Sunteți pe pagina 1din 14

1

Zece pasi pentru infiintarea unei afaceri1. Alege numele cat mai relevant si concis; rezerva aceasta denumire la Registrul
Comertului
2. Alege forma juridica e foarte important daca vrei un SRL sau SA
3. Alege obiectul de activitate stabileste ce vrei sa faci si adauga cel putin doua
activitati conexe; Elaboreaza Planul de afacere
4. Gaseste un sediu social
5. Alege-ti asociatii; Alege-ti si un administrator; Angajeaza-ti un contabil;
Angajeaza-ti un avocat
6. Decide daca vrei sau nu sa platesti TVA
7. Strange niste bani (minim 1000 RON); Deschide un cont in banca (capital
social); Fa-ti un cont current la aceeasi banca
8. Intocmeste actele constitutive; Depune actele pentru inregistrare a firmei;
Publica anuntul in Monitorul Oficial
9. Comanda-ti stampile
10. Cumpara tipizate.
Proceduri preliminare infiintarii firmei:
Pregatirea documentatiei
Procedura de inregistrare la Registrul Comertului
Autorizarea functionarii firmei
Alegerea formei juridice a societatii
Tipul societatii comerciale
Motivatia alegerii domeniului
Contractul de societate
Stabilirea activitatii principale si a activitatilor secundare
Analiza mediului de business in care va functiona intreprinderea
Mediul intern al afacerii
Mediul economic local
Analiza avantajelor si vulnerabilitatilor (analiza SWOT)
Avantaje (puncte forte)
Vulnerabilitati (puncte slabe)
Oportunitati
Riscuri
Strategia organizatiei (firmei)
Misiunea firmei
Obiectivul fundamental
2

Optiuni strategice (obiective specifice)
Resursele firmei (resurse umane, tehnico-materiale, financiare)
Politica firmei
Planificarea activitatii firmei pentru primul an de activitate
Avantajul competitiv
Elementele referitoare la produsele si serviciile proprii care releva ca sunt superioare
produselor si serviciilor oferite de concurenta
Analiza financiara a firmei
Prospectarea veniturilor, cheltuielilor si profitului noii firme.
Planul de afaceri
Definirea cat mai clara a:
Afacerii ce doriti sa faceti
Pietei care sunt clientii si ce nevoi au
Finantelor dupa satisfacerea nevoilor clientilor puteti obtine profit?
Obiectivul principal: motivul pentru care infiintati afacerea
CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI
AFACEREA FIRMA
DOMENIUL DE ACTIVITATE
OBIECTIVELE
PIATA PRODUSUL/SERVICIUL
CLIENTII
CONCURENTA
SEGMENTUL DE PIATA
CONDUCEREA ORGANIZAREA
CONDUCEREA
PERSONALUL
FINANTELE VENITURI
CHELTUIELI
SURSELE SI UTILIZAREA FONDURILOR
PREVIZIUNI FINANCIARE.


3

Modalitati de demarare a unei afaceri
Infiintarea unei noi afaceri prin constituirea ei intr-o forma legala de organizare;
Achizitionarea unei societati comerciale existente/ transferul societatii;
Intrarea ca asociat/actionar ntr-o societate comerciala existenta;
Reprezentarea unei firme ;
Achizitionarea unei francize.
Infiintarea unei forme legale de organizare a afacerii
Avantaje
Realizarea propriei idei de afaceri
Independenta completa
Instalarea propriului stil de conducere
Dezavantaje
Pregatirea minutioasa a afacerii (studiu de piata, plan de afaceri,etc)
Perioada mai mare de timp
Resurse financiare mai mari

Preluarea unei societati comerciale existente
Avantaje
- scurtarea perioadei de operationalizare a afacerii;
- intrarea pe o piata cunoscuta
Dezavantaje
- riscul preluarii unei afaceri in faliment sau in declin
- necesita resurse financiare pentru evaluarea performantelor, a potentialului
si bonitatii afacerii preluate, cat si pentru transferul efectiv (evaluare
profesionista ANEVAR)

Intrarea ca asociat / actionar intr-o societate existenta
Modalitati de intrare
- prin cesiunede parti sociale/actiuni
- prin majorare de capital
Avantaje
- scurtarea duratei de intrare in afaceri
Dezavantaje
Realizarea si implementarea propriei idei de afaceri este posibila daca:
4

obiectul de activitate al firmei in care intra corespunde cu ideea sa de
afaceri;
marimea pachetului de actiuni preluat ii asigura o pozitie care sa ii permita
aplicarea propriei idei de afacere

Reprezentarea unei firme
Avantaje
- resurse financiare reduse
- riscuri reduse
- piata definita (ar putea fi inexistenta in tara)
- initiere in conducerea si derularea de unei afaceri
Dezavantaje
- independenta restransa
- venituri de regula dependente de rezultate

Achizitionarea unei francize (I)
Reglementare: Legea nr. 79/1998
Mecanismul de functionare antreneaza 4 factori:
- francizorul, antreprenor independent, titular al drepturilor de exploatare a unor
marci protejate, care i confera dreptul de a o exploata si dezvolta sub forma unui produs,
tehnologii sau servicii.
- beneficiarul sau francizatul, de asemenea ntreprinzator independent, care intra n
relatii contractuale cu francizorul, n baza carora angajeaza mijloace umane si financiare
pentru exploatarea francizei si pentru retribuirea francizorului pe toata durata colaborarii;
- reteaua de franciza, realizata de francizor si beneficiar, sub marca cunoscuta;
- consumatorul, care cumpara produsele sau serviciile.
In Romania functioneaza peste 160 de retele de franciza

Achizitionarea unei francize (II)
Avantaje
- francizatul primeste know-how-ul afacerii, inclusiv instruirea, brandul,
piata, asistenta in marketing si publicitate
Dezavantaje
- capitalul initial incepe, de regula de la 10.000 euro si poate ajunge pana la
500 mii euro
- plata unei redevente francizorului, pe toata durata contractului de franciza

5

Achizitionarea unei francize (III)
Dezavantaje
Societatea constituita pe baza de franciza va avea numele francizorului
Francizatul va trebui sa respecte intocmai conditiile de fabricatie, ambientare
a locatiei, etichetare si comercializare impuse de francizor

Forme de organizare a afacerii
Persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala
Reglementare prin OUG 44/2008
Profesii liberale
Societate comerciala
Reglementare prin Legea no. 31/1990 cu modificari ulterioare

Persoana fizica autorizata PFA (I)
Persoana autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de
lege, folosind in principal forta sa de munca
Conditii:
- varsta minima de 18 ani
- nu are cazier fiscal
- detine pregatirea profesionala pentru activitatea pentru care se solicita
autorizarea
- are un sediu profesional declarat conform legii (drept de folosinta asupra
imobilului la adresa declarata)

Persoana fizica autorizata PFA(II)
Regimul juridic al PFA
- isi desfasoara activitatea folosind aptitudinile sale profesionale; nu poate angaja
cu contract de munca terte persoane pentru activitatea autorizata
- raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune (daca acesta a fost
constituit) si cu intreg patrimoniul in caz de insolventa)
- nu poate fi angajat al unei terte persoane chiar daca colaborarea este exclusiva
- nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titular al unei
intreprinderi individuale
- poate deschide puncte de lucru
- este asigurata in sistemul de asigurari sociale

6

Intreprindere individuala definitii(I)
Intreprinzator- persoana fizica care organizeaza o intreprindere economica
Intreprindere economica- activitatea economica desfasurata in mod organizat,
permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa,
materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile
si conditiile prevazute de lege
Intreprindere individuala- intreprinderea economica, fara personalitate juridica,
organizata de un intreprinzator persoana fizica
I
Intreprindere individuala definitii(II)
Patrimoniu de afectatiune totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor PFA,
titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate
scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a
patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau
membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali
ai acestora.
Intreprindere individuala
Regimul juridic
- nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrare in registrul comertului
- intreprinzatorul, in calitate de titular al intreprinderii individuale poate angaja terte
persoane cu contract individual de munca
- intreprinzatorul este asigurat in sistemul public de asigurari sociale
- raspuinde cu patrimoiul de afectatiune si cu intreg patrimoniul in caz de insolventa

Intreprindere familiala (I)
Intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator
persoana fizica impreuna cu familia sa
Sunt considerai membrii unei familii, n sensul legii, soul, soia i copii acestora
care au mplinit vrsta de 16 ani, pn la gradul al patrulea inclusiv.

Intreprinderea familiala (II)
Regimul juridic (I)
- membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unei
intreprinderi individuale
- pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane in acelasi domeniu sau
intr-un domeniu diferit
- nu poate angaja terte persoane cu contract de munca
7

- poate constitui patrimoniu de afectatiune
- acces la sistemul de asigurari sociale

Intreprinderea familiala (III)
Regimul juridic (II)
Se constituie printr-un acord de constituire incheiat de membrii familiei in
forma scrisa
Membrii desemneaza un reprezentant care va gestiona interesele
intreprinderii in temeiul unei procuri speciale, inscris sub semnatura privata
Nu are patrimoniu propriu
Acordul de constituire stabileste cotele de participare la patrimoniul de
afectatiune
Membrii raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate

Intreprinderea familiala (IV)
Regimul juridic (III)
- deciziile privind gestiunea curenta se iau de catre reprezentantul desemnat
- actele de dispozitie asupra bunurilor se iau cu acceptul majoritatii simple a
membrilor
- actele prin care se dobandesc bunuri se incheie de reprezentant fara autorizarea
prealabila a membrilor (daca valoarea este sub 50% din valoarea patrimoniului de
afectatiune. Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor in cotele prevazute
in acordul de constituire

PFA, intreprinderi individuale si familiale
Avantaje
- procedura de inregistrare mult mai simpla
- fara capital initial
- resurse mai reduse
- contabilitate in partida simpla, fara bilant contabil
- impozit pe venitul anual
Dezavantaje
- raspundere nelimitata
- credibilitate mai mica la obtinere de credite


8

PFA, intreprinderi individuale si familiale
Avantaje
- procedura de inregistrare mult mai simpla
- fara capital initial
- resurse mai reduse
- contabilitate in partida simpla, fara bilant contabil
- impozit pe venitul anual
Dezavantaje
- raspundere nelimitata
- credibilitate mai mica la obtinere de credite

Societati comerciale- forme juridice
Societate in nume colectiv (SNC)
Societate in comandita simpla (SCS)
Societate cu raspundere limitata (SRL)
Societate pe actiuni (SA)
- Subscriere integrala si simultana de semnatarii actului constitutiv
- Constituire prin subscriptie publica
Societate in comandita pe actiuni (SCA)

SNC, SCS
Avantaje
- minimum 2 asociati
- fara capital minim initial, capital in numerar obligatoriu
- costuri mai mici de constituire
- sistem simplificat de contabilitate si impozitare ca microintreprinderi
Dezavantaje
- Raspundere nelimitata si solidara a asociatilor

SRL
Avantaje
- 1-50 asociati
- costuri si durata de constituire mai mici
- raspundere pana la concurenta capitalului social subscris
9

Dezavantaje
- posibilitate mai limitata de acces la credite

Societatea pe actiuni (SA)
Avantaje
- raspundere numai pana la concurenta capitaluluisubscris
- credibilitate mai mare
- posibilitati multiple de dezvoltare (atragere de capital pentru cele listate la bursa)
Dezavantaje
- capital initial de minim 25000euro
- costuri mai mari de constituire
- sistem mult mai complicat de management si control

Alegerea formei de organizare a afacerii
Factori analizati
Natura activitatii ce urmeaza a fi desfasurata;
Anvergura acesteia;
Numarul viitorilor asociati ai afacerii;
Gradul de implicare si se raspundere asumat de fiecare asociat;
Volumul necesar si cel disponibil pentru capitalul social;
Ponderea participarii fiecarui asociat la capitalul social;
Caracteristicile specifice fiecareia dintre diferitele forme juridice in vigoare.

Alegerea formei de organizare a afacerii (II)
Decizia depinde de mai multi factori. Raspunznd la ntrebarile urmatoare veti gasi
forma de organizare potrivita pentru afacerea Dvs.
doriti sa fiti asociat unic sau sa aveti parteneri?
puteti sa finantati singur afacerea sau aveti nevoie de parteneri?
doriti sa va protejati bunurile personale de creditorii afacerii?
cunoasteti cum se constituie si ct costa diferite modalitati de organizare a
afacerii?
cunoasteti sistemul de impozitare?


10

Alegerea asociatilor
Decizie foarte importanta cu efecte pe termen mediu si lung asupra afacerii si
rezultatelor obtinute
Verificarea bonitatii si onorabilitatii partenerilor potentiali apeland la servicii
profesionale

Constituirea formei legale a afacerii etape
Etapa pregatitoare
- pregatirea documentelor de constituire, justificative, efectuare plati
Inregistrarea legala
- registrul comertului, publicarea dupa caz in Monitorul Oficial al Romaniei
Inregistrarea fiscala Administratia financiara
Autorizarea functionarii conform legii

Inregistrarea PFA, intreprinderi individuale si familiale
Alegerea si rezervarea denumirii verificarea prealabila pe site-ul
www.onrc.ro
Completarea cererii de inregistrare
Depunerea cererii si documentelor la oficiul registrului comertului

Documente pentru constituire PFA si intreprindere individuala (I)
Cererea de nregistrare
Dovada verificrii disponibilitii i rezervrii firmei (original);
Carte de identitate (fotocopie certificat olograf de ctre titular privind conformitatea
cu originalul);
Dovezi de sediu si dupa caz avizul privind schimbarea destinatiei imobilului cu
regim de locuinta
Specimenul de semntur al persoanei fizice autorizate (original);
Informaiile din cazierul fiscal (se obin de ctre ORCT);
Declaraia-tip pe propria rspundere care s ateste ndeplinirea condiiilor legale de
funcionare prevzute de legislaia special din domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
proteciei mediului i proteciei muncii11

Documente pentru constituire PFA si intreprindere individuala (II)
declaraia privind patrimoniul de afectaiune, n original i documentele care atest
efectuarea vrsmintelor sau calitatea de proprietar, dup caz (copii certificate de
parte);
- documentele care atest pregtirea profesional;
- documentele care atest experiena profesional;
dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Documente pentru constituire intreprindere familiala
In plus fata de documentele prezentate la PFA:
- Acordul de constituire ncheiat de membrii familiei (original);
- Procura special pentru reprezentantul ntreprinderii familiale desemnat prin
acordul de constituire (nscris sub semntur privata)

Societati comerciale- SNC, SCS,SRL (I)
Cererea de nregistrare (original);
Dovada verificrii disponibilitii i rezervrii firmei (original);
Dac este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevzut de art. 39 din Legea
nr. 26/1990, republicat,
Dovada verificrii calitii de asociat unic ntr-o singur societate cu rspundere
limitat
Actul constitutiv (original);
Dovezile privind sediul social/secundar (copie);
Dac este cazul, avizul privind schimbarea destinaiei imobilelor colective cu regim
de locuin,
Dovezile privind efectuarea vrsmintelor aporturilor subscrise de asociai la
capitalul social (copii);
Actele privind proprietatea pentru aporturile n natur subscrise i vrsate la
constituire; n cazul n care printre acestea se afla i imobile, certificatul constatator
al sarcinilor de care sunt grevate;

Societati comerciale-SNC, SCS,SRL (II)
Declaraiile date pe propria rspundere, dup caz, de ctre
fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei
juridice numit administrator sau cenzor, din care s rezulte ca indeplinesc
conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
12

Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor
persoane fizice (copie);
Specimenele de semntur ale reprezentanilor societii (original);
Certificatele de cazier fiscal pentru asociaii sau reprezentanii legali ai societii
comerciale

Societati comerciale-SNC, SCS,SRL(III)
Declaraiile -tip pe propria rspundere semnat de asociai sau de administratori
privind autorizarea activitatilor
Imputernicire special (n form autentic), avocaial sau delegaie pentru
persoanele desemnate s ndeplineasc formalitile legale (original).
Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

Documente de constituire pentru SA
In plus fata de SNC, SCS sau SRL:
- Actele de identitate ale fondatorilor,administratorilor, directorilor, membrilor
consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor
persoane fizice (copii certificate);
- Dovada privind acceptarea expres a mandatului de administrator/membru al
directoratului ori a nsrcinrii de cenzor/auditor de ctre persoanele care au fost
numite prin actul constitutiv (original);

Autorizarea functionarii (I)
Declaratia model 1- persoana juridic nu desfoar, la sediul social sau la sediile
secundare, activitile declarate, o perioad de maximum 3 ani
Declaratia model 2- declaratia pe proprie raspundere se da de intreprinzator la
inregistrarea societatii, prin care se obliga ca la data inceperii activitatii sa respecte
toate prevederile legale de functionare prevzute de legislaia specific n domeniul
sanitar, sanitar-veterinar, proteciei mediului i proteciei muncii pentru activitile
mentionate
Autorizarea este obligatorie pentru anumite activitati
Anumite profesii trebuie atestate sau acreditate;

Autorizarea functionarii (II)
Inregistrarea unei forme legale a afacerii de catre Oficiul Registrului Comertului nu
exonereaza de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile,
13

avizele, licentele si altele asemenea prevazute de legi speciale, pentru
desfasurarea anumitor activitati economice
Organele abilitate controleaza conditiile de functionare conform legislatiei in
vigoare.

Traseu operational
Oficiul registrului comertului 3-5 zile
- obtine certificatul de inregistrare
- codul unic de inregistrare- codul fiscal
- extras din registrul comertului
Administratia financiara declaratia (010) privind vectorul fiscal, obtinerea
certificatului de inregistrare fiscala
Institutiile pentru obtinerea autorizatiilor de functionare (dupa caz)

Relatii cu autoritatile publice
Administratia fiscala
Casa asigurarilor de pensii
Casa asigurarilor de sanatate
Agentia de ocupare a fortei de munca

Organizarea evidentei contabile si administrarea fluxului de numerar
Principalele evidente contabile :
contabilitatea mijloacelor fixe tinuta pe categorii si pe fiecare obiect de
evidenta;
contabilitatea valorilor materiale, tinuta cantitativ si valoric/numai valoric;
evidenta clientilor si furnizorilor;
contabilitatea cheltuielilor tinuta pe feluri de cheltuieli;
contabilitatea veniturilor, tinuta pe feluri de venituri;
Fluxul de numerar este unul din instrumentele principale de planificare financiara.
Se calculeaza pe baza urmatoarelor date: disponibilul banesc la nceputul
perioadei, respectiv soldul initial al numerarului (n casa si n banca);
ncasarile n numerar previzionate pentru perioada respectiva;
cheltuielile n numerar pentru aceiasi perioada;
disponibilul banesc la sfrsitul perioadei
Asigurari pentru riscuri
14

a) asigurari generale pentru proprietati: imobile, masini, utilaje, instalatii,
echipamente, pierderi din intreruperea activitatii
b) asigurari de raspundere civila care acopera prejudiciile cauzate tertilor din
vina asiguratului, pentru care acesta raspunde civil:asigurarea prestatorului de
servicii; asigurarea producatorului pentru defectiuni ale produselor
sale;asigurarea angajatorului fata de angajati; asigurarea administratorilor si
directorilor de societati comerciale.
c) asigurari de risc financiar: - asigurarea creditelor; asigurarea garantiilor.
d) asigurari pentru autovehicule si conducatorii acestora:
e) asigurari de persoane: de accident; - de deces.

S-ar putea să vă placă și