Sunteți pe pagina 1din 349

CZU 859.

0-3
A 38
Textele au fost reproduse dup: Grigore Alexandresu! "oe#ii. $di%ie &ngri'it de (.
)is*er. Cu o prefa% de +iliana )is*er. ,uure-ti! $ditura de stat pentru literatur -i
art! .959/ Grigore Alexandresu! "oe#ii. "ro#. Antologie! prefa% -i ta0el ronologi de
Constantin 1o*anu. $di%ia a ((-a! ,uure-ti! $ditura (on Creang! .985/ Grigore
Alexandresu! "oe#ii. "ro#! ,uure-ti! $ditura 1iner2a! .985 -i Grigore Alexandresu!
3pere! .. $di%ie riti! note! 2ariante -i 0i0liografie de (. )is*er. 4tudiu introduti2 de
4il2ian (osifesu! ,uure-ti! $ditura de stat pentru literatur -i art! .955.
"str6ndu-se stilul autorului! au fost aduse &n onfor7itate u nor7ele ortografie
&n 2igoare u2intele are nu -tir0es originalitatea lui: daa 8 da! o-tirei 8 o-tirii! lunei
8 lunii...
Coperta: (sai C6r7u
9 +(T$:A! .998 (4,; 9955-5<-.38-=
TA,$+ C:3;3+3G(C
.8.0 >> fe0ruarie 4e na-te! la T6rgo2i-te! Grigore Alexandresu/ era fiul 2istierniului
1i*ai Alexandresu -i al 1ariei! nsut )usea.
Tot t6rgo2i-teni! prin na-tere! erau poe%ii ?re-ti! ?asile C6rlo2a -i (on
@eliade :dulesu.
.8>5 A-i pierde a76ndoi prin%ii.
.8>9 Apar pri7ele periodie ro76ne-ti: @eliade soate la ,uure-ti Curierul ro76nes!
iar G*eorg*e Asa*i! la (a-i! Al0ina ro76neas.
.830 :7as orfan! plea la ,uure-ti! la un un*i! printele (ere7ia.
.83. 4e &nsrie la B-oala de li70 fran%o#easB a lui C. A. ?aillant! &n Blasa de
literaturB.
.83> D 7artie Are lo de0utul literar al lui Gr. Alexandresu! prin pu0liarea &n
Curierul ro76nes a poe#iei 1ie#ul nop%ii.
. 7ai $ste ele2 la B4f. 4a2aE! pensionul lui ?aillant fiind &nglo0at aestui
olegiu. "rintre al%ii! are a profesori pe $ufrosin "otea -i "etra*e "oenaru.
An tipografia lui @eliade pu0li pri7ul su 2olu7 $lie#er -i ;eftali! poe7
tradus din )lorian! &nso%it la sf6r-itul 2olu7ului de 2ersuri -i fa0ule
originale.
.83< Cu prile'ul reorgani#rii ar7atei ro76ne! intr adet &n a2alerie! &n surt ti7p
fiind &naintat la gradul de BpraporiE.
.835 4e &nsrie &n B4oietatea filar7oniB F&nfiin%at &n .833G! &n progra7ul reia
figura lupta Bpentru ultura li70ii ro76ne-ti -i &naintarea literaturii! &ntinderea
7u#iii 2oale -i instru7entale &n "rinipate -i for7area unui teatru na%ionalE.
"u0li traduerea tragediei Al#ira sau A7erianii de ?oltaire. Ca 7ilitar! este
tri7is la )o-ani s supra2eg*e#e! pe 1ilo2! 7i-area 2a7al &ntre ele
dou "rinipate.
.83D (#0une-te pole7ia dintre Grigore Alexandresu -i @eliade! pole7i
&ntre%inut ti7p de dou deenii.
.835 "rse-te )o-anii! &naint6ndu--i de7isia din ar7at.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
fa0uleG.
:sritul lunii. +a Tis7ana! 1or7intele! +a Hrg-ani -i ael 1e7orial de ltorie.
$ste nu7it -ef la B7asa a doua a 'el0ilorE -i a registraturii "ostelniiei
F4eretariatul 4tatuluiG! unde are oleg pe H. ,olintineanu.
+a (a-i! la Cantora )oaiei ste-ti! apare el de al treilea 2olu7 al su! "oe#ii...
$di%ie o7plet! soas de Al. Honii.
din 1e7orial de ltorie.
An tipografia lui C. A. :osetti -i Iinter*alder pu0li un nou 2olu7 de
poe#ii 4u2enire -i i7presii! epistole -i fa0ule! preu7 -i traduerea tragediei
1eropa de ?oltaire.
<
.838 An tipografia lui Za*aria Carale*i &i apare un alt 2olu7 de "oe#ii F$legii -i
Anepe ola0orarea la pri7ul otidian ro76nes! :o76nia.
.8<0 An Haia literar! aprut &n aela-i an la (a-i! pu0li poe#ia Anul .8<0.
.8<> iulie-august A7preun u (on G*ia &ntreprinde o ltorie la 7nstirile din
3ltenia. :od al aelei Bpreu70lriE prin louri pline de istorie sunt 6te2a
din ele 7ai 0une poe#ii de inspira%ie patrioti: U70ra lui 1irea. +a Co#ia!
.8<< septe70rie Anso%e-te pe G*eorg*e ,i0esu la )o-ani! la &nt6lnirea e a a2ut-o u
1i*ail 4tur#a! do7nitorul 1oldo2ei.
An re2ista "rop-irea! din (a-i! pu0li U70ra lui 1irea. +a Co#ia -i frag7ente
dee70rie $ste &naintat la rangul 7ilitar de serdar.
.8<D He2ine 7e70ru al BAsoia%iei literareE F&nfiin%at &n .8<5G.
aprilie 1ane2ra 7ilitar de a2alerie! artilerie -i infanterie de pe 67pul
Colentinei! la are partiip a70ii do7nitori ai "rinipatelor! G*eorg*e
,i0esu -i 1i*ail 4tur#a! &i inspir poe#ia 3 i7presie. Hediat o-tirii ro76ne.
>3 aprilie este ridiat la rangul i2il de pa*arni.
.8<5 Cola0orea# la Al0u7 -tiin%ifi -i literar u Uiga-ul fr 2oie -i s*i%a 3 nunt.
.8<8 .. iunie "rola7a%ia de la (sla#. ,i0esu este silit s se7ne#e Constitu%ia -i s
de7isione#e.
> august A7preun u ;. ,lesu! Ce#ar ,ollia -i H. ,olintineanu! fae
parte din Co7itetul de reda%ie al #iarului re2olu%iei "oporul su2eran.
Hup &n0u-irea re2olu%iei este sos din postul a2ut la 4eretariatul 4tatului.
An de la sf6r-itul aestui an poart oresponden% seret u re2olu%ionarii
exila%i.
.8<9 $ste nu7it diretor la Ar*i2ele 4tatului! post &n are 2a r76ne p6n &n .85<.
.850 Cu7ulea# -i fun%ia de seretar la 4enat! fun%ie prin are! &n .853! de2ine
"3$Z(( J( ":3ZK
se 6nta la inaugurarea Teatrului.
:#0unarea -oareilor sau 1oartea lui 4ion -i fa0ula (epurele! ogarul -i opoiul.
"rinipatelor.
5
B7e70ru &n Co7isia entralB! &nto7it pentru Bsootelile *eltuielilor
ost-e-tiE.
.85> Al gsi7 -i 7e70ru &n BCo7isia dou7entalB! are tre0uia s fa o
Bdeslu-itoare altuire de toate dou7enteleE pe are se spri'in a2erile
7nstire-ti.
.853 . ianuarie Asist la inaugurarea noului teatru! ruia &i dedi un (7n! destinat a
$ste ales 7e70ru &n Co7itetul teatral.
( se aord rangul i2il de luer.
3 dee70rie $ste &nlouit din fun%ia a2ut la Ar*i2ele 4tatului! fiind nu7it
diretor al $foriei 4pitalelor i2ile.
.855 Cola0orea# la :o76nia literar! soas la (a-i de ?. Alesandri! u satira
.855 4e &n*eie Tratatul de pae de la "aris! unde se disut -i pro0le7a "rinipatelor
dunrene.
.85D 4e des*id Hi2anurile Ad-*o. Grigore Alexandresu pu0li poe#ia Unirea
An toa7na aestui an fae o exursie &n 4iria -i "alestina! la in2ita%ia lui (on
G*ia.
.859 >< ianuarie Unirea Lrilor :o76ne.
+a 8 fe0ruarie! u prile'ul 2enirii lui Cu#a la ,uure-ti! &i adresea# poe#ia
1riei-sale do7nitorului Alexandru (oan (! &n are ala7 du0la alegere a lui
Cu#a a do7nitor al 1oldo2ei -i 1unteniei.
3. 7artie $ste nu7it 7inistru la )inan%e! dar refu# postul.
3 aprilie $ nu7it diretor al Heparta7entului Cultelor -i al (nstru%iunii
"u0lie.
5 oto70rie "entru o surt 2re7e este 7inistru ad-interi7 la Culte.
.8D0 30 7artie $ste nu7it de Cu#a 7e70ru &n Co7isia entral de la )o-ani!
for7at din .D 7e70ri! opt 7oldo2eni -i opt 7unteni. "re-edinte al
Co7isiei a fost nu7it Jtefan Golesu! iar 2iepre-edinte ;. Catargiu. Co7isia
a2ea a 7isiune unifiarea legisla%iei elor dou "rinipate.
>9 7ai 4e store-te u :alua! fiia sptarului Ga2ril 4ta7atin -i a Zoi%ei!
nsut ,u-inesu. 4ta7atine-tii se &nrudeau u atorul 1atei 1illo -i u
pa*arniul C. 4ion. An luna iunie se 2des pri7ele se7ne ale unei 0oli de
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
satire -i fa0ule Fla &neput se reeditea# -i 1e7orial de ltorieG.
D
ner2i. An august este resta0ilit! dar 0oala se 2a prelungi dra7ati! u
inter7iten%e! p6n la sf6r-itul 2ie%ii.
( se aord o pensie i7ediat dup i#0unirea 0olii.
.8D. >> august 4e na-te fiia poetului! Angelina.
.8D> $ste destituit din fun%ia de efor al 4pitalelor i2ile.
.8D3 Apare o nou edi%ie din opera sriitorului! intitulat 1edita%ii! elegii! epistole!
.8D< .> fe0ruarie Adunarea legiuitoare 2otea# o Brent 2iagerB! a reo7pens
na%ional B0unului nostru poetE.
.8D5 . 7artie Apare la (a-i re2ista Con2or0iri literare.
.85> "u0li 2olu7ul "o2e-ti al0astre! tradueri din $duard +a0oulaMe.
.855 9 iunie "rola7area (ndependen%ei statului ro76n.
.859 30 ianuarie 1oare so%ia poetului.
.88. +a (a-i apare re2ista Conte7poranul.
.88> An Ci7poiul pu0li frag7ente din (erusali7ul eli0erat de TorNuato Tasso.
.885 >5 noie70rie 4e stinge din 2ia%! &n 26rst de 55 ani! dup o lung -i grea
suferin%. Hin ortegiul funerar are i-a &nso%it siriul p6n la i7itirul ,elu
n-a lipsit 0unul su prieten! (on G*ia.
COT$?A CU?(;T$ A; +3C H$ ":$)ALK
B"entru e nu pu0lii srierile du7italePE &ntre0ai 7ai deun#i pe
un 0r0at de spirit -i de gust are %ine asunse &n portofoliul su 7ai
7ulte 7anusrise de poe#ii. B1-a7 speriat! &7i rspunse! de 6nd a7
2#ut at6%ia poe%i...E ;egre-it! niiodat nu a7 a2ut 7ai 7ult &ndestulare!
nu #i de poe#ie! i de 2ersuri. He unde 2ine aeastaP "oate &n
parte din gre-ita idee arta poetului ar fi 7ai u-oar de6t a pro#atorului!
dup u7 sooti7 ei 7ai 7ul%i! atuni 6nd intr7 &n ariera
literelor u toat &nrederea 'une%ii -i neexperien%ei/ poate &ns ase7enea
dintr-o lege &nalt are 2a a poe%ii s fie ele dint6i instru7ente ale
geniului noroadelor! 6nd geniul aesta &nepe s se de-tepte. An ade2r!
ar7onia a26nd o atra%ie natural pentru ei 7ai 7ul%i oa7eni -i 2ersurile
fru7oase &ntiprindu-se u lesnire &n 7e7orie! to%i aeia are la
&neputul i2ili#a%iilor si7t! sau red a si7%i! &n sufletul lor o s6nteie
di2in aleg instru7entul aesta a el 7ai sigur spre a--i rsp6ndi ideile
lor. He aeea poe#ia e ea 7ai anti art a spiritului o7enes/ de aeea
legile popoarelor elor antie erau srise &n 2ersuri/ de aeea &n ierar-ia.
literelor poe#ia are un lo a-a de &nalt. $a fae ea 7ai 7are parte a
gloriei na%iunilor/ -i ele 7ai &nse7nate fapte! ele 7ai &nalte desoperiri
au tre0uin% de a'utorul ei a s poat tri. Har u 6t arta e 7ai fru7oas!
at6t este 7ai ane2oie/ u 6t sunt 7ai rari poe%ii are au lsat
nu7ele lor la 2eauri! at6t 7ai nu7ero-i aeia are s-au pierdut &n ad6nul
uitrii. )ai7osul ,Qranger >! puterniul liri al ti7pilor 7oderni!
. ierar*ia.
> C.-" de ,Qranger F.580-.855G! autor a nu7eroase 6ntee u on%inut de7orati! are
s-au 0uurat de o 7are popularitate.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 8
poet popular u aristoratie for7e -i unul din apetele ele 7ai re#ona0ile
ale )ran%ei! #ie 7ulte din 6nteele sale ele 7ii l-au ostat
dou -i trei spt76ni de luru! 7rturisire e do2ede-te 6t str-niie
tre0uie s adu un autor la o7punerea srierilor sale/ i arta este
a-a de &ntins -i 2ariat! fru7osul are at6tea nuan%e deliate -i fugiti2e!
lurrile i7agina%iei at6ta tre0uin% de ale re#onului a s poat a'unge
%inta lor! are este fru7osul ideal sau strluirea ade2rului! dup u7
#ie "laton! &n6t nu este de 7irare da des26r-irea lipse-te la 7ul%i!
rora &ns nu le lipse-te talentul! -i da literatura noastr 7ai ales! a
reia parte poeti nu se o7punea p6n &n anii din ur7 de6t de
ni-te 0alade tradi%ionale! inspira%ii neulti2ate ale suferin%ei -i ale naturii
sl0atie! nu este! #i! de 7irare! da literatura noastr n-a produs &n
nii un ap d-oper are s poat slu'i de 7odel netgduit: aelea nu
ies de6t &n literaturile for7ate -i &n li70ile statorniite! dup u7 o -tiu
7ai u ose0ire to%i aeia are sriu -i! prin ur7are! unos influen%a e
are li70a asupra stilului.
Ce pot #ie au7 de poe#iile 7eleP 3 parte din ele s-au 7ai tiprit
la (a-i! &n anul .8<>! -i defa2orul de are 7 0uura7 atuni a ontri0uit
negre-it la pri7irea e li s-a fut! dup u7 se &nt67pl u tot
e este poprit. :etiprindu-le au7! a7 -ters pe unele! a7 2rut s &ndrepte#
pe altele! -i a7 adugat 6te2a! &ntre are unele su'eturi . istorie
de un interes na%ional -i! prin ur7are! -i 7ai pu%in egoist/ i eu sunt
din nu7rul aelora are red poe#ia pe l6ng neaprata ondi%ie de
a plea! ondi%ie a existen%ei sale! este datoare s expri7e tre0uin%ele
soiet%ii -i s de-tepte senti7entele fru7oase -i no0ile! are &nal% sufletul
prin idei 7orale -i di2ine! p6n la 2iitorul ne7rginit -i &n anii ei 2einii.
4unt departe de a rede a7 tratat aeste su'ete u tot interesul de
are sunt pri7itoare. Har o sriere este totdeauna un 7i'lo de a fae
alta 7ai des26r-it! -i eu 2oi fi el dint6i a aplauda pe aela e 2a fae
7ai 0ine.
.su0iete.
"3$Z((
4U?$;(:$ J( (1":$4((. 1$H(TAL((. $+$G((
Treutul.
+a 7nstirea Healului
Hediat 7riei sale prin%ului nostru .
"reu7 o sentinel! pe dealul deprtat
Ho7ne-te 7nstirea/ -i #idu-i el &nalt
4e-ntinde &7pre'uru-i! pustiu -i &n2e*it!
He iedera 0tr6n! de 7u-*i aoperit >.
Aolo au odi*na! loa- ad6n! tut!
$roi e 7ai-nainte 7ult #go7ot au fut.
Un ap &i pre#idea# 3 -i da s-o-nt67pla!
Cu 2re7e! :o76nia s-ardie fruntea sa!
"-a H670o2i%ei 2ale o-tiri de s-or i2i!
Ai luptelor u7plite prta-i ei 2or 7ai fi.
$u &n opilrie iu0ea7 s 7 opres
"e dealul 7nstirii! -i-n 2ale se pri2es
1re%ul turn! trist 7artor l-al nostru trist apus!
J-a rui origin &n 2eauri s-a rpus </
Turnul din are-odat 0r0a%ii renu7i%i
.
>
3
<
G*. ,i0esu.
"e 6nd sria7 aeste 2ersuri! re&nnoirea 7onu7entelor nu &nepuse &n Fn. aG.
Capul lui 1i*ai ?itea#ul Fn. a.G.
4-a pierdut.
"3$Z(( J( ":3ZK ..
?edeau ro76ne ta0eri pe 67pi ne7rgini%i ..
An prea'7a-i e etateaR ai ei louitori
:uina-i a#i u fal art la ltori!
"reu7 at6%i ne2rednii! trind &n 7oliiuni!
4e laud u 7ari fapte fute de str0uni.
Har pentru e ora-ul at6t de strluit
Au7 &ntre ora-e e el 7ai u7ilitP
Ce 2oie prea&nalt! e lege poruni
Cderea deopotri2 u &nl%are-a fiP
$ o fatal soartP sau pe aest p76nt
+s ur7ele sale 0leste7ul unui sf6nt >P
Ha &ns o %ar! un nea7 ar fi dator!
C6nd au gre-it despo%ii! nelegiuirea lor
A o plti! atunea ora-ul os6ndit
Ji nu7ele-i din lu7e de 7ult ar fi pierit.
Ci 7ii de glasuri stinse de-al tiraniei fier!
An strigri dureroase s-au &nl%at la er/
Ci ploi e &n torente de 2eauri s-au 2rsat
46ngele dup pietre &n nu l-au splat.
3riu7 2a fi! 7i-e su7p etatea e-a do7nit/
3 iu0es! i e trist -i i a suferit:
Ji preu7 antiarul! la pati7a-i supus!
Culege 2e*ea-ara7 e nu 7ai are urs!
A-a &n a 7ea r62n! pe loul printes!
)iu al astor ruine! %r6na lor sl2es.
.
.
Turnul ur%ii do7ne-ti Fn. a.G.
4f6ntul ;ifon! are se #ie a 0leste7at pe :adu (? Fn. a.G
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .>
An 7i-adu a7inte de groa#a e si7%ea7.
C6nd la apusul #ilei s*eletul lor pri2ea7.
B"-aii! #ieau 0tr6nii! o 0olt art6nd!
(ntr t6nra doa7n! fru7oas -i fugind
He etele tartare! 6nd ele-aest palat!
+ipsind o-tirea noastr! &n treat au prdat. .
"e-tera! e se-ntinde departe su0 p76nt!
"rin dru7uri rtite &n lo neunosut
A-i are rsuflarea: &n s6nul ei gse-ti
A2eri nenu7rate! o7orile do7ne-ti/
An prea'7-le ard fouri! i ele se p#es
He ies7e! tauri negri! e iadul louies/
Ji 6nd 2run o7 aproape a 7erge-a ute#at!
$l la lu7ina #ilei nu s-a 7ai artat.E
Astfel #ieau! -i 2re7ea un pas a 7ai fut!
Ji *iar aele ies7e a#ilul --au pierdutR
Tot e tut -i 'alni: &ns a-a u7 e-ti
4ingur por%i po2ara 7ririi ro76ne-ti!
T6rgo2i-te #utR poetul &ntristat
Colore 2ariate &n s6nu-%i a aflat!
:#0oiniul 7odeluri/ -i! da-a7 asulta
Ceea e &n fa2oru-%i rela7 sla2a ta!
A 2ite'ilor u70r d-a7 -ti s o insti7!
?rednii de li0ertate noi a7 putea s fi7.
A7 afla de la d6n-ii e 'ertfe tre0uies!
"rin 6t energie na%ii se 76ntuies.
. Tradi%ie Fn. a.G. ;ota autorului su0linia# ele onse7nate &n aeste 2ersuri au fost
pstrate &n tradi%iile orale ale poporului.
"3$Z(( J( ":3ZK .3
AR fa pro2edin%a a-naltul senti7ent!
Ce-n*in 2ite'iei 7re%ul 7onu7ent!
Ce-alege pe-nl%i7e al ne7uririi lo!
4 fie nou 6r7! oloana ea de fo!
Coloana e odat din %ara de exil
"e alea 76ntuirii duea pe (strailR
U70ra lui 1irea.
+a Co#ia
Ale turnurilor u70re peste unde stau ulate!
Ctre %r7ul di7potri2 se &ntind! se prelunges!
J-ale 2alurilor 76ndre genera%ii spu7egate
Zidul 2e*i al 7nstirii &n aden% &l i#0es.
Hintr-o pe-ter! din r6p! noaptea iese! 7-7presoar!
He pe 7u*e de pe st6n! *ipuri negre se o0or/
1u-*iul #idului se 7i-... printre iar0 se streoar
3 suflare! are tree a prin 2ine un fior.
$ste easul nluirii: un 7or76nt se de#2ele-te!
3 fanto7-noronat din el iese... o #res...
(ese... 2ine tre %r7uri... st... &n prea'7a ei pri2e-te...
:6ul &napoi se trage... 7un%ii 26rful &-i ltes. .
Asulta%iR... 7area fanto7 fae se7n... d o porun...
3-tiri! ta0eri fr nu7r &7pre'uru-i &n2ie#...
. A-i ltes S &-i latin.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
1ireaR &7i rspunde dealul/ 1ireaR 3ltul repetea#.
.<
Glasul ei se-ntinde! re-te! repetat din st6n-n st6n!
Transil2ania-l aude! ungurii se &nar7e#.
3ltule! are-ai fost 7artor 2ite'iilor treute!
Ji puternii legioane pe-a ta 7argine-ai pri2it!
?irtu%i 7ari! fapte u7plite &%i sunt %ie unosute!
Cine oarT poate s fie o7ul are te-a-ngro#itP
$ste el! u7 &l arat sa0ia lui -i ar7ura .!
Ca2aler de ai redin%ei! sau al Ti0rului stp6n!
Traian! inste a :o7ei e se lupt u natura >!
Uria- e al Haiei! sau e 1irea el ,tr6nP
Aest sunet! aest nu7e 2alurile &l pri7es!
Unul altuia &l spune/ Hunrea se-n-tiin%ea#!
Ji-ale ei spu7ate unde tre 7are &l pornes.
4rutare! u70r 2e*eR pri7e-te &n*iniune
He la fiii :o76niei are tu o ai instit:
;oi 2eni7 7irarea noastr la 7or76ntu-%i a depune/
?eaurile e-ng*it nea7uri al tu nu7e l-au *rnit.
:62na-%i fu neo0osit! &ndelung-a ta silin%:
"6n l-ad6ni 0tr6ne%e pe ro76ni &70r0ta-i/
Ans! 2aiR n-a iertat soarta s-nununi a ta dorin%!
Ji-al tu nu7e 7o-tenire li0ert%ii s &l la-i. 3
.
>
3
An 0iseria de la Co#ia! 1irea este #ugr2it &n ostu7 de ruiat Fn. aG.
"e 7alul drept al 3ltului se 2ede dru7ul fut de Traian Fn.a.G.
An .<.5 1irea a fost ne2oit s plteas tri0ut lui 1a*o7ed! sultanul Turiei.
"3$Z(( J( ":3ZK
Har u sla0ele-%i 7i'loae faptele-%i sunt de 7irare:
"riina! nu re#ultatul! laude %i-a 6-tigat:
Antreprinderea-%i fu dreapt! a fost no0il -i 7are!
He aeea al tu nu7e 2a fi su7p -i neptat.
An ael loa- de piatr! dru7 e due la 2eie!
Unde tu te g6nde-ti poate la norodul e-ai iu0it!
C6t ai si7%it plere 6nd a lui 1i*ai so%ie .
A 2enit s-%i po2esteas fapte e l-au strluitR
;oi iti7 luptele 2oastre! u7 pri2i7 2e*ea ar7ur
Ce un uria- odat &n r#0oaie a purtat/
Greutatea ei ne-apas! tree sla0a-ne 7sur!
;e-ndoi7 da-a-a oa7eni &ntru ade2r au stat >.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au treut 2re7ile-aelea! 2re7i de fapte strluite!
Ans triste -i a7are/ legi! nra2uri se-ndules:
"rin -tiin%e -i prin arte na%iile &nfr%ite.
An g6ndire -i &n pae dru7ul sla2ei &l gses.
Ci r#0oiul e 0ii groa#ni! are 7oartea &l iu0e-te.
Ji ai lui s6ngera%i dafini 3 na%iile &i pltes/
$ a erului urgie! este fo are tope-te
Cr6ngurile &nflorite! -i pdurile < e-l *rnes.
.5
. Hoa7na )loria! so%ia lui 1i*ai! este &ngropat &n aela-i 7or76nt u 1irea! dup
u7 arat insrip%ia de pe piatr Fn. a.G. An realitate Teodora! 7a7a lui 1i*ai! este
&ngropat la Co#ia. )loria nu e so%ia 2oie2odului! i fiia lui.
> au existat.
3 $ste 2or0a de ununile de dafini FlaurG! si70oluri ale 2itoriei.
< Citit pdurTle.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .D
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Har a nop%ii neagr 7ant peste dealuri se l%e-te!
+a apus se adun norii! se &ntind a un 2e-76nt/
"este unde -i-n trie &ntuneriul do7ne-te/
Tot e groa# -i tere... u70ra intr &n 7or76nt.
+u7ea e &n a-teptare... turnurile ele-nalte
Ca fanto7e de 7ari 2eauri pe eroii lor 'eles/
Ji-ale 2alurilor 76ndre genera%ii spu7egate!
Zidul 2e*i al 7nstirii &n aden% &l i#0es.
:sritul lunii.
+a Tis7ana
He6t &n fru7oasa noapte 6nd plp6nda-i lin ra#
A iu0itei 7ele frunte u 2ii u70re olora!
3 pri2eli-te -aeea o*ii-7i n-au putut s 2a#!
+un-a-a &n6nttoare n-a7 a2ut a ad7ira.
Ji &nt6i! a o stelu%! a flie deprtat!
Ce dru7e%ul o aprinde &n pustiuri rtind!
An a 0ra#ilor desi7e! &n pdurea-ntuneat!
"rintre frun#e ltinate! . a7 #rit-o liurind.
. +a Alexandresu: ltite.
"3$Z(( J( ":3ZK .5
Apoi tainiele-i ra#e d6nd pie#i- pe o #idire!
Ce pe 7u*e se ridi! loa- trist! nelouit!
16ng6ie a ei ruin u o palid #670ire!
Ca un 2is e se streoar &ntr-un suflet pustiit.
Apoi glo0 ru0inos! nop%ii d6nd 7i-are -i 2ia%!
4e-nl% -i! di7pre'uru-i dese u70re deprt6nd!
"e-ale ste'arilor 26rfuri! pira7ide de 2erdea%!
4e opri/ apoi pri2irea-i peste lu7e arun6nd!
+u7in ad6ni prpstii! 7nstirea &n2e*it!
)eudal et%uie! e de turnuri oolit!
Ce de lun olorat -i pri2it de departe
"rea unul din aele osianie. palate
Unde geniuri! fanto7e u urgie se i#0es:
Ji pustiul fr 7argini! -i rarea rtit!
4t6na! pe-tera ad6n! &n 2e*i7e louit
He al 7untelui sf6nt pustni e sr7anii &l iu0es >.
$rau duli aele easuri de exta# -i de g6ndire:
Joaptele! ad6ni 7ur7Ure 3 e iau 2ia%a &n pustii!
A 7or7intelor tere e do7nea &n 7nstire!
+o de #go7ot altdat! de politii 2i'elii.
;oaptea! totul astei sene olosal de 7rire!
Hou no0ile instinte u putere de-tepta/
. An genul elor din poe7ele atri0uite lui 3ssian! poet so%ian legendar.
> C*ilia lui ;iodi7! &nte7eietorul Tis7anei.
3 Aentuat 7ur7Ure.
> "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .8
Unu!-a erului redin%! altu!-a patriei iu0ire!
Ce odat-n aste louri pe str7o-i &i &nsufla.
1un%ii no-tri-au fost adesea su7p a#il de li0ertate!
Ji din 26rful lor ro76nii! torent iute! furios!
4-arunau/ 7ul%i7i 0ar0are pentru prad adunate!
+ei sosind! era la fug a un er0 rnit! frios.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cu trufie raiul ungur tre %ar-naintea# .:
4unt plini 7un%ii de o-tire! sun #alele de fier/
"intenii lues/ la lun s0iile s6nteia#/
,asara0 &n*eia paea u7 2r'7a-ii lui o er >.
Har ro76nii nu 2or paea! nu 2or trista u7ilin%
Ce asupra-le adue un neinstitor tratat:
Ura lor e ne7pat/ &n a lor rud dorin%
Cuprind 7un%ii! &n*id dru7ul ungurului spi76ntat.
Astfel e atuni o7orul! 6t osta-ul &netea#
30osit! -i riga singur u pu%ini sap fugind/
4trluitele-i 2e-7inte le arun el de groa#!
"l6nge -i &n a sa %ar se &ntoare 0leste76nd.
;iiodat ast lun e &noat &n trie!
Ca fanal 3 purtat de 2aluri pe a 7rilor 67pie!
.
>
3
Carol (! riga Ungariei! la anul .330 Fn. a.G.
(on ,asara0 Fn. a.G.
felinar.
"3$Z(( J( ":3ZK .9
1ai 7ult nu7r de ada2re de atuni n-a lu7inat!
;iiodat 76ndru 2ultur e-n 2#du* se u7pne-te!
Ael do7n al at7osferei e un 2ea &ntreg trie-te!
He o prad-a-a 0ogat &n nu s-a-ndestulat.
4e gses --au7 pe r6pe 0u%i de ar7uri #dro0ite/
A7 2#ut &ntinse pinteni de rugin putre#i%i!
Ji pe-al r#0oiului 7unte 7onstruoasele 7or7inte
Unde -efii unguri7ii #a u to%ii gr7di%i.
Har ro76nii! fii ai elor e-n 2e*i7e se luptar!
Cu sudori adp p76ntul! 6-tig *rana &n dureri/
4unt plugari/ -i alte nu7e! oa7eni noi se &nl%ar!
3a7eni nense7na%i -i 76ndri de 2e*i7ea lor de ieri.
4trini prin%i e ne-apsar au dat lor drept 76ng6iere
A2eri! insti! are odat se-7pr%eau drept rspltiri!
1onopol fa a#i de drepturi/ &n a lor surt 2edere
"rop-irii ne&n2inse pun ei dese-7potri2iri.
;u e-a-a legea naturii! nu e-a-a a %rii lege/
Ca tot e nu e la lou-i 2a dea trufia lor:
Al sudorilor strine rod ei nu-l 2or 7ai ulege/
?a fi 7are tot ro76nul! %rii lui folositor.
Cugetri ad6n asunse! idei drepte -i &nalte!
Ce &n ini7ile-alese ura lor le apsa!
?or 2edea lu7ina #ilei/ -i &n for7 de 7ari fapte!
4u0 pri2irea pro2edin%ei! lu7ii se 2or arta.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >0
1or7intele.
+a Hrg-ani .
C6nd 2i#ita7 odat loa-urile sfinte!
1re%e su2enire din 2re7i e-au &netat!
$u 7 oprii pe 2alea 0ogat &n 7or7inte!
Unde at6%i r#0oinii ai Greiei sl2ite
4trigarea li0ert%ii &nt6i au &nl%at.
Ziua de 7ult treuse: natura o0osit...
4e odi*nea: nii #go7ot! nii el 7ai u-or 26nt/
;i7i 2iu: era7 singur &n lu7ea ador7it!
Ji stelele deasupra pe luna prsit
+ueau a ni-te andeli aprinse pe-un 7or76nt.
Hin 2re7e-n 2re7e nu7ai! de dinolo de dealuri
"rea -au# un sunet! un 2uiet deprtat!
Ca glasul unei ape e-nea-ale ei 7aluri!
4au a ale 7ul%i7ii &ntr6tate 2aluri!
C6nd din ro0ie sap un nea7 &7po2rat.
Ji o*ii-7i s-a%intir pe se7nul 76ntuin%ei
Ce singur se &nal% &n loul de suspin!
"rotetor al durerii! nde'de-a suferin%ei!
+a0aru7> 2e*i al luptei! si70ol al 0iruin%ei!
"rin are-a-n2ins 0ar0arii re-tinul Constantin.
.
>
+a Hrg-ani! &n #iua de 5V.9 iunie .8>.! ar7ata oto7an ni7ie-te B0atalionul
saruE al $teriei F7i-are re2olu%ionar pentru eli0erarea greilor de su0 stp6nirea
tureasG.
4teag i7perial pe are &7pratul Constantin a-e#ase se7nul ruii.
"3$Z(( J( ":3ZK
Ji 7 g6ndea7 l-aeia e u70ra-i &n2ele-te!
+a Greia 7odern e ei au spri'init/
Ci 'ertfa pentru na%ii la er se prii7e-te!
Ci s6ngele de 7artiri e plant e rode-te
Cur6nd! t6r#iu! odat! dar &ns . nelipsit.
"reu7 ei dint6i preo%i e ruea o purtar.
Hin pe-teri! din pustiuri! srai! dispre%ui%i!
An ir! a7fiteatruri! puterea &nfruntar!
"e purpura ro76n redin%a a-e#ar!
Ji-n2inser pe idoli &n Capitol sl2i%i!
A-a s6ngele-aelor e-aiea se 'ertfir
;su pe-ai li0ert%ii 2esti%i r#0untori/
"arnasul -i 3li7pul u fal se pri2ir
C6nd flotele 0ar0are> #dro0ite le #rir!
Ji flara din ele suindu-se la nori.
4unt 2rednii de 2e*i7ea din 2eauri fa0uloase!
4unt 7ari u7 fu ro0ia su0 li7pedele-i er!
Ji lupta -i i#06nda a Greiei fru7oase!
(ar ,o%ari! 1iauli3! olosuri fioroase!
4e par a de7i#eii< eroi ai lui 37er.
>.
. Constru%ia u dar &ns nu era onsiderat un pleonas7 &n seolul al =(=-lea.
> Alu#ie la luptele na2ale de le Tenedos Finsul situat &n fa%a TroieiG! &n are flota tur
a fost inendiat de rsula%ii grei F.8>>G.
3 1arWos ,ot#aris F.588 8 .8>3G -i Andreas ?oWos 1iaulis F.5D8 8 .835G! o7andan%i
ai luptei pentru independen%a Greiei.
< He7i#ei 8 se7i#ei Feroi din 7itologia grea! nsu%i dintr-un #eu -i o fiin% 7uritoareG.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >>
AR da-a ta 2ia% de lu7e ad7irat!
C6nd na%iei ge76nde 2enise-i a'utor!
He asprele ursite nu ar fi fost ur7at!
He-ai fi 2#ut tu #iua &n eruri &nse7nat!
Arold . al de#nde'dii sl0ati ltor!
3 nou epopee! poe7 strluit!
Cre-tin (liad p76ntu-ar fi-n6ntat.
Ca tr670i%a-n2ierii de suflet presi7%it!
A 2eaurilor stinse enu--ar fi 7i-at.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"76ntul %rii noastre e a#i adpostire
+-a greilor %r6n/ iar agonia lor
Cu 'ale a 2#ut-o a 3ltului o-tire>!
Ji se7ne de fr%ie! do2ad de iu0ire
+e-a dat ea &ndestul &n #iua de o7or.
Ci nu g6ndi%i! o u70re de lu7e deprtate!
C loul 7or%ii 2oastre e luptelor strin/
3-tirile re-tine de rue &nsuflate!
Adesea se 2#ur aii &7preunate
4u0 Uniad ro76nul! su0 1ateia- Cor2in.
Ji 6t ura ro0iei! a patriei iu0ire
An li70i deose0ite se 2or nu7i 2irtu%i!
.
>
"rin Arold! erou al poe7ului lui ,Mron! C*ilde-@arold! Alexandresu &l denu7e-te *iar
pe poetul engle# la are se refer &ntregul pasa'.G
$ste 2or0a de pandurii lui (on 3ar. Ae-tia au &7piediat pe turi s ur7reas
resturile ar7atei gree-ti.
"3$Z(( J( ":3ZK >3
C6t 2or nu7ra greii &ntre 2estite #ile
Ziua 6nd +eonida #u la Ter7opile!
Ji 6t 2a purta 3ltul diade7a-i de 7un%i!
?oi 2e%i tri/ i 2ou Greia e datoare!
Ci 2oi a%i dat se7nalul la li0ertatea sa/
Ji-n 2re7i de suferin%! &n 2re7i de apsare!
;de'de -i redin%! 2irtu%i 76ntuitoare!
A 2oastr po7enire ades 2a de-tepta.
3 i7presie
Hediat o-tirii ro76ne
>> aprilie .8<D .
"u%ini erau la nu7r osta-ii :o76niei!
Har 6nd ale lor ete pe luiul 67piei
4e7e% &naintar u pas rsuntor!
Hin suli%e! din oifuri! din ar7ele al0ite!
C6nd soarele &n unde! &n ra#e aurite!
+u7ina &-i rsfr6nge pe steagul triolor!
C6nd aii! repe#i! ageri! u oa7e rsfirate!
Cu nrile aprinse! u gurile spu7ate!
1u-6nd de neast67pr #0ala e-i %inea!
(#0ind su0 ei p76ntul -i rsufl6nd o7orul!
+a sunete de lupt pe 67p &-i luau #0orul!
Ca 2ulturi e &n aer o prad ar 2edea!
. An aeast #i a a2ut lo pe 67pul Colentinei o 7ane2r 7ilitar.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU ><
Ji 6nd au#ii glasul ar7atei tuntoare!
Ji 6nd 2#ui silitra. de fulger purttoare
C67pia! at7osfera de fu7 &ntune6nd!
(ar printre fu7! prin ea%! egretele> -al0iioase
1i-6ndu-se departe! a u70re fioroase
Ce ies din &ntuneri o ri7-a7enin%6nd!
$letri s*6nteie si7%ii... -i 0uuria!
Hin ini7 pe *ipu-7i suit a 76nia!
"e fruntea-7i se aprinse! &n o*i-7i strlui/
4u0 pasurile 7ele si7%ii ar#6nd p76ntul!
Ji 2e*ea strluire! u #go7otul! u 26ntul!
(lu#iei-7i 0ogate u fal se i2i.
AR unde e au7a puternia 7rire
Hin 2re7ea 6nd a %rii eroi o-tire
An lupte uria-e ,u#e-tii o7anda!
C6nd 2ulturul Haiei u fruntea-noronat!
Ji du*ul r#0unrii u 7anta-i s6ngerat
Ha se7nul 0iruin%ei -i alea ne-artaP
Clugrenii &n pstrea# po7enirea
?ite'ilor e-n 2alea-i aflar ne7urirea!
Al faptelor de inste pre% 2e-ni 7eritat/
(ar praful e aolo de 26nturi 2isoloase
An aer se ridi e pul0ere -i oase!
Ce ta0ere du-7ane &n treat au lsat.
.
>
4ilitr 8 a#otat de potasiu! folosit la fa0riarea prafului de pu-.
$gret 8 7nun*i de fire al0e sau pene de egret Fpasre al0 de 0altG! folosite a
podoa0e la *ipiile 7ilitare.
"3$Z(( J( ":3ZK >5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4pun &n ur7a luptei! &n Asia 0ogat!
Ha 7a*o7etanii 2edeau 6teodat
Un ar7sar e-n prea'7-i ta el sforind!
Cuprin-i de-ad6n spai7 #ieau u-nfiorare!
C el a 2#ut u70ra aea &ngro#itoare
A lui 1i*ai ?itea#ul asupr-le 2enind.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-a erau odat ro76nii! dar unirea
Ce le *rnea ura'ul! e le-nsufla 7rirea!
Cu 2e*ea si7plitate din ini7i a lipsit ..
A patriei iu0ire! o0iet de ironie!
An 2ei este pe 0u#a aelui are -tie
Cu nu7ele-i s trag > norodul a7git.
A-a &n proaste pi-ti 3 are treeau de sfinte!
Al idolilor preot u 7agie u2inte
1ul%i7ii adunate oraole-7pr%ea:
3raole 2ilene de interes ditate!
He &n%eles lipsite! de pati7i expliate!
Ji-n are ne-tiin%a ne&neatat redea.
Har tot se aflau &n 2irtu%i! -i 2iitorul
An ele se &nrede! a-teapt a'utorul
. A lipsit 8 a disprut.
> 4 atrag.
3 Te7ple.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >D
Ce &l adu la na%ii 0r0a%i 76ntuitori:
Ansu-i do7nul naturii #isese altdat
C pentr-un drept el iart Go7ora 2ino2at:
Hreptatea -i 2irtutea &n eruri sunt surori.
(ar 2oi! r#0oinii tineri! drage 0atalioane!
)iie ale aelor 2estite legioane!
Care &ntre noroade un nu7e ne-au lsat!
?oi! ror aest nu7e e dat el &n pstrare!
Cu inste 2e%i rspunde l-a patriei *e7are!
Ci 2e*iul nostru s6nge nu poate fi s*i70at.
Anul .8<0
4 stp6ni7 durerea are pe o7 supune/
4 a-tept7 &n pae al soartei a'utor/
Ci ine -tie oare! -i ine &7i 2a spune
Ce-o s adu #iua -i anul 2iitorP
16ine! poi76ine! poate! soarele feriirii
4e 2a arta 2esel pe ori#ont senin/
,inele ades 2ine pe ur7ele 76*nirii!
Ji o #670ire dule dup-un a7ar suspin.
A-a #ie tot o7ul e-n 2iitor trie-te!
A-a #iea odat opilria 7ea/
Ji un an 2ine! tree! --alt an &l 7o-tene-te/
Ji e nde'di d unul! aellalt le ia.
"3$Z(( J( ":3ZK >5
"u%ine-a- 2rea! iu0ite! din #ilele-7i pierdute!
Zile e-n 2e-niie -i-iau repedele #0or/
"u%ine su2enire din ele a7 plute:
A fost nu7ai-n durere 2arietatea lorR
Har pe tine! an t6nr! te 2# u 7ul%u7ireR
"e tine te dore-te tot nea7ul o7enesR
Ji eu sunt 7i parte din trista o7enire!
Ji eu a ta sosire u lu7ea o sl2esR
C6nd se nsu opilul e s-a-tepta s 2ie!
Ca s ridie iar-i pe o7ul el #ut!
Un 0tr6n &l lu &n 0ra%e! strig6nd u 0uurie:
B4lo0oade-7! stp6ne! fiind l-a7 2#ut.E
Astfel drep%ii ar #ie! de ar 2edea-7plinite
C6te &ntr-al tu nu7e ne sunt fgduite.
3! an pre#is at6ta! 7re% refor7atorR
Anepi! pref! rstoarn -i &70unt%ea#!
Arat se7n aelor e nu 2oies s rea#/
Adu fr #0a2 o tur7 --un pstor.
A lu7ii te7elie se 7i-! se lte-te!
?e*ile-i institu%ii se -terg! s-au ruginit/
Un du* fier0e &n lu7e! -i o7ul e g6nde-te
Alearg tre tine! i 2re7ea a sositR
(i u70re de noroade le 2e#i o6r7uite
He u70ra unor pra2ili late! siluite
He alte 7ai 7ii u70re! ne&nse7na%i pitii.
3riare senti7ente &nalte! generoase!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
An nouR A-tept 7inunea-%i a o ereas lege/
>8
;e par a ni-te 0asne de po2estit! fru7oase!
Ji tot entu#ias7ul i#2or de idei 7ii.
"olitia ad6n st &n fanfaronad!
Ji -tiin%a 2ie%ii &n egois7 u7plit/
He-a o7ului 7rire ni7i nu d do2ad!
Ji nu7ai despotis7ul e 0ine &ntrit.
Ha &ns pstorul e tu ni l-ai alege
?a fi tot a pstorii de are-a2e7 destui!
Atuni... las &n starea-i 0tr6na tiranie!
+a darurile tale eu nu si7t 0uurie!
He-70unt%iri rele 6t 2rei sunte7 stui.
Ce 0ine 2a adue o astfel de s*i70areP
Ji e 7ai ru ar fae o stea! un o7et 7are!
Care s ar# glo0ul --ai lui louitoriP
Ce pas 0ietei tur7e! &n 2ei nenoroit!
4 -tie de e 76n 2a fi 7elrit
Ji da are unul sau 7ul%i apstoriP
$u nu &%i er &n parte. ni7ia pentru 7ine:
4oarta-7i u a 7ul%i7ii a- 2rea s o unes:
Ha nu7ai asupra-7i nu po%i s-adui 2reun 0ine!
$u r6# de-a 7ea durere -i o dispre%uies.
Hup suferiri 7ulte ini7a se-7pietre-te/
+an%ul e-n 2ei ne-apas uit7 6t e de greu/
:ul se fae fire! si7%irea a7or%e-te
Ji tries &n durere a-n ele7entul 7eu.
. An parte 8 &n interes propriu.
"3$Z(( J( ":3ZK >9
Har a- 2rea s 2# #iua p76ntului 2estit!
4 rsuflu un aer 7ai slo0od! 7ai urat!
4 pier# ideea trist! de 2eauri &ntrit!
C lu7ea 7o-tenire-nt67plrilor . s-a datR
Atuni da-a 7ea frunte gal0en! o0osit!
Ha a 7ea pri2ire s-o-ntoare spre 7or76nt!
Ha-a 2ie%ii-7i triste flie os6ndit
4-o-ntunea! s-ar stinge de-al pati7ilor 26nt!
"e aripile 7or%ii elei 76ntuitoare!
?oi prsi loa-ul unde-a7 nd'duit/
?oi lsa feriirea aeluia e-o are!
Ji a 7ea po7enire aelor e-a7 iu0it.
Uiga-ul fr 2oie
3 te7ni%-ad6n &7i e louin%a>:
"rin dese! prin negre #0rele de fier
3 ra# pierdut &7i spune fiin%a
Ceresului soare! seninului er.
. An edi%ia din .8D3! 6nd nu 7ai a2ea s se tea7 de en#ur! poetul &nlouie-te aest
u26nt u despo%ilor.
> 4u'etul aestei poe#ii este o &nt67plare ade2rat. 3s6nditul sootes trie-te &n! -i
nu e 7ai 7ult de patru ani de 6nd s-a 'udeat priina la tri0unaluri! unde el! 7rturisind
fapta! uta a se de#2ino2%i prin po2estirea nenoroosului 2is. Har 'udetorii! te76nduse
a nu u72a &ndurarea tre aesta s &nsufle -i altora dorin%a de a 2isa! au apliat
pra2ila are nu uprinde ni7i despre 2ise. Ci pra2ila ri7inal! dup u7 -ti7! e
&n nedes26r-it Fn. a.G.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 30
Ji frigul 7-ng*ea%/ e u7ed p76ntul/
He #iduri! de lan%uri eu sunt oolit:
Aii suferin%a a-teapt 7or76ntul!
Ci legile lu7ii a-a au 2oit.
Adus a o rud! sl0ati fiar!
+-a te7ni%ei poart nde'dea-a7 lsat!
Ji si7t *inuire at6t 7ai a7ar!
Cu 6t a 7ea soart eu n-a7 7eritat.
3 noapte fatalR o noapte u7plitR
"e patu-7i de trud dor7ea7 o0osit:
$ra despre #iu: so%ia-7i iu0it
Jedea l6ng 7ine... un 2is! 2is u7plitR
?#ui: &n 0tr6ne pduri deprtate
"rea 7 aflu/ era7 ltor/
Har alea pierduse7/ pe ra7uri usate
C6nta uu2eaua u glas o0itor.
Copaii &n prea'7-7i prea -n2ia#:
Hin toat tulpina un gea7t ie-ea:
)l76nd! u7plit! 2edea7 -7i ur7ea#
3 eat tur0at de lupi! e urla.
Ji eu fugea7 iute! fugea7 u gr0ire!
Har loul su0 7ine de s6nge-n*egat
4ilin%e-7i #adarnii punea-7potri2ire/
He-o ree sudoare era7 inundat.
4ufla un 26nt iute! -i luna-ngro#it
An spa%iuri 2e-nii treea alerg6nd!
"3$Z(( J( ":3ZK 3.
Cu stinsele-i ra#e! u fa%a-i plit
Antinse pustiuri a0ia lu7in6nd.
Apoi deodat &n nori se asunse!
Ji lipsa ei dete u7plitul se7nal:
An spas7a nespus e-atuni 7 ptrunse!
?#ui tre6nd 7oartea pe palidu-i al.
4*elet de-alt lu7e! u for7e u7plite!
:6n'ind! tre 7ine pri2ea nelintit:
An 76na-i usat! &n ung*i asu%ite
Linea o fe7eie... din apu-i #dro0it!
1u-a 6teodat! 7u-a u tur0are!
Ji reieri! -i oase din gura-i dea:
Ui7it r7sese7: la orie 7i-are
"rea ea rupe din ini7a 7ea.
Har eata de fiare o 2#... 7 sose-te...
)ier0intea-i suflare au7 o si7%ii...
1 ple! at! -i 76na-7i grea piatr-nt6lne-te!
Cura' desnde'dea &7i d! -i... i#0ii...
Un %ipt s-aude... eu sar &n piioare!
Hin so7nu-7i de groa# atuni de-teptat.
4o%ia-7i lipsit de-a 2ie%ii suflare
Zea... apu-i t6nr era sfr67atR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
He-atuni #ile 7ulte -i nop%i os6ndite
"e fruntea-7i treurR eu nii a7 si7%it
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 3>
A lor ose0ire/ 2edenii u7plite
Ji %iptu-aela &n 2ei 7-a-nso%it.
:sun el seara! l-au# di7inea%a!
"reu7 &n 7inutul prin ri7-nse7nat/
Ji eu tries &nR tries! i 2ia%a!
A7ar pedeaps! &n dar 7i s-a dat.
Aii a-tept 2re7ea -i #iua dorit
4 2# da dreptul eres &7prat
"ri2e-te la fapta-7i! e este u7plit
4au nu7ai la uget! e este urat.
"riete-ugul -i a7orul
$7iliei
Zii -ai 2rea prietene-te
4 iu0e-ti! s fii iu0it/
Zii -a7orul te-ngro#e-te!
C e pati7 u7plit/
Zii este tretoare
)lara-i ea ar#toareR
Ji e nu e tretorP
Hup 2ara ea 0ogat
?ine iarna-ntr6tat!
,ate 26nt &ngro#itor.
Trandafirul din grdin!
Anflorit de di7inea%!
"3$Z(( J( ":3ZK 33
Zae 2e-ted pe tulpin!
Hup #iua de 2ia%.
Har i iarna -i durerea
4unt ondi%ia 2ie%ii!
Tre0uie s las plerea!
,unurile tinere%iiP
Ci #670irea-%i gra%ioas
?re7ea o s %i-o rpeas!
Tre0uie! 6t e-ti fru7oas!
;i7eni s nu te iu0easP
A-a u7 7iro-i o floare!
Care tree! are 7oare!
Care 76ine n-o gse-tiP
"ri72ara!-a ei #670ire!
He e-n2ie-a ta si7%ire!
(arna nu %i-o-n*ipuie-tiP
3! asult-7! dorit!
4u7p! drag $7ilieR
3 #i 0un! feriit!
$ o parte din 2eie.
?e#i! plerile u-oare!
A7pre'urul tu unite!
Hn%uies fr-netare!
He a7or po2%uite:
Te-7presor u 7ul%u7ire!
)ieare %i se-n*in!
Ji a7orul u 76*nire
Te pri2e-te -i suspin.
H-le! d-le asultare/
"entru tine adunate!
3 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 3<
4u0 olore de 7irare!
?or -ti lu7ea s-%i arate.
"6n n-a'ungi ti7pul ree!
,uur-te de natur:
Apoi 6nd 2re7ea 2a tree
"este-a ini7ii ldur!
C6nd din *ora &n6ntat!
Ce 2ia%a ta uprinde!
Cu o fa% &ntristat!
Gra%iile s-ar desprinde
C6nd odat -i-or lua . #0orul
Tinere%e! 0uurie!
He-i pofti atuni a7orul!
+-o7 nu7i o ne0unie:
A%i 2oi fi prieten! frate!
A%i 2oi fi orie &%i plae!
Ji de lu7e -i de toate
A7preun ne-o7 desfae.
Candela
Terea e ad6n -i noaptea-ntuneoas/
;orii asund 2ederea &naltelor trii!
J-a stelelor de aur 7ul%i7e lu7inoas
Ce s7l%uiau seninul ere-tilor 67pii.
;u7ai religioasa a andelei lu7in
Aprins de redin%! -i li7pede -i lin!
. +ua itit &ntr-o singur sila0.
"3$Z(( J( ":3ZK 35
+ue-te &naintea ioanei e sl2es.
$70le7-a 0unta%ii! 76ng6itoare ra#!
$a par prii7e-te -i par-nf%i-ea#!
:ugiunile noastre stp6nului o0-tesR
An 7inutele-aelea 6nd sufletul g6nde-te!
C6nd o7ul se o0oar &n on-tiin%a lui!
Ca unei ini7i are u noi o7pti7e-te
)r%e-tei ei lu7ine durerea 7ea supui.
C6te *inuri asunse! 6te lari7i 2rsate
Au a2ut-o de 7artor! -i i-a7 &nredin%atR
C6te dorin%i s7erite -i ne&nfiin%ate
A7 tinuit de lu7e -i ei a7 artatR
Hu7ne#eu e de fa% pe rue se arat!
$l are-a nedrept%ii e pild de-ngro#it!
A7i spune -nainte-i se 2a 2edea odat
Cel e nedrept%e-te u el nedrept%it.
Atuni re-tinu-aela! u fruntea &n %r6n!
Har u otra2a-n 0u#e! -i u fierul &n 76n!
U7ilit a s-n-ale -i 0l6nd uigtor!
Tronul du7ne#eirii u7 2a putea s-l 2a#!
C6nd la un se7n puterni se 2or lti u groa#
Cerurile-a-e#ate pe polurile lorP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Har ad6n odi*n &n lu7e &netea#:
:eligiosul lopot se leagn &n 26nt
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 3D
C*e76nd pe redinio-ii e so7nu-7po2rea#!
Hin ale lor loa-uri &n loa-ul el sf6nt.
Antunei7ea nop%ii are &n do7ne-te!
Ca un o7 e u 2ia%a se 7ai lupt 7urind!
4e-7pr-tie u-netul! treptat se risipe-te
Ji-n u70ra di7ine%ii se pierde-ngl0enind.
4e desf-or &n o*i-7i 7inunile #idirii/
Credin%a se de-teapt &n o7ul rtit/
Ji-nal% a ei rug u i7nul 7ul%u7irii!
+a el e dup noapte -i #i ne-a druit.
(ar tu! andel sf6nt! a reia 2edere
A7i adue a7inte at6tea nluiri!
A7i 2ei fi totdeauna ra# de 76ng6iere!
?ei -ti deopotri2 -i fapte -i g6ndiri.
?oi alerga la tine &n dureri -i nea#uri!
He oa7eni -i de soart 6nd 2oi fi apsat:
Astfel or0ierul! 6nd 7area e-n tala#uri!
Alearg la li7anul e-adesea l-a spat.
)ru7use%ea
H-ei X X
Adesea pe 67pie
Au# o ar7onie!
Un e 7elodios:
"3$Z(( J( ":3ZK 35
Un glas are se pare
Asuns &n deprtare!
Un i7n 7isterios.
He unde oare 2ineP
Hin sferele senineP
Hin #efirii e #0orP
Hin iar0a e -opte-teP
Hin planta e trie-teP
Hin floareP din i#2orP
Hin nii una &n parte!
Hin 7ulte-7preunate!
Hin toate e-nto7it/
$ glas al suferin%ei!
Al lu7ii --al fiin%ei
4uspin ne7rginit.
A-a e fru7use%ea:
Hulea%a! tinere%ea!
,l6nde%ea! elegan%a! o-ning! o &nunun:
C*ipu-i e rin! profir!
(ni7a ei o lir!
Cu2intele ei -oapte! e-n ini7 rsun.
Ji flara pri2irii
Ji gra%ia #670irii
An o*ii ei se 'oa! pe 0u#e-i louies.
Hin prea'7-i ea gone-te
Hurerea e 7une-te!
(oan-a feriirii! ilu#ii o-nso%es.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 38
Un dar! e nu7e n-are
An li70 7uritoare!
1i-rile-i &nsufl! &n u70letu-i &l 2e#i/
Ji toate! &n unire!
C6-tig aea nu7ire!
Ce rar e 7eritat! e tu o 7erite#i.
4uferin%a
A7i plae a naturii sl0ati 76nie!
Ji negur! -i 2isol! -i er &ntr6tat!
Ji tot e e de groa#! e e &n ar7onie
Cu foul are arde &n pieptu-7i sf6-iat.
+a u70r!-n &ntuneri! g6ndirea-7i se arat!
Ca tigrul &n pustiuri! o 'ertf a-tept6nd!
Ji prada &i e gata... He fulger lu7inat!
Ca 2alea *inuirii se 2ede s6nger6nd.
Anere au7 soarta s-7i reas suferirea/
Adaoge *iar iadul -erpi! furii e 7unes/
Hurerea 7ea e 7ut a de#nd'duirea!
$ neagr a -i #iua 6nd nu te &nt6lnes.
Ci astfel e au7a 2ia%a-7i os6ndit!
3 lung agonie &n are tu do7ne-ti/
+a glasu-%i! la pri2irea-%i si7t ini7a-7i i#0it!
+upt6ndu-se-n on2ulsii u7 nu-%i &n*ipuie-ti.
"3$Z(( J( ":3ZK 39
Ji o*ii 7ei &n lari7i &noat &n tere!
Ji pri#7uies adesea pe ei e nu 7ai s6nt/
Zadarni dorin% 6nd sufletul nu piereR
;u o s-7i tul0uri oare -i paea din 7or76ntP
;-o s se-ntoar u70ra-7i! u7plit! fioroas!
"e pasurile tale oriunde louie-tiP
$ lu7e! e 2eie at6ta de fru7oas!
An6t s uit p76ntul e tu &7podo0e-tiP
4 7or dar la piioare-%i/ s 7or dar de plere
An easul el din ur7 s-au# 7-ai iu0it!
4 str6ng draga ta 76n! s si7t a ta durere
?rs6ndu-se asupra-7i a 0alsa7 feriit.
Ji sufletu-7i atunea pe 0u#ele-%i s #0oare!
4 ia un lung! un dule! un 2e-ni srutat/
Hin 0ra%ele-%i! din s6nu-%i s trea el &n soare
4 du la 2eie plerea e-a gustat.
;u! a ta 7oarte...
;u! a ta 7oarte nu-7i folose-te/
;u ast 'ertf eu n-a7 dorit/
H-7i nu7ai paea are-7i lipse-te!
"aea ad6n e 7i-ai rpit.
(a-7i suferin%e aspre! tur0ate!
He ad6ni *inuri 2e-ni i#2or!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU <0
Zile a7are! nop%i tul0urate!
"line de tine! de-al 7eu a7or.
An #adar o*ii-%i art iu0irea
Ce e-ti departe de-a o si7%i/
An #adar *ipu-%i poart 76*nirea!
U70ra durerii! e 7-a7gi.
4u0 ast 7as 2# 0uurie!
?# 7ul%u7irea-%i s pti7es!
Ji orie-ai #ie! 2ei a-n 2eie
Ceas de odi*n s nu gses.
Cunos prea 0ine a 7ea gre-eal!
Har uno-tin%a nu 7-a-ndreptat!
Ci a 7ea soart! trist! fatal!
Z670irii tale prad 7-a dat.
Astfel &n r6nguri o psri
Aude-aproape un iripit!
Z0oar &ndat! -i fr fri
+6ng oli0 ea s-a oprit.
"ri2e-te!-asult! dar fr 2este
Tainia urs e i s-a-ntins
4e-n*ide... roa0 ea se gse-te/
Un glas s-aude #i6nd Btea7 prinsE.
Ji 26ntorul e i7itea#
"e frun#uli% un glas strin!
He 2ile-ugu-i se &ng67fea#!
He 0uurie el este plin.
"3$Z(( J( ":3ZK <.
3R 6te lupte! 6te suspine!
Tuta noapte n-a asultat/
C6te pustiuri de groa# pline
A 7ea durere n-a 2i#itatR
1-a 2#ut -oi7ul pe-nalta st6n!
A rei 26rfuri s-asund &n nori!
Ji al lui %ipt &n 2alea-ad6n
4-a-ntins departe plin de fiori.
Har nii pustiul! nii deprtarea!
G6ndiri u7plite n-au 0iruit:
1oli#ii! 0ra#ii! e port roarea!
$i suferin%a-7i n-au rorit.
Te iu0es ast#i a 7ai-nainte!
Ca &n 7inutul el &n6ntat!
C6nd eu de pieptu-%i t6nr! fier0inte!
Tre7ur6nd! fruntea-7i a7 re#e7at.
1inutu-aela-n 2ei 7 7une-te!
Ca o sentin% e-n 7intea 7ea/
He ating fruntea-7i! si7t #26ne-te!
)oul din s6nu-%i arde &n ea.
)ierul el ro-u! are-l . apas
16na ru#i7ii pe-un os6ndit!
1ai ad6ni ur7e nii el nu las!
He6t 7inutul ael dorit.
. S pe are.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU <>
A 7ea durere treut nu are/
$a nii 2a re-te! nii 2a sdea/
Ji feriita! dule uitare
Ce re#i ear ini7a 7ea
$ -aea trist! 2ie tere!
Care do7ne-te dup r#0oi
"e-un 67p de groa# -i de durere!
He 7or%i! de *inuri -i de ne2oi:
Unde un tat pe un fiu pl6nge!
Unde nde'dea toat-a-netat!
Unde se-nal% un fu7 de s6nge!
Ca 0leste7 'alni -i neur7at.
1ai 7ult d-at6ta nu po%i a fae:
Asta e soarta e 7i-ai gtit!
4ingurul 0ine! singura-7i pae!
Hup a7orul e-a7 suferit.
Un eas e de &nd anul treu
Un eas e de 6nd anul treu... 1i-adu a7inte
Cu e nde'di #670inde! e dule a-neput:
Ce 2ie salutare din ini7 fier0inte
+-a prii7itR e searR He anu-atuni treut
Ziea7: B4-a dus --aesta -o parte din 2ia%!
Har #iua lui din ur7 u drag o po7enes/
"3$Z(( J( ":3ZK <3
)ru7os apus 2este-te fru7oas di7inea%!
Ji anul e &nepe tot astfel &l dores.E
A-a-l dorea7R &n lung! &n oar0-nredin%are
$u nu 2edea7 soarta #670e-te u a7ar!
C 2re7ii -i durerii gte-te r#0unare!
+-a 2e*ile lor drepturi uitate &n #adar.
4*i70at ni7i nu pare: alesele fiin%e!
"rieteni de-altdat! str6ng ast#i 76na 7ea:
He 2oia &nt67plrii 7ai 7ulte din dorin%e
Cu gra0 &7plinite putui a le 2edea.
Apoi! unde e rulP de e -i u7... u26ntul .!
37 nu poate s-l -tie afar de6t eu/
Asuns e &n ad6nuri! tut e a 7or76ntul!
(ar 7artor suferin%ii-7i e nu7ai Hu7ne#eu.
AR da-n ast lu7e e2a putea fi-n stare
4-aline! s adoar7 un *in sf6-iitor!
3 -tiu! ar fi fr%ia-%i aea 76ng6eitoare
Ael senti7ent t6nr e eu &%i sunt dator.
$ su7p priete-ugul e-nsufl o fe7eie
Heprins a-l unoa-te! nsut a-l si7%i/
Ji dulele ei suflet! eletri s6nteie!
16ng6ie orie suflet la are s-o i2i.
Ades! 6nd sunt &n lupt u g6ndurile 7ele!
1unit de-al suferin%ei de7on ne&70l6n#it!
. Aii u sensul de: explia%ia.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU <<
A7i pari un silf . e 2ine pe ra#a unei stele!
Hin sfere lu7inoase! din aer 0ls7it >.
Apoi! negur deas lu7ina-ntuneea#/
)anto7e de-alt lu7e -optes! 7 &non'or/
An fieare -oapt o 7un 3 &n2ia#!
An o*ii-7i se onfund treut -i 2iitor.
Ci -tiu eu 2iitorul... el nu poate s fie
He6t a anu-aesta! a anul el treut/
,ogat de *inuire! de-ert de 0uurie!
"ustiu! fr nde'de! sl0ati -i tut.
4te'arul de pe 7unte e trsnetu-l i#0e-te!
4t &n &n piioare! se7e% -i nelintit/
Har ini7a-i e ars! -i ori6t 7ai trie-te
He nii o pri72ar nu poate fi-n2er#it.
C6nd dar o s gu-ti paea
C6nd dar o s gu-ti paea! o ini7 76*nitP
C6nd dar o s-nete#e a7arul tu suspinP
?ia%a ta e lupt! gro#a2! ne70l6n#it!
(u0irea 2e-ni *in.
.
>
3
4pirit! fiin% 7itologi e ar fi trit &n aer.
,ls7it 8 parfu7at.
1un 8 *in.
"3$Z(( J( ":3ZK
Hin upa desftrii a7riunea na-te/
Hin o*i fru7o-i durerea &-i ia al ei i#2or/
3 singur pri2ire 2ia%a 2e-te'a-te
Cu lan%uri de a7orR
A7or are adoar7e -i legi -i datorie!
Ce sla2a u7ile-te! e n-are ni7i sf6nt:
Antonie-i 'ertfe-te a lu7ii-7pr%ie!
Ji afl un 7or76nt..
;u sunt pati7i 7ai no0ili! 7ai 7ari! 7ai ludate!
1ai 2rednii s s-aprin# &n ini7i 0r0te-tiP
;de'di! 2ia%! inste! si7%irile-nfoate!
)e7eii le 'ertfe-tiR
Cre#i tu pentru tine rsare sau sfin%e-te
Ael uria- falni! al #ilei do7nitorP
+a patrie! la lu7e! la tot e pti7e-te
;i7i nu e-ti datorP
$u lan%urile 7ele le #gudui u 76nie!
Ca ro0ul e se lupt -un 'ug neo7enos!
Ca leul e i#0e-te a te7ni%ei trie!
Ji ge7e furios.
Har rana e ad6n -i pati7a u7plit!
Ji lari7a de s6nge! o0ra'ii 7ei ar#6nd!
:sfr6nge fru7use%ea! ioana os6ndit!
Ce o 0leste7 pl6ng6ndR
.
<5
1arus Antonius &-i 'ertfe-te situa%ia politi dragostei pentru Cleopatra! regina $giptului/
&n2ins de 3ta2ian &n lupta pentru do7inarea :o7ei! se sinuide F30 &. e. n.G.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU <D
3 2# #iua -i noaptea! seara -i di7inea%a/
Ca un rnit de 7oarte si7t &n piept un fier greu/
?oi s-l trag/ fierul iese! dar &ns u 2ia%a!
Ji u sufletul 7euR
An o #i
An o #i u tine! o #i de feriire!
An dulile exta#uri e si7t! 6nd te pri2es:
An un eas... un #670et... Ad6na 7ea iu0ire
(#2oarele nde'dii 7ai 7ult nu o *rnes.
Ji soarele 7ai palid din #i &n #i &7i pare!
Ji oardele 2ie%ii &n pieptu-7i o0osit
4e rupR nii tinere%ea! nii su7pa-%i srutare
;u pot ele s s*i70e e soarta a 2oit.
Antor au7 asupr-%i pri2irea-7i dureroas!
Ca el din ur7-adio la tot e a7 pierdut:
Hin ea%a 2e-niiei! stea 0l6nd! lu7inoas!
Te 2# luind departe! departe &n treut:
Ji tot e e-n natrur! o0iete -i fiin%e!
"anYra7a . de u70re! se-ntune! se streor/
(lu#ia 7 las: ... -i art -i silin%e
4unt st2ile #adarnii l-al sufletului #0orP
A- 2rea nu7ai! 0l6nd &nger! a nu7ele-7i s fie
4u7p! drag ini7ii tale! ades s-l repete#i!
. Aentuat panYra7a.
"3$Z(( J( ":3ZK <5
"reu7 un dule sunet! preu7 o 7elodie
An ini7-%i r7as din ani e regrete#i.
Ci toat-a 7ea 2ia% &%i fu ea &n*inat!
Ci alt de6t iu0irea-%i ea nu a2u 7ai sf6nt!
Ci tu e-ti &n ast#i dorin%a-7i nes*i70at!
Ji 2isu-7i el din ur7 aiea pe p76nt.
$u -tiu la po2ara-7i -i tu ai luat parte!
$u -tiu -n suferin%a-7i -i tu ai suferit!
C-aeea-i ne-a fost alea: a unuia &n 7oarte
4-a s26r-it/ e striP n-a7 2rut a fi iu0itP
;-a fost aeast %inta! sf6r-itul pentru are
G6ndirea-7i fr preget &n 7uni a7 fr76ntatP
;u do06ndes rsplata dorit u-nfoareP
;u e aesta rodul e eu a7 se7natP
Apoi da-al tu suflet l-a7 0nuit 2reodat!
Ha ne7ul%u7irea-7i adesea te-a 76*nit!
$ 2re7ea de iertare: ...2eia ne7pat
1 *ea7... erul iart aelor e-au iu0it.
He e s pl6ng 2ia%aP &n trista-i prelungire
Ar fi 2#ut ea poate a7oru-%i apuind:
1iniuna! alo7nia dau taini i#0ire!
+u7ina! ade2rul &n ini7i &nnegrind.
Har 6nd ia &ns-i 7oartea a noastr aprare!
C6nd neagra ei peete pe groap s-a-nse7nat!
Ca 7artor de redin%! *e#a- de neuitare!
"strea# su2enirul aelui deprtat.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU <8
?alea rsuntoare! a r6ului 7ur7ur!
?e-teda toa7nei frun# e flutur &n 26nt!
"alida lunii ra#! puternia natur
A%i 2or -opti adesea u2inte din 7or76nt.
1edita%ie
?ara -i-apu #0orul spre %r7uri deprtate!
Al toa7nei dule soare se plea la apus!
Ji gal0enele frun#e! pe dealuri se7nate!
4i7%iri deose0ite &n suflet 7i-au adus.
3R u7 2re7ea u 7oartea oses fr-netareR
Cu7 s*i70toarea lu7e fugind o rennoiesR
C6t ne7rginit pun ele deprtare
Antre ei din 7or7inte -i aei e dores.
Unde at6%i prieteni plu%i de tinere%eP
Unde-aele fiin%e u are a7 resutP
A0ia a'un-i &n 26rsta fru7oasei di7ine%e!
Ca ea fr-a se-ntoare! a d6nsa au treutR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ce neted 67pie.R Cu7 o*iul se ui7e-teR
Ce de-rt se arat! ori&notro pri2e-tiR
. C67pia ,rilei Fn. a.G An 2re7ea 6nd a sris aeast poe#ie! poetul se afl &n ar7at! la
,rila.
"3$Z(( J( ":3ZK <9
Antinsa deprtare se pare une-te!
Cu ale lu7ii 7rgini! *otarele ere-ti.
C6t s6nge aste louri setoase &ng*i%irR
C6te oase r#0oiul aii a se7natR
C6%i 2eterani r#0oinii! 7oartea purt6nd! 7urir
"entru i#06n#i de are ei nu s-au 0uuratR
A7i pare -i 2# &n! rsturna%i &n %r6n!
"e-nre%ita lor frunte sf6r-itul art6nd!
Har 7ai ltindu--i apul! -i -o 7urind 76n
)ierul are le sap u furie str6ng6nd.
$i nu g6ndes la 7oarte! nu g6ndes la 2ia%!
$i nu g6ndes la fapte e-n 2ia% au ur7at!
Ci 6nd sufletul #0oar! 6nd s6ngele &ng*ea%!
Toat durerea le-este nu -i-au r#0unatR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"u%in 7ai &nainte un 7onu7ent s-arat/
4-l pri2i7... Har e se7ne de inste pe el s6ntP
;egre-it ei dintr-&nsul sl2i%i au fost odat:
A#i sla2a st deasupra! -i o7ul &n p76ntR
(at! fr-ndoial! o 7are 76ng6iere!
3! 2oi! are un titlu --un nu7e pi#7ui%iR
C6nd tot e e-nalt -i 6nd 7rirea piere!
1rirea! &nl%area! la e le 7ai dori%iP
Hin 2re7ile trute! &n 2eauri 2iitoare!
Un nu7e s rsune! &n sla2-7podo0it.
< "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
4pune-7i! &%i pas-atunea s -tii de 7ai plute-te
50
4 trea peste 26rste -i peste ani s #0oare!
Aela e &l poart u e s-a folositP
C6nd 7area-ntr6tat ora0ia-%i #dro0e-te!
C6nd lo de 76ntuire nu este! nii li7an!
C6nd u gro#a2e furii asupra ta porne-te
4pu7oasele lui 2aluri 0tr6nul 3ean!
Catargul fr p6n#e e nu-%i e de-a'utor!
4 2e#i da pe unde se %ine! se lte-te!
Ji da-ai fost odat &n 0ar sau 2aporP
?ia%a e o lupt! o dra7 2ariat
Ji atu-i el din ur7 &n 2ei e s6ngerat:
1oarte-l &noronea#! 7oartea ne&7pat!
Care &n a sa ale pe ni7eni n-a uitat.
A! &ntor6nd pri2irea spre 2eaurile treute!
Ji nenetat p76ntul 2#6ndu-l pustiit!
?#6nd tot aste rele! tot #ile neplute!
He soarta o7enirii din suflet 7-a7 76*nitR
C6te feluri de *inuri asupra-i se adunR
Ans 2e#i u7 nde'dea o-n-eal nenetatP
Cu o dule #670ire 2ine! %in6nd de 76n
(oana feriirii. Hai s-o prin#i... A spat.
Astfel un 2is %i-arat o iu0it fiin%/
Astfel u 0uurie 2oie-ti s-o-70r%i-e#i!
Har astfel u70ra-n-eal #adarnia-%i silin%/
Au7 din 76ini &%i sap! au7 iar-i o 2e#i.
"3$Z(( J( ":3ZK 5.
Ha &n artea soartei o7u-ar -ti s iteas!
4--i afle fieare gro#a2ul 2iitor!
Cine-ar 7ai 2rea! 4tp6ne! aiea s trias!
C6nd lu7ea e de *inuri nede-ertat i#2orP
?re7ea de-au7! treutul! a-l -ti a2e7 putere!
;u7ai e-o s se-nt67ple noi nu pute7 2edea/
Har 6nd easul sose-te! 6nd nluirea piere!
4e trage deodat -i 2e-nia perdea.
,u*etul
Horit odat era a lui soart!
"e 6nd alt 76n de el &ngri'ea/
Har ast#i se stinge! #670irea-i e 7oart
Ji piede olora e o*ii-n6nta.
4f6r-itu-i el 'alni &l 2# u-ntristare!
Ci eu pe 2ia%a-i punea7 un pre% 7are.
3 singur frun# au7 7ai plute-te/
$a pl6nge at6%ia to2ar-i de flori:
4rin! uitat! de e 7ai trie-te!
He e! drag frun#! tu nu po%i s 7oriP
C6nd pier#i o fiin%! o0iet de iu0ire!
3 lung 2ia% e nenoroire.
C6nd florile-aelea &n 76n-7i #ur!
)a2or e-n redin% eu n-a7 7eritat!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 5>
Trei tinere ni7fe . pe r6nd 7i-l erur!
Ji 7ult se rugar... iar eu... nu l-a7 dat.
A7i pare &n le 2#! 6te trele!
Calu#e! pri2indu-l &n 76inile 7ele.
4 2ede%i au7a de-a fost u putin%
Aea pre%ioas dorin% s-asult:
C lor li se ade! a 7ea on-tiin%
Andat 7i-o spuse! eu nu g6ndii 7ult.
Ca "aris u poa7a ea fa0uloas!
@otr6i 0u*etul la ea 7ai fru7oas.
Har atuni ne2oie! atuni greutate.
4 fa ose0ire &n #adar a7 2rut:
A-a din trei fluturi u greu o*iul poate
4-aleag p-aela e e 7ai plut/
A-a trei garoafe p-aeea-i tulpin!
:u7ene -i-nalte do7nes &n grdin.
?#6nd eu aeasta! &l luai u 7ine/
Cu 7ult-ngri'ire aas l-a7 dus!
Ji li7pede apa -i tot e e 0ine
(-a7 dat! -i silin%a u d6nsul 7i-a7 pus!
)6nd orie poate un o7 s g6ndeas!
3r6te o 7u7 ar -ti s gseas.
Zadarnii dorin%e! ni7i n-a'utarR
Hin easul aela nde'dea-a7 pierdut:
?ia%a la 7ine &i prea a7ar!
. Alexandresu folose-te adesea! &n srisori! ter7enul ni7f pentru Bfat t6nrB! de
o0iei u nuan% ironi.
"3$Z(( J( ":3ZK 53
Jtiind ine-l dete! ine l-a erut.
Ji gal0en -i 2e-ted treu fr 2este!
Ji ast#i enu- &n 76na 7ea este.
A-adar sf6r-itu-i 2eni din dorin%/
,u*et a aela eu nu 7ai gsesR
Cenu-a lui su7p o %iu u redin%!
Ce-a fost -i e este adesea g6ndes.
$u sufr de 7oartea-i! de-a lui pti7ire!
Ji-a florii treute pstre# po7enire.
:e2eria
He #go7ot departe! &n 2esela 2ale!
A rei 2erdea% ades a7 lat!
An lini-tea nop%ii! pri2irile tale
4e-nal%! se a%int pe er lu7inat.
He unde oarT 2ine a ta re2erieP
Ce 2isuri plute &n prea'7-%i se 'oP
Ad7iri tu natura! a ei ar7onieP
Cite-ti 2iitorul &n literi de foP
4au au%i departe o stea fa2orit!
Ce re#i asupr-%i pri2e-te #670indP
Har nu! e instintul de-o 2ia% dorit!
Ce n-o afl o7ul aiea trind.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 5<
Ci sufletul nostru! a ra#a de soare!
Ce--i are-neputul 7ai sus de p76nt!
He-i lu7inea# a sa &n*isoare!
A-i afl &n eruri i#2orul el sf6nt.
He-aolo ad6na aea aspirare
4pre 0unuri asunse e noi de2in7!
He-aolo de-ertul! dorin%i! &ntristare
Ce *iar &n plere ades le afl7.
Un lopot e seara se-aude la tur7e!
Ce st! re&nepe! a0ia rsun6nd!
Ca glas are 7oartea e-aproape s-l ur7e!
C6nd 2ia%a-netea# treptat &ng*e%6nd/
Un greier e 6nt! o iar0! rsur!
4tufoasa pdure! pierdute rri!
Ad6na 7ur7ur e-n2ie natura!
Ca geniuri tainii asunse prin flori/
Tot 7i-! &n6nt a noastr g6ndire/
Tot are un far7e! tot este 7ister/
;de'dile noastre! suspin! suferire!
Horin%i fr nu7e! se-ndrept tre er.
Aolo &n stele a-n lu7i de lu7in!
4unt suflete! &ngeri! e 6nt -i ador/
)iin%i gra%ioase e 0l6nd se &nlin!
Ct6ndu--i &n lu7e to2ar-ii lor.
Ji 6nd! stp6nit de-a 2ie%ii 76*nire!
Te pli70i tu pe 67pul terii-n*inat!
"3$Z(( J( ":3ZK 55
He si7%i o suflare! de-au#i o -optire!
$ glasu-unui &nger de tine-n6ntat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
He e &ns g6ndirea-7i se-ntoare u durere
4pre #ilele aeleaP ti7pi e 2-a%i deprtat!
C6nd pe ur7ele 2oastre tot intr &n tere!
C6nd -terge%i pleri! *inuri! e o7ul a erat!
C6nd ini7a stul de ur! de iu0ire!
;-o 7i- nii un 0ine! n-o trage nii un dor!
He e singure nu7ai a 2oastre su2enire
Tries ele &n s6nu-7i a un nestins a7orP
4unte%i 2oi ael sunet! a st6nilor 2ia%!
$o! are trie-te &n lo nelouitP
4-au sunte%i aurora are -tia s soa%
Hin statuia lui 1e7non . suspin ne7rginitP
Ci7itirul
"e-ter-ntuneat! a#il al poin%ei!
Unde o7ene-ti fu7uri a fu7urile pier!
. 1e7non! erou legendar! a'ut Troia &7potri2a greilor! &n fruntea unei ar7ate de
etiopieni -i este uis de A*ile. Alte legende! 7ai reente! &i fixea# do7nia &n $gipt/
de aeea se onsidera! &n epoa ro7an! una din statuile lui A7enop*is al (((-lea!
regele $giptului! &l repre#int. Aeast statuie 2i0ra sonor &n #orii #ilei! su0 influen%a
piturilor de rou -i a ra#elor soarelui.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 5D
Unde eroii redin%ei
Au 7urit pentru lu7e a s trias-n erR
Tu are ai fost 7artor l-at6tea rug7inte
Ce se -opteau &n u70ra -i &n roarea ta!
C6nd ini7a fier0inte
?ia%a de 2eie &n lari7i o ta!
Ha 0ol%ile tale! e nu pot fi ptrunse
He o7ene-ti suspinuri! de-al pati7ilor 26nt .!
Hu sufletul prin louri -i prin rri asunse!
Heparte de p76nt!
(at u7plita spai7! e &n s6nu-7i aprinse
Ur6ioasa pri2ire a fo-tilor prin%i >!
Ji altarul de piatr! pe are stau &ntinse
1dulare de sfin%i.
)ioroasa real e-nsufl-a ta 2edere!
?e-niului &ntuneri aiea do7nitor!
Ji gro#a2a tere
Art u70rele 7or%ii e printre oase #0orR
A7i pare 7 aflu &n louin%-ad6n
A unei groa#nii ies7e! e s6ngiuri 3 o *rnes/
Ji are de o st6n!
"e ltor sfr67 -un #670et stnes!
.
>
3
Cf. Anul .8<8! 2. 5>.
prin%i S lugri/ este 2or0a de su0teranele 76nstirii! unde erau a-e#ate s*eletele
lugrilor 7or%i.
s6ngiuri! pluralul lui s6nge.
"3$Z(( J( ":3ZK
4au &n pdurea-aeea! &n are 7ai-nainte!
Hrui#ii . ei sl0atii 'ertfeau pe os6ndi%i!
C6nd! seto-i de o7oruri! treeau de puteri sfinte
4te'arii-70tr6ni%iR
Aii u toate-aestea religia 2or0e-te
Celor e 2or s-asulte u26ntul lui @ristos:
Groa#a u-netul piere! -i o7ul &nt6lne-te
"o2e%e de folos.
?ileanul &-i de#0ra aii iporisia/
Ael it se-7pa u eru-ntr6tat/
Aii fapta ea 0un 2isea# 2e-niia
J-a-teapt nenetat.
Ji o7ul are rede! -i o7ul e a-teapt
He-o sf6nt 76ng6iere &n 2ei e &nso%it/
"aea 2a fi u d6nsul/ el 2a lua rsplat!
Ci a nd'duit.
,ara
"-e-te lin! o 0ar! pe unda ador7itR
:espet al naturii repaos tretor/
(ni7a 7ea de #go7ot u totul o0osit
Ca la un su7p to2ar- se-nrede l-al tu #0or.
. drui#ii S asta preo%ilor din Galia anti/ slu'0ele religioase a2eau lo de o0iei &n
r6nguri de ste'ar -i o7portau uneori 'ertfe o7ene-ti.
55
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 58
"oart-7-n sus! &n lturi! oriunde 2rei -i-%i plae!
Unde te-7pinge 26ntul! sau unde tu dore-ti/
Toate-7i sunt deopotri2! da 7 dui &n pae!
Ha u 7ul%u7ire 2ederea-7i rte-ti.
?oi unoa-te%i! o unde! u 6t 0uurie!
He e sf6r-it . pornit! u e uget urat!
,ara 7ea totdeauna pe-a 2oastr-7pr%ie
Ca-ntre-ale ei uprinsuri 'u6nd s-a preu70lat.
Ang*i%i%i pe t6l*arii a ror &ndr#neal!
Cu trupuri s6ngerate! u 7or%i 2 otr2es!
Ce &nto7es o7ploturi! -i fr de sfial!
Aproape de pier#are! uideri *i0#uies.
Ans 7elanolia! a7orul -i plerea!
"rii7i%i-le 2esel a pe ai 2o-tri fii/
$u 2 unos 7rirea! eu 2 sl2es puterea!
C6nd alerg pe-ale 2oastre 7ult u7ede 67pii.
Hin rtita-7i 0ar! e-o las la &nt67plare!
3*ii 7ei tre eruri ui7it &i a%inte#/
4eninul lor &nsufl sfial -i 7irare/
$u 7 rog &n tere! 2rs lari7i -i 7-nre#.
BCerul o s ne-a'uteE! #iea a 7ea iu0it.
$l p6n au7 taeR 4 n-o fi asultatP
Ji poate fru7use%ea a o 2edea 76*nit!
Adu6ndu-i drept 'ertf suspin ne&netatP
. 4op.
"3$Z(( J( ":3ZK 59
Ha &ntr-aste easuri de 2ie desftare
4-ar afla l6ng 7ine... 7inut du7ne#eitR
?ia%a nu st-n #ile! -i eu u-nredin%are
C6t-7i r76ne-a- da-o --a- #ie: a7 trit.
1ergi! 7ergi! u-oar 0ar! &n dreptu-aelei stele!
Creia i-a7 dat nu7e... un nu7e e sl2es!
;u7e e-n &nfoarea &n*ipuirii 7ele
"e strluita-i frunte &l 2# -i &l ites.
Aolo te opre-te! aolo pri2eg*ea#!
C6t ra#a ei asupr-%i --asupr-7i 2a #670i/
C6nd 2a pieri u noaptea! atuni te deprtea#!
Ji iar u noaptea 2ino la d6nsa a pri2i.
"6n 6nd feriirea! at6ta a-teptat!
A7i 2a rsplti 2eauri treute u a7ar/
Ha --ast nde'de! a altele-n-elat!
;-o tree a nde'dea -i n-o fi &n #adarR
:ugiunea
Al totului printe! tu! a rui 2oin%
+a lu7i nenfiin%ate ai druit fiin%!
4tp6ne reatorR
"utere fr 7argini! i#2or de 2e-niie!
Al ruia sf6nt nu7e p76ntul nu &l -tie!
;ii o7ul 7uritorR
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
4a pot fi nes*i70at.
Cu7 tre0uie s fiu.
4 nu &7i r#0un eu.
Gonit pe-aest p76nt.
D0
Ha la er s-aude glasul fpturii tale!
) a &ntotdeauna pe a 2irtu%ii ale
4 7erg nestr7utat.
C6nd soarta 7 apas! u7 -i 6nd &7i #670e-te!
C6nd 2esel 7-a'ut! 6nd aspr 7 gone-te!
16ndria-n feriire s nu 7 stp6neas!
16*nirea &n restri-te s nu 7 u7ileas!
Hreptatea s o -tiu.
Con-tiin%a s-7i fie ereasa ta po2a%!
"rin ea tu 7-ndreptea#! -i 6nd gre-es 7-n2a%
) s dores de o0-te al o7enirii 0ine!
4 7 unos pe &nsu7i! -i altul de6t tine
4a nu a7 Hu7ne#eu.
+a oa7eni ade2rul s-l spui fr sfial!
He el e ru &7i fae! de ela e 7-n-eal
Ji f a totdeauna al 7eu suflet s 2a#
+u7ina a-teptat! a ne7uririi ra#!
Hinolo de 7or76nt!
Aolo unde 2ia%a ea 2e-ni #670e-te
4r7anului aela e-n 2ia% pti7e-te!
Jtiu u7 lu7ea noastr &ntre glo0urile 7ulte!
Ce sunt pentru 7rirea-%i u un u26nt fute
Hup un 2e-ni plan!
;i7ia &nainte-%i nu poate s se rea#!
C-a-a de pu%in este --at6ta &nse7nea#
Un 2al &n oean.
"3$Z(( J( ":3ZK
Cunos u toate-aestea -i 2# u-nredin%are
C-n fapta ea 7ai 7i -i-n lurul el 7ai 7are
Heopotri2 e-ti!
C la a ta dreptate nu este prtinire!
C &ngri'e-ti de toate! fr ose0ire
Ji-asupra 7ea pri2e-ti.
Cu tunetul din eruri tu oole-ti p76ntul!
Anflore-ti u natura -i rore-ti u 26ntul!
$-ti 2ia%a e ne-ai dat.
Asult dar! 4tp6ne! supusa rugiune
Ce sufletul o-nal%! e ini7a depune
+a tronu-%i ne-netat.
"6n-n easul din ur7 a7orul tu s-7i fie
Co7oar de nde'de! de dule 0uurie!
(#2or de feriiri/
$l singur s-7i stea fa% &n aele 7inute!
C6nd planuri 2iitoare -i a7giri treute
4e -terg a nluiri.
?ia%a 67peneas
Hlui ?. G. C. .
A-a! si7pla 2ie%uire
$u -tiu s o pre%uies
Ji de aea feriire
?oi 0uuros s-%i 2or0es.
. ?orniului Gr. Cantau#ino.
D.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU D>
Har florile -i 2erdea%a!
Apusul -i di7inea%a!
Ji fluierul 67penes!
Cu pati7i! u *inuri grele!
Cu starea ini7ii 7ele!
;iiu7 nu se potri2es.
Heparte de-aele louri!
Ce poate 7-ar fi-nsuflat!
He %rne-tile 'ouri
Ce-adesea 7-au &n6ntat!
Cuprins de ne7ul%u7ire!
He gri' -i de 76*nire!
He soarta 7ea oolit!
An rele e 7-7presoar!
Ce g6nduri! idei o7oar!
Hu*ul &-i pierde puterea:
$ greu s desrii plerea!
C6nd sufletul e 76*nit.
Ans a 7ea 7ul%u7ire
"entru a ta g#duire
$u tot nu o pot uita!
Ji 6t 2a sta prin putin%
?oi pune a 7ea silin%
Ade2ru-a i7ita/
1ar &n 2or0ele 7ele
4 pot s gses 2opsele!
4 -tiu s-ntre0uin%e#
Culorile ose0ite!
Tonurile felurite!
"3$Z(( J( ":3ZK D3
Care stilu-nsufle%e#/
4-art at6ta si7%ire!
C6t si7%ea7 7ul%u7ire!
C6nd dulea serii roare
An prea'7-7i se &ntindea!
Ji pati7i sf6-ietoare!
Ca a0uri din la! din 7are
He-ertul 7i le-a0sor0ea.
Cuprinsul! unde odat
A7preun-a7 2ie%uit!
Ji plerea-ade2rat
Zilele 7i-a &ndulit!
$ste un 67p lat! e are
He 2e*i -i fire-ti *otare
Un 7al tre rsrit!
(ar tre apus o ap!
Ce saduri! grdini adap!
Ce ud %r7ul setos!
Ji-n ra7uri 7ulte-7pr%it
Curge 76ndr! lini-tit!
"e patu-i el nisipos.
Casa pe-o 7u*e ldit
4ingur 67pul do7nind!
He u70r neoolit!
3 2e#i &n aer al0ind.
4 #i a ei #idire
$ luru u ose0ire!
C e de-o ar*itetur
Cap d-oper &n natur!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU D<
Helo nu 7i-ar prea greu:
Ans aeast 7iniun!
He-i &ndestul de 0un!
Apas ugetul 7eu.
A-adar! iau &ndr#neal
Ji spui ade2rat
;-are ni7i de 7irat.
Har are! fr-ndoial!
Tot e e neaprat.
4pre patru pr%i ale lu7ii
"atru ferestre pri2es!
Ji da pe tonul glu7ei
4lo0od &7i e s 2or0es!
Al lor nu7r! 7i-ori7e!
Cu a asei &nl%i7e
At6t nu se &n2oies!
An6t o*iul e le 2ede
Cu lesnire poate rede
C se pltea altdat
?reo da'die &nse7nat
4u0 nu7e de ferestrit/
1ar nu 7i se pare
;ii unde2a a7 itit!
C la 2reo &nt67plare
;o0ilii s fi pltit.
Astfel de nra2uri proaste!
Ha 2reodat-au fost!
;-au putut fi ale noastre!
Ci-ale norodului prost.
"3$Z(( J( ":3ZK D5
;u7ai el singur plte-te!
)iind 7ai o0i-nuit/
(ar de e! nii se 2or0e-te:
"atul ar fi u7plit.
"riina e deliat!
Ji prea pu%in 6-tig7!
+a 7ul%i7ea nense7nat!
Ade2rul s-arun7.
Har &n 2or0 neplut
Ca s nu ne &nur7!
Ji a nu! din &nt67plare!
4-adu la 7ul%i suprare!
Hesrierea &neput!
1ai 0ine s o ur77.
Aproape de as-ndat!
4pre 7ia#noapte s-arat
3 0iseri s7erit!
Un te7plu du7ne#eies!
Unde 7unitorul 2ine
"rinoasele s--i &n*ine/
Unde ruga u7ilit!
Ca t76ia ea sfin%it
$ste la er prii7it
He printele o0-tes.
Tot tre aeast parte!
Un sat pu%in &nse7nat
An dou r6nduri se-7parte!
"e linie a-e#at.
5 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU DD
An 2ale se 2d desi-uri!
4aduri! li2e#i! aluni-uri!
"e ur7 o*iul #re-te
Un deal e se prelunge-te
?erde -i &7pestri%at.
Coastele-i sunt &n2elite
He 2ii! de se7nturi!
He %arine felurite!
He r6nguri -i de pduri.
1un%ii 7ai &n deprtare
4e 2d a tul0ure nor/
?ara le e la piioare
Ji iarna pe fruntea lor.
(at! dup-a 7ea prere!
+oul at6ta dorit!
Unde #ile de plere!
Zile su7pe a7 trit.
)ru7oas singurtate!
,unurile-ade2rate
An s6nul tu le-a7 si7%it!
"ae! lini-te! 2ia%!
Toate-aolo 7-nso%ea!
Ji din orie di7inea%
1ul%u7irea se n-tea.
Ha 2reo ugetare
C-o u70r de &ntristare
)runtea 7ea aoperea!
U-oara-i &ntiprire!
Ca erul ael su0%ire!
"3$Z(( J( ":3ZK D5
Ce-a%6% din &nt67plare
"e-o und ne7i-toare
Un 26nt u lin suflare!
Treea! se pierdea de sine!
J-al firii glas si7%itor!
Ji ideile senine
+uau iar-i ursul lor.
Adeseori pe 67pie
Heparte 7 rtea7!
Adesea u 0uurie
An duli g6nduri 7 pierdea7.
4i70oluri de tinere%e!
)luturi u 2esele fe%e
"ri2irea 7ea o trgea:
"e iar0 &n deprtare
)luturele prea floare/
Har 6nd u70letu-7i si7%ea!
(nsetele-a7gitoare
4e-nl%au! gseau spare
Aripile--i sutur6nd/
Ji eu -o dule 7irare
?edea7 florile #0ur6nd.
;ori de-i! negri! 6teodat
Cerul &l &ntunea!
Ji ploaia-n ei adunat
"e 67pia-nseto-at
An torente se 2rsa/
Apoi ra#ele-i ro0ite
4oarele-net desf6nd!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU D8
Ji-n 7un%i! 2aluri aurite
;orii u7e#i pref6nd!
C-o pri2ire-nflrat
+u7ea el o uprindea!
Ji o 7rea' purpurat
"este dealuri &ntindea.
C6nd aea stea ar#toare!
Aproape de-al ei sfin%it!
"rea a da srutare
"76ntului e-a-nl#it!
Ji! 7ai &ntor6nd o ra#
Ca #670et prietenes!
4ta un 7inut s o 2a#
3*ii are o dores/
3*ii aei pentru are
$ste el din ur7 soare
Ce ei poate 7ai pri2es/
4upus la aea ui7ire!
+-aea ad6n si7%ire!
Care su0 eruri senine
4eara adue u sine!
4lo0od de gri'i! de dorin%e!
An ugetu-7i 7ul%u7it!
4l2ind o-nalt putere!
$u asulta7 &n tere
Al 7ultor 7ii de fiin%e
Conertul ne7rginit.
Ji 6nd luna-argintuit!
Al0ind iar0a de pe 2ale!
"3$Z(( J( ":3ZK D9
(e-ea plin! oolit
He stelele ur%ii sale!
"e dealurile r6poase!
4ta7! 7 oprea7 s pri2es
Cerurile se7nate
He glo0uri nenu7rate!
Care! flii lu7inoase!
An u70ra nop%ii lues.
"rin aluni- sufla 26ntul!
)run#a u-or ltina!
;uii 0tr6ni a p76ntul
He-a lungul se desina/
Unda ea ar7onioas
A unui asuns i#2or!
Ca o -oapt a7oroas
4-au#ea &n prea'7a lor.
Cur76nd ad6na tere
A 67pului lini-tit!
Un glas 6nta u plere
Un 6nte o0i-nuit.
Kst glas! aeast 67pie!
;oaptea are 7-n2elea
G6ndiri de 7elanolie
An ini7-7i &n2ia!
Ji florile tinere%ii!
?isuri! nde'di! a7giri!
Aea g*irland-a 2ie%ii
Lesut de nluiri!
Care! 6te una-una!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 50
Treptat s-au desfiin%at!
Ca frun#ele e furtuna
He 2er#i le-a s7uls! le-a usat!
1i s-arta &nainte/
Cu g6ndul 7 &ntorea7
+a lourile dorite!
An 2alea e-at6t iu0ea7.
?edea7 li2ada! grdina!
"otea e des la7!
"rul &nalt -i tulpina
Unde opil 7 'ua7.
Astfel &n %ri deprtate!
Unde strin te nu7e-ti!
He-au#i pe nea-teptate
+i70a are o dore-ti!
+i70a aea printeas!
An are tu te g6ndeai!
Ce-n 26rsta opilreas
Cu 7ai-ta o 2or0eai!
3ri6t de ur6t fie!
Aspr! grea la au#it!
4e na-te o 0uurie
Un e neo0i-nuit!
3 si7%ire 2ie-ad6n
An sufletu-%i rtit!
Ji re#i te afli &n
An %ara e-ai prsit.
AR da o pro2edin%
Asupra 7ea ar pri2i!
Ha s7erita-7i dorin%
"3$Z(( J( ":3ZK 5.
4oarta o ar &7plini!
Heparte de-ai tiraniei
To2ar-i nelegiui%i!
He ursele 2ileniei
He oa7eni neo7eni%i!
He tot e se rede 7are
An fapte e neinstes!
He #670ete protetoare!
Care le nesootes!
Uit6nd aea #eitate
Care-n #go7otosu-i #0or
4taturilor &nl%ate
+e sufl derea lor!
+a 67p! loa- de plere!
$u 7ul%u7it a- tri!
+ini-tit -i &n tere!
Ziua 7ea a- &7plini.
+a 0inele e &7i plae!
Ji nea7ului 7eu dores!
"e 2oi 6%i pute%i a-l fae
A- era s 2 pornes:
A- pune 7ia 7ea parte!
4ilin%a-2 lud6nd!
(spra2a nu prea departe!
,un! dreapt art6nd!
?-a- arta rspltirea.
J-un &nger a'uttor!
Ji instea! -i 7ul%u7irea
Ce ini7ile aprinde/
(ar eluia e se 2inde!
Un trsnet r#0untor.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 5>
1ie#ul nop%ii
Aii pe-aste ruine u 76ndre su2enire
"ri2es u7 ori#ontul se u7ple de flii!
Cu7 luna &n tere s-arat s inspire
G6ndiri religioase l-ai lui Apolon fii.
C6nd tot doar7e-n natur! 6nd tot e lini-tire!
C6nd nu 7ai e 7i-are &n lu7ea elor 2ii!
He-teapt pri2eg*ea# a 7ea trist g6ndire!
"reu7 o pira7id se-nal% &n pustii.
Ai 7ei o*i se preu70l pe dealuri! pe 67pie!
Al 7eu suflet se-nal% pe aripi de-un fo sf6nt!
An #0oru-i se ridi la poarta de 2eie!
Ci nii o legtur nu are pe p76nt.
;de'dea 7ea din lu7e de 7oarte se preur7/
Treu ea preu7 tree un fulger printre nor/
4-a -ters preu7 se -terge a 2ulturului ur7
C6nd spinte 2#du*ul &n falniul su #0or.
He 6nd pierdui prin%ii-7i trei ierni &ntregi treur!
Trei ierni! i dup ierne 2ia%a-7i sootes!
Ci #ilele-7i a iarna de 2isoloase-7i fur!
Copai din 7ie#ul iernii e 26nturi &i ltes.
)ru7oasa pri72ar au7a se gr0e-te
+a aru-i s &n*a7e pe #efirii u-ori/
"-e-te! -i pe ur7-i 2erdea%a se i2e-te
Ji erul se de#0ra de fioro-ii nori.
"3$Z(( J( ":3ZK 53
Zefirul printre frun#e 7isterios suspin!
$ li7pede-ori#ontul -i erul lu7inos/
A r6urilor -oapt... Har unda lor e lin!
(ar sufletu-7i e-n 2aluri! n-a7 soare seninos.
Ci &n*inat durerii! a7ara 7ea 2ia%
He-atuni e pentru 7ine nisip neroditor!
Ce 2ara &l usu! e iarna &l &ng*ea%!
"e are flori nu afl sr7anul ltor.
+sat strin &n lu7e! lipsit de orie 0ine!
?#6nd nu-7i r76ne plere pe p76nt!
?#6nd #ilele 7ele de suferin%e pline!
"ui 76na pe-a 7ea frunte -i aut un 7or76nt.
"u%in 2re7e &n -i glasu-7i se 2a stinge!
Ji ini7a de-a 0ate &n pieptu-7i 2a-netaR
Atuni fr-ndoial eu soarta 2oi &n2inge!
Ji a 2ie%ii tain &n 7oarte 2oi afla.
16ng6ierea
Unei tinere fe7ei
He e ur-ti 2ia%a! tu! fiia Ar7onieiP
He e dintr-al tu suflet nde'dea ai gonitP
Care dureri asunse! 2r'7a-e 0uuriei!
A 26rstei nluire -i 2isuri %i-au rpitP
Tu n-ai de-ertat upa e &n este plin/
Tu nu -tii de-%i pstrea# otra2 sau netar/
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 5<
Har pl6ngiR Zefirul astfel fr u26nt suspin/
Toat lari7a-n o*i-%i e un 7rgritar.
$u nu 2oi s adaug a ta 7elanolie!
4-%i #ugr2es ioana durerii o7ene-ti!
4 desf-or &n o*ii-%i a 7ea opilrie!
Ca os6nd de 7oarte &n are s ite-ti/
4-%i art &7pre'uru-7i un larg er de 7or7inte
An are dor7 fra%i! rude! prin%i e 7-au iu0it/
4 2e#i e e durerea! s 2e#i de-a2ea7 u2inte!
C6nd *iar de pro2edin% ne2r6nd 7-a7 &ndoit.
4 2e#i apoi &n lu7e u7plita rutate
3tr2indu-7i ani! #ile! *iar u70re de pleri/
4 2e#i... A*R atuni nu7ai! atuni ai 2edea poate
C6te un singur suflet uprinde-n el dureriR
+u7ea 7 rede 2esel! dar ast 2eselie
;u spune-a 7ea g6ndire! nu 7-arat u7 s6ntR
$ *ain de podoa0! 7as de 0uurie!
Ji 76*nirea 7i-e nu7ai al ini7ii 2e-76nt.
Ha nu dup #ile! i dup suferin%e
;i s-ar sooti 26rsta! -tii! 7are Hu7ne#eu!
"entru are ani! 2eauri! -i lu7e! -i fiin%e
;u sunt ni7i 8 -tii singur 6%i ani a- a2ea euR
A 7ea redin% &ns nu este &n 7oart/
16ng6ietor to2ar- ea nu 7-a prsit:
An u70r &7i des*ide a 2e-niiei poart!
Ji negura 76*nirii ades 7i-a risipit.
"3$Z(( J( ":3ZK 55
Har tu! rei nde'de s-arat aurit!
Tu! rei 2iitorul pstrea# nluiri!
C6nd nu ai nii o oard a ini7ii i#0it
He 2isolele lu7ii -i de nenoroiri!
16ng6ie-te! opil! -i si7te 7ul%u7irea
Care o-nsufl daruri e firea %i le-a dat.
$u 6nd te-asult! uit toate! uit *iar nenoroirea!
1 aflu-n alt lu7e ui7it -i &n6ntat.
4u0 degetele tale! &n sunete-argintose
Cla2irul 6nd rsun! 6nd dule prelude#i!
He-tep%i &n al 7eu suflet aorduri fioroase!
A pati7ilor stinse enu- &n2ie#i.
Talentul! fru7use%ea adesea pti7e-te/
He soarta ea o0-teas -i tu poate s %ii/
Har 2e#i dreapta natur u7 te despgu0e-te:
Glasu-%i este esen%a ere-tii 7elodii.
Hes26r-itul 0ine nu-l poate-a2ea p76ntul:
Ce 7ri fr tala#uri! e ini7i fr *inP
37ul este o tain are-o -tie 7or76ntul!
)e7eia e un &nger! 2ia%a-i un suspin.
$li#a
4pune-7i! su7p $li#o! e este feriireaP
"e e %r7uri rsare! e lo &i e plutP
$ 2e*e a p76ntul! &7podo0e-te firea!
He 7ult! sau deodat u tine s-a nsutP
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 5D
A7 tat-o-n pustiuri! a7 tat-o &n lu7e!
A7 tat-o pe dealuri! pe 7un%i -i pe 67pii/
A7 tat-o-n de-ertul e*o al unui nu7e!
"e 2alurile 7rii! &n titluri! 0og%ii.
Zadarni silin%R )eriirea s-asunde/
)r folos pe ur7-i 2edea7 ostenes/
3 *e7a7 u-nfoare! dar nu 2rea a-7i rspunde:
Te &nt6lnii! iu0it! -i-n o*ii-%i o gsesR
?ede%i aeste louri! aeste st6ni r6poaseP
?ede%i p76ntu-aesta detot nelouitP
$i 0ine! aii toate 7ie &7i par fru7oaseR
1ai 7ult de6t oriunde aii sunt feriit.
$li#a e 2ia%a e toate-nsufle%e-te/
Z670irea-i e ereas! pri2irea ei A7or/
A ei dule suflare st aer 0ls7e-te!
Ji gra%iile-ntr-&nsa 2d o t6nr sor.
Ha ar fi p76ntul &n 2e*ea si7plitate!
C6nd ea dint6i fe7eie &n rai s-a po7enit!
)ru7oas!-7podo0it u darurile toate!
Ji no0ila-i ioan &n unde -i-a pri2it:
;egre-it $li#a de sine &n6ntat!
?#6ndu--i &n f6nt6n at6tea fru7use%i!
To2ar-elor sale: Z?eni%i! le-ar #ie-ndat!
An r[stalul . aesta 7inune s 2ede%i.
?oi sunte%i prea plute! -i dulea-2 pri2ire
(ni7a 7ea o trage! 7i-e drag s 2 asult/
. Aentuat r[stalul Fgr. G.
"3$Z(( J( ":3ZK 55
Har 2a# olo &n ap un luru peste fire!
Un *ip are 2-ntree! -i-7i plae -i 7ai 7ultRE
"6n nu o 2#use7! p6n-a nu o unoa-te!
$ra7 de nop%i! de #ile! de toate de#gustat.
?re7ea e-au7a #0oar prea se t6ra-te!
Anii! a o po2ar gro#a2 de purtatR
?6ntu-7i prea suflare #adarni -i ree!
Cerul a o 67pie de are sunt stul!
$*o nu7ai un sunet e fr folos tree!
Aurora o ra# pri2it &ndestul.
Ziea7: 3 #i a alta! -i tot aela-i soareR
An lu7e 2edea7 *inuri! pe eruri 2edea7 nori.
+e pri2es u +ui#a/ totul s*i70at &7i pare!
Cerul este u stele! 67piile u flori.
Aurora! o ni7f de soare prea iu0it!
4e de-teapt -i-n aer alune #670ind!
He ele dint6i easuri! de-ai si fii oolit!
+a soare! e-o ur7ea#! u dragoste pri2ind.
Zefirul! o fiin% de 0ine ftoare!
Care tre er due suspinuri o7ene-ti/
$*o! o #eitate la *inuri si7%itoare!
Ce repetea# glasul aelei e sl2e-ti.
C6nd terea $li#ei &7i spune-a ei iu0ire!
C6nd 76na ei 7 str6nge! 6nd o*ii-i &7i 2or0es/
C6nd l6ng ea uit lu7ea -i nu 7ai a7 si7%ire!
He6t pentru 7inutul &n are o pri2es!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 58
Zi: Z?ia%a este surt -i feriirea tree:
4pun plerea stinge flia lui A7or:
Ha iu0irea noastr e s-ai0 sf6r-it ree!
He e-n 7inutu-aesta! de e au7 nu 7orPE
(ni7a 7ea e trist
(ni7a-7i e-ntristat!
Ji-n lari7i &neat!
+a feriiri treute g&nde-te &n #adarR
"lere! 7ul%u7ire!
?ia%! feriire!
+e-a7 gustat. A lor lips au7 o si7t a7ar.
Aele duli suspinuri
Cu7 se s*i70ar-n *inuri!
Ji 0uuria noastr &n otr2it 2eninR
C6t ru dup-at6t 0ineR
A-a furtuna 2ine!
C6nd soarele #670e-te! 6nd erul e senin.
AdioR ;-a7 u2inte
4-%i art tot e si7te!
An astfel de 7inuturi! 76*nit sufletul 7eu!
$ o durere 7are!
Ji suferin%i! pe are
A le si7%i pot nu7ai/ a le desri 7i-e greu.
"3$Z(( J( ":3ZK 59
AR 6t de 7ult a7ar
?ia%a o s-7i parR
1inuturile 2eauri o s le sootes.
A orirei #i ra#!
;oi lari7i o s 2a#!
C6nd pe strine %r7uri strin o sa triesR
4pune-7i &ns! iu0it!
C6nd ini7a-%i lipsit
He-un redinios prieten u el nu 2a 7ai fi!
?ei putea uita toate
"lerile gustateP
4i7%irea se 2a stinge! -i nu-l 2ei 7ai doriP
Ast lege o0-teas
4e ade s-ngro#eas
A7orul! are 2re7ea at6ta l-a-ntritP
An e lo! pe e ale!
Cl6nd pasurTle tale!
?ei a2ea drept a #ie: aii nu 7-a iu0itP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hurerea ea 7ai 7are
;u poate s o7oare:
"e-a 7ea are-a-ntreut-oP Har tot nu pot s 7orR
AR de-i 7ai %inea 7inte
At6tea 'ur7inte!
A7i 2ei 7ai pstra! poate! o ur7 de a7orR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C6nd seara tu 2ei 7erge
"e 67puri! a ulege
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 80
)lori tinere a tine! s-aoperi fruntea ta!
Ha din &nt&7plare
?ei ni7eri o floare!
Ce poart un su7p nu7e! e-i #i nu-7a-uita!
Atuni! atuni g6nde-te
He 7ine -%i 2or0e-te:
Asta-7i este nde'dea -i de-asta 7ai tries:
$u tot red e-n fire
Aea o7pti7ire!
Ce ini7ile leag u lan%ul sufletes.
Te 7ai 2#ui o dat
Te 7ai 2#ui o dat! fiin% de iu0ire!
3 &nger e sl2esR
Ji easurile repe#i! -i su7pa ta #670ire!
Cu suflet! u 2ia%a sunt gata s pltes.
An 2alurile-aelea de lu7e &n6ntat!
An are ne-a7 gsit!
An 2esele adrile! &n sala lu7inat!
4ta7 singur -i 76*nit.
"lerea! fru7use%ea! podoa0e felurite!
Tot era &n #adar/
$le nu pot s-n2ie si7%irile-a7or%ite
He-al pati7ii a7ar.
"3$Z(( J( ":3ZK 8.
,uuria e-n prea'7-7i treea u repe'une!
Trist! ree 7 gsea!
Ji 7 g6ndea7 la 2re7ea are &n 2ei n-apune
An po7enirea 7ea.
Atuni intra-iR Heodat! de pe a 7ea 2edere
4e ridi un nor:
Te presi7%ii/ &7i spuse a ta apropiere
Un aer de a7or.
Za70ila pri72erii a-a ea ne &7parte
Hesfttor 7iros!
A-a dulele-i suflet se si7te de departe!
An aer roros.
Ji ini7ile noastre! -i o*ii se-nt6lnir/
4i7%ii e pti7e-ti/
Un #670et trist 7i-o spuse/ u tine &7i #670ir
"uterile ere-tiR
?#ui pieptul tu t6nr 0t6nd de tul0urare!
4u0 2lul e slta/
Te pri2ii &n tere/ unosu-i a 7ea stare!
?#u-i puterea ta.
Har u7 se streurar delirul! feriireaR
Ce iute au treutR
Calu# de-al 7eu 0ine! fu nenoroirea
Un se7n! -i te-a7 pierdutR
1ulte rele de-atunea a7 suferit! iu0itR
1ulte a7 pti7itR
D "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
Tu feai s tries.
Tot felul de dureri.
"ot s-adu treutul! pot fae-a te 2edeaP
8>
4oarta 7ea redinioas la ura-i ne70l6n#it!
Hin #0oru-i s-a oprit.
?iitorul &n o*ii-7i &-i pierde nluirea!
Toate 7 o0oses/
Tu &7i erai nde'dea! tu &nsuflai g6ndirea!
:oua 0u#elor tale sufletul rore-te!
H 2ia% -i pleri:
4u0 u7edele-%i gene e un fo e tope-te
Har deprtat de tine! e pot s-7i foloseas
+u7ea --ale ei 0unuri! -i orie a- a2eaP
"ustiul unui suflet -tiu ele s-7plineasP
"ot s &ntoar 2re7ea -i easurile sfinte
Care sunt al tau dar!
Ca s 7ai 2rs o dat o lari7 fier0inte
"e-al ini7ii-%i altarP
;ina
Hup at6ta o*etrie
Ji neredin% -i 2ilenie!
An sf6r-it! ;ino! si7t tries.
(ni7a-7i ast#i e i#02it
"3$Z(( J( ":3ZK 83
H-aea ro0ie nesuferit/
1ai 7ult asupr-7i nu 7-a7ges.
4-a stins &n 7ine flara toat:
4u0 o 76nie neade2arat
1ai 7ult a7orul nu e asuns.
Ha &n lips-%i e-ti po7enit!
4au &nainte-7i de e-ti sl2it!
He tul0urare nu sunt ptruns.
$u dor7 &n pae fr de tine/
C6nd des*id o*ii! 6nd #iua 2ine!
;u e-ti dorin%a-7i ea 7ai dint6i.
;u-7i 7ai &nsufli nii o g6ndire/
)ar plere! fr 76*nire
Te las! te-nt67pin! 7 du 6nd 2ii.
;ii ale 7ele lari7i treute!
;ii su2enire duli -i plute
;u pot a fae s te dores.
C6t 7i-e-ti de su7p po%i 2edea 0ine:
)r de pi#7! au7 de tine
C*iar u ri2alu-7i pot s 2or0es.
)ii 6t de 76ndr! fii ne7pat!
A ta 76ndrie e nense7nat
Ca -i 0l6nde%ea e ai a2ea.
;u-7i #i ni7ia 2or0ele tale!
Ji nii o*ii-%i nu 7ai au ale
Ca s patrun#-n ini7a 7ea.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 8<
+a al tu #670et! l-a ta 76nie
A 7ea 76*nire sau 0uurie
;u pot nii re-te! nii a sl0i.
Cr6nguri stufoase! pe-teri tute!
)r de tine &7i sunt plute
Ji iar u tine pot a nu-7i fi.
Tu-7i pari fru7oas a --altdat!
Har 7ai 7ult nu e-ti ;ina e-odat
Hes26r-it eu o 2edea7.
Hreapta g6ndire! e t6r#iu 2ine!
A#i 7 &n2a% -i 2# &n tine
Gre-eli e gra%ii atuni nu7ea7.
C6nd #dro0ii lan%ul ro0iei 7ele!
Hoa7neR e lupt! e *inuri greleR
An 76na 7or%ii redea7 a fi.
Har &n ne2oie! 6nd o7ul are
Cura' statorni! pentru spare
Ce ru nu poate a suferiP
A-a din ursa pri7e'dioas
3 psri si7pl! frioas!
"rile' s sape 6nd a gsit!
"ier#6ndu--i pene! ia 7suri 0une
Ji-n2%tur de-n%elepiune
4 se fereas de e-a p%it.
Tu re#i poate tot te sl2e-te
Aela are &n 2or0e-te
He ni-te *inuri e a erat/
Har &ns astfel sap6nd din 7are
"3$Z(( J( ":3ZK 85
Cor0ierul far-netare
4pune-n e 2aluri el s-a aflat.
Ael r#0oini e 0iruie-te
Hup i#06nd ne po2este-te
"rin e pri7e'dii el a treut/
Ji ro0ul slo0od! dup ro0ie!
+a to%i arat u 0uurie
+an%ul &n are ani a #ut.
A%i art starea-7i far sfial/
?or0ele 7ele n-au &ndoial!
C sunt #adarnii sa nu g6nde-ti/
Ji orie-ai #ie! fr-ose0ire!
Helo nu-7i pas! n-a7 7ul%u7ire
Ji -tiu de 7ine e fel 2or0e-ti.
;ii fru7use%ea-%i prea ludat!
;ii 2ilenia-%i n-or gsi-ndat
A7ore# astfel u7 7 fles.
Te pierd! dar soarta-7i rea nu &7i pare!
Ci eu o alta &n-eltoare
1ai u lesnire pot s gses.
F(7ita%ieG
)eriirea
3 2ede%i olo! olo &n 2ale!
Unde natura 2esel #670e-te!
Unde pstorul #ilele sale
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 8D
An pa#a tur7ei le 7rgine-teP
(ni7 si7pl! ne2ino2at!
3rie dorin% lesne-7plinit.
+a 67p si7%irea e-ade2rat!
+a 67p 2ia%a e feriit:
+a 67p! nde'dea #ie! 2eni%i!
An feriire de 2re%i s fi%i.
3 2ede%i olo! &n palat 7are!
Anon'urat de 0og%ie
?ede%i e inste! e drepturi are!
?ede%i pe fruntea-i e 0uurieP
:elele-i fapte se s*i70 &n 0une!
3rie dorin% are-7plinirea!
;u7ai 7rirea toate supune!
;u7a-n palaturi e feriirea.
1riri! nde'dea #ie! goni%i!
An feriire de 2re%i s fi%i.
3 2ede%i olo! olo-n r#0oaie!
He steagul sla2ei falni u70ritP
3*ii sunt groa#nii! plini de 2paie!
He 7or%i! de s6ngiuri st oolit/
Apr dreptul! legea! redin%a!
Ji rspltirea-i e ne7urire.
AR e plut e 0iruin%aR
Ce feriire e la o-tireR
;de'dea #ie: r#0oinii fi%i!
He feriire da dori%i.
"3$Z(( J( ":3ZK 85
3 2ede%i olo! olo pe 7are!
Cu7 &-i &nrede soarta la 26nturi!
Cu7 se preu70l fr-netare!
Ji e departe e de p76nturiP
,usola dru7ul la pol i-arat!
Afl lu7i nou! re-te si7%irea
1soar-ad6nul! l%i7ea toat:
;u7ai pe 7are e feriirea.
;de'dea #ie: pe 7ri tri%i!
An feriire de 2re%i s fi%i.
3 2ede%i olo!-n %ara greeas!
A#il al sla2ei --al li0ert%ii!
)anto7a 76ndr! urie-eas!
Unde-a sris 4olon artea drepta%iiP
)ru7oasa li7! eruri senine!
Care &nsufla-n 2ei 0uuriaR
An aste louri &t e de 0ineR
Ce feriire e &n GreiaR
;ade'dea!-aolo! #ie! tri%i!
An feriire de 2re%i s fi%i.
3 2ede%i olo! olo departe!
An noru-aela e se #re-teP
A R #ie o7ul are la 7oarte!
Al0it de #ile! 76*nit sose-te:
Ca 2oi odat a2ea7 gre-eal!
Har al 7eu s6nge ast#i e ree!
Ast#i nade'dea nu 7ai 7-n-eal:
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 88
?e%i 2edea singuri norul u7 treeR
"6n-atuni &ns! 7erge%i! goni%i!
;orul aela unde-o. #ri%i.
(7ita%ie
A-teptarea
Aesta este easul... sau el pu%in sose-te!
Har ea unde s fieP He e nu se i2e-teP
1inuturi feriite sunt oare de pierdutP
)oarte pu%ine o7ul &n 2ia%a lui areR
4e au#i un sunet... 4 asult... 7i se pare...
;u e ni7i/ o frun# &n 2ale a #ut.
;oaptea &n aste louri n-are delo tere/
Totul se 7i-! u70l! dar toate sunt prere/
?6ntul! u70ra 7-n-eal! 6nd red a o 2edea.
+una ai s-arat! ai iar se asunde:
A0ia 6teodat &ntuneul > ptrunde!
Ji norii &nainte-i se pun a o perdea.
"oate -i ea are o taini-nt6lnire!
"oate stp6nit de-ase7enea si7%ire
"-e-te-n2luit &n u70ra unui nor!
C*iar &n aele sfere are au eres nu7e!
"oate-a7orul do7ne-te a aerul &n lu7e:
Cu e drept o7ul singur s fie si7%itorP
.
>
4e refer la feriire.
Antuneriul.
"3$Z(( J( ":3ZK
;u -tiu! dar la at6tea rele nesuferite!
Ce asupr-7i adesea se par a fi unite!
4ingur a7orul este i#2orul feriit!
Ce fr &netare 7-adap u uitare!
Ca undele 2estite f6nt6nii de 7irare
"rin are 7or%ii uit -n lu7e au trit. .
Zile nepre%uite ale opilriei!
To2ar-i ai 2ie%ii -i fii ai 0uurieiR
He 7i-ar fi iertat ast#i a-nepe s tries!
C6te 7i-a dat a7orul 7inuturi! easuri 0une!
+a un lo adunate! u 2oi s se-7preune!
Ji din toate o surt 2ia% s-nto7esR
1-a- due unde #0oar at6tea r6ndunele!
C6nd 2isolul &nepe! 6nd 2in 2re7ile rele/
"e pasurTle 2erde%ii a ele 7-a- i2i.
Hin lo &n lo a- tree &n li7ele strine!
Unde sunt alte stele! -i eruri 7ai senine!
Har iar-i 7-a- &ntoare 6nd firea ar #670i.
4tul de 7ari ni7iuri e nu dau feriirea!
Ct6nd &n 2ia% paea! -i-n pae 7ul%u7irea!
Ca r6ul fr nu7e! a- tree ne-tiut.
3ri6t de 7i e te7plul! dar tot &l louie-te
Aela e p76ntul -i erul stp6ne-te:
;u7ai pentru-a lui sla2 -i o7ul s-a nsutR
89
. $ste 2or0a de +et*e! &n 7itologia greo-ro7an! r6u al infernului! din are sufletele
7or%ilor 0eau uitarea existen%ei lor p76ntene.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 90
;d'duies &ntr-&nsul/ el poate s-7i arate
Un dru7 fr pri7e'dii! rri nese7nate
He asupriri nedrepte! de urse 2ilene-ti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hin frun#a-ntuneat a pdurii 2eine!
4e &ntinde o u70r... ine2a par 2ine...
"rere-n-eltoare! --au7 7 a7ge-tiP
Har nu! 2d o fiin%... spre 7ine-naintea#...
4 7-art... de 2ederea-7i ea nu se spi76ntea#:
Un strin pe aiea sfial ar a2ea.
$a p-e-te! ia sea7a... o aud -opte-te.
;egre-it e fe7eie... Ce #ieP 1 nu7e-teR
"ieptul! ini7a-7i 0ate: aeasta este ea.
C6inele soldatului
(7ita%ie .
:nit la r#0oaie! soldatul #use!
Ji-n pu%ine #ile *inuit 7uri!
Heparte de-o 7u7 are &l resuse!
Ji are-l iu0iR
4r7an! fr rude! pe %r7uri strine!
;-a2ea nii prieteni! nii un a'utor/
. Hup poetul frane# Casi7ir Hela2igne F.593 8 .8<3G.
"3$Z(( J( ":3ZK 9.
4ingurul to2ar- de nenoroire!
4ingura-i a2ere! un 6ine iu0it!
Jedea l6ng d6nsul -i-n 7are 76*nire
Au7 tot e gata pentru &ngropare!
Au7 ridi trupul pe 76ini de solda%i!
Cinste *otr6t aelora are
An fruntea paradei 6inele porne-te!
Hin o*ii lui pi lari7i pe p76nt!
Ca un iu0it frate el &l &nso%e-te
Ai se opre-te! ai se a-ea#!
;i7i nu &l fae a se deprta:
A-teapt s-l strige! rede -o s-l 2a#
C6teodat ear piatra s-o ridie!
C6teodat latr dup-un ltor!
Cuprins de durere: ?ino! par-ar #ie!
Apoi 6nd strinul de 7il 2oie-te
A-l trage deoparte -i *ran a-i da!
$l &-i plea apul! &n p76nt pri2e-te!
;u era fiin% are s suspine
"entr-un tretorR
"rea ad6nit.
1or pentru-7pra%i.
"6n la 7or76nt.
C6nd s-o de-teptaR
4-7i dai a'utor.
Ji ni7i nu 2aR
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
A fost nelipsitR
9>
He dou ori noaptea u u70rele sale
$7isferul nostru l-a &n2luit!
Ji sr7anul 6ine din loul de 'ale
Har &n di7inea%a aea 2iitoare!
"e 6nd se de-teapt o7ul 7unitor!
Zea l6ng groap! 7ort de &ntristare!
C6inele A#orR
Adio.
+a T6rgo2i-te
Culat pe-aste ruine! su0 are ad6nit
$ gloria str0un -i u70ra de eroi!
An lini-te! tere! 2d lu7ea ador7it
Ce uit-n ti7pul nop%ii nea#uri -i ne2oi.
Har ine se aude -i e este st sunetP
Ce oa7eni sau e ar7ii -i e repede pasP
"76ntul &l lte-te r#0oiniesul tunet!
Zgo7ot de ta0eri! -oapte! tree! 26'6ie-un glas...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Har unde sunt aesteaP 4-au dusR Au fost prere.
Ci ar7ele! 2ite'ii -i toate au tut.
"3$Z(( J( ":3ZK
A-a orie 7rire ne7iniit piereR
A noastr! a "al7irei . -i-a :o7ei a treut.
Ji pe %r6na-aeea! de are-odinioar
4e spi76ntau tiranii! de fri tre7ur6nd!
Al nop%ii t6l*ar 2ine -i psri o0e #0oar!
"e 7onu7ente tree pstorul -uier6nd.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 sol! 7 7ut de-aiea/ du pasurile 7ele!
Ce pipies rarea! &n fundul unui r6ng.
Ji las aste 7or7inte u su2enire grele!
"e are nu a7 lari7i destule a s pl6ng.
Aiea a7 speran% s aflu 7ul%u7ire/
$u 2oi s aud unda -i erul s-l pri2es!
4 2d a aurorii 7ult 2esel #670ire!
:a#ele di7ine%ii e norii aures/
Ai ste'ari u fal se-nal%! se &ndreptea#!
Ur6nd ale lor ra7uri spre-a#urele 67pii/
Ai plopii u frun#a o 2ale-noronea#/
Aolo se 2d dealuri! --aii sl0atii 2ii.
Hin oasta-aestor st6ne! din 26rful stui 7unte!
He unde &-i apu 2ultUrul al su #0or!
A nop%ii stea re2ars lu7in pe-a 7ea frunte
Ji ra#a-i se reflet pe li7pede i#2or.
. "al7ira! ora- din 4iria! ale rui ruine situate &n 7i'loul unui pustiu au i7presionat pe
ltorii din seolul al =?(((-lea -i au fost 6ntate de poe%ii ro7antii.
93
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 9<
Ai #efirul 2esel prin frun#e-net suspin/
Aiea ori#ontul e dule! lu7inos/
Aii aeste r6uri... Har unda lor e lin!
(ar sufletu-7i e-n 2aluri! n-a7 soare seninos.
Hin s6nul 7aiii 7ele! nsut &n gri'i! nea#uri!
:estri-tea 7i-a fost leagn! u lari7i 7-a7 *rnit!
Ca ale 7rii repe#i -i groa#nie tala#uri!
He 26ntul relei soarte spre st6ni a7 fost gonit.
Au7a pretutindeni &ntor a 7ea 2edere!
Har o*ii-7i 7ul%u7ire delo nu &nt6lnes!
Ci ni7enea nu si7te u7plita 7ea durere!
Ji oa7enii pe 7ine tre6nd 7 ooles.
A-aR a-aR iu0ite! s-a dus su7pul 7eu 0ine/
?#6nd nu-7i r76ne plere pe p76nt!
?#6nd pentru 7ine s-au dus #ilele line!
"ui 76na pe-a 7ea frunte -i aut un 7or76nt.
Hin #ilele treute! din 2e*ea feriire!
Hin 26rsta 7ea de aur! din sf6ntul lor a7or!
(dei au r7as nu7ai! preu7 o nluire
:76ne di7inea%a din 2isuri are #0or/
A-a! fr-ndoial! a7ara 7ea 2ia%
He-au7 e pentru 7ine nisip neroditor!
Ce 2ara &l usu -i iarna &l &ng*ea%
Ji nii o floare n-afl sr7anul ltor.
Har &ns su2enirul fiin%elor iu0ite
?a fi la al 7eu suflet etern &nf%i-at
"3$Z(( J( ":3ZK
Ca frun#ele aduse de 2i'elii pornite
+a 2e*ea lor tulpin e-odat le-a purtat.
He 2isurile 2oastre! speran%e-a7gitoare!
Au7 peste 7sur 7 2d &ndestulat/
)ugi%i! #adarnii #ile! e gri'i o7or6toare
"e t6nra 7ea 26rst ur6nd a%i adunat.
C6nd toa7na se arat al iernii ree soare!
Copaii plini de 'ale pierd frun#a! se usu:
A-a nenoroirea us6nd a 26rstei-7i floare!
Zi lu7ii un adio: iau lira -i 7 du.
Unirea prinipatelor
Hediat 2iitorilor deputa%i ai :o76niei
(
"e antie 7onu7ente a7 2#ut ades sulptate
A2ila e poart ruea! #i70rul %rii-n2einate!
4u0 o 76n! o oroan! &ntrunite figur6nd/
Ji &n 2e*ea apital! o 7rea% 7nstire .!
Hup lupte s6ngeroase 7onu7ent de &nfr%ire!
He-al 1oldo2ei do7n ldit! st treutul atest6nd.
. ,iseria 4telii de la T6rgo2i-te Fn. a.G. $ste 2or0a de tratatul de pae &n*eiat &n .D39
&ntre 1atei ,asara0 -i ?asile +upu! onsfin%it prin ldirea 0iseriii 4telea de tre
do7nul 1oldo2ei -i a 7nstirii 4o2e'a de tre do7nul 1unteniei.
95
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 9D
((
Ce spun aste su2enireP ele-arat -altdat!
Anainte-aelor lupte! &n 2e*i7ea deprtat!
)ii ai :o7ei ei eterne! ae-ti popoli au fost fra%i/
C-ale lor restri-ti u7plite au i#2or &n despr%ire!
C la rul e-i apas nu pot s-afle leuire!
He6t nu7ai &n unirea tre are sunt *e7a%i.
(((
Ci de urile interne 7ult a profitat strinul/
Ci &n suflete -i-n ini7i el a infiltrat 2eninul!
Ce oru7pe! e &nea tot instintul generos/
Ci sl0i%i prin 7oliiune! u7ili%i prin apsare!
An furtune -i &n intrigi 0alota%i . fr-netare!
A7 uitat noi 2e*ea ale -i treutul glorios.
(?
Ast#i nu ni se er lupte! sarifiiuri de s6nge!
?irtu%i 7ari de altdat/ ast#i %inta 2o7 a'unge
"rin redin% &n unire! prin unire &n dorin%i.
1ari puteri au7 iau parte la destinul e ne-a-teapt!
3ri#ontul se-nsenin! alea noastr este dreapt!
Ji asupr-ne se-ntinde 76na 0unei pro2edin%i.
?
:o76niR Hule e unireaR Asulta%i... glasu-i rsun...
He la fiii :o76niei ere patria o7un...
. aruna%i &nolo -i &noae.
"3$Z(( J( ":3ZK 95
4teaua . 7erge &nainte-i! si70ol saru pe p76nt/
Cu7 &n ?itlee7 odat stea din er 76ntuitoare!
Conduea pe-norona%ii a2aleri! din deprtare!
He le 7arginile lu7ii! tre leagnul el sf6nt.
?(
C6nd iti7 &n 2e*ea arte a istoriei str0une
?irtu%i 7ari! ilustre fapte ale na%iei ro76ne!
Care ini7 st reeP are suflet ne7i-atP
Cine n-are dor s 2ad %ara sa &n feriire!
Cu legi 0une! u legi drepte! &n trie -i-n unire!
Culti26nd artele pii pe al su p76nt 0ogatP
?((
An tutele 7or7inte ,ogdan! 1irea se-nt6lnir!
Ji-ntr-o lung-70r%i-are pe ro76ni &i &nfr%ir/
A7pre'uru-le stau dese u70re de 7re%i eroi...
$le ast#i #0or &n aer! ini7ile-nflrea#...
Heputa%iR asuprta 2oastr ei pri2irea--i a%intea#/
)ala sau ru-inea %rii se a-teapt de la 2oi.
?(((
)ii 2o-tri 2or asunde a lor frunte &n %r6n!
Ha 2oi au7 2e%i pierde 7area au# ro76n!
"rin 7es*ine interese e-n 7ii ini7i louies/
Ti7pul tree! o7ul piere! dar a patriei iu0ire
$ a2erea ea 7ai rar! ea 7ai su7p 7o-tenire!
Ce de la prin%i de 7erit no0ili fii o prii7es.
. 4teaua Hunrii! #iar al lui 1. \oglnieanu -i al partidului unionist.
5 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU 98
1riei sale do7nului
Alexandru (oan (
Anul .859
"entru #iua intrrii sale &n ,uure-ti .
(
Ti7p dorit! #i de speran%e!
)iu al %rii! salutareR
:o76nia &n2estit >
An 2e-7inte de ser0are!
A%i dore-te! &%i urea#
He 7ari fapte 2ia% plin!
Ji se-nlin stelei tale
Ce strlue de lu7in.
((
C6nd de glasul o7enirii
(nspirat -i ondus!
"leiada european!
He puternii regi o7pus!
:eda na%iei ge76nde
Antii drepturi de trie3!
.
>
3
Alexandru (oan Cu#a intr &n ,uure-ti &n #iua de 8 fe0ruarie .859. Cu aest prile' se
d o ser0are la Teatrul ;a%ional! unde atorul 1atei 1illo reit poe#ia lui Alexandresu!
sris u oa#ia aestui e2eni7ent.
An2est76ntat.
Alu#ie la Tratatul de la "aris din .85D.
"3$Z(( J( ":3ZK
4oarta-%i se-nsria &n eruri
Cu lu7ina ea 7ai 2ie.
(((
) dar nu7ele-%i s trea
Antre nu7ele di2ine!
Celor e au fost ai lu7ii
;o0ili ftori-de-0ine.
4eolul s te ad7ire!
Ji u noi s se fleas
)ran%a! na%ia ea 7are!
;a%ia a2alereas.
(?
Ci e aspr datorie
Ce o na%ie i7pune!
Ci e grea! 7ult grea! oroana
Ce pe apul tu se pune.
Lara te salut! prin%e!
Cu plere -i iu0ire!
Ji-%i &nrede 2iitoru-i
Z670itor de feriire.
3 profesiune de redin%
Ho7nilor alegtori! 7 rog s fiu asultat!
Ji dup e 7-%i iti 7 rog s fiu deputat.
Ci a7 u2inte s red la Hi2anul ad-*o!
,ine lu7ii o s fa -i rol no0il o s 'o!
99
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .00
An p6n-a nu 7 na-te! eu a7 fost patriot 7are!
Hup u7 pute%i 2edea
Hin 7rturisirea 7ea.
Ji dup e 7-a7 nsut
"entru ale noastre drepturi a7 luptat fr-netare
"6n &ntr-aest 7inut.
Cunos6nd &ntr-o %ar feriirea general
4e o7pune totdeauna din aea partiular!
Ca un iono7 politi! prin 7ii slu'0e! 7ii lef-oare!
A7 &70og%it eu statul! u7pr6ndu-7i 7o-ioare!
(ar gu2ernul e 2#use 2redniia -i talentul!
A7i da ranguri pe tot anul! siluind :egula7entul .!
"e 6nd 7ul%i pto-i al%ii! lipsi%i de apaitate!
4er2ind %rii din prunie stau u 0u#ele u7flate.
Apoi 6nd strine ar7ii %ara noastr oupar!
He la ine &nlesnire &ntru toate ele-aflarP
Cine pentru #ee are a fut ades ini sute!
;u7ai a s nu se-nt67ple s-au# 2or0e nepluteP
C6nd era &n lips %ara! su0 a 7ea ispr2niie!
A7 %inut-o eu u gr6ne preu7 fieine -tie.
Apoi da nepltite au r7as prin 7ulte sate!
Ha eu la sooteal le-a7 treut e2a-nrate!
A7 fut-o-n on-tiin%! de iu0irea o7enirii!
;u7ai spre a 7 deprinde u regula &n7ul%irii.
+as deoparte ale 7ele osteneli -i *eltuial!
Ci &7i plae a le rede nepuse la &ndoial!
Ci aeasta 7ai u sea7 fu re#onul el 7ai 7are!
. :egula7entul 3rgani.
"3$Z(( J( ":3ZK
"entru are a#i $uropa! foarte reunostoare!
Hup lupte s6ngeroase &n*eind tratat de pae!
@otr& pe :o76nia feriit a o fae. .
"e aeste dar te7eiuri! fra%i ro76ni! eu 2 er 2otul!
Ji la au#a ea sar a#i 7 de2ote# u totul.
Apoi da dup-aeste 7ai a2e%i u72a dorin%
4 2-art printr-o progra7 are e a 7ea redin%!
+a Hi2an e 2oi sus%ine! 2 pot da &nredin%are
C unirea o red sf6nt! -o 2oi ere u-nfoare/
Ci 7rindu-se p76ntul! lefile poate 2or re-te/
Ans prin% strin nu-7i plae! i nu -tie ro76ne-te/
Ji 6nd slu'0e &i 2o7 ere el delo n-o s pri2eas
He sunte7 0oieri sau %ine7 de 2reo as 0oiereas!
Ci de-a2e7 talent! 2irtute! 7erite sau pro0itate!
Calit%i din ast lu7e! foarte grele -i iudate/
"entru ea 7ai 7i 2in! e o 2a nu7i *o%ie!
;e 2o7 2edea prin ga#ete! poate -i la pu-rie.
"rote'a%i a -i protetori! to%i 2o7 fier0e &ntr-o oal
Ji-a strinului do7nire %rii &i 2a fi fatal/
Ji religia 2o7 pierde -i 2o7 uita ro76ne-te!
Ca &n Greia 7odern unde a#i 2or0es ne7%e-te.>
"e 6nd unul dintr-ai no-tri! do7n de 2i% ro76neas!
Tot 7ai lesne o s ierte sl0iiunea o7eneas.
;u-l 2oi &ns ereditar! i a %rii 2e*e lege
"e do7n *iar -i din opin ne d 2oie a-l alege/
.0.
. Tratatul de la "aris din .85D pre2edea on2oarea di2anurilor ad-*o &n 2ederea unei
noi for7e onstitu%ionale &n "rinipate.
> An .83>! doi ani dup reunoa-terea independen%ei Greiei! este adus pe tron prinipele
ger7an 3tto de ,a2aria.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
.> august .855
.0>
Ji a-a u *ipu-aesta delo nu e de 7irare
Ha *iar -i nou r6ndul ne-o 2eni din &nt67plare.
Autono7ia-7i plae! o 2oi u7 e sris-n arte!
3 er pentru %ara-ntreag! dar -i pentru 7ine-n parte/
Adi &n orie a#uri s ur7e# eu u7 &7i plae!
)r a putea gu2ernul o0ser2a%ie a-7i fae.
C6t pentru gu2ern -i for7a-i ea onstitu%ional!
?r6nd s 7 delar de-au7a! si7t o 7are &ndoial:
Ci! 2or0ind drept! nu -tiu 0ine st u26nt e 2a se #i
Ji &n lo de 0ine %rii s nu-i fa 7ai ru 7i-e fri.
Ha! u7 7i-a spus un dasl u destul priopseal!
Un gu2ern &n onstitu%ii e supus la sooteal!
Ha adunri sau a7eri pot 2or0i fr-a se te7e!
Astea n-or s ne adu de6t pierdere de 2re7e!
He6t lupte fr 7argini -i de#0ateri &nurate!
Care pla 'uni7ii noastre ei . u apete striate.
Tre0ile u 2e*ea for7 nu er nii o-7piediare!
Ji-un ofis > redi'at 3 0ine e o lege-n presurtare.
Hup-aeste dar u2inte! fra%i ro76ni e 7-n%elege%i!
"ute%i fr de sfial la Hi2an s 7 alege%i!
Ci s nu fi%i la-ndoial! 2 2oi fae trea0 0un!
Ji-7i 2e%i 7ul%u7i odat da-7i 2e%i dea pe 76n.
(ar p6n s 2ie 2re7ea s 2ede%i ast 7inune!
4unt supusul du7nea2oastr -i 7-n*in u pleiune.
.
>
3
elei.
deret do7nes.
redatat.
"3$Z(( J( ":3ZK .03
C6nteul soldatului
(
"e 67pul :o76niei
Tro7peta 6nd rsun!
+a glasul datoriei
3-tirea se adun.
Ji steagul o u70re-te!
Ji ar7a-le lue-te!
Ji ini7ile-n piepturi
,at repede! 2oios.
He nii un fel de 2re7e
4oldatul nu se te7e!
He2i#a-i e redin%
Ji suflet ura'os.
((
C6nd 0olta din trie
He nori se &nunun!
"e 7un%i -i pe 67pie
C6nd fulger -i tun!
4oldatu-naintea#!
Ji 7ar-ul su ur7ea#!
He 7isia sa 76ndru!
;u at &napoi.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .0<
$l legea &7pline-te!
Ji %ara--i orote-te!
$ totdeauna gata!
An pae -i-n r#0oi.
An ast lu7e 7are
3riunde soarta-l due!
?ia%a-i s*i70toare
"leri u ea adue.
(((
Apoi 6nd totul tree!
C6nd 0ate easul ree!
He fra%ii si de ar7e
1re% e-n7or76ntat/
$l 2esel 2ie%uie-te
Ji 7oare 0r0te-te!
Ci astfel este traiul
Ji 7oartea de soldat.
.853! septe70rie .8
Co7etei
anosate pentru .3 iunie
Co7et u lungi oade! &ns u surt 7inte!
He e 2rei s ar#i glo0ul e noi &l loui7P
$l! drept! 7ult nu plte-te! dar tot a2e7 u2inte
?ia%a-i ptoas 6t2a s prelungi7.
"3$Z(( J( ":3ZK .05
He ne 2ei arde-au7a! s -tii or s nas
An lou-ne fiin%e 7ai rele de6t noi!
Ce-n gra0 or s-ntr6te 76nia ta steleas!
"rin fapte 7ai u7plite! prin ri7e -i r#0oi.
CeR ai uitat tu oare potopul de-altdat!
+a are! u7 s-aude! destul ai onlurat!
Atuni 6nd tata ;oe &n luntrea-i de-elat
"lutea pe uni2ersul su0 unde &neatP
$i 0ineR o7enirea e 7o-teni p76ntul!
)iin%e! lig*ioane! e-n ur7 s-au i2it!
Antre ele pe-aelea e -i-au gsit 7or76ntul
An 7area ad6ni7e -i 7on-tri au nutritP
C67piile de ast#i sunt ele 7ai 7noase
He6t ele antieP 7garii 7ai de-tep%iP
,roasa 7ai 7u#iant &n 0l%ile stufoaseP
Tigrii 7ai u 0l6nde%e! -i oa7enii 7ai drep%iP
;u! nuR 0ag de sea7 s nu fai o grea-al!
He are 7ai &n ur7 a7ar s te ie-ti/
,a &n s dai! poate! o aspr sooteal
"rea 0unului printe al rasei o7ene-ti.
Ci noi a2e7 de luru &n Lara :o76neas/
+egi 2e*i -i ruginite a2e7 s le-nnoi7!
:egula7entul 7ulte are s pti7eas!
He ne-or lsa &n pae a-a preu7 dori7.
He e-ti tu exeutor &naltelor derete!
1ai d-ne un 7i ter7en de #ee 7ii de ani.
.0D
4 ne-ndrept7 purtarea! s ne spl7 de pete!
4 nu de7 &n iaduri pe g*eare de satani.
Atunea! da glo0ul n-o 7erita 2ia%!
"o%i s-l pr'e-ti &n 2oie-%i! eu nu 7-7potri2es!
Har a#i! tope-te nu7ai a ini7ilor g*ea%
Ji arde astrologii e lu7ea &ngro#es.
:spunsul o7etei
(u0it 7uritor!
Ast#i a7 pri7it!
"rin po-tia ereas!
,iletul tu pornit
Hin Lara :o76neas.
3dat uno-tea7
4u0 nu7e de ro7an
Un preaputerni nea7!
Al lu7ii rud tiran/
;ea7 e-l redea7 pierit!
Ci nu l-a7 7ai #rit/
Ji p6n-ntr-st 7inut
F1 'ur pe al 7eu nu7eG
$u nii a- fi re#ut
C exista%i pe lu7e/
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
.> fe0ruarie .855
"3$Z(( J( ":3ZK .05
Har de 2re7e e sri%i
?oi tre0uie s fi%i.
;u7ai nu &n%eleg ine 2-a putut spune
C a2ea7 pentru glo0 inten%ii a-a 0une.
$ netgduit
C-a lui desfiin%are
He ti7p nepo7enit
1i-era &n ugetare!
An er tot 2iios
?#6nd se-n26rte-te
Ji o7ul ptos
An rele 7ult spore-te!
?#6nd 'os la 2oi 7ul%i oa7eni 7ari -i 0uni!
+u7ii folositori! au treut de ne0uni!
Au fost perseuta%i
An 2re7e e-au trit
Ji foarte luda%i
Hup e au 7urit.
$u prea ru a7 ur7at!
C6nd a7 lsat odat
"e ;oe de-a spat
Cu luntrea-i de-elat!
Ci -tii e a fut
C6t li0er s-a 2#utP
$l a sdit o 2ie
Ji-a #ut pe 0e%ieR
(ar u fetele lui
Ce-a 7ai fut nu spui.
(ar de atuni &noae din el 6%i s-au prsit.
Aei e au fost tari pe ei sla0i au ro0it/
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .08
4oarele-au spi76ntat prin lupte -i o7or!
"entru glo0ul p76nt! e nu era al lor.
Ci sootes -tii! ne2oie n-a7 s-%i spui
C nu e-al 2ostru el! i 2oi sunte%i ai lui.
Apoi 2-a%i apuat
Cerul de-a%i spionat!
"rin stile eret6nd
Ce a2e7 noi de g6nd!
Ce fel ne preu70l7!
"6n -i e 76n7.
,a &n a%i sornit
)eluri de seturi!
Ji pe 2oi 2-a%i nu7it
Alese reaturiR
Aestea! drept s spui! eu nu le suferea7!
Ji r#0unarea 7ea &n tain pregtea7.
Har fiind &7i srii sunte%i oupa%i
"roastelor 2oastre legi spoial s le da%i!
)iind ai erut soroul 7rginit
He #ee 7ii de ani! fiind-a 7i'loit
Ji-o gra%ioas stea dintr-ale ur%ii 7ele!
"entru 6%i2a poe%i e asT gura la stele!
1-nduple &n sf6r-it! ast67pr al 7eu fo!
A7i pui aii la gra'd -i oadele la to.
;u7ai lua%i 7suri! g6ndi%i -i uta%i
He indulgen%a 7ea au7 s profita%i.
Ci da spre p76nt 2reodat 7-oi porni!
? pot &nredin%a 0ine nu 2e%i fi.
F4ris &n palatul nostru de 2ar.G
.< 7ai .855
)ru7oas e natura
)ru7oas e natura! fru7oas di7inea%a!
"lut este al undei 7ur7ur 7elodios:
Ji roua -i #efirul! -i floarea -i 2erdea%a!
Har lu7ea ni7i n-are a tine de fru7os.
A 7ea ini7! suflet pe pasurile-%i #0or!
Ji 26ntul &%i -opte-te 7isterul de a7or.
4unt duli ale pruniei dorite su2enire
Ji 2isuri feriite! ilu#ii &ngere-ti!
Har nu e ni7i dule a dulea ta #670ire!
Har nii un 2is nu-7i plae! de nu-l priinuie-ti.
C6nd soarta ne70l6n#it 7-adap u durere!
C6nd lu7ea --orie 0unuri a- 2rea a le uita.
;i7i nu er 2ie%ii! 7rire! nii putere!
;i7i nu 7 76ng6ie de6t iu0irea ta.
A 7ea ini7! suflet pe pasurile-%i #0or!
Ji 26ntul &%i -opte-te 7isteruri de a7or.
$"(4T3+$ J( 4AT(:$
$pistol tre ?oltaire
Hin #iua 6nd a7 itit srisoarea tre @orae .!
Horea7! de s-ar fi putut! toat sfiala s las!
4-%i sriu pe un ton 7re%! 6t de 7re% s-ar putea!
. @orae Fitit 3rasG! nu7ele frane# al poetului latin @ora%iu.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
Har spune-7i! te rog! ?oltaire! tu e folos ai aflat!
..0
Ji s-%i pornes un 0ilet lurat &n fa0ria 7ea.
Har au#ea7 2oi! poe%i! sriitori 2esti%i!
Andat e a%i 7urit! 2 fae%i a7 neiopli%i!
Ca7 gro-i! nei2ili#a%i/ -i! drept s spui! 7 te7ea7
4 nu-7i &ntori un rspuns 7ai aspru de6t dorea7:
:spuns a ael e #ii -n anul treut %i-a dat!
Hin partea lui ,oileau! un seretar nen2%at.
Aiea a -i la 2oi se afl 7ul%i ntri!
Care s-ar da 0uuros sunt seretari ai ti.
Cu toate-aestea au7 dorin%a 7ea o asult/
:espetul nu7elui tu nu 7 opre-te 7ai 7ult!
Ji pare-%i 0ine sau ru! slo0od din partea 7ea e-ti.
;u erete# da-n rai! da &n iad louie-ti!
+a e fel de 7uni! pedepse! patele-%i te-au supus
Ji da &n lungi frigri draii aolo te-au pus.
4unt sigur sfin%ii to%i asupr-%i au rela7at!
Ji *iar de nu-i fi pr'it! e-ti negre-it afu7at.
Tre0ile aolo-n iad nu 7erg -aii pe p76nt!
Unde pg6ni sau re-tini u to%ii la au lo sf6nt!
Unde 2ede7 ferii%i pe ei 7ai 7ari pto-i!
Ji soarele lu7in6nd pe ri a pe redinio-i/
)aptele-aolo ne pun la loul drept 7eritat.
He-i al legii 2r'7-! s ritii! s os6nde-ti
Aele nalte 6ntri! aele g6ndiri ere-ti
Care-al naturii stp6n el &nsu-i le-a &nsuflat!
4pre sla2a nu7elui su! poetului &7pratP
He nu a o7! a re-tin! dar &ns a autor!
"3$Z(( J( ":3ZK ...
?redni erai! sootes! s si7%i &nl%i7ea lor!
Ji geniul tu fru7os! p6n aolo s-l sui.
Cerul! tria 2estind faptele 76inilor lui!
Hin pa2ilionu-i de nori! ael prea &nalt tun6nd!
Cu fulgerele-i de fo 2r'7a-ii lui rsturn6nd!
"76ntul din te7elii ltit! de#rdinat!
4uflarea-aelei 76nii e 7rile-a-ntr6tat!
Aste 7re%e trsuri tu u7 le dispre%uie-tiP
(dei! ioane! figuri! toate &n ele gse-ti.
:aine! pe are-l iu0eai! din ele s-a adpat/
:ousseau! pe are-l urai! adesea le-a i7itat:
Toate aestea le -tii! dar furia-%i te-a or0it.
Tu! a odat 4atan! pe o7 din rai l-ai gonit!
;de'dea! rodul eres! &n ini7i o ai lat!
Ji are despgu0iri &n loul ei ne-ai lsatP
Uideri -i desfr6nri! iat e-%i sunte7 datoriR
?ia%a-ai fut-o grea sr7anilor 7uritori!
(ar pe -elera%i i-ai sos din 'ugul lor neplut.
?or &n #adar a-%i gsi un uget e n-ai a2ut!
A #ie te-ai luptat a0u#ul s r#0oie-ti/
;u! te7elia-ai surpat &n dog7ele re-tine-ti.
AR da talentul tu! 7ai 0ine-ntre0uin%at!
Cu soarta-i a se lupta pe o7 l-ar fi &nar7atR
Ha pe drep%i &ntrind! pe ri ai fi &ngro#it!
Angerii nu7ele tu u drag l-ar fi po7enit.
Ani ai trit &ndestui! rol 7re%-ai 'uat!
Ai lu7ii stp6nitori adesea te-au 2i#itat:
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU ..>
Au7 aestea pe noi ni7i nu ne foloses!
(ar du*u-%i ne7rginit e singur e pi#7uies.
+a toate-ai fost noroit: nu re# -at6t i#0uteai!
He-ai fi a2ut s for7e#i li70a &n are sriai/
Har 2eaul te-a a'utat/ &n 2re7ea 6nd te-ai nsut!
4tilul era ur%it -i dru7ul era fut.
Altfel e-n %ar la noi: noi tre0uie s for77!
4 d7 un aer! un ton! li70ii &n are lur7/
"e ne0tute rri lo de treut s gsi7.
Ji nelurate 67pii de g*i7pi s le ur%i7.
A- 2rea s po%i s-n2ie#i! o #i nu7ai s trie-ti!
"arnasul nostru s-l 2e#i! apoi s ne 7ai 2or0e-ti.
Unul! isoditor trist de ter7eni &nornora%i!
+ipsi%i de du* reator nu7e-te pe to%i eilal%i.
4e pl6nge nu-n%eleg aei are &l asult!
An 2re7e e &nsu-i el nu se-n%elege 7ai 7ult.
Altul! strig6nd furios sunte7 nea7 latines!
Ar 2rea s nu 7ai a2e7 nii un u26nt re-tines!
Ji lu7ii s art7 nu a7 degenerat/
Altul e srie pe -leau a preotul de la sat
Zie e deslu-it! se rede si7plu/ iar eu
1 trag deoparte! pri2es! -i sriu u7 d Hu7ne#eu.
Cu toate-aestea lu7 titluri de 7ari autori!
H7 sfaturi -i os6ndi7! ne fae7 legiuitori!
;e rede7 pe 6t pute7 ai lui Apolon nepo%i!
:6de7 de unii 6%i2a! -i pu0liul de noi to%i.
A7esteul &nt67plat &n li70ile o7ene-ti!
C6nd s-a #idit ael turn! &n 2re7ile pg6ne-ti!
"3$Z(( J( ":3ZK ..3
;-a fost at6t de pestri%! n-a putut fi 7ai iudat
He6t ael e aii ur7ea# ne&netat.
Uni%i a7 fae e2a! a7 fi de 2reun folos:
A2e7 un dialet 0un! u-or -i 7ldios/
An el fiee u26nt nu e a la 2oi legat!
Cu un artiol se7e%! u un pronu7e iudat/
"ronu7e!-artiole lungi are sufletul %i-l sot!
Ji sea7n 6nd p6-es suita unui despot.
Har e 7ai 7ult s 2or0esP C6te a7 a2ut de #is!
C6te de tine g6ndes! 7 2e#i slo0od le-a7 sris:
C6t pentru noi! lururi 7ari nu e s nd'duie-ti/
;u7ai ael Hu7ne#eu! su0 76na ruia e-ti!
Hu*ul unirii de sus spre noi de &l 2a porni!
"rerile e se 0at! el nu7ai le 2a-n2oi.
Altfel! de6t s g6ndes noi ne-a7 altura!
1ai lesne-a- putea s red tu te 2ei 0ote#a.
$pistol
Ho7nului Alexandru Honii!
fa0ulist 7oldo2ean
BCu7 7sori %i se 7soarB este un pro2er0 -tiut:
Aste 2ersuri! de lungi7ea elor e tu 7i-ai fut!
4unt pornite s-%i adu ale 7ele 7ul%u7iri!
4unt rspuns la ale tale 2rednii de inste g6ndiri..
. Honii &i repro-ase lui Alexandresu! &ntr-o epistol are &nso%ea fa0ula :6ul -i *ele-teul!
inati2itatea sa literar.
8 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU ..<
;u -tiu 0ine da erul! preu7 #ii! 7-a &n#estrat
C-un talent e 7i se pare pu%in! sla0! ne&nse7nat.
Har iu0es talentu-aesta are tu &l pre%uie-ti/
Tot e e 7ai sf6nt! 7ai no0il! &n du*! ini7i oa7ene-ti
"rin el ni se-nf%i-ea#! -i al 0inelui a7or
4e aprinde la flia unui geniu reator.
"e aei e 7i-i dai pild eu adesea i-a7 itit/
+a o sla2 7eritat u 76ndrie 7-a7 s7erit/
J-i ur7e# este alt luru/ instea poate o dores!
Har a lui TorNuato. soart niideu7 n-o pi#7uies!
A7 te7einie u2inte: 7 unos! 7 si7t prea 7i
Ji ne2redni s iau ur7a unui 7are 7ueni.
Cred u tine talentul ne e din er druit!
C e fo are se stinge da nu 2a fi *rnit.
Ji de a7 o #i 7ai lin! un eas 0un de &nt6lnes!
Cu plere a-l aprinde! a-i da *ran 7 siles.
Har pe o7 -i-a lui natur destul nu ai eretat
He 2oie-ti s fiu a r6ul are urge ne-netat.
Ael r6u tree pe-o 2ale! pe 67pie! pintre flori!
(ar prin relele 2ie%ii e 7ai greu s te streori:
"ro#aie u7ilin%e nu pot a le &nfrunta.
Tu 2e#i 2re7ile de ast#i. Te-ntre0 da 7u#a ta!
"oftit la tri0unale! ar 7erge s dea u26nt!
4 spuie &n 0un pro# de e u70l dup 26nt:
He %i-ar #ie 'udeata: B)iind-a7 aflat srii!
)iind 2or0e-ti u norii -i pui slo2e pe *6rtii!
. TorNuato Tasso! poet italian F.5<< 8 .595G! autorul (erusali7ului de#ro0it! a dus o 2ia%
&ntuneat de suferin%e.
"3$Z(( J( ":3ZK ..5
Adu 2ersurile tale! a2e7 poft s iti7!
Ji de n-ai atins pe ni7eni noi os6nda-%i 7rgini7E.
Ha! #i! pleri de-aestea de l-ai ti ai fi erat!
+a at6tea do0itoae suflet oare ai fi datP
Ai fi #is u &ndr#neal de-un 2ulpoi 'udetor
C &l 2e#i 6teodat u puf al0 pe 0oti-or!
C &n u7pna drept%ii a-ul el l-a u7pnit!
"6n e prigonitorii . u ni7i s-au po7enitP
+a 2oi sunt 7ai do7oli oa7eni! ei nu s-ating de ni7i:
Aiea dau de ne2oie! orie 7 &ner s #i.
He 2oi s 6nt erois7ul 0unilor no-tri str7o-i!
Aud o sut de glasuri: BCeP noi sunte7 tilo-iP
;u7ai ei 2e*i &%i pla %ieP "rile'ul s-a-nf%i-at
Ji noi do2e#i de 2irtute! ura' nu a7 artatPE
He laud 2reun o7 de 7erit! 2reun a7ploaiat instit!
BAR &7i #i de pe de lturi! pe noi au7 te-ai pornitP
+ud6nd faptele 0une! ar%i! -i &n2ederat!
C nu sunte7 de aeiaR "e noi tu ne-ai satiratRE
Ci du7nealor -tiu prea 0ine! a oa7eni are ites!
C &n lauda 2irtu%ii aei ri se os6ndes.
He ar fi o 7ul%u7ire s te 2e#i &n tipar dat!
Ji pe uli%i 6teodat u degetul artat!
4-au#i: sta e utareR apoi eu te-a- ferii
"entru srierile tale! e iu0es a le iti!
Ale rora su'eturi! stil u-or -i l7urit
Au a fa0ulei plute 7erit netgduit.
. &7priina%ii.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU ..D
4u%u. #ie &ntr-o arte &n Greia! de 2rei!
"o%i s srii orie &%i plae! fr 2or0e -i idei/
1ul%i din autorii no-tri au aest talent dorit!
Cu loul! u-7pre'urarea! u 2re7ile potri2it.
?d o du foarte 0ine! -i eu o s-i i7ite#/
3 s-i &ntre de se poate! ni7i n-o s 7ai lure#/
;u7ai din 2re7e &n 2re7e! ai s afli tries
Ji 7u#ele din 1oldo2a -tiu s le pre%uies.
$pistol
Hlui (. ?.>! autorul Z"ri72erii a7oruluiE
Tu! are-ai fost din prunie al 7u#elor fa2orit!
Ji a str7o-as-a2ere geniul l-ai 7o-tenit!
C6nttor al pri72erii! e ai darul a plea!
A fi-nalt u deslu-ire! si7plu fr a dea!
Care lururi 7ii de sine -tii s le 7re-ti fru7os!
Ji s nu #ii niiodat u26nt e-ar fi de prisos!
Ha 7ai g6nde-ti -i ast#i u7 atunea sooteai!
C6nd *otr6t de natur s fiu poet 7 redeai!
)r-a-%i 2or0i de folosul 0unelor tale po2e%i!
+a a 7ea nedeslu-ire! alerg &n s 7-n2e%i.
C6nd nen%eleasa natur! din s6nu-i el roditor!
Cu talentul poe#iei na-te pe un 7uritor!
.
>
Al. 4u%u! sriitor gre F.80> 8 .8D3G.
(. ?resu.
"3$Z(( J( ":3ZK ..5
F)r s 7erge7 departe! at6t a- dori s-7i spuiG!
@otr-te deodat -i felul srierii luiP
1ul%i &7i #i u7 aeasta nu e de tgduit
Ji tot o7ul s-aplea la e este 7ai pornit/
C aela e-n tragedii fae pati7i a 2or0i
;u poate -i-n elegie *inurile a desri.
Ha iar &n ea din ur7 -tii fru7os s #ugr2e-ti
"lerea! 7elanolia! a7or! *inuri suflete-ti!
Al odei ei &nfoate ton &nalt nu po%i s-l %ii!
;ii s alergi pe-ale sla2ei pline de s6nge 67pii.
)elurile-s ose0ite! -i 2oies ose0it dar:
Cine-n 7ai 7ulte se ear! osteneala-i e-n #adar.
$u dar! e din ruda-7i 26rst! de 6nd o*ii a7 des*is!
C6nd a-neput pentru 7ine al 2ie%ii a7ar 2is!
A7 iu0it deopotri2 tot e 7i-a prut fru7os!
Tot e sufletul &nal% -i e 7in%ii de folos/
"oet u7 pot a 7 rede! 6nd al lirei Hu7ne#eu
An nu 2rea s-7i arate are este felul 7euP
Tot e-7i plae 7 aprinde! -i-n 7inutul e ites
A putea lura &nto7ai deoa7dat sootes.
Apoi 2ine ugetarea. "e-al 7eu du* &l &ntre0: Jtii
Ha tu &n felu-aesta e-ti nsut sau nu s sriiP
C6te planuri ast aspr idee 7i-a st6n'enitR
Ji din e rri plute u putere 7-a opritR
$u asea7n a 7ea stare u a unui ltor
Care ne-tiindu--i alea! fr po2%uitor!
4e opre-te pe-o 67pie -i! u totul &ntristat!
Hru7ul 2ede! dar nu -tie are e ade2rat.
"lea! se &ntoare-ndat! se porne-te iar pe lo!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU ..8
"ierde 2re7ea pre%ioas -i alearg-ntr-un noro.
Astfel sunt -i eu/ a d6nsul totdeauna rtit.
Ca s nu-l pierd! ls6nd dru7ul! poate 6nd l-a7 ni7erit.
Apoi nu a'unge-at6ta! i -i *iar 6nd 7 pornes
A lura u *otr6re! pe un plan e &7i roies!
;u pot p#i u2iin%a! nii -un u70let 7surat
+a sf6r-it s-a'ung de-a dreptul! fr s 7 7ai a0at.
Ha desriu o pdure! su7a de opai &i las
Ji la un ste'ar 7ai 7are tre u un repede pas.
Ha sunt &ntr-o grdin! pe la flori de r6nd nu 7erg!
Ci la trandafir &ndat -i apoi la rin alerg.
Heprtarea ea 7ai 7are! -i oolul el 7ai lung
Un eas nu 7 #0o2e-te! fa trei pasuri -i a'ung.
1run%i-urile-7i sap! -i ideile e-7i 2in!
Ha-nep u o #670ire! se sf6r-es u un suspin.
Apliarea &7i lipse-te! -i n-a7 darul &nse7nat
A stria -i a prefae 6te sunt de &ndreptat.
)r ast sl0iiune e2a tot a- i#0uti/
3steneala -i r0darea pot orie a do06ndi.
Ans eu! a s 7 apr! las un luru &neput
Ji-ntr-un sfert stri 6teodat e-ntr-o lun a7 fut.
He p76nt tr6ntes ondeiul! 7eseria o urs!
Ji s nu-l 7ai iau &n 2ia%! eu 7 'ur -i *otrs.
Har preu7 ,oileau #ise: un ast67pr . nen%eles
;enetat se-7potri2e-te *otr6rii e-a7 ales/
He ure*i par 7 trage! din so7n noaptea 7 de-tept!
Ji u 7ult pleiune ri7a 76ndr o a-tept.
"ati7a ini7ii 7ele! *iar -i strine ne2oi!
A le pune pe *6rtie sunt silit fr s 2oi.
. Ast67pr pare s ai0 aii sensul de Bneast67prE.
"3$Z(( J( ":3ZK ..9
Apoi 6nd &n elegie destul nu pot s 2or0es!
Ji s-art fr sfial toate 6te sootes!
?reun do0ito &ndat 2ine &naintea 7ea
Ji-7i ridi u lesnire sarin ori6t de grea.
+upii! ur-ii &7i fa slu'0! leii *iar 7i se supun!
Ade2ruri de-un pre% 7are! 6nd le porunes! ei spun.
4ootes pute7 #ie! fr s ne &ndoi7!
C e prea 0un pentru fa0uli 2eaul &n are tri7/
1ar se afl oa7eni are nu priep delo
Cu7 a putut s 2or0eas un sl0ati do0ito!
Ji are 2in s te-ntre0e da e ade2rat
C &n 2re7ea 2e*e 6inii au 2or0it a-a urat.
Ans! u7 -tii foarte 0ine! ade2rul deslu-it!
)r 7as! &ntre oa7eni lesne nu e prii7it:
Ji su0 feluri de podoa0e da nu &l tinuie-ti!
;en%eleapta lui i2ire poate su7p s o plte-ti.
Tu dar! are-ai #is odat u7 nea7urile-nep
"rin poe#ie fiin%a -i-a lor stare de--i priep!
4l0iiunea 7u#ei 7ele 2ino a o &ndrepta/
Ci de sriu ast#i &n 2ersuri! asta este 2ina ta.
Tu a7orul poe#iei 7ie 7i l-ai &nsuflat!
Ji exe7ple &ndestule de e e fru7os ai dat.
A-a! 6nd 2iitori7ea! al nostru 'udetor!
Care fr de sfial! aspru! neprtinitor!
+-al su tri0unal supune pe r#0oiniii 2esti%i!
"e despo%i -i pe 7ini-tri! sriitorii strlui%i!
?a 2oi s erete#e pe aei are &nt6i
4ttur &neptorii ro76ne-tii poe#ii!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .>0
An r6ndul elor de frunte nu7ele tu 2o7 gsi!
Ji a-nte7eierii inste de la ea 2ei do06ndi.
4unt 7ult 7ai 2rednii de sla2 aei are au fut!
An -tiin%i sau 7e-te-uguri! feriitul &neput!
He6t ei e dup d6n-ii! -i de d6n-ii &ndrepta%i!
Au a'uns des26r-irea de exe7ple a'uta%i.
$pistol
Hlui ?. (( .
Zieai &n 2ia% ea 7ai plut stare
$ a o7ului slo0od de orie-nsrinare!
Care gri'ile lu7ii departe le arun!
Ji-n pae! &n tere! &n lini-te ad6n!
+ungit fru7os pe spate! u un iu0u &n gur!
A26ndu--i &ntru toate plerea de 7sur!
+a fu7ul e se-nal% se uit! se g6nde-te!
Ji sla2a drept ni7ia! drept fu7 o soote-te.
Tu dar! apostol 2redni al aestei dotrine!
Care ne i#02e-te de gri'ile strine!
4pune-7i prin e 7i'loae natura-7i pot prefae
Ji #ilele a al%ii s le petre &n pae.
Cu7 s 7 sap de 7u#e! de 2e*ea tiranie!
He-ale lor apriii! de-a lor o*etrie!
Care &ntotdeauna 7i-au fost suprtoare!
. (. ?oinesu ((! 7ilitar! o7 politi -i sriitor F.8.D 8 .855G.
"3$Z(( J( ":3ZK .>.
Ji priini felurite de lung &ntristareP
An e 7u#ele noastre pot s ne foloseasP
;ii *iar de un datorni nu -tiu s ne plteasR
An #adar 7ai deun#i! a7 2rut! prin poe#ie!
4 sap de-o 0agatel! de-o 7i datorie/
J-a7 artat aelui are erea parale
C 2ia%a e surt -i 2redni de 'ale/
C aurul! argintul! 7etale ptoase!
+a o7ul e-o s 7oar nu sunt tre0uinioase!
C a2erea n-o due7 &n lu7ea 2iitoare/
(-a7 fgduit &n o elegie 7are!
Care pe larg s-i spuie! urat s-i do2edeas
Cu7 tre0uie a2erea s o dispre%uias!
Ji 2ersuri prin gr7ad i-a7 dat a s--i aleag.
Har toat-a 7ea silin%
A fost peste putin%
"uterea ar7oniei s-l fa s-o &n%eleag.
1-a- 76ng6ia d-aeasta! 6nd a- 2edea ! poate!
"rin srieri 2o7 prefae nra2uri desfr6nate/
Atuni! ls6nd odi*na! pentru al 7ultor 0ine!
A- #ie -i a- fae 6t sp6n#ur de 7ine.
Au7 &ns e iese! de-oi alerga prin as!
He 7-oi lo2i de-un saun! de so0 -i de 7as!
Ca s art &n 2ersuri! &n r6nduri 7surate!
C instea -i 2irtutea sunt lururi ludate!
C nu7ai fapta 0un este i#2or de 0ine!
(ar ea rea &-i adue pedeapsa ei u sineP
Astea sunt prea fru7oase -i 0une pe *6rtie!
Cine &ns le-asult sau 2a a s le -tieP
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .>>
He 6nd lu7ea e lu7e! e arte o7eneas
"utu de fapte rele pe oa7eni s opreas!
Tiranilor s-nsufle a patriei iu0ire!
"e ei fr de suflet s-i fa u si7%ire!
"e *o%i s-i &nde7ne#e u inste s trias!
Ji 6%i 'ude noroul s nu-l npstuiasP
C6nte lupii -i ur-ii &n pilde 6t le plae
37u--i aut trea0a -i tot e-a-n2%at fae.
"o2e%ele sunt 2or0e! dar fapta e departe/
Ji prea pu%ini ur7ea# 7oralul dintr-o arte.
He a- a2ea-nai darul s sriu de poruneal!
Ji 6nd ear p76ntul 2reo 7i #guduial!
4 fa 6te-o du#in de ode sugru7ate!
4 laud ru sau 0ine! a- fi 7ul%u7it! poate!
An 2re7e e au7a! 2or0ind u7 7i se pare!
A7i fa 2r'7a-i. 4unt oa7eni e nu iau &ndreptare!
(ar 7ai 26rtos aeia e 2or s ne 7uneas!
C6nt6ndu-ne u iadul 6ntarea ea dreas ..
Tu -tii a7 p%it-o! 6nd a7 erat a spune
C 2ersuri s*ilogite nu red s fie 0une!
Ji deoa7dat noi nu -ti7 latine-te.
Ura ne&7pat! e-n furia-i sr6-ne-te!
A #is Fe ur6t 2ede a o7ului or0ireRG:
C lupii! ur-ii! leii 2or0es de stp6nire!
C lupul e utare! e 'ude! despoaie!
Ji ia de pe o7 pielea a lupul de pe oaie!
C le0da e o7ul e d po2%uire
. Alu#ie la $liade -i la unele poe#ii ale sale: Cutre7urul! Cderea drailor.
"3$Z(( J( ":3ZK .>3
Aelor are u70l pe alea de pieire!
C 0oul e utare a'uns &n treapt 7are!
Hator de orie 0ine la oar0a &nt67plare!
Ji-n sf6r-it 7garul e #0iar -i rne-te
$ un autor 'alni e prost ne sftuie-te.
(at e &n%elesuri -i e ugete rele
?r'7a-ii fr lege dau srierilor 7ele.
Apoi pas de lurea# &n aste 2re7i de 'ale!
C6nd 2or s-nure statul &n priini literare.
An #adar -i en#ura de 7ine-nredin%at
Ji al%i 6%i2a prieteni u 0un 'udeat
1 apr &n lu7e! le spun au gre-eal!
Ci ei o %in tot una -i #i nu se-n-eal.
1ul%u7es ast dat -i stp6nirii noastre!
Care nii 2ru s-asulte la 2or0e a-a proaste.
Altfel! #u! &7i e tea7 -n lo de 7ul%u7ire
1-ar fi fut prieten u 2reo 7nstire!
Unde spl6ndu-7i 2ina! prin post -i ne76nare!
1ergea7 &n rai de-a dreptul -i fr eretare.
He e! do7nilor ritii! at6ta ur6iuneP
Ho0itoaele 7ele au ugete prea 0une/
Ji nu7ai ton de 6riu7i! poe#ii 7onstruoase!
Cen#ura ea de-teapt e drept s nu le lase/
$le ne stri gustul! -i trista lor 76nie
"arnasul &l prefae &n proast 0nie.
Har fa0ulele 7ele detot ne2ino2ate
;u se ating de ni7eni! n-au personalitate.
He 2 gsi%i &n ele! &7i pare foarte 0ine/
Ans de 2 e tea7! a nu u72a prin 7ine
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .><
4 se-ndrepte#e lu7ea! gre-eala 2 e proast/
"ute%i s lua%i pild *iar de la du7nea2oastr!
Care nu 2 prefae%i! -i fr &netare
Aelor e 2-asult adue%i suprare.
3riu7! &7i e a7 fri/ de ast#i &nainte
+a psri! lig*ioane! 2oi da alte u2inte.
He-i 7ai a2ea7 &n! 7rturises patul!
4 #i 6te2a 2or0e de "aris . rposatul!
Care! 0r0at de inste! o7 plin de 0untate!
)ea 2ersuri d-aelea a din topor lurate!
Cu7 fae%i du7nea2oastr. Har iar 2-au#ea7 gura!
Ji iar 76n'ea%i *6rtie! iar 2-arta%i ldura/
)urio-i de 76nie! iar striga%i dup 7ine:
BAu#i! nelegiuitul! 7or%ii nu sriu 0ineR
Au#i ale ui 2ersuri le soote-te glu7e!
Ji u e *ip 2or0e-te de du-ii de pe lu7eR
Aeasta este 2in gro#a2! ri7inal!
Ji 7erit os6nd! pedeaps apital.E
A-a a s nu sufr strigri! ne7ul%u7ire!
Ca s nu trag asupr-7i 2reo nenoroire!
G6nde-te-te -i-7i spune un 7i'lo de-ndreptare!
Tu! are petrei 2re7ea &n sf6nt nelurare!
Care ai sri prea 0ine! de ai a2ea dorin%a!
Har are &n odi*n &%i 7rgine-ti silin%a!
4pune-7i u7 po%i de ri7! de 7u#-a 7 desfae!
Ji eu! drept rspltire! o satir %i-oi fae.
. ,ar0u "aris 1u7uleanu! autorul Caraterurilor F.59< 8 .835G.
"3$Z(( J( ":3ZK .>5
$pistol
Hlui (. C. .
"rietene! 7ai %ii tu 7inte aele po2%uiri
Care-7i dai la ale 7ele treute ne7ul%u7iriP
C-a2eai u26nt! o 2# 0ine/ eu prea &n-elat era7!
C6nd sootea7 de u7plite relele e-atuni era7.
Antr-o #i Fde atuni &ns 7ult 2re7e a treutG!
"o2estindu-%i eu o nou neplere e-a7 a2ut!
Te-ai &ntors! -i -o #670ire: 8 B?# ade2rat! 7i-ai #is!
Ji unos ai dreptate! dar arat-o &n sris!
Ji &n 2ersuri! iar nu-n pro#! i ori6%i sunte%i poe%i!
?oie a 2 pl6nge-n pro# de l-Apolon nu a2e%iE.
Uitase7 aeast glu7. Au7! fr s g6ndes!
Cea dintre noi deprtare! loul unde louies!
;e&ngri'irea! nelurarea poet 7 siles s fiu
Ji &n 2ersuri de un st6n'en lururi de ni7i s-%i sriu.
4unt &nredin%at -ai r6de! 6nd 2reodat ai putea
4 7 2e#i u70l6nd pe 67puri! rtit u 7u#a 7ea!
Ji 26n6nd 6te-o idee! 6te-o ri7! un u26nt!
C6nd prin lun -i prin stele! 6nd pe er -i pe p76nt.
(ar de gropi nii e 2or0! i &n 6te-a7 #ut eu!
Cut6nd 6te-un fra# > no0il! -tie nu7ai Hu7ne#euR
. (on C67pineanu.
> fra#.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .>D
;u g6ndi u toate-aestea u7 7 gtes s 6nt
4la2a 2re7ilor treute! 2eauri are nu 7ai s6nt!
4au s laud pe 2ite'ii fii ai 2e*ii li0ert%i!
Care u fierul &n 76n! pe #idul sfintei et%i!
"entru a unei rui u70r &n r#0oaie au pierit!
Ji g*irlanda 2e-niiei u-a lor 7oarte-au do06ndit.
Astfel de nalte su'eturi pentru 7u#a 7ea nu s6nt/
"6n-a nu #0ura &n eruri! ea se ear pe p76nt!
"reu7 soldatul e este pentru r#0oi pregtit!
"6n-a nu plea! -i-near al sa0iei asu%it.
?ino dar! de ai r0dare! -i asult s-%i desriu
Un uprins unde-nt67plarea ast#i 2oie-te s fiu!
Ca s n-ai u26nt a #ie -a 7ea 7u# n-a fut!
"entru 0una ta plere! orie-n 76n i-a sttut.
Aii nu sunt 2i sau dealuri! nu sunt r6nguri sau pduri!
Care-7podo0es u fal s6nul 2eselei naturi!
Ji de unde &-i &nal% 6ntre%ul #0urtor
(7nurile-ar7onioase l-al naturii #iditor.
;u e loul &nsuflrii --al &naltei ugetri!
Ce u7ple du*ul de g6nduri! ini7a de desftri!
Ci 67pie fr 7argini! e arat nenetat
3 2edere 7onoton o*iului el &ntristat.
4pre a7ia##i se 2ede ni-te po7i -i ni-te 2ii!
;i-te salii se7nate ii -i olea pe 67pii.
(ar la rsrit departe a lor frunte &-i i2es
;i-te 7un%i are u sla2a ea pierdut se fles.
4pre apus urge o ap! &ntre dou %ri *otar:
)ra%i a ror neunire a a2ut sf6r-it a7ar.
"3$Z(( J( ":3ZK .>5
. Alexandresu se afla la )o-ani. 4ituarea 1ilo2ului -i a 7un%ilor fa% de puntele
ardinale este gre-it.
"e o 7argine e #i70rul! iar pe alta un 2ultUr .!
Care nii nu 7ai 2isea# de al Ti0rului 7ur7Ur!
Care su0 o nou for7 -i nu7ire e-a luat!
Ca 7ul%i! 6nteul! purtarea -i nra2ul -i-a s*i70at.
Alt ori&notro-ntori o*ii -i ori&notro pri2e-ti!
;i7i nu se 7ai arat! de-ertul &l &nt6lne-ti.
4e preu70l peste 67puri 7ilioane de %6n%ari!
Care dup rutate sea7n a oa7eni 7ari/
1u- 6t &i iart gura -i u 6te au puteri!
"rin 6ntri 7 desftea#! par-ar fi paraliseri.
Tur7e de oi sunt 7ul%i7e! &ns &n n-a7 gsit
Un pstor a &n idile! un io0an de pi#7uit.
Ji nu -tiu u7 &n 2e*i7e at6%i 7ari 0iruitori
"rseau a2ere! sla2! -i triau &ntre pstori.
Har adeseaori poe%ii lururile #ugr2es
;u preu7 sunt &n fiin%! i u7 -i le-n*ipuies.
Ji aei e feriita nea2ere-au ludat
Ale ei dule%i -i 0unuri nu red s le fi gustat.
;i7fele le 2d desul%e/ &70rate-n piei de oi!
"stori%ele! pe 2isol! pe furtune -i pe ploi!
He a lor tilo-ie> oolite a de-un lan%!
A%i ridi toat pofta de a fae 2reun ro7an%.
1ie-7i pare ru din suflet! i de a- fi ni7erit
Cio0nu%e u7 2#use7 &ntr-o arte e-a7 itit!
Ca un o7 are din fire nu a7 fost aristorat!
)r pierdere de 2re7e 7-a- fi -i a7ore#at.
Au7 &ns e pot fae! u e 7i'lo s suspin!
> srie! nenoroire! 7i#erie.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .>8
C6nd ni7ia nu 7 doare -i 6nd nu si7t nii un *inP
,ine-ar fi da 2ederea a- putea s-o a7ges!
J-un o0iet e ur6t este fru7os s-l &n*ipuies/
Har 7ar de-i-n*id o*ii! nu pot i7ita detot!
"e 7odelul rtirii! pe 2itea#ul Hon ]ui*otte >.
A-a 7rginit &n sine-7i! tries aii a un sf6nt!
Ji-7prat al nefiin%ei 7i se pare u7 s6nt/
)eriit 6nd se &nt67pl! gonit de 2run 2isol greu!
Un ltor s se-a0at pu%in &n loa-ul 7euR
;u e de-ert p76ntul detot de louitori/
"i7pre'ur sunt 6%i2a no0ili! de 7o-ii stp6nitori!
Care din opilrie aii s-au o0i-nuit!
J-ale lui A2raa7 0unuri din str7o-i au 7o-tenit.
Har 2or0es nu7ai de 2re7e! n-a-n2%at a se g6ndi!
Ji de6t #ilele lunii! alta nu dores a -ti.
"oate 2rei s-i afli-anu7e! &ns alt nu pot s-%i spui!
He6t fie-teare e opil al 7u7ei lui.
;u de 7ult! unul dintr-&n-ii prsise-al su loa-!
Cu u26nt -l louie-te al erurilor 2r'7a-/
Har &n #ilele treute! dup u7 a7 au#it!
Cu t76ie -i o rue pe to%i draii i-a gonit.
Hespre altele! 0uni oa7eni/ ei sunt gata-a arta!
C dup sf6nta sriptur red tot fr-a ereta.
" e n t r u e P st u26nt aspru! la au# suprtor!
Ji de tul0urri gro#a2e lu7ii priinuitor!
Cu26nt 2redni de os6nd! are totdeauna-a fost
Ca un ter7en de *i7ie la norodul aest prost!
. Citit C*i-ot! potri2it pronun%rii frane#e. "asa'ul se refer &n speial la dragostea
eroului lui Cer2antes pentru Hulineea din To0oso.
"3$Z(( J( ":3ZK .>9
;u se #ie p-aste %r7uri! unde o7ul lini-tit!
4e-ngra- &n ne-tiin%! a &n 2eaul aurit.
Har destul! iu0it 7u#! stai s te 7ai odi*ne-ti!
C puterea-%i este sla0! -i a7 lesne ostene-ti.
Ji tu! &n%elept prieten! are-adeseori 7i-ai dat
"o2e%e folositoare e eu nu prea le-a7 ur7at/
Ale rui fapte 0une sunt 2rednie-a se insti!
Ji o dreapt rspltire 7erit a do06ndi!
He se 2or pune 2reodat &n u7penele ere-ti!
+a por^le 2e-niiei! purtrile o7ene-ti!
AdioR de ale 7ele nu-%i 7ai 2or0es rtiri!
4ingur priin adesea 7i-a7 fost de nenoroiri!
1ar -i a 7ea soart! are nu prea 7i-a #670it!
;enetat a o fanto7 pretutindeni 7-a gonit.
Har e sunt relele 7eleP ;i7iuri le sootes!
C6nd u ale soartei tale nedrept%i le-ase7uies.
Astfel 6nd de pe un 7unte 7 uit &n 'os pe p76nt!
Healurile elelalte foarte 7ii &7i par s6nt!
3*iul a0ia se opre-te pe-al lor 26rf ne&nse7nat!
Ji 7are &7i pare nu7ai 7untele el &nl%at.
4atir
Hu*ului 7eu
8 Trage%i to%i 6te o arte: do7nule! e-ti u 7ine.
Je#i! 7 rog! &7potri2! -i 2e#i de 'oa 0ineR
8 Har %i-a7 spus! ooni%! eu! din &nt67plare
9 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .30
;ii 0ine! nii ne0ine nu pot s fa erare/
A7 u2intele 7ele: aste 'ouri plute!
Cu 2oia du7itale! &7i sunt neunosute.
8 ;e0un ine te-o rede/ 2rei s te rug7! poate
Ast#i s*iar -i opii -tiu 'ourile toate!
?eaul &naintea#: Caro/ 2e#i %i-e r6ndul/
Har e fu-i aolo! unde &%i este g6ndulP
C6nd eu a7 dat pe rig! 0a%i u alta 7ai 7areP
Astfel de ne-tiin% e luru de 7irareR
A-a-7i #iea deun#i! u totul suprat!
3 da7 e la 'ouri e foarte &n2%at!
Apoi -optind pe tain u 6te2a 2eine:
8 ?ede%i! #ise! e soart! -i e pat pe 7ineP
Hou gre-eli a asta! #u! sufletul 7i-l sot!
AR e nenoroireR 7a *_re! e idiotR
?ino au7 de fa% -i stai la 'udeat!
Tu are le fai astea! du*! fiin% iudat!
Ce 2rei s 'oi o rol &n lu7ea tretoare:
He e trea0-7i e-ti 0un! putere g6nditoare!
C6nd nu pot la ni7ia s 7 a'ut u tine!
C6nd nu te-ai deprins &n nii 2istul s-l 'oi 0ineP
;u 7ai e-ti tu aela are-n opilrie
Jtiai pe dinafar 2estit-Alexndrie!
Ji 2ia%a iudat a unui rai u7inte!
Care lsa pe drau fr &nl%7inte .P
. Arg*ir! eroul poe7ei e poart nu7ele lui! a furat de la drau o pere*e de papui are
slu'eau drept aripi aelui e se &nl%a u d6n-ii Fn. a.G.
"3$Z(( J( ":3ZK .3.
Tu! are 7ai &n ur7! r6#6nd de-aestea toate!
He rost puteai a spune tragedii &nse7nate!
1eropa.! Atalia> -i altele 7ai 7ulte!
Hela76ndu-le toate ui 2rea s te asulteP
;egre-it &7i 2ei #ie! %in 7inte e &7i plae!
Har r%ile u 7ine e greu s se &7pae.
1ai lesne pot a spune *o%iile ur7ate
+a #ee tri0unaluri su0 nu7e de dreptate!
1ai lesne pot s nu7r pe degetele 7ele
C6%i sfin%i a2e7 pe lun -i 6te 2ersuri rele!
He6t s 0ag de sea7 e arte nu e dat!
A ui este 7ai 7i -i ine o s 0at.
C6nd sunt &n adunare! n-a7 alt 7ul%u7ire
He6t s se des*id su'eturi de 2or0ire:
Atuni sunt gata! slo0od! asult! -i u plere
Tu-es! #670es! 7 leagn -i-7i dau a 7ea prere.
8 )ru7os rspunsR Asult: pe 6t 7ie &7i pare!
He lu7e! de nra2uri ai sla0 &nerare.
Tre0uie s -tii 'oul -i dansul e-%i lipse-te!
Ji ni-te 7ii petreeri! e se #i ro76ne-te
Couri ne2ino2ate. ;e2ino2ate fie!
1ar 2ini destule din ele pot s fie/
Tre0uie s fai pasuri -i o7pli7ente 0une!
+a 2or0e serioase 6nd al%ii se 2or pune!
4 n-asul%i! s spui glu7e! s so%i la 'urii!
Ji p6n-a r6de al%ii! s r6#i tu 7ai &nt6i.
. Tragedie a lui ?oltaire! tradus &n 2ersuri de Alexandresu F.8<5G.
> Tragedie a lui :aine.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .3>
?e#i do7ni-oru-aela are toate le -tie!
Cruia 2or0a! du*ul &i st &n plrie!
An *ipul de-a o soate u gra%ii prefuteP
@ainele de pe d6nsul sunt la "aris usute:
4ingur ne-nredin%ea#. +orneta at6rnat
$ste -i 7ai strin! de-o for7 7inunat/
?rea s-o u7pere prin%ul! dar a un o7 u7inte
Hu7nealui o to7ise e2a 7ai &nainte.
C6nd le-a spus astea toate! o ia la o*i! pri2e-te
C*iar pe da7a aeea u are-atuni 2or0e-te/
(-o d &n nas! se plea! -i &n sf6r-it o las!
Zi6ndu-i: Ce lornetR te-arat 7ai fru7oasR
)ie-ine unoa-te e ap t6nrul are/
Har pentru d 0ine din 76ini -i din piioare!
Ji tr6nte-te la 2or0e fr s se g6ndeas!
A7 2#ut 7ult lu7e u du* s-l sooteas/
(at de e talente a2e7 noi tre0uin%.
Har tu are ui%i lesne! du* fr de -tiin%!
4oote-ti po%i oare! prin altfel de 7i'loae!
Art6ndu-te-n lu7e 2reo figur-a faeP
"reten%ia aeasta 7i s-ar prea iudat.
C6nd pe la nunte! 0aluri! ne due7 2reodat
FCi din nenoroire puternia natur
;e-a unit &7preun -o str6ns legturG!
:6d 2#6ndu-te singur! -i &ntr-un ol% deoparte!
"ar-ai fi 7ers aolo a s o7pui o arte!
(ar nu a s te 0uuri u lu7ea di7preun.
"3$Z(( J( ":3ZK .33
Ha 2reo ooni%! fru7oas! dule! 0un!
Cre#6nd ne prefae7! ne-ndea7n! ne pofte-te!
;e ia la 'o! gre-eala-i &ndat -i-o plte-te/
:ar s se afle da7 de 7i'lo a-a tare!
Ca s n-o fa s ad la ea dint6i 7i-are.
Ksta &%i e talentul -i darurile toate.
C6t pentru darul 2or0ei! e re#i &l ai! poate!
$ nu7ai o prere: &%i er -i iertiune!
C nii pentru prieteni 7iniuni nu 2oi a spune.
Ade2rat se-nt67pl s #ii pe la soroae
C6te o 2or0-dou! are la unii plae/
An 6te r6nduri &ns distra%iile tale
Te fa s so%i u2inte e nu ar fi u ale!
4 superi din gre-eal persoane &nse7nate!
,a &n 6teodat -i da7e deliate!
:6#6nd de-aele dou! statorni pere*e
Care &-i petree seara -optindu--i la ure*e!
He elelalte patru ontese ideale!
U7flate de preten%ii -i 2rednie de 'ale!
"e are da prin%ul le ia la 0al de 76n!
;u 7ai 2or0es u ni7eni 6te o spt76n.
Ast#i r6#i de-o pedant! 76ine de-o pre%ioas/
Zii de una a'uns &n 26rst u2ioas
C atestatul 2re7ii nu 2a s-l prii7eas/
Ji de-alta e iu0e-te de inste s 2or0eas!
Ce laud 2irtutea -i-n 2ei %i-o po7ene-te!
Zii e 2irtuoas 6t -ti7 noi e2reie-te.
Gre-elile aestea &%i fa un ur6t nu7e.
Tu -tii e se &nt67pl 6nd se aude-n lu7e
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .3<
C ine2a-i s-apu defeturi s arate:
1ul%i sot su0 al lui nu7e 7iniuni nenu7rate.
4-a 2or0it &ntr-o as de un fanfaron 7are!
Hela76nd senti7ente e sigur nu le are!
Care la tot ar pune suflarea o7eneas!
C6nd ine2a u d6nsul ar 2rea s o to7eas/
4-a #is e2a de (anu! de 4tan! de +uresu/
Cine le-a sos aesteaP 8 +e-a sos Alexandresu.
)r-a #ie ni7ia! singura ta #670ire!
He te-i afla de fa%! e o-n2ino2%ire.
An #adar te por%i 0ine -i lau#i 6teodat!
C*iar lauda &n gur-%i de satir e luat.
A-a! &n lo s ritii gre-elile strine!
An lo s r6#i de al%ii! 7ai 0ine r6#i de tine/
An2a% dan%ul! 2istul -i 7ulte de-alde alea/
(ar de 2rei s fai 2ersuri! ia pild de la "ralea ..
:#0unarea -oareilor
sau 7oartea lui 4ion
"e Healul 1itropoliei!
An Ar*i2a :o76niei!
Unde statul gr7de-te
Tot e nu-i 7ai tre0uie-te!
Unde s-afl arunate
. "ralea! tradutorul "saltirii &n 2ersuri Fn. a.G.
"3$Z(( J( ":3ZK
4eturi . nenu7rate!
@6rtii! ondii os6ndite!
Cude%i nenoroite!
Are ui0uri din 2e*i7e
;u7eroas -orii7e!
4e7in%ie roditoare
Ji de literi ro#toare/
Jeful ei! un g*isan 7are!
An dosare louie-te!
;u7e de :o#on el are
Ji pe poli%e do7ne-te:
$l e strnepot de frate
+ui :aton! are odat
Tria de #go7ot departe!
Antr-o a7er pri2at.
Antr-o #i 8 nu! era sear 8
Hup-a lui :o#on porun!
Joareii to%i s-adunar
Ji &ntr-o tere-ad6n
Aste 2or0e asultar:
BHe 6nd su0 aeste 0olte ne afl7 adposti%i!
)ra%ilorR 2oi -ti%i prea 0ine 6t a7 fost de ferii%i/
Jeful de a#i al Ar*i2ei>! o7 de pae iu0itor!
;e-a fost *iar a un printe! un #elos orotitor.
;i7eni din 2oi nu se pl6nge din ui0 a fost gonit!
4au &ntr-aeste #iduri 2reo pisi a-nt6lnit.
4au n-a putut s roa# de fria 2runui du-7an
. fleauri.
> Alexandresu fusese -ef al Ar*i2elor 4tatului &ntre .8<9 -i .85<.
.35
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .3D
"erga7entele antie! ondiile de di2an/
4oarta ne era prosper! -eful treea #670itor!
Genera%iile noastre a2eau falni 2iitor.
Har a#i! 2aiR totul se s*i70! a#i sunte7 a7enin%a%i
4 ne pierde7 louin%a -i s fi7 di#gra%ia%i.
Ci un 7oldo2ean o0ra#ni! 4ion! are a 6ntat
"aradisul. Fde-i iadul el u drept l-a 7eritatG!
A sris nu de 7ult 2re7e! &ntr-un stil neo7enos!
C a -efului Ar*i2ei pan noi o a7 fi ros.
Apoi suferi-2o7 oare a ael ute#tor!
?redni a purta 7ai 0ine nu7e de defi7tor!
4 2ie! preu7 2enise! *iar &ntr-al nostru p76nt!
4 ne strie feriireaP ;u! 6t eu &n 2ia% s6nt!
;u 2a fi: au7 e ti7pul s ne r#0un7 -i noi!
4-art7 -n -oarei urge no0il s6nge de eroi
Ji pg6nul aela! e ura a 7eritat!
;u7e de 7oldo2ean 2redni u nedrept a 6-tigat:
1erge%i dar -i-n ast noapte pierile 2 gti%i!
Ji 6nd s-o i2i de #iu u to%ii pe dru7 s fi%i.
Ca prin 7ar- repede! gra0ni! la 1oldo2a s-l l7!
Cine sunt -oareii no-tri -i :o#on s-i art7.
He 2e%i gsi-7potri2ire! s nu 2 desura'a%i!
Ji la orie &nt67plare! totdeauna s-alerga%i
Unde-%i #ri se 7i- 26rful de la oada 7ea!
Ce pe a gloriei ale pururea o 2e%i 2edea.E
Zise! -i au#itorii a-a 7ult au aplaudat!
C6t dulapurile toate &n Ar*i2 s-au 7i-at.
A doua #i -orii7ea u 7are gra0 porni
)u la )o-ani gustare! -i seara &n (a-i sosi.
. 4ion tradusese frag7ente din "aradisul pierdut al lui 1ilton.
"3$Z(( J( ":3ZK .35
((
;oaptea do7nea &n natur!
Ji #efirii roro-i
4uflau u-aeea-i 7sur
+a drep%i sau neredinio-i/
He a #ilei osteneal
4ion dor7ea o0osit:
Hor7eaR fr &ndoial!
An so7nul lui feriit!
?isele! tainii fiin%e!
Hin lo &n lo &l purtau
Ji toate-ale lui dorin%e
A7plinite-i artau.
C-o gra%ioas 7untean i se prea 2or0ea
Ji ini7a ei! -i 76na -o 0un #estre erea.
C6nd deodat el dete un %ipt &ngro#itor:
L6ro2niii u lungi plete alerg &ntru a'utor/
Heparta7entul Credin%ei! la are fu 7dular!
Cu to%i dara0anii . 2ine... &ns t6r#iu! -i-n #adar:
"e patul lui de odi*n 4ion #ea s6ngerat!
Ca un a-a2al de "ar7a pe 'u7tate 76nat:
Ure*ile lui -i nasul! *iar da le-o fi a2ut!
Atunea s le gseas delo nu s-a 7ai putut.
;u7ai l-a doua-n2iere eu red se 2or gsi!
C6nd -oareii le-or adue! da or 7ai tre0ui.
Cu toate aestea lupta! de-o fi u7 a7 au#it!
1ortului fae onoare! i 7ult s-a &7potri2it:
. doro0an%i.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .38
Ji s-au gsit &7pre'uru-i! de 76na lui sugru7a%i!
Un 7are nu7r de -oarei tot din ei 7ai &nse7na%i.
,a &n spun Fdar aeasta eu nu 2-o asigure#!
Ci fapta e de 7irare! -i nu &7i 2ine s-o re#G!
4pun -i *iar o7andirul! fai7osul ael :o#on!
+s o la0 &n 76na eroiului 4ion.
Ce s-a &nt67plat &n ur7 eu nii a7 7ai eretat!
Ci de pierderea aeasta foarte 7ult 7-a7 &ntristat!
4ion a7i &7i fusese! talent -i ini7-a2ea!
Ji re# -ar fi trit &n da atuni nu 7urea/
+iteraturii ro76ne el ar fi fost de folos!
Ha din nenoroire -oareii nu l-ar fi ros.
)A,U+$
Toporul -i pdurea
1inuni &n 2re7ea noastr nu 2# a se 7ai fae!
Har 2or0ea odat le7ne -i do0itoae
;u r76ne-ndoial/ pentru de n-ar fi!
;ii nu s-ar po2esti.
Ji aii lui A*il! are prooroea!
;egre-it au fost! de 2re7e e-l trgea.
Ant67plarea e -tiu -i 2oi s-o po2estes
1i-a spus-o un 0tr6n pe are &l instes
Ji are &7i #iea
C -i el o -tia
"3$Z(( J( ":3ZK .39
He la str7o-ii lui!
Care str7o-i ai lui #ieau -i ei -o -tiu
He la un alt str7o-! e nu 7ai este 2iu
Ji pe-ai rui str7o-i! #u! nu pot s 2i-i spui.
Antr-o pdure 2e*e! &n e lo nu ne pas!
Un %ran se dusese s--i ia le7ne de as.
Tre0uie s -ti%i! &ns! -i pot s dau do2ad!
C pe 2re7ea aeea toporul n-a2ea oad.
Astfel se &nep toate: 2re7ea des26r-a-te
3rie in2ent o7ul -i orie du*ul na-te.
A-a %ranul nostru nu7ai u fieru-n 76n
Anepu s slu%eas pdurea ea 0tr6n.
Tufani! palteni! g*indarii se &ngro#ir foarte:
BTrist 2este! prieteni! s ne gti7 de 7oarte!
Anepur s #i! toporul e aproapeR
An fundul unei so0e %ranu-o s ne-ngroapeRE
8 B$ 2reunul de-ai no-tri u ei s le a'utePE
Zise un ste'ar 7are! e a2ea ani trei sute
Ji are era singur e2a 7ai la o parte.
B;u.E 8 BA-a fi%i &n pae: ast dat-a2e7 parte/
Toporul -i %ranul alt n-o s i#0uteas!
He6t s osteneas.E
4te'aru-a2u dreptate:
Hup 7ult silin%! erri &ndelungate!
H6nd &n dreapta -i-n st6nga! u pu%in sporire!
Lranul se &ntoarse fr de i#0utire.
Har 6nd a2u toporul o oad de le7n tare!
"ute%i 'udea singuri e trist &nt67plare.
(storia aeasta! de-o fi ade2rat!
A7i pare arat
.<0
C &n fiee %ar
Cele 7ai 7ulte rele nu 2in de pe afar!
;u le adu strinii! i ni le fae toate
Un p76ntean de-ai nostri! o rud sau un frate.
$lefantul
An 2re7ea de de7ult! do0itoaele toate!
He &7pratul +eul stule! de#gustate!
A-i aleser lor
Un alt stp6nitor!
"e do7nul $lefant! u nasul &n26rtit!
"uterni &ndestul! dar &ns neioplit!
Ji de ap tare! gros! 6t 2re%i s sooti%i.
Ans a s pute%i s 2i-l &n*ipui%i!
1 gr0es s 2 spui
3 'udeat-a lui.
;oul stp6nitor!
C6t s-a or6nduit!
"use-n slu'0 pe 0oi!
(ar lupul 76ntor
4e fu fa2orit
Ji 7inistru la oi.
? las s 'udea%i!
C6%i 7iei fur 76na%i!
Ji 6te oi slu%ite
He fiarele u7pliteR
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
"3$Z(( J( ":3ZK .<.
An #adar fa strigare
3ile-7po2rate!
C*ip nu e de spare!
Ji pl6ngeri neur7ate
Ce 2in de pe la tur7e
:ul nu pot s-l ur7e.
+upul dar &-i ur7ea#
A sa nelegiuire!
Ci de e se lurea#
Craiul n-are de -tire/
,a 6te lupul spune
+e ia toate de 0une.
AR 6nd o s ne 2ie
3 #i de 0uurie!
Zi foarte a-teptat
Ji su7p &n ne2oi!
Ca s 2ede7 odat
"e lupi 76na%i de oiP
B3R asta nu se poateE!
Zi unii-al%i &n lu7e.
Ho7nii 7ei! se pot toate!
He-i le spui drept glu7e.
Apoi! -ti%i du7nea2oastr
C oaia este proast
Ji nd'duie-te
Aeea e dore-te.
$u u &nredin%are
A7 au#it odat!
+a o tur7 a7 7are!
3 2or0-a-a iudat.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .<>
Har u7 pot -ti e spune
3ile &ntre eleP
"entru ast 7inune
A7 u2intele 7ele.
Au7! s 2eni7 iar la 2or0a &neput:
?#6nd 0ietele oi toate o s piar!
Hup lungi *i0#uiri s-aleser o sut
Ji 7erser la rai i#02ire s ear.
Craiul sta oolit de-o nu7eroas urte:
Cer0ii u oarne lungi! ur-ii u oade surte
Altuiau un -ta0 2redni a fi pri2it.
Un 0er0ee-n2%at! e -tia s iteas!
4e-nf%i- s7erit -i-nepu s 2or0eas:
B;e rug7 s ne-asul%i! raiule strluitR
Ji s &ntori spre noi 7ila 7riei tale.
4tarea-n are ne-afl7 e 2redni de 'ale!
"entru do7nul lup! 7inistru e ne-ai dat!
An lo a ne p#i! de tot ne-a-7pu%inat.E
Ho7nul lup! &ntre0at!
:spunse u glas 7are:
B4tp6ne lu7inatR
;ii un u26nt nu are:
C6nd le-a7 npstuitP
C6nd a7 sos 0iruri greleP
$u iau o0i-nuit
He oaie 6te-o piele.
Har prosti7ea iudat
A-a e &n2%at!
"3$Z(( J( ":3ZK .<3
Ji fr-a -ti e ere
?a nenetat s #0iere.E
1re%ul elefant! dup e se g6nde-te!
H de trei ori din ap -i lupului 2or0e-te:
BAsult! #ie! -i ia a7inte
+a ale noastre rie-ti u2inte.
C6t pentr-o piele! trea -i 7earg!
)iind singur spui -ai dreptate.
Har pentru -ast#i oaia alearg
+a 7ila noastr! are 7ult poate!
3 iert: de da'dii fie sutit/
Ale ei pl6ngeri 2oi s le-asult/
Ji de6t pielea o0i-nuit
4 nu po%i ere un pr 7ai 7ult.E
3glin#ile
A7 itit altdat! nu 7ai -tiu &n e arte!
C &ntr-o %ar 7are! de aii nu departe!
"luta fru7use%e treea de ur6iune:
C6%i se-nt67pla s-o ai0 se sooteau slu%i%i/
(ar fru7o-i de 7inune
4e sooteau aeia e erau 7ai poi%i.
3glin#i a s se 2a# nu se aflau &n %ar!
Ji era poprit luru s s-adu de-afar.
A-a fie-teine
4ootea despre sine
Ceea e au#ea!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .<<
Ci *iar undele g6rlei e urgea prin etate
$rau at6t de negre --at6t de-ntuneate!
An6t nu putea o7ul nii u70ra a--i 2edea.
Har dup 7ulte #ile -i 2re7e-ndelungat!
3 ora0ie 7are! u oglin#i &nrat!
Tre6nd pe l6ng %ara de are 2 2or0es!
3 apu furtuna! o furtun u7plit!
4au a s #i 7ai 0ine! furtun noroit!
"riin de prefaeri! de un folos o0-tes/
Ji pentru-al o0-tii 0ine! o pagu0 oriare
;u 7i se pare 7are/
1ai 26rtos 6nd aeasta nu s-atinge de 7ine.
A7pins de tala#uri! ora0ia sl0it
4e sfr67! dar 7arf pu%in s-a-neat/
Ji &n a ei pornire unda ne&70l6n#it
3glin#ile 7ai toate le soase la usat.
+ouitorii %rii!
C6%i se aflau atunea pe tr67urile 7rii!
Cu to%ii aleargar!
Ji-n gra0 le-adunar.
4e pri2ir &n ele! -i uprin-i de 7irare
?#ur ade2rul! 7ul%i &ns u-ntristare.
Har afl6nd dregtorii 7inunea &nt67plat!
"orunir &ndat
A se sparge u pietre --a se desfiin%a
3glin#ile aelea oriunde s-ar afla.
1ulte se sfr67ar! dar asunser 7ulte
Aei are poruna nu 2rur s-o asulte.
Ji din 2re7ea aeea to%i oa7enii fru7o-i
Art 6te-o oglind aelor ur6io-i.
"3$Z(( J( ":3ZK .<5
C6inele i#gonit
+upul u toat prostia
C6r7uia &7pr%ia/
Ji a un stp6nitor!
Unora le da a2ere!
Altora! pe o prere!
+e lua *iar starea lor.
)a2or! ur s*i70toare!
(#gonire sau *e7are
Al do7niei era plan.
C6inele gonit de soart
4-au#ise u7 poart
4enti7entul de du-7an/
C-ar fi #is! nu -tiu la ine!
Cu7 nu este prea 0ine
A 76na at6%ia 7iei!
Ji da le adun
+6na lor pe orie lun!
4-i lase 7ar u piei.
Ase7enea 7ari u2inte!
"e u7 fie-ine si7te!
;u sunt prea de suferit.
"e lo 2rur s-l goneas/
Har politia do7neas
Alte priini i-a gsit.
.0 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .<D
A #is ni7i nu -tie!
C nu este 0un s %ie
Un rang &ntre urte#ani/
C la orie-l r6nduie-te!
;ii o slu'0 nu-7pline-te!
C nu fae nii doi 0ani.
Atuni 2ulpe! -arpe! 0roas!
)r 7ar s-l unoas!
He prostia lui 2or0ea.
Unul #iea glas n-are!
Altul nu este-n stare
3 piatr de 'os s ia.
4e 7ir u7 de r0dase
Ho7nul! -i nu deprtase
"e un 6ine tilos!
A ruia toat trea0a
$ s 7n6ne degea0a!
)r-a fae 2run folos.
Har dup o lung 2re7e!
4tul &n #adar a ge7e!
Cal0 6inele a dat!
Zi6nd de-au-nainte!
Toate &i 2or prea sfinte!
;u7ai s fie iertat.
Adesea nenoroirea
4*i70 g6ndul -i si7%irea:
"e lo fu -i slo0o#it.
"3$Z(( J( ":3ZK .<5
Cinsti! a2eri nu se 7ai spune:
Ce #iea el era 0une!
Hu*ul lui era 2estit.
Antr-o #i nea26nd trea0!
Ho7nul pe ai si &ntrea0:
B?oi de 6ine e g6ndi%iPE
Jerpi! -op6rle! deodat
To%i rspunser &ndat:
BAnl%i7e! s tri%iR
Tuturor este plut
Cinstea ea u drept fut
Kstui 2redni do0ito.
Al lui ap! a lui -tiin%!
Glas! putere! isusin%
"entru noi sunt un noro.
He trup este prea puterni!
He slu'0i 7ulte este 2redni!
Ji &n lupte e 2estit.E
8 BAstea le -tia7 prea 0ine!
Jtia7 e i se u2ine!
Har atuni era gonit.E
Joareele -i pisia
Un -oaree de nea7! -i anu7e :aton!
Ce fusese resut su0 pat la pension!
Ji are &n sf6r-it! dup un no0il plan!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .<8
"etreea retirat &ntr-un 2e*i par7a#an!
Ant6lni &ntr-o #i pe *ir "isio2ii!
Cotoi are a2ea 0un nu7e-ntre pisii.
Cu7 do7nul :aton &ndat s-a g6ndit
4 o ia la piior! nu e de &ndoit.
Har s7eritul otoi! u o*ii &n p76nt!
Cu apu-ntre ure*i! u un aer de sf6nt!
Anepu a striga: BHe e fugi! do7nul 7euP
;u u72a &%i fa ruP ;u u72a te gonesP
,inele -ories 6t de 7ult &l dores
Ji 6t &7i e-ti de su7p! o -tie Hu7ne#euR
Cunos e rut%i 2-au fut fra%ii 7ei!
Ji a2e%i u26nt s 2 pl6nge%i de ei/
Har nu sunt u7 re#i/ i *iar asupra lor
?enea7 s 2 slu'es! de 2re%i un a'utor.
$u arne nu 7n6n/ 0a &n sootes!
He 2a 2rea Hu7ne#eu! s 7 lugres.E
+a st fru7os u26nt! :aton &ndupleat!
?#6nd Hu7ne#eu de 7artor e luat!
A-i eru iertiuni -i-l pofti a 2eni
Cu nea7ul -ories a se-7prieteni.
Ai duse pe la to%i! -i &l &nf%i-
Ca un prieten 0un e noroul le d.
4 fi 2#ut la ei 'ouri -i 2eseliiR
Ci -oareii red 7ult la fi#iono7ii!
J-a aestui strin at6ta de instit
;u le &nf%i-a ni7i de 0nuit.
Har &ntr-o #i! 6nd to%i &i deter un 0al!
Hup e refu# -i li70i -i a-a2al!
Zi6nd e &n post -i nu poate 76na!
"3$Z(( J( ":3ZK .<9
"e prietenii si eru a-70r%i-a.
Ce fel de-70r%i-riR Ce fel de srutatR
"e 6%i gura punea!
Andat &i 'ertfea/
An6t a0ia doi-trei u fuga au spat.
Cotoiul el s7erit
$ o7ul iporit.
"ri2ig*etoarea -i 7garul
;enoroita pri2ig*etoare
C6nta-n pdure a ei durere!
;atura-ntreag da asultare!
Tot &7pre'uru-i era tere.
Al%ii &n lou-7i ar desri poate
Aele tonuri nei7itate!
Glasul aela-n7ldietor!
Ce -o-ntorsur lin! u-oar!
Treptat se ur -i se o0oar!
"lin de si7%ire! plin de a7or.
$u 2 spui nu7ai despr%irea
Ji su2enire pline de 'ale!
C nedreptatea! nelegiuirea!
$rau su'etul 6ntrii sale.
Un 7gar 7are e-o asultase!
Ji a un aspru 'udetor
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
Cu toate-aestea! a7 nde'di 0une!
.50
Capul pleo-tise! sau ridiase
C6te-o ure*e!-n se7n de fa2or.
(e-i-nainte s-i dea po2a%!
Ji -o neroad &nredin%are:
BA7 fost! &i #ise! ai de fa%!
Har! #u! nu-7i plae a ta 6ntare.
He nu &%i pare luru prea greu!
+a ni-te reguli a te supune!
+u6nd de pild 6nteul 7eu.E
Atuni &nepe u 0uurie
Un 6nte 'alni -i neioplit!
An6t de aspra lui ar7onie!
Toat pdurea s-a &ngro#it.
"ri2ig*etoarea! fr sfial!
Zise: B"o2a%a e &n #adar/
Ci de-a- ur7a-o! nu e-ndoial
C eu &n lou-%i n-a- fi 7garE.
C6inele -i %elul
BC6t &7i sunt de ur6te unele do0itoae!
Cu7 lupii! ur-ii! leii -i alte 6te2a!
Care red despre sine pre%uies e2aR
"3$Z(( J( ":3ZK .5.
He se trag din nea7 7are!
Asta e o-nt67plare:
Ji eu poate sunt no0il! dar s-o art nu-7i plae.
3a7enii spun adesea -n %ri i2ili#ate
$ste egalitate.
Toate iau o s*i70are -i lu7ea se iople-te!
;u7ai pe noi 76ndria nu ne 7ai prse-te.
C6t pentru 7ine unul! fie-teine -tie
C-o a7 de 0uurie
C6nd toat lig*ioana! 7ar -i ea 7ai proast!
C6ine sadea &7i #ie! iar nu do7nia-2oastr.E
A-a 2or0ea deun#i u un 0ou oareare
4a7son! dulu de urte! e ltra foarte tare.
C%elul 4a7ura*e! e -edea la o parte
Ca si7plu pri2itor!
Au#ind 2or0a lor!
Ji nu au 76ndrie! nii apriii de-arte!
4-apropie &ndat
4--i arate iu0irea e are pentru ei:
BG6ndirea 2oastr! #ise! &7i pare 7inunat!
Ji senti7entul 2ostru &l instes! fra%ii 7ei.E
8 B;oi! fra%ii tiP rspunse 4a7son plin de 76nie!
;oi! fra%ii ti! potaieR
3 s-%i d7 o 0taie
Care s-o po7ene-ti.
Cuno-ti tu ine sunte7! -i %i se ade %ie!
+i*ea neru-inat! astfel s ne 2or0e-tiPE
8 BHar #iea%i...E 8 BJi e-%i pasP Te-ntre0 eu e #iea7P
Ade2rat 2or0ea7!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .5>
C nu iu0es 76ndria -i urs pe lei!
C 2oi egalitate! dar nu pentru %ei.E
Aeasta &ntre noi adesea o 2ede7!
Ji nu7ai u ei 7ari egalitate 2re7.
"isia sl0ati -i tigrul
Un otoi sau o pisi!
Hin dou nu -tiu are!
;ii 7are! nii prea 7i!
Har foarte 76ntoare!
Ji din soiul aela e-n pduri louie-te
Ji pe opai trie-te!
?#u un tigru 7are
Tre6nd pe o rare.
He sus de pe g*indarul unde era urat!
"isia sooti
C poate-a-l &ngro#i/
Ji fr-a pierde 2re7e se adres &ndat
+a tigrul e treea!
)r a o 2edea:
B(a stai! 7 rog! pu%in! 'up6ne de pe 'os!
Care te soote-ti
C nu -tiu ine e-ti/
16ndria e ar%i u noi e de prisos:
Jtii din e nea7 7 trag -i str7o-ii 7ei
"3$Z(( J( ":3ZK .53
4unt fii de du7ne#eiP
;e7uritorii to%i! din er 6nd au fugit!
4u0 nu7e de pisii &n lu7e au trit.
"reo%ii egipteni &n te7pluri &i sl2es.
Ji ni-te tigri 7ii u noi se potri2esRE
8 BHa str7o-ii ti u tine se7nau!
;egre-it erau pro-ti 6%i lor se &n*inau!
:spunse tigrul 7eu/ iar daa au a2ut
?reun 7erit unosut!
Ce2a du7ne#eies!
Atuni eu te ies!
Ji pentru starea ta de 7il sunt ptruns!
Ci de-or fi 6te spui! #u! prea ru ai a'uns.E
He-i 7ul%i au #is-o! eu tot o 7ai #i:
4la2a str7o-eas pe str7o-i inste-te/
An #adar nepotul u ea se fle-te!
C6nd e! u7 se-nt67pl! un o7 de ni7i.
Her2i-ul . -i fata
4e po2este-te u7 odat
Un der2i- pustni! o7 u2ios!
4-a7ore#ase! 2#6nd o fat
Cu trup su0%ire! u *ip fru7os.
. der2i- 8 lugr 7usul7an.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .5<
Hintr-una-ntr-alta 2or0a aduse
Ji &n stil neted pati7a--i spuse!
Zi6nd: BAsult! eu te iu0es!
Ji pentru tine 7ult pti7esE.
4tilul aesta! ade2rat!
;u 7i se pare prea 7inunat/
Har pentru-un pustni trit departe
He ale lu7ii 2aluri de-arte!
"ute7 s #ie7 nu e prost.
)ata rspunse: B"oate-a- fi fost
Hestul de 0un a s te re#!
Har aste *aine 0iserie-ti
;ii n-au a fae u e-7i 2or0e-ti/
J-apoi de 0ar0 7-nfiore#E.
"ustniul nostru pe lo se duse!
A-i rase 0ar0a! se pieptn!
;e7%e-te 0ine se &70r!
J-o plrie &n ap &-i puse.
?eni la fat: BCu7 %i se pareP
3-ntre0. 4pune-7i! 7ai te-ndoie-tiP
?e#i e putere a7orul areP
1i-a7 lsat legea/ alt 7ai 2oie-tiPE
8 B;u 2oi ni7ia! atuni ea #ise/
Credinios 7ie u7 o s-7i fii!
C6nd 'ur7inte &n eruri srise
Ji a ta lege nu po%i s-o %iiPE
)ata a2ea dreptate de nu 2rea s-l asulte.
Cine-a fut o ri7 poate fae 7ai 7ulte.
"3$Z(( J( ":3ZK .55
Hreptatea leului
+eul! de 7ult 2re7e! ridiase o-tire!
4 se 0at u riga e se nu7ea "ardos ./
Ci era &ntre d6n-ii o 2e*e prigonire >!
Ji g6le2ire 7are! pentru un 7i folos.
?rea! adi! s -tie
Cui 7ai 7ult se u2ine
4 %ie pentru sine
Un peti de 67pie
Ji un ol% de pdure! de tot ne-nse7ntor!
Ce despr%ea %inutul -i straturile lor.
Au7 s6nge 7ult urse! -i 7ulte luni treur!
)r-a se putea -ti
Cine 2a 0irui.
$lefantul nsos!
Ji 0i2olul pieptos!
Cu lupul oad-lung
1ulte i#06n#i fur.
)ieare tulpin era plin de s6nge.
(i se 2edea un taur 'u7tate 76nat/
+6ng el un to2ar- e #0iar -i &l pl6nge/
Colo! un por sl0ati fr dou piioare/
Ji 7ai la 2ale! 2ulpea se t2le-te! 7oare!
3ft6nd dup uranii e &n i-au spatR
. leopard.
> eart! proes.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .5D
(ar 7ai 2redni de 'ale era 2itea#ul urs!
He dou oarne groase &n ini7 ptruns.
+eul! 2#6nd lupta nu se 7ai ispr2e-te!
Tri7ise la 7ai7u%! 2estit 2r'itoare!
Ce spun -tia 7ulte! -i prooroea
Ant67plrile toate! dup e se treea:
Tri7ise! #i! la d6nsa s-i fa &ntre0are.
Cu7 poate s a'ung sf6r-itul e dore-te.
$a se puse pe g6nduri! tu-i! apoi rspunse!
:o#6nd u 7ul%u7ire darurile aduse:
BCa s poat-7pratul lesne s 0iruias!
Tre0uie s 'ertfeas
"e ael e &n oaste e de6t to%i 7ai tare!
1ai 2estit &n r#0oaie! 7ai 2redni -i 7ai 7are.E
Au#ind astea leul str6nse a sa o-tire:
B+ig*ioanelorR #ise! 2iu s 2 dau de -tire
C ast#i din noi unul tre0uie s 7uri7:
A-a 2a prooroul. :76ne-au7 s -ti7
Cine este 7ai tare.
C6t pentru 7ine unul! u7 2re%i... dar 7i se pare
C nu prea sunt puterni! i pti7es de tuse.E
?ulpea era aproape: BCe-are a faeR rspunse!
Anl%i7ea ta e-ti
3ri6t de sla0 pofte-ti.E
8 BHar -i puterea noastr
$ &ndestul de proastB!
4trigar tigrii! ur-ii! -i u un u26nt toate
+ig*ioanele-aelea e erau 7ai ol%ate.
B;u r76ne-ndoialB! le rspunse-7pratul.
(epurele! sr7anul 8 re# -l trgea patul!
"3$Z(( J( ":3ZK .55
4au pate 7ai 7ulte
He 7o-ii lui fute 8
?eni s--i dea prerea. Har to%i! 6t &l #rir!
Asupr-i n2lir.
(a 2ede%i-lR strigar. Cu 0un-nredin%are
$l este el 7ai tareR
4-asundea ure*eatul! -i nu-i plea s 7oar
Ca s ne fa nou 0iruin%a u-oarR
"e el! opiiR +ua%i-l: el are s-7plineas
Ce ne-a #is prooroul din poruna ereasRE
C6inii atuni srir
Ji-n gra0T %i-l 'upuir.
4e afl 2reo %ar! unde l-a-a-nt67plare
4 se 'ertfeas leulP ;ii una! 7i se pare.
;u -tiu u7 se ur7ea#! nu priep u7 se poate!
Har 2# ei puternii oriunde au dreptate.
+upul 7oralist
?-a7 spus! u7 7i se pare! de nu &%i fi uitat!
C lupul se-nt67plase s-a'ung &7prat.
Har fiind 2-a7 spus-o! 2oi &n s 2 spui
Ceea e s-a ur7at su0 stp6nirea lui.
Au#ind &7pratul -n staturile sale
)a npstuiri 7ulte pro-ii dregtori!
C pra2ila st-n g*eare! nu e deal sau 2ale
Unde s nu 2e#i 'ertfe 7ai 7ul%i prigonitori.!
. A7priina%i.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
Ji-n pu%ine u2inte!
4 le-adu a7inte
Hatoriile lor.
.58
"oruni s se str6ng o0-teasa adunare
+6ng un opa 7are/
Ci 2rea pe unii-al%ii s &i a7 do'eneas!
To%i se &nf%i-ar/ -i-nl%i7ea lupeas
Anepu s 2or0eas
C-un glas do'enitor:
BHo7nilor de tot felulR ,une sunt astea toateP
Hatoriile slu'0ei astfel le &7plini%iP
;u a2e%i nii sfial! nii fri de pate!
4 fae%i nedreptate -i s npstui%iP
Toate slu'0ele 2oastre %ara 2i le plte-te:
An! pe la soroae!
C6te un dar 2 fae.
Har reaua nr2ire!
Ce o a2e%i din fire!
;u se t7duie-te.
?ede%i u e 7or%i grele
4e ispr2es din lu7e
Ji u7 las ru nu7e
Aei are fa rele.
G6ndi%i-2 poate 2e%i da u26nt odat
+a-nalta 'udeat.
G6ndi%i-2 la suflet! -i lua%i de la 7ine
"ild a fae 0ine.E
Kst u26nt 7inunat!
"e are do7nul lup au# l-a-n2%at!
Tre6nd pe l6ng sat!
+a #iua unui sf6nt! 6nd preotul itea
"3$Z(( J( ":3ZK .59
Ji propo2duia!
"e 7ul%i din dregtori s pl6ng i-a-nde7nat.
B$R e a%i *otr6t! 'up6ni a7ploia%iP
3are-o s 2-ndrepta%iPE
Ai &ntre0 atuni &nl%i7ea-70lnit!
Ce purta o 7anta de oaie 'upuit.
B4pune%i! o s s*i70a%i purtarea-2 ea proastPE
8 B4 tri%i la 7ul%i ani! do0itoia-2oastr!
:spunse un 2ulpoi! &n slu'0e ludat/
;e poate fi iertat!
4 2-ntre07 s7erit! de 2re%i a ne-arta!
He unde-a%i u7prat posta2ul de 7antaPE
C6nd 7antaua do7neas este de piei de oaie!
Atuni 'udetorii fi%i siguri despoaie.
;e0unia -i a7orul
An ni-te fa0ule un poet srie
C ;e0unia -i prunu-A7or
4e 'uau singuri pe o 67pie!
An pri72ara 2ie%ii lor.
Jti%i opiii u &nlesnire
Gses su'eturi de neunire/
$i dar odat se g6le2ir
"entru o floare e &nt6lnir.
4triga A7orul &n gura 7are/
Cealalt! &ns! 7inut u7plitR
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .D0
Al i#0i-ndat at6t de tare!
C6t de lu7in ea l-a lipsit.
Ad6n opilul si7%i durere!
:76n6nd astfel fr 2edere.
Trista lui 7u7 'al0 porne-te
+-al su printe! stp6n eres:
?a r#0unare! se t6nguie-te/
Cu ea to%i #eii o7pti7es.
1ars -i Apolon! 7ai -ose0ire!
Arat 7u7ei a lor 76*nire.
4-adun sfatul el fr 7oarte
Ji *otr6r &n o0-tea lor
Ca ;e0unia &n 2ei s poarte!
4 6r7uias pe or0u-A7or.
Aeast dreapt! grea os6ndire.
Hin #iua aeea lu-7plinire/
Hin #iua aeea sunt &7preun!
Ji ;e0unia-l %ine de 76n.
+e0da -i puii or0ului
+e0da odat-aflase
FAns u7 se &nt67plase!
;u pot s 2 dau u26ntG
Cu7 &ntr-un ol% de lu7e!
"3$Z(( J( ":3ZK .D.
Antr-un lo u 7are nu7e!
Ji pe un fru7os p76nt!
;i-te psri os6ndite!
Cor0i de 6%i2a ani nu7ite!
An pri7e'die tries.
+e0edele au din fire
3 iudat presi7%ire!
Care este dar eres.
A-a! s le i#02eas!
Cu o r62n printeas!
$a ple p6n &n #ori.
A'ung6nd &ntr-o li2ede!
An ulu- de 2ulpe 2ede
"ui de or0 ne#0urtori!
Care &ntr-o 2i#uin
"etreea a &n grdin!
He-a lor soart 7ul%u7i%i.
"asrea ea al0-ndat
Ctre d6n-ii se arat!
Zie: B"uilor iu0i%iR
4oarta 2oastr e de 7il:
4pune%i u7 pe 2oi &n sil
Aii 2ulpea 2-a adusPE
Cor0ule%ii &n 7irare
:spund iute! r6#6nd tare:
B;oi de 2oie ne-a7 supus.
.. "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .D>
?ulpe e e! nu -ti7 spune!
He6t nra2uri 0une
Aea da7 arta:
C a2ea oad pe spate!
C-al ei pr &n gal0en 0ate
Ji o*i luio-i purta.
$a 6nd ne-a luat de-aas!
;e-a spus la a sa 7as
Are feluri de 76nri!
C e prin% de do0itoae!
C pe noi 2a a ne fae
4 a'unge7 la 7ari stri.
;e-a 7ai spus ne e rud!
C din 26rsta ea 7ai rud
;ea7ul nostru l-a iu0it.
$a! a -i al nostru tat!
C ne trage7 ne arat
Hin 2ultUrul el sl2it.
Ji adesea ne 2or0e-te
C din suflet se sile-te
A ne da sla2a dint6i.E
+e0da strig u 'ale:
4unte%i pe a 7or%ii ale!
3! 2oi ai or0ului fiiR
Har al 2ostru se printe
Cu7 nu -i-a adus a7inte
Ceea e i s-a-nt67plat!
"3$Z(( J( ":3ZK .D3
C6nd &-i prsi loa-ul
Ji din gur ls a-ul!
(ar de 2ulpe &n-elatPE
"uii ne0g6nd-o-n sea7:
BCale 0un!-i #i! 7ada7!
;oi nu -ti7 e ne 2or0e-ti.
Ji prin astfel de u2inte!
4 ne so%i au7 din 7inte
Ca7 degea0a te sile-ti.E
B$u 7 du! le0da #ise!
Ans 2ou 2 sunt srise
1ulte rele s r0da%i/
Ci prostia-2 ea 7are!
Ca --a penii-ntuneare!
;u se poate s-o spla%i.E
"ri2ig*etoarea &n oli2ie
3 6ntrea% pri2ig*etoare !
He 7i prins! st la &n*isoare!
Ji oli2ia i-era loa-.
?re7e la 7i'lo 7ult treuse!
Har ea s uite tot nu putuse
He unde-a luat-o. o7ul 2r'7a-.
. luat 7onosila0 Fsris l
atG.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .D<
;enetat trist g6ndea u 'ale
+-a tinere%ii 2esel 2ale!
+-aele r6nguri! l-ael i#2or!
Unde l-a nop%ii lin tere
$a a 2ie%ii 6nta plere!
:a#ele #ilei! dulele-a7or.
+a 6te psri sunt #0urtoare!
4lo0oda 2ia% e luru 7are/
;atura este patria lor.
A-a -i 7ia pasrea noastr!
Care de 7inte era a7 proast!
Cta 7i'loae s sape-n #0or.
Ast dorin% e ludat!
C6nd e-ntrit pe 'udeat
Ji 6nd folosul e pre2#ut/
Har ea uitase 7ai-nainte
3-n-tiin%ase un pui u7inte
C 2r6nd s #0oare 7ul%i au #ut.
$a n-a2ea aripi. )r 7i'loae!
3 psri e poate fae!
He6t supus soartei a fi!
4au s a-tepte p6n s-i reas
47ulsele aripi! -i s gseas
;oi 7iloae de a fugiP
Astfel pe d6nsa o sftuie-te
3 r6nduni e o iu0e-te
Ji are g6ndul ei &l -tia.
$xe7ple 7ulte des &i tot spune
"3$Z(( J( ":3ZK .D5
Ji &i arat u do2e#i 0une
C-au7 s sape nu 2a putea.
Har tinere%ea ne&n%eleapt
"o2e%i n-asult! 2re7i nu a-teapt/
Toate-nainte-i 'urii s6nt.
"rintre #0rele ea se streoar!
"u%in se-nal%! de-o pal7 #0oar!
Ji ade-ndat 'os pe p76nt.
Ursul -i lupul
A7pr%ia do0itoeas!
Ca -i a noastr ea o7eneas!
4tatorniie 2e-ni n-are:
Toate spuse sunt la s*i70areR
Hin 76n-n 76n septrul se pli70.
Cel de ieri 7are ast#i e 7i/
+eu pe urs 0ate! urs pe leu s*i70!
Hintr-o-nt67plare prea de ni7i.
He ur6nd ursul pe leu s*i70ase!
Ji pe do7nesul tron &nl%at!
C6r7a &n la0e tare-o luase!
Ji u 2er#i tufe sta-noronat.
Hator eu &ns sunt a 2 spune
C ursu-aela! 7ar urs!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
+upul &n ur7 spre tron se due!
.DD
Har senti7ente a2ea prea 0une:
He-al o0-tii 0ine era ptruns.
)iarele toate-ndat e-aflar
C le-a dat erul un stp6n nou
4 se &n*ine lui alergar!
Una -o 2a! alta -un 0ou.
Ji dup 2e*iul 0un o0iei
1riei sale ploon &i due
Ji &nainte-i pune doi 7iei.
Antr-o fru7oas preu26ntare
Ai do2ede-te -ar fi a26nd
;i-te *risoa2e arttoare
Ce-au fut ur-ii! #u nu -tiu 6nd.
C-aste *risoa2e! pe piei de oaie
4rise u ap! spun l7urit
Cu7 au 7ers ur-ii la o 0taie
Ji 6te 7ure ei au 'ertfit.
Cu pleiune apoi i-arat
Cu7 din suflet s-a 0uurat
He &nt67plarea ea 7inunat
He-noronare 6nd a aflat!
Cu7 dore-te supus s-i fie!
C totdeauna el l-a iu0it!
C pentru d6nsul 2ie%i o 7ie
4 le 'ertfeas e 7ul%u7it.
"3$Z(( J( ":3ZK .D5
Astfel de 2or0e se #i &n lu7e!
Ans drept for7 se sootes/
Ci fie-ine le ia de glu7e!
Care se uit 6t se 2or0es.
Har ursul rede! se a7ge-te!
An slu'0e pune nea7ul lupes:
Cu7 prieteni are! g6nde-te!
Care persoana lui o sl2es.
Hup o 2re7e leul se soal!
To7ai 6nd ursul 7ort &l redea!
Hup o 7are -i lung 0oal!
?ine s--i ear tronul e-a2ea.
+ouitorii se &ngro#ir/
?estea se duse p6nT la palat/
+upii &ndat la lei fugir/
"e-al lor prieten to%i l-au lsat.
Taurii nu7ai! e niiodat
A-i fi prieteni nu s-au 'urat!
"este ini sute 2enir-ndat!
"e rai -i %ar ei au spat.
"rea u lesnire o7ul se-n-ealR
Har foarte 7are fae gre-eal
Cine la 2or0e d re#76nt.
)aptele nu7ai ne do2ede-te
)ie-teine 6t pre%uie-te!
He-a2e7 prieteni -i are s6nt.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .D8
,oul -i 2i%elul
Un 0ou a to%i 0oii! pu%in la si7%ire!
An #ilele noastre de soart-a'utat!
Ji de6t to%i fra%ii 7ai u ose0ire!
Ho06ndi-n iread un post &nse7nat.
8 Un 0ou &n post 7areP 8 Hrept! a7 iudat 2ine!
Har asta se-nt67pl &n oriare lo:
He6t 7ult 7inte! -tiu e 7ai 0ine
4 ai totdeauna un dra7 de noro.
A-a de-a 2ie%ii 2esel s*i70are!
Cu7 -i de 76ndrie 0oul stp6nit!
4e redea este de6t to%i 7ai 7are!
C u d6nsul ni7eni nu e potri2it.
?i%elul atunea plin de 0uurie!
Au#ind un*iul s-a fut 0oier!
C are li su7 -i li2e#i o 7ie:
B1 du! #ise-ndat! ni%el f6n s-i er.E
)r-a pierde 2re7e! 2i%elul porne-te!
A'unge la un*iu! ear a intra/
Har pe lo o slug 2ine -i-l opre-te:
BAu7 doar7e! #ie! nu-l pot supra.E
8 BAu7 doar7eP e felR pentru-nt6ia dat
Hup pr6n# s doar7R 30ieiul lui
$ra s nu -a# #iua niiodat/
Kst so7n nu prea-7i plae! -i o s i-o spui.E
"3$Z(( J( ":3ZK .D9
8 ,a s-%i au%i trea0a! 7n6ni tr6nteal/
4-a s*i70at 0oierul! nu e u7 &l -tii/
Tre0uie-nainte-i s 7ergi u sfial!
"rii7it &n as da 2rei s fii.E
+a o 7o'iie at6ta de 7are
?i%elul rspunde 2a a-tepta/
Har un*iu se soal! plea la pli70are!
"e l6ng el tree! fr-a se uita.
Cu 76*nire toate 0iatul le 2ede!
Ans soote-te un*iu-a or0it:
Ci fr-ndoial nu putea rede
Ca 0una sa rud s-l fi oolit.
A doua #i iar-i prea de di7inea%!
4-i gseas 2re7e! la d6nsul 2eni:
3 slug! e-afar &l 2edea -ng*ea%!
Ca s-i fa 0ine! de el po7eni.
B,oierule! #ise! a-teapt afar
:uda du7itale! al doa7nei 2ai fiu.E
8 BCineP a 7ea rudP 7ergi de-l d pe sar.
;-a7 astfel de rude! -i nii 2oi s-l -tiu.E
?ulpea li0eral
?ulpea fr-netare
4triga &n gura 7are
C de 6nd elefantul peste pduri do7ne-te
Tre0ile 7erg la 2ale -i lu7ea pti7e-te.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .50
C este nedreptate
4 2a s *eltuias
?eniturile toate
"entru 7asa rias.
He-aestea elefantul! 6t a luat de -tire!
Te76ndu-se! u dreptul! de 2reo r#2rtire!
"e iepure la 2ulpe u un 0ilet tri7ise!
3 in2it la urte! o-70r%i- -i-i #ise:
BA7 aflat! 'up6neas! ai 7are talent.
?oi s te pui &n p6ine/
Ji &nep6nd de 76ine
A%i d7 u 7ul%u7ire!
Ca un se7n de instire!
Al ginilor noastre &ntins departa7ent:
Caut-%i 0ine trea0a.E
8B"e sea7a 7ea te lasB!
:spunse oratorul -i! srut6ndu-i la0a!
4e &ntoarse aas.
An #iua 2iitoare!
?ulpea a totdeauna 2eni la adunare/
Har &ns o0lo'it! pe su0 0ar0 legat!
Ji u un lipan 7are la ap &nf-urat.
BCe ai! de e-ti astfelPE o &ntre0ar toate.
8 BA7i e ru de asear! &7i e ru 6t se poate!
Ji u tre0ile %rii s 7 lsa%i &n pae.
Craiul -tie e fae/
$l ne-netat g6nde-te la al o0-tii folos.
AdioR sunt 0olna2: 7-a7 &neat -un os.E
Cunos 7ul%i li0erali! la 2or0e ei se-ntre!
Har p6n &n sf6r-it u oase se &ne.
"3$Z(( J( ":3ZK .5.
1ierla -i 0ufni%a
Antr-o pdure deas! de et%i deprtat!
1ierla se-nt6lni seara u 0ufni%a u7flat.
B"rieten! &i #ise! %i-a- fae o-ntre0are!
Ha a 7ea-ndr#neal n-adue suprare.
4pune-7i! 7 rog! lu7ina de e nu-%i e plut!
He e stai toat #iua asuns! ne2#utP
;u uno-ti! u7 se 2ede! ra#ele di7ine%ii!
Hulea%a pri72erii! plerile 2ie%ii.
"oate e-ti ru-inoas! -i re#i nu 6n%i 0ine:
Har eu -i alte psri 7ai 2rednie de6t 7ine
A%i 2o7 da-n2%tur! -i 2o7 pune silin%
4-%i 7ai su0%ie7 glasul 6t 2a fi prin putin%.
?ino 76ine la 7ine s 7erge7 la pli70are!
Ca s fai uno-tin% u o pri2ig*etoare.E
,ufni%a &i rspunse: BA%i 7ul%u7es! iu0it!
$u u soarele 2ostru nu sunt o0i-nuit/
A7i supr 2ederea. +u7ea o s 7 2a#!
Ans 6nd 7-oi deprinde u a lu7inii ra#.E
1ul%i #i nea7ul nostru nu este &n-n stare!
Ca altele! s fa erri de-naintare!
C-n2%tur-ad6n! idei! filo#ofie
4unt prea 2t7toare l-a lui opilrie.
Hela7a%ia-aeasta! po7poas! &ng67fat!
He 2re%i! poate s fie despo%ilor iertat:
;u7ai lor le e 0un a unui nea7 or0ire!
Ci nu-l las s--i 2a# a sa nenoroire/
Har &n gura aelor e-o #i pe dinafar!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .5>
4au e o nero#ie! sau este o oar.
;oi le-a7 putea rspunde pu%inele u2inte
,ufni%ei adresate de 7ierla ea u7inte:
BAi 2or0it de 7inuneR Har ia spune-7i! 2ein!
Ha 7ar erare tu nu fai 2reodat
4 so%i el pu%in apul din noaptea-ntuneat!
Apoi u7 te-i deprinde u soare! u lu7inPE
Cuul
Cuul! pasre proast! dar plin de 76ndrie!
4ootind -al su nu7e
$ste 2estit &n lu7e!
@otr& s 7ai fa 2reo ltorie!
Ca s-adune respeturi! -i &nsu-i s pri2eas
Cu e *ip &l sl2e-te na%ia psreas.
"le/ dar a0ia 7erse p6n-n 2eintate!
Ji gsi feluri7i de psri adunate!
Care din &nt67plare
4e-ntreeau la 6ntare.
4ttu s le asulte: toate pe r6nd 6ntar!
Care prost! are 0ine! talentul -i-artar.
(ar 0ietei o%ofene &i erur iertare
C nu-i dau asultare/
Ai #iser: BTai! soro! te roag o0-tea noastr:
Hespre 6nte! ne iart! e-ti a un u de proastB.
Astfel p%i -i ioara: &n r6s ea fu luat!
Ji u un u ne7erni de toate o7parat.
He ase7enea inste uul suprat foarte!
"3$Z(( J( ":3ZK .53
4e duse 7ai departe/
Har opriunde 7ergea!
;i7i alt n-au#ea.
An sf6r-it o0osit!
Ji de#nd'duit!
+a ui0ul su 2eni!
)rTa se 7ai opri.
"uii 6t &l #rir
"e lo &l oolir/
Apoi &l &ntre0ar:
BCe 7ai 2este pe-afarPE
8 BUr6t! le rspunse! -i 2redni de 'ale:
A7 u70lat 7ulte louri! dar nu 7-a7 7ul%u7it.
Toate &7i par s*i70ate -i toate 7erg la 2ale!
"srile sunt 0ete -i lu7ea-a ne0unit.E
Tot o7ul despre sine lesne se a7ge-te.
;i7enea nu &-i este aspru 'udetor!
Har 'udeata o0-tii e o &n2%tur.
1ul%i e se red pe sine un e rar &n natur
1ai lesne #i lu7ea nu -tie e 2or0e-te!
He6t s 2a s--i si7t ni7iniia lor.
Uliul -i ginile
(on prinse un uliu -i! du6ndu-l aas!
Al leg u o sfoar!
+6ng ote% afar.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .5<
He o 2eintate a-a pri7e'dioas
Gini! oo-i -i g6-te &nt6i se &ngro#ir!
Har u-netul! u-netul se 7ai o0i-nuir!
Anepur s 2ie 6t olea s-l pri2eas!
An -i s-i 2or0eas.
Uliul u 0l6nde%e le pri7i pe toate/
+e spuse se rede din suflet noroit
"entru 2i#ita-aeasta u are l-au instit.
Har &i pare ru foarte i el &nsu-i nu poate
+a du7nealor s 2ie!
?i#ita s le-ntoar dup-a sa datorie.
1ai adug &ns da du7nealor
Ai 2or da a'utor
Ca s poat spa!
$l le fgduie-te
8 Ji Hu7ne#eu unoa-te u7 2or0a -i-o p#e-te 8
C la orie pri7e'dii 2a -ti a le-a'uta:
An din &nl%i7e! el le 2a da de -tire!
C6nd asupr-le 2ulpea 2a fae n2lire.
Ast fgduial
;u 7ai ls-ndoial/
Ji ginile proaste! e doreau s gseas
"e ine2a destoini s 2a s le p#eas!
4-apuar de luru: a#i! 76ine! se-nerar!
Ji u iouri! u ung*ii! a0ia &l de#legar.
Uliu--i lu #0orul. Har se &ntoarse-ndat
Ji rpi o gin! pe ur7 dou! trei!
"e ur7 6te 2rei.
BCe pa# este astaP strig una u 'ale!
?or0a 7riei tale
"3$Z(( J( ":3ZK .55
$ra s ne p#e-ti!
(ar nu s ne 'ertfe-ti.E
8 B3R eu -tiu foarte 0ine u26ntul e 2-a7 dat!
Ji e fel 7-a7 'urat.
Har 6nd 7 'ura7 astfel! era7 legat! supus!
Au7 &ns sunt slo0od -i 2 2or0es de susE.
$u! de-a- fi fost gin! nu l-a- fi slo0o#it:
Hu7nealor au fut-o -i 2# s-au it.
Uliii sunt insti%i!
C6nd sunt nenoroi%i.
C6inele -i 7garul
Cu ure*ea pleo-tit! u oada-ntre piioare!
C6inele! trist -i 'alni! 7ergea pe o rare.
Hup &ndestul u70let! iat -l &nt6lne-te
Un 7gar! -i-l opre-te:
BUnde te duiP &i #ise!
Ce ru %i s-a-nt67platP Jii! par te-a plouat!
A-a stai de 76*nit.E
8 BHar! sunt ne7ul%u7it.
+a &7pratul +eu &n slu'0 7-a7 aflat:
Ans purtarea lui!
He e slo0od s-o spui!
1-a silit &n sf6r-it s fug! s-l prses!
Au7 at alt stp6n/ 0un unde s-l gsesPE
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .5D
8 B;u7ai de-at6t te pl6ngiP 7garul &ntre0/
4tp6nul l-ai gsit! &l 2e#i! de fa% st.
?ino nu7aide6t la 7ine s te 0agi:
$u &%i fgduies
;u ru s te *rnes/
;i7i n-o s lure#i! nii gri' n-o s tragi.E
BAsult-7 s-%i spui: e ru a fi supus
+a oriare tiran/ dar slug la 7gar
$ 7ai u7ilitor! -i &n 7ai a7ar.E
?ulpoiul prediator
Un 2ulpoi uprins de 0oal
+a putere foarte prost!
Ans &n2%at &n -oal!
+ogia -tiind de rost!
)u plan a s 2or0eas
Ji s predie-n pustii/
4e silea s do2edeas!
C-un stil dule! 2or0e 7ii!
C u o si7pliitate
Ji u traiul el instit!
Cu nra2uri ludate!
$ oriine feriit/
C-ast lu7e desfr6nat
Todeauna ne-a7ge-te!
)r a ne da 2reodat
C6te ne fgduie-te.
"3$Z(( J( ":3ZK .55
Har la 0una-i prediare
;i7eni nu da asultare.
C6%i2a -oarei! er0i de 7unte
?eneau rar s o asulte/
Ans ei &n deprtare!
;ea26nd niideu7 stare
)r inste sau fa2or!
;u putea da-nredin%are!
4la2 astui orator.
A-a el s*i70 2or0irea.
Hefi7 npstuirea!
"e ur-i! tigri! lei! pardo-i!
Art6nd a lor tur0are
Ji a s6ngelui 2rsare!
Ji sunt nes%io-i.
Atuni er0i! iutele toate
Asultau &ntru 7irare!
Ji &n lari7i ufundate
"leau de la adunare.
?ulpea--i fu 7are nu7e/
Un leu foarte u redin%!
Ho7n pe-aea parte de lu7e!
4 o 2a#-a2u dorin%:
Hei -i ea u 0uurie
+a palat gr0i s 2ie!
Unde a'ung6nd 2or0e-te/
Tonul ei &n7r7ure-te
"e-ai pdurilor tirani:
Cu putere ea desrie
4la0a ne2ino2%ie!
.> "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .58
"rad aestor du-7ani!
Cufundat &n durere!
Cer6nd la-nalta putere
Asupr-le a'utor.
Curte#anii &n 7irare
Asultau u suprare!
Ci a-a 2rea prin%ul lor!
Care plin de 0uurie
+a palat pofti s 2ie
?ulpea &n ael 7inut.
BCe-ai 2or0it! &i #ise!-7i plae!
Ci prin tine 7i se fae
Ade2rul unosut:
Ans pentru osteneal!
4pune fr de sfial!
Ce 2reiP slu'0! rang sau 0aniPE
3ratorul #ise-ndat:
B"rin%ule! &n lo de palt!
A- pofti 6%i2a urani.E
"ri2ig*etoarea -i punul
)ilo7ela drgstoas
?#6nd 2re7ea ea fru7oas!
Zile duli de feriiri!
"o2estea u &ntristare
+a e*o rs6nttoare .
. are rspunde F6nt6ndG. $*o este de genul fe7inin.
"3$Z(( J( ":3ZK .59
Tristele-i nenoroiri.
Atuni &ns deodat
Un pun i se arat
FHo7n era &ntr-ael loG.
?eni plin de suprare/
16nios -i -un ton 7are
Astfel &i 2or0i pe lo:
B;u 2e#i nu-%i -ade 0ine!
C nii nu %i se u2ine!
Cu ael io ur6ios!
Cu a o*ilor grosi7e!
Cu a penei-ntunei7e
4 6n%i &n st r6ng fru7osP
)ru7use%ea u dreptate
C6t 2a 2rea a 6nta poate!
"e ea 6ntee n-o stri:
Har tu u7 n-ai st67prareP
$u sunt fru7os de 7irare!
Ji tot nu 2or0es ni7i.E
)iolo7ela &i rspunde:
B(art-7! nu pot asunde.
)ru7oas delo nu s6nt/
Ji de 6nt 6teodat
An pdurea ad6nat!
4oarta 7ea este de 6nt.
Tu &ns! e u 76ndrie
Astfel &7i porune-ti 7ie
Ji at6ta #go7ot fai!
Tu nu 6n%i! i n-ai putere!
Ji singura-%i 76ng6iere
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .80
$ste i g6nde-ti plai.
Trupul tu fru7os s-arat!
Ji u oada-%i ludat
"oate 7ult s strlue-ti:
Har a7orul 2ederi n-are/
+a au# s-adui 7irare!
Asta 2e#i s do06nde-ti.E
"apagalul -i elelalte psri
+s6nd a sa oli2ie!
An pdure 2ru s 2ie
"apagalu-a se pli70a/
Ji &ndat e a'unse
4 'udee el se puse
"srile e 6nta.
C delo nu suie 0ine!
C glasul ei prea lung %ine!
)ilo7elei tot #iea.
Ji a-a pe ori-iare
"asre 7i sau 7are
$l s ta le fea.
Har odat suprate!
"srile adunate!
A7potri2a lui strig6nd!
1erser a s 2or0eas
Cu d6nsul! -i s-l sileas
4 6nte e2a! #i6nd:
"3$Z(( J( ":3ZK .8.
BC6nt dar tu! &7prate/
) aeast 0untate!
Un exe7plu s ne dai:
Ci din a ta -uierare!
4ooti7 u-nredin%are
C prea 7inunat glas ai.E
$l atuni st la-ndoial!
Ji prea u 7ult sfial
+e rspunde -un u26nt:
BHo7nilorR eu r6# prea 0ine
He-al%ii/ iar 6t pentru 7ine!
Helo 6ntre% nu s6nt.E
C6ntarul e--i laud no0ilitatea
Cat6rul unui printe
Cu proastele lui u2inte
;o0le%ea &-i luda!
Zi6nd fr &netare
C de o 2irtute 7are
$xe7ple 7u7-sa da!
C ea a fost la r#0oaie!
C la utare 0taie
4ingur a 0iruit!
Ji l-a ei pri2ire!
3riare o7 u si7%ire
He tot r76nea ui7it/
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .8>
He aeea se u2ine
3a7enii s i se-n*ine
Ho7nul at6r sootea/
Ji uit6nd a sa rea stare!
"rinteasa naintare
+a lu7in tot sotea.
Har u7 se sf6r-i no0le%eaP
C6nd &i 2eni 0tr6ne%ea!
+a r6-ni% el fu pus!
Unde! prost! &n sptare!
He tatl su! 7gar 7are!
$l a7inte -i-a adus.
,ursuul -i 2ulpea
,ursuului &i 2enise r6ndul -i el s do7neas
"este un pogon de tufe! &n pdurea printeas!
"e 7arginea unei ape. :egatul &i era 7i
Ji aei e &l 2#ur
To%i &ntr-o unire #i!
4e &n2oies a spune nu era alt ni7i
He6t o 7iniatur.
Har riga 2oia'ase!
Ji-n strintate-aflase
C un 0ursu do7nitor!
Ce 2a s--i fa un nu7e
1are -i fai7os &n lu7e!
"3$Z(( J( ":3ZK .83
$ neaprat dator
4 ia un ton de 7rire!
4 dea poruni pe o-tire!
C*iar de n-ar a2ea solda%i!
Ci astfel o0i-nuies
To%i aei are do7nes!
Hui sau regi sau &7pra%i.
A-a el -i slo0o#i
"atru ordine de #i
Antr-aest *ip redi'ate .:
BCtre ar7iile noastre de linie -i de 7are!
Ca2alerii! infanterii > -i-artileriei u-oare!
"oruni7... -i elelalte.E
3 porun din aestea! nu -tiu u7 s-a &nt67plat!
He 26nt a fost arunat
An %ara &n2einat!
Unde do7nea leopardul/ aest do7n s-a &ngri'at
?#6nd 0ursuul are
Ar7ie a-a de 7are/
4pre a fi &n 7ai sigur! el &ntr-aolo porni
"e 7inistru din afar 3! pe 2ulpe! -i-i poruni
4 salute#e pe prin%ul! dar &n tain-a spiona
Ji a trage u ure*ea! dar 7ai ales a afla
Cu7 7erg tre0urile pe-aolo! 6t e de pri7e'dios!
Ji 6t ar7ie %ine 2einul su el pros.
4f6r-indu-se a70asada! 2ulpea &napoi 2eni!
4e &nf%i- la urte! se &n*in -i 2or0i:
. redatate.
> Hati2e singulare de la a2alerie! infanterie.
3 din afar 8 de $xterne.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .8<
B"oruna a7 &7plinit/
Cu o*ii-7ei le-a7 2#ut toate!
Ji po%i dor7i lini-tit!
)r s ai gri'i de-arte!
Ci toate aele ar7ii de linie -i de 7are!
Ca2alerii! infanterii -i artilerii u-oare
;u sunt alt! po%i fi prea sigur! pestri%ule &7prat!
He6t un soldat pe ap -i o luntre pe usat.E
?anitatea e 7i 2iiu! dar u 0un-nredin%are!
$a adesea ne expune la ridiol foarte 7are.
Jarlatanul -i 0olna2ul
+a un negu%tor 7are
Crui 2ederea-i sl0ise
)r nii o in2itare
Un dotor 2estit 2enise.
C6nd #i 2estit! se-n%elege ni7eni nu-l uno-tea!
Ans a2ea atestate
;u7ai &n aur legate!
Hiplo7e e-n aade7ii luase! u7 el #iea!
"rin %ri are niiodat
;u au figurat pe *art!
Har are u 0un sea7 el nii le-ar fi prsit!
He-ar fi 7ai a2ut aolo 2reun 0olna2 de leuit.
,unul pti7a- . &l rede!
. 0olna2! paient.
"3$Z(( J( ":3ZK .85
Hotorul 2re7e nu pierde!
Ci-l unge -o alifie! apoi la o*i l-a legat!
Apoi dup e &i spune din partea lui (porat
C are s -a# astfel o spt76n deplin
Antinde 76na... pe 7as era un fru7os ru0in!
(nel de for7 anti! 2e*i su2enir printes/
Hotorul &l ia! se due! -i a s 2 po2estes
1ai pe surt! el 2ine iar a doua --a treia #i!
Ji nenetat! totdeauna! la orie 2i#it nou
+u 6te unul-dou
Hin lururile 7ai su7pe 6te &n as gsi.
C6nd se-7plini spt7na! pe 0olna2 &l de#leg:
BUite-te! u7 %i se pare! -i u7 2e#iPE &l &ntre0.
BCu7 2#P rspunse 0olna2ul! &7pre'urul su pri2ind
Ji din a2erile sale ni7ia ne7ai2#6nd.
Cu7 2#P nu -tiu! frate! at6t nu7ai pot s #i
C din e 2edea7 odat au7 nu 7ai 2# ni7i.E
Cunos patrio%i politii! are-a-a exploate#
4i7plitatea popular! -i ei singuri profite#.
Atela'ul eterogen
Un o7 a26nd un ar7sar
Al &n*a7 la 'ug
C-o 2it de 7gar
Ji u un 0ou de plug.
,oul fiind saat .!
. 2t7at! infir7.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .8D
+a un piior rnit!
1garul ne-n2%at
Ji prea ru nr2it!
4tp6nul lor! din ar
4triga! plesnea-n #adar:
Calul se a#26rlea!
Har 0oul &l oprea!
1garul &l lo2ea
Ji arul nu 7ergea.
B"rea ru i-ai potri2itE!
Zie un tretor.
B$-ti foarte a7git!
Ho7nule pri2itor!
:spunse o7ul/ eu
+u7ea a7 2i#itat!
Ji! da 2rei s -tii!
Antr-&nsa a7 aflat
1ulte dregtorii
Tot astfel &nto7ite a atela'ul 7eu.E
(epurele! ogarul -i opoiul
Calit%ile noastre ele 7ai ludate
;e sunt ades &n lu7e drept ri7e repro-ate/
Aeasta se &nt67pl de 6te ori prin ele
3pri7 exeutarea inten%iilor rele.
(epurele odat
)u tras la 'udeat
He un ogar. An tufe atunea pre#ida
"3$Z(( J( ":3ZK .85
Copoiul! -i sentin%e fr apel el da.
3garul tre el a-a se adres
Ji-n li70a lui strig:
B3! tu e pre#ide#i senatul el 6ines!
Te rog s 7 asul%i: eu 2iu s 'eluies
He aest tilos
Ce sufletul 7i-a sos.
Ci 2r6nd a-l &nt6lni! pe deal sau pe 67pii!
$l fuge par-ar fi gonit de 2i'elii/
J-apoi n-alearg drept!
Cu el s po%i da piept!
Ci 7erge tot oti-
Ji sare ur7e#i-:
C-un u26nt! n-are pas! nii u70let re-tines.
Har e s 7ai 2or0es!
C6nd *iar 7ria ta! de-o fi u7 a7 aflat!
Ai fost adeseori de d6nsul &n-elatPE
8 BHestul! ltr atuni opoiul afeniu/
"e el nii &l asult! purtrile-i le -tiu!
3rie pentru el re#! -i iat-l os6ndit
4 fie 'upuit.
Carnea 2a r76nea pentru 'udetor!
(ar la0ele 2or fi pentru 'eluitor...E
Ursul -i 2ulpea
BCe 0ine au s 7earg tre0ile &n pdure
"e &7pratul tigru 6nd &l 2o7 rsturna
Ji noi 2o7 gu2erna!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .88
Ziea unei 2ulpi ursul! -oriine o s 'ure
C nu s-a po7enit
Un ti7p 7ai feriit.E
8 BJi-n e o s stea oare
,inele aest 7arePE
Al &ntre0.
8 BAn toate!
1ai ales &n dreptate:
A0u#ul! t6l*ria a2e7 s le st6rpi7!
Ji legea ri7inal s-o &70unt%i7/
Ci pe 2ino2a%i tigrul &nt6i &i 'udea
J-apoi &l sugru7a.E
8 BHar 2oi e-o s le fae%iPE
8 B;oi o s-i sugru77
J-apoi s-i 'ude7.E
Cutare sau utare!
Care se red &n stare
+u7ea a gu2erna!
Ha din &nt67plare
Ar fae &nerare!
Tot astfel ar ur7a.
Cor0ii -i 0ar#a
"e o 67pie
1are! 0ogat!
Ur7 odat
"3$Z(( J( ":3ZK .89
3 0tlie
Aspr! u7plit! nease7nat!
An6t ada2re nenu7rate
Zeau gr7ad ne&ngropate.
Cor0ii &ndat luar -tire/
+ao7i de prad! ei n2lir!
Ji u gr0ire
Ai sosir.
Ji dup e 76nar! -i dup e 0ur
1ult s6nge! &nepur
C-un glas &ngro#itor
4 6nte ina lor.
,ar#a ea si7%itoare!
Care pe o7 iu0e-te
Ji-n prea'7-i se nutre-te!
?#6ndu-i! de departe
+e strig: BCu7 se poate
A-a neru-inare:
$ loul pentru inP e ora de plere!
"e un p76nt de doliu! &n #iua de durereP
1u7ele &-i pl6ng fiii/
(#2orul 0og%iei!
C67pul e ruinat!
(ar 2oi 2 &ndopa%i!
Ji 6nta%iRE
8 BHe-aeasta ne ierta%i!
:spunse deodat!
Ceata &ntuneat.
37ului 6t &i plae
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .90
"oate fi ruinat!
Har noi sunte7 &n pae
Ji 7ult ne-a7 &ngr-at.E
Aei e de a %rii grea soart profitar!
Ce de strini &n posturi! &n ranguri se-nl%ar!
Ce prin trdri! 0ase%e .! sunt ast#i 7ari! 0oga%i!
"oate -i deora%i!
Hup a 7ea prere! sunt or0i neru-ina%i.
Har a- dori s-7i spune%i! do7nilor ititori
FCi eu 2or0es de-o %ar
He tot i7aginarG!
+a noi se afl oare astfel de 7uritoriP
Ha a2e%i de oa7eni idee a-a proast!
+as rspunderea toat asupra du7nea2oastr.
Calul 26ndut -i dia7antul u7prat
"lin de 0uurie 7are!
3areine &7i spunea
C-a 26ndut din &nt67plare
Ji u un pre% de 7irare
Un al prost e el a2ea:
BCi 0ietul u7prtor!
Ziea el! s-a &n-elat
Ji pu%in unostor
. Cosniie.
"3$Z(( J( ":3ZK .9.
3rie i-a7 erut 7i-a dat.E
+a aestea e s-i #iP
Atuni n-a7 rspuns ni7i:
Har peste pu%ine #ile &l 2#! &ns furios!
Ji-7i strig: B;u -tii! frate! un 7i-el! un tilos!
Ce se7na o7 de trea0! fr 7il 7-a-n-elat.
1i-a 26ndut o stil proast drept un dia7ant urat/
Cu7 %i se pare aeastaPE 8 BZu! a-a u7 7i-a prut
Ant67plarea de deun#i u alul e ai 26ndut.E
4trig7 -i protest7 tare
C6nd nedreptatea er7!
Har 7ul%i ur77 la-nt67plare
)apta e o defi77.
1ielul 7urind
)iu al unui 0er0ee are de 7ult 7urise!
Un 7iel se &70oln2ise!
1u-6nd din &nt67plare
3-n2eninat floare!
4au iar0! nu se -tie/
Hestul a lui 7oarte
;u 7ai era departe.
Au7 el &-i fuse datoriile toate
C6te -i le fa 7ieii &n easul el u7plit.
1u7-sa u durere
Anepuse s #0iere/
Al sruta! sr7ana! pl6ng6nd neontenit!
Ji-i #iea: BCe 7i-e 0un 2ia%a fr tineP
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .9>
Cui 7 la-i! ftul 7euP
4pune tat-tu! drag! 2iu ur6nd -i eu!
Ci pe aeast lu7e nu 7ai a-tept 2run 0ineRE
8 Har e s-i rspun#! 7a7! &ntre0 7iul 7iel!
He-7i 2a fae-ntre0are
Hespre a tur7ei stareP
Tu -tii 0ine el
(u0ea 7ult s 2or0eas
He dulii din tur7 -i de eata lupeas.E
8 B4pune-i tur7a toat #ae de rea gl0ea#/
C are -apte dotori e prea ru o tratea#.
1ai spune-i io0anul a pus pe un nepot!
Ce tat-tu-l unoa-te! &ngri'itor la tur7e.
Ca s st6rpeas-a0u#ul -i relele s ur7e/
At6ta spune-i nu7ai -i-n%elege el tot.E
Hup aei din prea'7 are &i ooles!
"o%i 'udea prea lesne pe ei e 6r7uies.
+i-i%a! ra%a -i g6sa
4pun -n 2ara treut o li-i% -i-o ra%!
Ai le0edei de 0alt onsilieri pri2a%i!
4u0 pre-edin%ia g6-tei s-au str6ns de di7inea%
"e la la Ci-7igiu/ aolo in2ita%i
$rau din &nalt ordin! a *otr& &n sfat
3 priin de stat!
Adi prin de#0ateri ad6n s *i0#uias
"3$Z(( J( ":3ZK .93
"entru un pe-te 7are! u e sos s-l gteas.
Ci le0da g6toas
?oia s dea o 7as:
1are le fu g6lea2a -i lung on2or0irea/
"re#identul le #ise: E)ra%ilor senatoriR
4 ls7 *i0#uirea!
"riina! u7 se 2ede! e foarte deliat!
Ji dup-a 7ea prere tre0uie a76nat/
?eni%i 76ine de #ori.E
"ropunerea aeasta u to%i o aplaudar
Ji pentru-nt6ia oar
"e g6s ludar
"entru a ei idee! apoi se risipir
Ji a doua #i iar l-aela-i lo 2enir.
"6n-a doua #i &ns -ti%i e s-a &nt67platP
)iind 2ar -i soare -i o ldur 7are!
"e-tele s-a striat
Ji raii l-au 76nat.
Cu2intele-ai srise s nu 2 par glu7e/
Consiliuri de-aestea 2ede7 destule-n lu7e
Ji la noi 7ai ales
4e-nt67pl foarte des.
Castorul -i alte lig*ioane
1ai 7ulte lig*ioane! louind &ntr-o 2ale!
$rau des 2t7ate de-un iute r6u 2ein!
Care! ie-ind u #go7ot din 7alurile sale!
.3 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .9<
4tria 2i#iunii! ui0uri! -i traiul lor el lin.
$le dar se-adunar
Ji 7ult se onsultar!
Ce fel ar putea fae!
Ji prin are 7i'loae
4ta2il ar opune
+-aea &neiune.
B)ra%i! #ise un astor!
Zidar de soiul lui!
$u asta sootes!
He 7i-e%i da a'utor!
4 7-apu s ldes
Zid tare de p76nt -i apei s-l opui.E
8 B,ra2oR 0ine-ai g6ndit!
4trigar to%i pe lo/
$-ti patriot 2estit
Ji 7are do0ito.E
Castorul &n6ntat!
)r-a 7ai #0o2i!
4-apu de lurat!
Har nu fu a'utat!
Ji prea ru i#0uti!
Ci r6ul furios!
He 7ulte ploi u7flat!
(#0i --a#26rli 'os
"76ntul &nl%at.
Atuni eilal%i fugind
"e 7e-ter 0leste7au
Ji to%i &l defi7au
"3$Z(( J( ":3ZK .95
Zi6nd: BCe tilos!
$l a priinuit
:ul a erat!
An neroada-i dorin%!
+uru peste putin%/
$u l-a7 po2%uit
Har nu 7-a asultat!
Ji de aeea noi
Trage7 aste ne2oiE.
Adeseaori 2irtutea a-a se pre%uie-te:
3rie no0il fapt! orie dreapt-nerare!
"entru-al 7ul%i7ei 0ine --a %rii aprare!
1i-eii o defai7! da nu i#0ute-te.
Zugra2ul -i portretul
+a un #ugra2 foarte 2estit 7erg6nd din &nt67plare!
"ortretul 7eu &i o7andai/ &nt6i &ns-ntre0are
Artistului &i adresai! de poate s 7i-l fa
A-a u7 oriui l-o 2edea portretul 7eu s pla/
Ci a7 un 7are interes! 2oi a-n strintate!
J-anu7e-n )ran%a 7ai ales! la o*i s pot eu 0ate!
)iind au7 de 7ritat o fat foarte rar!
J-ai ei epitropi ut6nd 0r0at &n ast %ar.
B"rea lesne! &7i rspunse el! nu e &nt6ia-i dat
C6nd pe ur6%i f6nd fru7o-i luai o 0un plat:
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
Al rui 'urnal fa0ulos
$ra destul de 7ininos!
Har are el pu%in spunea
Aelor are nu-l redea
.9D
$-ti negru! te 2oi fae al0/ e-ti sla0! te &ngra- 0ine!
;u7ai 2e#i de portret departe a te %ine.E
?or0ind a-a! 7 #ugr2i! -i da al 7eu nu7e
Cos la portret n-ar figura! nii un re-tin pe lu7e
;-ar putea rede sunt eu! at6t sunt de s*i70ate
Trsturile-7i! o*i! gur! nas! -i &nfru7use%ate.
Ai no-tri r6d 6%i 7 unos! dar prea pu%in &7i pas!
He 2oi putea s do06ndes pe no0ila 7ireas!
Ji da 2reun 2eneti! ie-it din %ri strine!
4au 2reun ro76n 7ai &ndr#ne% n-o i#0uti 7ai 0ine.
:edatori are luda%i
"e unii dintre andida%i .!
Ce pro-tilor le da%i 2irtu%i!
Ji elo2en% elor 7u%i!
Ce pe ri fae%i 2irtuo-i
Ji patrio%i pe tilo-i!
Cre# nu ru 2 potri2i%i u o7ul e 7-a #ugr2it!
4au u 2estitul Carale*i>! redator are a trit!
.
>
C ade2ru-ade2rat
$ste prea lesne de aflat/
C n-au de6t s ia pe dos
$ 2or0a de andida%ii pentru Hi2anul ad-*o F.855G.
An trei sila0e/ Za*aria Carale*i F7. .85DG fusese diretorul Bga#etei se7iofi%ialeE
?estitorul ro76nes.
"3$Z(( J( ":3ZK .95
C6te a sris el de prisos!
J-atuni pot fi &nredin%a%i
C n-au s fie &n-ela%i.
Cat6rul u lopo%ei
Heun#i un 2ar de sat
Cat6rului i-a at6rnat
4al0 de lopo%ei!
;u7indu-l el &ngri'itor
Ji &nainte 7ergtor
Cire#ii de 2i%ei.
Ans ur6nd s-a-nredin%at
C -i-a fut 7are pat
Cu 0ietul do0ito!
Care! 6t s-a si7%it
A-a &7podo0it!
4trig:E3! e noroR
An sf6r-it! iat-7 *e7at
+a gradul e a7 7eritat.
1eritul 7eu reunosut
He lu7ea toat e 2#ut.
Au7 de sus a7 s trate#
4oiul do0itoes/
"e ni7eni nu 7ai salute#
Ci prea 7 u7iles.E
A-a #i6nd! a-a fu!
Ji plin de &ng67fare
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU .98
$l lopo%eii &nepu
4-i sune foarte tare/
A-a de tare &i sun!
C6t 7intea i se rsturn/
Ji el are 'une fiind
Treea de a7 s7intit!
Au7 7ai 7ult &70tr6nind
He tot a-nne0unit.
Cu7 sooti%i -i du7nea2oastr!
Har eu g6ndes -n %ara noastr
4e afl a-a dregtor!
;u7it *iar exelen%!
Ce u at6rul suntor
"oate da onuren%!
Care se rede o7 de stat!
C*iar -i politi &nse7nat!
Ji are netgduit
He lopo%ei este s7intit.
$"(G:A1$
(
Un os6ndit la 7oarte pentru o 2in 7are
:uga pe un prieten s fa &nerare!
Ca unul e la urte a2ea 7ult putere!
He la prin% sau 7ini-tri iertarea lui a ere.
BAR rspunse aela! nu te pot a'uta!
"entru de a- fae-o! eu te-a- o7pro7ita.E
"3$Z(( J( ":3ZK .99
((
Celui e sria poe#ia este
o 0oal neleuit
Har! 0oala poe#iei este neleuit:
Ai #is -i tu-n 2ia%a-%i un singur ade2r/
Ho2ad la aeasta e 7u#a-%i ea poit!
Ji 2ersurile tale! are se trag de pr.
He-at6ta 2re7e lu7ea &-i 0ate 'o de tine!
Ji-n lo s pui silin% a sri e2a 7ai 0ine!
Hin #i &n #i 7ai tare te 2# -*iopte#i.
Ce dotor a-a 7are poate s se gseas!
He a ta ne0unie s te t7duias!
4au el pu%in s fa &n pro# s 2ise#i .P
(((
Hlui XXXX
1-a7 silit totdeauna s-7i do06ndes 0un nu7e!
Ji prin purtri instite s 7 instes &n lu7e!
)r s a7 76ndria s #i -a7 i#0utit.
Har de 6nd luai -tire tu! --al%ii a tine!
1 defi7a%i &n o0-te -i 2or0i%i ru de 7ine!
Anep s 7 re# singur de eea e-a7 dorit.
(?
Un preot u2ios
3dat spo2edea
Un rai religios!
. Alu#ie la 2isul lui $liadeP
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >00
Ji astfel &i 2or0ea:
BA'ut! do7nul 7eu!
"e 6%i srai gse-ti!
Ci *iar pe Hu7ne#eu
Antr-&n-ii &l inste-ti.
Jtii eea e-a grit
Al lu7ii #iditor!
C erul e gtit
He 7o-tenire lor.E
- B3R da e a-a! rspunse 7ul%u7it
Ael spo2eduit!
;ii o gri' s n-ai! u2io-ia-ta/
Ci 0unul Hu7ne#eu de 7 2a a'uta!
$u &%i fgduies
"e to%i supu-ii 7ei de rai s-i pregtes.E
?
An iad! 7ai deun#i! 6%i2a rposa%i!
Care &n 2ia% treeau de-n2%a%i!
Hduser 'al0!art6nd er
4 se pedepseas 'up6nul ?oltaire!
"entru 6te rele de d6n-ii 2or0ea!
Atuni 6nd tria.
BHo7nilor! strig ?oltaire 76nios!
Cal0a e a%i dat este de prisos/
Ce pedeaps-7i 2re%iP e ru &7i dori%iP
$u 2 sootea7 destul 7ul%u7i%i!
C6nd &n ,uure-ti! dup u7 2-a7 spus!
Hoi 2r'7a-i ai 7ei -ti%i u7 7-au tradus ..E
. $ste 2or0a! pro0a0il! de $liade! are tradusese tragedia 1a*o7et F.83.G %i de ?. "ogor!
tradutorul @enriadei F.838G.
"3$Z(( "3"U+A:$
C6nte 2e*i
+a urte la 4tefan-?od
4-au str6ns 0oierii la 2or0/
4tau &n*i-i! se sftuies:
3sta-ii la u-i p#es.
Cre#! 2reun 0ine nu gtes!
Ce -tii e 7ai nsoesR
S B,e%i! 0oieri! -i ospta%i!
Ji &n ur7 2 ula%i!
Ji 2 sula%i &n pr6n# 7are
4 plea%i la 26ntoare
Hup psri gl0ioare!
Ce sunt lesne la 26nare
Ji u-oare la purtare!
C6nd &%i a2ea 2reun #or 7are.
;oi le 26n7 asud6nd!
(ar 2oi pe saltea -e#6nd!
Ci ne 'upui%i pe noi
Ji 2-70og%i%i pe 2oiR
Ha-2a Hu7ne#eu el 7are
4 fae7 noi 26ntoare!
Cu flintuli%a-n spinare
Hup or0i u 0ar0a 7areRE
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >0>
C6ntee de peste 3lt
(
)oaie 2erde aluni%!
Aoli fa! leli%R
)ire-a-%i pieptu-o grdini%
Ji %6%ele lu0eni%
Ji gura o f6nt6ni%!
1selele pietriele!
Ji 0u#ele g*i#durele!
Ji li70a o iuturea!
4-adpi pe neia din ea!
4eara -i di7inea%a!
"este #i! totdeauna.
((
Antre 3lt -i-ntre 3lte%
:srit-au nuule%!
;uu-i 7are! frun#a rar/
4tr6n-i-s to%i uii din %ar
Ji 6nt de se o7oar.
(ar 7ai sus! pe r7urele!
C6nt dou turturele!
Ce sunt 76ndru%ele 7ele.
Har &n 26rful nuului
C6nt puiul uului
"3$Z(( J( ":3ZK >03
:-*ir&ndu--i penele!
Ca 76ndra sprinenele!
Ji tot 7i-a din odi%
Ca 76ndru%a din ro*i%.
(((
C6nt uul! se rote-te/
;eia se ltore-te.
)oaie 2erde slioar!
Clator e-ti! fra%ioare!
;u 7 pune la uitare!
;ii la pl6ns a7ar de 'ale!
C6t &i fi -i-i fi pe ale.
)oaie 2erde usturoiR
A pleat neia de 'oi...
"ar 7i-e de-un an! de doi.
(?
He nu %-ar fi leleo! dor!
;-ai 2eni dup o0or!
Tre7ur6nd u apul gol.
He nu %-ar fi! leleo! 7il!
;-ai 2eni dup gradin!
Tre7ur6nd! u fura-n 76n.
He-a- 7uri de dor! de drag!
T6rg u fete nu 7ai fa!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >0<
C-a7 faut eu t6rg u tine
J-a7 pierdut firea din 7ine.
?
)oaie 2erde ar%ra-!
Te iu0ii de opila-
J-au7 te dui -i 7 la-iR
AoleoR e fo 7 alR
;eia 7 las -i plea
Ji 7i--i tree prin du70ra2
Ji pe 7ine nu 7-ntrea0!
"ar-a- fi de nii o trea0.
?(
+ele! e pg6n e-ti!
"e la 0iseri trei
Ji nu fai o sf6nt rue!
C6nd pe 7ine 7ort 7 due.
?((
Ha-%i este! nei! dor!
H-7i 0as7aua ta odor
Ji-n 0as7a un leu-or!
4-7i 0ote# un fini-or!
Ji s-i pun nu7ele tu!
;u7e dule a -i-al 7eu!
C6nd 7-o prinde dor de tine
1i-oi striga finul u 0ine!
"3$Z(( J( ":3ZK >05
Zi -i noapte l-oi striga
Ji pe o*i l-oi sruta.
?(((
;u -tii! 2ein! e2aP
1-a-70oln2it ne2asta.
S ,a eu -tiu! 2eine! 0ine!
+eaul tu e-n s6n la 7ine.
S ;u -tii! u7tre! e2aP
4-a-70oln2it ne2asta.
S (a poru70 -i f la 7oar!
C ne2asta %i se soal.
He-ar da Hu7ne#eu o sloat
4e gse-ti la 7oar gloat!
4 -e#i o lun-n*eiat!
Ji poru70ul s se 7oaie
4 nu trea prin pisoaie.
(=
Cuule%! unde-ai iernatP
"este Ciu! la ?adul lat!
Antr-un tun afu7at.
C6t e Clado2a de 7are!
@a# a 4i0erelul n-areR
4i0erelu-i 7ititel
J-a-7puiat dragostea-n el.
Hragostea e-a2ea7 odat!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >0D
G6ndea7 7oartea ne-o desparte
J-o grdin u 0uate!
4 nu 7ai a2e7 pate!
J-o leas de 7rini!
Ca s nu 7ai fi7 2eini.
=
)oaie 2erde 7r 7u-at!
He 6nd neia 7i-a pleat!
)ura-n pod a7 arunat.
He 6nd neia 7i s-a dus!
Trei fire pe fus n-a7 pus.
=(
,at-te ruea de uR
C6nt-7i 0ine te-7pu-.
Ji te-7pu- -i te 7n6n!
;ii fript 0ine! nii srat!
;u7ai prin enu- dat.
=((
,l! rtogelele
)i-le-ar 0tut stelele!
Gardul u nuieleleR
,l! rtogelul tu
)i-l-ar 0tut Hu7ne#eu!
C l-ai fost pus la lo ru!
"e-o 7argine de p6ru.
"3$Z(( J( ":3ZK >05
:6ul 7are 7i-a 2enit!
Crtogel 7i-a n7olit.
,l! rtoagele noastre!
Cu7 stau pustie pe oaste!
4 le 2d nu le-a- unoa-te.
An rtogul de la 2ale!
:srit-a iar0 7are!
An rtogul din 7i'lo
1i-a rsrit 0usuio
Ji-7i 2ine a s-i dau fo.
A7 pus fir de trandafir
Ji n-a ie-it nii un fir!
"ar-a fost 76na de sare!
C e pun nu 7ai rsareR
=(((
)run# 2erde otr%el!
"e deal! pe la Corl%el
)uge dorul 7run%el
Cu dragostea dup el.
Unde te dui! doruleP
+a 2oi! pui-orule!
4-7pr%i7 dragostele!
C6t la 7ine! -i la tine!
4 tri7 a76ndoi 0ine.
=(?
)run# 2erde 7rine!
;-a lsat Hu7ne#eu 0ine.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >08
)ru7osul fuge de 7ine
Ji ur6tul alea-7i %ineR
=?
)run# 2erde 7rine!
4-a dus neia! nu 7ai 2ine!
Tuturor le pare 0ine!
;u7ai 7ie-7i pare ru
C-a fost puiu-orul 7eu.
=?(
)run# 2erde de sipi!
,ine-a fost u ne2esti
Ji prin sat u i0o2ni.
;e2asta te pri7ene-te!
(0o2nia te-nl#e-te
J-ini7ioara 2oios re-te.
=?((
)run# 2erde de sear!
(0o2nio de-ast-2ar!
?in s ne iu0i7 iar.
He iu0it s ne iu0i7!
;u7ai a76ndoi s fi7
Ji de dragi s ne fi7 dragi!
Har nde'de s nu tragi!
C nde'dea de la 7ine
"3$Z(( J( ":3ZK >09
$ a s6r7a de su0%ire.
C6nd o-ntin#i pe 7rine
Ji 7i-o 0ate 2&nt u rou
4e despi s6r7a-n dou.
=?(((
)oaie 2erde alo7fir!
A7 i0o2niel opil
Ji 7i-l *ea7 Constantin.
Hu-7anii 7i-l pun la 0ir
Ji nu-l pun a pe-un opil!
Ci 7i-l pun a pe-un 7a#il.
$l de fria 0irului!
He groa#a #apiului!
Treu 2adul Ciului.
=(=
)oaie 2erde de areu!
(0o2ni e-a2ea7 eu
;u se gsea-n sat la +eu!
;ii la +eu! nii la G*indeni!
;u7a-n sat la Co-o2eni.
+ei! de dragostea noastr
A rsrit po7 pe oast
Cu tot felul de odrasl.
3 s-l sap! s-l 0ag &n as!
:a7urile nu 7 las.
3 s-l sap! s-l 0ag &n tind!
:a7urile dau de grind.
.< "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >.0
==
16ndro! 6nd era7 iu0i%i!
To%i po7ii era-nflori%i
Ji dafinii-70o0oi%i.
He iu0it 6t ne-a7 lsat!
To%i po7ii s-au suturat
Ji dafinii s-au usat.
==(
Colo-n lun la pri2it!
Gsii pup#a-nflorit
Ji 76ndru%a 7ea 76*nit.
;u -tiu pup#a s-o rup
3ri pe 76ndra sa 7i-o pup.
)oaie 2erde 7rgrit!
"at -a7 &70tr6nit
J-&n 0ine n-a7 tritR.
==((
)oaie 2erde usturoi!
He %i-e dor! neio! de noi!
)-te negustor de 0oi
Ji 2ino-n ga#d la noi!
C-are taia -ase 0oi
. Ulti7ele trei 2ersuri par s pro2in din alt 6nte.
"3$Z(( J( ":3ZK >..
Ji din -ase 2inde doi!
Hoi &i 2inde! doi opre-te!
Hoi 7i-i d 7ie de #estre!
"e ro-ul -i pe pl2i%!
Cu7pra%i din 1e*edin%i.
"6n 0oii 2e%i to7i!
A76ndoi ne-o7 logodi.
==(((
)oaie 2erde 7rine!
C6t te %ii! 76ndro! de 7ine!
"oart-te pu%in -i 0ine!
C nu -tii 7oartea 6nd 2ine
Ji te ia de l6ng 7ine!
(ar 7ie nu-7i pare 0ine
Ji ple -i eu dup tine.
==(?
+una-afar-7i lu7inea#!
"uia-n as 7i--i oftea#.
3ftea#! pui! oftea#!
Toat lu7ea s te rea#.
3ftea# -i pentru 7ine!
C eu 7-a7 topit de tine
Ji 2# nu-7i 2ine 0ine!
C nu sunt pe-un lo u tine.
Aide%i! pui! s fugi7!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >.>
A76ndoi s pri0egi7!
C-au7 e 2re7ea de fug!
"6n-7i este iar0a rud!
Unde ali!
Ur7 nu fai!
Unde -e#i!
;u te 7ai 2e#i.
==?
,at-te ruea de 2ale!
Cu7 oi s r76i de 'ale!
)rTde glas de fat 7are!
)r 2oiniel lare.
C6%i &n tine se-nt6lnir
Hoi u doi nu se unir.
C6%i &n tine se 'uar
Hoi u doi nu se luar.
?ale lung! 2ale-ad6n!
Aii lupii 7 7n6n.
4ti! lupe! nu 7 76na!
"6nT s-7i 2d i0o2nia.
==?(
He te dui! nei! u 0ine!
4 iei -i dorul u tine!
Ji dorul -i dragostea!
+a 7ine n-ai e lsa.
Hu-te! nei! -i s 2ii
"3$Z(( J( ":3ZK >.3
Colea-ntre 46nt-1rii!
C6nd se oae 0oa0a-n 2ii
Ji-i 0ine de 2eselii.
He-i #0o2i peste-o lun!
1 gse-ti pe 67p ne0un!
Har de-i #0o2i un an!
1 gse-ti neagr 0u-tean.
==?((
Hu-te! neio! s te dui
"6n-i dea ro0 la turi!
4 te dui la 1area Al0!
4 tragi #iua la atarg!
Ji s-o tragi tot pe usat!
4 -e#i noaptea-n lan% 0gat!
4 -tii te-a7 0leste7at!
Ji s-%i fai ini7 rea
Cu7 ai fut-o pe-a 7ea.
==?(((
)run# 2erde 7rine!
3liolio! nei 1arine!
;u %i-e pat -i ru-ine!
;oaptea fugi de l6ng 7ine
Ji te dui l-alte strine.
Husu-te-ai -i la surata!
Ji te-a prii7it! -irataR
4urata 7i-e a o sor!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >.<
;u pot s dau s-o o7or.
He 7i-ar fi a o strin!
(-ar pl6nge 7-sa de 7il.
==(=
Trage! 0l! 0o0ii 0ine!
He-7i spune! neia 6nd 2ineP
He-ar da 0o0ii p6n-n nou!
;eia taie 3ltu-n dou.
He-ar ie-i 0o0ii la ini!
;u 7ai 2# pe neia ii!
Ji ple -i eu s-l gses
1ar s 7 prpdes/
Trage! 0l! 0oa0ele!
He-7i g*ie-te #ilele!
He la "a-ti p6nT la (spas
C6te nea#uri a7 tras.
===
C6nt uul s 7 du
Ji 7ierli%a s 7-ntor!
4 pun du-7anilor fo.
4pune-7i! ue! de-unde 2iiP
He la noi! de peste CiiP
Har de 0l e s-7i spuiP
S ,la ta e sntoas!
Jede la u70r -i oas!
"3$Z(( J( ":3ZK >.5
Ji lurea# tot pl6ng6nd!
Ziua! noaptea a-tept6nd.
===(
4pune-7i! 0l! -i-7i g*ie-te!
?oini de e-70tr6ne-te
J-a-a ur6nd se tope-teP
He u70letul dru7ului!
He 0taia 26ntului!
He arsura soarelui!
He gri'a argintului!
He-n2er#irea odrului!
He 6ntarea uilor!
4au de dragul 76ndrelorP
C 76ndrele pot 7ai 7ult!
$le te 0ag-n p76ntR
===((
He6t neia-n ale dus!
1ai 0ine la rue pus!
4 7 du du7inia!
4 ta76i pe neiu%a!
4 7 uit pe rue sus!
4 2# *ipul neii sris!
4 7 7ai 76ng6i de pl6ns.
He 6nd te-ai dus! 0ie%ele!
;-a7 7ai pus la g6t 7rgele!
;ii la oad pangliele!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >.D
?ai de patele 7eleR
Toat #iua 6nt -i pl6ng
Ji tot neia 7i-este-n g6nd.
===(((
He n-ar fi o*i -i spr6nene!
;-ar 7ai fi pate grele.
3*ii -i spr6nenele
)a toate priinele/
"entru o*i negri din ap
Treui Ciul fr 2ad!
"entru spr6nene din frunte
Treui Ciul fr punte!
J-a'unsei la puia 7ea!
He-7i rori ini7a.
===(?
;u 0leste7a uul! lele!
C s 'u7ule de pene
Ji se tr6nte-te de le7ne.
Ji uul nu-i 2ino2at
C 7ai la 7ul%i a 6ntat!
1ai pe to%i i-a 76ng6iat.
===?
Cuule! drgu%ule!
4urule! 76ndru%ule!
?ara 2ii! 2ara te dui/
4pune-7i! iarna e 7n6niP
"3$Z(( J( ":3ZK >.5
S 1n6n putregai de fag
Ji 2iu s 2 6nt u drag.
S Cuule%! pasre sur!
16na-%i-a- li70a din gur!
Ca s pot -i eu 6nta
4 fiu drag la puia 7ea.
===?(
(erte-i Hu7ne#eu patul
Celui e-a lsat oftatul!
C o7ul da oftea#
"ar se 7ai u-urea#.
He oftat e oftai tare!
Ji soarele #are n-are!
"ar eu l-a7 0leste7at
Ji de tot s-a-ntuneat.
Hu-te! dor! p6n e nor
+a puia pe deli-or
Ji-i spune stau s 7or.
===?((
"uio! pentru Hu7ne#eu
Ji pentru 0inele tu!
;u 7 tot %inea de ru
He la s6ni-orul tu!
C 7-ai 7ai %inut o dat
J-a7 #ut o 2ar toat!
He 7i-au pl6ns atuni de 'ale
C*iar -i iar0a de pe 2ale
Ji norii opri%i din ale.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >.8
===?(((
Au#i! lele! uul 6nt/
(e-i afar de-l asult!
J-asult u7 popa toa!
(e-i afar de te roag!
Te roag lui Hu7ne#eu
4 7oar 0r0atul tu!
4 7-nsor -i s te ieu.
===(=
+at-i! lat-i HunreaR
+as-o la p6rdalnia!
Ca pe ea s-a dus neia.
;u 7ai pl6nge! 1rioar!
C iu0itu-%i 2ine iar.
$l s-a dus u -ai 2e*e!
C6nd 0tea 26ntul de stre*e!
J-au7 2ine-n alta nou!
He taie Hunrea-n dou
Ji trage la opt lope%i.
(e-i! 1rioar! de 7i-l 2e#i.
=+
)oaie 2erde de 7alure!
+a 6riu7a din pdure
,ui ast#i! 0ui 76ine!
,ui patru#ei de #ile.
,ui pre%ul a trei ai!
"3$Z(( J( ":3ZK >.9
He 2in nu 7 sturai.
,ui pre%ul 7urgului
Ji ioltarul negrului!
Aflai sa%ul 2inului!
?inului! *ainului.
=+(
+uni%! luni%!
)a-7i o lu7ini%!
C a7 &nserat
+a u70r de gard!
Cu doi lu-ei
;egri! 7ititei!
Ji nu-s de furat
Ci-s de u7prat
He la noi din sat!
He la popa ?lad.
1rturie-a7 dat
(eslea ailor!
U-a gra'dului!
Hru7ul odrului.
=+((
Codri! odri! frate odri!
;u 7 da! odri! legat!
C ni7i nu %i-a7 striat!
;u7ai o ra-a7 tiat
Ji de ar7e-a7 at6rnat!
C le 0teau ploile!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >>0
:ugineau o%elele
An are-7i stau #ilele.
C6t odrul frun#a 7i--i %ine!
To%i 2oiniii tries 0ine/
Ha odrul frun#a--i las!
To%i 2oiniii plea-aas
+a opii -i la ne2ast.
C6t 7i-e odrul de fru7os!
(arna putre#e-te 'os
Ji 2oiniii stau ula%i
Ca ste'arii rsturna%i.
Codri! odri! lo iu0it!
;u te-oi 7ai 2edea-n2er#it!
4 #i -a7 &ntineritP
=+(((
Topitu-s-au g*e%ileR
3i s-7i aut ar7ele!
Ar7ele -i i-orii
J-oi s-7i adun -i feiorii.
Croie-te-7i! 7ai! roie-te!
Ji de lupte 7 gte-te/
Croie-te-7i de-un o7na
?erde a foaia de fag!
4-l port &n odru u drag.
Croie-te-7i! 7ai! 7a-!
C 7 *ea7 *ara70a-
4 7 puie 0ulu0a-.
"este ini#ei de 2oinii!
"3$Z(( J( ":3ZK >>.
To%i &nl%a%i u opini!
3pine de sftian!
;o'i%e de gitan/
Gitanul de 7tase!
A7pletit &n 6te -ase!
Cu poturii ro-iori...
Unde-i 2e#i! te iau fiori.
=+(?
Cine e 2oini! 2oini!
;u -a# a 2ulpea-n r6ng!
Ci s ias la olni!
)rT de-ar7e! frT de ni7i.
)ie potira aleas!
3 lo2es unde 7i-i pas.
Ai0 flint -i pistoale!
3 lo2es unde 7i-o doare.
=+?
C6nd 7 pri70la7 pe ulare!
A2ea7 &n pung parale.
4o0or6nd de pe ulare!
1-nt6lnii u fra%i &n ale!
Golii punga de parale
Ji strigai din gura 7are:
;u 2ede%i 2oi! fra%ilor!
;u 2ede%i! 2oiniilor!
C se iau 0anii la r6ng
Ji se *eltuies la 67pP
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >>>
=+?(
:u! 7ai! 7-ai 0leste7at
4 stau &n pu-a re#e7at
Ji prin odru &nfundat!
4 7n6n tot de furat!
4 fiu groa#a satelor
Ji spai7a potirelor.
1-a fut 7aia pe 7ine!
;u--i aude nii un 0ineR
1-a fut taia feior!
Ca s-i dau 2reun a'utor.
A'utorul e i-a7 dat!
Japte sate -a7 prdat!
Japte sate de pe 3lt
Ji 1e*edin%ul 7ai totR
=+?((
He 6nd 7aia 7-a fut!
4oarele nu 7-a 2#utR
HaleuR soro prioar!
Cprioar! surioar!
:oade poala odrului!
4 2d ra#a soarelui
"e 7u*ea u%itului!
"e oiful pistolului!
Ji pe oa7a 7urgului.
"3$Z(( J( ":3ZK >>3
C6nteul Cianului
)run# 2erde 7r re%es!
4tau &n lo -i 7 g6ndes:
Cu e s 7 arnesP
Cu arana 7o-ului!
He oarnele plugului/
"lugul este-o goang rea!
U70l de-a drtelea!
Cu ni-te oarne-ndrt!
1 lo2e-te tot &n piept/
;i-te le7ne &n2r'0ite!
;i-te 2ite prpdite/
;i-te le7ne-nrui-ate!
;i-te 0uate striate.
Au s-o fae!-au nu s-o fae!
Au de 2ar n-a2e7 pae.
1 g6ndii a s-o 0rodes!
1ai 0ine s 7 *rnes!
4 pun plugul! s 0r#des!
Unde-o fi r6ngul 7ai des/
4 trag 0ra#da draului
"rin u-a 0ogatului!
4-i dau 7iui dup ap!
4-l adu la plug legat!
4-i iau e a 6-tigat.
Arde-2 foul! iooiR
"une-2oi 76na pe 2oi!
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >><
Cu 7iua s 2 7oi!
C 2oi ne 0eli%i pe noi.
,ate 26ntul! 2isole-te!
$u de ga#d n-a7 nde'de.
Ci 7i-e ga#da-n 2alea rea!
1i-o p6nde-te potira!
"otira din 4latina!
,at-o 1aia "reista
Ji sf6nta Hu7iniaR
Line! ga#d! nu 7 da!
C %i-oi fae-o 7alotea
Cu florile &t pal7a!
4 se 7ire -i doa7na!
Ji doa7na lui Caragea.
Line-7 u7 ai %inut
4 7 2# 3ltul treut.
1i 0di%! 7i podar!
Greu de 7ine! greu --a7arR
Trage podul s tre 3ltul!
C ne-a7 prpdit u totul/
Trage podul 7ai la 2ale
C-%i arun un glon% &n -ale!
Trage podul 7ai de-a drept
C-%i arun un glon% &n piept!
1i-e degra0! nu pot s-a-tept!
Ji 7i-e 7urgul a7 ne0un!
Tree prin 3lt a pe dru7!
Ji 7i-e 7urgul a7 nerod!
Tree 3ltul a pe pod.
H-te! 7urgule! pe lat
"3$Z(( J( ":3ZK >>5
Ji 7 tree neudat.
)run# 2erde de lipan!
;-a%i au#it de-un Cian!
He un *o% de pitanP
,ea 2in de la 6riu7ari!
(a 7iei de pe la io0ani
Ji nu le d nii un 0an.
1i 0di% 6riu7ar!
4oate o oa de 2in!
J-&n una de pelin!
4oate una! soate dou!
4oate patru#ei -i nou.
4oate 2in de ne insti%i!
C-s feiorii osteni%i.
4oate! 7ri! 2in s 0eau
C 0une parale-%i dau.
Har de-oi sta s tot pltes...
+a e fo 7ai *aiduesP
Li-oi da! 7ri! ni-te pal7e!
Li-ar prea s&nt parale!
Ji %i-oi da ni-te 7iui!
Li-ar prea -s lei 0tu%i.
Ard-te foul de prunR
Ce-ai fut ra*iul 0un!
He-a ador7it (anu-n dru7P
(anule! iooi turit!
Ce te por%i nu7a-n argint!
Hin re-tet p6n-n p76nt!
Ci 7intea nu %i-a 2enitP
S (anule! Cianule!
.5 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >>D
+as-%i ne0uniile/
+as-te de ne0unii
C-a7 s-%i dau -i 0oierii.
S ;u-7i tre0uie 0oierii!
;u 7 las de ne0unii!
C e 6-tigi tu-ntr-o 2ar!
$u 6-tig nu7a-ntr-o sear!
Ji gea0a! 7ri! u70la%i
"e 7ine s 7-n-ela%i.
He-oi pune 76na pe 2oi!
He piele-o s 2a despoi
Ji din pielea dup ap
4-7i fa un to de 0ltag!
(ar pielea de la piioare
4-7i fa touri la pistoale.
3ltu-i 7i! 3lte%u-i 7are!
Tree-un pitan lare
Cu ini sute de tane!
Tot tane sptre-ti!
Unde d nu ni7ere-te
Ji pe Cianul gone-te.
Har Cianul e 2oini!
Jade la tulpin-n r6ng!
+a 0r6u u dou pistoale!
4trlues a sf6ntul soare!
Ji u flinta la tare!
)uge potera s 7oar.
":3ZK
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >>8
1e7orial de ltorie
Hup o preu70lare de o lun -i 'u7tate .! 7 &ntorsese7 &n
,uure-ti! lo o0i-nuit al re#iden%ei 7ele. ;-apuase7 &n s
7 sutur 0ine de praf! 6nd &7i arunai o*ii pe o srisoare
sosit de la (a-i! &n lips-7i. A7iul e 7i-o adresa >! infor7at de
7ai-nainte de 2oia'ul nostru! &-i arta prerea de ru n-a putut
s ne &nso%eas -i sf6r-ea #i6nd se 76ng6ie u ideea
literatura noastr se 2a &70og%i u 2reo produ%ie 2redni de...
;e&n%eleg6nd to7ai 0ine spiritul elor din ur7 fra#e!
on2oai &ndat onsiliul 7eu o0i-nuit! are se o7punea de
7ine -i de (oan G*ia! to2ar-ul ltor -i statorni prta- al
&nt67plrilor 0une sau rele. Aii itii 7en%ionata srisoare -i erui
opinia Adunrii/ to%i! afar de 7ine! &7i rspunser astfel:
BAn%elesul srisorii este tu tre0uie s desrii tot e ai 2#ut pe
la lourile pe unde ai u70lat.E 3 ase7enea opinie din partea
onsilierilor &n 'udeata rora a7 7ult &nredere fu s-7i a#
*6rtia din 76n. (deea de a fae o arte sau o 0ro-ur 7 u7plu
de fiori! neunosute oa7enilor ferii%i are n-au #ut niiodat
&n ispit de a se nu7i autori! a s ia un rang pe poli%ele li0rarilor/
i fieare autor e se tipre%te! o dat sau de dou ori! -i fae a
se 2or0i de d6nsul! par ar lua o &ndatorire tre pu0li! -i fieine
se rede &n drept a-i ere sooteal de &ntre0uin%area ti7pului!
6nd el! e ar putea s fa la 7ul%i aeea-i &ntre0are! n-are ura'ul
.
>
Cltoria fut &7preun u (on G*ia &n 2ara anului .8<>. 3 parte a aestei ltorii
este desris &n 1e7orial.
"ro0a0il! ?. Alesandri.
"3$Z(( J( ":3ZK >>9
nii a des*ide gura! fiind sigur ar au#i drept rspuns srisul
nu este trea0a lor. Har a s 7 &ntor de unde please7! ideea
de a fae o arte 7 u7plu de fiori: sper6nd &ns 'udetorii se
2or fi &n-elat! a ni-te 7uritori e sunt! 7 arunai &ntr-un fiaar.
-i ie-ii pe uli%.
Aeasta era la 30 august.8<> >! #i -i sear &n are toat suflarea
era datoare s se 0uure: toate uno-tin%ele e &nt6lnea7 &7i
strigau de departe: BS AR te ai &ntors de la 7nstiri. S Au7 s
7ai 2e#iR 3 s 2iu s-7i ar%i e ai lurat pe aolo.E An sf6r-it!
#rii pe (. ?resu! are! a7esteat &n 7ul%i7ea e pri2ea u
gurile sate o ptoas lu7ina%ie! prea a alerga dup 2reun
2ers pierdut sau dup 2reo opili% de .D ani-ori.
$l ase7enea 7 opri -i-7i eru s 2a# 2ersurile e nu le
fuse7. Atuni &n redin%a a7iii 7ei a2eau dreptate -i
sunt negre-it os6ndit s desriu 2oia'ul nostru! 7 &ntorsei aas!
sigur lu7ina%ia &-i poate ur7a ursul fr de 7ine.
Apoi se &nt67plase s fiu -i a7 suprat &n seara aeea! -i-7i
era tea7 s nu 7 2a# astfel 'andar7ii poli%iei! are p#eau pe
uli%e! -i s sooteas u gre-eal sunt o7 &ndrtni! are nu
se 0uur de feriirea pu0li/ 'andar7ii au pentru 7ine ni-te
fiori deose0ite! are &7i adu a7inte a7 pri7it odat 2i#ita
unui o7isar -i unui pitan de doro0an%i -*iop! are 2enea u
7ult pleiune s-7i ear *6rtiile! a s 2a# e a7 sris! fiind
7ari a7atori de literatur/ -i de atuni 2ederea unui o7 al poli%iei
&7i fae i7presia unei o7i#i e ar dea pe 7ine! adi de#gust
-i utre7ur.
Aas 7 g6ndii serios la datoria e &7i do2ediser a7/ dar
s &n-el speran%a unora are a-teptau 2ersuri! a s e2it
. Trsur de pia%! 0ir'.
> An 30 august ade 4f. Alexandru! patronul lui Alexandru G*ia! do7nul de atuni -i
du-7anul partidei na%ionale.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >30
0nuielile altora! are nu prea red ade2rurile poe#iei Fu toate
pro#a este ase7enea de 7iniunoas! u ose0ire nu7ai
7iniunile elei dint6i 76ng6ie ini7a -i &nal% sufletul! iar ale
elei din ur7 sunt a7are -i pgu0itoareG! 7 *otr6i &n fine s
sriu 2oia'ul 7eu &n li70a'ul dlui Courdain .! -i &nepui astfel.
Hin opilria 7ea au#ea7 2or0indu-se de 7nstirile de peste
3lt! de po#i%ia lor! de 7un%i &nal%i! de pe-teri 7inunate! -i si7%ea7
un fel de ru-ine nu le uno-tea7! eu are unos u ose0ire
toate uli%ele -i 7a*alalele apitalei. A-a gsind pe (oan G*ia u
aeea-i dorin%! *otr6r7 s fae7 &7preun o expedi%ieune! el
u un uget de -tiin% >! iar eu a si7plu pri2itor al naturii sl0atie
-i ad7irator al eroilor are au #idit aele sfinte loa-uri.
"6n a nu plea! a7 gsit de u2iin% s ne &nar77 u e2a
reo7anda%ii! neaprat tre0uinioase a s ltoreas ine2a
&n %ar la noi! -i ne-a7 adresat pentru aeasta la dl ?. 3! de a
ruia 0un2oin% ne redea7 siguri/ se poate &n%elege &ns 7irarea
noastr! 6nd el ne rspunse tre0uie 7ai &nt6i s ear 2oie de
7ai sus! i sunte7 a7 0nui%i -i poate s nu fie plut
&ntreprinderea noastr. H6ndu-ne u aeasta s &n%elege7
a2ea7 de g6nd s o7plot7 2reo rsoal u pa-niii louitori
ai oltarilor. ;e-a7 7irat &ndestul de o reputa%ie u#urpat! are a7
do06ndit-o fr s o ut7! -i aeasta ne-a fut s g6ndi7
da li0ertatea presei ar fi fost e2a 7ai &ntins! noi a7 fi putut!
fr a atinge gu2ernul! nii religia! nii 7orala! s de7as7 pe
.
>
3
+i70a'ul dlui Courdain - pro#. Hl Courdain! persona'ul prinipal al piesei lui 1oli_re!
,urg*e#ul gentilo7! afl6nd de la profesorul su de filo#ofie orie propo#i%ie 2or0it este
Bpro#B! exla7: BHe 7ai 0ine de patru#ei de ani fa pro# fr s -tiuE Fatul ((! sena (?G.
1e7orialul tre0uia s uprind -i o relatare -tiin%ifi! datorat lui (on G*ia! pe
2re7ea aeea profesor de 7ineralogie la (a-i.
A. ?ilara! o7 politi! 7inistru al )inan%elor su0 Al. G*ia! al Custi%iei su0 ,i0esu.
"3$Z(( J( ":3ZK >3.
aei are in2entea# ase7enea alo7nii! e interes gses &n ele!
6t de 2t7tor e soiul aesta de oa7eni! e deose0ire exist
&ntre 0reasla spionilor -i alo7niatorilor neru-ina%i! dintre are
ei dint6i se 7rgines a repeta eea e aud! -i u7 un gu2ern
are &-i unoa-te interesul -i onsult opinia pu0li tre0uie s
trate#e pe ei dint6i/ dar pentru lururile 7ergeau altfel! aeste
refle%ii le-a7 pstrat pentru noi.
A-a! iu0ite ititor! fr s 7ai a-tept7 de#legarea! e putea
s nu 2ie! iat-ne &ntr-o fru7oas trsur Falea- are nu era a
noastrG! alerg6nd pe dru7ul el 7are al po-tii! tra-i sau 7ai
0ine t6r6i%i de opt ai e a2eau 7ult greutate s se t6ras singuri.
Ar fi de prisos s 2or0es de starea po-tiilor: i prea pu%ini
sunt are s nu -tie de 6te ori se de#nod -treangurile! Bde 6te
ori se rup *a7urileE -i 6%i ai r76n pe dru7 de la o po-t p6n
la alta/ &ntru aeasta . nu ni s-a &nt67plat ni7i 7ai neo0i-nuit
de6t altora/ dar t6nd despre lururile o0i-nuite! nu 7 pot
opri de a spune &n treat 6te2a a7nunte are ne-au interesat.
Cpitanul de la a >-a po-t! nu7it ,aiul! pe dru7ul 4latinei!
era un o7 foarte glu7e%/ el a2ea 2reo #ee 6ini de o grsi7e
nepilduit! are ne-au pri7it u ltrturi 2rednie de 6inii ei
7ai 2esti%i &n istorie. Contrastul grsi7ii lor u sl0iiunea ailor!
din are aduseser7 u noi nu7ai ini! ne fu s &ntre07
priina! i 0nuia7 poate pitanul! a0u#6nd de puterea sa!
&7parte la 6ini nutri7entul e se u2ine ailor/ dar el! &n%eleg6nd
ugetarea noastr! intr &n odaie fr s rspun#! -i ie-i &ndat
&nrat u o ondi: BC6t pentru 6ini! #ise! -ti%i d2. nu
7n6n f6n/ a-a 7 pute%i rede i-a7 &ngr-at eu -i ltorii
e tre pe aii/ iar pentru ai a7 fut 7ai deun#i un raport la
as! art6nd starea lor -i er6nd adugire la *ran: iat rspunsul
. Antru aeasta - &n pri2in%a aeasta.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >3>
e a7 pri7itE. Atuni ne iti un ordin al asei! &n are &l do'enea
stra-ni pentru ererea lui -i &i porunea s nu 7ai dea re#76nt
la 7iniunile surugiilor! are se siles s-i do2edeas pentru
interesul lor sunt aii sla0i. B;eput6nd &70unt%i starea ailor!
ur7 pitanul! 7 siles s &70unt%es pe a 7ea -i a 6inilor.E
Ji ade2rat! dup rotu'i7ea o0ra#ului su! putea 'udea ine2a
a dosoperit pentru aeasta el 7ai 0un 7etod. A-a! 7ul%u7i%i
de on2ersa%ia lui! &i poftir7 sntate -i plear7.
$ra ini ore dup-a7ia#/ a0ia a2user7 ti7p s a'unge7 la
po-tia de la Talpa! unde *otr6r7 s petree7 noaptea/ o0or6ndu-
ne din trsur! 2#ur7 dou aruri de triu7f are deorau
ele dou intrri ale po-tii. Aeast 2edere &ntr-un lo e poart
un nu7e fai7os! sris u s6ngele a dou na%ii puternie.! &ntoarse
g6ndul 7eu spre ti7pii treu%i/ &7i &n*ipuia7 sunt &n lagrul
2itea#ului &7prat are a splat ru-inea ar7elor ro7ane-ti >! -i
a-tepta7 s 2# a2ila ta0erei flutur6nd &naintea triu7ftorului 3.
Har ilu#iunea nu %inu 7ult! i louitorii po-tii! are n-au#iser
niiodat 2or0ind de dai sau de ro7ani! &7i spuser aele
aruri s-au fut de ur6nd pentru o onor. persoan 7inistru de
(nterne! are &n ade2r n-a triu7fat &n ontra ni7ului <! dar a
0tut pe 7ul%i surugii! tre6nd pe aolo! luru e fea totuna
dup prerea lor. An-ela%i &n ilu#iile noastre! utar7 un lo unde
s ne pute7 despgu0i u so7nul/ un u70rar su0 are se odi*nise
strluita persoan ne ser2i spre aeasta. ;e flata7 u speran%a
.
>
$ste 2or0a de lupta dintre ro7ani -i dai de la Tapae! &n anul .0. Fnu .00! u7 notea#
7ai 'os AlexandresuG. 4ituarea la Talpa a 0tliei e gre-it.
:o7ane. 3 ar7at ro7an ondus de Corneliu )usus fusese ni7iit de dai pe
3
<
2re7ea &7pratului Ho7i%ian F8D885G/ o a doua ar7at! ondus de &7pratul &nsu-i!
fusese &nfr6nt &n anul 89.
Traian la anul .00 dup @ristos. Croniarii difer asupra loului aelei lupte Fn.aG.
;i7nui.
"3$Z(( J( ":3ZK >33
su0 un ase7enea aoperi- ne 2o7 odi*ni 7ai 0ine de6t a7
7erita/ dar ai &n o a7gire: a2ur7 ur6nd prile'ul s ne
&nredin%7 ei 7ari dor7 adesea pe g*i7pi/ lig*ioane de
purii ne-au 7unit toat noaptea: sootea7 Hee0al -i o-tirea
lui! e redea la 7ete7sio# .! au &n2iat negre-it su0 for7a aelor
insete! a s ne pedepseas! i nu putea7 rede era7
aeasta din partea ar7atei lui Traian! are n-ar fi a2ut nii un
interes s--i fa o glu7 din repaosul nostru! pedepsind fr
7ilosti2ire pe ne2ino2a%ii -i de0ilii si strnepo%i.
A doua #i! foarte de di7inea%! ne gr0ir7 a &n*ina arurile
de triu7f geniurilor e triu7faser de pielea noastr -i a plea u
repe#iiune! fr 7ar a &ntoare o*ii spre loul de os6nd. "e
la a7ia# sosir7 la 4latina! ora- 2e*i! dar el 7ai ane2oie de
2i#itat e a7 2#ut 2reodat. :isipit pe oastele dealurilor e &l
&non'oar! ora-ul &nf%i-ea# o 2edere &7pestri%at! -i poate
7ul%u7i pri2it de departe/ &ns ele 7ai 7ulte ase! dup
po#i%iunea lor! sunt un fel de 0aterii are tre0uie s le iei u asalt!
&n periol de a-%i fr6nge g6tul! da din &nt67plare 2ei a2ea aolo
2reun a7i pe are s dore-ti a-l 2edea.
"e la anul .530 tria &n aest ora- un 0oier! anu7e ?intil! e
oupa postul de 'ude sau de 'udetor! dup u7 se #iea &n
idio7a> prin%ilor no-tri. 4i7%7intele lui religioase -i patriotie
erau &n genere unosute! i nu era sr0toare s lipseas el de
la 0iseri! -i nu era oa#iune &n are s nu dela7e &7potri2a
tiranilor lui 1oise ( 3. Hup 7oartea aestui din ur7! -i dup
. 1ete7psi*o#.
> (dio7a 8 li70a.
3 1oise (! do7nitor fidel turilor F.5>9 8 .530G! inter2ine! la poruna sultanului! &n
luptele interne din Transil2ania. BTiraniileE de are 2or0e-te Alexandresu sunt uiderile
de 0oieri din partida potri2ni do7nitorului. $ste la r6ndul lui uis &n lupta de la
?ii-oara de o ar7at tureas! adus de 0oieri &7preun u un nou do7nitor! ?lad
BAneatulE.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >3<
surta do7nie a lui ?lad al (?-lea .! are se sf6r-i &n undele
H670o2i%ei! alegtorii prin%ilor! a s &nete#e neunirea e
do7nea &ntre ei! deter tronul aelui 0oier din 4latina! -i ?intil
( fu unul din do7nii ei 7ai tirani -i 2rstori de s6nge >.
An surtul ti7p e #0o2ir7 aolo p6n s ne adu aii!
2#ur7 pe noul prefet! are treea &n 'ude%! oolit de o eat
&ntreag de doro0an%i. Tistul 3 sau -eful lor 2enea! &n ur7a trsurii!
%in6nd deasupra apului -i &nf%i-6nd fr ru-ine or-enilor 2ederea
unei 7o0ile 7isterioase! e da tuturor s &n%eleag dl 6r7uitor
este supus la sl0iiuni are &l apu adeseori &n 7i'loul t6rgului.
Au7 era aproape de :o76nia 1i <. Aeast parte a %rii e
ea 7ai 0ogat &n su2enire istorie: 7nstirile ei! pdurile! 7un%ii!
r6urile e o adap! toate poart un arater de sl0tiiune -i de
7rire/ 6nteele *aiduilor! tradi%iile populare! ostu7ul pitores
al pandurilor! toate arat un popor nsut pentru ar7e -i de7n
de a le purta. ?aloro-ii ,u#e-ti! no0ili a2aleri ai patriei -i ai
li0ert%ii! preotul )ara-! general al ro76nilor! 0tr6nul 1anta!
0anul Craio2ei! spai7a ttarilor -i a7iul lui 1i*ai ?itea#ul! -i
&nsu-i ael 1i*ai! fala o-tirilor -i eroul re-tint%ii! sunt fii ai
aestui p76nt.
(7paien%i dar de a 2i#ita teatrul at6tor &nt67plri 7ari! a
2edea loul na-terii at6tor 0r0a%i de7ni de o7e7orare! ne
pornir7 ur6nd de la 4latina -i sosir7 la 5 ore pe 7arginea
.
>
?lad F.530 8 .53>G 7oare &neat &n H670o2i%a. ;u7erotarea do7nilor este foarte
nesigur! de aeea nu 7ai lu7 &n disu%ie e2entualele erori ale lui Alexandresu.
?lad ?intil! fiu al lui :adu el 1are! a fost ales do7n dup 7oartea lui ?lad F.53>G/
are de luptat &7potri2a o7ploturilor 0oiere-ti! este &ns p6n la ur7 uis de 0oieri! &n
ti7pul unei 26ntori F.535G.
3
<
Co7andantul! petenia.
3ltenia.
"3$Z(( J( ":3ZK >35
3ltului! are &n ael lo este de o l%i7e a la >00 piioare .. Ai
p6n s trag podul! e se afl de ordinar > de ealalt parte 3! ne
oupar7 pri2ind un 7re% apus. 4oarele &non'urat de nori 2ine%i
a2ea o fa% s6ngerat -i for7a &n unde o oloan de aur e se
prea iese dintr-un 2ulan de flri. Apoi! 6nd fu aproape a
se asunde! norii r76-i deasupr-i su0%iindu-se -i &ntin#6ndu-se
a o p6n# de pian'eni! &i for7ar o diade7 strluit de diferite
ulori. ?alurile! u o -oapt &neat! se sfr67au de 7al! -i terea
7isterioas e do7nea &7pre'ur predispunea sufletul la ugetrile
7elanolie are ne uprinser! 6nd dup pu%in u70let sosir7
la loul nu7it Hrg-ani! lo unosut de iu0itorii petreerilor
pentru dealurile lui -i alitatea 2inurilor! iar de a7iii o7enirii
neferiite! pentru 7oartea at6tor atle%i ai li0ert%ii greilor.
;oaptea ne asundea 2ederea o0ietelor! dar erul era li7pede
-i stelele s6nteietoare preau a--i a%inti ttura spre 67pul de
re#0el. Hin 6nd &n 6nd! 6te unul din aele fouri are ltores
&n spa%iu se desfea din trie <! ls6nd dup d6nsul o ur7
lu7inoas! -i se o0ora a 2i#ita 0atalionul saru prefut &n %r6n.
A doua #i eretar7 u de-a7nuntul loul aela: nii o ur7
nu arta aii a fost &neputul luptei pentru li0ertate/ plugul a
treut peste oasele greilor! -i s6ngele lor nutre-te se7nturile/
o singur rue &nnegrit de ti7p e 7onu7entul e &l arat
louitorii are au fost 7artori &nt67plrilor de atuni. 4i70ol al
pii! ea une-te su0 u70ra sa pe turi -i pe re-tini! are se
odi*nes &7preun &n lini-tea 7or%ii! 7arele &7piuitor al
pati7ilor -i sf6r-it al luptelor o7ene-ti.
. Un piior e*i2ala u aproxi7ati2 o trei7e de 7etru.
> He o0iei Ffran%u#is7G Fn.a.G.
3 "6n atuni nu se fuse podul stttor Fn. a.G.
< ,olta ereas.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >3D
A7 au#it pe 7ul%i onda7n6nd entu#ias7ul unui istori! are
pune 0atalionul de la Hrg-ani &n aeea-i linie u 0atalionul
te0enilor .! spar%ia%ilor > de la Ter7opile -i garda &7prteas de
la Iaterloo 3. Cu toate aestea sunt de prerea lui: tre0uie s fa
ine2a o o7para%ie relati2/ tre0uie s 'udee o 7i o-tire
ru ar7at! strin de tot felul de tati! -i a26nd a se lupta &n
ontra unei 7ul%i7i de #ee ori 7ai 7are! e tot at6t de de7n de
laud a -i oastea aelei fai7oase 0atalioane are! &n fine! n-au
fut alta de6t a 7uri p6n la unul! a -i ei de la Hrg-ani.
Greia le este datoare onoarea &ntreprinderii/ ele din ur7 strigri
ale lor au 7i-at 7un%ii $pirului -i ini7a lui ,o%ari -i au fut s
nas solda%i din fieare st6n. Har oa7enii &n%eleg ane2oie -i
r6d 0uuros de &ntreprinderi al rora sf6r-it li se pare *i7eri:
nu7ai spiritul li0ert%ii ur7ea# un punt lu7inos prin 7ul%i7ea
ane2oin%elor: nu7ai el singur inspir ura'ul a se7na fr a
ulege/ -i aei are 7or pentru li0ertatea unei na%iuni sunt de7ni
a tri &n 7e7oria na%iunilor.
"u%in 7ai-nainte de 2alea unde odi*nes 'ertfele oa7enilor!
pe 7arginea unui pod! ne oprir7 la 2ederea unei 'ertfe a naturii
sau 7ai 0ine a &nt67plrii: aesta era un opil a de #ee ani!
nsut fr 76ini/ 7ila e el inspira era a7esteat de groa#: &n
loul u7rului drept a2ea un deget de for7a degetului el 7are
al 76inii! -i se slu'ea de d6nsul u o iu%eal deose0it. Ai
arunar7 un sfan%! are &l lu u gura/ apoi ple6ndu--i pu%in
.
>
3
Hin ora-ul Te0a! &n Greia entral/ &n lupta de la C*eronea! &n are )ilip al 1aedoniei
a &nfr6nt o oali%ie de et%i gree-ti F333 &. e. n.G! 0atalionul saru al te0anilor a fost
o7plet ni7iit.
4partanii.
Aii a fost &nfr6nt ;apoleon &n .8.5/ la aptul aestei lupte o7andantul gr#ii ar fi
rspuns unei so7a%ii: BGarda 7oare! dar nu se predRE
"3$Z(( J( ":3ZK >35
apul! &l arun dup deget/ &ntin#6nd piiorul! apu p6inea e
&i deter7 -i fr ea 7ai 7i greutate o aduse la gur. An po#i%ia
e a2ea atuni -i dup furia u are 7u-a din p6ine! se7na 7ai
7ult o fiar sl0ati sau o pasre arni2or! de6t fiin% u26nt
toare. An staturi unde 7i'loaele iert a a2ea instituturi pentru
ase7enea oa7eni nedrept%i%i de natur! aest nenoroit -i-ar
%ine 2ia%a &n2%6nd 2reun 7e-te-ug potri2it fault%ilor e &i 7ai
r76n/ dar aolo unde se afla! era periol a 7uri de foa7e -i de
frig! da stenii di7pre'ur nu ar fi &ngri'it de *rana lui.
An aeea-i #i sosir7 la 3nele-7ari .! unde fuseser7 pri7i%i
-i trata%i a ni-te 7ari prin%i! 7ul%u7it dlui 3ttetele-eanu >! are
%ine aele one -i u are uitase7 s spui 2eniser7 p6n aolo.
Hou #ile a7 &ntre0uin%at a 2i#ita lourile -i 7un%ii di7pre'ur:
pe 26rful lor se 2d dou 7ii s*ituri: unul fut de sptarul
1i*ai Cantau#ino 3 -i nu7it Titirei! spre 7ul%u7ire &n ti7pul
fugii sale &n Transil2ania! pe la .D55! s-a asuns 6te2a #ile &n
aele pduri -i a spat de sateli%ii< e Hua-2od pornise dup
d6nsul! -i pentru luaser sf6r-it nenoroirile fa7iliei sale/ iar
ellalt s*it! 7ult 7ai nou! s-a ldit de un lugr al ruia
nu7e nu l-a7 gsit.
(oan G*ia! &n6ntat at6t de 7aniera 6t -i de fru7use%ea
7r-i%ei5! i-a fut pe asuns portretul. $ de prisos s laud
talentul pitorului/ 2 spui nu7ai ! dup e 7i-a artat portretul!
. 3nele-7ari la :67niu ?6lii Fn.a.G
> (. 3ttetele-eanu F.595 8 .85DG! o7 politi! 7inistru de )inan%e su0 Cu#a-2od. $ra
un*iul! prin alian%! al lui (. G*ia.
3 4ptarul 1. Cantau#ino F7ort &n .5.DG a ldit! &n afar de Titirei! 7nstirea 4inaii!
Col%ea din ,uure-ti! )undenii et.
< 4olda%ii 7erenari! anga'a%i &n garda sau &n ser2iiul ui2a.
5 4o%iei 7ra-ului/ la onele de sare 7ra-ul &ndeplinea fun%ia de asier -i de
intendent.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >38
#i6ndu-7i este fe7eia 7ra-ului! pe are o 2edea7 &n tot
easul! 7-a7 &nredin%at a7iul 7eu este un 7are politi.! un
0un 7ate7ati>! un 0un 7ineralog! &n sf6r-it este orie alt
afar de pitor.
Hup aeasta! a s nu ls7 ni7i ne2#ut! ne o0or6r7 &n
on! are e de o ad6ni7e a de 30 st6n'eni 3/ se au#ise
gu2ernul a2ea de g6nd s ne-o dea drept la-! u prile'ul unui
o7plot *i7eri! -i &7i adu a7inte aeast idee era at6t de
&nte7eiat! &n6t 7ul%i are nu 7 2#user pe afar se 7irau
6nd 7 &nt6lneau! -i &n 7irarea lor a2eau un aer are prea a
#ie: BCe pat nu sunte%i aoloRE A-a nu 2rur7 s pierde7
oa#ia de a fae uno-tin%a unei 7ine at6t de trist pentru ei
are o louies -i at6t de profita0il pentru dl 3ttetele-eanu!
are o exploat <.
Hup aeasta ne adunar7 &n for7 de tri0unal a s eret7
rela7a%ia unui io0na- are se pl6ngea l-a lsat fe7eia sa/
f6nd toate protesta%iile de 0una sa purtare &n ti7pul unei surte
storii! on*idea #i6nd tre0uie s se &ndatore#e fe7eia a
2eni s louias u d6nsul. BHar e 2in &%i gse-tePE &l &ntre0ar7.
B;ii o 2in alta de6t nu 7ai 2a -i s-a &7plinit soroulE 8
BHar e soroPE 8 B"entru ! s 2ede%i d-2oastr! noi ne luaser7
u &n2oial s tri7 &7preun doi ani! -i! de ne-o plea! s 7ai
tri7/ au7! pentru ei nu-i 7ai plae! #ie s-a &7plinit
sorou! dar eu -tiu 0ine 7ai este o lun! -i a7 fut u d6nsa
*eltuieli de are tre0uie s 7 despgu0es.E S B"reotului are
.
>
3
<
"olitiian.
1ate7atiian.
"6n atuni 7ina nu era siste7ati -i te o0orai &ntr-&nsa u fr6ng*ia Fn.a.G. 4t6n'enul
era egal u aproape > 7.
$xploatea#.
"3$Z(( J( ":3ZK >39
2-a ununat spusu-i-a%i &n2oialaPE S B,a nu! pentru ! s 2ede%i
d2.! nu ne-a ununat nii un preot! nu7ai dup e a7 fut 2or0a
&ntre noi (lina s-a 7utat aas la 7ineE.
3 ase7enea de7orali#a%ie sau furialis7 . &n 7i'loul 7un%ilor
-i la oa7eni are n-au nii o idee de )ourier! ne-a fut s ne
g6ndi7 7ult la starea i2ili#a%iei noastre/ dar aeasta nu fu singura
distra%ie e a2ur7 aolo. Antre 7iii fun%ionari e 2enir s se
&n*ine &naintea dlui 3.! era unul &70rat 0oiere-te! -i dup aerul
su de 76ndrie prea a se sooti 7ai presus de6t to%i eilal%i/
&ntre06nd despre d6nsul! aflar7 se nu7e-te 0anul ;iolaie!
-i 76ndria lui nu este ne&nte7eiat! i este! sau a fost aproape
s fie 0an 7are/ &7pre'urarea ur7ea# astfel: el a2ea a7ii%ie u
un 0eiliiu > tur/ protetorul aestui tur! a'utat de desele
re2olu%ii ale saraiului! de2enit 2i#ir! -i prote'atul 7are *asnatar 3/
atuni ;iolae al nostru! 7erg6nd u unt -i u 7iere la Constantinopol!
rug pe a7iul su s fa e2a pentru d6nsul! -i aesta &l
reo7and 0uuros 7arelui 2i#ir. ;iolae dar se &n2rednii a
sruta poala aelui &nalt fun%ionar! are! &n onsidera%ia fa2oritului
su! &l &ntre0 e post este 7ai 7are &n %ar. BHo7nE! rspunse
;iolae. BJtiu! #ise 2i#irul! dar do7n nu pot s te fa! i el de
au7 este spri'i'nit de 7ai 7ulte puteri/ spune-7i &ns dup do7n
ine este 7ai 7are la 2oiPE 8 B1itropolitulE 8 B1itropolit s fii!
0reRE 8 B4 7 ier%i! &nl%i7ea-ta! dar aesta este un rang 0iseries
-i tre0uie s fie ine2a lugr -i s trea prin toate treptele/
apoi s fie onsarat de patriar*.E 8 B;u stri ni7i/ tri7it eu la
patriar* s le fa toate aestea &ntr-o #i.E 8 BHar aeasta ar fi
. )ourieris7 8 soialis7 utopi preoni#at de C*arles )ourier F.55> 8 .835G! soialist
utopi frane#.
> )un%ionar tur &nsrinat u str6ngerea 0eiliului S di'7 de oi &n %rile ro76ne.
3 ?istier! 7inistru de )inan%e! &n (7periul 3to7an.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU ><0
&7potri2a religiei noastre.E 8 B4pune dar rangul 7irenes el 7ai
7are.E 8 BAest rang este 0an.E 8 B$i 0ine: 0an s fiiRE Atuni
poruni de aduser un aftan de posta2 ro-u u are &70r pe
;iolae/ apoi &i dete o srisoare de reo7anda%ie tre prin%ul
Caragea.. 4osind &n ,uure-ti! ;. aduse srisoarea la prin%ul! are!
dup itirea ei prin drago7an! &i propuse s-l fa serdar > -i 2taf
de plai 3! dar el rspunse nu poate pri7i ni7i 7ai 'os de 0anie.
An #adar i-au dat s &n%eleag aeasta este &7potri2a legilor
%rii! e peste putin%. ;iolae nu se &nduplea. A-a! do7nul
supr6ndu-se! ordon s-l a-e#e &ntr-o ru% de po-t! -i &l porni
la o 7nstire/ iar 2i#irul &i rspunse reo7andatul su este un
*ain< -i ne7ul%u7itor tre Analta "oart! pentru are s-a -i
pedepsit. 5
4unt .90 de ani de 6nd! &ntr-o sear de toa7n ploioas -i
friguroas! trei lre%i ur7a%i fieare de 6te o slug intrau &n
str67toarea aestor st6ni: ptrun-i de ploaie p6n la oase! -i
sf6-iind u pintenii oastele o0osi%ilor ar7sari! ei arunau &n
ur7-le utturi speriate! se preau a fugi de o 7are pri7e'die.
4osind la loul unde este a#i 7ina! o luar &n st6nga pe 7u*ie -i
se &nfundar &n desi7ea ea 7ai &ntuneat a pdurii. B4 ne opri7
aii! #ise unul dintr-&n-ii are se prea 7ai &n 26rst! aii nu sunt
&n stare s ne 7ai du! al 7eu a #ut detot/ apoi pe st &ntuneri!
neunos6nd 0ine dru7urile! poate s de7 &n 2reo prpastie.E
8 B"rea 0ine! rspunse el 7ai 'une! eu &ns nu sunt lini-tit p6n
nu 2o7 pune piiorul pe *otarul Transil2aniei/ &7i e tea7 &n
.
>
3
<
5
(oan G*eorg*e Caragea! do7n al 1unteniei F.8.> 8 .8.8G.
4erdar 8 rang 0oieres inferior.
?taf de plai 8 -ef al unei di2i#iuni ad7inistrati2e.
Trdtor.
Aeast &nt67plare este po2estit -i de (on G*ia &n "refa%a la 4risorile tre ?. Alesandri!
dar situea# &nt67plarea la Clo-ani F1e*edin%iG.
"3$Z(( J( ":3ZK ><.
tot 7inutul s n-au# u70letul sateli%ilor lui Hua! dar &n sf6r-it
nu pute7 fae altfel.E Atuni desleaser to%i -i leg6nd aii de
opai se tr6ntir pe iar0! u apetele re#e7ate de 0uturugi -i
&nf-ura%i &n g*e0ele . e le slu'eau de 7antale. B$ frig aiiE! #ise
el 7ai 'une. BJi pt6iul 7eu nu e niideu7 7oaleE! adug
el de al doilea. BCpt6iul tu! 1atei! este 7ai 7oale de6t aela
e &l a2u la Znago2 nenoroitul nostru tat 8 rspunse el 7ai
7are 8 -i %ie! G*eorg*e! tre0uie s-%i fie 7ult 7ai ald de6t &n
te7ni%a lui Gr. G*ia! sau &n aeea are ne pregtea 6inele de
Hua >. An ade2r! fra%ilor! 6nd 7 g6ndes la relele e a suferit
fa7ilia noastr pe nedreptate! &7i 2ine s re# este o ursit
are gone-te ne&netat pe unele fa7ilii.E 8 BAsta poate s fie!
#ise 1atei! dar 6nd 2ei ereta 7ai de aproape! gse-ti unele
le p%i7 pe dreptate/ tatl nostru! are a fost o7 0un -i drept! a
fut %rii un ru u7 nu putea el 7ai 7are 2r'7a-: i-a dat un
do7n are a lsat-o &n sap de le7n3/ are a intrigat *iar &7potri2a
tat-su < -i l-a defi7at a s-l soat din do7nie! -i are a pltit
ftorului su de 0ine u 7oarte. )ratele nostru Hrg*ii
7i'loi ase7enea pentru un alt t6l*ar! -i plata &i fu tot aeea-i/
&n sf6r-it! nelegiuitul Hua este dator do7nia iar unuia din
fa7ilia noastr! -i de aeea noi au7 fugi7 &n %ri strine -i ne
asunde7 &n pustiet%i a ni-te ftori-de-rele.E
An astfel de on2or0ire petreur aei trei oa7eni o noapte
tul0urat! des*i#6nd ure*ea la orie #go7ot -i asult6nd u
0taie de ini7 -oapta 26ntului printre frun#e.
. G*e0 8 *ain lung 0r0teas.
> An &ntregul pasa' este 2or0a de luptele pentru supre7a%ie are s-au dat &n 1untenia! &n
a doua 'u7tate a seolului al =?((-lea! &ntre partidele 0oiere-ti ale Cantau#inilor -i
,lenilor. (nfor7a%iile lui Alexandresu pro2in dintr-o surs fa2ora0il elor dint6i.
3 Gr. G*ia.
< G*eorg*e G*ia.
.D "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU ><>
An nu se lu7inase de #iu -i ei erau lri pe poteile ele
7ai asunse ale 7un%ilor. ;oroirea &i a'ut ast dat -i a'unser
la *otar! de unde intrar &n Transil2ania. Hup 6t2a ti7p! soarta
fa7iliei lor -i a %rii lu o fa% #670itoare! su0 do7nia lui Jer0an
((! -i sptarul 1i*ai Cantao#ino! e se &ntoarse u fra%ii si! #idi
s*itul Titirei! &n loul unde au petreut noaptea &n 2re7ea
ne2oiei.
Hup o -edere de dou #ile &ntr-un lo unde ne afla7 foarte
0ine! -i unde a7 fi putut #0o2i 7ai 7ult! plear7 &ntr-un
dup-pr6n#! -i petre6nd noaptea &n ora-ul :67niul-?6lea! a
doua #i ne pornir7 la 7nstiri! dup e ne luar7 adio de la
dl 3ttetele-eanu! u are 2eniser7 p6n aolo! de la alea-a
d-sale! de la dule%ile d-sale! &n fine! de la toate 0unurile are fa
2ia%a 7aterial! pentru are fuser7 un dru7 de ool! e tre0uie
s fi o0osit pe ititor 7ai 7ult de6t pe noi.
Co#ia
Ca la trei ore deprtare de :67ni! pe un 0ra% de p76nt e
din poalele Carpa%ilor se &ntindea deasupra 3ltului! este #idit
Co#ia. Ca oper de ar*itetur! 7nstirea aeasta nu difer &ntru
ni7i de ele 7ai 7ulte. ;u7ai nu7ele fondatorului de-teapt
ni-te su2enire 7re%e! nutrite &n de #go7otul 2alurilor are
ud &naltele #iduri -i se &n*in &n treat %r6nii eroilor. He eealalt
parte a r6ului! un -ir de 7un%i aoperi%i de ar0ori for7ea#
7nstirii o statorni 0arier! are o apr despre rsrit -i opre-te
. +a un 7o7ent nepotri2it.
"3$Z(( J( ":3ZK ><3
ra#ele soarelui de a tul0ura fr ti7p. repaosul prin%ilor. 3ltul!
&n 7re%ele lui apriii! ai desf-oar u fal undele sale! ai
streur6ndu-se a un -arpe printre dou st6ni! e se par a se
&7preuna a s-i &n*i# dru7ul! &-i r#0un prin urlete
sl0atie de str67torirea e sufer! -i sprg6ndu-se u furie
de pietroasele lor te7elii! pare a le a7enin%a ! a'utat de
ti7p! 2a surpa odat ul7ea -i trufia lor.
An ea dint6i intrare! la u-a 0iseriii! este un tron de piatr! -i
2ulturul u dou apete %ine deasupr-i oroana regal. An ael
tron spun se odi*nea 1irea! are se afl pitat &nuntrul
0iseriii! 'une &n! dup u7 era 6nd a fondat-o .. 4tatura lui e
de 7i'lo! *ipul 0l6nd -i 2oios! o*ii 7ari -i al0a-tri! prul astaniu-
0lond -i 0ulat. 3 parte din &70r7intea lui e 2e*iul
ostu7 al a2alerilor ruia%i: 2e-76nt surt -i spat >! l%uni 3 -i
ul%i <! la genun*i are usu%i &n fir 2ulturi u dou apete! pe
deasupra poart 7antie ro-ie u 7arginar 5 de aur! -i pe ap o
oroan. ?alorosul do7n este &n7or76ntat &n 0iseri! &n ea
dint6i intrare/ dou 7ari pietre aoper 7or76ntul. (nsrip%iunea
uneia a &neput a se -terge! &n6t a0ia po%i desifra 6te2a u2inte
-i nu7ele 1irea! iar pe ealalt se ites deslu-it aeste u2inte:
BAii odi*ne-te 7aia Teofana lugri%! u fie-sa doa7na )loria -i fiul
seu ;iolae-2od! leat .<>5.E D Hesoperire nea-teptat -i plutR
)a7ilia lui 1i*ai ?itea#ul &n aela-i 7or76nt u 0tr6nul 1irea.
. +a .38D Fn.a.G. Tatl lui 1irea! :adu ,asara0! a &nte7eiat Co#ia! dar nii el! nii fiul
su Han n-au putut-o ter7ina. 1irea refae! pe 6t se pare! din te7elii! 7nstirea! prin
.388.
> 4a0ie u dou asu%i-uri! palo-.
3 G*ete! i#7e.
< Ciorapi.
5 ,ordur! ti2itur.
D Alexandresu transrie neoret! din 7e7orie.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU ><<
He-i o istorie #ie doa7na )loria a 7urit &n sla2ie la *anul
ttres! ruia se tri7isese &n dar de 4igis7und ,atori &n ur7a
0tliei de la ,oroslo .! dar se 2ede sau 1i*ai &nsu-i a reu-it s-o
sape u pro7isiuni tri7ise *anului prin deputa%ii si! sau :adu
Jer0an (! 7o-tenitorul tronului >! -i 0oierii %rii au li0erat-o u
dare de 0ani! re#6nd este o de#onoare general s se afle &n
76inile ttarilor fa7ilia unui astfel de o7. C6t pentru 7aia lui!
Teodora! pe are &n anul .599! &n ti7pul ute#toarei expedi%ii
&n Transil2ania! o tri7isese spre siguran% la Co#ia! este de re#ut
! a7r6t de 7oartea dureroas -i ti7purie a fiului su! dup
are ea 7ai tri doi ani! a &70r%i-at 2ia%a lugreas! -i s-a
&n7or76ntat aolo l6ng un prinipe de aeea-i fa7ilie 3 -i 2aloros
a -i fiul su.
Ai se pstrea# ase7enea o7e7orarea aelui prinipe
religios! a7i al sf6ntului ;ifon -i el 7ai fanati fondator de
0iserii <. A7 2#ut u prere de ru ! pentru o 7nstire u
2enit de < sau 5.000.000 lei! Co#ia nu era &ndestul de 0ine %inut/
pituri de ploaie -i-au lsat ur7ele pe pere%ii a7erelor elor
7ai 0une! -i lu7ina #ilei spera s intre ur6nd &n 0iseri prin
lourile ele 7ai oprite. "rintele (polit! eono7ul! are dup
uno-tin%ele sale ni s-a prut de7n de postul e oup! ne spuse
aeasta nu este ulpa egu7enilor din diferite ti7puri! -i spre
.
>
3
Anfr6nt de 1i*ai ?itea#ul la Guruslu Faug. .D0.G! ,`t*orM se retrage &n 1oldo2a/
tre6nd prin )gra-! rpe-te pe 7e70rii fa7iliei lui 1i*ai -i-i tri7ite *anului ttres.
:adu Jer0an a fost ales do7n de tre 0oieri! dup 7oartea lui 1i*ai! dar este &n2ins
de 4i7ion 1o2il -i silit s fug/ &-i reoup tronul &n anul ur7tor F.D0>G -i do7ne-te
p6n &n .D...
Teodora! 7a7a lui 1i*ai ?itea#ul! lugrit su0 nu7ele Teofana! nu este rud u
1irea el ,tr6n. Alexandresu se refer! pro0a0il! la desenden%a pro0le7ati a lui
1i*ai ?itea#ul din "tra-u-2od F.55< 8 .555G! are! la r6ndul su! ar putea fi onsiderat
din fa7ilia lui 1irea.
< ;eagoe ,asara0.
"3$Z(( J( ":3ZK ><5
do2ad ne &nredin% unii dintr-&n-ii au 7urit srai a Aristid
el Hrept .. Aeasta &ns nu oprea 0anii 7nstirii de a se *eltui!
i prin%ii egu7eni! spre a se %ine &n posturile lor! erau ne2oi%i
adeseaori s dea su7e 7ari la unele persoane. Antre0ar7 de e
u2io-ii prin%i nu--i dau de7isia din egu7enie 6nd li se erea
s &ntre0uin%e#e ru 2enitul 0iseriii/ dar o ase7enea a0nega%ie
de sine se pru a un luru peste putin% printelui (polit! -i a s
ne &nredin%e#e astfel 7erg lururile lu7ii ne #ise u ea 7ai
profund u7ilin%: B?e%i 2edea d-2oastr -i elelalte 7nstiri!
dar rede%i ! da la noi pi! la ,istri%a plou.E ;e7ul%u7i%i
de aeast ra%iune! era7 s rspunde7 prin 7ai 7ulte 7oralit%i!
6nd ne arunar7 o*ii la un aruntor de ap plin de ei 7ai
fru7o-i pstr2i! are 'u6nd -i srind se prea protestau &n
ontra i7prudentelor noastre u2inte. Aeast 2edere ne ptrunse
p6n &n suflet! opri ne7ul%u7irea pe 0u#ele 7ur7urtorilor -i
&7p spiritul nostru u starea lururilor de au7.
Hup un pr6n# de aelea e nu se -terg u-or din 7e7orie! ne
arun7 &ntr-o luntre! &nso%i%i de un 'une lugr! -i treur7 pe
7alul din dreapta! a s 2i#it7 un 7eto* > al Co#ii! nu7it
32edenia! e se afl pe oasta 7untelui &n desi7ea pdurii. Hup
e 7ergi 6t2a pe 7arginea r6ului! te sui pe un fel de galerie
tiat &n piatr! are negre-it fae parte din dru7ul ro7anilor/
apoi o sar u 6te2a trepte! iar-i de piatr! failitea# suirea
pe o 7rea% tera% 3! sp6n#urat a printr-un far7e deasupra
a0isului. Ai sunt st6nile e pri2ite din foi-orul 7nstirii se
par a se &7preuna a s opreas 3ltul. +a spatele terasei! pe
ul7ea 7untelui! se 2d r7-i%ele unei #idiri e se nu7e-te
. Aristide F5<0 <D5 &.e.n.G! o7 politi -i o7andant 7ilitar atenian. 4upranu7it Bel
HreptE pentru 7odestia -i oretitudinea sa.
> 16nstire 7i &n*inat alteia 7ai 7ari.
3 Teras.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU ><D
Turnul lui Traian! lo de o0ser2are de7n de aei oa7eni &n are
toate erau 7ari! 2irtu%i a -i ri7e.
Ca s 2or0i7 e2a u lugrul e ne &nso%ea! &l &ntre0ar7 e
76n puterni a fut ael dru7P BTraianE! ne rspunse el/ p6n
aii foarte 0ine! dar noi adugar7: BJi &n e ti7pPE 8 BAn ti7pul
6nd se 0tea u 1irea.E 8 BHar 1irea a trit u o 7ie de ani &n
ur7.E 8 BAeasta nu fae ni7i! Hu7ne#eu a putut s &n2ie#e
pe Traian.E
Ai printele ne ls fr u26nt! i! de-i se 2edea u-urel &n
istorie! dar era 0ine &nte7eiat &n redin%! -i &n ontra 7inunilor noi
nu ne putea7 pune. Ade2rat! ar fi fru7os luru s &n2ie#e 6%i2a
do7nitori are au fost aprtorii na%iunii! dar ia &n*ipui%i-2 pe
Lepe- -i al%i ase7enea lui ie-ind din p76nt a s ne 7elreas/
sunt &nredin%at ne-ar sooti oa7eni fr de gust -i n-ar lsa
s se piar# astfel datinile str7o-e-ti.. ;e tre0ui 7ai 7ult de o
or p6n s a'unge7 la 32edenia! 7i s*it louit de 2reo #ee
lugri -i fondat de 7itropolitul ?arlaa7>! pe la anul .D55! &n
ti7pul do7niei lui Hua-2od. "rin%ii! &n 0una lor 2oin% de a
ne arta tot e au 7ai interesant! ne duser la dou *iliu%i fute
&n piatr! are &n ter7eni 0iserie-ti se nu7es pe-teri: una din
ele! &n neter7inat! se lurea# u *eltuiala unui 0oier din
:67ni. A7 fut o0ser2a%ie prin%ilor u D00 de lei e #ieau
s-au *eltuit la d6nsa putea ael 0oier s fa 5 sau D a7ere!
6nd &n *ilia de piatr a0ia te po%i &n26rti. Har opinia prin%ilor
era u totul ontrarie/ ei onsiderau so0itura &n piatr a ea
7ai o7plet pro0 de u2io-ie -i el 7ai 7are ser2iiu e poate
.
>
+ipsa de legtur &ntre aeast fra# -i ea preedent se datorea# supri7rii unui pasa'
din 2ersiunea anterioar: BA- 2oi s 2# e ar #ie el! 6nd ar au#i ro76nii au un
:egula7ent -i nu este de 7od s se puie &n %eap.E
?arlaa7! 7itropolit al 1unteniei F.D53 8 .D89G! unosut 7ai ales a &nte7eietor al
unei tipografii &n ,uure-ti.
"3$Z(( J( ":3ZK ><5
ine2a s fa lui Hu7ne#eu. Cu un u26nt! un o7 are fae o
pe-ter! oriu7 ar fi trit &n lu7ea aeasta! este sigur ar fi
76ntuit &n ea 2iitoare. Aeste u2inte se7nau #ise a s ne
&nde7ne -i pe noi la ase7enea fapt/ dar din neferiire ne lipseau
-i 7i'loae! -i 2oin%a de a pune &n lurare &nde7nul. Ca s nu fi7
&ns re#u%i de eretii! ddur7 e2a prin%ilor a s ne o7e7ore#e.
BA2e%i -i e2a 7or%iPE ne &ntre0ar. BA2e7! dar pentru au 7urit
de 7ult i-au o7e7orat al%i preo%i.E 8 BAsta nu fae ni7i: noi
aii n-a2e7 nii o trea0 -i pute7 s ne rug7 pentru d6n-ii.E
Au7 era t6r#iu a s 7ai pierde7 ti7pul &n 2or0e! luar7
dar 0ineu26ntarea prin%ilor! pro7i%6ndu-le a ugeta 7ai serios
la fondarea unei pe-teri! -i ne &ntoarser7 la 7nstire.
Ziua &nepuse a se asunde dup 7un%ii de la apus! 7ai
lu7in6nd &n pu%in ul7ile ele din fa%. Apropierea serii da
o0ietelor ulori fantastie -i de-tepta nenu7ratele 2oi ale
singurt%ii. @otr6%i de a plea a doua #i de la Co#ia! ne 7ai
suir7 o dat &n foi-orul e d asupra 3ltului: de aolo preu70lar
7 uttura noastr pe de-ertele-i %r7uri! -i &ndeplinind
lipsa talentului u entu#ias7ul pentru gloria na%ional! pltir7
un tri0ut de laude 7eritate 2alorosului 1irea! prin poe#ia
intitulat: U70ra lui 1irea sau 3 sear la Co#ia.
1nstirea Hintr-un +e7n
1ul%u7i%i de 0una petreere de la Co#ia! ne pornir7 de aolo
&n dispo#i%iile ele 7ai 0une! -i &ntor6ndu-ne prin :67ni luar7
dru7ul 1nstirii Hintr-un le7n! are este &n deprtare a la
dou po-tii de la ea dint6i 7nstire. Heprt6ndu-ne de ora- -i
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU ><8
ls6nd 3ltul &n st6nga noastr! perspeti2a lu alt fa% : au7
n-a2ea7 a 7ai 2edea nii 7un%i &nal%i! nii ape 7re%e. :6uri
7ulte! dar 7ii! are urg &n deose0ite dire%ii! are ai se &7preun!
ai se despart -i se &nt6lnes iar! a s intre deodat &n r6ul el
7are! dealuri &n propor%ia apelor! dar &7podo0ite de r6nguri
fru7oase! &n sf6r-it! toate 7ii! dar toate o*ete -i elegante.
(at e &nt6lne-ti de la Co#ia p6n la 1nstirea Hintr-un le7n!
a-e#at ase7enea &n 7arginea unui deal.
Ca s lu7 lururile pe r6nd! tre0uie 7ai &nt6i s 2or0i7 de
tradi%ia e se pstrea# asupra #idirii aestei 7nstiri.
Cu 2reo trei#ei ani &nainte de a se #idi 0iseria! un io0an &-i
a2ea st6na &n loul aela pe oasta dealului. Antr-o noapte i se
&nf%i- &n 2is 1aia 16ntuitorului! porunindu-i s taie ste'arul
el 7are e era l6ng st6n. Cio0anul &ns nu sooti de u2iin% a
se osteni s exeute poruna: dar 2isul se repet &n 7ai 7ulte
r6nduri! a7enin%6ndu-l u pedepse are &l fur s se arate
asulttor/ a0ia lo2i de 6te2a ori u seurea! -i opaul! e era
se! #u. An 7i'loul lui se gsi o ioan pe are io0anul o aduse
la 0iseria satului/ dar noaptea! aeea-i 2i#iune i se art! porunindu-
i s fa 0iseri &n loul unde a fost opaul/ du6ndu-se la
ael lo! gsi iar-i ioana e dispruse din 0iseri. Atuni! a'utat
de to2ar-ii si! io0anul fu o 0iseriu% de le7n! e se 2ede &n
pe deal din susul 7nstirii/ pe rdina ste'arului este #idit oltarul!
-i 7ulte 7inuni s-au fut atuni de tre ioana aeea.
1ai &n 'os de 0iseria de le7n este un alt ste'ar 2e*i! nepot al
elui tiat! fiind se trage din rdinile lui: aesta ase7enea
fae 7inuni &nto7ai a rposatul un*iul su/ &ntre altele! este
una de are stari%a -i elelalte 7aii ne-au &nredin%at: ele spun
dar ! &n ti7pul oupa%iei ture-ti! pe la .8>>! unul dintre ei!
"3$Z(( J( ":3ZK ><9
a26nd tre0uin% de le7ne! a 2oit s--i fa pro2i#ie din opaul
el sf6nt. An #adar i s-a #is aeasta este o nelegiuire gro#a2!
turul are nu--i aduea a7inte s i se fi itit &n Coran ase7enea
lurri! s-apu de tiat / dar la ea dint6i lo2itur toporul &i
sri din 76ini -i el #u 7ort. Cpetenia 7usul7anilor! a s
r#0une nenoroirea 7ortului! &ndator pe 7aii de-l pltir u
trei sute lei! i! de-i era 0ine &nredin%at nu l-au tiat ele! dar
#iea astfel o ere dreptatea! fiind opaul este al 7nstirii.
Cel pu%in de aeast 7inune nu ne putur7 &ndoi! i toate
7aiile %ineau 7inte au pltit 0ani.
+a sosirea noastr aolo! gsir7 patru da7e raio2ene! are
fuser sf6ntul pelerinagiu pentru deose0ite priini. A7 a2ut
plerea a le &nso%i la 2i#ita e au dat 7inunatului ste'ar! din
are! u 7ult de2o%ie! au rupt 6te2a frun#e! s-au &n*inat! le-au
srutat -i le-a 0gat &n s6n.
1atei ,asara0! prin% religios! a ei 7ai 7ul%i din ti7pii 2e*i!
au#ind de aflarea ioanei de are 2or0ir7! fond pe la .D<0! &n
poalele dealului! &n 'osul 0iseriii de le7n! o fru7oas 0iseri! &n
are se 2ede ioana a pri7it s fie 7utat. He2o%ia redinio-ilor!
-i 7ai ales a fe7eilor redinioase! a &7podo0it u erei de
s7aranduri! oleturi. -i diade7e su7pe aeast 2e*e ioan!
&70rat peste tot &n argint de logoftul C. C67pineanul.
Anuntrul 0iseriii! &n dreapta! se 2ede un 7or76nt a ruia
insrip%ie a0ia se ite-te/ pe piatr! la ap! este spat o unun!
&n ea 2ulturul! -i de a76ndou pr%ile 6te un *eru2i7: aest
7or76nt este al fa7iliei tale! 2itea#ule Jer0an >! prin% de7n a te
. "arte a &70r7intei are &non'oar g6tul/ &n text pare s &nse7ne ZolierE.
> Jer0an Cantau#ino! do7n al 1unteniei F.858S.D88G! nu e &n7or76ntat &n aeast
7nstire. Alexandresu &l onfund pro0a0il u Jtefan Cantau#ino F.5.<S.5.DG!
are a refut 7nstirea.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >50
odi*ni &n sf6ntul la- #idit de 1atei ,asara0/ ti7pul -i oa7enii
%i-au lipsit pentru li0ertatea noastrR dar ro76nii &%i 2or fi
totdeauna reunostori pentru 0unele tale ugetri/ tu -tiai
lu7inile -i &n2%tura! 2r'7a-i ai tiraniei! s&nt prieteni -i rea#e7
al prin%ilor elor 0uni. 3olit de &n2%a%i strini! onor6nd -i
&nura'6nd pe ai %rii sale! introdu6nd artele -i &nte7eind -oale.
pentru edua%ia pu0li! tu ai 2rut s for7e#i et%eni! -i ai fost
din 7iul nu7r de prin%i &neptori ai i2ili#a%iei -i fala noroadelor.
3di*ne-te &n pae! 7rea% u70r! oolit a de at6tea
diade7e de su2enirele faptelor tale/ -i! 6nd 0olta 0iseriii rsun
de gloria du7ne#eirii! 6nd redinio-ii &-i fa rugiunea &n li70a
prin%ilor no-tri >! 6nd &n%elege7 aeea e 2re7 -i aeea e #ie7!
g6nde-te atunea u 7ul%u7ire nu7ele tu ne 2a fi totdeauna
su7p! pe 6t 2re7e 2o7 fi ro76ni -i 2o7 a2ea o li70.
1nstirea are un aer de 2eselie -i se %ine &n starea ea 7ai
0un! &n ur%enia ea 7ai plut. Aeasta fae onoare stare%ei
de au7 -i do2ede-te fe7eile au pentru &ngri'irea asni un
dar deose0it! la are 0r0a%ii sau nu 2or! sau nu pot a a'unge.
Aolo louies 2reo nou#ei de 7aii! -i eu nu &nde7n pe ni7eni
s le 2i#ite#e! de 2oie-te a--i 76ntui sufletul. 1ulte din ele s&nt
'une! 7ulte &n opile! are nu -tiu nii u7! nii pentru e se
afl aolo.
Ar fi de tre0uin% s ridie ine2a glasul &7potri2a nedreptului
o0iei de a &n*ina la slu'0a lui Hu7ne#eu ni-te fiin%e a rora
'udeat &n sla0 nii -tie pre%ui 7ri7ea &ndatoririlor! nii poate
a2ea li0ertatea alegerii/ u &t 7ai ales de 2o7 #ie 7ulte s&nt
.
>
Jer0an &nte7eia# &n .D59 la 4f. 4a2a o aade7ie! &n are se preda! &n li70a grea!
fi#ia! 7ate7atia! filo#ofia! teologia! gra7atia! istoria! greaa -i latina.
4u0 Jer0an Cantau#ino se tipres &n ro76ne-te 7ai 7ulte r%i 0iserie-ti! ul7in6nd
u ele0ra ,i0lie din .D88.
"3$Z(( J( ":3ZK >5.
silite de prin%ii lor sa &70r%i-e#e aeast 2ia%R 3are pentru
gre-elile e pot fae -i patele &n are pot dea! ine tre0uie s
rspun#! ele sau prin%iiP C6nd &n o*ii aoperi%i de 2lul feioriei
arde foul dorin%elor! 6nd su0 rasa lugreas 0ate o ini7
fier0inte! oare s&nt ele de os6ndit da! &n lo de rugiuni sfinte!
de ugetri ere-ti! du la altar suspinuri &neate -i pati7i
os6nditeP A fi pri7ite aolo fe7eile are de#gustate de lu7e -i
de nenoroiri &-i aleg a#ilul aesta a li7an de spare! sau aelea
e au o apleare *otr6t pentru 2ia%a din 7nstiri! ni7i 7ai
0un / pentru aeea s-au &n#estrat de fondatorii lor u dri -i
2enituri/ dar a un tat! spre a--i &7pu%ina *eltuielile! spre a
spa de gri'ile &n#estrrii s sarifie pe una din fiiele sale a s
noroeas pe alta! aeasta 7i se pare a ptui deopotri2 &naintea
oa7enilor -i &naintea lui Hu7ne#eu. 1ulte nenoroiri! a s nu
#i ri7e! s-au &nt67plat din priina aestui nere-tines o0iei.
Un 0oier 0tr6n u are 2or0ea7 despre aeste lururi &7i
dete un 7anusris &n are itii ur7toarea nu2el! e 7i se pru
a 7erita s fie unosut! -i pe are o inserai aii! 7odifi6nd
pu%in stilul 7anusrisului e era ane2oie de &n%eles.
)rag7ent .
Hintr-o nu2el intitulat BClugri%aE
Aeasta era &n ti7pul do7niei feriitului sau! a s #i 7ai
0ine! a nenoroitului prin% Constantin ,r6no2eanul! pe are l-a7
unosut &n 2ia% -i l-a7 pl6ns dup 7oarte.
. ;u2ela este &ntreag aii/ titlul pro2ine din pu0lirile frag7entare din periodie.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >5>
4 ne adue7 pu%in a7inte de puterea fa7iliei lui! de nenu7-
ratele lui 0og%ii! de dule%ile unei lungi 2ie%i pline de desftri!
-i 2o7 7rturisi soarta nu putea fae ni7i 7ai 7ult pentru
un Cris. 7odern. Apoi s ne &ntoare7 u g6ndul &n apitala
sultanilor la leatul .5.<: s 2ede7 un 0tr6n u o fi#iono7ie
7rea%! u 0ar0a lung! u prul al0! e &i dea &n plete pe u7eri!
&naint6nd tre loul os6ndei! oolit de fiii -i de nepo%ii si/ s
2ede7 apetele aelor opii #6nd 6te unul-unul &naintea
0tr6nului! -i s6ngele lor stropind *ainele nenoroitului tat
7artor! de#nd'duit al sf6r-itului lor/ s-l 2ede7 &n 7inutul
7or%ii! arun6nd o dureroas pri2ire asupra elui din ur7 opil
are-i 7ai r7sese! &70r%i-6ndu-l ea din ur7 &70r%i-are -i
&ntin#6nd apul la sat6rul gealatului>/ s le 2ede7 aestea! -i 2o7
#ie u 3 un filo#of: B;u ferii pe ni7eni &naintea sf6r-ituluiRE<
Har ura'ul u are -tiu a 7uri -i statorniia e a2u &n religia sa
fur de7ne de un 2e*i re-tin -i splar o ri7 5.
)a7ilia Cor0enilor era una din ele 7ai &nse7nate su0 do7nia
aestui prin%! -i so%ia 7arelui logoft Cor0eanu! pe l6ng o 0untate
natural! a2ea aea apleare la faeri de 0ine! are o do06ndise &n
soietatea prin%eselor ,r6no2ene/ pentru 0iserii 7ai ales! nii
un sarifiiu nu i se prea 7are! -i toat prerea de ru &i era nu
poate s &n*ine la 7nstiri at6tea 7o-ii 6te ar fi dorit. +oul de
&nt6lnire a lugri%elor din toate pr%ile era asa sa! sigure fiind
2or gsi aolo a'utorul -i &nlesnirile de are ar a2ea tre0uin%.
. Cris 8Croesus Fu pronun%are neogreaG! rege al +Mdiei Fse. al ?(-lea &.e.n.G! ele0ru
pentru 0og%iile sale -i pentru sf6r-itul nea-teptat al puterii sale: &nfr6nt de CMrus! regele
>
3
<
5
"ersiei! este fut pri#onier! iar apitala %rii 'efuit.
Gealat 8 lu.
+a fel u.
4unt u2intele pe are 4olon le-ar fi adresat regelui Croesus.
4e #ie C. ,r6no2eanu a fost unul din priinuitorii 7or%ii un*iului su Jer0an (( Fn. a.G.
"3$Z(( J( ":3ZK >53
Hou fete -i un 0iat o7puneau aeast fa7ilie/ fata ea 7are!
$lena! &n 26rst de .5 ani! era nu nu7ai fru7oas! nu nu7ai
7o-tenise alit%ile suflete-ti ale 7u7ei! dar se afla &n &7podo0it
u &n2%tura 6t se putea do06ndi pe aele 2re7i. 1ul%i
'uni s-ar fi sootit noroi%i s o ia de so%ie/ dar atuni #estrea nu
era ea dint6i ondi%ie a storiei! -i ei ar fi 2rut 7ai &nt6i s se
&nredin%e#e de pot fi plu%i! luru a7 ane2oie &ntr-o epo
6nd adunrile erau rare! -i 6nd fetele! departe de &n*iniunile
ele 2ilene -i interesate ale 0r0a%ilor! n-a2eau alt soietate
de6t a 7u7elor sau a to2ar-elor de opilrie.
Apoi u7! prin toate aeste greut%i! 'unele +eurdeanu gsi
prile' a fae pe $lena s g6ndeas la d6nsul! aesta este seretul
a7orului! -i &l unos to%i aeia are au iu0it 2reodat/ el nu era
7ai fru7os de6t eilal%i 'uni! dar se deose0ea din 7ul%i7ea lor
prin ni-te senti7ente ro7antie -i un arater a2aleres! daruri
deopotri2 pre%uite de fe7ei! el dint6i pentru rspunde la
2ia%a lor de ilu#ii! -i el de al doilea pentru fe7eile! neput6nd
do06ndi singure gloria! iu0es *iar u70ra ei! &n aeia are o au
sau are se par 2rednii a o a2ea/ -i 'unele a7ore# se purtase a
un 0ra2 &n 0tlia din >. august .D90! 0tlie &n are ro76nii
6-tigar o 0iruin% strluit asupra ne7%ilor ..
Apoi afar de aeste u2inte! poate +eurdeanu a2ea faultatea
a iu0i 7ai 7ult de6t al%ii! poate ptrunderea fe7eias
desoperise &n el o ini7 t6nr -i neprefut. Ade2rat! &n adunri
el niiodat nu po7enea nu7ele $lenei! 0a &n se prea a era
un fel de suprare -i 76nie 6nd au#ea pe al%ii nu7r6nd fru7u-
. An noie70rie .D89 ar7atele i7periale ptrund &n 1untenia pentru a-l sili pe ,r6no2eanu
s plteas &ntre%inerea unor trupe -i o ontri0u%ie 0neas &nse7nat/ aesta aept!
dar ere a'utor turilor -i ttarilor. +upta a a2ut lo &n Ardeal! &ntre Z6rne-ti -i To*an! &n
..V>. august .D90! -i s-a soldat u 2itoria trupelor 7untene -i ture-ti.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >5<
se%ile ei/ dar pentru ael e s-ar fi interesat s-i afle seretul!
*iar purtarea aeasta ar fi fost o do2ad. 3riu7 ar fi &ns! $lena
au#ise 2or0ind de d6nsul/ &l 2#use de 6te2a ori lare &n parada
do7neas! 0a *iar &n asa prin%ilor si! unde &nso%ea 6teodat
pe tatl su la #ile de 2i#it! -i at6ta a fost destul a s-l 'udee
de7n de iu0irea sa.
An%elegerea lor se ur7a de 7ai 7ult 2re7e! -i au7 *otr6ser
a el s tri7it pe tatl su a o ere for7al &n storie: toate se
puseser la ale pentru aeasta! 6nd o &nt67plare nepre2#ut
le stri planul! el pu%in pentru 6t2a 2re7e.
Hoi oa7eni &nse7na%i &n istoria lu7ii . atrgeau atuni interesul
-i aten%ia/ unul! general 7are -i r#0oini 2itea#! p6n la nesootin%!
destoini de &ntreprinderile ele 7ai &ndr#ne%e! natur
de fier! fr sl0iiuni -i fr de preget! de-tepta ael interes e-l
inspir gloria &n nenoroire. Cellalt! 2itea# -i &n%elept totdeodat!
are s7ulgea &n sil dup o*ii supu-ilor si 2alul supersti%iei -i
al ne-tiin%ei! are prin despotis7ul el 7ai a0solut i2ili#a o na%ie
sl0ati! insufla un interes o0-tes -i exalta spiritele aelora are
2edeau &ntr-&nsul un li0erator al re-tint%ii. :o76nii ar fi putut
profita de oa#ia e se &nf%i-a/ dar araterul el ne*otr6t al
prin%ului ,r6no2eanu -i &7potri2irea unor 0oieri 0tr6ni #drniir
toate speran%ele.
:#0oiul se delan-ase &ntre :usia -i "oarta oto7an! din
priina unui rege odat puterni >! are! dispo#6nd 3 7ai-nainte
de 7ai 7ulte oroane a'unsese au7 s a-tepte pe a sa de la
.
>
3
Carol al =((-lea al 4uediei -i "etru ( al :usiei.
Hup 0tlia de la "olta2a F.509G! Carol al =((-lea se refugiase la Tig*ina -i &nde7n
pe sultan s porneas r#0oi &7potri2a :usiei. :#0oiul i#0une-te &n .5...
Hispun6nd Ffran%u#is7G.
"3$Z(( J( ":3ZK >55
7rini7ia unei puteri strine: o-tirile ruse-ti se o0orau dinspre
nord! -i ura -i neunirea do7nea &ntre prin%ii ro76ni ..
An ast stare a lururilor! 0tr6nul Cor0eanu ple la 1oldo2a!
&nsrinat u o 7isie taini! -i tot &n aea 2re7e 7u7a $lenei
#u &ntr-o 0oal grea din are to%i ai si pierduser speran%a de-a o
putea spa/ ea a2ea pu%in &nredere &n dotoriile o7ene-ti! -i
prin ur7are dotorii si ei 7ai fa2ori%i erau lugri%ele are &i
&non'urau patul #iua -i noaptea. $le &i adueau toate a'utoarele
suflete-ti e le era prin putin%! o &nredin%au faptele ei ele
0une &i 2or do06ndi sntatea -i &i dau despre aeasta 7ai 7ulte
exe7ple de 0oale pri7e'dioase t7duite prin redin%/ u2inte
negre-it 76ng6ietoare -i drepte! i! 6nd 2a! &-i &ntinde 76na -i
ne opre-te pe 7arginea 7or76ntului. Har ele &i 7ai spuser
7ul%i -i-au 6-tigat t7duirea &n*in6nd lugriei 6te unul din
opiii lor sau pe singurul opil e au a2ut! -i sf6r-ir po2%uind-o a
fae ase7enea.
;i7i nu putea fi 7ai potri2it u dispo#i%iile religioase ale
0olna2ei/ spiritul ei el sl0it de suferin%ele trupului 2#u &n
aeast idee ea din ur7 anor de spare: soarta #u pe $lena!
are! dup starea ini7ii ei! nii dorea o ase7enea onoare! nii
era de7n de d6nsa/ dar 'ur76ntul se fuse -i sarifiiul tre0uia
s se &7plineas.
,oala &nepuse a 7erge spre 0ine! -i logoftul Cor0eanu se
&ntorsese de la 1oldo2a. Aesta era ti7pul dorit de a7ore#i.
Har 2aiR durerea tre0uia s fie u at6t 7ai 7are! u 6t era 7ai
nea-teptat. ;u fu u greu doa7nei Cor0enei s &nduplee pe
0r0atul su la eea e *otr6se &n lips-i.
. Autorul se refer la ne&n%elegerile dintre Constantin ,r6no2eanu -i Hi7itrie Cante7ir.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >5D
He-i el nu era at6t de stp6nit de fanatis7ul religiei! dar 2edea
&n &7pu%inarea opiilor un 7i'lo de a asigura 7o-tenitorului
su o a2ere 7ai &nse7nat -i a spa de o &n#estrare e din #i &n #i
se apropia. Au7 tre0uir s spuie fiiei lor eea e i se gte-te.
4r7ana opil nu -tia &n ni7i de *otr6rea prin%ilor/ ea se
afla g6ndind totdeauna la iu0itul ei -i! &n*ipuindu--i #iua 6nd
2a &70ra *ainele de 7ireas -i 6nd unirea lor se 2a onsfin%i
de 0ineu26ntarea prin%ilor: B)ata 7ea! &i #ise tatl su &ntr-o
di7inea%! -tii 7ai-ta a fost 0olna2! dar eea e nu -tii este
! pentru do06ndirea snt%ii! a fgduit s te &n*ine lugriei!
-i...E A0ia u26ntul de lugrie i#0i ure*ile fetei! -i gl0eneala
e &i aoperi o0ra#ul ridi tat-su ura'ul de a ur7a. He#n-
d'duirea se #ugr2i &n o*ii si! suspinurile o &near -i lari7ile!
f6ndu--i lo! &nepur a urge &n -iroaie fier0in%i. BTre0uie s
fii 76ndr de ase7enea inste! ur7 7u7-sa! &n are #elul pentru
religie &nea si7%ul naturii: e sunt plerile lu7ii pe l6ng
plerea de a ser2i lui Hu7ne#euP $u 6nd era7 'un 7-a- fi
lepdat 0uuros de lu7e! da prin%ii e 7 a2eau nu7ai pe
7ine 7i-ar fi &ngduit. Jtii tu e noro po%i s ai -i de o s ni7ere-ti
un 0r0at u7 tre0uieP Apoi gri'ile sniiei! 0oale de opii! -i
alte/ nu7ai &n 7nstiri poate ine2a s sape de ele/ &7i adu
a7inte de gro#2iile de 7ai-nainte! de nenoroirile at6tor fa7ilii
are s-au risipit prin %ri deprtate! pentru unii 0r0a%i %ineau
u un do7n! iar al%ii u altul! are! da 0iruia! tre0uia to%i
2r'7a-ii lui s sape u fuga! -i 7 &ngro#es 6nd g6ndes
aele 2re7i pot s se &ntoar pentru opiii 7ei.E
Un -ir de ase7enea u2inte ie-ir din gura dnei Cor0enei! a
s fa pe fiia sa s &n%eleag folosul -i tre0uin%a unei 2ie%i
lini-tite/ dar aeasta era a u7 ar fi 6ntat la ure*ile unui surd/
fata 2edea u un o*i detot deose0it perspeti2a 2ie%ii/ &n loul
"3$Z(( J( ":3ZK >55
gri'ilor asnie! o feriire fr sf6r-it! &n loul 0oalelor! sntatea/
&n loul ne&n%elegerilor! o unire netul0urat. C6t pentru expatrieri!
nu puteau s se 7ai &nt67ple! i 0r0atul su tre0uia s %ie
totdeauna u partea ea 7ai dreapt! u do7nul el 7ai puterni.
$a #u la piioarele prin%ilor! -i &i rug u ele 7ai ptrun#toare
u2inte s--i s*i70e *otr6rea: ea 2ru a 7rturisi iu0e-te!
dar fria &i opri pe 0u#e taina e era gata a-i spa: B$i 0ine 8 &i
#ise tat-su 8 du-te nu7ai s 2e#i u7 e pe aolo! s petrei
6t2a 2re7e! -i de nu te 2ei putea o0i-nui! ne 2o7 7ai g6ndiE.
;enoroita n-a2u ura'ul a se &7potri2i 7ai 7ult! -i 7u7-sa
&i 2esti tre0uie s se gteas! a doua #i s plee &7preun.
;ii o alt idee de 76ntuire nu se &nf%i-a $lenei/ nu7ai
supunerea putea s-i foloseas/ 2or0ele ele din ur7 ale tat-su
&i 7ai spri'inea oareu7 nde'dea. Har 7ai &nainte de toate 2ru
s 2a# pe iu0itul su -i s se onsulte u d6nsul.
;iiodat nu s-a sootit el at6t de noroit a &n seara aeea
6nd $lena &l &n-tiin% &l a-teapt singur &n grdina sa. "6n
atuni toate &nt6lnirile lor se ur7aser de fa% u doia ea 0tr6n!
are o resuse! -i toate fa2oarele e do06ndise el p6n au7 se
7rginir &n a-i sruta 76na! luru prea pu%in dup prerea 7ea!
dar are el &l pre%uia 7ai 7ult de6t orie ar fi putut 6-tiga de la
alte fe7ei.
Aeasta &ns nu &l opri de a--i fae 7ul%i7i de &n*ipuiri plute
pe are ur7area. $lenei le ade2erea oareu7. An 0uuria lui! el
fu aproape s &70r%i-e#e pe sluga are &i ur%ea *ainele! srut
%elul pe are &l 0tea alt dat -i &l str6nse &n 0ra%e! &n6t era
aproape s-l sugru7e: au7 se redea la sf6r-itul dorin%elor! -i
u ea 7ai ad6n 7ul%u7ire #iea &n sine: B(at u7 sunt
. "roedeul! a%iunea.
.5 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >58
fe7eileR nii o rugiune! nii o do2ad de dragoste nu le soate
din *otr6rea lor! orie greutate le sperie! orie sarifiiu li se
pare peste putin%/ dar 6nd nii g6nde-ti! ideile lor se s*i70 -i
tot li se pare lesne/ poate ele sootes un 0ine nd'duit
este 7ai pre%ios! sau poate 2or s arate ele nu se &nduple
de6t de sine-i -i noi sunte7 ni-te sla2i are tre0uie s a-tept7
0una lor 2oin%: oriu7! eu sunt un o7 foarte noroit. ;u
doar p6n au7 7 &ndoia7 de iu0irea ei! dar 7ai 7ult e totdeauna
7ai 7ult! -i 7 asigur &n ontra te7erii e a7 6teodat
poate s 7i-o ia altul: s 2ede7 6te ore sunt/ afurisite ore...
7ai a7 &n 6te2a... Har s &nep a 7 gti 8 p6n s 7 &70ra!
p6n s a'ung! sose-te -i ora: prin%ii si nu -ed prea 7ult seara...E
"u%in dup aeasta un o7 se streur &n grdina prin%ilor
$lenei! pe la un lo asuns/ se 26r& su0 o 0olt de frun#e! -i ai
a-tept/ 7ult 2re7e! i &n ner0darea lui 2enise u dou ore
&naintea elei *otr6te/ &n sf6r-it 2#u &n &ntuneri un 2e-76nt
al0! -i $lena intr su0 0olt. B4unt dou ore de 6nd te a-teptE!
-opti el. Har fr s-i rspun# la u2intele aestea: BA7 2enit! &i
#ise ea pl6ng6nd! s te 7ai 2# o dat! 76ine 7 du la 7nstireE.
8 BCe 2or0e sunt astea! 2rei s glu7e-ti! dar nu! 7i se pare
pl6ngi...E 4e apropie de d6nsa! &i lu 76inile! &i 2#u lari7ile.
B"entru Hu7ne#euR spune-7i ur6nd! spune-7i fr #0a2! de
e pl6ngiP e s-a &nt67platP ine a putut s te 76*neasP...E
)ata &i po2esti *otr6rea prin%ilor! &7potri2irea e a opus! -i
nei#0utirea sa. $l o asult &n tere! o furtun se for7 &n ini7a
sa: B;u! tu nu 7 iu0e-ti! strig el fr s se g6ndeas poate &l
aude ine2a! tu nu 7-ai iu0it niiodat! singur ai erut-o aeasta
de la prin%ii ti! sau el pu%in nu te-ai &7potri2it &ndestul: ai 2rut
s sapi de 7ine/ tre0uia s le spui nu e-ti li0er! 7 iu0e-ti
-i n-au dreptul s-7i ridie 2ia%aE. 8 BAr fi fost 7ai ru/ tu nu
"3$Z(( J( ":3ZK >59
uno-ti pe 7u7-7ea! -i 6t putere au lugri%ele asupr-i: ele
au pus-o la ale.E 8 BClugri%eleP o s le o7or pe toate/ dar da
7 iu0e-ti! nu tre0uie s te dui! s fugi7 &n easul aesta.E 8
B;iiodat! &n 6t 2re7e &7i 7ai r76ne nde'de: tat-7eu 7i-a
fgduit s 7 adu &napoi.E 8 BA! au7 2# 6t te ost s trie-ti
fr 7ine/ au7 unos dragostea ta/ 0ine! du-te! o s au#i de 7ine!
poate o s 7 pl6ngi! dar atunea o s fie prea t6r#iu...E )ata
au7 pl6ngea u a7ar. B$u nd'duia7 s gses la tine 76ng6iere
8 #iea 8 -i tu &7i &ndoie-ti durerea...E $l &-i unosu gre-eala!
#u &n genun*i -i eru iertare... B$leno! $lenoR unde este $lenaPE
strig 7u7-sa! are se de-teptase -i o uta. B1 du! #ise fata
tre7ur6nd! -i 2r6nd s alerge la glasul e o striga. Atuni el se
sul! o apu &n 0ra%e u furie! u disperare/ 0u#ele lor se &nt6lnir!
&ntr-un lung srutat prur a--i 2or0i sufletele/ frun#ele se &nfiorar
de plere! -i u26ntul pentru totdeauna! u26nt al ilu#iei -i al
a7orului! fu el din ur7 are ie-i din gurile lor.
"este 6t2a 2re7e dup aeasta! 7ai 7ul%i 'uni se aflau
aduna%i la asa unuia dintr-&n-ii -i 2or0eau de nout%ile #ilei -i de
&7pre'urrile 2re7ii de atuni! are se preau a pregti o alt soart
pentru ro76ni/ doi oa7eni &nse7na%i erau sugetul . on2or0irii!
-i atrgeau &nteresul -i aten%ia general >/ unul! general 7are -i
r#0oini 2itea#! inspira ael interes e si7te ine2a pentru gloria
nenoroit/ ellalt! totodat 2itea# -i &n%elept! are s7ulgea &n
sil dup o*ii supu-ilor si 2lul supersti%iei -i al ne-tiin%ei! are
prin despotis7ul el 7ai a0solut i2ili#ase o na%ie sl0ati -i
for7ase un i7periu puterni! ispira un entu#ias7 general -i ridia
spiritele aelora are 2edeau &ntr-&nsul un i#02itor al re-tint%ii.
. 4ugetul Ffran%u#is7G 8 su0ietul.
> )ra#ele are ur7ea# sunt repetarea aproape textual a unui pasa' anterior.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >D0
To%i 2edeau un folos &nse7nat pentru %ar &n alian%a prin%ului
,r6no2eanu u "etru el 1are! dar araterul el ne*otr6t al
prin%ului -i &7potri2irea unor 0oieri 0tr6ni inspirau oareare
te7ere. B"at nu e -i +eurdeanu &ntre noi! #ise unul! sunt
sigur el ar gsi u ale s ne uni7 u Carol =((! fa2oritul su.E
8 BA7 0gat de sea7! rspunse altul! de la o 2re7e s-a fut
&ntr-&nsul o s*i70are deose0it/ de unde era glu7e% -i 2esel!
au7 este serios -i poso7or6t/ a0ia &i so%i 2or0a din gur -i se
supr de orie/ apoi &-i petree 2ia%a la 26ntoare! luru e nu-l
o0i-nuia/ Hu7ne#eu s 7 ierte! dar re# este a7ore#at/ tu
Cupresule! are &i e-ti a7i 7ai inti7! ai putea s ne spui e2a.E
8 B,a #u nu -tiu ni7i! el are o natur afurisit! &-i pstrea#
seretul nu7ai pentru d6nsul.E 8 BJi prea 0ine fae! strigar 7ai
7ul%i r6#6nd 8 6nd -i le-ar spune! ai 0ate to0a! u7 fai -i pentru
ale tale/ 6nd erai a7ore#at de fata Cor0eanului! nu te onsultai
u toat lu7ea e tre0uie s faiPE 8 B,ine sunte%i 2oi 7ai
0uni/ 7rturises $lena &7i plea! dar au7 s-a ispr2it tot!
sraa fat 2or s-o lugreas u sila! -i a7 au#it stari%a! are
este o fe7eie foarte aspr! o 7altratea#! neput6nd s-o &nduplee/
o %ine &n*is &ntr-o *ilie &ntuneoas -i o sperie totdeauna u
iadul -i u draii! &n6t este aproape s--i piar# 7intea/ ade2rat!
7u7-sa spune &n lu7e singur a erut s 7earg la 7nstire!
se 7ul%u7e-te prea 7ult... Har ine o redePE U-a se des*ise!
-i +eurdeanu intr/ el spuse s-a &ntors de la 26ntoare.
A doua slu'0 a nop%ii sau pri2eg*ere luase sf6r-it -i ele din
ur7 flii se stinser &n 0iseria s*itului... 1ul%i7ea lugri%elor
se &7pr-tia &n toate pr%ile pe la *ilii/ lungi7ea 2e-7intelor -i
lungile rase e se t6rau pe iar0a &nalt a ur%ilor 76nstirii! are
prea a se 7i-a su0 pasurile unor fanto7e! da aestei sene o
fa% fioroas -i 7or76ntal/ lu7ini se 2#ur aprinse pe r6nd &n
"3$Z(( J( ":3ZK >D.
toate odile! dar peste pu%in se stinser toate! -i terea -i
&ntuneriul r7ase singure/ un 26nt ree sufla despre apus! -i
glasul o0itor al unei uu2aie rsuna din 2re7e &n 2re7e &n
turnul lopotni%ei -i se prelungea din 2ale &n 2ale/ atuni o luntre
se de#lipi de ealalt parte a laului! se apropie fr #go7ot de
7nstire! -i un o7 din doi e erau &ntr-&nsa se &ndrept spre o
*ilie a-e#at aproape de loul 7or7intelor.
An 7inutul aela stari%a fea o re2i#ie de noapte! a s se
&nredin%e#e da s-au ulat toate 7aiile: apropiindu-se de ael
lo i se pru aude 2or0ind! apoi 2#u ie-ind un 0r0at &nso%it
de o 'un lugri%/ 2ru s strige! dar ei o 2#ur/ o 76n puterni
&i astup gura -i o t6r& &n sil p6n la luntre.
Ai! a s nu poat *e7a a'utor! o 0gar &nuntru -i *otr6r
s o lase pe ellalt 7al.
Har a0ia 0ra%ul e o %inea o ls a s apue lopata! -i ea!
2#6ndu-se slo0od! 2ru s saie pe 7al! s *e7e a'utor. +untrea
pe nesi7%ite se deprtase pu%in! ele-teul era ad6n 8 ea #u
&nuntru -i nu se 7ai 2#u.
A doua #i era o tul0urare deose0it &n 76nstire: stari%a -i o
lugri% lipseau! -i ni7eni nu putea spune e s-au fut. Toate
eretrile r7aser fr ispra2/ &n ora- 2orniul +eurdeanu era
foarte &ngri'it pentru fiul su! are de 6te2a #ile nu se -tia e s-a
7ai fut.
"este 6%i2a ani dup aeast &nt67plare! o trsur u ai de
po-t se opri pu%in &n dreptul 76nstirii/ &nuntru era un 0r0at
u o fe7eie -i o opil a de D ani. Hup e se odi*nir pu%in: B4
ple7 7ai ur6nd! #ise fe7eia! aest lo &7i adue a7inte o
&nt67plare nenoroit! la are a- 2rea s nu 7ai g6ndesE/ apoi
adug! nete#6nd prul el astaniu al 'unei opile: Bel pu%in
&nt67plarea 7ea e o &n2%tur are o sap de ase7enea soartB.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >D>
,istri%a
Hup o -edere de o #i -i o noapte! ple6nd de la 16nstirea
Hintr-un +e7n -i 2i#it6nd &n treat un alt s*it de 7aii! e se
*ea7 4urpatele . sosir7 pe la a7ia# la 7nstirea ,istri%a.
,ar0u Craio2esu! 0anul Craio2ei! -i fratele su! 2orniul
"6r2u! &nepur #idirea aestei 0iserii &n ti7pul do7niei lui
1i*nea el :u! la anul .5.>. Har sili%i de ru#i7ile lui! ei fugir
&n Turia! -i a0ia o putur ispr2i! dup &ntoarerea lor! 6nd u
o-tirea adunat de peste 3lt gonir pe tiran >.
,anul ,ar0u! 2r'7a- ne&7pat al tuturor prin%ilor e se
alegeau fr 2oia lui! goni ase7enea -i pe ?lad al ?(((-lea! are
se or6nduise do7n de Analta "oart 3! dar &n sf6r-it fu -i el uis
. 4urpatele se despart de 1nstirea Hintr-un +e7n nu7ai printr-o g6rli%/ aest s*it!
a-e#at pe-un deal -i oolit de un r6ng! s-a ldit pe la anul .59.! de tre Jtefan al ((-lea
4urdu! fratele lui 1i*ai ?itea#ul! prin% 0l6nd! dar neapa0il -i din 7arele nu7r de
do7nitori ne&nse7na%i are slu'es nu7ai drept date ronologie la repedele urs al
&nt67plrilor o7ene-ti Fn.a.G. Jtefan 4urdul F.59. 8 .59>G nu era fratele lui 1i*ai
?itea#ul! i fiul Fnelegiti7G al lui (on-2od el Cu7plit.
> ,istri%a este o titorie a fa7iliei Craio2e-tilor: ,ar0u! 7are 0an al Craio2ei su0 ?lad
Clugrul -i :adu el 1are! "6r2u! 7are 2orni! Haniu! 7are sptar! :adu! postelni
Fgenealogia Craio2e-tilor este dealtfel nesigurG.Aneputul ldirii ei este fixat &n anul
.50D Fnu .5.>! u7 spune textulG! pe 2re7ea lui :adu el 1are F.<95 8 .508G!
niideu7 a lui 1i*nea el :u F.508 8 .5.0G. 1i*nea se 0uur la &neput de spri'inul
Craio2e-tilor/ onflitul i#0une-te prin .509! -i Craio2e-tii! &7preun u al%i 0oieri!
fug peste Hunre. "ri0egii se &ntor u spri'in tures -i &n2ing pe 1irea! fiul -i asoiatul
2oie2odului! la Cot7eana F.5.0G. 1i*nea u fa7ilia sa se retrage la 4i0iu! unde este
asasinat &n aela-i an.
3 Cu a'utorul turilor -i al Craio2e-tilor! tronul este oupat de ?lad al ?-lea el
T6nr F?ldu%G. Har -i aesta intr &n onflit u Craio2e-tii F.5..G! are tre Hunrea
-i se &ntor u oaste tureas. +upta are lo l6ng ,uure-ti! -i ?lad este fut
pri#onier -i deapitat F.5.>G. Tronul e oupat de nepotul Craio2e-tilor! ;eagoe
,asara0 F.5.> 8 .5>.G.
"3$Z(( J( ":3ZK >D3
de un apiiu-0assa . tur e 2enise &n %ar su0 u26nt a s-l a-e#e
pe tron. +a anul .5><! lu6nd do7nia :adu al ?((-lea! are se afla
poprit la Constantinopol >! fu 0an al Craio2ei pe 2orniul "6r2u!
fratele ,ar0ului! -i dup d6nsul 1oise (-i &i dete de so%ie pe sora sa!
2r6nd s ai0 7ai de aproape puternia fa7ilie a "6r2ule-tilor! are
era groa#a 7ai 7ultor prin%i/ dar rudenia aeasta nu fu destul a s
spri'ineas pe 1oise &7potri2a furtunii e ru#i7ea lui ridiase
asupr-i! -i 0anul "6r2u di7preun u 1oise #ur &n 0tlia are
aesta a2u u ?lad (=! or6nduitul din partea "or%ii 3. A76ndoi fra%ii
"6r2ule-ti! u7 -i 1oise-2od! sunt &ngropa%i &n 0iseria ,istri%ei.
"6r2ule-tii sunt -i #ugr2i%i &n ostu7 0oieres! anteriu < -i
giu0ea 5! 7e-iD u papui! -i la ap legtura tureas.
. Cariiu-0assa F7ai oret apugi-0a-aG 8 7are -a70elan al "or%ii oto7ane/ &nso%it de apigii
FapugiiG! era tri7is &n %rile ro76ne pentru a o7unia -i a due la &ndeplinire 7a#ilirea
do7nului -i nu7irea unui do7n nou.
> Alexandresu este din nou gre-it infor7at/ &n ti7pul luptelor pentru tron are au ur7at
dup 7oartea lui ;eagoe ,asara0! do7nia este oupat 2re7elni de unul dintre
Craio2e-ti! ,dia Fnoie70rie .5>3G. Turii tri7it un deta-a7ent de 2reo 300 de oa7eni!
su0 pretextul &i adu onfir7area/ ,dia le iese &n &nt67pinare! este prins -i deapitat!
&7preun u 0oierii din suit. Hup lupte &ntre un alt pretendent sus%inut de Craio2e-ti!
?ladisla2! -i :adu Fde la Afu7a%iG! aesta din ur7! 6-tig6ndu--i spri'inul Craio2e-tilor
-i al "or%ii Fse dusese la ConstantinopoleG i#0ute-te s--i onsolide#e do7nia Fsf6r-itul
anului .5>5G. An luptele pe are le-a a2ut de sus%inut! :adu este a'utat de 0anul "6r2u
Craio2esu! fiul lui "6r2u! a7intit 7ai sus.
3 Alte infor7a%ii neorete la Alexandresu: dup asasinarea lui :adu F.5>9G! turii &l
nu7es do7n pe 1oise! fiul lui ?ladisla2 Fa7intit &n nota preedentG/ &n aela-i an
7oare "6r2u-Craio2esu! iar 0an al Craio2ei a'unge nepotul su ,ar0u. Aestuia din
ur7 F-i nu lui "6r2uG &i d 1oise &n storie pe sora sa F.530G/ 0oierii potri2nii
Craio2e-tilor se rsoal -i! u spri'in tures! adu a pretendent pe ?lad! fiul lui ?lad
el T6nr! 2oie2odul uis &n .5.>. Hup 7ai 7ulte lupte! 1oise este &nfr6nt -i o7or6t!
&7preun u ,ar0u Craio2esu! &n 0tlia de la ?ii-oara Faugust .530G.
< @ain lung Fpurtat la &neput nu7ai de 0oieri.
5 @ain larg de posta2! purtat deasupra anteriului.4e &70ra peste 7a- -i se &ningea
u un 0r6u.
D Ci#7uli%e de piele fin! peste are se puneau papuii.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >D<
4e 2ede egu7enii dup 2re7i . ai aestei 7nstiri! 76ndri
de 2e*i7ea louin%ei lor! n-au gsit alt 7i'lo s &nredin%e#e
despre aeasta pe ltori! de6t ls6nd 0iseria -i &7pre'uri7ile
ei s a# &n ruine. +a ea dint6i 2edere 7i-a7 adus a7inte de
u2intele eono7ului de la Co#ia: B+a noi pi! dar la ,istri%a
plouB. Tot e trist -i drpnat &nuntru! tot e 2e*i -i ne&ngri'it
pe dinafar. Angri'itorul de au7! a26nd un respet deose0it pentru
anti*it%i! n-a gsit u ale s se ating u 2reo &nnoire nelegiuit
de sfintele *ilii! dar pe de alt parte! ur76nd &n%elepiunii
o7ene-ti! a #idit pentru sine afar din 76nstire o pere*e ase
&ndestul de lu7e-ti! dar 7inunate pentru odi*n. Ceilal%i lugri!
supu-i la ploaie -i la frig! louies &n *ilii ne&n2elite! -i sufer tot
e tre0uie s sufere ine2a a s se &n2rednieas a a'unge
7ueni. ;u sunt delo la &ndoial &n lu7ea ealalt 2or fi
ferii%i! i &ntr-aeasta sunt &ndestul de ru.
Hup odaia e ne-o deter de louin%! ne fur7 o &n*ipuire
'alni de pr6n#ul e ni se gtea! -i ast dat nu fur7 &n-ela%i. Ca
s ne 76ng6ie7! *otr6r7 a 2i#ita pe pustniul e louie-te &n
7unte &n susul 76nstirii/ un printe 0tr6n ne slu'i de lu#.
;e tre0ui 7ai 7ult de un eas p6n s a'unge7! potea era
str67t! &nainte -i &n dreapta prpstii! &n 2ale r6ul e poart
nu7ele 7nstirii! &7potri2a > st6ni r6poase -i goale! -i &n st6nga
pe-tera! &n are intrar7 pe 0r6ni a &ntr-o 2i#uin! u toate
&nuntru e destul de larg. )ieare dintre noi %inea 6te o flie
aprins -i &naintea tuturor 7ergea 0tr6nul pustni! e ne ie-ise
spre &nt67pinare. Hup e &naintar7 6t2a! el se opri -i! &ntin#6nd
76inile! ne art u un fel de 76ndrie &ntuneoasa -i u7eda sa
.
>
He-a lungul ti7pului.
An fa%.
"3$Z(( J( ":3ZK >D5
louin% -i 7ul%i7ea lilieilor! &naripa%ilor si to2ar-i! are speria%i
de lu7in 26'6iau &n toate pr%ile pe la o*ii no-tri.
Aest o7 fr a fi 7ut! s-a supus de sine la o tere 2e-ni.
$ste 6t2a 2re7e de 6nd ni-te t6l*ari au intrat la d6nsul. Ji
sootind poate se afl asunse aolo a2erile 7nstirii! u
feluri de asne l-au silit s 2or0eas/ dar toate au fost &n #adar.
An sf6r-it! pier#6nd nde'dea de a afla! &n nea#ul lor! l-au
arunat &n prpastie.
Har! sau 7inune! dup u7 spun prin%ii! sau &nt67plare dup
u7 ar #ie un neredinios! el r7ase at6rnat de un opa/ a doua
#i &l gsir &n aeea-i po#i%ie! -i u 7ult greutate &l traser &n sus.
Anuntrul pe-terii sunt dou 7ii altare &n fa%a prpastiei! al
rora pusniul e singurul slu'itor. ;u -tiu de e! p6n s nu 2#
pe ael o7 al 7untelui! &7i fea7 o alt idee de un pustni. ;u
&7i adu a7inte 0ine a e idee &7i fea7: destul nu7ai un
pustni 7i se prea o fiin% are nu sea7n &ntru ni7i u eilal%i
7uritori! un e ne7aterial! are se pierde dinaintea o*ilor! sau un
fel de sl0ati e iese din despitura unei st6ni -i se pierde &ntralta!
lare pe un urs &70l6n#it de d6nsul.
A7i &n*ipuia7 tre0uie s-l prinde7 u 26ntoarea/ dar 6nd
&l 2#ui &-i plea apul -i salutea#! 6nd &l pipii -i &n%elesei
este de arne -i de oase! era aproape s strig: B;u! aesta nu
este pustniulRE &nto7ai a aea da7 de pro2inie are 7erg6nd
la "aris s 2a# pe dnul ,al#a! pe are dup ro7an%urile lui -i-l
&n*ipuia un 'une gal0en a l76ia -i elegant a rinul! su0%ire
s-l tragi prin inel -i sla0 s a# de o suflare! un e deliat are
nii 7n6n! nii 0ea! apoi 2#6nd &n loul aestui ideal un o7
gras -i gros! ru7en -i rotund! are gust di7inea%a nu -tiu 6te
0ifteuri! a #is &n ui7irea sa: B;u! aesta nu poate s fie ,al#aE.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >DD
,istri%a
FAn*eiereG
Co0or6ndu-ne de la pe-ter! &nso%i%i de 2uietul ,istri%ei! e
urgea &n 2ale! luar7 o pote e due la Arnota! 7i 0iseri!
spre 7ia#noapte! a-e#at la o &nl%i7e de dou ori 7ai sus de6t
pe-tera/ de-i Arnota se 2ede din urtea 7nstirii! dar &ndat e
&nepi a sui! desi7ea pdurii -i &nl%i7ea 2e*ilor ste'ari &%i astup
2ederea. ;i7i nu &%i spune te-ai apropiat! de6t ltratul
6inilor e te presi7t -i 2estes prin%ilor le 2ine o 2i#it.
;e 7irar7 de iu%eala u are suia lugrul nostru! ruia
7ul%i7ea anilor tre0uia s-i fi sl0it puterile! dar are nu se arta
niideu7 o0osit! &n 2re7e e noi a2ur7 tre0uin% s ne odi*ni7
&n 7ulte r6nduri/ iat e e deprinderea. "e 7u*ia dealului!
afar de #idurile Arnotei! este un foi-or de le7n! pere%ii ruia
sunt aoperi%i u nu7ele fierui 2i#itator redinios are a a2ut
r0dare s se suie aolo. Antre alte nu7e itir7 pe al unei da7e
unosute -i un fel de aforis7 sris de aeea-i 76n &7potri2a
0tr6nelor o*ete are se 'oa u lini-tea fa7iliilor -i--i fa o
proprietate din 0r0a%ii altora/ luru e ne fu s rede7 d-ei
se afla atuni &n 7inute de gelo#ie -i a2ea s se pl6ng de 2reo
neredin% asni.
Hin ael foi-or 2ederea se &ntinde &n deprtare peste 7un%i -i
67pii! p6n aproape de :67ni. An dreapta 7ai 'os! este pe-tera
pustniului! -i &n 2ale ,istri%a. 1are tre0uia s fi fost ane2oin%a
u are se feau aeste #iduri la astfel de &nl%i7i/ dar se 2ede
greutatea 0iruit era unul din 7eritele religioase ale 2re7ilor de
atuni. Apoi aeste 76nstiri pe &nl%i7ea 7un%ilor erau a ni-te
et%i are slu'eau de a#il li0ert%ii la &7pre'urri grele. Trei lugri
"3$Z(( J( ":3ZK >D5
altuies toat popula%ia Arnotei. Aeast 0iseri are un 2enit
de .00.000 lei! -i u toate aestea! nu -tiu de a ui priin!
lugrii sunt sili%i s er-etoreas prin sate pentru %inerea 2ie%ii
lor -i a andelei are arde ne&netat la 7or76ntul do7nului 1.
,asara0! 7or76nt fru7os! are despgu0e-te u 7ul%u7ire pe
ltor de osteneala e--i d a s-l 2i#ite#e.
Aest 7or76nt este de 7ar7ur al0! ridiat pe p76nt a
de patru pal7e -i lung a de < piioare. "e d6nsul este spat &n
relief ar7ura prin%ului -i a %rii! tunuri -i steaguri.
A7 #0o2it 7ai 7ulte easuri &nluntrul 0iseriii! -e#6nd pe
piatra 7or76ntului -i 2or0ind de 2irtu%ile unui prin% u ini7a
no0il are! -tiind a 0irui! a preferat totdeauna 0unurile pii!
are! destoini a do06ndi nu7ele de on*erant.! a ales pe aela
de legiuitor > -i i2ili#ator al na%iei sale. Generos tre 2r'7a-ii
si -i drept tre to%i! poate s #i ine2a el n-a fut alt
gre-eal de6t aeea de a tri prea 7ult. ,tr6ne%ile lui l-au fut
s a# su0 influen%a unor 7ini-tri neinsti%i -i ne2rednii! are
i-au &ntuneat gloria -i i-au a7r6t ele din ur7 #ile ale 2ie%ii 3.
,tr6nul prin% este #ugr2it &n 0iseri &n fa%a 7or76ntului/ el
poart anteriul u flori! 7alotea < &70lnit u r6s -i oroan/
statura lui este &nalt! prul al0 -i *ipul 0r0tes.
Hup e 2#ur7 u de-a7nuntul tot e Arnota a2ea de 2#ut!
ne &ntoarse7 la 7nstire! unde sosir &n lipsa noastr -i al%i
2i#itatori. 3 opili% a de trei ani! 2esel -i fru7oas! se 'ua pe
.Cueritor.
> An ti7pul lui 1atei ,asara0 s-au tiprit "ra2ilele de la Go2ora F.D<0G -i T6rgo2i-te
F.D5>G.
3 Ulti7ul an al do7niei lui 1atei ,asara0 a fost tul0urat de rsoalele doro0an%ilor -i
sei7enilor F7erenari striniG. 1oare &n aprilie .D5<.
< @ain lung &70lnit.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >D8
iar0. Antre06nd de nu7ele ltorilor! aflar7 este un 0oier
raio2ean u fa7ilia sa.
Anaintea 0ogatului o-iug &n are odi*nes 7oa-tele sf.
Grigore Heapolitul.! 2#ui o fe7eie &ngenun*eat! are prea
a se ruga u fier0in%eal/ l6ng d6nsa era alt t6nr! e se prea
n-are s supere pe sf. u nii o rugiune/ 6nd fe7eia ea
dint6i &-i &ntoarse apul! 2#ui ni-te trsuri are &7i adueau a7inte
o persoan e a7 unosut alt dat.
Har 2e*ea 7ea uno-tin% a2ea un *ip &nsufle%it de ulorile
di7ine%ii! o*ii plini de fo -i de 2ioiiune -i un e #670itor &n
toate 7i-rile/ aesta di7potri2 a2ea suferin%a -i gl0eneala pe
*ip! o*ii stin-i -i fr expresie -i un e dureros &n toat fiin%a.
$a se uit la noi! apoi -opti un e to2ar-ei sale! apoi! dup e
ie-ir7 din 0iseri! &7i dete uno-tin%a. B4unt sigur 8 #ise 8
nu 7 7ai uno-ti/ dar nu pot s 7 7ir! -tiu 0ine 6t 7-a7
s*i70at.E
4e poate &n%elege ui7irea 7ea! 6nd 7 &nredin%ai este
aeea-i persoan pe are u trei ani 7ai-nainte o 2#use7 t6nr
-i fru7oas/ &7i adusei a7inte de u2intele proroului: B3 suflare
treu -i floarea #u! -i p76ntul e o purta nu o 2a 7ai unoa-teE.
Trei ani au fost destul a s pun o deose0ire gro#a2 &ntre fata
de atuni -i fe7eia de au7.
Har 7ulte sunt durerile o7ului! -i ad6ni -i a7are suferin%ele
ini7ii! s*i70area adus de 2re7e este o lege a naturii! e--i
ur7ea# ursul fr s ai0 &n sine ni7i sf6-iitor! i &-i gse-te
un fel de 76ng6iere &n soarta o0-teas! dar aeea priinuit de
suferin%ele 7orale e trist a 7oartea -i apas sufletul u un
senti7ent dureros.
. "rediator religios din se. al (=-lea F7ort &n .8<0G/ 7oa-tele lui se pstrea# la ,istri%a.
B,ogatul o-iugE de argint a fost druit de Constantin Jer0an ,asara0 &n .D5D.
"3$Z(( J( ":3ZK >D9
C6nd te pri70li seara pe o li2ad 2e-ted -i 2e#i opaii
desra%i de podoa0a lor -i frun#ele gal0ene risipite de 26nturi
&n ad6ni7ea 2ilor! 2ederea aeasta de-teapt &n suflet idei
7elanolie! fr a7riune! o re2erie nedeslu-it! -i te g6nde-ti!
poate! la iarna 2ie%ii. Har 6nd pri72ara o 2i'elie nea-teptat
ruinea# parterul.! -i #a70ilele 2e-te#ite aoper p76ntul! de ai
2reun fiu pe are l-ai pierdut &n &n leagn! 2reun frate! sau un
prieten! sau orie fiin% iu0it are te-a lsat fr 2re7e! gse-ti o
ase7nare trist &ntre 2ia%a lor u a aelor plante! -i #ii a-a
piere! a-a se tree tot e e 0un -i fru7os &n lu7ea aeastaR
An pu%in 2re7e 6t 7ai #0o2ir7 la ,istri%a! lugrii ne
spuser 7ulte despre tilo-ia> lor -i o0ieiurile aristoratie ale
printelui egu7en/ noroire noi 2eniser7 &n trsur u < ai!
u un surugiu are striga de &%i lua au#ul -i u > doro0an%i e &i
era7 datori prietene-tii &ngri'iri a 6r7uitorului aelui 'ude%.
Altfel a7 fi fost &n pri7e'die s 76ne7 afar din 76nstire! dup
u7 se ur7ea# u al%i pto-i are 2in pe 'os -i fr suit.
Hup un ade2r tri2ial! &naintea lui Hu7ne#eu sunte7 to%i
deopotri2! -i &n loa-ul lui nu este 7i sau 7are/ dar unii din
ur7torii apostolilor! uit6nd ade2rul aesta -i eret6nd u
su7ptate distin%iile soiet%ii! te pri7es 0ine da 2ei fi 0oier!
-i &n 0oier 7are/ 7ai pu%in 0ine da 2ei fi negu%toriu! iar de
2ei fi %ran te poftes afar.
Apoi se pl6ng stp6nirea &i nedrept%e-te! lu6nd o parte din
2eniturile 7nstire-ti pentru tre0uin%ele statului/ stp6nirea le-a
lsat &ndestul a s trias dup u2iin%! -i &n s fa -i e2a
0unt%i/ s ne arate dar 0unt%ile are le fa! sau are le-au
fut! *iar p6n s nu li se ia aeste 2enituri/ s ne arate fetele
. "artea &7podo0it u flori -i ga#on a unei grdini.
> 1i#eria! sria.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >50
srae are le-au a'utat! opiii srai are i-au pus &n -oale!
spitalele are le-au &nte7eiat/ s ni le arate aestea! -i atuni
2o7 #ie tre0uie nu nu7ai s li se lase 2eniturile! dar &n s li
se 7ai adaoge. Cei dint6i lugri rora li s-au &nredin%at dire%ia
7nstirilor s-au artat 2rednii de sarina lor -i au &7plinit &n
uget urat dorin%a fundatorilor/ dar al%ii 7ai t6r#iu! 7olipsindu-se
de pati7ile -i 2anit%ile are 7unes soietatea! au 2rut s adune
o7ori -i s &noate &n aur. Hu7ne#eiesul fiu al 1ariei era sra
-i s7erit! iar oa7enii are au fut 'ur76nt de srie -i de
s7erenie s-au &ntreut la 0og%ii -i au preu70lat trufia lor &n
7i'loul o0-tii. Jtiu sunt la aeasta exep%ii 2rednie de inste!
dar a- dori s fie &n 7ai 7ulte! pentru interesul unei redin%e
are sl0e-te din #i &n #i! are nu s-a &ntins at6t de6t prin 7orala
sa ea des26r-it! prin a0nega%ie -i iu0ire de o7enire! -i al reia
&nte7eietor #iea ueniilor si: BCel dint6i dintre 2oi s fie el
din ur7E.
"olo2rai
Cu toate 7nstirea "olo2railor nu este din ele &nse7nate
ale 1iii ?ala*ii .! dar po#i%ia ei -i fru7oasa pe-ter de stalati%i
e se afl aolo o fa 2redni de 0gare de sea7. $a este a-e#at
pe o &ntins 67pie! &ntre > st6ni are &nep dou -iruri de 7un%i
-i ale rora oaste enu-ii -i 2ulanie se 2d de departe/ &ntre
ele &n 2ale urge r6ul 3lte%ul! are printr-un fel de urlet sl0ati
de2ede-te rudenia e are 3ltul. ,iseria este pe 7alul din dreapta!
are ur%i de #id -i 2reo 5 8 D *ilii! are slu'es de louin% unui
. 1ia ?ala*ie 8 3ltenia.
"3$Z(( J( ":3ZK >5.
gros arenda-. ;ii un lugr nu se afl aolo! afar de preotul
or6nduit pentru slu'0a 0iseriii.
Aeast 7i 7nstire s-a fondat pe la anul .D<0 de 'up6n
Haniu "rianu -i 4tan! 7arele postelni.
Ae-ti 0oieri erau din nu7rul aelor e se ridiaser asupra
lui +eon (! su0 o7anda ag*ii. 1atei ,asara0 >.
;oroi%i &n 0tlia de la satul Ungureni! ei se 0iruir la "ersieni
-i &-i gsir sparea &n 7nstirea Tis7anei! de unde fugir &n
Transil2ania. Apoi! pe la anul .D33! se &ntoarser u -eful lor!
are era *e7at de dorin%a o0-teas! -i insti%i de d6nsul u
posturi 7ari! luar o 7are parte la 0iruin%a lui :adu =( -i asupra
lui ?asile Arnutul 3! do7nul 1olda2iei.
"u%in 2re7e ne tre0ui a s ne &ndestul7 de 2ederea 0iseriii/
luru el 7ai &nse7nat e gsir7 &ntr-&nsa fu un 7or76nt! pe
piatra ruia este spat o g*irland! &n ea o 76n are %ine o
sa0ie! -i dedesu0t u2intele: Andrei 4orei.
Hup eretrile e fur7 &n 2e*ile *6rtii ale 7nstirii!
aflar7 aest 4orei tria pe la anul .D90! era fiu al unui
. Ag 8 rang de 0oieri de pri7a las/ o7andantul doro0an%ilor.
> An oto70rie .D30! 0oierii are luaser &n arend i7po#itele su0 +eon-2od! neput6nd
aoperi lipsurile! se *otr6r s se exile#e &n Ardeal -i aolo s str6ng o ar7at &7potri2a
do7nitorului/ printre ei se afla 1atei aga din ,r6no2eni. 3 pri7 ionire are lo la
Ungureni! unde trupele redinioase lui +eon fur &nfr6nte/ o a doua! l6ng ,uure-ti
F.>V>3 august .D3.G! s-a soldat u ni7iirea rsula%ilor. 1atei -i 6%i2a rsula%i au
i#0utit s sape -i! dup un popas la Tis7ana! au treut din nou &n Ardeal. 1atei nu
aept oferta de Ba7nistieE a lui +eon -i ia ontat u unele petenii ture-ti! arei
pro7it spri'in pentru ouparea tronului. An iulie .D3> +eon-2od este 7a#ilit -i
do7nia se aord lui :adu! fiul lui Alexandru (lia-! do7nul 1oldo2ei. "rofit6nd de
2aan%a tronului! 1atei ptrunde &n %ar prin ,anat! o0%ine spri'inul 3lteniei -i intr &n
,uure-ti &n septe70rie .D3>. :adu fuge &n 1oldo2a! se &ntoare u o ar7at! dar este
&nfr6nt l6ng "lu70uita F>5 oto70rie V < noie70rie .D3>G.
3 ?asile +upu! al0ane# FarnutG de origine.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >5>
io0an -i &n opilria sa p#ea oile printe-ti! &n poalele 7untelui
?6lan! unde se afl -i ast#i st6na fa7iliei sale! oupat de
io0ani din aela-i nea7. Hespre aeasta pute7 fi &n-ine *e#a-i!
i a7 petreut o noapte &n st6na fa7iliei lui 4orei -i a7 0ut
aolo el 7ai dule lapte. +a anul .D85! 6nd Jer0an al ((-lea se
gtea! prin alian%a sa u (oan -i "etru! %ar al :usiei! a sutura
'ugul turilor.! -i aduna pe tain o-tirea &n 7un%ii de peste 3lt!
t6nrul 4orei intr a 2oluntar &n slu'0a lui Jer0an -i a'unse prin
destoiniia sa la rangul de pitan.
Cea dint6i gri' dup sosirea noastr aolo ne fu s 2i#it7
pe-tera de salati%i! e este &ntr-una din st6nile de are a7 2or0it.
(e-ind din urtea 0iseriii pe o porti% spre 7ia#noapte! apuar7
pe 7alul 3lte%ului pe su0 st6na din dreapta: au7 tre0ui! dup
o expresie %rneas! s ne lu7 ini7a &n din%i! i potea era
r6poas -i a-ternut u pietri-! are! la ea 7ai 7i 7i-are! se
pornea &n prpastie. Ai un pas gre-it sf6r-e-te o 2ia%. ;e %inea7
dar u 7ult greutate de ol%urile pietrelor -i *e7a7 &n a'utor
pe sfin%ii ltorilor. An sf6r-it sosir7 la intrarea pe-terii/ aolo
aprinser7 fliile -i intrar7. +a ele dint6i pasuri noi ne oprir7/
ni se pru ne afl7 &ntr-una din aele et%i &n6ntate e le-a
in2entat i7agina%ia #670itoare a poe%ilor ara0i/ ne 2#ur7 ooli%i
de o 7ul%i7e de figuri de pietre! are! la lu7ina fliilor! luau o
for7 de figuri o7ene-ti.
(i se 2edea un grup de opii! e prea a se &ndeletnii la
lurrile 26rstei lor/ 7ai &nolo alte fiin%e are se &7prt-eau> de
. $ste 2or0a de tratati2ele are au &neput dup &nfr6ngerea turilor &n asediul ?ienei
F.D83G!pentru &n*eierea unei alian%e a statelor re-tine. :egele (oan 4o0iesWi al "oloniei
a a2ut un rol i7portant &n aeste tratati2e. Jer0an Cantau#ino tri7ite o delega%ie la
?iena -i alta la 1oso2a! pentru a negoia treerea %rii &n ta0ra re-tin! dar 7oartea sa
F.D88G &7piedi &n*eierea unui tratat.
> "artiipau! a2eau trsturi o7une F-i de o7! -i de fiareG.
"3$Z(( J( ":3ZK >53
o7 -i de *iare! fauni .! sau sil2ani > are se asund dup o oloan
pira7idal. Anainte#i! -i aelea-i figuri par au treut &nainte a
s te a-tepte/ unele &%i r6d! altele! u un aer 7isterios! &%i fa
se7n de tere. Antr-un ol% la &ntuneri se 2d > *ipuri sl0atie
a > t6l*ari! are! u ar7ele gata! a-teapt pe tretor. A7potri2!
ontrast6nd u aeast sen! o despr%ire for7ea# un alo2/ o
fe7eie se arat &n fund -i pri2e-te prin dantelele unei perdele e
se o0oar din 0olta st6nii! &n &ndoituri gra%ioase/ la un lo 0olta
se plea! &n6t a0ia te streori de ealalt parte/ apoi iar se ridi!
apoi se &ntinde -i se lrge-te! for76nd o a >-a pe-ter -i desf-ur6nd
o nou pri2eli-te.
Ai nu si7%i nii u7e#eala aeea ptrun#toare! nii aerul
greu! are te apas &n pe-tera pustniului/ o roare dule te
&nso%e-te! pieptul rsufl 7ul%u7it! o ui7ire plut rte-te
2ederea. ?arietatea 0oltelor gotie! al0ea%a -i luiul par*etului!
nenu7ratele statui are te &non'oar! gro#a2e sau 0l6nde!
poso7or6te sau #670itoare! dup u7 le pri2e-ti! de aproape
sau de departe! la lu7in sau &ntuneri/ toate &%i uprind u
putere si7%irile! -i o7ul el 7ai fr ilu#ii se rede transportat
&ntr-o alt lu7e.
Ca s ls7 un su2enir de 2i#ita noastr! ne sriser7 nu7ele
pe o oloan are luea de 7ii de stelu%e! a aelea e lires
di7inea%a pe un 7al de #pad. Har pitura 7untelui! adug6nd
piatr peste piatr! 2a -terge u &netul aele nu7e/ sau! de 2or
7ai r76nea 6te2a litere p6n 6nd un alt ltor 2a tree pe
aolo! ele 2or fi pentru d6nsul a aele si70oluri nedeslu-ite!
&nsrise pe 7onu7entele unui norod neunosut e nu 7ai trie-te.
.!> )auni -i sil2ani 8 di2init%i 67pene-ti! protetoare ale pdurilor -i tur7elor F&n
7itologia ro7anG.
.8 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >5<
Tis7ana
FAn*eiereG
(at ea 7ai 2e*e -i 7ai 7rea% din toate 7nstirile de
peste 3lt. Aneput de :adu al ((-lea ,asara0! la .3DD! ea se
s26r-i de fiul su! Han! -i 7ult 7ai t6r#iu se prefu de ;eagoe
,asara0! &n se7n de reuno-tin% -i-a gsit aolo sparea 6nd
se afla gonit de :adu el 1are! pentru g#duirea e dduse
sf6ntului ;ifon .. Har prietenul unui sf6nt! religiosul -i 0l6ndul
;eagoe! n-a2ea tre0uin% de aest nenoroire a s &nnoias
0iseria. 3riu7 2a fi! el a fost unul din prin%ii ei 7ai 0uni/ dar
2irtu%ile lui au pierit u d6nsul -i n-au adus nii un 0ine statorni
la na%ia &n are au strluit. At6t este de ade2rat alit%ile
personale nu pot adue nii un folos te7eini! 6nd toate lurrile
se &nte7eia# pe 2oin%! iar nu pe legi. BC6nd 1aru Aurelie 7uri!
#ie C*ateau0riand > 8 ro7anii se read6nir &n relele nra2uri u
o astfel de &nfoare! &n6t i-ar fi luat ine2a de oa7eni are -i-au
do06ndit de ur6nd li0ertaea! ei &ns nu spaser de6t de 2irtu%ile
elor din ur7 stp6nitori.E
Ca s #ideas Tis7ana! :adu al ((-lea a2u tre0uin% s rete#e
o parte din 7unte. A-e#at la o &nl%i7e a de .00 piioare! aprat
&n fa% de o 7rea% st6n e se plea deasupr-i! oolit de
.
>
Tis7ana este una din ele 7ai 2e*i 7nstiri de la noi. Clugrul s6r0 ;iodi7! 2enit
&n %ar pe 2re7ea lui ?ladisla2 F?laiu-2odG! onstruie-te aii 7ai &nt6i o 0iseri de
le7n Fde tisG/ 7ai t6r#iu! :adu ,asara0! fratele lui ?laiu! &nepe onstru%ia de #id pe
are o des26r-e-te fiul lui -i suesorul su! Han (. ;eagoe ,asara0 reno2ea# 7nstirea!
aoperind-o u plu70.
)ranaois-:ene de C*ateau0riand F.5D8 8 .8<8G! sriitor frane#! unul din preursorii
ro7antis7ului.
"3$Z(( J( ":3ZK >55
#idiri 2e*i! are se &ntind pe 7arginea prpastiei! -i &noronat
de turnuri! aeast #idire! pri2it din 2ale! sea7n. unul din aele
palaturi din 2eaul de 7i'lo >! una din aele et%i feudale! din
are 0aronii -i a2alerii &nfruntau puterea a0solut! a0solu%i ei
&n-i-i &n propriet%ile lor.
An st6na de are po7enir7 -i are se &nl% &ngro#itoare la
spatele #idurilor! este o 76ntur ad6n! un fel de pe-ter! din
are iese un i#2or e tree pe su0 p76nt! prin urtea 7nstirii!
se arun din &nl%i7e a un torent! -i! &7preun6ndu-se u r6ul
Tis7anei! e urge &n 2ale! for7ea# &7preun o g6rli% e
-erpuie-te &ntre > -iruri de 7un%i -i se pierde &n deprtare. Tot &n
aeea-i st6n! deasupra pe-terii! la o &nl%i7e a de 30 piioare!
este o 2i#uin ad6n! *ilie ne7uritoare a sf6ntului ;iodi7!
are se afl egu7en al Tis7anei. Clugrii -i louitorii de pri7pre'ur
2or0es 7ulte despre 7inunile aestui sf6nt/ -i negre-it
tre0uie s fi fut! de 2re7e e putea s louias a-a de sus! pe
un perete de piatr! fr s ai0 aripi.
Un singur lugr! un t6nr frate! s-a deprins s se suie aolo.
+-a7 2#ut &n-ine ag%6ndu-se de pietre u ung*iile a o pisi
sl0ati! intr6nd &n *ilie -i so%6nd enu- din 2atra sf6ntului.
Ceilal%i lugri! 7ai &n%elep%i -i 7ai pu%in iu0itori de gloria
ereas! se 7rgines a insti pe sf6ntul &n 0iseri! unde &-i are
o-iugul/ i trupul s-a fut ne2#ut &ntr-o noapte! dup e o
2edenie a7enin%toare a &ndatorat pe egu7en s taie degetul
sf6ntului! a s r76ie drept su2enir 0iseriii.
Ai se pstrea# ase7enea ruea de fier a sf6ntului! *aina u
are a treut prin fo! -i un patra*ir de o stof 0ogat! e se #iea
a fi druit de 7ateia- Cor2in! regele Ungariei.
. Cu sensul: pare! se asea7n u...
> ?eaul de 7i'lo 8 $2ul 7ediu.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >5D
An aeast 76nstire se adunau la .8>0 2ite'ii panduri ai
1e*edin%ului su0 steagul lui Tudor ?ladi7iresu! o7 7rginit -i
rud! dar a rui &ntreprindere &naint u un pas li0ertatea politi!
dup u7 se ur7ea#. pretutindenea! unde oa7enii sunt sili%i a
intra 2re7elnie-te &n independen% natural/ supun6ndu-se pe
ur7 la legi! ei pstrea# totdeauna po7enirea slo0o#eniei lor.
An 2re7e 6nd ne &ndeletniea7 a 2i#ita 0iseria -i pri2ea7
toate a7nuntele! u ael interes e-l de-teapt un 7onu7ent
istori de are 7ult 2re7e ai au#it 2or0ind! 2#ur7 2enind
tre noi un 0tr6n! de talie surt! u o*ii ufunda%i &n ap! dar
2ii -i 2or0itori/ el ne spuse este fiu al &7pratului A7eriii/
ne arat 6te2a deora%ii de *6rtie -i ne &ntrea0 e fae &7pratul
;iolae>/ de a rspuns la srisorile e i s-au adresat de d6nsul -i
de are de g6nd s delare r#0oi. Ai rspunser7 toate 7erg
0ine -i &7pratul se &n*in u pleiune! -i-l rugar7 s ne spuie
de 6nd este fiu de &7prat. BHin 2re7ea lui Capudistria3 8 ne
rspunse 8/ la 7oartea lui 7 afla7 &n 0iseri! -i toat Greia s-a
sulat s 7 puie pe tron! dar n-a7 pri7itE. Aest ne0un este
unul din ei 7ai ferii%i e a7 2#ut 2reodat/ el %ine o oresponden%
ideal u to%i su2eranii $uropei! are au s porneas
ur6nd un r#0oi o0-tes pentru drepturile lui.
Ande7na%i de 0unii prin%i! noi plear7 s 2i#it7 un 7eto* al
7nstirii! #idit pe 7unte spre 7ia#noapte! la o &nl%i7e deose0it/
el este fut de sf6ntul ;iodi7! -i at6t de 7i! &n6t a0ia ini sau
.
>
3
4e &nt67pl.
;iolai (! %arul :usiei F.8>5 8 .855G.
Capo dT(stria F.55D 8 .83.G! o7 politi gre! lupt pentru independen%a Greiei!
ut6nd s o0%in spri'inul :usiei. "re-edinte al :epu0liii Gree-ti &n .8>5! e asasinat
&n .83..
"3$Z(( J( ":3ZK >55
-ase oa7eni pot &npea &ntr-&nsul. "rin%ii de aolo ne spuser &n
susul aestei #idiri! la o deprtare a de trei ore! pe re-tetul el 7ai
&nalt al 7untelui! este o alt 0iseri fut de aela-i sf6nt. are
slu'ea &n aeea-i #i la 6te-itrele 0iserii/ &ntreprindere a7 ane2oie!
-i pot #ie peste putin% pentru un o7 are nu ar fi sf6nt. Cu toat
r62na e a2ea7 a nu tree ni7i u 2ederea! dar ast dat 2re7ea
sau 7ai 0ine ura'ul ne lipsi -i ne &ntoarser7 iar-i la 7nstire!
unde ne odi*nir7 pu%in &n foi-orul e d asupra prpastiei &n fa%a
dru7ului.
4eara &nepuse a da o0ietelor o uloare fantasti! dar &n fa%a
noastr! spre rsrit! o lu7in ro-ieti 2estea apropierea lunii/ peste
pu%in o 2#ur7 liurind a o stea deprtat! a o flie! are se
aprinse &n deasa &ntunei7e a opailor e aoper 7untele! apoi un
glo0 ru0inos se 2#u legn6ndu-se printre frun#ele desfute de 26nt
-i! &nl%6ndu-se pu%in! arun o ra# pie#i- pe r7-i%ele unei #idiri
e se 2ede pe oast! apoi deodat art6ndu-se deasupra ste'arilor
elor 7ai &nal%i! a pe un piedestal de 2erdea%! lu7in pe-tera sf6ntului!
turnurile 7nstirii! poteile tainie -i st6nile din fa%! &n 2re7e
e o parte a pdurii! r7as &n u70r! fea s se au# un 2uiet fioros!
ase7enea u #0ieratul deprtat al *iarelor sl0atie.
A7 2#ut de 7ulte ori rsrind -i apun6nd luna! dar niiodat
aea pri2eli-te nu 7i-a fut at6ta i7presie. Terea aestei et%i
unde rsuna odat #go7otul ar7elor! &ntinderea pustiului! singuratia
lun e se &nl%a 7elanoli pe 67piile erului 7i se prea
a &nota &n at7osfer a un fanal arunat pe ne7rginirea oeanului/
toate u7pleau ini7a de 7elanolie -i de-teaptau ideea unei
2ie%i petreute &n singurtate! &n s6nul naturii.
. $ste 2or0a! pro0a0il! de Ciolo2ina-de-4us! s*it &nte7eiat &n .5.< de un egu7en al
Tis7anei! ;iodi7! onfundat de loalnii u o7oni7ul su din se. al =(?-lea.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >58
"e la 7ie#ul nop%ii plear7 de la Tis7ana! fr a ne lua #iua
0un de la prin%i! are gustau &n easul aela dule%ile so7nului!
-i &ndreptar7 alea noastr spre Turnul lui 4e2er ..
3 nunt
4unt 6%i2a ani de 6nd pentru patele 7ele 7 afla7 &nrolat
su0 steagurile ar7iei noastre >. Hu7ne#eu s ierte pe aeia are!
sootindu-7 destinat a apra patria de pri7e'dii! 7 &nsrina
u str'uirea Hunrii -i 2i#itarea nu7eroaselor pi*eturi de pa#.
;sut su0 o stea 0l6nd! eu sunt de araterul el 7ai lini-tit -i
niiodat sa0ia 7ea n-a fost &n ispit a se 76n'i de s6nge. Ha
2r'7a-ii %rii ar fi -tiut u e o7 au a fae! s-ar fi purtat negre-it
u oaree o0r#niie! la are pa-niele 7ele apleri 7-ar fi oprit
de a le rspunde. Cu toate aestea! sunt departe de a regreta
2re7ea e a7 pierdut u aea oupa%ie: traiul ost-es fae pe
o7 r0dtor -i exat. C6nd ai petreut 6t2a su0 p76nt &n 0ordeie
afu7ate sau &n oli0e 0tute de 2aluri! spul0erate de 26nturi!
2arietatea 2re7ilor -i s*i70rile soartei nu te sperie lesne. Apoi
6te rela%ii prietene-ti! 6te duli su2enire sunt re#ultatul aestei
2ie%iR Har iat u2inte de prisos 6nd este 2or0a de ni-te o0ieiuri
%rne-ti e a7 a2ut prile' a unoa-te &n ursul strluitei 7ele
. Hro0eta Turnu-4e2erin/ nu7ele ora-ului era interpretat gre-it: &n realitate 4e2erin
&nsea7n BnordiE -i nu are nii o legtur u nu7ele &7pratului ro7an 4epti7ius
4e2erus. 1e7orialul se opre-te aii. (. G*ia ne infor7ea# asupra ontinurii ltoriei:
B;e-a7 o0or6t la Turnu-4e2erin --apoi ne-a7 &ntors ur76nd o06r-ia 7un%ilor din
st6n &n st6n! ltorind 6nd pe 'os! 6nd lare! din gura ,a*nei &n Hunre! p6n la
2alea 3ltului! la Turnu-:o-uE F(. G*ia! A7intiri despre Grigore Alexandresu! &n 4risori
tre ?. AlesandriG.
> Alexandresu fusese &nrolat &n ar7at prin .83DS.835.
"3$Z(( J( ":3ZK >59
ariere ost-e-ti/ o0ieiuri u at6t 7ai urioase u &t originea lor
e 7ai neunosut.
Aestea erau! dup 6t &7i adu a7inte! &n 'ude%ul :67niul
4rat! &ntr-un sat nu7it :67nieni. 4u06r7uitorul loului! o7
2esel -i de-tept! 7 in2it s 7erg la o nunt e se fea &n
2eintate: propo#i%ia nu-7i pru de refu#at! -i peste pu%in
noroi%ii nunta-i 2#ur sosind o trsur oolit de doro0an%i are
fea s se ridie de departe iulile! &n instea persoanelor de
ei esortate.
An easul 6nd sosir7! adunarea se dispo#a a 7erge la 0iseri
spre s26r-irea ununiilor. Un ar u patru 0oi -i aoperit u
prooa2e. sta gata pentru 7ireas! are se -i sui &ntr-&nsul! &nso%it
de 6te2a 0tr6ne! 7u7e! nune sau soare! -i &70rat u trei
7alotele! lux e 7rturisea &n fa2orul strii prin%ilor! dar are nu-7i
priinui 7ai pu%in 7irare! i ne afla7 &n luna lui iulie -i ldura
era gro#a2. 3riu7 2a fi! 7ireasa se sui &n ar! dup u7 2
spusei! -i ple preedat! ur7at -i oolit de a2alerii satului
lri! &7podo0i%i u flori! &nar7a%i u pistoale.
Aii poate a-tepta%i s desf-or &naintea du7nea2oastr
patetiul ro7an% al aestei storii! sau s 2 desriu fru7use%ea
7iresei! elegan%a taliei! olora prului! strluirea o*ilor -i altele
dup o0ieiul nu2eli-tilor. Har pentru el dint6i punt 2 art
u 76*nire nii o lupt de pati7i! nii o sen tragi nu a
&nse7nat istoria aestei pere*i: se #ie nu7ai potri2i%i &ntru
toate ei se uneau u 7ul%u7ire/ de-i 7ai-nainte 6ntre%ul
0iseriii -i 2arul satului artaser oareare preten%ii asupra ini7ii
e au7 se lega pentru totdeauna! dar greutatea 0ra%ului deliatei
opile le lsase se7ne ne-terse de antipatia sa.
. "turi.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >80
C6t pentru fru7use%ile 7iresei! 2 7rturises *otr6rea
7ea era s 2i le desriu u de a7nuntul/ dar fatalitatea! are
pune adesea sta2ile la exeu%ia elor 7ai ne2ino2ate planuri! 7
opre-te de a 2 7ul%u7i! i 7ireasa! afar de elelalte podoa0e!
purta pe ap un lung -al de p6n# e i se pogora p6n la piioare.
4tatorni &n dorin%a de a 2edea figura aelei fe7ei! o ur7ai la
0iseri u 7ul%i7ea nunta-ilor -i 7 a-e#ai l6ng d6nsa! i a7
a2ut totdeauna o sl0iiune deose0it pentru 7irese S se
&n%elege! pentru ale altora S din #iua de 6nd se nu7es fe7ei
-i p6n 6nd &netea# de a 7erita aest nu7e. Har for7alit%ile
religioase se s26r-ir! -i p6inea u 2inul sf6nt fur gustate de
7ireas su0 statorniul ei 2oal. C6nd #i gustate! 2a s #i
76nate -i 0ute u des26r-ire! pa*arul e era a de o litr
ne7aiuprin#6nd &n ur7a aestei opera%ii nii o pitur de 2in.
16*nit de neplutul re#ultat al errilor 7ele! 7 &ntorsei
u nunta la asa sorului! unde se &nepur &n 0ttura gunoioas
dan%urile -i *ora. 3r*estra nu era nu7eroas: doi lutari tren%ro-i
alergau &7pre'urul erului! 6nt6nd la ure*ea fierui dn%uitor:
opera%ie e era! dup u7 priepui! o 7are inste pentru aela &n
fa2orul ruia se fea/ pentru to%i eilal%i a2aleri se preau a
pri2i u un fel de gelo#ie pe alesul asulttor! par ei ar fi fost la
o 7ie de pa-i departe de d6nsul.
Hup e 7ireasa &ntoarse de 6te2a ori dan%ul! dou 0tr6ne
se apropiar de d6nsa -i! lu6nd-o fieare de 6te o 76n! o duser
spre u-a asei. Ai ea se opri -i! pun6nd 76inile a76ndou pe
pragul de sus! sttu ne7i-at. "este pu%in! un glas 0r0tes se
au#i &nuntrul asei #i6nd: Z(ntrB. Har 7ireasa rspunse u 7ult
filo#ofie: Z;u intru p6n 6nd nu &7i 2ei spune e-7i daiE. ZA%i
dau S adug glasul din as S o pere*e de 0oi! o 2a u
lapte -i #ee oiE. 4e 2ede darurile fgduite nu se prur
"3$Z(( J( ":3ZK >8.
&ndestule &n%eleptei 7irese! i nu se gr0i niiu7 a s*i70a
po#i%ia e luase. Har aela are &nerase 7i'loaele a7gitoare
ale fgduielilor! 2#6nd prin aestea nu i#0ute-te! se art
&ndat %in6nd &n 76n un fr6u -i un pstru! si70oluri 7agie
ale supunerii! -i u ea 7ai des26r-it elegan% le puse de g6tul
7iresei! apoi o trase &nuntru! fr a 7ai aduga ni7i la darurile
sale.
Au7 nunta era s26r-it -i 7asa &ntins pentru ei *e7a%i.
Ce s-a 7ai ur7at dup aeea nu -tiu: &7i plae nu7ai a rede!
pentru instea nea7ului o7enes! fe7eia era fru7oas! -i
at6t 7ai fru7oas u 6t a7 2#ut-o 7ai &n2elit. ;d'duies
ginerele! de nu 2a fi fost un do0ito 7are! tre0uie s-i fi ridiat
&n 7ai 7ulte r6nduri 2oalul -i s fi prelungit plerea lunii de
7iere! p6n 6nd arenda-ul tre0uie s fi 2enit! &nar7at u
doro0an%ul do7nului su06r7uitor! a-i adue a7inte ni-te 2e*i
datorii e negre-it nu era dator.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU
A":$C($:(
>8>
Antr-o parte a ei! poe#ia lui Alexandresu este ea 7ai puterni expresie a
la7artinis7ului la noi. B1edita%iaE! Bre2eriaE! Bar7oniaE &n natur! religio#itatea!
BrugiuneaE! oeanele! i7ensit%ile sunt ale poetului frane#. C6teodat 2i#iunea
apt un aer e%os ossianes -i reita%ia S o *o*otire 0Mronian. Toate aestea se
gses &ns! 7u#iali#ate! -i la +a7artine. A#i s*i70area gustului a stins strofele
lui Alexandresu -i o*iul e 'ignit de i7puritatea 2oa0ularului. Totu-i! a-e#6ndu-ne
&n ti7pul ro7anti! desoperi7 la poet te*nia 7arilor sole7ne instru7ente
7u#iale! &naltul *ieratis7 al 7elanolieiF...G
"ro#a lui ne pune &n fa% nu nu7ai un o7 fr o7plexitate ideologi -i
sen#iti2! i -i lipsit de orie talent narati2 -i desripti2. Totul e on2en%ional.
1inusulul 3lt e &nf%i-at a o ;iagar &n fioros deor *i7alaian! &ndrtul Tis7anei
2ede o st6n B&ngro#itoareE! la "olo2rai ad7ir Bpo#i%iaE -i Bfru7oasa pe-ter
de stalati%iE. 3lte%ul are -i el Burlet sl0atiE. C6t despre Co#ia! Baeasta nu difer
&ntru ni7i de ele 7ai 7ulteE 7nstiri. Cr6ngurile sunt Bfru7oaseE! toate
ele7entele S Bo*eteE -i BeleganteE! utare 7nstire e B&n ur%enia ea 7ai
plutB. ;i se d -i un frag7ent dintr-o nu2el! Clugri%a! sris! #ie
Alexandresu! de un 0oier 0tr6n! &n realitate de el. Aii se po2este-te u o st6ngie
ini7ita0il dragostea dintre B'unele a7ore#E +eurdeanu! o7 F la leatul .D90 R G u
Bsenti7ente ro7antieE! -i $lena Cor0eanu. T6nrul a2ea de g6nd a ere pe fat
Bfor7al &n storieE. Hin pate! 7a7a ei! 0igot! o fgduie-te 7nstirii de se
2a ridia de pe 0oal! eea e se -i &nt67pl. Cunele pune la ale rpirea fetei -i &ntr-o
noapte! pe 6nd stari%a fea Bre2i#iaE! 2#u un 0r0at &nso%it de o 'un lugri%.
Hdu s strige! 0r0atul o prinse &n 0ra%e -i o trase &n luntre! stari%a 2oi s sar -i se
&ne. Alexandresu! 7are ititor al lui ?oltaire! resping6ndu-i pretinsul ateis7! &i
&70r%i-a atitudinea &7potri2a intoleran%ei! de-i poate fi aii -i un eou al te7ei
ororii laustrate din Hiderot.
George Clinesu! (storia literaturii ro76ne de la origini p6n &n pre#ent. $di%ia a
((-a! re2#ut -i adugit! ,uure-ti! $d. 1iner2a! .98D! p. .5D!.D0-.D..
"3$Z(( J( ":3ZK >83
Cel 7ai 2e*i dintre ltorii ro7antii! Grigore Alexandresu! &n paginile
onsarate 2i#itei sale la 7nstirile oltene-ti F.8<>G! ne ofer ... destul de pu%in.
(7presiile sale pri2es 7ai degra0 tradi%iile istorie ale lourilor pe are le 2i#itea#
sau unele partiularit%i ale or6nduirii lor atuale. Cadrul natural este a0ia indiat.
C6nd a'unge la Co#ia! o si7pl &nse7nare topografi &i este de a'uns... An fa%a
1nstirii Hintr-un +e7n desrierea este e2a 7ai 0ogat! dar fr ele7ente sensi0ile
propriu-#ise. Autorul desrie o onfigura%ie! nu un peisagiu... "e-tera de la "olo2rai
&l i7presionea# 7ai 7ult! dar spiritul de o0ser2a%ie r76ne! *iar &n fa%a aestui
spetaol! inferior fante#iei onstruti2e! reia i se pare a 2edea! &n grupul
stalatitelor! siluete de opii sau de fantas7agorie fiin%e o70inate din oa7eni -i
fiare! da nu si7ple *ipuri sl0atie Ba doi t6l*ari! are! u ar7ele gata! a-teapt
s atae un tretorE. A0ia ulti7a pagin a 1e7orialului 'ertfe-te estetiii ti7pului!
#ugr2ind un 7oti2 tipi S rsrirea lunii deasupra unei pduri ... "agina 7erit a
fi re%inut. $ste aea prin are natura! a o0iet al desrierii literare! intr &n operele
pro#atorilor ro76ni! su0 for7a 7agiei lunare. 4riitorul &n%elege e poate fi duleag
sau on2en%ional &n #ugr2irea strluirii ne&ntinate a lunii -i de aeea &ntrege-te
ta0loul su din ontraste pun6nd alturi de lu7ina selenar! rsp6ndit pe #iduri!
pe st6ni -i potei! 7asa &ntuneat a pdurii r7ase &n u70r.
:srirea lunii la Tis7ana r76ne oriu7 o exep%ie &n paginile de pro# ale lui
Grigore Alexandresu.
Tudor ?ianu! Arta pro#atorilor ro76ni! C*i-inu! Casa de editur +itera!
.995! p. D9-50.
Grigore Alexandresu e el &nsu-i &n poe#ia de on%inut eti. "oet al de#interesrii!
al altruis7ului! al 0inelui pu0li! 6nd se de#0ar de suferin%ele insufiient pateti#ate!
a -i de te7ele lirie on2enite! &-i regse-te tonul u ade2rat propriu! a aela din
:ugiunea! din Anul .8<0! din fa0ule -i! 7ai ales! din epistole -i satire.
An aeste proeduri didatie! poetul &-i &n2ederea# o 7ai statorni afinitate
u lasiis7ul! de6t u ro7antis7ul frane#/ sau da aesta din ur7 i-a ser2it a
7odel pentru sti7ularea ri#elor sale su0ieti2e! &n de#olare -i i7prea%ie! ellalt
i s-a potri2it &n strutura sa per7anent! de ra%ionalist -i de o0ser2ator. Grigore
Alexandresu nu e un ade2rat te7pera7ent dual! osil6nd &ntre ei doi poli ai
axei sale 7orale/ liriul la el e aidental! a7 spune *iar! nesu0stan%ial/
didatiul! &n ea 7ai &nalt expresie a u26ntului! e per7anent -i arateri#ant.
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >8<
"oetul nu--i gse-te niieri tonul 'ust! a &n epistole -i satire! unde-i
reunoa-te7 uniitatea! prin 'udeat! prin 0un-si7%! 0ono7ie! &ngduin%!
inisi2itate nerutioas! &n nu7ele ade2rului! iar nu al pati7ii.
Jer0an Cioulesu! ?ariet%i ritie! C*i-inu! Casa de editur +itera! .995!
p. D.-D>
...U70ra lui 1irea. +a Co#ia d expresia ea 7ai des26r-it a 7edita%iei u
su0iet na%ional &n opera lui Alexandresu. F...G
"oetul ad7ir treutul &n stil de od! &n ti7p e netre0niia pre#entului &l
&ndea7n la satir/ onda7n totu-i treutul! 7re%! dar a7arni -i trist. "re#entul
e! &n o7para%ie u treutul! 7are pentru progresul su &n pae -i arte. "oe#ia ofer
dei un 'o pe o ga7 2ariat -i ontraditorie de senti7ente.
H. "opo2ii! :o7antis7ul ro76nes! urs %inut la Uni2ersitatea din Clu' &n .95.
S .95>! pu0liat &n 4tudii literare! ((! Clu'-;apoa! $ditura Haia! .95<! p. >8<.
Clasi! dintre ei fr dispens -i! netgduit! el 7ai 7are dintre poe%ii no-tri
dinainte de $7inesu! Grigore Alexandresu este at6t de pre#ent &n on-tiin%a
orirui ititor de poe#ie ro76neas! &n6t e2oarea personalit%ii -i a operei lui se
poate dispensa de iniden%ele festi2e ale alendarului! a -i de sti*arele ere7onialului
de iru7stan%. Heoaree ni7i din eea e a 2i0rat la ti7pul su! din poe7ele lui
F...G nu -i-a pierdut nii ingenuul fior inti7! nii 2astul ori#ont u7anitar! nii finul
asu%i- al ironiei austie.
"erpessiius! Cu26nt pentru po7enirea poetului Grigore Alexandresu! &n 2olu7ul Alte
7en%iuni de istoriografie -i follor! ,uure-ti! $ditura pentru literatur! .9D.! p. 3D.
"redile%ia pentru fa0ul a lui Alexandresu -i a at6tor al%i sriitori ai 2re7ii se
expli prin posi0ilit%ile superioare de satir politi pe are le oferea speia. 4u0
deg*i#area str2e#ie puteau fi spuse lururi &ndr#ne%e! pe are en#orii! are 26nau
p6n -i titlurile re2istelor! nu le-ar fi lsat astfel s apar! iar da ar fi aprut! le-ar
fi rspltit el pu%in u surg*iunul la 7nstire.
4il2ian (osifesu. Grigore Alexandresu! ,uure-ti! $ditura tineretului! .9D5! p. 8..
1ul%i l-au onsiderat Fpe Gr. AlexandresuG drept un produs de 7etisa'! un
"3$Z(( J( ":3ZK >85
a7este de ro7antis7 -i lasiis7. He fapt! el este un ro7anti printre lasii -i un
lasi printre ro7antii. Cu alte u2inte! e un sriitor de tran#i%ie F...G.
;u pute7 spune fr el n-ar fi existat $7inesu! dar e pro0a0il 2oea lui
$7inesu n-ar fi sunat tot a-a. F...G
(storie-te! loul lui e inataa0il! fiind unul dintre poe%ii are au desoperit
liris7ului ro76nes trei din dru7urile desf-urrii sale: &n fa0ul! epistol -i 7edita%ie.
$l a ser2it onte7poranilor drept ter7en de e7ula%ie! iar &ntre .8<8 -i .850 a fut
-oal.
"aul Cornea! Grigore Alexandresu sau liris7ul pa-optist a experien% interioar! &n
2olu7ul He la Alexandresu la $7inesu! ,uure-ti! $ditura pentru literatur!
.9DD! p. .09-..0! .59.
4upre7a reali#are a lui Grigore Alexandresu &n linie ro7anti r76ne! negre-it!
U70ra lui 1irea. +a Co#ia. An uprinsul aestei poe#ii se desf-oar un spetaol
7u#ial-panto7i7i! pus &n sen! a de o0iei! onfor7 unor prinipii regi#orale
lasie. F...G
Con%inutul repre#entrii! aden%a 2ersurilor! ade2at aestui on%inut! i7pun
o pau# 7editati2! 7od al introduerii &ntr-un alt li7at! al treerii din i7periul
#ilei &n aela al nop%ii. 4e operea#! a7 putea spune! 2or0ind &n ter7eni de 7itologie!
o ie-ire din ti7pul -i spa%iul profan sau! 7ai exat! o in2a#ie &n otidian a
neo0i-nuitului! a fantastiului. Ca &ntr-un ritual 7agi! poetul pune for%ele naturii
&n 7i-are. F...G
Adpostind ase7enea ristale! nu 7ai &nape disu%ie nu nu7ai opera poeti
a lui Gr. Alexandresu nu -i-a pierdut atualitatea! dar are toate -ansele de a -i-o
pstra 6t ti7p 2a exista o literatur ro76n.
Hu7itru 1iu! "ostfa% la: Gr. Alexandresu! "oe#ii! ,uure-ti! $ditura
1iner2a! seria BAradeE! .950! p. .<0.
"rin 7edita%ia patrioti! prin epistol! satir -i fa0ul! Grigore Alexandresu
se alinia# &n 7ai ategori &n frontul sriitorilor pa-opti-ti. (deologia sa literar!
e7piri -i enun%at &n ter7eni generali! se aord perfet u aeea a lui ,ollia!
,olintineanu! Alesandri et. $l a teoreti#at asupra pro0le7elor literaturii nu su0
o for7 o0i-nuit a unor Barte poetieE personale -i nu nu7ai &n prefe%e! i -i &n
uprinsul unor poe#ii di2erse! &ndeose0i &n epistole. F...G
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >8D
:espetul lui Grigore Alexandresu fa% de treutul na%ional se orientea# spre
&nte7eietorii de ultur! aeasta fiind 2r'7a-a tiraniei. ?alorile pe are le pre%uie-te
poetul sunt ele e altuiau re#ul unei epoi lu7inate -i pa-nie: li0ertatea
noroadelor! edua%ia et%eneas! -tiin%a! arta! i2ili#a%ia.
(on :o7an! 4tudiu introduti2 la: Grigore Alexandresu! 3pere! (! ,uure-ti!
$ditura 1iner2a! ole%ia B4riitori ro76niE! .95>! p. =+?((.
(nspirat din durerea renun%rii! din 7elanolia ne&7plinirii -i din on-tiin%a
tragi a i7posi0ilului! liria eroti a lui Alexandresu pstrea# &n &ntregi7e o
tonalitate elegia! ea 7ai puterni &n literatura noastr &nainte de $7inesu.
1irea Ang*elesu! (ntroduere &n opera lui Gr. Alexandresu! ,uure-ti! $ditura
1iner2a! .953! p. 3D.
Alexandresu a ostenit 2re7e de trei deenii! -i u strluire! pe tr67urile
poe#iei/ el este ronologie-te pri7ul 7are poet al literaturii ro76ne are 7erit
titlul de BlasiE. Alexandresu a 6ntat! &ntr-o epo de afir7are na%ional! treutul
2ite'es al poporului nostru/ a dat glas poeti elor 7ai de sea7 e2eni7ente din
2re7ea sa/ a 2i0rat la 7arile idei ale ti7pului! 7ilit6nd pentru 0ine! fru7os -i
ade2r/ a pro7o2at spiritul ra%iunii -i &nrederea &n progresul o7enirii/ 7inte
asu%it -i intelegen% superioar! poetul a satiri#at tirania -i nedreptatea! pe
i7postori -i de7agogi. Uneori r6#6nd de ni7iniia oa7enilor 7es*ini! dup
prinipiul ridendo astigat 7ores! alteori a7r6t -i &ndurerat de nedreptatea u7an.
"o7piliu 1area! "refa% la Grigore Alexandresu! "oe#ii. 1e7orial de ltorie!
,uure-ti! $ditura 1iner2a! .95<! ole%ia B,i0liotea pentru to%iE! p. ==.
4riitorul se B&nfioarB la 7odul ro7anti Ftotu-i dup o te*ni a grada%iei
retorie lasieG &n fa%a unui B7re%E apus de soare pe 3lt sau &n fa%a unui rsrit de
lun la Tis7ana! aut pulsul istoriei! dar desoper! totodat! u un o*i luid -i
u o expresie inisi2-ironi! 7i#eria pre#entului -i ridiolul etern al u7anit%ii.
:idiolul se 2de-te 7ai ales &n nai2a redin% tradi%ional lugreas &n 7iraole!
pe are ilu7inistul o o7entea# u deliii F...G
Hinolo de satira ilu7inist! 1e7orialul lui Alexandresu este o 7edita%ie
asupra ondi%iei u7anit%ii &n ti7p. :eflexi2! ironi! dar atras deopotri2 de B2oile
singurt%iiE -i de glasul istoriei! sriitorul e2oluea# printre 7or7inte de do7nitori
"3$Z(( J( ":3ZK
.95D! p. D.
de6t originalitatea tratrii! preu7 3glin#ile! C6inele -i %elul! ?ulpea li0eral.
>85
sau #iduri pe 'u7tate ruinate su0 greutatea ti7pului -i indiferen%a oa7enilor!
#iduri pe are tretorii 2is6nd eternitatea &-i gra2ea# nu7ele. F...G Ca -i &n opera
poeti! 7elanolia -i ironia oexist &n 1e7orialul de ltorie al 2istorului luid
are a fost Alexandresu.
(oana $7. "etresu! Alexandresu peregrin! &n $*inox! an. ?(((! nr. .S>!
He-i a2ea si7%ul dra7atiului aentuat! nu %intea spre teatru! poate -i pentru !
fiind inexistent o experien% autono7 &n aeast dire%ie! poetul se si7%ea ino7odat
&n a0ordarea genului doar dup 7odele strine! 7ai greu asi7ila0ile/ apoi! pruden%a
onstant a atitudinii sale! a -i fasina%ia alegoriei! l-au lu#it spre un alt fel de
spetaol! aela al 'oului de si70oluri din fa0ule! unde on2en%ia &i per7itea! a &n teatrul
de 7arionete s se asund dup 7-tile utror ani7ale! *iar da sforile r76neau
2i#i0ile! *iar da t6lul era str2e#iu -i u-or desifra0il pentru toat lu7ea. He fapt!
proedeele artistie din satire r76n proprii fa0ulelor. At6ta doar &nf%i-area real!
din 2ia%a de #i u #i! a eroilor satirelor este &nlouit aii u o du0lur! la fel de expresi2!
&7pru7utat din lu7ea ani7alelor.
Constantin Cu0le-an! "ostfa% la: Gr. Alexandresu! 4atire -i fa0ule! ,uure-ti!
$ditura 1iner2a! seria BAradeE! .95D! p. .5..
:elele &nto7iri soiale sunt o0ieti2ul fa0ulelor din aeast perioad &n are
Alexandresu &-i exerit spiritul riti din e &n e 7ai asu%it. $2ident! el apelea# la
7odelele lasie: +a )ontaine FToporul -i pdurea! ;e0unia -i a7orulG! ?oltaire F+upul
7oralistG! \r6lo2 F$lefantulG! i#0utind s fie totu-i -i original &ntr-un gen unde nu se ere
Al. "iru! (storia literaturii ro76ne de la &neput p6n a#i! ,uure-ti! $ditura Uni2ers!
.98.! p. D5.
CU":(;4
Ta0el ronologi ........................................................................................................... 3
C6te2a u2inte &n lo de prefa% .............................................................................. 5
"3$Z((
4U?$;(:$ J( (1":$4((. 1$H(TAL(((. $+$G((
Treutul. +a 7nstirea Healului ........................................................................... .0
U70ra lui 1irea. +a Co#ia ................................................................................... .3
:sritul lunii. +a Tis7ana .................................................................................... .D
1or7intele. +a Hrg-ani ..................................................................................... >0
3 i7presie .............................................................................................................. >3
Anul .8<0 ............................................................................................................... >D
Uiga-ul fr 2oie ................................................................................................... >9
"riete-ugul -i a7orul .............................................................................................. 3>
Candela ................................................................................................................... 3<
)ru7use%ea.............................................................................................................. 3D
4uferin%a .................................................................................................................. 38
;u! a ta 7oarte... .................................................................................................... 39
Un eas e de &nd anul treu .................................................................................. <>
C6nd dar o s gu-ti paea ...................................................................................... <<
An o #i .................................................................................................................. <D
1edita%ie ................................................................................................................. <8
,u*etul .................................................................................................................. 5.
:e2eria ..................................................................................................................... 53
Ci7itirul .................................................................................................................. 55
,ara ........................................................................................................................ 55
"3$Z(( J( ":3ZK
$"(4T3+$ J( 4AT(:$
)A,U+$
>89
:ugiunea .............................................................................................................. 59
?ia%a 67peneas ................................................................................................. D.
1ie#ul nop%ii .......................................................................................................... 5>
16ng6ierea .............................................................................................................. 53
$li#a ........................................................................................................................ 55
(ni7a 7ea e trist ................................................................................................... 58
Te 7ai 2#ui o dat ................................................................................................ 80
;ina......................................................................................................................... 8>
)eriirea ................................................................................................................... 85
A-teptarea ............................................................................................................... 88
C6inele soldatului ................................................................................................... 90
Adio. +a T6rgo2i-te ............................................................................................... 9>
Unirea prinipatelor ............................................................................................... 95
1riei sale do7nului Alexandru (oan ( ............................................................... 98
3 profesiune de redin% ....................................................................................... 99
C6nteul soldatului ............................................................................................... .03
Co7etei anosate pentru .3 iunie ........................................................................ .0<
:spunsul o7etei ............................................................................................... .0D
)ru7oas e natura ................................................................................................ .09
$pistol tre ?oltaire ......................................................................................... .09
$pistol. Ho7nului Alexandru Honii! fa0ulist 7oldo2ean .......................... ..3
$pistol Hlui (. ?.! autorul Z"ri72erii a7oruluiE ............................................ ..D
$pistol Hlui ?. (( ............................................................................................... .>0
$pistol Hlui (. C. ............................................................................................... .>5
4atir Hu*ului 7eu............................................................................................... .>9
:#0unarea -oareilor sau 7oartea lui 4ion ....................................................... .3<
Toporul -i pdurea ............................................................................................... .38
$lefantul ............................................................................................................... .<0
3glin#ile ............................................................................................................... .<3
.9 "oe#ii -i pro#
G:(G3:$ A+$=A;H:$4CU >90
C6inele i#gonit ..................................................................................................... .<5
Joareele -i pisia ................................................................................................. .<5
"ri2ig*etoarea -i 7garul ..................................................................................... .<9
C6inele -i %elul ................................................................................................... .50
"isia sl0ati -i tigrul......................................................................................... .5>
Her2i-ul -i fata ..................................................................................................... .53
Hreptatea leului .................................................................................................... .55
+upul 7oralist ...................................................................................................... .55
;e0unia -i a7orul................................................................................................ .59
+e0da -i puii or0ului......................................................................................... .D0
"ri2ig*etoarea &n oli2ie ...................................................................................... .D3
Ursul -i lupul ......................................................................................................... .D5
,oul -i 2i%elul ........................................................................................................ .D8
?ulpea li0eral ...................................................................................................... .D9
1ierla -i 0ufni%a ................................................................................................... .5.
Cuul ..................................................................................................................... .5>
Uliul -i ginile ....................................................................................................... .53
C6inele -i 7garul ................................................................................................. .55
?ulpoiul prediator .............................................................................................. .5D
"ri2ig*etoarea -i punul ...................................................................................... .58
"apagalul -i elelalte psri .................................................................................. .80
C6ntarul e--i laud no0ilitatea ........................................................................... .8.
,ursuul -i 2ulpea ................................................................................................. .8>
Jarlatanul -i 0olna2ul ........................................................................................... .8<
Atela'ul eterogen .................................................................................................. .85
(epurele! ogarul -i opoiul ................................................................................... .8D
Ursul -i 2ulpea ...................................................................................................... .85
Cor0ii -i 0ar#a ...................................................................................................... .88
Calul 26ndut -i dia7antul u7prat ................................................................... .90
1ielul 7urind ....................................................................................................... .9.
+i-i%a! ra%a -i g6sa ................................................................................................ .9>
Castorul -i alte lig*ioane ..................................................................................... .93
Zugra2ul -i portretul ............................................................................................ .95
Cat6rul u lopo%ei ............................................................................................... .95
"3$Z(( J( ":3ZK
$"(G:A1$
"3$Z(( "3"U+A:$
":3ZK
>9.
XXX Un os6ndit la 7oarte pentru o 2in 7are ................................................... .98
Celui e sria poe#ia este o 0oal neleuit .................................................... .99
Hlui XXX ................................................................................................................ .99
XXX Un preot u2ios ............................................................................................ .99
XXX An iad 7ai dun#i! 6%i2a rposa%i .............................................................. >00
C6nte 2e*i.......................................................................................................... >0.
C6ntee de peste 3lt ............................................................................................ >0>
C6nteul Cianului ................................................................................................... >>3
1e7orial de ltorie ........................................................................................... >>8
Co#ia ..................................................................................................................... ><>
1nstirea Hintr-un +e7n ................................................................................. ><5
)rag7ent. Hintr-o nu2el intitulat BClugri%aE .............................................. >5.
,istri%a ................................................................................................................... >D>
,istri%a FAn*eiereG ............................................................................................... >DD
"olo2rai ............................................................................................................... >50
Tis7ana FAn*eiereG ............................................................................................. >5<
3 nunt ................................................................................................................. >58
Apreieri ................................................................................................................. >8>
Grigore Alexandresu
"3$Z(( J( ":3ZK
Aprut: .998. )or7at: 50x.08.V3>
Coli tipar: .>!95. Coli editoriale: .3!8<. Tira': 5000 ex.
Casa de editur b+(T$:Ac
str. ,. ". @asdeu! nr. >! C*i-inu! 1H >005! :epu0lia 1oldo2a
3perator: $-anu ?italie/
Te*noredator: Adrian Co#7a
Coretor: Tatiana ?arti-3rlo2
:edator: (on Cioanu
$ditor: Anatol ?idra-u
Tiparul exeutat su0 o7anda nr. .
Co70inatul "oligrafi! str. 1itropolit "etru 1o2il! nr. 35!
C*i-inu! 1H >00<! :epu0lia 1oldo2a
Heparta7entul $dituri! "oligrafie -i Co7er%ul u Cr%i