Sunteți pe pagina 1din 20

1.

PROIECTAREA COMPOZITIEI BETONULUI


Proiectarea compoziiei unui beton presupune parcurgerea a trei mari etape:
-stabilirea datelor iniiale;
-stabilirea calitativ a materialelor componente;
-stabilirea cantitativ a materialelor componente;
1.1 STABIL IREA DATELOR INIIALE
Se va proiecta betonul corespunztor planeului.
Clasa beton: C16!";
Caracteristici element:
-tip element: plac monolita;
-modul de armare 6 # i 6 1"
-dimensiunea minim a elementului: 1$"mm;
-grosimea stratului de acoperire cu beton: c%1&mm;
Clasa de e'punere: 1a(element situate )n spaiul )nc*is+
Condiii de e'ecuie: normale;
Punere )n lucrare: pompa;
,ransport: autoagitator;
-miditate sorturi: % !.
% 1/&.
0rad omogenitate: 11.
1.2 STABILIREA CALITATIV A MATERIALELOR
1. Consistent
2n 3uncie de: tipul elementului (placa+/ transport (autoagitator+/ te*nologia de punere )n oper
(pompa+ %4 clasa de consistenta ,5
2. Dozaj minim e !iment
2n 3uncie de: tipul elementului (armat+/ clasa de e'punere (1a+ %4 doza6 minim de ciment !&"7g
3. A"#e"ate
a$ Ti%&' a"#e"ate'o#(
8v9nd )n vedere clasa betonului C16!" se vor 3olosi agregate provenite din aggregate de concasa6 i
aggregate calcaroase cu densitatatea: Pag% !.1:g
)$ Dimensinea ma*im a "#an&'e'o# e a"#e"at se sta)i'e+te ,n -&n!.ie e(
-Tipul elementului de beton:
ma' ; < hplaca
ma' ; < 1$" % 5$.$$mm
-Distanta ntre barele de armatura:
ma' ; distana minim ntre armaturi -5mm
ma' ; :& = & % :"mm
-Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor:
ma' ; 1.$ < c
ma' ; 1.$ < 1& % 1>.& mm
-Transport i punere n lucrare a betonului:
ma' ; < diametrul conductei de transport a betonului
ma' ; < 1!& % 51.6:
ma' ; $1 mm
2n 3inal/ dimensiunea ma'im a agregatului se stabilete in9nd cont simultan de toate
condiiile prezentate mai sus i aleg9nd una din valorile standardizate: :/16/!"/$1/5" sau :1mm.
,oate aceste condiii trebuie respectate simultan/ rezult: ma' % !" mm
!$ /#an&'ozitatea a"#e"at&'&i(
Cunosc9nd consistenta clasa ,5 i doza6ul minim de ciment (!&"7g + de unde rezult zona de
granulozitate recomandat 1.
?imitele zonelor de granulozitate (ma' i min+ se vor alege:
-agregat " = ".! mm: $ = 1" .: se alege # .
-agregat ".! = 1 mm: $" = 5" .: se alege $6 .
-agregat 1 = $ mm: 56 = && .: se alege &1 .
-agregat $ = : mm: 66 = :& .: se alege :" .
-agregat >&= 1"" .: se alege 1"" ..
4. Ciment&'
,ipul de ciment se stabilete )n 3uncie de condiiile de e'punere (1a+/ de masivitatea
elementului(1$"mm+/ de tipul betonului (armat+ i de clasa betonului (C16!"+.
Se recomand cimenturile de tip C@A 1 $!.&/ C@A 218-$!.&B.
Se va alege cimentul C@A 1 $!.&.
5. /#a&' e im%e#mea)i'itate
0radul de impermeabilitate se stabilete )n 3uncie de clasa de e'punere (1a+/ i clasa betonului
(C16!"+ %4 P5.
6. /#a&' e "e'i0itate
0radul de gelivitate se stabilete )n 3uncie de clasa de e'punere (1a+/ i clasa betonului (C16!"+:
oricare (av9nd )n vedere c elemental este prote6at de )ng*e+.
7. Ra%o#t&' a%a1!iment ma*im
Pentru clasa de e'punere 1a cu grad de impermeabilitate %4 raportul % ".6&.
1.3 STABILIREA CANTITATIV A MATERIALELOR

Ceterminarea cantitativ se 3ace pentru 1 de beton.
1. A% (l/ )
Cantitatea orientativ de ap de amestecare (A) se determina )n 3uncie de clasa betonului
(C16!"+ i de consistenta (T4) 8ceast cantitate (A! ""#l)/ urmeaz s 3ie corectata cu un
coe33icient (c+ stabilit )n 3uncie de dimensiunea ma'im a agregatului. 2ntruc9t dimensiunea
ma'im a agregatului este !" mm c!$#5.
8%!!" ' 1."& % !$1 lmc
2. Ra%o#t&' A2C
2n 3uncie de clasa betonului (C16!"+/ clasa cimentului ($!.&+ i gradul de omogenitate al
betonului (%%)& se determina valoarea raportului apa ciment 8C%"/&&. 8ceast valoare se
compar cu valoarea ma'im a raportului A'(/ determinate la punctual 11.:/ dintre cele dou se
va allege valoarea minim. Dezult valoarea 8C%"/&&.
3. Ciment&' 34"2
Cantitatea de ciment se evalueaz aplic9nd relaia:
unde:
CE%!$1".&&%5!" 7gmc
8ceast valoare se compar cu valoarea minim a doza6ului de ciment determinate la punctual %%" (
i dintre cele dou se allege valoarea ma'im: C%5!" 7g mc.
4. A"#e"ate
Cantitatea de agregate )n stare uscat ( + se evalueaz aplic9nd relaia:
( 1""" + unde:
8g % 1:!#
5. 5m%#.i#ea a"#e"at&'&i %e +o#.&#i
Cantitatea de agregat pe 3iecare sort se calculeaz cu relaia:
% unde:
- sort " = ".! mm: $ = 1" .: 8gi% 1$#.!5 7gmc
- sort ".! = 1 mm: $" = 5" .: 8gi% 5#$.#5 7gmc
- sort 1 = $ mm: 56 = && .: 8gi% !&>.! 7gmc
- sort $ = : mm: 66 = :& .: 8gi% $!#.$! 7gmc
- sort >&= 1"" .: 8gi% &1#.5 7gmc
,otal % 1:!# 7gmc
6. Co#e!ta#ea !antit.ii e a%
2n 3uncie de umiditatea e3ectiv a agregatului/ se calculeaz cantitatea suplimentar de ap
provenit din umiditatea acestora:
/ unde:
Cantitatea suplimentar de ap provenit din umiditatea sorturilor de nisip (!.+ este:
8n%"."! ' (1$#.!5 ' 5#$.#5 ' !&>.! ' $!#.$!+ % !5.1>! lmc
Cantitatea suplimentar provenit din umiditatea sorturilor de pietri (1.+ este:
8p % "."1& ' (&1#.5+ % :.::6 lmc

Cantitatea total suplimentar de ap:
8 % $1.>6# lmc
Cantitatea corectat de ap
8E% 8 - 8 % !$1 = $1.>6# % 1>>."$ lmc
7. Co#e!ta#ea !antit.i'o# e a"#e"at %e +o#.&#i
Cantitile corectate de agregat/ pe sorturi/ se stabilesc ast3el:
- sort " = ".! mm: 1$#.!5 ' (1F!1""+ % 151.""5 7gmc
- sort ".! = 1 mm: 5#$.#5 ' (1F!1""+ % 55:.616 7gmc
- sort 1 = $ mm: !&>.! ' (1F!1""+ % !65.$#5 7gmc
- sort $ = : mm: $!#.$! ' (1F!1""+ % $$5.##6 7gmc
- sort >&= 1"" mm: &1#.5 ' (1F1.&1""+ % &!6.1:6 7gmc
,otal % 1:15."6# 7g.mc
8. Cantitatea tota' !o#e!tata e a"#e"at(
Se determina cu relaia:
8gG % 1:15."6# 7g.mc
9. Densitatea a%a#ent a )eton&'&i(
Se calculeaz cu relaia:
Pb%8G F CG F8gG % 1>>."$ F 5!" F 1:15."6# % !$$$."6# 7gmc
2. CALCULUL 6 I INTERPRETAREA /RADULUI DE
MATURIZARE AL BETONULUI
Cate iniiale:
S se calculeze i s se interpreteze gradul de maturizare al betonului pentru un
element de tip plac/ realizat din beton de clasa C16!"/ preparat cu un ciment de
tip 1 8 = S$!.& i av9nd raportul apa ciment A'( !#55& dup un interval de timp de 16
zile.
1. Se calculeaz temperature medie pentru intervalul de timp
!
1 H +
+
=
i i
i

2. Se determina valoarea coe3icienilor de ec*ivare a gradului de maturizare al betonului


evaluat la temperature medie / cu cel evaluat la temperature etalon de F!"IC.
3. Se calculeaz durata intervalului de timp .
4. Se calculeaz gradul e3ectiv de maturizare al betonului/ evaluat pentru intervalul de
timp:

5. Se calculeaz gradul e3ectiv de maturizare al betonului evaluat pentru intervalul total
de timp :
?a s39ritul intervalului gradul e3ectiv de maturizare este: #:#$/>1 *IC
Ziua Ora
Tem
peratura [C] ki i+10 Interval timp
G
rad de
maturizare
citita medie simplu cumulat
8 10 - - - 7 - -
16 0.968 26 5 125.84 126
1 13 22
21 1.02 31 3 94.86 221
16 20
18.5 0.987 28.5 3 84.3885 305
19 17
15 0.96 25 11 264 569
7 13
18 0.984 28 4 110.208 679
2 11 23
21.5 1.03 31.5 4 129.78 809
15 20
18.5 0.987 28.5 5 140.6475 950
20 17
14 0.948 24 9 204.768 1155
8 11
16.5 0.971 26.5 5 128.6575 1284
3 13 22
20.5 1.01 30.5 4 123.22 1407
17 19
18 0.984 28 3 82.656 1490
20 17
12.5 0.928 22.5 10 208.8 1699
8 8
16 0.968 26 6 151.008 1850
4 14 24
21.5 1.03 31.5 2 64.89 1915
16 19
18 0.984 28 2 55.104 1970
18 17
13 0.936 23 10 215.28 2185
8 9
15 0.96 25 6 144 2329
14 21
19.5 0.998 29.5 5 147.205 2476
19 18
16.5 0.972 26.5 3 77.274 2553
22 15
13 0.936 23 8 172.224 2725
7 11
15 0.96 25 6 144 2869
! 13 19
19 0.992 29 3 86.304 2955
16 19
18.5 0.987 28.5 2 56.259 3011
18 18
15.5 0.964 25.5 10 245.82 3257
9 13
19 0.992 29 2 57.536 3315
" 11 25
24 1.08 34 7 257.04 3572
18 23
22.5 1.05 32.5 2 68.25 3640
20 22
17.5 0.98 27.5 9 242.55 3883
8 13
18 0.984 28 4 110.208 3993
# 12 23
21.5 1.03 31.5 3 97.335 4090
15 20
19 0.992 29 6 172.608 4263
21 18
14 0.948 24 6 136.512 4400
7 10
16.5 0.972 26.5 5 128.79 4529
$ 12 23
22 1.04 32 4 133.12 4662
16 21
19.5 0.997 29.5 3 88.2345 4750
19 18
13.5 0.94 23.5 10 220.9 4971
7 9
15.5 0.964 25.5 6 147.492 5118
10 13 22
21.5 1.03 31.5 3 97.335 5215
16 21
19 0.992 29 3 86.304 5301
19 17
12.5 0.929 22.5 8 167.22 5468
8 8
13 0.936 23 4 86.112 5554
11 12 18
17 0.976 27 3 79.056 5633
15 16
15 0.96 25 2 48 5681
17 14
11 0.912 21 10 191.52 5873
7 8
16 0.968 26 5 125.84 5999
12 12 24
21 1.02 31 7 221.34 6220
19 18
17.5 0.98 27.5 2 53.9 6274
21 17
13.5 0.94 23.5 12 265.08 6539
9 10
16 0.968 26 4 100.672 6640
13 13 22
21.5 1.03 31.5 5 162.225 6802
18 21
20.5 1.01 30.5 3 92.415 6894
21 20
16 0.968 26 8 201.344 7095
8 12
19 0.992 29 6 172.608 7268
14 14 26
25.5 1.128 35.5 3 120.132 7388
17 25
24 1.08 34 2 73.44 7461
19 23
17.5 0.98 27.5 11 296.45 7757
8 12
16.5 0.972 26.5 6 154.548 7912
1 14 21
20.5 1.01 30.5 2 61.61 7974
16 20
18.5 0.987 28.5 5 140.6475 8115
21 17
13 0.936 23 14 301.392 8416
7 9
16 0.968 26 4 100.672 8517
1! 11 23
22.5 1.05 32.5 4 136.5 8654
15 22
21.5 1.03 31.5 4 129.78 8784
19 21
- - - - - -
Concluzii:
1. 0radul critic de maturizare/ pentru betonul de clasa C16!" i cu raportl 8C%".&& av9nd )n
compoziie ciment de timp CEM I 78$9 este 11$& *IC/ care a 3ost depit )n ziua $ la ora # i
deci dup acest interval de timp/ betonul nu mai trebuie prote6at de )ng*e.
2. Jetele laterale ale co3ra6ului de placa se pot )ndeprta c9nd betonul a atins o rezisten de
!.&B care corespund unui nivel de )ntrire rezult un grad de maturizare
necesar de &:& *IC/ care a 3ost depit )n ziua ! la ora 11 ceea ce )nseamn c 3etele laterale
ale co3ra6ului se pot scoate dup acest interval.
3. Jata in3erioar a co3ra6ului de placa se poate )ndeprta c9nd betonul a atins un nivel de
)ntrire dac desc*iderile plcii sunt p9n la 6m sau #&. (peste 6m+ rezult un grad
de maturizare necesar de &&!" *IC/ care a 3ost depit )n ziua 11 la ora 1! ceea ce )nseamn
c 3ata in3erioar a co3ra6ului se poate scoate dup acest interval.
4. 0radul de maturizare atins dup 16 zile este de #:#$.>5 *IC/ care corespunde unul nivel de
)ntrire . Dezistena betonului dup 16 zile este #$. .
3. ALCTUIREA PLANULUI DE PANOTA: PENTRU
PLAN6EU
Co3rarea plcii din beton armat monolit se realizeaz cu panouri modulate de lemn tip
,ego.
)anourile au urmtoarele dimensiuni:
Den&mi#e %ano& L&n"ime 3!m; L.ime 3!m;
P< 8=> 7>
P8 8=> =>
P7 8=> ?>
P= <8> 7>
P9 <8> =>
P? <8> ?>
P@ ?> 7>
PA ?> =>
?a alctuirea panoului de patona6 s-au urmrit:
-tilizarea c9t mai multor panouri de dimensiuni mari;
Cispunerea panourilor ast3el )nc9t s se utilizeze un numr c9t mai mic de grinzi
e'tensibile;
Dealizarea rosturilor de &-1" cm necesare pentru deco3rarea spre central plcii;
Cispunerea panourilor mai mici spre central plcii/ l9ng rosturi;
Supra3aa acoperit de panouri s 3ie c9t mai mare;
4.
DESCRIEREA ETAPELOR TEBNOLO/ICE DE REALIZARE A STRUCTURII
DE REZISTEN A CONSTRUCIEI
4.1 L&!##i e t#asa#e
Se traseaz sistemul de a'e i dimensiunile )n plan ale construciei i ale spturii;
Aaterializarea punctelor cu rui;
Se stabilete cota reper K"."" i cota 3undaiei;
4.2 L&!##i e te#asamenteC s%t&#iD&m%'&t&#i
Sparea mecanizat cu buldozerul; decopertarea stratului vegetal; transportul
pm9ntului;
Sparea mecanizat )n pm9nt p9n la cota prevzut )n proiect cu e'cavatorul pe
enile cu descrcarea pm9ntului )n deposit;
,ransportul unei cantiti din pm9nt e'cavat cu autocamionul sau autobasculanta;
Spri6inirea malurilor/ )n cazul )n care este necesar;
Bivelarea manual a terenului/ cu denivelri de 1"-!" cm;
2mprtierea cu lopata a pm9ntului a39nat )n straturi uni3orme de 1"-$" cm grosime/
printr-o aruncare p9n la $ m din grmezi/ inclusive s3r9marea bulgarilor;
Compactarea cu maiul de m9na a umpluturilor e'ecutate )n straturi orizontale sau
)nclinate/ inclusive udarea 3iecrui strat de pm9nt )n parte/ av9nd !" cm grosime;
2mprtierea pm9ntului a39nat/ e'ecutat cu bulldozer cu enile;
Compactarea cu cilindru compactor sau cu maiul mec*anic 1&"-!"" 7g a umpluturilor
)n straturi de !"-$" cm grosime/ inclusive udarea 3iecrui strat )n parte;
,ransportul rutier al pm9ntului sau molozului cu autocamionul sau autobasculanta.
4.3 L&!##i e -&na.ii
,rasarea 3undaiei;
Jasonarea armaturilor pentru radier/ la ateliere centralizate;
,ransportul rutier al armaturii 3asonate la antier;
Se toarn o sap din beton simplu de &-1" cm;
Aontarea armaturilor din oel-beton )n radier/ cu distanieri din mase plastic; barele se
prind cu s9rm la poziiile prevzute )n proiect/ iar distanierii asigura grosimea
stratului de acoperire cu beton;
Laterea ruilor )n poziiile prevzute )n proiect;
Se aeaz panourile de co3ra6 (cu placa6 sau c*erestea+/ asigur9ndu-se verticalitatea
lor;
Se str9ng tiranii pentru a asigura rezemarea panourilor de co3ra6 pe distanieri;
Se monteaz praiurile care se prind cu scaobe de rui i montani;
2nainte de )nceperea operaiilor de montare a armaturilor se curataa co3ra6ele i
betonul de egalizare prin splare cu 3urtunul/ maturare sau cu un 6et de aer comprimat
i se ud co3ra6ele cu !M$ ore )nainte de turnarea betonului;
Se va accorda o atenie deosebit la poziionarea mustilor i a distanierilor/
respect9ndu-se acoperirea care este mai mare dec9t la celelalte elemente;
Letonul necesar pentru realizarea radierului este preparat la o staie de betoane din
apropierea antierului;
Letonul este transportat cu autoagitatoare la antier/ unde este turnat )n straturi; se va
compact prin vibrare sau prin )ndesare cu vergele metalice sau ipci de lemn i prin
baterea co3ra6ului.
Letonarea se va 3ace 3r )ntrerupere/ asigur9nd c )nlimea de cdere liber a
betonului p9n la 3ata superioar a co3ra6ului s nu depeasc 1 m.
,urnarea unui strat nou trebuie s se realizeze )nainte de )nceperea prizei betonului
turnat )n stratul anterior. Cup turnare/ 3ata superioar a betonului se netezete cu un
dreptar.
2ntruc9t )n 3undaii ies mustile inlobate pentru ancorarea armaturii elementelor
vertical (st9lpi/ perei+/ aceastea trebuie prote6ate )n timpul betonrii pentru a nu 3i
deplasate sau )ndoite.
4.4 Rea'iza#ea s&%#ast#&!t&#ii
Armarea st*lpilor presupune urmtoarele:
Se introduce etierii peste mustile lsate din 3undaie;
Se introduce barele longitudinal i se leag de musti/ dup ce )n prealabil pe una din
bare s-a )nsemnat cu cret poziia etierilor;
Se leag etierii )ncep9nd de sus )n 6os;
Se monteaz co3ra6ul st9lpului pe $ lturi;
Se poziioneaz distanierii (minimum 1 bucml+ pentru asigurarea acoperirii ()n
3uncie de tipul distanierilor/ acetia se poziioneaz i )nainte de montarea
co3ra6ului+
Se monteaz co3ra6ul pe latura rmas liber;
Se veri3ic poziia armaturilor;
(o+rarea st*lpilor presupune urmtoarele:
Se aeaz calotii de baz care au boluri pe 3ata superioar;
Se aeaz primul r9nd de panouri. Panourile se 3ac de regul )n 5 tipuri av9nd aceeai
lime (&"" mm+ i )nlimea de 1"" mm/ $"" mm/ 6"" mm/ i 1""" mm/ ast3el )nc9t
prin aezarea lor pe vertical s se obin o )nlime a co3ra6ului c9t mai apropiat de
cea a st9lpului care urmeaz s 3ie turnat.
Panourile au prevzute guri (pe latura superioar ic ea in3erioar+/ )n care urmeaz
s intre bolurile e'istent pe caloti. Cup montarea unui r9nd de panouri se pun calotii
intermediarN prevzui cu boluri pe ambele 3ete. 8ceste operaii se repeat p9n la
atingerea )nlimii dorite a co3ra6ului
Ceasupra ultimului r9nd de panouri se pun calotii de capt care au prevzute boluri
numai pe 3ata in3erioar;
Cac )nlimea dorit nu se poate realize e'act c9t cea a st9lpului/ ea se e'ecut mai
mic/ iar deasupra calotilor de capt se monteaz dulapi de completare pentru
atingerea cotei dorite;
Pentru asigurarea stabilitii/ co3ra6ului se 3i'eaz cu tensori de planeul in3erior prin
intermediul unor tlpi;
Turnarea betonului n st*lpi presupune respectarea urmtoarelor re,ulii:
2nlimea de cdere liber a betonului p9n la 3ata superioar a co3ra6ului nu va depi
1 m.
Letonarea se va 3ace 3r )ntrerupere pe toat )nlimea st9lpului;
,urnarea se va 3ace )n straturi orizontale de $"M&" cm )nlime;
Dealizarea unui strat nou trebuie s se 3ac )nainte ca cimentul din betonul stratului
turnat anterior s-i )nceap prize;
Letonul se compacteaz cu previbratoare sau cu vibratoare de co3ra6. Oibratoarele de
co3ra6 se 3i'eaz pe caloti/ prin intermediul unor piese de prindere care s permit o
monatre i o demontare uoar ( av9nd )n vedere c ele se mut pe )nlimea st9lpului
pe parcursul betonrii+;
Compactarea manual este de pre3erat s 3ie evitat. @a const )n )ndesarea betonului
cu o ipc de lemn sau cu o vergea metalic/ concomitant cu baterea )n permanent a
co3ra6ului cu un ciocan de lemn din e'terior. Cin c9nd )n c9nd/ carcasa de armature
trebuie scurtat/ pentru c betonul s intre )n spaial dintre co3ra6 i armaturi;
Calitatea compactrii (mecanica sau prin vibrare+ se veri3ic prin ciocnirea co3ra6elor
cu un ciocan de lemn. 2n cazul unei bune compactri/ rezult un sunet plin.
(o+rarea planeelor cu panouri cu placa-:
Co3rarea planeelor presupune at9t montarea co3ra6ului propriu-zis/ c9t i a unui
ea3oda6 pentru susinerea acestuia;
Co3ra6ul propriu-zis este realizat din panouri modulate din lemn rezemate pe grinzi
e'tensibile/ care sunt susinute de ea3oda6;
@a3oda6ul este realizat din popi e'tensibili/ contravantuiti transeversal i
longitudinal;
Se traseaz poziiile popilor i se aeaz popii la poziie;
Popii se aeaz pe un dulap de aliniere i rezemare/ iar la partea superioar/ partea
in3erioar i intermediarN (dac este cazul+ se 3i'eaz pe longrine;
?a partea superioar a popilor se aeaz grinzi e'tensibile pe care vor rezema
panourile cu placa6;
Cele ! panouri laterale se spri6in pe 6uguri metalice prinse la partea superioar i
in3erioar cu tirani. 2ntruc9t tirantul superior traverseaz grinda/ el este prote6at cu un
distanier;
Co3ra6ul grinzii/ reazem tot pe ea3oda6ul plcii/ 3ie prin intermediul unor grinzi
e'tensibile rezemate pe traverse metalice 3i'ate pe popii de col/ 3ie direct pe traverse
3i'ate pe perec*i de popi (aezai de o parte i de alta a grinzii+ distribuii )n lungul
grinzii la distanele stabilite;
Se veri3ic i se corecteaz orizontalitatea i planeitatea 3etei co3rante;
Se inc*ed rosturile pentru deco3rare i se veri3ic etaneitatea co3ra6ului;
Armarea plcilor const n urmtoarele operaii:
Se traseaz pe co3ra6 cu cret poziia barelor;
Se monteaz barele pe una din direcii (barele pot 3i de acelai diametru sau de dou
diameter aezate alternant+;
Se )nseamn cu cret punctele superioare i in3erioare ale barelor ce urmeaz a 3i
)ndoite;
Se )ndoaie barele cu c*eia sau cu dispositive special reglabile;
Se monteaz armature de pe cealalt directive;
Se leag armaturile )ntre ele;
Se monteaz repartiia de la partea superioar i se leag barele de rezisten;
Se monteaz distanierii (caprele+ sub barele ridicate (minimum 1 bucmp i
respective 5 bucmp )n cazul plcilor )n consol+;
Se monteaz clreii i se leag de barele de repartiie;
Se monteaz distanierii de la partea in3erioar ( minim $ bucmp+
Turnarea betonului n placi trebuie s se +ac cu respectarea urmtoarelor re,ulii:
Plcile se betoneaz odat pe toat supra3aa lor/ de pre3erat 3r )ntreruperi;
Se admite crear unui rost de ucru/ betonarea oprindu-se la >"I (supra3aa rostului
perpendicular pe co3ra6+
,urnarea betonului )n placi va )ncepe dup 1M! ore de la terminarea st9lpilor sau
pereilor pe care reazm pentru a se asigura )nc*eierea procesului de tasare a
betonului proaspt introdus;
Plcile se compacteaz cu vibrarea de supra3a ( rigla vibratoare/ plac vibratoare+/
iar la turnarea lor se vor 3olosi reperi dispui la distane de ma'imum ! m pentru
asigurarea grosimii prevzute )n proiect;
2ntruc9t dup compactarea betonului continua s se taseze/ este necesar c nivelul
stratului de beton nivelat s 3ie cu !M$ mm deasupra grosimii prevzute )n proiect;
Cup terminarea compactrii i )nainte de )nceperea prizei/ supra3aa betonului turnat
se niveleaz. Pdat cu nivelarea 3etei betonului se vor corecta i eventualele
neregulariti )n ceea ce privete orizontaitatea i dimensiunile prilor vizibile ale
plcii;
C9nd nivelarea se e'ecut manual/ ea se realizeaz prin tragere cu dreptare metalice
sau de lemn/ g*idate pe piese cu )nlimea i grosimea dorit a plcii (calusi/ st9lpiori
de beton/ dispositive cu urub+;
C9nd nivelarea se e'ecut mecanizat/ ea se realizeaz cu 3inisoare mecanice rotative
cu diametru de :"M1&" cm;
2n vederea nede3ormarii i meninerii armaturilor la poziie este obligatoriu c
circulaia muncitorilor i mi6loacelor de transport s se 3ac numai pe podine;
@ste interzis circulaia direct ape co3ra6 i armature. 2n cazul unor de3ormri
accidentale ale armaturii/ acestea se vor remedia )nainte de turnarea betonului.
Armarea ,rin.ilor necesit urmtoarele operaii:
Se traseaz cu cret pe partea lateral a co3ra6ului poziia etrierilor;
Se introduce etrierii )n co3ra6/ etierii 3iind 3asonai cu latura de sus desc*is;
Se introduce barele drepte de la partea in3erioar i se leag de etieri/ la poziia din
proiect;
Se introduce barele ridicate/ se aeaz la poziia din proiect i se leag de etieri;
Se monteaz distanierii de la partea in3erioar (minimum 1 bucml+
Se introduce barele de la partea superioar;
Se inc*ed etierii i se leag de barele de la partea superioar (clreii sau bare de
monta6+ aezate la poziie con3orm proiectului;
Se monteaz distanierii laterali (minimum 1 bucml+
8rmarea grinzilor se )ncepe cupa terminarea armrii st9lpului (inclusive cu etierii din
nod+.
Turnarea betonului n ,rin.i trebuie s se +ac cu respectarea urmtoarelor re,uli:
0rinzile se betoneaz odat pe toat supra3aa lor/ de pre3erat 3r )ntreruperi;
Se admite crearea unui rost de lucru/ betonarea oprindu-se la >"IC (supra3aa rostului
perpendicular pe co3ra6+;
0rinzile se toarn )n straturi orizontale cu grosime de $"M&" cm i se compacteaz
cu previbratorul;
,urnarea betonului )n placi va )ncepe dup 1M! ore de la terminarea st9lpilor sau
pereilor pe care reazm pentru a se asigura inc*ierea procesului de tasare a
betonului proaspt introdus )n acetia;
2ntruc9t dup compactarea betonului continua s se taseze/ este necesar c nivelul
stratului de beton nivelat s 3ie cu !M$ mm deasupra grosimii prevzute )n proiect;
Cup terminarea compactrii i )nainte de )nceperea prizei/ supra3aa betonului turnat
(supra3aa ultimului strat dac elemental se realizeaz din mai multe straturi
suprapuse+ se niveleaz. Pdat cu nivelarea 3etei betonului se vor corecta i
eventualele neregulariti i ceea ce privete orizontalitatea i dimensiunile prilor
vizibile ale plcii.
Bivelarea se realizeaz prin tragerea cu dreptare de lemn sau metal care reazm 3ie
pe colurile panourilor de co3ra6 atunci c9nd co3ra6ul este de )nlimea elementului/ 3ie
pe ipci de g*idare prinse la interior pe pereii laterali dac panourile sunt mai )nalte.
2n vederea nede3ormarii i meninerii armaturilor la poziie este obligatoriu c
circulaia muncitorilor i mi6loacelor de transport s se 3ac numai pe podine;
@ste interzis circulaia direct ape co3ra6 i armature. 2n cazul unor de3ormri
accidentale ale armaturii/ aceastea se vor remedia )nainte de turnarea betonului.