Sunteți pe pagina 1din 1

Pag 1

OBIECTIV:

Proiect

OBIECTUL:

BLOC P+2

STADIUL FIZIC:

Suprastructura

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

Proiect:
Plansa:
Faza:

__________________
__________________
__________________

nr: ___
nr: ___

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.
crt.

Tipul de transport

Tone
transportate

Km
parcursi

Ore de
functionare

Tariful unitar
(exclusiv TVA)
- lei/tona*km -

11.07.2012
Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei 6=2x3x5

Transport rutier
1 TRA04A15 Transportul rutier al armaturilor fasonate cu
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.15 km.

12.60

15.00

0.30

0.77

145.96

2 TRA06A15 Transportul rutier al betonului cu autobetoniera


de...5,5mc dist. =15km

272.00

15.00

0.30

0.81

3,297.37

3 TRA06A15 Transportul rutier al mortarului cu autobetoniera


de...5,5mc dist. =15km

94.70

15.00

0.30

0.81

1,148.02

Valoare directa

lei

4,591.35

Recapitulatie

lei

711.66

lei

5,303.01

euro

1,165.50

TOTAL

1 euro = 4.55 lei, curs la data de 7/15/2012

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007