mai exacte privind modalitatea de asigurare a acestui acces egal.
Programul a vizat integrarea conceptului de E' n cadrul tuturor AP, prin aplicarea unor criterii specifice de selec#ie a
proiectelor n procesul de evaluare, prin care s-ar asigura selec#ia proiectelor care se axeaz pe egalitatea de &anse
pentru persoanele cu dizabilit#i, femei, comunit#i izolate &i grupuri sociale dezavantajate &i accesul acestora la
informa#ii, pe pia#a muncii (inclusiv n domeniul cercetare-dezvoltare), la educa#ie, la calificare profesional &i la
consultan# managerial.
Etapa iniial# a program#rii
De&i POS CCE a fost relativ ambi#ios n faza de programare, din punct de vedere al integrrii E' &i al efectelor pe care
urmau s le aib unele din interven#iile sale din punct de vedere al accesului grupurilor vulnerabile la informa#ii &i pe
pia#a muncii; cnd a fost ini#iat elaborarea programului, nu s-a efectuat nicio analiz a disponibilit#ii datelor
privind E'. Ca urmare, datele lips nu au fost identificate &i AM a POS CCE nu a informat autorit#ile responsabile cu
colectarea acestor date, pentru ca acestea s ia msurile necesare pentru mbunt#irea disponibilit#ii datelor. De&i
POS CCE nu implementeaz interven#ii specifice, o astfel de analiz &i datele respective ar fi fost utile pentru
determinarea mai exact a efectelor pe care le-ar fi avut interven#iile programului (chiar &i indirecte) &i ac#iunile
pozitive planificate, din punct de vedere al E' &i al accesului grupurilor vulnerabile n domeniile prevzute (pia#a
muncii, cercetare-dezvoltare, informa#ii).
Analiza de context
Avnd n vedere faptul c programul a prevzut interven#ii &i efecte asupra unor categorii de persoane vulnerabile,
chiar dac aceste interven#ii &i efecte sunt indirecte, programul ar fi trebuit s con#in o sec#iune cu o analiz a
contextului specific al programului n materie de E', inclusiv 1) Probleme relevante de egalitate de &anse (de ex.
ini#iativa antreprenorial a femeilor, participarea femeilor &i a tineretului la cercetare-dezvoltare); 2) Diferen#ele de
gen &i alte probleme relevante legate de discriminare (de ex. accesul femeilor pe pia#a muncii, accesul la informa#ii al
persoanelor cu dizabilit#i, legat de accesul la informa#ie &i de prevederile Legii 448/2006 privind protec#ia &i
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilit#i).
Elaborarea strategiei
n strns legtur cu analiza de context, din POS CCE lipse&te, n sec#iunea de analiz socio-economic, o sec#iune
specific privind problemele de nediscriminare, pe baza creia ar fi trebuit concepute interven#iile (cu efect indirect
asupra grupurilor vulnerabile) &i ac#iunile pozitive prevzute ale programului. Ca urmare, stabilirea priorit#ii
aspectelor &i identificarea axelor prioritare / domeniilor majore de interven#ie / msurilor nu s-a bazat pe o analiz
socio-economic legat de E', de&i s-au identificat astfel de efecte (colaterale).
Definirea interveniilor
POS CCE nu cuprinde interven#ii specifice, cu toate acestea, DMI-urile 3.1 Sprijinirea utilizrii TIC (n special
opera#iunea 3.1.1. Sprijin pentru accesul la conexiune n band larg &i servicii conexe) &i DMI 3.2 Dezvoltarea &i
cre&terea eficien#ei serviciilor publice electronice (opera#iunea 3.2.1 Sprijin pentru implementarea solu#iilor de
guvernare electronic &i asigurarea conexiunii n band larg acolo unde este necesar) sunt DMI-uri cu posibile
efecte indirecte asupra unor categorii de persoane vulnerabile, n special femeile &i persoanele cu dizabilit#i.
Accesul acestora la conexiuni la Internet n band larg le poate facilita accesul pe pia#a muncii, prin modalit#i de
lucru alternative, ameliorndu-le astfel situa#ia material.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
51

Pe lng AP 3, POS CCE prevede n DCI ac#iuni pozitive orientate ctre cercettorii tineri &i de sex feminin, n cadrul
tuturor DMI-urilor din AP2 prin care se finan#eaz interven#iile n cercetare-dezvoltare - n cadrul DMI 2.1, DCI
prevede explicit c proiectele care favorizeaz participarea tineretului la toate activit#ile vor fi punctate suplimentar
la evaluare.
n materie de integrare a ac#iunilor cu impact pozitiv asupra egalit#ii de &anse, POS CCE nu avanseaz semnificativ
fa# de interven#iile indirecte &i ac#iunile pozitive men#ionate anterior. PO &i DCI men#ioneaz accesul egal la
finan#are n cadrul programului &i accesul egal la locurile de munc create n cadrul proiectelor finan#ate, dar numai
ca principii.
Indicatori
De&i POS CCE are n vedere anumite efecte indirecte asupra grupurilor dezavantajate, n special asupra femeilor,
tinerilor &i persoanelor cu dizabilit#i, nu stabile&te indicatori pentru cuantificarea &i monitorizarea acestor efecte, cu
excep#ia defalcrii pe sexe a indicatorului locuri de munc nou create. Cu toate acestea, n cadrul AP AT, PO
men#ioneaz c programul va monitoriza, acolo unde este cazul, dac beneficiarii respect legisla#ia &i principiile E'.
De asemenea, POS CCE a luat n considerare din start un Comitet de Monitorizare cu o componen# echilibrat din
punct de vedere al genurilor.

POS Mediu
De&i POS Mediu men#ioneaz n textul PO att egalitatea ntre brba#i &i femei, ct &i conceptul de grupuri
vulnerabile, acesta se concentreaz asupra minorit#ilor etnice, dintre care romii se bucur de o aten#ie deosebit.
Egalitatea de gen este aplicat de POS Mediu prin consolidarea principiului accesului egal pe pia#a muncii &i al pl#ii
egale pentru munc egal, precum &i prin asigurarea garantrii accesului egal la locurile de munc din cadrul AM &i
OI proprii &i n cadrul proiectelor POS Mediu (att pentru femei, ct &i pentru minorit#ile etnice). POS Mediu
consider c ar avea un efect pozitiv asupra romilor, deoarece comunit#ile acestora vor beneficia de utilit#i publice
(&i anume acces la re#elele de ap &i canalizare), iar romii vor avea acces egal la locurile de munc create n faza de
implementare a interven#iilor POS Mediu.
Textul programului opera#ional se refer doar din punct de vedere al informrii &i publicit#ii la ac#iunile &i
materialele publicitare care urmeaz s fie produse n cadrul programului &i legate de E', deoarece acestea au
scopul de a furniza informa#ii cu privire la posibilit#ile de finan#are poten#ialilor beneficiari ai proiectelor,
partenerilor economici, Agen#iei Na#ionale pentru Egalitatea de 'anse &i ONG-urilor.
Abordarea superficial a E' n POS Mediu continu &i n DCI, unde conceptul nu este dezvoltat &i adaptat la natura
fiecrui DMI, ci se precede o abordare orizontal, comun pentru toate AP; cu excep#ia AP AT. La fel ca &i n cazul
POS CCE, egalitatea de &anse este interpretat n DCI ca acces egal al poten#ialilor beneficiari la finan#are n cadrul
programului, n contextul accesului egal al cet#enilor la via#a economic &i social din Romnia. Cu toate acestea,
AP AT prevede n mod special sesiuni de formare care urmeaz s aib loc pentru implementarea pe orizontal a
principiilor programului, inclusiv E', precum &i activit#i de I&P pentru promovarea acestora.
Etapa iniial# a program#rii
De&i POS Mediu pune accentul pe efectele pozitive ale programului asupra romilor, prin racordarea acestora la
utilit#ile publice, la lansarea fazei de programare nu s-a efectuat nicio analiz asupra disponibilit#ii datelor privind
romii &i a interven#iilor planificate corespunztoare. Ca urmare, datele lips nu au fost identificate &i AM a POS
Mediu nu a avertizat autorit#ile responsabile cu colectarea acestor date, pentru ca acestea s ia msurile necesare
pentru mbunt#irea disponibilit#ii datelor. De&i POS Mediu nu implementeaz interven#ii specifice asupra acestei
minorit#i etnice, o astfel de analiz &i datele respective ar fi fost utile pentru determinarea mai exact a efectelor
programului asupra comunit#ilor de romi, din punct de vedere al accesului la re#elele de ap &i canalizare.

Analiza de context
n acela&i timp, Analiza de context PO nu con#ine o sec#iune dedicat cu o analiz sau cel pu#in cu anumite
informa#ii despre contextul programului din punct de vedere al E', inclusiv 1) Probleme relevante de egalitate de
&anse (cele mai relevante fiind accesul romilor &i al altor grupuri vulnerabile la re#elele de ap &i canalizare); 2)
Diferen#ele de gen &i alte probleme relevante legate de discriminare (&i anume accesul femeilor &i al altor grupuri
vulnerabile pe pia#a muncii).
Programul Operaional - Elaborarea strategiei
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
52

n strns legtur cu analiza de context, din POS Mediu lipse&te, n sec#iunea de analiz socio-economic, o
sec#iune specific privind problemele de nediscriminare, pe baza creia ar fi trebuit concepute interven#iile
programului cu efecte pozitive asupra grupurilor vulnerabile, cum ar fi romii. Prin urmare, stabilirea priorit#ii
aspectelor &i identificarea axelor prioritare / domeniilor majore de interven#ie / msurilor nu s-a bazat pe o analiz
socio-economic legat de E', de&i s-au identificat astfel de efecte pozitive. Concep#ia E' este integrat n principiul
accesului ntregii popula#ii (inclusiv grupurile vulnerabile) la utilit#i adecvate de ap &i canalizare, dar &i, n general,
la un mediu curat, ca o condi#ie necesar pentru o popula#ie sntoas. Cu toate acestea, n analiza socio-economic
&i n strategia programului nu au fost cuprinse elemente specifice legate de E'.
Indicatori
Prin urmare, sistemul de indicatori al programului nu cuprinde nicio referire la aspectele E' abordate de POS Mediu:
de exemplu, indicatorul referitor la popula#ia nou racordat la utilit#i de ap &i canalizare nu este defalcat, pentru
a indica numrul de romi care beneficiaz de noua infrastructur.
Definirea interveniilor
Programul nu are n vedere nicio interven#ie specific &i nicio ac#iune pozitiv sau alte msuri concrete pentru
integrarea principiului E', cu impact pozitiv asupra egalit#ii de &anse, dincolo de abordarea general prezentat mai
sus.

POS Transport (POS T)
POS T se distinge ca o practic mai pu#in corespunztoare din punct de vedere al aplicrii principiului egalit#ii de
&anse &i al nediscriminrii. De&i are un impact poten#ial asupra anumitor subiecte &i grupuri vulnerabile, n special
asupra persoanelor cu dizabilit#i &i a facilit#ilor dedicate n re#elele de transport feroviar, naval &i aerian (de
exemplu gri, benzinrii, aeroporturi &i porturi), POS T nu a luat n considerare ideea de a acorda o aten#ie sporit n
materie de definire a interven#iilor, monitorizare, evaluare &i raportare.
Cu toate acestea, programul dovede&te faptul c acord aten#ie aspectelor de egalitate &i men#ioneaz
implementarea unor msuri (fr a face precizri n acest sens) pentru acordarea unui acces egal pe pia#a muncii
pentru femei, romi &i imigran#i pe parcursul etapelor de construc#ie a proiectelor POS T (exist specifica#ii n DCI).
POS T &i DCI integreaz principiul E' prin garantarea accesului egal la locurile de munc disponibile chiar n cadrul
AM a POS T. De asemenea, DCI stipuleaz c AP AT va contribui la implementarea principiului E', dar nu se ofer
detalii suplimentare despre modalitatea de realizare. Textul PO se refer n mod special, n baza AP 2 &i n
complementaritate cu POR, la popula#ia rural care ar avea un acces mai bun la serviciile de sntate ca urmare a
existen#ei unei infrastructuri regionale mbunt#ite.
Dat fiind natura obiectivelor sale, POS T ar fi putut cel pu#in analiza &i prevedea msuri specifice (sau cel pu#in
consolida &i implementa msurile prevzute de legisla#ia n vigoare) pentru asigurarea accesibilit#ii pentru
persoanele cu dizabilit#i la proiectele finan#ate n cadrul programului, n special n legtur direct cu infrastructura
de transport rutier, feroviar, naval &i aerian.
Etapa iniial# a program#rii
De&i POS T, prin proiectele sale, ar putea contribui la implementarea principiului E' din perspectiva infrastructurii
speciale pentru persoanele cu dizabilit#i, la lansarea fazei de programare nu s-a efectuat nicio analiz a
disponibilit#ii datelor despre acest grup vulnerabil n sectorul transporturi. Ca urmare, nu au fost identificate datele
lips &i AM a POS T nu a informat autorit#ile responsabile cu colectarea acestor date, pentru ca acestea s ia
msurile necesare pentru mbunt#irea disponibilit#ii datelor.
Analiza de context
n acela&i timp, Analiza de context a PO nu con#ine o sec#iune dedicat cu o analiz sau cel pu#in cu anumite
informa#ii despre contextul programului din punct de vedere al E', inclusiv 1) Probleme relevante privind egalitatea
de &anse (cele mai relevante fiind accesul persoanelor cu dizabilit#i, starea &i necesit#ile infrastructurii speciale
pentru accesul acestui grup la serviciile de transport); 2) Diferen#ele de gen &i alte probleme relevante legate de
discriminare (&i anume femeile, romii &i imigran#ii, precum &i accesul acestora pe pia#a muncii din sectorul de
transporturi).
Programul Operaional - Elaborarea strategiei
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
53

n strns legtur cu analiza de context, din POS T lipse&te, n sec#iunea de analiz socio-economic, o sec#iune
specific privind problemele de nediscriminare relevante pentru program, pe baza creia ar fi putut fi concepute
interven#iile programului, astfel nct s se intensifice efectele pozitive ale programului asupra grupurilor vulnerabile
relevante (n cazul acestui program, n special persoanele cu dizabilit#i).
Indicatori
Prin urmare, sistemul de indicatori al programului nu cuprinde nicio referire la aspectele E' influen#ate de POS T, de
exemplu cel pu#in privind numrul de proiecte / facilit#i (cum ar fi grile, benzinriile, aeroporturile &i porturile)
dotate cu infrastructur pentru persoanele cu dizabilit#i. Este adevrat c AM a POS T nu rspunde de
monitorizarea gradului de respectare &i aplicare a legisla#iei n vigoare legate de infrastructura specific pentru
persoanele cu dizabilit#i, dar prezentarea concret, cu ajutorul indicatorilor, a realizrilor programului n materie de
acces al persoanelor cu dizabilit#i la serviciile de transport, ar fi conferit valoare adugat programului, din
perspectiva E' &i a obiectivelor orizontale.
Definirea interveniilor
Programul nu are n vedere nicio interven#ie specific &i nicio ac#iune pozitiv sau alte msuri concrete pentru
integrarea principiului E', cu impact pozitiv asupra egalit#ii de &anse, dincolo de abordarea general prezentat mai
sus.

Programul Opera#ional Asisten# Tehnic (POAT)
Un alt program cu un eventual impact puternic de integrare a principiului egalit#ii de &anse &i nediscriminrii, n
special prin anumite activit#i (de ex. formare, studii &i evaluare orizontale) are o perspectiv restrns asupra
conceptului n sine, dar &i asupra propriilor posibilit#i de a contribui la implementarea acestuia. Programul nu face o
distinc#ie clar ntre egalitatea de gen &i nediscriminare, de&i utilizeaz ambii termeni n descrierea sa &i se refer
doar la Legea 202/2002 privind egalitatea de gen. POAT restrnge abordarea E' la grupurile vulnerabile femei &i
minorit#i etnice &i la domeniul acces pe pia#a muncii. Cu toate acestea, n cadrul AP 1, programul ofer
seminarii axate pe temele orizontale, printre care egalitatea de &anse, iar acestea sunt necesare pentru
implementarea corect &i integrarea E' n sine, de ctre IS n ansamblu.
DCI nu ofer niciun detaliu suplimentar, la nivel de DMI, privind modalit#ile de implementare sau integrare a
principiului E' (prin activit#i specifice, a&a cum sunt prevzute n PO). Cu toate acestea, DCI prevede c se va utiliza
un criteriu de eligibilitate n sistemul de evaluare a proiectului, proiectele finan#ate n cadrul programului fiind astfel
obligate s respecte legisla#ia n domeniu.
Etapa iniial# a program#rii
De&i POAT, prin interven#ia sa, ar putea contribui la implementarea principiului E' cel pu#in prin con&tientizarea n
cadrul grupurilor sale #int, la lansarea fazei de programare nu s-a efectuat nicio analiz a disponibilit#ii datelor
privind aspectele legate de E' &i grupurile #int respective. Ca urmare, nu au fost identificate datele lips &i PO AT nu
luat nicio msur pentru colectarea datelor necesare sau pentru investigarea n continuare (vezi mai jos) a
principiului &i a modalit#ilor prin care programul ar fi putut s integreze acest principiu prin interven#iile sale.
Analiza de context
n acela&i timp, Analiza de context a PO nu con#ine o sec#iune dedicat cu o analiz sau cel pu#in cu anumite
informa#ii privind contextul programului din punctul de vedere al E', inclusiv 1) Probleme relevante privind
egalitatea de &anse (de ex. situa#ia existent privind prezen#a persoanelor vulnerabile n grupul #int respectiv,
inclusiv beneficiarii poten#iali &i beneficiarii IS din Romnia); 2) Diferen#e de gen &i alte probleme relevante legate de
discriminare, care ar fi putut fi integrate n activit#ile programului, cum ar fi sesiunea de formare (ca n cazul PO
DCA), activit#ile de diseminare, studiile pe orizontal / inter-programe asupra efectelor IS n Romnia asupra
diferitelor categorii de grupuri vulnerabile (de ex. romi, care sunt beneficiari direc#i sau indirec#i cel pu#in n cadrul a
trei PO: POS DRU, POR, POS Mediu; efectele interven#iilor finan#ate n cadrul PO DCA &i POR, dar &i n cadrul POS
DRU, asupra sistemului de asisten# social).
Programul Operaional - Elaborarea strategiei
n strns legtur cu analiza de context, din analiza care st la baza POAT lipse&te o sec#iune specific privind
problemele de nediscriminare relevante pentru program, pe baza creia ar fi putut fi concepute interven#iile
programului, astfel nct s se intensifice efectele pozitive ale programului asupra grupurilor vulnerabile &i n general
pentru con&tientizarea importan#ei aplicrii &i integrrii principiului E'.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
54

Indicatori
Ca urmare, sistemul de indicatori al programului nu cuprinde nicio referire la aspectele E' abordate de POS Mediu:
de exemplu, participarea la activit#ile programului a unor reprezentan#i ai grupurilor vulnerabile, materiale pentru
studii / ghiduri / manuale / formare / promovare privind E' realizate (de ex. Manualul pentru pregtirea &i
implementarea proiectelor finan#ate prin IS &i Studiu asupra interven#iilor viitoare ale Politicii de Coeziune a UE
dup 2013, afi&ate &i pe pagina Web a PO AT referitoare la principiul E').
Definirea interveniilor
Programul nu are n vedere nicio interven#ie specific &i nicio ac#iune pozitiv sau alte msuri concrete pentru
integrarea principiului E', cu impact pozitiv asupra egalit#ii de &anse, dincolo de abordarea general prezentat mai
sus. n conformitate cu prevederile POAT, s-a planificat constituirea CM cu respectarea, printre altele, a principiului
E'.

Programul Opera#ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
A&a cum se arat n detaliu n E 2.3 &i n cazul inclus n Anexa 5, POS DRU este selectat ca reprezentnd exemplu de
bun practic n materie de programare: conceput din start ca principal program finan#at prin FSE n Romnia, POS
DRU analizeaz atent contextul specific din punct de vedere al egalit#ii de &anse &i nediscriminrii, precum &i
necesit#ile specifice ale grupului #int respectiv, n cadrul analizei socio-economice, care se bazeaz pe date
statistice.
Priorit#ile &i msurile programului decurg n mod logic din aceste analize &i sunt bine justificate, iar printre acestea
se gsesc numeroase interven#ii specifice, n timp ce principiile E' &i nediscriminrii sunt integrate n interven#iile
nespecifice. De asemenea, programul a creat un set de indicatori pentru redarea realizrilor de ansamblu din punct
de vedere al egalit#ii (cu excep#ia nivelului de impact).
La nivel de program, POS DRU se refer la femei &i la accesul acestora pe pia#a muncii &i la procesul decizional, dar &i
la reconcilierea ntre munc &i via#a lor privat, precum &i la alte probleme conexe, de la hr#uirea sexual la traficul
de persoane &i exploatarea sexual. Ca grupuri vulnerabile, PO se refer specific la persoanele cu dizabilit#i, la
tineri, la minoritatea rom, la persoanele mai vrstnice aflate n cutarea unui loc de munc &i la accesul acestora pe
pia#a muncii (&omaj).
n general, strategia POS DRU acoper complet domeniile &i grupurile prevzute n cadrul european analizat mai sus.
Anumite aspecte foarte specifice nu sunt men#ionate explicit n PO &i n DCI, n special cele legate de cazurile de
discriminare multipl (de ex. mame necstorite, mame cu HIV), dar sunt abordate n cadrul proiectelor POS DRU.
n ceea ce prive&te interven#iile specifice n cadrul POS DRU, acestea sunt bine justificate, pe baza analizei complete
efectuate pentru ntregul program &i decurg logic din obiectivele pe care POS DRU &i le propune n materie de
asigurare a egalit#ii de &anse pentru to#i &i de combatere a discriminrii.
Lista celor nou interven#ii specifice este prezentat n tabelul de mai jos:
DMI Obiective Specifice Domeniile/subiectele relevante
2.1 Tranzi#ia de la &coal la
via#a activ
Dezvoltarea competen#elor profesionale ale persoanelor asistate (elevi, studen#i, absolven#i)
pentru facilitarea integrrii acestora pe pia#a muncii
Ocupare: sporirea gradului de
participare pe pia#a muncii
2.2 Prevenirea &i corectarea
prsirii timpurii a &colii
Dezvoltarea &i cre&terea accesului la nv#mnt pre&colar &i nv#mnt
obligatoriu, programe de tipul &coala dup &coal, furnizarea serviciilor de orientare &i
consiliere, dezvoltarea curriculei relevante, predare centrat pe elev, campanii de de
sensibilizare etc.
Dezvoltarea programelor de reintegrare n educa#ie a celor care prsesc timpuriu &coala,
educa#ia de a doua &ans, educa#ia remedial, forme flexibile de educa#ie etc.
Ocupare: sporirea gradului de
participare pe pia#a muncii
3.3 Dezvoltarea
parteneriatelor &i ncurajarea
ini#iativelor pentru partenerii
sociali &i societatea civil
Sprijin pentru mbunt#irea capacit#ii partenerilor sociali &i a societ#ii civile, respectiv a
sindicatelor, patronatelor, comitetelor sectoriale, ONG-urilor, Pactelor Regionale &i Parteneriatelor
Locale pentru Ocupare &i Incluziune Social &i Secretariatelor Tehnice Permanente ale acestora, a
altor re#ele relevante n domeniile ocuprii for#ei de munc &i n domeniul social, pentru a
contribui pe deplin la dezvoltarea resurselor umane din Romnia
Ocupare: sporirea gradului de
participare pe pia#a muncii
5.1 Dezvoltarea &i
implementarea msurilor
active de ocupare
Cre&terea adaptabilit#ii &omerilor tineri &i de lung durat la schimbrile continue de
pe pia#a muncii.
Ocupare: sporirea gradului de
participare pe pia#a muncii
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
55

DMI Obiective Specifice Domeniile/subiectele relevante
5.2 Promovarea
sustenabilit#ii pe termen
lung a zonelor rurale n ceea
ce prive&te dezvoltarea
resurselor umane &i ocuparea
for#ei de munc
Extragerea persoanelor inactive din punct de vedere economic care triesc n mediul rural &i care
&i c&tig existen#a din activit#i legate de agricultura de subzisten#, efectuate n propriile
gospodrii &i orientarea acestora ctre sectorul non-agricol, &i anume sectorul industrial &i de
servicii. Va fi acordat o aten#ie special tinerilor &i femeilor.
Ocupare: sporirea gradului de
participare pe pia#a muncii
6.1 Dezvoltarea economiei
sociale
Sprijin acordat unor entit#i precum ONG-urile, cooperativele sociale, asocia#iile de ajutor
reciproc, alte organiza#ii de caritate &i de voluntariat ca instrumente flexibile &i sustenabile de
asisten# a comunit#ilor n atingerea propriilor obiective, precum:
stimularea crerii de locuri de munc &i dezvoltarea aptitudinilor
consolidarea capacit#ii comunitare pentru sprijinul social
sprijinirea cre&terii economice &i revitalizarea vecint#ii
protejarea mediului
mobilizarea grupurilor dezavantajate.
Ocupare: sporirea gradului de
participare pe pia#a muncii,
promovarea activit#ilor
independente &i
antreprenoriatului.

Sntate, bunstare, incluziune
social: proiecte la nivel comunitar
6.2 mbunt#irea accesului &i
participrii grupurilor
vulnerabile pe pia#a muncii
Cre&terea participrii pe pia#a muncii &i combaterea excluziunii sociale prin motivarea persoanelor
n integrarea/reintegrarea pe pia#a muncii, asistarea lor n cutarea efectiv a unui loc de munc,
facilitarea accesului la formare &i alte msuri active de ocupare, inclusiv ajutorul acordat
persoanelor cu probleme de sntate pentru a reveni la locul de munc, stimulnd, n acela&i
timp valorizarea muncii &i nlturnd capcana &omajului, a srciei &i a inactivit#ii.
Ocupare: sporirea gradului de
participare pe pia#a muncii,
evitarea discriminrii pe pia#a
muncii

Educa#ie &i formare: adaptarea &i
echiparea pentru facilitarea
accesului
6.3 Promovarea egalit#ii de
&anse pe pia#a muncii
Eliminarea discriminrii &i a practicilor discriminatorii din diferite motive, ca de exemplu originea
etnic, dizabilitatea sau vrsta.
Drepturi Fundamentale:
Ocuparea for#ei de munc:
evitarea discriminrii pe pia#a
muncii
6.4 Ini#iative transna#ionale
pentru o pia# inclusiv a
muncii
Crearea unei pie#e a muncii mai permisive, flexibile &i inclusive &i acoperirea unei game largi de
activit#i: schimbul de informa#ii ntre administra#ii, formatori, actorii relevan#i pe pia#a muncii &i
n domeniul politicilor sociale, adaptarea &i transferul de experien# din alte state, studii &i
evaluri, ac#iuni comune.
Drepturi Fundamentale:
Ocuparea for#ei de munc:
sporirea gradului de participare pe
pia#a muncii

Programul Opera#ional Dezvoltarea Capacit#ii Administrative (PO DCA)
Cel de-al doilea program finan#at prin FSE din Romnia se refer la conceptul egalit#ii de &anse n ansamblu, fr
separarea sa n cele dou perspective principale, egalitatea de gen &i nediscriminarea, ci lund n considerare n
ntregime prevederile OG 137/2000. Avnd n vedere obiectivele &i tipurile de interven#ie ale PO DCA (adic reforma
func#iilor publice &i modernizarea administra#iei publice), programul consider c egalitatea de &anse se aplic n
toate domeniile majore de interven#ie. Abordarea prevzut ini#ial n materie de integrare a principiului E' la
implementare este cuprinztoare &i se bazeaz pe 6 piloni:
Integrarea egalit#ii de &anse n toate axele prioritare - n cadrul tuturor proiectelor legate de E' trebuie
efectuate activit#i, de ex. sesiuni de formare;
Fiecare ax prioritar va identifica ac#iunile necesare pentru integrarea egalit#ii de &anse n cadrul realizrilor
imediate care trebuie ob#inute prin includerea egalit#ii de &anse n cadrul criteriilor de selec#ie (dar mai nti,
n cadrul criteriilor de eligibilitate);
Candida#ilor li se va solicita s prezinte modul n care proiectul lor va aborda principalele aspecte privind
egalitatea;
Axa Prioritar Asisten# Tehnic va optimiza baza de informa#ii pentru a monitoriza aplicarea principiului
egalit#ii de &anse n cadrul realizrilor imediate &i rezultatelor activit#ii;
Se va face referire specific la egalitatea de &anse n cadrul rapoartelor periodice pentru PO DCA;
Promovarea corectitudinii &i echilibrului cu privire la Comitetul de Monitorizare al PO DCA.
De asemenea, merit men#ionat faptul c ini#ial PO DCA a prevzut concentrarea interven#iilor sale n trei sectoare
prioritare: asisten# social, sntate &i nv#mnt (secundar), a cror reform &i modernizare ar fi avut un impact
puternic n toate domeniile egalit#ii de &anse &i nediscriminrii (cu excep#ia muncii).
Etapa iniial# a program#rii
De&i PO DCA are abordarea cea mai cuprinztoare cu privire la integrarea E', la lansarea fazei de programare nu s-a
efectuat nicio analiz a datelor referitoare la aspectele legate de E', n legtur cu grupurile #int. Prin urmare, nu au
fost identificate datele lips &i AM nu luat nicio msur pentru colectarea datelor necesare sau pentru investigarea
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
56

n continuare (vezi mai jos) a principiului &i a modalit#ilor prin care programul ar fi trebuit s integreze acest
principiu prin interven#iile sale.
Analiza de context
n acela&i timp, Analiza de context a PO nu con#ine o sec#iune dedicat cu o analiz sau cel pu#in cu unele
informa#ii privind contextul programului din punctul de vedere al E', inclusiv 1) Aspecte relevante legate de
egalitatea de &anse (de ex. situa#ia existent cu privire la prezen#a persoanelor vulnerabile n grupul #int respectiv,
n special a femeilor, a minorit#ilor, a persoanelor cu dizabilit#i, a persoanelor cu orientri sexuale diferite, a
persoanelor n vrst care ar putea fi func#ionari publici sau personal contractual); 2) Diferen#e de gen &i alte
probleme relevante legate de discriminare, care ar fi putut fi integrate n activit#ile programului (de ex., foarte
important, accesul femeilor la procesul de luare a deciziilor).
Programul Operaional - Elaborarea strategiei
n strns legtur cu analiza de context, din analiza care st la baza PO DCA lipse&te o sec#iune specific privind
problemele de nediscriminare relevante pentru program, pe baza creia interven#iile programului ar fi putut fi
concepute astfel nct s intensifice efectele pozitive ale programului asupra anumitor grupuri vulnerabile &i
probleme relevante &i n general asupra con&tientizrii importan#ei aplicrii &i integrrii principiului E', n special n
cadrul administra#iei publice &i de ctre aceasta, n conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul
func#ionarului public, actualizat n 2009.
Indicatori
Deoarece PO DCA este un program FSE, respect cerin#ele europene n materie de colectare a datelor &i raportare
ctre CE, n conformitate cu Anexa XIII a Regulamentului de Implementare, dar nu monitorizeaz niciun alt indicator
al activit#ilor efectuate la nivel de proiect, n cadrul abordrii integratoare a programului (de ex. numrul de
seminarii / ateliere de lucru / sesiuni de formare efectuate privind E') &i al efectelor acestora (de aceea, al patrulea
pilon al abordrii programului nu a fost nc implementat).
Definirea interveniilor
Programul nu are n vedere nicio interven#ie specific &i nicio ac#iune pozitiv. Abordarea sa integratoare este
prezentat mai sus.

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
57

1. Programming
2. Launching of calls
3. Projectselecti on
4. Management and
Financi al Control
5. Monitoring
6. Evaluation

Programul Operaional Regional (POR)
n cadrul POR am analizat Ghidurile Solicitantului n vigoare pentru cele 4 DMI-uri acoperite de proiectul nostru,
respectiv DMI 1.1 Planuri de dezvoltare urban integrat: poli de cre&tere; poli de dezvoltare urban; centre urbane;
DMI 3.1 Reabilitarea, modernizarea &i echiparea infrastructurii serviciilor de sntate, 3.2 Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea &i echiparea infrastructurii serviciilor sociale &i DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea &i
echiparea infrastructurii educa#ionale preuniversitare, universitare &i a infrastructurii pentru formare profesional
continu. Ultimele 3 reprezint interven#ii specifice, n timp ce DMI 1.1 are un efect indirect asupra egalit#ii de
&anse (vezi anexa 2 pentru lista celor 35 de DMI-uri acoperite de aceast evaluare).
Apeluri de propuneri de proiecte - Preg#tire
AM a POR nu a presupus o expertiz specific, n sensul implicrii unui expert extern pe probleme de E', pentru
pregtirea Ghidurilor Solicitantului, n vederea ob#inerii unui impact pozitiv n materie de egalitate de &anse &i / sau
de prevenire a oricror forme de discriminare. Dup cum s-a discutat n cadrul focus grupului, n Romnia nu este
clar care ar fi profilul unui expert pe probleme de E'. Ghidul a fost redactat cu sprijinul personalului intern al AM a
POR cuno&tin#e n domeniul E'.
Ghidul Solicitantului - explicaii privind principiul E'
Ghidul con#ine formularea clar a conceptului &i a terminologiei aferente egalit#ii de &anse &i a nediscriminrii,
legate de abordarea acestor aspecte n PO.
Toate Ghidurile legate de cele 4 DMI analizate descriu conceptul de E' &i nediscriminare n cadrul listei de verificare
a eligibilit#ii, deoarece unul din criteriile de eligibilitate aplicate de program este urmtorul: Proiectul respect
legisla#ia n domeniul protec#iei mediului, eficien#ei energetice, egalit#ii de &anse &i achizi#iilor publice.
Defini#ia conceptului de E' n toate Ghidurile se refer la accesul &i tratamentul egal (al tuturor, fr discriminare din
niciun motiv cum ar fi genul, grupul etnic, rasa, religia, dizabilit#ile etc.) la locul de munc &i n special egalitatea
de gen pe pia#a muncii. Prin prevederile acestora, AM a POR oblig solicitan#ii s introduc n reglementrile &i
regulamentele lor interne de func#ionare &i organizare prevederi care interzic discriminarea pe orice motiv, n
conformitate cu Codul Muncii din Romnia (singurul program). De asemenea, Ghidul Solicitantului pentru DMI 1.1.
pune la dispozi#ie o list cuprinztoare a legisla#iei relevante n domeniul E'.
Pe lng aceste dou aspecte men#ionate anterior, Ghidurile Solicitantului pentru DMI 3.1 &i 3.2 (finan#area
infrastructurii de sntate &i de asisten# social) pun accentul pe accesibilitatea fizic a cldirilor pentru persoanele
cu dizabilit#i &i pe alte infrastructuri necesare. De asemenea, acestea solicit beneficiarilor s impun aplicarea
principiului n cadrul proiectelor lor, precum &i de ctre contractan#ii lor, care trebuie s introduc n contractele
semnate clauze &i condi#ii privind respectarea principiului E'.
Ghidul pentru DMI 3.4 con#ine cea mai cuprinztoare descriere; pe lng accesul egal la un loc de munc &i cerin#a
pentru contractan#ii din cadrul proiectelor POR de a respecta principiul E', acest al patrulea ghid oblig solicitantul
s asigure accesul egal al tuturor la serviciile furnizate n domeniul educa#iei, ca rezultat al proiectelor, &i pune
accentul pe accesul grupurilor vulnerabile &i n special al copiilor romi la aceste servicii, ca efect pozitiv al
interven#iilor programului. n acela&i timp, ghidul face referiri pe larg la prevederile Legii Educa#iei din Romnia &i
subliniaz dreptul la servicii de educa#ie diferen#iate pentru persoanele cu nevoi speciale, precum &i la nv#mntul
n limba minorit#ilor etnice, dac este cazul. Prin aceast ultim prevedere, Ghidul subliniaz efectele POR asupra
copiilor din diferitele minorit#i etnice.
Toate ghidurile atrag explicit aten#ia solicitan#ilor asupra faptului c modul n care implementeaz legisla#ia
referitoare la E' &i nediscriminare va fi monitorizat pe toat durata proiectului (prin rapoarte de progres), cu
indicatorii stabili#i pentru monitorizarea DMI-urilor diferen#iate n cele mai multe cazuri numai pentru brba#i /
femei &i pentru romi. n special, indicatorii stabili#i n GS pentru DMI 3.4 au rolul de a reflecta &i efectele asupra
persoanelor cu dizabilit#i.
Formular de cerere de finanare - cuprins

FAZA 2:
LANSAREA APELURILOR DE DEPUNERE
A PROIECTELOR
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
58

Formularul de cerere utilizat de ctre AM a POR pentru cele 4 DMI-uri analizate cere explicit solicitan#ilor s explice
modul n care inten#ioneaz s implementeze principiul egalit#ii de &anse n proiectele lor, fie n cadrul (1)
activit#ilor planificate, fie (2) la nivelul managementului de proiect sau (3) cnd beneficiarii / grupul #int al
proiectului sunt identifica#i &i descri&i sau (4) n contractele care urmeaz a fi semnate &i implementate n cadrul
proiectelor.
Formular de cerere de finanare - Cerine de monitorizare
Formularul de cerere al POR completeaz &i optimizeaz prevederile Ghidurilor &i men#ioneaz explicit c indicatorii
de monitorizare care vor fi stabili#i &i utiliza#i de ctre beneficiari n proiectele lor trebuie s fie corela#i cu indicatorii
prezenta#i n Ghid, inclusiv indicatorii pentru E'.
Ace&ti indicatori men#iona#i n Ghid sunt indicatorii de performan# ai programului relevan#i chiar pentru DMI &i sunt
defalca#i (conform prezentrii din prima etap, Programarea) pe genuri &i pe grupuri vulnerabile care beneficiaz
de infrastructura nou / reabilitat (elevi cu dizabilit#i, elevi romi, elevi din zonele urbane / rurale, studen#i romi &i
cu dizabilit#i, locuri de munc noi pentru brba#i / femei; brba#i / femei / persoane cu dizabilit#i care beneficiaz
de infrastructura nou / reabilitat).
Lansarea apelurilor de propuneri de proiecte - informare &i publicitate
n conformitate cu informa#iile colectate n timpul interviului cu reprezentan#ii AM a POR, nu s-au realizat
evenimente specifice de informare &i publicitate privind E' la lansarea apelurilor de propuneri de proiecte.
Problemele legate de E' au fost prezentate n cadrul unor evenimente de Informare &i Publicitate generale, printre
alte aspecte relevante &i importante pentru poten#ialii beneficiari.
n materie de bune practici n aceast a doua faz, POR este singurul program care a pregtit un Ghid separat privind
E'. Ghidul a fost pus la dispozi#ie n iunie 2009 (relativ devreme pe parcursul proiectului, dar nu chiar de la nceput)
&i prezint pe larg semnifica#ia principiului egalit#ii de &anse &i modul n care poten#ialii solicitan#i, dar &i beneficiarii
pot &i trebuie s implementeze acest principiu n proiectele lor. Ghidul ofer un singur exemplu pentru modul n care
principiul E' poate fi integrat la nivelul proiectului (de infrastructur) (pagina 7), coreleaz aspectele de E' cu tipurile
de proiecte finan#ate n cadrul POR &i listeaz to#i indicatorii pentru E' monitoriza#i de program &i pentru care
proiectele trebuie s colecteze &i s raporteze date
28
.
Mecanismul de depunere
AM a POR nu a luat n considerare barierele n calea procesului de depunere a cererilor de finan#are de ctre
reprezentan#ii anumitor grupuri vulnerabile. Condi#iile de depunere a cererilor de finan#are au fost acelea&i pentru
to#i solicitan#ii &i nu au fost oferite condi#ii speciale pentru depunerea cererilor de ctre persoanele cu dizabilit#i (n
caz c ar fi necesar), cu excep#ia faptului c Ministerul Dezvoltrii Regionale &i Organismele Intermediare dispun de
infrastructura necesar care asigur accesul n cldire pentru persoanele cu dizabilit#i fizice. Cu toate acestea, AM &i
Ministerul nu dispun de infrastructur sau alte facilit#i pentru niciun alt tip de persoane cu dizabilit#i (de ex.
nevztori sau surzi), n conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protec#ia &i promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilit#i).
Lansarea apelurilor - generarea proiectelor
Pregtirea propunerilor de proiect a fost lsat exclusiv n sarcina solicitan#ilor. AM a POR le-a acordat acestora
sprijin n cadrul procesului prin diferite servicii, n special prin intermediul serviciului de asisten# &i al informa#iilor
afi&ate pe pagina web a programului. De&i au fost furnizate informa#ii referitoare la E', ca &i n cazul evenimentelor
de Informare &i Publicitate, aceasta nu s-a fcut cu ajutorul unei expertize specifice, ci prin intermediul canalelor
generale.
Programul Operaional Sectorial Cre&terea Competitivit#ii Economice (POS CCE)
n cadrul POS CCE, am analizat Ghidurile Solicitantului n vigoare pentru 4 DMI-uri &i opera#iuni acoperite de
proiectul nostru, respectiv DMI 1.1 (irelevant, nespecific) Investi#ii productive &i pregtirea pentru competi#ia pe
pia# a ntreprinderilor, n special a IMM, DMI 3.1 (efect indirect) Sus#inerea utilizrii TIC, opera#iunea 3.1.1
Sus#inerea accesului la Internet prin conexiuni broadband &i la serviciile conexe, DMI 3.3 (efect indirect) Dezvoltarea
&i cre&terea eficien#ei serviciilor publice electronice, opera#iunea 3.2.1 Sprijin pentru implementarea de solu#ii de e-


28
Consulta#i cazul ata)at )i prezentarea acestuia n capitolul referitor la E 2.3.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
59

guvernare mpreun cu conexiunea broadband necesar, precum &i DMI 3.3 (irelevant, nespecific) Sprijinirea e-
economiei, opera#iunea 3.3.2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comer# electronic &i a altor solu#ii on-line
pentru afaceri.
Apeluri de propuneri de proiecte - Preg#tire
Conform celor discutate n cadrul interviului cu reprezentan#ii AM a POR, pregtirea Ghidurilor Solicitan#ilor nu a
presupus nicio expertiz specific, n sensul implicrii unui expert extern pe probleme de E', pentru pregtirea
Ghidurilor Solicitantului, n vederea ob#inerii unui impact pozitiv n materie de egalitate de &anse &i / sau de
prevenire a oricror forme de discriminare.
Ghidul Solicitantului - explicaii despre principiul E'
Niciunul din cele patru Ghiduri ale Solicitantului analizate nu se refer la principiul egalit#ii de &anse, nu l explic &i
nu stabile&te niciun tip de indicatori pentru egalitate, de&i formularul de cerere oblig solicitan#ii s explice modul n
care inten#ioneaz s implementeze principiul egalit#ii de &anse n proiectele lor.
Formular de cerere de finanare - cuprins
Formularele de cerere utilizate de AM a POS CCE pentru cele 4 DMI-uri / opera#iuni oblig solicitantul s explice
modul n care aplic principiul E', dar informa#iile solicitate sunt vagi (de ex. modul n care este luat n considerare
principiul la elaborarea proiectului, la implementarea sa ulterioar, n managementul proiectului &i la identificarea
grupurilor #int). Formularele de cerere se refer n principal la egalitatea ntre angaja#i care trebuie asigurat de
solicitant / beneficiar. Solicitantul / beneficiarul trebuie s asigure respectarea principiului tratamentului egal al
angaja#ilor &i de ctre contractan#ii din cadrul proiectelor, prin introducerea unei prevederi specifice n contractele
semnate n cadrul proiectului.
Formular de cerere de finanare - Cerine de monitorizare
Ca &i n cazul Ghidurilor Solicitantului, formularele de cerere nu con#in nicio referin# la un sistem &i un proces de
monitorizare care va fi aplicat beneficiarilor pe durata implementrii proiectului.
Lansarea apelurilor de propuneri de proiecte - informare &i publicitate
n conformitate cu informa#iile colectate n timpul interviului cu reprezentan#ii AM a POS CCE, nu s-au realizat
evenimente specifice de informare &i publicitate privind E' la lansarea apelurilor de propuneri de proiecte.
Problemele legate de E' au fost prezentate n cadrul unor evenimente de Informare &i Publicitate generale, printre
alte probleme relevante &i importante pentru poten#ialii beneficiari.
Mecanismul de depunere
AM a POS CCE nu a luat n considerare barierele n calea procesului de depunere a cererilor de finan#are de ctre
reprezentan#ii anumitor grupuri vulnerabile. Condi#iile de depunere a cererilor de finan#are au fost acelea&i pentru
to#i solicitan#ii &i nu au fost oferite condi#ii speciale pentru depunerea cererilor de ctre persoanele cu dizabilit#i (n
caz c ar fi necesar), cu excep#ia faptului c Ministerul Economiei &i Organismele Intermediare dispun de
infrastructura necesar care asigur accesul n cldire pentru persoanele cu dizabilit#i fizice. Cu toate acestea, AM &i
Ministerul nu dispun de infrastructur sau alte facilit#i pentru niciun alt tip de persoane cu dizabilit#i (de ex.
nevztori sau surzi), n conformitate cu prevederile Legii 448/2006 pentru protec#ia &i promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilit#i).
Lansarea apelurilor - generarea proiectelor
Pregtirea propunerilor de proiect a fost lsat exclusiv n sarcina solicitan#ilor. AM a POS CCE le-a acordat acestora
sprijin n cadrul procesului prin diferite servicii, n special prin intermediul serviciului de asisten# &i al informa#iilor
afi&ate pe pagina web a programului. De&i au fost furnizate informa#ii referitoare la E', ca &i n cazul evenimentelor
de Informare &i Publicitate, aceasta nu s-a fcut cu ajutorul unei expertize specifice, ci prin intermediul canalelor
generale.

Programul Operaional Sectorial Mediu (POS Mediu)
n cadrul POS Mediu, am analizat Ghidurile Solicitantului (GS) n vigoare pentru cele 2 DMI-uri acoperite de proiectul
nostru, respectiv DMI 1.1 Extinderea &i modernizarea sistemelor de ap &i ap uzat &i 4.1 Dezvoltarea
infrastructurii &i a planurilor de management n vederea protejrii biodiversit#ii &i Natura 2000.
Apeluri de propuneri de proiecte - Preg#tire
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
60

Conform celor discutate n cadrul interviului cu reprezentan#ii AM a POS Mediu, pregtirea Ghidurilor Solicitan#ilor
nu a presupus nicio expertiz specific, n sensul implicrii unui expert extern pe probleme de E', pentru pregtirea
Ghidurilor Solicitantului, n vederea ob#inerii unui impact pozitiv n materie de egalitate de &anse &i / sau de
prevenire a oricror forme de discriminare.
Ghidul Solicitantului - explicaii despre principiul E'
Cele dou Ghiduri analizate nu fac aproape nicio referire la principiul E'. Ghidul pentru DMI 1.1 se refer pe scurt la
principiul egalit#ii n cadrul legii achizi#iilor publice &i la repetarea obiectivului programului legat de prevenirea
dezastrelor naturale n zonele vulnerabile, care sunt par#ial corelate &i cu srcia &i incluziunea social. Ghidul pentru
DMI 4.1 doar men#ioneaz criteriul de eligibilitate, conform cruia solicitan#ii trebuie s respecte principiul E', a&a
cum este prevzut n legisla#ia na#ional n vigoare.
Formular de cerere de finanare - cuprins
Cu toate acestea, de&i formularul de cerere pentru DMI 1.1 nu face nicio referire la principiul egalit#ii de &anse (de&i
POS Mediu reflect E' printr-un criteriu de eligibilitate), formularul pentru DMI 4.1 se refer explicit la persoanele cu
dizabilit#i &i impune ca proiectele de infrastructur finan#ate n cadrul acestui DMI s acopere &i facilit#ile necesare
pentru aceast categorie de persoane vulnerabile. De asemenea, cererea de finan#are oblig &i la conformitatea
contractelor de lucrri semnate pentru proiectele care urmeaz a fi implementate n cadrul DMI cu legisla#ia n
vigoare referitor la infrastructura necesar acestui grup vulnerabil. n acela&i timp, formularul de cerere oblig
beneficiarii s respecte tratamentul egal pentru angaja#ii brba#i &i femei.
Formular de cerere de finanare - Cerine de monitorizare
Numai formularul de cerere pentru DMI 4.1 atrage aten#ia solicitan#ilor c modul n care beneficiarii implementeaz
legisla#ia referitoare la E' &i nediscriminare va fi monitorizat pe toat durata proiectului &i ulterior. Cu toate acestea,
nu se furnizeaz detalii despre modalitatea n care se va face acest lucru (n special dup ncheierea proiectului),
Lansarea apelurilor de propuneri de proiecte - informare &i publicitate
n conformitate cu informa#iile colectate n timpul interviului cu reprezentan#ii AM a POS Mediu, nu s-au realizat
evenimente specifice de informare &i publicitate privind E' la lansarea apelurilor de propuneri de proiecte.
Problemele legate de E' au fost prezentate n cadrul unor evenimente de Informare &i Publicitate generale, printre
alte aspecte relevante &i importante pentru poten#ialii beneficiari.
Cu toate acestea, a&a cum s-a elaborat n sec#iunea 2.3 a prezentului raport, POS Mediu este un exemplu de bun
practic n materie de activit#i de informare &i publicitate efectuate pentru implementarea principiului E' n ceea ce
prive&te accesul la program al tuturor poten#ialilor beneficiari, apar#innd oricrei minorit#i (consulta#i &i anexa 5
pentru o descriere complet a POS Mediu din acest punct de vedere). O campanie dedicat avnd ca #int
minorit#ile etnice, prin utilizarea unor canale media dedicate, a fost implementat n intervalul martie - august
2012, cu scopul de a cre&te nivelul de con&tientizare privind Programul n rndul publicului general.
Mecanismul de depunere
AM a POS Mediu nu a luat n considerare barierele n calea procesului de depunere a cererilor de finan#are de ctre
reprezentan#ii anumitor grupuri vulnerabile. Condi#iile de depunere a cererilor de finan#are au fost acelea&i pentru
to#i solicitan#ii &i nu au fost oferite condi#ii speciale pentru depunerea cererilor de ctre persoanele cu dizabilit#i
sau de ctre reprezentan#ii minorit#ilor etnice, cu excep#ia faptului c Ministerul Mediului &i Organismele
Intermediare dispun de infrastructura necesar care asigur accesul n cldire pentru persoanele cu dizabilit#i fizice.
Cu toate acestea, AM &i Ministerul nu dispun de infrastructur sau alte facilit#i pentru niciun alt tip de persoane cu
dizabilit#i (de ex. nevztori sau surzi), n conformitate cu prevederile Legii 448/2006 pentru protec#ia &i
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilit#i).
Lansarea apelurilor - generarea proiectelor
Conform celor discutate n cadrul interviului cu reprezentan#ii AM a POS Mediu, AM &i OI au sprijinit solicitan#ii la
elaborarea proiectelor &i cererilor acestora n cadrul procesului dar, de&i au fost furnizate informa#ii privind E', la fel
ca &i n cazul evenimentelor de Informare &i Publicitate, aceasta nu s-a fcut cu ajutorul unei expertize specifice, ci la
nivel general.

Programul Operaional Sectorial Transport (POS T)
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
61

n cadrul POS T, am analizat GS n vigoare pentru cele 2 DMI acoperite de proiectul nostru, respectiv DMI 2.1
Modernizarea &i dezvoltarea infrastructurii feroviare pe Axa Prioritar Re#eaua Transeuropean de Transport &i 4.1.
Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea &i controlul eficient al POS T.
Apeluri de propuneri de proiecte - Preg#tire
Conform celor discutate la interviul cu reprezentan#ii AM a POS Mediu, pregtirea Ghidurilor Solicitan#ilor nu a
presupus nicio expertiz specific, n sensul implicrii unui expert extern n E', pentru pregtirea Ghidurilor
Solicitantului, n vederea ob#inerii unui impact pozitiv n materie de egalitate de &anse &i / sau de prevenire a
oricror forme de discriminare.
Ghidul Solicitantului - explicaii privind principiul E'
GS corespunztor DMI 2.1 se refer la E' din punct de vedere al accesului egal la locurile de munc nou create prin
proiectele finan#ate de program n cadrul acestuia. De asemenea, specific c DMI trebuie s respecte prevederile
Legii 202/2002 referitoare la egalitatea de &anse ntre brba#i &i femei, dar nu ofer alte detalii despre modalitatea
de implementare n practic a acestui principiu. GS pentru DMI 4.1 doar men#ioneaz c DMI va contribui la
implementarea egalit#ii de &anse &i c politica de resurse umane a AM a POS T este nediscriminatorie.
Formular de cerere de finanare - cuprins
n ciuda informa#iilor succinte din GS, abordarea din cadrul formularului de cerere con#ine o cerin# general pentru
solicitan#i / beneficiari de a prezenta modul n care proiectul respect principiul egalit#ii de &anse, dar nu furnizeaz
alte detalii despre modalitatea efectiv de realizare.
Formular de cerere de finanare - Cerine de monitorizare
Nici GS, nici formularul de cerere pentru DMI 4.1 nu atrag aten#ia solicitan#ilor asupra faptului c modul n care
beneficiarii implementeaz legisla#ia referitoare la E' &i nediscriminare va fi monitorizat pe toat durata proiectului.
Lansarea apelurilor de propuneri de proiecte - informare &i publicitate
n conformitate cu informa#iile colectate n timpul interviului cu reprezentan#ii AM a POS T, nu s-au realizat
evenimente specifice de informare &i publicitate privind E' la lansarea apelurilor de propuneri de proiecte.
Problemele legate de E' au fost prezentate ntr-o msur extrem de limitat n cadrul unor evenimente generale de
Informare &i Publicitate, printre alte aspecte relevante &i importante pentru poten#ialii beneficiari.
Mecanismul de depunere
AM a POS T nu a luat n considerare barierele n calea procesului de depunere a cererilor de finan#are de ctre
reprezentan#ii anumitor grupuri vulnerabile. Aceast abordare se explic mai ales prin numrul limitat de beneficiari
ai programului, care ar fi fcut ca astfel de eforturi s fie redundante.
Lansarea apelurilor - generarea proiectelor
Conform celor discutate n cadrul interviului cu reprezentan#ii AM a POS T, AM a sprijinit solicitan#ii la elaborarea
proiectelor &i cererilor acestora n cadrul procesului dar, de&i au fost furnizate informa#ii privind E', la fel ca &i n
cazul evenimentelor de Informare &i Publicitate, aceasta nu s-a fcut cu ajutorul unei expertize specifice, ci la nivel
general.

Programul Opera#ional Asisten# Tehnic (POAT)
Pentru POAT, am analizate Ghidul Solicitantului &i Formularul de cerere relevant pentru cele dou DMI analizate:
DMI 1.2 Evaluare &i DMI 3.1 Diseminarea informa#iilor generale &i derularea activit#ilor de publicitate cu privire la
instrumentele structurale alocate Romniei.
Apeluri de propuneri de proiecte - Preg#tire
Conform celor discutate la interviul cu reprezentan#ii POAT, pregtirea Ghidurilor Solicitan#ilor nu a presupus nicio
expertiz specific, n sensul implicrii unui expert extern specializat n probleme de E', pentru pregtirea Ghidurilor
Solicitantului, n vederea ob#inerii unui impact pozitiv n materie de egalitate de &anse &i / sau de prevenire a
oricror forme de discriminare prin proiectele finan#ate n cadrul POAT.
Ghidul Solicitantului - explicaii despre principiul E'
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
62

Ghidurile Solicitantului pentru cele dou DMI-uri analizate n cadrul POAT nu se refer n niciun fel la principiul
egalit#ii de &anse, la nediscriminare sau la egalitatea de gen.
Formular de cerere de finanare - cuprins
Formularul de cerere prevede un paragraf standard legat de E' care trebuie introdus n toate cererile &i care prevede
c proiectele vor promova &i vor aplica principiul egalit#ii de &anse, referitor la brba#i &i femei, a&a cum este
prevzut n Legea 202/2002, &i la minorit#ile etnice. Principiul promovat de formularul de cerere al POAT este legat
explicit numai de accesul egal al brba#ilor, femeilor &i minorit#ilor etnice pe pia#a muncii.
Formularul de cerere las la latitudinea solicitan#ilor introducerea altor informa#ii privind modul n care
inten#ioneaz s aplice principiul E', dar nu oblig la mai mult dect simpla introducere a paragrafului standard
prezentat mai sus.
Formular de cerere de finanare - Cerine de monitorizare
Nici GS, nici formularul de cerere nu men#ioneaz &i nu atrage aten#ia solicitan#ilor asupra faptului c modul n care
vor implementa legisla#ia referitoare la E' &i la nediscriminare va fi monitorizat pe toat durata proiectului (n cazul
n care se aprob cererea de finan#are).
Lansarea apelurilor de propuneri de proiecte - informare &i publicitate
n conformitate cu informa#iile colectate n timpul interviului cu reprezentan#ii AM a POAT, nu s-au realizat
evenimente specifice de informare &i publicitate privind E' la lansarea apelurilor de propuneri de proiecte. Aceast
abordare se explic &i prin modalitatea specific de implementare a POAT. Cu toate acestea, activit#ile de tip
Informare &i Publicitate legate de acest program nu au subliniat E', la fel ca &i programul nsu&i.
Mecanismul de depunere
AM a POAT nu a luat n considerare barierele n calea procesului de depunere a cererilor de finan#are de ctre
reprezentan#ii anumitor grupuri vulnerabile. Totu&i, aceast abordare se explic &i prin tipul specific de beneficiari ai
programului, care ar fi fcut ca astfel de eforturi s fie redundante.
Lansarea apelurilor - generarea proiectelor
Conform celor discutate n cadrul interviului cu reprezentan#ii AM a POAT, AM a sprijinit solicitan#ii la elaborarea
proiectelor &i a cererilor, dar n acest proces nu a fost implicat nicio expertiz specific, deoarece programul nsu&i
nu pune accentul pe implementarea principiului E'.

Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
n cadrul POS DRU, am analizat n total 18 DMI-uri, dintre care 9 specifice &i 9 nespecifice (conform con#inutului
anexei 2 &i prezentrii de mai jos). Programul a furnizat ghiduri generale (2008, 2009 &i 2010) la care s-au adugat
mai multe anexe, cum ar fi un formular de cerere sau grile de evaluare. n continuare, au aprut cel pu#in dou
ghiduri specifice pentru fiecare DMI, unul pe an, iar n unele cazuri &i ghiduri diferite pentru granturi &i proiecte
strategice, astfel nct am examinat peste 60 de ghiduri ale solicitantului, inclusiv anexe &i erate.
Cele 9 interven#ii specifice analizate n cadrul POS DRU sunt:
Nr

AP DMI Obiective Specifice
Domeniile/
subiectele
relevante
Impact asupra
egalit#ii de
&anse
1. 2. Corelarea nv#rii
pe tot parcursul vie#ii
cu pia#a muncii
2.1 Tranzi#ia de la
&coal la via#a
activ
Dezvoltarea competen#elor profesionale ale persoanelor
asistate (elevi, studen#i, absolven#i) pentru facilitarea integrrii
acestora pe pia#a muncii
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe
pia#a muncii
Impact direct
2. 2. Corelarea nv#rii
pe tot parcursul vie#ii
cu pia#a muncii
2.2 Prevenirea &i
corectarea prsirii
timpurii a &colii
Dezvoltarea &i cre&terea accesului la nv#mnt pre&colar &i
&colar, la programe de tipul &coala dup &coal, furnizarea
serviciilor de orientare &i consiliere, dezvoltarea curriculei
relevante, predare centrat pe elev, campanii de sensibilizare
etc.
Dezvoltarea programelor de reintegrare n educa#ie a celor
care prsesc timpuriu &coala, educa#ia de tip a doua &ans,
forme flexibile de educa#ie etc.
Educa#ie:
ameliorarea
accesului la
educa#ie
Impact direct
3. 3. Cre&terea
adaptabilit#ii
lucrtorilor &i a
ntreprinderilor
3.3 Dezvoltarea
parteneriatelor &i
ncurajarea
ini#iativelor pentru
partenerii sociali &i
Sprijin pentru mbunt#irea capacit#ii partenerilor sociali &i
a societ#ii civile, respectiv a sindicatelor, patronatelor,
Comitetelor Sectoriale, ONG-urilor, Pactelor Regionale &i
Parteneriatelor Locale pentru Ocupare &i Incluziune Social &i
Secretariatelor Tehnice Permanente ale acestora, a altor re#ele
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe
pia#a muncii
Impact direct
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
63

Nr

AP DMI Obiective Specifice
Domeniile/
subiectele
relevante
Impact asupra
egalit#ii de
&anse
societatea civil relevante n domeniile ocuprii for#ei de munc &i n domeniul
social pentru a contribui pe deplin la dezvoltarea resurselor
umane din Romania
4. 5. Promovarea
msurilor active de
ocupare
5.1 Dezvoltarea &i
implementarea
msurilor active de
ocupare
Cre&terea adaptabilit#ii &omerilor tineri &i de lung durat la
schimbrile continue de
pe pia#a muncii.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe
pia#a muncii
Impact direct
5. 5. Promovarea
msurilor active de
ocupare
5.2 Promovarea
sustenabilit#ii pe
termen lung a
zonelor rurale n
ceea ce prive&te
dezvoltarea
resurselor umane &i
ocuparea for#ei de
munc
Extragerea persoanelor inactive din punct de vedere economic
care triesc n mediul rural &i care &i c&tig existen#a din
activit#i legate de agricultura de subzisten#, efectuate n
propriile gospodrii &i orientarea acestora ctre sectorul non-
agricol, &i anume sectorul industrial &i de servicii. Va fi
acordat o aten#ie special tinerilor &i femeilor.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe
pia#a muncii
Impact direct
6. 6. Promovarea
incluziunii sociale
6.1 Dezvoltarea
economiei sociale
Sprijin acordat unor entit#i precum ONG-urile, cooperativele
sociale, asocia#iile de ajutor reciproc, alte organiza#ii de
caritate &i de voluntariat ca instrumente flexibile &i
sustenabile de asisten# a comunit#ilor n atingerea propriilor
obiective, precum:
stimularea crerii de locuri de munc &i dezvoltarea
aptitudinilor
consolidarea capacit#ii comunitare pentru sprijinul social
sprijinirea cre&terii economice &i revitalizarea vecint#ii
protejarea mediului
mobilizarea grupurilor dezavantajate.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe
pia#a muncii,
promovarea
activit#ilor
independente &i
antreprenoriatulu
i.

Sntate,
bunstare,
incluziune
social: proiecte
la nivel comunitar
Impact direct
7. 6. Promovarea
incluziunii sociale
6.2 mbunt#irea
accesului &i
participrii
grupurilor
vulnerabile pe pia#a
muncii
Cre&terea participrii pe pia#a muncii &i combaterea
excluziunii sociale prin motivarea persoanelor n
integrarea/reintegrarea pe pia#a muncii, asistarea lor n
cutarea efectiv a unui loc de munc, facilitarea accesului la
formare &i alte msuri active de ocupare, inclusiv ajutorul
acordat persoanelor cu probleme de sntate pentru a reveni
la locul de munc, stimulnd, n acela&i timp valorizarea
muncii &i nlturnd capcana &omajului, a srciei &i a
inactivit#ii.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe
pia#a muncii,
evitarea
discriminrii pe
pia#a muncii

Educa#ie &i
formare:
adaptarea &i
echiparea pentru
facilitarea
accesului
Impact direct
8. 6. Promovarea
incluziunii sociale
6.3 Promovarea
egalit#ii de &anse
pe pia#a muncii
Eliminarea discriminrii &i a practicilor discriminatorii din
diferite motive, ca de exemplu origine etnic, dizabilitatea sau
vrsta.
Drepturi
Fundamentale:
Ocuparea for#ei
de munc:
evitarea
discriminrii pe
pia#a muncii
Impact direct
9. 6. Promovarea
incluziunii sociale
6.4 Ini#iative
transna#ionale
pentru o pia#
inclusiv a muncii
Crearea unei pie#e a muncii mai permisive, flexibile &i
inclusive &i acoperirea unei game largi de activit#i: schimbul de
informa#ii ntre administra#ii, formatori, actorii relevan#i de pe
pia#a muncii &i n domeniul politicilor sociale, adaptarea &i
transferul de experien# din alte state, studii &i evaluri, ac#iuni
comune.
Drepturi
Fundamentale:
Ocuparea for#ei
de munc:
sporirea gradului
de participare pe
pia#a muncii
Impact direct

Cele 9 interven#ii nespecifice (cu impact indirect) analizate n cadrul POS DRU sunt:
Nr AP DMI Obiective Specifice Domeniile/
subiectele
relevante
Impact asupra
egalit#ii de
&anse
1. 1. Educa#ia &i
formarea
profesional n
sprijinul cre&terii
economice &i
dezvoltrii
societ#ii bazate pe
cunoa&tere
1.1 Accesul la
educa#ie &i formare
profesional ini#ial
de calitate
Modernizarea &i restructurarea educa#iei &i formrii
profesionale ini#iale ntr-o abordare integrat (ac#iuni pentru
sistem, sprijin pentru furnizori, dezvoltarea personalului,
dezvoltarea &i furnizarea ofertelor/programelor de educa#ie &i
formare profesional ini#ial, servicii integrate de sprijin n
educa#ie &i formare profesional ini#ial, precum servicii de
orientare &i consiliere, ac#iuni inovative n vederea asigurrii
accesului la educa#ie &i formare profesional ini#ial de
calitate).
Educa#ie &i
formare:
participarea la
formarea
profesional,
modernizarea
sistemului
educa#ional
Impact indirect
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
64

Nr AP DMI Obiective Specifice Domeniile/
subiectele
relevante
Impact asupra
egalit#ii de
&anse
2. 1. Educa#ia &i
formarea
profesional n
sprijinul cre&terii
economice &i
dezvoltrii societ#ii
bazate pe
cunoa&tere
1.2 Calitate n
nv#mntul
superior
Modernizarea &i restructurarea nv#mntului superior ntr-o
abordare integrat (ac#iuni pentru sistem, sprijin pentru
furnizori, dezvoltarea personalului, dezvoltarea &i furnizarea
ofertelor de nv#mnt superior, ac#iuni inovative n vederea
mbunt#irii &i dezvoltrii nv#mntului superior).
Educa#ie &i
formare:
participarea la
formarea
profesional,
modernizarea
sistemului
educa#ional
Impact indirect
3. 1. Educa#ia &i
formarea
profesional n
sprijinul cre&terii
economice &i
dezvoltrii societ#ii
bazate pe
cunoa&tere
1.3 Dezvoltarea
resurselor umane
din educa#ie &i
formare
mbunt#irea nivelului de calificare &i formare profesional &i
FPC a profesorilor, personalului didactic &i formatorilor.
Educa#ie &i
formare:
participarea la
formarea
profesional,
modernizarea
sistemului
educa#ional
Impact indirect
4. 1. Educa#ia &i
formarea
profesional n
sprijinul cre&terii
economice &i
dezvoltrii societ#ii
bazate pe
cunoa&tere
1.4 Calitate n FPC Cre&terea capacit#ii sistemului public &i privat de FPC de a
furniza servicii de calitate n vederea sus#inerii obiectivului de
cre&tere a participrii la formare profesional continu cu
accent asupra dezvoltrii sistemului (instrumente, metodologii,
standarde etc.), &i asigurrii calit#ii.
Educa#ie &i
formare:
participarea la
formarea
profesional,
modernizarea
sistemului
educa#ional
Impact indirect
5. 2. Corelarea nv#rii
pe tot parcursul
vie#ii cu pia#a muncii
2.3 Acces &i
participare la FPC
Cre&terea gradului de participare la programele FPC, facilitarea
calificrii angaja#ilor
Ocupare:
adaptarea &i
echiparea pentru
facilitarea
accesului
Impact indirect
6. 3. Cre&terea
adaptabilit#ii
lucrtorilor &i a
ntreprinderilor
3.1 Promovarea
culturii
antreprenoriale


Transformarea antreprenoriatului ntr-o op#iune de carier
pentru fiecare, ca o solu#ie important pentru contracararea
efectelor negative ale ajustrilor structurale &i ale procesului de
restructurare a industriei, genernd alternative economice &i
sociale &i mbunt#ind statutul economic al unui numr
semnificativ de persoane.
Ocupare:
promovarea
activit#ilor
independente &i
antreprenoriatulu
i
Impact indirect
7. 3. Cre&terea
adaptabilit#ii
lucrtorilor &i a
ntreprinderilor
3.2 Formare &i sprijin
pentru ntreprinderi
&i angaja#i pentru
promovarea
adaptabilit#ii+
Crearea capacit#ii interne a ntreprinderilor pentru
dezvoltarea propriilor resurse umane, inclusiv programe de
formare specializate, cu accent pe noile tehnologii.
Ocupare:
productivitate &i
calitatea muncii
Impact indirect
8. 4. Modernizarea
Serviciului Public de
Ocupare
4.1 ntrirea
capacit#ii Serviciului
Public de Ocupare
de furnizare a
serviciilor de
ocupare

Sprijinirea activit#ilor cu privire la ntrirea capacit#ii SPO de
furnizare a serviciilor de ocupare. Vor fi promovate ac#iuni care
vor conduce la mbunt#irea rela#iei dintre SPO &i clien#ii si,
precum &i la un acces crescut la msurile active de ocupare.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe
pia#a muncii
Impact indirect
9. 4. Modernizarea
Serviciului Public de
Ocupare
4.2 Formarea
personalului SPO
Conceperea &i consolidarea strategiei de FPC a SPO pentru
sporirea calit#ii &i eficien#ei serviciilor furnizate &i consolidarea
capacit#ii SPO de adaptare la pia#a muncii.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe
pia#a muncii
Impact indirect

Apeluri de propuneri de proiecte - Preg#tire
Conform celor discutate n cadrul interviului cu reprezentan#ii POS DRU, pregtirea Ghidurilor Solicitan#ilor nu a
presupus nicio expertiz specific, n sensul implicrii unui expert extern n E', pentru pregtirea Ghidurilor
Solicitantului pentru cele 18 DMI-uri sau pentru celelalte, n vederea ob#inerii unui impact pozitiv n materie de
egalitate de &anse &i / sau de prevenire a oricror forme de discriminare prin proiectele finan#ate. Cu toate acestea,
POS DRU fiind principalul program din Romnia care acoper proiecte legate de E', direct &i indirect, personalul AM
ar trebui s posede cuno&tin#ele necesare pentru implementarea adecvat a principiului.
Ghidul Solicitantului - explicaii despre principiul E'
Cele 9 DMI-uri cu efect direct asupra egalit#ii de &anse au ca obiectiv eliminarea factorilor care ar putea duce la
discriminare, prin ac#iuni asupra anumitor categorii de persoane n situa#ii vulnerabile (de ex. abandonul &colar
timpuriu, &omajul n zonele rurale) sau prin crearea condi#iilor necesare pentru ca grupurile vulnerabile s aib acces
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
65

(egal) pe pia#a for#ei de munc (de ex. economia social). Dintre aceste 9 DMI-uri, dou (&i anume 6.2 mbunt#irea
accesului &i participrii grupurilor vulnerabile pe pia#a muncii &i 6.3 Promovarea egalit#ii de &anse pe pia#a muncii)
sunt concentrate n mod special asupra celor dou dimensiuni ale principiului E', nediscriminarea (adic grupurile
vulnerabile) &i egalitatea de gen, dar ntr-un singur domeniu, respectiv accesul pe pia#a for#ei de munc.
Ghidurile Solicitantului publicate pentru aceste interven#ii specifice prezint n mod adecvat ra#ionamentul DMI-
urilor, precum &i activit#ile eligibile, beneficiarii &i grupurile #int, iar aceste elemente decurg n mod logic din
obiectivele &i prevederile PO &i ale DCI legate de principiul egalit#ii de &anse &i nediscriminrii.
Din punctul de vedere al domeniilor #int identificate de conceptul de E' dezvoltat n primul capitol al prezentului
raport, Ghidurile celor 9 DMI-uri abordeaz n special: (1) educa#ia: mbunt#irea accesului la educa#ie / educa#ie &i
formare: adaptarea &i echiparea pentru facilitarea accesului; (2) ocuparea for#ei de munc: mbunt#irea participrii
la pia#a muncii, promovarea activit#ilor independente &i a antreprenoriatului, evitarea discriminrii pe pia#a muncii;
(3) sntatea, bunstarea, incluziunea social: proiecte la nivelul comunit#ii &i (4) drepturile fundamentale, n sensul
promovrii &i contribu#iei la implementarea pentru to#i a principiului egalit#ii de &anse.
Ghidurile pentru cele 9 DMI-uri specifice con#in formulri clare referitoare la grupurile vulnerabile identificate
conform conceptului de E' dezvoltat n primul capitol al prezentului raport, n conformitate cu logica de interven#ie a
DMI: toate categoriile sunt abordate de DMI 6.2 mbunt#irea accesului &i participrii grupurilor vulnerabile pe
pia#a muncii &i 6.3 Promovarea egalit#ii de &anse pe pia#a muncii, iar celelalte DMI abordeaz n mod specific:
persoanele asistate (elevi, studen#i, absolven#i), persoane care abandoneaz timpuriu &coala, &omeri tineri &i de
lung durat, persoane inactive economic din zonele rurale, n special tinerii &i femeile, persoane srace, persoane
expuse din mai multe motive, inclusiv originea etnic, dizabilit#i sau vrst.
Din punctul de vedere al domeniilor #int identificate de conceptul de E' dezvoltat n primul capitol al prezentului
raport, Ghidurile celor 9 DMI-uri abordeaz n special: (1) educa#ia &i formarea: participarea la formarea
profesional, modernizarea sistemului educa#ional, (2) ocuparea: adaptarea &i echiparea pentru facilitarea accesului,
promovarea activit#ilor independente &i a antreprenoriatului, productivitatea &i calitatea muncii, ameliorarea
participrii pe pia#a muncii. Principiul egalit#ii de &anse &i nediscriminrii este integrat, n conformitate cu
prevederile PO &i ale DCI, n unele cazuri, prin activit#i eligibile orientative: n conformitate cu Ghidul specific, DMI
1.1 finan#eaz dezvoltarea unui sistem educa#ional la care s aib acces to#i (adic educa#ia inclusiv), iar Ghidul
General prevede c n cadrul acestui DMI optimizarea / furnizarea serviciilor de mediere &colar etc. pentru elevii
cu dizabilit#i, de origine rom, din zonele rurale &i / sau apar#innd altor grupuri vulnerabile vor beneficia de
finan#are. DMI 1.2 finan#eaz activit#ile care duc la cre&terea accesului la educa#ie ter#iar, n special pentru
popula#ia din zonele rurale &i din comunitatea rom etc.). DMI 4.1 finan#eaz programe pentru &omeri &i pentru
persoanele aflate n cutarea unui loc de munc; DMI 1.4 finan#eaz integrarea principiilor E' n activit#ile &i
procesele dezvoltate &i implementate.
Toate GS ale DMI-urilor nespecifice ofer beneficiarilor posibilitatea (ca &i n cazul DMI 1.4, men#ionat n paragraful
anterior) de a implementa n cadrul proiectelor lor activit#i orientate asupra E', de ex. module specifice n cadrul
sesiunilor de formare. Dar, de&i acestea reprezint o modalitate optim de integrare a E' la nivel de proiect, acestea
nu sunt obligatorii &i n cazul PO DCA.
Pe lng activit#ile orientate asupra grupurilor vulnerabile &i a domeniului legat de E', att de ctre DMI-urile
specifice, ct &i de ctre DMI-urile nespecifice, toate cele 18 GS se refer clar la E' ca obiectiv pe orizontal al
programului, cu scopul de a-l integra n interven#iile finan#ate n cadrul acestora. Descrierea n GS a principiului E' se
refer pe larg la prevederile legisla#iei de baz n domeniu, n special OG 137/2000 &i Legea 202/2002, deci att la
egalitatea de gen &i nediscriminare, ct &i la mbtrnirea activ &i la incluziunea social. Prin formularea utilizat, GS
interzic discriminarea &i promoveaz, cu ajutorul integrrii, eliminarea tuturor criteriilor de discriminare n toate
domeniile prevzute de legisla#ia n vigoare. Cu toate acestea, GS nu precizeaz modalitatea de realizare a integrrii
la nivel de proiect: GS men#ioneaz c implementarea principiului trebuie luat n considerare la elaborarea
proiectului &i la efectuarea activit#ilor aferente acestuia.
Formularele de cerere utilizate n POS DRU pentru cele 18 DMI-uri extind oarecum conceptul de E', a&a cum este
utilizat n program n vederea integrrii, deoarece se refer, pe lng Legile 137/2000 &i 202/2002, la prevederile
consacrate n Constitu#ie, n Codul Muncii, n OG 96/2003 pentru protec#ia maternit#ii &i la Legea 2010/1999
referitoare la concediul de paternitate).
Formular de cerere de finanare - cuprins
Toate formularele de cerere con#in cerin#e pentru solicitan#i, care trebuie s arate cum va fi integrat principiul E' n
proiectele lor: n (1) faza de elaborare, (2) n activit#ile proiectului &i (3) n managementul proiectului. Cu toate
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
66

acestea, la fel ca &i n cazul GS, informa#iile nu sunt suficient de specifice pentru a oferi solicitan#ilor o imagine clar
asupra modului n care pot implementa aceast cerin# a programului.
Formular de cerere de finanare - Cerine de monitorizare
Att ghidurile, ct &i formularele de cerere sunt specifice cnd furnizeaz solicitan#ilor informa#ii legate de
procedurile de monitorizare (rapoarte &i vizite) care trebuie urmate, precum &i de indicatorii pentru care beneficiarii
trebuie s colecteze &i s raporteze date.
n acela&i timp, indicatorii inclu&i n Ghiduri reprezint &i indicatori de performan# ai programului, dar &i indicatori
lega#i de grupurile #int ale proiectelor, pentru care beneficiarii trebuie s efectueze colectarea de date primare &i s
raporteze AM, n conformitate cu Anexa XIII a Regulamentului de Implementare. De asemenea, ghidurile oblig
beneficiarii s raporteze cu ajutorul rapoartelor de progres al programului informa#ii privind activit#ile specifice
legate de egalitatea de &anse, a&a cum impune Regulamentul FSE, articolul 10 chiar din partea POS DRU, prin
intermediul raportului anual / final de implementare
29
.
Lansarea apelurilor de propuneri de proiecte - informare &i publicitate
Avnd n vedere logica interven#iei POS DRU, situa#ia din punctul de vedere al promovrii aspectelor legate de
egalitatea de &anse &i nediscriminare este mai complex dect n cazul programelor nespecifice, care integreaz doar
principiul. Conform celor discutate la interviul cu reprezentan#ii AM a POS DRU, programul a implementat
numeroase activit#i de comunicare &i informare, pentru a promova &i a explica oportunit#ile &i cerin#ele tuturor
DMI-urilor, specifice sau nespecifice. Pe lng activit#ile specifice de prezentare a E', a&a cum sunt finan#ate n
cadrul acestor DMI-uri (&i prezentate mai jos), n cadrul lor a fost abordat &i E' ca obiectiv pe orizontal al
programului.
Mecanismul de depunere
n ciuda concentrrii asupra E' &i a activit#ilor strns legate de E', AM a POS DRU nu a luat n considerare posibilele
obstacole n calea procesului de depunere a cererilor de finan#are de ctre reprezentan#ii anumitor grupuri
vulnerabile. O astfel de abordare ar fi fost mult mai relevant pentru POS DRU, n special deoarece printre
beneficiarii eligibili se numr &i ONG-uri care reprezint interesele grupurilor vulnerabile.
Lansarea apelurilor - generarea proiectelor
Conform celor discutate n cadrul interviului cu reprezentan#ii AM a POS DRU, AM &i OI au sprijinit solicitan#ii la
elaborarea proiectelor &i a cererilor. Expertiza specific implicat n acest proces a fost intern (adic personalul din
cadrul AM &i al OI), dar s-a asigurat &i sprijin extern, de ex. prin externalizarea serviciilor de asisten#.

Programul Operaional Dezvoltarea Capacit#ii Administrative (PO DCA)
Pentru PO DCA, am analizat cele mai recente GS pentru cele 3 DMI-uri acoperite de aceast evaluare pe orizontal:
DMI 1.2 Cre&terea responsabilizrii administra#iei publice, DMI 1.3 mbunt#irea eficacit#ii organiza#ionale &i 2.2
Ameliorarea calit#ii &i eficien#ei furnizrii serviciilor, deoarece acestea sunt cele mai complete, dar nu difer
substan#ial de versiunile anterioare.
Apeluri de propuneri de proiecte Preg#tire
Conform celor discutate n cadrul interviul cu reprezentan#ii PO DCA, pregtirea Ghidurilor Solicitan#ilor nu a
presupus nicio expertiz specific, n sensul implicrii unui expert extern specializat n probleme de E', pentru
pregtirea Ghidurilor Solicitantului, n vederea ob#inerii unui impact pozitiv n materie de egalitate de &anse &i / sau
de prevenire a oricror forme de discriminare prin proiectele finan#ate n cadrul POAT.
Ghidul Solicitantului - explicaii despre principiul E'


29
Dup cum este cazul: (a) integrarea de gen, precum )i orice ac#iune cu specific de gen; (b) ac#iuni pentru cre)terea participrii
imigran#ilor la ocupare )i implicit mai buna lor integrare social; (c) ac#iuni de ntrire a integrrii n munc )i implicit mbunt#irea
gradului de incluziune social a minorit#ilor; (d) ac#iuni de mbunt#ire a gradului de integrare n munc )i incluziunea social a altor
grupuri defavorizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilit#i; (e) activit#i inovatoare, inclusiv o prezentare a temelor )i a rezultatelor
aestora, diseminarea )i integrarea; (f) ac#iuni transna#ionale )i / sau interregionale.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
67

Aceste trei Ghiduri ale Solicitantului se refer n acela&i mod la principiul egalit#ii de &anse. Abordarea este holistic,
a&a cum este prevzut n OG 137/2000, dar se refer &i n mod specific la egalitatea de gen pe pia#a muncii. n mod
inovator pentru programele fr interven#ii specifice, PO DCA prevede cerin#e minime care trebuie ndeplinite de
proiecte, pentru a satisface criteriul respectiv de eligibilitate stabilit: beneficiarii trebuie s organizeze n cadrul
proiectelor lor un modul / o sec#iune de modul, un curs, un seminar sau o conferin# care s promoveze &i s creasc
nivelul de con&tientizare a importan#ei principiului E'.
Formular de cerere de finanare - cuprins
Formularele de cerere impun n mod explicit solicitan#ilor s descrie n cerere modul n care inten#ioneaz s aplice
principiul E' &i s respecte cerin#ele minime din GS n acest sens (cu alte cuvinte, care dintre activit#ile solicitate vor
fi implementate de proiect - un modul / un seminar / o conferin#).

Formular de cerere de finanare - Cerine de monitorizare
Formularul de cerere nu se refer la un sistem ulterior de monitorizare, dar cu toate acestea, ghidurile explic n
mod clar c pentru proiecte va exista obliga#ia de a raporta ctre AM (de ex. prin rapoarte de monitorizare) asupra
modului n care au aplicat principiul egalit#ii de &anse (inclusiv implementarea cerin#elor minime). Deoarece PO
DCA este un program finan#at prin FSE, trebuie s monitorizeze &i indicatori care reflect profilul beneficiarilor finali
ai proiectelor din punctul de vedere al vrstei, genului, localizrii (mediul rural / urban) sau apar#innd unui alt grup
vulnerabil (conform cerin#ei din Anexa XIII a Regulamentului de Implementare - consulta#i fi&a programului pentru o
descriere complet).
Lansarea apelurilor de propuneri de proiecte - informare &i publicitate
Pe lng documenta#ia furnizat poten#ialilor beneficiari la lansarea apelului de propuneri de proiecte, prezentat
mai sus, a fost efectuat &i o serie de activit#i de informare pentru toate DMI-urile analizate &i pentru ntregul
program. Conform celor discutate la interviuri, principiul E' a fost acoperit n cadrul acestor activit#i, ca o tem
distinct, &i nu au fost organizate evenimente separate pentru prezentarea egalit#ii de &anse &i a nediscriminrii.
Informa#iile furnizate n cadrul campaniilor de Informare &i Publicitate au fost de obicei acelea&i ca &i n documentele
&i ghidurile de programare.
Ca un exemplu de bun practic, pe lng prevederea unor cerin#e minime clare, AM a PO DCA a pus la dispozi#ia
poten#ialilor beneficiari, dar &i a beneficiarilor o bro&ur care prezint mai multe detalii legate de legisla#ia n vigoare
&i conceptele de E' &i nediscriminare. Bro&ura
30
acoper un al doilea obiectiv pe orizontal al PO DCA (&i anume
dezvoltarea durabil) &i o tem orizontal important pentru program &i anume achizi#iile publice. Bro&ura trateaz
principiul egalit#ii de &anse din perspectiva relevant pentru logica sa de interven#ie, adic define&te integrarea de
gen ca fiind integrarea egalit#ii de gen n ciclul de politici publice, n special formularea, precum &i n procesele,
procedurile, regulamentele &i legile legate de administra#ia public &i elaborate de aparatul politico-administrativ.
Bro&ura face distinc#ia ntre egalitatea de gen &i nediscriminare, dar se refer explicit, n contextul nediscriminrii,
doar la persoanele cu dizabilit#i. Se #ine seama de legisla#ia european &i na#ional esen#ial, iar alte strategii
relevante la nivel na#ional sunt men#ionate ca surse, dar acestea sunt legate mai mult de egalitatea de gen.
Obiectivul principal al bro&urii l constituie de fapt aceast dimensiune a egalit#ii de &anse &i este abordat n termeni
generali. De exemplu, se pune accent pe egalitatea de gen, de&i este posibil ca brba#ii s fie sub-reprezenta#i n
grupul #int al programului (adic angaja#i din administra#ia public) &i o problem foarte relevant n contextul OP
DCA &i al E', adic ponderea redus a femeilor n func#ii de decizie din aparatul politico-administrativ nu este
men#ionat n mod explicit.
Mecanismul de depunere
AM a PO DCA nu a luat n considerare barierele n calea procesului de depunere a cererilor de finan#are de ctre
reprezentan#ii anumitor grupuri vulnerabile.
Lansarea apelurilor - generarea proiectelor


30

http://www.fonduriadministratie.ro/pictures/Document%20inf%20privind%20egalit%20de%20sanse,%20dezv%20durabila%20si%
20achiz%20pub(1).pdf
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
68

Conform celor discutate la interviul cu reprezentan#ii AM a PO DCA, AM a sprijinit solicitan#ii la elaborarea
proiectelor &i a cererilor, att prin servicii de asisten# ct &i direct, prin dezvoltarea mpreun ideile de proiecte
mpreun cu poten#ialii beneficiari. Cu toate acestea, n proces nu a fost implicat nicio expertiz specific, iar
informa#iile legate de E' au fost furnizate de ctre personalul AM.


Programul Operaional Regional (POR)
Criterii de eligibilitate
Dup cum s-a men#ionat mai sus, POR a luat deja n calcul, din faza de programare, reflectarea principiului E' n
evaluarea proiectului &i n grila de selec#ie. Programul realizeaz acest lucru n faza de implementare, deoarece
respectarea prevederilor legale referitoare la E' este utilizat de AM ca un criteriu de eligibilitate pentru toate DMI-
urile analizate. Dovada ndeplinirii acestui criteriu de eligibilitate se face printr-o declara#ie a solicitantului (deoarece
acesta este cazul tuturor programelor care au un criteriu de eligibilitate referitor la conformitatea proiectului cu
legisla#ia relevant privind E').
Criterii de evaluare &i de selecie
Sistemul de evaluare a proiectelor POR con#ine &i un sub-criteriu de selec#ie (&i anume 2.8) n cadrul celui de-al
doilea criteriu principal al grilei de evaluare &i anume Calitatea, maturitatea &i sustenabilitatea proiectului, prin
care se evalueaz dac proiectul implementeaz msuri de promovare a principiului E' &i nediscriminrii.
Subcriteriul de selec#ie referitor la E' are aceea&i greutate ca &i celelalte sub-criterii din cadrul celui de-al doilea
criteriu principal - toate cele 10 sub-criterii din cel de-al doilea criteriu principal pot primi maximum 6 puncte. Scorul
maxim de 6 puncte se atribuie proiectelor care au o politic de E' &i nediscriminare prin 1) stabilirea unor
mecanisme pentru asigurarea E' n contractele semnate n cadrul proiectului, 2) identificarea aspectelor poten#iale
referitoare la discriminare n contextul proiectului &i implementarea unor mecanisme pentru solu#ionarea acestora
(fr a men#iona niciunul n particular) &i 3) crearea infrastructurii / adaptarea structurilor existente pentru
persoanele cu dizabilit#i. Proiectele care respect elementele 2 &i 3 primesc numai 3 puncte, iar aplica#iile care
respect cerin#ele legale minime n domeniu (care trec efectiv de etapa de eligibilitate) primesc 1 punct. Dac
proiectul prime&te 0 puncte la acest sub-criteriu, este exclus automat din proces; totu&i, n cazul acestui sub-criteriu,
proiectele nu pot fi punctate cu 0, deoarece toate proiectele ajunse n aceast faz au trecut deja prin verificarea
eligibilit#ii, deci ndeplinesc cerin#ele minime ale legisla#iei relevante.
Evaluarea acestui sub-criteriu &i punctarea cererii de finan#are se bazeaz pe informa#iile furnizate de solicitant n
formularul de cerere (&i anume sec#iunile referitoare la grupul #int, activit#ile &i managementul proiectului) &i n
studiul de fezabilitate.
Instrumente / sesiuni de formare pentru evaluatorii de proiecte
Evaluarea tehnico-financiar a cererilor n cadrul POR este efectuat de un grup de evaluatori, inclusiv un expert pe
probleme legate de E' (vezi criteriul urmtor). Sub-criteriul de selec#ie legat de E' este punctat numai de evaluatorul
pentru E', de aceea sistemul POR nu aplic o abordare de calibrare.
Conform interviului cu reprezentan#ii AM a POR, evaluatorilor li s-au furnizat toate informa#iile necesare, de&i prin
sesiuni de formare scurte, ceea ce le-a permis s-&i ndeplineasc sarcinile de evaluare. Informa#iile &i formarea
legate de sub-criteriul E' din grila de evaluare au fost acoperite n cadrul acestor activit#i de informare &i formare
general.
Contractarea evaluatorilor de proiecte
n conformitate cu specifica#iile tehnice ale cererii de ctre AM a unor servicii de evaluare, cel pu#in 5% din expertiza
echipei trebuie s fie n domeniul social, n special n cel al egalit#ii de &anse.
Expertul care efectueaz evaluarea E' a fost denumit expert n servicii sociale / egalitate de &anse &i de#ine (1) o
diplom universitar n &tiin#e sociale sau ntr-un domeniu similar (2) minimum 3 ani de experien# profesional n

FAZA 3:
SELEC(IA PROIECTELOR
1. Programming
2. Launching ofcalls
3. Project selection
4. Management and
Financial Control
5. Monitoring
6. Evaluation
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
69

implementarea serviciilor sociale / politicilor privind E' &i (3) minimum 3 ani de experien# n evaluarea proiectelor
legate de servicii sociale / promovarea E' / eliminarea discriminrii.
Cu toate acestea, contractul referitor la serviciile de evaluare nu face nicio referire specific la aplicare E' n cadrul
su (de ex. la selectarea evaluatorilor).

Programul Operaional Sectorial Cre&terea Competitivit#ii Economice (POS CCE)
Criterii de eligibilitate
Dup cum s-a men#ionat mai sus, POS CCE a luat n considerare n faza de programare reflectarea principiului E' n
procesul de selec#ie a proiectelor. Respectarea legisla#iei na#ionale relevante n domeniul E' nu este un criteriu de
eligibilitate independent, ci o parte a unui criteriu general de eligibilitate, care abordeaz toate temele orizontale ale
programului (adic E', dezvoltarea durabil &i ajutoarele de stat) precum &i cerin#ele de Informare &i Publicitate.
Criterii de evaluare &i de selecie
Grila de evaluare &i de selec#ie a POS CCE nu con#ine niciun criteriu specific de E' ce ar favoriza proiectele care includ
principiul egalit#ii de &anse, de&i, conform prezentrii din cele 2 faze anterioare, programul schi#eaz un profil de E'
relevant att la nivelul programului, ct &i al proiectului.
Instrumente / sesiuni de formare pentru evaluatorii de proiecte
Deoarece E' nu este inclus n grila de evaluare tehnico-financiar, nu au fost selecta#i evaluatori de proiect dedica#i
&i nu au fost efectuate activit#i de formare &i calibrare specifice pentru procesul de evaluare / n timpul acestuia.
Contractarea evaluatorilor de proiecte
Deoarece E' nu este inclus n grila de evaluare tehnico-financiar, nu au fost selecta#i evaluatori de proiect cu o
anumit experien# n domeniul E', de aceea nu au fost semnate contracte pentru implicarea lor, cu sau fr clauze
speciale legate de E'.
Programul Operaional Sectorial Mediu (POS Mediu)
Criterii de eligibilitate
Abordarea POS Mediu este foarte asemntoare cu cea a POS CCE (de&i n faza de programare nu a fost planificat
nicio abordare specific): principiul E' este inclus n aceast faz ntr-un criteriu unic, general de eligibilitate care se
refer la toate temele orizontale ale programului (adic E' &i nediscriminare, dezvoltare durabil, TIC, achizi#ii
publice, ajutoare de stat) &i oblig solicitan#ii s dovedeasc printr-o declara#ie c respect &i vor continua s
respecte legisla#ia na#ional &i comunitar aplicabil acestor teme.
Criterii de evaluare &i de selecie
Grila de evaluare &i de selec#ie a POS Mediu nu con#ine niciun criteriu specific de E' ce ar favoriza proiectele care
includ principiul egalit#ii de &anse, de&i, conform prezentrii din cele 2 faze anterioare, programul transeaz un
profil de E' relevant att la nivelul programului, ct &i al proiectului.
Instrumente / sesiuni de formare pentru evaluatorii de proiecte
Deoarece E' nu este inclus n grila de evaluare tehnico-financiar, nu au fost selecta#i evaluatori de proiect dedica#i
&i nu au fost efectuate activit#i de formare &i calibrare specifice pentru procesul de evaluare / n timpul acestuia.
Contractarea evaluatorilor de proiecte
Deoarece E' nu este inclus n grila de evaluare tehnico-financiar, nu au fost selecta#i evaluatori de proiecte cu o
anumit experien# n domeniul E', de aceea nu au fost semnate contracte pentru implicarea lor, cu sau fr clauze
speciale legate de E'.
Programul Operaional Sectorial Transport (POS T)
Criterii de eligibilitate
Ca &i n cazul POS Mediu, POS T nu a luat n considerare n faza de programare faptul c va reflecta n orice mod
principiul E' n procedura de selec#ie a proiectelor. Cu toate acestea, POS T a inclus n aceast procedur un criteriu
de eligibilitate specific, care se refer la trei teme orizontale: ajutorul de stat (dac este cazul), E' &i nediscriminarea,
respectiv dezvoltarea durabil. Declara#ia conform creia solicitantul respect legisla#ia n vigoare pentru cele dou
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
70

teme orizontale extinde implementarea principiului &i n cadrul contractelor care urmeaz a fi semnate n cadrul
proiectelor.
Criterii de evaluare &i de selecie
Grila de evaluare &i selec#ie a POS T nu con#ine niciun criteriu specific de E' ce ar favoriza proiectele care includ
principiul egalit#ii de &anse, de&i, conform prezentrii din cele 2 faze anterioare, programul con#ine elemente legate
de E' pe care inten#ioneaz s le aplice (de ex. accesul egal al femeilor &i al romilor la locurile de munc create n
cadrul programului)
Instrumente / sesiuni de formare pentru evaluatorii de proiecte
Deoarece E' nu este inclus n grila de evaluare tehnico-financiar, nu au fost selecta#i evaluatori de proiect dedica#i
&i nu au fost derulate activit#i de formare &i calibrare specifice pentru procesul de evaluare / n timpul acestuia.
Contractarea evaluatorilor de proiecte
Deoarece E' nu este inclus n grila de evaluare tehnico-financiar, nu au fost selecta#i evaluatori de proiect cu o
anumit experien# n domeniul E', de aceea nu au fost semnate contracte pentru implicarea lor, cu sau fr clauze
speciale legate de E'.
Programul Operaional Asisten# Tehnic# (POAT)
Criterii de eligibilitate
Dup cum s-a men#ionat mai sus, n conformitate cu prevederile DCI, POAT a luat n considerare n faza de
programare reflectarea principiului E' n procedura de evaluare a proiectelor. Cu toate acestea, deoarece n cadrul
acestui proiect nu se define&te un set clar de criterii de evaluare, nu exist niciun criteriu specific de E' elaborat &i
aplicat cererilor depuse n cadrul acestui program.
Criterii de evaluare &i de selecie
De&i Ghidul Solicitantului prevede c AM va lua n considerare, la evaluarea propunerilor de proiecte, respectarea de
ctre acestea a legisla#iei na#ionale &i comunitare n vigoare, inclusiv cea referitoare la egalitatea de &anse, aceast
abordare general nu este dus mai departe, de exemplu printr-un sub-criteriu de selec#ie sau alt element similar.
Acest lucru ar fi fost deosebit de util pentru implementarea &i cre&terea nivelului de con&tientizare a principiului E',
prin elaborarea / selectarea unor proiecte care ar fi inclus activit#i de integrare a E', cum s-a procedat n cazul PO
DCA.
Instrumente / sesiuni de formare pentru evaluatorii de proiecte
Deoarece E' nu este inclus n grila de evaluare tehnico-financiar a PO DCA, iar evaluarea &i selectarea cererilor n
cadrul PO DCA se efectueaz intern, nu au fost selecta#i evaluatori de proiecte dedica#i (externi) &i nu au fost
derulate activit#i specifice de formare &i calibrare pentru procesul de evaluare / n timpul acestuia.
Contractarea evaluatorilor de proiecte
Deoarece E' nu este inclus n grila de evaluare tehnico-financiar a PO DCA, iar evaluarea &i selec#ia cererilor n
cadrul PO DCA se efectueaz intern, nu au fost selecta#i evaluatori de proiect cu o anumit experien# n domeniul
E', de aceea nu au fost semnate contracte pentru implicarea lor, cu sau fr clauze speciale legate de E'.
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
Pentru a analiza modul n care principiul E' este integrat n sistemul de evaluare &i de selec#ie al POS DRU, am
analizat prevederile n vigoare ale Ghidurilor Solicitantului generale &i specifice &i grilele de eligibilitate, evaluare &i
selec#ie aplicate n cazul celor 18 DMI-uri acoperite de aceast evaluare. Prevederile n materie de E', criteriile de
eligibilitate, evaluare &i selec#ie, precum &i declara#ia n sprijinul conformit#ii sunt similare pentru toate DMI-urile.
Criterii de eligibilitate
POS DRU utilizeaz dou seturi de grile de eligibilitate: una pentru verificarea eligibilit#ii solicitantului &i alta pentru
verificarea eligibilit#ii proiectului. Niciuna din cele dou grile nu con#ine un criteriu specific legat de E' prin care
solicitan#ii s trebuiasc s declare sub jurmnt c respect legisla#ia referitoare la E' n vigoare la nivel na#ional &i
european. Cu toate acestea, solicitan#ii trebuie s ata&eze la formularul de cerere o anex (n majoritatea cazurilor,
anexa nr. 5), care reprezint o declara#ie sub jurmnt &i prin care solicitantul se angajeaz s respecte principiul E',
a&a cum este acesta stabilit de ctre program n formularul de cerere (&i anume cu referiri la Constitu#ie, la Legile
cadru 137/2000 &i 2002/2000, precum &i la ordonan#ele &i legile referitoare la concediile de maternitate &i de
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
71

paternitate). Totu&i, aceast declara#ie este considerat ca fcnd parte integrant din formularul de cerere &i nu
este legat de un anumit criteriu (de eligibilitate sau evaluare &i selec#ie).
Grilele de eligibilitate acoper de asemenea criterii legate de relevan#, care asigur faptul c proiectele care trec
n faza de evaluare sunt conforme &i vor contribui la atingerea obiectivelor programului, deci inclusiv la
implementarea diferitelor aspecte legate de E', a&a cum sunt prevzute de DMI-urile programelor.
Criterii de evaluare &i de selecie
Grilele de evaluare, att pentru interven#iile specifice, ct &i pentru cele nespecifice ale POS DRU con#in 4 criterii
principale: relevan#a, metodologia, sustenabilitatea &i eficien#a din punctul de vedere al costurilor, detaliate n
continuare prin 21 de sub-criterii.
Ca &i n cazul grilei de eligibilitate, prin criteriul principal al relevan#ei se evalueaz dac proiectele propuse sunt
conforme cu strategiile europene &i na#ionale relevante, precum &i cu strategia POS DRU / AP / DMI. Multe din
aceste strategii fie se adreseaz direct diferitelor domenii ale E' &i grupuri vulnerabile, fie au cel pu#in un impact
indirect asupra situa#iei acestora, de aceea criteriul relevan#ei este fundamental pentru implementarea
principiului prin intermediul proiectelor POS DRU (specifice sau nu).
Pe lng setul de criterii referitoare la relevan#, POS DRU introduce principiul E' &i nediscriminrii n grila de
evaluare n trei moduri specifice:
n cadrul celui de-al doilea criteriu principal de evaluare (Metodologia), se stabile&te un sub-criteriu referitor
la garantarea accesului grupului #int al proiectului la activit#ile acestuia, n mod nediscriminatoriu. Acest
sub-criteriu este punctat cu 4 puncte (n anumite cazuri cu 2) din cele 40 de puncte pentru criteriul de baz
(deci 5-10%) &i cu 100 pentru ntregul set de crierii (deci 2-4%).
n cadrul aceluia&i criteriu principal, un alt sub-criteriu se refer la contribu#ia proiectului la alte 4 obiective
orizontale ale POS DRU (&i anume dezvoltarea durabil, TIC, mbtrnirea activ &i abordarea interregional &i
transna#ional). Deoarece acest sub-criteriu poate fi punctat, pe ansamblu, cu maximum 4 puncte,
mbtrnirea activ poate primi maximum 1 punct, adic 1% din numrul maxim total de puncte pe care le
poate primi un proiect).
n cadrul criteriului principal sustenabilitate, un sub-criteriu se refer la abordarea integratoare, definit
ca gradul de integrare (preluare) a rezultatelor proiectului n alte strategii sau activit#i. Acest sub-criteriu
poate fi punctat cu maximum 4 puncte, adic 4% din scorul maxim posibil).
Lsnd la o parte criteriul relevan#ei, integrarea E' reprezint ntre 7 &i 9% din totalul aspectelor pe care ar trebui
s le transmit proiectele finan#ate n cadrul POS DRU.
Instrumente / sesiuni de formare pentru evaluatorii de proiecte
Dup informa#iile primite de la AM a POS DRU n cadrul interviului cu reprezentan#ii acesteia &i conform cu
prezentarea &i analiza n cadrul primei evaluri intermediare a POS DRU,
31
ghidurile &i sesiunile de formare necesare
le-au fost asigurate membrilor comitetului de evaluare &i au abordat principiul E' att din punctul de vedere al (1)
obiectivelor, opera#iunilor &i activit#ilor aferente DMI-urilor, al realizrilor imediate &i al rezultatelor interven#iilor
(specifice &i nespecifice), ct &i din punctul de vedere al (2) integrrii sale n conformitate cu criteriile de selec#ie
prezentate mai sus.
Sistemul de evaluare ofer posibilitatea general de a calibra scorurile acordate cererilor, deci implicit pentru sub-
criteriile legate de E', deoarece fiecare solicitare este evaluat de doi evaluatori, iar dac aplica#ia este aprobat de
unul dintre evaluatori &i respins de cellalt, se ini#iaz o procedur de reconciliere. Scorurile atribuite cererii sunt
reconciliate ntre cei doi evaluatori dac diferen#a dintre ele este sub 20 de puncte &i de ctre un al treilea evaluator,
dac diferen#a dep&e&te 20 de puncte.
Contractarea evaluatorilor de proiecte
Evaluarea proiectelor s-a efectuat cu sprijinul personalului intern al POS DRU &i al unor evaluatori externi. Evaluatorii
externi au fost selecta#i direct de ctre AM &i inclu&i ntr-o baz de date, n special dup patru criterii: (1) experien#
n analiza conform unor criterii multiple, (2) management financiar &i (3) management de proiect &i (4) experien#e


31
Consulta#i pagina 88 a Raportului Final de Evaluare, Prima evaluare intermediar a POS DRU
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
72

similare anterioare. Evaluatorii externi au fost de asemenea angaja#i prin contracte de servicii de AT; n acest caz,
ace&tia au fost selecta#i de contractant, iar n cadrul acestui proces, experien#a echipei relevant pentru prevederile
DMI-urilor, inclusiv cele legate de E', a constituit criteriul cel mai important.
n conformitate cu informa#iile furnizate de AM a POS DRU n cadrul interviului cu reprezentan#ii acesteia, evaluatorii
au avut expertiza necesar pentru evaluarea corespunztoare a cererilor &i a integrrii principiului E', deoarece erau
n general exper#i n domeniile conexe, finan#ate n cadrul programului.
Cu toate acestea, contractul prin care au fost angaja#i nu con#inea nicio prevedere specific privind selec#ia
evaluatorilor cu respectarea principiului E'.

Programul Operaional Dezvoltarea Capacit#ii Administrative (PO DCA)
Criterii de eligibilitate
Pentru implementarea abordrii sale originale n materie de integrare a E' n interven#iile sale, PO DCA a introdus n
grila de selec#ie att un criteriu de eligibilitate, ct &i un criteriu de selec#ie care se refer la acest principiu.
Criteriul de eligibilitate asigur implementarea cerin#elor minime referitoare la integrarea E' la nivel de proiect (prin
module / ateliere de lucru / conferin#e de formare): proiectele care nu includ aceste ac#iuni n setul lor de activit#i &i
nu prevd clar un buget aferent sunt eliminate chiar din faza de verificare administrativ &i a eligibilit#ii.
Gradul n care proiectul ndepline&te acest criteriu de eligibilitate este evaluat pe baza informa#iilor completate chiar
n formularul de cerere.
Criterii de evaluare &i de selecie
Pe lng criteriul de eligibilitate, n grila de evaluare a programului a fost inclus un criteriu de selec#ie care acoper
principiul E'. Criteriul legat de E' poate fi punctat cu maximum 2 puncte din 100, dac proiectul propune msuri
legate de E' n afara setului de cerin#e minime. Cu toate acestea, grila de evaluare nu ofer alte informa#ii privind
tipurile de activit#i pe care le poate efectua beneficiarul pentru a ndeplini acest criteriu &i a primi cele 2 puncte (sau
1 punct, dac l ndepline&te doar par#ial), de&i acestea sunt stabilite &i punctate separat de alte principii orizontale.
Instrumente / sesiuni de formare pentru evaluatorii de proiecte
Dup cum s-a men#ionat mai jos &i s-a discutat n cadrul interviului cu AM a PO DCA, se pare c n procesul de
evaluare a cererilor nu au fost implica#i evaluatori externi de proiecte cu expertiz specific n domeniul E'. Cu toate
acestea, n general, evaluatorii externi au beneficiat de toate informa#iile &i formarea necesare pentru ndeplinirea
sarcinilor atribuite, inclusiv privind modul de evaluare a ndeplinirii de ctre cereri a criteriului de selec#ie referitor la
E' &i a oportunit#ii acordrii celor 2 puncte alocate. Prima evaluare intermediar a programului a confirmat aceast
abordare eficient
32
.


Contractarea evaluatorilor de proiecte
Echipele de evaluatori implica#i n cadrul PO DCA nu au avut membri cu expertiz specific n domeniul E', pentru
evaluarea adecvat a gradului de ndeplinire a criteriului de E' de ctre cererile de finan#are &i a oportunit#ii
acordrii celor 2 puncte alocate. Totodat, contractul prin care au fost angaja#i nu con#inea nicio prevedere specific
privind selectarea evaluatorilor cu respectarea principiului E'.32
Raportul final de evaluare, paragraful 176
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
73Toate PO-urile sunt prezentate mpreun#
Alocarea financiar#
Cele dou programe prin care sunt finan#ate interven#iile specifice &i anume POS DRU &i POR aloc acestora n mod
explicit o cot de finan#are. Cu toate acestea, alocarea se face la nivelul DMI &i nu s-a asigurat nicio defalcare n
continuare (de ex. pe genuri, pe grupuri vulnerabile) la realizarea alocrii financiare a programului. Niciunul din cele
5 programe, nici mcar PO DCA, care are o strategie de integrare, nu a avut fonduri alocate &i rezervate pentru
interven#ii legate de E'.
Structuri
Aceast sec#iune a fost redactat pe baza Descrierii sistemelor de management &i control (DSMC) a tuturor
programelor opera#ionale, a descrierii structurii de management &i implementare prezentate n textul PO, precum &i
a informa#iilor primite n cadrul interviurilor cu reprezentan#ii AM.
n sistemele de management &i control financiar ale celor 7 programe nu exist nicio norm, niciun mecanism &i nicio
structur legate de E'. n general, pentru toate programele, documentele men#ionate mai sus con#in declara#ii
generale legate de egalitatea de &anse &i nediscriminare, care au la baz legisla#ia cadru n vigoare:
1. AM rspunde de managementul &i implementarea programului n conformitate cu legile comunitare (inclusiv
privind egalitatea de &anse);
2. Comitetul de Monitorizare este informat despre ac#iunile ntreprinse legate de temele orizontale: egalitate de
&anse &i dezvoltare durabil;
3. Toate contractele de achizi#ii publice vor fi atribuite n conformitate cu noua legisla#ie na#ional armonizat;
principiile aplicate la contractare sunt: nediscriminarea, tratamentul egal [];
4. Acolo unde este cazul, adic pentru toate programele, cu excep#ia POAT, DSMC prevede c E' va fi preluat n
procedura de evaluare a proiectului, ca &i criteriu de eligibilitate;
5. Textul tuturor programelor opera#ionale con#ine o referire general la sistemul de indicatori, a&a cum este
prevzut n legisla#ia cadru european: datele trebuie defalcate (dac este cazul) dup diferite criterii, inclusiv n
func#ie de gen. Niciun alt grup vulnerabil nu este men#ionat n acest context.
6. Modelul de contract de finan#are utilizat n toate PO con#ine o clauz general prin care beneficiarii sunt obliga#i
s respecte legisla#ia na#ional &i european aplicabil, inclusiv cea referitoare la egalitatea de &anse.
Dup cum s-a men#ionat n etapa 1, Programarea, 4 PO-uri au luat n considerare din start aplicarea principiului
egalit#ii de gen la alctuirea componen#ei CM, &i anume POR
33
, POS CCE, POAT &i PO DCA. n practic, aceste inten#ii
bune nu s-au materializat, deoarece numirea fiecrui reprezentant n CM reprezint rspunderea &i sarcina institu#iei
din care face parte membrul respectiv, cu excep#ia POAT, ceea ce se pare c a obligat institu#iile s desemneze femei
ca membri ai CM
34
, astfel nct acestea s fie formate din 60% femei &i 40% brba#i &i s stimuleze astfel prezen#a
femeilor n func#ii de decizie.
Numai unele din Comitetele de Monitorizare ale celor 7 programe includ n componen# institu#ii specializate n
probleme legate de E', dar n unele cazuri acestea au doar rol de observator.


33
Care prevedea de asemenea c mai multe institu#ii care reprezint grupuri vulnerabile (femei, persoane cu dizabilit#i, pensionari) vor fi membri
ai CRES
34
RAI privind POAT 2008, pagina 12

FAZA 4:
MANAGEMENTUL
FINANCIAR *I CONTROLUL
1. Programming
2. Launchi ng of call s
3. Project sel ection
4. Management and
Financial Control
5. Monitoring
6. Evaluation
7. Partnership principle
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
74

1 . P ro gr ammin g
2 . Lau nch in g of cal l s
3. P ro je ct s el ect io n
4. M an agemen t a nd
F in anci al C on trol
5. M o ni to rin g
6 . Eval ua tio n
7 . P art ners hi p p ri nci pl e
POS DRU constituie un bun exemplu n acest sens, deoarece trebuie s ia n considerare propria logic de
interven#ie: CM al POS DRU are ca membri toate institu#iile care reprezint principalii actori implica#i din domeniul
egalit#ii de &anse (drepturilor copilului, formarea profesional a adul#ilor, romii, femeile &i brba#ii, persoanele cu
dizabilit#i), dar &i al#i reprezentan#i ai societ#ii civile (de ex. Centrul Parteneriat pentru Egalitate).
Institu#ia cea mai prezent ca membru al CM al programelor este Direc#ia General (fosta Agen#ie Na#ional) pentru
Egalitatea de Gen, ca membru permanent al POS CCE, POAT &i ca observator pentru POS Mediu &i PO DCA. Nicio alt
institu#ie legat de E' nu este reprezentat n CM ale acestor 4 programe, cu excep#ia POS DRU nsu&i.
n esen#, CM ale diferitelor programe cuprind:
POS CCE, POAT : Direc#ia General (fosta Agen#ie Na#ional) pentru Egalitatea de Gen (DGEG) - ca membru
permanent &i AM a POS DRU ca membru permanent;
POS Mediu, PO DCA: Direc#ia General (fosta Agen#ie Na#ional) pentru Egalitatea de Gen (DGEG) - ca
observator &i AM a POS DRU ca membru permanent;
POR: POS DRU ca membru permanent &i Agen#ia Na#ional pentru Romi ca observator;
POS T: niciuna.
Lund n considerare abordarea general a E', POAT constituie un exemplu pozitiv de participare la CM din punctul
de vedere al E', n timp ce CM al POR se concentreaz strict asupra romilor, n timp ce setul su de indicatori reflect
cel pu#in alte trei categorii de grupuri vulnerabile: elevi &i studen#i / persoane cu dizabilit#i / femei. Cu toate
acestea, n cadrul interviurilor cu reprezentan#i ai AM, s-a afirmat c reprezentan#ii DGEG, cel pu#in, nu contribuie la
dezbaterile care au loc n cadrul CM.
Cu excep#ia POS DRU &i a POR, unde personalul cu experien# necesar pentru gestionarea aspectelor legate de E' ale
programului este considerat existent
35
, n nicio AM nu exist personal dedicat n acest scop &i cu siguran# niciun
Consilier pentru Egalitate. Ace&tia nici nu sunt considera#i necesari, dup cum afirm reprezentan#ii intervieva#i ai
AM a POS T &i ai AM a POAT, dou programe care constituie, din nou, practici mai pu#in bune n contextul acestui
studiu.


Programul Operaional Regional (POR)
Sistemul de indicatori
Pentru aceast faz, adic Monitorizarea, POR a fost selectat ca bun practic, deoarece a ndeplinit majoritatea
sub-criteriilor stabilite n acest scop, cu excep#ia criteriului 1.1 Existen#a n cadrul sistemului programului a unor
indicatori necesari pentru analiza &i monitorizarea acestuia (consulta#i sec#iunea 2.2.3 &i Anexa 5 pentru descrierea
complet a acestei bune practici).
De&i nu este un program FSE, datorit accentului pe infrastructura social, POR a stabilit un sistem de indicatori
pentru reflectarea efectului pozitiv al activit#ilor sale asupra grupurilor #int, din perspectiva egalit#ii de &anse (cu
alte cuvinte, indicatori sunt defalca#i, dac este cazul, pe genuri, minorit#i etnice, persoane cu dizabilit#i, grupe de
vrst, zone rurale / urbane, elevi / studen#i cu dizabilit#i).
Indicatorii de E' la nivel de program sunt prelua#i de proiecte, prin formularul de cerere, care devine anex la
contractul de finan#are, iar beneficiarii comunic AM a POR datele respective, prin intermediul rapoartelor periodice
de progres al proiectelor. Astfel, AM poate colecta datele necesare pentru indicatorii de E' la nivel de program &i i
poate prezenta n Rapoartele Anuale de Implementare.


35
n conformitate cu informa#iile colectate cu ocazia interviurilor efectuate

FAZA 5:
MONITORIZAREA
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
75

Modelul de rapoarte de progres ale proiectului con#ine &i o sec#iune standard (5.4) n care beneficiarii trebuie s
prezinte (dac este cazul) informa#ii calitative asupra modului de aplicare a principiului E' n cadrul proiectelor.
Cerine de raportare
Deoarece AM a POR dispune de sistemul de indicatori necesar, att la nivel de program, ct &i de proiect, pentru
colectarea datelor privind indicatorii de egalitate, RAI prezint informa#ii cuprinztoare despre acest subiect. POR
este de asemenea singurul program (n afar de POS DRU) care a pregtit alte tipuri de rapoarte legate de E' dect
RAI. Acestea pun accentul pe efectele programului asupra minorit#ii rome &i au fost publica#i la solicitarea CM, dar
nu n mod regulat (consulta#i cazul specificat n Anexa 5 pentru o descriere detaliat a ambelor aspecte).
Manualele de implementare
Pe lng prevederile Ghidului Solicitantului &i bro&ura men#ionat mai sus (prezentat n detaliu n cazul anexat n
Anexa 5), nu se furnizeaz beneficiarilor alte informa#ii privind modul n care trebuie / pot asigura / integra E' n
proiectele lor. Dup cum s-a confirmat la interviul cu reprezentan#ii AM a POR, beneficiarii au beneficiat de
consiliere suplimentar din partea AM pentru a rezolva aceast problem prin canalele de asisten# regulat (de ex.
serviciul de asisten# &i OI), n conformitate cu abordarea de ctre program a E' explicat n bro&ura despre E'.

Programul Operaional Sectorial Cre&terea Competitivit#ii Economice (POS CCE)
Sistemul de indicatori
n sistemul de indicatori ai programului nu exist indicatori de context care s permit analiza de context &i
monitorizarea aspectelor legate de E' relevante pentru POS CCE.
De&i unele DMI-uri ale programului ar putea avea un impact indirect asupra mai multor grupuri vulnerabile (&i
anume tineret, femei, persoane cu dizabilit#i, persoane din zone izolate), iar acest lan# cauz-efect este identificat
n program, el nu este reflectat n sistemul de indicatori stabilit de POS CCE. Cu excep#ia indicatorului locuri de
munc nou create, pentru care datele sunt colectate &i raportate pe genuri (brba#i / femei), niciunul din indicatorii
POS CCE, n special cei utiliza#i pentru monitorizarea DMI cu efect indirect asupra E', nu este defalcat suplimentar pe
categorii vulnerabile.
Modelul de raport de monitorizare a progresului proiectului con#ine, totu&i, o sec#iune (tot 5.4, ca &i n cazul POR) n
care beneficiarul poate prezenta (dac este cazul) n mod calitativ modul n care aplic principiul E' n cadrul
activit#ilor sale.
Cerine de raportare
RAI reflect aceast abordare, deoarece con#in doar informa#ii generale n sub-sec#iunea dedicat, nu &i detalii
privind modul n care programul a ameliorat situa#ia grupurilor vulnerabile crora le-a fost aplicat (de ex.
persoanelor din zone rurale izolate, cercettorilor tineri, antreprenorilor de sex feminin).
Tema pe orizontal privind E' a programului este tratat n capitolul 2.2 Respectarea legisla#iei comunitare. Aceast
sec#iune se refer numai la efectele programului din punctul de vedere al accesului femeilor la locurile de munc, n
conformitate cu obiectivele Strategiei de la Lisabona. n acela&i timp, sec#iunea prezint n mod nespecific &i neclar
faptul c investi#iile n cercetare-dezvoltare &i TIC au un efect pozitiv asupra egalit#ii de &anse &i reia pa&ii
programului pentru aplicarea principiului prin reflectarea E' ca un criteriu de eligibilitate
36
sus#inut printr-o
declara#ie, n formularul de cerere, n contractul de finan#are, n rapoartele de monitorizare a proiectului &i n planul
de comunicare (a&a cum este prezentat &i analizat n aceast evaluare)
Manualele de implementare
Singurele informa#ii furnizate beneficiarilor POS CCE privind modul n care trebuie s asigure / integreze E' la nivel
de proiect (n acest pas, care urmeaz dup etapa 3, selec#ia) se gsesc n instruc#iunile pentru redactarea
rapoartelor de progres al proiectului. Totu&i, acestea se limiteaz la dou detalii: (1) modul n care beneficiarii aplic
principiul E' la atribuirea contractelor &i (2) faptul c descrierea n raportul de progres trebuie s corespund cu ceea
ce a prezentat beneficiarul n formularul de cerere.


36
*i, n conformitate cu RAI 2001, pagina 26, ca )i criteriu de selec#ie n anumite cazuri - totu)i, analiza noastr nu a identificat astfel de cazuri.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
76


Programul Operaional Sectorial Mediu (POS Mediu)
Sistemul de indicatori
n sistemul de indicatori ai programului nu exist indicatori de context care s permit analiza de context &i
monitorizarea aspectelor legate de E' relevante pentru POS Mediu.
Sistemul de indicatori al POS Mediu nu defalcheaz datele colectate despre sub-grupuri, care ar reflecta efectele
programului asupra categoriilor vulnerabile, n special - &i cel mai important, efectele programului asupra popula#iei
rome, dar &i asupra persoanelor cu dizabilit#i &i a femeilor. Ca urmare, de&i modelul de raport de proiect se refer la
principiul egalit#ii de &anse &i oblig beneficiarii s prezinte modul n care aplic principiul E' n proiectele lor (doar
printr-o ntrebare cu rspuns da / nu), ceea ce implic faptul c nu se colecteaz niciun fel de informa#ii legate de
aceste aspecte, abordare care implic faptul c programul porne&te oricum de la presupunerea c proiectele nu au
niciun efect asupra E' &i nu o monitorizeaz.
Cerine de raportare
Prin urmare, calitatea informa#ilor privind aplicarea principiului egalit#ii de &anse prezentat n RAI ale POS Mediu
este slab. RAI 2009 &i 2010 con#in informa#ii foarte generale despre E': faptul c programul aplic un criteriu de
eligibilitate care asigur respectarea de ctre beneficiarii selecta#i a legisla#iei n domeniu; faptul c oblig
beneficiarii s completeze, n formularul de cerere, modul n care aplic principiul la nivelul proiectului &i faptul c
activitatea / abordarea lor n aceast privin# este monitorizat pe durata implementrii proiectului (prin raportul de
progres).
RAI 2011 nu mai con#ine nicio informa#ie despre E', iar programul nu solicit &i nu prezint niciun alt raport legat de
E'.

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
77


Manualele de implementare
n materialele puse la dispozi#ia beneficiarilor POS Mediu cu rol orientativ pentru implementarea proiectelor
acestora (adic Reguli de implementare a proiectelor POS Mediu) nu exist niciun fel de informa#ii privind modul
de implementare a principiului E'.
Programul Operaional Sectorial Transport (POS T)
Sistemul de indicatori
Abordarea n cadrul POS T este foarte asemntoare cu cea din cadrul POS Mediu. Nu exist n sistemul de indicatori
ail programului indicatori de context care s permit analiza de context &i monitorizarea aspectelor legate de E'
relevante pentru POS T, de ex. privind persoanele cu dizabilit#i &i necesit#ile de transport sau de acces la transport
ale acestora.
Sistemul de indicatori al POS T nu defalcheaz n niciun fel datele colectate pe sub-grupuri, pentru a reflecta efectele
programului asupra categoriilor vulnerabile, de ex. numrul de persoane cu dizabilit#i n rndul pasagerilor pentru
modurile de transport.
POS Transport nu monitorizeaz indicatorii lega#i de E', iar proiectele nu raporteaz modul n care ar putea influen#a
/ aplica principiul E', nici mcar, de ex. n cazul AP 2, acolo unde se are n vedere faptul c zonele rurale vor beneficia
de un acces mai bun la serviciile medicale, datorit interven#iilor programului, sau cel pu#in numrul de proiecte care
asigur un acces mai bun al persoanelor cu dizabilit#i la infrastructura de transport feroviar, rutier, naval &i aerian.
Modelul de raport de progres al proiectului nu con#ine nicio referire la E' &i la informa#ii, fie ele &i calitative, despre
modul n care beneficiarul aplic acest principiu n proiect, inclusiv la nivel de contracte.
Cerine de raportare
Prin urmare, calitatea informa#iilor privind aplicarea principiului egalit#ii de &anse prezentat n RAI ale POS T este
slab. RAI prezint un singur paragraf cu informa#ii foarte generale despre E': faptul c programul aplic un criteriu
de eligibilitate, care asigur respectarea de ctre beneficiarii selecta#i a legisla#iei n domeniu &i faptul c oblig
beneficiarii s completeze, n formularul de cerere, modul n care vor aplica principiul la nivel de proiect.
Manualele de implementare
Deoarece principiul E' nu este urmrit n niciun fel dup selec#ia &i aprobarea proiectelor, nu exist niciun fel de
informa#ii n materialele puse la dispozi#ia beneficiarilor POS T cu rol orientativ pentru implementarea proiectelor.
Programul Operaional Asisten# Tehnic# (POAT)
Sistemul de indicatori
n sistemul de indicatori ai programului nu exist indicatori de context care s permit analiza de context &i
monitorizarea aspectelor legate de E' relevante pentru POAT.
POAT nu monitorizeaz indicatorii lega#i de E', de&i prevede &i implementeaz activit#i legate de E' &i activit#i n
care ar fi putut fi integrat principiul E'. Totodat, sistemul de indicatori al POAT nu prezint informa#ii defalcate pe
genuri, n ciuda tipurilor de interven#ii (de ex. formare) n care ar fi fost posibil integrarea principiului E'.
n modelul de raport de progres al proiectului s-a introdus o sec#iune dedicat E', dar programul nu colecteaz
informa#ii, fie &i calitative, privind modul n care proiectele finan#ate abordeaz acest principiu.
Cerine de raportare
Prin urmare, paragrafele din RAI prezint doar informa#ii generale privind modul n care programul aplic principiul
la nivel general. Informa#iile prezentate corespund conceptului de E' respectat de POAT, a&a cum este descris n
sec#iunile anterioare:
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
78

Egalitatea de &anse aplicat la numirea reprezentan#ilor institu#iilor ca membri ai CM, pentru a mbunt#i
accesul femeilor la procesul de luare a deciziilor (n 2008 se preconiza ca 60% din membrii CM s fie
femei
37
),
Reprezentantul Direc#iei Generale pentru Egalitatea de Gen n CM;
Beneficiarul are posibilitatea de a furniza n formularul de cerere &i n raportul de progres al proiectului
informa#ii privind modul n care aplic E';
Principiul este respectat n contractele semnate de AM a POAT &i n proiectele finan#ate n cadrul POAT.
AM a POAT nu public rapoarte speciale privind E', nici n mod regulat, nici ocazional.
Manualele de implementare
AM a POAT nu furnizeaz beneficiarilor nicio alt informa#ie privind modul de asigurare / integrare n proiecte a
principiului egalit#ii de &anse.
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
Sistemul de indicatori
De&i nu sunt defini#i ca indicatori de context, POS DRU este sus#inut de o analiz socio-economic cuprinztoare,
bazat pe indicatori macroeconomici &i statistici semnificativi, utiliza#i att la nivel na#ional, ct &i la nivelul UE.
Indicatorii de mai jos (printre al#ii), utiliza#i pentru analiza POS DRU, pot fi considera#i indicatori de context pentru
acest program &i includ mai multe aspecte aferente principiului E':
Ponderea popula#iei cu vrsta ntre 18 &i 24 de ani cu educa#ie de nivel maxim secundar inferior &i fr nicio
educa#ie sau formare ulterioar
Ponderea popula#iei adulte cu vrsta ntre 25 &i 64 de ani care particip la educa#ie &i formare
Ponderea persoanelor care abandoneaz timpuriu educa#ia &i formarea, pe genuri
Ponderea popula#iei cu vrste ntre 30 &i 34 de ani care a absolvit studii post-universitare
Ponderea ocuprii persoanelor cu vrsta ntre 55 &i 64 de ani
Ratele de ocupare pe vrste, genuri &i niveluri de educa#ie
Rata &omajului pe termen lung, pe sexe &i grupe principale de vrst
Ponderea popula#iei cu risc de srcie sau excluziune, pe genuri
Ponderea popula#iei cu risc de srcie dup transferuri sociale, pe genuri
Motivul pentru care POS DRU nu a fost selectat ca exemplu de bun practic pentru aceast faz, n ciuda
informa#iilor semnificative generate de sistemul su de monitorizare &i raportare privind egalitatea de &anse &i
nediscriminarea l constituie faptul c programul se limiteaz n general la conformarea cu unele cerin#e formale &i
nu prezint inova#ii remarcabile n materie de monitorizare a egalit#ii de &anse.
n conformitate cu cerin#ele Anexei XIII a Regulamentului de Implementare, a&a cum este prezentat n tabelul de mai
jos, POS DRU defalcheaz participan#ii la program (pentru indicatorii n cazul crora este posibil) pe AP &i DMI, n mai
multe categorii &i #innd cont de mai multe criterii: femei / brba#i (gen); mediul urban / rural (localizare); persoane
cu dizabilit#i (grup vulnerabil); romi (grup vulnerabil - criterii etnice); persoane angajate / &omeri / &omeri pe
termen lung / persoane cu activit#i independente / persoane inactive; imigran#i; tineri / vrstnici / tineri care
prsesc sistemul de stat de protec#ie a copilului etc.
Anexa XIII - Date privind participan#ii la activit#ile FSE INDICATORI DE REALIZARE IMEDIAT* (O) 'I DE REZULTAT (R) AI POS DRU
NUM*R DE PARTICIPAN(I PE AN
(persoane intrate, ie&ite, care continu de la un an la altul)

DEFALCAREA PARTICIPAN(ILOR PE GENURI (O) Numrul de participan#i la FSE - femei (DMI 1.1, DMI 1.3)
(R) Numrul de participan#i certifica#i la formare - formare personal continu, din care:
Dup gen: femei, Dup mediu rural (DMI 1.3)


37
n iunie 2012, 58% din membrii CM erau femei, dar CM era condus de un brbat
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
79

Anexa XIII - Date privind participan#ii la activit#ile FSE INDICATORI DE REALIZARE IMEDIAT* (O) 'I DE REZULTAT (R) AI POS DRU
(R) Ponderea persoanelor formate &i certificate, inclusiv n comitetele sectoriale (%), din
care: femei (DMI 1.4)
(O) Numrul de participan#i la FSE - femei (DMI 1.4)
(O) Numrul de participan#i la programele de tip a doua &ans, din care: femei (DMI 2.2)
(O) Numrul de participan#i la FSE - femei (DMI 2.2)
(O) Numrul de participan#i la FSE - femei (DMI 2.3)
(O) Numrul de participan#i forma#i pentru demararea unei afaceri, din care:
- femei (DMI 3.1)
(O) Numrul de participan#i la FSE - femei (DMI 3.1)
(O) Numrul de participan#i la managementul &i organizarea activit#ii, din care: - femei (DMI
3.2)
(O) Numrul de participan#i la FSE - femei (DMI 3.2)
(R) Numrul de participan#i la FSE - femei (DMI 5.1)
(R) Ponderea participan#ilor certifica#i din zonele rurale la programele integrate (%), din care:
- femei (5.2)
(O) Numrul de participan#i la FSE - femei, (DMI 5.2)
(R) Participan#i certifica#i la programe de formare pentru speciali&ti n incluziunea social (%),
din care: femei (DMI 6.1)
(O) Numrul de participan#i la FSE - femei, (DMI 6.1)
(O) Numrul de participan#i la FSE - femei (DMI 6,2)
(O) Numrul de participan#i la FSE - persoane cu dizabilit#i (DMI 6.2)
(O) Numrul de participan#i la FSE - persoane de etnie rom (DMI 6.2)
DEFALCAREA PARTICIPAN(ILOR DUP* STATUTUL PE PIA(A MUNCII
- Angaja#i (numrul total de persoane angajate, inclusiv cele cu
activit#i independente)
- Persoane cu activit#i independente
- 'omeri (numrul total de &omeri, inclusiv &omerii pe termen lung)
- 'omeri pe termen lung
- Persoane inactive (numrul total de persoane inactive, inclusiv
cele din sistemul de educa#ie, de formare sau de pensii,
persoanele care au renun#at la afaceri, persoanele cu dizabilit#i
permanente, persoanele care efectueaz activit#i casnice &i alte
persoane)
- Persoane inactive din sistemul de educa#ie sau formare
- 'omeri
- 'omeri pe termen lung
- Persoane inactive

DEFALCAREA PARTICIPAN(ILOR PE VRSTE
- Tineri (15-24 de ani)
- Lucrtori vrstnici (55-64 de ani)
(O) Numrul de &omeri pe termen lung care particip la programe integrate, din care:
- femei
- tineri (DMI 5.1)
(R) Numrul de &omeri pe termen lung certifica#i care au participat la programe integrate
(%), din care:
- femei
- tineri (DMI 5.1)
(R)Numrul de participan#i - grupa de vrst 15 24 de ani, (DMI 5.1)
DEFALCAREA PARTICIPAN(ILOR PE GRUPE VULNERABILE, N
CONFORMITATE CU REGLEMENT*RILE NA(IONALE
- Minorit#i
- Imigran#i
- Persoane cu dizabilit#i
- Alte persoane dezavantajate
(O) Numrul de participan#i la FSE - persoane de etnie rom (DMI 6.1)
(O) Numrul de participan#i la FSE - persoane de etnie rom, (DMI 6.1)
(O) Numrul de participan#i la FSE - alte grupuri vulnerabile, DMI 6.1
(O) Numrul de participan#i la programe de calificare / recalificare pentru grupuri
vulnerabile, din care: Persoane de etnie rom, Persoane cu dizabilit#i, Tineri care prsesc
sistemul de stat de protec#ie a copilului (DMI 6.2)
(R) Ponderea participan#ilor certifica#i la programe de calificare / recalificare pentru grupuri
vulnerabile, din care: Persoane de etnie rom, Persoane cu dizabilit#i, Tineri care prsesc
sistemul de stat de protec#ie a copilului (DMI 6.2)
DEFALCAREA PARTICIPAN(ILOR DUP* NIVELUL DE EDUCA(IE
- Educa#ie primar sau secundar inferioar (ISCED 1 &i 2)
- Educa#ie secundar superioar (ISCED 3)
- Educa#ie post-secundar non-ter#iar (ISCED 4)
- Educa#ie ter#iar (ISCED 5 &i 6)
Informa#ii disponibile n SMIS

Datele colectate &i puse la dispozi#ie la nivel de program sunt colectate de la nivel de proiect prin rapoartele de
progres ale proiectelor &i din tabelele de raportare specifice (Formularul de nregistrare pentru grupul #int) care
acoper toate categoriile &i cerin#ele din Anexa XIII. Deoarece E' reprezint &i o tem orizontal general a
programului, proiectele raporteaz separat n rapoartele de progres &i modul n care integreaz principiul (adic
modul n care respect regulile legate de E') dincolo de activit#ile principale ale proiectelor care sunt direct legate
de obiectivele programului.
n acela&i timp, beneficiarii furnizeaz n rapoartele de progres (dac este cazul &i n mod sintetic) informa#ii privind
rubrica de mai jos, conform solicitrii programului prin articolul 10 al Regulamentului FSE:
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
80

abordarea integratoare de gen, precum &i orice ac#iune cu specific de gen;
ac#iuni pentru cre&terea contribu#iei imigran#ilor la ocupare &i implicit pentru mai buna lor integrare social;
ac#iuni de consolidare a integrrii n ocupare &i implicit de ameliorare a incluziunii sociale a minorit#ilor;
ac#iuni de consolidare integrrii n ocupare &i implicit de ameliorare a incluziunii sociale a grupurilor
defavorizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilit#i;
ac#iuni inovatoare, inclusiv o prezentare a temelor &i a rezultatelor acestora, diseminarea &i integrarea;
Cerine de raportare
Rapoartele Anuale de Implementare prezint informa#ii extensive privind profilul participan#ilor la activit#ile
programului, n conformitate cu setul de indicatori de performan# ai programului &i cu cerin#ele Anexei XIII din
Regulamentul de Implementare, pentru fiecare DMI &i AP (a&a cum sunt prezentate n tabelul de mai sus). Analiza
calitativ efectuat pentru fiecare DMI &i AP prezint n mod detaliat situa#ia implementrii, rezultatele, problemele
identificate &i solu#iile propuse legate de DMI / AP respective &i efectele acestora asupra grupurilor #int, printre care
grupurile vulnerabile relevante pentru DMI-ul respectiv. Analiza calitativ se efectueaz prin compara#ie cu situa#ia
din anii anteriori.
Pentru fiecare ax prioritar se furnizeaz informa#ii privind aspectele solicitate la articolul 10 din Regulamentul FSE,
dar acestea sunt mai mult sintetice &i se bazeaz pe datele cantitative legate de grupurile #int ale programului. POS
DRU &i RAI aferente furnizeaz informa#ii limitate despre sub-categoriile grupurilor vulnerabile expuse la
discriminare multipl (cu anumite excep#ii n cadrul interven#iilor specifice, de ex. tineri care prsesc centrele de
plasament, prin#i unici ntre#intori de familie , de#inu#i tineri, victime ale violen#ei domestice).
Egalitatea de &anse este prezentat ca rubric separat n cadrul analizei orizontale, la nivel de program a
progreselor nregistrate n anul respectiv (&i nu n capitolul legat de coeren#a programului cu legisla#ia na#ional &i
european) &i se refer doar la dou aspecte: (1) E' se aplic la selectarea grupurilor #int / participan#ilor la
program / proiecte &i (2) la alctuirea echipei de management a proiectelor POS DRU. n conformitate cu RAI 2011,
vizitele de monitorizare &i verificare efectuate de ctre program pn n decembrie 2011 nu au identificat nclcri
ale principiului E' &i ale legisla#iei relevante la nivel de proiect, dar nu se ofer detalii suplimentare (de ex. criteriile &i
procedurile aplicate pentru efectuarea acestor verificri).
Egalitatea de gen este de asemenea analizat separat pentru fiecare AP. RAI prevd c acest principiu este promovat
n rndul grupului #int al AP &i n rndul echipelor de management ale proiectelor finan#ate prin POS DRU. Totu&i,
informa#iile sunt prezentate numai n legtur cu grupul #int, iar % de femei din aceast categorie este mai mare de
50% n cazul tuturor AP (mai exact, pn la 70% n cazul AP 4, AP 6 &i AP 1 &i 56% n medie la nivel de program n
2011).
Dup cum s-a discutat la interviul cu reprezentan#ii AM, AM elaboreaz &i diferite tipuri de rapoarte ad-hoc, n afar
de raportul anual &i de raportarea pentru &edin#ele CM. Acestea sunt de obicei solicitate de ctre factorii de decizie
sau sunt elabora#i pentru evenimente la care particip AM a POS DRU &i care acoper subiecte relevante pentru
logica interven#iei programului.
Manualele de implementare
Informa#iile n materie de asigurare / integrare a principiului egalit#ii de &anse la nivel de proiect, n faza de
implementare sunt incluse n Manualul Beneficiarului. Setul de informa#ii furnizate este destul de limitat (2
paragrafe), preia principalele prevederi ale legisla#iei n vigoare (Legea 202/2002 privind egalitatea de gen &i OG
137/2000) &i solicit beneficiarilor programului s asigure integrarea principiului n proiectele lor. Totu&i, se
furnizeaz pu#ine detalii privind modul n care ar trebui efectuat aceast integrare: manualul se refer la trei
aspecte care se regsesc n Ghiduri, n formularul de cerere &i care sunt preluate n Rapoartele Anuale de
Implementare:
egalitatea de &anse la participarea la activit#ile proiectului, n calitate de reprezentan#i ai grupului #int (cu
alte cuvinte, beneficiarii trebuie s identifice obstacolul n calea participrii la proiect a grupului #int &i s
explice modul n care inten#ioneaz s nlture acest obstacol);
beneficiarii trebuie s identifice stereotipurile negative referitoare la grupul #int &i s prezinte msuri
pentru nlturarea acestora,
De asemenea, beneficiarii trebuie s identifice factorii externi care afecteaz principiul implementrii &i s
ia msuri pentru nlturarea lor.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
81

1. Pro grammin g
2. Lau n chin g of calls
3. Proje ct selectio n
4. Man agement and
F inan cial Co ntrol
5. Mon ito ring
6. Evaluatio n
7. Partnersh ip prin ciple

Programul Operaional Dezvoltarea Capacit#ii Administrative (PO DCA)
Sistemul de indicatori
n calitate de program FSE, PO DCA colecteaz &i raporteaz informa#ii privind tipurile de participan#i la program, n
conformitate cu cerin#ele Anexei XXIII
38
a Regulamentului de Implementare, dar n msur mai mic dect POS DRU
&i numai ncepnd din 2001. Datele pentru indicatori sunt colectate la nivel de proiect, cu ajutorul unor tabele
specifice anexate la rapoartele de progres ale proiectului. Cel mai important indicator pentru PO DCA: numrul de
participan#i-zile de formare este defalcat pe genuri.
De asemenea, proiectele raporteaz calitativ modul de integrare a principiului E' n proiect, prin rapoartele de
progres, dar informa#iile sunt n general limitate la cerin#ele minime ale programului n aceast privin#.
Cerine de raportare
n mod surprinztor, n ciuda faptului c proiectele respect cerin#ele minime ale programului n materie de activit#i
specifice E' incluse n proiect (adic organizeaz un seminar / o sesiune de formare / un modul / o conferin# pe
tema E'), RAI nu prezint nicio informa#ie cantitativ privind sesiunile de formare dedicate organizate sau alte
msuri similare. O posibil explica#ie pentru aceast lips este aceea c sistemul de colectare a datelor PO DCA nu
acoper aceste informa#ii, sau acestea nu sunt agregate, n cazul n care sunt disponibile n sistem. Date cantitative
privind participan#ii, n conformitate cu Anexa XIII, au fost introduse n RAI numai ncepnd din 2011.
AM a PO DCA nu furnizeaz alte rapoarte privind E'.
Manualele de implementare
Manualul de implementare reia informa#iile din Ghiduri, din formularul de cerere &i din bro&ura prezentate mai sus,
iar beneficiarilor programelor nu li se furnizeaz alte informa#ii.

Toate PO-urile sunt prezentate mpreun#
Pentru analiza modului de implementare a principiului egalit#ii n faza de evaluare a celor 7 PO-uri, am #inut cont de
cele mai recente versiuni ale programelor &i ale Planurilor Multianuale de Evaluare (PMAE) ale CSNR &i am validat
constatrile n cadrul interviurilor efectuate.
Doar dou programe &i PMAE din CSNR prevd evaluri care abordeaz problematica egalit#ii de &anse. POR a
planificat o evaluare independent, care va fi efectuat n 2013. Aceast evaluare tematic planificat ar urma s
acopere toate AP &i DMI din cadrul POR &i ar urma s analizeze modul n care PO a implementat conceptul de
egalitate de &anse, din perspectiva persoanelor cu dizabilit#i, a romilor &i a egalit#ii de gen. Deoarece subiectul
evalurii planificate de POR s-ar fi suprapus cu prezenta evaluare coordonat de Unitatea Central de Evaluare, pn
n octombrie 2012 nu s-a luat nicio msur n vederea lansrii ei. Totu&i, o evaluare la nivel de program cu accent pe
problematica E' ar putea aduga valoare din punctul de vedere al demonstrrii efectelor reale asupra grupurilor
vulnerabile &i al informa#iilor aprofundate privind modul de definire a E' la nivel de program, astfel nct s se
nregistreze efectele dorite.
POS CCE este cel de-al doilea program care are n vedere o evaluare legat de E', dar nu ca activitate independent,
ci cu acoperirea tuturor obiectivelor orizontale ale programului. Aceast evaluare era planificat pentru 2012-2013 &i
urma s analizeze n ce msur a facilitat programul crearea de locuri de munc &i dezvoltarea durabil &i a
contribuit la integrarea principiului egalit#ii de &anse. Conform celor discutate la interviu, aceast evaluare nu a


38
Consulta#i tabelul de mai sus prezentat pentru POS DRU pentru detalii referitoare la tipul de date care trebuie colectate )i
raportate de ctre programele FSE.

FAZA 6:
EVALUAREA
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
82

putut fi lansat la timp din cauza blocajelor provocate de achizi#iile publice &i este posibil s nu fie implementat
pn la ncheierea programului. La fel ca &i n cazul POR, aceast evaluare ar fi oferit informa#ii utile privind efectele
programului asupra E' &i asupra mecanismului de producere a acestor efecte.
Evalu#ri efectuate
A&a cum s-a vzut mai sus, cu excep#ia prezentei evaluri, care este efectuat n cadrul PMAE din CSNR finan#at prin
DMI 1.2, n Romnia nu s-a efectuat n perioada curent de programare nicio alt evaluare dedicat egalit#ii de
&anse, modului n care un program a integrat principiul respectiv &i a ac#ionat asupra grupurilor vulnerabile prin
interven#iile sale.
n acela&i timp, acest subiect nu a fost abordat n cadrul niciunei evaluri (intermediare sau ad-hoc) efectuate pn
n prezent pentru programele din perioada 2007-2013. n timp ce prima evaluare intermediar a POS DRU a acoperit
&i criteriul de evaluare eficacitate, deci a analizat &i efectele programului asupra grupurilor sale #int (inclusiv
asupra grupurilor vulnerabile), implementarea programului nu a avansat prea mult n 2010 / la nceputul lui 2011, iar
rezultatele sale au fost mai degrab preliminare. Totu&i, avnd n vedere numrul mare de DMI-uri cu efecte directe
sau indirecte asupra egalit#ii de &anse din cadrul acestui program, se poate argumenta c ntreaga evaluare
abordeaz &i E'. Cu toate acestea, evaluarea nu a analizat modul n care POS DRU a integrat n program E', nici din
punctul de vedere al mecanismelor existente, nici din cel al efectelor. Simultan cu evaluarea intermediar a POS DRU
s-a efectuat o evaluare ad-hoc a DMI 5.2 Promovarea sustenabilit#ii pe termen lung a zonelor rurale n ceea ce
prive&te DRU &i ocuparea for#ei de munc. Totu&i, de&i aceast evaluare a pus accentul pe o categorie vulnerabil
(popula#ia din zonele rurale), ea abordeaz mai ales problema complementarit#ii cu Planul Na#ional de Dezvoltare
Rural.
Recent (n martie 2013) a fost lansat o a doua evaluare intermediar a POS DRU, iar alte dou evaluri ad-hoc sunt
planificate n 2013-2014. Cele dou evaluri ad-hoc pun accentul pe dou grupuri vulnerabile, tinerii &i romii, &i vor
furniza cu siguran# n Romnia informa#ii suplimentare privind existen#a &i modalitatea impactului PO asupra
situa#iei acestor grupuri.

Toate PO-urile sunt prezentate mpreun#
Aceast sec#iune este redactat mai ales pe baza informa#iilor furnizate de reprezentan#ii AM n cadrul interviurilor
efectuate, deoarece exist foarte pu#ine dovezi documentare sau chiar nicio dovad privind aspectele surprinse de
acest criteriu de bune practici.
Pentru toate programele, au existat dou canale principale de asigurare &i implementare a principiului
parteneriatului: parteneriatul ca principiu aplicat n faza de programare (1 pn la 5 pa&i de mai sus lega#i de
elaborarea Programului Opera#ional) &i parteneriat n timpul implementrii programului, asigurat mai ales prin
Comitetul de Monitorizare.
A&a cum s-a artat mai sus, n etapa de monitorizare, prezen#a reprezentan#ilor grupurilor vulnerabile
(guvernamentale &i neguvernamentale) este redus, cu excep#ia POS DRU &i chiar &i n cazul POR, care cuprinde
interven#ii cu efect direct asupra anumitor grupuri vulnerabile.
n ceea ce prive&te etapa de programare, reprezentan#ii AM intervieva#i au re#inut c reprezentan#ii grupurilor
vulnerabile au fost implica#i n msura n care erau relevan#i pentru program &i dac participaser la CM din umbr
organizat nainte de aprobarea oficial a programelor opera#ionale. Din nou, Agen#ia Na#ional pentru Egalitatea de
Gen (la momentul respectiv) a fost men#ionat ca fiind mai implicat n aceast faz dect al#i parteneri.
POS DRU se distinge n materie de parteneriat &i pe durata implementrii, deoarece colaboreaz ndeaproape cu cele
8 Pacte Regionale pentru Ocupare &i Incluziune Social, care acoper peste 833 de institu#ii &i organiza#ii,
reprezentative pentru toate categoriile de factori interesa#i de program (RAI pentru POS DRU 2011, pagina 37).
n ciuda componen#ei CM, &i POR implic mai mult reprezentan#ii grupurilor vulnerabile, ace&tia fcnd parte din
comitetele regionale pentru evaluare strategic existente n fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romniei.

FAZA 7:
PARTENERIATUL
1. Programming
2. Launching of calls
3. Pro ject selection
4. Management an d
Financial Control
5. Monitoring
6. Evalu ation
7. Partn ership p rin ciple
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
83

Cu toate acestea, cu excep#ia POS DRU, exist un consens general privind efectele limitate ale prezen#ei
reprezentan#ilor grupurilor vulnerabile n rndul partenerilor programelor: cele mai multe AM-uri declar c ace&tia
nu contribuie n niciun fel la lucrrile CM.
Reprezentan#ii grupurilor vulnerabile nu sunt implica#i n mod explicit n pa&ii de la 6 la 9 enumera#i mai sus. POS
DRU public versiunea preliminar a ghidurilor solicitan#ilor, pentru consultare, pe pagina sa Web, ca strategie
general de comunicare, dar nu se ia nicio msur specific legat de grupurile vulnerabile.
Reprezentan#ii grupurilor vulnerabile sunt implica#i n activit#ile de evaluare, comunicare &i diseminare, n msura
n care sunt relevan#i pentru aspectele evaluate / diseminate, dar nu exist niciun mecanism pentru implicarea lor
permanent.

Exist informa#ii limitate privind principiul parteneriatului &i E', cu excep#ia informa#iilor legate de participarea la
Comitetul de Monitorizare (prezentat mai sus) &i a sec#iunilor dedicate parteneriatului din programele
opera#ionale, care se refer mai ales la alctuirea acestor comitete. n cadrul interviurilor, reprezentan#ii tuturor
AM-urilor au re#inut c parteneriatul implementat pentru elaborarea programului a fost cuprinztor &i c a con#inut
&i factori interesa#i de E', cum ar fi Agen#ia Na#ional pentru Egalitatea de Gen (la momentul respectiv).
POS DRU se distinge n materie de parteneriat &i pe durata implementrii, deoarece colaboreaz ndeaproape cu cele
8 Pacte Regionale pentru Ocupare &i Incluziune Social, care acoper peste 833 de institu#ii &i organiza#ii,
reprezentative pentru toate categoriile de factori interesa#i de program (RAI pentru POS DRU 2011, pagina 37).
Concluzii
2.1: Cum au fost transpuse prevederile europene &i na#ionale n diversele etape ale programelor aferente politicii
de coeziune, co-finan#ate prin FSE, FEDR &i Fondul de Coeziune n Romnia?
C12. Implementarea egalit#ii de &anse &i a nediscriminrii este semnificativ n cadrul programelor finan#ate
prin FSE (n special POS DRU), medie n cadrul programelor FEDR &i limitat n cadrul programelor finan#ate
prin FC, n conformitate cu caracteristicile acestor fonduri.
C13. Cele &apte programe opera#ionale au aplicat dou abordri principale pentru transpunerea conceptului de
egalitate de &anse n fiecare din cele 7 etape analizate. Prima abordare este reprezentat de interven#iile
specifice (sau interven#iile care au un efect direct asupra grupurilor vulnerabile) finan#ate n cadrul PO, iar
a doua este integrarea principiului n diferse etape ale PO, cu efect indirect sau fr niciun efect asupra
grupurilor vulnerabile. O combina#ie a celor dou abordri a fost identificat att n cazul POS DRU, ct &i al
POR, unde principiul E' este transpus / integrat &i n cadrul interven#iilor specifice.
C14. n general, principiul E' la nivel de concept este transpus la nivel de program prin includerea prevederilor
legisla#iei de baz n vigoare n special a Legii 202/2002 privind egalitatea de gen &i a Ordonan#ei
Guvernului 137/2000. Alte elemente de legisla#ie relevante &i importante (cum ar fi Codul Muncii, Legea
Educa#iei Na#ionale &i Legea 448/2006 privind persoanele cu dizabilit#i) sunt rareori men#ionate &i luate n
considerare.
n afara interven#iilor specifice, transpunerea E' pune accentul, dintre grupurile vulnerabile, mai ales pe
egalitatea de gen, iar n materie de subiecte, pe accesul pe pia#a muncii (dup cum s-a discutat &i n cadrul
focus grupului), de&i programele reafirm abordarea general a Legii 137/2000, care interzice toate tipurile
de discriminare, pentru toate categoriile de persoane, n toate domeniile.
C15. n cadrul interven#iilor specifice, transpunerea E' este semnificativ n special n etapele de programare,
lansare a apelurilor de propuneri, selec#ie a proiectelor &i monitorizare. Fiind un program FSE, POS DRU are
obiectivul explicit de a contribui la asigurarea egalit#ii de &anse &i include acest principiu n logica sa de
interven#ie (respectiv n obiectivele, domeniile majore de interven#ie, activit#ile eligibile &i activit#ile sale,
n grupurile #int, beneficiari &i n sistemul propriu de indicatori). Ca urmare, sistemul de implementare
include prevederile necesare (cu alte cuvinte, condi#iile &i informa#iile pentru procesul aferent cererilor de
finan#are, evaluarea acestora &i grilele de selec#ie, precum &i informa#iile pentru implementarea proiectului
&i monitorizare), fapt ce asigur &i transpunerea n practic a E'. Abordarea interven#iilor specifice ale POR
se concentreaz mai ales pe infrastructur, deoarece aceste este un program finan#at din FEDR, dar cu
monitorizare solid, deoarece programul inten#ioneaz s ob#in rezultate &i n ceea ce prive&te
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
84

2.1: Cum au fost transpuse prevederile europene &i na#ionale n diversele etape ale programelor aferente politicii
de coeziune, co-finan#ate prin FSE, FEDR &i Fondul de Coeziune n Romnia?
dezvoltarea social a regiunilor.
C16. Abordarea integratoare a principiului egalit#ii de &anse n interven#iile nespecifice este, n general,
moderat. Nu exist niciun program care s nu aib niciun efect asupra diferitelor grupuri vulnerabile &i,
prin urmare, pentru care egalitatea de &anse s fie complet lipsit de relevan#. Cu toate acestea, cu
excep#ia PO DCA, niciun alt program nu a depus eforturi reale &i nu a implementat msuri concrete pentru
a aborda n mod integrat acest principiu &i, prin urmare, s contribuie la mbunt#irea acestuia prin ac#iuni
specifice. Cu ct avansm mai mult n ciclul programului, cu att transpunerea acestui principiu este mai
slab: dac n faza de programare se #ine seama de principiu, atunci este implementat n continuare prin
selectarea proiectelor care nu #in seama de acest principiu, printr-un criteriu de eligibilitate &i prin obliga#ia
ca proiectele selectate s prezinte n rapoartele de proiect modul de aplicare a principiului la nivel de
proiect, nu se realizeaz niciun fel de monitorizare (prin indicatori), raportare (n RAI) &i evaluare la nivel de
program cu privire la caracterul adecvat &i la efectele abordrii integratoare.
C17. PO DCA este singurul dintre programele nespecifice care are o abordare integratoare; cu toate acestea,
eforturile sale nu sunt valorificate printr-o monitorizare adecvat &i prin prezentarea realizrilor n
Rapoartele Anuale de Implementare.
C18. n general, transpunerea acestui principiu - att n cadrul interven#iilor specifice, ct &i al celor nespecifice -
este limitat n etapa sistemului de management &i control, urmat de parteneriat &i de evaluare.
C19. n cadrul interven#iilor nespecifice, modul n care este definit principiul egalit#ii de &anse la nivelul
programului, n etapa de programare, se reflect &i n etapele urmtoare ale ciclului programului &i se
refer n special la urmtoarele:
beneficiarul are nevoie de legisla#ia european &i na#ional n vigoare &i se angajeaz s o respecte,
de aceea se angajeaz sp nu discrimineze &i s promoveze egalitatea de &anse n proiectul su, la
nivelul activit#ilor, managementului de proiect, selec#iei grupului #int &i participrii acestuia la
proiect;
beneficiarul impune acelea&i condi#ii contractan#ilor implica#i n proiect;
beneficiarii aplic regulile referitoare la achizi#iile publice n mod nediscriminatoriu (a&a cum sunt
prevzute chiar de OUG 34);
beneficiarii &i AM / sistemul de implementare respect ei n&i&i principiul E', dar perceput, din nou, n
special ca acces la locurile de munc &i ca respectare a principalelor prevederi din Codul Muncii
(adic stabilirea de reguli interne pentru angaja#i, care prevd inclusiv tratamentul egal al acestora).
Judecnd dup aceste elemente, transpunerea principiului este mai degrab superficial &i nu este
nuan#at, pentru a lua n considerare particularit#ile unui anumit program: de ex. accesul egal al femeilor
la locurile de munc poate fi mai pu#in relevant, avnd n vedere ponderea lor ridicat n rndul
func#ionarilor publici, sau efectele pozitive pe care le poate avea POS T asupra persoanelor cu dizabilit#i.
C20. n plus, nu exist o abordare uniform a principiului E', nici ntre diferitele programe, nici n cadrul fiecrui
program n parte. Principiul E' este prezentat mai detaliat pentru unele DMI din cadrul unui program dect
pentru altele, de&i DMI nu sunt att de diferite nct s justifice o abordare att de diferen#iat (de ex.,
acesta este cazul cu cele dou DMI-uri analizate n cadrul POS Mediu).
C21. Principalul motiv este acela c programele nededicate nu au realizat, n cadrul etapei de programare, o
analiz adecvat (sau chiar nicio analiz) a cerin#elor din legisla#ia na#ional &i european n vigoare care
reglementeaz E' &i nediscriminarea &i a tipurilor de interven#ii n ce prive&te posibilele efecte (pozitive &i
negative) ale acestora asupra grupurilor vulnerabile. Deoarece aceast analiz nu a fost efectuat,
programele nu au putut defini o strategie adecvat &i mecanisme adecvate (adic msuri pentru grupuri
#int specifice, precum &i mecanisme de monitorizare &i evaluare pentru analizarea eficacit#ii lor), pentru
a integra n mod real principiul E' la nivel de proiect.
C22. n ceea ce prive&te lansarea apelurilor de propuneri de proiecte, informa#iile furnizate poten#ialilor
solicitan#i cu privire la modul n care s integreze principiul E' la nivel de proiect nu sunt mai detaliate
dect informa#iile din PO &i DCI doar dou programe au publicat (ulterior lansrii primelor apeluri)
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
85

2.1: Cum au fost transpuse prevederile europene &i na#ionale n diversele etape ale programelor aferente politicii
de coeziune, co-finan#ate prin FSE, FEDR &i Fondul de Coeziune n Romnia?
bro&uri cu informa#ii suplimentare, destinate att solicitan#ilor, ct &i beneficiarilor, ns nici acestea nu
sunt comprehensive. Exist cazuri (cum ar fi POS CCE) n care ghidul solicitantului nu ofer niciun fel de
informa#ii referitoare la aceast problematic, de&i solicitan#ii trebuie s descrie n propunerea de proiect
modul n care vor implementa principiul.
C23. Toate programele includ n sistemul lor de evaluare &i selec#ie un criteriu de eligibilitate care se refer la
principiul egalit#ii de &anse &i care este sus#inut printr-o declara#ie sub jurmnt, n scris cu excep#ia PO
AT, care nu are un sistem de selec#ie similar cu cel al altor programe. POS CCE &i POS Mediu nu utilizeaz un
criteriu de eligibilitate dedicat E', dar principiul este inclus ntr-un criteriu general de eligibilitate care se
refer la mai multe teme orizontale &i la respectarea legisla#iei aplicabile (tuturor) acestora.
C24. De&i proiectele declar c respect &i vor respecta legisla#ia n vigoare cu privire la E', analizele efectuate n
primul capitol &i discu#iile din focus grup au demonstrat c prevederile legisla#iei sunt foarte complexe &i
c, n general, n Romnia, acestea sunt respectate ntr-o msur limitat. Prin urmare, declara#ia
prezentat de ctre solicitan#i nu este o dovad &i un instrument puternic pentru a asigura integrarea
principiului la nivel de proiect. Mai mult, programele nu controleaz n mod specific dac beneficiarii
respect n mod real toate prevederile relevante ale legisla#iei pe durata implementrii programului (cu
excep#ia achizi#iilor publice), deoarece jurisdic#ia acestei activit#i apar#ine ntr-o oarecare msur altor
organiza#ii: de ex. inspec#ia muncii.
C25. Doar dou programe (n afar de POS DRU) utilizeaz &i un criteriu de evaluare tehnic legat de E', dar
punctajul alocat acestuia este nesemnificativ, n special n cadrul PO DCA.
C26. n general, dincolo de monitorizare, inclusiv n faza de evaluare, principiul egalit#ii de &anse se bucur
de foarte pu#in aten#ie. De&i unele programe au planificat evaluri axate pe E' sau care o acoper,
niciuna nu a fost efectuat la nivel de program. Prin urmare, pn la sfr&itul perioadei de programare,
probabil nu vor fi disponibile dect informa#ii limitate sau nicio informa#ie privind efectele precise ale IS
asupra grupurilor vulnerabile &i motivele pentru care au aprut aceste efecte (ce anume a func#ionat &i de
ce), precum &i sinergia dintre IS &i alte strategii na#ionale relevante existente, n special dac pentru POS
DRU &i POR nu se vor efectua niciun fel de evaluri axate pe eficacitate.
C27. Parteneriatul din timpul implementrii programului se limiteaz la a fi membru n Comitetul de
Monitorizare cu excep#ia POS DRU, care posteaz Ghidurile Solicitantului pe pagina sa web, n vederea
consultrii publice a partenerilor programului. Aceast abordare face legtura cu conceptul E' dezvoltat &i
aplicat de program nc de la nceput, ce a determinat implicarea limitat a factorilor interesa#i de E', care
la rndul su perpetueaz o abordare minimalist n timpul implementrii programului.
C28. n general, programele nu implic o expertiz specific pentru definirea sau integrarea principiului E' &i, cu
siguran#, acest lucru reprezint o piedic &i explic situa#ia actual. n acest context, discu#iile din focus
grup referitoare la faptul c n prezent nu exist un profil clar al expertului n E' sunt deosebit de
relevante. Cu toate acestea, exist proiecte, n special POR, care au reu&it, de ex., s selecteze evaluatori
de proiecte cu expertiza necesar. n acest context, un Institut pentru egalitatea de &anse &i incluziunea
social, a&a cum este propus de un membru al focus grupului, ar putea constitui ini#iativa necesar, care ar
putea schimba situa#ia general referitoare la cuno&tin#ele &i expertiza n domeniul E'.Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
86

2.2.2. E 2.2: Ce alte subiecte care privesc egalitatea de &anse au fost promovate /
integrate n diferite PO?
Coresponden#a dintre grupurile #int / activit#ile eligibile n cadrul DMI-urilor specifice &i domeniile / subiectele /
grupurile relevante pentru conceptul de egalitate de &anse definit n cadrul E 1 este prezentat, pstrndu-se
distinc#ia ntre discriminarea n func#ie de gen, pe alte criterii dect genul &i formele de discriminare multipl.
Pentru discriminarea n func#ie de gen, interven#iile specifice al Instrumentelor Structurale din Romnia nu
abordeaz subiecte suplimentare, n afara celor identificate n Cadrul European. Aspectele educa#iei &i formrii sunt
n mare msur acoperite n mod orizontal, nespecific de ctre POS DRU, la fel ca &i problemele independen#ei
economice. Sntatea, bunstarea &i mediul sunt abordate, pe de alt parte, de ctre POR.
Printre subiectele mai rar abordate se numr inegalitatea remunerrii n func#ie de gen &i reconcilierea vie#ii
profesionale cu via#a de familie (independen#a economic), problemele de sntate specifice femeilor, transportul
public, povara dubl a femeilor &i locurile de munc ecologice (sntate, bunstare, mediu).
Tabelul 10: Acoperirea domeniilor / subiectelor relevante pentru egalitatea de gen
Domenii / subiecte la nivelul UE
POR (FEDR) POS DRU (FSE)
Educa#ie &i formare
Diferen#ele dintre genuri cu privire la dobndirea abilit#ilor de baz DMI 2.1 (orizontal, nespecific)
Participarea femeilor la cursurile de formare &i instruire profesional
DMI 2.1 (orizontal)
Participarea femeilor n cadrul procesului de nv#are pe tot parcursul vie#ii
DMI 2.1 (orizontal)
Diferen#ele dintre genuri cu privire la nv#mntul universitar n domeniul 'tiin#ei &i
Tehnologiei

DMI 2.1 (orizontal)
Diferen#ele dintre genuri n nv#mntul post-universitar
DMI 2.1 (orizontal)
Independen#a economic
Diferen#ele dintre genuri cu privire la participarea pe pia#a muncii
DMI 5.2, n zonele rurale
DMI 6.1, 6.2, 6.3
Diferen#ele dintre genuri din perspectiva remunera#iilor

Segregarea ocupa#ional (att vertical /orizontal)
DMI 6.3
Activit#i independente &i antreprenoriat
DMI 3.3, DMI 5.1, 6.1, 6.2, 6.3
Reconcilierea vie#ii profesionale cu cea de familie (ngrijire de calitate pentru copii,
persoane n vrst &i persoane aflate n ntre#inere, concediu parental etc.)

Sntate, bunstare, mediu
Accesul la servicii de sntate &i de ngrijire POR 3.1
Accesul pe grupuri specifice (imigrante, femei n vrst, minorit#i etc.)
Aspecte specifice legate de sntate cu privire la grupurile de femei (femei n vrst,
femei abuzate, etc.)

Transportul public
Infrastructura de transport &i social n zonele rurale
POR 3.2
(infrastructura de
asisten# social)

Infrastructuri sociale &i securitate n zonele urbane
POR 3.2
(infrastructura de
asisten# social)

Povara dubl a femeilor (reconciliere, munc nepltit)
Locuri de munc ecologice
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
87

Pentru discriminarea din alte motive dect genul, interven#iile specifice ale Instrumentelor Structurale din Romnia
nu abordeaz subiecte suplimentare, n afara celor identificate n Cadrul european (cu excep#ia aten#iei acordate n
mod specific problematicii zonelor rurale), ci mai degrab exist domenii care nu au fost abordate, n special:
educa#ia &i formarea: persoanele n vrst, persoanele cu dizabilit#i &i minorit#ile etnice rmn n mare
msur neacoperite de aceste abordri, n special n materie de nv#are a deprinderilor de baz, de
participare la nv#mntul profesional &i tehnic, de nv#are pe tot parcursul vie#ii, mobilitate &i educa#ie
ter#iar;
ocuparea: productivitatea &i calitatea muncii &i promovarea managementului diversit#ii, ca domenii relevante
pentru toate grupurile vulnerabile;
sntatea, bunstarea, incluziunea social: probleme specifice de sntate, comunicare (n moduri
alternative), transport, mbtrnire activ, acces la TIC &i utilizarea acesteia, proiecte la nivelul comunit#ii /
dezvoltare urban, locuin#e pentru toate grupurile vulnerabile.
drepturile fundamentale, guvernan#a &i capacitatea institu#ional.
Tabelul 11: Acoperirea domeniilor / subiectelor relevante pentru grupurile discriminate din alte motive dect genul
DOMENII / SUBIECTE
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*
ORIGINE ETNIC*
ALTELE
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Educa#ie &i formare

Dobndirea abilit#ilor de baz
Participarea la formare &i
instruire profesional
POS DRU 2.1
Participarea la nv#area pe tot
parcursul vie#ii
POS DRU 2.1
Reducerea abandonului &colar
POS DRU 2.2
POS DRU 6.1
POS DRU 6.2
POS DRU 2.2
POS DRU 2.2
(romi)
POS DRU 2.2 (zone rurale,
altele)
Adaptare &i dotare pentru
facilitarea accesului
POR 3.4 POR 3.4 POR 3.4
POR 3.4
Zone rurale
Modernizarea sistemului
educa#ional
POR 3.4


ncurajarea mobilit#ii
Participarea la nv#mntul
post-universitar
POS DRU 2.1


Ocupare
O mai bun participare pe pia#a
muncii
POS DRU 2.1
POS DRU 5.2
(zone rurale)
POS DRU 6.2

POS DRU 5.1
(&omeri)
POS DRU 6.2

POS DRU 6.2 POS DRU 6.2* POS DRU 6.2 POS DRU 6.2 (romi)
'omaj structural
Zone rurale (inclusiv mici
ntreprinztori)
Productivitate &i calitatea muncii
Evitarea discriminrii pe pia#a
muncii (acces &i promovare)
POS DRU 2.1
POS DRU 6.2 POS DRU 6.2 POS DRU 6.2 POS DRU 6.2 POS DRU 6.2 POS DRU 6.2
Promovarea managementului
diversit#ii

Promovarea activit#ilor
independente &i
antreprenoriatului
POS DRU 5.1 POS DRU 5.1 POS DRU 5.1 POS DRU 5.1 POS DRU 5.1 POS DRU 5.1*
POS DRU 5.1
POS DRU 5.2 (zone rurale)
Adaptare &i dotare pentru
facilitarea accesului

Crearea de locuri de munc ntr-
un anumit sector (economie
social)
POS DRU 6.1
POS DRU 6.2
POS DRU 6.1
POS DRU 6.2
POS DRU 6.1
POS DRU 6.2
POS DRU 6.1
POS DRU 6.2
POS DRU 6.1
POS DRU 6.2
POS DRU 6.1
POS DRU 6.2
POS DRU 6.1&6.2 (imigran#i,
venit minim, comunit#i izolate,
persoane dependente de
droguri &i de alcool, persoane
fr adpost, victime ale
violen#ei domestice)
Sprijin pentru tranzi#ia de la
&coallocul de munc
POS DRU 2.1
Sntate, bunstare, incluziune
social

Accesul la serviciile medicale
pentru anumite grupuri specifice
POR 3.1
POR 3.1 POR 3.1 POR 3.1 POR 3.1 POR 3.1 POR 3.1
Aspecte specifice legate de
sntate

Accesul la &i furnizarea de
bunuri &i servicii
POR 3.1
Comunicare (n moduri
alternative)

Transport
mbtrnirea activ
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
88

* Toate grupurile vulnerabile #int
Unele forme de discriminare multipl sunt abordate par#ial de DMI-urile specifice, principalele diferen#e fiind
constituite de grupurile vulnerabile de femei (minorit#i etnice / rasiale, cu dizabilit#i), persoanele n vrst (btrni
&i persoane aflate n ntre#inere, nivel redus de educa#ie, femei vrstnice), imigran#i cu nivel sczut de educa#ie,
studen#i cu dizabilit#i. Pe de alt parte, POS DRU acord aten#ie problematicii persoanelor dependente de droguri &i
de alcool, persoanelor fr adpost, victimelor violen#ei domestice.
Tabel 12: Acoperirea formelor de discriminare multipl
Grupuri vulnerabile
POR POS DRU
Grupuri vulnerabile de femei
Mame, unic ntre#intor al familiei monoparentale
Mame foarte tinere
Mame afectate de HIV
DMI 6.1

DMI 6.1
'omere pe termen lung DMI 5.1
Femei care apar#in unei minorit#i etnice/rasiale
Imigrante

Femei cu dizabilit#i
Grupuri vulnerabile de tineri
Tineri cu abandon &colar DMI 2.2, 6.1
Tineri &omeri &i tranzi#ia &coal-loc de munc DMI 5.1, 2.1
Tinerii peste 18 ani care prsesc institu#iile de protec#ie social DMI 6.1, 6.2
Grupuri vulnerabile de persoane n vrst
Persoanele n vrst &i persoanele aflate n ntre#inere
Persoanele n vrst cu venituri mici DMI 5.1 (&omeri)
Persoanele n vrst cu nivel sczut de pregtire
Femeile n vrst, aflate n oricare dintre situa#iile de mai sus
Imigran#i &i minorit#i
Imigran#i cu nivel sczut de pregtire &i/sau fr nicio calificare
Persoane cu dizabilit#i
Studen#ii cu dizabilit#i
Persoane inactive, cu dizabilit#i DMI 5.1
Alte grupuri vulnerabile
Delicven#i, fo&ti condamna#i
Tineri &i femei afla#i n situa#ia de mai sus

6.1, 6.2
2.2 (tineri)
Accesul la utilizarea
tehnologiilor TIC

Proiecte la nivel comunitar /
dezvoltare urbanLocuin#e


Combaterea stereotipurilor &i
promovarea unei imagini
pozitive
POS DRU 6.3
POS DRU 6.3 POS DRU 6.3 POS DRU 6.3 POS DRU 6.3 POS DRU 6.3
DMI este axat pe femei
Accesul la sistemul de protec#ie
social
POR 3.2
POR 3.2 POR 3.2 POR 3.2 POR 3.2
POR 3.2 (n mod
specific, romi)

Participarea la via#a social/
afirmare
POS DRU 6.1
POS DRU 6.1 POS DRU 6.1 POS DRU 6.1 POS DRU 6.1 POS DRU 6.1
Drepturi Fundamentale

Violen#a bazat pe discriminare
&i traficul de persoane

POS DRU 6.1, 6.2, 6.3
Reprezentarea n func#ii de
decizie


Guvernan# &i Capacitate
Institu#ional


Structur decizional dedicat
Monitorizarea &i con&tientizarea
nediscriminrii


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
89

Concluzii
E 2.2: Ce alte subiecte care privesc egalitatea de &anse au fost promovate / integrate n diferite PO?
C29. Niciun alt domeniu / subiect, n afara celor definite n conceptul general de egalitate de &anse prezentat n
cadrul E 1, nu a fost abordat de cele 7 Programe Opera#ionale, n timp ce pe de alt parte exist cteva
domenii neacoperite.
C30. Pentru discriminarea n func#ie de gen zonele neacoperite de interven#iile specifice existente sunt:
Independen#a economic: egalitatea de gen, diferen#a de remunerare ntre genuri &i reconcilierea
vie#ii profesionale cu via#a de familie;
sntate, bunstare, mediu: probleme de sntate specifice femeilor, transport public, povara
dubl a femeilor &i locurile de munc ecologice;
C31. Pentru discriminarea din alte motive dect genul:
Educa#ie &i formare, n mod specific pentru persoanele cu dizabilit#i &i pentru minorit#ile etnice,
Ocupare: productivitatea &i calitatea muncii, promovarea managementului diversit#ii
Sntate, bunstare, incluziune social: comunicare n moduri alternative, transport, acces la TIC &i
utilizarea acesteia, proiecte la nivel de comunitate, dezvoltare urban &i locuin#e
Drepturi fundamentale
Guvernan# &i capacitate institu#ional
C32. Unele forme de discriminare multipl sunt par#ial abordate de DMI-urile dedicate, dar se constat
diferen#e n cazul grupurilor vulnerabile de femei (minoritate etnic / rasial, dizabilit#i), persoane n
vrst (btrni &i persoane aflate n ntre#inere, nivel sczut de educa#ie, femei vrstnice), imigran#i cu
nivel sczut de educa#ie, studen#i cu dizabilit#i.
C33. Anumite grupuri sunt abordate n mai multe programe, respectiv femeile, minorit#ile etnice, cu accent
pe romi, copiii &i persoanele cu dizabilit#i &i (n cadrul POS DRU) n special copiii institu#ionaliza#i, care ies
din sistemul de asisten# social, dar &i copiii care abandoneaz &coala timpuriu, tinerii, n special n
tranzi#ia ctre pia#a muncii &i ntr-o oarecare msur persoanele vrstnice (pentru a compensa lipsa de
preocupare a legisla#iei pentru aceast categorie) &i zonele rurale.

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
90

2.2.3. E 2.3: Pot fi identificate cazuri de bun practic n promovarea /integrarea
subiectelor care privesc egalitatea de &anse n cadrul aferent Instrumentelor
Structurale?
Evaluarea prezentat n paragraful 2.2.1 arat c exist exemple de bune practici n materie de integrare a
principiului egalit#ii de &anse n perioada de programare curent, de&i niciunul din Programele Opera#ionale nu
ndepline&te toate criteriile de bune practici. n general, programele cu cele mai bune performan#e ca numr de
criterii ndeplinite sunt POS DRU &i POR, urmate de PO DCA &i de POS Mediu. O analiz pe etape a celor mai
performante programe arat c:
Programarea Instrumentelor Structurale: cele mai performant este POS DRU, cu 6 criterii ndeplinite din 7,
urmat de POR cu 2, n timp ce toate celelalte programe ndeplinesc fie un singur criteriu (POS Mediu, POS CEE,
DCA) sau niciun criteriu (POS T, POAT);
Apeluri de propuneri de proiecte: exist o medie de 4 criterii ndeplinite din 8 pentru POR, POS Mediu, POS
DRU &i PO DCA, n timp ce POS CCE, POS T &i POAT sunt rmase n urm;
Selec#ia proiectelor: cele mai bune performan#e le nregistreaz POS DRU (6 criterii), POR &i PO DCA (2
criterii), n timp ce POAT nu ndepline&te niciun criteriu,
Managementul financiar &i control: POS DRU &i POR sunt singurele programe care ndeplinesc toate criteriile;
Monitorizarea: cel mai performant program este POR, cu 5 criterii din 7, urmat de cele 2 programe FSE &i
anume POS DRU &i PO DCA;
Evaluarea: cel mai performant este POAT, urmat de POR, POS CCE &i POS DRU;
Parteneriat: niciunul din programe nu ndepline&te acest criteriu.
Tabelul 13: Prezentare general a punctajului pe programe &i faze
Element
Numr de
criterii
POR POS CCE POS MEDIU POS T POAT POS DRU PO DCA
ETAPA 1: PROGRAMAREA 7 2 1 1 0 0 6 1
ETAPA 2: APELURILE DE PROPUNERI DE
PROIECTE
8 5 1 4 1 0 5 3
ETAPA 3: SELEC(IA PROIECTELOR 7 2 1 1 1 0 6 2
ETAPA 4: MANAGEMENTUL FINANCIAR 'I
CONTROL
2 2 1 1 0 1 2 1
ETAPA 5: MONITORIZAREA 7 5 0 0 0 0 3 2
ETAPA 6: EVALUAREA 2 1 1 0 0 2 1 0
ETAPA 7: PRINCIPIUL PARTENERIATULUI 1 0 0 0 0 0 0 0
Total criterii ndeplinite 30 17 5 7 2 3 23 9
Total criterii neaplicabile 0 3 3 4 10 0 3
Selectat pentru analiz suplimentar ca practic necorespunztoare
Selectat pentru analiz suplimentar ca bun practic
Pe baza celor de mai sus, am analizat cu detalii suplimentare 5 cazuri, 3 de bune practici &i 2 de practici
necorespunztoare de integrare a principiului egalit#ii de &anse &i am completat analiza cu exemple de referin#
pentru cele mai bune practici din alte state membre, conform rezumatului de mai jos:
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
91

FAZA CEA MAI BUN* PRACTIC* PRACTIC* NECORESPUNZ*TOARE REFERIN(*
FAZA 1:
PROGRAMAREA
POS DRU care ndepline&te urmtoarele criterii:

2.1 Analiza de context: Analiza de context a PO include o sec#iune
dedicat, care con#ine o analiz a contextului specific al programului, din
punctul de vedere al E', inclusiv 1) Probleme relevante legate de
egalitatea de &anse; 2) Diferen#e de gen &i alte probleme relevante legate
de discriminare
3.1 Elaborarea strategiei: Analiza socio-economic a PO include o
sec#iune dedicat problemelor de E' relevante pentru program &i
modalit#ile de abordare / solu#ionare a lor n cadrul programului.
3.2 Elaborarea strategiei: Stabilirea priorit#ii aspectelor &i identificarea n
consecin# a axelor prioritare / domeniilor majore de interven#ie /
msurilor care trebuie luate pentru aplicarea principiului egalit#ii de
&anse au fost luate pe baza analizei socio-economice.
4.1 Indicatori: obiectivele PO n materie de aplicare a principiului egalit#ii
de &anse sunt reflectate corespunztor de indicatorii de rezultat &i de
impact, precum &i de #intele respective.
5.1 Definirea interven#iilor: existen#a unor interven#ii specifice sau a unor
ac#iuni pozitive
5.2 Definirea interven#iilor: ac#iuni de integrare cu impact pozitiv asupra
egalit#ii de &anse
POS Transport pentru nendeplinirea urmtoarelor
criterii:
2.1 Analiza de context: Analiza de context a
PO include o sec#iune dedicat, care con#ine
o analiz a contextului specific al
programului, din punctul de vedere al E',
inclusiv 1) Probleme relevante legate de
egalitatea de &anse; 2) Diferen#e de gen &i
alte probleme relevante legate de
discriminare
3.1 Elaborarea strategiei: Analiza socio-
economic a PO include o sec#iune dedicat
problemelor de E' relevante pentru program
&i modalit#ile de abordare / eliminare a lor n
cadrul programului.
3.2 Elaborarea strategiei: Stabilirea
priorit#ii aspectelor &i identificarea n
consecin# a axelor prioritare / domeniilor
majore de interven#ie / msurilor care
trebuie luate pentru aplicarea egalit#ii de
&anse au fost luate pe baza analizei socio-
economice.

Programul Opera#ional Na#ional FSE pentru Convergen#a
Regiunilor Guvernare &i ac#iuni sistemice, Italia, care
ndepline&te criteriile legate de programare, n special:
5.1 Definirea interven#iilor: existen#a unor
interven#ii specifice sau a unor ac#iuni pozitive


FAZA 2: LANSAREA
APELURILOR DE
PROPUNERI DE
PROIECTE
POS Mediu care ndepline&te urmtoarele criterii:
5.1 Informare &i publicitate: activit#ile de informare &i publicitate legate
de apelurile de propuneri de proiecte acoper aspectele legate de
egalitatea de &anse &i nediscriminare, pentru a spori nivelul de
con&tientizare n materie de E' n rndul poten#ialilor beneficiari.
5.1 Informare &i publicitate: utilizarea de exemple de bune practici (pagini
web, flutura&i etc.) n cadrul activit#ilor de informare &i publicitate

Buna practic Ghid de bune practici pentru egalitatea de
&anse: Egalitatea pus n practic Realizare Sco#ia,
care ndepline&te criteriul:
2.1 Ghidul Solicitantului - explica#ii privind
principiul E': Ghidul con#ine formularea clar a
conceptului &i a terminologiei egalit#ii de &anse &i a
nediscriminrii, legate de abordarea acestor
probleme n PO
FAZA 3: SELEC(IA
PROIECTELOR
-
POAT, pentru nendeplinirea urmtoarelor criterii
1.1 Criterii de eligibilitate: Respectarea
cerin#elor legale este considerat criteriu de
eligibilitate
2.1 Criterii de evaluare &i de selec#ie:
Criteriile de evaluare &i de selec#ie / stabilire
a priorit#ii menite s ncurajeze participarea
Evolu#ia apelurilor de propuneri VP/2012/007: Apeluri de
propuneri pentru experimente privind politicile sociale,
Comisia European: DG Ocupare, Afaceri sociale &i
Incluziune pentru ndeplinirea criteriului:
2.1 Criterii de evaluare &i de selec#ie: Criteriile de
evaluare &i de selec#ie / stabilire a priorit#ii menite
s ncurajeze participarea la proiect a femeilor &i /
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
92

FAZA CEA MAI BUN* PRACTIC* PRACTIC* NECORESPUNZ*TOARE REFERIN(*
la proiect a femeilor &i / sau a altor grupuri
vulnerabile: punctaj suplimentar semnificativ
pentru proiectele care integreaz n mod
evident principiul egalit#ii de &anse.
sau a altor grupuri vulnerabile: punctaj suplimentar
semnificativ pentru proiectele care integreaz n
mod evident principiul egalit#ii de &anse.
FAZA 4:
MANAGEMENTUL
FINANCIAR 'I
CONTROL
- -
Stabilirea bugetelor n func#ie de sex, Italia, pentru
ndeplinirea criteriilor:
1.1 Alocarea financiar: indicarea explicit a
cuantumului finan#rii alocate ac#iunilor cu impact
pozitiv n materie de egalitate de &anse, separarea
genurilor &i alte probleme de discriminare,
specificate din punct de vedere al ac#iunilor
dedicate / pozitive
2.1 Structuri: Existen#a unor structuri sau
mecanisme dedicate la nivel de Program, legate de
principiul egalit#ii de &anse
FAZA 5:
MONITORIZAREA
POR care ndepline&te urmtoarele criterii:
1.2. Sistem de indicatori: Existen#a n cadrul sistemului de indicatori ai
programului a unor indicatori de context necesari pentru analiza &i
monitorizarea acestuia
1.3. Sistem de indicatori: Existen#a n cadrul programului a unor indicatori
de proiect necesari pentru monitorizarea performan#elor proiectului n
materie de implementare a principiului egalit#ii de &anse
1.4. Sistem de indicatori: Consisten#a indicatorilor de egalitate la nivel de
proiect cu cei la nivel de program, astfel nct s se colecteze datele
necesare pentru monitorizare la nivel de program.
2.1 Cerin#e de raportare: Calitatea informa#iilor referitoare la aplicarea
principiului egalit#ii de &anse prezentat n RAI
2.2 Cerin#e de raportare: Existen#a unor cerin#e suplimentare de
raportare referitoare la egalitatea de &anse (E') la nivel de Program, altele
dect cele din Rapoartele Anuale de Implementare.
3.1 Manuale de implementare: existen#a n cadrul instrumentelor utilizate
pentru sprijinirea beneficiarilor n vederea implementrii proiectelor a
unui set complet de informa#ii referitoare la promovarea / implementarea
principiului egalit#ii de &anse la nivel de proiect.
-
ISFOL: Bun practic n privin#a guvernan#ei &i suportului
pentru activit#ile de monitorizare &i evaluare ale
autorit#ilor na#ionale &i regionale, din punct de vedere al
egalit#ii &anselor n FSE, Italia ndeplinind criteriile legate
de:

Monitorizare - Sistemul de indicatori
Evaluarea
FAZA 6: EVALUAREA - -
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
93

FAZA CEA MAI BUN* PRACTIC* PRACTIC* NECORESPUNZ*TOARE REFERIN(*
FAZA 7:
PARTENERIATUL
-
Legea privind integrarea abordrii legate de gen,
Finlanda, care ndepline&te criteriul:
1.1 Principiul parteneriatului: implicarea unor
reprezentan#i ai grupurilor vulnerabile n toate
etapele ciclului de management &i implementare a
programului.

Toate practicile de mai sus sunt prezentate detaliat n Anexa 5 a Raportului, iar pentru cele mai bune practici implementate n cadrul Instrumentelor Structurale din Romnia
s-a pregtit &i un format adecvat pentru diseminarea ctre publicul larg.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
94


Concluzii
E 2.3: Pot fi identificate cazuri de bun practic n promovarea / integrarea subiectelor care privesc egalitatea de
&anse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale?
C34. Exist exemple de bune practici n integrarea principiului egalit#ii de &anse n perioada curent de
programare, de&i niciunul din cele &apte Programe Opera#ionale nu ndepline&te toate criteriile de
bune practici.
C35. Bunele practici identificate care pot fi considerate exemple &i reproduse n viitor, se refer la abordarea
programrii n cadrul POS DRU, activit#i de informare &i publicitate efectuate n cadrul POS Mediu,
sistemul de monitorizare al POR, precum &i evaluarea axat pe egalitatea de &anse efectuat n cadrul
POAT.
C36. S-au nv#at unele lec#ii &i cu privire la aspectele care ar trebui mbunt#ite, mai precis cu privire la
includerea principiului egalit#ii de &anse n etapa de programare pentru Programele Opera#ionale non-
FSE, precum &i criteriile de selec#ie care merg dincolo de respectarea cerin#elor minime legale,
promovnd astfel adoptarea ac#iunilor pozitive ale beneficiarilor.
C37. Pentru toate programele exist necesitatea adoptrii unei abordri mai riguroase, pentru integrarea
complet a principiului egalit#ii de &anse n ciclul de via# al programului, deoarece pornind de la
definirea obiectivelor n faza de concep#ie a programului acesta poate fi implementat corect,
monitorizat &i evaluat urmnd pa&ii sugera#i de criteriile pentru selec#ia celor mai bune practici.Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
95

2.3. ntrebarea de evaluare nr. 3
E3 n ce msur mecanismele de programare &i implementare existente au creat acces la finan#are pentru persoanele din grupurile vulnerabile?
Pentru a evalua dac mecanismele curente de programare &i implementare au ngreunat accesul la finan#are al
grupurilor vulnerabile, echipa de evaluare a definit un set de bariere poten#iale, pe care le-a validat cu ocazia
interviurilor cu organiza#iile care reprezint grupurile vulnerabile, surprinznd posibilele obstacole suplimentare cu
care s-ar putea confrunta aceste grupuri, fa# de grupurile #int nedefavorizate din IS.
Obstacole n calea accesului grupurilor vulnerabile la finan#are prin Instrumentele Structurale:
Obstacolele legate de activit#ile de informare &i publicitate se refer la lipsa de diversitate a mijloacelor de comunicare utilizate, la lipsa de
implicare n activit#ile de comunicare a organiza#iilor cu legturi puternice cu grupurile vulnerabile, la utilizarea unui limbaj discriminatoriu &i la
lipsa de referiri explicite la grupurile vulnerabile &i la egalitatea de &anse n materialul de informare &i publicitate.
Obstacole legate de lansarea apelurilor pentru propuneri de proiecte se refer mai ales la limbajul folosit n ghidurile pentru solicitan#i, la lipsa
explica#iei principiului egalit#i de &anse, la absen#a oricrei solicitri de informa#ii legate de abordarea n proiecte a problematicii egalit#ii de
&anse n formularul de cerere, la lipsa de prevederi referitoare la cerin#ele de monitorizare &i la lipsa de sprijin pentru generarea de proiecte.
Obstacole legate de selec#ia proiectelor se refer mai ales la lipsa unor criterii adecvate de eligibilitate &i selec#ie legate de egalitatea de &anse.
Obstacolele legate de implementarea proiectelor se refer mai ales la inaplicabilitatea clauzei de flexibilitate 10% &i la absen#a mecanismelor
financiare de sprijin pentru implementarea proiectelor (de ex. mprumuturi, garan#ii).
A fost analizat documentarea programelor pentru toate cele 7 PO-uri, pentru a verifica prezen#a efectiv a acestor
obstacole poten#iale, iar constatrile sunt rezumate n tabelul 14, unde obstacolele identificate n cadrul fiecrui
program &i grupurile vulnerabile afectate sunt marcate cu 1. Analiza arat c obstacolele &i grupurile vulnerabile
cel mai frecvent ntlnite sunt:
Obstacolele legate de activit#ile de informare &i publicitate: lipsa de concentrare strategic a planurilor de
comunicare (pentru toate PO-urile, cu excep#ia POS DRU) afecteaz toate categoriile de grupuri vulnerabile;
lipsa materialelor de comunicare multilingve (pentru toate PO-urile, cu excep#ia POS Mediu) afecteaz n
special grupurile rasiale &i etnice; numrul limitat de factori interesa#i implica#i n activit#ile de informare &i
publicitate (POS Mediu, POS Transport &i POAT) afecteaz toate grupurile vulnerabile; lipsa de referiri la
grupurile vulnerabile n materialele programelor (POS CCE, POS Mediu &i POS Transport) afecteaz toate
grupurile vulnerabile.
Obstacole legate de lansarea apelurilor pentru propuneri de proiecte: lipsa informa#iilor multilingve (pentru
toate PO) afecteaz n special grupurile rasiale &i etnice; lipsa explica#iilor privind principiul E' n Ghidurile
Solicitantului (POS CCE, POS Mediu, POS Transport &i POAT) afecteaz toate grupurile vulnerabile; lipsa
indicatorilor de monitorizare lega#i de E' (POS CCE, POS Mediu, POS Transport &i POAT) afecteaz toate
grupurile vulnerabile; lipsa sprijinului specific pentru grupurile vulnerabile la generarea de proiecte (relevant
numai pentru POR; POS CCE, POS Mediu, POS DRU &i PO DCA, din cauza regulilor existente privind eligibilitatea
solicitan#ilor) afecteaz toate grupurile vulnerabile; lipsa unor op#iuni multiple pentru depunerea proiectelor
(relevant pentru POR, POS CCE, POS DRU, PO DCA din cauza regulilor existente privind eligibilitatea
solicitan#ilor) afecteaz n special persoanele cu dizabilit#i.
Obstacole la selec#ia proiectelor: din POS CCE, POS Mediu, POS Transport &i POAT lipsesc criteriile de selec#ie
referitoare la egalitatea de &anse &i experien#a profesional din procesul de selec#ie pentru evaluarea
aspectelor referitoare la egalitatea de &anse, ceea ce afecteaz toate grupurile vulnerabile.
Obstacole la implementarea proiectelor: accesul la finan#are constituie un obstacol n toate PO-urile,
afectnd toate grupurile vulnerabile; regula flexibilit#ii lipse&te din POR, POS Transport &i POAT, afectnd
toate grupurile vulnerabile.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
96

Alte obstacole, cum ar fi lipsa de diversitate a mijloacelor de informare &i publicitate, utilizarea unui limbaj
discriminatoriu, lipsa din cererea de finan#are a cerin#elor referitoare la modul de abordare a principiului E',
utilizarea unui limbaj discriminatoriu &i lipsa criteriilor de eligibilitate legate de E' sunt aproape inexistente n
toate PO-urile.
Tabelul 14: Prezentare general a obstacolelor pe programe &i grupuri vulnerabile

POR POS CCE
POS
MEDIU
POS T POAT
POS
DRU
PO DCA
Total PO cu
obstacole
Femei Tineri
Vrstnic
i
Religie /
Credin#

Orientare
sexual
Dizabilit#i
Ras/
Origine
Etnic
INFORMARE 'I
PUBLICITATE
2 3 3 4 3 1 3 19 3 3 3 3 3 4 4
Lipsa concentrrii
strategice asupra
GV n planurile de
comunicare
1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1
Lipsa diversit#ii
mijloacelor de
informare &i
publicitate
0 0 0 0 0 0 0 0

Numr limitat de
pr#i interesate
implicate
0 0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1
Lipsa materialelor
multilingve
1 1 0 1 1 1 1 6

1
Utilizarea unui
limbaj
discriminatoriu
0 0 0 0 0 0 1 1

1

Lipsa din materiale
a referirilor la
grupurile
vulnerabile
0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1
APELURI DE
PROPUNERI
3 5 4 3 4 3 3 25 4 4 4 4 4 5 5
Lipsa explica#iilor
principiilor E' n
Ghidurile
Solicitantului
0 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1
Lipsa din cererea
de finan#are a
cerin#elor privind
abordarea
principiului E'
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Lipsa unor
indicatori de
monitorizare lega#i
de E'
0 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1
Lipsa sprijinului
specific pentru GV
la generarea &i
implementarea
proiectelor
1 1 1 0 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
Lipsa unor op#iuni
multiple pentru
depunerea
proiectelor
1 1 0 0 0 1 1 4

1

Lipsa informa#iilor
multilingve
1 1 1 1 1 1 1 7

1
Utilizarea unui
limbaj
discriminatoriu
0 0 0 0 0 0 0 0

SELEC(IA
PROIECTELOR
0 2 2 2 3 0 0 9 3 3 3 3 3 3 3
Lipsa unor criterii
de eligibilitate
legate de egalitatea
de &anse
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Lipsa unor criterii
de selec#ie legate
de egalitatea de
&anse
0 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1
Lipsa experien#ei
profesionale n
procesul de selec#ie
pentru evaluarea
problematicii
egalit#ii de &anse
0 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
97

0
2
4
6
8
10
12
POS DRU POR PO DCA POS
MEDIU
POS CCE POS T PO AT
1
2
3 3 3
4
3
3
3
3
4
5 3
4
0
0
0
2
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
INFORMARE *I PUBLICITATE APELURI DE PROPUNERI
SELEC,IA PROIECTELOR IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

POR POS CCE
POS
MEDIU
POS T POAT
POS
DRU
PO DCA
Total PO cu
obstacole
Femei Tineri
Vrstnic
i
Religie /
Credin#

Orientare
sexual
Dizabilit#i
Ras/
Origine
Etnic
IMPLEMENTAREA
PROIECTELOR
1 1 1 2 1 1 1 8 2 2 2 2 2 2 2
Regula flexibilit#ii 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1
Accesul la finan#are 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
Total 7 11 10 11 12 5 7 63 12 12 12 12 12 14 14


Obstacole existente pentru 6 - 7 programe

Obstacol existent pentru 3 - 5 programe

Obstacol existent pentru maximum 2 programe
O analiz pe PO arat c programele cele mai eficiente n materie de ndeprtare a obstacolelor din calea accesului
la finan#are al grupurilor vulnerabile au fost POS DRU, POR &i PO DCA, pentru care numrul total de obstacole
identificate este ntre 5 &i 7 din totalul de 18. Aceast analiz este n general n concordan# cu natura programelor,
POS DRU &i POR fiind cele 2 PO-uri care prevd interven#ii specifice &i reflect abordarea eficient a PO DCA n
integrarea principiului egalit#ii de &anse, a&a cum se arat la E2.


O analiz mai detaliat a
obstacolelor cu care se confrunt fiecare grup vulnerabil indic un numr aproape egal pentru fiecare categorie, cu
cte 12 obstacole existente pentru femei, tineri, vrstnici, persoane cu dizabilit#i, n func#ie de religie / credin# &i
de orientarea sexual. n ciuda obstacolelor men#ionate mai sus, persoanele cu dizabilit#i sunt afectate suplimentar
de utilizarea (n unele cazuri) a unui limbaj discriminatoriu n documentele de implementare, precum &i de lipsa unor
op#iuni multiple la depunerea proiectelor, n timp ce grupurile etnice sunt afectate suplimentar de lipsa materialelor
multilingve legate att de informare &i publicitate, ct &i de apelurile pentru propuneri de proiecte.


Figura 6: Defalcarea obstacolelor pe Programe Opera#ionale
Figura 5: Defalcarea obstacolelor pe Programe Opera#ionale
0
2
4
6
8
10
12
14
Femei Tineri Vrstnici Religie /
Credin$!
Orientare
sexual!
Dizabilit!$i Ras!/ Etnie
3 3 3 3 3
4 4
4 4 4 4 4
5 5
3 3 3 3 3
3 3
2 2 2 2 2
2 2
INFORMARE *I PUBLICITATE APELURI DE PROPUNERI SELEC,IA PROIECTELOR IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
98

Sec#iunea urmtoare prezint analiza detaliat a celor patru categorii de obstacole pentru fiecare din cele &apte
programe opera#ionale.
(1) ACTIVIT*(I DE INFORMARE 'I PUBLICITATE
Programul Operaional Regional
Strategia de comunicare a POR urmre&te gradul de con&tientizare n rndul publicului larg privind oportunit#ile de
finan#are disponibile, ntr-un mod accesibil, clar &i u&or de n#eles. Strategia identific grupuri #int specifice &i
mijloacele de comunicare care trebuie utilizate pentru a ajunge la fiecare grup, dar fr a identifica vreo categorie
specific de grupuri vulnerabile sau vreun mijloc specific de comunicare pentru a ajunge la ele.
Pe de alt parte, la implementarea planului de comunicare, POR a utilizat o combina#ie echilibrat de canale de
comunicare, att tradi#ionale (de ex. birouri de informare la nivel regional, sesiuni de informare &i de formare,
conferin#e, diferite publica#ii, campanii n interior &i n exterior, campanii mass media) &i pe web (de ex. paginile web
ale REGIO &i ale Organismelor Intermediare, campanii online) adecvate pentru a ajunge la toate grupurile #int,
inclusiv la cele vulnerabile.
Am efectuat o verificare a respectrii de ctre paginile web ale Autorit#ii de Management &i Organismelor
Intermediare a standardelor de accesibilitate prevzute n Liniile directoare W3C pentru accesibilitatea con#inutului
Web &i am constatat c exist un nivel ridicat de conformitate, ntre 86% &i 98%.
Eforturi concertate de cre&tere a eficien#ei comunicrii au fost asigurate prin Re#eaua de Comunicatori REGIO,
printre membrii creia se numr &i ONG-uri, precum &i prin publica#ia REGIO, care a publicat recent un numr
39

dedicat egalit#ii de &anse &i nediscriminrii, care furnizeaz &i informa#ii privind proiectele relevante finan#ate n
cadrul POR n folosul grupurilor vulnerabile.
Majoritatea materialelor afi&ate pe pagina web a MA
40
se refer explicit la principiul egalit#ii de &anse. Totu&i,
acestea sunt editate numai n limba romn. Pe de alt parte, Bro&ura despre egalitatea de &anse &i nediscriminare
elaborat n sprijinul solicitan#ilor &i beneficiarilor la implementarea principiului egalit#ii de &anse &i nediscriminrii
recomand beneficiarilor s traduc materialele informative n limbile minorit#ilor.
Limbajul utilizat este n general nediscriminatoriu &i pot fi luate n considerare doar mbunt#iri minore n privin#a
terminologiei pentru viitoarele activit#i de informare &i publicitate. De exemplu, unele expresii / cuvinte gsite n
documentele enumerate mai jos ar putea fi nlocuite conform sugestiilor din ghidul ETTAD
41
:
Document Limbajul utilizat Ameliorare propus
Egalitate de &anse &i discriminare - ghid (2009) Handicap Dizabilitate

persoane cu handicap vizual sau mintal
persoane cu dificult#i vizuale, persoane cu
dificult#i sau probleme mintale

persoan n scaun cu rotile persoan care folose&te scaun cu rotile
De aceea, de&i strategia de comunicare a POR nu identific anumite grupuri vulnerabile, activit#ile desf&urate sunt
n general adecvate pentru atingerea unor astfel de #inte ca sub-categorie a publicului larg. Unele activit#i de
comunicare au abordat direct grupurile vulnerabile &i problematica egalit#ii de &anse (de ex. publica#ii dedicate,
ghiduri), dar este posibil o abordare mai concentrat pentru integrarea conceptului n activit#ile de comunicare.
Obstacolele specifice identificate n activit#ile de informare &i promovare sunt prezentate mai jos din punctul de
vedere al relevan#ei pe grupuri vulnerabile:


39
http://www.inforegio.ro/sites/default/files/Revista%20Regio%20nr.%2018%20site.pdf

40
Modul corect de lucru cu un proiect REGIO, Ocazii de finan#are pentru ntreprinderile din sectorul privat, REGIO pentru adolescen#i, Ghid de comunicare, Ocazii
de finan#are pentru universit#i, Egalitatea de )anse )i nediscriminarea - ghid, REGIO pentru to#i, Informa#ii utile pentru accesarea fondurilor structurale din cadrul
POR )i al Programelor Europene de Cooperare Teritorial, Glosar, Scurt ghid practic pentru REGIO, Buletin informativ REGIO, 17/2012

41
n#elegerea dizabilit#ilor - ghid de bune practici, ETTAD
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
99

OBSTACOLE EXISTENTE FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa concentrrii strategice asupra GV
n planurile de comunicare
O O O O O O O
Lipsa diversit#ii mijloacelor de
informare &i publicitate
P P P P P P P
Numr limitat de pr#i interesate
implicate
P P P P P P P
Lipsa materialelor multilingve
P P P P P P O
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P
Lipsa din materiale a referirilor la
grupurile vulnerabile
P P P P P P P


POS Cre&terea Competitivit#ii Economice
Ca &i n cazul POR, Planul de Comunicare pentru POS CCE detaliaz grupurile #int care trebuie abordate n
activit#ile de comunicare, precum &i canalele media care trebuie utilizate, dar fr a se referi explicit la grupurile
vulnerabile care rmn cuprinse n categoria mai extins a publicului larg. Pe de alt parte, planul cuprinde
indica#ii privind caracteristicile pe care trebuie s le respecte mesajele informative &i anume s fie accesibile, exacte,
simple &i u&or de n#eles.
n desf&urarea activit#ilor sale de comunicare, POS CCE a utilizat o combina#ie echilibrat de mijloace, cum ar fi
atelierele de lucru, conferin#ele de pres, seminariile, interviurile la televiziune &i radio, campaniile de informare
sus#inute de diferite entit#i, cum ar fi sindicatele &i ONG-urile, materiale informative (de ex. flutura&i, bro&uri,
prezentri, buletine informative), servicii de asisten#, pagini web ale Autorit#ilor de Management &i Organismelor
Intermediare concepute conform standardelor de accesibilitate prevzute n Liniile directoare W3C pentru
accesibilitatea con#inutului Web
42
. Con#inutul paginilor web este editat n limba romn, iar materialele postate sunt
u&or de utilizat &i de n#eles pentru publicul larg (flutura& despre POS CCE 2011, anun#uri informative, comunicate de
pres, bro&ur POS CCE 2011), evitnd limbajul discriminatoriu.
Strategia de comunicare a POS CCE nu identific n mod specific anumite grupuri vulnerabile ca #int, ci furnizeaz
ndrumri explicite privind tipul de mesaj care trebuie utilizat &i care este adecvat pentru a ajunge la fiecare grup
vulnerabil, iar activit#ile de comunicare s-au desf&urat n concordan# cu aceste prevederi. Obstacolele specifice
identificate sunt prezentate mai jos din punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
OBSTACOLE EXISTENTE FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa concentrrii strategice asupra GV
n planurile de comunicare
O O O O O O O
Lipsa diversit#ii mijloacelor de
informare &i publicitate
P P P P P P P
Numr limitat de pr#i interesate
implicate
P P P P P P P
Lipsa materialelor multilingve
P P P P P P O
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P
Lipsa din materiale a referirilor la
grupurile vulnerabile
O O O O O O O
42 Verificarea respect!rii standardelor de accesibilitate prev!zute n Liniile directoare W3C pentru accesibilitatea con$inutului Web la adresa:

https://amp.ssbbartgroup.com/index.phpindic! un interval de 90% - 94%.

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
100

POS Mediu
Activit#ile prevzute n Planul de Comunicare au ca obiectiv cre&terea nivelului de con&tientizare al publicului cu
privire la domeniul de aplicare, impactul &i priorit#ile Fondurilor Structurale &i de Coeziune &i ale programului. Cu
toate acestea, planul de comunicare nu se adreseaz specific persoanelor apar#innd grupurilor vulnerabile; de
aceea, nu s-au conceput instrumente speciale de comunicare.
Strategia de comunicare combin diferite instrumente, pentru a furniza informa#ii relevante fiecrui grup: publicului
larg &i societ#ii civile li se ofer informa#ii generale despre program, despre ocaziile de finan#are &i proiectele
generate, att cu ajutorul canalelor tradi#ionale (campanii de informare, campanii TV / audio / radio, publicitate n
exterior etc.), ct &i al canalelor web (pagin web cu sec#iuni speciale cum ar fi: ntrebri &i rspunsuri, solicitri de
informa#ii etc.). Pentru asigurarea egalit#ii accesului la informa#ii pentru persoanele din grupurile vulnerabile,
paginile web ale Autorit#ii de Management &i ale Organismelor Intermediare sunt concepute conform standardelor
de accesibilitate prevzute n Liniile directoare W3C pentru accesibilitatea con#inutului web
43
, de&i con#inutul este
disponibil numai n limba romn.
La implementarea planului de comunicare, POS Mediu a dovedit o sensibilitate specific fa# de grupurile
vulnerabile, fiind singurul program care a lansat o campanie de promovare n limbile minorit#ilor. Campania a
urmrit asigurarea accesului la informa#ii, n mod egal &i fr discriminare, pentru minorit#ile maghiar, german,
ucrainean, turc, rom, rus &i srb &i s-a desf&urat att n presa scris, ct &i la radio.
Printre materialele informative afi&ate n pagina web a AM se numr &i o prezentare n PowerPoint a contribu#iei
POS Mediu la dezvoltarea regional &i local n Romnia, o bro&ur despre program disponibil n limbile romn,
ungar &i englez, precum &i comunicate de pres scrise ntr-un limbaj destul de accesibil.
n general, POS Mediu a adoptat o strategie de comunicare cuprinztoare, cu accent special pe minorit#ile etnice,
care constituie un exemplu de bun practic n integrarea principiului egalit#ii de &anse prezentat n cadrul E2. Mai
mult, combina#ia echilibrat de instrumente utilizate pentru activit#ile de comunicare se bazeaz att pe media
tradi#ionale, ct &i pe cele web, care au avut o acoperire foarte bun la nivel na#ional. Totu&i, activit#ile de
comunicare pot fi extinse n continuare la alte categorii de grupuri vulnerabile dect minorit#ile etnice.
Obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
OBSTACOLE EXISTENTE FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa concentrrii strategice asupra GV
n planurile de comunicare
O O O O O O O
Lipsa diversit#ii mijloacelor de
informare &i publicitate
P P P P P P P
Numr limitat de pr#i interesate
implicate
O O O O O O O
Lipsa materialelor multilingve
P P P P P P P
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P
Lipsa din materiale a referirilor la
grupurile vulnerabile
O O O O O O P

POS Transport
Planul de Comunicare al POS T nu identific explicit grupuri vulnerabile drept #int a activit#ilor de informare,
presupunnd c sunt incluse n publicul larg, dar pe de alt parte pune accentul pe promovarea egalit#ii de &anse
n legtur cu POS T. Activit#ile de comunicare desf&urate conform descrierii din Rapoartele Anuale de
Implementare cuprind conferin#e de pres, interviuri (radio, TV, pres scris), forumuri informative &i campanii,


43

Paginile web sunt conforme cu standardele de accesibilitate prev!zute n Liniile directoare W3C pentru accesibilitatea con$inutului Web n propor$ie de 90%,
potrivit https://amp.ssbbartgroup.com/index.php

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
101

publica#ii (de ex. bro&uri, flutura&i, buletine informative), publicitate n exterior (de ex. bannere, postere) &i o pagin
web actualizat periodic, adecvate pentru a ajunge &i la grupurile vulnerabile, ca sub-categorie a publicului larg, dar
nu au o anumit specificitate. Pagina web este creat att n romn ct &i n englez, favoriznd accesul unui public
mai larg. De asemenea, modelul paginii web dedicate este u&or de utilizat de ctre persoanele cu dizabilit#i, fiind
conform n propor#ie de 92% cu standardele de accesibilitate prevzute n Liniile directoare W3C pentru
accesibilitatea con#inutului Web.
Materialele de comunicare accesibile pe pagina web (bro&uri, prezentri cu ocazia Conferin#elor Na#ionale din 2008
&i 201, postere din 2007 &i 2011, sec#iune de ntrebri &i rspunsuri) se caracterizeaz printr-un stil general &i
informativ, printr-un limbaj clar &i simplu, u&or de n#eles &i de re#inut &i nu con#in limbaj discriminatoriu. Materialele
sunt editate numai n limba romn &i nu se refer n mod specific la principiul egalit#ii de &anse.
n general, strategia de comunicare a POS Transport este conceput riguros, dar nu identific anumite grupuri
vulnerabile drept #int. Combina#ia de activit#i de comunicare este adecvat pentru a ajunge la grupurile
vulnerabile, ca sub-categorie a publicului larg, dar este lipsit de specificitate. Obstacolele specifice identificate sunt
prezentate mai jos din punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
OBSTACOLE EXISTENTE FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa concentrrii strategice asupra GV
n planurile de comunicare
O O O O O O O
Lipsa diversit#ii mijloacelor de
informare &i publicitate
P P P P P P P
Numr limitat de pr#i interesate
implicate
O O O O O O O
Lipsa materialelor multilingve
P P P P P P O
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P
Lipsa din materiale a referirilor la
grupurile vulnerabile
O O O O O O O

Programul Opera#ional Asisten# Tehnic
Planul de Comunicare al POAT identific grupurile #int relevante pentru program, dar fr nicio referire la grupurile
vulnerabile, care sunt incluse implicit n publicul larg. Publicului larg i se furnizeaz informa#ii simple, clare &i
actualizate permanent privind aspectele generale ale POAT, beneficiarii &i proiectele aprobate.
Pentru a ajunge eficient la acest grup, se utilizeaz o combina#ie de instrumente de comunicare, de ex. o pagin web
accesibil conform liniilor directoare W3C, care cuprinde toate informa#iile referitoare la program, serviciu de call
center, instrumente mass media (comunicate de pres, materiale promo#ionale la televiziune &i radio, media digitale
(CD-uri, DVD-uri) adecvate &i pentru nevoile specifice ale celor mai vulnerabile grupuri, de&i nu sunt concepute
special pentru acestea.
O parte din documentele disponibile pe pagina web a programului se refer explicit la egalitatea de &anse, dar sunt
publicate numai n limba romn. Materialele informative nu utilizeaz limbaj discriminatoriu, de&i sunt posibile
anumite mbunt#iri, conform indica#iilor din ghidul ETTAD: n Raportul Strategic Na#ional referitor la
implementarea fondurilor structurale &i de coeziune (2009)
44
expresia utilizat persoane cu handicap ar putea fi
nlocuit cu persoane cu dizabilit#i.
Pentru cre&terea nivelului de con&tientizare privind programul, AM a POAT a conceput &i implementat o strategie
care faciliteaz accesarea informa#iilor de ctre publicul larg. Nu sunt ns prevzute niciun fel de ac#iuni pozitive
pentru favorizarea grupurilor vulnerabile. Obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din punctul de
vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:


44
Pus la dispozi#ie pe pagina web a Ministerului Afacerilor Europene
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
102

OBSTACOLE EXISTENTE FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa concentrrii strategice asupra GV
n planurile de comunicare
O O O O O O O
Lipsa diversit#ii mijloacelor de
informare &i publicitate
P P P P P P P
Numr limitat de pr#i interesate
implicate
O O O O O O O
Lipsa materialelor multilingve
O O O O O O P
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P
Lipsa din materiale a referirilor la
grupurile vulnerabile
P P P P P P P

Programul Opera#ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
Strategia de comunicare a POS DRU prevede ac#iuni de informare &i publicitate direc#ionate ctre publicul larg, ctre
poten#ialii beneficiari &i beneficiarii programului, printre care se numr grupuri vulnerabile sau organiza#ii care pot
reprezenta grupuri vulnerabile.
S-a efectuat un mare numr de activit#i de comunicare, cum ar fi servicii de asisten#, caravane, conferin#e, ateliere
de lucru, mass media (televiziune, radio, comunicate de pres), distribuire de materiale informative, un serviciu
blue line
45
, materiale promo#ionale &i o pagin web a programului n conformitate cu standardele W3C. Pentru
asigurarea unui impact mai mare, s-au desf&urat activit#i de comunicare n parteneriat cu partenerii socio-
economici, cu ONG-uri, cu sindicate, cu asocia#ii patronale, precum &i cu ajutorul Asisten#ei Tehnice, care a fost
contractat pentru desf&urarea unei campanii na#ionale de con&tientizare privind incluziunea social.
Materialele informative publicate pe pagina web a programului #in cont de specificul grupurilor vulnerabile, din
punct de vedere al tipului de mesaj, al terminologiei utilizate, al tonului &i stilului, dar sunt disponibile mai ales n
limba romn (&i ntr-o msur limitat n englez). Majoritatea materialelor disponibile fac referiri specifice la
principiul egalit#ii de &anse &i evit utilizarea unui limbaj discriminatoriu:
Bro&ur informativ POS DRU (2007)
Rapoarte Anuale de Implementare
Raport Intermediar de Evaluare
Raport ad-hoc de evaluare pentru DMI 5.2
Buletine informative ale OI pentru Centrul Na#ional de Dezvoltare a nv#mntului Profesional &i Tehnic POS
DRU.
n concluzie, strategia de comunicare &i activit#ile de informare desf&urate abordeaz n mod adecvat grupurile
vulnerabile. Datorit naturii programului, accesul grupurilor vulnerabile la activit#ile de informare este asigurat n
mare msur, de&i nu ntotdeauna n mod explicit, cu ajutorul ntregii game de canale de comunicare utilizate, att
tradi#ionale, ct &i online, sus#inute prin re#ele de parteneriat cu capacit#i &i autorit#i relevante pentru a ajunge la
aceste grupuri. Obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din punctul de vedere al relevan#ei, pe
grupuri vulnerabile:


45
Linie telefonic gratuit, care func#ioneaz ca serviciu de asisten# )i este disponibil pentru solicitan#i
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
103

OBSTACOLE EXISTENTE FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa concentrrii strategice asupra GV
n planurile de comunicare
P P P P P P P
Lipsa diversit#ii mijloacelor de
informare &i publicitate
P P P P P P P
Numr limitat de pr#i interesate
implicate
P P P P P P P
Lipsa materialelor multilingve
O O O O O O P
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P
Lipsa din materiale a referirilor la
grupurile vulnerabile
P P P P P P P

Programul Operaional Dezvoltarea Capacit#ii Administrative (PO DCA)
Planul de Comunicare al PO DCA identific grupurile #int relevante pentru activit#ile de comunicare ale
programului, cum ar fi ONG-urile, asocia#iile comunitare &i publicul larg, dar fr vreo referire specific la grupurile
vulnerabile. Se furnizeaz ndrumri privind con#inutul calitativ al mesajelor care trebuie transmise, care trebuie s
fie clare, actuale, u&or de n#eles &i adaptate la fiecare grup.
Activit#ile de comunicare s-au desf&urat cu ajutorul unei game largi de instrumente, cum ar fi conferin#ele,
seminariile, grupurile de lucru, materialele informative &i promo#ionale, activit#ile mass media, serviciul de
asisten#. Pagina web a programului este disponibil n limbile romn &i englez &i este bogat n materiale
informative, mai ales n romn. O validare a conformit#ii paginii web cu standardele de accesibilitate prevzute n
Liniile directoare W3C pentru accesibilitatea con#inutului web a indicat o conformitate de 85%, ceea ce favorizeaz
persoanele cu dizabilit#i specifice, cum ar fi nevztorii &i persoanele cu vedere slab, surditate &i pierderea auzului,
dizabilit#i de nv#are, limitri cognitive, mobilitate limitat, dizabilit#i de vorbire, fotosensibilitate &i combina#ii ale
acestora.
Pentru a sprijini solicitan#ii n abordarea problematicii egalit#ii de &anse, att n faza de pregtire a cererii de
finan#are, ct &i pe durata fazei de implementare a proiectului, Autoritatea de Management a adoptat n 2010 un set
de linii directoare grupate n Documentul informativ referitor la temele orizontale &i achizi#iile publice pentru
poten#ialii beneficiari. Documentul con#ine un capitol dedicat egalit#ii de &anse, care descrie principalele concepte
legate de aceast problem &i cadrul legal relevant &i ofer exemple de ac#iuni care trebuie efectuate de beneficiari
pentru a asigura respectarea principiului, precum &i recomandri pentru dezvoltarea unei analize pe genuri.
Documentul este disponibil public n limba romn pe pagina web a programului:
http://www.fonduriadministratie.ro.
Rapoartele Anuale de Implementare men#ioneaz c AM a DCA a angajat pentru activit#ile de informare
multiplicatori de mesaje, cum ar fi reprezentan#i ai societ#ii civile, personal academic, beneficiari. Au fost ncheiate
de asemenea contracte pentru asisten# tehnic relevant, care sprijin AM n activit#ile de informare &i publicitate,
acoperind &i promovarea principiului egalit#ii de &anse n rndul unit#ilor guvernamentale.
Materialele cum ar fi RAI, Documentul informativ privind temele orizontale, Manualul de implementare a proiectelor
ofer ndrumri utile privind promovarea principiului egalit#ii de &anse n cadrul proiectelor &i al programului.
Majoritatea materialelor consultate (cele men#ionate mai sus, toate comunicatele de pres, prezentrile pentru
proiecte de bune practici) sunt elaborate ntr-un limbaj nediscriminatoriu, de&i sunt posibile unele mbunt#iri,
avnd n vedere terminologia sugerat de ghidul ETTAD: handicap, cum apare n Manualul de implementare a
proiectelor (partea a 2-a, 2012) &i n Documentul informativ referitor la E', la dezvoltarea durabil &i la achizi#iile
publice ar putea fi nlocuit cu dizabilitate.
Strategia de comunicare a PO DCA nu identific n mod specific ca #inte anumite grupuri vulnerabile, dar avnd n
vedere combina#ia divers de canale de comunicare utilizate, este asigurat accesul la informa#ii al grupurilor
vulnerabile. Principiul E' este abordat direct prin documenta#ia informativ diseminat cu ocazia unor evenimente
publice &i este disponibil pe pagina web a programului. Obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din
punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
104

OBSTACOLE EXISTENTE FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa concentrrii strategice asupra GV
n planurile de comunicare
O O O O O O O
Lipsa diversit#ii mijloacelor de
informare &i publicitate
P P P P P P P
Numr limitat de pr#i interesate
implicate
P P P P P P P
Lipsa materialelor multilingve
O O O O O O P
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P O P
Lipsa din materiale a referirilor la
grupurile vulnerabile
P P P P P P P


Analiza comparativ# privind practica din statele membre
Aceast analiz a fost completat cu cteva exemple de referin# din alte state membre, care au fost deosebit de
eficiente n eliminarea obstacolelor legate de activit#ile de informare &i publicitate &i care ar putea fi reproduse n
cadrul Instrumentelor Structurale din Romnia:
OBSTACOL ELIMINAT PROIECT EXEMPLU DE BUN* PRACTIC* ASPECTE PRIVIND BUNELE PRACTICI
Lipsa diversit#ii mijloacelor de
informare &i publicitate
MY PORTFOLIO (Portofoliul meu)
finan#at n baza ini#iativei comunitare
EQUAL, Olanda

Puncte de informare unde se face
publicitate pe tema &anselor oferite de
fondurile structurale, ntr-un mod
prietenos &i inclusiv atractiv din punct de
vedere al mediului.
Numr limitat de pr#i interesate
implicate
Grantul global ESPRIT 3, Italia
Numr limitat de pr#i interesate
implicate
Programul de integrare social din Jelgava,
Letonia

Parteneriat care implic autorit#ile locale
&i organiza#iile care reprezint grupurile
defavorizate pentru accesarea fondurilor
structurale.
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu Ghidul Biroului britanic pentru
problematica dizabilit#ilor pentru
furnizarea de comunica#ii inclusive, Marea
Britanie

Ghid de comunicare cu evitarea oricrei
forme de discriminare
Detaliile privind aceste exemple de bune practici sunt incluse n Anexa 7.

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
105


(2) APELURILE DE PROPUNERI DE PROIECTE
Programul Opera#ional Regional
Pe baza documenta#iei analizate, se poate afirma c POR a utilizat un limbaj nediscriminatoriu n toate materialele
din pachetele de aplica#ii. Se pot lua n considerare mbunt#iri minore pentru viitoarele activit#i de informare &i
publicitate, cu privire la terminologia utilizat; de exemplu, anumite expresii gsite n documentele enumerate mai
jos pot fi nlocuite conform sugestiilor din ghidul ETTAD
46
:
Document Limbajul utilizat Ameliorare propus
Ghidul Solicitantului pentru DMI 3.4
elevii cu deficien#e mintale
persoane cu probleme sau dificult#i ale
snt#ii mintale
Referitor la mecanismul de depunere, toate formularele de cereri trebuie pregtite numai n limba romn &i depuse
n format pe hrtie la biroul fiecrei Agen#ii de Dezvoltare Regional, personal, prin curier sau prin scrisoare
recomandat. Alte mijloace de depunere, cum ar fi prin fax sau e-mail, atrag dup sine descalificarea.
Pe baza celor de mai sus &i a constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt
prezentate mai jos din punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa explica#iilor principiilor E' n
Ghidurile Solicitantului
P P P P P P P
Lipsa din cererea de finan#are a
cerin#elor privind abordarea principiului
E'
P P P P P P P
Lipsa unor indicatori de monitorizare
lega#i de E'
P P P P P P P
Lipsa sprijinului specific pentru GV la
generarea &i implementarea proiectelor
O O O O O O O
Lipsa unor op#iuni multiple pentru
depunerea proiectelor
P P P P P O P
Lipsa informa#iilor multilingve
P P P P P P O
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P


POS Cre&terea Competitivit#ii Economice
Pe baza documenta#iei analizate, se poate afirma c POS CCE a utilizat un limbaj nediscriminatoriu n toate
materialele din pachetele de aplica#ii. Formularele de cerere &i toate documentele necesare trebuie redactate n
limba romn, n timp ce mecanismul de depunere este diferit pentru DMI-urile analizate: n cadrul AP 1, cererile de
finan#are se depun exclusiv pe hrtie, n timp ce n cadrul AP 3, cererile se depun ini#ial online la adresa:
http://fonduri.mcsi.ro &i ulterior pe hrtie.


46
n$elegerea dizabilit!$ilor - ghid de bune practici, ETTAD
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
106

Pe baza celor de mai sus &i a constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt
prezentate mai jos din punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa explica#iilor principiilor E' n
Ghidurile Solicitantului
O O O O O O O
Lipsa din cererea de finan#are a
cerin#elor privind abordarea principiului
E'
P P P P P P P
Lipsa unor indicatori de monitorizare
lega#i de E'
O O O O O O O
Lipsa sprijinului specific pentru GV la
generarea &i implementarea proiectelor
O O O O O O O
Lipsa unor op#iuni multiple pentru
depunerea proiectelor
P P P P P O P
Lipsa informa#iilor multilingve
P P P P P P O
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P

POS Mediu
Toate materialele analizate evit utilizarea unui limbaj discriminatoriu, pe baza principiilor din ghidul ETTAD.
Referitor la mecanismul de depunere, toate formularele de cerere trebuie pregtite n limba romn &i depuse n
format pe hrtie la sediile Organismelor Intermediare, fapt care, totu&i, dat fiind natura programului &i a
beneficiarilor acestuia, nu pare un obstacol major n calea grupurilor vulnerabile, ca beneficiare ale rezultatelor
imediate ale programului. Pe baza celor de mai sus &i a constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice
identificate sunt prezentate mai jos din punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa explica#iilor principiilor E' n
Ghidurile Solicitantului
O O O O O O O
Lipsa din cererea de finan#are a
cerin#elor privind abordarea principiului
E'
P P P P P P P
Lipsa unor indicatori de monitorizare
lega#i de E'
O O O O O O O
Lipsa sprijinului specific pentru GV la
generarea &i implementarea proiectelor
O O O O O O O
Lipsa unor op#iuni multiple pentru
depunerea proiectelor
P P P P P P P
Lipsa informa#iilor multilingve P P P P P P O
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu P P P P P P P


POS Transport
Ca &i n cazul POS Mediu, materialele din pachetele de aplica#ii nu con#in niciun fel de limbaj discriminatoriu, iar
cererile trebuie depuse n format pe hrtie, fapt care, totu&i, dat fiind natura programului &i a beneficiarilor
acestuia, nu pare un obstacol major n calea grupurilor vulnerabile, ca beneficiare ale rezultatelor imediate ale
programului.
Pe baza celor de mai sus &i a constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt
prezentate mai jos din punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
107

TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa explica#iilor principiilor E' n Ghidurile
Solicitantului
O O O O O O O
Lipsa din cererea de finan#are a cerin#elor
privind abordarea principiului E'
P P P P P P P
Lipsa unor indicatori de monitorizare lega#i de
E'
O O O O O O O
Lipsa sprijinului specific pentru GV la generarea
&i implementarea proiectelor
P P P P P P P
Lipsa unor op#iuni multiple pentru depunerea
proiectelor
P P P P P P P
Lipsa informa#iilor multilingve
P P P P P P O
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P


Programul Opera#ional Asisten# Tehnic
Materialele din pachetele de aplica#ii nu con#in niciun fel de limbaj discriminatoriu, iar cererile trebuie depuse n
format pe hrtie, fapt care, totu&i, dat fiind natura programului &i a beneficiarilor acestuia, nu pare un obstacol
major n calea grupurilor vulnerabile, ca beneficiare ale rezultatelor imediate ale programului. Pe baza celor de mai
sus &i a constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din punctul
de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa explica#iilor principiilor E' n
Ghidurile Solicitantului
O O O O O O O
Lipsa din cererea de finan#are a
cerin#elor privind abordarea principiului
E'
O O O O O O O
Lipsa unor indicatori de monitorizare
lega#i de E'
O O O O O O O
Lipsa sprijinului specific pentru GV la
generarea &i implementarea proiectelor
P P P P P P P
Lipsa unor op#iuni multiple pentru
depunerea proiectelor
P P P P P P P
Lipsa informa#iilor multilingve
P P P P P P O
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
Informa#iile din pachetele de aplica#ii nu con#in niciun fel de limbaj discriminatoriu. Referitor la mecanismul de
depunere existent, trebuie men#ionat c cererile de finan#are se depun exclusiv pe pagina web (ActionWeb), fapt
care ar putea restric#iona accesul anumitor categorii de grupuri vulnerabile, n special cnd mecanismul de atribuire
se bazeaz pe principiul primul venit, primul servit.
Pe baza celor de mai sus &i a constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt
prezentate mai jos din punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
108

TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa explica#iilor principiilor E' n
Ghidurile Solicitantului
P P P P P P P
Lipsa din cererea de finan#are a
cerin#elor privind abordarea principiului
E'
P P P P P P P
Lipsa unor indicatori de monitorizare
lega#i de E'
P P P P P P P
Lipsa sprijinului specific pentru GV la
generarea &i implementarea proiectelor
O O O O O O O
Lipsa unor op#iuni multiple pentru
depunerea proiectelor
O O O O O O O
Lipsa informa#iilor multilingve
P P P P P P O
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P


Programul Operaional Dezvoltarea Capacit#ii Administrative (PO DCA)
Materialele din pachetele de aplica#ii nu con#in niciun fel de limbaj discriminatoriu, iar aplica#iile trebuie depuse n
format pe hrtie &i pe suport digital (CD/DVD) la sediul AM.
Pe baza celor de mai sus &i a constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt
prezentate mai jos din punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa explica#iilor principiilor E' n
Ghidurile Solicitantului
P P P P P P P
Lipsa din cererea de finan#are a
cerin#elor privind abordarea principiului
E'
P P P P P P P
Lipsa unor indicatori de monitorizare
lega#i de E'
P P P P P P P
Lipsa sprijinului specific pentru GV la
generarea &i implementarea proiectelor
O O O O O O O
Lipsa unor op#iuni multiple pentru
depunerea proiectelor
O O O O O O O
Lipsa informa#iilor multilingve
P P P P P P O
Utilizarea unui limbaj discriminatoriu
P P P P P P P


(3) SELEC(IA PROIECTELOR
Pentru a n#elege dac mecanismul de selec#ie a proiectelor a generat obstacole n calea accesrii de ctre grupurile
vulnerabile a finan#rii prin instrumentele structurale sau a beneficiilor care pot rezulta din implementarea
programului, am luat n considerare constatrile E 2 referitoare la Faza 3 a programului Selec#ia proiectelor &i le-
am completat cu informa#ii suplimentare referitoare la utilizarea limbii n apelurile de propuneri de proiecte &i n
mecanismele de depunere adoptate. Analiza a acoperit DMI-urile selectate n cadrul ntrebrii de Evaluare nr. 2 , iar
constatrile sunt prezentate pe programe.
Programul Opera#ional Regional
Pe baza constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din
punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
109

TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa unor criterii de eligibilitate legate
de egalitatea de &anse
P P P P P P P
Lipsa unor criterii de selec#ie legate de
egalitatea de &anse
P P P P P P P
Lipsa experien#ei profesionale n
procesul de selec#ie pentru evaluarea
problematicii egalit#ii de &anse
P P P P P P P


POS Cre&terea Competitivit#ii Economice
Pe baza constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din
punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa unor criterii de eligibilitate legate de
egalitatea de &anse
P P P P P P P
Lipsa unor criterii de selec#ie legate de
egalitatea de &anse
O O O O O O O
Lipsa experien#ei profesionale n procesul de
selec#ie pentru evaluarea problematicii
egalit#ii de &anse
O O O O O O O


POS Mediu
Pe baza constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din
punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa unor criterii de eligibilitate legate
de egalitatea de &anse
P P P P P P P
Lipsa unor criterii de selec#ie legate de
egalitatea de &anse
O O O O O O O
Lipsa experien#ei profesionale n
procesul de selec#ie pentru evaluarea
problematicii egalit#ii de &anse
O O O O O O O


POS Transport
Pe baza constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din
punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa unor criterii de eligibilitate legate
de egalitatea de &anse
P P P P P P P
Lipsa unor criterii de selec#ie legate de
egalitatea de &anse
O O O O O O O
Lipsa experien#ei profesionale n
procesul de selec#ie pentru evaluarea
problematicii egalit#ii de &anse
O O O O O O O


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
110

Programul Opera#ional Asisten# Tehnic
Pe baza constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din
punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa unor criterii de eligibilitate legate
de egalitatea de &anse
O O O O O O O
Lipsa unor criterii de selec#ie legate de
egalitatea de &anse
O O O O O O O
Lipsa experien#ei profesionale n
procesul de selec#ie pentru evaluarea
problematicii egalit#ii de &anse
O O O O O O O
POS Dezvoltarea Resurselor Umane
Pe baza constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din
punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa unor criterii de eligibilitate legate
de egalitatea de &anse
P P P P P P P
Lipsa unor criterii de selec#ie legate de
egalitatea de &anse
P P P P P P P
Lipsa experien#ei profesionale n
procesul de selec#ie pentru evaluarea
problematicii egalit#ii de &anse
P P P P P P P
Programul Opera#ional Dezvoltarea Capacit#ii Administrative (PO DCA)
Pe baza constatrilor prezentate n cadrul E 2.1, obstacolele specifice identificate sunt prezentate mai jos din
punctul de vedere al relevan#ei, pe grupuri vulnerabile:
TIP DE OBSTACOL FEMEI
VRST*
RELIGIE/
CREDIN(*
ORIENTARE
SEXUAL*
DIZABILITATE
RAS*/
ORIGINE
ETNIC*
TINERI
PERSOANE
VRSTNICE
Lipsa unor criterii de eligibilitate legate
de egalitatea de &anse
P P P P P P P
Lipsa unor criterii de selec#ie legate de
egalitatea de &anse
P P P P P P P
Lipsa experien#ei profesionale n
procesul de selec#ie pentru evaluarea
problematicii egalit#ii de &anse
P P P P P P P

(4) IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
Clauza de flexibilitate prevzut n Articolul 34 al regulamentului general permite finan#area ncruci&at ntre
activit#ile de tip FEDR &i FSE, pn la 10% din alocarea financiar a fiecrei axe prioritare. Dup cum am men#ionat
n Capitolul 1, aceast clauz permite finan#area investi#iilor de infrastructur n cadrul programelor FSE &i finan#area
cursurilor de formare adresate nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilit#i n cadrul programelor FEDR. Pe baza
analizei clauzei de flexibilitate din documentele-cadru de programare &i implementare, rezult c numai patru din
cele 7 PO aplic clauza de flexibilitate:
PO Clauza de flexibilitate aplicat Comentarii
POS CCE Da Aplicat limitat la Axele Prioritare 1, 2 &i 3
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
111

POS DRU Da Clauz de flexibilitate 10% pentru Axele Prioritate 1-5 ale programului
Clauz de flexibilitate 15% pentru Axa Prioritar 6, Promovarea incluziunii sociale
POS Mediu Da Aplicat limita la Axa Prioritar 4, Implementarea sistemelor adecvate de
management pentru protec#ia naturii
PO DCA Da Aplicat n cadrul tuturor Axelor Prioritare
POAT Nu
POR Nu
POS Transport Nu
O analiz a aplicabilit#ii clauzei de flexibilitate n cadrul interven#iilor specifice arat c din cele 13 DMI-uri
specifice, cele 10 DMI-uri finan#ate n cadrul POS DRU aplic regula flexibilit#ii (cele finan#ate n cadrul Axei
Prioritate 6, Promovarea incluziunii sociale, aplic o regul de 15%), n timp ce cele 3 DMI-uri finan#ate n cadrul
POR nu o aplic.
Pentru interven#iile nespecifice, situa#ia difer de la DMI-urile cu impact indirect la DMI-urile irelevante. Regula
flexibilit#ii 10% se aplic n 11 din cele 12 DMI-uri cu impact indirect, excep#ia constituind-o DMI-urile din POR 1.1
Planuri de dezvoltare urban integrat: Poli de dezvoltare; Poli de dezvoltare urban; Centre urbane. Din cele 63
de DMI-uri care nu au un impact relevant asupra egalit#ii de &anse, doar 18 aplic clauza de flexibilitate. Aceste
DMI-uri sunt finan#ate n cadrul POS CCE (AP 1. Un sistem de produc#ie inovator &i eco-eficient, 2. Cercetare,
dezvoltare tehnologic &i inova#ie pentru competitivitate, 3. TIC pentru sectoarele privat &i public), POS DRU (AP 1.
Educa#ia &i formarea profesional n sprijinul cre&terii economice &i dezvoltrii societ#ii bazate pe cunoa&tere, 7.
Asisten# tehnic), POS Mediu (AP 4. Implementarea unor sisteme adecvate de management pentru protec#ia
naturii) &i PO DCA (AP 1. mbunt#iri de structur &i proces ale managementului ciclului de politici publice, 2.
Calitate &i eficien# sporit a furnizrii serviciilor publice pe baz descentralizat &i 3. Asisten# tehnic).
Referitor la aspectul capacit#ii financiare, nu s-au gsit dovezi privind instrumente dedicate organiza#iilor care
reprezint grupurile vulnerabile n sprijinul implementrii proiectelor, fapt confirmat cu ocazia interviurilor cu
organiza#iile reprezentative pentru a defini lista extins de obstacole poten#iale care limiteaz accesul la finan#are
(E2) &i cu beneficiarii intervieva#i pentru a elabora proiectele cu cele mai bune practici (E4).
Analiza comparativ# privind practica din statele membre
Aceast analiz a fost completat cu cteva exemple de referin# din alte state membre, care au fost deosebit de
eficiente n eliminarea obstacolelor legate de activit#ile de implementare a proiectelor &i care ar putea fi reproduse
n cadrul Instrumentelor Structurale din Romnia:

OBSTACOL ELIMINAT PROIECT EXEPLU DE BUN* PRACTIC* ASPECTE PRIVIND BUNELE PRACTICI
Neaplicarea (utilizare mai bun) a
regulii flexibilit#ii 10%

Proiecte integrate pentru reconcilierea
vie#ii personale cu cea profesional,
regiunea Marche, Italia

Dezvoltarea de noi servicii &i modele de
organizare care ar putea flexibiliza programele
de lucru, la centrele de ngrijire a copiilor &i
vrstnicilor, programele de petrecere a
timpului liber, programele serviciilor de
transport &i mobilitate, programele de
prestare a serviciilor publice
Disponibilitatea resurselor financiare
care s sus#in implementarea
Fondul Jeremie, Regiunea Lombardia,
Italia
Utilizarea JEREMIE pentru desf&urarea unor
instrumente inovatoare pentru IMM-uri &i
organiza#iile non-profit care ac#ioneaz n
domeniul incluziunii sociale
Detaliile privind aceste exemple de bune practici sunt incluse n Anexa 7.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
112

E 3: n ce msur mecanismele de programare &i implementare existente au creat acces la finan#are pentru
persoanele din grupurile vulnerabile?
C38. Aranjamentele generale de programare &i implementare existente n prezent nu au mpiedicat accesul
grupurilor vulnerabile la finan#are. Cu toate acestea, grupurile vulnerabile, din cauza caracteristicilor
lor, se confrunt cu obstacole suplimentare fa# de grupurile #int nedefavorizate ale asisten#ei pentru
Instrumentele Structurale, iar astfel de obstacole pot limita participarea lor direct la ac#iuni sau la
beneficiile create de rezultatele imediate.
C39. Programele care au eliminat cel mai eficient obstacolele n calea finan#rii pentru grupurile vulnerabile
au fost POS DRU, POR &i PO DCA, pentru care numrul total de obstacole identificate este ntre 5 &i 7, n
timp ce pentru celelalte programe exist ntre 10 &i 11 obstacole din totalul posibil de 18.
C40. Activit#ile de informare &i publicitate, n general adecvate pentru publicul larg, nu s-au concentrat
corespunztor asupra grupurilor vulnerabile, nici n faza de planificare, nici n cea de implementare.
De fapt, niciun plan de comunicare nu a reu&it s identifice grupurile vulnerabile ca #inte specifice, de
aceea anumite autorit#i a avut o implicare limitat, cu legturi puternice cu grupurile vulnerabile n
cadrul activit#ilor de comunicare (n special pentru POS Mediu, POS Transport &i POAT), lipsa din
materialele pentru informare &i publicitate a referin#elor explicite cu privire la oportunit#ile oferite de
Instrumentele Structurale grupurilor vulnerabile (n special pentru POS CCE, POS Mediu &i POS
Transport) &i campanii media care nu #in seama de barierele de limb cu care se confrunt minorit#ile
etnice (cu excep#ia POS Mediu). A fost de asemenea identificat un numr limitat de cazuri de utilizare a
unui limbaj discriminatoriu fa# de persoanele cu dizabilit#i.
C41. Pentru etapa de lansare a apelurilor pentru propuneri de proiecte, nu a fost disponibil nicio asisten#
specific pentru grupurile vulnerabile, sub forma sprijinului acordat acestora pentru elaborarea de
proiecte (aspect relevant pentru POR, POS CCE, POS Mediu, POS DRU &i PO DCA, datorit regulilor
existente pentru eligibilitatea solicitan#ilor). n plus, lipsa explica#iilor referitoare la principiul egalit#ii
de &anse n Ghidul Solicitantului (POS CCE, POS Mediu, POS Transport &i POAT), precum &i lipsa
indicatorilor de monitorizare referitori la egalitatea de &anse (POS CCE, POS Mediu, POS Transport &i
POAT) afecteaz n mod negativ posibilit#ile de participare ale grupurilor vulnerabile n implementarea
proiectului, n special n cazul interven#iilor nespecifice. Barierele suplimentare identificate se refer la
lipsa informa#iilor n mai multe limbi (pentru toate PO-urile) &i a op#iunilor multiple pentru depunerea
cererilor de finan#are (relevant pentru POR, POS CCE, POS DRU, PO DCA datorit regulilor existente
privind eligibilitatea solicitan#ilor) care afecteaz n special persoanele cu dizabilit#i.
C42. n ceea ce prive&te selec#ia proiectelor, cu excep#ia PO TA, toate PO-urile ofer referin#e explicite la
respectarea cerin#elor legale minime drept condi#ie pentru eligibilitate. Pe de alt parte, din POS CCE,
POS Mediu, POS Transport &i POAT lipsesc criteriile de selec#ie referitoare la egalitatea de &anse &i
experien#a profesional din procesul de selec#ie pentru evaluarea aspectelor referitoare la egalitatea
de &anse, nefavoriznd, astfel, ac#iunile pozitive ale beneficiarilor.
C43. Aplicabilitatea clauzei de flexibilitate 10% prevzut de art. 34 din regulamentul general cre&te
posibilitatea ca grupurile vulnerabile s beneficieze de investi#iile finan#ate prin fonduri structurale.
Clauza a fost aplicat tuturor Axelor Prioritate n cadrul POS DRU &i PO DCA; POS CCE &i POS Mediu au
aplicat clauza unui numr limitat de Axe prioritare; POAT, POR &i POS Transport nu au aplicat-o deloc.
Mai specific, toate interven#iile specifice finan#ate n cadrul POS DRU aplic regula flexibilit#ii (AP 6,
Promovarea incluziunii sociale aplic o regul de 15%), n timp ce cele 3 DMI-uri specifice finan#ate n
cadrul POR nu o aplic. Dintre interven#iile nespecifice, 11 din cele 12 DMI-uri cu impact indirect aplic
clauza, excep#ia constituind-o din nou POR. Dintre cele 63 de DMI-uri irelevante, clauza este aplicat n
18 cazuri. n plus, aranjamentele de programare &i implementare nu prevd niciun mecanism destinat
sus#inerii organiza#iilor reprezentative ale grupurilor vulnerabile n implementarea financiar a
proiectelor &i, prin urmare, disponibilitatea fluxurilor de numerar reprezint o problem pentru aceste
organiza#ii cu acces limitat la produsele financiare ale bncilor comerciale.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
113

2.4. ntrebarea de evaluare nr. 4
E 4.1 Care sunt proiectele specifice direc#ionate ctre grupurile vulnerabile sau dedicate acestora?
E 4.2 Care dintre proiectele specifice direc#ionate ctre grupurile vulnerabile sau dedicate acestora sunt identificate ca (avnd poten#ial de) bune
practici?
2.4.1. E 4.1: Care sunt proiectele specifice direc#ionate ctre grupurile vulnerabile
sau dedicate acestora?
Numrul total de interven#ii specifice contractate (inventarul proiectelor contractate) la sfr&itul lui 2012 se ridic la
1.561, din care 1.127 de proiecte (72%) sunt contractate n cadrul POS DRU, iar 434 (28%) sunt contractate n cadrul
POR. Asisten#a UE a alocat n total suma de 1,5 miliarde EUR, cu 70% din totalul contractat n cadrul POS DRU &i 30%
n cadrul POR. Resursele financiare contractate n cadrul interven#iilor specifice se ridic la aproximativ 8% din
sprijinul financiar total pentru Romnia pentru perioada 2007-2013.
Tabelul 15: Numrul &i valoarea interven#iilor specifice
PO / DMI
PROIECTE CONTRACTATE PROIECTE NCHEIATE N CURS DE IMPLEMENTARE
NR. VALOARE (EUR) NR. VALOARE (EUR) NR. VALOARE (EUR)
POS DRU

1,127 1,104,053,720 351 201,964,997 776 902,088,723
2.1 Tranzi#ia de la &coal la via#a activ 184 167,625,416 42 18,576,635 142 149,048,782
2.2
Prevenirea &i corectarea abandonului &colar
timpuriu
80 138,982,326 32 16,880,896 48 122,101,430
3.3
Dezvoltarea parteneriatelor &i ncurajarea
ini#iativelor pentru partenerii sociali &i societatea
civil
68 65,986,967 32 12,496,915 36 53,490,052
5.1
Dezvoltarea &i implementarea msurilor active
de ocupare
405 222,763,035 165 58,707,013 240 164,056,023
5.2
Promovarea sustenabilit#ii pe termen lung a
zonelor rurale n ceea ce prive&te dezvoltarea
resurselor umane &i ocuparea for#ei de munc
231 179,669,471 36 32,008,986 195 147,660,485
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 58 112,640,495 19 18,929,492 39 93,711,004
6.2
mbunt#irea accesului &i participrii grupurilor
vulnerabile pe pia#a muncii
52 115,645,947 10 20,019,289 42 95,626,658
6.3 Promovarea egalit#ii de &anse pe pia#a muncii 42 90,192,084 14 23,984,451 28 66,207,633
6.4
Ini#iative transna#ionale pentru o pia# inclusiv
a muncii
7 10,547,980 1 361,322 6 10,186,658
POR

POR

469,308,390 75 38,739,995 359 430,568,395
3.1
Reabilitarea, modernizarea &i echiparea
infrastructurii serviciilor medicale
59 162,722,510 8 6,813,603 51 155,908,907
3.2
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea &i
echiparea infrastructurii serviciilor sociale
173 76,524,084 29 10,843,746 144 65,680,339
3.4
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea &i
echiparea infrastructurii educa#ionale
preuniversitare, universitare &i pentru formarea
profesional.
202 230,061,796 38 21,082,646 164 208,979,150
TOTAL 1,561 1,573,362,111 426 240,704,992 1,135 1,332,657,119
Cel mai mare volum de fonduri ale UE a fost contractat n cadrul DMI 3.4 al POR, legat de investi#iile n infrastructura
pentru educa#ie, urmat de DMI 5.2 al POS DRU, legat de implementarea msurilor active de ocupare a for#ei de
munc, ambele de aproximativ 225 milioane EUR. Fondurile contractate n cadrul DMI 6.2 al POS DRU legat de
implicarea grupurilor vulnerabile pe pia#a muncii se ridic la 115 milioane EUR, n timp ce sumele cele mai mici au
fost contractate n cadrul DMI 3.3 al POS DRU pentru Dezvoltarea parteneriatelor &i ncurajarea ini#iativelor
partenerilor sociali &i ale societ#ii civile.


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
114

0
50
100
150
200
250
3.4 5.1 5.2 2.1 3.1 2.2 6.2 6.1 6.3 3.2 3.3 6.4
M
i
l
.

E
U
R
POR POS DRU
Organiza*ii Non Profit
39%
Autorit*i publice locale -i
centrale
39%
ntreprinderi private
10%
Educa*ie -i formare
8%
Altele
4%


Componena inventarului pe tipuri de beneficiari
Beneficiarii proiectelor contractate clasifica#i n conformitate cu SMIS / SIM - POS DRU au fost grupa#i n 5 categorii
mai largi, n vederea analizei compozi#iei portofoliului de proiecte din punctul de vedere al tipurilor de beneficiari.
Analiza arat n general o distribu#ie echilibrat a contractelor, att din punct de vedere al numrului, ct &i al valorii,
ntre organiza#iile non-profit &i autorit#ile centrale &i publice, urmate de ntreprinderile private cu scop lucrativ &i de
institu#iile de nv#mnt &i formare:

O analiz mai detaliat a proiectelor specifice pe programe (Figura 8) arat c, n concordan# cu regulile de
eligibilitate a solicitan#ilor, din cele 614 proiecte implementate de organiza#ii non-profit, 96% sunt finan#ate n cadrul
POS DRU, iar peste 60% din acestea sunt concentrate n cadrul a 2 DMI-uri, respectiv 5.1 Dezvoltarea &i
implementarea de msuri active de ocupare &i 5.2 Promovarea sustenabilit#ii pe termen lung a zonelor rurale n
ceea ce prive&te dezvoltarea resurselor umane &i ocuparea for#ei de munc.
n ceea ce prive&te cele peste 600 de proiecte implementate de autorit#ile publice centrale &i locale, aproximativ
65% sunt finan#ate n cadrul POR, iar peste 85% dintre acestea sunt concentrate asupra a 2 DMI-uri, respectiv DMI
3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea &i echiparea infrastructurii educa#ionale preuniversitare, universitare
&i pentru formarea profesional continu &i DMI 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea &i echiparea
infrastructurii serviciilor sociale.
Figura 7: Sume contractate pe DMI
Tabelul 16: Distribu#ia numrului )i valorii proiectelor contractate pe tipuri
Numrul proiectelor contractate pe tipuri de beneficiari Valoarea proiectelor contractate pe tipuri de beneficiari
Organiza*ii
Non Profit
41%
Autorit!ile publice
locale #i centrale
39%
ntreprinderi private
6%
Educa#ie &i formare
7%
Altele
4%
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
115

-
100
200
300
400
500
600
700
Organiza&ii Non Profit Autorit&i publice locale'i centrale ntreprinderi private Educa&ie 'i formare
POSDRU 5.1 POSDRU 5.2 POR 3.4 POSDRU 2.1 POR 3.2 POSDRU 2.2
POSDRU 3.3 POSDRU 6.1 POR 3.1 POSDRU 6.2 POSDRU 6.3 POSDRU 6.4
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
Organiza&ii Non Profit Autorit&i publice locale 'i centrale ntreprinderi private Educa&ie 'i formare Altele
POR 3.4 POSDRU 5.1 POSDRU 5.2 POSDRU 2.1 POR 3.1 POSDRU 2.2
POSDRU 6.2 POSDRU 6.1 POSDRU 6.3 POR 3.2 POSDRU 3.3 POSDRU 6.4
Din cele 164 de proiecte implementate de ntreprinderi private, peste 50% sunt finan#ate n cadrul DMI POS DRU 5.1
Dezvoltarea &i implementarea msurilor active de ocupare, n timp ce majoritatea institu#iilor de nv#mnt &i
formare implementeaz proiecte n cadrul DMI al POS DRU 2.1 Tranzi#ia de la &coal la via#a activ.


Distribu#ia asisten#ei financiare pe tipuri de organiza#ii beneficiare (Figura 9) este n concordan# cu distribu#ia
numrului de proiecte contractate, cu aproximativ 600 milioane EUR contractate respectiv cu beneficiarii din
sectorul non-profit &i 600 milioane EUR cu autorit#i publice centrale &i locale. Pentru organiza#iile non-profit,
aproximativ 60% din sume sunt contractate n cadrul DMI al POS DRU 5.1 Dezvoltarea &i implementarea msurilor
active de ocupare &i 5.2 Promovarea sustenabilit#ii pe termen lung a zonelor rurale n ceea ce prive&te
dezvoltarea resurselor umane &i ocuparea for#ei de munc.
Pentru autorit#ile publice centrale &i locale cele mai mari sume au fost contractate n cadrul DMI 3.4 Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea &i echiparea infrastructurii educa#ionale preuniversitare, universitare &i pentru
formarea profesional continu &i DMI 3.1 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea &i echiparea infrastructurii
serviciilor medicale.
ntreprinderile private reprezint aproximativ 3% din totalul asisten#ei din partea UE contractate (n special n cadrul
DMI-urilor POS DRU 5.1 &i 5.2), n timp ce institu#iile de nv#mnt &i formare reprezint un total de 7%, contractat
aproape exclusiv n cadrul DMI 2.1

Figura 8: Numrul de proiecte contractate pe DMI )i tipuri de beneficiari
Figura 9: Valoarea proiectelor contractate pe tipuri de beneficiari )i pe programe
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
116

387
145
103 107 99
89
101 96
21
58
76 63
59
61
48
48
BUCURESTI -
ILFOV
NORD-EST SUD-EST NORD-VEST SUD -
MUNTENIA
SUD-VEST
OLTENIA
VEST CENTRU
POSDRU ROP
Distribuia proiectelor specifice pe regiuni
Distribu#ia geografic a proiectelor contractate arat c peste 400 de interven#ii specifice au fost contractate n
Bucure&ti - Ilfov, n timp ce n celelalte regiuni numrul de proiecte contractate este ntre 150 &i 200. Numrul mai
mare de proiecte implementate n Bucure&ti - Ilfov poate fi atribuit n primul rnd POS DRU (387 proiecte
contractate, fa# de o medie de 105 proiecte pentru toate celelalte regiuni de dezvoltare), dar ar trebui #inut seama
de faptul c beneficiile unor astfel de proiecte se pot extinde dincolo de zona Bucure&ti - Ilfov n toate cazurile n
care organiza#ia beneficiar este o institu#ie (public sau privat) cu competen#e la nivel na#ional. Dup Bucure&ti -
Ilfov, regiunea cu cele mai multe proiecte contractate este Nord-est.
n cazul POR, numrul mediu de proiecte contractate pe regiune este de 54, cu cel mai mare numr de proiecte
contractate n regiunile Sud-est (76), Nord-vest (63) &i Sud-vest Oltenia (61) &i cel mai mic numr n Bucure&ti - Ilfov.Rezultate imediate posibile ale interveniilor specifice
Pentru a n#elege care poate fi rezultatul imediat al proiectelor incluse n inventar, att din punctul de vedere al
grupurilor vulnerabile implicate / beneficiare ale ac#iunilor, ct &i al infrastructurii fizice de care ar putea beneficia
acestea, am analizat indicatorii #int inclu&i n cererile de finan#are ale proiectelor contractate, a&a cum au fost
extra&i din sistemul de monitorizare SMIS.
Prin cele 434 de proiecte contractate n cadrul POR se estimeaz c vor fi reabilitate, modernizate sau echipate
suplimentar 460 de structuri, inclusiv centre de asisten# social, &coli &i unit#i medicale, cu un numr total estimat
de aproximativ 110.000 de persoane care vor beneficia de aceste investi#ii.
Figura 11: Valorile #int ale POR pentru interven#iile specifice

Indicator Valoare #int
Centre de asisten# social reabilitate / modernizate / echipate 173
Centre de formare reabilitate / modernizate / echipate 1
Unit#i de nv#mnt reabilitate / modernizate / echipate 228
Unit#i medicale reabilitate / modernizate / echipate 58
Total 460
Indicator Valoare #int
Studen#i care vor beneficia de campusuri reabilitate / modernizate / echipate 8,216
Studen#i care vor beneficia de unit#i de nv#mnt reabilitate / modernizate / echipate 76,162
Persoane care vor beneficia de infrastructuri reabilitate / modernizate / echipate 25,376
Total 109,754
Figura 10: Distribu#ia proiectelor contractate pe regiuni
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
117

n cazul POS DRU, pe baza datelor furnizate de solicitan#i, numrul total de persoane care vor beneficia de formare &i
consiliere n cadrul DMI-urilor specifice se ridic la aproximativ 1,3 milioane:

Figura 12: Valorile #int ale POS DRU pentru interven#iile specifice
DMI INDICATOR Valoare #int
2.1 Participan#i la sesiuni de formare 82,722
Persoane care beneficiaz de sprijin sub form de consiliere / orientare 95,146
Subtotal 177,868
2.2 Participan#i la programele educa#ionale de tip a doua &ans 1,030
Persoane care beneficiaz de sprijin sub form de consiliere / orientare 112,898
Subtotal 113,928
5.1 Participan#i la sesiuni de formare 101,705
Persoane care beneficiaz de sprijin sub form de consiliere / orientare 189,859
Subtotal 291,564
5.2 Participan#i la sesiuni de formare 185,007
Persoane care beneficiaz de sprijin sub form de consiliere / orientare 153,142
Subtotal 338,149
6.1 Participan#i la sesiuni de formare 14,666
Persoane care beneficiaz de sprijin sub form de consiliere / orientare 74,092
Subtotal 88,758
Participan#i la sesiuni de formare 29,001
Persoane care beneficiaz de sprijin sub form de consiliere / orientare 48,492
Subtotal 77,493
6.3 Participan#i la sesiuni de formare 235,110
Persoane care au beneficiat de sprijin sub form de consiliere / orientare &i care au avansat n carier dup 1 an - femei 9,422
Persoane care au nceput o activitate independent - femei 2,460
Subtotal 246,992
Total 1,334,752

n plus, n cazul POS DRU am analizat informa#iile din Raportul Anual de Implementare din 2011 referitoare la
participarea pe grupuri #int, n conformitate cu cerin#ele Anexei XIII din Regulamentul CE 1828/20676:
Figura 13: Analiza participan#ilor la POS DRU n conformitate cu Anexa XXIII
Total
participan#i
Femei
Vrsta
15 - 24
Vrsta
55 - 64
Minorit#i Romi Imigran#i
Persoane cu
dizabilit#i
Persoane
defavorizate

589,324

334,294

163,895

32,335

51,695

28,198

132

10,751
177,876

De&i astfel de informa#ii nu pot fi comparate cu cele din tabelul de mai sus, ele furnizeaz o imagine de ansamblu
asupra participrii principalelor categorii de grupuri vulnerabile la ac#iunile POS DRU, indicnd o participare ampl a
femeilor, care reprezint peste 57% din totalul participan#ilor, precum &i a altor grupuri defavorizate.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
118

E 4.1: Care sunt proiectele specifice direc#ionate sau dedicate grupuril vulnerabile sau dedicate acestora?
C44. Portofoliul de interven#ii specifice este format din 1.561 de proiecte, din care72% sunt finan#ate n
cadrul POS DRU, iar restul de 28% n cadrul POR, rezultnd o asisten# contractat din partea UE de
peste 1,5 mld EUR, echivalent cu aproximativ 8% din sprijinul financiar total al UE pentru perioada
2007-2013.
C45. Cel mai mare volum de fonduri ale UE a fost contractat n cadrul DMI 3.4 al POR, legat de investi#iile
n infrastructura pentru educa#ie, urmat de DMI 5.2 al POS DRU, legat de implementarea msurilor
active de ocupare a for#ei de munc, ambele de aproximativ 225 milioane EUR.
C46. Din punctul de vedere al tipurilor de beneficiari, 40% dintre proiecte sunt implementate de
organiza#ii non-profit, aproape integral n cadrul POS DRU, iar 50% de ctre autorit#i publice, din
care 65% n cadrul POR, n concordan# cu regulile de eligibilitate aplicabile.
C47. n ceea ce prive&te distribu#ia geografic a asisten#ei, peste 400 de interven#ii au fost contractate n
Bucure&ti-Ilfov (dar cu proiecte care pot avea acoperire na#ional, n special n cazul celor
implementate de autorit#i centrale n cadrul POS DRU), n timp ce fiecare din celelalte regiuni a
contractat ntre 150 &i 200 de proiecte. Cu excep#ia Bucure&ti - Ilfov, distribu#ia ntre regiuni a
proiectelor contractate att n cadrul POR, ct &i n cadrul POS DRU este relativ echilibrat.
C48. Rezultatele imediate posibile ale unor astfel de interven#ii, pe baza indicatorilor #int inclu&i n
cererile de finan#are, se msoar n cazul POR prin 460 de structuri, inclusiv centre sociale, &coli,
unit#i medicale care vor fi reabilitate, modernizate sau echipate suplimentar &i prin 110.000 de
persoane care se a&teapt s beneficieze de astfel de investi#ii
n cazul POS DRU, pe baza datelor furnizate de solicitan#i, numrul total de persoane care vor
beneficia de formare &i consiliere n cadrul DMI-urilor specifice se ridic la aproximativ 1,3 milioane.


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
119

14
0
0
19
3
2
5
6
0
2.1
2.2
3.3
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
2
10
9 3.1
3.2
3.4
2.4.2. E 4.2: Care dintre proiectele specifice direc#ionate ctre grupurile vulnerabile
sau dedicate acestora sunt identificate ca (avnd poten#ial de) bune practici?
Criteriile utilizate pentru identificarea proiectelor cu poten#ial de bune practici se bazeaz pe o abordare consolidat
utilizat pentru identificarea bunelor practici n cadrul Instrumentelor Structurale, adaptat suplimentar pentru a
reflecta impactul poten#ial specific al proiectelor asupra problematici egalit#ii de &anse &i asupra grupurilor
vulnerabile.
Criteriile pentru selec#ia celor mai bune practici:
Caracterul inovator: abordarea proiectului este original, produce valoare adugat sau reprezint o adaptare inteligent a unor experien#e de
succes n alte domenii
Consisten# extern: cu strategiile na#ionale care abordeaz grupurile vulnerabile sau problematica egalit#ii de &anse.
Consisten# intern: existen#a unei analize a contextului care include o evaluare clar &i bine motivat a strii grupurilor vulnerabile, obiective pe
termen scurt, mediu &i lung n legtur cu grupurile vulnerabile &i o propunere clar &i fezabil de colectare a datelor n vederea monitorizrii
obiectivelor, cu referire specific la grupurile vulnerabile.
Eficien#a: absen#a neregulilor detectate referitor la utilizarea resurselor financiare &i a cheltuielilor de la buget, n concordan# cu cea planificat.
Eficacitatea: obiectivele opera#ionale legate de grupurile vulnerabile sunt n mare msur realizate, conform datelor de monitorizare.
Implicarea n parteneriate: proiectul implic, acolo unde este posibil, fie ca parteneri sau re#ele, unul sau mai mul#i factori interesa#i cu
competen#e legate de grupurile vulnerabile, relevan#i &i esen#iali pentru concep#ia &i implementarea corect a proiectului &i pentru diseminarea
rezultatelor
Posibilitatea transferului: ctre #inte similare sau diferite
Sustenabilitatea: existen#a unei analize detaliate a modului n care rezultatele proiectului vor fi sus#inute dup ncheierea grantului
Pe baza indica#iilor Autorit#ii de Management, a fost identificat un portofoliu de 70 de proiecte care ndeplinesc
aceste criterii, format din 49 de proiecte POS DRU &i 21 de proiecte POR.
n cazul POS DRU, 84% dintre proiecte sunt finan#ate n cadrul a 2 DMI-uri, respectiv DMI 5.1 Dezvoltarea &i
implementarea msurilor active de ocupare &i DMI 2.1 Tranzi#ia de la &coal la via#a activ, n timp ce n cazul POR
sunt n cadrul DMI 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea &i echiparea infrastructurii serviciilor sociale &i 3.4
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea &i echiparea infrastructurii educa#ionale preuniversitare, universitare &i
pentru formarea profesional continu.
Pe baza depunerii unui chestionar la cele 70 de proiecte din portofoliu &i a analizei mai detaliate a respectrii de
ctre acestea a criteriilor de selec#ie, 7 proiecte au fost selectate ca exemple de bune practici, cu scopul de a asigura
&i o acoperire important a grupurilor vulnerabile &i a domeniilor / subiectelor relevante pentru egalitatea de &anse:


Figura 14: Defalcarea portofoliului pe PO-uri )i DMI-uri
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
120

Tabelul 17: Prezentare general a proiectelor cu cele mai bune practici
PO DMI TITLUL PROIECTULUI
DOMENII / SUBIECTE
RELEVANTE
GRUPURI (INT/ ABORDATE
POS DRU 5.1 Dezvoltarea &i
implementarea msurilor
active de ocupare

MIOS - Msuri ocupa#ionale
integrate pentru persoanele fr
ocupa#ie din jude#ul Covasna

Discriminarea n func#ie de
gen:
Independen#a economic:
Activit#i independente &i
antreprenoriat
Alte tipuri de discriminare:
O mai bun participare pe
pia#a muncii
Activit#i independente &i
antreprenoriat
'omeri (&omeri pe termen lung,
tineri, persoane n cutarea unui
loc de munc &i persoane
inactive) cu accent pe
minorit#ile etnice.
POS DRU 6.1 Dezvoltarea
economiei sociale

Atelier de lucru pentru integrarea
socio-profesional

Discriminarea n func#ie de
gen:
Diferen#ele dintre genuri cu
privire la participarea pe
pia#a muncii
Activit#i independente &i
antreprenoriat
Alte tipuri de discriminare:
Crearea de locuri de munc
ntr-un anumit sector
(economie social)

Adul#i fr adpost n Bucure&ti
POS DRU 6.2 mbunt#irea
accesului &i participrii
grupurilor vulnerabile pe
pia#a muncii
mbunt#irea accesului tinerilor
afla#i n nchisoare la programe de
instruire &i integrarea acestora n
pia#a munci pe parcursul &i ulterior
executrii pedepsei
Discriminarea n func#ie de
gen:
Diferen#ele dintre genuri cu
privire la participarea pe
pia#a muncii
Activit#i independente &i
antreprenoriat
Alte tipuri de discriminare:
Activit#i independente &i
antreprenoriat
Tineri care nc mai isp&esc o
pedeaps privativ de libertate

POS DRU 6.3 Promovarea egalit#ii
de &anse pe pia#a muncii

ESTHR - set integrat de ac#iuni
pentru dezvoltarea rolului femeilor
n societatea romneasc

Discriminarea n func#ie de
gen:
Diferen#ele dintre genuri cu
privire la participarea pe
pia#a muncii
Segregarea ocupa#ional
(att vertical/orizontal)
Alte tipuri de discriminare:
Combaterea stereotipurilor
&i promovarea unei imagini
pozitive
Violen#a bazat pe
discriminare &i traficul de
persoane
Femei discriminate la locul de
munc, femei care doresc s
evite aceast problem sau care
doresc s se integreze pe pia#a
muncii
POS DRU 6.3 Promovarea egalit#ii
de &anse pe pia#a muncii

Accesul femeilor rome la pia#a
muncii

Discriminarea n func#ie de
gen:
Diferen#ele dintre genuri cu
privire la participarea pe
pia#a muncii
Segregarea ocupa#ional
(att vertical/orizontal)
Alte tipuri de discriminare:
Combaterea stereotipurilor
&i promovarea unei imagini
pozitive
Violen#a bazat pe
discriminare &i traficul de
persoane
Femei rome
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
121Proiectele cu cele mai bune practici sunt descrise n Anexa 9 la prezentul raport &i a fost de asemenea pregtit o
versiune descriptiv adecvat pentru diseminare n rndul publicului larg.

E 4.2 Care dintre proiectele specifice direc#ionate ctre grupurile vulnerabile sau dedicate acestora sunt
identificate ca (avnd poten#ial de) bune practici?
C49. Am identificat 7 proiecte care ndeplinesc criteriile de bune practici definite n materie de caracter
inovator, coeren# intern &i extern, eficien#, eficacitate, implicare n parteneriate &i durabilitate.
C50. Portofoliul de proiecte propus acoper 5 din cele 12 DMI-uri #int, 4 din cadrul POS DRU &i 1 din
cadrul POR. Proiectele abordeaz diferite tipuri de grupuri vulnerabile, cum ar fi &omerii pe termen
lung apar#innd minorit#ilor etnice, persoanele fr adpost, tinerii care execut pedepse cu
nchisoare, femeile rome &i mamele aflate n situa#ii de risc. Subiectele acoperite privesc
Discriminarea n func#ie de gen: diferen#e de gen n participarea pe pia#a muncii, activit#i
independente &i antreprenoriat, segregare ocupa#ional, infrastructuri sociale &i securitate n
zonele urbane, transport &i infrastructuri sociale n zonele rurale
Alte forme de discriminare: activit#i independente &i antreprenoriat, crearea de locuri de munc
ntr-un anumit sector (economie social), combaterea stereotipurilor &i promovarea unei imagini
pozitive, violen#a bazat pe discriminare &i traficul de persoane, accesul la sistemul de protec#ie
social
POR 3.2 Reabilitarea /
modernizarea /
dezvoltarea &i echiparea
infrastructurii serviciilor
sociale

Dezvoltarea adposturilor pentru
copiii din centre de urgen# prin
construirea unei extensii cu o cldire
nou a adposturilor pentru copiii
din centre de urgen#

Discriminarea n func#ie de
gen:
Sntate, bunstare, mediu
Infrastructuri sociale &i
securitate n zonele urbane
Alte tipuri de discriminare:
Accesul la sistemul de
protec#ie social

Mame aflate n situa#ii de risc
POR 3.2 Reabilitarea /
modernizarea /
dezvoltarea &i echiparea
infrastructurii serviciilor
sociale

Extinderea &i echiparea Centrului
de Recuperare &i Reabilitare
Neuropsihiatric Brncovene&ti

Sntate, bunstare, mediu
Infrastructura de transport
&i social n zonele rurale
Alte tipuri de discriminare:
Accesul la sistemul de
protec#ie social

Adul#i cu dizabilit#i psihologice
&i neuropsihologice

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
122


3. Concluzii &i recomandri
E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
E 1.1 Care sunt domeniile / subiectele care vizeaz egalitatea de &anse relevante pentru Instrumentele Structurale?
1 C1
C2
C3
Domeniile/ subiectele care vizeaz egalitatea de &anse
relevante pentru Instrumentele Structurale sunt specifice
pentru 2 aspecte principale ale conceptului de discriminare:
discriminarea bazat pe gen
discriminarea bazat pe alte criterii dect genul,
respectiv vrsta (tineri sau vrstnici), religie/credin#,
orientare sexual, dizabilit#i, origini rasiale/etnice.
Lista grupurilor care se pot afla ntr-o situa#ie de
discriminare nu este exhaustiv deoarece combinarea unuia
sau mai multora din aspectele de mai sus poate genera
forme multiple de discriminare (de ex. femei imigrante,
tineri cu vrsta peste 18 ani care prsesc institu#iile de
protec#ie social, vrstnicii &i persoanele dependente).
Pentru discriminarea pe baz de gen, n baza priorit#ilor
stabilite n cadrul Strategiei pentru Egalitate 2010-2015 &i a
Strategiei Europa 2020, domeniile/subiectele relevante sunt:
Educa#ie &i formare: diferen#ele dintre genuri cu privire
la dobndirea abilit#ilor de baz, participarea femeilor
la cursuri de formare &i instruire profesional &i n
procesul de nv#are pe tot parcursul vie#ii, diferen#ele
dintre genuri cu privire la nv#mntul universitar n
domeniul 'tiin# &i Tehnologie, diferen#ele dintre genuri
Nicio recomandare. Nu e cazul
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
123

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
n nv#mntul post-universitar;
Independen#a economic: diferen#ele dintre genuri cu
privire la participarea pe pia#a muncii, diferen#e de
remunerare ntre femei &i brba#i, segregarea
ocupa#ional (att vertical, ct &i orizontal),
activit#ile independente &i antreprenoriatul,
reconcilierea vie#ii profesionale cu cea de familie
(ngrijirea copiilor, a persoanelor n vrst &i persoanelor
aflate n ntre#inere, concediul parental, etc.)
Sntate, bunstare, mediu: accesul la servicii medicale
&i de ngrijire, inclusiv pentru anumite grupuri specifice
(femei imigrante, femei n vrst, minorit#i, etc.),
aspecte specifice legate de sntate cu privire la
grupurile de femei (femei n vrst, femei abuzate, etc.),
transportul public, infrastructura de transport &i social
n zonele rurale, infrastructur sociale &i securitate n
zonele urbane, dubl povar a femeilor ( cu alte
cuvinte reconcilierea vie#ii personale cu cea
profesional) munca nepltit, Locuri de munc
ecologice)
Pentru discriminarea bazat pe alte motive dect cele de
gen, principalele domenii/subiecte identificate #in seama de
principalele ini#iative finan#ate prin intermediul Fondurilor
Structurale &i care vizeaz grupurile dezavantajate, precum &i
a recentele publica#ii ale CE privind contribu#ia FSE,
respectiv:
Educa#ie &i formare: dobndirea abilit#ilor de baz,
participarea femeilor la cursurile de formare &i instruire
profesional &i n procesul de nv#are pe tot parcursul
vie#ii, reducerea abandonului &colar, adaptarea &i
echiparea pentru facilitarea accesului, modernizarea
sistemului de educa#ie, ncurajarea mobilit#ii,
participarea n sisteme de educa#ie post-universitar
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
124

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
Ocupare: mbunt#irea participrii pe pia#a muncii,
productivitatea &i calitatea muncii, evitarea discriminrii
pe pia#a muncii, promovarea activit#ilor independente
&i a antreprenoriatului, adaptarea &i echiparea pentru
facilitarea accesului, crearea de locuri de munc n
domenii specifice, (economie social), sprijin n tranzi#ia
de la &coal la mediul profesional
Sntate, bunstare, incluziune social: acces la servicii
medicale &i de ngrijire pe grupuri specifice, aspecte
specifice legate de sntate, accesul la &i furnizarea de
bunuri &i servicii, comunicare (n moduri alternative),
transport, mbtrnirea activ, accesul la &i utilizarea
tehnologiilor TIC, proiecte la nivel comunitar/
dezvoltare urban, ob#inerea unei locuin#e, combaterea
stereotipurilor &i promovarea unei imagini pozitive,
accesul la sistemul de protec#ie social, participarea la
via#a social/ afirmare
Guvernan# &i capacitate Institu#ional: structur
decizional dedicat, monitorizarea &i con&tientizarea
nediscriminrii
E 1.2: Care este cadrul legal na#ional relevant n domeniul egalit#ii de &anse?
1 C4
C5
C6
C7
C8

Cadrul legal na#ional relevant are la baz Constitu#ia
Romniei, care afirm principiul nediscriminrii pe baz de
ras, na#ionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, opinie,
apartenen# politic, avere sau origine social.
Actul legislativ de baz n domeniu este reprezentat de
Ordonan#a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea &i
sanc#ionarea tuturor formelor de discriminare, care acoper
toate categoriile de grupuri dezavantajate &i principalele
domenii/subiecte identificate n Cadrul european privind
egalitatea de &anse.
Nicio recomandare. Nu e cazul.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
125

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
OG nr. 137/2000 este completat cu alte acte legislative din
legisla#ia na#ional (Legea nr. 202/2002, Legea nr.
448/2006, Legea nr. 272/2004, Legea nr. 107/2006) care
abordeaz principalele categorii de grupuri dezavantajate
cum ar fi: femeile, copiii, persoanele cu dizabilit#i,
minorit#ile etnice. Legisla#ia sectorial privind ocuparea,
educa#ia, accesul la serviciile publice interzic, de asemenea,
orice form de discriminare.
Exist strategii na#ionale &i programe care abordeaz
nediscriminarea &i egalitatea de &anse (Strategia Na#ional
de implementare a msurilor de prevenire &i combatere a
discriminrii 2007-2013, Programul Na#ional de Reform
2011-2013) sau care se concentreaz pe grupuri vulnerabile
specifice (Strategia Guvernului Romniei de Incluziune a
cet#enilor romni apar#innd minorit#ii romilor pentru
perioada 2012-2020), dar principalul instrument de
implementare existent pare s fie POS Dezvoltarea
Resurselor Umane, care completeaz prin interven#iile sale
cu ac#iuni pozitive abordarea legisla#iei n vigoare care
doar interzice discriminarea.
Exist lacune minore n legisla#ia na#ional care vizeaz
nediscriminarea &i egalitatea de &anse, referitoare, printre
altele, la aspectele discriminrii ntre angaja#i (Codul
Muncii), accesul la servicii medicale pentru persoanele
afectate de HIV (Legea Snt#ii), componenta de
discriminare pe baz de gen din violen#a domestic,
segregarea educa#ional bazat pe etnie (OG 137/2000).
E 1.3 Exist reglementri sau politici europene care privesc egalitatea de &anse care nu au fost transpuse n legisla#ia na#ional?
1 C9
C10
C11
Cadrul legislativ romnesc din domeniul nediscriminrii &i
egalit#ii de &anse este n concordan# cu cel european,
avnd n vedere c procesul de transpunere a fost o
condi#ionalitate pentru ob#inerea statutului de stat membru
Nicio recomandare. Nu e cazul.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
126

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
C12
C13
al UE. n general, legisla#ia din Romnia pare s se axeze mai
degrab pe interzicerea tuturor tipurilor de discriminare, n
toate domeniile, ns prea pu#ine ac#iuni pozitive sunt
ntreprinse, ac#iuni care s promoveze accesul egal pentru
to#i.
n ceea ce prive&te discriminarea pe baz de gen: exist
unele diferen#e ntre cadrul legislativ na#ional &i cel
european, mai mult legat de caracterul generic al legisla#iei
n vigoare pe fundalul nout#ii conceptului n #ara noastr.
Domeniile relevante pentru Instrumentele Structurale care
nu sunt cuprinse n legisla#ia na#ional sau alte strategii
existente sunt: reconcilierea vie#ii profesionale cu cea de
familie, accesul la sntate, bunstare, mediu #innd seama
de multiplele forme de discriminare cu care se confrunt
femeile &i aspectele specifice legate de sntate,
infrastructura de transport &i social n zonele rurale, locuri
de munc ecologice.
n ceea ce prive&te discriminarea pe alte criterii dect de
gen, vrstnicii par a fi asimila#i n sistemul social &i nu
integra#i, dac este posibil, pe pia#a muncii sau implica#i n
vreun fel activ n diferite aspecte ale vie#ii socio-economice.
Domeniile relevante pentru Instrumentele Structurale care
nu sunt cuprinse n legisla#ia na#ional sau alte strategii
existente sunt: productivitatea &i calitatea muncii,
promovarea managementului diversit#ii, reprezentarea n
func#ii de decizie, participarea la via#a social / afirmare,
combaterea stereotipurilor &i promovarea unei imagini
pozitive, con&tientizarea nediscriminrii, artnd c legisla#ia
Romniei, de&i foarte cuprinztoare, este implementat ntr-
o msur limitat.
Cazurile de discriminare multipl &i cele ale grupurilor
aflate n situa#ii de risc de discriminare, ca rezultat al
apartenen#ei acestora la mai multe categorii, nu sunt
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
127

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
cuprinse n cadrul romnesc. Majoritatea acestora sunt
tratate n msurile destinate reducerii srciei &i riscului de
srcie prin acces la sistemul de asisten# social &i mai mult
n strategii &i programe, dect n legisla#ie.
Cu toate acestea, prin compara#ie cu cadrul european,
legisla#ia romneasc face referiri specifice la accesul egal la
servicii administrative &i de justi#ie.
E 2.1: Cum au fost transpuse prevederile europene &i na#ionale n diversele etape ale programelor aferente politicii de coeziune, co-finan#ate
prin FSE, FEDR &i Fondul de Coeziune n Romnia?

2 C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
Implementarea egalit#ii de &anse &i a nediscriminrii este
semnificativ n cadrul programelor finan#ate prin FSE (n
special POS DRU), medie n cadrul programelor FEDR &i
limitat n cadrul programelor finan#ate prin FC, n
conformitate cu caracteristicile acestor fonduri.
Cele &apte PO au aplicat dou abordri principale pentru
transpunerea conceptului de egalitate de &anse n fiecare
din cele 7 etape analizate.
Prima abordare este reprezentat de interven#iile
specifice (sau interven#iile care au un efect direct
asupra grupurilor vulnerabile)
A doua este integrarea principiului n diversele
etape ale PO, cu efect indirect sau fr niciun efect
asupra grupurilor vulnerabile.
O combina#ie a celor dou abordri a fost identificat att n
cazul POS DRU, ct &i al POR, unde principiul E' este
transpus/ integrat &i n cadrul interven#iilor specifice.
n general, principiul E' la nivel de concept este transpus la
nivel de program prin includerea prevederilor legisla#iei de
baz n vigoare n special a Legii 202/2002 privind egalitatea
Recomandare general#
R1 Pentru implementarea principiului
egalit#ii de &anse trebuie instituit un
sistem al egalit#ii de &anse n perioada
curent de programare, care s -i
continue func*ionarea &i n perioada de
programare 2014-2020

R1 Responsabil
Ministerul Fondurilor
Europene trebuie s
ini#ieze procesul
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013


Perioada curent# de programare
R2 Trebuie efectuate evaluri pentru a
se identifica efectele PO-urilor asupra
grupurilor vulnerabile &i cauzele
acestor efecte (ce a func#ionat &i de ce).
Trebuie efectuate evaluri separate la
nivel de program pentru programele cu
interven#ii specifice &i evaluri
orizontale pentru celelalte programe.

R2 Responsabil
AM ale PO &i Ministerul
Fondurilor Europene, sub
coordonarea Grupului de
Lucru pentru Evaluare
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013
Sfr&it: trimestrul 4 din
2013

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
128

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
C30

de gen &i a Ordonan#ei Guvernului 137/2000. Alte elemente
de legisla#ie relevante &i importante (cum ar fi Codul Muncii,
Legea Educa#iei Na#ionale &i Legea Law 448/2006 privind
persoanele cu dizabilit#i) sunt rareori men#ionate &i luate n
considerare.
n afara interven#iilor specifice, transpunerea E' pune
accentul pe egalitatea de gen, iar n materie de
domenii/subiecte, pe accesul pe pia#a muncii, de&i
programele reafirm abordarea general a Legii 137/2000,
care interzice toate tipurile de discriminare, pentru toate
categoriile de persoane, n toate domeniile.
n cadrul interven#iilor specifice, transpunerea E' este
semnificativ n special n etapele de (1) programare, (2)
lansare a apelurilor de propuneri, (3) selec#ie a proiectelor &i
(4) monitorizare.
Fiind un program FSE, POS DRU are obiectivul
explicit de a contribui la asigurarea egalit#ii de
&anse &i include acest principiu n logica sa de
interven#ie (respectiv n obiectivele, domeniile
majore de interven#ie, activit#ile eligibile &i
activit#ile sale, n grupurile #int, beneficiari &i n
sistemul propriu de indicatori). Ca urmare, sistemul
de implementare include prevederile necesare (cu
alte cuvinte, condi#iile &i informa#iile pentru
procesul aferent cererilor de finan#are, evaluarea
acestora &i grilele de selec#ie, precum &i informa#iile
pentru implementarea proiectului &i monitorizare),
fapt ce asigur &i transpunerea n practic a E'.
Interven#iile specifice ale POR se concentreaz mai
ales pe infrastructur, deoarece acesta este un
program finan#at din FEDR, dar monitorizeaz
R3 Trebuie asigurate resursele umane
necesare pentru gestionarea
dimensiunii referitoare la egalitatea de
&anse: domeniul E' este unul
specializat, care evolueaz ca orice alt
domeniu, de aceea trebuie asigurate
resurse umane cu competen#e adecvate
pentru gestionarea acestei dimensiuni a
programelor; din motive de eficien#, o
persoan poate fi angajat cu norm
ntreag pentru gestionarea acestui
subiect la nivel de coordonare, care
poate fi asigurat de MFE sau de ctre
programul dedicat egalit#ii (n perioada
curent de programare, POS DRU), dar
fiecare program ar trebui s aib cel
pu#in un consilier pentru egalitatea de
&anse (CE').
Din motive de eficien#, func#ia de CE'
trebuie combinat cu alte func#ii,
adecvate fiind monitorizarea &i
evaluarea, datorit naturii lor orizontale.
n caz c institu#ia din care face parte
AM dispune de un CE', AM trebuie s
colaboreze ndeaproape cu acesta.
Consilierul pentru E' trebuie s aib
expertiza necesar pentru a face
legtura ntre cuno&tin#ele din domeniul
E' (legislative &i legate de politic) &i
cuno&tin#ele legate de specificul
programului opera#ional, din punctul de
vedere al tipurilor de interven#ii
finan#ate &i trebuie s creeze o
R3 Responsabil
Autorit#ile de
Management ale PO
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013
Sfr&it: trimestrul 3 din
2013


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
129

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
inclusiv aspectele legate de egalitatea de &anse,
deoarece programul inten#ioneaz s ob#in
rezultate &i n ceea ce prive&te dezvoltarea social a
regiunilor.
Abordarea integratoare a principiului egalit#ii de &anse n
interven#iile nespecifice este, n general, moderat. Nu
exist niciun program care s nu aib niciun efect asupra
diferitelor grupuri vulnerabile &i, prin urmare, pentru care
egalitatea de &anse s fie complet lipsit de relevan#. Cu
toate acestea, cu excep#ia PO DCA, niciun alt program nu a
implementat msuri concrete pentru a aborda n mod
integrat acest principiu &i, prin urmare, s contribuie la
mbunt#irea acestuia prin ac#iuni specifice. Cu ct
avansm mai mult n ciclul programului, cu att
transpunerea acestui principiu este mai slab: dac n faza
de programare nu se #ine seama de acest principiu, atunci
este implementat n continuare prin selectarea proiectelor
care nu respect legisla#ia n vigoare n acest domeniu sau
proiectele selectate nu vor prezenta n rapoartele de progres
modul de aplicare a principiului la nivel de proiect: prin
urmare, PO nu vor monitoriza (prin indicatori), nu vor
raporta (n RAI) sau nu vor evalua la nivel de program
ac#iunile ntreprinse n domeniul egalit#ii de &anse &i
efectele acestora.
PO DCA este singurul dintre programele cu interven#ii
nededicate care are o abordare integratoare; cu toate
acestea, eforturile sale nu sunt valorificate printr-o
monitorizare adecvat sau prin prezentarea realizrilor n
Rapoartele Anuale de Implementare.
n general, transpunerea acestui principiu - att n cadrul
interven#iilor specifice, ct &i al celor nespecifice - este
metodologie de implementare a E'
pentru PO, con#innd elementele care
trebuie preluate n logica de interven#ie
&i de implementare a programului (de la
conceptul de E' la criteriile de
eligibilitate &i selec#ie, la monitorizarea
&i evaluarea proiectului &i a
programului).
R4 Componen#a Comitetelor de
Monitorizare ar trebui modificat
pentru a reprezenta mai bine diferitele
grupuri dezavantajate (de ex. femeile,
tinerii, vrstnicii, persoanele cu
dizabilit#i, grupurile rasiale/etnice). De
asemenea, pentru a cre&te
con&tientizarea factorilor interesa#i n
legtur cu aceste aspecte, cu ocazia
&edin#elor CM ar trebui organizate
prezentri pe teme de egalitate de
&anse.
R4 Responsabil
AM ale PO
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013

R5 Ar trebui desf&urate activit#i de
informare &i publicitate pentru
grupurile vulnerabile, punndu-se mai
mult accent pe diseminarea rezultatelor
proiectelor care se remarc ca bune
practici.

R5 Responsabil
AM ale PO
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013

R6 Re#eaua pentru Egalitatea de 'anse
(RE'): la nivel de sistem, ar trebui fcu#i
primii pa&i pentru instituirea unei RE'
format din consilierii pe probleme de
egalitate de &anse &i institu#iile
na#ionale responsabile cu E' &i pentru
grupurile specifice, care ar trebui
R6 Responsabil
Ministerul Fondurilor
Europene trebuie s
ini#ieze procesul
Perioada
nceput: trimestrul 2 din

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
130

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
limitat n etapa sistemului de management &i control,
urmat de parteneriat &i de evaluare.
n cadrul interven#iilor nespecifice, modul n care este
definit principiul egalit#ii de &anse n etapa de programare
se reflect &i n etapele urmtoare ale programului:
beneficiarul trebuie &i se angajeaz s respecte legisla#ia
european &i na#ional n vigoare. Prin urmare, se
angajeaz s nu discrimineze &i s promoveze egalitatea
de &anse n proiectul su, la nivelul activit#ilor,
managementului de proiect, selec#iei grupului #int &i
participrii acestuia la proiect;
beneficiarul impune acelea&i condi#ii contractan#ilor
implica#i n proiect;
beneficiarii aplic regulile referitoare la achizi#iile
publice n mod nediscriminatoriu (a&a cum sunt
prevzute chiar de OUG 34);
beneficiarii &i AM-urile / sistemul de implementare
respect ei n&i&i principiul E', dar perceput, din nou, n
special ca acces la locurile de munc &i ca respectare a
principalelor prevederi din Codul Muncii (adic stabilirea
de reguli interne pentru angaja#i, care prevd inclusiv
tratamentul egal al acestora).
Judecnd dup aceste elemente, transpunerea principiului
este una superficial &i nu este nuan#at, pentru a lua n
considerare particularit#ile unui anumit program: de ex.
accesul egal al femeilor la locurile de munc poate fi mai
pu#in relevant, avnd n vedere ponderea lor ridicat n
rndul func#ionarilor publici, sau efectele pozitive pe care le
poate avea POS T asupra persoanelor cu dizabilit#i.
n plus, nu exist o abordare uniform a principiului E', nici
invitate s participe cel pu#in periodic la
RE'.
Re#eaua ar trebui s se reuneasc
semestrial sau trimestrial/ mai frecvent
dac este necesar (de ex, dac PO este
n curs de elaborare, cnd se efectueaz
evaluri ale E' sau cnd exist
modificri ale legisla#iei, care implic
modificri ale metodologiei E' a PO).
RE' trebuie s func#ioneze &i ca o
platform pentru schimbul de bune
practici/ practici deficitare n
implementarea principiului E', ncepnd
de la cele deja definite n perioada de
programare curent.
2013
Sfr&it: trimestrul 4 din
2013

R7 Asigurarea resurselor financiare
pentru RE': Ministerul Fondurilor
Europene ar trebui s analizeze msura
n care poate fi finan#at un proiect prin
FAT din cadrul POAT pentru instituirea
RE' &i contribu#ia acesteia la faza de
programare n curs de desf&urare
pentru perioada de programare viitoare.
Acest lucru va contribui la pa&ii care
trebuie fcu#i pentru ndeplinirea
condi#ionalit#ilor ex-ante relevante
pentru perioada de viitoare programare.
Acest proiect ini#ial ar trebui s acopere
&i activit#ile de dezvoltare a capacit#ii
pentru ambele pr#i ale re#elei, MFE/
AM-urile &i factorii interesa#i de E' din
sistem, activit#i care trebuie s
R7 Responsabil
Ministerul Fondurilor
Europene
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013
Sfr&it: trimestrul 4 din
2013


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
131

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
ntre diferitele programe, nici n cadrul fiecrui program n
parte. Principiul E' este prezentat mai detaliat pentru unele
DMI din cadrul unui program dect pentru altele, de&i DMI-
urile nu sunt att de diferite nct s justifice o abordare att
de diferen#iat (de ex., acesta este cazul celor dou DMI-uri
analizate n cadrul POS Mediu).
Principalul motiv este acela c programele nededicate nu
au realizat, n cadrul etapei de programare, o analiz
adecvat (sau chiar nicio analiz) a cerin#elor din legisla#ia
na#ional &i european n vigoare care reglementeaz E' &i
nediscriminarea &i a tipurilor de interven#ii n ce prive&te
posibilele efecte (pozitive &i negative) ale acestor interven#ii
asupra grupurilor vulnerabile. Deoarece aceast analiz nu a
fost efectuat, PO nu au putut defini o strategie, mecanisme
adecvate (ex. msuri pentru grupuri #int specifice, precum
&i mecanisme de monitorizare &i evaluare pentru analizarea
eficacit#ii lor), pentru a integra n mod real principiul E' la
nivel de proiect.
n ceea ce prive&te lansarea apelurilor de propuneri de
proiecte, informa#iile furnizate poten#ialilor solicitan#i cu
privire la modul n care s integreze principiul E' la nivel de
proiect nu sunt mai detaliate dect informa#iile din PO &i DCI
doar dou programe au publicat (ulterior lansrii primelor
apeluri) bro&uri cu informa#ii suplimentare, destinate att
solicitan#ilor, ct &i beneficiarilor, ns nici acestea nu sunt
comprehensive. Exist cazuri (cum ar fi POS CCE) n care
ghidul solicitantului nu ofer niciun fel de informa#ii
referitoare la aceast problematic, de&i solicitan#ii trebuie
s descrie n propunerea de proiect modul n care vor
implementa principiul.
Toate programele includ n sistemul lor de evaluare &i
continue &i dup elaborarea &i lansarea
programelor, finan#ate de la bugetul de
AT (n func#ie de modul n care va fi
stabilit acesta n urmtoarea perioad
de programare).
Urm#toarea perioad# de programare
R8 Abordarea global a Egalit#ii de
'anse: Pentru perioada de programare
2014 2020, Autorit#ile de
Management trebuie s #in cont de
bunele practici identificate n
programarea &i implementarea acestui
principiu al E'. AM trebuie s
implementeze urmtoarele ac#iuni:
R8 Responsabil
Autorit#ile de
Management ale PO &i RE'
dup realizare
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013

1. Faza de programare:
Analiza disponibilit#ii datelor
despre E', identificarea datelor lips
&i avertizarea autorit#ilor
responsabile pentru a solu#iona
deficien#a disponibilit#ii datelor.
analiza de context trebuie s
cuprind o analiz a contextului
specific al programului n materie de
E', care acoper 1) Problemele
relevante n domeniul E'; 2)
Diferen#ele de gen &i diferen#ele
bazate pe alte forme de discriminare
dect cea de gen.
Dezvoltarea unei strategii n
domeniul E' prin includerea n
analiza socio-economic a unei
sec#iuni dedicate care acoper

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
132

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
selec#ie un criteriu de eligibilitate care se refer la principiul
egalit#ii de &anse &i care este sus#inut printr-o declara#ie
sub jurmnt, n scris (cu excep#ia PO AT, care nu are un
sistem de selec#ie similar cu cel al altor programe). POS CCE
&i POS Mediu nu utilizeaz un criteriu de eligibilitate dedicat
E', dar principiul este inclus ntr-un criteriu general de
eligibilitate care se refer la mai multe teme orizontale &i la
respectarea legisla#iei aplicabile (tuturor) acestora.
De&i proiectele declar c respect &i vor respecta legisla#ia
n vigoare cu privire la E', analizele efectuate n primul
capitol &i discu#iile din focus grup au demonstrat c
prevederile legisla#iei sunt foarte complexe &i c, n general,
n Romnia, acestea sunt respectate ntr-o msur limitat,
dificil de surprins n aceast analiz. Prin urmare, declara#ia
prezentat de ctre solicitan#i nu este o dovad &i un
instrument puternic pentru a asigura integrarea principiului
la nivel de proiect. Mai mult, programele nu controleaz n
mod specific dac beneficiarii respect n mod real toate
prevederile relevante ale legisla#iei pe durata implementrii
programului (cu excep#ia achizi#iilor publice), deoarece
jurisdic#ia acestei activit#i apar#ine ntr-o oarecare
msur altor organiza#ii: de ex. inspec#ia muncii.
Doar dou programe (n afar de POS DRU) utilizeaz &i un
criteriu de evaluare tehnic legat de E', dar punctajul alocat
acestuia este nesemnificativ, n special n cadrul PO DCA.
n general, dincolo de monitorizare, inclusiv n faza de
evaluare, principiul egalit#ii de &anse se bucur de foarte
problemele de E' relevante pentru
program &i modul n care programul
le poate elimina / rezolva.
Stabilirea de aspecte prioritare &i
identificarea axelor prioritare /
domeniilor majore de interven#ie /
activit#ilor care vor aborda
problemele egalit#ii de &anse.
Definirea indicatorilor de realizare
imediat, de rezultat &i de impact
adecva#i pentru reflectarea
obiectivelor programului n legtur
cu problemele de E'.
Definirea de interven#ii specifice &i/
sau ac#iuni adecvate de integrare
pentru interven#iile nespecifice,
#innd cont de cadrul european &i
na#ional existent n domeniul
egalit#ii de &anse &i pe baza
identificrii exacte a efectelor
fiecrui tip de interven#ie asupra
grupurilor vulnerabile
47
.
2. Apeluri de propuneri de proiecte:
Asigurarea disponibilit#ii expertizei
n materie de E' la elaborarea
Ghidului Solicitantului, pentru a
transpune obiectivele PO n
implementarea proiectului.
Ghidul Solicitantului trebuie s47
Consulta#i &i Ghidul elaborat de DG Ocuparea For* de Munc privind evaluarea impactului de gen
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
133

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
pu#in aten#ie. De&i unele programe au planificat evaluri
axate pe E' sau care o acoper, niciuna nu a fost efectuat la
nivel de program. Prin urmare, pn la sfr&itul perioadei de
programare, probabil nu vor fi disponibile dect informa#ii
limitate sau nicio informa#ie privind efectele precise ale IS
asupra grupurilor vulnerabile &i motivele pentru care au
aprut aceste efecte (ce anume a func#ionat &i de ce),
precum &i sinergia dintre IS &i alte strategii na#ionale
relevante existente, n special dac pentru POS DRU &i POR
nu se vor efectua evaluri axate pe eficacitate.
Parteneriatul din timpul implementrii programului se
limiteaz la a fi membru n Comitetul de Monitorizare cu
excep#ia POS DRU, care posteaz Ghidurile Solicitantului pe
pagina sa web, n vederea consultrii publice a partenerilor
programului. Aceast abordare face legtura cu modul n
care acest principiu este dezvoltat &i aplicat nc din etapa
de programare, care la rndul su perpetueaz o abordare
minimalist n timpul implementrii programului.
n general, programele nu implic o expertiz specific
pentru definirea sau integrarea principiului E' &i, cu
siguran#, acest lucru reprezint o piedic &i explic situa#ia
actual. n acest context, discu#iile din focus grup referitoare
la faptul c n prezent nu exist un profil clar al expertului
n E' sunt deosebit de relevante. Cu toate acestea, exist
programe (POR), care au reu&it, de ex., s selecteze
evaluatori de proiecte cu expertiza necesar. n acest
context, un Institut pentru egalitatea de &anse &i incluziunea
social, a&a cum este propus de un membru al focus
grupului, ar putea constitui ini#iativa necesar, care ar putea
schimba situa#ia general referitoare la cuno&tin#ele &i
expertiza n domeniul E'.
con#in o explica#ie clar a
conceptului de E'; modelul de
cerere de finan#are trebuie s oblige
solicitantul s explice modul n care
este abordat n proiect principiul E'
&i trebuie prezenta#i indicatori
adecva#i de monitorizare.
Implementarea de activit#i de
informare &i publicitate care acoper
problemele de E', pentru a cre&te
nivelul de con&tientizare n materie
de E' n rndul poten#ialilor
beneficiari &i diseminate exemple de
bune practici cu ajutorul unor
materiale u&or de n#eles pentru
publicul larg.
Asigurarea unui sprijin specific
pentru elaborarea de proiecte
organiza#iilor care reprezint grupuri
vulnerabile.
Introducerea de op#iuni multiple
pentru depunerea cererilor de
finan#are (ex. att pe hrtie, ct &i n
formate electronice), asigurnd
accesibilitatea pentru persoanele cu
dizabilit#i.
3. Selec#ia proiectelor:
Respectarea principiului E' ar trebui
s constituie un criteriu de
eligibilitate pentru toate
programele, iar dovada respectrii
legisla#iei n vigoare trebuie
furnizat sub forma:

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
134

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status

unui extras din regulamentul
intern care acoper prevederile
referitoare la nediscriminare &i
dovada acceptrii con#inutului
acestuia de ctre angaja#i;
dovada c sunt aplicate
prevederile legii 448/2006 n
materie de infrastructur
pentru cele trei tipuri principale
de persoane cu dizabilit#i;
(universit#i &i spitale) dovada
c sunt acreditate &i c respect
E';
(institu#ii de educa#ie n
general) dispun de
infrastructura necesar pentru
primirea copiilor cu dizabilit#i,
dac este necesar
Ministerul Educa#iei a asigurat
formarea, instruirea &i
informarea corespunztoare a
personalului didactic, n toate
formele de nv#mnt, public &i
privat, n materie de egalitate
de &anse pentru brba#i &i femei
un certificat din partea
Consiliului Na#ional pentru
Combaterea Discriminrii care
s ateste c institu#iile nu au
fost sanc#ionate pe motive de
discriminare - pentru toate
institu#iile, din toate domeniile
(inclusiv medical).
Proiectele trebuie stimulate s
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
135

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
integreze n mod real principiul E'
prin acordarea de puncte
suplimentare n procesul de
evaluare tehnic pentru cele care:
implementeaz ac#iuni pozitive
(dac este posibil) efectuate de
institu#ie pentru a echilibra
situa#ia unui grup discriminat;
IMM (cu peste 50 de angaja#i) -
fac dovada fie c angajeaz
persoane din cele 5 categorii
vulnerabile men#ionate de lege,
fie c pltesc taxele
suplimentare necesare, n caz
contrar;
exist un profesor format n
problematica E' printr-un
program al Ministerului
Educa#iei
exist femei n func#ii de decizie
n personalul de management al
institu#iei
numrul de unit#i economice
protejate sus#inut de
administra#ia public solicitant
Asigurarea unei evaluri adecvate a
principiului E' n procesul de
selec#ie a proiectelor, prin:
furnizarea de ghiduri clare &i
sesiuni de formare evaluatorilor
de proiecte,
realizarea de activit#i comune
de calibrare
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
136

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
asigurarea c evaluatorii externi
contracta#i prin AT dispun de
experien#a necesar n materie
de E'.
4. Managementul financiar &i controlul:
Planul financiar al PO sau al
Documentelor-Cadru de
Implementare ar trebui s con#in
indica#ii explicite privind cota de
finan#are alocat ac#iunilor cu
impact pozitiv n ceea ce prive&te
egalitatea de &anse, separnd
chestiunile care #in de discriminarea
de gen de alte probleme de
discriminare.
Formalizarea rolului consilierului
pentru egalitate de &anse (R3) &i
extinderea componen#ei CM la
reprezentan#ii categoriilor din toate
grupurile vulnerabile (R4).

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
137

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
5. Monitorizarea:
Sistemul de monitorizare al
Programului ar trebui s includ un
sistem coerent de indicatori de
egalitate care s con#in: 1)
indicatori de context; 2) indicatori
de program; 3) indicatori la nivel de
proiect.
Cerin#ele de raportare privind
implementarea principiului egalit#ii
de &anse trebuie subliniate n
Raportul Anual de Implementare &i /
sau n rapoartele ad-hoc.
Trebuie puse la dispozi#ia
beneficiarilor instrumente/ manuale
adecvate care s asigure ndrumarea
privind modul de asigurare a
principiului egalit#ii de &anse la
nivel de proiect.

6. Evaluarea
Planurile Multianuale de Evaluare
trebuie s abordeze problematica
E', inclusiv evaluri care vor furniza
informa#ii &i n materie de
responsabilizare (ceea ce s-a
realizat) &i de nv#are (dac
obiectivele / planurile nu s-au
realizat, de ce &i ce anume trebuie
mbunt#it).
Trebuie planificate dou evaluri
orizontale, una n prima parte a
perioadei de programare (cu accent

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
138

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
pe modul n care este stabilit
sistemul &i dac acesta creeaz
condi#iile necesare pentru
implementarea adecvat a
principiului) &i alta n a doua parte a
perioadei de programare, cu accent
pe eficacitatea msurilor luate.
Mai mult, programele care urmresc
principiile trebuie s evalueze n
mod specific, la nivel de program,
eficien#a &i eficacitatea sistemului
existent pentru implementarea
principiului E' &i nediscriminrii.
Evalurile legate de E' trebuie
efectuate n mod regulat, n
conformitate cu planurile de
evaluare.
7. Principiul parteneriatului
Reprezentan#ii grupurilor
vulnerabile ar trebui implica#i n
toate etapele de management al
programului &i n ciclul de
implementare.

R9 Acordul de Parteneriat &i elaborarea
PO: dac este nfiin#at la timp, RE' ar
trebui implicat n elaborarea Acordului
de Parteneriat &i a Programelor
Opera#ionale, #inndu-se seama de
principiul parteneriatului, iar ulterior
implicat n implementarea &i
R9 Responsabil
RE'
Perioada:
nceput: imediat realizarea
RE'

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
139

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
monitorizarea programului, prin
Comitetele de Monitorizare.
R10 Evaluarea ex-ante a viitoarelor
Programe Opera#ionale trebuie s se
axeze corespunztor pe acest subiect.
R10 Responsabil
AM ale PO sub
coordonarea Grupului de
Lucru pentru Evaluare
Perioada
nceput: la aprobarea PO-
urilorE 2.2: Ce alte subiecte care privesc egalitatea de &anse au fost promovate/ integrate n diferite PO?

C31
C32
C33
C34
C35
Perioada curent# de programare
R11 n perioada curent de programare,
POS DRU, n calitate de principal actor
implicat n interven#iile specifice, ar
trebui s ia n considerare dac zonele
neacoperite identificate pot/ trebuie s
fie implementate, #innd cont de noile
tendin#e socio-economice &i nevoi
exprimate de beneficiari &i n func#ie de
disponibilitatea resurselor financiare.

R11 Responsabil
AM a POS DRU
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013
Sfr&it: trimestrul 4 din
2013


Niciun alt domeniu/ subiect, n afara celor definite n
conceptul general de egalitate de &anse prezentat n cadrul
E1, nu a fost abordat de cele 7 Programe Opera#ionale, n
timp ce exist cteva domenii neacoperite.
Pentru discriminarea n func#ie de gen, zonele neacoperite
de interven#iile specifice existente sunt:
independen#a economic: egalitatea de gen,
Urm#toarea perioad# de programare
R12 n perspectiva urmtoarei perioade
de programare, analiza de context
efectuat pentru elaborarea noilor
Programe Opera#ionale trebuie s
sus#in necesitatea adoptrii de noi
DMI-uri specifice, n concordan# cu
domeniile/ subiectele egalit#ii de &anse
R12 Responsabil
Autorit#ile de
Management ale PO
Perioada
nceput: 2013 n paralel cu
redactarea PO


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
140

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
diferen#a de remunerare ntre genuri &i
reconcilierea muncii cu via#a de familie;
sntate, bunstare, mediu: probleme de sntate
specifice femeilor, transport public, povara dubl a
femeilor &i locurile de munc ecologice;
Pentru discriminarea din alte motive dect genul:
Educa#ie &i formare, n mod specific pentru
persoanele cu dizabilit#i &i pentru minorit#ile
etnice,
Ocupare: productivitatea &i calitatea muncii,
promovarea managementului diversit#ii,
Sntate, bunstare, incluziune social:
comunicare n moduri alternative, transport, acces
la TIC &i utilizarea acesteia, proiecte la nivel de
comunitate, dezvoltare urban &i locuin#e
Drepturi fundamentale
Guvernan# &i capacitate institu#ional
Unele forme de discriminare multipl sunt par#ial abordate
de DMI-urile dedicate, dar se constat diferen#e n cazul
grupurilor vulnerabile de femei (minoritate etnic/ rasial,
dizabilit#i), persoane n vrst (btrni &i persoane aflate n
ntre#inere, nivel sczut de educa#ie, femei vrstnice),
imigran#i cu nivel sczut de educa#ie, studen#i cu
dizabilit#i.
Anumite grupuri sunt abordate n mai multe programe,
respectiv femeile, minorit#ile etnice, cu accent pe romi,
copiii &i persoanele cu dizabilit#i &i (n cadrul POS DRU) n
special copiii institu#ionaliza#i, care ies din sistemul de
asisten# social, dar &i copiii care abandoneaz &coala
timpuriu, tinerii, n special n tranzi#ia ctre pia#a muncii &i
ntr-o oarecare msur persoanele vrstnice (pentru a
compensa lipsa de preocupare a legisla#iei pentru aceast
care nu sunt abordate n prezent.Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
141

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
categorie) &i zonele rurale.
E 2.3: Exist bune practici pentru integrarea egalit#ii de &anse n cadrul Instrumentelor Structurale?
2 C36
C37
C38
C39

Exist exemple de bune practici n integrarea principiului
egalit#ii de &anse n perioada curent de programare, ns
niciunul din cele &apte Programe Opera#ionale nu
ndepline&te toate criteriile de bune practici.
Bunele practici identificate care pot fi considerate exemple
&i reproduse n viitor, se refer la abordarea programrii n
cadrul POS DRU, activit#ile de informare &i publicitate
efectuate n cadrul POS Mediu, sistemul de monitorizare al
POR, precum &i evaluarea axat pe egalitatea de &anse
efectuat n cadrul POAT.
S-au nv#at unele lec#ii &i cu privire la aspectele care ar
trebui mbunt#ite, mai precis cu privire la includerea
principiului egalit#ii de &anse n etapa de Programare
pentru Programele Opera#ionale non-FSE, precum &i
criteriile de selec#ie care merg dincolo de respectarea
cerin#elor minime legale, promovnd, astfel, adoptarea
ac#iunilor pozitive ale beneficiarilor.
Pentru toate programele exist necesitatea adoptrii unei
abordri mai riguroase, pentru integrarea complet a
principiului egalit#ii de &anse n ciclul de via# al
programului, deoarece pornind de la definirea obiectivelor
n faza de concep#ie a programului, acesta poate fi
implementat corect, monitorizat &i evaluat urmnd pa&ii
sugera#i de criteriile pentru selec#ia celor mai bune practici.
Consulta#i recomandrile propuse n
cadrul E 2.1
Consulta#i E 2.11.
E3 n ce msur mecanismele de programare &i implementare existente au creat acces la finan#are pentru persoanele din grupurile
vulnerabile?

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
142

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
3 C40
C41
C42
C43
C44
C45

Aranjamentele generale de programare &i implementare
existente nu au mpiedicat accesul grupurilor vulnerabile la
finan#are. Cu toate acestea, grupurile vulnerabile, datorit
caracteristicilor lor, se confrunt cu obstacole suplimentare
fa# de grupurile #int nedefavorizate ale asisten#ei
pentru Instrumentele Structurale, iar astfel de obstacole
pot limita participarea lor direct la ac#iuni sau la
beneficiile create de rezultatele imediate.
Programele care au eliminat cel mai eficient obstacolele n
calea finan#rii pentru grupurile vulnerabile au fost POS
DRU, POR &i PO DCA, pentru care numrul total de
obstacole identificate este ntre 5 &i 7, n timp ce pentru
celelalte programe exist ntre 10 &i 11 obstacole din
totalul posibil de 18.
Activit#ile de informare &i publicitate, n general adecvate
pentru publicul larg, nu s-au concentrat corespunztor
asupra grupurilor vulnerabile, nici n faza de programare,
nici n cea de implementare.
De fapt, niciun plan de comunicare nu a reu&it s identifice
grupurile vulnerabile ca #inte specifice,
o de aceea, anumite autorit#i au avut o
implicare limitat vis a vis de abordarea
grupurilor vulnerabile n cadrul activit#ilor
de comunicare (n special pentru POS Mediu,
POS Transport &i POAT)
o lipsa din materialele pentru informare &i
publicitate a referin#elor explicite cu privire la
oportunit#ile oferite de IS grupurilor
vulnerabile (n special pentru POS CCE, POS
Mediu &i POS Transport)
o campanii media care nu #in seama de
R13 Perioada curent# de programare
Unele din obstacolele cu care se
confrunt grupurile vulnerabile au
nceput s fie abordate deja n perioada
de programare curent, n special n
legtur cu activit#ile de informare &i
publicitate. AM trebuie s efectueze
urmtoarele ac#iuni:
s revizuiasc planurile de
comunicare, pentru a defini activit#i
de comunicare orientate ctre
grupurile vulnerabile;
s dezvolte materiale de comunicare
multilingve &i nediscriminatorii;
s extind re#eaua de organiza#ii
implicate n activit#ile de
comunicare;
s revizuiasc materialele de
comunicare care fac referiri specifice
la grupurile vulnerabile &i s alinieze
pagina Web a programului la
standardele de accesibilitate
furnizate de Liniile directoare W3C
pentru accesibilitatea con#inutului
Web.
R13a) Responsabil
Autorit#ile de
Management ale PO
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013


n cazul n care exist resurse financiare
suplimentare disponibile n cadrul POS
DRU, AM ar trebui s aib n vedere
implementarea unei scheme pilot
pentru granturi globale, selectnd prin
licita#ie public un organism intermediar
cu rela#ii puternice cu grupurile
vulnerabile, pentru a evalua eficacitatea
R13.b)Responsabil
AM a POS DRU
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
143

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
barierele de limb cu care se confrunt
minorit#ile etnice (cu excep#ia POS Mediu).
o A fost de asemenea identificat un numr
limitat de cazuri de utilizare a unui limbaj
discriminatoriu fa# de persoanele cu
dizabilit#i.
Pentru etapa de lansare a apelurilor pentru propuneri de
proiecte, nu a fost disponibil nicio asisten# specific
pentru grupurile vulnerabile, sub forma sprijinului acordat
acestora pentru elaborarea de proiecte (aspect relevant
pentru POR, POS CCE, POS Mediu, POS DRU &i PO DCA,
datorit regulilor existente pentru eligibilitatea
solicitan#ilor). n plus, lipsa explica#iilor referitoare la
principiul egalit#ii de &anse n Ghidul Solicitantului (POS
CCE, POS Mediu, POS Transporturi &i POAT), precum &i lipsa
indicatorilor de monitorizare referitori la egalitatea de
&anse (POS CCE, POS Mediu, POS Transporturi &i POAT)
afecteaz n mod negativ posibilit#ile de participare ale
grupurilor vulnerabile n implementarea proiectului, n
special n cazul interven#iilor nespecifice. Barierele
suplimentare identificate se refer la lipsa informa#iilor n
mai multe limbi (pentru toate PO-urile) &i a op#iunilor
multiple pentru depunerea cererilor de finan#are (relevant
pentru POR, POS CCE, POS DRU, PO DCA datorit regulilor
existente privind eligibilitatea solicitan#ilor) care afecteaz
n special persoanele cu dizabilit#i.
n ceea ce prive&te selec#ia proiectelor, cu excep#ia PO AT,
toate PO-urile ofer referin#e explicite la respectarea
cerin#elor legale minime drept condi#ie pentru eligibilitate.
Pe de alt parte, din POS CCE, POS Mediu, POS Transporturi
&i POAT lipsesc criteriile de selec#ie referitoare la egalitatea
de &anse &i experien#a profesional a exper#ilor pentru
evaluarea aspectelor referitoare la E', nefavoriznd, astfel,
abordrii n vederea urmtoarei
perioade de programare
Urm#toarea perioad# de programare
R14 Dat fiind volumul limitat de resurse
neangajate ale Programelor
Opera#ionale, se consider c sunt
aplicabile urmtoarele recomandri, n
special pentru urmtoarea perioad de
programare:
R14a) Responsabil
Autorit#ile de
Management ale PO &i RE'
Perioada
nceput: trimestrul 1 din
2014

Lansarea apelurilor pentru propuneri
de proiecte:
asigurarea disponibilit#ii asisten#ei
specifice pentru generarea de
proiecte pentru grupurile
vulnerabile;
includerea de explica#ii complete ale
principiului egalit#ii de &anse n
Ghidurile Solicitantului &i indicatori
de monitorizare n formularele de
cerere;
asigurarea de op#iuni multiple
pentru depunerea cererilor de
finan#are;

Criteriile de selec#ie:
consulta#i R8, selec#ia proiectelor din
etapa 3

Implementarea proiectelor:
eventuala implementare a
Programelor Opera#ionale cu multi-
finan#are ar trebui s asigure
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
144

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
ac#iunile pozitive ale beneficiarilor.
Aplicabilitatea clauzei de flexibilitate de 10% prevzut de
art. 34 din Regulamentul General cre&te posibilitatea ca
grupurile vulnerabile s beneficieze de investi#iile finan#ate
prin fonduri structurale. Clauza a fost aplicat tuturor
Axelor Prioritate n cadrul POS DRU &i PO DCA; POS CCE &i
POS Mediu au aplicat clauza unui numr limitat de Axe
prioritare; POAT, POR &i POS Transport nu au aplicat-o
deloc. Mai specific, toate interven#iile specifice finan#ate n
cadrul POS DRU aplic regula flexibilit#ii (AP 6,
Promovarea incluziunii sociale aplic o regul de 15%), n
timp ce cele 3 DMI-uri specifice finan#ate n cadrul POR nu
o aplic. Dintre interven#iile nespecifice, 11 din cele 12
DMI-uri cu impact indirect aplic clauza, excep#ia
constituind-o din nou POR. Dintre cele 63 de DMI-uri
irelevante, clauza este aplicat n 18 cazuri.
Aranjamentele de programare &i implementare nu prevd
niciun mecanism destinat sus#inerii organiza#iilor
reprezentative ale grupurilor vulnerabile n
implementarea financiar a proiectelor &i, ca urmare,
disponibilitatea fluxurilor de numerar reprezint o
problem pentru aceste organiza#ii cu acces limitat la
produsele financiare ale bncilor comerciale.
continuitatea cu regula procentului
de 10% flexibilitate &i extinderea
sferei de aplicare; AM ar trebui s
profite de aceast regul pentru a
oferi posibilit#i suplimentare de
acces al grupurilor vulnerabile la
lucrri, bunuri &i servicii finan#ate
prin intermediul Instrumentelor
Structurale.
Implementarea proiectelor:
nc din faza de nceput a
programrii ar trebui luat n
considerare implementarea unei
ini#iative FSE Jeremie, care s vizeze
grupurile dezavantajate.
R14b) Responsabil
AM a POS DRU
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013


E 4.1: Care sunt proiectele specifice direc#ionate ctre grupurile vulnerabile sau dedicate acestora?
4 C46
C47
C48
C49
C50
Portofoliul de interven#ii specifice este format din 1.561 de
proiecte, din care 72% sunt finan#ate n cadrul POS DRU, iar
restul de 28% n cadrul POR, rezultnd o asisten#
contractat din partea UE de peste 1,5 mld euro,
echivalent cu aproximativ 8% din sprijinul financiar total al
UE pentru perioada 2007-2013.
Cel mai mare volum de fonduri ale UE a fost contractat n
cadrul DMI 3.4 al POR, legat de investi#iile n infrastructura
R15 Perioada curent# de programare
Volumul considerabil alocat de UE
pentru perioada 2007 - 2013 pentru
interven#iile specifice necesit o
evaluare a contribu#iei efective la
strategiile Na#ionale care abordeaz
diferite paliere ale problematicii
egalit#ii de &anse (de ex. strategia
R15 Responsabil
Autorit#ile de
Management ale POS DRU
&i POR
Perioada
nceput: trimestrul 2 din
2013

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
145

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
pentru educa#ie, urmat de DMI 5.2 al POS DRU, legat de
implementarea msurilor active de ocupare a for#ei de
munc, ambele de aproximativ 225 milioane euro.
Din punctul de vedere al tipurilor de beneficiari, 40% dintre
proiecte sunt implementate de organiza#ii non-profit,
aproape integral n cadrul POS DRU, iar 50% de ctre
autorit#i publice, din care 65% n cadrul POR, n
concordan# cu regulile de eligibilitate aplicabile.
n ceea ce prive&te distribu#ia geografic a asisten#ei, peste
400 de interven#ii au fost contractate n Bucure&ti-Ilfov (dar
cu proiecte care pot avea acoperire na#ional, n special n
cazul celor implementate de autorit#i centrale n cadrul
POS DRU), n timp ce fiecare din celelalte regiuni a
contractat ntre 150 &i 200 de proiecte.
Rezultatele imediate posibile ale unor astfel de interven#ii,
pe baza indicatorilor #int inclu&i n cererile de finan#are, se
msoar n cazul POR prin 460 de structuri, inclusiv centre
sociale, &coli, unit#i medicale care vor fi reabilitate,
modernizate sau echipate suplimentare &i prin 110.000 de
persoane care se a&teapt s beneficieze de astfel de
investi#ii
n cazul POS DRU, pe baza datelor furnizate de solicitan#i,
numrul total de persoane care vor beneficia de formare &i
consiliere n cadrul DMI-urilor specifice se ridic la
aproximativ 1,3 milioane.
na#ional de implementare a msurilor
pentru prevenirea &i combaterea
discriminrii 2007-2013, Strategia
Guvernului Romniei pentru incluziunea
cet#enilor romni apar#innd
minorit#ilor rome pentru perioada
2012-2020).
Constatrile acestor activit#i, care ar
putea fi lansate n cadrul unei abordri
coordonate prin POR &i POS DRU,
trebuie luate n considerare la pregtirea
viitoarelor perioade de programare.E 4.2: Care dintre proiectele specifice direc#ionate ctre grupurile vulnerabile sau dedicate acestora sunt identificate ca (avnd poten#ial de) bune practici?
4 C51
C52
Am identificat 7 proiecte care ndeplinesc criteriile de bune
practici definite n materie de caracter inovator, coeren#
intern &i extern, eficien#, eficacitate, implicare n
parteneriate &i durabilitate.
Perioada curent# de programare
R16 Cele &apte bune practici prezentate
n cadrul prezentei evaluri indic faptul
c pot exista numeroase proiecte cu
impact puternic &i concret asupra
R16 Responsabil
Autorit#ile de
Management
Perioada

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
146

E Ref. Concluzie Recomandare Responsabil &i perioad Status
Portofoliul de proiecte propus acoper 5 din cele 12 DMI-
uri #int, 4 din cadrul POS DRU &i 1 din cadrul POR.
Proiectele abordeaz diferite tipuri de grupuri vulnerabile,
cum ar fi &omerii pe termen lung apar#innd minorit#ilor
etnice, persoanele fr adpost, tinerii care execut
pedepse cu nchisoare, femeile rome &i mamele aflate n
situa#ii de risc. Subiectele acoperite privesc
o Discriminarea n func#ie de gen: diferen#e de gen
n participarea pe pia#a muncii, activit#i
independente &i antreprenoriat, segregare
ocupa#ional, infrastructuri sociale &i securitate n
zonele urbane, transport &i infrastructuri sociale n
zonele rurale
o Alte forme de discriminare: activit#i
independente &i antreprenoriat, crearea de locuri
de munc ntr-un anumit sector (economie
social), combaterea stereotipurilor &i promovarea
unei imagini pozitive,
o Violen#a bazat pe discriminare &i traficul de
persoane, accesul la sistemul de protec#ie social
grupurilor vulnerabile. Identificarea
bunelor practici viitoare &i diseminarea
lor, n special a celor cu poten#ial ridicat
de reproducere, trebuie luat n
considerare pentru valorificarea
resurselor UE deja cheltuite.
nceput: trimestrul 2 din
2013

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
147Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
148

Anexa 1: Cadrul de Evaluare
ntrebarea de evaluare,
conform Caietului de Sarcini
Premise pentru evaluare Abordarea analitic
Instrumente
metodologice
Surse primare de informa#ii
Surse secundare de
informa#ii
Evaluabilitate
1.1: Care sunt domeniile /
subiectele care vizeaz
egalitatea de &anse
relevante pentru
Instrumentele Structurale?


Exist un cadru legal
european privind egalitatea
de &anse care permite
definirea
domeniilor/subiectelor
specifice
(1) Analiza cadrului european cu
privire la principiul egalit#ii de
&anse n contextul Instrumentelor
Structurale
Analiz
documentar
Panelul de exper#i

n.a.

(1) Reglementrile
pentru perioada
2007-13
(2) Propunerile de
reglementri 2014-
2020
(3) Alte documente
europene (a se vedea
anexa)

Ridicat
1.2: Care este cadrul legal
na#ional relevant n
domeniul egalit#ii de
&anse?


Exist un cadru legal
na#ional care
reglementeaz principiul
egalit#ii de &anse n
contextul Instrumentelor
Structurale
(2) Analiza cadrului na#ional cu privire
la principiul egalit#ii de &anse n
contextul Instrumentelor
Structurale
n.a. A se vedea literatura de
specialitate men#ionat
anterior
Ridicat
1.3: Exist reglementri
sau politici europene care
privesc egalitatea de &anse
care nu au fost transpuse n
legisla#ia na#ional?
Cadrul european cu privire
la principiul egalit#ii de
&anse n contextul
Instrumentelor Structurale
a fost transpus n legisla#ia
na#ional
(3) Analiza comparativ a cadrului
european &i na#ional pentru
identificarea diferen#elor
Membrii panelului de exper#i
(a se vedea sec#iunea
relevant)

A se vedea literatura de
specialitate men#ionat
anterior
Ridicat
2.1: Cum au fost transpuse
prevederile europene &i
na#ionale n diversele etape
ale programelor aferente
politicii de coeziune, co-
finan#ate prin FSE, FEDR &i
Fondul de Coeziune n
Romnia?
Principiul egalit#ii de
&anse este integrat /
promovat prin intermediul
ciclului de via# al
Programelor Opera#ionale
finan#ate din Instrumente
Structurale
(1) Analiza modului n care principiul
egalit#ii de &anse este
integrat/implementat n cele 7 PO-
uri &i 35 de DMI-uri selectate
aferente Programelor Opera#ionale
din Romnia
(2) Analiza campaniilor de
con&tientizare ce vizeaz
Analiza
documentar
conform listelor de
verificare
prezentate la par.
3.3.3
Interviuri
Analiza comparativ
ACIS
AM-uri
(1) 7 Programe
Opera#ionale
(2) Cte un Ghid al
Solicitantului pentru
fiecare dintre cele 35
DMI-uri
(3) Metodologiile de
selec#ie a proiectelor
Ridicat
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
149

ntrebarea de evaluare,
conform Caietului de Sarcini
Premise pentru evaluare Abordarea analitic
Instrumente
metodologice
Surse primare de informa#ii
Surse secundare de
informa#ii
Evaluabilitatepromovarea principiului egalit#ii
de &anse, organizate n perioada de
programare
(3) Analiza clarit#ii descrierilor cu
privire la principiul egalit#ii de
&anse n cadrul Ghidului
Solicitantului
(4) Analiza modului de abordare a
aspectelor legate de egalitatea de
&anse n cadrul procesului de
selec#ie a proiectelor (criterii de
eligibilitate, criterii de selec#ie,
ponderea acestor criterii n
punctajul final)
(5) Analiza orientrilor pentru
evaluarea egalit#ii de &anse n
cadrul procesului de evaluare a
cererilor de finan#are (existen#a
metodologiilor de evaluare a
proiectelor, sesiuni de formare
pentru evaluatori cu privire la
aplicarea principiului egalit#ii de
&anse, etc.)
(6) Analiza normelor, structurilor &i
mecanismelor aferente egalit#ii de
&anse pentru management
financiar &i control
(7) Analiza instrumentelor de
monitorizare la nivel de Program
din perspectiva egalit#ii de &anse
(indicatori, raportare)
(8) Analiza instrumentelor de
monitorizare la nivel de proiect din
perspectiva egalit#ii de &anse
(indicatori, raportare)
(9) Analiza modului n care a fost
abordat principiul egalit#ii de
&anse n cadrul evalurilor ex-ante
cu practicile
utilizate n alte
state membre
pentru fiecare dintre
cele 35 DMI-uri
(4) Descrierea Sistemelor
de Management &i
Control pentru cele 7
PO, inclusiv a
procedurilor de
monitorizare la nivel
de Program &i proiect
(5) Rapoartele de
Evaluare disponibile
(6) Norme de procedur
&i structura
Comitetelor de
Monitorizare
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
150

ntrebarea de evaluare,
conform Caietului de Sarcini
Premise pentru evaluare Abordarea analitic
Instrumente
metodologice
Surse primare de informa#ii
Surse secundare de
informa#ii
Evaluabilitate
&i intermediare.
(10) Analiza principiului parteneriatului
din perspectiva reprezentrii &i
participrii la procesul consultativ
2.2: Ce alte subiecte care
privesc egalitatea de &anse
au fost promovate /
integrate n diferite PO?
Exist alte ac#iuni care
promoveaz egalitatea de
&anse &i care nu sunt
specificate n
reglementrile europene
(1) Corelarea beneficiarilor interven#iei
considerate a fi vizat de egalitatea
de &anse cu grupurile #int tipice
specificate n reglementrile UE
Analiza
documentar
conform listelor de
verificare
prezentate la par.
3.3.3
AM/ AM Direc#iile de
Egalitate de 'anse
(1) 7 Programe
Opera#ionale
(2) Cte un Ghid al
Solicitantului pentru
fiecare dintre cele 35
DMI-uri
Ridicat
2.3: Pot fi identificate
cazuri de bun practic n
promovarea/ integrarea
subiectelor care privesc
egalitatea de &anse n
cadrul aferent
Instrumentelor
Structurale?
Exist proiecte sau
componente ale sistemelor
de gestionare a PO care
sunt extrem de eficace n
sprijinirea egalit#ii de
&anse
(6) Definirea criteriilor de selec#ie a
celor mai bune practici
(7) Colectarea informa#iilor relevante
pentru selectarea celor mai bune
practici
(8) Analiza practicilor de transpunere a
prevederilor aferente egalit#ii de
&anse n etapele men#ionate
anterior, comparativ cu criteriile
convenite cu UCE pentru
identificarea bunelor practici
(9) Identificarea practicilor privind
implementarea programului care
abordeaz n mod corespunztor
egalitatea de &anse (n orice etap
de implementare a programelor)
(10) Analiza comparativ cu practicile
utilizate n alte state membre
Analiza
documentar
conform listelor de
verificare
prezentate la par.
3.3.3
Interviuri cu AM
Focus grup pentru
selectarea criteriilor
relevante
Reuniune cu UCE
pentru definirea
criteriilor de selec#ie
Studii de caz
Reprezentan#ii AM,
partenerii sociali care
particip la reuniunile
Comitetului de
Monitorizare, Asocia#iile
care promoveaz
egalitatea de &anse,
sindicatele, AM-urile
UCE
AM-uri
(3) Documentele privind
programele conform
2.1
(4) Bune practici /
practici
necorespunztoare
privind promovarea
/integrarea
principiului egalit#ii
de &anse la nivelul
UE
Ridicat
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
151

ntrebarea de evaluare,
conform Caietului de Sarcini
Premise pentru evaluare Abordarea analitic
Instrumente
metodologice
Surse primare de informa#ii
Surse secundare de
informa#ii
Evaluabilitate
3: n ce msur
mecanismele de
programare &i
implementare existente au
creat acces la finan#are
pentru persoanele din
grupurile vulnerabile?
Mecanismele de
programare &i
implementare aferente
perioadei de programare
curente nu constituie
obstacole pentru accesul
grupurilor vulnerabile la
finan#are
(1) Identificarea la nivelul fiecrui grup
vulnerabil (2.3) a unui set de criterii
ce mpiedic accesul la finan#are
(2) Analiza documenta#iei &i a notelor
de interviu, pentru a identifica
factori n sprijinul criteriilor anterior

Analiz
documentar
Interviuri
Analiza comparativ
cu practicile
utilizate n alte
state membre
AM-uri
Numrul selectat de
organiza#ii ce reprezint
interesele grupurilor
vulnerabile

(1) Documente de
programare /
implementare,
inclusiv
documenta#ie la
nivel de DMI
(2) Literatura de
specialitate cu privire
la bunele practici de
la nivel european
(3) Datele preluate din
sistemul SMIS &i din
SIM-POSDRU
(4) Rapoarte Anuale de
Implementare


Ridicat
4.1: Care sunt proiectele
specifice direc#ionate sau
dedicate grupurilor
vulnerabile?
Exist proiecte cu un
impact semnificativ asupra
grupurilor vulnerabile
(1) Adresarea de cereri ctre Unitatea
SMIS &i Unitatea de Monitorizare a
POSDRU, pentru furnizarea unei
baze de date a proiectelor
contractate, la nivelul unor DMI-uri
specifice, care s con#in
urmtoarele cmpuri: PO, DMI,
numele beneficiarului, titlul
proiectului, buget, stadiul
proiectului, grupurile #int
abordate (n msura n care aceste
date exist n Sistem)
(2) Selectarea proiectelor specifice
grupurilor vulnerabile dup cum
sunt acestea definite n capitolul 2

Analiz
documentar
Interviuri

(1) Datele preluate din
sistemul SMIS &i din
SIM-POSDRU
Ridicat
4.2 Care dintre proiectele
specifice direc#ionate sau
dedicate grupurilor
vulnerabile sunt
Exist proiecte care pot fi
considerate ca
reprezentnd exemple
bune practici din
(1) Analiza proiectelor cu impact
semnificativ asupra grupurilor
vulnerabile comparativ cu criteriile
convenite cu UCE pentru
Focus grup pentru
selectarea criteriilor
relevante
Reuniune cu UCE
AM/ AM Direc#iile de
Egalitate de 'anse
Factorii interesa#i cu
privire la Programe, ACIS,
(1) Documentele aferente
proiectelor specifice
Documentele
aferente unui numr
Medie
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
152

ntrebarea de evaluare,
conform Caietului de Sarcini
Premise pentru evaluare Abordarea analitic
Instrumente
metodologice
Surse primare de informa#ii
Surse secundare de
informa#ii
Evaluabilitate
identificate ca (avnd
poten#ial de) bune practici?
perspectiva impactului
asupra grupurilor
vulnerabile
identificarea bunelor practici (a se
vedea 2.3)
(2) Crearea unui portofoliu de 70 de
proiecte care ar putea ntruni
aceste criterii de selec#ie
(3) Identificarea celor mai bune practici
la nivel de proiect
pentru definirea
criteriilor de
selec#ie
Chestionar destinat
principalilor
responden#i cu
privire la DMI-urile
specifice &i
nespecifice cu
privire la
problemele
specificate n cadrul
interviurilor cu AM-
urile
Chestionar destinat
beneficiarilor care
implementeaz cele
70 de proiecte
selectate
Analiz
documentar
Interviuri
Studii de caz
AM-urile, reprezentan#ii
beneficiarilor proiectului
dup cum este specificat
n metodologia pentru
studiile de caz la sec#iunea
3.5
de 70 de proiecte
(inclusiv proiecte
specifice conform 4)
Cererile de finan#are
&i rapoartele finale
de monitorizare
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
153

Anexa 2: Cadru de referin# al tendin#elor, politicilor, acordurilor privind
grupurile vulnerabile
Egalitatea de gen n cadrul legal al UE &i al Politicii de Coeziune
Egalitatea ntre femei &i brba#i reprezint un principiu fundamental de Drept Comunitar. nc de la constituire,
Comunitatea a recunoscut principiul remunera#iei egale pentru brba#i &i femei &i pe baza acestuia a fost elaborat
un set semnificativ de prevederi legale ce vizeaz drepturi egale cu privire la ocupare, formare profesional &i, ntr-
o mare msur, protec#ie social.
Prima etap n evolu#ia cadrului legal al UE, care a fcut referire la egalitatea de gen a fost realizat n cadrul unui
proces mai general de constituire a pie#ei Comunit#ii Europene, conform perspectivei principiului tratamentului
egal: de fapt, singurul principiu privind egalitatea stabilit n Tratatul de la Roma este legat de remunerarea egal
pentru femei &i brba#i (art. 119).
A doua etap a fost caracterizat de angajamentul Comunit#ii Europene fa# de principiile tratamentului egal &i
interzicerii discriminrii specificate n legisla#ia comunitar secundar, prin utilizarea directivelor pentru
armonizarea legisla#iei statelor membre.
Factorul decisiv a fost reprezentat de Directiva Consiliului 75/117/CEE din 10 februarie 1975 privind armonizarea
legisla#iilor statelor membre cu privire la aplicarea principiului pl#ii egale pentru brba#i &i femei, care extinde n
mod expres principiul pl#ii egale ntre lucrtorii brba#i &i femei cu privire la activit#i prestate care au valoare
egal.
Urmtoarele directive au extins &i mai mult aceast schem legislativ, lrgind sfera de aplicabilitate a principiului
tratamentului egal ntre brba#i &i femei din perspectiva securit#ii sociale, n cadrul schemelor obligatorii care
asigur protec#ie mpotriva riscurilor de mbolnvire, dizabilitate, vrst naintat, accidente la locul de munc, boli
ocupa#ionale sau &omaj (Directiva Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea progresiv a
principiului egalit#ii de tratament pentru brba#i &i femei n domeniul securit#ii sociale); &i n cadrul schemelor
ocupa#ionale specifice privind persoanele care desf&oar activit#i independente, cu referire la protejarea
maternit#ii (Directiva Consiliului 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalit#ii de tratament
pentru brba#i &i femei n schemele ocupa#ionale de securitate social &i Directiva Consiliului 86/613/CEE din 11
decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalit#ii de tratament pentru brba#ii &i femeile angaja#i n activit#i
pe cont propriu, inclusiv n agricultur, precum &i protec#ia femeilor angajate pe cont propriu n timpul perioadei de
graviditate &i de maternitate.
Mai exact, Directiva Consiliului 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalit#ii de
tratament ntre femei &i brba#i referitor la accesul la angajare, pregtirea profesional &i promovare, precum &i la
condi#iile de munc, a dus la extinderea conceptului de discriminare &i apari#ia noului concept de discriminare
indirect. Spre deosebire de discriminarea direct, care reprezint o form mai simpl a discriminrii, unde
aceasta se manifest n mod explicit, discriminarea indirect se refer la toate eventualele comportamente, care nu
par a fi discriminatorii n aparen#, dar care sunt n esen# neadecvate, precum adoptarea unor criterii de selec#ie
care n general favorizeaz persoanele de un anumit sex (de obicei pe brba#i) &i care nu sunt esen#iale pentru
desf&urarea activit#ii, cum ar fi for#a fizic. Directiva precizeaz urmtoarele: fr a aduce atingere msurilor de
promovare a egalit#ii de &anse pentru femei &i brba#i, n special prin eliminarea inegalit#ilor existente, care
afecteaz oportunit#ile pentru femei (...). Acesta este conceptul de ac#iune afirmativ, &i anume o politic ce
vizeaz nu doar instituirea unor restric#ii formale, ci &i ncercarea de a elimina situa#ii n care exist un dezavantaj
evident, care deriv din contextul profesional, precum &i din cel social &i cultural. n aceast privin#, Recomandarea
Consiliului 84/635/CEE din 13 decembrie 1984 privind promovarea ac#iunilor pozitive pentru femei prezint
importan#a adoptrii unei politici de ac#iune afirmativ menit s elimine inegalit#ile existente la care acestea sunt
supuse n via#a profesional &i s promoveze ocuparea.
n aceast privin#, Recomandarea Consiliului 84/635/CEE din 13 decembrie 1984 privind promovarea ac#iunilor
pozitive pentru femei prezint importan#a adoptrii unei politici de ac#iune afirmativ menit s elimine
inegalit#ile existente la care acestea sunt supuse n via#a profesional &i s promoveze ocuparea.
n acest context, nc din anii 80, Comunitatea European a pus la dispozi#ie programe de ac#iune cu privire la
egalitatea de &anse (n perioada 1981 - 2005 au fost adoptate cinci dintre acestea), care au dus la implica#ii
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
154

considerabile n special asupra promovrii aplicrii altor ac#iuni de ctre fiecare stat membru n parte n vederea
realizrii efective a obiectivelor deja identificate de ctre Comunitate.
Totu&i, limitarea aplicrii principiului egalit#ii de gen exclusiv la locul de munc a reprezentat pe termen lung o
restric#ie major asupra aplicrii generale &i eficace a acestuia.
n acest sens, din 1992, a aprut o a treia etap de elaborare a legisla#iei comunitare n domeniul egalit#ii de gen,
aceasta fiind caracterizat de consolidarea politicilor sociale, gra#ie Tratatelor de la Maastricht &i Amsterdam. Prin
Tratatul de la Maastricht din 1992, s-a instituit un Acord cu privire la Politicile Sociale, semnat de unsprezece state
&i care viza extinderea puterilor Uniunii Europene n anumite sectoare, inclusiv tratamentul egal ntre femei &i
brba#i. Prevederile cu privire la egalitatea ntre femei &i brba#i au dobndit o importan# esen#ial dup intrarea
n vigoare a Tratatului de la Amsterdam, precum &i a Cartei de la Nisa cu privire la Drepturile Fundamentale.
Conform Articolului 2 din Tratat, egalitatea ntre femei &i brba#i reprezint una dintre ac#iunile care vor fi
promovate de ctre Comunitate. Articolul 3 stipuleaz principiul abordrii integratoare a egalit#ii de gen
specificnd faptul c n toate activit#ile sale la care se face referire n prezentul Articol, Comunitatea va viza
eliminarea inegalit#ilor &i promovarea egalit#ii ntre femei &i brba#i. n plus, Articolul 13 prevede msuri
proactive de combatere a discriminrii bazate pe sex, ras sau etnie, religie &i credin#, dizabilitate, vrst sau
orientare sexual. Articolele 137 &i respectiv 141 stipuleaz c fiecare stat membru trebuie s asigure egalitatea
ntre femei &i brba#i cu privire la oportunit#ile existente pe pia#a muncii &i la tratamentul la locul de munc n
vederea asigurrii aplicrii principiului pl#ii egale pentru lucrtorii femei &i brba#i pentru munc egal sau munc
cu valoare egal.
Conform Tratatului, abordarea cu privire la egalitatea de gen este fondat pe doi piloni: ac#iuni specifice (cu
privire la legisla#ie &i finan#area programelor) &i abordarea integratoare a egalit#ii de gen adoptat ca instrument,
pentru un grad optim de realizare a obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare, prin integrarea aspectelor legate
de gen n fiecare etap a proceselor legate de politici, elaborarea, implementarea &i evaluarea programelor ce
presupun Fonduri Structurale.
n cadrul SEO modificate &i integrrii n noul Program Comunitar de la Lisabona, Orientrile Integrate pentru
dezvoltare &i locuri de munc (2005-2008) subliniaz faptul c egalitatea de &anse, combaterea discriminrii &i
promovarea abordrii integratoare a egalit#ii de gen sunt esen#iale pentru realizarea progresului n domeniul
atingerii unui grad complet de ocupare, precum &i reducerii &omajului &i a inactivit#ii.
Cel de-al Cincilea Program Comunitar de Ac#iune cu privire la egalitatea de &anse (2001 -2006) a integrat noua
abordare global &i transversal stabilit formal n cadrul Tratatului de la Amsterdam, prin introducerea practicii
aferente abordrii integratoare a egalit#ii de gen alturi de preconizarea unor msuri specifice ce vizeaz femeile.
Cel de-al Cincilea Program de Ac#iune este considerat n mod special ca fiind un instrument pentru implementarea
strategiei-cadru globale comunitare cu privire la egalitatea de gen, referitor la ariile politicilor identificate n mod
specific (egalitatea n via#a economic, participarea &i reprezentarea n mod egal, accesul egal &i beneficierea
integral de drepturile sociale pentru femei &i brba#i, egalitatea de gen n via#a civil) &i pentru care programul
identific obiective, interven#ii &i legturi cu politicile generale
48
.
O contribu#ie important la elaborarea politicilor n domeniul egalit#ii de gen deriv, n fine, din reuniunile
Consiliilor Europene organizate la Lisabona &i Nisa din anul 2000. Strategia definit de Consiliul de la Lisabona a
identificat promovarea egalit#ii de &anse viznd cre&terea ocuprii pentru femei ca obiectiv fundamental ce
trebuie sus#inut.
Consiliul European de la Nisa este n schimb important datorit adoptrii Cartei Drepturilor Fundamentale, care
recunoa&te att principiul nediscriminrii, n sens larg, ct &i pe cel al egalit#ii de gen.
n ultimul rnd, Directiva 2006/54/CE privind aplicarea principiului egalit#ii de &anse &i tratamentului egal al
femeilor &i brba#ilor cu privire la angajare &i ocupare are n vedere adoptarea unor msuri de prevenire a hr#uirii


48
n aceast privin#, la data de 23 septembrie 2002, Parlamentul )i Consiliul European au adoptat Directiva 2002/73/CE, care
modific Directiva 76/207/CEE privind aplicarea principiului tratamentului egal pentru brba#i )i femei cu privire la accesul la
angajare, instruire profesional )i promovare, precum )i la condi#iile de munc. Aceast Directiv, n plus fa# de ideea expres de
invocare a abordrii integratoare a egalit#ii de gen )i de prezentarea, conform orientrilor men#ionate anterior, a aceleia)i
defini#ii a discriminrii indirecte cu referire la egalitatea de gen, presupune existen#a unei relevan#e clare deoarece face referire la
hr#uirea sexual, echivalat n mod explicit cu discriminarea pe baz de sex, fr a rata ocazia de a eviden#ia modul n care
acestea nu apar doar la locul de munc, ci )i n cadrul procesului aferent accesului la ocupare )i n timpul sesiunilor de instruire.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
155

&i hr#uirii sexuale la locul de munc &i accesul la ocupare, formare profesional &i promovare, solicitnd statelor
membre s impun sanc#iuni eficace, propor#ionale &i disuasive pentru nerespectarea obliga#iilor stipulate n
Directiv. Directiva prevede de asemenea &i conceptul de discriminare indirect, ca &i condi#ie atunci cnd o
prevedere, un criteriu sau o practic aparent neutru/ ar pune persoane de acela&i sex n dezavantaj fa# de alte
persoane de sex opus, cu excep#ia cazului n care prevederea, criteriul sau practica respectiv este justificat/ n
mod obiectiv printr-un suport legitim, iar mijloacele de atingere a obiectivului respectiv sunt adecvate &i necesare.
Anterior, Regulamentul General din domeniul Fondurilor Structurale pentru perioada 1994-1999 a considerat
egalitatea de &anse pentru femei &i brba#i pe pia#a muncii drept obiectiv comunitar &i activitate prioritar pentru
FSE. n 1996, Consiliul de Mini&tri a adoptat o rezolu#ie privind abordarea integratoare a egalit#ii de gen pentru
femei &i brba#i n domeniul Fondurilor Structurale
49
.
Totu&i, Fondurile au contribuit n principal la adoptarea unor msuri specifice pentru femei sau derularea unor
proiecte pilot. Acestea sunt importante, ns nu pot elimina inegalit#ile structurale. n plus, egalitatea de gen a fost
considerat ca ac#iune n principal pentru FSE, de&i concluziile evalurilor finale FSE din perioada 1994-1999 bazate
pe rezultatele specifice fiecrui stat sugereaz faptul c msurile, precum &i locurile de munc generate n urma
adoptrii acestor msuri, au avut tendin#a de a reflecta segregarea profesional &i stereotipuri referitoare la gen
50
.
Un punct de referin# esen#ial pentru adoptarea msurilor de diminuare a segregrii verticale &i orizontale a fost
reprezentat de ini#iativa NOW (New Opportunities for Women Noi Oportunit#i pentru Femei) n cadrul
Ini#iativei Comunitare EMPLOYMENT (Ocupare). Succesul nregistrat de femei n domeniul antreprenoriatului &i
activit#ilor de reducere a segregrii pe pia#a muncii reprezint o baz important pentru opera#iunile curente
aferente Fondurilor. Date fiind aceste aspecte, dimensiunea egalit#ii de gen a fost inclus n documentele
metodologice de lucru pentru pregtirea perioadei de programare 2000-2006, ce acoper opera#iunile de
programare, evaluarea ex-ante, monitorizarea &i evaluarea. Comisia a elaborat de asemenea &i un document
tehnic, care stabile&te instruc#iuni cu privire la aranjamentele practice pentru aplicarea abordrii integratoare a
egalit#ii de gen n cadrul opera#iunilor co-finan#ate din Fonduri Structurale &i a prezentat o defini#ie a abordrii
integratoare a egalit#ii de gen n domeniul Fondurilor Structurale
51
.
Abordarea integratoare a egalit#ii de gen presupune asigurarea faptului c toate msurile &i opera#iunile
generale #in cont n mod deschis &i activ n procesul de planificare, implementare, monitorizare &i evaluare de
efectele acestora asupra situa#iei respective a femeilor &i brba#ilor. Aceasta implic de asemenea elaborarea
complementar, implementarea, monitorizarea &i evaluarea msurilor &i opera#iunilor specifice de promovare a
egalit#ii &i oferirea de asisten# femeilor pentru ca acestea s aib un nivel de participare &i beneficii egale.
Per total, planurile &i programele trebuie s contribuie la mbunt#irea egalit#ii ntre femei &i brba#i &i s poat
demonstra acest impact, nainte de, n timpul &i dup implementare.
n perioada de programare 2000 2006, Regulamentul General
52
stabile&te egalitatea de gen ca obiectiv principal
&i prevede ca dimensiunea privind egalitatea de gen s fie inclus n opera#iunile co-finan#ate din Fonduri.
Problema egalit#ii de gen este men#ionat explicit n 10 din cele 56 de articole. Regulamentul reflect obliga#iile
specificate n cadrul Tratatului de la Amsterdam cu care a fost corelat oficial la nivelul UE abordarea dual privind
combinarea abordrii integratoare a egalit#ii de gen &i ac#iunilor specifice. Aceast abordare dual este de
asemenea reflectat n Regulamentul FSE
53
.
Regulamentul privind FEDR
54
&i Regulamentul privind FEOGA
55
includ de asemenea referiri la egalitatea de gen.
Egalitatea de gen reprezint de asemenea un obiectiv din cadrul celor patru Ini#iative Comunitare (2000-2006)
EQUAL, INTERREG III, URBAN II &i LEADER+.


49
Hotrrea Consiliului din 2 decembrie 1996 cu privire la transpunerea egalit#ii de )anse ntre femei )i brba#i n domeniul
Fondurilor Structurale Europene (96/C 386/01)
50
Comisia European, Implementarea abordrii integratoare a egalit#ii de gen n documentele de programare a Fondurilor
Structurale 2000-2006, COM(2002)748.
51
Documentul Tehnic 3 Transpunerea Egalit#ii de *anse pentru Femei )i Brba#i n cadrul Programelor )i Proiectelor finan#ate
din Fonduri Structurale, Comisia European, martie 2000
52
Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 ce stipuleaz prevederile generale din domeniul Fondurilor Structurale
53
Regulamentul (CE) Nr. 1784/1999 al Parlamentului )i Consiliului European din 12 iulie 1999 privind Fondul Social European,
Art. 2 (1 e) )i (2 c)
54
Regulamentul (CE) Nr. 1783/1999 al Parlamentului )i Consiliului European din 12 iulie 1999 privind Fondul European de
Dezvoltare Regional, Art. 2 (2 f)
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
156

Fondurile Structurale &i n special FSE reprezint principalele instrumente financiare care stau la baza Strategiei
Europene de Ocupare (SEO). SEO a inclus dimensiunea egalit#ii de gen n cadrul tuturor pilonilor, n plus fa# de un
pilon specific privind egalitatea de &anse care con#ine Orientri specifice de Ocupare cu privire la aspectele legate
de gen. Regulamentul nr. 1784/1999 privind FSE, Art. 2 (b) specific promovarea egalit#ii &anselor pe pia#a muncii
pentru to#i, cu un accent deosebit pe grupurile expuse excluderii sociale, (e) msuri specifice pentru extinderea
accesului &i participrii femeilor pe pia#a muncii, inclusiv pentru sus#inerea dezvoltrii carierei lor profesionale,
pentru ca acestea s beneficieze de noi oportunit#i profesionale &i de posibilitatea de a ini#ia o afacere proprie,
pentru reducerea discriminrii pe criterii de sex n plan vertical &i orizontal pe pia#a muncii &i (c) egalitatea de
&anse pentru femei &i brba#i ca parte din abordarea integratoare a egalit#ii de gen &i sprijinirea msurilor de
prevenire &i combatere a &omajului, pentru dezvoltarea resurselor umane &i a integrrii sociale pe pia#a muncii
pentru a promova un nivel ridicat de ocupare, egalitatea ntre femei &i brba#i, dezvoltarea sustenabil, precum &i
cre&terea economic.
n plus, Comisia a propus la data de 8 martie 2005 nfiin#area Institutului European pentru Egalitatea de Gen
11
, care
se dore&te a fi un instrument important pentru diseminarea informa#iilor, schimbul de bune practici &i dezvoltarea
instrumentelor tehnice pentru promovarea abordrii integratoare a perspectivei de gen.
Pe fondul acestor inegalit#i persistente, Comisia a adoptat o Foaie de parcurs pentru egalitatea de &anse ntre
femei &i brba#i, care eviden#iaz ariile prioritare de ac#iune pentru UE cu privire la egalitatea de gen pentru
perioada 2006-2010. Aceasta vizeaz, printre altele, abordarea unui numr mare de inegalit#i, precum diferen#ele
referitoare la dependen#a economic pentru femei &i brba#i, &i n special diferen#ele de remunerare ntre femei &i
brba#i, tensiunile persistente n ncercarea de reconciliere a vie#ii profesionale cu cea privat sau reprezentarea
egal a femeilor &i brba#ilor n cadrul procesului decizional.
n plus, Consiliul European a stabilit un Pact European pentru Egalitatea de Gen 2011-2020
56
care reprezint
angajamentul statelor membre de a elimina definitiv diferen#ele de gen &i de a combate stereotipurile de pe pia#a
muncii, pentru promovarea unui echilibru sporit ntre via#a profesional &i cea privat pentru to#i &i consolidarea
abordrii integratoare a egalit#ii de gen n cadrul tuturor politicilor. Pactul specific de asemenea nevoia de a
mbunt#i guvernan#a prin utilizarea unor statistici legate de gen &i obligarea statelor membre s adopte o
perspectiv de gen n cadrul politicilor stabilite prin Programele Na#ionale de Reform, prin utilizarea indicatorilor &i
planului comun de evaluare ntocmit ca parte din procesul de monitorizare a Platformei de la Beijing.
Pactul &i foaia de parcurs men#ionate sunt n strict concordan# cu Raportul Anual de Progres al Comisiei din 2006
cu privire la Strategia de la Lisabona &i cu Raportul privind Egalitatea ntre femei &i brba#i din 2006, care
eviden#iaz faptul c ideea de consolidare a pozi#iei femeilor pe pia#a muncii din perspectiva eliminrii diferen#elor
de gen &i realizrii unui echilibru sporit ntre via#a profesional &i cea privat rmne esen#ial pentru atingerea
obiectivelor Strategiei de la Lisabona cu privire la diversificarea &i optimizarea abilit#ilor for#ei de munc din
Europa &i pentru a contribui la transformarea Europei ntr-o economie mai dinamic &i competitiv, n mod
sustenabil, concomitent cu optimizarea incluziunii sociale.
n esen#, la nivel micro-economic exist tot mai multe dovezi cu privire la modul n care politicile de personal, care
includ o dimensiune privind egalitatea de gen, sunt benefice att pentru angaja#i, ct &i pentru angajatori.
Organiza#iile profesionale cu o structur clar, flexibil, care promoveaz ideea de familie &i echilibrul ntre via#a
profesional &i cea personal care, n afar de programe de lucru adaptate la nevoi, ofer servicii medicale &i alte
tipuri de servicii n beneficiul familiei, contribuie la reducerea absenteismului &i la sporirea productivit#ii &i
competitivit#ii societ#ilor, ariilor locale sau regiunilor. La nivel macro-economic, maximizarea contribu#iei
economice a femeilor este o cerin# pentru diminuarea consecin#elor schimbrilor demografice care genereaz
lipsa de ofert de munc &i discrepan#a privind abilit#ile n cadrul a numeroase ocupa#ii &i sectoare economice.
Sprijinirea femeilor pentru ca acestea s &i dezvolte ntregul poten#ial, n special n sectoarele n care sunt sub-
reprezentate, extinde &i consolideaz portofoliul de talente &i abilit#i, lucru esen#ial pentru a asigura
competitivitatea Europei pe pie#ele globale.
Pentru perioada de programare 2007 2013 legturile dintre Fondurile Structurale &i cadrul politicilor publice
Strategia European de Ocupare sunt consolidate astfel nct Fondurile Structurale s poat contribui mai eficient


55
Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1257/1999 din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) )i prin care se modific )i se abrog anumite Regulamente, Art. 2
56
Conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 sul Patto europeo per la parit di genere (Concluziile Consiliului din 7 martie 2011
cu privire la Pactul european pentru egalitatea de gen) (2011-2020) (2011/C 155/02)
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
157

la realizarea obiectivelor &i #intelor de ocupare aferente Strategiei de la Lisabona pentru Dezvoltare &i Locuri de
munc. Este acordat o importan# special celor trei obiective principale ale strategiei, &i anume grad complet de
ocupare, calitate &i productivitate la locul de munc, coeziune social &i incluziune social. Pentru a atinge aceste
obiective sunt esen#iale politicile privind egalitatea de gen: ocuparea integral impune sporirea gradului de
participare a femeilor &i lucrtorilor n vrst pe pia#a muncii; politicile &i practicile care sporesc echilibrul ntre via#a
profesional &i via#a personal a femeilor &i brba#ilor reprezint o component cheie n ncercarea de a optimiza
calitatea &i productivitatea la locul de munc; &i, fr a #ine cont de situa#ia personal diferit &i nevoile femeilor &i
brba#ilor, strategiile de coeziune &i incluziune social nu pot avea succes.
Numeroase studii indic faptul c nu exist o realitate neutr cu privire la gen. Comisia a subliniat faptul c
deciziile politice, care par a fi neutre cu privire la gen, au un impact diferit asupra femeilor &i brba#ilor, chiar dac
aceste diferen#e nu sunt inten#ionate. Priorit#ile de etichetare ca neutru cu privire la gen ar putea a&adar ignora n
mod clar orientarea politicilor dac acestea ar fi incluse n Cadrul Strategic Na#ional de Referin# (CSNR) sau n
Programele Opera#ionale. n afara ncadrrii egalit#ii de gen ca unul dintre obiectivele orizontale n documentele
de programare, perspectiva integratoare a egalit#ii de gen trebuie aplicat pentru a asigura faptul c dimensiunea
de gen este integrat n toate axele prioritare. n func#ie de relevan#a, anvergura &i aria de aplicabilitate a
inegalit#ii de gen dup cum este specificat n programul na#ional de reform sau identificat prin intermediul
evalurii ex-ante, statele membre vor avea spa#iu de manevr pentru aplicarea principiului abordrii integratoare a
egalit#ii de gen la nivel de proiect sau de beneficiar
57
.
ntre timp, Comisia European a adoptat Strategia pentru egalitate ntre femei &i brba#i 2010-2015, care, #innd
cont de persisten#a diferen#elor de gen &i de nevoia de a acorda o aten#ie sporit aspectelor legate de inegalit#ile
de gen, urmre&te Foaia de parcurs pentru 2006-2010 &i se concentreaz asupra independen#ei economice a
femeilor, plata egal, egalitate n cadrul procesului decizional, demnitate, integritate &i eliminarea violen#ei bazate
pe gen, egalitatea de gen n cadrul ac#iunilor externe, precum &i aspecte orizontale care vizeaz promovarea
tratamentului egal ntre femei &i brba#i.
Anexa xxx. 1.2
(1) Constituia Romniei (2003)
Constitu#ia Romniei consacr ca valoare fundamental principiul egalit#ii de &anse &i al nediscriminrii att n
Titlul I (Principii generale) ct &i n Titlul II (Drepturile, libert#ile &i ndatoririle fundamentale).
Dispozi#iile constitu#ionale cele mai relevante cu privire la interzicerea discriminrii &i la egalitatea de &anse sunt:
Art. 4 alin (2) Unitatea poporului &i egalitatea ntre cet#eni: Romnia este patria comun &i
indivizibil a tuturor cet#enilor si, fr deosebire de ras, de na#ionalitate, de origine etnic, de limb,
de religie, de sex, de opinie, de apartenen# politic, de avere sau de origine social.
Art. 6 Dreptul la identitate: (1) Statul recunoa&te &i garanteaz persoanelor apar#innd minorit#ilor
na#ionale dreptul la pstrarea, la dezvoltarea &i la exprimarea identit#ii lor etnice, culturale, lingvistice &i
religioase. (2) Msurile de protec#ie luate de stat pentru pstrarea, dezvoltarea &i exprimarea identit#ii
persoanelor apar#innd minorit#ilor na#ionale trebuie s fie conforme cu principiile de egalitate &i de
nediscriminare n raport cu ceilal#i cet#eni romni.
Art. 16 alin (1) Egalitatea n drepturi: Cet#enii sunt egali n fa#a legii &i a autorit#ilor publice, fr
privilegii &i fr discriminri.
n articolul 48 al Constitu#iei, referitor la familie, este consacrat egalitatea de drepturi ntre so#i, iar articolele 49 &i
50 oblig statul s ia msuri afirmative pentru protec#ia copiilor &i a tinerilor, respectiv pentru protec#ia
persoanelor cu handicap n vederea asigurrii egalit#ii de &anse a acestora.57
Grupul de Lucru al reprezentan#ilor statelor membre cu privire la egalitatea de gen sau abordarea integratoare a egalit#ii de
gen, Principiul egalit#ii de gen n noile programe FSE (2007-2013).
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
158

(2) Ordonana Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea &i sancionarea tuturor formelor de discriminare,
completat# &i republicat#
O.G. nr. 137/2000 este actul legislativ cel mai relevant pentru cercetarea noastr n contextul din Romnia. Aceast
O.G. transpune att prevederile Constitu#iei men#ionate mai sus, dar &i pe cele ale Directivei Consiliului 2000/43/CE
privind aplicarea principiului egalit#ii de tratament ntre persoane, fr deosebire de origine rasial sau etnic,
precum &i prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general n favoarea egalit#ii de
tratament, n ceea ce prive&te ncadrarea n munc &i ocuparea for#ei de munc.
Potrivit acestui act normativ, n Romnia demnitatea omului, drepturile &i libert#ile cet#enilor, libera dezvoltare a
personalit#ii umane reprezint valori supreme &i sunt garantate prin lege. Exercitarea n condi#ii de egalitate a
acestor drepturi &i libert#i fundamentale prive&te persoanele aflate n situa#ii comparabile.
O.G. nr. 137/2000 se aplic tuturor persoanelor care se afl pe teritoriul Romniei, mpotriva oricror forme de
discriminare bazate pe orice criteriu, indiferent de na#ionalitatea, cet#enia persoanei n cauz.
Articolul 2 al OG nr. 137/2000 define&te discriminarea, precum &i criteriile pe care aceasta ar putea fi realizat.
Potrivit prezentei ordonan#e, prin discriminare se n#elege orice deosebire, excludere, restric#ie sau preferin#, pe
baz de ras, na#ionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual, vrst,
handicap, boal cronic necontagioas, infectare HIV, apartenen# la o categorie defavorizat, precum &i orice alt
criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nlturarea recunoa&terii, folosin#ei sau exercitrii, n condi#ii de
egalitate, a drepturilor omului &i a libert#ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul
politic, economic, social &i cultural sau n orice alte domenii ale vie#ii publice. Dup cum putem observa, categoria
defavorizat este men#ionat explicit de acest articol, fr, ns, a fi definit exhaustiv.
Acest lucru este realizat, par#ial ns de articolul 4, conform cruia categorie defavorizat este acea categorie de
persoane care fie se afl pe o pozi#ie de inegalitate n raport cu majoritatea cet#enilor datorit diferen#elor de
identitate fa# de majoritate, fie se confrunt cu un comportament de respingere &i marginalizare.
Cu alte cuvinte, pentru a fi definit ca fiind defavorizat, conform acestui act legislativ, o categorie trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condi#ii:
categoria de persoane s fie pe o pozi#ie de inegalitate fa# de majoritatea cet#enilor;
inegalitate generat de diferen#e de identitate fa# de majoritate;
sau se confrunt cu un comportament de respingere sau marginalizare.
Un aspect foarte important &i care a determinat inserarea principiului nediscriminrii n multe alte acte legislative
abordate mai jos, aceast lege cadru reglementeaz n dispozi#ii speciale urmtoarele domenii n care ofer
protec#ie mpotriva discriminrii:
egalitatea n activitatea economic &i n materie de angajare &i profesie;
accesul la servicii publice administrative &i juridice, de sntate, la alte servicii, bunuri &i facilit#i;
accesul la educa#ie;
libertatea de circula#ie, dreptul la liber alegere a domiciliului &i accesul n locurile publice;
dreptul la demnitate personal;
O institu#ie cheie n domeniul luptei mpotriva discriminrii este Consiliul Na#ional pentru Combaterea
Discriminrii, cruia orice persoan care se consider discriminat i poate sesiza svr&irea unei fapte de
discriminare.
(3) Egalitatea n activitatea economic# &i n materie de angajare &i profesie
Codul Muncii Legea nr. 53/200351
Dup cum este men#ionat mai sus, primul domeniu n care O.G. 137/2000 ofer protec#ie mpotriva discriminrii
este activitatea economic &i n materie de angajare &i profesie. Astfel, Codul Muncii, care reglementeaz
totalitatea raporturilor individuale de munc, modul n care se efectueaz controlul aplicrii reglementrilor din
domeniul raporturilor de munc, precum &i jurisdic#ia muncii, con#ine prevederi explicite privitoare la egalitatea
de &anse &i de gen, dup cum urmeaz:
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
159

Art. 5:
n cadrul rela#iilor de munc func#ioneaz principiul egalit#ii de tratament fa# de to#i salaria#ii &i angajatorii;
interdic#ia discriminrii directe sau indirecte fa# de un salariat, bazat pe criterii de sex, orientare sexual,
caracteristici genetice, vrst, apartenen# na#ional, ras, culoare, etnie, religie, op#iune politic, origine
social, handicap, situa#ie sau responsabilitate familial, apartenen# ori activitate sindical;
defini#ia discriminrii directe &i indirecte.
Art. 6:
orice salariat care presteaz o munc beneficiaz de condi#ii de munc adecvate activit#ii desf&urate, de
protec#ie social, de securitate &i sntate n munc, precum &i de respectarea demnit#ii &i a con&tiin#ei sale,
fr nicio discriminare;
dreptul la plat egal pentru munc egal;
Art. 154 par (3):
la stabilirea &i acordarea salariului este interzis orice discriminare;
Art. 258.
regulamentul intern al angajatorului cuprinde, printre altele, n mod obligatoriu reguli privind respectarea
principiului nediscriminrii &i al nlturrii oricror forme de nclcare a demnit#ii.
(4) Accesul la educaie
Legea educa#iei na#ionale
Potrivit Legii educa#iei na#ionale, serviciul public de nv#mnt se organizeaz &i func#ioneaz n Romnia cu
respectarea principiului echit#ii &i egalit#ii de &anse, potrivit cruia accesul la oportunit#ile de nv#are se
realizeaz fr discriminare, inclusiv prin asigurarea serviciilor sociale &i educa#ionale pentru copiii afla#i n situa#ii
speciale: copii/tineri proveni#i din medii socio-economice defavorizate, din familii monoparentale, dezmembrate
sau n care prin#ii au probleme de sntate, copii/tineri cu cerin#e educa#ionale speciale &i al#ii asemenea.
(5) Detaliere a OG 137/2000 pe categorii specifice
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de &anse ntre femei &i brba#i
Un al doilea act legislativ esen#ial n contextul din Romnia este Legea 2002/2002 care reglementeaz msurile
pentru promovarea egalit#ii de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i, n vederea eliminrii tuturor formelor
de discriminare bazate pe criteriul de sex, n toate sferele vie#ii publice din Romnia.
Prin egalitate de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i se n#elege luarea n considerare a capacit#ilor,
nevoilor &i aspira#iilor diferite ale persoanelor de sex masculin &i, respectiv, feminin &i tratamentul egal al
acestora.
Aceast lege reglementeaz formele de discriminare stabilite &i de O.G. 137/2000 privind prevenirea &i
sanc#ionarea tuturor formelor de discriminare, re#innd doar un singur criteriu de discriminare, cel de sex.
Conform acestui act legislativ, domeniile de implementare a egalit#ii de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i
sunt:
egalitatea de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i n domeniul muncii;
egalitatea de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i care execut o activitate pe cont propriu;
egalitatea de &anse &i de tratament n ceea ce prive&te accesul la educa#ie, la sntate, la cultur &i la
informare;
egalitatea de &anse ntre femei &i brba#i n ceea ce prive&te participarea la luarea deciziei.
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de &anse ntre femei &i brba#i este completat de o alt serie de acte
legislative:
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
160

Ordonan#a de Urgen# nr. 67 din 27 iunie 2007 privind aplicarea principiului egalit#ii de tratament ntre
brba#i &i femei n cadrul schemelor profesionale de securitate social
Ordonan#a de Urgen# nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalit#ii de tratament ntre
femei &i brba#i n ceea ce prive&te accesul la bunuri &i servicii &i furnizarea de bunuri &i servicii
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea &i combaterea violen#ei n familie
Legea nr. 448/2006 privind protec#ia &i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Aceast lege reglementeaz drepturile &i obliga#iile persoanelor cu dizabilit#i acordate n scopul integrrii &i
incluziunii sociale a acestora. De dispozi#iile legii beneficiaz copiii &i adul#ii cu dizabilit#i, cet#enii romni,
cet#eni ai altor state sau apatrizi, pe perioada n care au, conform legii, domiciliul ori re&edin#a n Romnia.
Conform art. 2, alineatul 1 al legii, persoanele cu handicap, n n#elesul prezentei legi, sunt acele persoane
crora, datorit unor afec#iuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilit#ile de a desf&ura n mod normal
activit#i cotidiene, necesitnd msuri de protec#ie n sprijinul recuperrii, integrrii &i incluziunii sociale.
Legea nr. 272/2004 privind protec#ia &i promovarea drepturilor copilului
Aceast lege reglementeaz cadrul legal privind respectarea, promovarea &i garantarea drepturilor copilului.
Legea nr. 107/2006 pentru aprobarea Ordonan#ei de Urgen# a Guvernului nr. 31/2003
Legea prevede interzicerea organiza#iilor &i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob &i a promovrii
persoanelor vinovate de svr&irea unor infrac#iuni contra pcii &i omenirii.
n acela&i timp, aceasta impune sanc#iuni asupra persoanelor fizice, juridice &i a institu#iilor publice care se fac
vinovate de acte xenofobe, fasciste &i rasiste.

(6) Accesul la servicii publice administrative &i juridice, de s#n#tate, la alte servicii, bunuri &i facilit#i
Legea 292/2011 cu privire la asisten#a social
58

Noua lege cu privire la asisten#a social reglementeaz mai bine acest domeniu &i este implementat pornind de la
urmtoarele (printre altele) valori &i principii, prevzute n art. 5 (i)(r):
principiul nediscriminrii, conform cruia persoanele vulnerabile beneficiaz de msuri &i ac#iuni de protec#ie
social fr restric#ii sau preferin#e bazate pe ras, na#ionalitate, origine etnic, limb, religie, statut social,
opinie, orientare sexual, vrst, apartenen# politic, handicap, boli cronice necontagioase, infec#ii cu HIV sau
apartenen# la o categorie dezavantajat;
principiul egalit#ii de &anse, conform cruia beneficiarii au acces egal fr nicio form de discriminare la
oportunit#i de dezvoltare &i realizare personal, precum &i la msuri &i ac#iuni de protec#ie social.
Este important de men#ionat n acest context faptul c legea reprezint o oportunitate pentru adoptarea de ac#iuni
pozitive de ctre antreprenori, n baza prevederilor art. 9 (8): angajatorii care ncadreaz n munc persoane
crora li se acord beneficii de asisten# social pot beneficia, n condi#iile legii, de facilit#i fiscale sau de alt
natur.58
Legea nr. 47/2006 cu privire la sistemul na#ional de asisten# social a fost abrogat, n locul acesteia fiind
adoptat Legea nr. 292/2011.

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
161

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru &omaj &i stimularea ocuprii for#ei de munc
Legea nr. 76/2002 reglementeaz msurile pentru realizarea strategiilor &i politicilor elaborate n vederea protec#iei
persoanelor pentru riscul de &omaj, asigurrii unui nivel ridicat al ocuprii &i adaptrii for#ei de munc la cerin#ele
pie#ei muncii. Aceste msuri vizeaz &i sprijinirea ocuprii persoanelor apar#innd unor categorii defavorizate ale
popula#iei &i asigurarea egalit#ii &anselor pe pia#a muncii.
Legea exclude orice fel de discriminri pe criterii politice, de ras, na#ionalitate, origine etnic, limb, religie,
categorie social, convingeri, sex &i vrst. De&i lipse&te criteriul orientrii sexuale &i al dizabilit#ii, legea acord
stimulente financiare &i/sau facilit#i fiscale pentru angajatorii care ncadreaz n munc pe o perioad
nedeterminat absolven#i din rndul persoanelor cu handicap, proaspt absolven#i de institu#ii de nv#mnt,
&omeri n vrst de peste 45 de ani sau &omeri prin#i unici sus#intori ai unor familii monoparentale.
Legea nr. 95/2006 privind reforma din domeniul snt#ii
Legea nr. 95/2006 care reglementeaz sntatea public &i asisten#a sanitar public include o serie de prevederi
care stabilesc principiul egalit#ii de &anse &i abordarea integratoare a egalit#ii de gen, de exemplu:
art. 98 alin.(7) Primul ajutor calificat &i asisten#a medical de urgen# se acord fr nicio discriminare legat
de, dar nu limitat la, venituri, sex, vrst, etnie, religie, cet#enie sau apartenen# politic, indiferent dac
pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical;
art. 374 alin.(3) Deciziile &i hotrrile cu caracter medical vor fi luate avndu-se n vedere interesul &i
drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea ntre pacien#i, respectarea
demnit#ii umane, principiile eticii &i deontologiei medicale, grija fa# de sntatea pacientului &i sntatea
public;
art. 652 alin.(2) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moa&a nu pot refuza s acorde asisten#
medical/ngrijiri de sntate pe criterii etnice, religioase &i orientare sexual sau pe alte criterii de
discriminare interzise prin lege.
Ordonan#a de Urgen# nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribu#ii &i competen#e exercitate de
Ministerul Snt#ii Publice ctre autorit#ile administra#iei publice locale
Important pentru scopul studiului nostru, aceast lege define&te din punctul de vedere al Statului Romn
grupurile vulnerabile din perspectiva snt#ii, dup cum urmeaz:
a) nivel economic sub pragul srciei
b) &omaj
c) nivel educa#ional sczut
d) diferite dizabilit#i, boli cronice
e) boli aflate n faze terminale care necesit tratamente paliative
f) graviditate
g) vrsta a treia
h) vrsta sub 16 ani
i) fac parte din familii monoparentale
j) risc de excluziune social
(7) Diverse
Codul Penal al Romniei
Art. 75(c) din Codul Penal al Romniei prevede ca circumstan# agravant pentru svr&irea infrac#iunii pe temei de
ras, na#ionalitate, etnie, limb, religie, gen, orientare sexual, opinie, apartenen# politic, convingeri, avere,
origine social, vrst, dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infec#ie HIV/SIDA sau pentru alte
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
162

circumstan#e similare, considerate de ctre infractor ca &i cauze ale inferiorit#ii unei persoane comparativ cu
altele.
Legea Audio-vizualului nr. 504/200262
Conform acestei legi, comunicrile audio-vizuale comerciale efectuate de ctre furnizorii de servicii media audio-
vizuale ar trebui s respecte, printre altele, urmtoarele condi#ii:
s nu includ nicio form de discriminare pe motiv de ras, etnie, na#ionalitate, religie, credin#, dizabilitate,
vrst, sex sau orientare sexual;
s nu aduc ofens convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor &i radioasculttorilor;
s nu stimuleze comportamente indecente sau imorale.
Legea nr. 4 din 2008 privind prevenirea &i combaterea violen#ei cu ocazia competi#iilor &i a jocurilor sportive
Organizatorii ntrecerilor sportive sunt obliga#i s interzic afi&area n arena sportiv a simbolurilor, sloganurilor ori
textelor cu con#inut obscen sau care incit la denigrarea #rii, la xenofobie, la ur na#ional, rasial, de clas ori
religioas, la discriminri de orice fel &i la violen#, indiferent pe ce suport ar fi inscrip#ionate.
Utilizarea n arena sportiv a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, rspndirea ori de#inerea, n vederea
rspndirii, de asemenea simboluri n arena sportiv constituie o infrac#iune &i se pedepse&te potrivit art. 4 din O.G.
nr. 31/2002.
(8) Strategii Relevante
Strategia Na#ional de implementare a msurilor de prevenire &i combatere a discriminrii
Strategia Na#ional de implementare a msurilor de prevenire &i combatere a discriminrii a fost elaborat n 2006
de Consiliul Na#ional pentru Combaterea Discriminrii pentru perioada 2007-2013. Dup cum vom putea vedea
mai jos, aceast Strategie reflect n mare msur prevederile OUG 137/2001.
Conform art. 3, alin. (1), aceasta are ca scop stabilirea unor linii directoare de ac#iune n domeniul prevenirii &i
combaterii discriminrii &i dezvoltarea unei societ#i incluzive &i interculturale &i este bazat pe politici care
promoveaz interac#iunea, egalitatea de &anse, n#elegerea reciproc &i respectul.
Obiectivele acestei Strategii sunt:
protec#ia efectiv &i remediul mpotriva discriminrii;
asigurarea incluziunii &i a egalit#ii de &anse n domeniul economic &i n materie de ocupare &i profesie;
asigurarea egalit#ii de acces, participare &i rezultate n ceea ce prive&te serviciile publice &i private destinate
publicului larg;
intensificarea recunoa&terii &i con&tientizrii diversit#ii avnd ca #int media, cultura &i sportul;
concentrarea eforturilor ctre aplicarea unei politici de toleran# zero fa# de orice forme de discriminare n
societatea romneasc.
Capitolul II al Strategiei detaliaz grupurile considerate vulnerabile vizate de msurile prevzute de aceasta. Un
sondaj de opinie comandat de Consiliul Na#ional pentru Combaterea Discriminrii a revelat categoriile de persoane
percepute de popula#ie ca fiind cel mai adesea victime ale discriminrii, respectiv persoanele infectate cu HIV,
homosexualii &i romii.
Comportamentele discriminatorii se pare c survin in trei contexte principale: accesul la &i exercitarea unei
ocupa#ii, &coala &i locurile publice &i rela#ia cu autorit#ile publice.
Conform statisticilor CNCD, n baza criteriului plngerilor depuse n perioada 2002-2006, ponderea situa#iilor care
au ca obiect discriminarea, ntr-o ierarhizare n func#ie de numrul plngerilor, raportat la criteriile de
discriminare, se prezint astfel:
1) etnie/na#ionalitate
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
163

2) categorie social
3) dizabilitate
4) convingeri
5) vrst
6) infectare cu HIV
7) gen
8) orientare sexual
9) religie etc.

Conform acelora&i statistici, dup criteriul sanc#iunilor aplicate, ncepnd cu anul 2002 pn n 2006, ponderea
cazurilor n care s-a constatat discriminarea, ntr-o ierarhizare n func#ie de numrul sanc#iunilor, raportat la
criteriile de discriminare, se prezint astfel:
1) etnie
2) vrst
3) gen
4) na#ionalitate
5) categorie social
6) religie
7) orientare sexual
8) infectare cu HIV
9) dizabilitate etc.

Ca o concluzie a acestor analize explorative, tipul de discriminare care se nregistreaz n mod prevalent este
discriminarea pe criteriul etnic (romi), urmat de criteriul de vrst, sex, categorie social, religie, infectare cu HIV,
orientare sexual, dizabilitate. La aceast dat nu exist informa#ii privitoare la stadiul implementrii acestei
strategii.
Raportul Strategic Na#ional cu privire la Protec#ia Social &i Incluziunea Social (2008-2010)
Raportul Strategic Na#ional cu privire la Protec#ia Social &i Incluziunea Social (2008-2010) al Guvernului
Romniei realizeaz o evaluare a modului de implementare a Planului Na#ional de Ac#iune pentru Incluziune
(PNAinc) &i stabile&te o serie de noi priorit#i (incluse n PNR 2011-2013):
cre&terea gradului de ocupare a persoanelor defavorizate;
promovarea politicilor familiale integrate prin promovarea unui pachet de msuri eficiente de presta#ii &i
servicii sociale;
Continuarea eforturilor pentru mbunt#irea condi#iilor de via# ale cet#enilor de etnie rom.
De&i aceast strategie vizeaz grupurile vulnerabile, acestea sunt luate n considerare din perspectiva economic,
iar discriminarea nu este abordat ca fiind un factor determinant pentru vulnerabilitate. Evaluarea efectuat pentru
perioada 2006-2008 indic faptul c grupurile vulnerabile supuse diferitelor msuri n perioada 2006-2008 au fost:
tinerii care prsesc centrele de plasament,
tinerii care au copii afla#i n ntre#inere,
familiile cu copii sau familiile nou formate,
persoanele cu dizabilit#i,
persoanele vrstnice,
persoanele fr adpost &i
victimele violen#ei domestice.


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
164

Programul Na#ional de Reform (2011-2013)
Planul Na#ional de Ac#iune pentru Incluziune men#ionat anterior &i evaluat prin intermediul raportului specificat a
fost continuat de PNA 2011-2013. Ca grupuri #int, PNA pentru perioada 2011-2013 se axeaz pe msurile de
incluziune social destinate urmtoarelor categorii:
familiile cu venituri reduse/familiile foarte srace;
familiile cu copii (mai mult de 3);
persoanele dependente (cu dizabilit#i, persoanele vrstnice);
persoanele singure;
femeile (participarea pe pia#a muncii, dup maternitate);
copiii (inclusiv cei cu dizabilit#i, HIV/SIDA, cu boli n stadii terminale, cei care abandoneaz &coala);
tinerii (inclusiv cei peste 18 ani care prsesc sistemul institu#ionalizat de protec#ie a copilului);
romii;
persoanele cu dizabilit#i;
persoanele care triesc din venitul minim garantat;
persoanele fr adpost;
persoanele care locuiesc n comunit#i izolate ETC.
Strategia Guvernului Romniei de Incluziune a cet#enilor romni apar#innd minorit#ii romilor pentru perioada
2012-2020
Conform acestei Strategii n curs de implementare, n cazul cet#enilor care apar#in minorit#ii rome, abordarea
politicilor publice se axeaz pe msurile din domeniul social: educa#ie, ocupare, sntate, locuin#e &i infrastructur
de mic anvergur, arii n care exist msuri complementare de combatere a discriminrii, combatere a srciei &i
promovare a egalit#ii de &anse.
Programul Opera#ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Conform POS DRU (pagina 109), grupurile vulnerabile, eligibile n cadrul AP 6 Promovarea incluziunii sociale, au fost
identificate n Memorandumul Comun privind Incluziunea Social (MCI), semnat n 2005 ntre Guvernul Romniei
(Ministerul Muncii, Solidarit#ii Sociale &i Familiei) &i Comisia European (Directoratul General pentru Ocupare &i
Afaceri Sociale). Acestea sunt:
popula#ia rom;
persoanele cu dizabilit#i;
tinerii care prsesc sistemul de stat de protec#ie a copilului;
femeile;
familiile cu mai mult de 2 copii;
familiile monoparentale;
copiii n situa#ii de risc;
infractorii &i fo&tii delincven#i;
persoanele dependente de droguri &i alcool;
persoanele fr adpost;
victimele violen#ei domestice;
persoanele infectate cu HIV/SIDA;
persoanele afectate de boli profesionale;
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
165

refugia#ii, azilan#ii.

Cerin#ele legale minime derivate din legisla#ia na#ional cu privire la principiul egalit#ii de
&anse
Ordonan#a de Guvern nr. 137/2000 cu privire la prevenirea &i sanc#ionarea oricrei forme de discriminare,
completat &i republicat
ART. 2
(4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaz, favorizeaz sau defavorizeaz
nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan, un grup de persoane sau o comunitate fa#
de alte persoane, grupuri de persoane sau comunit#i atrage rspunderea contraven#ional conform prezentei
ordonan#e, dac nu intr sub inciden#a legii penale.
(5) Constituie hr#uire &i se sanc#ioneaz contraven#ional orice comportament pe criteriu de ras, na#ionalitate,
etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, gen, orientare sexual, apartenen# la o categorie defavorizat,
vrst, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil,
degradant ori ofensiv.
(6) Orice deosebire, excludere, restric#ie sau preferin# bazat pe dou sau mai multe criterii prevzute la alin. (1)
constituie circumstan# agravant la stabilirea rspunderii contraven#ionale dac una sau mai multe dintre
componentele acesteia nu intr sub inciden#a legii penale.
(7) Constituie victimizare &i se sanc#ioneaz contraven#ional conform prezentei ordonan#e orice tratament advers,
venit ca reac#ie la o plngere sau ac#iune n justi#ie cu privire la nclcarea principiului tratamentului egal &i al
nediscriminrii.
(10) n n#elesul prezentei ordonan#e, eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizeaz prin:
a) prevenirea oricror fapte de discriminare, prin instituirea unor msuri speciale, inclusiv a unor ac#iuni afirmative,
n vederea protec#iei persoanelor defavorizate care nu se bucur de egalitatea de &anse;
b) mediere prin solu#ionarea pe cale amiabil a conflictelor aprute n urma svr&irii unor acte/fapte de
discriminare;
c) sanc#ionarea comportamentului discriminatoriu prevzut n dispozi#iile alin. (1)-(7).

(11) Comportamentul discriminatoriu prevzut la alin. (1)-(7) atrage rspunderea civil, contraven#ional sau
penal, dup caz, n condi#iile legii.

ART. 5
Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, condi#ionarea participrii la o activitate economic a unei
persoane ori a alegerii sau exercitrii libere a unei profesii de apartenen#a sa la o anumit ras, na#ionalitate, etnie,
religie, categorie social, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexual, de vrsta sau de apartenen#a sa
la o categorie defavorizat.

ART. 6
Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, discriminarea unei persoane pentru motivul c apar#ine
unei anumite rase, na#ionalit#i, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza
convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a acesteia, ntr-un raport de munc &i protec#ie social, cu
excep#ia cazurilor prevzute de lege, manifestat n urmtoarele domenii:
a) ncheierea, suspendarea, modificarea sau ncetarea raportului de munc;
b) stabilirea &i modificarea atribu#iilor de serviciu, locului de munc sau a salariului;
c) acordarea altor drepturi sociale dect cele reprezentnd salariul;
d) formarea, perfec#ionarea, reconversia &i promovarea profesional;
e) aplicarea msurilor disciplinare;
f) dreptul de aderare la sindicat &i accesul la facilit#ile acordate de acesta;
g) orice alte condi#ii de prestare a muncii respective, potrivit legisla#iei n vigoare.

ART. 7
(1) Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja n
munc o persoan pentru motivul c aceasta apar#ine unei anumite rase, na#ionalit#i, etnii, religii, categorii sociale
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
166

sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a acesteia, cu
excep#ia cazurilor prevzute de lege.
(2) Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, condi#ionarea ocuprii unui post prin anun# sau concurs,
lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenen#a la o anumit ras, na#ionalitate, etnie, religie,
categorie social sau la o categorie defavorizat, de vrst, de sexul sau orientarea sexual, respectiv de
convingerile candida#ilor, cu excep#ia situa#iei prevzute la art. 2 alin. (9)
59
.
(3) Persoanele fizice &i juridice cu atribu#ii n medierea &i repartizarea n munc vor aplica un tratament egal tuturor
celor afla#i n cutarea unui loc de munc, le vor asigura accesul liber &i egal la consultarea cererii &i ofertei de pe
pia#a muncii, la consultan#a cu privire la posibilit#ile de ocupare a unui loc de munc &i de ob#inere a unei calificri
&i vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatorilor. Angajatorii vor asigura confiden#ialitatea datelor
privitoare la ras, na#ionalitate, etnie, religie, sex, orientare sexual sau a altor date cu caracter privat care privesc
persoanele aflate n cutarea unui loc de munc.

ART. 8
Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, discriminarea angaja#ilor de ctre angajatori, n raport cu
presta#iile sociale acordate, din cauza apartenen#ei angaja#ilor la o anumit ras, na#ionalitate, origine etnic,
religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ori pe baza vrstei, sexului, orientrii sexuale sau
convingerilor promovate de ace&tia.

ART. 10
Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, dac fapta nu intr sub inciden#a legii penale, discriminarea
unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenen#ei acestora ori a persoanelor care administreaz
persoana juridic la o anumit ras, na#ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat,
respectiv din cauza convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a persoanelor n cauz prin:
a) refuzarea acordrii serviciilor publice administrative &i juridice;
b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sntate public alegerea
medicului de familie, asisten#a medical, asigurrile de sntate, serviciile de urgen# sau alte servicii de sntate;
c) refuzul de a vinde sau de a nchiria un teren sau imobil cu destina#ie de locuin#, cu excep#ia situa#iei n care
aceast restrngere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate &i necesare;
d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a ncheia orice alt tip de contract, cu excep#ia situa#iei n care aceast
restrngere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate &i
necesare;
e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe,
biblioteci, muzee &i expozi#ii, cu excep#ia situa#iei n care aceast restrngere este justificat obiectiv de un scop
legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate &i necesare;
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri,
restaurante, baruri, discoteci sau de orice al#i prestatori de servicii, indiferent dac sunt n proprietate privat ori
public, cu excep#ia situa#iei n care aceast restrngere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de
atingere a acelui scop sunt adecvate &i necesare;
g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport n
comun - cu avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau alte mijloace -, cu excep#ia situa#iei n
care aceast restrngere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate &i necesare;
h) refuzarea acordrii pentru o persoan sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilit#i.59
(9) Msurile luate de autorit#ile publice sau de persoanele juridice de drept privat n favoarea unei persoane, unui grup de
persoane sau a unei comunit#i, viznd asigurarea dezvoltrii lor fire)ti )i realizarea efectiv a egalit#ii de )anse a acestora n
raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunit#i, precum )i msurile pozitive ce vizeaz protec#ia grupurilor
defavorizate nu constituie discriminare n sensul prezentei ordonan#e.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
167

SEC(IUNEA a III-a

Accesul la educa#ie

ART. 11
(1) Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la sistemul de educa#ie de stat sau privat, la orice form, grad &i nivel, din cauza apartenen#ei acestora la
o anumit ras, na#ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat, respectiv din cauza
convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a persoanelor n cauz.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic tuturor fazelor sau etapelor din sistemul educa#ional, inclusiv la admiterea sau la
nscrierea n unit#ile ori institu#iile de nv#mnt &i la evaluarea ori examinarea cuno&tin#elor.
(3) Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, solicitarea unor declara#ii doveditoare ale apartenen#ei
acelei persoane sau acelui grup la o anumit etnie, care s condi#ioneze accesul unei persoane sau unui grup de
persoane la educa#ie n limba matern. Excep#ie face situa#ia n care n nv#mntul liceal &i universitar candida#ii
concureaz pe locuri special acordate pentru o anumit minoritate &i se impune dovedirea, printr-un act din partea
unei organiza#ii legal constituite a minorit#ii respective, a apartenen#ei la aceast minoritate.
(6) Constituie contraven#ii, conform prezentei ordonan#e, orice ngrdiri pe criterii de apartenen# la o anumit
ras, na#ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat n procesul de nfiin#are &i de
acreditare a institu#iilor de nv#mnt constituite n cadrul legislativ n vigoare.

SEC(IUNEA a IV-a
Libertatea de circula#ie, dreptul la libera alegere a domiciliului &i accesul n locurile publice

ART. 12
(1) Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, orice ac#iuni constnd n amenin#ri, constrngeri,
folosirea for#ei sau orice alte mijloace de asimilare, strmutare sau colonizare de persoane, n scopul modificrii
compozi#iei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a #rii sau a unei localit#i.
(2) Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, orice comportament constnd n determinarea prsirii
domiciliului, n deportare sau n ngreunarea condi#iilor de via# cu scopul de a se ajunge la renun#area la domiciliul
tradi#ional al unei persoane sau al unui grup de persoane apar#innd unei anumite rase, na#ionalit#i, etnii sau
religii, respectiv al unei comunit#i, fr acordul acestora. Constituie o nclcare a prevederilor prezentei ordonan#e
att obligarea unui grup de persoane aflate n minoritate de a prsi localitatea, aria sau zonele n care locuie&te,
ct &i obligarea unui grup de persoane apar#innd majorit#ii de a se stabili n localit#i, arii sau zone locuite de o
popula#ie apar#innd minorit#ilor na#ionale.

ART. 13
(1) Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, orice comportament care are ca scop mutarea sau
alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenen#ei la o
anumit ras, na#ionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat, respectiv din cauza
convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a persoanelor n cauz.

ART. 14
Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de
persoane n locurile publice din cauza apartenen#ei acestora la o anumit ras, na#ionalitate, etnie, religie,
categorie social sau la oricare alt categorie defavorizat, respectiv din cauza convingerilor, vrstei, sexului sau
orientrii sexuale a persoanelor n cauz.

SEC(IUNEA a V-a
Dreptul la demnitatea personal

ART. 15
Constituie contraven#ie, conform prezentei ordonan#e, dac fapta nu intr sub inciden#a legii penale, orice
comportament manifestat n public, avnd caracter de propagand na#ionalist-&ovin, de instigare la ur rasial sau
na#ional, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaz atingerea demnit#ii ori crearea unei atmosfere de
intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, ndreptat mpotriva unei persoane, unui grup de
persoane sau unei comunit#i &i legat de apartenen#a acestora la o anumit ras, na#ionalitate, etnie, religie,
categorie social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestora.

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
168

CAP. III
Dispozi#ii procedurale &i sanc#iuni

ART. 26
(1) Contraven#iile prevzute la art. 2 alin. (5) &i (7), art. 5-8, art. 10, art. 11 alin. (1), (3) &i (6), art. 12, art. 13 alin. (1),
art. 14 &i 15 se sanc#ioneaz cu amend de la 400 lei la 4.000 lei, dac discriminarea vizeaz o persoan fizic,
respectiv cu amend de la 600 lei la 8.000 lei, dac discriminarea vizeaz un grup de persoane sau o comunitate.
(2) Sanc#iunile se aplic &i persoanelor juridice.
(3) La cererea agen#ilor constatatori, reprezentan#ii legali ai autorit#ilor &i institu#iilor publice &i ai agen#ilor
economici supu&i controlului
60
, precum &i persoanele fizice au obliga#ia, n condi#iile legii:
a) s pun la dispozi#ie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectului controlului;
b) s dea informa#ii &i explica#ii verbale &i n scris, dup caz, n legtur cu problemele care formeaz obiectul
controlului;
c) s elibereze copiile documentelor solicitate;
d) s asigure sprijinul &i condi#iile necesare bunei desf&urri a controlului &i s-&i dea concursul pentru clarificarea
constatrilor.
(4) Nerespectarea obliga#iilor prevzute la alin. (3) constituie contraven#ie &i se sanc#ioneaz cu amend de la 200
lei la 1.000 lei.

ART. 27
(1) Persoana care se consider discriminat poate formula, n fa#a instan#ei de judecat, o cerere pentru acordarea
de despgubiri &i restabilirea situa#iei anterioare discriminrii sau anularea situa#iei create prin discriminare,
potrivit dreptului comun. Cererea este scutit de tax judiciar de timbru &i nu este condi#ionat de sesizarea
Consiliului.


CODUL PENAL

Circumstan#e agravante
Art. 77. Urmtoarele mprejurri constituie circumstan#e agravante:
a) svr&irea faptei de ctre trei sau de mai multe persoane mpreun;
b) svr&irea infrac#iunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;
[...]
h) svr&irea infrac#iunii pentru motive legate de ras, na#ionalitate, etnie, limb, religie, gen, orientare sexual,
opinie ori apartenen# politic, avere, origine social, vrst, dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infec#ie
cu HIV/SIDA ori pentru alte mprejurri de acela&i fel, considerate de fptuitor drept cauze ale inferiorit#ii unei
persoane n raport cu celelalte.

Tortura
Art. 282.
(1) Fapta func#ionarului public care ndepline&te o func#ie ce implic exerci#iul autorit#ii de stat sau a altei
persoane care ac#ioneaz la instigarea sau cu consim#mntul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei
persoane suferin#e fizice ori psihice puternice:
a) n scopul ob#inerii de la aceast persoan sau de la o ter# persoan de informa#ii sau declara#ii;
b) n scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o ter# persoan l-a comis ori este bnuit c l-a comis;
c) n scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei ter#e
persoane;
d) pe un motiv bazat pe orice form de discriminare, se pedepse&te cu nchisoarea de la 2 la 7 ani &i interzicerea
exercitrii respectivelor drepturi.

60
Reprezenta$i de personalul Consiliul Na$ional pentru Combaterea Discrimin!rii, care ac$ioneaz! n cazul n care
este depus! o plngere la aceast! institu$ie.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
169

Incitarea la ur sau discriminare
Art. 369. Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ur sau discriminare mpotriva unei categorii de persoane se
pedepse&te cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend.


CAPITOLUL III
Infrac#iuni svr&ite asupra unui membru de familie
Violen#a n familie
Art. 199.
(1) Dac faptele prevzute n art. 188, art. 189 &i art. 193-195 sunt svr&ite asupra unui membru de familie,
termenul maxim special al pedepsei prevzute de lege se majoreaz cu o ptrime.
(2) n cazul infrac#iunilor prevzute n art. 193 &i art. 196 svr&ite asupra unui membru de familie, ac#iunea penal
poate fi ini#iat &i din oficiu. Reconcilierea nltur rspunderea penal.

CAPITOLUL VIII
Infrac#iuni contra libert#ii &i integrit#ii sexuale
Violul
Art. 218.
(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoan, svr&it prin constrngere, punere n imposibilitate de
a se apra ori de a-&i exprima voin#a sau profitnd de aceast stare, se pedepse&te cu nchisoarea de la 3 la 10 ani &i
interzicerea exercitrii unor drepturi.
(3) Pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 12 ani &i interzicerea exercitrii unor drepturi atunci cnd:
a) victima se afl n ngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul fptuitorului;
b) victima este rud n linie direct, frate sau sor;
c) victima nu a mplinit vrsta de 16 ani;
[...]

Agresiunea sexual
Art. 219.
(1) Actul de natur sexual, altul dect cele prevzute n art. 218, cu o persoan, svr&it prin constrngere, punere
n imposibilitate de a se apra sau de a-&i exprima voin#a ori profitnd de aceast stare, se pedepse&te cu
nchisoarea de la 2 la 7 ani &i interzicerea exercitrii unor drepturi.
(2) Pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani &i interzicerea exercitrii unor drepturi atunci cnd:
a) victima se afl n ngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul fptuitorului;
b) victima este rud pe linie direct, frate sau sor;
c) victima nu a mplinit vrsta de 16 ani;
[...]

Actul sexual cu un minor
[...]

Coruperea sexual a minorilor
[...]

Racolarea minorilor n scopuri sexuale
[...]

Hr#uirea sexual
Art. 223.
(1) Pretinderea n mod repetat de favoruri de natur sexual n cadrul unei rela#ii de munc sau al unei rela#ii
similare, dac prin aceasta victima a fost intimidat sau pus ntr-o situa#ie umilitoare, se pedepse&te cu nchisoare
de la 3 luni la un an sau cu amend.
(2) Ac#iunea penal se pune n mi&care la plngerea prealabil a persoanei vtmate.

Abandonul de familie

mpiedicarea accesului la nv#mntul general obligatoriu
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
170

Art. 380. - (1) Printele sau persoana creia i-a fost ncredin#at, potrivit legii, un minor &i care, n mod nejustificat, l
retrage sau l mpiedic prin orice mijloace s urmeze cursurile nv#mntului general obligatoriu se pedepse&te cu
nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend.
[...]

CAPITOLUL III
Infrac#iuni contra libert#ii religioase &i respectului datorat persoanelor decedate

mpiedicarea exercitrii libert#ii religioase
Art. 381.
(1) mpiedicarea sau tulburarea liberei exercitri a ritualului unui cult religios, care este organizat &i func#ioneaz
potrivit legii, se pedepse&te cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.
[...]

Abuzul n serviciu
Art. 297.
(1) Fapta func#ionarului public care, n exercitarea atribu#iilor de serviciu, nu ndepline&te un act sau l ndepline&te
n mod defectuos &i prin aceasta cauzeaz o pagub ori o vtmare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepse&te cu nchisoarea de la 2 la 7 ani &i interzicerea exercitrii
dreptului de a ocupa o func#ie public.
(2) Cu aceea&i pedeaps se sanc#ioneaz &i fapta func#ionarului public care, n exercitarea atribu#iilor de serviciu,
ngrde&te exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaz pentru aceasta o situa#ie de inferioritate pe temei de
ras, na#ionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, orientare sexual, apartenen# politic, avere, vrst,
dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infectare cu HIV/SIDA.


Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de &anse ntre femei &i brba#i

Art. 2
Msurile pentru promovarea egalit#ii de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i pentru eliminarea tuturor
formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplic n domeniul muncii, educa#iei, snt#ii, culturii &i
informrii, politicii, participrii la procesul decizionat, furnizrii &i accesului la bunuri &i servicii, precum &i n alte
domenii reglementate prin legi speciale.

Art. 6
(1) Constituie discriminare dispozi#ia de a discrimina o persoan pe baza criteriului de sex.
(2) Orice ordin de discriminare mpotriva unor persoane pe criterii de sex este considerat discriminatoriu.
(3) Este interzis orice form de discriminare bazat pe criteriul de sex.

CAPITOLUL II
Egalitatea de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i n domeniul muncii

Art. 8
(1) Angajatorii sunt obliga#i s asigure egalitatea de &anse &i de tratament ntre angaja#i, femei &i brba#i, n cadrul
rela#iilor de munc de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozi#ii pentru interzicerea discriminrilor bazate pe
criteriul de sex n regulamentele de organizare &i func#ionare &i n regulamentele interne ale unit#ilor.
(2) Angajatorii sunt obliga#i s i informeze permanent pe angaja#i, inclusiv prin afi&are n locuri vizibile, asupra
drepturilor pe care ace&tia le au n ceea ce prive&te respectarea egalit#ii de &anse &i de tratament ntre femei &i
brba#i n rela#iile de munc.

Art. 9
(1) Este interzis discriminarea prin utilizarea de ctre angajator a unor practici care dezavantajeaz persoanele de
un anumit sex, n legtur cu rela#iile de munc, referitoare la:
a) anun#area, organizarea concursurilor sau examenelor &i selec#ia candida#ilor pentru ocuparea posturilor vacante
din sectorul public sau privat;
[...]


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
171

Art. 12
Pentru prevenirea &i eliminarea oricror comportamente, definite drept discriminare bazat pe criteriul de sex,
angajatorul are urmtoarele obliga#ii:
a) s prevad n regulamentele interne ale unit#ilor sanc#iuni disciplinare, n condi#iile prevzute de lege, pentru
angaja#ii care ncalc demnitatea personal a altor angaja#i prin crearea de medii degradante, de intimidare, de
ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin ac#iuni de discriminare, definite la art. 4 lit. a)-e) &i la art. 11;
b) s asigure informarea tuturor angaja#ilor cu privire la interzicerea hr#uirii &i a hr#uirii sexuale la locul de
munc, inclusiv prin afi&area n locuri vizibile a prevederilor regulamentelor interne ale unit#ilor pentru prevenirea
oricrui act de discriminare bazat pe criteriul de sex;
c) s informeze imediat dup ce a fost sesizat autorit#ile publice abilitate cu aplicarea &i controlul aplicrii
legisla#iei privind egalitatea de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i.

Art. 14
Pentru prevenirea ac#iunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex n domeniul muncii, att la negocierea
contractului colectiv de munc unic la nivel na#ional, de ramur, ct &i la negocierea contractelor colective de
munc la nivel de unit#i, pr#ile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de
discriminare &i, respectiv, clauze privind modul de solu#ionare a sesizrilor/reclama#iilor formulate de persoanele
prejudiciate prin asemenea fapte.

CAPITOLUL III
Egalitatea de &anse &i de tratament n ceea ce prive&te accesul la educa#ie, la sntate, la cultur &i la informare

Art. 15
(1) Este interzis orice form de discriminare bazat pe criteriul de sex n ceea ce prive&te accesul femeilor &i
brba#ilor la toate nivelurile de instruire &i de formare profesional, inclusiv ucenicia la locul de munc, la
perfec#ionare &i, n general, la educa#ia continu.
(2) Institu#iile de nv#mnt de toate gradele, factorii sociali care se implic n procese instructiv-educative,
precum &i to#i ceilal#i furnizori de servicii de formare &i de perfec#ionare, autoriza#i conform legii, vor include n
programele na#ionale de educa#ie teme &i activit#i referitoare la egalitatea de &anse ntre femei &i brba#i.
(3) Institu#iile prevzute la alin. (2) au obliga#ia de a institui, n activitatea lor, practici nediscriminatorii bazate pe
criteriul de sex, precum &i msuri concrete de garantare a egalit#ii de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i,
conform legisla#iei n vigoare.
[...]

Art. 16
(1) Ministerul Educa#iei &i Cercetrii asigur, prin mijloace specifice, instruirea, pregtirea &i informarea
corespunztoare a cadrelor didactice, la toate formele de nv#mnt, public &i privat, pe tema egalit#ii de &anse
pentru femei &i brba#i.
(2) Ministerul Educa#iei &i Cercetrii va promova acele manuale &colare, cursuri universitare, ghiduri pentru
aplicarea programelor analitice care s nu cuprind aspecte de discriminare ntre sexe, precum &i modele &i
stereotipuri comportamentale negative n ceea ce prive&te rolul femeilor &i al brba#ilor n via#a public &i familial.

Art. 17
Este interzis orice form de discriminare bazat pe criteriul de sex n ceea ce prive&te accesul femeilor &i brba#ilor
la toate nivelurile de asisten# medical &i la programele de prevenire a mbolnvirilor &i de promovare a snt#ii.

Art. 18
Direc#iile de sntate public jude#ene &i a municipiului Bucure&ti sunt responsabile pentru aplicarea msurilor de
respectare a egalit#ii de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i n domeniul snt#ii, n ceea ce prive&te
accesul la serviciile medicale &i calitatea acestora, precum &i sntatea la locul de munc.
61


61
Nu sunt prescrise sanc$iuni n cazul nerespect!rii acestor prevederi.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
172

Art. 19
(1) Institu#iile publice de cultur, precum &i orice alte structuri &i forma#iuni care promoveaz actul cultural sub
orice form au obliga#ia s aplice msurile necesare pentru accesul tuturor persoanelor, fr discriminare bazat pe
criteriul de sex, la produc#iile culturale.
[...]

CAPITOLUL IV
Egalitatea de &anse ntre femei &i brba#i n ceea ce prive&te participarea la luarea deciziei

Art. 22
(1) Institu#iile &i autorit#ile publice centrale &i locale, civile &i militare, unit#ile economice &i sociale, precum &i
partidele politice, organiza#iile patronale &i sindicale &i alte entit#i nonprofit, care &i desf&oar activitatea n baza
unor statute proprii, promoveaz &i sus#in participarea echilibrat a femeilor &i brba#ilor la conducere &i la decizie
&i adopt msurile necesare pentru asigurarea participrii echilibrate a femeilor &i brba#ilor la conducere &i
decizie.
[...]

Art. 23
(1) Pentru realizarea n fapt a egalit#ii de &anse &i de tratament ntre femei &i brba#i, institu#iile &i autorit#ile
publice centrale &i locale, structurile de dialog social, patronatele &i sindicatele, partidele politice asigur
reprezentarea echitabil &i echilibrat a femeilor &i brba#ilor la toate nivelurile decizionale.
[...]

LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 *** privind protecia &i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat#

Complet

CAP. IX
Rspunderea juridic

ART. 100
(1) Urmtoarele fapte constituie contraven#ii &i se sanc#ioneaz dup cum urmeaz:
(a) nerespectarea dispozi#iilor art. 15 alin. (1), cu amend de la 6.000 lei la 12.000 lei; (art. 15 alin. (1): Persoanele
cu handicap au acces liber &i egal la orice form de educa#ie, indiferent de vrst, n conformitate cu tipul, gradul de
handicap &i nevoile educa#ionale ale acestora.)
(b) nerespectarea dispozi#iilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) &i (4), art. 22, art. 23 alin. (1) &i (2), art. 24, 30 &i 31, art. 33
alin. (1), art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61-64, art. 65 alin. (1), (2) &i (5), art. 66-68, art. 69 alin.
(1), art. 70, 71 &i art. 82, cu amend de la 6.000 lei la 12.000 lei;

Art. 18
(1) n cadrul procesului de nv#mnt, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la: a)
servicii educa#ionale de sprijin; b) echipament tehnic adaptat tipului &i gradului de handicap; c) adaptarea
mobilierului din slile de curs; d) manuale &colare &i cursuri n format accesibil pentru elevii &i studen#ii cu
deficien#e de vedere; e) utilizarea echipamentelor &i software-urilor de asisten# n sus#inerea examenelor de orice
tip &i nivel.
(2) Pre&colarii, elevii &i studen#ii cu handicap, mpreun cu asisten#ii personali &i asisten#ii personali profesioni&ti, au
dreptul la locuri gratuite n tabere de odihn, o dat pe an, indiferent de forma de nv#mnt.
(3) Sumele aferente dreptului prevzut la alin. (2) se asigur de la bugetul de stat prin bugetul Autorit#ii Na#ionale
pentru Tineret.

Art. 19 n vederea asigurrii accesului persoanelor cu handicap n unit#ile &i institu#iile de nv#mnt, autorit#ile
publice au obliga#ia s ia urmtoarele msuri specifice:
a) s promoveze &i s garanteze accesul la educa#ie &i formare profesional al persoanelor cu handicap;
b) s asigure &colarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de &colarizare
obligatorie, precum &i pregtirea &colar, indiferent de locul n care persoana cu handicap se afl, inclusiv prin
cadrele didactice de sprijin;
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
173

c) s asigure accesul la formele de educa#ie permanent, adaptndu-le nevoilor educa#ionale ale persoanelor cu
handicap;
d) s sprijine cooperarea dintre unit#ile de nv#mnt special sau de mas cu familia &i comunitatea, n vederea
asigurrii unei oferte educa#ionale care rspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
e) s sprijine pregtirea cadrelor didactice n vederea adaptrii practicilor educa#ionale pentru elevii cu handicap
din grupe sau clase de nv#mnt obi&nuit;
f) s asigure servicii educa#ionale de sprijin pentru persoanele cu handicap &i familiile acestora, prin speciali&ti n
domeniul psihopedagogiei speciale;
h) s asigure accesul n institu#iile de nv#mnt.

Art. 20
(1) n vederea asigurrii accesului persoanelor cu handicap la ob#inerea unei locuin#e, autorit#ile publice au
obliga#ia s ia msuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru nchirierea, la nivelurile inferioare, a
locuin#elor care apar#in domeniului public al statului ori unit#ilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
(2) Persoanele cu handicap grav beneficiaz de urmtoarele drepturi: a) acordarea unei camere de locuit,
suplimentar fa# de normele minimale de locuit prevzute de lege, pe baza contractelor de nchiriere pentru
locuin#ele care apar#in domeniului public sau privat al statului ori al unit#ilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafe#ele locative cu destina#ie de locuin#e de#inute de stat sau de unit#ile
administrativ-teritoriale ale acestuia &i care sunt n folosin#a acestor persoane.
(3) Beneficiaz de prevederile alin. (2) &i familia sau reprezentantul legal pe perioada n care are n ngrijire un copil
ori un adult cu handicap grav.
(4) Beneficiaz de prevederile alin. (2) lit. b) &i adultul cu handicap grav.

Art. 21
(3) Copilul cu handicap, precum &i persoana care l nso#e&te beneficiaz de gratuitate la bilete de intrare la
spectacole, muzee, manifestri artistice &i sportive.
(4) Adul#ii cu handicap grav sau accentuat beneficiaz de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestri
artistice &i sportive, astfel: a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum &i persoana care l nso#e&te
beneficiaz de gratuitate; b) adultul cu handicap mediu &i u&or beneficiaz de bilete de intrare n acelea&i condi#ii ca
pentru elevi &i studen#i.

Art. 22
Autorit#ile administra#iei publice locale au obliga#ia s ia urmtoarele msuri specifice n vederea asigurrii
transportului n comun al persoanelor cu handicap: a) s achizi#ioneze mijloace de transport n comun adaptate; b)
s adapteze mijloacele de transport n comun aflate n circula#ie n limitele tehnice posibile, conform
reglementrilor n vigoare; c) s realizeze, n colaborare ori n parteneriat cu persoane juridice, publice sau private,
programe de transport al persoanelor cu handicap.

Art. 23
(1) Persoanele cu handicap grav &i accentuat beneficiaz de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu
mijloace de transport n comun de suprafa# &i cu metroul.
(2) Beneficiaz de prevederile alin. (1) &i urmtoarele persoane: a) nso#itorii persoanelor cu handicap grav, n
prezen#a acestora; b) nso#itorii copiilor cu handicap grav, n prezen#a acestora; c) nso#itorii persoanelor cu
handicap auditiv &i mintal grav sau accentuat, n prezen#a acestora, pe baza anchetei sociale realizate de ctre
asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primriei n a crei raz teritorial &i are re&edin#a
persoana cu handicap; d) asisten#ii personali ai persoanelor cu handicap; e) asisten#ii personali profesioni&ti ai
persoanelor cu handicap accentuat.

Art. 24.
(1) Persoanele cu handicap grav beneficiaz de gratuitatea transportului interurban, cu orice tip de tren, n limita
costului unui bilet de tren la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 cltorii
dus-ntors pe an calendaristic.
(2) Beneficiaz de prevederile alin. (1) &i urmtoarele persoane: a) nso#itorii persoanelor cu handicap grav, numai
n prezen#a acestora; b) asisten#ii personali ai persoanelor cu handicap grav.
(3) Persoanele cu handicap grav beneficiaz de gratuitatea transportului interurban, cu orice tip de tren, n limita
costului unui bilet de tren la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 cltorii dus-
ntors pe an calendaristic.
(4) Beneficiaz de prevederile alin. (3) &i nso#itorii copiilor cu handicap grav, numai n prezen#a acestora.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
174

(5) Persoanele cu afec#iuni renale care necesit hemodializ n alte localit#i dect cele de domiciliu beneficiaz de
gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, n limita costului unui bilet de tren la clasa a II-
a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, peste numrul de cltorii prevzut, n func#ie de
recomandarea centrului de dializ.
(6) Beneficiaz de prevederile alin. (5) &i asisten#ii personali sau nso#itorii persoanelor cu handicap care necesit
hemodializ.
(7) Sumele aferente drepturilor prevzute la alin. (1)-(6) se asigur din bugetul de stat prin bugetul Autorit#ii
Na#ionale pentru Persoanele cu Handicap.
(8) Modalitatea de acordare a drepturilor prevzute la alin. (1)-(6) se stabile&te prin hotrre a Guvernului.

Art. 30: n vederea asigurrii corelrii serviciilor din sistemul de protec#ie a copilului cu handicap cu serviciile din
sistemul de protec#ie a persoanelor adulte cu handicap, autorit#ile responsabile ale administra#iei publice au
obliga#ia s ia urmtoarele msuri specifice: a) s planifice &i s asigure tranzi#ia tnrului cu handicap din sistemul
de protec#ie a copilului n sistemul de protec#ie a persoanei adulte cu handicap, n baza nevoilor individuale
identificate ale acestuia; b) s asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap; c) s instituie
msuri menite s asigure pregtirea tnrului pentru via#a adult &i pentru via#a independent; d) s desf&oare, n
colaborare sau n parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, programe de pregtire pentru via#a de adult;
e) s desf&oare activit#i de informare a tnrului cu handicap n ceea ce prive&te oportunit#ile de educa#ie,
angajare, acces la via#a familial &i via#a social, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; f) s evalueze, la
cerere, elevii din unit#ile de nv#mnt speciale.

Art. 31
(1) Dreptul la asisten# social sub form de servicii sociale se acord la cerere sau din oficiu, dup caz, pe baza
actelor doveditoare, n condi#iile prevzute de lege.
(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se nregistreaz la autoritatea administra#iei publice locale
n a crei raz teritorial &i are domiciliul sau re&edin#a persoana cu handicap.
(3) Cererea &i actele doveditoare se depun spre nregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul
legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organiza#ia neguvernamental al crei membru este
persoana cu handicap.
(4) n vederea asigurrii serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, autorit#ile publice au obliga#ia s ia
urmtoarele msuri speciale:
a) s creeze condi#ii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunztoare nevoilor individuale ale persoanelor
cu handicap;
b) s ini#ieze, s sus#in &i s dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, n colaborare sau n
parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
c) s asigure ponderea personalului de specialitate angajat n sistemul de protec#ie a persoanelor cu handicap n
raport cu tipurile de servicii sociale: asisten#i sociali, psihologi, instructori de ergoterapie, kinetoterapeu#i, pedagogi
de recuperare, logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializa#i, medici psihiatri, medici
denti&ti, infirmieri;
d) s implice familia persoanei cu handicap n activit#ile de ngrijire, reabilitare &i integrare a acesteia;
e) s asigure instruirea n problematica specific a persoanei cu handicap a personalului care &i desf&oar
activitatea n sistemul de protec#ie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asisten#ilor personali &i a asisten#ilor
personali profesioni&ti;
f) s dezvolte &i s sprijine programe de colaborare ntre prin#i &i speciali&ti n domeniul handicapului, n
colaborare sau n parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
g) s nfiin#eze &i s sus#in sistemul bazat pe managementul de caz n protec#ia persoanei cu handicap;
h) s ncurajeze &i s sus#in activit#ile de voluntariat;
i) s asigure asisten# &i ngrijire socio-medical la domiciliul persoanei cu handicap.

Art. 33
(1) Autorit#ile administra#iei publice locale au obliga#ia de a organiza, administra &i finan#a servicii sociale
destinate persoanelor cu handicap, n condi#iile legii. Art. 34: (1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
handicap se afl sub coordonarea Autorit#ii Na#ionale pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Monitorizarea implementrii standardelor specifice de calitate &i controlul respectrii lor intr n competen#a
Autorit#ii Na#ionale pentru Persoanele cu Handicap &i se aplic de ctre personalul cu atribu#ii n domeniu,
conform unei metodologii aprobate de pre&edintele acesteia.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
175

(3) n realizarea activit#ii prevzute la alin. (1) personalul Autorit#ii Na#ionale pentru Persoanele cu Handicap are
acces n spa#iile care au legtur cu furnizarea de servicii sociale, la date &i informa#ii legate de persoanele cu
handicap beneficiare ale serviciului respectiv.

Art. 66
(1) Editurile au obliga#ia s pun matri#ele electronice utilizate pentru tiprirea cr#ilor &i revistelor la dispozi#ia
persoanelor juridice autorizate care le solicit pentru a le transforma n format accesibil persoanelor cu deficien#e
de vedere sau de citire, n condi#iile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor &i drepturile conexe, cu modificrile &i
completrile ulterioare.
(2) Bibliotecile publice au obliga#ia s nfiin#eze sec#ii cu cr#i n formate accesibile persoanelor cu deficien#e de
vedere sau de citire.

Art. 67
(1) Pn la data de 31 martie 2007, operatorii de telefonie mobil au urmtoarele obliga#ii: a) s adapteze cel pu#in
o cabin la o baterie de telefoane publice n conformitate cu prevederile legale n vigoare; b) s furnizeze informa#ii
despre costurile serviciilor n forme accesibile persoanelor cu handicap.
(3) Angaja#ii operatorilor de servicii bancare &i po&tale au obliga#ia de a acorda asisten# n completarea
formularelor, la solicitarea persoanelor cu handicap.

Art. 68 Pn la data de 31 decembrie 2007, proprietarii de spa#ii hoteliere au urmtoarele obliga#ii: a) s adapteze
cel pu#in o camer pentru gzduirea persoanei cu handicap care utilizeaz fotoliul rulant; b) s marcheze prin pavaj
sau covoare tactile intrarea, recep#ia &i s de#in harta tactil a cldirii; c) s monteze lifturi cu nsemne tactile.

Art. 69 alin. (1) Autorit#ile &i institu#iile centrale &i locale, publice sau private asigur interpre#i autoriza#i ai
limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

Art. 70 (1) Autorit#ile centrale &i locale publice, precum &i institu#iile centrale &i locale, publice sau de drept privat,
au obliga#ia de a asigura servicii de informare &i documentare accesibile persoanelor cu handicap.
(2) n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi, serviciile de rela#ii cu publicul vor afi&a &i vor
dispune de informa#ii accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv &i mintal. Art. 71: (1) Pn la data de 31
decembrie 2007, autorit#ile publice au obliga#ia s ia msuri pentru: a) accesibilizarea paginilor de internet
proprii, n vederea mbunt#irii accesrii documentelor electronice de ctre persoanele cu handicap vizual &i
mintal; b) utilizarea pictogramelor n toate serviciile publice; c) adaptarea telefoanelor cu telefax &i teletext pentru
persoanele cu handicap auditiv.
(3) n achizi#ia de echipamente &i software-uri, institu#iile publice vor avea n vedere respectarea criteriului de
accesibilitate.

Art. 82
(1) Unit#ile protejate autorizate beneficiaz de urmtoarele drepturi: a) scutire de la plata taxelor de autorizare la
nfiin#are &i de reautorizare; b) scutire de la plata impozitului pe profit, cu condi#ia ca cel pu#in 75% din fondul
ob#inut prin scutire s fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizi#ionarea de echipamente tehnologice,
ma&ini, utilaje, instala#ii de lucru &i/sau amenajarea locurilor de munc protejate, n condi#iile prevzute de Legea
nr. 571/2003, cu modificrile &i completrile ulterioare; c) alte drepturi acordate de autorit#ile administra#iei
publice locale finan#ate din fondurile proprii.
(2) La nceputul fiecrui an, unit#ile protejate autorizate au obliga#ia s prezinte raportul de activitate pentru anul
precedent Autorit#ii Na#ionale pentru Persoanele cu Handicap.
(3) Nerespectarea obliga#iei prevzute la alin. (2) se sanc#ioneaz cu suspendarea autoriza#iei de func#ionare ca
unitate protejat sau, dup caz, cu retragerea acesteia &i cu obliga#ia rambursrii integrale a facilit#ilor de care a
beneficiat pe durata func#ionrii ca unitate protejat autorizat.
(4) Procedura de suspendare sau retragere a autoriza#iei unit#ilor protejate se stabile&te prin normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.)

Art. 100 c) nerespectarea dispozi#iilor art. 78, se sanc#ioneaz cu amend de la 15.000 lei la 20.000 lei;

Art. 78
(1) Persoanele cu handicap pot fi ncadrate n munc conform pregtirii lor profesionale &i capacit#ii de munc,
atestate prin certificatul de ncadrare n grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel jude#ean sau al
sectoarelor municipiului Bucure&ti.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
176

(2) Autorit#ile &i institu#iile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaz persoane cu
handicap n condi#iile prevzute la alin. (2), pot opta pentru ndeplinirea uneia dintre urmtoarele obliga#ii: a) s
plteasc lunar ctre bugetul de stat o sum reprezentnd 50% din salariul de baz minim brut pe #ar nmul#it cu
numrul de locuri de munc n care nu au angajat persoane cu handicap; b) s achizi#ioneze produse sau servicii
realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate n unit#ile protejate autorizate, pe baz de
parteneriat, n sum echivalent cu suma datorat la bugetul de stat, n condi#iile prevzute la lit. a). (4) Fac
excep#ie de la prevederile alin. (2) institu#iile publice de aprare na#ional, ordine public &i siguran# na#ional. (5)
Monitorizarea &i controlul respectrii prevederilor alin. (2) &i (3) se fac de ctre Inspec#ia Muncii.)

Art. 100 d) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amend de la 6.000 lei la 12.000 lei &i/sau
suspendarea ori retragerea avizului de func#ionare;

Art. 100 e) nerespectarea condi#iilor de autorizare n timpul func#ionrii ca unitate protejat autorizat, cu amend
de la 20.000 lei la 25.000 lei &i retragerea autoriza#iei de func#ionare;

Art. 100 f) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare special adaptate, rezervate &i semnalizate
prin semnul interna#ional pentru persoane cu handicap, cu amend de la 200 lei la 1.100 lei &i ridicarea mijlocului
de transport de pe locul de parcare respectiv;

Art. 100 g) eliberarea de certificate de ncadrare n grad de handicap cu nclcarea criteriilor prevzute la art. 85
alin. (10), cu amend de la 2.500 lei la 5.000 lei. (Art. 85 alin. (10): Criteriile medicopsihosociale pe baza crora se
stabile&te ncadrarea n grad &i tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei &i
protec#iei sociale &i al ministrului snt#ii.)
(2) Constatarea contraven#iilor &i aplicarea amenzilor contraven#ionale prevzute la alin. (1) lit. a), b, d), e) &i g) se
fac de ctre personalul Ministerului Muncii, Familiei &i Protec#iei Sociale, mputernicit n acest sens prin ordin al
ministrului muncii, familiei &i protec#iei sociale.
(3) Constatarea contraven#iilor &i aplicarea amenzilor contraven#ionale prevzute la alin. (1) lit. c) se fac de ctre
personalul Inspec#iei Muncii.
(4) Constatarea contraven#iei &i aplicarea amenzii contraven#ionale prevzute la alin. (1) lit. f) se fac de ctre agen#ii
de circula#ie sau de ctre personalul de control cu atribu#ii n acest sens.


Codul Muncii Legea nr. 53/200351

Art. 5
(1) n cadrul rela#iilor de munc func#ioneaz principiul egalit#ii de tratament fa# de to#i salaria#ii &i angajatorii.
(2) Orice discriminare direct sau indirect fa# de un salariat, bazat pe criterii de sex, orientare sexual,
caracteristici genetice, vrst, apartenen# na#ional, ras, culoare, etnie, religie, op#iune politic, origine social,
handicap, situa#ie sau responsabilitate familial, apartenen# ori activitate sindical, este interzis.
(3) Constituie discriminare direct actele &i faptele de excludere, deosebire, restric#ie sau preferin#, ntemeiate pe
unul sau mai multe dintre criteriile prevzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrngerea ori
nlturarea recunoa&terii, folosin#ei sau exercitrii drepturilor prevzute n legisla#ia muncii.
(4) Constituie discriminare indirect actele &i faptele ntemeiate n mod aparent pe alte criterii dect cele prevzute
la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminri directe.

Art. 6
(3) Pentru munc egal sau de valoare egal este interzis orice discriminare bazat pe criteriul de sex cu privire la
toate elementele &i condi#iile de remunerare.

Art. 159
(3) La stabilirea &i la acordarea salariului este interzis orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexual,
caracteristici genetice, vrst, apartenen# na#ional, ras, culoare, etnie, religie, op#iune politic, origine social,
handicap, situa#ie sau responsabilitate familial, apartenen# ori activitate sindical.

Executarea contractului individual de munc
Art. 37. Drepturile &i obliga#iile privind rela#iile de munc dintre angajator &i salariat se stabilesc potrivit legii, prin
negociere, n cadrul contractelor colective de munc &i al contractelor individuale de munc.
[...]
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
177


Art. 39. - (1) Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
[...]
d) dreptul la egalitate de &anse &i de tratament;
[...]

Art. 40. - (1) Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
[...]
f) s stabileasc obiectivele de performan# individual, precum &i criteriile de evaluare a realizrii acestora.
(2) Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obliga#ii:
[]
c) s acorde salaria#ilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc aplicabil &i din
contractele individuale de munc;
f) s plteasc toate contribu#iile &i impozitele aflate n sarcina sa, precum &i s re#in &i s vireze contribu#iile &i
impozitele datorate de salaria#i, n condi#iile legii;
g) s nfiin#eze registrul general de eviden# a salaria#ilor &i s opereze nregistrrile prevzute de lege;
[...]
i) s asigure confiden#ialitatea datelor cu caracter personal ale salaria#ilor.

Art. 159.
[...]
(3) La stabilirea &i la acordarea salariului este interzis orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexual,
caracteristici genetice, vrst, apartenen# na#ional, ras, culoare, etnie, religie, op#iune politic, origine social,
handicap, situa#ie sau responsabilitate familial, apartenen# ori activitate sindical.

TITLUL X
Inspec#ia Muncii
Art. 237. Aplicarea reglementrilor generale &i speciale n domeniul rela#iilor de munc, securit#ii &i snt#ii n
munc este supus controlului Inspec#iei Muncii, ca organism specializat al administra#iei publice centrale, cu
personalitate juridic, n subordinea Ministerului Muncii, Familiei &i Protec#iei Sociale.
[...]


TITLUL XI
Rspunderea juridic

CAPITOLUL I

Art. 241. Regulamentul intern se ntocme&te de ctre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentan#ilor
salaria#ilor, dup caz
62
.

Art. 242. Regulamentul intern cuprinde cel pu#in urmtoarele categorii de dispozi#ii:
a) reguli privind protec#ia, igiena &i securitatea n munc n cadrul unit#ii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminrii &i al nlturrii oricrei forme de nclcare a demnit#ii;
c) drepturile &i obliga#iile angajatorului &i ale salaria#ilor;
[...].

Art. 243. - (1) Regulamentul intern se aduce la cuno&tin#a salaria#ilor prin grija angajatorului &i &i produce efectele
fa# de salaria#i din momentul informrii acestora.
(2) Obliga#ia de informare a salaria#ilor cu privire la con#inutul regulamentului intern trebuie ndeplinit de
angajator.
(3) Modul concret de informare a fiecrui salariat cu privire la con#inutul regulamentului intern se stabile&te prin
contractul colectiv de munc aplicabil sau, dup caz, prin con#inutul regulamentului intern.


62
Legea nu prevede sanc$iuni pentru nentocmirea acestuia, Inspec$ia Muncii nu verific! acest lucru.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
178

(4) Regulamentul intern se afi&eaz la sediul angajatorului.

Art. 244. Orice modificare ce intervine n con#inutul regulamentului intern este supus procedurilor de informare
prevzute la art. 243.

Art. 245.
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozi#iile regulamentului intern, n msura n care
face dovada nclcrii unui drept al su.
(2) Controlul legalit#ii dispozi#iilor cuprinse n regulamentul intern este de competen#a instan#elor judectore&ti,
care pot fi sesizate n termen de 30 de zile de la data comunicrii de ctre angajator a modului de solu#ionare a
sesizrii formulate potrivit alin. (1).

Art. 246.
(1) ntocmirea regulamentului intern la nivelul fiecrui angajator se realizeaz n termen de 60 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentului cod.
(2) n cazul angajatorilor nfiin#a#i dup intrarea n vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevzut la alin.
(1) ncepe s curg de la data dobndirii personalit#ii juridice.

CAPITOLUL IV
Rspunderea contraven#ional
Art. 260.
(1) Constituie contraven#ie &i se sanc#ioneaz astfel urmtoarele fapte:
a) nerespectarea dispozi#iilor privind garantarea n plat a salariului minim brut pe #ar, cu amend de la 300 lei la
2.000 lei;
b) nclcarea de ctre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amend de la 300 lei la 1.000 lei;
c) mpiedicarea sau obligarea, prin amenin#ri ori prin violen#e, a unui salariat sau a unui grup de salaria#i s
participe la grev ori s munceasc n timpul grevei, cu amend de la 1.500 lei la 3.000 lei;
[...]

(2) Constatarea contraven#iilor &i aplicarea sanc#iunilor se fac de ctre inspectorii de munc.
[...]

CAPITOLUL V
Rspunderea penal
[...]
Art. 262. Neexecutarea unei hotrri judectore&ti definitive privind reintegrarea n munc a unui salariat
constituie infrac#iune &i se pedepse&te cu nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amend.
Art. 263. - (1) n cazul infrac#iunilor prevzute la art. 261 &i 262, ac#iunea penal se pune n mi&care la plngerea
persoanei vtmate.
(2) mpcarea pr#ilor nltur rspunderea penal.

Art. 264.
(4) n cazul svr&irii uneia dintre infrac#iunile prevzute la alin. (2) &i (3) &i la art. 264 alin. (3)
63
, instan#a de
judecat poate dispune &i aplicarea uneia dintre urmtoarele pedepse complementare:
a) pierderea total sau par#ial a dreptului angajatorului de a beneficia de presta#ii, ajutoare sau subven#ii publice,
inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorit#ile romne, pentru o perioad de pn la 5 ani;
[...]


63
Nu sunt incluse aspecte legate de egalitatea de %anse sau regulamentele interne
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
179

Legea nr. 188/1999 privind Statutul func#ionarilor publici, actualizat n 2009

Sec#iunea 1 - Drepturile func#ionarilor publici
Art. 27
[...]
(2) Este interzis orice discriminare ntre func#ionarii publici pe criterii politice, de apartenen# sindical, convingeri
religioase, etnice, de sex, orientare sexual, stare material, origine social sau de orice alt asemenea natur.

Sec#iunea 1 - Recrutarea func#ionarilor publici
Art. 57
[...]
(3) Concursul are la baz principiul competi#iei deschise, transparen#ei, meritelor profesionale &i competen#ei,
precum &i cel al egalit#ii accesului la func#iile publice pentru fiecare cet#ean care ndepline&te condi#iile legale.
64Legea educaiei naionale

Art. 118
(2) n institu#iile de nv#mnt superior nu sunt admise discriminri pe criterii de vrst, etnie, sex, origine social,
orientare politic sau religioas, orientare sexual sau alte tipuri de discriminare, cu excep#ia msurilor afirmative
prevzute de lege.
(3) Studen#ii cu dizabilit#i fizice au dreptul s aib ci de acces adaptate acestora n totalitatea spa#iilor
universitare, precum &i condi#ii pentru desf&urarea normal a activit#ilor academice, sociale &i culturale n cadrul
institu#iilor de nv#mnt superior.

Art. 202. (1) Principiile care reglementeaz activitatea studen#ilor n cadrul comunit#ii universitare sunt:
a) principiul nediscriminrii n baza cruia to#i studen#ii beneficiaz de egalitate de tratament din partea institu#iei
de nv#mnt superior; orice discriminare direct sau indirect fa# de student este interzis;
65Legea 107/2006 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen# a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea
organizaiilor &i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob &i a promov#rii cultului persoanelor vinovate
de s#vr&irea unor infraciuni contra p#cii &i omenirii

Art. 1.
Pentru prevenirea &i combaterea incitrii la ur na#ional, rasial sau religioas, la discriminare &i la svr&irea de
infrac#iuni contra pcii &i omenirii, prezenta Ordonan# de Urgen# reglementeaz interzicerea organiza#iilor &i
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob &i a promovrii cultului persoanelor vinovate de svr&irea unor
infrac#iuni contra pcii &i omenirii.

Art. 3.
(1) Constituirea unei organiza#ii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepse&te cu nchisoare de la 5 la 15 ani
&i interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceea&i pedeaps se sanc#ioneaz &i aderarea la o organiza#ie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum
&i sprijinirea sub orice form a unei organiza#ii avnd acest caracter.
[...]


64
Nu exist! prevederi privind sanc$iunile aplicate n cazul neimplement!rii principiului.
65
Nu se prev!d sanc$iuni pentru neimplementarea principiului
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
180

Art. 4.
(1) Rspndirea, vnzarea sau confec#ionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum &i de#inerea, n
vederea rspndirii, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani &i interzicerea unor
drepturi.
(2) Cu aceea&i pedeaps se sanc#ioneaz &i utilizarea n public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.
(3) Nu constituie infrac#iune fapta prevzut la alin. (1) sau (2), dac este svr&it n interesul artei sau &tiin#ei,
cercetrii ori educa#iei.

Art. 5. Promovarea cultului persoanelor vinovate de svr&irea unei infrac#iuni contra pcii &i omenirii sau
promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagand, svr&it prin orice mijloace, n public, se
pedepse&te cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani &i interzicerea unor drepturi.

Art. 6. Contestarea sau negarea n public a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepse&te cu nchisoare de
la 6 luni la 5 ani &i interzicerea unor drepturi.

Art. 7. n cazul infrac#iunilor prevzute la art. 3-6, urmrirea penal se efectueaz, n mod obligatoriu, de ctre
procuror.

Art. 8.
(1) Constituie contraven#ie &i se sanc#ioneaz cu amend de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei:
a) rspndirea, vnzarea sau confec#ionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum &i de#inerea, n
vederea rspndirii, a unor astfel de simboluri de ctre o persoan juridic;
b) utilizarea n public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de ctre o persoan juridic;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de svr&irea unor infrac#iuni contra pcii &i omenirii sau promovarea
ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagand, svr&it prin orice mijloace, n public, de ctre o
persoan juridic.
(2) Nu constituie contraven#ie fapta prevzut la alin. (1) lit. a) sau b), dac este svr&it n interesul artei sau
&tiin#ei, cercetrii ori educa#iei.
(3) Constatarea contraven#iei &i aplicarea sanc#iunii se fac de ctre personalul mputernicit n acest scop de ctre
ministrul culturii &i cultelor, precum &i de ctre personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne.
[...]

Dizolvarea persoanei juridice
Art. 9.
(1) Pot fi dizolvate prin hotrre judectoreasc persoanele juridice care desf&oar una sau mai multe dintre
urmtoarele activit#i:
a) activit#i specifice organiza#iei cu caracter fascist, rasist sau xenofob n sensul art. 2 lit. a);
b) rspndirea, vnzarea sau confec#ionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau de#inerea, n vederea
rspndirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor n public;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de svr&irea unor infrac#iuni contra pcii &i omenirii sau promovarea
ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagand svr&it prin orice mijloace, n public.

CAPITOLUL IV
Obliga#iile autorit#ilor administra#iei publice
Art. 12. Se interzice ridicarea sau men#inerea n locuri publice, cu excep#ia muzeelor, a unor statui, grupuri
statuare, plci comemorative referitoare la persoanele vinovate de svr&irea unor infrac#iuni contra pcii &i
omenirii.

Art. 13.
(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de svr&irea unor infrac#iuni contra pcii &i omenirii unor
strzi, bulevarde, scuaruri, pie#e, parcuri sau altor locuri publice.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de svr&irea unor infrac#iuni contra pcii &i
omenirii unor organiza#ii, cu sau fr personalitate juridic.

Legea 292/2011 cu privire la asistena social#
Art. 9 (8): Angajatorii care ncadreaz n munc persoane crora li se acord beneficii de asisten# social pot
beneficia, n condi#iile legii, de facilit#i fiscale sau de alt natur.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
181


Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur#rilor pentru &omaj &i stimularea ocup#rii forei de munc#

ART. 4
(1) n aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminri pe criterii politice, de ras,
na#ionalitate, origine etnic, limb, religie, categorie social, convingeri, sex &i vrst.
(2) Msurile &i drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie
discriminare n sensul prevederilor alin. (1).

SEC(IUNEA 3 Stimularea angajatorilor pentru ncadrarea n munc a &omerilor
ART. 77
Stimularea angajatorilor pentru ncadrarea n munc a &omerilor se realizeaz prin:
a) subven#ionarea locurilor de munc;
b) acordarea de credite n condi#ii avantajoase n vederea crerii de noi locuri de munc;
c) acordarea unor facilit#i.

CAPITOLUL 7 Rspunderea juridic (art. 110-119)
ART. 110
nclcarea prevederilor prezentei legi atrage, dup caz, rspunderea disciplinar, material, civil, contraven#ional
sau penal.

ART. 111
nclcarea de ctre angajator a obliga#iilor prevzute la art. 26 alin. (1) &i la art. 27, constnd n sustragerea de la
obliga#ia privind plata contribu#iilor la bugetul asigurrilor pentru &omaj, constituie infrac#iune &i se pedepse&te cu
nchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amend.

ART. 112
Re#inerea de ctre angajator de la salaria#i a contribu#iilor datorate bugetului asigurrilor pentru &omaj &i nevirarea
acestora n termen de 15 zile n conturile stabilite potrivit reglementrilor n vigoare constituie infrac#iune &i se
pedepse&te cu nchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amend.

ART. 116
Controlul respectrii obliga#iilor privind ncadrarea n munc &i men#inerea raporturilor de munc, asumate de
angajatorii care au beneficiat de subven#ii, credite sau fonduri nerambursabile din bugetul asigurrilor pentru
&omaj, precum &i de facilit#i n temeiul art. 93, se efectueaz de ctre organele de control msuri active din cadrul
agen#iilor pentru ocuparea for#ei de munc jude#ene, respectiv a municipiului Bucure&ti, care vor constata &i vor
aplica, dup caz, sanc#iunile prevzute de prezenta lege.
Legea nr. 95/2006 privind reforma din domeniul s#n#t#ii

Nu se prevd sanc#iuni pentru nclcarea legii.


LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local

Art. 1
(4) Serviciul de transport public local de persoane &i de mrfuri se organizeaz de ctre autorit#ile administra#iei
publice locale, pe raza administrativ-teritorial respectiv, cu respectarea urmtoarelor principii:
b) garantarea accesului egal &i nediscriminatoriu al operatorilor de transport &i al transportatorilor autoriza#i la
pia#a transportului public local;
m) protec#ia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;

ART. 14
(1) Serviciile de transport public local se realizeaz prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice
care, mpreun cu mijloacele de transport, formeaz sistemul de transport public local.


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
182

Anexa 3: Lista celor 35 de DMI analizate n cadrul E2
IMPACT DIRECT (DMI-uri SPECIFICE)

Nr PO AP DMI Obiective Specifice
Domeniile /
subiectele relevante
Impact asupra
egalit#ii de &anse
10. Programul
Opera#ional
Regional (FEDR)
3. mbunt#irea
infrastructurii
sociale
3.1 Reabilitarea,
modernizarea &i
echiparea
infrastructurii
serviciilor medicale
mbunt#irea calit#ii serviciilor de
asistent medical &i repartizarea
teritorial-regional echilibrat pentru
asigurarea unui acces egal al
cet#enilor la serviciile de sntate
Sntate, bunstare,
incluziune social:
accesul la servicii
sanitare &i de
asisten# medical
Impact direct
11. Programul
Opera#ional
Regional (FEDR)
3. mbunt#irea
infrastructurii
sociale
3.2 Reabilitarea,
modernizarea,
dezvoltarea &i
echiparea
infrastructurii
serviciilor sociale
Ameliorarea, pe ntreg teritoriul #rii, a
calit#ii &i capacit#i infrastructurii
serviciilor sociale, pentru asigurarea
accesului egal al tuturor cet#enilor la
astfel de servicii
Sntate, bunstare,
incluziune social:
infrastructuri sociale
Impact direct
12. Programul
Opera#ional
Regional (FEDR)
3. mbunt#irea
infrastructurii
sociale
3.4 Reabilitarea,
modernizarea,
dezvoltarea &i
echiparea
infrastructurii
educa#ionale
preuniversitare,
universitare
&i a infrastructurii
pentru formare
profesional.
mbunt#irea calit#ii infrastructurii
educa#ionale, a dotrii &colilor, a
structurilor de cazare pentru studen#i
&i a centrelor pentru formare
profesional continu, pentru
asigurarea unui proces educa#ional
ini#ial &i continuu la standarde
europene &i a cre&terii participrii
popula#iei &colare &i a adul#ilor la
procesul educa#ional
66

Educa#ie &i formare:
adaptarea &i
echiparea pentru
facilitarea accesului
Impact direct
13. POS Dezvoltarea
Resurselor
Umane (FSE)
2. Corelarea
nv#rii pe tot
parcursul vie#ii cu
pia#a muncii
2.1 Tranzi#ia de la
&coal la via#a activ
Dezvoltarea competen#elor
profesionale ale persoanelor asistate
(elevi, studen#i, absolven#i) pentru
facilitarea integrrii acestora pe pia#a
muncii
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe pia#a
muncii
Impact direct
14. POS Dezvoltarea
Resurselor
Umane (FSE)
2. Corelarea
nv#rii pe tot
parcursul vie#ii cu
pia#a muncii
2.2 Prevenirea &i
corectarea prsirii
timpurii a &colii
Dezvoltarea &i cre&terea accesului la
nv#mnt pre&colar &i &colar, la
programe de tipul &coala dup
&coal, furnizarea serviciilor de
orientare &i consiliere, dezvoltarea
curriculei relevante, predare centrat
pe elev, campanii de sensibilizare etc.
Dezvoltarea programelor de
reintegrare n educa#ie a celor care
prsesc timpuriu &coala, educa#ia de
tip a doua &ans, forme flexibile de
educa#ie etc.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe pia#a
muncii
Impact direct
15. POS Dezvoltarea
Resurselor
Umane (FSE)
3. Cre&terea
adaptabilit#ii
lucrtorilor &i a
ntreprinderilor
3.3 Dezvoltarea
parteneriatelor &i
ncurajarea
ini#iativelor pentru
partenerii sociali &i
societatea civil
Sprijin pentru mbunt#irea
capacit#ii partenerilor sociali &i ai
societ#ii civile, respectiv a
sindicatelor, patronatelor, Comitetelor
Sectoriale, ONG-urilor, Pactelor
Regionale &i Parteneriatelor Locale
pentru Ocupare &i Incluziune Social &i
Secretariatelor Tehnice Permanente
ale acestora, a altor re#ele relevante n
domeniile ocuprii for#ei de munc &i
n domeniul social pentru a contribui
pe deplin la dezvoltarea resurselor
umane din Romania
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe pia#a
muncii
Impact direct


66
Selectate #innd cont de indicatorii DMI: 5.000 copii defavoriza#i care beneficiaz de unit#i de nv#mnt reabilitate/
modernizate / extinse / echipate infrastructura de nv#mnt preuniversitar
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
183

Nr PO AP DMI Obiective Specifice
Domeniile /
subiectele relevante
Impact asupra
egalit#ii de &anse
16. POS Dezvoltarea
Resurselor
Umane (FSE)
3. Promovarea
msurilor active
de ocupare
5.1 Dezvoltarea &i
implementarea
msurilor active de
ocupare
Flexibilizarea tinerilor &i &omerilor de
lung durat pentru a satisface
cerin#ele n permanent schimbare de
pe pia#a muncii.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe pia#a
muncii
Impact direct
17. POS Dezvoltarea
Resurselor
Umane (FSE)
3. Promovarea
msurilor active
de ocupare
5.2 Promovarea
sustenabilit#ii pe
termen lung a
zonelor rurale n
ceea ce prive&te
dezvoltarea
resurselor umane &i
ocuparea for#ei de
munc
Extragerea persoanelor inactive din
punct de vedere economic care
triesc n mediul rural &i care &i
c&tig existen#a din activit#i legate
de agricultura de subzisten#,
efectuate n propriile gospodrii &i
orientarea acestora ctre sectorul
non-agricol, &i anume sectorul
industrial &i de servicii. Va fi acordat
o aten#ie special tinerilor &i femeilor.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe pia#a
muncii
Impact direct
18. POS Dezvoltarea
Resurselor
Umane (FSE)
3. Promovarea
incluziunii sociale
6.1 Dezvoltarea
economiei sociale
Sprijin acordat unor entit#i precum
ONG-urile, cooperativele sociale,
asocia#iile de ajutor reciproc, alte
organiza#ii de caritate &i voluntariat,
ca instrumente flexibile &i sustenabile
de asisten# a comunit#ilor n
atingerea propriilor obiective,
precum:
stimularea crerii de locuri de
munc &i dezvoltarea aptitudinilor
consolidarea capacit#ii comunitare
pentru sprijinul social
sprijinirea cre&terii economice &i
revitalizarea vecint#ii
protec#ia mediului
mobilizarea grupurilor
dezavantajate.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe pia#a
muncii, promovarea
activit#ilor
independente &i
antreprenoriatului.

Sntate, bunstare,
incluziune social:
proiecte la nivel
comunitar
Impact direct
19. POS Dezvoltarea
Resurselor
Umane (FSE)
2. Promovarea
incluziunii sociale
6.2 mbunt#irea
accesului &i
participrii
grupurilor
vulnerabile pe pia#a
muncii
Sporirea gradului de participare &i
combaterea excluziunii sociale prin
motivarea persoanelor n
integrarea/reintegrarea pe pia#a
muncii, asistarea lor n cutarea
efectiv a unui loc de munc,
facilitarea accesului la formare &i alte
msuri active de ocupare, inclusiv
ajutorul acordat persoanelor cu
probleme de sntate pentru a reveni
la locul de munc, stimulnd, n
acela&i timp valorizarea muncii &i
nlturnd capcana &omajului, a
srciei &i a inactivit#ii.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe pia#a
muncii, evitarea
discriminrii pe pia#a
muncii

Educa#ie &i formare:
adaptarea &i
echiparea pentru
facilitarea accesului
Impact direct
20. POS Dezvoltarea
Resurselor
Umane (FSE)
2. Promovarea
incluziunii sociale
6.3 Promovarea
egalit#ii de &anse
pe pia#a muncii
Eliminarea discriminrii &i a practicilor
discriminatorii pe motive de etnie,
dizabilitate sau vrst.
Drepturi
Fundamentale
Ocupare: evitarea
discriminrii pe pia#a
muncii
Impact direct
21. POS Dezvoltarea
Resurselor
Umane (FSE)
3. Promovarea
incluziunii sociale
6.4 Ini#iative
transna#ionale
pentru o pia#
inclusiv a muncii
Crearea unei pie#e a muncii mai
permisive, flexibile &i inclusive &i
acoperirea unei serii largi de activit#i:
schimbul de informa#ii ntre
administra#ii, formatori, factorii
interesa#i de pe pia#a muncii &i politici
sociale, adaptarea &i transferul de
experien# din alte state, studii &i
evaluri, ac#iuni comune.
Drepturi
Fundamentale
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe pia#a
muncii
Impact direct
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
184

IMPACT INDIRECT (DMI-uri NESPECIFICE)
Nr PO AP DMI Obiective Specifice Domeniile /
subiectele
relevante
Impact asupra
egalit#ii de
&anse
22. Programul
Opera#ional
Regional (FEDR)
1. Sprijinirea
dezvoltrii
durabile a
ora&elor poli
urbani de
cre&tere
1.1 Planuri de dezvoltare
urban integrat:
- Poli de dezvoltare
- Poli de dezvoltare urban
- Centre urbane
Sporirea calit#ii vie#ii &i crearea
de noi locuri de munc n ora&e
&i n mprejurimi, prin reabilitarea
infrastructurii urbane,
optimizarea serviciilor, inclusiv a
serviciilor sociale, precum &i prin
dezvoltarea structurii de sprijin a
afacerilor &i antreprenoriatului
Sntate,
bunstare,
incluziune social:
dezvoltare urban,
infrastructura
social &i securitate
n zonele urbane.
Impact indirect
23. POS Cre&terea
Competitivit#ii
Economice (FEDR)
3. TIC pentru
sectoarele public
&i privat
3.1 Sprijinirea utilizrii TIC

3.1.1 Sprijinirea accesului la
broadband &i la servicii
conexe
Accesul la conexiunile
broadband n zonele de e&ec al
pie#ei (de ex. n zonele rurale &i
zonele urbane mici) cu
respectarea Liniilor directoare
ale UE privind criteriile &i
modalit#ile de implementare a
fondurilor structurale pentru
sus#inerea comunica#iilor
electronice.
Sntate,
bunstare,
incluziune social:
accesul la &i
utilizarea
tehnologiei TIC,
comunicare (n
moduri alternative)
Impact indirect
24. POS Cre&terea
Competitivit#ii
Economice (FEDR)
3. TIC pentru
sectoarele public
&i privat
3.2 Dezvoltarea &i cre&terea
eficien#ei serviciilor publice
electronice
3.2.1 Sus#inerea
implementrii de solu#ii de e-
guvernare &i asigurarea
conexiunii la broadband,
acolo unde este necesar
Sprijinirea competitivit#ii
economice prin cre&terea
interac#iunilor dintre sectorul
public &i ntreprinderi / cet#eni
prin valorificarea la maxim a
poten#ialului TIC &i al aplica#iilor.
Sntate,
bunstare,
incluziune social:
accesul la &i
utilizarea
tehnologiei TIC,
comunicare (n
moduri alternative)
Impact indirect
25. POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
(FSE)
1. Educa#ia &i
formarea
profesional n
sprijinul cre&terii
economice &i
dezvoltrii
societ#ii bazate
pe cunoa&tere
1.1 Accesul la educa#ie &i
formare profesional ini#ial
de calitate
Modernizarea &i restructurarea
sistemelor de educa#ie &i
formare profesional &i tehnic
ini#ial n cadrul unei abordri
integrate (ac#iuni sistemice,
sprijin pentru furnizori,
dezvoltarea personalului,
dezvoltare &i furnizare de oferte /
programe educa#ionale &i
formare profesional ini#ial,
servicii de suport integrate
pentru educa#ie &i formare
profesional ini#ial, cum ar fi
orientare &i consiliere, ac#iuni
inovative n vederea sprijinirii
accesului la educa#ie &i formare
profesional ini#ial de calitate).
Educa#ie &i
formare:
participarea la
formarea
profesional,
modernizarea
sistemului
educa#ional
Impact indirect
26. POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
(FSE)
1. Educa#ia &i
formarea
profesional n
sprijinul cre&terii
economice &i
dezvoltrii
societ#ii bazate
pe cunoa&tere
1.2 Calitate n nv#mntul
superior
Modernizarea &i restructurarea
sistemului de nv#mnt
superior ntr-o abordare
integrat (ac#iuni sistemice,
sprijin pentru furnizori,
dezvoltarea personalului,
dezvoltarea &i furnizarea de
oferte universitare, ac#iuni
inovative pentru sprijinirea
procesului de optimizare &i
dezvoltare a sistemului de
nv#mnt superior).
Educa#ie &i
formare:
participarea la
formare
profesional,
modernizarea
sistemului
educa#ional
Impact indirect
27. POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
(FSE)
1. Educa#ia &i
formarea
profesional n
sprijinul cre&terii
economice &i
dezvoltrii
societ#ii bazate
pe cunoa&tere
1.3 Dezvoltarea resurselor
umane din educa#ie &i
formare
mbunt#irea formrii
profesionale ini#iale &i FPC &i
calificarea profesorilor,
personalului didactic &i
formatorilor.
Educa#ie &i
formare:
participarea la
formarea
profesional,
modernizarea
sistemului
educa#ional
Impact indirect
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
185

Nr PO AP DMI Obiective Specifice Domeniile /
subiectele
relevante
Impact asupra
egalit#ii de
&anse
28. POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
(FSE)
1. Educa#ia &i
formarea
profesional n
sprijinul cre&terii
economice &i
dezvoltrii
societ#ii bazate
pe cunoa&tere
1.4 Calitate n FPC Cre&terea capacit#ii sistemului
public &i privat de FPC de a
furniza servicii de calitate n
vederea sus#inerii obiectivului de
cre&tere a participrii la formare
cu accent asupra dezvoltrii
sistemului (instrumente,
metodologii, standarde etc.), &i
asigurarea calit#ii.
Educa#ie &i
formare:
participarea la
formare
profesional,
modernizarea
sistemului
educa#ional
Impact indirect
29. POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
(FSE)
2. Corelarea
nv#rii pe tot
parcursul vie#ii cu
pia#a muncii
2.3 Acces &i participare la FPC Cre&terea accesului &i participrii
la programele FPC, facilitarea
calificrii angaja#ilor
Ocupare:
adaptarea &i
echiparea pentru
facilitarea
accesului
Impact indirect
30. POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
(FSE)
3. Cre&terea
adaptabilit#ii
lucrtorilor &i a
ntreprinderilor
3.1 Promovarea culturii
antreprenoriale


Transformarea
antreprenoriatului ntr-o
op#iune de carier pentru
fiecare, ca o solu#ie important
pentru contracararea efectelor
negative ale ajustrilor
structurale &i ale procesului de
restructurare a industriei,
genernd alternative economice
&i sociale &i mbunt#ind statutul
economic al unui numr
semnificativ de persoane.
Ocupare:
promovarea
activit#ilor
independente &i a
antreprenoriatului
Impact indirect
31. POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
(FSE)
3. Cre&terea
adaptabilit#ii
lucrtorilor &i a
ntreprinderilor
3.2 Formare &i sprijin pentru
ntreprinderi &i angaja#i
pentru promovarea
adaptabilit#ii+
Crearea capacit#ii interne a
ntreprinderilor pentru
dezvoltarea propriilor resurse
umane, inclusiv programe de
formare specializate, axate pe
noile tehnologii.
Ocupare:
productivitate &i
calitatea muncii
Impact indirect
32. POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
(FSE)
4. Modernizarea
Serviciului Public
de Ocupare
4.1 ntrirea capacit#ii
Serviciului Public de Ocupare
de furnizare a serviciilor de
ocupare

Sprijinirea activit#ilor cu privire
la ntrirea capacit#ii SPO de
furnizare a serviciilor de ocupare.
Vor fi promovate interven#iile
care vor duce la rela#ii
mbunt#ite ntre SPO &i clien#ii
acestora &i de asemenea la un
acces sporit la msuri active de
ocupare.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe pia#a
muncii
Impact indirect
33. POS Dezvoltarea
Resurselor Umane
(FSE)
4. Modernizarea
Serviciului Public
de Ocupare
4.2 Formarea personalului
SPO
Conceperea &i consolidarea
strategiei de FPC a SPO pentru
sporirea calit#ii &i eficien#ei
serviciilor furnizate &i
consolidarea capacit#ii SPO de
adaptare la pia#a muncii.
Ocupare: sporirea
gradului de
participare pe pia#a
muncii
Impact indirect

IRELEVANTE (DMI NESPECIFICE)
Nr.
PO AP DMI
34. POS Cre&terea Competitivit#ii
Economice (FEDR)
1. Un sistem de produc#ie inovativ &i eco-eficient
1.1 Investi#ii productive &i pregtirea pentru competi#ia pe pia#
a ntreprinderilor, n special a IMM-urilor
35.
POS Cre&terea Competitivit#ii
Economice (FEDR)
3. TIC pentru sectoarele public &i privat
3.3 Sus#inerea e-economiei
3.3.2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comer# electronic
&i a altor solu#ii on-line pentru afaceri
36.
POS Mediu (FEDR, FC)
1. Extinderea &i modernizarea re#elelor de ap &i
de ap uzat
1.1 Extinderea / modernizarea re#elelor de ap &i de ap uzat
37.
POS Mediu (FEDR, FC)
4. Implementarea unor sisteme adecvate de
management pentru protec#ia naturii
4.1 Dezvoltarea infrastructurii &i a planurilor de management n
vederea protejrii biodiversit#ii &i Natura 2000
38.
POS Transport (FEDR, FC)
1. Modernizarea &i dezvoltarea axelor prioritare
TEN-T n scopul dezvoltrii unui sistem durabil de
transport &i integrrii acestuia n re#elele de
transport ale UE
1.2 Modernizarea &i dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a
lungul Axei Prioritare TEN-T 22
39. POS Transport (FEDR, FC) 4. Asisten# tehnic 4.1 Sprijin pentru managementul, implementarea,
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
186

Nr.
PO AP DMI
monitorizarea &i controlul POS T
40.
PO Dezvoltarea Capacit#ii
Administrative (FSE)
1. mbunt#iri de structur &i proces ale
managementului ciclului de politici publice
1.2 Cre&terea responsabilizrii administra#iei publice
41.
PO Dezvoltarea Capacit#ii
Administrative (FSE)
1. mbunt#iri de structur &i proces ale
managementului ciclului de politici publice
1.3 mbunt#irea eficien#ei organiza#ionale
42.
PO Dezvoltarea Capacit#ii
Administrative (FSE)
2. mbunt#irea calit#ii &i eficien#ei furnizrii
serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
2.2 mbunt#irea calit#ii &i eficien#ei furnizrii serviciilor
43.
PO Asisten# Tehnic (FEDR)
1. Sprijin pentru implementarea instrumentelor
structurale &i coordonarea programelor
1.2 Sprijin pentru evaluare
44.
PO Asisten# Tehnic (FEDR)
3. Diseminarea informa#iei &i promovarea
instrumentelor structurale
3.1 Diseminarea informa#iilor generale &i derularea activit#ilor
de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate
Romniei
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
187

Anexa 4: Liste de verificare utilizate n cadrul E2
LIST* DE VERIFICARE LA NIVEL DE PROGRAM PENTRU TOATE PO-urile
ASPECTUL CARE VA FI VERIFICAT CONSTATARE
(1) Faza de programare
1. Este definit n vreun fel conceptul?
2. Dac da, n ce mod (copy+paste)
3. Aceast defini#ie este bazat pe legisla#ia romneasc / european / pe ambele / pe niciuna?
4. Defini#ia face distinc#ia ntre egalitatea de gen &i nediscriminare, accesibilitate?
5. Care domenii / subiecte identificate n Raportul Ini#ial sunt men#ionate n defini#ie / abordare etc.? Sunt acestea
men#ionate &i n cadrul Strategiei Europa 2020? Exist domenii / subiecte utilizate n document care s nu fie
identificate n RI / Strategia Europa 2020?

6. Care grupuri vulnerabile identificate n RI sunt men#ionate n defini#ie / abordare etc.? Sunt acestea men#ionate &i n
cadrul Strategiei Europa 2020? Exist grupuri vulnerabile utilizate n document care s nu fie identificate n RI /
Strategia Europa 2020?

7. Definirea conceptului de egalitate de &anse n cadrul Ghidurilor (dac exist) care au fost publicate / distribuite n timpul
etapei de elaborare a Programului.

(3) Faza de implementare - Selec#ia proiectelor
8. Exist prevederi specifice cu privire la principiul egalit#ii de &anse corelat cu procesul de selec#ie a proiectelor?
(4) Faza de implementare - Management financiar &i control
9. Cum este transpus conceptul n cadrul sistemului de management al programului?
10. Cum este transpus conceptul n cadrul procesului de management financiar al programului?
(5) Faza de implementare - monitorizare
11. Exist ac#iuni de monitorizare efectuate pentru implementarea acestui principiu orizontal? (PO &i DMI descriu aceste
mecanisme, care vor fi utilizate n cadrul procesului de implementare ghidul solicitantului / rapoarte de progres,
monitorizare indicatori, metodologia de colectare a datelor, &i evaluare)

12. Cum este transpus conceptul n cadrul procesului de implementare a programului (inclusiv monitorizarea proiectelor)?
13. Cum este transpus conceptul n cadrul procesului de monitorizare a programului?
(6) Evaluarea
14. Cum este transpus conceptul n cadrul procesului de evaluare a programului?
15. Care dintre evalurile existente a abordat principiul egalit#ii de &anse? 'i care au fost constatrile, dac au existat?
16. Exist evaluri planificate n domeniul egalit#ii de &anse pe baza con#inutului ultimelor planuri multianuale de
evaluare?

(8) Principiul parteneriatului
17. Cum este transpus conceptul n cadrul abordrii parteneriatului?
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
188

LIST* DE VERIFICARE LA NIVEL DE DMI PENTRU DMI-urile NESPECIFICE (CU IMPACT INDIRECT 'I IRELEVANTE PENTRU
E')

NTREBARE CONSTATARE
(2) Faza de implementare - Apeluri de propuneri de proiecte
1. Conceptul de egalitate de &anse este explicat / definit n Ghidul Solicitantului?
2. Ac#iunile de informare &i publicitate au abordat n mod special aspectele legate de egalitatea de &anse / grupurile
vulnerabile?

(3) Faza de implementare - Selec#ia proiectelor
3. Cum este abordat principiul egalit#ii de &anse n cadrul procesului de evaluare / selec#ie a proiectelor (criterii de
eligibilitate, criterii de selec#ie)?

4. Care este ponderea, dac exist, a punctajului atribuit aspectelor privind egalitatea de &anse din punctajul maxim
posibil?

5. Exist instruc#iuni interne pentru evaluatori care s indice modul n care se puncteaz aspectele legate de
egalitatea de &anse?

6. Sesiunile de formare (dac exist) pentru evaluatorii de proiecte au acoperit &i modul de punctare a aspectelor
legate de egalitatea de &anse?

7. Exist prevederi specifice n contractele cu evaluatorii de proiecte cu privire la aplicarea principiului egalit#ii de
&anse?

(5) Faza de implementare - Monitorizare
8. Cum sunt abordate principiile egalit#ii de &anse n modelele de monitorizare a proiectelor?
9. Indicatorii sunt monitoriza#i la nivel de proiect conform celor monitoriza#i la nivel de Program?
10. Exist cerin#e de raportare specifice legate de egalitatea de &anse?
(6) Faza de implementare - Implementarea proiectelor
11. Indica#iile privind implementarea proiectelor ofer informa#ii specifice cu privire la aplicarea principiului egalit#ii
de &anse?

12. Au fost elaborate manuale / ghiduri cu privire la aplicarea principiului egalit#ii de &anse la nivel de proiect?


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
189


LIST* SUPLIMENTAR* DE VERIFICARE LA NIVEL DE DMI PENTRU DMI-urile SPECIFICE (CU IMPACT DIRECT)
ANALIZ* INFORMA(II COLECTATE

1. Obiectivele &i ra#ionamentul DMI corespund strategiei
Programului (a&a cum este definit n PO &i n DCI) &i cadrului
egalit#ii de &anse din cuprinsul evalurii)
Obiective &i justificare a DMI
2. Pachetele de aplica#ii ale interven#iilor specifice sunt n
concordan# cu obiectivele &i justificarea DMI &i sunt
complete, dat fiind aria de aplicabilitate a DMI &i apelul de
propuneri
- Ghidurile con#in condi#ii specifice (activit#i eligibile, beneficiari,
parteneri &i grup #int)
- Model de cerere de finan#are
3. Sistemul de monitorizare a DMI &i a proiectelor ia n
considerare prevederile PO &i ale DCI
Concordan# ntre indicatorii DMI &i cei din Ghidul Solicitantului
4. Procesul de evaluare &i selec#ie este adecvat, #innd cont de
prevederile pentru DMI incluse n pachetul de aplica#ii al
respectivului apel de propuneri
Verificarea fazelor procesului de evaluare &i selec#ie &i a criteriilor
de selec#ie
5. Expertiza necesar n procesul de evaluare &i selec#ie este
identificat n concordan# cu nevoile &i activit#ile finan#ate
n cadrul DMI-ului respectiv
Procedura de selec#ie pentru identificarea expertizei n procesul
de evaluare &i selec#ie
6. Modelul de raport de monitorizare a progresului este adecvat
pentru monitorizarea fizic a activit#ilor &i pentru evaluarea
performan#elor proiectului
Modelul de raport de progres permite verificarea progresului
activit#ilor &i a respectrii indicatorilor
7. Sistemul de sprijin pentru beneficiari la implementarea
proiectului este n concordan# cu prevederile PO / DCI /
apelului de propuneri de proiecte &i ofer indica#ii
suplimentare privind activit#ile eligibile, grupurile #int &i
indicatorii de monitorizare
Instrumentele de sprijin pentru beneficiari con#in explica#ii legate
de activit#i, de grupurile #int, de indicatorii de monitorizare.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
190

Anexa 5: E2.3 Bune Practici &i practici necorespunztoare, analize
comparative


FAZA 1:

PROGRAMAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE

Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
191

Bune practici n Romnia: POS Dezvoltarea resurselor umane
I. Metodologie Calea c#tre cele mai bune practici
Etapa de programare a POS DRU este identificat ca exemplu de bun practic n vederea implementrii n
domeniul Instrumentelor Structurale a principiului egalit#ii de &anse, ndeplinind &ase din cele &apte criterii
stabilite pentru a evalua integrarea corespunztoare a principiului:II. Prezentare general# &i descriere Ce nseamn# bune practici
POS DRU este unul din cele 7 Programe opera#ionale finan#ate n baza Obiectivului de convergen# a Politicii
Regionale UE n Romnia, cu o alocare financiar total de aproximativ 4 mld. EUR, co-finan#at prin Fondul Social
European.
POS DRU a fost elaborat pentru a aborda tematic a Cadrului Na#ional de Referin# Strategic 2007-2013
Dezvoltarea &i utilizarea mai eficient a capitalului uman din Romnia.
n acord cu prevederile articolului 16 din Regulamentul CE 1083/2006, POS DRU are ca obiectiv integrarea
principiului egalit#ii de &anse n toate etapele implementrii sale, ncepnd cu etapa de programare.
n acest document, programarea este vzut ca o bun practic n vederea unei abordri coerente &i liniare n ceea
ce prive&te definirea necesit#ilor grupurilor vulnerabile din Romnia &i a strategiei &i msurilor de satisfacere a
acestor necesit#i.
ndeplinirea criteriilor legate de analiza de context
POS DRU a fost elaborat lundu-se n considerare liniile directoare strategice de la nivel european &i na#ional,
documentele &i planurile de ac#iune aferente dezvoltrii capitalului uman care au fost integrate n contextul
na#ional printr-o analiz a datelor de referin# statistice privitoare la situa#ia existent n domeniile incluziunii
sociale, educa#iei &i ocuprii for#ei de munc.
Datele relevante cu privire la egalitatea de &anse &i la situa#ia socio-economic a grupurilor vulnerabile au fost
colectate prin intermediul Institutului Na#ional de Statistic &i au fost analizate conform celor 5 piloni:
Educa#ie;
Ocuparea for#ei de munc;
Incluziune social;
Programul Opera#ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Faza 1 Programarea Instrumentelor Structurale
Elemente
relevante
$i
criteriile
corespun
z!toare
pentru
selectare
a celor
mai bune
practici
care se
refer! la
Faza 1

1
Ini#ierea programrii
1.1 ntr-un stadiu ini&ial al programrii, analizarea disponibilit&ii datelor privind egalitatea de #anse; identificarea datelor
lipsa; avertizarea autorit&ilor responsabile (ex.Institutul Na&ional de Statistic) pentru optimizarea procesului de colectare
a datelor pentru urmtoarea perioad de programare.
2. Analiza contextului Programului Opera#ional
2.1 n cadrul capitolului Analiza contextual aProgramului Opera&ional (PO) exist o sec&iune dedicat ce include o
analiz a contextului specific al programului din perspectiva egalit&ii de #anse, inclusive informa&ii complete privind:
1) Aspecte relevante privind egalitatea de #anse; 2) Diferen&e de gen #i alte aspecte relevante privind discriminarea
3. Elaborarea strategiei privind Programul Opera#ional
3.1 n cadrul capitolului
-
analiza socioeconomicaPO exist o sec&iune dedicat egalit&ii de #anse
pentru program (bazat de asemenea pe datele statistice) #i modul n care programul le poate aborda/solu&iona.
3.2 Prioritizarea aspectelor #i, n consecin&, identificarea axelor prioritare /domeniilor majore de interven&ie/msurilor
care vor fi ntreprinse pentru aplicarea principiului egalit&ii de #anse a fost realizat n baza analizei socioeconomice
- 4. Indicatorii la nivel de Program Opera#ional
4.1 Obiectivele vizate de PO din perspective aplicrii principiului egalit&ii de #anse (egalitatea de gen #i grupuri
vulnerabile) sunt reflectate corespunztor n func&ie de indicatorii de realizare imediat, rezultat and impact, dar #i de &inte.
5. Conceperea interven#iilor

la nivel de Program Opera#ional
5.1 Existen&a interven&iilor specific sau a ac&iunilor pozitive (ex.: ac&iuni care ncurajazeaz participarea grupurilor vulnerabile
#i ac&iuni care vizeaz promovarea principiului egalit&ii de #anse #i prevenirea discriminrii);
5.2 Ac&iuni aferente abordrii integrate de gen
-
n cadrul interven&iilor nespecifice cu impact pozitiv indirect asupra egalit&ii de #anse.

ntrunirea criteriilor
relevante:
Elementele importante
ntrunite decele mai bune
practici identificate
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
192

Sntate;
Lec#ii nv#ate din experien#ele anterioare.
ndeplinirea criteriilor legate de elaborarea strategiilor
Pentru a n#elege mai bine situa#ia actual, s-a realizat o analiz SWOT cu scopul de a se identifica priorit#ile
strategice relevante pentru egalitatea de &anse, care vor fi abordate n cadrul programului. Pe baza acestei analize
SWOT care este reprezentat mai jos pentru POS DRU s-a decis adoptarea unei strategii specifice, prin care
domeniile care au beneficiat de asisten# au rezultat din analiza punctelor slabe privind resursele umane din
Romnia.


Concentrarea asupra punctelor slabe identificate prin analiza SWOT - n special pe acelea legate de egalitatea de
&anse &i grupurile vulnerabile - este reflectat din perspectiva obiectivelor specifice ale programului, care deriv din
obiectivul general de dezvoltare a capitalului uman &i cre&tere a competitivit#ii, dup cum se arat n figura de
mai jos:


Analiza SWOT
a elementelor relevante privind grupurile vulnerabile

Strategii na#ionale pentru


mbunt#irea accesului la educa#ie
Principalele msuri de incluziune social
Implicarea ONG-urilor n promovarea
serviciilor
Planuri regionale )i locale pentru
ocupare
OPORTUNIT,(I

Fondurile Structurale ca nou surs


de investi#ii
Restructurarea sistemului educa#ional
Consolidarea sectorului ONG-urilor
Cooperare )i parteneriat ntre actorii
interesa#i din sistemul de nv#mnt
)i formare
Procesul de descentralizare a
serviciilor publice
AMENIN(,RI
Tendin#e demografice nefavorabile
Cre)terea pragului de srcie

Inegalit#i n modalitatea de
realizare a actului educa#ional
Situa#ie precar a snt#ii popula#iei
Nu exist sprijin pentru reforme din
partea administratorilor locali )i
autorit#ilor din sistemul de
nv#mnt
PUNCTE SLABE
Grad sporit de abandon )colar
Rat ridicat a )omajului
Integrarea insuficient a grupurilor
vulnerabile n educa#ie

Dezvoltarea insuficient a sistemului


de sntate )i securitate ocupa#ional

Promovarea
culturii antreprenoriale
Facilitarea accesului la
educa#ie pentru
grupurile vulnerabile
Dezvoltarea unei pie#e
a muncii incluzive &i
flexibile
Promovarea
re(inser#iei) pe pia#a
muncii a persoanelor
inactive
Promovarea
educa#iei &i formrii continue
Sprijinirea
tinerilor pentru a
ptrunde pe pia#a muncii
mbunt#irea
serviciilor publice de ocupare
DEZVOLTAREA
CAPITALULUI UMAN
I CRETEREA
COMPETITIVIT#&II
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
193

ndeplinirea criteriilor legate de definirea interveniilor
Pentru a implementa obiectivele specifice aferente egalit#ii de &anse &i pentru a aborda condi#iile pentru grupurile
vulnerabile, n cadrul POS DRU au fost adoptate:
Interven#ii specifice: interven#ii care se adreseaz n mod direct grupurilor vulnerabile, cum sunt cele prin care
se dore&te mbunt#irea accesului &i participrii pe pia#a muncii a grupurilor vulnerabile sau cele prin care se
dore&te dezvoltarea economiei sociale. Cele nou interven#ii specifice incluse n POS DRU &i cuprinse n tabelul
de mai jos, se refer la urmtoarele domenii:
Ocuparea for#ei de munc;
Sntate;
Bunstare;
Incluziune social;
Educa#ie;
Formare;
Drepturi fundamentale;
Ac#iuni integratoare: ac#iuni al cror scop este integrarea principiului egalit#ii de &anse n etapele de selec#ie,
monitorizare, control &i evaluare ale proiectului, prin care se asigur faptul c grupurile vulnerabile pot
beneficia de oportunit#ile oferite prin program, chiar dac oportunit#ile respective nu fac parte din sfera de
cuprindere a interven#iilor specifice.
Ambele abordri au ca scop asigurarea de oportunit#i pentru grupurile dezavantajate, oportunit#i legate de
accesarea pie#ei muncii, men#inerea unui loc de munc, consolidarea capacit#ii profesionale prin formare &i
calificare, accesarea serviciilor publice &i mbunt#irea calit#ii vie#ii prin interven#ia Instrumentelor structurale.
Tabelul 18: DMI-uri specifice
DMI Obiective specifice legate de egalitatea de &anse Domeniile/subiectele relevante
2.1 Tranzi#ia de la &coal la via#a activ
Dezvoltarea competen#elor profesionale ale persoanelor asistate (elevi, studen#i,
absolven#i) pentru facilitarea integrrii acestora pe pia#a muncii
Ocupare: sporirea gradului de participare
pe pia#a muncii
2.2 Prevenirea &i corectarea prsirii
timpurii a &colii
Elaborarea programelor de reintegrarea a celor care au prsit timpuriu &coala,
educa#ia de a doua &ans, educa#ia remedial, forme flexibile de educa#ie etc.
Ocupare: sporirea gradului de participare
pe pia#a muncii
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor &i
ncurajarea ini#iativelor pentru
partenerii sociali &i societatea civil
Sprijin pentru mbunt#irea capacit#ii partenerilor sociali &i ai societ#ii civile,
respectiv a sindicatelor, patronatelor, Comitetelor Sectoriale, ONG-urilor, Pactelor
Regionale &i Parteneriatelor Locale pentru Ocupare &i Incluziune Social &i
Secretariatelor Tehnice Permanente ale acestora, a altor re#ele relevante n
domeniile ocuprii for#ei de munc &i n domeniul social pentru a contribui pe
deplin la dezvoltarea resurselor umane din Romnia
Ocupare: sporirea gradului de participare
pe pia#a muncii
5.1 Dezvoltarea &i implementarea
msurilor active de ocupare
Cre&terea adaptabilit#ii &omerilor tineri &i de lung durat la schimbrile continue
de pe pia#a muncii.
Ocupare: sporirea gradului de participare
pe pia#a muncii
5.2 Promovarea sustenabilit#ii pe
termen lung a zonelor rurale n ceea ce
prive&te dezvoltarea resurselor umane
&i ocuparea for#ei de munc
Extragerea popula#iei din zonele rurale, inactive din punct de vedere economic,
care &i c&tig existen#a din activit#ile agricole de subzisten#, desf&urate n
propriile gospodrii &i orientarea acestui grup #int spre sectoarele nonagricole,
respectiv sectoarele industriei &i serviciilor. O aten#ie special va fi acordat
tinerilor &i femeilor.
Ocupare: sporirea gradului de participare
pe pia#a muncii
6.1 Dezvoltarea economiei sociale
Sprijinirea unor entit#i precum ONG-urile, cooperativele sociale, asocia#iile de
ajutor reciproc, alte organiza#ii de caritate &i de voluntariat, ca instrumente
flexibile &i sustenabile de asisten# a comunit#ilor n
atingerea propriilor obiective, precum:
stimularea crerii de locuri de munc &i dezvoltarea aptitudinilor
consolidarea capacit#ii comunitare pentru sprijinul social
sprijinirea cre&terii economice &i revitalizarea vecint#ii
protejarea mediului
mobilizarea grupurilor dezavantajate.
Ocupare: sporirea gradului de participare
pe pia#a muncii, promovarea activit#ilor
independente &i antreprenoriatului.

Sntate, bunstare, incluziune social:
proiecte la nivel comunitar
6.2 mbunt#irea accesului &i a
participrii grupurilor vulnerabile pe
pia#a muncii
Sporirea gradului de participare &i combaterea excluziunii sociale prin motivarea
persoanelor n integrarea/reintegrarea pe pia#a muncii, asistarea lor n cutarea
efectiv a unui loc de munc, facilitarea accesului la formare &i alte msuri active
de ocupare, inclusiv ajutorul acordat persoanelor cu probleme de sntate pentru
a reveni la locul de munc, stimulnd, n acela&i timp valorizarea muncii &i
Ocupare: sporirea gradului de participare
pe pia#a muncii, evitarea discriminrii pe
pia#a muncii
Educa#ie &i formare: adaptarea &i echiparea
pentru facilitarea accesului
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
194

DMI Obiective specifice legate de egalitatea de &anse Domeniile/subiectele relevante
nlturnd capcana &omajului, a srciei &i a inactivit#ii.
6.3 Promovarea egalit#ii de &anse pe
pia#a muncii
Eliminarea discriminrii &i a practicilor discriminatorii din diferite motive, ca de
exemplu originea etnic, dizabilitatea sau vrsta.
Drepturi Fundamentale:
Ocuparea for#ei de munc: evitarea
discriminrii pe pia#a muncii
6.4 Ini#iative transna#ionale pentru o
pia# inclusiv a muncii
Dezvoltarea unei pie#e a muncii mai permisive, flexibile &i inclusive &i acoperirea
unei game largi de activit#i, precum: schimbul de informa#ii &i persoane ntre
administra#ii, formatori, actori relevan#i pe pia#a muncii &i n domeniul politicilor
sociale+adaptarea &i transferul/preluarea experien#ei altor state+ studii &i evaluri+
ac#iuni comune.
Drepturi Fundamentale:
Ocuparea for#ei de munc: sporirea
gradului de participare pe pia#a muncii

ndeplinirea criteriilor legate de indicatori
Pentru cuantifica msura n care sunt realizate obiectivele programului, POS DRU a definit un set de indicatori de
realizare imediat &i de rezultat, cu scopul de a nregistra realizrile specifice aferente aspectelor legate de
egalitatea de &anse &i grupurile vulnerabile. De exemplu, n cadrul programului se #ine o eviden# separat a
numrului de persoane care beneficiaz de asisten# n func#ie de gen, dizabilitate, vrst sau posibil
institu#ionalizare n unit#i de corec#ie.

III. Efecte Diferena care a contat
Prin depunerea unor eforturi substan#iale, POS DRU a definit o baz de referin# statistic relevant, datorit creia
priorit#ile europene &i na#ionale aferente capitalului uman din Romnia au fost adaptate la situa#ia actual a
grupurilor vulnerabile. Aceste eforturi conduc ctre definirea unei strategii eficiente care s aib n vedere
egalitatea de &anse &i nevoile persoanelor dezavantajate, oferind o cale simplificat pentru mbunt#irea
condi#iilor acestora.

IV. Replicabilitate - O lecie pentru viitor
Replicabilitatea abordrii POS DRU fa# de programare este corelat n principal cu disponibilitatea unor date socio-
economice actuale &i sigure, care s fie relevante att pentru programul per ansamblu, ct &i pentru grupurile
vulnerabile care pot fi abordate prin interven#iile programului.
Prin urmare:
1. Abordarea problemei ntr-o etap incipient a programrii ar permite autorit#ilor de management s asigure
disponibilitatea unei baze solide de referin# statistic atunci cnd definesc obiectivele specifice programului
aferente egalit#ii de &anse &i grupurilor vulnerabile.
2. n ciuda faptului c un program poate s nu includ interven#ii specifice, o abordare integratoare a egalit#ii de
&anse ar trebui avut n vedere nc din etapa de programare, iar indicatorii relevan#i ar trebui inclu&i n
Programul Opera#ional.
3. Aceste etape pot consolida ideea de respectare a principiului n toate fazele de implementare a programului,
stabilind condi#iile pentru o contribu#ie pozitiv la mbunt#irea vie#ii grupurilor vulnerabile n viitor.

V. Concluzii
POS DRU a fost identificat ca bun practic nc din momentul n care a dezvluit poten#ialul pozitiv al integrrii
principiului egalit#ii de &anse n etapa de programare.
O abordare corespunztoare a egalit#ii de &anse este posibil atunci cnd sunt disponibile datele necesare pentru
o analiz &i o planificare corespunztoare. Mai mult, POS DRU ne arat c definirea programelor poate da un plus
de coeren# &i consisten# interven#iilor finan#ate din Fondurile Structurale.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
195

Bune practici n Romnia: Programul Operaional Sectorial Transport
I. Metodologie Identificarea practicilor necorespunz#toare
Etapa de programare a POS Transport este identificat ca exemplu de practic necorespunztoare n vederea
implementrii n domeniul Instrumentelor structurale a principiului egalit#ii de &anse, nendeplinind niciunul din
cele &apte criterii stabilite pentru a evalua integrarea corespunztoare a principiului:

II. Prezentare general# &i descriere Ce nseamn# practic# necorespunz#toare
POS T se distinge ca exemplu de practic necorespunztoare din punct de vedere al aplicrii n etapa de
programare a principiilor egalit#ii &anselor &i nediscriminrii, ca urmare a nivelului redus al importan#ei acordate
acestor aspecte n etapele de analiz de context, elaborare a strategiilor &i concepere a interven#iilor.
Nendeplinirea criteriilor legate de iniierea program#rii &i analiza de context
POS Transport include o analiz a situa#iei existente n ceea ce prive&te infrastructura de transport din Romnia,
concept ce nu se intersecteaz cu niciunul din aspectele legate de egalitatea de &anse. n ciuda faptului c se poate
conveni c acest tip de interven#ie nu are niciun impact direct asupra problemelor legate de egalitatea de &anse sau
grupurile vulnerabile, programul are capacitatea de a interveni asupra variabilelor macro &i contextuale ale
teritoriului, care iau n considerare &i astfel de aspecte.
Avnd n vedere c obiectivul general al programului este de a promova un sistem de transport sustenabil n
Romnia, care s faciliteze o deplasare a persoanelor &i bunurilor n condi#ii de siguran#, rapiditate &i eficien#, cu
un nivel de deservire corespunztor, la standarde Europene, n interiorul #rii, n Europa &i ntre &i n interiorul
regiunilor din Romnia, analiza de context ar fi putut include date precum gradul de ocupare &i &omajul, cu
defalcri n func#ie de sex &i regiune, indicatori de srcie n func#ie de regiune, distribu#ia popula#iei cu dizabilit#i
n func#ie de regiune, adic acele variabile care, pe termen lung, pot nregistra schimbri induse de interven#iile din
cadrul programului.
Nendeplinirea criteriilor legate de elaborarea strategiilor
Capitolul din POS T dedicat strategiei identific din perspectiv general gradul de corelare cu strategia de la
Lisabona &i cu liniile directoare de la nivel comunitar referitoare la politica de coeziune n vederea sus#inerii
cre&terii economice &i a numrului locurilor de munc pentru perioada 2007-2013.
Programul porne&te de la premisa c egalitatea de &anse reprezint o problem major care afecteaz evolu#ia
economic &i social n Romnia &i c accesul la oportunit#ile de angajare din sectorul transporturilor este n
continuare caracterizat de discrepan#e generate de gen. Programul dovede&te c acord aten#ie aspectelor legate
de egalitate &i men#ioneaz msuri (fr a fi foarte specific n acest sens) pentru acordarea unui acces egal la pia#a
muncii pentru femei, romi &i imigran#i pe parcursul etapei de elaborare a proiectelor POS T (exist specifica#ii n
DCI).
Programul Opera#ional Sectorial Transport
Faza1 Programarea Instrumentelor Structurale
E
l
e
m
e
n
t
e
.
i
c
r
i
t
e
r
i
i
r
e
l
e
v
a
n
t
e
p
e
n
t
r
u
s
e
l
e
c
/
i
a
c
e
l
o
r
m
a
i
b
u
n
e
c
e
l
o
r
m
a
i
b
u
n
e
p
r
a
c
t
i
c
i
b
a
z
a
t
e
p
e
F
a
z
a
1

Criterii
nendeplinite
1. Ini#ierea programrii
1.1 n etapa ini&ial a programrii, analiza datelor disponibile cu privire la egalitatea de #anse; identificarea datelor
lips; informarea autorit&ilor responsabile (ex. Institutul Na&ional de Statistic) pentru a optimiza modul de colectare
a datelor pentru viitoarea perioad de programare.
2. Analiza de context a Programului Opera#ional
2.1 n cadrul capitolului Analiza de context a Programului Opera&ional (PO) exist o sec&iune dedicat ce include o
analiz a contextului specific al programului din perspectiva egalit&ii de #anse, inclusiv informa&ii complete cu privire
la : 1) aspectele relevante legate de egalitatea de #anse; 2) Diferen&ele de gen #i alte aspecte relevante privind
discriminarea
3. Elaborarea strategiei aferente Programului Opera#ional
3.1 n cadrul capitolului Analiza socio-economic a PO exist o sec&iune dedicat ce include aspecte legate de
egalitatea de #anse relevante pentru program (de asemenea bazate pe date statistice) #i modul n care programul le
poate aborda/rezolva.
3.2 Prioritizarea aspectelor #i, n consecin&, identificarea axelor prioritare /domeniilor majore de
interven&ie/msurilor care vor fi luate pentru aplicarea principiului egalit&ii de #anse au fost efectuate n baza analizei
socio-economice.
4. Operational Programme Indicators
4.1 Objectives aimed at by the OP in terms of application of equal opportunities principle (gender equality and
vulnerable groups) are properly mirrored by the output, result and impact indicators, as well as by their targets.
5. Programul Opera#ional Definirea interven#iilor
5.1 Existen&a unor interven&ii specifice sau ac&iuni pozitive (ex.: ac&iuni care promoveaz participarea grupurilor
vulnerabile #i ac&iuni care vizeaz promovarea principiului egalit&ii de #anse #i prevenirea discriminrii);
5.2 Ac&iuni de integrare n cadrul interven&iilor nespecifice cu impact pozitiv indirect asupra egalit&ii de #anse.
Criterii
nendeplinite
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
196

Accesul egal se dore&te a fi realizat &i prin intermediul politicii de resurse umane din POS T, dar &i n baza
programului AT AP, dup cum se prezint n DCI. Textul PO se refer n mod special, n baza AP 2 &i n
complementaritate cu POS, la popula#ia rural care ar avea un acces mai bun la serviciile de sntate ca urmare a
unei infrastructuri regionale mbunt#ite.
Pe de alt parte, strategia programului nu pare s aib n vedere contribu#ia pozitiv de ansamblu la atingerea
obiectivului egalit#ii de &anse pe care mbunt#irea infrastructurii de transport &i a serviciilor o poate avea prin
eliminarea barierelor din calea mobilit#ii. O infrastructur mai bun poate contribui la o cre&tere a competitivit#ii
sectoarelor de produc#ie, la o mai mare accesibilitate &i atractivitate a unor teritorii mai pu#in dezvoltate, unde
femeile, persoanele cu dizabilit#i &i minorit#ile se confrunt cu probleme &i mai mari. n plus, aceast
mbunt#ire poate promova un echilibru mai bun ntre via#a personal &i cea profesional &i poate duce la
cre&terea oportunit#ilor de angajare pentru popula#ia cu venituri mai mici.
Pe scurt, nerecunoa&terea acestor aspecte nseamn o nerecunoa&tere a posibilei contribu#ii pe care o poate avea
programul n ceea ce prive&te mbunt#irea condi#iilor grupurilor dezavantajate &i promovarea unor oportunit#i
egale.
Nendeplinirea criteriilor legate de indicatorii programului
Dat fiind natura interven#iilor, nendeplinirea acestor criterii nu trebuie s fie considerat drept exemplu de
practic necorespunztoare.
Nendeplinirea criteriilor legate de definirea interveniilor
Date fiind obiectivele sale strategice, POS Transport nu previzioneaz nicio interven#ie specific, adresat grupurilor
vulnerabile. Documentul privind programarea con#ine o afirma#ie generic, conform creia se va acorda o aten#ie
deosebit asigurrii unor msuri de respectare a principiului egalit#ii ntre sexe &i de protejare a grupurilor
vulnerabile, precum romii, persoanele cu dizabilit#i &i imigran#ii. Pe de alt parte, programul nu eviden#iaz n
niciun fel aspectele legate de accesibilitatea fizic la infrastructura construit pentru persoanele cu dizabilit#i, nici
mcar n ceea ce prive&te respectarea cerin#elor legale minime.

III. Concluzii
Lipsa unei aten#ii speciale acordate aspectelor legate de egalitatea de &anse n cadrul etapei de programare a
condus la un nivel sczut al acestei aten#ii &i n etapele ulterioare ale implementrii programului
67
, cum ar fi
lansarea apelurilor de propuneri de proiecte, procesul de selectare, monitorizare &i evaluare, principiul
parteneriatelor.
Cu toate c efectele acestui tip de program asupra problemelor legate de egalitatea de &anse sunt indirecte, ar fi
putut fi adoptat o abordare mai specific ncepnd cu etapa de programare, cu problemele legate de
accesibilitatea la infrastructura construit.67
S-a ajuns la aceast concluzie dup analizarea tuturor celor 7 etape din cadrul acestui program. n ciuda faptului c are un
impact poten#ial asupra anumitor aspecte )i grupuri vulnerabile, n special grupurile de persoane cu dizabilit#i, POS T nu a luat
n considerare ideea de a acorda o aten#ie sporit acestor aspecte )i grupuri vulnerabile, n ceea ce prive)te conceperea
interven#iilor, monitorizarea, evaluarea )i raportarea rezultatelor acestora.
Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
197

Bune Practici n UE:

FSE Programul Opera#ional Na#ional pentru Regiuni Convergente Guvernan# &i ac#iuni sistemice, Italia
Obiectivul general al programului Guvernan# &i ac#iuni sistemice este de a sus#ine capacitatea institu#ional &i
de guvernan# n vederea atingerii obiectivelor la nivel european de nv#are pe parcursul ntregii vie#i &i de
ocupare a for#ei de munc, dar &i de promovare &i consolidare, la nivel na#ional, a inovrii, calit#ii &i integrrii
sistemele educa#ional, de formare &i de ocupare a for#ei de munc.
Unul dintre obiectivele specifice ale acestui program este Promovarea &i consolidarea egalit#ii de &anse &i
combaterea oricrei forme de discriminare prin intermediul unei axe prioritare dedicate, denumit Egalitatea de
&anse &i nediscriminare, cu scopul de a utiliza experien#a dobndit n cadrul perioadei de programare 2000-2006
cu privire la egalitatea de &anse ntre brba#i &i femei &i, pe de alt parte, de a dezvolta, n func#ie de priorit#ile
stabilite pentru perioada 2007-2013, noi ci de interven#ie, att prin integrarea ac#iunilor care lrgesc sfera de
aplicare a interven#iilor, de la egalitatea ntre sexe la toate formele de discriminare, cu referiri speciale la aspectele
legate de nv#are &i ocuparea for#ei de munc. Strategia acestei axe prioritare ia n considerare toate liniile
directoare de la nivel comunitar &i na#ional care sunt aferente respectrii principiului egalit#ii de &anse. Prin
aceasta, sunt vizate att domeniul de aplicare al interven#iei FSE, ct &i barierele culturale existente.
Organismul intermediar responsabil cu implementarea acestei axe prioritare este Departamentul pentru egalitatea
de &anse &i nediscriminare. DPO este un departament al pre&edin#iei Consiliului de mini&tri din cadrul guvernului
italian. Printre altele, acesta are rolul fundamental n ceea ce prive&te valorificarea oportunit#ilor &i resurselor
furnizate de Fondurile Europene, la nivel na#ional &i regional, n domeniile egalit#ii de &anse &i nediscriminrii.
Conform art. 16 din Regulamentul General, DPO &i-a asumat dou obiective specifice. Primul const n urmrirea
&i extinderea n continuare a proceselor de asisten# n ceea ce prive&te implementarea principiului egalit#ii de
&anse dintre brba#i &i femei n domeniile ocuprii, instruirii &i n cadrul sistemului socio-economic. n urma
acestui obiectiv au rezultat ac#iuni precum:
implementarea &i consolidarea ac#iunilor care au n vedere monitorizarea &i evaluarea din perspectiva de gen
sus#inerea ini#iativelor de nlturare a barierelor bazate pe gen
Cel de-al doilea obiectiv specific const n eliminarea stereotipurilor de discriminare pe baz de ras, origine
etnic, religie, convingeri personale, dizabilit#i, vrst &i orientare sexual. n urma acestui obiectiv au rezultat
ac#iuni precum:
Experimentarea transferabilit#ii liniilor directoare opera#ionale cu scopul de a realiza o evaluare din
perspectiva genului &i evaluri care sunt sensibile la alte forme de discriminare
Implementarea &i consolidarea ac#iunilor sistemice care au n vedere monitorizarea &i evaluarea din
perspectiva de gen.


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
198


FAZA 2:

LANSAREA APELURILOR DE PROPUNERI DE PROIECTE


Acord Cadru pentru Evaluarea Instrumentelor Structurale n perioada 2011-2015
Lot 1 Evaluri
Contractul Subsecvent nr. 4 - Evaluarea modului n care prevederile din domeniul oportunit#ilor egale au fost transpuse n cadrul aferent Instrumentelor Structurale din Romnia
199

Axa Prioritar! 1 Axa Prioritar! 2 Axa Prioritar! 3 Axa Prioritar! 4 Axa Prioritar! 5
Investiii n
sistemele de ap!
$i ap! uzat!
Investiii n
sistemele de
management
integrat al
de$eurilor $i
reabilitarea
siturilor istorice
contaminate
Investiii n
sistemele de
nc!lzire urban!
Sisteme de
management
pentru protecia
naturii
Investiii n
infrastructura de
prevenire a
riscurilor naturale
n zonele cele
mai expuse la risc
Bune practici n Romnia: POS Mediu

I. Metodologie Calea c#tre cele mai bune practici
Etapa de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte pentru POS Mediu este definit ca exemplu de bun practic
n vederea implementrii n domeniul instrumentelor structurale a principiului egalit#ii de &anse, n special n ceea
ce prive&te activit#ile de informare &i publicitate, ndeplinind cele 2 criterii necesare:II. Prezentare general# Ce nseamn# bun# practic#
Programul Opera#ional Sectorial Mediu pentru perioada 2007-2013 este unul dintre cele &apte programe finan#ate
n baza obiectivului de convergen# al politicii regionale UE n Romnia, cu o alocare financiar total de 4,5
miliarde EUR. Obiectivul global al POS Mediu const n mbun#t#irea standardelor de via# ale populaiei &i a
standardelor de mediu, viznd, n principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu:

Pentru a informa to#i poten#ialii beneficiari &i to#i cet#enii romni cu privire la rolul Programului, la oportunit#ile
de finan#are disponibile &i la poten#ialele avantaje pe care le pot aduce investi#iile, programul a adoptat &i
implementat un plan de comunicare prin care se prevede un set de instrumente precum un site web dedicat
programului, evenimente de diseminare, publica#ii &i alte materiale media.
n acest context, n anul 2011, AM a POS Mediu a demarat o campanie promo#ional la nivel na#ional cu privire la
program, n limba romn. Campania a inclus activit#i de comunicare &i pregtirea materialelor de branding, cu
scopul de a evalua impactul la nivel na#ional al Programului.
POS Mediu: O campanie de informare dedicat minorit/ilor etnice
Faza 2 Lansarea apelurilor de propuneri
E
l
e
m
e
n
t
e

.
i

c
r
i
t
e
r
i
i
r
e
l
e
v
a
n
t
e
p
e
n
t
r
u

s
e
l
e
c
/
i
a
c
e
l
o
r

m
a
i

b
u
n
e

c
e
l
o
r
m
a
i

b
u
n
e

p
r
a
c
t
i
c
i

b
a
z
a
t
e

p
e

F
a
z
a

2

c
ndeplinirea
criteriilor
relevante:
ndeplinirea
elementelor
c.tigtoare prin
identificarea celor mai
bune practici
1. Apeluri de propuneri de proiecte Pregtire
1.1 Expertiz specific pentru elaborarea Ghidului Solicitantului, n vederea ob&inerii unui impact pozitiv n materie de
egalitate de #anse #i / sau de prevenire a oricror forme de discriminare
2 . Ghidul Solicitantului explica#ii despre principiul E*
2.1 Ghidul con&ine formularea clar a conceptului #i a terminologiei egalit&ii de #anse #i a nediscriminrii, legate de
abordarea acestor probleme n PO
2.2 Formular de cerere de finan#are - cuprins
3. n cererea de finan#are, i se cere s fac dovada n#elegerii &i lurii n considerare a probl