Sunteți pe pagina 1din 1

Pag 1

OBIECTIV:

Proiect

OBIECTUL:

BLOC P+2

STADIUL FIZIC:

Suprastructura

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

Proiect:
Plansa:
Faza:

__________________
__________________
__________________

nr: ___
nr: ___

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru


11.07.2012
Nr.
crt. Denumirea meseriei

Consumul cu
manopera
- (om/ore) -

Tariful mediu
- lei/ora -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei -

Procentul

4=2x3

1 10221

Betonist categoria a II-a

76.84

9.71

745.80

2 10231

Betonist categoria a III-a

22.60

9.71

219.35

3 10251

Betonist categoria a V-a

53.11

9.71

515.48

4 10211

Betonist categoria I

9.69

9.71

94.05

5 10721

Dulgher constructii categoria a II-a

380.90

9.71

3,696.97

6 10731

Dulgher constructii categoria a III-a

408.83

9.71

3,968.06

7 10741

Dulgher constructii categoria a IV- a

232.12

9.71

2,252.93

8 10711

Dulgher constructii categoria I

235.08

9.71

2,281.66

9 11121

Fierar beton categoria a II-a

147.80

9.71

1,434.53

10 11131

Fierar beton categoria a III-a

204.82

9.71

1,987.96

11 11111

Fierar beton categoria I

336.80

9.71

3,268.94

12 19931

Muncitor deservire constructii montaj categoria a


III-a

593.23

9.71

5,757.82

13 19921

Muncitor deservire constructii-montaj categoria a


II-a

376.19

9.71

3,651.26

14 13421

Zidar categoria a II-a

515.45

9.71

5,002.92

15 13431

Zidar categoria a III-a

369.00

9.71

3,581.47

16 13411

Zidar categoria I

14.35

9.71

139.28

Total ore manopera:

3,976.81

Valoare directa

lei

38,598.47

Recapitulatie

lei

18,930.94

lei

57,529.41

euro

12,643.83

TOTAL

1 euro = 4.55 lei, curs la data de 7/15/2012

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007